A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSAI"

Átírás

1 A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSAI Bajkó Attila II. évfolyam, pénzügy és számvitel szak Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Kaposvár Pénzügyi és Közgazdaságtan Tanszék Konzulens: Dr. Parádi Dolgos Anett, egyetemi tanársegéd Összefoglalás: A dolgozatomban a bevallók számának, a különböző típusú jövedelmeknek, valamint ezek adóalapjának, adójának, az adóterheknek és a minimálbér változásának vizsgálatával foglalkoztam országosan 2003-as évről a 2005-s évre valamint, hogy ezek milyen hatások idézték elő. Ennek elemzésére statisztikai módszereket alkalmaztam (korreláció-analízis, viszonyszámok), de dolgozatomban csak azokat az eredményeket emeltem ki amelyek szignifikánsak. A munkáltatóval elszámolók és a bevallók száma csökkent, ennek ellenére a bevallott jövedelmek növekedtek és az összevont adóalap is emelkedett, amiből következik, hogy az adóbevételek is növekedtek. A személyi jövedelemadó háromról két kulcsosra való változása eredményezte valamint az eltolódott jövedelemhatárok és a vállalkozások számának növekedése, a minimálbér emelkedése is kihatott az adóbevételek emelkedésére úgy, hogy mind az adó fizetők száma mind az adóterhelés és az adókedvezmények csökkentek. Bevezetés A téma időszerűségét igazolja, hogy az adók a költségvetés legnagyobb bevételei forrásai szerepe a gazdasági növekedésben az elmúlt néhány év során a korábbiakhoz képest felerősödött. Egyes adók mértékének csökkentése vagy növelése, azok struktúrájának módosítása jelenleg relatíve fontos szerepet játszik egy adott ország gazdasági folyamatainak, versenyképességének alakításában. A személyi jövedelemadó a fejlett országok mindegyikében jelentős bevételi forrása a költségvetésnek, intenzívebb befolyással van az egyénekre, mint más adók. Nem csoda, hogy minden országban elsőrendű politikai téma; a gyakran hangoztatott adóreform-követelések leginkább erre az adóra koncentrálódnak. Dolgozatom célja megvizsgálni, hogy az szja bevallások és apeh országos adatközlése alapján, milyen összefüggéseket vagy okokat találok az adó bevételek növekedésére. Szakirodalmi áttekintés Az adók szükségessége ma már vitathatatlan, hiszen a nemzetgazdaságok központi irányítása nagyrészt ezek segítségével látja el stabilizációs és allokációs feladatait. A magánszemélyek alkotmányos kötelezettségei közé tartozik, hogy a jövedelmükből hozzájáruljanak a közterhek viseléséhez, ami gyakorlatilag a jövedelemadó révén valósul meg (Tétényi, 1997). A személyi jövedelemadó egyik alapvető jellemzője a progresszivitás, ami azt jelenti, hogy a magasabb jövedelemmel rendelkezőknek nem csupán több adót kell befizetniük az államkasszába, hanem jövedelmük nagyobb hányadát kell adóként leróniuk (Stiglitz, 2000). A magánszemélyek jövedelemadójából származó állami bevételek arányának növelése, nem feltétlenül általános adókulcsnöveléssel, hanem inkább az adóalapok szélesítésével és/vagy differenciált adómérték-rendszer alkalmazásával, illetve az indokolatlan kedvezmények 1

