HÁZI DOLGOZAT ... KÖZSÉG/VÁROS STATISZTIKAI JELLEMZŐI. ÁVF Közszolgálati szak Statisztikai módszerek gyakorlati alkalmazása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁZI DOLGOZAT ... KÖZSÉG/VÁROS STATISZTIKAI JELLEMZŐI. ÁVF Közszolgálati szak Statisztikai módszerek gyakorlati alkalmazása"

Átírás

1 ÁVF Közszolgálati szak Statisztikai módszerek gyakorlati alkalmazása HÁZI DOLGOZAT... KÖZSÉG/VÁROS STATISZTIKAI JELLEMZŐI Készítette: XY A beadás időpontja:

2 Tartalom Történeti előzmények... 4 A népesség száma és összetétele, népesedési folyamatok... 5 Iskolázottság és foglalkoztatottság... 9 Helyi gazdaság, vállalkozók és vállalkozások Intézményhálózat, infrastruktúra, szolgáltatások Önkormányzati segélyezés, szociális gondoskodás Összefoglalás, következtetések Táblamelléklet Ábrák és táblák jegyzéke Ábrák 1. A népességszám alakulása, A népesség kormegoszlása nemek szerint, A 15 éves és idősebb népesség megoszlása családi állapot szerint, A 7 éves és idősebb népesség megoszlása legmagasabb iskolai végzettség szerint, A éves népesség aktivitás szerinti megoszlása, Iskolázottsági különbségek a munkanélküliek és a foglalkoztatottak között, és Az idegenforgalmi szálláshelyek kihasználtsága: az egy vendégre jutó 14 vendégéjszakák száma szálláshely-típusonként, A lakó és üdülőingatlanok megoszlása felhasználási mód szerint, Az infrastrukturális ellátottság alakulása: a vezetékes gázzal, vízzel ellátott és a közcsatornába bekapcsolt lakások száma, 2001 és

3 Szövegközi táblák 1. A népességszám alakulásának összetevői, A népesség kormegoszlása nemek szerint, A háztartások száma és megoszlása háztartásnagyság szerint, A lakosság gazdasági aktivitása, helyi munkavállalás és ingázás, A működő vállalkozások száma és megoszlása gazdálkodási forma szerint, A működő vállalkozások száma és megoszlása nemzetgazdasági ágak szerint, Az oktatási intézmények jellemzői, Az önkormányzat által nyújtott társadalom- és szociálpolitikai juttatások összege és a kedvezményezettek száma, Melléklet táblák M1. A népességszám alakulása, M2. A népességszám korcsoportok és nemek szerint, M3. A 7 éves és idősebb népesség megoszlása legmagasabb iskolai végzettség szerint, M4. A foglalkoztatottak és a regisztrált munkanélküliek megoszlása iskolai végzettség szerint, 2001 és M5. Az idegenforgalmi szálláshelyek száma, kapacitása, vendégforgalma, M6. A lakó- és üdülőingatlanok száma felhasználási mód szerint,

4 Történeti előzmények Erdőbénye a Tokaj-hegyaljai borvidéket alkotó települések egyike, az Észak-Magyarországi régióhoz tartozó Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén, a Zempléni hegységben fekszik, és a Tokaji kistérséghez tartozik. Igazgatási rangja község, a területe 4580 hektár. 1 Első írásos említése 1404-ből maradt ránk. Az akkor mezővárosi rangú település évszázadokon keresztül vásártartási és borkereskedési joggal rendelkezett. Legfontosabb birtokosai a Perényiek, a Rozgonyiak és a Lorántffyak voltak. Erdőbénye 1604-től a Rákóczi birtokok részévé vált, s ennek köszönhetően jelentős fejlődésnek indult. A Rákócziiak által itt létrehozott nagy gazdasági központ részeként nemcsak kastély épült, hanem kialakult a Hegyalja egyik legnagyobb, 22 ágból álló, többszintes, összefüggő pincerendszere is. Erdőbényén volt prédikátor Szepsi Laczkó Máté, aki az aszúbor készítésének technológiáját kidolgozta. Az első palackot 1631-ben Lorántffy Zsuzsanna kapta. 2 A település határában fakadó gyógyvíz felhasználására 1830-ban fürdőtelepet hoztak létre. A kastélyszerű fürdő- és vendégházak nemcsak a gyógyulni vágyókat látták vendégül, nemcsak bálokat és mulatságokat szerveztek, hanem a reformkor szabadelvű nemeseinek is fontos találkozóhelyet biztosítottak. Erdőbénye alapvetően a szőlő- és bortermelésre, hordókészítésre és borkereskedelemre alapozott gazdaságára igen súlyos csapást mért a filoxéra 3 (szőlőgyökértetű), amely a Hegyalján az 1880-es évek közepén jelentkezett, és a következő évtizedben szinte az összes nemes szőlőt elpusztította. A hanyatlásnak indult település rövidesen a városi rangját is elvesztette. A veszélybe került megélhetés már önmagában is magyarázza, hogy a népességszám 1880 és 1910 között csak nagyon mérsékelten növekedett (1. ábra és Melléklet M1. tábla). Az I. világháború hatását tükrözi, hogy az 1920-as népszámlálás 1910-hez képest enyhe népességcsökkenést regisztrált. A szőlőművelés új technológiájának kialakulása, a kártevőnek ellenálló szőlők tömeges telepítése és termőre fordulása, valamint a bortermeléshez szorosan kötődő kádármesterség felvirágzása nyomán a lakosok száma a két világháború között számottevően emelkedett. Hozzájárult ehhez az is, hogy a faluban kőbánya nyílt. Ez nemcsak a helyiek számára teremtett új munkahelyeket, hanem a kőfaragáshoz értő dunántúli szakemberek betelepítésével is együtt járt. A népességszám a negyvenes évek elejére érte el a maximumát. Az 1941-es népszámlálás szerint a községnek több mint 3100 lakosa volt. 1 Forrás: a Magyar Köztársaság Helységnévkönyve, január Forrás: 3 Forrás: A filoxéra megrengeti a Hegyalját, 4

