Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív Program Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása c. komponenseihez Kódszám: DAOP-1.1.1/A és C -11 DDOP-1.1.1/ A és C -11 ÉAOP-1.1.1/A és B -11 ÉMOP-1.1.1/A és C -11 KDOP-1.1.1/A és B -11 KMOP-1.5.3/D és A -11 NYDOP-1.3.1/A, B és C -11 1

2 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1. Alapvető cél... 4 A2. Részcélok... 4 A3. Rendelkezésre álló forrás... 5 A4. Támogatható pályázatok várható száma... 5 B. PÁLYÁZÓK KÖRE...6 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA...7 C1. Támogatható tevékenységek köre... 7 C2. Nem támogatható tevékenységek... 9 C3. Elszámolható költségek... 9 C4. Támogatható tevékenységek és költségek állami támogatási jogcímek és kategóriák szerinti besorolása C5. A projektmegvalósítás időtartama és a pénzügyi elszámolás végső határidejére vonatkozó speciális előírások C6. Fenntartási kötelezettségekre vonatkozó speciális előírások C7. A projekt tartalmára vonatkozó speciális előírások C7.1. Projekt tartalmára vonatkozó korlátozások C7.2. Projekt területi korlátozások C7.3. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek: C7.4. Egyéb speciális feltételek D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK...21 D1. Támogatás formája D2. Támogatás mértéke D3. Támogatás összege D4. Az önerő mértéke D5. Előleg mértéke E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK...22 E1. Kiválasztási kritériumok E2. Csatolandó mellékletek listája E3. Monitoring mutatók F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK...47 F1. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje F2. Az általános útmutatót kiegészítő fogalomjegyzék F3. Mellékletek A Pályázati Felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati Útmutató a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében megjelent Pályázati Felhívásokhoz Felhívásokhoz számú verzió c. dokumentum (a továbbiakban: Pályázati Útmutató c. dokumentum), mely a Projekt adatlappal együtt tartalmazza a pályázat elkészítéséhez szükséges összes feltételt. Amennyiben jelen Pályázati Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek a Pályázati Útmutató c. dokumentumban megfogalmazott általános 2

3 előírásoktól, és az eltérés tényére kifejezett hivatkozás történik, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az irányadók. Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a Pályázati Felhívás, valamint a Pályázati Útmutató, illetve ezek dokumentumai esetén a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban: NFÜ) a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a honlapon megjelenő közleményeket! A beadás előtt ellenőrizzék, hogy a pályázati dokumentumokat a honlapon megadott sablonoknak megfelelően állították össze, mert az ettől való (akár formai, akár tartalmi) eltérés esetén a pályázat elutasításra kerülhet. 3

4 A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A1. Alapvető cél Jelen pályázati felhívás célja, hogy a regionális operatív programok gazdaságfejlesztési eszközrendszerével a régiók versenyképességének megőrzése szempontjából kiemelt fontossággal bíró vonzó befektetési környezet kialakítását segítse elő, melynek fontos elemei a befektetési környezet infrastrukturális fejlesztése, valamint az innovációt és magas hozzáadott értékű gazdasági tevékenységet elősegítő szolgáltatások elindítása. A2. Részcélok A pályázati kiírás keretében az alábbi részcélokra benyújtott projektek támogathatóak: 1. Ipari park címmel rendelkező területek infrastrukturális fejlesztése részcél Cél a vállalkozások versenyképességének javítása, a vállalatközi együttműködések infrastrukturális hátterének biztosítása, a letelepült vállalatoknak a helyi gazdaságba történő erőteljesebb integrációjának elősegítése az ipari parkok infrastruktúrájának, szolgáltatásainak komplex, minőségi fejlesztésével. A régió ipari parkjainak infrastruktúra fejlesztése elősegíti a befektetések technikai és szakmai feltételeinek jelentős javítását, az ipari növekedés fenntartását, és az ipari parkok betelepítettségének növelését. Cél továbbá a meglévő létesítmények továbbfejlesztése oly módon, hogy alkalmasak legyenek a szolgáltatások választékának és mennyiségének növelésére. 2. Ipari területek (a Dél-Dunántúli Operatív Program keretében kizárólag barnamezős ipari területek) fejlesztése részcél A Pályázati kiírás alapvető célja a régióban működő ipari területek nyújtotta szolgáltatások skálájának bővítése, minőségének fejlesztése, illetve ezen minőségi szolgáltatásokat lehetővé tevő infrastrukturális beruházások támogatása; ipari területi besorolással rendelkező területek előkészítése, infrastruktúrával való ellátásának biztosítása, a gazdasági központi szerepkör erősítése érdekében, hogy ezáltal hozzájáruljon a vállalkozások betelepülését elősegítő feltételrendszer megteremtéséhez. 3. Inkubátorházak fejlesztése részcél. Magas hozzáadott értéket nyújtó, értéknövelt szolgáltatásokkal rendelkező technológiai inkubátor, ill. vállalkozói inkubátorház fejlesztés. A hatékonyság és versenyképesség növelésének célja megköveteli az olyan gazdasági és innovációs magpontok kialakulásának támogatását, amelyekben a gazdasági potenciál koncentrációjának következtében megteremtődnek a hálózatosodás, kritikus tömeg elérésének feltételei. A kiírás célja a kialakított inkubációs feltételrendszerek megteremtésével a kezdő, vagy új fejlődési (innovációs) szakaszba lépő, elsősorban mikro-, kisvállalkozások növekedési pályára állásának segítése. A Dél-Dunántúli Operatív Program keretében erre a részcélra jelen pályázati felhívásban nem lehet pályázatot benyújtani. 4

5 A3. Rendelkezésre álló forrás A kiírás meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra 1 rendelkezésre álló keretösszeg a évben: OP 1. részcél Ipari Parkok millió Ft 2. részcél Ipari területek millió Ft 3. részcél Inkubátorházak millió Ft Összesen millió Ft Dél-Alföldi Operatív Program (DAOP-1.1.1/A és C -11) Dél-Dunántúli Operatív Program (DDOP-1.1.1/ A,C és B -11) Észak-Alföldi Operatív Program (ÉAOP-1.1.1/A és B -11) Észak-Magyarországi Operatív Program (ÉMOP-1.1.1/A és C -11) Közép-Dunántúli Operatív Program (KDOP-1.1.1/A és B -11) Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP-1.5.3/D és A -11) Nyugat-Dunántúli Operatív Program (NYDOP-1.3.1/A,B és C -11) Összesen A fejlesztési részcélokra allokált források a beérkezett pályázatoktól függően átcsoportosíthatóak. Jelen kiírás támogatási forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. Jelen kiírás keretében a Dél-Dunántúli Operatív Program keretében kizárólag az 1. és 2. részcélra nyújtható be pályázat A4. Támogatható pályázatok várható száma A támogatott pályázatok várható száma: OP db Dél-Alföldi Operatív Program (DAOP-1.1.1/A és C -11) 30 Dél-Dunántúli Operatív Program (DDOP-1.1.1/ A és C -11) 7 Észak-Alföldi Operatív Program (ÉAOP-1.1.1/A és B -11) 30 Észak-Magyarországi Operatív Program (ÉMOP-1.1.1/A és C -11) 20 Közép-Dunántúli Operatív Program (KDOP-1.1.1/A és B -11) 12 Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP-1.5.3/D és A -11) 15 Nyugat-Dunántúli Operatív Program (NYDOP-1.3.1/A,B és C -11) 10 1 Támogatható közkiadásnak minősül jelen pályázati felhívás esetében a projekt elszámolható összköltsége, amelybe beletartozik mind a megítélt támogatás, mind a közszféra szerv pályázó által biztosítandó önerő összege. A közszféra szerv pályázó definíciója a Pályázati Útmutató H14 pontjában található. 5

