Helyzetkép a határmenti vállalkozások gazdálkodásáról, forrásszerzési lehet ségeir l. Kutatási jelentés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyzetkép a határmenti vállalkozások gazdálkodásáról, forrásszerzési lehet ségeir l. Kutatási jelentés"

Átírás

1 Magyarország-Szlovákia Phare CBC 2003 Program Üzleti infrastruktúra, innováció és humáner forrás-fejlesztés a határ mentén Regionális Vállalkozói Együttm ködés HU2003/ Helyzetkép a határmenti vállalkozások gazdálkodásáról, forrásszerzési lehet ségeir l Kutatási jelentés Készítette: Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány szeptember január

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...0 I. Bevezetés...2 II. Magyarországi vállalkozások helyzete...3 III. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...14 IV. A kérd ívek kiértékelése...38 V. Összefoglalás...50 VI. Melléklet: Kutatási kérd ív...52 A kiadvány az Európai Unió Magyarország-Szlovákia Phare CBC 2003 Program támogatásával jelent meg, a Regionális Vállalkozói Együttm ködés cím projekt keretében (szerz désszám: HU 2003/ ). A benne foglalt nézetek a Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány nézetei, és ezért semmiképpen sem tekinthet k az Európai Unió hivatalos állásfoglalásának. 1

3 I. Bevezetés A kilencvenes évek Szlovákiában és Magyarországon egyaránt jelent s gazdasági változásokat hoztak, megjelentek a mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-szektor) mint jelent s munkaadók, a nagyobb vállalatokra és vezet iparágakra tekintve pedig az ezredfordulóra eld lt, melyek maradtak versenyképesek. A tönkrement vállalatok, hanyatló iparágak jelent s számú munkanélkülit hagytak maguk után. Ezek zöme saját szakmájában megfelel en képzett és tapasztalt, 45 év feletti munkavállaló. Egyes iparágak hanyatlása pl. élelmiszer-, textilipar - ma is tart, kifejtve destruktív hatását az egész térség gazdaságára. A nagyvállalatok átalakultak, többnyire külföldi tulajdonba kerültek, illetve tevékenységeiket a frissebb kis- és középvállalkozások vették át. A vállalkozások forrásellátottsága napjaink alapvet problémája többek között a t ke- és forráshiány volt okozója (és az ma is) a fent említett gyárbezárásoknak, iparágak hanyatlásának vagy megsz nésének. Ahhoz, hogy a KKV-szektor folyamatosan lépést tudjon tartani a világ és a gazdaság állandó változásaival, önmagának is változni kell, ami folyamatos fejlesztéseket jelent. A hatékony üzleti m ködéshez szükség van a biztos anyagi hátérre. Szeretnénk elérni, hogy a magyarországi vállalkozások ismerjék meg pénzügyi, forrásszerzési lehet ségeik minél szélesebb körét. Jelen kutatásunk és adatgy jtésünk célja a határmenti mikro-, kis- és középvállalkozások érdekében forrásbevonási technikáik, információellátottságuk, pénzügyi viselkedésük feltérképezése, az általuk igényelhet, vissza nem térítend támogatások, kedvezményes hitelkonstrukciók és egyéb küls forráslehet ségek összefoglaló bemutatásán keresztül forrástérkép biztosítása számukra, azzal a reménnyel, hogy hozzájárulunk egy er s, életképes és innovatív gazdasági övezet kialakulásához. 2

4 II. Magyarországi vállalkozások helyzete A vállalkozások száma és összetétele A regisztrált és m köd vállalkozások száma Összességében a nyilvántartásba vett vállalkozások száma az elmúlt három évben töretlenül n tt. A regisztrált vállalkozások száma megközelíti az 1,2 milliót ben ezer regisztrált vállalkozás volt a gazdaságban, a vállalkozások 60 százaléka egyéni, 40 százaléka társas vállalkozás. A regisztrált vállalkozások számának alakulása gazdálkodási formaként ( ) Év Egyéni Kkt. Bt. Kft. Rt. Szövetkezet Összesen A legtöbb vállalkozás az ingatlanforgalmazást, ingatlan bérbeadást, számítástechnikai és gazdasági, illetve gazdasági tevékenységet segít szolgáltatást magában foglaló gy jt ágazatban m ködik. Ezt követik a kereskedelmi vállalkozások, majd a feldolgozó és az épít ipar. Ezek voltak a legnépesebb ágazatok, az összes vállalkozás több mint háromnegyedét foglalták magukban 2003-ban. A mez gazdaság, a szállítás, a vendéglátás, az egyéb szolgáltató ágazatok súlya kisebb. Területi megoszlás A vállalkozások területi megoszlásának egyik jellemz je, hogy Budapesten és Pest megyében található a legtöbb vállalkozás. Felt n emellett a társas vállalkozások koncentrációja Budapesten. Az összes társas vállalkozás több mint 40 százaléka m ködik a f városban. Az egyéni vállalkozásoknál ez az érték csak 20 százalék. Vidéken ezek az arányok fordítottan alakulnak, az egyéni vállalkozások másfél-két és félszeresen meghaladják a társas vállalkozások számát. A m köd vállalkozásoknak a lakossághoz viszonyított arányát tekintve kiemelkedik Budapest. Ezen kívül az átlagosnál nagyobb a vállalkozások aránya Gy r-moson-sopron, 3

