Határozat nyilvántartás január 30. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Határozat nyilvántartás 1998. január 30. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról"

Átírás

1 nyilvántartás január 30. napon megtartott 1 A szennyvízcsatorna hálózat Cél támogatással megvalósuló Ft összköltségű önkormányzati beruházással való egyetértés ezer Ft biztosítása az éves rendeletben

2 nyilvántartás február 05. napon megtartott 2 Pályázat benyújtása ÖNHIKI támogatásra 3 Az élelmezést nyújtó intézményekben a nyersanyagköltség megállapítása. Rezsiköltség megállapítása. 4 A Munkanélküliek és Álláskeresők Egyesületének működéséhez évre Ft támogatás biztosítása 5 A szeméttelep fenntartásához, kezeléséhez biztosított támogatás től havi Ft-ra történő emelése Rente Miklós 6 Az Egyeki Nyugdíjas Szövetség kérelmének támogatása. A szövetség által benyújtott pályázatokhoz esetenként saját erő biztosítása, támogatás formájában.

3 nyilvántartás február 05. napon megtartott 7 A szolgáltatóház bérlőinek kérelmére az évre 50 %-os bérleti díj kedvezmény biztosítása. - Simon Jánosné fodrász - Balogh Anikó kozmetikus 8 A gyermekétkeztetés helyzetéről készített beoló tudomásul vétele 9 A fogászati ellátásra a BERODENT Bt-vel kötött megállapodás felmondása november 15-i hatállyal. (Dr. Berczi Gábor fogorvos) 10 Kemény István szennyvíz beruházással kapcsolatos indítványa. 11 A K-tü a polgármester ellen az önk. által indított peres eljárásban elfogadja a Legfelsőbb Bíróság döntését, újabb jogorvoslati lehetőséggel nem kíván élni Hegyi Károly Fodor A Pénzügyi és Településfejlesztési Biz. a beadványban foglaltakat vizsgálja meg és a végzett munkáról tegyen jelentést.

4 nyilvántartás február 05. napon megtartott 12 polgármester döntéshozatalból való kizárása 13 K-tü Dr. Oláh István ügyvédnek Ft megbízási díjat fizet. (az önk. jogi képviselője az önk. és a polgármester peres eljárásában) 14 K-tü nem kíván csatlakozni a Sártétek Területfejlesztési Társulás létrehozásához. 15 K-tü támogatja a Tiszamente kistérségben létrehozandó TURINFORM Iroda létrehozását.

5 nyilvántartás március 31. napon megtartott 16 K-tü elviekben hozzájárul, hogy az önk. tulajdonát képező szeméttelep melletti területen Rente Miklós a dögkút elhelyezését megoldja A szociális földprogram működtetésére egyszemélyes KHT. létrehozása, alapító okiratának jóváhagyása Kovács Imre Egyeki Szöghatár Szociális, Gazdasági és Szolgáltató Kereskedelmi Közhasznú Társaság 18 A szociális földprogram működéséről készült tájékoztató elfogadása. A K-tü a program kifizetetlen láit 800 e Ft erejéig kifizeti, megelőlegezi. 19 Szavazatláló Bizottságok megválasztása , KHT ügyv. A megelőlegezett összeget és az évi tartozást összesen e Ft-ot ig a KHT fizesse vissza. 20 Pályázat beadása ÖNHIKI támogatásra

6 nyilvántartás március 31. napon megtartott 21 Pályázat benyújtása már működő szociális intézmények tárgyi feltételeinek javítására. Kovács Imre 22 Pályázat beadása Gyermekjóléti Szolgálat létesítésére. A szükséges önerő 440 e Ft rendelkezésre áll A Földművelésügyi Minisztérium és a Magyarországi Cigányokért Közalapítványnak a termelői közösségek támogatására kiírt pályázat benyújtásának támogatása 24 Közmunka programban való részvétel, 70 fő halmozottan hátrányos helyzetű munkanélküli foglalkoztatása. Kovács Imre Nagy M 25 Közmunka programban való részvétel, 70 fő halmozottan hátrányos helyzetű munkanélküli foglalkoztatása. Nagy M

7 nyilvántartás március 31. napon megtartott 26 Pályázat beadása a jelenleg működő szociális földprogram bővítésére, működésének támogatására 27 Pályázat beadása a jelenleg működő szociális földprogram bővítésére, működésének támogatására 28 A Füredi Discont Bt. kérelme. Az elvégzett munkálatok értékeként Ft elismerése, hozzájárulás ahhoz, hogy az összeget a bérlő a bérleti díjból lelakja 29 Az étterem lízingdíját ki kell fizetni, az önk. tulajdonjogát vissza kell állítani. A cukrászüzem eladása Hajdu vállalkozónak. Vételár: e Ft + Áfa. 30 A Lenin u. 36. sz. alatti önk. tulajdonát képező ingatlan eladása Kaszás Károlynak. Vételár: 2 millió Ft + Áfa. Kovács Imre Kovács Imre e Ft értékű beruházási költség elolására a fennálló bérleti jogviszony végleges megszűnésekor kerül sor A befolyó összegből mázsa vásárlása

8 nyilvántartás március 31. napon megtartott 31. Farkas Ignác telekvásárlási kérelme. A Zalka M. úton lévő 2596/10 hrszú telek vételára 400 Ft/m2 A Rózsa F úton szociális lakásépítéshez kialakított telek ingyenes biztosítása lakásépítéshez 32 Pályázat benyújtása a község területén a szennyvízcsatorna hálózat III. ütemének további kiépítéséhez 33 Torma Bálintné (Tél u. 2.) fellebbezésének elutasítása (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)

9 nyilvántartás április 27. napon megtartott 34 A Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság tevékenységéről szóló beoló elfogadása 35 A BERODENT Bt-vel a fogászati alapellátás biztosítására kötött vállalkozási szerződés felbontása i hatállyal. foly. Ugrai Gy Magyari Kálmán Fazekas Sándorné A Napköziotthonos Óvoda helyi nevelési programjáról szóló tájékoztató tudomásul vétele 36 Domán Máté telekvásárlási ügye. A K-tü az értékesítéssel egyetért, amennyiben az építési előírásoknak megfelelő építési telek a területen kialakítható 37 A HBM-i Rendőr-főkapitányság kérelme. A Bűnmegelőzési Alapítvány egyszeri 10 e Ft-al való támogatása. Nagy Mihály 38 Farkas Ignác telekvásárlási kérelme. A Zalka M úton lévő 2596/10 hrszú telek vételára méltányosságból 150 e Ft 31/1998. (III. 31.) sz. határozat módosítása

10 nyilvántartás május 28. napon megtartott 39 A Polgárőrség munkájáról készült tájékoztató elfogadása 40 Az Egyeki Önkéntes Tűzoltó Egyesület és az Önkéntes Tűzoltóság munkájáról készült tájékoztató elfogadása 41 A szociális földprogramot működtető Szöghatár Kht.-nak az átmeneti pénzügyi problémák megoldására 165 e Ft biztosítása 42 Az orvosi rendelő melletti felvonulási épület használati jogának átadási lehetőségét, az épület használatának körülményeit meg kell vizsgálni, döntésre újra előterjeszteni 43 Az étterem lízingdíjának kifizetéséhez rövid lejáratú hitel felvétele Kemény István Kht. ügyv Nagy M Az összeget nyertes pályázatból vissza kell adni. Amennyiben a pályázatokon nem lesz elegendő fedezet a Kht. legkésőbb ig fizesse vissza

11 nyilvántartás június 18. napon megtartott 44 A Szociális és Egészségügyi Bizottság munkájáról készült beoló elfogadása 45 Az Általános Iskola Pedagógiai Programjának jóváhagyása. Magyari Kálmán 46 K-tü a Magyar Zenei Tanács által meghirdetett Országos Zenei Versenyt 5000 Ft-al támogatja 47 K-tü hozzájárul, hogy az önk. tulajdonát képező Hajdúnánási 3700/2 és a 5382/2 hrszú ingatlanrészt Hajdúnánás Város Önkormányzata megvásárolja. 48 Az önkormányzat folyamatos működésének biztosítása érdekében 15 millió Ft likviditási hitel felvétele. Magyari Kálmán Nagy I Az Ált. Iskolai diáksport pénzügyi támogatásának felfüggesztése, amíg a tevékenységgel kapcsolatos pü-i elolás meg nem történik Vételár: Ft

12 nyilvántartás június 18. napon megtartott ig rendkívüli ülés a szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítésére teendő intézkedések megismerésére 50 Kemény István alpolgármesteri tisztségéről történő lemondásának tudomásul vétele. Kemény István Kht. ügyvezető igazgató tiszteletdíjának megállapítása: Ft/hó

13 nyilvántartás augusztus 27. napon megtartott 51 Az önk. tulajdonát képező Fonyódligeti Gyermeküdülő évi karbantartási munkálataira Ft kifizetése 52 Az év hátralévő részében újabb beruházásokat csak újabb pénzügyi forrás megteremtése után lehet elvégezni 53 Az önkormányzat és intézményei I. f. évi gazdálkodásáról szóló beoló elfogadása 54 A helyi adófizetés érvényesítéséről készített tájékoztató elfogadása. 55 Beoló a közterület használat rendjéről és a köztisztasági helyzet alakulásáról, szemétszállítás rendjéről Nagy Mihály Rente Miklós Akik az év végéig hajlandók teljes adótartozásuk befizetésére, azoknak lehetőséget kell biztosítani a késedelmi pótlék elengedésére

14 nyilvántartás augusztus 27. napon megtartott 56 Szavazatláló Bizottsági tagok megválasztása 57 A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 58 A fogorvosi körzetben üresen lévő állásra pályázat meghirdetése. Az állás november 1-től betölthető. Bódi Iné 59 DUBA-SPEED Kft. kérelme. A Fő téren lévő közterületen parkoló létesítése céljából használati jog biztosítása 5 évre Nagy M Nagy I 60 A Mocsár u. 11. és Damjanich u. 12. sz. alatti szolgálati lakások fűtéskorszerűsítését csak új, pótlólagos forrás megteremtése esetén lehet megoldani.

15 nyilvántartás augusztus 27. napon megtartott 61 A Fasor úti telkek igénylések elviekben való támogatása. A konkrét elbíráláshoz a kérelmezők jelöljék meg hrsz. szerint az igényelendő telket. 62 A K-tü támogatja, hogy a Gyermekjóléti Szolgálat együttműködési megállapodást kössön a Zöldkereszt Bt-vel és PHARE pályázatot nyújtson be 63 Az oktatási intézményeknél a minőségi bérpótlék felhasználására benyújtott előterjesztés. Döntés rendkívüli ülésen. 64 A rendőrség adminisztrációs segítségre vonatkozó kérelme. Nagy M Csatoljanak be építtető-kivitelező részéről konkrét építési szándékot tartalmazó nyilatkozatot, tegyenek javaslatot a vízellátás megoldására is. 65 Ficzere Mihályné (Tópart u. 3/a) fellebbezésének elutasítása.

16 nyilvántartás szeptember 03. napon megtartott 66 Az oktatási intézményeknél a minőségi bérpótlék felhasználására benyújtott előterjesztés. 67 PETŐ ISTVÁN külföldi szemműtétjének támogatása. (Egyszeri Ft-os támogatás) Bódi Iné 68 A HÉRA Alapítvány lájára 299 e Ft támogatás, annak érdekében, hogy a községben arra rászorulók közüzemi díj támogatásban részesülhessenek

17 nyilvántartás szeptember 30. napon megtartott 69 A választási ciklus alatt végzett munkáról, a vagyoni helyzetről készített polgármesteri tájékoztató elfogadása 70 A Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság munkájáról készített beoló elfogadása 71 A közterület használat rendjéről szóló beoló elfogadása. Nagy M 72 Az Egyeki ÁFÉSZ kérelme. Tópart u. 23. sz. alatti ÁFÉSZ bolt előtt parkolóhely és kapubejáró létesítéséhez való hozzájárulás. 73 Az Egyeki ÁFÉSZ támogatási kérelme útépítéshez. Az önk. anyagi támogatást nem tud biztosítani, de gépi és kézi munkát biztosít. Fazekas Sándor ÖNITESZ vezető

18 nyilvántartás szeptember 30. napon megtartott 74 Az Óvoda Vezetőjének kérelme. K-tü hozzájárul, hogy től Ft/hó/fő étkezési hozzájárulás kerüljön kifizetésre Fazekas Sné 75 K-tü a Szöghatár Kht 2 millió Ft-os éven belüli mezőgazdasági hitel kérelméhez hozzájárul, a hitel erejéig készfizető kezességet vállal 76 Szarvas Róza (Szabadság u. 63.) fellebbezésének elutasítása (lakásfenntartási támogatás)

19 nyilvántartás október 28. napon megtartott 77 Ügyrendi Bizottság megválasztása (3 fő) - Szekeres Ákos - Dr. Hegedűsné Jámbor Valéria - Fodor 78 polgármester döntéshozatalból való kizárása 79 polgármester illetményének meghatározása Ft/hó 80 A jelenleg érvényben lévő SZMSZ felülvizsgálata legkésőbb ig Ügyrendi Biz. eln. Bódi Iné 81 Hegyi Károly és Murvai képviselők alpolgármesternek való megválasztása

20 nyilvántartás október 28. napon megtartott 82 Hegyi Károly és Murvai alpolgármesterek tiszteletdíjának megállapítása Ft/hó/fő 83 Pénzügyi Bizottság megválasztása:7 fő - Hajnal - Magyari Kálmán - Ugrai Gyula - Kovács Tibor Szociális és Egészségügyi Biz. megválasztása: 11 fő - Kovács Sándorné, - Magyari Kálmán - Dr. Hegedűsné Jámbor Valéria - Burai Károly, - Szekeres Ákos Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság megválasztása: 7 fő - Hajasné Farkas Éva - Ugrai Gyula, - Fazekas Sándor - Dr. Hegedűsné Jámbor Valéria Településfejlesztési Bizottság megválasztása: 9 fő - Kovács Tibor, - Hajasné Farkas Éva - Fazekas Sándor, - Kovács Sándorné - Ale Gergely - Bóta Jánosné - Bácsy Lászlóné - Szabóné Klovács Zsuzsa - özv. Holló Pálné - z Jánosné - Vona Tamásné - Karbély Lászlóné - Zsibók Józsefné - Farkas Sándor - Gulyás József - Hegyi Károlyné - Prof. Turchany Guy - Tóth József - Széles János - Fazekas Attila

21 nyilvántartás október 28. napon megtartott 87 Közrend, Közbiztonsági Bizottság megválasztása: 9 fő - Ale Gergely, - Fazekas Sándor - Fodor, - Burai Károly - Kovács Sándorné 88 Etnikai Kisebbségi Bizottság megválasztása: 3 fő - Burai Károly - Magyari Kálmán - Csepregi László - Makula Pál - Domán Máté - Vígh József - Farkas Lászlóné

22 nyilvántartás november 02. napon megtartott 89 Az önkormányzat által fenntartott fogorvosi állásra től Dr. Pásztor Zoltán fogorvos kinevezése Rendelési ideje: 18 óra/hét Munkabére: Ft/hó

23 nyilvántartás november 30. napon megtartott 90 Az önkormányzat és intézményeinek III. n. évi gazdálkodásáról készített tájékoztató elfogadása 91 A temető üzemeltetéséről készített tájékoztató elfogadása. - A temető új parcellájában kiemelt sírhelyek is legyenek, 92 Az Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány működéséről készített tájékoztató elfogadása Kovács T Bódi Iné Hegyi Ené - amennyiben az üzemeltető a hűtőkamra hűtőjét kicseréli az önkormányzattal előzetesen egyeztetett hűtési díjat olhat fel 93 Dr. Albeir S. Boutros háziorvos kérelme. A következő ülésre pontos költségításokkal, megállapodással kell előkészíteni az előterjesztést. 94 A Fasor úton lévő önkormányzati tulajdont képező építési telekből 1051/2-19 hrsz-ig való értékesítése szociális lakások építésére A telkek vételára: 100 Ft/m2

24 nyilvántartás november 30. napon megtartott 95 Az önkormányzat alapítóként csatlakozik a Tűzvédelmi és Műszaki Mentési Közalapítvány létrehozásához. A közalapítvány induló vagyonához 10 Ft/fő összeggel való hozzájárulás 96 A Perge Jánosné tulajdonát képező Fő u. 3. sz. (hrsz. 6/2) alatti ingatlan megvásárlása 500 e Ft vételárért. 97 polgármester döntéshozatalból való kizárása 98 polgármester 1 havi illetményének megfelelő összegű 165 e Ft jutalomban való részesítése 99 A Szöghatár Kht. ügyvezetői igazgatói állására beérkezett pályázatok előzetes elbírálására ad-hoc bizottság létrehozása Murvai - Hegyi Károly - Hajnal - Kovács Tibor - Bódi Istvánné

25 nyilvántartás november 30. napon megtartott 100 Nagy Zsuzsa (Lenin u. 8.) fellebbezésének elutasítása (munkanélküliek jövedelempótló támogatása)

26 nyilvántartás december 15. napon megtartott 101 Az évi koncepció elfogadása és a költségvetés készítéséhez irányelvek meghatározása folyamatos évi költségvetés elfogadása 102 A Szöghatár Kht. ügyvezető igazgatójának Laczik Miklós kinevezése 5 éves időtartamra, től, ig. Munkabére: Ft/hó Heti két alkalomra a munkába járáshoz költségtérítés biztosítása 103 Dr. Boutros Albeir Salib kérelmének támogatása. 104 A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Rt. által benyújtott támogatási igénnyel való egyetértés. A háziorvosi feladatokat től vállalkozásban lássa el. A társadalombiztosítási finanszírozásra közvetlenül a MEP-pel kössön szerződést Az évi lakossági ivóvízés csatornaszolgáltatás támogatási igényét tartalmazza 105 A K-tü a mezei őrszolgálattal és a mezőőri járulékkal kapcsolatos előterjesztésben érdemi döntést az érdekelt földhasználók nyilatkozatának ismeretében hoz

27 nyilvántartás december 15. napon megtartott 106 A K-tü a köztisztviselők helyi juttatási rendelet-tervezetét a soron következő ülésen tárgyalja. 107 K-tü hozzájárul, hogy a tulajdonát képező 1657 hrsz. alatt lévő vendéglő elnevezésű ingatlanra a cukrász üzem értékesítése során a vevő által felvett hitelre jelzálogjog kerüljön bejegyzésre 108 Kemény Istvánnak a Szöghatár Kht. ügyvezetőjének december hónapra Ft kifizetése munkabérként

Határozat nyilvántartás 2010. január 11. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2010. január 11. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról 1 D5 2 nyilvántartás január 11. napon megtartott Egyek Móra Ferenc Általános Iskola épülettömb és a Napköziotthonos Óvoda eszközbeszerzésére kiírt általános egyszerű közbeszerzési eljárás nyertesének az

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott 1 E határozat előzményeit a Közbeszerzési Döntőbizottság D.449/20/2013. sz. határozata tartalmazza. A Döntőbizottság megsemmisítette az ajánlatkérő ajánlattételi

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az önkormányzati segély rendelkezéseinek

Részletesebben

2007. évi határozatok. 1/2007.(II.19.) 1 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat

2007. évi határozatok. 1/2007.(II.19.) 1 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat 2007. évi határozatok 1/2007.(II.19.) 1 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az MKB Veszprém KC-vel kötenő, a kézilabda utánpótlás központ létrehozására vonatkozó

Részletesebben

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése 1/2012.(I.16.) képviselő-testületi ülés határozatai: 1 /2012.(I.16.) Önk. sz. határozat Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1./ Balatonalmádi

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére 121/2011.(III.24.)Kt.sz. Előterjesztés az orvosi ügyelet Kistérségi fenntartásáról, a helyiségek biztosításáról

Részletesebben

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 41 / 2005. (02.10.) bizottsági tag és bizottsági szakértők személycseréjéről 4 42 / 2005. (02.10.) a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők és jegyzőkönyvvezető megválasztása a Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK 2013. év 1/2013.(I.11.) 2/2013.(I.11.) 3/2013.(I.11.) 4/2013.(I.11.) 5/2013.(I.18.) 6/2013.(I.31.) 7/2013.(I.31.) 8/2013.(I.31.) 9/2013.(I.31.) 10/2013.(I.31.) 11/2013.(I.31.)

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 439-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008.

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.

Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet. Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 14. szám 2012. június 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 14. szám 2012. június 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 14. szám 2012. június 28. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Battyányi

Részletesebben

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK K Ö Z L Ö N Y 10. SZÁM 2004. OKTÓBER HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 405 / 2004. (10.07.) a Pécsi Horvát Színház igazgatói állására pályázó jelölt megbízásához szükséges felmentés megkéréséről 407 /

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 17.-én (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére

Részletesebben

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Szám Dátum Határozat szövege Határidő 1-2013 01.15. Pogány község önkormányzati képviselőtestülete a Pogányi Azonnal Körjegyzőség

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai 5/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 570-31/2014. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én du. 15 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. július 27-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. július 27-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. július 27-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, Bárdos István, dr. Bárdos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. január 29-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről 2 Hosszúhetény Község Képviselő-testülete

Részletesebben

K I V O N A T. (A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása)

K I V O N A T. (A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása) Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 5595/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről 2 Hosszúhetény Község

Részletesebben