VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET 2008-2012."

Átírás

1 VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET BESZÁMOLÓ A VISZ MUNKAKONGRESSZUSA ELFOGADTA JÚNIUS 13-ÁN VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET

2 Az emberi élet célja a szolgálat: együttérzést és készséget mutatni, mások segítésére. /Albert Schweitzer/ 2

3 177 éves a szakszervezeti szerveződés a vendéglátásban! 23 éves a VISZ! 15 éves az Ágazati Kollektív Szerződésünk! 11 éves a kiterjesztett Vendéglátó és Idegenforgalmi Kollektív Szerződésünk! 22 éves a Vendéglátás és Idegenforgalom Jövőjéért Alapítvány! 20 éves az IUF tagságunk! 17 éves az EFFAT tagságunk! 14 éves az EFFAT-HOTREC Európai Ágazati Párbeszéd Bizottságban tagságunk 5 éves az EFFAT-FERCO Európai Ágazati Párbeszéd Bizottságban tagságunk 21 éves az ASZSZ tagságunk! 9 éves a Turizmus - Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság! 17 éves a Munkajogi Tanácsadó Szolgálatunk! 13 éves az egészségügyi szűrővizsgálati programunk! 12 éves a VISZ tagokat biztosító Signal csoportos balesetbiztosítási szerződésünk! 3

4 Részlet a VISZ november 15-i alakuló Kongresszusán elfogadott Alapszabályból: A VISZ célja: biztosítsa tagsága érdekvédelmét, eredményes érdekképviseletét, harcoljon tagsága bér- és jövedelemigényének, szociális elvárásainak teljesítéséért harcoljon a munkahelyek védelméért, a munkanélküliség ellen, ellenőrizze és segítse a szakszervezeti jogosítványok érvényesülését. A VISZ működésének alapelvei: demokrácia nyilvánosság konszenzus szakszerűség szolidaritás 4

5 177 éves a szakszervezeti szerveződés a vendéglátásban! Szakszervezetünket elődeink 1835-ben alapították, a XX. század történelmi eseményei során háromszor született újjá, 23 éves a VISZ! A Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakszervezet /VISZ/ története novemberében- decemberében az alapítók, tagságunk támogatásával úgy döntöttek, hogy ismét önálló szakszervezetként látják megvalósíthatónak a turizmusban, vendéglátásban, közösségi étkeztetésben, utazási irodákban dolgozó munkavállalók érdekvédelmét, érdekképviseletét. Ez hatalmas kihívást jelentett a VISZ valamennyi tisztségviselője számára. A munkahelyeken önkéntes munkában dolgozó tisztségviselőinkre rengeteg új feladat hárult a kialakuló piac gazdaságban, a megváltozott társadalmi, és a folyamatosan változó gazdasági környezetben. Ezt sikerrel teljesítették tisztségviselőink, bizonyítják az elmúlt 23 év eredményei. A szakszervezeti titkárok, bizalmiak, szakszervezeti bizottsági tagok, és az üzemi tanácsok szakszervezet által jelölt tagjai, értékes szabadidejüket áldozták fel azért, hogy érdekvédelmi munkát végezzenek, szükség esetén merték vállalni a tulajdonosokkal, munkáltatókkal szembeni konfliktust kollégáik érdekeinek védelmében. A rendszerváltás 1990-ben, a piacgazdaság kialakulása, az előprivatizáció, a privatizáció kezdetét is jelentette, amely elsőnek a mi ágazatunkat érintette. Az Állami Vagyonügynökség által bonyolított privatizáció során a Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakszervezetnek, valamint a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének sikerült elérni, hogy közvetlenül részt vegyenek a leendő tulajdonosok kiválasztásában. A többi 18 ágazat szakszervezetének ez nem sikerült. Alapvető követeléseink a következők voltak: Az új tulajdonos legalább egy évig nem mondhatja fel a kollektív szerződést, ezt el is értük minden alkalommal, pl. a Hungar Hotels, Danubius, Sodexho, Taverna stb. esetében is. /a történetek mellékelve/ 5

6 Öt évig nem változtathat az adott vállalat tevékenységén. /Ezt minden privatizált cég esetében elértük/. Elismeri a munkajogi jogutódlást /ez a fogalom akkor nem szerepelt a Munka Törvénykönyvében/, azaz elismeri jogfolytonosnak a munkavállalók privatizáció előtti munkaviszonyát, aminek a felmondási idő, végkielégítés, törzsgárda tagság szempontjából volt nagy jelentősége. Pl. a Hungar Hotels szakszervezeti vezetése, a bezárásra kerülő Royal szállodában harcolt ki először végkielégítést. Kedvezményes részvényvásárlási lehetőséget kaptak a privatizált cégek munkavállalói, amelyet később nyereséggel értékesítettek. Pl. a Danubius Rt-nél az ágazatunkban egyedülálló módon a szakszervezeti tagokból hoztak létre dolgozói konzorciumot a dolgozói részvények lejegyzésére, amely a kibocsátott összes részvények 15%-a volt /a történet mellékelve/. Ahol igény volt rá Munkavállaló Résztulajdonosi Program keretében tudták az egész céget megvásárolni, a munkavállalók konzorciumai, pl. Junior Rt., Cívis Hotels Rt. /a történetek mellékelve// 19 éves Vendéglátás és Idegenforgalom Jövőjéért Alapítvány! A tulajdonos váltásokkal és a gazdasági helyzet változásaival együtt járó probléma a létszámleépítés, amelynek gondjait szakszervezetünk alapítványa által támogatott Munkaerő Közvetítő Szolgálat enyhítette. Az internet erőteljes elterjedése, viszont szükségessé tette átalakítását. A beérkezett önéletrajzokat az interneten továbbítjuk. Az álláskeresőknek jogi tanácsadást, az önéletrajzíráshoz, az interjúkon való viselkedéshez, megjelenéshez személyre szóló tanácsokat adunk. 15 éven keresztül jelentettük meg a népszerű VISZ Híreket, amelyet az internet elterjedésével felváltottunk en küldött hírlevelekre től saját honlapunk van / / 5 éves a honlapunk! 4 éve jelenik meg rendszeresen cikk a Gasztronómia Szálloda Turisztika /GSZT/ online újságban a VISZ munkájáról, amelyet minden titkár megkap, és több ezer szakmai előfizető olvas. 6

7 17 éves a Munkajogi Tanácsadó Szolgálatunk! A heti kétszer működő munkajogi szolgálatunkat sok egyedi problémával keresték tagjaink, ezekben tanácsadással, közvetítéssel, és levelezéssel sikerült a kedvezőtlen munkáltatói intézkedések egy részét kivédeni, a perbeli képviseletet is felvállaltuk. Az eddig lezárult ügyekben minden esetben a munkavállalók javára döntött a bíróság, illetve peren kívüli egyezségeket kötöttünk, ennek kedvező anyagi vonzata volt minden esetben. Kedvező tendencia, hogy több kolléga már a munkajogi gondok megjelenése kezdetekor jelez, így meg tudtuk előzni számtalan esetben a nagyobb problémák kialakulását. Ezekben az esetekben munkáltató érzékelte, hogy a munkavállaló nem felkészületlen, és egy országos szervezet áll mögötte nemzetközi kapcsolatrendszerrel, amely adott esetben nyomásgyakorló eszközöket tud igénybe venni. Minden megkeresésre jogi segítséget nyújtottunk a helyi kollektív szerződéshez, módosításhoz, részmegállapodáshoz, értelmezési problémák megoldásához személyes tárgyalással, tervezetek elkészítésével. Kollektív szerződés jelentősége Az új Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény jelentősen modernizálja a munkajogot, egyszerre kívánja megteremteni a rugalmas foglalkoztatás és a munkavégzők szociális biztonságának feltételeit. Az új munkajogi szabályozás széles körben alkalmazza a polgári jog elveit és szabályait, még a leírt szabályoktól való eltérésre is tág teret biztosít. Jelentősen bővíti a szerződéses alapú szabályozás szerepét, az egyéni és a kollektív autonómia lehetőségeit, azaz a munkaviszonyban álló felek és a kollektív munkajogi jogalanyok megállapodásainak szabályozó szerepét. A július 1.-től hatályos Mt. minden egyes fejezetének végén rendelkezik arról, hogy a kollektív szerződésben el lehet-e térni és milyen irányban a törvényi rendelkezéstől. Főszabály, hogy a kollektív szerződés eltérő rendelkezés hiányában a törvény Második és a Harmadik Részben foglaltaktól eltérhet. (akár a munkavállalók kárára!) Ez önmagában felértékeli a meglévő kollektív szerződéseket az átmenet idején és a jövőben pedig a kollektív szerződések 7

8 meghatározóan befolyásolhatják az egyéni munkaszerződések és a felek közötti jogviszony tartalmát. Az új Munka Törvénykönyve hatálybalépésével összefüggő átmeneti törvényjavaslat szerint a megelőzően kötött kollektív szerződések szeptember 30. napján hatályukat vesztik, ha a szerződést kötő szakszervezet az Mt (2) bekezdése alapján nem jogosult kollektív szerződés kötésére. Változtak a kollektív szerződés kötésére vonatkozó jogosultsági szabályok (2) bekezdése szerint: A szakszervezet abban az esetben jogosult kollektív szerződés kötésére, ha tagjainak száma eléri a) a munkáltatóval munkaviszonyban álló, b) munkáltatói érdekképviseleti szervezet által kötött kollektív szerződés esetében a kollektív szerződés hatálya alá tartozó munkavállalók létszámának tíz százalékát. A 276. (5) szerint pedig A (2) bekezdés alkalmazásakor a munkavállalóknak a szerződéskötést megelőző félévre számított átlagos létszámát kell alapul venni. A fentiekből az következik, hogy a meglévő kollektív szerződések a törvény erejénél fogva 2012 szeptember 30.-án nem vesztik hatályukat, mert a megkötésüket megelőző félévben feltehetően mindenhol teljesült a 10 %-os kritérium. A szerződések lejárta után, módosításkor vagy új kötésekor feltétlenül meg kell lenni a munkavállalók minimum 10 % -os szakszervezeti tagságának! Továbbra is érvényes az a szabály, hogy a szűkebb hatályú kollektív szerződés (munkahelyi) az általánostól (ágazati) ennek eltérő rendelkezése hiányában - csak a munkavállalók javára térhet el. Az eltérést az egymással összefüggő rendelkezések összehasonlításával kell elbírálni. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi szabályokhoz képest az új Mt. az erőfölényben lévő (szakismerettel, apparátussal rendelkező) munkáltatók javára változtatta meg a szabályozást, a munkaerő-piaci hátrányban lévő munkavállalók számára a hatályos kollektív szerződések kedvezőbb rendelkezései relatív védelmet nyújtanak. 8

9 A kiterjesztett ágazati kollektív szerződés ebben a helyzetben ernyőként védi a munkahelyi kollektív szerződéseket. A meglévő korrekt együttműködés alapján időt és lehetőséget biztosít ahhoz, hogy a felek közösen alakítsák ki a jogszabályi változásokhoz való alkalmazkodást, és tovább fejlesszék a szakmai sajátosságokra, a felek érdekeire tekintettel az ágazat foglalkoztatás szabályait. Üzemi tanács választások 1992-ben megjelent az új Munka Törvénykönyve, amely előírta az üzemi tanácsok létrehozását, a kollektív szerződés megkötését szakszervezeti reprezentációhoz kötötte az üzemi tanács tagjaira leadott szavazatokon keresztül. Szakszervezetünk tisztségviselői, szakszervezetünk tagjai megértették a választás szakszervezeti sikerének fontosságát az üzemi tanácsok megválasztásakor a következő eredmények születtek: 1992-ben az üzemi tanács tagjainak 86,3 százaléka a VISZ képviselőiből került ki ben az összes megválasztott üzemi tanácstag 86,82 százaléka a VISZ képviselőiből került ki, 1998-ban az összes megválasztott üzemi tanácstag 93,17 százaléka a VISZ képviselőiből került ki, 2001-ben az összes megválasztott üzemi tanácstag 94,00 százaléka a VISZ képviselőiből került ki az összes megválasztott üzemi tanácstag 85,00 százaléka a VISZ képviselőiből került ki az összes megválasztott üzemi tanácstag 89,00 százaléka a VISZ képviselőiből került ki az összes megválasztott üzemi tanácstag 82,00 százaléka a VISZ képviselőiből került ki. A felsorolt reprezentativitási mutatók vállalati, helyi szinten azt eredményezték, hogy minden alapszervezetünk megszerezte, és folyamatosan megtartotta a kollektív szerződés megkötésének, módosításának jogosultságát, valamint az együttdöntési jogát a jóléti célú pénzeszközök felhasználásában. Természetesen a többi jogosultságot is, a véleményezési és tájékoztatási jogot is a szakszervezet gyakorolhatta, mivel nagy többségbe kerültek, a VISZ tagjai az üzemi tanácsokban. 9

10 Ágazati szinten a reprezentativitásunk szükséges volt az ágazati szintű kollektív szerződés megkötéséhez és ágazati kiterjesztéséhez. Az Országos Idegenforgalmi Munkaadók Szövetségével /jelenlegi nevük: Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége - /VIMOSZ/ 1992-ben még csak ágazati ajánlást dolgoztunk ki, mert akkor még tisztázatlan volt a munkaadói oldal jogosultsága, de a több munkáltatóra kiterjedő kollektív szerződéses kötelezettség vállalás tartalma is. A Kamarákról szóló törvény megszületésével vált egyértelművé, hogy a munkaadóknak milyen érdekképviselete jogosult Ágazati Kollektív Szerződést kötni. Saját szervezetünk reprezentativitását az előzőekben felsorolt üzemi tanács választások eredményei egyértelművé tették. A gazdasági és társadalmi változások, valamint az Európai Unióhoz történő integráció, mint kihívás érlelték, hogy szükség van egy olyan ágazati szintű szerződésre, amely alapján az ágazatban a foglalkoztatottság kiszámíthatóvá válik, és az ágazati minimálbér is segíti a szakmunkások megtartását. 15 éves az Ágazati Kollektív Szerződésünk! végén elkészült az Elnökség és a Titkárok Tanácsa által elfogadott tervezet, amelyet hosszú előkészítő munka és tárgyalás sorozat eredményeként május 21-én megkötöttünk az Ágazati Kollektív Szerződést, amelynek kiterjesztését júliusában közösen kértük. 11 éves a kiterjesztett Vendéglátó és Idegenforgalmi Kollektív Szerződésünk! Az Országos Érdekegyeztető Tanács munkáltatói oldalán néhány kisebb szervezet nem támogatta a kiterjesztést, de kitartásunk eredményeként május 15-én a gazdasági miniszter a országosan kiterjesztette a Vendéglátó és Idegenforgalmi Kollektív Szerződést, amely jelenleg is érvényes, a szállodai szolgáltatás, éttermi, cukrászdai vendéglátás, munkahelyi és közösségi étkeztetés alágazatokban működő valamennyi munkáltatói szervezetre. A kiterjesztett ágazati kollektív szerződésre az Európai Szakszervezeti Szövetségünk az EFFAT = European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions - az Élelmiszer, az Agrár és a Turizmusban Dolgozók Európai Szakszervezeti Szövetsége - is felfigyelt, közép európai szinten példaértékűnek tekintik. 10

11 Magyarországon összesen négy kiterjesztett ágazati kollektív szerződés létezik, amelyből az egyik a Vendéglátó és Idegenforgalmi Kollektív Szerződés. Megelőztük korunkat, hiszen május 15-e óta létezik ágazati minimálbér, amely a szakmunkásokra vonatkozóan a mindenkori országos minimálbér plusz tíz százalék. Azóta már sikerült az Országos Érdekegyeztető Tanácsnak /OÉT/ a garantált szakmunkás minimálbért bevezetni. 21 éves az ASZSZ tagságunk! Az Országos Érdekegyeztető Tanács /megszűnt 2011-ben/ munkájába az Autonóm Szakszervezetek Szövetségén /ASZSZ/ keresztül kapcsolódtunk társelnöki szinten, megyetitkáraink az ASZSZ koordinátoraként is jelentős munkát végeznek. Állandó meghívottai vagyunk a Parlament Idegenforgalmi Bizottságának, jelenleg Országgyűlés Sport és Turisztikai Bizottsága. Szakszervezetünk tagja a Nemzeti Turisztikai Bizottságnak. /jelenleg szünetel működése/ 20 éves az IUF tagságunk! 17 éves az EFFAT tagságunk! 14 éves az EFFAT-HOTREC Európai Ágazati Párbeszéd Bizottságban tagságunk 5 éves az EFFAT-FERCO Európai Ágazati Párbeszéd Bizottságban tagságunk Tanácskozási joggal évtől vettünk részt ágazatunk európai párbeszéd bizottságaiban május elsejétől teljes jogú tagokként nagyon aktív a részvételünk az EFFAT - HOTREC szociális párbeszéd bizottságban, munkabizottságaiban, és az irányítótestület munkájában, valamint az EFFAT - FERCO párbeszéd bizottságban. Jelentős munkát folytat képviselőnk Kovács Pál, az Európai Szakmai Útlevelet /Qvalification and Skills Passport/ kidolgozó munkacsoportban. EFFAT Turizmus Elnökség tagja a VISZ képviselője, Kovács Pál, immár nyolc éve, amely pozícióra már kétszer választotta meg az EFFAT Kongresszusa. 11

12 A nemzetközi munka részeként, az alábbi rendezvényeken vettek részt szakszervezeti tisztségviselőnk, pl ban Izraelben 100 fő, szakszervezeti képzésen ben szintén mintegy 100 fő szakszervezeti tisztségviselőnk vett részt Genfben az ILO /Nemzetközi Munkaügyi Szervezet/ Székházában oktatáson májusában a Titkárok Tanácsa, a VISZ által jelölt üzemi tanácselnökökkel együtt, 120 fő, tanulmányúton vett részt Brüsszelben. Az V. számú Főigazgatóság fogadta tisztségviselőinket az Európai Parlament épületében, tájékoztatást adva a szakszervezeti jogok érvényesüléséről az Európai Unióban. Minden évben nagy számú VISZ delegáció vesz részt az ÁPB tagjaként az Európai Turizmus Fórumon. /A nemzetközi munka részletezése a Turizmus- Vendéglátás ÁPB munkánál./ 12 éves a VISZ csoportos baleset biztosítási szerződése! A VISZ Elnöksége a Signal biztosítóval kötött szerződése alapján április 1-től baleset biztosítást kötött, amelynek értelmében, ha a VISZ tagja a nap 24 órájában, a világ bármely táján balesetet szenved, biztosítási szolgáltatásban részesül. Az Elnökség határozata alapján a VISZ központi költségvetése az éves díj 2/3 részét fizeti, az alapszervezet, pedig az 1/3-t. Így a VISZ tagjai ingyenesen biztosítottá váltak. Minden évben meghosszabbításra került a biztosítási szerződés, változatlan díjfizetés mellett, ugyanakkor évente emelkedett a biztosító által nyújtott néhány szolgáltatás értéke. Tagjaink részére kedvező élet, lakás és háztartási biztosítást, illetve kedvezményes kötelező gépjármű felelősség és casco biztosítást lehet kötni. A balesetbiztosítást április 1-től a családtagokra is sikerült kiterjeszteni, a VISZ tagok éves díjának meglehetősen 12

13 alacsony mértékén. Új szolgáltatás lesz a munkavállalói felelősségbiztosítás. 13 éves a szűrővizsgálati programunk! 1999-ben ingyenes nőgyógyászati szűrővizsgálatot vezettünk be szakszervezeti tagjaink és családtagjaik részére. A vizsgálat speciális ultrahang készülékkel történik, és ha szükséges, a gyógyszeres és műtéti kezeléseket is igénybe lehet venni. Az ország minden részéből megnyilvánuló nagy érdeklődésre tekintettel heti két napon lehet igénybe venni a szolgáltatást, a VISZ központi irodájában történő telefonos bejelentkezést követően. A szűrővizsgálat a Budapest VI. kerületi Csengery utcai Rendelőintézetben vehető igénybe, de a Rendelőintézet egyéb szolgáltatásai is biztosítottak (pl.: szemészet, fülészet, reumatológia, bőrgyógyászat, stb.) szakszervezeti tagjaink és családtagjaik részére. 9 éves a Turizmus - Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság Turizmus - Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság /ÁPB/ szeptember 19-én jött létre A Turizmus - Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság a szociális partnerek, a VISZ - VIMOSZ, középszintű együttműködésének érdekegyeztető fóruma a turizmus, szálláshely szolgáltatás, vendéglátás, közösségi étkeztetési szolgáltatások, valamint az utazásszervezési szolgáltatások működési területén. Célja elősegíteni az ágazat munkáltatóinak és munkavállalóinak érdekvédelmét oly módon, hogy nemzetgazdaságon belüli súlyának megfelelően erősítse az ágazat pozícióját, gazdasági eredményeinek megalapozott fejlesztését, amely alapul szolgál a munka- és életkörülmények javításához. 13

14 A szociális partnerek ezzel is hozzájárulnak a munkabéke fenntartásához, az ágazat fejlődéséhez. A Turizmus - Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottságon belül a koordinációs bizottság irányításával négy állandó szakbizottság működik: szálláshely szolgáltatás szakbizottság vendéglátás, éttermi szolgáltatás szakbizottság közösségi étkeztetés szolgáltatás szakbizottság utazásszervezés és közvetítés szolgáltatás szakbizottság. Az alábbi ágazatot és munkavállalókat érintő ügyekkel foglalkozott az ÁPB az elmúlt kilenc évben, a teljesség igénye nélkül. Ágazatunk munkavállalói és munkaadói úgy látták, hogy kormányzati oldalról nem a nemzetgazdaság súlyának és jelentőségének megfelelően értékelik a szakmát. Ezért az Országos Idegenforgalmi Bizottságon keresztül kezdeményeztük a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia összeállítását, közgazdasági elemzéssel történő alátámasztását és a Nemzeti Fejlesztési Tervbe történő beillesztését. Tanulmányok készültek a turizmus és vendéglátás - közösségi étkeztetés munkahelyteremtő képességének lehetőségeiről, az adó és járulékváltozások szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazatra gyakorolt hatásáról. Magyar nyelvre fordítás után egy konferencia keretében ismertettük meg a Gazdaságilag legelőnyösebb árajánlat a közösségi étkeztetésben című európai uniós iránymutatást. Munkánk eredményeképpen bevezették a felszolgálási díj kedvező adózását, amelyet sikerült megtartani. Az ÁPB szakértői részt vesznek az Európai jó higiéniai kézikönyv elkészítésében a közösségi étkeztetés területén, A magyar útmutató elkészítésére 2008-ban alakult meg a munkacsoport, melynek tagjai társadalmi munkában dolgoztak, a szakmai civil szervezetek képviseletében. Az Útmutató 2011-ben készült el. A munkacsoport célja az volt, hogy a szükséges követelményeket kivitelezhető, a mindennapi életben alkalmazható formában tartalmazza, figyelembe véve a nemzeti sajátosságokat, szokásokat és technológiákat. A magyar Jó Higiéniai Gyakorlat Útmutató a vendéglátás számára- elkészítésében Kollárszky Liza és Ruiszné Nádas Judit vett részt három éven keresztül 14

