Az orvos felelôssége a sportolók védelmében

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az orvos felelôssége a sportolók védelmében"

Átírás

1

2

3 2007/3 MAGYAR EDZŐ 3 Néhány sorban Nem túlzás, ahogyan telik-múlik az idô, mindinkább a jövô évi nyári olimpiai játékok kerülnek a nemzetközi sportvilág érdeklôdésének homlokterébe, s természetesen ez nálunk sem lehet másként, ahol az ötkarikás hagyományok olyannyira erôsek. Pekingben, a 2008-as játékoknak otthont adó kínai fôvárosban nagyszabású ünnepségekre került sor augusztus 8- án, pontosan egy esztendôvel a majdani megnyitó elôtt, s ezen a Magyar Olimpiai Bizottság küldöttsége is részt vett: Dr. Kamuti Jenô fôtitkár, Molnár Zoltán fôigazgató és Nagy Zsigmond nemzetközi titkár. Megnyugtató érzéssel könyvelhették el, hogy az elôkészületek minden lényeges területen rendben haladnak. Az olimpiai elôzmények egyéb vonatkozásai azonban nem mentesek az aggodalomtól, elsôsorban mindazok a botrányos incidensek, amelyek tönkre silányították az idei Tour de France kerékpáros versenyt, s amelyek példátlan jelenségeikkel jelezték: a doppingháború minden korábbinál hevesebb formákat ölt. Nem véletlen, hogy Jacques Rogge NOB elnöknek kellett eloszlatni már azokat a híreszteléseket, miszerint a sportág lekerül az olimpiai mûsorról. Az sem véletlen, hogy a mi házunk táján is minden korábbinál komolyabb figyelem fordul a téma felé, - sajnos, már csak Athén 2004-es tanulságai miatt is - s ennek eredményeként társaságunk a MOB-bal és a TF-el együtt sikeres országos konferenciát rendezett júniusban DOPPING ÉS DROG NÉLKÜL A MAGYAR SPORT TISZTASÁGÁÉRT címmel. Ennek a fôbb anyagai képezik, érthetôen, idei harmadik számunk tartalmának törzsét. A világesemények sorából, a mi szemszögünkbôl, magasan kiemelkedik a németországi Duisburgban augusztusban megrendezett kajak-kenu világbajnokság, ahol egyik létfontosságú olimpiai sportágunk fényesen szerepelt, s kilenc aranyával (!) felvillanyozta Pekingre készülô valamennyi lehetséges résztvevônket. Végezetül, de egyáltalán nem utolsó sorban, az országos sportági szakszövetségek javaslatai és Mesteredzôi Kollégium döntése alapján idén is köszönthetjük a Mesteredzô címmel kitüntetett kiváló szakembereinket. Gallov Rezsô Az orvos felelôssége a sportolók védelmében Berkes István Országos Sportegészségügyi Intézet, Budapest A tiltott teljesítményfokozók használata elleni küzdelemben az orvos felelôssége és szerepe többrétû. Mindenekelôtt meg kell akadályoznia a tudatos doppingolást, segítenie kell a vétlen doppingvétség elkerülését, másrészt a sporttudomány adta valamennyi lehetôséggel támogatnia kell a sportolót a lehetô legjobb eredmény elérésében. A 88/2007. és a 99/2007-es, a Doppingellenes tevékenység szabályairól szóló kormányrendeletek alapján hazánkban is kialakult a nemzetközi egyezményeknek megfelelô többszintû doppingellenes rendszer, ami egyértelmûen szabályozza a sportorvosok feladatait, kötelességeit is. A válogatott keretek orvosai az Országos Sportegészségügyi Intézettel megkötött, a kormányrendeletek elôírásainak megfelelô szerzôdésekben foglaltak alapján végzik sokrétû tevékenységüket. Az állami sportegészségügyi szolgálat valamennyi munkatársa tisztában van azzal, hogy az athéni - a magyar olimpiai mozgalomnak rendkívüli károkat és presztízsveszteséget okozó - doppingvétségek soha többet nem fordulhatnak elô, mivel az a magyar sport halálát jelentené. Ezért tevékenységük fókuszában a doppingellenes küzdelem áll. Köztudott, hogy a tiltott teljesítményfokozók elleni tevékenység három részbôl áll: 1.) felvilágosítás, oktatás, nevelés, 2.) ellenôrzés, 3.) szankcionálás. Ebbôl a sportorvosok egyik elsôdleges feladata a felvilágosítás, az oktatás és a nevelés. Aktív preventív munkájuk részeként folyamatosan tájékoztatják a sportolókat a vétlen doppingolás elkerülésének lehetôségeirôl. Felhívják a figyelmüket, hogy a terápiás használatra vonatkozó mentesség (TUE) igazolás megszerzése a sportoló felelôssége. Felhívják a sportolók figyelmét arra is, hogy amennyiben háziorvosuktól vagy egyéb kezelôorvosuktól bármilyen gyógyszert, injekciót vagy fizikoterápiás kezelést kapnak, annak alkalmazása elôtt kötelesek a keretorvost tájékoztatni a doppingvétség elkerülése céljából. Minden olyan készítmény alkalmazása esetén, amely a doppinglista szerint elôzetes bejelentési kötelezettséggel jár, az igazolás kiállításáról a keretorvosok gondoskodnak. Ilyen esetekben a TUE-Bizottság felelôs munkatársával felveszik a kapcsolatot. Amennyiben a jelentési kötelezettség alá esô gyógyszert a keretorvosok adják, a TUE-nyomtatvány megfelelô részeit kitöltik, egyéb esetekben a gyógyszert felíró kollégához irányítják a sportolót, és a sportoló felelôssége a TUE-igazolás továbbítása. Új készítmények (vitaminok, gyógyszerek, táplálék-kiegészítôk stb.), valamint új eljárások válogatott sportolókon történô alkalmazásának bevezetése elôtt kikérik az OSEI szakmai véleményét. Tudomásul veszik, és mindenütt hangsúlyozzák, hogy a válogatott sportolók csak azokat, a Magyarországon engedélyezett (OGYI, OÉTI) készítményeket szedhetik, melyek bevizsgálása az OSEI Doppingellenôrzô Vizsgálati Laboratóriumában kémiai analízissel megtörtént. A WADA mindenkori rendelkezésre álló legújabb doppingszabályzatának, illetve a WADA által kibocsátott doppinglistának megfelelôen járnak el. A WADA dopping kód minden pontját részletesen megismerik, s arról a sportolókat és a sportszakembereket tájékoztatják. A keretorvosok közremûködnek az egyes szövetségek doppingellenes szabályzatának kidolgozásában is. Mindemellett a sportorvosok kötelessége a megengedett eszközökkel segíteni a sportolókat a lehetô legjobb eredmények elérésében. Ennek érdekében meg kell értetniük, és el kell fogadtatniuk a sportolókkal és a sportszakemberekkel, hogy a doppingolásnak léteznek reális, valóban hatékony alternatívái. Kétségtelen, hogy a legális teljesítményfokozás módszereivel hosszabb idô alatt érhetô el eredmény, de nem jár egészségkárosodással, és nem sérti a fair play szellemét. A legális teljesítményfokozás érdekében az orvos feladata egy egyéni, komplex életmódprogram kidolgozása, elfogadtatása és ellenôrzése. További fontos teendô a teljesítményt csökkentô

4 4 MAGYAR EDZŐ 2007/3 Magyar Edzôk Társasága (MET) 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Tel/fax: ; Mobil: ; Internet: tényezôk kiküszöbölése. Ide tartozik a lappangó vagy elhanyagolt betegséggócok felszámolása, a szervezet hiányállapotainak, mint például a vitamin- és vashiány megszüntetése, a lyukas fog/ak, krónikus mandulagyulladás szanálása, vagy éppenséggel a mensesproblémák kiküszöbölése. E problémák az idôben elvégzett alkalmassági- és rendszeres szûrôvizsgálatok elvégzésével jól megoldhatók. Nagyon fontos a sport- és egyén specifikus táplálkozás és folyadékbevitel kialakítása. Ennek érdekében dietetikus szakemberrel való rendszeres konzultáció szükséges. Elengedhetetlen az ésszerû és minôségi táplálékkiegészítôk, hatékony szabadgyökfogók használata. Különös figyelmet kell fordítani az edzések és versenyek közötti irányított regenerációra, amelyben fontos szerepet játszik a szakszerû gyúrás, a megfelelô kiegészítô sportok végzése és a fizioterápia. Elengedhetetlen a pszichés tartalékok kihasználása, amiben a sportpszi- chológus sokat segíthet. Az optimális sportmozgás kialakítását az alapos biomechanikai elemzések segíthetik. A sérülések megelôzésének korszerû módszerei közé a tudományos alapon történô sportruházat-választás, cipô, talpbetét stb. viselése is beletartozik. A megelôzés, azaz a felvilágosítás, nevelés és tájékoztatás területén nélkülözhetetlen az egyesületek, szövetségek és a MOB támogatása, együttmûködése. A legális teljesítményfokozás megvalósítása gondos koordinációt, megfelelô kooperációt igényel a sportolók, a sportszakemberek és a sportvezetôk részérôl. Alapvetô feltétel a megfelelô finanszírozás biztosítása is. A fentiek értelmében, a Magyar Atlétikai Szövetség javaslatára indította el az OSEI az ún. Dopping Alternatív Programot. E program keretében az OSEI rendszeres tájékoztató elôadásokat szervez, amelyek témái között a doppingmentes felkészítés, a korszerû táplálkozás, az étrend-kiegészítôk alkalmazása, a túledzettség problémaköre, a sérülések megelôzése szerepelnek. Nagy figyelmet szükséges fordítani új vizsgáló módszerek megismertetésére és alkalmazására, miként a sci-fi határát súroló agykontroll és más mentális technikák elsajátíttatására is. A program elôsegítése érdekében 2006-tól mûködik a Magyar Sportok Házában a Sportegészségügyi és Antidopping Információs Iroda, ahol rendszeres elôadásokon és egyéni beszélgetések keretében autentikus szakemberektôl kaphatják meg a sportolók és a sportszakemberek a legújabb információkat. E célok elérése érdekében mûködik a Dopping-info mobiltelefonos szolgáltatás is. Az elképzelések között szerepel a tematikus továbbképzô rendezvények mellett a távoktatás megszervezése is. A magyar sport hitelességének megôrzése érdekében alapvetô fontosságú a könyörtelen doppingellenes küzdelem, az eredményesség fenntartása érdekében viszont elengedhetetlen kiemelt figyelem és anyagi támogatás ráfordítás a legális teljesítményfokozás lehetôségeire. A sporttudomány rohamléptekkel fejlôdik, s számos lehetôséget kínál. Más sport- és sportoló nemzetek már felismerték jelentôségét. Nekünk sem szabad késlekednünk. Bízom abban, ha sokszor mondjuk, egyre többen elhiszik. AZ EDZÔI SZAKMA ÉRDEKÉBEN FOGJUNK ÖSSZE! AMENNYIBEN ÖN MÁR A MET TAGJA, ADJA TOVÁBB EZT A BELÉPÉSI NYILATKOZATOT ARRA ÉRDEMES EDZÔTÁRSUNKNAK! Fénymásolható! Terjeszthetô! Belépési nyilatkozat A MAGYAR EDZÔK TÁRSASÁGA TAGJA KÍVÁNOK LENNI, AZ ÉVES TAGDÍJAT BEFIZETEM. Név:.. Szül.hely: Szül.dátum:..... Legmagasabb edzôi végzettség/kitüntetés (sportoktató, sportedzô, szakedzô, mesteredzô) sportág és évszám megjelölésével:..... Levelezési cím (irányítószámmal):... Tel./Fax: Mobil: Munkahely: Munkahelyi beosztás: Edzôi munkahely:. Edzôi beosztás:. Legmagasabb iskolai végzettség:. Nyelvismeret: Sportszakmai érdeklôdési köre: Kelt:... aláírás Tájékoztató A tagdíj magánszemélyeknek évente 2 000,- Ft., diákoknak és nyugdíjasoknak 1 000,- Ft. A MET tagság részére a társaság szakmai folyóirata, a Magyar Edzô térítésmentesen jár. A tagdíjat MET sárga csekken vagy közvetlen átutalással a társaság sz. bankszámlájára kérjük befizetni. Minden esetben kérjük a pontos hivatkozást a befizetô nevére, postai címére és az évszámra, amelyre a tagdíjat befizette.

5 2007/3 MAGYAR EDZŐ 5 A doppingellenes tevékenység aktuális kérdései A NADO és a Nemzetközi Doppingellenes Szervezet (WADA) doppingellenes programjának közös célja: A sportolók azon jogának védelme, hogy doppingmentes környezetben sportolhassanak, így biztosítva az egész világon a sportolók egészségét, a sportszerûséget és az esélyegyenlôséget, valamint Biztosítani az összehangolt, koordinált és hatékony doppingellenes programok meglétét nemzetközi és nemzeti szinten a dopping kimutatása, az elrettentés és a megelôzés terén. A NADO definíciója: Nemzeti doppingellenes szervezet. Az egyes országok által kijelölt szervezetek, amelyek országos szinten elsôdlegesen jogosultak és felelôsek a doppingellenes szabályok elfogadására és végrehajtására, mintavételek irányítására, a vizsgálati eredmények kezelésére, valamint meghallgatások lefolytatására. A NADO feladatai: 1. DOPPINGELLENÔRZÉS A WADA Kódex (Code) Nemzetközi Vizsgálati Szabvány (International Standards for Testing), hazai jogszabály (55/2004-es Kormányrendelet és a Módosítása) és az ISO Minôségbiztosítási Kézikönyv alapján: Az NDKT által elfogadott tesztkiosztási terv alapján elôre be nem jelentett doppingellenôrzések szervezése, lebonyolítása, és dokumentálása. Sportszövetségek, nemzeti és nemzetközi doppingellenes szervezetek (NADO) számára végzett, elôre bejelentett, és be-nem-jelentett mintavételi szolgáltatások szervezése, lebonyolítása, és dokumentálása. 2. REGISTERED TESTING POOL = Nyilvántartó Vizsgálati Testület összeállítja a tesztkiosztási (vizsgálat elosztási) terv részét képezô nyilvántartott vizsgálati csoportot. (GYAKORLATI TUDNIVALÓK) Ha létezne egy mágikus tabletta, amely garantálná a sportolónak, hogy ha beszedi, biztosan gyôzni fog - mi értelme lenne a sportnak magának? (Új-Zélandi Doppingellenes Ügynökség) Tiszeker Ágnes Magyar Antidopping Csoport, Budapest Nyilvántartott Vizsgálati Csoport: a felnôtt és a felnôtt alatti elsô utánpótlás korosztályban a nemzeti válogatott kerettagok, a nemzetközi sporteseményeken induló versenyzôk, az országos bajnokságon elsô három helyezést elért versenyzôk, továbbá az eltiltás alatt álló versenyzôk, szövetség által összeállított csoportja 3. ELÉRHETÔSÉG Begyûjti, kezeli és gondozza a versenyzôk elérhetôségére vonatkozó információkat (whereabouts information), illetve megfelelô lépéseket tesz annak érdekében, hogy az információ idôszerû és nemzetközi elôírásoknak maradéktalanul megfelelô maradjon. A Whereabouts information legfontosabb tudnivalói: Cél: Az elôre be nem jelentett doppingvizsgálatok (out of competition tests) tervezhetôk és kivitelezhetôk legyenek. Amennyiben ilyen adatok nem állnak rendelkezésre, felmerül a gyanú, hogy egyes sportolók így próbálják elkerülni a doppingellenôrzést. Alap: Az adatszolgáltatás a sportoló felelôssége. Biztosítani szükséges az általános adatokat, és az esetleges változásokat jelenteni. Olyan részletesnek és naprakésznek kell lennie az adatállománynak, hogy a megbízott doppingellenôr az év bármely napján felvehesse a sportolóval a kapcsolatot, pontosan tudja, hol keresse és ott meg is, találja. Kinek szükséges whereabouts információt adnia: Bármely sportolónak, aki nemzetközi vagy nemzeti versenyen indul, és bármikor doppingellenôrzés alá vonható (registered testing pool). Hogyan kell bejelenteni: ben, faxon, vagy levélben. A naprakészség miatt lehet kézírással is. Lehet a NADO által kiadott egységes kérdôív alapján, vagy a WADA formákat használva (Location form, Change of Information Form). Ki értesülhet a whereabouts információról: NADO (Nemzetközi Sportszövetség (IF) ) WADA. A nemzetközi szintû sportolóra vonatkozó információt kötelezô továbbítani a Nemzetközi Sportszövetség (IF) és a WADA felé. Az adatokat küldheti közvetlenül a sportoló is, de egyes országokban a sportág nemzeti szövetsége gyûjti be, és továbbítja a NA- DO (IF) WADA felé. Hogyan kell bejelenteni a változásokat: A változás bejelentése legalább 5 nappal elôre, kivéve az elkerülhetetlen változtatások esetét, pl.: kórházi kezelés. Mi történik, ha sportoló elmulasztja bejelenteni: A sikertelen dopping teszt minden esetben szankciót von maga után. A lehetséges büntetések 3 hónaptól 2 évig terjedô eltiltás, a NADO szabályozása alapján. 4. EREDMÉNYKEZELÉS (Result management) A laborjelentéseket kezeli, archiválja, és a sportszövetségek fegyelmi bizottságait értesíti az esetleges laboratóriumi eltérésekrôl, és felkéri a fegyelmi eljárás lefolytatására, illetve figyelemmel kíséri az eljárás menetét. A WADA Kódex alapján a doppingvétségek: A WADA Kódex 1. Cikkelye értelmében a doppingolás definíciója egy vagy több, a Szabályzat pontjaiban meghatározott doppingvétség megvalósítása. WADA Kódex 2. Cikkely értelmében az alábbiak minôsülnek doppingvétségnek: 2.1 Tiltott anyagnak vagy származékának vagy markerjének jelenléte egy a sportoló testébôl származó mintában. Minden sportoló személyes kötelezettsége elkerülni azt, hogy tiltott anyag kerüljön a szervezetébe. A sportoló felelôs bármilyen, a mintájában talált tiltott anyag, származék vagy marker jelenlétéért. Nem szükséges annak vizsgálata, hogy szándékosság, önhiba, gondatlanság vagy tudatos használat terheli a sportolót. Felhívom a figyelmét mindenkinek a táplálék-kiegészítôk veszélyeire. Sajnos az interneten megjelenô hirdetések valóságtartalma ellenôrizhetetlen. Sokszor tapasztaljuk, hogy az ártalmatlannak és legálisnak hirdetett szerek bizony tiltott anyagokat tartalmaznak, de ez a dobozon nincs, vagy csak rejtve van

