A TÉRSÉG FEJLESZTÉSÉNEK FŐBB IRÁNYAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TÉRSÉG FEJLESZTÉSÉNEK FŐBB IRÁNYAI"

Átírás

1 A TÉRSÉG FEJLESZTÉSÉNEK FŐBB IRÁNYAI A mezőgazdaság jövedelmezőségének javítása, illetve bővítése az alternatív gazdálkodási módszerek bevonásával és az agrár-idegenforgalmi lehetőségek fejlesztésével. Egy integrált, minőségi környezetbe illeszkedő területhasználat kialakítása. A térség arculatának fejlesztése, vonzó, vidéki jellegű, egészséges környezet és sokarcú térség megteremtése. Versenyképes speciális termékek előállítása, térségi marketing segítségével. Helyi, hagyományos és egészséges, speciális termékek értékesítése. Hagyományok megőrzése és bevonása a térség idegenforgalmi és mezőgazdasági működésébe. Az élettér minőségének, környezet minőségének és életminőség javítása a térség vonzóerejének érdekében. Az épített környezet, urbanizálódó területek minőségi fejlesztését biztosítani kell (zöld területek, szolgáltatások, stb.), a magasabban kvalifikált szakemberek számára vonzó élettér fejlődésének érdekében is. A (vidék) fejlesztés együttműködésen alapuló térségi megközelítése szükséges. Közös érdekek alakuljanak, közös akarat formálódjon meg. A fejlesztést kezdeményezheti maga a térség és térségi szervezetei. A fejlesztés történjen egy integrált, kooperatív tervezés és programozás, térségi konszenzus alapján. Megfelelő szervezeti, intézményi struktúra kialakítására, Mezőgazdasági Koordinációs Bizottság felállítására van szükség. (Kisbirtokos szerkezet csak összefogással működhet). Mellette ki lehet használni a regionális és talán a nemzetközi jellegű együttműködési lehetőségeket is. A javasolt fő fejlesztési irányok csak egymással integrálva és kombinálva képzelhetőek el. Mezőgazdaság Bortermelés, bekapcsolás a Budapest-Ceglédi borútra, borturizmus Biotermesztés / ökógazdálkodás, egészséges és táj specifikus, hagyományos termékek, hagyományos és környezetbarát gazdálkodás Intenzív kertészet, környezetbarát és hagyományos (feldolgozó) technikák, alternatív energiahordozók felhasználásával Az agrár-turizmus szolgáltatásaik fejlesztése, bemutató mezőgazdaság, oktatás Idegenforgalom Ökoturizmus (környezetbarát mezőgazdaság, természet) Borturizmus Lovas turizmus Oktatási turizmus (Mintaprojektek) Konferencia és üzleti (agro-business) turizmus Egészség turizmus (biológiai / ökológiai termékek) Gasztronómiai turizmus Tanyaturizmus Kiegészítő és kombinálható elemek: Kerékpározást Horgászat Gyaloglás Szabadidős / rekreációs tevékenységek (strandolás, sportolás) Kultúrturizmus (történelem, hagyományok, folklór) Vadászturizmus Gyógyturizmus (termálvíz) Információ-áramlás és tudatformálás információ szolgáltatás és infrastruktúra oktatás, képzés Quo Vadis Consulting Kft. 1