6 B. PÁLYÁZÓK KÖRE Jelen kiírás keretében az alábbi, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező szervezetek pályázhatnak: 1. Jogi személyiséggel rendelkező vállalkozás (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 113, 114, 115, 127, 129, 139) 2. Jogi személyiség nélküli vállalkozás (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 211, 212, 213, 226, 227, 229, 231, 232) 3. Jogi személyiséggel rendelkező nonprofit szervezet (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 541, 572, 573) 4. Egyéb vállalat (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 721) 5. Alapítvány (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 569) Jelen kiírás keretében konzorciumban történő pályázat benyújtására nincs lehetőség. A Pályázati Útmutató c. dokumentum B1. pontjában foglaltak nem alkalmazandóak. Nem nyújtható támogatás azon mikrovállalkozás részére, amelynek beruházási fejlesztése a budapesti agglomeráción kívül, nem városi rangú, a következő feltételek valamelyikének megfelelő településen valósul meg: - népsűrűsége nem nagyobb, mint 100 fő/km 2, vagy - állandó népessége nem haladja meg az főt. A pályázati kiírásra ágazati megkötés nélkül bármilyen vállalkozás pályázhat, kivéve az olyan vállalkozásokat: - amelyek a jóváhagyott, utolsó éves (teljes üzleti év) beszámoló vagy SZJA-/EVA bevallás alapján meghatározott nettó árbevételének vagy bevételének több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység (2008-as TEÁOR szám: ; 2003-as TEÁOR szám: ) teszi ki, vagy - amelyek nem felelnek meg az állami támogatásokra vonatkozó, Pályázati Útmutató c. dokumentum D4.1 pontjában meghatározott feltételeknek. Gazdasági társaság abban az esetben is nyújthat be pályázatot, ha többségi tulajdonosa önkormányzat. Közalapítványok egyik részcél esetén sem pályázhatnak. Amennyiben egy pályázó egy adott felhívásra több pályázatot nyújt be, csak a legmagasabb pontszámot elért pályázata részesülhet támogatásban. A pályázóval szembeni egyéb feltételek: 1. részcél esetén: Az Ipari Park cím birtokosa vagy a teljes ipari park működtetője jogosult pályázni. Az ipari park működtetője csak abban az esetben nyújthat be pályázatot, amennyiben ezen tevékenységét a tervezett fejlesztés megvalósításának, valamint a kötelező fenntartási időszaknak az együttes időtartamát meghaladó szerződés alapján végzi. Amennyiben az ipari parkon belüli inkubátorház fejlesztésre kíván pályázatot benyújtani, abban az esetben a 3. részcélra kell benyújtania pályázatát. 6

7 2. részcél esetén: Az Ipari Park címmel rendelkező területek fejlesztésére jelen részcél esetén nincs lehetőség. 3. részcél esetén: Csak a meglévő vagy a fejlesztés által létrehozott inkubátorház tulajdonosa, vagy üzemeltetője nyújthat be pályázatot. Az üzemeltető csak abban az esetben pályázhat, ha ezen tevékenységét a tervezett fejlesztés megvalósításának, valamint a kötelező fenntartási időszaknak az együttes időtartamát meghaladó szerződés alapján végzi a tulajdonos hozzájárulásával. Kizárólag olyan fejlesztések támogathatók, aminek az üzemeltetését a pályázó szigorú szakmai elvárásoknak megfelelő inkubátorház működtetési kézikönyv szerint végzi (a pályázathoz a kézikönyv vázlatát kell benyújtani, de Támogatási szerződést csak az a pályázó köthet, akinek a végleges kézikönyve a Közreműködő Szervezet által elfogadásra kerül). A meglévő inkubátorházak támogatása (bővítés is) csak abban az esetben lehetséges, ha legalább 1 éve működnek és az elmúlt 1 évben az átlagos kihasználtságuk minimum 80%- os volt. Technológiai inkubátorház esetében felsőoktatási, szakképző vagy középfokú intézmény bevonása - támogatásban nem részesülő partnerként kötelező, amelyről szóló megállapodást a pályázati dokumentációhoz csatolni kell. Támogatásban nem részesülő oktatási intézménytől a projektben elvárt feladatok: Humán erőforrás képzése (inkubátormenedzserek, inkubátorház alkalmazottai számára a projekt megvalósítási időszaka alatt). K+F+I szolgáltatások nyújtása, közös kutatásokban való részvétel. Az oktatás intézménnyel kapcsolatban nem elvárás a régióban székhely, telephely, fióktelep megléte. C. A PÁLYÁZAT TARTALMA C1. Támogatható tevékenységek köre A pályázat keretében kizárólag a jelen pontban meghatározott tevékenységekre lehet támogatást igényelni. Ezeken túlmenően semmilyen egyéb tevékenység nem támogatható. Jelen kiírás keretében a regionális beruházási támogatási jogcímen támogatható fejlesztések esetén kizárólag induló beruházások támogathatók. C.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek Támogatás igényelhető a következő tevékenységekre: 1. részcél esetén: A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. 7

8 Alapinfrastruktúra kiépítése, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása ahol az alapinfrastruktúra hiánya, ill. nem megfelelő állapota akadálya a vállalkozások betelepülésének, működésének, illetve továbbfejlődésének. 2. részcél esetén: A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. Alapinfrastruktúra kiépítése, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása ahol az alapinfrastruktúra hiánya, ill. nem megfelelő állapota akadálya a vállalkozások betelepülésének, működésének, illetve továbbfejlődésének. 3. részcél esetén: A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. C.1.2 Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek A kiírás keretében önállóan nem, csak a C1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi tevékenységek: 1. részcél esetén: Projekt előkészítés. Projekt menedzsment. Szolgáltatások igénybevétele. Betelepült vállalkozások számára nyújtott szolgáltatásokhoz szükséges eszközbeszerzés, eszköz lízing (zárt végű). Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetése. 2. részcél esetén: Projekt előkészítés. Projekt menedzsment. Szolgáltatások igénybevétele. Betelepült vállalkozások számára nyújtott szolgáltatásokhoz szükséges eszközbeszerzés, eszköz lízing (zárt végű). Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetése. 3. részcél esetén: Projekt előkészítés. Projekt menedzsment. Szolgáltatások igénybevétele. Alapinfrastruktúra kiépítése, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása ahol az alapinfrastruktúra hiánya, ill. nem megfelelő állapota akadálya a vállalkozások betelepülésének, működésének, illetve továbbfejlődésének. Inkubált vállalkozások számára nyújtott szolgáltatásokhoz szükséges eszközbeszerzés, eszköz lízing (zárt végű). Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetése. 8

9 Pályázó által nyújtott szolgáltatások skálájának bővítése és/vagy minőségének fejlesztése (informatikai hálózat, komplex fizikai szolgáltatások, megvalósítása pl.: karbantartás, vagyonvédelem, hulladékgazdálkodás). A tevékenység kizárólag a Dél-Alföldi, a Közép-Dunántúli, az Észak-Magyarországi, és a Nyugat-Dunántúli Operatív Programok esetén támogatható. C.1.3 Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek A Pályázati Útmutató C1.2 pontjában meghatározottaktól eltérően a jelen felhívás esetén az alábbiak a kötelezően megvalósítandó tevékenységek. A kiírás keretében önállóan nem, csak a C1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek: - Nyilvánosság biztosítása a Pályázati Útmutató c. dokumentum C1.2 pontjának megfelelően A kommunikációs tevékenység megkezdése előtt kérjük, vegye fel a kapcsolatot a közreműködő szervezet kommunikációs kollégájával. A nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság követelményeinek való megfelelés erejéig az elszámolható költségek részét képezik. - Projektszintű könyvvizsgálat a Pályázati Útmutató c. dokumentum C1.2 pontjának megfelelően C2. Nem támogatható tevékenységek Kizárólag a jelen dokumentum C1.1-C1.3 pontjában felsorolt tevékenységek minősülnek támogatható tevékenységnek. C3. Elszámolható költségek Jelen fejezet C3.1 pontjában kerülnek meghatározásra a kiírás keretében elszámolható költségek típusai. A pályázatok tervezése során kizárólag a jelen dokumentumban meghatározott költségtípusok tervezhetők elszámolható költségként. Az egyes költségtípusokra, valamint az elszámolhatóságukra vonatkozó általános szabályok a Pályázati Útmutató c. dokumentum C2 pontjában kerültek meghatározásra. Jelen kiírás keretében a regionális beruházási támogatási jogcímen támogatott fejlesztések esetén kizárólag a beruházás bekerülési értékének részét képező költségek elszámolhatók. C3.1. Elszámolható költségek típusai Jelen kiírás keretében az alábbi költségek számolhatók el: 9

10 I. Előkészítési költségek Projekt előkészítés (Részletes leírás a Pályázati Útmutatóban) II. Megvalósítási költségek 1. Projekt menedzsment (Részletes leírás a Pályázati Útmutatóban) 2. Szolgáltatások igénybevétele (Részletes leírás a Pályázati Útmutatóban) A Pályázati Útmutató c. dokumentum C2.3 pontjai közül a következők: A projekt beruházásainak megvalósításához szükséges szakmai szolgáltatások igénybevételének költségei. A projekt szakmai tartalmának részeként megvalósított rendezvények lebonyolításának költségei. A projekt megvalósításához kapcsolódó egyéb szolgáltatások költségei. Befektetés ösztönzéshez kapcsolódó költségek (pl. tájékoztató anyagok, honlap, nyomtatott és digitalizált kiadványok; vállalkozások betelepülését segítő rendezvények lebonyolítása, kiállításokon való részvétel) 3. Épület építés, átalakítás, bővítés, korszerűsítés, helyreállítás, felújítás Az építési költségek alatt kell érteni: komplex terület-előkészítés, területrendezés: megelőző mentő régészeti feltárás, falkutatás, egyéb örökségvédelmi előkészítési tevékenység, irtási munkák, tényfeltárás, környezeti kármentesítés, lőszermentesítés, rekultiváció, műszaki beavatkozás, tereprendezés, talajmunka költsége; bontás, törmelék elhordás költsége; termelő és/vagy szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épületek építésének, a meglévő épületek átalakításának, bővítésének, korszerűsítésének, helyreállításának, felújításának költsége (ideértve deponálás, takarítás, építéshez szükséges ideiglenes létesítmények, kútfúrás, kútépítés); technológiai szerelés (gépészet, villamosság stb.) költsége; a fejlesztés tárgyára aktiválható műszaki ellenőrzés költsége; akadálymentesítés (pl. rámpa, lépcsőjáró berendezés, lift, piktogramok, Brailleírásos táblák) költsége; az épületre aktiválható technológiafejlesztés költsége. 4. Alapinfrastrukturális beruházások Az infrastrukturális beruházások esetében a következő rendszerek kiépítésével, bővítésével, átalakításával, korszerűsítésével, helyreállításával, felújításával kapcsolatos költségek számolhatóak el: ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat és tárolók, korszerű tűzvédelmi hálózat; őrző-védelmi hálózat; gázhálózat, gázfogadó állomás; távhővezeték, egyéb fűtési, hűtési rendszerek; elektromos energiaellátás hálózata, transzformátor-állomás, közvilágítás; eső- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító; hulladékkezelő létesítmények; átereszek, vízi létesítmények; informatikai és telekommunikációs alaphálózat, a hálózat csatlakozási pontjai, valamint az aktív hálózati eszközök; a projekt által érintett terület szükség szerinti leválasztása, bekerítése, egyéb célú térburkolat; a terület használatához szükséges járdák, utak, parkolók; 10

