ALKON 09. Használati útmutató a TELEPÍTÕ és KARBANTARTÓ részére. kondenzációs gázkazánok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALKON 09. Használati útmutató a TELEPÍTÕ és KARBANTARTÓ részére. kondenzációs gázkazánok"

Átírás

1 ALKON 09 kondenzációs gázkazánok R 12 fûtõ R 18 fûtõ C 18 combi R 24 fûtõ C 24 combi A combi kazán használható csakfûtõkazánként is! Sõt, a combira csatlakoztatható egy üres HMV tároló is! kiadás Használati útmutató a TELEPÍTÕ és KARBANTARTÓ részére

2 Figyelem! Ebben az útmutatóban leírtak kizárólag a készülék telepítését és/vagy karbantartását végzõ jogszabály szerint minõsített és hozzáértõ szakembernek szólnak. A készülék használója NEM végezhet semmiféle beavatkozást a kazánon belül. A gyártó nem vállal felelõsséget az ezen útmutatóban leírtak figyelmen kívül hagyása miatt az élõlényekben vagy dolgokban bekövetkezett károkért. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ Az útmutatóban alkalmazott szimbólumok A készülék rendeltetésszerû használata Vízkezelés A felhasználó számára átadandó tájékoztató Biztonsági figyelmeztetések Mûszaki adattábla Általános figyelmeztetések MÛSZAKI JELLEMZÕK ÉS MÉRETEK Mûszaki jellemzõk Méretek Fõ alkatrészek Hidraulikus elvi vázlat Mûködési adatok az UNI szerint Általános jellemzõk TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ Általános figyelmeztetések Telepítési szabványok Csomagolás A kazán elhelyezése Az Alkon R fûtõ kazánokhoz külsõ bojlerek csatlakoztatása A kazán felszerelése Gázbekötés A fûtési oldal bekötése A használati víz oldal bekötése Példák a kazán bekötésére Kondenzvíz elvezetés Vízkezelés Füstgáz elvezetés Tüzeléstechnikai mérések A vezérlõpanelrõl módosítható paraméterek Elektromos bekötések Általános figyelmeztetések Csatlakoztatás a 230 Vos elektromos hálózatba A külsõ Éi szonda csatlakoztatása On/Off szobatermosztát csatlakoztatása A kazánt moduláltató RT/OT szobatermosztát csatlakoztatása Példa különbözõ hõmérsékleti zónák elektromos bekötésére A kazánok belsõ elektromos rajzai Az Alkon 09 R (fûtõ) belsõ elektromos rajza Az Alkon 09 C (combi) belsõ elektromos rajza A fûtési rendszer feltöltése Az elsõ begyújtás Az égõ beszabályozása A teljesítménytartomány megváltoztatása ELLENÕRZÉS ÉS KARBANTARTÁS Ellenõrzési és karbantartási útmutató (és a szondák ellenállás értékei) HIBAKÓDOK MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT... 47

3 Általános Információ 1 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1.1 AZ ÚTMUTATÓBAN ALKALMAZOTT SZIMBÓLUMOK A használati útmutatóban az alábbi szimbólumokkal ellátott részekre különösen oda kell figyelni: VESZÉLY! Súlyos veszélyek a testi épségre és az életre FIGYELEM! A környezetre vagy a kazánra veszélyes helyzetek TANÁCSOK! Használati javaslatok 1.2 A KÉSZÜLÉK RENDELTETÉSSZERÛ HASZNÁLATA Az ALKON készüléket a napjainkra már ismertté vált fejlett technológiai és biztonságtechnikai színvonalon állították elõ. Ennek ellenére a készülék nem rendeltetésszerû használatából életveszélyes helyzet vagy a termék illetve a környezet károsodása keletkezhet. A készülék melegvízet áramoltató fûtési rendszerben mûködhet és használati melegvíz elõállítására is alkalmas. Ettõl eltérõ minden egyéb mûködtetés nem rendeltetésszerûnek minõsül. Az UNICAL cég nem vállal felelõsséget a készülék nem rendeltetésszerû használata miatt bekövetkezett károkért! Ilyen esetben a felhasználó viseli a teljes kockázatot. A rendeltetésszerû használat elõfeltétele jelen használati útmutató tökéletes betartása is! 1.3 VÍZKEZELÉS A víz keménységi foka határozza meg a hõcserélõk tisztítási gyakoriságát. 8,4 nk fölötti keménységi érték esetében vízlágyítás alkalmazása javasolt. A vízlágyító kiválasztása a víz jellemzõi alapján történjen. A vízkõkiválás csökkentése érdekében tanácsos a használati melegvíz értéket a ténylegesen használt hõmérséklet érték közelébe beállítani. Javasolt a használati melegvíz hõcserélõ vízkõmentességének ellenõrzése az elsõ év végén. A hõcserélõ állapotának függvényében a jövõben elegendõ lehet a 2 évente elvégzett hõcserélõ tisztítás is. 1.4 A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA ÁTADANDÓ TÁJÉKOZTATÓ (Ez a telepítést végzõ szerelõ feladata) A felhasználót ki kell oktatni a saját rendszerének használatáról és mûködésérõl, különös tekintettel az alábbiakra: Át kell adni a jelen használati útmutatót és minden szükséges dokumentumot. A felhasználó köteles megõrízni a dokumentációt oly módon, hogy rendelkezésre álljanak minden további tanulmányozás céljára is! Fel kell hívni a felhasználó figyelmét a helyiség levegõztetése és a füstelvezetõ rendszer fontosságára és nyílvánvaló szükségességére, illetve ezek megváltoztatásának szigorú tiltására. A nyomás figyelésére és a megfelelõ utántöltések elvégzésére is be kell tanítani a felhasználót. Tájékoztatni kell a felhasználót a helyes hõmérséklet szabályzásról és az energia megtakarítást biztosító termosztátok/automatikák, szelepek, stb. szabályozásáról. Emlékeztetni kell a felhasználót, hogy az érvényes szabványok betartása miatt is, a készülék ellenõrzését és karbantartását az elõírások szerinti és a gyártó utasítása szerinti idõszakonként köteles elvégeztetni. Amennyiben a készülék egyszer másik tulajdonoshoz vagy felhasználóhoz kerül, akkor biztosítania kell a fenti dokumentációk és információk átadását oly módon, hogy az új tulajdonos és/vagy az új felhasználó és/vagy az új szerelõ áttanulmányozhassa azokat. A gyártó nem vonható felelõsségre jelen útmutató elõírásainak figyelmen kívül hagyása következtében élõlényben vagy tárgyakban bekövetkezett károkért! 3

4 Általános Információ 1.5 BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK FIGYELEM! A készülék telepítését, szabályozását és karbantartását az érvényes elõírásoknak megfelelõen minõsített és hozzáértõ szakember végezheti. Hibás telepítésbõl eredõ, élõlényekben vagy tárgyakban bekövetkezett károkért a gyártó nem vonható felelõsségre! VESZÉLY! A kazán karbantartását, vagy javítását kizárólag minõsített és hozzáértõ szakember végezheti, olyan, akit az Unical felhatalmazott! Javasoljuk, hogy kössön karbantartási szerzõdést! Hiányos, vagy nem megfelelõ karbantartás veszélyeztetheti a mûködési biztonságot és károkat okozhat élõlényekben vagy tárgyakban, de ilyen károkért a gyártó nem vonható felelõsségre! A készülék részeinek módosításai Az következõ elemeken nem szabad módosítást végezni: kazán gáz, levegõ, víz és elektromos csatlakozások füstelvezetés, biztonsági szelep és ezeknek a bekötése a további elvezetõ rendszerbe azok a szerkezeti elemek, amelyek a készülék mûködési biztonságát befolyásolják Figyelem! A menetes csatlakozók kilazításához vagy meghúzásához kizárólag megfelelõ méretû (fix) villáskulcsot használjon; nem megfelelõ szerszám és/vagy nem megfelelõ használat károkat okozhat (víz, vagy gázszivárgást) FIGYELEM! Útmutatások propán gázzal mûködõ készülék esetére: A készülék telepítése elõtt gyõzõdjön meg arról, hogy a gáztartály légtelenített. A gáztartály megfelelõ légtelenítését a folyékonygáz forgalmazótól kérje, tehát felhatalmazott személytõl. Amennyiben a gáztartály nem volt szabályosan légtelenítve, úgy begyújtási problémák léphetnek fel. Ilyen esetben forduljon a tartályos folyékony gáz forgalmazójához. Gázszag Ha bármikor gázszagot érez, tartsa be a következõ biztonsági elõírásokat: ne mûködtessen elektromos kapcsolókat (se bekapcsolás, se kikapcsolás) ne dohányozzon ne használja a telefonkészüléket zárja el a gázcsapot szellõztesse ki a helyiséget, ahol a gázszivárgást észlelte értesítse a gázszolgáltató társaságot vagy egy fûtési rendszer szerelésére és karbantartására specializálódott céget. Robbanó és gyúlékony anyagok Ne használjon vagy ne tároljon robbanó vagy könnyen gyúlékony anyagokat (pl. benzin, festék, papír) abban a helyiségben, amelybe a készüléket telepítették. 4

5 Általános Információ 1.6 MÛSZAKI ADATTÁBLA A CE jelzés dokumentálja, hogy a kazán kielégíti: a gázkészülékekre vonatkozó direktíva lényeges követelményeit (90/396/CEE direktíva) az elektromágnesességre vonatkozó direktíva lényeges követelményeit (89/336/CEE direktíva) a hatásfokra vonatkozó direktíva lényeges követelményeit (92/42/CEE direktíva) az alacsony feszültségre vonatkozó direktíva lényeges követelményeit (73/23/CEE direktíva) A B C D E JELMAGYARÁZAT 1 = a CE engedély kiadásának éve 2 = kazántípus 3 = kazán modell 4 = csillagok száma (92/42/CEE direktíva) 5 = gyártási szám (SN =széria numer) 6 = P.I.N. a termék azonosító száma 7 = engedélyezett füstgáz elvezetési konfigurációk 8 = (NOx) NOx osztály A = Fûtési jellemzõk 9 = (Pn) névleges hasznos teljesítmény 10 = (Pcond) hasznos teljesítmény kondenzációsan 11 = (Qmax) maximális hõterhelés 12 = (Adjusted Qn) névleges hõterhelésre beszabályozva 13 = (PMS) fûtési víz max. üzemi nyomás 14 = (T max) fûtési víz max. hõmérséklet 17 = (R factor) a megadott vízmennyiségnél használható csaptelepek száma EN = (F factor) a megadott vízmennyiségtõl függõ csillagok száma EN = (PMW) használati víz max. üzemi nyomás 20 = (T max) használati melegvíz max. hõmérséklet C = Elektromos jellemzõk 21 = Elektromos betáp 22 = Elektromos fogyasztás 23 = Elektromos védelmi fokozat D = Rendeltetési országok 24 = Rendeltetési országok 25 = Gázkategória 26 = készülék elõtti gáznyomás B = Használati Meleg Víz (HMV) jellemzõk 15 = (Qnw) névleges hõterhelés HMV funkcióban (ha eltérõ a Qn névleges hõterheléstõl) 16 = (D) HMV fajlagos terhelés EN 625 EN szerint E = Gyári beszabályozások 27 = X típusú gázra beszabályozva 28 = hely a nemzeti márkák számára 5

6 Általános Információ 1.7 ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK A használati útmutató a termék lényeges részének számít, ezért a felhasználónak meg kell õríznie. Gondosan olvassa el a használati útmutatót, mivel a készülék biztonságos telepítésére, használatára és karbantartására vonatkozóan tartalmaz lényeges útmutatásokat. Késõbbi beavatkozás és tájékozódás céljából gondosan õrizze meg az útmutatót. A készülék telepítését és karbantartását a gyártó utasításai és az érvényes elõírások szerint kell elvégeztetni arra kiképzett és minõsített szakember által. Minõsített szakemberen az értendõ, aki hivatalosan is képzett és jártas a lakossági célú fûtési rendszerek területén továbbá a használati melegvíz elõállító berendezések területén és a karbantartási munkák területén is. A szakembernek az érvényben lévõ törvények szerinti képzettségekkel is rendelkeznie kell. Helytelen telepítés vagy hibás karbantartás kárt okozhat élõlényekben vagy tárgyakban, amiért a gyártó nem vállal felelõsséget. Bármiféle javítás vagy karbantartás csak azután végezhetõ, hogy a készüléket kiiktatta az elektromos hálózatból. A légbeszívó/füstelvezetõ nyílásokat leszûkíteni, lefedni tilos. A készülék meghibásodása és/vagy rendellenes mûködése esetén a kazánt kapcsolja ki, ne próbálja házilag megjavítani. Forduljon a törvények által képzett és minõsített szerelõhöz. A készülék karbantartását és javítását csak az Unical által felhatalmazott szakember végezheti és kizárólag eredeti alkatrészeket használhat. Ettõl eltérõ esetben a készülék nem biztonságossá válhat és elveszítheti a jótállását. A készülék hatékonyságának biztosításához és megfelelõ mûködéséhez elengedhetetlen a szakszerû éves karbantartás. Amennyiben a készüléket nem kívánja többé használni, oldja meg, hogy ártalmatlanok legyenek azok az alkatrészek, amelyek képesek lennének potenciális veszélyforrást jelenteni. A készülék eladása és/vagy költözés miatt új tulajdonba kerülése esetén a használati útmutatót is át kell adni az új tulajdonosnak. A készülékhez használt összes tartozéknak, opciós tartozéknak, Kitnek, készletnek (elektromost is beleértve) eredeti (csere)alkatrésznek kell lennie. A készüléket kizárólag arra a célra lehet használni, amire gyártották. Bármilyen attól eltérõ használat nem rendeltetésszerûnek minõsül, ebbõl következõen veszélyes. 6

7 2 2.1 MÛSZAKI JELLEMZÕK Az ALKON 09 egy kondenzációs gázkazán, amely gyárilag beépített elõkeveréses atmoszférikus gázégõvel mûködik. Ezek a kazánok a II 2H/3P kategóriába tartoznak. FIGYELEM: A kazántest NEM alkalmas emberi fogyasztásra szánt víz közvetlen készítésére. Modellválaszték: CSAK FÛTÉS (de gyárilag fogad indirekt bojlert) ALKON 09 R 12 fûtõ hõteljesítménye 12 kw; ALKON 09 R 18 fûtõ hõteljesítménye 18 kw; ALKON 09 R 24 fûtõ hõteljesítménye 24 kw; FÛTÉS és Használati MelegVíz elõállítás (és még rá lehet kötni HMV tárolót is) ALKON 09 C 18 combi hõteljesítménye 18 kw; ALKON 09 C 24 combi hõteljesítménye 24 kw; Ezek az ALKON kazánok fel vannak szerelve a szabványok által elõírt biztonsági és ellenõrzõ alkatrészekkel, valamint megfelelnek a 1083 számú 06/12/71 törvény által szabályozott funkcionális és mûszaki jellemzõknek. Megfelelnek a 10. számú 09/01/91 számú, égési gázok felhasználásáról szóló törvény elõírásainak; a CEE 90/396 gáz direktívának; CEE 92/42 hatásfok direktívának; CEE 89/336 elektromágneses kompatibilitás direktívának; CEE 73/23 alacsony feszültségre vonatkozó direktívának. Az ALKON sorozat kazánjai a fentieken túl eleve minõsítettek, mint KONDENZÁCIÓS KAZÁN a 92/42 direktíva értelmében 2. függelék (4 csillag) és 6. függelék (D.M. 660). 2.2 MÉRETEK MÛSZAKI JELLEMZÕK ÉS MÉRETEK Mûszaki jellemzõk és méretek Az ALKOTÓELEMEK LEÍRÁSA Alu/Si/Mg öntvény kazántest; elektronikus gyújtás; lángmoduláció a felvett teljesítmény függvényében; a fûtési igény függvényében a lehetõ legkisebb teljesítményre történõ szabályozás; folyamatos elektronikus gyújtás/égés szabályozás; elektronikus fagyvédelmi funkció; szivattyú beragadásgátló funkció; szivattyú utókeringtetõ funkció; bypass; korlátozó biztonsági termosztát; hõmérséklet érzékelõ szenzor az elõremenõben; hõmérséklet érzékelõ szenzor a visszatérõben; HMV hõmérséklet szenzor és elektromos váltószelep (de az R fûtõ típusnál csak csatlakoztatási pontok vannak a kazánban); három sebességû szivattyú légtelenítõvel; fûtési tágulási tartály és biztonsági szelep; automata légtelenítõ; biztonsági nyomáskapcsoló vízhiány ellen; IP X4D védelmi fokozatú vezérlõpanel; hõmérõ és nyomásmérõ; és display használati melegvíz hõmérséklet beállítása (csak a C típusnál); ECO pozíció vagy RIRA pozíció választókapcsoló (a RIRA a gyors HMV szolgáltató); fûtési vízhõmérséklet választó + nyár/tél pozíció választó; reset/újrabeszabályozás/diagnosztika gomb; szerelõsablon a csatlakozások pozícionálásához. Nézet felülrõl: /100as füstcsonk ,5 311,5 Nézet alulról: 107 Sc C F G Rc Vs R Si M M C G F fûtési elõremenõ használati melegvíz kimenet gázbemenet használati hidegvíz bemenet R fûtési visszatérõ Rc feltöltõ csap Vs biztonsági szelep leürítõ Sc kondenzvíz leürítõ Si kazán leürítõ

8 Mûszaki jellemzõk és méretek 2.3 FÕ ALKATRÉSZEK 7 ALKON 09 R fûtõ 8 ALKON 09 C combi F G R M C F G R M kondenzvíz szifon 2 kazántest Alu/Si/Mg öntvénybõl 3 elõremenõ hõmérséklet szenzor 4 hõmérséklethatároló termosztát 5 gyújtó/lángellenõrzõ elektróda 6 légtelenítõ szelep 7 füstgáz kimenet / égési levegõ bemenet 8 égõ, legújabb generációs, eléghetetlen, sugárzó 9 ventilátor, elektronikusfordulatszabályozós 10 visszatérõ hõmérséklet szenzor 11 automata légtelenítõ 12 keringtetõ szivattyú 13 kazán leürítõ csap 14 biztonsági szelep 15 feltöltõ csap 16 gázszelep M fûtési elõremenõ 3/4 G gázbemenet 3/4 F használati hidegvíz bemenet 1/2 R fûtési visszatérõ 3/4 1 kondenzvíz szifon 2 HMV hõmérséklet szenzor 3 kazántest Alu/Si/Mg öntvénybõl 4 elõremenõ hõmérséklet szenzor 5 hõmérséklethatároló termosztát 6 gyújtó/lángellenõrzõ elektróda 7 légtelenítõ szelep 8 füstgáz kimenet / égési levegõ bemenet 9 égõ, legújabb generációs, eléghetetlen, sugárzó 10 ventilátor, elektronikusfordulatszabályozós 11 automata légtelenítõ 12 visszatérõ hõmérséklet szenzor 13 keringtetõ szivattyú 14 kazán leürítõ csap 15 biztonsági szelep 16 feltöltõ csap 17 gázszelep 18 lemezes hõcserélõ HMVhez 19 áramláskapcsoló 20 váltószelep motor a belsõ HMV hõcserélõ felé M fûtési elõremenõ 3/4 C használati melegvíz kimenet 1/2 G gázbemenet 3/4 F használati hidegvíz bemenet 1/2 R fûtési visszatérõ 3/4 8

9 Mûszaki jellemzõk és méretek 2.4 HIDRAULIKUS ELVI VÁZLAT: ALKON 09 R fûtõ HMV hõmérséklet szenzor 2 áramláskapcsoló 3 12 l/perc áramlásszabályozó 4 kondenzvíz szifon 5 lemezes hõcserélõ HMVhez 6 kazántest 7 elektronikus ventilátor 8 biztonsági termosztát 9 gázszelep 10 vízhiányt megelõzõ nyomáskapcsoló 11 visszatérõ hõmérséklet szenzor 12 fûtési tágulási tartály 13 keringtetõ szivattyú légtelenítõvel 14 elõremenõ hõmérséklet szenzor 15 bypass szelep 16 nyomásmérõ 17 fûtõkör biztonsági szelep 18 kazán leürítõ csap 19 feltöltõ csap 20 váltószelep ALKON 09 C combi F G R 17 M M fûtési elõremenõ 3/4 C használati melegvíz kimenet 1/2 G gázbemenet 3/4 F használati hidegvíz bemenet 1/2 R fûtési visszatérõ 3/ C F R M G

10 Mûszaki jellemzõk és méretek 2.5 MÛKÖDÉSI ADATOK AZ UNI SZERINT (G20 földgázra vonatkozóan) A Fúvókák Nyomások Furatok Térfogatáramok Fogyasztások szabályozási adatai AZ ÉGÕ BESZABÁLYOZÁSA címû 3.19 fejezetben találhatók. Névleges hõterhelés Minimum hõterhelés Hasznos névleges teljesítmény 80/60 Hasznos minimum teljesítmény 80/60 Hasznos hatásfok névleges terhelésnél 80/60 Hány csillagos a kazán (a 92/42/EGK szerint) Hasznos névleges teljesítmény KONDENZÁCIÓBAN 50/30 Hasznos minimum teljesítmény KONDENZÁCIÓBAN 50/30 Hasznos hatásfok névleges terhelésnél, KONDENZÁCIÓBAN 50/30 Hasznos hatásfok minimum terhelésnél KONDENZÁCIÓBAN 50/30 Veszteség a burkolaton át mûködõ égõnél (*) füstgázok hõmérséklete t füst t környezet (max.) Füstgáz tömegáram (max) Légfelesleg Kondenzvíz termelõdés max. (**) CO 2 (min./max) CO 0% O2 nél (min./max.) NOx (EN 297/A3+EN 483 szerint súlyozott érték) NOx osztály Kéményen keresztüli veszteség mûködõ égõnél (max) ALKON 09 kw kw kw kw % n. kw kw % % % g/s % kg/h % mg/kwh mg/kwh % R 12 12,0 2,0 11,7 1,9 97, ,2 2,14 101,3 107,12 0,6 41,1 5,26 20,57 1, ,8 5 1,99 R 18 18,0 4,4 17,4 4,2 96, ,4 4,71 102,08 107,13 0,9 50,3 7,89 20,57 2, ,5 5 2,43 C 18 18,0 4,4 17,4 4,2 96, ,4 4,71 102,08 107,13 0,9 50,3 7,89 20,57 2, ,5 5 2,43 R 24 23,8 4,4 23,0 4,2 96, ,0 4,71 100,92 107,13 0,7 58,2 10,43 20,57 3, ,8 5 2,81 C 24 23,8 4,4 23,0 4,2 96, ,0 4,71 100,92 107,13 0,7 58,2 10,43 20,57 3, ,8 5 2,81 (*) környezeti hõmérséklet = 20 (**) Lásd a FÚVÓKÁK NYOMÁSOK táblázatot, 3.19 fejezet Az adatok földgázra (G20) vonatkoznak 2.6 ÁLTALÁNOS JELLEMZÕK ALKON R 18 R 18 C 24 R 24 C Készülék kategória II2H3P II2H3P II2H3P II2H3P II2H3P Fûtõkör minimum térfogatárama (Δt 35 ) l/min 1,37 1,7 1,31 1,7 1,7 Fûtõkör minimum nyomása bar 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Fûtõkör maximum nyomás bar A kazán ûrtartalma l 2,2 2,2 2 2,2 2,2 Max. hõmérséklet fûtési üzemmódban Min. hõmérséklet fûtési üzemmódban Tágulási tartály teljes térfogat (fûtési) l A tágulási tartály elõnyomása bar A rendszer max. térfogat kapacitása (max. 90on) l Használati melegvíz min. térfogatárama l/min 2 2 Használati melegvíz kör min. nyomása bar 0,5 0,5 Használati melegvíz kör max. nyomása Használati melegvíz fajlagos térfogatáram (Δt 30)(ha 3 bar a víznyomás) Használati melegvíz térfogatáram szabályozó Használati melegvíz elõállítás folyamatos üzemmódban (Δt 45K) Használati melegvíz elõállítás folyamatos üzemmódban (Δt 40K) Használati melegvíz elõállítás folyamatos üzemmódban (Δt 35K) Használat melegvíz elõállítás folyamatos üzemmódban Δt 30K (kevert) bar l/min. l/min. l/min. l/min. l/min. l/min. 6 8,8 12 5,7 6,4 7,3 8,6 6 11,2 12 7,34 8,26 9,44 11,0 Használati melegvíz elõállítás folyamatos üzemmódban Δt 25K (kevert) l/min. 10,3 13,2 Használati melegvíz hõmérséklet szabályozás Elektromos feszültség és frekvencia VHz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 Biztosíték A (F) Legnagyobb felvett teljesítmény W Elektromos érintésvédelmi fokozat IP X4D X4D X4D X4D X4D Nettó súly kg

11 3 TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 3.1 ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK FIGYELEM! A terméket kizárólag arra a célra lehet használni, amire tervezték. Az ettõl eltérõ használat veszélyesnek minõsül. A kazán víz felmelegítésére szolgál, a víz légköri nyomásnak megfelelõ forráspontja alatti hõmérsékleten. FIGYELEM! A készüléket kizárólag belsõ térbe, mûszakilag megfelelõen kialakított helyre lehet felszerelni. A készüléket külsõ térben nem szabad sem telepíteni sem üzemeltetni. Ezen készülékek külsõ térben való mûködése nem megfelelõ és veszélyes. Amennyiben külsõ térbe szeretne készüléket telepíttetni, válasszon speciálisan erre a célra tervezett kazánt. FIGYELEM! Ha a kazán olyan helyiségben üzemel, amelyben agresszív gõz vagy por is van, akkor a készüléknek az ilyen légtértõl független levegõt kell beszívnia. FIGYELEM! A készüléket olyan minõsített és professzionális mûszaki követelmények birtokában lévõ szakember telepítheti a 46/90 törvénynek megfelelõen, aki felelõsséget vállal, hogy a legigényesebb mûszaki szabályok szerint betartja az elõírásokat. FIGYELEM! A készüléket nem éghetõ, függõleges, sima felületû falra kell felszerelni a szerelés és a karbantartás miatt szükséges minimum távolságok betartásával. A kazán bekötése elõtt egy minõsített szakemberrel az alábbiakat végeztesse el: a) mossa át alaposan a teljes fûtési rendszert, mivel a szennyezõdések, maradékanyagok (el)ronthatják a kazán mûködését b) ellenõrizze, hogy a felhasználni kívánt gázfajta megfelele a gyárban beállított gázfajtának. A gyári beállítást a készülék adattábláján és a csomagoláson nézheti meg. c) ellenõrizze, hogy a kémény és a füstelvezetés megfelelõe, nincs benne akadály, hogy ne legyen rákötve más készülék is, kivéve, ha a füstelvezetõ rendszer eleve több készülék füstelvezetésére az elõírások betartásával lett tervezve. Kizárólag ezek ellenõrzése után szabad a kazánt összecsatlakoztatni a füstelvezetõ rendszerrel. A kazánt csak olyan fûtési rendszerhez szabad csatlakoztatni, amely megfelel a készülék szolgáltatásának és teljesítményének. 11

12 3.2 TELEPÍTÉSI SZABVÁNYOK Az ALKON egy olyan hõközpont amely II2H/3P gázkategóriába tartozik. A készülék telepítésekor be kell tartani az ebben a kézikönyvben elõírtakat is. A telepítést csak olyan képzett szakember végezheti, aki felelõsséget vállal a helyi és/vagy nemzeti törvények betartásáért éppúgy, mint az alkalmazandó szabványok betartásáért. A telepítéskor figyelembe kell venni a következõ szabványokat, szabályokat és elõírásokat, valamint a legigényesebb szakmai szokásokat is: Nemzetközi törvények: Hálózatok védõcsatornában UNICIG 7129 szabványok Hálózatok védõcsatorna nélkül UNICIG 7131 szabványok 46os számú es törvény 10es számú es törvény Más alkalmazandó rendelkezések: 1083/71 törvény (a tervezésre, szerelésre és karbantartásra vonatkozó UNI szabványokra vonatkozóan) UNI 11071: Háztartási célú gázüzemû berendezések kondenzációs és hasonló készülékekhez 46/90 törvény és D.P.R. 447/91 10/91 törvény és D.P.R. 412/93 és módosításai D.M Be kell tartani ezenkívül a kazánházakra vonatkozó elõírásokat, az építõipari szabályokat és az égésre vonatkozó rendelkezéseket is. A telepítést, beüzemelést és ellenõrzéseket, karbantartásokat is el kell végezni az aktuális szakmai szabályok és ezen kézikönyv szerint. Mindez vonatkozik a hidraulikus rendszerre, a füstelvezetõ rendszerre, a villamos rendszerre és a kazánházra is. 3.3 CSOMAGOLÁS A kompletten összeszerelt ALKON kazánok nagyon erõs kartondobozba vannak csomagolva. ÜGYELJEN A KÖRNYEZET TISZTASÁGÁRA! NE DOBJA EL MÉG A KÖRNYEZETBARÁT DOBOZT SE! Miután kivette a készüléket a dobozból, ellenõrizze hiánytalanságát és épségét. A csomagoló eszközöket (kartondoboz, pántok, zacskók, stb.) gyermekektõl el kell zárni, mivel veszélyforrást jelentenek. A fentiek figyelmen kívül hagyásából élõlényekben vagy tárgyakban keletkezett károkért az Unical nem vállal felelõsséget. A csomagolás a készüléken kívül az alábbiakat tartalmazza: Használati útmutató a felhasználónak Használati útmutató a telepítõ és a karbantartó részére 380 Garancia, gyári, idegen nyelven. A magyar garancialevelet kérje az értékesítõtõl! 2 db kazánrögzítõ Sablon a csõcsatlakozások elõrepozicionálásához Gumi távtartó a füstcsonkra

13 3.4 A KAZÁN ELHELYEZÉSE A készülék helyének megválasztásában az alábbi biztonsági szempontokat kell betartani: a helyiség fagytól védett legyen agresszív gõzöket vagy porokat tartalmazó helyiségbe való telepítés esetén a készüléknek a helyiség levegõjétõl függetlenül kell üzemelnie. kizárólag függõleges, szilárd, a készülék súlyát elbíró falra szabad szerelni a fal nem készülhet gyúlékony anyagból a készülék minden oldala mellett hagyjon akkora szabad helyet, hogy a karbantartást megkönnyítse. Ha ez mégsem lehetséges, akkor nehezebb lesz a karbantartást elvégezni, de megoldhatatlan problémát nem okoz. Ø12 Ø Ø Ø Minden készülékhez tartozik egy szerelési sablon, amely lehetõvé teszi a víz, fûtés, és gázcsatlakozások elõre pozicionálását még a kazán felszerelése elõtt. Ezt a sablont rögzítse arra a falra, amelyikre a kazánt szereli. 143 A sablon felsõ részén láthatók a fali kazán teherviselõ kengyeleinek rögzítési furatai. 752 POUR VERSION FRANCE POSITION DE MONTAGE DU ROBINET GAZ POSITION DE MONTAGE DE LA PLAQUE A sablon alsó része mutatja a csatlakozások helyeit: fûtési elõremenõ (M) 3/4 melegvíz kimenet (C) 1/2 gázbemenet (G) 3/4 hidegvíz bemenet (F) 1/2 fûtési visszatérõ (R) 3/4 63 CSÕCSATLAKOZÁSOK NÉZETE ALULRÓL: POSITION DES FIXATIONS DE LA PLAQUE DE RACCORDEMENT (POUR VERSION FRANCE) TOVÁBBI CSÕCSATLAKOZÁSOK ALULNÉZETE Feltöltõ csap (Rc) Biztonsági szelep leürítõ (Vs) Kondenzvíz leürítõ (Sc) Kazán leürítõ (Si) 107 Sc C F G Rc Vs R Si M

14 Az Alkon 09 R fûtõ kazánokhoz a váltószelep Kit bekötési méretei egy bármilyen típusú külsõ bojlerhez való csatlakoztatás miatt: Megjegyezzük, hogy a váltószelep is bármilyen márkájú 230 Vos lehet Az Alkon 09 R fûtõkazánokhoz a DSP 110es indirektbojler csatlakoztatása: KÜLÖNÖSEN FONTOS! Az Unical combira ráköthetõ pl. egy üres HMV tároló, vagy pl. egy régi vagy új villanybojler is, vagy pl. egy régi gázbojler is! (lásd a honlapon a fali kondenzációs kazán sor mögött a 7es tervmintában) DSP literes indirekt bojler A burkolat eltakarja a hidraulikus csatlakozásokat. KIT COPERTURA ATTACCHI IDRAULICI Csatlakozó csõelemek KIT TUBI COLLEGAMENTO A leginkább javasolt megoldás az, ha a melegvizet elõbb napenergia melegíti elõ (így nyáron a kazánnak be sem kell kapcsolnia), télen pedig tovább tudja fûteni a melegvizet vagy az a), vagy a b) variáció: a) variáció: az utófûtõ az Alkon R kazánokra, vagy az Alkon 50re, vagy 70re kötött tároló. A legtökéletesebb, ha a tároló üres, azaz hõcserélõ/csõkígyó nélküli és külsõ hõcserélõn keresztül van rákötve a kazánra; lásd 5ös tervminta vagy az utófûtõ esetleg a szolár HMV tároló felsõ hõcserélõje. Ez a megoldás ismert, kedvelt és szokásos, de nem túl jó, csak olcsó. b) variáció: az utófûtõ bármelyik Alkon C combira kötött (belsõ hõcserélõ/csõkígyó nélküli) utófûtõ HMV tároló. (Hiszen a tároló külsõ hõcserélõje és szinte minden egyéb szükséges elem már eleve benne van az Alkon C combiban) (lásd a honlapon a fali kondenzációs kazán sor mögött a 7es tervmintában). 14

15 3.5 A KAZÁN FELSZERELÉSE A kazán bekötése elõtt egy minõsített szakemberrel az alábbiakat végeztesse el: a) egy alkalmas anyaggal mossa át alaposan az összes vizes csõrendszert azzal a céllal, hogy eltávolítsa belõlük a szerelési és egyéb szennyezõdéseket (fémdarabok, forrasztási/hegesztési anyagok, olajok, zsírok, stb.), mert ha ezek a kazánba jutnak, akkor zavarhatják a stabil mûködést; b) ellenõrizze, hogy a felhasználni kívánt gázfajta megfelele a gyárban beállított gázfajtának. A gyári beállítást a készülék adattábláján és a csomagoláson nézheti meg. c) ellenõrizze, hogy a kémény és a füstelvezetés megfelelõe, nincs benne akadály, hogy ne legyen rákötve más készülék is, kivéve, ha a füstelvezetõ rendszer eleve több készülék füstelvezetésére az elõírások betartásával lett tervezve. Kizárólag ezek ellenõrzése után szabad a kazánt összecsatlakoztatni a füstelvezetõ rendszerrel. A kazán felszerelése: alkalmazza a szerelõsablont a falon jelölje be a tartókengyelek furatainak helyeit jelölje be a fûtés elõremenõ, melegvíz kimenet, gáz bemenet, hidegvíz bemenet, fûtés visszatérõ, biztonsági szelep leürítõ és/vagy kondenzvíz leürítõ pozicióit fúrja ki a furatokat és rögzítse a tartókengyeleket a tartozékként kapott rögzítõkkel akassza a kazánt a tartókengyelekre A készülékekben tágulási tartály is van. A kazán felszerelése elõtt ellenõrizze, hogy a tágulási tartály térfogata elegendõe a rendszerhez. Amennyiben szükséges, gondoskodjon kiegészítõ tágulási tartályról. És felhívjuk figyelmét, hogy mivel kondenzációs kazánról van szó, ennek megfelelõ füstelvezetõ rendszert kell alkalmazni. 3.6 GÁZBEKÖTÉS Veszély! A gázbekötést engedéllyel rendelkezõ szakember végezheti az érvényes törvények és a helyi gázszolgáltató társaság elõírásainak megfelelõen. Hibás bekötés személyi sérülést, anyagi kárt okozhat, amiért a gyártó nem vonható felelõsségre. Gázbekötés elõtt javasolt a gázvezeték és füstcsõvek/kémény gondos kitisztítása, hogy eltávolítsuk az esetleges lerakódásokat, amelyek veszélyeztethetik a kazán jó mûködését. Ha gázszagot érez: a) ne mûködtessen elektromos kapcsolót, telefonkészüléket, semmit ne tegyen, ami szikrát okozhat b) azonnal nyissa ki az ablakokat és az ajtókat, hogy légáramlatot keltsen, amely tisztítja a helyiséget c) zárja el a gázcsapot d) kérje hozzáértõ minõsített szakember segítségét Az esetleges gázszivárgások ellen a fogyasztó védelme érdekében ajánlott kiépíteni egy figyelõ, és védõ biztonsági rendszert. Ez egy gázszivárgásérzékelõbõl áll, amely gázszivárgás esetén automatikusan elzár egy elektromos szelepet a gáz tápvezetékében. A bekötõ gázvezeték átmérõjének azonosnak, vagy nagyobbnak kell lennie, mint a kazán gázcsonkja. Tartsa be az UNI 7129, UNI 7131 és UNI A telepítés általános szabályai címû szabványok által elõírtakat. A belsõ gázvezetékeket gondos tömörségi próbával kell leellenõrízni, mielõtt a gázmérõt beszerelik. Amennyiben a gázvezeték egy része takarásban van, a tömörségi próbát az eltakarás elõtt kell elvégezni. A kazán csatlakoztatása elõtt a gázvezetéket legalább 100 mbar nyomáson levegõvel vagy inert gázzal ki kell próbálni. A rendszer üzembe helyezéséhez tartoznak az alábbi mûveletek is: A gázmérõ csap kinyitása, majd készülékrõl készülékre haladva légtelenítés, tehát a belsõ levegõ kiengedése a csövekbõl és a gázkészülékekbõl is. Ellenõrzés, hogy zárt készülékek esetében sincse gázszivárgás. A próba kezdetétõl számított 2. negyedóra során a nyomásmérõ nem mutathat semmilyen mértékû nyomásesést. Az esetleges szivárgást szappanos folyadékkal vagy ennek megfelelõ termékkel meg kell keresni majd a szivárgást meg kell szüntetni. Az esetleges gázszivárgást soha ne nyílt lánggal keresse. 15

16 3.7 A FÛTÉSI OLDAL BEKÖTÉSE Figyelem! A kazán fûtési rendszerbe történõ bekötése elõtt egy alkalmas anyaggal mossa át alaposan a fûtési rendszert azzal a céllal, hogy eltávolítsa belõlük a szerelési és egyéb szennyezõdéseket (fémdarabok, forrasztási/hegesztési anyagok, olajok, zsírok, stb.), mert ha ezek a kazánba jutnak, akkor zavarhatják a stabil mûködést. Az átmosáshoz ne használjon oldószert, ha az kárt okozhat a berendezésben. Ezen kézikönyv útmutatásainak figyelmen kívül hagyása miatt bekövetkezõ károkért a gyártó nem vonható felelõsségre. A fûtési oldal elõremenõ és visszatérõ vezetékét 3/4 os mérettel kell a kazán M és R jelzésû csatlakozó csonkjaihoz kötni (jelõlés a 2.2 és 3.4 fejezetben) A fûtõkör csöveinek méretezésekor számolni kell a radiátorok, a termosztatikus szelepek, az egyéb szelepek és a fûtési rendszer sajátosságaiból adódó nyomásveszteségekkel. A fûtési csövek nyomvonalvezetésekor ügyeljen arra, hogy ne tudjanak légzsákok kialakulni, illetve a rendszer folyamatos gáztalanítása biztosítva legyen. Gyõzõdjön meg arról, hogy a rendszer fûtési csövei illetve a vízcsövek ne legyenek az elektromos rendszer vagy a telefon földeléseként használva! Ilyen használatra abszolut alkalmatlanok, ha erre használnák, úgy a csövekben, a kazánban és a radiátorokban rövid idõ alatt súlyos károk keletkezhetnének. A kazán automatikus BYPASS szeleppel van ellátva (nyitott állásban max. 150 l/h átáramlással), amely biztosítani tud egy minimum vízmennyiséget a kazántesten át, abban az esetben is, ha például a rendszer összes termosztatikus szelepe lezárna. A biztonsági szelep levezetõ csöve A biztonsági szeleptõl levezetõ csövet, tölcsért és szifont kell alkalmazni úgy, hogy el tudja vezetni az esetleges lefúvatást egy megfelelõ lefolyóba. A lefolyás szemrevételezéssel ellenõrizhetõ legyen. Figyelem! Ha a fentiek hiánya miatt a biztonsági szelep esetleges lefúvása kárt okoz, akkor a gyártó nem vonható felelõsségre. Rendelkezésre álló nyomás mv.o. A KAZÁN KERINGTETÕ SZIVATTYÚJA ALKON 09 KAZÁNOK, TÉRFOGATÁRAM / RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ NYOMÁS DIAGRAM prevalenza (mh2o) Prevalenza Disponibile all'impianto 6 5,8 5,6 5,4 5,2 5 4,8 4,6 4,4 4,2 4 3,8 3,6 3,4 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, portata (l/h) Térfogatáram (Q) l/h V1 V2 V3 1es fordulaton 2es fordulaton 3ss fordulaton 16

17 3.8 HASZNÁLATI VÍZ OLDAL BEKÖTÉSE ( C kombi változat) Az R fûtõ változatnak csak hidegvíz bekötése van, kizárólag a fûtés egyszerû feltöltése és utántöltései miatt. FIGYELEM! A kazánnak a vízrendszerbe történõ bekötése elõtt egy egészségügyileg is alkalmas anyaggal mossa át alaposan a vízrendszert azzal a céllal, hogy eltávolítsa belõlük a szerelési és egyéb szennyezõdéseket (fémdarabok, forrasztási/hegesztési anyagok, olajok, zsírok, stb.), mert ha ezek a kazánba jutnak, akkor zavarhatják a stabil mûködést. Ezen kézikönyv útmutatásainak figyelmen kívül hagyása miatt bekövetkezõ károkért a gyártó nem vonható felelõsségre. A melegvíz kimenetet és a hálózati használati hidegvíz bemenetet 1/2 os csatlakozókkal kell a kazán C és F pontjaiba bekötni. A hálózati víz nyomásának 1 3 bar között kell lennie (nagyobb nyomások esetén nyomáscsökkentõt kell beszerelni) FIGYELEM! A használati melegvíz hõcserélõ tisztítási gyakoriságát a hálózati víz keménysége határozza meg. A hálózati víz keménységétõl függõen érdemes meggondolni házi vízlágyító és vízkezelõ berendezés beszerelését, amelynek a DM 443. számú 21/12/90, az ivóvíz kezelésrõl szóló szabványnak kell megfelelnie. A 8,4 nk feletti vízkeménység esetén mindig javasolt a vízkezelés alkalmazása. Gyõzõdjön meg arról, hogy a rendszer fûtési csövei illetve a vízcsövek ne legyenek az elektromos rendszer vagy a telefon földeléseként használva! Ilyen használatra abszolut alkalmatlanok, ha erre használnák, úgy a csövekben, a kazánban és a radiátorokban rövid idõ alatt súlyos károk keletkezhetnének. 3.9 PÉLDÁK A KAZÁN BEKÖTÉSÉRE BEKÖTÉS DIREKT CSÖVEKKEL sima csõbekötés KIT (kazán tartozéka) BEKÖTÉS DIREKT CSÖVEKKEL + TELESZKÓPOS IDOMOKKAL opció: sima csõbekötõ kit kettõskúpos csatlakozókkal BEKÖTÉS DIREKT CSÖVEKKEL + ELZÁRÓ CSAPOKKAL sima csõbekötés Kit (kazán tartozéka) opció: golyóscapok Kit 17

18 3.10 A KONDENZVÍZ ELVEZETÉSE Az égési folyamat során a kazán kondenzvizet termel, amely az A csövön keresztül folyik a szifonba. A kazán belsejében keletkezõ kondenzvizet a B csövön keresztül lefolyóba kell elvezetni. Veszély! A kazán beüzemelése elõtt: ellenõrízze a szifon korrekt szerelését töltse fel a szifont és ellenõrizze a kondenzvíz megfelelõ elfolyását. Ha a készüléket üres kondenzvíz szifonnal üzemelteti, akkor fennáll a mérgezés veszélye a füstgázok kiáramlása miatt. A kazán bekötését a házi szennyvíz lefolyó rendszerbe a vonatkozó szabványok szerint kell kivitelezni, különösen szem elõtt tartva az alábbiakat: meg kell akadályozni a kondenzvíznek további célokra történõ felhasználását szifont is kell beépíteni (a kazán tartozéka) ne legyen a vezetékben szûkület az elvezetést a kazán alsó szegélye alatt kell kialakítani a kivitelezést úgy kell megoldani, hogy el lehessen kerülni az üzemszerûen keletkezõ kondenzvíz elfagyását és megakadályozni a szennyvíz elvezetõ rendszer nyomás alá kerülését lehetõvé kell tenni a kazánból származó kondenzátumfolyadék megfelelõ lefolyását, elvezetését az alábbi, kondenzvíznek ellenálló anyagból kell az elvezetést megoldani: kõagyag, DIN és 6, EN 2651 és 2 és 3 szerint üveg (bórszilikát) PVC, DIN V és 2, DIN Polietilén (PE) DH típus DIN és 2 és DIN és 2 polipropilén (PP) és Copolimerek (ABS); DIN V mûgyanta (GF UP), DIN rozsdamentes acél B A A kazántestbõl érkezõ kondenzvíz bemenete Kondenzvíz kimenet, lefolyóba kötendõ csõ 18

19 3.11 VÍZKEZELÉS A fûtési rendszer vízének és az utántöltõ víznek a kémiai/ fizikai tulajdonságai alapvetõ fontosságúak a kazán jó mûködéséhez és biztonságához. Az alábbiakban említett szabványok a víz elõkezelését írják elõ, mielõtt azt a fûtési rendszerbe töltenék. Hivatkozott szabványok: UNI CTI 8065/1989 ''Vízkezelés a lakossági célú fûtési rendszerekben UNI CTI 8364/1984 ''Fûtési rendszerek. Ellenõrzés és karbantartás''. E kezelés célja, hogy elkerülhetõk vagy nagy mértékben csökkenthetõk legyenek az alábbiaknak tulajdonítható kelemetlenségek: vízkõlerakódások korrózió lerakódások biológiai képzõdmények (penész, gombák, algák, baktériumok, stb.) A betöltött víz kezelése lehetõvé teszi a kellemetlenségek megelõzését és a kazán mûködõképességének és hatékonyságának hosszú távú megõrzését. A víz vegyi elemzésébõl sok információt lehet nyerni a berendezés állapotára és egészségére vonatkozóan. Ez alapvetõ fontosságú ahhoz, hogy a kazánban lehetséges kellemetlenségeket meg lehessen elõzni. A ph egy oldat savasságának vagy lúgosságának számszerûsítése. A phskála 0tól 14ig terjed, ahol a 7 a semlegességnek felel meg. A 7nél kisebb értékek savasságot, a 7nél nagyobb értékek lúgosságot jelölnek. Az alumínium ötvözetbõl készült kazánokkal mûködõ fûtési rendszerekben lévõ víz ideális phértéke 6,5 és 8 között van, max. 8,4 nk keménységi értékkel. Ha egy berendezésben lévõ víz phértéke ezen a tartományon kívül van, ez jelentõs mértékben meggyorsítja a védõ oxidréteg bomlását, mely természetes módon képzõdik az alumínium testek felületén. Az pedig nem természetes állapot: ha a phérték 6nál alacsonyabb, azaz a víz savas, ha 8nál magasabb, azaz a víz lúgos, vagy ha a víz lúgos kezelésnek van alávetve (például fagyálló funkciót betöltõ foszfátok vagy glikolok révén) vagy néhány olyan esetben, amikor a rendszerben természetes lúgosodás megy végbe. Ha azonban a phérték 6,5 és 8 között van, a test alumínium felületei közömbösek és védettek a további korróziós támadásokkal szemben. Ahhoz, hogy a korróziót minimális szintre csökkentsük, alapvetõ fontosságú, hogy valamilyen korróziógátló inhibítort használjunk, de ahhoz, hogy ez hatékonyan mûködjön, a fém felületeknek tisztának kell lenniük. A kereskedelemben kapható legjobb korróziógátló inhibítorok alumíniumvédõ anyagot is tartalmaznak, és hatnak a phérték stabilizálására is az utántöltött víznek megfelelõ értéken tartva, és így megakadályozza az elõre nem látható változásokat (tamponáló hatás). Rendszeresen (legalább évente kétszer) erõsen ajánlott ellenõrizni a rendszerben lévõ víz phértékét. Ehhez nincs szükség laboratóriumi vegyi elemzésre, elég a kereskedelmi forgalomban könnyen beszerezhetõ tesztcsomaggal végzett ellenõrzés is. Indikátor papírcsíktekercs egyszerû ph mérés céljára csomagküldéssel kérhetõ pl. a cégtõl. A FELTÖLTÉS CSATLAKOZÁSI PONTJA LEGYEN pl. A VISSZATÉRÕ ÁGON A PRI MER KÖRI SZIVATTYÚ SZÍVÓCSOKJA ELÕTT. Minden óvintézkedést meg kell tenni, hogy a rendszer vízében elkerülhetõ legyen az oxigén képzõdése és helyi feldúsulása. Emiatt az is fontos, hogy a padlófûtési/falfûtési csövek felületén se diffundáljon be oxigén úgy, hogy az a kazánba juthasson. Ha fagyálló termékeket használ, gyõzõdjön meg róla, hogy ezek az alumíniummal és a rendszer más alkotórészeivel és anyagaival kompatibilisek legyenek. FIGYELEM! BÁRMILYEN OLYAN A KAZÁNBAN OKOZOTT KÁRRA, AMELY VÍZKÕKÉPZÕDMÉNYEKNEK VAGY KOR RÓZIÓS HATÁSÚ VÍZNEK KÖSZÖNHETÕ, A GARANCIA NEM TERJED KI. 19

20 3.12 FÜSTGÁZ ELVEZETÉS A füstgáz elvezetés kialakításakor be kell tartani a helyi és nemzeti szabványokat is (lásd. UNICIG pont és UNI CIG pont) Kizárólag engedélyezett füst elvezetõ elemeket használjon. A szállító elhárít minden szerzõdéses és szerzõdésen kívüli felelõsséget a gyártói utasítás figyelmen kívül hagyásából a telepítés, vagy a használat miatt keletkezõ károkkal kapcsolatosan. C53 Elszeparált külön lég, és külön füstjáratot is lehet alkalmazni akár úgy is, hogy a vezetékek kültéri végzõdései eltérõ légnyomású területekre néznek. De nem engedélyezett hogy a két csõvégzõdés több, mint 90 fokkal ellenkezõ irányba nézzen. Ha a kazánt kicserélik, akkor MINDIG ki kell cserélni a füstgáz elvezetõ csöveket is. A kazán az alábbi füstgáz elvezetési konfigurációkra, típusokra van bevizsgálva és engedélyezve: C13 C33 Vízszintes: Az füstgáz elvezetése és a levegõ beszívása történhet vízszintes helyzetû külsõ térben végzõdõ két külön csõvel vagy koaxiális csövekkel. A légbeszívó illetve a füstgáz elvezetõ csövek végzõdése közötti távolságnak minimum 250 mmnek kell lennie. De mindkét végzõdésnek egy 500 mm oldalú négyzet sarkaiban kell elhelyezkednie. Függõleges: Az füstgáz elvezetése és a levegõ beszívása történhet függõleges helyzetû külsõ térben végzõdõ két külön csõvel vagy koaxiális csövekkel. A légbeszívó illetve a füstgáz elvezetõ csövek végzõdése közötti távolságnak minimum 250 mmnek kell lennie. De mindkét végzõdésnek egy 500 mm oldalú négyzet sarkaiban kell elhelyezkednie. C63 C83 A kazánhoz csatlakoztatható égési levegõ bevezetõ és füstgáz elvezetõ rendszert külön kell megvásárolni, de engedélyezett kell legyen. Az égéshez szükséges levegõ beszívása történhet külsõ térben végzõdõ vezetékvégen keresztül, míg a füstgázokat önálló, vagy gyûjtõkéménybe vezetjük. A füst elvezetõ teljes rendszernek (kéménynek is) meg kell felelnie a vonatkozó szabványoknak. aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa B23 A kazánt úgy tervezték, hogy csatlakozhat hozzá egy olyan füstelvezetõ rendszer is, ami a kültérbe vezeti ugyan az égéstermékeket (föl, vagy oldalra), de az égéshez szükséges levegõ közvetlenül abból a helyiségbõl érkezik, ahol a kazán mûködik; FIGYELEM, ezen alkalmazási mód esetén ugyanazokat az elõírásokat kell betartani, mint egy nyílt égésterû gázkazánnál! A füstelvezetés feleljen meg az érvényes elõírásoknak. C43 Koaxiális kéménybe is beköthetõ a kazán, ez gyûjtõkémény is lehet, amelyben a belsõ külön csövön keresztül áramlik ki a füst, és a külsõ külön körgyûrûben áramlik be az égéshez szükséges levegõ. Maga a füstcsõ lehet koaxiális is és két külön csõ is. Az Alkon kazánokhoz használható minden olyan füstgáz elvezetõ rendszer is, amely engedéllyel rendelkezik kondenzációs kazánokhoz. Az Alkon 09 kazánoknál az elhasználható nyomás a levegõ+füst oldalon 110 Pa. 20 Minden Unical kazán kéményméretezése elvégezhetõ a frissített Baumann szoftverrel is. Csak frissítse Baumann szoftverét az internetrõl.

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I Használati útmutató figyelmeztetések HU VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I *1.036116ITA* Kedves Vásárlónk! Gratulálunk, hogy egy csúcsminőségű Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét

Részletesebben

Használati útmutató VICTRIX 26 2 I *1.031272HU*

Használati útmutató VICTRIX 26 2 I *1.031272HU* Használati útmutató HU VICTRIX 26 2 I *1.031272HU* Kedves Vásárlónk! Gratulálunk, hogy egy csúcsminőségű Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét és biztonságát szolgálni.

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató FALI GÁZKAZÁN Használati, szerelési és beüzemelési útmutató RenovaStar C 24 E BT RenovaStar F 24 E BT Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok megőrzése...2 3 Biztonság...2

Részletesebben

Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY CE 0694 HU RBS 24 - SERIE ENERGY - RAD - ING - MAN.INST - 1303.1 - készülékhez

Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY CE 0694 HU RBS 24 - SERIE ENERGY - RAD - ING - MAN.INST - 1303.1 - készülékhez Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY készülékhez Zárt égésterű, átfolyós fali gázkészülék bitermikus hőcserélővel, LCD kijelzővel IPX5 Telepítési, kezelési, összeállítási és karbantartási útmutató. CE 0694

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ÁTFOLYÓS KOMBI GÁZKAZÁN MIKROAKKUMULÁCIÓS TARTÁLLYAL Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ThemaFAST F 25 E H-MOD Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató KONDENZÁCIÓS FŰTŐ GÁZKAZÁN Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Ecosy F 28 E AS Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok megőrzése...2 3 Biztonság...2 3.1

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-, tárolós vízmelegítő készülékekhez

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-, tárolós vízmelegítő készülékekhez KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-, tárolós vízmelegítő készülékekhez KOMFORT T 25 K, KOMFORT T 25 V KOMFORT T 25 VH, KOMFORT T 29 V FIGYELEM! Mielőtt használatba venné a készüléket

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-vízmelegítő készülékekhez

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-vízmelegítő készülékekhez KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-vízmelegítő készülékekhez analóg KOMFORT 24 K KOMFORT 24 V KOMFORT 24 VH KOMFORT 28 V KOMFORT 25 KD KOMFORT 29 VD digitális KOMPAKT 25 V FIGYELEM! Mielőtt

Részletesebben

EOLO Star 24 3 E Használati utasítás és figyelmeztetések

EOLO Star 24 3 E Használati utasítás és figyelmeztetések EOLO Star 24 3 E HU Használati utasítás és figyelmeztetések *1.030588HU* Kedves vásárló, köszönjük, hogy ezt, a kíváló minőségű, Immergas terméket választotta, amely az Ön számára tartósan kényelmes és

Részletesebben

AC TÍPUSÚ KONDENZÁCIÓS, GÁZÜZEMŰ HŐLÉGFÚVÓ MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

AC TÍPUSÚ KONDENZÁCIÓS, GÁZÜZEMŰ HŐLÉGFÚVÓ MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA AC TÍPUSÚ KONDENZÁCIÓS, GÁZÜZEMŰ HŐLÉGFÚVÓ MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2014.06.19. - 2 - Tartalomjegyzék 1.1. Az útmutatóban használt jelzések... 3 1.2. Általános tudnivalók...

Részletesebben

TERVEZÉSI SEGÉDLET ÉS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV R30 R30/45/65/85/100/120

TERVEZÉSI SEGÉDLET ÉS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV R30 R30/45/65/85/100/120 Műszaki kézikönyv TERVEZÉSI SEGÉDLET ÉS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV R30 R30/45/65/85/100/120 1 Tartalom jegyzék: 1 Bevezető...5 1.1 Rendamax...5 1.2 A beszállító...5 1.3 A kézikönyv...5 1.4 Szervizelés...6

Részletesebben

Használati útmutató. TRI gázüzemű hőlégbefúvók

Használati útmutató. TRI gázüzemű hőlégbefúvók Használati útmutató TRI gázüzemű hőlégbefúvók Kedves Vásárló! Gratulálunk, hogy egy, a csúcsminőséget képviselő Immergas terméket vásárolt, amely hosszú ideig és biztonságosan fogja az Ön kényelmét szolgálni.

Részletesebben

2000225296-2 Ecosy Hongrie.qxd 7/05/04 14:54 Page 1. Ecosy

2000225296-2 Ecosy Hongrie.qxd 7/05/04 14:54 Page 1. Ecosy 2000225296-2 Ecosy Hongrie.qxd 7/05/04 14:54 Page 1 Ecosy 2000225296-2 Ecosy Hongrie.qxd 7/05/04 14:54 Page 2 HASZNÁLATI UTASÍTÁS 1-Indítás/leállítás. 2-Kijelző : Vagy a fűtőkör nyomása (bar) Vagy a fűtőkör

Részletesebben

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07.

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07. Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07.02) JS Tárgymutató Tárgymutató 1 Biztonsági útmutató / Jelmagyarázat

Részletesebben

GAZ 3000 W ZS/W 18-2 DH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 279 (2009/06) HU

GAZ 3000 W ZS/W 18-2 DH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 279 (2009/06) HU GAZ 3000 W ZS/W 18-2 DH KE 23/31 hu Telepítési és használati utasítás HU 2 Tárgymutató HU Tárgymutató 1 Jelmagyarázat / Biztonsági útmutató......... 3 1.1 Jelmagyarázat....................... 3 1.2 Biztonsági

Részletesebben

Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 282 (2009/06) HU

Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 282 (2009/06) HU Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31 hu Telepítési és használati utasítás HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok magyarázata / Biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

Szükséges az általános és a készülékre speciálisan vonatkozó el_írásokat!

Szükséges az általános és a készülékre speciálisan vonatkozó el_írásokat! Általános ismeretek 1. A kézikönyv a készülék fontos tartozéka ezért a készülék tartozékai között gondosan őrizze meg, hogy szükség esetén a felhasználó vagy a szerviz alkalmazottja számára rendelkezésére

Részletesebben

EUROLINE fali készülék 2004.

EUROLINE fali készülék 2004. EUROLINE fali készülék 2004. Euroline ZS/ZW 18/23-1 KE kéményes fali készülékek Mûszaki adatok Készülék típusa ZS/ZW 18-1 KE ZS/ZW 23-1 KE Melegvíz elõállítás Névleges hõteljesítmény kw 6,0-20,0 7-22,6

Részletesebben

QUEBEC- TORONTO- OTTAWA- BASIC PELLETTÜZELÉSŰ KAZÁN

QUEBEC- TORONTO- OTTAWA- BASIC PELLETTÜZELÉSŰ KAZÁN MŰSZAKI LEÍRÁS QUEBEC- TORONTO- OTTAWA- BASIC PELLETTÜZELÉSŰ KAZÁN Tisztelt Uram/Hölgyem! Köszönjük, hogy termékünket választotta. Használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi műszaki lapot,

Részletesebben

Szerelési, üzembehelyezési és karbantartási útmutató

Szerelési, üzembehelyezési és karbantartási útmutató TARTALOMJEGYZÉK 1. ELÕÍRÁSOK, SZERELÉSI ÚTMUTATÓ:... 2 1.1 ÁLTALÁNOSSÁGBAN:... 2 1.2 A KÉSZÜLÉK FELÁLLÍTÁSI HELYE:... 2 2. KÉSZÜLÉKEK LEIRÁSA... 3 3. SZÁLLÍTÁS...4 4. A KÉSZÜLÉK BESZERELÉSE:... 4 4.1 VÍZOLDALI

Részletesebben

Szakemberek/üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. turbomag. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék.

Szakemberek/üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. turbomag. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék. Szakemberek/üzemeltetők számára Kezelési és szerelési útmutató turbomag Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék turbomag 14-2/0 HU Üzemeltetők számára Kezelési útmutató turbomag Tartalomjegyzék

Részletesebben

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre Figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvben megadott utasításokat, mivel a beszerelés biztonságára, a használatra és a karbantartásra vonatkozó fontos információkat tartalmaznak. A használati utasítás

Részletesebben

Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Kondenzációs gázkészülék. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 644 062-00.1O

Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Kondenzációs gázkészülék. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 644 062-00.1O 6 720 644 062-00.1O Kondenzációs gázkészülék Condens 2000 W ZWB 24-1 AR Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági

Részletesebben

ÁTFOLYÓ RENDSZERŰ VÍZMELEGÍTŐ

ÁTFOLYÓ RENDSZERŰ VÍZMELEGÍTŐ SZERELÉSI, KARBANTARTÁSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ÁTFOLYÓ RENDSZERŰ VÍZMELEGÍTŐ TÍPUSOK: MV-19 (G-19-01) MV-19 E (G-19-0) MV-19 Á (G-19-0) 1. átdolgozott kiadás (006. október) TISZTELT VÁSÁRLÓ! Az Ön által

Részletesebben

Álló kondenzációs kazán, beépített tárolóval Beüzemelési, használati és karbantartási útmutató

Álló kondenzációs kazán, beépített tárolóval Beüzemelési, használati és karbantartási útmutató Álló kondenzációs kazán, beépített tárolóval Beüzemelési, használati és karbantartási útmutató TARTALOMJEGYZÉK FONTOS!...3 Kinek szükséges elolvasni ezt a leírást...3 Szimbólumok...3 Ajánlat...3 Minőségi

Részletesebben

Szerelési és karbantartási útmutató

Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések CGU-2-18/24 CGG-2-18/24 CGU-2K-18/24 CGG-2K-18/24 Kép: Gázfűtő berendezés kiegészítő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK 1. Ez a kézikönyv elválaszthatatlan és nélkülözhetetlen része a berendezésnek. Gondosan meg kell őrizni a készülékkel együtt akkor is, ha más tulajdonoshoz vagy használóhoz kerül

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ÁTFOLYÓS RENDSZERŰ GÁZVÍZMELEGÍTŐK Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Opalia C 11 E Opalia C 14 E 2 Használati utasítás Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...4 2 A dokumentumok megőrzése...4

Részletesebben

Szakemberek / üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. MAG pro. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék MAG 10-0/0-3 XZ

Szakemberek / üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. MAG pro. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék MAG 10-0/0-3 XZ Szakemberek / üzemeltetők számára Kezelési és szerelési útmutató Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék HU MAG 0-0/0-3 XZ Üzemeltetők számára Kezelési útmutató Tartalomjegyzék Általános információk.......................

Részletesebben

IDRO 50-70 -100. IDRO 50 50/CS 70 100 rögzített ajtós. HU Beszerelési, használati és karbantartási útmutató. Tisztelt Hölgyem/Uram!

IDRO 50-70 -100. IDRO 50 50/CS 70 100 rögzített ajtós. HU Beszerelési, használati és karbantartási útmutató. Tisztelt Hölgyem/Uram! IDRO 50-70 -100 IDRO 50 50/CS 70 100 rögzített ajtós HU Beszerelési, használati és karbantartási útmutató Tisztelt Hölgyem/Uram! 1 Köszönjük, hogy az IDRO 50-70 -100 kandallót választotta. Használat előtt

Részletesebben