Általános forgalmi vizsga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános forgalmi vizsga"

Átírás

1

2

3 A VASÚTI D OLGOZÓK S ZABAD S ZAKSZERVEZETE LAPJA SZABAD VASUTAS 3 F.1. Jelzési Utasítás fejezet 1. Mire hívja fel a mozdonyvezetô figyelmét a Menetrendi segédkönyv 3. táblázat 7. rovatában az állomás neve után lévô fordított helyzetû fekete V betût ábrázoló ^ jel? a. A jel fokozott figyelésre hívja fel a mozdonyvezetô figyelmét, az útátjáró elôtt Figyelj! jelzést csak akkor kell adni, ha adását személy, vagyon- vagy forgalombiztonsági ok szükségessé teszi. b. A jel fokozott figyelésre hívja fel a mozdonyvezetô figyelmét, mert a kapcsolatlan tolómozdony csak az ellenkezô oldali bejárati jelzôig végzi a tolószolgálatot, ezért a bejárati jelzô mellett a Tolást megszüntetni! jelzést kell adnia. c. A jel fokozott figyelésre hívja fel a mozdonyvezetô figyelmét, mert a kapcsolatlan tolómozdony csak az ellenkezô oldali bejárati jelzôig végzi a tolószolgálatot, ezért a bejárati jelzô mellett A féket húzd meg! jelzést kell adnia. 2. Mire hívja fel a mozdonyvezetô figyelmét a Menetrendi segédkönyv 5. táblázat 2. rovatában az állomás neve után lévô fordított helyzetû fekete V betût ábrázoló ^ jel? a. A jel fokozott figyelésre hívja fel a mozdonyvezetô figyelmét, az útátjáró elôtt Figyelj! jelzést csak akkor kell adni, ha adását személy, vagyon- vagy forgalombiztonsági ok szükségessé teszi. b. A jel fokozott figyelésre hívja fel a mozdonyvezetô figyelmét, mert a forgalmi szolgálattevôvel rendelkezô állomáson az indulásra történô felhatalmazást csak a vezetô jegyvizsgáló végzi. c. A jel fokozott figyelésre hívja fel a mozdonyvezetô figyelmét, a vezetô jegyvizsgáló által végzett indulásra történô felhatalmazáskor A vonat indul! jelzést csak akkor kell adni, ha adását forgalombiztonsági ok szükségessé teszi. F.1. Jelzési Utasítás fejezet 3. Melyik hálózaton alkalmazhatók a vállalkozó vasúti társaságok által alkalmazott zárjelzô tárcsa, ha annak alakja, színe és fényvisszaverô kialakítása azonos a MÁV Zrt.-nél rendszeresített zárjelzô tárcsával? a. Az F.2. sz. Forgalmi Utasítás hatálya alá esô hálózaton. b. Csak a MÁV Zrt., a Gyôr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. magyar üzemrészének vonalain, és az erdei vasutak vonalain. c. Csak a MÁV ZRt. által üzemeltetett normál és széles nyomtávolságú, továbbá a keskeny nyomtávolságú MÁV ZRt. Kecskeméti Kisvasút vonalain. 4. Hogyan kell a motorkocsit tolatási mozgások esetén megjelölni? a. A motorkocsikkal végzett tolatási mozgások esetén azt a jármûvet (motorkocsi), amelyrôl a mozdonyvezetô a tolatást végzi, a jármû mûszaki kialakításától függôen az azonos magasságban elhelyezett lámpák közül egy, vagy kettô fehér fényû lámpával kell megjelölni. b. A motorkocsival végzett tolatási mozgások esetén a motorkocsit a jármû mûszaki kialakításától függôen kettô, vagy három fehér fényû lámpával kell megjelölni. Általános forgalmi vizsga A VDSzSz Szolidaritás kezdeményezésére a Közlekedéstudományi Intézet Vasúti Vizsgaközpontja egy tesztsor-mintát állított össze munkakörönkénti bontásban: ezt jelentetjük meg három Szabad Vasutasban abban a reményben, hogy ezzel is segítjük felkészülésedet az ún. Eltérések-vizsgára. Ha a munkakörödre vonatkozó tesztsort nem találod ebben az újságban, akkor keresd a másik két lapszámot! A tesztek KIZÁRÓLAG GYAKORLÁSI CÉLLAL KÉSZÜLTEK, NEM EGYEZNEK MEG A VIZSGÁN SZEREPLÔ TESZTSOROZATTAL gyakorlásra viszont kiválóak. Javasoljuk, hogy ne az újságban, hanem egy külön lapra írd az általad jónak ítélt válaszokat, így mások is gyakorolhatják az alábbi tesztet. Az egyes tesztsorok végén közöljük a megoldásokat is. Érdemes honlapunkat ( is felkeresni, ahol ugyancsak tesztelheted tudásod. Ezúton köszönjük a KTI Vasúti Vizsgaközpont munkatársainak segítségét, és kívánunk Neked sikeres vizsgát! A 30 kérdésbôl álló teszteket 45 perc alatt, a 45 kérdésbôl álló teszteket pedig 60 perc alatt kell kitölteni. A 30 kérdésbôl álló tesztek esetében 23 helyes választól, a 45 kérdésbôl álló tesztek esetében 34 helyes választól kap a vizsgázó MEGFELELT minôsítést. A vizsgafeladatok megírásához írószeren kívül más segédeszköz nem használható. Dolgozatírás idején a mobiltelefonokat és egyéb telekommunikációs eszközöket kikapcsolt állapotban, a táskákban kell tartani. A vizsgázók egymás közötti kommunikációja tilos. c. A motorkocsival végzett tolatási mozgások esetén a motorkocsit mindig legalább kettô fehér fényû lámpával kell megjelölni. 5. Hol és hogyan kell elhelyezni a zárjelzô tárcsát a vonaton? a. A zárjelzô tárcsát a vonat jelzô kocsijának hátsó homlokfalán, valamelyik lámpatámon kell elhelyezni. b. A zárjelzô tárcsát a vonat utolsó jármûvének hátsó homlokfalán, valamelyik lámpatámon függôleges helyzetben kell elhelyezni úgy, hogy az teljes terjedelmével látható legyen, és a jármû valamely jelzést adó alkatrészét még részben se takarja. c. A zárjelzô tárcsát a vonat utolsó jármûvének ütközôjén kialakított tartó szerkezeten kell függôleges helyzetben elhelyezni. F.2. Forgalmi Utasítás 1. fejezet 6. Mely esetben kell egy mozdonynak tekinteni a szinkron üzemmódba kapcsolt mozdonyokat? a. Sohasem szabad egy mozdonynak tekinteni a vonathoz kapcsolt több vontatójármûvet még akkor sem, ha azokat szinkron üzemmódba kapcsolták. b. A szinkron üzemmódba kapcsolt mozdonyokat vonatközlekedés közben egy mozdonynak kell tekinteni, de tolatás alkalmával úgy kell kezelni, mintha a vonat elôfogat mozdonnyal közlekedne. c. A szinkron üzemmódba kapcsolt mozdonyokat vonatközlekedés és tolatás közben egy mozdonynak kell tekinteni. 7. Milyen mozdony a rádió-távirányítású mozdony? a. Olyan mozdony, melyet a mozdonyvezetô csak vonatközlekedés közben tud rádió-távirányítású üzemmódban kapcsolni. b. Csak keskeny nyomközû vonalon közlekedtethetô olyan mozdony, melyet vonattovábbítás közben a forgalmi szolgálattevô kezel rádió-távirányítással. c. Olyan mozdony, melyet tolatás közben rádió-távirányítású üzemmódban a mozdonyvezetô a rádiótávirányító segítségével a mozdonytól távolabbi helyrôl is irányíthat. 8. Milyen üzemmódban kell a mozdonynak ahhoz lenni, hogy tolatás közben a mozdonyvezetô a mozdonyt távolabbi helyrôl is irányítani tudja? a. Vontatási üzemmódba kell a mozdonynak lenni. b. Tolatási üzemmódba kell a mozdonynak lenni. c. Rádió-távirányítású üzemmódban kell lennie. 9. Mikor tudja a mozdonyvezetô a mozdonyt távolabbi helyrôl is irányítani rádiótávirányító segítségével? (Folytatás a 4. oldalon) ÁLTALÁNOS FORGALMI VIZSGA ÁLTALÁNOS FORGALMI VIZSGA

4 4 SZABAD VASUTAS A VASÚTI D OLGOZÓK S ZABAD S ZAKSZERVEZETE LAPJA ÁLTALÁNOS FORGALMI VIZSGA ÁLTALÁNOS FORGALMI VIZSGA (Folytatás a 3. oldalról) a. Akkor, ha az tolatás közben Rádió-távirányítású üzemmódban van. b. Akkor, ha az tolatás közben Tolatási üzemmódba van. c. Akkor, ha az vonattovábbítás közben Vontatási üzemmódban van. F.2. Forgalmi Utasítás 2. fejezet 10. Mikor kell a vágányút beállítására mérésekkel megállapított idôt 1 perccel megnövelve az ÁVU-ban rögzíteni? a. Akkor, ha a szolgálati hely vonóvezetékes központi állítású váltókkal rendelkezik. b. Akkor, ha a szolgálati hely villamos úton állított központi állítású váltókkal rendelkezik. c. Akkor, ha a szolgálati hely helyszíni állítású, vagy központból reteszelhetô váltókkal rendelkezik. F.2. Forgalmi Utasítás 3. fejezet 11. Kit köteles a nyíltvonali fénysorompó berendezés zavarjelzése esetén a felügyeletével és ellenôrzésével megbízott dolgozó értesíteni, ha annak visszajelentô készüléke a forgalomszabályozást végzô állomáson nem a forgalmi irodában, hanem az állomás más szolgálati helyén van? a. Valamennyi szomszédos forgalom szabályozó állomás forgalmi szolgálattevôjét a nyíltvonali fénysorompó berendezés felügyeletével és ellenôrzésével megbízott dolgozó köteles értesíteni. b. A zavarról a szolgálati hely szerinti állomás forgalmi szolgálattevôjét kell értesíteni, mely értesítést a Fejrovatos elôjegyzési naplóban idôpont megjelöléssel kell bizonylatolni. c. A nyíltvonali fénysorompó berendezés felügyeletével és ellenôrzésével megbízott dolgozónak a zavarról a szolgálati hely szerinti állomás és a vonatindító állomások forgalmi szolgálattevôit köteles értesíteni. 12. Hogyan kell a nyíltvonali fénysorompó berendezés zavarjelzésérôl kapott értesítést a forgalmi szolgálattevônek elôjegyezni? a. A kapott értesítést a forgalmi szolgálattevônek nem kell elôjegyezni. b. Az értesítést kizárólag a Hibanaplóban kell bizonylatolni. c. Az értesítést a Fejrovatos elôjegyzési naplóban idôpont megjelöléssel kell elôjegyezni. F.2. Forgalmi Utasítás 4. fejezet 13. Mit kell a tolatásvezetônek a mozdonyvezetôvel a tolatási mozgás megkezdése elôtt a tolató vágányútra és az érintett váltókra vonatkozóan közölnie? a. Csak azt kell közölni, hogy honnan, mely vágányról, mely vágányra végzik a tolatást. b. Azt, hogy honnan, mely vágányról, mely vágányúton keresztül végzik a tolatást, valamennyi érintett váltó felsorolásával. c. Honnan, mely vágányról, mely váltókon (amelyek egy vágányutat meghatároznak és a tolatási mozgás során a vágányútban érintett legutolsó váltó száma), vágányúton keresztül végzik a tolatást. 14. Hogyan kell értesíteni a vonatszemélyzetet az állandó jellegû szalasztási tilalomról és korlátozásokról? a. A vonatszemélyzetet a tilalmakról és a korlátozásokról az Írásbeli rendelkezésen kell értesíteni. b. A vonatszemélyzetet a tilalmakról és a korlátozásokról Tolatási jegyzéken kell értesíteni. c. A vonatszemélyzetet a tilalmakról és a korlátozásokról a Kocsi kimutatáson kell értesíteni. Általános forgalmi vizsga F.2. Forgalmi Utasítás fejezet 15. Hogyan kell megállapítani, hogy a kombinált ütközô- és vonókészülékkel rendelkezô jármûvek össze-, illetve szétkapcsolt állapotban vannak? a. Összekapcsolt állapotban a sárga színû ellenôrzô nyelv vízszintesen, összekapcsolt állapotban függôlegesen áll. b. Szétkapcsolt állapotban a vörös színû ellenôrzô nyelv függôlegesen, összekapcsolt állapotban vízszintesen áll. c. Szétkapcsolt állapotban a vörös színû ellenôrzô nyelv vízszintesen, összekapcsolt állapotban függôlegesen áll. 16. Mikor szabad a kombinált ütközô- és vonókészülékkel rendelkezô jármû és az oldalütközôkkel, valamint hagyományos csavarkapoccsal rendelkezô jármû közötti jármûkapcsolást elvégezni? a. Csak akkor, ha a jármûvek álló helyzetben vannak és a kapcsolandó jármûvek kapcsolását gépészeti dolgozó végzi. b. Csak akkor végezhetô, ha a jármûvek ütközôi összeérnek és a kapcsolást gépészeti, mûszaki dolgozók végzik mûszaki elôírások alapján. c. Csak akkor végezhetô, ha a jármûvek álló helyzetben vannak és a kapcsolandó jármûvek ütközôi összeérnek. F.2. Forgalmi Utasítás fejezet 17. Mi alapján szabad vonatot közbesorozott mozdonnyal (húzva-tolva) közlekedtetni? a. Csak a Gépészeti Üzletág engedélyével és az általa jóváhagyott végrehajtási utasítás alapján szabad vonatot közbesorozott mozdonnyal (húzva-tolva) közlekedtetni. b. Csak a pályahálózatot mûködtetô engedélyével kizárólag segélynyújtás céljából, annak idô tartamáig szabad vonatot közbesorozott mozdonnyal (húzva-tolva) közlekedtetni. c. Csak a pályahálózat mûködtetôje által jóváhagyott végrehajtási utasítás alapján szabad vonatot közbesorozott mozdonynyal (húzva-tolva) közlekedtetni. F.2. Forgalmi Utasítás fejezet 18. A személyszállító- illetve szerelvényvonat mely kocsijának kell jól mûködô kézifékkel, légfékkel és vészfékváltóval felszereltnek lenni? a. Személyszállító- illetve szerelvényvonat elsô, valamint utolsó kocsijának jól mûködô kézifékkel, légfékkel és vészfékváltóval felszereltnek kell lenni. b. Csak az utolsó kocsijának kell jól mûködô kézifékkel, légfékkel és vészfékváltóval felszereltnek lenni. c. Személyszállító- illetve szerelvényvonat elsô, vagy második, kocsijának kell jól mûködô kézifékkel, légfékkel és vészfékváltóval felszereltnek lenni. 19. Milyen vonatokkal szabad a robbanásveszélyes, valamint a tûzveszélyes bárcával ellátott rakott kocsikat továbbítani? a. Csak vegyes- és mozdonyvonatokkal szabad továbbítani. b. Csak teher- és vegyesvonatokkal szabad továbbítani. c. Csak tehervonatokkal szabad továbbítani. F.2. Forgalmi Utasítás 13. fejezet 20. Hogyan kell a szolgálati menetrendet a forgalmi személyzet részére kiadni? a. Csak nyomtatott, másolás céljára alkalmas (vonatszemélyzet részére történô kézbesítés esetére) formában szabad a szolgálati menetrendet kiadni. b. A forgalmi személyzet részére a kapacitás-elosztó rendszerben kell kiadni. c. A forgalmi személyzet részére a pályavasúti informatikai rendszereken, illetve nyomtatott formában kell kiadni.

