Segédlet a március 15-én jogerőre emelkedő Polgári Törvénykönyv (Ptk) által bevezetendő és civil szervezetekre vonatkozó új szabályokhoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Segédlet a 2014. március 15-én jogerőre emelkedő Polgári Törvénykönyv (Ptk) által bevezetendő és civil szervezetekre vonatkozó új szabályokhoz"

Átírás

1 Segédlet a március 15-én jogerőre emelkedő Polgári Törvénykönyv (Ptk) által bevezetendő és civil szervezetekre vonatkozó új szabályokhoz március 15-én életbe lép az új Polgári Törvénykönyv. Ez számos változást jelent a hazai civil szervezetek életében is. Jelen összeállításunk arra tesz kísérletet, hogy összefoglalja a civil szervezeteket érintő legfontosabb részeket. Érdemes azonban azt figyelembe venni, hogy a különböző törvényszékek gyakorlata eltérhet. Egyesület 1 [A döntéshozó szerv ülésének összehívása] A döntéshozó szerv az üléseit a jogi személy székhelyén tartja. 2 [A jogi személy törvényes képviselete] A jogi személy törvényes képviseletét a vezető tisztségviselő látja el. A vezető tisztségviselő képviseleti jogát önállóan gyakorolja. 3 [Határozathozatal] Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges 4 [Határozathozatal] Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. TÖRVÉNYI HELY Ptk 3:17. (4) Ptk 3:29. Ptk 3:76. (1) Ptk 3:76. (2) MEGJEGYZÉS Az általunk megkérdezett szakértők szerint természetesen nem mindig életszerű, hogy a döntéshozó szerv az üléseit a székhelyen tartsa. Megoszlanak a vélemények, hogy erről az alapszabály rendelkezzen-e vagy sem. Ez nem érinti például a banki ügyintézés kérdését. Az egyesület saját hatáskörében dönthet arról, hogy 1, 2, vagy akár ennél több képviselő vagy munkatárs aláírása kelljen a bank ügyintézéshez.

2 5 [Az ügyvezetés ellátása] Az egyesület ügyvezetését az egyesület ügyvezetője vagy az elnökség látja el. TÖRVÉNYI HELY Ptk 3:77. MEGJEGYZÉS Az ügyvezető természetesen továbbra is lehet munkaszerződéssel foglalkoztatott munkatárs, aki nem választott tagja a vezető testületnek. A vele kötött munkaszerződésnek kell tartalmaznia munkaköri leírását. 6 [Elnökség] Az elnökség három tagból áll. Az elnökség az elnökét maga választja tagjai közül. Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni. 7 [A vezető tisztségviselői megbízatás] A vezető tisztségviselőket az egyesület tagjai közül kell választani, az alapszabály felhatalmazása alapján a vezető tisztségviselők legfeljebb egyharmada választható az egyesület tagjain kívüli személyekből. Ptk 3:78. (1) (2) Az egyesület alapszabálya rendelkezhet úgy, hogy az elnökség pl. 6 vagy 15 főből áll. Az fontos, hogy erről az alapszabály rendelkezzen. Azon szervezetek, melyeknek jelenleg több mint 3 fős az elnöksége, nem kell tehát lemondatni őket, maradhatnak, csak a szervezet alapszabályába kerüljön be ez a tény. Ptk 3:79. (3) 8 [A felügyelőbizottság létrehozásának kötelező esetei] Kötelező felügyelőbizottságot létrehozni, ha a tagok több mint fele nem természetes személy, vagy ha a tagság létszáma meghaladja a száz főt. 9 A közhasznú civil szervezet alapcél (ezen belül közhasznú) illetve gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és költségeit, ráfordításait (kiadásait) elkülönítetten kell nyilvántartani 10 A civil törvény március 15-vel egyesületek esetében bevezeti az elektronikus ülésezés lehetőségét. Ennek lehetősége akkor áll a szervezet előtt, ha az elektronikus hírközlő eszközök alkalmazásának feltételeit részletezi alapszabályában. Ptk 3:82. (1) Ctv. 27. (1) Felügyelőbizottságot akkor is kötelező létre hozni, ha egy szervezetben a tagok száma meghaladja a 100 főt és közülük többen kiskorúak. Ha az egyesület élni szeretne ezzel a lehetőséggel, akkor ezt mindenképpen alapszabályában részleteznie kell. Sajnos jelenleg még nem áll rendelkezésre információ, hogy milyen részletességgel kell ezt leírni.

