Az Igazgatóság közleményei. Beszámoló az MVM OVIT Zrt I. félévi gazdálkodásáról. Ovit Híradó 2013/4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Igazgatóság közleményei. Beszámoló az MVM OVIT Zrt. 2013. I. félévi gazdálkodásáról. Ovit Híradó 2013/4"

Átírás

1 A legsikeresebbek mindig azok lesznek, akik felismerik a darabolás hatalmát, vagyis, akik egyszerre soha nem harapnak annál nagyobb falatot, amit még ténylegesen meg is tudnak rágni. (Anthony Robbins) Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei 1 Beszámoló az MVM OVIT Zrt I. félévi gazdálkodásáról 1 Projektjeinkrôl 4 Rendezvények 15 Szervezeti hírek 21 Személyi hírek 23 Új belépôk 23 Az Integrált Rendszer hírei 25 Munkavédelmi hírek 26 Az MVM Csoport hírei 26 Egyszer volt 30 Nyugdíjasainkról 31 Sport 34 KulTÚRA 37 Mozaik 43 Nekrológ 45 Kiadásért felelõs: Gopcsa Péter vezérigazgató Engedélyszám: III. ÛHB/83/1987 Felelõs szerkesztõ: Lengyel Enikõ Szerkesztõség, kiadóhivatal: 1158 Budapest, Körvasút sor 105. Példányszám: 550 Munkaszám: Felelõs vezetõ: Lengyel Enikô MVM OVIT Zrt. Házinyomda

2 2013/4 Az Igazgatóság közleményei Az eltelt idôszakban az Igazgatóság, faxos szavazás keretében több alkalommal döntött az 500 M Ft értékhatárt meghaladó összegû ajánlatok adásáról, illetve az 1,5 Mrd Ft értékhatárt meghaladó ügyletek közgyûlés elé terjesztésérôl, mely közgyûlési határozat közgyûlés tartása nélküli írásbeli döntéshozatal útján született meg május 30-ai ülésén az Igazgatóság Nagy Sándor Urat az Igazgatóság Elnökévé megválasztotta; jóváhagyta a március 4-ei ülésérôl felvett jegyzôkönyvet; jóváhagyólag tudomásul vette az ügyvezetés beszámolóját a társaság üzletmenetérôl, mûködését befolyásoló eseményekrôl; megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul vette a 96. sz. Kontrolling jelentésben foglaltakat; jóváhagyólag tudomásul vette az MVM OVIT Zrt évi üzletpolitikai célkitûzéseinek I. negyedévi idôarányos értékelésében foglaltakat. Az Igazgatóság a Gt (2) bekezdése alapján a jelentés megküldésével tájékoztatta a Felügyelô Bizottságot az ügyvezetésrôl, a társaság vagyoni helyzetérôl és az üzletpolitikáról; elfogadta az MVM OVIT Zrt évi Üzleti Tervében foglaltakat; megtárgyalta és jóváhagyta a Tájékoztató az MVM OVIT Zrt. stratégiájáról c. elôterjesztésben foglaltakat július 29-ei ülésén az Igazgatóság jóváhagyta a május 30-ai ülésérôl felvett jegyzôkönyvet; jóváhagyólag tudomásul vette az ügyvezetés beszámolóját a társaság üzletmenetérôl, mûködését befolyásoló eseményekrôl; megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul vette a 97. sz. Kontrolling jelentésben foglaltakat; elfogadta az MVM OVIT Zrt évi üzletpolitikai célkitûzéseinek I. félévi idôarányos értékelésében foglaltakat. Az Igazgatóság a Gt (2) bekezdése alapján a jelentés megküldésével tájékoztatta a Felügyelô Bizottságot az ügyvezetésrôl, a társaság vagyoni helyzetérôl és az üzletpolitikáról. Dr. Sidló Krisztina Beszámoló az MVM OVIT Zrt I. félévi gazdálkodásáról Társaságunk Közgyûlése a tulajdonosi elvárásokat rögzítô tárgyévi üzletpolitikai célkitûzéseinket a következô kiegészítésekkel, követelményekkel fogadta el április végén: 1. A Társaság maradéktalanul hajtsa végre határidôre a MAVIR ZRt.-vel kötött átviteli hálózat karbantartására, fejlesztésére, felújítására vonatkozó szerzôdésekben foglaltakat. 2. A Társaság erômû-karbantartó tevékenysége során teljesítse az MVM társaságcsoport tagvállalataival kötött szerzôdésekben foglaltakat. 3. Szerzôdéses kötelezettségei végrehajtása során legyen fokozott figyelemmel a balesetmentes munkavégzés körülményeinek biztosítására. A 2/2012. számú Vezérigazgatói körlevélben meghatározott mutatók ne haladják meg az alábbi értékeket: a, LTI: 3,8 LTI= Baleseti táppénzes napok száma Ledolgozott millió munkaóra 100 b, WANO IS: 1,8 Munkakieséssel járó munkabalesetek száma x WANO IS= Összes ledolgozott munkaóra 1

3 4. Megfelelô jövedelmezôség és kockázati kitettség mellett növelje a Társaság MVM Csoporton kívüli árbevételének volumenét. 5. Hajtsa végre az MVM Csoport stratégiájában a Társaság részére megfogalmazott akciókat. 6. Teljesítse a Társaság évi üzleti tervét, az abban foglalt tervezési feltételek figyelembevételével, az alábbiak szerint: a, az értékesítés nettó árbevétele érje el a M Ft-ot. b, adózás elôtti eredménye érje el a 980 M Ft-ot; c, a személyi jellegû ráfordítások értéke ne haladja meg a M Ft-ot d, a beruházások összege ne haladja meg a M Ft-ot 7. A megalapozott garanciális igénybejelentések száma ne haladja meg a 10 (tíz) esetet 2013-ban. 8. A személyi jellegû ráfordítás esetében az üzleti tervben rögzített kerettôl való eltérés legfeljebb az éves bér- és szociális megállapodás szerinti mértékben lehetséges, vagy abban az esetben, ha a Társaság árbevétele magasabb, mint az üzleti tervben meghatározott, és ehhez az árbevétel-növekedés teljesítéséhez szükséges eltérés arányos és jóváhagyott. Hajtsa végre a évi csoportszintû utasításnak megfelelô bérmegállapodást. 9. A Társaság az MVM Csoport tagjaként maradéktalanul tegyen eleget az Uralmi Szerzôdésben és a csoportszintû szabályzatokban foglalt kötelezettségeinek. A tulajdonosok által megfogalmazott követelmények és a vevôi megrendelések I. félévi teljesítése a számviteli adatok alapján a következôképpen alakult: Társaságunknál a saját teljesítmény értéke a vizsgált idôszakban M Ft, mely a tervezett érték 46,8%-a. A termelési érték alakulása kedvezôbb az értékesítési nettó árbevételéhez viszonyítva, alapvetôen a közvetített szolgáltatások és alvállalkozói teljesítmények értékének alakulása következtében. Megnevezés évi terv I. félévi tény Értékesítés nettó árbevétele , ,6 + Saját elôállítású eszközök aktivált értéke ± Saját termelésû készletek állományváltozása 0,0 26,7-344,2-178,2 - Eladott áruk beszerzési értéke -668,0-203,6 - Eladott (közvetített) szolgáltatások és alvállalkozók értéke , ,5 Termelési érték , ,0 M Ft A beszámolási idôszak értékesítési nettó árbevétele ,1 M Ft, mely a megelôzô hat évet figyelembe véve a legmagasabb realizált árbevétel, az éves szintû árbevételi terv értékhez mért részarányát tekintve is a legnagyobb (41,3%). A megelôzô években az I. félévben realizált árbevétel az éves tény árbevételi értékekhez viszonyítva jellemzôen 30 40% között alakult, a tárgyévi féléves teljesítés ezért kiemelkedôen jónak minôsíthetô évi terv I. félévi tény MVM konszolidációs körén kívüli társaságok MVM konszolidációs körébe tartozó társaságok MVM Paksi Atomerômû Zrt. MAVIR ZRt. MVM Zrt. 35% 35% 20% Társaságunk megrendelôi körén belül továbbra is az MVM Paksi Atomerômû Zrt. és a MAVIR ZRt. meghatározó szerepe érvényesül. A I. félévben realizált társasági összárbevétel 30,6%-a az MVM Paksi Atomerômû Zrt.-nek, 18,3%-a pedig MAVIR ZRt.-nek végzett munkák teljesítésébôl származott. Az atomerômû részére végzett megrendelések közül, a realizált árbevétel alapján, meghatározó munkák az alábbiak: 8 db DHM /400 típusú fôtranszformátor cseréje KDO /400 típusúra, tervezési és kivitelezési munkák Külsô zónahatár holttérmentes megfigyelô rendszer II. ütemének kivitelezése Vízkivételi mû hideg vizes csatorna fizikai védelmi bôvítésének kivitelezése, megvalósulási és egyéb dokumentáció elkészítése Hegesztési, technológiai csôszerelési, 9% 1% 42% 9% 31% 18% 0%

4 acélszerkezeti szerviztevékenység végzése a paksi atomerômû területén 1 db TVV-221 típusú turbógenerátor-állórész rekonstrukciója Karbantartást támogató mûszaki, adminisztratív tevékenység A paksi atomerômû üzemeltetése során felmerülô erôsáramú és installációs karbantartási feladatok elvégzése Súlyos baleset kezeléséhez szükséges mérôrendszer létesítése A paksi atomerômû üzemeltetése során felmerülô gépészeti reaktor, illetve primer-szekunder készülék karbantartási feladatok elvégzése EE01-05 akkumulátortelepek cseréje A paksi atomerômû üzemeltetése során felmerülô gépi forgácsolási és hôkezelési munkák elvégzése Az értékesítési nettó árbevétel értékét tekintve legjelentôsebb, MAVIR ZRt. részére végzett kivitelezések az I. félévben a teljesség igénye nélkül a következôk: Dunamenti 220/120 kv-os alállomás 120 kv-os rekonstrukciója Munkács Sajószöged 400 kv-os távvezeték üzemzavar elhárítása. Tervezés, anyagbiztosítás, oszlopgyártás, kivitelezés Göd országhatár (Léva) 400 kv-os távvezeték Korell oszlopainak felületvédelme, M12-es csavarok cseréje 140 oszlopon és a védôvezetôk párnalemezeinek cseréje 27 oszlopon Debrecen Józsa 400/120 kv-os alállomás létesítése 400 kv-os SF6 tokozott berendezés festése Martonvásár alállomáson Gyôr Bôs 400 kv-os távvezeték korrózióvédelme Sajószöged Szolnok 220 kv-os távvezeték oszlopalapjainak felújítási munkái Az MVM konszolidációs körébe tartozó többi társasága közül a tárgyidôszakban a Vértesi Erômû ZRt., az MVM Csoporton kívüli megrendelôk közül pedig a LEGO Manufacturing Kft. volt a legjelentôsebb megrendelônk I VI. hónapban értékesítési nettó árbevételünk 58,7%-a származott az MVM Csoport tagvállalatainak végzett munkák teljesítésébôl. Társaságunk beszámolási idôszakban realizált értékesítési bruttó eredménye 4.170,9 M Ft, melynek értékesítési nettó árbevételhez viszonyított aránya (fedezeti hányada) 21,1% I VI. hónapban az egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege -278 M Ft volt. Az egyéb ráfordítások meghatározó tétele az önkormányzatokkal elszámolt adók és kötelezettségek, melynek összege 269,8 M Ft. Összetevôi: az iparûzési adó (214,7 M Ft), az önkormányzatoknak fizetett építményadó (35,4 M Ft), a gépjármûadó (19 M Ft), valamint a telekadó (0,7 M Ft). A költségvetéssel szemben elszámolt kötelezettségek 40,5 M Ft-ot tettek ki, míg a gépjármûvekkel kapcsolatos káresemények révén 5,5 M Ft összegû kárunk keletkezett. A beszámolási idôszakban 4,1 M Ft-ot fizettünk közhasznú és egyéb szervezetek támogatására. A céltartalékképzés összege 58,4 M Ft volt. Az egyéb bevételek meghatározó tényezôje a korábbi években képzett céltartalék felhasználása, melynek I. félévi értéke összesen 56,2 M Ft. Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése után 12,3 M Ft bevételt számoltunk el. A biztosítótársaságok együttesen 7,5 M Ft kártérítést utaltak át részünkre a megelôzô években bekövetkezett gépjármû- és egyéb biztosítási káreseményekkel kapcsolatban. A kapott késedelmi kamat 20,6 M Ft-ot, a különféle és elôzô éveket érintô egyéb bevételek 24,9 M Ft-ot tettek ki. A beszámolási idôszakban a pénzügyi mûveletek eredménye 25,2 M Ft-tal csökkentette társaságunk jövedelmezôségét. Az eredmény alapvetôen a cash pool kamatok egyenlege (-37,2 M Ft) miatt negatív. A devizás eszközök és kötelezettségek pénzügyileg realizált árfolyamveszteségének, valamint árfolyamnyereségének egyenlege 12,6 M Ft. Társaságunk mûködési folyamatainak finanszírozása egész évben folyamatosan külsô forrás igénybevételét tette szükségessé a cash-pool rendszer keretein belül. Átlagos értéke 2.333,1 M Ft volt, volumene 8,6 M Ft és M Ft között változott I VI. hónapban hitelfelvételünk összességében 41,4 M Ft kamatráfordítást eredményezett. A rendkívüli eredmény nem befolyásolta jelentôsen jövedelmezôségünket. Társaságunk évi beruházási célkitûzéseinek megvalósítására az MVM 1,3 Mrd Ft-os beruházási keretet hagyott jóvá. Az MVM OVIT Zrt. ebben az évben is legfontosabb beruházási céljainak tekinti az elavuló eszköz- és jármûparkjának ütemes megújítását, bôvítô beruházásként a vasúti 3

5 projektekhez kapcsolódóan további vasúti gépek beszerzését. A beszámolási idôszakban a megtérülési viszonyok és szükségszerûség figyelembevételével beruházási keretünk terhére 170,4 M Ft-ot fordítottunk különbözô eszközök, berendezések, munkagépek, valamint tehergépjármûvek beszerzésére és fejlesztésére. A I. félévi aktiválások értéke 235,4 M Ft volt. Az idôszak folyamán értékcsökkenési leírásként 297,1 M Ft-ot számoltunk el. Japánból, hogy december elején Antwerpenben van ismét a sósavreaktor, s szállítsuk vissza Kazincbarcikára. Így újra nekiláttunk az ismerôs áru szállításának, amelyet januárban sikeresen be is fejeztünk. Több részletet nem is írok róla, mert errôl egy teljes cikk is megjelent már egy korábbi OVIT Híradóban I VI. hónapban a szervezet tevékenységében résztvevôk átlagos statisztikai állományi létszáma 1593 fô volt, mely mindössze 1 fôvel magasabb az elôzô év átlagos értékéhez képest. Összességében társaságunk I. félévi tevékenységét az üzletpolitikában meghatározott elvárások, és a szerzôdésekben foglaltak szerint, a költségtakarékossági követelmények betartásának figyelembevételével végezte. Projektjeinkrôl Közgazdasági osztály A GE Hungary Kft. részére 4 egység TM2500 mobil gázturbina-erômûvet kellett kiszállítani Veresegyházról a Foka kikötôbe. Errôl azt érdemes tudni, hogy egy egység szállításánál összesen 151 tonnát mozgatunk meg. Persze nem egy jármûvel, hanem 7 trélerrel és kamionnal, amihez 5 kísérô jármû is szükséges. A fel- és a lerakodáshoz speciális technológiára van szükség, amelyet a nehézszállító brigádunk hajt végre. A Szállítási üzem legjelentôsebb projektjei az év elsô felében Az elmúlt évekre visszatekintve ritkán lehetett azt mondani, hogy az év eleje jól kezdôdik. Márpedig a 2013 januárja ilyen volt. Nem foglalkozva az ünnepek elteltével és a zord idôjárással, a Szállítási üzemen mindenki belevetette magát a munkába, hogy a megbízók igényeit ki tudjuk szolgálni. Azóta szerencsére ezt a tendencia folytatódik. Fontosabb eseményeink az év elsô felében: január: Mint ismeretes, egy sósavreaktort (167 tonna; 16,33 méter hosszú; 4,95 méter széles és 5,5 méter magas) többször kellett szállítanunk. Elôször 2010-ben Antwerpenbôl Kazincbarcikára; majd 2012 év elején vissza Kazincbarcikáról Antwerpenbe novemberében jött a megkeresés 4

6 A nagy munkákon kívül még több közúti transzformátorszállításunk volt. Például: az Eco Inert Kft. megbízásából szállítottunk 10 MVA-os trafót Miskolcról Székesfehérvárra, a Stubán General Trafo Kft.-nek szállítottunk egy DXSV 40000/120 típusú trafót Gyôr városán belül, CG Electric Systems Hungary Zrt.-nek vittünk egy 40 MVA-os trafót tartozékaival együtt Tápiószelérôl a Biatorbágyi alállomásra február: A február is jól kezdôdött, mert a hónap elsô napjait egy izgalmas feladattal kezdtük el. DSV Hungária Kft.-nél megnyertük a 156 tonnás indiai elnevezésû transzformátor szállítását Tápiószelérôl Paksra, és Pakson a hajóba rakodás is a szerzôdés terjedelmébe tartozott. A trafó méretei: 543x405x489 cm (hosszúság x szélesség x magasság), de még inkább a súlya miatt nem lehet közúton szállítani, és vasúton sem a saját Rolanfer típusú vagonunkkal. Így külföldrôl kellett vagont rendelni, hogy a szállítási megbízást végre tudjuk hajtani. Bonyolult feladat, hisz ugyanúgy, mint a közútnál, itt is engedélyt kell kérni már az üres vagon behozatalára is Magyarországra, s természetesen az áruval megrakott vagonra is. Meg kell szervezni, hogy a vagonhoz legyen mozdony, amely eljuttatja a szükséges rendeltetési helyekre, és legyen, aki kiállítja a fuvarleveleket hozzá. Érdekesség, hogy egy-egy ilyen külföldrôl beérkezô vagonos szállításnál nemcsak egy vagont küldenek be, amely majd a trafót szállítja, hanem vele együtt érkezik két kísérô vagon is. Egyikben a technikai felszerelések vannak, míg a másik a vagon a kezelôszemélyzet szállásául szolgál. Általában 3 4 személy érkezik a vagonnal egy ilyen méretû szállítás elvégzéséhez. Nekik a feladatuk a rakodás vezénylése, vagonon lévô oldalfalak beállítása, amire a trafó felkönyököl, támaszkodik, valamint a szállítás során az úgynevezett oldalazás, süllyesztés és emelés. Ezekre azért van szükség, hogy a belógó akadályokat kikerülhessék, és az áru sérülésmentesen érje el a célállomást. Egy-egy ilyen összetett szállítási feladat elvégzése 5 6 napot vesz igénybe. Ilyen típusú szállítás végrehajtásánál szinte az összes fuvarszervezô kolléga részt vesz, de legnagyobb szerepe ilyenkor Tuba Zoltán kollégánknak van, mert ô vezényli az egész technikai kivitelezést. Egyeztet a vagon személyzetével, gyárral, vasutasokkal, a paksi kollégákkal, készíti az emelési technológiát, s kapcsolatban van a hajó kapitányával is (mikor állhat be a kikötôbe, hol kell a hajóba elhelyezni az árut stb.). Roebel Stadler Kft.-tôl kaptunk a DHTSV 30000/120 típusú transzformátorok cseréjére a megbízást. Erre a cserefolyamatra azért volt szükség, mert az Antenna Hungária rádióállomásán a transzformátor felújítása esedékes lett. Ahhoz, hogy a rádióadás folyamatos legyen, és az Antenna Hungária az adásait szünet nélkül sugározhassa, az ÉMÁSZ Nyrt.-tôl bérelt trafót, míg a saját tulajdonú trafóját felújították. Ezt a bérelt transzformátort kellett elôször a nehézszállító brigád közremûködésével kézi eszközökkel a kazincbarcikai alállomási alapról felemelni. Egy sínpár segítségével lehetett a trélert és a trafót tartó máglyát összekötni, majd a trafót erre ráhelyezni, és a trélerre hidraulika segítségével áttolni. Biztonságos rögzítést követôen szállítottuk a Solti alállomásra. Solton a rossz transzformátort kellett elôször az alapról lehúzni, félrerakni, hogy a bérelt trafót azonnal üzembe is lehessen helyezni. Addig nem is hagyhattuk el a helyszínt, míg az üzembe helyezés meg nem történt. Erre azért volt szükség, mert ha véletlenül nem jó a bérelt trafó, vissza lehessen tenni a felújításra várót. De szerencsére minden a forgatókönyv szerint alakult. A megbízási feladatok azonban itt még nem értek véget, hisz ekkor kaptuk meg a felújítandó trafót, amelyet Császártöltésre kellett szállítani. A felújítást követôen áprilisban kellett a trafókat visszacserélni. Hasonló technológia, mint a Roebel-Stadler megbízásnál 5

7 Ahhoz, hogy a februári hónap teljes legyen, és jól végzôdjön, ismét a DSV Hungária Kft.-tôl kaptunk megbízást, de most egy 110 tonnás angol elnevezésû transzformátor szállítására. A folyamat teljesen ugyan az, mint a 156 tonnás trafó szállításánál. 110 tonnás transzformátor már tréleren a kikötô felé Tájékoztatásul: az elnevezések arra utalnak, hogy transzformátorokat hova kell, kellett szállítani március: Multinaut GmbH-tól (osztrák vállalat) kaptunk megbízást egy papírszárító henger szállítására. Méretei: 622 x 559 x 562 cm; 93 tonna. Ettôl a cégtôl ez már a második megbízásunk volt. A fuvarfeladat megszervezése bonyodalmas volt a szélességi és a magassági méretek miatt, de errôl bôvebben majd a következô OVIT Híradóban fogunk beszámolni, ugyanis elnyertünk egy többfordulós szállítást, ahol ilyen árukat kell fuvarozni. Papírszárító henger szállítása A Kontex Kft. megbízásából szállítottunk a Magyar Közút részére egy darab konténerházat Ajkáról Rétságra. Méretei igen terjedelmesek: 8200 mm x 6000 mm x 4000 mm/12 tonna. Olyan széles volt a szállítmány, hogy az M0-ás mindkét sávját elfoglalta. Érdekessége, hogy a szállítás közben az elôttünk haladó román kamion lerobbant, s azt ezzel a széles szerelvénynyel nem tudtuk kikerülni, így amennyire lehetett, lehúzódtunk az út szélére, de így is torlódás keletkezett. Errôl még az interneten is megjelent híradás április: A GE Hungary Kft.-tôl egy új feladatot kaptunk. Az eddig megszokott útvonallal ellentétben, amely a Veresegyház Budapest, Foka kikötô volt, most nem hajóval akarták az árut Antwerpenbe eljuttatni, hanem mindvégig közúton. Ebben a fuvarban a legnagyobb nehézség az volt, hogy a fô egység méreteit ami 20,5 méter hosszú, 3,5 méter széles és 4,2 méter magas; súlya pedig 86 tonna hogyan csökkentsük oly módon, hogy Európán keresztül a maximális szállíthatósági magasságot (445 cm) ne haladjuk meg. A gépkocsivezetôink (Katona Zoltán és Györfi Zsigmond) és a GE-s kollégák közösen egyeztették le, hogy milyen részeket kell leszerelni az áruról a biztonságos szállítás érdekében. Rengeteg mérnöki feladat volt a kivitelezhetôség megtervezésében. Bednár Imre és 6

8 7

9 Millner István sokat terveztek, egyeztettek, dokumentációkat készítettek, melyeket az amerikai GE-vel kellett jóváhagyatni. Az átfutási idô négy hónap volt, mire minden résztvevô biztonságosnak és kivitelezhetônek találta a szállítás módját. Innentôl kezdve a további fuvarszervezés gyerekjáték volt. A szállítás idôtartama Veresegyházról Antwerpen kikötôig 7 nap volt. Ezen idôtartam alatt sokat izgultunk, mert az egyik legjelentôsebb partnerünknek kellett bebizonyítani, hogy ezt az igen összetett szállítást is végre tudjuk hajtani, és ezzel a bizalmukat megszerezni a további remélt együttmûködéshez április/május: Ebben a két hónapban folytatódtak azok a reptéri szállításaink, amelyekrôl nagy örömmel már kétszer is írtam az OVIT Híradónak, így most ezeket a szállításokat nem részletezem, de az biztos, hogy mindig mély nyomot hagynak bennünk. Különleges helyen, különleges jármûvek találkozása: az Antonov 124 és az OVIT-os jármûpark május: A kiskunfélegyházi Erômûvi gépgyártó üzembôl úgynevezett konverter (füstgáztisztító) szállítását végeztük Sundsvallba (Svédország). Méretei: 14 m hosszú, 4,4 méter széles és 4,1 méter magas, súlya pedig 16,5 tonna. A szállítás izgalmas és bonyolult volt, mert ritkán van lehetôségünk túlméretes áruval ilyen meszszire, ismeretlen helyre eljutni. De Katona Zoltán (gépkocsivezetô), Fogarasi Ervin (szakkísérô) és Strigens Arnold (szállítmányozási mérnök) sikeresen megküzdöttek ezzel a kihívással is, így a szállítmányt sikeresen célba juttatták a kért határidôre. A szállítás 13-ától 21-éig tartott. A CG Electric System Hungary Zrt. megbízásából szállítunk Felbermayr vagonnal 2 db 135 tonnás transzformátort Tápiószeléról egészen Hoboken (Belgium) kikötôig. Érdekessége, hogy a szokott vasúti útvonalat lezárták Bátaszék irányában, így Pesten keresztül kellett a vasúti szállítást megoldani, ami nagy nehézségek árán, de sikerült. A MÁV-os kollégák három napig mérték a trafót, hogy a szûk keresztmetszet miatt egyáltalán el tudunk-e haladni, de a harmadik napon végre rábólintottak, megkaptuk a továbbhaladási engedélyt úgy, hogy a vagon 5 30 km/h sebességgel közlekedhet. Ennek eredménye az lett, hogy az eddig kétnapos útból most három és fél nap lett a menetidô. Sok idôt vesztettünk az ismeretlen út bizonytalanságai miatt, de ilyen estben ez nem számít. A legfontosabb, hogy az árut sértetlenül adhassuk át a megbízónak június: Ebben a hónapban folytatódtak tovább a CG Electric Systems Hungary Zrt. és a DSV Hungária 8

10 Kft. megbízásaiból a trafószállítások. Viszonylatuk: Tápiószele Paks, és Pakson hajóba rakodás. Ez összesen három transzformátor volt (110 és 2 x 131 tonnás). Külföldrôl két vagont rendeltünk a fuvarfeladat elvégzéshez. Nehézséget az okozott, hogy jött az árvíz! Hiába jutottunk le az elsô két trafóval Paksra, a magas vízállás miatt a kikötôi darut nem tudták üzemeltetni, már áramtalanítani kellett. A harmadik trafó szállításánál féltünk, hogy Dunaújvárostól nem fogják továbbengedni a szerelvényt az átázott gátak miatt. Tuba Zoltán kollégám éjjel nappal készenlétben volt emiatt. Szerencsére mindegyik trafó lejutott Paksra, de ott kellett várakozniuk, míg az árvíz elvonult. Az árvíz levonulása után a kikötôt is biztonságosan üzembe kellett helyezni, majd próbadaruzást végezni. Ezek után lehetett csak a hajóba rakodást megvalósítani. A szállításokat 3-án kezdtük meg, a hajóba csak 27-én tudtunk berakodni. Az üzem kivette a részét az MVM székháznál történt árvízi védekezésben is. Az árhullám levonulását követôen a székháznál már szükségtelenné vált homokzsákokat kellett elszállítani Bátára, ahol még nagy hasznukat tudták venni az árvízi védekezésben. Ezek a kiemelt érdekes szállítások, de természetesen emellett folyamatosan végrehajtunk kisebb megrendeléseket, belsô mozgatásokat, nemzetközi szállításokat, valamint végezzük az egyik fô tevékenységünket, a közúti trafószállításokat. Ezeknél a jelentôsebb megbízóink: CG Electric System Hungary Zrt., Roebel-Stadler Kft., VEIKI-VNL Kft., Mátrai Erômû Zrt., E.ON Hungária Kft., amiket Varga Antal diszpécser kollégánk bonyolít le. Bízunk benne, hogy az év hátralevô idôszaka is ugyan olyan sikeres lesz, mint az elsô, és még igen sok és jelentôs kihívást igénylô fuvarfeladatot kell teljesítenünk. Honfi Nóra fuvarszervezôi fômunkatárs 50Hertz az erdô, ahol a Fenyô is eltörpül A 2010-es évben már látható volt, hogy a nagy volumenû magyarországi távvezetékes fejlesztések hamarosan befejezôdnek. Az emiatt felszabaduló kapacitás lekötésére egyértelmûen a külföldi piacra való betörés tûnt az egyetlen járható útnak. A rákövetkezô két év azzal telt, hogy minél több áramszolgáltatónál megpróbáltuk eladni magunkat, amihez a korábbi nagy projektek remek referenciaként szolgáltak ben számos kisebb próbamunkát is kaptunk különbözô cégektôl, amelyek természeten külön-külön auditokkal jártak együtt. Ezek remek lehetôséget adtak, hogy megismerjük az elvárásokat, és belerázódjunk a megszokottnál is magasabb minôségû és rövidebb határidôre történô gyártásba. Így teljesítettük Palkó István kollégám vezényletével az EN1090 auditot is, amelynek köszönhetôen Európában az elsô acélszerkezet-gyártók között vagyunk, akik CE jelöléssel ellátott terméket forgalmazhatnak. A kiváló munkánk gyümölcse a 2013-as évre érett be, amikor is a német E.ON-nal 4400, az 50 Hertzcel 3000 tonnányi oszlop gyártására kötöttünk szerzôdést. Csak ez a két megrendelés felér a 2012-es termelésünk kétharmadával, de természetesen a többi megrendelônk sem alszik, biztosítva számunkra, hogy idén új termelési rekordot állíthassunk fel. Például az E.ON azóta kiegészítette a rendelését további 700 tonnával. Míg nekik jellemzôen 2x110 és 4x110 kv-os oszlopokat szállítunk Európa-szerte jelentôs darabszámmal, addig az 50Hertz teljesen más pályán mozog. Ôk Németország északi és keleti felén a 220 és 380 kv-os hálózat üzemeltetôi. Összesen 9840 km-nyi vezetékkel biztosítják mintegy 18 millió ember áramellátását. Ezeken folyik át a Németországban megtermelt szélenergia 50%-a. Míg idehaza ekkora mennyiségbôl kb Fenyô típusú oszlopból álló vonalat építünk fel, addig a megrendelt 3047 tonna mindössze 16 db feszítô és 48 db tartóoszlopot takar. A nagy vonali terhelés, a helyi szabályozás és jogi viszonyok meglehetôsen érdekes oszlopkialakítást eredményeznek. Alapkövetelmény, hogy a rácsos oszlop nem foglalhat el túl sok alapterületet, ezért a lábtávolságai közel azonosak egy magasabb Fenyô típuséval. Mivel az áramszükséglet is nagy, ezért preferált a négyrendszerû kialakítás. Ez viszont egy olyan terhelési kombinációt eredményez, ami miatt egy feszítôoszlopot csak pillangó elrendezésû fôszár tart meg (lásd 1. kép). Ennek köszönhetôen a tartóoszlop súlya tonna, egy feszítôé 9

11 1. kép 2. kép 10

12 pedig tonna között van. A könnyebb összehasonlíthatóság végett Kovács Imre kollégánk készített egy remek grafikát, amelyen jól látható az oszlop elrendezése, összehasonlítva 1 1 Fenyô típusú oszlopéval (2. kép). A 3047 tonna három nagy projektbôl tevôdik össze, amelybôl az utolsó a legnagyobb és legérdekesebb, és még nem zárult le. Egy meglévô, jelentôsen kiterhelt vonal kerül modernizálásra, de mivel ez egy természetvédelmi övezeten is áthalad, az építés során több különleges feltételnek is teljesülnie kell. Egyrészt a madarak vonulása miatt az év bizonyos szakaszaiban tilos a helyszínen bármiféle munkavégzés. Annak érdekében, hogy a környezô növényvilágot minél kevésbé károsítsák, az új oszlopot közvetlenül a régi mellé teszik. Konkrétan az új oszlopot csak egy oldalra szerelt fáziskarral állítják fel, arra vezetéket húznak, átkötik, lebontják a régi oszlopot, majd a feszültség alatt lévô új oszlopra felhelyezik a hiányzó oldali kart, s végül azt is vezetékelik. Mindezt 50 m magasságban 48 km hosszon. Az alapozási munkálatok során több esetben kénytelenek voltak a meglévô alapot is felhasználni, annyira közel estek egymáshoz a régi és az új oszlopok. A munka folyamatosan halad a vonal több szakaszán egyszerre, a megrendelônk legnagyobb megelégedésére. Remélhetôleg ezzel sikeresen megalapozzuk az MVM OVIT Zrt. jó hírét, s az elkövetkezô projekteknél mint stabil partner tudunk indulni a versenytárgyalásokon, hosszú távon pedig a többi részleget is be tudjuk majd vonni a kinti munkálatokba.. Katona Zoltán gyártás-elôkészítési irodavezetô akciókról folyamatosan és több fórumon tájékoztatjuk az MVM OVIT Zrt. kollektíváját. A felmérés célja az volt, hogy az cégcsoport illetve társaságunk vezetése megismerje a munkatársaknak a munkáltatójukról, munkakörülményeikrôl, személyes fejlôdési lehetôségeikrôl alkotott véleményét, és bevonja ôket a beérkezett információk alapján olyan intézkedések, akciók kialakításába, amelyekkel a társaság jobban motiválhatja, és még elkötelezettebbé teheti a munkatársakat, ezáltal is hozzájárulva a vállalat üzleti eredményességéhez. A kérdôíves felmérésben való részvételünk a teljes cégcsoportra jellemzô átlag (52%) fölött alakult 61%-nyi értékkel, azaz 1604 munkavállalóból 972 kolléga töltött ki kérdôívet. Ez kitûnô eredmény, ami az OVIT-os kollegák érdeklôdését és együttmûködési készségét fejezi ki. A kérdôíves vizsgálat eredményeit pontosító-kiegészítô fókuszcsoportos interjúkon 5 csoportban 75 OVIT-os kolléga vett részt, a visszajelzések szerint aktívan és együttmûködôen. Az adatok feldolgozása, kiértékelése szakértôk bevonásával megtörtént, és röviden összefoglalva cégszinten az alábbi eredményrôl tudunk tájékoztatást adni: Az OVIT-os munkavállalók elégedettségi szintjét az alábbi kördiagram szemlélteti, mely arányok közel azonosak a cégcsoport egészére vonatkozó eredményekkel. elkötelezett 20% nincs adat 1% elégedetlen 13% A munkavállalói elkötelezettség-mérés elsô eredményei Az év elsô hónapjaiban az MVM OVIT Zrt. munkavállalói is aktívan részt vettek az MVM Csoport munkavállalói elkötelezettség mérésében, kérdôívek kitöltésével, illetve fókuszcsoportos interjúkon való közremûködéssel. Köszönjük, hogy véleményükkel, visszajelzéseikkel hozzájárultak az MVM Csoport és ezen belül az MVM OVIT Zrt. fejlôdésének alakításához. A feldolgozásról és az ezzel összefüggésben kialakítandó elégedett 66% A vizsgálat szerint az egyes fogalmak alatt az alábbiakat értjük: Az elégedetlen munkatárs: nem érzi jól magát a vállalatnál, rendszeresen szidja a vállalatot, 11

13 szándékosan nem teljesít, csökkenti az üzleti teljesítményt Az elégedett munkatárs: szereti a vállalatot, és szeret itt dolgozni, extra erôfeszítéseket tesz, kérésre, felszólításra többet dolgozik, megbízható (vezetôi kontroll alatt), aktív javító szándékot mutat, ha jobb ajánlatot kap, mérlegeli. Az elkötelezett munkatárs: extra erôfeszítéseket tesz a munkában, a vállalat eredményessége érdekében, megbízható, lehet rá számítani, önként is többet dolgozik, aktív javító szándéka van (kezdeményezô), szeret itt dolgozni, és nem akar elmenni, pozitívan kommunikál a vállalatról. A cégszintû arányokban nincs különösebb veszély, az ilyen típusú vizsgálatokban a normális eloszlás kb. a %. Elemzést és odafigyelést ezen csoportok belsô összetétele és az okok feltárása kíván! Az elkötelezettséget csökkentô szervezeti jelenségek 1. Munkaterhelés 2. A juttatások minôsége (differenciáltsága) 3. vezetôi ( people Management ) gyakorlat 4. A karrier lehetôségek korlátozása 5. összetartozás ( érzése/hiánya) A felmérés alapján az OVIT-nál az elkötelezettséget cégszinten az alábbi tényezôk befolyásolják leginkább: Az eredmények alapján az elégedettség mértéke a 30 év alatti, illetve a éves kollégáknál, az elkötelezettség pedig a 40 év fölötti korosztálynál a legmagasabb. A vállalatnál eltöltött idô szintén hatással van az elkötelezettségre, a legmagasabb azoknál, akik már több mint 10 éve dolgoznak az OVIT-nál. A résztényezôk kapcsán kiemelkedô volt az összefogáson alapuló együttmûködés a munka során, ami szintén az OVIT hagyományait mutatja. Munkavállalói elvárások és azok teljesülése A beérkezett vélemények alapján a munkatársak az alábbi elvárásaik teljesülését látják jellemzôen megvalósítva munkahelyükön: A munkahely biztonsága A fizetés ( utalás ) biztonsága Az egyéni eredmény (a munka) fontosságának érzése Fenntartható siker, hosszú távú mûködôképesség A munkatársak közötti együttmûködés A munkavégzés biztonsága A munkavégzéshez szükséges információ megléte A munkavégzéshez szükséges eszközök megléte Munkakörülmények fejlesztése Ígéretek megtartása Törôdés a munkatársak jólétével Az elégedett munkatársak aránya a felmérés szerint minden igazgatóságon meghaladja a 60%-ot, az elkötelezettek átlaga pedig 20%-os. Ez méltó az OVIT több mint hat évtizedes hagyományaihoz. Az elkötelezettséget növelô szervezeti jelenségek 1. Biztonság 2. teljesítés lehetôsége 3. szervezeti értékek 4. a munkatársak (a munkakapcsolatok minôsége) 5. vezetôi ( people Management ) gyakorlat Munkatársainknak ugyanakkor számos elvárásuk is van az alábbi területeken: A juttatások a felelôsséggel és a teljesítménynyel arányosak legyenek Véleményük figyelembevétele a napi munka során Ne legyen kivételezés A vállalati célok ismerete Az elvégzett munka erkölcsi megbecsülése A szakmai fejlôdés lehetôsége A kutatás eredményei igazgatóságonkénti bontásban is részletesen feldolgozásra kerültek, melyekrôl az egyes igazgatóságokon kapnak a munkatársak tájékoztatást. Nagyon sok számszerû és szöveges adat feldolgozására lesz még szükség, ennek elemzése és a következtetések levonása a következô idôszak feladata. A társaság vezetését ugyanakkor az elsô eredmények megerôsítették eddigi és tervezett erôfeszítéseiben. A tervezett teljesítményértékelési rendszer fontosságát a visszajelzések még inkább felerôsítik, ennek ki- 12

