Heim Pál Alapítvány Alapító Okirata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Heim Pál Alapítvány Alapító Okirata"

Átírás

1 Heim Pál Alapítvány Alapító Okirata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Alapító Okirat jelen pontjában meghatározott magánszemély, mint Alapító (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 74/A. - 74/F. -ai alapján, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény alapján elhatározta, hogy Alapítványt hoz létre az alábbiak szerint. Preambulum Heim Pál Antal, a Heim Pál Gyermekkórház névadójának unokája a Heim Pál Alapítvány létrehozásával kíván gondoskodni a jövő generáció szellemi és anyagi felemelkedésének eszközeiről. Az Alapítvány munkájában Heim Pál a Heim Pál Gyermekkórház névadójának dédunokája tiszteletbeli elnökként vesz részt. Heim Pál feladata az Alapítvány stratégiájának meghatározása, a névhasználathoz fűződő jogok meghatározott keretek mellett történő engedélyezése, a Heim Pál név örökségvédelmi feladatainak menedzselése. Az Alapító rendelkezése alapján amennyiben az Alapítvány eltér a céloktól, illetve tevékenysége összeegyeztethetetlen Heim Pál családjának mindenkori örököseinek érdekeivel, illetve bármilyen formában veszélyezteti a Heim Pál nevet, Heim Pál egyenes ági leszármazottainak jogában áll a névhasználat korlátozása, felfüggesztése, illetve visszavonása. 1.) Az alapító: Heim Pál Antal (születési név: Heim Pál Antal, an. Genersich Éva, sz. Budapest, , lakcíme: Budaörs, Domb u. 4/3.) 2.) Az Alapítvány neve: Heim Pál Alapítvány 3.) Az Alapítvány székhelye: Tata, Kálvária utca ) Az Alapítvány jogalanyisága, jogi helyzete: Az alapító a Ptk. 74/C. (7) bekezdése alapján alapítói jogainak gyakorlására halála esetére Heim Pált (születési név: Heim Pál, an: Gombás Magdolna, sz: Budapest, , Lakcím: 2045 Törökbálint Kastély u. 15/A.) jelöli ki. Az alapítvány önálló jogi személy, amely saját nevében szerezhet jogokat és vállalhat kötelezettségeket. Az alapítvány politikamentes társadalmi-közösségi kezdeményezés, célja és feladatai teljesítése érdekében kész együttműködni minden szervezettel, közösséggel és személlyel, amely illetőleg, aki a közös célok elérésén munkálkodik. Az alapítvány működése nyilvános, a munkája és tevékenységének megítélése során épít a nyilvánosság lehetőségeire és a társadalmi támogatók kezdeményezéseire, javaslataira.

2 II. AZ ALAPÍTVÁNY TEVÉKENYSÉGE ÉS CÉLJA 1.) Az alapítvány céljai: A tehetséges, vállalkozó szellemű egyének, elsősorban egészségügyi innovációs ötleteinek pályázati formában történő piaci előkészítése, támogatása. Prof. Dr. Heim Pál dédunokájának, Heim Pál (szül ; a.n. Gombás Magdolna) Mesekórház projektötletének és koncepciójának megvalósítása és támogatása A Heim Pál örökség hazai képviselőinek intézményszintű ( pl. Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház) támogatása, ott a Mesekórház projekt megvalósításának elősegítése A tudományos kutatások, a vállalkozási folyamatok és a fejlesztett termékek, szolgáltatások flow alapú megközelítésének fejlesztése A környezettudatos technológiák fejlesztése, támogatása A tudományos és technológiai újítások piaci integrációjának előkészítése A megosztásra épülő technológiák, alkalmazások, termékek és szolgáltatások fejlesztésének elősegítése, támogatása. A tehetséges egyének, vállalkozások szakmai támogatásának biztosítása. A piacképes ötletek nemzetközi piaci jelenlétének elősegítése. A Heim Pál név szellemi örökségvédelme A gyermekgyógyászat új, innovatív megoldásainak támogatása, a szelíd gyógymódok, a mesék és a fantázia világának mentális egészségre gyakorolt hatásainak elemzése, a szükséges protokollok kidolgozása, a gyermek és felnőtt gyógyászati alkalmazás elősegítése. A Heim Pál Alapítvány szakmai tevékenységének és az elért eredményeknek a tömegtájékoztatási eszközökön keresztül történő kommunikációjának biztosítása. A Heim Pál Alapítvány nemzetközi hálózatának kialakítása A tehetséggondozás protokoll szintű munkamódszereinek a kidolgozása A Heim Pál Alapítvány tevékenységéhez kapcsolódó információs anyagok elkészítése és célba juttatása. Egy új, Egészségügyi Innovációs Díj alapítása Új, ügyfélközpontú egészségügyi képzési anyagok kidolgozása Gyermek és családbarát egészségügyi megoldások és eszközök fejlesztésének elősegítése. Egészségügyi eszközök, technológiák vásárlása gyermek és családközpontú intézmények számára.

3 A hivatástudattal rendelkező egészségügyi szakdolgozók képzésének támogatása. A krónikus és súlyosan beteg gyerekek és családtagjaiknak lelki segítségnyújtása A Magyarországon nem kezelhető betegek külföldi ellátásának elősegítése. A gyermekek nyelvének, lélektanának mélyebb megértéséhez kapcsolódó kutatások előkészítésében történő részvétel, az eredmények oktatási adaptációjának megszervezése. A környezet és egészségtudatos nevelés protokolljainak kidolgozása, képzések indítása. Olyan beruházások, projektek támogatása, amelyek elősegítik a gyermekek gyógyulását. A mentális egészség, a művészet, a játék, a mese, a prevenció, a holisztikus gyógyítás és az un. szelíd, természetes gyógymódok kutatásának támogatása. Az árva vagy csonka családban felnőtt gyermekek oktatásának, tehetséggondozásának és társadalmi beilleszkedésének elősegítése. A gyermekek készségfejlesztéséhez kapcsolódó új technológiák, eszközök, szolgáltatások támogatása. A nagycsaládosok, munkanélküliek társadalmi és gazdasági felemelkedésének elősegítése képzésének, tehetségfejlesztésének és a munkához juttatásának támogatása Az egyének öngondoskodásának, a fogyasztói társadalomban történő eligazodásának és egészsétudatos életvitelének az elősegítése. Az Alapítvány ismertségének, társadalmi, gazdasági és politikai elfogadottságának elősegítése 2.) Az alapítvány céljait az alábbi konkrét tevékenységekkel valósítja meg: Az ötletekhez megvalósításában érdekelt gazdasági társaságokkal történő együttműködés kialakítása. Szakmai fórumok szervezése, oktatási segédanyagok, tanulmányok, kiadványok és egyéb tájékoztató anyagok készítése, konferenciák szervezése. A nemzetközi és hazai környezetgazdálkodással foglalkozó szervezetekkel történő kapcsolatfelvétel, pályázatok kiírása. A nemzetközi és hazai konferenciákon, kiállításokon történő részvétel lehetőségének a biztosítása, marketing anyagok készítése. Pályázatok kiírása az új üzleti modellek megoldásáinak nemzetközi megjelenéséhez, partnerek szervezéséhez. Gyakorlatorientált képzések, konferenciák szervezése, a szükséges társadalmi, szakmai és üzleti kapcsolatrendszer lehetőségeinek adatbázis formájában történő elérhetővé tétele.

4 Üzleti modellezés, kutatási háttéranyagok biztosítása, nemzetközi kapcsolati tőke biztosítása internetes és szakmai fórumokon, kiállításokon történő részvétel formájában. Heim Pál Professzor munkásságának összegyűjtése, rendszerezése, könyvek, internetes adatbázisok formájában történő publikálása, egészségügyi események szervezése, a Heim Pál Egészség Díj szakmai protokolljainak kidolgozása, tömegtájékoztatási eszközökön keresztül történő pályázat meghirdetése. A sajtóval történő kapcsolatápolás biztosítása. Heim Pál Gyermekgyógyászati Múzeum létrehozása. Nemzetközi és hazai szakmai fórumokon történő részvétel. A témához kapcsolódó pályázatok kiírása, kapcsolatfelvétel a terület vezető szakembereivel. A témához kapcsolódó különféle interenetes tartalmak rendszerezése. Kiadványok, könyvek megjelentetése. Aktív médiajelenlét biztosítása. Rendezvények szervezése, külföldi vendégelőadók meghívása. Kapcsolatfelvétel a hazai és nemzetközi média szerkesztőivel, vezető újságíróival. Interetes platform létrehozása, állandó újságírói csapattal. Személyes kapcsolatfelvétel a nemzetközi gyermekegészségügyi intézményekkel, szervezetekkel. Internetes platform kilakítása a nemzetközi hálózat potenciális partnereinek megtalálásához. Szakmai team létrehozása, workshopok szervezése. Időszaki kiadványok megjelentése, közösségi oldalokon történő megjelenések. Szakmai események, rendezvények szervezése Kapcsolatfelvétel a különböző egészségügyi szakmák képviselőivel, kommunikációs, mentálhigiénés szakemberekkel, workshopok szervezése a témában. Szakmai és lakossági pályázatok kiírása. Internetes fórum indítása. A témához kapcsolódó hazai és nemzetközi könferenciákon történő részvétel. Nemzetközi partnerszervezetekkel történő kapcsolatfelvétel. Internetes felhívások közzétetétele, adomány gyűjtés. A hivatástudat fogalmának protokollszintű meghatározása. Önálló workshopok szervezése, neves hazai és külföldi vendégelőadók meghívása, kiadványok vásárlása. On-line, telefonos és mobil alkalmazások fejlesztésének támogatása a gyermek és családegészségügyben. Együttműködés kialakítása a nemzetközi betegellátó szervezetekkel, intézményekkel, szakemberekkel, konzulátusokkal, légi, szállítási és biztosítótársaságokkal. A területek vezető szakembereivel történő kapcsolatfelvétel, projekt teamek szervezése, oktatási anyagok készítése, előadások szervezése az egészségügyi intézményekben. Pályázat kiírása. Szakmai szervezetekkel történő kapcsolatfelvétel, a team munka kialkítása.

5 Gyermek-egészségügyi kutatási vizsgálatok, study-k szervezése, új gyógyászati integrációs modellek kidolgozása, intézményi háttér kialakítása, és fejlesztése, az elért eredmények hazai és nemzetközi bemutatása. Programok szervezése, időszaki kiadványok készítése, terjesztése, pályázatok kiírása, nemzetközi partnerekkel történő kapcsolatfelvétel, internetes platformi kialakítása. Hazai és nemzetközi egészségügyi és okatási intézményekkel, humanitárius szervezetekkel szakmai, kommunikációs és pályázati együttműködések kialakítása. Személyiségfejlesztő módszerek iskolarendszeren kívüli képzésének biztosítása, workshopok, tréningek formájában. Pályázat kiírása, internetes platform fejlesztése a széleskörű kommunikáció érdekében, aktív médiajelenlét. Nemzetközi kapcsolatok kialakítása és ápolása készségfejlesztő és művészetterápiás, prevenciós és rehabilitációs tevékenységek tárgykörében. Személyes tanácsadás, egyéni és csoportos konzultációk szervezése, adatbázis szolgáltatás, internetes partnerfelület kialakítása, az új kommunikációs és üzleti technológiák megismertetése, eszközök biztosítása. Kiadványok, könyvek, adathordozók megjelentetése, internetes felület kialakítása, előadások szervezése. Az Alapítvány ajánlási rendszerének, protokolljának, hasznosításának kidolgozása, jogi feltételrendszerének előkészítése. 3.) Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve támogatást nem kap. 4.) Az alapítvány vállalja, hogy a Ptk. rendelkezésein túlmenően az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény előírásait, valamint az egyéb jogszabályokban az alapítványokra előírt szabályokat maradéktalanul betartja. III. CSATLAKOZÁS 1.) Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely belföldi és külföldi természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet csatlakozhat, amennyiben az alapítvány céljaival egyetért, azokkal azonosulni tud, valamint jelen alapító okiratban foglaltakat elfogadja, továbbá amennyiben az alapítvány céljait anyagi eszközeivel, vagy bármely más módon (pl. tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés, munkavégzés, önkéntes tevékenység stb. rendelkezésre bocsátásával/kifejtésével) támogatni kívánja. 2.) Az alapítványhoz anyagi és bármilyen más, akár nem pénzbeli hozzájárulással (vagyontárgyaknak az alapítvány tulajdonba adásával stb.) is csatlakozni lehet összeghatár meghatározása nélkül. A csatlakozók támogatásuknak az alapítvány részére történő befizetésével, átadásával, tevékenységük kifejtésével nem válnak alapítókká. 3.) A csatlakozási szándékot írásban kell bejelenteni az alapítványt kezelő kuratóriumnál. Az alapítványnak történő felajánlás elfogadásáról, így az alapítványhoz való csatlakozásról az alapítvány kuratóriuma dönt. A csatlakozást feltételhez kötni nem lehet.

