Nők a Teljes Tudásért Alapítvány Alapító Okirata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nők a Teljes Tudásért Alapítvány Alapító Okirata"

Átírás

1 Nők a Teljes Tudásért Alapítvány Alapító Okirata (a 14.Pk /2010/4. számú hiánypótlási felhívásnak megfelelően módosított részek, vastag, dőlt és aláhúzott betűtípussal szedve) Alulírott Bojtor Mária Margit (Győr, , anyja neve: Bereczky Mária) 8649 Balatonberény, Kossuth L. u. 25. szám alatti lakos, természetes személy, mint Alapító a közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi CLVI. tv. alapján közhasznúsági fokozatba tartozóan névvel székhellyel alaptőkével Nők a Teljes Tudásért 1011 Budapest I.ker. Fő utca 40. 2/ ,-Ft (Háromszáz-ötvenezer forint) határozatlan időtartamra hozok létre az alábbiak szerint: a l a p í t v á n y t I. Az Alapítvány célja Az Alapítvány tartós és közérdekű célja, hogy független és non-profit szervezetként elősegítse, hogy a Maharishi Mahesh Yogi által közismertté tett, a védikus hagyomány részét képező Transzcendentális Meditációt (TM), a TM-Sidhi programot, és a Jóga-repülést minél több nő, édesanya, és leendő édesanya megismerhesse, és megtapasztalhassa annak jótékony hatásait az élet minden szintjén, s ennek következtében eljusson az ún. Teljes Tudáshoz, a tiszta, önviszonyuló transzcendentális tudat eléréséhez. A Transzcendentális Meditáció, a TM-Sidhi program és Jóga-repülés képessé teszi a nőket arra, hogy felelevenítsék önmagukban a Mother Divine (Isteni Anya) legmagasabb rendű kozmikus értékét, és ezáltal a környezetükbe a béke, a harmónia tápláló hatását sugározzák. Ez spontán módon javítja az egész nemzet tudatának minőségét, és egészséges, boldog, békés családokat, és ezeken keresztül harmonikus, békés nemzetet teremt. Teljes Tudás Alapú programok alatt összefoglalóan a Transzcendentális Meditációt (TM), a TM-Sidhi programot, és a Jóga-repülést kell érteni. A Maharishi Transzcendentális Meditáció technikája, egy világszerte több mint 5 millió ember által gyakorolt, egyszerű, természetes, erőfeszítés nélküli mentális technika, amit csukott szemmel, kényelmesen ülve gyakorolnak naponta reggel és este percig. A technika során az elme egy egyedülálló pihenő, éber állapotba kerül, amelyben a test egy mély, az alvásnál is mélyebb pihenést tapasztal. Ebben a pihent állapotban az elme eléri az emberi tudat legegyszerűbb formáját, a tiszta, önviszonyuló Transzcendentális Tudatot. A Tiszta Tudat tapasztalása feleleveníti a teljes agy működését, kifejlesztve a rejtett alkotóképességet, miközben feloldja a felgyülemlett stresszeket, feszültségeket. Az eredménye: növekvő hatékonyság, sikeres és beteljesedettebb élet, a Teljes Tudás elérése.

2 2 A Transzcendentális Meditáció mindennapi tapasztalását követően haladó technikákat lehet felvenni, melyeknek rendszeres gyakorlása felkészít a TM-Szidhi programra. A TM technika megnyitja a tudatosságot Transzcendentális Tudatra, a TM-Shidhi technika kiműveli a gondolkodó és cselekvő képességet és nagymértékben fokozza a test és elme közötti koordinációt. A jógarepülés a TM-szidhi program egy technikája, amely megemeli a test és elme egységének a külső és a belső relatív mezőjének harmonikus együttműködését. Az Alapítvány nyílt, ahhoz az Alapító Okirat, és a vonatkozó jogszabályok elfogadásával bármely belföldi és külföldi természetes és jogi személy csatlakozhat. Az Alapítvány cél szerinti tevékenysége: II. Az Alapítvány cél szerinti tevékenysége Az Alapítvány a céljai megvalósítása érdekében elsődlegesen az alábbi nem vállalkozási célú, nonprofit tevékenységeket folytatja: -pályázatokat ír ki, amelynek célja annak elősegítése, hogy a Transzcendentális Meditációt (TM), a TM-Sidhi programot, és a Jóga-repülést minél több nő, édesanya, és leendő édesanya megismerhesse, -támogatja az olyan önszerveződő társadalmi csoportok létrejöttét, mint a hivatásos világbéke csoportok megalakulását, különösen a női csoportok létrejövetelét, amelyek együtt és egy helyen gyakorolják a Transzcendentális Meditációt, a Transzcendentális Meditáció Sidhi és a Jóga-repülés programot, hogy segítsenek koherenciát teremteni a nemzet tudatában. -felveszi a kapcsolatot a Teljes Tudás Alapú programokat gyakorló más Alapítványokkal, szervezetekkel -jótékonysági rendezvényeket, konferenciákat, találkozókat, ünnepségeket szervez, amelyek az alapítványi célokat beteljesítik, és összhangban vannak az Alapítvány adómentes, jótékonysági státuszával -programokat szervez a tudatfejlesztés,- oktatás-, egészség-, kultúra-, zene megalapozására és elterjesztésére (pl tudatalapú oktatási programokat, Maharishi Védikus Hang programokat, Maharishi drágakő-fényterápia programokat, Maharishi ajurvéda egyéni konzultációkat, Maharishi védikus rezgés technika programokat.) Ezen témákban kutatásokat végez. -szervezi a Transzcendentális Meditáció, Transzcendentális Meditáció Haladó Technika, Transzcendentális Meditáció-Sidhi Konzultáció és Felfrissítő Tanfolyamokat, valamint a Transzcendentális Meditáció-Sidhi Tanfolyam tanítását, megtartását helyi vagy távoktató tanfolyamok keretében. Ebben felhasználja a rádió, televízió, Internet által nyújtott lehetőségeket, és felhasznál más, egyéb kommunikációs technológiát. kulturális tevékenységet folytat, mellyel elősegíti ezen értékek fennmaradását, miközben támogatja a fokozatos társadalmi integrációt az Európai Unióba. Továbbá elősegíti az európai kulturális sokszínűség határon belüli fejlesztését, miközben a transz-atlanti kulturális kapcsolatokat is ápolja. -felhívja a közvélemény figyelmét a tiszta, önviszonyuló transzcendentális tudat elérésének jótékony hatásaira, illetve információkat közöl az ehhez segítséget nyújtó technikákról, a Teljes Tudás Alapú programokkal kapcsolatos nonprofit oktatási tevékenységet végez, illetve ilyen kiadványokat jelentet meg.