3 Alapítvány 1 [A döntéshozó szerv ülésének összehívása] A döntéshozó szerv az üléseit a jogi személy székhelyén tartja. 2 [A jogi személy törvényes képviselete] A jogi személy törvényes képviseletét a vezető tisztségviselő látja el. A vezető tisztségviselő képviseleti jogát önállóan gyakorolja. 3 [Alapítvány létesítése több alapító által] Több személy együttesen is létesíthet alapítványt. Ha több alapító létesít alapítványt, akkor az alapítói jogokat együttesen gyakorolják. 4 [A kedvezményezett] Az alapító és a csatlakozó abban az esetben lehet az alapítvány kedvezményezettje, ha az alapítvány célja az alapító tudományos, irodalmi vagy művészeti alkotásainak gondozása 5 [Az alapító és hozzátartozója mint kedvezményezett] Az alapító vagy hozzátartozója abban az esetben lehet az alapítvány kedvezményezettje, ha az alapítvány célja a hozzátartozó tudományos, irodalmi vagy művészeti TÖRVÉNYI HELY Ptk 3:17. (4) Ptk 3:29. Ptk 3:380. (1) Ptk 3:386. (1) Ptk 3:386. (2) MEGJEGYZÉS Az általunk megkérdezett szakértők szerint természetesen nem mindig életszerű, hogy a döntéshozó szerv az üléseit a székhelyen tartsa. Megoszlanak a vélemények, hogy erről az alapszabály rendelkezzen-e vagy sem. Ez nem érinti például a banki ügyintézés kérdését. Az egyesület saját hatáskörében dönthet arról, hogy 1, 2, vagy akár ennél több képviselő vagy munkatárs aláírása kelljen a bank ügyintézéshez. Ez a bekezdés oldja fel azt a tiltást, mely szerint alapítvány nem hozható létre az alapító, a csatlakozó, az alapítványi tisztségviselő, az alapítványi szervek tagjai, valamint ezek hozzátartozói érdekében. (Ptk 3:379 (4). Ez a szabály alkalmazható pl. azokra az esetekre, amikor egy intézmény (kórház, óvoda, iskola) hoz lére saját alapítványt. A Ptk tulajdonképpen nevesíti az un. családi alapítványt

4 alkotásainak gondozása, a hozzátartozó ápolása, gondozása, tartása, egészségügyi ellátási költségeinek viselése, iskolai tanulmányainak ösztöndíjjal vagy egyéb módon történő támogatása. TÖRVÉNYI HELY MEGJEGYZÉS 6 [Az alapító okirat tartalmi elemei] Ptk 3:391. (1) (2) Új alapítvány létrehozásakor innen érdemes követni, hogy az alapító okirat milyen elemeket tartalmazzon. 7 [Az alapítói jogok gyakorlása az alapító kiesése esetén] Ha az alapító meghal, az alapítói jogokat az alapító által az alapító okiratban kijelölt személy vagy alapítványi szerv, kijelölés hiányában a kuratórium gyakorolja. Ptk 3:394. (1) Mindenképpen javasolt, hogy a már bejegyzett alapítványok is rendezzék alapító okiratukban, hogy az alapító akadályoztatása esetén kire ruházza át alapítói jogait. 8 [A kuratórium] A kuratórium az alapítvány ügyvezető szerve. A kuratórium három természetes személyből áll. Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja. Ptk 3:397. (1) - (3) Az alapítvány alapító okirata rendelkezhet úgy, hogy a kuratórium pl. 6 vagy 15 főből áll. Az fontos, hogy erről az alapító okirat rendelkezzen. Azon alapítványoknak, melyeknek jelenleg több mint 3 fős a kuratóriuma, nem kell tehát lemondatni őket, maradhatnak, csak az alapítvány alapító okiratába kerüljön be ez a tény. 9 [A kuratórium] Az alapító az alapítvány egyszemélyes ügyvezető szervéül kurátort nevezhet. A kurátorra a kuratóriumra vonatkozó szabályokat megfelelően kell alkalmazni. 10 A közhasznú civil szervezet alapcél (ezen belül közhasznú) illetve gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és költségeit, ráfordításait (kiadásait) elkülönítetten kell nyilvántartani Ptk 3:397. (5) Ctv. 27. (1) Bevezetésre kerül tehát az egyszemélyes kuratórium (kurátor). Erről is az alapító okiratnak kell rendelkeznie.

5 Akkor most mit kell tennünk? 1. Ha az Ön szervezete december 31-ig hatályos törvény szerint is közhasznú/kiemelten közhasznú volt és május 31-e után az is szeretne maradni a) alapszabályát/alapító okiratát mindenképpen módosítani kell az új Ptk. és a civil törvény rendelkezései szerint közhasznú tevékenységek felsorolása a konkrét törvényi helyek megjelölésével (Ctv. 34. (1) az alapszabálynak/alapító okiratnak rendelkeznie kell egy olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a döntésre jogosult szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, valamint a döntést támogatók és ellenzők számaranya megállapítható (Ctv. 37. (3) a) b) közhasznúsági jelentését a miniszter által rendelkezésre bocsátott formanyomtatvány segítségével kell kitöltenie és eljuttatni az OBH-hoz (és akinek van, annak kötelező saját honlapjára is feltenni) c) kettős könyvvitel szerint kell könyvelnie d) közhasznúságát MÁJUS 31-IG újra kell kérnie a bíróságoktól (legkésőbb ig fel kell adni a kérelmet)!! Ehhez az OBH honlapjáról (www.birosag.hu) letölthető Közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti kérelem űrlapot kell használni.

6 2. Ha az Ön szervezete még nem közhasznú, de azzá szeretne válni Egy civil szervezet közhasznúságot két lezárt pénzügyi év után kérhet, mivel a bíróság többek között a közhasznúsági jelentések alapján ítéli majd meg, hogy megadja-e a közhasznú besorolást vagy sem. A szervezetnek kell bizonyítania, hogy működése során az elmúlt két évben közhasznú tevékenységet végzett. A kérelmezéskor a szervezetnek meg kell felelnie az új Ptk és a civil törvény rendelkezéseinek: a) alapszabályát/alapító okiratát mindenképpen módosítani kell az új Ptk. és a civil törvény rendelkezései szerint közhasznú tevékenységek felsorolása a konkrét törvényi helyek megjelölésével az alapszabálynak/alapító okiratnak rendelkeznie kell egy olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a döntésre jogosult szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, valamint a döntést támogatók és ellenzők számaranya megállapítható (Ctv. 37. (3) a) b) közhasznúsági jelentését a miniszter által rendelkezésre bocsátott formanyomtatvány segítségével kell kitöltenie és eljuttatni az OBH-hoz (és akinek van, annak kötelező saját honlapjára is feltenni) c) kettős könyvvitel szerint kell könyvelnie d) közhasznúságot az OBH honlapjáról (www.birosag.hu) letölthető Közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti kérelem űrlapon lehet kérni.

7 3. Ha az Ön szervezete december 31-ig hatályos törvény szerint közhasznú/kiemelten közhasznú volt és május 31-e után tovább szeretne működni, de nem szeretne vagy nem tud közhasznú maradni Az a közhasznú szervezet, mely nem felel meg a közhasznú minősítés feltételeinek 60 napon belül köteles kérni a bíróságtól közhasznú jogállása törlését (Ctv. 48. ). Ehhez a oldalról letölthető űrlapot kell használni. A további jogszerű működéshez alapszabályát azonban ebben az esetben is módosítania kell Ptk. és a civil törvény rendelkezései szerint. Mielőtt ezt a döntést meghozzák, vegyék figyelembe, hogy, ha egy szervezet elveszti közhasznú besorolását, akkor azt leghamarabb két év múlva kérheti majd, amikor a két év átlagában ismét meg kell felelnie a közhasznúság feltételeinek. 4. Ha Ön most alapít új civil szervezetet Javasoljuk, hogy várják meg március 15-ét, amikor az új Ptk. is életbe lép. Ekkor a Ptk. és a civil törvény előírásaival összhangban kell összeállítaniuk létesítő okiratukat. Egy újonnan alapított civil szervezet nem kérheti azonnal közhasznú besorolását, azt csak két év működés (két lezárt év és elkészített közhasznúsági jelentés) után kérelmezheti a bíróságtól. Ekkor a 3-as pontban leírtak szerint kell eljárni.

8 Mit hol találok? évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról évi CCXIII. törvény az egyes civil szervezetekkel kapcsolatos törvényeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról /2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről 4. Az új Ptk hatályos szövege még nem szerepel a Nemzeti Jogszabálytárban. Hasznos információkat olvashat a következő oldalon: 5. A Ptk szövege itt olvasható: 6. Példák közfeladatokra (közhasznú szervezeteknek az alapszabályba) 7. A civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjai innen letölthetőek (itt található a közhasznú jogállás nyilvántartásba vételét kérő űrlap is)

CIVIL SZERVEZETEK JOGSZABÁLYI KÖVETÉSE

CIVIL SZERVEZETEK JOGSZABÁLYI KÖVETÉSE CIVIL SZERVEZETEK JOGSZABÁLYI KÖVETÉSE 2014.02.14. 1 2011. évi december hó 16. napján került kihirdetésre és 2011. évi december hó 22. napján illetve nagyobb részben 2012. évi január hó 1. napján lépett

Részletesebben

Gyakran feltett kérdések. az egyesületekre és az alapítványokra vonatkozó nem peres eljárásokban

Gyakran feltett kérdések. az egyesületekre és az alapítványokra vonatkozó nem peres eljárásokban Gyakran feltett kérdések az egyesületekre és az alapítványokra vonatkozó nem peres eljárásokban Szerzők: Csedrekiné dr. Tóth Boglárka és Vámosiné dr. Marunák Ágnes Budapest, 2014. július 4. Bevezetés A

Részletesebben

EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK 2014. november Szentgyörgyi Magdolna Fontosabb hatályos jogszabályok 2011. ÉVI CLXXV TÖRVÉNY AZ EGYESÜLÉSI JOGRÓL, A KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSRÓL, VALAMINT A CIVIL

Részletesebben

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Főbb jogszabályok Alaptörvény Ptk. Az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

A régi és az új Ptk. összehasonlítása a civil szervezetek szabályozását illetően

A régi és az új Ptk. összehasonlítása a civil szervezetek szabályozását illetően A régi és az új Ptk. összehasonlítása a civil szervezetek szabályozását illetően Ennek a kiegészítésnek az a célja, hogy összefüggően bemutassa: a Polgári Törvénykönyv megváltozásával milyen más, megváltozott

Részletesebben

Joggal a civil szervezetekért! Miskolc, 2015. június 29.

Joggal a civil szervezetekért! Miskolc, 2015. június 29. Joggal a civil szervezetekért! Miskolc, 2015. június 29. 1 Jogszabályok Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvény; jogi személy: 3:1-3:48 ; Egyesület: 3:63-3:87 -ig; Alapítvány 3:378-3:404. (Ptk) 2011.évi

Részletesebben

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján Ptk. általános Ptk. speciális Civil tv. 3:1. [A jogi személy jogképessége] (1) A jogi személy jogképes:

Részletesebben

A közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele

A közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele A közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele - a közhasznú jogállás megszerzése, megtartása, törlése - Szerző: Csedrekiné dr. Tóth Boglárka Vecsés, 2014. szeptember 24. 2012. január hó 1. napján hatályba

Részletesebben

Mint ismeretes, 2014. március 15. napján lép hatályba az új Polgári Törvénykönyv.

Mint ismeretes, 2014. március 15. napján lép hatályba az új Polgári Törvénykönyv. Tisztelt Hölgyem/Uram! Mint ismeretes, 2014. március 15. napján lép hatályba az új Polgári Törvénykönyv. Az új Polgári Törvénykönyv HARMADIK KÖNYVE szabályozza meglehetős részletességgel a jogi személyekre

Részletesebben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Készült: EMMI Civil Kapcsolatok Főosztályán 2014. április

Részletesebben

VIDÉKI TAGSZERVEZETEK ORSZÁGOS HÁLÓZATOSODÁSÁT SEGÍTŐ MODELL ÉRTÉKŰ SZERVEZET- ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ PROGRAM AZ AOSZ-NÁL NCTA-2014-8316-C

VIDÉKI TAGSZERVEZETEK ORSZÁGOS HÁLÓZATOSODÁSÁT SEGÍTŐ MODELL ÉRTÉKŰ SZERVEZET- ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ PROGRAM AZ AOSZ-NÁL NCTA-2014-8316-C VIDÉKI TAGSZERVEZETEK ORSZÁGOS HÁLÓZATOSODÁSÁT SEGÍTŐ MODELL ÉRTÉKŰ SZERVEZET- ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ PROGRAM AZ AOSZ-NÁL NCTA-2014-8316-C JOGI ISMERETEK 2 Az új Polgári Törvénykönyv a 2013. év V. tv. (Ptk.),

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Közművelődéséért Közalapítvány alapító okiratának módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Közművelődéséért Közalapítvány alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Közművelődéséért Közalapítvány alapító okiratának módosítására

Részletesebben

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ( új Ptk.) Az új Ptk. civil szervezetekre alkalmazandó jogszabályhelyei: jogi személyekre vonatkozó általános szabályok 3:1. - 3:38. egyesületekre vonatkozó

Részletesebben

Ptk. Legfontosabb változásai. Egyesületek, alapítványok

Ptk. Legfontosabb változásai. Egyesületek, alapítványok Ptk. Legfontosabb változásai Egyesületek, alapítványok 2014. március 15. napján hatályba lép az új Ptk., ezzel együtt módosul a civil szervezeteket érintő joganyag Merőben új jogi szemlélet rendszertanilag

Részletesebben

Budapesti Civil Információs Centrum. Jogszabályi keretek

Budapesti Civil Információs Centrum. Jogszabályi keretek Jogszabályi keretek partnerség megerősítése a keretein belül az ÁROP- 1.1.14-2012-2012-0016 azonosítóhoz tartozó projekt társadalmi fenntarthatósági vállalásának teljesítéséhez kapcsolódóan Készítette:

Részletesebben

az új Ptk. rendszerének tükrében

az új Ptk. rendszerének tükrében A vadásztársaságok, mint egyesületek szabályozása az új Ptk. rendszerének tükrében Dr. Kiss István Szabályozásának jogszabályi háttere Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és gazdálkodásuk

Részletesebben

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1 Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 24. ALAPSZABÁLY 2014. május 26. 2 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Műegyetemi Természet-

Részletesebben

LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum

LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Preambulum Alulírott Alapító a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:378. -3:404. -ai, valamint a 2011. évi CXXV. tv alapján az alábbi Alapítvány

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25.

ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25. - 1 - A MAGYAR RELAXÁCIÓS ÉS SZIMBÓLUMTERÁPIÁS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25. a módosítások kurzívval - 2 - ALAPSZABÁLY a Polgári

Részletesebben

Alapítvány a Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Zeneiskola Támogatásáért

Alapítvány a Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Zeneiskola Támogatásáért Alapítvány a Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Zeneiskola Támogatásáért (székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Váci Mihály u. 1.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2014. augusztus 25-i A l a p í t ó

Részletesebben

TA RTALOM. ADVOCAT 2014. XVII. évfolyam, 3-4. szám ISSN 1585-5198

TA RTALOM. ADVOCAT 2014. XVII. évfolyam, 3-4. szám ISSN 1585-5198 TA RTALOM Gaál Nóra Nagy Andrea Beszámoló a civil szervezetekkel összefüggő szakmai kerekasztal megbeszélésről... 1 Kiss István A Miskolci Törvényszéken nyilvántartott civil szervezetek számadatai és a

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület (2) Az Egyesület rövidített elnevezése: KORE (3) Az

Részletesebben

Hírlevél A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége tagszervezetei részére

Hírlevél A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége tagszervezetei részére Hírlevél A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége tagszervezetei részére 2012. május különszám A Vadászszövetség tagszervezetei részére Székhelyén Fontos!!! Tisztelt Elnök Úr!

Részletesebben

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján)

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján) Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület módosítása egységes szerkezetben A Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület a 2014. május. napján hozott xxx /2014.

Részletesebben

A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület

A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület ALAPSZABÁLYA A A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület a 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

Együtt a jövőnkért 95 ALAPÍTVÁNY

Együtt a jövőnkért 95 ALAPÍTVÁNY Együtt a jövőnkért 95 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Az alapító okirat megfeleltetése a közhasznú jogálláshoz, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (közhasznú alapítvány)

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (közhasznú alapítvány) ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (közhasznú alapítvány) Alulírott Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. alapján az alábbi alapítvány létrehozását határoztam el. 1. a) Az Alapító neve:...

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Tekintettel a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról; a 2011. évi

Részletesebben