A CTM tényleges használatának területi dimenziója - élet az ONEL ítélet után -

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A CTM tényleges használatának területi dimenziója - élet az ONEL ítélet után -"

Átírás

1 A Danubia Szabadalmi és Jogi Irodában tartott előadás összefoglalója A CTM tényleges használatának területi dimenziója - élet az ONEL ítélet után - dr. Gonda Imre főosztályvezető-helyettes Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

2 Bevezetés 1. Előzmények a használati kényszer indokai 2. Az ONEL ügy 3. A bíróság megállapításai 4. Következmények INTA, január 24. Budapest 2

3 1. Előzmények A használati kényszer indokai nem használt megjelölésre nem indokolt fenntartani a monopóliumot (versenyjogi gyökerek) TRIPS 19. cikk 2008/95/EK (IR): 10., 11., 12. cikkek 207/2009/EK (KVR) használati kényszer átszövi a védjegyeljárásokat lajstromozásra irányuló eljárás, felszólalás [ 15. és 43. cikkek ] törlés, használat hiánya miatti megszűnés [51(1)a és 57(2) cikkek] viszontkereset bitorlási perben [100. cikk] INTA, január 24. Budapest 3

4 1. Előzmények A BPHH (OHIM) jogértelmezése KVR koegisztencia elve használati kényszer a CTM és nemzeti védjegyrendszerek közötti egyensúly fontos eleme BPHH jogértelmezése a CTM dominanciáját eredményezte közös nyilatkozat (1 tagállam részén történő használat = belső piacon történő használat) módszertani útmutató (Part 6., III. 3.2) INTA, január 24. Budapest 4

5 1. Előzmények Tanács és a Bizottság közös politikai nyilatkozata (1993) use which is genuine in a single country constitutes genuine use in the Community INTA, január 24. Budapest 5

6 1. Előzmények A közös nyilatkozat a promócióban: CTMs shall be put to genuine use in the Community within a period of five years following registration (Article 15 CTMR). Genuine use may be found when the mark has been used in only one part of the Community, such as in a single Member State or in a part thereof. (BPHH Guidelines, Part 6, III. 3.2) INTA, január 24. Budapest 6

7 1. Előzmények KVR Preambulum (2) bekezdés belső piac fejlődése, torzításmentes verseny (4) a tagállami határok alkotta akadályok lebontása, egységes belső piac erősítése és egységes jogszerzés e területen (6) nemzeti rendszerek fennmaradása koegzisztencia elvének rögzítése (10) tényleges használat általános követelménye INTA, január 24. Budapest 7

8 1. Előzmények Ha a jogosult a lajstromozástól számított öt éven belül nem kezdte meg a közösségi védjegy tényleges használatát a Közösségben ( ) [KVR 15. cikk] Tényleges tartalmat nem definiálja Jogértelmezés módszerei: - nyelvtani, - logikai, - rendszertani, - történeti jogalkalmazás INTA, január 24. Budapest 8

9 Nyelvtani értelmezés 1. Előzmények - a Közösségben = egyetlen tagállam (vagy annak része)? - hasonló terminológiák a KVR-ben - 8(5) jóhírű CTM a Közösségben, nemzeti vj a tagállamban - 7(2) feltétlen kizáró okok, a Közösség egy részében Logikai értelmezés - EU méreteiben bekövetkezett változás 1994-hez képest - tagállamok száma 12 28, lakosság millió - legnagyobb összefüggő gazdasági terület, No.1. GDP, világgazdaság termelésének 21 %-át adja INTA, január 24. Budapest 9

10 1. Előzmények Rendszertani értelmezés - egységesség vs. koegzisztencia - Közösség kifejezés eltérő jelzős szerkezetben Történeti értelmezés - preambulum nem cél a nemzeti rendszerek kiváltása ben nem volt előre látható a rendszer sikere - a jogalkotás során a használat területi dimenziója vitatott kérdés volt - közös nyilatkozat, mint a promóció eszköze INTA, január 24. Budapest 10

11 1. Előzmények Felborult egyensúly - CTM dominánssá vált a nemzeti védjegyekkel szemben - egyre gyakrabban alkalmazták a CTM-et a nemzeti védjegyek helyett is - a jogszerzés leggyakoribb akadálya tett a CTM, gyakran mesterséges konfliktusokat generálva Hatások - erősödő szakmai vita (regionális konferencia, ECTA, INTA) - Max Planck tanulmány egyik központi kérdésévé vált INTA, január 24. Budapest 11

12 2. Az ONEL ügy Az alap eljárás július 27. OMEL védjegybejelentés ( ) - korábbi védjegy ONEL CTM ( ) január 15. BOIP elutasította a felszólalást, mert a korábbi CTM tényleges használata csupán Hollandiára nézve nyert igazolást - a felszólaló és a védjegybejelentő közötti jogértelmezési vita tárgya a KVR 15. cikke a Közösségben - Gerechtshof te s-gravenhage előzetes döntést kért INTA, január 24. Budapest 12

13 2. Az ONEL ügy A feltett kérdések 1) Úgy kell-e értelmezni a [207/2009] rendelet 15. cikkének (1) bekezdését, hogy a közösségi védjegy tényleges használatának meglétéhez elegendő, ha a védjegyet egyetlen tagállamban használják, amennyiben e használat ha nemzeti védjegyről lenne szó az érintett tagállamban tényleges használatnak minősülne (lásd a [40/94] rendelet 15. cikkére vonatkozó, 10. sz. együttes nyilatkozatot és az OHIM előtti felszólalási eljárásra vonatkozó útmutatókat)? 2) Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén sohasem tekinthető-e a közösségi védjegy egyetlen tagállambeli használata a [207/2009 rendelet] 15. cikkének (1) bekezdése értelmében vett Közösségen belüli tényleges használatnak? INTA, január 24. Budapest 13

14 2. Az ONEL ügy A feltett kérdések 3) Ha a közösségi védjegy egyetlen tagállambeli használata sohasem tekinthető a Közösségen belüli tényleges használatnak, akkor milyen követelményeket kell támasztani az adott esetben a Közösségen belüli tényleges használat vizsgálata során az egyéb tényezők mellett a használat területi kiterjedtségével szemben? 4) Vagy az előzőektől eltérően úgy kell-e értelmezni a [207/2099 rendelet] 15. cikkét, hogy a Közösségen belüli tényleges használat vizsgálata során az egyes tagállamok területének határai teljes mértékben figyelmen kívül maradnak (és például a piaci részesedést [a termékek piacát/földrajzi piacot] kell alapul venni)? INTA, január 24. Budapest 14

15 2. Az ONEL ügy Észrevételek az eljárás során - 7 ország és a Bizottság tett észrevételeket - egyöntetű vélemény a mechanikus, leegyszerűsítő jogértelmezés elutasítása - a területi kiterjedés a használat vizsgálatának egyik szempontja, de nem az egyetlen - egy ország nem szükségképpen elegendő - közös nyilatkozat tartalma tekintetében eltérő értelmezések INTA, január 24. Budapest 15

16 2. Az ONEL ügy Eleanor Sharpstone főtanácsnok indítványa - utal a bíróság korábbi ítéleteire, - a területi kiterjedés nem az egyetlen szempont, azt elkülönülten nem lehet vizsgálni - a nemzeti védjegy és a CTM használatának vizsgálati szempontjai nem azonosak (releváns terület eltérő) - CTM-nél a tagállami határokat figyelmen kívül kell hagyni - a Közösségen kívüli használat nem releváns - érintett piac = belső piac - PAGO ügyben más kérdésre kerestek választ INTA, január 24. Budapest 16

17 2. Az ONEL ügy Eleanor Sharpstone főtanácsnok indítványa - CTM-et olyan vállalkozások számára hozták létre, akik a tevékenységüket rövid időn belül közösségi szinten kívánják folytatni (45) - nem az számít, hogy a védjegyet egy vagy több tagállamban használták, hanem a használatnak van-e hatása a belső piacra - a védjegyhasználat célja az kell legyen, hogy piaci részesedést tartson fenn vagy azt teremtsen - Hollandia mellett azt is vizsgálni kell, hogy az érintett szolgáltatásokat ismertté teszik-e Hollandián kívül is - ugyanakkor: a közös nyilatkozat és a BPHH módszertani útmutatója nem áll ellentétben az indítvánnyal INTA, január 24. Budapest 17

18 3. Az ítélet Alapvetések - koegzisztencia: a CTM-et nem a nemzeti rendszerek felváltása céljából hozták létre, a rendszerek párhuzamosan működnek - a CTM célja: lehetőséget teremteni az olyan bejelentőknek, akik az Unió egészére nézve kívánnak védjegyoltalmat szerezni - amennyiben a használati kényszer nem érvényesül, akkor a védjegyjogosult megfosztja a versenytársakat a védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló árujelzők használatától - a CTM tényleges használatának eltérő megítélése jogbizonytalanságot eredményez INTA, január 24. Budapest 18

19 3. Az ítélet A tényleges használat vizsgálati szempontjai, ítélkezési gyakorlat (Ansul, Sunrider, Hiwat ügyek) - a használat akkor tényleges, ha a védjegyet a rendeltetésének megfelelően használják - a védjegyhasználat célja, hogy a védjeggyel ellátott áru vagy szolgáltatás piaci részesedését megtartsák vagy létrehozzák - a használat igazolásának vizsgálatakor minden releváns körülményt értékelni kell, így különösen: használat területi - piac jellegzetességei kiterjedése egy - védjegyhasználat mértéke szempont, de - védjegyhasználat gyakorisága nem elkülönülő kritérium INTA, január 24. Budapest 19

20 3. Az ítélet A területi kiterjedés kérdése - eltérő a nemzeti védjegy és a CTM területi hatálya, így a használati kényszer alapjául szolgáló referencia terület is eltérő - a KVR szóhasználata ( tagállamban, Közösségben ) azért eltérő, mert a tagállami referenciáknál a nemzeti védjegyről van szó - területi kiterjedés vizsgálata nem lehet elkülönült a többi kritérium vizsgálatától - Közösségen kívüli használat irreleváns - a Közösség a tagállammal - mégis a tagállamok területénekm összessége egybeesik a Közösséggel Σ: a tagállami határokat figyelmen kívül kell hagyni (44, 57) INTA, január 24. Budapest 20

21 3. Az ítélet A közös nyilatkozat joghatásának kérdése - az ítélkezési gyakorlatból (Antonissen, Libertel, stb.) fakad, hogy a közös nyilatkozat nem része a másodlagos jognak - a közös nyilatkozat preambuluma eleve korlátozza a hatályát - BPHH módszertani útmutatója szintén nem minősül jogi normának - mindezek ellenére a két dokumentum nem ellentétes a tényleges használat bíróság által kifejtett kritériumaival (45) Σ: A Tanács és a Bizottság közös nyilatkozata nem bír kötelező erővel (46) INTA, január 24. Budapest 21

22 3. Az ítélet További érdekességek - A bíróság nem azonosult azon észrevételekkel, amelyek szerint egyetlen tagállam területén megvalósuló használat soha nem elegendő, mert ellenkező esetben a KVR 112(2)a értelmét veszítené [49-51] - A bíróság azzal sem értett egyet, hogy a korábbi ítéletek (General Motors, Nieto Nuño, PAGO ügyek) miatt az egyetlen tagállamban történő használat feltétlenül elegendő [52-53] Σ: ésszerű elvárni, hogy a CTM-et a nemzeti védjegyhez képest nagyobb területen használják, de egyetlen tagállam is elegendő lehet, ugyanakkor előre absztrakt módon lehetelten meghatározni, hogy milyen területi kiterjedtség kell a tényleges használathoz [54-55] INTA, január 24. Budapest 22

23 3. Az ítélet A védjegy tényleges használatának kritériumai - a védjegyet ténylegesen használják, ha alapvető rendeltetésének megfelelően és annak érdekében használják, hogy az árujegyzékében szereplő áruk vagy szolgáltatások aminek tekintetében része a Közösségben földrajzi piaci részesedést teremtsen meg, vagy tartson kiterjedtség fenn - a használat ténylegességének vizsgálatakor az összes releváns körülményt együttesen kell értékelni, különös tekintettel a piac jellegzetességeire, a védjegyhasználat mértékére és a védjegyhasználat gyakoriságára - a tagállami határokat figyelmen kívül kell hagyni, a használatnak a Közösséget kell céloznia, de a kritériumok megvalósulása esetén akár egyetlen tagállam területe is elegendő lehet INTA, január 24. Budapest 23

24 4. Következmények Szakmai viták - a bíróság ítélete elvetette a korábbi mechanikus vagy leegyszerűsítő jogalkalmazást (jogi formalizmust) és mindig az adott védjegyügy körülményeitől tette függővé a ténylegesség megítélését, ami többletfeladatokat eredményez a jogosultak, a kérelmezők és a hatóságok oldalán egyaránt - a mechanikus szemlélet mellőzése a bíróság ítéletének kritikáját eredményezte, a fő ellenérv, hogy az ítélet nem egyértelmű - többen a BPHH korábbi gyakorlatának megerősítését vélik felfedezni az ítéletben - további eszmecserék és intenzív viták várhatóak, ami a közösségi és a nemzeti jog alkalmazásának színtereire is kihatással lesz INTA, január 24. Budapest 24

25 4. Következmények Hatósági reakciók - várhatóan az IP hivatalok meg fognak nyilvánulni a kérdésben és a gyakorlatukat az ítéletben foglaltakhoz igazítják - hivatali tájékoztatók és módosuló módszertani útmutatók várhatóak - fennáll az eltérő jogértelmezés veszélye, amit célszerűen el kellene kerülni - az egységes értelmezés egyik hatékony eszköze a BPHH konvergencia programja lehet, aminek célja egységes gyakorlat kialakítása és annak promóciója Európa szerte INTA, január 24. Budapest 25

26 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! INTA, január 24. Budapest 26

JÓ HÍRŰ KÖZÖSSÉGI VÉDJEGY HASZNÁLATÁNAK TERRITORIALITÁSA AZ EURÓPAI BÍRÓSÁG ÍTÉLETE A PAGO-ÜGYBEN

JÓ HÍRŰ KÖZÖSSÉGI VÉDJEGY HASZNÁLATÁNAK TERRITORIALITÁSA AZ EURÓPAI BÍRÓSÁG ÍTÉLETE A PAGO-ÜGYBEN Dr. Vida Sándor* JÓ HÍRŰ KÖZÖSSÉGI VÉDJEGY HASZNÁLATÁNAK TERRITORIALITÁSA AZ EURÓPAI BÍRÓSÁG ÍTÉLETE A PAGO-ÜGYBEN A jó hírű közösségi védjegy territoriális oltalmának kérdése a nemzetközi védjegyszakmát

Részletesebben

A védjegy és piaci előnyei

A védjegy és piaci előnyei A védjegy és piaci előnyei Készítette: Dr. Fekete László 2011 Budapest 1. Bevezetés A védjegy az árujelzők legfontosabb fajtája, továbbá a piacgazdaságban az iparjogvédelem egyik legfontosabb jogintézménye.

Részletesebben

Szellemi Tulajdon Világnapja

Szellemi Tulajdon Világnapja Szellemi Tulajdon Világnapja A védjegyhasználat aktuális kérdései Dr. Szamosi Katalin 2010.ápr.23. A közösségi védjegyhasználat területi terjedelme Dr. Ficsor Mihály cikke 2010.febr. Iparjogvédelmi és

Részletesebben

A JÓ HÍRŰ VÉDJEGY MINT KIZÁRÓ OK A VÉDJEGYJOGBAN

A JÓ HÍRŰ VÉDJEGY MINT KIZÁRÓ OK A VÉDJEGYJOGBAN Dr. Gödölle István A JÓ HÍRŰ VÉDJEGY MINT KIZÁRÓ OK A VÉDJEGYJOGBAN 1. BEVEZETÉS A viszonylagos kizáró okok körében ki vannak zárva a védjegyoltalomból a már védjegyoltalom tárgyát képező megjelölések.

Részletesebben

Király György JUREX Iparjogvédelmi Iroda Debrecen 2014. november 20 21. 1/24

Király György JUREX Iparjogvédelmi Iroda Debrecen 2014. november 20 21. 1/24 Király György JUREX Iparjogvédelmi Iroda Debrecen 2014. november 20 21. 1/24 Középpontban a a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 62. (2) bekezdése 2011. előtt és

Részletesebben

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK EURÓPAI BIZOTTSÁG

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK EURÓPAI BIZOTTSÁG 2010.5.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 130/1 II (Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK EURÓPAI BIZOTTSÁG A vertikális korlátozásokról

Részletesebben

(Tájékoztatások) TANÁCS

(Tájékoztatások) TANÁCS 2006.7.28. C 176/1 I (Tájékoztatások) TANÁCS A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselőinek állásfoglalása (2006. június 27.) az Európai Unióban található kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG I/3653/2012. Az Alkotmánybíróság a köztársasági elnöknek az Országgyűlés által elfogadott, de még ki nem hirdetett törvény Alaptörvénnyel való összhangjának előzetes vizsgálatára benyújtott

Részletesebben

erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása (14. számú piac)

erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása (14. számú piac) Ügyiratszám: DH-10903-2 /2007. Tárgy: piacmeghatározás, a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása (14. számú piac) A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa (a

Részletesebben

A SZUBSZIDIARITÁS ELVE

A SZUBSZIDIARITÁS ELVE A SZUBSZIDIARITÁS ELVE Az Unió nem kizárólagos hatáskörei vonatkozásában a szubszidiaritás Európai Unióról szóló szerződésben foglalt elve meghatározza azokat a feltételeket, amelyek mellett az Unió rendelkezik

Részletesebben

SZELLEMI TULAJDON AZ EURÓPAI UNIÓ JOGRENDJÉBEN. Dr. László Áron Márk

SZELLEMI TULAJDON AZ EURÓPAI UNIÓ JOGRENDJÉBEN. Dr. László Áron Márk SZELLEMI TULAJDON AZ EURÓPAI UNIÓ JOGRENDJÉBEN Dr. László Áron Márk A szellemi tulajdon jogáról az Európai Unió jogrendjében egyetlen előadás keretein belül beszélni, arról jegyzetet írni szinte lehetetlen.

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE 2014.3.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 94/243 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE (2014. február 26.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő

Részletesebben

Sectio Juridica et Politica, Miskolc, TomusXXVI/l. (2008), pp. 305-281 AZ ADÓJOGI HARMONIZÁCIÓ PROBLÉMÁI A HELYI ADÓZTATÁSBAN ERDŐS ÉVA*

Sectio Juridica et Politica, Miskolc, TomusXXVI/l. (2008), pp. 305-281 AZ ADÓJOGI HARMONIZÁCIÓ PROBLÉMÁI A HELYI ADÓZTATÁSBAN ERDŐS ÉVA* Sectio Juridica et Politica, Miskolc, TomusXXVI/l. (2008), pp. 305-281 AZ ADÓJOGI HARMONIZÁCIÓ PROBLÉMÁI A HELYI ADÓZTATÁSBAN ERDŐS ÉVA* I. Bevezető gondolatok Arra a kérdésre, hogy mennyiben érinti az

Részletesebben

kis értékű követelések európai eljárásának alkalmazásához

kis értékű követelések európai eljárásának alkalmazásához Gyakorlati útmutató a kis értékű követelések európai eljárásának alkalmazásához a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló, 2007. július 11-i 861/2007/EK európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

Rendeltetésszerű joggyakorlás a részekre bontás tilalma vonatkozásában

Rendeltetésszerű joggyakorlás a részekre bontás tilalma vonatkozásában Rendeltetésszerű joggyakorlás a részekre bontás tilalma vonatkozásában A Közbeszerzési Hatóság Útmutatója alapján, az egységes jogalkalmazás elősegítésére Szerző: dr. Garancsy Georgina jogász, hivatalos

Részletesebben

I. Az Alkotmánybíróság, egyéb bíróságok és az alkotmányossági vizsgálat

I. Az Alkotmánybíróság, egyéb bíróságok és az alkotmányossági vizsgálat AZ EURÓPAI ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGOK XII. KONFERENCIÁJA A Konferencia témája: Az alkotmánybíróságok és egyéb nemzeti bíróságok kapcsolatai és az európai bíróságok működésének e területre gyakorolt hatásai A Magyar

Részletesebben

(Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK TANÁCS MEGÁLLAPODÁS

(Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK TANÁCS MEGÁLLAPODÁS 2013.6.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 175/1 IV (Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK TANÁCS MEGÁLLAPODÁS az egységes

Részletesebben

KÖZLÖNYE EURÓPAI JOGI KÜLÖNSZÁM TARTALOMJEGYZÉK 2011. 15. ÉVFOLYAM LVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM KÖZJEGYZŐK

KÖZLÖNYE EURÓPAI JOGI KÜLÖNSZÁM TARTALOMJEGYZÉK 2011. 15. ÉVFOLYAM LVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM KÖZJEGYZŐK 2011. 15. ÉVFOLYAM LVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE EURÓPAI JOGI KÜLÖNSZÁM TARTALOMJEGYZÉK Az európai öröklési rendelet tervezete Dr. Horváth Gyöngyi 1 Európai öröklési jogi rendelet a végintézkedések

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS I. A HATÁLYOS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYOZÁS FELÜLVIZSGÁLATÁNAK INDOKAI

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS I. A HATÁLYOS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYOZÁS FELÜLVIZSGÁLATÁNAK INDOKAI ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS I. A HATÁLYOS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYOZÁS FELÜLVIZSGÁLATÁNAK INDOKAI Az új közbeszerzési törvényt az Országgyűlés 2003 decemberében fogadta el, azután, hogy a törvénytervezet több mint

Részletesebben

KÖZ beszerzés. kérdések és válaszok. Interjú Kérdések és válaszok. Jogszabályváltozások

KÖZ beszerzés. kérdések és válaszok. Interjú Kérdések és válaszok. Jogszabályváltozások I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2006. OKTÓBER KÖZ beszerzés kérdések és válaszok Interjú Kérdések és válaszok A támogatásból megvalósított beszerzések Házon belüli" ( in-house") beszerzések Egybeszámítási szabályok

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I. L 177/6 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.7.4. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

Az állami támogatások szabályozása az Európai Unióban

Az állami támogatások szabályozása az Európai Unióban EU HÍRMONDÓ T A R I A N D R Á S PhD-hallgató, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Regionális politika és gazdaságtan doktori iskola Az állami támogatások szabályozása az Európai Unióban 1.

Részletesebben

Az áruk szabad mozgása Útmutató a Szerződésnek az áruk szabad mozgását szabályozó rendelkezéseinek alkalmazásához

Az áruk szabad mozgása Útmutató a Szerződésnek az áruk szabad mozgását szabályozó rendelkezéseinek alkalmazásához Az áruk szabad mozgása Útmutató a Szerződésnek az áruk szabad mozgását szabályozó rendelkezéseinek alkalmazásához Európai Bizottság Vállalkozás és ipar Az áruk szabad mozgása Útmutató a Szerződésnek az

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2009.10.28 C(2009)8237 végleges

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2009.10.28 C(2009)8237 végleges EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2009.10.28 C(2009)8237 végleges Tárgy: N 464/2009. sz. állami támogatás Magyarország Előadó-művészeti szervezetek támogatása Tisztelt Miniszter Úr I. AZ ELJÁRÁS 1. A magyar

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. március 24. 2014. 8. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 8/2014. (III. 20.) AB határozat az Alaptörvény M) cikk (2) bekezdésének, valamint ezzel összefüggésben

Részletesebben

Az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában megítélt

Az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában megítélt Állami támogatások joga 5 (2010/1) 77 99. Az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatások

Részletesebben

A MÉDIAJOG SZERZŐI JOGI MEGKÖZELÍTÉSE

A MÉDIAJOG SZERZŐI JOGI MEGKÖZELÍTÉSE Dr. Sarkady Ildikó* A MÉDIAJOG SZERZŐI JOGI MEGKÖZELÍTÉSE A szerzői jognak a digitális korban ki kell törnie abból a szemérmes elhatárolódottságból és izolált visszavonultságból, amelyben évtizedek óta

Részletesebben

KELL A CÉGÉR! A FORGALMAZÓI VÉDJEGYHASZNÁLAT EGYES KÉRDÉSEI

KELL A CÉGÉR! A FORGALMAZÓI VÉDJEGYHASZNÁLAT EGYES KÉRDÉSEI Dr. László Áron Márk 1 dr. Mező Barnabás 2 KELL A CÉGÉR! A FORGALMAZÓI VÉDJEGYHASZNÁLAT EGYES KÉRDÉSEI 1. Bevezetés A védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy használatára. A védjegyjogosult a

Részletesebben

Erdős Éva A KÁROS ADÓVERSENY KEZELÉSE AZ EURÓPAI ADÓJOGBAN * **

Erdős Éva A KÁROS ADÓVERSENY KEZELÉSE AZ EURÓPAI ADÓJOGBAN * ** Erdős Éva A KÁROS ADÓVERSENY KEZELÉSE AZ EURÓPAI ADÓJOGBAN * ** I. Nyitó gondolatok A külföldi befektetések kedvezményezése az adójogban jellemzője volt a rendszerváltás, és az azt követő évek magyar adórendszerének.

Részletesebben