5 Pest és Zala megyékben. A többi megyében az átlagosnál alacsonyabb a vállalkozások aránya. Különösen alacsony Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád, Békés és Jász-Nagykun- Szolnok és Szabolcs-Szatmár- Bereg megyékben. A vállalkozások finanszírozása A vállalkozások finanszírozása alapvet en a vállalkozások t kéjén nyugszik. A vállalkozás összes saját t kéje milliárd, átlagos saját t kéje 85 millió forint volt 2003-ban. Megemlítjük, hogy az átlagok félrevezet k. A vállalkozások több mint háromnegyede nem éri el az átlagot. A vállalkozások 25 százalékának 488 ezer forintnál, felének 3,7 milliónál, háromnegyedének 14.7 millió forintnál kisebb volt a saját t kéje. Ennek a t kének 52 százaléka koncentrálódott a nagyvállalatoknál, 16 százaléka a közepes és összesen 32 százaléka a mikro-és kisvállalkozásoknál. A vállalkozások finanszírozásának a saját és a képz d, un. spontán forrásokon (szállítók követelése, munkabérek, köztartozások) kívül fontos elemei a hitelek és kölcsönök. A KKV-k küls finanszírozása a kilencvenes évek közepén bekövetkezett a romlás, majd stagnálás után 2000-t l látványosan javult. A folyamatban a kereskedelmi bankok piaci hitelei játszották a f szerepet között 460 milliárd forintról 2000 milliárd forint fölé n tt a kis- és középvállalkozások hitelállománya, ami közel ötszörös növekedést jelent. Ma már a kis-és középvállalati hitelek a teljes vállalati hitelállomány közel felét teszi ki. Az állami hitelgaranciák fontos szerepet játszottak, a kereskedelmi bankok és a kisvállalkozások kapcsolatainak fejlesztésében, annak ellenére, hogy a garantált hitelek állománya 10% alatt marad. A fejl dést azonban els sorban az tette lehet vé, hogy a kereskedelmi bankok új, a korábbiaknál alacsonyabb költség hitelbírálati és adómin sítési eljárásokat dolgoztak ki, miközben a hitelképes kisvállalkozások száma is n tt. A kockázati t ke, és más pénzügyi eszközök kínálata is javuló tendenciát mutat. Az elmúlt két évben a KKV-szektor bankhitelállománya a nagyvállalatokat meghaladó ütemben és mértékben növekedett ban a szektorban a banki finanszírozásból legkisebb arányban részesed kisvállalkozások bankhitelállománya növekedett a legdinamikusabban, több mint 32%-kal, 2004-ben legnagyobb arányban (43, 9%) és mértékben (mintegy 312 milliárd Ft-tal) a középvállalkozások összesített hitelállomány növekedett. Az MNB 2004 szeptemberi banki hitelezési gyakorlatának felmérése alapján is a mikro-és kisvállalati 4

6 szegmens t nik a leginkább vonzónak a bankok számára, így e területen a verseny er södése várható. Ez megjelenik egyrészt új termékek kialakításában, a hitelkonstrukciók és a hitelbírálat és a kockázatkezelés új, standardizált alapokra helyezésében, illetve bizonyos standardok, feltételek enyhítésében. A kis- és középvállalkozások hiteleinek jelent s növekedése mögött két fontos tényez van. Egyrészt a kereskedelmi bankok jelent sen fejlesztették szolgáltatásaikat, ami olcsóbbá tette többek között a hitelek elbírálását és kockázatkezelését, másrészt n tt a hitelképes vállalkozások száma, s hitelfelvev képessége. A bankok többsége sokáig óvakodott a kis- és középvállalkozások hitelezését l, mivel a kilencvenes évek els felében igen sok rossz hitel keletkezett ebben az ügyfélkörben. Az utóbbi években jelent sen javult a helyzet, amelyben a fent felsoroltakon túl szerepet játszik a növekv bankverseny is. A kis és középvállalkozói szektor azért is vonzó a bankok számára, mert a határokon átível bankpiaci verseny által kevésbé fenyegetett szegmens lehet a kisvállalkozói szektor, amely igényli a helyi bankkapcsolatokat. A kis- és középvállalkozások hiteleinek növekedése nem rontotta jelent sen a bankok hitelportfóliójának min ségét. A szektor kockázatossága nemzetközi szinten továbbra is alacsony, annak ellenére, hogy a vállalati hitelportfolió min sége 2004-ben mérsékelten romlott. A hitellel gazdálkodó vállalkozások helyzete és a növekedési kilátásai határozottan jobbak, mint hitel nélkül gazdálkodóké a következ pontban hivatkozott reprezentatív felmérésük szerint. A bankszektor egyéni vállalkozóknak nyújtott hitelei 2003 végén 44,2 milliárd Ft-ot tettek ki, ami gyakorlatilag megegyezett a Év végi 44.9 milliárd Ft-tal, 2004 végére azonban 50%-ot meghaladó mértékben 66,4 milliárd Ft-ra emelkedtek. A szövetkezeti hitelintézeteknél szintén a vállalkozói, ezen belül a mikro-, kis és középvállalkozói hitelek kölcsönök b vülési ütemei gyorsultak fel. A hazai vállalatok hitelfinanszírozása részben külföldr l történik. A belföldi finanszírozás súlya tendenciájában lassan növekv, amivel párhuzamosan, amivel párhuzamosan növekszik 5

7 a tulajdonosi hitelek súlya, miközben a külföldi hosszúlejáratú bankhitelek aránya mérsékl dni látszik. Magyarországon elérhet támogatott kisvállalkozói hitelprogramok o 1. Vállalkozásfejlesztés Környezetvédelem Innováció Beszállítói beruházás Nemzetköziesedés el segítése Kultúra Projektkiegészítés Egészségügyi ellátás Mikrohitel Plusz Program Munkahelyteremtés o o o o 2. Önkormányzati infrastruktúrafejlesztés 3. Bérlakás Hitelprogram 4. Agrárfejlesztés 5. Egyéb támogatott hitelkonstrukciók 1. Vállalkozásfejlesztés A hitelprogram a magyarországi székhely mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínál kedvezményes hitellehet séget infrastruktúra- és technológiafejlesztést, modernizációt el segít beruházásaihoz, továbbá a foglalkoztatásban betöltött szerepüknek, innovációs és beszállítói tevékenységük er sítéséhez. 6

8 1.1 Sikeres Magyarországért Hitelprogramok A vállalkozásfejlesztési hitelprogram keretében finanszírozható beruházási célok a. Kereskedelemmel összefügg fejlesztések és beruházások b. Beruházásokhoz közvetlenül kapcsolódó, a beruházás m köd képessé tételéhez feltétlenül szükséges licensz, know-how beszerzése c. Min ségfejlesztés d. M szaki-technológiai háttér fejlesztése e. Állami és önkormányzati közszolgáltatások ellátásában a magánpartner részvételét el segít (PPP) fejlesztések és beruházások f. Szolgáltatási infrastruktúra fejleztése g. Technológiai korszer sítés támogatása h. Termel infrastruktúra fejlesztés i. Ipari parkok szolgáltatásainak fejlesztése j. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése k. Regionális vállalati központok létesítése l. Vállalkozói övezetben végrehajtott beruházás m. Városi területek rehabilitációja n. Turisztikai vonzer k fejlesztése o. Gyógytúrizmus fejlesztése p. A sportolás feltételeinek megteremtését célzó beruházások Kiknek ajánlják? Olyan mikro-, kis- és középvállalkozásoknak, amelyek magyarországi székhely ek, 7

9 tevékenységüket legalább 1 éve végzik, vagy olyan projekttársaságok, amelynek tulajdonosai legalább ezen egyéves vállalkozói múlttal rendelkeznek, jogszabályi rendelkezéseknek megfelel en m ködnek, nem rendelkeznek 60 napot meghaladó adó-, illetve hiteltartozással. A hitelkonstrukciók f bb jellemz i kedvezményes kamatozású, forintban igényelhet hitel, a hitel felhasználható tárgyi eszköz beszerzéséhez, a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó tartós forgóeszköz és immateriális javak beszerzéséhez a környezetvédelmi, a beszállítói hitelcélokhoz kamattámogatás, munkahelyteremtés esetén foglalkoztatási támogatás igényelhet Hitelösszeg millió forint Saját er Kamat Lejárat A beruházás nettó értékének 25%-a, kivéve a kulturális és az egészségügyi beruházási célokat, ahol a saját er mértéke a beruházás nettó értékének 15%-a. A saját er be nem számítható be az államháztartás más alrendszereib l vagy közösségi forrásból kapott támogatás. 3 havi EURIBOR + legfeljebb 4%/év Legfeljebb 15 év, maximum 2 év türelmi id vel. A hitelkérelmet a programban részt vev hitelintézetekhez, az 50 millió Ft hitelösszeget meghaladó hitelkérelmet közvetlenül az MFB Rt.-hez is be lehet nyújtani. Finanszírozó hitelintézetek listája a "Sikeres Magyarországért" Vállalkozásfejlesztési Hitelprogramban Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Értékforgalmi Bank Rt. BNP-Paribas Hungária Bank Rt. Budapest Bank Rt. CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt. Citibank Zrt. 8

