A rendszerváltó magyar értelmiség képe a nyugati demokráciákról nem volt teljes. Azt tudta/tudtuk, hogy a nyugati társadalmak a piacgazdaság elveit

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A rendszerváltó magyar értelmiség képe a nyugati demokráciákról nem volt teljes. Azt tudta/tudtuk, hogy a nyugati társadalmak a piacgazdaság elveit"

Átírás

1 Botos Katalin: Piac- és állam - történeti áttekintés Megjelent: Valóság, 2004/1 Rendszerváltozás és privatizáció A rendszerváltó magyar értelmiség képe a nyugati demokráciákról nem volt teljes. Azt tudta/tudtuk, hogy a nyugati társadalmak a piacgazdaság elveit követik, annak meg a magántulajdon az alapja. Arról is volt bizonyos képünk, hogy a globalizmus korába lépett világ fejlett országaiban a jóléti társadalom átalakulóban van, magyarán mondva az állami szerepvállalás leépül. Azt is tudtuk, hogy - például Thatcher asszony tevékenysége nyomán - a még állami tulajdonban lévő vagyonok is privatizálásra kerülnek, tehát saját privatizációs folyamatunk a világtendenciába belevág. Tudtuk, hogy a német gazdaság második világháború utáni modellje a szociális piacgazdaság volt- ezt akarta megvalósítani a rendszerváltó magyar kormány is. Ugyanakkor a magyar polgárnak -akkor- mindenből elege volt, ami a korábbi szocialista rendszerre emlékeztette. Még ha csak a szóhasználat hasonlósága is. Mértékadó értelmiségiek hangoztatták, hogy vagy piacgazdaság van, vagy nincs; mi a csodának odatenni azt a szociális jelzőt? A magyar reformer szocialisták is, mint az ellenzéki értelmiségiek abszolút többsége, angolszász irányban tájékozódott. /Kissé cinikusan úgy is fogalmazhatnánk, azért, mert ezt még nem próbáltuk ki A német példa átvételétől féltek, azt a korábbi csatlósi szerep vélték- beárnyékolja, már megint a németeket követjük, a keleti modell hatékonyságát pedig maguk is meg tapasztalhatták / A való ok- az esetleges külső érdekeken kívül- az volt, hogy a legjobban az angolszász gondolkodás-módot ismerte a rendszerváltó elit. Ebből az irányból jött már korábban is a kiutazásokhoz, tapasztalat-szerzéshez a legtöbb támogatás, és a közgazdaságtudomány világnyelve egyébként is az angol volt. Ahogyan ma is az. A politikai változások közeledtével ugyan voltak törekvések a német kereszténydemokrata politika részéről a fokozottabb politikai ismeret-átadásra, de ez már későn volt ahhoz, hogy a magyar elit alaposabban tájékozódjék az ott követett gazdasági gyakorlatról. Sajnálatos módon egyetlen komoly gazdaságpolitikusunk 1

2 sem tanulmányozta a szociális piacgazdaságot olyan alaposan, mint például a későbbi lengyel miniszterelnök, aki hosszabb tanulmányutat szentelt ennek a kérdésnek, még a rendszerváltást megelőzően. Valójában ezért is volt olyan fogékony Balcerowicz a Jeffrey Sachs által reklámozott sokkterápiára, már ami az átfogó és gyors liberalizálást illeti. Hiszen éppen ez volt - vagyis a radikális liberalizálás- a német modell lényege! A szociális piacgazdaság Erhard-i modellje egyáltalán nem volt ellentétes a korabeli amerikai gyakorlattal, hiszen annak alapja a szabadon működő piacgazdaság, ami viszont határozott állami szabályozással párosul. S ez volt a Roosevelt-i reformok lényege is. Vagyis koránt sincs akkora különbség a szociális piacgazdaság és az angolszász gyakorlat között, mint ahogyan az a magyar társadalomtudósok és politikusok fejében rögzült. Piachoz azonban mindenekelőtt magántulajdon kell. Ami a privatizálást illeti, a volt szocialista országokban a rendszerváltozáskor nem voltak jól megalapozott elvi álláspontok. Se nálunk, se más korábbi szocialista országban. Nálunk csak hitvitázók és inkvizítorok voltak. Aki a fokozatosság mellett érvelt, azt a régi rendszer visszasírójának minősítették. Az állami tulajdon visszafogottabb lebontása ellen szólók hivatkozási alapja az volt, hogy egyrészt piachoz magántulajdon kell, másrészt a világtendencia is a magánosítás: nyugaton is napirenden van a még meglévő állami tulajdon privatizálása. Csak hát korántsem mindegy, hogy milyen szintről indulunk. A nyugati demokráciákban volt ugyan jelentős állami tulajdon, de mértéke aligha volt fogható a szovjet dominancia alá került területek helyzetéhez. Még a leginkább államosított Angliában is csupán a munkavállalók 20 %-a dolgozott a II. világháború után állami tulajdonú vállalatoknál, ami nem csekély mérték, de hol van a szocialista blokk adataitól! Amennyire igaz volt a rendszerváltás után az, hogy a piacot gúzsba kötő szabályok megváltoztatásának, a liberalizálásnak gyorsnak kellett lenniekülönösen ott, ahol még nem tettek lépéseket ebben az irányban-, annyira meg kellett volna gondolni a privatizálás sebességét. /Ezt azért fogalmazom ilyen körülményesen, mert a magyar gyakorlattal kapcsolatban tévhitek rögzültek. Mintha bizony nálunk szinte alig lett volna liberalizálás. Ez nem igaz, érdemes áttanulmányozni A kötéltáncos magányossága c. Rabár Ferenc emlékkötetet/ 1 Utólag természetesen a legliberálisabb elmék is lehetnek bölcsek a privatizáció gyorsaságával kapcsolatosan, s támogathatják a fokozatosabb átmenet gondolatát ez már késő /Lásd a nemzetközi pénzügyi intézmények vezető közgazdászának, 2

3 Josef Stieglitznek a pálfordulását. A jeles szakember 2004-ben megjelent könyvében- A globalizáció visszásságai határozottan lerögzíti, hogy a túlzott sietség az állami vagyon lebontásában nem volt helyes gyakorlat, nem a jól működő piacgazdaság megteremtését szolgálta./ 2 A viharos 90-es években ez gyakorlatilag minden átalakuló országban megvalósult. Egyébként, a maga idejében a fontolva haladók szakmailag a legsúlyosabb jelzőket kapták meg mind a külföldi és hazai közgazdászoktól, mind a politikai erők döntő részétől. Másfél évtized távlatából visszatekintve azonban azt kell mondanunk, szinte forgatókönyv-szerű volt ez a sürgősség. Sokaknak állhatott és állt ugyanis érdekében a gyors változás. Ezek között éppúgy megtalálhatók az országokon belüli, mint az azon kívüli érdekeltek csoportjai. Kisebbségben maradtak tehát azok, akik a megfontoltabb privatizáció javaslatával a nemzeti érdekre hivatkoztak. Egy jóléti államban lehetett a nacionalizmus párban a privatizációval - mint ezt Thatcher esetében látni fogjuk. E konzervatív politikus ugyanis egyáltalán nem volt internacionalista, bár abszolút piacpártinak minősült Azt kívánta például, hogy a British Telecom legyen privát kézben - de lehetőleg a britek kezében S ez ott és akkor nem volt kivitelezhetetlen kívánság. A vagyonos brit középosztály megvehette a felkínált részvényeket-, de vajon a leszegényített magyar polgár ugyan miből vásárolhatta meg a vagyonügynökség által felkínált javakat? Tőkeszegénysége miatt csak kedvezményes hitelből, vagy e célra teremtett pótlólagos pénz-helyettesítő, a kárpótlási jegy segítségével. Hiába szeretett volna hazánkban az első szabadon választott kormány nemzeti tulajdonosokat látni, ha ugyanakkor- méltánylandó érvek alapján- elfogadta a készpénzes privatizációt, mint vezérelvet. Ilyen körülmények közepette a privatizáció sürgetése csak a külföldi tőke beáramlásának kedvezett. Ezt mármint a tőke beáramlását- természetesen bizonyos mértékig feltétlenül ésszerű pártolni-, azonban a gyors és teljes körű magánosítás erőltetése, s a készpénzes privatizáció döntő megoldássá tétele alapvetően a külföldieket hozta vételi helyzetbe. A nagy sürgősség-, mint utaltunk rá- még egy rétegnek kedvezett: a bennfenteseknek, a korábbi társadalmi berendezkedés technokrata menedzsereinek. A kialakult piaci árak hiányában, az információk birtokában nekik volt kitűnő lehetőségük megszerezni, amit meg lehetett, s amit érdemes volt; és viszonylag olcsón - hiszen jelentős készpénzzel azért ezek a magyar rétegek sem rendelkeztek. A tájékozottság és a kapcsolatok ezúttal azonban bizonyos esetekben a pénznél is 3

4 többet értek. A vezérlő posztokon így a régi-új technokrata hatalmi réteg maradt hatalmon - ahol át nem vették az irányítást a külföldi tulajdonosok.a bankszektorban például a második ciklus végére jószerint teljesen eltűnt a hazai tulajdonosi réteg, mert ott túl nagy volt a készpénz-követelmény. A szociál-liberális koalíció mértékadó közgazdászai egyébként is mindenképpen magánosítani kívánták a pénzközvetítő szektor intézményeit. /Hogy, úgymond, azok ne válhassanak az állami akarat közvetítőjévé. /A biztosító szektorban pedig még korábban megszűnt az állami tulajdon, mert ott meg akkora volt a díjtartalék- hiány, hogy azt is csak tőkeerős szakmai befektető tudta fedezni S ehhez is a külföldi tulajdonosok rendelkeztek pénzzel. /Érdekes módon a biztonságos szabályozást megkövetelő gazdaságpolitika és az azt megalapozó elméletek - melynek egyébként e sorok írója is híve volt -, juttatták szinte a teljes pénzügyi szektort külföldi kézre. Hiszen azt a tőkeerőt, amit a korszerű követelményeknek megfelelően a pénzközvetítő szektorokban a tulajdonosoknak biztosítani kellett, csak a külföldi tulajdonosok voltak képesek produkálni. Mellesleg nem csak nálunk, de gyakorlatilag minden átmeneti gazdaságban. Ezt csak a tudatos állami szerepvállalás és a fokozatos magánosítás tette volna elkerülhetővé - de nem így történt. Arra, hogy az állam tulajdonosi szerepe megnövekedjék, a pénzügyi szektorban a konszolidációkor volt esély. Az állam azonban csak rövid ideig tartotta kezében az ily módon szerzett részvényeket, örült, hogy likvid bevételre tehet szert a gyors értékesítéssel. Mivel konszolidált vagyonról volt szó, ami már bevételt hozhat, gyorsan túl lehetett adni a bankrészvényeken. A mielőbb megszerezhető privatizációs bevételt aztán nagy részben - s ez már magyar sajátosság- az állam a fennálló adósságai törlesztésére fordította. Az állami szerepvállalásból annyi maradt vissza, hogy a konszolidációs kötvények biztos, államilag garantált bevételt jelentenek a magántulajdonosoknak. A kötvények kamatát az idők végezetéig lehet átutalgatni az állami szektorból a magánszektorba. Húsz évig bizonyosan. S aligha lesz lejáratkor visszafizethető e tartozásállomány. Hol lesz nekünk szufficites költségvetésünk! E portfólió- rész maradni fog, világ végezetéig. Nagyon érdekes akció volt egyébként a bankkonszolidáció. Belső államadósságra váltottuk át általa a külső adósságot, hiszen visszafizettük vele az állam MNBdevizahiteleit, viszont felvállaltuk a sok százmilliárdos hosszúlejáratú belföldi államadósságot. S mivel külföldieknek eladtuk az így már értékessé váló bankrészvényeket, gyakorlatilag e külföldi tulajdonos réteg számára csurgatjuk az 4

5 adósság szolgálatát- adóforintokból. Hogy ez számukra mekkora üzlet, mutatja a napjainkban is kiemelkedően magas banki jövedelmezőség - amiben nem csak a bankárok szakmai ügyessége, jó üzletpolitikája, de ez a biztos jövedelem is benne van. Ez a jövedelem lehetne az államé is, ha nem félt volna a magyar politikai elit a bankokban rejlő pénzhatalomnak az államhatalommal való összefonódásától. Tegyük hozzá: a közelmúlt történetének ismeretében nem megalapozatlanul. A politikusok tehát, hogy megvédjék saját maguktól a bankszektort, nagy árat fizettetnek a nemzettel: azt, hogy a banki üzletág egyértelműen a nemzetközi tőke gyarapítását szolgálja. Csak azzal vigasztalhatjuk magunkat, hogy ez más átalakuló országokban is így volt, nem magyar sajátosság. S minden bizonnyal nem is véletlen. A rendszerváltozásnak kétségkívül a privatizálás volt az alapja, hiszen piacgazdaság magántulajdon nélkül nem működőképes. Amit mi itt megkérdőjelezünk, az a mérték és a gyorsaság. Az állami szerepvállalás térnyerése Európában Bizonyos mértékű és formájú állami beavatkozásra a huszadik század szinte valamennyi fejlett piacgazdaságában sor került. A 80-as évek óta ugyan az állam visszahúzódásának vagyunk tanúi, de ez nem volt mindig így. Nézzük meg, miként alakult az állami szerepvállalás a világ nyugati felében az elmúlt időszakban! 3 Nézzük meg mindenek előtt Angliát! A 19. századi kapitalizmus, amely a brit szigetekről indult világhódító útjára, a maga idejében a társadalmi egyenlőtlenségek kiéleződéséhez vezetett. A csak a láncaikat vesztő proletársereg hatalmas vagyonokkal bíró, soha nem látott életszínvonalhoz jutott társadalmi csoportokkal állt szemben. Mindez kiváltotta azt az ideológiai forradalmat, amely a földi igazságosság nagyobb fokát kívánta megvalósítani.az egyenlőség, testvériség, szabadság eszméiből kiinduló mozgalmak zászlójukra tűzték az általános választójogot, s ezen keresztül a társadalom széles rétegeinek helyzetét akarták javítani. Olyan kormányt kívántak, amely megszünteti a szegénységet, s minden ember számára méltó életet tesz lehetővé. Voltak utópista szocialista kísérletek, de a kommunista eszmék váltak a kialakuló kapitalizmus legnagyobb kihívójává. A Marx-Engels által kifejlesztett elmélet, mely politikai programmal is párosult, társadalmasítani kívánta a 5

6 termelőeszközök tulajdonlását. Ez a baloldali politikai erők konkrét megfogalmazásában az államosítás követelésévé vált. A szovjet nagy kísérlet mellett a demokratikus országokban is utat tört ez a gondolat ban a brit Munkáspárt elfogadta alkotmányát. Híres IV klauzulája azt irányozta elő, hogy köztulajdonba kell venni a termelés, elosztás és csere eszközeit. Erre a gyakorlatban szélesebb körben csak a második világháború után került sor. A Munkáspárt 1944-es readingi helyi ülésén dobta be a fogalmat egy nyugalmazott vasúti alkalmazott: nationalization, azaz, nemzeti tulajdonba vétel. Ha a hatalom birtokában lévő kormányzat gyakorolja a kinevezési, stratégiai döntési jogokat, akkor a vállalatok nem igazán a társadalom, hanem az állam tulajdonában vannak. A brit baloldal azt hangsúlyozta, hogy az államosítás a szocialista elkötelezettség legjobb kifejezője, a társadalom széles rétegeinek alapvető érdeke. Nagyobb szabású államosításokra azonban csak a második világháborút követően került sor, noha az amerikai típusú magán- kapitalizmus és önérdekű kapitalista vállalat nem volt népszerű már a két világháború közötti válság- sújtotta Angliában sem. A háború után az államosított vállalatok a stratégiai fontosságú területeket fedték le. Az angol államosítás azonban különbözött attól, amit a marxizmus kísérleti telepein, a Szovjetunióban és a szocialista országokban tapasztalhattunk. Itt a vállalatok közvetlenül a végrehajtó hatalom leágazásai voltak. A minisztériumok alá tartozó termelő egységeket, mintegy a minisztérium fiók-intézményeit, közvetlenül utasították, napi operativitással. Ezt az angolok postahivatali rendszernek nevezték, s elvetették. A britek ehelyett az állami tulajdonú társasági formát alkalmazták, ahol az állam kinevezi az igazgató tanácsot, viszont a továbbiakban az igazgatóság feladata az operatív vezetés. Az államosítás megvalósítását segítette, hogy politikai helyzet egyértelműen a baloldal malmára hajtotta a vizet. A gazdaság romokban hevert Még az időjárás is különleges volt: rendkívül hideg tél nehezítette a helyzetet. A világháborús győzelem phyrrusi volt Anglia számára. Elvesztette minden devizatartalékát, láthatatlan bevételeinek döntő részét, hiszen külföldi érdekeltségeiről is le kellett mondania angolszász testvérei javára. /Az idézőjeles szavak Churchill kétségbeesett leveléből származnak, amellyel az amerikai Kongresszushoz fordult segítségért. 4 /Láng Imre, 1970/. Attlee kormánya kénytelen volt szigorú központosítást bevezetni. Hosszú ideig, 1954-ig fenntartották az élelmiszerek elosztásos rendszerét- csak a nyúlhús volt mentes a központi gazdálkodástól. Cukrot is csak jegyre lehetett kapni 1953-ig. 6

7 A szocialista elveket valló kormányzás azonban pozitívumokat is hozott. Az állami beavatkozás segítségével legyőzték az első számú közellenséget: a munkanélküliséget. A harmincas években még 12%-os értéket elért munkanélküliségi ráta a negyvenes évek végére a tizedére csökkent,és sikerült a font helyzetét is stabilizálni. Úgymond, aranyalapon- bár tudjuk, hogy a Bretton- Woods-i rendszer valójában már dollárstandard volt. A társadalombiztosítás is kiterjedtté vált, az oktatási lehetőségek javultak. Az inkább az Owen-i gondolatvilághoz, mint a marxizmushoz közel álló baloldali politika a jelek szerint beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Úgy túnt, hogy az angol társadalom az igazságos, szociális gazdasági rendszer megvalósítóinak prototípusává lesz. / Fontos azonban rámutatni egy különbségre Hogy mennyire távol állott ez a baloldaliság a Lajtától keletre érvényesülő ideológiától, jól jellemzi, hogy Attlee maga távolról sem volt ateista marxista. Hívő keresztény ember volt, s évekig szociális munkásként dolgozott London elhanyagolt külvárosi kerületeiben Mellesleg ez napjainkra, 2004-re is igaz. Tony Blaire hasonlóképpen szociális munkás volt, hívő ember és példás családapa hírében áll./ Franciaországban a háború után kettős feladat várt az államra. Egyrészt kezelnie kellett azt az identitási válságot, amit a Vichy-kormányzatnak a nácikkal való kollaborációja okozott, másrészt meg kellett kísérelniük a jelentős technikai lemaradást behozni. A francia technikai szint ugyanis addigra meglehetősen elavult Az ipar gépeinek életkora négyszerese volt az amerikaiakénak, s háromszorosa az angol átlagnak. Az egy főre jutó termelési érték viszont egy harmada volt csupán az amerikai szintnek, s fele a britekének. A franciák mezőgazdasága is lemaradt a korszerűsödésben. A családi gazdaságokból hiányzott a vállalkozó szellem és a kreativitás. Az életszínvonal a két világháború alatt stagnált ben is még mindig csak az 1913-as /!/ szinten volt. Az államra várt ezért a szerep, hogy megindítsa Franciaország modernizációját.de Gaulle kijelentette: a háború utáni új gazdaságnak három szektoron kell nyugodnia: a magánszektor vállalkozásain, az államilag ellenőrzött és az államosított vállalatokon ban az államosításról szóló törvény alapján el is foglalta a francia állam az irányító pozíciókat a bankok, erőművek, gázipar és a szénbányászat terén. Az olajiparban már korábban is volt francia állami vállalat. Ennek kapcsán elvették büntetésképpen a kollaboránsok vagyonát, és arra is törekedtek, hogy egyesülések, összeolvasztások révén gazdaságosabb egységeket hozzanak létre. 7

8 A hullám azonban hamar ellankadt: Olyan határozottan, ahogy megindult, 1947-ben meg is állt a tömeges államosítás. Volt ugyanis egy rejtett szándék a de Gaulle-i gondolat mögött, s ez a szakszervezetek partnerré tétele. A vállalatvezetésbe való beleszólási lehetőségek biztosítása révén semlegesíteni szerették volna a háború alatt népszerűvé vált kommunisták aktivitását. E lehetőségekkel a baloldali szakszervezetek túlzottan éltek is. Úgy, hogy a kormányzat jobbnak látta e folyamatnak gátat vetni. A hamarosan kibontakozó hidegháborús légkörben amúgy is az lett Moszkva utasítása, hogy nem együttműködni kell a demokratikus kormánnyal, hanem ellenzéki pozícióból a sztrájkfegyvert kell használni a hatalom megdöntésére. A korábbi kommunista iparügyi miniszter egyenesen azt mondta, hogy az államosítás valójában kapitalista fegyver, mert megerősíti a kapitalista államot. Mindenesetre a megtörtént államosítások megmaradtak, s a francia gazdaság is vegyes gazdasággá alakult. A francia vegyes gazdaság legjellemzőbb vonása azonban nem az állam széleskörű tulajdonosi szerepvállalása volt, hanem az állami tervezés, a planification. Ami természetesen megint csak nem volt azonos a merev, direktív szovjet rendszerrel. Ez az indikatív tervezés egyfajta középút kívánt lenni a szabadpiac és a szocializmus között. A franciaországi tervezés bevezetője Jean Monnet volt, akit az EU alapító atyjaként is tisztelhetünk. Ez a rendkívüli ember kitűnő nemzetközi kapcsolatokkal és tekintélyes magánvagyonnal rendelkezett. Elismert bankárként tárgyalt Sanghaitól New Yorkig. Bejáratos volt Roosevelthez, de mindent el tudott intézni a Szovjetunióban is. /Például Moszkvában, a harmincas években olasz felesége szovjet állampolgárrá tételét, válásának kimondását, majd vele való házasságkötését- mindössze három nap alatt Akivel egyébként 40 évig éltek ezután harmonikus házasságban. / De Gaulle-nak egyszer azt mondta: Ön nagyságról beszél. De Franciaország ma kicsi. Modernizálni kell, mert jelenleg nem korszerű. Az ország anyagi alapjait át kell alakítani. De Gaulle megkérdezte: elvállalja ezt a feladatot? Monet igent mondott, s ezzel kezdetét vette a sajátosan francia modell az állami tervezésen alapuló piacgazdaság kiépítése. A komplett nemzetgazdasági tervre a Marshall-segély megszerzéséhez is szükség volt, mert az amerikaiak látni akarták, hogy miként hasznosul az ide irányított pénz. Monet kijelölte a beruházási célokat, s a pénzeszközöket a prioritásokkal bíró helyek felé áramoltatta. Tervezés, koordinálás, adekvát finanszírozás, megfelelő hálózatok kiépítése-ezek voltak legfőbb erényei. Az eredmények kezdetben nem voltak túl fényesek, de az ötvenes években végre meglendült a francia gazdaság is. 8

9 Különös és érdekes utat járt be Nyugat-Európában Németország. Ami a háború örökségét illeti, itt sem csupán a fizikai pusztulás, hanem az ideológiai zavar volt a nagy gond. Bár rendkívül nagy volt a szegénység, a tanácstalanság tűnt a legveszélyesebbnek. A kapitalizmus, mint gazdasági-társadalmi rendszer mélységesen lejáratódott, mivel a náci hatalom szorosan összefonódott a big bizinisszel. Itt nem kellett bevezetni a tervezést, mint a franciáknál, mert azt már megörökölték az előző rezsimtől. A harmincas években mindent tervszerűen alárendeltek a háborús céloknak. /Ha a magyar vonatkozásokra gondolunk, emlékeztetünk arra, hogy a gyönge termőképességű porosz földeken fizettek azért, hogy azokon ne termeljenek - helyette szükséges mezőgazdasági javakat viszont Magyarországról vásárolták meg a klíring keretében, ezzel megteremtve a magyar mezőgazdasági lobbi tartós érdekeltségét, politikai támogatását a szövetséges Németország számára. /A munka nélkül maradt porosz paraszt-fiataloknak pedig a katonaság kínált egzisztenciát./ (Mellesleg megjegyezve, a magyar- német külkereskedelemben többnyire magyar aktívum keletkezett - természetesen szándékunk ellenére.) Ezt is a háborús finanszírozásra használta fel a Birodalom. A vesztes háború azonban alaposan megviselte a német gazdaságot. A helyzet rendkívül rossz volt. A valuta értékét vesztette, a feketepiac virágzott, s a megszállt övezetekre osztott ország éhezett és fázott. Magától értetődően ilyen körülmények között a szocialista mozgalomnak jó esélyei voltak a demokratikus választásokon a győzelemre. A szociáldemokrata SDP szalonképes volt, hiszen kezdetektől fogva harcolt a nácik ellen, s vezetőjük, Kurt Schumacher, nyolc évet töltött Dachauban.. Pártja a szocialista elveknek megfelelően az államosítás és a tervgazdaság alternatíváját rajzolta fel a német polgárok elé. Az igazság szerint a szocialisták ellenfelei, a kereszténydemokraták is lerögzítették, hogy a kapitalizmus megbukott. A kereszténydemokrácia nem tért ugyan le a magántulajdon elvéről, azonban elismerték, hogy szükség lehet bizonyos mértékű központi tervezésre. Összemosódott tehát némiképp a kereszténydemokrata és a szociáldemokrata program. Markáns alternatíva hiányában a szociáldemokrata győzelem látszott valószínűnek a közelgő választásokon után azonban a szovjet magatartás, az ország szétszakítása ellentétes hatást gyakorolt az emberekre, jócskán lejáratta a baloldali irányzatot. Így a kereszténydemokraták esélyei javultak. Az angolszászok által megszállt zónában / Bizónia / Ludwig Erhard került a háború után vezető gazdasági pozícióba./ Azt követően, hogy elődje, Johannes Semmler az amerikai 9

10 élelmiszer-segélyt kissé udvariatlanul, csirkeeledelnek nevezte, mivel valóban - búza helyett árpát küldtek az éhező németeknek. Csak hát ajándék lónak nem illik a fogát nézni. Clay tábornok, a zóna amerikai parancsnoka megneheztelt Semmlerre és leváltotta. /Erhard, aki a 30-as években elesett az egyetemi előléptetéstől, mert nem lépett be a náci pártba, piackutatással foglalkozott, és az un. ordo-liberális eszmék híve volt. Ennek az eszmerendszernek jeles képviselői Wilhelm Röpke és Alfred Müller Armack. Nézeteik lényege a következetesen liberális piacgazdaság és az éppen ezt garantáló erőteljes állami szabályozás volt. A két dolog koránt sincs ellentmondásban egymással, hiszen a verseny szabályozása nélküli piacgazdaság mint azt a nagy válság idején megtapasztalhatták-, saját sírásójává válhat. A kapitalizmus előnyös oldalait, - árubőség, olcsóság - csak akkor bontakoztathatja ki, ha szabad a versengés Ezért az állam feladata, hogy meggátolja a monopolista tendenciák kialakulását. Nem vegyes gazdaságot akartak az ordo-liberálisokegyértelműen elutasították az állami tulajdont. Hittek abban, hogy a magántulajdonon alapuló kapitalista gazdálkodás képes a társadalmi jólét biztosítására, s hogy az államnak nem tulajdonosként, hanem szabályozóként kell a posztján szilárdan állnia. Ebben a szellemben cselekedett Erhard új pozíciójában ban a Bizóniában, az angol-amerikai megszállt övezetben az amerikai vezetés végrehajtotta a Reichsmark lecserélését a DM-re, anélkül, hogy a helyi hatóság - Erhard- véleményét kikérték volna Erre válaszul a német kormányzat, azaz Erhard is radikális lépést tett. Egy tollvonással rendeletileg eltörölte a korábbi korlátozó intézkedéseket, árszabályozást, engedélyezéseket. A meglepett Clay tábornok rémülten hívta fel Erhardot, mert az amerikaiakat is váratlanul érte az intézkedés: Tanácsadóim azt mondják, Ön nagy hibát követett el! Erhard így válaszolt: Ne is törődjön vele tábornok úr az én tanácsadóim is azt mondják. De a dolog működött. Az üzletek kirakatai megteltek, az ellátás folyamatos volt Röviddel a berlini válság rendeződése és a NATO létrejötte után, kiírták a választásokat Németország nyugati felében. Addigra már a szociáldemokraták is úgy döntöttek, hogy a maguk részéről ugyancsak eltekintenek az államosítástól. Ez egyébként igen jelentős fordulat volt a szocialista mozgalomban. /Kongresszusukat a német szociáldemokrácia árulása címszóval tanították később a marxista egyetemeken./ A felismerés azonban későn született meg, a nyertesek mégis a kereszténydemokraták lettek,- bár kétségívül szoros küzdelemben. A FDP, a liberális szabad demokraták szavazatai biztosították a szükséges többséget. A szabad demokraták a későbbiekben is játszottak hasonló 10

11 szerepet a német politikai életben. A kancellár posztját az idős Konrad Adenauer, Köln város két világháború közötti polgármestere foglalta el, aki ugyancsak a nemzeti szocializmussal szemben álló személy volt. A nácik börtönéből az amerikaiak bejövetelekor szabadult meg /A felesége 1948-ban a láger megpróbáltatásainak következményeként halt meg/ Egy-két évet jósoltak az új kancellárnak a doktorai- s 14 éven át vezette az országot. Újra építette a német középosztályt, amelyet elszegényített már az első világháborút követő infláció. Ennek nem csupán gazdasági, de politikai jelentősége is nagy volt, hiszen a Mittelstand elszegényedése teremtett bázist a szélsőséges ideológiáknak, a náci rezsimnek. Kormányzása alatt valósult meg, a márka teljes konvertibilitása /1958-ra/. Mellesleg a világ valutái között elsőként, a dollár mellett. Az elkövetkező években éppen ezért a Bundesbank szakmai tekintélye óriási lett. Mindezt kísérte a német -francia megbékélés látványos és következetes politikai magvalósulása, amelynek kiteljesedéseképpen létrehozták az Európai Gazdasági Közösséget. Ami az államosítási hullámot illeti, Németországban arra nem került sor. Ludwig Erhard programjának határozottan a magántulajdonon alapuló gazdálkodás volt az alapja. Az infrastruktúra jelentős része ugyanakkor - a posta, a vasút- öröklötten állami kézben volt. Bizonyos mértékű állami tulajdon a versenyszférában is kialakult re 650 vállalat részvényeinek egy negyedét a szövetségi kormány birtokolta. Számos intézmény volt a tartományok tulajdonában is- elég csak a bankrendszerre utalni. / A rendszerváltás után elsőként privatizált magyar bank például a Bayerische Landesbank kezébe került, amely intézmény azonban nem magánbank volt, hanem a bajor állam tulajdona. Igaz, a BL-nek kitűnő kereskedelmi minősítése volt, vagyis nagyon professzionalistán működött. Ellentétben azokkal a nézetekkel, amelyek Magyarországon a rendszerváltozás után széles körben általánosak voltak, hogy az állam nem lehet jó tulajdonos. 5 Ami azonban sajátosan német társadalmi vívmány volt, az a munkás-beleszólás intézménye lett. A németek megvalósították, ami a franciáknak-a kommunista szakszervezetek rámenőssége miatt- nem igazán sikerült: a munkások participációját a vállalatok működtetésében. Ennek értelmében az üzemi tanácsokban három oldal: a munkaadók, munkavállalók és az állam képviselői vettek részt. Ez a korporatista megoldás egyébként a keresztény társadalmi tanításból levezetett egyedülálló intézmény, amit a kereszténydemokrata politika tudatosan felvállalt, de amelynek lényeges elemeit a szociáldemokraták is fenntartották a későbbiekben. Ez a rendszer nagyban hozzájárult a német gazdasági 11

12 csoda létrejöttéhez: Olyan társadalmi kooperációt, együttműködést valósított meg, amelyből szerencsésen hiányoztak a nagy konfrontációk, és teljes erővel lehetett a gazdasági helyreállításra, a versenyképes piaci megjelenésre koncentrálni. Az EGK harmadik fontos alapító gazdasága, Olaszország viszont az állami tulajdonlás erősítésének útját követte. Nem hozott létre vegyes gazdaságot- ugyanis már volt neki 1933-ban a válság idején a fasiszták létrehozták nagy holdingvállalatukat, az IRI-t, hogy hitelnyújtással segítse a bajba jutott kisebb nemzeti vállalkozásokat. Mivel a világgazdasági válságban számos vállalat nem tudta visszafizetni a kölcsönt, az IRI megszerezte a vállalatok tulajdonjogát, s így minden különösebb terv nélkül államosításra került az olasz ipar jelentős része. Ezt aztán a fasiszta vezetés 1936-tól a háborús készülődés eszközévé tette. Az IRI a háború után valóságos állam lett az államban, gyakorlatilag nem tudta a központi politikai vezetés a ellenőrzése alá gyűrni. Részegységei partikuláris stratégiákat követtek, nem volt a francia rendszerhez hasonló központi tervezés. Létrejött azonban a háború után egy másik nagy volumenű állami vállalkozás, az ENI. Ez az olajtársaság az AGIP-ból, a 20-as években alapított állami olajfinomító társaságból vált ki. Az AGIP maga is az olaszok nemzeti büszkesége volt Az új vállalat azonban rendkívül dinamikus pályát futott be. Felzárkózott a Hét Nővér mellé, s a világ nyolcadik legnagyobb olajtársaságává nőtte ki magát. Mindezt Enrico Matteinek, energikus vezetőjének köszönhette, aki korlátlan ambíciókkal vágott bele a munkába. Mattei ugyancsak szalonképes politikai múlttal rendelkezett, partizánként harcolt a háború alatt, mentes volt tehát a fasiszta kapcsolatoktól. Ugyanakkor egy amerikai típusú self-made -man vezető volt, aki karrierjét, de tudatosan a nemzet javát is kívánta szolgálni. Az ENI a korszerűen menedzselt, sikeres állami vállalat prototípusául szolgált világszerte. Kulcsszavai a növekedés és haladás voltak, s az olasz gazdaság motorjává vált. Ahhoz, hogy az ország az EGK központi háromszögében szerepet tudott vállalni, hozzájárult, hogy de Gasperi személyében a politika is fel tudott mutatni egy, a fasiszta múlttól mentes kereszténydemokrata vezetőt, aki a de Gaulle-Adenauer duót jól kiegészítette. Mindhárman mélyen hívő katolikusok voltak, s ez rányomta bélyegét a formálódó nyugat-európai integrációra. Jean Monnet és Robert Schumann műve beérett: Európa elindult az egységesülés felé. 12

13 Így vagy úgy tehát, Európában vegyes gazdaság alakult ki. A nyugat-európai országokban jelentős volt az állami tulajdon, hol erősebb, hol gyengébb volt az állami szabályozás. Mi volt a helyzet Amerikában? A háború után nemcsak Európában állt nyerésre a baloldal Világméretű jelenségről volt szó Az állami beavatkozás általános követelménnyé vált. Ázsiában, ezen belül elsősorban Indiában komoly népgazdasági tervezés indult meg, Kínáról nem is beszélve. Az állami szerepvállalás erősödésére Amerikában is sor került. Az USA útja azért némiképp eltérő út volt. Ez fakadt az USA több szempontból is különleges helyzetéből. A korlátlan lehetőségek hazája már az első világháború után átvette a nemzetközi gazdasági vezető szerepet Hogy a kapitalizmus a tőkekoncentrációval problémákat vet fel, már ekkor világossá vált.a XX század elején még az elnök és tanácsadói úgy vélték, a magángazdaság kellő szabályozás mellett jól betölti feladatát. A nagyság, a 0tőkekoncentráció sem baj Vannak jó trösztök, és rossz trösztök: ez utóbbiakat kell csak megregulázni. Voltak azonban, akik a nagy méretekben komoly veszélyforrást láttak, Közéjük tartozott Louis Brandeis, a briliáns elmével megáldott harvardi jogász. Theodore Roosevelttel akkori elnökkel szemben, aki a szabályozott monopóliumok híve volt, Brandeis a szabályozott versenyre esküdött. Jogász létére alapos közgazdasági képzettséggel bírt, s a leghatározottabban állította, hogy erre minden kollégájának szüksége lenne. 6 Az amerikai közember azonban nem gyanakodva, inkább csodálattal tekintett a nagy trösztök vezéreire. Brandeis hangsúlyozta, hogy a monstrum vállalatok diktálnak a piacon, s ellehetetlenítik a versenyt. Theodore Roosevelt kormányzata ezért számos anti-tröszt eljárást kezdeményezett. A legnagyobb ügy a Standard Oil feldarabolása volt 1911-ben. A következő elnök, Woodrow Wilson már fő gazdasági tanácsadójaként alkalmazta Louis Brandeist, aki fontos szerepet játszott a FED létrehozásában és az új szabályozó hatóság, a Federal Trade Comission megszervezésében. Az utóbbi a versenyhivatal tisztét látta el, Feladata volt a tisztességtelen verseny megakadályozása ill. szankcionálása ban Brandeist kinevezték a legfelsőbb 13

14 bíróság elnökének. Ezt a posztját 23 éven át megőrizte. S joggal mondhatjuk, nagy idők tanúja és közreműködője volt. A századelőn az új technológiai találmányok, az elektromosság, a robbanómotorok hatalmas lendületet hoznak a gazdaságban. Az Edison-Művekből azonban nem csak az elektromosság áldásai, de egy tanulságos karrier-történetet is útjára indult. Samuel Insull Edison művek fiatalon munkatársa volt, aki hamarosan Edison személyi titkára lett. Kitűnő szervező képességgel volt megáldva, s gyorsan haladt előre a ranglétrán. A hatalmas vállalkozás szétbomlásakor a chicagoi cég feje lett, és egy nagy elektromos erőmű építésébe kezdett. Az volt a víziója, hogy az áramtermelést egy óriási vállalkozásban kell centralizálni, mert így lesz a leggazdaságosabb. Hatalmas cégpiramis felépítésébe fogott. A holding vagyona a cégekbe fektetett részvényekből állt, bonyolult tulajdonosi és kereszt-tulajdonosi viszonyokkal. A folyamat érett szakaszában már talán maga az alapító sem ismerte ki magát a cég pénzügyeiben, s ez nagy teret adott a pénzügyi manipulációknak. Insull 65 vállalkozás igazgató-tanácsi elnöke, 85 vállalat igazgatója, és 11 elnökség birtokosa volt /Nem ismerős a történet számunkra is? Érdemes ehhez elolvasni az ÁSZ-nak a Postabankról készített jelentését./ Az insullizmus - ahogy F. D. Roosevelt idézte- botránykővé vált A as válság alkalmával ugyanis a vállalatbirodalom összeomlott, s a befektetők haragja elementáris erővel fordult a nagy pénzügyi innovátor ellen. Részvényeinek értéke a századára esett, a befektetők kétségbeejtő helyzetbe kerültek. A Cook bizottság maga elé idézte Insullt. Megpróbált elmenekülni a felelősség elől, de amerikai nyomásra Európa egyetlen országa se fogadta be. Végül egy török kikötőben fogták el, s vitték haza Amerikába, hogy feleljen tetteiért. A bíróság percek alatt koldusszegény emberré tette a volt multimilliomost, akinek minden személyes vagyona végrehajtás tárgyát képezte. Így halt meg a harmincas évek végén, egy párizsi metróállomáson. Neve az erkölcstelen gazdasági magatartás szinonímája lett, noha meghurcoltatása idején nem minden alap nélkül kérdezte: Mit tettem, amit ne tett volna meg egy bankár vagy egy kapitalista nagymogul az üzletelés során? Roosevelt elnök elhatározta, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy hasonló jelenség ne ismétlődhessen meg az Államokban. Franklin Delano Roosevelt meghatározó élménye a válság volt. A válság során az amerikai ipar teljesítménye a felére esett, s a munkanélküliség 25%-ra nőtt. A demokratikus kapitalizmus 14

15 fennmaradása volt a tét. Ugyanakkor létezett- és kívülről nézve bizonyos eredményeket fel is mutatott- a Szovjetunió, ahol a növekedés tervgazdaság mellett, és a tulajdon teljes egészében államosítása mellett valósult meg. Ennek hatása minden akkor élt közgazdára és politikusra rányomta bélyegét. Az elnök minden törekvése arra irányult, hogy a válság megismétlődésére soha ne kerülhessen sor. Hogy mekkora katarzison ment át az amerikai társadalom, jól mutatta be a magyar kortárs-gondolkodó, Cs. Szabó László. 7 Az individualista szabadságjogaikra kényes, demokratikus körülményekhez szokott amerikaiaknak azzal kellett szembe nézniük, hogy a demokrácia nagyobb dicsőségére, a hatalom fegyverrel lövetett a tüntető tömegre. Meg kellett tehát újítani a piaci szabályozási környezetet, mert különben éles társadalmi konfliktusok voltak várhatóak. Az elnök ezért az üzleti életet arra kérte, hogy az állam kényszerítő erejével a többség érdekében fékezzék meg a kevesek unfair magatartását. Úgy is mondhatnánk, hogy meg kellett védeni a kapitalizmust-saját magától. Nem ment könnyen. A New Deal négy R jelszava /Reform, Reconstruction,Recovery, Regulation /, - azaz reform, helyreállítás, élénkítés, szabályozás- közül talán a legmaradandóbb nyomokat az amerikai intézményrendszeren a regulálás, a szabályozás általánossá válása hagyta. A magántulajdon szentségén alapuló amerikai gazdaságban azonban nem vert gyökeret az európai eszme, a nacionalizálás. Bár a New Deal kapcsán nagy állami beruházásokat valósítottak meg, - éppen az olcsó energia biztosítása érdekében, nem került sor a magánvállalkozások államosítására. A piac és a magántulajdon tisztelete ennél sokkal mélyebben rögződött az amerikai polgárokban. A kormányzat által létrehozott központi tervező intézmény, az un. National Recovery Administration, / NRA/ is csak két évig működött- ez a fajta központi hatalom sem felelt meg az amerikai szellemnek. Más módszerre volt szükség Ezt pedig a független szabályozó hatóságok sorának létrehozásában vélte megtalálni az elnök. Az. amerikai modell az állami beavatkozásra tehát a független intézmények megteremtése lett, amelyek közakarattal megalkotva, a magántevékenység tisztességes kereteit biztosították. Az elsők között a Securities and Exchange Comission./SEC/ került felállításra. Nagy lökést adott az intézmény létrehozásának, hogy maga a New York-i Tőzsde tiszteletre méltó, Harvardot járt elnöke,/!/ Richard Whitney is belekeveredett kétes 15

16 üzletekbe. Ekkor fogalmazta meg a megdöbbent Roosevelt elnök, hogy mások pénzének kezelése-bizalmi üzlet, amelyről az azt végzők számot kell adjanak a köznek. Az állami szabályozás prófétájává James Landis, egy Brandeishez hasonló kapacitású jogász vált, aki az elnök felkérésére elvállalta az új intézményrendszer kidolgozását. Éjjel nappal dolgozott, mint egy megszállott. Intézményei- különböző intenzitással, de a hetvenes évekig alakították az üzleti feltételeket Amerikában. Nemcsak gyakorlati ember volt, elméletileg is megalapozta a létrehozott új intézményhálózat szükségességét. Úgy vélte, hogy a hagyományos állam, a törvényhozó, végrehajtó és bírói hatalmi ágakra szétválasztva, nem tud megfelelni az óriásira nőtt piacok kordában tartása feladatának. Szükség van olyan intézmények hálózatára, amelyek kvázi-törvényhozó, kvázi végrehajtó és kvázi-bírói feladatokat ellátva, kikényszerítik a piaci szereplők helyes magatartását. Ezen intézmények függetlenek kell hogy legyenek a napi politikától, mert máskülönben a lobbik zsákmányává lesznek Munkatársaik nem lehetnek politikusok, amatőrök, hanem csak a legmagasabban képzett munkamániás. A SEC mellett dolgozott a Public Utility Company Act / Közszolgáltató vállalatokról szóló törvény/ elfogadtatásán, amelynek célja volt, hogy megakadályozza a holdingokhoz tartozó működő társaságok úgymond kizsákmányolását. Létrehozta a Szövetségi Kommunikációs /Távközlési/ Bizottságot, a Polgári Repülési Hivatalt, a Nemzeti Munkaügyi Hivatalt, a Szövetségi Energiabizottságot. A munkatársaktól azt várta el, hogy kitűnő szakemberekként csak a munkájuknak éljenek - sajátmagáról mintázta elvárásait. Jómaga valóban ezzel a megszállottsággal dolgozott. Ez a rendkívül tehetséges jogász mégsem futott be olyan karriert, mint Brandeis. Többféle munkával kísérletezett, az akadémiai területtel is megpróbálkozott, de nem talált megfelelő posztot magának. A harmincas évek végén újra recessziós hullám vetette árnyékát Amerikára. Elengedhetetlennek látszott bevetni a költségvetési politika eszköztárát is, a Keynesi gyógyszert. Ettől F. D. Roosevelt kezdetben ódzkodott. Keynessel való személyes beszélgetése sem győzte meg az új elmélet igazáról. Túl szép, hogy igaz legyen mondotta. Nem kaphatsz semmiért valamit Jött azonban a háború, s az ezen idő alatt létrehozott állami koordinációs intézményekről igen rossz kép alakult ki. A bürokrácia nőtt, a hatékonyság csökkent. A vállalkozó tőkések viszont, akik a szükséges javakat korlátlan mennyiségben előteremtették, ismét visszanyerték a nagy válság idején megtépázott reputációjukat, s mint hazafias hősök jelentek meg a közvélemény előtt. Így a szabályozó 16

17 intézmények rendszere háttérbe szorult. Fennmaradt ugyan a háború után, de kevésbé hangsúlyos szerepben Egy évvel az angliai Beveridge terv meghirdetése után Amerikában is előkerült a foglalkoztatottság kérdése, s 1946-ban sok vita után meghirdetésre került a Foglalkoztatási Törvény. Igaz, eredetileg a teljes foglalkoztatottsághoz való jog szerepelt benne, de ez a szövegezésben kissé felpuhult. / Hasznos foglalkoztatás lehetőségének elősegítéséről beszél a törvény. / Amikor a hatvanas években Landis Kennedy elnök felkérésére átvilágította az -egyébként általa kreáltintézményrendszert, azt a vártnál kevésbé hatékonynak mutatta be. Ennek okát a gyenge minőségű alkalmazottakban, s abban vélte megtalálni, hogy- ezért, vagy másért-, de késve reagáltak az intézmények a z üzleti élet kihívásaira. A bürokratikus eljárás-tömeg csak halmozódott, s a mégannyira megnövelt személyzet se tudta utolérni magát. Kelet Európa polgárai tudják, milyen hétfejű sárkány a bürokrácia. Meglepő, hogy élte és élnek unokatestvérei nyugaton is. Mindez azért rendkívül elgondolkodtató, mert napjainkban a Landis-féle gondolatok vannak terjedőben a visszamagánosított és a tovább privatizálandó gazdaság működésének elősegítésére. /Lásd a rendszerváltáskor a pénzügyi szektor felügyeletére létrehozott, elvileg független intézményeket, vagy újabban a vezetékes infrastruktúra tervezett felügyeleti hatóságait, amelyek Landis által létrehozott intézményekre hajaznak./. Vajon mi nem fogunk hasonló kudarcot megtapasztalni, mint az amerikai társadalom? Nehéz egyébként megérteni, mi táplálja azt a naiv hitet, hogy a rabló-pandúr játékban 1/ a pandúrok mindig okosabbak a rablóknál, 2./, hogy a pandúrokat kizárólag a közjó motiválja. Minden felügyeleti szervnél- különösen, ha az olyan állami hivatal, ahol a pénzkeresetet a közszolgák bérszintjén rögzítik, gond van a kreatív, munkamániás minden hiányosságot észre vevő munkatársak megtalálásával. Ezt a magyar tapasztalatok is mutatták. Landis ugyanezt állapította meg. A felhalmozódó ügytömeg meg magáért beszélt. A hivatal keresi magának a feladatot, hiszen a közjó szép dolog, de a saját fontosságot is igazolni kell. /Landis egyébként a sors fintoraként kibukott a jogászi pályáról. egy meg nem fizetett adótartozások miatti bírósági ítélet következtében. Hogyhogy jutott ide a nagy 17

18 szabályozó, soha nem tisztázódott. Néhány év múlva saját háza úszómedencéjében találták holtan. A tény annyira abszurd, hogy nem is érdemes kommentálni./ A foglalkoztatottság középpontba kerülése megnyitotta az utat Keynes nézetei előtt az amerikai kontinensen is. Alvin Hansen magyarázataival, majd Samuelson közvetítésével közgazdászok széles köre tette magáévá az elméletet. Kialakult a vegyes gazdaság keynesiánus makroökonómiája. Nem csupán az állami beavatkozás mellett mindig is lándzsát törő demokraták, de a republikánus beállítottságú Nixon elnök is keynesiánusnak vallotta magát. Annak ellenére, hogy elvileg ellenezte az állam ilyen szerepvállalását- de gyakorlatilag nem szeretett volna veszíteni ismét, mint ahogy az Kennedyvel való párharcakor történt. Abban ugyanis nagy valószínűséggel a kedvezőtlen gazdasági konjunktúra is szerepet játszott. Nixon, mint reálpolitikus, úgy vélte, hogy az államnak nem kell beavatkoznia - csak ha muszáj. Márpedig a növekvő inflációs nyomás fenyegette a konjunktúrát a hetvenes évek elején, s a dollár gyengülésében az amerikai gazdaság versenyképességének csökkenése tükröződött. A dollár aranyra való átválthatóságát tehát fel kellett függeszteni. A belgazdaságban bér-ár stoppra került sor, bármennyire piacellenesen hangzott is ez. Az intézkedések zömét 18 hónappal azt követően, hogy Nixon sikerrel újra választatta magát a másik jelölt, Mc Govern ellenében, természetesen visszavonták. /Igaz, alig négy hónap múlva Nixon maga is leköszönt hivatalából- az ismert okok miatt. Sic transit gloria mundi./ De nem csak ezt a kétségkívül választási motivációtól vezettetett beavatkozás miatt nevezhetjük reguláció-pártinak a Nixon- adminisztrációt. Valóban egy sor további területre is kiterjesztette a szabályozást, így a környezetvédelem, az egészségügy, vagy a munkavállalási jogok területére, ahol az egyenlő esélyek elvének ellenőrzésére hozott létre hivatalt. Egyedül a gáz-és olajár szabályozását nem szüntették be. Az olajárak világpiaci szintre emelkedése jelentős nehézségeket okozott volna az amerikai iparnak, hiszen közismerten energia-faló technika jellemezte motorizációját..ezzel aztán el is érték, hogy jóval elmaradtak más országok energia-árszintjétől, ami hosszabb távon nem tett jót az amerikai termékek világpiaci versenyképességének. 8 Amerika azonban nagy, és viszonylag kevésbé nyitott gazdaság, mint Európa vagy Japán, s valutája volt a kulcsvaluta, így megengedhette magának ezt a luxust. Mindezzel együtt az amerikai polgároknak is kezdett betelni a pohár az agyonszabályozott gazdasággal, amely lassan növekszik, inflációja viszont emelkedik, és az adóterhek is- amerikai mércével mérve- magasak. 18

19 Ez vezetett a Reagen-i fordulathoz, párhuzamosan az európai angolszász gazdaságpolitika változásaival. Az angolszász ellenforradalom : a tacherizmus. A hetvenes évek mindenütt megrázkódtatták a fejlett piacgazdaságokat Többségük olajimportőr lévén, az olajár-robbanás után hatalmas cserearány-veszteségeket voltak kénytelenek elszenvedni. Az energia drágulása az egyik okozója volt a világméretű inflációs hullámnak. A másik kiváltó ok a keresleti többlet, amelyet egyrészt a ragadós bérek eredményeztek, másrészt a kormányzatok versengő költekező magatartása. A baloldali politikusok térnyerése, amely még a nagyszerű eredményeket felmutató német társadalomban is elérkezett, éppen a jóléti társadalom megteremtésének ígéretével sikerült. Németországban is átbillent a mérleg a szociális piacgazdaságból a piaci szocialista politizálásba, a jóléti állam kiépítésébe. Olyan szociális ellátást szavaztak meg a parlamentek, amely az elöregedő társadalomstruktúrát tekintve- egyre nagyobb terheket rótt a költségvetésre. A magas életszínvonalon élő nyugdíjasok pénzüket világutazásokra költötték, s megterhelték a fizetési mérleget. /Uram-bocsá, még az is megfordult az 1980-as évek elején a német kormánypolitikusok fejében, hogy korlátozni kellene a turista-ellátmányra fordítható eszközöket / 9 Ezt azért idézzük döbbenettel, hiszen, a német valuta volt az első, amely minden korlátozás nélkül vált átválthatóvá már 1958-ban./ A hetvenes évek elejére azonban a kudarc jelei mutatkoztak. Az a hit, hogy az állami bölcsességre alapozott beavatkozás garantálhatja a jólét magas szintjét és folyamatos növekedését, szertefoszlott. Angliában, ahol nemcsak a labor, de a konzervatív politika is magáévá tette a keynes-i gondolatokat, - hiszen Macmillan miniszterelnök kiadója jelentette meg összes műveit, ez a középutas - a se nem liberáis laissez-faire, se nem totalitáriánus kommunista- politika nem tudott már perspektívát mutatni. A marginális jövedelem-adóráták rendkívül magasak voltak /98% -ot is elérték!/, ami természetesen mindenfajta kezdeményező-képességre kedvezőtlenül hatott ben az infláció Angliában rendkívül magas szintet ütött meg, 24%.ot mutatott Az emberek féltek az elszegényedéstől. A szakszervezetek 19

20 állandóan sztrájkkal fenyegettek, s végül is megbuktatták Edward Heath konzervatív kormányát. Jó úton haladt Nagy-Britannia, hogy a nyugati világ Kelet-Németországává váljon. A levegőben volt a váltás szükségessége. Mint mindig, az eszmék forradalmi megváltozása megelőzte a politikai fordulatot évben a közgazdasági Nobel díjat ketten megosztva nyerték- von Hayek és Gunnar Myrdall. Utóbbi a svéd jóléti állam teoretikusa, jeles baloldali gondolkodó, míg Hayek liberális tézisei viszont ezekkel a nézetekkel szemben homlokegyenest ellentétes álláspontot foglaltak el. Mégis, a kuratórium jól érzékelte, hogy egy új világ kezd felküzdeni. Ugyanezen évtől, 1974-től új vezetője lett a konzervatívoknak Angliában, Margaret Tacher személyében. A konzervatívok jobb szárnya, ahová a szabad verseny hívei soroltak, a kormánybukás után kissé erőre kapott, s az addigra már több politikai tisztséget betöltő lady elhódította a toryk között az első helyet a kormányrudat is elvesztő Heathtől. S hogy ideológia és politika mennyire nem független egymástól jól mutatja, hogy Thatcher első számú segítőtársa, bizalmi embere Joseph Keith bibliaként forgatta Hayek :Út a szolgasághoz című, még 1944-ben kiadott munkáját. Ezt a könyvet tette le a konzervatívok asztalára megválasztása után Thatcher is, mondván: Ez az, amiben mi hiszünk.. És valóban: Hayek és a monetarizmus egymásra találtak. Chicago, ahol a monetarizmus formálódott, vendégül látta az osztrák származású professzort, bármennyire is idegen volt stílusa az erősen matematizáló - formalizáló amerikai közgazdaságtantól. A friedman-i eszmék terjesztője pedig Angliában az az Institute of Economic Affaires /IEA/ volt, melynek munkatársaként dolgozott a korábbi években Margaret Thatcher. A szálak összefüggése világos. Hayek, Friedman, Thatcher: szabad piac, monetarizmus, thatcherizmus. Ahogy Keynes mondja, mindnyájan egy rég halott közgazdász rabszolgái vagyunk. A brit konzervatívok megpróbálnak kitörni a keynesi szellemi örökség köréből, amely gyakorlatilag egyfajta nemzeti konszenzust hozott létre. Módszereit-láttuklényegében, mind a toryk, mind a munkáspártiak magukénak vallották. Ez a nagy nemzeti összhang most megbomlott. Egyébként a munkáspárt is felismerte, hogy a kormányok túlígérték magukat, Callaghan miniszterelnök szavaival, kölcsönvett időben élnek. A hetvenes évek angliai politikai közélete azonban még nem tükrözte a változásokat. A munkáspárti tömegek még a hagyományos módszerekkel vívták harcukat a tőkével végére a szakszervezetek sztrájkhulláma elborította az 20

Politikák és ideológiák versenyében

Politikák és ideológiák versenyében Eloszó Mi vár egy gyakorló politikusra fôként, ha miniszterelnök az esszéisták, publicisták, politológusok világába tett kirándulásán? Egyáltalán: dolga-e az átruccanás mások mûfajába? Gyanakvásra, kétkedésre

Részletesebben

Financializáció, avagy a globalizmus menedzsmentfilozófiája

Financializáció, avagy a globalizmus menedzsmentfilozófiája Botos Katalin Financializáció, avagy a globalizmus menedzsmentfilozófiája Gondolatok a pénzügyi szektor és az állam szerepének megváltozásáról, valamint az adósságszolgálat teljesítéséről Összefoglalás:

Részletesebben

A Z Û R Z A V A R K O R A

A Z Û R Z A V A R K O R A A ZÛRZAVAR KORA ALAN GREENSPAN A ZÛRZAVAR KORA KALANDOZÁSOK AZ ÚJ VILÁGBAN A fordítás alapja: Alan Greenspan: The Age of Turbulence: Adventures in a New World. The Penguin Press, a member of Penguin Group

Részletesebben

BUDAPEST-MODELL. Egy liberális várospolitikai kísérlet. Szerkesztette. Pallai Katalin. Konzulensek. Atkári János, Láng László, Tóth Sándor

BUDAPEST-MODELL. Egy liberális várospolitikai kísérlet. Szerkesztette. Pallai Katalin. Konzulensek. Atkári János, Láng László, Tóth Sándor BUDAPEST-MODELL Egy liberális várospolitikai kísérlet Szerkesztette Pallai Katalin Konzulensek Atkári János, Láng László, Tóth Sándor Borítófotók Demszky Gábor Budapest, 2003 Felelõs kiadó: Nyílt Társadalom

Részletesebben

Európa a jövônk, Magyarország a hazánk. Vitairat az európai újraegyesítésrôl

Európa a jövônk, Magyarország a hazánk. Vitairat az európai újraegyesítésrôl Európa a jövônk, Magyarország a hazánk Vitairat az európai újraegyesítésrôl 2002 Az ezredforduló lehetôsége és felelôssége A szovjet uralom alól felszabadulva, a polgári demokrácia megteremtésével Magyarországnak

Részletesebben

NAGY-BRITANNIA EURÓPAI POLITIKÁJA A MINISZTERELNÖKÖK TÜKRÉBEN

NAGY-BRITANNIA EURÓPAI POLITIKÁJA A MINISZTERELNÖKÖK TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Európai Tanulmányok szakirány NAGY-BRITANNIA EURÓPAI POLITIKÁJA A MINISZTERELNÖKÖK TÜKRÉBEN Készítette: Harsányi

Részletesebben

Peter H. Werhahn. A VÁLLALKOZÓ gazdasági szerepéről és társadalompolitikai felelősségéről

Peter H. Werhahn. A VÁLLALKOZÓ gazdasági szerepéről és társadalompolitikai felelősségéről Peter H. Werhahn A VÁLLALKOZÓ gazdasági szerepéről és társadalompolitikai felelősségéről Original (published in German): Peter H. Werhahn DER UNTERNEHMER. SEINE ÖKONOMISCHE FUNKTION UND GESELLSCHAFTSPOLITISCHE

Részletesebben

Gazdaság & Társadalom

Gazdaság & Társadalom Gazdaság & Társadalom 1. ÉVFOLYAM 2009. OKTÓBER 1. SZÁM TARTALOM Table of Contents and Abstracts in English: See page Köszöntő. Székely Csaba 3 Tanulmányok Újra itt a nagy válság?... Csaba László 5 Mi

Részletesebben

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Tanulmány 2009. szeptember Állami Számvevőszék Kutató Intézete Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI.

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 3. SZÁM n 2009. MÁRCIUS

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 3. SZÁM n 2009. MÁRCIUS E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 3. SZÁM n 2009. MÁRCIUS A TARTALOMBÓL n Közjogi megegyezésre is szükség van Beszélgetés Török Ádám közgazdász akadémikussal n

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2008. JÚLIUS AUGUSZTUS

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2008. JÚLIUS AUGUSZTUS E U R Ó PA I TÜ KÖR EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2008. JÚLIUS AUGUSZTUS A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA A TARTALOMBÓL n Párhuzamos vagy integrált társadalmak Beszélgetés Rostoványi Zsolt egyetemi

Részletesebben

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban. Szerkesztette Rada Péter

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban. Szerkesztette Rada Péter Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban Szerkesztette Rada Péter A kötet szerzői: Dr. Csicsmann László, egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Tanulmányok Intézet Dr. Horváth

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2009.JÚLIUS AUGUSZTUS

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2009.JÚLIUS AUGUSZTUS E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2009.JÚLIUS AUGUSZTUS A TARTALOMBÓL n Baráti jobbot nyújtunk" Beszélgetés Balázs Péter miniszterrel hazánk külpolitikájáról

Részletesebben

Egy gazdaságpolitikai kudarc tanulságai

Egy gazdaságpolitikai kudarc tanulságai 2008. HETEDIK ÉVFOLYAM 6. SZÁM 687 LÁSZLÓ GÉZA Egy gazdaságpolitikai kudarc tanulságai A pénzügyi válság sok mindent megkérdőjelezett életünkben. Egyszerre sokan kezdtek el kételkedni nemcsak a bankok,

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA Európai stratégia 2020 és Magyarország Wéber Attila Európa, Unió és pártok a rendszerváltás két évtizedében TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK Belyó Pál Mennyire meredek a gödör fala?

Részletesebben

ICEG VÉLEMÉNY XXII. Bilek Péter: Növekedés és versenyképesség három kohéziós ország és Olaszország empirikus tapasztalatai. 2005.

ICEG VÉLEMÉNY XXII. Bilek Péter: Növekedés és versenyképesség három kohéziós ország és Olaszország empirikus tapasztalatai. 2005. ICEG VÉLEMÉNY XXII Bilek Péter: Növekedés és versenyképesség három kohéziós ország és Olaszország empirikus tapasztalatai 2005. December TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 4 I. Írország 5 II. Olaszország 10 III.

Részletesebben

XVIII. évfolyam 1. (133.) szám. HORVÁTH KÁROLY: Mozgásban a világ erőviszonyai...2

XVIII. évfolyam 1. (133.) szám. HORVÁTH KÁROLY: Mozgásban a világ erőviszonyai...2 Világ proletárjai, egyesüljetek! A Marx Károly Társaság időszaki lapja Alapította: Ferencz Lajos XVIII. évfolyam 1. (133.) szám Tartalom HORVÁTH KÁROLY: Mozgásban a világ erőviszonyai...2 PILGER, JOHN:

Részletesebben

Hogyan tovább, Európa?

Hogyan tovább, Európa? 1 Hogyan tovább, Európa? transform! az alternatív nézőpont és a politikai párbeszéd európai folyóirata 2012. 2 Fotó: Sepp Dreissinger A lap illusztrálásához Helmut Kurz-Goldensteinnek, a híres osztrák

Részletesebben

A magyar lakosság eladósodásának folyamata a rendszerváltástól napjainkig

A magyar lakosság eladósodásának folyamata a rendszerváltástól napjainkig Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kara Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nemzetközi gazdaságelemző szakirány A magyar lakosság eladósodásának folyamata a rendszerváltástól napjainkig

Részletesebben

TRANSZNACIONÁLIS VÁLLALATI STRATÉGIÁK ÉS MULTILATERALIZMUS

TRANSZNACIONÁLIS VÁLLALATI STRATÉGIÁK ÉS MULTILATERALIZMUS MTA Világgazdasági Kutatóintézet A GLOBÁLIS VÁLSÁG: HATÁSOK, GAZDASÁGPOLITIKAI VÁLASZOK ÉS KILÁTÁSOK 2. kötet TRANSZNACIONÁLIS VÁLLALATI STRATÉGIÁK ÉS MULTILATERALIZMUS Simai Mihály Budapest 2009 A GLOBÁLIS

Részletesebben

A válság hatása Németország gazdaságára Válságkezelő intézkedések

A válság hatása Németország gazdaságára Válságkezelő intézkedések Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Nemzetközi gazdálkodás szak Nappali tagozat Külgazdasági Vállalkozás Szakirány A válság hatása Németország gazdaságára Válságkezelő intézkedések Készítette:

Részletesebben

GLOBÁLIS. trendfigyelő. 2007. június

GLOBÁLIS. trendfigyelő. 2007. június GLOBÁLIS trendfigyelő 2007. június Készült a Magyar Gazdaságfejlesztési Intézetben m g f i Matolcsy György Szerkesztés, Közgazdaság, Lapszél Böszörményi-Nagy Gergely Globális trendek, EU-trendek, Műhely

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI TANKÖNYV

VÁLLALKOZÁSI TANKÖNYV Tedd meg az első lépést! VÁLLALKOZÁSI TANKÖNYV Készült a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium támogatásával, a KKC-2007-K-08-02-019 pályázat keretében. Összeállította az Easy Learning Hungary

Részletesebben

A FIDESZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSI PROGRAMJA

A FIDESZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSI PROGRAMJA A FIDESZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK Szerkesztés 2009 márciusában zárult le Elôszó 1. AZ EURÓPAI UNIÓ A VILÁGBAN, MAGYARORSZÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN 1.1. A világ, Európa és Magyarország

Részletesebben

A SZTÁLINI DIKTATÚRA 1945-1953 KÖZÖTT ÉS UTÓÉLETE ÉSZAK-KOREÁBAN, KUBÁBAN

A SZTÁLINI DIKTATÚRA 1945-1953 KÖZÖTT ÉS UTÓÉLETE ÉSZAK-KOREÁBAN, KUBÁBAN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK Levelező tagozat Európa tanulmányok szakirány A SZTÁLINI DIKTATÚRA 1945-1953 KÖZÖTT ÉS UTÓÉLETE ÉSZAK-KOREÁBAN, KUBÁBAN

Részletesebben

Tizedik szám. Bolvári-Takács Gábor főszerkesztő. május

Tizedik szám. Bolvári-Takács Gábor főszerkesztő. május Tizedik szám A Zempléni Múzsa tizedik számát tartja kezében az olvasó. A lap történetében jelentős esemény, a magyar sajtótörténetben szerény. Mégis hadd legyünk büszkék rá, hiszen gyorsan változó világunkban

Részletesebben

Emeld fel a fejed, Magyarország!

Emeld fel a fejed, Magyarország! Emeld fel a fejed, Magyarország! 2013. szeptember 1 TARTALOMJEGYZÉK TÖRTÉNELMI ÁTTEKINTÉS 1. NEGYEDSZÁZADOS HINTA MAGYARORSZÁG MAI ROMLÁSA 2. Három év pusztítás alkotmányos és jogállami kudarc 3. Három

Részletesebben

Diplomadolgozat. Ágár Davaajav. Konzulens: Ferkelt Balázs

Diplomadolgozat. Ágár Davaajav. Konzulens: Ferkelt Balázs Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Külgazdasági Szak Nappali tagozat Nemzetközi Gazdaságelemző szakirány Ágár Davaajav MONGÓLIA PRIVATIZÁCIÓJÁNAK ELEMZÉSE Diplomadolgozat Konzulens:

Részletesebben

Törökország Kelet és Nyugat között

Törökország Kelet és Nyugat között Balázs Judit Törökország Kelet és Nyugat között 2009 Budapest Kairó Balázs Judit, 2009 Budapest Kairó Lektorálta: Tóth Imre Grafika: Molnár István Szerkesztő: Takács Eszter Készült: Lővér Print Kft. Sopron

Részletesebben

A magyar átalakulás és fejlődés néhány általánosítható elméleti tanulsága

A magyar átalakulás és fejlődés néhány általánosítható elméleti tanulsága Közgazdasági Szemle, LVIII. évf., 2011. október (813 831. o.) A magyar átalakulás és fejlődés néhány általánosítható elméleti tanulsága A világgazdasági válság óta eltelt nyolc évtizedben Magyarországon

Részletesebben