VI. évfolyam 6. szám március 27.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VI. évfolyam 6. szám 2008. március 27."

Átírás

1 A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Ingyenes kétheti lap példányban Március 15. a városi ünnepség képekben A Tállya utcai emlékmûnél kezdõdött az ünneplés, ahol a pártok, civil szervezetek és a lakosok helyezték az emlékezés virágait A múzeumkertbe a márciusi napsütésben sok érdi család látogatott ki, meghallgatni a megemlékezõ beszédeket, az utána következõ mûsort, s ezalatt a gyerekek simogathatták a lovakat, ismerkedhettek az ágyúval Látványos felvonulást tartottak korabeli ruhába öltözött hagyományõrzõ lovashuszárok, a szekereken a Thália ördögei színjátszói ültek, a menetet a Premier Ütõegyüttes dobosai vezették és az érdeklõdõ érdi lakosok kísérték Az ünnepség szónokai T. Mészáros András polgármester (képünkön) és Varga László frakcióvezetõ (MSZP) voltak Kereszt és feltámadás L egalább száz éve nem volt ilyen korán Húsvét, és pontosan százhatvan éve vette utoljára saját kezébe sorsát sikerrel kecsegtetõen a magyar nemzet. Ha végignézünk az évszázadokon, kereszthalál és feltámadás kíséri történelmünket, s ahogy Krisztus minden évben felcipeli keresztjét a Golgotára, mi is idõrõl idõre keresztre feszíttetünk, hogy utána újra és újra feltámadjunk. Az idei Húsvét mindössze két héttel követte a népszavazást, amikor is felcsillant a remény az újabb feltámadásra. Lassanként ráeszmél a magyarországi polgárok többsége arra, hogy a kormányzó pártok az általuk képviselni óhajtott ideológiák legrosszabb részeit csemegézték ki: erõsen leegyszerûsítve a szociáldemokráciából az erõs államot, a liberalizmusból a szolidaritás hiányát, s így a kettõ elegye lassan közelít egy latinamerikai típusú diktatúrához. Ha külön-külön vizsgáljuk a szociáldemokrácia és a liberalizmus államfelfogását, elméletben elfogadhatónak találhatjuk mindkettõt. A szociális piacgazdaság vagy a nyitott, globális alapon mûködõ piacgazdaság egyaránt lehet mûködõképes, eltekintve persze attól, hogy egyénekre lebontva kinek mi a jó. De tagadhatatlan, hogy az USA is és Svédország is mûködõ, számunkra akár példát is adó demokrácia. De ha a kettõ negatívumait elegyítjük, nem ilyen rózsás a helyzet. Ha a polgárokat öngondoskodóvá tesszük, ugyanakkor az állam erõszakszervezet jellegét (rendõrség, adóhivatal, államapparátus stb.) a végletekig erõsítjük, és az adójellegû elvonásokat az egekig srófoljuk, akkor az országunk élhetetlenné válik, a polgárok alattvalók lesznek, modern, röghözkötött jobbágyok. Nem kell összeesküvéselméleteket gyártani ahhoz, hogy arra gondoljunk: talán nem véletlen az oktatás és az egészségügy párhuzamos tönkretétele. Hiszen egy ország lakossága akkor lesz teljes mértékben kiszolgáltatott, ha képzetlen, tudatlan, és lehetõleg a nyugdíjas kor elõtt visszaadják lelküket a Teremtõnek. Nehéz keresztet cipelünk most. Azok is, akik önként vállalták 2002-ben és 2006-ban, azok is, akik vállára azt az elõbbiek rakták. Most járjuk a stációkat, meg-megbotlunk, de mint Krisztus útján a Golgotára, mindig akad egy Veronika, aki letörli arcunk verítékét, akad egy Simon, aki segít vinni a keresztet. Ne legyen igaza annak, aki szerint megszámláltattak már napjaink a Kárpát-medencében, mert az erõsebb népek kiszorítanak minket, s mi eltûnünk, mint a fogyó Hold. Hinnünk kell, hogy a nemzet jobbik részének elege lett a kiszolgáltatottságból, s minden erejével vágyja a feltámadást. ORLAI SÁNDOR Következõ számunk április 10-én jelenik meg Érd Város Életmû-díját kapta dr. Szerényi Gábor gimnáziumi tanár (balra), Érd Városáért kitüntetést Romits Antal (középen), a kép jobb szélén pedig az ünnepség szocialista szónoka, Varga László Az Érd Megyei Jogú Város által adományozható legnagyobb kitüntetést, az Érd Díszpolgára címet az idén Punk M. Gemma, a Ciszterci Nõvérek Regina Mundi monostora apátnõje kapta, aki a rend Érdre települése, 1951 óta vezeti az érdi közösséget

