ALKON 09. Használati útmutató a TELEPÍTÕ és KARBANTARTÓ részére. kondenzációs gázkazánok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALKON 09. Használati útmutató a TELEPÍTÕ és KARBANTARTÓ részére. kondenzációs gázkazánok"

Átírás

1 ALKON 09 kondenzációs gázkazánok R 12 fûtõ R 18 fûtõ C 18 combi R 24 fûtõ C 24 combi A combi kazán használható csakfûtõkazánként is! Sõt, a combira csatlakoztatható egy üres HMV tároló is! kiadás Használati útmutató a TELEPÍTÕ és KARBANTARTÓ részére

2 Figyelem! Ebben az útmutatóban leírtak kizárólag a készülék telepítését és/vagy karbantartását végzõ jogszabály szerint minõsített és hozzáértõ szakembernek szólnak. A készülék használója NEM végezhet semmiféle beavatkozást a kazánon belül. A gyártó nem vállal felelõsséget az ezen útmutatóban leírtak figyelmen kívül hagyása miatt az élõlényekben vagy dolgokban bekövetkezett károkért. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ Az útmutatóban alkalmazott szimbólumok A készülék rendeltetésszerû használata Vízkezelés A felhasználó számára átadandó tájékoztató Biztonsági figyelmeztetések Mûszaki adattábla Általános figyelmeztetések MÛSZAKI JELLEMZÕK ÉS MÉRETEK Mûszaki jellemzõk Méretek Fõ alkatrészek Hidraulikus elvi vázlat Mûködési adatok az UNI szerint Általános jellemzõk TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ Általános figyelmeztetések Telepítési szabványok Csomagolás A kazán elhelyezése Az Alkon R fûtõ kazánokhoz külsõ bojlerek csatlakoztatása A kazán felszerelése Gázbekötés A fûtési oldal bekötése A használati víz oldal bekötése Példák a kazán bekötésére Kondenzvíz elvezetés Vízkezelés Füstgáz elvezetés Tüzeléstechnikai mérések A vezérlõpanelrõl módosítható paraméterek Elektromos bekötések Általános figyelmeztetések Csatlakoztatás a 230 Vos elektromos hálózatba A külsõ Éi szonda csatlakoztatása On/Off szobatermosztát csatlakoztatása A kazánt moduláltató RT/OT szobatermosztát csatlakoztatása Példa különbözõ hõmérsékleti zónák elektromos bekötésére A kazánok belsõ elektromos rajzai Az Alkon 09 R (fûtõ) belsõ elektromos rajza Az Alkon 09 C (combi) belsõ elektromos rajza A fûtési rendszer feltöltése Az elsõ begyújtás Az égõ beszabályozása A teljesítménytartomány megváltoztatása ELLENÕRZÉS ÉS KARBANTARTÁS Ellenõrzési és karbantartási útmutató (és a szondák ellenállás értékei) HIBAKÓDOK MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT... 47

3 Általános Információ 1 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1.1 AZ ÚTMUTATÓBAN ALKALMAZOTT SZIMBÓLUMOK A használati útmutatóban az alábbi szimbólumokkal ellátott részekre különösen oda kell figyelni: VESZÉLY! Súlyos veszélyek a testi épségre és az életre FIGYELEM! A környezetre vagy a kazánra veszélyes helyzetek TANÁCSOK! Használati javaslatok 1.2 A KÉSZÜLÉK RENDELTETÉSSZERÛ HASZNÁLATA Az ALKON készüléket a napjainkra már ismertté vált fejlett technológiai és biztonságtechnikai színvonalon állították elõ. Ennek ellenére a készülék nem rendeltetésszerû használatából életveszélyes helyzet vagy a termék illetve a környezet károsodása keletkezhet. A készülék melegvízet áramoltató fûtési rendszerben mûködhet és használati melegvíz elõállítására is alkalmas. Ettõl eltérõ minden egyéb mûködtetés nem rendeltetésszerûnek minõsül. Az UNICAL cég nem vállal felelõsséget a készülék nem rendeltetésszerû használata miatt bekövetkezett károkért! Ilyen esetben a felhasználó viseli a teljes kockázatot. A rendeltetésszerû használat elõfeltétele jelen használati útmutató tökéletes betartása is! 1.3 VÍZKEZELÉS A víz keménységi foka határozza meg a hõcserélõk tisztítási gyakoriságát. 8,4 nk fölötti keménységi érték esetében vízlágyítás alkalmazása javasolt. A vízlágyító kiválasztása a víz jellemzõi alapján történjen. A vízkõkiválás csökkentése érdekében tanácsos a használati melegvíz értéket a ténylegesen használt hõmérséklet érték közelébe beállítani. Javasolt a használati melegvíz hõcserélõ vízkõmentességének ellenõrzése az elsõ év végén. A hõcserélõ állapotának függvényében a jövõben elegendõ lehet a 2 évente elvégzett hõcserélõ tisztítás is. 1.4 A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA ÁTADANDÓ TÁJÉKOZTATÓ (Ez a telepítést végzõ szerelõ feladata) A felhasználót ki kell oktatni a saját rendszerének használatáról és mûködésérõl, különös tekintettel az alábbiakra: Át kell adni a jelen használati útmutatót és minden szükséges dokumentumot. A felhasználó köteles megõrízni a dokumentációt oly módon, hogy rendelkezésre álljanak minden további tanulmányozás céljára is! Fel kell hívni a felhasználó figyelmét a helyiség levegõztetése és a füstelvezetõ rendszer fontosságára és nyílvánvaló szükségességére, illetve ezek megváltoztatásának szigorú tiltására. A nyomás figyelésére és a megfelelõ utántöltések elvégzésére is be kell tanítani a felhasználót. Tájékoztatni kell a felhasználót a helyes hõmérséklet szabályzásról és az energia megtakarítást biztosító termosztátok/automatikák, szelepek, stb. szabályozásáról. Emlékeztetni kell a felhasználót, hogy az érvényes szabványok betartása miatt is, a készülék ellenõrzését és karbantartását az elõírások szerinti és a gyártó utasítása szerinti idõszakonként köteles elvégeztetni. Amennyiben a készülék egyszer másik tulajdonoshoz vagy felhasználóhoz kerül, akkor biztosítania kell a fenti dokumentációk és információk átadását oly módon, hogy az új tulajdonos és/vagy az új felhasználó és/vagy az új szerelõ áttanulmányozhassa azokat. A gyártó nem vonható felelõsségre jelen útmutató elõírásainak figyelmen kívül hagyása következtében élõlényben vagy tárgyakban bekövetkezett károkért! 3

4 Általános Információ 1.5 BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK FIGYELEM! A készülék telepítését, szabályozását és karbantartását az érvényes elõírásoknak megfelelõen minõsített és hozzáértõ szakember végezheti. Hibás telepítésbõl eredõ, élõlényekben vagy tárgyakban bekövetkezett károkért a gyártó nem vonható felelõsségre! VESZÉLY! A kazán karbantartását, vagy javítását kizárólag minõsített és hozzáértõ szakember végezheti, olyan, akit az Unical felhatalmazott! Javasoljuk, hogy kössön karbantartási szerzõdést! Hiányos, vagy nem megfelelõ karbantartás veszélyeztetheti a mûködési biztonságot és károkat okozhat élõlényekben vagy tárgyakban, de ilyen károkért a gyártó nem vonható felelõsségre! A készülék részeinek módosításai Az következõ elemeken nem szabad módosítást végezni: kazán gáz, levegõ, víz és elektromos csatlakozások füstelvezetés, biztonsági szelep és ezeknek a bekötése a további elvezetõ rendszerbe azok a szerkezeti elemek, amelyek a készülék mûködési biztonságát befolyásolják Figyelem! A menetes csatlakozók kilazításához vagy meghúzásához kizárólag megfelelõ méretû (fix) villáskulcsot használjon; nem megfelelõ szerszám és/vagy nem megfelelõ használat károkat okozhat (víz, vagy gázszivárgást) FIGYELEM! Útmutatások propán gázzal mûködõ készülék esetére: A készülék telepítése elõtt gyõzõdjön meg arról, hogy a gáztartály légtelenített. A gáztartály megfelelõ légtelenítését a folyékonygáz forgalmazótól kérje, tehát felhatalmazott személytõl. Amennyiben a gáztartály nem volt szabályosan légtelenítve, úgy begyújtási problémák léphetnek fel. Ilyen esetben forduljon a tartályos folyékony gáz forgalmazójához. Gázszag Ha bármikor gázszagot érez, tartsa be a következõ biztonsági elõírásokat: ne mûködtessen elektromos kapcsolókat (se bekapcsolás, se kikapcsolás) ne dohányozzon ne használja a telefonkészüléket zárja el a gázcsapot szellõztesse ki a helyiséget, ahol a gázszivárgást észlelte értesítse a gázszolgáltató társaságot vagy egy fûtési rendszer szerelésére és karbantartására specializálódott céget. Robbanó és gyúlékony anyagok Ne használjon vagy ne tároljon robbanó vagy könnyen gyúlékony anyagokat (pl. benzin, festék, papír) abban a helyiségben, amelybe a készüléket telepítették. 4

5 Általános Információ 1.6 MÛSZAKI ADATTÁBLA A CE jelzés dokumentálja, hogy a kazán kielégíti: a gázkészülékekre vonatkozó direktíva lényeges követelményeit (90/396/CEE direktíva) az elektromágnesességre vonatkozó direktíva lényeges követelményeit (89/336/CEE direktíva) a hatásfokra vonatkozó direktíva lényeges követelményeit (92/42/CEE direktíva) az alacsony feszültségre vonatkozó direktíva lényeges követelményeit (73/23/CEE direktíva) A B C D E JELMAGYARÁZAT 1 = a CE engedély kiadásának éve 2 = kazántípus 3 = kazán modell 4 = csillagok száma (92/42/CEE direktíva) 5 = gyártási szám (SN =széria numer) 6 = P.I.N. a termék azonosító száma 7 = engedélyezett füstgáz elvezetési konfigurációk 8 = (NOx) NOx osztály A = Fûtési jellemzõk 9 = (Pn) névleges hasznos teljesítmény 10 = (Pcond) hasznos teljesítmény kondenzációsan 11 = (Qmax) maximális hõterhelés 12 = (Adjusted Qn) névleges hõterhelésre beszabályozva 13 = (PMS) fûtési víz max. üzemi nyomás 14 = (T max) fûtési víz max. hõmérséklet 17 = (R factor) a megadott vízmennyiségnél használható csaptelepek száma EN = (F factor) a megadott vízmennyiségtõl függõ csillagok száma EN = (PMW) használati víz max. üzemi nyomás 20 = (T max) használati melegvíz max. hõmérséklet C = Elektromos jellemzõk 21 = Elektromos betáp 22 = Elektromos fogyasztás 23 = Elektromos védelmi fokozat D = Rendeltetési országok 24 = Rendeltetési országok 25 = Gázkategória 26 = készülék elõtti gáznyomás B = Használati Meleg Víz (HMV) jellemzõk 15 = (Qnw) névleges hõterhelés HMV funkcióban (ha eltérõ a Qn névleges hõterheléstõl) 16 = (D) HMV fajlagos terhelés EN 625 EN szerint E = Gyári beszabályozások 27 = X típusú gázra beszabályozva 28 = hely a nemzeti márkák számára 5

6 Általános Információ 1.7 ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK A használati útmutató a termék lényeges részének számít, ezért a felhasználónak meg kell õríznie. Gondosan olvassa el a használati útmutatót, mivel a készülék biztonságos telepítésére, használatára és karbantartására vonatkozóan tartalmaz lényeges útmutatásokat. Késõbbi beavatkozás és tájékozódás céljából gondosan õrizze meg az útmutatót. A készülék telepítését és karbantartását a gyártó utasításai és az érvényes elõírások szerint kell elvégeztetni arra kiképzett és minõsített szakember által. Minõsített szakemberen az értendõ, aki hivatalosan is képzett és jártas a lakossági célú fûtési rendszerek területén továbbá a használati melegvíz elõállító berendezések területén és a karbantartási munkák területén is. A szakembernek az érvényben lévõ törvények szerinti képzettségekkel is rendelkeznie kell. Helytelen telepítés vagy hibás karbantartás kárt okozhat élõlényekben vagy tárgyakban, amiért a gyártó nem vállal felelõsséget. Bármiféle javítás vagy karbantartás csak azután végezhetõ, hogy a készüléket kiiktatta az elektromos hálózatból. A légbeszívó/füstelvezetõ nyílásokat leszûkíteni, lefedni tilos. A készülék meghibásodása és/vagy rendellenes mûködése esetén a kazánt kapcsolja ki, ne próbálja házilag megjavítani. Forduljon a törvények által képzett és minõsített szerelõhöz. A készülék karbantartását és javítását csak az Unical által felhatalmazott szakember végezheti és kizárólag eredeti alkatrészeket használhat. Ettõl eltérõ esetben a készülék nem biztonságossá válhat és elveszítheti a jótállását. A készülék hatékonyságának biztosításához és megfelelõ mûködéséhez elengedhetetlen a szakszerû éves karbantartás. Amennyiben a készüléket nem kívánja többé használni, oldja meg, hogy ártalmatlanok legyenek azok az alkatrészek, amelyek képesek lennének potenciális veszélyforrást jelenteni. A készülék eladása és/vagy költözés miatt új tulajdonba kerülése esetén a használati útmutatót is át kell adni az új tulajdonosnak. A készülékhez használt összes tartozéknak, opciós tartozéknak, Kitnek, készletnek (elektromost is beleértve) eredeti (csere)alkatrésznek kell lennie. A készüléket kizárólag arra a célra lehet használni, amire gyártották. Bármilyen attól eltérõ használat nem rendeltetésszerûnek minõsül, ebbõl következõen veszélyes. 6

