Vállalati csődök Europában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalati csődök Europában"

Átírás

1 Vállalati csődök Europában 2012/13-ban a Creditreform Gazdaságkutató tanulmánya

2 1 Csődök Nyugat-Európában adatok... 3 és folyamatok Bevezető mi a célja ennek a... 3 tanulmánynak? A fejlődési irány az egyes... 4 országokban 2011/12-ben Relatív csőd-érintettség Csődök az egyes szakágazatokban Az európai cégek finanszírozási és likviditási helyzete Ebit-ráta pénzügyi forgalom és nyereség Európában Saját tőke ellátottság Exkurzió: kielégítő a hitelfinanszírozás? Követelési futamidők Vállalati csődök Közép- és Az információforrások jegyzéke:

3 1 Csődök Nyugat-Európában adatok és folyamatok 1.1 Bevezető mi a célja ennek a tanulmánynak? A gazdasági helyzet Nyugat-Európában, akár az Euró-zónát, akár az Európai Unió szélesebb körét tekintjük, továbbra is kiélezett marad. Nem is kérdés, hogy a már idestova öt éve tartó állam-, adósság- és bank-krízis nem oldódott meg. Ellenkezőleg: a lassúság és a kelletlenség, amelyek az Unióban és a valuta térségben együtt találhatóak és amelyekkel az intézkedéseket elindítják, egyre inkább éreztetik a krízist háztartásokban, a banki szférában, a reálgazdaságban, a javak előállításában a szolgáltatásokban és az állampolgárok ellátásában. Egyértelműen mutatkozik ez a gyorsan növekvő (fiatalkori-) munkanélküliségben. A Creditreform Gazdaságkutató Intézetnek sem lehetősége, sem kompetenciája nincs, hogy az európai krízis probléma-halmazának sokszoros összefonódásait átláthatóvá tegye, kiértékelje és megoldást találjon. Jelen tanulmány mutatja hogyan néz ki a vállaltok stabilitása tekintettel a csődökre, illetve csőd-veszélyeztetettségi helyzetre. Különösen azoknak az exportáló középvállalatoknak, amelyek nem rendelkeznek saját termelő üzletággal, vagy saját forgalmazó képviselettel Európa más országaiban, döntően fontos tudni, hogyan néz ki a kockázati helyzet az együttműködés során a határok túloldalán lévő vállalkozásokkal. Csődszámok gyakorlati szempontból Az Európai Unió 27 országa képezi a világon a legnagyobb közös piacot. Az EU- kereskedelem kétharmad része a tagországok között zajlik. Különösen a német cégek számára van nagy jelentősége annak, hogy a szomszédos országokban hogyan alakul a csődhelyzet, mivel 2012-ben 3

4 több, mint 600 Mrd. Euró értékben exportáltak árut a tagállamokba. Árut exportálni veszteséget importálni? A rendelkezésre álló európai csődszámok egyfelől a mindenkori ország gazdasági helyzetének mutatószámai, másfelől a szomszédos országba irányuló export kockázati tükörképeként is tekinthetünk rájuk. 1.2 A fejlődési irány az egyes országokban 2011/12-ben A vállalati csődök száma Nyugat-Európában hez viszonyítva 2,6 %-kal emelkedett 2012-ben. Miközben 2011-ben kereken csődkérelmet nyújtottak be a helyi bíróságokhoz, 2012-ben volt a csődök száma. Ennél a számításnál figyelembe vették a nem tagország Norvégiát és Svájcot is. Az alábbi táblázat tehát lefedi a teljes nyugateurópai régiót. 1. Táblázat: vállalati csődök Nyugat-Európában Változás /12 százalékban Belgium ,6 Dánia ,2 Németország ,6 Finnország ,4 Franciaország ,4 Görögország ,7 Nagy-Brit ,9 Írország ,8 Olaszország ,5 Luxemburg ,5 Hollandia ,4 Norvégia ,4 Ausztria ,2 Portugália ,6 Svédország ,0 Svájc ,7 Spanyolország ,0 Összesen ,6 4

5 Tény, hogy az államadóssággal és a gazdasági válsággal leginkább sújtott államokban az év folyamán a csődesetek számának masszív növekedése volt megfigyelhető. Portugália, Spanyolország és Olaszország a GIIPSállamokhoz* tartoznak, amelyek nagy államadóssággal (a GDP százalékban kifejezett magas hányadával), negatív büdzsé-egyenleggel és negatív teljesítmény-mérleggel rendelkeznek. Miközben a csődök számának emelkedése a válság sújtotta Olaszországban a 13,5, Spanyolországban a 32, Portugáliában a 41,6 százalékot is eléri, addig Írországban csak egy enyhe 2,8 százalékos növekedés mérhető ben 2011-hez viszonyítva. A vállalati csődtörténetben meglepetést jelent Görögország: itt a csődbe jutott vállalkozások száma 445-ről (2011) 415-re (2012) 6,7 százalékkal esett vissza. A becsődölt görög cégek viszonylag alacsony számánál figyelembe kell venni, hogy ezek regisztrált csődesetek. Emellett még további 721 csődkérelem vár elbírálásra (2011: 882 vállalat). Itt is érvényes mint Spanyolországban -, hogy a csődtörténet a felszámolásoknak csak a töredékét jelenti. Így az athéni Német Külkereskedelmi Kamara adatai alapján 2012-ben összesen vállalkozás szűnt meg. Csőd helyett felszámolás Spanyolországban is, ahol a csődbe jutott cégek száma az utóbbi hat évben kilencszeresére nőtt, a hivatalos csődök mellett (2012: 7.799) a felszámolások jelentik a meghatározó tényezőt a cégek ritkulásában. A 2007 óta eltelt időszakban kereken céget zártak be. Az 1,4 Millió, első sorban középvállalatról (97 százalék) 1,2 Millióra csökkent a bejegyzett cégek száma az Ibériai-félszigeten. *) (Görögország, Írország, Olaszország, Portugália és. Spanyolország) 5

6 Ezzel szemben Írországban a szolid emelkedést (plusz 2,8 %) egyértelműen a bérköltségek és az államadósság területén végrehajtott pozitív változtatások okozták. 1. Ábra: a cégcsődök alakulása Nyugat-Európában 2012-ben 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% Norvégia Görögo. Németo. Nagy-Br. Franciao. Dánia Finno. Ausztria Összes Svájc Írorsz. Belgium Svédo. Luxem. Olaszo. Holland Spanyolo. Portugáli Hollandia fertőz? A cégcsődök területén egy év lefogása alatt kétszámjegyű növekedést produkáló országok közül kitűnik Hollandia. Ott a 2011-ben regisztrált csőddel szemben 2012-ben 19,4 százalékkal ra nőtt a fizetésképtelen vállalkozások száma. A 2007/08-as krízis utáni ugrást követően 2009-ben cég jutott csődbe, ami pont a duplája a évinek, közben 2010-ben (7.211) és 2011-ben (6.176) bizonyos csillapodás volt tapasztalható ezen a területen. Mindenesetre a hollandiai csődszámokat figyelmeztető jelzésként kell értékelni. Ez megerősíti azt a nézete, miszerint a fertőzés nem korlátozódik a dél-európai perem-országokra, minta szerint 6

7 hanem az egészséges törzs-országokra is átterjed. Hollandiában is érvényesül az ingatlanpiac ismert gyakorlata, amit a csökkenő árak, gyengülő gazdaság és a csődök számának az emelkedése jellemez. A lakásárak (és a bérköltség) növelték Hollandiában a konjunktúrát. Most következik egy korrekció, ami akár évekig eltarthat és ennek következtében nem várható egyhamar a csődök számának a csökkenése. Jelentős emelkedést mutat a csődök számában eltérően a szomszédos skandináv államoktól Svédország, ahol a csődök 7,0 százalékkal re emelkedtek. Vannak azonban pozitív jelenségek is: nem csak Németország a kereken öt százalékkal kevesebb csőddel 2012-ben (2012:28.720; 2011: ), hanem Franciaország (mínusz 2,4 százalék), és Nagy-Britannia (mínusz 3,9 százalék) is pozitív fejlődést mutatnak a cégek stabilitása területén. Első helyen a nem EU-tag Norvégia végzett mínusz 12,4 százalékkal csődeset mellett. A legújabb kori történelem kimagasló éve volt 2009, amikor volt a csődök száma. Azóta az ország folyamatosan csökkenő tendenciát mutat a csődesetek számát tekintve. A Három Nagy stabilabb 2. Ábra: A vállalti csődök eloszlása Nyugat- Európában 2012-ben Egyéb 6,0% Nagy-Britannia 10,0% Olaszország 6,9% Ausztria/Svájc 7,4% Spanyolország 4,4% Franciaország 27,2% Benelux 10,7% Németország 16,2% Skandinávia 11,2% 7

8 A vállalati csődöket tekintve Európában nagy mértékben a Franciaországban (több mint ), Németországban (kereken ), Nagy- Britanniában (17.750) és Olaszországban (12.300) jegyzett számok dominálnak. 1.3 Relatív csőd-érintettség Sok vállalat kevés eljárás Az egyes nyugat-európai országokban regisztrált csődök aránya mutatja, hogy milyen tompa a csődjog fegyvere, pont a krízissel sújtott országokban. Görögországban 5, Spanyolországban 24, Olaszországban 27, Portugáliában 81, Írországban 85 csőd jut működő cégre, ezzel a középmezőnyben helyezkednek el. A legnagyobb csőd-érintettség az Európai Unió legstabilabb országaiban mérhető: Svájcban 121, Luxemburgban 339 csőd esik működő cégre. Európai átlagban 70 csőd jut vállalatra. A csőd-érintettség jelzőszáma nem csak azt mutatja, hogy azokban az országokban, ahol a cégek gyenge tőkeellátottsággal rendelkeznek erre később még kitérünk viszonylag kevés csődöt jegyeznek, hanem azt is, hogy ezekben az országokban jelentősen magasabb a vállalkozások száma. Itt egyaránt szerepet játszik a cégállomány összetétele a szakágazatokat tekintve esetleg a nagy számú fogyasztó közeli szolgáltató- és kereskedelmi magánvállalkozás és a cégbejegyzési rendeletek. Így pl. Németország (kereken 3,2 Millió vállalkozás) és Spanyolország azonos számú céggel rendelkezik. Olaszországban 4,5 Millió vállalkozás működik, míg Luxemburgban csak jó

9 2. táblázat: Csődkvóták az egyes nyugat-európai országokban 2012-ben vállalatra eső csődök száma Görögország 5 Spanyolország 24 Olaszország 27 Svédország 73 Nagy-Britannia 77 Norvégia 78 Portugália 81 Írország 85 Hollandia 85 Németország 89 Franciaország 92 Finnország 93 Svájc 121 Belgium 138 Ausztria 154 Dánia 182 Luxemburg 339 Átlag 70 Forrás: országos statisztikai hivatal 1.4 Csődök az egyes szakágazatokban Az európai csődtörténet feltárásához további adalékul szolgál az egyes gazdasági szektorok részesedése az összes csődesetből. A nyugateurópai vállalati csődök több, mint kétharmada a kereskedelmi és szolgáltatói szektorból kerül ki. Miközben a kereskedelem (benne hotel- és éttermi szektor) részesedése 30,4 százalék, addig a szolgáltatókra egyenesen 38,2 százalék jut a csődökből. A csődök további egyötöde az építőiparra esik (20,8 százalék), egytizede a feldolgozó iparágé. Mialatt az építőipar részesedése egy év alatt 21,4-ről 20,8 százalékra csökkent és a kereskedelem is enyhe stabilizálódást mutatott a 31,2-ről 30,4 százalékra történő javulással, addig a szolgáltató üzletág részesedése az előző évihez A harmadik szektoré az oroszlánrész 9

10 viszonyítva 36,9-ről 38,2 százalékra nőtt. 3. ábra: A fő gazdasági ágazatok részesedése Nyugat-Európa csődtörténetében 2012-ben Kereskedelem *) 30,4% Szolgáltatók 38,2% Építőipar 20,8% Feldolgozó ipar 10,5% *) benne Horeca;: A spanyol ingatlan-krízis folytatódik Megfigyelhető, hogy a fő gazdasági ágazatok részesedése az egyes országokban nagyon eltérő. Így az összességében stabil feldolgozó iparág Portugáliában (23,5 százalék), Olaszországban (22,7 százalék) és végül Spanyolországban (19,4 százalék) különösen magas számot mutat. Itt is hangsúlyozni kell, hogy első sorban nem az ipari üzemek, sokkal inkább a kis egyéni vállalkozások érintettek a történetben. A építőipar Spanyolországban 31,5 százalékkal magasan az európai átlag felett helyezkedik el, ami az ingatlankrízis tükrében nem is meglepő. Építőipari cégek nagy számmal jutottak csődbe Franciaországban (26,4 százalék), Finnországban (25,7 százalék) és Írországban (24,6 százalék) is. A kereskedelem 30 százalékos aránnyal a csődök egyik fő képviselője, különösen Belgiumban (45,6 százalék), Franciaországban (39,2 százalék), Portugáliában (38,4 százalék) és végül 10

11 Norvégiában (38,3 százalék) vannak az építők veszélyeztetett helyzetben. A szolgáltatói szektorban különösen Luxemburg (62,4 százalék), Németország (57,0 százalék) és Dánia (56,5 százalék) jegyeznek magas értékeket. Az alábbi országok úm. Svédország (54,0 százalék), Ausztria (48,7 százalék) és még Svájc is (48,3 százalék), bizonyítják, hogy a csődök jelentős része a fejlett, többszörösen stabil nemzetgazdaságokban is a szolgáltatói szektort érinti. 3. Táblázat: Csődök a fő gazdasági ágazatokban 2012 Feldolgozó ipar Építőipar Kereskedelem*) Szolgáltatók Belgium 6,8 17,9 45,6 29,7 Dánia 8,6 13,8 21,1 56,5 Németország 8,2 14,4 20,4 57,0 Finnország 13,2 25,7 24,3 36,8 Franciaország 7,4 26,4 39,2 27,1 Nagy-Britannia 10,6 21,6 23,8 44,0 Írország 9,5 24,6 26,3 39,6 Olaszország 22,7 21,2 33,0 23,1 Luxemburg 1,4 6,7 29,5 62,4 Hollandia 12,8 15,3 28,9 42,9 Norvégia 6,8 20,9 38,3 34,0 Ausztria 5,6 14,8 30,9 48,7 Portugália 23,5 18,7 38,4 19,4 Svédország 8,0 16,0 22,0 54,0 Svájc 8,1 22,4 21,2 48,3 Spanyolország 19,4 31,5 18,6 30,5 A szolgáltatói szektor alakítja a fejlett gazdaságokat *) benne Horeca; adatok százalékban Összességében a szolgáltatói szektor, már csak a működő vállalkozások nagy száma miatt is, relatíve a legkevésbé érintett a csődöktől cégre 52 csőd jut. Ezt követi a feldolgozó iparág (63 csőd per vállalkozás) és végül a kereskedelem (90 csőd esik cégre. Leginkább az építőipar veszélyeztetett a vállalkozásra jutó 107 csőddel. 11

12 Görögországból sajnos nem állnak rendelkezésre csőd-adatok ágazati felbontásban. Mindenesetre abból kell kiindulni, hogy a szolgáltatók itt is átlag feletti arányban szerepelnek a csődlistán. 2 Az európai cégek finanszírozásiés likviditási helyzete Eladósodás van, szabályozás nincs Az eladósodás a pénzügyi válság legfőbb témája. Attól függetlenül, hogy az államháztartás, a bankok és pénzügyi intézetek, vállaltok, vagy fogyasztók adósságáról van-e szó, az eladósodás meghatározza a gazdasági helyzetet. Minden intézmény, vállalat, magánszemély részéről felmerül az igény a csődeljárásra, aminek során a felszámolás, vagy az adósságszanálás megtörténhet. Egy olyan csődjog megalkotásáról, ami az országok, bankok számára az adósság szanálását lehetővé teszi, a krízisből kivezető utat kereső viták során már sokszor esett szó. Már az is nagy segítség lenne, ha Európában létezne egy egységes csődjog a cégek és magánszemélyek részére. Ezt a hiányosságot már említettük ebben a tanulmányban a csődszámok megemelkedésével kapcsolatban. Az európai cégek forgalmi adatainak, tőkeellátottságának, hitelállományának és végül mint a Working- Capital-menedzsment számára legfontosabb elemnek a fizetési fegyelemnek a figyelembevételével készült elemzés nagy segítséget jelent az európai országokban mért csődszámok okainak a felderítéséhez. 2.1 Ebit-ráta pénzügyi forgalom és nyereség Európában Az első tájékoztató adat az EBIT-ráta. Ez a szám mutatja meg az adózás előtti nyereség és a forgalom arányát. Nyugat-európai cégek mérlegeit értékeltük ki. Közel 12

13 három Millió cég adatait elemeztük. 7. Táblázat: EBIT-ráta (%-ban) a Nyugateurópai vállaltok esetében 2011-ben *) negatív 28,0 (27,4) 5 %-ig 24,3 (24,7) 10 %-ig 15,9 (16,2) 25 %-ig 16,8 (16,9) 25 % felett 15,0 (14,8) *) Adatok %-ban, ( ) = 2010; Forrás: Creditreform-adatbank, saját számítások Mivel a mérleget sok európai országban így Németországban is az üzleti év végén teszik közzé, jelenleg még kevés dokumentum áll rendelkezésre a üzleti év csődszámainak a megismeréséhez. Mindenesetre a 2011-es adatok előre jelzik a krízis felé mutató folyamatot, ami 2012-ben válik érezhetővé. A vállalkozások egynegyed részének nincs nyeresége 27,4 százalékról 28,0 százalékra enyhén emelkedett azoknak a cégeknek a szám, amelyek negatív EBIT mutatóval rendelkeznek, azaz a forgalomhoz viszonyítva semmilyen eredményt nem tudnak felmutatni. Szűkös eredményt produkáltak a cégek az 5 százalékig terjedő osztályban (2011: 24,3 százalék; 2010: 27,7 százalék) és a 10 százalékig terjedőben is (2011: 15,9 százalék; 2010:16,2 százalék). Csak enyhe emelkedés látszik a 25 százalék feletti osztályban is. Az európai cégek 15 százaléka örülhet ilyen erőteljes hozamnak az előző évben 14,8 százalékvolt ezeknek a vállalkozásoknak az aránya. A számok az EBIT-ráta tekintetében csekély változást mutatnak. Egyébként a cégeknek csak a 10 százaléka tett közzé mérleget. Ehhez jön még, hogy jog szerint csak a nagyobb társaságok kötelezettek mérlegleadásra. 13

14 Végeredményben megállapítható, hogy a cégeknek csak kereken egynegyed része nyereséges, miáltal a vállalkozói szféra erősen veszélyeztetett csőd tekintetében. 2.2 Saját tőke ellátottság Aki nem képes magát a forgalomból és a nyereségből finanszírozni, annak legalább megfelelő saját tőkével kell rendelkezni, hogy ha átmenetileg is a piacon maradhasson. A krízis gyakoriságra irányuló mérlegelemzések során megállapítást nyert, hogy a 10 százalék alatti saját tőkehányad és az ezzel szükségessé váló legalább 90 százalék hitel küszöbértéknek tekinthető. Fókuszban a saját tőke Az összes kiértékelt nyugat-európai cég átlagában a 10 szálék alatti saját tőkehányaddal rendelkező vállalkozások aránya 24,7 százalék. Ez az arány 2010-hez viszonyítva csökkent; akkor 25,9 százalék volt. Az is nyilvánvalóvá vált, hogy azok az országok, amelyekben a hiányos saját tőkével rendelkező cégek aránya alacsony, nagyjából ugyanazok, ahol a csődtörténet pozitív irányba halad. Csak Finnország (20,1 százalék a 10 százalék alatti saját tőkével rendelkező cégek aránya), Belgium (22,5 százalék és Hollandia (24,2 százalék) jegyeznek ha kis mértékben is növekedést a csődszámokban. (Kivétel Hollandia a cégcsődök 19,4 százalékos emelkedésével). Ezzel szemben áll a 7 nyugat-európai ország, amelyekben átlagfeletti arányban fordulnak elő cégek 10 szálék alatti tőkehányaddal és ahol egy kivétellel a cégcsődök száma is jelentősen emelkedik. Kivételt képez Nagy-Britannia (27,9 százalék a 10 százalék alatti tőkehányad), ahol a csődök száma 3,9 százalékkal enyhén csökkent. A veszélyeztetett periférikus országokban Portugáliától Spanyolországon keresztül 14

15 Írországig és Olaszországig ennek megfelelően szintén alacsony a tőkeellátottság. Aki nem képes magát a nyereségből és a saját tőkéből finanszírozni, annak bankhitelt kell felvenni. Abban az esetben, ha a finanszírozást bankhitelből kell megoldani, a saját tőkehányadnak döntő jelentősége van, mivel annak alapján állapítják meg a hitel nagyságát, a feltételeket és a biztosítást. 2.3 Exkurzió: kielégítő a hitelfinanszírozás? Egy biztos: a gyenge tőkealapokon nyugvó középvállalatok finanszírozása különösen a krízisországokban jelent komoly problémát. Az EKB körkérdésér a görög kis- és középvállalatok több, mint 30 százaléka, a spanyol és ír középvállalatok kereken egynegyede, a portugál vállalkozások 20 százaléka, az olasz cégek 17 százaléka erősítette meg, hogy a finanszírozás jelenti a legnagyobb problémát (Németországban ez a szám jóval 10 százalék alatt van) ben kezdték a bankok az EU-ban a hitelkihelyezéseiket csökkenteni. Ez a folyamat ma is tart ez év tavaszán 30 Mrd. Euróval csökkenet a hitelvolumen az előző évihez viszonyítva. Itt is érvényesül, hogy ez a folyamat kevésbé érinti az észak-európai régiót, Németországot, Hollandiát, vagy Ausztriát, mint a GIIPS-országokat a déli végeken. Mialatt északon a hiteltömeg enyhén nőtt (plusz 1,1 százalék), addig délen 7,6 százalékkal csökkent. A középvállalatok körében nem jellemző a likviditásfelesleg Sokszor hangoztatják, hogy a bankhitelek csökkenését a visszafogott kereslet okozza. Természetesen a gyenge konjunktúra, a kereslet és a beruházások hiánya együtt felelősek azért, hogy Spanyolországban, vagy Görögországban a hitel a középvállalatok számára hiánycikk lett. Mindenesetre le kell szögezni, hogy mivel a déleurópai bankok év közepe óta 15

16 a standardjaikat jelentősen megemelték, a kínálat beszűkült. Összességében a hitelek már a 2007/08-as krízis kitörése óta csökkennek: ban még 5,9 Billió Eurót kölcsönöztek vállalatoknak, 2012-ben már csal 5,6 Billió Eurót. A legtöbb középvállalat számára az értékpapír kibocsátás sem jelent megoldást, még akkor sem, ha a 2008-as 2,2 Billió értékű limitált kibocsátás 2012-re 3,4 Billió Euróra emelkedett. Az EKB felvásárolja a céghiteleket? Középvállalatok részére hitelt csak a bankok tudnak adni a pénzintézetek csaknem nulltarifás feltőkésítésével az EKB ezt meg is tette az érdekükben. Ha azonban figyelembe vesszük, hogy a cégeknek Dél-Európában az EKB közleménye szerint csaknem 5 százalék kamatot kell fizetni, miközben Észak-Európa stabilabb államaiban csak két százalékra rúg a kamat, akkor már jobban látszik a központi, az európai országokon átívelő pénzpolitika problematikája. Noha az EKB a likviditási eszközöket szinte nulla költséggel bocsátja rendelkezésre, az olcsó pénz nem jut el a középvállalatokhoz a krízis-régiókban. Most azon gondolkoznak, hogy a középvállalati hiteleket miként lehetne becsomagolni, hogy piaci árfolyamuk legyen, illetve hogyan tudná az EKB ezeket közvetlenül felvásárolni. Ezzel az Európai Központi Bank nem csak Lender of the last resort lenne a krízis-országok finanszírozásában, hanem a középvállalati finanszírozás hitelezőjévé válna. 2.4 Követelési futamidők De nem csak a pénzintézetek aggódnak a követeléseik behajthatósága miatt az exportőrök is szorítanak azért, hogy az áruikat és szolgáltatásaikat kifizessék. Az alábbi ábrán a teljes követelési időt tehát a megbeszélt célt és az erre rakodó késedelmet napokban adtuk meg. Itt a középértékek és nem az átlagok szerepelnek. 16

17 Ezek a számok is a mérlegek kiértékelésén és nem lekérdezéseken alapulnak. Németország a 26 napos középértékkel a legjobban teljesít. A következő hét helyezést 38 napig terjedő teljesítési idővel olyan északeurópai országok érték el, amelyek Finnország és Ausztria kivételével nem tartoznak az Euróövezethez. Miközben Írország 49 nappal még mindig jobb, mint az európai középérték (54 nap), Hollandia a 72 nappal a krízis-országok közé került. A csaknem 5 hónappal (142 nap) a görög cégek viszik el a pálmát. 4. ábra: Követelési futamidők Európában (adatok napokban) Görögország Olaszország Portugália Hollandia Spanyolo. Ny-Európa Írország Franciaország Belgium Luxemburg Nagy-Br. Dánia Svédország Norvégia Ausztria Finnország Németország Vállalati csődök Közép- és Kelet-Európában A közép- és kelet-európai csődhelyzetre nagy vonalakban érvényes a nyugat-európai szituáció. 17

18 A csődeljárás azonos a felszámolással Csődeljárásokat nem, vagy csak elvétve alkalmaznak cégek megszüntetése érdekében. A csőd fogalmát egyes országokban különbözőképpen értelmezik és a statisztikai értékelés sem mindig hibátlan, illetve összehasonlítható. 5. Táblázat: Vállalti csődök Közép- és Kelet- Európában Változás 2011/12 százalékban Bulgária ,6 Észtország ,6 Horvátország ,5 Lettország ,6 Litvánia ,0 Lengyelország ,6 Románia ,0 Szlovákia ,5 Szlovénia ,9 Csehország ,3 Magyarország*) ,9 Összesen ,6 *) Csődök, valamint egyéb felszámolási formák Feltűnő a csődök feletti magas száma Magyarországon. Itt azonban klasszikus csődeljárásról mindössze 100 estben van szó. Úgy 40 százalékos emelkedést csupán a fizetésképtelenség miatti felszámolásokkal sikerült elérni. Hasonlóan magas a csődök száma a nemzetgazdaság nagyságát tekintve Romániában, ahol közel csődesetet regisztráltak. A most csatlakozott Horvátországban csőd fordult elő 2012-ben, ezzel 2010-hez viszonyítva (1.501 eset) megnégyszereződött a becsődölt cégek száma. Közép- és Kelet-Európában mindenek előtt a kereskedelem és a vendéglátóipar azok az ágazatok, amelyek a csődöknek csaknem 50 százalékát jegyzik (47,7 százalék). Ezzel szemben a szolgáltatók közül csak minden ötödik cég jut csődbe Kelet-Európában (19,8 százalék), ami messze a nyugat-európai szint 18

19 alatt marad. Az építő- és feldolgozó ipar osztoznak a fennmaradó egyharmad részén az összes közép- és kelet-európai országban előforduló csődeseteknek. 5. ábra: A fő gazdasági ágazatok részesedése a csődökből Közép- és Kelet-Európában 2012-ben Szolgáltatók 19,8% Feldlgozó ipar 16,0% Kereaskedelem*) 47,7% Építőipar 16,5% *) benne Horeca 4 Csődök az USA-ban Miközben Európa keleti felén 13,6 százalékos jelentős emelkedés volt megfigyelhető a cégcsődök számában, addig az USA-ban a helyzet szembeötlően javult. A krízis folyamán a évben regisztrált vállalti csőd 2008-ban ugrás szerűen ra emelkedett. Sőt, 2009-ben még tovább emelkedett a Business Filings csődesetre. Ezután a számok évről-évre csökkentek: végül ben már csak úgy jó csődöt regisztráltak az Egyesült Államokban. Amerika, te ezt jobban csinálod A német fogyasztói csődeljárásnak többszörösen is az amerikai jog szolgált mintául. A magánszemélyek szabályozott jogi keretek között történő adósságmentesítésének az ötlete az angol-amerikai joggyakorlatban 19

20 született meg. Az amerikai csődesetek kereken 95 százaléka a privát szférából kerül ki. Párhuzamosan a vállalatokkal a számuk 2007-től, amikor az ingatlan-krízis a háztulajdonosok számára elkezdődött, jó ről kereken 1,5 Millióra emelkedett 2010-re, azaz csaknem megduplázódott ben még 1,18 Millió magán-csődesetet tárgyaltak az amerikai bíróságok. A privát háztartások megterhelése a személyi kölcsönöknek és jelzáloghiteleknek köszönhetően jelentősen mérséklődött. Ez a javulás az ingatlan árak emelkedésének is a következménye, amelyek jelenleg a jelzálog értékek felett helyezkednek el (korábban az árak 2006 és 2012 között egyharmaddal estek vissza). Az amerikai háztartások adósságszolgálata, ami a krízis előtt a rendelkezésre álló jövedelem 14 százaléka volt, mára 10 százalékra esett vissza. Azt mindenesetre meg kell jegyezni, hogy az USA-ban legutóbb kilátásba helyezett kamat emelések ezt a javulást megszüntethetik. 6. Táblázat: csődök az USA-ban Összesen Cégek Magánszemélyek Összefoglalás A vállalati csődök nyugat-európában 2011-hez képest 2012-ben 2,6 százalékkal emelkedtek. Míg 2011-ben kereken esetet regisztráltak, addig 2012-ben ügyet vettek fel a helyi bíróságok. Ebbe beleszámít a nem EU-tag Norvégia és Svájc is. 20

21 A csődöknek az év során végbement erőteljes növekedését mutatják a krízis-országok, úm. Olaszország 13,5 százalékkal, Spanyolország 32,0 százalékkal és Portugália 41,6 százalékkal. A másik oldalon áll Írország a szolid 2,8 százalékos emelkedéssel. Meglepetéssel szolgált a vállalati csődöket tekintve Görögország: itt a fizetésképtelen vállalatok száma445-ről (2011) 415-re (2012) esett vissza, ami 6,7 százalékos csökkenést jelent. Itt is az érvényesül, ami Spanyolországban, ahol a csődök csak elenyésző részét képezik a felszámolásoknak. Kitűnik a kétszámjegyű csődhányadot produkáló országok közül Hollandia. Itt 19,4 százalékkal nőtt a csődök száma, azaz ról (2011) ra (2012) emelkedett egy év alatt. Megfigyelhetők azonban pozitív folyamatok is: nem csak Németország a kereken 5 százalékkal kevesebb csőddel (2012:28.720; 2011: ), hanem Franciaország (mínusz 2,4 százalék) és Nagy-Britannia is (mínusz 3,9 százalék) nagyobb cégstabilitást értek el. Első helyen szerepel a nem EU-tag Norvégia mínusz 12,4 százalékkal, azaz csődesettel. Az európai csődök számának alakulásában meghatározó szerepe van Franciaországnak (több, mint csőd), Németországnak (kereken ) és Olaszországnak (12.300). A nyugat-európai csődök több mint kétharmada a kereskedelemből és a szolgáltatásból kerül ki. A kereskedelem (benne hotel- és étteremszektor) 30,4 százalékkal, míg a szolgáltatók egyenesen 38,2 százalékkal képviseltetik magukat. A cégtörténet egyötödét az építőipar (20,8 százalék), egytizedét (10,5 százalék) a feldolgozó iparág adja. 21

22 Mialatt az építőipar részesedése a csődökből az év során 21,4-ről 20,8 százalékra csökkent és az építőipar a 31,2-ről 30,4-re mérséklődésével kissé stabilizálódott, a szolgáltatói szektor az előző évi 36,9-ről 38,2 százalékra emelkedett. 0,6 százalékponttal 27,4-ről 28,0 százalékra emelkedett a negatív EBIT-tel rendelkező vállalkozások aránya, azaz az olyan cégeké, amelyek a forgalom viszonylatában nem termeltek nyereséget. Szűkös eredményt jegyeznek az öt százalékig terjedő osztályba sorolt vállalkozások is (arányuk 2011-ben: 24,3 százalék; 2010: 24,7 százalék) és tíz a százalékig terjedő osztályba sorolt cégek aránya (2011: 15,9 százalék; 2010: 16,2 százalék). Csak enyhe emelkedés látszik a 25 százalék feletti osztályban is. Az európai cégek 15 százaléka örülhet ilyen erőteljes hozamnak az előző évben 14,8 százalékvolt ezeknek a vállalkozásoknak az aránya. Összességében csekély változás mutatkozik az EBIT-ráta tekintetében. Az összes kiértékelt nyugat-európai cég átlagában a 10 szálék alatti saját tőkehányaddal rendelkező vállalkozások aránya 24,7 százalék. Ez az arány 2010-hez viszonyítva csökkent; akkor 25,9 százalék volt. Az is nyilvánvalóvá vált, hogy azok az országok, amelyekben a hiányos saját tőkével rendelkező cégek aránya alacsony, nagyjából ugyanazok, ahol a csődtörténet pozitív irányba halad. Csak Finnország (20,1 százalék a 10 százalék alatti saját tőkével rendelkező cégek aránya), Belgium (22,5 százalék és Hollandia (24,2 százalék) jegyeznek ha kis mértékben is növekedést a csődszámokban. (Kivétel Hollandia a cégcsődök 19,4 százalékos emelkedésével). Ezzel szemben áll a 7 nyugat-európai ország, amelyekben átlagfeletti arányban fordulnak elő cégek 10 szálék alatti tőkehányaddal és ahol egy kivétellel a cégcsődök száma is jelentősen emelkedik. Kivételt képez Nagy-Britannia (27,9 22

23 százalék a 10 százalék alatti tőkehányad), ahol a csődök száma 3,9 százalékkal enyhén csökkent. A veszélyeztetett periférikus országokban Portugáliától Spanyolországon át Írországig és Olaszországig ennek megfelelően szintén alacsony a tőkeellátottság. A likviditás szempontjából fontos szerepet játszik a fizetési fegyelem. Németország a 26 napos középértékkel a legjobban teljesít. A következő hét helyezést 38 napig terjedő teljesítési idővel olyan észak-európai országok érték el, amelyek Finnország és Ausztria kivételével nem tartoznak az Euró-övezethez. Miközben Írország 49 nappal még mindig jobb, mint az európai középérték (54 nap), Hollandia a 72 nappal a krízis-országok közé került. A csaknem 5 hónappal (142 nap) a görög cégek húzzák legtovább a számlák kiegyenlítését. Európa keleti fele jelentős, 13,6 százalékos emelkedést mutat a vállalti csődök területén. A cégösszeomlások Magyarországon fordulnak elő legnagyobb számban a keleteurópai régióban. A csődeset plusz 17,9 százalékot jelent. Második helyen áll Románia, ahol közel csődesetet regisztráltak, ami az előző évihez viszonyítva 3,0 százalékos javulást mutat. Csehországban csődöt regisztráltak (plusz 31,3 százalék) és az újonnan csatlakozott Horvátország csődesetet produkált 2012-ben (plusz 43,5 százalék). Alacsony csődszámmal, de nagy gazdasági vonzattal jelentkezik Lengyelország (881 vállalti csőd; plusz 15,6 százalék). Közép- és Kelet- Európában is a kereskedelem és a vendéglátóipar azok az ágazatok, amelyek a csődöknek csaknem 50 százalékát jegyzik (47,7 százalék). 23

Vállalati csődök Európában 2013/14. Creditreform Gazdaságkutató

Vállalati csődök Európában 2013/14. Creditreform Gazdaságkutató Vállalati csődök Európában 2013/14 Creditreform Gazdaságkutató Tartalom 1 Csődök Nyugat-Európában 2013-ban..3 1.1 Bevezetés Mi a célja ennek a tanulmánynak? 3 1.2 Változás az egyes országokban 2012/13-ban..4

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013.

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013. Fogyasztói Fizetési Felmérés 13. A felmérés hátteréről Külső felmérés a lakosság körében 10 000 válaszadó Adatgyűjtés: 13. május-június között, az adott ország anyanyelvén 21 országban (azokban az országokban,

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé Világtendenciák A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé 80-as évek elejétől: túltermelési válság 25 % visszaesés (34% az EU-ban) Asztali bort adó szőlőterületek

Részletesebben

A magyar építőipar számokban

A magyar építőipar számokban Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Landesfachverband der Bauunternehmer A magyar építőipar számokban 1. Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Korunk pestise az Európai Unióban Míg az újonnan diagnosztizált AIDS-megbetegedések száma folyamatosan csökken az Európai Unióban, addig az EuroHIV 1 adatai szerint a nyilvántartott

Részletesebben

XXIII. TÉGLÁS NAPOK. 2008. november 7. Balatonfüred

XXIII. TÉGLÁS NAPOK. 2008. november 7. Balatonfüred XXIII. TÉGLÁS NAPOK 2008. november 7. Balatonfüred Tájékoztató az iparág helyzetéről Európa, illetve Magyarország Előadó: Kató Aladár Európában a lakáspiac az építés motorja 19 ország építési teljesítménye

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

Nemzetközi kitekintés. 350 milliárd Euró, 1000 milliárd Ft leírt követelés

Nemzetközi kitekintés. 350 milliárd Euró, 1000 milliárd Ft leírt követelés Nemzetközi kitekintés 350 milliárd Euró, 1000 milliárd Ft leírt követelés Leírási veszteség 2013. (EU27) EU átlag: 2.8%-tól 3.0%-ig Jelmagyarázat Magyarázat A fizetési idő a különböző szektorokban (EU27)

Részletesebben

A magyar felsõoktatás helye Európában

A magyar felsõoktatás helye Európában Mûhely Ladányi Andor, ny. tudományos tanácsadó E-mail: ladanyi.andrea@t-online.hu A magyar felsõoktatás helye Európában E folyóirat hasábjain korábban két alkalommal is elemeztem az európai felsőoktatás

Részletesebben

Bruttó hazai termék, 2010. III. negyedév

Bruttó hazai termék, 2010. III. negyedév Közzététel: 1. december 9. Sorszám: 19. Következik: 1. december 9., Külkereskedelmi termékforgalom, 1. január-október (előzetes) Bruttó hazai termék, 1. III. Magyarország bruttó hazai terméke 1 III. ében

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

SAJTÓREGGELI 2008. július 23.