5 A VASÚTI D OLGOZÓK S ZABAD S ZAKSZERVEZETE LAPJA SZABAD VASUTAS 5 Általános forgalmi vizsga 21. Hol kell kiadni a menetrend érvénytartamán belüli szükséges módosításokat? a. A menetrend érvénytartamán belüli szükséges módosításokat mindig a PASS2 számlamelléklet készítô alrendszerbe kell betölteni, ahonnan minden érdekelt részére letölthetô. b. Csak az Integrált ügyfélkapcsolati alrendszerben kell kiadni. c. A kapacitás-elosztó rendszerben és a pályavasúti informatikai rendszerekben kell kiadni. 22. Milyen menetrendi módosításokat kell a kapacitás-elosztó rendszerben és a pályavasúti informatikai rendszerekben kiadni? a. Csak a többszöri alkalommal közlekedô különvonat menetrendi módosításait kell kiadni ezen rendszerekben. b. Csak a menetrendi idôszak váltásakor (menetrendváltás) szükséges módosításokat kell kapacitás-elosztó rendszerben és a pályavasúti informatikai rendszerekben kiadni. c. A menetrend érvénytartamán belül szükséges módosításokat. F.2. Forgalmi Utasítás 14. fejezet 23. Mikor kezdeményezheti a vonatszámának megváltoztatását a menetvonal tulajdonos? a. Csak akkor kezdeményezheti, ha a vonat viszonylata megváltozik. b. Csak célszerûségi okból akkor kezdeményezheti, ha a vonat paraméter változásai miatt a vonat sebesség csoportja alacsonyabb a menetrendi sebességhez képest. c. Csak rendkívüli esetekben (pl.: pályaelzárásos baleset, idôjárási okok). 24. Hogyan lehetséges a vonatszámának megváltoztatása? a. A vonatszám megváltoztatása csak rendkívüli esetekben (pl.: pályaelzárásos baleset, idôjárási okok) a menetvonal tulajdonos kérésére, új menetvonal megrendelésével lehetséges. b. A vonatszám megváltoztatása csak Írásbeli rendelkezésen történô értesítéssel lehetséges. c. Kizárólag a menetigazolvány megfelelô rovatának módosításával lehetséges. 25. Hogyan kell értesíteni a vonatok számának az útvonal valamelyik állomásán történô megváltoztatásáról a pályavasúti személyzetet? a. Közlekedô vonatok számának az útvonal valamelyik állomásán történô megváltoztatásáról a pályavasúti személyzetet a pályavasúti informatikai rendszeren keresztül kell értesíteni. b. Vonalirányítói készüléken keresztül. c. A menetvonal tulajdonos által, távirati úton. F.2. Forgalmi Utasítás 15. fejezet 26. Milyen szöveggel köteles a két állomás között lévô pályaelágazáson váltózárkulcsot ôrzô dolgozó, a vonat indítása elôtt engedélyt, hozzájárulást kérô forgalomszabályozó részére a vonat közlekedéséhez hozzájárulni? a. Engedély a...sz. vonat részére... állomástól... állomásig... ó... p. Név b.. állomástól... állomásig a.. sz. vonat közlekedéséhez hozzájárulok. Név. c. Vonatot nem indítok. A...sz. vonat (szolg. hely neve) felé jöhet. Név. 27. Milyen szöveggel köteles a két állomás között lévô távkezelt, távvezérelt pályaelágazás esetén a távkezelést, távvezérlést végzô forgalomszabályozó a vonat áthaladtatása elôtt az engedélykéréssel egyidôben hozzájárulást kérô forgalmi szolgálattevô részére a vonat közlekedéséhez hozzájárulni? a.... állomástól... állomásig a... sz. vonat közlekedéséhez hozzájárulok. Név. b. Vonatot nem indítok. A...sz. vonat közlekedéséhez hozzájárulok. Név. c. Engedély a...sz. vonat részére... állomástól... állomásig... ó... p., a...sz. vonat közlekedéséhez hozzájárulok. szolg. hely bemondása és Név 28. Válassza ki a mondat helyesnek tartott befejezô részét! Az élôszóval történô engedélykérés -és adás szövegét... a. Ro-La vonat közlekedésekor Ro-La kifejezéssel kell kiegészíteni. b. Operatív tehervonatnál az alapvonat számával kell kiegészíteni. c. A szállítmánykísérôvel közlekedô vonatnál a szállítmánykísérôk létszámával kell kiegészíteni. 29. Milyen adatokkal kell az engedélykérés -és adás szövegét kiegészíteni a gépi úton történô engedélykéréskor? a. Ha a vonat önmûködô biztosított térközjelzôkkel felszerelt jelfeladásra kiépített pályán közlekedik, akkor azzal, hogy milyen rendszerû vonatbefolyásoló berendezéssel (EÉVB, ETCS) közlekedik. b. Ro-La vonat közlekedésekor a Ro-La kifejezéssel és a Ro- La vonatot kísérô szállítmánykísérôk létszámával. c. Operatív tehervonatnál az alapvonat számával kell kiegészíteni. 30. Hogyan lehet vonatot indítani a forgalmi utasítás elôírásai alapján, ha két állomás között az értekezés lehetetlenné válik? a. Vonatot indítani csak az értekezési lehetôség helyreállítása után lehet. b. Ha két állomás között jól mûködô ellenmenetet kizáró biztosítóberendezés van, akkor vonatot mindenkor az a forgalmi szolgálattevô indíthat, akinek a berendezés jelzôkezelés melletti közlekedést tesz lehetôvé. c. Értekezés lehetetlensége esetén mindig csak a páros számú vonatot indító forgalmi szolgálattevô indíthat engedély nélkül vonatot, mellyel egyúttal megküldi a közlekedés rendjét is a vonatszámok felsorolásával. 31. Mely állomás forgalmi szolgálattevôje indíthat vonatot, ha nem lehet engedélyt kérni, elôjelentést, visszajelentést adni? a. Vonatot indítani csak az értekezési lehetôség helyreállítása után lehet. b. Ha két állomás között jól mûködô ellenmenetet kizáró biztosítóberendezés van, akkor vonatot mindenkor az a forgalmi szolgálattevô indíthat, akinek a berendezés jelzôkezelés melletti közlekedést tesz lehetôvé. c. Ha két állomás között nincsen jól mûködô ellenmenetet kizáró biztosítóberendezés, akkor kétvágányú pályán a vonatokat csak a helyes vágányon szabad közlekedtetni, melyek engedély nélkül indíthatók. 32. Hogyan lehet vonatot indítani értekezés lehetetlensége esetén a forgalmi utasítás elôírásai szerint? a. Értekezés lehetetlensége esetén, engedély nélkül vonatot indítani nem szabad, az indítandó vonat részére küldönc útján kell engedélyt kérni. b. Vonatot indítani csak az értekezési lehetôség helyreállítása után lehet. c. Ha egyvágányú pályán a két állomás között nincsen jól mûködô ellenmenetet kizáró biztosítóberendezés, akkor az elsô páros számú vonat engedély nélkül elindítható. 33. Hogyan lehet vonatot indítani, ha az értekezés lehetetlenségének beállta után, ha páros számú vonat hiányában, elsô ízben páratlan számú vonatot kellene indítani? a. Vonatot indítani csak az értekezési lehetôség helyreállítása után lehet. b. Páratlan számú vonat engedély nélkül nem indítható, meg kell várni az elsô érkezô páros számú vonatot, mellyel a forgalmi szolgálattevô megküldi a páratlan számú vonat részére is az engedélyt. (Folytatás a 6. oldalon) ÁLTALÁNOS FORGALMI VIZSGA ÁLTALÁNOS FORGALMI VIZSGA ÁLTALÁNOS FORGALMI VIZSGA

6 6 SZABAD VASUTAS A VASÚTI D OLGOZÓK S ZABAD S ZAKSZERVEZETE LAPJA Általános forgalmi vizsga ÁLTALÁNOS FORGALMI VIZSGA ÁLTALÁNOS FORGALMI VIZSGA (Folytatás az 5. oldalról) c. A forgalmi szolgálattevô köteles a páratlan számú vonat részére a páros számú vonatokat indító állomás forgalmi szolgálattevôjétôl küldönc útján írásban engedélyt kérni. F.2. Forgalmi Utasítás fejezet 34. Ki engedélyezhet elôre tervezett karbantartási, felújítási, fejlesztési munka elvégzése miatt szükséges vágányzárt, feszültségmentesítést, biztosítóberendezési kikapcsolást? a. A Vasúti Pályakapacitást Elosztó szervezet Vágányzári Bizottsága engedélyezhet. b. Területi Vágányzári Bizottság engedélyezhet. c. Központi Vágányzári Bizottság engedélyezhet. 35. Mi tartalmazza a Központi Vágányzári Bizottság által engedélyezett pályamûködtetôi kapacitásigény benyújtására vonatkozó határidôket? a. Kizárólag a Hálózati Üzletszabályzat tartalmazza ezen határidôket. b. Az Értékesítési és Forgalmi Fôosztály közös gondozásában lévô PASS2 utasítás. c. Kapacitáskorlátozást eredményezô karbantartási, fejlesztési és felújítási tevékenységek tervezésérôl és üzemviteli feltételeirôl címû utasítás. F.2. Forgalmi Utasítás 2-4. Függelék 36. Ki köteles Végrehajtási Utasításban szabályozni a KÖFI, MEFI és MERÁFI vonalakon, vonalszakaszokon; a távkezelt, távvezérelt szolgálati helyeken, vonalszakaszokon a szolgálat végzését? a. Pályavasúti Üzletág Forgalmi Fôosztály. b. Pályavasúti Területi Központ Forgalmi Osztálya. c. Pályavasúti Területi Központ Forgalmi Csomópont. F.2. Forgalmi Utasítás 5-6. Függelék 37. Kinek köteles a mozdonyvezetô a távolbalátás korlátozottságát bejelenteni a KÖFI vonalon? a. A forgalmi vonalirányítónak. b. Forgalomirányítónak. c. Forgalmi szolgálattevônek. F.2. Forgalmi Utasítás 7-8. Függelék 38. Hol kell elektronikus fejrovatos elôjegyzési naplót vezetni? a. Valamennyi olyan szolgálati helyen, ahol elektronikus, vagy DOMINO rendszerû biztosító berendezés van. b. Azokon a szolgálati helyeken, ahová azt rendszeresítették. c. Valamennyi olyan szolgálati helyen, ahol elektronikus vagy legalább DOMINO 70 rendszerû biztosító berendezés van F.2. Forgalmi Utasítás Függelék 39. Minek minôsülnek az olyan kocsik, amelyeknél a küldemény 100 tonnánál nagyobb tömegû árudarabot tartalmaznak? a. Óvatosan gurítható és óvatosan szalasztható jármûveknek minôsülnek. b. Kézifékkel gurítható, illetve óvatosan szalasztható jármûveknek. c. Gurítódombra fel nem húzható, szalasztásból kizárt jármûveknek minôsülnek. F.2. Forgalmi Utasítás Függelék 40. Melyik számtartomány tartozik a mellék- és keskeny nyomközû vonalakon személyszállító- és egyéb vonatok számcsoportjába? a. A ig számtartomány tartozik. b. A ig számtartomány tartozik. c. A ig számtartomány tartozik. 41. Melyik utasítás, vagy Segédkönyv tartalmazza a vonatok számtani sorrend szerinti elosztását? a. A Szolgálati menetrend 5.táblázata tartalmazza. b. A vonatok számtani sorrend szerinti elosztását a 17.sz. függelék 1.sz.táblázata tartalmazza. c. A Menetrendi Utasítás tartalmazza. F.2. Forgalmi Utasítás Függelék 42. Milyen értesítést kell a vonatszemélyzet részére kézbesíteni a tervezett áthaladásról, ha a szolgálati helyen a Felhívás az áthaladásra jelzés adására igénybe vehetô dolgozó nincs? a. Ilyen szolgálati helyeken nem lehet vonatot rendkívüli módon áthaladtatni. b.... állomáson (szolgálati helyen) rendkívüli módon áthalad, jelzésadásra igénybe vehetô dolgozó hiányában a bejárati váltóknál a Felhívás az áthaladásra jelzést nem adnak. c.... állomáson (szolgálati helyen) rendkívüli módon áthalad. F.2. Forgalmi Utasítás Függelék 43. Mit tartalmaznak az éves vonalengedélyek az engedélyezett tengelyterhelést meghaladó kocsik továbbítására vonatkozóan? a. A nyíltvonali, és az állomások átmenô és a közvetlen mellettük fekvô fôvágányokra vonatkozó korlátozásokat. b. A vonat útvonalán lévô állomások valamennyi vonatfogadó fôvágányára vonatkozó korlátozásokat. c. Csak a nyíltvonali provizóriumra vonatkozó korlátozásokat tartalmazzák az éves vonalengedélyek. 44. Milyen korlátozásokat tartalmaznak az engedélyezett tengelyterhelést meghaladó kocsik továbbítására vonatkozó éves vonalengedélyek? a. Csak a vonat útvonalán lévô vasúti hidakon történô közlekedési és az állomások vonatfogadó fôvágányaira vonatkozó korlátozásokat tartalmazzák. b. Kizárólag a gurítási és szalasztási korlátozásokat tartalmazzák. c. A nyíltvonali, és az állomások átmenô és a közvetlen mellettük fekvô fôvágányokra vonatkozó korlátozásokat. 45. Milyen módon lehet az engedélyezett tengelyterhelést meghaladó kocsikat továbbító vonatot fogadni, ha a szolgálati helyre vonatkozóan az általános korlátozáson túli korlátozás van érvényben? a. Az ilyen vonatot csak a vonatszemélyzet elôzetes értesítését követôen lehet fogadni. b. Az ilyen vonatot csak a szolgálati hely átmenô fôvágányára szabad fogadni úgy, hogy legalább a két szomszédos és az azok mellett közvetlenül lévô vágányok szabadok legyenek. c. Az ilyen szolgálati helyekre engedélyezett tengelyterhelést meghaladó kocsikat továbbító vonatot fogadni nem szabad. Megoldások: 1a; 2a; 3a; 4a; 5b; 6c; 7c; 8c; 9a; 10b; 11b; 12c; 13c; 14a; 15c; 16c; 17c; 18a; 19c; 20c; 21c; 22c; 23c; 24a; 25a; 26b; 27a; 28a; 29a; 30a; 31a; 32b; 33a; 34c; 35c; 36b; 37b; 38b; 39c; 40c; 41c; 42b; 43a; 44c; 45a.

7 A VASÚTI D OLGOZÓK S ZABAD S ZAKSZERVEZETE LAPJA SZABAD VASUTAS 7 F.1. sz. Jelzési Utasítás fejezet Vezetô jegyvizsgáló forgalmi vizsga A VDSzSz Szolidaritás kezdeményezésére a Közlekedéstudományi Intézet Vasúti Vizsgaközpontja egy tesztsor-mintát állított össze munkakörönkénti bontásban: ezt jelentetjük meg három Szabad Vasutasban abban a reményben, hogy ezzel is segítjük felkészülésedet az ún. Eltérések-vizsgára. Ha a munkakörödre vonatkozó tesztsort nem találod ebben az újságban, akkor keresd a másik két lapszámot! A tesztek KIZÁRÓLAG GYAKORLÁSI CÉLLAL KÉSZÜLTEK, NEM EGYEZNEK MEG A VIZSGÁN SZEREPLÔ TESZTSOROZATTAL gyakorlásra viszont kiválóak. Javasoljuk, hogy ne az újságban, hanem egy külön lapra írd az általad jónak ítélt válaszokat, így mások is gyakorolhatják az alábbi tesztet. Az egyes tesztsorok végén közöljük a megoldásokat is. Érdemes honlapunkat ( is felkeresni, ahol ugyancsak tesztelheted tudásod. Ezúton köszönjük a KTI Vasúti Vizsgaközpont munkatársainak segítségét, és kívánunk Neked sikeres vizsgát! A 30 kérdésbôl álló teszteket 45 perc alatt, a 45 kérdésbôl álló teszteket pedig 60 perc alatt kell kitölteni. A 30 kérdésbôl álló tesztek esetében 23 helyes választól, a 45 kérdésbôl álló tesztek esetében 34 helyes választól kap a vizsgázó MEGFELELT minôsítést. A vizsgafeladatok megírásához írószeren kívül más segédeszköz nem használható. Dolgozatírás idején a mobiltelefonokat és egyéb telekommunikációs eszközöket kikapcsolt állapotban, a táskákban kell tartani. A vizsgázók egymás közötti kommunikációja tilos. 1. Forgalmi szempontból mely jelzôk csoportjába tartozik az Útsorompót ellenôrzô fedezôjelzô? a. A három, vagy négy lámpahelyes kialakítású fôlappal rendelkezô útsorompót ellenôrzô fedezôjelzô egyben sebességjelzést (elôjelzést) is ad a következô fôjelzôre, ezért az elôjelzôk és az egyéb jelzôk csoportjába tartozik. b. A fôjelzôk csoportjába tartozik. c. Forgalmi szempontból az egyéb jelzôk csoportjába tartozik. 2. Milyen színû a központi állítású váltók kézi állító készüléke (ellensúlya)? a. A központi állítású váltók kézi állító készüléke (ellensúlya) ha van, szürke színû. b. A központi állítású váltók csak központból állíthatók, ezért soha nincs kézi állító készülékük (ellensúlyuk). c. A központi állítású váltók kézi állító készüléke (ellensúlya), ha van vörös-fehér színû. 3. Van- e valamennyi központi állítású váltónak kézi állító készüléke (ellensúlya), ha igen, akkor milyen színû az? a. Nem minden központi állítású váltónak van kézi állító készüléke, de ha van, akkor annak színe vörös-fehér mázolású. b. Igen, valamennyi központi állítású váltónak van szürke színû kézi állító készüléke (ellensúlya). c. Nem minden központi állítású váltónak van kézi állító készüléke, de ha van, akkor annak színe szürke. 4. Hol, milyen távolságra kell a Tolatási határjelzôt elhelyezni? a. A jelzôt a villamosított vonalakon az állomás elôtti szakaszoláson kívül legalább 30 m-re, a bejárati jelzôn kívül legalább 50 m-re kell elhelyezni. b. A jelzôt a bejárati jelzôn belül legalább 50 m-re, a villamosított vonalakon az állomás elôtti szakaszoláson belül kell elhelyezni. c. A jelzôt a bejárati jelzôn kívül legfeljebb 150 m-re, a villamosított vonalakon az állomás elôtti szakaszoláson belül 30 m- re kell elhelyezni. F.1. sz. Jelzési Utasítás fejezet 5. A következôkben felsorolt esetek közül a mozdonyvezetônek mikor kell figyelj jelzést adni? a. Csak a Vasúti átjáró kezdete, (András kereszt) jelzô hiányáról történt értesítés esetén az útátjáróhoz való közeledéskor, mivel a vasúti pálya mellett elhelyezett Útátjárójelzô hiányáról nem kell a mozdonyvezetôt értesíteni. b. A Vasúti átjáró kezdete, Két-vagy több vágányú vasúti átjáró kezdete (András kereszt) jelzô hiányáról történt értesítés esetén az útátjáróhoz, vagy bejárati jelzôhöz való közeledéskor. c. A Vasúti átjáró kezdete, Két-vagy több vágányú vasúti átjáró kezdete (András kereszt) jelzô, a vasúti pálya mellett elhelyezett Útátjárójelzô hiányáról történt értesítés esetén az útátjáróhoz való közeledéskor. 6. Válassza ki a helyes meghatározást az alábbi felsorolások közül! a. A mozdonyvezetônek Figyelj jelzést kell adni: A vasúti pálya mellett elhelyezett Útátjárójelzô hiányáról történt értesítés esetén az útátjáróhoz való közeledéskor, és a Mellékvonali ellenôrzô jelzô elôtt, ha az útsorompó üzemszerû mûködésére utaló jelzést ad. b. A mozdonyvezetônek Figyelj jelzést kell adni: A Két-vagy több vágányú vasúti átjáró kezdete (András kereszt) jelzô hiányáról történt értesítés esetén az útátjáróhoz való közeledéskor, valamint a bejárati, kijárati és fedezô jelzôhöz való érkezéskor. c. A mozdonyvezetônek Figyelj jelzést kell adni: A Vasúti átjáró kezdete, Két-vagy több vágányú vasúti átjáró kezdete (András kereszt) jelzô, a vasúti pálya mellett elhelyezett Útátjárójelzô hiányáról történt értesítés esetén az útátjáróhoz való közeledéskor. 7. Válassza ki a helyes meghatározást az alábbi felsorolások közül arra vonatkozóan, hogy mikor kell a mozdonyvezetônek figyelj jelzést adni! a. A mozdonyvezetônek Figyelj jelzést kell adni: olyan útátjáróknál, ahol a vonatok menetrendjében a Menetrendi segédkönyv 5. táblázat 7., rovatában, valamint a Szolgálati menetrend 3. rovatában az állomás (szolgálati hely) neve elôtt fordított helyzetû fekete V betût ábrázoló ^ jel van. b. A mozdonyvezetônek Figyelj jelzést kell adni: olyan útátjáróknál, ahol a vonatok menetrendjében a Menetrendi segédkönyv 3. táblázat 7., az 5. táblázat 2. rovatában, valamint a Szolgálati menetrend 2. rovatában az állomás (szolgálati hely) neve után fordított helyzetû fekete V betût ábrázoló ^ jel van és adását személy, vagyon- vagy forgalombiztonsági ok szükségessé teszi, c. A mozdonyvezetônek Figyelj jelzést kell adni: olyan útátjáróknál, ahol a vonatok menetrendjében a Szolgálati menetrend 2. rovatában az állomás (szolgálati hely) neve után fordított helyzetû fekete V betût ábrázoló ^ jel van, valamint az Útsorompót ellenôrzô fedezôjelzô elôtt, ha az továbbhaladást engedélyezô jelzést ad. 8. Hogyan kell a rádióval történô, bejárással végzett tolatást irányítani a tervezett megállási hely elôtti 100 m-en belül? a. A tervezett megállási hely elôtti 100 m-en belül fokozott figyelemmel kell végezni a mozgást és a mozdonyvezetô részére adott minden egyes közleménynél a megállás helyétôl való távolságot kell közölni a mozdonyvezetôvel. (Folytatás a 8. oldalon) VEZETÔ JEGYVIZSGÁLÓ VEZETÔ JEGYVIZSGÁLÓ VEZETÔ JEGYVIZSGÁLÓ

8 8 SZABAD VASUTAS A VASÚTI D OLGOZÓK S ZABAD S ZAKSZERVEZETE LAPJA Vezetô jegyvizsgáló forgalmi vizsga VEZETÔ JEGYVIZSGÁLÓ VEZETÔ JEGYVIZSGÁLÓ VEZETÔ JEGYVIZSGÁLÓ (Folytatás a 7. oldalról) b. A tervezett megállási hely elôtti 100 m-en belül fokozott figyelemmel kell végezni a mozgást és a mozdonyvezetô részére 10 méterenként adott és visszaismételt közleményekkel kell a tolatást irányítani. c. A tervezett megállási hely elôtti 100 m-en belül fokozott figyelemmel kell végezni a mozgást és a mozdonyvezetô részére adott minden egyes közleménynél a biztosított tolatás jelzôtôl való távolságot kell közölni a mozdonyvezetôvel. 9. Mivel történik a bejárással végzett tolatás esetén a tolatás irányítása, akkor, ha a tervezett megállási hely elôtti 100 m-en belül adott közleményekkel végzik? a. Hangszórós távbeszélôn történik. b. A tolatás irányítása Rádión történik. c. Rádió-távirányított mozdonnyal történik. F.2. sz. Forgalmi Utasítás 1. fejezet 10. Mikor végezhetnek gyakorlati munkát a forgalmi szolgálattevô jelöltek? a. Csak az állomásfônök által írásban megbízott dolgozók jelenlétében, azok irányítása és ellenôrzése mellett végezhetnek gyakorlati munkát. b. A forgalmi szolgálattevô jelöltek csak akkor végezhetnek gyakorlati munkát, ha mellettük olyan dolgozó van jelen (függetlenül attól, hogy mely szakághoz tartozik), aki rendelkezik a munkakörének ellátásához szükséges érvényes forgalmi vizsgával. c. Csak a szolgálati fônök által megbízott dolgozók jelenlétében, azok irányítása és ellenôrzése mellett végezhetnek gyakorlati munkát. 11. Mi tartalmazza a forgalmi ismeretek elsajátítására kötelezett dolgozók tudás- és ismeretanyagát, a kiképzésükre, oktatásukra, vizsgáztatásukra, továbbá a vizsgákra vonatkozó részletes rendelkezéseket? a. A vasúti társaság Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által jóváhagyott Végrehajtási Utasítása tartalmazza. b. A vasúti társaság Oktatási (Képzési) Utasítása tartalmazza. c. A vasúti társaság Nemzeti Közlekedési Hatóság által jóváhagyott Forgalmi Utasítása tartalmazza. 12. Mit tartalmaz a vasúti társaság Oktatási (Képzési) Utasítása? a. A forgalmi ismeretek elsajátítására kötelezett dolgozók tudás- és ismeretanyagát, a kiképzésükre, oktatásukra, vizsgáztatásukra, továbbá a vizsgákra vonatkozó részletes rendelkezéseket. b. A forgalmi ismeretek elsajátítására kötelezett dolgozók kiképzésére, oktatására, vonatkozó részletes rendelkezéseket. c. Csak az alap- és idôszakos vizsgák újabb letételére vonatkozó elôírásokat. 13. Mi tartalmazza a végrehajtó forgalmi szolgálattal összefüggô alap- és idôszakos vizsgák újabb letételére vonatkozó elôírásokat a forgalmi utasítás elôírásai szerint? a. A szakmai képzésre és vizsgáztatásra vonatkozó rendelet alapján a vasúti társaság Oktatási (Képzési) Utasítása. b. A pályavasúti O.1.sz. Oktatási Utasítás és szakági függeléke. c. A balesetvizsgáló bizottság véleményes jelentése. 14. Mikor kell a dolgozónak azonnal a két vágánnyal párhuzamosan földre feküdni és a vonatok elhaladását úgy bevárni? a. Akkor, ha a dolgozó mellett a rakszelvényen belül vonat közlekedik. b. Akkor, ha a dolgozót az állomás területén belül, az elsodrási határon kívül egyszerre két irányból érkezô vonat közrefog. c. Akkor, ha a dolgozót két vágány között az elsodrási határon belül egyszerre két irányból érkezô vonat közrefog. 15. Mi a teendôje mozdonyvezetô szolgálatképtelenné válása esetén a segélyt nyújtó dolgozóknak? a. A jármûvet, mozdonyt, vonatot megfutamodás ellen biztosítani és a történteket a forgalmi szolgálattevônek, vagy a forgalmi vonalirányítónak jelenteni kell. b. Csak jelentési kötelezettsége van a történtekrôl a forgalmi szolgálattevônek, vagy a forgalmi vonalirányítónak. c. A segítségnyújtáson kívül nincs más teendôje. 16. Ki jogosult a szolgálat ellátásával kapcsolatos fontos rendelkezéseket az érintett dolgozókkal Parancskönyvben közölni? a. Csak a szolgálati fônök jogosult. b. A szolgálati fônök, állomásfônök. c. Csak a szolgálati fônök, vagy a Forgalmi Fôosztály által megbízott dolgozó. F.2. sz. Forgalmi Utasítás 2-3. fejezet 17. Hogyan kell a közlekedô vonatok személyzetét értesíteni az állomási teljes sorompó használhatatlanságáról a jelzôôr kiérkezéséig? a. Mind a bejáró, mind a kijáró vonatok személyzetét élôszóval kell értesíteni. b. A bejáró vonat személyzetét élôszóval, a kijáró vonat személyzetét Írásbeli rendelkezésen kell értesíteni. c. A kijáró vonatok személyzetét élôszóval, a bejáró vonatok személyzetét pedig Írásbeli rendelkezésen kell értesíteni. 18. Válassza ki az alábbi meghatározások közül a helyes állítást! Jelzôôrt kell alkalmazni: a. állomási fénysorompó használhatatlansága esetén ha a biztosítóberendezés kezelése után a villogó fehér fény megmarad és az a Kezelési Szabályzatban elôírtak szerint a biztosító kivételével (a kismegszakító kioldásával) nem szüntethetô meg vonatközlekedés és tolatás közben. b. csökkentett szolgáltatási szintû vasúti pályán (ahol a vasúti személyszállítási közszolgáltatás szünetel) olyan útsorompóval fel nem szerelt útátjáróknál vonatközlekedés és tolatás közben, ahol az útátjáró biztosítását (fedezését) a közlekedési hatóság elôírta. c. fénysorompó használhatatlansága esetén, ha a hiba megszüntetésének ideje nem haladja meg a miniszteri rendeletben meghatározott határidôt vonatközlekedés közben. F.2. sz. Forgalmi Utasítás 4. fejezet 19. Mikor kell a tolatást Írásbeli rendelkezésen és élôszóval engedélyezni? a. A szolgálati helyre érvényes vizsgákkal rendelkezô tolatásvezetô részére. b. Más szolgálati ágak vágányzatán forgalmi személyzettel végzendô tolatás alkalmával a tolatás vezetésével megbízott dolgozó részére. c. Állomáson nem személyszállító vonatnál a vonali tolatásvezetô részére. F.2. sz. Forgalmi Utasítás 6-7. fejezet 20. Kinek kell a szolgálatképtelenné vált motorvonatot segélyvonókészülékkel a segélymozdonnyal összekapcsolni? a. Az arra kiképzett dolgozónak, vagy a mozdonyvezetônek kell összekapcsolni. b. Vonatkísérôkkel közlekedô vonatnál a segélykapcsolat létesítését a vonatkísérôk kötelesek elvégezni. c. Csak gépészeti dolgozó, vagy a mozdonyvezetô végezhet ilyen kapcsolást. 21. Ki köteles a vonatot továbbító mozdonynak a vonat elegyével, szerelvényével, történô össze- illetve szétkapcsolásáról gondoskodni? a. A menetvonal tulajdonosa köteles gondoskodni.

9 A VASÚTI D OLGOZÓK S ZABAD S ZAKSZERVEZETE LAPJA SZABAD VASUTAS 9 Vezetô jegyvizsgáló forgalmi vizsga b. A vontatási szolgáltatást nyújtó vasútvállalat köteles gondoskodni. c. A Pályahálózat mûködtetôje köteles gondoskodni. 22. Ki köteles a vonatot továbbító mozdonynak a vonat elegyével, szerelvényével, a továbbított jármûveknek egymással történô össze- illetve szétkapcsolását elvégezni? a. A jármûvek kapcsolását sajátcélú vasúti pályahálózaton a menetvonal tulajdonos dolgozója is, de állomás területén csak a pályavasút erre kiképzett munkavállalója végezheti el. b. A kapcsolást a menetvonal tulajdonos, vagy az általa megbízott vasúti társaság erre kiképzett munkavállalója köteles végezni. c. Minden esetben a pályavasút erre kiképzett munkavállalója köteles elvégezni. F.2. sz. Forgalmi Utasítás 8-9. fejezet 23. Kinek az engedélye szükséges ahhoz, hogy a vonat mozdonya ne elöl legyen? a. Gépészeti Üzletág külön engedélye. b. A MÁV Trakció Zrt. Gépészeti Osztály külön engedélye. c. A pályahálózat mûködtetôjének engedélye. F.2. sz. Forgalmi Utasítás fejezet 24. Válassza ki a helyes meghatározást az alábbiak közül! a. A vonat szerelvényének összeállításakor figyelembe kell venni a Személyszállító vonatok Összeállítási Rendjét és az érvényes Tehervonati Közlekedési Rendet. b. A vonat szerelvényének összeállításakor figyelembe kell venni a katonai szállítmányvonatokra vonatkozó rendelkezéseket, a vállalkozó vasúti társaságok vonat szerelvényének öszszeállítására vonatkozó elôírásait. c. A vonat szerelvényének összeállításakor figyelembe kell venni, hogy vegyes- és tehervonatnál az utasok által elfoglalt kocsikat olyan helyre kell sorozni, ahol mentesíthetôk a tolatások alól. F.2. sz. Forgalmi Utasítás 13. fejezet 25. Mely vonatok részére kell menetrendet készíteni, ha az nem vágányzárolt vonalrészen, vagy építés alatt lévô vágányon közlekedik? a. Az operatív tehervonatok kivételével valamennyi vonat részére menetrendet kell készíteni. b. Csak az éves és éves pótlólagos menetvonallal rendelkezô vonatok részére kell menetrendet készíteni, valamennyi más vonat részére csak menettervet kell operatív módon létrehozni a FOR00 alrendszer megfelelô párbeszédének kezelésével. c. Minden vonat részére menetrendet kell készíteni. F.2. sz. Forgalmi Utasítás 14. fejezet 26. Hogyan kell értesíteni pályavasúti informatikai rendszerhez kapcsolt terminállal rendelkezô szolgálati helyeket éves és évközi menetvonal kiutalásokkal összefüggô menetrendváltozás esetén? a. A szolgálati helyek távirati úton történô értesítésével. b. Az értesítés a pályavasúti informatikai rendszereken keresztül, folyamatosan történik. c. A módosított Menetrendjegyzék megküldésével kell értesíteni. F.2. sz. Forgalmi Utasítás 15. fejezet 27. Hogyan kell az Írásbeli rendelkezésen a kiállító állomás nevét feltüntetni, ha annak elôállítása nem a pályavasúti informatikai rendszerben történt? a. A kiállított Írásbeli rendelkezésen a kiállító állomás nevét minden esetben kézirati úton kell feltüntetni, ha annak elôállítása nem a pályavasúti informatikai rendszerben történt. b. A kiállított Írásbeli rendelkezést állomási névbélyegzôvel kell ellátni. c. A kiállított Írásbeli rendelkezésen nem a kiállító állomás nevét, hanem a kiállító dolgozó nevét kell feltüntetni, mely történhet kéziratilag, vagy bélyegzô lenyomat alkalmazásával. 28. Hol kell elôjegyezni a forgalmi utasítás elôírása alapján az értesítés felkérôjének állomását, nevét, a felkérés idôpontját, továbbá az értesítés idôpontját és az értesítést vevô nevét, az Írásbeli rendelkezésen? a. Az Írásbeli rendelkezés tôlapján. b. A forgalmi utasítás nem tartalmaz elôírást a kérdésre vonatkozóan. c. Az Írásbeli rendelkezés Mozdonyvezetôi példányán. 29. Hogyan kell a rendelkezéseket az Írásbeli rendelkezés nyomtatványra írni, ha annak kiállítása fedvény alkalmazásával történik? a. A rendelkezéseket az Írásbeli rendelkezés nyomtatványra Forgalmi központok szerinti csoportosításban kell írni. b. A vágányzár-lassújel elôjegyzési könyvben nyilvántartott sorszámnak megfelelô sorrendben kell az Írásbeli rendelkezés nyomtatványra írni. c. A rendelkezéseket az Írásbeli rendelkezés nyomtatványra a haladás irányának megfelelô sorrendben kell írni. 30. Milyen sorrendben kell a rendelkezéseket az Írásbeli rendelkezés nyomtatványra írni, ha annak kiállítása elektronikus eszköz alkalmazásával történik? a. A rendelkezéseket az Írásbeli rendelkezés nyomtatványra a haladás irányának megfelelô sorrendben kell írni. b. A rendelkezéséket mindig azok dátum szerinti kiérkezésének sorrendjében kell írni, mivel a rendszerben az elôbb érkezô rendelkezések már elmentésre kerültek. c. A rendelkezéseket az Írásbeli rendelkezés nyomtatványra mindig azok érvénytartamának sorrendjében kell írni úgy, hogy a hosszabb érvénytartamú rendelkezésekkel kell kezdeni, majd ennek megfelelôen csökkenô sorrendben következik a többi rendelkezés. 31. Milyen technikai eszközöket lehet alkalmazni az Írásbeli rendelkezés szövegének elkészítésére, ha az Írásbeli rendelkezés kiállítása nyomtatványra ragasztott fedvénnyel történik? (1 pont) a. Bármilyen rendelkezésre álló számítógép, távgépíró berendezés felhasználható az Írásbeli rendelkezés szövegének fedvényen történô elkészítésére, elôállítására. b. Csak olyan technikai eszközöket lehet alkalmazni, amelyek legalább az angol és német abc-nek megfelelô 12-es méretarányú ékezetes betûk írására alkalmasak. c. Csak olyan technikai eszközöket lehet alkalmazni, amelyek a magyar abc-nek megfelelô és a személyi számítógépeken alkalmazott 12-es méretarányú ékezetes betûk írására is alkalmasak. 32. Hogyan kell Írásbeli rendelkezést kiállítani és kézbesíteni, ha a fedvény szövegezése meghaladja a rendelkezés szövegének fenntartott bekeretezett szövegterületet? a. Ha a fedvény szövegezése meghaladja a normál A/5 méretû rendelkezés szövegének fenntartott bekeretezett szövegterületet, akkor A/3 méretû Írásbeli rendelkezést kell kiállítani annak érdekében, hogy a rendelkezés szövege elférjen egy rendelkezésen. b. Amennyiben a fedvény formájában elkészített Írásbeli rendelkezés szövegezése meghaladja a kijelölt szövegterületet, akkor a nyomdai úton elôállított nyomtatvány hátoldalán kell elhelyezni. c. Ha a fedvény szövegezése meghaladja a kijelölt szövegterületet, akkor egy vonat részére több Írásbeli rendelkezést kell kiállítani és kézbesíteni. (Folytatás a 10. oldalon) VEZETÔ JEGYVIZSGÁLÓ VEZETÔ JEGYVIZSGÁLÓ VEZETÔ JEGYVIZSGÁLÓ

