Nők a Teljes Tudásért Alapítvány Alapító Okirata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nők a Teljes Tudásért Alapítvány Alapító Okirata"

Átírás

1 Nők a Teljes Tudásért Alapítvány Alapító Okirata (a 14.Pk /2010/4. számú hiánypótlási felhívásnak megfelelően módosított részek, vastag, dőlt és aláhúzott betűtípussal szedve) Alulírott Bojtor Mária Margit (Győr, , anyja neve: Bereczky Mária) 8649 Balatonberény, Kossuth L. u. 25. szám alatti lakos, természetes személy, mint Alapító a közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi CLVI. tv. alapján közhasznúsági fokozatba tartozóan névvel székhellyel alaptőkével Nők a Teljes Tudásért 1011 Budapest I.ker. Fő utca 40. 2/ ,-Ft (Háromszáz-ötvenezer forint) határozatlan időtartamra hozok létre az alábbiak szerint: a l a p í t v á n y t I. Az Alapítvány célja Az Alapítvány tartós és közérdekű célja, hogy független és non-profit szervezetként elősegítse, hogy a Maharishi Mahesh Yogi által közismertté tett, a védikus hagyomány részét képező Transzcendentális Meditációt (TM), a TM-Sidhi programot, és a Jóga-repülést minél több nő, édesanya, és leendő édesanya megismerhesse, és megtapasztalhassa annak jótékony hatásait az élet minden szintjén, s ennek következtében eljusson az ún. Teljes Tudáshoz, a tiszta, önviszonyuló transzcendentális tudat eléréséhez. A Transzcendentális Meditáció, a TM-Sidhi program és Jóga-repülés képessé teszi a nőket arra, hogy felelevenítsék önmagukban a Mother Divine (Isteni Anya) legmagasabb rendű kozmikus értékét, és ezáltal a környezetükbe a béke, a harmónia tápláló hatását sugározzák. Ez spontán módon javítja az egész nemzet tudatának minőségét, és egészséges, boldog, békés családokat, és ezeken keresztül harmonikus, békés nemzetet teremt. Teljes Tudás Alapú programok alatt összefoglalóan a Transzcendentális Meditációt (TM), a TM-Sidhi programot, és a Jóga-repülést kell érteni. A Maharishi Transzcendentális Meditáció technikája, egy világszerte több mint 5 millió ember által gyakorolt, egyszerű, természetes, erőfeszítés nélküli mentális technika, amit csukott szemmel, kényelmesen ülve gyakorolnak naponta reggel és este percig. A technika során az elme egy egyedülálló pihenő, éber állapotba kerül, amelyben a test egy mély, az alvásnál is mélyebb pihenést tapasztal. Ebben a pihent állapotban az elme eléri az emberi tudat legegyszerűbb formáját, a tiszta, önviszonyuló Transzcendentális Tudatot. A Tiszta Tudat tapasztalása feleleveníti a teljes agy működését, kifejlesztve a rejtett alkotóképességet, miközben feloldja a felgyülemlett stresszeket, feszültségeket. Az eredménye: növekvő hatékonyság, sikeres és beteljesedettebb élet, a Teljes Tudás elérése.

2 2 A Transzcendentális Meditáció mindennapi tapasztalását követően haladó technikákat lehet felvenni, melyeknek rendszeres gyakorlása felkészít a TM-Szidhi programra. A TM technika megnyitja a tudatosságot Transzcendentális Tudatra, a TM-Shidhi technika kiműveli a gondolkodó és cselekvő képességet és nagymértékben fokozza a test és elme közötti koordinációt. A jógarepülés a TM-szidhi program egy technikája, amely megemeli a test és elme egységének a külső és a belső relatív mezőjének harmonikus együttműködését. Az Alapítvány nyílt, ahhoz az Alapító Okirat, és a vonatkozó jogszabályok elfogadásával bármely belföldi és külföldi természetes és jogi személy csatlakozhat. Az Alapítvány cél szerinti tevékenysége: II. Az Alapítvány cél szerinti tevékenysége Az Alapítvány a céljai megvalósítása érdekében elsődlegesen az alábbi nem vállalkozási célú, nonprofit tevékenységeket folytatja: -pályázatokat ír ki, amelynek célja annak elősegítése, hogy a Transzcendentális Meditációt (TM), a TM-Sidhi programot, és a Jóga-repülést minél több nő, édesanya, és leendő édesanya megismerhesse, -támogatja az olyan önszerveződő társadalmi csoportok létrejöttét, mint a hivatásos világbéke csoportok megalakulását, különösen a női csoportok létrejövetelét, amelyek együtt és egy helyen gyakorolják a Transzcendentális Meditációt, a Transzcendentális Meditáció Sidhi és a Jóga-repülés programot, hogy segítsenek koherenciát teremteni a nemzet tudatában. -felveszi a kapcsolatot a Teljes Tudás Alapú programokat gyakorló más Alapítványokkal, szervezetekkel -jótékonysági rendezvényeket, konferenciákat, találkozókat, ünnepségeket szervez, amelyek az alapítványi célokat beteljesítik, és összhangban vannak az Alapítvány adómentes, jótékonysági státuszával -programokat szervez a tudatfejlesztés,- oktatás-, egészség-, kultúra-, zene megalapozására és elterjesztésére (pl tudatalapú oktatási programokat, Maharishi Védikus Hang programokat, Maharishi drágakő-fényterápia programokat, Maharishi ajurvéda egyéni konzultációkat, Maharishi védikus rezgés technika programokat.) Ezen témákban kutatásokat végez. -szervezi a Transzcendentális Meditáció, Transzcendentális Meditáció Haladó Technika, Transzcendentális Meditáció-Sidhi Konzultáció és Felfrissítő Tanfolyamokat, valamint a Transzcendentális Meditáció-Sidhi Tanfolyam tanítását, megtartását helyi vagy távoktató tanfolyamok keretében. Ebben felhasználja a rádió, televízió, Internet által nyújtott lehetőségeket, és felhasznál más, egyéb kommunikációs technológiát. kulturális tevékenységet folytat, mellyel elősegíti ezen értékek fennmaradását, miközben támogatja a fokozatos társadalmi integrációt az Európai Unióba. Továbbá elősegíti az európai kulturális sokszínűség határon belüli fejlesztését, miközben a transz-atlanti kulturális kapcsolatokat is ápolja. -felhívja a közvélemény figyelmét a tiszta, önviszonyuló transzcendentális tudat elérésének jótékony hatásaira, illetve információkat közöl az ehhez segítséget nyújtó technikákról, a Teljes Tudás Alapú programokkal kapcsolatos nonprofit oktatási tevékenységet végez, illetve ilyen kiadványokat jelentet meg.

3 3 A fent részletezett elsődleges tevékenységeken keresztül nyújtott szolgáltatás igénybevételi módja ingyenes vagy kedvezményes. A kedvezményes szolgáltatás díja kizárólag a szükséges adminisztratív költségek erejéig terjedhet. Az Alapítvány nem folytathat olyan tevékenységet, amely meghiúsíthatja a jogosultságát vagy annak fenntartását céljai megvalósítására, közhasznú jellegének megőrzésére. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak elsődleges céljának, ill. a közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 1.) Közhasznúság és közhasznúsági fokozat III. Közhasznúság, Nyilvánosság Az előzőekben megfogalmazott célok megvalósítása a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. tv. 26. c.) pontjában szabályozott - egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység (1.pont) - tudományos tevékenység, kutatás, (3.pont) - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, (4.pont) - kulturális tevékenység, (5.pont) közhasznú tevékenység. Az Alapítvány közhasznúsági fokozata: közhasznú. Az Alapító fenntartja azonban a jogot, hogy a feltételek bekövetkezése esetén, az Alapítvány kiemelkedően közhasznú szervezetként történő bejegyzését kérje. Az Alapítvány - vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez; - gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységre fordítja; - közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenységnek minősül a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása. 2.) Nyilvánosság A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium döntéseit, beszámolóit, így a későbbiekben részletezett felhasználási tervét, közhasznúsági jelentését, szolgáltatásai igénybevételének módját, mértékét, feltételeit, pályázatait, a működésére vonatkozó egyéb adatokat az Internetes honlapján közzéteszi. Ezáltal gondoskodik azok nyilvánosságáról.

4 4 IV. Induló és bővülő vagyon, annak bővítése, kezelése 1.) Az Alapítvány induló vagyona, jellege: Az Alapítvány induló vagyona az Alapító által az Alapítvány rendelkezésére bocsátott Ft, azaz Háromszáz-ötvenezer forint készpénzben, melyet bankszámlán helyez el. 2.) Az alapítványi vagyon bővítése Az Alapítványhoz pénzbefizetésekkel, a célokat segítő eszközökkel, szolgáltatásokkal, ingó és ingatlan vagyontárgyakkal, vagyoni értékű jogokkal csatlakozhatnak. Az Alapítvány részére történő befizetések - a befizető szándéka szerint - növelhetik az Alapítvány alaptőkéjét, vagy közvetlenül konkrét alapítványi célok megvalósítását szolgálhatják. Az elfogadott céltámogatást elkülönítetten kell kezelni, és a meghatározott célra kell fordítani. A csatlakozók támogatásuknak az Alapítvány részére történő befizetésével, átadásával nem válnak Alapítókká, tehát olyan jogosítványokat és hatásköröket nem szerezhetnek, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján kizárólag az Alapító Okiratot Alapítóként aláíró illetve az alapítói jogok gyakorlására kijelölt személyeket, szervezeteket illethetne. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet az államháztartás alrendszereitől a normatív támogatás kivételével csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az Alapítvány céljai elérése érdekében, de kizárólag ezeknek alárendelten, azaz másodlagosan a tartós közérdekű célok megvalósítása és a közhasznú tevékenység kifejtése érdekében gazdasági vállalkozási tevékenységet végezhet. Az Alapítvány működése során a gazdasági vállalkozási tevékenység aránya nem haladhatja meg a tartós közérdekű célok megvalósítása érdekében végzett, valamint a közhasznú tevékenységeket. Az Alapítvány nem vehet részt profitérdekelt gazdasági vállalkozásban. Ebben a körben - a fenti megszorításokkal - az Alapítvány I. és II. pontokban meghatározott céljai megvalósításához - Elfogad, megtart, befektet, újra befektet, igazgat bármilyen hozzájárulást, ajándékot, örökséget, hagyatékot, végrendeletet, letétet, letét maradványát, tőkét, bármilyen jellegű ingatlant; azokat hasznosítja, a bevételeket vagy az abból fakadó tőkét pedig az Alapító Okirat által meghatározott rendben elosztja. Az Alapítvány befektetési tevékenységet kizárólag a kuratórium által elfogadott befektetési szabályzat alapján végezhet. - Felvehet, elfogadhat e programokhoz kapcsolódó kölcsönöket, segélyt, valamint feltételekhez és megszorításokhoz kötött hozzájárulásokat, ajándékokat, kölcsönöket és adományokat. Ezeket bevételként kezelheti, a költségek fedezésére fordíthatja.

