A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa"

Átírás

1 n Közelmúlt n Bemutatkozunk n Ifjuság n Visszatekintés n Gazdasági rovat n Pályázatok n NCA hírek n Könyvajánló A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa VII. évf. 2. szám

2 bemutatkozunk VII. évf. 2. szám CIVILEK A TUDATOS FOGYASZTÓKÉRT 2 Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete 1994-ben kezdte meg érdekvédelmi tevékenységét. Az eltelt 11 évben végzett munkájukról kérdeztem Majoros Zoltánt, az egyesület megyei elnökét. Ü Kik tevékenykednek az OFE B- A-Z. Megyei szervezetének berkeiben? Ma már az országban mintegy 3000, megyénkben, pedig 84 önkéntes, a köz érdekében tenni akaró taggal gyarapodott egyesületünk, mely a megyeszékhelyen túl Kazincbarcikán, Tiszaújvárosban, Tokajban és Putnokon is önálló városi szervezettel rendelkezik. Tagjaink különféle szakterületen szerzett magas fokú ismereteiket jogi ismeretekkel kiegészítve elsõsorban tanácsadói feladatot látnak el. Munkájuk Miskolcon és a városi szervezetek településein megnyitott Fogyasztói Tanácsadó Irodáinkban a lakossággal való közvetlen személyes kapcsolatot szolgálják. Végzettségük gépészmérnöktõl a közgazdászig széles skálán mozog, így minden felmerülõ problémával a megfelelõ munkatárshoz tudnak fordulni az érdeklõdõk, segítséget kérõk. Ü Mióta állnak rendelkezésre a Fogyasztói Tanácsadó Irodák? Elsõ ízben január 15-én nyitottuk meg Miskolcon Fogyasztói Tanácsadó Irodánkat. Ma már számítógépes fogyasztói adatbázis segíti munkánkat. Többszázezer forintban mérhetõ az orvosolt panaszok nyomán panaszosainknak visszatérített jogos követelések összege. A hozzánk beérkezõ panaszok 31,5 %-a irányul a termékek minõségére, ezzel szoros kapcsolatban áll a jótállással kapcsolatos panaszok száma (13,8 %), valamint a szavatossági jogok megsértésével kapcsolatos panasz (11,5 %). Ügyintézésünk során azt tapasztaljuk, hogy a panaszok mintegy 90 %-a jogos és fogyasztói jogsérelem következett be. A legtöbb esetben, ezért a tanácsadáson túlmenõen segítséget nyújtunk a panaszügyintézésben is fõleg olyan esetekben, amikor látjuk, hogy a panaszos idõs korára, vagy egészségi állapotára tekintettel nem tudná lerendezni a vitás ügyeket. Indokolja ezt az eladók, ügyintézõk magatartásában gyakran tapasztalható hiányosság is, mely a panaszok 11,3 %-át teszi ki. Ü Hol vehetik igénybe Miskolcon a Fogyasztóvédelmi Tanácsadó szolgáltatásait az ügyfelek? Fogyasztói Tanácsadó Irodánk Miskolcon a Széchenyi utca 14. szám I. emeletén ad tájékoztatást fogyasztói jogsérelmek orvoslására a hét munkanapjain 9-13 óráig, de elérhetõ a (46) es üzenetrögzítõs telefonon és FAX-on is. Ü Milyen csatornákon keresztül végzi még tájékoztatását a szervezet? Tájékoztató, felvilágosító tevékenységünkben nagy szerepe van a lakossági fogyasztói fórumoknak, valamint a médiáknak, a helyi sajtó, rádió és TV tevékeny közremûködésének. Évek óta tartó eredményes együttmûködésünk kapcsán a Magyar Rádió Miskolc Körzeti Studiója számára 47 fogyasztóvédelmi rádióadás forgatókönyvét készítettük el, melyeket Fogyasztóvédelmi Félóra címmel heti rendszerességgel sugároztak. Az élõ adások kapcsán a megye határain túlról is megkeresték a vásárlók tanácsadóinkat kérdésekkel, véleményekkel, javaslatokkal. Emellett számos fogyasztóvédelmi kérdést megválaszoló tematikus szóróanyagot és kiadványt, valamint a KOSÁR címmel havonta megjelenõ fogyasztói magazinunkat is terjesztjük. Ü A tanácsadói feladaton túl mire terjed még ki a megyei szervezet tevékenysége? Fontos részterülete munkánknak az évi CLV. Fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott jogosítványunk, mely szerint az árhatóság köteles a hatósági ár megállapítását, a hatósági ár mértékének kialakítását megelõzõen a társadalmi szervezetek véleményét kikérni. 2-3 évvel ezelõtt csak az önkormányzati rendeletek kihirdetése után szereztünk tudomást a lakosságot érintõ árváltozásokról, de a törvény hatálybalépését követõen már a települési önkormányzatok megküldik véleményezésre rendelettervezeteiket és kellõen megalapozott véleményünket figyelembe is veszik a rendeletek végleges szövegezésénél. Így rendszeresen véleményezzük a távhõellátással, a víz- és csatornadíj megállapítással, a temetõkkel és kegyeleti szolgáltatásokkal kapcsolatos jogszabály-tervezeteket. Ezen felül egyesületünk tagjai közremûködésükkel segítik a Békéltetõ Testületek alternatív érdekegyeztetõ munkáját, melynek célja a fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás ügy egyezségen alapuló peren kívüli rendezésének megkísérlése. A 18 fõs megyei Békéltetõ Testületben 9 fõ kamarai tag mellett 9 fõ OFE tag dolgozik. A Békéltetõ Testület eljárásának igénybevétele ingyenes, mely a sérelmet elszenvedõk számára biztosítja az esélyegyenlõségét. Ü Milyen a kapcsolata az OFE B-A-Z. Megyei Szervezetének az országos központtal? Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület, mint jogi személy a megyékben mûködõ tagszervezetek ernyõszervezete. Országos központunk biztosítja tanácsadóink továbbképzését, így jogi ismereteink naprakészek. A háromhavonta megrendezésre kerülõ képzések mellett havonta megjelenõ hírlevélben tájékoztat a legfrissebb fogyasztóvédelmet érintõ változásokról és újdonságokról, valamint a vidéki szervezetek mûködésének tapasztalatairól. Szintén a központi szervezet végzi a szórólapok és kiadványok szerkesztését, valamint az OFE honlapjának készítését. Fogyasztóvédelmi lapunk a KOSÁR ugyancsak a Központ munkáját dicséri. Évente kerül megrendezésre országos hatókörrel a Fogyasztók Hete, mely az egyesületen belüli kapcsolattartást és az ügyfelek, érdeklõdõk tájékoztatást egyaránt szolgálja. Ü Milyen a kapcsolata a szervezetnek más civil szervezetekkel és a szakterület intézményeivel? Ha panaszügyintézésünk során azt tapasztaljuk, hogy hatósági beavatkozásra van szükség, igényeljük a Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelõségének segítségét. Évek óta kialakult jó kapcsolatunk a biztosítéka eredményes közös munkánknak. Gyakran tartunk tájékoztató jellegû elõadásokat civil szervezetek, különösen nyugdíjas szervezetek felkérésére. Különösen jó az együttmûködés a Társadalmi Egyesülések Szövetségének B-A-Z. Megyei Szervezetével, valamint B-A-Z. Megye Nyugdíjas Szervezeteinek Érdekvédelmi Szövetségével. Hasznos számunkra a miskolci Civil Házzal való jó munkakapcsolat is, mert térítésmentesen biztosít helyiséget egyesületünk nagyobb rendezvényei számára. Ü Mik a tervei a jövõre nézve a megyei szervezetnek? Fogyasztói Klubbokat szeretnénk beindítani a fogyasztók és a kereskedõk, iparosok igényeinek együttes kiszolgálására, melynek rendszeres találkozói során a klubtagok érdeklõdésére számot tartó témákban elõadásokat és fórumokat tartanánk. A közeljövõben fogyasztóvédelmi lapunk készítésébe is bekapcsolódunk a többi megyei tagszervezettel vidékit tudósítóink által. Emellett pedig természetesen igyekszünk eddigi tevékenységünket a továbbiakban is színvonalasan, ügyfeleink minél nagyobb megelégedésére végezni. -szk-

3 VII. évf. 2. szám bemutatkozunk A NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNY - Arccal a Nap felé - A K I L K I C e A Napraforgó Alapítványt 1999-ben azért hozták létre a szülõk és a gondozók közösen, hogy ezt az iskolát segítsék. Úgy gondolták, hogy a gyerekek minél eredményesebb tanulását és elõrehaladásuk segítését így biztosíthatják leginkább. Az iskolának sok segítségre van szüksége. Az oktatási feltételek biztosításához, másfelõl pedig a szülõknek a gyermekek iskolába járatásához. A diákok nagy része a környezõ településekrõl utazik az intézménybe, a többségük egyedül buszozik. Az alapítvány igyekszik az utaztatás anyagi terheitõl megszabadítani a szülõket, és fedezni a költségeket, valamint anyagi juttatásokkal segíti a megfelelõ környezetet a gyerekeknek. Az iskolában jelenleg 28 különbözõ korú gyermek tanul, Az elsõ osztálytól a nyolcadikig. Enyhén, illetve közepesen értelmileg sérült tanulókkal foglalkoznak évtõl mûködik az utógondozó csoport, melybe jelenleg öt fõ jár. Az alapítvány mûködésének elsõ három évében nagyon csekély támogatást kapott, de 2003-tól kezdve már sokkal sikeresebb. Sporteszközöket, fizikai- és szellemi fejlesztõeszközöket tudtak vásárolni az adományokból az iskolának. Nemrégen az elektronikus gépparkot is bõvíteni tudták számítógéppel, audio magnókkal, vieomagnóval, televízióval. Mivel minden gyermek testre szabottan egyéni fejlesztésre szorul, ezért változatos az eszközigény, hiszen a legkisebb gyermekeknek az önellátás az elsõ oktatni való tananyag. A nagyobbak, természetesen lassabb tempóban, mint nem sérült társaik, de az oktatási törvényben rögzített tananyagot sajátítják el. Jelenleg elsõ, harmadik, ötödik, hatodik, hetedik, illetve nyolcadik osztályos tanulók járnak ide, akiket négy osztályba vontak össze. Mindent tanulnak, amit az egészséges diákok, de be kell iktatni az órarendbe a habilitációs és a rehabilitációs foglalkozásokat is, melyek természetesen személyre szabottak. Kis létszámú csoportokban zajlik az oktatás, azaz egy osztályban nincsenek többen 8-nál tól mûködik az utógondozó csoport, ahol a már végzettekkel foglalkoznak napközis rendszerben. A gyerekek így nem szakadnak ki a megszokott környezetükbõl, és a közösségbõl, ami már egyszer befogadta õket. Mindez jó hatással van a fejlõdésükre, és a közérzetükre. Nagyobb gond, hogy a fiatalok többségének semmi esélye sincs arra, hogy bármikor is megélhetést nyújtó munkahelyet találjon. A szülõk többségének pedig nincs arra lehetõsége, hogy bármilyen úton állást szerezzen a gyermekének. Az iskolaintegráció Tiszaújvárosban már megvalósulni látszik, az egészséges gyermekek között tanulhatnak az enyhén sérült betegek is. Mindez komoly szakmai kihívás elé állítja az iskolai pedagógusokat, és a nekik segítõ gyógypedagógusokat is. Igyekeznek a gyermekek nevelését kiterjeszteni a szabadidõs tevékenységekre is, szerveznek hétvégi-és nyári táborozásokat, tanulmányi kirándulásokat; többek között jártak már a Nyíregyházi Állatkertben is. Tartanak sportrendezvényeket is, és egyéb iskolai rendezvényeket is támogat az alapítvány. Ilyenek például a farsangi, vagy a karácsonyi ünnepség, legutóbb pedig "ki mit tud?"- ot szerveztek a gyerekeknek. Az alapítványi bált miden évben megtartják a szülõk és a támogatók számára. Az elmúlt évben a gyerekek alkotásait árverezték el: a nebulók szorgalmasan dolgoztak, festettek és plüss párnákat készítettek. Az akciónak nagy sikere volt, csakúgy, mint az ideinek. Tiszaújváros hírességei ajánlottak fel féltett tárgyaikból, sportolók, írók, költõk. Mindezzel a szervezõk a nagy öröme mellett komoly gondot is okoztak saját maguknak: jövõre valami olyasmit kell kitalálniuk, ami még ezen sikeres ötleteken is túltesz. A gyerekek között vannak, akiknek nem adatott meg a biztos családi háttér, ezért különösen fontos, hogy az alapítvány segítségével az iskola megfelelõ környezetet, több törõdést és szeretetet adhasson. - dv - R Mosolygós arc kukucskál a lépcsõház tetejérõl. Félénk tekintettel néz, amikor visszanézek rá, csintalanul elfordul. Szorgalmasan söpröget tovább, nagy lelkesedéssel. Végül már mi sem bírjuk tovább, felajánljuk neki, jöjjön hozzánk is takarítani. Igazán jól megfizetnénk a munkáját. Nevet, de büszkén kihúzza magát. "Õ minden nap itt van nálunk, pedig már elvégezte az iskolát. Most az utógondozó csoportba jár. Minden barátja nagyon hiányolta, mert a múlt pénteken beteg volt, és nem tudott jönni. Az egyik lány fel is hívta telefonon, hogy miért nem jön be. De mára helyre állt a rend, itt van, és olyan mosolygós, mint minden nap."- meséli az egyik munkatárs. Ez a kis intermezzo 2005 februárjában Tiszaújvárosban, az Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola Pedagógiai Szakszolgálat Éltes Mátyás Iskolájának Eltérõ Tantervû Tagozata épületének lépcsõházában zajlott le. 3

4 4 bemutatkozunk Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete Az elnök : Dr. Horánszky Árpád "Ez nem üzlet, hanem szolgálat" Ahogy belépek, mosolygós és kedves hölgyek fogadnak. Kérdésemre azonnal intézkednek, és már tessékelnek is beljebb. Az elnök a belsõ helyiségben fogad, figyelmes, igazi úriember, amihez- valljuk meg, mi, mai nõk már egyre kevésbé vagyunk hozzászokva-, és azonnal mentegetõzik a szerény körülmények miatt. Annyi energia van benne, hogy önkéntelenül felvetõdik a kérdés: miért vonul vissza az elnökségtõl? A válasz egyszerû: eljött a generációváltás ideje. Új típusú vezetõkre van szükség. A civil szervezetek indulása idején, a kilencvenes évek közepén a formálódás idõszakában még hazárdõrök kellettek, akik mindent bevállaltak a siker érdekében, és nem féltek kockáztatni. Ma már olyanok kellenek, akik elég mûveltek és széles látókörûek ahhoz, hogy sikeresek legyenek. Akikben meg van az üzletember és a szociálisan érzékeny kultúrember szerencsés és kiegyenlített egyvelege. Az is lényeges, hogy ezeknek a vezetõknek már olyan feltételeknek kell majd megfelelniük, hogy mindenképpen méltányos fizetést kell, hogy kapjanak. Ezen túl csapatot kell építeniük, komoly szakmai "team"-et, jó jogászokból, számviteli és könyvelési szakemberekbõl. Ezek a szervezetek már túlnõtték a korábbi kereteket. A jövõ izgalmas, annyi tennivaló van még. Mindenképpen szükség lenne a szoros együttmûködésre a Területi Gondozó Szolgálatokkal, hiszen ha csak egymás ellen dolgoznak, soha nem mûködhet jól a szociális hálónak ez a része. Nagyon erõs kapcsolatokkal és összedolgozással a rövid- és hosszú távú tervek megvalósítása nem lenne annyira nehéz, mint most. A civil szféra rendkívül fontos, az ország számára követendõ példaként emlegetett Nyugaton is mindenhol jól mûködik. A civil szervezetek a mindenkori kormányzat elsõ számú kontrolljai, hiszen a lakosságot képviselik. Megfelelõ egymás közötti együttmûködéssel jelentõs erõt képviselhetnek. A sikeres mûködéshez, pedig jelentõs elõrelépés az új Civil Törvény. Dolgoznunk kell rendületlenül, hiszen annyi probléma van még, ami megoldásra vár.- fogalmaz. Elsõ sorban az akadálymentesítés vár megoldásra, hiszen Miskolcon semmilyen eredményt nem tud felmutatni az önkormányzat. A buszmegállók sehol nincsenek készen. A hivatalokba kerekes székkel nem lehet bejutni, mankóval is csak nagy nehézségek árán. Az pedig nem segít, ha az Egyesület épületében van egy A "Békesség Háza" Alapítvány tisztelettel megköszöni a felajánlott 1%-os adományt, melynek összege a évben ,-Ft volt. Az összeggel - az Alapító Okiratban meghatározottak szerint - a MAON Református Szeretetotthon gondozottainak ellátását támogattuk. Adószámuk: A BH Alapítvány Kuratóriumának nevében Kalydy Zoltán, Kuratóriumi Titkár VII. évf. 2. szám önkormányzati munkatárs, mert azok, akik nem tagok, és nem értesülnek errõl, ugyanúgy gondban vannak, mint korábban. A mozgássérültek utazását megkönnyítõ buszokat nagyon jó, hogy hozták, de ha azok, akiknek a jármûveket vásárolták, nem tudnak a buszmegálló járdaszigetére feljutni, akkor az egész mit sem ér. Sok közintézmény környékén még olyan nyilvános toalett sincs, amelyet kerekes székkel használni lehetne. A tudatformálás teljes hiányáról mint súlyos hiányosságról, már nem is beszélve. Az egészséges emberek nem hajlandók komolyan tudatosítani magukban a mozgássérültek problémáit. Azt gondolják, hogy ez egy generációt érint, legfeljebb kettõt, nincsenek is sokan a fogyatékkal élõk, és különben is, majd eltûnnek. Ezzel szorosan összefügg, hogy a beteg gyerekek többsége a nem integrált iskolákban tanul. A közösség sem biztos, hogy elfogadná, de semmilyen fórumon nem szorgalmazzák igazán a beteg és az egészséges gyerekek együtt nevelését. Éppen ezért a sérült gyerekek rendszerint olyan iskolákba járnak, melyek nincsenek közel a lakóhelyükhöz, így mikor elvégzik tanulmányaikat, újra haza kerülnek, kiszakadva a korábbi közösségükbõl. Így egyelõre még vágyálom az integrált iskola, hiszen a legtöbb épület adottságai miatt alkalmatlan az átalakításra, amit pedig át lehetne építeni, arra nincs pénz, és hajlandóság se nagyon. Olyan tûzzel és lelkesedéssel beszél, amit évtizedekkel fiatalabb vezetõkre és szakemberekre csak nagyon ritkán jellemzõ. Talán ez a vele született lendület és a kudarcok mellett azért mégiscsak szép számban feltünedezõ sikerek sarkallják továbbra is állhatatos, kitartó munkára, melynek eredménye, hogy az egyesület sikeresen mûködik. 33 taggal indultak, és ma kb rászorulót segítenek a személyszállításban, a jogi és anyagi problémák megoldásában. Elõre mutató jel, hogy az új generációt ingyenes képzéseken keresztül még idejében és sikeresen óvják a munka világából való kirekesztõdéstõl, minek köszönhetõen nagyon sok fiatal számára kinyílt a világ. Új terv is van: fogyatékos nappali foglalkoztató létrehozása, ahol negyven felnõttet tudnak majd fogadni. - "Azért ezt még végigviszem!" -mondja. Majd beszélgetésünket a korábban megszokott udvariassággal ugyan, de a végéhez közelíti megjegyezve: -Lassan mennem kell, mert egy ideje csak délig dolgozom itt az irodában, kímélem magam. Hazamegyek, és átnézem a fontos iratokat, mert soha nem lehet tudni, milyen lényeges információ akad bennük, ami felett nem szabad elszaladni. -"tényleg kíméli magát!" Szinte kiolvassa a szemembõl s úgy teszi fel a kérdést: -Miért nem maradok itt? Ez már nem munka, csak szórakozás! Az elõadásomra is fel kell készülnöm! Már az utcán járok, amikor eszembe jut egy elejtett mondata: "Nem tudom, mit fogok kezdeni enélkül, de elfáradtam már." Azt azért még hozzátette, hogy az egyesület közelében marad, mint tanácsadó. Ehhez kívánunk neki jó egészséget és további sikereket! -dv- Köszönet az 1%-ért A Continental Alapítvány köszönetet mond támogatóinak, akiket ezúton tájékoztat arról, hogy a részére felajánlott 2003 évi SzJA 1 %-ot a nyári koncertsorozat költségeinek fedezésére használta fel. Adószám: Lukács Éva az Alapítvány elnöke

5 VII. évf. 2. szám "Oly kellemes egyszerre kutatni a természetet és magunkat, sem rajta, sem saját szellemünkön nem tenni erõszakot, hanem a kettõt lágy kölcsönhatásban egyensúlyba hozni egymással." - Goethe - Témája: Outdoor (szabadég) technikák terápiás alkalmazásának módszertana és gyakorlata. A konferencia célja: "Megtenni az elsõ lépéseket az outdoor alapú Kalandterápia módszertanának, eszközeinek nonprofit oldalon történõ meghonosításában, azaz segíteni a mentálhigiénés szolgáltatásban, rehabilitációban, reszocializációban, gyógy- és fejlesztõpedagógiában, ifjúságvédelemben és prevencióban dolgozó szakemberek munkáját." Konferenciánk célcsoportjai: Minden mentálhigiénés szakember, pszichiáter, pszichológus, pszichoterapeuta, szociális munkában (szociális munkás, szociálpedagógus, stb.), speciális oktatásban (fejlesztõ pedagógus, pszichopedagógus, gyógypedagógus, stb.) és bármely rehabilitációban dolgozó szakemberek. A konferencia idõpontja: május Helyszíne: Miskolc-Csanyik, Magyarország A konferencia tervezett tematikája: Élménypedagógia és a Kalandterápia története Elméleti hátterek és gyakorlati összehasonlítás - alapok, fogalmak A nemzetközi élménypedagógiai mozgalom szervezetei Nemzetközi és hazai gyakorlati példák megismerése Helye, hatékonysága a terápiában Kontraindikációk, veszélyek A KT alkalmazásai és célcsoportjai Kutatások a témában Sajátélmény módszerdemonstrációk, workshopok Világszerte régóta és sikerrel használják Kurt Hahn (http://www.kurthahn.org/) reformpedagógus munkásságából kiindulva az Élménypedagógia (experiential education, Erlebnispädagogik) módszerét a nevelésben, viselkedésformálásban, változásösztönzésben és a vele egy tõrõl fakadó Kalandterápia (adventure therapy) módszerét a pszichoterápiás gondozásban, pszichoterápiában. Az outdoor alapú élménypedagógia célja a személyiség és az érettség fejlesztése a természetben, "szabadég alatt" (outdoor) történõ aktív tapasztalatszerzésen keresztül. A módszert a képzés, fejlesztés és gyógyítás legkülönbözõbb területein alkalmazzák. Ma szerte a világon számtalan outdoor módszerrel dolgozó nonprofit szervezet létezik (www.elmenypedagogia.lap.hu). Konferenciánk arra vállalkozik, hogy ezeket a Magyarországon még kevésbé, vagy egyáltalán nem ismert megközelítéseket nemzetközileg elismert elméletalkotók és tapasztalt gyakorlati szakemberek segítségével tárja a hazai szakmai közönség elé. Elõzetes jelentkezés: Online: Posta: Csanyiki Pszichoterápiás OsztályMiskolc-Csanyik, 3510, Pf.613. Tohai Éva ben, illetve postai úton történõ jelentkezés esetén kérjük mindenképp írja meg: nevét, és postacímét, telefonszámát, illetve az intézmény nevét, ahonnan jön. Határidõ: Az elõzetes jelentkezéseket március 24-ig kérjük visszaküldeni. Részvételi díj: ,- Ft amely tartalmazza egy speciális balesetbiztosítás költségét. Amennyiben úgy érzi, hogy szívesen tartana elõadást, workshopot vagy módszer demonstrációt konferenciánk témáját érintõen, akkor kérjük az alábbiakban jelezze elõadás illetve workshop téma javaslatát (cím és rövid sszefoglalás (absztrakt), max karakter)! Minden elõadónknak max. 1 elõadásra (45 perc) illetve 2 workshopra (2 óra) vagy módszertani demonstrációra (2-4 óra) van idõkerete. Információ: Szervezési kérdésekben: Tohai Éva címen, vagy a 06-46/ telefonszám 6143 mellékén hétköznap 11:00-14:00 között). Szakmai kérdésekben: Szabó Gábor vagy Rigler Szilvia mobiltelefon: , hétköznap óra között. Tisztelettel a szervezõk: Szabó Gábor Tohai Éva Kornis Lóránt "kétté" Alapítvány "Esély" Lelkisegély Telefonszolgálat HAIDA Alapítvány és Mentálhigiénés Alapítvány programajánló PÁLYÁZATOK Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közgyûlése MECÉNÁS PÁLYÁZATOT hirdet A pályázat célja: kulturális, sport- és közhasznú tevékenység egyszeri, vissza nem térítendõ pénzügyi támogatása. Pályázhatnak: civil szervezetek. Beadási határidõ: március 31. További információk: Pályázati kiírás, ûrlap és a befizetési csekk: az Oktatási és Mûvelõdési Fõosztályon és a Kabinetirodán vehetõ át, illetve a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat hivatalos honapjáról (www.baz.hu), a megyei közoktatási információs rendszerrõl (www.borsodkozoktatas.hu/hírek), a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közmûvelõdési és Idegenforgalmi Intézet honlapjáról (www.kult-tura.hu), valamint a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet honlapjáról (www.borsodsport.hu) letölthetõ, csekk a közoktatási körzetközpontokban, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közmûvelõdési és Idegenforgalmi Intézetben (Miskolc, Széchenyi u. 35.), a közmûvelõdési decentrumokban, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézetben (Miskolc, Selyemrét u. 1.) is beszerezhetõ, a pályázati eljárási díj a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat egyszámlájára banki átutalással is befizethetõ. Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány Karácsony Sándor emlékére Pályázat célja: a helyi hagyományok feltárását és a hagyományokon alapuló mûvelõdési igények kielégítését megvalósító kulturális közösségek, egyesületek támogatása. Pályázhatnak:. a helyi hagyományokra épülõ, újjászervezõdõ közösségek, egyesületek, alkotómûhelyek, amelyek tevékenységüket az adott település vagy lakóterület kulturális igényeinek kielégítése érdekében végzik. Pályázati beadási határidõ: március 18. További információk: TÁJSEBÉSZET PROGRAM, 2005 Hulladék Munkaszövetség Tájsebészet az illegális hulladéklerakók felszámolásáért A Hulladék Munkaszövetség a 2004/2005-ös tanév második félévében ismét kiírja pályázatát az illegális hulladéklerakók felderítéséért és felszámolásáért. A pályázat négy szakaszból áll: 1. Az illegális szemétlerakók felderítése 2. Figyelemfelkeltés, tervezés, szervezés 3. Az illegális hulladéklerakók felszámolása 4. A rend megõrzése A pályázók köre: Pályázhatnak társadalmi szervezetek és iskolai öntevékeny csoportok. Jelentkezés A pályázatra jelentkezni a területileg illetékes régióközpontnál lehet. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében: Zöld Akció Egyesület 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. tel.: (46) , Pályamûvek beküldése: A régióközpontok címére. Határidõ: május BÕL FELTESSZÜK A NET-RE Dimensions Kft Pályázat célja: A Dimensions Kft. Idõszakos pályázatával azon társadalmi célú szervezetek, illetve mûvészek támogatását tûzte ki célul, amelyek/akik nem rendelkeznek saját weboldallal, de tevékenységüket lényegesen megkönnyítené az Interneten való jelenlét. Pályázhatnak:. társadalmi célú szervezetek, non-profit szervezetek, mûvészeti tevékenységet pártoló szervezetek, társaságok, mûvészeti tevékenységet aktívan folytató magánszemélyek, akik nem rendelkeznek saját weboldallal. Pályázati beadási határidõ: folyamatos. További információk: 5

6 ifjuság Pályázatírói képzés a RISZI szervezésében VII. évf. 2. szám Az Észak-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda munkatársaihoz nem csak a pályázati idõszakban, hanem azon túl is fordulhatnak tanácsokért, segítségért minden olyan ügyben, mely az ifjúságot érinti. 6 Az Észak-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda pályázatíró képzést tart Borsod, Heves és Nógrád megyében, melynek egyik állomása Miskolcon volt. A program indokoltságáról kérdeztük az iroda egyik munkatársát, Gõz Brigittát. - Mi indokolta egy ilyen képzés megszervezését? - A régió nagyobb településein megtartott rendezvényeket leginkább az indokolta, hogy az elmúlt évek tapasztalati szerint a fiatalokkal foglalkozó civil szervetek és intézmények nem rendelkeznek akkora anyagi forrásokkal, hogy egy profi, Európai Uniós pályázatíró tréningen részt tudjanak venni. Igényük mégis joggal van egy-egy ilyen képzésre, hiszen a pályázatírás ma már létszükségletté vált. Mûködésüket, programjaikat leginkább pályázati forrásokból tudják finanszírozni, s az is tény, hogy egy pályázat megírása ma már külön szakma. Mint minden évben, idén is a tavasz hozza a pályázati felhívásokat, s a szervezetek ilyenkor lázas munkába fognak. Ahhoz, hogy sikeres pályázati programokat tudjanak írni és megvalósítani, szükség van arra, hogy a pályáztató elképzeléseit is megismerjék. Ma, a pályázatírást nagyrészt még csak tanulva, akarva, akaratlanul számtalan olyan apró hibát elkövetünk, melyek a támogatások elnyerésének esélyét nagyban csökkentik. Az iroda munkatársai átfogóan, több szempontból megvilágítva a pályázatok kérdését, szeretnének segítséget nyújtani a leendõ és jövendõbeli pályázóknak. - Milyen alapokon építették fel a képzés rendszerét? - A képzések alapvetõen három részre tagolódtak: A pályamunkák szakmai tervezése és kivitelezése, avagy hogyan írjunk pályázatot. Részletesen számba véve azokat a lépéseket, melyek az ötlet megszületésétõl a projektírásig vezetnek. Berta Csilla elõadásában különbözõ területen munkálkodó, rutinos pályázók segítségét kérte abban, hogy a "száraz" elméletet hiteles, gyakorlati példákkal tudja alátámasztani. A pályázatok pénzügyi tervének, az elszámolások, beszámolók elkészítéséhez adott fontos tanácsokat Gõz Brigitta. Az iroda munkatársa ismertette az új szabályokat, elõírásokat és a leggyakrabban elõforduló hibák bemutatásán keresztül hívta fel a figyelmet a pályázatok pénzügyi megalapozottságának fontosságra. A képzés harmadik blokkja a ma már egyre inkább elterjedt elektronikus alapú pályázatokról szólt. Sóki János, az iroda informatikusa a gyakorlatban is megmutatta, hogyan mûködik a MOBIT elektronikus pályázati rendszer, a regisztrálástól az elszámolásig. - Kiktõl kaphatnak a civil szervezetek választ a pályázatok megírása során felmerülõ kérdéseikre? - A visszajelzések alapján megerõsítést nyert, hogy a régió civil szervezeteinek kézzel fogható, gyakorlatban jól hasznosítható mintákra és tanácsokra van szükségük, hiszen nem elegendõ a pályázati felhívások megtalálása, képesnek kell lenni arra is, hogy ezeket a forrásokat megszerezhessük. - Mikor és hol lesznek a közeljövõben információs napok? - Március 7. Kazincbarcika - Edelény Március 8. Mezõkövesd - Tiszaújváros Március 10. Salgótarján Március 11. Gyöngyös - Füzesabony Március 16. Miskolc Március 17. Eger Március 18. Tokaj - Szerencs Március 21. Pásztó - Pétervására Március 22. Ózd - Putnok Március 23. Balassagyarmat - Szécsény Március 24. Sátoraljaújhely - Sárospatak Március 25. Encs. Itt említeném meg, hogy a Háló a Fiatalokért Segítõ Foglalkozásúak Egyesületével karöltve, ezeken a helyeken tájékoztatást szeretnénk nyújtani egy új kezdeményezésrõl, melynek kereteiben egységes, fiatalok érdekeit érvényesítõ, partnerségen alapuló Megyei Ifjúsági Mûhely életre hívását teszi lehetõvé. Születõben a Megyei Ifjúsági Mûhely A Háló a Fiatalokért Segítõ Foglalkozásúak Egyesülete Megyei Ifjúsági Mûhely életrehívását kezdte el megszervezni az elmúlt napokban. Errõl kérdeztük a szervezet képviselõit. Mik a mûhely alapvetõ céljai? Kistérségi szintre kiterjesztve olyan partnerségi kapcsolatot szeretnénk kiépíteni a fiatalsággal foglalkozó civil szervezetek körében, melynek segítségével lehetõség nyílik egy aktív, jól mûködõ együttmûködés megvalósítására. Szeretnénk az ifjúsággal foglalkozó civil szervezetek közötti párbeszédet elmélyíteni, tartalommal megtölteni. Célul tûztük ki, hogy a megye ifjúságot érintõ ügyeinek döntés elõkészítésében részt vehessünk, a szakmai álláspontokat egyeztethessük és segítsük a rendszeres információáramlást. Állásfoglalásunkat szeretnénk eljuttatni az Önkormányzat Képviselõ Testülete részére. Kik lehetnek a mûhely tagjai? A mûhelynek tagja lehet minden gyermek és ifjúsági ügyekkel foglalkozó szervezet, melynek tevékenységi körében megjelenik a gyermek- és ifjúságvédelem,-segítés, valamint tevékenységét Borsod - Abaúj - Zemplén megyében végzi. Mikor és hol lehet bõvebb felvilágosítást kapni a Mûhelyrõl? Információs napok keretében a megye kistérségei számára is szeretnénk kézzel foghatóvá tenni a mûhely mûködését, valamint a Civil Ház berkein belül utolérhetõ Ifjúsági Civil Mûhely képviselõje is tájékoztatást fog tudni adni.

7 VII. évf. 2. szám aktualitások A HUMÁN INTEGRA ALAPÍTVÁNY "GONDOLKODJUNK PROJEKTEKBEN" CIVIL MUNKATÁRSKÉPZÉS AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN CÍMMEL KÉPZÉSI PROGRAMOT SZERVEZ. Sátoraljajújhely, Bátonyterenye és Abaújszántó a helyszíne annak a képzési programnak, amely a NCA támogatásával valósul meg. Alapítványunk EU szempontú projekttervezési és irányítási képzési kurzust szervezett kifejezetten civil szervezetek munkatársai számára, azoknak, akik hajlandóak projekt típusú gondolkodásra és aktív szerepet vállalnak a szervezetük forrásteremtésében. Célunk az, hogy olyan ismereteket, gondolkodásmódot sajátítsanak el a résztvevõk, amely által alkalmassá válnak szervezetük pályázati és EU források elérésére. A 4 napos kurzuson a résztvevõk tanulhatnak pályázatkészítést, ezen belül a pályázatfigyelés, projekt- tervezés, forrásteremtés, pályázat írás, és a projektértékelés folyamatát ismerhetik meg; Pályázati szempontú pénzügyi -és jogi ismereteket: költségvetés tervezés, szerzõdések, marketing; és részt vesznek csoportépítõ tréningen. A felsorolt kontakt órákon kívül biztosítunk Interneten hozzáférhetõ távoktatási tananyagot ( e-learning ). Ezáltal a hagyományos oktatást kiegészítjük a távoktatási egyéni ütemezésû tanulással, ahol a beépített írásbeli feladatok megoldásakor a tutorral való folyamatos konzultációra van lehetõség. A képzés végén a programban Alapítványukkal együttmûködõ Miskolci Egyetem Észak-Magyarországi Regionális Távoktatási Központja ad minden a képzésen résztvevõ személynek tanúsítványt a képzésen való részvételrõl. Tisztában vagyunk azzal, hogy ezeknek a képességeknek az elsajátítása nem szerezhetõ meg pusztán egyetlen tanfolyam keretében, valójában a gyakorlati megvalósítás tapasztalati hatnak a legjobban ezért a képzés után sem hagyjuk magukra a szervezeteket, hanem civil szolgáltató tevékenységünkkel összhangban havonta szervezünk találkozókat, ahol az aktuális pályázati kiírásokat, lehetõségeket figyelembe véve további tanácsadást, konzultációt biztosítunk. Eddigi kurzusainkon 40 fõ vett részt, akik közel 25 szervezet munkáját segítik és tavaly december hónapban 7 NCA pályázat elkészítéséhez tudtunk segítséget nyújtani. Ezúton szeretnénk minden olvasót tájékoztatni, hogy Alapítványunk készséggel áll rendelkezésre minden pályázatírással kapcsolatos kérdésben. Elérhetõségünk: Miskolc, Pf sz. és az címen. Dr. Gaál Nóra Észak-magyarországi fogyatékosügyi szervezetek hálózata 2004 õszén a fogyatékosokkal foglalkozó szervezetek borsodi kezdeményezésre összejöttek, hogy feltárják a munkájukat akadályozó nehézségeket, összeállítsák a fölmerülõ problémák "tárát". Mintegy 90 mozgáskorlátozott, siket, vak, értelmi fogyatékos, autista szervezetet kerestek meg, ez idáig 32 szervezet kapcsolódott az együttmûködéshez a fogyatékosügy területérõl. Decemberi és januári megbeszélésükön a szakmai hálózat lehetõségeit, lehetséges feladatait igyekeztek meghatározni. A hálózati kompetencia körébe tartozó problémák fontossági sorrendben (mellettük a fontosságukat jelzõ pontszámok) a következõk voltak: 1. Nincs átütõ lobby és érdekérvényesítõ tevékenység Nem a rászorulókhoz kapcsolódnak a források A fejlesztési tervekben nem veszik figyelembe a "civilek" véleményét és a szakmai szempontokat 9 4. Az érintettek nem elég tájékozottal a civil/városi szolgáltatásokról (házi és gyermekorvos, pedagógus, védõnõ, lelkész, postás stb.) 8 5. Hiányzik a szervezetek közötti igazi együttmûködés 7 6. Hiányzik a szakma (erkölcsi, anyagi stb.) elismerése 7 7. A "PR" munka elégtelensége 6 8. Kicsi az együttmûködési hajlandóság a civil szervezetek között 6 9. Nem válnak közkinccsé a "jó gyakorlatok" Nem finanszírozzák az önkormányzattól átvett feladatokat Információ hiány más hasonló szervezetekrõl Az akadálymentes környezet hiánya (a törvény ellenére) Nem hajtják végre a törvényeket Megfelelõ törvények hiánya Nincs rálátásunk a sérültek hollétére és számára A kereslet-kínálatra vonatkozó információ hiány Rapszodikus a szolgáltatási paletta Az önkormányzatok vonakodva adnak át feladatot a civil szervezeteknek Elavult paradigmák a szakmán belül 0 A rangsorolásból kitûnt, hogy a hálózatnak 13 problémánál többel nem célszerû foglalkoznia. A 13-ból is elsõsorban a 7-12 pontot kapott problémákra érdemes koncentrálni. Figyelemre méltó, hogy a hálózat nem tartja olyan fontosnak a jogszabályi hiányosságokat, hogy az arra ösztönözne, hogy a hálózat a jogszabály alkotásban való részvételt is kitûzze a fõbb céljai egyikének. Ugyanakkor a legsúlyosabbnak ítélt problémák szinte mindegyike szorosan összefügg az országos vagy helyi szintû jogi szabályozással. Emiatt valószínûleg mégiscsak érdemes valamilyen módon hatni a jogszabályalkotásra. Ezt és a hasonló jelentõségû összefüggéseket kell majd többek között megbeszélni a következõ találkozókon. A résztvevõk meghatározták, hogy a szervezetek, az együttmûködési hálózat, vagy éppen külsõ segítséggel oldhatók meg a feltárt problémák. A második találkozó helyszínét a Gyöngyösi Autista Segítõ Központ biztosította, ezáltal a résztvevõknek lehetõségük nyílt a végigjárni az intézetet, és szakmai megbeszélést folytattak az autizmusról. Az NCA támogatásból útjára indult regionális fogyatékosügyi kezdeményezés már 2005 évi 1%- os kampányban is közösen lép fel. A program keretén belül 1%-os felajánlásra buzdító levelezõ lapot jelentettek meg és juttatnak el a közeli hetekben a potenciális támogatókhoz. A Regionális Fogyatékosügyi Mûhely Miskolcon márciusban találkozik. Márciusra honlapot, májusra stratégiát kívánnak készíteni. Csatlakozni, információt kérni az alábbi elérhetõségeken lehet: Szimbiózis Alapítvány 3535 Miskolc, Augusztus 20 u iroda: tel/ fax: 46/

8 aktualitások VII. évf. 2. szám Interjú Orbán Péterrel, a Regionális Civil Egyezetõ Fórum elnökével 8 Milyen céllal és milyen háttérrel jött létre az Észak-magyarországi Regionális Civil Egyeztetõ Fórum? A területfejlesztési politika, mint a politika más területe is sokáig nélkülözte a civil társadalom közvetlen együttmûködését, ennek oka azonban nem a társadalom érdektelensége volt, hanem a politika tartózkodott a civilek részvételétõl. A civil társadalom igénye az õket érintõ fejlesztéspolitikában nem új keletû, miképpen a részükrõl felajánlott együttmûködési készség sem az. Az országgyûlés a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló, a évi LXXV. törvénnyel módosított évi XXI. törvény és a 258/2004. (IX.16.) kormányrendelet alapján e társadalmi igénynek megfelelõen lehetõséget biztosított az esélyegyenlõséggel és területfejlesztéssel foglalkozó civil szervezetek számára az állami és önkormányzati szervezetek által koordinált fejlesztéspolitikai munkában való részvételre. A regionális, megyei és a többcélú kistérségekben mûködõ területfejlesztési tanácsok újabb, ezúttal civil taggal bõvültek. A fórumokba bejelentkezõ és jogosult civil szervezetek elsõ találkozóit a Közigazgatási Hivatal és a Fejlesztési Ügynökséges segítségével bonyolítottuk, ahol megválasztásra kerültek a civil egyeztetõ fórum elnökei, akik a tanácsüléseken képviselhetik a Fórum munkája során megfogalmazásra kerülõ véleményeket, javaslatokat. Milyen kapcsolódása volt ez idáig a területfejlesztési kérdésekhez, hogyan választották a Regionális Civil Egyezetõ Fórum elnökévé? Agrárménöki és gazdasági mérnöki végzettségem van, többek között mezõgazdasági szaktanácsadóként dolgoztam, jelenleg a Magyar Biokultúra Egyesület ügyvezetõ igazgatója vagyok. A munkám egy része Budapesthez köt, de Kazincbarcikán élek, ahol néhány éve létrehoztuk az Ökorégió Vidékfejlesztési és Tájgazdálkodási Egyesületet. Ezzel a szervezettel jelentkeztünk be a Regionális Civil Egyeztetõ Fórumba. A régió 3 megyéjébõl 9 szervezet regisztráltatta összesen magát (melyet igen kevésnek tartunk). Az elsõ ülésen, december 3-án választottak elnökké. Azonnal felvettem a kapcsolatot a Regionális Tanács operatív végrehajtó szervének vezetõivel, azaz az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökséggel (Norda). Elõkészítettem a Fórum Szervezetei és mûködési szabályzatát. Hogyan lehet bekapcsolódni civil véleményekkel a tanácsi munkába? A tanácsülést megelõzõ héten megkaptam az ülés meghívóját, a tervezett napirendet, és az elõterjesztéseket. Ezeket a legrövidebb idõn belül továbbítom a Civil Egyeztetõ Fórum tagjainak, akik ban is véleményt formálnak, de a közös álláspontot a tanácsülés elõtti 2-3 nappal összehívott Civil Egyeztetõ Fórumon alakítjuk ki. Februárban másodszor vettem részt a Tanács ülésén. és fogalmazott meg olyan javaslatokat, amelyeket a Tanács beépített elõterjesztéseibe. A Regionális Fejlesztési Tanács munkájában való részvétel lehetõséget biztosít a széleskörû társadalmi kontroll megteremtésére azzal, hogy a Civil Fórum tanácsülést megelõzõ összejövetelein a Tanács elé terjesztendõ javaslatokat, kérdéseket fogalmaz meg, melyeket az ülésen ismertet. Konkrétan, milyen témákat tárgyal a tanács, milyen javaslatokat tett a Civil Egyezetõ Fórum? Februárban például a régió középtávú fejlesztéspolitikai célkitûzéseihez, a évi operatív programhoz, a évi Területfejlesztési Célelõirányzat pályázati felhívásaihoz, a évi Települési Hulladékgazdálkodás pályázati felhívásához dolgoztunk ki javaslatokat. ù Így például javasoltuk, hogy a fejlesztéspolitikai célokban a megvalósítók célcsoportjába majd mindenütt kerüljenek bele a non-profit szervezetek is. Indokaink közé tartozik, hogy a non-profit társadalmi szervezetek vállalkozói tevékenysége, illetve nonprofit vállalkozások megerõsödése prognosztizálható. A non-profit szektor a GDP 1,2 %-át termeli ki 2003-ban 63 ezer fõt foglalkoztatott, a befektetett állami támogatásokhoz 42%-ék saját forrással, önkéntes munkával járult hozzá. Ezeket a potenciálokat a fejlesztésekbõl kizárni nem célszerû. ù Leírtuk továbbá, hogy a minõségi élet feltételeinek megteremtése, a településhálózat integrált fejlesztését célzó program - hibásan - kizárólag csak a nagyvárosok fejlesztésérõl szól. Megítélésünk szerint ez ellentmond a dokumentumban fentebb megfogalmazott területi kiegyenlítõdési céloknak. ù A támogatható tevékenységek közé javasoltuk a civil szervezetek közhasznú fejlesztéseinek támogatását (szolgáltató, oktató, bemutató központok fejlesztése oktatás, információszolgáltatás, társadalmi kontroll gyakorlás, monitoring, közösségi tervezés elõsegítése, közösségfejlesztési tevékenységek). ù A regionális pályázatok szakmai értékelési szempontjai közé a környezeti-fenntarthatósági szempontok beépítését kértük, illetve a hulladékgazdálkodási rendszereket támogató pályázati kiíráshoz fogalmaztunk meg több észrevételt. Milyen fogadtatása volt a civil javaslatoknak? A tanácsülésen elfogadták a környezeti szempontok érvényesítésének szükségességét a pályázatok értékelésében, illetve a többi javaslat konkrét szövegszerû összedolgozását ajánlották a Norda munkatársaival, s jelezték minden civil véleményt szívesen látnak. Néhány tartózkodó álláspont is elhangzott, de összességében az mondható, hogy nyitott a Tanács a javaslatainkra. Az együttmûködés e formája természetesen még új, a tanulási folyamat kezdetén járnak nemcsak a civil szervezetek, de a politika is. Elõbb utóbb be kell látni. hogy a közös munka, amennyiben megfelelõ konszenzuson alapul, mindenki érdekét szolgálja, mert egy adott terület fejlesztése és a fejlesztés eredménye nem számokkal igazolható, hanem az ott élõk elégedettségével mérhetõ. Ez adja jelentõségét a civil képviselet e legfiatalabb intézményének. Mi a jövõje a Civil Egyeztetõ Fórumoknak? Egyik legfontosabb célunk, hogy több szervezetet buzdítsunk a munkába való bekapcsolódásra, hiszen számos ágazat, vagy térség nem képviselteti magát, holott a Tanácsi döntések mûködésüket, körülményeiket alapvetõen befolyásolják. A Civil Egyeztetõ fórumokba való részvételre továbbra is lehet jelentkezni az adott területfejlesztési tanács elnökéhez eljuttatott dokumentumokkal a törvényben elõírt módon (1. számú melléklet a 258/2004. (IX. 16.) Korm. rendelethez). Ezt követõen a Fórum az SZMSZ-e alapján dönt a tagfelvétel módjáról. Ezen túlmenõen szeretnénk a közeljövõben megteremteni a kistérségi, megyei és regionális egyezetõ fórumok közötti kapcsolatot, kommunikációs rendszert, melyek érdekében javaslatokat tettünk és pályázatokat is kidolgoztunk. Ha valamely szervezet kapcsolódni szeretne munkájukhoz, hogyan teheti ezt meg? Szívesen adok tájékoztatást bármely kérdésben. Elérhetõségeim: Orbán Péter, 20/ , Köszönöm a beszélgetést! -fnzs -

9 VII. évf. 2. szám Civil konzultatív fórum Miskolc, január 28. közelmúlt A "Szakértõk Regionális Egyesülete Miskolc" 2000 decemberében alakult, 2003-tól közhasznú szervezetként mûködik 120 fõs tagsággal. A szakértõk magas szintû szakmai kompetenciáját az oktatás és képzés minõségének fejlesztése érdekében, a hátrányos helyzetben élõk esélyegyenlõségének biztosításának szolgálatában fejti ki. Egyesületünk - együttmûködve a Miskolc ÖKO-KÖR. A Családpedagógiai Egyesület, az Egyesület Dyslexiás Gyermekeinkért és a HEROSZ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete civil szervezetekkel - pályázatot nyert az NCA Civil Önszervezõdés, Szakmai és Területi Együttmûködés Kollégiumánál Miskolc város és térsége civil szervezetei konzultatív fórumának megrendezésére. A program sorozat megszervezésével célunk, hogy: - a civil szervezetek egymás munkáját megismerjék, - az érdekérvényesítés területén adják át tapasztalataikat, - keressünk kapcsolódási pontokat az együttmunkálkodás területeinek tovább fejlesztéséhez, - ismerjük meg egymás mûködési rendszerét, - a pozitív tapasztalatok kerüljenek átadásra, - elõadások szervezésével a civil szervezetek mûködtetéséhez szükséges kompetenciák bõvüljenek és teremtsük meg a kapcsolattartás információs rendszerének alapjait - hálózatépítés. A többlépcsõs pályázati program elsõ, bevezetõ konzultatív fórumára január 28-án 9-13-ig óráig került sor, melynek helyszíne Miskolc M. J. Város Polgármesteri Hivatal (Miskolc Petõfi u. 1-3.) konferencia terme. A Régióban mûködõ civil szervezetek közül sokan fogadták el meghívásunkat. Közel 90 civil szervezet 130 fõvel regisztrálta magát, a mostoha idõjárás miatt a megjelentek száma 90 fõre módosult. A konferenciát Miskolc M. J. Város Alpolgármestere Fedor Vilmos nyitotta meg, aki egyben a városvezetés részérõl felelõse a civil szervezetek mûködésének. Megnyitójában hangsúlyozta a civil szervezetek kiemelt szerepét a mûködõ demokráciában, a civil társadalom aktív szerep vállalását a társadalom közfeladatainak megoldásában. Miskolc város vezetése mindezekre teljes mértékben nyitott és befogadó, ez a konferencia elindíthatja városunkat azon az úton, hogy a civil fórumok bázisává váljon. A konferencia rangját emelték a meghívott elõadók, akik kitekintést adtak a civil kapcsolatok helyzetérõl, együttmûködési formáiról és lehetõségeirõl, az érdekérvényesítésrõl hazai és nemzetközi vonatkozásban.a megnyitót követõen Kormos Dénes a Bor- sod-abaúj- Zemplén Megyei Közgyûlés alelnöke a "Partnerségi kapcsolatok - Az önkormányzatok fogadókészsége, együttmûködése" témában tartott magas színvonalú elõadást. Tájékoztatta a hallgatókat a megyei önkormányzat civil szervezetekkel való együttmûködésének helyzetérõl, és a tervezett tematikus háló létrehozásáról, mellyel megerõsítést nyernek a partnerségi kapcsolatok a régióban. Schmuck Erzsébet az NCA Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiumának elnöke a "Nemzetközi tapasztalatok, A civil szervezetek mûködése az EU országaiban, mûködési modellek" témakörben bõvítette a hallgatóság ismereteit. Gyakorlati tapasztalataira építve adott nemzetközi kitekintést a hazai civil szervezetek nemzetközi jelenlétérõl. Az elsõkörös pályázatírás tapasztalataira építve ráirányította a figyelmet a formai és tartalmi hibák elkerülésére. Bárdos Ferenc a Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsának elnöke " A magyarországi civil mozgalom helyzete kialakulásától napjainkig" címmel tartott elõadást, amelyben áttekintést adott a civil szervezetek rendszerváltás utáni helyzetérõl, szerepérõl, a társadalompolitika formálásának módszereirõl. Információt kaptak a jelenlévõk arról, hogy melyik területeken erõsödött meg az elmúlt idõszakban a nonprofit szervezetek súlya. Az elõadó felhívta a figyelmet, a közeljövõben megjelenõ pályázati lehetõségekre. Papp Mónika a miskolci Civil Ház irodavezetõje zárta az elõadások sorát. "A civil kapcsolatok helyzete, Együttmûködési formák, érdekérvényesítési tapasztalatok Miskolcon és az Észak - magyarországi régióban" címmel mutatta be a Civil Mûhelyek mûködését és együtt mûködését az önkormányzatokkal. A Konferencia fórummal zárult, amely véleménynyilvánítási lehetõséget kínált a jelenlévõ bejegyzett és nem bejegyzett civilszervezeteknek a "Partnerség - érdekérvényesítés jelenlegi helyzete, A civil szervezetek hatékony, jó mûködésének feltételei" témakörben. A résztvevõk hozzászólásaira a meghívott elõadók érdemi, gyakorlati tapasztalataikra építõ válaszokat adtak. Pályázati lehetõségek, pályázat írási technikai tanácsok, érdekérvényesítéssel kapcsolatos ajánlások is elhangzottak. A konzultatív fórum jó hangulatú ebéddel zárult, ahol a civil szervezetek képviselõi kötetlen formában cserélhették ki gondolataikat, nyitottan várva a következõ találkozást, amelyet a kialakult személyes kapcsolatok is motiválnak. A pályázati projektünkben meghatározott célhoz vezetõ úton elindulva, a konzultatív fórum megszervezésével megteremtettük a meghívott civil szervezetekkel való együttmûködés lehetõségét, melynek következõ lépése a március hónapban megszervezésre kerülõ kerekasztal beszélgetés lesz. 9

10 gazdasági rovat VII. évf. 2. szám Felsõszolca civil szervezeteinek elsõ konzultációs fóruma január májusában alakult meg az Együtt Felsõzsolcáért Egyesület, megalakulásától fogva nyitott volt a Felsõzsolcán már korábban mûködõ civil szervezetek felé. Igyekezett rendezvényeibe, feladatainak megvalósításába, pályázatok elkészítésébe bevonni más civil szervezeteket is így pl: Felsõzsolca Nagycsaládosok Egyesületét, a Nyugdíjas Klubot, Felsõzsolca Almáskert Sportegyesületét. A városban mûködõ civil szervezetek meghaladják a 30-at figyelembe véve az ifjúsági szervezetet (DSK, Diák Önkormányzat). Az egyesületek döntõ többsége a 90-es évek elején alakult, de van olyan is amelynek alakuló idõszaka évet is meghaladja pl. Z 25 Postagalambsport Egyesület, Felsõzsolca város Önkéntes Tûzoltó Egyesülete. Libárt Zoltán az egyesület vezetõségének tagja, mint önkormányzati képviselõ kezdeményezte, hogy a város önkormányzata tárgyalja meg az önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolatát. Az önkormányzat is, de az egyesületek döntõ többsége is úgy ítélte meg, hogy szükséges a párbeszéd az egyesületek között, de az önkormányzattal is és ennek valamilyen fórumát kell megteremteni. Az elsõ ilyen találkozás megszervezését az Együtt Felsõzsolcáért Egyesület vállalta magára. A rendezvény lebonyolításakor ügyelt arra, hogy a fórumon résztvevõ szervezetek egyenrangúnak érezhessék magukat, a civil szervezetek mindegyike - 31 civil szervezet - meghívást kapott és közülük 17-an regisztrálták magukat. A meghívott kisebbségi önkormányzatok közül a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat képviseltette magát. A rendezvényen 43 fõ vett részt. - A civil fórumot Fedor Vilmos országgyûlési képviselõ, M.M.J.V. alpolgármestere nyitotta meg. Kiemelte a civil szervezetek szerepét a társadalomban, és önkormányzati feladatok egy részének ellátásában is. Példákat hozott Miskolc város életébõl, kiemelte a Civil Ház - RECIK Alapítvány szerepét és eddigi eredményeit. Fehér Attila, Felsõzsolca város polgármestere a városban mûködõ civil szervezetekrõl és az önkormányzat munkájáról beszélt, kiemelve, hogy a városban egyre több szerep hárul a civil szervezetekre, jónak ítélve az önkormányzattal való együtt mûködést, szólt a város elõtt álló feladatokról, fejlesztési irányról. - Nagy érdeklõdésre számot tartó elõadást hallhattunk, G. Szedlák Dórától a Regionális Civil Központ Alapítvány ügyvezetõjétõl. - A munka világáról, a foglalkoztatási helyzetrõl Gúr Nándor országgyûlési képviselõ tartott elõadást. A jelenlevõk közül 6 fõ szólt hozzá civil szervezetek képviseletében az elhangzottakhoz. A szervezetük bemutatása, munkájuk eredményérõl és mindazok gondokról, amik munkájuk jobbá tételükhöz szükséges, közös volt a felszólalásukban, fontosnak tartják az ilyen rendezvényt, az egyenrangú partnerség mentén. Az Együtt Felsõzsolcárt Egyesület vállalta, hogy egy éven keresztül a koordinációs munkát végzi. Két havonként az Egyesületek vezetõi vagy a megbízottuk részére szervezetenként 1-1 fõ részvételével tanácskozást szervez, feladategyeztetés és szervezetükrõl szóló információk megosztása céljából szeptemberében ismételten megszervezi a Konzultációs Fórumot. Addig kiadványt szerkeszt a civil szervezetek bevonásával, amelyben benne foglaltatik a szervezetek neve, vezetõje és kapcsolattartásért felelõ személyek neve és elérhetõségük, fõbb célkitûzéseik, eddigi eredményeik és mindazon területek, amiben együtt mûködni kívánnak vagy segítséget várnak, a társadalmi élet többi szereplõjétõl. KÖNYVAJÁNLÓ GLOBALIZÁCIÓ, REGIONALIZMUS, CIVIL TÁRSADALOM Szabó Máté A XXI. század elején az európai civil társadalom fejlõdése több folyamat metszéspontjában új szakaszához érkezett. A globalizációs folyamatok egyszerre érik a kontinens minden országát, miközben az EU keleti bõvítése a korábban relatíve elkülönülten fejlõdõ európai régiókat az unió regionális fejlõdésének dinamikájába integrálta. Magyarországon a nagy mobilizációs hullámok nem a nyugat-európai mozgalmi hullámok dinamikáját követték, sokkal inkább a magyar politikai rendszer konfliktusaihoz és problémáihoz kötõdtek. Ezen folyamatok elemzéséhez kíván hozzájárulni Szabó Máté tanulmánykötete az európai civil társadalom, és a globalizmus, regionalizmus, ökologizmus viszonyrendszerének felvázolásával, illetve a karakterisztikusan jelentkezõ magyarországi mobilizációs hullám, a polgári körök mozgalma megindulásának elemzésével. Századvég Kiadó 2004 IV. CIVIL FÓRUM - A civil társadalom és az önépítkezõ intézményfejlesztés Somai József (felelõs szerk.) "Mi kell ahhoz, hogy egy terv elindulhasson? Elsõ és legfontosabb, hogy legyen egy ember, aki szinte megszállottan, önfeláldozóan, nagyon-nagyon erõs hittel tényleg ne csak mondja, hogy van értelme jövõt álmodni és megtervezni, hanem cselekedettel is bizonyítsa. A sajátos erdélyi civil szervezõdésnek a mozgatója: elég erõsen hisszük, hogy van jövõ azon a helyen, ahol elkezdtünk valamit" Kató Béla SZÁNDÉKOK, SZEREPLÕK, EREDMÉNYEK Kuti Éva Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány, Kolozsvár 2004 Kuti Éva alábbiakban olvasható tanulmányának részletei, az NCA elsõ fordulója utáni adatok alapján született megállapításokat tartalmazzák, melyek megalapozták s érthetõbbé teszik a jelen állapotokat. Az NCA mûködtetésére javasolt módosításai továbbra is megfontolandó irányadások. A tanulmány többek közt kitér az elosztható források és támogatási igények vizsgálatára. Összehasonlítja az NCA-támogatások nagyság szerinti és területi koncentrációját, a z NCA által elosztott és a hagyományos központi költségvetési támogatások területi koncentrációja. Elemzi a kiosztott támogatásokat összetételük alapján megyék, szervezettípus és tevékenységi terület szerint. Számot vet az NCA céljaival és támogatáspolitikai szándékaival, s megvalósulásukkal. A kiadvány még számos érdekes részletre rávilágító adatot rendszerezõ táblázatot is tartalmaz, melyek alapján ki-ki maga vonhatja le a helyesnek vélt következtetésékeket. 10 Libárt Zoltán

11 VII. évf. 2. szám Az NCA egy éve Egy éve indult útjára a Nemzeti Civil Alapprogram. Elmondható, hogy az eltelt idõszakot értékelve jelentõsen eltérõ nézetekkel találkozni: sokak várakozását alulmúlta és sokakban nagy reményt keltett. Ennek megfelelõen január 31- én Budapesten össztestületi értekezleten ugyancsak vegyes hangú értékelések hangzottak el. Göncz Kinga, az Igazságügyi, Családügyi, Egészségügyi Minisztérium vezetõje sikeresnek ítélte a folyamatot, melyrõl -véleménye szerint- mégsem értesül megfelelõképpen a nyilvánosság, ugyanis kizárólag a problémákat vetik fel a médiumok. Holott január 31.-ig 5,4 milliárd ft. kiutalása történt meg az NCA-ból. Meglepetésnek értékelte, hogy a várakozáshoz képest alacsony számban, a bejegyzett szervezeteknek mindössze 12-13%-a nyújtott be pályázatokat, s azt is kellett tanulni: közpénzt - csak jó pályázat nyerhet, s pontos elszámolás esetén számíthatnak újabb támogatásra a szervezetek. A pályázati feltételeket könnyítendõ módosították a kormányrendelet, ennek köszönhetõen a 2005-ben meghirdetett pályázatoknál már hiánypótlás is lehetséges, illetve kevesebb melléklet benyújtása lesz kötelezõ. Egyértelmûvé vált az is, hogy a kezelõ szervezet 2006 végéig a Magyar Államkincstár marad. Képviselõje ekként kezdte elõadását: "A fekete leves csak most jön, az elszámolás". Amennyiben a szervezetek pontatlanul, hiányosan, tévesen számolnak el, a támogatás viszszavonásával, büntetéssel kell számolniuk. Segítségként megjelentettek egy Elszámolási segédletet ( pld.), mely letölthetõ az NCA honlapjáról is. Felhívták a figyelmet arra, hogy ben a támogatást nem utalják át egy összegben. A Tanács által meghatározott mûködési és programtámogatás mértéke hasonló lesz a következõ évihez (30:70). Ezt és a régiók közötti forráselosztás helyes mértékét látszik igazolni Kuti Éva tanulmánya is, amely fellelhetõ a honlapon ben milliárd Ft.-ot tesz a Nemzeti Civil Alapba a Kormány. A Tanács döntése alapján az Észak-magyarországi régióban mûködési támogatásra 408 millió Ft áll majd rendelkezésre. Egyes javaslatok szerint a pályázati minimum sáv: 300 helyett 500 ezer Ft-ra nõhet. Egységesítik a pályázati dokumentációt, s azonos formai és tartalmi bírálati szempontokat dolgoznak ki a mûködési támogatások szétosztásnak kiegyensúlyozottabbá tétele érdekében. A Kollégiumi elnökök munkáját a jövõben titkárok segítik. Az idõhiány a késedelmek, illetve a hatáskörök átláthatatlansága (Titkárság, Tanács, Kollégiumok, MÁK) okozták, okozzák a legtöbb konfliktust. Mindezek felszámolása érdekében tényfeltáró bizottságokat hozott létre a Tanács. A regionális kollégiumi tagok számára különösen nagy nehézségeket jelent, hogy a Titkárság, Tanács az elnökökön keresztül kommunikál, közvetlenül és egy idõben nem érnek el a tagokhoz az információk. Még súlyosabb kommunikációhiányt jelent, hogy a kollégiumok a választó elektorok, s szervezeteik elérhetõségeihez nem férnek hozzá. Az Észak-magyarországi Kollégium tagjai a második körös pályázatokhoz december között jutottak hozzá. Csakúgy, mint nyáron, most az év végi szabadságok és ünnepek közepette végeztük a pályázatok bírálatot annak érdekében, hogy mielõbb értesülhessenek az eredményekrõl a pályázók. Feszített tempóban január 10-én megszületett a kollégiumi javaslat. 70 millió forint került felosztásra. A régió 6000 szervezete közül 334-en nyújtottak be pályázatot, 265 millió forintos igénnyel. Ezek közül az NCA Tanácsa által megfogalmazott pályázati kiírás feltételeinek 257 felelt meg. Megnyugtató, hogy formai hibák miatt ezúttal jóval kisebb arányban kellett elutasítani pályázókat (77 pályázat). A Kollégium és forint között javasolt támogatásokat, figyelembe véve, hogy fontos a kis civil szervezetek helyzetbe hozása, segítése, erõsítése. Azonban érthetetlen okokból jelen sorok írásakor (február 22.) sem hirdették ki az eredményt, mint ahogyan az 1%-os kampány ügyében hozott január 24-i döntésünkét sem. Ez utóbbi különösen megbocsáthatatlan vétség, hiszen köztudott, hogy az NCA források akkor bõvülhetnek, amennyiben több 1%-os felajánlás érkezik a szervezetek nevére. Sem az országos, sem a regionális, sem a megyei és helyi szintû kampányok nem indulhattak el, a kormányzati aláírás hiánya miatt! Az eltelt egy év alatt a BAZ megyei kollégiumi tagok, ahol tudtunk, igyekeztünk jobbítani a rendszeren: Ü Regionális NCA honlapot, levelezõ listát hoztunk létre, elsõként az országban - ha "fapados" is, de több ezren látogatják. NCA hírek Ü Kommunikációs stratégiát tettünk le az asztalra - melynek megvalósításához nem jutunk forrásokhoz. Ü "Saját, életszerû pályázati kiírásokat dolgoztunk ki. - amit nem használhattunk, mert a tanács az egységes forma mellett döntött. Ü Közel 20 kistérségi, megyei fórumot, sajtótájékoztatót tartottunk - ahová hívnak bennünket, elmegyünk. Ü A pályázatok értékeléséhez bírálati szempontrendszert, bíráló lapot dolgoztunk ki - melyet a három megyében háromféle képen használunk. Ü 12 pontos javaslatcsomagot dolgoztunk ki az NCA rendszer továbbfejlesztésére - ezek közül a januári kormányrendeletbe több bekerült. Ü Elszámolási segédanyagot dolgoztunk ki - ennek kiadásához a regionális kollégium többségi oldala nem járult hozzá, azonban elemei (50%-a) nem tisztázott módon (és aktualizálatlan állapotban) megjelentek az NCA Elszámolási segédletben. Ü Háttéranyagot készítettünk az 1%-os kampányhoz - a pályázati döntések aláírásának késlekedése és a kollégiumi többségi döntés miatt elvei nem érvényesülhetnek. stb. Még mindig valljuk, hogy az NCA rendszerének (mint minden rendszer) bevezetése számos nehézséggel jár. Egy év elteltét értékelve azonban ki lehet jelenteni, hogy a befektetett munkánk sem a régióban, sem országos szinten nem hozza azt az eredményt, melyeket reméltünk. Láthatatlan és látható (öncélú civil, álcivil és politikai) erõk gátolják, sajnos sikerrel a pozitív szándékok, javaslatok megvalósulását. Ennek ellenére bízunk a rendszer jobbításának lehetõségében, a számunkra adatott kereteken belül mindent megteszünk. Azonban kérjük, Önök is tegyenek meg szervezetükkel mindent, amit az ügy érdekében megtehetnek. Ü Vegyenek részt a Regionális Kollégium ülésein. Ü Kísérjék figyelemmel a különbözõ testületek határozatait. (www.nca.hu - határozatok tára) Ü Telefonáljanak, írjanak, e- mailezzenek a honlapon megadott címekre a kiírások, a döntési eredmények késlekedése miatt. Ü Forduljanak a helyi és az országos nyilvánossághoz. Ü Kérjék fel országgyûlési képviselõiket, hogy tegyenek, s interpelláljanak annak érdekében, hogy a kormányzati döntések és szándékok ne akadályozzák a folyamat mûködését. F. Nagy Zsuzsanna NCA Észak-magyarországi Regionális Kollégiumának BAZ megyei tagja 11

12 civil ház VII. évf. 1. szám Miskolc, Széchenyi u. 14. I. em. TEL./FAX:46/ ; Ügyfélfogadás: Hétfõ - csütörtök: óráig Péntek: ügyfélfogadás szünetel CIVIL HÁZ Regionális Nonprofit Szolgáltató Központ SZOLGÁLTATÁSOK CIVIL SZERVEZETEKNEK Folyamatos információszolgáltatás: Ø Pályázati lehetõségekrõl Ø Civil szervezetekrõl Ø Támogató szervezetekrõl Ø Szakértõkrõl Ø Képzésekrõl, rendezvényekrõl, programokról A Civil Ház oktatótermében tréningek, fórumok, közgyûlések rendezésére nyílik lehetõség elõzetes egyeztetéssel és teremhasználati szerzõdéskötéssel. A CIVIL HÁZ MUNKATÁRSAI: Szûcs Krisztina munkatárs Papp Mónika irodavezetõ TÁMOGATÓINK: Lugosi Lászlóné Anikó információs munkatárs Nonprofit szakkönyvtár mûködtetése Szakkönyvek, kiadványok árusítása Pályázati ûrlapok letöltése az internetrõl A térségben megjelenõ helyi, közösségi kiadványok gyûjtése A Civil Ház mûködtetõje: Regionális Civil Központ Alapítvány A Civil Ház fõ támogatója: Esélyegyenlõségi Kormányhivatal Civil Kapcsolatok Igazgatósága Szaktanácsadók: Dr. Gaál Nóra Dr. Horánszky Árpád Székesi Zoltánné jogi tanácsadó szervezeti kérdések pénzügyi tanácsadó tanácsadója Információs iroda: a 46/ telefonszámon Szaktanácsadóinkkal elõzetes idõegyeztetéssel személyes konzultációra is lehetõség van. Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, fejlesztõ és információs kollégiuma ReCIKLIKA Feladó: REGIONÁLIS CIVIL KÖZPONT ALAPÍTVÁNY H-3530 Miskolc, Széchenyi utca 14. NYOMTATVÁNY

A TARTA LOM B ÓL OLVASÓI ROVAT

A TARTA LOM B ÓL OLVASÓI ROVAT CIVIL HÁZ 2005. VII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa A TARTA LOM B ÓL OLVASÓI ROVAT Manufaktúra Önsegélyezõ Egyesület Manufaktúra Önsegélyezõ Egyesület Célja a

Részletesebben

2006. VIII. évf. 7. szám

2006. VIII. évf. 7. szám A REGIONÁLIS CIVIL KÖZPONT ALAPÍVÁNY IDÔSZAKI KIADVÁNYA 2006. VIII. évf. 7. szám TARTALOM T A 2-4 Aktuális 5 Események 6-7 Programok 8-9 Közelmúlt 10 Pályázat 11-18 Közhasznúság 19-20 Info 2 AKTUÁLIS Kötelező

Részletesebben

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK!

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK! 2011. április, Különszám A tartalomból: XVI. EGER ÜNNEPE FELHÍVÁS EGRI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Idén tizenhatodik alkalommal kerül megrendezésre az egri civilek összefogásával az EGER ÜNNEPE. A három

Részletesebben

Az önkéntesség bibliográfiája

Az önkéntesség bibliográfiája Az önkéntesség bibliográfiája Magyar nyelvű tanulmányok, kutatások: Czike Klára: Önkéntesség számokban, 2002 Czike Klára-Kuti Éva: Önkéntesség, jótékonyság, társadalmi integráció 2006 Czike Klára-Kuti

Részletesebben

SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK

SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK A GYAKORLATBAN Önkéntes Központ Alapítvány Kiadja: Önkéntes Központ Alapítvány 1123 Budapest, Kékgolyó u. 20. I./4a Szerkesztõ: Francsics Dorina Szakmai lektor: F. Tóth András

Részletesebben

Hólabda Önkéntes Klub - Hatvan felhívása: Civil szervezetek, védjük meg az NCA-t! 10. 11. Közösségi összefogás és helyi erőforrások 4.

Hólabda Önkéntes Klub - Hatvan felhívása: Civil szervezetek, védjük meg az NCA-t! 10. 11. Közösségi összefogás és helyi erőforrások 4. 2 Tartalom 2. Az NCA Tanács volt elnökei és alelnökei 8. Hólabda Önkéntes Klub - Hatvan felhívása: Civil szervezetek, védjük meg az NCA-t! Hogy civil pozíciójuk eleve a közpénz részrehajló, befolyásolt

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja A K I T A R T Á S A Z, A M I E L Ő R E V I S Z A kecskeméti Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálatának referencia intézményi pályázati programjának eredményei, tapasztalatai,

Részletesebben

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához HEFOP -2.2.1.-06/1-2006-12-0020/4.0. BEFOGADÓ INTÉZMÉNYEK. A SZOCIÁLIS SZEKTOR FEJLESZTÉSE ÖNKÉNTES PROGRAMOK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEKBE TÖRTÉNÕ INTEGRÁLÁSÁN KERESZTÜL. Alcím: Szociális szakemberek és önkéntesek

Részletesebben

Civil partnerség IV. Nyugat-dunántúli Regionális Konferencia - vendégünk Kiss Péter miniszter

Civil partnerség IV. Nyugat-dunántúli Regionális Konferencia - vendégünk Kiss Péter miniszter 2006. október Kedves Olvasóink! Szeptember elsejétõl a Vas és Gyõr-Moson-Sopron megyékben megjelenõ, CISZOKok által kiadott újságokat teljes egészében felváltja a Nonprofit Hírlevél. További részletekért

Részletesebben

FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP

FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP X. évfolyam, 2010/2. szám Ára: 250 Ft A tartalomból: Értékek, elismertség, közösségigény Uniós pénzekre startolnak Kulcsos

Részletesebben

Cseh Linda: Csak attól félünk, amit nem ismerünk. értelmi fogyatékos emberek megjelenése a médiában

Cseh Linda: Csak attól félünk, amit nem ismerünk. értelmi fogyatékos emberek megjelenése a médiában Cseh Linda: Csak attól félünk, amit nem ismerünk értelmi fogyatékos emberek megjelenése a médiában 3 Tartalomjegyzék Bevezetés...5 I. Az értelmileg akadályozott emberek helyzete...6 1. Statisztikai adatok...6

Részletesebben

CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése

CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése A Nemzeti Civil Alap Civil Önszerveződés Területi és Szakmai Együttműködés Kollégiuma

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2011

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2011 MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2011 Készült: 2012. január 19. - 2 - Egyesületünk a fogyatékos emberek érdekvédelmi szerveződésére az 1989. évi II. törvény (Az egyesülési

Részletesebben

2011. május 2-ig 1 263 598 379 forint támogatás elérésében működött közre Egyesületünk, melyet

2011. május 2-ig 1 263 598 379 forint támogatás elérésében működött közre Egyesületünk, melyet Visszaemlékezés Több mint 30 év eredményesen! Apró kavicsként görögnek emlékeim. Mintha ma lett volna. Arcok, fények, felvillanások, töredékek a közeli és távoli múltból. Már sokan nem élnek, csak emlékeink

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Bevezető Az MNT valamennyi szakmai programját maga dolgozta ki és kutatta fel hozzá a forrásokat, pályázatok és előterjesztések benyújtásával

Részletesebben

Mindengyerek Konferencia

Mindengyerek Konferencia Mindengyerek Konferencia, 2009. január 19-21. ELTE TÁTK Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány Miniszterelnöki Hivatal Szociális

Részletesebben

Akikre büszkék vagyunk

Akikre büszkék vagyunk 2008. december Akikre büszkék vagyunk A k i k r e b ü s z k é k v a g y u n k Hálózatunk népszerűségét nemcsak tagszervezeteink munkálkodása és eredményei emelhetik, hanem azok az elismerések is, melyeket

Részletesebben

Intézetünk akkreditált E segítő közösségi animátor képzést indít május 31 én. Megyei Kórustalálkozó, Soltvadkert, 2010. május 15.

Intézetünk akkreditált E segítő közösségi animátor képzést indít május 31 én. Megyei Kórustalálkozó, Soltvadkert, 2010. május 15. Hírlevél XV. évfolyam 193. szám 2010. május A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Megyei Kórustalálkozó, Soltvadkert, 2010.

Részletesebben

z Ökotárs Alapítvány a zöld mozgalom erôsítésén, támogatásán egy környezettudatos, a nyilvánosság részvételén alapuló demokratikus intézményrendszer

z Ökotárs Alapítvány a zöld mozgalom erôsítésén, támogatásán egy környezettudatos, a nyilvánosság részvételén alapuló demokratikus intézményrendszer A z Ökotárs Alapítvány a zöld mozgalom erôsítésén, támogatásán keresztül kíván hozzájárulni egy környezettudatos, a nyilvánosság részvételén alapuló demokratikus intézményrendszer és társadalom kialakulásához.

Részletesebben

Napraforgó. Testvérvárosi civil szervezetek konferenciája Ez történt... Sajtótükör Felhívások

Napraforgó. Testvérvárosi civil szervezetek konferenciája Ez történt... Sajtótükör Felhívások BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK LAPJA 2011 június Napraforgó A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa Testvérvárosi civil szervezetek konferenciája Ez történt... Sajtótükör Felhívások BÉKÉS

Részletesebben

Ajánlás. Ezzel ajánljuk olvasóink figyelmébe a tapasztalatok rövid gyûjteményét. Budapest, 2008 március 1.

Ajánlás. Ezzel ajánljuk olvasóink figyelmébe a tapasztalatok rövid gyûjteményét. Budapest, 2008 március 1. Ajánlás Semmilyen törvény nem mûködik, ha az állampolgárok nem szólhatnak bele a szabályozás kialakításába, amennyiben viszont igen, a törvény céljai nemcsak kifejezik az állampolgárok akaratát, hanem

Részletesebben

Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József. Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF

Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József. Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF Szeged, 2008 Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF Boritó: FODOR TIBOR MAJZIK ANDREA A kiadásban

Részletesebben

EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében

EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében HÍRMONDÓ Népfôiskolai A MAGYARY ZOLTÁN NÉPFÔISKOLAI TÁRSASÁG IDÔKÖZI TÁJÉKOZTATÓJA TATA, 2007. MÁRCIUS EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében A megyei közgyûlés

Részletesebben

10 millióból kétszer, háromszor annyit...

10 millióból kétszer, háromszor annyit... 2006. Első szám FA R S A N G K E Z D É S F O C I V A L Január 13-án délután nagy sikerrel zajlott a Sportcsarnokban a Farsangi Kupa, melyen Jász-Nagykun-Szolnok megye polgármesterei, képviselői, valamint

Részletesebben

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg.

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg. Folytatjuk a munkát összefogással! Az idén ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját a Mozgáskorlátozottak Sza bolcs- Szat már-bereg Megyei Egyesülete. Ez alkalomból Balogh Zoltánné az egyesület elnöke

Részletesebben

CIVIL EURÓPA - CIVIL MAGYARORSZÁG

CIVIL EURÓPA - CIVIL MAGYARORSZÁG Az Európa Ház idôszakos kiadványa Amíg nem érint személyesen Visszatérô téma az Európai Unióban az állampolgári részvétel és aktivitás növelése. A legutóbbi nagyszabású uniós kommunikációs kampány a D-terv

Részletesebben

J E L E N T É S A 2008-2009. 1105/2007. (XII.

J E L E N T É S A 2008-2009. 1105/2007. (XII. 3. Konkrét észrevételek és javaslatok a beszámoló rendszerét követve kék szín jelöléssel (Mo-i Roma Parlament) (Piros jelöléssel a beszámolónak az észrevételek szempontjából lényeges részei.) J E L E N

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról Szerzők: Dr. Katonáné dr. Pehr Erika Zsíros Sándorné Dr. Klempa Éva Marcsa László Dr. Csepeli Ágota Dr. Somfai

Részletesebben

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata 2014. június TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés 3 2 A felülvizsgálat indoka 4 3 Felülvizsgálat menete 5 4 Helyzetelemzés 5 4.1 Demográfiai mutatók

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT ÖNKÉNTESEK TEVÉKENYSÉGÉNEK FELMÉRÉSE VÉGEGYHÁZÁN Januári számunkban kezdtük el a fenti címen megjelent kutatómunka tapasztalatainak ismertetését, amelyet most az

Részletesebben