A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa"

Átírás

1 n Közelmúlt n Bemutatkozunk n Ifjuság n Visszatekintés n Gazdasági rovat n Pályázatok n NCA hírek n Könyvajánló A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa VII. évf. 2. szám

2 bemutatkozunk VII. évf. 2. szám CIVILEK A TUDATOS FOGYASZTÓKÉRT 2 Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete 1994-ben kezdte meg érdekvédelmi tevékenységét. Az eltelt 11 évben végzett munkájukról kérdeztem Majoros Zoltánt, az egyesület megyei elnökét. Ü Kik tevékenykednek az OFE B- A-Z. Megyei szervezetének berkeiben? Ma már az országban mintegy 3000, megyénkben, pedig 84 önkéntes, a köz érdekében tenni akaró taggal gyarapodott egyesületünk, mely a megyeszékhelyen túl Kazincbarcikán, Tiszaújvárosban, Tokajban és Putnokon is önálló városi szervezettel rendelkezik. Tagjaink különféle szakterületen szerzett magas fokú ismereteiket jogi ismeretekkel kiegészítve elsõsorban tanácsadói feladatot látnak el. Munkájuk Miskolcon és a városi szervezetek településein megnyitott Fogyasztói Tanácsadó Irodáinkban a lakossággal való közvetlen személyes kapcsolatot szolgálják. Végzettségük gépészmérnöktõl a közgazdászig széles skálán mozog, így minden felmerülõ problémával a megfelelõ munkatárshoz tudnak fordulni az érdeklõdõk, segítséget kérõk. Ü Mióta állnak rendelkezésre a Fogyasztói Tanácsadó Irodák? Elsõ ízben január 15-én nyitottuk meg Miskolcon Fogyasztói Tanácsadó Irodánkat. Ma már számítógépes fogyasztói adatbázis segíti munkánkat. Többszázezer forintban mérhetõ az orvosolt panaszok nyomán panaszosainknak visszatérített jogos követelések összege. A hozzánk beérkezõ panaszok 31,5 %-a irányul a termékek minõségére, ezzel szoros kapcsolatban áll a jótállással kapcsolatos panaszok száma (13,8 %), valamint a szavatossági jogok megsértésével kapcsolatos panasz (11,5 %). Ügyintézésünk során azt tapasztaljuk, hogy a panaszok mintegy 90 %-a jogos és fogyasztói jogsérelem következett be. A legtöbb esetben, ezért a tanácsadáson túlmenõen segítséget nyújtunk a panaszügyintézésben is fõleg olyan esetekben, amikor látjuk, hogy a panaszos idõs korára, vagy egészségi állapotára tekintettel nem tudná lerendezni a vitás ügyeket. Indokolja ezt az eladók, ügyintézõk magatartásában gyakran tapasztalható hiányosság is, mely a panaszok 11,3 %-át teszi ki. Ü Hol vehetik igénybe Miskolcon a Fogyasztóvédelmi Tanácsadó szolgáltatásait az ügyfelek? Fogyasztói Tanácsadó Irodánk Miskolcon a Széchenyi utca 14. szám I. emeletén ad tájékoztatást fogyasztói jogsérelmek orvoslására a hét munkanapjain 9-13 óráig, de elérhetõ a (46) es üzenetrögzítõs telefonon és FAX-on is. Ü Milyen csatornákon keresztül végzi még tájékoztatását a szervezet? Tájékoztató, felvilágosító tevékenységünkben nagy szerepe van a lakossági fogyasztói fórumoknak, valamint a médiáknak, a helyi sajtó, rádió és TV tevékeny közremûködésének. Évek óta tartó eredményes együttmûködésünk kapcsán a Magyar Rádió Miskolc Körzeti Studiója számára 47 fogyasztóvédelmi rádióadás forgatókönyvét készítettük el, melyeket Fogyasztóvédelmi Félóra címmel heti rendszerességgel sugároztak. Az élõ adások kapcsán a megye határain túlról is megkeresték a vásárlók tanácsadóinkat kérdésekkel, véleményekkel, javaslatokkal. Emellett számos fogyasztóvédelmi kérdést megválaszoló tematikus szóróanyagot és kiadványt, valamint a KOSÁR címmel havonta megjelenõ fogyasztói magazinunkat is terjesztjük. Ü A tanácsadói feladaton túl mire terjed még ki a megyei szervezet tevékenysége? Fontos részterülete munkánknak az évi CLV. Fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott jogosítványunk, mely szerint az árhatóság köteles a hatósági ár megállapítását, a hatósági ár mértékének kialakítását megelõzõen a társadalmi szervezetek véleményét kikérni. 2-3 évvel ezelõtt csak az önkormányzati rendeletek kihirdetése után szereztünk tudomást a lakosságot érintõ árváltozásokról, de a törvény hatálybalépését követõen már a települési önkormányzatok megküldik véleményezésre rendelettervezeteiket és kellõen megalapozott véleményünket figyelembe is veszik a rendeletek végleges szövegezésénél. Így rendszeresen véleményezzük a távhõellátással, a víz- és csatornadíj megállapítással, a temetõkkel és kegyeleti szolgáltatásokkal kapcsolatos jogszabály-tervezeteket. Ezen felül egyesületünk tagjai közremûködésükkel segítik a Békéltetõ Testületek alternatív érdekegyeztetõ munkáját, melynek célja a fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás ügy egyezségen alapuló peren kívüli rendezésének megkísérlése. A 18 fõs megyei Békéltetõ Testületben 9 fõ kamarai tag mellett 9 fõ OFE tag dolgozik. A Békéltetõ Testület eljárásának igénybevétele ingyenes, mely a sérelmet elszenvedõk számára biztosítja az esélyegyenlõségét. Ü Milyen a kapcsolata az OFE B-A-Z. Megyei Szervezetének az országos központtal? Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület, mint jogi személy a megyékben mûködõ tagszervezetek ernyõszervezete. Országos központunk biztosítja tanácsadóink továbbképzését, így jogi ismereteink naprakészek. A háromhavonta megrendezésre kerülõ képzések mellett havonta megjelenõ hírlevélben tájékoztat a legfrissebb fogyasztóvédelmet érintõ változásokról és újdonságokról, valamint a vidéki szervezetek mûködésének tapasztalatairól. Szintén a központi szervezet végzi a szórólapok és kiadványok szerkesztését, valamint az OFE honlapjának készítését. Fogyasztóvédelmi lapunk a KOSÁR ugyancsak a Központ munkáját dicséri. Évente kerül megrendezésre országos hatókörrel a Fogyasztók Hete, mely az egyesületen belüli kapcsolattartást és az ügyfelek, érdeklõdõk tájékoztatást egyaránt szolgálja. Ü Milyen a kapcsolata a szervezetnek más civil szervezetekkel és a szakterület intézményeivel? Ha panaszügyintézésünk során azt tapasztaljuk, hogy hatósági beavatkozásra van szükség, igényeljük a Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelõségének segítségét. Évek óta kialakult jó kapcsolatunk a biztosítéka eredményes közös munkánknak. Gyakran tartunk tájékoztató jellegû elõadásokat civil szervezetek, különösen nyugdíjas szervezetek felkérésére. Különösen jó az együttmûködés a Társadalmi Egyesülések Szövetségének B-A-Z. Megyei Szervezetével, valamint B-A-Z. Megye Nyugdíjas Szervezeteinek Érdekvédelmi Szövetségével. Hasznos számunkra a miskolci Civil Házzal való jó munkakapcsolat is, mert térítésmentesen biztosít helyiséget egyesületünk nagyobb rendezvényei számára. Ü Mik a tervei a jövõre nézve a megyei szervezetnek? Fogyasztói Klubbokat szeretnénk beindítani a fogyasztók és a kereskedõk, iparosok igényeinek együttes kiszolgálására, melynek rendszeres találkozói során a klubtagok érdeklõdésére számot tartó témákban elõadásokat és fórumokat tartanánk. A közeljövõben fogyasztóvédelmi lapunk készítésébe is bekapcsolódunk a többi megyei tagszervezettel vidékit tudósítóink által. Emellett pedig természetesen igyekszünk eddigi tevékenységünket a továbbiakban is színvonalasan, ügyfeleink minél nagyobb megelégedésére végezni. -szk-

3 VII. évf. 2. szám bemutatkozunk A NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNY - Arccal a Nap felé - A K I L K I C e A Napraforgó Alapítványt 1999-ben azért hozták létre a szülõk és a gondozók közösen, hogy ezt az iskolát segítsék. Úgy gondolták, hogy a gyerekek minél eredményesebb tanulását és elõrehaladásuk segítését így biztosíthatják leginkább. Az iskolának sok segítségre van szüksége. Az oktatási feltételek biztosításához, másfelõl pedig a szülõknek a gyermekek iskolába járatásához. A diákok nagy része a környezõ településekrõl utazik az intézménybe, a többségük egyedül buszozik. Az alapítvány igyekszik az utaztatás anyagi terheitõl megszabadítani a szülõket, és fedezni a költségeket, valamint anyagi juttatásokkal segíti a megfelelõ környezetet a gyerekeknek. Az iskolában jelenleg 28 különbözõ korú gyermek tanul, Az elsõ osztálytól a nyolcadikig. Enyhén, illetve közepesen értelmileg sérült tanulókkal foglalkoznak évtõl mûködik az utógondozó csoport, melybe jelenleg öt fõ jár. Az alapítvány mûködésének elsõ három évében nagyon csekély támogatást kapott, de 2003-tól kezdve már sokkal sikeresebb. Sporteszközöket, fizikai- és szellemi fejlesztõeszközöket tudtak vásárolni az adományokból az iskolának. Nemrégen az elektronikus gépparkot is bõvíteni tudták számítógéppel, audio magnókkal, vieomagnóval, televízióval. Mivel minden gyermek testre szabottan egyéni fejlesztésre szorul, ezért változatos az eszközigény, hiszen a legkisebb gyermekeknek az önellátás az elsõ oktatni való tananyag. A nagyobbak, természetesen lassabb tempóban, mint nem sérült társaik, de az oktatási törvényben rögzített tananyagot sajátítják el. Jelenleg elsõ, harmadik, ötödik, hatodik, hetedik, illetve nyolcadik osztályos tanulók járnak ide, akiket négy osztályba vontak össze. Mindent tanulnak, amit az egészséges diákok, de be kell iktatni az órarendbe a habilitációs és a rehabilitációs foglalkozásokat is, melyek természetesen személyre szabottak. Kis létszámú csoportokban zajlik az oktatás, azaz egy osztályban nincsenek többen 8-nál tól mûködik az utógondozó csoport, ahol a már végzettekkel foglalkoznak napközis rendszerben. A gyerekek így nem szakadnak ki a megszokott környezetükbõl, és a közösségbõl, ami már egyszer befogadta õket. Mindez jó hatással van a fejlõdésükre, és a közérzetükre. Nagyobb gond, hogy a fiatalok többségének semmi esélye sincs arra, hogy bármikor is megélhetést nyújtó munkahelyet találjon. A szülõk többségének pedig nincs arra lehetõsége, hogy bármilyen úton állást szerezzen a gyermekének. Az iskolaintegráció Tiszaújvárosban már megvalósulni látszik, az egészséges gyermekek között tanulhatnak az enyhén sérült betegek is. Mindez komoly szakmai kihívás elé állítja az iskolai pedagógusokat, és a nekik segítõ gyógypedagógusokat is. Igyekeznek a gyermekek nevelését kiterjeszteni a szabadidõs tevékenységekre is, szerveznek hétvégi-és nyári táborozásokat, tanulmányi kirándulásokat; többek között jártak már a Nyíregyházi Állatkertben is. Tartanak sportrendezvényeket is, és egyéb iskolai rendezvényeket is támogat az alapítvány. Ilyenek például a farsangi, vagy a karácsonyi ünnepség, legutóbb pedig "ki mit tud?"- ot szerveztek a gyerekeknek. Az alapítványi bált miden évben megtartják a szülõk és a támogatók számára. Az elmúlt évben a gyerekek alkotásait árverezték el: a nebulók szorgalmasan dolgoztak, festettek és plüss párnákat készítettek. Az akciónak nagy sikere volt, csakúgy, mint az ideinek. Tiszaújváros hírességei ajánlottak fel féltett tárgyaikból, sportolók, írók, költõk. Mindezzel a szervezõk a nagy öröme mellett komoly gondot is okoztak saját maguknak: jövõre valami olyasmit kell kitalálniuk, ami még ezen sikeres ötleteken is túltesz. A gyerekek között vannak, akiknek nem adatott meg a biztos családi háttér, ezért különösen fontos, hogy az alapítvány segítségével az iskola megfelelõ környezetet, több törõdést és szeretetet adhasson. - dv - R Mosolygós arc kukucskál a lépcsõház tetejérõl. Félénk tekintettel néz, amikor visszanézek rá, csintalanul elfordul. Szorgalmasan söpröget tovább, nagy lelkesedéssel. Végül már mi sem bírjuk tovább, felajánljuk neki, jöjjön hozzánk is takarítani. Igazán jól megfizetnénk a munkáját. Nevet, de büszkén kihúzza magát. "Õ minden nap itt van nálunk, pedig már elvégezte az iskolát. Most az utógondozó csoportba jár. Minden barátja nagyon hiányolta, mert a múlt pénteken beteg volt, és nem tudott jönni. Az egyik lány fel is hívta telefonon, hogy miért nem jön be. De mára helyre állt a rend, itt van, és olyan mosolygós, mint minden nap."- meséli az egyik munkatárs. Ez a kis intermezzo 2005 februárjában Tiszaújvárosban, az Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola Pedagógiai Szakszolgálat Éltes Mátyás Iskolájának Eltérõ Tantervû Tagozata épületének lépcsõházában zajlott le. 3

4 4 bemutatkozunk Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete Az elnök : Dr. Horánszky Árpád "Ez nem üzlet, hanem szolgálat" Ahogy belépek, mosolygós és kedves hölgyek fogadnak. Kérdésemre azonnal intézkednek, és már tessékelnek is beljebb. Az elnök a belsõ helyiségben fogad, figyelmes, igazi úriember, amihez- valljuk meg, mi, mai nõk már egyre kevésbé vagyunk hozzászokva-, és azonnal mentegetõzik a szerény körülmények miatt. Annyi energia van benne, hogy önkéntelenül felvetõdik a kérdés: miért vonul vissza az elnökségtõl? A válasz egyszerû: eljött a generációváltás ideje. Új típusú vezetõkre van szükség. A civil szervezetek indulása idején, a kilencvenes évek közepén a formálódás idõszakában még hazárdõrök kellettek, akik mindent bevállaltak a siker érdekében, és nem féltek kockáztatni. Ma már olyanok kellenek, akik elég mûveltek és széles látókörûek ahhoz, hogy sikeresek legyenek. Akikben meg van az üzletember és a szociálisan érzékeny kultúrember szerencsés és kiegyenlített egyvelege. Az is lényeges, hogy ezeknek a vezetõknek már olyan feltételeknek kell majd megfelelniük, hogy mindenképpen méltányos fizetést kell, hogy kapjanak. Ezen túl csapatot kell építeniük, komoly szakmai "team"-et, jó jogászokból, számviteli és könyvelési szakemberekbõl. Ezek a szervezetek már túlnõtték a korábbi kereteket. A jövõ izgalmas, annyi tennivaló van még. Mindenképpen szükség lenne a szoros együttmûködésre a Területi Gondozó Szolgálatokkal, hiszen ha csak egymás ellen dolgoznak, soha nem mûködhet jól a szociális hálónak ez a része. Nagyon erõs kapcsolatokkal és összedolgozással a rövid- és hosszú távú tervek megvalósítása nem lenne annyira nehéz, mint most. A civil szféra rendkívül fontos, az ország számára követendõ példaként emlegetett Nyugaton is mindenhol jól mûködik. A civil szervezetek a mindenkori kormányzat elsõ számú kontrolljai, hiszen a lakosságot képviselik. Megfelelõ egymás közötti együttmûködéssel jelentõs erõt képviselhetnek. A sikeres mûködéshez, pedig jelentõs elõrelépés az új Civil Törvény. Dolgoznunk kell rendületlenül, hiszen annyi probléma van még, ami megoldásra vár.- fogalmaz. Elsõ sorban az akadálymentesítés vár megoldásra, hiszen Miskolcon semmilyen eredményt nem tud felmutatni az önkormányzat. A buszmegállók sehol nincsenek készen. A hivatalokba kerekes székkel nem lehet bejutni, mankóval is csak nagy nehézségek árán. Az pedig nem segít, ha az Egyesület épületében van egy A "Békesség Háza" Alapítvány tisztelettel megköszöni a felajánlott 1%-os adományt, melynek összege a évben ,-Ft volt. Az összeggel - az Alapító Okiratban meghatározottak szerint - a MAON Református Szeretetotthon gondozottainak ellátását támogattuk. Adószámuk: A BH Alapítvány Kuratóriumának nevében Kalydy Zoltán, Kuratóriumi Titkár VII. évf. 2. szám önkormányzati munkatárs, mert azok, akik nem tagok, és nem értesülnek errõl, ugyanúgy gondban vannak, mint korábban. A mozgássérültek utazását megkönnyítõ buszokat nagyon jó, hogy hozták, de ha azok, akiknek a jármûveket vásárolták, nem tudnak a buszmegálló járdaszigetére feljutni, akkor az egész mit sem ér. Sok közintézmény környékén még olyan nyilvános toalett sincs, amelyet kerekes székkel használni lehetne. A tudatformálás teljes hiányáról mint súlyos hiányosságról, már nem is beszélve. Az egészséges emberek nem hajlandók komolyan tudatosítani magukban a mozgássérültek problémáit. Azt gondolják, hogy ez egy generációt érint, legfeljebb kettõt, nincsenek is sokan a fogyatékkal élõk, és különben is, majd eltûnnek. Ezzel szorosan összefügg, hogy a beteg gyerekek többsége a nem integrált iskolákban tanul. A közösség sem biztos, hogy elfogadná, de semmilyen fórumon nem szorgalmazzák igazán a beteg és az egészséges gyerekek együtt nevelését. Éppen ezért a sérült gyerekek rendszerint olyan iskolákba járnak, melyek nincsenek közel a lakóhelyükhöz, így mikor elvégzik tanulmányaikat, újra haza kerülnek, kiszakadva a korábbi közösségükbõl. Így egyelõre még vágyálom az integrált iskola, hiszen a legtöbb épület adottságai miatt alkalmatlan az átalakításra, amit pedig át lehetne építeni, arra nincs pénz, és hajlandóság se nagyon. Olyan tûzzel és lelkesedéssel beszél, amit évtizedekkel fiatalabb vezetõkre és szakemberekre csak nagyon ritkán jellemzõ. Talán ez a vele született lendület és a kudarcok mellett azért mégiscsak szép számban feltünedezõ sikerek sarkallják továbbra is állhatatos, kitartó munkára, melynek eredménye, hogy az egyesület sikeresen mûködik. 33 taggal indultak, és ma kb rászorulót segítenek a személyszállításban, a jogi és anyagi problémák megoldásában. Elõre mutató jel, hogy az új generációt ingyenes képzéseken keresztül még idejében és sikeresen óvják a munka világából való kirekesztõdéstõl, minek köszönhetõen nagyon sok fiatal számára kinyílt a világ. Új terv is van: fogyatékos nappali foglalkoztató létrehozása, ahol negyven felnõttet tudnak majd fogadni. - "Azért ezt még végigviszem!" -mondja. Majd beszélgetésünket a korábban megszokott udvariassággal ugyan, de a végéhez közelíti megjegyezve: -Lassan mennem kell, mert egy ideje csak délig dolgozom itt az irodában, kímélem magam. Hazamegyek, és átnézem a fontos iratokat, mert soha nem lehet tudni, milyen lényeges információ akad bennük, ami felett nem szabad elszaladni. -"tényleg kíméli magát!" Szinte kiolvassa a szemembõl s úgy teszi fel a kérdést: -Miért nem maradok itt? Ez már nem munka, csak szórakozás! Az elõadásomra is fel kell készülnöm! Már az utcán járok, amikor eszembe jut egy elejtett mondata: "Nem tudom, mit fogok kezdeni enélkül, de elfáradtam már." Azt azért még hozzátette, hogy az egyesület közelében marad, mint tanácsadó. Ehhez kívánunk neki jó egészséget és további sikereket! -dv- Köszönet az 1%-ért A Continental Alapítvány köszönetet mond támogatóinak, akiket ezúton tájékoztat arról, hogy a részére felajánlott 2003 évi SzJA 1 %-ot a nyári koncertsorozat költségeinek fedezésére használta fel. Adószám: Lukács Éva az Alapítvány elnöke

5 VII. évf. 2. szám "Oly kellemes egyszerre kutatni a természetet és magunkat, sem rajta, sem saját szellemünkön nem tenni erõszakot, hanem a kettõt lágy kölcsönhatásban egyensúlyba hozni egymással." - Goethe - Témája: Outdoor (szabadég) technikák terápiás alkalmazásának módszertana és gyakorlata. A konferencia célja: "Megtenni az elsõ lépéseket az outdoor alapú Kalandterápia módszertanának, eszközeinek nonprofit oldalon történõ meghonosításában, azaz segíteni a mentálhigiénés szolgáltatásban, rehabilitációban, reszocializációban, gyógy- és fejlesztõpedagógiában, ifjúságvédelemben és prevencióban dolgozó szakemberek munkáját." Konferenciánk célcsoportjai: Minden mentálhigiénés szakember, pszichiáter, pszichológus, pszichoterapeuta, szociális munkában (szociális munkás, szociálpedagógus, stb.), speciális oktatásban (fejlesztõ pedagógus, pszichopedagógus, gyógypedagógus, stb.) és bármely rehabilitációban dolgozó szakemberek. A konferencia idõpontja: május Helyszíne: Miskolc-Csanyik, Magyarország A konferencia tervezett tematikája: Élménypedagógia és a Kalandterápia története Elméleti hátterek és gyakorlati összehasonlítás - alapok, fogalmak A nemzetközi élménypedagógiai mozgalom szervezetei Nemzetközi és hazai gyakorlati példák megismerése Helye, hatékonysága a terápiában Kontraindikációk, veszélyek A KT alkalmazásai és célcsoportjai Kutatások a témában Sajátélmény módszerdemonstrációk, workshopok Világszerte régóta és sikerrel használják Kurt Hahn (http://www.kurthahn.org/) reformpedagógus munkásságából kiindulva az Élménypedagógia (experiential education, Erlebnispädagogik) módszerét a nevelésben, viselkedésformálásban, változásösztönzésben és a vele egy tõrõl fakadó Kalandterápia (adventure therapy) módszerét a pszichoterápiás gondozásban, pszichoterápiában. Az outdoor alapú élménypedagógia célja a személyiség és az érettség fejlesztése a természetben, "szabadég alatt" (outdoor) történõ aktív tapasztalatszerzésen keresztül. A módszert a képzés, fejlesztés és gyógyítás legkülönbözõbb területein alkalmazzák. Ma szerte a világon számtalan outdoor módszerrel dolgozó nonprofit szervezet létezik (www.elmenypedagogia.lap.hu). Konferenciánk arra vállalkozik, hogy ezeket a Magyarországon még kevésbé, vagy egyáltalán nem ismert megközelítéseket nemzetközileg elismert elméletalkotók és tapasztalt gyakorlati szakemberek segítségével tárja a hazai szakmai közönség elé. Elõzetes jelentkezés: Online: Posta: Csanyiki Pszichoterápiás OsztályMiskolc-Csanyik, 3510, Pf.613. Tohai Éva ben, illetve postai úton történõ jelentkezés esetén kérjük mindenképp írja meg: nevét, és postacímét, telefonszámát, illetve az intézmény nevét, ahonnan jön. Határidõ: Az elõzetes jelentkezéseket március 24-ig kérjük visszaküldeni. Részvételi díj: ,- Ft amely tartalmazza egy speciális balesetbiztosítás költségét. Amennyiben úgy érzi, hogy szívesen tartana elõadást, workshopot vagy módszer demonstrációt konferenciánk témáját érintõen, akkor kérjük az alábbiakban jelezze elõadás illetve workshop téma javaslatát (cím és rövid sszefoglalás (absztrakt), max karakter)! Minden elõadónknak max. 1 elõadásra (45 perc) illetve 2 workshopra (2 óra) vagy módszertani demonstrációra (2-4 óra) van idõkerete. Információ: Szervezési kérdésekben: Tohai Éva címen, vagy a 06-46/ telefonszám 6143 mellékén hétköznap 11:00-14:00 között). Szakmai kérdésekben: Szabó Gábor vagy Rigler Szilvia mobiltelefon: , hétköznap óra között. Tisztelettel a szervezõk: Szabó Gábor Tohai Éva Kornis Lóránt "kétté" Alapítvány "Esély" Lelkisegély Telefonszolgálat HAIDA Alapítvány és Mentálhigiénés Alapítvány programajánló PÁLYÁZATOK Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közgyûlése MECÉNÁS PÁLYÁZATOT hirdet A pályázat célja: kulturális, sport- és közhasznú tevékenység egyszeri, vissza nem térítendõ pénzügyi támogatása. Pályázhatnak: civil szervezetek. Beadási határidõ: március 31. További információk: Pályázati kiírás, ûrlap és a befizetési csekk: az Oktatási és Mûvelõdési Fõosztályon és a Kabinetirodán vehetõ át, illetve a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat hivatalos honapjáról (www.baz.hu), a megyei közoktatási információs rendszerrõl (www.borsodkozoktatas.hu/hírek), a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közmûvelõdési és Idegenforgalmi Intézet honlapjáról (www.kult-tura.hu), valamint a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet honlapjáról (www.borsodsport.hu) letölthetõ, csekk a közoktatási körzetközpontokban, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közmûvelõdési és Idegenforgalmi Intézetben (Miskolc, Széchenyi u. 35.), a közmûvelõdési decentrumokban, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézetben (Miskolc, Selyemrét u. 1.) is beszerezhetõ, a pályázati eljárási díj a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat egyszámlájára banki átutalással is befizethetõ. Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány Karácsony Sándor emlékére Pályázat célja: a helyi hagyományok feltárását és a hagyományokon alapuló mûvelõdési igények kielégítését megvalósító kulturális közösségek, egyesületek támogatása. Pályázhatnak:. a helyi hagyományokra épülõ, újjászervezõdõ közösségek, egyesületek, alkotómûhelyek, amelyek tevékenységüket az adott település vagy lakóterület kulturális igényeinek kielégítése érdekében végzik. Pályázati beadási határidõ: március 18. További információk: TÁJSEBÉSZET PROGRAM, 2005 Hulladék Munkaszövetség Tájsebészet az illegális hulladéklerakók felszámolásáért A Hulladék Munkaszövetség a 2004/2005-ös tanév második félévében ismét kiírja pályázatát az illegális hulladéklerakók felderítéséért és felszámolásáért. A pályázat négy szakaszból áll: 1. Az illegális szemétlerakók felderítése 2. Figyelemfelkeltés, tervezés, szervezés 3. Az illegális hulladéklerakók felszámolása 4. A rend megõrzése A pályázók köre: Pályázhatnak társadalmi szervezetek és iskolai öntevékeny csoportok. Jelentkezés A pályázatra jelentkezni a területileg illetékes régióközpontnál lehet. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében: Zöld Akció Egyesület 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. tel.: (46) , Pályamûvek beküldése: A régióközpontok címére. Határidõ: május BÕL FELTESSZÜK A NET-RE Dimensions Kft Pályázat célja: A Dimensions Kft. Idõszakos pályázatával azon társadalmi célú szervezetek, illetve mûvészek támogatását tûzte ki célul, amelyek/akik nem rendelkeznek saját weboldallal, de tevékenységüket lényegesen megkönnyítené az Interneten való jelenlét. Pályázhatnak:. társadalmi célú szervezetek, non-profit szervezetek, mûvészeti tevékenységet pártoló szervezetek, társaságok, mûvészeti tevékenységet aktívan folytató magánszemélyek, akik nem rendelkeznek saját weboldallal. Pályázati beadási határidõ: folyamatos. További információk: 5

6 ifjuság Pályázatírói képzés a RISZI szervezésében VII. évf. 2. szám Az Észak-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda munkatársaihoz nem csak a pályázati idõszakban, hanem azon túl is fordulhatnak tanácsokért, segítségért minden olyan ügyben, mely az ifjúságot érinti. 6 Az Észak-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda pályázatíró képzést tart Borsod, Heves és Nógrád megyében, melynek egyik állomása Miskolcon volt. A program indokoltságáról kérdeztük az iroda egyik munkatársát, Gõz Brigittát. - Mi indokolta egy ilyen képzés megszervezését? - A régió nagyobb településein megtartott rendezvényeket leginkább az indokolta, hogy az elmúlt évek tapasztalati szerint a fiatalokkal foglalkozó civil szervetek és intézmények nem rendelkeznek akkora anyagi forrásokkal, hogy egy profi, Európai Uniós pályázatíró tréningen részt tudjanak venni. Igényük mégis joggal van egy-egy ilyen képzésre, hiszen a pályázatírás ma már létszükségletté vált. Mûködésüket, programjaikat leginkább pályázati forrásokból tudják finanszírozni, s az is tény, hogy egy pályázat megírása ma már külön szakma. Mint minden évben, idén is a tavasz hozza a pályázati felhívásokat, s a szervezetek ilyenkor lázas munkába fognak. Ahhoz, hogy sikeres pályázati programokat tudjanak írni és megvalósítani, szükség van arra, hogy a pályáztató elképzeléseit is megismerjék. Ma, a pályázatírást nagyrészt még csak tanulva, akarva, akaratlanul számtalan olyan apró hibát elkövetünk, melyek a támogatások elnyerésének esélyét nagyban csökkentik. Az iroda munkatársai átfogóan, több szempontból megvilágítva a pályázatok kérdését, szeretnének segítséget nyújtani a leendõ és jövendõbeli pályázóknak. - Milyen alapokon építették fel a képzés rendszerét? - A képzések alapvetõen három részre tagolódtak: A pályamunkák szakmai tervezése és kivitelezése, avagy hogyan írjunk pályázatot. Részletesen számba véve azokat a lépéseket, melyek az ötlet megszületésétõl a projektírásig vezetnek. Berta Csilla elõadásában különbözõ területen munkálkodó, rutinos pályázók segítségét kérte abban, hogy a "száraz" elméletet hiteles, gyakorlati példákkal tudja alátámasztani. A pályázatok pénzügyi tervének, az elszámolások, beszámolók elkészítéséhez adott fontos tanácsokat Gõz Brigitta. Az iroda munkatársa ismertette az új szabályokat, elõírásokat és a leggyakrabban elõforduló hibák bemutatásán keresztül hívta fel a figyelmet a pályázatok pénzügyi megalapozottságának fontosságra. A képzés harmadik blokkja a ma már egyre inkább elterjedt elektronikus alapú pályázatokról szólt. Sóki János, az iroda informatikusa a gyakorlatban is megmutatta, hogyan mûködik a MOBIT elektronikus pályázati rendszer, a regisztrálástól az elszámolásig. - Kiktõl kaphatnak a civil szervezetek választ a pályázatok megírása során felmerülõ kérdéseikre? - A visszajelzések alapján megerõsítést nyert, hogy a régió civil szervezeteinek kézzel fogható, gyakorlatban jól hasznosítható mintákra és tanácsokra van szükségük, hiszen nem elegendõ a pályázati felhívások megtalálása, képesnek kell lenni arra is, hogy ezeket a forrásokat megszerezhessük. - Mikor és hol lesznek a közeljövõben információs napok? - Március 7. Kazincbarcika - Edelény Március 8. Mezõkövesd - Tiszaújváros Március 10. Salgótarján Március 11. Gyöngyös - Füzesabony Március 16. Miskolc Március 17. Eger Március 18. Tokaj - Szerencs Március 21. Pásztó - Pétervására Március 22. Ózd - Putnok Március 23. Balassagyarmat - Szécsény Március 24. Sátoraljaújhely - Sárospatak Március 25. Encs. Itt említeném meg, hogy a Háló a Fiatalokért Segítõ Foglalkozásúak Egyesületével karöltve, ezeken a helyeken tájékoztatást szeretnénk nyújtani egy új kezdeményezésrõl, melynek kereteiben egységes, fiatalok érdekeit érvényesítõ, partnerségen alapuló Megyei Ifjúsági Mûhely életre hívását teszi lehetõvé. Születõben a Megyei Ifjúsági Mûhely A Háló a Fiatalokért Segítõ Foglalkozásúak Egyesülete Megyei Ifjúsági Mûhely életrehívását kezdte el megszervezni az elmúlt napokban. Errõl kérdeztük a szervezet képviselõit. Mik a mûhely alapvetõ céljai? Kistérségi szintre kiterjesztve olyan partnerségi kapcsolatot szeretnénk kiépíteni a fiatalsággal foglalkozó civil szervezetek körében, melynek segítségével lehetõség nyílik egy aktív, jól mûködõ együttmûködés megvalósítására. Szeretnénk az ifjúsággal foglalkozó civil szervezetek közötti párbeszédet elmélyíteni, tartalommal megtölteni. Célul tûztük ki, hogy a megye ifjúságot érintõ ügyeinek döntés elõkészítésében részt vehessünk, a szakmai álláspontokat egyeztethessük és segítsük a rendszeres információáramlást. Állásfoglalásunkat szeretnénk eljuttatni az Önkormányzat Képviselõ Testülete részére. Kik lehetnek a mûhely tagjai? A mûhelynek tagja lehet minden gyermek és ifjúsági ügyekkel foglalkozó szervezet, melynek tevékenységi körében megjelenik a gyermek- és ifjúságvédelem,-segítés, valamint tevékenységét Borsod - Abaúj - Zemplén megyében végzi. Mikor és hol lehet bõvebb felvilágosítást kapni a Mûhelyrõl? Információs napok keretében a megye kistérségei számára is szeretnénk kézzel foghatóvá tenni a mûhely mûködését, valamint a Civil Ház berkein belül utolérhetõ Ifjúsági Civil Mûhely képviselõje is tájékoztatást fog tudni adni.

7 VII. évf. 2. szám aktualitások A HUMÁN INTEGRA ALAPÍTVÁNY "GONDOLKODJUNK PROJEKTEKBEN" CIVIL MUNKATÁRSKÉPZÉS AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN CÍMMEL KÉPZÉSI PROGRAMOT SZERVEZ. Sátoraljajújhely, Bátonyterenye és Abaújszántó a helyszíne annak a képzési programnak, amely a NCA támogatásával valósul meg. Alapítványunk EU szempontú projekttervezési és irányítási képzési kurzust szervezett kifejezetten civil szervezetek munkatársai számára, azoknak, akik hajlandóak projekt típusú gondolkodásra és aktív szerepet vállalnak a szervezetük forrásteremtésében. Célunk az, hogy olyan ismereteket, gondolkodásmódot sajátítsanak el a résztvevõk, amely által alkalmassá válnak szervezetük pályázati és EU források elérésére. A 4 napos kurzuson a résztvevõk tanulhatnak pályázatkészítést, ezen belül a pályázatfigyelés, projekt- tervezés, forrásteremtés, pályázat írás, és a projektértékelés folyamatát ismerhetik meg; Pályázati szempontú pénzügyi -és jogi ismereteket: költségvetés tervezés, szerzõdések, marketing; és részt vesznek csoportépítõ tréningen. A felsorolt kontakt órákon kívül biztosítunk Interneten hozzáférhetõ távoktatási tananyagot ( e-learning ). Ezáltal a hagyományos oktatást kiegészítjük a távoktatási egyéni ütemezésû tanulással, ahol a beépített írásbeli feladatok megoldásakor a tutorral való folyamatos konzultációra van lehetõség. A képzés végén a programban Alapítványukkal együttmûködõ Miskolci Egyetem Észak-Magyarországi Regionális Távoktatási Központja ad minden a képzésen résztvevõ személynek tanúsítványt a képzésen való részvételrõl. Tisztában vagyunk azzal, hogy ezeknek a képességeknek az elsajátítása nem szerezhetõ meg pusztán egyetlen tanfolyam keretében, valójában a gyakorlati megvalósítás tapasztalati hatnak a legjobban ezért a képzés után sem hagyjuk magukra a szervezeteket, hanem civil szolgáltató tevékenységünkkel összhangban havonta szervezünk találkozókat, ahol az aktuális pályázati kiírásokat, lehetõségeket figyelembe véve további tanácsadást, konzultációt biztosítunk. Eddigi kurzusainkon 40 fõ vett részt, akik közel 25 szervezet munkáját segítik és tavaly december hónapban 7 NCA pályázat elkészítéséhez tudtunk segítséget nyújtani. Ezúton szeretnénk minden olvasót tájékoztatni, hogy Alapítványunk készséggel áll rendelkezésre minden pályázatírással kapcsolatos kérdésben. Elérhetõségünk: Miskolc, Pf sz. és az címen. Dr. Gaál Nóra Észak-magyarországi fogyatékosügyi szervezetek hálózata 2004 õszén a fogyatékosokkal foglalkozó szervezetek borsodi kezdeményezésre összejöttek, hogy feltárják a munkájukat akadályozó nehézségeket, összeállítsák a fölmerülõ problémák "tárát". Mintegy 90 mozgáskorlátozott, siket, vak, értelmi fogyatékos, autista szervezetet kerestek meg, ez idáig 32 szervezet kapcsolódott az együttmûködéshez a fogyatékosügy területérõl. Decemberi és januári megbeszélésükön a szakmai hálózat lehetõségeit, lehetséges feladatait igyekeztek meghatározni. A hálózati kompetencia körébe tartozó problémák fontossági sorrendben (mellettük a fontosságukat jelzõ pontszámok) a következõk voltak: 1. Nincs átütõ lobby és érdekérvényesítõ tevékenység Nem a rászorulókhoz kapcsolódnak a források A fejlesztési tervekben nem veszik figyelembe a "civilek" véleményét és a szakmai szempontokat 9 4. Az érintettek nem elég tájékozottal a civil/városi szolgáltatásokról (házi és gyermekorvos, pedagógus, védõnõ, lelkész, postás stb.) 8 5. Hiányzik a szervezetek közötti igazi együttmûködés 7 6. Hiányzik a szakma (erkölcsi, anyagi stb.) elismerése 7 7. A "PR" munka elégtelensége 6 8. Kicsi az együttmûködési hajlandóság a civil szervezetek között 6 9. Nem válnak közkinccsé a "jó gyakorlatok" Nem finanszírozzák az önkormányzattól átvett feladatokat Információ hiány más hasonló szervezetekrõl Az akadálymentes környezet hiánya (a törvény ellenére) Nem hajtják végre a törvényeket Megfelelõ törvények hiánya Nincs rálátásunk a sérültek hollétére és számára A kereslet-kínálatra vonatkozó információ hiány Rapszodikus a szolgáltatási paletta Az önkormányzatok vonakodva adnak át feladatot a civil szervezeteknek Elavult paradigmák a szakmán belül 0 A rangsorolásból kitûnt, hogy a hálózatnak 13 problémánál többel nem célszerû foglalkoznia. A 13-ból is elsõsorban a 7-12 pontot kapott problémákra érdemes koncentrálni. Figyelemre méltó, hogy a hálózat nem tartja olyan fontosnak a jogszabályi hiányosságokat, hogy az arra ösztönözne, hogy a hálózat a jogszabály alkotásban való részvételt is kitûzze a fõbb céljai egyikének. Ugyanakkor a legsúlyosabbnak ítélt problémák szinte mindegyike szorosan összefügg az országos vagy helyi szintû jogi szabályozással. Emiatt valószínûleg mégiscsak érdemes valamilyen módon hatni a jogszabályalkotásra. Ezt és a hasonló jelentõségû összefüggéseket kell majd többek között megbeszélni a következõ találkozókon. A résztvevõk meghatározták, hogy a szervezetek, az együttmûködési hálózat, vagy éppen külsõ segítséggel oldhatók meg a feltárt problémák. A második találkozó helyszínét a Gyöngyösi Autista Segítõ Központ biztosította, ezáltal a résztvevõknek lehetõségük nyílt a végigjárni az intézetet, és szakmai megbeszélést folytattak az autizmusról. Az NCA támogatásból útjára indult regionális fogyatékosügyi kezdeményezés már 2005 évi 1%- os kampányban is közösen lép fel. A program keretén belül 1%-os felajánlásra buzdító levelezõ lapot jelentettek meg és juttatnak el a közeli hetekben a potenciális támogatókhoz. A Regionális Fogyatékosügyi Mûhely Miskolcon márciusban találkozik. Márciusra honlapot, májusra stratégiát kívánnak készíteni. Csatlakozni, információt kérni az alábbi elérhetõségeken lehet: Szimbiózis Alapítvány 3535 Miskolc, Augusztus 20 u iroda: tel/ fax: 46/

8 aktualitások VII. évf. 2. szám Interjú Orbán Péterrel, a Regionális Civil Egyezetõ Fórum elnökével 8 Milyen céllal és milyen háttérrel jött létre az Észak-magyarországi Regionális Civil Egyeztetõ Fórum? A területfejlesztési politika, mint a politika más területe is sokáig nélkülözte a civil társadalom közvetlen együttmûködését, ennek oka azonban nem a társadalom érdektelensége volt, hanem a politika tartózkodott a civilek részvételétõl. A civil társadalom igénye az õket érintõ fejlesztéspolitikában nem új keletû, miképpen a részükrõl felajánlott együttmûködési készség sem az. Az országgyûlés a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló, a évi LXXV. törvénnyel módosított évi XXI. törvény és a 258/2004. (IX.16.) kormányrendelet alapján e társadalmi igénynek megfelelõen lehetõséget biztosított az esélyegyenlõséggel és területfejlesztéssel foglalkozó civil szervezetek számára az állami és önkormányzati szervezetek által koordinált fejlesztéspolitikai munkában való részvételre. A regionális, megyei és a többcélú kistérségekben mûködõ területfejlesztési tanácsok újabb, ezúttal civil taggal bõvültek. A fórumokba bejelentkezõ és jogosult civil szervezetek elsõ találkozóit a Közigazgatási Hivatal és a Fejlesztési Ügynökséges segítségével bonyolítottuk, ahol megválasztásra kerültek a civil egyeztetõ fórum elnökei, akik a tanácsüléseken képviselhetik a Fórum munkája során megfogalmazásra kerülõ véleményeket, javaslatokat. Milyen kapcsolódása volt ez idáig a területfejlesztési kérdésekhez, hogyan választották a Regionális Civil Egyezetõ Fórum elnökévé? Agrárménöki és gazdasági mérnöki végzettségem van, többek között mezõgazdasági szaktanácsadóként dolgoztam, jelenleg a Magyar Biokultúra Egyesület ügyvezetõ igazgatója vagyok. A munkám egy része Budapesthez köt, de Kazincbarcikán élek, ahol néhány éve létrehoztuk az Ökorégió Vidékfejlesztési és Tájgazdálkodási Egyesületet. Ezzel a szervezettel jelentkeztünk be a Regionális Civil Egyeztetõ Fórumba. A régió 3 megyéjébõl 9 szervezet regisztráltatta összesen magát (melyet igen kevésnek tartunk). Az elsõ ülésen, december 3-án választottak elnökké. Azonnal felvettem a kapcsolatot a Regionális Tanács operatív végrehajtó szervének vezetõivel, azaz az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökséggel (Norda). Elõkészítettem a Fórum Szervezetei és mûködési szabályzatát. Hogyan lehet bekapcsolódni civil véleményekkel a tanácsi munkába? A tanácsülést megelõzõ héten megkaptam az ülés meghívóját, a tervezett napirendet, és az elõterjesztéseket. Ezeket a legrövidebb idõn belül továbbítom a Civil Egyeztetõ Fórum tagjainak, akik ban is véleményt formálnak, de a közös álláspontot a tanácsülés elõtti 2-3 nappal összehívott Civil Egyeztetõ Fórumon alakítjuk ki. Februárban másodszor vettem részt a Tanács ülésén. és fogalmazott meg olyan javaslatokat, amelyeket a Tanács beépített elõterjesztéseibe. A Regionális Fejlesztési Tanács munkájában való részvétel lehetõséget biztosít a széleskörû társadalmi kontroll megteremtésére azzal, hogy a Civil Fórum tanácsülést megelõzõ összejövetelein a Tanács elé terjesztendõ javaslatokat, kérdéseket fogalmaz meg, melyeket az ülésen ismertet. Konkrétan, milyen témákat tárgyal a tanács, milyen javaslatokat tett a Civil Egyezetõ Fórum? Februárban például a régió középtávú fejlesztéspolitikai célkitûzéseihez, a évi operatív programhoz, a évi Területfejlesztési Célelõirányzat pályázati felhívásaihoz, a évi Települési Hulladékgazdálkodás pályázati felhívásához dolgoztunk ki javaslatokat. ù Így például javasoltuk, hogy a fejlesztéspolitikai célokban a megvalósítók célcsoportjába majd mindenütt kerüljenek bele a non-profit szervezetek is. Indokaink közé tartozik, hogy a non-profit társadalmi szervezetek vállalkozói tevékenysége, illetve nonprofit vállalkozások megerõsödése prognosztizálható. A non-profit szektor a GDP 1,2 %-át termeli ki 2003-ban 63 ezer fõt foglalkoztatott, a befektetett állami támogatásokhoz 42%-ék saját forrással, önkéntes munkával járult hozzá. Ezeket a potenciálokat a fejlesztésekbõl kizárni nem célszerû. ù Leírtuk továbbá, hogy a minõségi élet feltételeinek megteremtése, a településhálózat integrált fejlesztését célzó program - hibásan - kizárólag csak a nagyvárosok fejlesztésérõl szól. Megítélésünk szerint ez ellentmond a dokumentumban fentebb megfogalmazott területi kiegyenlítõdési céloknak. ù A támogatható tevékenységek közé javasoltuk a civil szervezetek közhasznú fejlesztéseinek támogatását (szolgáltató, oktató, bemutató központok fejlesztése oktatás, információszolgáltatás, társadalmi kontroll gyakorlás, monitoring, közösségi tervezés elõsegítése, közösségfejlesztési tevékenységek). ù A regionális pályázatok szakmai értékelési szempontjai közé a környezeti-fenntarthatósági szempontok beépítését kértük, illetve a hulladékgazdálkodási rendszereket támogató pályázati kiíráshoz fogalmaztunk meg több észrevételt. Milyen fogadtatása volt a civil javaslatoknak? A tanácsülésen elfogadták a környezeti szempontok érvényesítésének szükségességét a pályázatok értékelésében, illetve a többi javaslat konkrét szövegszerû összedolgozását ajánlották a Norda munkatársaival, s jelezték minden civil véleményt szívesen látnak. Néhány tartózkodó álláspont is elhangzott, de összességében az mondható, hogy nyitott a Tanács a javaslatainkra. Az együttmûködés e formája természetesen még új, a tanulási folyamat kezdetén járnak nemcsak a civil szervezetek, de a politika is. Elõbb utóbb be kell látni. hogy a közös munka, amennyiben megfelelõ konszenzuson alapul, mindenki érdekét szolgálja, mert egy adott terület fejlesztése és a fejlesztés eredménye nem számokkal igazolható, hanem az ott élõk elégedettségével mérhetõ. Ez adja jelentõségét a civil képviselet e legfiatalabb intézményének. Mi a jövõje a Civil Egyeztetõ Fórumoknak? Egyik legfontosabb célunk, hogy több szervezetet buzdítsunk a munkába való bekapcsolódásra, hiszen számos ágazat, vagy térség nem képviselteti magát, holott a Tanácsi döntések mûködésüket, körülményeiket alapvetõen befolyásolják. A Civil Egyeztetõ fórumokba való részvételre továbbra is lehet jelentkezni az adott területfejlesztési tanács elnökéhez eljuttatott dokumentumokkal a törvényben elõírt módon (1. számú melléklet a 258/2004. (IX. 16.) Korm. rendelethez). Ezt követõen a Fórum az SZMSZ-e alapján dönt a tagfelvétel módjáról. Ezen túlmenõen szeretnénk a közeljövõben megteremteni a kistérségi, megyei és regionális egyezetõ fórumok közötti kapcsolatot, kommunikációs rendszert, melyek érdekében javaslatokat tettünk és pályázatokat is kidolgoztunk. Ha valamely szervezet kapcsolódni szeretne munkájukhoz, hogyan teheti ezt meg? Szívesen adok tájékoztatást bármely kérdésben. Elérhetõségeim: Orbán Péter, 20/ , Köszönöm a beszélgetést! -fnzs -

9 VII. évf. 2. szám Civil konzultatív fórum Miskolc, január 28. közelmúlt A "Szakértõk Regionális Egyesülete Miskolc" 2000 decemberében alakult, 2003-tól közhasznú szervezetként mûködik 120 fõs tagsággal. A szakértõk magas szintû szakmai kompetenciáját az oktatás és képzés minõségének fejlesztése érdekében, a hátrányos helyzetben élõk esélyegyenlõségének biztosításának szolgálatában fejti ki. Egyesületünk - együttmûködve a Miskolc ÖKO-KÖR. A Családpedagógiai Egyesület, az Egyesület Dyslexiás Gyermekeinkért és a HEROSZ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete civil szervezetekkel - pályázatot nyert az NCA Civil Önszervezõdés, Szakmai és Területi Együttmûködés Kollégiumánál Miskolc város és térsége civil szervezetei konzultatív fórumának megrendezésére. A program sorozat megszervezésével célunk, hogy: - a civil szervezetek egymás munkáját megismerjék, - az érdekérvényesítés területén adják át tapasztalataikat, - keressünk kapcsolódási pontokat az együttmunkálkodás területeinek tovább fejlesztéséhez, - ismerjük meg egymás mûködési rendszerét, - a pozitív tapasztalatok kerüljenek átadásra, - elõadások szervezésével a civil szervezetek mûködtetéséhez szükséges kompetenciák bõvüljenek és teremtsük meg a kapcsolattartás információs rendszerének alapjait - hálózatépítés. A többlépcsõs pályázati program elsõ, bevezetõ konzultatív fórumára január 28-án 9-13-ig óráig került sor, melynek helyszíne Miskolc M. J. Város Polgármesteri Hivatal (Miskolc Petõfi u. 1-3.) konferencia terme. A Régióban mûködõ civil szervezetek közül sokan fogadták el meghívásunkat. Közel 90 civil szervezet 130 fõvel regisztrálta magát, a mostoha idõjárás miatt a megjelentek száma 90 fõre módosult. A konferenciát Miskolc M. J. Város Alpolgármestere Fedor Vilmos nyitotta meg, aki egyben a városvezetés részérõl felelõse a civil szervezetek mûködésének. Megnyitójában hangsúlyozta a civil szervezetek kiemelt szerepét a mûködõ demokráciában, a civil társadalom aktív szerep vállalását a társadalom közfeladatainak megoldásában. Miskolc város vezetése mindezekre teljes mértékben nyitott és befogadó, ez a konferencia elindíthatja városunkat azon az úton, hogy a civil fórumok bázisává váljon. A konferencia rangját emelték a meghívott elõadók, akik kitekintést adtak a civil kapcsolatok helyzetérõl, együttmûködési formáiról és lehetõségeirõl, az érdekérvényesítésrõl hazai és nemzetközi vonatkozásban.a megnyitót követõen Kormos Dénes a Bor- sod-abaúj- Zemplén Megyei Közgyûlés alelnöke a "Partnerségi kapcsolatok - Az önkormányzatok fogadókészsége, együttmûködése" témában tartott magas színvonalú elõadást. Tájékoztatta a hallgatókat a megyei önkormányzat civil szervezetekkel való együttmûködésének helyzetérõl, és a tervezett tematikus háló létrehozásáról, mellyel megerõsítést nyernek a partnerségi kapcsolatok a régióban. Schmuck Erzsébet az NCA Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiumának elnöke a "Nemzetközi tapasztalatok, A civil szervezetek mûködése az EU országaiban, mûködési modellek" témakörben bõvítette a hallgatóság ismereteit. Gyakorlati tapasztalataira építve adott nemzetközi kitekintést a hazai civil szervezetek nemzetközi jelenlétérõl. Az elsõkörös pályázatírás tapasztalataira építve ráirányította a figyelmet a formai és tartalmi hibák elkerülésére. Bárdos Ferenc a Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsának elnöke " A magyarországi civil mozgalom helyzete kialakulásától napjainkig" címmel tartott elõadást, amelyben áttekintést adott a civil szervezetek rendszerváltás utáni helyzetérõl, szerepérõl, a társadalompolitika formálásának módszereirõl. Információt kaptak a jelenlévõk arról, hogy melyik területeken erõsödött meg az elmúlt idõszakban a nonprofit szervezetek súlya. Az elõadó felhívta a figyelmet, a közeljövõben megjelenõ pályázati lehetõségekre. Papp Mónika a miskolci Civil Ház irodavezetõje zárta az elõadások sorát. "A civil kapcsolatok helyzete, Együttmûködési formák, érdekérvényesítési tapasztalatok Miskolcon és az Észak - magyarországi régióban" címmel mutatta be a Civil Mûhelyek mûködését és együtt mûködését az önkormányzatokkal. A Konferencia fórummal zárult, amely véleménynyilvánítási lehetõséget kínált a jelenlévõ bejegyzett és nem bejegyzett civilszervezeteknek a "Partnerség - érdekérvényesítés jelenlegi helyzete, A civil szervezetek hatékony, jó mûködésének feltételei" témakörben. A résztvevõk hozzászólásaira a meghívott elõadók érdemi, gyakorlati tapasztalataikra építõ válaszokat adtak. Pályázati lehetõségek, pályázat írási technikai tanácsok, érdekérvényesítéssel kapcsolatos ajánlások is elhangzottak. A konzultatív fórum jó hangulatú ebéddel zárult, ahol a civil szervezetek képviselõi kötetlen formában cserélhették ki gondolataikat, nyitottan várva a következõ találkozást, amelyet a kialakult személyes kapcsolatok is motiválnak. A pályázati projektünkben meghatározott célhoz vezetõ úton elindulva, a konzultatív fórum megszervezésével megteremtettük a meghívott civil szervezetekkel való együttmûködés lehetõségét, melynek következõ lépése a március hónapban megszervezésre kerülõ kerekasztal beszélgetés lesz. 9

10 gazdasági rovat VII. évf. 2. szám Felsõszolca civil szervezeteinek elsõ konzultációs fóruma január májusában alakult meg az Együtt Felsõzsolcáért Egyesület, megalakulásától fogva nyitott volt a Felsõzsolcán már korábban mûködõ civil szervezetek felé. Igyekezett rendezvényeibe, feladatainak megvalósításába, pályázatok elkészítésébe bevonni más civil szervezeteket is így pl: Felsõzsolca Nagycsaládosok Egyesületét, a Nyugdíjas Klubot, Felsõzsolca Almáskert Sportegyesületét. A városban mûködõ civil szervezetek meghaladják a 30-at figyelembe véve az ifjúsági szervezetet (DSK, Diák Önkormányzat). Az egyesületek döntõ többsége a 90-es évek elején alakult, de van olyan is amelynek alakuló idõszaka évet is meghaladja pl. Z 25 Postagalambsport Egyesület, Felsõzsolca város Önkéntes Tûzoltó Egyesülete. Libárt Zoltán az egyesület vezetõségének tagja, mint önkormányzati képviselõ kezdeményezte, hogy a város önkormányzata tárgyalja meg az önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolatát. Az önkormányzat is, de az egyesületek döntõ többsége is úgy ítélte meg, hogy szükséges a párbeszéd az egyesületek között, de az önkormányzattal is és ennek valamilyen fórumát kell megteremteni. Az elsõ ilyen találkozás megszervezését az Együtt Felsõzsolcáért Egyesület vállalta magára. A rendezvény lebonyolításakor ügyelt arra, hogy a fórumon résztvevõ szervezetek egyenrangúnak érezhessék magukat, a civil szervezetek mindegyike - 31 civil szervezet - meghívást kapott és közülük 17-an regisztrálták magukat. A meghívott kisebbségi önkormányzatok közül a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat képviseltette magát. A rendezvényen 43 fõ vett részt. - A civil fórumot Fedor Vilmos országgyûlési képviselõ, M.M.J.V. alpolgármestere nyitotta meg. Kiemelte a civil szervezetek szerepét a társadalomban, és önkormányzati feladatok egy részének ellátásában is. Példákat hozott Miskolc város életébõl, kiemelte a Civil Ház - RECIK Alapítvány szerepét és eddigi eredményeit. Fehér Attila, Felsõzsolca város polgármestere a városban mûködõ civil szervezetekrõl és az önkormányzat munkájáról beszélt, kiemelve, hogy a városban egyre több szerep hárul a civil szervezetekre, jónak ítélve az önkormányzattal való együtt mûködést, szólt a város elõtt álló feladatokról, fejlesztési irányról. - Nagy érdeklõdésre számot tartó elõadást hallhattunk, G. Szedlák Dórától a Regionális Civil Központ Alapítvány ügyvezetõjétõl. - A munka világáról, a foglalkoztatási helyzetrõl Gúr Nándor országgyûlési képviselõ tartott elõadást. A jelenlevõk közül 6 fõ szólt hozzá civil szervezetek képviseletében az elhangzottakhoz. A szervezetük bemutatása, munkájuk eredményérõl és mindazok gondokról, amik munkájuk jobbá tételükhöz szükséges, közös volt a felszólalásukban, fontosnak tartják az ilyen rendezvényt, az egyenrangú partnerség mentén. Az Együtt Felsõzsolcárt Egyesület vállalta, hogy egy éven keresztül a koordinációs munkát végzi. Két havonként az Egyesületek vezetõi vagy a megbízottuk részére szervezetenként 1-1 fõ részvételével tanácskozást szervez, feladategyeztetés és szervezetükrõl szóló információk megosztása céljából szeptemberében ismételten megszervezi a Konzultációs Fórumot. Addig kiadványt szerkeszt a civil szervezetek bevonásával, amelyben benne foglaltatik a szervezetek neve, vezetõje és kapcsolattartásért felelõ személyek neve és elérhetõségük, fõbb célkitûzéseik, eddigi eredményeik és mindazon területek, amiben együtt mûködni kívánnak vagy segítséget várnak, a társadalmi élet többi szereplõjétõl. KÖNYVAJÁNLÓ GLOBALIZÁCIÓ, REGIONALIZMUS, CIVIL TÁRSADALOM Szabó Máté A XXI. század elején az európai civil társadalom fejlõdése több folyamat metszéspontjában új szakaszához érkezett. A globalizációs folyamatok egyszerre érik a kontinens minden országát, miközben az EU keleti bõvítése a korábban relatíve elkülönülten fejlõdõ európai régiókat az unió regionális fejlõdésének dinamikájába integrálta. Magyarországon a nagy mobilizációs hullámok nem a nyugat-európai mozgalmi hullámok dinamikáját követték, sokkal inkább a magyar politikai rendszer konfliktusaihoz és problémáihoz kötõdtek. Ezen folyamatok elemzéséhez kíván hozzájárulni Szabó Máté tanulmánykötete az európai civil társadalom, és a globalizmus, regionalizmus, ökologizmus viszonyrendszerének felvázolásával, illetve a karakterisztikusan jelentkezõ magyarországi mobilizációs hullám, a polgári körök mozgalma megindulásának elemzésével. Századvég Kiadó 2004 IV. CIVIL FÓRUM - A civil társadalom és az önépítkezõ intézményfejlesztés Somai József (felelõs szerk.) "Mi kell ahhoz, hogy egy terv elindulhasson? Elsõ és legfontosabb, hogy legyen egy ember, aki szinte megszállottan, önfeláldozóan, nagyon-nagyon erõs hittel tényleg ne csak mondja, hogy van értelme jövõt álmodni és megtervezni, hanem cselekedettel is bizonyítsa. A sajátos erdélyi civil szervezõdésnek a mozgatója: elég erõsen hisszük, hogy van jövõ azon a helyen, ahol elkezdtünk valamit" Kató Béla SZÁNDÉKOK, SZEREPLÕK, EREDMÉNYEK Kuti Éva Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány, Kolozsvár 2004 Kuti Éva alábbiakban olvasható tanulmányának részletei, az NCA elsõ fordulója utáni adatok alapján született megállapításokat tartalmazzák, melyek megalapozták s érthetõbbé teszik a jelen állapotokat. Az NCA mûködtetésére javasolt módosításai továbbra is megfontolandó irányadások. A tanulmány többek közt kitér az elosztható források és támogatási igények vizsgálatára. Összehasonlítja az NCA-támogatások nagyság szerinti és területi koncentrációját, a z NCA által elosztott és a hagyományos központi költségvetési támogatások területi koncentrációja. Elemzi a kiosztott támogatásokat összetételük alapján megyék, szervezettípus és tevékenységi terület szerint. Számot vet az NCA céljaival és támogatáspolitikai szándékaival, s megvalósulásukkal. A kiadvány még számos érdekes részletre rávilágító adatot rendszerezõ táblázatot is tartalmaz, melyek alapján ki-ki maga vonhatja le a helyesnek vélt következtetésékeket. 10 Libárt Zoltán

11 VII. évf. 2. szám Az NCA egy éve Egy éve indult útjára a Nemzeti Civil Alapprogram. Elmondható, hogy az eltelt idõszakot értékelve jelentõsen eltérõ nézetekkel találkozni: sokak várakozását alulmúlta és sokakban nagy reményt keltett. Ennek megfelelõen január 31- én Budapesten össztestületi értekezleten ugyancsak vegyes hangú értékelések hangzottak el. Göncz Kinga, az Igazságügyi, Családügyi, Egészségügyi Minisztérium vezetõje sikeresnek ítélte a folyamatot, melyrõl -véleménye szerint- mégsem értesül megfelelõképpen a nyilvánosság, ugyanis kizárólag a problémákat vetik fel a médiumok. Holott január 31.-ig 5,4 milliárd ft. kiutalása történt meg az NCA-ból. Meglepetésnek értékelte, hogy a várakozáshoz képest alacsony számban, a bejegyzett szervezeteknek mindössze 12-13%-a nyújtott be pályázatokat, s azt is kellett tanulni: közpénzt - csak jó pályázat nyerhet, s pontos elszámolás esetén számíthatnak újabb támogatásra a szervezetek. A pályázati feltételeket könnyítendõ módosították a kormányrendelet, ennek köszönhetõen a 2005-ben meghirdetett pályázatoknál már hiánypótlás is lehetséges, illetve kevesebb melléklet benyújtása lesz kötelezõ. Egyértelmûvé vált az is, hogy a kezelõ szervezet 2006 végéig a Magyar Államkincstár marad. Képviselõje ekként kezdte elõadását: "A fekete leves csak most jön, az elszámolás". Amennyiben a szervezetek pontatlanul, hiányosan, tévesen számolnak el, a támogatás viszszavonásával, büntetéssel kell számolniuk. Segítségként megjelentettek egy Elszámolási segédletet ( pld.), mely letölthetõ az NCA honlapjáról is. Felhívták a figyelmet arra, hogy ben a támogatást nem utalják át egy összegben. A Tanács által meghatározott mûködési és programtámogatás mértéke hasonló lesz a következõ évihez (30:70). Ezt és a régiók közötti forráselosztás helyes mértékét látszik igazolni Kuti Éva tanulmánya is, amely fellelhetõ a honlapon ben milliárd Ft.-ot tesz a Nemzeti Civil Alapba a Kormány. A Tanács döntése alapján az Észak-magyarországi régióban mûködési támogatásra 408 millió Ft áll majd rendelkezésre. Egyes javaslatok szerint a pályázati minimum sáv: 300 helyett 500 ezer Ft-ra nõhet. Egységesítik a pályázati dokumentációt, s azonos formai és tartalmi bírálati szempontokat dolgoznak ki a mûködési támogatások szétosztásnak kiegyensúlyozottabbá tétele érdekében. A Kollégiumi elnökök munkáját a jövõben titkárok segítik. Az idõhiány a késedelmek, illetve a hatáskörök átláthatatlansága (Titkárság, Tanács, Kollégiumok, MÁK) okozták, okozzák a legtöbb konfliktust. Mindezek felszámolása érdekében tényfeltáró bizottságokat hozott létre a Tanács. A regionális kollégiumi tagok számára különösen nagy nehézségeket jelent, hogy a Titkárság, Tanács az elnökökön keresztül kommunikál, közvetlenül és egy idõben nem érnek el a tagokhoz az információk. Még súlyosabb kommunikációhiányt jelent, hogy a kollégiumok a választó elektorok, s szervezeteik elérhetõségeihez nem férnek hozzá. Az Észak-magyarországi Kollégium tagjai a második körös pályázatokhoz december között jutottak hozzá. Csakúgy, mint nyáron, most az év végi szabadságok és ünnepek közepette végeztük a pályázatok bírálatot annak érdekében, hogy mielõbb értesülhessenek az eredményekrõl a pályázók. Feszített tempóban január 10-én megszületett a kollégiumi javaslat. 70 millió forint került felosztásra. A régió 6000 szervezete közül 334-en nyújtottak be pályázatot, 265 millió forintos igénnyel. Ezek közül az NCA Tanácsa által megfogalmazott pályázati kiírás feltételeinek 257 felelt meg. Megnyugtató, hogy formai hibák miatt ezúttal jóval kisebb arányban kellett elutasítani pályázókat (77 pályázat). A Kollégium és forint között javasolt támogatásokat, figyelembe véve, hogy fontos a kis civil szervezetek helyzetbe hozása, segítése, erõsítése. Azonban érthetetlen okokból jelen sorok írásakor (február 22.) sem hirdették ki az eredményt, mint ahogyan az 1%-os kampány ügyében hozott január 24-i döntésünkét sem. Ez utóbbi különösen megbocsáthatatlan vétség, hiszen köztudott, hogy az NCA források akkor bõvülhetnek, amennyiben több 1%-os felajánlás érkezik a szervezetek nevére. Sem az országos, sem a regionális, sem a megyei és helyi szintû kampányok nem indulhattak el, a kormányzati aláírás hiánya miatt! Az eltelt egy év alatt a BAZ megyei kollégiumi tagok, ahol tudtunk, igyekeztünk jobbítani a rendszeren: Ü Regionális NCA honlapot, levelezõ listát hoztunk létre, elsõként az országban - ha "fapados" is, de több ezren látogatják. NCA hírek Ü Kommunikációs stratégiát tettünk le az asztalra - melynek megvalósításához nem jutunk forrásokhoz. Ü "Saját, életszerû pályázati kiírásokat dolgoztunk ki. - amit nem használhattunk, mert a tanács az egységes forma mellett döntött. Ü Közel 20 kistérségi, megyei fórumot, sajtótájékoztatót tartottunk - ahová hívnak bennünket, elmegyünk. Ü A pályázatok értékeléséhez bírálati szempontrendszert, bíráló lapot dolgoztunk ki - melyet a három megyében háromféle képen használunk. Ü 12 pontos javaslatcsomagot dolgoztunk ki az NCA rendszer továbbfejlesztésére - ezek közül a januári kormányrendeletbe több bekerült. Ü Elszámolási segédanyagot dolgoztunk ki - ennek kiadásához a regionális kollégium többségi oldala nem járult hozzá, azonban elemei (50%-a) nem tisztázott módon (és aktualizálatlan állapotban) megjelentek az NCA Elszámolási segédletben. Ü Háttéranyagot készítettünk az 1%-os kampányhoz - a pályázati döntések aláírásának késlekedése és a kollégiumi többségi döntés miatt elvei nem érvényesülhetnek. stb. Még mindig valljuk, hogy az NCA rendszerének (mint minden rendszer) bevezetése számos nehézséggel jár. Egy év elteltét értékelve azonban ki lehet jelenteni, hogy a befektetett munkánk sem a régióban, sem országos szinten nem hozza azt az eredményt, melyeket reméltünk. Láthatatlan és látható (öncélú civil, álcivil és politikai) erõk gátolják, sajnos sikerrel a pozitív szándékok, javaslatok megvalósulását. Ennek ellenére bízunk a rendszer jobbításának lehetõségében, a számunkra adatott kereteken belül mindent megteszünk. Azonban kérjük, Önök is tegyenek meg szervezetükkel mindent, amit az ügy érdekében megtehetnek. Ü Vegyenek részt a Regionális Kollégium ülésein. Ü Kísérjék figyelemmel a különbözõ testületek határozatait. (www.nca.hu - határozatok tára) Ü Telefonáljanak, írjanak, e- mailezzenek a honlapon megadott címekre a kiírások, a döntési eredmények késlekedése miatt. Ü Forduljanak a helyi és az országos nyilvánossághoz. Ü Kérjék fel országgyûlési képviselõiket, hogy tegyenek, s interpelláljanak annak érdekében, hogy a kormányzati döntések és szándékok ne akadályozzák a folyamat mûködését. F. Nagy Zsuzsanna NCA Észak-magyarországi Regionális Kollégiumának BAZ megyei tagja 11

12 civil ház VII. évf. 1. szám Miskolc, Széchenyi u. 14. I. em. TEL./FAX:46/ ; Ügyfélfogadás: Hétfõ - csütörtök: óráig Péntek: ügyfélfogadás szünetel CIVIL HÁZ Regionális Nonprofit Szolgáltató Központ SZOLGÁLTATÁSOK CIVIL SZERVEZETEKNEK Folyamatos információszolgáltatás: Ø Pályázati lehetõségekrõl Ø Civil szervezetekrõl Ø Támogató szervezetekrõl Ø Szakértõkrõl Ø Képzésekrõl, rendezvényekrõl, programokról A Civil Ház oktatótermében tréningek, fórumok, közgyûlések rendezésére nyílik lehetõség elõzetes egyeztetéssel és teremhasználati szerzõdéskötéssel. A CIVIL HÁZ MUNKATÁRSAI: Szûcs Krisztina munkatárs Papp Mónika irodavezetõ TÁMOGATÓINK: Lugosi Lászlóné Anikó információs munkatárs Nonprofit szakkönyvtár mûködtetése Szakkönyvek, kiadványok árusítása Pályázati ûrlapok letöltése az internetrõl A térségben megjelenõ helyi, közösségi kiadványok gyûjtése A Civil Ház mûködtetõje: Regionális Civil Központ Alapítvány A Civil Ház fõ támogatója: Esélyegyenlõségi Kormányhivatal Civil Kapcsolatok Igazgatósága Szaktanácsadók: Dr. Gaál Nóra Dr. Horánszky Árpád Székesi Zoltánné jogi tanácsadó szervezeti kérdések pénzügyi tanácsadó tanácsadója Információs iroda: a 46/ telefonszámon Szaktanácsadóinkkal elõzetes idõegyeztetéssel személyes konzultációra is lehetõség van. Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, fejlesztõ és információs kollégiuma ReCIKLIKA Feladó: REGIONÁLIS CIVIL KÖZPONT ALAPÍTVÁNY H-3530 Miskolc, Széchenyi utca 14. NYOMTATVÁNY

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Mi is a közösségfejlesztés? az adott településen élő emberek aktív közreműködésével, a rendelkezésre álló humán, természeti- és gazdasági erőforrásokból

Részletesebben

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai Kisújszállás Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának Szervezeti és Működési Szabályzata Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 113/2016. (IV. 28.) számú önkormányzati határozatával

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs 2007. évi Fogyatékosügyi Keretre benyújtott pályázatok eredményei: Pályázó neve Pályázat célja Megítélt (e támogatás Ft) 1. Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs Szegedi csoport

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Szigetiné Mészáros Zsuzsanna

Szentes Város Polgármesterétől Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Szigetiné Mészáros Zsuzsanna Szentes Város Polgármesterétől Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Szigetiné Mészáros Zsuzsanna Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének Székhelyén Tárgy: Dél-Alföldi Turisztikai Klaszterbe

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 201 július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 201 ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL MEGYE: BORSOD ABAÚJ - ZEMPLÉN MEGYE KOORDINÁTOR NEVE: Ducsay

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007

Közhasznúsági jelentés 2007 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2007 Nyíregyháza, 2008-05-26 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

Nyitott Vilá g Iskolá Alápí tvá ny

Nyitott Vilá g Iskolá Alápí tvá ny Nyitott Vilá g Iskolá Alápí tvá ny EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2014 Tartalom BEVEZETÉS... 2 1.1 Az 1%-os kampány és eredménye... 3 1.2 Rendezvények 2014-ben... 3 2. Az Alapítvány működési feltételei

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. A Balatoni Integrációs Kft. fő feladatai a régió jövőjét szolgáló fejlesztési dokumentumok elkészítése, megvalósulásukat segítő projektfejlesztési,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 10.880/2009.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Szervezeti kompetencia fejlesztés a Borsod-Abaúj-

Szervezeti kompetencia fejlesztés a Borsod-Abaúj- ADATLAPOK - Pályázati Adatlap (letölthető.doc formátumban, 6 oldal összesen) Szervezeti kompetencia fejlesztés a Borsod-Abaúj- Zemplén megyei civil szervezetek körében 1 / 25 Civil szervezeteknek szolgáltató,

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

Fehérvári Civil Központ Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.

Fehérvári Civil Központ Székesfehérvár, Rákóczi u. 25. 2012-2014 Fehérvári Civil Központ Székesfehérvár, Rákóczi u. 25. -Iroda - Tanácsadó tér - Térítésmentesen használható számítógépes állomások - Heti 40 órában nyitva tartó szolgáltató iroda Információs

Részletesebben

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV 1. Célok A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap Székesfehérvár 2014. november 27. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap Csikász Gábor MNVH B.-A.-Z. megyei referense Az MNVH célja,

Részletesebben

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17.

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. 2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A Lét Teljessége Egyesület 2010. január 01-jétől 2010. december 31-éig folytatott tevékenységéről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Alkalmazott könyvelés: egyszeres könyvvitel. Az Egyesület

Részletesebben

Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület

Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület Képzési Program Somogy megyei civil szervezetek fejlesztése Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 7477 Szenna Kossuth Lajos u. 14. Adószám: 18783236-1-14 Tartalom

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek együttműködési lehetőségei Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek szerepe Részvételi demokrácia elősegítése Állampolgárok csoportjai véleményének

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 22. szám 2013. október 28. Hallgatók számára

Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 22. szám 2013. október 28. Hallgatók számára Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 22. szám 2013. október 28. Hallgatók számára Tisztelt Olvasó! A Pályázati Hírlevél célja, hogy heti rendszerességgel összegyűjtse a Magyarországon és nemzetközi viszonylatokban

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu Közhasznúsági jelentés 2009. Tartalom a) A számviteli beszámoló 2 b) A költségvetési

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 23-AI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 23-AI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

A HFS elkészítését segítő konzultációk, fórumok száma, témaköre

A HFS elkészítését segítő konzultációk, fórumok száma, témaköre A HFS elkészítését segítő konzultációk, fórumok száma, témaköre Ssz. Dátum Címe Témakör Elnökségi ülés- Helyi Fejlesztési 1. 2015.11.04 2. 2015.11.06 Fejlesztési Stratégia tervezése 3. 2015.11.16 Tervezési

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről Ikt. szám: 49-28/2015/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Részletesebben

A projektzáró tájékoztató rendezvény június 23.

A projektzáró tájékoztató rendezvény június 23. A projektzáró tájékoztató rendezvény 2010. június 23. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési és együttműködési

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Az Egyesület bemutatása A DOWN Egyesületet 13 évvel ezelőtt olyan szülők hozták létre, akik fontosnak tartották, hogy a rendelkezésükre álló információkat és

Részletesebben

TÁMOP / Készítette: Nagyné Réti Ildikó Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó gyakorlat átadására.

TÁMOP / Készítette: Nagyné Réti Ildikó Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó gyakorlat átadására. Készítette: Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó átadására. Intézmény neve: Marcali Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

2011. április 7-i ülésére

2011. április 7-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 7-i ülésére Tárgy: Pályázati felhívás a dombóvári kisebbségi önkormányzatok részére elkülönített támogatási

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13..

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. A Nemzeti Művelődési Intézet Az Emberi Erőforrások Minisztere alapította A 2012-13-ban zajlott átszervezési folyamat következtében

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

A projekt folytatási lehetőségei

A projekt folytatási lehetőségei "Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában A projekt folytatási lehetőségei Gondi János Debrecen,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 26181/2016. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA ÁR-07 1. AZ CÉLJA Kialakítani egy olyan szabályozott folyamatot, mely egy éves időcikluson belül tartalmazza és feldolgozza

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Közhasznúsági jelentés 2006 A szervezet megnevezése: Pressley Ridge Magyarország Alapítvány A szervezet címe: 1142 Budapest, Alsóőr u. 9/b. A szervezet adószáma: 18190931-1-42 Számviteli beszámoló 2006.

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek Közösségfejlesztés Közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése TÁMOP-3.2.3/B-12/1 Építő közösségek Korszerű, többfunkciós közművelődési fejlesztéseket

Részletesebben

Életjel Alapítvány 2006. évi

Életjel Alapítvány 2006. évi Életjel Alapítvány 2006. évi közhasznúsági jelentése I. Szervezet alapadatai: Név: Életjel Alapítvány Adószám: 18230745-1-43 Bankszámlaszám: Budapest Bank RT. XVIII.ker. fiók 10103881-55275644-00000004

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A évi köznevelési pályázat kiírása

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A évi köznevelési pályázat kiírása Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A 2017. évi köznevelési

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő Igényfelmérés 2011 Adatok Neme: 7 férfi 67 nő életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő szakmai végzettség: középfokú felsőfokú munkakör: beosztott középvezető

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2015. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA Ügyiratszám: szoc-8266-1/2016. Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - "Gyermekeinkért 16" Alapítvány által benyújtani kívánt a "Társadalmi szerepvállalás erősítése a

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A Lét Teljessége Egyesület 2011. január 01-jétől 2011. december 31-éig folytatott tevékenységéről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Alkalmazott könyvelés: egyszeres könyvvitel. Az Egyesület

Részletesebben

ÉTA. ÉTA Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége

ÉTA. ÉTA Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége ÉTA ÉTA Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége (Bejegyzett angol nyelven: ÉTA HungarianFederation of Associations and Foundations Serving People with Mental

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület 4025 DEBRECEN, Török Bálint u. 4. KÖZHASZNÚSÁGI JELENÉS 2005 Tartalom I. A szervezet általános adatai, szervezet céljának

Részletesebben

Táblázat a Fogyatékosügyi Keretre évben beérkezett nyertes pályázatokról. Megvalósítás időszaka

Táblázat a Fogyatékosügyi Keretre évben beérkezett nyertes pályázatokról. Megvalósítás időszaka 1/5 1. 2. 3. 4. Mozgáskorlátozottak Egyesülete Szeged Városi csoportja Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete Dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézete Halmozottan Sérültek Szövetsége

Részletesebben

A Győr-Moson-Sopron megyei Bíróság Pk.T.60./2005/4. számú végzésével

A Győr-Moson-Sopron megyei Bíróság Pk.T.60./2005/4. számú végzésével Kisalföld Fogyasztóvédelmi Egyesület Győr Arany János u 28-32 Adószám: 18984035-1-8 A Győr-Moson-Sopron megyei Bíróság Pk.T.60./2005/4. számú végzésével 2006.jan.16.-án vette nyilvántartásba, mint közhasznú

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő évi támogatásáról

Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő évi támogatásáról Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Szabóné Zsuponyó Ágnes főtanácsos Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő 2014. évi támogatásáról Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai Gesztelyi Tamás Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum A Debreceni KEF bemutatása KEF szakmai fórum 2003. óta működik Debrecenben

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

2012. évi. Közhasznúsági jelentése

2012. évi. Közhasznúsági jelentése TEHETSÉGES TANULÓKÉRT Alapítvány 5435 Martfű, Május 1. út 2. 2012. évi Közhasznúsági jelentése ( A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. ) Martfű, 2013. május 04. Az alapítvány vezetője

Részletesebben

A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete

A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete 1989-ben alakult, azzal a céllal, hogy hatékony segítséget nyújtson Miskolcon és vonzáskörzetében

Részletesebben

A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban

A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban Csizmazia Sándorné szakmai vezető TÁMOP 3.2.2.Dél-dunántúli RHK Garay János Általános Iskola és AMI Záró konferencia a Dél-dunántúli

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK A 2012/2013. tanévben a következő intézményközi szakmai napok megrendezését tervezzük: 1. Szakmai nap az intervenció jegyében - Felkészítés a preventív óvodai

Részletesebben

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2010 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2010. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

Dr. Kállai Mária Dr. Kállai Mária Kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Dr. Kállai Mária Dr. Kállai Mária Kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 4. Megyei Civil Partnerségi Fórum 2014. október 20. A közigazgatás és a civil szervezetek Dr. Kállai Mária Dr. Kállai Mária Kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal A területi közigazgatás

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani?

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Dr. Létray Zoltán Egyetemi docens EIK igazgató Széchenyi István Egyetem Az előadás tartalma: E-learning rendszer bevezetése a Széchenyi István

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk

A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk megváltoztatása nélkül. Aki gondolkodik, de nem tanul, nagy

Részletesebben

Autisták Országos Szövetsége 1053 Budapest Fejér György u. 10. Tel.: (1) 354-1073 E-mail: elnok@esoember.hu

Autisták Országos Szövetsége 1053 Budapest Fejér György u. 10. Tel.: (1) 354-1073 E-mail: elnok@esoember.hu A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! CSAK AZ AOSZ TAGSZERVEZETEITŐL KÉRDEZHETŐ! Tisztelt Válaszadó! A kérdőíves felmérés az NCTA-2014-8316-C azonosítószámú Vidéki tagszervezetek országos

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre Készítette: Vukovich Zoltán irodavezető Kovács

Részletesebben

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 HÍRLEVÉL 2014/I. 2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 kiemelt projekt keretében az idén is indulnak térítésmentes, a továbbképzési kötelezettség

Részletesebben

A Dunaújvárosi Civil Szervezetek Érdekegyeztető Tanácsa (D-CÉT) a TÁMOP-

A Dunaújvárosi Civil Szervezetek Érdekegyeztető Tanácsa (D-CÉT) a TÁMOP- D-cét SZISZOK Programiroda Dunaújváros, Apáczai Cs. J. u. 11 Telefon: 06-25-743-851 E-mail: dcetcivil@gmail.com Honlap: www.d-cet.hu A Dunaújvárosi Civil Szervezetek Érdekegyeztető Tanácsa (D-CÉT) a TÁMOP-

Részletesebben