5 1. ábra A népességszám* alakulása, Fő Forrás: : Népszámlálási adatok: es adat: a Magyar Köztársaság Helységnévkönyve, január 1. * 1880-tól 1970-ig a lakónépesség, 1980-tól 2001-ig az állandó népesség, 2007-ben a lakónépesség száma Ezt követően előbb a II. világháború, majd a mezőgazdaság kollektivizálásának kísérlete, s utóbb a kőbánya bezárása és a fürdő honvédségi kezelésbe kerülése máig tartó csökkenést indított el. Ennek eredményeként a lakosok száma a 2001-es népszámlálási adatok szerint az as létszámnak mindössze 70 százalékát, az 1941-esnek pedig még a felét sem tette ki. A Magyar Köztársaság Helységnévkönyvében közölt (a népességszám továbbvezetésén alapuló) január 1-i adat arról tanúskodik, hogy a hanyatló tendencia az utóbbi években is változatlan maradt. A népesség száma és összetétele, népesedési folyamatok Az utóbbi évtizedek népmozgalmi adatai (1. tábla) azt mutatják, hogy a népességcsökkenés okai az idők során számottevően változtak és 1980 között igen nagy mértékű elvándorlás zajlott, főleg a fiatalok költöztek el a több és jobb munkaalkalmat kínáló városokba. Bár a halálozások száma már akkor is meghaladta a születésekét, a természetes fogyás a lakosságszám visszaesésében ekkor még csak másodlagos szerepet játszott. Az 1980-as évtizedben a két mutató közeledett egymáshoz, de még mindig az elvándorlások hatása volt a nagyobb és 1990 között gyökeresen megváltozott a helyzet. A vándorlási különbözet (bár negatív maradt) viszonylag 5

6 alacsony értéket mutatott. Ugyanakkor a természetes fogyás felgyorsult, s így a népességszám csökkenésének meghatározó tényezőjévé vált. 1. tábla A népességszám alakulásának összetevői, Fő Megnevezés Lakónépesség az időszak kezdő évében Természetes szaporodás/fogyás Ezen belül: Élveszületések száma Halálozások száma Vándorlási különbözet Lakónépesség az időszak záró évében Forrás: A természetes fogyást döntően a születésszám drasztikus csökkenése idézte elő, de az is hozzájárult, hogy a halálozások száma ha mérsékelten is emelkedett. Nemcsak a községre jellemző termékenységi mutató volt alacsony (100 szülőképes korú, éves házas nőre mindössze 219 élveszületés jutott) 4, hanem a korstruktúra (2. ábra és Melléklet M2. tábla) is úgy alakult, hogy az komolyan veszélyeztette a népességreprodukciót. 2. ábra A népesség kormegoszlása nemek szerint, 2001 Nő Férfi 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Forrás: 4 Ez az arányszám azonban még mindig magasabb volt, mint a megye, illetve az ország összes községének mutatói (214 illetve 199) Forrás: illetve 6

7 A népesség (s ezen belül is főleg a női populáció) elöregedése Erdőbényén sokkal gyorsabbnak mutatkozott, mint a megye vagy az ország egyéb területein (2. tábla). A 60 év fölöttiek aránya mind a megyei, mind az országos átlagnak másfélszerese volt. Ez az egyharmadot közelítő mutató már önmagában is előrevetítette a halálozások számának növekedését és a lakosságszám további csökkenését. (Mint a januári népességadatból láthattuk, ez a csökkenés valóban bekövetkezett.) 2. tábla A népesség kormegoszlása, 2001 Korcsoport Erdőbénye Borsod-Abaúj- Magyarország Zemplén megye ,0 19,1 16, ,3 33,9 35, ,7 27,0 27, ,0 20,0 20,4 Összesen 100,0 100,0 100,0 % Forrás: Erdőbénye: B-A-Z megye: Magyarország: Az időskorúak magas aránya ugyanakkor más szempontból is fontos az önkormányzati feladatok alakulását is befolyásoló következményekkel jár. Mivel Magyarországon a nők élettartama átlagosan sokkal (mintegy 10 évvel) hosszabb, mint a férfiaké, az idősek nagy száma egyúttal azt is jelenti, hogy sok az özvegy (3. ábra), azon belül is elsősorban a nő. Ezt a sokszor önmagában is kritikus élethelyzetet jelentősen nehezíti az, ha a megözvegyült idős ember a szó szoros értelmében is egyedül marad. Márpedig Erdőbénye esetében ez igen gyakran előfordul, hiszen mint a fentiekben már kimutattuk az elmúlt évtizedekben nagyon erőteljes volt az elvándorlás, a fiatalok jelentős része elköltözött a községből, és másutt, a szüleitől távol alapított családot. Ennek hatása világosan tükröződik a háztartások nagyság szerinti összetételében is. A községben a 2001-es népszámlálás a lakosságszámhoz képest meglepően sok, 582 háztartást vett számba (4. tábla). Ezeknek pontosan egyharmadában csak egyetlen ember élt. Szintén az egyharmadot közelítette a kétszemélyes háztartások aránya. Igen magas volt tehát azoknak a lakosoknak a száma, akik nem számíthattak a szűkebb család közvetlen gondoskodására. 7