2 leépítésével érendő el. A jövedelem-színvonal általános emelkedése egyébként automatikusan is növekvő adóbevételeket eredményez. A fejlettebb országokban ennek az adónemnek a részaránya 10 százalékponttal magasabb, ami egyrészt a magasabb maximális adókulcsokkal, másrészt a magasabb átlagjövedelmi szinttel magyarázható. Ennek ellenére hazánkban egy fizikai munkavállaló elkölthető jövedelme alacsonyabb, mint a fejlett országokban (Galántainé, 2005). Anyag és módszer Vizsgálataimat szekunder adatokra alapozom, melyek több forrásból származnak. A statisztikai elemzések kiinduló pontjait képező alapadatok az Adó és Pénzügy Ellenőrzési Hivatal és a magyar KSH kiadványai, továbbá az Internet adatgyűjteményeiből származnak. Az alapadatok feldolgozásának, elemzésének célja, a bennük rejlő szabályszerűségek, s különösen a furcsaságok feltárása - többnyire grafikus ábrázolás útján (Hunyadi et al., 1996). Szükségem volt olyan mutatószámokra, amelyek tovább tömörítik a sokaság valamennyi elemének közös tulajdonságát. Ilyen mutatószámok a középértékek, amelyek önmagukban is összefoglaló jellegűek, mivel egyetlen számmal minősítik, valamely társadalmi vagy gazdasági állapotot (Kiss, 2002). A leíró statisztikai rész még nem meríti ki a sokaság bonyolult szövevényeinek vizsgálatát, hisz fontos, hogy a változók között egy sokrétűbb kapcsolatrendszert definiáljak. A mutatók viszonyának feltárásához korrelációszámítást végeztem, mely megmutatja a tényezők közötti kapcsolat szorosságát és egymásra-utaltságát (Szűcs, 2002). Eredmények és értékelésük (ábrákkal és táblázatokkal) Személyi jövedelemadó változásoknak köszönhetően 2003-ról 2005-re három kulcsosról két kulcsos számításra változott. A változás menete 2003-ban forint határig 20%-os adókulcs terhelte a jövedelmeket, és közötti jövedelmet már 30% és az e feletti bevételeket pedig 40% SZJA sújtotta. Ez 2004-ben változott, de még mindig maradt a három kulcsos progresszív adóztatás, számszerűsítve felemelték az alsó adókulcs jövedelem határát forintra, melyet 18%-os adóval sújtottak, és forint jövedelmet 2004-hez képest 4%-kal kevesebb adó terhelt, melynek a mértéke így 26%, a forint feletti jövedelmet pedig 38%-os adókulccsal adóztatták. A személyi jövedelemadó számításában fordulópont 2005-ben jött el amikor is a középső adókulcsot eltörölték ezáltal egyszerűbbé tették az SZJA számítását. Melynek célja az adóbevételek növekedése az adózási bázis bővítése, de mindez az adó bevételek szintjének változatlanság esetleg növelése mellett. A következménye immáron kétkulcsossá vált adónemnek, hogy felemelt forintos bevétel határig 18%, e jövedelemszint felett viszont 38%-os adókulccsal adóztatták a megszerzett jövedelmet. Összességében a három kulcsosról két kulcsos adóztatásra való átállás az átlagos jövedelműeknek volt előnyös mivel megszűntették a második 2003-ban 30% 2004-ben pedig 26%-os adókulcsot, akik ebből az adókulcsból az alacsonyabb kulcsba kerültek. Az elemzést több szempontból közelítettem meg. Vizsgáltam: a bevallók, munkáltatóval elszámolók számának; a jövedelmek; az összevont adó mértékének; az adó alapjának; az adókedvezményeknek; az adóterheléseknek valamint a minimálbérnek az alakulását. Elkülönülten adózó jövedelem és egy főre jutó fizetendő adó változását 2003-as bázishoz viszonyítottam. 2

3 A minimálbér alakulásának változása évek között 1. táblázat év havi összeg, Ft A minimálbér a bruttó átlagkereset %-ában január , január , január Forrás: KSH, alapján saját szerkesztés Bevallók száma országosan összesen minimálisan 2,2%-kal csökkent ennek ellenére 2003-hoz képest az összevonás alá eső jövedelem és ebből a munkaviszonyból származó jövedelem 16,69%-kal nőtt a bázis évhez viszonyítva, ami a korreláció analízis elvégzése után pozitív (0,924) kapcsolatot mutatott. A kapcsolat a bevallók számának minimális csökkenése és a munkaviszonyból származó jövedelmek nagymértékű növekedése között tehát szignifikánsan igen szoros kapcsolat mutatható ki a bázis évhez viszonyítva. Ez a jövedelemszint növekedéssel magyarázható. Magyarországon 2003-ról 2005-re a jövedelmek átlagosan 13,5%-kal nőttek, ez a jövedelemnövekedés a minimálbér növekedésének tulajdonítható nagy részben, hiszen bázis időszakhoz viszonyítva a minimál bérek is 14%-kal nőttek. Az összevont adóalap is szintén nőtt 16,03%-kal, ami magyarázható a megszerzett jövedelmek növekedésével, hiszen a minimálbér emelésével nőnek az adóalapok is,de az összevont adóalap adója ennek ellenére 2003-hoz viszonyítva alig változott, ami arra utalhat, hogy a munkavállalók minimálbérre vagy egy kicsivel feletti jövedelem szintre vannak bejelentve. A személyi jövedelemadót csökkentő kedvezmények aránya 19,7%-kal csökkent, a háromkulcsos adóztatásról való lemondás és a két kulcsos adóztatásra való átállás az összjövedelmet terhelő adó tekintetében csupán 9,6%-os növekedés mutatott. Adót fizetők száma 2003-ról fokozatosan 7,1%-kal csökkent. Az összes bevallott jövedelem bázisévhez viszonyítva 14,4%-kal nőtt. Észrevehető,hogy az adófizetők száma, valamint a különböző jogon igénybevett adókedvezmények is nagy mértékben csökkentek, de a fizetendő adó bevételek ennek ellenére nőttek 11,2%-kal. A mutatók közötti kapcsolat további vizsgálata után már nem csak viszonyszámokat tudtam elemezni, hanem már a két ismérv közötti kapcsolatot is meg lehetett állapítani. Ezek alapján, a bevallók számának alakulása 2003-ról 2005-re ugyan csökkent, de az összevonás alá eső jövedelem szintén ebben az időszakban jelentősen nőtt, ami valószínűsíthetően a minimálbér növekedésének tudható be. A két ismérv között szoros és szignifikáns eredményt kaptam. A bevallók száma és az összevont adóalap valamint az összevont adóalap adója között is szoros szignifikáns összefüggés figyelhető meg, annak ellenére, hogy a bevallók száma kis mértékben csökkent, de az összevont adóalap viszont aránylag nagy mértékben nőtt. Ezt a növekedést valószínűleg a két kulcsos adóra való átállás okozta, mivel a középső sávot eltörölték, ami hozta magával, hogy az alsó adókulcs jövedelemhatárát ezzel együtt felemeljék forintról forintra. Az alábbi (2. számú) táblázatból láthatjuk, hogy Ft feletti jövedelmek aránya növekedett, amelyeknek következtében a 38%-os sávba eső jövedelmek adóbevételei is emelkedtek. Mivel a magasabb jövedelemmel rendelkezők aránya nőtt, ez hozhatta magával az adóalap és az összevont adóalap adójának emelkedését is. Ami magyarázza, hogy a bevallók számának minimális csökkenése ellenére miért nőttek mégis jelentős mértékben a személyi jövedelemadó bevételek a bázis évhez viszonyítva. 3

4 2. táblázat Magyarországon az összevonás alá eső jövedelem sávos megoszlásának változása Összevonás alá eső jövedelem sávos megoszlása év év 2003=100% ezer Ft közötti arány (%) 4,19 3,00 71, ezer Ft közötti arány (%) 18,65 15,41 82, ezer Ft közötti arány (%) 16,20 14,13 87, ezer Ft közötti arány (%) 13,02 12,31 94, ezer Ft közötti arány (%) 26,15 28,25 108, ezer Ft feletti arány (%) 21,79 26,91 123,50 Forrás: APEH, alapján saját szerkesztés Az adókedvezmények Magyarországon bázis évről 2005-re viszonylag nagymértékben csökkentek, így az adót csökkentő kedvezmények és az adóhoz viszonyított adókedvezmények is átlagosan 19%-kal csökkenő tendenciát mutattak. Ami felfogható egy passzív adó emelésnek is. Az adó csökkentő kedvezmények adóhoz viszonyított arányának a csökkenése szoros szignifikáns kapcsolatot mutat az önálló tevékenységből származó jövedelmekkel, amely nem más mint pl.: egyéni vállalkozásból, őstermelői tevékenységből megszerzett jövedelem, ami pedig hazánkban 2003 és 2005 között 0,68%-os növekedést mutatott. Az adót fizetők száma szoros kapcsolatban áll mind az összevont adóalappal és az összevont adóalap adójával, miközben az adó fizetők számára mintegy 7%-os csökkenés volt jellemző. Ennek ellenére az összevont adóalap jelentős mértékben nőtt, de az összevont adóalap adója 2003 és 2005 között szinte stagnált. Valamint a fizetendő adó és az összevont adó alapja között is szoros szignifikáns kapcsolat adódik. A fizetendő adó bázis évhez képest 11,2%-os növekedést mutatott. Az elkülönülten adózók jövedelmére is szintén stagnálás volt a jellemző, viszont az elkülönülten adózók jövedelem adója nagymértékben megnőtt. Az összes jövedelem 14%-os növekedése és az adót fizetők számának csökkenése között közepes szintén szignifikáns összefüggés figyelhető meg. A munkáltatóval elszámolók számának csökkenés betudható annak, hogy a vállalkozások száma 2000-től gyors ütemben növekedett majd 2004-től minimálisan csökkent azon vállalkozások száma, amelyek kevés embert Forrás: KSH, alapján saját szerkesztés 1. ábra: A vállalkozások számának alakulása 4

5 foglalkoztattak. Továbbá az egy adófizetőre jutó fizetendő adó is növekedést mutatott a bázis évhez viszonyítva (18,55%). A minimálbér változása és az egy főre jutó fizetendő adó közötti statisztikai elemzés után megállapítható, hogy igen szoros kapcsolatban állnak. A pearson-féle korrelációs együtthatójuk (r=1) így megállapíthatóan függvényszerű/funkcionális kapcsolat van a két ismérv között mindez 1,7%-os szignifikancia szint mellett. Következtetések A személyi jövedelemadó változása a bevallók számának alakulása, a jövedelem megoszlásának és az adóbevételek változásának vizsgálat után arra a következtetésre jutottam, hogy az adóbevételek növekedésének hátterében az SZJA három kulcsosról két kulcsosra való változásának, jövedelem sáv határainak eltolódása és a jövedelmek megoszlásának változása áll. Miszerint jelentős mértékben nőttek a forint feletti jövedelmek 2003 és 2005 közötti időszakban, amely jövedelemszintet az állam nagyobb adókulcsokkal súlyt. Az adóbevételek növekedéséhez nagymértékben hozzájárult még az adókedvezmények aránylag nagymértékű visszavonása, amely ebben az esetben közvetve plusz bevételt eredményezett az államnak mivel szűkítette a kedvezmények körét. Az elkülönülten adózó jövedelmek elhanyagolható mértékben nőttek, de az elkülönülten adózó jövedelem adója rendkívüli mértékben a bázis évhez képest 32,14%-kal. Ami a vállalkozások számának növekedésének tudható be. Összességében tehát a háromról kettő adókulcsos személyi jövedelemadó változása, a minimálbér és vállalkozások számának növekedése az adókedvezmények csökkentése összefüggéseiben a befizetett adó mértékét aránylag nagymértékben növelte, annak ellenére, hogy a bevallók száma csökkent. A változók közötti kapcsolatok bizonyították, hogy a személyi jövedelemadó rendszerének egyszerűsítése 2005-ig csak részben valósult meg, de a bevétel növekedését, nem az EU-s elvárásoknak és célkitűzéseknek megfelelően adózási bázis szélesítésével, azaz a bevallók számának növelésével, hanem adózási sávok eltolásával érték el. Irodalomjegyzék: 1. Stiglitz, J. E: (2000): A kormányzati szektor gazdaságtana, KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti kiadó Kft, pp Galántainé Máté Zs. (2005): Adóverseny az Európai Unióban. Hitelintézeti Szemle, szám pp Hunyadi L. et al.. (1996): Statisztika. Aula kiadó, Budapest 4. Kiss K. (2002): Középértékek. In: Szűcs, I.: Alkalmazott statisztika, Agroinform Kiadó és Nyomda Kft. Budapest, pp Szűcs I. (2002): Alkalmazott statisztika, Agroinform Kiadó, Budapest 6. Tétényi V.(1997): Pénzügyi és vállalkozás-finanszírozási ismeretek, Perfekt Kiadó, pp

6 FIZADÓ MINBÉR EADÓFIZ OSSZJOV AKEDAVIS 1. sz. melléklet FIZADÓ MINBÉR EADÓFIZ OSSZJOV AKEDAVIS Pearson 1,000,985,989,998 -,850 Sig. (2-tailed),,111,094,036,353 Pearson,985 1,000 1,000,993 -,929 Sig. (2-tailed),111,,017,075,242 Pearson,989 1,000 1,000,996 -,919 Sig. (2-tailed),094,017,,058,259 Pearson,998,993,996 1,000 -,879 Sig. (2-tailed),036,075,058,,317 Pearson -,850 -,929 -,919 -,879 1,000 Sig. (2-tailed),353,242,259,317, s * is significant at the 0.05 level (2-tailed). 6