11 parkosítás, kertépítés; vasúti vágány; vonalas közmű kiépítése esetén, a közüzemi szolgáltatónak jogszabály vagy megállapodás alapján fizetendő közműfejlesztési hozzájárulás, illetve azzal analóg díjak (pl. csatlakozási díj); a fejlesztés tárgyára aktiválható műszaki ellenőrzés. 5. Eszközbeszerzések (Részletes leírás a Pályázati Útmutató C2. pontjában) A betelepülő vállalkozások számára nyújtott működést és termelést elősegítő szolgáltatási funkciók ellátásához szükséges eszközök, berendezések beszerzésének költségei. 6. Immateriális javak beszerzése (Részletes leírás a Pályázati Útmutató C2 pontjában) 7. Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetése Ebben a kategóriában felmerülő költségek akkor számolhatóak el, amennyiben a működtetéshez közvetlenül kapcsolódnak, azonban önálló tevékenységként nem támogathatóak. Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatásával kapcsolatos előírások: Egyazon cég nem lehet felkészítő és tanúsító is. A felkészítő cég Magyarországon bejegyzett cég lehet, melynek saját minőségügyi rendszere is rendszertanúsításra akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított ISO 9001 szerint. A tanúsítvány érvényességének olyan tevékenységre is ki kell terjedni, mely egyértelműen jogosulttá teszi a felkészítőt a pályázatban megjelölt rendszer kiépítésére, az auditálásra való felkészítésre. A választott tanúsító olyan cég lehet, amelyet az EGT valamely tagállamának vagy Svájcnak a nemzeti akkreditálási rendszerében EN szerint rendszertanúsításra akkreditáltak. Az AQAP rendszerek tekintetében a kialakított rendszer auditját a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség végzi. A felkészítő és a tanúsító cégnek már a pályázat postára adásának időpontjában is teljes mértékben meg kell felelni az előírásoknak, pl. folyamatban lévő akkreditáció nem fogadható el. 8. Szolgáltatások bővítésének és/vagy minősége fejlesztésének elszámolható költségei (kizárólag a 3. részcél esetén és csak a Dél-Alföldi, a Közép-Dunántúli, az Észak-Magyarországi, és a Nyugat-Dunántúli Operatív Programok esetén elszámolható) A betelepülő vállalkozások számára nyújtott működést és termelést elősegítő szolgáltatási funkciók ellátásához szükséges saját és közvetített szolgáltatások költségei. A külső, harmadik féltől megrendelt, a támogatott tevékenységhez és kizárólag a projekt megvalósításához közvetlenül kapcsolódó alábbi szolgáltatások igénybevételének költségei: Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások: Nyomda és fénymásolás Tördelés költsége Grafikai és egyéb kreatív munka költsége Irodai szolgáltatások Szakkönyv Terület karbantartás Vagyonvédelem 11

12 Takarítás On-line adatbázis Igénybevett nem anyagjellegű szolgáltatások: Fordítás, tolmácsolás, lektorálás Szellemi szolgáltatás díjai Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatban felmerülő költségek (közbeszerzési szakértő díja, hirdetési költségek, ajánlati felhívás elkészítésének költségei) Jogi tanácsadás, ügyvédi díjak Üzletviteli tanácsadás, tanácsadás költsége (konzultáns cég költsége) Iparjogvédelmi tanácsadás, tanácsadás költsége (konzultáns cég költsége) Minőségbiztosítás, tanácsadás költsége (konzultáns cég költsége) Vámügyintézés Partnerkeresés Technológiai inkubátorház esetében a fentieken túl a kötelezően nyújtandó K+F és többletszolgáltatások nyújtásához szükséges szolgáltatások igénybevételének költsége 9. Áfa, valamint más adók és közterhek (Részletes leírás a Pályázati Útmutatóba) C3.2 Nem elszámolható költségek Jelen kiírás keretében nem számolható el semmilyen, a C3.1 pontban fel nem sorolt költségtípus. A Pályázati Útmutató C. fejezetében foglaltakon túl a pályázati kiírás keretében nem elszámolható költség: o Gépjármű beszerzés és lízing költsége. C3.3 A projekt költségvetés belső korlátai Jelen kiírás keretében a projekt elszámolható költségei vonatkozásában a következő belső korlátok kerülnek érvényesítésre: Költségtípus I. Előkészítési Költségek A projekt elszámolható költségei arányában számított maximális %-os korlát Maximális elszámolható mérték (MFt) Projekt-előkészítés költsége, ezen belül: 6% Üzleti és Marketing Terv készítés költsége 2% 1 Közbeszerzés költsége 1% 3 Engedélyes terv 1,5% 7 Kiviteli terv 2,5% 12 Inkubátorház működtetési kézikönyv koncepció 1% 0,5 II. Megvalósítási költségek 12

13 Projekt menedzsment költségek 2% A projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő szolgáltatások költsége, ezen belül: 6% Építési műszaki ellenőr költsége Jogi szolgáltatások igénybevételének költsége Építési költség 2%-a 0,5% Nyilvánosság biztosításának költsége 1% 0,5 Könyvvizsgálat költsége 0,5% Inkubátorház működtetési kézikönyv 1% 1 Befektetés ösztönzés 2% 5 Épület, ill. alapinfrastruktura építés, átalakítás, bővítés, helyreállítás, felújítás, korszerűsítés telekhatáron kívül (a %-os korlátozás a telekhatáron kívül történő fejlesztés esetére vonatkozik) Alapinfrastruktura építés, átalakítás, bővítés, helyreállítás, felújítás, korszerűsítés a már betelepült vállalkozások területén 1. és 2. részcél esetén (a %-os korlátozás a már betelepült vállalkozások területén történő fejlesztés esetére vonatkozik) Alapinfrastruktúra kiépítése, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása 3. részcél esetén, ahol az alapinfrastruktúra hiánya, ill. nem megfelelő állapota akadálya a vállalkozások betelepülésének, működésének, illetve továbbfejlődésének. 25% 25% 40% Eszközbeszerzés költségei 40% Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetése Pályázó által nyújtott szolgáltatások bővítésének és/vagy minősége fejlesztésének elszámolható költségei inkubátorház fejlesztése esetén Pályázó által nyújtott szolgáltatások bővítésének és/vagy minősége fejlesztésének elszámolható költségei technológiai inkubátorház fejlesztése esetén 2% 3 25% 15 30% 30 Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a belső arányok vizsgálata során az előírt korlátok megtartásának ellenőrzése két tizedes jegy pontosságig történik. 13