2 2 Károly Róbert Közösen elfogadott megoldás kell a városközpontban és az alközpontokban alálóan fogalmazta meg egyik is- a nemrég átadott Diósdi Tmerõsöm úti aluljáró kapcsán kialakult közlekedési helyzetet jellemezve: Érd nagyvárosi rangot kapott. Már ami a forgalmi dugókat illeti. A több milliárdos költségvetéssel elkészült közlekedési beruházás nem oldotta meg azt a problémát, ami égetõ volt a város lakóinak, de lezárta annak lehetõségét, hogy ésszerû költségek mellett a közeljövõben meg lehessen oldani. Ezen kívül létrehozott egy olyan problémát, amelynek megoldásához igen sok kreativitásra lesz szükség: az Érd Felsõ és Budai út közötti jelenleg ellehetetlenített tér életre keltése. Az okok megértéséhez nem árt felidéznünk néhány tényt azokból, amelyek lassan már évtizedes szakmai viták során felmerültek. Az alapvetõ probléma a város két a vasúti vonalak által kettészakított része közötti normális közlekedés hiánya volt, és az ma is. De ezen túlmenõen problémaként fogalmazható meg az egész városra kiterjedõ átfogó közlekedésszervezés és alternatív közlekedési útvonalak hiánya. A felmerülõ problémák okát többen megfogalmazták: a szûk értelemben vett városközponton halad át az átmenõ forgalom igen nagy része. Itt találhatóak a közintézmények, bankok, autóbuszpályaudvar. Kevés és korszerûtlen a vasúton való átkelési lehetõség. A helyzetre jellemzõ, hogy a Google Maps (és valószínûleg több GPS térkép is) az M7 és M6 autópályák közötti összekötõ útként ma az Iparos-Bajcsy Zs.-Riminyáky- Dósdi-Budai-Ercsi utakat javasolja az átmenõ forgalomnak. Az adekvát válaszok helyett a problémát csak tetézték az elmúlt idõszakban meghozott döntések. Az M7-es díjasításának nyomán a szomszéd településekrõl nagyon sokan a városközpont érintésével jutnak haza a fõvárosból. A városközpontban megépült (forgalomvonzó) létesítmények fokozták a forgalmat az addig is zsúfolt belvárosban. A megépült házak parkolószámainál alapos vizsgálódás után meglepõ dolgok derülhetnének ki (próbáljunk meg parkolni az új Postánál!). A normális esetben üdvözlendõ döntés a két sáv egyre való szûkítésérõl a Budai úton ilyen körülmények között csak tetézte a problémát ban elindult egy ígéretesnek látszó szakmai párbeszéd a város közlekedési fejlesztéseirõl. Ekkor készült egy tanulmány is többek között arról, hogy hogyan lenne célszerû megoldani a vasúton való átkelést. Ebben költségbecslések és a város közlekedésére gyakorolt hatásvizsgálatok nyomán több lehetõséget is megvizsgáltak. A legolcsóbbnak (kisajátításokkal együtt) és a forgalomszervezés tekintetében célravezetõbbnek azt tûnt, hogy a Szent István utca meghosszabításában épüljön egy közúti felüljáró, amely a Velencei útig vezeti a forgalmat. Ennek a változatnak az elõnyei között sorolták fel, hogy az É-D forgalom megoszlik több útvonal között, másrészt a belváros elkerülésével csökken a zsúfoltság. Egy második átelési lehetõség megvalósítását a vasúton csak ennek megépítése után javasolták. Megvizsgálták azt is, hogy a Diósdi úti átkelést hogyan lehetne megoldani, lehetõleg a túlzsúfolt belváros tehermentesítésével. Több változatot is kidolgoztak, ezek egyike a benzinkút, másik az Enikõ utca vonalában csatlakozott volna a Budai útra. A Diósdi út vonalában vezetett aluljáró hátrányai között említették (magas költségigénye mellett), hogy a közúti forgalmat közvetlenül vezeti be továbbra is a városközpontba, illetve a környezõ terep mélypontját jelentõ terület vízelvezetési, víztelenítési problémája a magas beruházási többletköltség mellett folyamatos üzemeltetési ráfordítást igényel. A szakmai érveket félretéve a városi politika végül a látványos mellett döntött a célszerû ellenében. Hozzájárultak ahhoz, hogy a MÁV a számára egyszerûbb megoldást válassza a gazdaságilag is, közlekedés szempontjából is indokoltabb változatok elõtt. Így történhetett meg, hogy bár a MÁV saját szemszögébõl nézve a problémáját, a szintbeli keresztezõdés megszüntetését megoldotta a város közlekedésének közel két éven át tartó megnehezítése és több milliárd forintos beruházás után mi, a város lakói ma lényegében ugyanazokkal a problémákkall szembesülünk: a közlekedési csúcsok idején a sorompó helyett az aluljáróban pöfögik az autók a gázt, továbbra sincs megoldva az alternatív átkelési lehetõség a vasút által kettészakított városrészek között, a közlekedési helyzet és a túlzsúfoltság okán nehezített a valódi városközpont kialakulása. Az csak hab a tortán, hogy a beruházás záróakkordjaként a MÁV azt kéri az önkormányzattól, hogy évente több tízmillió forintos költséggel üzemeltesse a létesítményeket (szivattyúk, liftek, gázelszívók, stb)! Mi lehet a megoldás? A városvezetés hónapok óta tárgyalásokat A polgári összefogás lapja Alapította az Összefogás Egyesület Kiadja a BALATONI 19. KFT. Felelõs kiadó a kft. ügyvezetõje Felelõs szerkesztõ: ORLAI SÁNDOR Szerkesztõség: Érd, Alsó u. 8., Összefogás Székház Telefon: Honlap: ISSN Nyomdai elõállítás: Ringier Kiadó Kft. Nyomda Felelõs vezetõ: Bertalan László nyomdaigazgató Hirdetésfelvétel: Ügyfélszolgálati Irodája KATALIN ÜZLETHÁZ földszintjén, a Budai út 11. szám alatt Hirdetésfelvétel, apróhirdetések felvétele minden hétköznap: 9-12 és óra között. Telefon: 06-23/ , 06-20/ Élhetõ város(központoka)t! folytat az infrastruktúrális beruházásokban illetékes NIF Rt. vezetõivel. A vasúton való átkelés lehetõségei közül a meglévõk közül a Bagoly utcánál, a Szent István utcánál, valamint a Duna utcánál érdemes és kell megvizsgálni a lehetõségeket a tervezett vasútfejlesztési projektek során. Ezen kívül érdemes lenne megfontolni a Diósdi út forgalmának elvezetését a városközpontból Budapest irányába. Ezeket EU-s vagy hazai beruházási forrásokból kell majd megoldani, ilyen léptékû beruházásokra a város forráshiányos költségvetése mellett nincs lehetõség. Fontos feladat az is, hogy a városközpontban megjelenõ forgalmat úgy csökkentsék, hogy alternatív útvonalak mellett a célforgalmat is átalakítsák. Erre megoldás lehet az is, hogy a központ mellett az alközpontokban is (Parkvárosban és Érdligeten) megjelenjenek azok a szolgáltatási funkciók, amelyek jelenleg jelentõs forgalmat vonzanak. Ezzel párhuzamosan szükséges és fontos, hogy elinduljon egy érdemi párbeszéd arról, hogy milyen legyen a város arculatát is meghatározó városközpont és az alközpontok kialakítása, mit várnak el a város lakói, mit látnának, használnának szívesen. Társadalmi részvétel kell, már a tervezés idõszakában is, hogy az elkészült fejlesztéseknek valódi haszonélvezõi legyenek az itt élõk! Errõl szól az elkövetkezõ idõszak egyik városfejlesztési prioritása. A Magyar Költészet Napja 2008 április 11. Vendéglõ a Parnasszuson irodalom és gasztronómia a Szepes Gyula Mûvelõdési Központban 19 óra: Megzenésített versek az Igricek együttes elõadásában. Irodalmi fertályóra Kossuthdíjas írók, költõk jelenlétével. 20 óra: Az elõtérben megnyílik a Vendéglõ a Parnasszuson a magyar irodalom leghíresebb ételeivel, italaival. Vendéglõs: Dörner György színmûvész és Matisa Carlo gasztronómiai szakember Hangulat: Gulyás Csilla hárfamûvész Kulturális és kulináris élvezetek. Jegyek elõvételben kaphatók a Mûvelõdési Központban március 20-tól. Jegy ára (vacsorával) 1500 Ft Ne féljetek! T. Mészáros András polgármester beszéde március 15-én zt hitték, mindent eltûrünk. Azt Van saját akaratunk és van saját véleményünk. Hittük, hogy nem a Met- Ahitték, nincs bennünk elég tehetség, hogy megbízzunk magunkban. ternich félék azok, akik érdemben Azt hitték, nem vagyunk képesek közösen, együtt, egyöntetûen fellépni. A hatalom pártját a hatalom ud- irányíthatják országunkat. Azt hitték, azt tesznek, amit akarnak. varában kedvelték. Ezt a pártot mosta el az a bizonyos esõ március idu- Voltak javaslataink: nem támogatták. Voltak kezdeményezéseink: nem sán. Az a fergeteges esõ és a vele kezdtek bele. Voltak elképzeléseink: együtt áradó nép. Az öntudat népe, nem tudták elképzelni. Azt hitték, ami mi magunk vagyunk és voltunk. bármi lesz is, otthon maradunk. Sokáig hitték, olyan sokáig, hogy önja, Kossuthja, Széchenyije. Ennek a Ennek a népnek volt Batthyányihittségük már csak a barrikádokat népnek volt egy dala: nemzetivé lett, vette észre a fõvárosban és Pesten és volt egy zászlaja, nemzeti szimbólummá vált, s volt egy európai esz- Budán. Gondolták, nem vagyunk elegen. ménye. Gondolták, ehhez is túl szegények Európai, hiszen földrészünkön vagyunk. Gondolták, nem akarunk ekkor fordulnak szembe a népek a ázni, gondolták a nyugalom száraz nyüglõdés, a tehetetlenség, a tehetségtelenség, s a régi beidegzõdések kenyere elég nekünk. Aztán azt gondolták, íme a csürhe, ami csak alantas retrográd gyakorlatával. Egy új Európa formálódott akkor és mi ma- ösztöneinek engedelmeskedik, és mindenre képes, hogy ingyen éljen. gyarok a lehetõ legnagyobb mértékben vettünk részt ennek a formálásá- A paloták, a kastélyok, a villák fennköltségébõl szemlélve sértõ és durva ban. volt, ami márciusban Magyarországon történt. Aztán áprilisban az uralság volt. Az egyén szabadsága és a Ez az európai eszmény a szabadkodó, mintegy engedve a nép nyomásának aláírta az áprilisi törvényeket. hívunk, s amit demokráciákban azóta közösségé, amit önrendelkezésnek Képmutató engedmény volt. Csak is gyakorlunk. Kevesen tudják, de az pár hónapot kellett várni, s csatlósait osztrák nép is ekkor kap alkotmányt, hadba küldte ellenünk. Az önkény attól önkény, hogy azt hiszi, mindent szabadságharc hatására irányí- közvetlenül a magyar forradalom és megtehet. tószám a mai napig számunkra. Az önkény amikor ellenállásba Véleménye és akarata csak önálló ütközik, duzzog, megsértõdik, fenyeget, s majd erõszakos lesz. Kiadja az lehet, a többinek csak elszenvedett embernek, és független nemzetnek Olomuci alkotmányt, s hiszi, hogy sorsa, jobb esetben üres szavazata ezzel mindent a helyére tett. Ránk van. A hatalomnak õk a kényelmesebbek, a szótlanok, az akaratlanok, a szabadítja a horvát bán csapatait, és azt hiszi, azonnal meghunyászkodunk. Ne féljetek! Mindig akadnak, nem a hatalom hívására várnak, ha- vezényelhetõk. Az önálló emberek akik a hatalom kérését teljesíteni nem õk maguk mennek ügyeik után. akarják. Azt mondják, mi nem tudhatjuk, mi a jó nekünk. Nem csupán Az elsõ független magyar kormány Az önálló ember a tettek embere. mondják, de így is gondolják, s mivel így alakulhatott meg. Nyugodtan kijelenthetjük az oligarchia és a pipo- a hatalom berkeiben üldögélnek, így is tesznek. gya uralkodó már márciusban elveszítette tényleges hatalmát. Lecserél- Az önkény még nem brutális diktatúra. Az önkény még nem, de nagyon gyorsan azzá válhat, azzá válik, kott. Elbukott a magyar nép ellenálték, jött az új uralkodó és õ is elbu- ha pozícióit kezdi félteni. Ez az önkény kortalan, akárcsak az önmagába hatalom bukásának az örökös szimlásán. Március 15.-e a nemzetietlen vetett megrendíthetetlen hite. bóluma. Széchenyi megírta a Hitel címû Németh László írja: könyvét, mert a hatalom már hosszú egy néphez is sok múlt fabrikálható de csak egy az, amelyik évek óta hiteltelen volt. Kossuthék megalkották az áprilisi törvényeket, hozzá tartozik, amelyikbõl ösztönzést, tanulságot és lelket meríthet. Jaj mert a hatalom törvényei már hosszú ideje nem szolgálták az ország érdekeit ban sem a forradalmárok, Nem véletlen tehát, hogy a ma- neki, ha ebbõl kiforgatják. sem a szabadságharc katonái nem gyarság szemében március 15.-e akartak hõsök lenni. Egy olyan országot akartak, amely megfelel a kor lelki naptár, ami mindig ennél a nap- mindennél elõbbre való. Egy belsõ, kihívásainak, egy olyan országot, nál nyílik ki. ahol becsülettel élhetnek. Mondjon bárki bármit: nem engedhetünk, s nem is engedünk a 48- Olyan országot akartak, ahol nem csak azért történnek a dolgok, mert a ból. Éljen a magyar szabadság, éljen hatalom képviselõi ezt úgy akarják. a Haza!

3 3 A heti sajtótájékoztatón hallottuk Orlai Sándor Két témában tartotta szokásos heti sajtótájékoztatóját T. Mészáros András polgármester. Egyszer mindenki megöregszik, és gondoskodásra szorul. Õk is! Már nem õrzik a házat éberen, több gondoskodást ígényel a szervezetûk és több szeretetet a lelkük. Szeretettel meghívunk minden állatbarátot március 29-én a Budapest XI., Kamaraerdei réten tartandó IDÕS KUTYÁK ÖRÖKBEFO- GADÓ NAPJÁRA! 9 órától: Állatvédõ szervezetek idõs és fogyatékkal élõ kutyáinak örökbefogadása Kutyasimogatás, melyért cserébe rengeteg szeretet és kutyapuszi jár. 10 órától: (A FRESSNAPF- Hungária Kft. támogatásával) Játékos vetélkedõ kerül megrendezésre a gazdikeresõ ebek részére. Legöregebb kutya Kutya ki-mit tud?! Természetesen az új gazdikról sem feledkezünk meg! 13 órától: Mentõkutya bemutató ÉLETJEL MENTÕKUTYÁS KU- TATÓEGYSÉG (Szolnok) A FeliCa-Vet állatorvosi rendelõ segítségével választ kaphatnak látogatóink a kérdéseikre. lõször Érd kulturális életének Efontosságáról beszélt, és tájékoztatta a megjelenteket arról, hogy április 11-én, a költészet napján Vendéglõ a Parnasszuson címmel kulturális és gasztronómiai estet tartanak a Szepes Gyula Mûvelõdési Központban. (A mûsort részletesen lásd a 2. oldalon!) Az Írószövetséggel kialakított jó kapcsolatnak köszönhetõen augusztustól megindítják a Parnasszus Klubot. Az Érdi Napoktól kezdõdõen minden hónapban egy-egy klubest keretében találkozhatunk a magyar kultúra kiemelkedõ személységeivel. A helyszín a Szepes Gyula Mûvelõdési Ház Klubterme lesz. A klub nem öncélú. Egy újabb találkozási helyet szeretnénk teremteni, ahol minden korosztály jól érezheti magát, s nem csupán neves mûvészekkel, de egymással is találkozhatnak mondta T. Mészáros András. A Klub programjai ingyenesek. A klub évi 2,5 millió forintból valósul meg. A Parnasszus Klub programjaira nagy szeretettel várjuk városunk minden polgárát; és számítunk a pedagógusok, a magyar-, rajz-, történelem- és énektanárokra, akik diákjaik bevonásával bõvíthetik azok ismeretanyagát. A Klubhoz kapcsolódik az a rendezvénysorozat, amelynek keretében szeptembertõl Kossuth-díjas mûvészek rendhagyó irodalomórát tartanának Érd valamennyi iskolájában Kossuth-díjasok Érden címmel. A sajtótájékoztató másik fontos témája az érdi szakrendelõ felújítása és multifunkcionális rendelõvé alakítása érdekében benyújtandó pályázat volt. Március 18-án városunkban tartotta kihelyezett bizottsági ülését a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács Foglalkoztatási, Szociális és Egészségügyi Bizottsága, és ekkor bemutatták a bizottság tagjainak Érd pályázati anyagát. Százezer fõre készülne az új járóbetegellátó központ, amely Érd lakói mellett ellátná Diósd, Tárnok, Sóskút, Pusztazámor betegeit, és részben Százhalombattáét is. Új tömb épülne a régihez csatlakozva. Fontos újdonságként helyet kapna benne egynapos mûtõ, radiológia, mozgásszervi rehabilitáció, endoszkópos torony. Mintegy 2000 m 2 -nyi új épület épülne, mindösszesen 1,6 milliárd forintból, amelybõl 722 millióba kerül maga az építés, 481 millióba a mûszerezettség, a többi az egyéb költség. A pályázatot a hónap végén fogjuk benyújtani, és sikeres pályázat esetén az építkezés még az idén elkezdõdik, és 2010 nyarára fejezõdik be. Sajnos az építést bontással kell kezdeni, de igyekezni fognak az építõk, hogy a rendelés egész idõ alatt zavartalan legyen. A Bizottság elnöke, Ikvai-Szabó Imre elmondta, hogy személy szerint támogatni fogja Érd pályázatát. Áldott húsvéti ünnepeket kíván mindenkinek T. Mészáros András polgármester Erdélyi kirándulás július nap Közép-Erdélyben, Csíkban, Gyimesben Túrázás a legszebb tájakon: Tordai-hasadék, Vármezõ, Parajd, Madarasi- Hargita, Szent Anna-tó, Gyimesbükk. Szállás: Vármezõn panziókban, Szentegyházán családoknál. Szervezõ: a KÉSZ és a Fidesz Nyugdíjas tagozata Jelentkezés: Donkóné Simon Judit 23 / Mobil: , Fidesz Érdi Szervezet Nyugdíjas Tagozatának kirándulása április 19. Program: Kiskõrös: Petõfi Szülõház eredeti berendezéssel, Petõfi relikviákkal. Kiskunhalas: Csipkeház a finoman kivarrt mestermûvekkel. Kalocsa: Mária mennybemenetele tiszteletére felszentelt Nagyboldogasszony Érseki Fõszékesegyház, Érseki Palota, Paprika Múzeum. Indulás különbusszal 8 órakor a Szepes Gyula Mûvelõdési Központ elõl Információ: Fülöp Sándorné, a Fidesz Érdi Szervezet Nyugdíjas Tagozatának elnöke; mobil: 20/ Tükör? llítólag Napóleonnak javasolta hírhedett bel- Talleirand, ha igazán le akar Áügyminisztere gyõzni egy népet, vegye el tõle a múltját, hagyományait, hõseit, szokásait és akkor az a nép a legfõbb összetartó erõ hiányában, minden különösebb erõfeszítés nélkül majd magától szépen szét fog hullani. Ezt aztán egy Hungensdorf nevezetû bécsi himpellér, akit a magyar történelem Hunfalvi profeszszorként ismer, nagyon hatékonyan meg is valósította. Szívós munkával elhitetve elõször a kollaboráns magyar értelmiséggel, majd egyre szélesebb körben az egyszerû közvéleménnyel is, hogy mi magyarok nem vagyunk egyebek, mint egy csapat szedett-vedett északi halász, meg rénszarvaspásztor, akiket a népvándorlás során valami véletlen folytán a Kárpát-medencéig ûzött valamelyik harcias nép. Az igazán szörnyû persze az, hogy ezek a kollaboránsok máig léteznek és hiába számukra a történelmi tények, az összehasonlító nyelvtudomány, az ásatások leletei, az antropológiai kutatások megállapításai, a modern genetika világos eredményei, hogy a magyarok közép ázsiai eredetû, a hunokkal szoros rokonságban élõ, dicsõ történelmi múlttal bíró, minden szempontból jogosan büszke és nemes nép, visítva tiltakoznak ennek még a felvetése ellen is. A múlt elrablásán túl van még egy rendkívül fontos dolog egy nép életében, ami ha képes meghatározni a mindennapjait, olyan erõt biztosít számára, amelyiken még a pokol kapui sem vehetnek erõt, aminek a segítségével minden nehézségen képes felülkerekedni, ami tartást, eligazodást tud adni. Ez pedig a hit. A hit, amit nem tud senki önmagától megszerezni, amit mindenki megkap úgy is mint egyedüli és megismételhetetlen emberi lény és úgy is, mint egy közösség. A hitet csak eldobni lehet. A hit egy nagyon egyszerû kapcsolatrendszerben tud kiteljesedni. A hittel bíró ember nem kell, hogy rettegjen a magárahagyatottságtól, mert soha nincs egyedül, mindig ott van maga a Teremtõ, hogy segítsen megérteni dolgokat, megoldani problémákat, elviselni csapásokat, nehézségeket. A hit egy viszonyrendszerbe helyezi az embert, amelynek a legfõbb koordinálója a szeretet. A szeretetben élõ ember erõsebb, gazdagabb, toleránsabb, egészségesebb, mint a keserû irigységben vergõdõ, magányos lélek. Amit a múltunkon túl az utóbbi évtizedekben elraboltak tõlünk, az a kapcsolatrendszer, ami a Teremtõhöz kötötte ezt a népet. Európa legvallástalanabb népe a magyar. Ha a legeket elkezdjük tovább sorolni, bizony nagyon sok negatív dologban vagyunk legek. Mi vagyunk a legpesszimistábbak, a legtöbbet dolgozók, a legtöbbet iszákoskodók. Itt halnak meg a legtöbben rákos megbetegedésben, itt ölték meg a legtöbb magzatot az anyaméhben (a 60-as évektõl napjainkig több mint 6,5 millió életet oltottak ki ebben az országban törvényes felhatalmazással, orvosi közremûködéssel), itt a legtehetetlenebb a politikai elit, itt van a legnagyobb széthúzás. Ebben az országban az iskoláskorú gyermekeket nem nevelik az erre kiképzett pedagógusok arra, hogy mindentõl büszkébbnek kell lenniük a magyarságukra, hol a helyünk a világban, mit jelentenek azok az örök emberi értékek, amelyek meg kell, hogy határozzák az életünket. A hitrõl, a vallásról csak restelkedve tesznek sokan tanúbizonyságot. A hit és az a viszonylatrendszer, amelyikben a hitnek ki kell teljesednie, nagyon apró hétköznapi dolgokból áll össze szoros és erõs támasszá. Az emberi élet fogódzói a szokások, a rítusok, a közösségi élmények, ahol az egyén meg tudja élni az emberi lét nagyszerû élményét. Az ember az egyetlen olyan földi lény, amelyik képes önmagát meghatározni. A magyar ember a magyar közösség tagjaként kell, hogy meghatározza önmagát. Ennek a közösségnek szokásai, rítusai, ünnepei, szertartásai vannak, amelyekben részt venni felemelõ élmény, erõt ad a hétköznapokban. A szertartások lehetõséget adnak a megállásra, a számvetésre, a pihenésre, a szeretteink körében való, a mindennapoktól eltérõ együttlétre. Húsvét ünnepe kapcsán gondolkodjunk el törvényhozóinkon, akik a piaci törvények felkent papjaiként nem akarnak odahatni, hogy sok tízezer ember az ünnep kapcsán ne a pult mögött álljon, hanem a családja körében legyen. Ugyanakkor nézzünk bele a tükörbe is, hogy ha kellõ tartással bíró keresztyén közösségként az emberek nem tennék be a lábukat annak a lelketlen vállalkozónak a boltjába, amelyik annyira reszket a fillérért, hogy még egy napra sem képes bezárni a boltját, nem sikerülne-e jobb belátásra bírni a kis fiók-mefisztót? Könnyen rálõcsöljük a felelõsséget valaki másra, fölöttünk álló hatalomra, leginkább a politikusokra (olyan jól esik utálni õket), de nézzünk szét legközvetlenebb környezetünkben, ki hogyan ünnepli meg a keresztyénség legnagyobb ünnepét? A leghitetlenebb népként annak is nagy a valószínûsége, hogy sok jámbor léleknek a Húsvét nem más, mint húsvét hétfõ, amikor a nyuszi megtojja a tojásokat, meg az ajándékot, meg aztán a férfiembernek mindenféle büdös lével addig kell járnia házról-házra, locsolni a család nõtagjait, amíg csak merev részegre nem itatják. Hányan voltak az elmúlt vasárnapon a feltámadás napján -, akik jó alkalmat láttak arra, hogy elvégezzék a ház körüli munkát, fusizzanak egy kicsit, építsenek, fát vágjanak? A Teremtõ úgy alkotta meg a világ rendjét, hogy abban meg van a helye a munkának is és pihenésnek is. Egyiket sem lehet elhagyni. Illetve lehet, de a következményeivel is szembe kell nézni. Mi magyarok, Európa legrövidebb ideig élõ népe vagyunk. Ez az a nép, amelyik konok következetességgel, napi rendszerességgel, teljes erõbõl fejjel nekiszalad egy közelében álló falnak. Isten és az õ parancsai nélkül akarja az életét élni. Kétségtelen tény, hogy az elmúlt évtizedek bebizonyították, Isten nélkül is lehet élni. Nem jött ide Magyarországra egyszer sem egy mérges vénember, egy nagy furkósbottal és nem vert végig senkin sem (hányan képzelik el gyermeteg módon a Gondviselõ ilyen módon való megnyilvánulását?). A teremtõ megalkotta azt a rendet, amelyik a kiegyensúlyozott boldog életet biztosítja és szabad akaratot biztosított a saját képére és hasonlatosságára teremtett embernek, hogy kiteljesedhessék ebben a rendben. A magyar emberek, áruló írástudóik celebrálásával megpróbálják bebizonyítani, hogy van másik rend is. Az eredmény mindenki elõtt látható. KOPOR TIHAMÉR A Jó tanuló, jó sportoló z idén két érdi diák részesült A Magyar Köztársaság jó tanulója jó sportolója kitüntetõ címben: Horváth Noémi, a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola tanulója a III. korcsoportban, és Jackli Zsófia, szintén a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola tanulója a III. korcsoportban. Gratulálunk nekik, és további sikereket kívánunk a tanulásban és a sportolásban egyaránt!