8 3. ábra A 15 éves és idősebb népesség megoszlása családi állapot szerint, 2001 Elvált 7% Nőtlen, hajadon 18% Özvegy férfi 3% Özvegy 22% Özvegy nő 19% Házas 53% Forrás: 3. tábla A háztartások száma és megoszlása háztartásnagyság szerint, 2001 Háztartásnagyság A háztartások száma, db A háztartások megoszlása, % 1 személy ,2 2 személy ,1 3 személy 94 16,2 4 személy 78 13,4 5 vagy több személy 30 5,1 Összesen ,0 Forrás: Mindebből az önkormányzat és a helyi civil szervezetek számára az következik, hogy növelni szükséges a jórészt egyedül élő, ellátásra és támogatásra szoruló időseknek szánt szolgáltatások mennyiségét. A jövőbeni teendők, a fejlesztéspolitikai célok szempontjából szintén fontos tanulsággal szolgálhat a lakosság iskolázottság és foglalkoztatottság szerinti összetételének elemzése. 8

9 Iskolázottság és foglalkoztatottság Az erdőbényei iskolázottsági mutatók mind országos (4. ábra), mind megyei (Melléklet M3. tábla) összehasonlításban rendkívül szomorú képet mutatnak. 4. ábra A 7 éves és idősebb népesség megoszlása legmagasabb iskolai végzettség szerint, 2001 Erdőbénye Egyetem, főiskola oklevéllel Egyetem, főiskola oklevél nélkül 1 osztályt sem végzett Általános iskola 1 7. osztálya Általános iskola 8 osztálya Középiskola érettségivel Középiskola érettségi nélkül Magyarország Egyetem, főiskola oklevéllel Egyetem, főiskola oklevél nélkül 1 osztályt sem végzett Általános iskola 1 7. osztálya Általános iskola 8 osztálya Középiskola érettségivel Középiskola érettségi nélkül Forrás: Erdőbénye: Megyei és országos adatok: 9

10 A teljesen képzetlenek és az alacsonyan iskolázottak aránya a községben lényegesen magasabb a megyei és az országos átlagnál. Az érettségizettek aránya alig több mint fele, a diplomásoké pedig mindössze egyharmada a Magyarország egészét jellemző értéknek. Ennek ismeretében egyáltalán nem meglepő a gyászos foglalkoztatottsági helyzet (4. tábla), valamint a munkanélküliek és a munkanélküliként nem regisztrált, de sem nem dolgozó, sem nem tanuló lakosok igen magas hányada (5. ábra). 4. tábla A lakosság gazdasági aktivitása, helyi munkavállalás és ingázás, 2001 Megnevezés Foglalkoztatott Tanuló Összesen Nem dolgozik, nem tanul 884 Helyben dolgozik, tanul Más településen dolgozik, tanul Lakó (éjszakai) népesség Más településről jár át dolgozni, tanulni Összes helyben foglalkoztatott 286 Nappali népesség 1331 Fő 5. ábra A éves népesség aktivitás szerinti megoszlása, 2001 Eltartott, segélyből, fekete munkából él 42% Dolgozik 38% Regisztrált munkanélküli 14% Tanul 6% Forrás: 10

11 A napi ingázás 4. táblából kiszámítható egyenlege jól mutatja, hogy bár a munkalehetőségek korlátozottsága kétségkívül nagy probléma a helyi munkaerőpiac több lehetőséget kínál, mint amennyit az erdőbényei lakosok ki tudnak használni. A meglevő álláshelyek egyötödét olyan munkavállalók töltik be, akik a szomszédos településekről járnak át dolgozni. Ez az arány különösen akkor tűnik magasnak, ha azt is figyelembe vesszük, hogy a munkaképes korú népesség nagyobbik felének nincs kereső foglalkozása (5. ábra). A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy ezeknek az embereknek a zöme még csak nem is regisztrált munkanélküli, tehát az ezzel kapcsolatos központi ellátásra sem jogosult. Magas számuk a település és önkormányzata számára igen komoly szociális terhet jelent. Sajnos ennek a rétegnek a jellemzőiről nem állnak rendelkezésre statisztikai adatok 5. Ismerjük viszont a regisztrált munkanélküliek és a foglalkoztatottak iskolázottság szerinti összetételét 6 (Melléklet M4. tábla). Ez lehetővé teszi annak vizsgálatát, hogy az iskolázottságnak milyen hatása van a foglalkoztatási esélyekre. Az adatokból egyértelműen látszik (6. ábra), hogy az alacsony képzettség hajlamosít a munkanélkülivé válásra. A csak általános iskolát végzettek munkavállalási esélyei kifejezetten rosszak, ők adják a munkanélküliek több mint 40 százalékát, miközben a foglalkoztatottakon belüli arányuk az egyötödöt is alig haladja meg. Az érettségizetteknek és a diplomásoknak lényegesen jobbak a munkaerőpiaci pozíciói. 6. ábra Iskolázottsági különbségek a munkanélküliek és a foglalkoztatottak között, 2001 és 2005 Munkanélküliek, 2005 Fogalkoztatottak, % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 8 általánosnál kevesebb 8 általános Középiskola érettségi nélkül Középiskola érettségivel Főiskola egyetem Forrás: TSTAR Megismerésükhöz célzott szociológiai vizsgálatra lenne szükség. 6 Bár a foglalkoztatottak és a munkanélküliek iskolázottsági összetételére vonatkozó adatok két különböző adatforrásból származnak, és különböző évekre vonatkoznak, mégis megkockáztathatjuk az összehasonlításukat, mert nem valószínű, hogy a vizsgált belső szerkezetek néhány év alatt radikálisan átalakulnának. 11

12 Mindebből levonható az a következtetés, hogy a foglalkoztatási helyzet javításához feltétlenül szükség lenne a képzettségi szint emelésére. Az ennek érdekében megszervezendő képzési programokban a helyi oktatási, kulturális intézmények és a nonprofit szervezetek egyaránt szerepet vállalhatnának. A foglalkoztatási helyzet javítása az oktatás és képzés fejlesztése mellett természetesen sok más erőfeszítést is szükségessé tesz. A munkahelyteremtésben a vezető szerep kétségkívül a vállalkozóké, ilyen szempontból nagyon fontos tehát, hogy milyen a község jelenlegi gazdasági szerkezete. Helyi gazdaság, vállalkozók és vállalkozások Az Erdőbényén regisztrált 84 vállalkozásnak 2005-ben nem egészen 60 százaléka működött. Ezen az 50 gazdálkodó egységen belül mintegy kétharmad volt az egyéni vállalkozások aránya (5. tábla). 5. tábla A működő vállalkozások száma és megoszlása gazdálkodási forma szerint, 2005 Gazdálkodási forma Vállalkozások száma, db Vállalkozások megoszlása, % Korlátolt felelősségű társaság 10 20,0 Betéti társaság 6 12,0 Szövetkezet 1 2,0 Mezőgazdasági szövetkezet 1 2,0 Társas vállalkozások összesen 18 36,0 Egyéni vállalkozások 32 64,0 Mindösszesen ,0 Forrás: TSTAR 2005 Az 50 működő vállalkozás között mindössze kettő akadt, amelyikben a foglalkoztatotti létszám 10 és 19 fő közé esett, az összes többi vállalkozás ennél kevesebb munkavállalót alkalmazott. A vállalkozások tevékenységi szerkezete (6. tábla) egyszerre tükrözi a község adottságait, hagyományait és az azoktól való elmozdulás szándékát, a napjainkban tapasztalható gazdaságfejlesztési törekvéseket. A kereskedelmi, a javító, az építőipari és a személyi szolgáltatások nagyrészt a helyi lakosság igényeinek kielégítését szolgálják. A feldolgozóipari 12

13 vállalkozások viszonylag magas aránya a községre hagyományosan jellemző kádármesterség reneszánszát jelzi; a hordókészítés az utóbbi évtizedben ismét lendületesen fejlődik. Ugyancsak új lendületet kapott a szőlő- és bortermelés, de ez a vállalkozások számában kevésbé érzékelhető, mivel az egyénileg gazdálkodók zöme őstermelőként működik, a jelentősebb vállalkozások pedig kis számban (bár nagy tőkeerővel) vannak jelen. 6. tábla A működő vállalkozások száma és megoszlása nemzetgazdasági ágak szerint, 2005 Nemzetgazdasági ág Vállalkozások száma, db Vállalkozások megoszlása, % Mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás 6 12,0 Bányászat, feldolgozóipar, energiaellátás 11 22,0 Építőipar 8 16,0 Kereskedelem, javítás 7 14,0 Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás 5 10,0 Szállítás, raktározás, posta, távközlés 1 2,0 Pénzügyi közvetítés 1 2,0 Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás 6 12,0 Egészségügyi, szociális ellátás 1 2,0 Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás 4 8,0 Összesen ,0 Forrás: TSTAR 2005 Szintén nem túlzottan nagyszámúak az idegenforgalmi vállalkozások, de a falusi szálláshely-biztosításra berendezkedett lakosokkal és a bortermelőkkel együtt nagyon komoly erőfeszítéseket tesznek a község idegenforgalmi vonzerejének növelése érdekében. A mára kialakított szálláshelykínálat (Melléklet M5. tábla) mind mennyiségét, mind minőségét és változatosságát tekintve megfelelő alapokat teremt az ilyen irányú fejlesztéshez. A férőhelyek azonban egyelőre különösen a szállodákban igen alacsony kihasználtságúak (7. ábra). Ennek nagyrészt az az oka, hogy a vendégek rövid ideig maradnak. Az általuk a szállodákban átlagosan eltöltött éjszakák száma a kettőt sem éri el, a külföldi vendégek esetében pedig alig haladja meg a másfelet. A falusi turizmus keretében belföldieknek biztosított szálláshelyek mutatója jóval kedvezőbb; az egy vendégre jutó vendégéjszakák száma ebben a szálláskategóriában a három és felet közelíti. 13

