A pannon tigris és a vállalkozók

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A pannon tigris és a vállalkozók"

Átírás

1 Csite András Horváth Gergely Krisztián Kovács Ernő: A pannon tigris és a vállalkozók A szerzők: Csite András tudományos munkatárs, MTA Politikai Tudományok Intézete, Budapest Horváth Gergely Krisztián Szociológia Ph.D. hallgató, ELTE, Budapest Kovács Ernő egyetemi adjunktus, Veszprémi Egyetem Pannon Mezőgazdasági Kar, Keszthely A tanulmány alapjául szolgáló kutatásokra 1998-ban és 1999-ben került sor a következő projektek keretében: Local Initiatives for Sustainable Human Development ILO-UNDP project R , HUN/99/001 Magyar Tudományos Akadémia Nemzeti Stratégiai Kutatások Programja OTKA F sz. A regionális és vidékfejlesztési rendszer rivális tudásai c. kutatási projekt Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

2 1. Bevezetés A Magyar Gallup Intézet 1998 nyarán készített felmérést 17 magyarországi városban. Azt kérdezték a polgároktól, hogy mennyire elégedettek azzal, amint a városban mennek a dolgok. A keszthelyi és hévízi polgárok merőben különböző választ adtak e kérdésre (1. táblázat). 1. táblázat Társadalmi elégedettségi jelzőszámok Mennyire elégedett azzal, ahol a városban mennek a dolgok? (Ötfokú skálára adott 4-es és 5-ös osztályzatok aránya) zárójelben a 17 város rangsorában elfoglalt helyezés Mennyire elégedett a városi önkormányzat tevékenységével? (Ötfokú skálára adott 4-es és 5-ös osztályzatok aránya) zárójelben a 17 város rangsorában elfoglalt helyezés Mennyire elégedett a város polgármesterének tevékenységével? (Ötfokú skálára adott 4-es és 5-ös osztályzatok aránya) zárójelben a 17 város rangsorában elfoglalt helyezés Forrás: Hévíz 73 (1) 76 (2) 83 (1) Keszthely 20 (10) 18 (17) 28 (17) Hévíz a három szempontból kettőben a 17 magyarországi város rangsorának élén végzett, míg Keszthely az utolsók között. Ez azért meglepő és egyben kérdések sorát felvető, mert a két város egy olyan kistérségben fekszik, ami a sikeres magyarországi átalakulás egyik példája, az itt élők átlagos jövedelmi és vagyoni szintje meghaladja a magyarországi átlagot. Hévízen elégedettek voltak 1998-ban a polgárok a városvezetéssel, Keszthelyen nem. Vajon mi az oka e jelentős különbségeknek? Van-e mindennek összefüggése azzal, hogy néhány keszthelyi vállalkozó 1998-ban sikeresen ringbe szállt a helyi hatalom megszerzéséért? És vajon miért lehet/lehetett fontos e vállalkozóknak az önkormányzat működésébe való beleszólás? E kérdések feltételét az is indokolja, hogy a helyi hatalomgyakorlók összetétele 1998-ban jelentősen megváltozott Keszthelyen. Az 1990-es, 1994-es és 1998-as országgyűlési és települési önkormányzati választási eredmények összevetése azt mutatja, hogy a térség és benne Keszthely választópolgárai körében az átlagnál nagyobb arányban fordulnak elő a szabadelvű pártokra (Fidesz, SZDSZ) szavazók, és az átlagnál alacsonyabb a konzervatív, nemzeti pártok szavazótábora. Az MSZP az országgyűlési választásokon az országos áltagnak megfelelően szerepelt mindhárom országgyűlési választáskor (2-3. táblázatok). A települési önkormányzati képviselőtestületi választások eredményei viszont jelentősen különböznek az országgyűlési eredményektől (4-6. táblázatok). A városban ben és 1994-ben is az SZDSZ-Fidesz szövetség adta a polgármestert, s a két párt köré szerveződő koalíció mindkét ciklusban többségben volt a képviselőtestületben ban a helyzet gyökeresen megváltozott: az SZDSZ lényegében eltűnt a keszthelyi politikai életből, a várost egy széles, a polgári pártok és a Keszthely Térségi Vállalkozói Klub együttműködése köré szerveződő koalíció irányítja (Fidesz- MDF-KDNP-MKDSZ-Vállalkozók Pártja-Keszthely Térségi Vállalkozói Klub- Keszthelyi Ipartestület-Keszthelyi Nagycsaládosok-FKGP). Az 1998-as politikai változásokat egy, a térség gazdaságában és társadalmában végbemenő változás megnyilvánulásainak tartjuk. Tanulmányunkban ezt a változást, annak végbemenetelét, hátterét és feltételeit tárgyaljuk. Arra a kérdésre keressük a választ, hogy a vállalkozói politikai áttörés miként és milyen más, helyi elitcsoportok rovására ment végbe.

3 Tanulmányunkban először bemutatjuk a térség gazdaságának kilencvenes évekbeli átalakulását, majd közelebbről is szemügyre vesszük az 1998-as parlamenti és önkormányzati választási kampány térségi eseményeit és azt, hogy a vállalkozás és a vállalkozó miként jelent meg a választások előtti politikai diskurzusban. Az ezt követő fejezetben azt vizsgáljuk, hogy az új keszthelyi városvezetés 1998 után miként politizált, s milyen új konfliktusok jelentkeztek a városban és a térségben. A dolgozat záró fejezetében amellett érvelünk, hogy a vállalkozói politikai előretörés az úgynevezett régi középosztályok, a tulajdonos kispolgárság érdekeit, világnézetét képviselő politikai szereplők főhatalomba kerülését jelenti, ami együtt járt az új középosztályok reprezentánsainak befolyásvesztésével. 2. Keszthely-Hévíz térségének gazdasága a kilencvenes években Keszthely, Hévíz és térségének 1990-es évekbeli gazdasági teljesítményét eltérőképpen ítélték meg a regionális kutatók. Horváth Gyula (1998) a Dél-Dunántúl és benne a keszthelyi kistérség gazdaságáról készítette elemzésében a régiót félperiférikusként jellemzi, melynek belső kohéziója gyenge, alacsony az innovációs kapacitás, az ország régiói közül a leggyengébb K+F kapacitásokkal rendelkezik, a termelő és üzleti szolgáltatások pedig elmaradottak. Horváth véleményétől eltérő következtetésre juthatunk Nemes-Nagy József (1996) valamint Beluszky Pál és Győri Róbert (1999) kutatásai alapján. Nemes-Nagy többszempontú faktorelemzéssel végzett vizsgálatának eredményeként azt kapta, hogy a piacgazdasági átmenet során a vidéki városok rangsorában Hévíz a 4., Keszthely pedig a 13. helyet foglalta el. Mindkét város leginkább a vállalkozói térben foglalt el kedvező pozíciót: Hévíz az első, Keszthely a kilencedik helyet. A Beluszky Győri szerzőpáros is Nemes-Nagy megállapításaival konzisztens kutatási eredményeket tett közzé: többszempontú városelemzésük eredményeként egy öt-fokozatú városcsoportosítást állítottak össze, melyben Hévíz a dinamikusan fejlődő, növekvő városok, Keszthely pedig a mérsékelt dinamikájú városok közé nyert besorolást. Statisztikai adatok szerint a keszthelyi kistérség Zala megyén belüli és országos sajátosságai a következők (7. táblázat): az országos átlagnál kisebb népsűrűség és magasabb halálozási ráta a lakónépesség átlagosnál kisebb csökkenése a fiatal (18-39 éves) népesség átlagosnál magasabb aránya az ipari keresők átlagot messze alulmúló aránya (1990-ben) és a szolgáltatási szektorban dolgozók Budapestével egyező aránya átlagnál alacsonyabb munkanélküliség, különösen a tartós munkanélküliek alacsony aránya az átlagos személyi jövedelemadó-befizetés nemzeti átlagot alulmúló volta a regisztrált vállalkozások nagy száma az ipari kapacitások országos és megyei átlagot meghaladó leépülése az 1990-es években a kereskedelmi üzletek és vendéglátóhelyek nagy száma az 1000 lakosra jutó személygépkocsik átlagot meghaladó száma. Az adatok Nemes-Nagy és a Beluszky-Győri szerzőpáros véleményét támasztják alá, vagyis a térség viszonylag stabil népességgel, fejlett vállalkozói kultúrával és kiemelkedő turisztikai kapacitásokkal rendelkezik. A személygépkocsik egy főre jutó számából mely a lakosság vagyoni helyzetének egyik legjobb mutatója arra

4 következtethetünk, hogy a térségben többségben vannak azok, akik a magyar átlagnál jobb vagyoni körülmények között élnek. Ennek ellentmondani látszik ugyan az átlagot messze alulmúló személyi jövedelemadó és személyi jövedelemadó alapot képző jövedelem egy főre jutó nagysága, bár több minden utal arra, hogy az idegenforgalomban képződő jövedelmek egy része nem jelenik meg az adóbevallásokban. A térségbeli munkanélküliség alakulásának egyik sajátossága a magas szezonális ingadozás: április és október között fővel visszaesik a munkanélküliek száma, majd a téli hónapokban újra felszökik (1. grafikon). A magas szezonális ingadozás a turizmusnak köszönhető: a nyári hónapokban a kereskedelmi egységekben, a vendéglátóhelyeken és a turisztikai látványosságokat kínáló vállalkozásokban a minimálbérre bejelentve alkalmaznak embereket (1999 nyarán az alkalmazottak körében forintos havi bér volt az átlagkereset), akik munkaviszonya novembertől megszűnik, s csak márciustól-áprilistól lépnek újra munkába óta a munkanélküliségi trend csökkenő: 1999 nyarán volt olyan hét, amikor 1000 főnél is kevesebb volt a regisztrált munkanélküliek száma, így a térségi munkanélküliségi ráta 4 százalék alá esett. A gazdasági kamarák által 1999 áprilisáig regisztrált vállalkozások száma a következőképpen nézett ki (4. táblázat). 8. táblázat A kamaráknál regisztrált Keszthely és Hévíz környéki vállalkozások 1999 áprilisában Egyéni Társas Összesen Keszthely és vonzáskörzete Hévíz és vonzáskörzete Összesen A Zalai Kézműves Kamaránál regisztrált keszthelyi és környéki vállalkozások Mindösszesen Forrás: ZmKIK A társas vállalkozások döntő része a kereskedelemben (522 vállalkozás, egyéb szolgáltatásokban (584 vállalkozás), valamint az idegenforgalomban (278 vállalkozás) tevékenykedik. Az idegenforgalom térségi fontosságát illusztrálja a vendéglátóhelyek és a kereskedelmi szálláshelyek száma is ben Hévízen 124, Keszthelyen pedig 173 vendéglátóhely működött (közülük 63, ill. 67 étterem) (KSH Területi Statisztikai Évkönyv 1997: 388). Az 1997-es Zala megyei statisztikai évkönyv szerint a Balaton menti üdülőkörzetben 9035, a Balaton háttértelepülésein (köztük Hévízen) pedig 8815 kereskedelmi férőhely (szálloda, aparman, fizető vendéglátóhely) állt a vendégek rendelkezésére, ami a Zala megyei kapacitások közel 80 százalékát tette ki ben a térségbe több mint ezer regisztrált vendég érkezett, akik vendégéjszakát töltöttek el. A külföldiek aránya a vendégek körében 60, a vendégéjszakák alapján pedig 80 százaléknyi (Zala megyei statisztikai évkönyv 1997: ). A térség már 1980-ban is jelentős idegenforgalmi kapacitásokkal rendelkezett, ami 1990-re mind a szállodai szobák mind pedig az egyéb szálláshelyek tekintetében nőtt. A szállodai szobák számában igazi áttörés az közötti időszakban ment végbe: egyrészt új szállodák sora épült, másrészt pedig meglevő szakszervezeti és vállalati üdülőket privatizáltak és alakítottak át szállodává. A magánszálláshelyek száma is gyarapodott között, noha korántsem a szállodákéhoz hasonló nagyságrendben a statisztikai adatok szerint a csúcspontot jelentette a

5 térség idegenforgalmában: ekkorra állt be a ezres évi regisztrált vendéglétszám. A térség 1980-as évek közepe (a hévízi Hotel Aqua megnyitása, 1988) óta legnagyobb gazdasági egysége a Danubius szállodalánc. Ma mintegy 1000 főt foglalkoztatnak a keszthelyi és a hévízi önálló egységek, három négycsillagos szállodában, a hévízi Thermal Hotel Hévízben (1976-ban nyílt mely a mai Danubius lánc egyik legpatinásabb szállodája) és Thermal Hotel Aquában, valamint a keszthelyi Hotel Helinkonban (1971-ben nyílt, mint a HungarHotels lánc tagja, ben került át az akkor létrehozott Danubius Hotels-hez). Emellett a szállodalánchoz tartozik még a Danubius Beta Hotels három térségi szállodája is. A Danubius térségi egységei közül a hévíziek a gyógyturizmus iránt magas külföldi kereslet miatt nem küzdenek gazdasági természetű gondokkal: a szobakihasználtság tartósan 80 százalék feletti, s ezzel a Danubius lánc és Magyarország legkeresettebb szállodái közé tartoznak. A keszthelyi Hotel Helikonban a vendégforgalom a nyári hónapokra összpontosul, az őszi és tavaszi időszakban komoly feladatot okoz a szobák feltöltése. A Danubius nem csupán méretei okán a térség legfontosabb gazdasági vállalkozása. A kilencvenes évek közepén magánosított cég (ma egy angol szakmai befektető tulajdonában van a lánc, amihez 1998 óta a volt HungarHotels szállodák is csatlakoztak) a térségi oktatási piacon is az egyik legjelentősebb szereplő, és adóbefizetései révén az önkormányzatok mozgásterét is nagyban meghatározza (pl ban a hévízi költségvetésbe mintegy 120 millió forintot fizettek be idegenforgalmi adóként). A térségi szállodaiparban a Danubius mellett két nagyobb szereplőcsoportot tudunk elkülöníteni: a hajdani SZOT üdülőkből kialakított szállodákat és a kilencvenes években magyar és külföldi forrásokból újonnan építetteket. Az előbbiek közül kiemelkedik a hévízi Hotel Carbona, melynek legnagyobb tulajdonosai a bányászszakszervezet és a MOL, az utóbbiak közül pedig a szintén hévízi Rogner szálloda és a cserszegtomaji Club Dobogómajor. A Rogner osztrák, a Dobogómajor pedig egy keszthelyi és egy hévízi szakmai befektetőcsoport tulajdonában van. Keszthelyen és Hévízen a nagyobb kapacitású szállodák mellett számos kisebb szálloda, panzió, apartmanház is megtalálható Ezek többsége olyan helyi családi vállalkozásként működik, melynek már a kilencvenes évek előtt is volt előzménye. A hetvenes évektől kezdve ugyanis sokan foglalkoztak külföldi, elsősorban német és osztrák vendégek elszállásolásával. Az 1970/80-as években felhalmozott pénzügyi erőforrásokat a vállalkozói szabadság kilencvenes évek eleji növekedésével a szobakiadók egy része visszaforgatta: bővítette, átépítette házát, új emeletet húzott, majd később az ebből befolyó bevételekből telket vett és panziót épített. Az 1980-as években meginduló másik tőkefelhalmozási folyamat a kiskereskedelemben zajlott le után sorra nyíltak meg Keszthelyen és Hévízen a butikok, ahol annak idején divatosnak számító ruhákat, márkás cipőket, stb. árusítottak. Az állami és szövetkezeti kereskedelem 1990-es évek eleji átalakulásával tovább nőttek a kis, tőkeerős és alacsony bérköltségekkel dolgozó kereskedők üzleti lehetőségei. A keszthelyi és hévízi városközpontban egész utcák profilja változott meg, s váltak korábbi lakóövezetből bevásárló övezetté. Új kereskedelmi övezetek jöttek létre a kilencvenes évek elejéig ellátási gondokkal küszködő falvakban is. A Gallup Intézet felmérési eredményei arról tanúskodnak, hogy a kiskereskedők különösen az 1980-as években elindult kereskedők mára a legismertebb és elismertebb helyi szereplőkké váltak (9. táblázat). 9. táblázat

6 Ön szerint melyik a legsikeresebb, legjobban menő cég Keszthelyen? (említések száma) Cég neve Említések száma és cégprofil Baló Kereskedőház 98 (háztartási elektronika kereskedelme helyi családi vállalat) Csősz-Tóth Kft. 34 (lakberendezési kereskedés helyi családi vállalat) Rózsahegyi család 24 (elektronikai kereskedés helyi családi vállalkozás) Gyalog család 21 (lakberendezés, műszaki cikkek kereskedése helyi családi vállalkozás) Horváth-ÉP 19 (közmű és útépítés helyi családi vállalkozás) Steke Kft. 16 (szerelvény- és műszaki kereskedés helyi családi vállalkozás) Ankerbrot 13 (osztrák tulajdonú pékség) Méry pékség 10 (pékség és élelmiszerbolt-lánc helyi családi vállalkozás) Forrás: Az élelmiszeriparban számos olyan kis- és közepes vállalkozás működik (pl. vágóhidak, sütödék), melyek nemcsak ipari üzemmel, de kereskedelmi egységekkel is rendelkeznek (pl. Szabadics-féle húsbolt-lánc, Méry pékség). E kereskedelmi és élelmiszeripari láncok a kilencvenes években jöttek létre. Közülük egy, az ANKERBROT kft. van külföldi tulajdonban, a többi helyi családi vállalkozásként indult. A térségi élelmiszeripar hagyományos szereplői (pl. a keszthelyi húsipar, mely a Pápai Húskombinát egysége volt, ma egy osztrák csoport tulajdona, avagy a keszthelyi tejipar) komoly átalakuláson mentek keresztül (munkaerő-leépítés, tulajdonosváltás, piacok megváltozása), ám talpon tudtak maradni. Nem úgy a térségi textil- és gépipar jelentős része, mint például a csődbement és felszámolt Univerzál Ruhaipari Szövetkezet, ill. a Bakony Művek keszthelyi gyára. Az ipari üzemek egy másik része azonban sikeresen alakult át. A BEFAG Rt. (fafeldolgozás) avagy a VEGS Szövetkezet (gépgyártás) sikeresen tudott nyugati piaci kapcsolatokat kialakítani, ill. a hazai multinacionális vállalatok beszállítójává válni. Az 1990-es népszámlálás alkalmával országos összehasonlításban is magas volt a szolgáltató szférában dolgozók aránya. Ennek csak egyik oka a kereskedelem és az idegenforgalom gazdasági szerepe, a másik ok a közszolgáltatásokban, az egészségügyben és az oktatásban munkát vállalók magas aránya. Keszthelyen térségi funkciókat ellátó általános kórház, Hévízen pedig Állami Gyógyfürdőkórház működik. Az állami finanszírozású egészségügyben dolgozók egy részének (fogászok, reumatológusok, masszőrök) kiépült a külföldi turistákra építő magánpraxisa van. A Hévízi Állami Gyógyfürdőkórház eddig két épületét alakította át külföldi, fizető betegek fogadására alkalmas gyógyító intézménnyé, a külföldiek gyógyulását a külföldi egészségbiztosító-pénztárak fizetik. A külföldi vendégekre épülő egészségügyhöz szorosan kötődik a kilencvenes években szintén felfutó szépségipar (fodrászatok, manikür-pedikür, szolárium, stb.). Az orvosok, mint a helyi értelmiség társadalmilag jól elkülönülő csoportja mellett a másik, számarányát tekintve jelentős értelmiségi csoport az általános, középiskolai valamint egyetemi tanároké, ill. a közművelődési intézményekben (pl. Kastélymúzeum, Goldmark Művelődési Ház, Majormúzeum, Balatoni Múzeum) dolgozó szakembereké. A kistérségben 30 nappali tagozatos oktatási intézmény működik (Bajna-Muszatics 1999), a középfokú intézmények tágabb regionális oktatási funkciókat is ellátnak (pl. a Vendéglátóipari Szakközépiskola Veszprém, Somogy, Zala és Vas megyékből is beiskoláz diákokat). A kilencvenes években mindegyik oktatási intézményben a piaci igényekhez alkalmazkodó képzési változtatásokat hajtottak végre. Ezek az elmozdulások is a turizmus-ipar felfutására utalnak. A helyi piacra szakembereket képző intézmények (elsősorban a szakközépiskolák és szakmunkásképzők) az idegenforgalomban, a kereskedelemben, az informatikában indítottak új képzéseket, ill. olyan új képzési

7 formákat alakítottak ki (pl. poszt-szekunder képzés), ami az érettségivel rendelkezők számára kínál továbbképzési lehetőséget. A turizmus-ipar felfutása a térségi ingatlanpiacot is átrendezte. Önkormányzati adatközlés szerint 1999 elején Hévízen az ingatlanok negyede, Keszthelyen pedig mintegy 150 ingatlan volt külföldi tulajdonosok kezén, akik elsősorban Németországból, Ausztriából és Svájcból érkeztek. A külföldiek ingatlanszerzésében 1996 törvényi fordulópont volt: ekkortól már nem csupán külföldi tulajdonban levő gazdasági társaságok, de külföldi magánszemélyek is jogosulttá váltak magyarországi ingatlanszerzésre. Az 1996 előtti külföldi ingatlanvásárlásból elsősorban az ingatlanpiacon is tevékenykedő ügyvédek jártak jól: a külföldi tulajdonú gazdasági társaság bejegyeztetése, működtetése, az ingatlanvásárlás stb. csak ügyvédi együttműködéssel volt lehetséges után, a külföldiek előtt szabadabbá váló ingatlanvásárlás ingatlanközvetítő cégek sorát hívta életre. Becslések szerint mintegy 50 kisebb-nagyobb cég foglalkozik közvetítő tevékenységgel. A nagyobb hagyományokkal rendelkező, komoly ügyfélkörrel bíró cégek vezetői szerint sok a kalandor vállalkozás, sokan csak nagyot akarnak kaszálni a gyanútlan külföldiektől. A külföldi vásárlók megjelenése alaposan átrendezte a térségi ingatlanpiacot is. Az új lakások négyzetméterenkénti ára a budapestiével egyezik meg, az üres, építésre alkalmas telkeké Hévízen elsősorban pedig a budai hegyvidéki árakkal vetekszik. Különösen drágák a lakások és telkek Hévíz egészében, a Balaton-parti községekben, Keszthelyen pedig a zöldövezeti részekben (Zámor, Helikon Liget, Nyugat- és Észak-Keszthelyen). Keszthely lakosságszámának csökkenésében az is szerepet játszik, hogy ingatlanjaikat eladva sokan költöznek ki a környező falvakba, ill. ott építkeznek, mivel Keszthelyen az igényekhez képest kevés és drága az építési telek. A külföldiek a térségi falvakban is szívesen vásárolnak ingatlanokat, így Alsó- és Felsőpáhokon, Reziben, Zalaszántón. Elsősorban a szőlőhegyi pincék és a hagyományos parasztházak a kedveltek. A külföldiek ingatlanvásárlása, a turizmus-ipar átalakulása és felfutása, valamint a térségi gazdaság gyors növekedése építési boom-ot váltott ki. Hévízen a kilencvenes években szinte az összes belterületi üresen álló ingatlant beépítették, Gyenesdiás, Cserszegtomaj, Alsópáhok, Rezi, Várvölgy önkormányzata új utcákat nyitott az építtetők számára, és a belvárosi részeket minden településen a kiskereskedelmi és turisztikai igényekhez illeszkedve alakították át. Az építési boom az építőanyagkereskedelemre is kedvezően hatott, tüzép-telepek sora nyílt. Az építőipar gyors fejlődése mára felszámolta a hajdani kalákázást, a családi-baráti munkacserére épülő magánerős lakásépítést. A nagyszámú építőipari vállalkozás nem csupán a helyi munkapiacról rekrutálja alkalmazottait: több budapesti, alföldi cég is jelen van a piacon, s nem ritkán romániai valamint lengyel vendégmunkások dolgoznak az építkezéseken. Az építőipar felfutására a térségi önkormányzati megrendelések is kedvezően hatottak: a térség szinte minden településén felújították az önkormányzati ingatlanokat, van ahol új iskolát, tornatermet, művelődési házat stb. építettek. A települési önkormányzatok (társ-)finanszírozásában valósultak meg a nagyobb közműberuházások (víz-, szennyvíz-, gázvezeték, útépítés és telefonhálózat fejlesztés), melyek kivitelezésében számos helyi vállalkozás is részt vett. Közülük a Horváth-Ép (keszthelyi családi vállalkozás) emelkedik ki, mely mára a legnagyobb magyar tulajdonú közműépítő cégek egyikévé nőtte ki magát.

8 3. Két választás 1998-ban Keszthely és térségének gazdasági prosperitása különbözőképpen kapcsolódott össze az egyes települések politikai struktúráinak változásával. A falvak többségében nem történt változás a település élén: Sármelléken, Zalaszántón, Gyenesdiásban ma is az 1990-ben megválasztott polgármester áll a falu élén, a képviselőtestületekben is csak kisebb változások történtek. Reziben és Cserszegtomajon a polgármesternek azért kellett lemondania, mert korrupció-gyanús ügybe keveredtek. Alsópáhokon, Balatongyörökön és Hévízen 1994-ben volt mélyrehatóbb változás a helyi politika élén, e településeken az közötti polgármester konfliktusba került a helyi vállalkozókkal, szobakiadókkal, s 1994-ben olyan vezetőnek kellett átadnia helyét, akinek működésével e csoportok már elégedettek voltak és maradtak. Keszthely a térséget jellemző politikai stabilitásban instabil helyi kormányzattal rendelkezik: 1990-ben, 1994-ben és 1998-ban is változott a polgármester, a képviselőtestületben is jelentős cserék mentek végbe. A vezetőcserékben a politikai pártok népszerűségének változása is visszatükröződik, ám az instabilitás másik okaként legalábbis az 1998-as változásokban azt jelölhetjük meg, hogy 1996-tól a helyi társadalom egy csoportja, a nagyvállalkozókat tömörítő Vállalkozói Klub nyíltan és aktívan fellépett a városvezetés cseréje érdekében. A következőkben azt vizsgáljuk, hogy miként jelentek meg szervezetten a vállalkozók a keszthelyi politikai életben. Keszthelyen a 80-as évek fő politikai narratívája a város visszaszerzéseként fogalmazható meg: az élő, és a szocializmusban is búvópatakként jelen lévő polgári tradícióknak köszönhetően a város igyekezett elvett autonómiáját visszaszerezni. A nyolcvanas években a rekonkviszta során a városvezetésbe újra helybeliek kerültek, s 1985-ben az országgyűlési választásokon függetlenként induló Czoma László győzelme is részben ennek tudható be a hivatalos, Zalaegerszegről idehelyezett jelölttel szemben. A rendszerváltozás során, ami betetőzte a rekonkviszta-küzdelmet, vagyis a helybeliek győzelmét a megyeközpontból idehelyezett vezetők fölött, megszerveződött helyi pártcsoportok a keszthelyi értelmiség különböző frakcióit tömörítették. E frakciók egy része világnézeti alapon szerveződött (pl. a tősgyökeres katolikus családokból), mások szakmai, generációs avagy baráti-ismerősi kapcsolatok mentén. A nyolcvanas évek végén a helyi, klasszikus értelmiségi pályákról rekrutálódó politikai elit (tanárok, ügyvédek, orvosok, stb.) alig volt képes olyan új alternatívával előállni, amely új célokat, hosszú távú perspektívát nyújtott volna a keszthelyieknek a sikeres rekonkvisztát követően. A rendszerváltás utáni időszakban a potenciális lehetőségek ellenére gazdaságilag nehéz helyzetben lévő városvezetés mozgásterét a helyi politikai élet töredezettsége még inkább szűkítette. Az 1990 utáni első két ciklus városvezetésének megítélése közös a tekintetben, hogy az igényekhez képest egyik sem volt képes a helyben élők hosszú távú érdekeit a napi munka során megjeleníteni. A karakteres várospolitika hiánya miatt előállt diszkurzív légüres tér a vállalkozókat érintette legérzékenyebben, akik valamennyien igaz, sok esetben áttételesen az idegenforgalomból élnek. A turizmus az átlagosnál jobban ki van téve a piaci értékítéletnek, a szolgáltatások, a kulturális kínálat nem megfelelő színvonala és más konkurens helyszínek megerősödése azonnal negatív hatásként jelentkezik az érintett településen. Keszthely számos olyan adottsággal bír, melyeket az eddigi városvezetések kevéssé voltak képesek kihasználni, de melyek megfelelő kidolgozottság és megjelenítés

9 esetén egy új diszkurzív tér kialakításának képezik az alapját. Ilyen adottság a Balaton-part, a Festetics kastély, az iskolaváros-jelleg és a szomszédos Hévíz. A karakteres várospolitika hiánya miatt lépéskényszerbe került vállalkozók akiket a városvezetés állandó hezitálása és döntésképtelensége már-már anyagilag is érzékenyen érintett ezekre az adottságokra alapozva alkották meg a régióval kapcsolatos terveiket. Első diszkurzív innovációjuk a Nyugat Balaton Régió és a Keszthely a Balaton fővárosa fogalom-párokhoz köthető. Szervezetileg az érdekközösségben levő (közös fellépés és reprezentálás, sokszorosára növekedő lobbyképesség) lehetőségek kihasználására 1995-ben létrehozták a Vállalkozói Klubot, mely a térség általuk jelentősnek tartott vállalkozóinak lett gyülekezőhelye. A vállalkozók szervezett megjelenése a helyi politikában 1997/98-ra a helyi politikai élet mély átrendeződését eredményezte, melyet összefoglalóan a vállalkozók áttörésének nevezünk. Ennek egyik aspektusa a politikai diskurzus átalakulása, a másik pedig a helyi politikai szereplők körének megváltozása, új aktorok megjelenése, s ezzel együtt a szereplők közti relációk részbeni megváltozása. E folyamat kulcseseménye az szeptember 18-án tartott Fidesz-gyűlés volt, ahol a korábbi helyi Fidesz vezetést leváltották, és több mint húsz elsősorban helyi vállalkozó lépett be az alapszervezetbe. A rendezvényen Kövér László és Balsay István részvétele legitimálta az új helyi Fidesz vezetés törekvéseit; a helyi politikai élet más szereplői számára pedig nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozói Klub és a Fidesz-Magyar Polgári Párt között koalíció köttetett (ami 1997 nyarán korántsem volt oly egyértelmű, mivel a Vállalkozói Klub vezetése az MSZP felé is tett néhány tapogatózó lépést). A Fideszen belüli vállalkozói áttörés nem volt konfliktusmentes: a vállalkozói koalícióval szemben egy széles, a korábbi években nehezen elképzelhetőnek tűnő koalíció jött létre azok közt, akik pozícióját a vállalkozói előretörés megrengette, avagy megrengetéssel fenyegette, s azokat a Fideszhez kötődő helyi politikusokat tömörítette, akik helyi politikai pozícióját és karrierjét alapjaiban fenyegette a vállalkozók párton belüli előretörése. Az üzleti érdekeiket tekintve megosztott vállalkozókat a város általuk megalkotott érdekei hozták össze egy kívülről egységesnek tűnő csoporttá. A vállalkozók rádöbbentek arra, hogy hogyan csinálhatok én akármit, ha nekem nincs meg mint egyéni vállalkozónak a kapcsolatrendszerem az önkormányzatokkal, ha nem lehetek részese ennek a fejlesztési folyamatnak, - úgy, hogy egy kicsit az alakítója is vagyok, akkor elvesztem. Az e célból létrehozott Vállalkozói Klub megerősödése és legitimmé válása és az általuk kialakított új narratíva vonzóvá tette őket a városvezetéssel elégedetlenek körében is. Az egyik legfontosabb feladatunk az, hogy mindenütt ott legyünk, ahol a gazdasággal foglalkoznak, ahol a gazdaságot érintő döntéseket meghozzák. A Kereskedelmi Kamarában (elnöke a Vállalkozói Klub egyik vezetője, Laza Mihály), amit máshol legtöbbször a hatalom által létrehozott autoritásnak tekintenek, felismerték annak a jelentőségét, hogy ha már törvény adta kötelesség a kamarában részt venni, (...) akkor mit jelent egy gazdasági önkormányzat egy térségben. (...) Ha egy-egy hivatalos szervezeten belül próbáljuk ezeket a célokat még pluszban támogatni, akkor egy kicsit nagyobb léptékkel tudunk előbbre haladni. Meg is tettünk ennek érdekében mindent, (...) mert a helyi kamarai elnökség egy az egyben a klub tagságából adódott ki. A Kamara így vált a Vállalkozói Klubban tömörült vállalkozók érdekérvényesítésének és lobbizásának egyik legitim eszközévé. (...) átstrukturáltuk a megyei vezetést, s őszintén megmondom, hogy jelenleg az országos vezetésben is egy kicsit próbálunk mozogni, ahogy ezt engedi az idő szava, hogy felérjen a csúcsra ez a rendszer. Munkájuknak köszönhetően a térség vállalkozói ma már magukénak érzik a Kamarát.

10 A politikában a Vállalkozói Klub céljaival összhangban megkeresték a leggyengébb, de egyben legígéretesebb láncszemet, ami a 1997 őszén a Fidesz volt. A vállalkozó, ha politizál, akkor mindig próbál egy kicsit arra húzni, amerre a pozitívumokat látja, tehát amiből profitálni tud, hogy keményen fogalmazzak. Ezek a személyek csapódtak folyamatosan a Fidesz mellé, mert megtalálták azt, ami nekik jó. Az 1997 szeptemberében újjáalakult keszthelyi Fidesz elnöke a Kamarában és a Vállalkozói Klubban is tevékeny Hegedűs László lett. A Fidesz elképzeléseibe illeszkedik bele a Klub oly módon, hogy a Fidesznek az irányvonalára tereljük rá a Klubnak az elképzeléseit. Ezt nem kell nekik (a nem Fidesz-szimpatizáns klubtagoknak - beszúrás tőlünk) feltétlenül tudni, nincs ez kimondva, de maguk a lépések részünkről tudatosan, az ő részükről vagy tudatosan vagy tudattalanul, de úgy alakulnak, hogy az nekünk pozitív. A Fidesz részéről tehát a Vállalkozói Klub egyfajta fedőszervként is funkcionál, de ez megfordítva is igaz: a párt kormányzati pozicíóján és a mostani önkormányzati választásokon bejutott vállalkozó-szimpatizáns Fidesz-frakción keresztül a vállalkozók befolyása a keszthelyi közéletre tovább erősödik, függetlenül hovatartozásuktól. A vállalkozói triumvirátus Laza Mihály és Hegedűs László mellett harmadik, egyben legjelentősebbnek tartott személyisége Horváth Tihamér, aki ugyan nyíltan nem vesz részt a küzdelmekben, de kiterjedt kapcsolatain és a város társadalma számára rokonszenves mecénási tevékenységén keresztül kulcsszereplő az új politikaikapcsolati tér kialakításában. Nagyon szívesen vagyok egy jó hátvéd, mint egy rossz csatár. A 28 fővel indult Fidesz-csoport kiszorította a megelőző időszak Fidesz-vezetőjét, Zsiga Zsoltot, majd intenzív kampányolással bejuttata Gyuga Pált a parlamentbe. Kitekintve az önkormányzati választások eredményeire, nyilvánvalóvá válik a vállalkozók által követett stratégia sikere. Igaz, az október 18-i helyhatósági választásokon egy szeptemberi, a polgármester-jelölt személyével kapcsolatos felsőbb Fidesz pártutasítás megosztó hatása miatt a Fidesz sikere nem lehetett olyan átütő, mint várható lett volna, de a vállalkozói koalíciónak így is biztos többsége van. Fidesz és pártkoalíciója kiegészülve a vállalkozók jelöltjeivel a 17 fős testületbe 9 személy juttatott be, a polgármestert a Fidesz vezette koalíció adja (a polgármester az MKDSZ-es Szabó Imre lett). Az ellenzéki MSZP 5 helyet szerzett (4 egyéni és 1 listás), a maradék 3 hely az FKGP és az Ipartestület (melynek elnöke és sikeresen szerepelt jelöltje szintén tagja a Vállalkozói Klubnak) jelöltje között oszlik meg. Az október 29-én megtartott képviselőtestületi alakuló ülésen Hegedűs Lászlót a város alpolgármesterévé választották. A megyei közgyűlésre adott szavazatok alapján a Vállalkozói Klubot a négyfős keszthelyi frakcióban kettő küldött képviseli (dr. Kovács István - a Vállalkozói Klub polgármesterjelöltje, Hegedűs László - Fidesz-Vállalkozói Klub, a másik két képviselőt a szocialisták adják Veér Miklós volt országgyűlési képviselő és Kenesei Zoltán alpolgármester személyében). A vállalkozói koalícióhoz kötődik még a térség két polgármestere (a hévízi és a gyenesdiási), akik sikereik miatt kerül a vállalkozók közelségébe. Mindkét település polgármestere felismerte a vállalkozók szerint, hogy a fejlődés érdekében nemcsak napi kapcsolatot kell kiépíteni a vállalkozókkal és a kamarákkal, hanem maguknak tevékenyen részt kell vállalniuk a vállalkozással járó tervezésből és kockázatvállalásból. Ahol vállalkozó szellemű polgármester van, ott azért mennek jól a dolgok! 4. Vállalkozók és vállalkozás a politikai diskurzusban

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

1. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK

1. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK 1. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK 1.1 A reformkortól a II. világháborúig Az első olyan egyesületek, amelyeket már a szó mai értelmében is nonprofit szervezeteknek lehet tekinteni, a XVIII. század utolsó évtizedeiben

Részletesebben

TANULMÁNY. Végső teljesítés. Tartalom:

TANULMÁNY. Végső teljesítés. Tartalom: TANULMÁNY a Joint Planning CODE Közös Tervezés és Együttműködés a Határmenti Térség Hosszútávú Fejlesztéséért elnevezésű (HUHR/1101/2.1.4/0013) projekt keretein belül Zala megye Turisztikai Desztinációs

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

Foglalkoztathatóság javítását szolgáló intézkedések értékelése - mellékletek

Foglalkoztathatóság javítását szolgáló intézkedések értékelése - mellékletek Foglalkoztathatóság javítását szolgáló intézkedések értékelése - mellékletek Értékelési zárójelentés II. kötet 2013. március 25. Készítette: Mike Károly [Hétfa Kutatóintézet 7. LOT] vezető értékelő Geambasu

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA 2009 1 Tartalomjegyzék 2 I. Praeambulum.3 II. Fogalom-meghatározások, a Civil Koncepció hatálya.5 II.1. Fogalom-meghatározások.5 II.2. A Civil

Részletesebben

VÁROSOK MAGYARORSZÁGON, AVAGY AZ URBANISZTIKA VÁLTOZÁSA

VÁROSOK MAGYARORSZÁGON, AVAGY AZ URBANISZTIKA VÁLTOZÁSA VÁROSOK MAGYARORSZÁGON, AVAGY AZ URBANISZTIKA VÁLTOZÁSA Budapest, 2000 1 VÁROSOK MAGYARORSZÁGON, AVAGY AZ URBANIZÁCIÓ VÁLTOZÁSAI A magyar állam szerepe a városrendezés, az építésügy és a lakáspolitika

Részletesebben

MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Adalékok Kecskemét gazdasági programjához. I. Helyzetértékelés

MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Adalékok Kecskemét gazdasági programjához. I. Helyzetértékelés MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete Adalékok Kecskemét gazdasági programjához I. Helyzetértékelés Kecskemét 2005 Készült a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából

Részletesebben

Egy önmagára talált kistérség

Egy önmagára talált kistérség A Nyugat-Balaton régiójának fenntartható fejlődést ígérő példái Huszti Levente Bevezetés Az új évezred kezdetén megfigyelhető, hogy a fenntarthatóság kérdése egyre nagyobb hangsúllyal szerepel a nemzetközi

Részletesebben

BUDAPEST-MODELL. Egy liberális várospolitikai kísérlet. Szerkesztette. Pallai Katalin. Konzulensek. Atkári János, Láng László, Tóth Sándor

BUDAPEST-MODELL. Egy liberális várospolitikai kísérlet. Szerkesztette. Pallai Katalin. Konzulensek. Atkári János, Láng László, Tóth Sándor BUDAPEST-MODELL Egy liberális várospolitikai kísérlet Szerkesztette Pallai Katalin Konzulensek Atkári János, Láng László, Tóth Sándor Borítófotók Demszky Gábor Budapest, 2003 Felelõs kiadó: Nyílt Társadalom

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

A civil szervezetek térségi együttműködései Magyarországon

A civil szervezetek térségi együttműködései Magyarországon Osváth László A civil szervezetek térségi együttműködései Magyarországon (Útmutató és kézikönyv a civil szervezetek térségi együttműködésének elveiről, módszereiről, eljárási rendjéről) Könyv szakmai lezárása:

Részletesebben

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális térképe 2013-2014

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális térképe 2013-2014 . Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális térképe 2013-2014 Készült a TÁMOP 2.4.5-12/3-2012-0036 pályázati program keretében Készítette: Bali Júlia Királyné Domaházi Csilla Kruppainé

Részletesebben

Sellye város településfejlesztési koncepciója

Sellye város településfejlesztési koncepciója Sellye város településfejlesztési koncepciója Sellye Város Önkormányzatának megbízásából készítette a Summa Cum Bt., Pécs Pécs, 2004. november A tanulmány elkészítésében részt vettek: Mezei Cecília (önkormányzati

Részletesebben

ZÁRÓTANULMÁNYOK HERMANN ZOLTÁN - SZEPESI BALÁZS - TARCALI GÉZA - UNGVÁRI GÁBOR A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK HATÁSA A HELYI GAZDASÁG VERSENYKÉPESSÉGÉRE

ZÁRÓTANULMÁNYOK HERMANN ZOLTÁN - SZEPESI BALÁZS - TARCALI GÉZA - UNGVÁRI GÁBOR A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK HATÁSA A HELYI GAZDASÁG VERSENYKÉPESSÉGÉRE ZÁRÓTANULMÁNYOK HERMANN ZOLTÁN - SZEPESI BALÁZS - TARCALI GÉZA - UNGVÁRI GÁBOR A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK HATÁSA A HELYI GAZDASÁG VERSENYKÉPESSÉGÉRE - A vállalatok és a helyi önkormányzatok kapcsolata

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Szerzők: Nagy Richárd

Részletesebben

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája Előzetes változat! A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája (összefoglalás) CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ 2004. 06. 18. Tartalomjegyzék Bevezetés...3 1 Helyzetkép...3

Részletesebben

A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében

A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében Kulcsár László, Domokos Tamás Kutatási beszámoló az OKTK A. 1554/VIII. B. számmal elfogadott CIVIL SZERVEZETEK A

Részletesebben

ÜZLETI KÖRNYEZET A GYÓGYTURIZMUSBAN MAGYARORSZÁGON

ÜZLETI KÖRNYEZET A GYÓGYTURIZMUSBAN MAGYARORSZÁGON Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány ÜZLETI KÖRNYEZET A GYÓGYTURIZMUSBAN MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája

A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája 2014-2016 CampInvest Kft. 2013. december Készítették: Dr. Gonda Tibor PhD. Dr.Spiegler Patrícia PhD. Dr. Bencsikné Aubert Judit Tartalomjegyzék

Részletesebben

Pártok és civil szervezetek a helyi önkormányzatokban

Pártok és civil szervezetek a helyi önkormányzatokban Kákai László Pártok és civil szervezetek a helyi önkormányzatokban Ph.D. értekezés Támavezető: Dr. Bőhm Antal egyetemi tanár Budapest, 2003. Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi

Részletesebben

Az utolsó csepp ÖN K O R K É P PORONDPARÁDÉ. Esélyek és lehetőségek

Az utolsó csepp ÖN K O R K É P PORONDPARÁDÉ. Esélyek és lehetőségek Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET 2 0 0 9 3. szám ÖN K O R K É P tizenkilencedik évfolyam, 179. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT www.onkorkep.hu www.onkornet.hu Miért fontos Európa? 10 Szimbolikus

Részletesebben

MELLÉKLET Tartalomjegyzék

MELLÉKLET Tartalomjegyzék MELLÉKLET MELLÉKLET Tartalomjegyzék I. A GAZDASÁG TERÜLETI FOLYAMATAI...1 1. A FŐBB MAKROGAZDASÁGI FOLYAMATOK TÉRSZERKEZETI HATÁSAI...3 1.1 Privatizáció...5 1.2 A külföldi tőke beáramlása...7 1.3 A gazdasági

Részletesebben

Környezettudományi Központ Center for Environmental Studies

Környezettudományi Központ Center for Environmental Studies Környezettudományi Központ Center for Environmental Studies Budapest, Angyal u. 15/b. Hungary 1094 Tel. : (36-1) 216-0377, 455-8055 Fax: (36-1) 216-0911 A civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának

Részletesebben

Magyarország iparvárosai kiutak a válságból

Magyarország iparvárosai kiutak a válságból Vas és Acél OTDK DOLGOZAT Magyarország iparvárosai kiutak a válságból 2011. 1 Külön köszönet Zakariás Jánosnak és Bodori Katának az ózdi terepmunkámban nyújtott segítségükért. 2 Tartalomjegyzék Mint az

Részletesebben

Az épített örökség védelmének szerepe a falumegújításban Magyarországon

Az épített örökség védelmének szerepe a falumegújításban Magyarországon 03 file://v:\informatika\webra\vati-webre\20070711\cikkek\35\03.htm 1. oldal, összesen: 10 1999/06/* Orosz Bálint: Az épített örökség védelmének szerepe a falumegújításban Magyarországon Érték- és mûemlékvédelem

Részletesebben

IGAL VÁROS TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA (2012-2017) Igal Város Önkormányzata részére 2012-09-30

IGAL VÁROS TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA (2012-2017) Igal Város Önkormányzata részére 2012-09-30 TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2012-2017) Igal Város Önkormányzata részére 2012-09-30 0 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...1 HELYZETELEMZÉS...4 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...5 1.1. A program készítését

Részletesebben

STRATÉGIAI CSELEKVÉSEN INNEN,

STRATÉGIAI CSELEKVÉSEN INNEN, ELMÉLETILEG STRATÉGIAI CSELEKVÉSEN INNEN, ILLÚZIÓKON TÚL RÉGI PROBLÉMÁK ÉS ÚJ KIHÍVÁSOK MAGYARORSZÁG CIVIL TÁRSADALMÁBAN ÉS NONPROFIT SZEKTORÁBAN 1 Kuti Éva A magyarországi civil társadalom és a nonprofi

Részletesebben

Közgazdász Kutatók és Doktoranduszok II. Téli Konferenciája

Közgazdász Kutatók és Doktoranduszok II. Téli Konferenciája Elszigetelten nem lehet a tudományt művelni. A kollektivitás fontos eleme a tudományos tévedések feltárásának." Beck Mihály Közgazdász Kutatók és Doktoranduszok II. Téli Konferenciája Program és előadás-kivonatok

Részletesebben

Kárpátalja gazdaságfejlesztési stratégiai terve

Kárpátalja gazdaságfejlesztési stratégiai terve Kárpátalja gazdaságfejlesztési stratégiai terve 2013 Ismerd meg juhaidat egyenként, törődj gondosan a nyájakkal Péld 27, 33 Tanulmánykötet készítői: Bacsó Róbert, PhD Oktató, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai

Részletesebben