EGÉSZSÉGTURIZMUS CSEREPROGRAM E-HÍRLEVÉL (HEALTOUR) CALYPSO PROGRAM ÉS A HEALTOUR A PROJEKT UTÓBBI HÓNAPJAINAK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGÉSZSÉGTURIZMUS CSEREPROGRAM E-HÍRLEVÉL (HEALTOUR) CALYPSO PROGRAM ÉS A HEALTOUR A PROJEKT UTÓBBI HÓNAPJAINAK"

Átírás

1 EGÉSZSÉGTURIZMUS CSEREPROGRAM E-HÍRLEVÉL (HEALTOUR) CALYPSO PROGRAM ÉS A HEALTOUR PROJEKT Calypso az Európai Unió szociális turizmust támogató három éves programja, aminek céljai között szerepel a gazdasági és foglalkoztatási lehetőségek növelésének elérésével bizonyos korlátozott lehetőségű társadalmi csoportok, mint például az idősek, a év közti fiatalok, a hátrányos helyzetű, családok és fogyatékkal élők utazási lehetőségeinek megteremtése és kiszélesítése. A program mindemellett a turizmus szezonalitásának csökkentéséhez és a helyi és regionális gazdaság fejlesztéséhez is hozzájárul. A Healtour projekt a Calypso program korábbi előkészítő tanulmányain alapul, amelyek a főszezonon kívüli szociális turizmus programokat vizsgálták az Európai Unióban. A projekt célja transznacionális csereprogramok lehetőségeinek megteremtése, emellett pedig annak vizsgálata, hogyan tudná egy egységes szociális turizmus címke integrálni a privát szektort (hotelek, utazási irodák, közlekedési vállalatok stb.) újabb termékek és ajánlatok kínálatának bővítése érdekében. A projekt keretében a szociális turizmus különböző aspektusait vizsgáló tanulmányok készülnek, illetve workshopok kerülnek megrendezésre az érintettek bevonásával. A PROJEKT UTÓBBI HÓNAPJAINAK ESEMÉNYEI A Healtour projektben az elmúlt időszakban jelentős előrelépéseket tudhatunk magunk mögött. A projekt egyegy mérföldkövének számító, a szociális turizmusban érintettek számára rendezett workshopok 2012 júniusában kerültek megrendezésre Romániában, valamint Magyarországon, júliusban pedig Spanyolországban. A találkozókon sor került a Healtour projekt eddig elért eredményeinek áttekintésére, a folyamatban lévő feladatok bemutatására, majd irányított beszélgetések keretében a régiós tapasztalatok és lehetőségék feltérképezésére. Mindez nagyban hozzájárult a második és a harmadik tanulmány elkészítéséhez, valamint iránymutatásul szolgált a negyedik tanulmány célkitűzéseinek meghatározásánál. További információ a partnerek honlapján: KDRFÜ:http://www.kdrfu.hu/nemzetkozikapc solatok.php?id=1082 INCDT:http://www.incdt.ro/index.pl/heal_pre zentare_generala_ro FAEY:

2 A MAGYAR WORKSHOP A június 11-én megrendezésre kerülő magyarországi workshop témája a szociális turizmus és az egészségturizmus helyzetének és lehetőségeinek vizsgálata a Közép-dunántúli Régióban. Az eseményen részt vettek a régió jelentős turisztikai desztináció menedzsment szervezetei és a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány képviselője is. A vitaindító problémafelvetés alapjául a projekt során elkészült tanulmányok szolgáltak. Az irányított beszélgetés keretében lehetőség nyílt az ismeretek, tapasztalatok megosztására, kitérve a nemzetközi jó gyakorlatok átültethetőségére. A workshop interaktív része rendkívül nagy tanulsággal szolgált, amely az európai turisztikai cserékről és a szociális turizmus hátterében álló finanszírozási mechanizmusokról szóló átfogó magyar tanulmányba is beépítésre került. A MÁSODIK TANULMÁNY A magyar partner által elkészített tanulmány a finanszírozási, támogatási mechanizmusok és a szimmetrikus, aszimmetrikus turisztikai cserék lehetőségeinek felmérésére szolgált. A tanulmány sorra veszi az Európai Unió országainak egyes rendszereit, feltérképezi azok szervezeti és finanszírozási hátterét, előnyeit és hátrányait, valamint felméri az uniós szinten is megfigyelhető trendeket. A készítők nagy hangsúlyt fektettek a határon átnyúló interregionális turisztikai együttműködésekre és a bennük rejlő lehetőségekre, különösen az egészségturisztikai szolgáltatások terültén. Mindemellett kiemelt szerepet kaptak a transznacionális, több ország részvételével, vagy akár európai szinten működő kezdeményezések, programok is. Ez utóbbiak egyes esetekben sok évre visszanyúló tapasztalatokat tudnak felmutatni két-vagy többoldalú turisztikai csereprogramok szervezése kapcsán, így ezek vizsgálata elengedhetetlennek bizonyult a jövőre vonatkozó ajánlások megfogalmazása során is. A tanulmány elkészítése során fény derült arra, hogy a versenyszektorban a turisztikai szolgáltatások területén rendkívül kiélezett verseny zajlik, így az árak egyre lejjebb mennek és a szociális turizmusra specializálódott szolgáltatók csak nehezen tudják felvenni a versenyt a

3 fapados légitársaságok és a last-minute utazások kínálatával. Az állami finanszírozás csökkenéséből kifolyólag több helyen nőttek a szociális turisztikai termékek árai vagy csökkent a célcsoportoknak nyújtott támogatás összege. A turizmus szociális és versenyszektorára nem szükséges versengő felekként tekintenünk. Azon országokban, ahol a szociális turizmus nem rendelkezik megfelelő infrastrukturális háttérrel, ott mindenképp a versenyszféra kínálatára kell részben vagy egészben hagyatkoznia. A szociális turizmus célcsoportjainak igényei is megváltoztak. Ez egyrészt a versenyszektor turisztikai termékkínálatának sokszínűségére és alacsony árfekvésére vezethető vissza, másrészt pedig abból adódik, hogy a célcsoportok és ezzel együtt igényeik is egyre kevésbé mondhatók egységesnek. Megállapítható, hogy a szociális turizmus és a háttérben álló finanszírozási mechanizmusok átalakulóban vannak. Uniós szinten a Calypso program egyrészt a fenntartható nemzetközi együttműködések alapjait kívánja megteremteni, másrészt a keretein belül támogatott kutatásokkal ösztönzi a nemzeti és regionális szociális turisztikai programok átgondolását, javítását. A szociális turizmus célcsoportjainak egyes tagjait elsősorban a pénzügyi problémák akadályozzák meg az utazásban, másoknak pedig speciális szolgáltatásokra lenne szükségünk (pl. kísérő/ápolószemélyek, akadálymentesített infrastruktúra) ahhoz, hogy igénybe tudják venni a turisztikai szolgáltatásokat. A szociális intézmények, szervezetek aktív bevonása a támogatási rendszerbe nagyban növelheti azok hatékonyságát és egyúttal közreműködik abban, hogy a pénzbeli, illetve természetben nyújtott juttatások ténylegesen azokhoz jussanak el, akik rászorulnak és arra jogosultak. Új célcsoportok bevonásával több, már évek óta működő nemzetközi turisztikai csereprogram kibővíthető lenne, de működőképes megoldást jelenthetne az egyes szociális turisztikai kezdeményezések integrálása a cégek CSR stratégiájába. A szociális turizmusnak túl kell mutatnia az általános rekreációs lehetőségeken. Hasznos megoldás lehetne, ha például egy támogatott üdülés kombinálható lehetne az orvos által elrendelt, egészségbiztosítás által támogatott kezelésekkel. A tanulmány megalapozni hivatott a Healtour projekt következő lépéseit, amelyeket a nemzetközi (spanyol és román) partnerséggel közösen tervez a magyar fél megvalósítani.

4 A ROMÁN WORKSHOP A Healtour projekt keretében elkészített első tanulmány befejezését és a májusi workshopot követően megkezdődhetett a román partnerre osztott harmadik tanulmány kidolgozása. A workshop alkalmat adott az érintettek számára, hogy több információhoz jussanak a Calypso programmal és a Healtour projekt részleteivel kapcsolatban. A bemutató első felében áttekintésre kerültek az első tanulmányban befejezett tevékenységek, tükrözve Románia lokális helyzetét az egészség- és szociális turizmusban, valamint a gyógyturizmus valamennyi felkutatott szereplőjének adatbázisát, amelyet minden évben aktualizálni szükséges és felhasználható a Calypso program honlapján. A román Nemzeti Turizmus Kutatási és Fejlesztési Intézet együttműködve a Calypso Program megvalósulásáért felelős Regionális Fejlesztési és Turisztikai Minisztériummal, június 7-én, a romániai Mangalia városában újabb workshopot szervezett a nemzeti projektgazdák számára. A gyógyturizmus különböző képviselői vettek részt a workshopon, balneológiakutatók, turisztikai vállalatok, helyi és nemzeti hatóságok stb. A bemutató második felében megvitatásra kerültek a harmadik tanulmány célkitűzései. A következő találkozót a Nemzeti Turizmus Kutatási és Fejlesztési Intézet szervezi a gyógyturizmus és a speciális turisztikai termékek kínálatával foglalkozó tanulmány eredményeinek, továbbá a negyedik tanulmány célkitűzéseinek bemutatására.

5 A HARMADIK TANULMÁNY A harmadik tanulmány fő célja volt, hogy felkutassa a gyógyturisztikai, illetve wellness ajánlatok kínálatát világszerte, és hogy meghatározza azokat a feltételeket, amelyek lehetővé teszik, hogy osztályozás által mindez egy egységet alkosson. Az osztályozás és az esettanulmányok a partnerországok egészség- és gyógyturizmus piaci szereplői számára nyújt viszonyítási alapot és marketing eszközt, hogy elemezni lehessen, mik a mai trendek, melyek az egészségturizmus pozícionálási lehetőségei a régióban, hova pozícionálhatók ezen a gyorsan fejlődő piacon. A tanulmány három részből épül fel: 1. A világ egészségturisztikai termékeinek tipizálásának bemutatása a terápiás/gyógyító hatás és a földrajzi régió sajátosságai alapján. 2. Rövid bemutatása annak, mit tekintünk a mai központi gyógyturizmus helyzetmeghatározásának: proaktív vs. reaktív 3. Különböző típusú gyógyturisztikai termékeket és wellness, illetve gyógyterápiákat kínáló számos esettanulmány a világ különböző tájairól. A világszerte gyorsan növekvő gyógyturizmus/egészségturizmus piac többé-kevésbé ősi hagyományokból és szokásokból ered. A modern egészségturisztikai termékek az indiai Ayurvedán és a jógán, a klasszikus római és görög meleg vizű forrásokon, az arab és török hammam kultúrán vagy a modern európai spa kultúrán alapszanak stb. Ezek a világszerte ismert hagyományok az alapjai az új és innovatív gyógyturisztikai termékek építésének, amelyek túlmutatnak a határokon. Például sok német és közép-európai spa hotel ajánl indiai terápiákat a hagyományos gyógyfürdők mellett. Valamennyi hagyomány és kortárs újítás marketing szempontból megmagyarázható: a vendégkörök egyre különbözőbbek és új tapasztalatok után kutatnak. Az egészségturizmus ma egy szélesebb és fiatalabb vevőkört céloz, a hangsúly pedig a test, a szellem és a lélek gyógyítására helyeződik. A reaktív megközelítés a hangsúlyt a már kialakult megbetegedések kezelésére helyezi, míg a proaktív megközelítés azon a feltevésen alapul, hogy a wellness kezelések az aktív megelőzési folyamat alapvető részét képezik. Ez a fogalmi szakadék a fő szervezőelem napjaink gyógyturisztikai termékeinek, és azok marketingjének kialakítása mögött. A tanulmány így vezeti be a különböző gyógyturisztikai formákat egy kontinuumba a megosztottságból kiindulva.