6 6 MAGYAR EDZŐ 2007/3 feltûntetve. Ezen kívül bármelyik készítmény, például egy vitamin is szennyezôdhet tiltott anyaggal, ha a gyártást nem eléggé ellenôrzik, és sajnos a doppinganalízis pozitív eredményt fog adni. Úgy gondolom, hogy ez a kérdés a következô évek nagy problémája lesz, és nemzetközi összefogásra van szükség a megoldáshoz. 2.2 Tiltott anyag vagy Tiltott módszer használata vagy ennek kísérlete Az, hogy a Tiltott anyag vagy Módszer használata sikeres volt-e, nem lényeges a doppingvétség megállapítása szempontjából. Fontos kiemelni, hogy a használat bizonyítható vallomás, tanúvallomás, vagy más bizonyíték útján is, nem csupán pozitív laboratóriumi eredménnyel. 2.3 A mintaszolgáltatási kötelezettség megtagadása vagy a mintaszolgáltatás elmaradása megfelelô indoklás hiányában - azt követôen, hogy a sportoló az alkalmazandó doppingszabályok szerint elôírt értesítést kapott - vagy a mintavétel akadályozása egyéb módon. Doppingellenôrként találkoztam már bujkáló, menekülô sportolóval de nem érdemes ezzel próbálkozni, hiszen láthatjuk, hogy ez is kimeríti a mintavétel akadályozása kifejezést és büntetést von maga után. 2.4 Az ésszerû szabályokon alapuló - a sportolók versenyen kívüli rendelkezésre állására, ezen belül a sportoló hollétére vonatkozó információk biztosítására-, valamint teszten való részvételére vonatkozó - követelmények megsértése. Az elôre be nem jelentett, versenyen kívüli tesztelés a hatékony dopping ellenôrzés egyik legfontosabb eleme. Ehhez minden sportoló kötelessége a pontos és naprakész whereabouts information szolgáltatása. Doppingellenôrként számtalan esetben találkozunk azzal, hogy a helyszínen derül ki, változás történt, ami nem lett, vagy késôn lett bejelentve, és nincs ott a sportoló, ahol lennie kellene. Ilyenkor két órát várunk a helyszínen, mindent elkövetünk, hogy felvegyük a kapcsolatot az érintett sportolóval ha tudunk, telefonálunk, keressük az edzôt, vagy a megjelölt kontakt személyeket de ha nem találjuk meg a sportolót, akkor az eset sikertelen mintavételnek minôsül, és szankciót von maga után. 2.5 A doppingellenôrzés bármely elemének manipulálása, illetve ennek kísérlete. Ide olyan esetek tartoznak, amikor a sportoló nem hajtja végre a doppingellenôrzéssel kapcsolatos elôírásokat, pl. összetöri a mintatartó üvegeket, mintaszolgáltatás közben megérinti a testét, nem hajlandó a ruháját a doppingellenôr által kért mértékig levenni, stb. 2.6 Tiltott anyagok vagy módszerek birtoklása A versenyen kívüli tesztek esetén tiltott anyag vagy tiltott módszer birtoklása a sportoló által bárhol és bármikor, kivéve, ha a sportoló igazolni tudja, hogy a birtoklás tekintetében jóváhagyott gyógyászati célú mentességet (TUE engedély) élvez. 2.7 Üzérkedés bármely tiltott anyaggal vagy tiltott módszerrel. 2.8 Tiltott anyag vagy tiltott módszer beadása a sportolónak vagy ennek kísérlete, avagy ebben való közremûködés, felbujtás, segítség, ennek leplezése vagy bármely más bûnsegédi, felbujtói közremûködés, mely doppingvétséggel vagy ennek Kísérletével függ össze. Ezek a pontok, az országok saját szabályozása alá tartoznak, mi doppingellenôrök nem vagyunk hatóság, vagy rendôrség, ezért ezekben az ügyekben nem mi vizsgálódunk. 5. EDUKÁCIÓ A doppingellenes küzdelem minden részvevôjét érintô, a sport szellemiségének elterjesztését támogató program kidolgozása, végrehajtása és felügyelete, melynek elengedhetetlen részét képezi a WADA tiltólistájának, a doppingszerek használatának egészségre káros következményeinek, dopping mintavételi eljárásnak és a sportolók jogainak, kötelezettségeinek ismertetése. Új MET tagok Sótonyi László labdarúgás, kézilabda Csurgó Neukum Tamás kézilabda Budaôrs Kiss Júlia szertorna Budapest Hrabecz Gyula sí Salgótarján Beke László labdarúgás Pincehely Kiss Zoltán kerékpár Derecske Orosz Zoltán atlétika Budapest Pethes János vívás Leverkusen Viski Sándor Károly kajak-kenu Budapest Gulya Krisztina testépítés-fitness Pusztaberki Felker Orsolya aerobic Százhalombatta Kévés Andor snowboard Soltvadkert A jövô tendenciái: A WADA 2003-ban elfogadott Doppingellenes Szabályzatának (WADA Kódex,) felülvizsgálata és a módosításokkal új szabályzat elôkészítése a Madridban novemberében megrendezésre kerülô nemzetközi doppingellenes konferenciára. nagyobb hangsúlyt kell helyezni a nem fogyasztói magatartásokra (pl.: adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása, ellenôrzés elmulasztása, manipuláció stb.), azok felderítésére, bizonyítására, büntetésére; lehetôség szerint a személyes szteroid-, illetve vérprofiltól való eltérés büntethetôvé tétele is megfontolandó; a NA- DO-k sportolói profile-okat állítanak fel és tartanak nyílván. érdekeltté kell tenni a versenyzôket a doppingolás beismerésében, valamint egyéb dopping-esetek felderítésében való közremûködésben, amely eredményeként saját büntetésük csökkenthetô (tanúskodás) a doppingolással kapcsolatos hamis tanúzás büntetése is megfontolandó; - a büntetés alóli kibújás megakadályozása érdekében megfontolandó, hogy az eltiltás sportágváltás esetén újra kezdôdjön; várható a büntetések (így a súlyosbító körülmények és a visszaesés értékelésének) szigorítása; (elsô doppingvétség 4 év eltiltás) Hatósági együttmûködés kérdése megfontolandó (büntetôjogi szabályozás) december 31. után csak azok az államok és nemzeti sportszövetségek rendezhetnek nemzetközi sporteseményt, amelyek megfelelnek az UNES- CO, valamint a WADA doppingellenes rendelkezéseinek.

7 2007/3 MAGYAR EDZŐ 7 Újabb irányzatok a tiltott teljesítményfokozásban Pucsok József Országos Sportegészségügyi Intézet, Tudományos Kutató Osztály, Budapest Bevezetés A világ sportolói a Pekingben megrendezendô 2008-as nyári olimpia felé tekintenek. A folyamatos felkészülés elkezdôdött, s a tevékenységet irányító szakembereket foglalkoztatja az a kérdés, hogyan tovább? A Nemzetközi Olimpia Bizottság és a WADA (World Antidoping Agency) a zéró tolerancia elvét hirdeti. A torinói téli olimpiát megelôzôen 2005 decemberében Svédországban a WADA nemzetközi szimpóziumot szervezett, amelyre meghívták a világ legismertebb doppingszakértôit. A konferencia megfogalmazta azokat az új elveket és irányzatokat, amelyeket a nemzetközi sportéletben a doppingellenes küzdelem jegyében alkalmazni kell. A konferencia különös figyelmet fordított a géndoppinggal kapcsolatos kérdésekre. Az egyes elôadók egyértelmûen megfogalmazták, hogy az izommûködés szabályozásában, a teljesítmény fokozásában a molekuláris szintû genetikai beavatkozás hatása elkerülhetetlenül megjelenik. Figyelembe véve a WADA 2001 óta kiadott felhívását, mind a kutatás, mind a gyakorlat területén egyre nagyobb figyelmet kell fordítani a gén- és a sejtdopping lehetôségeire. A WADA szerint a gén- és a sejtdopping alkalmazásának lehetôsége nem egy jövôben jelentkezô, hanem már ma létezô probléma. A WADA programja figyelmeztetett, hogy a kormányoknak, az UNES- CO-nak minden támogatást meg kell adni az olyan kutatásokhoz, amelyek a génés sejtdoppinggal kapcsolatos beavatkozások ellenôrzésére irányul. A WADA és a NOB 2007-os doppinglistája Tiltott szerek és módszerek versenyen és versenyen kívül: Tiltott szerek: Anabolikus hatású anyagok: Fehérje beépítô hatásuk révén fokozzák az izomtömegét és növelik az izomerôt. 1. Anabolikus androgén szteroidok (AAS) 1/a. Exogén anabolikus szteroidok: a tesztoszteron mesterségesen elôállított változatai, számos variánsa ismert. A legismertebbek: metandienon, metiltesztoszteron, metilnortesztoszteron, stanozolol, tetrahydrogesztrinon (THG), trenbolon és egyéb hasonló kémiai szerkezettel bíró anyagok. 1/b. Endogén anabolikus szteroidok: az emberi szervezetben képzôdô szteroidhormonok. Ilyen a tesztoszteron, epitesztoszteron, 19-noradroszteron, dihydrotesztoszteron, prasteron, androszténdion, androsztendiol és számos metabolit és izomer anyag. 2. Egyéb anabolikus hatású készítmények. Ilyen a klenbuterol, tibolon, zeranol, zilpaterol. Hormonok és rokon vegyületek: 1. Eritropoietin (EPO) 2. Növekedési hormon (hgh), inzulin típusú növekedési faktor (pl. IGF-1) és mechano növekedési faktorok (MGFs) 3. Gonadotrop hormonok (LH, hcg), csak férfiaknál tiltottak 4. Inzulin 5. Kortikotrop hormonok Amennyiben a sportolónál hasonló kémiai szerkezetû vagy biológiai hatású anyag kerül kimutatásra, vagy a hormonok elválasztását fokozó faktorok is megjelennek, úgy tekintendô, hogy a kimutatott anyag külsô eredetû és doppingként kell kezelni. Béta-2-agonisták: A gyógyászatban széles körben alkalmazott készítmények minden béta-2- agonista beleértve a D- és L- izomereket is tiltott doppingszer. Közülük kivételt képeznek a formoterol, salbutamol, salmeterol és a terbutalin készítmények, amelyek inhalációs formában engedélyezettek. Nagyobb koncentráció esetén (pl ng/ml salbutamol felett) a sportolónak bizonyítani kell, hogy az inhalációs formában a szervezetbe bevitt salbutamolt gyógyítási céllal alkalmazta. Antiösztrogén aktivitással rendelkezô készítmények: 1. aromatáz inhibitorok: anastrozol, letrozol, formestane, testolactone 2. szelektív ösztrogén receptor modulátorok: raloxifene, tamoxifen, toremifene 3. egyéb antiösztrogén hatással rendelkezô készítmények: clomiphene, cyclofenil Diuretikumok és egyéb maszkírozó agensek: A diuretikumokat súlycsoportos sportágakban alkalmazzák fogyasztás céljára vagy megfelelô folyadék bevitel mellett a vizelet felhígítására is használják. Ha a sportoló vizeletében a vízhajtó mellett egyéb tiltott szer a megengedett határértéken vagy az alatti koncentrációban kimutatható, a vízhajtó terápiás használatra való mentessége nem érvényes. Ismert készítmények: acetazolamid, amilorid, bumetanid, etakrinsav, furosemid, spironolacton, tiazidok és egyéb hasonló szerkezetû gyógyszerek. A maszkírozó anyagok közül az epitesztoszteron, pronebicid az alfa reduktáz gátlók és a plazmapótszerek használata gyakori. Tiltott módszerek Az oxigén szállítás növelése céljából tiltottak: a. vérdopping, autológ, homológ vagy heterológ vér, illetve bármilyen eredetû vörösvérsejteket tartalmazó koncentrátum b. oxigén felvételt, szállítást és felszabadítást segítô készítmények: perfluoro származékok, módosított haemoglobin termékek, pl. a haemoglobin alapú vérkészítmények. A kémia és fizikai manipulációk: a. a dopping ellenôrzés során a levett minta integritásának és validálásának megváltoztatására való törekvés. Különbözô mûvi eszközök felhelyezése, katéterezés, idegen vizeletminta alkalmazása. b. a szükséges orvosi kezelést kivéve az intravénás infúzió is tiltott. Géndopping: géndoppingnak tekinthetô mindazon sejtek, gének, génszakaszok bevitele nem gyógyászati céllal, amely a sportoló teljesítményének fokozására irányul. A génterápia új készítményeket alkalmaz a sportteljesítmény növelésére, pl. Repoxygen, EPO gén, különbözô növekedési faktorok alkalmazása. Tiltott szerek és módszerek versenyeken Stimulánsok Néhány stimuláns hatással rendelkezô szer, beleértve az optikai aktivitással rendelkezô szerek esetén a D- és L- izomereket: amphetamin, cathine (>5 mg/ml),

8 8 MAGYAR EDZŐ 2007/3 ephedrin (>10 mg/ml), fencamfamin, fencamin, kokain, methamphetamin(d-), methylephedrin (>10 mg/ml), selegilin, sibutramin, strychnin. Narkotikumok Néhány narkotikus hatással rendelkezô szer: diamorphin (heroin), phentanyl és származékai, hydromorphon, methadon, morphin. Cannabinoidok (hasis, marihuána) Glükokortikoszteroidok A glükokortikoszteroidok orális, rektális, intravénás v. intramusculáris alkalmazás formájában tiltottak. Használatuk terápiás használatra vonatkozó mentességi kérelmet (TUE) igényel. A tiltott doppingszerek és módszerek csoportosíthatók: versenyen tiltott versenyen és versenyen kívül tiltott, bizonyos sportágakban tiltott készítményekre, illetve a megfigyelô programban alkalmazott anyagokra. Külön figyelmet igényel a sportorvoslás területén gyakran alkalmazott glükokortikoszteroidok használata. Orális, rectális, intravénás vagy intramusculáris formában tiltottak gyógyítási célú használatuk szintén mentességi kérelmet (TUE) igényel. Helyi készítmények, bôrgyógyászat, fülészet, szemészet és szopogatós tabletták formájában alkalmazhatók, és nem igényelnek TUE engedélyt. Bizonyos sportágakban tiltott készítmények közül kiemelendô az alkohol. Versenyen tiltott a következô sportágakban: autóversenyzés, biliárd, íjászat, karate, motorversenyzés, motorcsónak, mûrepülés, öttusa, lövészet, petanqe. Béta-blokkolók: versenyen a következô sportágakban tiltott: autóversenyzés, biliárd, birkózás, bob, bowling, bridzs, curling,, motorversenyzés, mûrepülés, öttusa, petang, síugrás, torna, vitorlázás, íjászat, lövészet, az utolsó kettônél versenyen kívül is tiltott. Legismertebb béta-blokkolók: atenolol, karvedilol, petaprolol, oxprenolol, promlanolol, pindrolol, betaloc, stb. Magyarországon forgalomban lévô táplálékkiegiszítôk egyes típusai szteroid származékokkal szennyezett. Az alábbiakban a laboratóriumi vizsgálatok során kimutatott szteroid származékok láthatók. Étrend-kiegészítôkben gyakran használt szteroidok. Tesztoszteron és prohormonjai - 4-androstenedion - 4 androstenediol - 5-androstenediol - DHEA Nandrolon és prohormonjai - 4-androstenedion - 4 androstenediol - 5-androstenediol 5 a-dihydrotestosterone prohormanjai - 5 a-androstanediol A versenysportba az utóbbi években elterjedt a Designer szteroidok használata. Gyógyszerként nem használatos, de kitûnô fehérje beépítô hatással bíró hormonszármazékok. Az elmúlt 5 évben az alábbi designer szteroidokat sikerült kimutatni: THG tetrahidrogesztrinon 2003 Norboleton 2004 DMT desoxi-metil-tesztoszteron 2005 A pekingi olimpiára való felkészülés idôszakában megjelenhetnek újabb THG-szerû teljesítményfokozó anyagok, amelyek a hivatalos marketing mechanizmust megkerülve illegális anyagként válnak teljesítményfokozó szerekké. A géntechnológia fejlôdése során a génterápiás eljárások egyre inkább lehetôséget biztosítanak a humán genomba való beavatkozásra. Olyan génszakaszok kerülhetnek be az emberi DNS-be, amelyek elônyösen befolyásolják az anyagcserét, az izomerôt és ezáltal növelhetik a sportolók teljesítményét. Úgy tûnik, hogy az eddigi kísérletes tapasztalatok alapján a genetikai szintû beavatkozások ígéretesek, de magukban hordják a visszaélés lehetôségét. A génterápia és a genetikai szintû teljesítményfokozás közötti különbség meghatározása rendkívül fontos etikai irányelv: a sportolók élhetnek a génterápia valódi terápiás elônyeivel, de teljesítményfokozás céljából a beavatkozás tiltott. Ezért a WADA a dopping definícióját kiterjesztette a génátviteli technológiákra is, és 2007-ben kidolgozta az új antidopping kódexet. Génbevitel-génkezelés lehetôségei Az izomerô fokozásának egyik lehetséges útja a növekedési hormon-igf-i (inzulin szerû növekedési faktor) tengely befolyásolása. Az IGF-I a legújabb teljesítményfokozó szerek egyike, emberben a máj termeli és hatása az anyagcserére, a fehérjeképzôdés fokozására megegyezik a növekedési hormonéval. Inzulinsze-

