VARA-FÉG Kft. Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Budapest 1139 Fáy u. 23. Tel/Fax:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VARA-FÉG Kft. Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Budapest 1139 Fáy u. 23. Tel/Fax:06-1 262 7471"

Átírás

1 Kft. Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Budapest 9 Fáy u. 2. Tel/Fax: KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Gázüzem szivattyús ft- és kombinált ftvízmelegít készülékekhez C-24HE CK-24HE CK-24HE-T Típusokhoz ZC-24HE ZCK-24HE ZCK-24HE-T FIGYELEM! Mieltt használatba venné a készüléket, gondosan tanulmányozza át a kezelési útmutatót és a jótállási jegyben a jótállás feltételeit! Makó, 200. november 6.. A készülékekre a garancia + 2 év. (A gyártó 2 hónap ( év) kötelez jótállást vállal. Abban az esetben, ha az üzemeltet (tulajdonos) az év kötelez jótállási id letelte eltt a gyártó Szervizjegyzékében szerepl szakszervizzel a készülék karbantartását saját költségére elvégezteti, akkor a gyártó további 24 hónap (+2 év) bonusz jótállást vállal.

2 Tartalomjegyzék Üdvözöljük Önt vásárlóink sorában!...4 FONTOS TUDNIVALÓK AZ ÖN BIZTONSÁGA ÉS NYUGALMA ÉRDEKÉBEN...4 Gázkészülék kicsomagolása, típusellenrzés...5 Gyártói garancia / jogi felelsség...6 CE azonosító...6 MBVTI tanúsítvány...6 Folyamatos karbantartás...6 Újrahasznosítás...6 Adattábla...7. Technikai jellemzk és méretek...7. Befoglaló méretek, típusonként Bels nézet típusonként...0. C-24HE Hidraulikai vázlat....4 CK-24HE Hidraulikai vázlat....5 CK-24HE-T Hidraulikai vázlat ZC-24HE Hidraulikai vázlat ZCK-24HE Hidraulikai vázlat ZCK-24HE-T Hidraulikai vázlat Mszaki adatok Általános felszerelési, beépítési elírások A készülék elhelyezése A készülék felszerelése Készülék felszerelésének menete Víztelenítés Gázbekötés Égéstermék elvezetés Füstgáz elvezetés zárt égéster készülékek esetén Füstgáz elvezetés nyitott égéster készülékek esetén Elektromos bekötések Elektromos kapcsolási rajz Szobatermosztát bekötése Küls hmérséklet érzékel bekötése (Idöjáráskövet szabályozás) Termisztor bekötése, indirekt tárolós kivitelnél Elektromos beüzemelés, készülék beállítása Elindítás Standby üzemmód Készülék kezelszervei Ftési üzemmód Ftési fagyvédelmi üzemmód Szivattyú fagyvédelmi ciklus Használati melegvíz, átfolyós üzemmód (HMV) Használati melegvíz, tárolós üzemmód (HMV) HMV fagyvédelmi üzemmód Nyári üzemmód Tesztmód Biztonsági funkciók, hibajelek...4 Kizárásos hibák...44 Blokkolási hibák Anticiklus mód Hibalista mód Telepítési+ mód Számítógépes kommunikáció

3 2.8.7 Kijelz szimbólumok Els üzembe helyezés Üzembe helyezés és kikapcsolás Égnyomás beállítása A maximális teljesítmény beszabályozása A ftési teljesítmény beszabályozása Modulációs minimális szint beállítása Modulációs hiszterézis beállítása A készülék átállítása más gáztípussal történ üzemeltetésre Javítási és karbantartási utasítások...5. Használati és karbantartási útmutatások a felhasználó számára Készülék kezelszervei, mszerfal Begyújtás, üzemeltetés Elremen ftvíz hmérsékletének beállítása, módosítása HMV hmérsékletének beállítása, módosítása (kombinált ftkészülékek esetén) Nyári üzemmód Téli üzemmód Felhasználói menü Kijelz szimbólumok Hibajelzések és hibalista mód Tanácsok energiatakarékos üzemeltetésre Ideiglenes üzemen kívül helyezés Kikapcsolás Karbantartási útmutató Mködési rendellenességek és elhárításuk Elérhetség...62 Makó, 200. november 6. Rajzszám: CHK Címlapkép: illusztráció a 24kW-os modelleket szemlélteti!

