Nyelvjárási és helynévtörténeti anyagok geolingvisztikai kutatása Részletes kutatási terv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyelvjárási és helynévtörténeti anyagok geolingvisztikai kutatása Részletes kutatási terv"

Átírás

1 Nyelvjárási és helynévtörténeti anyagok geolingvisztikai kutatása Részletes kutatási terv 1. A kutatási célok meghatározása A kutatás célja olyan nyelvjárási és helynévtörténeti adattárak létrehozása, amelyek hatékonyan és újszerűen teszik lehetővé a magyar nyelv területi szempontú vizsgálatát. Világszerte számos példát láthatunk hasonló szempontok szerint kialakított, megfelelő módszertani és informatikai háttérrel megvalósított geolingvisztikai kutatásra (pl.: Centre de Dialectologie de Grenoble, SweDia 2000, Dialect Topography, Romanische Variationslinguistik, KATTENBUSCH és mtsai , LABOV és mtsai. 2006). Magyarországon az utóbbi tíz évben kapott nagyobb lendületet az informatikai módszereket használó nyelvföldrajz (BALOGH KISS 2002, VÉKÁS 2000, BODÓ VARGHA 2007) és a digitális adattárakra támaszkodó helynévkutatás (HOFFMANN 1997, TÓTH 2001). Több olyan lezárult vagy éppen folyamatban lévő projektumról is tudunk a magyar nyelvterületen, amelynek célja korszerű, a korábbi adattárakkal való integrálásra alkalmas, szociolingvisztikai szempontoknak is megfelelő, térképezhető nyelvjárási adattár létrehozása. Az újabb geolingvisztikai kutatásoknál elengedhetetlen szempont továbbá az eszközfonetikai elemzés lehetőségének megteremtése is. Az európai (Centre de Dialectologie de Grenoble, European Corpus Phonology Group) és amerikai (LABOV és mtsai. 2006) kutatások mellett már erre is van magyar példa, A moldvai csángó nyelvjárás atlasza követéses vizsgálataként megvalósult Multimédiás moldvai nyelvatlasz (ld. BODÓ 2007). Az időbeni változások vizsgálatához azonban nélkülözhetetlen, hogy az újabb gyűjtések mellett legyenek olyan korszerű formába hozott régebbi adattáraink is, amelyek alkalmasak lehetnek az összevetésre októberében zárul le az a kutatás, amely elsőként vállalkozott Magyarországon nagyobb mennyiségben papíratlaszok formájában már megjelent nyelvjárási adatok informatizálására (5/056/2004. számú NKFP-projektum, projektvezető: KISS JENŐ, honlap: A magyar nyelvjárások atlasza (a továbbiakban MNyA.) rövidesen informatikai módszerekkel is kutatható anyagának szerves része az a mintegy 461 órányi hangfelvétel, amely az 1960 és 1964 között lezajlott ellenőrző gyűjtések során készült. A felvételek a MNyA. 352 kutatópontjáról (25 szlovákiai és 327 magyarországi) tartalmaznak spontán szövegfelvételeket és 41 atlaszkérdés kikérdezését (VÉGH BALOGH 1975). A fent említett NKFP-projektumban a gyűjtés során készített valamennyi hangfelvételt digitalizáltuk, és megkezdtük a hanganyag részleges feldolgozását, ennek eredménye a Magyar nyelvjárási hangoskönyv sorozat első három darabja (HAJDÚ és mtsai. 2005, 2006, 2007), amelyek az 1974-ben megjelent Magyar nyelvjárási olvasókönyv (HAJDÚ KÁZMÉR 1974) néhány szövegét adják közre, összekapcsolva az átiratokat eredeti hangzó formájukkal. Megkezdtük a feldolgozását az atlaszkérésekre adott válaszoknak is, igazodva az olvasókönyv kutatóponthálózatához. Jelen pályázatban feladatként tűzzük ki a Magyar nyelvjárási hangoskönyv sorozat befejezését (összesen 9 CD), valamint az atlaszkérdésekre adott válaszok fonetikus átírását az ellenőrző gyűjtés valamennyi kutatópontján, a MNyA. gyakorlatának megfelelően (összesen 352, ebből 50 kutatópont anyagát már rögzítettük). A magyar nyelvterület jó részéről vannak már számítógépen hozzáférhető, informatikai módszerekkel is kutatható helynévtörténeti adattárak, készítésük és kiadásuk elsősorban a Debreceni Egyetem névtani műhelyéhez kapcsolódik (HOFFMANN 2005), forrásuk GYÖRFFY GYÖRGY történeti földrajza (GYÖRFFY ). Ezekhez az adattárakhoz azonban nem áll rendelkezésre olyan informatikai háttér, amely lehetővé tenné az adatok geolingvisztikai kutatását, helynévtörténeti térképek automatikus generálását. A megjelent történeti helynévtárak nagy hiányossága még, hogy a történelmi Erdély területéről nem, vagy csak igen kis számban tartalmaznak adatokat. Könyv formában 2001 óta jelennek meg SZABÓ T. ATTILA Erdélyi Helynévtörténeti Adattárának kötetei, amelyek ezt a hiányt pótolják. A teljes gyűjtésből eddig nyolc kötet látott napvilágot, összesen 2400 nyomtatott oldal terjedelemben, ebből Háromszék 1

2 helyneveit (II. kötet, 206 oldal) a fent említett NKFP-projektum egyik részfeladataként, egy új eljárás létrehozásával informatizáltuk, annotáltuk, adatbázisba rendeztük, kereshetővé és térképezhetővé tettük (BÁRTH M. 2007). Terveink szerint a kialakított módszertan szerint dolgozzuk föl a további hét kötetet is, olyan helynévtörténeti adattárat hozva létre, amely Erdély területéről hatalmas mennyiségű lokalizálható (tehát térképezhető) történeti névadatot tartalmaz. Az így elkészült adattár és keresőprogram nem csak a névtani kutatások, hanem a dialektológia, a néprajz és a történettudomány számára is fontos forrást jelent majd (BÁRTH M. 2007). A helynevek, helyneveket tartalmazó körülírások alkalmasak a már rendelkezésünkre álló informatizált nyelvföldrajzi adatokkal való dialektológiai szempontú összevetésre is (VARGHA 2007a). A kutatás eredményeként elkészülő erdélyi történeti helynévtár így jól illeszkedik a korábbi nyelvföldrajzi adatok informatizálását kitűző projektekhez: a Székely nyelvföldrajzi szótár és a Romániai magyar nyelvjárások atlasza számítógépes feldolgozásához (VÉKÁS 2000, VARGHA 2007b). 2. A nyelvjárási adattár kialakítása 2.1. A feldolgozás során alkalmazott infomatikai eljárások A hanganyagok átírása a VÉKÁS DOMOKOS által fejlesztett Bihalbocs dialektológiai szoftver segítségével történik (honlap: A szaktudományos feladatok megoldásához speciális szoftverek használata szükséges, ugyanis a kereskedelmi forgalomban beszerezhető szoftverek (szövegszerkesztők, hangszerkesztők, adatbáziskezelők, grafikus programok, térinformatikai alkalmazások) csupán az igények töredékének kiszolgálására lennének alkalmasak. A Bihalbocs olyan lejegyzésszerkesztő (speciális szövegszerkesztő), hangkezelő és térképgeneráló szoftver, amely egyrészt lehetővé teszi nyelvjárási adatok megfelelően kódolt rögzítését és adattárakba rendezését, másrészt az adatok sokoldalú felhasználását a kutatói igények szerint. A megfelelően informatizált adattárak óriási előnye, hogy integrálhatók, ez az egyértelmű struktúrából és a kompatibilis kódrendszerből következik. A nyelvjárási jelenségek kódolására olyan analitikus kódrendszert alkalmazunk, amely a teljesség igényével optimálisan biztosítja az adatrögzítés pontosságát és az informatizált anyagok hatékony felhasználását a későbbiekben (VÉKÁS 1999). A hanganyagok feldolgozása a VÉKÁS DOMOKOS által erre a célra kifejlesztett speciális BXT fájlformátumban történik, amely lehetővé teszi lejegyzett nyelvjárási adatokat tartalmazó szövegfájlok és WAV formátumú hangfájlok szinkronizálását. Vagyis a lejegyzett szövegek nem csupán magukat a nyelvjárási adatokat tartalmazzák, hanem időzítési markereket is, amelyek a vonatkozó hangfájlok megfelelő időpillanataira utalnak a másodperc töredékének pontosságával. A fájlok beolvasásakor a szövegben megjelenített markerek segítségével bármikor meghallgathatjuk a lejegyzett nyelvjárási adatokat, szövegrészleteket, anélkül, hogy megkeresnénk és megnyitnánk a szövegfelvételt tartalmazó hangfájlt. A Bihalbocs dialektológiai szoftver segítségével lehetőségünk van az így feldolgozott adatok adatbázisba rendezésére, a nyelvjárási átiratokban történő keresésre, az adatok alapján más programok (szövegszerkesztők, statisztikai alkalmazások, internetböngészők) számára is kezelhető térképes kimutatások, táblázatok készítésére. Mivel a létrehozott anyagok használatát hosszú évtizedekre biztosítani szeretnénk, a legegyszerűbb kódolási és tárolási formátumokat alkalmazzuk, hogy a rendszeresen megújuló informatikai platformok közötti hordozhatóságot minél jobban elősegítsük. ( Legegyszerűbb 2