9 2007/3 MAGYAR EDZŐ 9 rû hatása a vércukor szabályozásban érvényesül. Az izomszövetben, mint célsejtben, inzulinszerû receptorokon keresztül hat. A növekedési hormon az IGF-I elválasztását fokozza, ugyanakkor az IGF-I visszahat a hipofízisre, és csökkenti a növekedési hormon elválasztását (feedback). Hatása révén közvetlenül serkenti a csont mûködését, s a csont felépítését irányító sejteket, továbbá gátolja a kötôszöveti kollagén lebontását. Az IGF1 génjének valamilyen vektorral való bejuttatása a mûködô izom genetikai állományába következményes izomtömeg növekedéssel és az izomerô fokozódásával jár. Állóképességi sportágakban a szervezetben termelôdô többlet vörösvértest mennyiség jelentôsen hozzájárul a kedvezôbb teljesítmény eléréséhez. A többlet vörösvértest létrehozásában egy hormon, az eritropoietin (EPO) játszik szerepet, amely hipoxia hatására termelôdô fehérje. A molekuláris genetikai módszerek alkalmazására már a 80-as évektôl a humán rekombinácios eritropoietin (rekombináns EPO) létrehozásával lehetôség nyílt az exogén EPO emberi szervezetbe való bejuttatására. A klinikai vizsgálatok igazolták, hogy rhuepo különbözô típusú vérképzôrendszeri rendellenességeknél, pl. anaemiáknál, illetve az anaemiák kezelésénél pozitív eredményt adott. Különösen a veseelégtelenségben szenvedô dialízisre szorult betegek vérszegénységének javításában jeleskedett. Nem véletlen, hogy a nemzetközi sport a készítmény megjelenése után teljesítményfokozás céljából alkalmazta és így az rhuepo tiltott listára került. Az rhuepo kimutatását bizonyító laboratóriumi módszerek gyakorlati alkalmazása megbízhatóan a 2000-es és a 2004-es olimpián került szóba. Napjainkban az akkreditált laboratóriumok alkalmazzák ezt a módszert. Az EPO génje egy megfelelô célpont a génbeviteli eljárásokban és az EPO génátvitel in vivo szabályozásában. Kessler vizsgálatai szerint egy egyszeri intramuszkuláris adenovirális vírusvektorral egerekbe bejuttatott humán EPO gén az eritropoietin dózisfüggô szekrécióját eredményezte és ennek megfelelôen nôtt a vörösvértest szám, amely 40 héten át folytatódott. Az eritropoietin génterápia lehetséges humán alkalmazása az EPO szekréció in vivo kontrollját igényli, hogy a biológiai hatás biztosítva legyen és a káros mellékhatásokat el lehessen kerülni. Az EPO-t kódoló gén bejuttatása megtévesztô lehet az ellenôrzés során, mivel a hormontermelôdés történhet endogén úton is. Továbbá a kimutatás kockázata alacsony, a sportoló egészségi állapotára sem jelenthet olyan nagy veszélyt. Ajánlások, állásfoglalások A Stockholm-i Géndopping Szimpóziumon az alábbi ajánlások és állásfoglalások születtek, amelyeknek átvétele fontosnak látszik a hazai doppingszabályozás számára is: 1. Génsebészeti úton jelenleg nagyon kevés genetikai betegség gyógyítható. A terápiás célból alkalmazott génátviteli beavatkozások még kiforratlanok és kísérleti fázisban tartanak az orvostudományban. 2. A biztonságos beavatkozás érdekében a szabályozó mechanizmusok pontos és kiterjedt ismerete szükséges: - ennek érdekében követni kell a kísérletes és a klinikai kutatásokat szabályozó hazai és nemzetközi irányelveket, törvényeket, valamint - a helyi és a nemzeti rendszabályok szigorú végrehajtására van szükség. 3. A klinikai kutatás és a génátviteli módszerek szabványainak és szabályainak való nem megfelelést orvosi mulasztásnak, illetve mûhibának kell minôsíteni. Ennek megfelelô törvényi eljárást szükséges kidolgozni a sport területén is. 4. A génátviteli teljesítményfokozásról széleskörû nyilvános vitákat és oktatási programokat kell elkezdeni. 5. A WADA és mások által támogatott kutatási programok új kimutatási módszerek tudományos szintû kidolgozását igénylik, melyek a sport tisztaságára irányulnak. 6. A géndopping kimutatására szolgáló módszerek kifejlesztéséhez akadémiai-, kormányzati- és a magánszektor támogatására van szükség. 7. A genetikai információ alapján a sportolók közötti diszkriminációt és a sportolók szelekcióját nyomatékosan meg kell akadályozni, kivéve az etikai bizottságok által engedélyezett kutatások esetében. 8. Tudatosítani kell a génátviteli beavatkozások meg nem engedett használatát és fel kell hívni a figyelmet az alkalmazás lehetséges veszélyeire. Összefoglalás A sportversenyeken a figyelem középpontja nyilvánvalóan a gyôztesekre irányul, de a gyôzelem nem minden. Alapvetôen fontos a gyôzelemig vezetô út. A sportoló sikerességét meghatározza a befektetett munka mennyisége és minôsége, valamint a vele született tehetség. A sport eszmeiségébe mélyen be van vésôdve, hogy az elvégzett munka megtérül, kifizetôdik. A gyôzelmi dobogóra csak az léphet fel, aki kitartóan elvégzi a kemény edzésmunkát. A dolgozat bemutatta a doppingolás hagyományos készítményeit, figyelmeztetett az étrend-kiegészítôk szennyezôdésére. Megismerteti a teljesítményfokozás új módját, a géndoppingot, amely a hagyományos doppingszerekkel szemben nem csak az erôkifejtés hatékonyságát javítja, hanem a tehetség alakulására is kihatással lehet. A géndopping kimutatási lehetôségeinek fejlesztésével lehet a sport alapvetô értékeit megôrizni. Felhasznált irodalom: Jákó P, Martos É., Pucsok J. (2003): A sportorvoslás alapjai, Országos Sportegészségügyi Intézet, Budapest Kessler PD, Podsakoff GM, Chen X, McQuiston SA, Colosi PC, Matelis LA, Kurtzman GJ, Byrne BJ. (1996) Gene delivery to skeletal muscle results in sustained expression and systemicdelivery of a therapeutic protein. Proc Natl Acad Sci 93(24): Martinek V., Fu F., Huard J. (2000) Gene therapy and tissue engineering in sport medicine, The physician and sportmedicine, 28(2) Zhou S, Murphy JE, Escobedo JA, Dwarki VJ. (1998) Adeno-associated virus-mediated delivery of erythropoietin leads to sustained elevation of hematocrit in nonhuman primates. Gene Ther., 5(5): Megjelent! Tóth Ákos Sós Csaba Egressy János: Úszás Edzésmódszertan címû könyve Megvásárolható: a TF Úszás és Vízi Sportok tanszékén 1123 Budapest, Alkotás u. 44. Tel: Ára: 3500,- Ft

10 10 MAGYAR EDZŐ 2007/3 A média felelôssége a doppingellenes harcban Vad Dezsô Magyar Olimpiai Bizottság, Budapest Szerény véleményem szerint valamiért kiállni, felelôsséget vállalni csak úgy, akkor lehet, ha teljes mértékben ismerjük annak tényeit, történéseit, amiért felelôsséget akarunk, kell vállalunk. Ezt a véleményemet az a Lausannei Olimpiai Múzeumbeli januári szimpózium tematikája is alátámasztja, amelyet a NOB és a WADA közösen rendezett a nemzetközi médiák vezetôi, vezetô munkatársai számára. A szimpózium bevezetô elôadását Jacques Rogge elnök tartotta, majd Dick Pound, a WADA elnöke, a nemzetközi olimpiai mozgalom egyik tekintélyes vezetôje követte. Rogge elnök a doppingellenes küzdelem fontosságát elemezte, Pound pedig a WADA munkáját ismertette. Hadd idézzem Rogge elnök bevezetôjének rövid összefoglalását! Kötelességünk az egységes doppingellenes küzdelem! Nem nyugodhatunk bele, hogy a versenyek sorsát a küzdelem utáni laboratóriumi vizsgálatok döntsék el hangoztatta többek között Jacques Rogge. Beszédében keményen fogalmazott. Hangoztatta, hogy A torinói olimpia és a spanyolországi kerékpáros körverseny során tavaly leleplezett esetek azt bizonyítják, hogy a dopping alkalmazása sokkal jobban elterjedt, amint azt gondolhatnánk. Sajnálatos, hogy a gyôztesekbôl, a pozitív vizsgálati eredmények után vesztesek lesznek. A doppingellenes küzdelemben a kormányoknak és a sportszervezeteknek az eddiginél lényegesen nagyobb, hatékonyabb együttmûködésére volna szükség. A dopping során alkalmazott módszerek és anyagok egyre jobban finomodnak. A tiltott szerek alkalmazásának leleplezése mind nehezebb. Így az ben létrehozott doppingellenes szervezet (WADA) erôfeszítései ellenére a küzdelem még fontosabb, mint valaha. A dopping alkalmazása nem csak a sportolók egészségét, hanem a sport értékeit, a fair play szellemét is nagymértékben veszélyezteti. Éppen ezért kötelességünk az egységes doppingellenes küzdelem fokozása. Minden egyes érdekeltnek, - edzônek, vezetônek, orvosnak, szurkolónak, sôt szponzornak is - többet kell tenni, aktívabbnak kell lennie az eddigieknél. Zéró toleranciát hirdettünk, ami szigorú elôírás, s elérése érdekében erôsíteni kell a versenyen kívüli ellenôrzéseket, nemzetközi, nemzeti és helyi viszonylatban. A versenyzôket egyénenként kell meggyôzni arról, hogy tartózkodjanak a tiltott teljesítményfokozástól. Ha szükséges, szigorítani kell a felelôsségre vonást, különösen, ha széleskörû doppingolásról van szó, amint ez a kaliforniai Balco-esetben történt. A büntetésekre szükség van, de a szankcionálás önmagában nem elegendô: a nevelés, felvilágosítás, megelôzés és a korrekt ellenôrzés, a tudományos kutatások fejlesztése legalább ilyen fontos. Ezért támogatjuk a WADA munkáját. A szervezet elnöki tisztségét januártól a kormányok egyik képviselôje veszi át, s a kormányok képviselôje, a NOB támogatását élvezve hatékonyabbá teheti a WADA munkáját. Mint a NOB elnöke, korábbi olimpikon, a sport elkötelezettje, mindenkit felszólítok a doppingellenes küzdelem fokozására. Nem tûrhetjük, hogy a szülôk félelmükben ne engedjék a sportpályákra gyerekeiket, hiszen a jövô bajnokait veszítjük el A jelenlegieket pedig meg kell védeni a támadásoktól, hiszen ma már ott tartunk, hogy csaknem minden gyôztest beárnyékol a dopping gyanúja. A dopping tönkreteszi a sport hitelét, ha belenyugszunk abba, hogy mindenkit becsapjanak, akkor mindannyian vesztesek leszünk. Már ez a bevezetô elôadás is jó néhány olyan hatékony fegyvert ad nekünk, a médiák képviselôinek kezébe, amire eddig nem nagyon figyeltünk, nem nagyon használtunk a hétköznapokon. Dick Pound hosszú elôadásából néhány kevésbé ismert tényt, gondolatot szeretnék kiemelni. Engedjék meg, hogy világosan fogalmazzak: egyetlen ország, egyetlen sport sem mentes a dopping alkalmazásának veszélyétôl - így a WADA elnöke. - Meg kell érteni, a dopping manapság ritkán, nagyon ritkán véletlen dolog. Nevezetesen, a versenyzô beszed egy olyan pirulát, fogyaszt olyan táplálék-kiegészítôt, vitamint, amelyrôl késôbb kiderül, hogy a készítmény tiltott szert tartalmazott. A doppingesetek döntô többsége amint ez utóbb bizonyítást nyer - gondosan, tudatosan megtervezett. Kitervelôik, végrehajtóik teljes mértékben tisztában vannak azzal, hogy csalásra készülnek, tiltott módszerekkel akarnak gyôzni. A sportoló helyzete nagyon nehéz, kísértéseknek van kitéve. Mit érez az a versenyzô, aki olyan ellenféltôl szenved vereséget, aki vélhetôen tiltott szerekkel ért el jobb teljesítmény? Csodálható-e ha ezek után esetleg enged a csábításnak, hiszen ehhez sajnálatos módon gyakran kap segítséget. A felmérések szerint a sportolót nyolc oldalról éri befolyás, nyolc oldalról hatnak rá: az edzô, a szponzor, az ügynök, a versenyzôtárs, az adminisztrátor, az orvos, a gyúró, a szülô, a környezet. Éppen ezért amint ezt a WADA elnöke egyértelmûen megfogalmazta - a doppingesetek felderítése büntetôjogi szabályozás nélkül csaknem elképzelhetetlen. Amint Rogge elnök bevezetôjében említette, a dopping során alkalmazott módszerek és anyagok egyre finomodnak. Ehhez alkalmazkodva a WADA 2001 és 2006 között 25 millió dollárt fordított tudományos kutatásokra, az ellenôrzés módszereinek finomítására. 32 országban összesen 291 kutatás folyt, s az eredmények felhasználásával hatékonyabb lett az ellenôrzés. Gondolunk itt a növekedési hormon vérvétellel kombinált ellenôrzésére. Az efféle doppingot alkalmazók leleplezésére. A kutatómunka folytatódik, s ebben az évben 6.3 millió dollárt fordítanak az újabb kutatásokra, újabb tiltott szerek használatának és módszerek alkalmazásának leleplezésére. ellenôrzések kiterjesztésére. A médiák számára rendezett Lausanne-i szemináriumon elhangzottak rövid ismertetése után foglaljuk össze mi is történt azóta a doppingellenes nemzetközi küzdelemben:

11 2007/3 MAGYAR EDZŐ 11 A torinói olimpián leleplezett hat osztrák sífutót és sílövôt örökre eltiltottak az olimpiai részvételtôl. Az Osztrák Olimpiai Bizottságot 1 millió dolláros büntetéssel sújtották. Az Osztrák Olimpiai Bizottság a torinoi botrány kapcsán 14 sportvezetôt, orvost nem kívánatosnak minôsített az olimpiai mozgalomban, ôket többé olimpiai játékokra nem nevezi. Az Osztrák Sí Szövetség elnöke lemondott tisztségérôl. A NOB fegyelmi bizottságot alakított A fegyelmi bizottság visszamenô hatállyal is hozhat döntéseket, elvehetik Jan Ulrich német kerékpáros Athénben nyert aranyérmét. Több, mint száz olasz sportember ellen indul a közeljövôben büntetôjogi eljárás. Ahhoz, hogy mi, a média munkatársai felelôsséggel vegyük ki részünket a doppingellenes küzdelembôl, ezeknek a tényeknek az ismeretére volna szükség. Segíthetnék a küzdelmet - elsôsorban a nevelést, megelôzést és a felvilágosítást - olyan kezdeményezések, amelyeknek híre Dániából, és Új-Zélandból érkezett. Dániában az olimpia keretek tagjai például piros csuklószorítót hordanak rajta a felirat: IGAZI BAJNOK. Új-Zélandon hajpántot viselnek, a következô felirattal: ELÉG ERÔS VAGYOK A TISZTA SPORTHOZ. Az egykori bajnokaink, a Nemzet Sportolói egy-egy nyilatkozatukkal erôsíthetnék nálunk is a médiák fellépését, s a tájékozottság növelésében sok feladat vár az illetékesekre. Bizonyára keveseknek jutott kezébe, például, a MOB múlt évi ismertetô kiadványa, s nem sokan ismerik a MOB ez év tavaszán elfogadott doppingellenes szabályzatát, amelynek lényege: az olimpiai játékok során doppingvétségen ért sportolót a MOB többé nem nevezi olimpiai játékokra. Azt hiszem, sikerült érzékeltetnem, hogy a doppingellenes küzdelemben a médiák felelôsséggel történô részvételéhez mindenekelôtt megfelelô tájékozottság, tárgyi ismeret szükséges. Ennek érdekében tisztelettel javasolom, ajánljuk fel az immár nyolcszáz tagot számláló Magyar Sportújságíró Szövetség elnökségének, hogy a szövetség, szokásos ôszi közgyûlésen e kérdésben felkészült szakértô tartson ismertetô elôadást. Továbbá az sportújságírók internetes honlapján rendszeresen jelentkezzünk a kérdéssel kapcsolatos hasznos információkkal. Ez esetben remélhetôen el tudnánk kerülni azt a szomorú tényt, hogy egyes orgánumok a doppingvétségen ért sportembereket hôsöknek állítsák be, akik pedig lényegében viselkedésükkel is szégyent hoztak a magyar sportra, rendkívül sokat ártottak becsületes társaiknak. Befejezésül a Rogge elnök által is említett együttmûködésre és összefogásra hivatkoznék. A doppingellenes küzdelemben ugyanis elengedhetetlenül szükséges és fontos az érintettek korrekt együttmûködése. Negatív ellenpéldaként Athént, az ott történteket idézném: Azon a bizonyos éjszakán - a többi bajnokhoz hasonlóan - az újabb gyôztest is pezsgôvel vártuk, hajnali négyig. A versenyzô menedzserével és a sportágvezetôvel történt egyeztetés alapján azután másnap 9 órára vártuk a gyôztest közös média interjúra, s egyben Kuncze Gábor és Sugár András is gratulálni kívánt. A versenyzô azonban addigra sem tért vissza az olimpiai faluba. Hollétérôl senki pontos tájékoztatással nem tudott szolgálni Az edzô az elôzetes terveknek megfelelôen ebédtájban indult vissza Budapestre. A csapatirodán és a társalgóban berendezett alkalmi tévés stúdióban fogadta a gratulációkat. Elindulása után érkezett a NOB értesítése, a versenyzôt és kísérôit délután 16 órakor várják. Ezt követve közölte az orvos és sportágvezetô, hogy a versenyzô a doppingvizsgálathoz nem tudott elegendô vizeletmintát szolgáltatni, de Gyulai István az IAAF fôtitkára megígérte, hogy elintézi a ügyet. A fegyelmi bizottság tárgyalása során egyértelmûen kiderült, hogy a nem elégséges mintát szolgáltató versenyzô a figyelmeztetés ellenére elhagyta az orvosi szobát, ami doppingvétséggel egyenlô konzekvenciákat von maga után. Ezt követve az orvos azzal védte a versenyzôt, hogy embertelen körülmények között kísérelték meg szinte kipréselni belôle a megfelelô mennyiséget A történet a másik versenyzô esetének dramatizált változatával folytatódott, ami végül valamennyiünk számára fájdalmas és mérhetetlen károkat okozott. De mindenképpen tanulsággal is szolgált: a doppingellenes küzdelemben a média csak megfelelô együttmûködéssel, ôszinteséggel lehet képes arra, hogy igazi felelôsséggel vegyen részt. Érdemes megismerni az Ismerkedô könyvet A Magyar Paralimpiai Bizottság kiadásában, Kôpatakiné Mészáros Mária és Nádas Pál tollából megjelent az Ismerkedô könyv, amely az ajánlások szerint pedagógusoknak és diákoknak készült. Aki azonban csak úgy elolvassa az igényes kivitelû mûvet, rájön arra, hogy valójában mindenkinek meg kellene ismernie. Mégpedig azért, mert nemcsak a pedagógusoknak ad segítséget (óravázlatokat, foglalkozásleírásokat) ahhoz, hogy bemutassák a sport egy speciális szeletét, a paramozgalmat és az abban részt vevô sportolókat, ennek kapcsán pedig az emberi együttélés normáit, hanem olyan ismereteket is tartalmaz, amelyekre érdemes rácsodálkozni. Tudatosult például önökben, hogy mennyi sérült ember vált híressé? Az Odüsszeia költôje, Homérosz vak volt, csakúgy, mint Stevie Wonder zongorista. Franklin Roosevelt amerikai elnök gyermekparalízis következtében járásképtelenné vált. Egy hozzánk közelebbi példa: Takács Károly olimpiai bajnok sportlövô miután robbanás leszakította a jobb kézfejét bal kézzel is megtanult lôni. Ôk, és a könyvben szereplô történetek névtelen hôsei az akaraterô mintái. A mûben - fotókkal illusztrálva - természetesen megtaláljuk a paralimpiai játékok történetét, a paralimpián szereplô sportágak bemutatását, a magyar sportolók eredményeit. A könyv erôssége a fogyatékossággal kapcsolatos fogalmak értelmezése pedagógiai szempontból. A kiadványt az Egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények címlistája teszi teljessé. Az Ismerkedô könyvet a Magyar Paralimpiai Bizottság az összes közoktatási intézménybe (általános és középiskolákba) eljuttatja. Az érdeklôdôk pedig a Magyar Paralimpiai Bizottságtól (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3., telefon: ) szerezhetik be. Füredi Marianne

12 12 MAGYAR EDZŐ 2007/3 A doppingellenes tevékenység intézményrendszere, szabályainak változásai, a komplex doppingellenes program Fazekas Attila ÖTM Sport Szakállamtitkárság, Budapest A 2008-as Pekingi Nyári Olimpiai és Paralimpiai Játékok elôtti utolsó kvalifikációs évben kiemelt jelentôsége van a doppingellenes intézkedéseknek. A doppingellenes küzdelem hatékonyságának növelése érdekében egy olyan komplex cselekvési tervet dolgozott ki az ÖTM Sport Szakállamtitkársága, amelyben fontos együttmûködô partner - többek között - a Magyar Olimpiai Bizottság is. Az ÖTM Sport Szakállamtitkársága számos fórumon tájékoztatta elôzetesen a sportköztestületeket, sportszövetségeket és a sport területén mûködô egyéb társadalmi, érdekképviseleti szervezeteket arról, hogy a doppingellenes tevékenység intézményrendszerének felülvizsgálatát tervezi, készíti elô. A komplex doppingellenes-cselekvési program keretében kiemelt stratégiai irányok: az olimpiai és paralimpiai felkészülés támogatása, a doppingellenes nemzetközi együttmûködésben való részvétel, valamint a doppingellenes tevékenység szabályozásának felülvizsgálata, a szükséges módosítások elvégzése, majd folyamatos monitoringja. Mindezen intézkedések során az alábbi szakmai elvárásokra kell figyelemmel lenni: Kiemelten a magyar antidoppingcsoport és összességében a hazai doppingellenes intézményrendszer presztízsének megtartása; A nemzetközi fejlemények egyik központi eleme: a mintavétel és mintakezelés/analízis folyamatának a legújabb szakmai követelményeknek megfelelô, lehetô legkonformabb szabályozása; A nyilvántartott vizsgálati csoportba tartozók mintáit akkreditált laborban kell vizsgálni; A nemzetközi és a hazai jogfejlôdés, illetve a szervezeti strukturálódás és a napi operatív mûködés jellege igényli a hazai NADO formális létrehozását is; Fontos szervezeti fejlemény, hogy ez év elején immár formálisan is megalakult a hazai TUE Bizottság; I. A doppingellenes nemzetközi együttmûködésben való részvétel 1.) Az UNESCO Doppingellenes Egyezményének kihirdetése (a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény kihirdetésérôl szóló 99/2007. (V. 8.) Korm. rendelet) Az UNESCO Közgyûlése 33. ülésén október 19-én elfogadott nemzetközi doppingellenes egyezmény február 1-jén lépett hatályba. Az Egyezmény célja, hogy elôsegítse a doppingolás megelôzését és a nemzeti doppingellenes tevékenységek összehangolását, valamint a közös nemzetközi gyakorlat kialakítását. Az Egyezmény kiemelt figyelmet fordít a megelôzés (nevelés-felvilágosítás) fontosságára, a tudományos kutatásokra, valamint a doppingellenôrzések során való nemzetközi együttmûködés szükségességére. Az Egyezmény további célja a WA- DA Kódex támogatása, az abban foglalt szabályok mind szélesebb körben történô alkalmazásának ösztönzése. Mellékletként az Egyezmény részét képezi a WADA tiltó listája és a gyógyászati célú mentesség szabályai. Az Egyezmény függelékét képezi a WADA Kódex, valamint a WADA által meghatározott, a laboratóriumokra és a vizsgálatokra vonatkozó követelmények. Az Egyezménnyel közelítésre, összehangolásra kerül az államokra kötelezô nemzetközi közjogi szabályozás, valamint a nemzetközi-civil jellegû szabályozás. 2.) Az Európa Tanács keretében Strasbourgban, november 16-án létrejött, a tiltott teljesítményfokozó szerek és módszerek használata elleni Egyezmény Varsóban, szeptember 12- én kelt Kiegészítô Jegyzôkönyvének kihirdetésérôl szóló évi XXXIV. törvény Az (alap) ET Egyezmény célja: a dopping csökkentése és felszámolása. A Varsói Jegyzôkönyv a doppingellenôrzések hatékonyságának növelése, illetve a nemzetközi együttmûködés elôsegítése érdekében rendelkezik a doppingellenôrzések kölcsönös elfogadásáról. A Jegyzôkönyv értelmében az aláíró államok kölcsönösen elismerik a sportvagy nemzeti doppingellenes szervezetek jogát arra, hogy az Egyezmény más tagállamából érkezô sportolókon olyan doppingellenôrzéseket végezzenek, illetékességi területükön, amelyek a fogadó állam nemzeti elôírásainak megfelelnek. Az aláíró államok elismerik továbbá a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA), és más az irányítása alatt mûködô doppingellenôrzô szervezetek jogát arra, hogy területükön, vagy azon kívül, versenyen kívüli ellenôrzéseket végezzenek sportolóikon. A WADA Nemzetközi Doppingellenes Szabályzatához aláíróként csatlakozók a nemzetközi szabályoknak megfelelô doppingellenôrzések kölcsönös elismerését a tagságukat képezô, illetve az általuk szervezett nemzetközi sporteseményen résztvevô nemzeti sportszövetségek, sportszervezetek részére kötelezô jelleggel elôírják nemzetközi szabályzataikban. 3.) A WADA Doppingellenes Szabályzatának felülvizsgálata A WADA novemberében, Madridban nemzetközi doppingellenes konferenciát tart, amelyen a tervek szerint elfogadásra kerül a WADA Kódex módosítása. A módosítás elôkészítése során az alábbi célkitûzéseket fogalmazták meg a részes államok: a doppingellenes állami és civil szabályozás összhangjára kell törekedni (ezzel összefüggésben lsd.: UNESCOegyezmény), amelynek érdekében 2008-

13 2007/3 MAGYAR EDZŐ 13 december 31. után csak azok az államok és nemzeti sportszövetségek rendezhetnének nemzetközi sporteseményeket, amelyek megfelelnek az UNESCO, valamint a WADA doppingellenes rendelkezéseinek. A doppingellenes tevékenységben a szankcionálás mellett (amely jellemzôen szövetségi feladat) kiemelt figyelmet kell fordítani a felvilágosításra és a nevelésre, a sportolók jogaira és a kiskorú sportolók helyzetére; nagyobb hangsúlyt kell helyezni a nem fogyasztói típusú magatartásokra (pl.: adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása, ellenôrzés elmulasztása, manipulációja, hamis tanúzás stb.), azok felderítésére, bizonyítására, büntetésére; érdekeltté kell tenni a versenyzôket a doppingolás beismerésében, valamint egyéb doppingesetek felderítésében való közremûködésben, amely eredményeként saját büntetésük csökkenthetô, az eltiltás ideje korábban (pl. a pozitív vizsgálati eredmény közlésétôl) megkezdhetô, vagy a doppingvétség súlyosbító körülményei nem kerülnek értékelésre; várható a büntetések (a súlyosbító körülmények és a visszaesés értékelésének is) szigorítása; II. A doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 55/2004. (III. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 88/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet Hatálybalépés: július 1. II. 1. Szervezeti keretekkel összefüggô változások 1.1. Elôzmények, háttér Elvi, tartalmi háttere a Nemzeti Sporttanács által korábban már egyhangúlag, teljes támogatással elfogadott Nemzeti Doppingellenes Stratégia. A hazai és a nemzetközi jogfejlôdés tapasztalatainak átültetése a jogszabályba, majd a civil szabályzatokba. A jogalkalmazás tapasztalatainak megfelelô finomhangolások. A WADA és más nemzetközi szervezetek (elsôsorban UNESCO, ET) által megkövetelt szervezeti, átalakítás szükségessége. Pontosításra kerülnek a doppingellenes tevékenységben résztvevô állami és civil szervezetek feladat- és hatáskörei, ezáltal az eddigieknél is világosabbá és egyértelmûbbé válik a doppingellenes tevékenység folyamata, egyes elemeinek végrehajtása és az azokért való felelôsségi rendszer, ugyanakkor egyetlen szervezetnél sem jelenik meg olyan új feladat, amelyért a korábbiakban ne lett volna felelôs. A fogalmi pontosítások közül az egyik legfontosabb a nyilvántartott vizsgálati csoportba tartozó sportolók körének egyértelmû rendezése (felnôtt és felnôtt alatti elsô utánpótlás korosztályban a nemzeti válogatott keret tagjai, a nemzetközi sporteseményeken induló versenyzôk, az országos bajnokságon érmes helyezést elérôk, az eltiltás hatálya alatt állók) 1.2. AZ NDKT Pontosításra és kiegészítésre kerül a Nemzeti Doppingellenes Koordinációs Testület szerepe is, amely biztosítja a doppingellenes tevékenység konzultatív, koordinációs, szakmai és bizonyos kérdésekben döntéshozó fórumát, az egységes szakmai irányelvek, álláspontok, javaslatok kidolgozását és érvényesítését, továbbá valamennyi érdekelt között a folyamatos együttmûködés és tájékozódás lehetôségét. Az NDKT elnöke a miniszter által határozatlan idôre felkért, a doppingellenes tevékenység szakmai és nemzetközi követelményeiben jártas, felsôfokú végzettségû szakember. Az NDKT összetétele kiegészítésre kerül a Sportegészségügyi Szakmai Kollégium és a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karának képviselôjével. Az NDKT munkájában a NADO képviselôje és a TUE Bizottság elnöke tanácskozási joggal vesz részt. Az NDKT ajánlásokat tesz a doppingellenes tevékenységre vonatkozó részletes szövetségi szabályok megalkotására, módosítására, figyelemmel kíséri a szövetségek, sportköztestületek és a NADO doppingellenes tevékenységét és javaslatokat fogalmaz meg fejlesztésükre, kiegészítésükre, értékeli azokat. Javaslatot tesz doppingellenes jogszabályok megalkotására, módosítására, a hazai és nemzetközi elvekkel való összehangolására A Szövetségek A sportszövetségnek évente el kell készítenie az általa kezdeményezett doppingellenôrzések éves tervét, amelyet a versenynaptárával együtt a tárgyévet megelôzô év december 15-ig meg kell küldeni a NADO-nak. A sportszövetségnek évente el kell készítenie a doppingellenes tevékenysége programját valamint az annak végrehajtásáról szóló beszámolót a tárgyévet követô év január 15-ig. Amennyiben a szövetség nem tesz eleget doppingellenes feladatainak, az NDKT a szövetség állami támogatásának felfüggesztését, visszavonását kezdeményezheti. A szövetségek általi doppingellenes feladatok ellátásához kapcsolódóan az állami támogatásból levonásra kerülô összeg (1-3%) a sportág doppingérzékenységére (elkövetett doppingvétségek száma) és a szövetség doppingellenes tevékenységére is figyelemmel kerül megállapításra, amely objektív, átlátható és igazságos értékelési rendszert biztosít azzal, hogy az olimpiai felkészüléssel, a két voucher-típusú támogatással összefüggô és a mûhelytámogatási keret az idei évben nem képezi a levonás alapját. A levonás összegét a doppingellenes feladatokra, azon belül elsôsorban felvilágosító-nevelô tevékenységre kell fordítani. A szövetségi doppingellenes feladatok ellátásának koordinációjára, a doppingellenes együttmûködésre a szövetség kapcsolattartó személyt, koordinátort köteles kijelölni. A rendelet elôírja, hogy a szövetségek nyilvántartják és a NADO rendelkezésére bocsátják az ellenôrzés végrehajtásához szükséges adatokat (pl. whereabouts információk, adatkezeléshez és 18 éven aluliak esetén a doppingellenôrzéshez szükséges törvényes képviselôi hozzájárulásokat) A NADO A rendeletben nevesítésre kerül a NADO (National Anti-doping Organization), mint új jogintézmény. A NADO önálló jogi személyiséggel rendelkezô szervezet, amellyel az ÖTM közbeszerzési eljárás eredményeként köt szerzôdést a nyilvántartott vizsgálati csoport ÖTM által finanszírozott ellenôrzésére, továbbá egyéb, külön meghatározott NADO-feladatok ellátására. A rendelet meghatározza azokat az alapvetô szakmai és személyi garanciákat, amelyekkel a NADOnak rendelkeznie kell a feladatai zavartalan ellátásához. A kiemelt versenyzôi kör (ún. nyilvántartott vizsgálati csoport) ÖTM által finanszírozott doppingellenôrzése során a minta-analízist WADA által akkreditált laboratóriumban kell elvégezni. A mintavétel és kezelés lefolytatását doppingvétséget megalapozó magatartás esetén a NADO ellenôrzô nyomtatvány (check list) kitöltésével igazolja, ami segíti a szövetség elôzetes felülvizsgálati eljárását és a doppingeljárást is. Pozitív A minta esetén, valamint doppingvétséget megalapozó egyéb magatartás esetén a szövetség köteles felfüggeszteni a versenyzô versenyengedélyét, 8 napon belül le kell folytatnia az elôzetes felülvizsgálati eljárást A TUE Bizottság A rendeletben szabályozásra kerülnek a gyógyászati célú mentességrôl döntô, az NDKT keretein belül mûködô TUE

14 14 MAGYAR EDZŐ 2007/3 Bizottságra vonatkozó alapvetô szervezeti és eljárási kérdések, valamint a normál és a rövidített TUE eljárás szabályai, a mentesség kérelmezésének menete. (A TUE Bizottság eljárása csak a nyilvántartott vizsgálati csoportba tartozó versenyzôkre vonatkozik, az egyéb sportolók a gyógyászati célú mentességgel összefüggésben a betegségre vonatkozó háziorvosi, szakorvosi dokumentációval kezdeményezhetik az elôzetes felülvizsgálati eljárás során az ügy lezárását). A TUE eljárás díját ha az nem vehetô igénybe az E. Alap terhére a kérelmezô fizeti meg Állami feladatok Egyértelmûen meghatározásra kerülnek az állami sportirányítási szerv nemzetközi egyezményekkel is összhangban álló szakmai feladatai: szabályozás / a NADO-val szerzôdéses viszonyrendszer kialakítása, fenntartása, mûködtetése / finanszírozás az ellenôrzések meghatározott szegmensét, illetve a felvilágosítást, nevelést illetôen / együttmûködés hazai és nemzetközi anti-dopping szervezetekkel. A doppingeljárásban (amelyet a szövetség az eljárás alapjául szolgáló körülményrôl való tudomásszerzést követôen haladéktalanul köteles megkezdeni és lefolytatni) tanácskozási joggal részt vesz az állami sportirányítási szerv képviselôje. Új doppingvétséggel egészül ki a rendelet: a sportszakemberhez hasonlóan doppingvétséget követ el az a versenyzô, aki akár jövedelemszerzési céllal, akár anélkül - tiltott szert, módszert jogosulatlanul elôállít, megszerez, átad más versenyzônek vagy sportszakembernek. II. 2. A finanszírozás legfôbb elemei Az ÖTM - a tavalyi összeget több mint 16%-kal növelve ben a szakmai fejezeti kezelésû elôirányzatok terhére összesen 105 millió Ft-ot fordít doppingellenes tevékenységre, az alábbiak szerint 75 millió Ft 800 akkreditált laboratóriumban történô mintavételre további 200 mintaanalízis az OSEI Doppinglaboratóriumának keretei között az új rendszer érdemi megindításáig a doppingellenes felvilágosító-nevelô, megelôzô munka, stb. támogatása (NADO feladatok) doppingellenes nemzetközi együttmûködésben való részvételbôl eredô feladatok teljesítése (pl. tagdíjak). A doppingellenôrzésekkel összefüggô mintavétel és kezelés, valamint az ehhez kapcsolódó kiegészítô, koordinációs, kapcsolódó feladatok (tájékoztatás, információs szolgáltatás, stb.) ellátásáért Magyarországon jelenleg a Magyar Antidopping Csoport (MACS) a felelôs. A MACS a tevékenységeit nemzetközileg is elismert színvonalon végzi, hiszen a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WA- DA) minôsítése szerint Magyarországnak jelenleg a világ élvonalába tartozó, nemzetközi szinten is kiemelten elismert (és a régióban a WADA nevében is vizsgálatokat végzô) antidopping-csoportja van. A MACS évben összesen 1982 doppingellenôrzést végzett, ebbôl 800 db mintavétel fedezetét a korábbi Belügyminisztérium (illetve NSH) biztosította. A 800 ellenôrzés során 680 vizeletminta ezekbôl 30 EPO vizsgálat és 120 vérvétel történt. A legtöbb ellenôrzés a súlyemelés, úszás, atlétika, kajakkenu, erôemelés és a judo sportágakban történt. A szövetségek, sportszervezetek 837 ellenôrzést rendeltek a MACStól (a többi ellenôrzést a WADA, illetve nemzetközi sportszövetségek rendelték). A doppingellenôrzések 3%-ában volt megállapítható doppingvétséget megalapozó vizsgálati eredmény, vagy magatartás ben szintén 800 db akkreditált keretek között megvalósuló ellenôrzéshez nyújt támogatást az ÖTM (az olimpia évében 1000 ellenôrzés javasolt), ezen felül további 200 mintavétel analízisét biztosítjuk az OSEI keretei között. A Nemzeti Doppingellenes Koordinációs Testület javaslatát elfogadva az akkreditált/minôsített keretek között megvalósuló mintavételekbôl 650 vizelet- és 150 vérminta-analízis kerül elvégzésre. A fentiekben vázolt komplex, doppingellenes cselekvési programmal a Szakállamtitkárság célja, hogy a folyamat minden fázisában nyomon követhetô, világos felelôsségi rendszer kialakítása mellett, kiemelten érvényesüljön a doppingellenes tevékenységben résztvevô felek (állami, köztestületi, civil oldal) szakmai konszenzusra törekvô, együttmûködô, partneri viszonya. Az intézkedések végrehajtásával a 2008-as Pekingi Nyári Olimpiai és Paralimpiai Játékokat megelôzôen, hazánk a doppingellenes küzdelem területén minden elvi feltételt teljesít a fair play szellemében történô felkészülés gyakorlati biztosítása érdekében. HIRDESSEN A MAGYAR EDZÔBEN! Folyóiratunkat 2007-ben négy alkalommal 1500 példányban tervezzük megjelentetni. Eljuttatjuk az országos sportági szakszövetségek szakembereihez, az olimpiai felkészítést végzô edzôkhöz, az olimpiai mozgalom szakértôihez, a megyei és megyei jogú városok sportszakigazgatási szervezeteihez, sporttudományi társaságokhoz, intézetekhez, valamennyi magyar egyetem és fôiskola testnevelési tanszékére, testnevelô tanárokhoz, sportorvosokhoz, a sportági és más sportszakmai folyóiratok szerkesztôségeihez. Hirdetési feltételek 2007-ben: 1. Hátsó-külsô, belsô és elsô-belsô teljes borítólapon színes anyag egyszeri megjelentetése ,- Ft 2. A lap közepén befûzve: 4 oldalas színes anyag egyszeri megjelentetése ,- Ft 3. 4 oldalas fekete-fehér anyag egyszeri megjelentetése ,- Ft 4. Egyoldalnyi fekete-fehér anyag, a lapban a mûszaki szerkesztô által meghatározott helyen elhelyezve egyszeri megjelenéssel ,- Ft 5. Egyoldalas A/4-es méretû szórólap egyszeri elhelyezése, terjesztése a folyóirattal ,- Ft 6. Az egy oldálnál kisebb terjedelmû hirdetések, reklámok költsége, terjedelmükkel arányos. 7. Folyamatos, legalább négy alkalomra történô lekötés esetén árainkból 25% kedvezményt adunk. Egyéb feltételek külön megállapodás szerint! 8. A fenti árak ÁFÁ-t nem tartalmaznak!! Fizetés: a megrendelést követôen számla ellenében átutalással! 9. A hirdetések szövegeit, grafikáit, fényképeit az igényelt hirdetési területnek és a lap tükrének megfelelô méretben kérjük megküldeni a szerkesztôség címére. További felvilágosítás: a (1) vagy a ; telefonon! A szerkesztôség

15 2007/3 MAGYAR EDZŐ 15 Homeopátia a sportorvoslásban Nagy Mátyás Boiron Hungária Kft., Budapest A homeopátiás medicina biztonságos, hatásos és mellékhatások nélküli gyógymód, amellyel a sportolók érzékeny problémáit is hatékonyan lehet kezelni. Az alapvetô különbség a homeopátia és a hagyományos orvoslás között a diagnózisnál kezdôdik. A homeopátia az egész embert kezeli, nem betegségekhez rendel szereket. Figyelembe veszi a beteg testi és lelki alkatát, a betegség egyéni tüneteit, a betegség kialakulásának körülményeit. A kiválasztott gyógyszer az immunrendszer ösztönzésével indítja be a gyógyulás folyamatát, amely meglepôen gyors lehet. Ez a gyors hatás fôleg akut és traumás helyzetekben hasznos a sportolóknál. A homeopátiás szerek ásványi, növényi és állati eredetûek, és mivel az anyag egészen kicsiny mennyiségét tartalmazzák, alkalmazásuk veszélytelen és mellékhatások nélküli. Törzskönyvezett, klinikai hatástanulmánnyal alátámasztott, állandó minôségû gyógyszerek. A homeopátiás hígítás olyan mértékû, hogy aktív gyógyszermolekula nem mutatható ki benne, a gyógyszerek nem esnek tiltás alá, nincsenek doppinglistán. Mivel a homeopátiás kezelés alkatra szabott, javítja a mentális állapotot is, így csapatépítô és stresszoldó hatása is jelentôs. A jól választott homeopátiás szer segíti a tejsavlebontást, a szabad gyökök és toxinok eltávolítását, és növeli a vér oxigéntartalmát. Veszélytelen, természetes teljesítmény-optimalizálást tesz lehetôvé. Mi a legnagyobb elôny Dr Jean Marcel Ferret, (a francia labdarúgó válogatott orvosa ig), a homeopátiás sportorvoslás egyik vezéralakja szerint: Sportorvosként sokszor tapasztaltam mennyire korlátozottak a lehetôségeim. Gyulladás-gátlókon és izomlazítókon kívül alig adhattam valamit sportolóimnak. Ekkor fordultam a homeopátia felé, elôször alkalmanként, késôbb egyre többször. Mi a legnagyobb elônye a homeopátiának? A gyorsasága. A pályán azonnal beadom, és perceken belül hat. A sportolók túledzettek, érzékeny immunrendszerrel és magas rizikófaktorral. A megelôzés nagy hangsúlyt kap. A traumatológiai alkalmazáson kívül használom bôrbetegségek, verseny elôtti stressz kezelésére is. A homeopátia tehát az alábbi területeken lehet hasznos a sportorvoslásban: A sérülésekre való hajlam csökkentése. Sérülések utókezelése (rehabilitáció ideje akár a felére is csökkenhet). Mentális állapot javítása, csapatépítés, versenyláz, stresszkezelés. Akut állapotok gyógyszermentes kezelése, különös tekintettel a verseny elôtti idôszakra (izomgörcsök, savasodás, légúti panaszok, allergia, fertôzések, stb). Veszélytelen, természetes teljesítményoptimalizálás. Sérülések kezelése homeopátiával Leggyakrabban használt homeopátiás szerek: Arnica montana Sérülések, zúzódások, shock, mûtéti utókezelés, izomláz Ruta graveolens A periosteum sérülései, ficamok, bursitis, merev ízületek Rhus toxicodendron Tendinitis, mozgásra javuló tünetek Hypericum Idegvégzôdésekben gazdag területek sérülése Ledum pallustre Szemsérülések, szúrt sebek,hideg tapintású, de jegelésre javuló sérülések Calendula Sebgyógyulás Symphytum Csonttörések Homeopátiás szerfelírás esetén az alábbi szempontokat kell figyelembe venni: Testi tünetek Lelki tünetek Modalitások Anamnézis Szerválasztás szempontjai traumánál (példák): Arnica Montana Sérülés esetén az elsô választandó szer Ájulás, shock, szédülés Teljesítmény okozta shock (maraton) Idôeltolódás okozta problémák Kimerültség Trauma eredetû krónikus problémák Lelki tényezôk, modalitások: A beteg erôsködik, hogy minden rendben A tünetek mozgásra erôsödnek Összetörtség-érzet Sulphuricum acidum (Sul-ac) Ha az Arnica nem javítja az állapotot Kék és fekete elszínezôdések

16 16 MAGYAR EDZŐ 2007/3 A rehabilitáció szerei A calcium sók homeopátiás hígításai alkalmasak az ásványi anyag pótlás és a regeneráció gyorsítása. Szerfelírás a modalitások alapján. Példák: Calcium Carbonicum Hamar fárad, önfejû. Meleget kíván, és a sérült részre fekszik. Calcium Fluoricum Melegvérû, sietôs, depresszióra hajlamos beteg. A sérülése anyagi következményei idegesítik. Nagy étvágyú. Calcium Phosphoricum Magas, vékony alkat. Gyors növés. Állandóan panaszkodik, de másokkal empatikus. Nyög álmában. Calcium Silicatum A calc-sil beteg sokszor fázik meg és fáj a torka. Fázós. Calcium Sulphuricum Magas, filozofikus professzor típus, izzad a keze és a lába. Melegvérû. Fokozatosan rosszabbodó fájdalom Lelki tényezôk, modalitások: A beteg izgága Nem vágyik hideg borogatásra Bellis perennis A mélyebben fekvô szövetek és a medence sérüléseire Erôs fájdalom Úgy hat az erekre mint az Arnica és az idegekre mint a Hypericum Lelki tényezôk, modalitások: Nem bírja a hideget és az érintést Hypericum Az idegek Arnicaja, (idegvégzôdésekkel gazdagon ellátott területek), metszô idegfájdalmak, farokcsont sérülései Bryonia alba Lassú kifejlet Lelki tényezôk, modalitások: Nem tudja mozdítani a sérült részt, de a nyomás jó A jegelés javítja az állapotot A beteg hideg italra vágyik Komplex készítmény a stressz és az álmatlanság kezelésére SEDATIF PC Javallatok: idegi és emóciós tünetek, alvászavarok. Tünetek: alvászavarok, elalvási nehézségek, éjszakai felébredés, rossz álmok. A tünetek idegi feszültséggel párosulnak: fáradtság, fejfájás, izomfájdalom, ingerlékenység. Adagolás és használási utasítás: Naponta 3-szor 2 tabletta. Az összetevôk tulajdonságai: Abrus precatorius: fejpolaritású antineuralgiás hatás. Aconitum napellus: vérbôséget csökkentô és antineuralgiás hatás a szorongó, izgatott egyéneknél. Chelidonium majus: az epe mûködési zavarainak és az ezzel összefüggô tünetek (álmatlanság, migrén) szabályozása. Vidurum opulus: vérbôséget csökkentô és görcsoldóhatás.

17 2007/3 MAGYAR EDZŐ 17 HOSSZÚ MENETELÉS PEKINGIG (II. RÉSZ) A világelsôség bûvöletében KUBLAJ KÁN SZÉKHELYE SPORTVARÁZS PINGPONG DIPLOMÁCIA SPORTTÖRVÉNY ÚJRAKEZDÉS LOS ANGELESBEN POMPÁS STADIONOK OLIMPIAI ZÖLDÖVEZET A BIZTONSÁG BIZTOS Mélységes tisztelet és csodálat övezi a több ezer éves kínai kultúrát. Amelyrôl elzárkózottságuk és a távol-keleti birodalom messzesége, nehéz megközelíthetôsége miatt hosszú évszázadokon át bizony csak keveset tudott a világ. Egy sportról, olimpiákról szóló könyvtôl nem várható ugyan el, hogy kimerítô részletességgel foglalkozzon ezzel az egyébként érdekes témával, de némi elemi tájékozottság azért nem árt a jobb megértésért. Elszigeteltségük ürügyén például figyelemreméltó adalék a fentiekhez, hogy a nagy angol tudós, polihisztor, Francis Bacon Anglia kancellárja, a középkori gondolkodás vezéralakja (12 évesen már a Cambridge-i Trinity College hallgatója volt) ban megjelenô Novum Organum címû gyûjteményes munkájában azt írta például, hogy a kor újdonságainak számító puskapor, az iránytû, a papír és a fejlett nyomdatechnika alapjaiban fogja megváltoztatni a világ folyását. Az isteni és emberi tudományok nagytekintélyû mestere nem tudta, hogy ezeket a kínaiak már réges-rég feltalálták, ismerték és használták, az olyan luxuscikkekkel együtt, mint a selyem, a tea és a porcelán, sôt papírpénzzel fizettek, mi több, a csekk fizetô eszközét szintén ismerték. Arról nem is beszélve pontos forrásokból tudjuk -, hogy már 1070 körül évente mintegy tonna nyersvasat állítottak elô, olyan mennyiséget, amelyet Anglia csak hétszáz évvel késôbb volt képes. A kínaiak már az ötödik században vasat öntöttek, mégpedig azzal a modern módszerrel, amit mi Siemens-Martin eljárásnak nevezünk. Azt ellenben nem tudjuk, hogy miként, miért torpantak meg a fejlôdésben, s hogy miért nem náluk zajlott le az ipari forradalom, amely évszázadokkal késôbb Angliában következett be, ám ennek a rejtvénynek a megfejtése már valóban nagyon távolra esne a tárgytól. Mindezek után azt is méltán furcsállhatjuk, hogy utazásunk fô céljának tekinthetô Pekinget, a 2008-as olimpiai játékoknak otthont adó metropoliszt nem ôk jelölték ki annak idején fôvárosnak, hanem a hódító mongolok. A mai Peking helyén (Bejing, ejtsd Bejdzsing) állítólag már Krisztus elôtt ben város állt, Ki, a Jen fejedelemség székhelye. A kitan-tatárok ezt idôszámítás után 986-ban ostromolták és vették be, majd 1151-tôl a Kin-dinasztia székhelye. A híres-hírhedt mongol Dzsingisz kán 1215-ben foglalt el, s unokája, Kublaj kán egyébként a híres középkori utazó, Marco Polo nagy barátja ben ide helyezte át császári székhelyét, s Kambalunak nevezte el. A mongolok kiûzését követôen Jung-lo (Ming dinasztia) ben költözött át ide Nankingból, s akkor kapta mai nevét is, amely kínaiul északi fôvárost jelent. Az égtáji megjelölés mellesleg jellemezô Ázsia országaiban, hiszen Tokió japánul keleti fôvárost jelenti, s éppen így - vietnámi nyelven - Hanoi is. A briliáns kultúra és civilizáció jegyében Peking lakossága már 1914-ben elérte a et, mára megközelíti a 15 milliót, csaknem egy százada tehát az ország megközelítôen másfél milliárdra tehetô összlakosságának. Politikai, tudományos, oktatási, kulturális- és sport központja a Kínai Népköztársaságnak, s második legnépesebb városa Sanghaj után, amely - Hongkonggal együtt - köztudottan a kereskedelmi és pénzügyigazdasági központot képezi. Az ôsi város sorsa hatalmas fordulatot vett 2001-gyel, amikor megkapta a as játékok rendezési jogát, amelyre már korábban is olyannyira várt. Polgármesterének, Liu Qi-nek legelsô nyilatkozata többek között azt is ígérte, hogy Peking olimpiája a briliáns kínai kultúra és civilizáció ékes megtestesítôje lesz, s ezért semmi féle áldozattól nem riadnak vissza. A kínaiak az utóbbi évtizedek tapasztalatai alapján pontosan érzékelik a sport valamennyi ágazata fejlesztésében rejlô sokrétûen és hasznos lehetôségeket, amelyek a versenysport térségeiben például viszonylag rövid idô alatt a világ élére juttatták legjobbjaikat. Az olimpia bûvölete, a nemzetközi kapcsolatok formálásában a sport varázslatos hatása olykor a világpolitika színpadán is történelemalakító eszközként alkalmazható, s ezt ki ne tudná jobban, mint éppen ôk, akik cselekvô részesei voltak annak idején a ma már történelemkönyvekben olvasható pingpong diplomáciának. A neves Nobel-békedíjas amerikai külügyminiszter, Henry Kissinger leírásából tudjuk, hogy a hetvenes évek elején egy csapásra megváltozott az Egyesült Államok viszonya az addig idegennek és ellenségesnek ítélt kínai rendszerrel. Fôként abból a megfontolásból, hogy a Nyugat és Kelet közötti kétpólusú hatalmi egyensúly amely a második világháború befejezése óta meghatározta a világrendet úgy vélték legalábbis, fenyegetô gyorsasággal felválthatja egy háromoldalú rendszer, amelyben meghatározó lehet az emberiség egy negyedét magába foglaló, nehezen kiismerhetô távol-keleti hatalom. A Szovjetunióval szemben alkalmazandó stratégiában szükségessé vált, hogy Amerika kijátszhassa a kínai kártyát Moszkva ellen. Mivel az Egyesült Államok és Kína egyaránt aggodalommal tekintett a szovjet hatalmi törekvésekre, logikus igényként jelentkezett mindkét félben a geopolitikai kapcsolatok átrendezésére. A gond csak az volt, hogy semmiféle hivatalos, illetve diplomáciai kapcsolat nem létezett a két ország között. Nem részletezzük azokat a változatos, titkos csatornákon folyó, de eredménytelen próbálkozásokat, amelyek mindkét oldalon történtek éveken át. Japánban 1971 tavaszán asztalitenisz világbajnokságot rendeztek. Glenn Cowan, az amerikai delegáció egyik Santa Monicából származó tagja elmélázott a lelátón az egyik délután, lekéste csapata autóbuszát, s felkéredzkedett az éppen akkor városnézésre indulni készülô kínaiakat szállító buszra. Késôbb hálából egy pólót ajándékozott a csapatvezetônek, akitôl viszonzásul remek selyem nyakkendôt kapott. A kínai legfelsô vezetés az akciót gondosan tervezett politikai üzenetként nyugtázta, amely mögött washingtoni kormányzati szándékot feltételeztek Ennek eredményeként az amerikai asztalitenisz válogatott a világ meghökkenésére meghívást kapott a vb után egy hétre Pekingbe. Glenn Cowant és társait maga Csou En-laj miniszterel-

18 18 MAGYAR EDZŐ 2007/3 nök is fogadta a Nép Nagy Csarnokában (parlament), ahol üdvözlô beszédében a következôket emelte ki: Önök egy új fejezetet nyitottak az amerikai és a kínai nép kapcsolatában. Így kezdôdött az amerikai-kínai viszony rendezése, amelyet Kissinger ekként jellemzett Richard Nixonnak: A második világháború, 1945 óta ez a legfontosabb párbeszéd, amit egy amerikai elnök folytatott. A következményeket ismerjük: elôbb Kissinger utazott Kínába 1970 júliusában, hogy elôkészítse Nixon elnök látogatását, amelyre 1972 februárjában került sor miután 1971 októberében az ENSZben az amerikaiak elismerték a Kínai Népköztársaságot, s feloldották a velük szemben foganatosított kereskedelmi és egyéb szankciókat, embargót. Kétszáz éves hanyatlás után A rövidke, ám történelmet formáló sportos epizód után térjünk vissza az olimpia sodrásával Pekinghez, pontosabban elôbb Kína reform korszakához, amelynek idôszámítása 1978 decemberétôl kezdôdött, amikor a Kínai Kommunista Párt Központi Bizottságába ismét beválasztották a korábban többször is bizalmat vesztett, s immár 74 esztendôs Teng Hsziaopinget. A termetre kicsi, államférfinak óriás Teng a fokozatosság elvét szigorúan betartva elindította 200 éves hanyatlás után országát a felvirágzás útján, amelynek irányát négy fontos terület megújítása jelölte ki: a mezôgazdaság (tehát a vidék), az ipar (azaz a városok), továbbá a kereskedelem nyitás (kaifang) a nagyvilágra s végül a tudomány-oktatáskultúra s benne természetesen a testkultúra, a sport fellendítése. A nagy visszatérést követô játékokon nyújtott kínai teljesítmények hûen tükrözik a sport terén tett rendkívüli erôfeszítéseiket. Los Angeles elsô olimpiáján, 1932-ben a 100 és 200 síkfutásban egyaránt az elôfutamok során kiesett egyetlen kínai résztvevô kudarcát, s a távol-keletiek általános érdektelenségét feledtetve, 1984-ban Kína 353 fôs csapatot küldött Amerikába. Az ötkarikás történelem elsô kínai aranyérmét a sportlövô Szu Haifeng vehette át (szabad pisztoly, 50 m.). A rendkívül becses, szimbolikus értékû aranyérmet magától értetôdôen maga a NOB elnöke, Juan Antonio Samaranch akasztotta a mennyei boldogságban úszó sportember nyakába. A gyôzelem annyira magával ragadta a mesterlövészt, foglalkozását tekintve mûtrágya szakembert, hogy pályafutását meghosszabbította. Szöulban négy év múlva légpisztolyban bronzérmet, nyolc évvel késôbb Barcelonában, 1992-ben pedig negyedik helyet szerzett, s közben ugyanitt eredeti számában a mi Ágh Istvánunk után a hetedik helyen végzett. Ellenben, hogy a kínaiak Los Angeles-i fejezetét összefoglaljuk, való igaz, sem mi, sem az úgynevezett szocialista országok nem voltak jelen, ezzel együtt mellbevágó meglepetést okozott debütálásuk a játékokon 15 arannyal, 8 ezüsttel és 9 bronzzal. Az elôzô fejezetben közölt táblázatunk, amely 1984-tôl kezdôdôen jelzi a kínai aranyérem-termést Athénig, 2004-ig bezárólag, látványosan támasztja alá fokozatosan megszerzett sport nagyhatalmi státusukat. Persze, ilyen tekintetben - trendekben - nincsenek véletlenek. Sokkal inkább törvényszerûségek, ha még pontosabban kívánunk fogalmazni, törvények és rendeletek, nagyszabású kormányzati intézkedések húzódnak meg magyarázatul a ragyogó eredmények mögött. Nyitás a nagyvilágra A népköztársaság törvényhozása 1995 augusztusában alkotta meg a Testkultúra törvényt, amely szabályok és rendeletek sorával volt hivatott elôsegíteni, megôrizni valamennyi állampolgár egészségét, illetve fejleszteni a fizikai képességeket és a sportot, beleértve annak minden egyes területét. A kisgyermekekét, az iskolai, illetve egyetemi-fôiskolai, valamint a mozgáskorlátozottak és egyéb hátrányos helyzetûek programjait, továbbá magától értetôdôen - és megkülönböztetett módon - az ország jó hírét, tehát látványos népszerûsítését biztosító minôségi sportot, amely szervesen illeszkedik a gazdasági-politikai-kereskedelmi-kulturális nyitás stratégiájába. A hosszú távú Nemzeti Fittségi Program célja tömören az, hogy a kínai állampolgár számára legyen az gyermek, ifjú, középkorú, vagy idôs a rendszeres mozgás, sportolás természetszerû normának számítson életvitelében, s ne kivételnek. A deklarációk hangzatosak, ám a haladáshoz ez kevés, hathatós anyagi támogatás, az elemi személyi és tárgyi feltételek biztosítása nélkül minden csak írott malaszt marad. A törvény megalkotása óta a költségvetés minden esztendôben, az elôzôekben lefektetett terveknek megfelelôen, fedezi a méreteiben szinte példátlan elképzelés költségeit. Érdemes megjegyezni: a törvény a finanszírozás forrásainak megjelölésében igen nagyvonalúan járt el, határozottan nyúlt hozzá a szerencsejátékokból származó nyereségekhez, s úgy döntött, hogy a nemzeti lottóból beáramló állami jövedelem 60 %-a a szolgál a nemzeti sport program megvalósítására. Egy kiterjedésében és lakossága számában is szerény ország polgára számára nem könnyû felfogni azt, ami 1995, a törvény érvénybe lépése és a millenniumi esztendô, 2000 között történt Kínában. A halmozódó adatok sokaságából elegendô kiemelni a létesítmény fejlesztés tekintetében annyit, hogy - ismerve az építôiparban a kivitelezésre szokványos, átlagosan fordított idôt, több mint tehát a tévedések elkerülése érdekében betûvel is: hatszázötvenezer nagy befogadóképességû fedett sportcsarnok, illetve stadion, sportpálya épült, illetve újult meg az említett idôszakban. A beépített alapterület összességében meghaladja a 800 millió négyzetmétert, s mintegy 300 millió szabadidôs sportoló vett részt az országosan kiírt különféle versenyeken. És a folyamat nem hogy lassult volna, sôt éppen ellenkezôleg, a 2001-es moszkvai döntés értelmében odaítélt pekingi nyári olimpia tudata, még csak további ösztönzést, lendületet adott, újabb vonzó lehetôségeket kínált a testkultúra fejlesztésében. A tervek szerint 2010-re a népköztársaság összlakosságának 40 százaléka vesz majd részt rendszeresen a különféle sportprogramokban. Hat-hétszázmillió ember És micsoda utánpótlás bázisra következtethetünk ebbôl! Az ötkarikás jövôkép és a sporttörvény nyomában kibontakozó nemzeti sportmozgalom összefonódott a kínaiak, s különösképpen a pekingiek tudatában. A törvényalkotás szeptember 6-án hozta létre a Pekingi Olimpiai Játékok Pályázati Bizottságát, amely - Új Peking Nagyszerû Olimpia! (New Bejing Great Olympics!) mottóját tûzte zászlajára - hatalmas lakossági támogatottsággal láthatott érdemi munkához. A Gallup Közvélemény Kutató Intézet felmérése alapján Peking lakosságának 94.9 százaléka támogatta a játékok megrendezését, s hadd tegyük hozzá, a monacói kudarc ellenére ezúttal is rendkívül derûlátóan ítélte meg 3000 éves városuk nyerési esélyeit, 62.4 százalékuk vélte úgy, hogy elnyerik a rendezés jogát. A XXIX. Nyári Olimpiai Játékok Szervezô Bizottsága, a BOCOG (Bejing Orgaizing Commettee for the Games of the XXIX Olympiad), amely egyben az eseményt követô XIII. Paralimpiai Játékok szervezésének, elôkészítésének és lebonyolításának feladatait is ellátja, december 12-én alakult meg. Tizenkilenc tagú végrehajtó bizottságának élén Liu Qi elnök, a korábbian említett volt pekingi polgármester áll. Ez a legfelsô tervezô és döntést hozó testület az olimpiával kapcsolatos összes feladat elvégzését a következô három idôszakra bontotta: 1. A megelôzô felkészülés periódusa: július szeptember.

19 2007/3 MAGYAR EDZŐ A tervek maradéktalan megvalósításának idôszaka: október július. A játékok lebonyolításához szükséges valamennyi feltétel, kellék biztosítása, beleértve a létesítményeket, infrastruktúrát, technikai felszereltséget, a szükséges marketing tevékenységet, kommunikációt, mûködôképes logisztikát és valamennyi szolgáltatást. 3. A próbaversenyek, illetve az olimpiai küzdelmek lebonyolítása: augusztus szeptember. A tesztversenyek megrendezése elengedhetetlen valamennyi olimpiai sportágban és érint minden egyes olimpiai verseny színhelyet. Metro egymillióhatszázezer utas naponta Az induláskor a BOCOG 22 fôosztályt szervezett a tornyosuló munka megosztására, ez 2007-ben 26-ra emelkedett, s az események idején 30-ban maximalizálódik. Különleges súlyt helyeztek a pekingi szervezôk a nemzetközi kapcsolatok ápolására, tökéletesítésére. Ezt támasztja alá az is, hogy az idevágó feladatok végzésével megbízott fôosztály közvetlen felügyeletét és ellenôrzését maga Wang Vei, a rendezôbizottság fôtitkára látja el. Lényegében nem csak a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vezetôinek, s elsôsorban is a szervezet olimpiai szemlebizottságának folyamatos tájékoztatása a cél, s természetesen az olimpiai sportágakat tömörítô nemzetközi ernyôszervezeteké, illetve sportági szövetségeké úgyszintén - hanem a lehetô legszorosabb élô és lehetôleg állandó kapcsolatok kiépítése a NOB immár 205 nemzeti olimpiai bizottságával, tehát a résztvevôkkel. Itt munkálkodik 2004 ôsze óta honfitársunk, Vajda László fôigazgató. A fiatal, de máris nagy tekintélynek örvendô szakember annak idején a dr. Aján Tamás vezetésével Budapesten mûködô Nemzetközi Súlyemelô Szövetség hivatalában kezdte meg tevékenységét, majd több nyelven kifogástalanul kommunikál (most már kínaiul is) a Magyar Olimpiai Bizottság nemzetközi titkáraként folytatta. Az ausztrál rendezôk vették elôször igénybe speciális felkészültségét, s alkalmazták a rendezôbizottság igazgatójaként Sydney 2000-es játékai elôtt évekkel, s utána szinte természetszerûen kérték fel a görögök is, s így tette át mûködési színhelyét Athénba. A hellének olimpiája után egyedüli külföldi szakértôként a kínaiak kérték fel, kamatoztassa Peking sikere érdekében kivételes szaktudását. A játékok közeledtével az általános érdeklôdés egyre erôsebb a helyszín, a kínai fôváros iránt, s mielôtt az olimpia programjáról, a versenyhelyekrôl esne szó, legalább vázlatosan ismerkedjük meg közelebbrôl a mai Pekinggel, annak legfôbb jellemzôivel, sajátosságaival. Földrajzi fekvését illetôen a város az Észak-kínai alföld nagyjából háromszög alakú térségének északi csúcsánál található, 150 kilométerre a tengertôl, amely déli és keleti irányba nyitott, lapályos, tengerszint feletti magassága mindössze méter, nyugat és észak felôl ellenben hegyek védik a területet, s ez jótékony az itt elterülô, kiterjedt termékeny mezôgazdasági övezet számára, útját állja a hegyeken túli mostoha sztyeppés-sivatagos térségek terjedésének. Ezen a hegyes-sziklás, nehezen járható terepen épült, a várostól északra, a Kínai nagyfalnak észak-déli irányba futó egyik szakasza, s ez is, ismeretes, jóllehet egészen más jelleggel, ugyancsak védelmi célokat szolgált, nevezetesen a nomád törzsek támadásaival szemben. Peking közigazgatási területe a Népköztársaság kikiáltásának idején a szigorúan vett ôsi városra, s közvetlenül körötte található számos kisebb kerületre szabdalt elôvárosaira szorítkozott a negyvenes évek végén. Ennek határvonalát nagyjából a jelenlegi 2-ik körgyûrû vonala jelöli. Azóta újabb és újabb területeket csatoltak Pekinghez, mígnem között lebontották a városfalat - kinôtték -, hogy helyet adjanak a további növekedésnek. Rendhagyó módon 2-vel kezdôdik a körútszámlálás, egyes nincs, s jelenleg már az 5-iket fejezik be, sôt megkezdôdtek a munkálatok a 6-ik körgyûrûn is, s távolról sem ez az utolsó gyûrû. Némi magyarázat a furcsaságra, arra, hogy miért nincs 1-es körgyûrû. Valaha volt, mégpedig 17 kilométer hosszúságban, rajta haladt Peking elsô villamos vonala, a Tiananmentôl indulva, s oda is térve vissza körútja végeztével. A Körúton ahogyan nevezték ben felszedték a síneket, megszûnt a villamos közlekedés, a nyomvonalnak helyet adó utakat-utcákat feldarabolták, a forgalom irányait rajtuk megváltoztatták, s azokat újra is keresztelték egyszóval megszûnt körútnak lenni. A második és harmadik körgyûrû építése egyaránt a nyolcvanas években kezdôdött és a kilencvenes években fejezôdött be, míg a negyediket 2001-ben fejezték be, s mindegyiket gyorsforgalmi sugárutak szabdalnak körszeletekre. Összesen kilenc ilyen sugárút található, s az egyik a belvárostól mintegy 20 kilométerre fekvô pekingi nemzetközi repülôteréhez fut (Bejing Capital Airport). E mellé az olimpiáig még egy újat is építenek. Ezen kívül öt, a nemzetközi légikikötônél kisebb reptere is van a városnak, amelyek közül néhány kifejezetten a légierô, a hadsereg szolgálatában mûködik. Hogy jobban fogalmat alkothassunk a

20 20 MAGYAR EDZŐ 2007/3 méretekrôl: a negyedik körgyûrû mintegy 8 kilométernyi távolságban fut a fôváros képzeletbeli középpontjától, az ötödik 10 kilométerre, a hatodik ra. A pekingi városvezetés 2004-ben döntött a hetedik körgyûrû megépítésérôl, amely már a város közigazgatási határán helyenként túl is fut, s összeköti egyetlen közlekedési ütôérre fûzi fel - a Peking határában elhelyezkedô településeket. A lakosság rohamos növekedése súlyos gondokat okozott, s okoz ma is. A közlekedés a fenti fejlesztések ellenére is nehezen elviselhetô probléma a sokmillió kerékpáros ingázó-közlekedô miatt is a levegô szennyezettség hasonló módon, egészen addig, hogy az új utaknak, lakótelepeknek, egyéb építkezéseknek óhatatlanul áldozatául estek pótolhatatlan történelmi emlékek, több ezer éves ritkaságok, kincsek is. A kormányzat 2005-ben döntött végül úgy, hogy korlátot szab a további expanziónak, egyelôre legalábbis, megelégszik a jelenlegi méretekkel, a meglévô rendszer fejlesztésével, korszerûsítésével. A tömegközlekedést elsegítendô, a fôvárosnak négy gyorsforgalmi vasútvonala van, ebbôl kettô földalatti, kettô pedig a felszínen fut, s naponta átlagban 1.6 millió utas használja. Ez a népességhez képest viszonylag szerény rendszer jelentôsen kibôvül különbözô szárnyvonalakkal az olimpiáig. Ezen kívül 601 autóbusz- illetve trolibusz vonal alkot szerteágazó hálózatot. Mindez nem elég. Csúcsforgalom idején a helyzet szinte kezelhetetlen. Az ötkarikás játékok résztvevôinek azonban nincs mitôl tartaniuk, hiszen az olimpiai falutól - pontosabban falvaktól, mert hogy nem csak Pekingben laknak majd olimpikonok, hanem egyéb színhelyeken, Hongkongban és másutt is a verseny helyszínekig, illetve tréning pályákig a fôútvonalakon mindenütt szigorúan és kizárólag olimpiai forgalom zajlik majd semmi más. A pekingi metróról még annyit, hogy az olimpiáig 84 vadonatúj szerelvény áll üzembe, s a régebbiek közül 60 szerelvényt felújítanak. Olimpiai falu és a létesítmények Néhány szót az idôjárási viszonyokról. Pekingnek monszun-hatásokkal kísért párás kontinentális klímája van. A Keletázsiai monszunnak köszönhetôen a nyár az forró és párás, a tél viszont a hatalmas szibériai anticiklonok hatására kemény hidegeket hoz. A januári átlagos hômérséklet mínusz 5-7 Celsius, míg a júliusi-augusztusi fok közötti. Az évi csapadék átlagosan 600 milliméter, amelynek a százaléka a nyári hónapokban zúdul a városra. Komoly kockázatot és veszélyt jelentenek az északról, észak-nyugatról, a Belsô Mongóliából, a végtelen kiterjedésû Gobi sivatag felôl támadó homok viharok. A várost mindenestôl vastagon beterítô homok fellegek ellen nincs védekezés. Figyelmeztetô módon 2006 elsô négy hónapjában különösen gyakran tört a városra ez a veszedelem, nem kevesebb, mint nyolc alkalommal! Még szerencse, hogy az olimpia idôszakában, augusztusban meglehetôsen ritkán fenyeget, de ennek a lehetôségét persze nem lehet azért kizárni. Az olimpia figyelmes rendezôi igyekeznek mindenre gondolni. Az idôjárási megfigyeléseknek köszönhetôen döntöttek menet közben példának okáért arról is, hogy két héttel az eredetileg tervezett idôszaknál július 25 augusztus 10 - késôbb bonyolítják le a versenyeket. A kínaiak nagy mesterei az esôfelhôk terelésének, és komoly kísérleteket folytattak annak érdekében, hogy az esetleges súlyos égszakadástól megóvják mindenek elôtt az olimpiai megnyitót és záró ünnepélyt. Tudósaik szavatolják, hogy korábbi NASA tapasztalatok felhasználásával a fôváros légkörébôl öt speciális repülôgép és különleges töltetû vegyi rakéták bevetésével 90 kilométerre fújják, számûzik az esôterhes felhôket. Az elôzmények, a korábbi modern olimpiai játékok elôkészületeinek ismeretében biztonsággal állapítható meg, hogy ilyen óriási méretû, átfogó építkezések még soha nem elôztek meg nyári játékokat, jóllehet Sydney és Athén is kimagasló teljesítményt nyújtott. Nem túlzás azt

A doppingellenes tevékenység. Dr. Tiszeker Ágnes MACS - HUNADO

A doppingellenes tevékenység. Dr. Tiszeker Ágnes MACS - HUNADO A doppingellenes tevékenység aktualitásai Dr. Tiszeker Ágnes MACS - HUNADO World Anti-Doping Program Level 1: The World Anti-Doping Code Level 2: International Standards Level 3: Models of Best Practice

Részletesebben

Sajtótájékoztató. 100 nappal a Londoni Olimpiai Játékok előtt...

Sajtótájékoztató. 100 nappal a Londoni Olimpiai Játékok előtt... Sajtótájékoztató 100 nappal a Londoni Olimpiai Játékok előtt... 2012. április 17. 1 A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (IOC) Doppingellenes Szabályzata a Londoni Olimpiára vonatkozóan Az Olimpia ideje alatt

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG A MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG DOPPING SZABÁLYZATA Jóváhagyta a MBSZ Elnöksége 8/2005. számú határozatával. Preambulum A dopping ellentétes a sport erkölcseivel, a fair play szellemével, a sport kulturális

Részletesebben

A MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG DOPPING SZABÁLYZATA

A MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG DOPPING SZABÁLYZATA A MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG DOPPING SZABÁLYZATA 2015 A Magyar Torna Szövetség (MATSZ) Elnöksége a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 23. (1) bekezdés e) pontjában, a MATSZ Alapszabályának 6. (1) bekezdés

Részletesebben

Az ADAMS Rendszer bemutatása (ADAMS = Anti-Doping Administration & Management System)

Az ADAMS Rendszer bemutatása (ADAMS = Anti-Doping Administration & Management System) Az ADAMS Rendszer bemutatása (ADAMS = Anti-Doping Administration & Management System) Az ADAMS Rendszer egy olyan online felületen működő adatbázis kezelő, koordináló és ellenőrző nemzetközi rendszer,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÚJ NEMZETKÖZI DOPPINGELLENES SZABÁLYZAT HATÁLYBALÉPÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÚJ NEMZETKÖZI DOPPINGELLENES SZABÁLYZAT HATÁLYBALÉPÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ AZ ÚJ NEMZETKÖZI DOPPINGELLENES SZABÁLYZAT HATÁLYBALÉPÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL I. Az Új Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat elfogadása A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (a továbbiakban:

Részletesebben

A MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG DOPPING SZABÁLYZATA

A MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG DOPPING SZABÁLYZATA A MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG DOPPING SZABÁLYZATA Jóváhagyta az MBSZ Elnöksége 25/2015. számú határozatával. A dopping szabályzat célja Jelen doppingellenes szabályzatot a Magyar Birkózó Szövetség (a továbbiakban:

Részletesebben

A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG DOPPING SZABÁLYZATA

A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG DOPPING SZABÁLYZATA A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG DOPPING SZABÁLYZATA Jóváhagyta a MASZ Elnöksége az 51/2015 (XII.15.) számú határozatával. A szabályzat 2016. január 1-től hatályos. 1. A Szabályzat személyi és területi hatálya

Részletesebben

Aktualitások, és gyakorlati tudnivalók a doppingellenes harcban a 2015. évi hazai és nemzetközi jogszabályi változások tükrében

Aktualitások, és gyakorlati tudnivalók a doppingellenes harcban a 2015. évi hazai és nemzetközi jogszabályi változások tükrében MAGYAR ANTIDOPPING CSOPORT NEMZETI DOPPINGELLENES SZERVEZET HUNADO Dr. Tiszeker Ágnes Aktualitások, és gyakorlati tudnivalók a doppingellenes harcban a 2015. évi hazai és nemzetközi jogszabályi változások

Részletesebben

DOPPINGELLENES SZABÁLYZAT

DOPPINGELLENES SZABÁLYZAT DOPPINGELLENES SZABÁLYZAT 1 1. 1) Jelen doppingellenes szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) hatálya kiterjed a Magyar Vízilabda Szövetség (továbbiakban: a Szövetség) által szervezett versenyrendszerben

Részletesebben

DOPPING SZABÁLYZAT. Az MLSZ Elnöksége 243/2010 (12.16) számú határozatával fogadta el.

DOPPING SZABÁLYZAT. Az MLSZ Elnöksége 243/2010 (12.16) számú határozatával fogadta el. DOPPING SZABÁLYZAT Az MLSZ Elnöksége 243/2010 (12.16) számú határozatával fogadta el. TARTALOMJEGYZÉK Általános rendelkezések. 4 Célok, alapvető feladatok 4 Dopping vétségek. 4 A szabályzat hatálya 6 Az

Részletesebben

A MAGYAR TENISZ SZÖVETSÉG DOPPING SZABÁLYZATA

A MAGYAR TENISZ SZÖVETSÉG DOPPING SZABÁLYZATA A MAGYAR TENISZ SZÖVETSÉG DOPPING SZABÁLYZATA A dopping szabályzat célja A dopping ellentétes a sport erkölcseivel, a Fair Play szellemével, a sport kulturális értékeivel és funkcióival, valamint sérti

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség. Képesítési Szabályzat

Magyar Úszó Szövetség. Képesítési Szabályzat Magyar Úszó Szövetség Képesítési Szabályzat A Magyar Úszó Szövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) elnöksége a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. (1) bekezdésének f) pontja, a 77. p) pontja, a sport

Részletesebben

Presentation Anti-Doping Dowload at: www.rookiecup.eu

Presentation Anti-Doping Dowload at: www.rookiecup.eu Presentation Anti-Doping Dowload at: www.rookiecup.eu Dopping-megelőzés KÖSZÖNTÜNK! Aufgabe der NADA Austria? Az Osztrák Antidopping Csoport feladatai A tiszta sportolókat védjük! Mi a dopping? A következő

Részletesebben

KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT

KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT 2014 A Magyar Triatlon Szövetség KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZATA 1 A Magyar Triatlon Szövetség (a továbbiakban: MTSZ) elnöksége a sportról szóló 2004. évi I. törvény a továbbiakban Stv.- 23.

Részletesebben

A DOPPINGELLENES HARC

A DOPPINGELLENES HARC MAGYAR ANTIDOPPING CSOPORT HUNGARIAN ANTIDOPING GROUP Dr. Tiszeker Ágnes A DOPPINGELLENES HARC Dopping az utánpótlás sportban? Tizenegy versenyző akadt fenn a doppingvizsgálaton az indiai középiskolások

Részletesebben

A MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG DOPPING SZABÁLYZATA

A MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG DOPPING SZABÁLYZATA A MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG DOPPING SZABÁLYZATA 2013 A Magyar Torna Szövetség (MATSZ) Elnöksége a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 23. (1) bekezdés e) pontjában, a MATSZ Alapszabályának 6. (1) bekezdés

Részletesebben

MAGYAR RÖGBI SZÖVETSÉG DOPPING SZABÁLYZATA

MAGYAR RÖGBI SZÖVETSÉG DOPPING SZABÁLYZATA A MAGYAR RÖGBI SZÖVETSÉG DOPPING SZABÁLYZATA Jóváhagyta a MRGSZ Elnöksége a 20/2006.04.05. számú határozatával. 2 1. (1) Jelen dopping szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) hatálya kiterjed a Magyar

Részletesebben

NEMZETKÖZI DOPPINGELLENES ÜGYNÖKSÉG NEMZETKÖZI SZABÁLYZAT

NEMZETKÖZI DOPPINGELLENES ÜGYNÖKSÉG NEMZETKÖZI SZABÁLYZAT NEMZETKÖZI DOPPINGELLENES ÜGYNÖKSÉG NEMZETKÖZI DOPPINGELLENES SZABÁLYZAT BEVEZETŐ A NEMZETKÖZI DOPPINGELLENES PROGRAM ÉS A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA ÉS FELÉPÍTÉSE A Nemzetközi doppingellenes program és

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA Hatályos: 2015február 01 napjától TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETŐ 3 I FEJEZET 4 A KIEMELT EDZŐ PROGRAM CÉLJA, HATÁLYA 4 II FEJEZET

Részletesebben

Magyar Triatlon Szövetség Etikai Szabályzata

Magyar Triatlon Szövetség Etikai Szabályzata PREAMBULUM Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága által 1992. szeptember 24-én elfogadott és 2001. május 16-án módosított EURÓPAI SPORT CHARTA és SPORT ETIKAI KÓDEX alapelveként jelöli, hogy a FAIR PLAY

Részletesebben

A Magyar Szinkronúszó Szövetség joghatályos doppingellenes szabályzata. Budapest, 2015.

A Magyar Szinkronúszó Szövetség joghatályos doppingellenes szabályzata. Budapest, 2015. A Magyar Szinkronúszó Szövetség joghatályos doppingellenes szabályzata Budapest, 2015. A Magyar Szinkronúszó Szövetség (a továbbiakban Szövetség) Elnöksége a sportról szóló 2004. évi I. törvény 22 (2)

Részletesebben

MAGYAR KERÉKPÁRSPORTOK SZÖVETSÉGE

MAGYAR KERÉKPÁRSPORTOK SZÖVETSÉGE A MAGYAR KERÉKPÁRSPORTOK SZÖVETSÉGE DOPPINGELLENES SZABÁLYZATA Jóváhagyta az MKSZ Elnöksége a 2016-03-09. 5. számú határozatával. 1. (1) Jelen doppingellenes szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) hatálya

Részletesebben

DOPPING SZABÁLYZAT jóváhagyta a MRASZ Elnöksége 1/2006. (IV. 01.) számú határozatával.

DOPPING SZABÁLYZAT jóváhagyta a MRASZ Elnöksége 1/2006. (IV. 01.) számú határozatával. jóváhagyta a MRASZ Elnöksége 1/2006. (IV. 01.) számú határozatával. 1. A dopping szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) hatálya kiterjed a Magyar Rádióamatőr szövetség (továbbiakban: MRASZ) szervezeti

Részletesebben

MAGYAR ERŐEMELŐ SZÖVETSÉG

MAGYAR ERŐEMELŐ SZÖVETSÉG MAGYAR ERŐEMELŐ SZÖVETSÉG 2016. január 1-től a versenyengedély kérelemhez szükséges tudnivalók 2016. január 1-től a Magyar Erőemelő Szövetség is módosította a WADA, a Sporttörvény és a HUNADO előírásainak

Részletesebben

43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet. a doppingellenes tevékenység szabályairól. 1. Általános rendelkezések

43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet. a doppingellenes tevékenység szabályairól. 1. Általános rendelkezések 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet a doppingellenes tevékenység szabályairól A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány

Részletesebben

KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT

KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2010. szeptember 15-től Kelt: Budapest, 2010. szeptember 15-én Lázár Vilmos elnök A MAGYAR LOVASSPORT SZÖVETSÉG (a továbbiakban: Szövetség) elnöksége a sportról szóló 2004.

Részletesebben

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES A XXX. nyári Olimpiai Játékok nemzetek közötti összesített éremtáblázata LONDON 2012 / Éremtáblázat Aranyérem Ezüstérem

Részletesebben

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG SZAKEMBER KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZATA

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG SZAKEMBER KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZATA A MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG SZAKEMBER KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZATA Készült: Előterjesztve: Elfogadva: 2010. június 7-én 2010. június 17-i elnökségi ülésre 2010. június 17-i elnökségi ülésén 2 A Magyar Curling

Részletesebben

KAJAK PÓLÓ FELKÉSZÜLÉSI PROGRAM 2015

KAJAK PÓLÓ FELKÉSZÜLÉSI PROGRAM 2015 PROGRAMTERVEK Magyar Kajak-Kenu Szövetség KAJAK PÓLÓ FELKÉSZÜLÉSI PROGRAM 2015 KAJAK-KENU SPORT SZAKMAI DOKUMENTUMAI Programok felelősei és a dokumentumok készítői: OLIMPIAI CIKLUS: 2012-2016 Rio TERVEZÉSI

Részletesebben

8 Kérdés: A fogyatékos sportolók minden gyógyszert használhatnak, amelyet egészségügyi állapotuk indokol.

8 Kérdés: A fogyatékos sportolók minden gyógyszert használhatnak, amelyet egészségügyi állapotuk indokol. Hungarian 1 Kérdés: A sportoló felelős mindazért, amit lenyel, amilyen injekciót kap, illetve mindazon anyagokért, melyek szervezetébe bekerülnek. Válasz: Igaz Minden sportoló gyógyszerek alkalmazását

Részletesebben

Tájékoztató a holléti nyilvántartásról. (whereabouts)

Tájékoztató a holléti nyilvántartásról. (whereabouts) Tájékoztató a holléti nyilvántartásról (whereabouts) A Magyar Antidopping Csoport (MACS) tájékoztatója a holléti nyilvántartásól ALAPELVEK 1) Nemzeti Nyilvántartott Vizsgálati Csoport Az RTP körét (registered

Részletesebben

2012. évi tiltólista

2012. évi tiltólista NEMZETKÖZI DOPPINGELLENES ÜGYNÖKSÉG 2012. évi tiltólista A legfontosabb módosítások összefoglalása és magyarázó jegyzetek BEVEZETŐ A doppingellenes szervezetek munkatársainak figyelmébe ajánljuk, hogy

Részletesebben

AMIT MINDENKINEK TUDNI KELL - 2015 Összefoglaló a legújabb antidopping tudnivalókról

AMIT MINDENKINEK TUDNI KELL - 2015 Összefoglaló a legújabb antidopping tudnivalókról AMIT MINDENKINEK TUDNI KELL - 2015 Összefoglaló a legújabb antidopping tudnivalókról A többször módosított 43/2011 Kormányrendelet ismeretében a MASZ elkészítette és az Elnökség elfogadta az átalakított

Részletesebben

Olympic Agenda 2020. elfogadva a NOB 127.Közgyűlésén 2014. december 8-9., Monaco

Olympic Agenda 2020. elfogadva a NOB 127.Közgyűlésén 2014. december 8-9., Monaco Olympic Agenda 2020 elfogadva a NOB 127.Közgyűlésén 2014. december 8-9., Monaco Schmitt Pál A Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlés 2015. február 6. Agenda 2020 - Cél

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2012.

SZAKMAI PROGRAM 2012. SZAKMAI PROGRAM 2012. A Magyar Antidopping Csoport Közhasznú Nonprofit Kft.-nek, mint a Nemzeti Doppingellenes Szervezet (HUNADO) feladat és jogkörét ellátó szakmai szervezetnek, a 2012. évben végzett

Részletesebben

A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG

A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZATA 2011. A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZATA 1. A sportról szóló 2004. évi I. törvény 77. p) pontjának, valamint a sport területén képesítéshez

Részletesebben

DOPPINGELLENES SZABÁLYZAT 2013

DOPPINGELLENES SZABÁLYZAT 2013 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE DOPPINGELLENES SZABÁLYZAT 2013 Jóváhagyta a MKOSZ Elnöksége 2013. augusztus 21-i ülésén 1 MKOSZ Doppingellenes Szabályzat 1. (1) Az MKOSZ Doppingellenes Szabályzata

Részletesebben

A Magyar Szkander Szövetség Doppingellenes Szabályzata

A Magyar Szkander Szövetség Doppingellenes Szabályzata A Magyar Szkander Szövetség Doppingellenes Szabályzata elfogadta a Magyar Szkander Szövetség közgyűlése a közgyűlés 2016/04/23/05 sz. határozatával 2016 1 A Magyar Szkander Szövetség mint a magyar szkander

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Magyar Olimpiai Bizottság elektronikus úton történő döntéséről

Jegyzőkönyv. a Magyar Olimpiai Bizottság elektronikus úton történő döntéséről Jegyzőkönyv a Magyar Olimpiai Bizottság elektronikus úton történő döntéséről A Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége 2015. március 17-i ülésén megtárgyalásra került a 2. napirendi pont a Gerevich-ösztöndíjakról,

Részletesebben

Magyar Súlyemelő Szövetség

Magyar Súlyemelő Szövetség Magyar Súlyemelő Szövetség DOPPINGELLENES SZABÁLYZAT Jóváhagyta az MSSZ Elnöksége a 2007.09.05/31. számú határozatával. Magyar Súlyemelő Szövetség Doppingellenes szabályzata. Hatályos: 2007. szeptember

Részletesebben

NEMZETKÖZI OLIMPIAI BIZOTTSÁG DOPPINGELLENES SZABÁLYZATA. A XXI. téli OLIMPIAI JÁTÉKOKRA. 2010 Vancouver. ***a legfontosabb tudnivalók kivonata***

NEMZETKÖZI OLIMPIAI BIZOTTSÁG DOPPINGELLENES SZABÁLYZATA. A XXI. téli OLIMPIAI JÁTÉKOKRA. 2010 Vancouver. ***a legfontosabb tudnivalók kivonata*** *Jelölések: az eredeti szöveg fordításától eltérő megjegyzések *** *** jelek között olvasható. Amennyiben az eredeti szöveg paragrafusa nem teljes hosszában került idézésre, azt jel mutatja. ***Jelen Szabályzat

Részletesebben

1. A dopping szabályzat kire érvényes: adott sportszövetség sportolói, a sportoló felkészítésében és irányításában részvevő szakemberek.

1. A dopping szabályzat kire érvényes: adott sportszövetség sportolói, a sportoló felkészítésében és irányításában részvevő szakemberek. Dopping Szabályzat Általános irányelvek a sportszövetségek dopping szabályzatához: A Szabályzat hatálya: 1. A dopping szabályzat kire érvényes: adott sportszövetség sportolói, a sportoló felkészítésében

Részletesebben

Doppingellenes Szabályzat

Doppingellenes Szabályzat Doppingellenes Szabályzat 2015 NEM HIVATALOS FORDÍTÁS A NEMZETKÖZI DOPPINGELLENES SZABÁLYZAT HIVATALOS SZÖVEGE A DOKUMENTUM ANGOL ÉS FRANCIA NEYLVŰ VÁLTOZATA, AMELYET A DOPPINGELLENES VILÁGSZERVEZET TART

Részletesebben

A MAGYAR NEMZETI DOPPINGELLENES SZERVEZET (HUNGARIAN ANTI-DOPING ORGANIZATION) FELADATAIT ELLÁTÓ

A MAGYAR NEMZETI DOPPINGELLENES SZERVEZET (HUNGARIAN ANTI-DOPING ORGANIZATION) FELADATAIT ELLÁTÓ A MAGYAR NEMZETI DOPPINGELLENES SZERVEZET (HUNGARIAN ANTI-DOPING ORGANIZATION) FELADATAIT ELLÁTÓ MAGYAR ANTIDOPPING CSOPORT DOPPINGELLENES SZABÁLYZATA 2015. január 1. MAGYAR NEMZETI DOPPINGELLENES SZERVEZET

Részletesebben

MAGYAR RÖGBI SZÖVETSÉG

MAGYAR RÖGBI SZÖVETSÉG 1 A MAGYAR RÖGBI SZÖVETSÉG KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. 2 A MAGYAR RÖGBI SZÖVETSÉG KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZATA 1. A sportról szóló 2004. évi I. törvény 77. p) pontjának, valamint a sport területén képesítéshez

Részletesebben

43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet a doppingellenes tevékenység szabályairól

43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet a doppingellenes tevékenység szabályairól 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet a doppingellenes tevékenység szabályairól A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány

Részletesebben

Világjátékok 2013 Cali

Világjátékok 2013 Cali Világjátékok 2013 Cali Bevezető: A Világjátékokat a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert szervezet, a Világjátékok Nemzetközi Szövetségének (IWGA) égisze alatt rendezik. Ez a szervezet tömöríti

Részletesebben

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A kormányzati szervek A korrupció megelőzése érdekében tett főbb intézkedések: 1. Részvétel a KIM által koordinált korrupciómegelőzési program végrehajtásának

Részletesebben

43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet. a doppingellenes tevékenység szabályairól. 1. Általános rendelkezések. 2. Értelmező rendelkezések

43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet. a doppingellenes tevékenység szabályairól. 1. Általános rendelkezések. 2. Értelmező rendelkezések 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet a doppingellenes tevékenység szabályairól A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Szám: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött, a ORSZÁGOS valamint, a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között 2011 B u d a p e s t 1 A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben,

Részletesebben

MAGYAR HALLÁSSÉRÜLTEK SPORTSZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

MAGYAR HALLÁSSÉRÜLTEK SPORTSZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. MAGYAR HALLÁSSÉRÜLTEK SPORTSZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. DOPPINGELLENES SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. március 1. - 1/9 - PREAMBULUM A doppingellenes küzdelem célja A tiszta játék, fair play

Részletesebben

Tárgy: Fegyelmi határozat Dion Mario Williams (Miskolci Amerikai Futball és Szabadidő Sport Egyesület; #8) versenyző ügyében.

Tárgy: Fegyelmi határozat Dion Mario Williams (Miskolci Amerikai Futball és Szabadidő Sport Egyesület; #8) versenyző ügyében. Iktatószám: 004-FEB/2016 Tárgy: Fegyelmi határozat Dion Mario Williams (Miskolci Amerikai Futball és Szabadidő Sport Egyesület; #8) versenyző ügyében. Az eljáró sportfegyelmi bizottság megnevezése: A Magyar

Részletesebben

A Magyar Sárkányhajó Szövetség Doppingellenes Szabályzata

A Magyar Sárkányhajó Szövetség Doppingellenes Szabályzata A Magyar Sárkányhajó Szövetség Doppingellenes Szabályzata amelyet a Magyar Sárkányhajó Szövetség Elnöksége hagyott jóvá az Elnökség 6/2015.02. 26 sz. határozatával 2015 1 A Magyar Sárkányhajó Szövetség

Részletesebben

LONDON 2012. A MOB Közgyűlésének 2009. szeptember 26-i döntése:

LONDON 2012. A MOB Közgyűlésének 2009. szeptember 26-i döntése: A MOB Közgyűlésének 2009. szeptember 26-i döntése: - Az éremversenyben és a nem hivatalos pontversenyben az első 20 ország között végezni. - 20-22 sportágban szerezzük meg a részvételi jogosultságot. -

Részletesebben

FINA DOPPINGELLENŐRZÉSI SZABÁLYZAT 2009-2013

FINA DOPPINGELLENŐRZÉSI SZABÁLYZAT 2009-2013 FINA DOPPINGELLENŐRZÉSI SZABÁLYZAT 2009-2013 Bevezetés A Kódex és a FINA Doppingellenes Szabályzatának alapvető célja Hatáskör DSZ 1 A dopping definíciója DSZ 2 Doppingvétségek DSZ 3 A doppingolás bizonyítása

Részletesebben

Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat

Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat 2009 Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat A Nemzetközi Doppingellenes Szabályzatot első alkalommal 2003-ban fogadták el, és ez 2004-ben lépett hatályba. Csatoltuk

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Magyar Olimpiai Bizottság 2014. szeptember 23 i Elnökségi üléséről

Jegyzőkönyv. a Magyar Olimpiai Bizottság 2014. szeptember 23 i Elnökségi üléséről Jegyzőkönyv a Magyar Olimpiai Bizottság 2014. szeptember 23 i Elnökségi üléséről Készült: a Magyar Olimpiai Bizottság Elnökségének 2014. szeptember 23. napján 9:00 órakor, a Magyar Olimpiai Bizottság (1124

Részletesebben

MNASZ VAGYONÉRTÉKŰ JOGOK HASZNOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 2004 (piros könyv)

MNASZ VAGYONÉRTÉKŰ JOGOK HASZNOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 2004 (piros könyv) 2004.03.01 MNASZ VAGYONÉRTÉKŰ JOGOK HASZNOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 2004 (piros könyv) A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) Elnöksége (a továbbiakban: elnökség) a sportról szóló

Részletesebben

Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat

Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat 2009 Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat A Nemzetközi Doppingellenes Szabályzatot első alkalommal 2003-ban fogadták el, és ez 2004-ben lépett hatályba. Csatoltuk a

Részletesebben

Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT

Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT I. A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA A számítógép hálózat nagy anyagi és szellemi értéket képviselő rendszer. Felhasználóinak vállalniuk kell a használattal járó kötöttségeket

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

Tisztelt Sportvezető!

Tisztelt Sportvezető! Tisztelt Sportvezető! Bizonyára Ön is jól ismeri a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló 157/2004. (V. 18.) Korm. rendeletet, mely alapján

Részletesebben

Fontos tudnivalók a doppingellenőrzési menetéről:

Fontos tudnivalók a doppingellenőrzési menetéről: Fontos tudnivalók a doppingellenőrzési menetéről: Optimális esetben a mintavételi helyiség három elkülönített, de egybe nyíló részből áll: váró rész (ülőhelyek biztosításával), adminisztrációs rész (ahol

Részletesebben

S P O R T E D Z Ő S Z A K K É P E S Í T É S

S P O R T E D Z Ő S Z A K K É P E S Í T É S SEMMELWEIS EGYETEM Testnevelési és Sporttudományi Kar Felnőttképzési Csoport 1123 Budapest, XII. Alkotás u. 44. Csoportvezető: Nagy Dóra Tel.: 487-9247, Fax.: 356-6337 Email: ndori@mail.hupe.hu A nem olimpiai

Részletesebben

A Magyar Triatlon Szövetség elnöksége támogatja dr. Varga Béla kandidálását az ITU technikai bizottságába.

A Magyar Triatlon Szövetség elnöksége támogatja dr. Varga Béla kandidálását az ITU technikai bizottságába. 91/2016. (IX.23.) Elnökségi határozat A Magyar Triatlon Szövetség elnöksége támogatja dr. Varga Béla kandidálását az ITU technikai bizottságába. 91-1/2016. (IX.23.) Elnökségi határozat A Magyar Triatlon

Részletesebben

Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök

Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök NEMZETI SPORT INTÉZET Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök LEZÁRULT EGY KORSZAK A tehetséggondozó programok 9-10 évesek. Új struktúra áll fel. Új források jelennek meg. HÁROM

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG DOPPINGSZABÁLYZATA 2015.

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG DOPPINGSZABÁLYZATA 2015. A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG DOPPINGSZABÁLYZATA 2015. 2 A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG DOPPINGSZABÁLYZATA amely a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011(III.23.) Korm. rendelet rendelkezései

Részletesebben

Magyarázat: A sportoló bízhat abban, hogy a mintája nem hamisítható meg. A laboratóriumnak már az elemzés előtt feltűnik a manipulálás gyanúja.

Magyarázat: A sportoló bízhat abban, hogy a mintája nem hamisítható meg. A laboratóriumnak már az elemzés előtt feltűnik a manipulálás gyanúja. Hungarian 1 Kérdés: A sportoló felelős mindazért, amit lenyel, amilyen injekciót kap, illetve mindazon anyagokért, melyek szervezetébe bekerülnek. Válasz: Igaz Minden sportoló gyógyszerek alkalmazását

Részletesebben

Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség. Doppingszabályzat. Jóváhagyta az MFSZ Elnöksége E11/2014 számú határozatával

Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség. Doppingszabályzat. Jóváhagyta az MFSZ Elnöksége E11/2014 számú határozatával Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség Doppingszabályzat Jóváhagyta az MFSZ Elnöksége E11/2014 számú határozatával TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 1 2. ALAPFOGALMAK... 1 3. A VERSENYZŐ

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2013.

SZAKMAI PROGRAM 2013. SZAKMAI PROGRAM 2013. A Magyar Antidopping Csoport Közhasznú Nonprofit Kft.-nek, mint a Nemzeti Doppingellenes Szervezet (HUNADO) feladat és jogkörét ellátó szakmai szervezetnek, a 2013. évben végzett

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

Magyar Precíziós Légfegyveres Országos Sportági Szövetség FEGYELMI SZABÁLYZAT

Magyar Precíziós Légfegyveres Országos Sportági Szövetség FEGYELMI SZABÁLYZAT Magyar Precíziós Légfegyveres Országos Sportági Szövetség FEGYELMI SZABÁLYZAT Fonyód 2014 1 A szabályzat illetékessége és hatásköre Illetékesség: A MAPOSZ illetékes a MAPOSZ tagjai, A MAPOSZ által üzemeltetett

Részletesebben

Senseimarossy Délegyházi Karate SE - www.senseimarossy.hu

Senseimarossy Délegyházi Karate SE - www.senseimarossy.hu 2009-09-08 11:03:57 SPORTOKTATÓ KÉPZÉS SPORTOKTATÓ KÉPZÉS A Budapesti Szabadidősport Szövetség - megfelelő számú jelentkező esetén - államilag elismert, Országos Képzési Jegyzékben szereplő 1 éves sportoktató

Részletesebben

A MAGYAR NEMZETI DOPPINGELLENES SZERVEZET (HUNGARIAN NATIONAL ANTI-DOPING ORGANIZATION) FELADATAIT ELLÁTÓ

A MAGYAR NEMZETI DOPPINGELLENES SZERVEZET (HUNGARIAN NATIONAL ANTI-DOPING ORGANIZATION) FELADATAIT ELLÁTÓ A MAGYAR NEMZETI DOPPINGELLENES SZERVEZET (HUNGARIAN NATIONAL ANTI-DOPING ORGANIZATION) FELADATAIT ELLÁTÓ MAGYAR ANTIDOPPING CSOPORT DOPPINGELLENES SZABÁLYZATA 2015. november 1. MAGYAR NEMZETI DOPPINGELLENES

Részletesebben

Aktualitások, és gyakorlati tudnivalók a Bakuban megrendezésre kerülő első Európai Játékok 2015. doppingellenőrzésére vonatkozóan

Aktualitások, és gyakorlati tudnivalók a Bakuban megrendezésre kerülő első Európai Játékok 2015. doppingellenőrzésére vonatkozóan MAGYAR ANTIDOPPING CSOPORT NEMZETI DOPPINGELLENES SZERVEZET HUNADO Dr. Tiszeker Ágnes Aktualitások, és gyakorlati tudnivalók a Bakuban megrendezésre kerülő első Európai Játékok 2015. doppingellenőrzésére

Részletesebben

Stressztörések megelőzése és kezelésének támogatása dietoterápia segítségével. Tihanyi András Krea-Fitt Sporttáplálkozási Team SPORTORVOS.

Stressztörések megelőzése és kezelésének támogatása dietoterápia segítségével. Tihanyi András Krea-Fitt Sporttáplálkozási Team SPORTORVOS. Stressztörések megelőzése és kezelésének támogatása dietoterápia segítségével Tihanyi András Krea-Fitt Sporttáplálkozási Team SPORTORVOS.hu PORTÁL Manteo Mitchell, London 4x400-as váltó Élsport Egészség?

Részletesebben

SPORTBIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SPORTBIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SPORTBIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MAGYAR BÚVÁR SZAKSZÖVETSÉG 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. tel.,fax: (36-1) 270 0117 E-mail: buvar@buvar.hu Web: www.buvar.hu Érvényes: 2014. 10.10-től Sportbizottság

Részletesebben

A társadalmi szemléletváltozás szükségessége a fogyatékkal élők sportterületén

A társadalmi szemléletváltozás szükségessége a fogyatékkal élők sportterületén A társadalmi szemléletváltozás szükségessége a fogyatékkal élők sportterületén G Ö M ÖRI Z S O LT, E L N Ö K M AGYA R PA R A L I M P I A I B I Z OT T S ÁG Fogyatékosok sportját érő társadalmi hatások összetevői

Részletesebben

Az új WADA Kódex szövegét 2013. novemberében, Johannesburgban fogadta el a WADA közgyűlése, a tagállamok, a nemzetközi sportszövetségek, és a Nemzeti

Az új WADA Kódex szövegét 2013. novemberében, Johannesburgban fogadta el a WADA közgyűlése, a tagállamok, a nemzetközi sportszövetségek, és a Nemzeti Az új WADA Kódex szövegét 2013. novemberében, Johannesburgban fogadta el a WADA közgyűlése, a tagállamok, a nemzetközi sportszövetségek, és a Nemzeti és Nemzetközi Doppingellenes Szervezetek képviselői

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG ÖSZTÖNDÍJAK RENDSZERE

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG ÖSZTÖNDÍJAK RENDSZERE A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG ÖSZTÖNDÍJAK RENDSZERE Előterjesztő: Jóváhagyta: MESZ elnöksége. november 8. TARTALOM I. Ösztöndíjak célja... II. Ösztöndíjak rendszere... III. Ösztöndíjra való jogosultság...

Részletesebben

A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ETIKAI- ÉS GYERMEKVÉDELMI SZABÁLYZATA

A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ETIKAI- ÉS GYERMEKVÉDELMI SZABÁLYZATA A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ETIKAI- ÉS GYERMEKVÉDELMI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a Magyar Atlétikai Szövetség elnöksége 17/2017. (II.28.) számú határozatával. A szabályzat 2017. március 1-től hatályos. p.h.

Részletesebben

Tájékoztató a magyar kajak-kenu válogatott olimpiai felkészüléséről /vázlat/

Tájékoztató a magyar kajak-kenu válogatott olimpiai felkészüléséről /vázlat/ Magyar Kajak-Kenu Szövetség Közgyűlése Tájékoztató a magyar kajak-kenu válogatott olimpiai felkészüléséről /vázlat/ Budapest, 2012. április 4. Készítette: Storcz Botond szövetségi kapitány Helyzetelemzés

Részletesebben

Közérthetően a WADA Tiltólistában bekövetkező, a TUE szabályozást is érintő változásokról 2012-ben

Közérthetően a WADA Tiltólistában bekövetkező, a TUE szabályozást is érintő változásokról 2012-ben Közérthetően a WADA Tiltólistában bekövetkező, a TUE szabályozást is érintő változásokról 2012-ben A 2011-ben megkezdődött változások folytatásaként, 2012-ben a β2-agonisták és a glükokortikoszteroidok

Részletesebben

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%. A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Előterjesztés a MOB Elnökség március 22-i ülésére TERVEZET

Előterjesztés a MOB Elnökség március 22-i ülésére TERVEZET Előterjesztés a MOB Elnökség 2016. március 22-i ülésére TERVEZET I. 2016. évi szövetségi ösztöndíj-felosztási javaslatok A MOB Közgyűlése a 2016. február 2-i ülésén elfogadta a MOB 2016. évi költségvetését.

Részletesebben

Doppingellenes Szabályzat

Doppingellenes Szabályzat Doppingellenes Szabályzat 2015 NEM HIVATALOS FORDÍTÁS A NEMZETKÖZI DOPPINGELLENES SZABÁLYZAT HIVATALOS SZÖVEGE A DOKUMENTUM ANGOL ÉS FRANCIA NEYLVŰ VÁLTOZATA, AMELYET A DOPPINGELLENES VILÁGSZERVEZET TART

Részletesebben

MOB 2015. évi állami sportcélú támogatásianak költségvetési terve (2015. évi Költségvetési tv. Javaslat szerint)

MOB 2015. évi állami sportcélú támogatásianak költségvetési terve (2015. évi Költségvetési tv. Javaslat szerint) MOB 2015. évi állami sportcélú támogatásianak költségvetési terve (2015. évi Költségvetési tv. Javaslat szerint) 23 6 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését

Részletesebben

Kőbánya Sport Club 1105 Budapest Ihász utca 24.

Kőbánya Sport Club 1105 Budapest Ihász utca 24. ,!!.-. \, Ktruict Kőbányai,. ' v.:\!,cki-testület ülése Kőbánya Sport Club 1105 Budapest Ihász utca 24. Tel/Fax: 2616710, Mobü: +36305269214 ' m QÁWA SPORT eü* www.kobanvasc.hu ksc@3cobanvasc.hu 1367 Versenysport:

Részletesebben

NEMZETKÖZI DOPPINGSZABÁLYZAT NEMZETKÖZI SZABVÁNY DOPPINGVIZSGÁLAT. 2012. január NEMZETKÖZI DOPPINGELLENES ÜGYNÖKSÉG

NEMZETKÖZI DOPPINGSZABÁLYZAT NEMZETKÖZI SZABVÁNY DOPPINGVIZSGÁLAT. 2012. január NEMZETKÖZI DOPPINGELLENES ÜGYNÖKSÉG NEMZETKÖZI DOPPINGSZABÁLYZAT NEMZETKÖZI SZABVÁNY DOPPINGVIZSGÁLAT 2012. január NEMZETKÖZI DOPPINGELLENES ÜGYNÖKSÉG 2 Nemzetközi Vizsgálati Szabvány A Nemzetközi Vizsgálati Szabványt először 2003-ban fogadták

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SPORT ÉS PARASPORT ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SPORT ÉS PARASPORT ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SPORT ÉS PARASPORT ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA (Módosítva: 2016. szeptember, PTE Sport és Parasport Bizottság) 2016. 1 A Pécsi Tudományegyetem Sport és Parasport Ösztöndíjának alapszabálya

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj keretében megvalósuló ösztöndíjprogramra való jelentkezéshez 2013/2014. tanév 2.

JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj keretében megvalósuló ösztöndíjprogramra való jelentkezéshez 2013/2014. tanév 2. JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj keretében megvalósuló ösztöndíjprogramra való jelentkezéshez 2013/2014. tanév 2. félév Alapvető cél A Kormány a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjról

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Felülvizsgálta, aktualizálta:... Hegedüs Zsuzsanna mb. operatív vezető 2016.02.21. Jóváhagyta:...

Részletesebben

5/ számú határozat: Az MPB közgyűlése 4.-es pontként elfogadta:

5/ számú határozat: Az MPB közgyűlése 4.-es pontként elfogadta: 2008 évi Közgyűlési határozatok 2008. február 15. - Rendkívüli közgyűlés: 1/2008.02.15 sz. határozat: Az MPB közgyűlése a jelenleg előkészített sporttörvény módosítási javaslatot elfogadni nem tudja, azt

Részletesebben

Dunaújváros PASE Házirend

Dunaújváros PASE Házirend Dunaújváros PASE Házirend Általános alapelvek Ez a Házirend a Dunaújváros PASE szakmai működésének szabályozó dokumentuma. Megsértése fegyelmi felelősséget von maga után, melynek mértékét az egyesület

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁYZAT POLGÁRMESTERE 5 8/&/5~ Készült a 2015. április 1. napján tartandó képviselő-testületi Készítette: dr. Sulcz Andrea jegyzői kabinetvezető ülésre! Tárgy: Javaslat

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj keretében megvalósuló ösztöndíjprogramra való jelentkezéshez 2014/2015. tanév 1.

JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj keretében megvalósuló ösztöndíjprogramra való jelentkezéshez 2014/2015. tanév 1. JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj keretében megvalósuló ösztöndíjprogramra való jelentkezéshez 2014/2015. tanév 1. félév Alapvető cél A Kormány a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjról

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása A székesfehérvári sportélet kiemelt területei Iskolai sport Szabadidősport Fogyatékkal élők sportja Idősek sportja Utánpótlás-nevelés Verseny-

Részletesebben

DocuCom PDF Trial. www.pdfwizard.com. Zeon PDF Driver Trial. www.zeon.com.tw. Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2008. ÉVI PEKINGI OLIMPIA

DocuCom PDF Trial. www.pdfwizard.com. Zeon PDF Driver Trial. www.zeon.com.tw. Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2008. ÉVI PEKINGI OLIMPIA Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2008. ÉVI PEKINGI OLIMPIA SZEMPONTOK AZ OLIMPIAI JÁTÉKOK FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJÁHOZ I. Olimpiai célkitűzések: A Magyar BMX Cross szövetség a BMX cross kerékpáros versenyeken

Részletesebben