BEVEZETÉS A PIACKUTATÁSBA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEVEZETÉS A PIACKUTATÁSBA"

Átírás

1 BEVEZETÉS A PIACKUTATÁSBA 1

2 BEVEZETÉS A PIACKUTATÁSBA Szerkesztették: Hoffmann Márta Kozák Ákos Veres Zoltán

3 Szakértõk: Dr. Sugatagi Gábor GfK Hugária Piackutató Intézet Dr. Szennyessy Judit Modern Üzleti Tudományok Fõiskolája Kolofon 4

4 A SZERKESZTÕKRÕL Veres Zoltán (balról) tudományos fõigazgató-helyettes a Budapesti Gazdasági Fõiskola Külkereskedelmi Fõiskolai Karán és intézetvezetõ egyetemi docens a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának Üzleti Tudományok Intézetében. A Budapesti Mûszaki Egyetemen szerzett villamosmérnöki, a Marx Károly Közgazdasági Egyetemen közgazdasági végzettséget. A közgazdaság-tudomány kandidátusa, a Magyar Tudományos Akadémia Marketingtudományi Bizottságának tagja ben habilitált a Szegedi Tudományegyetemen. Alapító tag az Europen Network for Projekt Marketing and Systems Selling kutatói hálózatában ig az Energiagazdálkodási Intézet projektmenedzsereként különbözõ fõvállalkozásokban vett részt belföldön, Irakban, Görögországban és Algériában óta dolgozik a felsõoktatásban, és 1991-tõl tíz évig vezette a Külkereskedelmi Fõiskola Nemzetközi Marketing szakirányú továbbképzését. 2000és 2001 között szakvezetõ a Nemzetközi Marketing Teljes Körû Minõségirányítás szakon, majd 2001-tõl 2002-ig a GfK Hungária Piackutató Intézet szolgáltatáskutatás-vezetõje. Több nemzetközi oktatásfejlesztési program munkatársa, és számos publikáció fûzõdik a nevéhez, elsõsorban szol- 5

5 A SZERKESZTÕKRÕL gáltatásmarketing és projektmarketing témákban. Tanácsadóként a szolgáltatásmarketing és a minõségmenedzsment területén tevékenykedik, piackutatóként ad hoc kutatási projekteket vezet a vállalati piacon a vevõkör elégedettsége, a vevõszolgálat minõsége és a frontvonalimázs feltárására. Hoffmann Márta a Hoffmann Research Internetional Közvélemény- és Piackutató Ügynökség alapítója és ügyvezetõ igazgatója. A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte közgazdasági, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán esztéta diplomáját. Közgazdaság-egyetemi doktor. A 80-as években a Tömegkommunikációs Kutatóközpont munkatársa, majd alapító tagja a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézetnek, ahol 1996-ig kutatásvezetõként dolgozott. Szakterülete a kvalitatív kutatás (vizuális kommunikáció, reklámnyelv és jelrendszer, márkakutatás), amelyben több ezer projekt irányítása, továbbá számos módszertani fejlesztés fûzõdik nevéhez. Állandó óraadó a Budapesti Gazdasági Fõiskola Külkereskedelmi Fõiskolai Karán és a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, és több szakkönyv szerkesztõje. Az ESOMAR 1, a Magyar Szociológiai Társaság és a Magyar Reklámszövetség tagja. Kozák Ákos (jobbról) GfK Piackutató Intézet ügyvezetõ igazgatója. Diplomáit a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Fõiskolán, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetem média-újságírás és szociológia szakain szerezte. A bécsi Fessel-GfK Intézetben adatfelvétel-menedzsmentbõl és médiakutatásból folytatott tanulmányokat. Az ESOMAR tagja, a Piackutatók Magyarországi Szövetsége, illetve a Magyar Reklámszövetség elnökségében tisztségviselõ. Szakterülete a kereskedelemkutatás, fogyasztói panelkutatások és a médiahasználati szokások kutatása. A Budapesti Gazdasági Fõiskola címzetes fõiskolai docense, a gödöllõi Szent István Egyetem címzetes egyetemi docense, a Budapesti Gazdasági Fõiskola Gazdasági Tanácsának tagja. Számos felsõfokú piackutatási tananyag szerzõje, illetve társszerzõje. 1 European Society for Opinion and Marketing Research. 6

6 A KÖTET SZERZÕIRÕL Andics Jenõ okleveles közgazda, szociológus, a szociológia tudomány kandidátusa. Kutatási területe a gazdaságszociológia. Ezen belül elsõsorban a fogyasztásszociológia és életstílus-kutatás képezi fõ profilját. Egyetemi oktatói pályáját 1969-ben kezdte a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen. Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán oktat. Emellett óraadó a Corvinus Egyetemen és a Budapesti Gazdasági Fõiskolán. Egyik alapítója és elsõ ügyvezetõje a TGI Magyarország Kft.-nek, jelenleg tanácsadó partnerként dolgozik a cégnél. Több szakkönyve, nagyszámú cikke és egyéb közleménye jelent meg. Bacher János a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen végzett közgazdászként óta a GfK Hungária Piackutató Intézet munkatársa óta a médiakutatásokért felelõs vezetõ óta irányítja a pénzügyi, telekommunikációs, autóipari és társadalomkutatási projekteket tõl a GfK Hungária cégvezetõje óta a GfK-csoport nemzetközi Print Media Competence Centerének tagja. Fõbb szakterületei a nyomatatott sajtó és rádió közönségkutatások, online kutatások, valamint a pénzügyi témájú piackutatások. Dinya Elek az EGIS Gyógyszergyár tudományos fõmunkatársa. Az ELTE matematika szakán szerezte diplomáját. Az orvostudományok kandidátusa. Korábban a Semmelweis Orvostudományi Egyetem oktatási és kutatási osztályvezetõje. Szakterülete az orvosi, a gyógyszerkutatás és közgazdaságtan statisztikai módszertana óta oktat az Orvostudományi Egyetemen biometriát és egészségügyi informatikát, továbbá az egyetemi PhD-programban is részt vesz. A Bolyai Matematikai Társaság, a Nemzetközi Biometriai Társaság és a Neumann János Számítógépes Társaság tagja. Gergely Andrea a Capital Research Közvélemény- és Piackutató Intézet alapítója és kutatási igazgatója és a Budapesti Gazdasági Fõiskola Külkereskedelmi Fõiskolai Kara Nemzetközi Marketing Tanszékén adjunktus. Diplomáját az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szociológiai és Szociálpolitikai Intézetében szociológia szakon szerezte. A BGF Külkereskedelmi Fõiskolai Karán oktat piackutatást. Korábban a Medián, majd a Hoffmann Research Közvélemény- és Piackutató Intézet kutatója, illetve kutató fõmunkatársa. Szakterülete a háztartás-gazdaságtan, az ad hoc kutatások, a szegmentum- és imázskutatás. Hetesi Erzsébet közgazdász, a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán egyetemi docens, dékán. A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán piacszer- 7