SAJTÓREGGELI 2008. július 23. SAJTÓREGGELI 2008. július 23. EURÓPAI DISZTRIBÚCIÓS RIPORT 2008 Európai Disztribúciós Riport 2008 Három közép-kelet európai ország a Top Five -ban 2 Kereslet - Európa Növekedés Nagyobb bérleménynagyság

Részletesebben

Monetáris politika mozgástere az árstabilitás elérése után

Monetáris politika mozgástere az árstabilitás elérése után Monetáris politika mozgástere az árstabilitás elérése után Dr. Kocziszky György A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának külső tagja Költségvetési Tanács Magyar Közgazdasági Társaság 2014. július 17.

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

Recesszió Magyarországon

Recesszió Magyarországon Recesszió Magyarországon Makrogazdasági helyzet 04Q1 04Q2 04Q3 04Q4 05Q1 05Q2 05Q3 05Q4 06Q1 06Q2 06Q3 06Q4 07Q1 07Q2 07Q3 07Q4 08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 A bruttó hazai termék (GDP) növekedése

Részletesebben

A változatos NUTS rendszer

A változatos NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A változatos NUTS rendszer Péli László RGVI Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek

Részletesebben

(Törzskönyvezett) Név Dózis Gyógyszerforma Alkalmazási mód. Arimidex 1 mg Filmtabletta Orális alkalmazás. Arimidex 1 mg Filmtabletta Orális alkalmazás

(Törzskönyvezett) Név Dózis Gyógyszerforma Alkalmazási mód. Arimidex 1 mg Filmtabletta Orális alkalmazás. Arimidex 1 mg Filmtabletta Orális alkalmazás I. MELLÉKLET FELSOROLÁS: MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMÁK, GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY- DÓZIS(OK), ALKALMAZÁSI MÓD(OK), FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA(I) A TAGÁLLAMOKBAN 1 Ausztria Belgium Bulgária Ciprus

Részletesebben

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton 2012. évben volt ~1600 Mrd Ft értékkel. 2013-ban

Részletesebben

EOS Cégcsoport. Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül. Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20.

EOS Cégcsoport. Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül. Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20. EOS Cégcsoport Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20. Tartalomjegyzék Az EOS világszerte Mire van szükségem, ha az export piacra

Részletesebben

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Biztosításmatematikus, ONYF ESSPROS (European System of integrated Social Protection Statistics) A szociális védelem integrált európai statisztikai

Részletesebben

Tematikus füzetek. Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye

Tematikus füzetek. Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 Időközi kifizetések időbeni alakulása a 2007-2013-as időszakban uniós szinten... 6 Időközi kifizetések országcsoportonként....

Részletesebben

kedd, 2015. március 3. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. március 3. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. március 3. Vezetői összefoglaló Vegyesen zártak a vezető nyugat-európai és amerikai indexek tegnap. Hétfőn gyengült a forint a főbb devizákkal szemben, ma reggel az euró jegyzései 304,5-nél

Részletesebben

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6.

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Richter Csoport 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Összefoglaló 2014. I-III. III. negyedév Konszolidált árbevétel: -2,8% ( ), +1,2% (Ft) jelentős forgalom visszaesés Oroszországban, Ukrajnában

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

Működőtőke-befektetések Adatok és tények

Működőtőke-befektetések Adatok és tények Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 1. Konjunktúrafórum 13. november. Működőtőke-befektetések Adatok és tények Működőtőke-befektetések állománya Magyarországon 1.1.31., származási ország szerint,

Részletesebben

24 Magyarország 125 660

24 Magyarország 125 660 Helyezés Ország GDP (millió USD) Föld 74 699 258 Európai Unió 17 512 109 1 Amerikai Egyesült Államok 16 768 050 2 Kína 9 469 124 3 Japán 4 898 530 4 Németország 3 635 959 5 Franciaország 2 807 306 6 Egyesült

Részletesebben

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28.

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Miért kikerülhetetlen ma a megújuló energiák alkalmazása? o Globális klímaváltozás Magyarország sérülékeny területnek számít o Magyarország energiatermelése

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a 2009. évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a 2009. évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a 2009. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU27 tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 6,3%-a illetve 6,8%-a. Az

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.23. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 MELLÉKLETEK a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Az energiahatékonyságról, és annak az

Részletesebben

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés Ilosvai Péter, IT Services Hungary IT Services Hungary, a legnagyobb IT szolgáltató központ Magyarországon Tevékenységünk: Nemzetközi

Részletesebben

A GAZDASÁGi ÉS TÁRSADALMI ÁTALAKULÁS PERSPEKTÍVÁI HAZÁNKBAN. Bod Péter Ákos

A GAZDASÁGi ÉS TÁRSADALMI ÁTALAKULÁS PERSPEKTÍVÁI HAZÁNKBAN. Bod Péter Ákos A GAZDASÁGi ÉS TÁRSADALMI ÁTALAKULÁS PERSPEKTÍVÁI HAZÁNKBAN xv. APÁCZAI NAPOK NYME Apáczai Csere János Kar 2011. Október 28 Bod Péter Ákos Egyetemi tanár petera.bod@uni-corvinus.hu A zavarok a periférián

Részletesebben

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében Bevezetés Előzetes megjegyzés: Az alábbi dokumentumot

Részletesebben

A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr.

A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr. A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr. A termelés és az árbevétel alakulása 2013-ban 1. táblázat a termelés változásának indexe Év 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Részletesebben

M2M Net EU díjcsomag szolgáltatói lista

M2M Net EU díjcsomag szolgáltatói lista M2M Net EU díjcsomag szolgáltatói lista Partner Country Partner Provider Name Ausztria Hutchison 3G Austria (Ausztria) Mobilkom Austria (Ausztria) ONE GmbH (Ausztria) T-Mobile A (Ausztria) Belgium Base

Részletesebben

kedd, 2015. december 1. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. december 1. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. december 1. Vezetői összefoglaló Hétfőn a tengerentúlon estek a tőzsdék, míg a vezető nyugat-európai börzék vegyes teljesítményt mutattak. Kedden reggel a hazai fizetőeszköz erősödött az euróval

Részletesebben

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban 21/63 Összeállította: Központi Statisztikai hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 63. szám 21. május 26. Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban A tartalomból 1 Bevezetõ 1 Az Európai Unió országaiban

Részletesebben

szerda, 2015. február 11. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. február 11. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. február 11. Vezetői összefoglaló Többségében emelkedéssel zártak a vezető nemzetközi részvényindexek tegnap. Kedden gyengülést mutatott a hazai fizetőeszköz a főbb devizákkal szemben. A BUX

Részletesebben

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael

Részletesebben

A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban. Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1.

A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban. Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1. A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1. Vázlat Definíciók dimenziók Mérési problémák Szubjektív adóráta A szubjektív

Részletesebben

Európai Fizetési Kockázati Index 2014. 1998 óta

Európai Fizetési Kockázati Index 2014. 1998 óta Európai Fizetési Kockázati Index 1998 óta Európai Fizetési Kockázati Index (EPI) 1998-ban készült először az Európai Bizottság kérésére, annak munkacsoportjával kevés ország részvételével. A felmérés,

Részletesebben

KILÁBALÁS -NÖVEKEDÉS. 2013. szeptember VARGA MIHÁLY

KILÁBALÁS -NÖVEKEDÉS. 2013. szeptember VARGA MIHÁLY KILÁBALÁS -NÖVEKEDÉS 2013. szeptember VARGA MIHÁLY Tartalom Kiindulóhelyzet Makrogazdasági eredmények A gazdaságpolitika mélyebb folyamatai Kiindulóhelyzet A bajba jutott országok kockázati megítélése

Részletesebben

BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS

BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS KOVÁCS ÁRPÁD EGYETEMI TANÁR, SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS ELNÖK MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG ELNÖK BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS 2013 ŐSZ Tartalom 1. A 2013. évi költségvetés megvalósításának

Részletesebben

Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4.

Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4. Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4. A két ország gazdasági kapcsolatainak alapjai A gazdasági kapcsolatok rendezettek: 1998-tól 2004-ig a CEFTA, azt követően az EU szabályozása hatályos, 2007 január

Részletesebben

Természetes személyek fizetésképtelenségi eljárása

Természetes személyek fizetésképtelenségi eljárása Természetes személyek fizetésképtelenségi eljárása A magáncsőd Dr. Bán Zsuzsa Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Mi az eljárás lényege? Természetes személy adósok fizetésképtelenségük esetén a gazdasági

Részletesebben

A NAPENERGIA PIACA. Horánszky Beáta egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem Gázmérnöki Tanszék TÉMÁIM A VILÁG ÉS EURÓPA MEGÚJULÓ ENERGIAFELHASZNÁLÁSA

A NAPENERGIA PIACA. Horánszky Beáta egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem Gázmérnöki Tanszék TÉMÁIM A VILÁG ÉS EURÓPA MEGÚJULÓ ENERGIAFELHASZNÁLÁSA A NAPENERGIA PIACA Horánszky Beáta egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem Gázmérnöki Tanszék 2005. 07.07. Készült az OTKA T-046224 kutatási projekt keretében TÉMÁIM A VILÁG ÉS EURÓPA MEGÚJULÓ ENERGIAFELHASZNÁLÁSA

Részletesebben

kedd, 2015. december 22. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. december 22. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. december 22. Vezetői összefoglaló Amerikában emelkedtek, Európában estek a részvénypiaci indexek hétfőn. A hétvégi parlamenti választások eredményeként jelentősen esett a spanyol tőzsde és

Részletesebben

A válság nem hozta meg a várt tisztulást. Kárpáti Gábor COFACE Hungary

A válság nem hozta meg a várt tisztulást. Kárpáti Gábor COFACE Hungary A válság nem hozta meg a várt tisztulást 2010 10 20 Kárpáti Gábor COFACE Hungary Coface kompetencia a kockázatcsökkentésben Coface a világ egyik vezető hitelbiztosítója, követeléskezelője és céginformációs

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.4. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS 1. A JAVASLAT HÁTTERE

Részletesebben

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek 15.02.2006-15.03.2006 A beállított feltételeknek 589 felel meg a(z) 589 válaszból. Jelölje meg tevékenységének fő ágazatát. D -

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Üzleti helyzet 2009- ben rendkívül mély válságot élt meg a magyar gazdaság, a recesszió mélysége megközelítette a transzformációs visszaesés (1991-1995) során

Részletesebben

Egy főre jutó GDP (%), országos átlag = 100. Forrás: KSH. Egy főre jutó GDP (%) a Dél-Alföldön, országos átlag = 100

Egy főre jutó GDP (%), országos átlag = 100. Forrás: KSH. Egy főre jutó GDP (%) a Dél-Alföldön, országos átlag = 100 gh Gazdasági Havi Tájékoztató 2013. október A GVI legújabb kutatása a területi egyenlőtlenségek társadalmi és gazdasági metszeteit vizsgálja. A rendszerváltás óta zajló társadalmi és gazdasági folyamatok

Részletesebben

Az aktuális üzleti bizalmi index nagyon hasonlít a 2013. decemberi indexhez

Az aktuális üzleti bizalmi index nagyon hasonlít a 2013. decemberi indexhez VaughanVaughanVaughan Econ-Cast AG Rigistrasse 9 CH-8006 Zürich Sajtóközlemény Econ-Cast Global Business Monitor 2014. december Stefan James Lang Managing Partner Rigistrasse 9 Telefon +41 (0)44 344 5681

Részletesebben

Trendforduló volt-e 2013?

Trendforduló volt-e 2013? STATISZTIKUS SZEMMEL Trendforduló volt-e 2013? Bár a Magyar Nemzeti Bank és a KSH is pillanatnyilag 2013-ról csak az első kilenc hónapról rendelkezik az utasforgalom és a turizmus tekintetében a kereskedelmi

Részletesebben

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente.

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Egészségügyi ellátások Ausztria: Alapellátás és Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Átlagban 8-10 eurót kell fizetni naponta, de ez tartományonként változik. 28 nap a felső korlát.

Részletesebben

kedd, 2015. április 28. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. április 28. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. április 28. Vezetői összefoglaló A vezető nyugat-európai börzék pluszban, az amerikai részvényindexek mínuszban zártak tegnap. 300-as szint alá erősödött az euró/forint árfolyam ma reggel.

Részletesebben

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3.

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. E-kereskedelem: hol kell adóznom, kell adóznom? E-kereskedelmi tevékenység adózása komplex terület,

Részletesebben

szerda, 2015. július 15. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. július 15. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. július 15. Vezetői összefoglaló Pozitív tartományban zártak a vezető amerikai és nyugat-európai börzék. Ma reggel a 310-es szinten tartózkodott az euró/forint keresztárfolyam. A BUX 0,2 százalékot

Részletesebben

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest:

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest: 2010. június 1. TÁJÉKOZTATÓ a Magyarországon 2010 első negyedévében megrendezett nemzetközi rendezvényekről A Magyar Turizmus Zrt. Magyar Kongresszusi Irodája 2010-ben is kiemelt feladatának tartja, hogy

Részletesebben

A BÚZA KERESKEDELEM FONTOSABB SZEREPLŐI 2. RÉSZ, EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁS 1. Kulcsszavak: búza, terménykereskedelem, világpiac, export, import, EU-27

A BÚZA KERESKEDELEM FONTOSABB SZEREPLŐI 2. RÉSZ, EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁS 1. Kulcsszavak: búza, terménykereskedelem, világpiac, export, import, EU-27 Franciaország Németország Egyesült Királyság Lengyelország Románia Spanyolország Olaszország Csehország Dánia Bulgária Magyarország Svédország Litvánia Ausztria Görögország Belgium Szlovákia Hollandia

Részletesebben

Húzza az ipart a járműgyártás

Húzza az ipart a járműgyártás 2013-06-15 1./5 Húzza az ipart a járműgyártás Az exportértékesítési célú járműgyártásnak köszönhető, hogy áprilisban 1,2 százalékkal bővült az ipari kibocsátás Magyarországon. A jelek is kedvezőek. Áprilisban

Részletesebben

csütörtök, 2015. szeptember 24. Vezetői összefoglaló

csütörtök, 2015. szeptember 24. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2015. szeptember 24. Vezetői összefoglaló Szerdán az európai részvényindexek növekedéssel zártak a megjelent euró zónás pozitív adatok hatására, míg az amerikai tőzsdék kismértékű negatív eredménnyel

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1. HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

A gyermekek és az idősek felé áramló látható és láthatatlan transzferek

A gyermekek és az idősek felé áramló látható és láthatatlan transzferek A gyermekek és az idősek felé áramló látható és láthatatlan transzferek Vargha Lili (NKI, PTE Demográfiai Doktori Iskola) vargha@demografia.hu FÓKUSZBAN A CSALÁD KONFERENCIA, PÉCS 2015. május 14. Fogyasztás

Részletesebben

2010/2011. teljes üzleti év

2010/2011. teljes üzleti év . teljes üzleti EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság nem auditált, konszolidált, IFRS ! Az EGIS Csoport -től -ban elemzi az export értékesítés árbevételét Oroszországi szabályozás változott

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

péntek, 2014. augusztus 1. Vezetői összefoglaló

péntek, 2014. augusztus 1. Vezetői összefoglaló péntek, 2014. augusztus 1. Vezetői összefoglaló A csütörtöki kereskedési napot a vezető nyugat-európai és tengerentúli részvényindexek is komoly veszteséggel zárták. A forint tegnap jelentős mértékben

Részletesebben

Magyar-román gazdasági kapcsolatok. Skapinyecz Péter Nemzeti Külgazdasági Hivatal

Magyar-román gazdasági kapcsolatok. Skapinyecz Péter Nemzeti Külgazdasági Hivatal Magyar-román gazdasági kapcsolatok Skapinyecz Péter Nemzeti Külgazdasági Hivatal Románia főbb gazdasági mutatói 2008 2009 2010 2011. f.é. A GDP értéke Mrd EUR 136,8 119,8 122,0 55,9 A GDP növekedése %

Részletesebben

szerda, 2015. december 2. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. december 2. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. december 2. Vezetői összefoglaló Kedden az európai tőzsdék mínuszban zártak, az amerikai mutatók emelkedtek. Európában az EKB csütörtöki ülésére, az Egyesült Államokban a Fed decemberi tanácskozására

Részletesebben

kedd, 2015. szeptember 8. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. szeptember 8. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. szeptember 8. Vezetői összefoglaló Hétfőn a vezető nyugat-európai részvényindexek kismértékben emelkedtek, az amerikai tőzsdék zárva tartottak. Ma reggelre a vezető devizák többségével szemben

Részletesebben

Migrációs trendek és tervek Magyarországon

Migrációs trendek és tervek Magyarországon Migrációs trendek és tervek Magyarországon Gödri Irén HELYZETKÉP: 5 éves a KSH Népességtudományi Kutatóintézet 214. január 2., Budapest Előzmények: - 1956 1957: nagyfokú elvándorlás (194 ezer fő) - 1958

Részletesebben

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL 2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL MI SZEREPEL AZ ÉTLAPON EURÓPÁBAN? AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉS

Részletesebben

Bérek és munkaerõköltségek Magyarországon az EU-integráció tükrében

Bérek és munkaerõköltségek Magyarországon az EU-integráció tükrében EURÓPAI UNIÓ Közgazdasági Szemle, XLVIII. évf., 2001. március (244 260. o.) VISZT ERZSÉBET ADLER JUDIT Bérek és munkaerõköltségek Magyarországon az EU-integráció tükrében A fejlettségi szintek alakulása,

Részletesebben

Gazdasági mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Gazdasági mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Gazdasági mutatók

Részletesebben

Államadósság, adósságdinamika és mérlegalkalmazkodási válság. Dr. Dedák István 2012.06.22. 1

Államadósság, adósságdinamika és mérlegalkalmazkodási válság. Dr. Dedák István 2012.06.22. 1 Államadósság, adósságdinamika és mérlegalkalmazkodási válság Dr. Dedák István 2012.06.22. 1 Nobody understands debt Amikor az emberek a Kongresszusban az adósságról beszélnek, lényegében véve fogalmuk

Részletesebben

MÁV-START / ÉKSZ - 07/002/2015. Interrail

MÁV-START / ÉKSZ - 07/002/2015. Interrail MÁV-START / ÉKSZ - 07/002/2015 Interrail Örömmel üdvözöljük Önt az Interrail tel utazók széles táborában! Reméljük, utazásai során sok nagyszerű élményben lesz része. Jó időt, kellemes útitársakat kívánunk!

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Összefoglaló - 2013 I. negyedévében nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

szerda, 2014. július 2. Vezetői összefoglaló

szerda, 2014. július 2. Vezetői összefoglaló szerda, 2014. július 2. Vezetői összefoglaló A vezető nemzetközi részvényindexek emelkedéssel zárták a keddi kereskedési napot. Tovább gyengült a forint a főbb devizákkal szemben, ma reggel az euró jegyzései

Részletesebben

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Az emberi szenvedés kalkulusai Az utóbbi 15 évben lezajlott a kettős átmenet A társadalmi intézményrendszerekbe vetett bizalom csökken Nem vagyunk elégedettek

Részletesebben

szerda, 2015. november 11. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. november 11. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. november 11. Vezetői összefoglaló Kedden az európai és amerikai vezető tőzsdeindexek vegyesen zárták a kereskedést, a legnagyobb csökkenés Londonban, a legnagyobb emelkedés Frankfurtban következett

Részletesebben

A Növekedési Hitelprogram tanulságai és lehetőségei

A Növekedési Hitelprogram tanulságai és lehetőségei A Növekedési Hitelprogram tanulságai és lehetőségei Nagy Márton ügyvezető igazgató Vállalati finanszírozás 214 214. október 29. 1 Tartalom Az NHP eddigi eredményei Az NHP második szakasza folytatódik Az

Részletesebben

Versenyképesség vagy képességverseny?

Versenyképesség vagy képességverseny? Versenyképesség vagy képességverseny? Dr. Kóka János Gazdasági és Közlekedési Miniszter GKI Gazdaságkutató Rt. Gazdaságpolitikai választások konferencia Budapest Hotel Marriott, 2005. november 8. USA Hong

Részletesebben

csütörtök, 2015. október 1. Vezetői összefoglaló

csütörtök, 2015. október 1. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2015. október 1. Vezetői összefoglaló Szerdán mind az európai, mind az amerikai részvényindexek jelentős pluszban zártak, az EKB elnök nyilatkozatának hatására, mely szerint az EKB még tovább

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről Összefoglaló - 2013 februárjában nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

Magyarország 1,2360 1,4622 1,6713 1,8384 2,0186 2,2043

Magyarország 1,2360 1,4622 1,6713 1,8384 2,0186 2,2043 370 Statisztika, valószínûség-számítás 1480. a) Nagy országok: Finnország, Olaszország, Nagy-Britannia, Franciaország, Spanyolország, Svédország, Lengyelország, Görögország, Kis országok: Ciprus, Málta,

Részletesebben

ICEG EC Ágazati elemzések Gyógyszeripar munkaerőpiaca Magyarországon

ICEG EC Ágazati elemzések Gyógyszeripar munkaerőpiaca Magyarországon 1 2 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló 3 1. Foglalkoztatottság 4 2. Munkabér 6 3. Termelékenység 8 4. Végzettség 11 5. Regionális trendek 13 Mellékletek 16 3 Vezetői összefoglaló Stabil foglalkoztatottsági

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési rendjér l, a költségviselésr

Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési rendjér l, a költségviselésr Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési rendjéről, a költségviselésről és az árfolyamok alkalmazásáról Hatályos: 2010. június 01-től Értelmező rendelkezések: BIC

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 januári teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 januári teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 januári teljesítményéről Összefoglaló - 2013 januárjában nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel Kelet, Ausztrália

Részletesebben

Helyzetkép 2013. augusztus - szeptember

Helyzetkép 2013. augusztus - szeptember Helyzetkép 2013. augusztus - szeptember Gazdasági növekedés Ez év közepén részben váratlan események következtek be a világgazdaságban. Az a korábbi helyzet, mely szerint a globális gazdaság növekedése

Részletesebben

Az államadósság mértéke: 85,4, illetve 80,2%.

Az államadósság mértéke: 85,4, illetve 80,2%. Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról október 21. Jelentés a 21. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-27-ek tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 6,2, illetve 6,6%-a. Az

Részletesebben

Gazdasági Havi Tájékoztató 2015. november

Gazdasági Havi Tájékoztató 2015. november gh Gazdasági Havi Tájékoztató 215. november Alábbi rövid elemzésünkben azt vizsgáljuk meg, hogy a hazai vállalkozások általában milyen célból használják az internetet. Az elemzés a Gazdaság- és Vállalkozáskutató

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló

szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló A tegnap megjelent kedvező makrogazdasági adatok következtében pozitív hangulatú volt a kereskedés tegnap a vezető nemzetközi tőzsdéken. A forint árfolyama

Részletesebben