DOMIproject F 24. Megfelel ségi nyilatkozat. A Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DOMIproject F 24. Megfelel ségi nyilatkozat. A Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre"

Átírás

1 Figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvben megadott utasításokat, mivel a beszerelés biztonságára, a használatra és a karbantartásra vonatkozó fontos információkat tartalmaznak. használati utasítás a termék szerves és lényegi részét képezi, azt a felhasználó gondosan meg kell rizze a jöv beni felhasználás céljából. Ha a berendezést egy új tulajdonosnak eladják, átadják vagy áthelyezik, mindig biztosítani kell, hogy a kézikönyv a kazánnal együtt átadásra kerüljön az új tulajdonos számára, illetve a beszerelést végz szakember használhassa. beüzemelést és a karbantartást az érvényes jogszabályok betartásával, a gyártó utasításai szerint és a szakképesítéssel rendelkez szakember kell végezze. hibás beszerelés vagy a rossz karbantartás kárt okozhat emberben, tárgyakban vagy állatokban. hibás beszerelési vagy használat, illetve a gyártói utasítások be nem tatásából származó károkért a gyártó nem vállal felel sséget. Miel tt bármilyen tisztítási vagy karbantartási m veletbe kezdene, feszültségmentesítse a berendezést a f kapcsolóval és/vagy a megfelel kapcsolókkal. Hiba és/vagy hibás m ködés esetén iktassa ki a berendezést, és ne próbálja javítani vagy átállítani. Kizárólag megfelel en képzett szakemberhez forduljon. termékek esetleges javítását-cseréjét kizárólag képzett szakember végezheti eredeti alkatrészek felhasználásával. fentiek be nem tartása esetén a berendezés biztonságossága csökkenhet. berendezés jó m ködésének biztosításához elengedhetetlen, hogy egy szakember elvégezze az id szakos karbantartást. berendezést csak arra a célra szabad használni, amelyre tervezték. Minden egyéb használat helytelennek, tehát veszélyesnek min sül. csomagolóanyag eltávolítása után gy z djön meg a berendezés épségér l. csomagolóanyagokat gyermekekt l távol kell tartani, mert veszélyforrást jelentenek. Kétség esetén ne használja a berendezést, és forduljon a szállítóhoz. Ez a szimbólum azt jelenti, hogy "Figyelem" és a biztonságra vonatkozó összes figyelmeztetésnél megtalálható. Pontosan tartsa be az ilyen jelleg el írásokat, hogy elkerülje a személyeket, állatokat és tárgyakat ér károkat. Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre Megfelel ségi nyilatkozat gyártó: FERROLI S.p.. Cím: Via Ritonda 78/a San onifacio VR kijelenti, hogy a jelen berendezés megfelel az alábbi EGK irányelveknek: Gázkészülékek Irányelv 90/396 Hozam Irányelv 9/4 Kisfeszültség Irányelv 73/3 (amit a 93/68-as módosított) Elektromágneses Kompatibilitás Irányelv 89/336 (amit a 93/68-as módosított). Elnök és jogi képvisel Munka érdemrenddel kitüntetve Dante Ferroli 5

2 Használati utasítás evezet...7. Vezérl panel ekapcsolás és kikapcsolás eállítások...8 Installálás Általános rendelkezések felszerelés helye Vízbekötések Gázbekötés Elektromos bekötések Leveg /füst vezetékek Szerviz és karbantartás eállítások M ködésbe állítás Karbantartás problémák megoldása M szaki jellemz k és adatok Csatlakozók méretei Általános nézet és f bb alkotórészek Vízkör M szaki adatok táblázata Diagrammok Kapcsolási rajz

3 . Használati utasítás. evezet Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy a FERROLI fali kazánt választotta, amely modern kialakítású, a legújabb technológiát képviseli, rendkívül megbízható és konstrukciója kiváló. Kérjük figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvet, mert a beszerelés, a használat és a karbantartás biztonságára vonatkozó fontos információkat tartalmaz. DOMIproject F 4 f téshez és használati melegvíz el állításához készült h generátor, magas hozammal, földgázzal vagy LPG-vel m ködik, elektronikus begyújtású atmoszferikus ég vel, rásegített szell zés hermetikus térrel és mikroprocesszoros vezérléssel.. Vezérl panel ábra - Vezérl panel = erendezés h mérséklet szabályozás és nyár/tél/ állítása = Használati melegvíz és használati melegvíz el állítás kiiktatása h mérsékletének beállítása 3 = Gomb (ECO/COMFORT). 4 = Funkció jelöl és rendellenesség jelz ledek. 5 = RESET gomb. Jelzések m ködés közben Normál m ködés közben a kazán diagnosztikai vezérlése a ledek segítségével információkat közöl a kazán állapotáról (4 - ábra. ): Táblázata. - Ledek jelmagyarázata ( = Nem világít / = Világít / = Villog / = Gyorsan villog) Kazán kikapcsolva Kazán Stand-by állapotban Kazán Stand-by / ECO aktív állapotban Rendellenességek (lásd sez. 3.4) F tési üzemmód (ég bekapcsolva) COMFORT aktiválva Használati melegvíz üzemmód (ég bekapcsolva) TESZT üzemmód 7

4 .3 ekapcsolás és kikapcsolás ekapcsolás Nyissa ki a kazán el tti gázcsapot. iztosítsa a berendezés elektromos betáplálását. f tési és használati melegvíz tárcsát állítsa a kívánt h mérsékletre. kazán készen áll az automatikus m ködésre minden olyan alkalommal, amikor használati melegvíz igény merül fel, vagy a szobatermosztát igényli a f tést. Ha az ég k nem gyulladnak meg és a leállási led ( ) meggyullad, nyomja le a RESET gombot. központi egység a következ 30 másodpercben megismétli a begyújtási ciklust. Ha a harmadik próbálkozást követ en sem gyulladnak meg az ég k, nézze át a sez. 3.4 fejezetet. Kikapcsolás Ha a kazán m ködése közben az elektromos betáplálás szünetel, az ég k kialszanak és a hálózati feszültség helyreállásakor automatikusan újra meggyulladnak. Mindkét tárcsát állítsa minimumra (. és. rész ábra. ). mikor a kazánt kikapcsolja, az elektronikus kártya még feszültség alatt van. Ki van iktatva a használati melegvíz és a f tés funkció, minden led elaludt; viszont a fagymentesítés funkció aktív marad. z ábra - Kazán kikapcsolva elektromos és/vagy gáz betáplálás levételével a fagyálló rendszer nem m ködik. Ha a berendezés téli id szakban hosszabb ideig m ködésen kívül van helyezve, a fagy okozta károk elkerülésére javasoljuk, hogy távolítsa el a kazánban lév összes vizet, a használati vizet és a berendezés vizét is; vagy eressze le csak a használati vizet, és alkalmazza a sez..3 fejezetben el írtaknak megfelel fagyállót..4 eállítások Nyár/Tél kapcsolás z "" és "" kapcsolók pozíciójának megfelel en ki lehet kapcsolni a kazán, el lehet végezni a nyár/tél átállítást, vagy ki lehet iktatni a használati melegvíz üzemmódot. ábra 3 - NYÁRI üzemmód (csak használati melegvíz) ábra 5 - Használati melegvíz kiiktatva (csak f tés) ábra 4 - TÉLI üzemmód (F tés + csak használati melegvíz) 8

5 F tési h mérséklet szabályozása tárcsával végezze (. rész ábra. ), a h mérsékletet minimum 30 C és maximum 85 C között lehet beállítani; javasoljuk, hogy a kazánt ne m ködtesse 45 C alatt. Használati melegvíz h mérsékletének beállítása tárcsával végezze (. rész ábra. ), a h mérsékletet minimum 40 C és maximum 60 C között lehet beállítani. környezeti h mérséklet szabályozása (a külön rendelhet szobatermosztáttal) szobatermosztáttal állítsa be a helyiségek kívánt h mérsékletét. mennyiben nincs szobatermosztát, a kazán a berendezést a beállított berendezés el remen irány alapértéke szerinti h mérsékleten tartja. környezeti h mérséklet szabályozása (a külön rendelhet távoli id kapcsolóval) távoli id kapcsolóval állítsa be a helyiségek kívánt h mérsékletét. kazán a berendezésben lév vizet a kívánt környezeti h mérséklet szerint melegíti. távoli id kapcsolóval m ködésének leírását megtalálja a használati utasításában. Ha a kazánra távoli id kapcsoló van kötve (külön rendelhet ), a f tés és a használati melegvíz h mérsékletének beállításait csak a távoli id kapcsolóról lehet elvégezni. kazán kikapcsolását, a nyári/téli átállítást és a használati melegvíz kiiktatását ekkor is a kazán vezérl paneljén kell elvégezni. ECO/COMFORT beállítás berendezés olyan speciális bels készülékkel van ellátva, amely biztosítja a használati melegvíz gyors kibocsátását és a felhasználó maximális kényelmét. mikor ez a készülék aktív (COMFORT üzemmód), a kazánban lév víz h mérséklete állandó értéken marad, és így a csap kinyitásakor azonnal melegvíz folyik, nincs várakozási id. készüléket a felhasználó kiiktathatja (ECO üzemmód), ehhez a kazán stand-by állapotánál meg kell nyomni az ECO/ COMFORT gombot. ECO üzemmódban a megfelel ECO sárga led ég. COMFORT üzemmód aktiválásához újra nyomja le az ECO/COMFORT gombot, a sárga ECO led elalszik. berendezés víznyomás beállítása hideg berendezés tölt nyomása, amit a kazán víznyomás mér jén lehet leolvasni, kb.,0 bar kell legyen. Ha a berendezés nyomása a minimum érték alá csökken, az. részben ábra. 6 leírt tölt csappal állítsa vissza az induló értéket. m veletet követ en mindig zárja el a feltölt csapot. ábra 6 - Feltölt csap Nyitva Zárva 9

6 . Installálás. Általános rendelkezések ESZERELÉST KIZÁRÓLG IZTOS FELKÉSZÜLTSÉGGEL RENDELKEZ SZKEMER VÉGEZHETI, JELEN M SZKI LEÍRÁSN, Z ÉRVÉNYES TÖRVÉNYEKEN, Z ORSZÁGOS ÉS HELYI SZVÁNYOKN, ILLETVE Z ESETLEGES HELYI JOGSZÁLYOKN MEGDOTT EL ÍRÁSOK ETRTÁSÁVL ÉS SZKSZE- R MÓDON.. felszerelés helye berendezés ég köre hermetikusan le van zárva a környezetéhez képest, tehát a berendezést bármilyen helyiségben fel lehet szerelni. Evvel együtt a berendezést olyan helyiségben kell felszerelni, amelynek megfelel a szell zése, hogy, ha minimális gázszivárgás alakulna ki, akkor ez ne okozzon veszélyhelyzetet. Ezt a biztonsági szabályt a 90/396 sz. EGK Irányelv tartalmazza, amely minden gázzal m köd berendezésre érvényes, így a hermetikusan lezártakra is. beszerelés helyén nem lehet por, nem lehetnek éghet tárgyak vagy anyagok, illetve korróziót okozó gázok. helyiség száraz kell legyen és h mérséklete nem csökkenhet a fagypont alá. kazán fali felszerelésre van el készítve, a fali rögzít bilincs normál tartozéka. sez. 4.-ben megadott magasság értékek szerint rögzítse a falra a bilincset, és akassza fel a kazánt. Külön kérésre fém sablont tudunk biztosítani a falon a furatok bejelöléséhez. fali rögzítés a berendezés stabil és hatékony alátámasztását kell, hogy biztosítsa. Ha a berendezést bútorba zárják, vagy közvetlenül mellé helyezik egy másik tárgynak, biztosítani kell a burkolat leszereléséhez és a normál karbantartáshoz szükséges helyet..3 Vízbekötések berendezés h teljesítményét el zetesen az érvényes jogszabályok szerint az épület h igényének számítása alapján kell meghatározni+. helyes és szabályos m ködéshez a berendezésre az összes alkotórészt fel kell szerelni. Javasoljuk, hogy a kazán és a f t berendezés között helyezzenek el elzáró szelepeket amelyek szükség esetén lehet vé teszik a kazán leválasztását a berendezésr l. biztonsági szelep elvezetését egy gy jt edénybe vagy cs be kell vezetni, hogy a f t berendezés túlnyomása esetén ne folyjon a víz a földre. Ellenkez esetben a leereszt szelep m ködésbe lépésekor a helyiséget elárasztja a víz, ezért a kazán gyártóját nem lehet felel ssé tenni. Ne használja a vízberendezés csöveit az elektromos berendezések földelésére. kazán beszerelése el tt alaposan mossa ki a berendezés minden csövét a kazán megfelel m ködését esetlegesen veszélyeztet lerakódások és szennyez dések eltávolítására. csatlakozók bekötését a sez. 4. rajznak és a berendezésen látható szimbólumoknak megfelel en végezze el. Igény esetén a gyártó az alábbi ábrán bemutatott csatlakoztató készletet is szállítja. C D E F - els menetes karmantyú - OT 58 hollandi C - OR tömítés D - OT 58 leállító gy r E - Vörösréz alátét F - OT 58 szerelvény G - Gömbszelep G C D E F ábra 7 - Csatlakozó készlet 30

7 berendezés tölt víz jellemz i Ha a víz keménysége több, mint 5 Fr, megfelel en kezelt vizet kell használni a kemény víz okozta vízk lerakódások elkerülésére a kazánban. Nagykiterjedés berendezéseknél, illetve a víz gyakori újratöltése esetén mindenképpen kezelt vizet kell használni. Ha ilyen esetben az els feltöltést követ en a berendezést részben vagy egészben le kell ereszteni, az újbóli feltöltést szintén kezelt vízzel kell végezni. Fagyálló rendszer, fagyálló folyadékok, adalékanyagok és inhibitorok. kazán fagyálló rendszerrel van ellátva, amely az el re irányú víz h mérsékletének 6 C alá csökkenésekor a kazán f tési üzemmódba kapcsolja. készülék nem aktív, ha a berendezés elektromos és/vagy gáz betáplálása megsz nik. mennyiben szükséges, fagyálló folyadékot, adalékanyagot és inhibitorokat lehet alkalmazni, de csak és kizárólag akkor, ha a fenti folyadék vagy adalékanyag gyártója garanciát ad arra, hogy ezek a termékek az adott célnak megfelelnek, és nem károsítják a kazán h cserél jét vagy a kazán, illetve a berendezés egyéb alkotórészeit és/vagy anyagait. Tilos általános fagyálló folyadék, adalékanyag vagy inhibitor használata, ami nem kifejezetten a h fejleszt berendezéseknél használatos, és nem kompatibilis a kazán és a berendezés anyagaival..4 Gázbekötés gázbekötés végrehajtása el tt ellen rizze, hogy a berendezés a rendelkezésre álló f t anyag típussal való m ködésre van-e el készítve, alaposan tisztítsa meg a berendezés gázcsöveit a kazán megfelel m ködését esetlegesen veszélyeztet lerakódások eltávolításával. gázbekötést a megfelel csatlakozásnál (lásd ábra. 9) kell megvalósítani, az érvényes jogszabályoknak megfelel en, merev fémcs vel vagy fali folyamatos inox acél flexibilis töml vel, a berendezés és a kazán között fel kell szerelni egy gázcsapot. Ellen rizze, hogy a gázbekötéseknél ne legyen szivárgás. gázóra teljesítménye elégséges kell, hogy legyen az összes bekötött gázberendezés egyidej m ködéséhez. kazánból kijöv gázcs átmér je nem meghatározó a berendezés és a gázóra közötti cs átmér jének meghatározásánál; ezt a hossza és a töltés veszteség alapján, az érvényes el írásoknak megfelel en kell meghatározni. Ne használja a gázcsöveket az elektromos berendezések földelésére..5 Elektromos bekötések ekötés az elektromos hálózatra berendezés elektromos biztonsága csak akkor garantált, ha azt az érvényes biztonsági el írásoknak megfelel en hatékony földberendezésre csatlakoztatják. Szakemberrel ellen riztesse s földberendezés hatékonyságát és megfelel voltát, a gyártó nem felel a berendezés földelésének hiánya miatt bekövetkez esetleges károkért. Ellen riztesse, hogy az elektromos berendezés megfelel-e a kazán adattábláján szerepl maximális felvett teljesítmény értéknek. kazán "Y" típusú, csatlakozó nélküli beköt kábellel van ellátva. hálózati bekötéseket fix bekötéssel kell végrehajtani, kétpólusú kapcsolóval, amelynél a kontaktusok közötti nyílás legalább 3 mm, a kazán és az elektromos hálózat között max. 3 -es biztosítékot kell alkalmazni. Fontos a pólusok betartása (FESZÜLTSÉG LTTI: barna vezeték / SEMLEGES: kék vezeték / FÖLD: sárga-zöld vezeték) a feszültség alatti vezetékre történ bekötéseknél. eszerelésnél és a tápvezeték cseréjénél a földkábelt a többihez képest cm-rel hosszabbra kell hagyni. berendezés elektromos tápvezetékét a felhasználó nem cserélheti ki. kábel sérülése esetén kapcsolja ki a berendezést és a cserét kizárólag szakemberrel végeztesse el. z elektromos tápkábel cseréje esetén kizárólag "HR H05 VV-F" 3x0,75 mm, maximum 8 mm átmér j kábelt kell használni. Szobatermosztát FIGYELEM SZOTERMOSZTÁT ÉRINTKEZ I TISZTÁK KELL LEGYENEK. SZOTERMOSZTÁT KPCSIT 30 V-R KÖTVE Z ELEKTRONIKUS KÁRTY HELYREHOZHTTLN MÓDON SÉRÜL. távoli id kapcsoló és a timer bekötésekor ezek tápfeszültségét ne a megszakító érintkez jér l vegye. betáplálást típustól függ en vagy közvetlen hálózati bekötéssel vagy elemr l kell megvalósítani. 3

8 Hozzáférés az elektromos kapocsléchez szobatermosztát (. rész ábra. 8) és a távoli id kapcsoló (. rész ábra. 8) bekötéséhez a kapocsléchez a kazán alsó részér l lehet hozzáférni, ahogy azt a ábra. 8 mutatja. ábra 8 - Hozzáférés a kapocsléchez = Szobatermosztát bekötése = Távoli id kapcsoló bekötése (OPENTHERM).6 Leveg /füst vezetékek berendezés "C típusú", hermetikus, rásegített huzatú, a leveg bevezetést és a füstelvezetést az alábbiakban bemutatott egyik elvezet /elszívó rendszerre kell kötni. berendezést a m szaki adattáblán szerepl összes Cxy kémény konfigurációra vonatkozóan bevizsgálták (a jelen fejezetben példaként szerepel néhány konfiguráció). Evvel együtt elképzelhet, hogy bizonyos konfigurációkat a törvények, el írások vagy helyi szabályok kifejezetten korlátoznak vagy nem engednek meg. beszerelést megel z en ellen rizze ezt, és pontosan tartsa be a vonatkozó el írásokat. Továbbá tartsa be a fali és/vagy tet n található végelemek elhelyezésére, az ablaktól, faltól, egyéb szell z nyílásoktól, stb. mért minimális távolságokra vonatkozó rendelkezéseket. jelen C típusú berendezést a gyártó által szállított és az UNI-CIG 79/9-nek megfelel elszívó vezetékekkel és füstelvezet kkel kell beszerelni. mennyiben nem ezt alkalmazzák a gyártó által nyújtott garancia és a társaság felel ssége automatikusan érvényét veszíti. Membránok kazán m ködéséhez a berendezéssel együtt szállított membránokat kell alkalmazni, az alábbi táblázatokban megadott adatoknak megfelel en. füstelvezet cs beillesztése el tt ellen rizni kell, hogy a megfelel membrán van-e a berendezésben (amikor ezt használni kell), és, hogy a membrán jól van-e behelyezve. kazánokba gyárilag egy kisebb átmér j membránt szerelnek. membrán cseréjénél a ábra. 9 fejezetben leírtak szerint járjon el. 3

9 ábra 9 - Membrán csere ( = kazán nincs felszerelve / = kazán és a füstcsövek már fel vannak szerelve) Koaxiális csövek bekötése C C3 C3 C3 C C ábra 0 - Példák koaxiális csövekkel történ bekötésére ( = Leveg / = Füst) koaxiális bekötésnél el ször szerelje fel a berendezésre az alábbi tartozékok egyikét. fali furatok magasságára vonatkozóan lásd: sez. 4. füstelvezet cs esetleges vízszintes szakaszait kifelé enyhe lejtéssel kell kialakítani, hogy az esetlegesen keletkez kondenzvíz ne tudjon a berendezés felé visszafolyni X0 0004X X0 ábra - Induló tartozékok koaxiális vezetékekhez 33

10 felszerelés el tt ellen rizze a táblázata segítségével a használandó membránt, valamint azt, hogy a maximálisan megengedett cs hosszt nem lépi-e túl, figyelembe véve, hogy minden koaxiális könyökelem esetén a táblázatban megadott csökkentést kell érvényesíteni. Például egy 60/00 átm. vezeték, amely egy 90 -os könyökelemb l + méter vízszintes szakaszból áll, összesen méter hosszúságnak felel meg. Táblázata. - Membrán koaxiális vezetékekhez ekötés külön csövekkel 60/00 koaxiális 80/5 koaxiális Maximálisan megengedhet hosszúság 5 m 0 m Csökkent faktor 90 -os könyökelemekre m 0,5 m Csökkent faktor 45 -os könyökelemekre 0,5 m 0,5 m z alkalmazandó membrán 0 m m 43 5 m nincs membrán 3 0 m nincs membrán C5 C3 C5 C5 ábra - Példák külön csövekkel történ bekötésére ( = Leveg / = Füst) különálló vezetékek bekötésénél el ször az alábbi tartozékot szerelje fel a berendezésre: X0 ábra 3 - Induló tartozék elkülönített csöveknél 34

11 felszerelés el tt ellen rizze a használandó membránt, valamint egy egyszer számítással azt, hogy a maximálisan megengedett cs hosszt nem lépi-e túl:. Teljes mértékben határozza meg a kett s kéményrendszer kialakítását, beleértve a tartozékokat és a kimeneti végelemeket.. Tanulmányozza a táblázata 4 fejezetet, és határozza meg minden alkotórésznek a beszerelés helyét l függ veszteség méter egyenértékét. 3. Ellen rizze, hogy a veszteségek teljes értéke a maximálisan megengedett hossznál kisebb vagy avval egyenl legyen: táblázata 3 Táblázata. 3 - Membrán külön vezetékekhez Maximálisan megengedhet hosszúság Külön vezetékek 60 m eq 0-0 m eq 43 z alkalmazandó membrán 0-45 m eq m eq Nincs membrán Táblázata. 4 - Tartozékok Elszívás leveg Veszteség (m eq ) Függ leges Füstelvezetés Vízszintes 80 TÖML 0,5 m M/F KWM38 0,5 0,5,0 KÖNYÖKE- LEM m M/F KWM83,0,0,0 m M/F KWM06K,0,0 4,0 45 F/F KWM0K,, 45 M/F KWM65,, 90 F/F KWM0K,0 3,0 90 M/F KWM8,5,5 KWM70U,5,5 CSONK test csatlakozóval KWM6U 0, 0,3 kondenzleereszt höz KWM55U - 3,0 TEE kondenzleereszt vel KWM05K - 7,0 VÉGELEM fali leveg KWM85,0 - fali füst szélvéd vel KWM86-5,0 KÉMÉNY Kett s leveg /füst 80/80 KWM84U -,0 Csak füstkimenet 80 KWM84U + KWM86U - 4,0 00 CSÖKKENTÉS 80-ról 00-ra KWM03U 0,0 0,0 00-ról 80-ra,5 3,0 TÖML m M/F KWM08K 0,4 0,4 0,8 90 M/F + Teszt csatlakozás KÖNYÖKE- LEM 45 M/F KWM03K 0,6,0 90 M/F KWM04K 0,8,3 VÉGELEM fali leveg KWM4K,5 - fali füst szélvéd vel KWM9K - 3,0 35

12 Közös füstcs be történ bekötés C8 C4 C4 ábra 4 - Példák füstcsövekre történ bekötésre ( = Leveg / = Füst) Ha a DOMIproject F 4 kazánt természetes huzatú közös füstkürt re vagy egyedi kéményre kívánja kötni, a füstkürt t, illetve a kéményt szakember kell, hogy tervezze az érvényes szabványok betartásával, és meg kell feleljen a ventillátorral ellátott hermetikusan m köd berendezéseknek. Különösen a kéményeknek és a füstkürt knek az alábbi jellemz kkel kell rendelkezniük: Méretezésük az érvényes szabványokban megadott számítási móddal történjen z égéstermékek szempontjából hermetikusak, füst- és h állóak, a kondenzvízzel szemben vízhatlanok Keresztmetszetük kör, vagy négyszög alakú, függ leges menet ek elzáródások nélkül meleg füstöt elvezet vezetékek az éghet anyagoktól megfelel távolságban vannak vagy szigeteltek Szintenként csak egy berendezésre lehetnek rákötve. Csak egyféle típusú berendezésre lehetnek rákötve (vagy mindegyik rásegített szell zés berendezésre, vagy mindegyik természetes szell zés re kell, hogy bekötve legyen). f vezetékekben nem lehet mechanikus elszívó eszköz Állandó m ködési feltételek között teljes hosszában kisebb a bels nyomás lul egy szilárd anyag és esetleges kondenzgy jt kamra kell legyen, amelyen hermetikusan záródó ajtó van. 36