3 megoldáson természetesen a feladat összetettségéhez viszonyított egyszerűséget értjük.) A BXT-fájlok szerkezete jól strukturált és viszonylag egyszerű, így az ebben a formátumban tárolt anyagokat a jövőben esetleg más, erre a célra kifejlesztett (dialektológiai) szoftverek is kezelni tudják majd Hangos-atlasz Terveink szerint az ellenőrző gyűjtés valamennyi kutatópontján (összesen 352 település, ebből 327 magyarországi, 25 szlovákiai) a 2.1. pontban ismertetett eljárásokkal rögzítjük a MNyA. hangfelvételeiben a 41 atlaszkérdésre adott válaszokat. Korábban az 5/056/2004. számú NKFPprojektumban már 50 kutatópont anyagát feldolgoztuk, és ezzel egyben kidolgoztuk az adattár struktúráját is. A feldolgozás alapegysége a nyelvjárási interjú, vagyis minden adat megőrzi kapcsolatát az adatközlővel. Az adattár szerkezete lehetőséget biztosít az adatközlők paraméterei szerinti keresésre, egy adatközlő különböző kérdésekre adott válaszainak összevetésére. Az adatokat a feldolgozás után olyan keresőfelületen keresztül tesszük elérhetővé, amely lehetőséget biztosít a fonetikusan lejegyzett adatok különféle nyelvészeti szempontok szerinti keresésére, kutatására, térképezésére, a MNyA. (és más nyelvjárási adattárak) informatizált adataival való összevetésére és integrálására. Az atlaszkérdésekre adott válaszok fonetikus átírását VARGHA FRUZSINA SÁRA és BÁRTH M. JÁNOS végzi Magyar nyelvjárási hangoskönyv A Magyar nyelvjárási olvasókönyv 43 településről közöl olyan szövegrészletet, amely a MNyA. ellenőrző gyűjtéséből származik. Ebből eddig 34 település anyagát az 5/056/2004. számú NKFP-projektumban az eredeti hanganyagokkal szinkronizáltuk (a 2.1. pontban leírtak szerint), a szinkronizált átiratokból három CD-kiadvány született a Magyar nyelvjárási hangoskönyv sorozatban, összesen 14 településről (Hajdú és mtsai. 2005, 2006, 2007). Jelen pályázatban dolgozzuk fel további 9 település anyagát, és adjuk közre a még nem publikált szinkronizált átiratokat, összesen 29 településről, 6 CD-n és a Geolingvisztikai Műhely honlapján ( A szövegek eredeti hanganyagukkal való szinkronizálását PhD-hallgatók végzik, a CDkiadványok kialakítása VARGHA FRUZSINA SÁRA feladata. 3. A helynévtörténeti adattár kialakítása 3.1. A feldolgozás során alkalmazott módszerek, informatikai eljárások Az adattár informatizálása és annotálása a háromszéki kötet feldolgozása során már kialakított módszertan alapján történik. A kötet informatizálása a betűhív forma megtartása mellett a sokoldalú felhasználásra (keresés, csoportosítás, térképezés) alkalmas kódolást és megfelelő struktúrák kialakítását jelenti. Az informatizált változat a papírkötetek digitális változata (Word dokumentumok) alapján készül. A teljes anyagot olyan kódrendszer szerint konvertáljuk, amely lehetővé teszi, hogy a nyelvtörténeti szövegek könnyen kereshetők és kutathatók legyenek, megőrizve az eredeti dokumentumoknak megfelelő írásmódot és a kapcsolatot a nyomtatott változattal. A háromszéki helynévanyag feldolgozásához BÁRTH M. JÁNOS dolgozott ki olyan osztályozási rendszert, amely alkalmas a helynevek, helynevet tartalmazó körülírások denotátumfajták szerinti manuális annotálására (címkézésére) (BÁRTH M. 2007). A helynevek, körülírások szövegben való kijelölését a történeti anyagok feldolgozásához a Geolingvisztikai Műhelyben kifejlesztett Olló nevű számítógépes alkalmazással végezzük. A kijelöléseket és minősítéseket 3

4 tartalmazó adatfájlokból automatikusan hozunk létre adatbázist, elektronikus mutatót, amely biztosítja a névanyagban való gyors, több szempontú keresést, miközben megmarad a kapcsolat az adat eredeti kontextusával, vagyis az eredeti cédulák szövegével, valamint a kötet nyomtatott változatának struktúrájával. (Adat és forrás ilyen szintű kapcsolatának megőrzése szokásos adatbázis-kezelővel, célszoftver kifejlesztése nélkül megoldhatatlan lenne.) A helynévanyag elemzésére speciális keresési rendszert és felhasználói felületet alakítottunk ki az Ollóban, amely hatékonyan támogatja a tudományág szempontrendszere alapján a nyelvtörténeti anyag kutatását. A keresés során lehetőség van többek között az adatok települések szerinti, vagy a forrásdokumentum keltezése szerinti szűrésére, valamint a helynevek elemzése során kialakított osztályozási rendszer alapján az adatokhoz kapcsolt minősítések szerinti keresésre. A találatok megadott szempontok szerint térképezhetők, táblázatos formában más alkalmazások (Microsoft Word, Microsoft Excel stb.) számára is kezelhető fájlformátumban menthetők A helynévtörténeti adattár kiépítése Korábban a fent említett NKFP-projektumban informatizáltuk és denotátumfajták szerint manuálisan annotáltuk SZABÓ T. ATTILA erdélyi történeti helynévgyűjtésének háromszéki részét. Jelen pályázatban a további, már megjelent kötetek feldolgozására vállalkozunk (Udvarhelyszék, Csík-Gyergyó, Kis- és Nagyküküllő, Alsófehér, Szilágy, Maros-Torda, Torda- Aranyos). A teljes anyag informatizálása és feldolgozása a 3.1. pontban leírtak szerint történik. A teljes feldolgozott anyag (megközelítőleg 2400 nyomtatott oldal) alapján előzetes becsléseink szerint mintegy helynevet tartalmazó adattár jön létre, amelyet CD vagy DVD formájában teszünk közzé. A kötetek informatizálását VARGHA FRUZSINA SÁRA végzi, a helynevek kijelölése és manuális annotálása elsősorban BÁRTH M. JÁNOS feladata, PhD-hallgatók bevonásával. 4. Várható eredmények A tervezett munka eredményeit egy Budapesten rendezett nemzetközi workshop keretében igyekszünk ismertté tenni, és megosztani tapasztalatainkat e témák jeles külföldi kutatóival. A tanácskozás eredményeit önálló kötetben kívánjuk megjelentetni. A létrehozott adattárakat több formátumban is közzétesszük, ezzel elősegítve minél szélesebb körű használatukat. A kutatás új távlatokat nyit a történeti jelentőséggel bíró nyelvjárási hangfelvételek feldolgozásában, valamint a helynévtörténeti, lokalizálható forrásokkal dolgozó nyelvtörténeti kutatások számára. A kutatás lezárultával olyan adattárak jönnek létre, amelyek egyszerre lehetnek forrásai dialektológiai, névtani, nyelvtörténeti, szociolingvisztikai és fonetikai kutatásoknak, és hasznos adalékkal szolgálhatnak a történeti és a néprajzi kutatások számára is. Fontosnak tartjuk, hogy eredményeink ne csak a tudományág művelői számára válhassanak elérhetővé és használhatóvá. Ennek érdekében az interneten keresztül bárki számára elérhető közlemények publikálását tervezzük a feldolgozott anyagok alapján, amelyek reményeink szerint hamarosan nélkülözhetetlenek lesznek a dialektológia és a névtan közép- és felsőfokú oktatásában, és hozzájárulnak e tudományágak népszerűsítéséhez is. Kutatási eredményeink várhatóan más műhelyeket, kutatóhelyeket is arra ösztönöznek majd, hogy a miénkhez hasonlóan olyan formában dolgozzák fel és tegyék elérhetővé forrásaikat, amelyek egyszerre felelnek meg a dialektológiai, a nyelvtörténeti, a névtani, a szociolingvisztikai és a fonetikai kutatások támasztotta alapkövetelményeknek. 4