10 Commerzbank Rt. Dunakanyar Takarékszövetkezet Endr d és Vidéke Takarékszövetkezet Erste Bank Rt. Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet HVB Bank Rt. IC Bank Rt. Inter-Európa Bank Rt. ING Bank Rt. KDB Bank Rt. Kereskedelmi és Hitelbank Rt. Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. és a vele szerz dött takarékszövetkezetek Magyarországi Volksbank Rt. Mecsekvidéke Takarékszövetkezet Merkantil Bank Rt. Mohács és Vidéke Takarékszövetkezet Monor és Vidéke Takarékszövetkezet Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet OTP Bank Rt. Örkényi Takarékszövetkezet Partiscum XI Takarékszövetkezet Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet Raiffeisen Bank Rt. Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet Siklós és Vidéke Takarékszövetkezet Sopron Bank Rt. Szabolcs és Vidéke Takarékszövetkezet Szarvas és Vidéke Takarékszövetkezet Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet Szigetvári Takarékszövetkezet Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet 9

11 1.2 Mikrohitel-plusz program Amennyiben mikrovállalkozásként beruházásaihoz kedvez finanszírozási forrást keres, igényeljen kedvezményes kamatú, hosszú lejáratú hitelt a Mikrohitel Plusz Program keretében. A hitelprogram célja Magyarországi székhely mikrovállalkozások (A kis- és középvállalkozásokról, fejl désük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény szerinti mikrovállalkozások) beruházási és fejlesztési céljaihoz kedvezményes forrás biztosítása. Kiknek ajánljuk? Olyan mikrovállalkozások igényelhetik, ahol a foglalkoztatottak létszáma 10 f nél kevesebb, és amelyek éves nettó árbevétele vagy mérlegf összege legfeljebb 2 millió eurónak megfelel forintösszeg. A hitel felhasználása a vállalkozói tevékenység végzésére szolgáló ingatlan vásárlásához, építéséhez, átalakításához, használt és új gépek, berendezések, felszerelések, járm vek beszerzéséhez, tárgyi eszköz beszerzéséhez, annak m ködtetéséhez kapcsolódó szoftver vásárlásához. A Mikrohitel Plusz Program f bb jellemz i Induló vállalkozások is igényelhetik. A hitelb l a hitelkérelem benyújtását megel z 6 hónapban keletkezett számlák is finanszírozhatóak. A Hitelgarancia Rt. 80%-os mérték készfizet kezességvállalása szükséges a kölcsönösszegre és annak egyéves kamatára. A készfizet kezességvállalási díjat az MFB Rt. az ügyfélt l átvállalja. A hitel feltételei 10

12 Hitelösszeg Saját er Kamat Lejárat 1-10 millió forint A beruházás nettó bekerülési értékének 15%-a Jegybanki alapkamat Legfeljebb 10 év, maximum 2 év türelmi id vel Hitelképesség-vizsgálati díj Egyszeri Ft+áfa A hitelkérelem benyújtása A hitelkérelmeket közvetlenül az értékesítésben részt vev ügynökhöz kell benyújtani. A hitelprogrammal kapcsolatos további információkról a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság információs vonalán a vagy a számokon. Személyesen a Bank székházában (V. ker. Nádor utca 31.), a megyei Vállalkozói Központokban vagy az értékesítésben részt vev ügynökökt l kaphat b vebb felvilágosítást. (www.mfb.hu) 1.3 A Mikro-hitel program A PROGRAM CÉLJA A Mikrohitel Program (MHP) általános célja a kisvállalkozások támogatása pénzügyi segítségnyújtással és tanácsadással, els sorban azon a speciális területen, ahol a kisvállalkozások igényeit a kereskedelmi bankok jelenleg nem tudják kielégíteni. A Mikrohitel beruházás finanszírozása esetén maximum nyolc, forgóeszköz finanszírozása esetén maximum három éves futamidej, kedvezményes kamatozású vállalkozói hitel. Célja a vállalkozás tevékenységéhez szükséges gépek, berendezések és egyéb eszközök, valamint a már meglév üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra b vítése és/vagy fejlesztése, illetve forgóeszközök biztosítása mikro- és kisvállalkozások számára. A hitel fels határa 6,35 millió forint, kamata a mindenkori jegybanki alapkamathoz igazodik. A vállalkozók hiteligényléseiket közvetlenül a Helyi Vállalkozói Központokhoz adhatják be. 11

13 A HITEL CÉLJA: gépek, berendezések, eszközök és más beruházások finanszírozása, a már meglév üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra b vítése és/vagy fejlesztése, illetve a beruházáshoz kapcsolódó forgóeszközök biztosítása. A mikrohitel kizárólag forgóeszköz finanszírozásra is felhasználható.. A hitel összege: Ft Ft A hitel futamideje: beruházás, és beruházáshoz kapcsolódó forgóeszköz finanszírozása esetén maximum 8 év kizárólag forgóeszköz-finanszírozás esetén maximum 3 év Saját er : az igényelt hitel összegének minimum 20 százaléka. Biztosíték: A hitel biztosíték ellenében kerül folyósításra. Kamat: mindenkor érvényes jegybanki alapkamat Rendelkezésre tartási jutalék: NINCS Kezelési költség: NINCS A hitel folyósítása: A hitel 50 %-a a késobbi elszámolás kötelezettsége mellett elofinanszírozhat A Mikrohitelt már kezd vállalkozások is igénybe vehetik. További információk Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány irodáiban kaphatók (www.kva.hu) 1.4 Széchenyi kártya A Széchenyi Kártya a mikro-, kis- és középvállalkozások részére kialakított, kedvezményes kamatozású, állami támogatásban részesített hitelkonstrukció, melynek célja, hogy a pályájuk kezdetén lév, de legalább már egy éve m köd vagy akár már régóta tevékenyked kisvállalkozások, egyéni vállalkozók egyszer sített eljárással szabad felhasználású, likviditási problémákat kezel hitelhez jussanak. A hitel felvételét megkönnyíti, hogy a Hitelgarancia Rt. nagy mértékben, a hitelkeret és kamat összegének 73%-a erejéig készfizet kezességet vállal. A legfeljebb 10 millió forint összeg folyószámla hitelkeretet a programban részt vev kereskedelmi bankok biztosítják a 12

14 vállalkozások számára, így a hitelintézeteknek lehet sége lesz rá, hogy megismerjék a vállalkozásokat és ennek alapján a jöv ben esetleg más hitelezési és banki termékekkel is segítsék ket szakmai, üzleti céljaik megvalósításában. A vállalkozók szabadon választhatják meg, hogy a konstrukcióban résztvev hitelintézetek - MKB, OTP, Erste Bank, Volksbank illetve a konstrukcióban részt vev Takarékszövetkezetek - közül melyikhez kívánnak fordulni hiteligénylésükkel. (www.szkartya.hu) A hitelkeret megnyitásával egy id ben a vállalkozások, vállalkozók egy MasterCard Standard típusú bankkártyát kapnak, mellyel bárhol, bármikor igénybe vehetik a részükre megnyitott hitelkeretet fizetés, vásárlás, vagy készpénz felvétel céljára, anélkül, hogy ezen fizetési tranzakciók miatt külön el kellene menniük a számlájukat vezet bankfiókba. A bankok által megnyitott, a Széchenyi Kártyához kapcsolódó pénzforgalmi bankszámláról átutalásokat is lehet kezdeményezni, illetve a vállalkozás részére befolyó összegek is jóváírásra kerülhetnek. A bankok a folyószámlához való hozzáférés céljából kényelmes megoldásokat kínálnak a vállalkozóknak elektronikus banki terminálok formájában, melynek igénybe vételével a számlához akár a vállalkozó saját irodájából vagy otthonából is hozzáférhet. 1.5 Egyéb Banki Vállalkozói Csomagok Az el z ekt l eltér speciális igények esetén a számlavezet hitelintézeteknél lehet információt kérni a fellelhet egyéb konstrukciókról. A kész csomagszer ajánlatokon túl ma már általános jellemz jük a rugalmasság és a konstrukció testreszabása. A hitelkamatok természetesen piaci szinten mozognak. 2. Önkormányzati infrastruktúrafejlesztés A hitelprogram célja az általános beruházási, környezetvédelmi, közoktatási és kulturális infrastrukturális beruházási céljaihoz éven túli lejáratú, kedvezményes kamatozású hitel biztosítása. A hitelt kedvezményes kamatozása, és hosszú futamideje jellemzi. Az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretén belül hitelcélként került meghirdetésre a panellakások felújításához a lakóközösségek és a települési önkormányzatok számára kedvezményes hitellehet séget biztosító Panel Plusz Hitelprogram. 13

15 3. Bérlakás Hitelprogram Ha önkormányzata bérlakások, nyugdíjasházak, id sek otthona építését, felújítását tervezi, a Bérlakás Hitelprogram kedvezményes kamatozású finanszírozási forráslehet séget biztosít számára. 4. Agrárfejlesztés A hitelprogram a mez gazdasági termékek el állításával, feldolgozásával foglalkozó magyarországi székhely kis- és középvállalkozások mez gazdasági célú beruházásaihoz, továbbá a fiatal mez gazdasági termel k tevékenységük megkezdésének finanszírozásához kínál hosszú lejáratú forrásokat. 5. Egyéb támogatott hitelkonsrukciók Háziorvosi Hitelprogram Víziközm Beruházási Hitelprogram A hitelprogram célja az évi LVII. törvényben meghatározott vízgazdálkodási közfeladatok ellátása érdekében víziközm -társulatok és önkormányzatok által közösen végzett beruházások finanszírozása. Start Hitelprogram A Start Hitelprogram f célja a magánvállalkozások és a vállalkozásindítás ösztönzése. III. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei A fejlesztési terv Helyzetértékelése a magyar gazdaság és társadalom állapotát vázolja fel, rámutat a súlyponti kérdésekre, megvizsgálja a problémák okait. Az ennek alapján készített SWOT-elemzésben Magyarország er sségei és gyengeségei, lehet ségei, illetve a rá leselked veszélyforrások kerülnek meghatározásra. A SWOT elemzés alapján kerül kialakításra a magyar Nemzeti Fejlesztési Terv stratégiájának célstruktúrája. Az NFT hosszú távú célja: az EU gazdasági és társadalmi fejlettségi szintjéhez való konvergencia. 14

16 Három specifikus cél: 1. versenyképesebb gazdaság; 2. a humán er források fejlesztése; 3. jobb min ség környezet és alap-infrastruktúra; illetve kiegyensúlyozottabb területi fejl dés el segítése. A specifikus célok elérésére a Nemzeti Fejlesztési Tervben kialakított intézkedés-együttes az alábbi 5 operatív program keretében valósul meg: 1. Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) 2. Humán Er forrás Fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 3. Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) 4. Agrár- és Vidékfejlesztés Operatív Program (AVOP) 5. Regionális Fejlesztési Operatív Program (RFOP) Az NFT céljainak megvalósításához szükséges, hogy az OP-k egyes fejlesztései egymást kiegészít, integrált módon, a szinergikus hatásokat kihasználva valósuljanak meg. Ezzel egyrészr l megakadályozható a fejlesztések elaprózódása, míg másrészr l a támogatandó célterületeken érdemi hatás érhet el. 1. Gazdasági Versenyképesség Operatív Program A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) az NFT fejlesztési stratégiája egyik specifikus céljának elérését, a gazdasági versenyképesség növelését célozza meg. Ez a cél a kulcsterületekre irányuló közvetett és közvetlen beruházásokon keresztül valósul meg, el segítve a vállalatok termelékenységét és a fejlettebb üzleti környezet kialakulását. A gazdasági versenyképesség növelésével a GVOP nagyban hozzájárul az NFT általános céljához, ami az ország közelítése az EU társadalmi-gazdasági fejlettségi szintjéhez. A GVOP, intézkedésein keresztül közvetett módon az NFT több specifikus céljának megvalósulásához is hozzájárul. A vállalkozások termel berendezéseinek és módszereinek modernizálása hozzájárul egyrészt az alacsonyabb károsanyag-kibocsátáshoz és ezáltal az egészségesebb környezethez, másrészt az üzleti és kommunikációs infrastruktúra 15

17 fejlesztéséhez a kevésbé fejlett régiókban, ami el segíti a kiegyensúlyozottabb regionális fejl dést. A vállalkozások versenyképességének és a vállalkozói környezetnek a javításával növeli a munkavállalási lehet ségeket és így az emberi er források jobb kihasználását. Célkit zések és prioritások a GVOP-ban: A versenyképesség növelésére irányuló általános cél elérése érdekében a GVOP három specifikus célkit zést határoz meg: 1. A tudásalapú gazdaság és az innovációs kapacitások fejlesztése 2. A technológia-intenzív ipar és szolgáltatások fejlesztése 3. A kis- és középvállalkozások fejlesztése a gazdaság dualitásának csökkentése érdekében A GVOP célkit zései az alább kifejtett négy prioritáson keresztül valósul meg. 1. Prioritás: Beruházás- ösztönzés A beruházások alapvet jelent ség ek Magyarország vállalkozásainak és az üzleti infrastruktúra modernizálásának érdekében. Ebb l kifolyólag a GVOP támogatja a termel kapacitások modernizálását, különös tekintettel azokra a területekre, ahol ez alkalmassá teszi a vállalkozásokat arra, hogy nagyobb vállalatok beszállítóivá váljanak; valamint a feldolgozóipart, szolgáltató központok létrehozását támogatva. Az ehhez kapcsolódó intézkedések a magyar vállalkozások és a multinacionális vállalatok közötti integrációt mozdítják el. A GVOP a magas min ség üzleti infrastruktúra fejlesztését is támogatja az ipari parkok, inkubátorházak, technológiai transzfer és logisztikai központok fejlesztésével, ami el mozdítja a regionális növekedési pólusok fejl dését. Tekintettel Magyarország számottev beruházási szükségletére, a prioritás pro-aktív beruházásösztönzési tanácsadásnak is helyt ad, új befektet knek az országba vonzása, illetve a reinvesztíció bátorítása érdekében. A többi prioritástól eltér en, e prioritás nagyobb beruházásokat is támogat. 2. Prioritás: Kis és középvállalkozások fejlesztés A kis- és középvállalkozások jelent s lehet ség-forrásai a magyar gazdasági fejl désnek, következésképpen az operatív program olyan intézkedéseket is tartalmaz, ami kifejezetten ezek igényeire összpontosít. A cél e lehet ségeknek a kihasználása és a jelenleg fennálló, a kisebb, kevésbé hatékony hazai, és a nagy, modern külföldi tulajdonú vállalatok közötti szakadék áthidalása. Az intézkedések a m szaki technológiai beruházásokat, min ségbiztosítási rendszerek bevezetését, a termel -berendezések modernizációját, a 16

18 vállalkozásoknak az EU standardjaihoz való felzárkóztatását, innovatív termékek létrehozását támogatja. A KKV-k üzleti tanácsadáshoz való hozzáférését, az üzleti menedzsment fejlesztését, a KKV-k közötti együttm ködést is támogatja e prioritás. 3. prioritás: Kutatás-fejlesztés és innováció A magyar, els sorban kis- és középvállalkozások érdekében a magas szellemi hozzáadott értéket tartalmazó termékek, szolgáltatások, eljárások kifejlesztését támogatása dönt jelent ség. E prioritás keretében a GVOP támogatja a K+F és innovációs tevékenységet, kutatási projektek megvalósítását a kulcsterületeken, a kutatási infrastruktúra fejlesztését, a technológia- átadást szolgáló a közfinanszírozású kutatóhelyek és a vállalati szféra együttm ködését, a KKV-k (a spin-off vállalatokat is beleértve) innovációs tevékenységét. A források az információs és kommunikációs technológiák, biotechnológia, anyagtudomány és környezetbarát eljárások, termékek, szolgáltatások területeire koncentrálódnak. Az intézkedések a közszféra és a privát szektor K+F beruházási igényeit is figyelembe veszik, különös tekintettel a non-profit kutatóintézetek és vállalkozások közötti kutatási partnerkapcsolatok fejlesztésére. 4. prioritás: Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés Az információs és kommunikációs technológiáknak, a gazdasági és piaci információknak, valamint az általuk elérhet adatoknak nagy szerepük van minden ágazatban. Mivel az ilyen jelleg technológiáknak a hozzáférhet sége, alkalmazása jelenleg egyenl tlen Magyarországon, a GVOP azokat a területeket támogatja, ahol a fejlesztés különösen szükséges, ide értve az üzleti szempontból jelent s szolgáltatások, alkalmazások, tartalmak és infrastruktúra fejlesztését. A GVOP támogatja az IT alapú üzleti rendszerek bevezetését a KKV-k hatékonyságának növelése, és a partnereik felé történ információátadás fejlesztése érdekében. Mivel jelenleg nincs megfelel korszer üzleti célú digitális tartalom Magyarországon, a GVOP támogatja az ilyen adattartalmak el állítását a KKV-k tudásbázisának növelése érdekében. A OP üzletbarát e-közigazgatás szolgáltatásainak fejlesztését is megcélozza, a közigazgatás és a vállalkozások közötti információáramlás hatékonyságának fokozása érdekében. A GVOP a távoli, elszigetelt, hátrányos helyzet térségek információs társadalomba való bekapcsolását, a szélessávú távközlés infrastruktúra elterjesztését is támogatja azokon a területeken, ahol a magánszféra szolgáltatói nem tudnák azt önállóan megtenni. Az ötödik, technikai segítségnyújtást szolgáló prioritás a program hatékony és eredményes megvalósításához járul hozzá. 17

19 GVOP M szaki- technológiai korszer sítés támogatása Cél a nagy hozzáadott érték tartalmú versenyképes, magas min ség feldolgozóipari termékek gyártására alkalmas új és nagy termelékenység termel kapacitások létrehozása, vagy azok b vítésének támogatása. A fenntartható fejl dés el mozdítása érdekében a környezetbarát technológiák letelepítésének ösztönzése, a környezeti terhelés csökkentése, a technológia korszer sítés el segítése, a feldolgozóipar nemzetközi versenyképességének javítása, szerkezetátalakításának gyorsítása, a beruházások, valamint a m köd t ke bevonásának ösztönzése. Azon feldolgozóipari beruházásokkal lehet pályázni, melyek esetében a beruházásuk (projektjük) összes elszámolható beruházási költsége (Projekt Adatlap I ) meghaladja a 150,0 millió Ft-ot és ezen belül az új gépek, berendezések költsége meghaladja az elszámolható költségek 75%-át. A beruházás nettó összköltségének legalább 25%-át kitev igazolt saját forrással rendelkezni, amelybe az államháztartás alrendszereib l kapott támogatás nem számítható be. Az ÁFA visszaigénylésére nem jogosult pályázóknak a fejlesztés bruttó beruházási összköltségének 25 %-át kitev saját forrással kell rendelkezniük. A beruházásnak alapesetben a megkezdést l számított 2 éven belül szakmailag és pénzügyileg is meg kell valósulnia, illetve az üzleti terv alapján számított hozzáadott értékb l 5 éven belül meg kell térülnie. Az elnyerhet támogatás egyszeri, m ködési támogatásnak nem min sül, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás, amely a beruházás (nem ÁFA alany Pályázó esetében) le nem vonható ÁFA nélküli elszámolható költségei összegének maximum 50%-ig terjedhet de legfeljebb 300,0 millió Ft lehet. A pályázat célja: A pályázat célja magas min ség feldolgozóipari termékek gyártására alkalmas új és nagy termelékenység termel kapacitások létrehozása, vagy azok b vítése. Erre a célra 5,7 milliárd forint vissza nem térítend támogatás áll rendelkezésre Támogatható tevékenységek: 18

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A KMOP-2010-1.2.1/A

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A KMOP-2010-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

2006. márciusi hírek

2006. márciusi hírek 2006. márciusi hírek Most kell pályázni komoly pénzekért Energetika Munkaügy Egészségügy Gyermek- és ifjúsági ügyek 100 millió forintos keret fedezi az art mozi-hálózat fejlesztésének támogatását Regionális

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM AZ IPARI PARKOK KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKRA ÉS AZ AZOKHOZ KAPCSOLÓDÓ VÁRHATÓ EU TÁMOGATÁSOKRA A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

KISVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI SPECIALITÁSAI

KISVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI SPECIALITÁSAI SZENT ISTVÁN EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet KISVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI SPECIALITÁSAI Egyetemi jegyzet a közgazdász kiegészít levelez hallgatók számára

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások finanszírozási forrásokhoz való hozzáférése, piaci elégtelenségek vizsgálata

A kis- és középvállalkozások finanszírozási forrásokhoz való hozzáférése, piaci elégtelenségek vizsgálata A kis- és középvállalkozások finanszírozási forrásokhoz való hozzáférése, piaci elégtelenségek vizsgálata A Gazdaságfejlesztési Operatív Program pénzügyi intézkedéseinek megalapozása MAGYARORSZÁG Gazdasági

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó

Részletesebben

Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny. Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére

Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny. Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére 1 Megváltozott munkaképesség munkavállalók foglalkoztatása gazdasági

Részletesebben

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK STRATÉGIÁJA 2007-2013 ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS 2009. ÉVI JELENTÉS 2010. JANUÁR 1 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. A STRATÉGIAI KÖRNYEZET

Részletesebben

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 Verzió: KMOP_070629.doc Oldalszám összesen: 152 TARTALOM 1. VEZETŐI

Részletesebben

OTP Bank ajánlatai Mert hiszünk azokban, akik hisznek magukban!

OTP Bank ajánlatai Mert hiszünk azokban, akik hisznek magukban! OTP Bank ajánlatai Mert hiszünk azokban, akik hisznek magukban! A regisztrált vállalkozások száma változás 2012-2013%-ban Célunk Ügyfeleink igénye alapján a teljes körű kiszolgálás biztosítása Prémium

Részletesebben

FINANSZÍROZÁS ÁLLAMI ÉS UNIÓS SEGÍTSÉGGEL

FINANSZÍROZÁS ÁLLAMI ÉS UNIÓS SEGÍTSÉGGEL a sikeres újbudai kisvállalkozásokért 5. füzet FINANSZÍROZÁS ÁLLAMI ÉS UNIÓS SEGÍTSÉGGEL Finanszírozás állami és uniós segítséggel 2 Tisztelt újbudai vállalkozók! Magyarország fejlődésének talán legfontosabb

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK ISMERTETÉSE ÉS BEMUTATÁSA A KRI-SA KFT. PÉLDÁJÁN KERESZTÜL

A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK ISMERTETÉSE ÉS BEMUTATÁSA A KRI-SA KFT. PÉLDÁJÁN KERESZTÜL BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK

Részletesebben

VOSZ FINANSZÍROZÁS. Tartalom

VOSZ FINANSZÍROZÁS. Tartalom Tartalom I. A mikro-, kis- és középvállalati (MKKV) szektor finanszírozásának alapkérdései 4 1. A forrásszerzés két megközelítése 4 2. Mi a szerencsés kisebbség titka? 4 II. Vállalkozás-finanszírozás és

Részletesebben

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Felelős kiadó: Együtt a Munkaerőpiac Fejlesztéséért Alapítvány 1021 Budapest, Budakeszi út 77. III/8. Telefon:

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjed megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjed megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról látta: Olajos Péter helyettes államtitkár Bencsik János államtitkár MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE A 2020-ig terjed megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról (a 2009/28/EK

Részletesebben

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája Előzetes változat! A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája (összefoglalás) CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ 2004. 06. 18. Tartalomjegyzék Bevezetés...3 1 Helyzetkép...3

Részletesebben

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK STRATÉGIÁJA 2007-2013 ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS 2008. ÉVI JELENTÉS 2008. DECEMBER 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. A STRATÉGIAI KÖRNYEZET

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A A projektek az Európai Unió

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenl ségi Program. Tolmács Község Önkormányzata. 2013. július 5.

Helyi Esélyegyenl ségi Program. Tolmács Község Önkormányzata. 2013. július 5. Helyi Esélyegyenl ségi Program Tolmács Község Önkormányzata 2013. július 5. Tartalom Helyi Esélyegyenl ségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok...

Részletesebben

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám:

Részletesebben

4. A Bakonyalja Helyi Akciócsoport pályázati felhívása... 21 Részletes támogatási jogcímek. 5. A programban kedvezményezett települések listája...

4. A Bakonyalja Helyi Akciócsoport pályázati felhívása... 21 Részletes támogatási jogcímek. 5. A programban kedvezményezett települések listája... TARTALOMJEGYZÉK 1. Az Európai Unió LEADER+ programjának ismertetése... 4 1.1. A LEADER-ről általában... 4 1.2. A LEADER három szakasza... 4 1.3. A LEADER program hét alapelve... 5 1.4. A LEADER programok

Részletesebben

A BKV Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE

A BKV Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A BKV Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE 2011 Budapest, 2012. március 27. Bolla Tibor vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. Társaság bemutatása... 4 2. A Társaság által alkalmazott Számviteli Politika

Részletesebben