4 Üdvözöljük Önt vásárlóink sorában! Megköszönjük, hogy Ön a VARA-FÉG Kft. fali gázkazánját választotta. Reméljük, hogy új típusú, energiatakarékos, megbízható üzem, kis helyfoglalású készülékünk minden tekintetben megelégedésére fog szolgálni. A teljesen zavartalan üzem, a hosszú élettartam és a gazdaságos ftés érdekében kérjük, hogy részletesen tanulmányozza át e Kezelési útmutatót és a Jótállási jegyben a jótállás feltételeit! A készülékeket megrendelés alapján a kívánt gázfajtához szabályozzuk be. Szobahmérséklet szabályozóval, küls hmérsékletérzékel vagy más kapcsoló jelleg vezérléssel (például órás programkapcsoló) teljesen automatikusan üzemel. E ft- és ft-vízmelegít készülékek zárt és nyitott ftési rendszerekben alkalmazhatók. A zárt ftési rendszerhez elírt szerelvények zárt tágulási tartály, biztonsági lefúvató szelep, nyomásmér, feltölt és ürít csatlakozás lehetsége a készülékbe be vannak építve. Padlóftési rendszerhez csak külön hcserélvel leválasztva (vagy kever szelepet alkalmazva), megfelel kapcsolással és szerelvényekkel lehet csatlakoztatni. A készülékhez kapcsolódó rendszerrl, a gázellátásról, az égéstermék-elvezetésrl, a villamos csatlakozásról és a ftési rendszerrl megfelel tervez közremködésével mszaki tervet kell készíttetni. A rendszert a jóváhagyott terveknek megfelelen kell kiviteleztetni. Kivitelezésnél kötelezen betartandó a mindenkor hatályos GKM rendeletben elírtak. (Továbbiakban röviden: GMbSz) FONTOS TUDNIVALÓK AZ ÖN BIZTONSÁGA ÉS NYUGALMA ÉRDEKÉBEN A készüléket csak az kezelheti, akit erre az üzembe helyez kioktatott, a tzvédelmi szabályokat ismeri és cselekvképességében nincs korlátozva. Ha a Kezelési útmutatóban elírtakat nem tartják be, ennek következményeiért a készülék üzemeltetje felels. Gázszivárgás észlelése esetén a készülék alatti gázcsapot azonnal zárja el, szellztesse ki a helyiséget (közben elektromos kapcsolót ne mködtessen, hálózati villásdugót ne mozgasson, ne használja a telefont a veszélyes helyen, ne gyújtson tüzet, ne dohányozzon). További gázszivárgás esetén a gázmérnél lév gáz fcsapot is zárja el! Figyelmeztesse a lakókat környezetében! A gázszivárgást a helyi gázszolgáltató vállalatnál azonnal be kell jelenteni! A hiba javítását csak arra képesített szakszerel végezheti. A hiba megszüntetéséig a készüléket használni TILOS! A ftkészülék meghibásodása esetén a gázkészülék szervizek illetékeseit kell hívni (Szervizhálózatok címjegyzéke mellékelve). Hozzá nem ért, illetve a gyártó által e készülékek javításra fel nem jogosított szerel által okozott károkért a gyártó felelsséget nem vállal. Háztartási célokra csak,5 kg és 2 kg töltsúlyú PB gázpalackot szabad használni. Abban a helyiségben, ahol a gázkészülék van, csak db egy lakásban legfeljebb 2 db, összesen 5 kg töltsúlynál kisebb tömeg gázpalackot szabad tartani. Éghet anyagok a készülék alatt nem, oldalirányban minimum 60 cm távolságon túl lehetnek. Ne tároljon robbanó vagy gyúlékony anyagot a gázkazánnal egy helyiségben (pl.: benzin, festék, stb.). Ne használjon a gázkazán közelében aeroszolos, oldószeres, klóros anyagot, festéket, ragasztót, stb. Kedveztlen körülmények között ezek az anyagok korrodálhatják az égéstermék-elvezet rendszert. Soha ne kapcsolja ki a biztonsági elemeket, és ne is módosítsa ezeket, mert kiiktathatja a mködésüket. Ne végezzen semmilyen beavatkozást a gázkazán környezetében, a víz-, gáz-, és elektromos vezetékeken, az égéstermék-elvezet rendszerben. Ne végezzen semmilyen karbantartási vagy javítási munkát a gázkazánon. Vízszivárgás esetén azonnal zárja el a hidegvíz bemen csapot, és a szakszervizzel javítassa ki a hibát. Ne rongálja meg, illetve ne távolítsa el a plombát az alkatrészekrl. Kizárólag a szakszerviz szakemberei végezhetnek beavatkozást a leplombált részeken. Ne módosítsa a gázkazán környezetét és a telepítés körülményeit, mert az hatással lehet a gázkazán biztonságos mködésére. Figyelem! Legyenek figyelmesek a melegvíz hmérsékletének beszabályozásánál: a víz nagyon forró lehet a vízvételi csapnál. 4

5 Ha a hálózati vezeték megsérül, akkor a veszélyek kiküszöbölése céljából a cserét a gyártóval vagy szervizzel szabad elvégeztetni. Ezt a készüléket nem kezelheti csökkent érzékelési vagy szellemi képesség, illetve tapasztalattal vagy ismerettel nem rendelkez személy (beleértve gyermekeket is), kivéve, ha olyan személy felügyeli ket, a készülék használatát illeten, aki egyben felels a biztonságukért is. A gyártó semmilyen felelsséget nem vállal azokért a károkért, amelyek a beszerelés hibájából, a nem megfelel használatból, a készüléken eszközölt változtatásokból, vagy a gyártó által meghatározott utasítások és az érvényben lev beszerelési elírások figyelmen kívül hagyásából származnak. Gázkészülék kicsomagolása, típusellenrzés Kicsomagolás eltt célszer ellenrizni a csomagoló dobozon feltüntetett és vásárláskor választott gázkészülék típust, pontos mszaki paramétereket, figyelmeztet feliratokat, célország megjelölését (HU), alkalmazható és a vásárláskor választott gázfajtát, csatlakozási gáznyomást és az égéstermék eltávolítás kódját az esetleges félreértések és további problémák elkerülése érdekében. Betjelölések a típusnevekben: C = Cirkó ftkészülék, beépített szivattyúval, tágulási tartállyal, biztonsági lefúvató szeleppel, (kéményes kivitel. Z -jel nélkül!). H = Honeywell gázszeleppel szerelt. E = Elektronikus szabályozás - MMI (ionizációs lángrzés, lángmoduláció, küls hmérsékletérzékel csatlakoztathatóság, HMV áramlásérzékelés, digitális kommunikáció). K = Kombinált ftkészülék (átfolyós rendszer, beépített KNV hcserélvel rendelkezik. T = Kombinált ftkészülék (indirekt tárolóra dolgozik,) opcióban. Z = Zárt égéster, ventilátoros kivitel. Kéményes B BS Ventilátoros C 2, C 2, C 42 C 52 Teljesítmény Csak ft Kombi Átfolyós Tárolós 24 kw C-24HE CK-24HE CK-24HE-T 24kW ZC-24HE ZCK-24HE ZCK-24HE-T Égéstermék eltávolítás kódjában alkalmazott fontosabb betjelölések: Égéstermék-elvezetéssel rendelkez, a helyiség légterétl nem független (nyílt égéster), B típusú, legfeljebb 40 kw egység- vagy együttes hterhelés gázfogyasztó készülékek. Röviden: kéményes gázkészülék A helyiség légterétl független égési leveg ellátású és égéstermék-elvezetés (zárt égéster), C xx típusú gázfogyasztó készülékek. Röviden: ventilátoros zárt égéster gázkészülék. 5

6 Gyártói garancia / jogi felelsség A gázkazánjainkra 2 hónap(év), mely a készülék üzembe helyezésétl kezddik. Abban esetben, ha üzemeltet (tulajdonos) az év kötelez jótállási id letelte eltt a gyártó Szervizjegyzékében szerepl szakszervizzel a készülék karbantartását saját költségére elvégezteti, akkor a gyártó további 24 hónap (+2 év) bonusz jótállást vállal. Jogi megkötés, jótállási feltételek, megfelelségi nyilatkozat és felelsség, a mellékelt Jótállási jegyben van rögzítve. Garanciális, és egyéb jogi követelés igényléséhez nélkülözhetetlen a pontos és értelemszer kitöltés és ennek bizonyítása. Vásárláskor ellenrizze a kitöltöttséget és az eladó szerv bélyegzjének meglétét. Beüzemelésnél a Jótállási jegyben mellékelt jegyzkönyvet a beüzemelnek ki kell tölteni, aláírni, lepecsételni. Az üzemeltetnek a készülék üzemeltetésének elsajátítása és a jótállási feltételek tudomásul vétele után, alá kell írni az üzemeltet részt! Az üzemeltetnek, az Üzembehelyezési jegyzkönyv másolatát a VARA-FÉG Kft. címére vissza kell küldeni. 6

7 Adattábla A ftkészülék belsejében elhelyezett adattábla igazolja a gyártás eredetét és a forgalomba hozó országot. Figyelem! A gázkészüléket kizárólag az adattáblában szerepl gáztípusokkal lehet üzemeltetni. Az adattáblán és a jelzéseknek meg kell felelniük a helyi üzemeltetési feltételeknek. Készülék Modell Kategória (Csatlakozási gáznyomás) Égéstermék eltávolítás kódja Gyártási szám/ év C..-24HE.. II2HSB/P( 25, 0 mbar) BBS CÉLORSZÁG GÁZFAJTA H HU S PéBé Gyári beállítás Hteljesítmény: [ kw ] max. min. Hterhelés: [ kw ] max. min. Névl.csatl. gáznyomás: [ mbar ] Névl. gázfogyasztás [m /h] 25 0 Hatásfok [%] Ftési vízny.min/max [(Pms) bar] / Max. HMV vízny. [Pmw bar] Min. HMV vízny. [Pmw bar] 0 0 HMV min/max [ l/min ] / Tágulási tartály [ liter ] Súlya [ kg ] Elektromos: csatlakozás 20V/50Hz telj.felvétel W érintésvédelmi osztály I. ( MSZ 72/ ) védettség IP 45 NOX osztály Hatásfok osztály Zajszint db Készülék Modell Kategória (Csatlakozási gáznyomás) Égéstermék eltávolítás kódja Gyártási szám/ év ZC..-24HE.. II2HSB/P( 25, 0 mbar) C2 C2 C42 C CÉLORSZÁG GÁZFAJTA H HU S PéBé Gyári beállítás Hteljesítmény: [ kw ] max. min. Hterhelés: [ kw ] max. min. Névl.csatl. gáznyomás: [ mbar ] Névl. gázfogyasztás [m /h] 25 0 Hatásfok [%] Ftési vízny.min/max [(Pms) bar] / Max. HMV vízny. [Pmw bar] Min. HMV vízny. [Pmw bar] 0 0 HMV min/max [ l/min ] / Tágulási tartály [ liter ] Súlya [ kg ] Elektromos: csatlakozás 20V/50Hz telj.felvétel W érintésvédelmi osztály I. ( MSZ 72/ ) védettség IP 45 NOX osztály Hatásfok osztály Zajszint db. Technikai jellemzk és méretek A kéményes készülék atmoszférikus, természetes légellátású, injektoros gázégvel üzemel szivattyús ftkészülék. A nyitott kivitelek esetében ( B kategória) természetes légáramú, kéménybekötést igényl, füstgázelvezetést kell biztosítani. Kéménycsatlakozási méretek szkítése nem megengedett! A zárt égéster ( Z betjelzés) készülékek kényszer légellátású, ventilátoros kivitel, injektoros gázégvel üzemel szivattyús ftkészülékek. A zárt kivitelnél az égéshez szükséges levegt a küls környezetbl szívják be, és nem a lakás légterébl használják el ( C kategória). Csak az elírt méret és hosszúságú kéménycsatlakozási idomokból összeépített koaxiális vagy osztott kivitel rendszerelemek használhatók. Kéménycsatlakozási méretek szkítése nem megengedett! Ionizációs égésbiztosítással, elektromos direktgyújtású égvel a készülék az elre beállított hmérsékleti paramétereknek megfelelen automatikusan lángmodulál, és a szükségletnek megfelelen biztosítja a szakaszos mködést. Nyitott és zárt ftési rendszerhez egyaránt alkalmazhatók. Zárt rendszer esetén a készülékek a szükséges biztonsági elemekkel, mint pl.: tágulási tartály, biztonsági lefúvató szelep, nyomásmér óra, feltölt és ürít csatlakozási lehetséggel rendelkeznek. Kombinált ftkészülékek használati melegvíz (HMV) elnykapcsolással biztosítják a szükséges és elre beállított hmérséklet melegvizet a szolgáltatási helyhez. A ft- és a HMV kör átváltása egy beépített utú váltószelep segítségével történik. Melegvízellátás biztosítására a szükséges htranszformációt a beépített KNV hcserél, digitális mennyiségi elemzést egy áramlásérzékel, a digitális hfokmérést egy a HMV elremen csvére szerelt NTC hfokmér biztosítja (csak a nem tárolós, K jel kiviteleknél!). Indirekt tárolós rendszerben a használati melegvízellátására a készülék mellé, vagy alá épített indirekt tároló (puffer tároló) biztosítja a szükséges melegvizet. Az indirekt tároló nem része a készüléknek. A készülék közvetlen a tárolóba épített hcseréln keresztül biztosítja a h-transzformációt. A digitális hfokmérést egy az indirekttárolóba helyezett küls NTC hfokmér biztosítja (csak a tárolós, -T jel kiviteleknél!). A tárolóba kihelyezhet hfokmér NTC, a -T jel kivitelek tartozéka. A készülékek szabályozási rendszere teljes egészében digitális jelkészlet alapú. Az egyes elektronikai elemek között hálló vezetékek, szilikonos átvezet elemek biztosítják a tartós mködést és kapcsolatot. Beállítási paraméterek meghatározása közvetlen a kijelzn elhelyezett paraméter választó gombok segítségével történhet. A készülékhez használható kétvezetékes analóg- vagy digitális szobatermosztát is. 7

8 Alkalmazott fbb egységek: Elektromos vezérlegység: Honeywell MMI DSP49 G004B (20V 50Hz, Digit 7 Szegmentes kijelz, 4 zöld és piros led, 7 nyomógomb, OPEN-THERM, OTC, PC kapcsolat). Biztosító panel: VARA-FÉG Kft., 20V A. Kombinált gázszelep: Honeywell VK405 G8B, (CVI-M Modulációs Rendszer, 20V 50Hz, 2xG/4 ). Gyújtásvezérl egység: Honeywell Esys S4965 CM 2076B, (20V 50Hz, 2.5VA, PC kapcsolat). Ftési vízhmérséklet szabályozás: Honeywell T75 C2008B, NTC termisztorral. Ftési biztonsági vízhmérséklet határoló termosztát: Honeywell 2455R-95-S508 B20S T46 Arany érintkezs. Füstgáz visszaáramlást érzékel határoló termosztát: Campini TY60 A070 B04Au 70 C vagy Honeywell 2455R-70-S507 B20S T46 Arany érintkezs, Differenciál biztonsági nyomásérzékel: Honeywell. C6065FH70B, Pki=20mbar HMV áramlásérzékel: Honeywell C795 A200B. HMV hfokérzékel: Honeywell T75D06B (Kivétel a -T jel tárolós változatok!). HMV tároló, kihelyezett hfokérzékel: Honeywell T75B 002 (0kOhm, a karakterisztika) (Csak a tárolós változatoknál!). utú váltószelep: Honeywell VCZMG6000E (xg/4 ) vagy MUT VMR 20E SPDT CR MS (20V 50Hz 4W, nyitásid: 7 másodperc) (Csak a K jel változatoknál!). Váltószelep motor: Honeywell VC602 ZZ00E (20V 50Hz 6W, nyitásid: 7 másodperc). Keringtet szivattyú: Grundfos UPS 5-60 CIL 0. Ventilátor: Ventilátor(Ebm RLG08/0042A2-00LH-546 abr 58 W) Tágulási tartály: Zilmet 5/L 0 liter. Biztonsági lefúvató szelep: Giacomini R40/R, G,2, max.2,5 bar. Automata légtelenít: IMT Micro 200, /8, max. 0 C, max. 2 bar (Csak a Z jel zárt égéster változatoknál!). Nyomásmér óra: T&G 4/ , max. 0-4 bar, ø7 mm, kapilláris m, réz, G/4. HMV Hcserél: VARA-FEG Kft. KNV hcserél (Csak a K jel kombinált ftkészülék változatoknál, a T tárolós változatok kivételével!). Küls hmérsékletérzékel: Honeywell T704 E008 (Opció). A ft- és ft-vízmelegít készülékek rendelkeznek minden olyan biztonsági és ellenrz szerkezettel, amit a termékszabványok elírnak. 8

9 . Befoglaló méretek, típusonként C-24HE, CK-24HE, CK-24HE-T ZC-24HE, ZCK-24HE, ZCK-24HE-T, o0 Csatlakozó méret o00/ Beépítés eltt célszer ellenrizni a befoglaló méreteket, mely a kialakításnál és az elhelyezésnél fontos szerepet játszhatnak. Lényeges, hogy az elhelyezés tervezésénél legyenek figyelemmel: a jól megközelíthetségre, hozzáférhetségre (mindkét oldalt min. 00 mm!), szerelhetségre, tz- és robbanásveszélyes anyag távoltartására, egyéb mszaki elírásokra, GMbSz elírásaira. 9

10 A berendezés hálózati feszültséggel mködik. I. érintésvédelmi osztályú. A szerkezet megbontását csak szakember végezheti a berendezés teljes feszültségmentesítése után! VARA-FÉG.2 Bels nézet típusonként C-24HE VIGYÁZZ! + Info Reset Az ábrához tartozó tételszámok jegyzéke a 2. oldalon található! 0

11 VIGYÁZZ! A berendezés hálózati feszültséggel mködik. I. érintésvédelmi osztályú. A szerkezet megbontását csak szakember végezheti a berendezés teljes feszültségmentesítése után! VIGYÁZZ! A berendezés hálózati feszültséggel mködik. I. érintésvédelmi osztályú. A szerkezet megbontását csak szakember végezheti a berendezés teljes feszültségmentesítése után! Info Info Reset Reset A berendezés hálózati feszültséggel mködik. I. érintésvédelmi osztályú. A szerkezet megbontását csak szakember végezheti a berendezés teljes feszültségmentesítése után! VIGYÁZZ! A berendezés hálózati feszültséggel mködik. VIGYÁZZ! I. érintésvédelmi osztályú. A szerkezet megbontását csak szakember végezheti a berendezés teljes feszültségmentesítése után! Info Info Reset Reset VARA-FÉG CK-24HE CK-24HE-T ZC-24HE ZCK-24HE-T

12 A berendezés hálózati feszültséggel mködik. I. érintésvédelmi osztályú. A szerkezet megbontását csak szakember végezheti a berendezés teljes feszültségmentesítése után! VARA-FÉG ZCK-24HE VIGYÁZZ! + - Info Reset Ábrákhoz tartozó jelzések megnevezései:. Elektromos vezérldoboz 2. Teljes bekötcsonk. Keringet szivattyú 4. Gáz-mágnesszelep 5. Tágulási tartály bekötcs 6. Ionizációs vezeték 7. Gyújtóvezeték 8. Ionizációs elektróda 9. Gyújtóelektróda 0. Szigetelt kazánpalást. Visszatér bekötcs 2. Légtelenít csonk. Huzatmegszakító (Deflektor) 4. Füstgáz biztonsági termosztát (70 C) 5. Ftvíz határoló termosztát (95 C) 6. Elremen hmérsékletérzékel (NTC) 7. Elremen víz-bekötcs 8. Teljes ég 9. Tágulási tartály (0 literes) 20. Gázbekötcs 2. Biztonsági lefúvató szelep (2,5 bar) 22. Kapillárcsöves manométer 2. Elremen HMV víz-bekötcs 24. Váltószelep 25. Automata légtelenít szelep 26. Leveg-víz elvezet cs, légteleníttl 27. Füstgáz kamra 28. Füstgáz ventilátor 29. Légáramlás érzékel 0. Szívó-nyomó tér, differenciál csatlakozó cs. Füstgáz/víz hcserél 2. HMV áramlási érzékel. FÉG KNV- hcserél 4. KNV hcserél beköt cs, primer kör 2

13 . C-24HE Hidraulikai vázlat 4 TTB HL CH V, 50 Hz 6 CVBC 8 7. Elektromos vezérldoboz 2. Gázarmatúra. Ég 4. Gyújtó- és lángr elektródák 5. Hcserél (primer) 6. Huzatmegszakító 7. Szivattyú 8. Légtelenít csavar. Helyiséghmérséklet szabályozó (Opció!) 2. Tölt ürít csap (nem tartozék!). Tágulási tartály 4. Manométer 5. Biztonsági határoló 6. Hálózati csatlakozó E. Ftési elremen csatlakozás V. Ftési visszatér csatlakozás G. Gázcsatlakozás 2 2 CH. Elremen hmérséklet érzékel NTC HL. Határoló termosztát TTB. Égéstermék visszaáramlás érzékel E G V.4 CK-24HE Hidraulikai vázlat 4 9 CH 5 TTB HL WFS DHW V, 50 Hz 0 6 CVBC E M H G V Elektromos vezérldoboz 2. Gázarmatúra. Ég 4. Gyújtó- és lángr elektródák 5. Hcserél (primer) 6. Huzatmegszakító 7. Szivattyú 8. Légtelenít csavar 9. Váltószelep 0. HMV Hcserél. Helyiséghmérséklet szabályozó (Opció!) 2. Tölt ürít csap (nem tartozék!). Tágulási tartály 4. Manométer 5. Biztonsági határoló 6. Hálózati csatlakozó E. Ftési elremen csatlakozás V. Ftési visszatér csatlakozás G. Gázcsatlakozás M. Használati melegvíz csatlakozás H. Használati hidegvíz csatlakozás CH. Elremen hmérséklet érzékel NTC HL. Határoló termosztát TTB. Égéstermék visszaáramlás érzékel WFS. Áramlásérzékel (HMV) DHW. HMV hmérséklet érzékel NTC

14 .5 CK-24HE-T Hidraulikai vázlat 4 TTB HL CH V, 50 Hz Elektromos vezérldoboz 2. Gázarmatúra. Ég 4. Gyújtó- és lángr elektródák 5. Hcserél (primer) 6. Huzatmegszakító 7. Szivattyú 8. Légtelenít csavar 9. Váltószelep. Helyiséghmérséklet szabályozó (Opció!) 2. Tölt ürít csap (nem tartozék!). Tágulási tartály 4. Manométer 5. Biztonsági határoló 6. Hálózati csatlakozó 7. HMV küls tárolótartály (Opció!). Összeköt csatlakozó csövek nem része a készüléknek. 9 E Mp Hp G V 7 2 DHW CVBC 2 M E. Ftési elremen csatlakozás V. Ftési visszatér csatlakozás G. Gázcsatlakozás Mp. HMV primer meleg elremen csatlakozás, tárolóra. Hp. HMV primer hideg visszatér csatlakozás, tárolóra. M. Használati melegvíz csatlakozás, tárolón H. Használati hidegvíz csatlakozás, tárolón VSZ. Visszacsapószelep. B VSZ H CH. Elremen hmérséklet érzékel NTC HL. Határoló termosztát TTB. Égéstermék visszaáramlás érzékel DHW. HMV hmérséklet érzékel NTC B. Biztonsági lefúvató szelep (nem tartozék!) Az indirekt tárolóra történ bekötést elzáró szerelvények közbeiktatásával kell elvégezni úgy, hogy az esetleges karbantartási munkálatok szükségessége esetén könnyen kezelhet, jól hozzáférhet legyen a készülék és a tartály. A tartályt mindig a készülék közelében, alatta, mellette, vagy közvetlen szomszédos helyiségben ellentétes oldalfalon elhelyezve célszer kialakítani. Az összeköt csöveknél a nagyobb hveszteségek elkerülése érdekében szükséges a hszigetelést kialakítani. Tárolós kiviteleknél a kihelyezett DHW használati melegvíz érzékel NTC, a készülék része. Ha nagyobb távolságra van elhelyezve az indirekt tároló tartály, akkor a vezeték meghosszabbítására 0,5 mm 2 tömör réz vezeték használata szükséges a megfelel összeköttetés biztosítására. A merev és stabil kötéseket és érvégeket, forrasztással kell lezárni a megfelel kontaktus érdekében. Indirekt tároló bekötése eltt a könnyebb légtelenítés érdekében, automata légtelenít elhelyezése javasolt. Az indirekt tárolós változat hidraulikai vázlata egy lehetséges bekötést szemléltet. A tároló bekötése eltt olvassa el az indirekt tároló mellé mellékelt kezelési- és használati útmutatót. Vásárlás és összecsatlakoztatás eltt tegyen tanúbizonyságot arról, hogy a készülékhez milyen teljesítmény spirális hcserélvel rendelkez indirekt tárolók kapcsolhatók! További részletek a 2.2. pontban leírtak szerint! 4

15 .6 ZC-24HE Hidraulikai vázlat 8 4 APS HL CH V, 50 Hz Elektromos vezérldoboz 2. Gázarmatúra. Ég 4. Gyújtó- és lángr elektródák 5. Hcserél (primer) 6. Füstgáz kamra 7. Szivattyú 8. Automata légtelenít. Helyiséghmérséklet szabályozó (Opció!) 2. Tölt ürít csap (nem tartozék!). Tágulási tartály 4. Manométer 5. Biztonsági határoló 6. Hálózati csatlakozó 8. Ventilátor 2 CVBC E. Ftési elremen csatlakozás V. Ftési visszatér csatlakozás G. Gázcsatlakozás 2 E G V CH. Elremen hmérséklet érzékel NTC HL. Határoló termosztát APS. Légáramlás érzékel.7 ZCK-24HE Hidraulikai vázlat 4 9 HL CH 5 APS WFS DHW V, 50 Hz 0 6 CVBC E M H G V Elektromos vezérldoboz 2. Gázarmatúra. Ég 4. Gyújtó- és lángr elektródák 5. Hcserél (primer) 6. Füstgáz kamra 7. Szivattyú 8. Automata légtelenít 9. Váltószelep 0. HMV Hcserél. Helyiséghmérséklet szabályozó (Opció!) 2. Tölt ürít csap (nem tartozék!). Tágulási tartály 4. Manométer 5. Biztonsági határoló 6. Hálózati csatlakozó 8. Ventilátor E. Ftési elremen csatlakozás V. Ftési visszatér csatlakozás G. Gázcsatlakozás M. Használati melegvíz csatlakozás H. Használati hidegvíz csatlakozás CH. Elremen hmérséklet érzékel NTC HL. Határoló termosztát WFS. Áramlásérzékel (HMV) DHW. HMV hmérséklet érzékel NTC APS. Légáramlás érzékel 5

16 - + VARA-FÉG.8 ZCK-24HE-T Hidraulikai vázlat 4 9 HL CH 5 APS V, 50 Hz 6 CVBC E Mp Hp G V DHW M. Elektromos vezérldoboz 2. Gázarmatúra. Ég 4. Gyújtó- és lángr elektródák 5. Hcserél (primer) 6. Füstgáz kamra 7. Szivattyú 8. Automata légtelenít 9. Váltószelep. Helyiséghmérséklet szabályozó (Opció!) 2. Tölt ürít csap (nem tartozék!). Tágulási tartály 4. Manométer 5. Biztonsági határoló 6. Hálózati csatlakozó 7. HMV küls tárolótartály (Opció!). Összeköt csatlakozó csövek nem része a készüléknek. 8. Ventilátor E. Ftési elremen csatlakozás V. Ftési visszatér csatlakozás G. Gázcsatlakozás Mp. HMV primer meleg elremen csatlakozás, tárolóra. Hp. HMV primer hideg visszatér csatlakozás, tárolóra. M. Használati melegvíz csatlakozás, tárolón H. Használati hidegvíz csatlakozás, tárolón. VSZ. Visszacsapószelep B VSZ H CH. Elremen hmérséklet érzékel NTC HL. Határoló termosztát DHW. HMV hmérséklet érzékel NTC APS. Légáramlás érzékel B. Biztonsági lefúvató szelep (nem tartozék!) Az indirekt tárolóra történ hidraulikai és elektronikus bekötés kialakítása megegyezik, a 4. oldal alján leírásban foglaltakkal. A zárt égéster és a kéményes kivitel készülékek hidraulikailag megegyeznek. Eltérés csak a tüzeléstechnikai kialakításban van. 6

17 Névleges h-teljesítmény KW 24,0 24, Hatásfok névleges és legkisebb terhelésnél % 89,5/87,7 90/87,5 Legkisebb h-terhelés KW,5,5 Legkisebb h-teljesítmény KW 2,0 2,0 Részterhelés hatásfok (0 % terhelésen) % 87,6 87,6 Névleges gázfogyasztás * Földgáz G20 m /h 2,8 2,8 B/P gáz G0 kg/h 2,2 2,2 Névleges csatlakozási gáznyomás * Földgáz G20 mbar PB gáz G0 mbar Füstgáz hmérséklet C 4 70 CO 2 (G20) tf % 5 7,5 Füstgáz mennyiség Nm /h 0 0 Szellz leveg mennyisége Nm /h 40 - NO X 5. oszt. (legjobb) 5. oszt. (legjobb).9 MSZAKI ADATOK M.e. C-24HE CK- CK- ZC- ZCK- 24HE 24HE-T 24HE 24HE Égéstermék elvezetés típusa B BS C 2 -C 2 - C 42 -C 52 Névleges h-terhelés KW 27,0 27,0 ZCK- 24HE-T Ftés Ftvíz beállítható minimális hmérséklete C Ftvíz beállítható maximális hmérséklete C Ftvíz beállítható hiszterézis hmérséklet C Zárt tágulási tartály víztérfogata l Nyomás a zárt tágulási tartályban (gyári beállítás) bar,2,2,2,2,2,2 Ftkör legkisebb nyomása bar 0, 0, 0, 0, 0, 0, Ftkör legnagyobb nyomása bar 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 A készülék hatásos nyomása 000 l/h vízszállításnál mbar Használati melegvíz HMV HMV beállítható legkisebb hmérséklete C HMV beállítható legnagyobb hmérséklete C HMV beállítható hiszterézis hmérséklet C Víztermelés átfolyó rendszerben t = 25 C l/min - - Víztermelés átfolyó rendszerben t = 0 C l/min - - Vízmennyiség t = 0 C emelés, 0 perc l Legkisebb vízmennyiség l/min -,5 - -,5 Legnagyobb víznyomás bar Legkisebb víznyomás bar - 0,5 0,5-0,5 Áramlásérzékel legnagyobb átereszt kapacitása l/min Elektromos betáplálás Hálózati feszültség /frekvencia V/Hz ~20/50 ~20/50 ~20/50 ~20/50 ~20/50 ~20/50 Felvett teljesítmény W Villamos védettség IP X Fbiztosító biztosíték mérete A Csatlakozás, méretek Ftés elremen és visszatér G ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ HMV elremen és visszatér G - ½ ¾ - ½ ¾ Gáz G ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Tölt csatlakozási lehetség G ½ ½ ½ ½ ½ ½ Magasság mm Mélység mm Szélesség mm Égéstermék elvezet cs átmérje / koaxiális mérete mm ø0 ø0 ø0 60/00 Súlya kg

18 M.e. C-24HE CK- 24HE CK- 24HE-T ZC- 24HE ZCK- 24HE ZCK- 24HE-T Mszaki adatok gáztípusoknak megfelelen Földgáz H (G20 Metángáz) Alsó Wobbe-szám (5 C, 0 mbar mellett) MJ/m 45,67 Ftérték MJ/m 4,02 Névleges tápnyomás mbar 25 (254,9 mm H 2 O) Fég fúvóka 6 db ø mm,8 Névleges égnyomás mbar 0,8 4,0 Legkisebb égnyomás mbar,4 4 Névleges gázfogyasztás m /h 2,8 2,8 Legkisebb gázfogyasztás m /h,4,4 B/P folyékony gáz (G0) Alsó Wobbe-szám (5 C, 0 mbar mellett) MJ/m 80,58 Ftérték MJ/m 6,09 Ftérték MJ/kg 45,65 Névleges tápnyomás mbar 28 0 (05, 9 mm H 2 O) Fég fúvóka 6 db ø mm 0,68 Névleges égnyomás mbar 27,5 27,5 Legkisebb égnyomás mbar 9,0 9,0 Névleges gázfogyasztás kg/h 2,2 2,2 Legkisebb gázfogyasztás kg/h,, 2. Általános felszerelési, beépítési elírások 2. A készülék elhelyezése Gyzdjön meg arról, hogy a fal szerkezete alkalmas-e a kazán felszerelésére. Kerülje a kevésbé szilárd válaszfalakra történ rögzítést! Ne szerelje a kazánt olyan készülék fölé, ami használat közben befolyásolná a készülék tökéletes mködését (pl. konyhai készülék, melyekben zsíros gz keletkezik). Ne szerelje fel olyan helyiségbe, ahol korrodáló, vagy túl poros a leveg. 2.2 A készülék felszerelése A szerelési munkálatok megkezdése eltt, kötelez átmosni az egész ftési hálózatot, hogy a lehet legnagyobb mértékben eltávolítsuk a csövekbl és radiátorokból a szennyezdéseket (különösen az iszapot, fémrészecskéket, olajat és a zsírt), amelyek a készülékbe kerülve megváltoztatják annak mködését. Meglév öreg, nagy vízter ftési hálózatra kötés eltt fontos a rendszer alapos vegyszeres vízktelenít és tisztító átmosása, öblítése is, és a készülék elé (visszatérbe) a szr beépítése. A készülékhez kapcsolódó rendszerrl, a gázellátásról az égéstermék-elvezetésrl és a villamos csatlakozásról, ftési rendszerrl megfelel tervez közremködésével mszaki tervet kell készíteni a GMbSz elírásai szerint. (A rendszert a jóváhagyott terveknek megfelelen kell kivitelezni.) 2.2. A készülék felszerelésének menete A kazán helyszükségletét szem eltt tartva a következ szemléltet ábrák szerint végezze el a mérethelyes furatméret felrajzolását a falra. A furatosztások típusokon belül azonosak. A rögzítéshez a fal szerkezeti és szilárdsági tulajdonságainak megfelel rögzít elemeket ( dbeleket ) használjon! A befoglaló méretekrl típusonként a. befoglaló méretek, típusonként bekezdésben találhatók a részletes ábrákat. 8

19 C-24HE, CK-24HE, CK-24HE-T ZC-24HE, ZCK-24HE, ZCK-24HE-T Készülék fels éle Készülék fels éle Készülék alsó éle Készülék alsó éle A következ ábrák mutatják, hogy a készülékek aljához képest a felfüggesztett készülék víz- és gáz csatlakozási pontjai hol találhatók. A gáz- központi ftés szerel az adott helyen alkalmazott szerelési eljárásnak és a csatlakozási pontok térbeli helyzetének megfelelen vezesse a készülékhez a hideg-, illetve melegvíz, az elremen és visszatér ftés csöveket, valamint a gázvezetéket. A falra felakasztott kazánt elzáró szerelvények közbeiktatásával kösse össze a gáz- és víz vezetékekkel. Gázkészülék elhelyezésének és felszerelésének a követelményeit a GMbSz 4. A gázfogyasztó készülékek elhelyezésének tervezési követelményei betartásával kell elvégezni. Kialakítás és felfüggesztés eltt ellenrizze a megfelel kialakítást és a feltételek teljesülését a GMbSz 2. A földgáz csatlakozó vezetékek és fogyasztói vezetékek tervezési követelményei és a. Tervezési követelmények pébégáz üzem gázberendezések esetén cím fejezetben leírtak szerint! Következ ábrák az egyes készüléktípusok csatlakozási méreteit szemléltetik. A csatlakozások kialakítása egyes típusoknál azonos méret. A kémény csatlakozási méretek a. befoglaló méretek, típusonként bekezdésben található meg! 9

20 C-24HE, CK-24HE o0 csatlakozó csméret Visszatér hideg és töltcsatlakozó Elremen meleg Gáz ,4 -,4 m 65. Ftési elremen ( ) 2. Ftési visszatér ( ). Gázcsatlakozás (/4 ) 4. HMV elremen (melegvíz) csatlakozás /2 (Csak Kombi változatoknál!) 5. HMV visszatér (hidegvíz) csatlakozás /2 (Csak Kombi változatoknál!) 6. Feltölt csatlakozási lehetség (/2 )

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-, tárolós vízmelegítő készülékekhez

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-, tárolós vízmelegítő készülékekhez KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-, tárolós vízmelegítő készülékekhez KOMFORT T 25 K, KOMFORT T 25 V KOMFORT T 25 VH, KOMFORT T 29 V FIGYELEM! Mielőtt használatba venné a készüléket

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-vízmelegítő készülékekhez

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-vízmelegítő készülékekhez KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-vízmelegítő készülékekhez analóg KOMFORT 24 K KOMFORT 24 V KOMFORT 24 VH KOMFORT 28 V KOMFORT 25 KD KOMFORT 29 VD digitális KOMPAKT 25 V FIGYELEM! Mielőtt

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ÁTFOLYÓS KOMBI GÁZKAZÁN MIKROAKKUMULÁCIÓS TARTÁLLYAL Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ThemaFAST F 25 E H-MOD Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató KONDENZÁCIÓS FŰTŐ GÁZKAZÁN Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Ecosy F 28 E AS Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok megőrzése...2 3 Biztonság...2 3.1

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató FALI GÁZKAZÁN Használati, szerelési és beüzemelési útmutató RenovaStar C 24 E BT RenovaStar F 24 E BT Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok megőrzése...2 3 Biztonság...2

Részletesebben

ÁTFOLYÓ RENDSZERŰ VÍZMELEGÍTŐ

ÁTFOLYÓ RENDSZERŰ VÍZMELEGÍTŐ SZERELÉSI, KARBANTARTÁSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ÁTFOLYÓ RENDSZERŰ VÍZMELEGÍTŐ TÍPUSOK: MV-19 (G-19-01) MV-19 E (G-19-0) MV-19 Á (G-19-0) 1. átdolgozott kiadás (006. október) TISZTELT VÁSÁRLÓ! Az Ön által

Részletesebben

RENOVA C 24 E RENOVA F 24 E

RENOVA C 24 E RENOVA F 24 E KOMBI FALI GÁZKAZÁN RENOVA C 24 E RENOVA F 24 E KEZELÉSI -, SZERELÉSI ÚTMUTATÓ, KARBANTARTÁS, ELLENİRZÉS Forgalmazó: Saunier Duval Magyarország Rt 1238. Budapest, Helsinki út 120. Tel: 283-0553, 283-0556

Részletesebben

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre Figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvben megadott utasításokat, mivel a beszerelés biztonságára, a használatra és a karbantartásra vonatkozó fontos információkat tartalmaznak. A használati utasítás

Részletesebben

Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY CE 0694 HU RBS 24 - SERIE ENERGY - RAD - ING - MAN.INST - 1303.1 - készülékhez

Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY CE 0694 HU RBS 24 - SERIE ENERGY - RAD - ING - MAN.INST - 1303.1 - készülékhez Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY készülékhez Zárt égésterű, átfolyós fali gázkészülék bitermikus hőcserélővel, LCD kijelzővel IPX5 Telepítési, kezelési, összeállítási és karbantartási útmutató. CE 0694

Részletesebben

Szerelési, üzembehelyezési és karbantartási útmutató

Szerelési, üzembehelyezési és karbantartási útmutató TARTALOMJEGYZÉK 1. ELÕÍRÁSOK, SZERELÉSI ÚTMUTATÓ:... 2 1.1 ÁLTALÁNOSSÁGBAN:... 2 1.2 A KÉSZÜLÉK FELÁLLÍTÁSI HELYE:... 2 2. KÉSZÜLÉKEK LEIRÁSA... 3 3. SZÁLLÍTÁS...4 4. A KÉSZÜLÉK BESZERELÉSE:... 4 4.1 VÍZOLDALI

Részletesebben

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I Használati útmutató figyelmeztetések HU VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I *1.036116ITA* Kedves Vásárlónk! Gratulálunk, hogy egy csúcsminőségű Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. MZV-18-S típusú, zárt égésterű, átfolyórendszerű, használati vízmelegítőhöz. NOVUM-FÉG Fűtéstechnikai Készülékgyártó Kft.

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. MZV-18-S típusú, zárt égésterű, átfolyórendszerű, használati vízmelegítőhöz. NOVUM-FÉG Fűtéstechnikai Készülékgyártó Kft. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ MZV-18-S típusú, zárt égésterű, átfolyórendszerű, használati vízmelegítőhöz NOVUM-FÉG Fűtéstechnikai Készülékgyártó Kft. 6900 Makó, Aradi u. 136. Tel.: (62)*213-766 Fax: (62) 211-542

Részletesebben

Használati útmutató. TRI gázüzemű hőlégbefúvók

Használati útmutató. TRI gázüzemű hőlégbefúvók Használati útmutató TRI gázüzemű hőlégbefúvók Kedves Vásárló! Gratulálunk, hogy egy, a csúcsminőséget képviselő Immergas terméket vásárolt, amely hosszú ideig és biztonságosan fogja az Ön kényelmét szolgálni.

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ÁTFOLYÓS RENDSZERŰ GÁZVÍZMELEGÍTŐK Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Opalia C 11 E Opalia C 14 E 2 Használati utasítás Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...4 2 A dokumentumok megőrzése...4

Részletesebben

Használati útmutató VICTRIX 26 2 I *1.031272HU*

Használati útmutató VICTRIX 26 2 I *1.031272HU* Használati útmutató HU VICTRIX 26 2 I *1.031272HU* Kedves Vásárlónk! Gratulálunk, hogy egy csúcsminőségű Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét és biztonságát szolgálni.

Részletesebben

Kezelési utasítás Gépkönyv, és jótállási jegy

Kezelési utasítás Gépkönyv, és jótállási jegy Kezelési utasítás Gépkönyv, és jótállási jegy Econcept 15A, 25A, 25C, 35A, 35 C Kondenzációs, elıkeveréses égıjő fali gázkazán család Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy,

Részletesebben

SD 20, 30, 40, 50 KLO

SD 20, 30, 40, 50 KLO ÖNTÖTTVAS TAGOS KAZÁNOK SZERELÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓJA Forgalmazó: Saunier Duval Magyarország Rt. 1238. Budapest, Helsinki út 120. Tel: 283-0553, 283-0556 Fax: 283-0554 E-mail: sduval@saunierduval.hu

Részletesebben

EUROLINE fali készülék 2004.

EUROLINE fali készülék 2004. EUROLINE fali készülék 2004. Euroline ZS/ZW 18/23-1 KE kéményes fali készülékek Mûszaki adatok Készülék típusa ZS/ZW 18-1 KE ZS/ZW 23-1 KE Melegvíz elõállítás Névleges hõteljesítmény kw 6,0-20,0 7-22,6

Részletesebben

AC TÍPUSÚ KONDENZÁCIÓS, GÁZÜZEMŰ HŐLÉGFÚVÓ MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

AC TÍPUSÚ KONDENZÁCIÓS, GÁZÜZEMŰ HŐLÉGFÚVÓ MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA AC TÍPUSÚ KONDENZÁCIÓS, GÁZÜZEMŰ HŐLÉGFÚVÓ MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2014.06.19. - 2 - Tartalomjegyzék 1.1. Az útmutatóban használt jelzések... 3 1.2. Általános tudnivalók...

Részletesebben

EOLO Star 24 3 E Használati utasítás és figyelmeztetések

EOLO Star 24 3 E Használati utasítás és figyelmeztetések EOLO Star 24 3 E HU Használati utasítás és figyelmeztetések *1.030588HU* Kedves vásárló, köszönjük, hogy ezt, a kíváló minőségű, Immergas terméket választotta, amely az Ön számára tartósan kényelmes és

Részletesebben

Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 282 (2009/06) HU

Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 282 (2009/06) HU Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31 hu Telepítési és használati utasítás HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok magyarázata / Biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

New Elite 60 Tartályos kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv

New Elite 60 Tartályos kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv New Elite 60 Tartályos kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u. 3. Tel/fax: (23) 530-570,

Részletesebben

HAJDU. Kondenzációs gázkazánok HGK 24 HGK 28 HGK 36 HGK 47. Beüzemelési útmutató

HAJDU. Kondenzációs gázkazánok HGK 24 HGK 28 HGK 36 HGK 47. Beüzemelési útmutató HAJDU Kondenzációs gázkazánok HGK 24 HGK 28 HGK 36 HGK 47 Beüzemelési útmutató Mielıtt a készüléket beüzemelné és alkalmazná, olvassa el gondosan a beüzemelési útmutatót. A beüzemelési útmutatót tartsa

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmezõ rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmezõ rendelkezések 6220 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 47. szám A nemzetgazdasági miniszter 11/2013. (III. 21.) NGM rendelete a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó

Részletesebben

típusú álló gázkazán egybeépített tárolóval Használati - kezelési utasítás, gépkönyv

típusú álló gázkazán egybeépített tárolóval Használati - kezelési utasítás, gépkönyv Econcept 25 K, 35 K típusú álló gázkazán egybeépített tárolóval Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u.

Részletesebben

2/2002. (I. 23.) BM rendelet. a tzvédelem és a polgári védelem mszaki követelményeinek megállapításáról

2/2002. (I. 23.) BM rendelet. a tzvédelem és a polgári védelem mszaki követelményeinek megállapításáról 1. oldal 2/2002. (I. 23.) BM rendelet a tzvédelem és a polgári védelem mszaki követelményeinek megállapításáról A tz elleni védekezésrl, a mszaki mentésrl és a tzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény

Részletesebben

2000225296-2 Ecosy Hongrie.qxd 7/05/04 14:54 Page 1. Ecosy

2000225296-2 Ecosy Hongrie.qxd 7/05/04 14:54 Page 1. Ecosy 2000225296-2 Ecosy Hongrie.qxd 7/05/04 14:54 Page 1 Ecosy 2000225296-2 Ecosy Hongrie.qxd 7/05/04 14:54 Page 2 HASZNÁLATI UTASÍTÁS 1-Indítás/leállítás. 2-Kijelző : Vagy a fűtőkör nyomása (bar) Vagy a fűtőkör

Részletesebben

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet. az Országos Tzvédelmi Szabályzat kiadásáról

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet. az Országos Tzvédelmi Szabályzat kiadásáról 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet az Országos Tzvédelmi Szabályzat kiadásáról A tz elleni védekezésrl, a mszaki mentésrl és a tzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. (2) bekezdésének 1. pontjában foglalt

Részletesebben

Tel.: (62)* 213-766 Fax: (62) 211-542. Makó 2000.

Tel.: (62)* 213-766 Fax: (62) 211-542. Makó 2000. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemû szivattyús készülékekhez Tel.: (62)* 213-766 Fax: (62) 211-542 Makó 2000. TARTALOMJEGYZÉK Üdvözöljük Önt vásárlóink sorában... 3 Fontos tudnivalók az Ön biztonsága és nyugalma

Részletesebben

MŐSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELİ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

MŐSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELİ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA SOLARTUBE SÖTÉTEN SUGÁRZÓ FŐTİKÉSZÜLÉK TU.E 17 23 36 TU.E 23C 36C MŐSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELİ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2009.01.16. - 2 - TARTALOMJEGYZÉK FIGYELMEZTETÉS MŐSZAKI ELİÍRÁSOK 3. oldal 4. oldal

Részletesebben