A TUDOMÁNY HATÁROK NÉLKÜL ÖSZTÖNDÍJPROGRAM MAGYARORSZÁGI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TUDOMÁNY HATÁROK NÉLKÜL ÖSZTÖNDÍJPROGRAM MAGYARORSZÁGI"

Átírás

1 A TUDOMÁNY HATÁROK NÉLKÜL ÖSZTÖNDÍJPROGRAM MAGYARORSZÁGI MEGVALÓSULÁSÁNAK MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYVE A kézikönyvet március 10-én jóváhagyta Dr. Dubéczi Zoltán, az MRK főtitkára.

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 2. Kommunikáció Belső kommunikáció Külső kommunikáció Sajtó Honlap/Közösségi média 4 3. Regisztrációs folyamat Regisztráció Allokáció Kapcsolatfelvétel 6 4. Orientáció 7 5. Oktatási szolgáltatás 7 6. Probléma- és konfliktuskezelés Re-allokáció (Intézményváltás) Panaszkezelés Szankciók 9 7. Biztosítás ügyintézés 9 8. Hallgatói jogviszony igazolása Tartózkodási engedély ügyintézése Mentor rendszer Szakmai gyakorlat Beszámolás A hazatéréshez kapcsolódó ügyintézés Hazatérés a program végén, illetve annak befejezését megelőzően Hosszabbítás Alumni program 15 2

3 1. Bevezető A Tudomány Határok Nélkül program (a továbbiakban: program) a brazil állam által támogatott ösztöndíj lehetőség, amely a 2012 és 2015 közötti időszakban a természet- mérnöki- egészségés informatikatudományok területén tanuló brazil hallgatónak teszi lehetővé, hogy alapszintű tanulmányai során egy évet külföldi egyetemen töltsön (PhD tanulmányok esetén pedig a teljes képzés idejét). A program szereplői a brazil állam, a CAPES (Brazilian Federal Agency for Support and Evaluation of Graduate Education) a program szervezéséért és lebonyolításáért felelős állami ügynökség, a brazil küldő intézmények, a brazil hallgatók, a magyar fogadóintézmények (a továbbiakban: intézmény), és a program központi magyarországi koordinációjáért felelős Magyar Rektori Konferencia Titkárság (MRK). A program hivatalos címe: A program hivatalos magyar honlapja: A program hivatalos brazil honlapja: A program Facebook oldala: https://www.facebook.com/ciencia.sem.fronteiras.hungria A kézikönyv a program folyamatos, ideális működéséhez szükséges folyamatokat szabályozza, valamint meghatározza az MRK és az intézmények kötelezettségeit. 2. Kommunikáció A tanulmányokat és a programot érintő kérdések tekintetében a hallgató és az intézmény, illetve a hallgató és az MRK közötti kommunikáció minden esetben írásos formában ( ), angolul történik annak érdekében, hogy az visszakövethető legyen, és vitás kérdésekben rendelkezésre álljon. Minden, a hallgatók által ben küldött kérdésre vagy panaszra írásban kell reagálni 3 napon belül. A tanszüneti napokon a koordinátorok egymást váltva -es ügyeletet tartanak és elérhetőek a hallgatók számára. Javaslat: Minden, a hallgatók által ben megküldött kérdésre vagy panaszra írásban kell reagálni 3 napon belül. Amennyiben az intézmény hivatalos szünetet tart, abban az esetben is biztosítani kell, hogy a koordinátorok egymást váltva -es ügyeletet tartsanak, és a hallgató leveleire legfeljebb 5 napon belül választ adjanak. Amennyiben a hallgató által felvetett kérdés vagy probléma belső egyeztetést igényel, és ezért a 3 napos határidő nem tartható, a hallgatót a határidőn belül tájékoztatni kell erről Belső kommunikáció Nagyon fontos az intézményen belüli pontos és gyors kommunikáció, valamint az egységes információátadás a programmal kapcsolatban. Javasolt egy belső brazil levelezőlista 3

4 létrehozása, hogy minden, a brazil hallgatókkal foglalkozó munkatárs azonnal és írásos formában értesüljön a programot érintő aktualitásokról. Nem fordulhat elő pl. olyan, hogy egy hallgató megjelenik a szakmai gyakorlaton, ahol senki nem tud az érkezéséről, vagy a központi, az MRK által szervezett programokról a tanszéki koordinátorok nem tudnak, illetve nem megfelelő tájékoztatást adnak a diákoknak. A program rövid és hosszú távú sikere érdekében a hallgatókkal foglalkozó minden munkatárs (az adminisztratív munkatársakat és az oktatókat is beleértve) elhivatottsága szükséges. Az MRK titkárságának munkatársai folyamatosan rendelkezésre állnak bármilyen kérdéssel kapcsolatosan, pontosítás és egyeztetés céljából is, valamint azért, hogy a visszajelzések és a tapasztalatok alapján folyamatosan fejlesszék és javítsák a központi rendszert és a munkájukat Külső kommunikáció Az egységes kommunikáció érdekében minden érdeklődő (tehát a programba felvételt még nem nyert) brazil hallgatóval az MRK tartja a kapcsolatot a program hivatalos címén keresztül ezért minden, az intézményi koordinátorhoz vagy az intézmény oktatóihoz beérkezett megkeresést az MRK-nak kell továbbítani. Abban az esetben, ha az MRK nem rendelkezik megfelelő ismeretekkel az adott megkeresés megválaszolásához, úgy természetesen az intézmény segítségét kéri a megfelelő információk megszerzésében Sajtó A brazil program promóciója és sajtója kiemelt jelentőségű nemcsak a brazil fél, de a magyar felsőoktatás szempontjából is. Minden olyan hírt vagy cikket, ami nem konkrét eseményről szól, hanem általános összefoglaló jelleggel számol be a programról és annak eredményeiről, közzététel előtt meg kell küldeni az MRK számára az adatok pontosságának ellenőrzése miatt. Amennyiben a brazil hallgatók tanulmányi versenyen, konferencián, projektmunkában vesznek részt, és ezeken eredményt érnek el, vagy az intézmény olyan rendezvényt szervez számukra, ami hírértékkel bír, az eseményt követő rövid határidőn belül írásban (lehetőség szerint képekkel illusztrálva) tájékoztatást kell nyújtani az MRK számára annak érdekében, hogy a híreket az MRK a brazil félhez eljuttathassa központilag is. Javasolható emellett, hogy az intézmény maga is rendszeresen jelentessen meg rövid híreket a weboldalán és a közösségi médiában. Minden Brazíliából érkező sajtómegkeresést válaszadás előtt egyeztetés céljából továbbítani szükséges az MRK számára az egységes kommunikáció érdekében Honlap/Közösségi média A program hivatalos weboldalát, valamint Facebook és Instagram profilját az MRK Titkársága interaktívan kezeli: frissíti a tartalmakat, híreket közöl és kommunikál az érdeklődőkkel. Minden intézménynek lehetősége van arra, hogy bármelyik platformon híreket, képeket vagy bejegyzést közöljön. A megjeleníteni kívánt tartalmakat az címre 4

5 kell megküldeni. Hasonló módon, ha a fent említett felületekkel kapcsolatban bármilyen módosítási javaslat merül fel, azt szintén a program címén keresztül jelezhetik a koordinátorok. 3. Regisztrációs folyamat 3.1. Regisztráció A brazil hallgatók magyarországi jelentkezése a weboldalon a brazil fél által a weboldalon közölt és előre meghatározott regisztrációs időszakban zajlik. A hallgatók a személyes és tanulmányi adataik megadása mellett a regisztrációs felületen feltöltik a már elvégzett és a jelentkezés pillanatában teljesített kurzusaik listáját, valamint ezek rövid jellemzését. A felületen emellett lehetőségük van az intézményi preferenciáik megadására, amely sorrendet az allokálás során az MRK figyelembe vesz. A regisztrációhoz szükséges dokumentum elkészítésének megkönnyítése érdekében az MRK a hallgatók számára egy olyan mintát (templát) tesz elérhetővé a honlapon, amelyet a hallgató saját adataival tölt fel. A beérkező regisztrációk formai megfelelőségét az MRK 3 munkanapon belül ellenőrzi, és a hallgatóknak es visszajelzést küld a regisztráció sikerességéről vagy a hiánypótlás szükségességéről. A brazil fél a regisztrációs időszak hivatalos lezárultát követően küldi meg az MRK titkársága számára a programba felvételt nyert hallgatók listáját. A regisztrációból kinyerhető adatbázist az MRK ellenőrzi, vagyis törli a duplikációkat (oly módon, hogy a legutóbbi formailag megfelelő regisztrációt veszi figyelembe) és a brazil fél által megküldött listán nem szereplő hallgatók adatait. Az így kialakult lista külön lementésre kerül úgy, hogy az eredeti adatbázis is megmarad, így ha egy hallgatót később mégis jóváhagy a brazil fél, rendelkezésre áll a profilja. A brazil fél által elfogadott, de a magyar felületen nem regisztrált hallgatókkal az MRK titkársága felveszi a kapcsolatot, tájékoztatja őket a jelentkezésük sikerességéről és a magyarországi regisztráció menetéről. Ezt követően az MRK által véglegesített regisztrációs adatbázisban az MRK kijelöli a fogadóintézményt a hallgatók intézményi preferenciája, az adott tudományterület és az intézmények képzési kapacitása szerint. 5

6 3.2. Allokáció Az allokáció során az MRK az adatbázis releváns adatait egy Excel file formájában megküldi az intézményi koordinátoroknak, akik a táblázatból elérhető és a honlap védett területére navigáló link segítségével érik el a hallgatók portfólióját. Minden intézmény csak a számára kijelölt hallgatók portfólióját tekintheti meg, és ennek alapján az egyes karokkal egyeztetve dönt a hallgató fogadásának szándékáról, amit írásban, a megküldött táblázat kitöltésével, annak formai kereteit megtartva visszaigazol az MRK számára az adott felhívásban megadott határidőn belül. (A diákok nyomon követése, az elszámolás és a beszámolók elkészítése az allokációtól kezdve rögzített formátumú táblázatban, annak kibővítésével történik.) Amennyiben a hallgatót nem fogadja az elsőként megjelölt és hozzárendelt intézmény, úgy az MRK automatikusan a második/harmadik megjelölt intézménybe továbbítja portfólióját. Ha valamilyen oknál fogva egyik preferált intézmény sem fogadja a hallgatót, úgy a releváns intézmények és az MRK egyeztet az adott hallgató képzését illetően. Miután az MRK által meghatározott határidőre minden intézmény eljuttatja a fogadni kívánt hallgatók listáját, az MRK elkészíti a névre szóló fogadóleveleket, amely tartalmazza a pályázati felhívás számát, a hallgató teljes nevét, a fogadóintézményt, a hallgató magyarországi szakját és az ösztöndíjprogram időtartamát. Az MRK által kiállított központi fogadólevelek a weboldalról, egy védett felületről érhetőek el, amelyet a hallgatók, az intézmények és a brazíliai magyar nagykövetség munkatársai (utóbbiak a könnyített vízumügyintézés kapcsán) is az MRK titkársága által megküldött link segítségével érnek el. A sorszámozott fogadóleveleket az MRK titkársága által továbbított excel táblázat alapján tudják beazonosítani, amely tartalmazza a hallgatók nevét és a fogadólevelek sorszámát Kapcsolatfelvétel Az intézmény mindaddig nem lép kapcsolatba a hallgatókkal, amíg azok nem rendelkeznek az MRK-tól kapott központi fogadólevelükkel. A fogadólevelek kiállítását követően az intézmény ben kapcsolatba lép a diákokkal, megküldi részükre az adott szakon angol nyelven elérhető kurzusok listáját és azok rövid leírását. Az intézmény köteles a hallgató részére a képzéséhez kapcsolódó angol nyelvű kurzusokat ajánlani, amelyből a hallgatónak minimum 20 kredit értékben kell szakmai (a szakjához kapcsolódó vagy szaknyelvi kurzus) tárgyat választania. Az es kommunikáció során a hallgató érkezését és a félév kezdetét megelőzően az intézményi koordinátor írásban egyezteti a hallgatóval a felvenni kívánt kurzusok listáját, amelynek véglegesítésére intézményen belül határidőt írhat ki. Az intézmények korábban MRKnak visszaigazolt fogadási szándéka akkor válik végleges döntéssé, ha a hallgatónak és az 6

7 intézménynek sikerül közösen kialakítani a mindkét fél számára elfogadható órarendet, amelyet írásban rögzítenek. A kommunikáció során a koordinátor tájékoztatja a hallgatót a kari koordinátor (amennyiben van ilyen) és a számára kijelölt mentor személyéről és elérhetőségéről, valamint megküldi számára az egyéb releváns dokumentumokat is (pl.: tanulmányi és vizsgaszabályzat kivonata, házirend, tanév rendje). A koordinátor tájékoztathatja a hallgatót az intézményben működő és a nemzetközi hallgatók kiszolgálásával foglalkozó szervezeti egységekről (pl.: életvezetési tanácsadó, AIESEC, stb.). 4. Orientáció A hallgatók Magyarországra érkezését követően központi orientáción vesznek részt: a fővárosban tanulók számára az orientációt az MRK (is), a nem budapesti hallgatók számára az intézményi koordinátor tartja. A tájékoztató során az alábbi témákat kell érinteni: a biztosítás tartalma és használata (bővebben: Biztosítás ügyintézés), a biztosítási szerződés megkötése; vízum/tartózkodási engedély ügyintézés; saját orientációs találkozó esetén intézmény-specifikus tartalom: az intézmény házirendje, követelményei, mentorrendszer, pszichológiai tanácsadás, egyéb, a brazil hallgatóknak szóló szervezeti egységek, programok; (Statement of Commitment aláíratása a 2015 szeptemberétől és az ezt követő felhívásokban érkezők számára) Az orientációs napról jelenléti ívet kell készíteni, az orientáción nem megjelenő hallgatók számára új időpontot kell biztosítani, vagy minden elhangzott információt írásban a rendelkezésükre kell bocsájtani. 5. Oktatási szolgáltatás Az intézmény az MRK és az intézmények között a mindenkori pályázati fordulókra vonatkozó szerződésben (Együttműködési megállapodás) foglaltaknak megfelelően biztosítja a hallgatók számára az akadémiai képzést, és szervezi meg a szakmai gyakorlatot. 6. Probléma- és konfliktuskezelés 7

