I. AZ ELŐZŐ TUDOMÁNYOS FOKOZAT MEGSZERZÉSE ELŐTTI PUBLIKÁCIÓK ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. AZ ELŐZŐ TUDOMÁNYOS FOKOZAT MEGSZERZÉSE ELŐTTI PUBLIKÁCIÓK (1982-1990.)"

Átírás

1 FONTOSABB PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE I. AZ ELŐZŐ TUDOMÁNYOS FOKOZAT MEGSZERZÉSE ELŐTTI PUBLIKÁCIÓK ( ) I. A. MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK: I. A. 1. ÖNÁLLÓ TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATCIKKEK KATEGÓRIA 1. A (1987) Konjunktúraalakulás és világgazdasági változások a fejlett tőkés országokban. Közgazdasági Szemle, 1987/1, (70-84.) 2. B (1982c) Simai Mihály: A fejődő országok és a gazdasági dekolonizáció. (könyvismertetés) Külgazdaság, 1982/11 (76-80) 3. A (1984c) William Diebold: Nemzetközi iparpolitika. (könyvismertetés) Közgazdasági Szemle,1984/március ( ) 4. B (1986) Az USA szövetségi kormányának költségvetési politikája. Külpolitika, 1986/1 (48-63) 5. B (1984a) Világrend, világgazdasági válság, Külpolitika, 1984/2 ( ) 6. B (1984f) Iparági perspektívák a francia gazdaságban. Külgazdaság, 1984/7 (55-67) 7. B (1983c) A francia gazdaság érdekei és az EK. Külpolitika, 1983/4 (45-62.) 8. B (1982b) Az amerikai gazdaság és a nemzetközi munkamegosztásból származó előnyök. Külgazdaság, 1982/12 (28-41.) 9. C (1983b) Nemzetközi fejlesztésfinanszírozás a III. ENSZ-fejlesztési évtized elején. Pénzügyi Szemle, XVIII. évf. / C (1984b) Rendszerelmélet és világgazdaság. Valóság, 1984/8 (1-15.) 11. D (1984d) Változó K+F prioritások az USA gazdaságában: áttekintés az évi K+F költségvetésről. Bp., OMKDK Kiadványok, No D (1985) Integrált fejlődés-orientált oktatás és nevelés (IFEON). Egyetemi Szemle, 1985/2 ( ) 13. D (1984g) Iparági átalakulások Franciaországban. Iparpolitikai Tájékoztató, 1984/8 (25-32.) 14. D (1984h) A francia ipar versenyképessége és a K+F erőfeszítések nemzetközi összehasonlításban. Iparpolitikai Tájékoztató, 1984/2 (30-37.) 15. D (1984i) Gazdaságfejlődés és környezetszennyezés a fejlett tőkés országokban : Egyesült Királyság. MTA Dunántúli Tudományos Intézet Közleményei, (15-55.) 16. D (1983d) Az 1970-es évek tőkés világgazdasági válságának jobb megértéséért: adalékok a francia gazdaságfejlődés példáján. Rudas László pályázat, díjnyertes munka; Budapest, (MKKE) (77 oldal), rövidített változat: Egyetemi Szemle 1983/4. sz. ( )

2 I. A. 2. TÁRSSZERZŐS RÉSZEK SZAKKÖNYVEKBEN 17. (1990d) Vállalati finanszírozás az USA-ban: az 1987-es New York-i tőzsdekrach technikai és történelmi tanulságai, In: Bácskai T. /szerk./: Tőkepiacok és tőzsdék. Magyar Tőzsdealapítvány, Budapest. ( ) 18. (1984e) Rendszerelmélet világrendszer - világgazdaság (kísérlet a tőkés világgazdaság válsága rendszerelméleti megközelítésére). Rudas László pályázat, díjazott munkák. Bp. MKKE ( ) 19. (1984j) Franciaország, In: Nyilas József (szerk.): Korunk Világgazdasága, II. kötet. Fejlett tőkés országok. KJK, Budapest, ( ) 20. (1982d) Iparpolitikák a fejlett országokban, In: Dobozi István (szerk.): Követendő gazdaságpolitikánk, teendőink és feladataink. MTA VKI., Budapest. ( ) I. B. IDEGEN NYELVŰ REFERÁLT PUBLIKÁCIÓK KATEGÓRIA 21. B (1991) Stabilization Policy Recipes and Realities: Hungary, Southwestern Journal of Economic Abstracts, Vol. 12, No. 1, 1991 (71-75) 22. A (1990a) Reforms Under Pressure, The Case of Hungary, Eastern European Quarterly, March, 1990, XXIV, No. 1 (65-100) 23. A (1990b) Baldwin R.: Trade Policy in a Changing World Economy, Southern Economic Journal, April 1990 (comment and review) ( ) 24. B (1990c) The Third Wave of Economic Reforms in Hungary, Paper presented at the Conference on th Century Europe, Sarasota, Florida, March 1990, New College, Papers and Proceedings ( ) 25. A (1988) Changing Positions of U.S. Exporters of Manufactures: High-Technology Trade, The Journal of Economics, Vol. XIV (94-109) 26. A (1983e) Mihály Simai: Developing Countries and Economic Decolonosation. (bookreview) Acta Oeconomica, 1983 II. AZ ELŐZŐ TUDOMÁNYOS FOKOZAT UTÁNI PUBLIKÁCIÓK ( ) II. A. MAGYAR NYELVŰ II. A. 1. ÖNÁLLÓ SZAKKÖNYVEK, MONOGRÁFIÁK 27. (2011) Világgazdasági folyamatok és pénzügyi liberalizáció, , BCE, BP. 28. (2007) Globalizáció és nemzeti piacok, liberális felfogások. Napvilág Kiadó, Budapest, 250 oldal, lektorálta: Csáki György, Doc. Habil 29. (2003) Kapitalizmus felülnézetből, a piacok és a természet logikája (világgazdasági tanulmányok), AULA Kiadó, Budapest, 530 oldal, /lektorálta: Kozma Ferenc, DSc/.

3 II. A. 2. ÖNÁLLÓ FOLYÓIRATCIKKEK KATEGÓRIA 30. B Magas I. (2011) Konjunktúraingadozások az USA-ban, , értelmezési nehézségek, Köz-Gazdaság Tudományos Füzetek,VI évf. 4.szám október, (megjelenés alatt). 31. A Magas I.(2011) Vissza a jövőből, Muraközy L. /szerk/: 20 év múlva vissza jövőbe, BP Akadémiai kiadó, Közgazdasági Szemle, LVIII. évf. júl. aug- ( ), könyvajánló, 32. B Magas I. (2011) Pénzügyi liberalizáció, a nemzeti alkalmazkodás dilemmái, Pénzügyi Szemle, LVI évf. 2. ( ). 33. B Magas I. (2009a) Ciklikusság és válságok az amerikai gazdaságban, , adalékok a válságanatómiához, Pénzügyi Szemle 2009/2-3.( ) 34. A Magas I. (2009b) Válságtanulságok, az előrejelzés nehézségei, Magyar Tudomány, ( ) 35. C Magas I. (2009c) Kapitalizmusok- válságok értelmezések, Egyenlítő 8-9 (20-28.) 8, (8-16) 36. A Magas I. (2008) Megtakarítások és külső finanszírozás az USA-ban, A jelzálogpiaci válság héttere ( ), Közgazdasági Szemle, LV évf. November. ( ) 37. B (2005a) A pénzügyi integráció hatásai a fejlett és a fejlődő országokban között. Külgazdaság, XLIX évf./ 9. (26-48.) 38. B (2001b) Az EU bővítése a nemzetközi tényezőáramlás tükrében: néhány elméleti megfontolás. Külgazdaság, május (4-20.) 39. B (2000e) A globális tőkeáramlás és a feltörekvő piacok: Magyarország. Vezetéstudomány, 5. szám, május (29-42.) 40. B (1996a) Gazdasági stabilizáció és növekedés dilemmája egy eladósodott nyitott gazdaságban, Külgazdaság, március (21-34.) 41. B (1996b) Külkereskedelem-és iparpolitika stratégiai iparokban: a vezető ipari államok tapasztalata. Külgazdaság, május (52-62.) 42. D (2002) Ezredvégi világgazdaság a globalizáció egy sajátos felfogása. Társadalom és Gazdaság, XXII évf. (24-49.) II. A. 3. ÖNÁLLÓ RÉSZEK SZAKKÖNYVEKBEN 43. Magas I. (2010a) Az amerikai gazdaság és változó világgazdasági szerepei, In:Benczes I.- Kutasi G.- Kengyel Á. /szerk./ : Erőközpontok és régiók a világgazdaságban, Akadémiai Kiadó BP. ( ) 44. Magas I. (2010b) Világgazdasági válságok és kapitalizmusértelmezések, In: Magas I.- Kutasi G. /szerk./- Változó Világgazdaság - Globális kormányzás- Vállalati Nemzetköziesedés, BCE Budapest ( 52-68)

4 45. Magas I. (2009a) Világgazdasági folyamatok és rendszerszemlélet, In: Miszlivetz F. /szerk./ Eredeti Válságfelhalmozás, Savaria University Press MTA Politikatudományi Intézete, Szombathely-Budapest, (97-124). 46. (2009b) A válság oldalszelén, In: Hankiss E. Heltai P. /szerk./ Mit kezdjünk a magyar válsággal, Médiavilág Kiadó, az Új Reformkor 3. kötete. BP, ( ). 47. (2009c) Különös komplexitás a nemzetközi gazdasági folyamatokban, In: Magas I. /szerk./ Világgazdasági Válság , Diagnózisok és kezelések, (75-104). 48. (2009d) Ciklikusság és válságkezelés az amerikai gazdaságban, , In: Magas I. /szerk./ Világgazdasági Válság Diagnózisok és kezelések, ( ). 49. (2009e) Pénzügyi globalizáció (nyitás) hatásai a fejlődő országokban, In: Simon I. (szerk.) Tanulmányok nagy Tibor Tiszteletére, Liber Amicorum, Szent István Társulat, Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Budapest ( ). 50. (2008b) Magyarország 4 éve az Európai Unió erős gravitációjában: Új mentalitások és szabályok, In: Blahó /szerk.: Nemzetgazdaság Integráció Világgazdaság, BP. BCE, Világgazdasági Tanszék kiadványa, ( ). 51. (2006a) Piaci elégtelenségek és állami beavatkozás: régi és új szemléletek. In: Szentes Tamás és munkaközössége: Fejlődés, versenyképesség, globalizáció, I. kötet. Akadémiai Kiadó, Budapest. ( ) 52. (2006b) A pénzügyi globalizáció hozadékai, empirikus tapasztalatok. In: Szentes Tamás és munkaközössége: Fejlődés, versenyképesség, globalizáció, II. kötet. Akadémiai Kiadó, Budapest (megjelenés alatt) 53. (2005b) Pénzügyi globalizáció és nemzeti alkalmazkodás. in: Bara, Z. Szabó, K.(szerk.) Összehasonlító gazdaságtan, BKE, AULA, Budapest, II. javított kiadás, ( ) 54. (2003a) Öntanuló kapitalizmus. In: Szalai Erzsébet /szerk./: Baloldal új kihívások előtt. Aula, Budapest ( ) 55. (2003b) Piacok és az emberi természet. In: Szalai Erzsébet /szerk./: Baloldal új kihívások előtt. Aula, Budapest ( ) 56. (2003c) Gazdasági növekedés és fejlődés: a modellezés és az általánosítás nehézségei, In: Blahó A, /szerk./: Fejlődés Globalizáció Regionalizmus, BCE, (87-102). 57. (2002a) Tökéletlen verseny, a nemzetközi kereskedelem és a multinacionális vállalat: átalakuló szemlélet, új irányzatok. In: Blahó A. (szerk.): Világgazdaságtan II., AULA Kiadó, Budapest ( ) 58. (2000b) Ezredvégi világgazdaság a globalizáció egy sajátos felfogása. In: Blahó, A. (szerk.): Nemzetgazdaság regionalitás világgazdaság. Tanulmányok Simai Mihály akadémikus 70. születésnapja tiszteletére. Budapest, BKÁE ( ) 59. (2000b) Pénzügyi globalizáció és nemzeti alkalmazkodás, In: Bara, Z. Szabó, K.(szerk.) Összehasonlító Gazdaságtan. AULA, Budapest, ( ) 60. (1998b) Természetes szervezeti formák és a tőkésvállalat: amerikai és japán tapasztalatok. In: Forgács I. (szerk.): Annales of the International Businness School, Akadémiai Kiadó, Budapest, (57-71)

5 II. B. IDEGEN NYELVŰ REFERÁLT FOLYÓIRATCIKKEK 61. A Magas, I. (2012) External Shocks limited absorption in small open economies, The case of Hungary, Post-Communist Economies, Francis and Taylor, London, (accepted for publication, (forthcoming in 2012, No.2.) 62. A Magas I. (2009a) For a Better Match Between Theory and Practice, Review on Crisis in Economics, Studies in European Political Economy, Akadémiai Kiadó, BP, By Csaba, L. Acta Oeconomica, Vol. 59 No 4. ( ) 63. B Magas I. (2009b) Financial crises New and Old Lessons, Society and Economy, Vol. 29. No 2. ( ) 64. A Magas, I. (2008a) Weathering the Storms, Reflections on Trimming The Sails, A comparative political economy of fiscal consolidations, A Hungarian perspective, By Benczes I. CEU press. BP.- New York The Journal of Comparative Economic Studies, JSCES, Tokyo ( ), 65. B Magas, I. (2008b) Fiscal Storms, Reflections on Trimming The Sails A comparative political economy of fiscal consolidations, A Hungarian perspective, By Benczes I. CEU press. BP.- New York The Montenegro Journal of Economics, 66. A Magas, I (2007) The Changing benefits of international equity investing, Acta Oeconomica, Vo 57. Fall( ) 67. A Magas I. (2001a) International Distribution of Equity Funds and Market Efficiency, Acta Oeconomica, Vol. 51. (3) ( ) 68. A (1995) Sustainability of External Debt in a Transition Economy, FIDUCIE, Journal of the Dutch Finance Association, July 1995, No. 4, Vol. 3 (25-31) 69. A (1992a) The Dynamics of Export Competition in High- technology Trade: USA, Japan, Germany, ( ), The International Trade Journal, 1992, Summer, ( ) 70. B (1991) Stabilization Policy Recipes and Realities: Hungary, Southwestern Journal of Economic Abstracts, Vol. 12, No. 1, 1991, (71-75) 71. B (2000c) A Communications model of international capital flows, EMERGO, Spring, (40-53) 72. D (2005b) Global Capital Markets: an imperfect network, Society and Economy, Vol. 27, No. 1, November (43-62) 73. D (2002) The World Economy at the Millennium. Society and Economy, XXII évf. (24-49) 74. D (2004) The American Economy and its Global Links: new and reborn concerns, Society and Economy, Vol. 26, (1-40)

6 II. C. IDEGEN NYELVŰ KÖNYVRÉSZ 75. Magas, I. (2000d )The Impact of International Capital Flows on Emerging Markets. In: Bara, Z. Csaba, L. (eds.): Small Economies Adjustment to Global Tendencies, Aula, Budapest ( ) III. REFERÁLT KONFERENCIA KÖZLEMÉNYEK 76. Magas I. (2010) Pénzügyi sokkok kis nyitott gazdaságokban, Innováció És Gazdaságfejlődés a XXI században, nemzetközi konferencia. Lillafüred Miskolc, Május (74-88) 77. Magas, I. (2011) External Shocks with limited absorption capacities in small open economies. Business and Economics Society International 2011 Conference, July 6-9, Split Croatia, Abstrcats, papers and proceedings, p. 12 p Magas I. (2008) Pénzügyi Globalizáció, áldás vagy átok, A hitelpiaci válság amerikai háttere. 60 éves a Közgáz Jubileumi konferencia, Közgazdaságtudományi kar, BP. Aula,( 21-38) 79. (2008) Benefits of Euro Adoption in Hungary, Technologijía, Kultúra i Razvoj, Zbornik Radopva 15, Ekonoimicki Fakultat, Szept. 8-11, 2008, Szubotica. (50-62) 80. (2004) A Pénzügyi globalizáció mérhető hozadékai. In: Botos K. - Belyácz I. (szerk.): Pénzügyek és globalizáció, MTA Szegedi Akadémiai Bizottsága és az SZTE GTK Pénzügytani Tanszékének Jubileumi konferenciája a Tudomány Napja alkalmából, Szeged, november 9. ( old.) 81. (2003) A magyar EU csatlakozás közvetett előnyei, EU integráció és Magyarország. Konferencia, a BKE Marketing Tanszék és a Külügyminisztérium közös rendezvénye. BKE, Budapest. (45-55.oldalak) 82. (1998a) Privatizáció az energia-szektorban: nemzetközi áttekintés. BKE Jubileumi Tudományos Ülésszak, Budapest, október, Vol. 3. ( oldalak) 83. (1996c) Iparpolitika és fejlesztés stratégiai ipar-ágakban. In: Új utak a közgazdasági, üzleti és társadalomtudományi képzésben. BKE, Budapest ( oldalak) 84. (1992b) Distorted Lifecycles of Indebtedness of a Small Open Economy: Hungary. Papers and Proceedings of the Mid-South Academy of Economics and Finance, 19 th annual meeting, Mobil, AL. USA, February (pp.72-92) 85. (1983a) World Economic Changes and International Development Finance: new problems and demands for the 1980s. International Seminar on Development. Gárdony, Papers and Proceedings (20) (pp )

7 IV. TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ KÖZLEMÉNYEK 86. Apróbetűs mágia és devizahitelezés Népszabadság, Július o. 87. Az állam és a hasznos tömeg, Népszabadság, Június o. 88. A külföld pénze, Népszabadság, Január o 89. Stimulus vezényszóra, Népszabadság, Március 10. Gazdaság rovat. 17. o. 90. Valóban működik-e az adócsökkentés? dec Semleges pénz és gravitáció, A nemzetközi pénzügyi válság és magyar sajátosságok, Beszélő, XIII. évf Nov. december, o. 92. Stabilizációs egyszeregy, Népszabadság, december o. 93. A kapitalizmus szelleme, Népszabadság, augusztus o. 94. A forint és a tanok ereje. Népszabadság, január o. 95. Álom állam, Élet és Irodalom, április o. 96. Reformok és megegyezés-deficit, Portfolio.hu, február A hozam hatalma, OBA. hu, augusztus, 22, 98. A köz, a gazdaság és a tanok, Élet és Irodalom,2007 augusztus o. 99. Euró-liga Magyar Hírlap, október 21, 15.old A neoliberális államon innen és túl. Élet és Irodalom, szeptember 17., 7.old Szabályok hozományba. Népszabadság, április old A forint nemesedése. Magyar Hírlap, február 13., 15.old A forintról őszintén. Népszabadság, 2003, július 29., 11 old Forintos Blues. Népszabadság, december 4., 11. old Az árfolyam-politika diszkrét bája. Világgazdaság, január 24., 20. old A munkaerő-integráció nyertesei. Magyar Hírlap, január A vidék különleges értéke. Magyar Hírlap, november 12., 11. old Bombákkal a prosperitásáért november 27., 22 old Az EU polgár adrenalinja. Magyar Hírlap, október. 2., 11 old A racionalitás gátjai. Élet és Irodalom, március 13., 7. old Az adócsökkentés agyafúrt logikája. Világgazdaság, június 3., 12. old Nem a Tőzsdékben van a hiba. Világgazdaság, október 1., 12.old Globalizáció és a fogyasztó. Világgazdaság, november 11., 12.old Fizetési mérlegek és nemzeti gyarapodás. Magyar Hírlap, június 15., 6.old Állam, te drága! Magyar Hírlap, december 15., 6. old Érvek a globalizáció védelmében. Világgazdaság, április 18., 12. old.

8 117. Kreált árak, valódi terhek. Világgazdaság, január 10., 12. old Liberalizmus - gúzsba kötve. Népszabadság, február 27., 16. old Egy természetes monopólium bájai. Világgazdaság, február 27., 12. old Reális-e az egyszámjegyű infláció? Magyar Nemzet, március 22., 14 old Nagylelkű szabályozás a fogyasztó zsebére. Magyar Nemzet, március 29., 10. old Önző gének és kapitalizmusok. Népszabadság, március 1., 13. old Ráció és ideológia kényes egyensúlya. Magyar Hírlap, április 24., 7. old Amit a vállalatoktól tanulhatunk. Magyar Hírlap, május 24., 7. old Fogyasztói ösztönök és tökéletlen piacok. Magyar Hírlap, augusztus 15., 6. old Nyugdíjreform: kezdődik a többgenerációs játszma. Népszabadság, augusztus Termőföld és közgazdasági egyszeregy. Magyar Hírlap, augusztus 15., 7. old A polgár jó közérzete. Magyar Hírlap, október 11., 6. old Kis magyar foci-gazdaságtan. Magyar Hírlap, december 5., 7. old Makró mutatók a polgár és az állam. Élet és Irodalom, január 5., 7.old Pislákoló világítótorony. Népszabadság, január 22., 11. old Makro-mutatók és elemzői ízlés. Népszabadság, március 29., 11. old Nyugdíjfinanszírozás: Veszélyes üzem. Népszabadság, május 28., 11. old Gazdaságpolitikák és illúziók, Népszabadság, október 11., 11. old A későn jövők előnye. Magyar Nemzet, július old Piacvédelem és nyitás kényes egyensúlya. Világgazdaság, szeptember 11., Európai Unió melléklet IV Energia árak: mi a normális. Világgazdaság, szeptember old Inflációnk természetéről. Világgazdaság, október old Gazdaságpolitikák és illúziók. Népszabadság, október old Sikeres világgazdasági rendszerek. Világgazdaság, október old Adósságalkímia és történelem. Világgazdaság, december, 12. old.

9

A kötet szerkesztői. Ábel István

A kötet szerkesztői. Ábel István A kötet szerkesztői Ábel István A Marx Károly Közgazdasági Egyetem gazdaságmatematika szakán végzet 1978- ban. A közgazdaság-tudomány kandidátusa (CSc) címet 1989-ben a vállalati viselkedés, a nyereségérdekeltség

Részletesebben

Az MNB által előfizetett bel- és külföldi lapok, folyóiratok, adatbázisok listája - 2011

Az MNB által előfizetett bel- és külföldi lapok, folyóiratok, adatbázisok listája - 2011 Belföldi lapok Külföldi lapok Acta Oeconomica Állam- és Jogtudomány Chip Számítógép Magazin (DVD melléklettel) Élet és Irodalom Figyelő /Profit plusz csomag: Figyelő TOP 200; Figyelő Trend Figyelő /plusz

Részletesebben

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység Keresztély Tibor Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Statisztika Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Telefon: 06-1-482-5183, 06-1-373-7027, 06-20-776-1152 Email: tibor.keresztely@uni-corvinus.hu,

Részletesebben

Publikációs lista. 3) Economic Reforms and Some Issues of International Trade Policy (Business Partner Hungary, September 1986)

Publikációs lista. 3) Economic Reforms and Some Issues of International Trade Policy (Business Partner Hungary, September 1986) Publikációs lista Angol nyelven 1) Joint Ventures in Hungary (The Legal Structure of the Enterprise, International Civil Law Conference, Budapest, August 1985, Vol.2) 2) World Trading System and Socialist

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Lőrinc Alajosné

Oktatói önéletrajz Dr. Lőrinc Alajosné egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1965-1970 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Külkereskedelmi szak

Részletesebben

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények Gergely Attila: A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények (Megjelenés nyelve: H magyar, E angol, J japán) 1. TANULMÁNYOK A. Egyéni közlemények A politikai kéregmozgások külső eredői Japánban

Részletesebben

Oktatói adatlap Dr. Kengyel Ákos

Oktatói adatlap Dr. Kengyel Ákos egyetemi docens Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Európa szakirány Tudományos fokozatok: 1998, PhD

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1970-1975 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdaság

Részletesebben

Oblath Gábor válogatott publikációi (2013 április)

Oblath Gábor válogatott publikációi (2013 április) Oblath Gábor válogatott publikációi (2013 április) KÖNYV, KÖNYVFEJEZET Káldor Miklós: Gazdaságelmélet-gazdaságpolitika. (A kötet válogatása és a bevezető tanulmány írása) KJK., Budapest, 1989. A magyarországi

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Kengyel Ákos

Oktatói önéletrajz Dr. Kengyel Ákos egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Európa szakirány Tudományos

Részletesebben

I/1. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált tudományos szakfolyóiratokban/refereed Scientific Journals

I/1. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált tudományos szakfolyóiratokban/refereed Scientific Journals I/1. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált tudományos szakfolyóiratokban/refereed Scientific Journals 1991-2011. közöttiek: Lentner Csaba: A mezőgazdasági hitelek árnyoldalai Megjelent: Gazdálkodás,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Bara Zoltán

Oktatói önéletrajz Dr. Bara Zoltán egyetemi tanár Közgazdaságtudományi Kar Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1971-1976 Marx Károly Közgazd. Egyetem, Tanárszak \"D\" Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

Munkahely: Cím: Collegium Budapest (Szentháromság u.2., Budapest, Hungary, 1014) Tel: 36-1-224-8312 Fax: 36-1-224-8328 e-mail: kornai@colbud.

Munkahely: Cím: Collegium Budapest (Szentháromság u.2., Budapest, Hungary, 1014) Tel: 36-1-224-8312 Fax: 36-1-224-8328 e-mail: kornai@colbud. Kornai János akadémikus. Munkahely: Cím: Collegium Budapest (Szentháromság u.2., Budapest, Hungary, 1014) Tel: 36-1-224-8312 Fax: 36-1-224-8328 e-mail: kornai@colbud.hu Kutatási témák Kornai János a szocialista

Részletesebben

Dr. Deli Zsuzsa Orsolya PhD. C fokozatú fels4fokú állami nyelvvizsga (szakmai ismerettel kombinált)

Dr. Deli Zsuzsa Orsolya PhD. C fokozatú fels4fokú állami nyelvvizsga (szakmai ismerettel kombinált) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név: Beosztás: E-mail: SZAKKÉPZETTSÉG Okleveles Közgazda Érettségi Dr. Deli Zsuzsa Orsolya PhD delizs@sze.hu Kossuth Lajos Tudományegyetem, Közgazdasági és Üzleti Tudományok

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Kutasi Gábor

Oktatói önéletrajz Kutasi Gábor egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Világgazdasági Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 2002-2008 Budapesti Corvinus Egyetem, PhD, Közgazdaságtudományok doktora, Budapesti

Részletesebben

Legfontosabb publikációk:

Legfontosabb publikációk: Legfontosabb publikációk: 1. Marosán György. (2011): A gazdasági döntések evolúciós elméletének néhány kérdése. Köz- Gazdaság. VI. évfolyam 1. szám. Február 107-122. 2. Marosán György (2011): Az altruizmus

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA DR. TÁRKÁNYI ESZTER PH.D.

PUBLIKÁCIÓS LISTA DR. TÁRKÁNYI ESZTER PH.D. PUBLIKÁCIÓS LISTA DR. TÁRKÁNYI ESZTER PH.D. Idegen nyelvő publikációk: The relative influence of parents and peers on young people's consumer behaviour. In: Thyne, M. Deans, K. R. Gnoth, J. (eds.): 3Rs

Részletesebben

Yakov Amihud Haim Mendelson Lasse Heje Pedersen: Market Liquidity. Asset Pricing, Risk and Crises

Yakov Amihud Haim Mendelson Lasse Heje Pedersen: Market Liquidity. Asset Pricing, Risk and Crises Közgazdasági Szemle, LXII. évf., 2015. július augusztus (871 875. o.) Yakov Amihud Haim Mendelson Lasse Heje Pedersen: Market Liquidity. Asset Pricing, Risk and Crises Cambridge University Press, Cambridge,

Részletesebben

Nemes Ferenc közleményjegyzéke Az adatok ig fel vannak töltve.

Nemes Ferenc közleményjegyzéke Az adatok ig fel vannak töltve. Nemes Ferenc közleményjegyzéke Az adatok 2012.08.17.-ig fel vannak töltve. 2011 1. Nemes Ferenc, Szlávicz Ágnes A vezetés szerepe a dolgozói elégedettség alakulásában VEZETÉSTUDOMÁNY 42:(9) pp. 2-14. (2011)

Részletesebben

Második Európai Blue Sky Konferencia

Második Európai Blue Sky Konferencia Második Európai Blue Sky Konferencia 1 Globális Átalakulások Következmények és Alternatívák Nemzetközi konferencia az OECD és az UNESCO MOST Program támogatásával 2015. Október 29-31, Budapest - Várnegyed

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS MINIMUMKÖVETELMÉNYEK A DOKTORI FOKOZATSZERZÉSHEZ AZ SZTE KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLÁJÁBAN

PUBLIKÁCIÓS MINIMUMKÖVETELMÉNYEK A DOKTORI FOKOZATSZERZÉSHEZ AZ SZTE KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLÁJÁBAN PULIKÁIÓS MINIMUMKÖVETELMÉNYEK OKTORI FOKOZTSZERZÉSHEZ Z SZTE KÖZGZSÁGTNI OKTORI ISKOLÁJÁN doktori képzés átalakuló szabályozási feltételei miatt az SZTE Közgazdaságtani oktori Iskola Tanácsa a 2011. december

Részletesebben

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév (nevek) / Utónév (nevek) Cím(ek) Bíró Bíborka Eszter 1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 E-mail(ek) biro_biborka@yahoo.com

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 2007-1990-2007 1984-1990

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 2007-1990-2007 1984-1990 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: egyetemi adjunktus Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK. NÉV: Valentiny Pál KÖNYV, KÖNYVFEJEZET

VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK. NÉV: Valentiny Pál KÖNYV, KÖNYVFEJEZET VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK NÉV: Valentiny Pál KÖNYV, KÖNYVFEJEZET Verseny és szabályozás 2012. (Competition and regulation 2012) (szerk. Valentiny Pál, Kiss Ferenc László, Nagy Csongor István) Budapest, MTA

Részletesebben

Telegdy Álmos. 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs 2004-2005), MTA Közgazdaságtudományi Intézet

Telegdy Álmos. 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs 2004-2005), MTA Közgazdaságtudományi Intézet Telegdy Álmos Elérhetőség: MTA Közgazdaságtudományi Intézet Budaörsi út 45 Email: telegdy@econ.core.hu Nyelvtudás: Felsőfokú angol Felsőfokú román Munkahely: 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Zsámba Renáta Személyi adatok Név: Munkahely címe: Zsámba Renáta Eszterházy Károly Főiskola Amerikanisztika Tanszék 3300 Eger, Egészségház u. 4. Telefon: munkahely: 36/ 520 400/3131

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Dobák Miklós

Oktatói önéletrajz Dr. Dobák Miklós egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Szervezés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1975-1979 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdasági tervező-elemző szak, vállalati modellező

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hámori Balázs

Oktatói önéletrajz Dr. Hámori Balázs egyetemi tanár Közgazdaságtudományi Kar Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1965-1969 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, elméleti közgazdasági és tervezési

Részletesebben

A technológiai inkubáció elmélete és alkalmazási lehetőségei hazánk elmaradott térségeiben

A technológiai inkubáció elmélete és alkalmazási lehetőségei hazánk elmaradott térségeiben Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtudományi Doktori Iskola Bajmócy Zoltán A technológiai inkubáció elmélete és alkalmazási lehetőségei hazánk elmaradott térségeiben Doktori értekezés

Részletesebben

2010-tıl a Magyar Külügyi Intézet külsı tudományos munkatársa ban és 2010-ben a washingtoni Woodrow Wilson Center kutatója volt.

2010-tıl a Magyar Külügyi Intézet külsı tudományos munkatársa ban és 2010-ben a washingtoni Woodrow Wilson Center kutatója volt. Marján Attila CV Marján Attila 1971-ben született. 1995-ben diplomázott a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, 1997-ben pedig az ELTE Jogi Karán szerzett jogi szakokleveles közgazdász diplomát. 2003-ban

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ Személyes Adatok Név: Dr. Marciniak Róbert Születési hely és idő: Gyula, 1980.09.19 Munkahely: Miskolci Egyetem, Vezetéstudományi Intézet Munkahely címe: Beosztás: E-mail: MTMT: MTA:

Részletesebben

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114.

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114. PUBLIKÁCIÓS LISTA I. FOLYÓIRATCIKK: I/1. Magyar nyelvű hazai lapban: Molnár, Cs. Tóth, G. Kincses, Á.: A fürdőfejlesztések hatásai Kelet-: Hajdúszoboszló, Mezőkövesd és Orosháza összehasonlítása. Turizmus

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. juhasz.istvan@ektf.hu. Időtartam 2009. szeptember. Főbb tevékenységek és feladatkörök

Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. juhasz.istvan@ektf.hu. Időtartam 2009. szeptember. Főbb tevékenységek és feladatkörök Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Telefonszám E-mail Juhász István 06-36/520-400/ 3077 mellék juhasz.istvan@ektf.hu Szakmai tapasztalat Időtartam 2009. szeptember tanársegéd Előadások és szemináriumok

Részletesebben

(FONTOSABB/VÁLOGATOTT) PUBLIKÁCIÓK KÖNYV/KÖNYVFEJEZET

(FONTOSABB/VÁLOGATOTT) PUBLIKÁCIÓK KÖNYV/KÖNYVFEJEZET (FONTOSABB/VÁLOGATOTT) PUBLIKÁCIÓK KÖNYV/KÖNYVFEJEZET Karsai Judit (2012): A kapitalizmus új királyai. Kockázati tőke Magyarországon és a középkelet-európai régióban. Budapest, Közgazdasági Szemle Alaítvány

Részletesebben

I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books

I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books 1991-2011. közötti publikációk: Lentner Csaba: Agrárjövőnk dilemmái történelmi utunk tükrében

Részletesebben

Mellékletek jegyzéke

Mellékletek jegyzéke Mellékletek jegyzéke 1. számú melléklet: Az expanzív (kiadáscsökkentésen alapuló) fiskális kiigazítás növekedései hatásai 3 2. számú melléklet: A vállalati szektor néhány jellemzıje 7 3. számú melléklet:

Részletesebben

Lukács Péter Semjén András (szerk.): Oktatásfinanszírozás. Oktatáskutató Intézet, Budapest, 1988 (253 o.)

Lukács Péter Semjén András (szerk.): Oktatásfinanszírozás. Oktatáskutató Intézet, Budapest, 1988 (253 o.) VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK NÉV: SEMJÉN András KÖNYVEK, KÖNYVFEJEZETEK Könyvek: Semjén András Tóth István János (szerk.): Rejtett gazdaság. Be nem jelentett foglalkoztatás és jövedelemeltitkolás kormányzati

Részletesebben

Lehet-e Új Gazdaság a magyar gazdaság?

Lehet-e Új Gazdaság a magyar gazdaság? Dr. Czakó Erzsébet BKÁE Vállalatgazdaságtan tanszék Lehet-e Új Gazdaság a magyar gazdaság? Az Új Gazdaság (New Economy) elnevezést az idei évtől szinte közhelyként használja a nemzetközi gazdasági szaksajtó,

Részletesebben

Publikációs lista. Gódor Győző. 2008. július 14. Cikk szerkesztett könyvben... 2. Külföldön megjelent idegen nyelvű folyóiratcikk...

Publikációs lista. Gódor Győző. 2008. július 14. Cikk szerkesztett könyvben... 2. Külföldön megjelent idegen nyelvű folyóiratcikk... Publikációs lista Gódor Győző 2008. július 14. Cikk szerkesztett könyvben... 2 Külföldön megjelent idegen nyelvű folyóiratcikk... 2 Nemzetközi konferencia-kiadványban megjelent idegen nyelvű előadások...

Részletesebben

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv Bokor Judit PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd Tantárgyi leírás

Részletesebben

VINCE PÉTER Modellváltás a földgázellátásban. In: Verseny és szabályozás. (Szerk: Valentiny Pál Kiss Ferenc). MTA KTI, 2009.

VINCE PÉTER Modellváltás a földgázellátásban. In: Verseny és szabályozás. (Szerk: Valentiny Pál Kiss Ferenc). MTA KTI, 2009. VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK NÉV: VINCE Péter KÖNYV, KÖNYVFEJEZET VINCE PÉTER 2009. Modellváltás a földgázellátásban. In: Verseny és szabályozás. (Szerk: Valentiny Pál Kiss Ferenc). MTA KTI, 2009. VINCE PÉTER

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Jelen Tibor

Oktatói önéletrajz Dr. Jelen Tibor egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Stratégia és Projektvezetés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1986 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Ipari tervező-szervező Tudományos fokozatok,

Részletesebben

2005: Strengthening the Capacity of the UN The UN and the Global Development Process (Retrospect and Prospects)

2005: Strengthening the Capacity of the UN The UN and the Global Development Process (Retrospect and Prospects) 2005: Strengthening the Capacity of the UN In: Majid Tehranian -Kevin P. Klemens eds., America and the World, New Brunswick, USA: Transaction Publishers, pp. 141-155. The UN and the Global Development

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Csicsmann László

Oktatói önéletrajz Dr. Csicsmann László egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1994-1998 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, közgazdász kereskedelmi

Részletesebben

Válság és előrejelzés

Válság és előrejelzés Válság és előrejelzés Magyar Statisztikai Társaság 2009. október 15. Dr. Gáspár Tamás Tudományos főmunkatárs ECOSTAT 1998. augusztus A globális kapitalizmus válsága 2000. szeptember Nem omlott össze a

Részletesebben

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Agrárgazdaságtan Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Társadalomtudományok Közgazdaságtan: általános gazdasági törvényszerűségek Ágazati tudományágak Agrárgazdaságtan Vállalati gazdaságtan

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László egyetemi docens Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1994-1998 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, közgazdász kereskedelmi szakon 1995-2000 BKÁE,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Kutatói együttműködések Web 2.0-es PhD kutatói közösség Doktori értekezés tézisei Készítette: Szontágh Krisztina

Részletesebben

Kína gazdasága, gazdasági fejlődése

Kína gazdasága, gazdasági fejlődése Kína gazdasága, gazdasági fejlődése Könyvek: Alden, Chris: Kína az afrikai kontinensen. Pécs : IDResearch Kft : Publikon K., 2010. 327 A 35 Bánhidi Ferenc: Kína gazdasági fejlődésének tendenciái a nyolcvanas

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1978-1983 József Attila Tudományegyetem, Szeged,, történelem angol szak Tudományos

Részletesebben

4. Alternative Policies for Aroaching EMU Accession by Central and European Countries. Economic Survey of Europe 2002 No 1, UNECE 181-195. old.

4. Alternative Policies for Aroaching EMU Accession by Central and European Countries. Economic Survey of Europe 2002 No 1, UNECE 181-195. old. NEMÉNYI Judit Publikációk Könyvek, könyvfejezetek 1. A pénzügyi válság hatása központi bankok szabályozására. Verseny és szabályozás 2011. MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet 2012. május 167-219 old.

Részletesebben

HALMAI PÉTER: KRÍZIS ÉS NÖVEKEDÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN

HALMAI PÉTER: KRÍZIS ÉS NÖVEKEDÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN 1 HALMAI PÉTER: KRÍZIS ÉS NÖVEKEDÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN Európai modell, strukturális reformok. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2014, 372 oldal, fűzve, ár 5690 Ft, ISBN 978 963 05 9523 0 A 2007-2009-es globális

Részletesebben

Balogh András publikációs listája

Balogh András publikációs listája Balogh András publikációs listája BALOGH A. 2001. Gazdaságfejlesztési elképzelések a Dél-alföldi Régióban. I. Magyar Földrajzi Konferencia, Szeged (CD-ROM kiadvány). BAJMÓCY P.- BALOGH A. 2002. Az aprófalvak

Részletesebben

Dr. Werner Gábor szakmai önéletrajza

Dr. Werner Gábor szakmai önéletrajza Dr. Werner Gábor szakmai önéletrajza Születés idő és hely: 1951. március 15., Budapest Jelenlegi munkahely: Végzettség: Doktori disszertáció: Nyelvtudás: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem 1970-1975,

Részletesebben

Az ICEG Európai Központ független, magántulajdonú kutatóintézet, amelynek fő kutatási területe a Közép- és Kelet-Európában zajló gazdasági folyamatok

Az ICEG Európai Központ független, magántulajdonú kutatóintézet, amelynek fő kutatási területe a Közép- és Kelet-Európában zajló gazdasági folyamatok 1 Az ICEG Európai Központ független, magántulajdonú kutatóintézet, amelynek fő kutatási területe a Közép- és Kelet-Európában zajló gazdasági folyamatok elemzése. Az ICEG Európai Központ tevékenysége kutatások,

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

List of Main Publications

List of Main Publications List of Main Publications Mária Csanádi Books in Engish: Csanádi, M (2006) Self-Consuming Evolutions: A Model on the Structure, Selfreproduction, Self-destruction and Transformation of Party-states, tested

Részletesebben

Születési hely, idő: Keszthely, 1945. október 20.

Születési hely, idő: Keszthely, 1945. október 20. Dr. Nováky Erzsébet egyetemi tanár Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Tel. +36-1-482-5319 és +36-1-482-5325 erzsebet.novaky@uni-corvinus.hu erzsebet.novaky@gmail.com

Részletesebben

Angol nyelv középfok ECL nemzetközi angol nyelvvizsga

Angol nyelv középfok ECL nemzetközi angol nyelvvizsga Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Lakcím Munkahely Telefonszám E-mail Állampolgárság Dr. György Ottilia Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Gazdaság- és Humántudományok Kar

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Virág Miklós

Oktatói önéletrajz Dr. Virág Miklós egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Vállalkozások Pénzügyei Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1978-1982 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Ipari tervező_szervező szak Tudományos fokozatok,

Részletesebben

Hughes, M.- Dancs, H.( 2007) (eds): Basics of Performance Analysis, Cardiff- Szombathely, Budapest

Hughes, M.- Dancs, H.( 2007) (eds): Basics of Performance Analysis, Cardiff- Szombathely, Budapest Szegnerné dr. Dancs Henriette PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Dancs, H- Hughes, M.- Donoghue, P. (2006) (eds): World Congress of Performance Analysis of Sport 7th, Proceeding,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Berács József

Oktatói önéletrajz Dr. Berács József egyetemi tanár Közgazdaságtudományi Kar Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja Egyéb szervezeti egység Karrier Felsőfokú végzettségek: 1970-1974 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Ipar szak,

Részletesebben

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 1. Az MTA-DE Kutatócsoport munkájának keretében 2014-ben megjelent

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Lányi Beatrix lanyi@ktk.pte.hu 72/501-599/23182 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: egyetemi adjunktus 2008-2. Tanulmányok

Részletesebben

Lóránt Károly: Az Európai Unió és Magyarország gazdasági helyzete Magyar Közgazdasági Társaság Fejlődésgazdasági Szakosztály

Lóránt Károly: Az Európai Unió és Magyarország gazdasági helyzete Magyar Közgazdasági Társaság Fejlődésgazdasági Szakosztály Lóránt Károly: Az Európai Unió és Magyarország gazdasági helyzete 213 Magyar Közgazdasági Társaság Fejlődésgazdasági Szakosztály 213.1.7 A GDP/fő hosszú távú alakulása (212. évi US$, 1 alapú log skála)

Részletesebben

tanulmányok Makó Csaba Illéssy Miklós A szervezeti innovációk a közszféra szervezeteiben

tanulmányok Makó Csaba Illéssy Miklós A szervezeti innovációk a közszféra szervezeteiben tanulmányok Makó Csaba Illéssy Miklós A szervezeti innovációk a közszféra szervezeteiben (A jó állam 1 létrehozásának és tartós fenntartásának elhanyagolt dimenziója) Elemzésünkben az európai közigazgatási

Részletesebben

Thékes István. Publikációs lista. Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test.

Thékes István. Publikációs lista. Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test. Thékes István Publikációs lista Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test. (submitted to Journal of Linguistics and Language Teaching). Vígh Tibor, Sominé

Részletesebben

NAVRACSICS Tibor: Európai belpolitika. Az Európai Unió politikatudományi elemzése. Bp. Korona K , [2] p.

NAVRACSICS Tibor: Európai belpolitika. Az Európai Unió politikatudományi elemzése. Bp. Korona K , [2] p. NAVRACSICS TIBOR Önálló monográfia, tankönyv NAVRACSICS Tibor: Európai belpolitika. Az Európai Unió politikatudományi elemzése. B Korona K. 1998. 342, [2] Tanulmány gyűjteményes kötetben NAVRACSICS Tibor:

Részletesebben

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök Szakmai önéletrajz Email: szabo.orsolya@rkk.uni-obuda.hu Felsőfokú tanulmányok 2008 - Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola (doktoranduszhallgató)

Részletesebben

Szabadpiac és Protekcionizmus

Szabadpiac és Protekcionizmus Szabadpiac és Protekcionizmus KONFERENCIA PROGRAM Budapesti Corvinus Egyetem III. előadó 2008. március 13. antars Program Délelőtti szekció (angol nyelvű) Vita az ipar- és piacvédelemről, illetve a szabadpiac

Részletesebben

Adatlap törzstagok számára

Adatlap törzstagok számára Adatlap törzstagok számára 1. Neve: Prof. Dr. Takács Péter 2. Születési éve: 1955 3. Felsőoktatási intézmény, amelynek Nemzeti Közszolgálati Egyetem teljes munkaidős oktatója: 4. Beosztása: Egyetemi tanár

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János /23148

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János /23148 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János indian@ktk.pte.hu 72-501-599/23148 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: tudományos ösztöndíjas gyakornok

Részletesebben

Károly Róbert Főiskola, Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program Kérdőíves felmérés végzése az észak-magyarországi régióban

Károly Róbert Főiskola, Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program Kérdőíves felmérés végzése az észak-magyarországi régióban EUROPASS ÖNELETRAJZ Személyi adatok Név Alžbeta Ádámová (Ádám Erzsébet) Levelezési cím 3525 Miskolc, Jókai u. 3. Fsz.: 3. Mobil: 0036 20 425 86 76 E-mail(ek) adam.erzsebet@gmail.com Állampolgárság szlovák

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Wimmer Ágnes

Oktatói önéletrajz Dr. Wimmer Ágnes egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Döntéselmélet Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem (BKE), közgazdász (Gazdálkodási szak, Pénzügy, Vállalatértékelés,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz. Dr. Rostoványi Zsolt. Karrier. egyetemi tanár. Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet

Oktatói önéletrajz. Dr. Rostoványi Zsolt. Karrier. egyetemi tanár. Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Dr. Rostoványi Zsolt egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1971-1975 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem,

Részletesebben

A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái versenyképességi szemléletben

A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái versenyképességi szemléletben Magyarország növekedési kilátásai MTA KRTK Közgazdaságtudományi Intézet A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái versenyképességi szemléletben Chikán Attila igazgató Budapesti Corvinus Egyetem

Részletesebben

Új könyvek az Európai Unióról

Új könyvek az Európai Unióról Új könyvek az Európai Unióról Válogatás az Országgyűlési Könyvtárba 2015. május hónapban beérkezett könyvekből az Európai Unió témakörében. Az egyes tételek végén a dokumentum raktári jelzete található.

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Tátrai Tünde

Oktatói önéletrajz Dr. Tátrai Tünde egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1995-2001 Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar 1991-1997 Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

PADS KUTATÓI MOBILITÁS PROGRAM 2014/2015 KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT GILÁNYI ZSOLT

PADS KUTATÓI MOBILITÁS PROGRAM 2014/2015 KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT GILÁNYI ZSOLT PADS KUTATÓI MOBILITÁS PROGRAM 2014/2015 KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT GILÁNYI ZSOLT 2014. OKTÓBER 14. Szakmai önéletrajz Személyes adatok Szakmai önéletrajz SZÜLETÉSI IDŐ 1973.11.05. SZÜLETÉSI HELY BUDAPEST

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban

A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban A KÖTET SZERZŐI: Botos János történész, a Holokauszt Emlékközpont igazgatóhelyettese Domány Gyula közgazdász, az MNB igazgatóhelyettese

Részletesebben

Tudományos munkatárs (MTA TK PTI)

Tudományos munkatárs (MTA TK PTI) Papp Zsófia Tudományos munkatárs (MTA TK PTI) Osztály: Politikai Viselkedés Osztály Tudományos cím vagy fokozat: PhD E-mail: papp.zsofia@tk.mta.hu Telefonszám: +36 1 224-6700 / 211 Épület: PTI (Emelet,

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Kováts Gergely Ferenc

Oktatói önéletrajz Kováts Gergely Ferenc adjunktus Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Szervezés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1997-2002 Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, közgazdász (gazdálkodási szak) 2002-2013,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Csutora Mária

Oktatói önéletrajz Dr. Csutora Mária egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: - 1989 MKKE, Okleveles közgazda mezőgazdasági szakon Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÁRAK ÉS PIACOK

MEZŐGAZDASÁGI ÁRAK ÉS PIACOK MEZŐGAZDASÁGI ÁRAK ÉS PIACOK Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az

Részletesebben

Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely 2014/15. tanév beszámolója

Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely 2014/15. tanév beszámolója Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely 2014/15. tanév beszámolója Osztovits András publikációs tevékenysége Osztovits András (2014): 6:1. - 6:57. -ok magyarázata In: Osztovits András (szerk.) A Polgári

Részletesebben

Dr. Dezsõ Renáta Anna

Dr. Dezsõ Renáta Anna Dr. Dezsõ Renáta Anna Név Dr. Dezsõ Renáta Anna Szakképzettség közoktatási vezetõ (SZTE 2007) angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár (PTE 2003) pedagógia szakos tanár / iskolaelemzõ-iskolafejlesztõ

Részletesebben

Társadalomismeret és jelenismeret

Társadalomismeret és jelenismeret Társadalomismeret és jelenismeret I. A társadalmi szabályok ( 2 ): 1. Ismertesse a társadalmi együttélés alapvető szabályait, eredetüket és rendeltetésüket! 2. Mutassa be a hagyomány szerepét a társadalom

Részletesebben

Benczes István: Trimming the Sails. The Comparative Political Economy of Expansionary Fiscal Consolidations. A Hungarian Perspective

Benczes István: Trimming the Sails. The Comparative Political Economy of Expansionary Fiscal Consolidations. A Hungarian Perspective Közgazdasági Szemle, LV. évf., 2008. december (1125 1129. o.) Benczes István: Trimming the Sails. The Comparative Political Economy of Expansionary Fiscal Consolidations. A Hungarian Perspective Central

Részletesebben

Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken

Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken 1. Lakatos Ferenc Molnár Miklós (2006): Bükkpusztulás Zala megyében klímaváltozás? V. Erdő- és Klíma Konferencia. Mátrafüred,

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. KARÁCSONY P. (2008): A hazai gabonaágazat nemzetközi versenyképessége. XXXII. Óvári Tudományos Nap, Mosonmagyaróvár (elıadás)

PUBLIKÁCIÓS LISTA. KARÁCSONY P. (2008): A hazai gabonaágazat nemzetközi versenyképessége. XXXII. Óvári Tudományos Nap, Mosonmagyaróvár (elıadás) PUBLIKÁCIÓS LISTA 1. Magyar nyelvő elıadás és poszter KARÁCSONY P. DEBRECENI A. (2010): Az iskolázottság szerepe a magyar agrárgazdaság versenyképességében. Intelektuálny kapitál, ako konkurencná vyhoda

Részletesebben

OTKA T048849 LEHETŐSÉGEINEK KULTURÁLIS ALAPJAI. Fejlesztési javaslatunk alapja egy empirikus tapasztalatok alapján kiigazított értékelési módszertan.

OTKA T048849 LEHETŐSÉGEINEK KULTURÁLIS ALAPJAI. Fejlesztési javaslatunk alapja egy empirikus tapasztalatok alapján kiigazított értékelési módszertan. OTKA T048849 A KÖRNYEZETTUDATOS VÁLLALATI MAGATARTÁS KIALAKÍTÁSÁNAK ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEINEK KULTURÁLIS ALAPJAI KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS 1. KUTATÁSI CÉLKITŰZÉSEK A kutatási tervben empirikus vizsgálatokkal

Részletesebben

Az új kohéziós politika és hatásvizsgálata

Az új kohéziós politika és hatásvizsgálata Az új kohéziós politika és hatásvizsgálata Varga Attila PTE KTK Közgazdasági és Regionális Tudományok Intézete MTA-PTE Innovációés Gazdasági Növekedés Kutatócsoport Vázlat Bevezetés Az EU új kohéziós politikája

Részletesebben