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ A magyar adórendszer és annak mezőgazdasági egyéni vállalkozókra gyakorolt hatása az Észak-alföldi Régióban Doktori (PhD)

Részletesebben

A MAGYAR GYÓGYSZERIPARBAN TEVÉKENYKEDŐ VÁLLALATOK PÉNZÜGYI TELJESÍTMÉNYÉNEK ELEMZÉSE

A MAGYAR GYÓGYSZERIPARBAN TEVÉKENYKEDŐ VÁLLALATOK PÉNZÜGYI TELJESÍTMÉNYÉNEK ELEMZÉSE A MAGYAR GYÓGYSZERIPARBAN TEVÉKENYKEDŐ VÁLLALATOK PÉNZÜGYI TELJESÍTMÉNYÉNEK ELEMZÉSE Bajkó Attila III. évfolyam, pénzügy és számvitel (BSc) szak Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Kaposvár Pénzügy-

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ADÓTERHÉNEK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON (2000-2010) 2

MEZŐGAZDASÁGI EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ADÓTERHÉNEK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON (2000-2010) 2 Gáspár Andrea 1 Szolnoki Tudományos Közlemények XVIII. Szolnok, 2014 MEZŐGAZDASÁGI EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ADÓTERHÉNEK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON (2000-2010) 2 A magyar mezőgazdasági termelés szervezeti, gazdálkodási

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Gödöllő. Doktori (PhD) értekezés

Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Gödöllő. Doktori (PhD) értekezés Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Gödöllő Doktori (PhD) értekezés A magyar adórendszer és annak mezőgazdasági egyéni vállalkozókra gyakorolt hatása az Észak-alföldi

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM AZ ADÓK VERSENYKÉPESSÉGRE SÉGRE GYAKOROLT HATÁSA AZ EURÓPAI UNIÓBAN

SZENT ISTVÁN EGYETEM AZ ADÓK VERSENYKÉPESSÉGRE SÉGRE GYAKOROLT HATÁSA AZ EURÓPAI UNIÓBAN SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ AZ ADÓK VERSENYKÉPESSÉGRE SÉGRE GYAKOROLT HATÁSA AZ EURÓPAI UNIÓBAN DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: VÖRÖS GYULA

Részletesebben

Mez gazdasági egyéni vállalkozók adóterhének alakulása Magyarországon (2000 2010)

Mez gazdasági egyéni vállalkozók adóterhének alakulása Magyarországon (2000 2010) 522 GAZDÁLKODÁS 56. ÉVFOLYAM 6. SZÁM, 2012 Mez gazdasági egyéni vállalkozók adóterhének alakulása Magyarországon (2000 2010) GÁSPÁR ANDREA Kulcsszavak: adóztatás, adóterhelés, változás, gazdasági hatás.

Részletesebben

APEH Közép-magyarországi Regionális Főigazgatósága Tervezési és Elemzési Főosztály Adóstatisztikai Osztály ELEMZÉS

APEH Közép-magyarországi Regionális Főigazgatósága Tervezési és Elemzési Főosztály Adóstatisztikai Osztály ELEMZÉS APEH Közép-magyarországi Regionális Főigazgatósága Tervezési és Elemzési Főosztály Adóstatisztikai Osztály ELEMZÉS a Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság illetékességébe tartozó adóalanyok 2009.

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Számvitel és Statisztika Tanszék Doktori Iskola Vezetője: DR. KEREKES SÁNDOR egyetemi tanár Témavezető: BOKORNÉ DR. KITANICS TÜNDE

Részletesebben

Társasági adó, SZJA és EVA bevallások tapasztalatai

Társasági adó, SZJA és EVA bevallások tapasztalatai Társasági adó, SZJA és EVA bevallások tapasztalatai NAV sajtótájékoztató háttéranyag Budapest, 2011. szeptember 13. NAV sajtótájékoztató háttéranyag - Budapest, 2011. szeptember 13. TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT KÜLGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS SZAKIRÁNY

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT KÜLGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS SZAKIRÁNY BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT KÜLGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS SZAKIRÁNY SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓZÁS MAGYARORSZÁGON AZ EGYKULCSOS SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar

Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar AZ EURÓPAI UNIÓBAN ALKALMAZOTT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ RENDSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MAGYAR SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ RENDSZERRE

Részletesebben

ADÓZÁS, 1988 1996 DR. ÉKES ILDIKÓ

ADÓZÁS, 1988 1996 DR. ÉKES ILDIKÓ STATISZTIKAI ELEMZÉSEK ADÓZÁS, 1988 1996 Magyarországon hosszú szünet után 1988-ban ismét bevezették a lakosság széles körét érintő személyi jövedelemadót (SZJA). Ezzel együtt a nálunk általános forgalmi

Részletesebben

KAPOSVÁRI EGYETEM. GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Számvitel és Statisztika Tanszék. Doktori Iskola Vezetője: DR. KEREKES SÁNDOR. egyetemi tanár.

KAPOSVÁRI EGYETEM. GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Számvitel és Statisztika Tanszék. Doktori Iskola Vezetője: DR. KEREKES SÁNDOR. egyetemi tanár. KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Számvitel és Statisztika Tanszék Doktori Iskola Vezetője: DR. KEREKES SÁNDOR egyetemi tanár Témavezető: BOKORNÉ DR. KITANICS TÜNDE főiskolai docens AZ EGYKULCSOS

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS AMBRUS RITA ANNA Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2012. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ RENDSZER ÁTTEKINTÉSE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ADÓKEDVEZMÉNYEK HATÁSÁRA Értekezés doktori (PhD)

Részletesebben

Hatékonyság és arbitrázslehetőségek a magyar adórendszerben

Hatékonyság és arbitrázslehetőségek a magyar adórendszerben III. évfolyam (2008) 1. szám 79 106. oldal http://www.kormanyzas.hu Hatékonyság és arbitrázslehetőségek a magyar adórendszerben Bakos Péter, Bíró Anikó, Elek Péter és Scharle Ágota A tanulmány kiindulópontja,

Részletesebben

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓKAT ÉRINTŐ ADÓVÁLTOZÁSOK, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓZÁST VÁLASZTÓKRA

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓKAT ÉRINTŐ ADÓVÁLTOZÁSOK, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓZÁST VÁLASZTÓKRA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT NEMZETKÖZI ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓKAT ÉRINTŐ ADÓVÁLTOZÁSOK, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ

Részletesebben

A magyar adórendszer nemzetközi összehasonlításban, különös tekintettel a gazdasági válságra adott válaszra

A magyar adórendszer nemzetközi összehasonlításban, különös tekintettel a gazdasági válságra adott válaszra A magyar adórendszer nemzetközi összehasonlításban, különös tekintettel a gazdasági válságra adott válaszra BOZSIK Sándor Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar pzbozsi@uni-miskolc.hu A globális pénzügyi

Részletesebben

Társasági adó, SZJA és EVA bevallások, az 1+1%-os felajánlások tapasztalatai

Társasági adó, SZJA és EVA bevallások, az 1+1%-os felajánlások tapasztalatai Társasági adó, SZJA és EVA bevallások, az 1+1%-os felajánlások tapasztalatai Dr. Varga Árpád elnökhelyettes Budapest, 2010. szeptember 14. 1 A társasági adó bevallást benyújtó vállalkozások 2009. évi adózásának

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÖSSZEFÜGGÉSEI

CIVIL SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÖSSZEFÜGGÉSEI CIVIL SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÖSSZEFÜGGÉSEI Kákai László I. Előzmények A társadalmi életben kimagasló jelentősége van a civil társadalom szerveződéseinek, azok száma, gyarapodásának és terjedésének a településhálózat

Részletesebben

TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ADÓZÁSI KÖRNYEZETE ÉS ADÓTERHE- LÉSE AZ ÉLELMISZERGAZDASÁGBAN. MOLNÁR BARNA dr. GODA MÁTYÁS dr.

TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ADÓZÁSI KÖRNYEZETE ÉS ADÓTERHE- LÉSE AZ ÉLELMISZERGAZDASÁGBAN. MOLNÁR BARNA dr. GODA MÁTYÁS dr. TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ADÓZÁSI KÖRNYEZETE ÉS ADÓTERHE- LÉSE AZ ÉLELMISZERGAZDASÁGBAN MOLNÁR BARNA dr. GODA MÁTYÁS dr. Kulcsszavak: adózási alapelvek, adóverseny, társasági adó, adóteher, adókedvezmények.

Részletesebben

Az adóoptimalizálástól az optimális adóig - az első lépés Adóelkerülés és a magyar adórendszer MUNKAANYAG 1. Krekó Judit és P.

Az adóoptimalizálástól az optimális adóig - az első lépés Adóelkerülés és a magyar adórendszer MUNKAANYAG 1. Krekó Judit és P. Az adóoptimalizálástól az optimális adóig - az első lépés Adóelkerülés és a magyar adórendszer MUNKAANYAG 1 Krekó Judit és P. Kiss Gábor 1 A munkaanyag a szerzők véleményét tükrözi, és nem feltétlenül

Részletesebben

Csőke István Máté A hazai mikro-, kis- és középvállalkozások adórendszerének vizsgálata avagy egy nehezen adóztatható csoport?

Csőke István Máté A hazai mikro-, kis- és középvállalkozások adórendszerének vizsgálata avagy egy nehezen adóztatható csoport? Csőke István Máté A hazai mikro-, kis- és középvállalkozások adórendszerének vizsgálata avagy egy nehezen adóztatható csoport? Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Az adórendszer elméleti megközelítésben...

Részletesebben

T/581/32 Becslés a T/581. számú törvényjavaslat külső tételeket érintő költségvetési hatásairól

T/581/32 Becslés a T/581. számú törvényjavaslat külső tételeket érintő költségvetési hatásairól T/581/32 Becslés a T/581. számú törvényjavaslat külső tételeket érintő költségvetési hatásairól 2010. július 7. 1. Vezetői összefoglaló A Költségvetési Tanács a takarékos állami gazdálkodásról és a költségvetési

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK MAGYARORSZÁGON, 1992 1997

VÁLLALKOZÁSOK MAGYARORSZÁGON, 1992 1997 STATISZTIKAI ELEMZÉSEK VÁLLALKOZÁSOK MAGYARORSZÁGON, 1992 1997 A KSH Gazdaságelemzési és Informatikai Intézete (ECOSTAT) egy évtizede folytat kutatásokat a magyarországi vállalkozások tevékenységéről.

Részletesebben

Adóelkerülés és a magyar adórendszer

Adóelkerülés és a magyar adórendszer MNB-tanulmányok 65. Krekó Judit P. Kiss Gábor: Adóelkerülés és a magyar adórendszer 2007. szeptember 12. A munkaanyag a szerzők véleményét tükrözi, és nem feltétlenül esik egybe az MNB hivatalos véleményével.

Részletesebben

AZ ADÓSZERKEZET ÁTALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON 2010-TŐL

AZ ADÓSZERKEZET ÁTALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON 2010-TŐL CSOMÓS BALÁZS P. KISS GÁBOR AZ ADÓSZERKEZET ÁTALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON 2010-TŐL A magyar adórendszer jelentős változásokon ment keresztül az elmúlt években. A munkát terhelő adók súlya 3,3 százalékponttal

Részletesebben

Az adóadminisztráció eredményessége és a rejtett gazdaság

Az adóadminisztráció eredményessége és a rejtett gazdaság Közgazdasági Szemle, XLVIII. évf., 21. március (219 243. o.) SEMJÉN ANDRÁS Az adóadminisztráció eredményessége és a rejtett gazdaság Korábbi empirikus vizsgálatok a rejtett gazdaság visszaszorulására és

Részletesebben

Adózás az Európai Unióban*

Adózás az Európai Unióban* 2010/100 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 100. szám 2010. szeptember 24. Adózás az Európai Unióban* A tartalomból 1 Bevezetés 2 A) Az adóbevételek megoszlása a teherviselés

Részletesebben

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK BANKI FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE MAGYARORSZÁGON

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK BANKI FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE MAGYARORSZÁGON A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK BANKI FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE MAGYARORSZÁGON Kovács Kitti V. évfolyam, közgazdász-gazdálkodási szak Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Kaposvár Pénzügy- és Közgazdaságtan

Részletesebben

Foglalkoztatásösztönző adókedvezmények a magyar munkaerőpiacon

Foglalkoztatásösztönző adókedvezmények a magyar munkaerőpiacon Svraka András Szabó István Hudecz Viktor Foglalkoztatásösztönző adókedvezmények a magyar munkaerőpiacon Összefogalaló: Az aktivitási ráta Magyarországon és Közép-Európa országainak jelentős részében elmarad

Részletesebben