5 5 - Ugyanakkor kezelő szerve belátása szerint visszautasíthat bármely felajánlott hozzájárulást, ajándékot, kölcsönt és adományt, ha nincsen összhangban mindazokkal a célokkal, amiért az Alapítvány létrejött; - Alapíthat más szervezeteket; - Rendelkezésre bocsáthat vagy másodlagos tevékenysége körében árulhat oktatási termékeket, amelyek elősegíthetik céljainak megvalósítását; - Jótékonysági célzattal adományozhat, és segélyt nyújthat más hasonló célkitűzésű, ingyenes szolgáltatást nyújtó szervezetnek; Mivel az Alapítvány célja nem haszonszerzés, nem bocsáthat ki kötvényeket, nem fizethet jutalékot. 3.) A vagyonfelhasználás módja: Az Alapítvány bevételeit és vagyonát köteles az Alapító Okiratban foglalt céljai megvalósítására fordítani. Az Alapítvány az alapítványokra illetve a közhasznú szervezetekre mindenkor érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelően gazdálkodik. Az Alapítvány céljainak megvalósításához az Alapítvány induló vagyona, valamint az induló vagyonát meghaladó vagyona tehát az induló vagyon hozadéka (kamat, osztalék. stb.) valamint a későbbi csatlakozók vagyoni hozzájárulásai és azok hozadéka használható fel. A gazdasági vállalkozási tevékenységből elért bevételeket az Alapítvány köteles tartós közérdekű céljának megvalósítása valamint közhasznú tevékenysége érdekében felhasználni. Az alapítványi vagyon felhasználása a célszerinti tevékenységek megvalósítására pályázatok kiírása, eseti támogatás folyósítása, és természetbeni juttatás nyújtása útján történik. Az Alapítvány támogatást egyéni kérelmek, vagy pályázatok alapján nyújthat. Az Alapítvány bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből az eset összes körülményeinek mérlegelésével megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.

6 6 V. Az Alapítvány szervezete. 1.) A Kuratórium Az Alapítvány legfőbb szerve a jelen okiratban megjelölt, az alapító által felkért és kijelölt 4 (négy) tagú Kuratórium. Az első Kuratórium az alábbi összetételű: Schwarcz Mária (1134 Budapest, Csángó u. 6/A. II/62.) elnök Molnár Gabriella ( 1125 Budapest, Gyöngyvirág út 5/A) alelnök Kalóné Kertai Katalin tag (1149. Budapest, Kövér Lajos utca 56/b) tag Dr. Molnár Katalin (1116 Budapest, Fehérvári út B. lh. 4/17) tag Az Alapítvány képviseletére a kuratórium elnöke és az alelnöke jogosult. Képviseleti jogosultságuk önálló, kivéve a bakszámla feletti rendelkezést. Az Alapítvány bankszámlája felett az elnök önállóan, a többi kuratóriumi tagok közül ketten együttesen rendelkezhetnek. 2.) A Kuratórium hatáskörébe tartozik: - az Alapítvány szervezeti-működési szabályzatának megalkotása, - a vagyon felhasználásának meghatározása, - -az éves beszámoló elfogadása - az Alapítvány év végi mérlegének jóváhagyása, - a közhasznúsági jelentés elkészítése és közzététele, - új csatlakozók elfogadása, - céltámogatás elfogadása, - az Alapítvánnyal munkaviszonyban állók fölött a munkáltatói jogok gyakorlása, - az Alapítvány adminisztratív feladatainak ellátásáról való gondoskodás, - döntés minden olyan ügyben, melyben ennek hatáskörét az Alapító Okirat nem utalja más testület vagy személy ügykörébe 3.) A Kuratórium működése. Jegyzőkönyv és "Határozatok Könyve" A Kuratórium üléseit szükség szerint, de legalább évente két alkalommal, az első és harmadik negyedévben, a folyó év március 31. és november 30. napjáig tartja. Az ülés napirendjét írásban (postai úton vagy ben) közölni kell az időpontját megelőzően legalább 10 nappal. A Kuratórium összehívására az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök jogosult. Soron kívül össze kell hívni a Kuratórium ülését, ha tagjai több, mint 50 %-a az elnöktől kéri. Ha az elnök ezt 30 napon belül elmulasztja, az indítványozók által a fenti szabályok betartásával összehívott ülés határozatképes. Az ülések nyilvánosak. A Kuratórium üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök vagy az általuk felkért tag vezeti. A Kuratórium határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. A Kuratórium a

7 7 határozatait - kivéve az éves beszámolóval, közhasznúsági jelentéssel kapcsolatosokat, amelyek az Alapító Okirat rendelkezése alapján mind a négy tag jelenlétével számított 3/4-es arányú többséget kívánnak - egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az ülésről jegyzőkönyv készül. A jelenlévők az ülés megkezdésekor jegyzőkönyvvezetőt és hitelesítőt választanak, akik az ülés befejezését követően a jegyzőkönyvet együttesen aláírják. A jegyzőkönyv tartalmazza készítésének helyét, idejét, a részt vevő személyek megjelölését, továbbá az ülésen elhangzott előterjesztéseket, hozzászólásokat, határozatokat, a szavazás eredményét, feltüntetve a támogatók és ellenzők számarányát, személyét. A személyesen megjelenésben akadályoztatott kurátor Internet útján bevonható a tanácskozásba, de szavazni csak a jelen lévő kurátorok jogosultak. A döntésekről a Kuratórium elnöke Határozatok Könyve megnevezéssel nyilvántartást vezet, ahol a jegyzőkönyv alapján feltünteti a határozat évenként újra kezdett sorszámát, meghozatalának évét, a sorszámot követő töréssel, keltét, a határozat szövegét, az érintettek körét, a döntés meghozatalánál az azt támogatók és ellenzők nevét. A döntést a meghozatalától számított 8(nyolc) napon belül az érintettel írásban közölni kell, amely történhet postai úton ajánlott küldeményként, vagy személyesen átvételi elismervény ellenében. Utóbbit teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, és az aláírás hitelességét két tanúval igazolni. A jegyzőkönyveket és a Határozatok Könyvé -t a Kuratórium mindenkori elnöke 10 évig köteles megőrizni. Selejtezés előtt fel kell ajánlania az illetékes Levéltár részére, és ha ott az átvételt megtagadják, megsemmisítéséről intézkedhet. Az Alapítvány működésével kapcsolatos iratokba előzetes egyeztetést követően bárki betekinthet. A nyilvánosságot kizárólag a személyiségi jogok és az adatvédelem korlátozhatja. A határozat meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján - kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy - bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Az Alapítványnak a fentieket meghaladóan gondoskodnia kell olyan nyilvántartás vezetésről, melyből a kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntését támogatók és ellenzők számaránya, (ha lehetséges, személye) megállapítható. Az Alapító felhatalmazza a Kuratóriumot, hogy a hivatkozott nyilvántartásokra vonatkozó, eddigieknél részletesebb, de a leírtakat tartalmazó, azokkal nem ellentmondó belső szabályzatát kidolgozza. 4.) A vezető tisztségviselők: Az Alapítvány vezető tisztségviselője: a Kuratórium elnöke, alelnöke és tagja 5.) A tisztségviselő megbízása megszűnik: - a tisztségviselő halálával, - lemondással, - az alapító általi visszavonással, amennyiben a tevékenységével a tisztségviselő veszélyezteti az Alapítvány céljait.