3 3 A fent részletezett elsődleges tevékenységeken keresztül nyújtott szolgáltatás igénybevételi módja ingyenes vagy kedvezményes. A kedvezményes szolgáltatás díja kizárólag a szükséges adminisztratív költségek erejéig terjedhet. Az Alapítvány nem folytathat olyan tevékenységet, amely meghiúsíthatja a jogosultságát vagy annak fenntartását céljai megvalósítására, közhasznú jellegének megőrzésére. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak elsődleges céljának, ill. a közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 1.) Közhasznúság és közhasznúsági fokozat III. Közhasznúság, Nyilvánosság Az előzőekben megfogalmazott célok megvalósítása a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. tv. 26. c.) pontjában szabályozott - egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység (1.pont) - tudományos tevékenység, kutatás, (3.pont) - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, (4.pont) - kulturális tevékenység, (5.pont) közhasznú tevékenység. Az Alapítvány közhasznúsági fokozata: közhasznú. Az Alapító fenntartja azonban a jogot, hogy a feltételek bekövetkezése esetén, az Alapítvány kiemelkedően közhasznú szervezetként történő bejegyzését kérje. Az Alapítvány - vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez; - gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységre fordítja; - közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenységnek minősül a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása. 2.) Nyilvánosság A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium döntéseit, beszámolóit, így a későbbiekben részletezett felhasználási tervét, közhasznúsági jelentését, szolgáltatásai igénybevételének módját, mértékét, feltételeit, pályázatait, a működésére vonatkozó egyéb adatokat az Internetes honlapján közzéteszi. Ezáltal gondoskodik azok nyilvánosságáról.

4 4 IV. Induló és bővülő vagyon, annak bővítése, kezelése 1.) Az Alapítvány induló vagyona, jellege: Az Alapítvány induló vagyona az Alapító által az Alapítvány rendelkezésére bocsátott Ft, azaz Háromszáz-ötvenezer forint készpénzben, melyet bankszámlán helyez el. 2.) Az alapítványi vagyon bővítése Az Alapítványhoz pénzbefizetésekkel, a célokat segítő eszközökkel, szolgáltatásokkal, ingó és ingatlan vagyontárgyakkal, vagyoni értékű jogokkal csatlakozhatnak. Az Alapítvány részére történő befizetések - a befizető szándéka szerint - növelhetik az Alapítvány alaptőkéjét, vagy közvetlenül konkrét alapítványi célok megvalósítását szolgálhatják. Az elfogadott céltámogatást elkülönítetten kell kezelni, és a meghatározott célra kell fordítani. A csatlakozók támogatásuknak az Alapítvány részére történő befizetésével, átadásával nem válnak Alapítókká, tehát olyan jogosítványokat és hatásköröket nem szerezhetnek, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján kizárólag az Alapító Okiratot Alapítóként aláíró illetve az alapítói jogok gyakorlására kijelölt személyeket, szervezeteket illethetne. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet az államháztartás alrendszereitől a normatív támogatás kivételével csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az Alapítvány céljai elérése érdekében, de kizárólag ezeknek alárendelten, azaz másodlagosan a tartós közérdekű célok megvalósítása és a közhasznú tevékenység kifejtése érdekében gazdasági vállalkozási tevékenységet végezhet. Az Alapítvány működése során a gazdasági vállalkozási tevékenység aránya nem haladhatja meg a tartós közérdekű célok megvalósítása érdekében végzett, valamint a közhasznú tevékenységeket. Az Alapítvány nem vehet részt profitérdekelt gazdasági vállalkozásban. Ebben a körben - a fenti megszorításokkal - az Alapítvány I. és II. pontokban meghatározott céljai megvalósításához - Elfogad, megtart, befektet, újra befektet, igazgat bármilyen hozzájárulást, ajándékot, örökséget, hagyatékot, végrendeletet, letétet, letét maradványát, tőkét, bármilyen jellegű ingatlant; azokat hasznosítja, a bevételeket vagy az abból fakadó tőkét pedig az Alapító Okirat által meghatározott rendben elosztja. Az Alapítvány befektetési tevékenységet kizárólag a kuratórium által elfogadott befektetési szabályzat alapján végezhet. - Felvehet, elfogadhat e programokhoz kapcsolódó kölcsönöket, segélyt, valamint feltételekhez és megszorításokhoz kötött hozzájárulásokat, ajándékokat, kölcsönöket és adományokat. Ezeket bevételként kezelheti, a költségek fedezésére fordíthatja.

5 5 - Ugyanakkor kezelő szerve belátása szerint visszautasíthat bármely felajánlott hozzájárulást, ajándékot, kölcsönt és adományt, ha nincsen összhangban mindazokkal a célokkal, amiért az Alapítvány létrejött; - Alapíthat más szervezeteket; - Rendelkezésre bocsáthat vagy másodlagos tevékenysége körében árulhat oktatási termékeket, amelyek elősegíthetik céljainak megvalósítását; - Jótékonysági célzattal adományozhat, és segélyt nyújthat más hasonló célkitűzésű, ingyenes szolgáltatást nyújtó szervezetnek; Mivel az Alapítvány célja nem haszonszerzés, nem bocsáthat ki kötvényeket, nem fizethet jutalékot. 3.) A vagyonfelhasználás módja: Az Alapítvány bevételeit és vagyonát köteles az Alapító Okiratban foglalt céljai megvalósítására fordítani. Az Alapítvány az alapítványokra illetve a közhasznú szervezetekre mindenkor érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelően gazdálkodik. Az Alapítvány céljainak megvalósításához az Alapítvány induló vagyona, valamint az induló vagyonát meghaladó vagyona tehát az induló vagyon hozadéka (kamat, osztalék. stb.) valamint a későbbi csatlakozók vagyoni hozzájárulásai és azok hozadéka használható fel. A gazdasági vállalkozási tevékenységből elért bevételeket az Alapítvány köteles tartós közérdekű céljának megvalósítása valamint közhasznú tevékenysége érdekében felhasználni. Az alapítványi vagyon felhasználása a célszerinti tevékenységek megvalósítására pályázatok kiírása, eseti támogatás folyósítása, és természetbeni juttatás nyújtása útján történik. Az Alapítvány támogatást egyéni kérelmek, vagy pályázatok alapján nyújthat. Az Alapítvány bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből az eset összes körülményeinek mérlegelésével megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.

6 6 V. Az Alapítvány szervezete. 1.) A Kuratórium Az Alapítvány legfőbb szerve a jelen okiratban megjelölt, az alapító által felkért és kijelölt 4 (négy) tagú Kuratórium. Az első Kuratórium az alábbi összetételű: Schwarcz Mária (1134 Budapest, Csángó u. 6/A. II/62.) elnök Molnár Gabriella ( 1125 Budapest, Gyöngyvirág út 5/A) alelnök Kalóné Kertai Katalin tag (1149. Budapest, Kövér Lajos utca 56/b) tag Dr. Molnár Katalin (1116 Budapest, Fehérvári út B. lh. 4/17) tag Az Alapítvány képviseletére a kuratórium elnöke és az alelnöke jogosult. Képviseleti jogosultságuk önálló, kivéve a bakszámla feletti rendelkezést. Az Alapítvány bankszámlája felett az elnök önállóan, a többi kuratóriumi tagok közül ketten együttesen rendelkezhetnek. 2.) A Kuratórium hatáskörébe tartozik: - az Alapítvány szervezeti-működési szabályzatának megalkotása, - a vagyon felhasználásának meghatározása, - -az éves beszámoló elfogadása - az Alapítvány év végi mérlegének jóváhagyása, - a közhasznúsági jelentés elkészítése és közzététele, - új csatlakozók elfogadása, - céltámogatás elfogadása, - az Alapítvánnyal munkaviszonyban állók fölött a munkáltatói jogok gyakorlása, - az Alapítvány adminisztratív feladatainak ellátásáról való gondoskodás, - döntés minden olyan ügyben, melyben ennek hatáskörét az Alapító Okirat nem utalja más testület vagy személy ügykörébe 3.) A Kuratórium működése. Jegyzőkönyv és "Határozatok Könyve" A Kuratórium üléseit szükség szerint, de legalább évente két alkalommal, az első és harmadik negyedévben, a folyó év március 31. és november 30. napjáig tartja. Az ülés napirendjét írásban (postai úton vagy ben) közölni kell az időpontját megelőzően legalább 10 nappal. A Kuratórium összehívására az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök jogosult. Soron kívül össze kell hívni a Kuratórium ülését, ha tagjai több, mint 50 %-a az elnöktől kéri. Ha az elnök ezt 30 napon belül elmulasztja, az indítványozók által a fenti szabályok betartásával összehívott ülés határozatképes. Az ülések nyilvánosak. A Kuratórium üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök vagy az általuk felkért tag vezeti. A Kuratórium határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. A Kuratórium a

7 7 határozatait - kivéve az éves beszámolóval, közhasznúsági jelentéssel kapcsolatosokat, amelyek az Alapító Okirat rendelkezése alapján mind a négy tag jelenlétével számított 3/4-es arányú többséget kívánnak - egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az ülésről jegyzőkönyv készül. A jelenlévők az ülés megkezdésekor jegyzőkönyvvezetőt és hitelesítőt választanak, akik az ülés befejezését követően a jegyzőkönyvet együttesen aláírják. A jegyzőkönyv tartalmazza készítésének helyét, idejét, a részt vevő személyek megjelölését, továbbá az ülésen elhangzott előterjesztéseket, hozzászólásokat, határozatokat, a szavazás eredményét, feltüntetve a támogatók és ellenzők számarányát, személyét. A személyesen megjelenésben akadályoztatott kurátor Internet útján bevonható a tanácskozásba, de szavazni csak a jelen lévő kurátorok jogosultak. A döntésekről a Kuratórium elnöke Határozatok Könyve megnevezéssel nyilvántartást vezet, ahol a jegyzőkönyv alapján feltünteti a határozat évenként újra kezdett sorszámát, meghozatalának évét, a sorszámot követő töréssel, keltét, a határozat szövegét, az érintettek körét, a döntés meghozatalánál az azt támogatók és ellenzők nevét. A döntést a meghozatalától számított 8(nyolc) napon belül az érintettel írásban közölni kell, amely történhet postai úton ajánlott küldeményként, vagy személyesen átvételi elismervény ellenében. Utóbbit teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, és az aláírás hitelességét két tanúval igazolni. A jegyzőkönyveket és a Határozatok Könyvé -t a Kuratórium mindenkori elnöke 10 évig köteles megőrizni. Selejtezés előtt fel kell ajánlania az illetékes Levéltár részére, és ha ott az átvételt megtagadják, megsemmisítéséről intézkedhet. Az Alapítvány működésével kapcsolatos iratokba előzetes egyeztetést követően bárki betekinthet. A nyilvánosságot kizárólag a személyiségi jogok és az adatvédelem korlátozhatja. A határozat meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján - kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy - bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Az Alapítványnak a fentieket meghaladóan gondoskodnia kell olyan nyilvántartás vezetésről, melyből a kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntését támogatók és ellenzők számaránya, (ha lehetséges, személye) megállapítható. Az Alapító felhatalmazza a Kuratóriumot, hogy a hivatkozott nyilvántartásokra vonatkozó, eddigieknél részletesebb, de a leírtakat tartalmazó, azokkal nem ellentmondó belső szabályzatát kidolgozza. 4.) A vezető tisztségviselők: Az Alapítvány vezető tisztségviselője: a Kuratórium elnöke, alelnöke és tagja 5.) A tisztségviselő megbízása megszűnik: - a tisztségviselő halálával, - lemondással, - az alapító általi visszavonással, amennyiben a tevékenységével a tisztségviselő veszélyezteti az Alapítvány céljait.

8 8 Ha a Kuratórium a tevékenységével az Alapítvány céljait veszélyezteti, az Alapító a kijelölést visszavonhatja és kezelőként más szervet (szervezetet) jelölhet ki. 6.) Tisztségviselői összeférhetetlenség A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet, így az Alapítvány vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 7.) Nem lehet vezető tisztségviselő - Akit a bíróság cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezett, - Akit bűncselekmény elkövetése miatt végrehajtható szabadságvesztésre ítéltek, mindaddig, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül, - akit valamely foglalkozástól eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységben, - nem lehet a kuratórium elnöke, illetőleg a felügyelő-bizottság elnöke az, aki olyan gazdasági társaság vezető beosztású tisztségviselője, ahol az alapítványéhoz hasonló tevékenységet folytatnak. 8.) Kártérítési felelősség: A Kuratórium elnöke, tagjai más vezető beosztásban lévő személyekhez hasonlóan, az ilyen emberektől elvárható gondossággal kötelesek eljárni. A tisztségviselő által feladatköre ellátása során harmadik személynek okozott kárért az Alapítvány felel, de a tisztségviselő az Alapítványnak a polgári jog általános szabályai szerint, bírósági hatáskörbe tartozóan kártérítéssel tartozik, vagyis felel a jogellenesen (szándékosan vagy gondatlanul) okozott károkért, kivéve, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. Nem terheli ez a felelősség azt a tisztségviselőt, aki a határozat ellen szavazott, vagy bizonyíthatóan az intézkedés ellen az elnöknek bejelentve tiltakozott. Teljes a kártérítési felelősség a bűncselekménnyel vagy szándékosan okozott, illetőleg elszámolási kötelezettséggel, leltárfelelősség szabályai szerint átvett dolgokban (készpénz, nagy értékű eszköz) bekövetkezett kárért, továbbá ugyanígy tartoznak visszatéríteni a jogosulatlanul felvett támogatásokat.

9 9 VI. Gazdálkodás 1.) Felhasználási terv és közhasznúsági jelentés A Kuratórium elnöke a meglévő vagyon és várható adományok, bevételek figyelembe vételével a lehetséges szolgáltatásokról, azok igénybevétele módjáról, az alapítvány működéséről évi felhasználási tervet készít, melyet a folyó év november 30. napjáig a kuratórium elé terjeszt. Ugyanígy az előző éves bevételek és kiadások mérlegét, elszámolást, az alapítvány működésére vonatkozó beszámolót, a közhasznúsági jelentést a kuratórium első, legkésőbb a folyó év március 31. napjáig megtartandó ülése elé terjeszti. A fentiek körében kidolgozza: - azokat a várható, nyilvános vagy előre meghatározott körben közzétett felhívásokat, illetve pályázatokat, amelyek az alapítványi célok elérését segítik, illetve a céloknak megfelelnek. Kidolgozza továbbá a pályázók összevetésére a pályázat értékelésének lényeges feltételeit (beleértve a benyújtási és értékelési határidőket, valamint a pályázat elbírálására hivatottak körét) megjelöli; - azoknak a pénzbeli és nem pénzbeli, az alapítótól, államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú célra vagy működési költségek fedezésére kapott juttatások, támogatások, adományok körét, melyek a pályázatoknál figyelembe vehetőek. - a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevételeket; - azoknak a jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló vagy azt eredményező gazdasági, vállalkozási tevékenységeknek körét, amelyekkel bevétel elérhető, - felkutatja a bevétellel járó cél szerinti tevékenységek, valamint a közhasznú tevékenységhez nyújtott támogatások körét. A költségek között tervezi és elszámolja: - a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségeket (ráfordítások, kiadások); - az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségeket (ráfordítások, kiadások); - a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségeket (ráfordítások, kiadások); - a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségeket (ráfordítások, kiadások); amelyeket bevételarányosan kell megosztani. Az Alapítvány éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetve abból saját költségére másolatot készíthet. A közhasznúsági jelentés elfogadása a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik. Erre vonatkozó határozatát valamennyi kuratóriumi tag jelenlétével és a jelen lévők 3/4-os többségével hozza. Ennél kisebb szavazatarány mellet az éves beszámoló és közhasznúsági jelentés nem tekinthető elfogadottnak. A Kuratórium szükség esetén a terv, beszámoló és mérleg elkészítésével más, vagy külső személyt is megbízhat, aki a kuratórium felhatalmazása alapján jogosult és köteles az ehhez szükséges iratokat átvenni.

10 2.) Gazdálkodás és nyilvántartás, a kedvezményezett összeférhetetlensége 10 Az Alapítvány a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó, korábbiakban részletezett bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az Alapító Okiratban meghatározott tevékenységére kell fordítania. Váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. Az államháztartás alrendszereitől a normatív támogatás kivételével csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az Alapítvány főként közvetlenül a II. pontban meghatározott tevékenységekre fordítja a vagyonát. Az Alapítvány vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel. Az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja. Befektetési tevékenység folytatása esetén a kuratórium által elfogadott befektetési szabályzatot kell készítenie. Az Alapítvány 60 napon belül köteles kérni a közhasznú jogállás törlését, ha a működése a közhasznúság megállapítása alapjául szolgáló feltételeknek nem felel meg. 3.) A közcélú adománygyűjtés szabályai Az Alapítvány nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével és csak írásbeli meghatalmazása alapján végezhető. Az adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni. 4.) Joghatások Az alapítvány közhasznú jogállását a közhasznú szervezetként való nyilvántartásba vétellel szerzi meg. Az a közhasznú szervezet, amelynek az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozása áll fenn, a kedvezmények igénybevételére nem jogosult.

11 11 VII. Záró rendelkezések 1.) Az Alapító Okirat módosítása. Az Alapító Okiratot csak az alapító módosíthatja. Az alapító vállalja, hogy semmilyen módosítást nem végez, vagy döntést nem hoz, amely nem támogatja Maharishi Mahesh Yogi az Alapító Okirat I. pontjában részletezett céljait és tanítását, olyan formában, ahogyan az a Stichting Global Mother Divine, a Nemzetközi Mother Divine Szervezet (bejegyezve Hollandiában, Roermond, 6063, Station 24) meghatározza. 2.) Az Alapítvány megszűnik, ha bíróság az Alapítványt megszünteti. A megszűnt Alapítvány vagyonát a hasonló célokat és feladatokat betöltő Stichting Global Mother Divine, a Nemzetközi Mother Divine Szervezet (bejegyezve Hollandiában, Roermond, 6063, Station 24) működésére kell fordítani. Az Alapítvány vagyona semmiképpen sem osztható fel a Kuratórium tagjai között, 3.) Az Alapítvány várható éves bevétele nem éri el az Forintot. 4.) Záró rendelkezések Az Alapító Okirat érvényességéhez annak bírósági nyilvántartásba vétele szükséges. Az Alapítvány jogi személyiségét a bírósági nyilvántartásba vétellel nyeri el. 5.) Irányadó jogszabályok Az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény, a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény, az illetékekről szóló évi XCIII. törvény, a helyi adókról szóló évi C. törvény, a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló évi CXXVI. törvény rendelkezései irányadók. Budapest, július 8 Bojtor Mária Margit Alapító

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT I. Az Alapítvány neve, székhelye Az Alapítvány neve: PÉCSI TENISZÉRT Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány székhelye: 7635 Pécs Kisszkókó dűlő 7. II. Az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása Öttevény Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 1. Az alapító okirat preambuluma a következő bekezdéssel egészül ki: A létrehozott közalapítvány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Alapító Okirat Ezen Alapító Okirat a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi törvény IV.74/A paragrafusa alapján, önálló jogi személyként működő alapítvány létrehozása

Részletesebben

házasságkötése folytán ma már dr. Molnár Katalin (leánykori neve Szőcs Katalin), jelenlegi lakcím: xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

házasságkötése folytán ma már dr. Molnár Katalin (leánykori neve Szőcs Katalin), jelenlegi lakcím: xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 1 A Fővárosi Törvényszéken 12.Pk.60.423/2000 számmal nyilvántartott, 2013. április 30-án kelt alapító okirat 8. sz. módosításával egységes szerkezetbe foglalt szöveg, ahol utóbbit az Alapítvány kuratóriumi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29.

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29. A GÖRÖGTŰZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI (Személyes jogokra, való hivatkozásra, a kuratórium tagjainak személyes adatait nem áll módunkban közölni.) II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány

Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A 2011. július 18-i módosítással egységes szerkezetbe foglalva. Az alapító okirat módosítását a Kapolcs-Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány

Részletesebben

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Preambulum Alulírott Alapítók 1989. január2-án létrehozták a Bíró Károly Alapítványt, amelyet a Fővárosi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. Kovács Gábor Személyi szám: 1 591020 1141 Lakcím: 2854 Dad, Badacsonyi utca 14. Fülöp Pál Személyi szám: 1 610920

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Az Alapítvány i: 1. Csapó Imre 2. Földházi Pál 3. Füle Antal 4. Lipka József 5. Siliga Ervin 6. Takács Imre 7. Tóth Kálmán Az Alapítók az általuk vállalt kötelezettségnek

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. -a alapján jogi személyiséggel rendelkező,

Részletesebben

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány ELTE TTK Hallgatói Alapítvány 1990. november 20-án kelt Alapító Okirata egységes szerkezetben a 2013. március 12-én és április 15-én kelt módosításokkal. Az alapítók jelen okirattal a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirat

Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirat Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirat Gállné Rabatin Edit Anyja neve: Gazdag Ilona Lakcím: 1183 Budapest, Őrs utca 5. fsz: 11. mint alapító (továbbiakban: Alapító), jelen Alapító okiratban

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Az Alapító Okirat kelte: 2009. december 21. Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2010. március 12. 1 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból a célból készült,

Részletesebben

Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben)

Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) A módosítások kerettel kiemelten szerepelnek. Az Alapító okirat módosításának időpontja: 2011.08.15. amely alapján az első pontban meghatározott alapítok

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A ROMNET-MÉDIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2003. május 4. A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló többször módosított 1959. évi IV. Törvény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. Az Alapítvány jogállása: Az Alapítvány önálló jogi személy, közhasznú szervezet

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. Az Alapítvány jogállása: Az Alapítvány önálló jogi személy, közhasznú szervezet ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekrõl szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány 1 15. 1 számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 117/1995. (V. 4.) számú határozatával

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) ALAPÍTÓ OKIRAT (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) Alulírott, Borka Gyula (8000 Székesfehérvár, Gyár u. 4.) számítva természetes és jogi személyek csatlakozására Székesfehérvár

Részletesebben

A Vizuális Nevelésért Alapítvány egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

A Vizuális Nevelésért Alapítvány egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Vizuális Nevelésért Alapítvány egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A jelen Alapító Okirat I. pontjában megjelölt Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 A Segíts!" Önkéntesek a Gyulai Kórház Gyermek Osztályáért Alapítvány Alapító Okirata Adószám: 18221479-1-24 Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 2 Alapító Okirat, amelyben az 1./ alapító a Polgári

Részletesebben

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata Angyali Szolgálat Alapítvány Alapító Okirata tanítások átadása így hozzájárulva egy békésebb, szeretetteljesebb és boldogabb társadalmi élet kialakulásához. II.-6. Az alapítvány munkájában résztvev k

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től)

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete (cím: Kerekegyháza, Fő

Részletesebben

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása Az alapítói vagyont az alapító jelen okirat aláírásától számított tizenöt (15) napon belül nyitandó bankszámlán helyezi el és bocsátja az Alapítvány rendelkezésére egyösszegben, készpénzben. b. I Az Alapítvány

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kapuvár Lakosainak Egészségért Közalapítvány jogi személyiséggel rendelkező, közfeladatok biztosítása céljából határozatlan időre létrehozott

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - változásokkal egységes szerkezetben -

ALAPÍTÓ OKIRAT - változásokkal egységes szerkezetben - ALAPÍTÓ OKIRAT - változásokkal egységes szerkezetben - A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre.

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre. MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről A 2008. január 03-i keltű alapító okiratot a következőképpen módosítom. A módosítás dőlt betűvel. A Széchenyi István Általános Iskola

Részletesebben

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint.

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. Alapító okirat A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. 1./ A Közalapítvány neve: Családokért Közalapítvány 2./ A Közalapítvány

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT M Ó D O S Í T Á S A I V A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E N. I. Általános rendelkezések

ALAPÍTÓ OKIRAT M Ó D O S Í T Á S A I V A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E N. I. Általános rendelkezések 1 ALAPÍTÓ OKIRAT M Ó D O S Í T Á S A I V A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E N A jelen okiratban meghatározott alapító tag, mint alapítványtevő alapítvány létrehozását határozza el az ezen okiratban

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT I. AZ ALAPÍTÓ ADATAI. Név: Dobó István. Cím:3300 Eger, Mély út 4.

ALAPÍTÓ OKIRAT I. AZ ALAPÍTÓ ADATAI. Név: Dobó István. Cím:3300 Eger, Mély út 4. ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapító(k) a Ptk. 74/A F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)

Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 2013 A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1173 Bp., Pesti út 117.) jelen

Részletesebben

2012. május 09-i módosítással Egységes Szerkezetbe Foglalt Szövege

2012. május 09-i módosítással Egységes Szerkezetbe Foglalt Szövege ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. május 09-i módosítással Egységes Szerkezetbe Foglalt Szövege Alulírott Alapító az 1959. évi IV. tv. 74/A. - 74/F. szabályai alapján közérdekű célból az alábbi alapítványt (a továbbiakban

Részletesebben

A Pro Physica Hallgatói Alapítvány Szeged

A Pro Physica Hallgatói Alapítvány Szeged 1 A Pro Physica Hallgatói Alapítvány Szeged alapító okirata szóló 2011. évi 1. Az alapító(k) neve, anyja neve, lakóhelye (jogi személy alapító esetében az alapító neve, : Dr. Gyémánt Iván egyetemi docens

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány

Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány Módosított Alapító Okirata Amely abból a célból készült, hogy az I. pontban megjelölt alapítók az 1959. évi IV. törvény, a Polgári törvénykönyv

Részletesebben

Alapító Okirat Módosítása

Alapító Okirat Módosítása Alapító Okirat Módosítása A Közalapítvány Alapító Okiratának egységes szerkezetbe hozott szövege az alábbi: (A dőlt betűs rész a módosításokat jelöli) Balatonszőlősi Faluházért Közalapítvány Alapító Okirata

Részletesebben

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Alulírott - mint az etyeki Sportegyesület képviseletében eljáró elnök - alapító, a jelen okirattal, az ebben írt célok megvalósítása és az itt rögzített

Részletesebben

A Szellemi Köztársaságért Alapítvány

A Szellemi Köztársaságért Alapítvány A Szellemi Köztársaságért Alapítvány Alapító okirat 5. módosított (2010. szeptember 27.) Praeambulum Alulírott Alapító attól a felismeréstől vezérelve, hogy a magyar társadalomban a demokratikus politikai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) mely létrejött: Mátrai Károlyné (3580 Tiszaújváros, Bolyai J. köz 13. fsz. 3.), mint alapító által elkülönített vagyon terhére az alábbiak szerint: 1.

Részletesebben

Reménytadó Alapítvány Alapító okirata. Alapító okirat

Reménytadó Alapítvány Alapító okirata. Alapító okirat Alapító okirat amely készült a Ptk. 74/A.-74/F. -ai, valamint az 1997. évi CLVI. tv. rendelkezései alapján létrejött Reménytadó Alapítvány ként, melyet a természetes személy Alapító az alábbiak szerint

Részletesebben

Dr. Horváthné Farkas Ibolya, Kraft László, Móricz Ivánné a jelen alapító okirattal a Ptk. 74/A-F. -ban foglaltak szerint tartós közérdekű célra

Dr. Horváthné Farkas Ibolya, Kraft László, Móricz Ivánné a jelen alapító okirattal a Ptk. 74/A-F. -ban foglaltak szerint tartós közérdekű célra 1 RUMI RAJKI ISTVÁN ALAPÍVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dr. Horváthné Farkas Ibolya, Kraft László, Móricz Ivánné a jelen alapító okirattal a Ptk. 74/A-F. -ban foglaltak szerint tartós közérdekű célra ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA:

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA: ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben)

Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben) Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben) Az alapítók Prof. Dr. Mészáros Károly emlékére, az erdészeti felsőoktatás, az erdészeti politika és az erdészeti

Részletesebben

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EMLA ALAPÍTVÁNY a Környezeti Oktatás Támogatására 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT LEGUTÓBBI MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA: 2012. MÁJUS 7. Alapító Okirat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.2. Székhelye: 6044. Kecskemét-Hetényegyháza, Belsőnyír 202.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.2. Székhelye: 6044. Kecskemét-Hetényegyháza, Belsőnyír 202. ALAPÍTÓ OKIRAT a VACKOR VÁR ALAPÍTVÁNYRÓL, (a továbbiakban: Alapítvány) amelynek alaprendelkezéseit, szervezeti és működési rendjét a jelen okirat 2. pontjában megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

EL KAZOVSZKIJ ALAPÍTVÁNY (A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES ALAPÍTÓ OKIRATA SZERKEZETBEN) 2009. február 6.

EL KAZOVSZKIJ ALAPÍTVÁNY (A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES ALAPÍTÓ OKIRATA SZERKEZETBEN) 2009. február 6. AZ EL KAZOVSZKIJ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) 2009. február 6. 2 A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

- 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben)

- 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben) - 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben) Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (5700 Gyula, Petőfi tér 3.) KÖZALAPÍTVÁNYT-t hoz létre. Az alapítvány neve: Egészséges

Részletesebben

Alapító Okirat. A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító

Alapító Okirat. A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító Alapító Okirat A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító alapítványt hoz létre határozatlan időre szólóan, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A.-74/F. -ai, valamint

Részletesebben

Csücske Alapítvány. az Egészséges Életért ALAPÍTÓ OKIRATA

Csücske Alapítvány. az Egészséges Életért ALAPÍTÓ OKIRATA Csücske Alapítvány az Egészséges Életért ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTÓ OKIRAT Jelen okirat abból a célból készült, hogy az I. pontban megjelölt Alapító az alábbiakban megfogalmazott célok elérése érdekében tartós,

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

Alapító okirat. A Pusztasomorja Templomáért Alapítvány. Alapító Okiratának a 2015...-ei módosításával egységes. szerkezetbe foglalt hatályos szövege

Alapító okirat. A Pusztasomorja Templomáért Alapítvány. Alapító Okiratának a 2015...-ei módosításával egységes. szerkezetbe foglalt hatályos szövege Alapító okirat A Pusztasomorja Templomáért Alapítvány Alapító Okiratának a 2015....-ei módosításával egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövege Nyilvántartási száma: 08-01-0000302 1 Az 1./ pontban megjelölt

Részletesebben

KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (a 2007. július 9. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) PREAMBULUM Alulírott Alapítók, attól a felismeréstől vezérelve, hogy a

Részletesebben

Javaslat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítására

Javaslat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítására Javaslat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jogtanácsos Ózd, 2015. február 19. Tisztelt Képviselő-testület! Az Ózd Közbiztonságáért

Részletesebben

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16.

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16. MODERN GEOGRÁFUS ALAPÍTVÁNY EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Jelen okiratban az alapítók arra vállalnak kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont hoznak létre

Részletesebben

EGYÜTT VAN KIÚT ALAPÍTVÁNY A L A P Í T Ó O K I R A T EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

EGYÜTT VAN KIÚT ALAPÍTVÁNY A L A P Í T Ó O K I R A T EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA EGYÜTT VAN KIÚT ALAPÍTVÁNY A L A P Í T Ó O K I R A T EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 1 A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

NETPUBILCA ALAPÍTVÁNY

NETPUBILCA ALAPÍTVÁNY NETPUBILCA ALAPÍTVÁNY Alapító Okirata Alulírott Sarmasági Pál alapító (továbbiakban Alapító), a Magyarországon folyó internet kapcsolatok fejlesztése érdekében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - a módosításokkal egységes szerkezetben -

ALAPÍTÓ OKIRAT - a módosításokkal egységes szerkezetben - ALAPÍTÓ OKIRAT - a módosításokkal egységes szerkezetben - Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődés és sport jelenlegi hátrányos helyzetének megszüntetése, e tevékenységek

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 1. Az Alapítvány neve: Jelky András Ruhaipari és Művészeti. Jelky Szakközépiskola Alapítvány

ALAPÍTÓ OKIRAT AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 1. Az Alapítvány neve: Jelky András Ruhaipari és Művészeti. Jelky Szakközépiskola Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat VIII. pontjában megjelölt alapító abból a felismerésből kiindulva, hogy a budapesti Jelky András Ruhaipari és Művészeti Szakközépiskola oktató-nevelő tevékenységének

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Kardhordó Kálmán (a volt 508-as Szakmunkásképző és Szakközépiskola 1958-tól 1996-ig tanára) ( új név: Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola) ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Művészeti Közalapítványt,"

Részletesebben

2. AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE Az Alapítvány székhelye: 1025 Budapest Csalán u. 55. fszt. 1.

2. AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE Az Alapítvány székhelye: 1025 Budapest Csalán u. 55. fszt. 1. Alapító Okirat I. sz. Módosítása A jelen Alapító Okiratban megjelölt Alapító - a Fővárosi Bíróság által 4444 sorszám alatt nyilvántartásba vett Magyar Kognitív Tudományi Alapítvány alapító okiratát az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Törvénykönyvéről szóló évi IV.

ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Törvénykönyvéről szóló évi IV. ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint: 1. Az alapítvány neve: Simonyi Károly Szakközépiskola és

Részletesebben

Alapító Okirat 2012.

Alapító Okirat 2012. Kékes Kutató-Mentő Alapítvány Alapító Okirat 2012. ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító Okirat 2 amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye A Magyar Nemzeti Szívalapítvány alapító okiratának az alapítás által bekövetkezett módosításokkal, kiegészítésekkel és a jogi szabályozás aktualitásaiból eredő változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az MHT Magyar Hegedűkészítők Társasága Közhasznú Egyesület SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2006. július 19. 2 Az MHT Magyar Hegedűkészítők Társasága Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: egyesület) alapító

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.(II. 12.) határozata

Részletesebben

A TAMÁSI GIMNÁZIUMÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A TAMÁSI GIMNÁZIUMÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A TAMÁSI GIMNÁZIUMÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan) A Tamási Város Önkormányzatának Képvisel -testülete /a továbbiakban: Alapító/ a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA

ALAPÍTÓ OKIRAT II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Közhasznú szervezetekr ől szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai A jogszabály mai napon hatályos állapota 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük

Részletesebben

Általános közzétételi lista. I. 8. Szervezeti, személyi adatok

Általános közzétételi lista. I. 8. Szervezeti, személyi adatok Általános közzétételi lista I. 8. Szervezeti, személyi adatok A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai: 1. ÉLETÜNKÉRT-EGYMÁSÉRT

Részletesebben

Kiművelt emberfők Alapítvány. Alapító Okirata

Kiművelt emberfők Alapítvány. Alapító Okirata Kiművelt emberfők Alapítvány Alapító Okirata (2011. május 19.) módosításokkal egységes szerkezetben Kiművelt emberfők Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA A komáromi K-EMÖ Széchenyi István Közgazdasági-Informatikai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (a módosítással egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (a módosítással egységes szerkezetben) ALAPÍTÓ OKIRAT (a módosítással egységes szerkezetben) amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 74/A. - 74/F. -ai és a közhasznú

Részletesebben

Dömösi Óvodásokért Alapítvány Alapító Okirata OM:

Dömösi Óvodásokért Alapítvány Alapító Okirata OM: Dömösi Óvodásokért Alapítvány Alapító Okirata OM: 031748 1 A Dömösi Óvodásokért Alapítvány ( Alapítvány ) Alapító Okirata (Alapító Okirat ) Alapító Okirata 1 1.5. pontjában megjelölt Alapítók, összhangban

Részletesebben

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzat Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes I. rész Szervezet neve: Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Székhelye: 1061 Budapest,

Részletesebben

A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. március 27. A Csány Közgazdasági SZKI Pártolói Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata I. Alulírott Alapítók tartós közérdekű

Részletesebben

Jövő Záloga Alapítvány. A jövő záloga Alapítvány. egységes szerkezetű alapító okirata

Jövő Záloga Alapítvány. A jövő záloga Alapítvány. egységes szerkezetű alapító okirata Jövő Záloga Alapítvány A jövő záloga Alapítvány egységes szerkezetű alapító okirata A Kerekegyházán 1991. június 6-án alapított és a Bács-Kiskun Megyei Bíróságnál 162. sorszám alatt nyilvántartásba vett

Részletesebben

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6.

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6. Gyógyulás az STI-vel Egyesület Alapszabálya egységes szerkezetbe foglalva a 2006. január 31. napján kelt Alapszabály Módosítással azzal, hogy a módosításra kerülő rendelkezések dőlt betűvel kerültek feltüntetésre.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. alapján, határozatlan időre a törvényben előírt követelményeknek is megfelelő KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az 1990. évi I. tv-el módosított Ptk. 74/A.. /1/ bekezdése alapján

Jászdózsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az 1990. évi I. tv-el módosított Ptk. 74/A.. /1/ bekezdése alapján Egységes szerkezet Jászdózsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az 1990. évi I. tv-el módosított Ptk. 74/A.. /1/ bekezdése alapján Községi Szociális Otthont Létesítő Alapítványt hozott létre az alábbi

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító által alapított, a 2013. évi V. tv. (Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. Az Alapító neve, címe: Dr. Dobrik István 3533. Miskolc, Topiczer János u. 23. 2. Az Alapítvány neve: Múzsák Kertje Alapítvány

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. Az Alapító neve, címe: Dr. Dobrik István 3533. Miskolc, Topiczer János u. 23. 2. Az Alapítvány neve: Múzsák Kertje Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT Dr. Dobrik István 3533 Miskolc, Topiczer János u. 23. szám alatti lakos, mint alapító a Múzsák Kertje Alapítvány alapításáról szóló Miskolcon 2010. április 14. napján kelt egységes szerkezetű

Részletesebben

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL 1 DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/G. (1) és (2) bekezdése, a kulturális

Részletesebben

VEGYÉSZ KASSZA ALAPVÍTVÁNY. (székhely: 1068 Budapest, Benczúr u. 45.) ALAPÍTÓ OKIRATA

VEGYÉSZ KASSZA ALAPVÍTVÁNY. (székhely: 1068 Budapest, Benczúr u. 45.) ALAPÍTÓ OKIRATA VEGYÉSZ KASSZA ALAPVÍTVÁNY (székhely: 1068 Budapest, Benczúr u. 45.) ALAPÍTÓ OKIRATA A Fővárosi Bíróság által a Pk.66.371 sz. ügyszámmal ellátott és 1991. augusztus 8. napján hozott 1. sorszámon hozott

Részletesebben

SZENT MÁRTON PLÉBÁNIA 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 3. Telefon: 56/461 012 Bank: OTP 11745042-20057743 Adószám: 19865278-1-16

SZENT MÁRTON PLÉBÁNIA 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 3. Telefon: 56/461 012 Bank: OTP 11745042-20057743 Adószám: 19865278-1-16 Ikt.sz.: 20/2009 Bejegyzési határozat száma: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság Pk.61.716/1994/4. Nyilvántartási szám: 475 Adó szám: 18824924 1 16 Számlaszáma: Kunszentmárton és Vidéke Tak. Szöv. 69800016-15102878

Részletesebben

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott Takács Attila (4220 Hajdúböszörmény, Városkert u. 21.) a baleset során oxigénhiányos állapot

Részletesebben

"HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

HARMATCSEPP SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA "HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés (továbbiakban: alapító) a szociális gondoskodás színvonalának emelésére

Részletesebben

A Napkereszt Hagyományorzo Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

A Napkereszt Hagyományorzo Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA A Napkereszt Hagyományorzo Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapító a Polgári Törvénykönyv vonatkozó eloírásaira figyelemmel, tartós közérdeku célok megvalósítására, jelen alapító okirattal, az alább

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT EMBERTÁRSAINKÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT EMBERTÁRSAINKÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT EMBERTÁRSAINKÉRT ALAPÍTVÁNY (módosításokkal egységes szerkezetben) Székhely: 2462 Martonvásár, Budai u. 4. ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból az okból készült, hogy az 1. Pontban megjelölt alapítók

Részletesebben

A DIÁKSPORTÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Jász-Nagykun-Szolnok Megye Diáksportjának Támogatására

A DIÁKSPORTÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Jász-Nagykun-Szolnok Megye Diáksportjának Támogatására A DIÁKSPORTÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Jász-Nagykun-Szolnok Megye Diáksportjának Támogatására MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a megye diáksportjának

Részletesebben