BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK. Nappali tagozat. PR és szóvivői szakirány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK. Nappali tagozat. PR és szóvivői szakirány"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK Nappali tagozat PR és szóvivői szakirány A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK MEGSZÜNTETÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN VÉGZETT CSR TEVÉKENYSÉG Budapest, Készítette: Bokor Zsófia

2 Tartalomjegyzék 1. Előszó A vállalatok társadalmi felelősségvállalásának értelmezése Mi a vállalati társadalmi felelősségvállalás, érdek vagy érték? A társadalmi felelősségvállalás története A családon belüli erőszak Kutatás az ajtók mögött CSR és a kozmetikai ipar Az AVON CSR tevékenysége Az AVON története A vállalat filozófiája A vállalat alapértékei A vállalat küldetése A filantrópia elkötelezettje Az AVON emlőrák elleni küzdelme Az AVON a családon belüli erőszak ellen Az AVON globális küzdelme Speak Out Against Domestic Violence-lépésről lépésre Az AVON az erőszak ellen a nőkért Magyarországon The Body Shop CSR programja A The Body Shop története A vállalat 5 fő értéke The Body Shop-Stop Violence in the Home Eredmények a világ körül A Mary Kay CSR tevékenysége A Mary Kay Inc. története

3 7.2. Pink Changing Lives Pink Doing Green A Commitment to End Domestic Violence Összegzés Irodalomjegyzék

4 Ábrák jegyzéke 1. ábra: A fenntartható fejlődés alappillérei ábra: A vállalati felelősség területei ábra: A vállalati felelősség piramisa 20 4

5 1. Előszó Napjainkban a CSR (Corporate Social Responsibility), vagyis a vállalatok társadalmi felelősségvállalása a vállalatok megítélése során az egyik legdivatosabb, leggyakrabban emlegetett kifejezés. A köztudatos, CSR-hű vállalatok kiépítése egyre fokozottabb üzleti-, és közfigyelmet kap. Manapság a CSR-t a jövő meghatározó üzleti stratégiájaként emlegetik, míg pár évvel korábban csupán a vállalati arculatformálás egyik eszközének tekintették. A CSR viszonylag új ideája egy olyan globális trendként hódít, mely a munkáltató, a munkavállaló és a közösség rendkívüli hasznára válik. A Business for Social Responsibility nemzetközi szervezet kutatási tapasztalatai kimutatták, hogy a CSR-nek köszönhetően a márkapozíció erősödik, javul a vállalati imázs, növekszik a piaci részesedés és az értékesítés, a munkatársakra gyakorolt pozitív hatás eredményeként erősödik lojalitásuk a cég iránt, csökkennek a működési költségek és a befektetők szempontjából felértékelődik a szolgáltató. 1 Részben a megkérdőjelezhetetlen aktualitása miatt választottam a vállalati társadalmi felelősségvállalás vizsgálatát a szakdolgozatom témájának. Tekintve, hogy a CSR témaköre rendkívül szerteágazó, fontosnak tartottam, hogy leszűkítsem a vizsgált kommunikációs tevékenységek körét. Kutatásom során az érdeklődésemet elsősorban az olyan társadalmi felelősségvállalási programok keltették fel, melyeket a nők érdekében indítottak. Szakdolgozatom kutatási céljául végül a családon belüli erőszak visszaszorítását célzó CSR programokat választottam. E társadalmi probléma aktualitását, és súlyosságát a nap, mint nap halott esetek támasztják alá, és az olyan megdöbbentő adatok, melyek szerint Magyarországon majdnem minden héten meghal egy nő párkapcsolati erőszak következtében. 2 A családon belüli erőszak kutatása nemcsak Magyarországon, hanem a világ többi részén is egy viszonylag új terület. Magyarországon utoljára 1998 őszén készített kutatást Tóth Olga, az MTA Szociológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa a TÁRKI-ban (Társadalomkutatási Intézet Zrt.), amely az országban elsőként térképezte fel a családon 1 EVISZ hírek; A vállalatok társadalmi felelősségvállalása (http://www.vd.hu/eviszhirek/a-vallalatoktarsadalmi-felelossegvallalasa-4251.html) 2 Bíró Z.; Családon belüli erőszak; (http://www.hirado.hu/hirek/2011/06/22/10/csaladon_beluli_eroszak hetente_egy_no_belehal.aspx) 5

6 belüli erőszak formáinak, illetve gyakoriságának előfordulását. A szakdolgozatom kutatásának elsődleges célja, hogy az 1998-as kutatás mintájára készített kérdőívvel felmérjem az elmúlt 14 évben történt változásokat, illetve hogy megvizsgáljam és elemezzem az e társadalmi probléma megoldására irányuló társadalmi felelősségvállalási kezdeményezéseket. Természetesen az általam végzett kérdőíves felmérés eredménye nem lesz reprezentatív, de kaphatunk egy képet az elmúlt években történt változásokról a családon belüli erőszak témakörében. Tekintve, hogy szakdolgozatom a kommunikáció és médiatudomány területére fókuszál, a diplomamunkám nagyobbik része az e társadalmi probléma ellen fellépő CSR tevékenységeket vizsgálja, és kommunikáció szempontjából elemzi. Szeretnék kiemelni néhány vállalati társadalmi felelősségvállalási programot, amelyek ténylegesen hozzájárulnak a családon belüli erőszak visszaszorításához, és a prevencióhoz. Szakdolgozatom három fő részre osztottam. A dolgozatom elméleti alapjainak megfogalmazása során a vállalati társadalmi felelősségvállalás fogalmát, működését, és fejlődését mutatom be a hazai és nemzetközi szakirodalom felhasználásával. A második részben a családon belüli erőszak problémáját vizsgálom, statisztikai adatokkal és kutatási eredményekkel támasztom alá annak jogosságát, hogy társadalmi problémaként kell kezelni az erőszak e formáját. Végül három olyan vállalati kezdeményezést mutatok be, melyek CSR tevékenységüket a családon belüli erőszak megszűntetésének érdekében végzik, és munkájukkal az évek során számokban mérhető eredményeket értek el a probléma elleni harcban. 6

7 2. A vállalatok társadalmi felelősségvállalásának értelmezése A vállalatok azért jönnek létre, hogy anyagi hasznot termeljenek a tulajdonosok számára. A jelenlegi jogszabályok alapján az a kötelességük, hogy betartsák a rájuk vonatkozó jogszabályokat, rendelkezéseket, és ezzel teljesítették a kötelességüket. Azonban egy egyre népszerűbb szemlélet alapján a cégek felelőssége kiterjed arra a természeti és társadalmi környezetre, amelyben működnek, hiszen létezésüket is ez a környezet teszi lehetővé. A társadalom- és környezettudatos, felelősségvállaló filozófia az elkövetkező évek új vállalatszervezési stratégiája. Az üzleti siker kulcsa a környezettel szemben tanúsított felelősségvállalás. 3 A vállalatok társadalmi szerepéről szóló az elmúlt évtizedekben felélénkült vita kulcsfogalma a felelősség. Hans Jonas, német filozófus felelősségelve szerint két típusát különböztethetjük meg a felelősségnek. Beszélhetünk természetes, és szerződéses felelősségről. Utóbbi alapja valamilyen megállapodás, pl. a választott politikai vezetők felelőssége. 4 Ezen megközelítés szerint a vállalati társadalmi felelősségvállalás részben természetes, részben szerződéses felelősséget jelent. Egyes kutatók ezzel a gondolattal kapcsolatban úgy fogalmaznak, hogy a vállalatoknak vannak legitim, illetve normatív stakeholder-ei. 5 A legitimmel szemben szerződéses, míg a normatívval természetes felelősséggel tartoznak. H.L.A. Hart, a 20. század egyik nagy hatású filozófusa négy különböző típust különböztetett meg. Szerep felelősség (role responsibility), okozói felelősség (causal responsibility), kötelezettség felelősség (liability responsibility) és képesség felelősség (capacity responsibility). 6 Szerep felelősségről akkor beszélhetünk, ha egy személy valamilyen pozíciót tölt be egy szervezetben, és ez bizonyos feladatokkal, kötelezettségekkel jár. Ezeknek az ellátása, hatással van a szervezet működésére. A szerep felelősség (role responsibility) a vállalati társadalmi felelősségvállalás esetében a külső érintettekkel szemben jelenik meg: a vállalat szerep felelőssége. (pl. közösségben betöltött szerep) 3 Ligeti György, Zsolnai, Philips, Hart,

8 Okozói felelősség (causal responsibility), ha valakinek a tette következményekkel jár, vagyis felelős valamiért A kötelezettség felelősség (liability responsibility) akkor érvényesül, ha a felelősséget hivatalosan szabályozzák, tehát jogi értelemben is érvényesül. A CSR pontosan e kötelezettségen túlmutató, önkéntes szerepvállalást jelent. Végül a képesség felelősség (capacity responsibility) Hart szerint azt jelenti, hogy valaki felelős a tetteiért, vagyis képes megítélni, hogy mi a helyes, illetve helytelen. Ez a fajta felelősség az, amely a leginkább személyhez kötődő. 7 Goodpaster és Matthews értelmezése szerint a felelősségről alapvetően három különböző összefüggésben beszélhetünk. Oksági összefüggésre gondolunk, ha azt állítjuk, valaki felelős az adott helyzetért. Beszélhetünk még pl. szülői vagy állampolgári felelősségről, amikor valamilyen szabályrendszer szerinti megfelelésre utalunk. A harmadik összefüggésben akkor gondolunk felelősen gondolkodó és cselekvő személyre, ha az illető körültekintően, a következmények mérlegelésével alakít ki saját, önálló véleményt, és cselekszik. Kérdés azonban, hogy melyik összefüggésben beszélhetünk egy vállalat társadalmi felelősségéről? A vállalatnak vitathatatlan a jogi normákkal szembeni felelőssége, hiszen perelhető a bíróság előtt. Meg kell említeni azonban a vállalatnak a tulajdonosaival szembeni felelősségét is, hiszen elsődleges célja az eredményes működés a gazdasági játékszabályok betartása mellett. A szabályokkal szembeni felelősség csupán egyfajta kényszer, ezért az erkölcsiségnek csak egy alacsonyabb szintjét képviseli. A felelősség, mint etikai fogalom ennél jóval többet, egyfajta beállítódást jelent, amely nem csak a kölcsönös kötelezettségekre épít. E szerint egy felelős szervezet mérlegeli, hogy milyen értéket közvetít a döntéseivel, illetve azok következményeit, hatásait. 8 Ez azt jelenti, hogy a vállalat felelősségéről elsősorban oksági összefüggésben beszélhetünk, de nem gondolhatunk egy felelős vállalatra a döntéshozatali összefüggés figyelembe vétele nélkül. 7 Csigéné Nagypál Noémi, Boda Zsolt- Radácsi László,