14 C4. Támogatható tevékenységek és költségek állami támogatási jogcímek és kategóriák szerinti besorolása Jelen kiírás keretében támogatható tevékenységek az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplő Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott előirányzatok felhasználásnak állami támogatási szempontú szabályairól szóló 19/2007 (VII. 30.) MeHVM rendelet alapján közösségi versenyjogi szempontból az alábbi jogcímeken, a következő támogatási kategóriákra vonatkozó előírások alapján valósíthatók meg: Támogatható tevékenység Támogatás jogcíme Támogatási kategória Épület, ill. alapinfrastruktúra építés, átalakítás, bővítés Eszközbeszerzés, eszköz lízing (zárt végű pénzügyi lízing díja) Immateriális javak beszerzése Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetése Projekt előkészítés Projekt menedzsment Szolgáltatások igénybevétele Épület, ill. alapinfrastruktúra helyreállítás, felújítás, korszerűsítés Épület, ill. alapinfrastruktúra építés, átalakítás, bővítés telekhatáron kívül Szolgáltatások bővítésének és/vagy minősége fejlesztésének elszámolható költségei A 19/2007/MeHVM rendelet 4. m) bekezdése szerint a Vállalkozások versenyképességének növelése, vállalati beruházások, munkahelyteremtő beruházások támogatása Regionális beruházási támogatás Csekély összegű támogatás Regionális beruházási támogatási jogcímen kizárólag a pályázat benyújtását követően felmerült, és a beruházás számviteli törvény 2 szerinti bekerülési értékének részét képező költségek számolhatók el. Az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó további részletes szabályokat a Pályázati Útmutató D4 pontja tartalmazza. C5. A projektmegvalósítás időtartama és a pénzügyi elszámolás végső határidejére vonatkozó speciális előírások A Pályázati Útmutató C4. pontja irányadó. C6. Fenntartási kötelezettségekre vonatkozó speciális előírások A Pályázati Útmutató C5. pontja irányadó, további speciális előírások: Amennyiben a pályázó már részesült az adott pályázati cél tekintetében korábban a megfelelő ROP kiírások (DAOP A, DAOP /A,DAOP /A és C, DDOP , DDOP , DDOP /A,CésB, ÉAOP- 2007/1.1.A/2F, ÉAOP /A, ÉAOP B, ÉMOP , ÉMOP /2F, ÉMOP , ÉMOP-1.1.1/AésC, ÉMOP /G A,B és C, KDOP , KDOP , KDOP /AésB, KMOP ,/A és 2 A számvitelről szóló évi C. törvény 14

15 D, KMOP ,/A és D, KMOP ,/A és D, NYDOP , NYDOP /A,BésC) keretében támogatásban, akkor a számszerűsített vállalásai esetében a korábbi Támogatási Szerződésében rögzített értékek bázisként szolgálnak. Ingatlan fejlesztése esetén (pl. üzemcsarnok, inkubátorház) a Pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezését követő 3 év elteltével a tartósan bérbe adható területek 40%-át, és a fenntartási időszak végére 80%-át bérbeadással hasznosítja. Az alapinfrastruktúrával megfejlesztett terület esetén a Pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezését követő 3 év elteltével a tartósan bérbe adható területek 40%-át, és a fenntartási időszak végére 60%-át bérbeadással hasznosítja. A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezését követő 3 év elteltével legalább 4 új vállalkozás költözik be, melyet bérleti, vagy adásvételi (csak 1. és 2. részcélok esetén) szerződéssel igazol. A kiírás lehetővé teszi, hogy a pályázó szervezet is betelepüljön a fejlesztett területre, azonban a kötelezően elvárt hasznosítás mértékébe (betelepült vállalkozások száma, bérbe adható területek hasznosításának mértéke) ez nem számít bele. Vagyis, a pályázó szervezet és partner, kapcsolódó vállalkozása nem vehető figyelembe az elvárt 4 új vállalkozás betelepülésének, illetve az elvárt, a bérbe adható területek hasznosítására vonatkozó arány teljesítésébe. C7. A projekt tartalmára vonatkozó speciális előírások C7.1. Projekt tartalmára vonatkozó korlátozások A jelen pontban említett ágazati korlátozások a fejlesztendő tevékenységre vonatkoznak. 1. Nem támogatható kereskedelmi (beleértve saját termék kereskedelmét is) tevékenység célját szolgáló fejlesztés (TEÁOR , kivéve TEÁOR 45,20). 2. Nem támogatható pénzügyi szolgáltató tevékenység célját szolgáló fejlesztés (TEÁOR ). 3. Nem támogathatók azon projektek, melyek fejlesztésének összes elszámolható költségének legalább 50%-a TEÁOR raktározás, tárolás (TEÁOR 03-as 6312 tárolás, raktározás) célját szolgáló építmény(ek) létrehozására, fejlesztésére irányul. 4. Nem támogatható turisztikai attrakció-, szálláshely-fejlesztés és vendéglátóipari szolgáltatás célját szolgáló fejlesztés (TEÁOR ). 5. Nem nyújtható támogatás a pályázó részére, amennyiben a benyújtott pályázat csak a saját, partner és kapcsolódó vállalkozások telephely fejlesztését célozza. 6. Nem támogatható azon projekt, amelynek megvalósításához a Pályázó már rendelkezik jogerős hatósági engedéllyel és ez alapján már megkezdődött a kivitelezés, történt bejegyzés az építési naplóba. Ebben az esetben megkezdettnek minősül a beruházás akkor is, ha a Pályázó a pályázat keretében az eddig felmerült költségeket nem, kizárólag a fejlesztés befejezéséhez szükséges költségeket kívánja elszámolni a pályázat keretében. Ha a projekt engedélyköteles tevékenységeket tartalmaz abban az esetben támogatható, ha rendelkezik "új" (jogerős) hatósági engedéllyel, vagy az engedélyezési eljárás folyamatban van, és ezt a hatóság nyilatkozatával igazolja a Pályázó, és a beruházással kapcsolatban nem történt bejegyzés az építési naplóba a pályázat benyújtásáig, azaz nem kezdődött meg a kivitelezés. Illetve, támogatható a pályázat (nem minősül megkezdettnek) abban az esetben, ha a hatósági engedély alapján a beruházás ütemezésre került, és egy ütem kivitelezése befejeződött, arra vonatkozóan rendelkezik használatba vételi engedéllyel a Pályázó és a következő ütemet valósítaná meg a pályázat keretében, amelynek kivitelezése még nem kezdődött meg. 15

16 Nem minősül "új" hatósági engedélynek a módosított/jogutódlással megszerzett engedély, ha a módosítást/jogutódlást, illetve a pályázat benyújtását megelőzően történt bejegyzés az építési naplóba a pályázat benyújtása előtt. 7. Az 1. részcél esetén ipari park bővítésére abban az esetben lehet pályázni, ha az ipari park jelenlegi kihasználtsága eléri a nettó terület legalább 80%-át a benyújtást megelőző 6 hónapos időszakban, és a pályázó vállalja, hogy a megvalósítási időszak végéig (a ZPEJ beadásáig) az új területek ipari parkba történő bevonásáról szóló, Ipari Park cím viselésére vonatkozó szerződés módosításának másolata rendelkezésre áll. 8. Ipari terület fejlesztése kizárólag abban az esetben pályázható, ha valamilyen szolgáltatási, termelő funkció kialakítása a fejlesztési cél, pl. üzemcsarnok kialakítása bérbeadás céljából. 9. Ipari Park címmel rendelkező terület a 2. részcélra nem jogosult pályázni. 10.Nem támogatható a bruttó 800 nm alatti területű inkubátorház fejlesztés. 11.Újonnan létesítendő inkubátorház épületén belül a bérbe adható hasznos terület (üzemcsarnokok, irodák) területi dominanciája elvárt. Az üzemcsarnokok és az egyéb kiszolgáló egységek (konferenciaterem, tárgyalók, oktatóterem, bérbe adható irodák) területaránya el kell, hogy érje a minimum 60 %-ot. 12.A 3. részcél esetén a betelepülő kis- és középvállalkozások nem működhetnek 5 évnél régebb óta (ez alól a mikró vállalkozások kivételek). 13.Az inkubátorházban bérbe adott hasznos terület esetében a bérleti díj meghatározásánál érvényesíteni kell a csökkenő kedvezmény elvét. A betelepült vállalkozás számára a legkedvezőbb bérleti díj a betelepülése első évében érvényesítendő, a bérleti díj mértéke az évekkel párhuzamosan éves szinten minimum 10 %-val növelendő. A bérbe adott területekre vonatkozó rezsi díját a fogyasztás és szolgáltatás igénybevételének mértékében szükséges meghatározni, amely nem haladhatja meg a helyben szokásos piaci árat. 14. A pályázó és kapcsolt/partner vállalkozása nem számít betelepülő vállalkozásnak, a többi betelepülő vállalkozás esetén a partner és kapcsolt vállalkozások közösen egy betelepülő vállalkozásnak számítanak. 15.Betelepülő vállalkozásnak az minősül, mely a fejlesztett területen bérel parcellát, különálló irodát vagy egyéb helyiséget, bejelentett székhellyel vagy telephellyel rendelkezik a fejlesztett területen. 16.Nem támogatható beruházás esetén a Pályázati Felhívás mellékletében megadott fajlagos költségeken felüli költség. Ezen fajlagos költségek összegét nettó összegben kell érteni, a fajlagos költségek meghatározása során az épületek/építmények hasznos, nettó alapterülete kerül figyelembe vételre. A meghatározott fajlagos költségek maximális költségek, a Döntés Előkészítő Bizottság a tervek, az Építőipari költségbecslési segédlet 2011., valamint a szakértői vélemények alapján ennél alacsonyabb összegben is meghatározhatják az elszámolható maximális költségek összegét. Amennyiben a beruházás több funkciójú (raktár, gyártócsarnok, iroda, szociális blokk) épületet, épületrészt tartalmaz vagy különböző típusú beavatkozások (új építés, átalakítás, korszerűsítés, felújítás) történnek, az egyes funkciókra és tevékenységekre külön-külön, a hasznos alapterületek arányában kerülnek meghatározásra a maximum elszámolható fajlagos költségek. Bővítés, átalakítás, korszerűsítés, felújítás esetében a fajlagos költségek vetítési alapja a fejlesztéssel érintett épületrész. 16

17 A fentiekben meghatározott költségeken felüli költség nem elszámolható költségnek minősül. Az ebből adódó nem elszámolható költségek a projekt összköltségének részei (vagyis az ahhoz kapcsolódó beruházások megvalósítása és fenntartása kötelező; a megvalósítás nyomonkövetése során ellenőrzésre kerül), azonban nem részei a projekt összes elszámolható költségének. Ezen nem elszámolhatónak minősülő költségeket is a Pályázati Útmutató c. dokumentumnak megfelelően, szükséges alátámasztani. A projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon ellenőrizhetőnek kell lennie ahhoz, hogy meghatározható legyen a költségek, illetve ezen belül az elszámolható költségek besorolása a Pályázati Útmutató c. dokumentumnak megfelelően. C7.2. Projekt területi korlátozások A projekt megvalósításának helyszíne csak abban a régióban lehet, amely Operatív Program pályázati kiírása keretében a pályázat benyújtásra kerül. Amennyiben a pályázó mikrovállalkozás, a megvalósítási helyszín beruházási típusú fejlesztés esetén nem lehet a budapesti agglomeráción kívül, nem városi rangú, a következő feltételek valamelyikének megfelelő településen: - népsűrűsége nem nagyobb, mint 100 fő/km 2, vagy - állandó népessége nem haladja meg az főt. 2. részcél esetén Ipari terület fejlesztésére abban az esetben lehet pályázni, ha a projekt tárgya az adott település településrendezési tervében gazdasági területnek (OTÉK 253/1997 (XII.20.) Korm. rendelet 18 ) minősített területen van. Az alapinfrastruktúra fejlesztése esetében lehetőség van a gazdasági terület-felhasználási egységet feltáró, körbevevő a gazdasági területhez közvetlenül kapcsolódó közlekedési és közmű területen megvalósuló beruházás támogatására, de a beruházás célterülete ebben az esetben is gazdasági (vagy barnamezős) terület kell legyen. A terület-felhasználási besorolásra vonatkozó feltételt a szerződéskötéshez kell teljesíteni, de a pályázat benyújtásakor igazolni kell, hogy a terület-felhasználási besorolás átminősítési eljárása folyamatban van. Továbbá lehetőség van barnamezős területen megvalósuló projektek támogatására, ebben az esetben a pályázat benyújtásakor kell igazolni a barnamezős státuszt. A Dél-Dunántúli Operatív Program keretében kizárólag barnamezős terület fejlesztésére lehet pályázni. 3. részcél esetén: 1. Új inkubátorház létesítése az alábbi feltételekkel támogatható: Csak egy adott ágazatra specializálódott inkubátorház létesítése támogatható, és csak amennyiben a megvalósítás helyszíne szerinti település együttesen teljesíti az alábbi feltételeket: a. Amennyiben a fejlesztés nem ipari parki címmel rendelkező területen valósul meg, a település népességszámának el kell érnie legalább főt, technológiai inkubátorház létesítése esetén minimum főt b. Amennyiben a fejlesztés nem megyei jogú városban valósul meg, úgy a pályázat benyújtásának időpontjában a településen (Budapest esetén kerületenként) legfeljebb 1 db, a Regionális Operatív Programok keretében között támogatott és hatályos támogatási szerződéssel rendelkező inkubátorház van (a korlátozás a megyei jogú városokra is vonatkozik a Nyugat-Dunántúli régióban) c. a településen működik olyan felsőoktatási intézmény, amelynek oktatás-kutatási programja illeszkedik a tervezett inkubátorház profiljához, vagy az inkubátorház profilja illeszkedik a térségre egyértelműen jellemző iparági hagyományhoz, vagy 17

18 olyan meghatározó gazdasági társaság működik a településen, amelynek igényeire alapozva beszállítói hátteret építhetnek ki az inkubátorházba betelepülő vállalkozások. 2. Meglévő inkubátorházak infrastruktúra- és szolgáltatásfejlesztése (azonos földrajzi területen történő fejlesztés, bővítés) abban az esetben támogatható, amennyiben az inkubátorház legalább 1 éve működik, és az elmúlt 1 évben az átlagos kihasználtsága eléri a 80%-ot. 3. Egy településről (Budapest esetén kerületenként) csak egy, a legmagasabb pontszámot elérő pályázat támogatható. C7.3. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek: A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó, a Pályázati Útmutató C7. pontjában foglalt feltételeket a jelen kiírás keretében az alábbi feltételekkel kiegészítve kell alkalmazni. A fejlesztéssel érintett ingatlanra az alábbi rendelkezések is irányadóak: 1. részcél esetén A pályázó tulajdonában lévő ingatlanokon és nem az ipari parkba már betelepült vállalkozások tulajdonában lévő telkeken támogatható a fejlesztés, ez alól kivételt képeznek a nyomvonal jellegű alapinfrastruktúra fejlesztések, melyek a már betelepült vállalkozások területét is érinthetik az összköltség maximum 25%-ában. 2. részcél esetén A pályázó tulajdonában, bérleményében lévő ingatlanokon és nem az ipari területre már betelepült vállalkozások tulajdonában lévő telkeken támogatható a fejlesztés, ez alól kivételt képeznek a nyomvonal jellegű alapinfrastruktúra fejlesztések, melyek a már betelepült vállalkozások területét is érinthetik az összköltség maximum 25%-ában. Mindhárom részcél esetén: Közös használatú, vagy nem támogatható tevékenységeknek helyt adó helyiségek, épületrészek költségeinek arányosítására vonatkozó szabály: Amennyiben a beruházással érintett ingatlan helyet ad jelen kiírás keretében fejleszteni kívánt ellátáson túl egyéb szolgáltatásoknak vagy funkciónak, az alábbi módon szükséges a költségeket arányosítani: A közös használatú, mindkét funkcióhoz (támogatott, ill. nem támogatott) kapcsolódó ingatlanrészekre (pl. külső homlokzat, tető, külső tér, fűtésrendszer) jutó kivitelezési költségek elszámolhatóak a kiírás szerint támogatott szolgáltatás- / ellátás-nyújtás helyiségének/helyiségeinek alapterülete szerint, tehát az elszámolható, támogatható épületrész, és a nem elszámolható épületrész nettó alapterületének (m2) arányában. Közös használatú helyiségre, épületrészre jutó elszámolható költség számítása: támogatható tevékenységhez kapcsolódó helyiség m2/ támogatható+nem támogatható tevékenységhez kapcsolódó helyiség m2 (közös helyiségek nélkül). Pl. támogatható helyiség: 30 m2, nem támogatható helyiség: 50 m2, közös helyiség: 20 m2. Közös helyiségre jutó elszámolható költség: 30/(30+50)= 0,375, a közös használatú helyiségre jutó költség 37,5%-a számolható el. A m 2 alapú arányosítás nem vonatkozik a fejleszteni kívánt tevékenység végzéséhez szükséges, jogszabály vagy hatóság által előírt, adott tevékenységhez kötelezően kapcsolódó fejlesztésekre. Az arányosítás minden kivitelezési és előkészítési (pl. tervezési díjak) költség tekintetében kötelezően alkalmazandó, beleértve a szolgáltatások igénybevételének (pl. műszaki 18

19 ellenőrzés) és az építés költségeit is: ezek a költségek jelen kiírás keretében a fenti százalékos aránynak megfelelően számolhatók el. C7.4. Egyéb speciális feltételek a) Bírálatnál előnyt jelentő feltételek amennyiben a fejlesztés során megújuló energiát hasznosító technológiák kerülnek alkalmazásra, és ezen technológiák elszámolható költsége az összes elszámolható költség minimum 8%-át eléri; 3. részcél esetén amelyek a Régiós és/vagy az Új Széchenyi Terv kiemelt iparágainak valamelyikében (lásd. melléklet) valósítanak meg fejlesztést. A Közép- Dunántúli Operatív Program esetén jelen pontban a Technológiai inkubátorok kerülnek előnyben részesítésre. amelyek a Régiós preferált területeken, településeken (lásd melléklet) valósítanak meg fejlesztést. amennyiben a projekt jól előkészített (igazolt önerő, jogerős építési engedély rendelkezésre áll, a fejlesztett ingatlan tulajdonviszonyi rendezettek) b) Egyéb kötelező feltételek Vállalkozói Inkubátorház létesítése, fejlesztése esetén legalább az alábbi minimum elvárások vállalása szükséges: Infrastruktúra vonatkozásában kötelező az alábbi 3 szolgáltatás nyújtása: - bérbe adható üzemcsarnokok, műhelyek - irodák - tárgyalóterem és/vagy konferenciaterem Infrastruktúra vonatkozásában kötelező továbbá legalább 2 szolgáltatás (Technológiai inkubátorház esetén mind az 5 szolgáltatás nyújtása kötelező) nyújtása az alábbiak közül: - raktár - kísérleti műhely - laboratórium - oktatóterem - parkolás biztosítása Alap- és irodatechnikai szolgáltatások vonatkozásában kötelező az alábbi szolgáltatás nyújtása: - irodai szolgáltatások (fénymásolás, telefon, fax, internet) Alap- és irodatechnikai szolgáltatások vonatkozásában kötelező továbbá legalább 3 szolgáltatás nyújtása az alábbiak közül: - terület karbantartás - vagyonvédelem - takarítás - büfé-étkező - postakezelés - banki szolgáltatás (ATM) Szakmai szolgáltatások vonatkozásában kötelező továbbá legalább 5 szolgáltatás nyújtása az alábbiak közül: - üzletviteli tanácsadás - jogi tanácsadás - iparjogvédelmi tanácsadás - minőségbiztosítás - vámügyintézés - pályázatkezelés - partnerkeresés A fenti szolgáltatások köre nem kizárólagos, az a pályázó igényei alapján tovább bővíthető. 19

20 Technológiai inkubátorházak fejlesztése esetén a vállalati inkubátorházak számára előírt fenti minimum elvárások kiegészülnek az alábbi K+F szolgáltatások nyújtásának kötelező vállalásával: - innovációs szolgáltatások: innovatív projekt ötletek piacosítása, projektfejlesztés - technológiai audit, technológiaelemzés (a technológia fejlettségi fokának, a lehetséges piacoknak és alkalmazási területeknek a meghatározása) - iparjogvédelmi és/vagy szabadalomkutatási és/vagy szerzői jogi tanácsadási szolgáltatások nyújtása - technológia jogi, és/vagy spin-off és licencia tanácsadás nyújtása - új termék, szolgáltatás piaci vizsgálatának elvégzése (szabadalomkutatás, újdonságvizsgálat, marketingstratégia, piackutatás, piacelemzés készítése) - hálózatépítés (egyetemekkel, kutatóintézetekkel, potenciális befektetőkkel stb.) - benchmarking (legjobb gyakorlatok keresése, tanulmányozása, hasznosítása) a szervezet saját gyakorlatának fejlesztésében - a betelepülő szervezetek számára kutatáshoz szükséges szerver-tárhely biztosítása - workshopok, konferenciák szervezése Technológiai inkubátorházak fejlesztése esetén a válaszható többletszolgáltatások (az alábbi listából legalább 3) - komplex tanácsadási szolgáltatás (értékesítési és marketing, jogi, könyvviteli, üzleti terv készítési, befektetési, innovációs, operatív ügyviteli tanácsadás stb.) nyújtására képes szakértői hálózat kiépítése - pénzügyi-közvetítői szolgáltatás kialakítása, továbbfejlesztése (közreműködés forrásbevonásban stb.) - informatikai fejlesztés és szolgáltatás (honlap-, adatbázis fejlesztés, on-line projektfejlesztő eszközök alkalmazása stb.) - egyéb, a vállalkozói környezet fejlesztését szolgáló szolgáltatások skálájának bővítését ill. minőségének javítását célzó tevékenységek (vállalkozók oktatása, rendezvényszervezés stb.) - befektetők és források szervezése c) Speciális nyilatkozatok Az alábbi feltételek elfogadásáról a pályázónak a pályázati adatlapon kell nyilatkozatot tennie: 1. Kijelentem, hogy a pályázat benyújtását megelőző 2 naptári éven belül államigazgatási szerv határozatában, illetve annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság, munkavállaló bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetetésére az általam képviselt szervezet nem kötelezett. 2. Tudomásul veszem, hogy a projekthez kapcsolódóan a regionális beruházási tevékenységek tekintetében igénybe vehető maximális támogatás nem haladhatja meg a 37/2011. (III. 22) Korm. rendeletben meghatározott, vonatkozó támogatási intenzitási mértéket. A maximális támogatás igénybe vételekor figyelembe kell venni, hogy a jelen felhívás keretében igényelt támogatást egybe kell számítani az azonos elszámolható költségekre más forrásból kapott támogatással, továbbá kedvezményes hitelfelvételkor a kamat támogatástartalmával. Az egybeszámítás csökkentheti a jelen pályázat keretében elnyerhető maximális támogatási intenzitást. Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy kedvezményes hitel felvételekor előfordulhat, hogy nem csupán az elengedett kamat mértéke valósíthat meg az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatást, hanem maga a hitel összege szintén az EUMSz 20

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program Dél-dunántúli Operatív Program Észak-alföldi Operatív Program Észak-magyarországi Operatív Program Közép-magyarországi Operatív Program Nyugat-dunántúli

Részletesebben

Dél-alföldi Operatív Program

Dél-alföldi Operatív Program PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: Megvalósítandó cél: Dél-alföldi Operatív Program Telephelyfejlesztés A pályázat célja a mikro, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu. Telephelyfejlesztés

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu. Telephelyfejlesztés Telephelyfejlesztés Dél-Alföldi Operatív Program DAOP- 1.1.1./E -11 Észak-Alföldi Operatív Program ÉAOP- 1.1.1./D-11 Közép-Dunántúli Operatív Program KDOP- 1.1.1./C -11 Alapvető cél: a mikro, kis- és középvállalkozások

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu Telephelyfejlesztés a területi kohézióért Dél-Dunántúli Operatív Program DDOP-1.1.1/D-14 Alapvető cél: A pályázati felhívás a vállalkozások működési helyszínéül szolgáló meglévő, működő telephelyek modernizációját

Részletesebben

Diversity Kft. A Telephelyfejlesztés Operatív Programhoz. Tájékoztató:

Diversity Kft. A Telephelyfejlesztés Operatív Programhoz. Tájékoztató: Diversity Kft. Web: www.diversitykft.hu Email: palyazatok@diversitykft.hu Telefon: +36 70 3404697 Tájékoztató: A Telephelyfejlesztés Operatív Programhoz TÁMOGATÁS CÉLJA: A pályázat célja a mikro, kis-

Részletesebben

ÉMOP-1.1.1/F és B-13. Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért

ÉMOP-1.1.1/F és B-13. Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért ÉMOP-1.1.1/F és B-13 Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért Részcélok (A2.) 1. részcél: Telephely fejlesztés: Mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő azon vállalkozások pályázhatnak,

Részletesebben

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére c. programhoz 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére c. programhoz 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Pályázat kódja: DAOP-1.1.1./E -11, DDOP-1.1.1./D -11 ÉAOP-1.1.1./D-11, ÉMOP-1.1.1./F -11 KDOP-1.1.1./C -11, KMOP-1.5.3./C -11 NYDOP-1.3.1.

Pályázat kódja: DAOP-1.1.1./E -11, DDOP-1.1.1./D -11 ÉAOP-1.1.1./D-11, ÉMOP-1.1.1./F -11 KDOP-1.1.1./C -11, KMOP-1.5.3./C -11 NYDOP-1.3.1. A pályázat címe Telephelyfejlesztés (minden régióban) Pályázat kódja: DAOP-1.1.1./E -11, DDOP-1.1.1./D -11 ÉAOP-1.1.1./D-11, ÉMOP-1.1.1./F -11 KDOP-1.1.1./C -11, KMOP-1.5.3./C -11 NYDOP-1.3.1./D -11 Benyújtás:

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Részletesebben

Regionális Operatív Programok. Telephelyfejlesztés

Regionális Operatív Programok. Telephelyfejlesztés Regionális Operatív Programok Dél-Alföldi Operatív Program DAOP-1.1.1/E-12 Észak-Alföldi Operatív Program ÉAOP-1.1.1/D-12 Közép-Dunántúli Operatív Program KDOP-1.1.1/C-12 1. A PÁLYÁZAT CÉLJA Telephelyfejlesztés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent Pályázati Felhívás és Útmutatókhoz, valamint Kiemelt Tervezési Felhívásokhoz Verzió: 2009-01 Hatályos: 2009. március

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Szálláshelyek fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2009-2.1.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Szálláshelyek fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2009-2.1.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Szálláshelyek fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: DDOP-2009-2.1.2. A PROJEKTEK AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI REGIONÁLIS

Részletesebben

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám:

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című konstrukcióhoz Érvényes: 2011. február

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz Érvényes: 2014. júniustól Tartalom A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program GOP-tükör intézkedéseinek vissza nem térítendő támogatásokat kínáló pályázati kiírásaihoz GOP

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2011-4.9.0

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2011-4.9.0 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.9.0 Érvényes: 2011. február

Részletesebben

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 FELHÍVÁS Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 Magyarország Kormányának felhívása a hazai, kevésbé fejlett régiókban működő mikro-, kis- és

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A A projektek az Európai Unió

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Hulladékhasznosítási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP -2009-2.2.3. A projektek

Részletesebben