13 3. Szerviz és karbantartás z alábbiakban leírt minden beállítást, átalakítást, beüzemelést, karbantartást csak biztos szakmai felkészültség (az érvényes el írások szerinti m szaki képesítéssel rendelkez ) szakember végezhet, mint például a területi szakszerviz emberei. FERROLI nem vállal felel sségét semmilyen személyi és/vagy anyagi kárért, amely a szakmailag nem felkészült vagy nem felhatalmazott személyek által végzett helytelen beállításból származik. 3. eállítások Átállítás másfajt gázra kazán metángázzal és LPG-vel is tud m ködni, gyárilag az egyik gázfajtára van beállítva, ez a csomagoláson és a berendezés adattábláján fel van tüntetve. mennyiben a kazánt a beállítás szerintit l eltér gázfajtával kell használni, be kell szerezni a szükséges átalakító készletet és az alábbiak szerint kell eljárni:. Cserélje ki a f ég fúvókáit a sez. 4.4 fejezetben megadott adattábla szerinti, az alkalmazott gáztípusnak megfelel fúvókák behelyezésével. Vegye le a gáz membránt 3. Módosítsa a gáz típusnak megfelel paramétert: hozza a kazánt stand-by állapotba tartsa lenyomva 0 másodpercig a RESET gombot: a ledek két másodpercig gyorsan villognak vörös led ég tartsa lenyomva 5 másodpercig a RESET gombot: a ledek két másodpercig gyorsan villognak forgassa el a használati melegvíz tárcsát (. hiv. - ábra. ) a minimum értékre (metángázzal való m ködés) vagy a maximum értékre (LPG-vel való m ködés). tartsa lenyomva 5 másodpercig a RESET gombot: a ledek két másodpercig gyorsan villognak zöld led ég forgassa el a f tés tárcsát (. hiv. - ábra. ) a minimum értékre, majd a maximum értékre -a kazán visszatér stand-by állapotba -állítsa a tárcsákat a beállított h mérsékleti értékekre. 4. Szabályozza be az ég minimális nyomásértékét és ellen rizze a maximális értéket (hiv. a megfelel fejezetre), állítsa be az adattábla szerinti, az alkalmazott gáztípusnak megfelel értékeket. 5. z átalakító készletben található matricát ragassza föl az adattábla közelében az átalakítás megtörténtének jelzésére. TESZT üzemmód aktiválása TEST üzemmód aktiválásához 3 másodpercen belül nyomja le 3-szor a RESET gombot. kazán a következ fejezetben leírt módon beállított maximális f tési teljesítményen kapcsol be. Hogy megbizonyosodjon arról, hogy a kazán 00%-os teljesítményen m ködik, a f tési tárcsát (part ábra. ) forgassa el minimumra, majd maximumra. TEST üzemmódból való kilépéshez újra nyomja le 3 másodpercen belül 3-szor a RESET gombot. TEST üzemmódból kilépve a beállított maximális f tési teljesítmény nem fog változni. TESZT üzemmód 5 perc elteltével mindenképpen kiiktatódik. X3 ábra 5 - TEST mód 37

14 z ég nyomásának beállítása jelen berendezés, mivel lángmodulációs típusú, két fix nyomásértékkel rendelkezik: a minimális és a maximális értékkel, amelyek a gáz típusa szerint az adattáblában megadott értékek kell legyenek. gázszelep utáni "" ábra. 6 nyomásmér helyre csatlakoztasson egy megfelel nyomásmér t. TEST üzemmód aktiválásához 3 másodpercen belül nyomja le 3-szor a RESET gombot. Forgassa el a f tés tárcsát (. rész - ábra. ) a minimum értékre. "D" ábra. 6 csavarral állítsa be a minimális nyomás értéket, az óramutató járásával azonos irányban csökken, ellentétes irányban n az érték. Forgassa el a f tés tárcsát (. rész - ábra. ) a maximum értékre. Ellen rizze a maximális nyomást. TEST üzemmódból való kilépéshez 3 másodpercen belül nyomja le 3-szor a RESET gombot. nyomás ellen rzésének vagy beállításának elvégzését követ en kötelez a szabályozó csavar festékkel vagy plombával való rögzítése. IN OUT D ábra 6 - Gázszelep D kazán el tti nyomáscsatlakozó kazán utáni nyomáscsatlakozó Minimális nyomást beállító csavar f tési teljesítmény beállítása f tési teljesítmény visszaállításához állítsa a kazánt TESZT m ködési módba (lásd sez. 3.). Forgassa el a f tési h mérséklet szabályozó tárcsát (. hiv. - ábra. ) az óramutató járásának irányában a teljesítmény növeléséhez, illetve az óramutató járásával ellentétes irányban a csökkentéséhez (lásd sez. 4.5). RESET gombot 5 másodpercen belül lenyomva a maximális teljesítmény az éppen beállított értéken marad. Lépjen ki a TESZT módból (lásd sez. 3.). bekapcsolási teljesítmény beállítása bekapcsolási teljesítmény szabályozásához állítsa a kazánt TESZT m ködési módba (lásd sez. 3.). Forgassa el a használati melegvíz h mérséklet szabályozó tárcsát (. hiv. - ábra. ) az óramutató járásának irányában a teljesítmény növeléséhez, illetve az óramutató járásával ellentétes irányban a csökkentéséhez (lásd sez. 4.5). RESET gombot 5 másodpercen belül lenyomva a bekapcsolási teljesítmény az éppen beállított értéken marad. Lépjen ki a TESZT módból (lásd sez. 3.). 3. M ködésbe állítás bekapcsolás el tt és minden olyan karbantartási m velet után elvégzend ellen rzések, amelyek a berendezések leválasztásával, a biztonsági egységeken vagy a kazán részein történ beavatkozással jártak: 38

15 kazán bekapcsolása el tt: Nyissa ki a kazán és a berendezések közötti esetleges elzárószelepeket. Gondosan, a csatlakozásoknál szappanos vízzel keresve az esetleges szivárgást, ellen rizze a gázberendezés hermetikus zárását. Töltse föl a vízberendezést, és biztosítsa a kazánban és a berendezésben lév leveg teljes leeresztését a kazánon lév légtelenít szelep és a berendezésen lév esetleges további légtelenít szelepek megnyitásával. Ellen rizze, hogy ne legyen vízszivárgás a berendezésben, a használati víz körökben, a bekötéseknél és a kazánban. Ellen rizze a pontos bekötést az elektromos hálózatra és a földberendezés m köd képességét. Ellen rizze, hogy a f tési gáznyomás az igénynek megfelel legyen. Ellen rizze, hogy a kazán közvetlen közelében ne legyen gyúlékony folyadék vagy egyéb anyag. M ködés közben végrehajtandó ellen rzések sez..3 szerint kapcsolja be a készüléket. Ellen rizze a f t anyag kör és a vizes berendezések hermetikus zárását. kazán m ködése közben ellen rizze a kémény és a leveg -füst vezetékek hatékonyságát. Ellen rizze, hogy a kazán és a berendezés között a vízkeringetés megfelel legyen. Ellen rizze, hogy a gázszelep megfelel en kapcsoljon f tés és használati melegvíz el állításkor is. Ellen rizze a kazán helyes bekapcsolását, a szobatermosztáttal vagy a távoli vezérl vel végezzen több be- és kikapcsolási próbát. Ellen rizze, hogy a gázórán jelölt f t anyag fogyasztás megfeleljen a sez. 4.4 fejezetben megadott m szaki adattáblázat szerinti értéknek. Ellen rizze, hogy f tési igény nélkül az ég a használati melegvíz egyik csapjának nyitásakor megfelel en meggyullad. Ellen rizze, hogy a f tés m ködése közben az egyik melegvíz csap nyitásakor a f tés keringet szivattyúja leáll, és szabályos használati melegvíz el állítás történik. Ellen rizze a paraméterek helyes programozását, és végezze el az esetleges saját igények beállítását (kompenzációs görbe, teljesítmény, h mérsékleti értékek stb.) 3.3 Karbantartás Rendszeres ellen rzés berendezés jó m ködésének biztosításához egy szakember évente az alábbi teszteket magában foglaló ellen rzést kell végezzen: szabályozó és biztonsági eszközök (gázszelep, átfolyásmér, termosztátok stb.) megfelel en kell m ködjenek. füstelvezet kör hatékonysága tökéletes kell legyen. (Hermetikus kamrájú kazán: ventilátor, presszosztát stb.) (Nyitott kamrájú kazán: antirefoleur, füsttermosztát stb.) leveg -füst vezetékek és végelemek akadályoktól mentesek kell legyenek és nem szivároghatnak. z ég és a h cserél tiszta, lerakódásoktól mentes kell legyen. z esetleges tisztításkor ne használjon vegyszert vagy acélkefét. z elektróda lerakódásoktól mentes kell legyen, és a megfelel pozícióban kell álljon. gáz- és vízberendezés hermetikusan kell zárjon. hideg berendezés nyomása kb. bar kell legyen; ellenkez esetben állítsa erre az értékre. keringet szivattyú nem lehet leblokkolva. tágulási tartály feltöltött kell legyen. gázhozam és -nyomás a megfelel táblázatokban megadott értékeknek kell megfeleljen. hermetikus tér szigetelése tökéletes kell legyen (tömítések, kábelszorítók stb.). kazán burkolatának, kezel szerveinek és egyéb látható részeinek esetleges tisztítása nedves, puha, esetleg mosószeres ruhával történhet. Tilos súroló- illetve oldószer használata. köpeny nyitása Nyissa ki a kazán köpenyét:. Csavarja ki az csavarokat (lásdábra. 7).. Forgassa el a köpenyt(lásd ábra. 7). 3. Emelje meg a köpenyt. 39

16 Miel tt a kazánon belül bármilyen m veletet végrehajtana iktassa ki az elektromos betáplálást és zárja el a gázcsapot 3 ábra 7 - köpeny nyitása z égés elemzése kazán fels részében két felvételi pont van kialakítva, az egyik a füsthöz, a másik a leveg höz. felvételhez az alábbiakra van szükség:. Nyissa ki a leveg /füst csatlakozó záródugóját;. Vezesse be ütközésig a szondákat; 3. Ellen rizze, hogy a biztonsági szelepet be van-e kötve egy lefolyó tölcsérre. 4. ktiválja a TESZT üzemmódot; 5. Várjon 0 percet, hogy a vízh mérséklet stabil legyen; 6. Végezze el a mérést. ábra 8 - Füstelemzés = FÜST = LEVEG 40

17 3.4 problémák megoldása Diagnosztika kazán modern öndiagnosztikai rendszerrel van ellátva. kazán rendellenessége esetén a 3 led megadja a rendellenesség kódját. Vannak olyan rendellenességek, amelyek végleges leállást okoznak: a m ködés visszaállításához elég másodpercig lenyomva tartani a RESET gombot (5. hiv. - ábra. ), vagy a (külön rendelhet ) távoli id kapcsoló RESET-jével (ha van ilyen) elvégezni a helyreállítást; ha a kazán nem indul, meg kell oldani a m ködési ledek által jelzett rendellenességet. Más rendellenességek a kazán ideiglenes leállását okozzák, ami automatikusan helyreáll, amint a rendellenességet okozó érték visszatér a kazán normál m ködésének megfelel tartományba. Táblázata. 5 - Rendellenességek felsorolása (Legenda Leds = Nem világít / = Világít / = Gyorsan villog) Rendellenesség Zöld Sárga Vörös Lehetséges ok Megoldás Gázhiány Ellen rizze, hogy a gáz áramlása a kazánhoz szabályos legyen és, hogy a csövekb l el lett-e távolítva a leveg z ég nem kapcsol be Érzékel /begyújtó elektróda rendellenesség Ellen rizze az elektróda kábelezését, és, hogy az elektróda helyesen legyen elhelyezve, ne legyenek rajta lerakódások Gázszelep hibás Ellen rizze és cserélje ki a gázszelepet ekapcsolási teljesítmény túl alacsony Állítsa be a bekapcsolási teljesítményt Túlhevülés védelem beavatkozása F tés szenzor sérült berendezésben nem kering a víz Ellen rizze a f tés szenzor helyes elhelyezkedését és m ködését Ellen rizze a keringet szivattyút berendezésben leveg van Légtelenítse a berendezést Láng jelenlég jelzése kikapcsolt ég nél Elektróda rendellenesség Kártya rendellenesség Ellen rizze az ionizáló elektróda kábelezését Ellen rizze a kártyát Leveg presszosztát (a ventillátor aktiválásától számított 60 másodpercen belül nem zárja a csatlakozásokat) Leveg presszosztát kontaktus nyitott Leveg presszosztát kábelezés hibás Membrán hibás Kémény méretezés nem megfelel, vagy a kémény eltöm dött Ellen rizze a kábelezést Ellen rizze a ventillátort Ellen rizze a presszosztátot Cserélje ki a membránt erendezés nyomás nem elégséges erendezés leeresztve Vízpresszosztát nincs bekötve, vagy sérült Töltse föl a berendezést Ellen rizze a szenzort El remen szenzor rendellenesség Szenzor sérült Rövidzáras vezeték Kábelezés megszakadt Ellen rizze a kábelezést vagy cserélje ki a szenzort Hálózati melegvíz szenzor rendellenesség Szenzor sérült Rövidzáras vezeték Kábelezés megszakadt Ellen rizze a kábelezést vagy cserélje ki a szenzort H cserél védelem beavatkozása (a ledek felváltva villognak) Nincs H O keringés a berendezésben Leveg a berendezésben Ellen rizze a keringet szivattyút Légtelenítse a berendezést 4

18 4. M szaki jellemz k és adatok 4. Csatlakozók méretei Ø ,5 700, , ,5 03 ábra 9 - Csatlakozók méretei = F t berendezés el re men irány = Használati melegvíz kimenet 3 = Gáz bemenet 4 = Használati melegvíz bemenet 5 = F t berendezés visszatér irány 6 = iztonsági leereszt szelep 4

19 4. Általános nézet és f bb alkotórészek ábra 0 - Általános nézet 5 Hermetikus kamra 7 Gáz bemenet 8 Használati melegvíz kimenet 9 Használati melegvíz bemenet 0 erendezés el remen irány erendezés visszatér irány 4 iztonsági szelep 6 Ventillátor 9 Égéstér 0 Ég fej egység F fúvóka nem kapcsol be 6 Égéskamra szigetelés 7 F tés és használati melegvíz vörösréz h cserél 8 Füstelvezet 9 Füstelvezet kifelé 3 F tés keringet szivattyú 36 utomatikus légtelenítés 38 Áramlásmér 4 Hálózati melegvíz h mérséklet szenzor 43 Leveg presszosztát 44 Gázszelep 56 Tágulási tartály 74 erendezés feltölt csap 8 egyújtó és rláng elektróda 4 Víz presszosztát 87 Füst membrán 78 Kett s szenzor (iztonsági + F tési) 43

20 4.3 Vízkör ábra - Vízkör 5 Hermetikus kamra 7 Gáz bemenet 8 Használati melegvíz kimenet 9 Használati melegvíz bemenet 0 erendezés el remen irány erendezés visszatér irány 4 iztonsági szelep 6 Ventillátor 0 Ég fej egység 7 F tés és használati melegvíz vörösréz h cserél 9 Füstelvezet kifelé 3 F tés keringet szivattyú 38 Áramlásmér 4 Hálózati melegvíz h mérséklet szenzor 43 Leveg presszosztát 44 Gázszelep 56 Tágulási tartály 74 erendezés feltölt csap 8 egyújtó és rláng elektróda 4 Víz presszosztát 87 Füst membrán 78 Kett s szenzor (iztonsági + F tési) 44

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre Figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvben megadott utasításokat, mivel a beszerelés biztonságára, a használatra és a karbantartásra vonatkozó fontos információkat tartalmaznak. A használati utasítás

Részletesebben

HG654320NM. www.preciz.hu HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HG654320NM. www.preciz.hu HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HG654320NM www.preciz.hu HU GÁZF Z LAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU 2 www.preciz.hu AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Reméljük, hogy készülékünk kifogástalan teljesítményével

Részletesebben

Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY CE 0694 HU RBS 24 - SERIE ENERGY - RAD - ING - MAN.INST - 1303.1 - készülékhez

Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY CE 0694 HU RBS 24 - SERIE ENERGY - RAD - ING - MAN.INST - 1303.1 - készülékhez Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY készülékhez Zárt égésterű, átfolyós fali gázkészülék bitermikus hőcserélővel, LCD kijelzővel IPX5 Telepítési, kezelési, összeállítási és karbantartási útmutató. CE 0694

Részletesebben

típusú álló gázkazán egybeépített tárolóval Használati - kezelési utasítás, gépkönyv

típusú álló gázkazán egybeépített tárolóval Használati - kezelési utasítás, gépkönyv Econcept 25 K, 35 K típusú álló gázkazán egybeépített tárolóval Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u.

Részletesebben

QUASAR 24 F QUASAR 24

QUASAR 24 F QUASAR 24 QUASAR 24 F QUASAR 24 Caldeira mural a gás de alto rendimento Επίτοιχος λέβητας αερίου υψηλής απόδοσης Magas hozamú fali gázkazán Central ă termică de perete cu gaz, de înalt randament Kocioł ścienny gazowy

Részletesebben

Kezelési utasítás Gépkönyv, és jótállási jegy

Kezelési utasítás Gépkönyv, és jótállási jegy Kezelési utasítás Gépkönyv, és jótállási jegy Econcept 15A, 25A, 25C, 35A, 35 C Kondenzációs, elıkeveréses égıjő fali gázkazán család Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy,

Részletesebben

Manual de instrucciones y advertencias Manual de instruções e advertências ÁˉÂÈÚ ÈÔ Ô ËÁÈÒÓ

Manual de instrucciones y advertencias Manual de instruções e advertências ÁˉÂÈÚ ÈÔ Ô ËÁÈÒÓ EOLO Star 23 kw Manual de instrucciones y advertencias Manual de instruções e advertências ÁˉÂÈÚ ÈÔ Ô ËÁÈÒÓ Podręcznik obsługi wraz z instrukcjami Talimat ve uyarılar kitapçığı Návod k použití a upozornění

Részletesebben

Használati útmutató VICTRIX 26 2 I *1.031272HU*

Használati útmutató VICTRIX 26 2 I *1.031272HU* Használati útmutató HU VICTRIX 26 2 I *1.031272HU* Kedves Vásárlónk! Gratulálunk, hogy egy csúcsminőségű Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét és biztonságát szolgálni.

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató KONDENZÁCIÓS FŰTŐ GÁZKAZÁN Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Ecosy F 28 E AS Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok megőrzése...2 3 Biztonság...2 3.1

Részletesebben

New Elite 60 Tartályos kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv

New Elite 60 Tartályos kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv New Elite 60 Tartályos kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u. 3. Tel/fax: (23) 530-570,

Részletesebben

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I Használati útmutató figyelmeztetések HU VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I *1.036116ITA* Kedves Vásárlónk! Gratulálunk, hogy egy csúcsminőségű Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét

Részletesebben

EOLO Star 24 3 E Használati utasítás és figyelmeztetések

EOLO Star 24 3 E Használati utasítás és figyelmeztetések EOLO Star 24 3 E HU Használati utasítás és figyelmeztetések *1.030588HU* Kedves vásárló, köszönjük, hogy ezt, a kíváló minőségű, Immergas terméket választotta, amely az Ön számára tartósan kényelmes és

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató FALI GÁZKAZÁN Használati, szerelési és beüzemelési útmutató RenovaStar C 24 E BT RenovaStar F 24 E BT Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok megőrzése...2 3 Biztonság...2

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ÁTFOLYÓS KOMBI GÁZKAZÁN MIKROAKKUMULÁCIÓS TARTÁLLYAL Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ThemaFAST F 25 E H-MOD Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok

Részletesebben

Szükséges az általános és a készülékre speciálisan vonatkozó el_írásokat!

Szükséges az általános és a készülékre speciálisan vonatkozó el_írásokat! Általános ismeretek 1. A kézikönyv a készülék fontos tartozéka ezért a készülék tartozékai között gondosan őrizze meg, hogy szükség esetén a felhasználó vagy a szerviz alkalmazottja számára rendelkezésére

Részletesebben

Használati útmutató. TRI gázüzemű hőlégbefúvók

Használati útmutató. TRI gázüzemű hőlégbefúvók Használati útmutató TRI gázüzemű hőlégbefúvók Kedves Vásárló! Gratulálunk, hogy egy, a csúcsminőséget képviselő Immergas terméket vásárolt, amely hosszú ideig és biztonságosan fogja az Ön kényelmét szolgálni.

Részletesebben

RENOVA C 24 E RENOVA F 24 E

RENOVA C 24 E RENOVA F 24 E KOMBI FALI GÁZKAZÁN RENOVA C 24 E RENOVA F 24 E KEZELÉSI -, SZERELÉSI ÚTMUTATÓ, KARBANTARTÁS, ELLENİRZÉS Forgalmazó: Saunier Duval Magyarország Rt 1238. Budapest, Helsinki út 120. Tel: 283-0553, 283-0556

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-vízmelegítő készülékekhez

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-vízmelegítő készülékekhez KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-vízmelegítő készülékekhez analóg KOMFORT 24 K KOMFORT 24 V KOMFORT 24 VH KOMFORT 28 V KOMFORT 25 KD KOMFORT 29 VD digitális KOMPAKT 25 V FIGYELEM! Mielőtt

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-, tárolós vízmelegítő készülékekhez

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-, tárolós vízmelegítő készülékekhez KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-, tárolós vízmelegítő készülékekhez KOMFORT T 25 K, KOMFORT T 25 V KOMFORT T 25 VH, KOMFORT T 29 V FIGYELEM! Mielőtt használatba venné a készüléket

Részletesebben

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07.

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07. Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07.02) JS Tárgymutató Tárgymutató 1 Biztonsági útmutató / Jelmagyarázat

Részletesebben

QUEBEC- TORONTO- OTTAWA- BASIC PELLETTÜZELÉSŰ KAZÁN

QUEBEC- TORONTO- OTTAWA- BASIC PELLETTÜZELÉSŰ KAZÁN MŰSZAKI LEÍRÁS QUEBEC- TORONTO- OTTAWA- BASIC PELLETTÜZELÉSŰ KAZÁN Tisztelt Uram/Hölgyem! Köszönjük, hogy termékünket választotta. Használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi műszaki lapot,

Részletesebben

GAZ 3000 W ZS/W 18-2 DH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 279 (2009/06) HU

GAZ 3000 W ZS/W 18-2 DH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 279 (2009/06) HU GAZ 3000 W ZS/W 18-2 DH KE 23/31 hu Telepítési és használati utasítás HU 2 Tárgymutató HU Tárgymutató 1 Jelmagyarázat / Biztonsági útmutató......... 3 1.1 Jelmagyarázat....................... 3 1.2 Biztonsági

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK 1. Ez a kézikönyv elválaszthatatlan és nélkülözhetetlen része a berendezésnek. Gondosan meg kell őrizni a készülékkel együtt akkor is, ha más tulajdonoshoz vagy használóhoz kerül

Részletesebben

AC TÍPUSÚ KONDENZÁCIÓS, GÁZÜZEMŰ HŐLÉGFÚVÓ MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

AC TÍPUSÚ KONDENZÁCIÓS, GÁZÜZEMŰ HŐLÉGFÚVÓ MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA AC TÍPUSÚ KONDENZÁCIÓS, GÁZÜZEMŰ HŐLÉGFÚVÓ MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2014.06.19. - 2 - Tartalomjegyzék 1.1. Az útmutatóban használt jelzések... 3 1.2. Általános tudnivalók...

Részletesebben

HG654320NM HU GÁZFŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU

HG654320NM HU GÁZFŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU HG654320NM HU GÁZFŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU 2 AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Reméljük, hogy készülékünk kifogástalan teljesítményével hosszú éveken

Részletesebben

HAJDU. Kondenzációs gázkazánok HGK 24 HGK 28 HGK 36 HGK 47. Beüzemelési útmutató

HAJDU. Kondenzációs gázkazánok HGK 24 HGK 28 HGK 36 HGK 47. Beüzemelési útmutató HAJDU Kondenzációs gázkazánok HGK 24 HGK 28 HGK 36 HGK 47 Beüzemelési útmutató Mielıtt a készüléket beüzemelné és alkalmazná, olvassa el gondosan a beüzemelési útmutatót. A beüzemelési útmutatót tartsa

Részletesebben

Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 282 (2009/06) HU

Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 282 (2009/06) HU Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31 hu Telepítési és használati utasítás HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok magyarázata / Biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások HU Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások Beépíthető kombinált és gáz főzőlap Beépíthető kombinált és gáz főzőlap Tisztelt vásárlónk! A beépíthető kombinált és gáz főzőlap háztartásban való

Részletesebben

Szakemberek/üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. turbomag. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék.

Szakemberek/üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. turbomag. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék. Szakemberek/üzemeltetők számára Kezelési és szerelési útmutató turbomag Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék turbomag 14-2/0 HU Üzemeltetők számára Kezelési útmutató turbomag Tartalomjegyzék

Részletesebben

TERVEZÉSI SEGÉDLET ÉS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV R30 R30/45/65/85/100/120

TERVEZÉSI SEGÉDLET ÉS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV R30 R30/45/65/85/100/120 Műszaki kézikönyv TERVEZÉSI SEGÉDLET ÉS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV R30 R30/45/65/85/100/120 1 Tartalom jegyzék: 1 Bevezető...5 1.1 Rendamax...5 1.2 A beszállító...5 1.3 A kézikönyv...5 1.4 Szervizelés...6

Részletesebben