10 10 SZABAD VASUTAS A VASÚTI D OLGOZÓK S ZABAD S ZAKSZERVEZETE LAPJA Vezetô jegyvizsgáló forgalmi vizsga VEZETÔ JEGYVIZSGÁLÓ VEZETÔ JEGYVIZSGÁLÓ VEZETÔ JEGYVIZSGÁLÓ (Folytatás a 9. oldalról) 33. Ki hatalmazhatja fel a vonatok mozdonyvezetôit indulásra állomáson, ha az elôzetes jelzôkezeléssel és vonatindító jelzôeszközzel történik? a. A forgalmi szolgálattevô hatalmazhatja fel a vonatok mozdonyvezetôit indulásra. b. A forgalmi szolgálattevô és a forgalmi ügyeletes tiszt hatalmazhatja fel a vonatok mozdonyvezetôit indulásra. c. Alap esetben a forgalmi szolgálattevô, de fejállomásokon a személyszállító vonatok mozdonyvezetôit, a személyszállítási ügyeletes tiszt is felhatalmazhatja indulásra. 34. Válassza ki a mondat helyesnek tartott befejezô részét! Elôzetes jelzôkezeléssel és vonatindító jelzôeszközzel kell a mozdonyvezetôt felhatalmazni a. egyéni kijárati jelzô továbbhaladást engedélyezô jelzése esetén a Szolgálati menetrend 2. sz. rovatában a pályahálózat mûködtetôje által meg nem jelölt szolgálati helyeken, az induló és bármely okból megállás után induló valamennyi személyszállító vonatnál. b. a Szolgálati menetrendkönyv 2. sz. rovatában az Értékesítési Fôosztály által megjelölt szolgálati helyeken valamennyi induló személyszállító vonatnál. c. a Szolgálati menetrend 2. sz. rovatában a pályahálózat mûködtetôje által megjelölt szolgálati helyeken valamennyi induló és bármely más ok miatt megállás után induló személyszállító vonatnál. 35. Hogyan kell felhatalmazni a mozdonyvezetôt az egyéni kijárati jelzô továbbhaladást engedélyezô jelzése esetén a menetrend szerint áthaladó vonatot akkor, ha az egyéni kijárati jelzôre a külön elôjelzô, vagy az elôjelzést adó fôjelzô használhatatlansága, kezelhetetlensége miatt elôjelzés nem adható? a. Elôzetes jelzôkezeléssel és vonatindító jelzôeszközzel kell a mozdonyvezetôt felhatalmazni. b. Csak jelzôkezeléssel kell a mozdonyvezetôt felhatalmazni. c. Elôzetes értesítéssel és vonatindító jelzôeszközzel. 36. Mikor kell a mozdonyvezetôt jelzôkezeléssel felhatalmazni a menetrend szerint áthaladó vonatnál? a. A további kijárati jelzô csak továbbhaladást engedélyezô jelzése esetén valamennyi menetrend szerint áthaladó nem személyszállító vonatnál akkor, ha a további kijárati jelzôre elôjelzés adható és a vonatnál vonali tolatásvezetô van. b. Az egyéni kijárati jelzô továbbhaladást engedélyezô jelzése esetén, ha az egyéni kijárati jelzôre külön elôjelzôvel, vagy az elôjelzést adó fôjelzôvel elôjelzés adható. c. Az egyéni kijárati jelzô továbbhaladást engedélyezô, vagy Hívó jelzése esetén valamennyi menetrend szerint áthaladó vonatnál. 37. Válassza ki a mondat helyesnek tartott befejezô részét! Jelzôkezeléssel kell a mozdonyvezetôt felhatalmazni a. Az egyéni kijárati jelzô továbbhaladást engedélyezô, vagy Hívó jelzése esetén valamennyi menetrend szerint áthaladó nem személyszállító vonatnál akkor, ha a vonatnál vonali tolatásvezetô van. b. Az egyéni kijárati jelzô továbbhaladást engedélyezô jelzése esetén valamennyi menetrend szerint áthaladó vonatnál, ha az egyéni kijárati jelzôre a külön elôjelzôvel, vagy az elôjelzést adó fôjelzôvel elôjelzés adható. c. Közös vagy csoport kijárati jelzô esetén valamennyi vonatnál. 38. Hogyan kell a mozdonyvezetôt felhatalmazni egyéni kijárati jelzô továbbhaladást engedélyezô jelzése esetén a menetrend szerint áthaladó vonatot, ha az egyéni kijárati jelzôre a külön elôjelzôvel, vagy az elôjelzést adó fôjelzôvel elôjelzés adható? a. Elôzetes jelzôkezeléssel és vonatindító jelzôeszközzel. b. Csak jelzôkezeléssel kell a mozdonyvezetôt felhatalmazni. c. Jelzôkezeléssel és egyidejû menesztéssel. F.2. sz. Forgalmi Utasítás fejezet 39. Mikor köteles a vonatot továbbító mozdony mozdonyvezetôje menetokmányt vezetni? a. Csak a fûtôházból a vonatra járások alkalmával, mert a továbbiak során a vonatkísérô személyzet köteles a menetokmányt vezetni. b. Csak a mozdonyba történô üzemanyag vételezésekor. c. A vonatok közlekedése során. 40. Mi tartozik a menetokmány mellékleteihez? a. A tehervonatok Vonatterhelési kimutatása, valamennyi kézbesített Írásbeli rendelkezés mozdonyvezetôi példánya és a Fékpróba-bárca. b. A Szállítási megbízások a vonatban jelentés, valamennyi kézbesített Írásbeli rendelkezés mozdonyvezetôi példánya és a tehervonatok Fékpróba-bárcája. c. A Vonatterhelési kimutatás, a Szállítási megbízások a vonatban jelentés, valamennyi kézbesített Írásbeli rendelkezés mozdonyvezetôi példánya és a Tolatási jegyzék. F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelék 41. Hol kell elôjegyezni a vonatszemélyzetnek az egyszerûsített szolgálatra berendezett vonalon a személyzet nélküli állomáson a vonat részére kapott engedélyt? a. A menetigazolvány rovatába. b. A menetokmányba. c. A vonatadatlapon. 42. Hogyan lehet értekezés lehetetlenségének ideje alatt vonatot indítani a mellékvonali forgalomirányításra berendezett vonalon? a. A rendkívüli vonat kivételével csak páros számú vonat indítható. b. Csak a rendkívüli vonat nem indítható. c. Vonat nem indítható. F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelék 43. Mivel kell az operatív vonat számát irányváltozás esetén ellátni a Szolgálati menetrend 5.táblázatának elôírásai alapján?(1 pont) a. Az operatív vonat számát, irányváltozás esetén -1, 0 irányszámmal kell ellátni. b. Az operatív vonat számát, irányváltozás esetén -1, -2 irányszámmal kell ellátni. c. A Szolgálati menetrend 5. táblázata törlésre került. 44. A Szolgálati menetrend melyik táblázata tartalmazza a személyszállító vonatok rendes terhelését? a. Egyik sem, mivel a vonatok rendes terhelése táblázat a Szolgálati menetrendbôl törölve van. b. A Szolgálati menetrend 5. táblázata, mely a vonatok operatív számcsoportjai mellett tartalmazza a vonatra vonatkozó rendes terhelést is. c. A Szolgálati menetrend 8-as táblázata. F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelék 45. Hol található a vonatok számtani sorrend szerinti elosztása? a. A Menetrendi Utasításban. b. A 17. sz. függelék 2. sz. táblázatában. c. A Menetrendi segédkönyv 5. táblázatában. Megoldások: 1b; 2a; 3c; 4b; 5c; 6c; 7b; 8a; 9b; 10a; 11b; 12a; 13a; 14c; 15a; 16b; 17b; 18b; 19c; 20a; 21a; 22b; 23c; 24b; 25c; 26b; 27b; 28b; 29c; 30a; 31c; 32c; 33a; 34c; 35a; 36b; 37b; 38b; 39c; 40a; 41b; 42c; 43c; 44a; 45a

11 A VASÚTI D OLGOZÓK S ZABAD S ZAKSZERVEZETE LAPJA SZABAD VASUTAS 11 A VODAFONE-RÉSZLETEKET KERESD A VDSZSZ TERÜLETI IRODÁIN AZ ALÁBBI VASÚTI SZÁMOKON: Budapest: Dózsáné Bernáth Beatrix Debrecen: Nagy Gábor Miskolc: Cseh Béla, Farkasfalvi Vilmos Pécs: Horváth Gabriella Szeged: Veréb Olga, dr. Pusztai Edit Szombathely: Derdák Jánosné Záhony: Simonné Balogh Emese

12 12 SZABAD VASUTAS A VASÚTI D OLGOZÓK S ZABAD S ZAKSZERVEZETE LAPJA RAJTA VAGYUNK! A VASÚTI DOLGOZÓK SZABAD SZAKSZERVEZETÉNEK ÉRDEKVÉDELMI LAPJA Felelôs kiadó: Gaskó István; Fôszerkesztô: Huszta Krisztián; Tervezô szerkesztô: Károlyi Marianna Nyomda: A szerkesztôség címe, telefonszámai: H-1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A. Üzemi telefon: , Tel.: , B/SZL/43/91; Megjelenik 15 ezer példányban.

Általános forgalmi vizsga Budapest KTI április 10.

Általános forgalmi vizsga Budapest KTI április 10. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Általános forgalmi vizsga Budapest KTI 2013. április 10. A dolgozat beadásának ideje:... Helyes válaszok száma:...

Részletesebben

Biztosító berendezési műszerész Budapest KTI április 10.

Biztosító berendezési műszerész Budapest KTI április 10. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Biztosító berendezési műszerész Budapest KTI 2013. április 10. A dolgozat beadásának ideje:... Helyes válaszok

Részletesebben

Gyermekvasúti vonatkísérő forgalmi vizsga KTI-VVK február 20.

Gyermekvasúti vonatkísérő forgalmi vizsga KTI-VVK február 20. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Gyermekvasúti vonatkísérő forgalmi vizsga KTI-VVK 2013. február 20. A dolgozat beadásának ideje:... Helyes

Részletesebben

Egyszerűsített forgalmi alapképzés (gépészeti szolgáltatás) KTI-VVK február 20.

Egyszerűsített forgalmi alapképzés (gépészeti szolgáltatás) KTI-VVK február 20. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Egyszerűsített forgalmi alapképzés (gépészeti szolgáltatás) KTI-VVK 2013. február 20. A dolgozat beadásának

Részletesebben

Vonat fel- és átvevő forgalmi vizsga KTI-VVK 2013. február 20.

Vonat fel- és átvevő forgalmi vizsga KTI-VVK 2013. február 20. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Vonat fel- és átvevő forgalmi vizsga KTI-VVK 2013. február 20. A dolgozat beadásának ideje:... Helyes válaszok

Részletesebben

Szállítmánykísérő Budapest KTI 2013. április 10.

Szállítmánykísérő Budapest KTI 2013. április 10. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Szállítmánykísérő Budapest KTI 2013. április 10. A dolgozat beadásának ideje:... Helyes válaszok száma:...

Részletesebben

Jelzőőr Budapest KTI április 10.

Jelzőőr Budapest KTI április 10. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Jelzőőr Budapest KTI 2013. április 10. A dolgozat beadásának ideje:... Helyes válaszok száma:... Eredmény:...

Részletesebben

2. sz. módosítás tervezet az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz

2. sz. módosítás tervezet az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz 2. sz. módosítás tervezet az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz Melléklet Az Utasítás 1. fejezetének 1.1. alfejezetében az 1.1.1. pont az alábbiak szerint módosul: 1.1.1. Az F. 1. sz. Jelzési Utasítás (a továbbiakban:

Részletesebben

Vonalgondozó Budapest KTI 2013. április 10.

Vonalgondozó Budapest KTI 2013. április 10. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Vonalgondozó Budapest KTI 2013. április 10. A dolgozat beadásának ideje:... Helyes válaszok száma:... Eredmény:...

Részletesebben

Egyszerűsített forgalmi vizsga (Árufuvarozási szolgáltatás) KTI-VVK 2013. február 20.

Egyszerűsített forgalmi vizsga (Árufuvarozási szolgáltatás) KTI-VVK 2013. február 20. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Egyszerűsített forgalmi vizsga (Árufuvarozási szolgáltatás) KTI-VVK 2013. február 20. A dolgozat beadásának

Részletesebben

Egyszerűsített forgalmi vizsga (Távközlő) Budapest KTI április 10.

Egyszerűsített forgalmi vizsga (Távközlő) Budapest KTI április 10. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Egyszerűsített forgalmi vizsga (Távközlő) Budapest KTI 2013. április 10. A dolgozat beadásának ideje:... Helyes

Részletesebben

Villamos fûtési lakatos vizsga

Villamos fûtési lakatos vizsga A VASÚTI D OLGOZÓK S ZABAD S ZAKSZERVEZETE LAPJA SZABAD VASUTAS 3 F.1. Jelzési Utasítás 1-5. fejezet 1. Hol kötelesek a dolgozók a napszaknak megfelelô kézi jelzôeszközöket tolatási, illetve vonatközlekedési

Részletesebben

Ellenőrző kérdések. 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz. 1.3. alfejezet. 2.2.1. pont. 2.2.2. pont. 2.4.2.5. pont

Ellenőrző kérdések. 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz. 1.3. alfejezet. 2.2.1. pont. 2.2.2. pont. 2.4.2.5. pont 1.3. alfejezet Ellenőrző kérdések 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz 1. Hol kötelesek a dolgozók a napszaknak megfelelő kézi jelzőeszközöket tolatás, illetve vonatközlekedés közben tartani?

Részletesebben

Országos pályahálózat személy, -és/vagy áruszállítás és tolatást végző járművezető KTI-VVK 2013. február 20.

Országos pályahálózat személy, -és/vagy áruszállítás és tolatást végző járművezető KTI-VVK 2013. február 20. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Országos pályahálózat személy, -és/vagy áruszállítás és tolatást végző járművezető KTI-VVK 2013. február 20.

Részletesebben

Vonali tolatásvezetô forgalmi vizsga

Vonali tolatásvezetô forgalmi vizsga A VASÚTI D OLGOZÓK S ZABAD S ZAKSZERVEZETE LAPJA SZABAD VASUTAS 3 F.1. sz. Jelzési Utasítás 1-2-5. fejezet 1. Hol kötelesek a dolgozók a napszaknak megfelelô kézi jelzôeszközöket tolatás, illetve vonatközlekedés

Részletesebben

Tájékoztató. Használható segédeszköz: nincs

Tájékoztató. Használható segédeszköz: nincs 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 841 05 Vasútforgalmi szolgálattevő Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A Végrehajtási Utasítás hatálya, tartalma, kezelése és ismerete: Végrehajtási Utasítás (továbbiakban VU.) hatálya a Sáránd-Nagykereki vonalszakaszra terjed ki. A VU

Részletesebben

Ellenőrző kérdések. 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz

Ellenőrző kérdések. 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz 1.3. alfejezet Ellenőrző kérdések 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz 1. Hol kötelesek a dolgozók a napszaknak megfelelő kézi jelzőeszközöket tolatás, illetve vonatközlekedés közben tartani?

Részletesebben

Ellenőrző kérdések. 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz

Ellenőrző kérdések. 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz 1.3. alfejezet Ellenőrző kérdések 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz 1. Hol kötelesek a dolgozók a napszaknak megfelelő kézi jelzőeszközöket tolatás, illetve vonatközlekedés közben tartani?

Részletesebben

Vonatközlekedés önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán, ha az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlan:

Vonatközlekedés önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán, ha az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlan: 1 Vonatközlekedés önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán, ha az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlan: Közlekedési rend: Állomástávolság (mindkét közlekedési iránynak megfelelően)

Részletesebben

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra Elővárosi vasúti pályahálózaton VASÚTI MUNKAVEZETŐ, VONALGONDOZÓ Infrastruktúra (BKV Zrt. HÉV F.2. sz.forgalmi és kapcsolódó szabályozások) IDŐSZAKOS VIZSGA 2014 TESZTKÉRDÉSEK A Vizsgaközpont által készített

Részletesebben

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból Egyszerűsített forgalmi alapképzés (távközlő-, erősáramú-, biztosítóberendezés- és pálya szakszolgálat) forgalmi vizsga ellenőrző kérdései az F.1. Jelzési Utasításhoz, az F.2. Forgalmi Utasításhoz, és

Részletesebben

Forgalmi szolgálattevő Vasútüzemvitel-ellátó

Forgalmi szolgálattevő Vasútüzemvitel-ellátó 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖZFORGALMÚ VASÚTI JÁRMŰVEZETŐK VIZSGATESZTKONYVE I.

ORSZÁGOS KÖZFORGALMÚ VASÚTI JÁRMŰVEZETŐK VIZSGATESZTKONYVE I. KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Vasúti Vizsgaközpont _------------------------------, ------------------ ORSZÁGOS KÖZFORGALMÚ VASÚTI JÁRMŰVEZETŐK VIZSGATESZTKONYVE I. 2012. Kiadja: KTI Közlekedéstudományi

Részletesebben

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból Vonat fel- és átvevő forgalmi vizsga ellenőrző kérdései az F.1. Jelzési Utasításhoz, az F.2. Forgalmi Utasításhoz, és az F.2. Forgalmi Utasítás Függelékeihez az Országos közforgalmú, térségi és saját célú

Részletesebben

Ellenőrző kérdések. 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz. 5. fejezet 5.5.7.1 és 5.5.7.2. pont. 6. fejezet 6.3.10.6.

Ellenőrző kérdések. 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz. 5. fejezet 5.5.7.1 és 5.5.7.2. pont. 6. fejezet 6.3.10.6. 5. fejezet 5.5.7.1 és 5.5.7.2. pont Ellenőrző kérdések 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz 1. Milyen színű a központi állítású váltók kézi állító készüléke (ellensúlya)? A központi állítású

Részletesebben

Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Baross Gábor Oktatási Központtal képzési szerződésben álló vasútvállalatok munkavállalói részére

Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Baross Gábor Oktatási Központtal képzési szerződésben álló vasútvállalatok munkavállalói részére Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. OKTATÁSI SEGÉDLET A Magyar Államvasutak Zrt. F. 1. sz. JELZÉSI UTASÍTÁS 3. számú módosításának F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS 4. számú módosításának F.2. sz. FORGALMI

Részletesebben

Módosítások előjegyzése. Hatálybalépés ideje

Módosítások előjegyzése. Hatálybalépés ideje Módosítások előjegyzése Tételszám A módosítás száma Hatálybalépés ideje A módosítás tárgya Módosította 2 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A Végrehajtási Utasítás hatálya... 5 1.2. A

Részletesebben

Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Baross Gábor Oktatási Központtal képzési szerződésben álló vasútvállalatok munkavállalói részére

Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Baross Gábor Oktatási Központtal képzési szerződésben álló vasútvállalatok munkavállalói részére Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. OKTATÁSI SEGÉDLET A Magyar Államvasutak Zrt. F. 1. sz. JELZÉSI UTASÍTÁS 3. számú módosításának F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS 4. számú módosításának F.2. sz. FORGALMI

Részletesebben

Magyar Államvasutak Zrt. Szolgálati menetrendkönyv a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletága részére. 100 d. Záhony Csop. Eperjeske-Rendező Batyevo

Magyar Államvasutak Zrt. Szolgálati menetrendkönyv a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletága részére. 100 d. Záhony Csop. Eperjeske-Rendező Batyevo Magyar Államvasutak Zrt. Szolgálati menetrendkönyv a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletága részére 100 d Záhony Csop Eperjeske-Rendező Batyevo 1435 mm és 15 mm-es nyomtávon Érvényes: 11. december 11-től Gy. 148-1958/11.

Részletesebben

A ŽSR és MÁV forgalmi szolgálattevők egymás közötti kommunikációjának típusüzenetei

A ŽSR és MÁV forgalmi szolgálattevők egymás közötti kommunikációjának típusüzenetei MZ Slovenské Nové Mesto - Sátoraljaújhely Príloha 5 A ŽSR és MÁV forgalmi szolgálattevők egymás közötti kommunikációjának típusüzenetei 880 Sátoraljaújhely SLOVENSKÉ NOVÉ MESTO 0 881 HIDASNÉMETI Čaňa 1

Részletesebben

Ellenőrző kérdések. 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz

Ellenőrző kérdések. 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz 1.3. alfejezet Ellenőrző kérdések 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz 1. Hol kötelesek a dolgozók a napszaknak megfelelő kézi jelzőeszközöket tolatás, illetve vonatközlekedés közben tartani?

Részletesebben

Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Baross Gábor Oktatási Központtal képzési szerződésben álló vasútvállalatok munkavállalói részére

Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Baross Gábor Oktatási Központtal képzési szerződésben álló vasútvállalatok munkavállalói részére Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. OKTATÁSI SEGÉDLET A Magyar Államvasutak Zrt. F. 1. sz. JELZÉSI UTASÍTÁS 3. számú módosításának F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS 4. számú módosításának F.2. sz. FORGALMI

Részletesebben

2.sz. módosítás tervezet F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei

2.sz. módosítás tervezet F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei 2.sz. módosítás tervezet F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei Melléklet A 2.sz.Függelék 2.1.15. pontja módosul, új 2.1.27. és 2.2.6. pont kerül felvételre 2.1.15. O.1.sz. Oktatási (Képzési) Utasítás 2.1.27.