14 Ami a gondot okozza, az egyrészt a téli holtszezon áthidalása, másrészt a vendégmarasztaló szabadidős, sport- és kulturális programok megszervezése, valamint a helyi hagyományok turisztikai látványossággá konvertálása. Ez utóbbiakhoz sokkal nehezebb az anyagi fedezetet megtalálni, mint az uniós forrásokból is támogatott beruházásokhoz. Sikerre alighanem csak akkor lehet számítani, ha legalább kistérségi vagy annál is magasabb szinten létrejön az érintett önkormányzatok, üzleti vállalkozások, falufejlesztő alapítványok, hagyományőrző és kulturális egyesületek együttműködése, s valamennyi szereplő igyekszik a rendelkezésére álló összes lehetőséget koordináltan kihasználni. 7. ábra Az idegenforgalmi szálláshelyek kihasználtsága: az egy vendégre jutó vendégéjszakák száma szálláshely-típusonként, ,5 3 3,36 Vendégéjszaka 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1,98 1,50 1,56 Falusi turizmus Szállodák Egy vendégre Egy külföldi vendégre Forrás: TSTAR 2005 Ebben az összefüggésben fontos először a vizsgált település szintjén áttekinteni az intézményhálózat és az infrastruktúra jelenlegi állapotát, azokat a közösségi szolgáltatásokat, amelyekre a későbbi fejlesztési programokban esetleg építeni lehet. Intézményhálózat, infrastruktúra, szolgáltatások Erdőbénye intézményhálózata és lakásállománya eredetileg egy a jelenleginél lényegesen nagyobb lélekszámú község szükségleteire méretezve alakult ki. Ennek megfelelően viszonylag 14

15 fejlettnek, jól kiépültnek 7 mondható, s szinte minden elemét bizonyos mértékű kapacitásfelesleg jellemzi. Ez egyszerre jelent veszélyt, hiszen a fenntartási nehézségek közepette könnyen felmerülhet a bezárás lehetősége, de esélyt is, hiszen ugyanezekre a szabad kapacitásokra új, vonzó, a község fejlesztéspolitikájába illeszkedő, innovatív szolgáltatások megszervezését lehet alapozni. 7. tábla Az oktatási intézmények jellemzői, 2005 Megnevezés Óvoda Általános iskola Intézmények száma 1 1 Pedagógusok száma 4 9 Csoportok/osztályok száma 2 6 Férőhelyek száma 52.. Beiratkozott gyermekek száma Egy csoportra/osztályra jutó gyermekszám Egy pedagógusra jutó gyermekszám Forrás: TSTAR 2005 Mint a 7. tábla mutatja, az óvoda a 2005-ös adatok szerint még 92 százalékos kihasználtsággal működött, de az általános iskola 8 helyett már akkor is csak 6 osztályt tudott indítani, s azokat is igen alacsony létszámmal. A demográfiai adatok 8 ismeretében azt kell feltételeznünk, hogy a helyzet a közeljövőben nem fog javulni, sőt, a mostani 0 2 évesek iskoláskorba lépése még tovább rontja majd a kihasználtságot. Ebben a helyzetben nagyon kézenfekvő lenne, hogy az iskola bekapcsolódjon a község alacsonyan képzett, s ezért munkához nem jutó lakóinak a képzésébe. Szintén részt vállalhatnának ebből a feladatból a közművelődési intézmények, nevezetesen a művelődési otthon és a könyvtár, amelynek a könyvállománya 8588 kötetből áll, de ezekből 74 beiratkozott olvasójának 2005-ben mindössze 911-et kölcsönzött ki. A kulturális kínálat, ezáltal az idegenforgalmi vonzerő növelésében szintén fontos szerep vár a művelődési házra és a hozzá kapcsolódó hagyományőrző egyesületekre. Ugyancsak kézenfekvő lenne, hogy a helyi 7 A községnek van saját postahivatala, bankfiókja, benzinkútja, orvosi rendelője, védőnője, körzeti ápolónője, fiókgyógyszertára, nyugdíjas klubja, sőt, egy 26 fő befogadására alkalmas, egyházi fenntartású szociális otthona is. A település központjától 7 km-re elhelyezkedő vasútállomást busszal lehet megközelíteni. 8 A TSTAR szerint 2005-ben a 0 2 éves korosztály létszáma 34 fő volt, a 3 5 évesek korcsoportjába 50 gyerek tartozott. 15

16 sportegyesület részt vegyen az aktív szabadidő-eltöltés lehetőségét megteremtő programok kialakításában és megszervezésében. Az üdülővendégeknek szánt szabadidős programok bővítésére annál is inkább szükség lenne, mert a községbe nem csak a szállodák és a falusi turizmusra berendezkedett helyi lakosok csábítják a pihenésre vágyókat, hanem a népességfogyás okán megüresedett, s többnyire viszonylag olcsón megvásárolható házak is. A legutóbbi népszámlálás azt állapította meg, hogy 2001-ben a község hajdani lakóingatlanainak már alig több mint háromnegyedét használták lakás céljaira (8. ábra és Melléklet M6. tábla); a házak 15 százaléka üdülés céljait szolgálta. 8. ábra A lakó- és üdülőingatlanok megoszlása felhasználási mód szerint, 2001 Üdülésre 15% Használaton kívül 8% Egyéb célra 1% Lakás céljára 76% Forrás: Mind a helyben lakók, mind az üdülőtulajdonosok számára igen fontos fejlemény volt a község közművesítésének az utóbbi néhány évben bekövetkezett ugrásszerű fejlődése és 2005 között a vezetékkel gázzal és vízzel ellátott házak száma egyaránt több mint másfélszeresére nőtt (9. ábra). Szintén sor került a rendszeres szemétszállítás megszervezésére. Ez a szolgáltatás ma már a lakott ingatlanok közel 80 százalékát eléri. Ugyanez az arányszám a vezetékes telefonnal való ellátottság esetében 60 százalékos. 9 Igaz, az internet-kapcsolat megteremtésére is alkalmas ISDN vonalak száma továbbra is elenyésző (mindössze 32) 10. A mobiltelefonok számáról sajnos nincs információnk. A község lakóinak a külvilággal való kapcsolattartását 294 személygépjármű segíti. 9 A távbeszélő fővonalak száma 423. Forrás: TSTAR A kábeltelevíziós hálózat egyelőre nincs kiépítve, így az internet-kapcsolat megteremtésére csak a telefonos hálózat közvetítésével lenne mód. 16

17 9. ábra Az infrastrukturális ellátottság alakulása: a vezetékes gázzal, vízzel ellátott és a közcsatornába bekapcsolt lakások száma, 2001 és 2005 Db Gáz Víz Csatorna Forrás: 2001: 2005: TSTAR 2005 Bármennyire örvendetesek is azonban a gyors infrastruktúra-bővülést jelző mutatók, mégsem szabad szem elől tévesztenünk, hogy az ezzel járó higiénia és kényelem még korántsem érhető el a község minden lakója számára. A 2005-ös TSTAR-adatok szerint a lakott házaknak mintegy kétharmadában van vezetékes víz, de a közcsatornába bekötöttek aránya alig haladja meg, a vezetékes gázzal ellátottaké pedig nem is éri el az 50 százalékot. A közüzemi díjak fizetése számos olyan háztartásban is gondot okoz, ahol sor került a közművesítésre. A rossz lakáskörülmények között, viszonylagos vagy teljes szegénységben élők helyzetének javítása egyszerre igényel hosszabb és rövidebb távú gondolkodást, átgondolt fejlesztéspolitikát és azonnali cselekvést. Hosszabb távon mint a fentiekben már kifejtettük nyilvánvalóan az lehet a megoldás, ha az aktív korúak jelentős részét sikerül hozzásegíteni a munkaerőpiacra való visszajutáshoz. Ugyanakkor rövidebb távon, a napi megélhetési gondok enyhítése érdekében széles körű segélyezésre van szükség. Önkormányzati segélyezés, szociális gondoskodás Az erdőbényei önkormányzat által nyújtott társadalom- és szociálpolitikaí juttatások költségei a teljes éves költségvetési kiadásnak közel egyötödét 11 emésztik fel. Ez az önkormányzati ben a tárgyévi összes kiadás mintegy 235 millió Ft volt, a társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra költött összeg pedig meghaladta a 43 millió Ft-ot. Forrás: TSTAR

18 szinten tetemesnek számító összeg több különböző jogcímen (8. tábla) jut el a rászorulók népes táborához. Ebből az is következik, hogy az egy támogatottra jutó összeg a segélyek egy részénél meglehetősen alacsony, az átmeneti és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás esetében mindössze 4 illetve 5 ezer Ft, de a súlyosan mozgáskorlátozott személyeknek folyósított támogatás egy főre eső értéke sem éri el a 9 ezer Ft-ot. Tízezres nagyságrendű (23 illetve 45 ezer Ft) viszont a rászorultságtól függő nem rendszeres segély, illetve a lakásfenntartási támogatás egy kedvezményezettre jutó összege. A rendszeres szociális segélyben részesülők egy év alatt mintegy 200 ezer Ft-hoz jutnak hozzá. Messze a legköltségesebb támogatási forma a közmunka megszervezése. Ennek azonban legalábbis elvileg egészen más a funkciója. Nem egyszerűen segélyezést jelent, hanem azt a célt is szolgálja, hogy a leszakadóban levő emberek kapcsolatban maradjanak a munka világával, ne süllyedjenek bele a tartós munkanélküliséggel gyakran együtt járó apátiába, s ne adják fel azt a reményt, hogy idővel újra visszajuthatnak a munkaerőpiacra. 8. tábla Az önkormányzat által nyújtott társadalom- és szociálpolitikai juttatások összege és kedvezményezettek száma, 2005 A juttatás típusa A juttatás összege Ezer Ft A kedvezményezettek száma, fő Rendszeres szociális segély Rászorultságtól függő egyéb támogatás Lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély 28 6 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Közcélú foglalkoztatás Forrás: TSTAR 2005 A rászoruló idősek számára az önkormányzat nem tart fenn bentlakásos intézményt, de a községben működik egy református szeretetotthon, amelynek 26 lakója van. A nappali ellátást nyújtó idősek klubja 75 százalékos kihasználtsággal működik, az elvben 20 ember számára elérhető szolgáltatást 15-en veszik igénybe. A szociális alapellátás keretében házi segítségnyújtásban 13, 18

19 étkezésben 40 fő részesül, s további 10 idős ember mindkét típusú segítséget megkapja. A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma Összefoglalás, következtetések Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a statisztikai adatokból egy igen súlyos szociális és foglalkoztatási gondokkal küszködő, negatív demográfiai folyamatok által veszélyeztetett község képe bontakozik ki, amely azonban korántsem reménytelen helyzetű. Számos jele látható annak, hogy a problémák kezelése, a kitörési pontok megkeresése és a potenciális fejlődési lehetőségek kihasználása érdekében máris történtek bizonyos erőfeszítések. Az adatok alapján több a fenti elemzésben már jelzett cselekvési irány rajzolódik ki. Ezek a következők: a település gazdasági adottságaira és hagyományaira alapozott, a helyi és betelepülő vállalkozókkal együttműködve megvalósítható fejlesztési program: a szőlő- és bortermelés, illetve a hozzá kapcsolódó hordókészítés fellendítése; az idegenforgalom és a falusi turizmus továbbfejlesztése; különös tekintettel a borturizmusban, illetve a kulturális és szabadidős kínálat gazdagításában rejlő lehetőségekre; a munkaképes korú, de jelenleg nem dolgozó lakosok képzettségének növelése és munkaerőpiacra való visszajutásának aktív segítése. A konkrét cselekvési programok megalapozásához természetesen a jelenleginél jóval részletesebb elemzésekre, a helyi viszonyok, igények, adottságok és lehetőségek szociológiai módszerekkel történő helyszíni feltárására lenne szükség ös TSTAR-adatok. 19

20 MELLÉKLET TÁBLÁZATOK M1. tábla A népességszám* alakulása, Év Népességszám A népességszám változása fő az 1880-as adat %-ában az előző év %-ában ** , ,5 108, ,3 105, ,4 101, ,2 99, ,3 123, ,3 105, ,4 98, ,5 93, ,0 88, ,4 84, ,2 81, ,1 83, ,6 80,7 Forrás: : Népszámlálási adatok: es adat: a Magyar Köztársaság Helységnévkönyve, január 1. * 1880-tól 1970-ig a lakónépesség, 1980-tól 2001-ig az állandó népesség, 2007-ben a lakónépesség száma ** Az 1870-es népszámlálási adat valószínűleg téves (a községben 1870 és 1880 között semmi olyasmi nem történt, ami a több mint 400 fős népességcsökkenést indokolta volna), ezért a bázisviszonyszámok számítása és az elemzés során figyelmen kívül hagyjuk. 20

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MISKOLCI IGAZGATÓSÁGA MISKOLC VÁROS TÁRSADALMA ÉS GAZDASÁGA. Miskolc, 2007. január 19.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MISKOLCI IGAZGATÓSÁGA MISKOLC VÁROS TÁRSADALMA ÉS GAZDASÁGA. Miskolc, 2007. január 19. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MISKOLCI IGAZGATÓSÁGA MISKOLC VÁROS TÁRSADALMA ÉS GAZDASÁGA Miskolc, 2007. január 19. Igazgató: Dr. Kapros Tiborné Tájékoztatási osztályvezető: Szalainé Homola Andrea Készítette:

Részletesebben

SZEGED NÉPESSÉGÉNEK DEMOGRÁFIAI ÉS LAKÁSHELYZETE

SZEGED NÉPESSÉGÉNEK DEMOGRÁFIAI ÉS LAKÁSHELYZETE Központi Statisztikai Hivatal SZEGEDI IGAZGATÓSÁGA SZEGED NÉPESSÉGÉNEK DEMOGRÁFIAI ÉS LAKÁSHELYZETE, 2007. október KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL SZEGEDI IGAZGATÓSÁGA, 2007 ISBN 978-963-235-145-2 (nyomtatott)

Részletesebben

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Helyi Esélyegyenlőségi Program

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Helyi Esélyegyenlőségi Program KŐRÖSHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2018 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok... 10 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

IGAL VÁROS TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA (2012-2017) Igal Város Önkormányzata részére 2012-09-30

IGAL VÁROS TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA (2012-2017) Igal Város Önkormányzata részére 2012-09-30 TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2012-2017) Igal Város Önkormányzata részére 2012-09-30 0 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...1 HELYZETELEMZÉS...4 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...5 1.1. A program készítését

Részletesebben

Kővágóörs Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Kővágóörs Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Kővágóörs Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. augusztus Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai helyzet...

Részletesebben

Acsa község Helyi Esélyegyenlőségi Programja ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM A C S A 2013-2018.

Acsa község Helyi Esélyegyenlőségi Programja ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM A C S A 2013-2018. ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM A C S A 2013-2018. Tartalom Tartalom... 2 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 4 Bevezetés... 4 A település bemutatása... 5 Demográfiai adatok... 6 Célok... 8 A HEP helyzetelemző

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2017.

