A FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT"

Átírás

1 A FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT KÉPZÉSI FELHÍVÁST TESZ KÖZZÉ Jelentkezés a Nonprofit Kft. és a által a TÁMOP / azonosítószámú, A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása című kiemelt projekt keretében megvalósuló Intézményi Férőhely Kiváltást Támogató (IFKT) mentor képzése című képzési programban való részvételre Azonosító: Programakkreditációs lajstromszám: az akkreditáció folyamatban A KÉPZÉSI FELHÍVÁS HÁTTERE: Magyarországon a fogyatékos személyek és a pszichiátriai problémával élő emberek nagy többsége bentlakásos szociális intézményben él. Közel 25 ezer ember lakik olyan intézményben, amely nagy létszámú, tehát 50 fő feletti az ellátottak száma. Ehhez viszonyítva elenyésző adat, hogy kb an, azaz jóval kisebb létszámban élnek lakóotthoni körülmények között. 1 Ezen intézményrendszer felszámolásának lehetősége már az 1990-es évek elején felvetődött Magyarországon. Ekkor még rendkívül heves ellenállást váltott ki a legtöbb intézményfenntartó és vezető körében. Az azóta eltelt közel húsz évben az emberjogi szemlélet térnyerése a fogyatékosságügyben erősen megváltoztatta azt a szakmai, szakmapolitikai környezetet, amelyben a kitagolásról, az intézményi férőhelyek kiváltásáról beszélhetünk. Ma már érezhetően változott a szakmai gondolkodásmód, sőt az intézményfenntartók részéről is határozott szándék nyilvánult meg a kormányhatározatban, amely az 50 fő feletti létszámmal rendelkező intézmények felszámolására vonatkozik. 2 A nagy létszámú bentlakásos intézmények kiváltása, új szervezeti és infrastrukturális keretek kialakítása és működtetése hosszú és várhatóan nehéz feladat lesz a hazai intézmények számára. Tekintettel arra, hogy az intézményi férőhely kiváltást az évtizedek óta tartó civil és érdekvédelmi, jogvédelmi szervezetek ösztönzésére a magyar Kormány indítja el, kiemelten fontos, hogy az érintett szereplők megfelelő támogatásban részesüljenek. A több évtizedes gyakorlatok megváltoztatásában, egy teljesen új működési forma kialakításában a segítségnek egyik nagyon fontos eleme egy komplex összetételű szakembercsoport képzése és rendelkezésre bocsátása. A szakmai támogatásnak több 1 Magyar Statisztikai Évkönyv 2008, KSH /2011. (VII.21.) Korm. határozat

2 területre kell kiterjednie, így az intézményi férőhely kiváltásában támogatni fogja az intézményekben élő érintetteket, családtagjaikat, az ott dolgozó szakembereket, valamint az új, befogadó környezetet. A támogatást nyújtó szakemberek, mentorként lesznek jelen a változás folyamatában. A mentorok felkészülten, hálózatba szerveződve fogják támogatni a kiváltási folyamatba bekapcsolódó intézményeket. A mentorhálózat a jövőben meghirdetésre kerülő, további intézményi férőhely kiváltását célzó programokban is alkalmazható szakmai szolgáltatási rendszer lesz. A Jelentkezők az alábbi mentorcsoportokba jelentkezhetnek, amely résztvevőinek összlétszáma maximum 120 fő. Kulcsmentorok: folyamatosan dolgoznak, átfogó ismeretekkel rendelkeznek a felelősségi területükhöz tartozó intézményi alrendszert illetően, emellett jól ismerik a szakterületi mentorok tevékenységi körét. Az intézményhez kapcsolódó 3 fő kulcsmentor az intézményi vezetéssel közösen teamet alkot (vezetői team), munkáját dokumentálja, az adott intézményhez kötődnek. Szakterületi mentorok: időszakosan, konkrét feladatokhoz, képzésekhez, felmérésekhez, stb., a közös műhelymunkákban összegyűjtött szakismertekkel rendelkező, szakterületek köré rendezhető szakemberek. Az átalakulási folyamat során intézményekre szabottan felmerülő képzési, tanácsadási munkában vesz részt. Feladataik jellemzően időszakosak, több intézményhez is kötődhetnek a megvalósítás során. Mentorcsoport neve stratégiai szakmai szervezetátalakítási intézményvezetőt támogató coach rehabilitációs szakmérnök Mentori tevékenység Kulcs mentorok a vezetői team tagja, intézményi dolgozók szemléleti felkészítéséért felelős, döntési jogköre nincs. Szorosan együtt dolgozik az intézményi dolgozókkal. A tréningterveket, a felkészítést a dolgozók meglévő ismereteivel és a lakók szükségleteivel összhangban tervezi meg. a vezetői team tagja, legszorosabban az intézményi vezetőkkel és az intézményvezetőt támogató mentorral dolgozik együtt. A szervezetátalakulási folyamatok koordinálásáért felelős, azonban döntési jogköre nincs, ellenben szükséges, hogy intézményi felépítésről és szervezésről, szervezeti rendről mélyrehatóan tájékozódjon (ehhez tartozóan teljes titoktartási kötelezettséget kell vállalnia). Szorosan támaszkodik a Szervezeti működési mentorok teamjéhez. a vezetői team tagja, intézményvezetőhöz tartozik, döntési jogköre nincs. Vezetői coachingot biztosító szakember. Szakmentorok a beruházás tervezése, megvalósítása során rehabilitációs és környezettervezői Létszám

3 szupervízor-coach szervezeti, működési ( jogi vagy pénzügyi vagy HR tanácsadó) foglalkoztatási képzési (dolgozók számára) képzési (lakók számára) támogatási szükségletfelmérő Összesen szaktanácsadást nyújt szupervízió biztosítása a dolgozók, ill. a vezetői csoportok, valamint az intézményközi csoportok számára (IFKKOT ajánlás) lehet jogász, HR szakember, pénzügyi szakember Központi mini tanácsadói teamet alkotnak, nem intézményhez, hanem szakterülethez és a szükséges szakterületi feladatokhoz kötődnek (pl. munkaköri leírás mintát készítenek el, vagy szervezeti dokumentációhoz szükséges iratmintákat készítenek) a helyi foglalkoztatási lehetőségeket feltérképező munkatársak szakmai támogatása dolgozók számára nyújtanak képzési programokat az átalakuláshoz szükséges szemléletmód, ismeretek, készségek elsajátításhoz, szorosan együttműködnek a szervezeti, működési, valamint a szervezetátalakítási mentorokkal, szükség szerint más képzők ajánlása lakók számára szükséges képzések feltérképezését, szervezését végző munkatárs támogatása, szükség esetén képzések megtartása komplex szükségletfelmérés módszertanának elsajátítása, felmérések végzése, a módszertan továbbadása az intézményi dolgozók számára 1 22 fő 2 12 fő 120 fő A képzésben résztvevők köre; a képzésbe való bekapcsolódás feltételei: Főiskolai vagy egyetemi diploma, saját szakterületen legalább 5 éves szakmai gyakorlat, az intézményes ellátás rendszerszintű ismerete, team-munkában szerzett tapasztalat A képzés célcsoportja: szociológus, szociálpolitikus, szociális munkás, szociális szervező, szociálpedagógus, pszichiáter, pszichológus, gyógypedagógus, közgazdász, szupervízor, coach, foglalkoztatási szakember, szervezetfejlesztő, mentálhigiénés szakember, képzésszervezési szakember A képzés sikeres elvégzése után a résztvevők a és a internetes oldalakon található közzétett mentorlistába kerülnek feltüntetésre. A mentorok alkalmazására (100 fő) közbeszerzési eljárás lebonyolításával kerülhet sor! Azonos tartalmú képzés részvételét igazoló dokumentum és képzési tartalom fénymásolatának benyújtásával felmentés kérhető az 1-3. programmodul alól.(a programmodulok képzési tematikája a képzés órarendi terveztében megtalálható)

4 Megszerezhető kompetenciák: A résztvevő megismeri az intézményi férőhelykiváltással kapcsolatos nemzetközi modelleket A résztvevő képessé válik arra, hogy azonos fogalmi rendszert alkalmazzon a többi résztvevővel az intézményi férőhelykiváltás folyamatában A résztvevő megismeri az intézményi férőhelykiváltás folyamatában a szolgáltató szervezetek jelentőségét, funkcióját, a terület kulcsfaktorait A résztvevő megismeri a támogatott lakhatás és az életminőség biztosításának összefüggéseit A résztvevő képessé válik a fogyatékos, a pszichiátriai beteg és a szenvedélybeteg emberek szükségleteinek megismerésére a támogatott lakhatási formák keretében A résztvevő képessé válik az IFKT mentorhálózat működésében rejlő lehetőségek kiaknázására A résztvevő megismeri az átalakulást segítő folyamatokat, az átalakulás folyamatát meghatározó alapelveket, alapértékeket A résztvevő átfogó képpel rendelkezik a mentorhálózatban elfoglalt helyéről, szerepéről, feladatiról A résztvevő megismeri a mentortípusonként összeállított feladat- és ütemterveket A képzés módszerei; a képzés módja: frontális előadás, csoportmunka facilitált műhelymunka, egyéni munka A képzési program megvalósításának tervezett időtartama és ütemezése A képzési program 50 órás. Tervezett időpontok: október október október október november november december 13. képzés zárása és a tanúsítvány kiosztása A képzés tervezett órarendje a mellékletben megtalálható. A. a képzés szervezésével kapcsolatosan a változtatás jogát fenntartja! A képzés térítésmentes, az FSZK és az Európai Uniós támogatásából megvalósuló TÁMOP /01 A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának kialakítása kiemelt projek keretén belül kerül megtartásra. A képzési programok helyszíne Budapest, a vidéki résztvevők utazási költségtérítésben részesülhetnek. A képzés pontos helyszínéről a résztvevőket en értesítjük.

5 A tanúsítvány kiadásának feltételei: 1. a tanfolyami órák legalább 90 %-án való részvétel; 2. a csoportmunkába való aktív bekapcsolódás; 3. a csoportprezentáció elkészítése és határidőre történő leadása; 4. a csoport záródokumentumának elkészítése az alábbiak szerint: 4.1. részletes feladat- és ütemterv terjedelem: 3-8 oldal; A résztvevők teljesítményének értékelése, a teljesítés tartalmi követelményei: További kritérium a záródokumentum megfelelése az értékelés szempontjai alapján: szakmai követelmények; a férőhely kiváltási program koncepciójának tükröződése, az előadási anyagok, a kötelező és ajánlott irodalmak felhasználása, a team-munka eredményeinek integrálása a komplex átalakulási folyamatba. A sikertelen teljesítés/kimaradás követelményei: A teljesítések alól a megengedett 10%-nál több hiányzás, a zárdokumentum min. 80 %- os teljesítésének hiánya a képzés sikertelen teljesítését jelenti, a kiesett órák pótlására nincs lehetőség. A Résztvevő jogai és kötelezettségei: a) Részt vesz a képzés foglalkozásain, igénybe veheti a Képző szolgáltatásait. Tudomásul veszi, hogy ha a fent előírt formai és tartalmi követelményeket nem teljesíti (részvétel az összóraszám 90 %-án, záródokumentum határidőre történő elkészítése) nem kaphat Tanúsítványt. b) Kérheti a képzés moduljairól az előzetes tudásszint felmérését, mely szolgáltatást a Képző ingyenesen nyújtja a Résztvevőnek és annak eredményét a Képző a Képzési napló haladási részében dokumentálja. A képzés akkreditációjának megfelelően előzetesen beszámítható tudásszintnek csak az minősül, ha a program valamelyik modulját korábban egy másik képzésen már eredményesen teljesítette, és az azonos tartalmú képzés részvételét igazoló dokumentum és képzési tartalom fénymásolatával ezt igazolja. c) Abban az esetben, ha a résztvevő bármely okból a képzés egészét nem fejezi be, a teljesített modulok sikeres teljesítéséről IGAZOLÁS-t kap. Amennyiben a résztvevő az ismételten meghirdetett képzésbe bekapcsolódik, az igazolás az elvégzett modulok teljesítése alól mentességre jogosít. A jelentkezés elbírálásának szempontjai: A képzési programokon való részvételhez szükséges szakmai kompetenciák meghatározása és igazolásának módja, valamint a meghatározott feltételek érvényesülésének súlyozása a pályázat elbírálásakor az alábbiak szerint történik.

6 Képzési program címe: Az intézményi férőhely kiváltást támogató (IFKT) mentor Szakmai kompetencia Felsőfokú végzettség Szakmai tapasztalat Elvárások Főiskolai vagy egyetemi szintű diploma Előny a szakirányú diploma vagy szakirányú továbbképzés, OKJ-és végzettség 3 év tapasztalat a szakmai kompetenciák fejlesztése a tréner-oktatói tevékenység területén terepkompetencia 3 Igazolásának módja Önéletrajz vonatkozó része (felsőfokú végzettség bemutatása) Diplomamásolatok Pontszám Önéletrajz vonatkozó része (szakmai életút bemutatása) 1-10 Motiváció, mellékelve motivációs levél tájékozottság 1-10 Jelentkezési részvétel egy 15 perces jelenléti ív konzultáció konzultáción 1-10 Egyéb kompetenciák magabiztos számítógép-használat, rendszeres használat, Önéletrajz vonatkozó részei 1-5 jó nyelvi kifejezőkészség Mindösszesen 50 A jelentkező kiválasztása akkor lehetséges, ha minimum 40 pontot ér el. A jelentkezési konzultációk tervezett időpontjai szeptember 11, 12 és 18., melyről személyre szóló értesítést küldünk üzenetben. 3 terepkompetencia: közösségre alapozott, otthon közeli ellátások működtetésében, fejlesztésében szerzett tapasztalat.

7 A jelentkezők végzettségére és szakmai tapasztalataira vonatkozó elvárások Mentor neve Végzettség Szakmai gyakorlat Kulcsmentorok humán és/vagy gazdasági 5 év tapasztalat a szakmai felsőfokú diplomás végzettség és kompetenciák fejlesztése és szociális ellátás területén szerzett a tréner-oktatói stratégiai szakmai gyakorlat, ami kiegészül az alábbi tevékenység területén, végzettségek (tanulmányok) valamint a szociális valamelyikével: szakosított ellátás vagy a - vagy: képzésszervezési, gyermekvédelmi ellátás - vagy: tréneri tanulmányok rendszerszerű ismerete 4 humán és/vagy gazdasági felsőfokú diplomás végzettség, ami kiegészül az alábbi végzettségek 5 év tapasztalat a szakmai szervezet-átalakítás, szervezetirányítói (tanulmányok) valamelyikével: tevékenység területén, - vagy: rendszerszervezési valamint ismeretek, szervezetfejlesztési szervezetátalakítási - vagy: szervezetfejlesztési tapasztalat a ismeretek, rendszerében ellátás - vagy: szolgáltatásfejlesztési Előnyt jelent: tanulmányok, - terepkompetencia - vagy: vezetéselméleti - tapasztalat a tanulmányok szociális ellátás területén intézményvezetőt támogató coach rehabilitációs szakmérnök szupervízor felsőfokú diplomás végzettség valamint szupervízor vagy coach diploma Szakmentorok építészmérnök diploma és rehabilitációs és környezettervező szakmérnöki végzettség humán és/vagy gazdasági diploma, ami kiegészül szupervízor diplomával 2 év vezetőfejlesztési tapasztalat, 5 év szupervízori, coach vagy tanácsadói igazolt gyakorlat (minimum 3 szervezetet érintően) 5 év tapasztalat a szakmai lakóotthon tervezés, akadálymentesítés területén 3 év tapasztalat a szakmai kompetenciák fejlesztése területén Előnyt jelent: - tapasztalat a szociális ellátás területén 4 Közösségre alapozott, otthon közeli ellátás: fogyatékos emberek és pszichiátriai problémákkal élő embereknek nyújtott szakosított (lakóotthon, átmeneti otthon) és alapellátás (nappali intézmény, támogató szolgálat, közösség ellátások).

8 szervezeti, működési szervezetiműködési 1. (jogi) jogi diploma 3 év érdekvédelem és esélyegyenlőség területén szerzett gyakorlat szervezetiműködési 2. (gazdasági) közgazdász diploma 5 év gazdálkodás, működtetés területén szerzett tapasztalat szervezetiműködési 3. (HR) foglalkoztatási képzési (dolgozók számára) képzési (lakók számára) támogatási szükségletfelmérő HR diploma 5 év humán erőforrás gazdálkodásban szerzett tapasztalat és a belső képzési rendszerük alakításában szerzett gyakorlat humán és/vagy gazdasági 5 év munkaerőpiacifelsőfokú diplomás végzettség szolgáltatás nyújtási tapasztalat és/vagy foglalkozási rehabilitációs tapasztalat humán és/vagy gazdasági 5 év felnőttképzés felsőfokú diplomás végzettség tervezése kidolgozása és szervezése, megvalósítása, valamint az intézményi lakókkal kapcsolatosan szerzett szerzett tapasztalat humán és/vagy gazdasági felsőfokú diplomás végzettség szociális vagy gyógypedagógiai felsőfokú diplomás végzettség vagy pszichológusi végzettség 5 év felnőttképzés tervezése kidolgozása és szervezése, megvalósítása, valamint az intézményi lakókkal kapcsolatosan szerzett tapasztalat TSZ felmérésben szerzett tapasztalat A jelentkezés menete/határideje A jelentkezés az FSZK honlapján megtalálható elektronikus jelentkezési lap kitöltésével lehetséges, illetve az ugyanott elérhető következő dokumentumok szükségesek hozzá:

9 A Jelentkezés dokumentáció részei: 1. Elektronikus jelentkezési lap a honlapon kitöltendő, majd nyomtatott és aláírt példány postai úton beküldendő 2 példányban 2. Szakmai önéletrajz (Letölthető EU-minta alapján) 2 példányban 3. Motivációs levél (Terjedelem: max. 1 oldal. Tartalmában térjen ki a mintában felsoroltakra,) 2 példányban 4. A résztvevő előírt végzettségeket igazoló dokumentum másolata(i) 2 példányban A Jelentkezés dokumentáció beérkezési határideje: július óra. A. kizárólag a megadott határidőig beérkezett pályázatokat tudja befogadni. Egy Jelentkező két feladatkörre (egy kulcsmentor és egy szakmentor vagy két szakmentor), mentortípusra is jelentkezhet, ezt a szándékot a jelentkezési lap megfelelő pontjában szükséges jelezni. A pályázatokat a Esélyegyenlőségéért. címére: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6. V. emelet kell megküldeni. A BORÍTÉKRA kérjük ráírni: Intézményi Férőhely Kiváltást Támogató (IFKT) mentor képzése Figyelem! A jelentkezést csak a két jelentkezési forma - az elektronikus regisztráció és azt követően a jelentkezési dokumentációs csomagnak a Közalapítvány lentebb megadott címére postai úton és határidőre történő beérkezése - együttes megvalósulása esetén tudjuk érvényes jelentkezésként elfogadni. Postacím: 1139 Budapest, Pap Károly u V. em. (A pályázatok beérkezési határideje: július óra. A Közhasznú. kizárólag a megadott határidőig beérkezett pályázatokat tudja befogadni.) Figyelem! A Közhasznú az érkezési sorrendet a honlapon történő regisztráció alapján állapítja meg. (Óra, perc is számít a prioritás felállításánál.) A pályázati kiírással kapcsolatos információ kizárólag írásban, a e- mail címen kérhető. A Jelentkezés elbírálásának módja

10 A jelentkezések regisztrációját és formai ellenőrzését az FSZK Programirodája által kijelölt munkatárs végzi, a jelentkezési lapban, valamint a képzési felhívásokban meghatározottak alapján. A jelentkezések regisztrációjára és formai ellenőrzésére 10 munkanapnap áll rendelkezésre, ezt követően szükség esetén hiánypótlásra szóló felszólítást kell kiküldeni a jelentkezőnek, akinek a hiánypótlásra való felszólítás kézhezvételétől számított 5 nap áll rendelkezésére a hiány pótlására. Formai ellenőrzés határideje: augusztus 15. Hiánypótlásra való felszólítás időpontja: augusztus 24. Hiánypótlás megvalósításának határideje: szeptember 10. Konzultációs beszélgetések: egyéni beosztás alapján, szeptember között Szakmai előértékelés határideje: szeptember 28. Döntés a képzésen résztvevők névsoráról: a október 1-ig várható. A formai ellenőrzés után befogadott pályázatok értékelését 2 tagú szakmai bizottság végzi a pályázati kiírásban meghatározott szempontok/pontszámok alapján. Az előértékelés összesített eredményét a szakmai bizottság a. ügyvezetője elé terjeszti, aki dönt a nyertes jelentkezők személyéről. A döntésről a pályázók az ügyvezetői döntését követő 14 napon belül írásbeli értesítést kapnak.

Autizmus-specifikus ismeretek a szociális alap és szakellátásban-távoktatás című, vezetőképző az NCSSZI által minősített szakmai tanfolyam

Autizmus-specifikus ismeretek a szociális alap és szakellátásban-távoktatás című, vezetőképző az NCSSZI által minősített szakmai tanfolyam A Képzési Felhívást tesz közzé Autizmus-specifikus ismeretek a szociális alap és szakellátásban-távoktatás című, vezetőképző az NCSSZI által minősített szakmai tanfolyam 1 a TÁMOP-5.4.11-12/1-2012-0001

Részletesebben

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közleménye a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzési programjainak minősítéséhez szükséges adatlapról és a minősítés díjáról A Nemzeti Család-

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs programokon keresztül c. pályázati felhívás

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett P26/2 kódjelű Új lakóotthonok létesítése

Részletesebben

FELHÍVÁS FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA TÁRGYÚ TÁMOGATÁSI KÉRELEMHEZ A KOMPONENS

FELHÍVÁS FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA TÁRGYÚ TÁMOGATÁSI KÉRELEMHEZ A KOMPONENS FELHÍVÁS FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA TÁRGYÚ TÁMOGATÁSI KÉRELEMHEZ A KOMPONENS Magyarország Kormánya felhívása a vállalkozásindítással, vállalkozás-fejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatásokat végző vállalkozások,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.17-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

B/3587. számú J E L E N T É S

B/3587. számú J E L E N T É S MAGYARORSZÁG KORMÁNYA B/3587. számú J E L E N T É S az új Országos Fogyatékosügyi Program, valamint a végrehajtására vonatkozó intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósításának időarányos teljesítéséről

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.3/09/01/A

Részletesebben

Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához

Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához Hírlevél XVII. évfolyam 215. szám 2012. április A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális

Részletesebben

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN Szerzők: Deák Éva Füzessy Józsefné Daróczy- Hajas Klaudia Hajas György Jásper Éva Kóródi Edit Pántya Erika Török Réka Valiczkó Éva

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fiatalok elhelyezkedésének elősegítése a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának növelése révén c. könnyített elbírálású pályázati

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02

Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02 IER301_KIV_V02 Oldal: 1 / 32 Kivonat Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02 Célja: Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése. Név

Részletesebben

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 96. szám 54681 II. Törvények 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* Annak érdekében, hogy a hazánkban élő személyek meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális

Részletesebben

A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint

A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint 2014.04.25. EDUCERT Képzésmódszertani és Minőséghitelesítési Kft. educert.hu 2013. ÉVI LXXVII. TÖRVÉNY

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS TERVEZET Tanácsadó szervezetek részére

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS TERVEZET Tanácsadó szervezetek részére AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS TERVEZET Tanácsadó szervezetek részére A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ start-up-model Új vállalkozások létrehozásának ösztönzését és segítését célzó rendszer kidolgozása a belga, portugál és francia modellek alapján VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Békés Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Valorizáció Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Tartalomjegyzék Bevezetés 3 A FAT tevékenysége 3 A FAT szervezeti és működési szabályzata 5 Preambulum 5 A FAT jogállása, szervezete

Részletesebben

~ ~. számú előterjesztés

~ ~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~ ~. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére az ÁROP-3.A.2-2013 azonosítószámú, "Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi

Részletesebben

2011. december 5 2011. december 18.

2011. december 5 2011. december 18. 2011. december 5 2011. december 18. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Folyamatban lévő pályázatok I.1. V. Szakma Sztár Verseny...3.oldal I.2. Nevelési intézmények fejlesztése Új Széchényi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program Dél-dunántúli Operatív Program Észak-alföldi Operatív Program Észak-magyarországi Operatív Program Közép-magyarországi Operatív Program Nyugat-dunántúli

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KAPOS VOLÁN Zrt. ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész szerinti, nemzeti értékhatárokat elérő értékű hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételre hívja

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív

Részletesebben

2 0 1 3. s z e p t e m b e r 12.

2 0 1 3. s z e p t e m b e r 12. M A G Y A R I G A Z S Á G Ü G Y I A K A D É M I A B í r á k é s i g a z s á g ü g y i a l k a l m a z o t t a k k é p z é s é n e k m e g ú j í t á s a I n t é z m é n y i S t r a t é g i a 2 0 1 3. s

Részletesebben