Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) Fax: (06-92)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930"

Átírás

1 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) Fax: (06-92) FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Fiskola Pénzügyi és Számviteli Fiskolai Kar Zalaegerszegi Intézete Könyvtárának online szakdolgozat-archívumából származik. A szerzi és egyéb jogok a dokumentum szerzjét/tulajdonosát illetik. Ha a szerz vagy tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési és felhasználási jogokról, akkor az megkötései felülbírálják az alábbi megjegyzéseket. Ugyancsak a felels azért, hogy ennek a dokumentumnak az elektronikus formában való terjesztése nem sérti mások szerzi jogait. Az archívum üzemelteti fenntartják maguknak azt a jogot, hogy ha kétség merül fel a dokumentum szabad terjesztésének lehetségét illeten, akkor töröljék azt az online szakdolgozattár állományából. Ez a dokumentum elektronikus formában szabadon másolható, terjeszthet, de csak saját célokra, nem-kereskedelmi jelleg alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelel hivatkozással használható. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a szerz/tulajdonos engedélyét kell kérni. Ennek a copyright szövegnek a dokumentumban mindig benne kell maradnia. A szakdolgozat szerzje a dokumentumra vonatkozóan az alábbi felhasználási engedély-nyilatkozatot tette: Alulírott, a Budapesti Gazdasági Fiskola Pénzügyi és Számviteli Fiskolai Kar Zalaegerszegi Intézete végzs hallgatója kijelentem, hogy fent nevezett oktatási intézmény, oktatási és tudományos, non-profit célokra számítógépes hálózaton (pl. interneten) vagy egyéb számítógépes adathordozón közzéteheti az intézménynél benyújtott szakdolgozatomat. Jelen nyilatkozat a hatályos szerzi jogszabályok értelmében nem kizárólagos, idtartamra nem korlátozott felhasználási engedély. A felhasználás, terjesztés a kutatást végz felhasználók számára, magáncélra ideértve a másolatkészítés lehetségét is - történhet úgy, hogy az a felhasználó(k) jövedelemszerzése vagy jövedelemfokozása célját közvetve sem szolgálhatja és nem-kereskedelmi jelleg alkalmazásokhoz is csak változtatások nélkül és a forrásra való megfelel hivatkozással használható. A szerzi és tulajdonosi jogok, valamint az üzleti célú felhasználási lehetségek továbbra is fent nevezett szerzt illetik. Hozzájárulok, hogy azonos feltételekkel a fenti felhasználási, terjesztési jogokat az oktatási intézmény harmadik személyre elssorban az Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtárára ruházhassa át. Kijelentem, hogy nyilatkozatommal csak saját valós jogaimat gyakoroltam, így ez a gesztusom mások jogviszonyát és érdekeit nem csorbítja szakdolgozatommal kapcsolatban.

2 BUDAPESTI GAZDASÁGI FISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FISKOLAI KAR A Danubius Szállodaüzemeltet) és Szolgálató Rt. integrált vállalatirányítási rendszerét támogató software rendszer Küls szakmai konzulens: Rakosné Kiss Erika Operatív konzulens: Nagyné Halász Zsuzsanna Szabó Tamás Gellért nappali tagozat gazdálkodási szak sme szakirány Zalaegerszeg 2002

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1 2. A DANUBIUS SZÁLLODAÜZEMELTET ÉS SZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A Danubius Hotels Csoport története A Danubius Hotels Csoport szállodái A Danubius Rt. Hévízi Önálló Egysége Szervezeti felépítés bemutatása a Danubius Rt. Hévízi Önálló Egységének példáján Üzemi iroda A Hévízi Önálló Egység központja A szállodaüzemeltet) és ingatlankezel) funkciók különválasztása A VÁLLALATVEZETÉST SEGÍT PROGRAMOK SZEREPE ÉS JELENTSÉGE, A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBEN Integrált vállalatirányítási információs rendszer Az eddigi, nem integrált ügyviteli szoftverek - mint orvoslandó gyenge pontok - jellemzi Az ügyviteli szoftverek fejlesztésének alapjai INFORMATIKAI RENDSZEREK A SZÁLLODAIPARBAN Az informatikai rendszerek szállodaipari sajátosságai Lodgistix Lanmark Oracle Financials Az Oracle Corporation Integrált vállalatirányítási programcsomag az Oracle Applications Az Oracle Financials rendszer és moduljai Az Oracle Financials bevezetése a Danubius Hotels Group-nál Az Oracle Financials moduljainak szerepe a gazdasági folyamatokban Beszerzés modul Készletgazdálkodási modul Kötelezettség modul Tárgyi eszköz modul Kinnlevség modul Készpénzgazdálkodási (Cash) modul Fkönyv KÖVETKEZTETÉSEK, ÉRTÉKELÉS - az Oracle Financials versenyben nyújtott el8nyei, illetve veszélyek, nehézségek a rendszerrel kapcsolatban ÖSSZEFOGLALÁS SZAKIRODALMI FORRÁSOK 57 2

4 1. Bevezetés Az 1980-as évek végén, a számítástechnika robbanásszer? fejldésével, elterjedésével egyidben a nagyvállalatok fejldése lelassult, a cégek átszervezése, így a Danubius szállodalánc átszervezése is elkerülhetetlenné vált. Az elmúlt évtizedben a Danubius szállodalánc részvénytársasággá szervezését több gazdasági átalakulás is követte, amelynek révén a szállodalánc egyre bvült, újabb szállodák kerültek m?ködési körébe. Az átszervezést segítette, hogy lehetség nyílt a megfelel számítástechnikai infrastruktúra, ezen belül pedig a megfelel ügyviteli szoftver bevezetésére. Feladatuk alapveten a vállalat tevékenységeinek elektronikus adminisztrálása, és ezzel a papírmunkák lecsökkentése, optimalizálása, egyes folyamatok vezérlése, és lehetleg mindennek központosított, hierarchikus megvalósítása. Az integrált vállalatirányítási rendszerek a nagyszámítógépes programcsomagoknak egyik, viszonylag új generációját alkotják. Ezek a rendszerek feldolgozzák az üzleti tranzakciók mind szélesebb körét, tervezik a vállalatok erforrásait, ugyanakkor ellátják a különböz vezeti szinteket a döntésekhez szükséges információkkal, és támogatják ezen döntések meghozatalát: egységes információs rendszerben integrálják az egész vállalatra kiterjed információkat, a különböz vezeti információs funkciókat, a vezeti döntés-támogató funkciókat, mind pedig a különböz vállalati alrendszerekben keletkez üzleti tranzakciókat feldolgozó funkciókat. Dolgozatomban a szállodaiparban bevezetésre kerül vállalatvezetést segít új információs rendszerekkel kívánok foglalkozni, közelebbrl a Danubius Szállodaüzemeltet és Szolgálató Részvénytársaságnál kialakított rendszer ismertetésével, elemzésével. A témával kapcsolatos anyagokat, tapasztalataimat a Hévizi Önálló Egységnél szeptember-november hónapokban eltöltött szakmai gyakorlatom alatt szereztem, a leírásokat és elemzéseket többségükben a hévízi önálló egység központ adatainak alapján végeztem. A dolgozatban a kontírozási folyamatokat a Danubius Szállodaüzemeltet és Szolgáltató Rt. egyedi számlatükrében meghatározott fökönyvi számlák segítségével szemléltetem. Az üzemi irodák három fbb számítógépes rendszert alkalmaznak. Els az Éttermi rendszer, amely egy olyan szállodán belüli rendszer, amely a vendéglátóegységeket ( étterem, söröz, drinkbár, utazási iroda, minibár, stb...) kapcsolja össze az üzemi irodával. A második a Lodgistix Lan Mark (portai, kasszarendszer), amelyen a szobaárakat, a szobákhoz kötelezen, ill. kérheten járuló szolgáltatásokat és a vendégek adatait tartják nyilván. 3

5 A harmadik rendszer az Oracle, amely segítségével a Danubius Rt. összes egysége kapcsolatban áll egymással. A rendszer a készlet-, illetve tárgyi eszköz nyilvántartással és a szállodán belüli pénzáramlásokkal foglalkozik. Szakdolgozatom els részében a vizsgált szállodarendszert mutatom be. A második részben az integrált vállalatirányítást segít információs rendszert támogató programokkal foglalkozom. Ezek után, a harmadik részben a pályázati rendszerben nyertes, bevezetett, integrált vállalatirányítási programcsomagnak, mint szállodaipari információs rendszernek az alkalmazását mutatom be. Ennek keretében ismertetem ugyan a rendszer m?ködésének szállodai, vállalati sajátosságait, de külön fejezetben értékelem az ersségeket és a gyengeségeket is. 4