5 Hivatkozások BALOGH LAJOS KISS GÁBOR Analitikus elemzési lehetőségek A magyar nyelvjárások atlaszának számítógépre vitt anyagán. In: SZABÓ GÉZA MOLNÁR ZOLTÁN GUTTMANN MIKLÓS szerk. IV. Dialektológiai Szimpozion. Szombathely, BALOGH LAJOS VÉGH JÓZSEF A magyar nyelvjárások atlaszához kapcsolódó hangfelvételek In: Deme László Imre Samu szerk. A magyar nyelvjárások atlaszának elméletimódszertani kérdései. Akadémiai Kiadó, Budapest BÁRTH M. JÁNOS Háromszéki helynevek nyelvészeti elemzése informatikai módszerekkel. In HOFFMANN ISTVÁN TÓTH VALÉRIA szerk. Helynévtörténeti tanulmányok 2. Debrecen, BÁRTH M. JÁNOS Székelyföldi történeti helynevek névföldrajzi vizsgálata. Előadás a VI. Magyar Névtudományi Konferencián, Balatonszárszó, június BODÓ CSANÁD VARGHA FRUZSINA SÁRA Régi nyelvatlaszok új módszerek. Magyar Nyelv. megjelenés alatt. Bodó Csanád Követéses geolingvisztikai vizsgálat Moldvában. Előadás az V. Dialektológiai Szimpozionon, Szombathely, augusztus Centre de Dialectologie de Grenoble, vezető: JEANINE ELISA MÉDÉLICE, honlap: Dialect Topography, vezető: JACK CHAMBERS, honlap: European Corpus Phonology Group, honlap: GYÖRFFY GYÖRGY Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. I IV. Budapest HAJDÚ MIHÁLY KÁZMÉR MIKLÓS Magyar nyelvjárási olvasókönyv. Budapest HAJDÚ MIHÁLY és mtsai Magyar nyelvjárási hangoskönyv I. (multimédiás CD-ROM) HAJDÚ MIHÁLY és mtsai Magyar nyelvjárási hangoskönyv II. (multimédiás CD-ROM) HAJDÚ MIHÁLY és mtsai Magyar nyelvjárási hangoskönyv III. (multimédiás CD-ROM) HOFFMANN ISTVÁN Utak, lehetőségek történeti helyneveink kutatásában. MNyTK Budapest-Miskolc, HOFFMANN ISTVÁN szerk Korai magyar helynévszótár, Abaúj-Csongrád vármegye (A Magyar Névarchívum kiadványai, 10.) Debrecen KATTENBUSCH, DIETER KÖHLER, CAROLA MÜLLER, MARCEL Vivaio Acustico delle Lingue e dei Dialetti d'italia. LABOV, WILLIAM ASH, SHARON BOBERG, CHARLES The Atlas of North American English: Phonetics, Phonology and Sound Change. Mouton de Gruyter, Berlin New York MNyA. = DEME LÁSZLÓ IMRE SAMU szerk A magyar nyelvjárások atlasza. I VI. kötet. (A munkaközösség vezetője BÁRCZI GÉZA.) Budapest Romanische Variationslinguistik, vezető: HANS GOEBL, honlap: 5

6 TÓTH VALÉRIA Névrendszertani vizsgálatok a korai ómagyar korban. (Abaúj és Bars vármegye). A Magyar Névarchívum Kiadványai 6. Debrecen VARGHA FRUZSINA SÁRA 2007a. Nyelvjárási és helynévtörténeti anyagok számítógépes feldolgozása. Előadás a Kontextus Filológia Kultúra II. konferencián, Besztercebánya, május VARGHA FRUZSINA SÁRA 2007b. Állatok kicsinyeinek megnevezése a keleti magyar nyelvjárásokban. In: HOFFMANN ISTVÁN JUHÁSZ DEZSŐ szerk. Nyelvi identitás és a nyelv dimenziói. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Debrecen-Budapest, VÉKÁS DOMOKOS Informatikai lehetőségek a dialektológiában, különös tekintettel a fonetikai szempontokra. Budapest: ELTE Fonetikai Tanszék. VÉKÁS DOMOKOS Magánhangzó-rendszerek elemzése informatizált nyelvjárási korpuszon. In: GÓSY MÁRIA szerk. Beszédkutatás Beszéd és társadalom. Budapest,

Lokalizálható nyelvtörténeti adatok informatizálása és térképezése

Lokalizálható nyelvtörténeti adatok informatizálása és térképezése Vargha Fruzsina Sára Vékás Domokos Lokalizálható nyelvtörténeti adatok informatizálása és térképezése A magyar nyelvjárási atlaszok és nyelvföldrajzi szótárak nélkülözhetetlen forrásai a magyar nyelvvel,

Részletesebben

Magyar nyelvjárási adattárak vizsgálata interaktív dialektometriai térképekkel

Magyar nyelvjárási adattárak vizsgálata interaktív dialektometriai térképekkel Magyar nyelvjárási adattárak vizsgálata interaktív dialektometriai térképekkel Vargha Fruzsina Sára Vékás Domokos A dialektometriai projekt megvalósítását 2007. november 1. és 2008. augusztus 31. között

Részletesebben

A romániai magyar nyelvjárások atlasza informatizált térképlapjainak kvantitatív nyelvföldrajzi vizsgálata Vargha Fruzsina Sára

A romániai magyar nyelvjárások atlasza informatizált térképlapjainak kvantitatív nyelvföldrajzi vizsgálata Vargha Fruzsina Sára A romániai magyar nyelvjárások atlasza informatizált térképlapjainak kvantitatív nyelvföldrajzi vizsgálata Vargha Fruzsina Sára 1. Bevezetés Lassan húsz éve, hogy fölmerült a magyar nyelvjárások kutatóinak

Részletesebben

A dialektológia számítógépes támogatása

A dialektológia számítógépes támogatása MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 52 (2014): 57 64. A DEBRECENI EGYETEM MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK LEKTORÁLT FOLYÓIRATA A dialektológia számítógépes támogatása Rövid hazai körkép JUHÁSZ DEZSŐ 1. Bevezető gondolatok

Részletesebben

A dialektometria alkalmazása és történeti helynevek nyelvföldrajzi vizsgálata a Székelyföldön*

A dialektometria alkalmazása és történeti helynevek nyelvföldrajzi vizsgálata a Székelyföldön* Vargha Fruzsina Sára A dialektometria alkalmazása és történeti helynevek nyelvföldrajzi vizsgálata a Székelyföldön* 1. Bevezetés A nyelvjáráskutatás egyik vállalt és fontos célja nyelvjárásterületek meghatározása,

Részletesebben

A MAGYAR NYELVVÁLTOZATOK GEOLINGVISZTIKAI KUTATÁSA

A MAGYAR NYELVVÁLTOZATOK GEOLINGVISZTIKAI KUTATÁSA NKFP Azonosító szám: 5/056/2004 ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék Szerződésszám: OM-00217/2004 MTA Nyelvtudományi Intézete Nyelvművelő Osztály Szerződésszám: OM-00219/2004

Részletesebben

A kutatási eredmények ismertetése

A kutatási eredmények ismertetése Nyilvántartási szám: T 049158 A kutatási eredmények ismertetése A II. világháború után a kolozsvári nyelvészek nagyszabású népnyelvkutató munkát végeztek a romániai magyarság körében. Számos monográfiát,

Részletesebben

A romániai magyar nyelvjárások atlasza informatizált térképlapjainak kvantitatív nyelvföldrajzi vizsgálata *

A romániai magyar nyelvjárások atlasza informatizált térképlapjainak kvantitatív nyelvföldrajzi vizsgálata * Vargha Fruzsina Sára: A romániai magyar nyelvjárások atlasza informatizált... 151 A romániai magyar nyelvjárások atlasza informatizált térképlapjainak kvantitatív nyelvföldrajzi vizsgálata * 1. Bevezetés.

Részletesebben

RÁCZ ANITA PUBLIKÁCIÓI

RÁCZ ANITA PUBLIKÁCIÓI RÁCZ ANITA PUBLIKÁCIÓI I. Lektorált szakkönyvek, monográfiák egyedüli szerzőként 1. A régi Bihar vármegye településneveinek nyelvészeti vizsgálata. (A Magyar Névarchívum Kiadványai 9.) Debrecen, 2005.

Részletesebben

A MAGYAR NYELVVÁLTOZATOK GEOLINGVISZTIKAI KUTATÁSA

A MAGYAR NYELVVÁLTOZATOK GEOLINGVISZTIKAI KUTATÁSA NKFP Azonosító szám: 5/056/2004 ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék Szerződésszám: OM-00217/2004 MTA Nyelvtudományi Intézete Nyelvművelő Osztály Szerződésszám: OM-00219/2004

Részletesebben

Szakmai zárójelentés Az erdélyi magyar nyelvjárások anyagának feldolgozása és közzététele (11. szakasz) c. pályázatról

Szakmai zárójelentés Az erdélyi magyar nyelvjárások anyagának feldolgozása és közzététele (11. szakasz) c. pályázatról Nyilvántartási szám: T 68951 Szakmai zárójelentés Az erdélyi magyar nyelvjárások anyagának feldolgozása és közzététele (11. szakasz) c. pályázatról 1. A kolozsvári nyelvészek a második világháború után

Részletesebben

1. A nyelvföldrajz és a nyelvföldrajz munkaeszköze : a nyelvatlasz

1. A nyelvföldrajz és a nyelvföldrajz munkaeszköze : a nyelvatlasz Nyelvföldrajz: honnan hová? 1 1. A nyelvföldrajz és a nyelvföldrajz munkaeszköze : a nyelvatlasz Napjaink nyelvjáráskutatásának jellemzője a dimenzionális szemlélet, amelyben szerves egységbe épül a nyelvi

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

EGY MÓDSZERTANI KÍSÉRLET A RAKTÁRI JEGYZÉKEK SZÁMÍTÓGÉPES MEGJELENÍTÉSE

EGY MÓDSZERTANI KÍSÉRLET A RAKTÁRI JEGYZÉKEK SZÁMÍTÓGÉPES MEGJELENÍTÉSE EGY MÓDSZERTANI KÍSÉRLET A RAKTÁRI JEGYZÉKEK SZÁMÍTÓGÉPES MEGJELENÍTÉSE Boross István MNL Veszprém Megyei Levéltára Juhász Zoltán Pannon Egyetem MNL Veszprém Megyei Levéltára, 2014. május 20. A MÓDSZERTANI

Részletesebben

Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010.

Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010. Szemle 105 Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 4236 lap +

Részletesebben

VI. DIALEKTOLÓGIAI SZIMPOZION DIALEKTOLÓGIAI KUTATÁSOK AZ EZREDFORDULÓ UTÁN SZOMBATHELY, 2015. SZEPTEMBER 2 4. PROGRAM. 2015. szeptember 2.

VI. DIALEKTOLÓGIAI SZIMPOZION DIALEKTOLÓGIAI KUTATÁSOK AZ EZREDFORDULÓ UTÁN SZOMBATHELY, 2015. SZEPTEMBER 2 4. PROGRAM. 2015. szeptember 2. VI. DIALEKTOLÓGIAI SZIMPOZION DIALEKTOLÓGIAI KUTATÁSOK AZ EZREDFORDULÓ UTÁN SZOMBATHELY, 2015. SZEPTEMBER 2 4. PROGRAM 2015. szeptember 2. (szerda) Helyszín: Megyeháza, díszterem (Berzsenyi tér 1 3.) 9.00

Részletesebben

Hajdúböszörmény helyneveinek vizsgálati lehetőségei

Hajdúböszörmény helyneveinek vizsgálati lehetőségei Hajdúböszörmény helyneveinek vizsgálati lehetőségei V. Örökségvédelmi Konferencia 2014. január 22. dr. Nemes Magdolna Debreceni Egyetem GyFK nemesm@ped.unideb.hu A kutatás előzményei Erasmus-ösztöndíj

Részletesebben

Merre tovább, magyar nyelvföldrajz? * Juhász Dezső

Merre tovább, magyar nyelvföldrajz? * Juhász Dezső Merre tovább, magyar nyelvföldrajz? * Juhász Dezső Quo vadis, geolinguistica? Merre tovább, nyelvföldrajz? Efféle kérdéseket a tudomány gyorsan változó világában minden új évtized hajnalán érdemes feltenni.

Részletesebben

E-Kataszteri rendszer ismertető

E-Kataszteri rendszer ismertető E-Kataszteri rendszer ismertető Az E-Szoftverfejlesztő Kft. által fejlesztett KATAwin kataszteri és eszköznyilvántartó rendszert 2,600 db önkormányzat alkalmazza évek óta. Teljeskörű Certop minősítéssel

Részletesebben

A RAKTÁRI JEGYZÉKEK SZÁMÍTÓGÉPES FELDOLGOZÁSA: ADATMODELLEZÉS ÉS SZABVÁNYOK

A RAKTÁRI JEGYZÉKEK SZÁMÍTÓGÉPES FELDOLGOZÁSA: ADATMODELLEZÉS ÉS SZABVÁNYOK A RAKTÁRI JEGYZÉKEK SZÁMÍTÓGÉPES FELDOLGOZÁSA: ADATMODELLEZÉS ÉS SZABVÁNYOK Boross István MNL Veszprém Megyei Levéltára Juhász Zoltán Pannon Egyetem Budapest Főváros Levéltára, 2014. május 6. MÓDSZERTANI

Részletesebben

Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok

Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok 1. Nyelvjárási elemek a szabolcsi 10 14 évesek nyelvhasználatában. In: Az anyanyelvi nevelés korszerűsítésének áramában (1984). OPI

Részletesebben

Tóth Valéria publikációi

Tóth Valéria publikációi Tóth Valéria publikációi Önállóan megjelent lektorált munkák: 1. TÓTH VALÉRIA (HOFFMANN ISTVÁN RÁCZ ANITA), Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból I. Abaúj Csongrád vármegye. (A Magyar Névarchívum

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség kezdete: 2013. 09. 01. Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 INFORMATIKA

Részletesebben

Melléklet a pályázati adatlap 2. pontjához

Melléklet a pályázati adatlap 2. pontjához Melléklet a pályázati adatlap 2. pontjához Az ELTE BTK Nyelvészeti és Tantárgy-pedagógiai tudományos diákkörének Nyelvészeti és (anya)nyelv-pedagógiai digitális tudástár című programja munkatervének megvalósulása

Részletesebben

VI. Dialektológiai Szimpozion

VI. Dialektológiai Szimpozion VI. Dialektológiai Szimpozion Szombathely 2015 Plenáris előadások Kiss Jenő A magyar dialektológia tudományszociológiájához Az előadás a mai magyar dialektológia helyzetéről tudományszociológiai megközelítésben

Részletesebben

TELE-OPERATOR UTS v.14 Field IPTV műszer. Adatlap

TELE-OPERATOR UTS v.14 Field IPTV műszer. Adatlap TELE-OPERATOR UTS v.14 Field IPTV műszer Adatlap COMPU-CONSULT Kft. 2009. augusztus 3. Dokumentáció Tárgy: TELE-OPERATOR UTS v.14 Field IPTV műszer Adatlap (6. kiadás) Kiadta: CONSULT-CONSULT Kft. Dátum:

Részletesebben

Hangok helyek. Tanulmányok dialektológiai adattárak és helynévtárak számítógépes feldolgozásáról. szerkesztette Bárth M. János és Vargha Fruzsina Sára

Hangok helyek. Tanulmányok dialektológiai adattárak és helynévtárak számítógépes feldolgozásáról. szerkesztette Bárth M. János és Vargha Fruzsina Sára Hangok helyek Hangok helyek Tanulmányok dialektológiai adattárak és helynévtárak számítógépes feldolgozásáról szerkesztette Bárth M. János és Vargha Fruzsina Sára ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

1. JELENTKEZŐ ADATBÁZIS MODUL

1. JELENTKEZŐ ADATBÁZIS MODUL A toborzást-kiválasztást támogató humáninformatikai megoldásunk, a nexonjob, rugalmasan a vállalati egyedi igények alapján testre szabható. A rendszer webes felületén keresztül jelentkezhetnek a pályázók

Részletesebben

HOFFMANN ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA

HOFFMANN ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA HOFFMANN ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Magyar nyelv és irodalom orosz szakos 1977 Kossuth Lajos Tudományegyetem középiskolai tanár, finnugor

Részletesebben

Mérőkamarás légifelvételek Internetes katalógusa. MH Térképészeti Hivatal HM Térképészeti KHT

Mérőkamarás légifelvételek Internetes katalógusa. MH Térképészeti Hivatal HM Térképészeti KHT Mérőkamarás légifelvételek Internetes katalógusa MH Térképészeti Hivatal HM Térképészeti KHT A pályázat célja Technológia kidolgozása: légifelvételek nyilvántartására; nézőképek előállítására; a nyilvántartott

Részletesebben

E-Kataszteri rendszer ismertető

E-Kataszteri rendszer ismertető E-Kataszteri rendszer ismertető Az E-Szoftverfejlesztő Kft. által fejlesztett KATAwin kataszteri és eszköznyilvántartó rendszert 2,700 db önkormányzat alkalmazza évek óta. Teljeskörű Certop minősítéssel

Részletesebben

Hagyományok Háza Fo 1kI ór d o ku m cn t á c i ós Könyvtár és Archívum

Hagyományok Háza Fo 1kI ór d o ku m cn t á c i ós Könyvtár és Archívum Hagyományok Háza Fo 1kI ór d o ku m cn t á c i ós Könyvtár és Archívum G y ű jt ő k ö r i S z a b á l y z a t A Hagyományok Háza Folklórdokumentációs Könyvtár és Archívum (a továbbiakban HH FDK) nyilvános

Részletesebben

TECHNIKAI BEVEZETÕ A DUNA MAPPÁCIÓ DIGITÁLIS FORRÁSKIADVÁNYHOZ

TECHNIKAI BEVEZETÕ A DUNA MAPPÁCIÓ DIGITÁLIS FORRÁSKIADVÁNYHOZ BÍRÓ LÁSZLÓ RENDES PÉTER MESTER TIBOR / TECHNIKAI LEÍRÁS [42] Bíró László Rendes Péter Mester Tibor TECHNIKAI BEVEZETÕ A DUNA MAPPÁCIÓ DIGITÁLIS FORRÁSKIADVÁNYHOZ I. TÉRKÉPEK ÉS TÉRINFORMATIKAI RENDSZER

Részletesebben

Egységes fejlesztési katasztert támogató informatikai modul

Egységes fejlesztési katasztert támogató informatikai modul Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése c. ÁROP-1.1.20-2012-0001 sz. kiemelt projekt Egységes fejlesztési katasztert támogató informatikai modul 2014. január 30. Készítette a Lechner Lajos Tudásközpont

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

Súlyos vagy súlytalan problémák? Az e-könyvek jelene és jövője a könyvtárakban

Súlyos vagy súlytalan problémák? Az e-könyvek jelene és jövője a könyvtárakban Súlyos vagy súlytalan problémák? Az e-könyvek jelene és jövője a könyvtárakban 2012. szeptember24. Budapest Fogalmi meghatározás és tétel E-könyv, elektronikus könyv Az e-könyv az elektronikus formában

Részletesebben

Tartalom. Előszó... 13. 1. feladat: Fordítás a megszokott eszközökkel... 17 A számítógép hatékony használatáról... 18

Tartalom. Előszó... 13. 1. feladat: Fordítás a megszokott eszközökkel... 17 A számítógép hatékony használatáról... 18 Előszó... 13 1. feladat: Fordítás a megszokott eszközökkel... 17 A számítógép hatékony használatáról... 18 1.1. Előkészítés... 21 A munka fogadása... 21 Az elektronikus levelezés technikája és etikája...

Részletesebben

N. FODOR JÁNOS PUBLIKÁCIÓI HIVATKOZÁSOKKAL

N. FODOR JÁNOS PUBLIKÁCIÓI HIVATKOZÁSOKKAL N. FODOR JÁNOS PUBLIKÁCIÓI HIVATKOZÁSOKKAL Könyvek: 1. N. FODOR JÁNOS, Személynevek rendszere a kései ómagyar korban. Magyar Névtani Értekezések 2. ISBN 978-963-284-144-1. ELTE BTK, Budapest, 2010. 160

Részletesebben

AZ OFI SZEREPE ÉS FELADATAI A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN

AZ OFI SZEREPE ÉS FELADATAI A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 AZ OFI SZEREPE ÉS FELADATAI A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN KERBER ZOLTÁN SZAKMAI VEZETŐ BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 8.

Részletesebben

Az ErdaGIS térinformatikai keretrendszer

Az ErdaGIS térinformatikai keretrendszer Az ErdaGIS térinformatikai keretrendszer Két évtized tapasztalatát sűrítettük ErdaGIS térinformatikai keretrendszerünkbe, mely moduláris felépítésével széleskörű felhasználói réteget céloz, és felépítését

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

HELYI TANTERV. Informatika

HELYI TANTERV. Informatika HELYI TANTERV Informatika 9. évfolyam Témák Új Tananyag feldolgozása Gyakorlás, helyi felhasználás Összefoglalás, ellenőrzés, hiánypótlás Összóraszám Az informatikai eszközök használata 7 1 8 Információs

Részletesebben

BARANGOLÁS AZ E-KÖNYVEK BIRODALMÁBAN Milyen legyen az elektonikus könyv?

