Lendületet adott a BCR az Erste Bank első félévének 25 százalékkal nőtt az osztrák csoport adózás előtti eredménye

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lendületet adott a BCR az Erste Bank első félévének 25 százalékkal nőtt az osztrák csoport adózás előtti eredménye"

Átírás

1 Lendületet adott a BCR az Erste Bank első félévének 25 százalékkal nőtt az osztrák csoport adózás előtti eredménye FŐBB PÉNZÜGYI EREDMÉNYEK 1 (A nemzetközi számviteli szabályok IFRS alapján) Bécs, július 31. A nettó kamatbevétel 25,4 százalékkal, 1481,8 millió euróról 1857,5 millió euróra nőtt (a BCR-t leszámítva 7,5 százalékkal 1592,2 millió euróra). A nettó jutalékbevétel 26,8 százalékot emelkedve 697,7 millió euróról 884,9 millió euróra bővült (a BCR-t leszámítva 11,7 százalékkal 779,5 millió euróra). Az üzemi bevétel 28,4 százalékkal javulva 2330,7 millió euróról 2991,5 millió euróra emelkedett (az BCR-t leszámítva 9,6 százalékkal 2555,5 millió euróra). Az általános igazgatási költségek 28,0 százalékkal 1399,6 millió euróról 1791,8 millió euróra növekedtek (a BCR-t leszámítva 11,2 százalékkal 1556,3 millió euróra). Az adózás előtt eredmény 26,8 százalékkal bővülve 711,9 millió euróról 902,9 millió euróra nőtt (a BCR-t leszámítva 5,8 százalékkal 753,4 millió euróra). A kisebbségi érdekeltségek levonása utáni adózott eredmény 25,1 százalékkal 452,6 millió euróról 566,0 millió euróra bővült (a BCR-t leszámítva 5,9 százalékkal 479,3 millió euróra). A költség/bevétel arány a 2006-os pénzügyi évben mért 59,5 százalékról 59,9 százalékra javult. A sajáttőke arányos nyereség a 2006-os pénzügyi évben mért 13,8 százalékról 14,4 százalékra emelkedett. A mérlegfőösszeg a év végi 181,7 milliárd euróról 8,6 százalékkal 197,4 milliárd euróra bővült. A részvényenkénti eredmény 1,54 euróról 1,89 euróra nőtt. Az ún. Tier 1 ráta (2007-től már a Bázel II irányelvek szerint számolva) a év végi 6,6 százalékról 6,4 százalékra csökkent, a likviditási mutató pedig (a év végi 10,3 százalékról) 9,8 százalékra süllyedt. Az eredménykimutatásban szereplő számok a első félévi, míg a mérlegadatok a év végi adatokkal kerültek összehasonlításra. Az idei második negyedévében elért 263,9 millió euró adózott eredményünk jól tükrözi az Erste Bank Csoport nyereségtermelő képességét jelentette ki Andreas Treichl, az Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG vezérigazgatója, aki hasonlóan nyilatkozott az 566,0 millió eurós fél éves eredményről is. A Banca Comercială Română (BCR) eredményei is jelzik, hogy megfelelő lépéseket tettünk az első negyedévben, hiszen a román bank az idei második negyedévben a csoportszintű eredményhez való hozzájárulását 56,8 millió euróra növelte az első negyedéves 44,3 millió euróról. Ugyanezt támasztja alá a nettó kamatmarzs javulása, a díj- és jutalékbevétel növekedése, a magasabb nettó kamatbevétel, valamint a lakossági szegmens hónapról hónapra növekvő hiteligénye 1 A csoport egyes tagjainak publikált eredményei egy az egyben nem hasonlíthatók össze a szegmentált eredményekkel. Az eredmények összehasonlításakor figyelembe kell venni, hogy a Banca Commercială Română (BCR), az Erste Bank Ukraine, a Diners Club Adriatic, Horvátország és az ABS Banka, Bosznia (a Steiermarkische Sparkasse leányvállalata) sorban október 12-e, január 24-e, április 2-a és április 3-a óta szerepel az Erste Csoport pénzügyi kimutatásaiban. A BCR-nek a könyvekben való szerepeltetése jelentős hatásokat eredményez (az Erste Bank Ukraine, a Diners Club Adriatic és az ABS Banka hatása még elenyésző), ezért a könnyebb összehasonlíthatóság kedvéért az ezektől a hatásoktól mentes adatokat is feltüntettünk. A mérlegadatok a év végi számadatokkal kerültek összevetésre (amikor a BCR már szerepelt a kimutatásokban). A módosított IAS 19 irányelv (Munkavállalói juttatások) értelmében a hosszú távú munkavállalói juttatások kiszámításánál a nyereségek és veszteségek immár szembeállíthatók az eszközökkel anélkül, hogy az befolyásolná a nettó bevételt. Az Erste Bank AG 2006 folyamán vezette be ezt a gyakorlatot. Továbbá, az IFRS 7 irányelv (Pénzügyi instrumentumok: Közzététel) január 1-jével kötelező bevezetésére való felkészülés során az Erste Bank Csoport már a évre vonatkozó mérlegében és eredménykimutatásában is részletesebb adatokat szolgáltatott. Emellett a BCR-nek a Csoport pénzügyi beszámolóiban való szerepeltetésével párhuzamosan újfajta tőke-allokációs módszer került bevezetésre az üzletági beszámolók vonatkozásában. 1

2 is. A kedvező eredmények azt jelzik számunkra: el fogjuk érni az általunk kitűzött, ambiciózus célokat jelentette ki Andreas Treichl. A bevételi oldal növekedési üteme szintén örvendetes, ráadásul az összes jelentős alkotóelemben megjelenik. Ezt egészíti ki a hitelek iránti erős kereslet fennmaradása, miközben a kockázati költségek csak kismértékben emelkedtek. Az új csoportstruktúra létrehozása és a csoportszintű projektekbe történő beruházások következtében az általános igazgatási költségek 28 százalékkal emlekedtek. A BCR, valamint az ukrajnai és horvátországi akvizíció hatásaitól megtisztítva ugyanakkor a kiadások 10,3 százalékkal növekedtek. Emellett intézkedéseket hoztunk a kiadásbővülés csökkentése érdekében folytatta Andreas Treichl. Országokra lebontva Románia mellett főként Ausztria és Horvátország mutatott pozitív teljesítményt. A második negyedévben a Česká spořitelna eredményei némiképp elmaradtak a várakozásoktól. Csak egyszeri megingás történt, hiszen a Česká spořitelna új vezetősége már költségcsökkentési és értékesítés-fejlesztési intézkedéseket vezetett be azért, hogy 2007 egészére nézve százalékos nettó nyereségnövekedést érjen el a bank tette hozzá az Erste Bank Csoport vezérigazgatója. A csoport egészére nézve kedvező az üzemi bevétel szintje, valamint a várakozásoknak megfelelően csökkent a kiadások növekedési üteme, ezért a 2007-es évre kitűzött tervet nem módosítjuk, vagyis továbbra is az adózott eredmény legalább 25 százalékos növekedése a cél jelentette ki Andreas Treichl. Átlagos évi 20 százalékos adózott eredmény növekedéssel számolva a költség/bevétel arány a tervek szerint 55 százalék alá süllyed 2009-re, miközben a sajáttőke arányos nyereség ami a tőkeemelés következtében jelentősen csökkent az elmúlt évben ismét eléri a százalékos szintet. Devizaárfolyamok változása Időszak végi devizaárfolyamok Átlagos devizaárfolyamok Euró devizaárfolyamok január január CZK/EUR 28,72 27,49-4,5% 28,16 28,49 1,2% RON/EUR 3,13 3,38 7,4% 3,33 3,55 6,5% SKK/EUR 33,64 34,44 2,3% 34,10 37,64 9,4% HUF/EUR 246,15 251,77 2,2% 250,72 262,01 4,3% HRK/EUR 7,30 7,35 0,6% 7,35 7,31-0,6% RSD/EUR 78,70 79,05 0,4% 79,90 86,78 7,9% UAH/EUR 6,76 6,65-1,6% 6,69 6,18-8,2% Pozitív változás = felértékelődés az euróval szemben, negatív változás = leértékelődés az euróval szemben További információk: Erste Bank AG, Sajtó- és PR osztály 1010 Bécs, Graben 21, Fax: 0043 (0) / es mellék Michael Mauritz, Tel.: 0043 (0)5 0100/19603-as mellék, Hana Cygonkova, Tel: (0)5 0100/11675-ös mellék, Ionut Stanimir, Tel.: 0043 (0)5 0100/11676-os mellék, 2