9 2.1. Mi a vállalati társadalmi felelősségvállalás, érdek vagy érték? Napjainkban számos definíció áll rendelkezésünkre, hogy meghatározzuk a vállalatok társadalmi felelősségét. A következőkben a legnépszerűbbeket tekintem át. Az Európai Unió zöld könyve alapján: A CSR egy olyan megközelítés, amely szerint a vállalatok önkéntes alapon környezeti és társadalmi szempontokat építenek be üzleti tevékenységükbe és az érdekelt felekkel való kapcsolatukba ben a World Bank Institute e-konferenciáján a következő definíciót fogadták el: A CSR... a gazdaság elkötelezettsége a fenntartható fejlődés felé, mely magában foglalja az alábbi kérdések kezelését: a korrupció csökkentése, a méltányos munkakörülmények elősegítése és intézményesítése, a környezetvédelem növelése, a helyi és szélesebb értelemben vett társadalom segítése, valamint a marketing igazságtartalmának növelése. 10 A Business for Social Responsibility szervezet szerint a CSR a vállalat oly módon való működtetése, amely megfelel a vállalatokkal szemben a társadalom által támasztott etikai, jogi, üzleti és társadalmi elvárásoknak vagy túlteljesíti azokat. 11 Végezetül a CSR egy 2008-as értelmezése : A vállalatok társadalmi felelősségvállalása az a vállalati gyakorlat, amikor a vállalat értékrendje és célrendszere alapján önkéntes, a szabályozáson túlmutató módon környezeti és társadalmi szempontokat épít be az érintettekkel való kapcsolatrendszerébe és működési gyakorlatába. 12 Az értelmezéseket végigolvasva kijelenthetjük, hogy az egyes szervezetek, attól függően, hogy kinek a nézeteit képviselik, különböző szempontokat tartanak fontosnak, azonban vannak olyan közös pontok, fogalmi elemek, amelyek egy európai konszenzuson nyugszanak. A legfontosabbakat kiemelve az Európai Bizottság szerint ezek a következők: 9 Európai Bizottság, 2001, 8.o. 10 Zsolnay et al., 2005, 16.o. 11 Business for Social Responsibility, idézi Perrini 2006, 307.o. 12 Csigéné Nagypál Noémi, o. 9

10 Szociálisan felelősnek lenni nem pusztán a fennálló jogi követelmények teljesítését jelenti. A CSR mindig a vonatkozó alapvető jogi elvárások túlteljesítéseként értékelendő, és éppen ezért lényegi fogalmi eleme az önkéntesség. Ugyanakkor nem szabad rá úgy tekinteni, mint a hatályos szociális, munkajogi, vagy éppen környezetvédelmi jogi szabályok helyettesítőjére, pótlékára. A CSR inkább kiegészíti, mint felváltja a jogalkotást és a szociális dialógust. A CSR szervesen kapcsolódik a fenntartható fejlődés ideológiájához, és a triple bottom line elvhez. A CSR tevékenység nem szabadon választható ráadás, periférikus plusz a vállalat alapvető tevékenységi köréhez képest, hanem ahhoz szorosan kapcsolódik, és illeszkedik a vállalat átfogó üzleti stratégiájába is. A CSR tehát leginkább egy hozzáállás, egy olyan lehetséges útja a vállalatvezetésnek, amely együtt szolgálja a vállalat üzleti sikerének fenntarthatóságát, illetve az univerzális fenntartható fejlődési eszmét. Nem jelentheti a CSR bizonyos fennálló közfeladatok áttolását, áthárítását a privát szektorra. A CSR természeténél fogva mindenkor globális kérdés, sőt talán éppen az EU-n kívüli dimenziója jelenti a legkihívóbb problémát (fejlődő országok). Noha eddig elsősorban a nagy és multinacionális vállalatok mutattak CSR-irányú aktivitást és elkötelezettséget, fontos leszögezni, hogy ez a megközelítési mód minden típusú és méretű vállalatra nézve alkalmazható és hasznos, függetlenül attól, hogy milyen szektorban működik és milyen jellegű tevékenységet folytat. 13 Ahogyan azt az Európai Bizottság CSR-rel kapcsolatos elvei is mutatják, a vállalati társadalmi felelősségvállalás szorosan kapcsolódik a fenntartható fejlődés fogalmához. Ennek a fogalomnak az értelmezéséhez egészen 1983-ig kell visszanyúlnunk, amikor az ENSZ Közgyűlésének határozata alapján az ENSZ Környezet és Fejlődés Világbizottsága megkezdte a működését ben kiadtak egy jelentést Közös jövőnk címmel, mely a következőképpen határozza meg a fenntartható fejlődést: olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket Kun A.; o. 14 A fenntartható fejlődés honlapja (http://www.ff3.hu/fejlodes) 10

11 A triple bottom line (TBL) kifejezés, amely John Elkington-tól származik a vállalati fenntarthatóság három alappillérét takarja, vagyis a társadalmi, környezeti, és gazdasági fenntarthatóságot. 1. ábra: A fenntartható fejlődés alappillérei Forrás: Tóth Gergely: Valóban felelős vállalat (http://www.scribd.com/doc/ /toth-gergely-valoban-felel%c5%91s-vallalat) A konszenzuson nyugvó közös pontokat leszámítva a társadalmi felelősségvállalásnak rengeteg különböző értelmezése van, melynek több oka is van: a CSR rendkívül összetett, sok mindennel kapcsolatba hozható; etikai kérdéseket is érint; kevéssé szabályozott fogalom; területenként is eltérő az értelmezése a különböző történeti, szabályozási és társadalmi háttértől függően; a különböző érintettek más-más szempontra helyezik a hangsúlyt. 15 A különböző definíciók ellenére, abban egyetértenek a szakma képviselői, hogy a CSR-nek a következő elveket kell érvényesítenie, és fejlesztenie: 15 Csigéné Nagypál Noémi,

12 kölcsönösség; kritikus gondolkodás; nyílt kommunikáció, és a konfliktusok konstruktív kezelése; választás és autonóm döntés; tolerancia; átláthatóság és elszámolhatóság; tisztességes verseny. A vállalati társadalmi kezdeményezések különböző célkitűzés típusokat támogathatnak. Javíthatják a közösség egészségügyi állapotát (AIDS megelőzése, mellrák korai felfedezése stb.), növelhetik a biztonságot (bűnmegelőzés, biztonsági öv használata), segítséget nyújthatnak az oktatás területén (analfabetizmus felszámolása, speciális oktatás), elősegíthetik a munkavállalást, környezetvédelmi beruházást jelenthetnek (újrahasznosítás, csomagolóanyagok mennyiségének csökkentése), valamint egyéb alapvető emberi szükségleteket, igényeket elégíthetnek ki (éhség, diszkrimináció elleni intézkedések, szavazati jogok érvényesítése. 16 A vállalatok különböző formáit választhatják a társadalmi felelősségvállalásnak. Különböző eszközök állnak a rendelkezésükre attól függően, hogy a támogatás mely formáját választják. Azonban ez esetben a támogatás nem szponzorációt, vagy pénzügyi támogatást jelent. A vállalatoknak olyan szempontokat kell beépíteniük a döntéshozatalukba, amelyek elősegítik a fentiek megvalósulását. A vállalat CSR tevékenységének elsősorban a működéséből kell kiindulnia (pl.: egy pénzügyi szervezet pénzügyi edukációt végez). Célhoz rendelt promóciók: A vállalat egy társadalmi ügy fontosságát igyekszik tudatosítani, vagy elősegíti a pénzügyi források összegyűjtését azzal, hogy pénzügyi eszközöket, természetbeni hozzájárulást nyújtanak. A vállalat kezdeményezheti a programot, vagy lehet benne partner, szponzor. A korábban említettek itt is nagyon fontosak. A szervezetnek a működésével kapcsolatos kérdések megoldására kell 16 Philip Kotler-Nancy Lee

13 fókuszálnia. pl.: a Coca-Cola Magyarország CSR stratégiája olyan területekre koncentrál, amelyekre hatással van a működése során. Ilyen kulcsterület a víz, mint természeti kincs, valamint a Duna, amelyre a vállalat évek óta figyelmet fordít. A társadalmi felelősségvállalás további formáira is igaz, hogy az ügy kiválasztásának összhangban kell állnia a szervezet működésével. Ügyhöz kapcsolt marketing: Ez esetben a vállalat kötelezi magát, hogy bevételének egy bizonyos részét valamilyen ügyhöz rendeli. A társadalmi jótékonyság ezen típusa esetén a vállalat általában egy nonprofit szervezettel lép partneri kapcsolatba, amely kölcsönösen előnyös a felek számára. Vállalati társadalmi marketing: A vállalat egy magatartás-változást célzó kampány kialakítását, és végrehajtását támogatja a közegészségügy, a környezetvédelem, vagy a közbiztonság körében. Vállalati jótékonyság: Jótékonysági szervezet vagy ügy számára juttatnak leggyakrabban adományok formájában támogatást bizonyos vállalatok. Ez a legtradicionálisabb kezdeményezés. Közösségi önkéntes tevékenység: Ilyen esetben a vállalatok támogatják és ösztönzik dolgozóikat, vagy partnereiket, hogy önkéntes munkát vállaljanak a helyi ügyekért. Philip Kotler szerint a társadalmi felelősségvállalás utolsó választható formája a társadalmilag felelős üzleti gyakorlat. E típus esetén a vállaltok önkéntesen vállalt üzleti gyakorlatot alkalmaznak. Olyan ügyeket támogatnak, amelyek a környezetvédelmet, és a közösségi jólét növekedését célozzák. 17 Azonban napjainkban Kotler típusként definiált társadalmilag felelős gyakorlata nem állja meg a helyét. Minden felelős vállalatnak társadalmilag felelős üzleti gyakorlatot 17 Philip Kotler-Nancy Lee,

14 kell(ene) folytatnia, tehát nem ügyeket támogatni, hanem felelős döntéseket hozni. A felelős vállalatok mérlegelik minden döntésük társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi hatását. pl.: Egy szervezet nem tekinthető felelős vállalatnak, ha jótékonykodik, de közben szennyezi a környezetet. A vállalatoknak speciális ismeretei, tapasztalatai s olyan erőforrásai vannak, amelyek felbecsülhetetlenek a környezeti krízis kezelésében. A társadalomnak legsürgetőbb problémái megoldásához szüksége van összes tagja etikai szemléletére és közreműködésére, különösen, amikor a tét a bolygó fennmaradása. 18 Fontos megemlítenünk, hogy vajon miért is élnek a CSR gyakorlatával a vállalatok? Milyen előnyük származik a társadalmi felelősségvállalásból? A Business for Social Responsibility nevű globális nonprofit szervezet kutatásai és tapasztalatai nyomán arra a következtetésre jutott, hogy a vállalatok a következő előnyökhöz juthatnak a CSR segítségével: az értékesítés és a piaci részesedés növekedése; márkapozicionálás erősödése; vállalati imázs javulása; a dolgozók motiváltságának és hűségének felerősödése; működési költségek csökkenése; a befektetők, és a pénzügyi piacok szemében a vállalat vonzerejének növekedése. 19 Természetesen nem mindegy, hogy a vállalatok milyen társadalmi ügy mögé sorakoznak fel. Míg a 90-es évek előtt az jellemezte a cégeket, hogy széles körben adományoztak, nem választottak ki egy konkrét programot, addig napjainkra a vállalatok felismerték, hogy sokkal erőteljesebb hatást, nagyobb eredményeket tudnak elérni, ha egy olyan konkrét társadalmi probléma megoldását tűzik ki célul, amely kapcsolódik működésükhöz. A kiválasztásnál a menedzsereknek jó néhány szempontot figyelembe kell venniük, melyek hatással lehetnek a CSR stratégia, a fenntartható program eredményességére. 18 Boda Zsolt-Radácsi László, o. 19 Philip Kotler-Nancy Lee,

15 Fontos megemlíteni, hogy míg korábban a vállalatok kampányokat indítottak, addig napjainkban stratégiában kell gondolkodni, hiszen hosszútávon ez a kifizetődőbb, az eredményesebb megoldás. Olyan társadalmi problémát kell kiválasztani, amely nagyon fontos a vásárlók számára, ugyanakkor releváns az iparág és a termékek szempontjából is. Olyan kezdeményezést kell felvállalni, amely illeszkedik a vállalat küldetéséhez és üzleti céljaihoz, a külső és belső közönség számára nem marginális fontosságú. Olyan célokat kell kiválasztani, amelyek motiválják az alkalmazottakat, mivel felismerik benne a lehetőséget, hogy túlléphetnek feladatkörükön és hozzájárulhatnak egy társadalmi probléma megoldásához. Olyan társadalmi ügyet kell kiválasztani, amelynél nagy a valószínűsége, hogy széles körben fontossá válik: hogy a média, a közvélemény, és a politikusok körében is népszerűséget hozhat, de akár vitára is okot adhatnak. Ha egyszer már megtörtént a kiválasztás, teljes mellszélességgel kell vállalni az elkötelezettséget. El kell kerülni a rövid távú megoldásokat, az olyan ígéreteket, amelyeket nem lehet teljesíteni. Fel kell ismerni: a cégektől ma azt várja a világ, hogy demonstrálják, mennyire elkötelezettek a saját vállalati eljárásaikban, politikájukban, és mindennapi gyakorlatukban. Kézzelfogható eredményeket mutató célokat kell kialakítani, amelyek tartós megoldásokat mutatnak, olyanokat, amelyek a legnagyobb előnnyel járnak a vállalat és a társadalom számára is Philip Kotler-Nancy Lee, o. 15

16 Lényeges kérdés, hogy a társadalmi felelősségvállalás terén milyen eszközök állnak a vállalatok rendelkezésére. Az EU 2001-ben kiadott Zöld Könyve alapján a vállalatok dimenziói és eszközei a következők: Vállalaton belüli dimenziók: humánerőforrás menedzsment munkahelyi biztonság és egészség átalakulások, változások menedzselése környezeti kihatások kezelése, környezetvédelem, természetes erőforrások előnyben részesítése Vállalaton kívüli dimenziók: helyi közösségek üzleti partnerekkel, fogyasztókkal való együttműködés emberi jogok kérdésköre globális környezetvédelem A vállalati felelősség eszközei: magatartási irányelvek (Alapelvek gyűjteménye, a vállalati viselkedés szabályai. Önkéntes, nyilatkozatszerű dokumentumok, amelyek az értékek mellett a vállalati kultúrát is tükrözik.) vállalatirányítási szabványok SA 8000: A kívánatos munkakörülményekről. OHSAS: Munkaegészség és biztonság. AA 1000: Elszámoltathatóság és átláthatóság. jelentések (pl.:gri) címkék, terméktanúsítványok társadalmilag felelős befektetések Dósa E.;

17 2.2. A társadalmi felelősségvállalás története Fontos leszögezni, hogy ha CSR-ről beszélünk, akkor egy fejlődési folyamatra kell gondolnunk, amely még korántsem zárult le. A mai értelemben vett társadalmi felelősségvállalás tárgyalása az 1950-es, -60-as években kezdődött az Egyesült Államokban. Az első mérföldkő az 50-es években az USA Legfelsőbb Bíróságának döntése, amely felszámolta az addig fennálló jogi korlátokat. Ezen szabályok akadályozták a vállalati részvételt, és a hozzájárulást a társadalmi problémák megoldásában. A koncepció kialakulását Howard R. Bowen Social Responsibility of the Businessman (Az üzletember társadalmi felelőssége) című könyvének megjelenésétől számítják (1953). Ezekben az években számos értelmezés született, a legnagyobb visszhangot kiváltó gondolat Milton Friedman-től származik. Friedman szerint a vállalat felelőssége csupán a profit növelésére, és a törvények betartására vonatkozik, vagyis azokra az elvárásokra, amelyeket a társadalom állított fel vele szemben. Híres kijelentése szerint The business of business is business, vagyis a vállalatnak az a feladata, hogy üzletet csináljon. 22 Milton Friedman nézetei kapcsán meg kell említenünk, hogy ebben az időszakban az ellenvélemények túlsúlyban volta. A 60-as években a CSR másik atyjának tekintett Keith Davis a társadalmi felelősség és az üzleti gyakorlat kapcsolatáról szóló nézetei révén vált ismertté. Davis szerint a kettőnek egyensúlyban kell állnia egymással, így hosszú távú gazdasági nyereséget hozhat a vállalat számára. Ezen korszak egy másik híres ellenvéleménye J.W. McGuire nevéhez köthető. Általa egy olyan CSR meghatározás született, mely szerint a szervezetnek a társadalom felé nem csupán gazdasági kötelezettségei, hanem a kötelezettségen túlnyúló felelőssége is van. 23 A vállalati társadalmi felelősségvállalás tudományterületét igazán intenzíven csak a -70-es évektől kezdték el kutatni. Akkoriban a leggyakrabban tárgyalt témák közé a fogyasztóvédelem, a munkahelyi biztonság, a méltányos bérezés, a helyi közösségek támogatása, a termékbiztonság és a funkcionalitás volt. Maga az elnevezés, vagyis a társadalmi felelősségvállalás (Corporate Social Responsibility) is ezekben az években került be a köztudatba ben az Egyesült Államok Gazdasági Fejlődés Tanácsa (Committee for 22 Friedman, Kiss,

18 Economic Developement-CED) megalkotta a három koncentrikus kör elméletét, amely több-kevésbé lefedte a -70-es évek CSR értelmezését. Belső kör: A törvényi előírásoknak való megfeleléshez sorolható felelősségek. (pl.: termékek előállításához, munkahelyekhez köthető felelősségek) Középső kör: Az etikai magatartásnak megfelelő felelősséghalmaz. A vállalatok üzleti tevékenységük során tanúsított, társadalmi értékekre vonatkozó felelősségek. (pl.: környezetvédelem, humánerőforrás-gazdálkodás) Külső kör: Előremutató, úttörő magatartás, a körvonalazódó felelősségek csoportja. (pl.: szegénység, épített környezet pusztulása elleni harc) ábra: A vállalati felelősség területei Forrás: Az 1980-as években kevesebb definíció látott napvilágot, azonban egyre többen foglalkoztak a témával, és kutatták ezt a területet. A 90-es éveket megelőzően a társadalmi ügyek támogatása a következő jelmondat jegyében történt: Jótékonykodjunk, mert az jól mutat. A vállalatok kötelességüknek, egyfajta külső kényszernek tekintették a CSR-t. A cégek körében elterjedt, hogy minden 24 Csáfor H.;

19 évben még a bevételek, és az adó előtti nyereségből elkülönítettek egy bizonyos összeget. Ezt rendszeresítették, és szerepeltették is a jelentéseikben. Igyekeztek minél több szervezetet támogatni, minél több érintetti csoport kedvére tenni, így megszerezve jótékonykodásuknak a legnagyobb nyilvánosságot. Nem vállaltak hosszú távú elkötelezettségeket, mert ez tette lehetővé, hogy az évek során ügyek változatos körének tudtak juttatásokat biztosítani. Igyekeztek elkerülni azokat az ügyeket, amelyek valamiképp a vállalat fő termékeihez kapcsolódhatnak, hogy ne keltsék azt a látszatot, miszerint a saját érdekeiket helyezik előtérbe. Ugyanígy távolmaradtak minden nagy horderejű, sokat vitatott témától (pl.: AIDS), mivel úgy gondolták, hogy e problémák megoldására a kormányzat, vagy a különböző non-profit szervezetek a legalkalmasabbak, ők rendelkeznek megfelelő tapasztalattal. 25 A korai 90-es évektől sokan a társadalmi felelősségvállalás új modellje felé fordultak. Ez volt a vállalati célokat is elősegítő jótékonykodás. Egyre többen összpontosítottak olyan területekre, amelyek illenek a vállalat értékeihez. Olyan kezdeményezéseket választottak, amelyek támogatták az üzleti céljaikat, amelyek a vállalat termékeihez, és piacaihoz kapcsolódtak. Általánosabbá vált, hogy a cégek hosszú távú elkötelezettségeket vállaltak, és megnőtt az értékelés fontossága is. 26 Archie Caroll volt az, aki újrafogalmazta a CSR-t, és a kialakulását, valamint a területeit vizsgálva négy szintjét különböztette meg a társadalmi felelősségvállalásnak. 27 Az első szinten a pénzügyi felelősség áll, vagyis, akárcsak Friedman esetében itt is a profitszerzés a vállalati működés alapja. A következő szint a jogi felelősség, a harmadik pedig az etikus viselkedés, ami a jogszabályokon túlmutat. A legfelső szinten a filantropikus felelősség áll. Ez a szint azt jelenti, hogy a vállalatok visszaforgatnak valamit abba a társadalomba, amelyben működnek, amely számára szolgáltatnak, hiszen ez a közösség teszi lehetővé, hogy egyáltalán létezzenek. Mindebből a gazdasági és a jogi felelősség az elemi erejű. Az etikai az elvárt, a filantróp felelősség pedig a kívánatos kategóriákba sorolható. A CSR kapcsán az utóbbi két szint emelkedik ki igazán. Caroll CSR piramisa felismeri a jelenség rétegzettségét, 25 Philp Kotler-Nancy Lee, Philip Kotler-Nancy Lee, Carroll,

20 összetettségét, valamint teret biztosít a CSR jogi dimenziójának. További fontos értéke ennek a megközelítésnek, hogy a CSR jóval több, mint pusztán jótékonykodás. Noha ennek van a legnagyobb médiavisszhangja, a CSR nem azonos a jótékony adományozással ábra: A vállalati felelősségvállalás piramisa Forrás: Az MPRSZ honlapja 28 Kun Attila,

21 3. A családon belüli erőszak A fentiek alapján elmondható, hogy a CSR tevékenység témájának kiválasztása egy rendkívül összetett feladat. Elsősorban mégis arra kell ügyelnünk, hogy a vállalat egy a működési elveihez igazodó területet válasszon, és építse be azt döntéshozatalába. Rendkívül fontos, hogy egy széles körben fontossá vált ügy mögé álljunk, így a társadalmi problémák megoldása a vállalati társadalmi felelősségvállalás elsőszámú küldetésévé váltak. Napjainkban elsősorban a médiának köszönhetően előtérbe került a családon belüli erőszak, azon belül a házastársak, partnerek közötti erőszak témaköre. A szakma és laikusok egyaránt érdeklődéssel fordultak ezen társadalmi probléma felé, hiszen az elmúlt években szinte minden hétre jutott egy brutálisan végződő eset, amely felhívta a figyelmet arra, mennyire keveset tudunk a problémakörről, és mennyire hiányos a családon belüli erőszak ellen fellépő törvényi szabályozás. Manapság valóban egyre többen és egyre többet beszélnek erről a problémáról, de a kutatások alacsony száma miatt sok a félreértés, és a téves információ a médiában. Egyre erősebb igény mutatkozik a civil szervezetektől, szakemberektől illetve érintettektől a helyzet megváltoztatására, de találkozhatunk egy legalább ugyanolyan erős ellenállással, elutasítással is, amely tabunak tekinti a témát. 29 Családon belüli erőszak, ha valaki a hozzátartozója biztonságát, testi-lelki épségét veszélyezteti, vagy károsítja, önrendelkezésében, vagy szexuális önrendelkezésében korlátozza, testi erőszakot követ el, vagy annak elkövetésével fenyeget, illetve e személy tulajdontárgyait szándékosan tönkreteszi, s ezzel elviselhetetlenné teszi az áldozat számára az együttélést. 30 A szakirodalom a nők elleni, illetve a családon belüli erőszak témakörében megkülönböztet fizikai erőszakot, lelki, pszichikai bántalmazást, illetve szexuális erőszakot. Noha ezen erőszakformák megjelenése általában együtt történik, tehát szorosan összefüggnek egymással, a társadalom megítélése mégis különböző az egyes erőszaktípusok esetében. Amitől ezek a bűncselekmények családon belülivé válnak, az 29 Tóth Olga, Szociális és Munkaügyi Minisztérium honlapja (http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderid=21171&articleid=5123&ctag=articlelist&iid=1) 21

TÁRKI TÁRSADALOMPOLITIKAI TANULMÁNYOK 12.

TÁRKI TÁRSADALOMPOLITIKAI TANULMÁNYOK 12. TÁRKI TÁRSADALOMPOLITIKAI TANULMÁNYOK 12. Tóth Olga: ERÔSZAK A CSALÁDBAN A TÁRKI Társadalompolitikai Tanulmányok: fontos közpolitikai témákat tűz napirendre tényszerű, kiegyensúlyozott elemzéseket bocsát

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. NAPPALI tagozat. PUBLIC RELATIONS szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. NAPPALI tagozat. PUBLIC RELATIONS szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI tagozat PUBLIC RELATIONS szakirány PR AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN A MAGYARORSZÁGON JELENLÉVŐ NAGYVÁLLALATOK CSR TEVÉKENYSÉGE

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Készítette: Győrffy Katalin Zsófia Budapest, 2006 3 Tartalomjegyzék Bevezetés... 6. oldal Kifejtés

Részletesebben

Győri Zsuzsanna. CSR-on innen és túl

Győri Zsuzsanna. CSR-on innen és túl Győri Zsuzsanna CSR-on innen és túl Gazdaságetikai Központ témavezető: dr. Zsolnai László igazgató, egyetemi tanár Győri Zsuzsanna 2 Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani Doktori Iskola CSR-on innen

Részletesebben

A gazdasági társaságok társadalmi felelősségvállalása

A gazdasági társaságok társadalmi felelősségvállalása Dr. Szuchy Róbert A gazdasági társaságok társadalmi felelősségvállalása A CSR egy olyan megközelítés, amely szerint a vállalatok önkéntes alapon környezeti és társadalmi szempontokat építenek be üzleti

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ

Részletesebben

OTDK-DOLGOZAT. Vicsek Renáta MA 2013.

OTDK-DOLGOZAT. Vicsek Renáta MA 2013. OTDK-DOLGOZAT Vicsek Renáta MA 2013. A CSR ÉS A TUDATOS FOGYASZTÓ KAPCSOLATA A KÖRNYEZETI DIMENZIÓ MENTÉN THE RELATIONSHIP OF CSR AND THE CONSCIOUS CONSUMER AT THE ENVIRONMENTAL DIMENSION Vicsek Renáta

Részletesebben

Bevezető. 1 Jelentős irányzata, a profeminista kutatás és mozgalom, amelynek képviselői

Bevezető. 1 Jelentős irányzata, a profeminista kutatás és mozgalom, amelynek képviselői Bevezető A családon belüli erőszak akár köznapi, akár tudományos értelemben használják, főként a nőkkel szembeni fizikai erőszakot jelenti, a nők áldozattá válásaként értelmezik, a nők szemszögéből világítják

Részletesebben

NANE Egyesület. Miért marad??? Feleség- és gyerekbántalmazás a családban Hogyan segíthetünk?

NANE Egyesület. Miért marad??? Feleség- és gyerekbántalmazás a családban Hogyan segíthetünk? NANE Egyesület Miért marad??? Feleség- és gyerekbántalmazás a családban Hogyan segíthetünk? 1 2 NANE Egyesület Miért marad??? Feleség- és gyerekbántalmazás a családban Hogyan segíthetünk? Kézikönyv segítő

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCE CIVIL TÁRSADALMÁNAK TUDOMÁNYOS ÉS ISMERETTERJESZTŐ KÖZLEMÉNYEI VII. SZÁM CSR-KÉPZÉS

A KÁRPÁT-MEDENCE CIVIL TÁRSADALMÁNAK TUDOMÁNYOS ÉS ISMERETTERJESZTŐ KÖZLEMÉNYEI VII. SZÁM CSR-KÉPZÉS A KÁRPÁT-MEDENCE CIVIL TÁRSADALMÁNAK TUDOMÁNYOS ÉS ISMERETTERJESZTŐ KÖZLEMÉNYEI VII. SZÁM CSR-KÉPZÉS ELMARADOTT TERÜLETEN TÉNYKEDŐ CIVIL SZERVEZETEK TAGJAI SZÁMÁRA KÉPZÉSI SEGÉDANYAG SZÖVEGGYŰJTEMÉNY 2011

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Regionális -és Gazdaságtudományi Doktori Iskola

Széchenyi István Egyetem Regionális -és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Széchenyi István Egyetem Regionális -és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Juhász Tímea okleveles közgazdász Családbarát munkahelyek, családbarát szervezetek Doktori értekezés Témavezető: Dr. habil Bencsik

Részletesebben

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Budapest. 2003. 03. 29. Készítette: Szigeti Ferenc Albert Tartalomjegyzék I. Bevezetés 1. A téma bemutatása, aktualitásának hangsúlyozása

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ Írták: Czike Klára Kuti Éva NONPROFIT KUTATÁSOK Sorozatszerkesztô: Harsányi László CZIKE KLÁRA KUTI ÉVA ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ NONPROFIT

Részletesebben

AZ ÉLELMISZERFOGYASZTÓI MAGATARTÁS KÉT DIMENZIÓJA: AZ EGÉSZSÉG- ÉS A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

AZ ÉLELMISZERFOGYASZTÓI MAGATARTÁS KÉT DIMENZIÓJA: AZ EGÉSZSÉG- ÉS A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG SZENT ISTVÁN EGYETEM AZ ÉLELMISZERFOGYASZTÓI MAGATARTÁS KÉT DIMENZIÓJA: AZ EGÉSZSÉG- ÉS A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS BRÁVÁCZ IBOLYA GÖDÖLLŐ 2015. 1 A doktori iskola megnevezése: Szent

Részletesebben

CSR, a magyar beteg. Készítette: M&H Communications Intelligence Unit London Budapest 2006. február október

CSR, a magyar beteg. Készítette: M&H Communications Intelligence Unit London Budapest 2006. február október CSR, a magyar beteg Készítette: M&H Communications Intelligence Unit London Budapest 2006. február október Európának olyan közhangulatra van szüksége, amelyben a vállalkozókat nem csak az elért nagy nyereség

Részletesebben

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. július augusztus

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. július augusztus A nők tudnak látni, anélkül, hogy odanéznének. Jókai Mór ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. július augusztus A nők tippelése mindig pontosabb, mint a férfiak állítása. Rudyard

Részletesebben

Szociálisan érzékeny vállalatok a Habitat For Humanity Magyarország CSR kutatása

Szociálisan érzékeny vállalatok a Habitat For Humanity Magyarország CSR kutatása Szociálisan érzékeny vállalatok a Habitat For Humanity Magyarország CSR kutatása Egy olyan program részesének lenni, ami a szegény társadalmi rétegek felzárkóztatásán dolgozik,és társadalomformáló hatása

Részletesebben

Az EQUAL programot az Európai Szociális Alap és a Magyar Kormány finanszírozza

Az EQUAL programot az Európai Szociális Alap és a Magyar Kormány finanszírozza Szöveggyűjtemény FOGLALKOZÁS SPECIÁLIS HELYZETŰ CSOPORTOKKAL, EGYÉNEKKEL előadáshoz Az EQUAL programot az Európai Szociális Alap és a Magyar Kormány finanszírozza Szerkesztette: Garadnay Timea - Koltai

Részletesebben

A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN TÚL: A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS

A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN TÚL: A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN TÚL: A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS PH.D. ÉRTEKEZÉS Petheő Attila István BUDAPEST, 2009 Petheő Attila István A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN

Részletesebben

KÉRME kiadvány - 2014

KÉRME kiadvány - 2014 Az értékek értéke A vállalatok társadalmi felelősségvállalása keresztény megközelítésben Vállalatirányítási módszer a fenntartható vállalkozásokért AZ ÉRTÉKEK ÉRTÉKE A vállalatok társadalmi felelősségvállalása

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Médiamenedzsment szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Médiamenedzsment szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Médiamenedzsment szakirány A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK KÖZÜGGYÉ VÁLÁSA AZ ÁLLAMI ÉS CIVIL SZERVEZETEK

Részletesebben

bcsdh Kiszámíthatóbb környezet kell a fenntarthatóság előmozdításához

bcsdh Kiszámíthatóbb környezet kell a fenntarthatóság előmozdításához Felelős vállalatirányítás Etikus működés Alapértékek tisztelete Környezeti felelősségvállalás Partnerség az érintett és érdekelt felekkel Átlátható működés Kiszámíthatóbb környezet kell a fenntarthatóság

Részletesebben

Családi (v)iszonyok A családon belüli erőszak önálló büntetőjogi törvényi tényállásának dilemmái 1

Családi (v)iszonyok A családon belüli erőszak önálló büntetőjogi törvényi tényállásának dilemmái 1 Szabó Alexandra Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar A XXXI. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójának helyezett pályamunkája. Családi (v)iszonyok A családon belüli erőszak önálló büntetőjogi

Részletesebben

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében ÖKO-FERR Hulladékkezelést Koordináló Közhasznú Nonprofit Kft. Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében (beszámoló jelentés) Készítette: M8-DUNAHÍD Közhasznú Nonprofit Kft. 2011.

Részletesebben

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ VÁLLALATI INTERJÚK AZ ADOMÁNYOZÁSRÓL ADOMÁNYOZÁS KUTATÁS NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2011.

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ VÁLLALATI INTERJÚK AZ ADOMÁNYOZÁSRÓL ADOMÁNYOZÁS KUTATÁS NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2011. ADOMÁNYOZÁS KUTATÁS KUTATÁSI BESZÁMOLÓ VÁLLALATI INTERJÚK AZ ADOMÁNYOZÁSRÓL NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2011. SZEPTEMBER A KUTATÁS A BATORY FOUNDATION TÁMOGATÁSÁVAL VALÓSULT

Részletesebben

Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 A BEVONÓ OKTATÁS FENNTARTÁSA: A SPECIÁLIS OKTATÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK BEVONÁSA A TÖBBSÉGI ISKOLÁKBA

Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 A BEVONÓ OKTATÁS FENNTARTÁSA: A SPECIÁLIS OKTATÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK BEVONÁSA A TÖBBSÉGI ISKOLÁKBA Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet OLIS: 1999. március 16. Terjesztés : 1999. március 17. Eredeti angol OKTATÁSKUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT IRÁNYÍTÓ

Részletesebben

Szegedi Krisztina. A magyar nagyvállalatok etikai intézményei Kvalitatív kutatás 1. Műhelytanulmány

Szegedi Krisztina. A magyar nagyvállalatok etikai intézményei Kvalitatív kutatás 1. Műhelytanulmány Szegedi Krisztina A magyar nagyvállalatok etikai intézményei Kvalitatív kutatás 1 Műhelytanulmány 1 A műhelytanulmány a TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005 azonosítójú projektje Fenntartható fejlődés élhető

Részletesebben

GYERMEKEK SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁSA

GYERMEKEK SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁSA GYERMEKEK SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁSA adatgyűjtésen, felmérésen, esetelemzésen alapuló jelentés a magyarországi helyzetről a PANDÓRA SZELENCÉJE nevű nemzetközi projekt részeként BŐVÍTETT VÁLTOZAT Független

Részletesebben

h/aamű/aameload/uzlatgk/gat/inftend/kihivasok*.ppt 1

h/aamű/aameload/uzlatgk/gat/inftend/kihivasok*.ppt 1 Corporate Social Responsibility Dr. Csáfor Hajnalka főiskolai docens Eszterházy Károly Főiskola Vállalkozás-gazdaságtan Tanszék hcsafor@ektf.hu 2010. november 27. Tartalom A CSR fogalma és értelmezése

Részletesebben

Fenntarthatósági Szótár. Útmutató a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos szóhasználathoz

Fenntarthatósági Szótár. Útmutató a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos szóhasználathoz Fenntarthatósági Szótár Útmutató a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos szóhasználathoz 2 Magyar Telekom Fenntarthatósági Szótár A Magyar Telekom Csoport számára a fenntarthatóság, a környezet társadalom

Részletesebben