VI. évfolyam 6. szám március 27.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VI. évfolyam 6. szám 2008. március 27."

Átírás

1 A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Ingyenes kétheti lap példányban Március 15. a városi ünnepség képekben A Tállya utcai emlékmûnél kezdõdött az ünneplés, ahol a pártok, civil szervezetek és a lakosok helyezték az emlékezés virágait A múzeumkertbe a márciusi napsütésben sok érdi család látogatott ki, meghallgatni a megemlékezõ beszédeket, az utána következõ mûsort, s ezalatt a gyerekek simogathatták a lovakat, ismerkedhettek az ágyúval Látványos felvonulást tartottak korabeli ruhába öltözött hagyományõrzõ lovashuszárok, a szekereken a Thália ördögei színjátszói ültek, a menetet a Premier Ütõegyüttes dobosai vezették és az érdeklõdõ érdi lakosok kísérték Az ünnepség szónokai T. Mészáros András polgármester (képünkön) és Varga László frakcióvezetõ (MSZP) voltak Kereszt és feltámadás L egalább száz éve nem volt ilyen korán Húsvét, és pontosan százhatvan éve vette utoljára saját kezébe sorsát sikerrel kecsegtetõen a magyar nemzet. Ha végignézünk az évszázadokon, kereszthalál és feltámadás kíséri történelmünket, s ahogy Krisztus minden évben felcipeli keresztjét a Golgotára, mi is idõrõl idõre keresztre feszíttetünk, hogy utána újra és újra feltámadjunk. Az idei Húsvét mindössze két héttel követte a népszavazást, amikor is felcsillant a remény az újabb feltámadásra. Lassanként ráeszmél a magyarországi polgárok többsége arra, hogy a kormányzó pártok az általuk képviselni óhajtott ideológiák legrosszabb részeit csemegézték ki: erõsen leegyszerûsítve a szociáldemokráciából az erõs államot, a liberalizmusból a szolidaritás hiányát, s így a kettõ elegye lassan közelít egy latinamerikai típusú diktatúrához. Ha külön-külön vizsgáljuk a szociáldemokrácia és a liberalizmus államfelfogását, elméletben elfogadhatónak találhatjuk mindkettõt. A szociális piacgazdaság vagy a nyitott, globális alapon mûködõ piacgazdaság egyaránt lehet mûködõképes, eltekintve persze attól, hogy egyénekre lebontva kinek mi a jó. De tagadhatatlan, hogy az USA is és Svédország is mûködõ, számunkra akár példát is adó demokrácia. De ha a kettõ negatívumait elegyítjük, nem ilyen rózsás a helyzet. Ha a polgárokat öngondoskodóvá tesszük, ugyanakkor az állam erõszakszervezet jellegét (rendõrség, adóhivatal, államapparátus stb.) a végletekig erõsítjük, és az adójellegû elvonásokat az egekig srófoljuk, akkor az országunk élhetetlenné válik, a polgárok alattvalók lesznek, modern, röghözkötött jobbágyok. Nem kell összeesküvéselméleteket gyártani ahhoz, hogy arra gondoljunk: talán nem véletlen az oktatás és az egészségügy párhuzamos tönkretétele. Hiszen egy ország lakossága akkor lesz teljes mértékben kiszolgáltatott, ha képzetlen, tudatlan, és lehetõleg a nyugdíjas kor elõtt visszaadják lelküket a Teremtõnek. Nehéz keresztet cipelünk most. Azok is, akik önként vállalták 2002-ben és 2006-ban, azok is, akik vállára azt az elõbbiek rakták. Most járjuk a stációkat, meg-megbotlunk, de mint Krisztus útján a Golgotára, mindig akad egy Veronika, aki letörli arcunk verítékét, akad egy Simon, aki segít vinni a keresztet. Ne legyen igaza annak, aki szerint megszámláltattak már napjaink a Kárpát-medencében, mert az erõsebb népek kiszorítanak minket, s mi eltûnünk, mint a fogyó Hold. Hinnünk kell, hogy a nemzet jobbik részének elege lett a kiszolgáltatottságból, s minden erejével vágyja a feltámadást. ORLAI SÁNDOR Következõ számunk április 10-én jelenik meg Érd Város Életmû-díját kapta dr. Szerényi Gábor gimnáziumi tanár (balra), Érd Városáért kitüntetést Romits Antal (középen), a kép jobb szélén pedig az ünnepség szocialista szónoka, Varga László Az Érd Megyei Jogú Város által adományozható legnagyobb kitüntetést, az Érd Díszpolgára címet az idén Punk M. Gemma, a Ciszterci Nõvérek Regina Mundi monostora apátnõje kapta, aki a rend Érdre települése, 1951 óta vezeti az érdi közösséget

2 2 Károly Róbert Közösen elfogadott megoldás kell a városközpontban és az alközpontokban alálóan fogalmazta meg egyik is- a nemrég átadott Diósdi Tmerõsöm úti aluljáró kapcsán kialakult közlekedési helyzetet jellemezve: Érd nagyvárosi rangot kapott. Már ami a forgalmi dugókat illeti. A több milliárdos költségvetéssel elkészült közlekedési beruházás nem oldotta meg azt a problémát, ami égetõ volt a város lakóinak, de lezárta annak lehetõségét, hogy ésszerû költségek mellett a közeljövõben meg lehessen oldani. Ezen kívül létrehozott egy olyan problémát, amelynek megoldásához igen sok kreativitásra lesz szükség: az Érd Felsõ és Budai út közötti jelenleg ellehetetlenített tér életre keltése. Az okok megértéséhez nem árt felidéznünk néhány tényt azokból, amelyek lassan már évtizedes szakmai viták során felmerültek. Az alapvetõ probléma a város két a vasúti vonalak által kettészakított része közötti normális közlekedés hiánya volt, és az ma is. De ezen túlmenõen problémaként fogalmazható meg az egész városra kiterjedõ átfogó közlekedésszervezés és alternatív közlekedési útvonalak hiánya. A felmerülõ problémák okát többen megfogalmazták: a szûk értelemben vett városközponton halad át az átmenõ forgalom igen nagy része. Itt találhatóak a közintézmények, bankok, autóbuszpályaudvar. Kevés és korszerûtlen a vasúton való átkelési lehetõség. A helyzetre jellemzõ, hogy a Google Maps (és valószínûleg több GPS térkép is) az M7 és M6 autópályák közötti összekötõ útként ma az Iparos-Bajcsy Zs.-Riminyáky- Dósdi-Budai-Ercsi utakat javasolja az átmenõ forgalomnak. Az adekvát válaszok helyett a problémát csak tetézték az elmúlt idõszakban meghozott döntések. Az M7-es díjasításának nyomán a szomszéd településekrõl nagyon sokan a városközpont érintésével jutnak haza a fõvárosból. A városközpontban megépült (forgalomvonzó) létesítmények fokozták a forgalmat az addig is zsúfolt belvárosban. A megépült házak parkolószámainál alapos vizsgálódás után meglepõ dolgok derülhetnének ki (próbáljunk meg parkolni az új Postánál!). A normális esetben üdvözlendõ döntés a két sáv egyre való szûkítésérõl a Budai úton ilyen körülmények között csak tetézte a problémát ban elindult egy ígéretesnek látszó szakmai párbeszéd a város közlekedési fejlesztéseirõl. Ekkor készült egy tanulmány is többek között arról, hogy hogyan lenne célszerû megoldani a vasúton való átkelést. Ebben költségbecslések és a város közlekedésére gyakorolt hatásvizsgálatok nyomán több lehetõséget is megvizsgáltak. A legolcsóbbnak (kisajátításokkal együtt) és a forgalomszervezés tekintetében célravezetõbbnek azt tûnt, hogy a Szent István utca meghosszabításában épüljön egy közúti felüljáró, amely a Velencei útig vezeti a forgalmat. Ennek a változatnak az elõnyei között sorolták fel, hogy az É-D forgalom megoszlik több útvonal között, másrészt a belváros elkerülésével csökken a zsúfoltság. Egy második átelési lehetõség megvalósítását a vasúton csak ennek megépítése után javasolták. Megvizsgálták azt is, hogy a Diósdi úti átkelést hogyan lehetne megoldani, lehetõleg a túlzsúfolt belváros tehermentesítésével. Több változatot is kidolgoztak, ezek egyike a benzinkút, másik az Enikõ utca vonalában csatlakozott volna a Budai útra. A Diósdi út vonalában vezetett aluljáró hátrányai között említették (magas költségigénye mellett), hogy a közúti forgalmat közvetlenül vezeti be továbbra is a városközpontba, illetve a környezõ terep mélypontját jelentõ terület vízelvezetési, víztelenítési problémája a magas beruházási többletköltség mellett folyamatos üzemeltetési ráfordítást igényel. A szakmai érveket félretéve a városi politika végül a látványos mellett döntött a célszerû ellenében. Hozzájárultak ahhoz, hogy a MÁV a számára egyszerûbb megoldást válassza a gazdaságilag is, közlekedés szempontjából is indokoltabb változatok elõtt. Így történhetett meg, hogy bár a MÁV saját szemszögébõl nézve a problémáját, a szintbeli keresztezõdés megszüntetését megoldotta a város közlekedésének közel két éven át tartó megnehezítése és több milliárd forintos beruházás után mi, a város lakói ma lényegében ugyanazokkal a problémákkall szembesülünk: a közlekedési csúcsok idején a sorompó helyett az aluljáróban pöfögik az autók a gázt, továbbra sincs megoldva az alternatív átkelési lehetõség a vasút által kettészakított városrészek között, a közlekedési helyzet és a túlzsúfoltság okán nehezített a valódi városközpont kialakulása. Az csak hab a tortán, hogy a beruházás záróakkordjaként a MÁV azt kéri az önkormányzattól, hogy évente több tízmillió forintos költséggel üzemeltesse a létesítményeket (szivattyúk, liftek, gázelszívók, stb)! Mi lehet a megoldás? A városvezetés hónapok óta tárgyalásokat A polgári összefogás lapja Alapította az Összefogás Egyesület Kiadja a BALATONI 19. KFT. Felelõs kiadó a kft. ügyvezetõje Felelõs szerkesztõ: ORLAI SÁNDOR Szerkesztõség: Érd, Alsó u. 8., Összefogás Székház Telefon: Honlap: ISSN Nyomdai elõállítás: Ringier Kiadó Kft. Nyomda Felelõs vezetõ: Bertalan László nyomdaigazgató Hirdetésfelvétel: Ügyfélszolgálati Irodája KATALIN ÜZLETHÁZ földszintjén, a Budai út 11. szám alatt Hirdetésfelvétel, apróhirdetések felvétele minden hétköznap: 9-12 és óra között. Telefon: 06-23/ , 06-20/ Élhetõ város(központoka)t! folytat az infrastruktúrális beruházásokban illetékes NIF Rt. vezetõivel. A vasúton való átkelés lehetõségei közül a meglévõk közül a Bagoly utcánál, a Szent István utcánál, valamint a Duna utcánál érdemes és kell megvizsgálni a lehetõségeket a tervezett vasútfejlesztési projektek során. Ezen kívül érdemes lenne megfontolni a Diósdi út forgalmának elvezetését a városközpontból Budapest irányába. Ezeket EU-s vagy hazai beruházási forrásokból kell majd megoldani, ilyen léptékû beruházásokra a város forráshiányos költségvetése mellett nincs lehetõség. Fontos feladat az is, hogy a városközpontban megjelenõ forgalmat úgy csökkentsék, hogy alternatív útvonalak mellett a célforgalmat is átalakítsák. Erre megoldás lehet az is, hogy a központ mellett az alközpontokban is (Parkvárosban és Érdligeten) megjelenjenek azok a szolgáltatási funkciók, amelyek jelenleg jelentõs forgalmat vonzanak. Ezzel párhuzamosan szükséges és fontos, hogy elinduljon egy érdemi párbeszéd arról, hogy milyen legyen a város arculatát is meghatározó városközpont és az alközpontok kialakítása, mit várnak el a város lakói, mit látnának, használnának szívesen. Társadalmi részvétel kell, már a tervezés idõszakában is, hogy az elkészült fejlesztéseknek valódi haszonélvezõi legyenek az itt élõk! Errõl szól az elkövetkezõ idõszak egyik városfejlesztési prioritása. A Magyar Költészet Napja 2008 április 11. Vendéglõ a Parnasszuson irodalom és gasztronómia a Szepes Gyula Mûvelõdési Központban 19 óra: Megzenésített versek az Igricek együttes elõadásában. Irodalmi fertályóra Kossuthdíjas írók, költõk jelenlétével. 20 óra: Az elõtérben megnyílik a Vendéglõ a Parnasszuson a magyar irodalom leghíresebb ételeivel, italaival. Vendéglõs: Dörner György színmûvész és Matisa Carlo gasztronómiai szakember Hangulat: Gulyás Csilla hárfamûvész Kulturális és kulináris élvezetek. Jegyek elõvételben kaphatók a Mûvelõdési Központban március 20-tól. Jegy ára (vacsorával) 1500 Ft Ne féljetek! T. Mészáros András polgármester beszéde március 15-én zt hitték, mindent eltûrünk. Azt Van saját akaratunk és van saját véleményünk. Hittük, hogy nem a Met- Ahitték, nincs bennünk elég tehetség, hogy megbízzunk magunkban. ternich félék azok, akik érdemben Azt hitték, nem vagyunk képesek közösen, együtt, egyöntetûen fellépni. A hatalom pártját a hatalom ud- irányíthatják országunkat. Azt hitték, azt tesznek, amit akarnak. varában kedvelték. Ezt a pártot mosta el az a bizonyos esõ március idu- Voltak javaslataink: nem támogatták. Voltak kezdeményezéseink: nem sán. Az a fergeteges esõ és a vele kezdtek bele. Voltak elképzeléseink: együtt áradó nép. Az öntudat népe, nem tudták elképzelni. Azt hitték, ami mi magunk vagyunk és voltunk. bármi lesz is, otthon maradunk. Sokáig hitték, olyan sokáig, hogy önja, Kossuthja, Széchenyije. Ennek a Ennek a népnek volt Batthyányihittségük már csak a barrikádokat népnek volt egy dala: nemzetivé lett, vette észre a fõvárosban és Pesten és volt egy zászlaja, nemzeti szimbólummá vált, s volt egy európai esz- Budán. Gondolták, nem vagyunk elegen. ménye. Gondolták, ehhez is túl szegények Európai, hiszen földrészünkön vagyunk. Gondolták, nem akarunk ekkor fordulnak szembe a népek a ázni, gondolták a nyugalom száraz nyüglõdés, a tehetetlenség, a tehetségtelenség, s a régi beidegzõdések kenyere elég nekünk. Aztán azt gondolták, íme a csürhe, ami csak alantas retrográd gyakorlatával. Egy új Európa formálódott akkor és mi ma- ösztöneinek engedelmeskedik, és mindenre képes, hogy ingyen éljen. gyarok a lehetõ legnagyobb mértékben vettünk részt ennek a formálásá- A paloták, a kastélyok, a villák fennköltségébõl szemlélve sértõ és durva ban. volt, ami márciusban Magyarországon történt. Aztán áprilisban az uralság volt. Az egyén szabadsága és a Ez az európai eszmény a szabadkodó, mintegy engedve a nép nyomásának aláírta az áprilisi törvényeket. hívunk, s amit demokráciákban azóta közösségé, amit önrendelkezésnek Képmutató engedmény volt. Csak is gyakorlunk. Kevesen tudják, de az pár hónapot kellett várni, s csatlósait osztrák nép is ekkor kap alkotmányt, hadba küldte ellenünk. Az önkény attól önkény, hogy azt hiszi, mindent szabadságharc hatására irányí- közvetlenül a magyar forradalom és megtehet. tószám a mai napig számunkra. Az önkény amikor ellenállásba Véleménye és akarata csak önálló ütközik, duzzog, megsértõdik, fenyeget, s majd erõszakos lesz. Kiadja az lehet, a többinek csak elszenvedett embernek, és független nemzetnek Olomuci alkotmányt, s hiszi, hogy sorsa, jobb esetben üres szavazata ezzel mindent a helyére tett. Ránk van. A hatalomnak õk a kényelmesebbek, a szótlanok, az akaratlanok, a szabadítja a horvát bán csapatait, és azt hiszi, azonnal meghunyászkodunk. Ne féljetek! Mindig akadnak, nem a hatalom hívására várnak, ha- vezényelhetõk. Az önálló emberek akik a hatalom kérését teljesíteni nem õk maguk mennek ügyeik után. akarják. Azt mondják, mi nem tudhatjuk, mi a jó nekünk. Nem csupán Az elsõ független magyar kormány Az önálló ember a tettek embere. mondják, de így is gondolják, s mivel így alakulhatott meg. Nyugodtan kijelenthetjük az oligarchia és a pipo- a hatalom berkeiben üldögélnek, így is tesznek. gya uralkodó már márciusban elveszítette tényleges hatalmát. Lecserél- Az önkény még nem brutális diktatúra. Az önkény még nem, de nagyon gyorsan azzá válhat, azzá válik, kott. Elbukott a magyar nép ellenálték, jött az új uralkodó és õ is elbu- ha pozícióit kezdi félteni. Ez az önkény kortalan, akárcsak az önmagába hatalom bukásának az örökös szimlásán. Március 15.-e a nemzetietlen vetett megrendíthetetlen hite. bóluma. Széchenyi megírta a Hitel címû Németh László írja: könyvét, mert a hatalom már hosszú egy néphez is sok múlt fabrikálható de csak egy az, amelyik évek óta hiteltelen volt. Kossuthék megalkották az áprilisi törvényeket, hozzá tartozik, amelyikbõl ösztönzést, tanulságot és lelket meríthet. Jaj mert a hatalom törvényei már hosszú ideje nem szolgálták az ország érdekeit ban sem a forradalmárok, Nem véletlen tehát, hogy a ma- neki, ha ebbõl kiforgatják. sem a szabadságharc katonái nem gyarság szemében március 15.-e akartak hõsök lenni. Egy olyan országot akartak, amely megfelel a kor lelki naptár, ami mindig ennél a nap- mindennél elõbbre való. Egy belsõ, kihívásainak, egy olyan országot, nál nyílik ki. ahol becsülettel élhetnek. Mondjon bárki bármit: nem engedhetünk, s nem is engedünk a 48- Olyan országot akartak, ahol nem csak azért történnek a dolgok, mert a ból. Éljen a magyar szabadság, éljen hatalom képviselõi ezt úgy akarják. a Haza!

3 3 A heti sajtótájékoztatón hallottuk Orlai Sándor Két témában tartotta szokásos heti sajtótájékoztatóját T. Mészáros András polgármester. Egyszer mindenki megöregszik, és gondoskodásra szorul. Õk is! Már nem õrzik a házat éberen, több gondoskodást ígényel a szervezetûk és több szeretetet a lelkük. Szeretettel meghívunk minden állatbarátot március 29-én a Budapest XI., Kamaraerdei réten tartandó IDÕS KUTYÁK ÖRÖKBEFO- GADÓ NAPJÁRA! 9 órától: Állatvédõ szervezetek idõs és fogyatékkal élõ kutyáinak örökbefogadása Kutyasimogatás, melyért cserébe rengeteg szeretet és kutyapuszi jár. 10 órától: (A FRESSNAPF- Hungária Kft. támogatásával) Játékos vetélkedõ kerül megrendezésre a gazdikeresõ ebek részére. Legöregebb kutya Kutya ki-mit tud?! Természetesen az új gazdikról sem feledkezünk meg! 13 órától: Mentõkutya bemutató ÉLETJEL MENTÕKUTYÁS KU- TATÓEGYSÉG (Szolnok) A FeliCa-Vet állatorvosi rendelõ segítségével választ kaphatnak látogatóink a kérdéseikre. lõször Érd kulturális életének Efontosságáról beszélt, és tájékoztatta a megjelenteket arról, hogy április 11-én, a költészet napján Vendéglõ a Parnasszuson címmel kulturális és gasztronómiai estet tartanak a Szepes Gyula Mûvelõdési Központban. (A mûsort részletesen lásd a 2. oldalon!) Az Írószövetséggel kialakított jó kapcsolatnak köszönhetõen augusztustól megindítják a Parnasszus Klubot. Az Érdi Napoktól kezdõdõen minden hónapban egy-egy klubest keretében találkozhatunk a magyar kultúra kiemelkedõ személységeivel. A helyszín a Szepes Gyula Mûvelõdési Ház Klubterme lesz. A klub nem öncélú. Egy újabb találkozási helyet szeretnénk teremteni, ahol minden korosztály jól érezheti magát, s nem csupán neves mûvészekkel, de egymással is találkozhatnak mondta T. Mészáros András. A Klub programjai ingyenesek. A klub évi 2,5 millió forintból valósul meg. A Parnasszus Klub programjaira nagy szeretettel várjuk városunk minden polgárát; és számítunk a pedagógusok, a magyar-, rajz-, történelem- és énektanárokra, akik diákjaik bevonásával bõvíthetik azok ismeretanyagát. A Klubhoz kapcsolódik az a rendezvénysorozat, amelynek keretében szeptembertõl Kossuth-díjas mûvészek rendhagyó irodalomórát tartanának Érd valamennyi iskolájában Kossuth-díjasok Érden címmel. A sajtótájékoztató másik fontos témája az érdi szakrendelõ felújítása és multifunkcionális rendelõvé alakítása érdekében benyújtandó pályázat volt. Március 18-án városunkban tartotta kihelyezett bizottsági ülését a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács Foglalkoztatási, Szociális és Egészségügyi Bizottsága, és ekkor bemutatták a bizottság tagjainak Érd pályázati anyagát. Százezer fõre készülne az új járóbetegellátó központ, amely Érd lakói mellett ellátná Diósd, Tárnok, Sóskút, Pusztazámor betegeit, és részben Százhalombattáét is. Új tömb épülne a régihez csatlakozva. Fontos újdonságként helyet kapna benne egynapos mûtõ, radiológia, mozgásszervi rehabilitáció, endoszkópos torony. Mintegy 2000 m 2 -nyi új épület épülne, mindösszesen 1,6 milliárd forintból, amelybõl 722 millióba kerül maga az építés, 481 millióba a mûszerezettség, a többi az egyéb költség. A pályázatot a hónap végén fogjuk benyújtani, és sikeres pályázat esetén az építkezés még az idén elkezdõdik, és 2010 nyarára fejezõdik be. Sajnos az építést bontással kell kezdeni, de igyekezni fognak az építõk, hogy a rendelés egész idõ alatt zavartalan legyen. A Bizottság elnöke, Ikvai-Szabó Imre elmondta, hogy személy szerint támogatni fogja Érd pályázatát. Áldott húsvéti ünnepeket kíván mindenkinek T. Mészáros András polgármester Erdélyi kirándulás július nap Közép-Erdélyben, Csíkban, Gyimesben Túrázás a legszebb tájakon: Tordai-hasadék, Vármezõ, Parajd, Madarasi- Hargita, Szent Anna-tó, Gyimesbükk. Szállás: Vármezõn panziókban, Szentegyházán családoknál. Szervezõ: a KÉSZ és a Fidesz Nyugdíjas tagozata Jelentkezés: Donkóné Simon Judit 23 / Mobil: , Fidesz Érdi Szervezet Nyugdíjas Tagozatának kirándulása április 19. Program: Kiskõrös: Petõfi Szülõház eredeti berendezéssel, Petõfi relikviákkal. Kiskunhalas: Csipkeház a finoman kivarrt mestermûvekkel. Kalocsa: Mária mennybemenetele tiszteletére felszentelt Nagyboldogasszony Érseki Fõszékesegyház, Érseki Palota, Paprika Múzeum. Indulás különbusszal 8 órakor a Szepes Gyula Mûvelõdési Központ elõl Információ: Fülöp Sándorné, a Fidesz Érdi Szervezet Nyugdíjas Tagozatának elnöke; mobil: 20/ Tükör? llítólag Napóleonnak javasolta hírhedett bel- Talleirand, ha igazán le akar Áügyminisztere gyõzni egy népet, vegye el tõle a múltját, hagyományait, hõseit, szokásait és akkor az a nép a legfõbb összetartó erõ hiányában, minden különösebb erõfeszítés nélkül majd magától szépen szét fog hullani. Ezt aztán egy Hungensdorf nevezetû bécsi himpellér, akit a magyar történelem Hunfalvi profeszszorként ismer, nagyon hatékonyan meg is valósította. Szívós munkával elhitetve elõször a kollaboráns magyar értelmiséggel, majd egyre szélesebb körben az egyszerû közvéleménnyel is, hogy mi magyarok nem vagyunk egyebek, mint egy csapat szedett-vedett északi halász, meg rénszarvaspásztor, akiket a népvándorlás során valami véletlen folytán a Kárpát-medencéig ûzött valamelyik harcias nép. Az igazán szörnyû persze az, hogy ezek a kollaboránsok máig léteznek és hiába számukra a történelmi tények, az összehasonlító nyelvtudomány, az ásatások leletei, az antropológiai kutatások megállapításai, a modern genetika világos eredményei, hogy a magyarok közép ázsiai eredetû, a hunokkal szoros rokonságban élõ, dicsõ történelmi múlttal bíró, minden szempontból jogosan büszke és nemes nép, visítva tiltakoznak ennek még a felvetése ellen is. A múlt elrablásán túl van még egy rendkívül fontos dolog egy nép életében, ami ha képes meghatározni a mindennapjait, olyan erõt biztosít számára, amelyiken még a pokol kapui sem vehetnek erõt, aminek a segítségével minden nehézségen képes felülkerekedni, ami tartást, eligazodást tud adni. Ez pedig a hit. A hit, amit nem tud senki önmagától megszerezni, amit mindenki megkap úgy is mint egyedüli és megismételhetetlen emberi lény és úgy is, mint egy közösség. A hitet csak eldobni lehet. A hit egy nagyon egyszerû kapcsolatrendszerben tud kiteljesedni. A hittel bíró ember nem kell, hogy rettegjen a magárahagyatottságtól, mert soha nincs egyedül, mindig ott van maga a Teremtõ, hogy segítsen megérteni dolgokat, megoldani problémákat, elviselni csapásokat, nehézségeket. A hit egy viszonyrendszerbe helyezi az embert, amelynek a legfõbb koordinálója a szeretet. A szeretetben élõ ember erõsebb, gazdagabb, toleránsabb, egészségesebb, mint a keserû irigységben vergõdõ, magányos lélek. Amit a múltunkon túl az utóbbi évtizedekben elraboltak tõlünk, az a kapcsolatrendszer, ami a Teremtõhöz kötötte ezt a népet. Európa legvallástalanabb népe a magyar. Ha a legeket elkezdjük tovább sorolni, bizony nagyon sok negatív dologban vagyunk legek. Mi vagyunk a legpesszimistábbak, a legtöbbet dolgozók, a legtöbbet iszákoskodók. Itt halnak meg a legtöbben rákos megbetegedésben, itt ölték meg a legtöbb magzatot az anyaméhben (a 60-as évektõl napjainkig több mint 6,5 millió életet oltottak ki ebben az országban törvényes felhatalmazással, orvosi közremûködéssel), itt a legtehetetlenebb a politikai elit, itt van a legnagyobb széthúzás. Ebben az országban az iskoláskorú gyermekeket nem nevelik az erre kiképzett pedagógusok arra, hogy mindentõl büszkébbnek kell lenniük a magyarságukra, hol a helyünk a világban, mit jelentenek azok az örök emberi értékek, amelyek meg kell, hogy határozzák az életünket. A hitrõl, a vallásról csak restelkedve tesznek sokan tanúbizonyságot. A hit és az a viszonylatrendszer, amelyikben a hitnek ki kell teljesednie, nagyon apró hétköznapi dolgokból áll össze szoros és erõs támasszá. Az emberi élet fogódzói a szokások, a rítusok, a közösségi élmények, ahol az egyén meg tudja élni az emberi lét nagyszerû élményét. Az ember az egyetlen olyan földi lény, amelyik képes önmagát meghatározni. A magyar ember a magyar közösség tagjaként kell, hogy meghatározza önmagát. Ennek a közösségnek szokásai, rítusai, ünnepei, szertartásai vannak, amelyekben részt venni felemelõ élmény, erõt ad a hétköznapokban. A szertartások lehetõséget adnak a megállásra, a számvetésre, a pihenésre, a szeretteink körében való, a mindennapoktól eltérõ együttlétre. Húsvét ünnepe kapcsán gondolkodjunk el törvényhozóinkon, akik a piaci törvények felkent papjaiként nem akarnak odahatni, hogy sok tízezer ember az ünnep kapcsán ne a pult mögött álljon, hanem a családja körében legyen. Ugyanakkor nézzünk bele a tükörbe is, hogy ha kellõ tartással bíró keresztyén közösségként az emberek nem tennék be a lábukat annak a lelketlen vállalkozónak a boltjába, amelyik annyira reszket a fillérért, hogy még egy napra sem képes bezárni a boltját, nem sikerülne-e jobb belátásra bírni a kis fiók-mefisztót? Könnyen rálõcsöljük a felelõsséget valaki másra, fölöttünk álló hatalomra, leginkább a politikusokra (olyan jól esik utálni õket), de nézzünk szét legközvetlenebb környezetünkben, ki hogyan ünnepli meg a keresztyénség legnagyobb ünnepét? A leghitetlenebb népként annak is nagy a valószínûsége, hogy sok jámbor léleknek a Húsvét nem más, mint húsvét hétfõ, amikor a nyuszi megtojja a tojásokat, meg az ajándékot, meg aztán a férfiembernek mindenféle büdös lével addig kell járnia házról-házra, locsolni a család nõtagjait, amíg csak merev részegre nem itatják. Hányan voltak az elmúlt vasárnapon a feltámadás napján -, akik jó alkalmat láttak arra, hogy elvégezzék a ház körüli munkát, fusizzanak egy kicsit, építsenek, fát vágjanak? A Teremtõ úgy alkotta meg a világ rendjét, hogy abban meg van a helye a munkának is és pihenésnek is. Egyiket sem lehet elhagyni. Illetve lehet, de a következményeivel is szembe kell nézni. Mi magyarok, Európa legrövidebb ideig élõ népe vagyunk. Ez az a nép, amelyik konok következetességgel, napi rendszerességgel, teljes erõbõl fejjel nekiszalad egy közelében álló falnak. Isten és az õ parancsai nélkül akarja az életét élni. Kétségtelen tény, hogy az elmúlt évtizedek bebizonyították, Isten nélkül is lehet élni. Nem jött ide Magyarországra egyszer sem egy mérges vénember, egy nagy furkósbottal és nem vert végig senkin sem (hányan képzelik el gyermeteg módon a Gondviselõ ilyen módon való megnyilvánulását?). A teremtõ megalkotta azt a rendet, amelyik a kiegyensúlyozott boldog életet biztosítja és szabad akaratot biztosított a saját képére és hasonlatosságára teremtett embernek, hogy kiteljesedhessék ebben a rendben. A magyar emberek, áruló írástudóik celebrálásával megpróbálják bebizonyítani, hogy van másik rend is. Az eredmény mindenki elõtt látható. KOPOR TIHAMÉR A Jó tanuló, jó sportoló z idén két érdi diák részesült A Magyar Köztársaság jó tanulója jó sportolója kitüntetõ címben: Horváth Noémi, a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola tanulója a III. korcsoportban, és Jackli Zsófia, szintén a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola tanulója a III. korcsoportban. Gratulálunk nekik, és további sikereket kívánunk a tanulásban és a sportolásban egyaránt!

4 4 Orlai Sándor Március 13-án a Szent István Alapítvány és a Barankovics Alapítvány, Izraelita Mûhely rendezésében egyházpolitikai kerekasztalt rendeztek a Thermal Hotel Ligetben, amelynek résztvevõi voltak: dr. Németh László, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia fõtitkára, dr. Mészáros Kálmán, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke, dr. Cselényi István, görögkatolikus paróchus, Halmos Sándor, az Izraelita Mûhely tagja, D. Szebik Imre evangélikus ny. püspök és dr. Nagy Sándor fõgondnok, a Református Zsinat világi elnöke. A konferencia témája hazánk eerkölcsi válsága volt, és az, hogy az egyházak milyen kiutat javasolnak, és mi a szerepük a nemzeti összefogás megteremtésében. lõször Weisz Péter, az Izraelita EMûhely elnöke köszöntötte a résztvevõket. Véleménye szerint a nemzet morális válságát éljük, éhesen a szeretetre, és aki éhes, az agresszív lesz. Békevágyra, szeretetre van szükségünk, mert több az, ami összeköt, mint ami elválaszt. Segesdi János alpolgármester rövid köszöntõje után elsõnek dr. Mészáros Kálmán fejtette ki gondolatait. Örömmel várták az egyházak a rendszerváltást, mert egy szebb, új világot reméltek. Azonban egyre inkább azt érzik, hogy elközömbösödés következett be, és a szellem gúzsba lett kötve. A vasfüggöny ugyan lebomlott, de Európa hátsó udvara lettünk, elözönlött minket a szemét minden téren. Egyfajta Az egyházak szerepe a mai Magyarországon erkölcsi romlás következett be, amelybõl roppant nehéz a kiút. Ma nem csak egy bizonyos alsó népréteg beszél ocsmányul, hanem a felsõ politikai réteg is átvette ezt. A törvénytelenség, a természetellenesség elfogadottá lett. Fel kell tennünk a kérdést: ha az elmúlt fél évszázadban több mint ötmillió magyar nem született meg, miért csodálkozunk azon, hogy más nemzetek erõsödnek, és elfoglalják a helyünket? A megtérés a szívünk mélyén kezdõdik. Vissza kell térni a tízparancsolathoz, Jézushoz. Ebben az egyházaknak nagy szerepük van. Teljesíteni kell az Istentõl rendelt küldetést, a Jó Hír és az Evangélium továbbadását, mert így a reményt adjuk tovább. Dr. Cselényi István a legkisebb katolikus egyház, a görögkatolikusok képviseletében elõször Babitsot idézte: Vétkesek között cinkos, aki néma. Az egyházak feladata az erkölcs védelme, s az alap a tízparancsolat. Az egyénnek és a közösségnek együtt kell megvalósulni. A tízparancsolatban benne van az egész élet hierarchiája: az élet, a család, a Ez nem áprilisi tréfa! Indul a csatornaépítés! prilis elsején megkezdõdik az érdi csatornaépítési program. A prog- eredménye lesz egy tiszta város, a szilárd burkolatú utak, járdák, Áram kialakítása, a vízelvezetés megoldása, röviden összefoglalva: végre egy kellemes, élhetõ, járható kertváros lesz városunkból. Mit kell önnek tennie annak érdekében, hogy ez megvalósuljon? Végig kell gondolni, hogy ezért áldozatokat is kell hozni, és hogy ezek az áldozatok milyen eredménnyel fognak járni. Ebben segít az, hogy minden választókerületben április hónapban lakossági fórumot szervezünk, ahol részletesen megismerheti a csatornaépítéssel kapcsolatos tudnivalókat, az építés Önt és a várost érintõ anyagi vonzatát, a fizetés módját, annak lehetõségeit. Kérdéseket tehet fel, teljes körû tájékoztatást kap. A fórumok idõpontját az újságokban és a TV-ben közzé tesszük! Feltétlenül menjen el az Ön lakóterületén megszervezésre kerülõ lakossági fórumra, és mindenrõl pontos, és részletes felvilágosítást kap! Ha részt tud és akar venni a csatornaépítési társulat szervezési munkájában, jelentkezzen önkormányzati képviselõjénél! Várjuk! Jöjjön! Alkossunk együtt egy tisztább, élhetõbb kertvárost! A szervezõ bizottság nevében: Tóth Tamás fejlesztési tanácsnok A Fidesz Érdi Szervezete minden hét szerdáján 17 és 19 óra között ingyenes jogi tanácsadást tart. Helyszín: Érd, Alsó u. 3. Polgárok Háza, földszint, Fidesz-iroda. Dr. Szabó Ferenc ügyvéd Tel.: Kedves érdi polgárok! Várjuk Önöket az Összefogás Egyesület székházában (Alsó u. 8.) minden szerdán 18 órától. Találkozhatnak önkormányzati képviselõkkel, a város vezetõivel, a polgári oldal aktivistáival, tájékozódhatnak a város életérõl. A Fidesz Érdi Szervezete szellem, a javak védelme. Ma válságban van a család, sorait abortusz ritkítja. Ratkó Józsefet idézte: halott halottaim, a meg nem született nagyjaink. Valami szétaszalódott bennünk, vicsorgunk a világra, öngyilkos módon kiirtjuk magunkból a lelket. Ez az ateizmus máig ható bûne. Az egyháznak fel kell lépni a hazugságok ellen, és a nyitott magyarságtudatot kell képviselnie. Dr. Németh László szerint erkölcsi válság mindig is volt, például Mohács is azért következett be, de sok más válság is van. A hivatalos egyház mindig felszólal, mind a sterilizáció, mind az egynemûek házassága, mind a október 23-ikai terror és a hasonlók ellen. Igazi feladata: szociális tanításával felébreszteni a felelõsséget a jövõért. Ma hiányzik Magyarországon a nemzeti összefogás, és nem kezdõdött el a megbékélés folyamata. Ez komoly feladata a vallásnak. Erõt kell meríteni a küldetésbõl. Az erõ az imából ered, imából született, és oda kell visszatérni. Reményt kell kelteni, ez a feladat. Egészség-nap allergia- és rákszûréssel március 29-én óráig a Szepes Gyula Mûvelõdési Központban. Szervezõk: Szakorvosi Rendelõintézet Tüdõgondozó ÁNTSZ Mustármag Magyar Rákellenes Liga Érdi Szervezet Szepes Gyula Mûvelõdési Központ Vitalitás Klub Várjuk az érdeklõdõket allergia- és különbözõ rákszûrésekre (szájüreg, bõr), onkológiai, gyermekorvosi, belgyógyászati tanácsadásra, természetgyógyászati bemutatóra, masszázsra, tibeti hangmasszázsra. Szórólapok, ingyenes kiadványok, könyvek, ásványok színesítik a programot. A gyermekeket kreatív foglalkozásokkal igyekszünk lekötni. Mindenkit szeretettel várunk, a részvétel ingyenes. A templom tornyán lévõ gomb a teremtett világot jelképezi, a császárfa mi vagyunk, akik ezt tartjuk kezdte elõadását Dr. Nagy Sándor. A csillag a betlehemi csillag, ami kapocs a transzcendens világhoz. Az egyházak nem hallgathatnak a morális válságban. A legfontosabb része az egyháznak a mozgalom, a gyülekezetek, s a szószéken keresztül nevelik az embereket. D. Szebik Imre egy bejelentéssel kezdte: XVI. Benedek pápa rehabilitálni akarja Luther Mártont. Azzal folytatta, hogy az alapjában véve az egyházaknak egyforma az álláspontjuk, s együtt kellene mindent elmondaniuk, nem külön-külön. Ma Magyarországon körülbelül egymillió emberhez szólnak. Az a baj, hogy a többi kilencmillióhoz nem jutnak el, és ez meg is látszik a közerkölcsökön. A felnövõ gyermekek még kisebb arányban kapnak hitoktatást, Budapesten és a városokban alig 10%-uk, országosan 30%-uk. Mintegy egyharmaduk semmilyen vallási, erkölcsi nevelésben nem részesül, nem tudja, mi a jó, mi a rossz. Pedig egy nemzetnek a jövõje múlik azon, hogy a nemzedékek tisztelik-e egymást, és az életet továbbadják-e gyermekeik által. A belülrõl fakadó erkölcs a jövõ záloga, ez az Isten szava. Addig válság van, amíg meg nem nyugszik az ember szíve Istenben. Reméli, hogy az egyház szava nem pusztába kiáltott szó. Van egy régebbi szövetség mondta Halmos Sándor, Istennek Noéval kötött szövetsége, hogy nem pusztul el a Föld. A Római Klub is leszögezte: morális válságban van a Földünk. Nem igaz az, hogy nem szólal meg az értelmiség, csak nem hallani õket ra emlékezett ezután, amikor a zsidók felajánlották segítségüket (22 ezer zsidó halt meg a szabadságharcban, de errõl alig emlékezik meg a történelem), pedig akkor is kirekesztették õket. A magyar zsidóság mindig büszkén vállalta azt, hogy magyar. A morális válság ma a zsidóságot is ugyanúgy érinti. A zsidó-keresztény értékrendnek meghatározónak kell lennie fejezte be elõadását. A konferencia moderátora Nagy Imre szerkesztõ volt, és közremûködött még dr. Ispány Marietta háziorvos, énekmûvész és Pitti Katalin Liszt Ferenc díjas énekmûvész. Bocsánatkérés z Érdi Lap március 23-án megjelent számában, a Döcsakovszky Anem érti Tököt c. írásomban olyan összefüggésekben említettem dr. Döcsakovszky Béla akkori polgármestert, amely alkalmas volt egy közfunkciót ellátó személy társadalmi megbecsülésének csorbítására. Kijelentem, semmilyen tudomásom sincsen bûnös összefonódásról. Ugyanebben a cikkben egy szójátékban eredeti foglalkozásán ironizáltam. Amennyiben a cikkben leírtakkal megsértettem dr. Döcsakovszky Bélát, az Érdi Lap nyilvánossága elõtt elnézést kérek tõle, nem állt szándékomban megsérteni õt. A történtekbõl le kell vonnom azt a tanulságot, hogy többször is meggondolva minden mondatot, mellõzni kell az újságírásban a személyeskedést. ORLAI SÁNDOR

5 5 Kuchen Zoltán Azt mondják az okosok... hogy ha eltûnik egy kisgyerek, vagy idõs ember, akkor kutyás rendõrök, tûzoltók, terepjárók és helikopter keresi napokon át. Tízmilliókért. Ha önként beül a rendelõ, vagy a kórház várójába, órákig rá sem néznek, majd lesz vele valami. Egyik kedvenc mesém jut eszembe, mikor kilyukad a zokni. Nem stoppolják meg és a lyuk egyre nõ. Aztán lassan a lyuk nagyobb mint a zokni, ami lassan, de biztosan elfogy. De vele a lyuk is megszûnik. hogy a jelenleg felelõs(?) kormányzat állandóan az ellenzék javaslatait várja a problémák megoldására. Mert, ha tudná, miért nem oldja meg? Ha nem tudja, miért kormányoz? Ha az ellenzék tudja (mert tõle kérdezik) akkor miért nem õ van a hatalom birtokában? Én adjak tanácsot a rosszembernek hogy hogyan rabolhatná ki a házam és miképpen uszítsa rám a kutyáját? hogy a gyogyósok sárga háza után, megszüntetik a szenvedély betegek un. addiktológiai intézetét is. Ön- és közveszélyeseket szabadítottak ránk. Párhuzamosan jön a jó tanács. Ne dohányozz, ne fogyassz alkoholt és ne kábszerezz. Persze, a nemzet egészsége érdekében. Álságos, mert a regnáló hatalom legnagyobb bevételi forrása, ezek élvezetébõl származik. Jövedéki adónak nevezik. Ez az üzemanyagoknál a 70%-ot is elérheti. A 320 forintos gázolaj, kevésbé füstöl, mint az egykori 3 forintos? Tehát a fülemüle per bírója szerint, mindenképp a tiltó, a haszonélvezõ! Ha a jobb, vagy a bal zsebemre csapok, mindig nálam dalol a haszon. Jeles kutató mondta; az élvezeti szerekben az a rossz, hogy jók. Pillanatnyilag, élvezetileg repülhetsz is Hát igen, harisnyában is lehet lábat mosni. hogy az amúgy is közlekedési dugókkal terhelt fõvárosunkból kitiltanák a nehéz teherautókat. Közben, központi helyeken sorra nyitnak a nagyáruházak. Az utak gyatrák, megfelelõ parkolóhelyek nincsenek. Hogy lehet majd a szuper nagyáruházakat, de a kisebbeket is áruval feltölteni? Mert a tízszeres behajtási matricák, nem oldják fel az ellentmondást. Nagy adók mellett, már nem rongálják az utakat? Akkor már nem lesznek dugók? Vagy a kamionból 50 kisautóra pakoljanak át mindent? Esetleg az épülgetõ 4-es metró teríthetné az árut, de biciklivel is lehetne. Mint a pizzafutár. És végül kin csattan az ostor? A liszten és krumplin, végül is rajtad, kedves vásárló. Ez is csak egy újabb sarc. Elvetélt ötlet szintjén, nem rossz. Mint a vizitdíj. hogy ma a politikában divatossá vált a két rokonértelmû görög jelentésû szó, demagóia és populizmus. Az elõbbi hangzatosan hazug ígéretekkel csábítást, utóbbi népszerûségre törekvést jelent. Általában, az egymással ellentétben állók használják. Most, nálunk (máshol is a kis és nagypolitikában) a gyõzelemre törõk, vagy hatalmukat féltõk vagdossák egymás fejéhez. Különösen a választások elõtt. Mert demagóg, vagyis csalárd ígéretekkel kell etetni a népet. Ezzel népszerûséget kiharcolni. Adóemelésre, munkanélküliségre, nyomorúságra, korbácsos deresre ki szavazna? Kenyeret és cirkuszi mulatságokat ajánlatos hirdetni. És ki nem akar hatalomban maradni, (további milliárdokat összeharácsolni). Vagy gyõzni, netán becsületesen kormányozni? Szabatosan, elõre megíratott szónoklatokkal, megtanult retorikával nem lehet kormányozni. Csak tettekkel. Egy csonkolt kezû embernek nem illik kezet nyújtani, de ha õ nyújtja felém, azt meg kell fogni, jó értelemben megszorítani. Ahogy a vakot átkísérjük a túloldalra. Csak hát a diadalnak ára van. Az ígéreteket be kell tartani! Utólag magyarázkodni már nem ildomos, sõt hiteltelen. Mózes intett népének, hogy utánam és megnyílt a tenger. Ha a tenger hullámai nem válnak szét, ki követte volna? Bocs én csak a két kifejezésen vajúdok. Ha valaki félreértené, az csak véletlen lehet. Vagy az én hibám. hogy kissé bosszantó, ha valami szakértõ-féle, úgy mutatkozik be a rádióban, hogy az elnökhelyettesi titkárság helyettes szóvivõje vagyok. Istenkém! Hányan dolgozhatnak még ott? Mert akkor nyilván van elnök is, saját titkársággal külön adminisztrációs személyzettel. Ez valamilyen közmû-szolgáltató képviselõje. És õ csak valamelyik elnökhelyettesnél helyettes szóhordó, megmagyarázó ember. Gáz- és villanyóra leolvasók már nincsenek. Mindenki alvállalkozó, plusz haszonért. A takarítástól, a biztonsági õrökig. Van ugyan közönség/vevõ szolgálat, de telefonon csak zenélnek, személyesen pedig minden ügyintézõ csak a múlt héten lépett be és még nem érti a problémám. Közbe ékelõdik, valami homályos szerzõdéssel a Díjbeszedõ Holding Zrt, akivel nekem, mint fogyasztónak, semmilyen jogi kapcsolatom nincs. De õk is rátesznek egy lapáttal, mert szerelembõl nehéz megélni. Ott is van elnök és helyettesek, titkárságok, értetlen és képzetlen ügyintézõk, stb. Szerepét és jelentõségét e tárgyról szóló mûsorban, a meghívott szakjogász sem értette. Mint ahogy a jól táplált állatkerti majom is kinéz a ketrecébõl és csodálkozik. A rácsokon túl minek ez a látogatóknak látszó sok rab? Akik a pénztárnál még fizetnek is érte. Húsvét üzenete Horváth Pál huszadik század, fõként a kom- vezérei- Amunizmus-szocializmus nek uniformizáló, internacionalista törekvései mindenféle hagyományt felborítottak, és messze kerültek a krisztusi szeretet tanításaitól. A rendszerváltozás után döbbentünk rá arra, hogy tradíciók nélkül nem lehet egyben tartani egy népet. Egy ezeréves történelemmel rendelkezõ népnek jövõképét, nemzeti arculatát megteremteni csak múltjára támaszkodva lehetséges. Ennek helyreállítása csak magyar lelkülettel lehetséges. Nemrég átléptünk az új évezredbe, és mégsem indulhatunk tiszta lappal a jövõbe. A fejekben még Értünk-egymásért avagy segítséget kérnek a nonprofit széra szervezetei Kérünk minden adózó érdit, hogy most segítse az Érdi Civil Fórum szervezeteit. úgy, hogy az szja-juk 1%-át ajánlják fel a az Érden, és Érdért tevékenykedõ alábbi nonprofit szervezeteknek. Tudjuk, jobb adni, mint kapni. Mi nem kapni akarunk, hanem -az Önök segítségével adni. Ha most tudtunk együtt gondolkodni, akkor fogunk tudni közös értékeinkért cselekedni is. Köszönettel: Érdi Civil Fórum Nonprofit szervezet neve adószáma Tusculanum Alapítvány Érdi Alkotók és Mûvész Pártolók Egyesülete Alapítvány a Gyermekek Egészséges Nevelésért Érdi Birkózókért Alapítvány Tusculanumi Nyugdíjas Egyesület Meseház Alapítvány Lehetõség a felzárkózáshoz Alapítvány Emberi Hang Alapítvány Mozgáskorlátozottak Érd és Környéke Egyesülete Tigers Sportegyesület Bonton Tánc Sport Egyesület Jovicza Ignác Alapítvány Környezetvédõ Egyesület Érd Napra Forgó Kht Együtt Egészségesen Alapítvány Egymásért Alapítvány Fészek Egyesület Mûvelt Generációkért Alapítvány Érdi Gimnázium Alapítvány Sirius Állat- és Környezetvédelmi Alapítvány Poly-Art Alapítvány A Jövõ Iskolája Magyarországi Alapítványa Érd-Óváros Szt. Mihály Alapítvány FOR-FA Csemete Alapítvány Parkváros Óvodás Gyermekeiért Alapítvány Bolyai János Alapítvány Vincellér Alapítvány Érd Zenekultúrájáért Alapítvány Pro Scola Et Juventute Alapítvány Mátyás Király Alapítvány Fenyves Alapítvány Meseház Alapítvány Kisherceg Gyermekalapítvány Polihisztor Alapítvány Tündérkert Alapítvány Hétszínvirág Alapítváníy Junior Haliday Sportegyesület Mustármag Magyar Rákellenes Liga Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány Sportiskola Alapítvány Jobb adni mint kapni! Ki Mi Tud? Pest Megyei Ki Mit Tud? Aérdi elõdöntõjére a meghirdetett nyolc kategóriában a Budaörsi, az Érdi, a Pilisvörösvári és a Szentendrei kistérségbõl több mint száz produkcióval, négyszáznál több diák részvételével jelentkeztek az iskolák, egyesületek. Legnagyobb érdeklõdés a komolyzene, modern tánc és egyéb kategóriákban mutatkozik. Tekintettel a magas résztvevõi arányra, a megmérettetést két napra kellett megosztani. A népzene, néptánc, népdal, modern tánc és társastánc kategóriák megmérettetésére április 5-én, míg a komolyzene, könnyûzene és egyéb kategóriákra április 19-én kerül sor az érdi Szepes Gyula Mûvelõdési Központban. mindig nagy a zavar, sok a fehér folt. Nemzetünk szempontjából ezeréves történelmünk és szokásaink, hagyományaink hatalmas biztonságot és megtartó erõt adnak, emlékezetessé teszik az ünnepeinket és átsegítenek bennünket a nehézségeinken. Pontosan ezért mindaz, ami a múlt században sivárrá és élettelenné vált, a megelevenítõ feltámadás után kiált. Feltehetjük a kérdést: mégis, mi történt velünk, hogy ide jutottunk? Sõt, sokszor fogja el lelkünket kétség, hogy Teremtõnk még sincs velünk. A gonosz jelenlétét érezzük a világban, s feledjük Jézus szavait: Az ég és föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. Világunk, nemzetünk, egyéni életünk nagypénteki sírjának szájáról el kellene már hengeríteni a halált továbbra is megtartani akaró követ. Az utolsó vacsora órájában, Jézus asztalánál ült Simon és Máté. Az egyik zelóta, a másik vámszedõ. Jézus nem vádolta õket tetteikért, hanem leoldozta az övét, levette felsõ ruháját, lehajolt hozzájuk, s mint egy rabszolga, megmosta lábukat. Néhány órával késõbb a kereszten megtörték testét, ahogy õ megtörte a kenyeret. Kiontották a vérét, ahogy õ kiöntötte tanítványainak a bort s ekképp, a tulajdon vérével megmosta a szívüket is, és ebben a szeretetben testvérekké lettek. A testvéri szeretet meg kívánja menteni a világot, mindenkit aki hagyja: gyilkosokat és besúgókat, a Pilátusokat ugyan úgy, mint a Tiberiusokat. Azonban ezt sokan nem hagyják. Ettõl a Krisztusi szeretettõl távolodik a világ és benne mi és gyermekeink. Krisztushoz kéne pedig engedni õket, hogy a következõ évtizedek magyarsága már ne legyen olyan, mint a mostani: amelyik sorsára hagyja a testvéreit. Csakhogy aki megszokta és megszerette a sötétséget, azt zavarja a világosság, mert fél tõle és hunyorog, mint a tolvaj a reflektorfényben. Fel kellene támadni abból az erkölcsi nihilbõl, amelybe társadalmunk került, s amelyben évtizedekig élt. Nem tudtuk, mit cselekszünk, vagy mit kellene cselekednünk. Amit tenni lehetett, azt a lelkiismeretünk nem engedte véghez vinni amit szívünk szerint tennünk kellett volna, azt nem cselekedhettük. Pillanatnyilag ott tartunk, ahol Péter apostolt Kr. u. 33-ban hallgató sokaság, amikor azt kérdezték: Mit cselekedjünk atyámfiai férfiak? Csak a feltámadás hajnalsugara oszlathatja el a homályt és vezetheti a helyes útra lábainkat! Fel kell támadnunk a lelki halál embert gyûlölõ állapotából, amelyben nemzet nemzet ellen, ember ember ellen támad. A békességet fenyegetõ gyûlöletbõl. Fel kell támadnunk a nemzetietlenné vált gondolkodás halálos álmából, amelyben elvesztettük identitásunkat! A magyarságot rendszerint a nemzeti öntudat semmibevétele sodorta a széthullásba. Magyarságtudatunkat csak egyértelmû nevelés útján lehet visszaszerezni. Oktatásunknak, a mûvészetnek vállalnia kellene ezt a szolgálatot és nem az igények, illetve az igénytelenségek kiszolgálóivá, hanem tudatformálóivá kellene válniuk. Fel kell támadnunk anyanyelvünk értékeinek megcsúfolásából, hogy az anyanyelv ne mások sértegetéseinek és trágárságainak legyen az eszköze. Fel kell támadnunk az egyházellenesség szemléletébõl, mert az egyház nem a modernség ellen harcol, hanem a hitetlenség ellen. Végül fel kell támadnia a magyarságnak a családi élet számtalan mélységébõl, halálos álmából, mert a családok nagy százaléka veszélyeztetett, rendezetlen, s a társadalmon túl a legnagyobb vesztes az új nemzedék lehet, azaz a gyermekeink. A Feltámadás, Krisztus feltámadása legyen a mi hitünk. A feltámadás elõkészületi liturgiájában ezért fogalmazódik újra a keresztyén Örömhír és a remény, a fény reménye, mely közel kétezer éve jelenik meg újra: Krisztus feltámadt, beteljesítette az élet diadalát a halál, az üdvösség gyõzelmét a bûn felett. Ebbõl következik a Megváltó üzenetének az igazi értelme, hogy hiszünk az újrakezdésben és a hitünkben való megerõsödésben. Már érezzük a tavasz, az élet illatát, talán már lassan elérkezik ide, a Kárpát-medencébe is. Magyar lelkülettel hiszünk, hinnünk kell nemzetünk, hinnünk kell Magyarország feltámadásában! Ámen.

6 6 Lendületben a kézilabdás lányok egnyerte két utolsó mérkõzését az ÉTV Érdi VSE nõi kézilabda csapata: MSzigetszentmiklóst 32:26-ra, Gödöllõ csapatát idegenben 26:21-re gyõzték le. Következõ hazai mérkõzésük április 6-án, 16 órakor lesz a Batthyány Általános Iskola tornacsarnokában. Várják a szurkolókat! Kátyúzási menetrend Április 1-4.: Budai út, Budafoki út, Béke tér, Balatoni úti körforgalom, Fehérvári út, Velencei út Április 7-11.: Alsó u., Csaba u., Cseresznyefa u., Diófa u. Április : Alsóerdõsor u., Szövõ u., Szovátai út, Lõcsei út Április : Lõcsei út, Szent István út Április : Duna u., Pipacs u. Május 5-9.: Kutyavári út, Tárnoki út Május : Tárnoki út Május : Jegyzõ u., Tolmács u., Intézõ u., Hivatalnok u. Június 2-6.: Felsõ u., Arató u., Fõ u., József A. u., Mecset u., Molnár u. Június 9-13.: Molnár u., Római út, Sugár u., Szántó u., Széles u., Teréz u. Június : Elvira u., Emília u., Emma u., Erika u., Erzsébet u., Éva u., Fürj u., Harkály u., Kanári u., Kánya u., Pacsirta u., Sas u., Szajkó u., Sólyom u., Turul u., Varjú u. Június : Sárd u., Tétényi út FATELEP Info: (http://birdalkft-c.cegbongeszo.hu) 1. Batta Ipari Park, Mérnök u. 5. Százhalombatta (6-os út, 27. km-kõ) Tel: , Bpest, XXII.ker., Minta u.2-4. (M0 hídnál: Nagytétényi út és Minta u. sarok) Tel: , Info: Építõ és asztalos luc, borovi, jegenye, bükk, tölgy szélezett és szélezetlen palló és deszka (ÉMI minõségi bizonyitvánnyal! ) Táblásított TH és TM borovi, luc, bükk, tölgy Ajtó-, ablakfriz borovi, HT Lambéria, hajópadló luc, borovi Tetõszigetelõk, tetõfedõk LIGNOTOL rovar, gomba elleni fakezelõ vegyszer Tûzifa bükk, tölgy Bádogos termékek MÁRCIUS-tól! BIRDAL KFT.: MEGFELELÕ MINÕSÉG MEGFELELÕ ÁRON MA, HOLNAP, HOLNAPUTÁN Votin József: Egy érdlakó feljegyzései 373. Szerda ünnep, nekem minden szerda ünnep. Régebben csak a vasárnapok voltak a hét ünnepnapjai, mostanában már alig várom a szerda estéket, amikor barátaimmal találkozhatok. Ezért piros betûs hétköznap nekem minden szerda. Tegnap este adós maradtam. Szerettem volna megosztani a társasággal Dsida Jenõnek a mai napra aktuális versét, de valahogy nem került rá sor. Sajnálom. Persze, ma így is Nagycsütörtök van Megtudtam végre, milyen ízû a zsázsa. Évekkel ezelõtt ajánlotta figyelmembe, illetve kereste valaki, egy zöldkezû asszony, ezt a növénykét. Néhány hete a TESCO pénztársora elõtti folyosó túlsó végén, a bejárattól legmesszebb lévõ sarokban, hónapok után újra megnyílt a HERBÁRIA kis üzlete. Benéztem, mert napok óta kapart a torkom és erre kerestem valami nem vegyszer-gyógyszert. Ha nem vagyok igazán beteg, szívesebben használom a gyógyhatású szereket, mint a gyógyszereket. Találtam is, kaptam is. És közben a kedves eladók megkínáltak a tálkában kicsíráztatott zsázsával. Ízlett. Az ezerféle ki tudja micsodával zsúfolt kis üzlet a tárva-nyitva tartott ajtajával hívogatja az embert. Korábban, amikor csak a zárt üvegfalon betekintve láttam ezt a boltocskát, arra gondoltam, hogy egy modern boszorkánykonyha minden kellékét látom ott bent. De tanúsíthatom, nem boszorkányokat találhatsz ott, hanem segítõkész alkalmazottakat. Vagy vannak kedves boszorkányok is? 375. Lehet, hogy vannak Érdnek igazán kellemes részei is, ahol jó lehet élni. A múlt héten, egy napsütéses délelõttön Parkvárosban volt dolgom. Az igazi Parkvárosban, nem az M7-esen túli, vagy a postástelepi vagy egyéb, magát parkvárosinak nevezõ városrészben. Gyalogosan, a kis dimbes-dombos utcákban, ha nem sietsz sehová, más képét mutatja a város, mint a néhány aszfaltos utcán autózva, vagy a távolsági autóbusz ablakából. A Leányka utcából kiérve a lefelé vezetõ aszfaltos útra, lassan ballagtam, arra gondolva, hogy megnézem, mi maradt a Riminyáki tóból. Hol van már a Riminyáki strand?! Bandukoltam, bandukoltam, errõl arról gondolkoztam és mivel már vagy egy órája gyalogoltam, egyszerre fáradtnak éreztem magam. Vagy csak türelmetlen lettem, mert elintézetlen dolgaim jutottak eszembe. Így lett gyaloglás a sétából, egyik percrõl a másikra. Elhatároztam, hogy a következõ utcán jobbra fordulok, hogy kijussak a Bajcsy-Zsilinszky útra, valamelyik buszmegállóhoz. Befordultam a kis utcába. Kis utca, talán tucatnyi házzal. És meglepetéssel. Az út mellett üdvözlõ tábla köszönti az utcába tévedõt. Két oszlopocskára szögezett néhány falap, már itt-ott kopottas, mázolt szöveggel. De köszönt, üdvözöl. Egy autó állt az út szélén, a jobb oldalon. A napos oldalon. Arra gondoltam, milyen jó lenne, ha legalább az ilyen kis utcákban mindenki a napos oldalon élne. Persze, nincsenek illúzióim. Korántsem biztos, hogy a békés környezetben békés emberek élnek, békességben. De mégis! Miért ne álmodozhatna az ember? Néhány hete látott dokumentumfilm jutott eszembe, és az, hogy az erdélyi szászok elköltözésével megszûnt, elhalt egy szép hagyomány is. Ott is. Nem tudok németül (sem), a szász nyelvjárást még annyira sem ismerem, de hallottam egy kifejezést, ha jól emlékszem, nachbarschaft volt. Az volt a lényege, hogy ezeken a szász településeken az emberek ezekben az egységekben éltek, mert a kifejezés értelmét a szomszédsági egységnek bogoztam ki magamnak. Tíz, tizenöt család tartozott lazán össze, nem rokonok, hanem egy utca, egy körzet, egy városrész lakói. Az összetartozás összetartást is jelentett, jóban, rosszban. Ami annyira hiányzik napjainkban. Itt, Érden is. Tudom jól, hogy ez a város a korábbi évszázadok szász városaihoz képest gyülevész népség csupán. Mégis, vannak olyan városrészek, ahol a lakosság nem cserélõdött ki, még részben sem, az elmúlt 2-3 évtizedben, és így elvben meglenne a lehetõség szomszédsági egységek kialakulására. Vagy ki is alakultak ilyen kisebb-nagyobb civil szervezõdések, csak nem tudunk róluk? Jó lenne. És rögtön ki kell javítanom magam: kis közösségekre van szükségünk, nem kimondottan szervezetekre. Baráti társaságokra, közös érdeklõdési körûekbõl, asztaltársaságokra, vagy bármire, ami összehozza az embereket. Egyre inkább úgy látom, hogy ez az egyetlen út vezet a boldoguláshoz, az egész ország, még pontosabban az egész magyarság sorsának jobbra fordulásához. A saját zsebre dolgozó, fellegvár-építõ nagypolitika mellett, törekvései ellenére szervezõdõ kisebb-nagyobb baráti közösségek. Ahol jól érezzük magunkat. Hogy itthon jól érezzük magunkat. El ne felejtsem: a Hárslevelû utca másik végén a lakók egy másik táblával el is búcsúztak tõlem Köszönöm szépen! Ez az egyik legszebb magyar mondat, valami jó megtörténtére utalt. Régebben. Manapság? Az országos rendõr fõkapitány, a többszörösen is törvényszegõ Gergényi, ha az általa vezetett rendõrség törvénytelen akcióiról, brutalitásáról vagy az õ felelõsségérõl kérdezték, azt válaszolta, hogy Köszönöm szépen! és hátat fordított a kérdezõnek. Közben vigyorgott, hogy cinikusan, vagy kínjában? Ki tudja. Õ már eltûnt a süllyesztõben, a Demszkytõl kapott kitûntetésével együtt. Csak a bírósági tudósításokban bukkan fel idõrõl-idõre a neve. Már van jogerõs ítélet is ellene. Idõvel a többiekre is sor kerül. Remélem. Az eltájolt, magát sérthetetlennek tartó ember példája, úgy látszik, ragadós. Mostanában, ha az elkövetett disznóságáról kérdezik a politikust, a válasz rendre: köszönöm szépen! Csak a legutóbbi hét tévéhíradóiból: Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, az SzDSz-bõl Kóka János, Horn Gábor, az MSzP-bõl Veres János pénzügyminiszter válaszolt így. Azután eliszkolt. Parlamenti képviselõk, mentelmi joguk van. Ellenük még nincs jogerõs ítélet. A magát baloldalinak nevezõ politikai elit tagjai. Szombaton este a miniszterelnök érdekes dolgot mondott: figyelemmel kell lenni arra, hogy olyan irányt és tempót diktáljanak, amelyet az ország megért és követni tud. Ez a nemzet vezetõinek a feladata. Freudi elszólás: volt már Magyarországon nemzetvezetõ. Szálasinak hívták. Nem sérthetetlenek ezek az emberek menthetetlenek. És az értelmiségi holdudvar. Gerõ András, aki az államfõt feldúltan, de megfontoltan gyávának titulálta. A kitüntetését ugyan nem azért kapta, vagy azért kapta? Amikor az ünnepség után errõl kérdezte a riporter, egy köszönöm szépen-t nyögött ki és eliszkolt. Ki is a gyáva? Aki a védett stúdióban, baráti közegben pocskondiáz mást, de a véleményével a szembesítést nem vállalja és megfutamodik, szerintem az a gyáva. Ami a fõzsarunál még csak bárdolatlan, pökhendi modortalanság volt, emezeknél már alamuszi gyávaság is Lapozgatom néha az idegen szavak szótárát, meg a rokon értelmû szavakét. Sok olyan szó forog ma már a közbeszédben is, amelynek az értelmét nem ártana pontosan tudni és a fogalmat aszerint használni. Az elõzõekben említett személyekre egyetemesen érvényes jelzõt keresgéltem gondolatban. Valamit, ami összeköti és jellemzi õket, mindannyiukat. A volt miniszterelnök Medgyessy jutott eszembe (õ is hol van már, vajh merre jár? közpénzen, miután baráti tûzben megbukott). Szerinte jog és erkölcs, õk morálnak mondják, mert úgy kevésbé határozott fogalom, szóval a kettõ közül szerinte mindig a morális szempont a fontosabb. Ezzel Gyurcsány is egyetért: Mi az hogy! Nagyon is! A talpnyaló értelmiségi értelmezés szerint politikai morál különbözik a hétköznapi erkölcstõl. És ezek a politikusok úgy is cselekszenek, a saját elveik szerint. Pragmatikusan mondaná Horn Gyula. Keresgéltem és találtam megfelelõ kifejezést: ezek a pártvezetõk, miniszterek immorális emberek. A szótár szerint: csupa (tudatosan) erkölcstelen, tisztességtelen ember. A miniszterelnökre ezt nem mondhatjuk. Õ más eset: amorális. Az erkölcsi érzéknek teljesen híján való személy Ezt tedd ki az internetre, büszke magyar! ordította magából kikelve a behorpadt oldalú, törött üvegû rendõrautó mellõl a köpcös rendõrtiszt. Nem a huligánokat, a tévében Budaházy, szabadságharcos -ként bemutatott a felelõtlen, alamuszi uszító által felhergelt randalírozókra, hanem a tévériporterre támadva. Nagy baj van. Itt az országban, a hivatalokban, a fejekben. Milyen eligazítást kaptak azok a rendõrtisztek, akik így beszélnek? Nekik a magyar az ellenség? A rendõrök nem magyarok? Vagy nem büszkék arra, hogy magyarok? Lehet, hogy tényleg nem magyarok lõtték ki a magyarok szemét azon az októberi estén? Ezért igazoltatnak, ha magyar zászló van az embernél? Magyarul beszélni azért még szabad a pesti utcán? Az egyik intézkedõ, mint mondta, nyomozó, (nem az a civil ruhás, aki belerúgott a letartóztatott 76 éves emberbe, hanem a másik, aki a civil ruhájához fekete tûzálló maszkot és BRFK POLICE A feliratú, mint a fõkapitánytól megtudtuk, A = akciós, bevetési mellényt viselt,) összevissza beszélt, amikor az azonosítóját kérték számon rajta. Ezzel az üggyel kapcsolatban az országos fõkapitány vizsgálatot ígért. Vagyis: a felszínen talán, de a lényeges dolgokban semmi változás. Továbbra is érvényes, hogy a rendõrség az erõszak szerve. A baj csak az, hogy nem az államhatalomé, hanem a most kormányon lévõ (állam)párt(utód)é.

7 7 Sára Holdja Büki Attila drámakötetérõl Cs. Varga István üki Attila kiemelkedõ, több mû- alkotóegyéniség. Költõi és Bfajú drámaírói attitûdjére is ráillik Kálnoky László vallomása: Költõ vagy, hát ne féltsd magad / Pokoltüzétõl a jelennek. Ebben a világban Fortyogva pangtak el az eszmék Hol sárból gyúrt ember / Sárból gyúrta isteneit. A Sára Holdja címû drámakötete kiteljesedõ írói életmûvének fontos része. Drámáiban is tudatosítja: földi világunk, létünk mily törékeny. Napjainkban élhetünk-e emberi életet? Érzékelhetõ-e a társadalmi változás a mindennapokban? A kultúra, a hit, a mûvészet, a természet miként jelenik meg a politikától átitatott életünkben? Büki Attila most megjelent könyve hat színpadi mûvét tartalmazza. A Háttal a tengernek címû darab elõzményei: az alkoholizmus, a deviancia mint társadalmi jelenség az 1980-as évek elejétõl foglalkoztatta az írót. Néhány verse (Alkohol, Hold és szenvedély van) és több újságcikke is kapcsolatos ezzel a témával. A Folyam: egyfelvonásos dráma, négy festõ (két svéd, egy magyar és egy német) képzõmûvészeti táborban való találkozásának, együtt alkotó óráinak története. Az egymás mellett elbeszélõ más-más kulturális környezetbõl érkezõ személyes sorsukat sem elfedõ festõk magukról s egyben korunk Európájáról vallanak A Hany Istók zenés mesejáték hét képben. Büki Attila mesejáték elé levelet írt az olvasóknak, amelyben arról is vall, hogy közel harminc éven át hordozta magámban Hany Istók történetét, míg megírta. Elõször meseként, majd a Bartók Béla Kamaraszínház felkérésére mesejátékként. Noha kétszázötvenöt évvel ezelõtt találtak rá Hany Istókra, története így-úgy napjainkban is ismétlõdik A Mindenki elmehet címû darabbal kapcsolatban tudni kell, hogy Büki Attila 1985-ben Budakeszin kísérleti jelleggel elvált szülõk gyerekei és deviáns fiatalok körébõl 16 fõs csoportot szervezett. Az életben vergõdõ, családjukat, önmagukat elveszítõ, cél és hit nélkül tengõdõ fiatalokkal való találkozásai tapasztalatai inspirálták a monodráma megírására, noha a történet napjainkban játszódik. Nemes Alajosban és a hozzá hasonló fiatalokban a szülõk válása és az elszakadás sohasem múlik el nyomtalanul. A személyiségüket ért sebek mélységüktõl függõen károsítják õket. Nemes Alajosnak az élet szakadatlan háború, ahol frontok vannak, konfrontációk és féktelen agresszió. A Papírhalak címû színmûben arra a kérdésre keresi a választ, hogy léteznek-e még rokoni kapcsolatok. Iróniával, humorral jeleníti meg a szélhámoskodó nagybácsit és egy furcsa család hétvégéjét. A mennyezetrõl lelógó papírhalakkal (kép, metafora) az élhetetlen emberekre, a kilátástalan jövõre kíván utalni. A gondolatok játékos, humoros elvonatkoztatásai rámutatnak a mindennapok felszínes dolgaira, a vakon élõk világára, az ügyeskedõkre, az emberi értékeket elveszítõ falvak társadalmára. A Sára Holdja, a drámakötet címadó mûve a társadalmi normáktól való eltérés, a remény és hit nélkül való élet tükörképe. Olyan lélekben kiégett emberek keresik boldogulásuk útját, akik nem akarnak többet, mint jól élni, testi örömökben részesedni. A darabban a Csöves és a nagymama figurája ennek az ellenkezõje. A nagymama hordozója még az emberi méltóságnak, a mértéknek, erkölcsnek. Betegsége metaforája társadalmi állapotainknak is. A költõ és drámaíró Büki Attila látlelete tanulságos képet ad állapotainkról, egyféle metszetet az országról kitekintéssel Európára és a világra. Teszi ezt abban a szellemben, amit a példaképnek tekinthetõ Fernando Pessoa is képvisel: A régi lépések nyomát követve megint áthaladok a Templom elõcsarnokán és átlépek kapuján, és kifelé tekintve elmondom néktek, hogy mit látok. Hogy jól látom-e vagy rosszul, azt ti döntitek majd el: hogy jól mondom-e el vagy rosszul, amit látok, azt a ti dolgotok lesz eldönteni (A könyv Érden megvásárolható a Tudás Könyvkuckó és az Óperencia Könyvesboltokban.) KERTVÁROS A TETÕTÉRBEN A GRÁNIT házban ÜZLETEK, LAKÁSOK ELÉRHETÕ ÁRON Érdeklõdni: ÉRDI IPAROS KFT, Tel.: 06/1/ Megjelent a DUNA-PART Irodalmi, kulturális és társadalmi folyóirat márciusi száma A lap tartalmából: Vasy Géza: A magyar kultúra napja 2008 Szakonyi Károly: Pesti képek Ablonczy László: Ruttkai Éva csengettyûi Szakolczay Lajos: Tendenciák III. - avagy a tavasz hét pillanata Zsirai László: A közéleti felelõsség hangja Kéri Mihály: A politika fogságában - L. Simon László: Versenyhátrány címû könyvérõl A folyóirat megvásárolható Érden az Óperencia és a Tudás Könyvkuckó Könyvesboltokban, a STOP-SHOP üzletházban és a hírlapárusoknál. Elõfizethetõ és megrendelhetõ en: vagy levélben: 2030 Érd, Postafiók: 22. Elõfizetési díj: 1 évre 1200 Ft; 1 évre 600 Ft. Március 29-én 18 órakor a Szepes Gyula Mûvelõdési Központban: Csokonai Vitéz Mihály: Karnyóné avagy a vénasszony szerelme Vígjáték egy felvonásban A Thália Ördögei Színjátszó Társulat elõadása Rendezõ: FELLNER GRÉTI Szereposztás: Karnyóné: GERGELY HAJNALKA Lázár: MEZÕFI LÁSZLÓ Lipitlotty: MUNKÁCSI PÉTER Tipptopp: BALOGH CSABA Samu: PINTÉR DÁVID Boris: Veszprémi Katalin Kuruzs: GYÕRI BEA Karnyó: MATSHINHE DÉNES Tündérek: ESZE VIKTÓRIA, KOVÁCS DÓRA Belépõdíj: 200 Ft Az érdi Környezetvédõ Egyesület PÁLYÁZATOT hirdet ÖN MIT TESZ AZ ÉLÕ VILÁGÉRT? címmel. Kérjük írja le részletesen, max. 3 gépelt oldalon (kb leütés), hogy Ön mit gondol a környezettudatosságról, konkrétan mit tesz a környezet ember, állat, növény, épített környezet megóvásáért. A beérkezett munkákat folyamatosan közzé tesszük honlapunkon és A Városvédõ újságunkban a legjobbakat értékes ajándékokkal jutalmazzuk. Eredményhirdetés: május 10.-én, a Madarak és Fák napján. Beküldés folyamatosan címre vagy személyesen minden hónap elsõ keddjén a Szepes Gyula Mûvelõdési Központban

8 8 Gépi földmunka Konténer Szippantás Telefon: 06-30/ A KÖRNYEZETVÉDÕ EGYESÜLET ÉRD köszönetet mond mindazoknak, akik tavaly adójuk 1%-át felajánlották. Kérjük, adóbevallásánál idén is szánjon 2 percet az 1%-os felajánlás kitöltésére, és ezzel támogassa közhasznú egyesületünket. Adószámunk: BEÉPÍTETT BÚTOROK KÉSZÍTÉSE Ádám Ferenc bútorasztalos 06/ / Ha költözik, ha szállíttat Mizseire számíthat Költöztetés, teherfuvarozás zárt emelõ hátfalas autókkal, rakodókkal. Telefon: Gázkészülék szerviz FÉG, Junkers, Beretta, Ferroli márkaszerviz vállalja ezen típusok beüzemelését, javítását, karbantartását. Telefon: , vagy Hitelek! 10 éves közvetítõi múlttal KORREKT ügyintézés! Jelzálog alapú hitelek. akár Bárosok, vagy végrehajtás alatt lévõk részére is! Személyi hitelek Autó-motor hitelek vásárlásra, meglévõ autóra, 12 éves korig 80%-ig Telefon: Dr. Szegedi László állatorvos Rendelõ: Érd, Orchidea u. 6. Telefon: Rendelési idõ: Hétfõ, kedd, szerda, péntek: de. 8 10, du ig Csütörtök: de ig Sebészeti magánrendelés DR. ÚJHELYI ISTVÁN sebész szakorvos Rendelési idõ: hétfõ, csütörtök: óráig. Érd, Technikus u. 43. Bejelentkezés telefonon: Sebészeti konzultációk Mûtétek: bõrelváltozások eltávolítása, benõtt köröm végleges ellátása Lábszárfekélyek kezelése Egyéb sebészeti ellátások

9 9 APRÓHIRDETÉSEK FELADÁSA AZ BA: ÜGYFÉLSZOLGÁLAT, Érd, Budai 11. Tel./Fax: 06-23/ , 06-20/ CITYCARTEL INGATLANIRODA, Érd, Balatoni út 66., Casino Üzletház, tel.: 06-23/ CSÁK LÁSZLÓNÉ: 06-70/ SZOLGÁLTATÁS Euró alapú befektetések! Széles portfolió lehetõség a világ fontosabb tõzsdéin jelenlévõ alapokkal, Kiemelkedõen magas hozam. Akár tõke és hozam garanciával is. Legyen a legfontosabb szempont a jelenben lévõ megtakarítások értékállóságának biztosítása. Ha felkeltettem érdeklõdését várom hívását a 06-30/ telefonszámon. Építészmérnök vállalja családi házak és melléklépületek átalakításának, tetõtérbeépítésének tervezését is. Tel.: , mobil: Számítógép szerelés, bõvítés, javítás.telefon: Használt-üzemképtelen háztartási gépét INGYEN elszállítom! Költöztetést,Házhozszállítást, Lomtalanítást is vállalok! Kosztolányi Zoltán 7,5 tonnás,2007 júliusi, Iveco Euro Cargo km-el, összes engedéllyel, nemzetközi engedéllyel, Kft.-vel együtt eladó! Érd.: Árnyékolástechnika Fali és lábonálló napellenzõk, egyedi árnyékolók, alu- mûanyag- és faredõnyök, alu-és mûanyag nyílászárók, szúnyoghálók, harmonika ajtók, rolók, szalagfüggöny készítése, javítása. Szakál László , , HITELSZAKERTÕ! Jelzáloghitelek ügyintézése. Hitelkiváltás, végrehajtás kezelése éves futamidõ. Akár elõzetes költségek nélkül. Igény szerint házhoz is megyünk / ; EDIT FÜGGÖNYVARRÁS rövid határidõre a RITMUS Áruház vasút felöli oldalán.vállalok még:ágytakarók,ágynemûk,terítõk,abroszok,díszpárnák ill. lakástextíliák varrását. Tel.: Redõny, napellenzõ, szúnyogháló, szalagfüggöny, roletta, reluxa, mûanyag nyílászárók gyártása, szerelése. Pontos, precíz munka, korrekt áron. Német Miklós Fürdõkád,mosogató felújítása kívánt színben 2 év garanciával,14 év tapasztalatával. Tóth ELEKTROMOS BOYLEREK VÍZKÕMENTESÍ- TÉSE, JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA HÉT VÉ- GÉN ÉS ÜNNEPNAPOKON IS. Tel.: 06/ ; 06/ Vállalkozások teljes körû könyvelése, adótanácsadás, bevallások elkészítése. 06/ , 06/ , 06-23/ Kõmûves és ács munkát vállalunk! Referenciával és gyors határidõvel Kõmûves munkák! Családi ház építését,lakásfelújítást,felelõs mûszaki vezetéssel.homlokzat hõszigeteléseket,térburkolást,földmunkával,garanciával vállalok.tel: Televízió LCD Plazma TFT MONITOR, Kamera, Hi-Fi, házimozi, mikrosütõ gyorsszerviz Hét végén is hívható! VILLANYSZERELÉS! Boylerek vízkõtelenítése, mérõhelyek szerelése,stb Érintésvédelmi, Tûzvédelmi, Villámvédelmi EPH, stb.. felülvizsgálata , , Hûtõgépek, mosógépek, mosogatógépek, mikrosütõk, villanyboylerek, hõtárolós kályhák, gázkészülékek javítása garanciával , , CSÓKÁS VÍZVEZETÉK SZERELÕ: Csõtörés megszüntetése, helyreállítással. Dugulás megszüntetése, csatornák,fürdõk,wc-k stb.. falbontás nélkül R/600-as géppel. Garanciával. Dugulás elhárítás garanciával! Mosogatók, padlóösszefolyók, csatornák tisztítása. Nyugdíjas kedvezménnyel minden nap. tel: , Dugulás elhárítás, csõrepedés elhárítás: , , ÁLLÁS Megbízható, gyakorlott hidegburkoló szakmunkást keresek, aki kõmûves munkában is jártas. Bérezés teljesítmény szerint Megbízható és önállóan dolgozni tudó asztalost keresek érdi mûhelyembe. Tel.: Szerkezeti lakatos kapacitást keresünk. TELELUX Kft Piackutató cég keres területi képviselõi munkára Érd és környékén munkatársat. Tel.: , Felvételre keresek kõmûvest és segédmunkást érdi és érd környéki munkákra. Tel.: Munkalehetõség átképzési támogatással! Közép- és felsõfokú végzettséggel rendelkezõk jelentkezését várom, Tanácsadó és Területi képviselõi munkakörben. Jelentkezés önéletrajzzal az alábbi címen: Érdi Kft.titkárnõ-menedzserasszisztenst keres, ügyvezetõ mellé, tárgyalóképes (folyékony) angol nyelvtudással. B kategóriás jogosítvánnyal, gépjármûvezetõi gyakorlattal, független, önálló munkavégzésre alkalmas hölgy személyében. Tel.: Érdi irodába érettségivel rendelkezõ munkatársat keresünk területi képviselõ-ügyfélszolgálatos munkakör betöltésére. Önéletrajzot: kérjük. Tel.: Érdi szabászatra munkaerõt keresünk. Telefon: , Hölgyeim figyelem! Otthonról végezhetõ munkát ajánlok. Hívjon: Érdi élelmiszerüzletbe szakképzett, gyakorlattal rendelkezõ eladót felveszünk. Ugyanoda keresünk 17.életévüket betöltött diákokat alkalmi munkára. Érdeklõdni: telefonszámon hétköznap óra között. Tárnoki sörözõkbe pultos lányokat keresünk ELADÓ INGATLAN Eladó Nagyszakácsiban, Balatontól 30 km-re felújított összkomfortos parasztház. Gazdálkodásra alkalmas 1200 nm telekkel, víz, villany, gáz, telefon, fúrt kút az udvarban. Irányár: 5 millió Ft. Csak készpénz. Tel.: , esti órákban, egész nap Családi ház eladó. Kétgenerációs 120 nm szuterénnel, összközmû bevezetve. Jó közlekedési lehetõséggel. Érd környékén 7-8 millióig ingatlant beszámítok. Iá.: 29,5 millió Ft. Érdligeten betegség miatt sürgõsen eladó 2 szintes, 3 szobás, 2 fürdõszobás, összkomfortos családi ház, 154 nöl telken fúrt kúttal, nyári beköltözéssel. Irányár: 23 millió Ft.-ért. Komoly érdeklõdõket várok, szélhámosok kerüljenek. Tel.: 06-23/ (üzenetrögzítõ van) esti órákban Sürgõsen eladó! Érdligeten a 6-os út mellett kiváló közlekedési lehetõséggel, zöldövezetben osztatlan közös tulajdonú telek, szoba, konyha, fürdõszoba, kamra, és melléképület- továbbépítési bõvítési engedéllyel, csatorna az udvarban, gyûrûs kút van. Az utcáról víz, gáz, telefon, kábel TV bevihetõ! Eladó Érden a Spár és a DM mögött 127 nmes családi ház nagy kerttel két generáció számára is alkalmas beosztással. Irányár: 32 millió , Eladó 1 szoba összkomfortos családi ház Érden 860 nm telekkel. Vegyes tüzelésû kazán+ gázcirkó fûtéssel, szuterén, csatorna, fúrt kút. Tel.: Kétgenerációs összkomfortos családi ház eladó. Érdeklõdni: Érden eladó egy 1245 nm panorámás bekerített építési telek. Irányár: 10,2 millió. Tel.: nm alapterületû családi ház eladó. Telek 200 négyszögöl, melléképületekkel. Teljes közmûvesített. Tel.: KIADÓ INGATLAN 70-es fõút mellett üzlethelyiség kiadó Tárnokon különbejáratú, összkomfortos albérlet egyedülálló idõsebb hölgyeknek kiadó. Tel.: Fõútvonal mellett két szobás 57 nm ház kiadó, irodának is, automata kapu, parkolási lehetõség, ft + rezsi, 1 havi kaució. Érdeklõdni: Kiadó érd központjában 20 négyzetméteres helyiség irodának, masszázsszalonnak stb. megfelelõ. Wc., mosdó van. Érdeklõdni: , , Érden kiadó fõútvonalon, önálló kis ház berendezve, garázzsal 2 személynek , A Korall-Házban 40 nm-es lakás kiadó, irodának is, esetleg eladó. Érd.: Korall II. társasházban kiadó 35nm-es lakás. Érdeklõdni a es telefonszámon. Irodák teljes infrastruktúrával, bútorozottan, napi takarítással kiadók. Érd, Fehérvári út Érdeklõdni: Kiadó Érden jó közlekedési lehetõséggel 120 nm-es családiház bútorozottan összközmûvel saroktelekkel. Ár: FT+ rezsi. 2 havi kaucióval OKTATÁS Német oktatás minden szinten. Professzionális felkészítés nyelvvizsgára, érettségire. Tel.: Korrepetálás minden tárgyból. Dislexia, koncentráció problémák kezelése. Vizsgálat, tanácsadás. Tel.: Társastánc oktatás Érden minden korosztály részére. Bejelentkezés: Jegyespárok táncoktatása Érden koreográfia készítése. Bejelentkezés: Operaházi balettmûvész 5-12 éves korig klasszikus balettet tanít RÉGISÉGET VÁSÁROLOK! Antik bútorokat, festményeket, porcelánokat, bronz- és réztárgyakat, kar- zseb- és díszórákat, régi kitüntetéseket, bizsut, ezüstöt, régi és használt könyveket , Intenzív,mégis hagyományos és eredményes angoltanítás Érd parkvárosi magántanárnál Alfától Omegáig. Tel.: EGYÉB Most rendelje meg a jövõ szezonra tüzelõjét tavalyi áron. Tûzifa-ágfa 1500 ft/mázsa, 20 mázsánként 5000 ft a szállítás, faapríték 3500ft/köbméter, 4 köbméterenként 5000 ft a szállítás. Ugyanitt kandallófa eladó. Tel.: Eladnám 11 éves Citroen 5 személyes dobozos autómat. Irányár: Ft. Vennék 5-6 év körüli szerény felszereltségû autót. Tel.: Eladó Suzuki Swift 1.3 GLX 5 ajtós metálzöld, elektromos ablak, lámpa és tükör. Irányár: Ft. Telefon: Eladó Skoda 120L 84-es zöld, friss mûszakival. Szép állapotban, új gumik és aksi. Ár: Ft. Telefon: Robogó olcsón, gyorsan eladó , Almavásár termelõi áron március 2-tól szombatonként Bagoly u. 87-ben Rózsatõ bokor magastörzsû, több színben eladó 200.-Ft-tól , Adósságrendezés, építkezés, lakásvásárlás, felújítás gyors megoldására jelzáloghitel! Személyre szabott megoldások, ingyenes tanácsadás és elõkalkuláció az Önnek megfelelõ helyen és idõben. Adókedvezmény lehetõsége. Akár: ingatlan értékének 100%-ig hitelezhetõ. Jövedelemigazolás nélkül is. Passzív KHR (volt Bárlistások is) Deviza hitel esetén most a hitel ELSÕ 4 HÓNAPJÁBAN NINCS KAMAT és KEZELÉSI KÖLTSÉG. Hívjon bizalommal: 06-30/ KONTÉNER-RENDELÉS Kommunális sitt- és lomszállítás, konténer kihelyezés Telefon: (06-30) Tel./Fax: (23) Új és használt számítógépek és laptopok kedvezõ áron! Új PC-k összeállítása az Ön igényei szerint, rövid határidõvel Régi gépének bõvítése, garanciával Használt márkás gépek (IBM, Dell, Compaq) forgalmazása, garanciával Új és használt laptopok forgalmazása Laptopok javítása (Portocom, Gericom, IBM, HP) 17 év szerviztapasztalattal Számítógépek javítása, operációs rendszerek telepítése, vírusirtás, adatmentés Internet (ADSL) beállítása, hálózatok kialakítása, konfigurálása Rendszerfelügyelet, átalánydíjas karbantartás Igény esetén kiszállással, hétvégén is Tapasztalatunk, tudásunk garancia az Ön problémájának megoldására! Telefon/Fax: 06-23/ Mobil: 06-70/ Honlap:

10 10 Bébi-gyermek és felnõtt ruhák MINÕSÉGI MÁRKÁS RUHÁK MÁSODKÉZBÕL GAP, NEXT, GEORGE, ADAMS, TINY TED, LADY BIRD, EARLY DAYS, REEBOK, ADIDAS, PUMA, NIKE, BENETTON, MEXX, DOROTHY PERKINS, ATHMOSPHERE. Érd, Budai út 13. (STOP.SHOP) Hétköznap 9-18 h, Szombat 9-14 h Tel: SZEMÜVEG AKCIÓ! Szemüvegek most hihetetlenül olcsón! KOMPLETT SZEMÜVEG (Lencsék keményréteg bevonattal, kerettel együtt) Ft-tól! Az akció április 1-tõl a készlet erejéig tart. Részletekrõl érdeklõdjön üzletünkben. SZAKORVOSI RENDELÉS (Gyermek- és felnõtt szemészet) Dr. Feminger Andrea szemész fõorvos SZERDA h Dr. Földvári Béla szemész fõorvos SZOMBAT h Bejelentkezés az üzletben személyesen vagy telefonon. Parkolási lehetõség az udvarban! A kicsiket játszósarokkal várjuk! Érd, Diósdi út 35. (Az Érd-felsõ MÁV állomástól és a Széchenyi tértõl 2 percre!) Nyitva tartás: KEDD- PÉNTEK: SZOMBAT 9-13, HÉTFÕ: Szünnap Szennyvízszállítás 24 órán belül A SZIPPANTHAT Konzorcium tagja Miért fizetné ki az egész fuvart, ha nem kell! Fizessen m 3 -enként! Az autóinkon ezt is ellenõrizni tudja, korrekt szintjelzõ berendezésen Tevékenységeink: Szennyvízszállítás, duguláselhárítás, csatornatisztítás nagynyomású WOMA gépkocsival, szennyvízaknák nagynyomással való átmosása, tisztítása. Veszélyeshulladék szállítása: autómosók, olajos iszap, konyhai zsírfogók. Fülöp 2004 Csatornatisztító Kft. Telefon: (23) ,

11 11 Csecsemõ úszás a Mazsola Úszó Tanodában a Ficánka Bébi Úszó Klub szervezésében A legfontosabbnak azt tartjuk, hogy minden szülõ ráérezzen arra, hogy a csecsemõ úszás lényege a szeretet és az, hogy még közelebb kerüljünk saját gyermekünkhöz.minden gyermekkel meg lehet szerettetni a vizet, csak türelem kell hozzá! Somogyi Krisztina Telefon: Somogyi Katalin Telefon: Telekol Kft. Érd, Diósdi u. 2/1 (Ritmus parkoló) Nyitva tartás: hétfõ péntek 8 17-ig, szombat: 9 12-ig Tel./fax: 23/ Thermál Hotel Liget 2030 Érd-Ófalu, Római út 9. Telefon: 23/ , , Fax: 23/ A THL családias környezetben, várja kedves vendégei fürdõparadicsomába. Térségi minõsített gyógyvizünk fürdõ- és ivókúrára javasolt. Fürdõszolgáltatásaink: masszázs, talpmasszázs hydro- fizikoterápia, iszapkezelés, elektroés lézerterápia, oxigénes testsúlycsökkentõ program, menedzser rekreáció, méregtelenítés infrakabinban, sejtregenerálás, cellulitisz-megszüntetés vacu-press masszázzsal. TB-vel együtt dolgozunk. Szállodánkban kényelmes kétágyas szobák, fürdõszobával, színes TV-vel, mini bárral, mérleggel, telefonnal szolgálják vendégeink kényelmét. Étterem, presszó,terasz, sörpince. Vendéglátói egységeinkben vállaljuk: esküvõk, családi rendezvények, érettségi bankettek, céges összejövetelek, konferenciák lebonyolítását március 15-tõl hétvégeken svédasztalos családi ebéddel várjuk kedves vendégeinket a szálló teraszán! Minden hétfõn 8-12 között fél áron vehetik igénybe fürdõszolgáltatásainkat. Üdülési csekket, étkezési csekket elfogadunk. További információ: tel: 23/ A hirdetés bemutatása után 5% kedvezmény a fürdõben! (23) , (20) Budakeszi Volkswagen Márkakereskedés felvesz gyakorlott gépjármû értékesítõt Budakeszi, Budaörsi út 15. RENDELÉSI IDÕ Ha baj van, már nem kell Budapestre mennie! Kedvence gyógykezelésére létrehoztunk egy magas színvonalú állatgyógyászati centrumot, Hétköznap: 9 19 amely az ambuláns, a mûtéti és a kórházi ellátás területén egyedülálló Érden. Szombat: 9 12 Vasárnap: Légkondicionált környezetben, hidegvíz automatával és televízióval fölszerelt váróban fogadjuk Önt és kedvencét. MÛTÉTI IDÕ SZOLGÁLTATÁSAINK: védõoltások ivartalanítás sebészeti és szülészeti ellátás csontsebészet csípõízületi szûrés laborvizsgálatok ultrahangos fogkõeltávolítás A LEGKORSZERÛBB MÛSZEREKKEL DOLGOZUNK: ultrahang röntgen számítógépes EKG altatógépek AMIBEN EGYEDÜLÁLLÓAK VAGYUNK: A kórházi betegelhelyezés és az intenzív õrzés biztosítása. Szeretettel várja Önt és kedvencét az Érdi Állatkórház minden munkatársa. Nézzen be hozzánk!

12 12 Dombóvári Gábor, Dr. Gyõri Attila: VERSENYBEN A RÁKKAL Lehetünk nyertesek Egy könyv, ami a Pécsi Orvostudományi Egyetem Biokémiai Tanszékének kutatóiról szól. Egy könyv, ami a világon egyedülálló módon közelíti meg a rákgyógyítás és megelõzés problematikáját. Egy felfedezés, amelyik azt bizonyítja be, hogy nem az immunrendszer a rákgyógyítás felelõse. Egy módszer, amelyiket minden magyar embernek meg kell ismernie, mert mindannyiunkban ott fejlõdhet a halál. Ha Önt érdekli az a világon egyedülálló magyar felfedezés, amely hamarosan megváltoztathatja a rákkezelés és megelõzés teljes rendszerét, keresse fel a Passziv Tumorellenes Védelmi Mechanizmus érdi információs központjának koordinátorát és kérjen meghívót a legközelebbi nyílt tájékoztató napjára: 06/ Válogasson a legjobb ajánlatainkból!

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra A nemzeti mitológia erőt és erkölcsöt ad Bölcsességet, a saját hibák felismerésének képességét, éles elmét, szívet és lelket kért Istentől Kőbánya országgyűlési képviselője a forradalom ünnepén. Dr. György

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét.

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Büszke vagyok arra, hogy választókörzetem 4. települése jutott el a fejlettség azon szintjére, hogy Köztársasági Elnök Úr városi rangot adományozott

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Teljes számadás. Budapest ünnepnapja

Teljes számadás. Budapest ünnepnapja Teljes számadás Szerzõ Administrator 2012. január 13. Utolsó frissítés 2012. február 03. Schlagwortos tartalomjegyzék a honlaptalan korszakból:- Budapestért díj - Kudlik Júlia: A rák ellen az emberért,

Részletesebben

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes, Balatonőszöd és Somogytúr Községi Önkormányzatok Képviselőtestületeinek 2013. április 23-án 16.00. órakor kezdődő, a Latinovits Zoltán Művelődési Ház földszinti kis

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÚTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 9/12. Dátum: 2012. május ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PRO URBE MÉRNÖKI ÉS VÁROSRENDEZÉSI KFT.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÚTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 9/12. Dátum: 2012. május ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PRO URBE MÉRNÖKI ÉS VÁROSRENDEZÉSI KFT. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÚTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 9/12. Dátum: 2012. május Megbízó: ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Tervező: PRO URBE MÉRNÖKI ÉS VÁROSRENDEZÉSI KFT. Ügyvezető igazgató: Felelős tervező:

Részletesebben

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10.

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. 2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. Szakmai beszámoló I. A rendezvény bemutatása A Kalocsai Paprikafesztivál és a Paprikás Ételek Főzőversenye a térség legnagyobb

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

Székely Szabadság Napja (2013. március 10.)

Székely Szabadság Napja (2013. március 10.) 2013. évi I. szám (Március hó) Székely Szabadság Napja ( 10.) Rendünk a nemzeti egység és összetartozás elkötelezettjeként részt vett a Székely Szabadság Napján március 10-én. Március 10. napja a székelyek

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat a képviselő-testület

Részletesebben

Négy település példás egysége

Négy település példás egysége Négyéves mandátumuk lejártához közelítve arról érdeklődtünk néhány szegedi önkormányzati képviselőtől, miben fejlődött, változott a körzetük, s milyen tervekkel néznek a jövőbe. Arra ügyeltünk, hogy különböző

Részletesebben

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen?

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Természetesen minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének, de sajnos a hétköznapok taposómalmában nem mindig veszi észre az ember, hogy bizonyos reakciókkal

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

Fülöpi Hírek. Karácsonyfa alatt. Szeretettel köszöntünk minden kedves fülöpi lakost a Fülöpi Hírek 2010. évi utolsó számának megjelenése alkalmából.

Fülöpi Hírek. Karácsonyfa alatt. Szeretettel köszöntünk minden kedves fülöpi lakost a Fülöpi Hírek 2010. évi utolsó számának megjelenése alkalmából. Fülöpi Hírek V. évfolyam 4. szám 2010. december Karácsonyfa alatt Eljött a nap, mit várva-vártunk, Az égen csillagfény ragyog, Jézuska fáját, ím' elhozták A halkan szálló angyalok. Köszönjük neked, édes

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Már elnyert, megvalósításra váró EU-s pályázatok:

Már elnyert, megvalósításra váró EU-s pályázatok: Eredmények, fejlesztések, kicsik és nagyok. A jót könnyű megszokni! Ez örök igazság. Úgy gondoljuk, hogy városunkban nagyon sok olyan jó dolog készült az elmúlt években, melyeknek nagyon örültünk, hamar

Részletesebben

Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról

Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról FAZEKAS TIBORC hungarológus (Hamburg) 1. Az elmúlt másfél évtizedben Magyarországon és az ország közvetlen környezetében valóban nagyon sok alapvető körülmény változott

Részletesebben

Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP 2.1.1./B 09 2009 0032

Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP 2.1.1./B 09 2009 0032 Rákosmenti közlekedési és útfelújítási program EXPRESSZ PROGRAM 8 újabb utat épített Rákosmente Önkormányzata Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP.1.1./B 09 009 003 Az Európai Unió

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA I. Küldetés Misszió A Magyarországi Református Egyház küldetése, hogy a Szentlélek által Isten

Részletesebben

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele.

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele. Pihenőház A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 2001. februárjában alapította meg a dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézményét, melynek fő feladata azoknak a halmozottan sérült

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000 Dátum : 2005.12.07. - 2000 Adó : ATV Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Credit: 0000 - A mûsorvezetõ következõ vendége, Szolnoki Andrea fõpolgármester-helyettes. Öt budapesti kórház indít egy programot, méghozzá

Részletesebben

Jézus vére, ments meg minket!

Jézus vére, ments meg minket! ÜZENET A CSÉPAI, SZELEVÉNYI, TISZAUGI ÉS TISZASASI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁJÉKOZTATÓJA V. évfolyam, 6. szám, 2007. július HÍREK, INFORMÁCIÓK, LELKISÉG, GYERMEKSAROK Jézus vére, ments meg minket!

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

SZIGLIGETI HARSONA. Gólya liget. 2016. Április Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XV. évf. 4. szám

SZIGLIGETI HARSONA. Gólya liget. 2016. Április Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XV. évf. 4. szám SZIGLIGETI HARSONA 2016. Április Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XV. évf. 4. szám Kettős ünnepre, faültetésre és névadóra gyűltünk öszsze április 23-án, szombaton délelőtt. Erre az

Részletesebben

ב"ה. Éves jelentés 2011

בה. Éves jelentés 2011 Bét Sálom Éves jelentés 2011 A Bét Sálom Zsinagóga Budapest egyik leggyorsabban növekvő zsidó közössége, ahol minden generáció számára biztosított a zsidó vallás, tradíció és kultúra megismerése, valamint

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével Nekem ez az életem Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével A patika igényesen felújított, orvosi rendelôknek is helyet adó épületben található a kisváros egyik terének sarkán. A

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

HATÁRTALANUL pályázat BGA-12-HA-01-0534 számú pályázat

HATÁRTALANUL pályázat BGA-12-HA-01-0534 számú pályázat A Magyar történelmi, irodalmi emlékek nyomában Erdély szép tájain című HATÁRTALANUL pályázat BGA-12-HA-01-0534 számú pályázat Készítette: Hódmezővásárhely Kertvárosi Katolikus Általános Iskola csapata

Részletesebben

Kovács Sándor 1. Advent Kolozsváron?

Kovács Sándor 1. Advent Kolozsváron? Kovács Sándor 1 Advent Kolozsváron? De te, Efrata Betlehemje kicsiny vagy ugyan Júda ezrei között; mégis belőled származik majd nekem Izraelnek jövendő uralkodója, származása az ősidőkre nyúlik vissza.

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. szeptember 15-én megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. szeptember 15-én megtartott üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 50-16/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. szeptember 15-én megtartott üléséről Jelen

Részletesebben

2010. II. negyedév Választási különszám VI. évfolyam II. szám Országgyűlési képviselőnk: Arnóth Sándor

2010. II. negyedév Választási különszám VI. évfolyam II. szám Országgyűlési képviselőnk: Arnóth Sándor 2010. II. negyedév Választási különszám VI. évfolyam II. szám Országgyűlési képviselőnk: Arnóth Sándor 1.Mióta foglalkozik közügyekkel? Mit jelent az Ön számára a választókerülete? - Tősgyökeres püspökladányi

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest!

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Szia! A Faipari Tudományos Alapítvány saját profiljába vágó önkéntes programot indított ZuzmóKa néven. Az egy éven át tartó rendezvénysorozat önkéntesek

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. Tartalom Dr. Bajnok István: Az elmúlt 25 év 1 Dr. Bajnok István: Nemzeti dal 3 Szeptember azt iskolai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 2007. május 07-én megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 2007. május 07-én megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. május 07-én megtartott üléséről 1 - 2 - Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 07-én

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. október 26-án 14 óra 30 perckor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Óvodai, iskolai felvételi körzetek meghatározása

Óvodai, iskolai felvételi körzetek meghatározása Az előterjesztés 2 határozati javaslatot tartalmaz 0 Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Óvodai, iskolai felvételi körzetek meghatározása Az anyagot készítette:

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Honvédelmi tárgyi emlékek, harcjárművek, fegyverek és megannyi érdekes program várta a családokat június 10-12. között a Nyilastáblán. Az V. Rákosmenti

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

2009. október 11.: Kalóz-party

2009. október 11.: Kalóz-party Kalóz-party 2009. október 11.: Kalóz-party A Közösségi Ház mellett lévő régi épületből a felnőtt részleggel egy épületbe költözött át a Gyermekkönyvtár. A hivatalos megnyitó ünnepségen Tállai András polgármester

Részletesebben

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA SPIRA VERONIKA POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA FÜGGELÉK 1 Megjegyzések a Függelékhez A Politika, oktatáspolitika dokumentumgyűjteményt a függelék zárja, amely bemutatja, hogy az önkormányzati munka milyen járulékos

Részletesebben

MEGHÍVÓ. a Szín-Tér Egyesület alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett Generációváltás című szakmai napra.

MEGHÍVÓ. a Szín-Tér Egyesület alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett Generációváltás című szakmai napra. Generációváltás 25 éves a Szín-Tér Egyesület MEGHÍVÓ Székesfehérvár 2016. 11. 12. MEGHÍVÓ a Szín-Tér Egyesület alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett Generációváltás című szakmai napra. Időpontja:

Részletesebben

J e g y zőkönyv STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.)

J e g y zőkönyv STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.) STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Sport- és turizmusbizottságának 2011. november 9-én, szerdán 9 órakor a Képviselői Irodaház 520. számú tanácstermében megtartott üléséről

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15.

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15. 1994-2009 15 évesek lettünk! EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15. ÉVFORDULÓJÁT A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR Képeink a 2008. év legrangosabb

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja IV. Évfolyam 20. szám, 2011. máj. 15. Kedves Testvérek!

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja IV. Évfolyam 20. szám, 2011. máj. 15. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja IV. Évfolyam 20. szám, 2011. máj. 15. Kedves Testvérek! ségeik kezébe. Kis szerencsével ez kitarthat egy generációnyi időn át is, mint legutóbb

Részletesebben

BékésVáros Önkormányzati Híradója. www.bekesvaros.hu ingyenes 2015. május XVIII. évfolyam 3. szám

BékésVáros Önkormányzati Híradója. www.bekesvaros.hu ingyenes 2015. május XVIII. évfolyam 3. szám Városházi BékésVáros Önkormányzati Híradója www.bekesvaros.hu ingyenes 2015. május XVIII. évfolyam 3. szám Megemlékezés a trianoni békeszerződés 95. évfordulója alkalmából 2015. június 4. (csütörtök) 17

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete 526-11/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szalkszentmárton, Jókai utca 2. szám alatti

Részletesebben

Kormányzati lépések Székesfehérvár. fejlődéséért

Kormányzati lépések Székesfehérvár. fejlődéséért Kormányzati lépések Székesfehérvár A kihelyezett kormányülésen meghozott döntések értékelése 2013. augusztus 20. fejlődéséért Fűtőerőmű 2004. Az erőmű privatizálásra került 2012. A cég felszámolása megkezdődött

Részletesebben

Összefoglaló a 2013. március 14-17. között megrendezésre került Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborról

Összefoglaló a 2013. március 14-17. között megrendezésre került Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborról Összefoglaló a 2013. március 14-17. között megrendezésre került Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborról I. 2013. március 14-17. között a Balaton mellett fekvő Zánkán, az Új Nemzedék Központban került sor

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

CSENGŐSZÓ. A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám

CSENGŐSZÓ. A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám CSENGŐSZÓ A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám Készítették: A Diák-újságíró szakkör tagjai: Juhász Valentina, Jónás Levente, Flórián Zsolt, Prohászka

Részletesebben

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN oral history 186 [ ] SÁRAI SZABÓ KATALIN Változatok az identitásra Az utóbbi években Magyarországon is egyre több kutató fordul a nôtörténet (gender) felé, és szaporodik az egyes nôi csoportok vizsgálatával

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Magunkról A Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Árpád fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában alakult. Szándékunk az

Részletesebben

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK LÁNYKÉRDÉSEK Tilmann atya válaszol P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár, 2006 Ezt a kis füzetet Tilmann atya készítette Weeber Orsi,

Részletesebben