8 8 Ha a Kuratórium a tevékenységével az Alapítvány céljait veszélyezteti, az Alapító a kijelölést visszavonhatja és kezelőként más szervet (szervezetet) jelölhet ki. 6.) Tisztségviselői összeférhetetlenség A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet, így az Alapítvány vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 7.) Nem lehet vezető tisztségviselő - Akit a bíróság cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezett, - Akit bűncselekmény elkövetése miatt végrehajtható szabadságvesztésre ítéltek, mindaddig, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül, - akit valamely foglalkozástól eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységben, - nem lehet a kuratórium elnöke, illetőleg a felügyelő-bizottság elnöke az, aki olyan gazdasági társaság vezető beosztású tisztségviselője, ahol az alapítványéhoz hasonló tevékenységet folytatnak. 8.) Kártérítési felelősség: A Kuratórium elnöke, tagjai más vezető beosztásban lévő személyekhez hasonlóan, az ilyen emberektől elvárható gondossággal kötelesek eljárni. A tisztségviselő által feladatköre ellátása során harmadik személynek okozott kárért az Alapítvány felel, de a tisztségviselő az Alapítványnak a polgári jog általános szabályai szerint, bírósági hatáskörbe tartozóan kártérítéssel tartozik, vagyis felel a jogellenesen (szándékosan vagy gondatlanul) okozott károkért, kivéve, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. Nem terheli ez a felelősség azt a tisztségviselőt, aki a határozat ellen szavazott, vagy bizonyíthatóan az intézkedés ellen az elnöknek bejelentve tiltakozott. Teljes a kártérítési felelősség a bűncselekménnyel vagy szándékosan okozott, illetőleg elszámolási kötelezettséggel, leltárfelelősség szabályai szerint átvett dolgokban (készpénz, nagy értékű eszköz) bekövetkezett kárért, továbbá ugyanígy tartoznak visszatéríteni a jogosulatlanul felvett támogatásokat.

9 9 VI. Gazdálkodás 1.) Felhasználási terv és közhasznúsági jelentés A Kuratórium elnöke a meglévő vagyon és várható adományok, bevételek figyelembe vételével a lehetséges szolgáltatásokról, azok igénybevétele módjáról, az alapítvány működéséről évi felhasználási tervet készít, melyet a folyó év november 30. napjáig a kuratórium elé terjeszt. Ugyanígy az előző éves bevételek és kiadások mérlegét, elszámolást, az alapítvány működésére vonatkozó beszámolót, a közhasznúsági jelentést a kuratórium első, legkésőbb a folyó év március 31. napjáig megtartandó ülése elé terjeszti. A fentiek körében kidolgozza: - azokat a várható, nyilvános vagy előre meghatározott körben közzétett felhívásokat, illetve pályázatokat, amelyek az alapítványi célok elérését segítik, illetve a céloknak megfelelnek. Kidolgozza továbbá a pályázók összevetésére a pályázat értékelésének lényeges feltételeit (beleértve a benyújtási és értékelési határidőket, valamint a pályázat elbírálására hivatottak körét) megjelöli; - azoknak a pénzbeli és nem pénzbeli, az alapítótól, államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú célra vagy működési költségek fedezésére kapott juttatások, támogatások, adományok körét, melyek a pályázatoknál figyelembe vehetőek. - a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevételeket; - azoknak a jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló vagy azt eredményező gazdasági, vállalkozási tevékenységeknek körét, amelyekkel bevétel elérhető, - felkutatja a bevétellel járó cél szerinti tevékenységek, valamint a közhasznú tevékenységhez nyújtott támogatások körét. A költségek között tervezi és elszámolja: - a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségeket (ráfordítások, kiadások); - az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségeket (ráfordítások, kiadások); - a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségeket (ráfordítások, kiadások); - a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségeket (ráfordítások, kiadások); amelyeket bevételarányosan kell megosztani. Az Alapítvány éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetve abból saját költségére másolatot készíthet. A közhasznúsági jelentés elfogadása a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik. Erre vonatkozó határozatát valamennyi kuratóriumi tag jelenlétével és a jelen lévők 3/4-os többségével hozza. Ennél kisebb szavazatarány mellet az éves beszámoló és közhasznúsági jelentés nem tekinthető elfogadottnak. A Kuratórium szükség esetén a terv, beszámoló és mérleg elkészítésével más, vagy külső személyt is megbízhat, aki a kuratórium felhatalmazása alapján jogosult és köteles az ehhez szükséges iratokat átvenni.

10 2.) Gazdálkodás és nyilvántartás, a kedvezményezett összeférhetetlensége 10 Az Alapítvány a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó, korábbiakban részletezett bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az Alapító Okiratban meghatározott tevékenységére kell fordítania. Váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. Az államháztartás alrendszereitől a normatív támogatás kivételével csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az Alapítvány főként közvetlenül a II. pontban meghatározott tevékenységekre fordítja a vagyonát. Az Alapítvány vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel. Az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja. Befektetési tevékenység folytatása esetén a kuratórium által elfogadott befektetési szabályzatot kell készítenie. Az Alapítvány 60 napon belül köteles kérni a közhasznú jogállás törlését, ha a működése a közhasznúság megállapítása alapjául szolgáló feltételeknek nem felel meg. 3.) A közcélú adománygyűjtés szabályai Az Alapítvány nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével és csak írásbeli meghatalmazása alapján végezhető. Az adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni. 4.) Joghatások Az alapítvány közhasznú jogállását a közhasznú szervezetként való nyilvántartásba vétellel szerzi meg. Az a közhasznú szervezet, amelynek az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozása áll fenn, a kedvezmények igénybevételére nem jogosult.

11 11 VII. Záró rendelkezések 1.) Az Alapító Okirat módosítása. Az Alapító Okiratot csak az alapító módosíthatja. Az alapító vállalja, hogy semmilyen módosítást nem végez, vagy döntést nem hoz, amely nem támogatja Maharishi Mahesh Yogi az Alapító Okirat I. pontjában részletezett céljait és tanítását, olyan formában, ahogyan az a Stichting Global Mother Divine, a Nemzetközi Mother Divine Szervezet (bejegyezve Hollandiában, Roermond, 6063, Station 24) meghatározza. 2.) Az Alapítvány megszűnik, ha bíróság az Alapítványt megszünteti. A megszűnt Alapítvány vagyonát a hasonló célokat és feladatokat betöltő Stichting Global Mother Divine, a Nemzetközi Mother Divine Szervezet (bejegyezve Hollandiában, Roermond, 6063, Station 24) működésére kell fordítani. Az Alapítvány vagyona semmiképpen sem osztható fel a Kuratórium tagjai között, 3.) Az Alapítvány várható éves bevétele nem éri el az Forintot. 4.) Záró rendelkezések Az Alapító Okirat érvényességéhez annak bírósági nyilvántartásba vétele szükséges. Az Alapítvány jogi személyiségét a bírósági nyilvántartásba vétellel nyeri el. 5.) Irányadó jogszabályok Az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény, a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény, az illetékekről szóló évi XCIII. törvény, a helyi adókról szóló évi C. törvény, a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló évi CXXVI. törvény rendelkezései irányadók. Budapest, július 8 Bojtor Mária Margit Alapító

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA:

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA: ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 2-án

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b. ALAPÍTÓ OKIRAT A CSODÁK CSODÁJA ALAPÍTVÁNY létrehozásáról, amelyet a II./1. pontban írt alapító az 1959. évi IV. tv. (Polgári Törvénykönyv - a továbbiakban: Ptk.) és az 1997. évi CLVI. tv. (A közhasznú

Részletesebben

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata.

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Az Alapítvány neve, székhelye, jogi személyisége, közhasznú szervezeti jellege és közhasznú jogállása...

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége: ALAPÍTÓ OKIRAT mely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 74/A-F. -a, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekû céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekû céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége: ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekrõl szóló

Részletesebben

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) Módosított és Egységes Szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Amelyben a jelen Alapító Okirat 4. pontjában meghatározott

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről

1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 1997. évi CLVI. törvény 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről A 2010.01.02. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 A törvény

Részletesebben

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29.

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29. A GÖRÖGTŰZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI (Személyes jogokra, való hivatkozásra, a kuratórium tagjainak személyes adatait nem áll módunkban közölni.) II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

Részletesebben

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság INFOPARK ALAPÍTVÁNY (a 2001. február 8-i, 2003. június 25-i, a 2004. február 5-i, 2004. december 16-i, 2006. augusztus 1-i, 2007. november 15-i, 2008. augusztus 7-i., 2010. november 11-i alapítói határozattal

Részletesebben

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések Az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület Alapszabálya (I. sz. módosítás) - elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Árpád Gimnáziumért Közhasznú

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és gazdálkodásuk

Részletesebben

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi)

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) ALAPÍTÓ OKIRAT Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt változat Budapest 2011. február 8. (A jelen 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó

Részletesebben

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) A Magyar Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) 2013. Az alapító okiratot a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte: 2 A L A P Í

Részletesebben

Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásért Alapítvány Alapító Okirata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásért Alapítvány Alapító Okirata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásért Alapítvány Alapító Okirata A jelen Alapító Okiratban megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai,

Részletesebben

Együtt a jövőnkért 95 ALAPÍTVÁNY

Együtt a jövőnkért 95 ALAPÍTVÁNY Együtt a jövőnkért 95 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Az alapító okirat megfeleltetése a közhasznú jogálláshoz, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25.

ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25. - 1 - A MAGYAR RELAXÁCIÓS ÉS SZIMBÓLUMTERÁPIÁS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25. a módosítások kurzívval - 2 - ALAPSZABÁLY a Polgári

Részletesebben

Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) Alulírott Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek, valamint az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 2/A. A közalapítvány alapítója: Dorog Város Önkormányzata (2510 Dorog, Bécsi

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum

LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Preambulum Alulírott Alapító a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:378. -3:404. -ai, valamint a 2011. évi CXXV. tv alapján az alábbi Alapítvány

Részletesebben

Jobb Veled A Világ Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

Jobb Veled A Világ Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA Jobb Veled A Világ Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA Készítette és ellenjegyezte: dr. Horváth Anikó ügyvéd Készült: Budapest, 2012. március 12. 2 Jobb Veled A Világ Alapítvány Alapító Okirata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott Takács Attila (4220 Hajdúböszörmény, Városkert u. 21.) a baleset során oxigénhiányos állapot

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a 2011. október 22.-én megtartottegyesületi közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Melyet az egyesület alapító tagjai a 2011.

Részletesebben

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el.

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el. MAGYAR KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Egyesület ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPRENDELKEZÉSEK. Dávidné Németh Margit (an.: Nemes Etelka) HU- 8800 Nagykanizsa, Zemplén Győző u. 5./A. VII../44.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPRENDELKEZÉSEK. Dávidné Németh Margit (an.: Nemes Etelka) HU- 8800 Nagykanizsa, Zemplén Győző u. 5./A. VII../44. ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

A "Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért" Alapítvány MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA.

A Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért Alapítvány MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. A "Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért" Alapítvány MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Preambulum Az alapítók attól a céltól vezérelve, hogy elsősorban a Magyar Köztisztviselők,

Részletesebben

BÁNYAGÉPÉSZET A MŰSZAKI FEJLŐDÉSÉRT ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. szeptemberi aktualizálással (BGA-SZMSZ/2011/09)

BÁNYAGÉPÉSZET A MŰSZAKI FEJLŐDÉSÉRT ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. szeptemberi aktualizálással (BGA-SZMSZ/2011/09) 1.oldal BÁNYAGÉPÉSZET A MŰSZAKI FEJLŐDÉSÉRT ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. szeptemberi aktualizálással (BGA-SZMSZ/2011/09) 2.oldal Tartalom 1. Az alapítvány működésének főbb jellemzői.

Részletesebben

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1 Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 24. ALAPSZABÁLY 2014. május 26. 2 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Műegyetemi Természet-

Részletesebben

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Székhely: 6500 Baja, Szent Imre tér 5. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapítók a továbbiakban: Alapítók tartós közérdekű

Részletesebben