Részletesebben

MENETLEVÉL KITÖLTÉSI ÉS KEZELÉSI UTASÍTÁS

MENETLEVÉL KITÖLTÉSI ÉS KEZELÉSI UTASÍTÁS 9. sz. melléklet PÁLYAVASÚTI ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG MENETLEVÉL KITÖLTÉSI ÉS KEZELÉSI UTASÍTÁS 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ UTASÍTÁS CÉLJA... 3 2. HATÁLY- ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA... 3 2.1. Az utasítás

Részletesebben

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra Elővárosi vasúti pályahálózaton ÁLTALÁNOS FORGALMI Infrastruktúra (BKV Zrt. HÉV F.2. sz.forgalmi és kapcsolódó szabályozások) IDŐSZAKOS VIZSGA 2014 TESZTKÉRDÉSEK A Vizsgaközpont által készített kérdések

Részletesebben

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS F.2. Pályavasúti Üzletág Forgalmi Főosztály 1/271 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS Hatálybalépés időpontja: 200.. hó..nap. 2/271 Pályavasúti Üzletág Forgalmi Főosztály F.2. JÓVÁHAGYTA

Részletesebben

Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Baross Gábor Oktatási Központtal képzési szerződésben álló vasútvállalatok munkavállalói részére

Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Baross Gábor Oktatási Központtal képzési szerződésben álló vasútvállalatok munkavállalói részére Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. OKTATÁSI SEGÉDLET A Magyar Államvasutak Zrt. F. 1. sz. JELZÉSI UTASÍTÁS 3. számú módosításának F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS 4. számú módosításának F.2. sz. FORGALMI

Részletesebben

Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás I Melyik jelzést adó eszköz, berendezés nem használható át nem tekinthető alagútban?

Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás I Melyik jelzést adó eszköz, berendezés nem használható át nem tekinthető alagútban? Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás I. 1.1 Mi a jelzés? Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás I. 1.2 Mivel adhatók jelzések? Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás I. 1.2 Hogyan kell megfigyelni

Részletesebben

F.1. sz. Jelzési Utasítás, valamint F.2. sz. Forgalmi Utasítás és Függelékeiből történő vizsgáztatások tesztkérdései és azok megoldása.

F.1. sz. Jelzési Utasítás, valamint F.2. sz. Forgalmi Utasítás és Függelékeiből történő vizsgáztatások tesztkérdései és azok megoldása. F.1. sz. Jelzési Utasítás, valamint F.2. sz. Forgalmi Utasítás és Függelékeiből történő vizsgáztatások tesztkérdései és azok megoldása. 1.6. A vizsgatípus 1/19 A vizsgakérdések összeállítása a Humán Információs

Részletesebben

Önállósító forgalmi. 1.4. Hatósági vizsgával záruló alapképzés X

Önállósító forgalmi. 1.4. Hatósági vizsgával záruló alapképzés X Képzés megnevezése: Önállósító forgalmi 1. A program besorolása 1.1. Általános képzés - 1.2. Nyelvi képzés - 1.3. Szakmai képzés - 1.4. Hatósági vizsgával záruló alapképzés X 2. A program célja A vasúti

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4. Saját célú, térségi és keskeny nyomtávolságú pályahálózaton Kocsirendező alapképzés (Sajátcélú vasúti pályahálózatok Szolgálati Utasítása) ismereti és vizsga anyag. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. AZ

Részletesebben

VONALI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS

VONALI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS TERÜLETI IGAZGATÓSÁG BUDAPEST TERÜLETI FORGALMI OSZTÁLY Iktatószám: 57588/2014/MAV VONALI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS Kelenföld Székesfehérvár és Érd elágazás Tárnok KÖFI vonalszakaszon a szolgálat ellátására

Részletesebben

Érvényes: 2013. december 31-ig. Összeállította: Vadkerti Ferenc vizsgabiztosi, ellenőrzési és eljárási egységvezető

Érvényes: 2013. december 31-ig. Összeállította: Vadkerti Ferenc vizsgabiztosi, ellenőrzési és eljárási egységvezető INFRASTRUKTÚRA VIZSGAKÉRDÉSEK ORSZÁGOS KÖZFORGALMÚ, TÉRSÉGI ÉS SAJÁT CÉLÚ VASÚTI PÁLYAHÁLÓZATRA A 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet 3. mellékletében meghatározott vizsgához Érvényes: 2013. december 31-ig

Részletesebben

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból Váltókezelő forgalmi vizsga ellenőrző kérdései az F.1. Jelzési Utasításhoz, az F.2. Forgalmi Utasításhoz, és az F.2. Forgalmi Utasítás Függelékeihez az Országos közforgalmú, térségi és saját célú vasúti

Részletesebben

Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Baross Gábor Oktatási Központtal képzési szerződésben álló vasútvállalatok munkavállalói részére

Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Baross Gábor Oktatási Központtal képzési szerződésben álló vasútvállalatok munkavállalói részére Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. OKTATÁSI SEGÉDLET A Magyar Államvasutak Zrt. F. 1. sz. JELZÉSI UTASÍTÁS 3. számú módosításának F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS 4. számú módosításának F.2. sz. FORGALMI

Részletesebben

F. 1. sz. JELZÉSI UTASÍTÁS

F. 1. sz. JELZÉSI UTASÍTÁS F.1. Pályavasúti Üzletág Forgalmi Főosztály 1/197 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. F. 1. sz. JELZÉSI UTASÍTÁS Hatálybalépés időpontja: 200. év hó..nap. 2/197 Pályavasúti Üzletág Forgalmi Főosztály F.1. JÓVÁHAGYTA

Részletesebben

Módosítások előjegyzése. A módosítás száma A módosítás tárgya Átvezette. 2. B/ sz. Módosítás (érv.: től)

Módosítások előjegyzése. A módosítás száma A módosítás tárgya Átvezette. 2. B/ sz. Módosítás (érv.: től) Tételszám Módosítások előjegyzése A módosítás száma A módosítás tárgya Átvezette 1. B/423 Hatálybaléptetés 2. B/434 1. sz. Módosítás (érv.: 2011. 11. 14-től) 3. B/421 2. sz. Módosítás (érv.: 2012. 11.

Részletesebben

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból Vasúti munkavezető, vonalgondozó forgalmi vizsga ellenőrző kérdései az F.1. Jelzési Utasításhoz, az F.2. Forgalmi Utasításhoz, és az F.2. Forgalmi Utasítás Függelékeihez az Országos közforgalmú, térségi

Részletesebben

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból Váltókezelő forgalmi vizsga ellenőrző kérdései az F.1. Jelzési Utasításhoz, az F.2. Forgalmi Utasításhoz, és az F.2. Forgalmi Utasítás Függelékeihez az Országos közforgalmú, térségi és saját célú vasúti

Részletesebben

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS F.2. Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság 1/279 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS Hatálybalépés időpontja: 2008. április hó 06. nap. 2/279 Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság F.2.

Részletesebben

Módosítások előjegyzése. Hatályba lépés ideje

Módosítások előjegyzése. Hatályba lépés ideje Módosítások előjegyzése Tételszám A módosítás száma Hatályba lépés ideje A módosítás tárgya Módosította 2 Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1.1. A Végrehajtási Utasítás hatálya... 7 1.2. A Végrehajtási

Részletesebben

F.1. sz. Jelzési Utasítás:

F.1. sz. Jelzési Utasítás: Eltérések a hatályos F. 1. sz. Jelzési Utasítás, az F.2. sz. Forgalmi Utasítás, az F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei és az azokat felváltó új utasítások között F.1. sz. Jelzési Utasítás: Általános

Részletesebben

3. sz. módosítás tervezet az F.2. sz. Forgalmi Utasításhoz

3. sz. módosítás tervezet az F.2. sz. Forgalmi Utasításhoz 3. sz. módosítás tervezet az F.2. sz. Forgalmi Utasításhoz Melléklet Az Utasítás 1. fejezetének 1.1. alfejezetében az 1.1.4.1. pontot pótlás nélkül törölni kell, továbbá az 1.1.1., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6.

Részletesebben

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból Kocsirendező, Saruzó, Vonali kocsirendező, Szállítmánykísérő forgalmi vizsga ellenőrző kérdései az F.1. Jelzési Utasításhoz, az F.2. Forgalmi Utasításhoz, és az F.2. Forgalmi Utasítás Függelékeihez az

Részletesebben

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból Vezető jegyvizsgáló forgalmi vizsga ellenőrző kérdései az F.1. Jelzési Utasításhoz, az F.2. Forgalmi Utasításhoz, és az F.2. Forgalmi Utasítás Függelékeihez az Országos közforgalmú, térségi és saját célú

Részletesebben

1.3./B. sz. Forgalmi vizsga tesztkérdések F. 1. sz. Jelzési Utasítás

1.3./B. sz. Forgalmi vizsga tesztkérdések F. 1. sz. Jelzési Utasítás 1.3./B. sz. Forgalmi vizsga tesztkérdések F. 1. sz. Jelzési Utasítás 1. Mit nevezünk alakjelzőnek? a) Vonatforgalmat vagy tolatási mozgást szabályozó, a vasúti pálya mellett elhelyezett, helyhezkötött

Részletesebben

Eltérések vizsgán a kérdések száma: 50 db. 3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból fejezet

Eltérések vizsgán a kérdések száma: 50 db. 3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból fejezet Egyszerűsített forgalmi alapképzés (árufuvarozási szolgáltatás) forgalmi vizsga ellenőrző kérdései az F.1. Jelzési Utasításhoz, az F.2. Forgalmi Utasításhoz, F.2. Forgalmi Utasítás Függelékeihez és az

Részletesebben

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból Egyszerűsített forgalmi alapképzés (gépészeti szolgáltatás) forgalmi vizsga ellenőrző kérdései az F.1. Jelzési Utasításhoz, az F.2. Forgalmi Utasításhoz, és az F.2. Forgalmi Utasítás Függelékeihez az Országos

Részletesebben

F.1. sz. Jelzési Utasítás, valamint F.2. sz. Forgalmi Utasítás és Függelékeiből történő vizsgáztatások tesztkérdései és azok megoldása.

F.1. sz. Jelzési Utasítás, valamint F.2. sz. Forgalmi Utasítás és Függelékeiből történő vizsgáztatások tesztkérdései és azok megoldása. F.1. sz. Jelzési Utasítás, valamint F.2. sz. Forgalmi Utasítás és Függelékeiből történő vizsgáztatások tesztkérdései és azok megoldása. 1.3. D vizsgatípus 1/34 A vizsgakérdések összeállítása a Humán Információs

Részletesebben

1.3/C. és 1.3./D. Forgalmi vizsga tesztkérdései F. 1. sz. Jelzési Utasítás

1.3/C. és 1.3./D. Forgalmi vizsga tesztkérdései F. 1. sz. Jelzési Utasítás 1.3/C. és 1.3./D. Forgalmi vizsga tesztkérdései F. 1. sz. Jelzési Utasítás 1. Mi a fázishatár? a) A villamos vontatási vonalakon az állomási és a vonali szakaszolók között, illetve transzformátorok felsővezetéki

Részletesebben

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból Vezető jegyvizsgáló forgalmi vizsga ellenőrző kérdései az F.1. Jelzési Utasításhoz, az F.2. Forgalmi Utasításhoz, és az F.2. Forgalmi Utasítás Függelékeihez az Országos közforgalmú, térségi és saját célú

Részletesebben

F.1. sz. Jelzési Utasítás, valamint F.2. sz. Forgalmi Utasítás és Függelékeiből történő vizsgáztatások tesztkérdései 1.4.

F.1. sz. Jelzési Utasítás, valamint F.2. sz. Forgalmi Utasítás és Függelékeiből történő vizsgáztatások tesztkérdései 1.4. F.1. sz. Jelzési Utasítás, valamint F.2. sz. Forgalmi Utasítás és Függelékeiből történő vizsgáztatások tesztkérdései 1.4. vizsgatípus 1/35 A vizsgakérdések összeállítása a Humán Információs Rendszer Oktatási

Részletesebben

A védett vezetők utazásainak lebonyolítására

A védett vezetők utazásainak lebonyolítására MAGYAR ÁLLAMVASUTAK F. 10. sz. Utasítás A védett vezetők utazásainak lebonyolítására ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az utasítás hatálya 1. Az F. 10. sz. Utasítás hatálya kiterjed a MÁV Rt mindazon vonalaira,

Részletesebben

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból Általános forgalmi, Önállósító forgalmi és Vasútüzem vezető vizsga ellenőrző kérdései az F.1. Jelzési Utasításhoz, az F.2. Forgalmi Utasításhoz, és az F.2. Forgalmi Utasítás Függelékeihez az Országos közforgalmú,

Részletesebben

Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Baross Gábor Oktatási Központtal képzési szerződésben álló vasútvállalatok munkavállalói részére

Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Baross Gábor Oktatási Központtal képzési szerződésben álló vasútvállalatok munkavállalói részére Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. OKTATÁSI SEGÉDLET A Magyar Államvasutak Zrt. F. 1. sz. JELZÉSI UTASÍTÁS 3. számú módosításának F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS 4. számú módosításának F.2. sz. FORGALMI

Részletesebben

VONALI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS

VONALI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS Pályavasúti Területi Központ Forgalmi Osztály Szeged Iktatószám: Gy.1006-679/2010.FO. VONALI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS a Mezőtúr (bez.) - Gyoma Csárdaszállás (kiz.) távvezérelt vonalszakasz, valamint a Mezőtúr

Részletesebben

Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Baross Gábor Oktatási Központtal képzési szerződésben álló vasútvállalatok munkavállalói részére

Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Baross Gábor Oktatási Központtal képzési szerződésben álló vasútvállalatok munkavállalói részére Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. OKTATÁSI SEGÉDLET A Magyar Államvasutak Zrt. F. 1. sz. JELZÉSI UTASÍTÁS 3. számú módosításának F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS 4. számú módosításának F.2. sz. FORGALMI

Részletesebben

A 35. sorszámú Vasútforgalmi szolgálattevő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 35. sorszámú Vasútforgalmi szolgálattevő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 35. sorszámú Vasútforgalmi szolgálattevő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 841 05 1.2.

Részletesebben

Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás

Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás az erdei vasutak számára I. rész Jelzési utasítás TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A JELZÉSEK RENDELTETÉSE... 4 1.2 A JELZÉSEK ADÁSA ÉS MEGFIGYELÉSE... 4 1.3 A JELZÉSEK ALKALMAZÁSA NAPPAL ÉS

Részletesebben

Eltérések vizsgán a kérdések száma: 51 db. 3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból. 1. fejezet

Eltérések vizsgán a kérdések száma: 51 db. 3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból. 1. fejezet Országos pályahálózaton munkavégzés, karbantartás, építés és tolatást végző járművezető forgalmi vizsga ellenőrző kérdései az F.1. Jelzési Utasításhoz, az F.2. Forgalmi Utasításhoz, és az F.2. Forgalmi

Részletesebben

Módosítások előjegyzése. Tételszám. Érvényes Megjegyzés

Módosítások előjegyzése. Tételszám. Érvényes Megjegyzés Módosítások előjegyzése Tételszám A módosítás száma A módosítás tárgya Érvényes tól Megjegyzés 2 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A Vonali Végrehajtási Utasítás hatálya... 5 1.2. A

Részletesebben

Vasúti jelző- és biztosítóberendezések. Bocz Péter, egyetemi adjunktus

Vasúti jelző- és biztosítóberendezések. Bocz Péter, egyetemi adjunktus Vasúti jelző- és biztosítóberendezések Bocz Péter, egyetemi adjunktus Érintett témák Általános bevezetés Alapfogalmak Jelzők és jelzéseik Vonali biztosítóberendezések Állomási biztosítóberendezések Vonatbefolyásolás

Részletesebben

Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program

Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program Infrastruktúra

Részletesebben

Eltérések vizsgán a kérdések száma: 45 db

Eltérések vizsgán a kérdések száma: 45 db Egyszerűsített forgalmi alapképzés (távközlő-, erősáramú-, biztosítóberendezés- és pálya szakszolgálat) forgalmi vizsga ellenőrző kérdései az F.1. Jelzési Utasításhoz, az F.2. Forgalmi Utasításhoz, és

Részletesebben

Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Baross Gábor Oktatási Központtal képzési szerződésben álló vasútvállalatok munkavállalói részére

Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Baross Gábor Oktatási Központtal képzési szerződésben álló vasútvállalatok munkavállalói részére Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. OKTATÁSI SEGÉDLET A Magyar Államvasutak Zrt. F. 1. sz. JELZÉSI UTASÍTÁS 3. számú módosításának F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS 4. számú módosításának F.2. sz. FORGALMI

Részletesebben

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból Jegyvizsgáló forgalmi vizsga ellenőrző kérdései az F.1. Jelzési Utasításhoz, az F.2. Forgalmi Utasításhoz, és az F.2. Forgalmi Utasítás Függelékeihez az Országos közforgalmú, térségi és saját célú vasúti

Részletesebben

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból Gyermekvasúti vonatkísérő forgalmi vizsga ellenőrző kérdései az F.1. Jelzési Utasításhoz, az F.2. Forgalmi Utasításhoz, az F.2. Forgalmi Utasítás Függelékeihez és az E.2. sz. Fékutasításhoz az Országos

Részletesebben

Eltérések vizsgán a kérdések száma: 50 db. 3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból. 1. fejezet

Eltérések vizsgán a kérdések száma: 50 db. 3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból. 1. fejezet Általános forgalmi, Önállósító forgalmi és Vasútüzem vezető vizsga ellenőrző kérdései az F.1. Jelzési Utasításhoz, az F.2. Forgalmi Utasításhoz, és az F.2. Forgalmi Utasítás Függelékeihez az Országos közforgalmú,

Részletesebben

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból Gyermekvasúti vonatkísérő forgalmi vizsga ellenőrző kérdései az F.1. Jelzési Utasításhoz, az F.2. Forgalmi Utasításhoz, és az F.2. Forgalmi Utasítás Függelékeihez az Országos közforgalmú, térségi és saját

Részletesebben

UTASÍTÁS a digitális modulon történő közlekedéshez

UTASÍTÁS a digitális modulon történő közlekedéshez FM1 Utasítás a digitális modulon történő közlekedéshez 1/37 LAGYESZ UTASÍTÁS a digitális modulon történő közlekedéshez Hatálybalépés időpontja: 2009 év hó..nap FM1 Utasítás a digitális modulon történő

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések 2 1. A Végrehajtási Utasítás hatálya I. Általános rendelkezések Ez a Vonali Végrehajtási Utasítás (továbbiakban VVU) hatálya kiterjed a 117. sz. vasútvonal Ohat-Pusztakócs - Tiszalök állomások között lévő

Részletesebben

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból Kocsivizsgáló forgalmi vizsga ellenőrző kérdései az F.1. Jelzési Utasításhoz, az F.2. Forgalmi Utasításhoz, és az F.2. Forgalmi Utasítás Függelékeihez az Országos közforgalmú, térségi és saját célú vasúti

Részletesebben

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI F.2. Függelékei Pályavasúti Üzletág Forgalmi Főosztály 1/275 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI Hatálybalépés időpontja: 200 év hó nap. 2/275 Pályavasúti Üzletág Forgalmi Főosztály

Részletesebben

Próbavonatokhoz kapcsolódó eljárásrend.

Próbavonatokhoz kapcsolódó eljárásrend. Próbavonatokhoz kapcsolódó eljárásrend. Vajda Zsolt Nemzetközi rendkívüli küldemények és katonai szakértő MÁV Magyar Államvasutak Zrt Forgalmi Üzemviteli Igazgatóság Üzemirányítási Központ H-1087 Budapest

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT FORGALMI INFRASTRUKTÚRA (távközlő-, erősáramú-, biz-ber. és pálya szolgálatok) FOGASKEREKŰ VASÚT

EGYSZERŰSÍTETT FORGALMI INFRASTRUKTÚRA (távközlő-, erősáramú-, biz-ber. és pálya szolgálatok) FOGASKEREKŰ VASÚT EGYSZERŰSÍTETT FORGALMI INFRASTRUKTÚRA (távközlő-, erősáramú-, biz-ber. és pálya szolgálatok) FOGASKEREKŰ VASÚT (BKV ZRT. Fogaskerekű Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások) IDŐSZAKOS VIZSGA 2014

Részletesebben

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból Egyszerűsített forgalmi alapképzés (távközlő-, erősáramú-, biztosítóberendezés- és pálya szakszolgálat) forgalmi vizsga ellenőrző kérdései az F.1. Jelzési Utasításhoz, az F.2. Forgalmi Utasításhoz, és

Részletesebben

Módosítások előjegyzése

Módosítások előjegyzése Módosítások előjegyzése Tétel-szám A módosítás száma A módosítás tárgya Átvezette 1. B/36 Hatálybaléptetés 2. B/339 3. 52872/2015/MAV 4. 1. sz. Módosítás (érvényes: 2013. 08. 26-tól) 2. sz. Módosítás (érvényes:

Részletesebben

Eltérések vizsgán a kérdések száma: 51 db. 3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból. 1. fejezet

Eltérések vizsgán a kérdések száma: 51 db. 3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból. 1. fejezet Országos pályahálózat személy, -és/vagy áruszállítás és tolatást végző járművezető forgalmi vizsga ellenőrző kérdései az F.1. Jelzési Utasításhoz, az F.2. Forgalmi Utasításhoz, és az F.2. Forgalmi Utasítás

Részletesebben

Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Baross Gábor Oktatási Központtal képzési szerződésben álló vasútvállalatok munkavállalói részére

Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Baross Gábor Oktatási Központtal képzési szerződésben álló vasútvállalatok munkavállalói részére Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. OKTATÁSI SEGÉDLET A Magyar Államvasutak Zrt. F. 1. sz. JELZÉSI UTASÍTÁS 3. számú módosításának F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS 4. számú módosításának F.2. sz. FORGALMI

Részletesebben

Általános forgalmi. 1.4. Hatósági vizsgával záruló alapképzés X

Általános forgalmi. 1.4. Hatósági vizsgával záruló alapképzés X Képzés megnevezése: Általános forgalmi 1. A program besorolása 1.1. Általános képzés - 1.2. Nyelvi képzés - 1.3. Szakmai képzés - 1.4. Hatósági vizsgával záruló alapképzés X 2. A program célja A vasúti

Részletesebben

F.1. sz. Jelzési Utasítás, valamint F.2. sz. Forgalmi Utasítás és Függelékeiből történő vizsgáztatások tesztkérdései és azok megoldása.

F.1. sz. Jelzési Utasítás, valamint F.2. sz. Forgalmi Utasítás és Függelékeiből történő vizsgáztatások tesztkérdései és azok megoldása. F.1. sz. Jelzési Utasítás, valamint F.2. sz. Forgalmi Utasítás és Függelékeiből történő vizsgáztatások tesztkérdései és azok megoldása. 1.4. és 1.3 D vizsgatípus 1/42 A vizsgakérdések összeállítása a Humán

Részletesebben

Eltérések vizsgán a kérdések száma: 36 db. 3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból. 1. fejezet

Eltérések vizsgán a kérdések száma: 36 db. 3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból. 1. fejezet Országos pályahálózaton tolatást végző járművezető forgalmi vizsga ellenőrző kérdései az F.1. Jelzési Utasításhoz, az F.2. Forgalmi Utasításhoz, és az F.2. Forgalmi Utasítás Függelékeihez az Országos közforgalmú

Részletesebben

2 SZABAD VASUTAS A VASÚTI D OLGOZÓK S ZABAD S ZAKSZERVEZETE LAPJA

2 SZABAD VASUTAS A VASÚTI D OLGOZÓK S ZABAD S ZAKSZERVEZETE LAPJA 2 SZABAD VASUTAS A VASÚTI D OLGOZÓK S ZABAD S ZAKSZERVEZETE LAPJA A VASÚTI D OLGOZÓK S ZABAD S ZAKSZERVEZETE LAPJA SZABAD VASUTAS 3 1. Mi a Bejárati jelzô fogalma? (F.1. 1.2.4.) 3 Pont a. A közlekedô vonatoknak

Részletesebben

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI 1/249 Törölt: MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI Hatálybalépés időpontja: : Behúzás: Bal: 0 pt, Első sor: 0 pt, Sorköz: szimpla : Középre zárt, Sorköz: szimpla 200 év hó nap.

Részletesebben

Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás I. 1.5. Melyik jelzést adó eszköz, berendezés nem használható át nem tekinthető alagútban?

Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás I. 1.5. Melyik jelzést adó eszköz, berendezés nem használható át nem tekinthető alagútban? Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás I. 1.1 Mi a jelzés? Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás I. 1.2 Mivel adhatók jelzések? Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás I. 1.2 Hogyan kell megfigyelni

Részletesebben

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból Vonali tolatásvezető forgalmi vizsga ellenőrző kérdései az F.1. Jelzési Utasításhoz,az F.2. Forgalmi Utasításhoz, és az F.2. Forgalmi Utasítás Függelékeihez az Országos közforgalmú, térségi és saját célú

Részletesebben

Kötelezhető- e az engedélyes a közforgalmú vasút jelzési és forgalmi utasításai előírásainak alkalmazására?(6. pont) 1 p

Kötelezhető- e az engedélyes a közforgalmú vasút jelzési és forgalmi utasításai előírásainak alkalmazására?(6. pont) 1 p I.Általános rendelkezések Mit tartalmaz az Iparvágányok Szolgálati Utasítása?(3. pont) Mit tartalmaz az Iparvágányok Szolgálati Utasítása?(3. pont) Mit tartalmaz a Kiegészítő Szolgálati Utasítás?(5. pont)

Részletesebben

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból Vonali tolatásvezető forgalmi vizsga ellenőrző kérdései az F.1. Jelzési Utasításhoz,az F.2. Forgalmi Utasításhoz, és az F.2. Forgalmi Utasítás Függelékeihez az Országos közforgalmú, térségi és saját célú

Részletesebben