14 alakítására az erkölcsi elismerés fejlesztésével együtt ez év második felében kíván a cég nagyobb energiát fordítani. Nagyon komolyan kell venni a belsô kommunikációval kapcsolatban megfogalmazott kritikákat. Ennek elsô eredményeképpen a vállalat nagyobb egységeinél tájékoztatók megtartását tervezi a cég, amelyeken az eredményekkel, kihívásokkal, problémákkal és stratégiával foglalkoznak az elôadók. Pozitív a munkavállalók vezetôk iránti bizalma, amely a társaság irányítóinak felelôsségét még inkább hangsúlyozza, ennek fenntartása állandó feladat. Az elkötelezettség növekedését segítô elvárások teljesítése érdekében a cégvezetés az év során akcióterveket dolgoz ki, melyek kialakításába bevonjuk a munkavállalók minél szélesebb körét, ezekrôl aktualitás esetén tájékoztatást adunk. Néhány további cégcsoportszintû adat a felmérésrôl: Humán erôforrás osztály és Kommunikációs osztály A felmérésébe bevont tagvállalatok száma:15 Érintett munkatársak: 7111 fô Válaszadók száma: 3715 fô Fókuszcsoportos interjúk száma: 34 A fókuszcsoportos interjúkba bevontak száma: 408 fô Munkába állt az MVM OVIT Zrt. legújabb felsôvezeték-szerelô jármûve A z MVM OVIT Zrt. középtávú stratégiai célkitûzései nyomán évben megfogalmazott több fontos cél között a vasúti felsôvezeték-építési feltételek megteremtése igen nagy hangsúlyt kapott, és kap napjainkban is. Fentiek nyomán a évben meghatározásra kerültek azok a feltételek, melyek teljesülése esetén társaságunk önerôbôl, a versenytársaktól függetlenedve tud mind erôsebben megjelenni a hazai felsôvezeték-építési piacon, és alkalmassá válik a jelen kor követelményeit is kielégítô engedélyes jármûvekkel és a hozzájuk kapcsolódó berendezésekkel a kivitelezési feladatok elvégzésére. A címben is említett gép (azaz a Mercedes Benz Unimog U-400 kétéltû közúti/vasúti felsôvezeték-szerelô jármû) mûszaki specifikálása már 2012 tavaszán megkezdôdött, majd az MVM Zrt. beruházási engedélyezését követôen 2012 szeptemberében szerzôdéskötésre került sor. A közel 12 tonna össztömegû gépet egy szimpla, a társaságunknál nagy hagyománnyal használt Unimog gépként is elképzelhetnék, ámbár ez különlegesebb. Sôt megjegyezzük, annyira különleges, hogy ilyen jellegû egyedi gyártmányból eddig 2 db volt jelenleg a világon, és a mi gépünk lett a harmadik. Az átépített és egyedileg gyártott jármû egy Unimog U-400 alapalvázra lett kivitelezve, amely rendelkezik: sínvezetô berendezéssel (ezáltal a közúti közlekedésen túl vasútra is képes fel- és leállni, haladni), szerelôkosárral, mely a sínkoronától mérve 6,5 méter padlómagasságig ki tud nyúlni és körbe tud forogni, technológiai hideg mérôáramszedôvel, mely segítségével a vezetékmagasságokat és kígyózást lehet ellenôrizni. A gép közúton képes 90 km/h sebességgel közlekedni, ezáltal rugalmasan tud alkalmazkodni a munkák által elvárt gyors reagálóképességhez, ha egyik munkaterületrôl át kell közelekedni az országban található más munkaterületre. Vasúti közlekedés szempontjából maximum 40 km/h végsebességet engedélyezett az Nemzeti Közlekedési Hatóság Vasúti Hivatala, a jármû különleges és egyedi mivolta miatt. A gép közúti engedélyeit megkapta, forgalmi rendszámmal rendelkezik, a vasúthatóság elôtt pedig augusztus 1-jén sikeresen vizsgázott, elegánsan és lassan már hagyományosan a Magyar Vasúttörténeti Parkban (a látogatók nagy csodálkozására). Megjegyzem, a látogatók közül volt olyan kisgyerek, aki a hajtánnyal való verseny után 13

15 a mi gépünket is szerette volna kipróbálni, mert kiállított muzeális darabnak vélte azt. A jármû vasúton maximális 100 tonna elegytömegig (a jármû saját tömege és rakománytömeg együttesen) vontatásra is alkalmas, melylyel a jövôben sokkal költséghatékonyabban tudunk szerepelni, mivel plusz mozdonyok vagy vontató jármûvek igénybevételét lehetôség szerint ki tudjuk váltani. A fenti képen az M számú Nohab mozdonyt vontatja vizsgateherként, valamint nyitott szerelôállással látható. A jármû a vizsgák és a kezelôk oktatása után szinte azonnal munkába állt, a Szajol Kisujjszállás Püspökladány villamos felsôvezetéki vonal átépítésén, a cikk megírásának idôpontjában pedig már Vác állomás rekonstrukcióján vesz részt. Sikeres és balesetmentes munkavégzést kívánunk! Kulcsár Attila koordinációs mérnök Központi távvezeték létesítési üzem 14

16 Rendezvények Gyereknap 2013 Budapest Igen, újra gyereknap, és végre az idôjárás is kiváló volt a szabadtéri programokhoz! Idén Csomai Kamilla gazdasági igazgató asszony nyitotta meg köszöntô beszédével ezt a színes programokat kínáló családi kikapcsolódást. Az országban kialakuló árvízi helyzet miatt sajnos a vártnál kevesebben tudtak eljönni a rendezvényre, mert a homokzsákok pakolása nem várhatott. A nyitóbeszéd elhangzása után kezdetét vette az íjászbemutató, amelynek során kicsik és nagyok feszítették az íjak húrjait, és célba vették a felfújt lufikat és a kihelyezett céltáblákat. 15

17 Az íjászok felkészültsége és tradicionális ruházata nagyon figyelemre méltó volt. Sok apuka is kedvét lelte ebben az igazán férfias elfoglaltságban. A nagyszínpad elôtti füves területen felsorakoztak a különbözô fajtájú kutyák, akik kiképzôjükkel teljes összhangban, a vezényszóra várva csillogó szemekkel boldogan teljesítették a feladatokat. A nagy kutyák hasa alatt átbújtak a kiskutyák, majd a nagyobb kutyák lefeküdtek a fûben, és a kisebbek átugrották a hátukat. Természetesen a gyerekeknek nagyon tetszett és tapssal, nevetéssel jutalmazták az elôadást. Rendkívül nagy sikert aratott az újdonságként beillesztett, a néhai Öveges professzor nevét viselô fizikai kísérleti bemutató, amelynek során a kollégák és családjaik tátott szájjal szívták magukba a tudományt játékos keretek között. A kísérletsorozatok bemutatták a különbözô gázok viselkedését különbözô hômérsékleti körülmények között, a showmûsorok elemeit sem nélkülözve. Kedves kollégánk, Olasz Zsolt ismét kitett magáért és a gyerekekért, nagyszerû volt, ahogy a mûsorvezetést megoldotta, és a kicsiket a színpadon éneklésre és versmondásra buzdította! Az elmaradhatatlan rajzverseny mindig nagy sikernek örvend, és nekem mint zsûritagnak nagyon nehéz, hogy nem tudunk minden kedves remekmûvet jutalmazni. A kollégáink visszajelzése alapján tudom, hogy a gyereknapon kapott OVIT-os társasjátékot azóta is nagy szeretettel használják otthon a családok, felidézve ezt a szép napot. Köszönet a vezetôségnek, hogy ebben a gazdaságilag nehéz helyzetben is tudtak idôt és pénzt biztosítani a jövô reménységeinek: gyermekeinknek ehhez az élménydús naphoz. (Ha a dôlt betûket öszszeolvasod, hogy mit érzünk, megtudod!) Tatabánya Szládek Istvánné A Nyugat-magyarországi területi fômérnökség az idén is a megszokott helyen, a Vasas pályán tartotta a rendezvényt. Az idô nekünk kedvezett, és szikrázó napsütéssel kezdtük a napot. Baranya Gyula területi fômérnök köszöntötte a megjelenteket, és ismertette a napi programot. Eközben az apróságok már birtokba vették a légvárakat és az ugrálót. A gyerekprogramok szervezésénél arra törekedtünk, hogy mindegyik korosztály megtalálja a kedvére való szórakozási lehetôségeket. Az étkezésre sem volt panasz: folyamatosan sültek a kakaós-lekváros palacsinták és a lángosok (tejfölös, sajtos) a felnôttek és a gyerekek kedvére. Ebben az évben is színesek voltak a programok: volt trambulin, íjászat, jurtasátor, a kézmûveskedési lehetôség pedig bôr nyaklánc-, karkötô-, kistarisznya-készítéssel bôvült. A nap legnagyobb meglepetése a tûzoltó-bemutató és habban fürdés lett volna, csak az árvízi készültség miatt ez az élmény elmaradt. Az ebéd idén is babgulyás volt, amely nagyon finomra sikeredett. A gyerekek az arcfestôk székeire lehuppanva katicává, lepkévé és sárkánnyá változtathatták magukat, a lufibohóc pedig a kívánságuk szerint készítette a virágot, állatkát, szívecskét közben pattogatott és fôtt kukoricával kedveskedett nekik. A gyerekek a kapott ajándékot a lufikkal együtt boldogan vitték haza. Nagyon szépen köszönjük az MVM OVIT Zrt. vezetésének a hasznos ajándékokat és a szép napot. 16

18 Felsôzsolca Az Észak-magyarországi területi fômérnökség telephelyén június 8-án rendeztük meg a várva-várt gyereknapot. Az idôjárás kedvezett a gyereknap megtartásához. Az idén második alkalommal vendégeltük meg körünkben a környékünkön lakó, de Bicskén dolgozó kollégákat. A belépésnél ajándékkal kedveskedtünk úgy a kicsiknek, mint a felnôtt családtagoknak. Az ajándékok átvétele után Takács Attila területi fômérnök köszöntötte a megjelenteket, ezután Páll Tamás szervezô ismertette Reméljük, a résztvevôk is jól érezték magukat, jövôre is várunk benneteket! Bereczki Imréné a napi programot. Közben a kisebbek már birtokba vették a légvárat, kipróbálták a sétalovaglást, a trambulint, a csocsót, a gokartokat és a játszóházat, vagy a kézmûves asztaloknál ügyeskedtek különbözô játékok, ékszerek, rajzok megalkotásában. A terület sportpályáján a délelôtt folyamán sorversenyeket rendeztünk, itt a különbözô ügyességi játékokban egymást biztatva versenyeztek a gyerekek. Többéves hagyományhoz híven népszerû volt ismét az arcfestés és a bohóc, aki kívánság szerint lufifigurákkal kápráztatta el a kicsiket, nagyokat egyaránt. A nap végére legtöbb gyerek arcán különbözô mesefigurák elevenedtek meg, vagy valamilyen virágmotívum díszelgett rajtuk. Az idén sokféle és újabb játékokat, foglalkozásokat sikerült szervezni. A telephely minden szabad területét kihasználtuk erre a célra. A rendezvény nagy meglepetése a tûzoltóság által szervezett habparti volt, ami nagy élmény volt gyerekek és felnôttek 17

19 számára egyaránt. Habparti után bemutatásra került a tûzoltókocsi, amely nagy érdeklôdést váltott ki a kis kíváncsiskodók körében. Észrevétlenül eljött az ebéd ideje. Ízletes virslit és debreceni párost kínáltuk a vendégeknek. Az idén sem maradt el a desszert, amely csokis fánk volt. Ezután begördült a Family Frostos kocsi jellegzetes csilingelô hangjával: vaníliás és csokoládés jégkrémekbôl lehetett válogatni. A rendezvény ideje alatt a vendégek hideg sört, üdítôt fogyasztottak tetszés szerint. Az ebéd után meghirdettük a futóversenyt, amelyet a gyerekek már nagyon vártak. A versenyek végeztével, finom csokikkal és különbözô ajándékokkal jutalmaztuk a gyerekek lelkesedését. A nap végére gyerek-felnôtt kellemesen elfáradt, és szép élményekkel gazdagodott. Úgy láttuk, hogy mindenki jól érezte magát. Itt szeretnénk megköszönni a cég vezetésének, hogy ismét lehetôvé tették, hogy egy tartalmas napot tölthessünk együtt kollégáinkkal és azok családtagjaival. Továbbá megköszönöm szervezôtársaimnak lelkes és odaadó munkáját. Marosvölgyi Józsefné Paks Május 18-án gyerekzsivajtól volt hangos újra a paksi ASE Sportpálya. Idén nem a többi telephelyen rendezett gyereknappal egy idôben került sor a rendezvényre, de ennél jobb idôpontot nem is választhattunk volna. Végre megtört a korábbi évek átka, csodaszép idônk volt! Az arcfestô lányoknak köszönhetôen sok pókember, kiskutya, pillangó és királylány játszhatott önfeledten ezen a napon. Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is elôadta mûsorát a Csillagshow táncegyesület, míg a családok elfogyasztották a gyümölcslevesbôl, rántott csirkemellbôl és petrezselymes burgonyából álló ebédjüket. Majd a gyerekek újult erôvel vethették bele magukat az Ökocsiga kreatív és kézmûves játékaiba, a tûzoltók füstsátrába, valamint az ugrálóvárakba. Akinek akadt egy kis szabadideje, az kérhetett egy lufiállatkát, -virágot, vagy -kardot a bohóctól. Mivel az idôjárás kedvezô volt, így a gyerekek és persze a szülôk legnagyobb örömére jöhetett a habrengeteg, ahol a sok lurkó kedvére játszhatott a hatalmas zuhatagban! Ezután egy alapos törölközés, szárítkozás, és lassan zárult is a gyereknap. A gyerkôcök felkapták az ovitos hátizsákokat a sok meglepetéssel együtt, és szüleik unszolására elindultak hazafelé. Boldogok voltunk, hogy az idei gyermeknapra közel 540 fô jelentkezett, a legnagyobb meglepetés az volt, hogy szinte mindenki el tudott jönni. Elég fárasztó nap volt, de mindent feledtetett a gyermekek mosolya, és hogy remekül érezték magukat. A legjobb bizonyíték arra, hogy érdemes újra és újra megrendezni!!! Turóczi Viktória 18

20 19

21 AZ Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Szenior Energetikusok Klubjának II. félévi programja Kedves Tagtársunk! Szíves tájékoztatásul közöljük az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Szenior Energetikusok Klubjának II. félévi programját: 1. IX.19. Wiegand Gyôzô, az ETE elnökhelyettese Kérdések és bizonytalanságok a világ és Magyarország jövôbeni energiaellátásában Házigazda: Szabó Benjamin Klubnap 2. IX. 26. Kimpián Aladár, ny. fômérnök, a TriódArt Bt. ügyvezetôje India élenjáró a villamos energetikában is Házigazda: Forgács János 3. X. 3. Lakatos Mónika, Országos Meteorológiai Szolgálat Tendenciaelemzések módszertani háttere, eredményei hazai éghajlati sorokon Házigazda: Szondi Egon 4. X.10. Bencsik János, a Gazdasági és Informatikai Bizottság tagja A nemzeti energiapolitika sarokkövei Házigazda: Bárdy László 5. X.17. Dr. Antal Ildikó, az Elektrotechnikai Múzeum vezetôje A magyarországi 125 éves közcélú villamos energia szolgáltatás történelmi áttekintése a magyar Elektrotechnikai Múzeum és az ETE Szenior Energetikusok klubjának közös nyílt rendezvénye Házigazda: Szabó Benjamin 6. X. 24. Dr. Klopfer Ervin filozófiai doktora A nagy hadronütköztetô (LHC) Higgs bozon Házigazda: Kostyál László 7. X.31. Kacsó András, az MVM Zrt. fôtanácsadója Az MVM múltja, jelene, jövôje (50 évvel ezelôtt alakult meg az MVM Zrt. jogelôdje az MVM Tröszt) Házigazda: Iring Rezsô 8. XI. 07. Nagygál János, a Magyar Geotermális Egyesület elnöke A földhô mint energia Házigazda: Bárdy László 9. XI.14. Dr. Rónaky József, az Országos Atomenergia Hivatal igazgatója Az atomenergiáról Fukusima után Házigazda: Bárdy László 10. XI. 21. Dr. Schanda János professzor emeritus Világító diódák, elônyök és hátrányok Házigazda: Lengyel János 11. XI. 28. Dr. Elter József, a MVM Paksi Atomerômû Zrt. fôosztályvezetô Célzott biztonsági felülvizsgálat a paksi atomerômûben Házigazda: Bárdy László 12. XII. 05. Bánkeszi Katalin, az Országos Széchenyi Könyvtár igazgatója Könyvtár tudomány története, a hagyományos könyvtár jövôje Házigazda: Kostyál László 13. XII.12. Dr. Illés Erzsébet, csillagász, tudományos fômunkatárs Bolygók és holdak egymás között (kölcsönhatások a Naprendszerben) Házigazda: Szabó Benjamin 14. XII. 19. Majsa Klára az Országos Reumatológia és Fizioterápiás Intézet (ORFI) dietetikusa A Szenior Energetikusok által felvetett konkrét egészségügyi kérdések megválaszolása Házigazda: Szabó Benjamin Klubnap 20

22 Az ülések helye és ideje: Magyar Elektrotechnikai Múzeum Zipernovszky terem (II. emelet) Budapest, VII. Kazinczy u. 21., 10 óra Szabó Benjamin a Szenior Energetikusok Klub elnöke Szervezeti hírek Bemutatkozik a Hálózati projekt fômérnökség (HPF) Vállalkozási Igazgatóság szervezetét érintô új A mûködési modell november 1-jével történô bevezetésével egy idôben, a korábbi Hálózati projekt osztály tevékenységi köre kibôvült, és megalakult a Hálózati projekt fômérnökség. A fômérnökség korábbi tevékenységi köre, amely az MVM Csoporton belüli és elsôsorban az átviteli- (MAVIR ZRt.) és a távközlési hálózatot (MVM NET Zrt.) érintô feladatokat jelentette, az átalakulást követôen kiegészült a csoporton kívüli belföldi és a külföldi távközlési hálózatokkal kapcsolatos vállalkozási feladatokkal. Hatáskörébe tartozik az üzletszerzés, a megszerzett munkák koordinálása, szervezése az ajánlatok összeállításától a szerzôdéses teljesítés és a garanciális kötelezettségek lezárásáig, valamint a vevôi elégedettség biztosítása, a társaság gazdasági érdekeinek szem elôtt tartásával. Fômérnökségünk megalakulása óta folyamatosan ért meg változásokat. Így például a Körvasút soron lévô szûkös irodai elhelyezési lehetôségek miatt 2012 decemberében át kellett költöznünk a Késmárk utcai telephelyre. Ennek újonnan megalakult csapatunk egyrészrôl nagyon megörült, mivel rendezetten el tudtunk helyezkedni, és a Távközlési üzem közelébe költözve a munkakapcsolatban álló kollégák sokkal eredményesebb együttmûködést alakíthattak ki; másrészrôl sajnos földrajzilag távolabb kerültünk a két legnagyobb partner üzletigazgatóságunk (TÜZIG, ALÜZIG) kollégáitól, amelyet természetesen sajnáltunk. Az elsô személyi változásokat még 2012 novemberében Méhes Judit kolléganônk távozása jelentette, aki külföldön kapott állást, ezt követôen év végével, az Áramszolgáltatói és nagyipari fômérnökségrôl frissen csatlakozó, örökifjú Meixner József kollégánk vonult nyugdíjba, akinek tapasztalatára a mai napig számíthatunk. Végezetül idén júniustól Szendrei Gábor kollégánk került át a Vállalkozási Igazgatóságon frissen megalakult szolgáltatásbeszerzés csapatába. A fômérnökség lehetôséget kapott két megüresedett pozíció feltöltésére, így idén márciusra Csekô Henriett és Lukács Laura személyében új, elsôsorban felsôfokú gazdasági végzettségû kolléganôkkel bôvült a csapat. Jelenleg a fômérnökség létszáma 6 fô, és az alábbi tevékenységi felosztás szerint határoztuk meg az egyes projektkoordinátori feladatköröket: Átviteli hálózati feladatok: Lukács Laura (távvezetéki) Mester Péter (alállomási) Popgeorgijev Sztoján Hrisztov (alállomási) Távközlési hálózati feladatok: Csekô Henriett (mobilhálózatok) Jakab Gyula (optikai és strukturált hálóztok) A megalakult Hálózati projekt fômérnökség vezetésére Romhányi Lászlót követôen, aki a Vállalkozási Igazgatóság területét érintô átalakulással egy idôben az Üzletfejlesztési fômérnökség vezetôi feladatait vette át jómagam kaptam felkérést. Vállalkozási szempontból fômérnökségünk követi a beruházások teljes életciklusát, ajánlatadástól az átadás-átvételi eljárás lebonyolításáig és ezen túlmenôen felelôs a garanciális és szavatossági igények, vevôi reklamációk kezeléséért. A beruházási folyamatban további feladatunk, hogy az elfogadott ajánlat alapján, a projektmenedzserekkel egyeztetve, a fôvállalkozói szerzôdések megkötését és adminisztrációját elvégezzük (ajánlati zsürilap, PAO), valamint a nyilvántartási rendszerekben történô dokumentálását követôen (ajánlati nyilvántartó, ELO) kezdeményezzük a munkaterület-átadás elindítását, majd folyamatosan részt vegyünk a helyszíni organizációs bejárásokon. 21

23 Továbbá a projektek megvalósítási szakaszában támogatjuk a kivitelezô területek projektmenedzsereinek munkáját. Közremûködünk a projekt költséggazdálkodásának és mûszaki elôrehaladásának elemzésében. Részt veszünk a változáskezelés folyamatában (pótmunkaigények, határidô-módosítások), és elkészítjük a szükség szerinti szerzôdésmódosításokat. A megrendelôvel közremûködve megszervezzük az átadás-átvételi eljárást, koordináljuk a megrendelôi szempontok, teljesítési mérföldkövek alapján az üzembe helyezési eljárást, valamint a sikeres átadás-átvételt követôen részt veszünk a projekt gazdasági eredményességének értékelésében. A kivitelezô területek igényei alapján, az idén bevezetésre került SAP-rendszer segítségével, az erôforrások kapacitásadatainak figyelembevételével a vállalkozási terület végzi a beruházáshoz szükséges szolgáltatások beszerzését, ezen belül fômérnökségünk a felelôsségi körébe esô projektek esetében megköti az alvállalkozói szerzôdéseket. Megújult csapatunk folytatta a tradicionális, nagy múltra visszatekintô, MAVIR-os alaphálózati alállomások beruházásaihoz és karbantartási munkáihoz kapcsolódó vállalkozási jellegû feladatokat (Perkáta 400/120 kv-os alállomás építése, Debrecen Józsa 400/120 kv-os alállomás építése, Dunamenti alállomás 120 kv-os rekonstrukciója, Oroszlány alállomáson 120 kvos portálcsere és gyûjtôsín-rekonstrukció stb.), és már aktívan részt vett az új Kerepes 400/120 kv-os alállomási beruházás elôkészítô munkálataiban. A távvezetékekhez kapcsolódó jelentôsebb beruházások mellett (Göd Léva 400 kv-os távvezeték oszlopainak csavarcseréje és felületvédelme, Sajószöged Szolnok 220 kv-os távvezeték alapfelújítása stb.) részt vettünk a márciusi távvezetéki katasztrófát követô üzemzavar-elhárítási munkák, Vállalkozási Igazgatóságot érintô feladataiban is (Kisvárda Sajószöged, Tiszalök Munkács 220 kv-os távvezeték sérült szakaszainak helyreállítása, Munkács Sajószöged 400 kv-os távvezeték sérült szakaszainak helyreállítása). Az elsôsorban kormányzati távközlési hálózatok létesítésére, mûködtetésére és üzemeltetésére megalakult társasággal, az MVM NET Zrt.-vel igyekeztünk tovább erôsíteni a kapcsolatot. Múlt év során több optikai, strukturált hálózati és mikrohullámú összeköttetés létesítésében mûködtünk közre, valamint gerinchálózati fejlesztési munkákat is koordináltunk. Idén egyebek mellett a kormányzati szinten is kiemelt figyelmet élvezô, az elektronikus útdíj bevezetését célzó projektben mûködtünk közre, segítve a Távközlési üzem munkáját a megrendelôvel történô ajánlati és szerzôdéses egyeztetések során. A jövôben tovább kívánjuk erôsíteni az optikai és vezeték nélküli összeköttetések tervezésével és építésével kapcsolatos tevékenységünket, stratégiai partnerségi viszony kialakítására törekszünk az MVM NET Zrt.-vel. Erre azért van szükség, mert mindkét fél számára nagy kihívást jelent a távközlési piacra jellemzô erôs versenyhelyzet, amely jelentôsen megnehezíti a feladatok elvárt minôségben és határidôre történô elvégzését a megrendelôk számára. Az építési munkák mellett az MVM Zrt. által korábban kiépített, és az MVM NET Zrt. által folyamatosan bôvített és üzemeltetett távközlési gerinchálózat karbantartási munkáinak koordinálása is a feladataink közé tartozik. Az eddig említett, MVM Csoporton belüli feladatokon kívül külön említést érdemel, hogy belföldi távközlési tendereken is elindultunk. Ennek elsô és legfontososabb állomása a GSM-R-tender. A projektet egy uniós döntés hívta életre; célja az Egységes Európai Vasúti Közlekedésirányítási Rendszer (ERTMS) kiépítése, amely szabványos GSM-R mobil távközlési technológiából és az Egységes Európai Vonatbefolyásoló Rendszerbôl (ETCS) áll. A rendszer kiépítését az EU 2007 és 2013 közötti támogatásokkal ösztönözte a kelet-európai országokban. Az egységesítés célja az, hogy a vasúti szerelvények haladását ne befolyásolja az egyes rendszerek különbözôsége, így például kiküszöbölje a menetidôt növelô tényezôket (akár a mozdony- vagy mozdonyvezetô-váltást) is a határok átlépésekor. A Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ) a vonatkozó kormányhatározat értelmében közbeszerzési eljárását írt ki a GSM-R rendszer megvalósítására több mint 900 kilométeres hazai vonalszakaszon. A várhatóan két évig tartó projekt a komplett tervezést (rádióhálózat és optikai hálózat), a rádióhálózat-kiépítést és a rendszerintegrációt (határon túli és MÁV/GYSEV saját hálózatával történô összekapcsolás) is magában foglalja. A GSM-R rendszerre kiírt közbeszerzési eljáráson 22

24 a Kapsch CarrierCom Kft.-vel közösen, konzorciumi formában indultunk. A pályázat kidolgozásában fômérnökségünk jelentôs szerepet vállalt. A kiírásra konzorciumunk adta a legkedvezôbb ajánlatot, amelynek teljes ajánlati ára meghaladja a 13 Mrd Ft-ot. Jelenleg minden, a pályázat kidolgozásában résztvevô szakterület természetesen a HFP is izgalommal várja az eredményhirdetést. A közeljövôben várható a következô, kapcsolódó közbeszerzési eljárás kiírása, amely GSM-R optikai hálózatának kivitelezésére vonatkozik. A korábbi kiírás és a hivatalos tájékoztatások alapján a keretösszeg nagyságrendje várhatóan 4 Mrd Ft lesz. Somogyi Lajos Tamás hálózati projekt fômérnök Személyi hírek május belépôk szellemi: 7 fô fizikai: 0 fô összesen: 7 fô június belépôk szellemi: 10 fô fizikai: 2 fô összesen: 12 fô július belépôk szellemi: 11 fô fizikai: 4 fô összesen: 15 fô kilépôk szellemi: 2 fô fizikai: 7 fô nyugdíjazás: 1 fõ összesen: 10 fô kilépôk szellemi: 4 fô fizikai: 12 fô nyugdíjazás: 2 fõ összesen: 18 fô kilépôk szellemi: 6 fô fizikai: 9 fô elhunyt: 1 fô nyugdíjazás : 0fô összesen: 16 fô humán erôforrás osztály Új belépõk Gulyás Péter Eszközgazdálkodási osztály anyagbeszerzô 32 éves vagyok, Budapesten születtem és itt is nôttem fel. Áprilisban kerültem a céghez mint anyagbeszerzô. A középiskola befejezése után egy kétéves képzésen, kereskedelmi területen szereztem képesítést, majd 2005-tôl a gyôri Széchenyi István Egyetemen folytattam tanulmányaimat gazdálkodási szakon. A fôiskolai évek után egy söripari multinacionális vállalatnál, az AB InBevnél helyezkedtem el, ahol a beszerzési osztályon cikkszámok bekódolásával és szerzôdések nyilvántartásával foglalkoztam leginkább. A cégnél csak külföldi beszállítókkal és igénylôkkel tartottam a kapcsolatot, mivel a vállalatnak nem voltak magyarországi érdekeltségei. Az MVM OVIT Zrt. által kínált lehetôséggel a HVG állásbörzéjén találkoztam. Úgy éreztem, hogy a felhívásban megtaláltam az általam keresett pozíciót. Az állás megpályázása után, interjún keresztül, a szakmai elvárásoknak megfelelve és kölcsönös szimpátia alapján felvételt nyertem. Nagy megtiszteltetés az MVM OVIT Zrt.-nél folytatni pályafutásom beszerzôként. Jelenleg az Eszközgazdálkodási osztályon dolgozom, ahol segítôkész és nagyon összetartó csapat vesz körül, akikre maximálisan lehet számítani mindenben. Sok érdekes és kihívásokkal teli feladattal találkozom nap mint nap, sok új és hasznos tapasztalattal lettem gazdagabb mióta itt vagyok. Magamról röviden annyit, hogy pillanatnyilag Budapesten élek menyasszonyommal. Szabadidômben szívesen sportolok, nagy szerelmem a jégkorong, amelyet 10 éve ûzök amatôr szinten, ezen kívül nagyon szeretek olvasni egy jó kávé mellett. 23

25 Havasi Zoltán beszerzési fômunkatárs Eszközgazdálkodási osztály április 15-én csatlakoztam az MVM OVIT Zrt.-nél dolgozók táborához ben születtem Budapesten, és egy rövid katonaidôt leszámítva amelyet Pécsett töltöttem egész életemben a fôvárosban laktam. A logisztikával leszerelés után, ben kezdtem el foglalkozni, kereskedelmi cégeknél, elsôsorban építôanyag-kereskedelmi cégeknél dolgoztam (Kemikál, Saint-Gobain). Végigjártam a ranglétrát: raktáros, raktárvezetô, üzletvezetô, vevôszolgálati vezetô pozíciókban dolgoztam. A beszerzést mindegyik munkahelyemen gyakoroltam, de itt az OVIT-nál van lehetôségem arra, hogy csak és kizárólag a beszerzéssel foglalkozzam. Az elmúlt majd 20 évben szerzett építôipari, építôanyaggal és a vágás-csiszolás-, illetve hegesztéstechnikával kapcsolatos piaci és egyéb ismereteimet kamatoztatva szeretném a munkámat jól végezni. Csepelen lakom a családommal, két fiút nevelünk. Az idôsebb 19 éves, és jövôre érettségizik, a kisebbik most megy az általános iskola negyedik osztályába. Feleségem egy multinacionális cégnél dolgozik HR-vezetôi beosztásban. Szabadidônkben kerékpározni és túrázni szoktunk. Horváth Gyôzô pénzügyi fômunkatárs Pénzügyi osztály Nagy örömmel és lelkesedéssel tölt el, hogy tagja lehetek az MVM OVIT Zrt. csapatának. A Modern Üzleti Tudományok Fôiskoláján diplomáztam pénzügyi közgazdászként, emellett rendelkezem mérlegképes könyvelôi képesítéssel, jelenleg pedig adótanácsadói tanulmányaimat folytatom, amelyekkel ez év végén fogok végezni. Pályaválasztásomat meghatározta a reál tantárgyak iránti nagy érdeklôdésem, már iskolás koromban elbûvölt a számok sokasága. Szakmai pályafutásomat teljes körû könyvelôként kezdtem egy nagy létszámú pályázati és pénzügyi tanácsadással foglalkozó cégnél, itt 6 évet töltöttem el. Ezután szakmai kihívásokat keresve egy telekommunikációs cégnél helyezkedtem el számviteli csoportvezetôként, majd a pénzügyi csoport is hozzám tartozott. Ezen a munkahelyen eltöltött 5 év alatt részt vállalhattam egy nagyvállalat mûködésében, ahogyan reméltem, nagy kihívások álltak elôttem. Tapasztalatot szereztem a számviteli-pénzügyi csapat vezetésében, számos revízióban, auditban vettem részt, szakmai továbbfejlôdésem biztosított volt. Szabadidômet aktív pihenéssel töltöm el, a természet iránti szeretetemnek hódolok: túrázom, kerékpározom, kajakozom. A kihívások, változások elé mindig nagy lelkesedéssel, érdeklôdéssel, nyitottsággal állok, és bízom benne, hogy szakmai tudásommal és tapasztalatommal erôsíteni tudom az MVM OVIT Zrt. csapatát. Szwiatkovszki Bernadett asszisztens Termelési Igazgatóság 1989-ben születtem Vácott, születésem óta Vácrátóton élek. Középiskolai tanulmányaimat az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskolában végeztem, majd érettségit követôen ugyanitt tanultam ötöd-, hatodéven, végül pedig felsôfokú OKJ-s pénzügyi szakügyintézô végzettséget szereztem. Pályakezdôként kíváncsisággal vártam a rám váró feladatokat. Elsôként Vácott, egy autószerviznél dolgoztam ügyfélszolgálati ügyintézôként. Adminisztrációs feladataim mellett az ügyfelek kiszolgálásában segédkeztem, ezáltal 24

26 rengeteg tapasztalattal gazdagodtam. Kis idô elteltével lehetôségem nyílt arra, hogy jobb feltételekkel, hasonló munkakörben dolgozhassak, ezért váltottam. Elsô komolyabb munkahelyemnek a gödi OVIT-ot tekintem, ahol asszisztensként dolgozom. Fôbb feladataim közé tartozik például a külföldi kiküldetésekkel kapcsolatos ügyintézés, az igazgató és az üzletigazgató munkájának támogatása, az adminisztráció, a postázással összefüggô tevékenységek, illetve lehetôség szerint besegítek a többi területnek. Utólag úgy gondolom, helyesen döntöttem, hiszen jó a munkahelyi légkör, a kollégák között barátokra találtam, és érzem, hogy fontos a munkám. Jövôbeli terveim között szerepel, hogy a német nyelvvizsgám mellé egy angol középfokú nyelvvizsgát is szerezzek. Szabadidômben szeretek zenét hallgatni, squasholni, szívesen mozdulok ki a négy fal közül, többek között szeretek sétálni, moziba menni, barátokkal közös programokon részt venni. Az Integrált rendszer hírei Lesz-e rotáció a minôségirányítás rendszereket auditáló cégeknél? Amint azt korábban közöltük Az auditok jelentôsége a minôségügy jövôképében címû cikkben, (OVIT Híradó 2013/1.) jelentôsen bôvültek az auditokkal szemben támasztott elvárások, a jövôben nehezebb lesz az auditorrá válás és várhatóan növekedni fog az auditok hozzáadott értéke is. Az ISO 9000-es szabványcsalád alkalmazásával együtt elôtérbe került a szervezési ismeretekkel rendelkezô, és a rendszerben gondolkodó szakemberek alkalmazása, valamint növekedett a nemzetközileg elismert tanúsítás iránti igény. Az új igények miatt az EU tagállamaiban is jelentôsen emelkedett az EOQ (Európai Minôségügyi Szervezet) által regisztrált auditorok száma. Továbbá a legújabb auditálási szabványok (az ISO es minôségügyi felülvizsgálatok; illetve az ISO es, az irányítási rendszereket tanúsítók szabványa) létrejöttének oka az, hogy a mûködés fenntartásáért folyó verseny erôteljessé válásával a megfelelôség igazolása szolgáltatási és általános viselkedési tényezôvé vált. Erôsödött az auditok szakmai jellege. Az új ISO es szabvány követelményeinek és azok érvényesítésének célja annak biztosítása, hogy a tanúsító cégek/testületek az irányítási rendszerek tanúsítását felkészülten, következetesen és pártatlanul végezzék. Ezen jelentôs és fontos eredmények mellett felvetôdött a kérdés, hogy az egyes auditáló cégek mennyi ideig foglalkozhatnak ugyanannak a társaságnak az auditálásával/felülvizsgálatával és ellenôrzésével. A bejegyzett társaságok mûködésének felülvizsgálatával foglalkozó szövetségi testület az USA-ban beterjesztett egy javaslatot, amely szerint maximum 10 évenként a vállalatoknak másik felülvizsgáló céggel kellene auditáltatni rendszerüket, elkerülendô az esetleges inkorrekt kapcsolat lehetôségét (pl. összejátszás stb.). A javaslat kidolgozói úgy vélik, hogy ezzel megnövekedne a befektetôk bizalma, javulna az auditok minôsége, továbbá a vállalatok elszámoltathatósága és tevékenységük átláthatósága. Az auditorok viszont éppen ellenkezô véleményen vannak: szerintük a gyakori váltás nemcsak az auditok minôségét veszélyeztetné, de mindenkinek többe is kerülne. A javaslat elleni tiltakozásul az auditorok a Kongresszusra is nyomást gyakorolnak, és az ügyben illetékes Pénzügyi Szolgáltatások Albizottsága elôtt már meghallgatásra is sor került. A terv ellenzôi azzal érveltek, hogy az auditok minôségi színvonala az elmúlt években jelentôsen javult, amellett minden egyes auditálandó vállalatnak megvannak a maga sajátosságai, amelyekre külön fel kell készülni. A rendszeres idôközönkénti váltás így megnövelné az auditorok tévedéseinek és hibáinak kockázatát is. Más vélemények szerint az auditori objektivitás és a függetlenség megerôsítését szolgálná, ha javulna a koordináció a belsô és külsô auditorok között. A viták folytatódnak, de az érdekelt felek igyekeznek dûlôre jutni. Pleininger József 25

27 Munkavédelmi hírek Alkoholos befolyásoltság ÉS A MUNKAVÉGZÉS Témánk aktualitását az elmúlt idôszak alkoholszondás ellenôrzései során tapasztaltak adják, hiszen pár esetben érezhetô volt a lazulás. Sajnos volt, aki már munkába menet legurította a napi adagot, pedig tudjuk, hogy a túlzott alkoholfogyasztás egészségkárosító hatása mellett az állásunk elvesztésével is járhat. A munkavállalónak munkára képes állapotban kell a munkavégzését megkezdenie, és ezt az állapotot a munkaidô lejártáig kell megôriznie. Mindannyian tudjuk, hogy a munkára képes állapotot az alkohol nagymértékben befolyásolja, korlátozza, vagy akár teljes mértékben ki is zárja. A munkavédelemrôl szóló törvény rendelkezik róla, hogy a munkavállaló csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, az egészséget nem veszélyeztetô és a biztonságos munkavégzésére vonatkozó szabályok betartásával végezhet munkát. A munkáltató ennél fogva a munkavállalók rendszeres ellenôrzésére jogosult, és amennyiben a munkavállaló a kötelezettségét megszegi, vele szemben a törvény szerinti hátrányos jogkövetkezmények alkalmazhatók. Az MVM OVIT Zrt. alkoholszondáztatásra vonatkozó szabályozása áttekintésre és átdolgozásra került. Az alkoholos állapotra vonatkozó ellenôrzéseket a fizikai dolgozók esetében a csoportvagy mûvezetôknek szúrópróbaszerûen hetente minimum egyszer, szellemi állomány esetén a munkahelyi vezetônek szúrópróbaszerûen havonta minimum egyszer, illetve gyanú esetén minden alkalommal el kell végezni. A balesetet szenvedett munkavállalót minden esetben ittasság vizsgálat alá kell vonni, amennyiben a sérülés jellege és súlyossága ezt lehetôvé teszi. Az alkoholos állapotú munkavállalót a további munkavégzéstôl el kell tiltani, és kezdeményezni kell a fegyelmi, hátrányos jogkövetkezmények eljárás megindítását. Itt az idô a kijózanodásra! El kell dönteni, mi a fontos!.. A bódultság? Vagy a munka? Takács István biztonsági és létesítményüzemeltetési osztályvezetô Bús Nikolett Katalin munkavédelmi vezetô Az MVM Csoport hírei Új gazdasági vezérigazgató-helyettes június 17-tôl Kóbor György 40 éves közgazdász tölti be az MVM Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyettesi pozícióját. Korábban az E.ON Hungária Zrt., illetve annak társaságainál dolgozott ügyvezetô igazgatói, valamint vezérigazgató-helyettesi pozícióban között az MVM Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyettese volt. Angolul, németül és oroszul beszél. Az MVM Zrt. közgyûlése vezérigazgatót nevezett ki a földgázüzletág élére Az MVM Magyar Villamos Mûvek Zrt. közgyûlése Horváth Pétert nevezte ki a földgáz divízió vezérigazgatói pozíciójára. A továbbiakban Baji Csaba elnök-vezérigazgató irányítja az MVM alaptevékenységéhez, a villamosenergia-termeléshez kapcsolódó területeket, aki az igazgatóság elnökeként továbbra is a társaságcsoport elsô számú vezetôje. Az MVM Zrt. közgyûlése a vállalatcsoport földgázüzletágának jelentôs növekedésére tekintettel úgy döntött, hogy önálló vezérigazgatót bíz meg a tevékenység irányításával. Az MVM dinamikusan fejlôdô, sikeres, integrált nemzeti energetikai társaságcsoport, amelynek mindig szüksége van tehetséges és tapasztalt szakemberekre, akiknek a bevonása garancia a további növekedésre. Horváth Péter kiemelkedô szaktudása révén az MVM tovább erôsíti és sikeresen integrálja a földgázüzletá- 26

28 gat, mondta Baji Csaba, az MVM Magyar Villamos Mûvek Zrt. elnök-vezérigazgatója. Horváth Péter, aki korábban a Magyar Energia Hivatal elnöke volt, arra kapott felkérést, hogy készítse elô és szervezze meg az MVM Csoport átfogó földgázipari tevékenységének koordinált mûködését. Ide tartozik az E.ON megvásárlás alatt álló magyarországi földgáz-kereskedelmi és földgáztárolási érdekeltsége. Az MVM Csoport földgázüzletágához tartozik továbbá a társaság résztulajdonában álló Déli Áramlat Magyarország Zrt., Magyar Gáz Tranzit ZRt., illetôleg az AGRI projekttársaság. Megtiszteltetés számomra, hogy Magyarország egyik legnagyobb energetikai holdingjának, az MVM Csoport földgázüzletágának vezetésére kaptam megbízást. A gázüzletág szélesítése újabb lépés az 50 éves energetikai múlttal rendelkezô integrált nemzeti energetikai társaságcsoport életében. Meggyôzôdésem, hogy a komoly kihívást jelentô feladatot kollégáimmal együtt sikerrel végezzük, tette hozzá Horváth Péter, az MVM Magyar Villamos Mûvek Zrt. vezérigazgatója. A társaság közgyûlése Horváth Pétert a társaság igazgatóságának tagjává választotta. Nagy Sándor, az MVM Zrt. termelési és mûszaki vezérigazgató-helyettese lemondott igazgatósági tagságáról. Az MVM Magyar Villamos Mûvek Zrt márciusában lépett be az AGRI projektbe, majd kereskedô társasága, az MVM Partner ZRt. ugyanazon év júliusától belépett a földgáz nagykereskedelmi piacra. A 2012 januárjában megalakult Magyar Gáz Tranzit ZRt. megkezdte az elôkészítô munkálatokat az észak-déli gázfolyosó részeként épülô magyar-szlovák interkonnektor hazai szakaszán október végén az MVM és a Gazprom vezetôi megkötötték a tulajdonosi megállapodást a Déli Áramlat magyar szakaszáról január 2-án elindult Magyarországon a CEEGEX Közép-Kelet-Európai Szervezett Földgázpiac, így mostanra az MVM Csoport a gázüzletág minden szegmensében, infrastruktúrától a kereskedelemig képviselteti magát március 28-án az MVM Magyar Villamos Mûvek Zrt. aláírta az E.ON hazai földgázipari érdekeltségeinek megvásárlásáról szóló megállapodást. A tranzakció zárási folyamata a felek által megállapodott ütemterv szerint zajlik. Új földgázüzletági vezérigazgató-helyettes az MVM Csoportnál Králik Gábor lett az MVM Magyar Villamos Mûvek Zrt. földgázüzletági vezérigazgató-helyettese. Králik Gábor 37 éves közgazdász, diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte. Az elmúlt hat évben kelet európai érdekeltségû energetikai cégeknél vezetô pozíciót töltött be. Külföldrôl tért haza, hogy az MVM Csoport jelentôsen megnövekedett földgázipari tevékenységébôl adódó komoly kihívást jelentô feladatokat végezhessen Horváth Péter, az MVM néhány napja kinevezett vezérigazgatójának irányítása alatt. Az MVM Zrt. kiemelten számít nemzetközi tapasztalataira, a gáz üzletágban szerzett szakmai tudására. A magyar nyelv mellett, felsôfokon beszél angolul és franciául. Az MVM felkészült az E.ON tranzakció zárására Az MVM Zrt. közgyûlés arról határozott, hogy az MNV Zrt.-vel tulajdonosi kölcsönszerzôdést köt az E.ON-tranzakció finanszírozási forrásainak biztosítására. A tranzakció zárása szeptember végén megtörténhet, az integrációs folyamatok a terveknek megfelelôen haladnak. Az MVM Magyar Villamos Mûvek Zrt. közgyûlése határozott arról, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelô Zrt., mint legnagyobb tulajdonos 71 milliárd forint tulajdonosi kölcsönt ad az E.ON hazai földgázipari érdekeltségeinek megvásárlásáról szóló megállapodás finanszírozási forrásának részbeni biztosítására a társaság tôkeemeléséig. Az MVM Zrt. többi részvényese közül elôzetesen többen jelezték, hogy részt vállalnának a tôkeemelésben és az MVM további sikereiben is. Mind a Gazdasági Versenyhivatal, mind a Magyar Energetikai és Közmû-szabályozási Hivatal engedélyezte, hogy az MVM Magyar Villamos Mûvek Zrt. irányítást szerezzen az E.ON Földgáz Trade Zrt. és az E.ON Földgáz Storage Zrt. felett. 27

29 Az MVM Csoport legfontosabb feladata, hogy a Nemzeti Energiastratégiának és a kormányzati döntéseknek megfelelôen elôsegítse Magyarország biztonságos energiaellátását. Az MVM Magyar Villamos Mûvek Zrt. felkészült az E.ON hazai földgázipari érdekeltségeinek átvételére, hosszú, komoly munkánk eredményeként az integrációt elôkészítô folyamatok a végsô fázisba értek, a tranzakció zárása szeptember 30-án történhet meg. Az MVM Csoport történetének legnagyobb tranzakciójához szükséges forrásokat a Társaság részben saját, részben külsô forrásból finanszírozza, mondta Baji Csaba, az MVM Magyar Villamos Mûvek Zrt. elnök-vezérigazgatója. Az MVM sikeres, integrált nemzeti energetikai társaságcsoport, amelynek dinamikus fejlôdéséhez szüksége van tehetséges és tapasztalt munkatársakra, ezért a tranzakció zárását követôen is számít az E.ON-nál dolgozó szakemberekre. Az MVM Zrt. közgyûlése döntött arról, hogy a Vértesi Erômû ZRt.-vel korábban megkötött hitelszerzôdés alapján fennálló, az MVM Zrt.-t megilletô követelésbôl a folyamatos, biztonságos mûködés garantálásához szükséges, legfeljebb 8 milliárd forint összegû, korábban folyósított hitelt a holdingközpont elenged. A Vértesi Erômû ZRt. fizetôképességének fenntartása érdekében a tulajdonos MVM Zrt. a korábbi vezetések alatt több éven át havi egymilliárd forint tulajdonosi kölcsönnel kényszerült életben tartani az erômûtársaságot. A Vértesi Erômû ZRt ben csôdvédelmet kért, az MVM Zrt. támogatásával a következô évben sikerült csôdegyezség keretében konszolidálni több tízmilliárd forintos hitelállományát. Az MVM Zrt. egy hosszú távú reorganizációs terv elfogadása mellett további tulajdonosi hitellel is segítette az erômûtársaság további mûködését. A villamos energia nyomott ára, valamint a mélymûvelésû bánya mûködtetése ugyanakkor további veszteségek forrása. A Vértesi Erômû biztonságos mûködésének és a térség zavartalan távhô ellátásának garantálásához szükség van a szénfillérbôl finanszírozott támogatásra, a korábban folyósított tulajdonosi hitel egy részének elengedése mellett. A lakosság érdekeinek megfelelôen a Vértesi Erômû ZRt. Oroszlányi Erômûvében a villamos- és hôenergia termelést továbbra is zavartalanul folytatódik. Az MVM a veszprémi kézilabdaklub új névadó szponzora A idénytôl az integrált nemzeti energetikai társaságcsoportot irányító MVM Magyar Villamos Mûvek Zrt. is a veszprémi kézilabdaklub névadó szponzora, az ôsztôl MKB-MVM Veszprém néven szerepel a sportág legeredményesebb magyar férfi csapata. Az MVM Csoport kereskedôtársasága, az MVM Partner ZRt. már évek óta hozzájárul a veszprémi csapat nemzetközi szinten is meghatározó eredményeihez, ezért idén az MVM Magyar Villamos Mûvek Zrt. több éves, névadó szponzori szerzôdést kötött a sportegyesülettel, amely mutatja a társaságcsoport elkötelezettségét a kézilabda sportág mellett. A szponzorációs megállapodás részeként az MVM Zrt. nem csupán a csapat 2015-tôl potenciálisan önálló névadója, hanem az MVM Aréna sportlétesítményé is, amelyet a www. handball-planet.com kézilabda portál ben Európa legjobb hangulatú csarnokának, szurkolóit pedig Európa legjobb szurkolóinak választotta. Felelôs vállalatként az MVM évek óta a sportélet, kiemelten a sikeres verseny-, és a nemzeti, illetve nemzetközi jelentôségû események kiemelt szponzora, hogy növelje a társadalom sport és egészségtudatos életmód iránti elkötelezettségét. Minden sikeres, eredményes vállalat, így az integrált nemzeti energetikai társaságcsoport erkölcsi kötelessége, hogy támogassa az össztársadalmi célok megvalósítását, a kiemelkedô teljesítményeket úgy a kultúrában, az oktatásban vagy a mûszaki területen, mint a sikeres versenysportban, mondta Felkai György, az MVM Magyar Villamos Mûvek Zrt. kommunikációs igazgatója. Az MVM Zrt. középtávú stratégiai célja, hogy regionálisan is meghatározó szereplôvé váljon az energetikában. Ezt jól támogatja, ha olyan sportolókat, eseményeket és csapatokat szponzorálunk, amelyek szereplése jelentôs ismertség- és elismertségnövekedést hozhat az MVM számára. A társadalmi felelôsségvállalás egységes identitásként a vállalatvezetés és a munkavállalók közös értékrendjébôl táplálkozó cégcsoporti magatartás. Büszkék vagyunk rá, hogy az idei szezontól Magyarország legeredményesebb férfi kézilabdacsapata partnere leszünk, és együtt készülünk további nemzetközi sikerekre. 28

30 Az MKB-MVM Veszprém Magyarország legeredményesebb férfi kézilabda egyesülete. Az alapítása óta eltelt 36 évben a férfi kézilabdacsapat szédületes sikereket ért el: 21-szeres magyar bajnok, 22-szeres magyarkupa-gyôztes, kétszeres EHF-kupagyôztesek Európa-kupája gyôztes, kétszeres ezüstérmes, egyszeres EHF-bajnokok ligája döntôs. Az európai színvonalú, a nemzetközi sportéletben is nagyon sikeres és jó hírû csapat érdemei vitathatatlanok. A névadó szponzori együttmûködés és a hangsúlyos, látványos megjelenések új dimenzióba helyezik Társaságunk sportszponzorációját, hiszen az MVM név nemzetközi színtérre kerül egy kimagasló képességû csapat szponzoraként. Ez hozzájárul a Társaság nevének megismeréséhez, pozitív megítéléséhez, így egyben regionális szinten is meghatározó szerepének eléréséhez. Az MVM Csoport felelôs és jól átgondolt üzleti magatartást tanúsítva, elkötelezett abban, hogy gazdasági súlyának megfelelôen szerepet vállaljon a sportszponzorációban, a nemzeti és európai értékek megôrzésében, az össztársadalmi célok megvalósításában. A világ legtöbb nagyvállalatához hasonlóan a társaságcsoport is vallja, hogy a gazdasági fejlôdés ma már leképezhetô a kultúra, a szociális háló, a hazai oktatási és szakmakultúra fejlesztése, az egészséges életmód és a sportkultúra fejlettségi szintjén is. Éppen ezért a társaságcsoport hat kiemelt területre koncentrálja támogatását. Az egyetemes és a hazai kulturális értékek, valamint a régiószerte meglévô nemzeti értékek megôrzése, a tudásalapú társadalom elômozdítása, a környezetvédelmi és a fenntartható fejlôdést elôsegítô programok, valamint a karitatív tevékenység mellett kiemelt jelentôségû a társaságcsoport stratégiájában meghatározott regionális növekedési célkitûzést erôsítô, nagy elérést és nemzetközi megjelenést biztosító sportágak, sportolók és sportesemények támogatása. A társaságcsoport névadó szponzora a korábban magyar bajnoki második helyezett, Ligakupa-gyôztes és a 2011-ben az Európa Liga selejtezô körének utolsó fordulójába jutott MVM Paks futballcsapatnak is. Az MVM Paksi Atomerômû Zrt. sportegyesülete, az Atomerômû SE eredményes szerepléséhez mindennemû támogatást megad, a négyszeres magyar bajnok és kupagyôztes kosárlabdacsapat mellett a cselgáncsozók sikerei emelkednek ki. Az MVM Partner ZRt. a Magyar Jégkorong Szövetség mellett a nagy népszerûségnek örvendô Tennis Classics eseményt is szponzorálja. Forrás: www. mvm.hu Sótonyi Gábort nevezték ki a MAVIR Vezérigazgatójává Sótonyi Gábor veszi át a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. vezetését. A gazdasági szakember eddig az MVM Csoport távközlési társasága, az MVM NET Zrt. gazdasági igazgatója volt, jelentôs tapasztalatra tett szert a telekommunikációs iparágban. A MAVIR a következô idôszakban jelentôs részben távközlés-központú projekteket indít: az okos mérés bevezetése mellett a vállalat átviteli hálózatának irányítástechnikai korszerûsítését is tervezi. A MAVIR, az energia irányítója korszakváltás elôtt áll. Továbbra is ellátja alapfeladatát, szavatolja a villamosenergia-ellátás zavartalanságát, ám a jövôben egyre fontosabbá válik a modern távközlési technológiák alkalmazása. A 21. századi villamosenergia-rendszer alapja az intelligens irányítás és a hatékonyan mûködô hálózat, mindkettô a legújabb telekommunikációs megoldásokra épül. A következô években az okos mérés hazai bevezetése és az átviteli hálózat irányítástechnikai korszerûsítése határozza majd meg a MAVIR ZRt. tevékenységét. Sótonyi Gábor elôzôekben az MVM NET Zrt. gazdasági igazgatói teendôit látta el. A 40 éves szakember pályáját a pénzügyi szolgáltatási szektorban kezdte, majd távközlési területen, az Elsô Pesti Telefontársaság Nyrt.-nél helyezkedett el. Az MVM Csoporthoz a Nemzeti Innovációs Hivataltól csatlakozott, és aktív szerepet vállalt az MVM Zrt. távközlési leányvállalatának elindításában, majd vezetésében. Az új vezérigazgató a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen végzett külgazdaság és vállalatértékelés szakirányokon, majd az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán jogi szakokleveles közgazdászképzésen vett részt. Tárgyalási szinten beszél angolul. A MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. feladata a hazai villamosenergia-rendszer hatékony, piac- és EU-konform mûködtetése. A Társaság gondoskodik a magyar villamosenergia-rendszer megbízható, hatékony és biztonságos irányításáról, az átviteli hálózati vagyon üzemeltetésérôl, karbantartásáról és bôvítésérôl. Biztosítja a villamosenergia-piac zavartalan mûködését, további bôvítését, az egyenlô hozzáférést a rendszerhasználók számára. A MAVIR ZRt. emellett a piaci adatok összegzése és elemzése alapján 29

31 elkészíti az átviteli hálózatfejlesztési stratégiát, javaslatot tesz az erômûpark fejlesztésére, valamint összehangolja a magyar villamosenergia-rendszer mûködését a szomszédos országok átviteli hálózataival és koordinálja a nemzetközi szakmai együttmûködéseket. A társaság az MVM Csoport tagja, mûködése mindenben megfelel az Európai Unió 3. Energiacsomagjában foglalt szétválasztási szabályoknak (az ún. ITO modell szerint). MAVIR ZRt. Kommunikációs osztály Budapest, szeptember 5. Egyszer volt Firbás Miklós: A Szállítási üzem nehézszállítói készen állnak speciális feladataik végrehajtására! (megjelent az OVIT Híradó 2002/6 7. számában) Szállítási üzem nehézszállítási feladatainak A a száma ez év elsô felében megcsappant, így eddig kevesebb lehetôség volt e fuvarozókapacitás foglalkoztatására. Ez fôleg az MVM és az áramszolgáltatók rendelte nehézszállítások transzformátorfelújítási és környezetvédelmi alapátépítési munkákhoz kapcsolódó mozgatási, szállítási feladatok megrendelôi oldalról való átütemezése, illetve részleges elmaradása miatt adódott. Sajnos a múlt év második felében kezdôdött és idénre áthúzódó világgazdasági recesszió ága is húzza a Szállítási üzemet. Mint ismert, a múlt év végén csôdbe ment az Enron amerikai energetikai óriáscég. Mivel multinacionális cégrôl van szó, nyilvánvalóan üzleti partnerei is megsínylették bukását. Ezek közé tartozik a szintén multi General Electric, melynek magyarországi leányvállalata, a veresegyházi GE Hungary szintén dekonjunkturális korszakot él át, termelés-visszafogásra kényszerül. Az eddig fôleg gázturbinás generátoregységeket gyártó üzem ezért profilváltást hajt végre. Ez pedig az eddig jól mûködô nehézszállítási együttmûködésünk megszûnését vagy legalábbis bizonytalan jövôjét jelenti számunkra. Íme, a globalizáció egy cseppet sem kedvezô következménye: megbukik egy amerikai óriás (a hírek sejtetni engedték, hogy ottani belföldi gazdálkodási és politikai háttér-manipulációi miatt), és a világ másik felén ezért többek között egy hozzá képest kis magyar cég szállítási divíziója is átmeneti piacvesztéssel kell, hogy számoljon. Azonban az élet megy tovább, az elektromosenergia ellátó rendszer folyamatos mûködtetése, s az egyre újabb igények elôbb-utóbb elodázhatatlanná teszik a szükséges karbantartások, felújítások elvégzését, a bôvítések beindítását. Ekkor jön el a nehézszállító tevékenységünk, vagyis a mi idônk, s lehet, hogy hirtelen annyi fuvar-, illetve mozgatási megrendelésünk lesz, hogy teljes kapacitáskihasználás mellett még alvállalkozókat is be kell vonnunk a feladatok végrehajtásába. Addig is, és ettôl függetlenül is más piaci lehetôségeket igyekszünk megragadni, kihasználni. Egy ilyen nagyobb lélegzetû, illetve bevételt hozó feladatot sikerült elvállalni és lebonyolítani az elmúlt napokban. A német Europe-Lloyd spedíciótól megbízást kaptunk, hogy végezzük el rakományuk hajóból hajóba történô átrakodását a paksi atomerômû kikötôjében. Brailából egy román uszályban 6 db, egyenként 55 tonnás, kb. 7,5 m átmérôjû, 5,4 m magas acélüst érkezett június 13-án Paksra Genk (Belgium) rendeltetéssel. Mivel a román hajó nem mehetett a nyugat-európai vizekre, ezért Pakson át kellett rakni a rakományt egy megfelelô holland uszályba, amellyel aztán azt továbbítani lehetett. Az átrakás közvetlenül az egyik hajóból a másikba azonban nem volt lehetséges, mert a kikötô csatornájában a helyszûke miatt a hajók nem tudtak egymás mellé állni. Ezért az üstöket elôször ki kellett rakni a rakpartra, majd a hajók helycseréje után berakni a továbbmenô hajóba. Viszont a rakpart mérete egyszerre csak három üst kirakását tette lehetôvé, így a hajók csereberéjét a kikötôcsatornában meg kellett ismételni. A feladatot nehézrakodó brigádunk hajtotta végre június 14-én délelôttôl a kora esti órákig kifogástalanul, a kikötô 2x160 tonna teherbírású portáldarujának igénybevételével. Más természetû ugyan, de gazdasági sikerként is elkönyvelhetjük, hogy az Ovit Rt. 86 db, a termelésben foglalkoztatott gépjármûvére nem kell az egyébként jogszabály elôírta menetíró készüléket (tachográfot) ez év végéig felszereltetnünk. A megfelelô jogszabály-értelmezés alapján, a különbözô közlekedési hatóságokkal folytatott eredményes egyeztetés után a jogszabályalkotó minisztérium hivatalos állás- 30

32 foglalásában mentesítette az Ovit Rt. meghatározott kizárólag a hálózatszerelés és karbantartás területén, nem árufuvarozási területen foglalkoztatott jármûveit a komoly kiadással járó elôírás végrehajtása alól. Tehát a meggyôzô érvelés és következetes kiállás az ügyben nem volt hiábavaló. Komoly költséget lehetett így megtakarítani, hiszen a felszerelések társasági szinten kb. 36 millió Ft-ba kerültek volna az idei költségvetés terhére. Ezt úgy is lehet hívni, hogy talált pénz. A rosszban is van mindig valami jó elve alapján, kihasználva a remélhetôleg rövid dekonjunkturális idôszak nyújtotta idôlehetôséget, a belsô nyilvántartási-informatikai rendszerünk INFOSYS-kompatibilis korszerûsítésén fáradozunk. Ettôl függetlenül azonban folyamatosan készen állunk arra, hogy a kihívásoknak, az elôbb-utóbb bekövetkezô szállítási fellendülésnek minden tekintetben megfeleljünk, jövendô feladatainknak minôséggel eleget tegyünk. Nyugdíjasainkról Kasztovszky Béla A Nyugdíjasbizottság ülése Évi elsô ülését június 19-én tartotta a Nyugdíjasbizottság, melyet Polczer Ferenc elnök nyitott meg, köszöntve a bizottság jelenlévô tagjait, valamint a meghívottakat: Schmidt Péternét, a Humán erôforrás osztály vezetôjét és Horváth Józsefet, az OVIT Szakszervezet elnökét. A továbbiakban tájékoztatta a testületet, hogy Debnár Péter, Hocsák Sándor és Lovász Istvánné tagok nem tudtak eljönni a mai ülésre. Majd felidézte azt a szomorú tényt, hogy Kiss Ottó, a Nyugdíjasbizottság tagja május 10-én súlyos betegségben elhunyt. Megemlékezésében hangsúlyozta: egy nagyszerû barátot, egy kreatív embert veszítettünk el, akinek érdemei, munkássága méltán váltotta ki valamenynyi nyugdíjastársunk szeretetét, tiszteletét, megbecsülését. Az ülés résztvevôi egyperces néma felállással emlékeztek Kiss Ottóra. Az ülés a meghívóban jelzett napirendi pontokkal folytatódott. Elôször Schmidt Péterné a társaság képviseletében köszöntötte a testületet, Gopcsa Péter vezérigazgató úr távollétében és megbízásából tartott tájékoztatót. A napirendi pontban megfogalmazottakkal kapcsolatban elmondta: a társaság 2012-es évi tevékenysége kiemelkedô volt, az üzleti tervben foglaltakat az MVM OVIT Zrt. sikeresen és eredményesen teljesítette. A cél természetesen az, hogy az OVIT 2013-ban is magas szakmai színvonalon végezze tevékenységét, és ezáltal megôrizze fontosságát az iparágban. Emlékezetes, a márciusi hóviharok, késôbb az árvízi helyzet idején elôforduló üzemzavarok elhárításában is meghatározó volt az OVIT szerepe. Az ez évi üzleti tervben a belföldi és külföldi projektek száma jól alakult, számos szerzôdést kötöttünk. Példaként említette a gödi Acélszerkezeti gyártóüzemet, amely jól ellátott feladatokkal, és elsôsorban exportra dolgozik. A vasút-villamosítás területén is folyamatos a tevékenységünk, és külföldi hálózatszerelési feladatokat is ellátunk. Itt nagyon fontos, hogy dolgozóink egyre nagyobb számban angol, illetve német nyelvtudással rendelkezzenek. Az új, megváltozott feladatokhoz feltétlenül szükséges a munkavédelmi ismeretek fejlesztése, betartása a biztonságos, balesetmentes munkavégzés érdekében. A társaság vezetése ez évben is arra törekszik, hogy a bérek mellett a béren kívüli juttatásokat is szinten tartsa. Ez biztosíthatja, hogy a jóléti és szociális juttatás mértéke ne csökkenjen, továbbra is akadálytalan legyen a szociális- és temetési segélyek kifizetése, az üdülési támogatás, a nyugdíjas-találkozók megtartása, a nyugdíjas klubélet támogatása és a kirándulások megszervezése. A következô napirend elôadója Horváth József volt, aki a bizottság tagjainak köszöntése után tájékoztatást adott az EVDSZ és az OVIT Szakszervezet munkájáról. Elmondta, hogy a Munka Törvénykönyve, valamint a Villamose- 31

33 nergia-ipari Ágazati Kollektív Szerzôdés változásai a szakszervezetek tevékenységét új keretek közé helyzete. Ezután az OVIT Szakszervezet munkájával foglalkozott. A gazdasági vezetéssel jó a kapcsolat, véleményüket, javaslataikat elfogadják. Befejezésül hangsúlyozta, hogy az OVIT Szakszervezet létszáma stabil, pénzügyi gazdálkodása tagdíjbevétele, kiadása kiegyensúlyozott. Ez évben arra törekednek, hogy a megnövekedett szociális segélykérelmekre nagyobb keretet biztosítsanak. Rövid szünet után folytatódott az ülés más jellegû napirendi pontokkal. Aklan Attiláné, a Nyugdíjas Klub évi mûködését jónak értékelte, a programok változatlanul érdekesek voltak, nôtt a résztvevôk száma, a vendéglátás továbbra is biztosított. Juhász Judit a évi öt autóbuszos kirándulást ismertette, amelybôl április 23-án a Vértesszentkereszt Kisbér, június 11-én pedig a Kassa Sárospatak útvonalú is sikeresen lezajlott. Július 16-án Érd Százhalombatta az útirány, melyre már nagy létszámú a jelentkezés. Az utolsó napirendi pontban Polczer Ferenc még két témában szólalt fel. Kiss Ottó halála után, a június 6-i klubnapon javaslatot tett arra, hogy július 1-jétôl az OVIT Nyugdíjasklub neve Kiss Ottó OVIT Nyugdíjasklub névre változzon. A testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett. Továbbá Kiss Ottó eltávozásával 12 fôre csökkent a bizottság létszáma, így új bizottsági tagot szükséges kooptálni. Javaslata, hogy olyan szakterületrôl válasszanak képviselôt, ahonnan még nincs tag a testületben, de meghatározó a feladata az OVIT-nál, és nagy nyugdíjasainak létszáma is. Így esett a választás a Szállítási üzemre, ahonnan Braun Györgyöt javasolja nyugdíjasbizottsági tagnak. A javaslatot a bizottság jelenlévô és távollévô tagjai egyhangúlag elfogadták. Braun György kooptálása az év végi nyugdíjasbizottsági ülésen fog megtörténni. Kirándultunk Kassa Polczer Ferenc Idén Kassa Európa kulturális fôvárosa. Gondoltuk, megnézzük, bár sok nyugdíjastársunk már jól ismerte a Felvidék fôvárosát, a királyi Magyarország Buda utáni legfontosabb városát. Nos, a szlovákiai magyar nyelvû honlap totális üressége pontosabban hiánya felülírta megfelelési 32

34 kényszerünket, és maradtunk a hagyományos látnivalók, a több évszázados magyar emlékek meglátogatása mellett. Június 11-én kora reggel indultunk el a Mexikói úttól, az M3-as autópályán Miskolc, majd Kassa irányába. Elsôként a történelemkönyvekbôl is jól ismert, nagy dicsôségû Aba nemzetség Feldebrôn maradt emlékhelyét kerestük fel. Az Árpád-kori templom altemploma Európa-szerte páratlannak számít, Aba Sámuel pedig nagy valószínûséggel itt lelt végsô pihenôre. Az altemplom kiváló akusztikával bír, és jól hallhatóan zeng az ének a hívek számára rendszeresített hajóban is, ha például a lelkes helyi idegenvezetô megszólaltatja. Kassa csodálatos, az óváros szinte minden épülete, szeglete, zegzuga rejt mesélnivalót. A város és környéke természetesen a már említett Aba nemzetség felségterülete volt. A Szent Erzsébet nevét viselô dóm méltó a kerek e világon tisztelt, II. András királyunk lányaként született szenthez. A templom kriptájában II. Rákóczi Ferenc és társai nyugszanak. A márvány szarkofágokon leírhatatlan mennyiségû nemzeti színû koszorú, szalag mutatja, hogy vezérlô fejedelmünk emléke él, a szabadságharc látszólagos veresége az ezt követô Habsburg-uralom adta engedményekbôl következôen valójában nem volt legyôzetés; a kiváló személyiség és társai áldozata megteremtette a nemzet számára az eredményes továbblépés lehetôségét. Mi is elhelyeztük koszorúnkat, gyújtottunk egy mécsest, elénekeltük a Himnuszt, s szaladtunk tovább. A Márai-emlékszoba sajnos nem tett mély benyomást rám. Az útközben látott-hallott történetek, adomák a neves épületekrôl érdekesek, szórakoztatóak voltak. Végül egy jelenleg felújítás alatt lévô zsinagóga épületébe tértünk be, ahol a kitelepített, elhurcolt zsidó emberek egyikének utolsó üzenetével találkoztunk. Városlátogatásunkat egy felvidéki magyar ember, egy helytörténész-idegenvezetô segítette. Érd Juhász Judit Július 16-án reggel indultunk sorban a harmadik utunkra, Érd Százhalombattára. Elsônek Érden a török minaretet tekintettük meg. Százhalombattán a Régészeti Parkba mentünk. A településnek nevet adó 2700 éves százhalmok között az ôskori élet elevenedik meg. Láttunk berendezett házakat, kézmûves szerszámokat és kóstolhattunk korabeli ételt, sült lepényt. A városban a Szent István király-templomot néztük meg, mely 1996-ban épült, és tervezôje Makovecz Imre. Elsétáltunk az 1750-ben épült szerb ortodox templomhoz is. A templom barokk stílusú, az ikonok 1770 tájékán készültek. Visszamentünk Érdre, ahol a Magyar Földrajzi Múzeummal ismerkedtünk. A múzeum gyûjtôköre a geográfiával, a magyar utazóinkkal, földrajzi felfedezôkkel foglalkozik. Kiállított tárgyai között sok a tárgyi emlék, könyv, személyi hagyaték. Mátra A negyedik kirándulásunk útvonala Tar Pásztó Gyöngyöspata volt. Tar közigazgatási területén csodálatos környezetben van a Kôrösi Csoma Sándor tiszteletére létesített emlékpark. Az emlékpark buddhista emlékhely, 1992-ben a dalai láma személyesen szentelte fel a sztupát a benne lévô imamalommal. Ezen felül megtalálható Kôrösi Csoma Sándor-emlékszoba és az újonnan létesített csodálatos buddhista templom. Pásztó városa a Mátra nyugati lábánál fekszik, mintegy lakosa van. Igen szép kisváros. Elmondások szerint valamikor hajdanán Árpád parancsa nyomán innen indult a sereg a nógrádi és gömöri részek meghódítására. Történelmének számos emlékével sikerült találkoznunk a város múzeumában és annak környékén egy igen nagy tudású vezetô segítségével. Gyöngyöspata volt kirándulásunk utolsó célpontja méghozzá a plébániatemplom. Ebben a templomban, Európában és a magyar mûvészi gyakorlatban is egyedülálló fôoltár Jézus családfáját ábrázoló ún. Jesszefa. A kô oltárasztalt borító faborításon virágos rétet faragott a szobrász. Középütt a gyertyapadon Izai (Jessze) életnagyságú szobra fekszik, akinek testébôl hatalmas fa sarjad, amelynek ágai tojásdad alakban keretezik Mária képét. A fa ágain Jézus ôsei, királyok és próféták, köztük Salamon és Dávid ülnek. Ollé Béláné 33

35 Sport XXXI. Villamosenergia-ipari horgásztalálkozó, Szeged Rekkenô hôségben került megrendezésre a XXXI. Villamosenergia-ipari horgásztalálkozó Szegeden, a Maty-éri evezôspályán. A csapatok pénteken érkeztek meg a rendezvény helyszínére, ahol rögtön edzéslehetôséget biztosítottak a szervezôk. Mi éltünk is a lehetôséggel, és próbáltunk ráhangolódni a másnapi megmérettetésre. A szombati napon a verseny négyórás elsô fordulóval kezdôdött, mialatt a hômérséklet szinte elviselhetetlen volt. A horgászok és a halak is a hûsölés lehetôségét keresték. Az A csoportban 15 csapat, a B csoportban 32 csapat mérte össze tudását változó sikerekkel. Jólesett a verseny után csobbanni a hûsítô vízben. Vasárnap háromórás második fordulóval folytatódott a verseny. A nap záporral kezdôdött, ami bizakodásra adott okot, hogy aznap nem lesz akkora hôség. Sajnos tévedtünk, mindenkinek napernyôre volt szüksége, a hôség enyhítése céljából. Az idôjárás megnehezítette a horgászok és a közönség dolgát, mind halfogás, mind a parton várakozás szempontjából. A versenyidô letelte után a mérlegelés következett, majd kis pihenôt követôen az eredményhirdetés. Csapatainknak változó sikereket hozott a két nap. Volt, aki az elsô nap után állt nagyon bíztató helyen, és volt, akinek a második nap sikerült jobban. Öszszesítésben versenyzôink egyéniben és csapatban az alábbi eredménnyel végeztek. Eredmények: A csoport: Suszter Imre Kovács Róbert Tóth Péter B csoport: Mihalik Zsolt Csizmadia István Sinai Bertalan 13. hely 24. hely 29. hely 39. hely 50. hely 59. hely Társaságok között az OVIT a 7. helyen végzett, míg a Mi vagyunk a legjobbak kategóriában 16. helyezést értünk el. A szervezés és a lebonyolítás is nagyon jól sikerült, ismét szép emlékekkel távoztunk Szegedrôl. Köszönjük a szervezôknek! Hajrá OVIT! Kovács Róbert 34

36 63. Villamosenergia-ipari Országos Természetbarát Találkozó június Az VOTT-ot idén 63. alkalommal rendezték meg, ezúttal Pakson, az MVM Paksi Atomerômû Zrt. szervezésében. Az OVIT dolgozói idén is több csapattal indultak a versenyen, 5 városismereti és 4 terepversenyen induló csapatunk volt. Már pénteken délután megtartották a tájfutóversenyt, melyen Kasza Erika, Páll Tamás, Makó Lajos kollégáink is részt vettek. A szálláshelyünk elfoglalása után a szervezôk folyamatosan gondoskodtak programokról. Az atomerômû látogatásának lehetôségét sokan igénybe vették, csakúgy, mint a buszos városnézô kirándulást, mely során meghallgattunk egy elôadást a Városi Múzeum kôtárában, s ezután ellátogattunk a dunakömlôdi városrészbe megtekinteni a római kori katonai tábor maradványait. Érdemes mindenkinek egyszer ellátogatni Paksra, mert kellemes kikapcsolódást jelenthet egy séta a gesztenyefás korzón, a hangulatos terek, mûemléképületek megtekintése; és nem utolsó sorban a kilátóból megcsodálhatjuk a Duna és a város együttes látképét. Vacsora után a Csengey Dénes Mûvelôdési Központban hivatalosan is megnyitották a rendezvényt, s ezután láthattuk a Tûzvirág Néptáncegyüttes színvonalas mûsorát, amely azt hiszem,.mindenki számára nagy élmény volt. Szombaton reggel kezdôdött a városismereti és a terepverseny. Az idén kegyes volt az idôjárás hozzánk. Az elmúlt évek 35 fokos hôségéhez képest most kellemes idôben versenyezhettünk. Egy zavaró dolog volt csupán, mely az elmúlt hetek árvízhelyzetének volt köszönhetô: a rengeteg szúnyog, melyek folyamatos inváziója mellett kissé nehéz volt a feladatokra koncentrálni. Ettôl függetlenül mindenkinek sikerült teljesíteni a versenyt. Úgy gondolom elég jó eredményeket értek el a csapatok. Legjobb eredményt a városismereti versenyben 26. helyezést szerzett Bakulya Katalin és Debreceni Vanda érte el a 97 csapatos mezônybôl, a terepen pedig a Dr. Németh György, Makó Lajos, Makó Attila, Antal István összeállítású csapat érte el mely a 9. helyet szerezte meg az 58 csapatos mezônybôl. Összetettben a legjobb csapatunk a 19. helyen végzett (Dr. Németh György, Makó Lajos, Makó Attila, Antal István, Papp Katalin, Marosvölgyi Józsefné). Szombat délutánra is tartogattak számunkra programokat. Lehetett gokartozni a volt konzervgyár területén, melyet a csapattársaink ki is próbáltak. A Sárgödör tér borospincéibe is ellátogattunk, s megkóstoltuk a híres paksi sillert. Azt hiszem, kijelenthetjük, hogy a paksiak méltán büszkék a borukra. Akik fürdôzni vágytak, szombaton délután megtehették a városi Ürgemezei Strandon. A vacsorát az ASE sportcsarnokában tartották. Ezután a helyi lakosok egy kis countrytánc-bemutatóval, valamint táncoktatással szórakoztatták a közönséget. Néhány kollégánk lelkesen igyekezett megtanulni a lépéseket kisebb-nagyobb sikerrel. Végül következett a turistabál, ahol mindenki szabadon kikapcsolódhatott, táncolhatott az este folyamán. 35

37 Vasárnap délelôtt az ASE sportcsarnokban kihirdették az eredményeket, és átadták a díjakat. Sajnos nem tudtuk meg, kik és hol fogják jövôre megrendezni a 64. VOTT-ot, de reméljük akkor is ott lehetünk, és még jobb eredményeket fogunk elérni. Mindenkinek kellemes nyarat kívánok! Kemény Diána OVIT-sárkányok a világbajnokságon A tavaszi Budapesti Sárkányhajó Fesztiválon lelkes csapatunk a két aranyérem mellett megnyerte a lehetôséget, hogy a sportág élvonalával együtt részt vehessen a XI. Sárkányhajó Világbajnokságon. A verseny idén Szegeden, a Maty-éren került megrendezésre.csapatunk a hatalmas hôség és az OVIT SE nehéz helyzete miatt visszaszorult edzési lehetôségek ellenére is remekül szerepelt, csak kilenc tizedmásodperccel csúsztunk le a dobogóról. Hatalmas élmény volt a világ legjobbjaival egyszerre, egy helyen versenyezni, de hátradôlni nem lehet: nagy erôkkel készülünk a szeptemberi iparági versenyre. XXVIII. Villamosenergia-ipari Tenisztalálkozó Berta Gyöngyi Szokásoknak megfelelôen idén augusztusban is megrendezésre került a Villamosenergia-ipari Tenisztalálkozó. És ez már a 28. volt! A MAVIR ZRt. mint házigazda Budapesten, a Népligetben található ÁBRIS Sportközpont és Építôk Tenisz Klub pályáin látta vendégül a több mint kétszáz résztvevôt. Az OVIT SE csepp kis csapata 6 fôvel vett részt az eseményen. A pénteki versenynapon, a megnyitót követôen az egyéni, majd a férfi párosok és nôi párosok mérkôzései zajlottak. Szerencsére a rekkenô hôség délutánra kicsit enyhült ezzel valamelyest megkönnyítve a versenyzôk dolgát. Másnap, szombat reggel vegyes párosok küzdelmeivel indult a program, de estére minden versenyszámban eljutottak a döntôkig. Délelôtt ugyan egy komolyabb zápor miatt meg kellett szakítani a játékot, de azután a felfrissült idôben könnyebb volt a játék. 36

38 KulTÚRA Könyvújdonságok Decsy Sámuel - A Magyar Szent Koronának és az ahoz tartozó tárgyaknak historiája A magyar Szent Korona a magyar államiság egyik jelképe, amely végigkísérte a magyar történelmet. Viszontagságos történetérôl szól ez a gyakran idézett tudományos kézikönyv, az 1790-es évek egyik legszebben illusztrált kiadványa. A Szent Korona és a koronázási jelvények képi bemutatása, a koronaôrség tagjainak ábrázolása, a jeles koronázási ceremónia részleteinek színes metszeteken történô megjelenítése valóban különlegessé teszi a könyvet. Annak ellenére, hogy a küzdelmes, de jó hangulatú mérkôzések végén legtöbbször nem mi vittük vissza a gyôztes labdát a bírói asztalhoz, nem keseredtünk el. Lelkesen osztottuk meg csapattársainkkal egy-egy jó poénunk történetét. De voltak ennél nagyobb sikerélményeink is! Gyebnár Ottó Molnár Tamás párosunk szép játékkal jutott túl az elsô fordulón, és bejutott a legjobb tizenhat közé. Holop Tünde Molnár Tamás vegyes páros hosszú, kiegyenlített mérkôzésen, meccslabdát hárítva tudta megfordítani az állást, és végül gyôztesként hagyta el a pályát. Szintén a tizenhat közé jutottak. Végül, de nem utolsó sorban Zsolnai Szilvia szerencsés sorsolásának is köszönhetôen a legjobb nyolc között fejezte be a versenyzést. Így a szombat esti banketten már felszabadultan vehettünk részt, élvezhettük a hangulatot, és ápolhattuk a sporttársi és persze szakmai kapcsolatokat, barátságokat. A vasárnapi döntôk a szokásos magas színvonalon zajlottak. A dobogósok az eredményhirdetésen boldogan vették át a MAVIR által erre az alkalomra készíttetett Zsolnay-érmeket. Reméljük a jövô évi pécsi találkozón jelentôsebb eredményekrôl is beszámolhatunk majd. Holop Tünde. Kiadó: Kossuth Kiadó Zrt., 2013 Eric Berne - Emberi játszmák Eric Berne ( ) amerikai pszichiáter eredetileg segédkönyvnek szánta az Emberi játszmákat szakemberek számára, így ôt magát is meglepte, amikor kötete a mûvelt laikusok körében is villámgyorsan bestsellerré vált. 37

39 A siker nemcsak drámaian újszerû elméletének volt köszönhetô, hanem a könyv nyelvezetének is, mely frappáns, izgalmas, letehetetlen olvasmánnyá avatja a mindnyájunk által mindennap elszenvedett, de soha korábban néven nem nevezett játszmákat es elsô megjelenése óta az Emberi játszmák ma is minden idôk egyik legnépszerûbb pszichológiai kiadványa. A Berne által megalkotott tranzakcióanalízis világszerte elterjedt: általa nemcsak a pszichoterápia, a személyiséglélektan, a fejlôdéslélektan és a kommunikáció elmélete gyarapodott egy forradalmian új iskolával, hanem szervezetek és más emberi rendszerek elemzéséhez is hatékony új eszköz született. A tranzakcióanalízisnek ez az alapmûve magyarul 1984-ben jelent meg elôször. A jelenlegi, nyolcadik kiadással egy szakmailag korszerûsített, elôszóval és lábjegyzetekkel ellátott változatot vehet kezébe az olvasó. Kiadó: Háttér Kiadó Kft., 2013 Színházi bemutatók Marc Camoletti - Boeing, Boeing - Leszállás Párizsban Bohózat két részben Bemutató: október 5-én a Thália színházban Bernard (Pindroch Csaba), a felkapott francia építész minden férfi számára irigylésre méltó életet él. Nem csak Párizs gyönyörû látképe hever a lába elôtt, de a világ óriás légitársaságainak álomszép légiutas-kísérôi (Schell Judit, Gubás Gabi, Tóth Eszter) is az ô ágyában landolnak. Berthának, a házvezetônônek (Molnár Piroska), arra sincs ideje, hogy felmondjon, miközben kénytelen nemzetközi konyhát vinni, a menü szinte óráról-órára változik. Ráadásul váratlanul beállít vidékrôl a házigazda gyerekkori barátja, Robert (Vida Péter) is, aki egyik ámulatból esve a másikba igyekszik megtalálni a helyét a hatalmas forgatagban. Bernard boldog, korántsem hétköznapi menetrendjét azonban váratlanul felborítják a Párizs feletti kedvezôtlen légköri viszonyok Rendezô: Réthly Attila Robert Dubac - A férfiagy - avagy nincs itt valami ellentmondás? Egyszemélyes vígjáték Bemutató: október 12-én a Thália Színházban Az egyszemélyes vígjáték fôszereplôje Bobby, a hímsoviniszta férfi. Nem mintha létezne a világon másmilyen, de Bobby legalább beismeri, hogy ô az! Két héttel ezelôtt elhagyta a menyasszonya, pontosabban épp két hét gondolkodási idôt adott neki, hogy megválaszolja a nagy kérdést: Mit akar a nô? A két hét leteltével, menyasszonya telefonhívására várva, a hiúságában sértett Bobby elkeseredetten öszszegzi tépelôdéseinek eredményét, és a standup comedy elemeit is ötvözô fergeteges elôadásban idézi fel a nôkkel kapcsolatos emlékeit és tapasztalatait. Eközben a gondolkodását formáló más hímsoviniszta férfiak alteregóit is magára ölti, vagyis bár egyszemélyes színdarabot látunk, mégis hat férfitípus elevenedik meg a színpadon, akik tanácsaikkal és történeteikkel inkább összezavarják Bobbyt, semmint segítik abban, hogy a fenti, nagy kérdésre megtalálja a választ. Hogy ez végül sikerül-e neki, egyelôre maradjon titok! Kinek ajánljuk a színdarabot? Egyrészt minden hímsoviniszta férfinak, másrészt valamennyi hímsoviniszta férfi környezetében élô nônek; egyszóval mindenkinek. És persze azoknak is, akik tévesen úgy gondolják, hogy nem tartoznak a fenti kategóriák egyikébe sem, viszont szeretnének eltölteni egy felhôtlen és 38

40 nyelvi játékok fûszerezik, melyet Parti Nagy Lajos kiváló fordításában és átiratában ismerhet meg a közönség, aki a rögzült szófordulatok és hétköznapi beszédhelyzetek bravúros kiforgatásával a magyar nyelv egy új, eddig soha nem hallott rétegnyelvét teremtette meg. Hegedûs D. Géza rendezésében parádés szereposztásban látható ez a fergeteges humorú nôi komédia. Zenei programok szórakoztató színházi estét abban a reményben, hogy végre bepillantást nyerhetnek a Férfiagy és persze a nôi lélek rejtelmeibe. Játssza: Csányi Sándor Rendezô: Szirtes Tamás Michel Tremblay - Sógornôk komédia két részben Bemutató: június 1-én a Pesti Színházban Rendezô: Hegedûs D. Géza Egy nagyváros lakótelepén élô családanya bélyegek és matricák formájában hatalmas nyereményt nyer, melyet csak akkor tud levásárolni, ha már mindet füzetekbe ragasztotta. A boldog asszony meghívja testvéreit, sógornôit, szomszédait egy ragasztó-partira, ahol a felajzott asszonyok ragasztanak, beszélgetnek, panaszkodnak, miközben elfojtott indulatok szabadulnak fel, sorsok titkaira derül fény, és váratlan látogatók érkeznek. Michel Tremblay kortárs kanadai drámaíró mûve egyszerre mulatságos és végtelenül abszurd, miközben pontos képet fest arról, hogy a hirtelen jött szerencse miként változtatja meg egy közösség mindennapjait. A varázslatos erejû történet joual nyelven íródott, mely a Kanadában élô, több mint 300 éve odatelepedett franciák rétegnyelve. A szöveget mindvégig szellemes EDDA musical - A KÖR szeptember óra SYMA Rendezvényközpont A musical a ColonArt Kft. és a Szigetszentmiklósi Sziget Színház közös produkciója. Az életünk egy kör, amely egyszer bezárul, de addig minden pillanatát élvezni kell. A musical szereplôi menekülve a társadalmi problémák és feszültségek elôl a szerelemben, a szabadságban és a rockban keresnek menedéket, boldogságot. A történet egy külvárosi mese, ahol fôhôsünk egy szerelmi csalódás miatt elindul a nagyvilágba, abban bízva, hogy megtalálja amit keres: az igazi szerelmet, a sikert és a boldogságot. De nem csak jó barátok, hanem rosszak is keresztezik útját. Vajon a hit és a szerelem elég erôt adnak-e neki, hogy gyôzedelmeskedni tudjon a gonosz elleni küzdelemben. A musical az Edda Mûvek 26 slágerét szólaltatja meg, egy elképesztôen jó forgatókönyvvel megfûszerezve. Klasszikus esték a budavári Mátyás templomban szeptember 14 december 28-ig szombatonként A Magyar Virtuózok a legtöbbször fellépô hazai kamarazenekarrá vált az elmúlt évek során. Az év végéig rendszerint szombat esténként - megint szól muzsika 39

41 a Mátyás-templomban, de decemberben a karácsonyi ünnepkör miatt minden hétvégén hangversenyt tartanak. Bach, Händel, Vivaldi, Cherubini, Corelli, Telemann, Mozart, Schubert, Donizetti, Bizet, Gounod, Liszt és Franck muzsikája szólal meg a budavári Mátyás-templomban. A Magyar Virtuózok Kamarazenekar közremûködésével szervezik a hangversenyeket, a mûvészeti vezetô és szólista Szenthelyi Miklós hegedûmûvész. Kiállítások, fesztiválok Caravaggiótól Canalettóig Az itáliai barokk és rokokó festészet remekmûvei a Szépmûvészeti Múzeumban október február 16. A Szépmûvészeti Múzeum munkatársai néhány Sztárvendégek: Mága Zoltán (hegedûmûvész), Vásáry André (férfi szoprán), Kertesi Ingrid (szoprán), Fischl Mónika (szoprán), Vadász Dániel (tenor). Andrea Bocelli koncert Budapesten! november óra Papp László Budapest Sportaréna Igazán jól csak a szívével lát az ember akár a mottója is lehetne a Kis Herceg e gondolata napjaink énekes géniuszának és legendás pályafutásának. Egy legenda, melyet nem egy jól kidolgozott marketing épített, hanem megállíthatatlannak tûnô sikerei. A világ elsô számú tenorsztárja, aki a legszélesebb spektrumban és tempóban képes énekelni, a mindenki által ismert lágyságú és simogató hangján, mely a legmagasabb szakmai elismeréseket is kivívta. Ha Isten tudna énekelni, akkor azt úgy tenné, ahogyan Andrea Bocelli énekel mondja róla Celine Dion. A világhír 20. évében és 80 millió eladott album után 80 tagú zenekar és 30 tagú kórus kíséretében ad koncertet Andrea Bocelli. évvel ezelôtt azt az ambiciózus célt tûzték ki maguk elé, hogy két, egymást követô kiállításon bemutatják a századi itáliai festészetet. Az elsô, ben megrendezett tárlat, a Botticellitôl Tizianóig, a múzeum újabb kori történetének egyik legsikeresebb eseménye volt. Az itáliai festészet idôben ezt követô korszakának szentelt reprezentatív kiállításunkat a Magyar Olasz Kulturális Évad zárórendezvényeként, Caravaggiótól Canalettóig Az itáliai festészet két évszázadának remekmûvei címmel rendezzük meg. A tárlat különleges jelentôséggel bír mind a Szépmûvészeti Múzeum, mind a hazai kulturális élet számára: az itáliai festészet ezen idôszakának hasonló átfogó bemutatójára eddig még nem került sor Magyarországon, és Olaszországban is utoljára ben rendeztek hasonlót. Nyomozás kiállítás és detektívjáték szeptember 14. és november 3. között a Magyar Mezôgazdasági Múzeumban (Budapest, Vajdahunyadvár) Az érdeklôdôk az interaktív kiállítást végigjárva betekintést nyernek a nyomozás világába: megtudhatják az idôk során milyen sok területen volt szükség szemfüles detektívekre, és hogy az egykori kódfejtôk miként bukkantak a múlt titkainak kulcsára. Kiderül az is, milyen jeleket értelmezett az indián nyomkeresô, hogyan dolgoznak a nyomkövetô kutyák, tényleg egyformák-e az ikrek 40

42 Vidéki programok Miskolc Megnyitja kapuit a nagyközönség elôtt a Pannon-tenger Múzeum október 1. ujjlenyomatai, vagy hogy mit árulnak el mások önkéntelen gesztusai. Nemzetközi vasútmodell fesztivál a Vasúttörténeti Parkban október A közel 8 millió éves mocsári ciprusok mellett, a kárpát-medencei miocén kor földtana, növény és állatvilága is bemutatkozik. A rudabányai leletegyüttes, a Rudapithecus hungaricus ôsmajom lelet, valamint a Kárpátok ásványai címû kiállítás is megtekinthetô. A Herman Ottó Múzeum Képtárának újjászervezett kiállításán a 20. század elsô felének magyar festészete is bemutatásra kerül. Helyszín: Herman Ottó Múzeum (Görgey Artúr u. 28.) Tatabánya Emberek és tárgyak. Mutassunk be együtt egy számodra fontos tárgyat a múzeumban! Tatabányai Múzeum Bányászati és Ipari Skanzen Mesterségek Háza Fényképész Mûterem A vasútmodellezés szerelmesei számára gazdag programot kínál a közkedvelt Vasúttörténeti Park október második hétvégéjén a már hagyományosnak mondható Nemzetközi Vasútmodell Fesztivállal, amely Magyarország és talán a kelet-közép európai régió legnagyobb vasútmodell-kiállítása. A 2800 nm-es kiállítóterületen a látogatók az év legnagyobb vasútmodell-kiállítását tekinthetik meg. Aki friss levegôn egy kis szórakozásra vágyik, kipróbálhatja a hajtányozást, utazhat gôzmozdonyon, tehet egy kört a fordítókorongon, vagy felülhet a népszerû kerti vasútra szeptember18. Arra kérjük látogatóinkat, hogy hozzanak magukkal egy számukra fontos tárgyat a múzeumba, valamint hozzanak magukkal egy rövid leírást, amely arra vonatkozik, hogy miért fontos számukra az adott tárgy. A 19. század végétôl az 1930-as évekig tartó idôszakból származó eszközökkel, tárgyakkal berendezett, múzeumi gyûjteményi anyagot bemutató fényképész mûtermünkben, modern eszközökkel, az embert és a tárgyat együtt ábrázoló fotót készítünk. 41

43 A muzeális környezetben, múzeumi fotós, muzeológus és múzeumlátogató közös, egymást feltételezô tevékenysége révén létrejött, az embereket és a számukra fontos tárgyakat együtt ábrázoló fotókat kiállításon mutatjuk be. A kiállítás szeptember 30-án nyílik a Bányászati és Ipari Skanzenben, a Múzeumok Ôszi Fesztiválja nyitó rendezvényeként, és október 27-ig lesz látogatható. A megnyitón a tárgyak tulajdonosai is kapnak egy-egy példányt az ôket ábrázoló fényképekbôl. A különleges, helytörténeti, életmód-történeti, egyben mûvészeti együttesként megjelenô fotók a múzeum gyûjteményébe kerülnek. hogy az átvett fát elültetik és gondozzák, hogy együtt cseperedjen gyermekükkel. Göd Szent Mihály-napi táncház szeptember 28-án, szombat 17 óra Helyszín: alsógödi Mûvelôdési Ház, Pesti út 72. Zenél a Góbé együttes Vizeli Máté vezetésével, tánctanáraink kiléte pedig nem okoz majd meglepetést... Az újjászervezôdô Gödi Néptáncegyüttes szervezôi szeretettel várnak minden érdeklôdôt. Jelentkezni írásban lehet az alábbi címen: Jelentkezési határidô: október 4. Keszthely Balaton Filmfesztivál Keszthely október 1 6. Helyszín: Balaton Színház, Fô tér 3. Az idén tizedik alkalommal megrendezésre kerülô Balaton Filmfesztiválnak a kezdetek óta a legfôbb célja, hogy a látogatók koncentráltan ugyan, de bepillantást nyerjenek a hazai filmvilág aktuális történéseibe. A korábbi évekhez hasonlóan a fesztivál keretein belül bemutatásra kerülnek majd végzôs filmmûvészeti fôiskolások válogatott filmjei. Paks Ültess fát, életfát, ôrizd az oxigén forrását! az ÖKO Munkacsoport Alapítvány akciója Az elôzô években élesztettünk újjá egy hagyományt, miszerint ha egy kisgyermek megszületik, annak örömére fát ültetnek, egy életfát. Alapítványunk a támogatókkal karöltve segíti ennek a hagyománynak a folytatását úgy, hogy egy-egy értékes, háromszor faiskolázott fát biztosít azoknak a szülôknek, akik jelentkeznek erre a felhívásunkra. Azon szülôk jelentkezését várjuk, akik gyermeke október 1. és szeptember 30. között született, és felvállalják, 42

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei.

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági

Részletesebben

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok:

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok: A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok: 1.) Alvállalkozói szerződések: Szerződés tárgya Szerződés-kötés éve MÁV berendezés

Részletesebben

Az alaphálózati stratégia megvalósítása

Az alaphálózati stratégia megvalósítása Az alaphálózati stratégia megvalósítása Tari Gábor 2012. október 4. Az átviteli hálózat fejlıdése 19. század vége Villamosenergia szolgáltatás kezdete 20. század első fele Feszültségszint növekedése (60-ról

Részletesebben

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások A bank a konszolidálást könyv szerinti értéken végezte el. A leányvállalatok az éves beszámolók elkészítése

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/118-1/213/I. Tárgy: Makói Gyógyfürdő Kft. üzleti terve Üi.: Juhászné Kérdő Edina Melléklet: Üzleti terv Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

Sajtótájékoztató január 26. Süli János vezérigazgató

Sajtótájékoztató január 26. Süli János vezérigazgató Sajtótájékoztató 2010. január 26. Süli János vezérigazgató 1 A 2009. évi üzleti terv Legfontosabb cél: biztonságos üzemeltetés stratégiai projektek előkészítésének és megvalósításának folytatása Megnevezés

Részletesebben

Az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése az alapító Ózd Város Önkormányzata részére

Az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése az alapító Ózd Város Önkormányzata részére Az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése az alapító Ózd Város Önkormányzata részére Előterjesztő: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft ügyvezetője Ó z d, 2011.július 28. A Képviselő-testület a 12/KH/2011.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 13953757-2-15 Bejegyző szerv: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bíróság Regisztrációs szám: 15-09-071493 Tömöttvár 2007 Közhasznú Nonprofit Kft 4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár út 5-7. 2011 Fordulónap:

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ. 2012. január 30. az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ. 2012. január 30. az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2012. január 30. Baji Csaba a PA Zrt. Igazgatóságának elnöke az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója Hamvas István a PA Zrt. vezérigazgatója 1 2011. évi eredmények Eredményeink: - Terven felüli,

Részletesebben

Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére. GA Magyarország Kft.

Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére. GA Magyarország Kft. Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére GA Magyarország Kft. GA Magyarország Kft. Piaci Portfolió Energiatermelés Energiaelosztás és telekommunikáció Energiafelhasználás Fosszilis energiatermelés

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Előterjesztés a Városgazdálkodási és üzemeltetési bizottság 2012. június 14. napján tartandó ülésére

Előterjesztés a Városgazdálkodási és üzemeltetési bizottság 2012. június 14. napján tartandó ülésére MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: MH:17-074/100/2012 Üi.: Vincze Csaba Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Városgazdálkodási és üzemeltetési Bizottsága Melléklet: - Miskolc Holding

Részletesebben

2016. évi üzleti terv

2016. évi üzleti terv 2016. évi üzleti terv 2016. terv 2015. tény Eltérés (Ft) Index (%) 9111 Családi ház hulladékszállítás 159 673 062 631 058 376-471 385 314 25,3% 9112 Társasházak hulladékszállítás 155 085 769 624 788 797-469

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Készült: :36

Készült: :36 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Beszámoló. Tisztelt Képviselő-testület!

Beszámoló. Tisztelt Képviselő-testület! Beszámoló Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21. december 9-ei ülésére a foglalkoztatás helyzetéről, munkahely-teremtési és megtartási pályázatokról Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved.

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved. Rólunk Az Első Hazai Adatkezelő Kft. contact center, HR és tréning, munkaerő-kölcsönzés valamint facility management szolgáltatások nyújtásával áll Megbízói rendelkezésére. A rábízott feladatokat 2002

Részletesebben

Kormányzati elvárásoknak való megfelelés a közúthálózat üzemeltetésben és fenntartásában Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Kormányzati elvárásoknak való megfelelés a közúthálózat üzemeltetésben és fenntartásában Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kormányzati elvárásoknak való megfelelés a közúthálózat üzemeltetésben és fenntartásában Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2016. április 22. 1 Társadalmi cél Hazánk gazdasági fejlődésének és állampolgárai jólétének

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

A MEGFIZETHETŐ ENERGIA

A MEGFIZETHETŐ ENERGIA A MEGFIZETHETŐ ENERGIA MEE Vándorgyűlés 2012.09.05. Dr. Marie-Theres Thiell ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport 1. oldal Tartalom Társaságcsoportunk Hozzájárulás a gazdasághoz A fenntartható energiaárak Az árképzés

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006.

Közhasznúsági jelentés 2006. Adószám: 18951987-1-20 Bejegyző szerv: Zala Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Apk.60.007/1994. 8900 Zalaegerszeg, Apáczai. Cs. J. tér 5/A. 2006. Fordulónap: 2006. december 31. Beszámolási időszak: 2006.

Részletesebben

Útépítési szerződések magyarországi filozófiája Szilágyi András beruházási vezérigazgató helyettes 2009.

Útépítési szerződések magyarországi filozófiája Szilágyi András beruházási vezérigazgató helyettes 2009. Útépítési szerződések magyarországi filozófiája Szilágyi András beruházási vezérigazgató helyettes 2009. Honnan indultunk... A Nemzeti Autópálya Rt. létrehozásáról a 2117/1999 (V.26.) Kormányhatározat

Részletesebben

MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG évi beszámolóhoz

MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG évi beszámolóhoz MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. évi beszámolóhoz Kelt: Budapest, 2014. április 29... dr. Regényi Tamás elnök 1. A SZÖVETSÉG BEMUTATÁSA A Magyar Evezős Szövetség (a továbbiakban a ''Szövetség''),

Részletesebben

Társasági adó. Gyakorlat

Társasági adó. Gyakorlat Társasági adó Gyakorlat Fiktív Fagyi Kft. társasági adója Megnevezés Összeg (eft-ban) 1 Belföldi termékértékesítésből származó nettó 65 230 árbevétel 2 Külföldi értékesítésből származó nettó bevétel 34

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ február 01. Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigazgatója

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ február 01. Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigazgatója SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2011. február 01. Baji Csaba PA Zrt. Igazgatóságának elnöke Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigazgatója Hamvas István PA Zrt. vezérigazgatója 1 A 2010. évi eredmények - Az erőmű történetének

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

1. Az MVM OVIT Zrt. tevékenységi körének ismertetése

1. Az MVM OVIT Zrt. tevékenységi körének ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Győr, 2016.10.10. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1. A gazdálkodó bemutatása

Részletesebben

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013 Adószám: 21904428-1-04 Cégbíróság: Gyula Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 04-14-000053 GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. 2013 Fordulónap: 2013. december

Részletesebben

VILLAMOS VASÚTI PÁLYÁK. Juhász Zsoltné tervező FŐMTERV ZRT. 2011. április 20. MISKOLC

VILLAMOS VASÚTI PÁLYÁK. Juhász Zsoltné tervező FŐMTERV ZRT. 2011. április 20. MISKOLC VILLAMOS VASÚTI PÁLYÁK TERVEZÉSÉNEK TAPASZTALATAI Juhász Zsoltné tervező FŐMTERV ZRT. 2011. április 20. MISKOLC TÁRSASÁGUNK A FŐMTERV ZRT. Az ország egyik legnagyobb infrastruktúra tervezője 60 éve aktív

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Az új gazdasági év tervezésénél egy vállalat marketing munkatársat kíván foglalkoztatni. A marketinges alkalmazásának feltételei során meg kell határozni a feladatokat. Fogalmazza meg a leendő

Részletesebben

Sajtótájékoztató. Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, MVM Zrt. az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatóságának elnöke

Sajtótájékoztató. Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, MVM Zrt. az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatóságának elnöke Sajtótájékoztató Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, Zrt. az Igazgatóságának elnöke Hamvas István vezérigazgató Budapest, 2015. február 4. stratégia Küldetés Gazdaságpolitikai célok megvalósítása Az Csoport

Részletesebben

Hűtőkalorifer csere 2008. 3-as mező szekunder rekonstrukció 2008. SF-6 megszakító csere 2008. 3-4. blokki dízelgépek átalakítás tervezése 2008

Hűtőkalorifer csere 2008. 3-as mező szekunder rekonstrukció 2008. SF-6 megszakító csere 2008. 3-4. blokki dízelgépek átalakítás tervezése 2008 A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok: 1.) Vállalkozási szerződések: Szerződés tárgya Szerződés kötés éve Hűtőkalorifer

Részletesebben

Kiválóság kultúra fejlődése a DMRV Zrt.-nál Előadás a KIVÁLÓSÁG TAVASZ 2012 rendezvényen 2012. 03. 08. Előadó: Vogel Csaba vezérigazgató

Kiválóság kultúra fejlődése a DMRV Zrt.-nál Előadás a KIVÁLÓSÁG TAVASZ 2012 rendezvényen 2012. 03. 08. Előadó: Vogel Csaba vezérigazgató Kiválóság kultúra fejlődése a DMRV Zrt.-nál Előadás a KIVÁLÓSÁG TAVASZ 2012 rendezvényen 2012. 03. 08. Előadó: Vogel Csaba vezérigazgató 1 A CÉG TÖRTÉNETE, JOGELŐDÖK A cég fennállását 1928. október 21-től

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Közhasznúsági beszámoló kiegészítő melléklete A Kapernaum Csoport Alapítvány 2006. évi tevékenységéről

Közhasznúsági beszámoló kiegészítő melléklete A Kapernaum Csoport Alapítvány 2006. évi tevékenységéről Közhasznúsági beszámoló kiegészítő melléklete A Kapernaum Csoport Alapítvány 2006. évi tevékenységéről I. Általános rész Alapítvány neve: Kapernaum Csoport Alapítvány Székhelye: 1126 Budapest, Hollósy

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Regionális Hulladékkezelő Kft. Taggyűlésének július 24-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Regionális Hulladékkezelő Kft. Taggyűlésének július 24-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Regionális Hulladékkezelő Kft. Taggyűlésének 2014. július 24-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a Kft. 2014. I. féléves gazdálkodásáról Előadó: Hamza Zoltán ügyvezető igazgató Tisztelt Taggyűlés!

Részletesebben

SAVARIA VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT I. FÉLÉVI MÉRLEG BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ELEMZÉSE. Szombathely, augusztus 4.

SAVARIA VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT I. FÉLÉVI MÉRLEG BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ELEMZÉSE. Szombathely, augusztus 4. SAVARIA VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT. 2016. I. FÉLÉVI MÉRLEG BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ELEMZÉSE Szombathely, 2016. augusztus 4. A Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2016. I. félév Pénzügyi gazdasági tevékenysége

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta.

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. II/12. sz. alatti székhelyén 2013. február 19-én 10.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014.

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014. KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014. Pécs, 2015. március 26. Az Európai Parlament és Tanács 1606/2002. EK rendelet 4. cikke előírja, hogy a Tőzsdére bevezetett társaságok 2005. évtől kezdődően az összevont

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

Piackutatás versenytárs elemzés

Piackutatás versenytárs elemzés Piackutatás versenytárs elemzés 2015 TÁJÉKOZTATÓ Jelen szigorúan bizalmas piackutatást / versenytárs elemzést (a továbbiakban mellékleteivel és kiegészítéseivel együtt Elemzés ) az Elemző (a továbbiakban

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Eredmény kimutatás 48. lecke Eredmény kimutatás Fogalma: a

Részletesebben

CG ELECTRIC SYSTEMS HUNGARY ZRT. A JÖVŐ CG MÉRNÖKEI PROGRAM 2015-16

CG ELECTRIC SYSTEMS HUNGARY ZRT. A JÖVŐ CG MÉRNÖKEI PROGRAM 2015-16 CG ELECTRIC SYSTEMS HUNGARY ZRT. A JÖVŐ CG MÉRNÖKEI PROGRAM 2015-16 1. A Vállalat bemutatása A CG Electric Systems Hungary Zrt. (röv. CG) korábban Ganz Villamossági Művek több mint 140 éve szereplője a

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve (Vezetői összefoglaló) Miskolc, 2014. március 19. Üzleti Terv 2014 - Tagvállalat Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre

Részletesebben

Szerző: Tamás Zsanett EverHolding Zrt

Szerző: Tamás Zsanett EverHolding Zrt 2017 Szerző: Tamás Zsanett EverHolding Zrt. 2017.01.23. Tiszta Jövő: EverSales és Tinmar Energiakereskedő Együttműködése A Tinmar az egyik legnagyobb román áramkereskedő magánvállalat. A csoport már 2000-es

Részletesebben

2015/27. SZÁM TARTALOM

2015/27. SZÁM TARTALOM 2015/27. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 31/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 27.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok Új felállás a MAVIR diagnosztika területén VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok Állapotfelmérés, -ismeret 1 Célja: Karbantartási, felújítási, rekonstrukciós döntések megalapozása, Üzem

Részletesebben

Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban

Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban Gecse Gergely, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Budapest, 2014. október 29. Nemzeti Közlekedési Napok 2014, Siófok

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke ÜZLETI TERV Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. Vállalkozás neve Beruházás helye Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

HajózásVilág konferencia

HajózásVilág konferencia HajózásVilág konferencia Vasúti és folyami árufuvarozás: együttműködési lehetőség vagy konkurenciaharc? Vernes András ügyvezető igazgató Budapest, 2017. 03. 30. 1 Fejlesztéspolitikai célkitűzések Cél:

Részletesebben

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályait

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

Próbavonatokhoz kapcsolódó eljárásrend.

Próbavonatokhoz kapcsolódó eljárásrend. Próbavonatokhoz kapcsolódó eljárásrend. Vajda Zsolt Nemzetközi rendkívüli küldemények és katonai szakértő MÁV Magyar Államvasutak Zrt Forgalmi Üzemviteli Igazgatóság Üzemirányítási Központ H-1087 Budapest

Részletesebben

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Dr. Boda György Boda & Partners Kft partnere Budapesti Corvinus egyetem, egyetemi docens.. XXIII. Magyar

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2013. január 1. Beszámolási időszak vége: 2013. december 31. Keltezés: 2014. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Hírközlési hálózatok engedélyezésének legújabb feltételei

Hírközlési hálózatok engedélyezésének legújabb feltételei Hírközlési és Informatikai Tagozat Hírközlési hálózatok engedélyezésének legújabb feltételei Slyuch András NMHH Debreceni Hatósági Iroda 2016. szeptember 23. Tartalomjegyzék 1. Feladataink, SZIP stb.

Részletesebben

Közhasznúsági beszámoló kiegészítő melléklete A Kapernaum Csoport Alapítvány 2005. évi tevékenységéről

Közhasznúsági beszámoló kiegészítő melléklete A Kapernaum Csoport Alapítvány 2005. évi tevékenységéről Közhasznúsági beszámoló kiegészítő melléklete A Kapernaum Csoport Alapítvány 2005. évi tevékenységéről I. Általános rész Alapítvány neve: Kapernaum Csoport Alapítvány Székhelye: 1126 Budapest, Hollósy

Részletesebben

ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék:

ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: 1) Vezetői összefoglaló 2. oldal 2) A KFT általános bemutatása 3. oldal 3) Marketing terv 4. oldal 4) Működési terv 5. oldal 5) Vezetőség és szervezeti felépítés 5. oldal 6)

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének../2016. ( ) önkormányzati rendelete a munkahelyi étkeztetés megszervezéséről

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének../2016. ( ) önkormányzati rendelete a munkahelyi étkeztetés megszervezéséről AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 280. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének../2016. ( ) önkormányzati rendelete a munkahelyi étkeztetés megszervezéséről (tervezet) E L Ő

Részletesebben

A zárlat folyamata, A zárlat idõszaka, fajtái

A zárlat folyamata, A zárlat idõszaka, fajtái MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék A zárlat célja Üzleti számvitel XXIII. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 u Általánosan:

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18930191-1-19 Bejegyző szerv: VESZPRÉM MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK. 60 010/2000 EGYÜTT A KÖNYVTÁRÉRT ALAPÍTVÁNY 8420 Zirc, JÓZSEF A. utca 1 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei :

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei : SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve Tervdokumentáció részei : I/1. számú melléklet: I/2. számú melléklet: I/3. számú melléklet:

Részletesebben

Eredménykimutatás 2014.

Eredménykimutatás 2014. 1 1 1 0 9 0 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűenműködő Részvénytársaság. 2011 évi CXII törvény 1. melléklet I. pontja szerinti közérdekű adatai:

DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűenműködő Részvénytársaság. 2011 évi CXII törvény 1. melléklet I. pontja szerinti közérdekű adatai: A DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűenműködő Részvénytársaság 2011 évi CXII törvény 1. melléklet I. pontja szerinti közérdekű adatai: Szervezeti, személyzeti adatok I.1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

2016 Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 308746 1051 20 0500 037789 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1053 Budapest

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/270-4/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Előadó: Kiss Ernő Rinoker Solar Kft ügyvezető NAP NAPJA ORSZÁGOS KONFERENCIA ÉS SZOLÁRVERSENY 2014.09.20 Salgótarján

Előadó: Kiss Ernő Rinoker Solar Kft ügyvezető NAP NAPJA ORSZÁGOS KONFERENCIA ÉS SZOLÁRVERSENY 2014.09.20 Salgótarján Köszöntjük a Nap Napja konferencia résztvevőit Előadó: Kiss Ernő Rinoker Solar Kft ügyvezető RS Komplex szolgáltatás Piaci igény RS Komplex szolgáltatás A szolgáltatás háttere Részvételi feltételek 1.

Részletesebben

A zárlat célja. A zárlat folyamata, szükségessége Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XII. ea. Zárlat és éves beszámoló.

A zárlat célja. A zárlat folyamata, szükségessége Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XII. ea. Zárlat és éves beszámoló. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Számvitel alapjai XII. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 A zárlat célja Általánosan:

Részletesebben

Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29. Beszámoló

Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29. Beszámoló Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29 Beszámoló a Püspökladány város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrendszerinti helyi személyszállítási tevékenységről,

Részletesebben