Komámasszony hol a profit? (avagy a nyereség átváltozása) Előadó: Pitti Zoltán tudományos kutató, egyetemi oktató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Komámasszony hol a profit? (avagy a nyereség átváltozása) Előadó: Pitti Zoltán tudományos kutató, egyetemi oktató"

Átírás

1 Komámasszony hol a profit? (avagy a nyereség átváltozása) Előadó: Pitti Zoltán tudományos kutató, egyetemi oktató

2 Értelmező szótár: koma, profit, transzformáció Koma: valójában egy olyan rokonsági kapcsolat, amelyben jelen van a keresztapa, a keresztanya, a keresztgyermek (többnyire leány); Profit: mesékben előforduló titokzatos fogalom, amelynek a megszerzéséért jellemzően a legkisebb gyermek indul világkörüli útra napjainkban viszont ez a vágyott tárgy járja be a világot; Profit-transzformáció: a kreatív gondolkodás azon terméke, amelynek alkalmazásával a feltupírozott költség eltünteti a profitot, illetve a költség minimalizása mint a mesékben a királynő csókja a semmiből is profitot varázsol.

3 A profit keresés időszerűsége A magyar mese a rendszerváltással kezdődik, s a történet több rövidebb-hosszabb időtartamú epizódból áll: a kényszerű átalakulás ( ), a túlélési küzdelem ( ) a stabilizáció ( ), s végül az új növekedési pályára állás (1996- ) A nyereséges vállalkozások számának és a nyereség tömegének növekedése csak az új növekedési pályára állást követően értelmezhető;

4 A nyereségessé válás folyamatát a profit megjelenését és átváltozását a kettős könyvvezetésű társaságok adatai alapján, a pénzügyi szektor nélkül és a tulajdonosfüggő jellemzők kiemelésével végezzük.

5 A társaságok száma az adózás előtti eredmény előjele szerint ( ) Veszteséges Nyereséges Zéró eredményű Társaságok összesen Forrás: APEH-SZTADI éves gyorsjelentései alapján a szerző számításai

6 Az adózás előtti eredmény egyenlege ( adózás előtti nyereség adózás előtti veszteség nyereség és veszteség egyenlege

7 Az összes társas vállalkozás adózás előtti nyeresége és az egy vállalkozásra jutó érték ( ) milliárd Ft 15 3 millió Ft/vállalat adózás előtti nyereség összértéke egy hazai vállalkozás nyeresége egy külföldi vállalkozás nyeresége egy vállalkozásra jutó nyereség

8 milliárd Ft Feldolgozóipar Kereskedelem Ingatlanszolgáltatás Szállítás és távközlés Építőipar Energia- víz- és hő Egyéb ágazatok Mezőgazdaság Idegenforgalom Az adózás előtti eredmény a főbb nemzetgazdasági ágak szerint ( )

9 Gazdasági szereplők és az adózás előtti eredmény, 22 Vállalkozások száma Adózás előtti eredmény 2,4% nagyvállalkozás 57,2% 2,% középvállalkozás 1,% 1,2% kisvállalkozás 12,6% 85,4% mikrovállalkozás 2,2% Forrás: APEH-SZTADI éves gyorsjelentése alapján Pitti Zoltán számítása, 23

10 Budapest főváro 168,9 Baranya 38,8 Társaságok adózás előtti nyeresége, 22 Bács-Kiskun 54,8 Békés 34,3 Borsod-Abaúj-Z 74,5 Csongrád 51,4 Fejér 141,4 Győr-Moson-So 145,4 Hajdú-Bihar 75,2 Heves 45,4 Komárom-Eszter 76,2 Nógrád 11,6 Pest 138,5 Somogy 26,4 Szabolcs-Szatmá 5,3 Jász-Nagykun-S 5,7 Tolna 23,2 Vas 48,8 Ves zprém 51,5 Zala 31,1 érték, milliárd Ft (4) 7 8 (3) 4 7 (7) 1 4 (6)

11 Az adózás előtti nyereség a főbb tulajdonosi csoportok szerint ( ) milliárd Ft kizárólagos hazai tulajdonú külföldi érdekeltségű társaságok

12 Közbenső megállapítások (I): Az adózás előtti nyereség a társaságok növekvő számát érinti, ám a nyereségesek még mindig csak 38%-ot képviselnek az összes társaságból, a nyereség- és a veszteségtömeg egyenlege az évtől mutat érdemleges javulást; A nyereség képződése komoly koncentrációt jelez (nemzetgazdasági ágak, tájegységek, vállalkozási méretek és tulajdonosi jellemzők szerint);

13 Az adózás előtti eredmény alakulásánál is fontosabb az adózás utáni eredmény sorsa, illetve annak felhasználása Kiemelt figyelmet érdemlő: Vállalkozói vagyon gyarapodása (a jegyzett tőke, illetve a saját tőke értékének változása); Osztalékfizetés (összérték, illetve saját tőke arányában számolt, osztalékadó kötelezettség); Befektetett pénzügyi eszközök állományának változása (ezen belül értékpapírok, társasági tulajdon), Tartalékok változása (eredménytartalék, tőketartalék),

14 Az adózás utáni nyereség a saját tőke százalékában ( ) milliárd Ft százalék Adózás utáni nyereség Saját tőke értéke Nyereség a saját tőke %-ában

15 Adózás utáni nyereség megoszlása tulajdoni jellemzők szerint ( ) 14 milliárd Ft Kizárólagos hazai tulajdonú társaságok Külföldi érdekeltségű társaságok

16 A társasági saját vagyon előző évhez viszonyított növekménye főbb tulajdonosi csoportok szerint milliárd US $ kizárólagos hazai tulajdonú társaságok külföldi érdekeltségű társaságok

17 Az adott évben érkező külföldi működő tőke és a külföldi érdekeltségű vállalkozások saját tőkéjének növekménye milliárd Ft Tárgyévi FDI értéke Saját tőke éves növekménye

18 A saját tőke növekményének főbb nemzetgazdasági ágak és tulajdonoscsoportok szerinti megoszlása ( ) Hazai tulajdonú társaságok Külföldi érdekeltségű társaságok Mezőgazdaság Bányászat Feldolgozóipar Energia- víz- és hő Építőipar Kereskedelem Idegenforgalom Szállítás és távközlés Ingatlanszolgáltatás Egyéb ágazatok milliárd Ft

19 A társaságok által fizetett osztalék értéke főbb tulajdonosi csoportok szerint ( ) 4 3 milliárd Ft kizárólagos hazai tulajdon külföldi érdekeltségű társaságok

20 Közbenső megállapítások (II): A saját tőke arányában mért 14-16%-os adózás utáni nyereség ismert infláció mellett megfelel a nemzetközi gyakorlatnak; Örvendetes, hogy kis késéssel, de a hazai tulajdonú vállalkozások adózás utáni nyeresége is növekvő, ám a jövedelmezőség fajlagos mutatói attól elmaradók; A külföldi érdekeltségű vállalkozások vagyona hektikus mozgással, de dinamikusan növekvő, s a növekmény meghatározó forrása a nyereség visszaforgatása; A saját tőke növekménye nemcsak tulajdonjogilag, hanem nemzetgazdasági ágak szerint is differenciálódó, s ennek következményei távlatos hatásúak lehetnek

21 A társaságok által fizetett osztalék a saját tőke %-ában százalék 8, 6, 4, 2,, kizárólagos hazai tulajdonú külföldi érdekeltségű társaságok

22 Az adózás utáni nyereség nagysága, a fizetett osztalék értéke és a saját tőke változása nemzetgazdasági ágak szerint ( ) Adózás utáni nyereség Fizetett osztalék Saját tőke növekménye Mezőgazdaság Bányászat Feldolgozóipar Energia- víz- és hő Építőipar Kereskedelem Idegenforgalom Szállítás és távközlés Ingatlanszolgáltatás Egyéb ágazatok milliárd Ft

23 A társaságok által fizetett osztalék és a külföldre utalt osztalék nemzetgazdasági ágak szerint ( ) Kifizetett összes osztalék Külföldre fizetett osztalék Mezőgazdaság Bányászat Feldolgozóipar Energia- víz- és hő Építőipar Kereskedelem Idegenforgalom Szállítás és távközlés Ingatlanszolgáltatás Egyéb ágazatok milliárd Ft

24 Az adózás utáni eredmény felhasználása és és a profit áramlása nem mutat mást, mint ami a piaci viszonyok között a befektetőtől elvárható. Nem így áll a helyzet a költséggazdálkodásban (lásd: anyagjellegű ráfordítások alakulása) célszerű lesz erre is is figyelnünk!

25 Költségek és ráfordítások megoszlása főbb tulajdonoscsoportok szerint hazai 2 külföldi hazai 21 külföldi hazai 22 külföldi Anyagjellegű ráfordítások ebből: anyagköltség 72, 23,2 75,9 28,2 71,7 21,3 75,9 27,9 71,6 2,7 75,3 27,3 Személyi jellegű ráfordítások ebből: bérköltség 12,3 8, 9,8 7,5 12,1 7,9 9,6 7,6 12,9 8, 9,7 7,8 Értékcsökkenés 3,4 3,8 3,3 3,7 3,5 3,9 Egyéb költségek és ráfordítások Költségek és ráfordítások mindösszesen 12,3 1, 1,5 1, 12,9 1, 1,8 1, 12, 1, 11,1 1,

26 Összegzés és következtetések (III.) Az 1995/96. évi stabilizációt követően a hazai gazdaságban is kimutatható az eredeti tőkefelhalmozás jelensége; Az adózás utáni pozitív eredmény 29-31%-ának osztalék formájában történő kifizetése nem tekinthető túlzottnak; A saját tőke arányában számolt osztalékfizetés a hazai vállalkozásoknál 2-3 százalékponttal magasabb, mint a hasonló profilú külföldi érdekeltségű vállalkozásoknál; Figyelmet érdemlő a jegyzett tőke mérsékelt (cca.*2) és az eredménytartalék jelentős (cca.*1) növekedése; A privatizáció befejeződésével kiemelt fontossága lesz annak, hogy a külföldi érdekeltségű vállalkozások a megtermelt nyereség mind nagyobb hányadát fordítsák vissza a hazai gazdaságba;

27 Összegzés és következtetések (IV.) Működik a 22-es csapdája: amennyiben a külföldi vállalkozások hazautalják a profitot, az a fizetési mérlegnek rossz, amennyiben visszaforgatják, az a tulajdonviszonyok további jelentős módosulásával fog járni; Új jelenség, hogy a hálózatos formában működő vállalkozások a jövedelem meghatározott hányadát nem profit formájában, hanem közvetett módszerek alkalmazásával csoportosítják át (lásd: transzfer árak); Fokozottan kell figyelnünk az csatlakozást követő jogszabályi változásra (az EU-n belül nem alkalmazható az osztalékadó), illetve a nemzetközi adóverseny erősödésére;

A hazai társaságok demográfiai, teljesítményi és eredményességi jellemzőinek változása

A hazai társaságok demográfiai, teljesítményi és eredményességi jellemzőinek változása VITAANYAG! PITTI ZOLTÁN: A hazai társaságok demográfiai, teljesítményi és eredményességi jellemzőinek változása (2000-2009) Budapest, 2009. október - 1 - 1.) Alapvetés: a kutatás célja és módszertana A

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK MAGYARORSZÁGON, 1992 1997

VÁLLALKOZÁSOK MAGYARORSZÁGON, 1992 1997 STATISZTIKAI ELEMZÉSEK VÁLLALKOZÁSOK MAGYARORSZÁGON, 1992 1997 A KSH Gazdaságelemzési és Informatikai Intézete (ECOSTAT) egy évtizede folytat kutatásokat a magyarországi vállalkozások tevékenységéről.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK MAGYARORSZÁGON 1992-2008

VÁLLALKOZÁSOK MAGYARORSZÁGON 1992-2008 IDŐSZAKI KÖZLEMÉNYEK XXXIX. SZÁM VÁLLALKOZÁSOK MAGYARORSZÁGON 1992-2008 GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMKUTATÓ INTÉZET BUDAPEST, 2010. ÁPRILIS E C O S T A T GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMKUTATÓ INTÉZET Cím: 1024 Budapest,

Részletesebben

A vállalkozások regionális sajátosságai

A vállalkozások regionális sajátosságai Központi Statisztikai Hivatal A vállalkozások regionális sajátosságai 2013. október Tartalom Bevezetés... 2 Összefoglalás... 3 A működő vállalkozások számának alakulása... 4 A működő vállalkozások szervezeti

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2004. október 1. 2005. március 31. első félév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től szeptember

Részletesebben

Fejér megye gazdasági értéktára

Fejér megye gazdasági értéktára Fejér megye gazdasági értéktára A megye legnagyobb vállalkozásai A 2013-As év eredményei AlApján A kiadványa A DENSO 17 éve van jelen Magyarországon. Székesfehérvári üzemünkben az autóipar számára gyártunk

Részletesebben

MÉG EGYSZER A VÁLLALKOZÁSOKRÓL

MÉG EGYSZER A VÁLLALKOZÁSOKRÓL MÉG EGYSZER A VÁLLALKOZÁSOKRÓL SÁNDORNÉ DR. KRISZT ÉVA A kis- és középvállalkozások meghatározó szerepet töltenek be a piacgazdasági körülmények között működő országok gazdasági életében. Az 1989 utáni

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Kristóf Lajos Az eredmény elemzése A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Kristóf Lajos Az eredmény elemzése A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

TOP 100. A 100 legnagyobb vállalkozás Az 50 legnagyobb pénzügyi vállalkozás A régiók 20-20 legnagyobb vállalkozása

TOP 100. A 100 legnagyobb vállalkozás Az 50 legnagyobb pénzügyi vállalkozás A régiók 20-20 legnagyobb vállalkozása TOP 100 A 100 legnagyobb vállalkozás Az 50 legnagyobb pénzügyi vállalkozás A régiók 20-20 legnagyobb vállalkozása Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közös kiadványa

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Tudás-Vár Nonprofit Kft 2014. évi Beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Tudás-Vár Nonprofit Kft 2014. évi Beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi Beszámolójához I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Tudás-Vár Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Korlátolt Felelősségű Társaság 2.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

MELLÉKLET Tartalomjegyzék

MELLÉKLET Tartalomjegyzék MELLÉKLET MELLÉKLET Tartalomjegyzék I. A GAZDASÁG TERÜLETI FOLYAMATAI...1 1. A FŐBB MAKROGAZDASÁGI FOLYAMATOK TÉRSZERKEZETI HATÁSAI...3 1.1 Privatizáció...5 1.2 A külföldi tőke beáramlása...7 1.3 A gazdasági

Részletesebben

Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba. 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések

Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba. 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések www.startgarancia.hu SAJTÓKÖZLEMÉNY Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések Budapest, 2009. május 4. A Start

Részletesebben

TOP 100. a 100 legnagyobb Hajdú-Bihar megyei székhelyű vállalkozás. Értékesítés nettó árbevétele Vállalkozási eredmények Foglalkoztatottak száma

TOP 100. a 100 legnagyobb Hajdú-Bihar megyei székhelyű vállalkozás. Értékesítés nettó árbevétele Vállalkozási eredmények Foglalkoztatottak száma TOP 100 a 100 legnagyobb Hajdú-Bihar megyei székhelyű vállalkozás Értékesítés nettó árbevétele Vállalkozási eredmények Foglalkoztatottak száma 2 0 0 9 Tisztelt Olvasó! 2009. évben harmadik alkalommal jelenik

Részletesebben

Az econet.hu Informatikai Rt. 2004. II. félévi gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS

Az econet.hu Informatikai Rt. 2004. II. félévi gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS Az econet.hu Informatikai Rt. 2004. II. félévi gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS A 2004-es gazdálkodási évben az econet.hu Rt. tovább folytatta az internet és online média piacra való visszatérést. Láthatóvá

Részletesebben

Társasági adó, SZJA és EVA bevallások tapasztalatai

Társasági adó, SZJA és EVA bevallások tapasztalatai Társasági adó, SZJA és EVA bevallások tapasztalatai NAV sajtótájékoztató háttéranyag Budapest, 2011. szeptember 13. NAV sajtótájékoztató háttéranyag - Budapest, 2011. szeptember 13. TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

TVK-csoport pénzügyi összefoglaló 2009. I. negyedév

TVK-csoport pénzügyi összefoglaló 2009. I. negyedév A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu) a mai napon nyilvánosságra hozta 200. I. negyedéves eredményeit. A TVK Nyrt. 200. I. negyedéves

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS a 2012-es évről

ÜZLETI JELENTÉS a 2012-es évről ÜZLETI JELENTÉS a -es évről Éves Jelentés A HBW EXPRESS Bank Zrt. 2010.04.30 óta MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. néven folytatja tevékenységét. A névváltással együtt célul tűzte ki, hogy Magyarországon

Részletesebben

A Magyarországon működő külföldi irányítású leányvállalatok, 2010

A Magyarországon működő külföldi irányítású leányvállalatok, 2010 2013/22 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 22. szám 2013. március 29. A Magyarországon működő külföldi irányítású leányvállalatok, 2010 Tartalom 1 Előzmények, célok

Részletesebben

Társasági adó, SZJA és EVA bevallások, az 1+1%-os felajánlások tapasztalatai

Társasági adó, SZJA és EVA bevallások, az 1+1%-os felajánlások tapasztalatai Társasági adó, SZJA és EVA bevallások, az 1+1%-os felajánlások tapasztalatai Dr. Varga Árpád elnökhelyettes Budapest, 2010. szeptember 14. 1 A társasági adó bevallást benyújtó vállalkozások 2009. évi adózásának

Részletesebben

GDP, hiány, adósság, kamatteher, elsődleges egyenleg

GDP, hiány, adósság, kamatteher, elsődleges egyenleg IV. PÉCSI PÉNZÜGYI NAPOK A társasági adó reformjának lehetőségei Dr. Vágyi Ferenc Róbert egyetemi docens MOKLASZ alelnök Pécs, 2010. március 31. 1 GDP, hiány, adósság, kamatteher, elsődleges egyenleg Statisztikai

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése 14125979-9603-113-18 1/2. oldal Statisztikai számjel 18-09-107574 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző

Részletesebben

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Konszolidált pénzügyi kimutatása és Könyvvizsgálói jelentése 2012.12.31. .12.31

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Konszolidált pénzügyi kimutatása és Könyvvizsgálói jelentése 2012.12.31. .12.31 ..12.31 ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Konszolidált pénzügyi kimutatás ..12.31 ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2009 Borsod-Abaúj-Zemplén megye TOP 2 100 690344 Tisz telt Ol va só! Idén már negyedik alkalommal jelenteti meg az APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi

Részletesebben

A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére

A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére Németh János, Németh Katalin, Mányoki Zsolt, Szép Zsófia A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére Kutatási zárótanulmány Budapest,

Részletesebben

MAGYAR OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE

MAGYAR OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE 1 2 4 4 8 3 4 4-9 1 1 2-5 2 9-0 5 Statisztikai számjel MAGYAR OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE 1051 BUDAPEST SAS U 25. Kiegészítő melléklet 2013 Fordulónap: 2013.12.31. Beszámolási idószak: 2013.01.01-2013.12.31.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Zrt. (rövidített neve:

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megye 50 legjelentősebb cége 2O1O

Jász-Nagykun-Szolnok megye 50 legjelentősebb cége 2O1O 50 legjelentősebb cége 1 Tisztelt Olvasó! tökéletes koreográfia 2010. évben 15. alkalommal jelenik meg a gazdaságát bemutató TOP 50 kiadvány, az APEH Észak-alföldi Regionális Főigazgatósága és a Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben