Egészséges táplálkozás project

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egészséges táplálkozás project"

Átírás

1 Egészséges táplálkozás project Tartalma: 1. óra Fehérjék, szénhidrátok, zsírok és a víz / Felépítésük, elıfordulásuk, típusaik, / 2. óra Vitaminok, ásványi anyagok /Fogalma, típusaik, elıfordulásuk, szerepük, hiánybetegségek/ 3. óra Mi az igazság? 4. óra Mit együnk? / Összefoglalás tápanyagtáblázatokkal, táplálkozási piramissal/ Megvalósítás: Giorgio Perlasca Kereskedelmi, és Vendéglátóipari Szakközépiskola 10. évfolyam /heti két órában tanulják a biológiát a tanulók/ Felhasznált tankönyv: Berger Józsefné: Biológia és egészségtan középiskolásoknak Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest-1998 Készítı: Márta Erzsébet

2 A project célja: Napjainkban a fejlett társadalmakban a felnövekvı nemzedékek élelmiszerbıséget tapasztalnak. Áruházak, utcai bódék sokasága kínálja számukra az egyre újabb, és sokszor egészségtelenebb termékeket. Ezek között egyre több a túlkezelt, mesterséges adalékanyagokkal ellátott ennivaló. Az iskolai büfék sem az egészséges táplálkozás szerint mőködnek. Az otthoni nagy rohanásban is gyakran félkész termékeket használnak a háztartásokban, mert ezt egyszerőbb elkészíteni, nem annyira idıigényes. Ráadásul hazai táplálkozási szokásaink, hagyományaink is inkább a túlságosan zsíros, főszeres ételekrıl szólnak. Sajnos az egészséges élelmiszerek drágábbak, így sokan anyagi okokból nem tudnak igazán egészségesen táplálkozni. A középiskola a diákok többsége számára utolsó alkalom, hogy megismerkedjen az egészséges táplálkozás alapjaival. Ha sikerült felkelteni az érdeklıdésüket, saját belátásuk szerint jobban belemélyedhetnek a témába. A project négy óráján keresztül saját maguk fedezhetnek fel dolgokat az egészséges táplálkozással kapcsolatban. Remélem sikerül rávezetnem ıket, hogy változtatni tudjanak a rossz táplálkozási szokásaikon, esetleg a családba hazavigyék a tanultakat. A legtávolabbi cél az, hogy jövendı családjuk egészségesebben táplálkozzon, tudatosabban vásároljon. A project témától független célja a képességfejlesztés. Errıl majd az egyes tanóráknál írok bıvebben. -1-

3 1.óra Fehérjék, szénhidrátok, zsírok és a víz Szakmai cél: A tanulók bıvítsék ismereteiket a szervezetünket felépítı legfontosabb anyagokról, és ismerjék meg, hogy milyen szerepet töltenek be szervezetünkben. Az óra felépítése: A tanulók négy fıs, a tanár elképzelése szerint kialakított csoportokban dolgoznak. A csoportvezetık kijelölése után kezdıdik a munka. 1. rész A csoportvezetı kap négy külön leírást az anyagokról, és ehhez kapcsolódó feladatlapot, ezt szétosztja. Így mindenkinek jut egy leírás, és egy feladatlap feladat: Mindenki kitölti a feladatlapot. / A tanulók természetesen tankönyvet is használhatnak/ 1. melléklet-15 perc / 2.rész Mindegyik csoport kap egy feladatlapot /2. melléklet-10 perc / feladat: A feladatlap közös kitöltése Ha mindenki elkészült, a feladatlapot a tanár megoldókulcsa alapján a csoportok kijavítják. Ezután mindegyik csoport pontszámát a tanár felírja a táblára./ 5 perc / 3.rész Csoportverseny feladat: A tanár meghatározásokat olvas fel, aki legelıször felteszi a kezét, és megmondja, hogy az, a négy anyag közül melyikre jellemzı, csoportjának szerez pontot./ 5 perc / 4. rész Az óra értékelése A csoportokból felkér tanulókat, hogy a csoportjuk munkáját értékelje. A tanár is értékeli a csoportok munkáját, kiemeli az egyéni teljesítményeket A tanulóknak kiosztott kártyák segítségével egyénenként, névtelenül kérhet információt az órával kapcsolatban./ 5 perc / Képességfejlesztés Az elsı feladat kapcsán értelmezniük kell egy szöveget. Ahhoz, hogy pontosan ki tudják tölteni a feladatlapot, gondolkodniuk kell, asszociálni. A második feladatban ismereteiket alkalmazni kell, felelısségteljesen, és jól kell dönteni, mert a csoport látja kárát a rossz döntéseknek. A harmadik feladatban gyorsan, és pontosan kell visszaidézniük a tanultakat. A közösségi szellem is fejlıdik, mivel nem engedheti meg magának, hogy lustálkodjon, mert akkor a csoportja is lemarad. -2-

4 2.óra Vitaminok és ásványi anyagok A, B-vitaminok, C, D, E, K Nátrium, vas, kálcium Szakmai cél: A diákok ismerjék meg a vitaminokat, szerepüket szervezetünkben, és a hiánybetegségeket. Váljék világossá számukra, hogy miért fontos a megfelelı vitaminbevitel Az óra felépítése: A tanulók újra négy fıs csoportokban dolgoznak, más felépítésben, mint az elızı órán. A csoportokat és a vezetıket a tanár kijelöli. 1.rész A vitaminokról mindegyik csoport kap általános jellemzést, továbbá az egyes vitaminokról leírást. Mindegyik tanuló kap egy vitaminokkal kapcsolatos táblázatot is. /3., 4., 5. melléklet / feladatok: 1. Vázlat írása a vitaminokkal kapcsolatban 2. A táblázat kitöltése A csoportvezetı beosztja, hogy ki készíti a vázlatot, ki melyik vitamint dolgozza fel a táblázatában. Ezután együttmőködve teljesen kitöltik a táblázatot és megbeszélik a vázlatot. Ez utóbbit vastag filctollal egy A/3-as lapra felírják és kiteszik a táblára, hogy mindenki megnézhesse. / 15 perc / 2. rész A tanár felolvassa a helyesen kitöltött táblázatot. A tanulók félreteszik a vitaminokkal kapcsolatban kapott írásos anyagokat. Mindegyik csoport kap egy-egy borítékot, benne hat cédulán a vitaminok nevei, és kis cédulák a vitaminok jellemzıivel. feladat: Az egyes vitaminokhoz hozzá kell rendelni a megfelelı tulajdonságot. / 6. melléklet- 5 perc / 3.rész A feladatok értékelése: A tanár felolvastatja a csoportokkal a megoldásokat, (mindegyik csoport egy vitamint jellemez) és a csoportok eredményei alapján pontoz./ 5 perc / A csoportvezetı mindegyik csoportból kijelöl egy diákot, aki értékeli a vázlatokat, majd ezek rangsorolása és pontozása következik. / 5 perc / 4.rész A három ásványi anyag nevét a tanár felírja a táblára ( nátrium, vas, kálcium ) Három tanulót kikér a csoportokból a táblához, majd meghatározásokat mond az egyes anyagokról. Amelyik csoportból eltalálják, hogy melyik anyagra jellemzı az állítás, az kap pontot. A táblánál álló diák is válaszolhat, ı írja fel a táblára az állítást a megfelelı helyre. / 4. melléklet- 5 perc / 5. rész Az óra értékelése A diákok értékelnek, saját csoportjuk munkáját, kiemelve az egyéni teljesítményeket. A tanár a megszerzett pontok alapján értékel. A tanulóknak kiosztott kártyákon a diákok ezt az órát az elızıvel hasonlíthatják össze./ 5 perc / -3-

5 Képességfejlesztés Az elsı részben elsısorban a vázlatot író, és azt ellenırzı diákok lényegkiemelı képességére van szükség. A táblázat kitöltéséhez pedig jó szövegértelmezésre. A második részben az emlékezıképességé a szerep. A vázlatok értékelésénél érvelni, összehasonlítani kell a diákoknak. Jó szóbeli kifejezıkészségre is szükség van. A közösségi szellem a vázlatok csoporton belüli felelısségteljes bírálatakor kerül kerül elıtérbe, mert ha félvállról veszik a feladatot, esetleg rossz vázlatot hagynak jóvá, és ez a csapatnak nem lesz jó. -4-

6 3.óra Mi az igazság? A project megkezdése elıtt a tanulóknak kis kártyákat oszt ki a tanár. Megkéri a tanulókat, hogy az egészséges táplálkozással kapcsolatban írják fel, hogy milyen étel, élelmiszer, nyersanyag érdekli ıket, aminek a szerepét nem tudják pontosan. Ezeket összesítve, a saját elképzeléseit is felírva, a tanár egyeztet, a gyerekekkel, és erre az órára készíttet velük ebbıl beszámolót. Az lenne ideális, ha mindenki készülne, de ez osztálylétszámtól is függ. Elıfordulhat, hogy egy diák több dolognak is utánanézett, vagy, hogy többen dolgoztak ki egy témát. Mielıtt a diákok a beszámolót elkezdenék, fel kell hívni a figyelmüket arra, hogy jegyzeteljenek, mert a következı órán ezt felhasználhatják. Néhány ötlet, hogy mibıl lehet beszámolót készíttetni: Kávé, tea, ásványvíz, üdítık, alkohol, tej, sör, méz, tojás, gomba, teljes kiırléső gabona, génmódosított élelmiszer, szabad gyök, antioxidáns, koleszterin, E-számok, vegetáriánus táplálkozás, fokhagyma, konyhasó, vas, szelén, króm A tanulóknak elıadásukban elsısorban az adott anyag élettani hatásait kell bemutatniuk, mi történik, ha túl kevés, vagy ha esetleg túl sok jut be a szervezetbe. Szakmai cél: A diákok három helyen nézhetnek utána a témájuknak. - Tankönyvükben több olvasmány van az egészséges táplálkozással kapcsolatban. - Az iskolában, vagy a település könyvtárában tájékozódhatnak, ismerkedhetnek a szakirodalommal. Többféle könyvet, folyóiratot átnézhetnek, esetleg - ezeket máskor is szívesen leemelik a polcról. Más érdekes dolgokat is felfedezhetnek, ami kapcsolódik az egészséges táplálkozáshoz. - Sokan csak az interneten fognak böngészni. Megismerhetik azokat az oldalakat, ahol ilyesmivel találkozhatnak. Lehet, hogy eltérı információkhoz jutnak - adott dologgal kapcsolatban. - A legtanácstalanabbak természetesen a szaktanárhoz is fordulhatnak. Képességfejlesztés: A tanulóknak alapvetıen két feladatuk van. Egyrészt, várhatóan több helyen utánanéznek a témájuknak. Ebben ki kell választaniuk, hogy pontosan milyen információkra van szükségük, majd ezeket le kell írniuk. Tehát gondolkodási képességüket, kreativitásukat is be kell vetni, a lényegesebb dolgokat kell összeszedniük, de érdekesnek is kell lennie. Másrészt, új ismereteiket át kell adni a többieknek. Jó beszédkészségre, megfelelı kommunikációs érzékre kell támaszkodniuk. Érthetınek, érdekesnek kell lenniük, hogy figyeljenek rájuk a többiek. -5-

7 4. óra Mit együnk? Szakmai cél: A diákoknak erre az órára már sok ismerettel kell rendelkezniük az egészséges táplálkozással kapcsolatban, ezeket fogják ezen az órán reményeim szerint magasabb szinten összekapcsolni. Másik cél, hogy most igazán rádöbbenjen arra, mennyire egészségtelenül táplálkozik. Az óra menete: A tanulók négy fıs csoportokban dolgoznak. Amennyiben lehetséges, úgy lenne ideális a beosztás, ha egy csoportba hasonló táplálkozású diák kerülne. 1. rész feladat: Mindegyik csoport kap egy táplálkozással kapcsolatos tesztet. A csoportvezetık ezt felolvassák, mindenki megcsinálja. Ezután a csoporton belül, majd osztályszinten értékelnek. Ki táplálkozik a teszt szerint legegészségesebben, illetve legkevésbé. / 7. melléklet-10 perc / 2. rész Mindegyik csoport kap táplálékpiramist, tápanyagtáblázatot és energiatáblázatot, Valamint leírást arról, hogyan kell megoldani a feladatokat. / 8., 9. melléklet/ ( Ezt a feladatot ott lehet jól megcsináltatni, ahol az iskolában több tápanyagtáblázat is ) 2. rész 1.feladat: Mindegyik csoport más feladatot kap. / 25 perc / Például: 1. csoport: Állítsák össze saját egynapi étrendjüket. 2. csoport: Állítsák össze egy egészségesen élı ember egynapi étrendjét. 3. csoport: Állítsák össze egy szerintük teljesen egészségtelenül táplálkozó ember egynapi étrendjét. 4., 5., csoport: A tanár és a diákok egyéni ötletei alapján. 2. feladat: A diákoknak ki kell számítani, hogy mennyi energiát tartalmaz az aznapi étrend. ( Ha van idı, érdeklıdés azt is meg lehet nézni, hogy mennyi fehérjét, szénhidrátot, és zsírt tartalmaz az étrend. ) ( Ha a project elıtt elıre elkészíttetjük ezt a tanulókkal, akkor a tanár ezek alapján össze tud állítani erre az órára egy tápanyagtáblázatot. ) 3. rész Mindegyik csoport felolvassa a feladatnak megfelelı napi étrendet, hogy mennyi energiabevitelt számított ki. Majd ezt a tanár segítségével értékelik, és megbeszélik. Az utolsó óra és a project értékelése a tanulók által. Ha marad idı, beszélgetés formájában, ha nem cédulák kiosztásával.. Jutalmul mindenki megkapja az egészséges táplálkozás 12 pontját. / 10. melléklet/ -6-

8 Képességfejlesztés: A második és harmadik feladatban a diákoknak számolási készségüket kell bevetni, továbbá át kell látniuk a feladatokat, szervezıkészségre van szükség, kreativitásra. -7-

9 Felhasznált irodalom: - Berger Józsefné: Az ember Nemzeti Tankönyvkiadó Horváth Péter: Táplálkozástan Képzımővészeti Kiadó Dr. Oblidál Zoltán: Mindenki gyógyszerkönyve Tóth Könyvkereskedés és Kiadó - READER S DIGEST: Törıdjön többet egészségével - Rodler Imre: Új tápanyagtáblázat Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest, www. vikipedia.hu

10 FELADATLAPOK 1. melléklet Fehérjék Alapegységük: Az emberi szervezet mennyi fehérjét tartalmaz? Milyen ételekben, anyagokban van sok fehérje? Sorolj fel párat! Milyen alapszerepeket töltenek be az emberi szervezetben? Melyek a teljes értékő fehérjék és miért? Egy 70 kg-os embernek naponta mennyi fehérjebevitelre van szüksége? Melyik korcsoportnak a legnagyobb és a legkisebb a fehérjeszükséglete? Szénhidrátok Milyen élılények és hogyan állítják elı elıször a glükózt (szılıcukor)? Sorolj fel monoszacharidokat, diszacharidokat és poliszacharidokat! A glükóz milyen szerepet tölt be az emberi szervezetben? Mi a raktározott formája, és ez hol található az emberi szervezetben? Mi a cellulóz, és táplálkozás-élettani szempontból mi a szerepe? Hol található? ( élelmi rost ) Egy 70 kg-os embernek naponta mennyi szénhidrátbevitelre van szüksége? Zsírok Milyen két alaprészbıl állnak az egyszerő zsírok? Mi a különbség az olajok és a zsírok között? (eredet, folyékonyság, ) Melyik használata egészségesebb? Miért? Melyik tartalmaz több hidrogént? Mi a szerepük a zsíroknak az emberi szervezetben? Sorolj fel még zsírszerő anyagokat! Egy 70 kg-os embernek mennyi a napi zsírszükséglete? Mi történik a szervezetünkbe került zsírral? VÍZ Kémiailag miben különbözik a többi három anyagtól? Mi a szerepe a víznek az emberi szervezetben? Milyen a jó ivóvíz? Mennyi az ember napi vízszükséglete? Hogyan történik a felesleges víz eltávolítása? Miért veszélyes, ha valakinek hosszabb ideig van hasmenése? Melyik korosztály legérzékenyebb a folyadékhiányra? Szervezetünkben hol található a legtöbb víz?

11 2. melléklet A. Fehérjék B. Zsírok C. Szénhidrátok D. Víz Megoldások..1. A tejcukor is ez..2. Egyik alkotóelemük a glicerin. 3. Tápanyagok oldószere, szállító közege..4. Egyik csoportjuk a szervezetben lezajló kémiai folyamatokat gyorsítja..5. A margarin is ebbıl készül..6. Szerepe van a szervezet sóforgalmában Sejtek, szövetek építıanyagai..8. Az izomsejteknek különösen sokra van belılük szükségük..9. Aminosavakból állnak..10. A cellulóz is ez..11. Nem szolgáltatnak energiát 12. A koleszterin is ide tartozik..13. A bır alatt elhelyezkedve a hıszigetelésben is szerepet játszik..14. A szervezet legfontosabb energiaszolgáltatója..15. Nélküle csak pár napig lehet élni C B D A B D A C A C D B B C D

12 3. melléklet Vitaminok A vitaminok szerves vegyületek, nagyon kis mennyiségben szükségesek a szervezetben. Elıállítani azonban nem tudjuk, ezért a táplálékkal kell felvenni készen, vagy elıvitamin formájában. Egészséges táplálkozás esetén elegendı vitaminhoz jut a testünk, egyoldalú táplálkozás esetén problémák adódhatnak. Avitaminózis: teljes vitaminhiány Hipovitaminózis: részleges vitaminhiány Hipervitaminózis: vitamin túladagolás A vitaminokat oldódásuk alapján két csoportba osztják: Vízben oldódó vitaminok Zsírban oldódó vitaminok A vízben oldódók nem képesek pár hétnél, vagy hónapnál tovább elraktározódni a szervezetben, a feleslegben bevitt mennyiség kiürül. Ide tartoznak a következı vitaminok: C, B, H, P, A zsírban oldódó vitaminok akár évekig is raktározódhatnak a szervezet zsírraktáraiban, és szükség esetén innen pótlódnak. Ilyen vitamin az A, D, E, K.

13 4. melléklet K-vitamin Az ember K-vitamin szükségletét a táplálék, és a bélbaktériumok által elıállított Mennyiség fele-fele arányban fedezi. Normális bélflóra és vegyes táplálkozás esetén, megfelelı zsírfelszívódáskor, a szervezet K-vitamin ellátottsága megfelelı. Erre a vitaminra van szükség a véralvadási faktorok képzıdéséhez. Felnıttekben a hosszantartó antibiotikus kezelés és a csökkent K-vitamin bevitel hiánytüneteket okozhat. Gyerekeknél a bélbaktériumok csekély száma miatt elıfordulhat hiánybetegség, vérzékenység. K-vitaminforrások: brokkoli, fejes saláta, káposzta, spenót, tejtermékek és a máj B-vitaminok Ehhez a csoporthoz többféle vitamin tartozik, mindegyik vízben oldódik. B-1-vitamin Ez a hıérzékeny vitamin segíti a szénhidrátok elégetését, fontos szerepet játszik az idegrendszer, a szív és az izmok normális mőködésében. Hiánybetegségei étvágytalansággal, szívgyengeséggel, fáradtsággal, gyengeséggel, depresszióval járnak. Legfontosabb hiánybetegsége a beri-beri. Vitaminban gazdag a máj, a teljes kiırléső liszt,( barna kenyér ), hüvelyesek, élesztı. B-6-vitamin Fıleg aminosavak és zsírok anyagcseréjében vesznek részt. Hiányában ideggyulladás, idegrendszeri zavarok, epilepsziás görcsök, vérszegénység jelentkezhet. Társulhat hozzá még idegesség, álmatlanság, izomgyengeség, végtaggörcs. Bırelváltozások is elıfordulhatnak,pl.: fekete nyelv Túlzott faggyú termelés, ajkak berepedezése, hajhullás. Hiánybetegsége a pellegra. Bıséges vitaminforrás a máj,hal, hús,tejtermékek, hüvelyesek. B-12-vitamin

14 A bélbıl tudnak csak felszívódni, ennek zavara esetén is képzıdhetnek hiánytünetek. Fıleg a fehérjék anyagcseréjében játszanak szerepet. Hiányában vészes vérszegénység, idegrendszeri problémák, a gyomor-bél rendszer mőködési zavara jelentkezik. A növények nem tartalmazzák. Ásványi anyagok D-vitaminnal biztosítható a felszívódása kálcium A konyhasóban található nátrium Hiányában vérszegénység alakulhat ki vas A csontok és a fogak felépítésében játszik szerepet----kálcium A szervezet só-, és vízháztartásában van szerepe------nátrium A vörösvértestekben található vas A tejben sok található belıle kálcium A dióban van sok vas

15 5. melléklet VITAMINOK Miben oldódik? Szerepe A B- vitaminok C D E K Miben található? Hiánytünetek, Betegségek Egyéb

16 6. melléklet VITAMINOK Elıvitaminja a karotin Aszkorbinsav a másik neve Vérképzést segíti Idegvédı Hámvédı Segíti a csontképzıdést Véralvadást segíti Ellenállóképesség növelı A C B B A D K C Hiányában vérzések, véralvadási zavarok K Hiányában látászavar léphet fel A Hiányában a csontok deformálódhatnak D Hiányában szédülés jelentkezhet Sejtvédı hatása van Hiánybetegsége a skorbut A citromban sok van belıle Hiánya bırbetegségekhez vezethet Sokoldalú feladatokat lát el B E C C A B Segíti a foszfor és a kálcium felszívódását D A napozás segíti a kialakulását D

17

18 8. melléklet Energia bevitel / Energiaszükséglet A szervezet energiaforrásai a zsírok, a szénhidrátok, és a fehérjék.ezek elégetésével a sejtek energiát termelnek. Ez egyrészt mozgási energia, másrészt az állandó testhımérséklet fenntartására fordítódik. Ezek mellett még az alkohol is jelentıs energiát visz be a szervezetbe. Ellenben az élelmi rostok kis mértékben, a víz pedig nem szolgáltat energiát. Az élelmiszerek energiatartalma megadható kilojouleban (kj) vagy kilokalóriában (kcal). A két mértékegység a következıképpen értelmezhetı: 1 kj = 0.24 kcal 1 kcal = 4.18 kj 1 g zsír = 37 kj / 9 kcal 1 g fehérje = 17 kj / 4 kcal 1 g szénhidrát = 17 kj / 4 kcal 1 g alkohol = 29 kj / 7 kcal Vagyis 1 g zsír elégetésével keletkezik 37 KJ energia Az energiaszükséglet számos külsı és belsı tényezı erdıje, napról napra változó, egyénenként eltérı érték. Az egyéni energiaszükséglet két tényezı függvénye: Az alapvetı energiaszükséglet az az energiamennyiség, amelyre a szervezetnek teljes fizikai és szellemi nyugalmi állapotban szüksége van. Ez függ az életkortól, nemtıl, magasságtól, testsúlytól, genetikai tényezıktıl és a fizikai felépítéstıl, illetve a belsı elválasztású mirigyek mőködésétıl. Ez az érték átlagosan napi 1200 és 1800 kcal között mozog. Ki lehet számítani, hogy adott életkorú, és testsúlyú férfinek, és nınek mennyi energiára van szüksége naponta. A kiszámítás menete a következı: éves férfi napi alapenergia szükséglete: 0,073 x testtömeg+2,72 MJ/nap éves nı napi alapenergia szükséglete: 0,510 x testtömeg +3,12 MJ/nap Ez alapján kiszámolható, hogy mennyi az ideális energia-bevitel. A napi étrendet összeállítva, tápanyagtáblázatból megnézve, hogy egy nap alatt mennyi szénhidrátot, fehérjét, és zsírt fogyaszt valaki, kiszámolható a tényleges energiabevitel. A táplálékpiramisból megtudható, hogy naponta százalékosan mibıl, mennyit ideális elfogyasztani. A tápanyagtáblázat azt mutatja meg, hogy adott gyümölcsbıl, ételbıl 100 g-ot elfogyasztva mennyi fehérjéhez, zsírhoz, szénhidráthoz, vitaminhoz, ásványi anyaghoz jut a szervezet. Munkaterv a Mit együnk? órához 1. Írd fel, hogy egy átlagos napon mit eszel, és azt is hogy mennyit! 2. A tápanyagtáblázatban megnézheted, hogy abból amit ettél, 100 g termékben mennyi fehérje, szénhidrát, és zsír van.

19 Pl.: Megettél 250 g alföldi kenye 100 g tartalmaz 53 g szénhidrátot 8,8 g fehérjét 1,5 g zsírt 33,4 g zsírt, te viszont két és félszer ennyit ettél. 100 g alföldi kenyér energiatartalma: 1050 KJ, te két és félszer ennyihez jutottál. Így kiszámolhatod egész napra, hogy mibıl mennyit ettél, és ennek mennyi az energiatartalma.

20

21

Táplálék. Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz

Táplálék. Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz Étel/ital Táplálék Táplálék Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz Szénhidrát Vagyis: keményítő, élelmi rostok megemésztve: szőlőcukor, rostok Melyik élelmiszerben? Gabona, és feldolgozási

Részletesebben

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés Az éltetõ vitaminok A vitaminok olyan szerves vegyületek, amelyek feltétlenül szükségesek testünk kifogástalan mûködéséhez. A vitamin elnevezés a vita (élet) és az amin (NH2-tartalmú kémiai gyök) szavakból

Részletesebben

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 5. osztályos tanulók részére I. félév 2. óra Készült az Európai

Részletesebben

A Magyar Élelmiszerkönyv 1-1-90/496 számú elıírása az élelmiszerek tápérték jelölésérıl

A Magyar Élelmiszerkönyv 1-1-90/496 számú elıírása az élelmiszerek tápérték jelölésérıl 1. melléklet a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethez A Magyar Élelmiszerkönyv 1-1-90/496 számú elıírása az élelmiszerek tápérték jelölésérıl A rész I. 1. Ez az elıírás a végsı fogyasztók számára szánt élelmiszerek

Részletesebben

Hogyan táplt. plálkozzunk lkozzunk. Parnicsán Kinga dietetikus

Hogyan táplt. plálkozzunk lkozzunk. Parnicsán Kinga dietetikus Hogyan táplt plálkozzunk lkozzunk egészs szségesen? Parnicsán Kinga dietetikus A táplálkozás jelentősége Táplálkozás: Az anyagcseréhez szükséges anyagok bevitele a szervezetbe. A táplálkozás célja: - energia

Részletesebben

IceCenter Budapest. Dr Géczi Gábor

IceCenter Budapest. Dr Géczi Gábor IceCenter Budapest Dr Géczi Gábor A jégkorongozó céljai Minél jobb játékos legyen Válogatottság NHL? Edzésen való teljesítés Mérkőzésen való teljesítés Mindez nem olyan hatékony, ha nem fordít kellő figyelmet

Részletesebben

Sütőipari termékkoncepciók

Sütőipari termékkoncepciók Sütőipari termékkoncepciók Ismerkedjen meg legsikeresebb és legkedveltebb koncepcióinkkal! A Zeelandia termékfejlesztése a nemzetközi fogyasztói piac felmérésein alapszik. Termékkoncepcióit ez alapján

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA Tisztelt Olvasó! A Táplálkozási Akadémia címő hírlevél célja az, hogy az újságírók számára hiteles információkat nyújtson az egészséges táplálkozásról, életmódról, valamint a legújabb tudományos kutatási

Részletesebben

ZÖLDSÉGEK, GYÜMÖLCSÖK. -jelentős források: vitamin, ásványi elem, élelmi rost, szerves sav, pigment

ZÖLDSÉGEK, GYÜMÖLCSÖK. -jelentős források: vitamin, ásványi elem, élelmi rost, szerves sav, pigment ZÖLDSÉGEK, GYÜMÖLCSÖK -olcsók, könnyen beszerezhetők gyakoriak -100 kg évente -napi élelem egyötöde -arányuk általában nem kielégítő -nyersen, feldolgozva, tartósítva -gyökér, gumó, hagyma, szár, levél,

Részletesebben

A vitaminok és az élelmiszerek kapcsolatáról

A vitaminok és az élelmiszerek kapcsolatáról A vitaminok és az élelmiszerek kapcsolatáról Rengeteg tévinformáció "marketing szöveg" és áltudományos szenzáció található a világhálón a vitaminokról és forrásaikról. Cikkünkben megpróbálunk a tényekre

Részletesebben

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A dohányzás emésztőrendszeri ártalmai Étvágytalanság. Ízérzékelés tompul. Emésztési panaszok. Gyakrabban

Részletesebben

MIT TEgyEk, Hogy jól EgyEk?

MIT TEgyEk, Hogy jól EgyEk? MIT TEgyEk, Hogy jól EgyEk? CUkorBETEgEk étrendje = EgészségEs TáPlálkozás KICSÁK MARIAN, NAGY KRISZTINA Az oktatóanyag A MAgyAr diabetes TársAság vezetôsége MEgBízásáBÓl, A sanofi TáMogATásávAl készült

Részletesebben

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Egészséges táplálkozás Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Szívbarát szivárvány Értelmezési példa A lényeg, hogy húsfélékből napi 2-3 egységet javasolt fogyasztani. 1 egységnyi mennyiségek: 5-10

Részletesebben

Kiegyensúlyozott táplálkozás. Energiát adó tápanyagok. Energia. Kiegyensúlyozott étrend. Energiát nem szolgáltató tápanyagok.

Kiegyensúlyozott táplálkozás. Energiát adó tápanyagok. Energia. Kiegyensúlyozott étrend. Energiát nem szolgáltató tápanyagok. Nem lehet elég korán kezdeni Kiegyensúlyozott táplálkozás Energia- és tápanyagszükséglet és a fogyasztás közötti egyensúly RENDSZERESSÉG+VÁLTOZATOSSÁG+MÉRTÉKLETESSÉG Életműködésekhez alapanyagcsere Növekedéshez

Részletesebben

Készítette: Bruder Júlia

Készítette: Bruder Júlia Készítette: Bruder Júlia tápanyagok ballasztanyagok alaptápanyagok védőtápanyagok járulékos tápanyagok fehérjék zsiradékok szénhidrátok ALAPTÁPANYAGOK FEHÉRJÉK ZSIRADÉKOK SZÉNHIDRÁTOK Sejtépítők Energiát

Részletesebben

Hiánybetegsége: hajhullás és a fogak elvesztése. Fő forrásai: asztali kősó, olajbogyó, tengeri moszat.

Hiánybetegsége: hajhullás és a fogak elvesztése. Fő forrásai: asztali kősó, olajbogyó, tengeri moszat. Nyomelemek, ásványi anyagok: Nevükhöz hűen csak nyomokban, egészen icipici mennyiségben szükségesek a szervezet számára, ugyanakkor ez a nagyon kicsike mennyiség egyben létfontosságú is! Néhány rövid mondat

Részletesebben

Figuactiv Szeletek. Az LR diéta innovációja: 1 szelet = 1 étkezés

Figuactiv Szeletek. Az LR diéta innovációja: 1 szelet = 1 étkezés Figuactiv Szeletek Az LR diéta innovációja: 1 szelet = 1 étkezés Egyre kevesebb az idınk, és sokat utazunk. Utazások során vagy munka közben gyakran nincs lehetıség arra, hogy az ember készítsen magának

Részletesebben

Egészséges életért a Mezőcsáti Kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH-09/1-2010-0008

Egészséges életért a Mezőcsáti Kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH-09/1-2010-0008 Mit is jelent az egészséges táplálkozás? Az egészséges táplálkozás a különféle ételek és italok megfelelő arányban és mennyiségben, kellő változatossággal történő, rendszeres fogyasztását jelenti. Nincsenek

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus 1-1-90/496 számú előírás Az élelmiszerek tápértékének jelölése

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus 1-1-90/496 számú előírás Az élelmiszerek tápértékének jelölése MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 1-1-90/496 számú előírás Az élelmiszerek tápértékének jelölése Nutrition labelling for foodstuffs Az előírás az Európai Közösségek Tanácsa 90/496/EGK

Részletesebben

A kiegyensúlyozott táplálkozás alapja

A kiegyensúlyozott táplálkozás alapja A kiegyensúlyozott táplálkozás alapja Formula 1 Shake Formula 2 Multivitaminkomplex Rost tabletta Herbalife Formula 1 shake - egészséges étkezés Az ízletes Formula 1 shake finom, könnyen elkészíthető egészséges

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁS ÉS TUDOMÁNY VII. évfolyam 8. szám, 2006. augusztus

TÁPLÁLKOZÁS ÉS TUDOMÁNY VII. évfolyam 8. szám, 2006. augusztus Tisztelt Olvasó! A Táplálkozás és Tudomány címő hírlevél célja az, hogy az újságírók számára hiteles információkat nyújtson az egészséges táplálkozásról, életmódról, valamint a legújabb tudományos kutatási

Részletesebben

Testünk építőkövei: A vitaminok

Testünk építőkövei: A vitaminok Testünk építőkövei: A vitaminok Vitamin A vitaminok az emberi szervezet számára nélkülözhetetlen, kis molekulájú, különféle kémiai összetételű biológiailag aktív szerves vegyületek. Az emberi szervezetbe

Részletesebben

Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért. 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer

Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért. 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer Halat? Amit tartalmaz a halhús 1. Vitaminok:a halhús A, D, B 12, B 1, B 2 vitaminokat

Részletesebben

Gabona 11% (búzaliszt, rizsliszt, kukoricaliszt, cukor, árpamaláta kivonat, zab rost, só)

Gabona 11% (búzaliszt, rizsliszt, kukoricaliszt, cukor, árpamaláta kivonat, zab rost, só) Összetevők Összetevők Glükóz szirup Szárított édesített vörös áfonya 15% (vörös áfonya, cukor, napraforgó olaj) Zabpehely 14% Puffasztott búza 13% Gabona 11% (búzaliszt, rizsliszt, kukoricaliszt, cukor,

Részletesebben

Egészséges táplálkozás:

Egészséges táplálkozás: KORSZERŰ TÁPLÁLKOZÁS Egészséges táplálkozás: Az egészséges :egy megfelelően összeállított menü, a szervezetnek szükséges energia és tápanyag mennyiséget biztosítja ahhoz, hogy tartósan egészségesek maradjunk.

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁS ÉS TUDOMÁNY VIII. évfolyam 12. szám, 2007. december

TÁPLÁLKOZÁS ÉS TUDOMÁNY VIII. évfolyam 12. szám, 2007. december Tisztelt Olvasó! A Táplálkozás és Tudomány címő hírlevél célja az, hogy az újságírók számára hiteles információkat nyújtson az egészséges táplálkozásról, életmódról, valamint a legújabb tudományos kutatási

Részletesebben

VITAMINOK- EGÉSZSÉGÜNK JÓ BARÁTAI. Prim. mag. Branislava BeloviÊ, dr. med.

VITAMINOK- EGÉSZSÉGÜNK JÓ BARÁTAI. Prim. mag. Branislava BeloviÊ, dr. med. VITAMINOK- EGÉSZSÉGÜNK JÓ BARÁTAI Prim. mag. Branislava BeloviÊ, dr. med. 2 BIZTŐSÍTSUNK MAGUNKNAK ELEGENDO MENNYISÉGŰ VITAMINT! HOGYAN? VÁLTOZATOS ÉTREND SEGÍTSÉGÉVEL! A TÁPLÁLKOZÁS PIRAMIS MINDEN EGYES

Részletesebben

Hasznos tudnivalók az étrendkiegészítőkről

Hasznos tudnivalók az étrendkiegészítőkről Hasznos tudnivalók az étrendkiegészítőkről Egy bölcs mondás szerint az leszel, amit eszel, vagyis elmondhatjuk, hogy létünk, így az egészségünk A szervezetünk nem működik megfelelően, ha nem kapja meg

Részletesebben

A várandós nõk táplálkozása

A várandós nõk táplálkozása A várandós nõk táplálkozása Fontos, hogy az étrend igazodjon a kismama testtömeg-indexéhez, alapanyagcseréjéhez, az aktuális állapotához, és az ízléséhez. Vegyes táplálkozással, jól megválogatott, jó minõségû

Részletesebben

A táplálkozás szerepe a szív érrendszeri megbetegedések. megelőzésében. Dr. Czakó Tibor 2013.10.22.

A táplálkozás szerepe a szív érrendszeri megbetegedések. megelőzésében. Dr. Czakó Tibor 2013.10.22. A táplálkozás szerepe a szív érrendszeri megbetegedések megelőzésében Dr. Czakó Tibor 2013.10.22. Mottó: A táplálékban keressétek gyógyulásotokat Hippokratesz 2001-ben 17 millió ember halt meg keringési

Részletesebben

HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Az élelmiszer és az egészség

HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Az élelmiszer és az egészség HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Az élelmiszer és az egészség Készült a vas megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. megbízásából, a Healthy Food Egészséges Étel az Egészséges Élethez

Részletesebben

SZÉNHIDRÁTOK. Biológiai szempontból legjelentősebb a hat szénatomos szőlőcukor (glükóz) és gyümölcscukor(fruktóz),

SZÉNHIDRÁTOK. Biológiai szempontból legjelentősebb a hat szénatomos szőlőcukor (glükóz) és gyümölcscukor(fruktóz), SZÉNHIDRÁTOK A szénhidrátok döntő többségének felépítésében három elem, a C, a H és az O atomjai vesznek részt. Az egyszerű szénhidrátok (monoszacharidok) részecskéi egyetlen cukormolekulából állnak. Az

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁS ÉS ÉLELMEZÉS

TÁPLÁLKOZÁS ÉS ÉLELMEZÉS -egészséges táplálkozáshoz való jog (!?) TÁPLÁLKOZÁS ÉS ÉLELMEZÉS -százmilliók éheznek, milliárdok táplálkoznak egészségtelenül -a helytelen táplálkozás kockázata: hiánybetegségek, szív-érrendszeri betegségek,

Részletesebben

VITAMINOK JELENTŐSÉGE ÉS FORRÁSAIK

VITAMINOK JELENTŐSÉGE ÉS FORRÁSAIK VITAMINOK JELENTŐSÉGE ÉS FORRÁSAIK KÉSZÍTETTE: GAÁL ELEONÓRA OKLEVELES TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI SZAKEMBER DEBRECENI EGYETEM Egészséges alapanyagok egészséges táplálkozás mintaprojekt a közétkeztetés minőségi

Részletesebben

Élelmiszerválaszték nem csak cukorbetegeknek

Élelmiszerválaszték nem csak cukorbetegeknek Élelmiszerválaszték nem csak cukorbetegeknek Kovács Ildikó dietetikus Egészséges Magyarországért Egyesület Szívbarát program Diabétesz 2007. Életmód és kezelés Budapest, 2006. június 2. Cukorbetegek étrendje

Részletesebben

Sporttáplálkozás. Készítette: Honti Péter dietetikus. 2015. július

Sporttáplálkozás. Készítette: Honti Péter dietetikus. 2015. július Sporttáplálkozás Készítette: Honti Péter dietetikus 2015. július Az egészséges ember számára megfogalmazott táplálkozási ajánlások érvényesek a különböző sporttevékenységet végzők számára is. Kiegyensúlyozott

Részletesebben

Az ABO CSOPORT. ABO MILL Zrt. ABO MIX Zrt. ABO TRADE Zrt. ABO TRADE s.r.o. ABO MILL s.r.o. TOV ABO TRADE TOV ABO MIX. ABO TRADE s.r.l. ABO MILL S.A.

Az ABO CSOPORT. ABO MILL Zrt. ABO MIX Zrt. ABO TRADE Zrt. ABO TRADE s.r.o. ABO MILL s.r.o. TOV ABO TRADE TOV ABO MIX. ABO TRADE s.r.l. ABO MILL S.A. Az ABO CSOPORT gabonakereskedelem malomipar takarmányozás ABO TRADE Zrt. ABO MILL Zrt. ABO MIX Zrt. ABO TRADE s.r.o. ABO MILL s.r.o. TOV ABO TRADE TOV ABO MIX ABO TRADE s.r.l. ABO MILL S.A. ABO MIX S.A.

Részletesebben

A zöldségekben és gyümölcsökben megtalálható vitaminokról, ásványi anyagokról

A zöldségekben és gyümölcsökben megtalálható vitaminokról, ásványi anyagokról Iskolagyümölcs - program Oktatási segédanyag 2013/2014. tanév 1. félév/2. A zöldségekben és gyümölcsökben megtalálható vitaminokról, ásványi anyagokról Az egészség megőrzésben nagy fontossággal bírnak

Részletesebben

Az egészséges életmód fontossága.

Az egészséges életmód fontossága. Az egészséges életmód fontossága. Itt a heti foglalkozások keretében a tanulók korosztályának megfelelő formában a hallottak feldolgozásra történik. A hetedik osztályosok által készített prezentáció (kis

Részletesebben

DR. IMMUN Egészségportál. A haj számára nélkülözhetetlen vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek

DR. IMMUN Egészségportál. A haj számára nélkülözhetetlen vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek A haj és a vitaminok A haj számára nélkülözhetetlen vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek Hajunk állapotát nagyban befolyásolja, hogy milyen ételeket fogyasztunk. A hajhagymák vitamin vagy nyomelemhiánya

Részletesebben

Krónikus veseelégtelenség ( urémia ) étrendi kezelése

Krónikus veseelégtelenség ( urémia ) étrendi kezelése Krónikus veseelégtelenség ( urémia ) étrendi kezelése Krónikus veseelégtelenségben szenved beteg szérumjának kreatinin szintje magas, s ha napi 50-60 g fehérjét kap úgy állapota lassan tovább romlik. Ha

Részletesebben

Összetevők. Elkészített tejpép 1 adag (190 g) Tejpép por 100 g. RDA%* 1 adag. Tápanyagok. Energia 1819 kj / 727 kj / 432 kcal 173 kcal

Összetevők. Elkészített tejpép 1 adag (190 g) Tejpép por 100 g. RDA%* 1 adag. Tápanyagok. Energia 1819 kj / 727 kj / 432 kcal 173 kcal Összetevők Rizsliszt (34,6%) Demineralizált savófehérje por (tejből) Sovány tejpor Növényi zsír (repce-, napraforgó-, pálmaolaj, szójalecitint tartalmaz) Kalcium-karbonát Vitaminok (C-vitamin, niacin,

Részletesebben

Ásványi anyagok. -a szervezet a működéséhez nem nélkülözhet és előállítani sem képes 21 ásványi anyagot

Ásványi anyagok. -a szervezet a működéséhez nem nélkülözhet és előállítani sem képes 21 ásványi anyagot Ásványi anyagok -a szervezet a működéséhez nem nélkülözhet és előállítani sem képes 21 ásványi anyagot -energiát nem szolgáltatnak -fontos szerepek: szervezet felépítése, anyagcsere-folyamatok -lebontásuk

Részletesebben

Az ember szervezete és egészsége. Biológia verseny. 8. osztály. 2014. április 25. A feladatok megoldására rendelkezésre álló idő : 60 perc KÓDSZÁM:

Az ember szervezete és egészsége. Biológia verseny. 8. osztály. 2014. április 25. A feladatok megoldására rendelkezésre álló idő : 60 perc KÓDSZÁM: Az ember szervezete és egészsége Biológia verseny 8. osztály 2014. április 25. A feladatok megoldására rendelkezésre álló idő : 60 perc KÓDSZÁM: Türr István Gimnázium és Kollégium 1. A tápcsatorna szervei

Részletesebben

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 2. osztályos tanulók részére I. félév 2. óra Készült az Európai

Részletesebben

IDÜLT MÁJBETEGSÉGBEN SZENVED BETEG ÉTRENDJE

IDÜLT MÁJBETEGSÉGBEN SZENVED BETEG ÉTRENDJE IDÜLT MÁJBETEGSÉGBEN SZENVED BETEG ÉTRENDJE A májsejtek pusztulásával járó idült májbetegség els sorban a túlzott és rendszeres alkoholfogyasztás következtében alakul ki, de el idézhetik mérgek, súlyos

Részletesebben

HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez A vegetáriánus étrend előnyei és hátrányai

HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez A vegetáriánus étrend előnyei és hátrányai HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez A vegetáriánus étrend előnyei és hátrányai Készült a Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. megbízásából, a Healthy Food Egészséges Étel az Egészséges

Részletesebben

Betegtájékoztató a részleges gége eltávolításáról a gége és/vagy algarat rosszindulatú betegségeirıl

Betegtájékoztató a részleges gége eltávolításáról a gége és/vagy algarat rosszindulatú betegségeirıl Betegtájékoztató a részleges gége eltávolításáról a gége és/vagy algarat rosszindulatú betegségeirıl Kedves Betegünk! Az elızetes vizsgálatok és leletek alapján Önnek mőtéti beavatkozásra van szüksége.

Részletesebben

ÁSVÁNYI ANYAGOK ÉS NYOMELEMEK SZEREPE A SZERVEZETBEN

ÁSVÁNYI ANYAGOK ÉS NYOMELEMEK SZEREPE A SZERVEZETBEN ÁSVÁNYI ANYAGOK ÉS NYOMELEMEK SZEREPE A SZERVEZETBEN KÉSZÍTETTE: GAÁL ELEONÓRA okleveles táplálkozástudományi szakember DEBRECENI EGYETEM Egészséges alapanyagok egészséges táplálkozás mintaprojekt a közétkeztetés

Részletesebben

A gasztrointesztinális (GI) rendszer élettana IV. Táplálkozás élettan.

A gasztrointesztinális (GI) rendszer élettana IV. Táplálkozás élettan. A gasztrointesztinális (GI) rendszer élettana IV. Táplálkozás élettan. A táplálékfelvétel célja: Nyersanyagok biztosítása a test számára a növekedéshez a szöveti regenerációhoz az ivarsejtek képzéséhez

Részletesebben

Javítóvizsga 2013/2014. Annus Anita. Az állati test bonctani felépítése. Az elemek, vegyületek, sejtek, szövetek, szervek,szervrendszerek, szervezet.

Javítóvizsga 2013/2014. Annus Anita. Az állati test bonctani felépítése. Az elemek, vegyületek, sejtek, szövetek, szervek,szervrendszerek, szervezet. Javítóvizsga 2013/2014 Annus Anita 9.a Anatómia Az állati test bonctani felépítése. Az elemek, vegyületek, sejtek, szövetek, szervek,szervrendszerek, szervezet. A csontok feladata, felépítése, csont szerkezete,

Részletesebben

2730-06 Gyógyszertári asszisztens gyógyszerellátással kapcsolatos feladatai követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2730-06 Gyógyszertári asszisztens gyógyszerellátással kapcsolatos feladatai követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 2730-06 Gyógyszertári asszisztens gyógyszerellátással kapcsolatos feladatai követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat: Felnıtt beteg C-vitamin tartalmú készítményt szeretne kérni Öntıl. Tájékoztassa

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 3. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 3. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. május 3. (OR. en) 8540/16 ADD 1 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. április 29. Címzett: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

Teniszezők Táplálkozása Összeállította: Faludi Levente szakedző

Teniszezők Táplálkozása Összeállította: Faludi Levente szakedző Teniszezők Táplálkozása Összeállította: Faludi Levente szakedző A táplálkozás nem teljesítményfokozó tényező, de a táplálkozásban elkövetett hibák csökkentik a teljesítőképességet! Energia szükséglet Egy

Részletesebben

Útmutató a megfelelı és hatékony táplálkozástan oktatáshoz

Útmutató a megfelelı és hatékony táplálkozástan oktatáshoz Útmutató a megfelelı és hatékony táplálkozástan oktatáshoz I. Segédlet a táplálkozástan oktatási anyagának összeállításához A táplálkozástan iskolai oktatásának célja, hogy olyan fogyasztókat neveljen,

Részletesebben

Tanmenet. Csoport életkor (év): 14 Nagyné Horváth Emília: Biológia 13-14 éveseknek Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10.

Tanmenet. Csoport életkor (év): 14 Nagyné Horváth Emília: Biológia 13-14 éveseknek Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10. Tanmenet Iskola neve: IV. Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV: Béla út 131. Tantárgy: Biológia Tanár neve: Tóth László Csoport életkor (év): 14 Tankönyv Nagyné Horváth Emília: Biológia

Részletesebben

Gabonafélék (teljes kiőrlésű búzaliszt 18,6%, rizsliszt 4,7%, teljes kiőrlésű zabliszt 2,05%, teljes

Gabonafélék (teljes kiőrlésű búzaliszt 18,6%, rizsliszt 4,7%, teljes kiőrlésű zabliszt 2,05%, teljes Összetevők Gabonafélék (teljes kiőrlésű búzaliszt 18,6%, rizsliszt 4,7%, teljes kiőrlésű zabliszt 2,05%, teljes kiőrlésű köles 2,05%) Demineralizált savófehérje por (tejből) Sovány tejpor Növényi zsír

Részletesebben

A tej. A tej szerepe az egészséges táplálkozásban

A tej. A tej szerepe az egészséges táplálkozásban A tej A tej szerepe az egészséges táplálkozásban A tejfogyasztás múltja Az ember 6500 éve fogyasztja más emlősök tejét Képesek vagyunk megemészteni: - a juh, a kecske - a bivaly, a ló kanca - a teve és

Részletesebben

A kövérség veszélyei

A kövérség veszélyei 2013.09.17 A kövérség veszélyei Növeli a magas vérnyomás, koronáriás szívbetegség, a felnőttkori diabetesz, az epekövesség degeneratív izületi betegségek, A műtéti altatás és sebészi beavatkozás kockázatát

Részletesebben

Szudánvörös- festés. ZSÍRTERMÉSZETŐ ANYAGOK lipidek A LIPIDEK KIMUTATÁSA. A lipidek helyén a beágyazás után

Szudánvörös- festés. ZSÍRTERMÉSZETŐ ANYAGOK lipidek A LIPIDEK KIMUTATÁSA. A lipidek helyén a beágyazás után ZSÍRTERMÉSZETŐ ANYAGOK lipidek egyszerő zsírok 25. A zsíranyagcsere zavarai - neutrális zsírok - viaszok összetett zsírok (lipoidok) - foszfatidok (lecitin, kefalin, szfingomyelin, inozit-foszfát) - glikolipidek

Részletesebben

Ásványi anyagok, nyomelemek

Ásványi anyagok, nyomelemek Ásványi anyagok, nyomelemek Makroelemek Mikroelemek - Nyomelemek Makroelemek Kalcium (Ca) Egészséges felnõttek esetén a napi szükséglet 800 mg. Serdülõ- és idõskorban, valamint terhesség, szoptatás esetén

Részletesebben

Javítóvizsga tematika. 9. i, c Termelés elmélet. Nagyné Erős Irén

Javítóvizsga tematika. 9. i, c Termelés elmélet. Nagyné Erős Irén 9. i, c Termelés elmélet 1. Vendéglátás feladatai 2. Vendéglátás jelentősége 3. A vendéglátás tevékenységi körei: főfolyamatok: árubeszerzés, áruszállítás 4. Főfolyamatok: áruátvétel, raktározás 5. Főfolyamatok:

Részletesebben

Amit az étrend-kiegészítık bejelentése elıtt tudni kell.. II. jelölés/állítás. Dr. Horacsek Márta OÉTI

Amit az étrend-kiegészítık bejelentése elıtt tudni kell.. II. jelölés/állítás. Dr. Horacsek Márta OÉTI Amit az étrend-kiegészítık bejelentése elıtt tudni kell.. II. jelölés/állítás Dr. Horacsek Márta OÉTI Megjegyzések gyakorisága 73 % jelölés Figyelembe veendı jogszabályok 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet

Részletesebben

Élelmiszereink és a zsírok dr. Schöberl Erika

Élelmiszereink és a zsírok dr. Schöberl Erika Élelmiszereink és a zsírok dr. Schöberl Erika Az emberi szervezet számára szükséges makro- tápanyagok egyik csoportját az élelmiszereinkben levı zsírok alkotják. A hivatalos táplálkozástudomány jelenlegi

Részletesebben

Táplálkozási alapismeretek III.

Táplálkozási alapismeretek III. Táplálkozási alapismeretek III. Az előzőekben tárgyaltuk a napi energiaszükséglet meghatározását. Most lépjünk tovább, és határozzuk meg, hogy ezt az energiát milyen tápanyagok bevitelével célszerű megoldani.

Részletesebben

Premixek lovaknak. Agronatúr Kft. 9330 Kapuvár, Ipartelepi út. 9. Tel./fax: +36 96 245 176 Mobil: 06 20 9 50 60 46 www.agronatur.

Premixek lovaknak. Agronatúr Kft. 9330 Kapuvár, Ipartelepi út. 9. Tel./fax: +36 96 245 176 Mobil: 06 20 9 50 60 46 www.agronatur. Premixek lovaknak A termék tartalmazza mindazokat a vitaminokat, makró és mikroelemeket, melyekre a fokozott fizikai és szellemi igénybevételkor nagyobb mennyiségben van szüksége a szervezetnek és amelyeket

Részletesebben

Összetevők. Összetevők. Sovány tej. Savótermék (demineralizált savó, savófehérje koncentrátum (tejből)) Galakto-oligoszacharidok (tejből) Szukróz

Összetevők. Összetevők. Sovány tej. Savótermék (demineralizált savó, savófehérje koncentrátum (tejből)) Galakto-oligoszacharidok (tejből) Szukróz Összetevők Összetevők Sovány tej Savótermék (demineralizált savó, savófehérje koncentrátum (tejből)) Galakto-oligoszacharidok (tejből) Szukróz Pálma olaj Napraforgó olaj Repce olaj Laktóz (tejből) Kalcium-foszfát

Részletesebben

Ferrotone 100% természetes forrásvízből nyert vastartalmú étrendkiegészítő

Ferrotone 100% természetes forrásvízből nyert vastartalmú étrendkiegészítő Ferrotone 100% természetes forrásvízből nyert vastartalmú étrendkiegészítő Miért fontos a szervezetnek a vas? A vas számos enzim összetevője, így fontos kémiai reakciókban vesz részt. A hemoglobin és a

Részletesebben

Táplálkozási alapismeretek

Táplálkozási alapismeretek Táplálkozási alapismeretek 2 Tartalomjegyzék BEVEZETİ... 3 1. SZÉNHIDRÁTOK... 4 Mi történik a szénhidrátokkal a szervezetben?... 4 A szénhidrátok fajtái... 4 Cukoralkoholok... 4 Mennyi szénhidrátot fogyasszunk?...

Részletesebben

Egészséges táplálkozás

Egészséges táplálkozás Egészséges táplálkozás Az élőrendszer feladata a túlélés. Anyagcsere: az összes fel és leépítő biokémiai folyamat összessége. Emésztési funkciója: a táplálékot szervezet azonossá tegye, hogy felhasználható

Részletesebben

http://teherbeeses.hu Írta: Szabó Renáta

http://teherbeeses.hu Írta: Szabó Renáta Írta: Szabó Renáta Vitamin szükséglet terhesség előtt és a terhesség időszakában A terhességi állapot a nők többségénél egy nagyon boldog időszak szokott lenni. Mindemelett aggódással teli időszak is,

Részletesebben

DIÉTA MAGASVÉRNYOMÁS BETEGSÉGBEN

DIÉTA MAGASVÉRNYOMÁS BETEGSÉGBEN DIÉTA MAGASVÉRNYOMÁS BETEGSÉGBEN A magasvérnyomás-betegség ( hipertonia ) kezelésében a diétának fontos, meghatározó szerepe van. A nem gyógyszeres kezelés a következ beavatkozásokból áll: Elhízás esetén

Részletesebben

Prof. Dr. Péter Ákos Biacs:

Prof. Dr. Péter Ákos Biacs: Transnational Innovation Platform from Cropfield to Table (HUHR/1001/2.1.3/0001 sz. Inno-CropFood) Prof. Dr. Péter Ákos Biacs: New tasks in food and nutrition sciences (In Hungarian language) Official

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 6. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 6. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. június 6. (OR. en) 10021/17 ADD 1 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. június 2. Címzett: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató

Részletesebben

Tartalom. Az egészség nem minden, de az egészség nélkül minden semmi. Vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek. (Arthur Schopenhauer)

Tartalom. Az egészség nem minden, de az egészség nélkül minden semmi. Vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek. (Arthur Schopenhauer) Vitamin ABC Mai rohanó és stresszel teli világunkban, szinte nélkülözhetetlen hogy az ember mindig friss és energikus legyen, hogy folyamatosan a legjobb formáját nyújtsa mind a munkahelyén, mind a magánéletében.

Részletesebben

szka105_01 É N É S A V I L Á G Készítette: Szegediné Gonda Zsófia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

szka105_01 É N É S A V I L Á G Készítette: Szegediné Gonda Zsófia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_01 É N É S A V I L Á G Ételed az életed! Készítette: Szegediné Gonda Zsófia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM 8 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

Test-elemzés. Ezzel 100%-os lefedettséget ér el. TANITA digitális mérleg. Rendkívül gyors elemzést tesz lehetővé.

Test-elemzés. Ezzel 100%-os lefedettséget ér el. TANITA digitális mérleg. Rendkívül gyors elemzést tesz lehetővé. Test-elemzés Bioelektromos impedancia mérés 5 különböző pályán kerül mérésre (lábtól-lábig, kéztől-kézig, bal kéztől a jobb lábig, jobb kéztől a bal lábig, bal kéztől a bal lábig). Ezzel 100%-os lefedettséget

Részletesebben

A dúsított élelmiszerek szerepe az élelmiszeripari termékfejlesztésben

A dúsított élelmiszerek szerepe az élelmiszeripari termékfejlesztésben A dúsított élelmiszerek szerepe az élelmiszeripari termékfejlesztésben Csontos Csaba, Vállalati Kapcsolatok és Közkommunikációs Igazgató, Nestlé Hungária Az élelmiszerdúsítás indokai Mottó: A táplálkozási

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 2 Tantárgyi struktúra és óraszámok A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 11. évfolyam

Részletesebben

1. Szerinted mit tehetünk azért, hogy egészségesek legyünk?

1. Szerinted mit tehetünk azért, hogy egészségesek legyünk? Téma 1: Egészséges test 1. Szerinted mit tehetünk azért, hogy egészségesek legyünk? 2. Mik az egészséges ember jellemzői? A, egészséges csontok, izmok B, elvékonyodott haj, töredezett körmök C, Betegség

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

Vegyem? Ne vegyem? Egyem? Ne egyem? Mi az igazság? Étrend-kiegészítık és hatóanyagaik. Országos Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozástudományi Intézet

Vegyem? Ne vegyem? Egyem? Ne egyem? Mi az igazság? Étrend-kiegészítık és hatóanyagaik. Országos Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozástudományi Intézet Vegyem? Ne vegyem? Egyem? Ne egyem? Étrend-kiegészítık és hatóanyagaik Mi az igazság? Országos Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozástudományi Intézet Alapítva: 1949 Kedves olvasó, fogyasztó! Az étrend-kiegészítı

Részletesebben

Tartalom. Az egészség nem minden, de az egészség nélkül minden semmi. (Arthur Schopenhauer) Vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek

Tartalom. Az egészség nem minden, de az egészség nélkül minden semmi. (Arthur Schopenhauer) Vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek Vitamin ABC Mai rohanó és stresszel teli világunkban, szinte nélkülözhetetlen hogy az ember mindig friss és energikus legyen, hogy folyamatosan a legjobb formáját nyújtsa mind a munkahelyén, mind a magánéletében.

Részletesebben

A -tól Z -ig. Koleszterin Kisokos

A -tól Z -ig. Koleszterin Kisokos A -tól Z -ig Koleszterin Kisokos A SZÍV EGÉSZSÉGÉÉRT Szívügyek Magyarországon Hazánkban minden második ember szív- és érrendszerrel kapcsolatos betegség következtében veszíti életét*, ez Magyarországon

Részletesebben

52 811 01 0000 00 00 Élelmezésvezető Élelmezésvezető

52 811 01 0000 00 00 Élelmezésvezető Élelmezésvezető A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁS ÉS TUDOMÁNY VII. évfolyam 6. szám, 2006. június

TÁPLÁLKOZÁS ÉS TUDOMÁNY VII. évfolyam 6. szám, 2006. június Tisztelt Olvasó! A Táplálkozás és Tudomány címő hírlevél célja az, hogy az újságírók számára hiteles információkat nyújtson az egészséges táplálkozásról, életmódról, valamint a legújabb tudományos kutatási

Részletesebben

2010. Vitaminok kézi- könyve. www.egeszsegeletmod.hu. Lőrincz Balázs 2010.03.20.

2010. Vitaminok kézi- könyve. www.egeszsegeletmod.hu. Lőrincz Balázs 2010.03.20. 2010. Vitaminok kézi- könyve Lőrincz Balázs www.egeszsegeletmod.hu 2010.03.20. Tartalomjegyzék Bevezető... 3 A vitamin retinol... 3 C vitamin aszkorbinsav... 3 D vitamin kalciferol... 4 E vitamin tokoferol...

Részletesebben

elektrokémiai-, ozmózisos folyamatokban, sav bázis egyensúly fenntartásában, kolloidok állapotváltozásaiban, enzimreakciókban.

elektrokémiai-, ozmózisos folyamatokban, sav bázis egyensúly fenntartásában, kolloidok állapotváltozásaiban, enzimreakciókban. Ásványi anyagok Ásványi anyagok Ami az elhamvasztás után visszamarad. Szerepük: elektrokémiai-, ozmózisos folyamatokban, sav bázis egyensúly fenntartásában, kolloidok állapotváltozásaiban, enzimreakciókban.

Részletesebben

Baby Gold malactápszer 99-3010

Baby Gold malactápszer 99-3010 Baby Gold malactápszer 99-3010 Szopós malacok részére, a megszületést követı naptól 8-9 kg-os élıtömeg eléréséig Hıkezelt tejtermék, növényi fehérje, szerves savak, növényizsír, vitaminok, ásványi anyagok,

Részletesebben

Hidegen sajtolt mákolaj, a csontok őre

Hidegen sajtolt mákolaj, a csontok őre Hidegen sajtolt mákolaj, a csontok őre Készítette: Martincsevicsné Jenei Gizella Ki vagyok én? Szeretettel üdvözöllek! Martincsevicsné Jenei Gizella vagyok, egészségőr, hidegen sajtolt olajok szakértője,

Részletesebben

MI AZ ENERGIAEGYENSÚLY?

MI AZ ENERGIAEGYENSÚLY? MI AZ ENERGIAEGYENSÚLY? Az energiaegyensúly és szerepe a testtömegkontrollban (soványság, túlsúly, elhízás, különböző fizikai aktivitásformák energiaszükséglete) ÉVFOLYAM: 3 6. TANÁRI SEGÉDLET TANÁRI SEGÉDLET

Részletesebben

Az ember szervezete és egészsége biológia verseny 8. osztály

Az ember szervezete és egészsége biológia verseny 8. osztály Az ember szervezete és egészsége biológia verseny 8. osztály 2012. április 27. 13.00 feladatok megoldására rendelkezésre álló idő : 60 perc Kód: Türr István Gimnázium és Kollégium 1 1. Feladat: Szövetek

Részletesebben

Fehérjék. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Fehérjék. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Fehérjék Készítette: Friedrichné Irmai Tünde http://www.youtube.com/watch?v=haee7lnx i2u http://videoklinika.hu/video/tarnai_tejsavo http://shop.biotechusashop.hu/nitro_gold_pr o_enzy_fusion 2200_g_zsak_394

Részletesebben

Ezért egy, a témához kapcsolódó szakmai anyagot vizsgáltam meg tüzetesebben.

Ezért egy, a témához kapcsolódó szakmai anyagot vizsgáltam meg tüzetesebben. Napjainkban szerencsére egyre többen odafigyelnek az egészségesen táplálkozásra. Azonban sokan csak azt hiszik, hogy egészséges dolgokat választanak, valójában gyakran egészségtelen ételeket fogyasztanak,

Részletesebben

Ásványi anyagok (trikalcium-citrát, trikalcium-foszfát, magnézium-citrát, vas-szulfát, cink-szulfát, rézszulfát,

Ásványi anyagok (trikalcium-citrát, trikalcium-foszfát, magnézium-citrát, vas-szulfát, cink-szulfát, rézszulfát, Összetevők Sovány tej 84% Maltodextrin Tejszín Növényi olajok (pálma, repce, napraforgó) Tejcukor Szárított glükózszirup Ásványi anyagok (trikalcium-citrát, trikalcium-foszfát, magnézium-citrát, vas-szulfát,

Részletesebben

Életerő, Sport és Fittség

Életerő, Sport és Fittség Életerő, Sport és Fittség Guarana Tabletta Tapasztalja meg a Guarana élénkítő hatását A Guarana egy Dél-Amerikában őshonos cserje, koffein tartalma, élénkítő serkentő hatásai miatt használják Kényelmes

Részletesebben

KÖRNYZETVÉDELMI MŰVELETEK ÉS TECHNOLÓGIÁK I. 1. Előadás

KÖRNYZETVÉDELMI MŰVELETEK ÉS TECHNOLÓGIÁK I. 1. Előadás KÖRNYZETVÉDELMI MŰVELETEK ÉS TECHNOLÓGIÁK I. 1. Előadás Víztisztítási technológiák Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem. RKK. 2010. Vízfelhasználások Közműolló VÍZFORRÁSOK Felszíni és felszín alatti vizek

Részletesebben

II. félév, 2 óra. Készült az Európai unió finanszírozásával megvalósuló iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

II. félév, 2 óra. Készült az Európai unió finanszírozásával megvalósuló iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 1. osztályos tanulók részére II. félév, 2 óra Készült az Európai

Részletesebben

TR90 M-Bars & M-Shakes

TR90 M-Bars & M-Shakes TR90 M-Bars & M-Shakes Válassza ki kedvencét! TERMÉKPOZICIONÁLÁS Világunkban az idő pénz. Elfoglalt mindennapjainkban, amelyek a család, munka, társasági élet és teendők közötti ingázással telnek, nem

Részletesebben