6 2. A Danubius Szállodaüzemeltet és Szolgáltató Rt. 2.1 A Danubius Hotels Csoport története A Danubius Szálloda és Gyógyüdül Vállalatot a Belkereskedelmi Minisztérium alapította április 1-én a magyarországi gyógyturizmus kialakítása és fejlesztése céljából. A 100%- ban állami tulajdonú vállalat a budapesti Grand Hotel Margitszigettel, a keszthelyi Hotel Helikonnal és az akkoriban építési szakaszban lev Budapest Hilton Hotellel kezdte meg m?ködését. Számtalan gazdasági, szakmai siker és kisebb-nagyobb gondok közepette érkezett el a vállalat júliusáig, amikor is az addig állami vállalat részvénytársasággá alakult 8 milliárd Ft jegyzett tkével. A részvények 100%-ban az Állami Vagyonügynökség tulajdonába kerültek. Az ÁVÜ Igazgató Tanácsa december 23-án a Danubius részvényeit bevezette a Budapesti Értéktzsdén (BÉT). A tulajdonosi szerkezet azóta a BÉT-én állandóan változik. A cég életében jelents változás következett be augusztusában. A Danubius elnyerte az ÁPV Rt-nek a Hungária Szálloda Rt-re kiírt privatizációs pályázatát, amit a Gazdasági Versenyhivatal decemberében jóváhagyott, s a középkategóriás szállodákat üzemeltet lánc a Danubius tulajdonába került. Az így kialakult HungarHotels (HH) 14 saját tulajdonú házában 3497 szobát üzemeltetve az árbevétel tekintetében hazánk harmadik legnagyobb szállodalánca volt. Az összes hazai kereskedelmi szálláshelybl, 14 szállodájával 6,5 százalékkal részesült a HH, a szobakapacitása pedig az országos érték 10 százalékát Budapesten 28 százalékát tette ki. Összefoglalva megállapítható, hogy a Danubius radikális fejlesztéseket eszközölve a HH-ben hosszútávon jelentsen ersítheti mind piaci, mind pénzügyi pozícióit. Az eredetileg tíz magasabb kategóriájú (4-5 csillagos) szállodájában 2195 szobát birtokló Danubius lánc a Hungária Szálloda Rt. megvásárlásával hét vidéki és ugyanennyi városi középkategóriás (3-4 csillagos) szálloda összesen 3477 szobájával bvült, és ezzel Magyarország legnagyobb, f profiljaként a gyógyidegenforgalomban érdekelt szállodaláncává vált. A fentiek tükrében a Danubius csoport piaci részesedése meghaladja a 20 százalékot, piacvezet közel 60 százalékos részesedéssel - a négycsillagos hotelek kategóriájában, a budapesti szobák 30 százaléka felett rködik. Mindezen kívül a csoport Londonban, Stuttgartban és Los 5

7 Angelesben tart fenn külképviseletet, valamint tulajdonosa a büki kastélyszállót üzemeltet kft-nek. A Danubius menedzsmentjének elképzelései szerint a két cég m?ködésének összehangolásából jelents elnyök származhatnak, javulhat a csoport jövedelmezsége, jelents költség megtakarításokat érhetnek el bizonyos funkciók, mint például a marketing, a reklám és a beszerzés egyesítésével. A cég életében jelents szervezeti változás következett be decemberében. Ekkor jött létre a Danubius Hotels Csoport, amelynek elnöke a részvények jelenleg 52 %-át birtokló Bernard Schreier, angol befektet. A Danubius Szálloda és Gyógyüdül Rt. mellett két részvénytársaság alakult. A Hungária Szálloda Ingatlankezel Rt. kezeli a cég vagyonát, a Danubius Szállodaüzemeltet és Szolgáltató Rt. pedig üzemelteti a szállodákat. A Danubius Szállodaüzemeltet és Szolgáltató Rt. szállodái az ország különböz településein találhatók meg, és egy-egy önálló egységként m?ködnek A Danubius Hotels Csoport szállodái A Danubius Hotels Csoport székhelye Budapesten, a Szent István téren található. A hazai szállodaláncok közül a Danubius Hotels Csoport szállodáinak a kihasználtsága a legmagasabb. A gyógyturizmusból adódó sajátosságok miatt a kiadott szobák száma az év során csak kis mértékben ingadozik, valamint a vendégek átlagos tartózkodási ideje és az egy szobára jutó átlagköltés igen magas. A szállodák jól m?köd, évenként teljesen felújított házak. A jól m?köd, nyereséges részvénytársaság további fejldése semmiképp sem valósulhatott meg intenzív módon anélkül, hogy az a szolgáltatások minségének rovására ne ment volna. Ezért döntöttek az extenzív terjeszkedési politika mellett, aminek lehetséges módjai: új szállodák építése illetve meglév szállodákban történ tulajdonszerzés. A meglév szálloda megvásárlása esetén a befektetett tke már az els évben termre fordul, hiszen a szállodát m?ködtetni lehet. 6

8 A Danubius Hotels Csoport szállodái: Szálloda neve Város Kategória Szobák száma Budapest Hilton Budapest ***** 322 Thermal Hotel Margitsziget Budapest **** 206 Grand Hotel Margitsziget Budapest **** 164 Hotel Gellért Budapest **** 233 Thermal Hotel Hévíz Hévíz **** 210 Thermal Hotel Aqua Hévíz **** 229 Thermal Hotel Sárvár Sárvár **** 136 Thermal és Sport Hotel Bük Bükfürd **** 200 Hotel Helikon Keszthely *** 232 Radisson SAS Béke Hotel Budapest **** 247 Park Hotel Flamenco Budapest **** 358 Grand Hotel Hungária Budapest **** 499 Hotel Astoria Budapest **** 130 Hotel Stadion Budapest *** 377 Hotel Budapest Budapest **** 289 Hotel Erzsébet Budapest *** 123 Hotel Annabella Balatonfüred *** 393 Hotel Marina Balatonfüred *** 349 Hotel Rába Gyr *** 164 Bio-Sport Hotel Lvér Sopron *** 185 Hotel Palatínus Pécs *** 94 Hotel Pátria Pécs *** 115 Hotel Eger Park Eger *** 165 A Danubius Hotels Rt. bemutatása kapcsán meg kell említeni a Danubius Béta Hotel láncot, amely 1986-ban alakult és kft-ként m?ködik. A Danubius Béta Hotels alacsonyabb kategóriájú szállodákat üzemeltet, illetve több magántulajdonban lév szállodánál névhasználattal bír. A Danubius Hotels Rt. tulajdonosának és a cég vezetinek vállalkozó kedvét bizonyítja az a tény, hogy a Danubius Rt ben a csehországi Marianbadban (Marianske Lazne) 18 szállodát és több gyógyvízkutat vásárolt. A tulajdonszerzésrl a április végén megtartott közgy?lésen a tulajdonos mint jó befektetésrl számolt be. 7

9 A Danubius Rt. Hévízi Önálló Egysége A Danubius Rt. Hévízi Önálló Egységhez három szálloda, a keszthelyi Hotel Helikon, a Thermál Hotel Hévíz és az ugyancsaak hévízi Thermál Hotel Aqua, valamint a három szálloda pénzügyi, gazdasági és emberi erforrás hátterét koordináló központ tartozik. A Danubius Rt. Hévízi Önálló Egység árbevételei: év eft A Danubius Rt. Hévízi Önálló Egység üzemeltetési G.O.P. eredménye: év eft A Danubius Rt. Hévízi Önálló Egység statisztikai átlaglétszáma: év f , , ,

10 A Danubius Rt. Hévízi Önálló Egység szállodáinak a kihasználtsága (%) és az átlagos tartózkodási id* (nap): Év T.Hotel Hévíz T.Hotel Aqua Hotel Helikon ÖE.átlag % nap % nap % nap % nap ,57 9,9 72,08 9,0 55,24 4,0 69,68 6, ,58 9,1 66,28 8,9 50,81 4,1 64,92 6, ,57 8,3 72,08 8,6 51,94 3,5 65,71 6, ,39 8,2 73,56 8,3 60,97 3,9 70,30 6,1 A vendégek (f*) és vendégéjszakák száma (db): év T.Hotel Hévíz T.Hotel Aqua Hotel Helikon ÖE. összesen f db f db f db f db Hotel Helikon Keszthely A háromcsillagos szálloda 1971 óta üzemel 224 kétágyas szobával és 8 lakosztállyal. A szálloda a kikapcsolódásra, sportolásra vágyó vendégeket várja, amelyhez rendelkezésre áll fedett uszoda, saját sziget-strand, fedett teniszcsarnok, szabadban lév teniszpályák, Danubius Premier fitness terem és tekepálya. A szálloda 300 f befogadására képes konferencia teremmel és négy kisebb tárgyalóteremmel rendelkezik, melyek felszereltsége kiváló lehetséget nyújt fogadások, bankettek, konferenciák, illetve egyéb tárgyalások és rendezvények bonyolítására. A szállodában étterem, kávéház, söröz, drinkbár, kozmetika, fodrászat áll a vendégek rendelkezésére. Thermál Hotel Hévíz Ez a négycsillagos szálloda Magyarország els gyógyszállodája, március óta üzemel; 203 kétágyas szobával és 7 lakosztállyal rendelkezik, f szolgáltatása a gyógyászat. A vendégek szakorvosok és szakképzett egészségügyi személyzet által nyújtott szolgáltatásokat vehetnek igénybe: - hydrotherápiás kezelések, 9

11 - elektrotherápiás kezelések, - mechanotherápiás kezelések. A gyógyászat egyéb szolgáltatásai: brgyógyászat, oxigéntherápia, talp-, reflexmasszázs, pedik?r, manik?r, torna, gyógypakolás, szemészet, szolárium, fogászat, fitness-terem, sport programok, tepidárium, uszoda, kozmetika. A szállodában étterem, söröz, presszó és konferencia termek állnak rendelkezésre. Thermál Hotel Aqua Négycsillagos szálloda, 1984 óta üzemel 223 kétágyas szobával és 6 lakosztállyal. A szálloda f profilja a gyógyászati szolgáltatás biztosítása. A gyógyászati szolgáltatások megegyeznek a Thermál Hotel Hévízben nyújtott szolgáltatásokkal. A Thermál Hotel Aquában novemberében élményfürd építését kezdték meg, melyet májusában adtak át. A szállodában étterem, söröz, drinkbár, kerti fagylaltozó pavilon, vegetáriánus étterem és konferenciaterem áll a vendégek rendelkezésére Szervezeti felépítés bemutatása a Danubius Rt. Hévízi Önálló Egységének példáján Üzemi iroda Üzemi iroda minden szállodában található. A Hévízi ÖE központjába az adatok többsége ezekbl származik. Az üzemi irodában általában hat f dolgozik: egy kereskedelmi áruátvev, két adminisztrátor, két pénzügyes és az irodavezet. Itt történik a számlák összesítése, a különböz vendéglátóhelyek és a porta bevételeinek nyilvántartása, elszámolása, a beszerzések felvétele, a készletezés. Az irodák három számítógépes rendszert alkalmaznak: Squirell (vendéglátórendszer), amely egy szállodán belüli rendszer, a vendéglátóegységeket (étterem, söröz, drinkbár, utazási iroda, minibár, stb...) kapcsolja össze az üzemi irodával. Ezen tartják nyilván az eladásra szánt termékek árait, az eladott mennyiséget és az ebbl származó bevételeket. Ezeket az adatokat a számlák segítségével ellenrzik, és bontják szét 10

12 fizetési módok szerint. Ezek lehetnek: készpénz, hitelkártya, deviza, csekk és szobaszámlára kérés. Lodgistix Lan Mark (portai, kasszarendszer), amely a szobaárakat, a szobákhoz kötelezen, ill. kérheten járuló szolgáltatásokat és a vendégek adatait tartják nyilván. A harmadik rendszer az Oracle, amely segítségével a Danubius Rt. összes egysége kapcsolatban áll egymással. A készlet, ill. tárgyi eszköz nyilvántartással és a szállodán belüli pénzáramlásokkal foglalkozik. A bevételek összesítése manuálisan történik. E program hiányossága, hogy a másik két rendszerrel nincs kapcsolatban. A készletezés és leltározás során figyelembe kell venni a felhasználást, elhasználódás esetén a selejtezést, az összes beszerzést és az esetleges többletet, hiányt. A beszerzéseket a kereskedelmi áruátvev veszi nyilvántartásba, bevételezi az Oracle-ba. A leltár elkészítése az irodavezet feladata, amelyet minden hónapban legkésbb a 12-ei mérlegkészítésig kell összeállítani, amelyet a központban történ ellenrzések után a gazdasági igazgató hagy jóvá A Hévízi Önálló Egység központja A központban történik az önálló egység gazdasági, munkaügyi, marketing, üzemeltetési és gyógyászati irányítása. A gazdasági igazgatóhoz tíz alkalmazott tartozik: öt könyvel, közgazdasági csoportvezet, közgazdasági eladó, három pénzügyi eladó, fkönyvelhelyettes. A könyvelk feladata az adatbevitel, kontírozás, valamint a tárgyi eszközök nyilvántartása, és értékcsökkenésének elszámolása. Egy könyvel feladatköre kiegészül a leltárelszámoltatással, amely a készletek nyilvántartásának ellenrzését foglalja magába. A közgazdasági csoportvezet az üzemi irodákból beérkez adatok felhasználásával statisztikai elemzéseket készít a bels adatszolgáltatás, a felsbb vezetés számára, valamint adatokat szolgáltat a KSH-nak és a budapesti székhely? Danubius központnak. Munkáját egy közgazdasági eladó segíti. A három pénzügyi eladó feladata a szállítói számlák kiegyenlítése, ellegszámlák készítése a vevk felé, nemteljesítés esetén felszólítás, bérleti díjak rendezése, következ napi árfolyamok lekérdezése a számlavezet banktól, és szétküldése a különböz egységek felé, valamint az árfolyamnyereségek és veszteségek meghatározása. A fkönyvel-helyettes hagyja jóvá az utalásra szánt számlákat, követi a számviteli és adótörvény változásokat, és felügyeli a számviteli munkát. 11

13 A szállodaüzemeltet) és ingatlankezel) funkciók különválasztása A társaságnak az elmúlt években tanusított fejldése, az ingatlanállomány jelents mérték? megnövekedése és a Danubius szállodaüzemeltet standard kialakítása a vezetséget a vállalatcsoport szervezeti átalakításának kidolgozására késztette. A módosítások a szervezet racionalizálását, a központok tevékenységének összevonását szolgálják, valamint azt, hogy külön ingatlankezel és üzemeltet vállalatok jöjjenek létre a szállodaiparban kialakult nemzetközi gyakorlatnak megfelelen. Az december 18-i rendkívüli közgy(lésen megszavazott új struktúra f, el,nyei a következ,k: - a csoport teljes erejét tudja hasznosítani olyan területeken, mint például marketing, beszerzés és informatika, mind a Danubius, mind pedig a HungarHotels elnyére, - a különböz szakterületek vezeti összpontosítani tudnak egyrészrl a csoport vagyonának hasznosítására, másrészrl a szállodákban nyújtott legmagasabb minség? szolgáltatásokra és üzemeltetésre, - a hatékonyság növekedését és a költségek csökkentését tovább lehet fokozni az egész vállalatcsoporton belül, - új üzleti lehetségek kialakítására ad lehetséget mind az üzemeltet, mind az ingatlankezel cégen belül. Az új vagyonkezel és üzemeltet vállalatok a Danubius nagyobb leányvállalataiból kerültek kialakításra. A megváltozott szerkezetben az ingatlankezeléssel a Hungária Szálloda Rt. foglalkozik Hungária Szálloda Ingatlankezel, néven, míg a szállodák üzemeltetésével a Hélia Hotel Rt-bl alakuló Danubius Szállodaüzemeltet, és Szolgáltató Rt. A szállodákat tulajdonló ingatlankezel bérleti szerzdést köt az üzemeltetvel, és a megállapodás keretén belül üzemelteti a házakat. 12

14 3. A vállalatvezetést segít programok szerepe és jelentsége, a vállalatirányítási információs rendszerben 3.1. Integrált vállalatirányítási információs rendszer Integrált vállalatirányítási információs rendszer alatt az adott vállalat valamennyi elemének feldolgozását megvalósító, egységes információs rendszert értjük Az ilyen rendszerek általában az egész vállalatra kiterjed információs rendszerek. Az integráció ma már olyan magas fokot ért el, hogy olyan vállalatirányítási megoldások is léteznek, amelyek egy rendszeren belül képesek kezelni a legkülönbözbb ágazatokban (járm?ipar, olajipar, bankok, biztosító társaságok, kereskedelem, stb...) érdekeltséggel rendelkez nagy multinacionális vállalatok valamennyi adatát, s elvégezni azok feldolgozását. Az integráció másrészt azt is jelenti, hogy ezek a rendszerek feldolgozzák az üzleti tranzakciók mind szélesebb körét, tervezik a vállalatok erforrásait, ugyanakkor ellátják a különböz vezeti szinteket a döntéseikhez szükséges információkkal, és támogatják ezen döntések meghozatalát. Az egész vállalatra kiterjed információ a különböz vezeti információs funkciók, a vezeti döntés-támogató funkciók, mind pedig a különböz vállalati alrendszerekben keletkez üzleti tranzakciókat feldolgozó funkciók integrálását jelenti egy egységes információs rendszerben. Az integrált vállalatirányítási rendszerek a nagyszámítógépes programcsomagoknak viszonylag új generációját alkotják. Az 1990-es évek elejétl érett meg erre a számítástechnikai piac és a szoftverfejlesztés. Annak ellenére, hogy ezeknek szoftvereknek jó része már korábban is létezett, nagyméret? elterjedésük csak ekkor kezddött. Ebben az idben fejldtek a hardvereszközök olyan szintre, hogy ezek az erforrásigényes termékek a tömeggyártásban is megjelenhettek, és alkalmazásukat már a középvállalatok is megengedhették maguknak. Feladatuk alapveten a vállalat tevékenységeinek adminisztrálása, és ezzel a papírmunkák lecsökkentése, optimalizálása, egyes folyamatok (kereskedelem, gyártás) vezérlése, és lehetleg mindennek központosított, hierarchikus megvalósítása. A szoftverek évrl-évre tudásától egyre komplexebbek programok lesznek, és egyre nagyobb erforrásigénnyel bírnak. 13

15 Az integrált vállalatirányítási rendszerek széleskör? elterjedését elsegítette a számítástechnika fejldése. Ugyanakkor ezek a szoftverek általában egy átfogóbb terv részeként ( üzleti folyamatok átszervezése ) kerültek bevezetésre. A cégek, fleg a multinacionális nagyvállalatok fejldése lelassult, a cégek átszervezése elkerülhetetlenné vált. Az átszervezést segítette, hogy lehetség nyílt a megfelel számítástechnikai infrastruktúra, ezen belül pedig a megfelel ügyviteli szoftver kiválasztására Az eddigi, nem integrált ügyviteli szoftvereket - mint orvoslandó gyenge pontokat - az alábbiak jellemezték: - Sziget-alkalmazások: külön szoftverek gondoskodtak a pénzügy, a gyártás, a logisztika, stb. adminisztrálásáról. Ennek következményeként lényeges adatok többször is tárolva voltak, amely egy tudatos tervezés során lehet eszköz is, de itt inkább hibákat okozott. - Menedzselhetetlen hardver: nem lehetett skálázni a hardvert a teljesítmény függvényében, hiszen sok kisebb programról volt szó. A felhasználók számának növelése nem volt elre megbecsülhet a hardveroldalon, így utólagos toldozgatásokkal állították be a teljesítményt. - Portabilitás hiánya: nem lehetett különböz rendszereken futtatni ugyanazt a rendszert, amely komolyan lerövidítette egy program élettartamát, hiszen nem tudta követni a hardverek fejldését. Ezen kívül egyre inkább megfogalmazódott az igény egy vezeti információs rendszerre. A vezeti információs rendszer olyan hierarchikus struktúra, ahol minden vezet beosztású felhasználó monitorozni tudja a felügyelete alá tartozó egység tevékenységét. Minden fölötte lev szinten az általa látott adatok rejtve maradnak, csak összefoglaló látható arról, hogyan funkcionál az adott részleg. A vállalatvezetnek nem kell tördnie azzal, mi a baj a gyártócsarnokban, csupán azt kell látnia, hogy problémák vannak. A részleteket csak az arra jogosult és felels beosztású vezet tudja megtekinteni. Ezeket az igényeket és problémákat próbálta orvosolni az a koncepció, amely elvezetett az integrált vállalatirányító rendszerek kifejlesztéséhez. 14

16 Az ügyviteli szoftverek fejlesztésének alapjai a következ)k: - Integrált alkalmazások: adatbázison operáló alkalmazások, amelyek lehetleg minél többet fednek le az adott cég alkalmazásai közül. Ezek a tevékenységek általában a következ kategóriákba sorolhatók be: gyártás, kereskedelem, raktározás, szállítás, pénzügy, emberi erforrás-gazdálkodás, vezeti információs csomag. - Rugalmas felépítés, üzletági modellek: a rendszer szerves része egy fejleszteszköz és egy modellezeszköz, amelyek segítségével megfelel módósítások hajthatók végre, továbbá léteznek üzletági megoldások, mint pl. a gépgyártás, vegyipar, stb., amelyek adat és funkcionális modell-szinten is hozzáférhetek. - Skálázhatóság és portolhatóság: ezeknek a szoftvereknek mindenfajta gépen tudniok kell futni; van ahol csak 16 felhasználót szolgálnak ki, és van ahol 400-at. - Egységes felhasználói felület: szigorúan egységes a felület, amely számítástechnikailag kevésbé képzett embereket is betaníthatóvá tesz, még egy futószalag mellett dolgozó munkást is. Természetesen kevés olyan programcsomag van, amely a fenti feltételeket mind teljesíti. Valójában három ilyen létezik: SAP, Baan és az Oracle Financials, amelyeket piacvezet kategóriába lehget sorolni. Vannak kisebbek is, ilyen a Scala, Coda, a JD Edwards, PeopleSoft, a magyarok közül az InfoSys, ám ezek általában kisebb területet fednek le (fleg pénzügy), és kevésbé módosíthatóak. Az SAP és a Baan rendelkezik gyártási modullal, de az SAP inkább pénzügyi orientáltságú, ugyanúgy, mint az Oracle. 15

17 4. Informatikai rendszerek a szállodaiparban 4.1. Az informatikai rendszerek szállodaipari sajátosságai A 21. században egy Danubius Hotels Rt. nagyságú idegenforgalmi vállalatnak elengedhetetlen a versenyképessége megrzéséhez, hogy a megfelel információs rendszerei rendelkezésére álljanak. A Danubius Hotels Rt. Hévízi Önálló Egységének, azon belül is a Thermal Hotel Hévíz informatikai rendszere Oracle Financials: a szerver Budapesten található, ehhez kapcsolódnak bérelt Matáv vonalon az ország különböz pontjain elhelyezked szállodáknak és önnálló egység központoknak a termináljai és nyomtatói: TERM. TERM. TERM. NY TERM. NY NY NY TERM. NY SZERVER NY Épületgépészeti rendszer: itt történik a f?tés, a szellzberendezés és a medencék különböz gépeinek a vezérlése. Ezek külön-külön is számítógépes vezérlés?ek, és önnálló rendszert alkotnak, tehát a központi gép nélkül is zavartalanul m?ködnek, a terminál csak m?ködésük megváltoztatásához és állapotuk lekérdezéséhez szükséges. 16

18 KAZÁN SZELLSZSREDSZER MEDENCÉK SZABÁLYOZÓRENDSZERE TERMINÁL Értékesítési rendszer: a Danudius Hotels Rt. Hévízi Önálló Egységének példáján. Itt a központi gépéhez a házon belül 18 gép van csatlakoztatva kábelen. Ehhez a szerverhez kapcsolódnak még a Thermal Hotel Hévíz, valamint optikai kábelen a Thermal Hotel Aqua és bérelt Matáv vonalon a keszthelyi Hotel Helikon Lodgistix Lanmark szerverei, így a kollégák a négy rendszer bármelyikébe beléphetnek. M5szaki raktár rendszer: Ide összesen három gép tartozik. A rendszerrel tudnák támogatni a teljes m?szaki tevékenységet (kivételezett eszközök felhasználási helye, statisztikák, értéknyilvántartás), azonban ez még kihasználatlan, mivel bevezetése a többi Danubius önálló egységben csak most van folyamatban. Éttermi rendszer: Egy szállodán belüli rendszer, amely a vendéglátóegységeket ( étterem, söröz, drinkbár, utazási iroda, minibár, stb.) szolgálja ki. Ezenbelül egy speciális kasszarendszer, amely elvégzi a pincérek és a szakácsok elszámoltatását,valamint a számlázást asztalbontásban (ez továbbküldésre kerül egy interface-n keresztül a Lodgistixbe). Azonban komoly hiányosságnak tartom a rendszerben, hogy a receptúrák nincsenek meghatározva, és, hogy nincsen összeköttetésben a raktárral. Gyógyászat rendszer: A gyógyászati tevékenységek folyamatos megszervezésével megbízott munkairányító, ún. diszpécser rendszer. Végez számlázási tevékenységet, illetve vendégadatok, valamint azok orvosi kezeléséhez kapcsolódó adatok nyilvántartását. Szintén kapcsolatban van a Lodgistix rendszerrel, így a gazdasági adatok az üzemi irodába már ezen keresztül érkeznek meg. 17

19 Lodgistix LanMark: Portai és kasszarendszer, összesen hat terminál és 2 interface gép tartozik a LanMark Thermal Hotel Hévízben lév szerveréhez. Terminálok találhatóak a portán, az üzemi irodán és a rendszergazdánál. A két interface gép a gyógyászati, illetve az éttermi rendszerekhez való csatlakozást segítik. LODGISTIX SZERVER INTERFACE INTERFACE GYÓGYÁSZAT SZERVER ÉTTERMI RENDSZER SZERVERE 4.2. Lodgistix Lanmark A Lodgistix-et, amelyet a Sulcus Corporation dobott piacra a LanMark termékcsoport részeként, 1993-ban vásárolta meg a Danudius Hotels Rt. Több modulja is van, de a Danubius ebbl csak a front-office-t vette meg. Telepítését és betanítását a Hotel Informatika végezte, és a távfelügyeletet is látja el. A Lodgistix egyik feladata a vev, számlájának vezetése. A vevvel való kapcsolat felvétele az érdekldéstl kezddik. A rendszer kiadja a szabad szobák számát. Garantált helyfoglalás esetén, felveszik az adatokat a gépbe, és megnyitják a számlát. Elleg esetén kiszámlázzák azt a vevnek. Nem garantált helyfoglalás több féle módon történhet. Foglalhat magánszemély és utazási iroda. Utazási iroda esetén az iroda a helyfoglalást mindig elször intézi. Ezeket a helyeket megállapodástól függen, bizonyos ideig fenntartja a szálloda. Általános gyakorlat, hogy az utazási iroda több szobát foglaltat, mint amennyit várhatóan értékesíteni tud, így a 18

20 szálloda is általában több helyet ígér az utazási irodáknak, mint amennyi arra az idszakra a várható szabad szobaszám. Ezt hívjuk kontingens rendszernek. A vendég érkezése eltt történik a szobabeosztás a vendég igényei, illetve a szállodai kapacitás figyelembevételével. Megkülönböztetik a szobákat típusonként (pl: utcára néz, sarokszoba, 2 szoba átjáróval), szintenként, férhelyenként, stb. A vendég megkapja a szobához hozzárendelt telefonszám melléket, amely alapján (telefonközpont segítségével) a telefonszámlát ráterhelik a szobaszámlára, valamint igényelhet extra szolgáltatásokat. Megérkezés után a számla folyamatosan terheldik. A tételek árát a markaetingkód, az ártábla, valamint a fogyasztás figyelembevételével határozza meg a rendszer. Marketingkódot még a megérkezés eltt rendelik hozzá a vendéghez, attól függen, hogy a vendég milyen áron érkezik. Az ártábla viszont egy elre rögzített táblázat, amelyben (mivel az árak szezonálisan ingadozók) meghatározzák a szobatípus, az igénybevett szolgáltatások és a kedvezmények függvényében az árakat. Ezen túlmenen meghatározzák, hogy mely idszakban milyen ártáblák legyenek használatban. Ártábla létezik valuta esetén is, amely mindig érkezési árfolyamon számol. A számla egy részét a rendszer szükség esetén átterheli az utazási iroda, vagy csoport tételeire, illetve meg lehet bontani a számlát tételeire is. A vendég választhat a fizetési módok közül, amelyek lehetnek: készpénz, hitelkártya, folyószámla, voucher, csekk. A számla teljesítése után három nappal a vendég adatai törldnek a rendszerbl, és archívumba kerülnek. A Lodgistix további lehetségei közé tartozik, hogy a rajta tárolt adatokból szinte korlátlan számú statisztika készíthet,, hasznos információkat nyújtva a vállalatvezetés számára. Például: statisztika marketing kód alapján, kontingens jelentések, távozási listák, foglaltság, ellegek, várólisták, szabad szoba mennyisége, nemzetiség alapján készített és érkezési statisztikák, elveszett üzletek. A vállalatvezetés szempontjából az egyik legfontosabb statisztika a source of business kód alapján készül. Ez két kódot tartalmaz, amelyek közül a vállalat dönti el, hogy mihez rendeli hozzá.: - primer kód: hogyan, milyen módon érkezett a vedég: pl. utazási iroda útján vagy egyénileg 19

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Vezetői információs rendszer

Vezetői információs rendszer Vezetői információs rendszer A stratégiai tervezés (általában a tervezés) elemzések, döntések, választások sorozata, melynek során a stratégiai menedzsmentnek elemeznie kell a környezetet, a szervezet

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Cséti Gábor A felügyelôbizottság elnöke, a MALÉV nyugalmazott kereskedelmi vezérigazgató-helyettese, fôtanácsos.

Cséti Gábor A felügyelôbizottság elnöke, a MALÉV nyugalmazott kereskedelmi vezérigazgató-helyettese, fôtanácsos. A FELÜGYELÔBIZOTTSÁG TAGJAI Cséti Gábor A felügyelôbizottság elnöke, a MALÉV nyugalmazott kereskedelmi vezérigazgató-helyettese, fôtanácsos. Dr. Boér Gábor 1990 óta az Investor Holding Rt. vezérigazgató-helyettese,

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

A vállalat mint rendszer. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Üzleti kapcsolatok. Vevői információs kapcsolatok. Cég.

A vállalat mint rendszer. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Üzleti kapcsolatok. Vevői információs kapcsolatok. Cég. A vállalat mint rendszer Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek erőforrások Cég Gazdálkodó szervezet Vállalat erőforrások Szendrői Etelka szendroi@witch.pmmf.hu Valóságos Működő Gazdasági

Részletesebben

6.21. Szállodai vendéglátás Hotel F&B gazdálkodás. 1.Szállodai vendéglátás sajátosságai. 2. Vendéglátás közvetlen személyi költségek F&B Payroll

6.21. Szállodai vendéglátás Hotel F&B gazdálkodás. 1.Szállodai vendéglátás sajátosságai. 2. Vendéglátás közvetlen személyi költségek F&B Payroll 1 6.21. Szállodai vendéglátás Hotel F&B gazdálkodás 1.Szállodai vendéglátás sajátosságai F&B Features 2. Vendéglátás közvetlen személyi költségek F&B Payroll 3. Szállodai vendéglátás költségei F&B Costs

Részletesebben

29. Kontroling gyakorlata a szállodában Kontrolling. 1. Kontroling elmélet Elméleti kontrolling

29. Kontroling gyakorlata a szállodában Kontrolling. 1. Kontroling elmélet Elméleti kontrolling 29. Kontroling gyakorlata a szállodában Kontrolling 1 1. Kontroling elmélet Elméleti kontrolling 2. Szállodai kontroling elmélete Kontroling relevancia 3. Kontroling a gyakorlatban Üzemeltetési kontroling

Részletesebben

2013.10.09. 7.29. Kontroling gyakorlata a szállodában Kontrolling. 1. Kontroling elmélet Elméleti kontrolling

2013.10.09. 7.29. Kontroling gyakorlata a szállodában Kontrolling. 1. Kontroling elmélet Elméleti kontrolling 7.29. Kontroling gyakorlata a szállodában Kontrolling 1 1. Kontroling elmélet Elméleti kontrolling 2. Szállodai kontroling elmélete Kontroling relevancia 4. Kontrolling a speciális területei Kontroling

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 3. Előadás A beszerzési logisztikai folyamat Design tervezés Szükséglet meghatározás Termelés tervezés Beszerzés

Részletesebben

Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára

Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára JÖVŐBIZTONSÁG A szoftver gyártója Invesztíció az elmúlt évben 1.700 új dolgozó 600 új fejlesztő 5.293 új programfunkció A harmadik

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Új Windows Értékesítési Modulok!!! QB-Pharma II. QB-Host QB-Élelem OB-Osztály QB-Értékesítés QB-Menü QB-A la carte QB-Büfé QB-FoodCar

Új Windows Értékesítési Modulok!!! QB-Pharma II. QB-Host QB-Élelem OB-Osztály QB-Értékesítés QB-Menü QB-A la carte QB-Büfé QB-FoodCar Új Windows Értékesítési Modulok!!! QB-Pharma II. QB-Host QB-Élelem OB-Osztály QB-Értékesítés QB-Menü QB-A la carte QB-Büfé QB-FoodCar 89-ben 4 személy által alapított Kft. 2003-től régi tulajdonosokkal

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Vendéglátó és szálloda szakirány hallgatói részére a záróvizsga szakmai tárgyait átfogó komplex szóbeli témakörökről

TÁJÉKOZTATÓ a Vendéglátó és szálloda szakirány hallgatói részére a záróvizsga szakmai tárgyait átfogó komplex szóbeli témakörökről TÁJÉKOZTATÓ a Vendéglátó és szálloda szakirány hallgatói részére a záróvizsga szakmai tárgyait átfogó komplex szóbeli témakörökről A komplex szóbeli témakörökben az alábbi tantárgyak illetve ismeretkörök

Részletesebben

SAP Business One: hatékonyabb ellenőrzés, átláthatóbb üzleti folyamatok, megalapozottabb döntések, eredményesebb gazdálkodás

SAP Business One: hatékonyabb ellenőrzés, átláthatóbb üzleti folyamatok, megalapozottabb döntések, eredményesebb gazdálkodás SAP Business One: hatékonyabb ellenőrzés, átláthatóbb üzleti folyamatok, megalapozottabb döntések, eredményesebb gazdálkodás Budapest, 2015. április 9. Váradi László 1 itelligence 21 éve Magyarországon

Részletesebben

új verziójának bemutatása

új verziójának bemutatása BIBLION könyvesbolti szoftver új verziójának bemutatása Hotel Holiday Inn 2011. június 22. Schwarczenberger Istvánné dr. Ügyvezető igazgató A tervezett program: 10:00 10:15 Köszöntő Schwarczenberger Istvánné

Részletesebben

Technológia a gyógyítás szolgálatában. EMMA Integráció az SAP vállalatirányítási rendszerrel. Technológiai ismertető 2015. 04.

Technológia a gyógyítás szolgálatában. EMMA Integráció az SAP vállalatirányítási rendszerrel. Technológiai ismertető 2015. 04. EMMA Integráció az SAP vállalatirányítási rendszerrel Technológiai ismertető 2015. 04. EMMA Integráció az SAP vállalatirányítási rendszerrel Az Enterprise Group ehealth és Consulting ainak szoros együttműködésének

Részletesebben

Herdon Miklós egyetemi docens. Rózsa Tünde egyetemi adjunktus

Herdon Miklós egyetemi docens. Rózsa Tünde egyetemi adjunktus Herdon Miklós egyetemi docens Rózsa Tünde egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem AGTC, Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar, Gazdaságelemzés- módszertani és Alkalmazott Informatikai Intézet Forrás:

Részletesebben

Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Raktárforgalom kezelése. Bevét napló adattartalma. Kivét napló adattartalma.

Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Raktárforgalom kezelése. Bevét napló adattartalma. Kivét napló adattartalma. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek Raktárforgalom kezelése 2 Bevét napló adattartalma Bevételezés Beszerzési egységár Fogadó raktár kódja A tevékenységért felelős kódja A bevételezési

Részletesebben

Leolvasói rendszer kialakításának koncepciója ipari mobil eszközökkel (ipari PDA-val)

Leolvasói rendszer kialakításának koncepciója ipari mobil eszközökkel (ipari PDA-val) Leolvasói rendszer kialakításának koncepciója ipari mobil eszközökkel (ipari PDA-val) A leolvasási feladat AS Szerver DB Számlázási, ügyfélszolgálati adatbázis Adatgyűjtő szerver Mobil adatgyűjtő AS szerver

Részletesebben

ROOL Bázis - élelmiszeripar

ROOL Bázis - élelmiszeripar ROOL Bázis - élelmiszeripar ROOL Informatika Kft. www.rool.hu 4026 Debrecen, Péterfia u. 4. Tel.: 20/510-7853 ROOL Bázis célok Ágazatspecifikus megoldás az élelmiszeripar és beszállítói kör számára Operatív

Részletesebben

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB DOMBORA SÁNDOR BEVEZETÉS (INFORMATIKA, INFORMATIAKI FÜGGŐSÉG, INFORMATIKAI PROJEKTEK, MÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI FELADATOK TALÁKOZÁSA, TECHNOLÓGIÁK) 2016. 09. 17. MMK- Informatikai

Részletesebben

ERP rendszer a gyakorlatban az Anda Present Kft-nél

ERP rendszer a gyakorlatban az Anda Present Kft-nél ERP rendszer a gyakorlatban az Anda Present Kft-nél Cégünkről Piacvezető üzleti- és reklámajándék tárgy nagykereskedelem 20 éve a piacon Központi iroda és raktár (6.000m 2 ) Budapesten Front office irodák

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 A képzés során megszerezhető kompetenciák rendelések,

Részletesebben

Szállodaingatlanok. 16 m Ft / szoba m Ft / szoba m Ft / szoba m Ft / szoba m Ft / szoba 16 9 m Ft / szoba 12

Szállodaingatlanok. 16 m Ft / szoba m Ft / szoba m Ft / szoba m Ft / szoba m Ft / szoba 16 9 m Ft / szoba 12 Szállodaingatlanok 1 16 m Ft / szoba 107 17 m Ft / szoba 215 11 m Ft / szoba 135 20 m Ft / szoba 185 8 m Ft / szoba 16 9 m Ft / szoba 12 VI. Szállodagazdálkodás speciális területei 2 Speciális, mert alapvetően

Részletesebben

1.3. ADATLAP a SZÁMVITELI SZABÁLYZATOK elkészítéséhez. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A MEGRENDELŐRŐL: NÉV:... Székhely:... Telephely/ek/:......

1.3. ADATLAP a SZÁMVITELI SZABÁLYZATOK elkészítéséhez. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A MEGRENDELŐRŐL: NÉV:... Székhely:... Telephely/ek/:...... 1.3. ADATLAP a SZÁMVITELI SZABÁLYZATOK elkészítéséhez. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A MEGRENDELŐRŐL: (az itt közölt adatok a Számviteli Politika cégismertető részében fognak szerepelni) NÉV: Székhely: Telephely/ek/:

Részletesebben

IV/5. sz. melléklet: Beszerzési, logisztikai funkcionális specifikáció

IV/5. sz. melléklet: Beszerzési, logisztikai funkcionális specifikáció IV/5. sz. melléklet: Beszerzési, logisztikai funkcionális specifikáció 1. A követelménylista céljáról Jelen követelménylista (mint a GOP 2.2. 1 / KMOP 1.2.5 pályázati útmutató melléklete) meghatározza

Részletesebben

Bátori Tamás Képviselet Vezető

Bátori Tamás Képviselet Vezető Bátori Tamás Képviselet Vezető A társaság vagyonának számba vétele A mérleg valódiságának alátámasztása Anyagi felelősök elszámoltatása A leltározás maga a munkafolyamat A leltár pedig ennek az eredménye

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

MLBKT XIII. kongresszusa

MLBKT XIII. kongresszusa MLBKT XIII. kongresszusa 2005. november 16-18. Werle Zoltán Beszerzési Igazgató, Magyar Telekom Rt. 2005.11.16-18., page 1 Szabályozott környezet Tulajdonosi szabályozások Vezérigazgatói szabályozások

Részletesebben

AZ SAP BUSINESS ONE PROGRAMMAL MINDEN OLYAN EGYSZERŰ

AZ SAP BUSINESS ONE PROGRAMMAL MINDEN OLYAN EGYSZERŰ itelligence BusinessForum 2014. AZ SAP BUSINESS ONE PROGRAMMAL MINDEN OLYAN EGYSZERŰ AZ EGYES FUNKCIÓK KAPCSOLÓDÁSA A VÁLLALATI ÜZEMGAZDASÁGI FOLYAMATOKHOZ (SAP BUSINESS ONE 9.1) Váradi László Budapest,

Részletesebben

Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek

Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek Navision modulok Szállítók és beszerzés Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek Szendrői Etelka szendroi@witch.pmmf.hu Ez a rész a beszerzési folyamatokat támogatja. Szállítókról tárolt

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 ztk rendelések, beszerzések, értékesítés (termék,

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

2004. január Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. Európai Uniós adószám Magyarország Európai Uniós tagságával a belső piac részesévé válik. A tagállamok közötti

Részletesebben

Számítógépes könyvelés és analitika készítése

Számítógépes könyvelés és analitika készítése 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző Számítógépes könyvelés és analitika készítése FONTOS: - Az útmutató áttekintése (vállalkozási tev., számlatükör, számviteli politika, program követelmények) - Az

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PREÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez T12. Egyeztetés a PREÍZ Integrált ügyviteli rendszerben 2006. március (mod.090827)

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PREÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez 1. Zárás, Egyeztetés, Ellenőrzés 1999 május (mod. 2009.07.) Egyeztetés a PREÍZ

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310. Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

LogControl Raktármenedzsment

LogControl Raktármenedzsment LogControl Raktármenedzsment A rendszer kialakítása korszerű rendszertervezési módszertanok alkalmazása a hibalehetőségek minimálissá tétele (a lehető legtöbb helyen vonalkódok használata tárolóhely, cikk,

Részletesebben

7.26. Eszközgazdálkodás és beszerzés Assests... 2

7.26. Eszközgazdálkodás és beszerzés Assests... 2 7.26. Eszközgazdálkodás és beszerzés Assests... 2 1. Vagyon fogalma és összetétele Vagyon... 2 1.1.Vagyon, tıke és eszköz... 2 1.2. Eszközgazdálkodás... 2 1.3. Turisztikai erıforrások szakmai sajátosságai...