2 mintaprojektek kooperatív megvalósítása kutatóbázisok létrehozása Együttműködés és marketing Térségi szintű együttműködés, marketing és intézményfejlesztés Összehangolt tervezés, programozás és megvalósítás Regionális szintű együttműködés és marketing Partnerség, társadalmi részvétel, érdekegyeztetés, konszenzus elérése Nem kooperatív gazdálkodás változása az integrált fejlesztés felé JAVASOLT PROGRAMOK Mezőgazdaság Gyümölcstermesztés korszerűsítése és gyümölcsös telepítése alkalmas helyeken Szőlőtermelés bővítése (telepítések) Monoron, Gombán, Bényén, valamint Pilisen Kertészet (káposzta) intenzifikálása, korszerűsítése, esetleg üvegházas termelés bevezetése Ökológiai gazdálkodás fejlesztése, több mintagazdaság létrehozása A környezetbarát, egészséges, hagyományos termékek értékesítését javítani, minőségi termékek előállítása Környezetbarát és hagyományokon alapozó, korszerűbb feldolgozó tevékenységek / módszerek; elsősorban a környezetbarát és a hagyományos termékek és az intenzív kertészeti termékek (beleértve káposzta / savanyúság) Hagyományos gazdálkodási módszerek alkalmazása, beleértve a hagyományos állatfajták tartását Környezetbarát módon termelt, feldolgozott és egészséges (gyógyhatású) termékek előállítása Termálvíz felhasználása Idegenforgalmi szerkezet Bor turizmus Vízfelületek Lovas turizmus Tanyasi turizmus Kereskedelemi, üzleti (agro-business) és oktatási turizmusnak szolgáltatások Idegenforgalmi fejlesztést kiegészítő programok Kúriák, kastélyok kombinált funkcionálása / felhasználása; oktatás, bemutatás, vendéglátás, lovaglás, rendezvények, konferencia központ, üzleti turizmus Erdő területek rendezése, parkerdő, gyepkialakítás, piknik és pihenő létesítmények, útmutató létesítmények - mind más tevékenységekkel integrálva (elsősorban lovaglás, vadászat, ökoturizmus) Megfelelő területeknek erdősítése, erózió elleni védelme, tájképfejlesztési célból Települések szépítése, közterületek rendezése és csinosítása, utak rendezése és javítása, parasztházak rendezése, hagyományos építészet támogatása Bicikli- és gyalogút hálózat létrehozása, útmutató táblákkal, más infrastruktúrával kombinálva és integrálva és különböző látnivalókkal összekapcsolva Gyalogtúrák és biciklitúrák tervezése és kijelölése Vendéglátás és gasztronómiai turizmus lehetőségek fejlesztése, elsősorban a 4-es út meni településekben, a kialakítandó, táj specifikus / hagyományos / környezetbarát / egészséges / bor termékekből adódó lehetőségek kihasználásával Környezetvédelmi programok kidolgozása és megvalósítása; hulladékelszállítás, Quo Vadis Consulting Kft. 2

3 illegális hulladék lerakók rendberakása, belterületi utak állapotának javítása, erózió elleni védelem erdősítéssel integrálva, infrastruktúra fejlesztés (gáz, csatornázás) Belvíz problémák integrált megoldása (tározás). Vízgazdálkodási megoldásokat keresni termál víz hasznosítás és vízfelület fejlesztés kapcsán Közlekedési infrastruktúra fejlesztése; fő utak és települések közötti összekötő utak fejlesztése, az 5-ös úttal való kapcsolatok további kiépítése, a települések közti kapcsolatok javulása (beleértve tömegközlekedés) Vadászterület kijelölése, vadászprogramok szervezése, más tevékenységekkel kapcsolatban (pl. tanyán), vadhús termékek előállítása, vendéglátással való integrálás Térségi szervezés és menedzsment fejlesztése Térségi marketing Kapacitás növelése Integrált tervezés RÖVIDTÁVON MEGVALÓSÍTHATÓ MINTAPROJEKTEK Vecsési Káposzta A termelés intenzifikálása A káposztaföldeken más intenzív (esetleg üvegházas, fóliasátras) kertészeti kultúrák bevezetése A termálvíz, mint energiahordozó felhasználása Környezetbarát termelő és feldolgozási technikák fejlesztése Hagyományos módszereken alapuló (savanyúság-) feldolgozó (üzem / központ kiépítése Vecsésen Helyi piacon (boltok, éttermek) való értékesítés Budapesti piacon való értékesítés, mint Monor és Térsége egyik minőségi terméke Regionális márka, védjegy - monori térségi termék Káposztatelep és feldolgozóközpont, mint kutatóbázis és oktatási objektumként üzemeltetése Információ-szolgáltatás, bevezetés a helyszínen Kiadványok, szórólapok, idegenforgalmi marketing Térségi érdekképviselő és értékesítő, környezetbarát kertészeti szervezet létrehozása Ökotanya Monor Extenzív biotermelés alkalmazása Környezetbarát és hagyományos módszerek használata Állattartás hagyományos állatfajtákkal (kecske, juh, ló, baromfi) Hagyományos állattermékek előállítása (kecskesajt, juhsajt, stb.) Egészséges ökológiai termékek előállítása Vendéglátó lehetőség kialakítása (szállás, étterem, eladás) Helyi piacon való értékesítés (boltok, éttermek) Együttműködés más lehetséges öko- és biotelepekkel, gazdaságokkal (pd. Dóra-major) Belépés és aktív szerepvállalás egy térségi, érdekképviseleti és értékesítő, ökogazdálkodási szervezetben Oktatási funkció (egyetemek, iskolai csoportok) Kutató központként való üzemeltetés Bemutató / látvány mezőgazdaság - információs táblák, bevezetés a helyszínen, terület és épületek rendezése Szórólapok, kiadványok, idegenforgalmi marketing Budapesti piacon való értékesítés, mint térségi minőségi és egészséges termék Regionális márka, védjegy - Monori Térség egészséges terméke Quo Vadis Consulting Kft. 3

4 Monori Termál Park Lehetőségek feltárása (a termálvíz minősége, felhasználásai lehetőségek és feltételei, pénzügyi aszpektusok) A kutak üzemeltetése és a rövidtávon szükséges infrastruktúra kiépítése Rövidtávon a víz energiahordozóként való felhasználása a kertészeti kultúrákban Középtávon új vízfelület létrehozása és tározóként való üzemeltetése (Bogárzó?) Hosszú távon gyógyvíz nyerése, gyógyfürdő-kialakítás tervezése Vendéglátás Információ-szolgáltatás, bemutatás a helyszínen a termál park hasznosításáról Kiadványok, idegenforgalmi marketing Kutatóközpont üzemeltetése Oktatási objektum üzemeltetése (környezetbarát energiahasználat) Térségi érdekképviselő és üzemeltető termálvíz-gazdálkodási szervezet létrehozása Borút Monor-Pilis A pincesorok kooperatív helyreállítása és üzemeltetése Vendéglátás a helyszínen Bevezetés a helyszínen Közös borrendezvények szervezése és lebonyolítása Bortermelési terület bővítése, új szőlőültetvények telepítése Vendéglátással való kapcsolatteremtés, értékesítés helyi vendéglátó iparban Marketing és információ-szolgáltatás, kiadványok, reklám Kapcsolódni a Budapest-Ceglédi borúthoz Borverseny szervezése idegenforgalmi attrakcióként Boreladás helyszínen Regionális Márka, védjegy - Monori bor Bortermelők és pincegazdák érdekképviseleti és értékesítő, térségi szervezet létrehozása (kezdeményezés: Borrend) PROGNÓZISOK BUDAPEST ÉS AZ AGGLOMERÁCIÓ Budapesten egy növekedő felvevőpiac a speciális, hagyományos, környezetbarát és egészséges termékek számára. Egyre nagyobb a városi lakosság igénye a környező vidéki területek, a zöld környezet, az egészséges életmód iránt. Egyre nagyobb szükség lesz a rekreációs, szabadidős, pihenési lehetőségekre és ezzel együtt Budapest és agglomerációja egy növekedő idegenforgalmi forrást képez A közlekedési infrastruktúra fejlesztése az agglomeráció déli részén sok új fejlesztést indít majd ezeken a területeken. Fő fejlesztési irányok valószínűleg a logisztikai és a technológiai, informatikai központok lehetnek ezeken a részeken. Az üzleti tevékenységek területén robbanásszerű növekedés várható. A korszerű üzleti szférában ezek a fejlesztések egy magasabb minőségű környezetet és szolgáltatást is igényelnek. A Budapest körüli zöld övezet fejlődése nagyon fontos a fenti szempontokból. Nagy szükség lesz a közeljövőben, a városhoz közel fekvő és jól elérhető rekreációs területekre, a magas minőségű, egészséges, zöld környezetre. Ezzel együtt a zöld övezet fejlesztése strukturálhatja a területi fejlődést, és ugyanígy akadályozhatja a kontrolálatlan, rossz minőségű urbanizációt. A növekedő mobilitás és a hozzá tartozó infrastrukturális fejlesztés könnyebben elérhetővé teszi a térséget, a város lakosságának számára, illetve látogatók, turisták számára. Kisebb (hétvégi) kirándulások keretében is egyre többen fogják megcélozni ezt a térséget. Quo Vadis Consulting Kft. 4

5 NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK Növekedő mennyiségű és széleskörű érdeklődéssel rendelkező külföldi turista látogatja a régiót. Az egészségmegőrző szabadidős tevékenységek, a gasztronómia, a bor, a természet, a történelem, folklór, hagyományok és a vidéki területek is egyaránt sok látogatót vonzanak. A Ferihegyi repülőtér részben a térség területén is fekszik. Közelsége, a megfelelő infrastruktúrával és a várható hosszú távú fejlődéssel a környező területeken (üzleti, technológiai és logisztikai központok) forrást jelenthet a nemzetközi látogatók számának növelésére és a tevékenységek bővítésére is. Lehetséges pl. az üzleti és konferenciaturizmus fejlesztése az agglomerációs településeken (zöld övezetben). A repülőtér és környezete azonban elsősorban és legnagyobb arányban az üzleti tevékenységek növekedéséhez járul hozzá. KÖRNYEZŐ TÉRSÉGEK Gödöllő, mint fejlődő agrár tudatbázis, felsőoktatási és kutatási intézmény (Szent István Egyetem, a korábbi GATE), egy fontos (akár nemzetközi) kapcsolatteremtési lehetőséget jelenhet a térség számára. A Gödöllői-dombság egy idegenforgalmi szempontból is vonzó körzet, mely részben a monori kistérségébe is átnyúlik. Számos érdekes látnivaló található itt, a Monori térségből is könnyen elérhető helyeken. Ugyanez igaz a Kiskunságra, Nemzeti Parkjára és Kecskemétre, valamint a hozzá tartozó tanyavilágára is. Budapest és Cegléd között már kialakulásban van egy borút. Monor és Térsége kiváló minőségű borterületeinek nagyon fontos lehetőség van a hiányzó borút szakaszát bepótolására. A borút számos külföldi és belföldi turistákat vonzhat. MIGRÁCIÓ A Budapestről az Agglomerációs településekbe való kitelepülés fontos tényező. E jellemzően gazdagabb társadalmi réteg számára fontos a minőségi életmód és környezet, a minőségi termékek. Ez a bevándorlás egyre nagyobb igényt jelent a rekreációs, sport- és szabadidős lehetőségek iránt a térség egész területén. Az agglomeráció déli, délkeleti szektorára azonban az alacsonyabb társadalmi státuszú rétegek kiköltözése jellemző, a zöldövezeti igény ez esetben sem kisebb. Quo Vadis Consulting Kft. 5

LEHETŐSÉGEK ÉS VESZÉLYEK

LEHETŐSÉGEK ÉS VESZÉLYEK LEHETŐSÉGEK ÉS VESZÉLYEK ÉRTÉKEK, POTENCIÁLOK Mezőgazdaság Monor - Gomba - Bénye területen jól lehetőség van a szőlőtermesztésre Vecsés - Üllő - Vasad területen a zöldség és kertészeti termelésre jól lehetőség

Részletesebben

2014-2020. Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója. Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013.06.27. Területfejlesztési Osztály

2014-2020. Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója. Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013.06.27. Területfejlesztési Osztály 2014-2020 Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója Területfejlesztési Osztály Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013.06.27. Tartalomjegyzék Tartalom I. A megye jövőképe / Itthon Tolnában /...4 I. 1.

Részletesebben

A 449/2014. (IX.25.) Kgy. határozattal megállapítva

A 449/2014. (IX.25.) Kgy. határozattal megállapítva A 449/2014. (IX.25.) Kgy. határozattal megállapítva KÉSZÍTETTÉK MEGBÍZÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3300 Eger, Dobó tér GENERÁLTERVEZŐ Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató

Részletesebben

K I V O N A T. A Tolna Megyei Közgyűlés 50/2013. (XII. 20.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció tárgyában:

K I V O N A T. A Tolna Megyei Közgyűlés 50/2013. (XII. 20.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció tárgyában: Szám: 2-15/2013. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 50/2013. (XII. 20.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési

Részletesebben

A BONYHÁDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020

A BONYHÁDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 A BONYHÁDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készítette: A Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november 25. Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Zirc és Kistérsége Turizmusfejlesztési Koncepciója és Programja

Zirc és Kistérsége Turizmusfejlesztési Koncepciója és Programja Zirc és Kistérsége Turizmusfejlesztési Koncepciója és Programja 1999. május Tartalomjegyzék A térség bemutatása 4.oldal SWOT elemzés 5 2 Koncepció 8 A turizmus helyi jellemzői és fejleszthetőségük 8 Bevezetés

Részletesebben

A TAMÁSI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020

A TAMÁSI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 A TAMÁSI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készítette: A Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november 25. Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Balatonvilágos Településfejlesztési Koncepció 2012. február Készítette:

Balatonvilágos Településfejlesztési Koncepció 2012. február Készítette: Balatonvilágos Településfejlesztési Koncepció 2012. február Készítette: Székely Nóra településtervező Heinrich Péter fejlesztő mérnök Tartalom: 1. Vezetői összefoglaló...3 2. Fejlesztési elképzelések törekvések...4

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020)

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020) HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020) JAVASLATTEVŐ MUNKAANYAG Felelős tervező Dr. Szlávik János dékán, egyetemi tanár Eszterházy Károly Főiskola Vezető tervező Dr. Kovács Tibor tanszékvezető

Részletesebben

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Balaton Fejlesztési Tanács Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Koncepció 2014-2030 II. kötet 2014. szeptember Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. A térség jövőképe... 6 2. A térség célrendszerének

Részletesebben

LEADER Helyi Akciócsoport

LEADER Helyi Akciócsoport Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2011 Otthonunk a napsugaras Nyugat-Balaton A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia az alábbi településekre

Részletesebben

Turizmus operatív program

Turizmus operatív program CBD STRATEGIES -HU-SRB/0901/213/013 Turizmus operatív program Készítette: HOMOKHÁT EUROINTEGRÁCIÓ Nonprofit Közhasznú Kft Mórahalom, 2011.08.15 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. A térségi turizmus szabályozási

Részletesebben

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA Helyzetfeltárás 1. verzió 2009. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. MÓDSZERTAN... 4 3. HELYZETFELTÁRÁS... 7 3.1. KÜLSŐ KÖRNYEZET

Részletesebben

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciójának. Stratégiai Környezeti Vizsgálata Értékelő jelentés

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciójának. Stratégiai Környezeti Vizsgálata Értékelő jelentés Vas Megye Területfejlesztési Koncepciójának Stratégiai Környezeti Vizsgálata Értékelő jelentés - egyeztetett változat - Megrendelő: Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Készítette: BFH Európa Projektfejlesztő

Részletesebben

A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG IDEGENFORGALOMI FEJLESZTÉSI

A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG IDEGENFORGALOMI FEJLESZTÉSI STRATÉGIAI HELYEN, STRATÉGIAI IDŐBEN! A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG IDEGENFORGALOMI FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS STRATÉGIAI PROGRAMJA Készült a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából Készítette: Dr.

Részletesebben

Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERVE

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERVE Az AVOP LEADER+ intézkedés keretében A BAKONYALJA Akciócsoport HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERVE A KISBÉRI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSE A BAKONYALJAI BARANGOLÓ ÚTVONALHOZ KAPCSOLÓDÓAN Ácsteszér, 2005. december

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA 2014. június 13. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési program

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Kecskemét 2014. május Tartalom I. STRATÉGIAI PROGRAM... 5 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT ELJÁRÁSAINAK, A TERVEZÉS TÁRGYKÖRÉNEK ÉS KÖRÜLMÉNYEINEK

Részletesebben

1. melléklet: Társadalmi egyeztetési munkaterv

1. melléklet: Társadalmi egyeztetési munkaterv 1. melléklet: Társadalmi egyeztetési munkaterv Rendezvény megnevezése helye ideje szervezője célközönség rendezvényen résztvevők száma Polgárdi járási egyeztetés Polgárdi, Városháza 2013. február 21. Fejér

Részletesebben

Tisza-tó marketingkommunikációja

Tisza-tó marketingkommunikációja Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Tisza-tó marketingkommunikációja Készítette: Kiss Éva Budapest, 2006 3 Tartalomjegyzék Bevezető A Tisza-tó bemutatása Primer Kutatás Területi

Részletesebben

2005-2013 2 0 0 5. J A N U Á R MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL ÖSSZEGZÉS

2005-2013 2 0 0 5. J A N U Á R MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL ÖSSZEGZÉS MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL 2005-2013 ÖSSZEGZÉS 2 0 0 5. J A N U Á R A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter felügyelete alá tartozó kormányhivatal 1012 BUDAPEST,

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ

FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK KIADVÁNYA 16. évfolyam 2008/1. szám HAZÁNKBAN TARTOTTÁK A III. NEMZETKÖZI EUROGITES FALUSI TURIZMUS KONFERENCIÁT A kiadvány a

Részletesebben

LEADER Helyi Akciócsoport

LEADER Helyi Akciócsoport Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2013 Otthonunk a napsugaras Nyugat-Balaton A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia az alábbi településekre

Részletesebben

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA KÉSZÍTETTE: Tér és Terület BT. Gyula, Hajnal utca 25. Demográfia, munkanélküliség-foglalkoztatás, oktatás -nevelés, szociális ellátás, városrészi

Részletesebben

Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében

Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2013. április TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ I.1. A HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Megvalósíthatósági tanulmány

Megvalósíthatósági tanulmány Megvalósíthatósági tanulmány Keszthely történeti városközpontjának rehabilitációja és a gyalogos közlekedés tér rendszer kiterjesztése a fenntartható fejlődés tükrében Kiemelt Projekt 2007. június Készítette:

Részletesebben

13. számú formanyomtatvány A 93/2007. (VIII.29.) FVM rendelet 6 (1) bekezdéséhez

13. számú formanyomtatvány A 93/2007. (VIII.29.) FVM rendelet 6 (1) bekezdéséhez H E L Y I K Ö Z Ö S S É G S T R A T É G I A I V Á Z L A T 13. számú formanyomtatvány A 93/2007. (VIII.29.) FVM rendelet 6 (1) bekezdéséhez A S Á R V Í Z T E L E P Ü L É S E G Y Ü T T E S, F E J É R M E

Részletesebben

Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája

Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben