Helyzetkép a határmenti vállalkozások gazdálkodásáról, forrásszerzési lehet ségeir l. Kutatási jelentés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyzetkép a határmenti vállalkozások gazdálkodásáról, forrásszerzési lehet ségeir l. Kutatási jelentés"

Átírás

1 Magyarország-Szlovákia Phare CBC 2003 Program Üzleti infrastruktúra, innováció és humáner forrás-fejlesztés a határ mentén Regionális Vállalkozói Együttm ködés HU2003/ Helyzetkép a határmenti vállalkozások gazdálkodásáról, forrásszerzési lehet ségeir l Kutatási jelentés Készítette: Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány szeptember január

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...0 I. Bevezetés...2 II. Magyarországi vállalkozások helyzete...3 III. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...14 IV. A kérd ívek kiértékelése...38 V. Összefoglalás...50 VI. Melléklet: Kutatási kérd ív...52 A kiadvány az Európai Unió Magyarország-Szlovákia Phare CBC 2003 Program támogatásával jelent meg, a Regionális Vállalkozói Együttm ködés cím projekt keretében (szerz désszám: HU 2003/ ). A benne foglalt nézetek a Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány nézetei, és ezért semmiképpen sem tekinthet k az Európai Unió hivatalos állásfoglalásának. 1

3 I. Bevezetés A kilencvenes évek Szlovákiában és Magyarországon egyaránt jelent s gazdasági változásokat hoztak, megjelentek a mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-szektor) mint jelent s munkaadók, a nagyobb vállalatokra és vezet iparágakra tekintve pedig az ezredfordulóra eld lt, melyek maradtak versenyképesek. A tönkrement vállalatok, hanyatló iparágak jelent s számú munkanélkülit hagytak maguk után. Ezek zöme saját szakmájában megfelel en képzett és tapasztalt, 45 év feletti munkavállaló. Egyes iparágak hanyatlása pl. élelmiszer-, textilipar - ma is tart, kifejtve destruktív hatását az egész térség gazdaságára. A nagyvállalatok átalakultak, többnyire külföldi tulajdonba kerültek, illetve tevékenységeiket a frissebb kis- és középvállalkozások vették át. A vállalkozások forrásellátottsága napjaink alapvet problémája többek között a t ke- és forráshiány volt okozója (és az ma is) a fent említett gyárbezárásoknak, iparágak hanyatlásának vagy megsz nésének. Ahhoz, hogy a KKV-szektor folyamatosan lépést tudjon tartani a világ és a gazdaság állandó változásaival, önmagának is változni kell, ami folyamatos fejlesztéseket jelent. A hatékony üzleti m ködéshez szükség van a biztos anyagi hátérre. Szeretnénk elérni, hogy a magyarországi vállalkozások ismerjék meg pénzügyi, forrásszerzési lehet ségeik minél szélesebb körét. Jelen kutatásunk és adatgy jtésünk célja a határmenti mikro-, kis- és középvállalkozások érdekében forrásbevonási technikáik, információellátottságuk, pénzügyi viselkedésük feltérképezése, az általuk igényelhet, vissza nem térítend támogatások, kedvezményes hitelkonstrukciók és egyéb küls forráslehet ségek összefoglaló bemutatásán keresztül forrástérkép biztosítása számukra, azzal a reménnyel, hogy hozzájárulunk egy er s, életképes és innovatív gazdasági övezet kialakulásához. 2

4 II. Magyarországi vállalkozások helyzete A vállalkozások száma és összetétele A regisztrált és m köd vállalkozások száma Összességében a nyilvántartásba vett vállalkozások száma az elmúlt három évben töretlenül n tt. A regisztrált vállalkozások száma megközelíti az 1,2 milliót ben ezer regisztrált vállalkozás volt a gazdaságban, a vállalkozások 60 százaléka egyéni, 40 százaléka társas vállalkozás. A regisztrált vállalkozások számának alakulása gazdálkodási formaként ( ) Év Egyéni Kkt. Bt. Kft. Rt. Szövetkezet Összesen A legtöbb vállalkozás az ingatlanforgalmazást, ingatlan bérbeadást, számítástechnikai és gazdasági, illetve gazdasági tevékenységet segít szolgáltatást magában foglaló gy jt ágazatban m ködik. Ezt követik a kereskedelmi vállalkozások, majd a feldolgozó és az épít ipar. Ezek voltak a legnépesebb ágazatok, az összes vállalkozás több mint háromnegyedét foglalták magukban 2003-ban. A mez gazdaság, a szállítás, a vendéglátás, az egyéb szolgáltató ágazatok súlya kisebb. Területi megoszlás A vállalkozások területi megoszlásának egyik jellemz je, hogy Budapesten és Pest megyében található a legtöbb vállalkozás. Felt n emellett a társas vállalkozások koncentrációja Budapesten. Az összes társas vállalkozás több mint 40 százaléka m ködik a f városban. Az egyéni vállalkozásoknál ez az érték csak 20 százalék. Vidéken ezek az arányok fordítottan alakulnak, az egyéni vállalkozások másfél-két és félszeresen meghaladják a társas vállalkozások számát. A m köd vállalkozásoknak a lakossághoz viszonyított arányát tekintve kiemelkedik Budapest. Ezen kívül az átlagosnál nagyobb a vállalkozások aránya Gy r-moson-sopron, 3

5 Pest és Zala megyékben. A többi megyében az átlagosnál alacsonyabb a vállalkozások aránya. Különösen alacsony Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád, Békés és Jász-Nagykun- Szolnok és Szabolcs-Szatmár- Bereg megyékben. A vállalkozások finanszírozása A vállalkozások finanszírozása alapvet en a vállalkozások t kéjén nyugszik. A vállalkozás összes saját t kéje milliárd, átlagos saját t kéje 85 millió forint volt 2003-ban. Megemlítjük, hogy az átlagok félrevezet k. A vállalkozások több mint háromnegyede nem éri el az átlagot. A vállalkozások 25 százalékának 488 ezer forintnál, felének 3,7 milliónál, háromnegyedének 14.7 millió forintnál kisebb volt a saját t kéje. Ennek a t kének 52 százaléka koncentrálódott a nagyvállalatoknál, 16 százaléka a közepes és összesen 32 százaléka a mikro-és kisvállalkozásoknál. A vállalkozások finanszírozásának a saját és a képz d, un. spontán forrásokon (szállítók követelése, munkabérek, köztartozások) kívül fontos elemei a hitelek és kölcsönök. A KKV-k küls finanszírozása a kilencvenes évek közepén bekövetkezett a romlás, majd stagnálás után 2000-t l látványosan javult. A folyamatban a kereskedelmi bankok piaci hitelei játszották a f szerepet között 460 milliárd forintról 2000 milliárd forint fölé n tt a kis- és középvállalkozások hitelállománya, ami közel ötszörös növekedést jelent. Ma már a kis-és középvállalati hitelek a teljes vállalati hitelállomány közel felét teszi ki. Az állami hitelgaranciák fontos szerepet játszottak, a kereskedelmi bankok és a kisvállalkozások kapcsolatainak fejlesztésében, annak ellenére, hogy a garantált hitelek állománya 10% alatt marad. A fejl dést azonban els sorban az tette lehet vé, hogy a kereskedelmi bankok új, a korábbiaknál alacsonyabb költség hitelbírálati és adómin sítési eljárásokat dolgoztak ki, miközben a hitelképes kisvállalkozások száma is n tt. A kockázati t ke, és más pénzügyi eszközök kínálata is javuló tendenciát mutat. Az elmúlt két évben a KKV-szektor bankhitelállománya a nagyvállalatokat meghaladó ütemben és mértékben növekedett ban a szektorban a banki finanszírozásból legkisebb arányban részesed kisvállalkozások bankhitelállománya növekedett a legdinamikusabban, több mint 32%-kal, 2004-ben legnagyobb arányban (43, 9%) és mértékben (mintegy 312 milliárd Ft-tal) a középvállalkozások összesített hitelállomány növekedett. Az MNB 2004 szeptemberi banki hitelezési gyakorlatának felmérése alapján is a mikro-és kisvállalati 4

6 szegmens t nik a leginkább vonzónak a bankok számára, így e területen a verseny er södése várható. Ez megjelenik egyrészt új termékek kialakításában, a hitelkonstrukciók és a hitelbírálat és a kockázatkezelés új, standardizált alapokra helyezésében, illetve bizonyos standardok, feltételek enyhítésében. A kis- és középvállalkozások hiteleinek jelent s növekedése mögött két fontos tényez van. Egyrészt a kereskedelmi bankok jelent sen fejlesztették szolgáltatásaikat, ami olcsóbbá tette többek között a hitelek elbírálását és kockázatkezelését, másrészt n tt a hitelképes vállalkozások száma, s hitelfelvev képessége. A bankok többsége sokáig óvakodott a kis- és középvállalkozások hitelezését l, mivel a kilencvenes évek els felében igen sok rossz hitel keletkezett ebben az ügyfélkörben. Az utóbbi években jelent sen javult a helyzet, amelyben a fent felsoroltakon túl szerepet játszik a növekv bankverseny is. A kis és középvállalkozói szektor azért is vonzó a bankok számára, mert a határokon átível bankpiaci verseny által kevésbé fenyegetett szegmens lehet a kisvállalkozói szektor, amely igényli a helyi bankkapcsolatokat. A kis- és középvállalkozások hiteleinek növekedése nem rontotta jelent sen a bankok hitelportfóliójának min ségét. A szektor kockázatossága nemzetközi szinten továbbra is alacsony, annak ellenére, hogy a vállalati hitelportfolió min sége 2004-ben mérsékelten romlott. A hitellel gazdálkodó vállalkozások helyzete és a növekedési kilátásai határozottan jobbak, mint hitel nélkül gazdálkodóké a következ pontban hivatkozott reprezentatív felmérésük szerint. A bankszektor egyéni vállalkozóknak nyújtott hitelei 2003 végén 44,2 milliárd Ft-ot tettek ki, ami gyakorlatilag megegyezett a Év végi 44.9 milliárd Ft-tal, 2004 végére azonban 50%-ot meghaladó mértékben 66,4 milliárd Ft-ra emelkedtek. A szövetkezeti hitelintézeteknél szintén a vállalkozói, ezen belül a mikro-, kis és középvállalkozói hitelek kölcsönök b vülési ütemei gyorsultak fel. A hazai vállalatok hitelfinanszírozása részben külföldr l történik. A belföldi finanszírozás súlya tendenciájában lassan növekv, amivel párhuzamosan, amivel párhuzamosan növekszik 5

7 a tulajdonosi hitelek súlya, miközben a külföldi hosszúlejáratú bankhitelek aránya mérsékl dni látszik. Magyarországon elérhet támogatott kisvállalkozói hitelprogramok o 1. Vállalkozásfejlesztés Környezetvédelem Innováció Beszállítói beruházás Nemzetköziesedés el segítése Kultúra Projektkiegészítés Egészségügyi ellátás Mikrohitel Plusz Program Munkahelyteremtés o o o o 2. Önkormányzati infrastruktúrafejlesztés 3. Bérlakás Hitelprogram 4. Agrárfejlesztés 5. Egyéb támogatott hitelkonstrukciók 1. Vállalkozásfejlesztés A hitelprogram a magyarországi székhely mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínál kedvezményes hitellehet séget infrastruktúra- és technológiafejlesztést, modernizációt el segít beruházásaihoz, továbbá a foglalkoztatásban betöltött szerepüknek, innovációs és beszállítói tevékenységük er sítéséhez. 6

8 1.1 Sikeres Magyarországért Hitelprogramok A vállalkozásfejlesztési hitelprogram keretében finanszírozható beruházási célok a. Kereskedelemmel összefügg fejlesztések és beruházások b. Beruházásokhoz közvetlenül kapcsolódó, a beruházás m köd képessé tételéhez feltétlenül szükséges licensz, know-how beszerzése c. Min ségfejlesztés d. M szaki-technológiai háttér fejlesztése e. Állami és önkormányzati közszolgáltatások ellátásában a magánpartner részvételét el segít (PPP) fejlesztések és beruházások f. Szolgáltatási infrastruktúra fejleztése g. Technológiai korszer sítés támogatása h. Termel infrastruktúra fejlesztés i. Ipari parkok szolgáltatásainak fejlesztése j. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése k. Regionális vállalati központok létesítése l. Vállalkozói övezetben végrehajtott beruházás m. Városi területek rehabilitációja n. Turisztikai vonzer k fejlesztése o. Gyógytúrizmus fejlesztése p. A sportolás feltételeinek megteremtését célzó beruházások Kiknek ajánlják? Olyan mikro-, kis- és középvállalkozásoknak, amelyek magyarországi székhely ek, 7

9 tevékenységüket legalább 1 éve végzik, vagy olyan projekttársaságok, amelynek tulajdonosai legalább ezen egyéves vállalkozói múlttal rendelkeznek, jogszabályi rendelkezéseknek megfelel en m ködnek, nem rendelkeznek 60 napot meghaladó adó-, illetve hiteltartozással. A hitelkonstrukciók f bb jellemz i kedvezményes kamatozású, forintban igényelhet hitel, a hitel felhasználható tárgyi eszköz beszerzéséhez, a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó tartós forgóeszköz és immateriális javak beszerzéséhez a környezetvédelmi, a beszállítói hitelcélokhoz kamattámogatás, munkahelyteremtés esetén foglalkoztatási támogatás igényelhet Hitelösszeg millió forint Saját er Kamat Lejárat A beruházás nettó értékének 25%-a, kivéve a kulturális és az egészségügyi beruházási célokat, ahol a saját er mértéke a beruházás nettó értékének 15%-a. A saját er be nem számítható be az államháztartás más alrendszereib l vagy közösségi forrásból kapott támogatás. 3 havi EURIBOR + legfeljebb 4%/év Legfeljebb 15 év, maximum 2 év türelmi id vel. A hitelkérelmet a programban részt vev hitelintézetekhez, az 50 millió Ft hitelösszeget meghaladó hitelkérelmet közvetlenül az MFB Rt.-hez is be lehet nyújtani. Finanszírozó hitelintézetek listája a "Sikeres Magyarországért" Vállalkozásfejlesztési Hitelprogramban Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Értékforgalmi Bank Rt. BNP-Paribas Hungária Bank Rt. Budapest Bank Rt. CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt. Citibank Zrt. 8

10 Commerzbank Rt. Dunakanyar Takarékszövetkezet Endr d és Vidéke Takarékszövetkezet Erste Bank Rt. Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet HVB Bank Rt. IC Bank Rt. Inter-Európa Bank Rt. ING Bank Rt. KDB Bank Rt. Kereskedelmi és Hitelbank Rt. Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. és a vele szerz dött takarékszövetkezetek Magyarországi Volksbank Rt. Mecsekvidéke Takarékszövetkezet Merkantil Bank Rt. Mohács és Vidéke Takarékszövetkezet Monor és Vidéke Takarékszövetkezet Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet OTP Bank Rt. Örkényi Takarékszövetkezet Partiscum XI Takarékszövetkezet Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet Raiffeisen Bank Rt. Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet Siklós és Vidéke Takarékszövetkezet Sopron Bank Rt. Szabolcs és Vidéke Takarékszövetkezet Szarvas és Vidéke Takarékszövetkezet Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet Szigetvári Takarékszövetkezet Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet 9

11 1.2 Mikrohitel-plusz program Amennyiben mikrovállalkozásként beruházásaihoz kedvez finanszírozási forrást keres, igényeljen kedvezményes kamatú, hosszú lejáratú hitelt a Mikrohitel Plusz Program keretében. A hitelprogram célja Magyarországi székhely mikrovállalkozások (A kis- és középvállalkozásokról, fejl désük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény szerinti mikrovállalkozások) beruházási és fejlesztési céljaihoz kedvezményes forrás biztosítása. Kiknek ajánljuk? Olyan mikrovállalkozások igényelhetik, ahol a foglalkoztatottak létszáma 10 f nél kevesebb, és amelyek éves nettó árbevétele vagy mérlegf összege legfeljebb 2 millió eurónak megfelel forintösszeg. A hitel felhasználása a vállalkozói tevékenység végzésére szolgáló ingatlan vásárlásához, építéséhez, átalakításához, használt és új gépek, berendezések, felszerelések, járm vek beszerzéséhez, tárgyi eszköz beszerzéséhez, annak m ködtetéséhez kapcsolódó szoftver vásárlásához. A Mikrohitel Plusz Program f bb jellemz i Induló vállalkozások is igényelhetik. A hitelb l a hitelkérelem benyújtását megel z 6 hónapban keletkezett számlák is finanszírozhatóak. A Hitelgarancia Rt. 80%-os mérték készfizet kezességvállalása szükséges a kölcsönösszegre és annak egyéves kamatára. A készfizet kezességvállalási díjat az MFB Rt. az ügyfélt l átvállalja. A hitel feltételei 10

12 Hitelösszeg Saját er Kamat Lejárat 1-10 millió forint A beruházás nettó bekerülési értékének 15%-a Jegybanki alapkamat Legfeljebb 10 év, maximum 2 év türelmi id vel Hitelképesség-vizsgálati díj Egyszeri Ft+áfa A hitelkérelem benyújtása A hitelkérelmeket közvetlenül az értékesítésben részt vev ügynökhöz kell benyújtani. A hitelprogrammal kapcsolatos további információkról a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság információs vonalán a vagy a számokon. Személyesen a Bank székházában (V. ker. Nádor utca 31.), a megyei Vállalkozói Központokban vagy az értékesítésben részt vev ügynökökt l kaphat b vebb felvilágosítást. (www.mfb.hu) 1.3 A Mikro-hitel program A PROGRAM CÉLJA A Mikrohitel Program (MHP) általános célja a kisvállalkozások támogatása pénzügyi segítségnyújtással és tanácsadással, els sorban azon a speciális területen, ahol a kisvállalkozások igényeit a kereskedelmi bankok jelenleg nem tudják kielégíteni. A Mikrohitel beruházás finanszírozása esetén maximum nyolc, forgóeszköz finanszírozása esetén maximum három éves futamidej, kedvezményes kamatozású vállalkozói hitel. Célja a vállalkozás tevékenységéhez szükséges gépek, berendezések és egyéb eszközök, valamint a már meglév üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra b vítése és/vagy fejlesztése, illetve forgóeszközök biztosítása mikro- és kisvállalkozások számára. A hitel fels határa 6,35 millió forint, kamata a mindenkori jegybanki alapkamathoz igazodik. A vállalkozók hiteligényléseiket közvetlenül a Helyi Vállalkozói Központokhoz adhatják be. 11

13 A HITEL CÉLJA: gépek, berendezések, eszközök és más beruházások finanszírozása, a már meglév üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra b vítése és/vagy fejlesztése, illetve a beruházáshoz kapcsolódó forgóeszközök biztosítása. A mikrohitel kizárólag forgóeszköz finanszírozásra is felhasználható.. A hitel összege: Ft Ft A hitel futamideje: beruházás, és beruházáshoz kapcsolódó forgóeszköz finanszírozása esetén maximum 8 év kizárólag forgóeszköz-finanszírozás esetén maximum 3 év Saját er : az igényelt hitel összegének minimum 20 százaléka. Biztosíték: A hitel biztosíték ellenében kerül folyósításra. Kamat: mindenkor érvényes jegybanki alapkamat Rendelkezésre tartási jutalék: NINCS Kezelési költség: NINCS A hitel folyósítása: A hitel 50 %-a a késobbi elszámolás kötelezettsége mellett elofinanszírozhat A Mikrohitelt már kezd vállalkozások is igénybe vehetik. További információk Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány irodáiban kaphatók (www.kva.hu) 1.4 Széchenyi kártya A Széchenyi Kártya a mikro-, kis- és középvállalkozások részére kialakított, kedvezményes kamatozású, állami támogatásban részesített hitelkonstrukció, melynek célja, hogy a pályájuk kezdetén lév, de legalább már egy éve m köd vagy akár már régóta tevékenyked kisvállalkozások, egyéni vállalkozók egyszer sített eljárással szabad felhasználású, likviditási problémákat kezel hitelhez jussanak. A hitel felvételét megkönnyíti, hogy a Hitelgarancia Rt. nagy mértékben, a hitelkeret és kamat összegének 73%-a erejéig készfizet kezességet vállal. A legfeljebb 10 millió forint összeg folyószámla hitelkeretet a programban részt vev kereskedelmi bankok biztosítják a 12

14 vállalkozások számára, így a hitelintézeteknek lehet sége lesz rá, hogy megismerjék a vállalkozásokat és ennek alapján a jöv ben esetleg más hitelezési és banki termékekkel is segítsék ket szakmai, üzleti céljaik megvalósításában. A vállalkozók szabadon választhatják meg, hogy a konstrukcióban résztvev hitelintézetek - MKB, OTP, Erste Bank, Volksbank illetve a konstrukcióban részt vev Takarékszövetkezetek - közül melyikhez kívánnak fordulni hiteligénylésükkel. (www.szkartya.hu) A hitelkeret megnyitásával egy id ben a vállalkozások, vállalkozók egy MasterCard Standard típusú bankkártyát kapnak, mellyel bárhol, bármikor igénybe vehetik a részükre megnyitott hitelkeretet fizetés, vásárlás, vagy készpénz felvétel céljára, anélkül, hogy ezen fizetési tranzakciók miatt külön el kellene menniük a számlájukat vezet bankfiókba. A bankok által megnyitott, a Széchenyi Kártyához kapcsolódó pénzforgalmi bankszámláról átutalásokat is lehet kezdeményezni, illetve a vállalkozás részére befolyó összegek is jóváírásra kerülhetnek. A bankok a folyószámlához való hozzáférés céljából kényelmes megoldásokat kínálnak a vállalkozóknak elektronikus banki terminálok formájában, melynek igénybe vételével a számlához akár a vállalkozó saját irodájából vagy otthonából is hozzáférhet. 1.5 Egyéb Banki Vállalkozói Csomagok Az el z ekt l eltér speciális igények esetén a számlavezet hitelintézeteknél lehet információt kérni a fellelhet egyéb konstrukciókról. A kész csomagszer ajánlatokon túl ma már általános jellemz jük a rugalmasság és a konstrukció testreszabása. A hitelkamatok természetesen piaci szinten mozognak. 2. Önkormányzati infrastruktúrafejlesztés A hitelprogram célja az általános beruházási, környezetvédelmi, közoktatási és kulturális infrastrukturális beruházási céljaihoz éven túli lejáratú, kedvezményes kamatozású hitel biztosítása. A hitelt kedvezményes kamatozása, és hosszú futamideje jellemzi. Az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretén belül hitelcélként került meghirdetésre a panellakások felújításához a lakóközösségek és a települési önkormányzatok számára kedvezményes hitellehet séget biztosító Panel Plusz Hitelprogram. 13

15 3. Bérlakás Hitelprogram Ha önkormányzata bérlakások, nyugdíjasházak, id sek otthona építését, felújítását tervezi, a Bérlakás Hitelprogram kedvezményes kamatozású finanszírozási forráslehet séget biztosít számára. 4. Agrárfejlesztés A hitelprogram a mez gazdasági termékek el állításával, feldolgozásával foglalkozó magyarországi székhely kis- és középvállalkozások mez gazdasági célú beruházásaihoz, továbbá a fiatal mez gazdasági termel k tevékenységük megkezdésének finanszírozásához kínál hosszú lejáratú forrásokat. 5. Egyéb támogatott hitelkonsrukciók Háziorvosi Hitelprogram Víziközm Beruházási Hitelprogram A hitelprogram célja az évi LVII. törvényben meghatározott vízgazdálkodási közfeladatok ellátása érdekében víziközm -társulatok és önkormányzatok által közösen végzett beruházások finanszírozása. Start Hitelprogram A Start Hitelprogram f célja a magánvállalkozások és a vállalkozásindítás ösztönzése. III. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei A fejlesztési terv Helyzetértékelése a magyar gazdaság és társadalom állapotát vázolja fel, rámutat a súlyponti kérdésekre, megvizsgálja a problémák okait. Az ennek alapján készített SWOT-elemzésben Magyarország er sségei és gyengeségei, lehet ségei, illetve a rá leselked veszélyforrások kerülnek meghatározásra. A SWOT elemzés alapján kerül kialakításra a magyar Nemzeti Fejlesztési Terv stratégiájának célstruktúrája. Az NFT hosszú távú célja: az EU gazdasági és társadalmi fejlettségi szintjéhez való konvergencia. 14

16 Három specifikus cél: 1. versenyképesebb gazdaság; 2. a humán er források fejlesztése; 3. jobb min ség környezet és alap-infrastruktúra; illetve kiegyensúlyozottabb területi fejl dés el segítése. A specifikus célok elérésére a Nemzeti Fejlesztési Tervben kialakított intézkedés-együttes az alábbi 5 operatív program keretében valósul meg: 1. Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) 2. Humán Er forrás Fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 3. Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) 4. Agrár- és Vidékfejlesztés Operatív Program (AVOP) 5. Regionális Fejlesztési Operatív Program (RFOP) Az NFT céljainak megvalósításához szükséges, hogy az OP-k egyes fejlesztései egymást kiegészít, integrált módon, a szinergikus hatásokat kihasználva valósuljanak meg. Ezzel egyrészr l megakadályozható a fejlesztések elaprózódása, míg másrészr l a támogatandó célterületeken érdemi hatás érhet el. 1. Gazdasági Versenyképesség Operatív Program A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) az NFT fejlesztési stratégiája egyik specifikus céljának elérését, a gazdasági versenyképesség növelését célozza meg. Ez a cél a kulcsterületekre irányuló közvetett és közvetlen beruházásokon keresztül valósul meg, el segítve a vállalatok termelékenységét és a fejlettebb üzleti környezet kialakulását. A gazdasági versenyképesség növelésével a GVOP nagyban hozzájárul az NFT általános céljához, ami az ország közelítése az EU társadalmi-gazdasági fejlettségi szintjéhez. A GVOP, intézkedésein keresztül közvetett módon az NFT több specifikus céljának megvalósulásához is hozzájárul. A vállalkozások termel berendezéseinek és módszereinek modernizálása hozzájárul egyrészt az alacsonyabb károsanyag-kibocsátáshoz és ezáltal az egészségesebb környezethez, másrészt az üzleti és kommunikációs infrastruktúra 15

17 fejlesztéséhez a kevésbé fejlett régiókban, ami el segíti a kiegyensúlyozottabb regionális fejl dést. A vállalkozások versenyképességének és a vállalkozói környezetnek a javításával növeli a munkavállalási lehet ségeket és így az emberi er források jobb kihasználását. Célkit zések és prioritások a GVOP-ban: A versenyképesség növelésére irányuló általános cél elérése érdekében a GVOP három specifikus célkit zést határoz meg: 1. A tudásalapú gazdaság és az innovációs kapacitások fejlesztése 2. A technológia-intenzív ipar és szolgáltatások fejlesztése 3. A kis- és középvállalkozások fejlesztése a gazdaság dualitásának csökkentése érdekében A GVOP célkit zései az alább kifejtett négy prioritáson keresztül valósul meg. 1. Prioritás: Beruházás- ösztönzés A beruházások alapvet jelent ség ek Magyarország vállalkozásainak és az üzleti infrastruktúra modernizálásának érdekében. Ebb l kifolyólag a GVOP támogatja a termel kapacitások modernizálását, különös tekintettel azokra a területekre, ahol ez alkalmassá teszi a vállalkozásokat arra, hogy nagyobb vállalatok beszállítóivá váljanak; valamint a feldolgozóipart, szolgáltató központok létrehozását támogatva. Az ehhez kapcsolódó intézkedések a magyar vállalkozások és a multinacionális vállalatok közötti integrációt mozdítják el. A GVOP a magas min ség üzleti infrastruktúra fejlesztését is támogatja az ipari parkok, inkubátorházak, technológiai transzfer és logisztikai központok fejlesztésével, ami el mozdítja a regionális növekedési pólusok fejl dését. Tekintettel Magyarország számottev beruházási szükségletére, a prioritás pro-aktív beruházásösztönzési tanácsadásnak is helyt ad, új befektet knek az országba vonzása, illetve a reinvesztíció bátorítása érdekében. A többi prioritástól eltér en, e prioritás nagyobb beruházásokat is támogat. 2. Prioritás: Kis és középvállalkozások fejlesztés A kis- és középvállalkozások jelent s lehet ség-forrásai a magyar gazdasági fejl désnek, következésképpen az operatív program olyan intézkedéseket is tartalmaz, ami kifejezetten ezek igényeire összpontosít. A cél e lehet ségeknek a kihasználása és a jelenleg fennálló, a kisebb, kevésbé hatékony hazai, és a nagy, modern külföldi tulajdonú vállalatok közötti szakadék áthidalása. Az intézkedések a m szaki technológiai beruházásokat, min ségbiztosítási rendszerek bevezetését, a termel -berendezések modernizációját, a 16

18 vállalkozásoknak az EU standardjaihoz való felzárkóztatását, innovatív termékek létrehozását támogatja. A KKV-k üzleti tanácsadáshoz való hozzáférését, az üzleti menedzsment fejlesztését, a KKV-k közötti együttm ködést is támogatja e prioritás. 3. prioritás: Kutatás-fejlesztés és innováció A magyar, els sorban kis- és középvállalkozások érdekében a magas szellemi hozzáadott értéket tartalmazó termékek, szolgáltatások, eljárások kifejlesztését támogatása dönt jelent ség. E prioritás keretében a GVOP támogatja a K+F és innovációs tevékenységet, kutatási projektek megvalósítását a kulcsterületeken, a kutatási infrastruktúra fejlesztését, a technológia- átadást szolgáló a közfinanszírozású kutatóhelyek és a vállalati szféra együttm ködését, a KKV-k (a spin-off vállalatokat is beleértve) innovációs tevékenységét. A források az információs és kommunikációs technológiák, biotechnológia, anyagtudomány és környezetbarát eljárások, termékek, szolgáltatások területeire koncentrálódnak. Az intézkedések a közszféra és a privát szektor K+F beruházási igényeit is figyelembe veszik, különös tekintettel a non-profit kutatóintézetek és vállalkozások közötti kutatási partnerkapcsolatok fejlesztésére. 4. prioritás: Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés Az információs és kommunikációs technológiáknak, a gazdasági és piaci információknak, valamint az általuk elérhet adatoknak nagy szerepük van minden ágazatban. Mivel az ilyen jelleg technológiáknak a hozzáférhet sége, alkalmazása jelenleg egyenl tlen Magyarországon, a GVOP azokat a területeket támogatja, ahol a fejlesztés különösen szükséges, ide értve az üzleti szempontból jelent s szolgáltatások, alkalmazások, tartalmak és infrastruktúra fejlesztését. A GVOP támogatja az IT alapú üzleti rendszerek bevezetését a KKV-k hatékonyságának növelése, és a partnereik felé történ információátadás fejlesztése érdekében. Mivel jelenleg nincs megfelel korszer üzleti célú digitális tartalom Magyarországon, a GVOP támogatja az ilyen adattartalmak el állítását a KKV-k tudásbázisának növelése érdekében. A OP üzletbarát e-közigazgatás szolgáltatásainak fejlesztését is megcélozza, a közigazgatás és a vállalkozások közötti információáramlás hatékonyságának fokozása érdekében. A GVOP a távoli, elszigetelt, hátrányos helyzet térségek információs társadalomba való bekapcsolását, a szélessávú távközlés infrastruktúra elterjesztését is támogatja azokon a területeken, ahol a magánszféra szolgáltatói nem tudnák azt önállóan megtenni. Az ötödik, technikai segítségnyújtást szolgáló prioritás a program hatékony és eredményes megvalósításához járul hozzá. 17

19 GVOP M szaki- technológiai korszer sítés támogatása Cél a nagy hozzáadott érték tartalmú versenyképes, magas min ség feldolgozóipari termékek gyártására alkalmas új és nagy termelékenység termel kapacitások létrehozása, vagy azok b vítésének támogatása. A fenntartható fejl dés el mozdítása érdekében a környezetbarát technológiák letelepítésének ösztönzése, a környezeti terhelés csökkentése, a technológia korszer sítés el segítése, a feldolgozóipar nemzetközi versenyképességének javítása, szerkezetátalakításának gyorsítása, a beruházások, valamint a m köd t ke bevonásának ösztönzése. Azon feldolgozóipari beruházásokkal lehet pályázni, melyek esetében a beruházásuk (projektjük) összes elszámolható beruházási költsége (Projekt Adatlap I ) meghaladja a 150,0 millió Ft-ot és ezen belül az új gépek, berendezések költsége meghaladja az elszámolható költségek 75%-át. A beruházás nettó összköltségének legalább 25%-át kitev igazolt saját forrással rendelkezni, amelybe az államháztartás alrendszereib l kapott támogatás nem számítható be. Az ÁFA visszaigénylésére nem jogosult pályázóknak a fejlesztés bruttó beruházási összköltségének 25 %-át kitev saját forrással kell rendelkezniük. A beruházásnak alapesetben a megkezdést l számított 2 éven belül szakmailag és pénzügyileg is meg kell valósulnia, illetve az üzleti terv alapján számított hozzáadott értékb l 5 éven belül meg kell térülnie. Az elnyerhet támogatás egyszeri, m ködési támogatásnak nem min sül, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás, amely a beruházás (nem ÁFA alany Pályázó esetében) le nem vonható ÁFA nélküli elszámolható költségei összegének maximum 50%-ig terjedhet de legfeljebb 300,0 millió Ft lehet. A pályázat célja: A pályázat célja magas min ség feldolgozóipari termékek gyártására alkalmas új és nagy termelékenység termel kapacitások létrehozása, vagy azok b vítése. Erre a célra 5,7 milliárd forint vissza nem térítend támogatás áll rendelkezésre Támogatható tevékenységek: 18

20 új gépek, gépsorok vásárlása, épületek létesítése, valamint közüzemi infrastruktúra-fejlesztés Kedvezményezettek köre: Belföldi székhely gazdasági társaságok, szövetkezetek Önrész mértéke 50% Maximális támogatás: Ft Közrem köd szervezet: Magyar Fejlesztési Bank GVOP Kis- és középvállalkozások m szaki-technológiai háttere fejlesztésének támogatása A támogatás célja: A magyarországi székhely mikro-, kis- és középvállalkozások m szaki-technológiai fejlesztése. Ennek érdekében célul t zzük ki a fejl désre képes mikro-, kis- és középvállalkozások piaci pozícióinak, illetve versenyképességének javítását, technológiai, infrastrukturális korszer sítését, innovatív képességük növelését. Pályázók köre (Támogatásra jogosultak): Pályázhatnak a magyarországi székhely, a devizajogszabályok alapján belföldinek min sül gazdasági társaságok (közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felel sség társaság, részvénytársaság, közös vállalat) szövetkezetek, egyéni vállalkozók, A támogatás formája A támogatás formája: a pályázó m ködési támogatásának nem min sül, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítend támogatás). Jelen pályázati felhívás keretében nyújtott támogatások az EK-Szerz dés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történ alkalmazásáról szóló 19

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Ősze Gábor Termékfelelős, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. április 16. Tevékenységünk A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Balogh Balázs regionális igazgató ADITUS Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 1. PRIORITÁS K+F ÉS INNOVÁCIÓ - Gazdaságban hasznosuló ipari kutatás és kísérleti fejlesztés

Részletesebben

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt.

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt. Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt. Termékstruktúra MFB ok Vállalkozói szektor Agrár szektor Önkormányzati szektor Lakossági szektor MFB Vállalkozásfinanszírozási

Részletesebben

Mikro-, kis vállalkozások forráshoz jutási és pályázati lehetőségei Keller Péter osztályvezető Vállalkozásfejlesztési Főosztály

Mikro-, kis vállalkozások forráshoz jutási és pályázati lehetőségei Keller Péter osztályvezető Vállalkozásfejlesztési Főosztály Mikro-, kis vállalkozások forráshoz jutási és pályázati lehetőségei Keller Péter osztályvezető Vállalkozásfejlesztési Főosztály Mezőkovácsháza 2010. szeptember 8. Előadás tartalma Vállalkozások finanszírozási

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési pályázatok 2012

Vállalkozásfejlesztési pályázatok 2012 Vállalkozásfejlesztési pályázatok 2012 Név Cél Pályázhatnak Elszámolható költségek Támogatás technológiafejlesztés GOP-2.1.1/A Közép-Magyarországi Régió felfüggesztve! Komplex vállalati technológiafejlesztés

Részletesebben

Pályázati összefoglaló

Pályázati összefoglaló Pályázati összefoglaló Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP-1.2.6-8.3.4-16 Célja: Jelen felhívás célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztés Békés megyében. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Vállalkozásfejlesztés Békés megyében. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Vállalkozásfejlesztés Békés megyében Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Tájékoztató előadás Vállalkozásfejlesztési lehetőségek Téma: Széchenyi hitelek, vállalkozás

Részletesebben

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET-

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET- Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP-2011-2.1.1/B) -TERVEZET- A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges. Támogatás célja Az Új Széchenyi

Részletesebben

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Várkonyi Gellért régió vezető 2012.11.21.

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Várkonyi Gellért régió vezető 2012.11.21. Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai Várkonyi Gellért régió vezető 2012.11.21. Termékportfólió megújítása Irányelvek Megfelelés Új Széchenyi Tervnek Egyszerű stuktúrájú, és egzakt módon szegmentált

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) 1990- ben alakult azzal a céllal, hogy szakmai és pénzügyi támogatása révén elősegítse

Részletesebben

MFB az ország fejlesztési bankja

MFB az ország fejlesztési bankja MFB az ország fejlesztési bankja Czirják Sándor vezérigazgató Szeged, 2008. október 7. [ ] Az európai állami fejlesztési bankok szerepe Híd szerep: gazdaságpolitika és szereplői között Stratégiai célok

Részletesebben

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21.

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. 2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött

Részletesebben

Pályázat az Eureka programban való magyar részvétel támogatására

Pályázat az Eureka programban való magyar részvétel támogatására Pályázat az Eureka programban való magyar részvétel támogatására EUREKA_HU_08 Pályázati felhívás Budapest, 2010. február (Módosítva: 2010. augusztus) 1 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló

Részletesebben

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely Gazdaságfejlesztési Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés című pályázati konstrukció összefoglalása (GOP-2009-2.1.4./K) Alapvető cél A konstrukció célja, hogy a vállalkozások technológiai

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kisés középvállalkozások számára (GOP-2009-2.1.1/B; KMOP-2009-1.2.1/B) Alapvető cél és háttér információ TERVEZET A

Részletesebben

Energetikai beruházások finanszírozása

Energetikai beruházások finanszírozása Energetikai beruházások finanszírozása Finanszírozási források az MFB Zrt. hitelprogramjaiban Kékesi Zsolt igazgató 2010. Március 4. A fejlesztési hitelek kamat és futamidő előnye Fejlesztési banki hitelek

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat tervezetének rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió

Részletesebben

Innovatív vállalkozásfejlesztés és mikrofinanszírozás. Szolnoki Szabolcs

Innovatív vállalkozásfejlesztés és mikrofinanszírozás. Szolnoki Szabolcs Innovatív vállalkozásfejlesztés és mikrofinanszírozás Szolnoki Szabolcs Rólunk, röviden A szervezetet a Főváros Közgyűlése a budapesti mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése céljából hozott létre

Részletesebben

A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek

A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek Szivi Orsolya 2009. április 20. Budapest Az előadás felépítése Fejlesztési programok, pályázati lehetőségek

Részletesebben

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K A HITELPROGRAM CÉLJA a hazai mikro- és kisvállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.09.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást?

Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást? Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást? Előadó: Fehérváry Tamás 2011-10-27 Három termék Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel 50 millió forintig, önerő nélkül Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok

A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok MAFABE KONFERENCIA Dr. Molnár Sándor főosztályvezető Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Ipari Főosztály Telefon: (+36-1) 472-8549, E-mail: molnar.sandor@gkm.gov.hu

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Salgótarján 2013.05.08. Varga Béla ügyvezető

Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Salgótarján 2013.05.08. Varga Béla ügyvezető PÁLYÁZATOK FINANSZIROZÁSI LEHETŐSÉGEI Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Salgótarján 2013.05.08 Varga Béla ügyvezető A Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványnál

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

A mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztési támogatása

A mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztési támogatása A mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztési támogatása Hulladékból tüzelőanyag KSZGYSZ HTÜ munkacsoport Szakmai Nap Budapest, 2016. 11. 30. Hotel Griff 2014. szeptember 23. Markó Csaba KSZGYSZ szakértő

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-16 Pályázat célja A hazai ipar fejlesztése érdekében a pályázat célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4.

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4. OTP Consulting Romania OTP Bank Romania Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, 2008. április 4. A Nemzeti Stratégiai Referencia Kerethez kapcsolódó Operatív Programok Humánerőforrás-fejlesztési Operatív

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP )

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP ) 6720 Szeged, Arany J. u. 7. VI. em. 601.; +36(62) 424-361; iroda@nariz.hu; www.nariz.hu A pályázat célja Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1-16) Kiemelt iparágakban

Részletesebben

GINOP

GINOP ÉLELMISZERIPARI KOMPLEX BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA KOMBINÁLT HITELTERMÉKKEL GINOP-1.2.6-8.3.4-16 A Felhívás és a Hitelprogram együttes célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. SZEPTEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. SZEPTEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk tájékoztatni az újonnan megjelenő, és a folyamatosan beadható pályázatokról. Budapesti és Pest megyei cégek számára a pályázati lehetőségek jelentősen

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.11.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló beruházások esetében:

Részletesebben

Mikro-, kis-, és középvállalkozások aktuális finanszírozási lehetőségei. HaNgsúly a HitelkéPességeN

Mikro-, kis-, és középvállalkozások aktuális finanszírozási lehetőségei. HaNgsúly a HitelkéPességeN HaNgsúly a HitelkéPességeN 2015 www.glosz.hu HaNgsúly a HitelkéPességeN Növekedési Hitel Program és Növekedési HitelProgram + széchenyi kártya Program exim konstrukciók VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK HitelkéPesség

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése (GOP-2010-2.1.1/A) Alapvető cél és háttér információ A növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és

Részletesebben

Engedje meg, hogy megosszuk Önnel a legfrissebb információinkat a hamarosan benyújtható pályázatokkal kapcsolatban.

Engedje meg, hogy megosszuk Önnel a legfrissebb információinkat a hamarosan benyújtható pályázatokkal kapcsolatban. Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Vállalkozó Ügyfelünk! Engedje meg, hogy megosszuk Önnel a legfrissebb információinkat a hamarosan benyújtható pályázatokkal kapcsolatban. MÓDOSULT A TELEPHELY

Részletesebben

Pályázati lehetőségek a vállalkozásfejlesztési operatív program keretein belül

Pályázati lehetőségek a vállalkozásfejlesztési operatív program keretein belül Pályázati lehetőségek a Lorem ipsum (GOP) vállalkozásfejlesztési operatív program keretein belül I. Pályázatfigyelés II. Pályázatkészítés módszertana I. Pályázatfigyelés Pályázatfigyelési lehetőség vállalkozások

Részletesebben

Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007

Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007 Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007 Ormosy Gábor, vezérigazgató 2007. május 10. Legfőbb kritika az NFT I. időszakából Hosszú átfutás az értékelés, a szerződéskötés és a kifizetés tekintetében Bonyolult

Részletesebben

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2011. január 19., szerda AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Pest megyén és Budapesten

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Prioritás A prioritás egyedi célkitűzései: A prioritáshoz kapcsolódó tervezett

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

MFB Zrt. 2013. évi országjárás Agrárszekció. Előadó: Nagy Lajos

MFB Zrt. 2013. évi országjárás Agrárszekció. Előadó: Nagy Lajos MFB Zrt. 2013. évi országjárás Agrárszekció Előadó: Nagy Lajos Támogatott hitelcélok Infrastruktúra Agrár Környezetvédelmi beruházás Oktatási célú fejlesztések Turisztika, sport, szabadidő Vidékfejlesztés

Részletesebben

Hitelkonstrukciók és Garanciaprogram

Hitelkonstrukciók és Garanciaprogram Hitelkonstrukciók és Garanciaprogram Mikro-, kis- és középvállalkozások részére Brossura_210x210_j5.indd 1 Új Széchenyi Hitel Támogatható hitelcél: gépek, berendezések, egyéb tárgyi eszközök, illetve immateriális

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Bakonyi Péter c.docens

Bakonyi Péter c.docens Az EU csatlakozás gyorsmérlege - informatikai szempontból Bakonyi Péter c.docens Kormányzati lépések 2003-20062006 Stratégia készítés és programtervezés: Magyar Információs Társadalom ( MITS ) Kormány

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október 1. melléklet az 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozathoz A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-16 A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 21 Mrd forint. A

Részletesebben

Lízingfinanszírozás lehetőségei az MFB Vállalkozásfinanszírozási

Lízingfinanszírozás lehetőségei az MFB Vállalkozásfinanszírozási Lízingfinanszírozás lehetőségei az MFB Vállalkozásfinanszírozási Programjában Jurenka Csaba igazgató 2011. November 10. Témakörök MFB Zrt. rövid bemutatása MFB Vállalkozásfinanszírozási Program Lízingügyletek

Részletesebben

Állami Alom. A Magyar Fejlesztési Bank szerepe. Czirják Sándor vezérigazgató Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság.

Állami Alom. A Magyar Fejlesztési Bank szerepe. Czirják Sándor vezérigazgató Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság. Állami Alom A Magyar Fejlesztési Bank szerepe Czirják Sándor vezérigazgató Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2003 november 1 Az MFB Rt. küldetése, hogy fejlesztési források biztosításával járuljon

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP 1.2.2-16 A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív

Részletesebben

Kkv problémák: eltér hangsúlyok

Kkv problémák: eltér hangsúlyok Kisvállalati- és vállalkozáspolitika: vonzások és választások Dr. Habil. Szerb László Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar 2010.03.28. Dr. Szerb László 1 Kkv problémák: eltér hangsúlyok Vállalkozói

Részletesebben

Akad még lehetőség Vállalkozói pályázatok uniós forrásból Gáspár Bence, főosztályvezető Debrecen, 2010. június 3.

Akad még lehetőség Vállalkozói pályázatok uniós forrásból Gáspár Bence, főosztályvezető Debrecen, 2010. június 3. Akad még lehetőség Vállalkozói pályázatok uniós forrásból Gáspár Bence, főosztályvezető Debrecen, 2010. június 3. Uniós gazdaságfejlesztés számokban 2007-2009 3-ból 2 sikeres pályázó 10 000 hazai vállalkozás

Részletesebben

HIRDETMÉNY Vállalkozók és önkormányzatok részére nyújtott éven túli hitelek kamat és díj kondíciói

HIRDETMÉNY Vállalkozók és önkormányzatok részére nyújtott éven túli hitelek kamat és díj kondíciói Forgalmazható hitelek Beruházási célú hitel 200.07.0-től 80 Forgóeszközhitel 200.07.0-től Rulírozó jellegű forgóeszközhitel 200.07.0-től 60 Önkormányzati beruházási hitel 200.07.0-től 80 A kamatfelár mértéke

Részletesebben

Kombinált Mikrohitel. A Mikrovállalkozások fejlesztéséért

Kombinált Mikrohitel. A Mikrovállalkozások fejlesztéséért Kombinált Mikrohitel A Mikrovállalkozások fejlesztéséért Kombinált Mikrohitel Mikrovállalkozások fejlesztése - Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési pályázata - Újdonság a magyar finanszírozási termékpalettán

Részletesebben

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K A HITELPROGRAM CÉLJA az Új Magyarország Mikrohitel Program a régió mikrovállalkozóinak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott

Részletesebben

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE!

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! 1. prioritás: Kis- és versenyképességének javítása 1 GINOP-1.1.1 2 GINOP-1.1.2 3 GINOP-1.2.1 4 GINOP-1.2.2

Részletesebben

Segédlet a kezesség támogatási kategóriájának megállapításához

Segédlet a kezesség támogatási kategóriájának megállapításához Segédlet a kezesség kategóriájának megállapításához Jelen Segédlet célja, hogy segítséget nyújtson a kezesség kategóriájának kiválasztásában. A kezesség alapvetően az ügylet cél szerinti tevékenységi köre

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM KUTATÁS, FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁS A GINOP-BAN Keller Péter főosztályvezető-helyettes Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

A HIPA támogatási egyablak szolgáltatása

A HIPA támogatási egyablak szolgáltatása Befektetőbarát Település Program A HIPA támogatási egyablak szolgáltatása 2015. október 7. A HIPA támogatási részlege Állami Támogatások Főosztály EKD Osztály A Kormány egyedi döntésével nyújtott készpénztámogatás

Részletesebben

2. Technológia és infrastrukturális beruházások

2. Technológia és infrastrukturális beruházások 2010. június 08., kedd FONTOSABB AKTUÁLIS ÉS VÁRHATÓ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA 2010. ÉVBEN 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Támogatás mértéke: max. 40 50% (jellegtől és helyszíntől

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok jelenleg tervezetek, melyek január 31-ig

Részletesebben

Portfoliógarancia program keretében kínált termékek

Portfoliógarancia program keretében kínált termékek Portfoliógarancia program keretében kínált termékek A Portfoliógarancia az alábbi K&H hitelekhez vonható be biztosítékként: 1. K&H Új Magyarország forgóeszközhitel / K&H Új Magyarország beruházási hitel

Részletesebben

A MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

A MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET A MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALKOZÓI HITEL ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK HIRDETMÉNYE Kihirdetve: 2014. december 15-én Érvényes: 2015. január 1-jét l a 2011. december 31-ig értékesített Hitel-,

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A 2007-2013-as programozási időszak eredményei, tapasztalatai, előretekintés Müller Ádám, SA Pénzügyi és Monitoring igazgató-helyettes Szombathely,2014.04.10. Felülről

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom:

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom: Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom: Az elmúlt évben a gazdasági válság minden bizonnyal az

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2018. január 15-ig lehetséges.

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. [GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA Alapítva 2000-ben PÁLYÁZAT] BÉR- ÉS JÁRULÉK TÁMOGATOTT MUNKAERŐ, ESZKÖZBESZERZÉS ÉS KISLÉPTÉKŰ INGATLAN BERUHÁZÁS LEHETŐSÉGÉVEL! GINOP-5.2.4-16

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012.

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. USZT pályázati kírások 2012. I. félévében Vállalkozásfejlesztés Témakör Ki pályázhat? Támogatás összege (Ft) KKV-k pályázhatnak (nagyválallat nem!) KKV technológia fejlesztés (A)

Részletesebben

4,5-4,99%-os FIX kamat a teljes futamidôre 2013.12.13-ig benyújtott hitelkérelmek esetében hitelek

4,5-4,99%-os FIX kamat a teljes futamidôre 2013.12.13-ig benyújtott hitelkérelmek esetében hitelek Kedvezményes kamatozású vállalati forint Akár 80%-os finanszírozási arány AVHGA kiegészítô kezesség esetén 4,5-4,99%-os FIX kamat a teljes futamidôre 2013.12.13-ig benyújtott hitelkérelmek esetében hitelek

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Pályázati lehetőségek beszállítók fejlesztésére, kkv-k részére 2016-ban

Pályázati lehetőségek beszállítók fejlesztésére, kkv-k részére 2016-ban Pályázati lehetőségek beszállítók fejlesztésére, kkv-k részére 2016-ban Prospera Pályázati Tanácsadó Kft. Gajdos-Sztankó Gabriella Pályázati referens sztanko.gabriella@prospera.hu Budapest, 2016.11.08.

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B és KMOP-2011-1.2.1/B I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A pályázat célja, hogy a kis- és középvállalkozások komplex

Részletesebben

Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel!

Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel! Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel! Nagyobb támogatottság, nagyobb versenyképesség! Glósz és Társa innováció menedzsment www.glosz.hu Innováció

Részletesebben

A vidékért kezeskedünk

A vidékért kezeskedünk A vidékért kezeskedünk Sajtóbeszélgetés dr. Herczegh András 2014. november 20. Megtorpanó hitelállomány, növekvő jelentőségű hitelgarancia 165% 161% 145% 139% 125% 105% 85% 100% 105% 100% 95% 99% 92% 114%

Részletesebben

Az uniós pályázati rendszer megújítása Milyen pályázati lehetőségek közül válogathatnak a kkv-k?

Az uniós pályázati rendszer megújítása Milyen pályázati lehetőségek közül válogathatnak a kkv-k? Az uniós pályázati rendszer megújítása Milyen pályázati lehetőségek közül válogathatnak a kkv-k? dr. Kabai Anikó Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatóság Új Széchenyi

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP-2009-2.1.1/C) Alapvető cél és háttér információ A komplex technológiai fejlesztésen,

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési Program

Vállalkozásfejlesztési Program Támogatás megnevezése: Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 32 000 000 000.- HUF Jelen pályázati kiírás célja kis- és középvállalkozások különféle belsı fejlesztéseinek

Részletesebben

A Hungária Takaréknál forgalmazott. refinanszírozási hitelek kondíciós listája

A Hungária Takaréknál forgalmazott. refinanszírozási hitelek kondíciós listája Ikt: 10340 /2015 A Hungária Takaréknál forgalmazott refinanszírozási hitelek kondíciós listája Hatályos: 2015.07.01. A kondíciós listába közzétett díjak, költségek az MFB által kibocsátott terméktájékoztató

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk az eddig megjelent Új Széchenyi Terv pályázatai mellett a figyelmét felhívni két új pályázatra, melyekre a Kombinált Hitel Garancia (KHG) eljárás keretében

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ Telephelyfejlesztés a területi kohéziórét /Dél-Dunántúl/ 2. oldal 3. oldal

Részletesebben

A Gazdaságfejlesztési Operatív Program pályázati lehetőségei

A Gazdaságfejlesztési Operatív Program pályázati lehetőségei A Gazdaságfejlesztési Operatív Program pályázati lehetőségei Első Önkormányzati Projektbörze 2010 Budapest, 2010.03.31. Szemző György projektmenedzser, GOP IH Nemzeti Fejlesztési Ügynökség A Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Készfizet kezességvállalás - az önkormányzati hitelfelvételek támogatása. 2006. február 15.

Készfizet kezességvállalás - az önkormányzati hitelfelvételek támogatása. 2006. február 15. Készfizet kezességvállalás - az önkormányzati hitelfelvételek támogatása 2006. február 15. A helyi önkormányzatok által elérhet támogatások alakulása Adatok millió forintban Megnevezés 2005. 2006. 2007.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP-5.3.8-17 Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged,

Részletesebben

A Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezetnél forgalmazott. refinanszírozási hitelek kondíciós listája

A Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezetnél forgalmazott. refinanszírozási hitelek kondíciós listája Ikt: 8609/2012 A Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezetnél forgalmazott refinanszírozási hitelek kondíciós listája Hatályos: 2012.06.12 A kondíciós listába közzétett díjak, költségek az MFB által kibocsátott

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÉS AKTUALITÁSOK

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÉS AKTUALITÁSOK SZÉCHENYI PROGRAMIRODA KÖFOP-3.3.3-15-2016-00001 PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÉS AKTUALITÁSOK Hauser Richárd tanácsadó A bemutatásra kerülő pályázati felhívások GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására

Részletesebben