Részletesebben

MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG évi beszámolóhoz

MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG évi beszámolóhoz MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. évi beszámolóhoz Kelt: Budapest, 2014. április 29... dr. Regényi Tamás elnök 1. A SZÖVETSÉG BEMUTATÁSA A Magyar Evezős Szövetség (a továbbiakban a ''Szövetség''),

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Leltár: Leltározás: Leltározás részei:

Leltár: Leltározás: Leltározás részei: Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1464-06 Előkészítés Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1464-06/1 Gazdálkodási számítások, veszteségszámítás, kapacitásszámítás

Részletesebben

A jelen fejlesztéssel párhuzamosan bővült az Adatbázis kapcsolat ablak információtartalma.

A jelen fejlesztéssel párhuzamosan bővült az Adatbázis kapcsolat ablak információtartalma. TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.6 VERZIÓHOZ Változások a V2015.5 verzió kiadása után Általános információk, alapadatok 1. SQL adatbázis adatainak kijelzése SQL server Express edition esetén, ha az adatbázis által

Részletesebben

Számviteli alapfogalmak. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Számviteli alapfogalmak. A számvitel területei.

Számviteli alapfogalmak. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Számviteli alapfogalmak. A számvitel területei. Számviteli alapfogalmak Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek Szendrői Etelka szendroi@witch.pmmf.hu Számvitel fogalma Olyan tevékenységek összessége, amelyek célja az objektív információszolgáltatás

Részletesebben

NOVA VILLA 2010 NONPROFIT KFT Berettyóújfalu, Bajcsy u. 27.

NOVA VILLA 2010 NONPROFIT KFT Berettyóújfalu, Bajcsy u. 27. NOVA VILLA 2010 NONPROFIT KFT. 4100 Berettyóújfalu, Bajcsy u. 27. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A NOVA VILLA 2010. NONPROFIT KFT. 2011. évi tevékenységérl Berettyóújfalu, 2012. március 23. A vállalkozás vezetje

Részletesebben

FIRST LINE HÁZIPÉNZTÁR

FIRST LINE HÁZIPÉNZTÁR FIRST LINE HÁZIPÉNZTÁR Termék ismertető Készítette: Fájl név: Verzió: First Line Experts Kft. First_Line_Hazipenztar_termekismerteto v1 1 / 5 1. Házipénztár modul funkcionális ismertetése 1.1. Integráció

Részletesebben

TAKARNET24 szolgáltatásai

TAKARNET24 szolgáltatásai GISopen Földmérési és Távérzékelési Intézet TAKARNET24 szolgáltatásai A TAKARNET24 projekt a Földhivatali adatok elektronikus non-stop szolgáltató rendszere ügyfélkapun keresztül Az adatszolgáltatás tekintetében

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

IV/1. sz. melléklet: Vállalati CRM, értékesítési terület funkcionális specifikáció

IV/1. sz. melléklet: Vállalati CRM, értékesítési terület funkcionális specifikáció IV/1. sz. melléklet: Vállalati CRM, értékesítési terület funkcionális specifikáció 1. A követelménylista céljáról Jelen követelménylista (mint a GOP 2.2.1 / KMOP 1.2.5 pályázati útmutató melléklete) meghatározza

Részletesebben

TESZT GÉPJÁRMŰVEK KEZELÉSE A K2D RENDSZERBEN TARTALOMJEGYZÉK

TESZT GÉPJÁRMŰVEK KEZELÉSE A K2D RENDSZERBEN TARTALOMJEGYZÉK TESZT GÉPJÁRMŰVEK KEZELÉSE A K2D RENDSZERBEN TARTALOMJEGYZÉK 1. Új gépjármű teszt gépjárművé minősítése, majd a teszt gépjármű értékesítése... 2 1.1. Új gépjármű teszt gépjárművé minősítése... 2 1.1.1.

Részletesebben

12. tétel A logisztikai vezető a prezentációs folyamatok egy részét delegálta az alatta lévő vezetőnek. Az irányítása során a delegált részéről az

12. tétel A logisztikai vezető a prezentációs folyamatok egy részét delegálta az alatta lévő vezetőnek. Az irányítása során a delegált részéről az 12. tétel A logisztikai vezető a prezentációs folyamatok egy részét delegálta az alatta lévő vezetőnek. Az irányítása során a delegált részéről az alábbi gondolatok kidolgozását tartotta szükségesnek:

Részletesebben

MozaiX Húsipari Értékesítési és Raktározási Rendszer bemutatása

MozaiX Húsipari Értékesítési és Raktározási Rendszer bemutatása MozaiX Húsipari Értékesítési és Raktározási Rendszer bemutatása Az informatikai rendszer elsősorban húsipari cégek értékesítési folyamataira nyújt teljes körű megoldást, a megrendelések feldolgozásától,

Részletesebben

Dr. Fodor Zita egyetemi docens

Dr. Fodor Zita egyetemi docens Záróvizsga tételek Dr. Fodor Zita egyetemi docens 18. tétel Ismertesse a logisztikai és a marketingfunkciók kölcsönhatásait, valamint az integrált logisztikai (teljes)költségkoncepciót! Területek beszerzés

Részletesebben

Számviteli politika. Konszolidáció KIEGÉSZÍTÉSEK A KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOKHOZ

Számviteli politika. Konszolidáció KIEGÉSZÍTÉSEK A KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOKHOZ Számviteli politika A Danubius Hotels Rt. számviteli politikája a 2001-es év elején az új számviteli törvénynek megfelelôen átalakításra került oly módon, hogy továbbra is kövesse a törvényben rögzített

Részletesebben

SAP Business One. Pénzügy, számvitel. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526

SAP Business One. Pénzügy, számvitel. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Pénzügy, számvitel Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Kimutatások Ellenırzés - Egyeztetés Egyeztetési felületek ellenırzéshez Automatikus könyvelés a háttérben Gazdasági események bizonylatainak

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

29. Kontroling gyakorlata a szállodában

29. Kontroling gyakorlata a szállodában 29. Kontroling gyakorlata a szállodában 1 1. Kontroling elmélet 2. Szállodai kontroling elmélete 3. Kontroling a gyakorlatban 4. Kontrolling a speciális területei 5. Kontrolling speciális területeken 6.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Ipari Parkok Egyesület 2006. évi közhasznú jelentése

Ipari Parkok Egyesület 2006. évi közhasznú jelentése Ipari Parkok Egyesület 2006. évi közhasznú jelentése Adószám: 18067460-2-41 Statisztikai számjel: 18067460-7310-529-01 Székhely: 1012 Budapest, Attila út 123. 1.sz. melléklet: közhasznú egyszersített éves

Részletesebben

Hírlevél. 2010. április. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2010. II. negyedév

Hírlevél. 2010. április. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2010. II. negyedév Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2010. II. negyedév 2010. április Tartalom Elektronikus bank Határidős kötelezettségek lista változásai... 3 Bankbizonylatok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottságának november 14-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottságának november 14-i ülésére Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22., Tel.: 27/639-131; Fax: 27/639-108, E-mail: jegyzo@kismaros.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Cloud Computing a gyakorlatban. Szabó Gyula (GDF) Benczúr András (ELTE) Molnár Bálint (ELTE)

Cloud Computing a gyakorlatban. Szabó Gyula (GDF) Benczúr András (ELTE) Molnár Bálint (ELTE) Cloud Computing a gyakorlatban Szabó Gyula (GDF) Benczúr András (ELTE) Molnár Bálint (ELTE) Az el adás felépítése CLOUD ALKALMAZÁSI FELMÉRÉSEK CLOUD COMPUTING DEFINICIÓK CLOUD SZOLGÁLTATÁSI ÉS ÜZEMEL-

Részletesebben

Szállás tevékenység bevétel gazdálkodása Szobakiadás tevékenysége. 1. Szálláshely kiválasztás Szálláshelyválasztás

Szállás tevékenység bevétel gazdálkodása Szobakiadás tevékenysége. 1. Szálláshely kiválasztás Szálláshelyválasztás 1 3.8. Szállás tevékenység bevétel gazdálkodása Szobakiadás tevékenysége 1. Szálláshely kiválasztás Szálláshelyválasztás 2. Épített és kiadható szobák Kapacitás - kínálat 3. Vendég motiváció és szegmentáció

Részletesebben

b) Állapítsa meg a raktár leltáreredményét a következő adatok alapján, értékelje a kapott eredményt!

b) Állapítsa meg a raktár leltáreredményét a következő adatok alapján, értékelje a kapott eredményt! 1464-06 ELŐKÉSZÍTÉS 1464-06/1 GAZDÁLKODÁSI SZÁMÍTÁSOK, VESZTESÉGSZÁMÍTÁS, KAPACITÁSSZÁMÍTÁS 1. a) Ön egy vendéglő vezetője. Kérem, mutassa be, hogy üzletében az árubeszerzéskor milyen források állnak rendelkezésére,

Részletesebben

FIRST LINE BI START CSOMAG

FIRST LINE BI START CSOMAG FIRST LINE BI START CSOMAG Termék ismertető Készítette: Fájl név: Verzió: First Line Experts Kft. First_Line_BI_start_csomag_termek_ismerteto v1 1 / 6 1. Dokumentum célja Az Oracle Business Intelligence

Részletesebben

LIBRA: a programozott fejlődés

LIBRA: a programozott fejlődés www.mve.hu LIBRA: a programozott fejlődés Előadó: Galambosné Schuszter Anna Portfoliónk Kis- és Középvállalati rendszerek: LibraCom LIBRA3S LIBRA3S Standard Nagyvállalati rendszerek: LIBRA6i LIBRA6i spec.

Részletesebben

Felhasználói. kézikönyv. Forint házipénztár rendszer Szerkesztés lezárásának ideje: március 1.

Felhasználói. kézikönyv. Forint házipénztár rendszer Szerkesztés lezárásának ideje: március 1. Felhasználói kézikönyv Forint házipénztár rendszer Szerkesztés lezárásának ideje: 2015. március 1. I. Bevezető... 3 II. Házipénztár... 4 II.1 Kiadási bizonylat... 6 Bizonylatkészítés... 6 Újranyomtatás...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELÕSZÓ...7

TARTALOMJEGYZÉK ELÕSZÓ...7 TARTALOMJEGYZÉK ELÕSZÓ...7 1. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS...9 1.1 Az eredménykimutatás fogalma, tartalma...9 1.2 Az eredmény megállapításának összetevõi...11 1.2.1 Bevételek...11 1.2.2 Költségek, ráfordítások...12

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ 2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ A 10051-12 azonosító számú Vendéglátó marketing és kommunikáció megnevezésű

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a vendéglátás-szálloda szakirány hallgatói részére a záróvizsga szakmai tárgyait átfogó komplex szóbeli témakörökről

TÁJÉKOZTATÓ a vendéglátás-szálloda szakirány hallgatói részére a záróvizsga szakmai tárgyait átfogó komplex szóbeli témakörökről TÁJÉKOZTATÓ a vendéglátás-szálloda szakirány hallgatói részére a záróvizsga szakmai tárgyait átfogó komplex szóbeli témakörökről A komplex szóbeli témakörökben az alábbi tantárgyak, illetve ismeretkörök

Részletesebben

AMTECH RENDSZERHÁZ - SOFTWARE FEJLESZTÉSI PROGRAM - ALAPÍTVA 2006.

AMTECH RENDSZERHÁZ - SOFTWARE FEJLESZTÉSI PROGRAM - ALAPÍTVA 2006. Astro ügyvitel Számlák, szállítólevelek, nyugták, rendelések, árajánlatok létrehozása beszerzési és értékesítési oldalon több devizanemben (a bizonylat típusok köre bővíthető) Egy kattintással készíthetők

Részletesebben

E-Számla Szerver szolgáltatás bemutató és díjszabás

E-Számla Szerver szolgáltatás bemutató és díjszabás E-Számla Szerver szolgáltatás bemutató és díjszabás E-Számlázás E-Archiválás E-Hitelesítés RENDESWEB Fejlesztési és Tanácsadó Kft. Kinek ajánljuk az E-Számla Szerver megoldást? Az E-Számla Szerver megoldást

Részletesebben

Vállalati információs rendszerek

Vállalati információs rendszerek Vállalati információs rendszerek 2. előadás: Egy konkrét vállalatirányítási rendszer Elekes Edit, 2015. elekes.edit@eng.unideb.hu Miért épp a kórház? Mindenkinek van róla személyes tapasztalata, volt bent

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Számviteli szakügyintéző elágazás. 2011/2012 II. félév

ÚTMUTATÓ. II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Számviteli szakügyintéző elágazás. 2011/2012 II. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 II. évfolyam

Részletesebben

Gyógyszertári ellenőrző és adattovábbító program. Pusztai Zsuzsanna Simon Péter Szabó László Dr. Váradi Péter

Gyógyszertári ellenőrző és adattovábbító program. Pusztai Zsuzsanna Simon Péter Szabó László Dr. Váradi Péter Gyógyszertári ellenőrző és adattovábbító program Pusztai Zsuzsanna Simon Péter Szabó László Dr. Váradi Péter A fejlesztés területei Az elszámolhatóság ellenőrzése a gyógyszertárakban, központi és egységes

Részletesebben

László Zsuzsanna Vezérigazgató. Integra Zrt. Budapest, 1037 Kiscelli utca 104. www.integra.hu 250-9900 laszlo.zsuzsanna@integra.hu 2015.03.

László Zsuzsanna Vezérigazgató. Integra Zrt. Budapest, 1037 Kiscelli utca 104. www.integra.hu 250-9900 laszlo.zsuzsanna@integra.hu 2015.03. László Zsuzsanna Vezérigazgató Integra Zrt. Budapest, 1037 Kiscelli utca 104. www.integra.hu 250-9900 laszlo.zsuzsanna@integra.hu 2015.03.05 Budapest, 2015.03.05 Néhány szó rólunk - Cégbemutatás Miért

Részletesebben

A logisztika feladata, célja, területei

A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata: Anyagok és információk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, irányítása és ellenőrzése, valamint a vizsgált rendszerben

Részletesebben

A CÉG. Vevők Bank KFT A FELADAT

A CÉG. Vevők Bank KFT A FELADAT A CÉG Vevők Bank KFT Állam Szállítók 1 A FELADAT A cég tevékenységének, működésének megismerése Üzleti folyamatok dokumentálása Információs rendszerrel szemben támasztott követelmények e meghatározása

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Kihívások és lehetőségek Innováció és új modellek az ellátási láncban Az MLBKT 17. éves kongresszusa november

Kihívások és lehetőségek Innováció és új modellek az ellátási láncban Az MLBKT 17. éves kongresszusa november ESZKÖZKIADÓ AUTOMATÁK avagy zártláncú elosztási rendszerek 2009. november 13. Dr. Várnagy Emese A raktármenedzsment új dimenziója Alap probléma Disztribút or raktár Megrendelés manuális, beszerző Folyamat

Részletesebben

Befejezetlen termelés. Áruk (göngyöleg, közvetített szolgáltatás)

Befejezetlen termelés. Áruk (göngyöleg, közvetített szolgáltatás) 12.) Definiálja az áruk fogalmát, fajtáit, a nyilvántartásukra szolgáló főkönyvi számlákat és lje az árukat! Ismertesse a kiskereskedelmi és nagykerereskedelmi árukkal és a göngyölegekkel kapcsolatos elszámolások

Részletesebben

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Mérnök-közgazdász képzés TÉMA 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Mérnök-közgazdász képzés TÉMA 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy szervezetben 3 Vezetési stílusok egy szervezetben 4 A vezetői döntések megalapozásának korszerű

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. február 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalatirányítási szoftverek. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalatirányítási szoftverek. tanulmányokhoz évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalatirányítási szoftverek tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalatirányítási szoftverek Tanszék:

Részletesebben

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben.

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben. Logisztikai szolgáltatók integrációja B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben Külső logisztikai szolgáltatók integrációja interdiszciplináris web-alapú platformon The logistic domai under the 6th Fram

Részletesebben

Elektronikus számlázás. Czöndör Szabolcs

Elektronikus számlázás. Czöndör Szabolcs Elektronikus számlázás Czöndör Szabolcs Számlázási módszerek Jogszabály Menedzsment E-számla Informatika NAV Elektronikus számla fogalma ÁFA tv. 259. (5)elektronikus számla: az e törvényben előírt adatokat

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Vezetés számokkal Gyógy wellness szállodák. Gyógy és Wellness Szállodák gazdaságossága mérésének gyakorlata a Danubiusnál

Vezetés számokkal Gyógy wellness szállodák. Gyógy és Wellness Szállodák gazdaságossága mérésének gyakorlata a Danubiusnál Vezetés számokkal Gyógy wellness szállodák Gyógy és Wellness Szállodák gazdaságossága mérésének gyakorlata a Danubiusnál Eltérő gyakorlat alkalmazásának okai Eltérő termék Kiegészítő szolgáltatás, vagy

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Csodalámpa Óhaj Sóhaj Kívánságteljesít Alapítvány

Csodalámpa Óhaj Sóhaj Kívánságteljesít Alapítvány 1. AZ ALAPÍTVÁNY ISMERTETÉSE A Csodalámpa Óhaj-Sóhaj Kívánságteljesít Alapítvány 2003. április 14-én jött létre. A bejegyzéssel egyidben az Alapítvány közhasznú minsítést is kapott. Alapítója: Patzauer

Részletesebben

A TakarNet24 projekt

A TakarNet24 projekt országos földhivatali hálózat A TakarNet24 projekt Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogi keretek Eljárások TAKAROS koncepción

Részletesebben

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: /2015. MK/HU KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. március 17. 08 óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és fm.

Részletesebben