Rezi Község Önkormányzata HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2017. Rezi Község Önkormányzata HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2017. Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés A Magyar Köztársaság Országgyűlése elismerve minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő

Részletesebben

Köveskál Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Köveskál Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Köveskál Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. december Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai helyzet...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádpalota Város Önkormányzata 2013-2017 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója

Székesfehérvár Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója Nyílt Lapok 2006/2 Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata Székesfehérvár Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója Ruff Tamás, Zugor Zsuzsanna Copyright Echo Nonprofit Network,

Részletesebben

Megyei jogú városok. Tartalom

Megyei jogú városok. Tartalom Központi Statisztikai Hivatal Megyei jogú városok 2012. július Tartalom Bevezetés... 2 Európai kitekintés... 3 Népesség, népmozgalom... 4 Foglalkoztatás, keresetek, jövedelmek... 7 Lakásállomány, lakásépítés,

Részletesebben

TANULMÁNY CÍME: FECSKEHÁZ PROGRAM TANULMÁNY ALCÍME:

TANULMÁNY CÍME: FECSKEHÁZ PROGRAM TANULMÁNY ALCÍME: TANULMÁNY CÍME: FECSKEHÁZ PROGRAM TANULMÁNY ALCÍME: FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGŰ FIATALOK FALVAKBAN TÖRTÉNŐ LETELEPÍTÉSÉNEK EGY LEHETSÉGES MODELLJE A ZALA TERMÁLVÖLGYE AKCIÓCSOPORT TERÜLETÉN ZÁRÓTANULMÁNY Készítette:

Részletesebben

Balatonhenye Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonhenye Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonhenye Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. december Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai helyzet...

Részletesebben

2013. Rácalmás Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja. Rácalmás Város Önkormányzata

2013. Rácalmás Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja. Rácalmás Város Önkormányzata 2013. Rácalmás Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja Rácalmás Város Önkormányzata 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 5 1. Jogi megalapozottság... 5 2. A használt fogalmak magyarázata... 5 2.1. Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÁRSADALMI ATLASZA

MAGYARORSZÁG TÁRSADALMI ATLASZA MAGYARORSZÁG TÁRSADALMI ATLASZA Központi Statisztikai Hivatal Magyarország társadalmi atlasza Budapest, 2012 Központi Statisztikai Hivatal, 2012 ISBN: 978-963-235-391-3 Készült: a Tájékoztatási főosztályon

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 4.8.5 ÜRES LAKÁSOK... 52 4.8.6 VÁRHATÓ LAKÁSIGÉNY... 52

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 4.8.5 ÜRES LAKÁSOK... 52 4.8.6 VÁRHATÓ LAKÁSIGÉNY... 52 TARTALOMJEGYZÉK 4. BUDAPEST TÁRSADALMA... 27 4.8.5 ÜRES LAKÁSOK... 52 4.8.6 VÁRHATÓ LAKÁSIGÉNY... 52 4.8.7 A LAKÓHELLYEL SZEMBENI ELVÁRÁSOK... 52 TARTALOMJEGYZÉK 4.1 DEMOGRÁFIA... 27 4.8.8 LAKÓTERÜLETI

Részletesebben

Székesfehérvár szociális térképe

Székesfehérvár szociális térképe Szociális Térkép Projekt 2009-2010 Székesfehérvár szociális térképe 1.kötet Szociális adatok statisztikai elemzése Készítette: Domokos Tamás, Ruff Tamás A szociális térkép készítésére Székesfehérvár Megyei

Részletesebben

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális térképe 2013-2014

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális térképe 2013-2014 . Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális térképe 2013-2014 Készült a TÁMOP 2.4.5-12/3-2012-0036 pályázati program keretében Készítette: Bali Júlia Királyné Domaházi Csilla Kruppainé

Részletesebben

Abony Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Abony Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Abony Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Abony Város Önkormányzatának megbízásából készítette: Pa-Ku Consulting Bt. 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 1 1.1 AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Bevezetés A Magyar Köztársaság Országgyűlése 14 évvel ezelőtt alkotta meg az időközben többször módosított, a szociális

Részletesebben

BUDAPEST XVI.KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

BUDAPEST XVI.KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ Elfogadva 743/24. (XI. 3.) Kt. határozattal BUDAPEST XVI.KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÓNKORMÁNVZA3A BUDAPEST 24. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Által-ér vízgyűjtő területének társadalmi és gazdasági helyzete az ezredfordulón

Által-ér vízgyűjtő területének társadalmi és gazdasági helyzete az ezredfordulón Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata Által-ér vízgyűjtő területének társadalmi és gazdasági helyzete az ezredfordulón Domokos Tamás, Kulcsár László Copyright Echo Nonprofit Network, 1999 A

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI KISTÉRSÉG

BÁTONYTERENYEI KISTÉRSÉG TÁMOP-5.2.1/07/1-2008-0001 KISTÉRSÉGI TÜKÖR BÁTONYTERENYEI KISTÉRSÉG 2009. november Bevezetés... 3 1. A kistérség általános jellemzése... 5 1.1. Földrajzi elhelyezkedés, településszerkezet és közlekedés...

Részletesebben

Kékkút Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Kékkút Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Kékkút Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. december Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai helyzet...

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2013-2018)

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2013-2018) HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2013-2018) Tata Város Önkormányzata 2013. 06. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (HE)... 5 BEVEZETÉS... 5 1. A település bemutatása...

Részletesebben

MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Adalékok Kecskemét gazdasági programjához. I. Helyzetértékelés

MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Adalékok Kecskemét gazdasági programjához. I. Helyzetértékelés MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete Adalékok Kecskemét gazdasági programjához I. Helyzetértékelés Kecskemét 2005 Készült a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Beled Város Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Beled Város Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Beled Város Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatás... 4 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM 2007HU161PO003 2007-2013 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 1.1 A régió általános jellemzői...

Részletesebben