VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET 2008-2012."

Átírás

1 VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET BESZÁMOLÓ A VISZ MUNKAKONGRESSZUSA ELFOGADTA JÚNIUS 13-ÁN VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET

2 Az emberi élet célja a szolgálat: együttérzést és készséget mutatni, mások segítésére. /Albert Schweitzer/ 2

3 177 éves a szakszervezeti szerveződés a vendéglátásban! 23 éves a VISZ! 15 éves az Ágazati Kollektív Szerződésünk! 11 éves a kiterjesztett Vendéglátó és Idegenforgalmi Kollektív Szerződésünk! 22 éves a Vendéglátás és Idegenforgalom Jövőjéért Alapítvány! 20 éves az IUF tagságunk! 17 éves az EFFAT tagságunk! 14 éves az EFFAT-HOTREC Európai Ágazati Párbeszéd Bizottságban tagságunk 5 éves az EFFAT-FERCO Európai Ágazati Párbeszéd Bizottságban tagságunk 21 éves az ASZSZ tagságunk! 9 éves a Turizmus - Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság! 17 éves a Munkajogi Tanácsadó Szolgálatunk! 13 éves az egészségügyi szűrővizsgálati programunk! 12 éves a VISZ tagokat biztosító Signal csoportos balesetbiztosítási szerződésünk! 3

4 Részlet a VISZ november 15-i alakuló Kongresszusán elfogadott Alapszabályból: A VISZ célja: biztosítsa tagsága érdekvédelmét, eredményes érdekképviseletét, harcoljon tagsága bér- és jövedelemigényének, szociális elvárásainak teljesítéséért harcoljon a munkahelyek védelméért, a munkanélküliség ellen, ellenőrizze és segítse a szakszervezeti jogosítványok érvényesülését. A VISZ működésének alapelvei: demokrácia nyilvánosság konszenzus szakszerűség szolidaritás 4

5 177 éves a szakszervezeti szerveződés a vendéglátásban! Szakszervezetünket elődeink 1835-ben alapították, a XX. század történelmi eseményei során háromszor született újjá, 23 éves a VISZ! A Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakszervezet /VISZ/ története novemberében- decemberében az alapítók, tagságunk támogatásával úgy döntöttek, hogy ismét önálló szakszervezetként látják megvalósíthatónak a turizmusban, vendéglátásban, közösségi étkeztetésben, utazási irodákban dolgozó munkavállalók érdekvédelmét, érdekképviseletét. Ez hatalmas kihívást jelentett a VISZ valamennyi tisztségviselője számára. A munkahelyeken önkéntes munkában dolgozó tisztségviselőinkre rengeteg új feladat hárult a kialakuló piac gazdaságban, a megváltozott társadalmi, és a folyamatosan változó gazdasági környezetben. Ezt sikerrel teljesítették tisztségviselőink, bizonyítják az elmúlt 23 év eredményei. A szakszervezeti titkárok, bizalmiak, szakszervezeti bizottsági tagok, és az üzemi tanácsok szakszervezet által jelölt tagjai, értékes szabadidejüket áldozták fel azért, hogy érdekvédelmi munkát végezzenek, szükség esetén merték vállalni a tulajdonosokkal, munkáltatókkal szembeni konfliktust kollégáik érdekeinek védelmében. A rendszerváltás 1990-ben, a piacgazdaság kialakulása, az előprivatizáció, a privatizáció kezdetét is jelentette, amely elsőnek a mi ágazatunkat érintette. Az Állami Vagyonügynökség által bonyolított privatizáció során a Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakszervezetnek, valamint a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének sikerült elérni, hogy közvetlenül részt vegyenek a leendő tulajdonosok kiválasztásában. A többi 18 ágazat szakszervezetének ez nem sikerült. Alapvető követeléseink a következők voltak: Az új tulajdonos legalább egy évig nem mondhatja fel a kollektív szerződést, ezt el is értük minden alkalommal, pl. a Hungar Hotels, Danubius, Sodexho, Taverna stb. esetében is. /a történetek mellékelve/ 5

6 Öt évig nem változtathat az adott vállalat tevékenységén. /Ezt minden privatizált cég esetében elértük/. Elismeri a munkajogi jogutódlást /ez a fogalom akkor nem szerepelt a Munka Törvénykönyvében/, azaz elismeri jogfolytonosnak a munkavállalók privatizáció előtti munkaviszonyát, aminek a felmondási idő, végkielégítés, törzsgárda tagság szempontjából volt nagy jelentősége. Pl. a Hungar Hotels szakszervezeti vezetése, a bezárásra kerülő Royal szállodában harcolt ki először végkielégítést. Kedvezményes részvényvásárlási lehetőséget kaptak a privatizált cégek munkavállalói, amelyet később nyereséggel értékesítettek. Pl. a Danubius Rt-nél az ágazatunkban egyedülálló módon a szakszervezeti tagokból hoztak létre dolgozói konzorciumot a dolgozói részvények lejegyzésére, amely a kibocsátott összes részvények 15%-a volt /a történet mellékelve/. Ahol igény volt rá Munkavállaló Résztulajdonosi Program keretében tudták az egész céget megvásárolni, a munkavállalók konzorciumai, pl. Junior Rt., Cívis Hotels Rt. /a történetek mellékelve// 19 éves Vendéglátás és Idegenforgalom Jövőjéért Alapítvány! A tulajdonos váltásokkal és a gazdasági helyzet változásaival együtt járó probléma a létszámleépítés, amelynek gondjait szakszervezetünk alapítványa által támogatott Munkaerő Közvetítő Szolgálat enyhítette. Az internet erőteljes elterjedése, viszont szükségessé tette átalakítását. A beérkezett önéletrajzokat az interneten továbbítjuk. Az álláskeresőknek jogi tanácsadást, az önéletrajzíráshoz, az interjúkon való viselkedéshez, megjelenéshez személyre szóló tanácsokat adunk. 15 éven keresztül jelentettük meg a népszerű VISZ Híreket, amelyet az internet elterjedésével felváltottunk en küldött hírlevelekre től saját honlapunk van / / 5 éves a honlapunk! 4 éve jelenik meg rendszeresen cikk a Gasztronómia Szálloda Turisztika /GSZT/ online újságban a VISZ munkájáról, amelyet minden titkár megkap, és több ezer szakmai előfizető olvas. 6

7 17 éves a Munkajogi Tanácsadó Szolgálatunk! A heti kétszer működő munkajogi szolgálatunkat sok egyedi problémával keresték tagjaink, ezekben tanácsadással, közvetítéssel, és levelezéssel sikerült a kedvezőtlen munkáltatói intézkedések egy részét kivédeni, a perbeli képviseletet is felvállaltuk. Az eddig lezárult ügyekben minden esetben a munkavállalók javára döntött a bíróság, illetve peren kívüli egyezségeket kötöttünk, ennek kedvező anyagi vonzata volt minden esetben. Kedvező tendencia, hogy több kolléga már a munkajogi gondok megjelenése kezdetekor jelez, így meg tudtuk előzni számtalan esetben a nagyobb problémák kialakulását. Ezekben az esetekben munkáltató érzékelte, hogy a munkavállaló nem felkészületlen, és egy országos szervezet áll mögötte nemzetközi kapcsolatrendszerrel, amely adott esetben nyomásgyakorló eszközöket tud igénybe venni. Minden megkeresésre jogi segítséget nyújtottunk a helyi kollektív szerződéshez, módosításhoz, részmegállapodáshoz, értelmezési problémák megoldásához személyes tárgyalással, tervezetek elkészítésével. Kollektív szerződés jelentősége Az új Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény jelentősen modernizálja a munkajogot, egyszerre kívánja megteremteni a rugalmas foglalkoztatás és a munkavégzők szociális biztonságának feltételeit. Az új munkajogi szabályozás széles körben alkalmazza a polgári jog elveit és szabályait, még a leírt szabályoktól való eltérésre is tág teret biztosít. Jelentősen bővíti a szerződéses alapú szabályozás szerepét, az egyéni és a kollektív autonómia lehetőségeit, azaz a munkaviszonyban álló felek és a kollektív munkajogi jogalanyok megállapodásainak szabályozó szerepét. A július 1.-től hatályos Mt. minden egyes fejezetének végén rendelkezik arról, hogy a kollektív szerződésben el lehet-e térni és milyen irányban a törvényi rendelkezéstől. Főszabály, hogy a kollektív szerződés eltérő rendelkezés hiányában a törvény Második és a Harmadik Részben foglaltaktól eltérhet. (akár a munkavállalók kárára!) Ez önmagában felértékeli a meglévő kollektív szerződéseket az átmenet idején és a jövőben pedig a kollektív szerződések 7

8 meghatározóan befolyásolhatják az egyéni munkaszerződések és a felek közötti jogviszony tartalmát. Az új Munka Törvénykönyve hatálybalépésével összefüggő átmeneti törvényjavaslat szerint a megelőzően kötött kollektív szerződések szeptember 30. napján hatályukat vesztik, ha a szerződést kötő szakszervezet az Mt (2) bekezdése alapján nem jogosult kollektív szerződés kötésére. Változtak a kollektív szerződés kötésére vonatkozó jogosultsági szabályok (2) bekezdése szerint: A szakszervezet abban az esetben jogosult kollektív szerződés kötésére, ha tagjainak száma eléri a) a munkáltatóval munkaviszonyban álló, b) munkáltatói érdekképviseleti szervezet által kötött kollektív szerződés esetében a kollektív szerződés hatálya alá tartozó munkavállalók létszámának tíz százalékát. A 276. (5) szerint pedig A (2) bekezdés alkalmazásakor a munkavállalóknak a szerződéskötést megelőző félévre számított átlagos létszámát kell alapul venni. A fentiekből az következik, hogy a meglévő kollektív szerződések a törvény erejénél fogva 2012 szeptember 30.-án nem vesztik hatályukat, mert a megkötésüket megelőző félévben feltehetően mindenhol teljesült a 10 %-os kritérium. A szerződések lejárta után, módosításkor vagy új kötésekor feltétlenül meg kell lenni a munkavállalók minimum 10 % -os szakszervezeti tagságának! Továbbra is érvényes az a szabály, hogy a szűkebb hatályú kollektív szerződés (munkahelyi) az általánostól (ágazati) ennek eltérő rendelkezése hiányában - csak a munkavállalók javára térhet el. Az eltérést az egymással összefüggő rendelkezések összehasonlításával kell elbírálni. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi szabályokhoz képest az új Mt. az erőfölényben lévő (szakismerettel, apparátussal rendelkező) munkáltatók javára változtatta meg a szabályozást, a munkaerő-piaci hátrányban lévő munkavállalók számára a hatályos kollektív szerződések kedvezőbb rendelkezései relatív védelmet nyújtanak. 8

9 A kiterjesztett ágazati kollektív szerződés ebben a helyzetben ernyőként védi a munkahelyi kollektív szerződéseket. A meglévő korrekt együttműködés alapján időt és lehetőséget biztosít ahhoz, hogy a felek közösen alakítsák ki a jogszabályi változásokhoz való alkalmazkodást, és tovább fejlesszék a szakmai sajátosságokra, a felek érdekeire tekintettel az ágazat foglalkoztatás szabályait. Üzemi tanács választások 1992-ben megjelent az új Munka Törvénykönyve, amely előírta az üzemi tanácsok létrehozását, a kollektív szerződés megkötését szakszervezeti reprezentációhoz kötötte az üzemi tanács tagjaira leadott szavazatokon keresztül. Szakszervezetünk tisztségviselői, szakszervezetünk tagjai megértették a választás szakszervezeti sikerének fontosságát az üzemi tanácsok megválasztásakor a következő eredmények születtek: 1992-ben az üzemi tanács tagjainak 86,3 százaléka a VISZ képviselőiből került ki ben az összes megválasztott üzemi tanácstag 86,82 százaléka a VISZ képviselőiből került ki, 1998-ban az összes megválasztott üzemi tanácstag 93,17 százaléka a VISZ képviselőiből került ki, 2001-ben az összes megválasztott üzemi tanácstag 94,00 százaléka a VISZ képviselőiből került ki az összes megválasztott üzemi tanácstag 85,00 százaléka a VISZ képviselőiből került ki az összes megválasztott üzemi tanácstag 89,00 százaléka a VISZ képviselőiből került ki az összes megválasztott üzemi tanácstag 82,00 százaléka a VISZ képviselőiből került ki. A felsorolt reprezentativitási mutatók vállalati, helyi szinten azt eredményezték, hogy minden alapszervezetünk megszerezte, és folyamatosan megtartotta a kollektív szerződés megkötésének, módosításának jogosultságát, valamint az együttdöntési jogát a jóléti célú pénzeszközök felhasználásában. Természetesen a többi jogosultságot is, a véleményezési és tájékoztatási jogot is a szakszervezet gyakorolhatta, mivel nagy többségbe kerültek, a VISZ tagjai az üzemi tanácsokban. 9

10 Ágazati szinten a reprezentativitásunk szükséges volt az ágazati szintű kollektív szerződés megkötéséhez és ágazati kiterjesztéséhez. Az Országos Idegenforgalmi Munkaadók Szövetségével /jelenlegi nevük: Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége - /VIMOSZ/ 1992-ben még csak ágazati ajánlást dolgoztunk ki, mert akkor még tisztázatlan volt a munkaadói oldal jogosultsága, de a több munkáltatóra kiterjedő kollektív szerződéses kötelezettség vállalás tartalma is. A Kamarákról szóló törvény megszületésével vált egyértelművé, hogy a munkaadóknak milyen érdekképviselete jogosult Ágazati Kollektív Szerződést kötni. Saját szervezetünk reprezentativitását az előzőekben felsorolt üzemi tanács választások eredményei egyértelművé tették. A gazdasági és társadalmi változások, valamint az Európai Unióhoz történő integráció, mint kihívás érlelték, hogy szükség van egy olyan ágazati szintű szerződésre, amely alapján az ágazatban a foglalkoztatottság kiszámíthatóvá válik, és az ágazati minimálbér is segíti a szakmunkások megtartását. 15 éves az Ágazati Kollektív Szerződésünk! végén elkészült az Elnökség és a Titkárok Tanácsa által elfogadott tervezet, amelyet hosszú előkészítő munka és tárgyalás sorozat eredményeként május 21-én megkötöttünk az Ágazati Kollektív Szerződést, amelynek kiterjesztését júliusában közösen kértük. 11 éves a kiterjesztett Vendéglátó és Idegenforgalmi Kollektív Szerződésünk! Az Országos Érdekegyeztető Tanács munkáltatói oldalán néhány kisebb szervezet nem támogatta a kiterjesztést, de kitartásunk eredményeként május 15-én a gazdasági miniszter a országosan kiterjesztette a Vendéglátó és Idegenforgalmi Kollektív Szerződést, amely jelenleg is érvényes, a szállodai szolgáltatás, éttermi, cukrászdai vendéglátás, munkahelyi és közösségi étkeztetés alágazatokban működő valamennyi munkáltatói szervezetre. A kiterjesztett ágazati kollektív szerződésre az Európai Szakszervezeti Szövetségünk az EFFAT = European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions - az Élelmiszer, az Agrár és a Turizmusban Dolgozók Európai Szakszervezeti Szövetsége - is felfigyelt, közép európai szinten példaértékűnek tekintik. 10

11 Magyarországon összesen négy kiterjesztett ágazati kollektív szerződés létezik, amelyből az egyik a Vendéglátó és Idegenforgalmi Kollektív Szerződés. Megelőztük korunkat, hiszen május 15-e óta létezik ágazati minimálbér, amely a szakmunkásokra vonatkozóan a mindenkori országos minimálbér plusz tíz százalék. Azóta már sikerült az Országos Érdekegyeztető Tanácsnak /OÉT/ a garantált szakmunkás minimálbért bevezetni. 21 éves az ASZSZ tagságunk! Az Országos Érdekegyeztető Tanács /megszűnt 2011-ben/ munkájába az Autonóm Szakszervezetek Szövetségén /ASZSZ/ keresztül kapcsolódtunk társelnöki szinten, megyetitkáraink az ASZSZ koordinátoraként is jelentős munkát végeznek. Állandó meghívottai vagyunk a Parlament Idegenforgalmi Bizottságának, jelenleg Országgyűlés Sport és Turisztikai Bizottsága. Szakszervezetünk tagja a Nemzeti Turisztikai Bizottságnak. /jelenleg szünetel működése/ 20 éves az IUF tagságunk! 17 éves az EFFAT tagságunk! 14 éves az EFFAT-HOTREC Európai Ágazati Párbeszéd Bizottságban tagságunk 5 éves az EFFAT-FERCO Európai Ágazati Párbeszéd Bizottságban tagságunk Tanácskozási joggal évtől vettünk részt ágazatunk európai párbeszéd bizottságaiban május elsejétől teljes jogú tagokként nagyon aktív a részvételünk az EFFAT - HOTREC szociális párbeszéd bizottságban, munkabizottságaiban, és az irányítótestület munkájában, valamint az EFFAT - FERCO párbeszéd bizottságban. Jelentős munkát folytat képviselőnk Kovács Pál, az Európai Szakmai Útlevelet /Qvalification and Skills Passport/ kidolgozó munkacsoportban. EFFAT Turizmus Elnökség tagja a VISZ képviselője, Kovács Pál, immár nyolc éve, amely pozícióra már kétszer választotta meg az EFFAT Kongresszusa. 11

12 A nemzetközi munka részeként, az alábbi rendezvényeken vettek részt szakszervezeti tisztségviselőnk, pl ban Izraelben 100 fő, szakszervezeti képzésen ben szintén mintegy 100 fő szakszervezeti tisztségviselőnk vett részt Genfben az ILO /Nemzetközi Munkaügyi Szervezet/ Székházában oktatáson májusában a Titkárok Tanácsa, a VISZ által jelölt üzemi tanácselnökökkel együtt, 120 fő, tanulmányúton vett részt Brüsszelben. Az V. számú Főigazgatóság fogadta tisztségviselőinket az Európai Parlament épületében, tájékoztatást adva a szakszervezeti jogok érvényesüléséről az Európai Unióban. Minden évben nagy számú VISZ delegáció vesz részt az ÁPB tagjaként az Európai Turizmus Fórumon. /A nemzetközi munka részletezése a Turizmus- Vendéglátás ÁPB munkánál./ 12 éves a VISZ csoportos baleset biztosítási szerződése! A VISZ Elnöksége a Signal biztosítóval kötött szerződése alapján április 1-től baleset biztosítást kötött, amelynek értelmében, ha a VISZ tagja a nap 24 órájában, a világ bármely táján balesetet szenved, biztosítási szolgáltatásban részesül. Az Elnökség határozata alapján a VISZ központi költségvetése az éves díj 2/3 részét fizeti, az alapszervezet, pedig az 1/3-t. Így a VISZ tagjai ingyenesen biztosítottá váltak. Minden évben meghosszabbításra került a biztosítási szerződés, változatlan díjfizetés mellett, ugyanakkor évente emelkedett a biztosító által nyújtott néhány szolgáltatás értéke. Tagjaink részére kedvező élet, lakás és háztartási biztosítást, illetve kedvezményes kötelező gépjármű felelősség és casco biztosítást lehet kötni. A balesetbiztosítást április 1-től a családtagokra is sikerült kiterjeszteni, a VISZ tagok éves díjának meglehetősen 12

13 alacsony mértékén. Új szolgáltatás lesz a munkavállalói felelősségbiztosítás. 13 éves a szűrővizsgálati programunk! 1999-ben ingyenes nőgyógyászati szűrővizsgálatot vezettünk be szakszervezeti tagjaink és családtagjaik részére. A vizsgálat speciális ultrahang készülékkel történik, és ha szükséges, a gyógyszeres és műtéti kezeléseket is igénybe lehet venni. Az ország minden részéből megnyilvánuló nagy érdeklődésre tekintettel heti két napon lehet igénybe venni a szolgáltatást, a VISZ központi irodájában történő telefonos bejelentkezést követően. A szűrővizsgálat a Budapest VI. kerületi Csengery utcai Rendelőintézetben vehető igénybe, de a Rendelőintézet egyéb szolgáltatásai is biztosítottak (pl.: szemészet, fülészet, reumatológia, bőrgyógyászat, stb.) szakszervezeti tagjaink és családtagjaik részére. 9 éves a Turizmus - Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság Turizmus - Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság /ÁPB/ szeptember 19-én jött létre A Turizmus - Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság a szociális partnerek, a VISZ - VIMOSZ, középszintű együttműködésének érdekegyeztető fóruma a turizmus, szálláshely szolgáltatás, vendéglátás, közösségi étkeztetési szolgáltatások, valamint az utazásszervezési szolgáltatások működési területén. Célja elősegíteni az ágazat munkáltatóinak és munkavállalóinak érdekvédelmét oly módon, hogy nemzetgazdaságon belüli súlyának megfelelően erősítse az ágazat pozícióját, gazdasági eredményeinek megalapozott fejlesztését, amely alapul szolgál a munka- és életkörülmények javításához. 13

14 A szociális partnerek ezzel is hozzájárulnak a munkabéke fenntartásához, az ágazat fejlődéséhez. A Turizmus - Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottságon belül a koordinációs bizottság irányításával négy állandó szakbizottság működik: szálláshely szolgáltatás szakbizottság vendéglátás, éttermi szolgáltatás szakbizottság közösségi étkeztetés szolgáltatás szakbizottság utazásszervezés és közvetítés szolgáltatás szakbizottság. Az alábbi ágazatot és munkavállalókat érintő ügyekkel foglalkozott az ÁPB az elmúlt kilenc évben, a teljesség igénye nélkül. Ágazatunk munkavállalói és munkaadói úgy látták, hogy kormányzati oldalról nem a nemzetgazdaság súlyának és jelentőségének megfelelően értékelik a szakmát. Ezért az Országos Idegenforgalmi Bizottságon keresztül kezdeményeztük a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia összeállítását, közgazdasági elemzéssel történő alátámasztását és a Nemzeti Fejlesztési Tervbe történő beillesztését. Tanulmányok készültek a turizmus és vendéglátás - közösségi étkeztetés munkahelyteremtő képességének lehetőségeiről, az adó és járulékváltozások szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazatra gyakorolt hatásáról. Magyar nyelvre fordítás után egy konferencia keretében ismertettük meg a Gazdaságilag legelőnyösebb árajánlat a közösségi étkeztetésben című európai uniós iránymutatást. Munkánk eredményeképpen bevezették a felszolgálási díj kedvező adózását, amelyet sikerült megtartani. Az ÁPB szakértői részt vesznek az Európai jó higiéniai kézikönyv elkészítésében a közösségi étkeztetés területén, A magyar útmutató elkészítésére 2008-ban alakult meg a munkacsoport, melynek tagjai társadalmi munkában dolgoztak, a szakmai civil szervezetek képviseletében. Az Útmutató 2011-ben készült el. A munkacsoport célja az volt, hogy a szükséges követelményeket kivitelezhető, a mindennapi életben alkalmazható formában tartalmazza, figyelembe véve a nemzeti sajátosságokat, szokásokat és technológiákat. A magyar Jó Higiéniai Gyakorlat Útmutató a vendéglátás számára- elkészítésében Kollárszky Liza és Ruiszné Nádas Judit vett részt három éven keresztül 14

15 szakszervezetünket képviselve, hatalmas munkát végeztek szabadidejükben. A végeredmény, a vendéglátás ágazat Jó Higiéniai Útmutatója a szakma által elfogadható, megvalósítható, ugyanakkor a mai higiéniai elvárásoknak megfelelő, az élelmiszer biztonságot szavatoló szabályozást tartalmazza a vendéglátásban dolgozók számára. Az elkészült útmutatót országjáró körúton mutatják be. A Turizmus-Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság tagjai, köztük Kovács Pál aktív résztvevői a másfél évtizede tartó munkának, mely során a HOTREC (Európai Hotelek, Éttermek, és Kávézók Szövetsége) és az EFFAT (Szakszervezetek Európai Szövetsége az Élelmiszer, Mezőgazdaság és Turizmus Ágazatban) együttesen kidolgoz egy szakmai útlevelet./qsp./. Ennek segítségével, a szabad munkaerő áramlás során az Európai Unióban könnyebb lesz a munkaadóknak eligazodniuk a potenciális alkalmazottak alkalmasságát illetően, és a munkavállalók egyszerűen tudják igazolni képzettségüket, szakmai tapasztalatukat. A QSP célja, tartalma, formája, használata: 1. Célja, hogy a munkavállalók dokumentálni tudják képességeiket, tapasztalataikat 2. Tartalma: diplomák, szakmai múlt 3. Interneten alapuló eszköz, amelyet ki lehessen nyomtatni 4. Önkéntes alkalmazás-ösztönzők 5. Anyanyelven lehessen beírni a rendszerbe, és más nyelven is le lehessen hívni 6. Kompatibilis legyen (Eures, Europass) 7. Szakterületek szerinti csoportosítás: étterem, bár, takarítás, konyha 8. A szociális partnerek közösen alakítják ki a piaci alkalmazását 9. Európai Uniós projektként működjön továbbra is perc alatt feltölthető legyen Tartalmi részletek: 1. Munkáltató, munkavállaló más-más területen használhassa 2. A munkavállaló a saját adataihoz férjen hozzá, ezt tudja változtatni 3. A regisztrációhoz használt személyes adatok csak az azonosító kódhoz szükségesek. 15

16 4. Publikus adatok: Iskolák, nyelvtudás szintje, munkatapasztalat, képesség-listából választás 5. Mellékletek: fénykép, referencia levél, diploma másolat január 1-től törvény határozta meg az Ágazati Párbeszéd Bizottságok megalakításának és működésének szabályait. Ezért újból teljesítenie kellett a reprezentativitási feltételeket, a VISZ-nek is, mint szervezetnek. Ez újabb feladatot rótt ránk, ismét plusz tétje volt a 2010-es üzemi tanács választásoknak, amelyet teljesítettünk. A fent említett törvénynek megfeleltünk, és folytathattuk munkánkat az Ágazati Párbeszéd Bizottság keretei között, egyre nehezebb feltételek mellett. Ennek ellenére intenzív nemzetközi munkát tudtunk folytatni, és sikeres konferencia sorozatot rendeztünk között Válasz a válságra címmel, amely a szálláshelyszolgáltatásban és vendéglátásban a válság okozta problémák tompítására nyújtott segítséget. A év során először Európában, azután egyre erősebben Magyarországon is látszottak a jelei, hogy a kialakult válsághelyzetre a munkaadók pánikból reagálnak, így elsőként a munkaerő költségek csökkentése jött válaszként a csökkenő forgalomra. Ennek ismeretében kezdték meg a turizmus - vendéglátás ágazati párbeszéd partnerei megbeszéléseiket, mit lehetne tenni a folyamat lassítására, illetve leállítására. Széleskörű szakmai konzultáció kezdődött mind munkaadói, mind munkavállalói oldalról. Ennek alapján került összeállításra azon területek listája, ahol haladva eredményeket lehet elérni. A javaslatok többsége az országban vagy a világ egyéb országaiban már alkalmazott jó gyakorlatok bemutatása, remélve, hogy megismerve őket, azok elterjedése gyorsul, illetve a szakértői kör néhány egyedüli megoldással is jelentkezett. Ezek alapján a válasz a válságra akcióban két fő irányba próbálunk haladni. 1. A legerősebb irány a munkaadók és munkavállalók együttgondolkodásával, közös akcióival a folyamatok ésszerűsítése, egyszerűsítése, új megoldások bevezetése, melyek révén az általános költségek csökkenthetők, és nem elbocsátásokkal kell a költségcsökkentést biztosítani. Ennek első nagy területei az energiafelhasználás és munkaerő bérbevétel voltak. Ezt kiegészítettük egyéb munkaszervezési módszerek és a munkahely megtartási pályázatok témakörével is. 16

17 A következőkben foglalkoztunk a felsőfokú és szakképzésben résztvevő tanulók kérdéskörével és egyéb költségek, beszerzési árak további csökkentési lehetőségeivel. 2. A másik főirány az értékesítés, forgalom visszaesésének csökkentése a munkahelyek megtartása érdekében. Itt abban kívántuk tanácsokkal ellátni a munkaadókat és a munkavállalókat, hogy milyen új módszerek bevezetésével, összefogásuk mely további eredményeivel érhetik el, hogy ne essen vissza vendégeik száma, ne csökkenjen eladási áruk, vagy azonos vendégszámmal többleteladásokat érhessenek el. A programsorozat következő témákkal foglalkozott: Energiaköltség csökkentő eljárások és alkalmazási lehetőségek a szállodákban és az éttermekben. A bérköltségek hatékony felhasználása a szállodákban, éttermekben, a minőségi munka és bérezés összhangjának megteremtése ; Munkaerő-kölcsönzés alkalmazása a csúcsperiódusok színvonalas lefedése a foglalkoztatás szintjének fenntartásával. Szállodai, éttermi, rendezvényszervezői gyakorlat a munkaerőkölcsönzés alkalmazásában. Az Európai Szociális Alap pályázati lehetőségei a szállodák hatékonyabb üzemeltetéséhez Vendégvélemények kezelése. A válság hatása a magyar szállodai értékesítésre. Az Internet hatékony felhasználása, az értékesítés új csatornáinak megnyitása az idegenforgalomban Képzési helyzetkép, a felsőfokú képzés aktuális helyzete és a jelenlegi adottságok felhasználási lehetőségei a vállalkozások mindennapjaiban Szállodai hatékonyságnövelés online megoldásokkal 17

18 Újjáalakulásunk 23 éve alatt felépítettük a közvetlen érdekvédelmet, érdekképviseletet Szakszervezetünket a szakma elismerte, megkerülhetetlen tényezővé vált az ágazatban, és a szakszervezeti életben is, ezt bizonyítják az alábbi kitüntetések. Az elmúlt évek során három Elnökségi tagunk kapta meg a legmagasabb szakmai kitűntetést, a Pro Turismo díjat a turizmus világnapján, az ágazat munkavállalói érdekében végzett munkájáért. A díjazottak: Dr. Balázs Zoltánné Dr. Várnai Zsuzsanna Dr. Mosonyi József Az ASZSZ által alapított Főcze Lajos emlékérmet kapott: Dr. Balázs Zoltánné Dr. Várnai Zsuzsanna Főcze Lajos oklevelet kapott: Horváth László Tasi Jánosné Sebőkné Kovács Katalin Tolnai Lászlóné Bihari Mihályné Sikerünk titka, hogy a szakszervezeti tagságot vállalóktól kezdve, az alapszervezeteknél dolgozó tisztségviselőkön át a vezető testületekig, mindannyian a Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakszervezet tagjai vagyunk. Érdekeinket akkor tudjuk érvényesíteni, ha a kollégáink döntő többsége tagjaink közé tartozik, ez adja egy szakszervezet erejét, ezért a tagszervezés nem lehet kampány feladat, a mindennapok részévé kell válnia. Tisztségviselőnek lenni nem könnyű feladat, a közösségi érdekek képviselete során sűrűbben hangzik el a kritika, mint a köszönő szó. 18

19 Miért kell szakszervezeti tagnak lenni? Mit nyújt tagjainak, a Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakszervezet? A piacgazdaság egyik jellemzője a magányos munkavállalók kiszolgáltatottságának növekedése. A munkáltató csak a szakszervezetet fogadja el egyenrangú partnerként. Miért? Az Európai Unió egyenrangú partnere az Európai Szakszervezeti Szövetség A Munka Törvénykönyve a munkavállalók érdekeinek képviseletét, érdekeinek érvényesítését a SZAKSZERVEZET számára biztosítja. A munkavállalói érdekek szakszervezetünk által történő megjelenítésének, érvényesítésének különböző szintjei a következők: Munkahelyi szint (szállodák, éttermek, közösségi étkeztetés, utazási irodák) A munkahelyi Szakszervezeti Bizottság (SZB), Szakszervezeti Intéző Bizottság (SZIB) az egyéni és kollektív érdekeket megjeleníti és képviseli, legfontosabb feladata az évenként megújuló kollektív szerződést megkötni a munkáltatóval. Mit tartalmaz és mit nyújt anyagilag egy átlagos kollektív szerződés? Ezek a juttatások ugyan csökkentek a gazdasági válság miatt, de 2009-ig tartalmazták az alapszervezetek által kötött szerződések. Bízunk benne, hogy csak átmenetileg kellett felfüggeszteni a juttatások egy részét. Sajnos 2010-től az adótörvények változásai sem kedveznek a természetbeni juttatások adásának. Éves bérfejlesztés mértéke Természetbeni étkezés, vagy utalvány értéke Úti költségtérítések szabálya Mosatási költségek átvállalása Munka és védőruha juttatás rendje Beiskolázási segély igénybevételének feltételei A Munka Törvénykönyvében rögzítettnél hosszabb felmondási idő és végkielégítés SZÉP kártya, üdülési lehetőségek biztosítása Törzsgárda tagok anyagi megbecsülés 19

20 Önkéntes nyugdíj és egészségpénztári juttatás Munkabérelőleg feltételei A fenti juttatások éves egy főre számított értéke, a szakszervezeti tagok számától, azaz a szakszervezet erejétől függően: forint. Csak a szakszervezet köthet kollektív szerződést. Ahol nincs szakszervezeti tagság a juttatás éves értéke nulla. Ahol van szakszervezeti tagság, de jelentős a szakszervezeten kívüliek száma, azaz a potyautas, a munkáltatóval történő tárgyalás nehezebb, és az eredmény is szerényebb. Sokan büszkék arra, hogy nem tagjai a szakszervezetnek, de még nem láttuk, hogy büszkén visszautasították volna kollégáik áldozatvállalásának eredményeit. A potyautas az a munkavállaló, aki azért nem szakszervezeti tag, mert a szakszervezet által évenként kiharcolt eredmények így is érvényesek rá, elvárja, hogy mások a társai gondoskodjanak érdekei védelméről. De ha valaki saját magáért nem kíván tenni, milyen alapon várja el másoktól, hogy tegyenek érte? Ágazati szint: A Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakszervezet ágazati szintű érdekvédelmi, érdekérvényesítő szolgáltatásai: Szakszervezetünk kiharcolta a felszolgálási díj bevezetését Ágazati Kollektív Szerződés, a Munka Törvénykönyvénél kedvezőbb juttatásokkal Egyéni munkajogi tanácsadás, jogvédelem Segítség a munkahelyi kollektív szerződések megkötésében, bértárgyalások lefolytatásában Balesetbiztosítás, kedvező élet, lakás- és háztartásbiztosítás, kedvezményes kötelező gépjármű felelősség biztosítás valamennyi szakszervezeti tag és családtagjaik részére, a Signal Biztosítóval kötött szerződés alapján Ingyenes, komplett nőgyógyászati szűrővizsgálat a szakszervezetünk tagjai és családtagjaik számára Érdekvédelem külföldi munka során Képviselet a Nemzeti Gazdasági és Szociális Tanácsban, az Autonóm Szakszervezetek Szövetségének tagjaként Lobbizás az Országgyűlés és Sport és Turisztikai Bizottságánál, a szakmai érdekek érvényesüléséért 20

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET 2008-2012.

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET 2008-2012. VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET 2008-2012. BESZÁMOLÓ TERVEZET VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET Az emberi élet célja a szolgálat: együttérzést és készséget mutatni, mások segítésére. /Albert

Részletesebben

A munkaügyi kapcsolatokat érintő változások, és azok hatása

A munkaügyi kapcsolatokat érintő változások, és azok hatása A munkaügyi kapcsolatokat érintő változások, és azok hatása Munkaügyi kapcsolatok Harmadik rész XIX. fejezet Általános rendelkezések XX. fejezet Üzemi Tanácsok XXI. fejezet Szakszervezetek XXII. fejezet

Részletesebben

A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Dr. Fodor T. Gábor Ügyvéd fodortgabor@fodortgabor.hu www.fodortgabor.hu Budapest, 2012. szeptember 25. 276. (1) Kollektív szerződést köthet a) a munkáltató, a tagok felhatalmazása

Részletesebben

Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakszervezet /VISZ/ 1989-2007

Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakszervezet /VISZ/ 1989-2007 1 Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakszervezet /VISZ/ 1989-2007,,...nem vagyok magam! Testvéreim vannak, számos milliók: Én védem őket, ők megvédenek engem. Nem félek tőled sors, bár mit akarsz. (Vörösmarty)

Részletesebben

Munkaügyi kapcsolatok az új Mt.-ben. dr. Horváth-Lénárt Szilvia VDSZ

Munkaügyi kapcsolatok az új Mt.-ben. dr. Horváth-Lénárt Szilvia VDSZ Munkaügyi kapcsolatok az új Mt.-ben dr. Horváth-Lénárt Szilvia VDSZ Előzmények 1992. évi XXII. Több mint 60 módosítás Megváltozott gazdasági környezet 2006: Tézisek az új Mt-ről Széll Kálmán terv bürokráciacsökkentő

Részletesebben

MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK. Dr. Fodor T. Gábor ügyvéd fodortgabor@fodortgabor.hu www.fodortgabor.hu Budapest, 2012. szeptember 25.

MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK. Dr. Fodor T. Gábor ügyvéd fodortgabor@fodortgabor.hu www.fodortgabor.hu Budapest, 2012. szeptember 25. MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK Dr. Fodor T. Gábor ügyvéd fodortgabor@fodortgabor.hu www.fodortgabor.hu Budapest, 2012. szeptember 25. A MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉBEN A munkavállalók szociális

Részletesebben

Előadó: dr. Takács Gábor

Előadó: dr. Takács Gábor Kollektív munkajog a közalkalmazotti jogviszonyban Előadó: dr. Takács Gábor gabor.takacs@opussimplex.com Szabályozott területek 2012. évi I. tv. munkaviszony 1992. évi XXXIII. tv. közalkalmazotti jogviszony

Részletesebben

A kollektív szerződéskötés szerepe, jelentősége és lehetséges tartalma Magyarországon. Tarsoly Imréné szeptember 23.

A kollektív szerződéskötés szerepe, jelentősége és lehetséges tartalma Magyarországon. Tarsoly Imréné szeptember 23. A kollektív szerződéskötés szerepe, jelentősége és lehetséges tartalma Magyarországon Tarsoly Imréné 2016. szeptember 23. Bratislava Kollektív szerződés A KSZ a munkabéke eszköze, kiszámítható, szabályozott

Részletesebben

Bánya,- Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete. Útmutató a 2010 évi Üzemi Tanács választásokhoz

Bánya,- Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete. Útmutató a 2010 évi Üzemi Tanács választásokhoz Bánya,- Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete Útmutató a 2010 évi Üzemi Tanács választásokhoz Az üzemi tanács, üzemi megbízott (továbbiakban: ÜT) választásával kapcsolatos teendőket a MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE

Részletesebben

A szakszervezetek jogai az új munka törvénykönyvében. A szakszervezetekről az új Mt. XXI. fejezete rendelkezik.

A szakszervezetek jogai az új munka törvénykönyvében. A szakszervezetekről az új Mt. XXI. fejezete rendelkezik. A szakszervezetek jogai az új munka törvénykönyvében A szakszervezetekről az új Mt. XXI. fejezete rendelkezik. Az eredeti tervezethez képest az elfogadott törvény jelentősen kedvezőbb, de mint láthatjuk,

Részletesebben

KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT

KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT Mozaik Gazdasági Szervezet KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. szeptember 21. 1. A szabályzat célja Közalkalmazotti szabályzat A szabályzat alapvető rendeltetése az, hogy átfogóan rendezze a munkáltató

Részletesebben

Közalkalmazotti Szabályzat

Közalkalmazotti Szabályzat Közalkalmazotti Szabályzat HODÁSZI ESZTERLÁNC EGYSÉGES ÓVODA- BÖLCSŐDE 2013. Tóthné Darabánt Anikó óvodavezető 1 Intézmény neve: Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda-Bölcsőde Szabályzat típusa: Közalkalmazotti

Részletesebben

A munkavédelemről szóló törvény változásai

A munkavédelemről szóló törvény változásai A munkavédelemről szóló törvény változásai Munkavédelmi képviselő választása A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Mvt.) 2016. július 8. napjával hatályba lépett módosítása értelmében

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve

Az új Munka Törvénykönyve Az új Munka Törvénykönyve Szakszervezet jogainak változása Kollektív szerződés megkötésének és módosításának új szabályai Eltérési lehetőségek a kollektív szerződésben az új Mt.-hez és a munkaszerződéshez

Részletesebben

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 41/A. ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján

Részletesebben

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA Hatályos: 2005. december 15-től. Tartalom 1. A szabályzat célja 2. A szabályzat hatálya 3. A szabályzat ereje 4. Speciális szabályok 5. A szabályzat

Részletesebben

A munkavédelmi képviselők feladata, jelenlegi szerepe

A munkavédelmi képviselők feladata, jelenlegi szerepe ÉRDEKEGYEZTETÉS, ÉRDEKKÉPVISELET A munkavédelmi képviselők feladata, jelenlegi szerepe BORHIDI GÁBOR ÜGYVIVŐ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI BIZOTTSÁG MUNKAVÁLLALÓI OLDAL Kivonat az OMMF 2004 I. negyedévi munkabaleseti

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSBAN DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA (MKKSZ MUNKAÜGYI OSZT) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A

Részletesebben

A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai. Módszertani Intézmény

A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai. Módszertani Intézmény A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT Amely létrejött egyrészről az Óvoda, Általános Iskola és Egységes

Részletesebben

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata 2004. március 2 Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a vízi-közmű szolgáltatók, - munkáltatói és munkavállalói

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4.1 1 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése Az egyik legradikálisabb munkajogi változás a munkaviszony megszűnését, illetve megszüntetését érinti. Az

Részletesebben

Ellensége - e a munkáltatónak a munkavédelmi képviselő? Gyakorlati tudnivalók a munkavédelmi érdekképviselet működésével kapcsolatosan.

Ellensége - e a munkáltatónak a munkavédelmi képviselő? Gyakorlati tudnivalók a munkavédelmi érdekképviselet működésével kapcsolatosan. ÉRDEKEGYEZTETÉS ÉRDEKKÉPVISELET Ellensége - e a munkáltatónak a munkavédelmi képviselő? Gyakorlati tudnivalók a munkavédelmi érdekképviselet működésével kapcsolatosan. BUDAPEST 2015. március 4. BORHIDI

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. dr. Németh Janka Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda

Az új Munka Törvénykönyve. dr. Németh Janka Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda Az új Munka Törvénykönyve dr. Németh Janka Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda Tartalom Szakszervezet jogainak változása Kollektív szerződés megkötésének és módosításának új szabályai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: 22612- /2007-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY

FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY A KÖZALKALMAZOTTK ÖZALKALMAZOTTI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 5 sz. függeléke OM

Részletesebben

(2) A köztisztviselő és az ügykezelő a Ktv. 49/F. -ában foglaltaknak megfelelően cafetéria juttatásra jogosult.

(2) A köztisztviselő és az ügykezelő a Ktv. 49/F. -ában foglaltaknak megfelelően cafetéria juttatásra jogosult. A Tolna Megyei Önkormányzat 6/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 16/2003. (X. 28.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosításáról Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: 1226 /2010-MKBERFŐ Készült 2010. február 16-án. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. ÜZEMI TANÁCS VÁLASZTÁS szeptember 3-30-ig.

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. ÜZEMI TANÁCS VÁLASZTÁS szeptember 3-30-ig. 1 VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET ÜZEMI TANÁCS VÁLASZTÁS 2007. szeptember 3-30-ig. 2 ÜZEMI TANÁCS VÁLASZTÁS 2007. szeptember 3-30-ig. Az üzemi tanácsot, illetve üzemi megbízottat három évre

Részletesebben

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177)

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177) Munkavállalói jogot sért Keresetcsökkenéssel jár Egyéb, munkavállalókra hátrányos Szakszervezeti jogot sért Egyéb kollektív jogot sért Nagyon súlyos munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei

Részletesebben

A szakszervezet jogosítványai

A szakszervezet jogosítványai A szakszervezet jogosítványai A következőkben sorra vett jogosultságok minden képviselettel rendelkező szakszervezetet alanyi jogon, a törvény erejénél fogva megilletnek. (A szakszervezetek törvényi jogait

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

Munka világa. Kis- és középvállalkozások. Munka világának szereplői. Ügyvezetés I. és II.

Munka világa. Kis- és középvállalkozások. Munka világának szereplői. Ügyvezetés I. és II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. 1 Munka világa 2 Munka világának szereplői Állam Szabályozási környezet biztosítása Munkaadó Munka helyének és eszközének biztosítása Munkavállaló Munkavégzés

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA /MKKSZ KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZT/ SZERVEZETI

Részletesebben

180. sz. Ajánlás. munkavállalók igényeinek védelmét munkáltatójuk fizetésképtelensége esetén,

180. sz. Ajánlás. munkavállalók igényeinek védelmét munkáltatójuk fizetésképtelensége esetén, 180. sz. Ajánlás a munkavállalók igényeinek védelméről munkáltatójuk fizetésképtelensége esetén A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

IV. fejezet. A munkavállalók részvételi joga. Az üzemi tanács választása

IV. fejezet. A munkavállalók részvételi joga. Az üzemi tanács választása IV. fejezet A munkavállalók részvételi joga 42. (1) A munkaügyi kapcsolatok keretében a munkavállalók közösségét e fejezet rendelkezései szerint illetik meg a részvételi jogok. (2) A részvételi jogokat

Részletesebben

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft OBB Előadás Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.10.27 Munkaviszony létesítése Munkaszerződés teljesítése (jogok és kötelezettségek, mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól) Munkaszerződés

Részletesebben

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások Szeged, 2013. április 8.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS)

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS) MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS) Ü G Y R E N D J E Elfogadta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Részletesebben

22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet

22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet 22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet az ágazati párbeszéd bizottságokról, valamint a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról Az ágazati párbeszéd bizottságokról

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 Kollektív szerződés mi az és mire jó? A munkajog magánjogi jellegű jogág, ahol nagy jelentősége van a szerződéseknek, a szabad és közös megegyezéseknek, amelyekkel a felek rendezhetik jogviszonyukat. Ez

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai Program 9. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

A munkavédelem helyzete munkavállalók szemével VISEGRÁD 2014. november 7. BORHIDI GÁBOR ÜGYVIVŐ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI BIZOTTSÁG MUNKAVÁLLALÓI OLDAL

A munkavédelem helyzete munkavállalók szemével VISEGRÁD 2014. november 7. BORHIDI GÁBOR ÜGYVIVŐ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI BIZOTTSÁG MUNKAVÁLLALÓI OLDAL ÉRDEKVÉDELEM- ÉRDEKKÉPVISELET A munkavédelem helyzete munkavállalók szemével VISEGRÁD 2014. november 7. BORHIDI GÁBOR ÜGYVIVŐ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI BIZOTTSÁG MUNKAVÁLLALÓI OLDAL 1 2 Várható szervezeti

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata

A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Női Tagozat a Postás Szakszervezet (továbbiakban PSZ) Alapszabályának 9. -a alapján az egyenlő bánásmód, de elsősorban a munkavállaló

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET Választási szabályzat (ajánlás) 2015. Alapszervezeti választások 2015. szeptember 3 - október 31-ig Országos testületek és vezetőik választása A VISZ VI. Kongresszusa

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt.

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Vértesi Erőmű Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, továbbá

Részletesebben

Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium

Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium Az új Mt. alkalmazása a munkaügyi ellenőrzések tükrében Előadó: Dr. Csigi Imre Ferenc közigazgatási tanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Főosztály E-mail

Részletesebben

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november Társasági adó változások 2010-2011, 2013 2010. november Adómérték A kedvezményes 10 %-os adókulcs változása 2010- ben átmenettel, új 29/K és 29/L -ok 2011-től minden adózóra 500 millió forint adóalapig

Részletesebben

ÚTMUTATÓ ÉS IRATMINTÁK

ÚTMUTATÓ ÉS IRATMINTÁK RAIL CARGO HUNGARIA ZRT. ÜZEMI TANÁCS és MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS 2014. ÚTMUTATÓ ÉS IRATMINTÁK Összeállította: Lektorálta: Szerkesztette: Horváth István Bodnár József Szeder Lászlóné KÜT irodavezető

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat Szám: 50.362/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

Elnökségi előterjesztés az új Mt. átmeneti rendelkezéseiről II. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

Elnökségi előterjesztés az új Mt. átmeneti rendelkezéseiről II. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása Elnökségi előterjesztés az új Mt. átmeneti rendelkezéseiről II. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló

Részletesebben

Beszámoló. VISZ VI. Kongresszus 2015. november 30.

Beszámoló. VISZ VI. Kongresszus 2015. november 30. Beszámoló VISZ VI. Kongresszus 2015. november 30. 1 Beszámoló a Vendéglátó és Turisztikai Szakszervezet VI. Kongresszusára 2015. november 30. A beszámoló, a 2012. júniustól 2015. novemberig tartó időszakot

Részletesebben

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I Összehasonlító példák Hol tartunk? Családi állapothoz igazodó kedvezmények Adójóváírások és hitelek Ki mennyit fizet? Kína Egyéni vállalkozók személyi jövedelemadózása Példa bér adójának kiszámítására

Részletesebben

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ 13 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET (1. 13. ) 13 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A törvény célja 13 2. A törvény hatálya

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS ÜGYRENDJE SOPRON 2011 A Nyugat-magyarországi Egyetem mint munkáltató és a munkáltatónál képviselettel rendelkező NymE Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete,

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A Közalkalmazotti Tanács működési feltételei A Közalkalmazotti Tanács tagjainak védelme A munkáltató és a Közalkalmazo

TARTALOMJEGYZÉK A Közalkalmazotti Tanács működési feltételei A Közalkalmazotti Tanács tagjainak védelme A munkáltató és a Közalkalmazo 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási követelményrendszer 6. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások Szombathely, 2013. május 6. Készítette: Berényiné Bosch Cecília 1 Alapítási, bejegyzési eljárás jogi szabályai

Részletesebben

A Munkaügy a közoktatásban című kézikönyv összes eddig megjelent köteteinek tartalomjegyzéke ( )

A Munkaügy a közoktatásban című kézikönyv összes eddig megjelent köteteinek tartalomjegyzéke ( ) A Munkaügy a közoktatásban című kézikönyv összes eddig megjelent köteteinek tartalomjegyzéke (2012 2016) Lezárva: 2016. szeptember A A foglalkoztatást meghatározó jogszabályok A 1 A nemzeti köznevelési

Részletesebben

A azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás II. tantárgy

A azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás II. tantárgy A 11499-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgy 1. 1. A 11499-12 azonosító számú, megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete Az Intézményi Érdekegyeztető Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2006 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és a non-profit szervezetek. Dr. Orbán Ildikó

Személyi jövedelemadó és a non-profit szervezetek. Dr. Orbán Ildikó Személyi jövedelemadó és a non-profit szervezetek Dr. Orbán Ildikó Reprezentáció üzleti ajándék Nem pénzben adott vagyoni értéknek minősül Adófizetésre kötelezett: a kifizető Mentes reprezentáció, üzleti

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA 2014. szeptember 25. 1 Közalkalmazotti Szabályzat A Debreceni Egyetem (DE) és az intézmény Közalkalmazotti Tanácsa (KT) a Közalkalmazottak jogállásáról szóló

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai program 7. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

Beszámoló az Iparjogvédelmi Szakértői Testület évi működéséről

Beszámoló az Iparjogvédelmi Szakértői Testület évi működéséről Beszámoló az Iparjogvédelmi Szakértői Testület 205. évi működéséről I. Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezeti és működési rendje; a működési költségek fedezete. Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület

Részletesebben

CSENTERICS ügyvédi iroda

CSENTERICS ügyvédi iroda CSENTERICS ügyvédi iroda ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK, INFORMÁCIÓK 1.1. A társaság teljes magyar elnevezése: 1.2. A társaság külföldi elnevezése nem kötelező elem (szerződésminta

Részletesebben

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2012.04.12-i ülésének 4/ napirendi pontja

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2012.04.12-i ülésének 4/ napirendi pontja A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2012.04.12-i ülésének 4/ napirendi pontja 4/ Napirendi pont A Sárvár Távhő Kft. ügyvezető igazgatójának megbízása. ELŐTERJESZTÉS a Sárvár TÁVHŐ Kft. ügyvezető igazgatójának

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 14 hetes szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 14 hetes szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 14 hetes szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására Amely létrejött egyrészről az Óbudai Egyetem (ÓE) Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Székhely: 1034

Részletesebben

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése TÁMOP 1.1.1-12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A projekt célja TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációjának

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 1138 Budapest, Váci út 107. Felnőttképzési szervezete A SZAKMAI TANÁCSADÓ TESTÜLET MŰKÖDÉSI RENDJE Összeállította: Tajti Zsuzsanna Elfogadta

Részletesebben

MUNKA ÉS SZOCIÁLIS JOG II. 2015/2016. TANÉV/TAVASZI FÉLÉV

MUNKA ÉS SZOCIÁLIS JOG II. 2015/2016. TANÉV/TAVASZI FÉLÉV MUNKA ÉS SZOCIÁLIS JOG II. KOLLOKVIUMI MINIMUMKÉRDÉSEK 2015/2016. TANÉV/TAVASZI FÉLÉV II. félév 1. A munkajogi felelősség rendszere (előadásvázlat 1.) 2. A felróhatóság fogalma és szerepe a munkajogban

Részletesebben

1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése

1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése A munkaszerződés 1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése 1. A MUNKASZERZŐDÉS (MSZ) 1.1. A munkaszerződés fogalma A munkaszerződés

Részletesebben

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László kirendeltségvezető Támogatások Foglalkoztatás bővítését elősegítő bértámogatás Pályakezdők munkatapasztalat szerzés támogatása Mobilitási támogatás MKKv

Részletesebben

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1 ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1. Általános rendelkezések 1.1 1 Az egyesület neve: Bolgár Kulturális Fórum. 1.2 Az egyesület székhelye: 1112 Budapest, Cirmos u. 1-3., B lépcsőház, VIII. em. 47.

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról.

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február 25. 15. óra 40.

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal I. A célok meghatározása, felsorolása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. (1) bekezdés 17. pontjában kapott

Részletesebben

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

KÖZALKALMAZOTTI TANÁCSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KÖZALKALMAZOTTI TANÁCSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA KÖZALKALMAZOTTI TANÁCSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 031202 KÖZALKALMAZOTTI TANÁCSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével

Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével HÍRLEVÉL Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével 2013 / 8 Közel egy éve fogadták el az új Munka törvénykönyvét, és idén már számos jogintézmény esetében felmerült a módosítás szükségessége, amelyre

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról Tájékoztató Gyakornoki program pályakezdők támogatására GINOP-5.2.4-16 kódszámú pályázatról A pályázati kiírás célja A szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése.

Részletesebben

MOST AKKOR JÁR? vagy NEM JÁR? a VASÁRNAPI PÓTLÉK!

MOST AKKOR JÁR? vagy NEM JÁR? a VASÁRNAPI PÓTLÉK! HAJDÚ ÉS SZABOLCS MEGYEI HÍRLAP 2013. november 4.évfolyam 11.szám Magunkról beszélünk, Egymásért teszünk (Vida) Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen! (Széchenyi István) MOST AKKOR JÁR? vagy

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyával összefüggő juttatásokról és támogatásokról szóló

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 5. sz. melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (A BKV Zrt. és a Társaság területén működő szakszervezetek között) Együttműködési megállapodás mely létrejött a Budapesti Közlekedési Zártkörűen működő Részvénytársaság

Részletesebben

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita Tantárgyi tematika Tantárgy neve Munkajogi és tb. alapismeretek Neptun kódja: I1:MUJ Képzés- tagozat: Igazságügyi igazgatási képzés levelező tagozat Tantárgy kreditszáma: 8 kredit Tantárgyfelelős: Dr.

Részletesebben