DOMIproject F 24. Megfelel ségi nyilatkozat. A Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DOMIproject F 24. Megfelel ségi nyilatkozat. A Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre"

Átírás

1 Figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvben megadott utasításokat, mivel a beszerelés biztonságára, a használatra és a karbantartásra vonatkozó fontos információkat tartalmaznak. használati utasítás a termék szerves és lényegi részét képezi, azt a felhasználó gondosan meg kell rizze a jöv beni felhasználás céljából. Ha a berendezést egy új tulajdonosnak eladják, átadják vagy áthelyezik, mindig biztosítani kell, hogy a kézikönyv a kazánnal együtt átadásra kerüljön az új tulajdonos számára, illetve a beszerelést végz szakember használhassa. beüzemelést és a karbantartást az érvényes jogszabályok betartásával, a gyártó utasításai szerint és a szakképesítéssel rendelkez szakember kell végezze. hibás beszerelés vagy a rossz karbantartás kárt okozhat emberben, tárgyakban vagy állatokban. hibás beszerelési vagy használat, illetve a gyártói utasítások be nem tatásából származó károkért a gyártó nem vállal felel sséget. Miel tt bármilyen tisztítási vagy karbantartási m veletbe kezdene, feszültségmentesítse a berendezést a f kapcsolóval és/vagy a megfelel kapcsolókkal. Hiba és/vagy hibás m ködés esetén iktassa ki a berendezést, és ne próbálja javítani vagy átállítani. Kizárólag megfelel en képzett szakemberhez forduljon. termékek esetleges javítását-cseréjét kizárólag képzett szakember végezheti eredeti alkatrészek felhasználásával. fentiek be nem tartása esetén a berendezés biztonságossága csökkenhet. berendezés jó m ködésének biztosításához elengedhetetlen, hogy egy szakember elvégezze az id szakos karbantartást. berendezést csak arra a célra szabad használni, amelyre tervezték. Minden egyéb használat helytelennek, tehát veszélyesnek min sül. csomagolóanyag eltávolítása után gy z djön meg a berendezés épségér l. csomagolóanyagokat gyermekekt l távol kell tartani, mert veszélyforrást jelentenek. Kétség esetén ne használja a berendezést, és forduljon a szállítóhoz. Ez a szimbólum azt jelenti, hogy "Figyelem" és a biztonságra vonatkozó összes figyelmeztetésnél megtalálható. Pontosan tartsa be az ilyen jelleg el írásokat, hogy elkerülje a személyeket, állatokat és tárgyakat ér károkat. Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre Megfelel ségi nyilatkozat gyártó: FERROLI S.p.. Cím: Via Ritonda 78/a San onifacio VR kijelenti, hogy a jelen berendezés megfelel az alábbi EGK irányelveknek: Gázkészülékek Irányelv 90/396 Hozam Irányelv 9/4 Kisfeszültség Irányelv 73/3 (amit a 93/68-as módosított) Elektromágneses Kompatibilitás Irányelv 89/336 (amit a 93/68-as módosított). Elnök és jogi képvisel Munka érdemrenddel kitüntetve Dante Ferroli 5

2 Használati utasítás evezet...7. Vezérl panel ekapcsolás és kikapcsolás eállítások...8 Installálás Általános rendelkezések felszerelés helye Vízbekötések Gázbekötés Elektromos bekötések Leveg /füst vezetékek Szerviz és karbantartás eállítások M ködésbe állítás Karbantartás problémák megoldása M szaki jellemz k és adatok Csatlakozók méretei Általános nézet és f bb alkotórészek Vízkör M szaki adatok táblázata Diagrammok Kapcsolási rajz

3 . Használati utasítás. evezet Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy a FERROLI fali kazánt választotta, amely modern kialakítású, a legújabb technológiát képviseli, rendkívül megbízható és konstrukciója kiváló. Kérjük figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvet, mert a beszerelés, a használat és a karbantartás biztonságára vonatkozó fontos információkat tartalmaz. DOMIproject F 4 f téshez és használati melegvíz el állításához készült h generátor, magas hozammal, földgázzal vagy LPG-vel m ködik, elektronikus begyújtású atmoszferikus ég vel, rásegített szell zés hermetikus térrel és mikroprocesszoros vezérléssel.. Vezérl panel ábra - Vezérl panel = erendezés h mérséklet szabályozás és nyár/tél/ állítása = Használati melegvíz és használati melegvíz el állítás kiiktatása h mérsékletének beállítása 3 = Gomb (ECO/COMFORT). 4 = Funkció jelöl és rendellenesség jelz ledek. 5 = RESET gomb. Jelzések m ködés közben Normál m ködés közben a kazán diagnosztikai vezérlése a ledek segítségével információkat közöl a kazán állapotáról (4 - ábra. ): Táblázata. - Ledek jelmagyarázata ( = Nem világít / = Világít / = Villog / = Gyorsan villog) Kazán kikapcsolva Kazán Stand-by állapotban Kazán Stand-by / ECO aktív állapotban Rendellenességek (lásd sez. 3.4) F tési üzemmód (ég bekapcsolva) COMFORT aktiválva Használati melegvíz üzemmód (ég bekapcsolva) TESZT üzemmód 7

4 .3 ekapcsolás és kikapcsolás ekapcsolás Nyissa ki a kazán el tti gázcsapot. iztosítsa a berendezés elektromos betáplálását. f tési és használati melegvíz tárcsát állítsa a kívánt h mérsékletre. kazán készen áll az automatikus m ködésre minden olyan alkalommal, amikor használati melegvíz igény merül fel, vagy a szobatermosztát igényli a f tést. Ha az ég k nem gyulladnak meg és a leállási led ( ) meggyullad, nyomja le a RESET gombot. központi egység a következ 30 másodpercben megismétli a begyújtási ciklust. Ha a harmadik próbálkozást követ en sem gyulladnak meg az ég k, nézze át a sez. 3.4 fejezetet. Kikapcsolás Ha a kazán m ködése közben az elektromos betáplálás szünetel, az ég k kialszanak és a hálózati feszültség helyreállásakor automatikusan újra meggyulladnak. Mindkét tárcsát állítsa minimumra (. és. rész ábra. ). mikor a kazánt kikapcsolja, az elektronikus kártya még feszültség alatt van. Ki van iktatva a használati melegvíz és a f tés funkció, minden led elaludt; viszont a fagymentesítés funkció aktív marad. z ábra - Kazán kikapcsolva elektromos és/vagy gáz betáplálás levételével a fagyálló rendszer nem m ködik. Ha a berendezés téli id szakban hosszabb ideig m ködésen kívül van helyezve, a fagy okozta károk elkerülésére javasoljuk, hogy távolítsa el a kazánban lév összes vizet, a használati vizet és a berendezés vizét is; vagy eressze le csak a használati vizet, és alkalmazza a sez..3 fejezetben el írtaknak megfelel fagyállót..4 eállítások Nyár/Tél kapcsolás z "" és "" kapcsolók pozíciójának megfelel en ki lehet kapcsolni a kazán, el lehet végezni a nyár/tél átállítást, vagy ki lehet iktatni a használati melegvíz üzemmódot. ábra 3 - NYÁRI üzemmód (csak használati melegvíz) ábra 5 - Használati melegvíz kiiktatva (csak f tés) ábra 4 - TÉLI üzemmód (F tés + csak használati melegvíz) 8

5 F tési h mérséklet szabályozása tárcsával végezze (. rész ábra. ), a h mérsékletet minimum 30 C és maximum 85 C között lehet beállítani; javasoljuk, hogy a kazánt ne m ködtesse 45 C alatt. Használati melegvíz h mérsékletének beállítása tárcsával végezze (. rész ábra. ), a h mérsékletet minimum 40 C és maximum 60 C között lehet beállítani. környezeti h mérséklet szabályozása (a külön rendelhet szobatermosztáttal) szobatermosztáttal állítsa be a helyiségek kívánt h mérsékletét. mennyiben nincs szobatermosztát, a kazán a berendezést a beállított berendezés el remen irány alapértéke szerinti h mérsékleten tartja. környezeti h mérséklet szabályozása (a külön rendelhet távoli id kapcsolóval) távoli id kapcsolóval állítsa be a helyiségek kívánt h mérsékletét. kazán a berendezésben lév vizet a kívánt környezeti h mérséklet szerint melegíti. távoli id kapcsolóval m ködésének leírását megtalálja a használati utasításában. Ha a kazánra távoli id kapcsoló van kötve (külön rendelhet ), a f tés és a használati melegvíz h mérsékletének beállításait csak a távoli id kapcsolóról lehet elvégezni. kazán kikapcsolását, a nyári/téli átállítást és a használati melegvíz kiiktatását ekkor is a kazán vezérl paneljén kell elvégezni. ECO/COMFORT beállítás berendezés olyan speciális bels készülékkel van ellátva, amely biztosítja a használati melegvíz gyors kibocsátását és a felhasználó maximális kényelmét. mikor ez a készülék aktív (COMFORT üzemmód), a kazánban lév víz h mérséklete állandó értéken marad, és így a csap kinyitásakor azonnal melegvíz folyik, nincs várakozási id. készüléket a felhasználó kiiktathatja (ECO üzemmód), ehhez a kazán stand-by állapotánál meg kell nyomni az ECO/ COMFORT gombot. ECO üzemmódban a megfelel ECO sárga led ég. COMFORT üzemmód aktiválásához újra nyomja le az ECO/COMFORT gombot, a sárga ECO led elalszik. berendezés víznyomás beállítása hideg berendezés tölt nyomása, amit a kazán víznyomás mér jén lehet leolvasni, kb.,0 bar kell legyen. Ha a berendezés nyomása a minimum érték alá csökken, az. részben ábra. 6 leírt tölt csappal állítsa vissza az induló értéket. m veletet követ en mindig zárja el a feltölt csapot. ábra 6 - Feltölt csap Nyitva Zárva 9