8 6.1. Re-allokáció (Intézményváltás) A hallgató első körben intézményen belül írásban jelzi, ha problémája van az intézménnyel, a képzéssel vagy a kurzusokkal, és ezért intézményt váltana. Arra kell törekedni, hogy a hallgató problémája intézményi szinten megoldódjon (pl.: új kurzusok kiajánlása, oktatóváltás, stb.). Amennyiben ez nem lehetséges, akkor az intézmény belső egyeztetést követően úgy dönthet, hogy a hallgató elsősorban szakmai indokokon alapuló intézményváltási kérelmét jóváhagyja, amiről a koordinátor az MRK-t ben értesíti, a hallgató számára pedig kiállítja az academic transcriptet, és az általa teljesített szakmai gyakorlat igazolását. Ebben az esetben a hallgató az intézménytől kapott dokumentummal az MRK-hoz fordul, és áthelyezését kérvényezi egy másik intézménybe. Az MRK ekkor megküldi a hallgató portfólióját (a regisztráció során megadott adatokat, a hallgató tanulmányi történetét és amennyiben rendelkezésre áll, az első fogadóintézményben végzett tárgyak listáját) a hallgató által preferált vagy a hallgató szakmai előmenetelének leginkább megfelelő intézménybe, ahol az intézményi koordinátor dönt a hallgató fogadásáról. A döntésről írásban tájékoztatja az MRK-t. Amennyiben a döntése pozitív, ugyanúgy jár el, mint az első allokációs folyamat során, vagyis egyezteti a hallgatóval az elérhető kurzusok listáját, amelyből a hallgató 20 kredit értékben vesz fel kurzusokat, amit írásban visszaigazol. Amennyiben a hallgató az első fogadóintézményben nem teljesítette a szakmai gyakorlatát, úgy a második fogadóintézmény szervez számára szakmai gyakorlatot. Mindaddig, amíg erről az intézmények és az MRK között megegyezés nem történik, a hallgató nem kerül át a másik intézménybe. A hallgató re-allokációját követően az MRK fogadólevelet állít ki a hallgató új intézménybe történő átvételéről, amelyet megküld a hallgatónak, a régi és az új fogadóintézménynek egyaránt Panaszkezelés Amennyiben a hallgató olyan, az akadémiai képzéshez vagy a szakmai gyakorlathoz kapcsolódó panasszal fordul az oktatójához vagy az intézményi koordinátorához, amely a saját hatáskörében nem oldható meg, úgy a hallgatónak írásban kell az intézményi koordinátorához fordulnia, aki a felsőbb vezetőkkel egyeztetve próbálja megoldani a problémát. Amennyiben a probléma intézményi szinten nem kezelhető, úgy a koordinátor tájékoztatni köteles az MRK-t az esettel kapcsolatos teljes dokumentáció megküldésével. Amennyiben az adott panasz intézményi kivizsgálást igényel, úgy a koordinátor köteles megvizsgálni és dokumentálni az eset részleteit és körülményeit, majd megküldeni az MRK számára. Az MRK az eset részleteinek ismeretében írásban (egyedi esetben szóban, de ekkor írásos feljegyzést készít a megbeszélésről) egyeztet a hallgatóval. Ha ily módon sem sikerül megoldani a problémát, akkor az MRK a brazil félhez fordul, és megküldi számára az esetről készült dokumentációt. 8

9 6.3. Szankciók Amennyiben a hallgató teljesítménye (a teljes tevékenység első negyedében) nem felel meg az intézmény által elvárt szintnek pl.: az óralátogatás gyakorisága vagy a szakmai gyakorlaton való részvétel minősége úgy az alábbiak szerint kell eljárni: 1) az oktató/szakmai gyakorlat vezető először szóban, majd ezt megerősítve vagy helyettesítve írásban egyeztet a hallgatóval, megpróbálja felfedni az elégtelen teljesítés okát, és felszólítja a hallgatót a követelmények teljesítésére, valamint ezzel egy időben tájékoztatja az intézményi koordinátort; 2) az intézményi koordinátor írásban tisztázza a hallgatóval a mulasztások okát, és felszólítja a hallgatót a kötelességei teljesítésére, emellett felhívja a hallgató figyelmét, hogy a nem teljesítés szankciókat vonhat maga után, amely az ösztöndíjprogramból való kizárást, visszahívást és az ösztöndíj teljes összegének visszafizetését jelentheti; 3) amennyiben a hallgatóval írásban egyeztetett határidőn belül nem változik pozitívan a hallgató teljesítménye, az intézményi koordinátor kapcsolatba lép az MRK-val, írásban tájékoztatja a kialakult helyzetről írásos, angol nyelvű dokumentumokkal alátámasztva a hallgató teljesítménye ellen emelt kifogásokat; 4) az MRK írásban tájékoztatja a hallgatót a nem teljesítés lehetséges következményeiről; 5) amennyiben a hallgató továbbra, az intézménnyel közösen meghatározott határidőn belül sem teljesít megfelelően, az intézmény által korábban megküldött dokumentumokat és a hallgatóról készült jelentést az MRK továbbítja a brazil félnek; 6) a brazil fél dönt a hallgatót érintő szankciókról, és a döntésről tájékoztatja az MRK-t; 7) az MRK a brazil fél döntéséről tájékoztatja az intézményt és a hallgatót; 8) az intézmény tájékoztatja a hallgatót a brazil fél döntéséről; 9) amennyiben a hallgatónak vissza kell térnie Brazíliába az ösztöndíj lejárta előtt, úgy az intézmény egy hivatalos dokumentumot állít ki, amelyben tájékoztatja a kialakult helyzetről, és eltanácsolja az intézménytől (ezzel egy időben megszünteti a hallgató jogviszonyát és nem nyújt számára a továbbiakban oktatási szolgáltatást). 7. Biztosítás ügyintézés A hallgatók biztosítását központilag, a Generali Biztosító Zrt. és az MRK között létrejött szerződés alapján az MRK titkársága koordinálja. A megállapodás alapján minden hallgatónak érvényes biztosítása van a Magyarországra érkezése napjától, azonban ahhoz, hogy ezt a biztosítást igénybe is tudják venni, a hallgatóknak személyesen meg kell hallgatniuk egy rövid tájékoztatót a biztosítás működéséről, majd aláírással hitelesíteniük kell a biztosítás igénybevételéről szóló szerződést, valamint át kell venniük a biztosítási kártyát. A hallgatók Magyarországra érkezését megelőzően az MRK írásban tájékoztat minden brazil hallgatót a biztosítás tartalmáról, valamint megküldi számukra a 60 oldalas biztosítási 9

10 tájékoztató elérhetőségének linkjét, amely megtalálható a program weboldalán. A tájékoztató itt érhető el: A fővárosban élő vagy a tanévkezdés időszakában Budapesten tartózkodó hallgatók biztosítási ügyintézését az MRK központilag szervezi egy egyetemi vagy főiskolai helyszínen (érkezésüket követő két hónapban heti egy alkalommal). A tájékoztató időpontjáról és helyszínéről a hallgatók és a koordinátorok ben értesülnek. Az orientáció során a hallgatók megismerkednek a biztosítás tartalmával, annak használatával, finanszírozásával, az ellátás menetével (rendelési időben, ügyeleten, vészhelyzetben), valamint rövid tájékoztatást kapnak a magyar egészségügyi rendszerről. Az előadást követően a hallgatóknak lehetőségük van a biztosítással kapcsolatos kérdéseik felvetésére, majd kitöltik a biztosítási szerződést és az ahhoz tartozó biztosítási kártyát. A biztosítási kártya már ekkor a hallgatóhoz kerül, és innentől kezdve az azon lévő sorszám alapján történik a beazonosítása. A biztosítási szerződéseket az MRK munkatársai az aláírásukkal hitelesítik, majd az első és másodpéldányt elküldik a biztosítónak, a harmadpéldányt pedig visszajuttatják az intézményi koordinátornak, aki köteles a hallgatók rendelkezésére bocsájtani azokat. Az orientáción megjelent hallgatók számára az MRK titkársága follow-up t küld, amelyben ismételten megküldi a 60 oldalas biztosítási tájékoztató elérhetőségének linkjét, az orientáción vetített, a biztosítóval közösen elkészített PPT-t, valamint a rövid biztosítási tájékoztatót, ami két oldalban foglalja össze a legfontosabb tudnivalókat. A nem budapesti hallgatók számára az intézményi koordinátor ad tájékoztatást a biztosításról, az MRK által megküldött tájékoztató és a bemutató PPT alapján. Az intézményi koordinátor meggyőződik arról, hogy a hallgatók megértették a biztosítás tartalmát és annak használatát, majd aláíratja a biztosítási szerződést, kitölteti a biztosítási kártyát és két munkatárs hitelesíti az aláírt szerződést, amelynek harmadpéldányát a hallgatónak adja át, első és másodpéldányát pedig visszajuttatja az MRK titkárságára. A biztosítási tájékoztatást követően a hallgatónak e- mailben is elküldi a rendelkezésre álló tájékoztató anyagokat, az MRK részére pedig eljuttatja az alábbi információkat: a biztosítást aláíró hallgató teljes neve, születési ideje, útlevél száma, a biztosítási kártya száma és a szerződés aláírásának dátuma. (Az adatok mielőbbi megküldése a biztosítási adatbázis frissítése miatt kiemelten fontos, hiszen a biztosító diszpécserei az adatbázisban elérhető adatok alapján azonosítják a hallgatót, aki az ellátásért jelentkezik.) A biztosított hallgató neve és adatai egy munkanapon belül bekerülnek a biztosítási táblázatba a titkárságon, majd a frissített teljes táblázat a biztosító számára megküldésre kerül. Az elveszett/ellopott biztosítási kártya pótlása az MRK titkárságán vagy az intézményi koordinátoroknál (kitöltetlen biztosítási szerződés az MRK-tól igényelhető, amelyet postán továbbítunk) új biztosítási szerződés kitöltésével történik. Ebben az esetben az elveszett kártya letiltásra kerül és az új kártya sorszáma felülírja a korábbit az adatbázisban. A hallgatóktól érkező vagy az intézmény által tapasztalt biztosítással vagy a betegellátással kapcsolatos panaszokat az MRK-nak kell továbbítani a konkrét eset részletes leírásával. Az MRK 10

11 minden panaszt továbbít a biztosítónak, a biztosítótól érkező visszajelzésről pedig tájékoztatja az intézményt. 8. Hallgatói jogviszony igazolása Az intézmény köteles gondoskodni arról, hogy a hallgatók részére legkésőbb a tanévkezdéstől biztosítsa a kétnyelvű (magyar és angol) hallgatói jogviszony-igazolást (magyar változat esetén annak angol nyelvű fordítását), amely a közlekedési és egyéb kedvezmények igénybevételére jogosít. A hallgatói jogviszony-igazolás ügyintézéséről, annak érvényességéről (rendszeres megújításáról) és a hallgatói kedvezményekre való jogosultságról való tájékoztatás az intézmények kötelezettsége. A hallgatói jogviszony-igazolás ideális esetben a hallgató hazautazásáig érvényes, ezért az intézményi koordinátor egyeztessen minden hallgatóval a hazatérés dátumával kapcsolatosan. Ezen egyeztetések után a hallgatók várható hazatérésének időpontját összegyűjtve küldje meg az MRK részére legkésőbb a szemeszter közepéig. 9. Tartózkodási engedély ügyintézése A legtöbb hazánkba érkező hallgató tartózkodási engedély átvételére jogosító vízummal érkezik Magyarországra. A hallgatók 30 napig tartózkodhatnak itt a vízummal, ennyi idejük van végleges szállást találni. A szállásigazolással, a szállást adó aláírásával hitelesített bérleti vagy egyéb szerződéssel, tulajdoni lappal, útlevéllel, kell elmenniük a Bevándorlási Hivatal helyi ügyfélszolgálatára, és kiváltani a tartózkodási engedélyt. A hallgatókat a szükséges dokumentumokról és az ügyintézés menetéről az MRK tájékoztatja, de az intézményi koordinátor is informálja a hallgatót, és támogatást nyújt az ügyintézéshez (ha szükséges, megszervezi, hogy mentor kísérje a hallgatókat a BÁH-ba). 10. Mentor rendszer Az intézménynek minden 15 hallgatóhoz legalább egy angolul beszélő mentort kell kijelölnie, aki segíti a hallgatót elsősorban a tanulmányi rendszer használatában, az egyetemi/kollégiumi életbe való beilleszkedésben, és lehetőség szerint részt vesz a brazil hallgatóknak szóló kulturális, szabadidős programok szervezésében és lebonyolításában. A mentorok kötelesek a brazil hallgatóknak magyarországi tartózkodásuk során folyamatosan információs segítséget nyújtani, és a magyarországi ügyintézés során kötelesek segíteni őket. A mentorok tevékenységét az intézményen belül egy tanulmányi ügyintéző/koordinátor 11

12 ellenőrzi, akinek elérhetőségét a hallgatók számára is meg kell adni. A mentorok intézmény által írásban rögzített kötelezettségeinek betartásáért és betartatásáért az intézmény vállal felelősséget. 11. Szakmai gyakorlat A gyakorlatorientált képzés során az intézmény köteles megszervezni a brazil hallgató 8 hetes szakmai gyakorlatát, amelyre elsősorban az akadémiai féléveket követően (keresztféléves képzés esetén azok között) július-augusztus hónapokban kerül sor, és amelynek elemei lehetnek többek között: üzemi gyakorlat; üzem-/intézménylátogatás; önálló munkát igénylő, a szakmai ismeretek alkalmazásával megoldható konkrét feladatok, amelyek elvégzéséhez az intézmény a brazil hallgatóval előre meghatározott számú konzultációs lehetőséget biztosít. A szakmai gyakorlat elemeinek kombinációja függ a hallgató tanulmányi előképzettségétől és előmenetelétől, valamint a magyar törvényi szabályozás nyújtotta lehetőségektől. Az intézmény köteles a brazil hallgatót tájékoztatni a szakmai gyakorlat időpontjáról legkésőbb annak megkezdését megelőző egy hónappal. Amennyiben a hallgató sorozatosan nem jelenik meg a számára előírt és a hallgató által visszaigazolt szakmai gyakorlaton, úgy a hallgatóval szemben az 5.3. Szankciók pontban leírtak szerint kell eljárni. Az intézmény igazolást állít ki a hallgatónak az elvégzett szakmai gyakorlatokról, amely tartalmazza a szakmai gyakorlat időtartamát (napokban) és annak rövid leírását. Egyedi esetekben lehetőség van a szakmai gyakorlat alternatív időpontban (tehát nem júliusaugusztusban) történő megvalósulására, ennek kapcsán külön egyeztetés szükséges az intézmény, a hallgató és az MRK között. Erre akkor kerülhet sor, ha pl. a hallgatónak a brazíliai tanév kezdete miatt a nyár folyamán kell visszatérnie Brazíliába. Ebben az esetben érdemes felhívni a hallgató figyelmét arra, hogy csak a Magyarországon töltött hónapokban jogosult a havi ösztöndíjára, ellenkező esetben a brazil fél hatásköre meghatározni a jogosultságot. A hallgató köteles jelenteni az intézmény felé, ha nem az intézmény által szervezett szakmai gyakorlaton vesz részt. Ebben az esetben a gyakorlatot biztosító vállalat állítja ki számára a gyakorlati igazolást. A koordinátor külső gyakorlati hely esetén is ellenőrzi, hogy a hallgató elvégezte-e a gyakorlatát. Abban az esetben, ha a hallgató abból adódóan nem tudja teljesíteni a szakmai gyakorlatát, mert korábban hazatér, úgy tudomásul veszi, hogy az intézmény nem feltétlenül tudja biztosítani számára a szakmai gyakorlat lehetőségét. 12

13 12. Beszámolás Az intézménynek minden szemeszter végén beszámolási kötelezettsége van. A beszámolónak tartalmaznia kell egy szöveges, képes összefoglalót, amely átfogó képet ad a hallgatóknak biztosított akadémiai és egyéb kulturális szolgáltatásokról, valamint a szakmai gyakorlatról, emellett az intézménynek meg kell küldenie a tudományos eredményt (publikáció, magyarbrazil kutatási tevékenység, TDK/OTDK helyezés, tudományos díj) elért hallgatók listáját. A beszámoló harmadik része a hallgatók tanulmányi teljesítéséről szóló összesítő, amit az allokáció során kialakított táblázati forma adott oszlopainak kitöltésével, az MRK által az adott felhívásban meghatározott határidőre kell elkészíteni. A beszámolóban a táblázathoz hozzáadott információként szerepel hogy a hallgató beiratkozott-e a képzésre; a hallgató szakjának megnevezése; a képzés jellege: regular/personalized (attól függően, hogy a brazil hallgató egy már létező szakba csatlakozott be vagy számára egyedi programot állított-e össze az intézmény); felvett kreditek száma/szemeszter (20-40); teljesített kreditek száma/szemeszter (20-40); tanulmányi átlag/szemeszter (egyszerű számtani átlag) (1-5); az óralátogatás értékelése (good/average/not satisfactory); tanulmányi teljesítmény (outstanding/good/average/below avarage/poor); a szakmai gyakorlat rövid leírása (szabadszöveges formában) egyéb megjegyzés amennyiben szükséges (pl.: a hallgató a szemeszter végén intézményt vált, stb). 13. A hazatéréshez kapcsolódó ügyintézés Hazatérés a program végén, illetve annak befejezését megelőzően A hallgatónak az ösztöndíjprogram teljes ideje alatt szakmai tevékenységet kell végeznie, vagyis az intézmény kötelessége, hogy a szorgalmi és vizsgaidőszakon túl is foglalkoztassa a hallgatót szakmai gyakorlat vagy projektmunka formájában. Amennyiben a hallgató teljesítette a felvett kurzusait és a szakmai gyakorlatát, jelenti a hazatérése időpontját az intézményi koordinátorának és az MRK-nak. Az intézményi koordinátor ezután kiállítja számára az academic transcriptet amit kiegészít az egyes kurzusok 13

14 rövid leírásával és a szakmai gyakorlati igazolást (amennyiben ezt a hallgató külsős gyakorlati helytől még nem kapta meg). A dokumentumokat elektronikus és nyomtatott formában bocsájtja a hallgató rendelkezésére. Abban az esetben, ha a hallgató a brazíliai tanulmányi rendjére hivatkozva az ösztöndíjprogram hivatalos vége előtt kíván visszatérni Brazíliába, tájékoztatnia kell a CAPES-t és a magyarországi intézményi koordinátorát a visszatérés indokáról, amit a küldő intézménye igazolásával bizonyít. A fogadó intézmény jóváhagyhatja a kérelmet, amennyiben a hallgató a visszatérésig várhatóan teljesíti a kurzusaihoz tartozó követelményeket és a szakmai gyakorlatát; ebben az esetben az intézményi koordinátor kiállítja ezekről a megfelelő igazolásokat. Az intézményi koordinátor minden esetben jelezze a hallgatónak, hogy a nem Magyarországon töltött hónapok után kifizetett havi ösztöndíj összegét a brazil államnak vissza kell fizetnie. Amennyiben a hallgató az MRK-nak ben elküldi az intézménytől kapott academic transcriptjét és a szakmai gyakorlati igazolását, az MRK két munkanapon belül kiállítja számára a korábbi hazatérést jóváhagyó nyilatkozatot, amelyet a brazil félnek eljuttatva visszatérhet Brazíliába. Abban az esetben, ha a hallgató még nem rendelkezik az academic transcripttel és a szakmai gyakorlati igazolással, de az intézmény kiállít számára egy igazolást arról, hogy a kötelezettségeit várhatóan teljesíteni tudja a hazatéréséig, úgy az MRK kiállítja számára a korábbi hazatérést jóváhagyó nyilatkozatot. Amennyiben a tervezett visszatéréséig a hallgató nem tudja teljesíteni az eredetileg nyárra ütemezett szakmai gyakorlatát, úgy az intézmény saját hatáskörében úgy dönthet, hogy engedélyezi a hallgató számára a gyakorlat szorgalmi időszakban történő teljesítését. A koordinátor írásban tájékoztatja az MRK-t, a hallgatót pedig tájékoztatja, hogy az eredetileg a program részét képező, de nem Magyarországon töltött időszakra ösztöndíj nem illeti meg. Amennyiben a visszatéréséig a hallgató nem tudja teljesíteni a szakmai gyakorlatát, de a visszatérését az intézmény ennek ellenére elfogadja, úgy a hallgató kérésére az MRK igazolást állít ki arról, hogy mind az intézmény, mind az MRK jóváhagyja a hazatérést, azonban az igazolásban szerepel, hogy a hallgató nem teljesített szakmai gyakorlatot a program során Hosszabbítás Lehetőség van arra, hogy a hallgató meghosszabbítsa az ösztöndíjprogram időtartamát, azonban ennek költségeit (beleértve a tandíjat, a biztosítást és a havi ösztöndíjat) a brazil fél nem finanszírozza. A hosszabbítás egyedi elbírálását a brazil fél végzi, annak időtartamát a hallgató kérelme alapján határozza meg. A hosszabbítás időtartama alatt a hallgató jellemzően szakmai gyakorlaton vagy egyetemi kutatásban vesz részt. Amennyiben a hallgató intézményi projektben vesz részt a hosszabbítás során, úgy az intézménynek ki kell állítania számára egy fogadólevelet, amely tartalmazza, hogy a hallgató 14

15 milyen időtartamban milyen tevékenységet végez. Ha a hallgató az intézménytől függetlenül szakmai gyakorlatot teljesít, úgy az intézménynek a hazatéréshez kapcsolódó szokásos ügyintézésen kívül további teendője nincs. Az MRK-nak minden esetben ki kell állítania egy igazolást arról, hogy a hallgató ösztöndíjprogramja véget ért, ezért az együttműködés a hallgató és az MRK között megszűnik. Az MRK emellett igény esetén meghosszabbíthatja a hallgató biztosítását, melynek költségei a hallgatót terhelik. 14. Alumni program Az Alumni program működtetésével lehetőséget biztosítunk a programban végzett hallgatók számára az egymással és a magyar intézményekkel való kapcsolattartásra. A programba az ösztöndíj program végén a honlap Alumni regisztrációs felületén keresztül iratkozhatnak fel hallgatók. A feliratkozott hallgatók negyedévente hírlevelet kapnak az MRK-tól, amelyben elsősorban a magyarországi ösztöndíj lehetőségekről, a mester és doktori képzésekről, a kutatási lehetőségekről, a magyar felsőoktatást/tudományos életet érintő legfontosabb hírekről és a brazil-magyar tudományos együttműködésekről tájékozódhatnak. A hírlevél az intézmények által preferált tartalmak számára is megjelenési lehetőséget nyújt. 15

OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául szolgáló intézmény: legördülő menüsorból lehet kiválasztani, mely intézményhez kapcsolódóan kíván pályázni. Pályázat

Részletesebben

CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Csoportos tanulmányutak esetén szükséges egy csoportvezető kijelölése. Az ő feladata lesz a regisztráció és a teljes pályázati anyag feltöltése.,

Részletesebben

HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ FONTOS! A csoportos tanulmányút kizárólag a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeiben tanulók számára elérhető! Csoportos

Részletesebben

Erasmus tájékoztató. Közgazdaságtudományi Kar. Pécs 2013. május 7.

Erasmus tájékoztató. Közgazdaságtudományi Kar. Pécs 2013. május 7. Erasmus tájékoztató Közgazdaságtudományi Kar Pécs 2013. május 7. Erasmus szabályzat Erasmus szabályzat www.ktk.pte.hu/hallgatók/szabályzatok, Tájékoztatók Információ tanulmányi kötelezettség, tárgybefogadás

Részletesebben

RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául szolgáló intézmény: legördülő menüsorból lehet kiválasztani, mely intézményhez kapcsolódóan kíván pályázni. Pályázat típusa:

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául szolgáló intézmény: legördülő menüsorból lehet kiválasztani mely intézményhez kapcsolódóan kíván pályázni. Pályázat típusa:

Részletesebben

ADMINISZTRÁTORI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

ADMINISZTRÁTORI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ADMINISZTRÁTORI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Csoportos tanulmányutak esetén szükséges egy csoportvezető kijelölése. Az ő feladata lesz a regisztráció és a teljes pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

HALLGATÓI SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HALLGATÓI SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HALLGATÓI SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ FONTOS! A szakmai gyakorlat kizárólag a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeiben tanulók számára elérhető! Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. január 28., hatályos: 2011. január 31. A Nemzetközi Kapcsolatok Iroda (a továbbiakban: NK Iroda) Ügyrendjét a Nyíregyházi Főiskola

Részletesebben

HALLGATÓI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HALLGATÓI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HALLGATÓI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ FONTOS! A rövid tanulmányút kizárólag a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeiben tanulók számára elérhető! Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául

Részletesebben

FELSŐOKTATÁSI MUNKATÁRSI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

FELSŐOKTATÁSI MUNKATÁRSI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ FELSŐOKTATÁSI MUNKATÁRSI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Pályázat jelentkezés Jelentkezés alapjául szolgáló intézmény: legördülő menüsorból lehet kiválasztani, mely intézményhez kapcsolódóan kíván

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba léptette: 1/2010. sz. Vezérigazgatói Utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. január 05. Érvényes: Visszavonásig A Társaság Panaszkezelési Szabályzatában

Részletesebben

1. A rendelet célja, hatálya

1. A rendelet célja, hatálya Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról Segesd Község Önkormányzatának

Részletesebben

Pályázati felhívás - Károli Gáspár Tanulmányi Ösztöndíj 2015/2016. tanév őszi félév

Pályázati felhívás - Károli Gáspár Tanulmányi Ösztöndíj 2015/2016. tanév őszi félév Pályázati felhívás - Károli Gáspár Tanulmányi Ösztöndíj 2015/2016. tanév őszi félév Elsőéves, másodéves és harmadéves önköltséges hallgatók számára 1.) Kik pályázhatnak: Károli Gáspár Ösztöndíjban a 2015/2016.

Részletesebben

Közösségi szolgálat megszervezésével kapcsolatos feladatok

Közösségi szolgálat megszervezésével kapcsolatos feladatok Móricz Zsigmond Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Közösségi szolgálat megszervezésével kapcsolatos feladatok TÁJÉKOZTATÓ DIÁKOKNAK http://www.youtube.com/watch?v=melbotthh6i&feature=player_detailpage

Részletesebben

ORSZÁGOS PÓTPÁLYÁZAT RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

ORSZÁGOS PÓTPÁLYÁZAT RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ORSZÁGOS PÓTPÁLYÁZAT RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Figyelem! Jelen pótpályázati felhívás nem azonos a TÁMOP4.2.4B/2 projekt által, kizárólag a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeinek hallgatói

Részletesebben

MODULO ÖSZTÖNDÍJADATOK MEGTEKINTÉSE ÉS ÁTLAGMÓDOSÍTÁSI KÉRVÉNY ÜGYLEÍRÁS V.1.0.20140717. SZTE HSZI 2014. július 17.

MODULO ÖSZTÖNDÍJADATOK MEGTEKINTÉSE ÉS ÁTLAGMÓDOSÍTÁSI KÉRVÉNY ÜGYLEÍRÁS V.1.0.20140717. SZTE HSZI 2014. július 17. MODULO 2 ÖSZTÖNDÍJADATOK MEGTEKINTÉSE ÉS ÁTLAGMÓDOSÍTÁSI KÉRVÉNY ÜGYLEÍRÁS V.1.0.20140717 SZTE HSZI 2014. július 17. Tartalomjegyzék Kitöltés megkezdése 3 Személyes adatok 3 Tanulmányi ösztöndíj 4 Átlagmódosítási

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Elszámolás és számlázás /kivonat/

Elszámolás és számlázás /kivonat/ EasyCON Kft. ME 07-04 Minőségirányítási folyamatleírás Elszámolás és számlázás /kivonat/ A Minőségirányítási folyamatleírás az EasyCon Kft. tulajdona. A folyamatleírásban található információk a tulajdonos

Részletesebben

Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program papír alapon benyújtott pályázataihoz

Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program papír alapon benyújtott pályázataihoz Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program papír alapon benyújtott pályázataihoz Oldal: 1 / 6 SZAKMAI RÉSZBESZÁMOLÓ A részletekben történő finanszírozás

Részletesebben

Tanulmányi Tájékoztató. Előadó: Németh Péter tanulmányi koordinátor Egyetemi Tanulmányi Központ NYME-SEK

Tanulmányi Tájékoztató. Előadó: Németh Péter tanulmányi koordinátor Egyetemi Tanulmányi Központ NYME-SEK Tanulmányi Tájékoztató Előadó: Németh Péter tanulmányi koordinátor Egyetemi Tanulmányi Központ NYME-SEK Mi kell a beiratkozáshoz? Beiratkozási lap aláírva (2 példány) a TAJ, adókártya, személyi fénymásolata

Részletesebben

Körös Campus Alapítvány Ösztöndíj működési és lebonyolítási szabályairól, PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2015-2016 tanévre

Körös Campus Alapítvány Ösztöndíj működési és lebonyolítási szabályairól, PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2015-2016 tanévre Körös Campus Alapítvány Ösztöndíj működési és lebonyolítási szabályairól, PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2015-2016 tanévre Az ösztöndíj célja és tartalma A 2014-15 évi ösztöndíjhoz hasonlóan a 2015-16 tanévre kiírt

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL Iktatási szám:../2015. amelyet egyrészről az iskola: Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Pogány Frigyes Szakközépiskola

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az egyénileg elhelyezkedő hallgatók szakmunka gyakorlatához

TÁJÉKOZTATÓ az egyénileg elhelyezkedő hallgatók szakmunka gyakorlatához TÁJÉKOZTATÓ az egyénileg elhelyezkedő hallgatók szakmunka gyakorlatához 1. Négyhetes szakmunka-gyakorlatot kell teljesíteni. A munkáltató és a hallgató közösen állapodnak meg a szakmunka gyakorlat konkrét

Részletesebben

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat CEWE FOTÓKÖNYV Legyen az esküvő egy örök emlék nyereményjáték 1. Szervezés és lebonyolítás A nyereményjáték szervezője és adatkezelője a CEWE Magyarország Kft. (székhelye:

Részletesebben

Kitöltési Útmutató. IKSZT címbirtokos szervezetek részére

Kitöltési Útmutató. IKSZT címbirtokos szervezetek részére Kitöltési Útmutató IKSZT címbirtokos szervezetek részére az IKSZT szolgáltatási és programterv, valamint program-nyilvántartás vezetését segítő űrlap kitöltéséhez Budapest, 2011. november 8. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Adószám: 14283624-2-02 Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság Cégjegyzékszám: Cg.02-10-060357 CORRIGIA Pénzügyi Szolgáltató Zrt. 7630 Pécs, Bor u. 67. Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2011. december 1.

Részletesebben

Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza:

Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza: I. kérelmi elem: Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M.1. A

Részletesebben

KÖSZ. A közösségi szolgálat megszervezésének tapasztalatai a Móricz Zsigmond Református Kollégiumban

KÖSZ. A közösségi szolgálat megszervezésének tapasztalatai a Móricz Zsigmond Református Kollégiumban Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola 5310, Kisújszállás, Széchenyi u. 4. KÖSZ A közösségi szolgálat megszervezésének tapasztalatai a Móricz Zsigmond Református

Részletesebben

Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához

Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához A Pályázati útmutató elválaszthatatlan része a Pályázati felhívás, a Pályázati adatlap kitöltése, és a szükséges

Részletesebben

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Jóváhagyom! Budapest, 2001. -n. (Dr. Szabó Miklós) rektor A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Fadd Nagyközség Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet roma tanulók/hallgatók részére tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására Fadd Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

CEEPUS egyéni hallgatói és oktatási mobilitási pályázatok Általános pályázati feltételek, formai és tartalmi követelmények

CEEPUS egyéni hallgatói és oktatási mobilitási pályázatok Általános pályázati feltételek, formai és tartalmi követelmények Student (S) féléváthallgatás célú mobilitás 35 hónap minimum tartózkodási idő: egész hónapok, az utolsó hónap min. 16 nap aktív hallgatói státusz alap, mester vagy doktori képzésben 2 lezárt félév a kiutazáskor

Részletesebben

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a A Semmelweis Egyetem Ideiglenes Intézményi Tanácsának 38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a az Egyetem dolgozóinak külföldi tanulmányútjával és munkavállalás vagy egyéb célból külföldi tartózkodáshoz

Részletesebben

ÁOTK Kari kiegészítés

ÁOTK Kari kiegészítés A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 5/C mellékletének a TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATNAK 1. számú melléklete LECKEKÖNYV SZABÁLYZAT ÁOTK Kari kiegészítés Gödöllő, 2014. A felsőoktatásról

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat Panaszkezelési szabályzat 2015. A panaszkezelési rend a Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület által fenntartott nevelési és oktatási intézményekben 1 A panaszkezelési eljárás célja, hogy az intézményekben

Részletesebben

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási mobilitási pályázatok Projektindító szeminárium

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási mobilitási pályázatok Projektindító szeminárium EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási mobilitási pályázatok Projektindító szeminárium Ugrósdy-Beregi Bettina Tempus Közalapítvány 2015. február 18. Név, pozíció Intézmény Megkezdődött már a megvalósítás?

Részletesebben

Tesztszabályzat. (Oxford Online Placement Test)

Tesztszabályzat. (Oxford Online Placement Test) Tesztszabályzat (Oxford Online Placement Test) Ez a dokumentum a Scandinavian Education Agency TM SCEDA kizárólagos tulajdona. A dokumentum célja a vállalat mindenkori nyelvi teszteken résztvevők tájékoztatása

Részletesebben

Szakmai gyakorlat. a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon. Dr. Koppány Krisztián PhD. egyetemi docens, vállalati kapcsolatokért felelős dékánhelyettes

Szakmai gyakorlat. a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon. Dr. Koppány Krisztián PhD. egyetemi docens, vállalati kapcsolatokért felelős dékánhelyettes Szakmai gyakorlat a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon egyetemi docens, vállalati kapcsolatokért felelős dékánhelyettes gyakorlat-orientáció Üzleti BA szakok képzési struktúrája, szakaszai elméleti alapképzés

Részletesebben

Milyen tevékenységre vonatkozik (I.)

Milyen tevékenységre vonatkozik (I.) KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT Kire vonatkozik. első alkalommal a 2016. január 1-je után érettségi vizsgára jelentkező tanulókra ez a 2012/2013. tanévben 9. évfolyamos középiskolai tanulókat már érinti Milyen tevékenységre

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

OEFI. Eljárásrend az iskolai egészségfejlesztési, prevenciós programok ajánlásához

OEFI. Eljárásrend az iskolai egészségfejlesztési, prevenciós programok ajánlásához OEFI Eljárásrend az iskolai egészségfejlesztési, prevenciós programok ajánlásához 2013 Tartalomjegyzék 1. ELŐZMÉNYEK...2 2. AZ ELJÁRÁSBAN RÉSZTVEVŐ SZERVEZETI EGYSÉGEK, SZEMÉLYEK FELADATAI ÉS JOGKÖREI...2

Részletesebben

TISZTASZOFTVER PROGRAM www.tisztaszoftver.hu ONLINE IGÉNYLÉSI ÚTMUTATÓ

TISZTASZOFTVER PROGRAM www.tisztaszoftver.hu ONLINE IGÉNYLÉSI ÚTMUTATÓ TISZTASZOFTVER PROGRAM www.tisztaszoftver.hu ONLINE IGÉNYLÉSI ÚTMUTATÓ Kedves Látogató! Jelen tájékoztatóban összefoglaljuk a Tisztaszoftver Program keretén belül az arra jogosultak számára ingyenesen

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

(Minőségirányítási eljárás) 3. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2007. február 27. (Érvényes visszavonásig) Prof. Dr. Rudas Imre rektor

(Minőségirányítási eljárás) 3. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2007. február 27. (Érvényes visszavonásig) Prof. Dr. Rudas Imre rektor BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ME 06 TOVÁBBKÉPZÉSI FOLYAMATOK (Minőségirányítási eljárás) 3. sz. verzió A kiadás dátuma: 2007. február 27. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: Dr. Francsovics Anna dékánhelyettes

Részletesebben

Vizsgaszervezés rendje 2013.

Vizsgaszervezés rendje 2013. Vizsgaszervezés rendje 2013. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal, mint vizsgaszervező a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet, a 9/2008. (VI. 28.)

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII.23.) MNB rendelete (a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról) szerint előírt kötelező szabályokkal egységes

Részletesebben

38. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rend Kiegészítése

38. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rend Kiegészítése Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 38. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rend Kiegészítése 10. sz. melléklete A SZAKMAI GYAKORLATOK

Részletesebben

A Kormány..../2013. (...) Korm. rendelete. az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány..../2013. (...) Korm. rendelete. az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány.../2013. (.....) Korm. rendelete az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

DMSZ MENTOR PROGRAM A MENTORI PROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓAN HR TANÁCSADÁS KEDVEZMÉNYES DÍJAKON - KÜLSŐS TANÁCSADÓ BEVONÁSÁVAL

DMSZ MENTOR PROGRAM A MENTORI PROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓAN HR TANÁCSADÁS KEDVEZMÉNYES DÍJAKON - KÜLSŐS TANÁCSADÓ BEVONÁSÁVAL DMSZ MENTOR PROGRAM MI EZ? A DMSZ által szervezett és koordinált gyakornoki program, ami minden résztvevőnek többet nyújt, mint egy átlagos gyakornok cég együttműködés. A programban kizárólag DMSZ tagok

Részletesebben

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez A Zita Királyné Közalapítvány pályázata keretében a Marcali vagy Somogyzsitfa középfokú intézményeiben érettségizett és egyetemen

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv MAGYAR NEMZETI BANK. ERA keretrendszer

Felhasználói kézikönyv MAGYAR NEMZETI BANK. ERA keretrendszer Felhasználói kézikönyv MAGYAR NEMZETI BANK ERA keretrendszer Tartalomjegyzék Tartalom Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 3 A dokumentum hatásköre... 3 A modul használatának szoftveres követelményei... 4

Részletesebben

Energetikai auditori szakmai vizsga tájékoztató

Energetikai auditori szakmai vizsga tájékoztató Energetikai auditori szakmai vizsga tájékoztató Tisztelt Jelentkező! Jelen tájékoztatásunkat annak érdekében állítottuk össze, hogy az energetikai auditori szakmai vizsgával összefüggő lényeges információkat

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

Aláírás, fordítás, másolat hitelesítése

Aláírás, fordítás, másolat hitelesítése Aláírás, fordítás, másolat hitelesítése Hitelesítésre a konzulátus eljárásában, a tiszteletbeli konzuloknál és közjegyzőnél van lehetőség. A tiszteletbeli konzulok és közjegyzők hitelesítési tevékenysége

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

Információs, ügyfélszolgálati és panaszkezelési szabályzat

Információs, ügyfélszolgálati és panaszkezelési szabályzat Információs, ügyfélszolgálati és panaszkezelési szabályzat A Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Saldo Zrt.) mint a 2013. évi LXXVII. törvény szerinti

Részletesebben

Kedves Szülők, Diákok!

Kedves Szülők, Diákok! Kedves Szülők, Diákok! Zeneiskolánkban az oktatás térítési díj, illetve tandíj megfizetése ellenében vehető igénybe. Térítési díjat fizet minden olyan 6-18 éves növendék, aki tanulói jogviszonnyal rendelkezik,

Részletesebben

A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ)

A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ) A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ) 1. Általános rendelkezések Jelen szabályzat alapjául a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

Campus Hungary Pályázati Felhívás. Ki pályázhat? CAMPUS HUNGARY PROGRAMIGAZGATÓSÁG

Campus Hungary Pályázati Felhívás. Ki pályázhat? CAMPUS HUNGARY PROGRAMIGAZGATÓSÁG CAMPUS HUNGARY PROGRAMIGAZGATÓSÁG Projektazonosító: TAMOP4.2.4B/1-11/1, TAMOP4.2.4B/2-11/1 Campus Hungary Pályázati Felhívás hallgatók számára A a Nemzeti Kiválóság Program - Campus Hungary, K+F projektekhez

Részletesebben

NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG

NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG LICENCVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ 2014. augusztus 21. 2014. november 19. közötti vizsgaidőszakra Általános tudnivalók A vizsgára történő jelentkezés és a szükséges dokumentumok beérkezési

Részletesebben

Az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság Információs, ügyfélszolgálati, panaszkezelési rendszer leírása

Az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság Információs, ügyfélszolgálati, panaszkezelési rendszer leírása Az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság Információs, ügyfélszolgálati, panaszkezelési rendszer leírása Nyíregyháza 2013. 1. Ügyfélszolgálat Az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság felnőttképzési tevékenységének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A KözösALAPON program pályázatot hirdet közösségi alapítványok létrehozásának támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A KözösALAPON program pályázatot hirdet közösségi alapítványok létrehozásának támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A KözösALAPON program pályázatot hirdet közösségi alapítványok létrehozásának támogatására Jelen felhívás célja, hogy segítséget nyújtson a Szándéknyilatkozatok (pályázatok)

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Hartai Takarékszövetkezet 6326 Harta, Kossuth L. u. 31. ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI A Gazdálkodási és menedzsment szakon (nappali és levelező tagozaton) 600 óra szakmai gyakorlat teljesítése kötelező. A szakmai gyakorlat

Részletesebben

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ Helyzetfelmérés Az elmúlt két hónap tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy erőforrás

Részletesebben

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról Iktatószám: Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról amely létrejött egyrészről másrészről iskola: Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

Közbeszerzési, beszerzési és egyéb beszerzési eljárásokkal kapcsolatos kötelezettségek, az eljárások ellenőrzése

Közbeszerzési, beszerzési és egyéb beszerzési eljárásokkal kapcsolatos kötelezettségek, az eljárások ellenőrzése 1 Közbeszerzési, beszerzési és egyéb beszerzési eljárásokkal kapcsolatos kötelezettségek, az eljárások ellenőrzése I. Az eljárás megindítása előtti kötelezettségek: (közvetlen támogatási szerződéshez kapcsolódó

Részletesebben

FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS

FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit kft. FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS Felhasználói kézikönyv Dokumentum állapota: Tervezet Verzió: 0.1.0 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Bejelentkezés...

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

A Magyar Állatorvosi Kamara továbbképzési szabályzata állatorvosi asszisztensek számára

A Magyar Állatorvosi Kamara továbbképzési szabályzata állatorvosi asszisztensek számára A Magyar Állatorvosi Kamara továbbképzési szabályzata állatorvosi asszisztensek számára Elfogadta a MÁOK országos küldöttközgyűlése a 2013. április 10-i ülésén. Módosításra került 2015. december 2-án.

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA

JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA Általános rész A felvételi eljárásban részt vevő tanuló tetszőleges számú Jelentkezési lapot állíthat ki. Egy Jelentkezési

Részletesebben

NEA működési támogatások (2014)

NEA működési támogatások (2014) NEA működési támogatások (2014) Budapest, 2013. november www.emet.gov.hu Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása NEA-14-M Alapvető információk Alapkezelő: Emberi Erőforrás

Részletesebben

III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE. I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat

III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE. I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat Előzetes tájékoztatás kérése, igénybejelentés: a felhasználó vagy megbízottja,

Részletesebben

Orvosi asszisztencia szolgáltatások különös feltételei

Orvosi asszisztencia szolgáltatások különös feltételei Orvosi asszisztencia szolgáltatások különös feltételei Az NN Biztosító Zrt. a 935 jelű 32 súlyos betegségre fedezetet nyújtó, a 936 jelű Rosszindulatú daganatos megbetegedésekre szóló és a 937 jelű Mellrákra

Részletesebben

ÜGYVITELI UTASÍTÁS BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL

ÜGYVITELI UTASÍTÁS BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL ÜGYVITELI UTASÍTÁS BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL A BELSŐ DIGITÁLIS IRATFORGALOMRA 2010. 04. 30. 2 / 6 Önkormányzata /2010. számú együttes polgármesteri és

Részletesebben

i III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2.1. Díjtételek A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.ba/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet Polgármesteri ösztöndíjra a 2011/2012. tanévben felsőoktatási intézményekbe teljes idejű, nappali tagozatos képzésre beiratkozott pécsi

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat 1. A szabályzat célja A panaszkezelés szabályozásának célja, az 1991. évi XLIX. Törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról hatálya alá tartozó felszámoló szervezetek

Részletesebben

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. 1016 Budapest, Naphegy utca 19. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes 2014.08.01-től Jóváhagyta: Igazgatóság elnöke 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8.

a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8. a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8. 1. A panasz bejelentésének módjai 1.1. Személyesen A Diófa Alapkezelő Zrt. a személyesen benyújtott szóbeli panaszokat az

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BGF SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest 2010

Részletesebben

A panaszkezelési rend az iskolában

A panaszkezelési rend az iskolában A panaszkezelési rend az iskolában Az iskola tanulóit és szüleiket, gondviselőiket, valamint az iskola dolgozóit panasztételi jog illeti meg. Panaszt tenni olyan ügyekben lehet, melyekkel kapcsolatban

Részletesebben

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai Módosítás történt az Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban Módosítás történt a TÁMOP-2.2.7.A-13/1 jelű, Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban. Melléklet A 2013. július 3-án közzétett

Részletesebben

i III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2.1. Díjtételek A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.ba/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

Részletesebben

Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Fasori Tehetséggondozó Program Eljárásrend

Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Fasori Tehetséggondozó Program Eljárásrend Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Fasori Tehetséggondozó Program Eljárásrend Tartalom Tartalom...1 1. A program célja...1 2. Az FTP vezetése...1 3. A szakmai vezetők, az FTP koordinátor feladatköre...2

Részletesebben

Projekt Koordinációs Értekezlet

Projekt Koordinációs Értekezlet Interdiszciplináris kutatói teamek létrehozása és felkészítése a nemzetközi programokban való részvételre a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0017 Projekt Koordinációs

Részletesebben

Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program EPER rendszerben benyújtott pályázataihoz

Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program EPER rendszerben benyújtott pályázataihoz Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program EPER rendszerben benyújtott pályázataihoz Oldal: 1 / 5 SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Kedvezményezett köteles a támogatási

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FOK Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV TANULÓK RÉSZÉRE Készítette: FOK Nonprofit Kft. Készült: 2014. május 27. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Pénzügyi eljárásrend az EURES-T Pannónia határmenti társulás tevékenységeihez

Pénzügyi eljárásrend az EURES-T Pannónia határmenti társulás tevékenységeihez Pénzügyi eljárásrend az EURES-T Pannónia határmenti társulás tevékenységeihez Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I.Általános szabályok... 4 II. Szereplők és feladataik... 5 III. Eljárási folyamat lépései...

Részletesebben

Közérdekű munkával kapcsolatos tapasztalatok a Munkaügyi Szervezetnél

Közérdekű munkával kapcsolatos tapasztalatok a Munkaügyi Szervezetnél Közérdekű munkával kapcsolatos tapasztalatok a Munkaügyi Szervezetnél Közérdekű foglalkoztatás szervezésének feladatai Nyilvántartás vezetése: foglalkoztatókról, bejelentett munkalehetőségek adatairól

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT 2015. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok Nkt. 4. (15) közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének

Részletesebben