6 IV. AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONA, A VAGYON MŰKÖDTETÉSE ÉS FELHASZNÁLÁSA 1.) Az alapítvány induló vagyona (tőkéje) ,-Ft, azaz Egyszázezer forint, amely teljes egészében készpénzből áll. Az alapító az alapítvány induló vagyonát, azaz ,-Ft, azaz Egyszázezer forintot az alapítvány céljainak elérése érdekében jelen alapító okirat aláírásától számított 8, azaz nyolc napon belül elhelyez az alapítvány nevének megjelölésével nyitott elkülönített bankszámlán, mely összegnek a letéteményes bank által kiállított hiteles igazolása az Alapító Okirat mellékletét képezi. Az alapítvány vagyonának teljes összege felhasználható az alapítvány céljaira kérelem, pályázat, vagy kuratóriumi kezdeményezés útján, mint az alapítvány vagyonának felhasználási módjaiként. 2.) Az alapító törzsvagyont nem különít el, az alapítvány teljes vagyona, valamint ezen vagyon hozadékai az alapítványi célok megvalósulását szolgálják. Az alapítvány vagyonának felhasználásáról az alapító okirat rendelkezései, továbbá az alapítványhoz csatlakozó adományozók által meghatározott és a Kuratórium által elfogadott feltételek keretei között a Kuratórium szabadon dönt szótöbbségi döntéssel. Az alapítvány csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem veszélyezteti az alapcél szerinti tevékenységének ellátását és működésének fenntartását. Az alapítvány jogosult gyűjtési akciókkal, alapítványi csatlakozások elfogadásával és az alapítói vagyon kamathozadékaival bevételre szert tenni. Az alapítvány fent megjelölt induló vagyona növekedhet az alapítói befizetésekkel, magánszemélyek, jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező csatlakozók készpénzes (bármely pénznemben) és természetbeni hozzájárulásaival, az alapítvány rendelkezésére álló vagyoni eszközök hozadékaival, valamint a kezelő szerv gazdálkodásának eredményével. Az alapítvány támogatása történhet készpénzzel, illetve az alapítványi célok elérését közvetlenül segítő szolgáltatások, vagyontárgyak felajánlásával. A bevétel az alapítvány céljainak kiteljesítését szolgálja. Az alapítvány bevételei: a) az alapítótól kapott befizetés, valamint az alapító által az alapítvány rendelkezésére bocsájtott vagyon; b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel; c) a költségvetési támogatás: ca) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás; cb) az EU strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésből juttatott támogatás; cc) az EU költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás; cd) a SZJA meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege; d) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel; e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány; f) befektetési tevékenységből származó bevétel; g) az a)-f) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel.

7 Az alapítvány költségei, ráfordításai (kiadásai): a) alapcél szerinti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek; b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó költségek; c) az alapítvány szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az adminisztráció költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása; 3.) Az alapítvány vagyonát az alapító által kijelölt Kuratórium kezeli. Az alapítvány a céljai megvalósítása érdekében vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az alapító a vagyoni hozzájárulásának megfizetésén túl az alapítvány tartozásaiért saját vagyonával nem felel. A Kuratórium feladata az alapítvány céljára rendelt vagyon leghatékonyabb működtetése, így különösen meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy az alapítvány vagyonát a jogszabályoknak és a törvényes gazdasági lehetőségeknek megfelelően gyarapítsa. Az összes jövedelem csak az alapítvány céljai által meghatározott körben és módon használható fel. Az alapítvány vagyonával való rendelkezés, így az alapítvány vagyonának a felhasználása a Kuratórium hatásköre. Az alapítvány elsődlegesen gazdasági tevékenység folytatása céljából nem alapítható. (Ptk.74/A..) Az alapítvány elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységet nem végez, ilyen tevékenységet csak a célja megvalósításának előmozdítása érdekében, céljait nem veszélyeztetve kiegészítő jelleggel végezhet. /Ptk (2) bek./ Gazdálkodó tevékenység: azon tevékenységek összessége, amelyek az alapítvány vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére kiható gazdasági eseményt eredményeznek; Gazdasági-vállalkozási tevékenység: a jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló vagy azt eredményező, üzletszerűen végzett gazdasági tevékenység, ide nem értve az adomány (ajándék) elfogadását, továbbá a bevétellel járó, létesítő okiratban meghatározott cél szerinti, valamint a közhasznú tevékenységet. /Ectv. 2. -ának pontja/ Az alapítvány csak az Ectv , 10 és 11. pontjaival összhangban végezhet ilyen tevékenységeket. Az alapítvány az alapító okiratában meghatározott cél megvalósítása érdekében vagyonával önállóan gazdálkodik, elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenység folytatására nem alapítható. /Ectv (1)/ Tartozásaiért saját vagyonával felel. Az alapítvány alapítója a vagyoni hozzájárulásának megfizetésén túl a szervezet tartozásaiért saját vagyonával nem felel. /Ectv (2)/ Az alapítvány az alapító okiratában meghatározott cél szerinti tevékenységet (alapcél szerinti tevékenység) folytathat és célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében - gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységét nem veszélyezteti. /Ectv (3)/ Az alapítvány vagyonát az Ectv. 17. (3) bekezdése szerint folytatott gazdasági-vállalkozási tevékenység eredménye is gyarapíthatja. /Ectv (2)/ Az alapítvány csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem veszélyezteti az alapcél szerinti tevékenységének ellátását és működésének fenntartását. /Ectv (4)/ A kuratórium feladata a működőképesség fenntartása, és a fenyegető fizetésképtelenség esetén a hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával a szükséges intézkedések meghozatala, illetve kezdeményezése./ectv (5)/ Az alapító hozzájárul ahhoz, hogy az alapítvány vállalkozási tevékenységet folytasson a céljai elérése érdekében, de kizárólag ezeknek alárendelten, azaz másodlagosan a célok megvalósítása és a tevékenysége kifejtése érdekében gazdasági vállalkozási tevékenységet

8 végezhet. A gazdasági vállalkozási tevékenységből elért bevételeket az alapítvány köteles céljainak megvalósítása, valamint tevékenysége érdekében felhasználni. Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak a jelen Alapító Okiratban lefektetett célok megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. Az alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja és nem oszthatja fel, azt kizárólag a jelen Alapító Okiratban meghatározott tevékenységekre és csak céljainak megvalósítására fordíthatja. A gazdálkodással együtt járó kiadások és egyéb költségek kizárólag a gazdasági tevékenységből származó bevételből fedezhetőek. Az alapítványnak a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. Az adománygyűjtésre és a nyilvántartási szabályokra az Ectv ában, a könyvvezetésre és a beszámolás rendjének szabályozására pedig a ában foglaltakat kell irányadónak tekinteni. V. ALAPÍTVÁNY SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE 1.) Az alapítványt, illetve az alapítványi vagyont az alapító által létrehozott és megbízott 3 (három) főből álló Kuratórium kezeli, amely a hatályos jogszabályok keretei között, végez kezelő, ügyvezető, irányító és képviseleti tevékenységet. A Kuratórium az alapítvány legfőbb döntéshozó szerve. Az alapítvány céljainak megvalósításáról, az alapítványi vagyon kezeléséről és a céloknak megfelelő felhasználásáról a Kuratórium gondoskodik. A Kuratórium elnökét és tagjait 3 (három) évre az alapító kéri fel. Az alapító a Kuratóriumot, mint az alapítvány kezelő szervét csak akkor hívhatja vissza, ha az a tevékenységével az alapítvány céljait veszélyezteti. A kuratórium vagy annak tisztségviselője, tagja által a feladatkörének ellátása során harmadik személynek okozott kárért az alapítvány felelős. A tisztségviselő, a tag az általa e minőségében az alapítványnak okozott kárért a polgári jog általános szabályaiért felel. 2.)A Kuratórium tagjai: Kuratórium elnöke: Balog Tibor an: Kovács Mária sz: Budapest, állandó lakcím :1157 Budapest Nyírpalota út 79/a. 1.em 5. szig szám : JA Kuratóriumi tagjai: dr. Skurdenka Beatrix Nóra kuratóriumi tag anyja neve: Szedlák Ilona Sz: Budapest, Lakcím: 1012.Budapest, Várfok u Heim Pál Tiszteletbeli Elnök an: Gombás Magdolna sz: Budapest, Lakcím : 2045 Törökbálint Kastély u. 15/A A Kuratórium tagjai munkájukat megbízási jogviszonyban, illetve munkaviszony keretében végezhetik. A Kuratórium tagjai részére abban az esetben és olyan mértékben nyújtható díjazás, vagy folyósítható költségtérítés, amely az alapítvány céljának a megvalósítását és tevékenysége kifejtését semmilyen formában nem veszélyezteti.

9 Összeférhetetlenség: A kuratórium elnökével, tagjaival szemben nem áll fenn a Ptk. 74/C.. (3) bekezdésében meghatározott kizáró ok, a kuratóriumi tagok nem állnak az alapítóval - és egymással sem - a Ptk b./ pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, továbbá egyéb olyan érdekeltségi kapcsolatban sem, amely az önálló kurátori tevékenységüket befolyásolná. A Tiszteletbeli elnök, aki a kuratórium tagja, az Alapítvány Alapítójának gyermeke, illetve az alapítói jogok gyakorlására kijelölt személy, azonban az Alapítvány vagyonának felhasználására meghatározó befolyása nincs, ekként rajta keresztül az Alapítvány vagyonának felhasználására az Alapítónak meghatározó befolyása nincs. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt azon személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b. pont) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletekben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. A kuratórium tagjainak tisztségének megszűnése: 1. Lemondással, az új kuratóriumi tag bírósági nyilvántartásba történő bejegyzésével 2. A határozott idő lejártával, az új kuratóriumi tag bírósági nyilvántartásba történő bejegyzésével 3. Ha a kuratórium tagjai közül a tagok valamelyikének kuratóriumi tagsága annak lejártát megelőzően megszűnik, az újonnan kijelölt tag tisztsége az eredetileg kinevezett tag kijelölése idejének hátralévő időtartamára szól. 4. A kuratórium mint testület visszahívására (mint újabb kuratóriumi tagi tisztség megszűnésének esete) az alapító abban az esetben jogosult, ha a kuratórium tevékenységével az alapítvány célját veszélyezteti. 5. A kuratórium elnökének, tagjainak megbízatása elhalálozásukkal, az alapítvány megszűnésével, kizáró ok, összeférhetetlenség bekövetkezésével is megszűnik. A kuratórium elnöke és tagja haladéktalanul köteles jelezni az alapító felé, ha vele szemben kizáró ok, továbbá összeférhetetlenség következett be. 3.) A Kuratórium működése: A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. Üléseit a Kuratórium elnöke hívja össze. A Kuratórium ülését a Kuratórium elnöke készíti elő és a Kuratórium tagjait írásban az ülés kezdete előtt legalább 8, azaz nyolc nappal, névre szóló meghívóval értesíti. A Kuratórium elnöke 8, azaz nyolc napon belül köteles összehívni a Kuratórium ülését abban az esetben is, ha azt a Kuratórium bármely tagja az ok és a cél megjelölésével írásban kéri. A meghívóban különösen az alábbiakat kell feltüntetni: - az ülés helye, ideje, - a napirendi pontok, - a döntés előkészítéséhez szükséges anyagok, - a döntési javaslatok. A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium elnöke készítteti el a jegyzőkönyvet és foglaltatja írásba a határozatokat és vezeti a határozatok könyvét. A határozatok könyvében fel kell tüntetni a Kuratórium döntéseinek tartalmát, időpontját, és hatályát, illetve a döntést

10 támogatók és ellenzők számarányát és személyét. A kuratórium mindegyik tagjának egy-egy szavazata van A kuratórium határozatképes, ha a 3 kuratóriumi tag közül legalább 2 tag jelen van. Határozatait 3 kuratóriumi tag jelenléte esetén egyszerű szótöbbséggel, 2 jelenlévő kuratóriumi tag esetén egyhangúan nyílt szavazással hozza meg, A Határozatképtelenség esetén az ülést tizenöt (15) napon belüli újabb időpontra kell kitűzni, ha a határozatképtelenség miatt kell megismételni a kuratóriumi ülést, úgy annak határozatképességére is ugyanazon előírások érvényesek. A Kuratórium csak a meghívóban szereplő napirendi kérdésekben hozhat érvényes határozatot. A Kuratóriumi ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet minden jelenlévő tag aláír. A Kuratóriumi ülésről távollévő tagot a Kuratóriumi ülésen meghozott döntésekről írásban kell értesíteni. Az alapítvány éves beszámolójának jóváhagyása során a határozathozatali rend érvényesül. A Kuratórium a döntéseiről az érintetteket postai küldeményben vagy személyes kézbesítéssel értesíti. A Kuratórium döntéseit elsődlegesen a honlapján hozza nyilvánosságra, továbbá azokat hírlevél, vagy országos illetve helyi sajtó útján is nyilvánosságra hozhatja. A Kuratórium feladatai: az alapítvány képviselőjének költségtérítése és érdekeltségének megállapítása; az alapítvány vagyonának 30%-át meghaladó kötelezettség vállalása, kivéve, ha az ilyen szerződés megkötésére az alapítvány képviselője előzetes felhatalmazással rendelkezik; az éves gazdálkodási terv meghatározása, a gazdasági beszámoló elfogadása; az alapítvány céljainak meghatározása, pályázatok kiírása, azok értékelése, elfogadása, az éves tevékenységi terv megállapítása; - az alapítványi vagyon hasznosításának, felhasználásának a módja - az éves bevételek összegének felosztása és felhasználása - az alapítványhoz történő csatlakozás elfogadása - szükség szerint, de évente legalább egyszer tájékoztatja az alapítót az alapítvány munkájáról, vagyoni helyzetéről, a pénz- és egyéb eszközök kezeléséről és felhasználásáról. Az alapítvány működése és szolgáltatásinak igénybevétele nyilvános körű. Az alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratai a Kuratórium elnökével, illetve bármely tagjával előzetesen egyeztetett időpontban, az alapítvány székhelyén szabadon megtekinthető. Az alapítvány működése módjának nyilvánosságát, szolgáltatásinak igénybevétele módjának a nyilvánosságát, továbbá a beszámolói, közhasznúsági melléklet közlésének a nyilvánosságát elsődlegesen az alapítvány honlapján biztosítja, továbbá azt hírlevél megjelentetése, avagy országos vagy helyi sajtó útján is biztosíthatja. Az alapítvány a saját honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételig biztosítja. 4.) Az Alapítvány képviselete: Az alapítvány képviseletét a Kuratórium elnöke a tiszteletbeli elnökkel együttesen, vagy a kuratórium másik tagja a tiszteletbeli elnökkel együttesen látják el. A Kuratórium elnöke az alapítványt a tiszteletbeli elnökkel együttesen, vagy a kuratórium másik tagja a tiszteletbeli elnökkel együttesen jegyzi. Bankszámla nyitása esetén a bankszámla feletti rendelkezéshez a Kuratórium elnöke a tiszteletbeli elnökkel együttes, vagy a kuratórium másik tagja a tiszteletbeli elnökkel együttes aláírása szükséges. Az Alapítvány képviselője: képviseli az alapítványt harmadik személyekkel szemben, kapcsolatot tart az alapítvány adományozóival, elvégzi a gyűjtések és akciók gyakorlati munkáit,

11 szervezi az alapítványi célok megvalósítását, így különösen reklám és felvilágosító tevékenységet végez, valamint személyesen is részt vesz a célok megvalósítása érdekében szervezett programokon, tanulmányokat készít és készíttet, ellenőrzi az alapítvány másodlagos, vállalkozási tevékenységét, felügyeli az ennek keretében megvalósuló befektetési tevékenység szabályszerűségét és eredményességét, ellátja a Kuratórium által a hatáskörébe utalt egyéb tevékenységeket, - gyakorolja az alapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogkört, 1.) Az alapítvány határozatlan időre alakult. VI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 2.) Az alapító tudomásul veszi, hogy az alapítvány érvényes létrejöttéhez és a jogi személyiség elnyeréséhez annak székhelye szerint törvényszék nyilvántartásba vétele szükséges. Az alapítvány tevékenységét a nyilvántartásba vételéről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg. 3.) Az alapító okiratot az alapító a Ptk. 74/B. (5) bekezdésében foglaltak szerint az alapítvány nevének, céljának és vagyonának sérelme nélkül módosíthatja. 4.) Az alapítvány nevében és javára történő adománygyűjtés mely csak írásbeli meghatalmazás alapján végezhető - nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság megsértésével. Az alapítvány részére juttatott adományokat az adományozó nyilvántartásába beállított könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni. 5.) Az alapítvány működése felett a törvényességi ellenőrzést a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség gyakorolja. VII. AZ ALAPÍTVÁNY MEGSZŰNÉSE 1. A bíróság az ügyész keresete alapján az alapítványt megszünteti, ha céljának megvalósítása lehetetlenné vált, illetőleg ha jogszabály-változás folytán a bejegyzést meg kellene tagadnia. A bíróság az alapító kérelme alapján az alapítványt megszünteti, ha az alapítvány céljainak megvalósítása lehetetlenné vált. A bíróság az alapítványt megszüntetheti, ha a kezelő szerv (szervezet) tevékenységével az alapítvány célját veszélyezteti és az alapító a bíróság felhívása ellenére a kijelölést nem vonja vissza és kezelőként más szervet (szervezetet) nem jelöl ki. 2. A bíróság az érdekelt alapítók közös kérelmére új alapítvány létrehozása vagy más alapítványhoz való csatlakozás céljából elrendelheti az alapítványok egyesítését, ha ez az érintett alapítványok céljainak megvalósításával összhangban áll. Az alapítványok egyesítésére irányuló kérelemhez az új, illetőleg a megfelelően módosított a megszűnt alapítvány jogutódlásáról is rendelkező alapító okiratot is csatolni kell, egyebekben a bíróság eljárására az alapítvány nyilvántartásba vételére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 3. Ha az alapítvány működésének törvényessége másképp nem biztosítható, az ügyész a bírósághoz fordulhat. A bíróság határidő kitűzésével kötelezi az alapítvány kezelőjét, hogy az alapítvány jogszabálynak megfelelő működését állítsa helyre. A határidő eredménytelen eltelte után a bíróság az alapítványt megszünteti.

12 4. Az alapítvány megszűnése esetén a hitelezők kielégítését követően megmaradt alapítványi vagyonból az alapító által az alapítvány rendelkezésére bocsátott vagyon visszaszáll az alapítóra. Az alapítványhoz történő csatlakozás folytán megnövekedett, a megszűnés idején meglévő vagyont azonban az alapítványi célokkal azonos, vagy hasonló célú alapítványok támogatására kell fordítani. 5. Az alapítvány megszűnésére a Ptk.74/E.. (7) bekezdése alapján a évi CLXXV. tv aiban előírt rendelkezéseket, kell alkalmazni, figyelemmel a évi CLXXXI. tv aiban előírt további rendelkezésekre. VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Az alapító tudomásul veszi, hogy az Alapító Okiratot nyilvántartásba vétel céljából be kell nyújtani a székhelye szerint illetékes Törvényszékhez. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény, és a vonatkozó jogszabályok, így különösen az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Az alapító a jelen Alapító Okiratot elolvasás és megértés után, mint akaratával mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírta. Budapest, Heim Pál Antal Alapító Szerkesztette és ellenjegyezte Budapest, 2013.

Jobb Veled A Világ Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

Jobb Veled A Világ Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA Jobb Veled A Világ Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA Készítette és ellenjegyezte: dr. Horváth Anikó ügyvéd Készült: Budapest, 2012. március 12. 2 Jobb Veled A Világ Alapítvány Alapító Okirata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) Módosított és Egységes Szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Amelyben a jelen Alapító Okirat 4. pontjában meghatározott

Részletesebben

Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) Alulírott Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek, valamint az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b. ALAPÍTÓ OKIRAT A CSODÁK CSODÁJA ALAPÍTVÁNY létrehozásáról, amelyet a II./1. pontban írt alapító az 1959. évi IV. tv. (Polgári Törvénykönyv - a továbbiakban: Ptk.) és az 1997. évi CLVI. tv. (A közhasznú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA:

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA: ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata.

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Az Alapítvány neve, székhelye, jogi személyisége, közhasznú szervezeti jellege és közhasznú jogállása...

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekû céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekû céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége: ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekrõl szóló

Részletesebben

A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület Közgyűlése a 2012.október 9. napján hozott

Részletesebben

Stephen W. Kuffler Kutatási Alapítvány

Stephen W. Kuffler Kutatási Alapítvány 1 Stephen W. Kuffler Kutatási Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott Alapító, Dr Somogyi Péter a Ptk. 74/A F. -ai, a 2011. évi CLXXV. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége: ALAPÍTÓ OKIRAT mely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 74/A-F. -a, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997.

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 2-án

Részletesebben

Együtt a jövőnkért 95 ALAPÍTVÁNY

Együtt a jövőnkért 95 ALAPÍTVÁNY Együtt a jövőnkért 95 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Az alapító okirat megfeleltetése a közhasznú jogálláshoz, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25.

ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25. - 1 - A MAGYAR RELAXÁCIÓS ÉS SZIMBÓLUMTERÁPIÁS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25. a módosítások kurzívval - 2 - ALAPSZABÁLY a Polgári

Részletesebben

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1 Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 24. ALAPSZABÁLY 2014. május 26. 2 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Műegyetemi Természet-

Részletesebben

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben

Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásért Alapítvány Alapító Okirata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásért Alapítvány Alapító Okirata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásért Alapítvány Alapító Okirata A jelen Alapító Okiratban megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai,

Részletesebben

A "Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért" Alapítvány MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA.

A Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért Alapítvány MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. A "Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért" Alapítvány MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Preambulum Az alapítók attól a céltól vezérelve, hogy elsősorban a Magyar Köztisztviselők,

Részletesebben

A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata

A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata Jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint

Részletesebben

A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület

A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület ALAPSZABÁLYA A A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület a 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) A Magyar Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) 2013. Az alapító okiratot a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte: 2 A L A P Í

Részletesebben

Alapító Okirat 2012.

Alapító Okirat 2012. Kékes Kutató-Mentő Alapítvány Alapító Okirat 2012. ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító Okirat 2 amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum

LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Preambulum Alulírott Alapító a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:378. -3:404. -ai, valamint a 2011. évi CXXV. tv alapján az alábbi Alapítvány

Részletesebben

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Alapszabályt módosították, és a tagok 2013. május 10. napján egységes szerkezetbe foglalták. Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Alapszabálya

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPRENDELKEZÉSEK. Dávidné Németh Margit (an.: Nemes Etelka) HU- 8800 Nagykanizsa, Zemplén Győző u. 5./A. VII../44.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPRENDELKEZÉSEK. Dávidné Németh Margit (an.: Nemes Etelka) HU- 8800 Nagykanizsa, Zemplén Győző u. 5./A. VII../44. ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

Budapesti Civil Információs Centrum. Jogszabályi keretek

Budapesti Civil Információs Centrum. Jogszabályi keretek Jogszabályi keretek partnerség megerősítése a keretein belül az ÁROP- 1.1.14-2012-2012-0016 azonosítóhoz tartozó projekt társadalmi fenntarthatósági vállalásának teljesítéséhez kapcsolódóan Készítette:

Részletesebben

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi)

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) ALAPÍTÓ OKIRAT Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt változat Budapest 2011. február 8. (A jelen 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó

Részletesebben

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (közhasznú alapítvány)

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (közhasznú alapítvány) ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (közhasznú alapítvány) Alulírott Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. alapján az alábbi alapítvány létrehozását határoztam el. 1. a) Az Alapító neve:...

Részletesebben

AZ INSPI-RÁCIÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ INSPI-RÁCIÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ INSPI-RÁCIÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1) A Szervezet elnevezése: Inspi-Ráció Egyesület 2) A Szervezet rövidítése: Inspi-Ráció Egyesület 3) A szervezet alapítási éve: 2002 4)

Részletesebben

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetben) Csepreg, 2015. február 28. ALAPSZABÁLY Csepregi Önkéntes Tűzoltó Egyesület összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

IDŐSEINKÉRT ALAPÍTVÁNY

IDŐSEINKÉRT ALAPÍTVÁNY 1 IDŐSEINKÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Jászapáti, 2012. december 14. 2 Időseinkért Alapítvány alapító okirata változásokkal egységes szerkezetben melyben a Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek

Részletesebben