6 A harmadik tanulmány legfőbb megállapításai: Az egészségturizmus igen változatos, mivel ősi gyógyító hagyományokra, technikákra és filozófiákra épül, miközben megújul az új és vegyített wellness termékek és szolgáltatások létrehozásával. A vevőkör kibővül, ahogy a fiatal és egészséges emberek belépnek az egészségturizmus piacára, és a kifejlesztett termékek egyre inkább őket célozzák meg. Az általános tendencia az egészség- és gyógyturizmus piacán egy proaktív megközelítésbe integrálható, ami a hangsúlyt az egészséges életmódra és a jóllét holisztikus dimenziójára helyezi. Az orvosi-gyógyító megközelítése a hagyományos balneológiai kezeléseknek csak egyik formája napjaink termékeinek. Szükséges tanulmányozni, hogy a szezonon kívüli cseremechanizmus és a támogatott turizmus termékei hogyan alakíthatók ki a megelőzés terén. Az INCDT a projekt romániai partnere felelős a Healtour projekt keretén belül a negyedik tanulmány elkészítéséért, amelynek célja a támogatott, főszezonon kívüli csereprogramok vizsgálata, illetve, ha lehetséges, együttműködés kialakítása a nemzeti biztosítótársaságok között A SPANYOL WORKSHOP Az Európai Tudományos Yuste Alapítvány július 5-én találkozót szervezett a szociális turizmusban érintettek számára, hogy megvizsgálja annak lehetőségét, hogyan lehetne a szociális turizmus a gazdaság hajtómotorja. Az alkalom összehozta a különböző szakértőket, érdekgazdákat és a nagyközönséget a projekt bemutatása és terjesztése céljából. Egyúttal lehetőség nyílt fórum biztosítására a turizmus e szegmensében érintettek számára, hogy összegyűjtsék a problémáikkal, lehetőségeikkel kapcsolatban felmerült javaslatokat, félelmeket és észrevételeket.

7 A találkozó a téma meghatározó szakértőinek beszédeivel kezdődött, majd az egészségturizmus csereprogram, a Healtour került megvitatásra. Végezetül egy előadás hangzott el az idősek és a turizmusfejlesztés kapcsolatáról. Az e-hírlevél a partnerek adatbázisai alapján lett kiküldve. Ha esetleg Ön ismer bármilyen szervezetet vagy személyt, aki érdeklődne a projekt iránt, kérem küldje az elérhetőségeit a partnereknek, vagy közvetlenül keresse fel ezen szervezeteket a Healtour projekt részleteivel. Ha érdekesnek találja a projektet, kérem, ossza meg weboldalán. Az E-hírlevél angolul és a partnerek hivatalos nyelvén érhető el. A Healtour project az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg a Calypso előkészítő intézkedés keretében. vagy E kiadvány tartalmáért kizárólag a szerző felelős. Az Európai Unió nem vállal felelősséget a kiadványban szereplő információk semminemű felhasználásáért.

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz Oktatás és képzés 1. Az oktatási politika helye az EU jogrendszerében 1.1 Az oktatás és az acquis Az európai

Részletesebben

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA Helyzetfeltárás 1. verzió 2009. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. MÓDSZERTAN... 4 3. HELYZETFELTÁRÁS... 7 3.1. KÜLSŐ KÖRNYEZET

Részletesebben

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK IFJÚSÁGI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK IFJÚSÁGI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK IFJÚSÁGI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA 1 TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK IFJÚSÁGI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA 2 TARTALOM A. A TÁMOGATÁSOK LEHÍVÁSÁRÓL ÁLTALÁNOSAN

Részletesebben

Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató

Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató Európai Bizottság Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató (Érvényes: 2012. január 1-től) 1 TARTALOM TARTALOM 3 BEVEZETÉS.. 4 A RÉSZ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ A FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAMRÓL 5 1. Melyek

Részletesebben

MaecVET projekt. Zöld könyv a masszőr szakmák minőségi előírásairól és a kapcsolódó foglalkoztatási helyzetről Európában

MaecVET projekt. Zöld könyv a masszőr szakmák minőségi előírásairól és a kapcsolódó foglalkoztatási helyzetről Európában MaecVET projekt Zöld könyv a masszőr szakmák minőségi előírásairól és a kapcsolódó foglalkoztatási helyzetről Európában 4 MaecVET projekt Bevezetés 5 MaecVET projekt Bevezetés Bevezetés A közelmúlt gazdasági

Részletesebben

Nyelvoktatás-politikai arculat

Nyelvoktatás-politikai arculat Nyelvoktatás-politikai arculat MAGYARORSZÁG Európa Tanács Nyelvpolitikai Fõosztály Strasbourg Oktatási Minisztérium Nemzetközi Kapcsolatok Fõosztálya Budapest 2002 2003 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 5

Részletesebben

A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG

A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG EURÓPAI BIZOTTSÁG Oktatási és Kulturális Főigazgatóság A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG Európai Bizottság Oktatási és Kulturális

Részletesebben

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája 75 3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unióban a kis- és középvállalkozások adják a foglalkoztatottság

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

Erasmus+ Pályázati útmutató

Erasmus+ Pályázati útmutató Erasmus+ Pályázati útmutató Amennyiben a különböző nyelvű változatok között jelentésbeli eltérések vannak, az angol nyelvű változat az irányadó a más nyelvű változattal szemben. 3. verzió (2015): 16/12/2014

Részletesebben

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT 2011. május Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 3. DEFINICIÓK, MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ... 9 3.1. Definíciók... 9 3.2. A koncepció

Részletesebben

Integrita s Tuda sko zpont - koncepcio

Integrita s Tuda sko zpont - koncepcio Integrita s Tuda sko zpont - koncepcio Pallai Katalin Tartalom Bevezetés... 2 Az alapítás... 2 A koncepció célja... 2 Eddig elért eredmények... 3 Alapvetések... 5 Az ITK küldetése, szerepe és pozicionálása...

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL

ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL Fiatalok Lendületben Program 2 ÖSSZEFOGLALÓ A FIATALOKKAL ÉS IFJÚSÁGI SZERVEZETEKKEL A SPANYOL

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 27.9.2007 COM(2007) 558 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK

Részletesebben

VITAANYAG 3. VERZIÓ E-MAIL: TURIZMUSSTRATEGIA@GKM.HU (A TÁRSADALMI EGYEZTETÉS 2004. JÚNIUS 30-ÁN ZÁRUL) 2004. ÁPRILIS 26.

VITAANYAG 3. VERZIÓ E-MAIL: TURIZMUSSTRATEGIA@GKM.HU (A TÁRSADALMI EGYEZTETÉS 2004. JÚNIUS 30-ÁN ZÁRUL) 2004. ÁPRILIS 26. VITAANYAG 3. VERZIÓ TÁRSADALMI EGYEZTETÉS E-MAIL: TURIZMUSSTRATEGIA@GKM.HU (A TÁRSADALMI EGYEZTETÉS 2004. JÚNIUS 30-ÁN ZÁRUL) 2004. ÁPRILIS 26. Készítette az Országos Idegenforgalmi Bizottság Stratégiai

Részletesebben

Nemzeti turizmusfejlesztési koncepció 2014 2024. Erőt adó Magyarország

Nemzeti turizmusfejlesztési koncepció 2014 2024. Erőt adó Magyarország Nemzeti turizmusfejlesztési koncepció 2014 2024 Erőt adó Magyarország A versenyképes turizmus koncepciója Stratégiai tervdokumentum Készítette: A Nemzetgazdasági Minisztérium Turizmusért felelős Helyettes

Részletesebben

365 nap turizmus Nyugat-Dunántúlon. Nyugat-Dunántúl Turisztikai Régió szezonon túli turizmusfejlesztési programja

365 nap turizmus Nyugat-Dunántúlon. Nyugat-Dunántúl Turisztikai Régió szezonon túli turizmusfejlesztési programja 365 nap turizmus Nyugat-Dunántúlon Nyugat-Dunántúl Turisztikai Régió szezonon túli turizmusfejlesztési programja Nyugat-Dunántúl Turisztikai Régió szezonon túli turizmusfejlesztési programja 3 365 nap

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Határokon átnyúló együttműködés

Határokon átnyúló együttműködés Gazdasági szakemberek képzése országhatáron átnyúló távoktatási hálózatban projekt (CROSSEDU) HUSK/1101/1.6.1/0300 Szerző: Ing. Miroslav Lukčo, Kassai Műszaki Egyetem Fordította: Czintula Attila Határokon

Részletesebben

INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006

INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006 INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 1. A KLASZTER BEMUTATÁSA... 4 1.1 A KLASZTER ÁTTEKINTŐ BEMUTATÁSA... 4 1.2 A KLASZTERTAGOK

Részletesebben

GYŐRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

GYŐRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS GYŐRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS IDEGENFORGALMI KONCEPCIÓJA Készítette Pannon Projekt Kft Lektorálta Dr. Palancsa Attila, PhD. Nyugat-Magyarországi Egyetem 2008 1 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Felelős kiadó: Együtt a Munkaerőpiac Fejlesztéséért Alapítvány 1021 Budapest, Budakeszi út 77. III/8. Telefon:

Részletesebben

A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája

A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája 2014-2016 CampInvest Kft. 2013. december Készítették: Dr. Gonda Tibor PhD. Dr.Spiegler Patrícia PhD. Dr. Bencsikné Aubert Judit Tartalomjegyzék

Részletesebben

A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi szolgáltatások nyújtásában és az egészségpolitikai folyamatok befolyásolásában

A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi szolgáltatások nyújtásában és az egészségpolitikai folyamatok befolyásolásában PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM, BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA POLITIKATUDOMÁNYI PROGRAM Programvezető: Pálné Dr. Kovács Ilona A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi

Részletesebben

HUTKAI ZSUZSANNA ESÉLYEGYENLŐSÉGI CÉLOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁRSFINANSZÍROZOTT HAZAI PROJEKTEK MEGVALÓSULÁSÁNÁL *

HUTKAI ZSUZSANNA ESÉLYEGYENLŐSÉGI CÉLOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁRSFINANSZÍROZOTT HAZAI PROJEKTEK MEGVALÓSULÁSÁNÁL * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2012 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HUTKAI ZSUZSANNA ESÉLYEGYENLŐSÉGI CÉLOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁRSFINANSZÍROZOTT HAZAI PROJEKTEK MEGVALÓSULÁSÁNÁL * A tanulmány

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 1 BEVEZETŐ... 8 1.1. Az anyag célja és az információk forrásai... 8 1.2. A téma általános megközelítése... 9 2 AZ EGYES KÉPZÉSI FORMÁK JELLEMZŐI... 15 2.1. Közoktatás...

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014. JÚNIUS 13. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési

Részletesebben

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben

Híd a Dunán civil együttműködés a szlovák magyar kapcsolatok javításáért Projektzáró szakmai jelentés

Híd a Dunán civil együttműködés a szlovák magyar kapcsolatok javításáért Projektzáró szakmai jelentés Híd a Dunán civil együttműködés a szlovák magyar kapcsolatok javításáért Projektzáró szakmai jelentés A pályázat kódszáma: KÜM 2009 4 Szerződésszám: 13781-11/Adm/KüM/2009. 1 Tartalomjegyzék A pályázó alapadatai...

Részletesebben