7 A KÖTET SZERZÕIRÕL vezés szakon szerzett diplomát, majd elvégezte a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem tanár szakát. PhD-disszertációját a közüzemi szervezetek marketingtevékenységérõl írta, és a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán a Gazdálkodástani PhD-program keretében védte meg. Fõbb kutatási területei a fogyasztói és B2B elégedettség és lojalitás, valamint a fogyasztásszociológia. Alapító tagja a Nemzetközi Public és Nonprofit Marketing Egyesületnek. Kéri Zsuzsa közgazdász, szociológus a TGI Magyarország tanácsadója. Kiemelt kutatási területei: médiakutatás, fogyasztói, vásárlói magatartás, életstílus-kutatás. A Magyar Szociológiai Társaság tagja. Írásai rendszeresen megjelennek a Médiafigyelõ és a Kreatív számaiban. A Médiakönyv 2002 és a Médiakönyv 2003 társszerzõje. A piackutatás gyakorlata, kutatási módszerek témakörökben meghívott elõadó a Budapesti Gazdasági Fõiskolán, a Modern Üzleti Tudományok Fõiskoláján, a Kommunikációs Akadémián és a Budapesti Corvinus Egyetemen. Komáromi Nándor a Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Karának Marketing Intézetében egyetemi docens. Gépészmérnöki diplomáját a Gödöllõi Agrártudományi Egyetemen védte meg, illetve közlekedésmatematikai szakmérnöki diplomát szerzett a Budapesti Mûszaki Egyetemen. Elõbb a GATE Matematikai és Számítástechnikai Intézetének munkatársa, majd 1994-tõl a Marketing Tanszéken tanít. Közgazdaság-tudományi PhD fokozatát szegmentációs módszerekbõl szerezte. Korábban több éven át oktatott a BGF Külkereskedelmi Fõiskolai Karán. Szakterülete a piackutatás, a marketingmodellezés és és a menedzsment-határterületek: elsõsorban a marketing és a logisztika kapcsolata. Molnár Zoltán 1993 óta foglalkozik piackutatással. Fõként kvantitatív kutatási területen szerzett tapasztalatot a Modusban (ma TNS), majd a Hoffmann Research Inernational Közvélemény- és Piackutató Ügynökségben. Az FMCG szektoron belül elsõsorban a szegmentáció, valamint a piaci elõrejelzések és tesztek témakörében elismert szakember. A szolgáltatóipari szektorban a pénzügyi terület és az értékesítéshatékonysági kutatások specialistája. Jelenleg a Scale Research vezetõje, amely pénzügyi és egyéb szolgáltatóipari szektorokra fókuszáló kutató-tanácsadó cég. Sin Aranka a Hoffmann Research International Közvélemény- és Piackutató Ügynökség vezetõ kvantitatív kutatója, stratégiai tanácsadó óta foglalkozik piackutatással, elõtte a Központi Statisztikai Hivatalban történeti statisztikai kutatásokkal foglalkozott, e témában jelentek meg publikációi óta rendelkezik tudományos fokozattal, melyet az ELTE BTK-n történelemtudományból szerzett. Sugatagi Gábor a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen végzett 1993-ban, majd az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán szerzett PhD fokozatot politikatudományból. A Kar Politikatudományi Intézetének adjunktusa, oktatási területe elsõsorban az empirikus társadalomtudományi kutatások módszertanát fogja át óta a GfK Hungária Piackutató Intézet munkatársa. Szakterületéhez tartozik az elégedettségkutatások, a politikai és tár- 8

8 A KÖTET SZERZÕIRÕL sadalomkutatások, a telekommunikációs piacra vonatkozó kutatások, valamint az autópiaci felmérések irányítása. Szántó Szilvia a Budapesti Gazdasági Fõiskola Külkereskedelmi Kara Marketing Tanszékének docense, a Nemzetközi marketing- és TQM-képzés fogyasztói piaci szakirányának vezetõje óta dolgozik a felsõoktatásban. A Budapesti Közgazdasági Egyetem külgazdasági szakén végzett, majd 2004-ben a Pécsi Tudományegyetem Gazdálkodástani Doktori Iskolájában szerezte meg a PhD fokozatát. Rendszeresen publikál és kutat fogyasztói elégedettség és lojalitás, valamint minõségmenedzsment témakörökben. Tanácsadóként a fogyasztói piaci marketing területén tevékenykedik. Závecz Tibor az ELTE Természettudományi Karán végzett programozó matematikusként 1982-ben, a Bölcsészettudományi Karon szociológusként 1986-ban. Azóta közvéleménykutatóként dolgozik, kezdetben a Tömegkommunikációs Kutatóközpontban, majd a Magyar Közvéleménykutató Intézetben óta a Szonda Ipsos véleménykutatási igazgatója. Kutatási területei: a magyar társadalom és a politika szereplõinek viszonya; választói magatartás; a nemzeti identitás. Írásai a fenti tárgykörökben folyamatosan megjelennek szaklapokban, szakkönyvekben, illetve hetilapokban. Több egyetemen oktatja a közvélemény-kutatás elméletét és gyakorlatát. 9

9 10

10 TARTALOM A szerkesztõkrõl... 5 A kötet szerzõirõl... 7 Bevezetés I. RÉSZ MARKETINGINFORMÁCIÓK A piackutatás alapelemei (Veres Zoltán, Kozák Ákos) A kutatási folyamat Kutatás a szervezeti (B2B) piacokon A piackutatás jövõje Ellenõrzõ kérdések A szekunder piackutatás (Bacher János) Szekunder piackutatások felhasználása A szekunder kutatások elõnyei, hátrányai A szekunder kutatások elõnyei A szekunder kutatások hátrányai A legfontosabb szekunder adatforrások Kormányzati, költségvetési szervek, állami intézmények adatszolgáltatásai Üzleti információszolgáltatók Szabadon elérhetõ adatok, információk Belsõ információk Ellenõrzõ kérdések Primer vizsgálatok (Kozák Ákos, Hoffmann Márta, Veres Zoltán, Bacher János, Komáromi Nándor, Sugatagi Gábor) Mintavétel és kiválasztás A mintával kapcsolatos fogalmak és meghatározásaik Kérdõívszerkesztés A megkérdezés technikai megvalósítása Panelkutatások Access panel Vállalati/B2B panel

11 TARTALOM 12 Fogyasztói panel Kereskedelmi panel (retail audit) Közönségmérõ panelek Az internet felhasználása a piackutatásban Kvantitatív kutatások Netpanel Az online kvalitatív kutatások Piackutatás nemzetközi környezetben Több országra kiterjedõ kutatás szervezése Ellenõrzõ kérdések II. RÉSZ PIACKUTATÁSI MÓDSZEREK A kvalitatív kutatás módszerei (Hoffmann Márta) A mélyinterjús kutatások egyes technikai kérdései Csoporttechnikák Márkakutatási technikák Ellenõrzõ kérdések Kvantitatív technikák (Veres Zoltán, Komáromi Nándor, Dinya Elek, Szántó Szilvia, Gergely Andrea) Elõrejelzések A mintanagyság Attitûd-, preferencia- és minõségmegítélés-kutatás Leíró statisztikák Beszerzési alternatívák elemzése Döntési alternatívák a marketingmixben Márkaimázs-kutatás Szegmentálási technikák A kvantitatív kutatás informatikai háttere Ellenõrzõ kérdések III. RÉSZ ALKALMAZÁSOK A fogyasztói márkák menedzseléséhez kötõdõ kutatások (Molnár Zoltán) Használat- és attitûdkutatás Fogyasztói szegmentáció Koncepciófejlesztés Koncepciószûrés Koncepciótesztek A potenciális piac becslése A terméktesztek

12 TARTALOM Csomagolástesztek Árvizsgálatok Reklámvizsgálatok Reklámelõteszt Reklámhatékonysági vizsgálat A termékéletgörbét követõ rendszeres vizsgálatok Ellenõrzõ kérdések Médiakutatás (Bacher János) Televízió Elektronikus nézõmérõ rendszer Vetítéses mérés Rádió Rádióhallgatási naplós vizsgálat Day-After-Recall vizsgálat A rádiós közönségkutatások jövõje Zeneteszt Sajtó Széles körû sajtóolvasási vizsgálat Copy-teszt A média-közönségkutatások kihívásai Internet Hagyományos survey Internetoldalak auditálása Panelkutatások Ellenõrzõ kérdések Kereskedelemkutatás (Kozák Ákos) Telítettségi modell Vevõáramlással és vonzáskörzettel kapcsolatos felmérések Üzleten belüli felmérések (in store) Kutatási módszertan Megfigyelés Kísérlet Kereskedelmi panel (Retail audit) Ellenõrzõ kérdések Elégedettségi és lojalitási mérések (Hetesi Erzsébet) Miért fontos a fogyasztó? Mit mérünk, hogyan mérjük, milyen modelleket és módszereket használunk? Az elégedetlenség definiálása és mérése Az elégedettség és a lojalitás definiálása Hogyan mérjük az elégedettséget és a lojalitást?

13 TARTALOM Technikai megoldások az elégedettség és a lojalitás mérésében Kvalitatív módszerek Kvantitatív vizsgálatok Ellenõrzõ kérdések Életstílus-kutatások (Andics Jenõ) Szegmentációs kutatások az életstílus-kutatások megjelenése elõtt Az életstílus-kutatások megjelenése A családi fogyasztásra irányuló kutatások Az egyéni életstílusra irányuló kutatások A több szempontú (többdimenziós) tipológiák Az egydimenziós tipológiák Életstílus-kutatások Magyarországon Gyakorlati alkalmazások Ellenõrzõ kérdések A politikai közvélemény-kutatás (Závecz Tibor) Történeti áttekintés Módszertani eszközök A politikai-gazdasági közhangulat kutatása A közvélemény viszonya a pártokhoz A kormány tevékenységének megítélése A politikai élet további szereplõi: politikusok, intézmények, önkormányzatok Ellenõrzõ kérdések Társadalomkutatás (Sugatagi Gábor) Fogyasztói bizalomindexek és konjunktúra-barométerek Értékvizsgálatok, életstílus-tipológiák Ifjúság- és szeniorkutatás Trendkutatás Fogyasztói attitûdkutatás Vásárlóerõ- és kiadásszerkezeti kutatások Ellenõrzõ kérdések IV. RÉSZ A MEGBÍZÓ ÉS AZ ÜGYNÖKSÉG Az ügynökségválasztás (Hoffmann Márta) Az ügynökségválasztás szempontjai és technikái Milyen tényezõket vegyünk figyelembe a cégek kiválasztásánál? Versenyeztessünk-e? A magyar piackutatási piac és szereplõi Ellenõrzõ kérdések

14 TARTALOM 14. Kapcsolattartás (Hoffmann Márta) A kutatási ajánlatkérés (briefing) A kutatási feladat végrehajtása A kutatás eredményeinek bemutatása Kutatásetikai kérdések Ellenõrzõ kérdések V. RÉSZ PIACKUTATÁSI ESETLEÍRÁSOK (Hoffmann Márta, Kozák Ákos, Veres Zoltán, Sin Aranka, Szántó Szilvia, Sugatagi Gábor, Kéri Zsuzsa) Bevezetõ az esetleírásokhoz eset / Feldolgozott baromfitermékek eset / Vasárnapi újságok eset / Ügyfélszolgálat minõségképe eset / Hajfesték eset / UBUL kommunikációs preteszt eset / Üdítõitalok preferenciái eset / Új termék bevezetése eset / Egy árpozicionáláshoz kapcsolódó reklámkutatás eset / Egy piacvezetõ márka megtámadásához kapcsolódó reklámkutatás eset / Full mix elemeinek összehangolása eset / Egy majdnem elszalasztott lehetõség: Kiváló termék éretlen piac eset / Piackutatási módszerek kreatív kombinálása eset / Projektinformációs szolgáltató minõségképe eset / Telephely-analízis eset / Lakossági pénzpiaci Consumer Insight (TGI CIA) elemzés Felhasznált források Tárgymutató

15 16

16 BEVEZETÉS Szándékaink szerint hiánypótló szerepet tölt be ez a könyv, amelyet a Tisztelt Olvasó a kezében tart. A vállalati marketingdöntéseket alátámasztó és megkönnyítõ kutatásokról ugyanis nagyon kevés magyar nyelvû forrás áll rendelkezésre. Ráadásul a könyvtárakban vagy a könyvpiacon elérhetõ kiadványok nem annak a célközönségnek szólnak, amelyiket szeretnénk e szakkönyvvel segíteni. A szokásos piac- és marketingkutatási szakkönyvek két alaptípus valamelyikébe sorolhatók. Az egyik a kiadványok azon köre, amely szakmailag rendkívül magas színvonalú, tudományos igényû, óriási információtömeget tartalmaz, következésképpen a professzionális kutatásban dolgozó szakemberek elvárásainak felel meg leginkább. A piackutatási irodalom másik része inkább ismeretterjesztõ, vázlatos, leíró, amelyet a téma iránt érdeklõdõ vállalati szakemberek haszonnal forgathatnak, bármely funkcióban tevékenykedjenek is. Míg az elõbbi a kutatásmódszertan teljes körû leírására törekszik, addig az utóbbi a fogalmi tisztázást tekinti fõ feladatának néhány módszertani kérdés (pl. a kérdõívszerkesztés) egyszerû tárgyalásával egészítve ki azt. Szerzõi munkacsoportunk célközönsége a fenti kettõ között helyezkedik el. Õk a vállalati megbízók, akik a termékmenedzserek, kreatív szakemberek, marketingvezetõk számára koordinációs feladatot végeznek a cég és a piackutató ügynökség között. Idõnként önállóan is kutatnak, de a nagyobb piackutatási feladatokat már kiadják külsõ szolgáltatóknak. Alapképzettségük többnyire marketinges, vagy legalábbis elvégeztek valamilyen felsõfokú, posztgraduális marketingkurzust. Módszertani alapokkal rendelkeznek, elsõdleges funkciójuk azonban nem a módszertan alkalmazása, hanem a professzionális piackutatókkal való kommunikáció. Õk fogalmazzák meg az ügynökség számára a problémát, és egészen a kutatási jelentés elfogadásáig minden mozzanatban döntési-véleményezési joguk van. Szakmai felelõsségük óriási, hiszen csak õk tudják megítélni, hogy a kutatóügynökség megfelelõ módszertannal dolgozott-e, helyesen értelmezte-e az eredményeket, és nem utolsósorban megdolgoztak-e a pénzükért. Ez utóbbi szempont minden menedzser állandó döntési problémája, és különösen így van ez a marketingráfordítások esetén. Tudjuk ugyanis az alapszabályt: Csak annyit fordíts a marketingre, amennyi várhatóan hasznosul majd, de annyit feltétlenül! Miután a marketingdöntések szinte kizárólag valószínûségi természetûek, ez az a szabály, amit betartani nehéz, de törekedni kell rá. A megbízó felvértezése minden olyan ismerettel, ami átláthatóbbá teszi számára a kutatás hasznosulását, nagyban hozzájárulhat a marketingmenedzser fejfájásának enyhítéséhez. Ez a felhasználóbarát megközelítés vezérelt bennünket, amikor könyvünket összeállítottuk. Megpróbáltuk megtalálni a módszertani teljeskörûség és a praktikus szempontok legjobb ötvözetét. A szokásos szerkesztési koncepciókkal ellentétben, az egyes módszereket 17

17 BEVEZETÉS napi marketingproblémák megoldásán keresztül mutatjuk be. Tesszük ezt azért, mert tapasztalataink szerint a vállalati szakemberek számára az okozza a legnagyobb nehézséget, hogy a felismert marketingproblémára megtalálják a megfelelõ kutatás-módszertani választ. A fõ fejezetek ezért úgy épülnek fel, hogy a? marketingprobléma, módszertan, megoldás, interpretáció sémát követjük, azaz a piackutatás módszertanát ellentétben a legtöbb szakkönyvvel igyekszünk konkrét marketingproblémák megoldásával szemléltetni. A módszertani háttér ismertetése, tömören tartalmaz minden lényeges technikai információt. Helyenként azonban különösen a kvantitatív részben olyan elõképzettséget igényel az anyag megértése, amire egyes vállalati szakembereknek nem szükséges, hogy rálátása legyen. Õk nyugodtan átugorhatják ezeket a módszertani részeket, a könyv ugyanis ezek nélkül is érthetõ és hasznosítható. Azoknak az olvasóknak pedig, akik a kutatásmódszertanból még az itt leírtaknál is többet igényelnek, a megadott bõséges forrásjegyzék nyújt támpontot. Jóllehet a könyv a kutatók megbízóit veszi célba, a vállalat marketingtevékenységében részt vevõ bármely szakember talál benne hasznos és új ismereteket. Más szakterületen tevékenykedõknek is ajánljuk ezt a munkát, azzal a megjegyzéssel, hogy a marketingalapok ismerete nélkülözhetetlen az egyes témakörök jó megértéséhez. Ezenkívül bizonyos pszichológiai és statisztikai elõzmények segíthetnek a könyv anyagának feldolgozásához. A könyv felépítésében is alkalmazkodik a gyakorló szakemberek igényeihez. Az elsõ rész bevezet a marketinginformációk gyûjtésének két alapvetõ területébe, a szekunder és a primer kutatásba. A második rész módszertani szempontból van felosztva kvalitatív és kvantitatív fejezetekre, rámutatva a kétféle problémamegközelítés összefüggéseire is. Ezt követõen bemutatjuk, hogy az elsõ két rész módszertana hogyan alkalmazható a piackutatás olyan területein, mint: a fogyasztói márkák kutatása, a médiakutatás, az elégedettségkutatás, az életstílus-kutatás, a politikai véleménykutatás, a kereskedelemkutatás és a társadalomkutatás. A megbízók számára nélkülözhetetlen ismereteket tartalmaz a negyedik rész, amelyben a vállalatok és a piackutató ügynökségek együttmûködését, munkakapcsolatát mutatjuk be, számos hasznos gyakorlati tanáccsal. Az ötödik, befejezõ rész valós vállalati eseteken szemlélteti a piackutatás sokoldalú problémamegoldó funkcióját a marketingesek napi munkájában. A könyvet forrásjegyzék és tárgyszókeresõ zárja. Igyekeztünk, hogy a vállalati gyakorlatban elõforduló összes fontosabb olyan döntési problémát sorra vegyük, amelyekre van kutatás-módszertani megoldás. Az interpretációs részekben azonban mindenhol kitérünk a módszerek alkalmazásának korlátaira, mert úgy gondoljuk, hogy a vállalat nézõpontjából, a helyes döntések meghozatalához ez az egyik legfontosabb információ. Célunk azaz a megbízóorientáció elérését nagyban segítette, hogy a könyv megírásában a piackutatószakma kiváló elméleti és gyakorlati képviselõi 18

18 BEVEZETÉS vettek részt. Itt ragadjuk meg a lehetõséget, hogy köszönetet mondjunk a Piackutatók Magyarországi Szövetségének a könyv átdolgozott kiadásához nyújtott támogatásáért. Könyvünket olyan kézikönyvnek szánjuk, amely a vállalati marketinginformációs rendszer egyik fontos dimenzióját segít megérteni és mûködtetni. Hangsúlyozzuk azonban, hogy a legjobb kutatás sem pótolja a vállalati marketingadatbank vagy a szakértõi elemzések hiányát. Egy sikerkönyv átdolgozott kiadása ez a kötet, a több kiadást megért Piackutatás címû szakkönyv továbbfejlesztett változata. Ennek a könyvnek a sokéves használata rávilágított, hogy miben kell változnia. Mi változott tehát az elõzõ kiadásokhoz képest? Mindenekelõtt tovább erõsödött a gyakorlatorientáció. A korszerû kutatási gyakorlatnak megfelelõen arányaiban a szokásosnál nagyobb teret kapott a kvalitatív kutatás. Új, aktuális témák kerültek be a könyvbe (mint például az elégedettségkutatás, az életstílus-kutatás vagy egyes online kutatási technológiák), míg egyes témák kimaradtak, vagy a könyv más fejezetébe kerültek át. Így például a business-to-business piackutatás, az internetes kutatás vagy a nemzetközi piackutatás az alapozó fejezetekben található, és nem az alkalmazások között. Az esetleírások fejezete is új, komplex kutatási példákkal bõvült, miközben az átfedéseket elkerülendõ néhány korábbi esetet elhagytunk az új kiadásból. Idõközben az élet is azt hozta, hogy a könyvet át kellett dolgoznunk. A felsõoktatás alapképzési (bachelor) programjai között megjelent a Kereskedelem és marketing szak, amely nélkülözhetetlenné tette egy megújult tartalmú könyv piacrahozatalát. Ezt a könyvet úgy fejlesztettük ki, hogy a felsõfokú közgazdasági alapképzésben sztenderd tankönyvként lehessen használni. Sokat dolgoztunk a változtatásokért, de mindent változatlanul hagytunk, amit fontosnak ítéltünk meg. Elöljáróban megjegyezzük, hogy lemondunk a piackutatás és a marketingkutatás terminusok közötti különbség értelmezésérõl. A marketingszakmában errõl idõnként fellángol a vita, és tény, hogy az angolszász szaknyelvben ismert a piackutatás (market research) és a marketingkutatás (marketing research) terminológia. Utóbbi minden marketingdöntéselõkészítõ technikát magába foglalhat (pl.: reklám-preteszt, piaci alternatívák modellezése döntési fával stb.) sõt, egyes felfogások szerint a marketing elméleti modelljeinek kutatását jelenti, míg az elõbbi szûkebb értelmû. A kettõ közötti különbséget azonban eddig nem sikerült pontosan meghatározni, tehát a probléma kissé mûvi. Ráadásul a vállalati gyakorlatban inkább a piackutatás terjedt el, a szûkebben vett marketingszakma pedig mindkettõt használja. Mi azt a megoldást választottuk, hogy a közismertebb piackutatás terminust használjuk. Ezek után lássuk, mit kell tudniuk a vállalati marketingeseknek és mindenekelõtt a kutatással foglalkozó szakembereknek a piaci információk gyûjtésérõl, feldolgozásáról, elemzésérõl és felhasználásáról. Reméljük, a marketingszakkönyvtár új darabja is olyan sikeres lesz, mint a sorozat többi tagja. A piackutatószakma összefogásából született ez a mû, és szerkesztõtársaim nevében is ezúton mondok köszönetet a könyv szerzõinek áldozatkész és magas színvonalú munkájukért. A sorozatszerkesztõ 19

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Marketing mesterképzési szakra felvételt nyerhetnek:

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: Egyetemi docens

Részletesebben

a) Ismertesse a marketing szerepét a társadalomban, a marketingkoncepciót, valamint a vevőorientáció és a termelésorientáció közötti különbséget!

a) Ismertesse a marketing szerepét a társadalomban, a marketingkoncepciót, valamint a vevőorientáció és a termelésorientáció közötti különbséget! 1. a) Ismertesse a marketing szerepét a társadalomban, a marketingkoncepciót, valamint a vevőorientáció és a termelésorientáció közötti különbséget! b) Hasonlítsa össze a kvalitatív és a kvantitatív kutatást,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés Edutus Főiskola 2015 A továbbképzés célja a folyton változó piaci körülmények között működő gazdálkodó szervezetek sikeres tevékenységéhez szükséges vezetői készségek

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor egyetemi docens Közgazdaságtudományi Kar Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1996-2001 ELTE-TTK, alkalmazott matematikus 1999-2003 ELTE-TTK, matematika tanár

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Wimmer Ágnes

Oktatói önéletrajz Dr. Wimmer Ágnes egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Döntéselmélet Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem (BKE), közgazdász (Gazdálkodási szak, Pénzügy, Vállalatértékelés,

Részletesebben

Tantárgyi program. 1. A tantárgy neve, kódja: AV_KMLA216-K5 Marketing alapjai. 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szakály Zoltán egyetemi tanár

Tantárgyi program. 1. A tantárgy neve, kódja: AV_KMLA216-K5 Marketing alapjai. 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szakály Zoltán egyetemi tanár Tantárgyi program 1. A tantárgy neve, kódja: AV_KMLA216-K5 Marketing alapjai 2. A neve, beosztása: egyetemi tanár 3. Szak megnevezése: Kereskedelem és Marketing BA szak, levelező tagozat 4. A tantárgy

Részletesebben

PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS)

PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS). FŐBB PONTOK A kutatási terv fogalmának meghatározása, a különböző kutatási módszerek osztályozása, a feltáró és a következtető kutatási módszerek közötti különbségtétel

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA

4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA 4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA 4.1. A felsőfokú szakképzés tantervét táblázatban összefoglaló óra és vizsgaterv

Részletesebben

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

Verzió: 3.0 SZTE GTK Általános és oktatási Dékánhelyettes SZTE GTK Virtuális Tanácsadó Utolsó módosítás:

Verzió: 3.0 SZTE GTK Általános és oktatási Dékánhelyettes SZTE GTK Virtuális Tanácsadó Utolsó módosítás: A dokumentum jellemzői: A dokumentum címe: SZTE-GTK-kereskedelem és marketing alapszak-nappalikurzuslista.pdf A dokumentum tartalma: SZTE GTK kereskedelem és marketing képzés nappali tagozat kurzuslistája

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Malota Erzsébet

Oktatói önéletrajz Dr. Malota Erzsébet egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1997-2002 BCE, Gazdálkodási Kar, Ph.D. képzés 1993-1996 BCE, Gazdálkodási Kar,

Részletesebben

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai BGF PSZK Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés Tematika Gazdálkodás modul Marketing alapjai Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR 1) A fogyasztói és vásárlási magatartás bemutatása. Milyen egyéni tényezők

Részletesebben

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor.

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor. A Gazdaságtudományi Kar története A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara 1987 szeptemberében nyitotta meg kapuit hallgatói előtt. A következő sorokban a Kar eltelt csaknem 20 évének eseményei, tényei,

Részletesebben

Szerzőink, szaklektoraink

Szerzőink, szaklektoraink 301 Szerzőink, szaklektoraink DPR.indd 301 DPR.indd 302 303 Ceglédi Tímea Diplomáját a Debreceni Egyetem szociológia szakán szerezte 2008-ban, majd a Debreceni Egyetem Neveléstudományi Doktori Programjában

Részletesebben

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet Egyetemek a határ menti együttműködésben Nemzetközi projektzáró konferencia Győr, 2006. szeptember 26.

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hajdú Istvánné

Oktatói önéletrajz Dr. Hajdú Istvánné egyetemi tanár Élelmiszertudományi Kar Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1963-1968 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, okleveles közgazda 1971-1973 MLEE, Filozófia

Részletesebben

Oktatói önéletrajz. Dr. Simon Judit. Karrier. egyetemi tanár. Gazdálkodástudományi Kar Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék

Oktatói önéletrajz. Dr. Simon Judit. Karrier. egyetemi tanár. Gazdálkodástudományi Kar Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék Dr. Simon Judit egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1969-1974 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, népgazdasági

Részletesebben

8. Szerzőink. Andrási Monika

8. Szerzőink. Andrási Monika 8. SZERZŐINK 181 8. Szerzőink A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen végzett 1986-ban közgazdásztanárként. Kezdő egyetemi oktatóként még a környezetvédelem humán oldala foglalkoztatta, érdeklődése

Részletesebben

Budapesti Corvinus Egyetem, Marketing és Média Intézet, Marketing Tanszék, Kereskedelmi Kutatóközpont vezetője

Budapesti Corvinus Egyetem, Marketing és Média Intézet, Marketing Tanszék, Kereskedelmi Kutatóközpont vezetője Agárdi Irma egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Marketing Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1990-1993 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, Belkereskedelem 1993-1996 Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Miért érdemes továbbtanulni? Mert a felsőfokú végzettséggel rendelkezők magasabb jövedelmet érhetnek el, több munkalehetőség közül választhatnak,

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK

KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Kedves Hallgató! Ön tanulmányainak fontos állomásához érkezett, szakdolgozati téma választása előtt áll. A helyes döntés befolyásolhatja

Részletesebben

REKLÁM szakirányú továbbképzés

REKLÁM szakirányú továbbképzés REKLÁM szakirányú továbbképzés Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2015 Célunk olyan szakemberek illetve reklámszakmai tanácsadók képzése, akik ismerik a marketingkommunikáció eszközrendszerét, módszertanát.

Részletesebben

BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN

BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN 1 KOROM ERIK ORMOS MIHÁLY VERESS ATTILA BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN A AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Lektorok: DR. MATUKOVICS

Részletesebben

Önéletrajz Közép-Európai Egyetem (CEU), Gender Studies MA-szak (diploma minősítése: with Distinction)

Önéletrajz Közép-Európai Egyetem (CEU), Gender Studies MA-szak (diploma minősítése: with Distinction) Önéletrajz Személyi adatok Név: Gregor Anikó Születési dátum: 1984.04.30. Születési hely: Békéscsaba E-mail: gregor@tatk.elte.hu Tanulmányok 2010-2011 Közép-Európai Egyetem (CEU), Gender Studies MA-szak

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hegedűs Rita

Oktatói önéletrajz Dr. Hegedűs Rita egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1986 ELTE Általános Iskolai Tanárképző Főiskolai Kar, magyar-orosz

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Kutasi Gábor

Oktatói önéletrajz Kutasi Gábor egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Világgazdasági Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 2002-2008 Budapesti Corvinus Egyetem, PhD, Közgazdaságtudományok doktora, Budapesti

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Balázs Zoltán

Oktatói önéletrajz Dr. Balázs Zoltán egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Politikatudományi Intézet Karrier fokú végzettségek: 1985-1990 Marx Károly Közgazdaság-tudományi, pénzügy Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KOMMUNIKÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KOMMUNIKÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KOMMUNIKÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR 2015 1. A vállalat, ahol kommunikátori munkakörben dolgozik, egy új terméket kíván a piacra bevezetni. Az Ön feladata

Részletesebben

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami Felvételi 2015. A felsőoktatásba jelentkező 105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, ami lényegében megegyezik a tavalyi arányokkal A felsőoktatási szakképzésre 6500, alapképzésre 45 200, osztatlan

Részletesebben

Számv_00eleje 11/28/05 3:03 PM Page 1 BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN

Számv_00eleje 11/28/05 3:03 PM Page 1 BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN Számv_00eleje 11/28/05 3:03 PM Page 1 BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN 1 Számv_00eleje 11/28/05 3:03 PM Page 2 Számv_00eleje 11/28/05 3:03 PM Page 3 KOROM ERIK ORMOS MIHÁLY VERESS

Részletesebben

CV - Kocsis Erzsébet

CV - Kocsis Erzsébet CV - fõiskolai docens, int. vezetõ koordinátorszociális Munka és Szociálpolitikai intézet Iroda: A épület, 1223. irodatelefon: 74/528-300/1223Email: liza@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Beosztás, elérhetõség

Részletesebben

Király Gábor Ph.D. 1134 Budapest, Angyalföldi út 24./b. kiraly.gabor@pszfb.bgf.hu magyar. Felsőoktatás, alap- és alkalmazott társadalomkutatás

Király Gábor Ph.D. 1134 Budapest, Angyalföldi út 24./b. kiraly.gabor@pszfb.bgf.hu magyar. Felsőoktatás, alap- és alkalmazott társadalomkutatás Európai önéletrajz SZOCIOLÓGUS: OKTATÓ, KUTATÓ Személyi adatok Vezetéknév / keresztnév(ek) Címe(ek) E-mail(ek) Állampolgárság(-ok) Király Gábor Ph.D. 1134 Budapest, Angyalföldi út 24./b. kiraly.gabor@pszfb.bgf.hu

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1970-1975 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdaság

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

CSÁKÓ Mihály. 2600 Vác, Attila u. 3/c. mcsako@gmail.com magyar. 2008. szeptembere óta. egyetemi docens. Intézményfejlesztés

CSÁKÓ Mihály. 2600 Vác, Attila u. 3/c. mcsako@gmail.com magyar. 2008. szeptembere óta. egyetemi docens. Intézményfejlesztés Ö N É L E T R A J Z - SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/utónév CSÁKÓ Mihály Cím 2600 Vác, Attila u. 3/c. Telefonszám (27) 31-41-51 ; (70) 551-4386 E-mail Állampolgárság Születési dátum Neme mcsako@gmail.com magyar

Részletesebben

A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében

A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében Intézmény Kar/Szakirány 1999-2011 2012 2013 2014 1999-2014 Magyar érettségi vizsgát tett 282 20 20

Részletesebben

2081 Piliscsaba, Fényesliget sétány 3.A.12. Telefonszám Állampolgárság

2081 Piliscsaba, Fényesliget sétány 3.A.12. Telefonszám Állampolgárság ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Vezetéknév/utónév Zsubori Edina Ágnes Cím 2081 Piliscsaba, Fényesliget sétány 3.A.12. Telefonszám 06-30-584-6250 E-mail zsubina@yahoo.com Állampolgárság magyar Szakmai tapasztalat

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János /23148

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János /23148 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János indian@ktk.pte.hu 72-501-599/23148 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: tudományos ösztöndíjas gyakornok

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hideg Éva

Oktatói önéletrajz Dr. Hideg Éva egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1969-1974 Marx Károly Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Kováts Gergely Ferenc

Oktatói önéletrajz Kováts Gergely Ferenc adjunktus Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Szervezés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1997-2002 Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, közgazdász (gazdálkodási szak) 2002-2013,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Csutora Mária

Oktatói önéletrajz Dr. Csutora Mária egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: - 1989 MKKE, Okleveles közgazda mezőgazdasági szakon Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

Marketing-logisztika

Marketing-logisztika Marketing-logisztika MARKETING-LOGISZTIKA szerkesztette Komáromi Nándor AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST xxxxxxx TARTALOM A SZERZŐKRŐL..............................................................................

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Kocsis János Balázs

Oktatói önéletrajz Kocsis János Balázs egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1990-1995 Budapesti Műszaki Egyetem, Villamosmérnök

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

A képzés során Montágh testületi szakértőként, oktatókén és trénerként működik közre.

A képzés során Montágh testületi szakértőként, oktatókén és trénerként működik közre. TÖRÖK GYULA logopédia szakos tanár A képzés során Montágh testületi szakértőként, oktatókén és trénerként működik közre. 1976 óta foglalkozom kommunikációval, ezen belül különböző technikák oktatásával,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Jelen Tibor

Oktatói önéletrajz Dr. Jelen Tibor egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Stratégia és Projektvezetés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1986 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Ipari tervező-szervező Tudományos fokozatok,

Részletesebben

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest 2013 Nyomtatott kommunikáció

Részletesebben

1991 Egyetemi doktori fokozat Agrártudományi Egyetem Keszthely. 1982 Okleveles agrármérnök Agrártudományi Egyetem Keszthely

1991 Egyetemi doktori fokozat Agrártudományi Egyetem Keszthely. 1982 Okleveles agrármérnök Agrártudományi Egyetem Keszthely BOGNÁR NÁNDOR KIEMELT SZAKTERÜLET Vezetői tréningek (együttműködés, vezetői szerepek, stb.) Coaching/szupervíziós megközelítésű fejlesztési folyamatok munkahelyi teameknek Szupervízió / üzleti szupervízió

Részletesebben

DR. KABAI IMRE ZOLTÁN, PHD

DR. KABAI IMRE ZOLTÁN, PHD DR. KABAI IMRE ZOLTÁN, PHD FŐISKOLAI TANÁR, KUTATÁSI IGAZGATÓ KUTATÁSI TERÜLETEK: TÁRSADALMI RÉTEGZŐDÉS IFJÚSÁG, POSZT-ADOLESZCENCIA ÉLETUTAK ÉS ÉLETESEMÉNYEK RÉTEGZŐDÉSMODELL-KUTATÁSOK MÓDSZERTANA TÖBBDIMENZIÓS

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1978-1983 József Attila Tudományegyetem, Szeged,, történelem angol szak Tudományos

Részletesebben

Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan

Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan Dr. Dernóczy-Polyák Adrienn PhD egyetemi adjunktus, MMT dernoczy@sze.hu A projekt címe: Széchenyi István Egyetem minőségi kutatói utánpótlás nevelésének

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK 2015-

KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK 2015- AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK 2015- H-5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Tel.: (56)511-758 Fax: +36 (56) 512-496 www.szolf.hu romanek@szolf.hu Kedves Hallgató! Ön tanulmányainak

Részletesebben

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE SZAKMAI ÖNÉLETRJAZ SZEMÉLYES ADATOK Név Kern Zoltán Cím 8700 Marcali, Lengyelkert 11/b Telefon 06/30/3392530 E-mail Kernzoltan56@t-online.hu Születési hely Lad Születési idő 1956.10.11. MUNKAHELY MUNKAKÖR

Részletesebben

A kötet szerkesztői. Ábel István

A kötet szerkesztői. Ábel István A kötet szerkesztői Ábel István A Marx Károly Közgazdasági Egyetem gazdaságmatematika szakán végzet 1978- ban. A közgazdaság-tudomány kandidátusa (CSc) címet 1989-ben a vállalati viselkedés, a nyereségérdekeltség

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

HR oktatás a Corvinuson

HR oktatás a Corvinuson HR oktatás a Corvinuson Primecz Henriett Szervezeti Magatartás Tanszék Vezetéstudományi Intézet 1093 Budapest, Fıvám tér 8.; 1828 Budapest, Pf. 489. Tel.: (1)4825377, (1)4825263; fax: (1)4825118 Internet:

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) Kutatási terv október 20.

FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) Kutatási terv október 20. FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) 2010. október 20. A kutatási terv fogalmának, a különbözı kutatási módszerek osztályozása, a feltáró és a következtetı kutatási módszerek közötti különbségtétel

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék

KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK 1.

Részletesebben

Tantárgyi program. 8. Az oktatás személyi feltételei: Gyakorlati oktató: Dr. Szigeti Orsolya egyetemi docens

Tantárgyi program. 8. Az oktatás személyi feltételei: Gyakorlati oktató: Dr. Szigeti Orsolya egyetemi docens Tantárgyi program 1. A tantárgy neve, kódja: AV_KMNL211-K3 Marketing kutatás 2. A neve, beosztása: 3. Szak megnevezése: Kereskedelem és Marketing BA szak, levelező tagozat 4. A tantárgy típusa: A 5. A

Részletesebben

Duális képzések a Budapesti Gazdasági Főiskolán

Duális képzések a Budapesti Gazdasági Főiskolán Duális képzések a Budapesti Gazdasági Főiskolán A Budapesti Gazdasági Főiskola jellegzetességei Az ország első számú és legnagyobb főiskolája (16.000 hallgató) Felsőoktatási Minőség Díj (2010), ISO minőségügyi

Részletesebben

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített)

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített) TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített) Szakkollégiumi műhely megnevezése: Meghirdetés féléve: Tantárgy/kurzus megnevezése: BGF GKZ Szakkollégiuma 2011/2012. tanév II. félév SZAKKOLLÉGIUM

Részletesebben

BCE BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM DOKTORI KÉPZÉS INTÉZMÉNY KARAI A DOKTORI KÉPZÉST SZERVEZŐ HIVATALOK, FELELŐS SZEMÉLYEK

BCE BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM DOKTORI KÉPZÉS INTÉZMÉNY KARAI A DOKTORI KÉPZÉST SZERVEZŐ HIVATALOK, FELELŐS SZEMÉLYEK BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM Egyetemi Doktori Tanács Elnök: Dr. Zalai Ernő egyetemi tanár Titkárság: Skorán Éva Telefon: (1) 482-5155/5029 Fax: (1) 482-5329 1093 Budapest, Fővám tér 8. 213. szoba Telefon:

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Gyulavári Tamás

Oktatói önéletrajz Gyulavári Tamás egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Marketing Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1995-1997 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem (Corvinus), Marketing fő-, Alkalmazott statisztika mellékszakirány

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Dávid Lóránt Dénes Családi név: Dr. Dávid Keresztnév: Lóránt Dénes Tud. fokozat: PhD (földtudományok) Születési hely: Heves Születési idő: 1968. március 06. Állampolgárság: magyar

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

Településhálózati kapcsolatrendszerek

Településhálózati kapcsolatrendszerek Nemzedékek találkozása I. Regionális Tudományi Posztdoktori Konferencia Szeged, 2010. április 15. Településhálózati kapcsolatrendszerek BARÁTH GABRIELLA, PhD tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI Közép-dunántúli

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Tátrai Tünde

Oktatói önéletrajz Dr. Tátrai Tünde egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1995-2001 Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar 1991-1997 Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK KUTATÁS, FEJLESZTÉS, INNOVÁCIÓ

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK KUTATÁS, FEJLESZTÉS, INNOVÁCIÓ 7 TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK KUTATÁS, FEJLESZTÉS, INNOVÁCIÓ 2 kutatási területek // társadalomtudományok TARTALOM Kutatási területek a társadalomtudományok terén Kutatási témák napjainkból és az elmúlt évekből

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hufnagel Levente

Oktatói önéletrajz Dr. Hufnagel Levente habilitált egyetemi docens Kertészettudományi Kar Biometria és Agrárinformatika Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1991-1997 ELTE TTK, okleveles biológus SZIE KeTK, Kertészeti növényvédelem ELTE TTK,

Részletesebben

analitikát, kolloid kémiát és környezetvédelmi méréstechnikát oktat nappali és levelező tagozatos hallgatók számára magyar és angol nyelven.

analitikát, kolloid kémiát és környezetvédelmi méréstechnikát oktat nappali és levelező tagozatos hallgatók számára magyar és angol nyelven. 18 Dr. Kovács Béla egyetemi tanár, intézetvezető, az Élelmiszermérnöki BSc és az Élelmiszerbiztonsági és minőségi mérnöki MSc szakok szakvezetője. A Kossuth Lajos Tudományegyetemen 1987-ben szerezte meg

Részletesebben

OPEN DAYS 2011 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET. Dél-dunántúli régió (Pécsi Tudományegyetem) Észak-alföldi régió. Budapest MAGYARORSZÁG

OPEN DAYS 2011 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET. Dél-dunántúli régió (Pécsi Tudományegyetem) Észak-alföldi régió. Budapest MAGYARORSZÁG OPEN DAYS 2011 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET Budapest Észak-alföldi régió Dél-dunántúli régió (Pécsi Tudományegyetem) MAGYARORSZÁG TARTALOMJEGYZÉK I. Regionális partnerségek az OPEN DAYS 2011 hivatalos

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Az UNICEF Gyermekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai. Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója

Az UNICEF Gyermekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai. Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Az UNICEF Gyermekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

diplomás pályakövetés II.

diplomás pályakövetés II. diplomás pályakövetés II. elhelyezkedés, alumni, jó gyakorlatok Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK) 2009. július Készült

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Dobák Miklós

Oktatói önéletrajz Dr. Dobák Miklós egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Szervezés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1975-1979 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdasági tervező-elemző szak, vállalati modellező

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

Szabadpiac és Protekcionizmus

Szabadpiac és Protekcionizmus Szabadpiac és Protekcionizmus KONFERENCIA PROGRAM Budapesti Corvinus Egyetem III. előadó 2008. március 13. antars Program Délelőtti szekció (angol nyelvű) Vita az ipar- és piacvédelemről, illetve a szabadpiac

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János Személyes adatok Születési hely, idő: Tiszanána, 1947. augusztus 2. Végzettség, tudományos fokozatok MTA doktora (2003. december 12.) Magyar Tudományos Akadémia 2003.

Részletesebben

MÜTF Piackutatás gyakorlata szakirányú továbbképzés

MÜTF Piackutatás gyakorlata szakirányú továbbképzés MÜTF Piackutatás gyakorlata szakirányú továbbképzés A marketingkutatás odafigyelés a vásárlókra. Amikor elmaradt a marketingkutatás McDonald's: A McDonald's konszern nemrég csődöt mondott Japánban az egyik

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Fehér Péter

Oktatói önéletrajz Dr. Fehér Péter egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Információrendszerek Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1995-2000 Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodási szak, Információmenedzsment-Vezetői gazdaságtan

Részletesebben

8 iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe. 2 kollokvium 3. 2 kollokvium 3. 1 gyakorlati jegy 2.

8 iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe. 2 kollokvium 3. 2 kollokvium 3. 1 gyakorlati jegy 2. Pedagógia nappali alapszak Pedagógia alapozó képzés Félév és heti óraszám Számonkérés típusa Kredit 1 2 3 4 5 Bevezetés az oktatás és az iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe

Részletesebben

A Dél-Alföldi régió innovációs képessége

A Dél-Alföldi régió innovációs képessége A Dél-Alföldi régió innovációs képessége Elméleti megközelítések és empirikus elemzések Szerkesztette: Bajmócy Zoltán SZTE Gazdaságtudományi Kar Szeged, 2010. SZTE Gazdaságtudományi Kar Szerkesztette Bajmócy

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Jenei István

Oktatói önéletrajz Jenei István adjunktus Gazdálkodástudományi Kar Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1999-2003 Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Vállalatgazdasági

Részletesebben

munkarend név ELTE Kar képzési szint képzés név nyelv

munkarend név ELTE Kar képzési szint képzés név nyelv képzési szint képzés név nyelv munkarend név ELTE Kar Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), a Nyugat-magyarországi Egyetem és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által aláírt szerződés szerint az alábbi

Részletesebben

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi

Részletesebben

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Dr. Belyó Pál az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Bódiné Vajda Györgyi dr. a KSH Tájékoztatási főosztály,

Részletesebben

NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ

NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ Fojtik János - Kuráth Gabriella Felsőoktatás nemzetköziesítése

Részletesebben

TANTERV - érvényes a es tanévtől

TANTERV - érvényes a es tanévtől TANTERV - érvényes a 2011-2012- es tanévtől BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM, KOLOZSVÁR Szakterület: MARKETING Szakirány: MARKETING - Végzettség: Egyetemi végzettség (BSc) Közgazdaságtan tudományterületen

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben