I. AZ ELŐZŐ TUDOMÁNYOS FOKOZAT MEGSZERZÉSE ELŐTTI PUBLIKÁCIÓK ( )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. AZ ELŐZŐ TUDOMÁNYOS FOKOZAT MEGSZERZÉSE ELŐTTI PUBLIKÁCIÓK (1982-1990.)"

Átírás

1 FONTOSABB PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE I. AZ ELŐZŐ TUDOMÁNYOS FOKOZAT MEGSZERZÉSE ELŐTTI PUBLIKÁCIÓK ( ) I. A. MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK: I. A. 1. ÖNÁLLÓ TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATCIKKEK KATEGÓRIA 1. A (1987) Konjunktúraalakulás és világgazdasági változások a fejlett tőkés országokban. Közgazdasági Szemle, 1987/1, (70-84.) 2. B (1982c) Simai Mihály: A fejődő országok és a gazdasági dekolonizáció. (könyvismertetés) Külgazdaság, 1982/11 (76-80) 3. A (1984c) William Diebold: Nemzetközi iparpolitika. (könyvismertetés) Közgazdasági Szemle,1984/március ( ) 4. B (1986) Az USA szövetségi kormányának költségvetési politikája. Külpolitika, 1986/1 (48-63) 5. B (1984a) Világrend, világgazdasági válság, Külpolitika, 1984/2 ( ) 6. B (1984f) Iparági perspektívák a francia gazdaságban. Külgazdaság, 1984/7 (55-67) 7. B (1983c) A francia gazdaság érdekei és az EK. Külpolitika, 1983/4 (45-62.) 8. B (1982b) Az amerikai gazdaság és a nemzetközi munkamegosztásból származó előnyök. Külgazdaság, 1982/12 (28-41.) 9. C (1983b) Nemzetközi fejlesztésfinanszírozás a III. ENSZ-fejlesztési évtized elején. Pénzügyi Szemle, XVIII. évf. / C (1984b) Rendszerelmélet és világgazdaság. Valóság, 1984/8 (1-15.) 11. D (1984d) Változó K+F prioritások az USA gazdaságában: áttekintés az évi K+F költségvetésről. Bp., OMKDK Kiadványok, No D (1985) Integrált fejlődés-orientált oktatás és nevelés (IFEON). Egyetemi Szemle, 1985/2 ( ) 13. D (1984g) Iparági átalakulások Franciaországban. Iparpolitikai Tájékoztató, 1984/8 (25-32.) 14. D (1984h) A francia ipar versenyképessége és a K+F erőfeszítések nemzetközi összehasonlításban. Iparpolitikai Tájékoztató, 1984/2 (30-37.) 15. D (1984i) Gazdaságfejlődés és környezetszennyezés a fejlett tőkés országokban : Egyesült Királyság. MTA Dunántúli Tudományos Intézet Közleményei, (15-55.) 16. D (1983d) Az 1970-es évek tőkés világgazdasági válságának jobb megértéséért: adalékok a francia gazdaságfejlődés példáján. Rudas László pályázat, díjnyertes munka; Budapest, (MKKE) (77 oldal), rövidített változat: Egyetemi Szemle 1983/4. sz. ( )

2 I. A. 2. TÁRSSZERZŐS RÉSZEK SZAKKÖNYVEKBEN 17. (1990d) Vállalati finanszírozás az USA-ban: az 1987-es New York-i tőzsdekrach technikai és történelmi tanulságai, In: Bácskai T. /szerk./: Tőkepiacok és tőzsdék. Magyar Tőzsdealapítvány, Budapest. ( ) 18. (1984e) Rendszerelmélet világrendszer - világgazdaság (kísérlet a tőkés világgazdaság válsága rendszerelméleti megközelítésére). Rudas László pályázat, díjazott munkák. Bp. MKKE ( ) 19. (1984j) Franciaország, In: Nyilas József (szerk.): Korunk Világgazdasága, II. kötet. Fejlett tőkés országok. KJK, Budapest, ( ) 20. (1982d) Iparpolitikák a fejlett országokban, In: Dobozi István (szerk.): Követendő gazdaságpolitikánk, teendőink és feladataink. MTA VKI., Budapest. ( ) I. B. IDEGEN NYELVŰ REFERÁLT PUBLIKÁCIÓK KATEGÓRIA 21. B (1991) Stabilization Policy Recipes and Realities: Hungary, Southwestern Journal of Economic Abstracts, Vol. 12, No. 1, 1991 (71-75) 22. A (1990a) Reforms Under Pressure, The Case of Hungary, Eastern European Quarterly, March, 1990, XXIV, No. 1 (65-100) 23. A (1990b) Baldwin R.: Trade Policy in a Changing World Economy, Southern Economic Journal, April 1990 (comment and review) ( ) 24. B (1990c) The Third Wave of Economic Reforms in Hungary, Paper presented at the Conference on th Century Europe, Sarasota, Florida, March 1990, New College, Papers and Proceedings ( ) 25. A (1988) Changing Positions of U.S. Exporters of Manufactures: High-Technology Trade, The Journal of Economics, Vol. XIV (94-109) 26. A (1983e) Mihály Simai: Developing Countries and Economic Decolonosation. (bookreview) Acta Oeconomica, 1983 II. AZ ELŐZŐ TUDOMÁNYOS FOKOZAT UTÁNI PUBLIKÁCIÓK ( ) II. A. MAGYAR NYELVŰ II. A. 1. ÖNÁLLÓ SZAKKÖNYVEK, MONOGRÁFIÁK 27. (2011) Világgazdasági folyamatok és pénzügyi liberalizáció, , BCE, BP. 28. (2007) Globalizáció és nemzeti piacok, liberális felfogások. Napvilág Kiadó, Budapest, 250 oldal, lektorálta: Csáki György, Doc. Habil 29. (2003) Kapitalizmus felülnézetből, a piacok és a természet logikája (világgazdasági tanulmányok), AULA Kiadó, Budapest, 530 oldal, /lektorálta: Kozma Ferenc, DSc/.

3 II. A. 2. ÖNÁLLÓ FOLYÓIRATCIKKEK KATEGÓRIA 30. B Magas I. (2011) Konjunktúraingadozások az USA-ban, , értelmezési nehézségek, Köz-Gazdaság Tudományos Füzetek,VI évf. 4.szám október, (megjelenés alatt). 31. A Magas I.(2011) Vissza a jövőből, Muraközy L. /szerk/: 20 év múlva vissza jövőbe, BP Akadémiai kiadó, Közgazdasági Szemle, LVIII. évf. júl. aug- ( ), könyvajánló, 32. B Magas I. (2011) Pénzügyi liberalizáció, a nemzeti alkalmazkodás dilemmái, Pénzügyi Szemle, LVI évf. 2. ( ). 33. B Magas I. (2009a) Ciklikusság és válságok az amerikai gazdaságban, , adalékok a válságanatómiához, Pénzügyi Szemle 2009/2-3.( ) 34. A Magas I. (2009b) Válságtanulságok, az előrejelzés nehézségei, Magyar Tudomány, ( ) 35. C Magas I. (2009c) Kapitalizmusok- válságok értelmezések, Egyenlítő 8-9 (20-28.) 8, (8-16) 36. A Magas I. (2008) Megtakarítások és külső finanszírozás az USA-ban, A jelzálogpiaci válság héttere ( ), Közgazdasági Szemle, LV évf. November. ( ) 37. B (2005a) A pénzügyi integráció hatásai a fejlett és a fejlődő országokban között. Külgazdaság, XLIX évf./ 9. (26-48.) 38. B (2001b) Az EU bővítése a nemzetközi tényezőáramlás tükrében: néhány elméleti megfontolás. Külgazdaság, május (4-20.) 39. B (2000e) A globális tőkeáramlás és a feltörekvő piacok: Magyarország. Vezetéstudomány, 5. szám, május (29-42.) 40. B (1996a) Gazdasági stabilizáció és növekedés dilemmája egy eladósodott nyitott gazdaságban, Külgazdaság, március (21-34.) 41. B (1996b) Külkereskedelem-és iparpolitika stratégiai iparokban: a vezető ipari államok tapasztalata. Külgazdaság, május (52-62.) 42. D (2002) Ezredvégi világgazdaság a globalizáció egy sajátos felfogása. Társadalom és Gazdaság, XXII évf. (24-49.) II. A. 3. ÖNÁLLÓ RÉSZEK SZAKKÖNYVEKBEN 43. Magas I. (2010a) Az amerikai gazdaság és változó világgazdasági szerepei, In:Benczes I.- Kutasi G.- Kengyel Á. /szerk./ : Erőközpontok és régiók a világgazdaságban, Akadémiai Kiadó BP. ( ) 44. Magas I. (2010b) Világgazdasági válságok és kapitalizmusértelmezések, In: Magas I.- Kutasi G. /szerk./- Változó Világgazdaság - Globális kormányzás- Vállalati Nemzetköziesedés, BCE Budapest ( 52-68)

4 45. Magas I. (2009a) Világgazdasági folyamatok és rendszerszemlélet, In: Miszlivetz F. /szerk./ Eredeti Válságfelhalmozás, Savaria University Press MTA Politikatudományi Intézete, Szombathely-Budapest, (97-124). 46. (2009b) A válság oldalszelén, In: Hankiss E. Heltai P. /szerk./ Mit kezdjünk a magyar válsággal, Médiavilág Kiadó, az Új Reformkor 3. kötete. BP, ( ). 47. (2009c) Különös komplexitás a nemzetközi gazdasági folyamatokban, In: Magas I. /szerk./ Világgazdasági Válság , Diagnózisok és kezelések, (75-104). 48. (2009d) Ciklikusság és válságkezelés az amerikai gazdaságban, , In: Magas I. /szerk./ Világgazdasági Válság Diagnózisok és kezelések, ( ). 49. (2009e) Pénzügyi globalizáció (nyitás) hatásai a fejlődő országokban, In: Simon I. (szerk.) Tanulmányok nagy Tibor Tiszteletére, Liber Amicorum, Szent István Társulat, Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Budapest ( ). 50. (2008b) Magyarország 4 éve az Európai Unió erős gravitációjában: Új mentalitások és szabályok, In: Blahó /szerk.: Nemzetgazdaság Integráció Világgazdaság, BP. BCE, Világgazdasági Tanszék kiadványa, ( ). 51. (2006a) Piaci elégtelenségek és állami beavatkozás: régi és új szemléletek. In: Szentes Tamás és munkaközössége: Fejlődés, versenyképesség, globalizáció, I. kötet. Akadémiai Kiadó, Budapest. ( ) 52. (2006b) A pénzügyi globalizáció hozadékai, empirikus tapasztalatok. In: Szentes Tamás és munkaközössége: Fejlődés, versenyképesség, globalizáció, II. kötet. Akadémiai Kiadó, Budapest (megjelenés alatt) 53. (2005b) Pénzügyi globalizáció és nemzeti alkalmazkodás. in: Bara, Z. Szabó, K.(szerk.) Összehasonlító gazdaságtan, BKE, AULA, Budapest, II. javított kiadás, ( ) 54. (2003a) Öntanuló kapitalizmus. In: Szalai Erzsébet /szerk./: Baloldal új kihívások előtt. Aula, Budapest ( ) 55. (2003b) Piacok és az emberi természet. In: Szalai Erzsébet /szerk./: Baloldal új kihívások előtt. Aula, Budapest ( ) 56. (2003c) Gazdasági növekedés és fejlődés: a modellezés és az általánosítás nehézségei, In: Blahó A, /szerk./: Fejlődés Globalizáció Regionalizmus, BCE, (87-102). 57. (2002a) Tökéletlen verseny, a nemzetközi kereskedelem és a multinacionális vállalat: átalakuló szemlélet, új irányzatok. In: Blahó A. (szerk.): Világgazdaságtan II., AULA Kiadó, Budapest ( ) 58. (2000b) Ezredvégi világgazdaság a globalizáció egy sajátos felfogása. In: Blahó, A. (szerk.): Nemzetgazdaság regionalitás világgazdaság. Tanulmányok Simai Mihály akadémikus 70. születésnapja tiszteletére. Budapest, BKÁE ( ) 59. (2000b) Pénzügyi globalizáció és nemzeti alkalmazkodás, In: Bara, Z. Szabó, K.(szerk.) Összehasonlító Gazdaságtan. AULA, Budapest, ( ) 60. (1998b) Természetes szervezeti formák és a tőkésvállalat: amerikai és japán tapasztalatok. In: Forgács I. (szerk.): Annales of the International Businness School, Akadémiai Kiadó, Budapest, (57-71)

5 II. B. IDEGEN NYELVŰ REFERÁLT FOLYÓIRATCIKKEK 61. A Magas, I. (2012) External Shocks limited absorption in small open economies, The case of Hungary, Post-Communist Economies, Francis and Taylor, London, (accepted for publication, (forthcoming in 2012, No.2.) 62. A Magas I. (2009a) For a Better Match Between Theory and Practice, Review on Crisis in Economics, Studies in European Political Economy, Akadémiai Kiadó, BP, By Csaba, L. Acta Oeconomica, Vol. 59 No 4. ( ) 63. B Magas I. (2009b) Financial crises New and Old Lessons, Society and Economy, Vol. 29. No 2. ( ) 64. A Magas, I. (2008a) Weathering the Storms, Reflections on Trimming The Sails, A comparative political economy of fiscal consolidations, A Hungarian perspective, By Benczes I. CEU press. BP.- New York The Journal of Comparative Economic Studies, JSCES, Tokyo ( ), 65. B Magas, I. (2008b) Fiscal Storms, Reflections on Trimming The Sails A comparative political economy of fiscal consolidations, A Hungarian perspective, By Benczes I. CEU press. BP.- New York The Montenegro Journal of Economics, 66. A Magas, I (2007) The Changing benefits of international equity investing, Acta Oeconomica, Vo 57. Fall( ) 67. A Magas I. (2001a) International Distribution of Equity Funds and Market Efficiency, Acta Oeconomica, Vol. 51. (3) ( ) 68. A (1995) Sustainability of External Debt in a Transition Economy, FIDUCIE, Journal of the Dutch Finance Association, July 1995, No. 4, Vol. 3 (25-31) 69. A (1992a) The Dynamics of Export Competition in High- technology Trade: USA, Japan, Germany, ( ), The International Trade Journal, 1992, Summer, ( ) 70. B (1991) Stabilization Policy Recipes and Realities: Hungary, Southwestern Journal of Economic Abstracts, Vol. 12, No. 1, 1991, (71-75) 71. B (2000c) A Communications model of international capital flows, EMERGO, Spring, (40-53) 72. D (2005b) Global Capital Markets: an imperfect network, Society and Economy, Vol. 27, No. 1, November (43-62) 73. D (2002) The World Economy at the Millennium. Society and Economy, XXII évf. (24-49) 74. D (2004) The American Economy and its Global Links: new and reborn concerns, Society and Economy, Vol. 26, (1-40)

6 II. C. IDEGEN NYELVŰ KÖNYVRÉSZ 75. Magas, I. (2000d )The Impact of International Capital Flows on Emerging Markets. In: Bara, Z. Csaba, L. (eds.): Small Economies Adjustment to Global Tendencies, Aula, Budapest ( ) III. REFERÁLT KONFERENCIA KÖZLEMÉNYEK 76. Magas I. (2010) Pénzügyi sokkok kis nyitott gazdaságokban, Innováció És Gazdaságfejlődés a XXI században, nemzetközi konferencia. Lillafüred Miskolc, Május (74-88) 77. Magas, I. (2011) External Shocks with limited absorption capacities in small open economies. Business and Economics Society International 2011 Conference, July 6-9, Split Croatia, Abstrcats, papers and proceedings, p. 12 p Magas I. (2008) Pénzügyi Globalizáció, áldás vagy átok, A hitelpiaci válság amerikai háttere. 60 éves a Közgáz Jubileumi konferencia, Közgazdaságtudományi kar, BP. Aula,( 21-38) 79. (2008) Benefits of Euro Adoption in Hungary, Technologijía, Kultúra i Razvoj, Zbornik Radopva 15, Ekonoimicki Fakultat, Szept. 8-11, 2008, Szubotica. (50-62) 80. (2004) A Pénzügyi globalizáció mérhető hozadékai. In: Botos K. - Belyácz I. (szerk.): Pénzügyek és globalizáció, MTA Szegedi Akadémiai Bizottsága és az SZTE GTK Pénzügytani Tanszékének Jubileumi konferenciája a Tudomány Napja alkalmából, Szeged, november 9. ( old.) 81. (2003) A magyar EU csatlakozás közvetett előnyei, EU integráció és Magyarország. Konferencia, a BKE Marketing Tanszék és a Külügyminisztérium közös rendezvénye. BKE, Budapest. (45-55.oldalak) 82. (1998a) Privatizáció az energia-szektorban: nemzetközi áttekintés. BKE Jubileumi Tudományos Ülésszak, Budapest, október, Vol. 3. ( oldalak) 83. (1996c) Iparpolitika és fejlesztés stratégiai ipar-ágakban. In: Új utak a közgazdasági, üzleti és társadalomtudományi képzésben. BKE, Budapest ( oldalak) 84. (1992b) Distorted Lifecycles of Indebtedness of a Small Open Economy: Hungary. Papers and Proceedings of the Mid-South Academy of Economics and Finance, 19 th annual meeting, Mobil, AL. USA, February (pp.72-92) 85. (1983a) World Economic Changes and International Development Finance: new problems and demands for the 1980s. International Seminar on Development. Gárdony, Papers and Proceedings (20) (pp )

7 IV. TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ KÖZLEMÉNYEK 86. Apróbetűs mágia és devizahitelezés Népszabadság, Július o. 87. Az állam és a hasznos tömeg, Népszabadság, Június o. 88. A külföld pénze, Népszabadság, Január o 89. Stimulus vezényszóra, Népszabadság, Március 10. Gazdaság rovat. 17. o. 90. Valóban működik-e az adócsökkentés? dec Semleges pénz és gravitáció, A nemzetközi pénzügyi válság és magyar sajátosságok, Beszélő, XIII. évf Nov. december, o. 92. Stabilizációs egyszeregy, Népszabadság, december o. 93. A kapitalizmus szelleme, Népszabadság, augusztus o. 94. A forint és a tanok ereje. Népszabadság, január o. 95. Álom állam, Élet és Irodalom, április o. 96. Reformok és megegyezés-deficit, Portfolio.hu, február A hozam hatalma, OBA. hu, augusztus, 22, 98. A köz, a gazdaság és a tanok, Élet és Irodalom,2007 augusztus o. 99. Euró-liga Magyar Hírlap, október 21, 15.old A neoliberális államon innen és túl. Élet és Irodalom, szeptember 17., 7.old Szabályok hozományba. Népszabadság, április old A forint nemesedése. Magyar Hírlap, február 13., 15.old A forintról őszintén. Népszabadság, 2003, július 29., 11 old Forintos Blues. Népszabadság, december 4., 11. old Az árfolyam-politika diszkrét bája. Világgazdaság, január 24., 20. old A munkaerő-integráció nyertesei. Magyar Hírlap, január A vidék különleges értéke. Magyar Hírlap, november 12., 11. old Bombákkal a prosperitásáért november 27., 22 old Az EU polgár adrenalinja. Magyar Hírlap, október. 2., 11 old A racionalitás gátjai. Élet és Irodalom, március 13., 7. old Az adócsökkentés agyafúrt logikája. Világgazdaság, június 3., 12. old Nem a Tőzsdékben van a hiba. Világgazdaság, október 1., 12.old Globalizáció és a fogyasztó. Világgazdaság, november 11., 12.old Fizetési mérlegek és nemzeti gyarapodás. Magyar Hírlap, június 15., 6.old Állam, te drága! Magyar Hírlap, december 15., 6. old Érvek a globalizáció védelmében. Világgazdaság, április 18., 12. old.

8 117. Kreált árak, valódi terhek. Világgazdaság, január 10., 12. old Liberalizmus - gúzsba kötve. Népszabadság, február 27., 16. old Egy természetes monopólium bájai. Világgazdaság, február 27., 12. old Reális-e az egyszámjegyű infláció? Magyar Nemzet, március 22., 14 old Nagylelkű szabályozás a fogyasztó zsebére. Magyar Nemzet, március 29., 10. old Önző gének és kapitalizmusok. Népszabadság, március 1., 13. old Ráció és ideológia kényes egyensúlya. Magyar Hírlap, április 24., 7. old Amit a vállalatoktól tanulhatunk. Magyar Hírlap, május 24., 7. old Fogyasztói ösztönök és tökéletlen piacok. Magyar Hírlap, augusztus 15., 6. old Nyugdíjreform: kezdődik a többgenerációs játszma. Népszabadság, augusztus Termőföld és közgazdasági egyszeregy. Magyar Hírlap, augusztus 15., 7. old A polgár jó közérzete. Magyar Hírlap, október 11., 6. old Kis magyar foci-gazdaságtan. Magyar Hírlap, december 5., 7. old Makró mutatók a polgár és az állam. Élet és Irodalom, január 5., 7.old Pislákoló világítótorony. Népszabadság, január 22., 11. old Makro-mutatók és elemzői ízlés. Népszabadság, március 29., 11. old Nyugdíjfinanszírozás: Veszélyes üzem. Népszabadság, május 28., 11. old Gazdaságpolitikák és illúziók, Népszabadság, október 11., 11. old A későn jövők előnye. Magyar Nemzet, július old Piacvédelem és nyitás kényes egyensúlya. Világgazdaság, szeptember 11., Európai Unió melléklet IV Energia árak: mi a normális. Világgazdaság, szeptember old Inflációnk természetéről. Világgazdaság, október old Gazdaságpolitikák és illúziók. Népszabadság, október old Sikeres világgazdasági rendszerek. Világgazdaság, október old Adósságalkímia és történelem. Világgazdaság, december, 12. old.

9

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17. NÉV Dr. GÁSPÁR Tamás SZÜLETÉSI HELY, IDŐ Kaposvár, 1968 MUNKAHELY Budapesti Gazdasági Főiskola, Kutatóközpont Külkereskedelmi Kar Nemzetközi Gazdálkodási Intézet Világgazdaság

Részletesebben

Publikációs jegyzék Belyó Pál

Publikációs jegyzék Belyó Pál Publikációs jegyzék Belyó Pál I. Az előző tudományos fokozat megszerzése előtti publikációk I.A. Magyar nyelvű publikációk I.A.1. Önálló vagy társszerzős szakkönyvek, monográfiák 1.) A bölcsődei és óvodai

Részletesebben

CSABA LÁSZLÓ PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE, 2015. június

CSABA LÁSZLÓ PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE, 2015. június 1 CSABA LÁSZLÓ PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE, 2015. június I. IDEGEN NYELVŰ MONOGRÁFIÁK 1. Economic Mechanism in the GDR and Czechoslovakia: a Comparative Analysis. Budapest: Hungarian Scientific Council for the

Részletesebben

Publications and citations Angol nyelvű publikációk Magyar nyelvű publikációk

Publications and citations Angol nyelvű publikációk Magyar nyelvű publikációk Publications and citations Angol nyelvű publikációk Könyv 1) Hungary Since Communism. (társszerzők: V. Edwards, M. Wax). MacmillanBusiness, 1997, London. A könyv a szerzők közös munkája. Lektor: Peter

Részletesebben

KAPÁS JUDIT TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK MÁSOK ÁLTALI IDÉZETTSÉGE

KAPÁS JUDIT TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK MÁSOK ÁLTALI IDÉZETTSÉGE KAPÁS JUDIT TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK MÁSOK ÁLTALI IDÉZETTSÉGE Economic Freedom and Development. A Perspective from Austrian Economics. (társszerző: Czeglédi Pál) Akadémiai Kiadó Budapest, 2009. 1. Trón Zsuzsanna:

Részletesebben

Gelei Andrea szakmai önéletrajza

Gelei Andrea szakmai önéletrajza Gelei Andrea szakmai önéletrajza Személyes adatok Név: Keresztnév: Állampolgárság: Gelei, Dr. Andrea magyar Születési idő: 1966. július 28. Születési hely: Családi állapot: Székesfehérvár férjezett, 2

Részletesebben

S E L E C T E D L I S T O F P U B L I C A T I O N S

S E L E C T E D L I S T O F P U B L I C A T I O N S 1 S E L E C T E D L I S T O F P U B L I C A T I O N S By Professor László CSABA /incomplete, as of June, 2015/ I. MONOGRAPHS 1. Eastern Europe in the World Economy. Cambridge and New York: Cambridge University

Részletesebben

KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes. vgthagi@uni-miskolc.hu

KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes. vgthagi@uni-miskolc.hu Európai önéletrajz E U R Ó P A I Ö N É L E T R A J Z F O R M Á T U M SZEMÉLYI ADATOK Név KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes Cím MAGYARORSZÁG, 3508 MISKOLC, MÁLNÁS UTCA 9. Telefon 46/565-111 10-04 Fax E-mail vgthagi@uni-miskolc.hu

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Tóth Gergely

Szakmai önéletrajz Tóth Gergely Állapot: 2011. április Tel.: 473-2290, Fax: 473-2291 8360 Keszthely, Helikon u. 22. mobil: 20/522-7897 toth@kovet.hu Szakmai önéletrajz Tóth Gergely Személyi adatok Életkor: 41 év Családi állapot: Nős

Részletesebben

Curriculum Vitae Attila Melegh

Curriculum Vitae Attila Melegh Curriculum Vitae Attila Melegh Home:1094 Budapest Angyal utca 7/a Hungary Phone (office): 36 1 345 6227 Phone (mobile): 36 30 591 7480 Email: melegh@demografia.hu PERSONAL INFORMATION: Born: August 3,

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓK TOMKA BÉLA. ÖNÁLLÓ KÖNYVEK / MONOGRÁFIÁK Európa társadalomtörténete a 20. században. Budapest: Osiris Kiadó, 2009. 646 o.

PUBLIKÁCIÓK TOMKA BÉLA. ÖNÁLLÓ KÖNYVEK / MONOGRÁFIÁK Európa társadalomtörténete a 20. században. Budapest: Osiris Kiadó, 2009. 646 o. PUBLIKÁCIÓK TOMKA BÉLA A) PUBLIKÁCIÓK A PHD FOKOZAT MEGSZERZÉSE UTÁN ÖNÁLLÓ KÖNYVEK / MONOGRÁFIÁK Európa társadalomtörténete a 20. században. Budapest: Osiris Kiadó, 2009. 646 o. A jóléti állam Európában

Részletesebben

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications:

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications: Curriculum Vitae 1 Personal Information: Name: Dr. Udovecz Gábor, D.Sc., Dr. habil Academic Position: Head of Doctoral School for Sciences of Management and Organisation, Kaposvár Sex: male Date of birth:

Részletesebben

Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400)

Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400) 1 Lukács Péter Curriculum vitae Szül.: 1948, Budapest Állampolgárság: magyar Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400)

Részletesebben

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre. Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.hu Tudományos minősítés: 2006 - Ph.D. fokozat (summa cum laude eredménnyel)

Részletesebben

A target-hitelek és a jelenlegi adósságválság

A target-hitelek és a jelenlegi adósságválság Meyer Dietmar A target-hitelek és a jelenlegi adósságválság Célkitőzés: A jelenlegi válság okát a közgazdászok egy része abban látja, hogy nincs elegendı bizalom bizonyos nemzeti valuták iránt, vagyis

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2012. január Gáspár Bencéné dr. Vér Katalin

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2012. január Gáspár Bencéné dr. Vér Katalin PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2012. január Gáspár Bencéné dr. Vér Katalin Szakkönyvek 1. A Quattro Pro táblázatkezelő program használata (533 oldal) AULA KIADÓ KFT, Budapest, 1994. ISBN 963 7415 94 7 2. A QUATTRO

Részletesebben

TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági

TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági közigazgatás 3. A tantárgy megnevezése (angolul): The influence of Public Administration

Részletesebben

Nemeslaki András közleményjegyzéke Az adatok 2012.03.10.-ig fel vannak töltve.

Nemeslaki András közleményjegyzéke Az adatok 2012.03.10.-ig fel vannak töltve. Nemeslaki András közleményjegyzéke Az adatok 2012.03.10.-ig fel vannak töltve. 2012 1. Varga Attila, Nemeslaki András Do organizational network studies constitute a cohesive communicative field?: Mapping

Részletesebben

Kvantitatív és kavalitatív kutatási módszerek

Kvantitatív és kavalitatív kutatási módszerek Tantárgyprogramok Kvantitatív és kavalitatív kutatási módszerek Statisztikai elemzések és ökonometria Kövér György A tantárgy neve: Statisztikai elemzések és ökonometria A tantárgy neve angolul: Az oktatás

Részletesebben

Curriculum Vitae Attila Melegh

Curriculum Vitae Attila Melegh Curriculum Vitae Attila Melegh Home:1094 Budapest Angyal utca 7/a Hungary Phone (office): 36 1 345 6227 Phone (mobile): 36 30 274 4885 Email: melegh@demografia.hu PERSONAL INFORMATION: Born: August 3,

Részletesebben

Az Új Gazdaság sajátosságai és hatása a vállalati működésre

Az Új Gazdaság sajátosságai és hatása a vállalati működésre Az Új Gazdaság sajátosságai és hatása a vállalati működésre Czakó Erzsébet egyetemi adjunktus Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Vállalatgazdaságtan tanszék Az Egyesült Államok

Részletesebben

PRO PUBLICO BONO. Magyar Közigazgatás. Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata

PRO PUBLICO BONO. Magyar Közigazgatás. Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata PRO PUBLICO BONO Magyar Közigazgatás 2013 3 A nemzeti közszolgálati egyetem Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata PRO PUBLICO BONO Magyar Közigazgatás A Nemzeti Közszolgálati Egyetem közigazgatás-tudományi

Részletesebben

PATAKI GYÖRGY Publikációs lista részletes. Tudományos folyóirat cikk

PATAKI GYÖRGY Publikációs lista részletes. Tudományos folyóirat cikk 2009. 09. 20. PATAKI GYÖRGY Publikációs lista részletes Tudományos folyóirat cikk Ámon Ada, Baranyi Árpád, Gulyás Ágnes, Horváth Zoltán, Matolay Réka és Pataki Gy. 1992. Szennyezés transzfer? ÖKO, Vol.

Részletesebben

BENCSIK ANDREA CSC PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 1984-2008. DR. BENCSIK ANDREA CSC. 1984-2008

BENCSIK ANDREA CSC PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 1984-2008. DR. BENCSIK ANDREA CSC. 1984-2008 PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK DR. BENCSIK ANDREA CSC. 1984-2008 Az 1984-92 év közötti publikációimat (kandidátusi fokozat megszerzése eltt) elkülönítve jelöltem a felsorolásoknál. ÖNÁLLÓ SZAKKÖNYV, TANKÖNYV MAGYAR

Részletesebben

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság MTA Regionális Tudományos Bizottság III. évfolyam 5. szám HÍRLEVÉL 2011. november 16. A T A R T A L O M B Ó L : Beszámoló Köszöntés Elismerés Műhelyvita 5 Konferenciák, rendezvények 6 Szakmai folyóiratok

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár főállású oktató az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola vezetője az ÁJK-n működő Tudományági Doktori és Habilitációs Tanács

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

Gazdaság & Társadalom

Gazdaság & Társadalom Gazdaság & Társadalom 1. ÉVFOLYAM 2009. OKTÓBER 1. SZÁM TARTALOM Table of Contents and Abstracts in English: See page Köszöntő. Székely Csaba 3 Tanulmányok Újra itt a nagy válság?... Csaba László 5 Mi

Részletesebben

Törıcsik Mária (1995): Kereskedelmi marketing. PTE Jegyzet. Pécs. 1995. 261. p. ISBN: 963 222 948 7 TÁRSSZERZİS KÖNYV

Törıcsik Mária (1995): Kereskedelmi marketing. PTE Jegyzet. Pécs. 1995. 261. p. ISBN: 963 222 948 7 TÁRSSZERZİS KÖNYV PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK ÖNÁLLÓ MŐ Törıcsik Mária (2007): Vásárlói magatartás. Ember az élmény és a feladat között. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2007. 320. ISBN: 978 963 05 8397 8 Törıcsik Mária (2006): Fogyasztói

Részletesebben

Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke

Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke Önálló könyv Fényes Hajnalka (): A nemi sajátosságok különbségének vizsgálata az oktatásban. A nők hátrányainak felszámolódása? Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 228

Részletesebben