6 . Installálás. Általános rendelkezések ESZERELÉST KIZÁRÓLG IZTOS FELKÉSZÜLTSÉGGEL RENDELKEZ SZKEMER VÉGEZHETI, JELEN M SZKI LEÍRÁSN, Z ÉRVÉNYES TÖRVÉNYEKEN, Z ORSZÁGOS ÉS HELYI SZVÁNYOKN, ILLETVE Z ESETLEGES HELYI JOGSZÁLYOKN MEGDOTT EL ÍRÁSOK ETRTÁSÁVL ÉS SZKSZE- R MÓDON.. felszerelés helye berendezés ég köre hermetikusan le van zárva a környezetéhez képest, tehát a berendezést bármilyen helyiségben fel lehet szerelni. Evvel együtt a berendezést olyan helyiségben kell felszerelni, amelynek megfelel a szell zése, hogy, ha minimális gázszivárgás alakulna ki, akkor ez ne okozzon veszélyhelyzetet. Ezt a biztonsági szabályt a 90/396 sz. EGK Irányelv tartalmazza, amely minden gázzal m köd berendezésre érvényes, így a hermetikusan lezártakra is. beszerelés helyén nem lehet por, nem lehetnek éghet tárgyak vagy anyagok, illetve korróziót okozó gázok. helyiség száraz kell legyen és h mérséklete nem csökkenhet a fagypont alá. kazán fali felszerelésre van el készítve, a fali rögzít bilincs normál tartozéka. sez. 4.-ben megadott magasság értékek szerint rögzítse a falra a bilincset, és akassza fel a kazánt. Külön kérésre fém sablont tudunk biztosítani a falon a furatok bejelöléséhez. fali rögzítés a berendezés stabil és hatékony alátámasztását kell, hogy biztosítsa. Ha a berendezést bútorba zárják, vagy közvetlenül mellé helyezik egy másik tárgynak, biztosítani kell a burkolat leszereléséhez és a normál karbantartáshoz szükséges helyet..3 Vízbekötések berendezés h teljesítményét el zetesen az érvényes jogszabályok szerint az épület h igényének számítása alapján kell meghatározni+. helyes és szabályos m ködéshez a berendezésre az összes alkotórészt fel kell szerelni. Javasoljuk, hogy a kazán és a f t berendezés között helyezzenek el elzáró szelepeket amelyek szükség esetén lehet vé teszik a kazán leválasztását a berendezésr l. biztonsági szelep elvezetését egy gy jt edénybe vagy cs be kell vezetni, hogy a f t berendezés túlnyomása esetén ne folyjon a víz a földre. Ellenkez esetben a leereszt szelep m ködésbe lépésekor a helyiséget elárasztja a víz, ezért a kazán gyártóját nem lehet felel ssé tenni. Ne használja a vízberendezés csöveit az elektromos berendezések földelésére. kazán beszerelése el tt alaposan mossa ki a berendezés minden csövét a kazán megfelel m ködését esetlegesen veszélyeztet lerakódások és szennyez dések eltávolítására. csatlakozók bekötését a sez. 4. rajznak és a berendezésen látható szimbólumoknak megfelel en végezze el. Igény esetén a gyártó az alábbi ábrán bemutatott csatlakoztató készletet is szállítja. C D E F - els menetes karmantyú - OT 58 hollandi C - OR tömítés D - OT 58 leállító gy r E - Vörösréz alátét F - OT 58 szerelvény G - Gömbszelep G C D E F ábra 7 - Csatlakozó készlet 30

7 berendezés tölt víz jellemz i Ha a víz keménysége több, mint 5 Fr, megfelel en kezelt vizet kell használni a kemény víz okozta vízk lerakódások elkerülésére a kazánban. Nagykiterjedés berendezéseknél, illetve a víz gyakori újratöltése esetén mindenképpen kezelt vizet kell használni. Ha ilyen esetben az els feltöltést követ en a berendezést részben vagy egészben le kell ereszteni, az újbóli feltöltést szintén kezelt vízzel kell végezni. Fagyálló rendszer, fagyálló folyadékok, adalékanyagok és inhibitorok. kazán fagyálló rendszerrel van ellátva, amely az el re irányú víz h mérsékletének 6 C alá csökkenésekor a kazán f tési üzemmódba kapcsolja. készülék nem aktív, ha a berendezés elektromos és/vagy gáz betáplálása megsz nik. mennyiben szükséges, fagyálló folyadékot, adalékanyagot és inhibitorokat lehet alkalmazni, de csak és kizárólag akkor, ha a fenti folyadék vagy adalékanyag gyártója garanciát ad arra, hogy ezek a termékek az adott célnak megfelelnek, és nem károsítják a kazán h cserél jét vagy a kazán, illetve a berendezés egyéb alkotórészeit és/vagy anyagait. Tilos általános fagyálló folyadék, adalékanyag vagy inhibitor használata, ami nem kifejezetten a h fejleszt berendezéseknél használatos, és nem kompatibilis a kazán és a berendezés anyagaival..4 Gázbekötés gázbekötés végrehajtása el tt ellen rizze, hogy a berendezés a rendelkezésre álló f t anyag típussal való m ködésre van-e el készítve, alaposan tisztítsa meg a berendezés gázcsöveit a kazán megfelel m ködését esetlegesen veszélyeztet lerakódások eltávolításával. gázbekötést a megfelel csatlakozásnál (lásd ábra. 9) kell megvalósítani, az érvényes jogszabályoknak megfelel en, merev fémcs vel vagy fali folyamatos inox acél flexibilis töml vel, a berendezés és a kazán között fel kell szerelni egy gázcsapot. Ellen rizze, hogy a gázbekötéseknél ne legyen szivárgás. gázóra teljesítménye elégséges kell, hogy legyen az összes bekötött gázberendezés egyidej m ködéséhez. kazánból kijöv gázcs átmér je nem meghatározó a berendezés és a gázóra közötti cs átmér jének meghatározásánál; ezt a hossza és a töltés veszteség alapján, az érvényes el írásoknak megfelel en kell meghatározni. Ne használja a gázcsöveket az elektromos berendezések földelésére..5 Elektromos bekötések ekötés az elektromos hálózatra berendezés elektromos biztonsága csak akkor garantált, ha azt az érvényes biztonsági el írásoknak megfelel en hatékony földberendezésre csatlakoztatják. Szakemberrel ellen riztesse s földberendezés hatékonyságát és megfelel voltát, a gyártó nem felel a berendezés földelésének hiánya miatt bekövetkez esetleges károkért. Ellen riztesse, hogy az elektromos berendezés megfelel-e a kazán adattábláján szerepl maximális felvett teljesítmény értéknek. kazán "Y" típusú, csatlakozó nélküli beköt kábellel van ellátva. hálózati bekötéseket fix bekötéssel kell végrehajtani, kétpólusú kapcsolóval, amelynél a kontaktusok közötti nyílás legalább 3 mm, a kazán és az elektromos hálózat között max. 3 -es biztosítékot kell alkalmazni. Fontos a pólusok betartása (FESZÜLTSÉG LTTI: barna vezeték / SEMLEGES: kék vezeték / FÖLD: sárga-zöld vezeték) a feszültség alatti vezetékre történ bekötéseknél. eszerelésnél és a tápvezeték cseréjénél a földkábelt a többihez képest cm-rel hosszabbra kell hagyni. berendezés elektromos tápvezetékét a felhasználó nem cserélheti ki. kábel sérülése esetén kapcsolja ki a berendezést és a cserét kizárólag szakemberrel végeztesse el. z elektromos tápkábel cseréje esetén kizárólag "HR H05 VV-F" 3x0,75 mm, maximum 8 mm átmér j kábelt kell használni. Szobatermosztát FIGYELEM SZOTERMOSZTÁT ÉRINTKEZ I TISZTÁK KELL LEGYENEK. SZOTERMOSZTÁT KPCSIT 30 V-R KÖTVE Z ELEKTRONIKUS KÁRTY HELYREHOZHTTLN MÓDON SÉRÜL. távoli id kapcsoló és a timer bekötésekor ezek tápfeszültségét ne a megszakító érintkez jér l vegye. betáplálást típustól függ en vagy közvetlen hálózati bekötéssel vagy elemr l kell megvalósítani. 3

8 Hozzáférés az elektromos kapocsléchez szobatermosztát (. rész ábra. 8) és a távoli id kapcsoló (. rész ábra. 8) bekötéséhez a kapocsléchez a kazán alsó részér l lehet hozzáférni, ahogy azt a ábra. 8 mutatja. ábra 8 - Hozzáférés a kapocsléchez = Szobatermosztát bekötése = Távoli id kapcsoló bekötése (OPENTHERM).6 Leveg /füst vezetékek berendezés "C típusú", hermetikus, rásegített huzatú, a leveg bevezetést és a füstelvezetést az alábbiakban bemutatott egyik elvezet /elszívó rendszerre kell kötni. berendezést a m szaki adattáblán szerepl összes Cxy kémény konfigurációra vonatkozóan bevizsgálták (a jelen fejezetben példaként szerepel néhány konfiguráció). Evvel együtt elképzelhet, hogy bizonyos konfigurációkat a törvények, el írások vagy helyi szabályok kifejezetten korlátoznak vagy nem engednek meg. beszerelést megel z en ellen rizze ezt, és pontosan tartsa be a vonatkozó el írásokat. Továbbá tartsa be a fali és/vagy tet n található végelemek elhelyezésére, az ablaktól, faltól, egyéb szell z nyílásoktól, stb. mért minimális távolságokra vonatkozó rendelkezéseket. jelen C típusú berendezést a gyártó által szállított és az UNI-CIG 79/9-nek megfelel elszívó vezetékekkel és füstelvezet kkel kell beszerelni. mennyiben nem ezt alkalmazzák a gyártó által nyújtott garancia és a társaság felel ssége automatikusan érvényét veszíti. Membránok kazán m ködéséhez a berendezéssel együtt szállított membránokat kell alkalmazni, az alábbi táblázatokban megadott adatoknak megfelel en. füstelvezet cs beillesztése el tt ellen rizni kell, hogy a megfelel membrán van-e a berendezésben (amikor ezt használni kell), és, hogy a membrán jól van-e behelyezve. kazánokba gyárilag egy kisebb átmér j membránt szerelnek. membrán cseréjénél a ábra. 9 fejezetben leírtak szerint járjon el. 3

9 ábra 9 - Membrán csere ( = kazán nincs felszerelve / = kazán és a füstcsövek már fel vannak szerelve) Koaxiális csövek bekötése C C3 C3 C3 C C ábra 0 - Példák koaxiális csövekkel történ bekötésére ( = Leveg / = Füst) koaxiális bekötésnél el ször szerelje fel a berendezésre az alábbi tartozékok egyikét. fali furatok magasságára vonatkozóan lásd: sez. 4. füstelvezet cs esetleges vízszintes szakaszait kifelé enyhe lejtéssel kell kialakítani, hogy az esetlegesen keletkez kondenzvíz ne tudjon a berendezés felé visszafolyni X0 0004X X0 ábra - Induló tartozékok koaxiális vezetékekhez 33

10 felszerelés el tt ellen rizze a táblázata segítségével a használandó membránt, valamint azt, hogy a maximálisan megengedett cs hosszt nem lépi-e túl, figyelembe véve, hogy minden koaxiális könyökelem esetén a táblázatban megadott csökkentést kell érvényesíteni. Például egy 60/00 átm. vezeték, amely egy 90 -os könyökelemb l + méter vízszintes szakaszból áll, összesen méter hosszúságnak felel meg. Táblázata. - Membrán koaxiális vezetékekhez ekötés külön csövekkel 60/00 koaxiális 80/5 koaxiális Maximálisan megengedhet hosszúság 5 m 0 m Csökkent faktor 90 -os könyökelemekre m 0,5 m Csökkent faktor 45 -os könyökelemekre 0,5 m 0,5 m z alkalmazandó membrán 0 m m 43 5 m nincs membrán 3 0 m nincs membrán C5 C3 C5 C5 ábra - Példák külön csövekkel történ bekötésére ( = Leveg / = Füst) különálló vezetékek bekötésénél el ször az alábbi tartozékot szerelje fel a berendezésre: X0 ábra 3 - Induló tartozék elkülönített csöveknél 34

11 felszerelés el tt ellen rizze a használandó membránt, valamint egy egyszer számítással azt, hogy a maximálisan megengedett cs hosszt nem lépi-e túl:. Teljes mértékben határozza meg a kett s kéményrendszer kialakítását, beleértve a tartozékokat és a kimeneti végelemeket.. Tanulmányozza a táblázata 4 fejezetet, és határozza meg minden alkotórésznek a beszerelés helyét l függ veszteség méter egyenértékét. 3. Ellen rizze, hogy a veszteségek teljes értéke a maximálisan megengedett hossznál kisebb vagy avval egyenl legyen: táblázata 3 Táblázata. 3 - Membrán külön vezetékekhez Maximálisan megengedhet hosszúság Külön vezetékek 60 m eq 0-0 m eq 43 z alkalmazandó membrán 0-45 m eq m eq Nincs membrán Táblázata. 4 - Tartozékok Elszívás leveg Veszteség (m eq ) Függ leges Füstelvezetés Vízszintes 80 TÖML 0,5 m M/F KWM38 0,5 0,5,0 KÖNYÖKE- LEM m M/F KWM83,0,0,0 m M/F KWM06K,0,0 4,0 45 F/F KWM0K,, 45 M/F KWM65,, 90 F/F KWM0K,0 3,0 90 M/F KWM8,5,5 KWM70U,5,5 CSONK test csatlakozóval KWM6U 0, 0,3 kondenzleereszt höz KWM55U - 3,0 TEE kondenzleereszt vel KWM05K - 7,0 VÉGELEM fali leveg KWM85,0 - fali füst szélvéd vel KWM86-5,0 KÉMÉNY Kett s leveg /füst 80/80 KWM84U -,0 Csak füstkimenet 80 KWM84U + KWM86U - 4,0 00 CSÖKKENTÉS 80-ról 00-ra KWM03U 0,0 0,0 00-ról 80-ra,5 3,0 TÖML m M/F KWM08K 0,4 0,4 0,8 90 M/F + Teszt csatlakozás KÖNYÖKE- LEM 45 M/F KWM03K 0,6,0 90 M/F KWM04K 0,8,3 VÉGELEM fali leveg KWM4K,5 - fali füst szélvéd vel KWM9K - 3,0 35

12 Közös füstcs be történ bekötés C8 C4 C4 ábra 4 - Példák füstcsövekre történ bekötésre ( = Leveg / = Füst) Ha a DOMIproject F 4 kazánt természetes huzatú közös füstkürt re vagy egyedi kéményre kívánja kötni, a füstkürt t, illetve a kéményt szakember kell, hogy tervezze az érvényes szabványok betartásával, és meg kell feleljen a ventillátorral ellátott hermetikusan m köd berendezéseknek. Különösen a kéményeknek és a füstkürt knek az alábbi jellemz kkel kell rendelkezniük: Méretezésük az érvényes szabványokban megadott számítási móddal történjen z égéstermékek szempontjából hermetikusak, füst- és h állóak, a kondenzvízzel szemben vízhatlanok Keresztmetszetük kör, vagy négyszög alakú, függ leges menet ek elzáródások nélkül meleg füstöt elvezet vezetékek az éghet anyagoktól megfelel távolságban vannak vagy szigeteltek Szintenként csak egy berendezésre lehetnek rákötve. Csak egyféle típusú berendezésre lehetnek rákötve (vagy mindegyik rásegített szell zés berendezésre, vagy mindegyik természetes szell zés re kell, hogy bekötve legyen). f vezetékekben nem lehet mechanikus elszívó eszköz Állandó m ködési feltételek között teljes hosszában kisebb a bels nyomás lul egy szilárd anyag és esetleges kondenzgy jt kamra kell legyen, amelyen hermetikusan záródó ajtó van. 36

13 3. Szerviz és karbantartás z alábbiakban leírt minden beállítást, átalakítást, beüzemelést, karbantartást csak biztos szakmai felkészültség (az érvényes el írások szerinti m szaki képesítéssel rendelkez ) szakember végezhet, mint például a területi szakszerviz emberei. FERROLI nem vállal felel sségét semmilyen személyi és/vagy anyagi kárért, amely a szakmailag nem felkészült vagy nem felhatalmazott személyek által végzett helytelen beállításból származik. 3. eállítások Átállítás másfajt gázra kazán metángázzal és LPG-vel is tud m ködni, gyárilag az egyik gázfajtára van beállítva, ez a csomagoláson és a berendezés adattábláján fel van tüntetve. mennyiben a kazánt a beállítás szerintit l eltér gázfajtával kell használni, be kell szerezni a szükséges átalakító készletet és az alábbiak szerint kell eljárni:. Cserélje ki a f ég fúvókáit a sez. 4.4 fejezetben megadott adattábla szerinti, az alkalmazott gáztípusnak megfelel fúvókák behelyezésével. Vegye le a gáz membránt 3. Módosítsa a gáz típusnak megfelel paramétert: hozza a kazánt stand-by állapotba tartsa lenyomva 0 másodpercig a RESET gombot: a ledek két másodpercig gyorsan villognak vörös led ég tartsa lenyomva 5 másodpercig a RESET gombot: a ledek két másodpercig gyorsan villognak forgassa el a használati melegvíz tárcsát (. hiv. - ábra. ) a minimum értékre (metángázzal való m ködés) vagy a maximum értékre (LPG-vel való m ködés). tartsa lenyomva 5 másodpercig a RESET gombot: a ledek két másodpercig gyorsan villognak zöld led ég forgassa el a f tés tárcsát (. hiv. - ábra. ) a minimum értékre, majd a maximum értékre -a kazán visszatér stand-by állapotba -állítsa a tárcsákat a beállított h mérsékleti értékekre. 4. Szabályozza be az ég minimális nyomásértékét és ellen rizze a maximális értéket (hiv. a megfelel fejezetre), állítsa be az adattábla szerinti, az alkalmazott gáztípusnak megfelel értékeket. 5. z átalakító készletben található matricát ragassza föl az adattábla közelében az átalakítás megtörténtének jelzésére. TESZT üzemmód aktiválása TEST üzemmód aktiválásához 3 másodpercen belül nyomja le 3-szor a RESET gombot. kazán a következ fejezetben leírt módon beállított maximális f tési teljesítményen kapcsol be. Hogy megbizonyosodjon arról, hogy a kazán 00%-os teljesítményen m ködik, a f tési tárcsát (part ábra. ) forgassa el minimumra, majd maximumra. TEST üzemmódból való kilépéshez újra nyomja le 3 másodpercen belül 3-szor a RESET gombot. TEST üzemmódból kilépve a beállított maximális f tési teljesítmény nem fog változni. TESZT üzemmód 5 perc elteltével mindenképpen kiiktatódik. X3 ábra 5 - TEST mód 37

14 z ég nyomásának beállítása jelen berendezés, mivel lángmodulációs típusú, két fix nyomásértékkel rendelkezik: a minimális és a maximális értékkel, amelyek a gáz típusa szerint az adattáblában megadott értékek kell legyenek. gázszelep utáni "" ábra. 6 nyomásmér helyre csatlakoztasson egy megfelel nyomásmér t. TEST üzemmód aktiválásához 3 másodpercen belül nyomja le 3-szor a RESET gombot. Forgassa el a f tés tárcsát (. rész - ábra. ) a minimum értékre. "D" ábra. 6 csavarral állítsa be a minimális nyomás értéket, az óramutató járásával azonos irányban csökken, ellentétes irányban n az érték. Forgassa el a f tés tárcsát (. rész - ábra. ) a maximum értékre. Ellen rizze a maximális nyomást. TEST üzemmódból való kilépéshez 3 másodpercen belül nyomja le 3-szor a RESET gombot. nyomás ellen rzésének vagy beállításának elvégzését követ en kötelez a szabályozó csavar festékkel vagy plombával való rögzítése. IN OUT D ábra 6 - Gázszelep D kazán el tti nyomáscsatlakozó kazán utáni nyomáscsatlakozó Minimális nyomást beállító csavar f tési teljesítmény beállítása f tési teljesítmény visszaállításához állítsa a kazánt TESZT m ködési módba (lásd sez. 3.). Forgassa el a f tési h mérséklet szabályozó tárcsát (. hiv. - ábra. ) az óramutató járásának irányában a teljesítmény növeléséhez, illetve az óramutató járásával ellentétes irányban a csökkentéséhez (lásd sez. 4.5). RESET gombot 5 másodpercen belül lenyomva a maximális teljesítmény az éppen beállított értéken marad. Lépjen ki a TESZT módból (lásd sez. 3.). bekapcsolási teljesítmény beállítása bekapcsolási teljesítmény szabályozásához állítsa a kazánt TESZT m ködési módba (lásd sez. 3.). Forgassa el a használati melegvíz h mérséklet szabályozó tárcsát (. hiv. - ábra. ) az óramutató járásának irányában a teljesítmény növeléséhez, illetve az óramutató járásával ellentétes irányban a csökkentéséhez (lásd sez. 4.5). RESET gombot 5 másodpercen belül lenyomva a bekapcsolási teljesítmény az éppen beállított értéken marad. Lépjen ki a TESZT módból (lásd sez. 3.). 3. M ködésbe állítás bekapcsolás el tt és minden olyan karbantartási m velet után elvégzend ellen rzések, amelyek a berendezések leválasztásával, a biztonsági egységeken vagy a kazán részein történ beavatkozással jártak: 38

15 kazán bekapcsolása el tt: Nyissa ki a kazán és a berendezések közötti esetleges elzárószelepeket. Gondosan, a csatlakozásoknál szappanos vízzel keresve az esetleges szivárgást, ellen rizze a gázberendezés hermetikus zárását. Töltse föl a vízberendezést, és biztosítsa a kazánban és a berendezésben lév leveg teljes leeresztését a kazánon lév légtelenít szelep és a berendezésen lév esetleges további légtelenít szelepek megnyitásával. Ellen rizze, hogy ne legyen vízszivárgás a berendezésben, a használati víz körökben, a bekötéseknél és a kazánban. Ellen rizze a pontos bekötést az elektromos hálózatra és a földberendezés m köd képességét. Ellen rizze, hogy a f tési gáznyomás az igénynek megfelel legyen. Ellen rizze, hogy a kazán közvetlen közelében ne legyen gyúlékony folyadék vagy egyéb anyag. M ködés közben végrehajtandó ellen rzések sez..3 szerint kapcsolja be a készüléket. Ellen rizze a f t anyag kör és a vizes berendezések hermetikus zárását. kazán m ködése közben ellen rizze a kémény és a leveg -füst vezetékek hatékonyságát. Ellen rizze, hogy a kazán és a berendezés között a vízkeringetés megfelel legyen. Ellen rizze, hogy a gázszelep megfelel en kapcsoljon f tés és használati melegvíz el állításkor is. Ellen rizze a kazán helyes bekapcsolását, a szobatermosztáttal vagy a távoli vezérl vel végezzen több be- és kikapcsolási próbát. Ellen rizze, hogy a gázórán jelölt f t anyag fogyasztás megfeleljen a sez. 4.4 fejezetben megadott m szaki adattáblázat szerinti értéknek. Ellen rizze, hogy f tési igény nélkül az ég a használati melegvíz egyik csapjának nyitásakor megfelel en meggyullad. Ellen rizze, hogy a f tés m ködése közben az egyik melegvíz csap nyitásakor a f tés keringet szivattyúja leáll, és szabályos használati melegvíz el állítás történik. Ellen rizze a paraméterek helyes programozását, és végezze el az esetleges saját igények beállítását (kompenzációs görbe, teljesítmény, h mérsékleti értékek stb.) 3.3 Karbantartás Rendszeres ellen rzés berendezés jó m ködésének biztosításához egy szakember évente az alábbi teszteket magában foglaló ellen rzést kell végezzen: szabályozó és biztonsági eszközök (gázszelep, átfolyásmér, termosztátok stb.) megfelel en kell m ködjenek. füstelvezet kör hatékonysága tökéletes kell legyen. (Hermetikus kamrájú kazán: ventilátor, presszosztát stb.) (Nyitott kamrájú kazán: antirefoleur, füsttermosztát stb.) leveg -füst vezetékek és végelemek akadályoktól mentesek kell legyenek és nem szivároghatnak. z ég és a h cserél tiszta, lerakódásoktól mentes kell legyen. z esetleges tisztításkor ne használjon vegyszert vagy acélkefét. z elektróda lerakódásoktól mentes kell legyen, és a megfelel pozícióban kell álljon. gáz- és vízberendezés hermetikusan kell zárjon. hideg berendezés nyomása kb. bar kell legyen; ellenkez esetben állítsa erre az értékre. keringet szivattyú nem lehet leblokkolva. tágulási tartály feltöltött kell legyen. gázhozam és -nyomás a megfelel táblázatokban megadott értékeknek kell megfeleljen. hermetikus tér szigetelése tökéletes kell legyen (tömítések, kábelszorítók stb.). kazán burkolatának, kezel szerveinek és egyéb látható részeinek esetleges tisztítása nedves, puha, esetleg mosószeres ruhával történhet. Tilos súroló- illetve oldószer használata. köpeny nyitása Nyissa ki a kazán köpenyét:. Csavarja ki az csavarokat (lásdábra. 7).. Forgassa el a köpenyt(lásd ábra. 7). 3. Emelje meg a köpenyt. 39

16 Miel tt a kazánon belül bármilyen m veletet végrehajtana iktassa ki az elektromos betáplálást és zárja el a gázcsapot 3 ábra 7 - köpeny nyitása z égés elemzése kazán fels részében két felvételi pont van kialakítva, az egyik a füsthöz, a másik a leveg höz. felvételhez az alábbiakra van szükség:. Nyissa ki a leveg /füst csatlakozó záródugóját;. Vezesse be ütközésig a szondákat; 3. Ellen rizze, hogy a biztonsági szelepet be van-e kötve egy lefolyó tölcsérre. 4. ktiválja a TESZT üzemmódot; 5. Várjon 0 percet, hogy a vízh mérséklet stabil legyen; 6. Végezze el a mérést. ábra 8 - Füstelemzés = FÜST = LEVEG 40

17 3.4 problémák megoldása Diagnosztika kazán modern öndiagnosztikai rendszerrel van ellátva. kazán rendellenessége esetén a 3 led megadja a rendellenesség kódját. Vannak olyan rendellenességek, amelyek végleges leállást okoznak: a m ködés visszaállításához elég másodpercig lenyomva tartani a RESET gombot (5. hiv. - ábra. ), vagy a (külön rendelhet ) távoli id kapcsoló RESET-jével (ha van ilyen) elvégezni a helyreállítást; ha a kazán nem indul, meg kell oldani a m ködési ledek által jelzett rendellenességet. Más rendellenességek a kazán ideiglenes leállását okozzák, ami automatikusan helyreáll, amint a rendellenességet okozó érték visszatér a kazán normál m ködésének megfelel tartományba. Táblázata. 5 - Rendellenességek felsorolása (Legenda Leds = Nem világít / = Világít / = Gyorsan villog) Rendellenesség Zöld Sárga Vörös Lehetséges ok Megoldás Gázhiány Ellen rizze, hogy a gáz áramlása a kazánhoz szabályos legyen és, hogy a csövekb l el lett-e távolítva a leveg z ég nem kapcsol be Érzékel /begyújtó elektróda rendellenesség Ellen rizze az elektróda kábelezését, és, hogy az elektróda helyesen legyen elhelyezve, ne legyenek rajta lerakódások Gázszelep hibás Ellen rizze és cserélje ki a gázszelepet ekapcsolási teljesítmény túl alacsony Állítsa be a bekapcsolási teljesítményt Túlhevülés védelem beavatkozása F tés szenzor sérült berendezésben nem kering a víz Ellen rizze a f tés szenzor helyes elhelyezkedését és m ködését Ellen rizze a keringet szivattyút berendezésben leveg van Légtelenítse a berendezést Láng jelenlég jelzése kikapcsolt ég nél Elektróda rendellenesség Kártya rendellenesség Ellen rizze az ionizáló elektróda kábelezését Ellen rizze a kártyát Leveg presszosztát (a ventillátor aktiválásától számított 60 másodpercen belül nem zárja a csatlakozásokat) Leveg presszosztát kontaktus nyitott Leveg presszosztát kábelezés hibás Membrán hibás Kémény méretezés nem megfelel, vagy a kémény eltöm dött Ellen rizze a kábelezést Ellen rizze a ventillátort Ellen rizze a presszosztátot Cserélje ki a membránt erendezés nyomás nem elégséges erendezés leeresztve Vízpresszosztát nincs bekötve, vagy sérült Töltse föl a berendezést Ellen rizze a szenzort El remen szenzor rendellenesség Szenzor sérült Rövidzáras vezeték Kábelezés megszakadt Ellen rizze a kábelezést vagy cserélje ki a szenzort Hálózati melegvíz szenzor rendellenesség Szenzor sérült Rövidzáras vezeték Kábelezés megszakadt Ellen rizze a kábelezést vagy cserélje ki a szenzort H cserél védelem beavatkozása (a ledek felváltva villognak) Nincs H O keringés a berendezésben Leveg a berendezésben Ellen rizze a keringet szivattyút Légtelenítse a berendezést 4

18 4. M szaki jellemz k és adatok 4. Csatlakozók méretei Ø ,5 700, , ,5 03 ábra 9 - Csatlakozók méretei = F t berendezés el re men irány = Használati melegvíz kimenet 3 = Gáz bemenet 4 = Használati melegvíz bemenet 5 = F t berendezés visszatér irány 6 = iztonsági leereszt szelep 4

19 4. Általános nézet és f bb alkotórészek ábra 0 - Általános nézet 5 Hermetikus kamra 7 Gáz bemenet 8 Használati melegvíz kimenet 9 Használati melegvíz bemenet 0 erendezés el remen irány erendezés visszatér irány 4 iztonsági szelep 6 Ventillátor 9 Égéstér 0 Ég fej egység F fúvóka nem kapcsol be 6 Égéskamra szigetelés 7 F tés és használati melegvíz vörösréz h cserél 8 Füstelvezet 9 Füstelvezet kifelé 3 F tés keringet szivattyú 36 utomatikus légtelenítés 38 Áramlásmér 4 Hálózati melegvíz h mérséklet szenzor 43 Leveg presszosztát 44 Gázszelep 56 Tágulási tartály 74 erendezés feltölt csap 8 egyújtó és rláng elektróda 4 Víz presszosztát 87 Füst membrán 78 Kett s szenzor (iztonsági + F tési) 43

20 4.3 Vízkör ábra - Vízkör 5 Hermetikus kamra 7 Gáz bemenet 8 Használati melegvíz kimenet 9 Használati melegvíz bemenet 0 erendezés el remen irány erendezés visszatér irány 4 iztonsági szelep 6 Ventillátor 0 Ég fej egység 7 F tés és használati melegvíz vörösréz h cserél 9 Füstelvezet kifelé 3 F tés keringet szivattyú 38 Áramlásmér 4 Hálózati melegvíz h mérséklet szenzor 43 Leveg presszosztát 44 Gázszelep 56 Tágulási tartály 74 erendezés feltölt csap 8 egyújtó és rláng elektróda 4 Víz presszosztát 87 Füst membrán 78 Kett s szenzor (iztonsági + F tési) 44

DOMINA C24 N / C28 N / C32 N

DOMINA C24 N / C28 N / C32 N cod. 4E074HU Rev. 00-07/04 DOMIN C4 N / C8 N / C N HU - HSZNÁLTI, ESZERELÉSI ÉS KRNTRTÁSI UTSÍTÁS HU DOMIN C4 N / C8 N / C N Jelzések m ködés közben Normál m ködés közben a kazán diagnosztikai vezérlése

Részletesebben

DIVA F28 - F32 ( +8 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS. cod. 3541E062HU Rev. 00-07/2014

DIVA F28 - F32 ( +8 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS. cod. 3541E062HU Rev. 00-07/2014 cod. E06HU Rev. 00-07/0 ( +8 DIVA F8 - F HU - HASZNÁLATI, ESZERELÉSI ÉS KARANTARTÁSI UTASÍTÁS HU. ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a jelen használati utasításban található

Részletesebben

cod. 3541E053HU Rev. 00-07/2014 DIVA F24 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

cod. 3541E053HU Rev. 00-07/2014 DIVA F24 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS cod. E0HU Rev. 00-07/0 DIVA F HU - HASZNÁLATI, ESZERELÉSI ÉS KARANTARTÁSI UTASÍTÁS HU. ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a jelen használati utasításban található figyelmeztetéseket.

Részletesebben

cod. 3541D615HU Rev. 0-0 /2014 BLUEHELIX B 32 K 50 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

cod. 3541D615HU Rev. 0-0 /2014 BLUEHELIX B 32 K 50 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS cod. 5D65HU Rev. - / LUEHELIX K 5 HU - HASZNÁLATI, ESZERELÉSI ÉS KARANTARTÁSI UTASÍTÁS LUEHELIX K 5 HU. ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a jelen használati utasításban található

Részletesebben

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre Figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvben megadott utasításokat, mivel a beszerelés biztonságára, a használatra és a karbantartásra vonatkozó fontos információkat tartalmaznak. A használati utasítás

Részletesebben

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre Figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvben megadott utasításokat, mivel a beszerelés biztonságára, a használatra és a karbantartásra vonatkozó fontos információkat tartalmaznak. A használati utasítás

Részletesebben

DIVAtop HF 24. cod. 3540L040 10/2007 (Rev. 00)

DIVAtop HF 24. cod. 3540L040 10/2007 (Rev. 00) cod. 3540L040 0/007 (Rev. 00) DIVtop HF 4 NÁVOD K OSLUZE, INSTLCI ÚDRŽ HSZNÁLTI, ESZERELÉSI ÉS KRNTRTÁSI UTSÍTÁS INSTRUKCJ OS UGI, INSTLCJI I KONSERWCJI, NÁVOD N POUŽITIE ÚDRŽU, Figyelmesen olvassa el

Részletesebben

1. Használati utasítás

1. Használati utasítás 1. Használati utasítás 1.1 Bevezet Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy a ECONCEPT TECH 25 C fali kazánt választotta, FERROLI amely modern kialakítású, a legújabb technológiát képviseli, rendkívül megbízható

Részletesebben

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre Figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvben megadott utasításokat, mivel a beszerelés biztonságára, a használatra és a karbantartásra vonatkozó fontos információkat tartalmaznak. A használati utasítás

Részletesebben

cod. 3541E052HU Rev. 00-03/2014 DIVA F24 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

cod. 3541E052HU Rev. 00-03/2014 DIVA F24 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS cod. E0HU Rev. 00-0/0 DIVA F HU - HASZNÁLATI, ESZERELÉSI ÉS KARANTARTÁSI UTASÍTÁS HU. ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a jelen használati utasításban található figyelmeztetéseket.

Részletesebben

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre B Figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvben megadott utasításokat, mivel a beszerelés biztonságára, a használatra és a karbantartásra vonatkozó fontos információkat tartalmaznak. A használati utasítás

Részletesebben

cod. 3541E032HU Rev. 00-02/2014 DIVA C24 / C28 / C32 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

cod. 3541E032HU Rev. 00-02/2014 DIVA C24 / C28 / C32 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS cod. E0HU Rev. 00-0/0 DIV C / C8 / C HU - HSZNÁLTI, ESZERELÉSI ÉS KRNTRTÁSI UTSÍTÁS DIV C / C8 / C HU. ÁLTLÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a jelen használati utasításban található

Részletesebben

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com NÁVOD K OBSLUZE, INSTALACI A ÚDRB HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS INSTRUKCJA OBS UGI, INSTALACJI I KONSERWACJI, NÁVOD NA POUITIE A ÚDRBU, B Figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvben

Részletesebben

SFL. cod. 3540Z906HU - Rev. 00-07/2014 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

SFL. cod. 3540Z906HU - Rev. 00-07/2014 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS cod. 3540Z906U - Rev. 00-07/2014 U - ASZNÁATI, SZRÉSI ÉS KARANTARTÁSI UTASÍTÁS U 1. ÁTAÁNOS FIGYMZTTÉSK Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a jelen használati utasításban található figyelmeztetéseket.

Részletesebben

DIVA C24 / C28 / C32. cod. 3541E033HU Rev /2014 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

DIVA C24 / C28 / C32. cod. 3541E033HU Rev /2014 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS DIV C / C8 / C cod. E0HU Rev. 00-07/0 HU - HSZNÁLTI, ESZERELÉSI ÉS KRNTRTÁSI UTSÍTÁS DIV C / C8 / C HU. ÁLTLÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a jelen használati utasításban található

Részletesebben

BLUEHELIX 25 K 50. cod. 3541D681HU - Rev. 00-10/2014 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

BLUEHELIX 25 K 50. cod. 3541D681HU - Rev. 00-10/2014 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS LUEHELIX 5 K 5 Ø/ 8 776 75 5 8 9 8 F cod. 5D68HU - Rev. - / 6 5 7 7 69 5 7 66 66 87 59 69 5 7 9 C E D C D E F HU - HSZNÁLTI, ESZERELÉSI ÉS KRNTRTÁSI UTSÍTÁS LUEHELIX 5 K 5 HU. ÁLTLÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

Részletesebben

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre B Figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvben megadott utasításokat, mivel a beszerelés biztonságára, a használatra és a karbantartásra vonatkozó fontos információkat tartalmaznak. A használati utasítás

Részletesebben

DOMINA F24 N / F28 N / F32 N

DOMINA F24 N / F28 N / F32 N DOMIN F4 N / F8 N / F N cod. 4E094HU Rev. 00-07/04 HU - HSZNÁLTI, ESZERELÉSI ÉS KRNTRTÁSI UTSÍTÁS DOMIN F4 N / F8 N / F N HU Jelzések m ködés közben Normál m ködés közben a kazán diagnosztikai vezérlése

Részletesebben

Tervezési segédlet. Ferroli DIVAtop. nyílt égésterű HC24, HC32 és zárt égésterű HF24, HF32. fali gázkazánokhoz

Tervezési segédlet. Ferroli DIVAtop. nyílt égésterű HC24, HC32 és zárt égésterű HF24, HF32. fali gázkazánokhoz Tervezési segédlet Ferroli DIVAtop nyílt égésterű HC24, HC32 és zárt égésterű HF24, HF32 fali gázkazánokhoz Tartalom 1 Készülék jellemzők...1 1.1 Alkalmazási terület...1 1.2 Műszaki adatok... 2 1.3 Csatlakozó

Részletesebben

Tervezési segédlet. Ferroli DIVATOP 60. F24 és F32 zárt égésterű. rétegtárolós fali kombi gázkazánhoz

Tervezési segédlet. Ferroli DIVATOP 60. F24 és F32 zárt égésterű. rétegtárolós fali kombi gázkazánhoz Tervezési segédlet Ferroli DIVATOP 60 F24 és F32 zárt égésterű rétegtárolós fali kombi gázkazánhoz Tartalom 1 Készülék jellemzők...1 1.1 Alkalmazási terület...1 1.2 Műszaki adatok... 2 1.3 Csatlakozó méretek...4

Részletesebben

BLUEHELIX TECH C. cod. 3541C004HU Rev /2014 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

BLUEHELIX TECH C. cod. 3541C004HU Rev /2014 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS LUEHELIX TECH C 8 8 cod. 5CHU Rev. - / 6 C D F E 57 5 5 5 5.5 76 5 5 8.5 C D E F HU - HSZNÁLTI, ESZERELÉSI ÉS KRNTRTÁSI UTSÍTÁS LUEHELIX TECH C HU. ÁLTLÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK Figyelmesen olvassa el, és

Részletesebben

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre Figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvben megadott utasításokat, mivel a beszerelés biztonságára, a használatra és a karbantartásra vonatkozó fontos információkat tartalmaznak. A használati utasítás

Részletesebben

1 Használati utasítás... 31. 1.1 Bevezet...31 1.2 Vezérl panel...31 1.3 Bekapcsolás és kikapcsolás...32 1.4 Beállítások...34. 2 Felszerelés...

1 Használati utasítás... 31. 1.1 Bevezet...31 1.2 Vezérl panel...31 1.3 Bekapcsolás és kikapcsolás...32 1.4 Beállítások...34. 2 Felszerelés... Használati utasítás... 3. Bevezet...3.2 Vezérl panel...3.3 Bekapcsolás és kikapcsolás...32.4 Beállítások...34 2 Felszerelés... 36 2. Általános rendelkezések...36 2.2 felszerelés helye...36 2.3 Vízbekötések...36

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ GX/XI, MAG mini -0/ GX/XI HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Opalia C 11 E-B Opalia C 14 E-B HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 A személyek szükséges képesítése...

Részletesebben

Original-Gebrauchsanleitung V1/0116

Original-Gebrauchsanleitung V1/0116 109881 Original-Gebrauchsanleitung V1/0116 H MAGYAR Tartalom 1. Általános információ... 158 2. Biztonsági tanácsok, szabványok, előírások és jogi szabályozások... 159 3. Rendeltetésszerű használat... 159

Részletesebben

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó felelőssége...

Részletesebben

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések Szerelési és karbantartási útmutató Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések CGU-2-18/24 CGG-2-18/24 CGU-2K-18/24 CGG-2K-18/24 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048

Részletesebben

Eco 308Sx/311Sx UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. CE Megfelel sségi Nyilatkozat

Eco 308Sx/311Sx UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. CE Megfelel sségi Nyilatkozat ECO 308Sx/311Sx UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV CE Megfelel sségi Nyilatkozat Alkalmazott direktívák: 89/336/EEC valamint 92/31/EEC, 93/68/EEC. A készülékek a következ szabványoknak felelnek meg: EN 50091-1-1

Részletesebben

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 IST 03 C 821-01 ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS HU Fordított anyag az (olasz nyelvű) eredeti alapján. Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI ÉS HASZNÁLATI EL ÍRÁS

ÜZEMELTETÉSI ÉS HASZNÁLATI EL ÍRÁS ÜZEMELTETÉSI ÉS HASZNÁLATI EL ÍRÁS A FÉG KONVEKTOR ZRT. által gyártott HS 80K; HS 120K és HS 150K (kéményes) és HS 80KN; HS 120KN és HS 150KN (kémény nélküli) gázüzem, tárolós rendszer vízmelegít khöz.

Részletesebben

SOLARTUBE TL 23 36 45

SOLARTUBE TL 23 36 45 SOLARTUBE SÖTÉTEN SUGÁRZÓ FŰTŐKÉSZÜLÉK TL 23 36 45 MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2013.10.14. - 2 - TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 3. oldal MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 4. oldal - FŰTÉSI

Részletesebben

minicool Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Használati utasítás 207.5368.08

minicool Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Használati utasítás 207.5368.08 minicool DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat Használati utasítás HU 207.5368.08 Mielőtt a hűtőkészüléket üzembe helyezi, kérjük figyelmesen olvassa el ezt a

Részletesebben

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! 6720617293-00.1JS Gázüzemű, átfolyó rendszerű vízmelegítő Therm 4000 OC W125 V2 P... Beszerelés és használati utasítás 6 720 680 375 (2015/04) HU Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés

Részletesebben

Starset-Con. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót!

Starset-Con. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! Starset-Con Szerelési útmutató Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! BESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT ELŐTT: 1. FIGYELEM: balesetek elkerülése végett az instrukciókat

Részletesebben

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI, ÁPOLÁSI ÉS KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V ZANUSSI KÉSZÜLÉK CSALÁD N700-AS KÉSZÜLÉKSOR ELECTROLUX LEHEL Kft. - 2 - N700-AS SOROZAT T A R T A L O M FEJEZET

Részletesebben

Starset Z1000/1500. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót!

Starset Z1000/1500. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! Starset Z1000/1500 Szerelési útmutató Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! BESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT ELŐTT: 1. FIGYELEM: balesetek elkerülése végett az instrukciókat

Részletesebben

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő Therm 6000 O WRD14-2 G... [hu] Beszerelés és használati utasítás 6 720 680 335 (2015/04) HU Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt

Részletesebben

Remeha P 320. Olaj/gáz tüzelésű kazánok GÉPKÖNYV. Magyar 19/10/05

Remeha P 320. Olaj/gáz tüzelésű kazánok GÉPKÖNYV. Magyar 19/10/05 Remeha P 320 Olaj/gáz tüzelésű kazánok Magyar 19/10/05 GÉPKÖNYV - Tartalom Bevezetés...................................................................................3 Leírás......................................................................................4

Részletesebben

Elite Stratos. Rétegtárolós kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv

Elite Stratos. Rétegtárolós kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv Elite Stratos Rétegtárolós kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u. 3. Tel/fax: (23)

Részletesebben

Nagy hatásfokú falra szerelhető gáztüzelésű kazánok Felszerelési és használati utasítás

Nagy hatásfokú falra szerelhető gáztüzelésű kazánok Felszerelési és használati utasítás + hu Nagy hatásfokú falra szerelhető gáztüzelésű kazánok Felszerelési és használati utasítás Tisztelt Vásárló! Biztosak vagyunk abban, hogy az Ön új kazánja meg fog felelni az Ön összes követelményének.

Részletesebben

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás APY-09CS és APY-12CS Hordozható klímaberendezés Használati utasítás Köszönjük, hogy kiváló minőségű klímaberendezésünket választotta. A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS CE 0085AQ0327

KEZELÉSI UTASÍTÁS CE 0085AQ0327 GP TÍPUSÚ HİLÉGFÚVÓK CE 0085AQ0327 KEZELÉSI UTASÍTÁS 2009.01.16 Mielıtt a megvásárolt meleg levegıt befúvó készüléket használatba veszik, olvassák el, és tartsák be a Kezelési Utasítás elıírásait. A gyártó,

Részletesebben

TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85

TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85 IST 03 C 341-02 TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85 HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el

Részletesebben

Beüzemelési és használati útmutató Jótállási jegy Indirekt tárolók (csőkígyóval) Függőleges, álló típus SGW(S) SLIM

Beüzemelési és használati útmutató Jótállási jegy Indirekt tárolók (csőkígyóval) Függőleges, álló típus SGW(S) SLIM Gyártási szám:... KJ... Gyártás dátuma:... 30 éve a piacon Carnivon Kft. HU-2151 Fót, Keleti M. u. 12 Tel. (06) 70 3636-442, Fax: +36 27 565-818 info@galmet.co.hu, www.galmet.co.hu SZERVIZ: (06) 27 358-297

Részletesebben

900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Csuklókaros kapumotor 900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK BIZTONSÁG MUNKA ESZKÖZÖK 3 TECHNIKAI ADATOK MÉRETEK 4 A KAR RÖGZÍTÉSE A KAPUHOZ ÖSSZESZERELÉS 5 KIOLDÁS CSATLAKOZÁSOK A

Részletesebben

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP R 12 23 36 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, HŐSZIGETELT, KÉTFOKOZATÚ SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók...

Részletesebben

ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal

ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal 1 A h szivattyú használata 2 1.1 A kezel felület bemutatása... 2 1.2 A kezel felület használata... 2 1.3 Be- és kikapcsolás... 3 1.4 A h mérséklet

Részletesebben

LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120.

LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120. LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120.12CT 1 MŰKÖDÉS A légfüggöny lényege, hogy különválasztja egy helyiség levegőjét

Részletesebben

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu SAS816FHL-0 szoba termosztát egy nem programozható elektromos fűtéshez kifejlesztett, digitális hőmérséklet kijelzővel. Padlóérzékelő

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A FALI BEÉPÍTETT TÁROLÓS KAZÁNOK FELSZERELÉSÉHEZ, HASZNÁLATÁHOZ ÉS KARBANTARTÁSÁHOZ NYITOTT ÉGÉSTERŰ, TERMÉSZETES HUZATÚ KÉSZÜLÉKEK

ÚTMUTATÓ A FALI BEÉPÍTETT TÁROLÓS KAZÁNOK FELSZERELÉSÉHEZ, HASZNÁLATÁHOZ ÉS KARBANTARTÁSÁHOZ NYITOTT ÉGÉSTERŰ, TERMÉSZETES HUZATÚ KÉSZÜLÉKEK ÚTMUTATÓ A FALI BEÉPÍTETT TÁROLÓS KAZÁNOK FELSZERELÉSÉHEZ, HASZNÁLATÁHOZ ÉS KARBANTARTÁSÁHOZ RMA 24 E TIPUSJELŰ GÁZKAZÁNOK B TÍPUS NYITOTT ÉGÉSTERŰ, TERMÉSZETES HUZATÚ KÉSZÜLÉKEK RMAS 20 E RMAS 24 E RMAS

Részletesebben

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ Általános biztonsági szabályok 1. Figyelem! A FAAC erősen ajánlja az alábbi előírások szó szerinti követését a személyi biztonság érdekében. A termék

Részletesebben

BIZTONSÁG TARTALOMJEGYZÉK. BIZTONSÁG 64 Alapvető biztonsági figyelmeztetések... 64. Alapvető biztonsági figyelmeztetések

BIZTONSÁG TARTALOMJEGYZÉK. BIZTONSÁG 64 Alapvető biztonsági figyelmeztetések... 64. Alapvető biztonsági figyelmeztetések TARTALOMJEGYZÉK BIZTONSÁG 64 Alapvető biztonsági figyelmeztetések... 64 RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT 65 A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA 65 Kezelőlap... 65 Professzionális vasaló... 65 Háztartási vasaló... 65 ELŐKÉSZÍTÉS

Részletesebben

GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató

GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató Tartalom 1. Megjegyzések a használati útmutatóhoz 2. Felhasználási terület,

Részletesebben

1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm

1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm 1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm A= 200 mm B= 200 mm C= 182 mm D= 118 mm 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1 Gáz-mágnesszelep 2 Égő 3 Elsődleges füstgáz/víz hőcserélő 4

Részletesebben

h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató

h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató Tartalomjegyzék Biztonsági tudnivalók...3 Az útmutatóról...5 A készülék kicsomagolása...5 Tartozéklista és szabályozó elemek...6 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ...7

Részletesebben

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv SOLARTHERMIE - SOLAR THERMAL - SOLAR TÉRMICA- SOLAIRE THERMIQUE - SOLARE TERMICO Beszerelési és beüzemelési kézikönyv Digitális szolár vezérlés 2 bemenet, 1 kimenet 719450 HU 719.450 Z01 06.33 Subject

Részletesebben

Szűrő berendezések. Használati útmutató. Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01126 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Szűrő berendezések. Használati útmutató. Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01126 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Szűrő berendezések HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2014 Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01123 CP1-03-01124 CP1-03-01125 CP1-03-01126 Mágneses szűrők 1. HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI útmutatások 1.1.

Részletesebben

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 1 Tartalomjegyzék 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 3 2. EU tanúsítvány.. 3 3. Az SD 201 felszerelése 3 4. Biztonsági elıírások. 3 5. Szállított anyagok listája.. 3 6. A berendezés felszerelése..

Részletesebben

Tervezési segédlet. Ferroli Econcept tech. fűtő 25A, 35A és átfolyós kombi 25C, 35C. kondenzációs fali gázkazánok

Tervezési segédlet. Ferroli Econcept tech. fűtő 25A, 35A és átfolyós kombi 25C, 35C. kondenzációs fali gázkazánok Tervezési segédlet Ferroli Econcept tech fűtő 25A, 35A és átfolyós kombi 25C, 35C kondenzációs fali gázkazánok Tartalom 1 Készülék jellemzők...1 1.1 Alkalmazási terület...1 1.2 Műszaki adatok...2 1.3 Csatlakozó

Részletesebben

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató Termoelektromos borhűtő Modell: DX-68COMBO Használati útmutató Tartalomjegyzék I. Általános biztonsági előírások 1 II. Műszaki adatok 2 III. Kezelőszervek 3 IV. Bekötési rajz 4 V. Működtetés 4 VI. Speciális

Részletesebben

HC30, HF18, HF 24, HF30

HC30, HF18, HF 24, HF30 Domina Domitop C24 E, F24 E, C30 E és F30 E típusú fali kombi gázkazánok, valamint HC24, HC30, HF18, HF 24, HF30 fűtő készülékek Használati - kezelési utasítás, gépkönyv Magyarországi képviselő és forgalmazó:

Részletesebben

PICCOLO-G EURO-6-G EURO-10-G EURO-15-G EURO-25-G GÁZÉGŐK GÉPKÖNYV

PICCOLO-G EURO-6-G EURO-10-G EURO-15-G EURO-25-G GÁZÉGŐK GÉPKÖNYV PICCOLO-G EURO-6-G EURO-10-G EURO-15-G EURO-25-G GÁZÉGŐK GÉPKÖNYV * Nyilvántartási szám: HU-MSZT - 503 / 0095(5)-285(5) MSZ EN ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008) * A tanúsítás a cég minőségirányítási rendszerére

Részletesebben

A biztonsággal kapcsolatos információk. Model AX-C850. Használati útmutató

A biztonsággal kapcsolatos információk. Model AX-C850. Használati útmutató A biztonsággal kapcsolatos információk Model AX-C850 Használati útmutató Áramütés vagy testi sérülések elkerülése érdekében: Sosem csatlakoztasson két bemeneti csatlakozó aljzatra vagy tetszőleges bemeneti

Részletesebben

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK KEZELÉSI UTASÍTÁS HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt

Részletesebben

LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ

LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR TARTALOM 1. MŰKÖDTETÉS ELŐTTI TUDNIVALÓK... 2 1.1. Biztonsági óvintézkedések... 2 1.2. Az alkatrészek neve... 3 2. MŰKÖDTETÉS...

Részletesebben

KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel

KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel HU Felhasználói és programozói leírás A kézikönyv tartalmára és a benne leírt berendezésre vonatkozóan a fejlesztő és gyártó fenntartja a változtatás jogát. A gyártó

Részletesebben

Használati és szerelési útmutató

Használati és szerelési útmutató Használati és szerelési útmutató Hidromasszázs zuhanykabin GIBRALTAR www.kerra.pl Használati és szerelési útmutató Hidromasszázs zuhanykabin GIBRALTAR Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta. A szerelés

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KERINGTET SZIVATTYÚK

ELEKTRONIKUS KERINGTET SZIVATTYÚK ELEKTRONIKUS KERINGTET SZIVATTYÚK ELEKTRONIKUS KERINGTETÖ SZIVATTYÚK F TÉSI ÉS LÉGKONDÍCIONÁLÓ RENDSZEREKHEZ ÁLTALÁNOS ADATOK Felhasználási terület Alacsony energia fogyasztású f tési és légkondicionáló

Részletesebben

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 1 / A VÁSÁRLÓ FIGYELMÉBE

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 1 / A VÁSÁRLÓ FIGYELMÉBE TARTALOMJEGYZÉK 1 / A VÁSÁRLÓ FIGYELMÉBE Biztonsági előírások 21 Környezetvédelem 22 Energiamegtakarítás 22 2 / A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA A szárítógép általános bemutatása 23 3 / A SZÁRÍTÓGÉP ÜZEMBEHELYEZÉSE

Részletesebben

Kültéri egység Használati útmutató

Kültéri egység Használati útmutató Modell: TWH09QB-K3DNA6D/O TWH12QB-K3DNA6D/O Kültéri egység Használati útmutató Tartalomjegyzék Működési útmutató Elővigyázatosság... 2 Alkatrészek nevei... 3 Beszerelési útmutató Beszerelési ábra... 4

Részletesebben

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselő és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u. 3. Tel/fax: (23) 530-570,

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM:

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM: FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS. A jelen útmutatóban és magán a készüléken is fontos biztonsági üzenetek szerepelnek, amiket mindig el kell olvasni és be kell tartani.

Részletesebben

LUXO kapunyitó automaták

LUXO kapunyitó automaták LUXO kapunyitó automaták Szerelési és karbantartási útmutató Verzió: 04/2010 Rev 2009-11-11 alapján Dátum: 2010 január Fordította: Dvorák László - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Részletesebben

WESTPOINT MOBIL KLÍMA

WESTPOINT MOBIL KLÍMA WESTPOINT MOBIL KLÍMA WPK15 WPK15H WPK15RC WPK15HRC HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A készülék megfelelő és biztonságos használata érdekében gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót és az abban foglaltakat maradékta

Részletesebben

!!!!! SABIANA. SKYSTAR kazettás fan coil berendezések. airtronics. 1. oldal

!!!!! SABIANA. SKYSTAR kazettás fan coil berendezések. airtronics. 1. oldal SABIANA SKYSTAR kazettás fan coil berendezések airtronics 1. oldal 2. oldal ALKALMAZÁS: FONTOS: A berendezés telepítése előtt gondosan olvassa el ezt a kézikönyvet A SkyStar berendezéseket kereskedelmi

Részletesebben

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EDP2074PDW...... HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK.............................................................. 3 2. TERMÉKLEÍRÁS......................................................................

Részletesebben

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES KFT. Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el! Tartalom Bevezető... 3 C.E.S. kavitációs hőgenerátorok leírása és alkalmazása... 3 2. A C.E.S. kavitációs hőgenerátorok

Részletesebben

Duet M 40011037-1103. Üzembe helyezési útmutató

Duet M 40011037-1103. Üzembe helyezési útmutató Duet M 40011037-1103 HU Üzembe helyezési útmutató HU 1.1 1.2 1.3 A 1.4 1.5 1 < < < < A B 2.1 2.2 2.3 2.4 C 2.5 2.6 2 < < < < 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3 < < < < 1 Bevezetés A berendezés üzembe helyezését bízza

Részletesebben

WST SK 300/400/500-1 solar

WST SK 300/400/500-1 solar 6 720 610 242-00.3O Indirekt fűtésű melegvíztároló WST SK 300/400/500-1 solar Telepítési és karbantartási útmutató szakember számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Biztonsági útmutató és a szimbólumok

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv

Felhasználói Kézikönyv ELETTRONIC DIVISION Felhasználói Kézikönyv PM1-300,400,600 SZÁRNYASKAPU MOZGATÓ MOTOR FIGYELEM!! Telepítés előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet! TARTALOMJEGYZÉK A CSOMAG TARTALMA... 2

Részletesebben

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL atmocraft VK 654/9 654/9 HU; PL Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmocraft Gázüzemű fűtőkazán HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz........ 3. A dokumentumok

Részletesebben

FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3

FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3 FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3 HASZNÁLATI UTASÍTÁS Gratulálunk a levegıtisztító megvásárlásához. Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy megismerje a készülék megfelelı

Részletesebben

Hőmérséklet-szabályozás

Hőmérséklet-szabályozás Áttekintés PB501158 PB501159 Állítható termosztátok O (kék gomb) záró érintkez vel a ventilátor indításának vezérléséhez, ha a h mérséklet meghaladja a kijelzett maximum értéket. C (piros gomb) nyitó érintkez

Részletesebben

A készüléket csak főzésre fejlesztették ki. Minden más használat (pl. a helység kifűtése) a termék céljainak nem megfelelő, és veszélyes lehet.

A készüléket csak főzésre fejlesztették ki. Minden más használat (pl. a helység kifűtése) a termék céljainak nem megfelelő, és veszélyes lehet. 1 HU Tisztelt Vásárló, Az Amica márka által kifejlesztett főzőlap az egyszerűséget választotta a kezelésben és a legmegfelelőbb teljesítményt. A használati útmutató elolvasása után a készülék kezelése

Részletesebben

Waterair Wi-Fi h szivattyúk Szerelési útmutató 1./14 oldal 2014. fejlesztés

Waterair Wi-Fi h szivattyúk Szerelési útmutató 1./14 oldal 2014. fejlesztés Waterair Wi-Fi h szivattyúk Szerelési útmutató 1./14 oldal 2014. fejlesztés Tartalomjegyzék 1 A h szivattyú helye 2 1.1 A talapzat... 2 1.2 Betartandó minimális távolságok... 3 1.3 Távolság a medencét

Részletesebben

Szerelési kézikönyv. Használati melegvíz-tartály levegő-víz hőszivattyús rendszerhez EKHWE150A3V3 EKHWET150A3V3 EKHWE200A3V3 EKHWE300A3V3

Szerelési kézikönyv. Használati melegvíz-tartály levegő-víz hőszivattyús rendszerhez EKHWE150A3V3 EKHWET150A3V3 EKHWE200A3V3 EKHWE300A3V3 Használati melegvíz-tartály levegő-víz hőszivattyús rendszerhez EKHWE50AV EKHWET50AV EKHWE00AV EKHWE00AV EKHWE00AZ EKHWE00AZ 4 5 6 7 x x x 4x x x x EKHWE50~00 EKHWET50 50 50 0 0 00 50 700 D 45 H H4 H 00

Részletesebben

Táblázat. 1 Előmosogatás hideg Késleltetés Később elmosogatandó edények. 4,0 0,03 14. 2 Gyors 45 C Késleltetés. 3 Eco 2) 50 C Késleltetés

Táblázat. 1 Előmosogatás hideg Késleltetés Később elmosogatandó edények. 4,0 0,03 14. 2 Gyors 45 C Késleltetés. 3 Eco 2) 50 C Késleltetés Gyors útmutató Táblázat PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB Addig nyomja meg (ismételten) a Programok gombot, amíg fel nem gyullad a kívánt program jelzőfénye (lásd alább a Programtáblázat c. részt). START/FOLYTATÁS

Részletesebben

Kezelési leírás RAIN BIRD ESP modulos id kapcsoló

Kezelési leírás RAIN BIRD ESP modulos id kapcsoló Kezelési leírás RAIN BIRD ESP modulos id kapcsoló Az ESP modulos id kapcsoló kiskertek és közepes méret közterületek öntöz rendszeréhez kifejlesztett id kapcsoló. Az ESP modulos id kapcsoló kültéren és

Részletesebben

KIT BOB5 ECO2 vezérléssel

KIT BOB5 ECO2 vezérléssel 1 KIT BOB5 ECO2 vezérléssel Használati és üzembe helyezési utasítás Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott, Benincá BOB50 típusú szettet választotta. A Benincá cég kínálatában található összes termék

Részletesebben

Kondenzációs fali gázkazánok. Felhasználói és szerelői kézikönyv

Kondenzációs fali gázkazánok. Felhasználói és szerelői kézikönyv A HU Kondenzációs fali gázkazánok Felhasználói és szerelői kézikönyv Kedves Ügyfelünk! Vállalatunk meg van győződve arról, hogy az új kazánja minden igényét ki fogja elégíteni. Egy BAXI termék megvásárlása

Részletesebben

Használati utasítás SW ponthegesztő berendezésekhez

Használati utasítás SW ponthegesztő berendezésekhez 1 Használati utasítás SW ponthegesztő berendezésekhez Gyártó: DECA SA San Marino Forgalmazó: Hód-Welding Kft 6800 Hódmezővásárhely Könyves u. 29 Tel: +36 62 534 830 Használati utasítás SW ponthegesztő

Részletesebben

Elektromágneses szivattyú PMA -1

Elektromágneses szivattyú PMA -1 2.1A-88001-B02 Elektromágneses szivattyú PMA -1 Tartalomjegyzék Oldal Tartalomjegyzék... 2 Biztonsági utasítások... 2 Alkalmazási területek... 3 Felépítés... 3 Üzemeltetés... 4 Összeszerelés és üzembe

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS LINEÁRIS ABLAKMOZGATÓ MOTOR

HASZNÁLATI UTASÍTÁS LINEÁRIS ABLAKMOZGATÓ MOTOR SL60 ablakmozgató motor 1. oldal, 1. összesen HASZNÁLATI UTASÍTÁS LINEÁRIS ABLAKMOZGATÓ MOTOR KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA VÉGIG, MERT A TELEPÍTÉSI HIBÁKÉRT A GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ CÉG NEM VÁLLAL FELELİSÉGET!

Részletesebben

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások HU Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások Beépíthető gáz főzőlap Beépíthető gáz főzőlap Tisztelt vásárlónk! Beépíthető gáz főzőlap háztartásban való használatra készült. Termékeink csomagolása

Részletesebben

STARSET-24V-os vezérlés

STARSET-24V-os vezérlés STARSET-24V-os vezérlés FELHASZNÁLÓI KÉZI KŐNYV 24 vdc szárnyas kapu vezérlő OLVASSA EL A KÉZIKÖNYVET GONDOSAN HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMEZTETÉSEK: Telepítés előtt olvassa el az utasítást gondosan. Helytelen

Részletesebben

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SGExC 05.1 SGExC 12.1 Először olvassa el az útmutatót! Tartsa

Részletesebben

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót,

Részletesebben

MINIB C bekötési útmutató

MINIB C bekötési útmutató C szabályzás bekötési útmutató Oldal: 1 / 5 MINIB C bekötési útmutató Bevezetés A MINIB konvektorok vezérl rendszereit az általános 230V/50Hz áramellátó hálózatból látják el energiával. Azért, hogy biztosítsuk

Részletesebben

DT7001. Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó. Kezelési útmutató

DT7001. Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó. Kezelési útmutató Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó Kezelési útmutató - Tartalomjegyzék 1. Kezelési útmutató...4 1.1. Rendeltetése... 4 1.2. Célcsoport... 4 1.3. Az alkalmazott szimbólumok... 4 2. Az Ön biztonsága

Részletesebben