BARANGOLÁS AZ E-KÖNYVEK BIRODALMÁBAN Milyen legyen az elektonikus könyv? BARANGOLÁS AZ E-KÖNYVEK BIRODALMÁBAN Milyen legyen az elektonikus könyv? Készítették: Névery Tibor és Széll Ildikó PPKE I. évf. kiadói szerkesztő hallgatók, közösen 1 BEVEZETŐ Az elektronikus könyv valamilyen

Részletesebben

Intelligens közlekedési rendszerek (ITS)

Intelligens közlekedési rendszerek (ITS) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Intelligens közlekedési rendszerek (ITS) Térinformatika (GIS) közlekedési alkalmazásai Közlekedési adatbázisok

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ SZÉKELYFÖLDI TÖRTÉNETI HELYNEVEK NYELVI ELEMZÉSE BÁRTH JÁNOS

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ SZÉKELYFÖLDI TÖRTÉNETI HELYNEVEK NYELVI ELEMZÉSE BÁRTH JÁNOS DOKTORI DISSZERTÁCIÓ SZÉKELYFÖLDI TÖRTÉNETI HELYNEVEK NYELVI ELEMZÉSE Névföldrajzi vizsgálatok Szabó T. Attila Erdélyi Helynévtörténeti Adattárában BÁRTH JÁNOS 2010 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

Követéses geolingvisztikai vizsgálat Moldvában

Követéses geolingvisztikai vizsgálat Moldvában Követéses geolingvisztikai vizsgálat Moldvában 1 1. A nyelvi változás vizsgálata hagyományosan az eltérő időpontokból származó adatok összehasonlítását jelenti. Az empirikus szociolingvisztikai kutatások

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Szövegtár új változatáról Váradi Tamás

A Magyar Nemzeti Szövegtár új változatáról Váradi Tamás A Magyar Nemzeti Szövegtár új változatáról Váradi Tamás varadi@nytud.mta.hu MTA Nyelvtudományi Intézet Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Osztály Tartalom Előzmény Motiváció Cél Fejlesztés Eredmény

Részletesebben

WEB2GRID: Desktop Grid a Web 2.0 szolgálatában

WEB2GRID: Desktop Grid a Web 2.0 szolgálatában WEB2GRID: Desktop Grid a Web 2.0 szolgálatában MAROSI Attila Csaba MTA SZTAKI atisu@sztaki.hu 2011.07.26. Áttekintés Bevezető Grid rendszerekkel szembeni elvarások változása Web 2.0 rendszerek főbb jellemzői

Részletesebben

Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok

Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok 1. Az í-zés esetei a hajdúhadházi népnyelvben. Diákköri Tudományos Közlemények. Nyíregyháza, 1980. 13-22. 2. Adalékok az í-zéshez Hajdúhadházról.

Részletesebben

Gyógyszertári készlettároló, kiadó automata berendezés fejlesztése, prototípusának megépítése (2009.10.19-2012.07.31)

Gyógyszertári készlettároló, kiadó automata berendezés fejlesztése, prototípusának megépítése (2009.10.19-2012.07.31) Gyógyszertári készlettároló, kiadó automata berendezés fejlesztése, prototípusának megépítése (2009.10.19-2012.07.31) A projektjavaslat célkitűzése egy belföldi és nemzetközi piacon is forgalomképes gyógyszertári

Részletesebben

Környezeti informatika

Környezeti informatika Környezeti informatika Alkalmazható természettudományok oktatása a tudásalapú társadalomban TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0038 Eger, 2012. november 22. Utasi Zoltán Eszterházy Károly Főiskola, Földrajz Tanszék

Részletesebben

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A jelek csoportosítása 1.1.2. Kód, kódolás, bináris kód 1.1.3. A kommunikáció általános modellje

Részletesebben

A Tájékoztatási adatbázis 2013.

A Tájékoztatási adatbázis 2013. A Tájékoztatási adatbázis 2013. A Központi Statisztikai Hivatal a statisztikai hivatal egyik legfontosabb föladata az adatoknak bizonyos földolgozás melletti közzététele, mely annál szükségesebb, mert

Részletesebben

Névföldrajzi térképlapok klaszteranalízise Zala megye helynevei alapján*

Névföldrajzi térképlapok klaszteranalízise Zala megye helynevei alapján* MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 53 (2015): 47 61. A DEBRECENI EGYETEM MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK LEKTORÁLT FOLYÓIRATA Névföldrajzi térképlapok klaszteranalízise Zala megye helynevei alapján* DITRÓI ESZTER 1.

Részletesebben

Képi információk hatékony feldolgozása széles társadalmi rétegeket érintő egészségügyi problémákban

Képi információk hatékony feldolgozása széles társadalmi rétegeket érintő egészségügyi problémákban Képi információk hatékony feldolgozása széles társadalmi rétegeket érintő egészségügyi problémákban Hajdu András Debreceni Egyetem, Informatikai Kar 2. Magyar Jövő Internet Konferencia Budapest, 2015.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI

A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI A PEDAGÓGIAI MUNKA TÁMOGATÁSA AZ INNOVÁCIÓ ÉS TUDÁSMENEDZSMENT ESZKÖZEIVEL Kerber Zoltán TÁMOP 3.1.15 szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Köznevelési

Részletesebben

Intelligens partner rendszer virtuális kórházi osztály megvalósításához

Intelligens partner rendszer virtuális kórházi osztály megvalósításához Intelligens partner rendszer virtuális kórházi osztály megvalósításához 1. Célkitűzések A pályázat célja egy virtuális immunológiai osztály kialakítása, amelynek segítségével a különböző betegségekkel

Részletesebben

AuditPrime Audit intelligence

AuditPrime Audit intelligence AuditPrime Audit intelligence Szakértői szoftver a könyvelés ellenőrzéséhez www.justisec.hu Minden rendben. Tartalom Előzmények... 3 A szoftver bemutatása... 3 A könyvelési adatok átvétele... 3 A technológia...

Részletesebben

Szombathely, 2011. február 1. Dr. VÖRÖS FERENC PhD s.k. főiskolai tanár

Szombathely, 2011. február 1. Dr. VÖRÖS FERENC PhD s.k. főiskolai tanár Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Tematika Név és társadalom 2010/2011. II. félév Előadások kreditszerzés módja: kollokvium 1. Segédtudomány vs. önelvű tudomány.

Részletesebben

Automatikus EKÁER bejelentő program

Automatikus EKÁER bejelentő program Automatikus EKÁER bejelentő program ekáer AZ ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALMI ELLENŐRZŐ RENDSZER MŰKÖDÉSÉRŐL (EKÁER) szóló, a Nemzetgazdasági Miniszter 50/2014. (XII. 31.) NGM rendeletében meghatározott

Részletesebben

A Békés Megyei Könyvtár Elektronikus Könyvtárának kialakítása

A Békés Megyei Könyvtár Elektronikus Könyvtárának kialakítása A Békés Megyei Könyvtár Elektronikus Könyvtárának kialakítása Előadók: Toldi Klára Vincze Andrea 1 Előzmények 1997-2002 A nemzetközi könyvtári trendek hatására a hazai könyvtárügyben is megjelenik az informatika

Részletesebben

1. ábra. Az LSZ internetes megjelenítésének kezdőoldala

1. ábra. Az LSZ internetes megjelenítésének kezdőoldala A Magyar Levéltárosok Egyesületének szakmai beszámolója a Levéltári Szemle 2010. évi elektronikus megjelenítését célzó NKA Levéltári kollégiumi pályázatról A Levéltári Szemle korábbi számai korlátozottan,

Részletesebben

A szükséges új mérıpontok kialakítása, mérık, kommunikációs hálózat, adattovábbító eszközök elhelyezésével.

A szükséges új mérıpontok kialakítása, mérık, kommunikációs hálózat, adattovábbító eszközök elhelyezésével. A FÜGGELÉK Az Energy Online szolgáltatás terjedelme A szolgáltatások telepítése és konfigurálása Meglévı intelligens (kommunikáció képes) mérık integrálása és adattovábbítása az Energy Online szerverek

Részletesebben

DigiTerra fejlesztési eredmények

DigiTerra fejlesztési eredmények DigiTerra fejlesztési eredmények Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Főiskolai Kar 2004. március 18. Előadó: Nyull Balázs DigiTerra Kft. DigiTerra Informatikai Szolgáltató Kft. Tevékenységek Erdészeti

Részletesebben

http://www.physicsbox.com/indexrobotprogen.html http://www.kongregate.com/games/coolio_niato/lighbot-2-0?ref=search

http://www.physicsbox.com/indexrobotprogen.html http://www.kongregate.com/games/coolio_niato/lighbot-2-0?ref=search INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

N. FODOR JÁNOS PUBLIKÁCIÓI HIVATKOZÁSOKKAL

N. FODOR JÁNOS PUBLIKÁCIÓI HIVATKOZÁSOKKAL N. FODOR JÁNOS PUBLIKÁCIÓI HIVATKOZÁSOKKAL Könyvek: 1. N. FODOR JÁNOS, Személynevek rendszere a kései ómagyar korban. Magyar Névtani Értekezések 2. ISBN 978-963-284-144-1. ELTE BTK, Budapest, 2010. 160

Részletesebben

OpenOffice.org mint fejlesztési platform

OpenOffice.org mint fejlesztési platform Nyílt szoftverek a közigazgatásban OpenOffice.org mint fejlesztési platform dr. Banai Miklós, ügyvezető Koleszár Kázmér, projektvezető ODF OpenDocument Format Szabványos, könnyen kezelhető fájlformátum

Részletesebben

Készítette: Enisz Krisztián, Lugossy Balázs, Speiser Ferenc, Ughy Gergely 2010.11.29. 1

Készítette: Enisz Krisztián, Lugossy Balázs, Speiser Ferenc, Ughy Gergely 2010.11.29. 1 Készítette: Enisz Krisztián, Lugossy Balázs, Speiser Ferenc, Ughy Gergely 2010.11.29. 1 /17 Tartalomjegyzék A térinformatikáról általánosságban Célok Felhasznált eszközök Fejlesztés lépései Adatbázis Grafikus

Részletesebben

Újdonságok az SDL Trados Studio 2009 SP2-ben

Újdonságok az SDL Trados Studio 2009 SP2-ben Újdonságok az SDL Trados Studio 2009 SP2-ben Szekeres Csaba SDL Trados partner szekeres.csaba@m-prospect.hu M-Prospect Kft. New Platform Internal Training Fókuszban Az SDL Trados Studio 2009 SP2 legfőbb

Részletesebben

VÖRÖS FERENC. Mutatvány az 1720-as országos összeírás névföldrajzából

VÖRÖS FERENC. Mutatvány az 1720-as országos összeírás névföldrajzából VÖRÖS FERENC Mutatvány az 1720-as országos összeírás névföldrajzából Lektorálta Mizser Lajos Ördög Ferenc Borítóterv VITÁRIS GÁBOR Vörös, Ferenc 2013 ISBN 978-615-5251-17-7 A kötet megjelentetését szüleim

Részletesebben

SZOFTVER AJÁNLATOK. A) Építőmérnöki szoftverek. B) AutoCAD programok védelme. C) MÉRNÖK SZÓTÁR rendszer. Érvényes 2014.

SZOFTVER AJÁNLATOK. A) Építőmérnöki szoftverek. B) AutoCAD programok védelme. C) MÉRNÖK SZÓTÁR rendszer. Érvényes 2014. SZOFTVER AJÁNLATOK A) Építőmérnöki szoftverek B) AutoCAD programok védelme C) MÉRNÖK SZÓTÁR rendszer Érvényes 2014.december 31-ig További információk: engsoft.atw.hu A szoftvereinket több mint 20 éve több

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Microsoft SQL Server telepítése

Microsoft SQL Server telepítése Microsoft SQL Server telepítése Az SQL Server a Microsoft adatbázis kiszolgáló megoldása Windows operációs rendszerekre. Az SQL Server 1.0 verziója 1989-ben jelent meg, amelyet tizenegy további verzió

Részletesebben

DIGITALIZÁLÁSI STRATÉGIÁJA

DIGITALIZÁLÁSI STRATÉGIÁJA A THURY-VÁR NONPROFIT KFT. KRÚDY GYULA VÁROSI KÖNYVTÁR DIGITALIZÁLÁSI STRATÉGIÁJA 2015 Összeáll. Budai László könyvtárvezető, szakmai ig. h. Jóváhagyta: Pappné Csővári Zsófia ügyvezető ig. Érvényes: 2015.

Részletesebben

Hoffmann István publikációi

Hoffmann István publikációi Hoffmann István publikációi (A kandidátusi fokozat megszerzését követően megjelent publikációkat az egyes rovatokon belül vonallal különítettem el.) A) Belföldön kiadott könyv vagy könyvrészlet aa) Könyvek

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS AZ EPK RENDSZERÉBE

BEJELENTKEZÉS AZ EPK RENDSZERÉBE BEJELENTKEZÉS AZ EPK RENDSZERÉBE 1) Az Akadémiai Adattárban regisztrált felhasználók (az MTA köztestületének akadémikus és nem akadémikus tagjai, a 2013 utáni MTA-pályázatokon résztvevő személyek) minden

Részletesebben

Megújult az ARTISJUS Szerzői Információs Rendszere (SZIR) Online adatszolgáltatás szerzőknek bármikor, bárhonnan

Megújult az ARTISJUS Szerzői Információs Rendszere (SZIR) Online adatszolgáltatás szerzőknek bármikor, bárhonnan Megújult az ARTISJUS Szerzői Információs Rendszere (SZIR) Online adatszolgáltatás szerzőknek bármikor, bárhonnan Grafikus megjelenítés A grafikus felület lehetővé teszi a jogdíjak és elhangzások áttekinthetőbb

Részletesebben

Statisztika I. 1. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre

Statisztika I. 1. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre Statisztika I. 1. előadás Előadó: Dr. Ertsey Imre A STATISZTIKA FOGALMA 1. Gyakorlati számbavételi tevékenység tömegjelenségek számbavétele, elemzése összefüggések feltárása következtetések levonása Célja:

Részletesebben

АZ ISKOLAI KÖNYVTÁR ELEKTRONIKUS KATALÓGUSÁNAK FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSA - SZIRÉN ADATBÁZISÁNAK KERESÉSE

АZ ISKOLAI KÖNYVTÁR ELEKTRONIKUS KATALÓGUSÁNAK FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSA - SZIRÉN ADATBÁZISÁNAK KERESÉSE АZ ISKOLAI KÖNYVTÁR ELEKTRONIKUS KATALÓGUSÁNAK FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSA - SZIRÉN ADATBÁZISÁNAK KERESÉSE Szirén rendszernek a segítségével a hálózaton keresztül helyi és körzeti/területi könyvtárakkal tudunk

Részletesebben

KÉP VAGY TÉRKÉP DR. PLIHÁL KATALIN ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR

KÉP VAGY TÉRKÉP DR. PLIHÁL KATALIN ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KÉP VAGY TÉRKÉP DR. PLIHÁL KATALIN ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR A TÉRKÉP A HAGYOMÁNYOS VILÁG FELFOGÁSA SZERINT A TÉRKÉP ÉS EGYÉB TÉRKÉPÉSZETI ÁBRÁZOLÁSI FORMÁK (FÖLDGÖMB, DOMBORZATI MODELL, PERSPEKTIVIKUS

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07.

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07. Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás 2011. január 07. Tartarlom Guide book,,...3 Trainer s slides,,...4 Trainer s handbook,,...5 CD,,...6

Részletesebben

FEHÉR KRISZTINA publikációinak idézései *

FEHÉR KRISZTINA publikációinak idézései * FEHÉR KRISZTINA publikációinak idézései * Műveire vonatkozó hivatkozások száma: 69 Szakfolyóiratban megjelent tanulmány (id.: 52) Magyarországon magyarul (id.: 52) 1. Grammatikaelmélet és kognitív pszichológia.

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés minősítési rendszerének értékelése Az első 20 hónap tapasztalatai. dr. Márkus Csaba, Igazgató, K+F és Állami Támogatások

A kutatás-fejlesztés minősítési rendszerének értékelése Az első 20 hónap tapasztalatai. dr. Márkus Csaba, Igazgató, K+F és Állami Támogatások A kutatás-fejlesztés minősítési rendszerének értékelése Az első 20 hónap tapasztalatai dr. Márkus Csaba, Igazgató, K+F és Állami Támogatások Tartalom Értékelés háttere, célja, módszertana Az értékelésnél

Részletesebben

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített)

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített) TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített) Szakkollégiumi műhely megnevezése: Meghirdetés féléve: Tantárgy/kurzus megnevezése: BGF GKZ Szakkollégiuma 2011/2012. tanév II. félév SZAKKOLLÉGIUM

Részletesebben

Személyügyi nyilvántartás szoftver

Személyügyi nyilvántartás szoftver Személyügyi nyilvántartás szoftver A nexonhr személyügyi nyilvántartás szoftver a személyügyi, továbbképzési és munkaköri adatok kezelését teszi lehetővé. A szoftver támogatja a HR adminisztrációs feladatokat,

Részletesebben

A Magyar Tudományos Művek Tára

A Magyar Tudományos Művek Tára MKE 43. Vándorgyűlés 2011 július 15. Holl A. Makara G.: Az MTMT 1 A Magyar Tudományos Művek Tára Holl András - MTMT ITSzB, MTAK, MTA KTM CsKI Makara Gábor - MTMT MKE 43. Vándorgyűlés, Pécs 2011 július

Részletesebben

A rendszer új verziója lehetőséget nyújt az erőforrások Excel táblázatba exportálására és a táblázatban elvégzett ármódosítások betöltésére.

A rendszer új verziója lehetőséget nyújt az erőforrások Excel táblázatba exportálására és a táblázatban elvégzett ármódosítások betöltésére. NewSoft Team 9400 Sopron, Avar u. 10. Tel.: 06-30/364-8694 E-mail: newsoft@t-online.hu http://newsoft.hu KöVeT - építőipari költségvetés készítő rendszer Tisztelt Érdeklődő! A KöVeT építőipari költségvetés

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. február 23-i ülésére. Az előterjesztést készítette: könyvtáros

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. február 23-i ülésére. Az előterjesztést készítette: könyvtáros 1787-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. február 23-i ülésére Tárgy: Könyvtári infotéka szabályzat jóváhagyása Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester

Részletesebben

Herpainé Márkus Ágnes - Kaló Róbert -Sarlósi Tibor

Herpainé Márkus Ágnes - Kaló Róbert -Sarlósi Tibor Herpainé Márkus Ágnes - Kaló Róbert -Sarlósi Tibor Regionális Szociálpolitikai Tervezési és Fejlesztési Hálózat eredmények és továbblépési lehetőségek A területi szemlélet szociális ágazaton belüli meghonosítása

Részletesebben

MAGYAR NYELV. A romániai magyar nyelvjárások atlaszának kiadásés recepciótörténetéhez * 112. ÉVF NYÁR 2. SZÁM

MAGYAR NYELV. A romániai magyar nyelvjárások atlaszának kiadásés recepciótörténetéhez * 112. ÉVF NYÁR 2. SZÁM MAGYAR NYELV 112. ÉVF. 2016. NYÁR 2. SZÁM A romániai magyar nyelvjárások atlaszának kiadásés recepciótörténetéhez * 1. Murádin László, az erdélyi nyelvföldrajz kiemelkedő alakja, a nyolcvanadik születésnapja

Részletesebben

Hol terem a magyar statisztikus?

Hol terem a magyar statisztikus? Hol terem a magyar statisztikus? 90 éves az MST jubileumi konferencia Balatonőszöd, 2012. november 15-16. Rappai Gábor PTE KTK Ki a statisztikus? Értelmező Szótár Statisztikával foglalkozó szakember. Etikai

Részletesebben

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB DOMBORA SÁNDOR BEVEZETÉS (INFORMATIKA, INFORMATIAKI FÜGGŐSÉG, INFORMATIKAI PROJEKTEK, MÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI FELADATOK TALÁKOZÁSA, TECHNOLÓGIÁK) 2016. 09. 17. MMK- Informatikai

Részletesebben

A vezetői jelentésrendszer alapjai. Információs igények, irányítás, informatikai támogatás

A vezetői jelentésrendszer alapjai. Információs igények, irányítás, informatikai támogatás A vezetői jelentésrendszer alapjai Információs igények, irányítás, informatikai támogatás Tartalomjegyzék Döntéstámogató információs rendszer piramisa Integrált rendszer bevezetésének céljai Korszerű információ-szolgáltatási

Részletesebben

Enterprise extended Output Management. exom - Greendoc Systems Kft. 1

Enterprise extended Output Management. exom - Greendoc Systems Kft. 1 Enterprise extended Output Management exom - Greendoc Systems Kft. 1 exom - Greendoc Systems Kft. 2 Sokféle bementi adatformátum kezelése Adatok fogadása különböző csatornákon Előfeldolgozás: típus meghatározás,

Részletesebben

Hegedűs Andrea NYELVFÖLDRAJZI VIZSGÁLATOK A ROMÁNIAI MAGYAR NYELVTERÜLETEN AZ EGYESÍTETT ATLASZOK FELHASZNÁLÁSÁVAL

Hegedűs Andrea NYELVFÖLDRAJZI VIZSGÁLATOK A ROMÁNIAI MAGYAR NYELVTERÜLETEN AZ EGYESÍTETT ATLASZOK FELHASZNÁLÁSÁVAL Hegedűs Andrea NYELVFÖLDRAJZI VIZSGÁLATOK A ROMÁNIAI MAGYAR NYELVTERÜLETEN AZ EGYESÍTETT ATLASZOK FELHASZNÁLÁSÁVAL Doktori értekezés tézisei Budapest 2008 I. Az értekezés témája, célja Disszertációmban

Részletesebben

4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 54. Dr. Rácz Anita Telefon, Fax: (52)

4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 54. Dr. Rácz Anita Telefon, Fax: (52) DEBRECENI EGYETEM BTK MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 54 Dr. Rácz Anita Telefon, Fax: (52) 512-923 DR. RÁCZ ANITA TUDOMÁNYOS, OKTATÁSI, OKTATÁSSZERVEZÉSI,

Részletesebben

Kérem, ismerkedjen meg a DigitAudit program AuditTeszt moduljának Adatok tesztelése menüpontjával.

Kérem, ismerkedjen meg a DigitAudit program AuditTeszt moduljának Adatok tesztelése menüpontjával. Tisztelt Felhasználó! Kérem, ismerkedjen meg a DigitAudit program AuditTeszt moduljának Adatok tesztelése menüpontjával. A program céljai: A programot azért fejlesztettük ki, hogy segítséget adjunk a nagytömegű

Részletesebben

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek PL-5107 A továbbképzés célja: A program az alapvető számítógépes fogalmakban való jártasságot és a számítógépek alkalmazási területeinek ismeretét nyújtja

Részletesebben