BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK. Nappali tagozat. PR és szóvivői szakirány

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK. Nappali tagozat. PR és szóvivői szakirány"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK Nappali tagozat PR és szóvivői szakirány A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK MEGSZÜNTETÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN VÉGZETT CSR TEVÉKENYSÉG Budapest, Készítette: Bokor Zsófia

2 Tartalomjegyzék 1. Előszó A vállalatok társadalmi felelősségvállalásának értelmezése Mi a vállalati társadalmi felelősségvállalás, érdek vagy érték? A társadalmi felelősségvállalás története A családon belüli erőszak Kutatás az ajtók mögött CSR és a kozmetikai ipar Az AVON CSR tevékenysége Az AVON története A vállalat filozófiája A vállalat alapértékei A vállalat küldetése A filantrópia elkötelezettje Az AVON emlőrák elleni küzdelme Az AVON a családon belüli erőszak ellen Az AVON globális küzdelme Speak Out Against Domestic Violence-lépésről lépésre Az AVON az erőszak ellen a nőkért Magyarországon The Body Shop CSR programja A The Body Shop története A vállalat 5 fő értéke The Body Shop-Stop Violence in the Home Eredmények a világ körül A Mary Kay CSR tevékenysége A Mary Kay Inc. története

3 7.2. Pink Changing Lives Pink Doing Green A Commitment to End Domestic Violence Összegzés Irodalomjegyzék

4 Ábrák jegyzéke 1. ábra: A fenntartható fejlődés alappillérei ábra: A vállalati felelősség területei ábra: A vállalati felelősség piramisa 20 4

5 1. Előszó Napjainkban a CSR (Corporate Social Responsibility), vagyis a vállalatok társadalmi felelősségvállalása a vállalatok megítélése során az egyik legdivatosabb, leggyakrabban emlegetett kifejezés. A köztudatos, CSR-hű vállalatok kiépítése egyre fokozottabb üzleti-, és közfigyelmet kap. Manapság a CSR-t a jövő meghatározó üzleti stratégiájaként emlegetik, míg pár évvel korábban csupán a vállalati arculatformálás egyik eszközének tekintették. A CSR viszonylag új ideája egy olyan globális trendként hódít, mely a munkáltató, a munkavállaló és a közösség rendkívüli hasznára válik. A Business for Social Responsibility nemzetközi szervezet kutatási tapasztalatai kimutatták, hogy a CSR-nek köszönhetően a márkapozíció erősödik, javul a vállalati imázs, növekszik a piaci részesedés és az értékesítés, a munkatársakra gyakorolt pozitív hatás eredményeként erősödik lojalitásuk a cég iránt, csökkennek a működési költségek és a befektetők szempontjából felértékelődik a szolgáltató. 1 Részben a megkérdőjelezhetetlen aktualitása miatt választottam a vállalati társadalmi felelősségvállalás vizsgálatát a szakdolgozatom témájának. Tekintve, hogy a CSR témaköre rendkívül szerteágazó, fontosnak tartottam, hogy leszűkítsem a vizsgált kommunikációs tevékenységek körét. Kutatásom során az érdeklődésemet elsősorban az olyan társadalmi felelősségvállalási programok keltették fel, melyeket a nők érdekében indítottak. Szakdolgozatom kutatási céljául végül a családon belüli erőszak visszaszorítását célzó CSR programokat választottam. E társadalmi probléma aktualitását, és súlyosságát a nap, mint nap halott esetek támasztják alá, és az olyan megdöbbentő adatok, melyek szerint Magyarországon majdnem minden héten meghal egy nő párkapcsolati erőszak következtében. 2 A családon belüli erőszak kutatása nemcsak Magyarországon, hanem a világ többi részén is egy viszonylag új terület. Magyarországon utoljára 1998 őszén készített kutatást Tóth Olga, az MTA Szociológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa a TÁRKI-ban (Társadalomkutatási Intézet Zrt.), amely az országban elsőként térképezte fel a családon 1 EVISZ hírek; A vállalatok társadalmi felelősségvállalása (http://www.vd.hu/eviszhirek/a-vallalatoktarsadalmi-felelossegvallalasa-4251.html) 2 Bíró Z.; Családon belüli erőszak; (http://www.hirado.hu/hirek/2011/06/22/10/csaladon_beluli_eroszak hetente_egy_no_belehal.aspx) 5

6 belüli erőszak formáinak, illetve gyakoriságának előfordulását. A szakdolgozatom kutatásának elsődleges célja, hogy az 1998-as kutatás mintájára készített kérdőívvel felmérjem az elmúlt 14 évben történt változásokat, illetve hogy megvizsgáljam és elemezzem az e társadalmi probléma megoldására irányuló társadalmi felelősségvállalási kezdeményezéseket. Természetesen az általam végzett kérdőíves felmérés eredménye nem lesz reprezentatív, de kaphatunk egy képet az elmúlt években történt változásokról a családon belüli erőszak témakörében. Tekintve, hogy szakdolgozatom a kommunikáció és médiatudomány területére fókuszál, a diplomamunkám nagyobbik része az e társadalmi probléma ellen fellépő CSR tevékenységeket vizsgálja, és kommunikáció szempontjából elemzi. Szeretnék kiemelni néhány vállalati társadalmi felelősségvállalási programot, amelyek ténylegesen hozzájárulnak a családon belüli erőszak visszaszorításához, és a prevencióhoz. Szakdolgozatom három fő részre osztottam. A dolgozatom elméleti alapjainak megfogalmazása során a vállalati társadalmi felelősségvállalás fogalmát, működését, és fejlődését mutatom be a hazai és nemzetközi szakirodalom felhasználásával. A második részben a családon belüli erőszak problémáját vizsgálom, statisztikai adatokkal és kutatási eredményekkel támasztom alá annak jogosságát, hogy társadalmi problémaként kell kezelni az erőszak e formáját. Végül három olyan vállalati kezdeményezést mutatok be, melyek CSR tevékenységüket a családon belüli erőszak megszűntetésének érdekében végzik, és munkájukkal az évek során számokban mérhető eredményeket értek el a probléma elleni harcban. 6

7 2. A vállalatok társadalmi felelősségvállalásának értelmezése A vállalatok azért jönnek létre, hogy anyagi hasznot termeljenek a tulajdonosok számára. A jelenlegi jogszabályok alapján az a kötelességük, hogy betartsák a rájuk vonatkozó jogszabályokat, rendelkezéseket, és ezzel teljesítették a kötelességüket. Azonban egy egyre népszerűbb szemlélet alapján a cégek felelőssége kiterjed arra a természeti és társadalmi környezetre, amelyben működnek, hiszen létezésüket is ez a környezet teszi lehetővé. A társadalom- és környezettudatos, felelősségvállaló filozófia az elkövetkező évek új vállalatszervezési stratégiája. Az üzleti siker kulcsa a környezettel szemben tanúsított felelősségvállalás. 3 A vállalatok társadalmi szerepéről szóló az elmúlt évtizedekben felélénkült vita kulcsfogalma a felelősség. Hans Jonas, német filozófus felelősségelve szerint két típusát különböztethetjük meg a felelősségnek. Beszélhetünk természetes, és szerződéses felelősségről. Utóbbi alapja valamilyen megállapodás, pl. a választott politikai vezetők felelőssége. 4 Ezen megközelítés szerint a vállalati társadalmi felelősségvállalás részben természetes, részben szerződéses felelősséget jelent. Egyes kutatók ezzel a gondolattal kapcsolatban úgy fogalmaznak, hogy a vállalatoknak vannak legitim, illetve normatív stakeholder-ei. 5 A legitimmel szemben szerződéses, míg a normatívval természetes felelősséggel tartoznak. H.L.A. Hart, a 20. század egyik nagy hatású filozófusa négy különböző típust különböztetett meg. Szerep felelősség (role responsibility), okozói felelősség (causal responsibility), kötelezettség felelősség (liability responsibility) és képesség felelősség (capacity responsibility). 6 Szerep felelősségről akkor beszélhetünk, ha egy személy valamilyen pozíciót tölt be egy szervezetben, és ez bizonyos feladatokkal, kötelezettségekkel jár. Ezeknek az ellátása, hatással van a szervezet működésére. A szerep felelősség (role responsibility) a vállalati társadalmi felelősségvállalás esetében a külső érintettekkel szemben jelenik meg: a vállalat szerep felelőssége. (pl. közösségben betöltött szerep) 3 Ligeti György, Zsolnai, Philips, Hart,

8 Okozói felelősség (causal responsibility), ha valakinek a tette következményekkel jár, vagyis felelős valamiért A kötelezettség felelősség (liability responsibility) akkor érvényesül, ha a felelősséget hivatalosan szabályozzák, tehát jogi értelemben is érvényesül. A CSR pontosan e kötelezettségen túlmutató, önkéntes szerepvállalást jelent. Végül a képesség felelősség (capacity responsibility) Hart szerint azt jelenti, hogy valaki felelős a tetteiért, vagyis képes megítélni, hogy mi a helyes, illetve helytelen. Ez a fajta felelősség az, amely a leginkább személyhez kötődő. 7 Goodpaster és Matthews értelmezése szerint a felelősségről alapvetően három különböző összefüggésben beszélhetünk. Oksági összefüggésre gondolunk, ha azt állítjuk, valaki felelős az adott helyzetért. Beszélhetünk még pl. szülői vagy állampolgári felelősségről, amikor valamilyen szabályrendszer szerinti megfelelésre utalunk. A harmadik összefüggésben akkor gondolunk felelősen gondolkodó és cselekvő személyre, ha az illető körültekintően, a következmények mérlegelésével alakít ki saját, önálló véleményt, és cselekszik. Kérdés azonban, hogy melyik összefüggésben beszélhetünk egy vállalat társadalmi felelősségéről? A vállalatnak vitathatatlan a jogi normákkal szembeni felelőssége, hiszen perelhető a bíróság előtt. Meg kell említeni azonban a vállalatnak a tulajdonosaival szembeni felelősségét is, hiszen elsődleges célja az eredményes működés a gazdasági játékszabályok betartása mellett. A szabályokkal szembeni felelősség csupán egyfajta kényszer, ezért az erkölcsiségnek csak egy alacsonyabb szintjét képviseli. A felelősség, mint etikai fogalom ennél jóval többet, egyfajta beállítódást jelent, amely nem csak a kölcsönös kötelezettségekre épít. E szerint egy felelős szervezet mérlegeli, hogy milyen értéket közvetít a döntéseivel, illetve azok következményeit, hatásait. 8 Ez azt jelenti, hogy a vállalat felelősségéről elsősorban oksági összefüggésben beszélhetünk, de nem gondolhatunk egy felelős vállalatra a döntéshozatali összefüggés figyelembe vétele nélkül. 7 Csigéné Nagypál Noémi, Boda Zsolt- Radácsi László,

9 2.1. Mi a vállalati társadalmi felelősségvállalás, érdek vagy érték? Napjainkban számos definíció áll rendelkezésünkre, hogy meghatározzuk a vállalatok társadalmi felelősségét. A következőkben a legnépszerűbbeket tekintem át. Az Európai Unió zöld könyve alapján: A CSR egy olyan megközelítés, amely szerint a vállalatok önkéntes alapon környezeti és társadalmi szempontokat építenek be üzleti tevékenységükbe és az érdekelt felekkel való kapcsolatukba ben a World Bank Institute e-konferenciáján a következő definíciót fogadták el: A CSR... a gazdaság elkötelezettsége a fenntartható fejlődés felé, mely magában foglalja az alábbi kérdések kezelését: a korrupció csökkentése, a méltányos munkakörülmények elősegítése és intézményesítése, a környezetvédelem növelése, a helyi és szélesebb értelemben vett társadalom segítése, valamint a marketing igazságtartalmának növelése. 10 A Business for Social Responsibility szervezet szerint a CSR a vállalat oly módon való működtetése, amely megfelel a vállalatokkal szemben a társadalom által támasztott etikai, jogi, üzleti és társadalmi elvárásoknak vagy túlteljesíti azokat. 11 Végezetül a CSR egy 2008-as értelmezése : A vállalatok társadalmi felelősségvállalása az a vállalati gyakorlat, amikor a vállalat értékrendje és célrendszere alapján önkéntes, a szabályozáson túlmutató módon környezeti és társadalmi szempontokat épít be az érintettekkel való kapcsolatrendszerébe és működési gyakorlatába. 12 Az értelmezéseket végigolvasva kijelenthetjük, hogy az egyes szervezetek, attól függően, hogy kinek a nézeteit képviselik, különböző szempontokat tartanak fontosnak, azonban vannak olyan közös pontok, fogalmi elemek, amelyek egy európai konszenzuson nyugszanak. A legfontosabbakat kiemelve az Európai Bizottság szerint ezek a következők: 9 Európai Bizottság, 2001, 8.o. 10 Zsolnay et al., 2005, 16.o. 11 Business for Social Responsibility, idézi Perrini 2006, 307.o. 12 Csigéné Nagypál Noémi, o. 9

10 Szociálisan felelősnek lenni nem pusztán a fennálló jogi követelmények teljesítését jelenti. A CSR mindig a vonatkozó alapvető jogi elvárások túlteljesítéseként értékelendő, és éppen ezért lényegi fogalmi eleme az önkéntesség. Ugyanakkor nem szabad rá úgy tekinteni, mint a hatályos szociális, munkajogi, vagy éppen környezetvédelmi jogi szabályok helyettesítőjére, pótlékára. A CSR inkább kiegészíti, mint felváltja a jogalkotást és a szociális dialógust. A CSR szervesen kapcsolódik a fenntartható fejlődés ideológiájához, és a triple bottom line elvhez. A CSR tevékenység nem szabadon választható ráadás, periférikus plusz a vállalat alapvető tevékenységi köréhez képest, hanem ahhoz szorosan kapcsolódik, és illeszkedik a vállalat átfogó üzleti stratégiájába is. A CSR tehát leginkább egy hozzáállás, egy olyan lehetséges útja a vállalatvezetésnek, amely együtt szolgálja a vállalat üzleti sikerének fenntarthatóságát, illetve az univerzális fenntartható fejlődési eszmét. Nem jelentheti a CSR bizonyos fennálló közfeladatok áttolását, áthárítását a privát szektorra. A CSR természeténél fogva mindenkor globális kérdés, sőt talán éppen az EU-n kívüli dimenziója jelenti a legkihívóbb problémát (fejlődő országok). Noha eddig elsősorban a nagy és multinacionális vállalatok mutattak CSR-irányú aktivitást és elkötelezettséget, fontos leszögezni, hogy ez a megközelítési mód minden típusú és méretű vállalatra nézve alkalmazható és hasznos, függetlenül attól, hogy milyen szektorban működik és milyen jellegű tevékenységet folytat. 13 Ahogyan azt az Európai Bizottság CSR-rel kapcsolatos elvei is mutatják, a vállalati társadalmi felelősségvállalás szorosan kapcsolódik a fenntartható fejlődés fogalmához. Ennek a fogalomnak az értelmezéséhez egészen 1983-ig kell visszanyúlnunk, amikor az ENSZ Közgyűlésének határozata alapján az ENSZ Környezet és Fejlődés Világbizottsága megkezdte a működését ben kiadtak egy jelentést Közös jövőnk címmel, mely a következőképpen határozza meg a fenntartható fejlődést: olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket Kun A.; o. 14 A fenntartható fejlődés honlapja (http://www.ff3.hu/fejlodes) 10

11 A triple bottom line (TBL) kifejezés, amely John Elkington-tól származik a vállalati fenntarthatóság három alappillérét takarja, vagyis a társadalmi, környezeti, és gazdasági fenntarthatóságot. 1. ábra: A fenntartható fejlődés alappillérei Forrás: Tóth Gergely: Valóban felelős vállalat (http://www.scribd.com/doc/ /toth-gergely-valoban-felel%c5%91s-vallalat) A konszenzuson nyugvó közös pontokat leszámítva a társadalmi felelősségvállalásnak rengeteg különböző értelmezése van, melynek több oka is van: a CSR rendkívül összetett, sok mindennel kapcsolatba hozható; etikai kérdéseket is érint; kevéssé szabályozott fogalom; területenként is eltérő az értelmezése a különböző történeti, szabályozási és társadalmi háttértől függően; a különböző érintettek más-más szempontra helyezik a hangsúlyt. 15 A különböző definíciók ellenére, abban egyetértenek a szakma képviselői, hogy a CSR-nek a következő elveket kell érvényesítenie, és fejlesztenie: 15 Csigéné Nagypál Noémi,

12 kölcsönösség; kritikus gondolkodás; nyílt kommunikáció, és a konfliktusok konstruktív kezelése; választás és autonóm döntés; tolerancia; átláthatóság és elszámolhatóság; tisztességes verseny. A vállalati társadalmi kezdeményezések különböző célkitűzés típusokat támogathatnak. Javíthatják a közösség egészségügyi állapotát (AIDS megelőzése, mellrák korai felfedezése stb.), növelhetik a biztonságot (bűnmegelőzés, biztonsági öv használata), segítséget nyújthatnak az oktatás területén (analfabetizmus felszámolása, speciális oktatás), elősegíthetik a munkavállalást, környezetvédelmi beruházást jelenthetnek (újrahasznosítás, csomagolóanyagok mennyiségének csökkentése), valamint egyéb alapvető emberi szükségleteket, igényeket elégíthetnek ki (éhség, diszkrimináció elleni intézkedések, szavazati jogok érvényesítése. 16 A vállalatok különböző formáit választhatják a társadalmi felelősségvállalásnak. Különböző eszközök állnak a rendelkezésükre attól függően, hogy a támogatás mely formáját választják. Azonban ez esetben a támogatás nem szponzorációt, vagy pénzügyi támogatást jelent. A vállalatoknak olyan szempontokat kell beépíteniük a döntéshozatalukba, amelyek elősegítik a fentiek megvalósulását. A vállalat CSR tevékenységének elsősorban a működéséből kell kiindulnia (pl.: egy pénzügyi szervezet pénzügyi edukációt végez). Célhoz rendelt promóciók: A vállalat egy társadalmi ügy fontosságát igyekszik tudatosítani, vagy elősegíti a pénzügyi források összegyűjtését azzal, hogy pénzügyi eszközöket, természetbeni hozzájárulást nyújtanak. A vállalat kezdeményezheti a programot, vagy lehet benne partner, szponzor. A korábban említettek itt is nagyon fontosak. A szervezetnek a működésével kapcsolatos kérdések megoldására kell 16 Philip Kotler-Nancy Lee

13 fókuszálnia. pl.: a Coca-Cola Magyarország CSR stratégiája olyan területekre koncentrál, amelyekre hatással van a működése során. Ilyen kulcsterület a víz, mint természeti kincs, valamint a Duna, amelyre a vállalat évek óta figyelmet fordít. A társadalmi felelősségvállalás további formáira is igaz, hogy az ügy kiválasztásának összhangban kell állnia a szervezet működésével. Ügyhöz kapcsolt marketing: Ez esetben a vállalat kötelezi magát, hogy bevételének egy bizonyos részét valamilyen ügyhöz rendeli. A társadalmi jótékonyság ezen típusa esetén a vállalat általában egy nonprofit szervezettel lép partneri kapcsolatba, amely kölcsönösen előnyös a felek számára. Vállalati társadalmi marketing: A vállalat egy magatartás-változást célzó kampány kialakítását, és végrehajtását támogatja a közegészségügy, a környezetvédelem, vagy a közbiztonság körében. Vállalati jótékonyság: Jótékonysági szervezet vagy ügy számára juttatnak leggyakrabban adományok formájában támogatást bizonyos vállalatok. Ez a legtradicionálisabb kezdeményezés. Közösségi önkéntes tevékenység: Ilyen esetben a vállalatok támogatják és ösztönzik dolgozóikat, vagy partnereiket, hogy önkéntes munkát vállaljanak a helyi ügyekért. Philip Kotler szerint a társadalmi felelősségvállalás utolsó választható formája a társadalmilag felelős üzleti gyakorlat. E típus esetén a vállaltok önkéntesen vállalt üzleti gyakorlatot alkalmaznak. Olyan ügyeket támogatnak, amelyek a környezetvédelmet, és a közösségi jólét növekedését célozzák. 17 Azonban napjainkban Kotler típusként definiált társadalmilag felelős gyakorlata nem állja meg a helyét. Minden felelős vállalatnak társadalmilag felelős üzleti gyakorlatot 17 Philip Kotler-Nancy Lee,

14 kell(ene) folytatnia, tehát nem ügyeket támogatni, hanem felelős döntéseket hozni. A felelős vállalatok mérlegelik minden döntésük társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi hatását. pl.: Egy szervezet nem tekinthető felelős vállalatnak, ha jótékonykodik, de közben szennyezi a környezetet. A vállalatoknak speciális ismeretei, tapasztalatai s olyan erőforrásai vannak, amelyek felbecsülhetetlenek a környezeti krízis kezelésében. A társadalomnak legsürgetőbb problémái megoldásához szüksége van összes tagja etikai szemléletére és közreműködésére, különösen, amikor a tét a bolygó fennmaradása. 18 Fontos megemlítenünk, hogy vajon miért is élnek a CSR gyakorlatával a vállalatok? Milyen előnyük származik a társadalmi felelősségvállalásból? A Business for Social Responsibility nevű globális nonprofit szervezet kutatásai és tapasztalatai nyomán arra a következtetésre jutott, hogy a vállalatok a következő előnyökhöz juthatnak a CSR segítségével: az értékesítés és a piaci részesedés növekedése; márkapozicionálás erősödése; vállalati imázs javulása; a dolgozók motiváltságának és hűségének felerősödése; működési költségek csökkenése; a befektetők, és a pénzügyi piacok szemében a vállalat vonzerejének növekedése. 19 Természetesen nem mindegy, hogy a vállalatok milyen társadalmi ügy mögé sorakoznak fel. Míg a 90-es évek előtt az jellemezte a cégeket, hogy széles körben adományoztak, nem választottak ki egy konkrét programot, addig napjainkra a vállalatok felismerték, hogy sokkal erőteljesebb hatást, nagyobb eredményeket tudnak elérni, ha egy olyan konkrét társadalmi probléma megoldását tűzik ki célul, amely kapcsolódik működésükhöz. A kiválasztásnál a menedzsereknek jó néhány szempontot figyelembe kell venniük, melyek hatással lehetnek a CSR stratégia, a fenntartható program eredményességére. 18 Boda Zsolt-Radácsi László, o. 19 Philip Kotler-Nancy Lee,

15 Fontos megemlíteni, hogy míg korábban a vállalatok kampányokat indítottak, addig napjainkban stratégiában kell gondolkodni, hiszen hosszútávon ez a kifizetődőbb, az eredményesebb megoldás. Olyan társadalmi problémát kell kiválasztani, amely nagyon fontos a vásárlók számára, ugyanakkor releváns az iparág és a termékek szempontjából is. Olyan kezdeményezést kell felvállalni, amely illeszkedik a vállalat küldetéséhez és üzleti céljaihoz, a külső és belső közönség számára nem marginális fontosságú. Olyan célokat kell kiválasztani, amelyek motiválják az alkalmazottakat, mivel felismerik benne a lehetőséget, hogy túlléphetnek feladatkörükön és hozzájárulhatnak egy társadalmi probléma megoldásához. Olyan társadalmi ügyet kell kiválasztani, amelynél nagy a valószínűsége, hogy széles körben fontossá válik: hogy a média, a közvélemény, és a politikusok körében is népszerűséget hozhat, de akár vitára is okot adhatnak. Ha egyszer már megtörtént a kiválasztás, teljes mellszélességgel kell vállalni az elkötelezettséget. El kell kerülni a rövid távú megoldásokat, az olyan ígéreteket, amelyeket nem lehet teljesíteni. Fel kell ismerni: a cégektől ma azt várja a világ, hogy demonstrálják, mennyire elkötelezettek a saját vállalati eljárásaikban, politikájukban, és mindennapi gyakorlatukban. Kézzelfogható eredményeket mutató célokat kell kialakítani, amelyek tartós megoldásokat mutatnak, olyanokat, amelyek a legnagyobb előnnyel járnak a vállalat és a társadalom számára is Philip Kotler-Nancy Lee, o. 15

16 Lényeges kérdés, hogy a társadalmi felelősségvállalás terén milyen eszközök állnak a vállalatok rendelkezésére. Az EU 2001-ben kiadott Zöld Könyve alapján a vállalatok dimenziói és eszközei a következők: Vállalaton belüli dimenziók: humánerőforrás menedzsment munkahelyi biztonság és egészség átalakulások, változások menedzselése környezeti kihatások kezelése, környezetvédelem, természetes erőforrások előnyben részesítése Vállalaton kívüli dimenziók: helyi közösségek üzleti partnerekkel, fogyasztókkal való együttműködés emberi jogok kérdésköre globális környezetvédelem A vállalati felelősség eszközei: magatartási irányelvek (Alapelvek gyűjteménye, a vállalati viselkedés szabályai. Önkéntes, nyilatkozatszerű dokumentumok, amelyek az értékek mellett a vállalati kultúrát is tükrözik.) vállalatirányítási szabványok SA 8000: A kívánatos munkakörülményekről. OHSAS: Munkaegészség és biztonság. AA 1000: Elszámoltathatóság és átláthatóság. jelentések (pl.:gri) címkék, terméktanúsítványok társadalmilag felelős befektetések Dósa E.;

17 2.2. A társadalmi felelősségvállalás története Fontos leszögezni, hogy ha CSR-ről beszélünk, akkor egy fejlődési folyamatra kell gondolnunk, amely még korántsem zárult le. A mai értelemben vett társadalmi felelősségvállalás tárgyalása az 1950-es, -60-as években kezdődött az Egyesült Államokban. Az első mérföldkő az 50-es években az USA Legfelsőbb Bíróságának döntése, amely felszámolta az addig fennálló jogi korlátokat. Ezen szabályok akadályozták a vállalati részvételt, és a hozzájárulást a társadalmi problémák megoldásában. A koncepció kialakulását Howard R. Bowen Social Responsibility of the Businessman (Az üzletember társadalmi felelőssége) című könyvének megjelenésétől számítják (1953). Ezekben az években számos értelmezés született, a legnagyobb visszhangot kiváltó gondolat Milton Friedman-től származik. Friedman szerint a vállalat felelőssége csupán a profit növelésére, és a törvények betartására vonatkozik, vagyis azokra az elvárásokra, amelyeket a társadalom állított fel vele szemben. Híres kijelentése szerint The business of business is business, vagyis a vállalatnak az a feladata, hogy üzletet csináljon. 22 Milton Friedman nézetei kapcsán meg kell említenünk, hogy ebben az időszakban az ellenvélemények túlsúlyban volta. A 60-as években a CSR másik atyjának tekintett Keith Davis a társadalmi felelősség és az üzleti gyakorlat kapcsolatáról szóló nézetei révén vált ismertté. Davis szerint a kettőnek egyensúlyban kell állnia egymással, így hosszú távú gazdasági nyereséget hozhat a vállalat számára. Ezen korszak egy másik híres ellenvéleménye J.W. McGuire nevéhez köthető. Általa egy olyan CSR meghatározás született, mely szerint a szervezetnek a társadalom felé nem csupán gazdasági kötelezettségei, hanem a kötelezettségen túlnyúló felelőssége is van. 23 A vállalati társadalmi felelősségvállalás tudományterületét igazán intenzíven csak a -70-es évektől kezdték el kutatni. Akkoriban a leggyakrabban tárgyalt témák közé a fogyasztóvédelem, a munkahelyi biztonság, a méltányos bérezés, a helyi közösségek támogatása, a termékbiztonság és a funkcionalitás volt. Maga az elnevezés, vagyis a társadalmi felelősségvállalás (Corporate Social Responsibility) is ezekben az években került be a köztudatba ben az Egyesült Államok Gazdasági Fejlődés Tanácsa (Committee for 22 Friedman, Kiss,

18 Economic Developement-CED) megalkotta a három koncentrikus kör elméletét, amely több-kevésbé lefedte a -70-es évek CSR értelmezését. Belső kör: A törvényi előírásoknak való megfeleléshez sorolható felelősségek. (pl.: termékek előállításához, munkahelyekhez köthető felelősségek) Középső kör: Az etikai magatartásnak megfelelő felelősséghalmaz. A vállalatok üzleti tevékenységük során tanúsított, társadalmi értékekre vonatkozó felelősségek. (pl.: környezetvédelem, humánerőforrás-gazdálkodás) Külső kör: Előremutató, úttörő magatartás, a körvonalazódó felelősségek csoportja. (pl.: szegénység, épített környezet pusztulása elleni harc) ábra: A vállalati felelősség területei Forrás: Az 1980-as években kevesebb definíció látott napvilágot, azonban egyre többen foglalkoztak a témával, és kutatták ezt a területet. A 90-es éveket megelőzően a társadalmi ügyek támogatása a következő jelmondat jegyében történt: Jótékonykodjunk, mert az jól mutat. A vállalatok kötelességüknek, egyfajta külső kényszernek tekintették a CSR-t. A cégek körében elterjedt, hogy minden 24 Csáfor H.;

19 évben még a bevételek, és az adó előtti nyereségből elkülönítettek egy bizonyos összeget. Ezt rendszeresítették, és szerepeltették is a jelentéseikben. Igyekeztek minél több szervezetet támogatni, minél több érintetti csoport kedvére tenni, így megszerezve jótékonykodásuknak a legnagyobb nyilvánosságot. Nem vállaltak hosszú távú elkötelezettségeket, mert ez tette lehetővé, hogy az évek során ügyek változatos körének tudtak juttatásokat biztosítani. Igyekeztek elkerülni azokat az ügyeket, amelyek valamiképp a vállalat fő termékeihez kapcsolódhatnak, hogy ne keltsék azt a látszatot, miszerint a saját érdekeiket helyezik előtérbe. Ugyanígy távolmaradtak minden nagy horderejű, sokat vitatott témától (pl.: AIDS), mivel úgy gondolták, hogy e problémák megoldására a kormányzat, vagy a különböző non-profit szervezetek a legalkalmasabbak, ők rendelkeznek megfelelő tapasztalattal. 25 A korai 90-es évektől sokan a társadalmi felelősségvállalás új modellje felé fordultak. Ez volt a vállalati célokat is elősegítő jótékonykodás. Egyre többen összpontosítottak olyan területekre, amelyek illenek a vállalat értékeihez. Olyan kezdeményezéseket választottak, amelyek támogatták az üzleti céljaikat, amelyek a vállalat termékeihez, és piacaihoz kapcsolódtak. Általánosabbá vált, hogy a cégek hosszú távú elkötelezettségeket vállaltak, és megnőtt az értékelés fontossága is. 26 Archie Caroll volt az, aki újrafogalmazta a CSR-t, és a kialakulását, valamint a területeit vizsgálva négy szintjét különböztette meg a társadalmi felelősségvállalásnak. 27 Az első szinten a pénzügyi felelősség áll, vagyis, akárcsak Friedman esetében itt is a profitszerzés a vállalati működés alapja. A következő szint a jogi felelősség, a harmadik pedig az etikus viselkedés, ami a jogszabályokon túlmutat. A legfelső szinten a filantropikus felelősség áll. Ez a szint azt jelenti, hogy a vállalatok visszaforgatnak valamit abba a társadalomba, amelyben működnek, amely számára szolgáltatnak, hiszen ez a közösség teszi lehetővé, hogy egyáltalán létezzenek. Mindebből a gazdasági és a jogi felelősség az elemi erejű. Az etikai az elvárt, a filantróp felelősség pedig a kívánatos kategóriákba sorolható. A CSR kapcsán az utóbbi két szint emelkedik ki igazán. Caroll CSR piramisa felismeri a jelenség rétegzettségét, 25 Philp Kotler-Nancy Lee, Philip Kotler-Nancy Lee, Carroll,

20 összetettségét, valamint teret biztosít a CSR jogi dimenziójának. További fontos értéke ennek a megközelítésnek, hogy a CSR jóval több, mint pusztán jótékonykodás. Noha ennek van a legnagyobb médiavisszhangja, a CSR nem azonos a jótékony adományozással ábra: A vállalati felelősségvállalás piramisa Forrás: Az MPRSZ honlapja 28 Kun Attila,

21 3. A családon belüli erőszak A fentiek alapján elmondható, hogy a CSR tevékenység témájának kiválasztása egy rendkívül összetett feladat. Elsősorban mégis arra kell ügyelnünk, hogy a vállalat egy a működési elveihez igazodó területet válasszon, és építse be azt döntéshozatalába. Rendkívül fontos, hogy egy széles körben fontossá vált ügy mögé álljunk, így a társadalmi problémák megoldása a vállalati társadalmi felelősségvállalás elsőszámú küldetésévé váltak. Napjainkban elsősorban a médiának köszönhetően előtérbe került a családon belüli erőszak, azon belül a házastársak, partnerek közötti erőszak témaköre. A szakma és laikusok egyaránt érdeklődéssel fordultak ezen társadalmi probléma felé, hiszen az elmúlt években szinte minden hétre jutott egy brutálisan végződő eset, amely felhívta a figyelmet arra, mennyire keveset tudunk a problémakörről, és mennyire hiányos a családon belüli erőszak ellen fellépő törvényi szabályozás. Manapság valóban egyre többen és egyre többet beszélnek erről a problémáról, de a kutatások alacsony száma miatt sok a félreértés, és a téves információ a médiában. Egyre erősebb igény mutatkozik a civil szervezetektől, szakemberektől illetve érintettektől a helyzet megváltoztatására, de találkozhatunk egy legalább ugyanolyan erős ellenállással, elutasítással is, amely tabunak tekinti a témát. 29 Családon belüli erőszak, ha valaki a hozzátartozója biztonságát, testi-lelki épségét veszélyezteti, vagy károsítja, önrendelkezésében, vagy szexuális önrendelkezésében korlátozza, testi erőszakot követ el, vagy annak elkövetésével fenyeget, illetve e személy tulajdontárgyait szándékosan tönkreteszi, s ezzel elviselhetetlenné teszi az áldozat számára az együttélést. 30 A szakirodalom a nők elleni, illetve a családon belüli erőszak témakörében megkülönböztet fizikai erőszakot, lelki, pszichikai bántalmazást, illetve szexuális erőszakot. Noha ezen erőszakformák megjelenése általában együtt történik, tehát szorosan összefüggnek egymással, a társadalom megítélése mégis különböző az egyes erőszaktípusok esetében. Amitől ezek a bűncselekmények családon belülivé válnak, az 29 Tóth Olga, Szociális és Munkaügyi Minisztérium honlapja (http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderid=21171&articleid=5123&ctag=articlelist&iid=1) 21

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

Bevezető kérdés. Mitől felelős egy vállalat, egy vállalkozás? Mi jut eszükbe, ha meghallják a felelős vállalat kifejezést? 2013.09.23.

Bevezető kérdés. Mitől felelős egy vállalat, egy vállalkozás? Mi jut eszükbe, ha meghallják a felelős vállalat kifejezést? 2013.09.23. Mitől felelős egy vállalat, egy vállalkozás? dr. Győri Zsuzsanna KÖVET Egyesület 2013. szeptember 19. Bevezető kérdés Mi jut eszükbe, ha meghallják a felelős vállalat kifejezést? 1 Felelősség a közjóért

Részletesebben

JVSZ CSR szakszeminárium, 2009.05.21.

JVSZ CSR szakszeminárium, 2009.05.21. CSR az érdekképviseleti szervezeteknél Fertetics Mandy ügyvezető, vezető tanácsadó Urbán Katalin ügyvezető, vezető tanácsadó Alternate Kft. Mai program Délelőtt: Alternate Kft. bemutatása Mi fán terem

Részletesebben

Vállalatok társadalmi felelıssége

Vállalatok társadalmi felelıssége Vállalatok felelıssége Matolay Réka Budapesti Corvinus Egyetem E tantárgy 1. Közelítésmódok és eszközök (2008. szeptember 20.) Matolay Réka 2. Értelmezés a fenntarthatóság bázisán (2008. október 4.) Tóth

Részletesebben

2. Mi az EMVFE? Hol kezdjük? - CSR iránytű 2014. 02. 08. 3. Mi a CSR Mátrix? 4. Mítoszok a csr-ról? 6. Mi a CSR? 2014.02.10. Mi van a név mögött?

2. Mi az EMVFE? Hol kezdjük? - CSR iránytű 2014. 02. 08. 3. Mi a CSR Mátrix? 4. Mítoszok a csr-ról? 6. Mi a CSR? 2014.02.10. Mi van a név mögött? 2. Mi az EMVFE? Hol kezdjük? - CSR iránytű 2014. 02. 08. Mi van a név mögött? Miértek Célok és eszközök Mi tettünk eddig? Miért érdemes hozzánk csatlakozni? www.hungariancsr.org 3. Mi a CSR Mátrix? Kik

Részletesebben

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe Szerkesztette Grafikai koordináció Vállalati Kommunikáció Jóváhagyta Assicurazioni Generali S.p.A. Igazgatósága Milánó, 2011. december 16. Bevezető Az elmúlt

Részletesebben

CSR Felelősség Társadalmi felelősségvállalás

CSR Felelősség Társadalmi felelősségvállalás CSR Felelősség Társadalmi felelősségvállalás,,marketing, public relations és reklám az egészségügyben'' XV. Országos Konferencia Budapest, 2012. február 16-17. Barát Tamás Főiskolai tanár, a CCO Magazin

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX

Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX 6. kiadás 2009 04 08 Synergon Informatika Nyrt. vezérigazgató

Részletesebben

CSR, mint a profitorientált vállalatok közvetlenül nem profitcélú tevékenysége

CSR, mint a profitorientált vállalatok közvetlenül nem profitcélú tevékenysége CSR, mint a profitorientált vállalatok közvetlenül nem profitcélú tevékenysége Putzer Petra, PhD. PTE Közgazdaságtudományi Kar Marketing és Turizmus Intézet CSR történeti fejlődése kezdetben: vállalati

Részletesebben

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI SIKA EGY VILÁGSZINTŰ BESZÁLLÍTÓ ALAPELVEI ÉS HAGYOMÁNYAI Több mint 100 évvel ezelőtt a jövőbe látó feltaláló, Kaspar Winkler megalapította Svájcban a Sikát, mely mára sikeres

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

Pr-mérés: csökkenő fontosság, csökkenő büdzsé. A PR Herald kutatása a hazai pr-ügynökségek körében

Pr-mérés: csökkenő fontosság, csökkenő büdzsé. A PR Herald kutatása a hazai pr-ügynökségek körében Pr-mérés: csökkenő fontosság, csökkenő büdzsé A PR Herald kutatása a hazai pr-ügynökségek körében 2014 A PR Heraldról A PR Herald (www.prherald.hu) az 1995-ben alapított első magyar public relations szakfolyóirat

Részletesebben

A Magyar Telekom fenntarthatósági stratégiájának (2011-2015) első évi eredményei

A Magyar Telekom fenntarthatósági stratégiájának (2011-2015) első évi eredményei A Magyar Telekom fenntarthatósági stratégiájának (2011-2015) első évi eredményei XIII. Fenntarthatósági Kerekasztal-beszélgetés Szomolányi Katalin Vállalati Fenntarthatósági Központ 2012.06.01. 1 Arthur

Részletesebben

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ...

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ... KÉRDŐÍV SZÁMA... Kérdőív A nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan Romániában is általánossá vált, hogy egyes üzleti problémával a vállalatok Önökhöz fordulnak. A tanácsadás a professzionális szolgáltató piac

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX 2014 Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex alkalmazási köre... 3 Magatartás az Egyesületben, illetve azon kívül... 3 A jogszabályok betartása... 3 Kapcsolat

Részletesebben

Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül

Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül Delfin Díj 2013 mit tesz a Fogyatékosügyi Kommunikációs Intézet az esélyegyenlőség érdekében? A Fogyatékosügyi Kommunikációs

Részletesebben

című kutatási projekt

című kutatási projekt Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének mértéke fókuszban a nők, a romák, a fogyatékos és az LMBT emberek című kutatási projekt TÁMOP -5.5.5/08/1-2008-0001 LMBT ALMINTA KÉRDŐÍV A

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁG????????????????????????????????

FENNTARTHATÓSÁG???????????????????????????????? FENNTARTHATÓSÁG???????????????????????????????? Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generáció szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk esélyeit arra, hogy

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

Tamási Erzsébet. A családon belüli erőszak férfi szereplői PhD értekezés

Tamási Erzsébet. A családon belüli erőszak férfi szereplői PhD értekezés Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézete Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék Büntető Eljárásjogi és Büntetésvégrehajtási Jogi Tanszék Tamási Erzsébet A családon belüli erőszak

Részletesebben

Fókuszban a bankok kutatás hazai bankok befektetési tevékenysége

Fókuszban a bankok kutatás hazai bankok befektetési tevékenysége Fókuszban a bankok kutatás hazai bankok befektetési tevékenysége Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért Bemutatkozás A Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért (TFF) egyesület 2001- ben alakult. Célunk a szervezetfejlesztıi

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

A fenntarthatóság útján 2011-ben??

A fenntarthatóság útján 2011-ben?? A fenntarthatóság útján 2011-ben?? Válogatás a Fenntartható Fejlődés Évkönyv 2011 legfontosabb megállapításaiból Az összefoglalót a GKI Gazdaságkutató Zrt. és a Tiszai Vegyi Kombinát együttműködésében

Részletesebben

1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021

1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021 1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021 1. A Kormány a) elfogadja a jelen határozat mellékletét képező a Nők

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence MI AZ, AMI ÚJ AZ ISO 9001:2015-BEN ÉS AZ ISO 14001:2015-BEN? ÜZLETORIENTÁLTABB KULCSSZAVAK VEZETŐI KÉPESSÉG ÉS ELKÖTELEZETTSÉG

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

2. Sikeres CSR kommunikáció. 3. Hogyan? 4. Alap 1. 6. Alap 2. 5. Alap 1 2014.02.17. Jót, s jól - CSR kommunikáció hitelesen. Sikeres CSR kommunikáció:

2. Sikeres CSR kommunikáció. 3. Hogyan? 4. Alap 1. 6. Alap 2. 5. Alap 1 2014.02.17. Jót, s jól - CSR kommunikáció hitelesen. Sikeres CSR kommunikáció: 2. Sikeres CSR kommunikáció Jót, s jól - CSR kommunikáció hitelesen 2014. 02. 15. Sikeres CSR kommunikáció: megfelelő üzenet megfelelő mennyiségű információ megfelelő eszköz (mindig a média???) 3. Hogyan?

Részletesebben

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE 2011 1. Az Etikai Kódex célja és alapelvei 1.1 A MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG (továbbiakban: MASZK) Etikai Kódexe a Közösség etikai önszabályozásának dokumentuma.

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Alba Radar. 11. hullám

Alba Radar. 11. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 11. hullám A Videoton labdarúgócsapat megítélése a székesfehérvári lakosok körében 2012. január 25. Készítette: Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu

Részletesebben

Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek

Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek Jövőképünk Vezető szerepet kívánunk betölteni a bevonatok területén, mindenkor kiváló minőségű, innovatív és fenntartható megoldásokat kínálunk, amelyekben ügyfeleink

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

Homolka Fruzsina Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft.

Homolka Fruzsina Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. A fenntarthatóság jelentősége a Jövő Élelmiszeripari Gyárában A környezeti hatások vizsgálatát szolgáló kutatási infrastruktúra az élelmiszeripari fenntartható fejlődés megvalósítására Homolka Fruzsina

Részletesebben

S atisztika 2. előadás

S atisztika 2. előadás Statisztika 2. előadás 4. lépés Terepmunka vagy adatgyűjtés Kutatási módszerek osztályozása Kutatási módszer Feltáró kutatás Következtető kutatás Leíró kutatás Ok-okozati kutatás Keresztmetszeti kutatás

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv 2011.

Esélyegyenlőségi terv 2011. Esélyegyenlőségi terv 2011. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, Újhartyán Község Önkormányzata az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja

Részletesebben

GYES-menedzsment a munkáltatók és a munkavállalók szerepe a nők sikeres munkaerőpiaci visszatérésében

GYES-menedzsment a munkáltatók és a munkavállalók szerepe a nők sikeres munkaerőpiaci visszatérésében GYES-menedzsment a munkáltatók és a munkavállalók szerepe a nők sikeres munkaerőpiaci visszatérésében Egyenlő Bánásmód Hatóság Tapasztalat átadó konferencia 2012.11.15. Misszió Jövőképünk egy olyan társadalom,

Részletesebben

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Bevezetés Az új fogalmak a TQM ből ismerősek? ISO 9001:2015 új fogalmainak az érdekelt felek általi értelmezése

Részletesebben

Brundtland jelentés szerinti definíció: a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a

Brundtland jelentés szerinti definíció: a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a Brundtland jelentés szerinti definíció: a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék

Részletesebben

Környezeti innováció a vegyiparban Egy vállalati felmérés eredményei

Környezeti innováció a vegyiparban Egy vállalati felmérés eredményei Környezeti innováció a vegyiparban Egy vállalati felmérés eredményei Széchy Anna Széchy Anna, BCE-TTMK Témakör Környezeti innovációs tevékenység Konkrét példák a közelmúltból Az innovációs tevékenységre

Részletesebben

Wallace S. Broecker: Felelősségünk terhe. 1997.április

Wallace S. Broecker: Felelősségünk terhe. 1997.április Kék bolygónk a legkritikusabbnak ígérkező évszázadba lép. Mindeddig bolygónkat a természeti erők kormányozták 4,5 milliárd éven át. Ha tetszik, ha nem, bolygónk fenntartása kezünkbe hull, és sajnos mi

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 12. (14.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk A szociális helyzet az EU-ban A Tanács következtetései

Részletesebben

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC Martin János Szakképző Iskola A Martin János Szakképző Iskola felvállalta a sajátos nevelési igényű fiatalok speciális képzését és számtalan új ötlettel, differenciált

Részletesebben

02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében?

02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében? VIZSGATÉTELEK 01. Tétel - Melyek az üzleti etika alapvető komponensei? 1. 02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében? 04-05. Mennyiben van döntési

Részletesebben

A menedzserek mennyire vezetik tudatosan a munkatársaikat?

A menedzserek mennyire vezetik tudatosan a munkatársaikat? A menedzserek mennyire vezetik tudatosan a munkatársaikat? A 2012. évi Tudatos vezetés kutatás eredményei kpmgakademia.hu 2 Section or Brochure name Tartalom: Bevezetés 3 A kutatás koncepciója 4 A felmérésben

Részletesebben

Dr. Szuchy Róbert, PhD

Dr. Szuchy Róbert, PhD Az ületi bizalom erősítése Magyarországon a felelős vállalatirányítás fejlesztéséve Budapesti Gazdasági Főiskola Dr. Szuchy Róbert, PhD Társadalmi értékteremtés és felelős vállaltirányítás Budapest, 2012.

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

Környezetvédelem (KM002_1)

Környezetvédelem (KM002_1) (KM002_1) 11. Fenntartható erőforrásgazdálkodás és fejlődés 2007/2008-as tanév I. félév Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék Fenntartható fejlődés a fenntartható fejlődés

Részletesebben

A vállalatok és a minőségbiztosítás

A vállalatok és a minőségbiztosítás 4. A vállalatok és a minőségbiztosítás 4.1 Minőségbiztosítás piaci ösztönzői A vállalatok piaci helyzete nagyon különböző. A minőségbiztosítás bevezetésére vonatkozó kényszereket és ösztönzőket ez a piaci

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ Ország: Portugália Vállalat: Inovafor Képesítés Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban

Részletesebben

Áldozatsegítés ember- és gyermekjogi megközelítésben Nemzetközi trendek Dr. (Habil) Herczog Mária Ph.D. Egyetemi docens ENSZ Gyermekjogi Bizottság

Áldozatsegítés ember- és gyermekjogi megközelítésben Nemzetközi trendek Dr. (Habil) Herczog Mária Ph.D. Egyetemi docens ENSZ Gyermekjogi Bizottság Áldozatsegítés ember- és gyermekjogi megközelítésben Nemzetközi trendek Dr. (Habil) Herczog Mária Ph.D. Egyetemi docens ENSZ Gyermekjogi Bizottság tagja Budapest, 2012. December 11. Sokféle megközelítési

Részletesebben

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Életkor és diszkrimináció Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Összefüggések Idősödő Európa, idősödő Magyarország Növekvő kihívást jelent az életkor miatti sztereotípiák kezelése különösen

Részletesebben

NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE

NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE (PL.3346) Érdekvédelem, érdekegyeztetés az Európai Unióban és Magyarországon I. Rácz-Káté Mónika CIMET - a civil világ fűszere TÁMOP 5.5.3-09/1-2009-0013

Részletesebben

MARKETINGKÓDEX jägermeister

MARKETINGKÓDEX jägermeister MARKETINGKÓDEX jägermeister Bevezetés A szeszes italok kulturális örökségünk részét alkotják, fogyasztásuk több évszázados hagyománynak örvend: a felelősségteljes alkoholfogyasztás felnőttek milliói számára

Részletesebben

Magyar Public Relations Szövetség Employer Branding Award 2015 pályázat

Magyar Public Relations Szövetség Employer Branding Award 2015 pályázat Magyar Public Relations Szövetség Employer Branding Award 2015 pályázat Példaértékű Employer Branding gyakorlatok a Budapest Banknál 2016. január 22. Pályázott kategória: Nagyvállalat Név: Budapest Bank

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

Czirják László bemutatkozás

Czirják László bemutatkozás Czirják László bemutatkozás Társalapitó és ügyvezető partnere az ieurope Capital regionális magántőke befektetési alapnak - www.ieurope.com A United Way Magyarország Alapitvány elnöke - www.unitedway.hu

Részletesebben

Hagyományok-Ízek-Régiók Program

Hagyományok-Ízek-Régiók Program Hagyományok-Ízek-Régiók Program Jankuné Dr. Kürthy Gyöngyi Agárgazdasági Kutató Intézet (AKI) Élelmiszerlánc Elemzési Osztály Osztályvezető www.aki.gov.hu Terra Madre, a Hagyományos Élelmiszerek Napja

Részletesebben

Boldogtalanság miatt válunk. A válásoknak csak 15-20%-a vet véget ún. bántalmazó kapcsolatnak A többi 80-85%-ban boldogtalanságra hivatkoznak

Boldogtalanság miatt válunk. A válásoknak csak 15-20%-a vet véget ún. bántalmazó kapcsolatnak A többi 80-85%-ban boldogtalanságra hivatkoznak Boldogtalanság miatt válunk A válásoknak csak 15-20%-a vet véget ún. bántalmazó kapcsolatnak A többi 80-85%-ban boldogtalanságra hivatkoznak Családon belüli erőszak Állítás: a házasságokban a férfiak úgy

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái?

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Az Integrity Lab elemzése Összefoglaló A nemek közti bérkülönbséget tartja a legnagyobb egyenlőtlenségi problémának a magyar

Részletesebben

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Elhajlás, (helyes) úttól való eltérés. Deviáns viselkedés Olyan viselkedésforma, amely a társadalom többsége által elfogadott normát, normákat sért. Társas együttélésünket

Részletesebben

Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében

Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében Budapest, 2017. február Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági

Részletesebben

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A kormányzati szervek A korrupció megelőzése érdekében tett főbb intézkedések: 1. Részvétel a KIM által koordinált korrupciómegelőzési program végrehajtásának

Részletesebben

Európa Tanács. Parlamenti Közgyűlés. 1582 (2002) 1 számú Ajánlás. Nők elleni családon belüli erőszak

Európa Tanács. Parlamenti Közgyűlés. 1582 (2002) 1 számú Ajánlás. Nők elleni családon belüli erőszak Európa Tanács Parlamenti Közgyűlés 1582 (2002) 1 számú Ajánlás Nők elleni családon belüli erőszak 1. A családon belüli erőszak a nők elleni erőszak legelterjedtebb formája, melynek következményei az áldozatok

Részletesebben

Felelősségvállalás a pénzügyi szektorban: transzparencia és hitelesség

Felelősségvállalás a pénzügyi szektorban: transzparencia és hitelesség Felelősségvállalás a pénzügyi szektorban: transzparencia és hitelesség Konferencia a lakossági pénzügyek egyes kérdéseiről MeH - PSZÁF 2007. május 22. Braun Róbert egyetemi docens, Corvinus Egyetem ügyvezető,

Részletesebben

HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE?

HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE? HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO 14001 SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE? Bárczi István a Fenntarthatósági Divízió vezetője 2014. szeptember 23. A KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZER ÚJABB KAPCSOLÓDÁSI

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években Tájékoztató az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a 2004-2008. években 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási

Részletesebben

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK Meggyőződésünk, hogy az üzlet csak olyan társadalmakban lehet sikeres, ahol védik és tiszteletben tartják az emberi jogokat. Elismerjük, hogy az üzleti

Részletesebben

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Kerek Judit EMEGY Alcím mintájának szerkesztése www.emegy.hu Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület Célunk: Elősegíteni, hogy a dolgozók

Részletesebben

A nem szociális célú bérlakás-építés megítélése a polgármesterek körében Készítette: Aktuális Kft. Készült: augusztus

A nem szociális célú bérlakás-építés megítélése a polgármesterek körében Készítette: Aktuális Kft. Készült: augusztus A nem szociális célú bérlakás-építés megítélése a polgármesterek körében Készítette: Aktuális Kft. Készült:. augusztus A kutatás körülményei A Társaság a Lakásépítésért Egyesület megbízásából. augusztusában

Részletesebben

MSZ ISO 9004:2010 ISO 9004:2009

MSZ ISO 9004:2010 ISO 9004:2009 MSZ ISO 9004:2010 ISO 9004:2009 A szervezet fenntartható (tartós) sikerének irányítása (menedzselése) Minőségirányítási megközelítés Managing the sustained success of an organization 1 1. Ez a nemzetközi

Részletesebben

A béren kívüli juttatások alkalmazása a magyar vállalkozások körében

A béren kívüli juttatások alkalmazása a magyar vállalkozások körében A béren kívüli juttatások alkalmazása a magyar vállalkozások körében Budapest, 2016. június Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági

Részletesebben

Technológia és felelősség

Technológia és felelősség Technológia és felelősség Napjaink emberisége folyamatosan önmaga alkotásaival konfrontálódik, miközben egyre kevesebb köze k lesz a természethez, de megőrzi a természethez hasonló törékenységét. Mittelstrass

Részletesebben

Összefoglalás a 2014-es TOP magyarországi tanácsadói felmérésről

Összefoglalás a 2014-es TOP magyarországi tanácsadói felmérésről Összefoglalás a 2014-es TOP magyarországi tanácsadói felmérésről VII. Országos Tanácsadói Konferencia Budapest, 2014. október 30. Dr. Poór József, CMC Iliás Anikó Csak a változás állandó. Schopenhauer

Részletesebben

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata ELŐSZÓ Az adományszervezők számos területen, különböző országokban, és különböző körülmények között dolgoznak, de van néhány alapvető, közös értékük

Részletesebben

NIOK Alapítvány a civil partner

NIOK Alapítvány a civil partner NIOK Alapítvány a civil partner Tudás, tapasztalat, infrastruktúra, szolgáltatások Egyre több vállalat fordít figyelmet a társadalmi felelősségvállalásra (CSR) és azon belül is a jótékonyságra, az adományozásra,

Részletesebben

avagy az elveszett bizalom nyomában Fenntarthatósági jelentések vizsgálata Urbán Katalin ügyvezető, vezető tanácsadó Alternate

avagy az elveszett bizalom nyomában Fenntarthatósági jelentések vizsgálata Urbán Katalin ügyvezető, vezető tanácsadó Alternate A válság hatása avagy az elveszett bizalom nyomában Fenntarthatósági jelentések vizsgálata Urbán Katalin ügyvezető, vezető tanácsadó Alternate Bemutatkozás Magamról: Jogi szakokleveles környezetmérnök,

Részletesebben

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Kivonat a Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. Stratégiai műhelymunkáról szóló visszajelző

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot?

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Társadalmi felelősségvállalás Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Mi a társadalmi szerepvállalás? ALAPGONDOLAT Nem elég kiemelkedő gazdasági teljesítményt nyújtani, meg kell találnunk

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX 2012. április BEVEZETŐ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

Nonbusiness marketing koncepciók, az önkéntesség helye a nonbusiness marketingben

Nonbusiness marketing koncepciók, az önkéntesség helye a nonbusiness marketingben Nonbusiness marketing koncepciók, az önkéntesség helye a nonbusiness marketingben Nonbusiness Workshop Győr, 2016. március 21. Hetesi Erzsébet Csovcsics Andrea Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Energiamenedzsment ISO 50001 A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Hogyan bizonyítható egy vállalat környezettudatossága vásárlói felé? Az egész vállalatra,

Részletesebben

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22.

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22. Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia 2016. április 22. A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI Galambos Annamária főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium VÁLTSUNK SZEMLÉLETET!

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

ZA4891. Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Hungary

ZA4891. Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Hungary ZA4891 Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Hungary FLASH 266 WOMEN AND EUROPEAN PARLIAMENT Demographics D1. A kérdezett neme [1] Férfi [2] Nő D2. Hány

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a BZSH Benjamin Óvoda az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja meg: I. Általános célok, etikai

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben