TOVÁBBKÉPZÉS. Hemi-hamatum osteochondralis autograft átültetése a PIP ízületi töréses ficamok helyreállítására. Nemzetközi irodalmi áttekintés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TOVÁBBKÉPZÉS. Hemi-hamatum osteochondralis autograft átültetése a PIP ízületi töréses ficamok helyreállítására. Nemzetközi irodalmi áttekintés"

Átírás

1 TOVÁBBKÉPZÉS Hemi-hamatum osteochondralis autograft átültetése a PIP ízületi töréses ficamok helyreállítására Nemzetközi irodalmi áttekintés DR. BÍRÓ VILMOS Érkezett: szeptember 18. ÖSSZEFOGLALÁS A szerző irodalmi értékelés formájában tárgyal egy új műtéti eljárást, amelyet a súlyos PIP ízületi sérülések helyreállítására dolgoztak ki: az os hamatum dorsalis feléből nyert ostechondralis autograft átültetését a károsodott ízfelszínek helyreállítására. A dolgozat bevezetésében tárgyalja a sérülés jelentőségét, a kezelés lehetőségeit, amelyet elsősorban az ízületi felszín károsodásának nagysága határozhat meg. Az ízfelszín 50%-át meghaladó darabos törések esetében az irodalmi adatok szerint jó eredménnyel használható a hemi-hamatum autograft transzplantációja, amely hosszú távon is jó funkcionális eredményekkel kecsegtet. A tanulmány további részében tárgyalja az os hamatum anatómiáját, majd a műtéti technika fontosabb kérdéseire tér ki. Ezután ismerteti a műtétek utáni ellenőrző vizsgálati módszereket és a műtét utáni szövődményeket. Befejezésül megállapítja, hogy a módszer hatékony kezelési lehetőség lehet a súlyos PIP ízületi töréses ficamok ellátásában. Az eljárásról a hazai kézsebészeti szakirodalomban ismertetést nem talált. A kérdés iránt érdeklődő szakemberek részére a dolgozat végéhez bőséges irodalmi listát mellékelt. Kulcsszavak: Csonttörés Műtéti kezelés; Ficam Műtéti kezelés; Hamatum csont Transzplantácó; Ízületi törések Műtéti kezelés; Rekonstruktív műtéti eljárások; Transzplantáció, autológ; Ujjsérülés Műtéti kezelés; Ujjízület Műtéti kezelés; V. Bíró: Transplantation of hemi-hamatum osteochondral autografts for the reconstruction of PIP joint dislocations combined with fractures. Review of the international literature The author gives an overview of the literature and presents a new surgical procedure developed for the reconstruction of severe injuries to the PIP joint: an osteochondral autograft harvested from the dorsal part of the hamatum is implanted in order to reconstruct the damaged joint surfaces. The introduction describes the importance of that injury, and also the treatment options, which are predominantly determined by the extent of the injury to the joint surface. According to the literature, transplantation of a hemi-hamatum autograft provides good results in case of comminuted fractures involving more than 50% of the joint surface and also the long term functional outcomes are promising. Furthermore, it describes the anatomy of the hamatum and delineates the most important steps of the surgical technique, methods of the follow-up and postoperative complications. Finally concludes that this method is an effective way of treatment in severe PIP joint dislocations combined with fractures. The author did not find any reference about this procedure in the Hungarian literature on surgery of the hand. There is a comprehensive list of references attached to the paper for the inquiring professionals. Key words: Dislocations Surgery; Finger injuries Surgery; Finger joint Surgery; Fractures, bone Surgery; Hamate bone Transplantation; Intra-articular fractures Surgery; Reconstructive surgical procedures; Transplantation, autologous; Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet

2 BEVEZETÉS A proximalis interphalangealis (PIP) ízület töréses ficamai gyakori sérülések, amelyek tartósan fennálló ízületi contracturát, fájdalmat és az ízületben szögleteltérés kialakulását eredményezhetik (4, 16). Az esetek többségében a PIP ízületben dorsalis dislocatio következik be, a középperc palmaris ízfelszínének törése következtében (4). Ezt a sérülésformát az ízfelszíni érintettség nagysága, továbbá a PIP ízületi flexió fokokban mért azon értéke szerint osztályozzák, amely szükséges a repositio eléréséhez (13, 16) (1. ábra). A legtöbb sérülés, ahol a törési felszín a középső ujjperc ízületi felszínének kevesebb, mint 30%-át teszi ki, stabilnak tekinthető és konzervatív úton kezelhető: az ujj extenziós helyzetében történő sínezéssel. Abban az esetben, amikor 30 50% között van az ízületi felszín törésének kiterjedése és erőltetett flexió szükséges a helyes repositiós helyzet megtartásához, műtéti stabilizálás szükséges. Az ilyen, egy fragmentumból álló, instabil töréses ficam kezelhető mini fixateur externe-el (9, 22), illetve műtéti feltárással: repositióval és belső rögzítéssel (6, 11). E töréstípusnál a szerzők egy része javasolja még a volar plate arthroplasticát: a volaris lemezből kialakított nyeles lebenyt transossealisan rögzítik a középperchez (7, 8). A sérülés sikeres kezelése akkor válik nehézzé, amikor a középperc PIP ízületét alkotó ízfelszínének több mint 50%-a törik le és dislocalódik. Ilyenkor elégtelenné válik az a volaris ízületi támaszték, amely ép esetben meggátolja a dorsalis PIP subluxatiót. Ha a törés nem darabos jellegű, nyílt helyretétel után a fent említett osteosynthesis is végezhető (általában 1,5 mm-es mini csavarokkal), bár a szövődmények száma magasabb lesz, mint amikor 30 50% között sérül az ízületi felszín. Comminutiv törés gyakran nem teszi lehetővé a belső rögzítést, ilyenkor javasolják az előbb röviden ismertetett volar plate arthroplasticát (16), azonban ilyenkor számolni kell az ízület subluxatiójával, csökkent PIP ízületi mozgással és a distalis interphalangealis (DIP) ízületi contracturával. A külső rögzítő alkalmazása mint kevésbé invazív kezelési lehetőség megfontolásra érdemes, azonban hatékonysága kérdéses, mivel az ízületi felszínek korrekt repositiója és a törött csont fragmentumok elfogadhatóan jó helyzete fedett helyretétel során nem mindig érhető el (15). Inveterált, darabos törés esetén végezhető PIP ízületi arthroplastica Swanson-féle szilikon gumi, esetleg fém műanyag kombinációjából felépített Nicole Calnan, St. Georg, vagy Mathys-féle, illetve egyéb gyártmányú endoprotézisekkel is (14, 21, 30). Ezek hátránya lehet magas beszerzési áruk mellett a protézis késői lazulása, illetve törése és/vagy a beültetett anyagok kopástermékei által kiváltott gyulladásos reakciók (például Swanson protézisnél a késői szilikon synovitis). Az ízület fúziója (arthrodesis) stabilitást és fájdalommentességet hoz létre a mozgás elvesztésének árán (14), azonban meggátolhatja a későbbi mozgás-helyreállító beavatkozásokat ben Hastings és munkatársai ismertették elsőként a hemi-hamatum arthroplastica műtétet, amelyet az instabil PIP ízületi törések ellátására végeztek, jó eredménnyel (13). A sérült középperc bázisának pótlása az os hamatum distalis ízfelszínével lehetővé teszi a darabos törések kezelését és helyreállítja a középperc bázisának kehely formájú alakját. Ennek az osteoarticularis fragmentumnak a műtéti (általában csavaros) rögzítése elégséges stabilitást ad a korai mozgatáshoz (4). E műtétről az első közlés (12, 13) óta több tanulmány jelent meg és a szerzők jó eredményekről számoltak be (4, 14, 18, 28). Az idézett szerzők közül elsősorban Calfee és munkatársai (4), illetve újabban Lindenblatt és szerzőtársai (18) közöltek értékes adatokat a sérülés újszerű kezeléséről, így munkáikat vezérfonalnak tekintettük dolgozatunk megírásához. Ellentétben a számos külföldi publikációval, a hazai kézsebészeti szakirodalomban azonban nem találtunk e témakörrel részletesen foglalkozó közlést (27). Ezért úgy véltük, hogy a fiatal kézsebész, ortopéd traumatológus szakemberek, illetve szakvizsgájukra készülő rezidensek, vagy szakorvos jelöltek számára nem lesz haszontalan, ha széleskörű irodalmi áttekintés formájában összefoglaljuk e sérülés jelenlegi kezelésének állását. A kérdéssel alaposabban foglalkozni kívánók számára pedig dolgozatunk végéhez bőséges irodalomjegyzéket mellékeltünk. 332 Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet

3 Hemi-hamatum osteochondralis autograft átültetése a PIP ízületi töréses ficamok helyreállítására 1. ábra A PIP ízületi felszín töréseinek osztályozása a középperc bázison. Bővebb magyarázat a szövegben (Calfee és munkatársai [4] ábrája nyomán) ANATÓMIAI ALAPISMERETEK Az os hamatum (horgas csont) a kéztőcsontok (2 4. ábrák) distalis sorában elhelyezkedő kis csont (5. ábra). Nevét a palmaris oldalából kiemelkedő horogszerű nyúlványtól kapta (29). Az os hamatum a distalis kéztő csontsor lateralis (ulnaris) csontja. Az os capitatum tőle radialisan helyezkedik el. Proximalisan az os triquetrum és az os lunatum distalis ízfelszínével ízesül és ilyen formában az articulatio mediocarpalis részét képezi. Distal felől a IV. és az V. metacarpusok bázisai határolják, és részét képezik az articulatio carpometacarpalisnak; az ízfelszín konkáv, lecsiszolt felszínű, amely kis kiemelkedéssel van kettéválasztva. A medialis felszínen az os triquetrummal, a lateralis felszínen pedig felső és hátsó részén az os capitatummal ízesül. A többi felület durva felszínű és a szalagoknak biztosít tapadási pontot. Csontkiemelkedésnek számit a hamulus ossis hamati a csont volaris felszínén és az eminentia carpi ulnarist képezi (24). 2. ábra A jobb kéz csontjai: a palmaris felszín (Schmidt és Lanz [24] ábrája után) 3. ábra A jobb kéz csontjai: a dorsalis felszín (Schmidt és Lanz [24] sémás rajza nyomán) Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet

4 4. ábra A jobb csukló hosszmetszete, a szalagos összeköttetésekkel A rövidítések: 1, 2, 3, 4, 5= metacarpusok. Tz= os trapezium; Td= os trapezoideum; C= os capitatum; H= os hamatum; S= os scaphoideum; L= os lunatum; Tq= os triquetrum; P= os pisiforme. (Schnidt és Lanz [24] vázlata után) 5. a ábra Az os hamatum anatómiai preparátuma: vázlatos rajz (29). Palmaris felszín 5. b ábra Az os hamatum anatómiai preparátuma: vázlatos rajz (29). Dorsalis felszín 334 Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet

5 Hemi-hamatum osteochondralis autograft átültetése a PIP ízületi töréses ficamok helyreállítására MŰTÉTI TECHNIKA A PIP ízület feltárását palmaris, rövid, Bruner-féle (3) vagy V alakú bőrmetszésből végzik (18). Mindkét neurovascularis köteget kipreparálják és gondosan óvják. A hajlító ínhüvelyt az A2 és az A4 gyűrűszalagok között nyitják meg. Ez után a flexor inakat az egyik oldal felé eltartják, hogy megtekinthessék a volaris lemezt, majd a volar plate-t leválasztják a ligamentum collaterale accessoriumról és oldják annak distalis tapadását a középperc bázisáról. A collateralis szalagokat óvatosan leválasztják és a PIP ízületet feltárják. Az ízületet ekkor dorsalisan 150º-ra felnyitják (az angolszász szakirodalomban úgynevezett csőletörős vadászpuska [shotgun] feltárás) és az ízületi felszínt, a töréssel együtt megtekintik. Ezután a középső phalanx palmaris ízületi felszínen látható legtöbbször comminutiv törés nagyságát felbecsülik, a törési felszíneket megtisztítják. A kisebb-nagyobb, letört csontfragmentumokat eltávolítják és kialakítják a területet mini elektromos fűrészszel, hogy befogadni tudja az os hamatumból nyert osteochondralis csont-graftot. A kialakított csontdefektus méreteit pontosan lemérik és egy megfelelő nagyságú hamatum graftot használnak fel. Ennek kivétele a IV V. carpometacarpalis ízülettől kissé proximalisan vezetett, dorsalis bőrmetszésből történik. Az os hamatum dorsalis, úgynevezett sirály-szárny (gull-wing) alakú felszínét feltárják és kézsebészeti oszcillációs fűrésszel, vagy vésővel ostechondralis graftot vesznek ki (6. ábra). A graftnak kissé nagyobbnak kell lennie, mint a kimért csontdefektusnak, hogy lehetőség legyen a pontos nagyság és a forma további alakítására. Ezt követően a hamatum autograftot a középperc bázisán létrejött csonthiány helyére illesztik és további, szükséges kontúr kialakítást végeznek a kongruencia érdekében. A csont nagyságától függően két, kivételesen három 1,0 1,5 mm átmérőjű volar felől dorsalisan vezetett (mini) csavarral rögzítik a graftot, amelyeket a középperc ép dorsalis felszínéig csavaroznak be (7. ábra). Ezután az ízületet helyére illesztik és a csavarok hosszát, valamint a graft helyzetét röntgenvizsgálattal ellenőrzik. Tudni kell, hogy az ízületi porc a hamatumon vastagabb, mint a középpercen és emiatt a radiológiailag látható ízületi kongruencia gyakran nem egyezik meg az ízület aktuális állapotával. Végül klinikai és képalkotó vizsgáló módszerekkel kontrollálhatják a mozgásterjedelem nagyságát (18). 6. ábra 1: A középperc csontdefektusa (A) és 2: az os hamatum donor területe (A, B, C). 3: a középperc palmaris felszínén kialakított vájat az autograft számára (A, B, C). A: az autograft proximalis distalis hosszúsága, amely azonos a középperc PIP ízülete törésének kiterjedésével. B és C: Az autograft radialis ulnaris szélessége, amely egybeillik a középső perc defektusával. MC= metacarpus; CMC= carpometacarpalis; PIP= proximalis interphalangealis. Vázlatos rajz. További magyarázat a szövegben (Calfee és munkatársai [4] sémás rajza után). 7. ábra A megfelelően kialakított és a csonthiány helyére beültetett hamatum autograft, amely az ízfelszínt anatómiailag helyreállítja és a megfelelő palmaris támasztékot biztosítja. A csont-transzplantátumot itt 3 db, 1,5 mm-es mini csavarral rögzítették. Vázlatos rajz 1: A PIP ízület palmar felől; 2: a PIP ízület lateral felől. Részletesebb magyarázat a szövegben (Calfee és munkatársai [4] vázlata nyomán) Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet

6 ELLENŐRZŐ VIZSGÁLATOK Calfee és munkatársai (4), illetve Lindenblatt és szerzőtársai (18) szerint a klinikai posztoperatív vizsgálatok a metacarpophalangealis (MP), a PIP és a distalis interphalangealis (DIP) ízületi mozgásterjedelem mértékének regisztrálását jelentik. Szerintük a műtét után vizsgálni szükséges a PIP és a DIP ízületi extenziós elmaradását is. A fogóerő mérését a sérült és az ép kéz összehasonlítása révén kontrollálják. AP és lateralis röntgenfelvételek elkészítése szükséges a műtét után 2 és 4 hét múlva, hogy a csontgyógyulást és az ízületi kongruenciát ellenőrizni lehessen. A beteget ki kell kérdezni a fájdalom, vagy más diszkomfort érzéséről nem csak az operált ízület, hanem donor hely vonatkozásában is. A műtét utáni szövődményeket, illetve a reoperáció(ka)t a vizsgálati lapon, illetve elektronikusan rögzítik. A beteg állapotáról szóló további adatokat, a munkába, illetve az eredeti foglalkozásába történő visszatérés idejét hasonlóképpen regisztrálni szükséges (18). MEGBESZÉLÉS A PIP ízület töréses ficama komplex sérülésformát jelent és gyakran eredményez hosszú ideig tartó táppénzes időszakot és munkaképtelenséget. E töréses ficamok többsége dorsalis dislocatiót mutat és a középperc volaris ízfelszínének törésével szövődik. A PIP ízület igen sérülékeny a traumára és csak minimális lazasággal rendelkezik az anguláris, axiális, vagy rotációs erőbehatások kivédésére (19). Stabil törések sikeresen kezelhetők konzervatív módon is (20). Az instabil töréseknél különböző kezelési módszereket javasoltak a szerzők: az extenziós helyzetben történő sínezést, vagy a dróttűzést (10, 26), a transarticularis rögzítést (1), a trakciós módszereket (23), a statikus és a dinamikus külső rögzítőket (2, 25), a műtéti feltárást és az osteosynthesist (17). A kezelési módszerekhez tartozik még a korábban említett palmar plate arthroplastica (7) és dolgozatunk tárgyát képező hemi-hamatum osteochondralis autograft átültetés (18, 28). Az a tény, hogy oly sok kezelési módszer létezik a sérülés gyógyítására, azt mutatja, hogy igazán, tökéletesen ideális megoldást e sérülésfajta gyógykezelésére máig sem találtak (18), bár a közleményünkben ismertetett műtéti módszer az irodalmi adatok szerint a legkedvezőbb műtéti végeredményekkel kecsegtet. Hastings és munkatársai a sérült PIP ízület helyreállítására elsőként alkalmazták szabad transzplantátumként az os hamatum dorsalis részét és így pótolták a középperc bázisának törött, palmaris szegélyét (12, 13). A kérdéssel foglalkozó szerzők felismerték e technika fő előnyeit: az ízületi felszín kongruenciájának és a PIP ízület volaris támasztékának helyreállítását (5). E szerzők vizsgálatai szerint műtét után a betegek a donor területen nem jeleztek panaszokat és az érintett carpo-metacarpalis ízületben nem volt instabilitásra utaló jel (5). Williams és munkatársai (28) tanulmányukban kimutatták, hogy e technikával jól helyre lehet állítani a középperc bázisának sérült ízfelszínét, az ízület stabilitását és korai mozgásgyakorlatok elkezdésére nyílik lehetőség. Lindenblatt és munkatársai (18) 2013-ban megjelent közleményükben hasonlóképpen jó eredményekről számoltak be. Ami a műtét utáni szövődményeket illeti, esetenként előfordult PIP ízületi (flexiós) contractura, amely arthrolysis után jelentősen javult. Panaszokkal járhat a csavarok nem kellő hossza (túlérnek): a bőr alatt tapinthatók és irritációt okoznak. Súlyosabb szövődménynek tekinthető és nehezen kezelhető a műtét után újból kialakult PIP ízületi subluxatio; ilyen komplikációról eddig egy szerző számolt be (28). A korábbi közlemények nem számoltak be a donor terület szövődményeiről. Lindenblatt és munkatársai egyik betegénél alakult ki a műtét után, az autograft kivételi helyén az ujj mozgatásakor jelentős fájdalom. Műtéti feltárást végeztek és a ramus dorsalis nervus ulnarist leszorító hegszövetet eltávolítva a beteg tartósan panaszmentessé vált (18). KÖVETKEZTETÉS Az ismertetett hemi-hamatum arthroplastica hatékony műtéti eljárást jelenthet a súlyos PIP ízületi töréses ficamok kezelésében. A műtéttel helyreállítható az ízületi felszín többszörös törése krónikus esetekben és az akut sérüléseknél is értékes választás 336 Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet

7 Hemi-hamatum osteochondralis autograft átültetése a PIP ízületi töréses ficamok helyreállítására lehet az extenziós helyzetben végzett sínezéssel szemben. Az adó helyen kialakult szövődmények, illetve a szükségessé váló revíziós műtétek száma elenyésző. Mindent összevetve a műtétek utáni jó gyógyeredményekkel a betegek többsége elégedett volt, mivel a fájdalmak megszűntek és a sérültek nagy része visszatérhetett eredeti munkájához (18). Calfee és munkatársainak (4) összefoglaló véleménye szerint a súlyos, dorsalis PIP ízületi töréses ficamok hemi-hamatum rekonstrukcióinak végeredményei igen bíztatóak. A betegeik ugyan nem nyerték vissza a teljes ízületi mozgásfunkciójukat, azonban a PIP mozgásív átlagosan 70º-os, a hajlításnak pedig 89º-os értéke csupán kisfokú beszűkülést jelzett. A szerzők gyakorlatában ez az arthroplastica az akut és a krónikus PIP töréses ficamok kezelésében jó választás, amennyiben a volaris ízületi felszín károsodása legalább 50%-os nagyságrendű és nem alkalmas belső rögzítésre. Köszönetnyilvánítás Köszönöm menyemnek, Schanzl Ágnesnek (Pécs) a dolgozat 5. a. és 5. b. ábrái elkészítésében nyújtott segítségét. Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet

8 IRODALOM 1. Aladin A., Davis T. R.: Dorsal fracture-dislocation of the proximal interphalangeal joints: a comparative study of percutaneous Kirschner wire fixation versus open reduction and internal fixation. J. Hand Surg B: Bain C. I., Mehra J. A., Heptinstall K. J. et al.: Dynamic external fixation for injuries of the proximal interphalangeal joint. J. Bone Joint Surg : Bruner J. M.: The zigzag volar digital incision for flexor tendon surgery. Plast. Reconstr. Surg : Calfee R. P., Kiefhaber T. R., Sommerkamp T. G. et al.: Hemi-hamate arthroplasty provides functional reconstruction of acute and chronic proximal interphalangeal fracture-dislocation. J. Hand Surg A: Capo J. T., Hastings H., Chaung E. et al.: Hemicondylar hamate replacement arthroplasty for proximal interphalangeal joint fracture dislocations: an assessment of graft stability. J. Hand Surg A: Deitch M. A., Kiefhaber T. R., Comisar B. R. et al.: Dorsal fracture dislocations of the proximal interphalangeal joint: surgical complications and long-term results. J. Hand Surg A: Dionysian E., Eaton R. G.: The long term outcome of volar plate arthroplasty of the proximal interphalangeal joint. J. Hand Surg A: Eaton R. G., Malerich M. M.: Volar plate arthroplasty of the proximal interphalangeal joint. A review of ten years experience. J. Hand Surg : Ellis S. J., Cheng R., Prokopis P. et al.: Treatment of proximal interphalangeal dorsal fracture-dislocation injuries with dynamic external fixation: a pins and rubber band system. J. Hand Surg A: Hamer D. W., Quinton D. N.: Dorsal fracture subluxation of the proximal interphalangeal joints treated by extension block splintage. J. Hand Surg B: Hamilton S. C., Stern P. J., Fassler P. R. et al.: Mini-screw fixation for the treatment of proximal interphalangeal joint dorsal fracturedislocations. J. Hand Surg A: Hastings H., Carroll C.: Treatment of closed articular fractures of the matacarpophalangeal and proximal interphalangeal joints. Hand Clinics : Hastings H., Capo J., Steinberg B. et al.: Hemicondylar hamate replacement arthroplasty for proximal interphalangeal joint fracture/ dislocations. 5th Annual Meeting of the American Society for Surgery of the Hand. Boston. MA (Abstract). 14. Kalliainen, L. K.: Current trends in hand surgery. Minnesota Medicine, (6): Pastissues/June Keramidas E., Solomos M., Page R. E. et al.: The Suzuki frame for complex intra-articular fractures of the proximal interphalangeal joint of the fingers. Ann. Plast. Surg : Kiefhaber T. R., Stern P. J.: Fracture dislocation of the proximal interphalangeal joint. J. Hand Surg A: Lee J. Y., Teah L. C.: Dorsal fracture dislocations of the proximal interphalangeal joint treated by open reduction and interfragmentary screw fixation: indications, approaches and results. J. Hand Surg B: Lindenblatt N., Biraima A., Tami I., Giovanoli P., Calcagni M.: Hemi-hamate autograft arthroplasty for acute and chronic PIP joint fracture dislocations. Handchir. Mikrochir. Plast. Chir (1): McElfresh E. C., Dubyns J. H., O Brien E. T.: Management of fracture dislocations of the proximal interphalangeal joints by extension block splinting. J. Bone Joint Surg A: Phair J. C., Quinton D. N., Allen M. J.: The conservative management of volar avulsion fractures of the P.I.P. joint. J. Hand Surg B: Renner A., Sántha E.: Kézsérülések ellátásáról képekben. Budapest. Medicina p. 22. Ruland R. T., Hogan C. J., Cannon D. L., Slade J. F.: Use of dynamic distraction external fixation for unstable fracture-dislocation of the proximal interphalangeal joint. J. Hand Surg A. (1): Schenck R. R.: Dynamic traction and early movement for fractures of the proximal interphalangeal joint. J. Hand Surg A: Schmidt H. M., Lanz U.: Chirurgische Anatomie der Hand. 2. Aufgabe. Stuttgart, New York. Thieme Stark R. H.: Treatment of difficult PIP joint fractures with a mini external fixation device. Orthop. Rev : Viegas S. F.: Extension block pinning for proximal interphalangeal joint fracture dislocations: preliminary report of a new technique. J. Hand Surg A: Vízkelety T. (főszerk.): Magyar Ortopédia Traumatológia és határterületei bibliográfiája, a kezdetektől napjainkig. Budapest. A Magyar Traumatológus Társaság, a Magyar Ortopéd Társaság, a Magyar Kézsebész Társaság s a Magyar Plasztikai Sebész Társaság kiadványa Williams R. M., Kiefhaber T. R., Sommerkamp T. G., Stern P. J.: Treatment of unstable dorsal proximal interphalangeal fracture/dislocation using a hemi-hamate autograft. J. Hand Surg A. (5): Zimmermann I.: Ízületi sérülések. In: Renner A. (szerk.): Traumatológia. Budapest. Medicina p. Prof. Dr. Bíró Vilmos 7633 Pécs, Hajnóczy u. 25/a. II. em. 2. Tel.: 06 (72) Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet

A kompressziós tûzõdrót rendszer

A kompressziós tûzõdrót rendszer Az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézet, OMSZ Járó- és Fekvõbeteg Ellátó Egység közleménye A kompressziós tûzõdrót rendszer DR. SZOKOLY MIKLÓS, DR. LÁSZLÓ GYULA Érkezett: 2001. december 7. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában

Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában A Pécsi Orvostudományi Egyetem Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinikájának közleménye Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában DR. TÓTH FERENC, DR. NYÁRÁDY JÓZSEF,

Részletesebben

KAZUISZTIKÁK. A Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály közleménye

KAZUISZTIKÁK. A Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály közleménye KAZUISZTIKÁK A Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály közleménye Az os trapezoideum palmaris ficama Igen ritka, súlyos csuklósérülés DR.

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉS. Irodalmi áttekintés DR. BÍRÓ VILMOS ÖSSZEFOGLALÁS

TOVÁBBKÉPZÉS. Irodalmi áttekintés DR. BÍRÓ VILMOS ÖSSZEFOGLALÁS III. Szövődmények a kézsérülések ellátásában: Ín- ideg- és csontízületi sérülések, kézfertőzések Érkezett: 2013. december 9. TOVÁBBKÉPZÉS Irodalmi áttekintés DR. BÍRÓ VILMOS ÖSSZEFOGLALÁS A szerző a kézsérülések

Részletesebben

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében POTE Ortopédiai Klinika közleménye Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében DR. LOVÁSZ GYÖRGY, DR. KRÁNICZ JÁNOS, DR. SCHMIDT BÉLA Érkezett: 1995. április 11. ÖSSZEFOGLALÁS A szerzôk

Részletesebben

Tapasztalataink a rosszul gyógyult distalis radius törések korrekciós osteotomiájával

Tapasztalataink a rosszul gyógyult distalis radius törések korrekciós osteotomiájával A Debreceni Orvostudományi Egyetem Traumatológiai Tanszékének közleménye Tapasztalataink a rosszul gyógyult distalis radius törések korrekciós osteotomiájával DR. BALÁZS JÓZSEF, DR. BÍRÓ VILMOS, DR. FRENDL

Részletesebben

Eredményeink distalis radius törések füles húzólemezzel végzett osteosynthesise után

Eredményeink distalis radius törések füles húzólemezzel végzett osteosynthesise után A Jávorszky Ödön Kórház Traumatológia Osztály, Vác közleménye Eredményeink distalis radius törések füles húzólemezzel végzett osteosynthesise után DR. SERESS GYÖRGY, DR. KURUCZ LÁSZLÓ, DR. OSGYÁN HENRIK,

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉS. A kézujjak sérült gyűrűszalagjainak helyreállítása Irodalmi á ekintés DR. BÍRÓ VILMOS

TOVÁBBKÉPZÉS. A kézujjak sérült gyűrűszalagjainak helyreállítása Irodalmi á ekintés DR. BÍRÓ VILMOS TOVÁBBKÉPZÉS A kézujjak sérült gyűrűszalagjainak helyreállítása Irodalmi á ekintés DR. BÍRÓ VILMOS Érkeze : 2012. október 9. ÖSSZEFOGLALÁS A hajlítóín sérülések során károsodo gyűrűszalag rendszert minden

Részletesebben

Új típusú, cement nélküli csípõprotézis

Új típusú, cement nélküli csípõprotézis A Pécsi Honvédkórház Baleseti Sebészeti Osztályának közleménye Új típusú, cement nélküli csípõprotézis DR. NOVÁK LÁSZLÓ, DR. MÁTHÉ TIBOR Érkezett: 2002. március 20. ÖSSZE OGLALÁS A szerzõk egy új típusú

Részletesebben

Gyermekkori calcaneus törések kezelése *

Gyermekkori calcaneus törések kezelése * Az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézet Gyermektraumatológia osztályának közleménye Gyermekkori calcaneus törések kezelése * DR. KASSAI TAMÁS, DR. HARGITAI ERNÕ, DR. KÕVÁRI TAMÁS, DR. NOVOTH BÉLA Érkezett:

Részletesebben

Szemléletváltás a típusos radiustörések kezelésében osztályunkon a XXI. században

Szemléletváltás a típusos radiustörések kezelésében osztályunkon a XXI. században A Zala Megyei Kórház Traumatológia és Kézsebészeti Osztály közleménye Szemléletváltás a típusos radiustörések kezelésében osztályunkon a XXI. században DR. SZALAI ZOLTÁN, DR. MAGYAR LÁSZLÓ, DR. BITA LÁSZLÓ,

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉS. A kézujjak gomblyuksérülésének felismerése és kezelése Irodalmi elemzés DR. BÍRÓ VILMOS

TOVÁBBKÉPZÉS. A kézujjak gomblyuksérülésének felismerése és kezelése Irodalmi elemzés DR. BÍRÓ VILMOS TOVÁBBKÉPZÉS A kézujjak gomblyuksérülésének felismerése és kezelése Irodalmi elemzés DR. BÍRÓ VILMOS Érkezett: 2012. december 10. ÖSSZEFOGLALÁS A szerző irodalmi elemző tanulmányában részletesen tárgyalja

Részletesebben

K AZUISZTIK ÁK. A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye. Egy térdprotézis-beültetés tanulságai*

K AZUISZTIK ÁK. A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye. Egy térdprotézis-beültetés tanulságai* K AZUISZTIK ÁK A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Egy térdprotézis-beültetés tanulságai* DR. HOLNAPY GERGELY, DR. ILLYÉS ÁRPÁD, DR. BÖRÖCZ ISTVÁN Érkezett: 2004. június 21. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja. Scaphoideum (sajkacsont) törések kezeléséről

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja. Scaphoideum (sajkacsont) törések kezeléséről Jóváhagyom: Dr. Réthelyi Miklós miniszter ph A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja Scaphoideum (sajkacsont) törések kezeléséről Készítette: a Magyar Kézsebész Társaság vezetősége a Traumatológiai

Részletesebben

Traumatológia. Vortex. Distalis humerus lemez ±15

Traumatológia. Vortex. Distalis humerus lemez ±15 Vortex Traumatológia Distalis humerus lemez ±5 Referenciák. Bevezetés 4-5 3.3.5 A lemez előzetes rögzítése Dr. Vámhidy László PhD. Egyetemi Docens, Klinikai Igazgató...3 Az implantátum A műszerkészlet

Részletesebben

Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel

Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel Nógrád megyei Önkormányzat,,Madzsar József Kórház-Rendelôintézet Traumatológiai Osztály közleménye Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel CSONKA CSABA DR., VEKSZLER

Részletesebben

Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény)

Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény) Az Országos Sportegészségügyi Intézet Sportsebészeti Osztályánek közleménye Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény) DR. HALASI TAMÁS, DR. HEHL ISTVÁN, DR. BEREZNAI ISTVÁN

Részletesebben

A felső végtag sérülései. SE Traumatológia Tanszék

A felső végtag sérülései. SE Traumatológia Tanszék A felső végtag sérülései SE Traumatológia Tanszék A válltv lltól l a csuklóig azaz a sternoclavicularis izülett lettől l a carpalis izületig Lágyrész és csontsérülések sek Egon Schiele Sternoclavicularis

Részletesebben

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék A LÁB SÉRÜLÉSEI. Prof. Dr.

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék A LÁB SÉRÜLÉSEI. Prof. Dr. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék A LÁB SÉRÜLÉSEI Prof. Dr. Záborszky Zoltán A lábszár distalis metaphysisének törései (Pilon-törés) Ok: magasból

Részletesebben

Poszttraumás arthrosisok kezelése a kézen Endoprotézis vagy arthrodesis?

Poszttraumás arthrosisok kezelése a kézen Endoprotézis vagy arthrodesis? Az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézet, Kéz- és Mikrosebészeti Osztály közleménye Poszttraumás arthrosisok kezelése a kézen Endoprotézis vagy arthrodesis? II. Csuklóízületi totál-endoprotézisek DR.

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Humerus diaphysis törések kezelése (384E, 387C) Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Humerus diaphysis törések kezelése (384E, 387C) Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Humerus diaphysis törések kezelése (384E, 387C) Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium 1. A protokollok alkalmazási /

Részletesebben

Tapasztalataink radiusfej protézisekkel

Tapasztalataink radiusfej protézisekkel Az Országos Traumatológiai Intézet közleménye Tapasztalataink radiusfej protézisekkel DR. FEKETE KÁROLY, DR. VARGA ISTVÁN, DR. FRENYÓ SÁNDOR ÖSSZEFOGLALÁS Szerzôk az izoelasztikus radiusfej protézis beültetésével

Részletesebben

Saját fejlesztésű unilateralis kompressziós disztrakciós minifixateur

Saját fejlesztésű unilateralis kompressziós disztrakciós minifixateur A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa András Kórháza, Nyíregyháza, Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály közleménye Saját fejlesztésű unilateralis kompressziós disztrakciós minifixateur DR.

Részletesebben

Dr.Szolnoki János. Klinikus állatorvos, az MKOE tagja. Hegyvidéki Kisállatklinika Bt. állatkórháza, Szentendre MRCVS,

Dr.Szolnoki János. Klinikus állatorvos, az MKOE tagja. Hegyvidéki Kisállatklinika Bt. állatkórháza, Szentendre MRCVS, Orthopédia ESETISMERTETÉS Könyökízületi arthrodesiszsömi kutya Dr.Szolnoki János Klinikus állatorvos, az MKOE tagja Hegyvidéki Kisállatklinika Bt. állatkórháza, Szentendre MRCVS, www.hegyvidekiklin.fw.hu

Részletesebben

A lebegő váll (floating shoulder) és kezelése

A lebegő váll (floating shoulder) és kezelése A Pécsi Tudományegyetem Mozgásszervi Sebészeti Intézet Traumatológiai és Kézsebészeti Klinikai Tanszék közleménye A lebegő váll (floating shoulder) és kezelése DR. WIEGAND NORBERT, DR. NAUMOV ISTVÁN, DR.

Részletesebben

Nehézségek a sajkacsont álízületek kezelésében necroticus proximalis fragmentum esetén

Nehézségek a sajkacsont álízületek kezelésében necroticus proximalis fragmentum esetén A Pécsi Tudományegyetem, Orvos és Egészségtudományi Centrum, Traumatológiai Központ, Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika közleménye Nehézségek a sajkacsont álízületek kezelésében necroticus proximalis

Részletesebben

K AZUISZTIK ÁK. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály, Kézsebészeti Részleg, Kecskemét közleménye

K AZUISZTIK ÁK. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály, Kézsebészeti Részleg, Kecskemét közleménye K AZUISZTIK ÁK A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály, Kézsebészeti Részleg, Kecskemét közleménye Reverz radialis osteocutan lebeny alkalmazása a hüvelykujj rekonstrukciójában

Részletesebben

Distalis radiusvég-törések kezelése percutan intramedullaris radius szeggel (PIRSZ)

Distalis radiusvég-törések kezelése percutan intramedullaris radius szeggel (PIRSZ) A Kaposi Mór Oktató Kórház, Aktív Mozgásszervi Sebészeti Osztály Traumatológiai Egység 1 és a Dél-dunántúli Regionális Egészségbiztosítási Pénztár 2 közleménye Distalis radiusvég-törések kezelése percutan

Részletesebben

KAZUISZTIKÁK. Egyidejű bilateralis avulsiós tuberositas tibiae törés ellátása gyermekkorban DR. JÓZSA GERGŐ, DR. FARKAS ANDRÁS ÖSSZEFOGLALÁS

KAZUISZTIKÁK. Egyidejű bilateralis avulsiós tuberositas tibiae törés ellátása gyermekkorban DR. JÓZSA GERGŐ, DR. FARKAS ANDRÁS ÖSSZEFOGLALÁS KAZUISZTIKÁK A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Gyermekklinika, Gyermeksebészeti Osztály közleménye Egyidejű bilateralis avulsiós tuberositas tibiae törés ellátása gyermekkorban Érkezett: 2013.

Részletesebben

Az összehasonlító CT vizsgálat értéke a sarokcsonttörések diagnosztikájában

Az összehasonlító CT vizsgálat értéke a sarokcsonttörések diagnosztikájában A Debreceni Orvostudományi Egyetem Traumatológiai Tanszék* és a Kenézy Gyula Kórház-Rendelôintézet, Radiológiai Osztály**, Debrecen közleménye Az összehasonlító CT vizsgálat értéke a sarokcsonttörések

Részletesebben

Combnyakcsavarozás DHLS szintézissel

Combnyakcsavarozás DHLS szintézissel A Semmelweis Egyetem Traumatológiai Tanszék Péterfy Sándor Utcai Kórház és Baleseti Központ 1 az Uzsoki Kórház, Ortopéd-Traumatológiai Osztály 2 és az Innosynth-KDS Kft. 3 közleménye Combnyakcsavarozás

Részletesebben

A baleseti sebészeti implantátumok eltávolításának kérdései

A baleseti sebészeti implantátumok eltávolításának kérdései A Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház Rendelőintézet és BALESETI KÖZPONT közleménye A baleseti sebészeti implantátumok eltávolításának kérdései DR. VÉGH GYÖRGY PÁL Érkezett: 2008. július

Részletesebben

Distalis radiusvég törések kezelése Herbert-csavarozással

Distalis radiusvég törések kezelése Herbert-csavarozással A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, OEC, Trauma Centrum, Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika közleménye Distalis radiusvég törések kezelése Herbert-csavarozással DR. NAUMOV ISTVÁN,

Részletesebben

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja. Acut flexorín-sérülésekről a kézen

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja. Acut flexorín-sérülésekről a kézen Jóváhagyom: Dr. Réthelyi Miklós miniszter ph A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja Acut flexorín-sérülésekről a kézen Készítette: a Magyar Kézsebész Társaság vezetősége a Traumatológiai

Részletesebben

Pollex képzés különleges esete

Pollex képzés különleges esete A DRK Klinikum Krankenhaus Altenkirchen Westerwald Abteilung für Unfall-Hand und Wiederherstellungschirurgie, Németország 1 és a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Általános Orvostudományi

Részletesebben

A MALLEOLARIS TÖRÉSEK

A MALLEOLARIS TÖRÉSEK Boka törések Malleoláris törések. Anatómia: A MALLEOLARIS TÖRÉSEK A talus ízfelszíne csonka kúp formájú Plantarflexio esetén a ízületben berotatio, dorsalextensio esetén pedig kirotatio jön létre. Az anatomiai

Részletesebben

A radius fixateur koncepciója, a HLS-csavarok (fejnélküli - HeadLess Screw) és a disztrakciós Schanz-csavar alkalmazása

A radius fixateur koncepciója, a HLS-csavarok (fejnélküli - HeadLess Screw) és a disztrakciós Schanz-csavar alkalmazása A Péterfy Sándor Utcai Kórház Rendelőintézet és BALESETI KÖZPONT 1 és az Innosynth-KDS K. 2 közleménye A radius fixateur koncepciója, a HLS-csavarok (fejnélküli - HeadLess Screw) és a disztrakciós Schanz-csavar

Részletesebben

Idősült Achilles-ín-szakadás ellátása plantaris ínnal és gastrocnemius fasciából készült centrális visszahajtott lebeny augmentációval

Idősült Achilles-ín-szakadás ellátása plantaris ínnal és gastrocnemius fasciából készült centrális visszahajtott lebeny augmentációval A Pécsi Tudományegyetem OEC ÁOK Trauma Centrum, Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika közleménye Idősült Achilles-ín-szakadás ellátása plantaris ínnal és gastrocnemius fasciából készült centrális visszahajtott

Részletesebben

DR. KERTÉSZ GÁBOR, DR. RENNER ANTAL*, DR. ZAKUPSZKY ZOLTÁN, DR. HORVÁTH ZSOLT, DR. DÖMÖTÖR ENDRE, DR. ADRIAN MÜLLER**

DR. KERTÉSZ GÁBOR, DR. RENNER ANTAL*, DR. ZAKUPSZKY ZOLTÁN, DR. HORVÁTH ZSOLT, DR. DÖMÖTÖR ENDRE, DR. ADRIAN MÜLLER** A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Traumatológiai Osztály, Kecskemét, az *Országos Traumatológiai Intézet és a **Schaffhausen P. B., Svájc közleménye Új külsõ rögzítéstechnika a kézsebészetben DR.

Részletesebben

Típusos radiustörések Kapandji tűzésével elért eredményeink*

Típusos radiustörések Kapandji tűzésével elért eredményeink* A Pécsi Tudományegyetem, Orvos és Egészségtudományi Centrum, Traumatológiai Központ, Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika közleménye Típusos radiustörések Kapandji tűzésével elért eredményeink* DR.

Részletesebben

ARTICULATIONES MEMBRI SUPERIORIS (A felső végtag ízületei)

ARTICULATIONES MEMBRI SUPERIORIS (A felső végtag ízületei) 8 ARTICULATIONES MEMBRI SUPERIORIS (A felső végtag ízületei) I. Cingulum membri superioris / Cingulum pectorale Articulatio sternoclavicularis (szegykulcscsonti ízület) korlátolt szabad ízület incisura

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Bokatörés (S8250, S8260, S9300, S9320) Fractura malleoli

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Bokatörés (S8250, S8260, S9300, S9320) Fractura malleoli Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Bokatörés (S8250, S8260, S9300, S9320) Fractura malleoli Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások 1. Érvényességi terület

Részletesebben

Krónikus acromioclavicularis ficamok kezelése

Krónikus acromioclavicularis ficamok kezelése A Vaszary Kolos Kórház Traumatológiai Osztály, Esztergom közleménye Krónikus acromioclavicularis ficamok kezelése DR. HÁMORY ZSOLT, DR. ZSOLDOS LÁSZLÓ, DR. SZAKÁCS BÁLINT Érkezett: 2006. október 10. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében

Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinikájának közleménye Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében DR. KRÁNICZ

Részletesebben

A distalis bicepszín szakadás kezelése és eredményei

A distalis bicepszín szakadás kezelése és eredményei Az Almási Balogh Pál Kórház, Sebészeti Mátrix Osztály, Ózd, közleménye A distalis bicepszín szakadás kezelése és eredményei DR. GYURINA LÁSZLÓ Érkezett: 2008. december 19. ÖSSZEFOGLALÁS A szerző a musculus

Részletesebben

VII./2. Veleszületett fejlődési rendellenességek

VII./2. Veleszületett fejlődési rendellenességek VII./2. Veleszületett fejlődési rendellenességek A térd veleszületett rendellenességei összességében ritka kórképek, előfordulhatnak önálló elváltozásként, de időnként komplex fejlődési rendellenességek

Részletesebben

Kétszakaszos íntranszplantációval szerzett tapasztalataink a kéz Verdan II. zónájában

Kétszakaszos íntranszplantációval szerzett tapasztalataink a kéz Verdan II. zónájában A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ÁOK Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék közleménye Kétszakaszos íntranszplantációval szerzett tapasztalataink a kéz Verdan II. zónájában (Az elmúlt

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A gyermekkori bokatörések (BNO: S8250, S8260) kórismézéséhez és kezeléséhez

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A gyermekkori bokatörések (BNO: S8250, S8260) kórismézéséhez és kezeléséhez Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A gyermekkori bokatörések (BNO: S8250, S8260) kórismézéséhez és kezeléséhez Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások 1.

Részletesebben

Új célzókészülék a térd elülsô keresztszalag pótlásához

Új célzókészülék a térd elülsô keresztszalag pótlásához A London-i Mayday University Hospital Közleménye Új célzókészülék a térd elülsô keresztszalag pótlásához DR. MOWBRAY M. A. S., DR. ZOLCZER L., DR. BARRY M. Érkezett: 1996. január 19. ÖSSZEFOGLALÁS A térd

Részletesebben

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen A Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER. DR. VERMES CSABA Érkezett:

Részletesebben

Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben

Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben A Rijekai Klinikai Központ, Sebészeti Klinika, Gyermek Orthopédiai Osztályának közleménye Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben DR. RÓTH SÁNDOR Érkezett: 2003.

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A vállízület elülső instabilitásának fizioterápiás kezelése

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A vállízület elülső instabilitásának fizioterápiás kezelése Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A vállízület elülső instabilitásának fizioterápiás kezelése Készítette: Az Ápolási Szakmai Kollégium és a Magyar Gyógytornászok Társasága I. Alapvető megfontolások

Részletesebben

KÖNYÖKTÁJI CSONTÍZÜLETI SÉRÜLÉSEK GYERMEKKORI SAJÁTOSSÁGAI I.

KÖNYÖKTÁJI CSONTÍZÜLETI SÉRÜLÉSEK GYERMEKKORI SAJÁTOSSÁGAI I. Egészségtudományi Közlemények, 3. kötet, 1. szám (2013), pp. 113 121. KÖNYÖKTÁJI CSONTÍZÜLETI SÉRÜLÉSEK GYERMEKKORI SAJÁTOSSÁGAI I. NAGY ÁGNES 1, NEMESI ERIKA 1, DR. LOMBAY BÉLA 1,2 Összefoglalás: A csontok

Részletesebben

Sportolók vállízületi instabilitásának műtéti kezelése

Sportolók vállízületi instabilitásának műtéti kezelése Sportolók vállízületi instabilitásának műtéti kezelése Pavlik Attila, Hidas Péter Országos Sportegészségügyi Intézet, Budapest Sportsebészeti Osztály Változások az elmúlt 20 évben Diagnózis Indikáció Klasszifikáció

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A radius distális végének törései

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A radius distális végének törései Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A radius distális végének törései Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium és az Országos Sportegészségügyi Intézet I. Alapvető megfontolások 1. Anatomia,biomechanika

Részletesebben

A súlyos csuklódeformitás kezelése arthrodesissel a neurorehabilitáció során

A súlyos csuklódeformitás kezelése arthrodesissel a neurorehabilitáció során Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Koponya-agysérültek Rehabilitációs Osztálya¹ és Ortopédiai Osztálya² közleménye A súlyos csuklódeformitás kezelése arthrodesissel a neurorehabilitáció során DR.

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Dupuytren contractura. Készítette: Az Ortopédiai Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Dupuytren contractura. Készítette: Az Ortopédiai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Dupuytren contractura Készítette: Az Ortopédiai Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások 1. A protokoll alkalmazási, érvényességi területe Ortopédia

Részletesebben

Új típusú moduláris radiusfej protézis Korai eredmények Előzetes közlemény

Új típusú moduláris radiusfej protézis Korai eredmények Előzetes közlemény A Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum, Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék Kenézy Gyula Kórház, Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály közleménye Érkezett: 2013. június 17. Új típusú

Részletesebben

A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN

A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet közleménye A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN Érkezett: 1997. május

Részletesebben

A IV. kézközépcsont aneurizmális csontcisztájának kezelése autológ, avascularis csontblokk beültetéssel

A IV. kézközépcsont aneurizmális csontcisztájának kezelése autológ, avascularis csontblokk beültetéssel Az Ajkai Magyar Imre Kórház, Traumatológiai Osztály közleménye A IV. kézközépcsont aneurizmális csontcisztájának kezelése autológ, avascularis csontblokk beültetéssel DR. SASVÁRI EDGÁR, DR. HORVÁTH BÉLA,

Részletesebben

Kanülált combnyakcsavar behasítása és rotáció gátló lemez alkalmazásának hatása a rögzítés stabilitására Biomechanikai mérések

Kanülált combnyakcsavar behasítása és rotáció gátló lemez alkalmazásának hatása a rögzítés stabilitására Biomechanikai mérések A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék 1, és a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Ortopédiai Klinika Biomechanikai Laboratórium²

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉS. Irodalmi áttekintés DR. BÍRÓ VILMOS. Hand injuries Complications/Diagnosis/Surgery; Postoperative complications Surgery;

TOVÁBBKÉPZÉS. Irodalmi áttekintés DR. BÍRÓ VILMOS. Hand injuries Complications/Diagnosis/Surgery; Postoperative complications Surgery; TOVÁBBKÉPZÉS Gyakori diagnosztikus hibák és szövődmények a kézsebészetben I. Diagnosztikus tévedések. Szövődmények a kezelés során Irodalmi áttekintés DR. BÍRÓ VILMOS Érkezett: 2013. december 9. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Csigolyatörések konzervativ és műtéti kezelése. Kasó Gábor Pécsi Tudományegyetem, Idegsebészeti Klinika

Csigolyatörések konzervativ és műtéti kezelése. Kasó Gábor Pécsi Tudományegyetem, Idegsebészeti Klinika Csigolyatörések konzervativ és műtéti kezelése Kasó Gábor Pécsi Tudományegyetem, Idegsebészeti Klinika Csigolyatörések konzervativ és műtéti kezelése traumás poroticus pathologias craniocervicalis, cervicalis,

Részletesebben

IZOMSÉRÜLÉS AZ IZOMSÉRÜLÉSEK LEGGYAKORIBB OKA A TÚLTERHELÉS, ILLETVE EBBŐL ADÓDÓAN AZ IZOMLÁZ, IZOMGÖRCS ÉS IZOMKONTRAKTÚRA RÉVÉN KIALAKULÓ IZOMSZAKAD

IZOMSÉRÜLÉS AZ IZOMSÉRÜLÉSEK LEGGYAKORIBB OKA A TÚLTERHELÉS, ILLETVE EBBŐL ADÓDÓAN AZ IZOMLÁZ, IZOMGÖRCS ÉS IZOMKONTRAKTÚRA RÉVÉN KIALAKULÓ IZOMSZAKAD A SPORTOLÓK IZOMSÉRÜLÉSÉVEL SZERZETT TAPASZTALATAINK UH VIZSGÁLATTAL DR. KARDOS LÁSZLÓ, DR. BARTEK PÉTER PAMOK GYŐR, RADIOLÓGIA OSZTÁLY MRT XXVIII. KONGRESSZUS BUDAPEST, 2016.06.23-25 IZOMSÉRÜLÉS AZ IZOMSÉRÜLÉSEK

Részletesebben

KAZUISZTIKÁK. Az olecranon és a radius fej egyidejű nagy elmozdulással járó törésének kezelése gyermekkorban

KAZUISZTIKÁK. Az olecranon és a radius fej egyidejű nagy elmozdulással járó törésének kezelése gyermekkorban KAZUISZTIKÁK A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Gyermekklinika, Gyermeksebészeti Osztály 1 és a Péterfy Sándor Utcai Kórház Rendelőintézet és Baleseti Központ, Gyermek-traumatológiai Osztály 2 közleménye

Részletesebben

Turchányi Béla tanszékvezető egyetemi docens osztályvezető főorvos Traumatológiai és Kézsebészet

Turchányi Béla tanszékvezető egyetemi docens osztályvezető főorvos Traumatológiai és Kézsebészet Kenézy Gyula Kórház Debrecen Osztály Tanszék Turchányi Béla tanszékvezető egyetemi docens osztályvezető főorvos Traumatológiai és Kézsebészet Szalag, csont és ízületpótlás módszerei. Fémek és műanyagok

Részletesebben

A Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház, Traumatológiai Osztály közleménye

A Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház, Traumatológiai Osztály közleménye A Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház, Traumatológiai Osztály közleménye Antibiotikus spacer alkalmazása szeptikus szövődménnyel járó csípőtáji törések kezelésében Előzetes közlemény DR. JUHÁSZ LÁSZLÓ,

Részletesebben

Gyermekkori eminentia intercondyloidea anterior törés

Gyermekkori eminentia intercondyloidea anterior törés A Pécsi Tudományegyetem, Orvos és Egészségtudományi Centrum, Traumatológiai Központ, Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika közleménye Gyermekkori eminentia intercondyloidea anterior törés Artroszkópos

Részletesebben

a tibia felsõ harmadában*

a tibia felsõ harmadában* Az Uzsoki Utcai Kórház Orthopaed-Traumatológiai Osztály közleménye Térdízületi arthrosist követõ fáradásos törés a tibia felsõ harmadában* DR. UDVARHELYI IVÁN, DR. TÓTH FERENC, DR. KÁRPÁTI ZOLTÁN, DR.

Részletesebben

Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta csuklótáji fájdalom Esetismertetés

Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta csuklótáji fájdalom Esetismertetés A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Traumatológiai Klinika és Pathológia Intézet közleménye Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta

Részletesebben

Új módszer a biceps brachii distalis ínrupturájának kezelésében

Új módszer a biceps brachii distalis ínrupturájának kezelésében A Pécsi Tudományegyetem Mozgásszervi Sebészeti Intézet Traumatológiai és Kézsebészeti Klinikai Tanszék közleménye Új módszer a biceps brachii distalis ínrupturájának kezelésében DR. MÁTHÉ TIBOR, DR. NOVÁK

Részletesebben

Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek

Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek Dr Élő György Miért szükséges ismeretek ezek? Tudni kell a funkció károsodás okát, ismerni a beteg általános állapotát, hogy testi, szellemi és lelki állapotának

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Könyökficam /S5310/ Luxatio cubiti. Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Könyökficam /S5310/ Luxatio cubiti. Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Könyökficam /S5310/ Luxatio cubiti Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások 1. Érvényességi területe Traumatológia, ortopédia,

Részletesebben

Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval*

Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval* A Pécsi Tudományegyetem, Orvos és Egészségtudományi Centrum, Traumatológiai Központ, Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika közleménye Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval*

Részletesebben

KAZUISZTIKA. Varus típusú térdarthrosishoz társuló tibia stressztörések Biomechanika és diagnosztikai nehézségek

KAZUISZTIKA. Varus típusú térdarthrosishoz társuló tibia stressztörések Biomechanika és diagnosztikai nehézségek KAZUISZTIKA Az egri Markhot Ferenc Kórház és Rendelõintézet Ortopédiai és Reumatológiai* Osztályainak közleménye Varus típusú térdarthrosishoz társuló tibia stressztörések Biomechanika és diagnosztikai

Részletesebben

A térdízületi szalagsérülések sebészetének aktuális kérdései

A térdízületi szalagsérülések sebészetének aktuális kérdései A térdízületi szalagsérülések sebészetének aktuális kérdései Prof. Dr Hangody László egyetemi tanár az MTA doktora Semmelweis Egyetem Traumatológiai Tanszék IKDC adatlap: KT-1000 arthrometer FEMOROTIBIALIS

Részletesebben

NEFMI szakmai protokoll. a mikroreplantációról 1

NEFMI szakmai protokoll. a mikroreplantációról 1 1. oldal NEFMI szakmai protokoll a mikroreplantációról 1 Készítette: a Magyar Kézsebész Társaság vezetősége a Traumatológiai Szakmai Kollégium egyetértésével I. Alapvető megfontolások BNO S6800 A hüvelykujj

Részletesebben

A könyökprotetika aktuális helyzete

A könyökprotetika aktuális helyzete A Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak Ortopéd Traumatológiai Osztály, Budapest, közleménye A könyökprotetika aktuális helyzete DR. KISS JENŐ Érkezett: 2012. február 26. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Érkezett: 2005. február 28. ÖSSZEFOGLALÁS

Érkezett: 2005. február 28. ÖSSZEFOGLALÁS Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Szeptikus és TBC-s Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály és az Ortopédiai Osztály* közleménye Csípőízületi infekciók kezelése spacer technikát követő endoprotézis

Részletesebben

Dr. Weiczner Roland Kruppa Eszter. SZTE ÁOK Anatómiai, Szövet- és Fejl déstani Intézet. Szeged, 2013.

Dr. Weiczner Roland Kruppa Eszter. SZTE ÁOK Anatómiai, Szövet- és Fejl déstani Intézet. Szeged, 2013. Dr. Weiczner Roland Kruppa Eszter SZTE ÁOK Anatómiai, Szövet- és Fejl déstani Intézet Szeged, 2013. Ossa extremitatis superioris Cingulum membri superioris (seu pectorale) Scapula + Clavicula Pars libera

Részletesebben

DR. ARDAI GYÖRGY, DR. URR HENRIK

DR. ARDAI GYÖRGY, DR. URR HENRIK A Fõvárosi Szent János Kórház Ortopéd-Traumatológiai Osztály közleménye Ízületi törések minimál invazív ellátásának technikája és elõnyei DR. ARDAI GYÖRGY, DR. URR HENRIK ÖSSZEFOGLALÁS Szerzõk egy általuk

Részletesebben

A feszítőín sérülések ellátása a kézen

A feszítőín sérülések ellátása a kézen A feszítőín sérülések ellátása a kézen Az irodalmi adatok elemzése és saját tapasztalatok az elmúlt négy évtizedről DR. BÍRÓ VILMOS Érkezett: 2008. február 20. ÖSSZEFOGLALÁS A szerző munkájában tárgyalja

Részletesebben

Munkacsoportunk a munkatervében elhatározott feladatának megfelelően végezte el a vállalt feladatot:

Munkacsoportunk a munkatervében elhatározott feladatának megfelelően végezte el a vállalt feladatot: Munkacsoportunk a munkatervében elhatározott feladatának megfelelően végezte el a vállalt feladatot: - 2002-ben dominánsan a posttraumás contracturákkal -a legnagyobb betegcsoportfoglalkozott, kisebb részben

Részletesebben

Életminőség-vizsgálat musculosceletalis daganatok miatt végzett vállövi. Dr. Kiss János

Életminőség-vizsgálat musculosceletalis daganatok miatt végzett vállövi. Dr. Kiss János SEMMELWEIS EGYETEM BUDAPEST ORTOPÉDIAI KLINIKA Igazgató: Prof.Dr. Szendrői Miklós Életminőség-vizsgálat musculosceletalis daganatok miatt végzett vállövi resectiók után Dr. Kiss János Végtagmegtartó műtétek

Részletesebben

OSSA MEMBRI SUPERIORIS (A felső végtag csontjai)

OSSA MEMBRI SUPERIORIS (A felső végtag csontjai) 1 OSSA MEMBRI SUPERIORIS (A felső végtag csontjai) Partes et ossa membri superioris (a felső végtag részei és csontjai) a. Cingulum membri superioris (felső függesztőöv v. vállöv) Clavicula (kulcscsont)

Részletesebben

Turchányi Béla tanszékvezető egyetemi docens osztályvezető főorvos Traumatológiai és Kézsebészet

Turchányi Béla tanszékvezető egyetemi docens osztályvezető főorvos Traumatológiai és Kézsebészet Kenézy Gyula Kórház Debrecen Osztály Tanszék Turchányi Béla tanszékvezető egyetemi docens osztályvezető főorvos Traumatológiai és Kézsebészet Flautner, Sárváry: A sebészet és traumatológia tankönyve (+

Részletesebben

Középtávú életminőség vizsgálat és funkcionális eredmények térdízületi tumor endoprotézis beültetés után

Középtávú életminőség vizsgálat és funkcionális eredmények térdízületi tumor endoprotézis beültetés után A Semmelweis Egyetem ÁOK Ortopédiai Klinika közleménye Középtávú életminőség vizsgálat és funkcionális eredmények térdízületi tumor endoprotézis beültetés után DR. SKALICZKI GÁBOR, DR. ANTAL IMRE, DR.

Részletesebben

A felső végtag funkcionális és klinikai anatómiája

A felső végtag funkcionális és klinikai anatómiája A felső végtag funkcionális és klinikai anatómiája Felszíni anatómia (látható, tapintható képletek a felső végtagon) Clavicula, acromion, processus coracoideus Epicondylus medialis, epicondylus lateralis,

Részletesebben

Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation

Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation Ph.D. Thesis Ákos Skribek M.D. Department of Ophthalmology Faculty of Medicine University of Szeged Szeged, Hungary

Részletesebben

Tumor endoprotézis használata revíziós térdprotetikában, nagy csonthiány vagy szalagelégtelenség esetén

Tumor endoprotézis használata revíziós térdprotetikában, nagy csonthiány vagy szalagelégtelenség esetén A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Tumor endoprotézis használata revíziós térdprotetikában, nagy csonthiány vagy szalagelégtelenség esetén DR. SKALICZKI GÁBOR, DR. ZAHÁR ÁKOS, DR. BEJEK

Részletesebben

A FELSŐVÉGTAG CSONTJAINAK ÖSSZEKÖTTETÉSEI

A FELSŐVÉGTAG CSONTJAINAK ÖSSZEKÖTTETÉSEI 1 A FELSŐVÉGTAG CSONTJAINAK ÖSSZEKÖTTETÉSEI A, VÁLLÖV CSONTJAINAK ÖSSZEKÖTTETÉSEI B, A SZABAD FELSŐVÉGTAG CSONTJAINAK KAPCSOLATAI A, VÁLLÖV CSONTJAINAK ÖSSZEKÖTTETÉSEI 1, SZEGY- KULCSCSONTI ÍZÜLET 2, VÁLL-

Részletesebben

endoprotézis infekció kezelése antibiotikum tartalmú cement spacer beültetése után végzett reimplantációval

endoprotézis infekció kezelése antibiotikum tartalmú cement spacer beültetése után végzett reimplantációval A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Ortopédiai Osztály, Kecskemét, közleménye Mennyibe kerül a csípõ és térdízületi totál endoprotézis infekció kezelése antibiotikum tartalmú cement spacer beültetése

Részletesebben

Chiari-féle medence osteotomiával szerzett tapasztalataink

Chiari-féle medence osteotomiával szerzett tapasztalataink A Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye Chiari-féle medence osteotomiával szerzett tapasztalataink DR. GREKSA FERENC, DR. TÓTH KÁLMÁN, DR. MÉSZÁROS TAMÁS

Részletesebben

A TIBIA LATERALIS CONDYLUS TÖRÉSEK

A TIBIA LATERALIS CONDYLUS TÖRÉSEK EREDETI KÖZLEMÉNYEK Biomechanica Hungarica VI. évfolyam, 2. szám A TIBIA LATERALIS CONDYLUS TÖRÉSEK KÉSEI ÍZÜLETI DESTRUKCIÓINAK ALTERNATÍV ELLÁTÁSÁNAK BIOMECHANIKAI VIZSGÁLATA Sződy Róbert 1, Borbás Lajos

Részletesebben

Nyílt ízületi sérülések ellátása lovon. Nyílt ízületi sérülések ellátása lovon. Klinikai tünetek

Nyílt ízületi sérülések ellátása lovon. Nyílt ízületi sérülések ellátása lovon. Klinikai tünetek Nyílt ízületi sérülések ellátása lovon Klinikai tünetek Hígan folyó, mozgás során a sebzésben habbá verődő, vízszerűen áttetsző és folyó váladék (nem összetévesztendő a vérsavóval) Néha az ízületi felszín

Részletesebben

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen *

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen * A Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Kar, Ortopédiai Klinika 1,és a Dr. Bugyi István Kórház, Szentes, Ortopéd Traumatológiai Osztály 2, közleménye A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás

Részletesebben

A tibia distalis vég ízületbe hatoló pilon töréseinek kezelése

A tibia distalis vég ízületbe hatoló pilon töréseinek kezelése Az Országos Traumatológiai Intézet közleménye A tibia distalis vég ízületbe hatoló pilon töréseinek kezelése FIXATEUR EXTERNE, VERSUS LEMEZ DR. TASNÁDI LÁSZLÓ, DR. SZITA JÁNOS, DR. KURUCZ LÁSZLÓ, DR. MARTSA

Részletesebben

Cement nélküli implantátummal végzett vápacserék rövidtávú eredményei klinikánkon*

Cement nélküli implantátummal végzett vápacserék rövidtávú eredményei klinikánkon* A Pécsi Tudományegyetem OEC ÁOK Ortopédiai Klinika közleménye Cement nélküli implantátummal végzett vápacserék rövidtávú eredményei klinikánkon* DR. HORVÁTH GÁBOR, DR. THAN PÉTER, DR. BELLYEI ÁRPÁD Érkezett:

Részletesebben

Izolált lövési végtagsérülések kezelésével szerzett korai tapasztalataink Jemenben

Izolált lövési végtagsérülések kezelésével szerzett korai tapasztalataink Jemenben A Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat Szakorvosi Rendelôintézet Ortopéd Szakrendelésének közleménye Izolált lövési végtagsérülések kezelésével szerzett korai tapasztalataink Jemenben DR. VUTSKITS ZSOLT,

Részletesebben

Az ulna distalis epiphyseolysisének ritka esete

Az ulna distalis epiphyseolysisének ritka esete A gyermekkori csontsérülések számos életkor-specifikus megnyilvánulási formával járnak, mint például a torustörés, a zöldgallytörés, valamint az epiphyseolysisek (1). Az epiphysisfugát érintő törések osztályozása

Részletesebben