4 4 Orlai Sándor Március 13-án a Szent István Alapítvány és a Barankovics Alapítvány, Izraelita Mûhely rendezésében egyházpolitikai kerekasztalt rendeztek a Thermal Hotel Ligetben, amelynek résztvevõi voltak: dr. Németh László, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia fõtitkára, dr. Mészáros Kálmán, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke, dr. Cselényi István, görögkatolikus paróchus, Halmos Sándor, az Izraelita Mûhely tagja, D. Szebik Imre evangélikus ny. püspök és dr. Nagy Sándor fõgondnok, a Református Zsinat világi elnöke. A konferencia témája hazánk eerkölcsi válsága volt, és az, hogy az egyházak milyen kiutat javasolnak, és mi a szerepük a nemzeti összefogás megteremtésében. lõször Weisz Péter, az Izraelita EMûhely elnöke köszöntötte a résztvevõket. Véleménye szerint a nemzet morális válságát éljük, éhesen a szeretetre, és aki éhes, az agresszív lesz. Békevágyra, szeretetre van szükségünk, mert több az, ami összeköt, mint ami elválaszt. Segesdi János alpolgármester rövid köszöntõje után elsõnek dr. Mészáros Kálmán fejtette ki gondolatait. Örömmel várták az egyházak a rendszerváltást, mert egy szebb, új világot reméltek. Azonban egyre inkább azt érzik, hogy elközömbösödés következett be, és a szellem gúzsba lett kötve. A vasfüggöny ugyan lebomlott, de Európa hátsó udvara lettünk, elözönlött minket a szemét minden téren. Egyfajta Az egyházak szerepe a mai Magyarországon erkölcsi romlás következett be, amelybõl roppant nehéz a kiút. Ma nem csak egy bizonyos alsó népréteg beszél ocsmányul, hanem a felsõ politikai réteg is átvette ezt. A törvénytelenség, a természetellenesség elfogadottá lett. Fel kell tennünk a kérdést: ha az elmúlt fél évszázadban több mint ötmillió magyar nem született meg, miért csodálkozunk azon, hogy más nemzetek erõsödnek, és elfoglalják a helyünket? A megtérés a szívünk mélyén kezdõdik. Vissza kell térni a tízparancsolathoz, Jézushoz. Ebben az egyházaknak nagy szerepük van. Teljesíteni kell az Istentõl rendelt küldetést, a Jó Hír és az Evangélium továbbadását, mert így a reményt adjuk tovább. Dr. Cselényi István a legkisebb katolikus egyház, a görögkatolikusok képviseletében elõször Babitsot idézte: Vétkesek között cinkos, aki néma. Az egyházak feladata az erkölcs védelme, s az alap a tízparancsolat. Az egyénnek és a közösségnek együtt kell megvalósulni. A tízparancsolatban benne van az egész élet hierarchiája: az élet, a család, a Ez nem áprilisi tréfa! Indul a csatornaépítés! prilis elsején megkezdõdik az érdi csatornaépítési program. A prog- eredménye lesz egy tiszta város, a szilárd burkolatú utak, járdák, Áram kialakítása, a vízelvezetés megoldása, röviden összefoglalva: végre egy kellemes, élhetõ, járható kertváros lesz városunkból. Mit kell önnek tennie annak érdekében, hogy ez megvalósuljon? Végig kell gondolni, hogy ezért áldozatokat is kell hozni, és hogy ezek az áldozatok milyen eredménnyel fognak járni. Ebben segít az, hogy minden választókerületben április hónapban lakossági fórumot szervezünk, ahol részletesen megismerheti a csatornaépítéssel kapcsolatos tudnivalókat, az építés Önt és a várost érintõ anyagi vonzatát, a fizetés módját, annak lehetõségeit. Kérdéseket tehet fel, teljes körû tájékoztatást kap. A fórumok idõpontját az újságokban és a TV-ben közzé tesszük! Feltétlenül menjen el az Ön lakóterületén megszervezésre kerülõ lakossági fórumra, és mindenrõl pontos, és részletes felvilágosítást kap! Ha részt tud és akar venni a csatornaépítési társulat szervezési munkájában, jelentkezzen önkormányzati képviselõjénél! Várjuk! Jöjjön! Alkossunk együtt egy tisztább, élhetõbb kertvárost! A szervezõ bizottság nevében: Tóth Tamás fejlesztési tanácsnok A Fidesz Érdi Szervezete minden hét szerdáján 17 és 19 óra között ingyenes jogi tanácsadást tart. Helyszín: Érd, Alsó u. 3. Polgárok Háza, földszint, Fidesz-iroda. Dr. Szabó Ferenc ügyvéd Tel.: Kedves érdi polgárok! Várjuk Önöket az Összefogás Egyesület székházában (Alsó u. 8.) minden szerdán 18 órától. Találkozhatnak önkormányzati képviselõkkel, a város vezetõivel, a polgári oldal aktivistáival, tájékozódhatnak a város életérõl. A Fidesz Érdi Szervezete szellem, a javak védelme. Ma válságban van a család, sorait abortusz ritkítja. Ratkó Józsefet idézte: halott halottaim, a meg nem született nagyjaink. Valami szétaszalódott bennünk, vicsorgunk a világra, öngyilkos módon kiirtjuk magunkból a lelket. Ez az ateizmus máig ható bûne. Az egyháznak fel kell lépni a hazugságok ellen, és a nyitott magyarságtudatot kell képviselnie. Dr. Németh László szerint erkölcsi válság mindig is volt, például Mohács is azért következett be, de sok más válság is van. A hivatalos egyház mindig felszólal, mind a sterilizáció, mind az egynemûek házassága, mind a október 23-ikai terror és a hasonlók ellen. Igazi feladata: szociális tanításával felébreszteni a felelõsséget a jövõért. Ma hiányzik Magyarországon a nemzeti összefogás, és nem kezdõdött el a megbékélés folyamata. Ez komoly feladata a vallásnak. Erõt kell meríteni a küldetésbõl. Az erõ az imából ered, imából született, és oda kell visszatérni. Reményt kell kelteni, ez a feladat. Egészség-nap allergia- és rákszûréssel március 29-én óráig a Szepes Gyula Mûvelõdési Központban. Szervezõk: Szakorvosi Rendelõintézet Tüdõgondozó ÁNTSZ Mustármag Magyar Rákellenes Liga Érdi Szervezet Szepes Gyula Mûvelõdési Központ Vitalitás Klub Várjuk az érdeklõdõket allergia- és különbözõ rákszûrésekre (szájüreg, bõr), onkológiai, gyermekorvosi, belgyógyászati tanácsadásra, természetgyógyászati bemutatóra, masszázsra, tibeti hangmasszázsra. Szórólapok, ingyenes kiadványok, könyvek, ásványok színesítik a programot. A gyermekeket kreatív foglalkozásokkal igyekszünk lekötni. Mindenkit szeretettel várunk, a részvétel ingyenes. A templom tornyán lévõ gomb a teremtett világot jelképezi, a császárfa mi vagyunk, akik ezt tartjuk kezdte elõadását Dr. Nagy Sándor. A csillag a betlehemi csillag, ami kapocs a transzcendens világhoz. Az egyházak nem hallgathatnak a morális válságban. A legfontosabb része az egyháznak a mozgalom, a gyülekezetek, s a szószéken keresztül nevelik az embereket. D. Szebik Imre egy bejelentéssel kezdte: XVI. Benedek pápa rehabilitálni akarja Luther Mártont. Azzal folytatta, hogy az alapjában véve az egyházaknak egyforma az álláspontjuk, s együtt kellene mindent elmondaniuk, nem külön-külön. Ma Magyarországon körülbelül egymillió emberhez szólnak. Az a baj, hogy a többi kilencmillióhoz nem jutnak el, és ez meg is látszik a közerkölcsökön. A felnövõ gyermekek még kisebb arányban kapnak hitoktatást, Budapesten és a városokban alig 10%-uk, országosan 30%-uk. Mintegy egyharmaduk semmilyen vallási, erkölcsi nevelésben nem részesül, nem tudja, mi a jó, mi a rossz. Pedig egy nemzetnek a jövõje múlik azon, hogy a nemzedékek tisztelik-e egymást, és az életet továbbadják-e gyermekeik által. A belülrõl fakadó erkölcs a jövõ záloga, ez az Isten szava. Addig válság van, amíg meg nem nyugszik az ember szíve Istenben. Reméli, hogy az egyház szava nem pusztába kiáltott szó. Van egy régebbi szövetség mondta Halmos Sándor, Istennek Noéval kötött szövetsége, hogy nem pusztul el a Föld. A Római Klub is leszögezte: morális válságban van a Földünk. Nem igaz az, hogy nem szólal meg az értelmiség, csak nem hallani õket ra emlékezett ezután, amikor a zsidók felajánlották segítségüket (22 ezer zsidó halt meg a szabadságharcban, de errõl alig emlékezik meg a történelem), pedig akkor is kirekesztették õket. A magyar zsidóság mindig büszkén vállalta azt, hogy magyar. A morális válság ma a zsidóságot is ugyanúgy érinti. A zsidó-keresztény értékrendnek meghatározónak kell lennie fejezte be elõadását. A konferencia moderátora Nagy Imre szerkesztõ volt, és közremûködött még dr. Ispány Marietta háziorvos, énekmûvész és Pitti Katalin Liszt Ferenc díjas énekmûvész. Bocsánatkérés z Érdi Lap március 23-án megjelent számában, a Döcsakovszky Anem érti Tököt c. írásomban olyan összefüggésekben említettem dr. Döcsakovszky Béla akkori polgármestert, amely alkalmas volt egy közfunkciót ellátó személy társadalmi megbecsülésének csorbítására. Kijelentem, semmilyen tudomásom sincsen bûnös összefonódásról. Ugyanebben a cikkben egy szójátékban eredeti foglalkozásán ironizáltam. Amennyiben a cikkben leírtakkal megsértettem dr. Döcsakovszky Bélát, az Érdi Lap nyilvánossága elõtt elnézést kérek tõle, nem állt szándékomban megsérteni õt. A történtekbõl le kell vonnom azt a tanulságot, hogy többször is meggondolva minden mondatot, mellõzni kell az újságírásban a személyeskedést. ORLAI SÁNDOR

Az idén is lesz Elsõ Fesztivál

Az idén is lesz Elsõ Fesztivál ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP PIZZA és ÉTEL RENDELÉS Telefon: 06-23/366-455, 06-70/383-6577 Nyitva tartás: H V 10 23-ig, P Sz 24-ig www.dockyardetterem.hu Nyitva: Hétfõtõl péntekig 10

Részletesebben

Újra FIDESZ! Orbán Viktor: Magyarország felemelését válasszuk október 3-án! Mint ismeretes, a parlament jelentõs módosításokat

Újra FIDESZ! Orbán Viktor: Magyarország felemelését válasszuk október 3-án! Mint ismeretes, a parlament jelentõs módosításokat ÉRDI Ingyenes kétheti lap 15 000 példányban VIII. évfolyam LAP 18. szám 2010. szeptember 16. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Újra FIDESZ! A Fidesz csapata. Elsõ sor (balról) dr. Veres Judit,

Részletesebben

Elkészült a Fundoklia-tanösvény Egy város élhetõségéhez a szoros értelemben

Elkészült a Fundoklia-tanösvény Egy város élhetõségéhez a szoros értelemben ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban VII. LAP évfolyam 25. szám 2009. december 17. Rendelés: 06-23-369-888, 06-20-387-1679 El Toro pizza & burger A LEGFINOMABB PIZZA AZ EL TOROBÓL! Akció! 32 cm-es

Részletesebben

Kultúra nélkül semmi esélyünk. a megmaradásra A Magyar Kultúra Napja Érden. Sajnálatosan kevés érdeklõdõ elõtt zajlott az

Kultúra nélkül semmi esélyünk. a megmaradásra A Magyar Kultúra Napja Érden. Sajnálatosan kevés érdeklõdõ elõtt zajlott az ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP A A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Kultúra nélkül semmi esélyünk Sajnálatosan kevés érdeklõdõ elõtt zajlott az idén a Magyar Kultúra Napja városi

Részletesebben

Sajtótájékoztató a kerékpáros koncepcióról. Csõzik László, Sólyom Lajos és. Jó hír Természetesen nem az Evangéliumot akarom

Sajtótájékoztató a kerékpáros koncepcióról. Csõzik László, Sólyom Lajos és. Jó hír Természetesen nem az Evangéliumot akarom ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP Nyitva: Hétfõtõl péntekig 9 18 óráig Szombaton 9 13 óráig A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A A Rákellenes Küzdelem Világnapja Minden évben február

Részletesebben

Mint ismeretes, az Új Magyarországi Fejlesztési. Kettõs mérce Háborognak a szocialisták, hogy az 56-os. El Toro pizza & burger

Mint ismeretes, az Új Magyarországi Fejlesztési. Kettõs mérce Háborognak a szocialisták, hogy az 56-os. El Toro pizza & burger ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban VII. LAP évfolyam 22. szám 2009. november 5. Rendelés: 06-23-369-888, 06-20-387-1679 El Toro pizza & burger A LEGFINOMABB PIZZA AZ EL TOROBÓL! Akció! 32 cm-es

Részletesebben

Százezres tömeg gyûlt össze az Összetartozás Napján a Városligetben, köztük szép számmal voltak képviselve az érdiek is

Százezres tömeg gyûlt össze az Összetartozás Napján a Városligetben, köztük szép számmal voltak képviselve az érdiek is Ingyenes havilap 8000 példányban II. évfolyam 12. szám 2004. december 9. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Gyõzött a két igen, de az alacsony részvétel miatt nem lett ügydöntõ a népszavazás. Az uniós választásnál

Részletesebben

ÉRDI LAP Rémálom. Bemutatkozik a Vörösmarty Mihály Gimnázium. Igazságosabb közteher-viselést! Az érdi önkormányzat 2001-ben, a helyi

ÉRDI LAP Rémálom. Bemutatkozik a Vörösmarty Mihály Gimnázium. Igazságosabb közteher-viselést! Az érdi önkormányzat 2001-ben, a helyi Rémálom ANépszabadságban, A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Az érdi önkormányzat 2001-ben, a helyi adókról szóló törvény alapján vezette be az építményadót. Az országban tapasztalható általános

Részletesebben

Segítség az árvíz sújtotta Aszalónak

Segítség az árvíz sújtotta Aszalónak ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Segítség az árvíz sújtotta Aszalónak Az elmúlt hetek esõzései komoly zavarokat és károkat okoztak Érden is,

Részletesebben

Internetes elõjegyzési rendszer készül Nagyobb zökkenõk nélkül kezdõdött a Szakorvosi

Internetes elõjegyzési rendszer készül Nagyobb zökkenõk nélkül kezdõdött a Szakorvosi ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban VII. LAP évfolyam 23. szám 2009. november 19. Rendelés: 06-23-369-888, 06-20-387-1679 El Toro pizza & burger A LEGFINOMABB PIZZA AZ EL TOROBÓL! Akció! 32 cm-es

Részletesebben

Megújul a városközpont

Megújul a városközpont ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban VIII. LAP évfolyam 5. szám 2010. március 11. Rendelés: 06-23-369-888, 06-20-387-1679 Étkezési jegyet elfogadunk! El Toro pizza & burger A LEGFINOMABB PIZZA AZ

Részletesebben

Szent István-terv a Kárpát-medencében avagy A mi ügyünk!

Szent István-terv a Kárpát-medencében avagy A mi ügyünk! ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP Honlapunkra A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Mi magyarok, magyarként összetartozunk A Nemzeti Összetartozás Napja Június 4-én, immár hagyományosan,

Részletesebben

Állami Számvevõszék: Jelentõsen nõtt Érd adósságállománya

Állami Számvevõszék: Jelentõsen nõtt Érd adósságállománya ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP X. évfolyam 1. szám 2012. január 12. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Elhurcoltak Napja Megbocsájtunk, de nem felejtünk Évek óta rendezik meg

Részletesebben

Lépésrõl lépésre közelebb a célhoz Megkaphatja a támogatást a csatornázási programunk!

Lépésrõl lépésre közelebb a célhoz Megkaphatja a támogatást a csatornázási programunk! ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP PIZZA és ÉTEL RENDELÉS Telefon: 06-23/366-455, 06-70/383-6577 Nyitva tartás: H V 10 23-ig, P Sz 24-ig www.dockyardetterem.hu Nyitva: Hétfõtõl péntekig 10

Részletesebben

ÚJBUDA. Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az. Szerencsés egyházközség

ÚJBUDA. Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az. Szerencsés egyházközség Karácsonyi Ének Szánd meg Uram Isten A sírót, a kérőt, Adj egy karácsonyfát, Egy egekig érőt. Aggass valamit rá, Kicsinek és nagynak, Subát a szegénynek, Szívet a gazdagnak. Gyűjtsd alá a Népek Apraját

Részletesebben

Értékteremtõk elismerése

Értékteremtõk elismerése CIII. évfolyam, 33. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Beszédes fotók Bahget Iskander ma már nemcsak Kecskeméten, hanem országosan, sõt nemzetközileg is elismert

Részletesebben

Teljes kapacitással üzemel az Aradi utcai bölcsõde

Teljes kapacitással üzemel az Aradi utcai bölcsõde ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Teljes kapacitással üzemel az Aradi utcai bölcsõde S oltész Miklós államtitár és T. Mészáros András polgármester

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

Telefon: +36\20-598-7071, web: www.hangyavar.hu. Váci Napló. XIX/26-27. szám 2010. április 2. péntek

Telefon: +36\20-598-7071, web: www.hangyavar.hu. Váci Napló. XIX/26-27. szám 2010. április 2. péntek Káptalan Udvar: a kényelem otthona a történelmi belváros szívében! Április 15-ig 5% kedvezmény minden lakás árából! Beépített konyha, saját mélygarázs beálló hely, lift, napkollektor és még sok-sok extra

Részletesebben

Konferenciát tartottak Érden a Duna térség komplex fejlesztéséről. (cikk a 2. oldalon)

Konferenciát tartottak Érden a Duna térség komplex fejlesztéséről. (cikk a 2. oldalon) T ö k ö l i T ü k ö r XXIII. évfolyam 3-4. szám A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2012. július Konferenciát tartottak Érden a Duna térség komplex fejlesztéséről. (cikk a 2. oldalon) Fantasztikus menetelés után

Részletesebben

140 év. (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.)

140 év. (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.) XVIII. évfolyam 38. szám 2006. november 16. Q Megjelenik: 21.000 példányban 140 év (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.) 2 Krónika november

Részletesebben

Akormány gyalázatos teljesítményét igazoló

Akormány gyalázatos teljesítményét igazoló Ingyenes kétheti lap 8000 példányban ÉRDI V. évfolyam LAP 18. szám 2007. szeptember 6. Sajtógárdisták Sportcsarnokot Érdnek! Rendkívüli közgyûlés A veszedelmes lajbi A csatornázásról Ifjúságpolitikai tréning

Részletesebben

Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA

Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. évfolyam 6. szám I 2010. április 6. I Megjelenik: kéthetente Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van ÖNKORMÁNYZAT Minden napra egy

Részletesebben

Érd jelenlegi vezetése jobban teljesít

Érd jelenlegi vezetése jobban teljesít ÉRDI Ingyenes választási kiadvány 20 000 példányban LAP XII. évfolyam 26. szám 2014. október 2. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A facebook.com/erdi.fidesz; facebook.com/t.meszaros.andras; erdifidesz.hu

Részletesebben

Újabb rezsicsökkentés

Újabb rezsicsökkentés XXIV. évfolyam, 4. szám 2014. január 30. 2 3 4 12 Csatornadíj Egyebek mellett a csatornarákötések volt szó a szokásos szerdai sajtótájékoztatón. Gazdagító kultúra Idén is a Magyar Írószövetséggel közösen

Részletesebben

Tisztelt Olvasók! Petõfi Sándor A magyar ifjakhoz

Tisztelt Olvasók! Petõfi Sándor A magyar ifjakhoz FÜGGETLEN KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP IV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2009. MÁRCIUS Tisztelt Olvasók! Néhány napja már nem a csörgõ óra idegesítõen sürgetõ hangja, hanem a rigók hajnali éneke ébreszt. Azt fújják trillázva,

Részletesebben

Halálos tragédiák a Ceglédi úton

Halálos tragédiák a Ceglédi úton CIII. évfolyam, 43. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Zárul a Kodály Év A december 12-tõl 19-ig tartó Kodály ünnepi hét, két legjelentõsebb eseménye az új Kodály-emlékmû

Részletesebben

Elindult az Új Csepeli Konzultáció!

Elindult az Új Csepeli Konzultáció! 2013. október 31. A XXI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA IV. évfolyam 20. szám ÚJ KONZULTÁCIÓ Elindult az Új Csepeli Konzultáció! MONDJON VÉLEMÉNYT ÖN IS! 2013. OKTÓBER 30. NOVEMBER 17. Új sportlétesítmény

Részletesebben

Megszentelt várakozás

Megszentelt várakozás CIII. évfolyam, 42. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Szeretetbõl segítenek Az önkéntességnek számtalan példája ismert világszerte. De nem kell olyan messzire

Részletesebben

Gyáli. Újság. Advent Gyálon. Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyáli. Újság. Advent Gyálon. Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2008. december Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Puskás Katalin és Bácsi Péter megyei kitüntetést kapott December 4-én, a Pesti Vármegyeházán tartotta megyenapi ünnepségét

Részletesebben