15 szakszervezetünket képviselve, hatalmas munkát végeztek szabadidejükben. A végeredmény, a vendéglátás ágazat Jó Higiéniai Útmutatója a szakma által elfogadható, megvalósítható, ugyanakkor a mai higiéniai elvárásoknak megfelelő, az élelmiszer biztonságot szavatoló szabályozást tartalmazza a vendéglátásban dolgozók számára. Az elkészült útmutatót országjáró körúton mutatják be. A Turizmus-Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság tagjai, köztük Kovács Pál aktív résztvevői a másfél évtizede tartó munkának, mely során a HOTREC (Európai Hotelek, Éttermek, és Kávézók Szövetsége) és az EFFAT (Szakszervezetek Európai Szövetsége az Élelmiszer, Mezőgazdaság és Turizmus Ágazatban) együttesen kidolgoz egy szakmai útlevelet./qsp./. Ennek segítségével, a szabad munkaerő áramlás során az Európai Unióban könnyebb lesz a munkaadóknak eligazodniuk a potenciális alkalmazottak alkalmasságát illetően, és a munkavállalók egyszerűen tudják igazolni képzettségüket, szakmai tapasztalatukat. A QSP célja, tartalma, formája, használata: 1. Célja, hogy a munkavállalók dokumentálni tudják képességeiket, tapasztalataikat 2. Tartalma: diplomák, szakmai múlt 3. Interneten alapuló eszköz, amelyet ki lehessen nyomtatni 4. Önkéntes alkalmazás-ösztönzők 5. Anyanyelven lehessen beírni a rendszerbe, és más nyelven is le lehessen hívni 6. Kompatibilis legyen (Eures, Europass) 7. Szakterületek szerinti csoportosítás: étterem, bár, takarítás, konyha 8. A szociális partnerek közösen alakítják ki a piaci alkalmazását 9. Európai Uniós projektként működjön továbbra is perc alatt feltölthető legyen Tartalmi részletek: 1. Munkáltató, munkavállaló más-más területen használhassa 2. A munkavállaló a saját adataihoz férjen hozzá, ezt tudja változtatni 3. A regisztrációhoz használt személyes adatok csak az azonosító kódhoz szükségesek. 15

16 4. Publikus adatok: Iskolák, nyelvtudás szintje, munkatapasztalat, képesség-listából választás 5. Mellékletek: fénykép, referencia levél, diploma másolat január 1-től törvény határozta meg az Ágazati Párbeszéd Bizottságok megalakításának és működésének szabályait. Ezért újból teljesítenie kellett a reprezentativitási feltételeket, a VISZ-nek is, mint szervezetnek. Ez újabb feladatot rótt ránk, ismét plusz tétje volt a 2010-es üzemi tanács választásoknak, amelyet teljesítettünk. A fent említett törvénynek megfeleltünk, és folytathattuk munkánkat az Ágazati Párbeszéd Bizottság keretei között, egyre nehezebb feltételek mellett. Ennek ellenére intenzív nemzetközi munkát tudtunk folytatni, és sikeres konferencia sorozatot rendeztünk között Válasz a válságra címmel, amely a szálláshelyszolgáltatásban és vendéglátásban a válság okozta problémák tompítására nyújtott segítséget. A év során először Európában, azután egyre erősebben Magyarországon is látszottak a jelei, hogy a kialakult válsághelyzetre a munkaadók pánikból reagálnak, így elsőként a munkaerő költségek csökkentése jött válaszként a csökkenő forgalomra. Ennek ismeretében kezdték meg a turizmus - vendéglátás ágazati párbeszéd partnerei megbeszéléseiket, mit lehetne tenni a folyamat lassítására, illetve leállítására. Széleskörű szakmai konzultáció kezdődött mind munkaadói, mind munkavállalói oldalról. Ennek alapján került összeállításra azon területek listája, ahol haladva eredményeket lehet elérni. A javaslatok többsége az országban vagy a világ egyéb országaiban már alkalmazott jó gyakorlatok bemutatása, remélve, hogy megismerve őket, azok elterjedése gyorsul, illetve a szakértői kör néhány egyedüli megoldással is jelentkezett. Ezek alapján a válasz a válságra akcióban két fő irányba próbálunk haladni. 1. A legerősebb irány a munkaadók és munkavállalók együttgondolkodásával, közös akcióival a folyamatok ésszerűsítése, egyszerűsítése, új megoldások bevezetése, melyek révén az általános költségek csökkenthetők, és nem elbocsátásokkal kell a költségcsökkentést biztosítani. Ennek első nagy területei az energiafelhasználás és munkaerő bérbevétel voltak. Ezt kiegészítettük egyéb munkaszervezési módszerek és a munkahely megtartási pályázatok témakörével is. 16

17 A következőkben foglalkoztunk a felsőfokú és szakképzésben résztvevő tanulók kérdéskörével és egyéb költségek, beszerzési árak további csökkentési lehetőségeivel. 2. A másik főirány az értékesítés, forgalom visszaesésének csökkentése a munkahelyek megtartása érdekében. Itt abban kívántuk tanácsokkal ellátni a munkaadókat és a munkavállalókat, hogy milyen új módszerek bevezetésével, összefogásuk mely további eredményeivel érhetik el, hogy ne essen vissza vendégeik száma, ne csökkenjen eladási áruk, vagy azonos vendégszámmal többleteladásokat érhessenek el. A programsorozat következő témákkal foglalkozott: Energiaköltség csökkentő eljárások és alkalmazási lehetőségek a szállodákban és az éttermekben. A bérköltségek hatékony felhasználása a szállodákban, éttermekben, a minőségi munka és bérezés összhangjának megteremtése ; Munkaerő-kölcsönzés alkalmazása a csúcsperiódusok színvonalas lefedése a foglalkoztatás szintjének fenntartásával. Szállodai, éttermi, rendezvényszervezői gyakorlat a munkaerőkölcsönzés alkalmazásában. Az Európai Szociális Alap pályázati lehetőségei a szállodák hatékonyabb üzemeltetéséhez Vendégvélemények kezelése. A válság hatása a magyar szállodai értékesítésre. Az Internet hatékony felhasználása, az értékesítés új csatornáinak megnyitása az idegenforgalomban Képzési helyzetkép, a felsőfokú képzés aktuális helyzete és a jelenlegi adottságok felhasználási lehetőségei a vállalkozások mindennapjaiban Szállodai hatékonyságnövelés online megoldásokkal 17

18 Újjáalakulásunk 23 éve alatt felépítettük a közvetlen érdekvédelmet, érdekképviseletet Szakszervezetünket a szakma elismerte, megkerülhetetlen tényezővé vált az ágazatban, és a szakszervezeti életben is, ezt bizonyítják az alábbi kitüntetések. Az elmúlt évek során három Elnökségi tagunk kapta meg a legmagasabb szakmai kitűntetést, a Pro Turismo díjat a turizmus világnapján, az ágazat munkavállalói érdekében végzett munkájáért. A díjazottak: Dr. Balázs Zoltánné Dr. Várnai Zsuzsanna Dr. Mosonyi József Az ASZSZ által alapított Főcze Lajos emlékérmet kapott: Dr. Balázs Zoltánné Dr. Várnai Zsuzsanna Főcze Lajos oklevelet kapott: Horváth László Tasi Jánosné Sebőkné Kovács Katalin Tolnai Lászlóné Bihari Mihályné Sikerünk titka, hogy a szakszervezeti tagságot vállalóktól kezdve, az alapszervezeteknél dolgozó tisztségviselőkön át a vezető testületekig, mindannyian a Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakszervezet tagjai vagyunk. Érdekeinket akkor tudjuk érvényesíteni, ha a kollégáink döntő többsége tagjaink közé tartozik, ez adja egy szakszervezet erejét, ezért a tagszervezés nem lehet kampány feladat, a mindennapok részévé kell válnia. Tisztségviselőnek lenni nem könnyű feladat, a közösségi érdekek képviselete során sűrűbben hangzik el a kritika, mint a köszönő szó. 18

19 Miért kell szakszervezeti tagnak lenni? Mit nyújt tagjainak, a Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakszervezet? A piacgazdaság egyik jellemzője a magányos munkavállalók kiszolgáltatottságának növekedése. A munkáltató csak a szakszervezetet fogadja el egyenrangú partnerként. Miért? Az Európai Unió egyenrangú partnere az Európai Szakszervezeti Szövetség A Munka Törvénykönyve a munkavállalók érdekeinek képviseletét, érdekeinek érvényesítését a SZAKSZERVEZET számára biztosítja. A munkavállalói érdekek szakszervezetünk által történő megjelenítésének, érvényesítésének különböző szintjei a következők: Munkahelyi szint (szállodák, éttermek, közösségi étkeztetés, utazási irodák) A munkahelyi Szakszervezeti Bizottság (SZB), Szakszervezeti Intéző Bizottság (SZIB) az egyéni és kollektív érdekeket megjeleníti és képviseli, legfontosabb feladata az évenként megújuló kollektív szerződést megkötni a munkáltatóval. Mit tartalmaz és mit nyújt anyagilag egy átlagos kollektív szerződés? Ezek a juttatások ugyan csökkentek a gazdasági válság miatt, de 2009-ig tartalmazták az alapszervezetek által kötött szerződések. Bízunk benne, hogy csak átmenetileg kellett felfüggeszteni a juttatások egy részét. Sajnos 2010-től az adótörvények változásai sem kedveznek a természetbeni juttatások adásának. Éves bérfejlesztés mértéke Természetbeni étkezés, vagy utalvány értéke Úti költségtérítések szabálya Mosatási költségek átvállalása Munka és védőruha juttatás rendje Beiskolázási segély igénybevételének feltételei A Munka Törvénykönyvében rögzítettnél hosszabb felmondási idő és végkielégítés SZÉP kártya, üdülési lehetőségek biztosítása Törzsgárda tagok anyagi megbecsülés 19

20 Önkéntes nyugdíj és egészségpénztári juttatás Munkabérelőleg feltételei A fenti juttatások éves egy főre számított értéke, a szakszervezeti tagok számától, azaz a szakszervezet erejétől függően: forint. Csak a szakszervezet köthet kollektív szerződést. Ahol nincs szakszervezeti tagság a juttatás éves értéke nulla. Ahol van szakszervezeti tagság, de jelentős a szakszervezeten kívüliek száma, azaz a potyautas, a munkáltatóval történő tárgyalás nehezebb, és az eredmény is szerényebb. Sokan büszkék arra, hogy nem tagjai a szakszervezetnek, de még nem láttuk, hogy büszkén visszautasították volna kollégáik áldozatvállalásának eredményeit. A potyautas az a munkavállaló, aki azért nem szakszervezeti tag, mert a szakszervezet által évenként kiharcolt eredmények így is érvényesek rá, elvárja, hogy mások a társai gondoskodjanak érdekei védelméről. De ha valaki saját magáért nem kíván tenni, milyen alapon várja el másoktól, hogy tegyenek érte? Ágazati szint: A Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakszervezet ágazati szintű érdekvédelmi, érdekérvényesítő szolgáltatásai: Szakszervezetünk kiharcolta a felszolgálási díj bevezetését Ágazati Kollektív Szerződés, a Munka Törvénykönyvénél kedvezőbb juttatásokkal Egyéni munkajogi tanácsadás, jogvédelem Segítség a munkahelyi kollektív szerződések megkötésében, bértárgyalások lefolytatásában Balesetbiztosítás, kedvező élet, lakás- és háztartásbiztosítás, kedvezményes kötelező gépjármű felelősség biztosítás valamennyi szakszervezeti tag és családtagjaik részére, a Signal Biztosítóval kötött szerződés alapján Ingyenes, komplett nőgyógyászati szűrővizsgálat a szakszervezetünk tagjai és családtagjaik számára Érdekvédelem külföldi munka során Képviselet a Nemzeti Gazdasági és Szociális Tanácsban, az Autonóm Szakszervezetek Szövetségének tagjaként Lobbizás az Országgyűlés és Sport és Turisztikai Bizottságánál, a szakmai érdekek érvényesüléséért 20

ÉRDEKVÉDELMI ALAPISMERETEK

ÉRDEKVÉDELMI ALAPISMERETEK MAGYAR SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ÉRDEKVÉDELMI ALAPISMERETEK Tankönyv az alapszervezeti tisztségviselők oktatásához ÉRDEKVÉDELMI ALAPISMERETEK Tankönyv az alapszervezeti tisztségviselők oktatásához

Részletesebben

SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD A KERESKEDELEMBEN 1

SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD A KERESKEDELEMBEN 1 SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD A KERESKEDELEMBEN 1 ( Az autonóm társadalmi párbeszéd megerősítése c. PHARE projekt megrendelésére készült ágazati összegző tanulmány) Az ágazat definíciója, határai A Kereskedelem,

Részletesebben

napig is az. Az országos érdekegyeztetés sztrájktörvény szigorítása, a 16%- os egykulcsos adó, a 98%-os viszszamenõleges

napig is az. Az országos érdekegyeztetés sztrájktörvény szigorítása, a 16%- os egykulcsos adó, a 98%-os viszszamenõleges CMYK www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 17. ÉVFOLYAM, 12. SZÁM Elfogadta az Országgyûlés az új Munka Törvénykönyvet Kormánypárti többséggel 255:98 arányban december

Részletesebben

Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem

Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem Szakszervezeti kiskönyvtár XXVIII. Készült a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal támogatásával Kiadta a LIGA Szakszervezetek 1146 Budapest,

Részletesebben

A Postás Szakszervezet Beszámolója

A Postás Szakszervezet Beszámolója Postásokkal, postásokért, felelôsen! A Postás Szakszervezet Beszámolója IV. Kongresszus 2005. november 24 26. Foglalkoztatási és szociális biztonság, bérfelzárkóztatás! Tartalomjegyzék Bevezetés...2 I.

Részletesebben

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban E ENG M IS ÉRINT Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban Budapest 2002 Szerzõk: BANKÓ ZOLTÁN és GYULAVÁRI TAMÁS JOGUKBAN ÁLL AVAGY A MUNKAVÁLLALÓK HELYZETE ÉS JOGAI AZ EU-BAN E ENG

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM KOHÁSZATI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM KOHÁSZATI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Dr. Ungi Noémi KOHÁSZATI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE T ANULMÁNY ERGOFIT KFT Budapest, 2006. TARTALOMJEGYZÉK AZ ELEMZÉS CÉLJA, TÁRGYA, MÓDSZERE...7

Részletesebben

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M XII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2006. SZEPTEMBER 29. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge 1012

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Újfajta társadalom A politikusok természetesen más oldalról közelítik meg a szakszervezetek térvesztését a munka világában.

A TARTALOMBÓL. Újfajta társadalom A politikusok természetesen más oldalról közelítik meg a szakszervezetek térvesztését a munka világában. Más-kor ALAPÍTVA 1906-ban L. ÉVFOLYAM 2007. június július Európa szerte problémát jelent a fiatalok megismertetése a szakszervezettel, bevonásuk a mozgalomba, és nincs ez másképp a május elseje eszmerendszerével

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

a villamosenergia-iparban megvalósuló európai és a magyarországi szociális párbeszéd, valamint a kollektív szerződések elemzéseinek bemutatására

a villamosenergia-iparban megvalósuló európai és a magyarországi szociális párbeszéd, valamint a kollektív szerződések elemzéseinek bemutatására Kézikönyv a villamosenergia-iparban megvalósuló európai és a magyarországi szociális párbeszéd, valamint a kollektív szerződések elemzéseinek bemutatására A kiadványt szerkesztette és az összehasonlító

Részletesebben

Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013

Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013 Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013 Néhány gondolat az új Munka törvénykönyvéről... 4 ELSŐ RÉSZ - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 I. Bevezető rendelkezések... 6 A törvény célja... 6 A törvény hatálya...

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül

A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül Belső

Részletesebben

Praktikus információk esélyegyenlôségre érzékeny mikrovállalkozásoknak 2008.

Praktikus információk esélyegyenlôségre érzékeny mikrovállalkozásoknak 2008. Praktikus információk esélyegyenlôségre érzékeny mikrovállalkozásoknak 2008. SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány 2008. Szerzôk: Gárdián Szilvia Horváth Anna Dr. Laczkó Zsuzsa Sellei Anna Dr. Soltész

Részletesebben

Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók. Szakszervezeti Szövetsége. IX. Kongresszusának dokumentumai

Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók. Szakszervezeti Szövetsége. IX. Kongresszusának dokumentumai Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége IX. Kongresszusának dokumentumai Budapest, 2014. március 26. Tisztelt Küldöttársak! Kedves Barátaim! Tőlem megszokott módon és szóhasználattal,

Részletesebben

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent).

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent). KEDVES KOLLÉGA! Egy régóta hiányolt kisokost tartasz a kezedben, melyben a számodra igen nagy jelentőségű MUNKABÉRRŐL olvashatsz. Különös fontosságát nemcsak attól kapta, hogy mintegy négymillió polgártársunk

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK ÉS INTÉZMÉNYEK Írta dr. Bánsági Györgyi

JOGSZABÁLYOK ÉS INTÉZMÉNYEK Írta dr. Bánsági Györgyi JOGSZABÁLYOK ÉS INTÉZMÉNYEK Írta dr. Bánsági Györgyi jogszabályok és intézmények 1. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény hatályba lépését megelőző

Részletesebben

Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás

Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás TARTALOMJEGYZÉK ELÔSZÓ........................................................ 2. JOGPONT HÁLÓZAT..............................................

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM KERESKEDELMI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM KERESKEDELMI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Fodor T. Gábor Nacsa Beáta Neumann László KERESKEDELMI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE T ANULMÁNY KENDE ÜGYVÉDI IRODA Budapest, 2006. TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Kisgyörgy Sándor Könözsy László dr. Lénárt Szilvia Vámos István EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE TANULMÁNY ÉTOSZ Budapest, 2008. Tartalom

Részletesebben

25 éves A FEHÉR GYŰRŰ

25 éves A FEHÉR GYŰRŰ 25 éves A FEHÉR GYŰRŰ Budapest, 2014 Fehér gyűrű. A kifejezés hallatán valami tisztára, erősre, biztonságosra gondolunk. A gyűrű kör alakja szimbólumok sokaságát hordozza. Ősidőktől fogva az örökkévalóság,

Részletesebben

2011. Közbeszerzés és átláthatóság 1.

2011. Közbeszerzés és átláthatóság 1. 2011. Közbeszerzés és átláthatóság 1. Transparency International Magyarország Közbeszerzés és átláthatóság 1. 2011 Tartalom Előszó... 4 Köszönetnyilvánítás... 6 Vezetői összefoglaló... 7 1. Közbeszerzések

Részletesebben

ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ. Farkas Tamás. Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének kiadványa. XX. évfolyam 2009. január

ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ. Farkas Tamás. Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének kiadványa. XX. évfolyam 2009. január Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének kiadványa XX. évfolyam 2009. január ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ Az Otthonunk 2008-ban megújult formátumának

Részletesebben

A Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás, turizmus ágazat helyzetének értékelése, a szociális párbeszéd lehetőségei - munkaadói részanyag -

A Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás, turizmus ágazat helyzetének értékelése, a szociális párbeszéd lehetőségei - munkaadói részanyag - Autonóm társadalmi párbeszéd erősítése PHARE program előkészítése A Szálláshely,, turizmus ágazat helyzetének értékelése, a szociális párbeszéd lehetőségei - munkaadói részanyag - Készítette: Kovács László

Részletesebben

Foglalkoztatást elősegítő támogatások

Foglalkoztatást elősegítő támogatások Foglalkoztatást elősegítő támogatások A munkaerő-piaci szolgáltatások formái az alábbiak: a) munkaerő-piaci és foglalkoztatási információ nyújtása; b) munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs, helyi

Részletesebben

Bevezetés. a beruházásban

Bevezetés. a beruházásban Bevezetés A MOSZ IV. Kongresszusa óta eltelt időszakban az agrárgazdaságban egymással ellentétes változások zajlottak. Az európai uniós csatlakozás számos folyamatot felerősített, illetve néhány újat is

Részletesebben

Keress minket a VDSZ honlapján!

Keress minket a VDSZ honlapján! Ne morgolódj, mozgolódj! ALAPÍTVA 1906-ban LI. ÉVFOLYAM 2008. szeptember IX. 6. szám 2008. szeptember A 100 éves VDSZ Ifjúsági Tagozatának idôszakos kiadványa Mozgásban az ifjúsági tagozat A VDSZ Ifjúsági

Részletesebben

Tartalom. 2012. január 31-én 11 órára hívta össze az IPOSZ XXV. Közgyûlését. Az Ipartestületek Országos Szövetsége Országos Elnöksége

Tartalom. 2012. január 31-én 11 órára hívta össze az IPOSZ XXV. Közgyûlését. Az Ipartestületek Országos Szövetsége Országos Elnöksége Tartalom Az országos elnökség felhívása az ipartestületekhez 2. oldal Vélemények a kormány munkájáról 3. oldal Adó- és járulékváltozások 4-11. oldal Nyugdíj-ügyek 13. oldal Sikertörténet 16. oldal Egészségmegõrzés

Részletesebben

2 év, csőd. a Forte vége. Az internet nem csak a fiataloké A TARTALOMBÓL

2 év, csőd. a Forte vége. Az internet nem csak a fiataloké A TARTALOMBÓL Más-kor ALAPÍTVA 1906-ban L. ÉVFOLYAM 2007. február Az internet nem csak a fiataloké A Vegyipari Dolgozó előző havi számában már beszámoltunk arról, hogy szakszervezetünk honlapja a WWW.VDSZ.HU megújult.

Részletesebben