3 Melléklet I. CSOPORTSZINTŰ EREDMÉNYKIMUTATÁS (IFRS SZERINT) ( évi módosított adatok) millió euróban Nettó kamatbevétel 1857,5 1481,8 25,4% Hitelek kockázati céltartaléka -239,3-218,3 9,6% Nettó jutalékbevétel 884,9 697,7 26,8% Nettó kereskedési eredmény 219,6 136,2 61,2% Általános igazgatási költségek -1791,8-1399,6 28,0% Biztosítási üzletág eredménye 29,5 15,0 96,7% Egyéb üzemi eredmény -89,4-51,1-75,0% Adózás előtti eredmény 902,9 711,9 26,8% Adó -194,1-160,3 21,1% Adózott eredmény a kisebbségi érdekeltségek levonása előtt 708,8 551,6 28,5% Kisebbségi érdekeltségek -142,8-99,0 44,2% Adózott eredmény a kisebbségi érdekeltségek levonása után 566,0 452,6 25,1% 3

4 II. KONSZOLIDÁLT MÉRLEGADATOK (IFRS SZERINT) millió euróban december ESZKÖZÖK Pénzeszközök ,5% Hitelintézetekkel szembeni követelések ,8% Ügyfelekkel szembeni követelések ,5% Hitelek és előlegek kockázati céltartaléka ,4% Kereskedési célú eszközök ,0% Biztosítási üzletág befektetései ,1% Részesedések kapcsolt vállalkozásokban ,6% Immateriális javak ,2% Tárgyi eszközök ,0% Adó ,1% Egyéb eszközök ,2% Eszközök összesen ,6% FORRÁSOK Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek ,8% Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek ,6% Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettségek ,5% Kereskedési források ,0% Biztosításhoz kapcsolódó céltartalékok ,3% Céltartalékok ,7% Áthúzódó adók ,7% Egyéb kötelezettségek ,3% Alárendelt tőke ,3% Tőke ,3% Részvénytőke ,3% Kisebbségi érdekeltségek ,4% Források összesen ,6% 4

5 III. ÜZLETÁGAK ERSTE BANK CSOPORT Áttekintés* ( évi módosított adatok) Ausztria Kelet-Közép-Európa Nemzetközi üzletág Vállalati Centrum Összesen millió euróban Nettó kamatjövedelem 807,2 766,5 989,5 627,9 73,6 70,7-12,8 16,8 1857,5 1481,8 Hitelek kockázati céltartaléka -146,0-158,8-88,1-52,2-5,2-7,4 0,0 0,2-239,3-218,3 Nettó jutalékbevétel 473,5 456,6 410,3 249,5 15,2 15,3-14,1-23,8 884,9 697,7 Nettó kereskedési eredmény 95,6 78,9 111,5 58,2-0,1 0,1 12,6-0,9 219,6 136,2 Általános igazgatási költségek -850,5-832,3-863,8-532,5-16,4-16,7-61,1-18,1-1791,8-1399,6 Biztosítási üzletág nettó eredménye 11,1 10,5 18,4 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 29,5 15,0 Egyéb eredmény 9,0 27,1-25,4-23,6 0,3 6,7-41,5-11,1-57,5-0,9 Adózás előtti eredmény 399,9 348,6 552,4 331,8 67,4 68,6-116,8-37,0 902,9 712,0 Adó -91,0-76,8-105,5-74,7-18,1-18,7 20,4 9,8-194,1-160,3 Kisebbségi érdekeltségek -91,9-88,3-63,8-12,6 0,0 0,0 12,9 2,0-142,8-98,9 Csoportszintű eredmény 217,1 183,5 383,2 244,5 49,3 49,9-83,5-25,2 566,0 452,7 Átlagos kockázattal súlyozott eszközök 48295, , , ,8 6777,4 7524,7 1220,1 357, , ,1 Átlagos saját tőke 1942,8 1878,1 2040,6 1364,8 440,8 489,3 3777,9 2676,2 8202,0 6408,4 Költség/bevétel arány 61,3% 63,4% 56,5% 56,6% 18,5% 19,4% n,a, n,a, 59,9% 60,0% Sajáttőke-arányos nyereség 22,3% 19,5% 37,6% 35,8% 22,4% 20,4% n,a, n,a, 13,8% 14,1% *) A Bázel II. irányelvek január 1-jétől történt alkalmazása folytán a 2007 első negyedévében regisztrált Átlagos kockázattal súlyozott eszközök és Átlagos saját tőke sorok nem vethetők össze közvetlenül az előző év hasonló időszakának adataival. 5

A Raiffeisen Bank International a pénzügyi válság kezdete óta a legnagyobb adózás előtti nyereséget érte el

A Raiffeisen Bank International a pénzügyi válság kezdete óta a legnagyobb adózás előtti nyereséget érte el Bécs, 2012. március 29. A Raiffeisen Bank International a pénzügyi válság kezdete óta a legnagyobb adózás előtti nyereséget érte el A magasabb nettó kamatbevétel és az értékvesztés miatti veszteségekkel

Részletesebben

OTP Bank Nyrt. Féléves jelentés 2014. első féléves eredmény. Budapest, 2014. augusztus 15.

OTP Bank Nyrt. Féléves jelentés 2014. első féléves eredmény. Budapest, 2014. augusztus 15. OTP Bank Nyrt. Féléves jelentés 2014. első féléves eredmény Budapest, 2014. augusztus 15. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ 1 ÉS RÉSZVÉNY INFORMÁCIÓK Eredménykimutatás (millió forint) 2013 1H 2014 1H Y/Y 2013

Részletesebben

OTP Bank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. első negyedéves eredmény. Budapest, 2015. május 15.

OTP Bank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. első negyedéves eredmény. Budapest, 2015. május 15. OTP Bank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. első negyedéves eredmény Budapest, 2015. május 15. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ 1 ÉS RÉSZVÉNY INFORMÁCIÓK Eredménykimutatás (millió forint) 2014 1Q 2014 4Q

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2014. évi eredményről

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2014. évi eredményről FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2014. évi eredményről Budapest, 2015. március 12. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2013.12.31 2014.09.30 2014.12.31 2014.12.31/ 2014.09.30 2014.12.31/

Részletesebben

A K&H Bank elemzése - Oktatási segédlet - Bankismeret című tárgyhoz

A K&H Bank elemzése - Oktatási segédlet - Bankismeret című tárgyhoz A K&H Bank elemzése - Oktatási segédlet - Bankismeret című tárgyhoz Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 1 1.1. A K&H Bank bemutatása...1 1.2. A magyar bankszektor tendenciáinak bemutatása a 2003-2005-ös időszakban.3

Részletesebben

Sajtóközlemény. Az UNIQA konszern 2013 elsı negyedéves eredményadatai: Remekül indult a pénzügyi év. 2013. május 22.

Sajtóközlemény. Az UNIQA konszern 2013 elsı negyedéves eredményadatai: Remekül indult a pénzügyi év. 2013. május 22. Sajtóközlemény 2013. május 22. Az UNIQA konszern 2013 elsı negyedéves eredményadatai: Remekül indult a pénzügyi év A díjelıírás 9,8 százalékkal 1.664 millió euróra emelkedett A kombinált hányad 99,4 százalékról

Részletesebben

A MATÁV ELÉRTE 2002-RE KITUZÖTT CÉLJAIT A GYORSAN VÁLTOZÓ KÖRNYEZET ELLENÉRE

A MATÁV ELÉRTE 2002-RE KITUZÖTT CÉLJAIT A GYORSAN VÁLTOZÓ KÖRNYEZET ELLENÉRE A MATÁV ELÉRTE 2002-RE KITUZÖTT CÉLJAIT A GYORSAN VÁLTOZÓ KÖRNYEZET ELLENÉRE BUDAPEST 2003. február 14 - A Matáv (NYSE: MTA.N és BÉT: MTAV.BU), Magyarország vezeto távközlési szolgáltatója ma közzétette

Részletesebben

OTP BANK NYRT. 2014. ÉVI ÉVES JELENTÉSE BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 17.

OTP BANK NYRT. 2014. ÉVI ÉVES JELENTÉSE BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 17. 2014. ÉVI ÉVES JELENTÉSE BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 17. Tisztelt Részvényesünk! Tisztelettel rendelkezésére bocsátjuk az OTP Bank Nyrt. 2014. évi gazdálkodására vonatkozó Éves Jelentésünket, amely a Bank

Részletesebben

AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI

AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI 2007. ÁPRILIS 27. A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE 1. A Társaság 2006. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti éves beszámolói (a hazai pénzügyi beszámolás

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. harmadik negyedév

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. harmadik negyedév FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. harmadik negyedév Budapest, 2014. november 14. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2013.09.30 2014.06.30 2014.09.30 2014.09.30/

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY ZRT. FORGALMAZÓK:

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2014. I. féléves jelentése Nem auditált, konszolidált féléves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint

A RÁBA Nyrt. 2014. I. féléves jelentése Nem auditált, konszolidált féléves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A RÁBA Nyrt. 2014. I. féléves jelentése Nem auditált, konszolidált féléves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS ERSTE Bank Hungary Nyrt. 2007. évi konszolidált éves beszámolójához Budapest, 2008. március 7.

ÜZLETI JELENTÉS ERSTE Bank Hungary Nyrt. 2007. évi konszolidált éves beszámolójához Budapest, 2008. március 7. ÜZLETI JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Nyrt. 2007. évi konszolidált éves beszámolójához... cégszerű aláírás Budapest, 2008. március 7. Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. 2007. évi konszolidált beszámolója és üzleti

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 2004. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről

ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 2004. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 24. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről Budapest, 25. április 29. 1 2 Tartalomjegyzék I. Könyvvizsgálói jelentés 4 II. A társaságnál bekövetkezett változások 6

Részletesebben

A költségcsökkentő intézkedések ellensúlyozták a kereslet csökkenését.

A költségcsökkentő intézkedések ellensúlyozták a kereslet csökkenését. A DANUBIUS HOTELS CSOPORT I. FÉLÉVES ÉS II. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta. I. féléves és II. negyedéves,

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2011 2011

ÉVES JELENTÉS 2011 2011 2011 ÉVES JELENTÉS 2011 Tartalomjegyzék 3 Főbb mutatók, minősítések 4 Levél az ügyfelekhez, üzleti partnerekhez, részvényesekhez 5 CSR tevékenység 8 A gazdasági környezet és a bankszektor 2011-ben 9 Üzletági

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2004. október 1. 2005. március 31. első félév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től szeptember

Részletesebben

Magyar Telekom. Időközi pénzügyi jelentés. A 2012. március 31-én végződő első negyedévi pénzügyi kimutatás elemzése

Magyar Telekom. Időközi pénzügyi jelentés. A 2012. március 31-én végződő első negyedévi pénzügyi kimutatás elemzése Magyar Telekom Időközi pénzügyi jelentés A 2012. március 31-én végződő első i pénzügyi kimutatás elemzése 1 Tartalomjegyzék 1. Főbb eredmények... 3 2. Működési és pénzügyi áttekintés - csoport... 5 2.1.

Részletesebben

2002. ELSO NEGYEDÉVÉT A MOBIL SZEGMENS KIEMELKEDO EREDMÉNYE HATÁROZTA MEG

2002. ELSO NEGYEDÉVÉT A MOBIL SZEGMENS KIEMELKEDO EREDMÉNYE HATÁROZTA MEG 2002. ELSO NEGYEDÉVÉT A MOBIL SZEGMENS KIEMELKEDO EREDMÉNYE HATÁROZTA MEG BUDAPEST - 2002. május 15. - A Matáv (NYSE: MTA.N és BÉT: MTAV.BU), Magyarország vezeto távközlési szolgáltatója ma közzétette

Részletesebben

OTP Csoport. 2013. évi eredmények. Sajtótájékoztató 2014. március 7. Dr. Csányi Sándor, elnök-vezérigazgató Bencsik László, vezérigazgató-helyettes

OTP Csoport. 2013. évi eredmények. Sajtótájékoztató 2014. március 7. Dr. Csányi Sándor, elnök-vezérigazgató Bencsik László, vezérigazgató-helyettes OTP Csoport. évi eredmények Sajtótájékoztató 2014. március 7. Dr. Csányi Sándor, elnök-vezérigazgató Bencsik László, vezérigazgató-helyettes Tartalom A. évi eredmények összefoglalója, kitekintés 2014-re

Részletesebben

TARTALOM. 2 Elnöki bevezetô. 4 A gazdaság helyzete, a monetáris politika fô jellemzôi 2009-ben. 5 Piaci pozíciók alakulása, konkurencia értékelése

TARTALOM. 2 Elnöki bevezetô. 4 A gazdaság helyzete, a monetáris politika fô jellemzôi 2009-ben. 5 Piaci pozíciók alakulása, konkurencia értékelése TARTALOM 2 Elnöki bevezetô 4 A gazdaság helyzete, a monetáris politika fô jellemzôi 2009-ben 5 Piaci pozíciók alakulása, konkurencia értékelése 8 A Merkantil Bank Zrt. kitûzött üzletpolitikai céljainak

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2002. október 1. 2003. március 31. az üzleti év első féléve (nem auditált mérlegadatok alapján) A 2002. október 1. és 2003. március

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben

Társaság címe 1022 Budapest, Bég u. 3-5. 2014. I. negyedév. Telefon +36 1 346 8869 info@appeninnholding.com

Társaság címe 1022 Budapest, Bég u. 3-5. 2014. I. negyedév. Telefon +36 1 346 8869 info@appeninnholding.com APPENINN VAGYONKEZELŐ HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ELSŐ NEGYEDÉVES JELENTÉSE Társaság neve Appeninn Nyrt. Társaság címe 1022 Budapest, Bég u. 3-5. Ágazati besorolás Jelentési időszak

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ÉVES JELENTÉS 2008

ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ÉVES JELENTÉS 2008 ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ÉVES JELENTÉS 28 Tartalomjegyzék 3 4 6 8 9 9 11 12 13 16 16 16 19 23 26 28 3 32 32 32 35 39 42 44 46 51 52 Fôbb mutatók, minôsítések Levél az ügyfelekhez, üzleti partnerekhez,

Részletesebben

I. Konszolidált jelentés

I. Konszolidált jelentés I. Konszolidált jelentés 1. Vezetői összefoglaló 2012-ben a teljes árbevétel euróban mérve 2,8 %-kal, forintban mérve 6,1 %-kal nőtt az előző évhez képest. A bázisidőszakinál gyengébb forint árfolyam pozitívan

Részletesebben

Bevezetés Az üzleti szinten tovább javuló eredményt a jelentős nem realizált árfolyamveszteség adó előtti veszteséggé alakította

Bevezetés Az üzleti szinten tovább javuló eredményt a jelentős nem realizált árfolyamveszteség adó előtti veszteséggé alakította GYORSJELENTÉS a Danubius Hotels Nyrt. 2006. I. félévi gazdálkodásáról Bevezetés Az üzleti szinten tovább javuló eredményt a jelentős nem realizált árfolyamveszteség adó előtti veszteséggé alakította A

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2002. október 1. 2003. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben

OTP Csoport. 2015. első negyedévi eredmények. Sajtótájékoztató 2015. május 15. Bencsik László, vezérigazgató-helyettes

OTP Csoport. 2015. első negyedévi eredmények. Sajtótájékoztató 2015. május 15. Bencsik László, vezérigazgató-helyettes OTP Csoport 2015. első negyedévi eredmények Sajtótájékoztató 2015. május 15. Bencsik László, vezérigazgató-helyettes A csoportszintű korrigált adózott eredmény q/q közel megháromszorozódott A Bankcsoport

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Hirdetmény és Végleges Feltételek

FHB Jelzálogbank Nyrt. Hirdetmény és Végleges Feltételek FHB Jelzálogbank Nyrt. Hirdetmény és Végleges Feltételek A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043638, cégbejegyzés: 1998.03.18., székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (továbbiakban: Kibocsátó,

Részletesebben