7 2 2.1 MÛSZAKI JELLEMZÕK Az ALKON 09 egy kondenzációs gázkazán, amely gyárilag beépített elõkeveréses atmoszférikus gázégõvel mûködik. Ezek a kazánok a II 2H/3P kategóriába tartoznak. FIGYELEM: A kazántest NEM alkalmas emberi fogyasztásra szánt víz közvetlen készítésére. Modellválaszték: CSAK FÛTÉS (de gyárilag fogad indirekt bojlert) ALKON 09 R 12 fûtõ hõteljesítménye 12 kw; ALKON 09 R 18 fûtõ hõteljesítménye 18 kw; ALKON 09 R 24 fûtõ hõteljesítménye 24 kw; FÛTÉS és Használati MelegVíz elõállítás (és még rá lehet kötni HMV tárolót is) ALKON 09 C 18 combi hõteljesítménye 18 kw; ALKON 09 C 24 combi hõteljesítménye 24 kw; Ezek az ALKON kazánok fel vannak szerelve a szabványok által elõírt biztonsági és ellenõrzõ alkatrészekkel, valamint megfelelnek a 1083 számú 06/12/71 törvény által szabályozott funkcionális és mûszaki jellemzõknek. Megfelelnek a 10. számú 09/01/91 számú, égési gázok felhasználásáról szóló törvény elõírásainak; a CEE 90/396 gáz direktívának; CEE 92/42 hatásfok direktívának; CEE 89/336 elektromágneses kompatibilitás direktívának; CEE 73/23 alacsony feszültségre vonatkozó direktívának. Az ALKON sorozat kazánjai a fentieken túl eleve minõsítettek, mint KONDENZÁCIÓS KAZÁN a 92/42 direktíva értelmében 2. függelék (4 csillag) és 6. függelék (D.M. 660). 2.2 MÉRETEK MÛSZAKI JELLEMZÕK ÉS MÉRETEK Mûszaki jellemzõk és méretek Az ALKOTÓELEMEK LEÍRÁSA Alu/Si/Mg öntvény kazántest; elektronikus gyújtás; lángmoduláció a felvett teljesítmény függvényében; a fûtési igény függvényében a lehetõ legkisebb teljesítményre történõ szabályozás; folyamatos elektronikus gyújtás/égés szabályozás; elektronikus fagyvédelmi funkció; szivattyú beragadásgátló funkció; szivattyú utókeringtetõ funkció; bypass; korlátozó biztonsági termosztát; hõmérséklet érzékelõ szenzor az elõremenõben; hõmérséklet érzékelõ szenzor a visszatérõben; HMV hõmérséklet szenzor és elektromos váltószelep (de az R fûtõ típusnál csak csatlakoztatási pontok vannak a kazánban); három sebességû szivattyú légtelenítõvel; fûtési tágulási tartály és biztonsági szelep; automata légtelenítõ; biztonsági nyomáskapcsoló vízhiány ellen; IP X4D védelmi fokozatú vezérlõpanel; hõmérõ és nyomásmérõ; és display használati melegvíz hõmérséklet beállítása (csak a C típusnál); ECO pozíció vagy RIRA pozíció választókapcsoló (a RIRA a gyors HMV szolgáltató); fûtési vízhõmérséklet választó + nyár/tél pozíció választó; reset/újrabeszabályozás/diagnosztika gomb; szerelõsablon a csatlakozások pozícionálásához. Nézet felülrõl: /100as füstcsonk ,5 311,5 Nézet alulról: 107 Sc C F G Rc Vs R Si M M C G F fûtési elõremenõ használati melegvíz kimenet gázbemenet használati hidegvíz bemenet R fûtési visszatérõ Rc feltöltõ csap Vs biztonsági szelep leürítõ Sc kondenzvíz leürítõ Si kazán leürítõ

8 Mûszaki jellemzõk és méretek 2.3 FÕ ALKATRÉSZEK 7 ALKON 09 R fûtõ 8 ALKON 09 C combi F G R M C F G R M kondenzvíz szifon 2 kazántest Alu/Si/Mg öntvénybõl 3 elõremenõ hõmérséklet szenzor 4 hõmérséklethatároló termosztát 5 gyújtó/lángellenõrzõ elektróda 6 légtelenítõ szelep 7 füstgáz kimenet / égési levegõ bemenet 8 égõ, legújabb generációs, eléghetetlen, sugárzó 9 ventilátor, elektronikusfordulatszabályozós 10 visszatérõ hõmérséklet szenzor 11 automata légtelenítõ 12 keringtetõ szivattyú 13 kazán leürítõ csap 14 biztonsági szelep 15 feltöltõ csap 16 gázszelep M fûtési elõremenõ 3/4 G gázbemenet 3/4 F használati hidegvíz bemenet 1/2 R fûtési visszatérõ 3/4 1 kondenzvíz szifon 2 HMV hõmérséklet szenzor 3 kazántest Alu/Si/Mg öntvénybõl 4 elõremenõ hõmérséklet szenzor 5 hõmérséklethatároló termosztát 6 gyújtó/lángellenõrzõ elektróda 7 légtelenítõ szelep 8 füstgáz kimenet / égési levegõ bemenet 9 égõ, legújabb generációs, eléghetetlen, sugárzó 10 ventilátor, elektronikusfordulatszabályozós 11 automata légtelenítõ 12 visszatérõ hõmérséklet szenzor 13 keringtetõ szivattyú 14 kazán leürítõ csap 15 biztonsági szelep 16 feltöltõ csap 17 gázszelep 18 lemezes hõcserélõ HMVhez 19 áramláskapcsoló 20 váltószelep motor a belsõ HMV hõcserélõ felé M fûtési elõremenõ 3/4 C használati melegvíz kimenet 1/2 G gázbemenet 3/4 F használati hidegvíz bemenet 1/2 R fûtési visszatérõ 3/4 8

9 Mûszaki jellemzõk és méretek 2.4 HIDRAULIKUS ELVI VÁZLAT: ALKON 09 R fûtõ HMV hõmérséklet szenzor 2 áramláskapcsoló 3 12 l/perc áramlásszabályozó 4 kondenzvíz szifon 5 lemezes hõcserélõ HMVhez 6 kazántest 7 elektronikus ventilátor 8 biztonsági termosztát 9 gázszelep 10 vízhiányt megelõzõ nyomáskapcsoló 11 visszatérõ hõmérséklet szenzor 12 fûtési tágulási tartály 13 keringtetõ szivattyú légtelenítõvel 14 elõremenõ hõmérséklet szenzor 15 bypass szelep 16 nyomásmérõ 17 fûtõkör biztonsági szelep 18 kazán leürítõ csap 19 feltöltõ csap 20 váltószelep ALKON 09 C combi F G R 17 M M fûtési elõremenõ 3/4 C használati melegvíz kimenet 1/2 G gázbemenet 3/4 F használati hidegvíz bemenet 1/2 R fûtési visszatérõ 3/ C F R M G

10 Mûszaki jellemzõk és méretek 2.5 MÛKÖDÉSI ADATOK AZ UNI SZERINT (G20 földgázra vonatkozóan) A Fúvókák Nyomások Furatok Térfogatáramok Fogyasztások szabályozási adatai AZ ÉGÕ BESZABÁLYOZÁSA címû 3.19 fejezetben találhatók. Névleges hõterhelés Minimum hõterhelés Hasznos névleges teljesítmény 80/60 Hasznos minimum teljesítmény 80/60 Hasznos hatásfok névleges terhelésnél 80/60 Hány csillagos a kazán (a 92/42/EGK szerint) Hasznos névleges teljesítmény KONDENZÁCIÓBAN 50/30 Hasznos minimum teljesítmény KONDENZÁCIÓBAN 50/30 Hasznos hatásfok névleges terhelésnél, KONDENZÁCIÓBAN 50/30 Hasznos hatásfok minimum terhelésnél KONDENZÁCIÓBAN 50/30 Veszteség a burkolaton át mûködõ égõnél (*) füstgázok hõmérséklete t füst t környezet (max.) Füstgáz tömegáram (max) Légfelesleg Kondenzvíz termelõdés max. (**) CO 2 (min./max) CO 0% O2 nél (min./max.) NOx (EN 297/A3+EN 483 szerint súlyozott érték) NOx osztály Kéményen keresztüli veszteség mûködõ égõnél (max) ALKON 09 kw kw kw kw % n. kw kw % % % g/s % kg/h % mg/kwh mg/kwh % R 12 12,0 2,0 11,7 1,9 97, ,2 2,14 101,3 107,12 0,6 41,1 5,26 20,57 1, ,8 5 1,99 R 18 18,0 4,4 17,4 4,2 96, ,4 4,71 102,08 107,13 0,9 50,3 7,89 20,57 2, ,5 5 2,43 C 18 18,0 4,4 17,4 4,2 96, ,4 4,71 102,08 107,13 0,9 50,3 7,89 20,57 2, ,5 5 2,43 R 24 23,8 4,4 23,0 4,2 96, ,0 4,71 100,92 107,13 0,7 58,2 10,43 20,57 3, ,8 5 2,81 C 24 23,8 4,4 23,0 4,2 96, ,0 4,71 100,92 107,13 0,7 58,2 10,43 20,57 3, ,8 5 2,81 (*) környezeti hõmérséklet = 20 (**) Lásd a FÚVÓKÁK NYOMÁSOK táblázatot, 3.19 fejezet Az adatok földgázra (G20) vonatkoznak 2.6 ÁLTALÁNOS JELLEMZÕK ALKON R 18 R 18 C 24 R 24 C Készülék kategória II2H3P II2H3P II2H3P II2H3P II2H3P Fûtõkör minimum térfogatárama (Δt 35 ) l/min 1,37 1,7 1,31 1,7 1,7 Fûtõkör minimum nyomása bar 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Fûtõkör maximum nyomás bar A kazán ûrtartalma l 2,2 2,2 2 2,2 2,2 Max. hõmérséklet fûtési üzemmódban Min. hõmérséklet fûtési üzemmódban Tágulási tartály teljes térfogat (fûtési) l A tágulási tartály elõnyomása bar A rendszer max. térfogat kapacitása (max. 90on) l Használati melegvíz min. térfogatárama l/min 2 2 Használati melegvíz kör min. nyomása bar 0,5 0,5 Használati melegvíz kör max. nyomása Használati melegvíz fajlagos térfogatáram (Δt 30)(ha 3 bar a víznyomás) Használati melegvíz térfogatáram szabályozó Használati melegvíz elõállítás folyamatos üzemmódban (Δt 45K) Használati melegvíz elõállítás folyamatos üzemmódban (Δt 40K) Használati melegvíz elõállítás folyamatos üzemmódban (Δt 35K) Használat melegvíz elõállítás folyamatos üzemmódban Δt 30K (kevert) bar l/min. l/min. l/min. l/min. l/min. l/min. 6 8,8 12 5,7 6,4 7,3 8,6 6 11,2 12 7,34 8,26 9,44 11,0 Használati melegvíz elõállítás folyamatos üzemmódban Δt 25K (kevert) l/min. 10,3 13,2 Használati melegvíz hõmérséklet szabályozás Elektromos feszültség és frekvencia VHz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 Biztosíték A (F) Legnagyobb felvett teljesítmény W Elektromos érintésvédelmi fokozat IP X4D X4D X4D X4D X4D Nettó súly kg

11 3 TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 3.1 ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK FIGYELEM! A terméket kizárólag arra a célra lehet használni, amire tervezték. Az ettõl eltérõ használat veszélyesnek minõsül. A kazán víz felmelegítésére szolgál, a víz légköri nyomásnak megfelelõ forráspontja alatti hõmérsékleten. FIGYELEM! A készüléket kizárólag belsõ térbe, mûszakilag megfelelõen kialakított helyre lehet felszerelni. A készüléket külsõ térben nem szabad sem telepíteni sem üzemeltetni. Ezen készülékek külsõ térben való mûködése nem megfelelõ és veszélyes. Amennyiben külsõ térbe szeretne készüléket telepíttetni, válasszon speciálisan erre a célra tervezett kazánt. FIGYELEM! Ha a kazán olyan helyiségben üzemel, amelyben agresszív gõz vagy por is van, akkor a készüléknek az ilyen légtértõl független levegõt kell beszívnia. FIGYELEM! A készüléket olyan minõsített és professzionális mûszaki követelmények birtokában lévõ szakember telepítheti a 46/90 törvénynek megfelelõen, aki felelõsséget vállal, hogy a legigényesebb mûszaki szabályok szerint betartja az elõírásokat. FIGYELEM! A készüléket nem éghetõ, függõleges, sima felületû falra kell felszerelni a szerelés és a karbantartás miatt szükséges minimum távolságok betartásával. A kazán bekötése elõtt egy minõsített szakemberrel az alábbiakat végeztesse el: a) mossa át alaposan a teljes fûtési rendszert, mivel a szennyezõdések, maradékanyagok (el)ronthatják a kazán mûködését b) ellenõrizze, hogy a felhasználni kívánt gázfajta megfelele a gyárban beállított gázfajtának. A gyári beállítást a készülék adattábláján és a csomagoláson nézheti meg. c) ellenõrizze, hogy a kémény és a füstelvezetés megfelelõe, nincs benne akadály, hogy ne legyen rákötve más készülék is, kivéve, ha a füstelvezetõ rendszer eleve több készülék füstelvezetésére az elõírások betartásával lett tervezve. Kizárólag ezek ellenõrzése után szabad a kazánt összecsatlakoztatni a füstelvezetõ rendszerrel. A kazánt csak olyan fûtési rendszerhez szabad csatlakoztatni, amely megfelel a készülék szolgáltatásának és teljesítményének. 11

12 3.2 TELEPÍTÉSI SZABVÁNYOK Az ALKON egy olyan hõközpont amely II2H/3P gázkategóriába tartozik. A készülék telepítésekor be kell tartani az ebben a kézikönyvben elõírtakat is. A telepítést csak olyan képzett szakember végezheti, aki felelõsséget vállal a helyi és/vagy nemzeti törvények betartásáért éppúgy, mint az alkalmazandó szabványok betartásáért. A telepítéskor figyelembe kell venni a következõ szabványokat, szabályokat és elõírásokat, valamint a legigényesebb szakmai szokásokat is: Nemzetközi törvények: Hálózatok védõcsatornában UNICIG 7129 szabványok Hálózatok védõcsatorna nélkül UNICIG 7131 szabványok 46os számú es törvény 10es számú es törvény Más alkalmazandó rendelkezések: 1083/71 törvény (a tervezésre, szerelésre és karbantartásra vonatkozó UNI szabványokra vonatkozóan) UNI 11071: Háztartási célú gázüzemû berendezések kondenzációs és hasonló készülékekhez 46/90 törvény és D.P.R. 447/91 10/91 törvény és D.P.R. 412/93 és módosításai D.M Be kell tartani ezenkívül a kazánházakra vonatkozó elõírásokat, az építõipari szabályokat és az égésre vonatkozó rendelkezéseket is. A telepítést, beüzemelést és ellenõrzéseket, karbantartásokat is el kell végezni az aktuális szakmai szabályok és ezen kézikönyv szerint. Mindez vonatkozik a hidraulikus rendszerre, a füstelvezetõ rendszerre, a villamos rendszerre és a kazánházra is. 3.3 CSOMAGOLÁS A kompletten összeszerelt ALKON kazánok nagyon erõs kartondobozba vannak csomagolva. ÜGYELJEN A KÖRNYEZET TISZTASÁGÁRA! NE DOBJA EL MÉG A KÖRNYEZETBARÁT DOBOZT SE! Miután kivette a készüléket a dobozból, ellenõrizze hiánytalanságát és épségét. A csomagoló eszközöket (kartondoboz, pántok, zacskók, stb.) gyermekektõl el kell zárni, mivel veszélyforrást jelentenek. A fentiek figyelmen kívül hagyásából élõlényekben vagy tárgyakban keletkezett károkért az Unical nem vállal felelõsséget. A csomagolás a készüléken kívül az alábbiakat tartalmazza: Használati útmutató a felhasználónak Használati útmutató a telepítõ és a karbantartó részére 380 Garancia, gyári, idegen nyelven. A magyar garancialevelet kérje az értékesítõtõl! 2 db kazánrögzítõ Sablon a csõcsatlakozások elõrepozicionálásához Gumi távtartó a füstcsonkra

13 3.4 A KAZÁN ELHELYEZÉSE A készülék helyének megválasztásában az alábbi biztonsági szempontokat kell betartani: a helyiség fagytól védett legyen agresszív gõzöket vagy porokat tartalmazó helyiségbe való telepítés esetén a készüléknek a helyiség levegõjétõl függetlenül kell üzemelnie. kizárólag függõleges, szilárd, a készülék súlyát elbíró falra szabad szerelni a fal nem készülhet gyúlékony anyagból a készülék minden oldala mellett hagyjon akkora szabad helyet, hogy a karbantartást megkönnyítse. Ha ez mégsem lehetséges, akkor nehezebb lesz a karbantartást elvégezni, de megoldhatatlan problémát nem okoz. Ø12 Ø Ø Ø Minden készülékhez tartozik egy szerelési sablon, amely lehetõvé teszi a víz, fûtés, és gázcsatlakozások elõre pozicionálását még a kazán felszerelése elõtt. Ezt a sablont rögzítse arra a falra, amelyikre a kazánt szereli. 143 A sablon felsõ részén láthatók a fali kazán teherviselõ kengyeleinek rögzítési furatai. 752 POUR VERSION FRANCE POSITION DE MONTAGE DU ROBINET GAZ POSITION DE MONTAGE DE LA PLAQUE A sablon alsó része mutatja a csatlakozások helyeit: fûtési elõremenõ (M) 3/4 melegvíz kimenet (C) 1/2 gázbemenet (G) 3/4 hidegvíz bemenet (F) 1/2 fûtési visszatérõ (R) 3/4 63 CSÕCSATLAKOZÁSOK NÉZETE ALULRÓL: POSITION DES FIXATIONS DE LA PLAQUE DE RACCORDEMENT (POUR VERSION FRANCE) TOVÁBBI CSÕCSATLAKOZÁSOK ALULNÉZETE Feltöltõ csap (Rc) Biztonsági szelep leürítõ (Vs) Kondenzvíz leürítõ (Sc) Kazán leürítõ (Si) 107 Sc C F G Rc Vs R Si M

14 Az Alkon 09 R fûtõ kazánokhoz a váltószelep Kit bekötési méretei egy bármilyen típusú külsõ bojlerhez való csatlakoztatás miatt: Megjegyezzük, hogy a váltószelep is bármilyen márkájú 230 Vos lehet Az Alkon 09 R fûtõkazánokhoz a DSP 110es indirektbojler csatlakoztatása: KÜLÖNÖSEN FONTOS! Az Unical combira ráköthetõ pl. egy üres HMV tároló, vagy pl. egy régi vagy új villanybojler is, vagy pl. egy régi gázbojler is! (lásd a honlapon a fali kondenzációs kazán sor mögött a 7es tervmintában) DSP literes indirekt bojler A burkolat eltakarja a hidraulikus csatlakozásokat. KIT COPERTURA ATTACCHI IDRAULICI Csatlakozó csõelemek KIT TUBI COLLEGAMENTO A leginkább javasolt megoldás az, ha a melegvizet elõbb napenergia melegíti elõ (így nyáron a kazánnak be sem kell kapcsolnia), télen pedig tovább tudja fûteni a melegvizet vagy az a), vagy a b) variáció: a) variáció: az utófûtõ az Alkon R kazánokra, vagy az Alkon 50re, vagy 70re kötött tároló. A legtökéletesebb, ha a tároló üres, azaz hõcserélõ/csõkígyó nélküli és külsõ hõcserélõn keresztül van rákötve a kazánra; lásd 5ös tervminta vagy az utófûtõ esetleg a szolár HMV tároló felsõ hõcserélõje. Ez a megoldás ismert, kedvelt és szokásos, de nem túl jó, csak olcsó. b) variáció: az utófûtõ bármelyik Alkon C combira kötött (belsõ hõcserélõ/csõkígyó nélküli) utófûtõ HMV tároló. (Hiszen a tároló külsõ hõcserélõje és szinte minden egyéb szükséges elem már eleve benne van az Alkon C combiban) (lásd a honlapon a fali kondenzációs kazán sor mögött a 7es tervmintában). 14

15 3.5 A KAZÁN FELSZERELÉSE A kazán bekötése elõtt egy minõsített szakemberrel az alábbiakat végeztesse el: a) egy alkalmas anyaggal mossa át alaposan az összes vizes csõrendszert azzal a céllal, hogy eltávolítsa belõlük a szerelési és egyéb szennyezõdéseket (fémdarabok, forrasztási/hegesztési anyagok, olajok, zsírok, stb.), mert ha ezek a kazánba jutnak, akkor zavarhatják a stabil mûködést; b) ellenõrizze, hogy a felhasználni kívánt gázfajta megfelele a gyárban beállított gázfajtának. A gyári beállítást a készülék adattábláján és a csomagoláson nézheti meg. c) ellenõrizze, hogy a kémény és a füstelvezetés megfelelõe, nincs benne akadály, hogy ne legyen rákötve más készülék is, kivéve, ha a füstelvezetõ rendszer eleve több készülék füstelvezetésére az elõírások betartásával lett tervezve. Kizárólag ezek ellenõrzése után szabad a kazánt összecsatlakoztatni a füstelvezetõ rendszerrel. A kazán felszerelése: alkalmazza a szerelõsablont a falon jelölje be a tartókengyelek furatainak helyeit jelölje be a fûtés elõremenõ, melegvíz kimenet, gáz bemenet, hidegvíz bemenet, fûtés visszatérõ, biztonsági szelep leürítõ és/vagy kondenzvíz leürítõ pozicióit fúrja ki a furatokat és rögzítse a tartókengyeleket a tartozékként kapott rögzítõkkel akassza a kazánt a tartókengyelekre A készülékekben tágulási tartály is van. A kazán felszerelése elõtt ellenõrizze, hogy a tágulási tartály térfogata elegendõe a rendszerhez. Amennyiben szükséges, gondoskodjon kiegészítõ tágulási tartályról. És felhívjuk figyelmét, hogy mivel kondenzációs kazánról van szó, ennek megfelelõ füstelvezetõ rendszert kell alkalmazni. 3.6 GÁZBEKÖTÉS Veszély! A gázbekötést engedéllyel rendelkezõ szakember végezheti az érvényes törvények és a helyi gázszolgáltató társaság elõírásainak megfelelõen. Hibás bekötés személyi sérülést, anyagi kárt okozhat, amiért a gyártó nem vonható felelõsségre. Gázbekötés elõtt javasolt a gázvezeték és füstcsõvek/kémény gondos kitisztítása, hogy eltávolítsuk az esetleges lerakódásokat, amelyek veszélyeztethetik a kazán jó mûködését. Ha gázszagot érez: a) ne mûködtessen elektromos kapcsolót, telefonkészüléket, semmit ne tegyen, ami szikrát okozhat b) azonnal nyissa ki az ablakokat és az ajtókat, hogy légáramlatot keltsen, amely tisztítja a helyiséget c) zárja el a gázcsapot d) kérje hozzáértõ minõsített szakember segítségét Az esetleges gázszivárgások ellen a fogyasztó védelme érdekében ajánlott kiépíteni egy figyelõ, és védõ biztonsági rendszert. Ez egy gázszivárgásérzékelõbõl áll, amely gázszivárgás esetén automatikusan elzár egy elektromos szelepet a gáz tápvezetékében. A bekötõ gázvezeték átmérõjének azonosnak, vagy nagyobbnak kell lennie, mint a kazán gázcsonkja. Tartsa be az UNI 7129, UNI 7131 és UNI A telepítés általános szabályai címû szabványok által elõírtakat. A belsõ gázvezetékeket gondos tömörségi próbával kell leellenõrízni, mielõtt a gázmérõt beszerelik. Amennyiben a gázvezeték egy része takarásban van, a tömörségi próbát az eltakarás elõtt kell elvégezni. A kazán csatlakoztatása elõtt a gázvezetéket legalább 100 mbar nyomáson levegõvel vagy inert gázzal ki kell próbálni. A rendszer üzembe helyezéséhez tartoznak az alábbi mûveletek is: A gázmérõ csap kinyitása, majd készülékrõl készülékre haladva légtelenítés, tehát a belsõ levegõ kiengedése a csövekbõl és a gázkészülékekbõl is. Ellenõrzés, hogy zárt készülékek esetében sincse gázszivárgás. A próba kezdetétõl számított 2. negyedóra során a nyomásmérõ nem mutathat semmilyen mértékû nyomásesést. Az esetleges szivárgást szappanos folyadékkal vagy ennek megfelelõ termékkel meg kell keresni majd a szivárgást meg kell szüntetni. Az esetleges gázszivárgást soha ne nyílt lánggal keresse. 15

16 3.7 A FÛTÉSI OLDAL BEKÖTÉSE Figyelem! A kazán fûtési rendszerbe történõ bekötése elõtt egy alkalmas anyaggal mossa át alaposan a fûtési rendszert azzal a céllal, hogy eltávolítsa belõlük a szerelési és egyéb szennyezõdéseket (fémdarabok, forrasztási/hegesztési anyagok, olajok, zsírok, stb.), mert ha ezek a kazánba jutnak, akkor zavarhatják a stabil mûködést. Az átmosáshoz ne használjon oldószert, ha az kárt okozhat a berendezésben. Ezen kézikönyv útmutatásainak figyelmen kívül hagyása miatt bekövetkezõ károkért a gyártó nem vonható felelõsségre. A fûtési oldal elõremenõ és visszatérõ vezetékét 3/4 os mérettel kell a kazán M és R jelzésû csatlakozó csonkjaihoz kötni (jelõlés a 2.2 és 3.4 fejezetben) A fûtõkör csöveinek méretezésekor számolni kell a radiátorok, a termosztatikus szelepek, az egyéb szelepek és a fûtési rendszer sajátosságaiból adódó nyomásveszteségekkel. A fûtési csövek nyomvonalvezetésekor ügyeljen arra, hogy ne tudjanak légzsákok kialakulni, illetve a rendszer folyamatos gáztalanítása biztosítva legyen. Gyõzõdjön meg arról, hogy a rendszer fûtési csövei illetve a vízcsövek ne legyenek az elektromos rendszer vagy a telefon földeléseként használva! Ilyen használatra abszolut alkalmatlanok, ha erre használnák, úgy a csövekben, a kazánban és a radiátorokban rövid idõ alatt súlyos károk keletkezhetnének. A kazán automatikus BYPASS szeleppel van ellátva (nyitott állásban max. 150 l/h átáramlással), amely biztosítani tud egy minimum vízmennyiséget a kazántesten át, abban az esetben is, ha például a rendszer összes termosztatikus szelepe lezárna. A biztonsági szelep levezetõ csöve A biztonsági szeleptõl levezetõ csövet, tölcsért és szifont kell alkalmazni úgy, hogy el tudja vezetni az esetleges lefúvatást egy megfelelõ lefolyóba. A lefolyás szemrevételezéssel ellenõrizhetõ legyen. Figyelem! Ha a fentiek hiánya miatt a biztonsági szelep esetleges lefúvása kárt okoz, akkor a gyártó nem vonható felelõsségre. Rendelkezésre álló nyomás mv.o. A KAZÁN KERINGTETÕ SZIVATTYÚJA ALKON 09 KAZÁNOK, TÉRFOGATÁRAM / RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ NYOMÁS DIAGRAM prevalenza (mh2o) Prevalenza Disponibile all'impianto 6 5,8 5,6 5,4 5,2 5 4,8 4,6 4,4 4,2 4 3,8 3,6 3,4 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, portata (l/h) Térfogatáram (Q) l/h V1 V2 V3 1es fordulaton 2es fordulaton 3ss fordulaton 16

17 3.8 HASZNÁLATI VÍZ OLDAL BEKÖTÉSE ( C kombi változat) Az R fûtõ változatnak csak hidegvíz bekötése van, kizárólag a fûtés egyszerû feltöltése és utántöltései miatt. FIGYELEM! A kazánnak a vízrendszerbe történõ bekötése elõtt egy egészségügyileg is alkalmas anyaggal mossa át alaposan a vízrendszert azzal a céllal, hogy eltávolítsa belõlük a szerelési és egyéb szennyezõdéseket (fémdarabok, forrasztási/hegesztési anyagok, olajok, zsírok, stb.), mert ha ezek a kazánba jutnak, akkor zavarhatják a stabil mûködést. Ezen kézikönyv útmutatásainak figyelmen kívül hagyása miatt bekövetkezõ károkért a gyártó nem vonható felelõsségre. A melegvíz kimenetet és a hálózati használati hidegvíz bemenetet 1/2 os csatlakozókkal kell a kazán C és F pontjaiba bekötni. A hálózati víz nyomásának 1 3 bar között kell lennie (nagyobb nyomások esetén nyomáscsökkentõt kell beszerelni) FIGYELEM! A használati melegvíz hõcserélõ tisztítási gyakoriságát a hálózati víz keménysége határozza meg. A hálózati víz keménységétõl függõen érdemes meggondolni házi vízlágyító és vízkezelõ berendezés beszerelését, amelynek a DM 443. számú 21/12/90, az ivóvíz kezelésrõl szóló szabványnak kell megfelelnie. A 8,4 nk feletti vízkeménység esetén mindig javasolt a vízkezelés alkalmazása. Gyõzõdjön meg arról, hogy a rendszer fûtési csövei illetve a vízcsövek ne legyenek az elektromos rendszer vagy a telefon földeléseként használva! Ilyen használatra abszolut alkalmatlanok, ha erre használnák, úgy a csövekben, a kazánban és a radiátorokban rövid idõ alatt súlyos károk keletkezhetnének. 3.9 PÉLDÁK A KAZÁN BEKÖTÉSÉRE BEKÖTÉS DIREKT CSÖVEKKEL sima csõbekötés KIT (kazán tartozéka) BEKÖTÉS DIREKT CSÖVEKKEL + TELESZKÓPOS IDOMOKKAL opció: sima csõbekötõ kit kettõskúpos csatlakozókkal BEKÖTÉS DIREKT CSÖVEKKEL + ELZÁRÓ CSAPOKKAL sima csõbekötés Kit (kazán tartozéka) opció: golyóscapok Kit 17

18 3.10 A KONDENZVÍZ ELVEZETÉSE Az égési folyamat során a kazán kondenzvizet termel, amely az A csövön keresztül folyik a szifonba. A kazán belsejében keletkezõ kondenzvizet a B csövön keresztül lefolyóba kell elvezetni. Veszély! A kazán beüzemelése elõtt: ellenõrízze a szifon korrekt szerelését töltse fel a szifont és ellenõrizze a kondenzvíz megfelelõ elfolyását. Ha a készüléket üres kondenzvíz szifonnal üzemelteti, akkor fennáll a mérgezés veszélye a füstgázok kiáramlása miatt. A kazán bekötését a házi szennyvíz lefolyó rendszerbe a vonatkozó szabványok szerint kell kivitelezni, különösen szem elõtt tartva az alábbiakat: meg kell akadályozni a kondenzvíznek további célokra történõ felhasználását szifont is kell beépíteni (a kazán tartozéka) ne legyen a vezetékben szûkület az elvezetést a kazán alsó szegélye alatt kell kialakítani a kivitelezést úgy kell megoldani, hogy el lehessen kerülni az üzemszerûen keletkezõ kondenzvíz elfagyását és megakadályozni a szennyvíz elvezetõ rendszer nyomás alá kerülését lehetõvé kell tenni a kazánból származó kondenzátumfolyadék megfelelõ lefolyását, elvezetését az alábbi, kondenzvíznek ellenálló anyagból kell az elvezetést megoldani: kõagyag, DIN és 6, EN 2651 és 2 és 3 szerint üveg (bórszilikát) PVC, DIN V és 2, DIN Polietilén (PE) DH típus DIN és 2 és DIN és 2 polipropilén (PP) és Copolimerek (ABS); DIN V mûgyanta (GF UP), DIN rozsdamentes acél B A A kazántestbõl érkezõ kondenzvíz bemenete Kondenzvíz kimenet, lefolyóba kötendõ csõ 18

19 3.11 VÍZKEZELÉS A fûtési rendszer vízének és az utántöltõ víznek a kémiai/ fizikai tulajdonságai alapvetõ fontosságúak a kazán jó mûködéséhez és biztonságához. Az alábbiakban említett szabványok a víz elõkezelését írják elõ, mielõtt azt a fûtési rendszerbe töltenék. Hivatkozott szabványok: UNI CTI 8065/1989 ''Vízkezelés a lakossági célú fûtési rendszerekben UNI CTI 8364/1984 ''Fûtési rendszerek. Ellenõrzés és karbantartás''. E kezelés célja, hogy elkerülhetõk vagy nagy mértékben csökkenthetõk legyenek az alábbiaknak tulajdonítható kelemetlenségek: vízkõlerakódások korrózió lerakódások biológiai képzõdmények (penész, gombák, algák, baktériumok, stb.) A betöltött víz kezelése lehetõvé teszi a kellemetlenségek megelõzését és a kazán mûködõképességének és hatékonyságának hosszú távú megõrzését. A víz vegyi elemzésébõl sok információt lehet nyerni a berendezés állapotára és egészségére vonatkozóan. Ez alapvetõ fontosságú ahhoz, hogy a kazánban lehetséges kellemetlenségeket meg lehessen elõzni. A ph egy oldat savasságának vagy lúgosságának számszerûsítése. A phskála 0tól 14ig terjed, ahol a 7 a semlegességnek felel meg. A 7nél kisebb értékek savasságot, a 7nél nagyobb értékek lúgosságot jelölnek. Az alumínium ötvözetbõl készült kazánokkal mûködõ fûtési rendszerekben lévõ víz ideális phértéke 6,5 és 8 között van, max. 8,4 nk keménységi értékkel. Ha egy berendezésben lévõ víz phértéke ezen a tartományon kívül van, ez jelentõs mértékben meggyorsítja a védõ oxidréteg bomlását, mely természetes módon képzõdik az alumínium testek felületén. Az pedig nem természetes állapot: ha a phérték 6nál alacsonyabb, azaz a víz savas, ha 8nál magasabb, azaz a víz lúgos, vagy ha a víz lúgos kezelésnek van alávetve (például fagyálló funkciót betöltõ foszfátok vagy glikolok révén) vagy néhány olyan esetben, amikor a rendszerben természetes lúgosodás megy végbe. Ha azonban a phérték 6,5 és 8 között van, a test alumínium felületei közömbösek és védettek a további korróziós támadásokkal szemben. Ahhoz, hogy a korróziót minimális szintre csökkentsük, alapvetõ fontosságú, hogy valamilyen korróziógátló inhibítort használjunk, de ahhoz, hogy ez hatékonyan mûködjön, a fém felületeknek tisztának kell lenniük. A kereskedelemben kapható legjobb korróziógátló inhibítorok alumíniumvédõ anyagot is tartalmaznak, és hatnak a phérték stabilizálására is az utántöltött víznek megfelelõ értéken tartva, és így megakadályozza az elõre nem látható változásokat (tamponáló hatás). Rendszeresen (legalább évente kétszer) erõsen ajánlott ellenõrizni a rendszerben lévõ víz phértékét. Ehhez nincs szükség laboratóriumi vegyi elemzésre, elég a kereskedelmi forgalomban könnyen beszerezhetõ tesztcsomaggal végzett ellenõrzés is. Indikátor papírcsíktekercs egyszerû ph mérés céljára csomagküldéssel kérhetõ pl. a cégtõl. A FELTÖLTÉS CSATLAKOZÁSI PONTJA LEGYEN pl. A VISSZATÉRÕ ÁGON A PRI MER KÖRI SZIVATTYÚ SZÍVÓCSOKJA ELÕTT. Minden óvintézkedést meg kell tenni, hogy a rendszer vízében elkerülhetõ legyen az oxigén képzõdése és helyi feldúsulása. Emiatt az is fontos, hogy a padlófûtési/falfûtési csövek felületén se diffundáljon be oxigén úgy, hogy az a kazánba juthasson. Ha fagyálló termékeket használ, gyõzõdjön meg róla, hogy ezek az alumíniummal és a rendszer más alkotórészeivel és anyagaival kompatibilisek legyenek. FIGYELEM! BÁRMILYEN OLYAN A KAZÁNBAN OKOZOTT KÁRRA, AMELY VÍZKÕKÉPZÕDMÉNYEKNEK VAGY KOR RÓZIÓS HATÁSÚ VÍZNEK KÖSZÖNHETÕ, A GARANCIA NEM TERJED KI. 19

20 3.12 FÜSTGÁZ ELVEZETÉS A füstgáz elvezetés kialakításakor be kell tartani a helyi és nemzeti szabványokat is (lásd. UNICIG pont és UNI CIG pont) Kizárólag engedélyezett füst elvezetõ elemeket használjon. A szállító elhárít minden szerzõdéses és szerzõdésen kívüli felelõsséget a gyártói utasítás figyelmen kívül hagyásából a telepítés, vagy a használat miatt keletkezõ károkkal kapcsolatosan. C53 Elszeparált külön lég, és külön füstjáratot is lehet alkalmazni akár úgy is, hogy a vezetékek kültéri végzõdései eltérõ légnyomású területekre néznek. De nem engedélyezett hogy a két csõvégzõdés több, mint 90 fokkal ellenkezõ irányba nézzen. Ha a kazánt kicserélik, akkor MINDIG ki kell cserélni a füstgáz elvezetõ csöveket is. A kazán az alábbi füstgáz elvezetési konfigurációkra, típusokra van bevizsgálva és engedélyezve: C13 C33 Vízszintes: Az füstgáz elvezetése és a levegõ beszívása történhet vízszintes helyzetû külsõ térben végzõdõ két külön csõvel vagy koaxiális csövekkel. A légbeszívó illetve a füstgáz elvezetõ csövek végzõdése közötti távolságnak minimum 250 mmnek kell lennie. De mindkét végzõdésnek egy 500 mm oldalú négyzet sarkaiban kell elhelyezkednie. Függõleges: Az füstgáz elvezetése és a levegõ beszívása történhet függõleges helyzetû külsõ térben végzõdõ két külön csõvel vagy koaxiális csövekkel. A légbeszívó illetve a füstgáz elvezetõ csövek végzõdése közötti távolságnak minimum 250 mmnek kell lennie. De mindkét végzõdésnek egy 500 mm oldalú négyzet sarkaiban kell elhelyezkednie. C63 C83 A kazánhoz csatlakoztatható égési levegõ bevezetõ és füstgáz elvezetõ rendszert külön kell megvásárolni, de engedélyezett kell legyen. Az égéshez szükséges levegõ beszívása történhet külsõ térben végzõdõ vezetékvégen keresztül, míg a füstgázokat önálló, vagy gyûjtõkéménybe vezetjük. A füst elvezetõ teljes rendszernek (kéménynek is) meg kell felelnie a vonatkozó szabványoknak. aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa B23 A kazánt úgy tervezték, hogy csatlakozhat hozzá egy olyan füstelvezetõ rendszer is, ami a kültérbe vezeti ugyan az égéstermékeket (föl, vagy oldalra), de az égéshez szükséges levegõ közvetlenül abból a helyiségbõl érkezik, ahol a kazán mûködik; FIGYELEM, ezen alkalmazási mód esetén ugyanazokat az elõírásokat kell betartani, mint egy nyílt égésterû gázkazánnál! A füstelvezetés feleljen meg az érvényes elõírásoknak. C43 Koaxiális kéménybe is beköthetõ a kazán, ez gyûjtõkémény is lehet, amelyben a belsõ külön csövön keresztül áramlik ki a füst, és a külsõ külön körgyûrûben áramlik be az égéshez szükséges levegõ. Maga a füstcsõ lehet koaxiális is és két külön csõ is. Az Alkon kazánokhoz használható minden olyan füstgáz elvezetõ rendszer is, amely engedéllyel rendelkezik kondenzációs kazánokhoz. Az Alkon 09 kazánoknál az elhasználható nyomás a levegõ+füst oldalon 110 Pa. 20 Minden Unical kazán kéményméretezése elvégezhetõ a frissített Baumann szoftverrel is. Csak frissítse Baumann szoftverét az internetrõl.

ALKON 09. Használati útmutató a TELEPÍTÕ és KARBANTARTÓ részére. kondenzációs gázkazánok

ALKON 09. Használati útmutató a TELEPÍTÕ és KARBANTARTÓ részére. kondenzációs gázkazánok ALKON 09 kondenzációs gázkazánok R 12 fûtõ R 18 fûtõ C 18 combi R 24 fûtõ C 24 combi A combi kazán használható csakfûtõkazánként is! Sõt, a combira csatlakoztatható egy üres HMV tároló is! 00333178 2.

Részletesebben

1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm

1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm 1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm A= 200 mm B= 200 mm C= 182 mm D= 118 mm 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1 Gáz-mágnesszelep 2 Égő 3 Elsődleges füstgáz/víz hőcserélő 4

Részletesebben

MODULEX 100-145 - 190 240-290 - 340

MODULEX 100-145 - 190 240-290 - 340 MODULEX 00-5 - 90 0-90 - 0 KONDENZÁCIÓS MODUL-KAZÁNOK 009-tõl.generáció 00997 -. kiadás - 0/009 TELEPÍTÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ Kiegészítõ-Útmutató is tartozik hozzá, www.unical.hu Figyelem! A jelen

Részletesebben

Tervezési segédlet. Ferroli DIVATOP 60. F24 és F32 zárt égésterű. rétegtárolós fali kombi gázkazánhoz

Tervezési segédlet. Ferroli DIVATOP 60. F24 és F32 zárt égésterű. rétegtárolós fali kombi gázkazánhoz Tervezési segédlet Ferroli DIVATOP 60 F24 és F32 zárt égésterű rétegtárolós fali kombi gázkazánhoz Tartalom 1 Készülék jellemzők...1 1.1 Alkalmazási terület...1 1.2 Műszaki adatok... 2 1.3 Csatlakozó méretek...4

Részletesebben

Fali kombi gázkészülék

Fali kombi gázkészülék C 267-01 made in Italy Panarea Compact Fali kombi gázkészülék Szélesség Magasság Mélység KAZÁNOK Környezetbarát hő HU Fali kombi gázkészülék Panarea Compact HELYTAKARÉKOS szűk helyeken is elfér PRAKTIKUS

Részletesebben

ALKON gázkazán. Használati útmutató a TELEPÍTÕ és KARBANTARTÓ részére

ALKON gázkazán. Használati útmutató a TELEPÍTÕ és KARBANTARTÓ részére ALKON gázkazán 18 R R:fûtõ C:Kombi 24 R 24 C 28 R 28 C A kombi kazán használható 35 R 35 C csakfûtõkazánként is! Sõt! A kombira is ráköthetõ egy spec. HMV tároló! 00332511 3. kiadás 2008.12. Használati

Részletesebben

Ipari kondenzációs gázkészülék

Ipari kondenzációs gázkészülék Ipari kondenzációs gázkészülék L.H.E.M.M. A L.H.E.M.M. egy beltéri telepítésre szánt kondenzációs hőfejlesztő készülék, mely több, egymástól teljesen független, előszerelt modulból áll. Ez a tervezési

Részletesebben

ALKON gázkazán. Használati útmutató a TELEPÍTÕ és KARBANTARTÓ részére

ALKON gázkazán. Használati útmutató a TELEPÍTÕ és KARBANTARTÓ részére ALKON gázkazán 18 R R:fûtõ C:Kombi 28 R 28 C A kombi kazán használható 35 R 35 C csakfûtõkazánként is! Sõt! A kombira is ráköthetõ egy spec. HMV tároló! 00332511 1. kiadás 2007.04. Használati útmutató

Részletesebben

ALKON 09 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A FELHASZNÁLÓNAK. kondenzációs gázkazánok

ALKON 09 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A FELHASZNÁLÓNAK. kondenzációs gázkazánok ALKON 09 kondenzációs gázkazánok R 12 fûtõ R 18 fûtõ - C 18 combi R 24 fûtõ - C 24 combi A combi kazán használható csak-fûtõkazánként is! Sõt, a combira csatlakoztatható egy üres HMV tároló is! 00333179-2.

Részletesebben

ÚJ BAXI FALI GÁZKAZÁN

ÚJ BAXI FALI GÁZKAZÁN ÚJ BAXI FALI GÁZKAZÁN A legkompaktabb BAXI készülékcsalád Magas hatásfok (zárt égésterűeknek minősítés a 92/42/CEE szabvány szerint) Digitális vezérlőpanel széles LCD kijelzővel Kompakt hidraulikus szerelvénycsoport

Részletesebben

KONDENZÁCIÓS KAZÁN DINAMIKUS HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓVAL, SZOLÁR CSATLAKOZÁSSAL

KONDENZÁCIÓS KAZÁN DINAMIKUS HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓVAL, SZOLÁR CSATLAKOZÁSSAL KONDENZÁCIÓS KAZÁN DINAMIKUS HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓVAL, SZOLÁR CSATLAKOZÁSSAL A technológia csúcsán Az Econcept Kombi Stratos készülék egy különösen sokoldalú hőközpont, alkalmas bármilyen fűtési rendszerbe,

Részletesebben

Kondenzációs fali fűtő gázkészülék ecotec pure

Kondenzációs fali fűtő gázkészülék ecotec pure Kondenzációs fali fűtő gázkészülék VU 246/7-2 (H-INT II) Szállítási terjedelem VU fali fűtő gázkészülék Készüléktartó konzol, papírsablon Mérőcsonkos égéstermék adapter A felszereléshez szükséges segédanyagok

Részletesebben

Szűrő berendezések. Használati útmutató. Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01126 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Szűrő berendezések. Használati útmutató. Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01126 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Szűrő berendezések HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2014 Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01123 CP1-03-01124 CP1-03-01125 CP1-03-01126 Mágneses szűrők 1. HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI útmutatások 1.1.

Részletesebben

Tervezési segédlet. Ferroli DIVAtop. nyílt égésterű HC24, HC32 és zárt égésterű HF24, HF32. fali gázkazánokhoz

Tervezési segédlet. Ferroli DIVAtop. nyílt égésterű HC24, HC32 és zárt égésterű HF24, HF32. fali gázkazánokhoz Tervezési segédlet Ferroli DIVAtop nyílt égésterű HC24, HC32 és zárt égésterű HF24, HF32 fali gázkazánokhoz Tartalom 1 Készülék jellemzők...1 1.1 Alkalmazási terület...1 1.2 Műszaki adatok... 2 1.3 Csatlakozó

Részletesebben

C 275-01. made in Italy. Tahiti Dual. Fali kombi és fali fűtő gázkészülékek. Környezetbarát hő

C 275-01. made in Italy. Tahiti Dual. Fali kombi és fali fűtő gázkészülékek. Környezetbarát hő C 275-01 made in Italy Tahiti Dual Fali kombi és fali fűtő gázkészülékek Környezetbarát hő HU Fali kombi gázkészülékek Tahiti Dual MEGBÍZHATÓSÁG BIZTONSÁG EGYSZERŰ HASZNÁLHATÓSÁG MINŐSÉG INNOVÁCIÓ MAGAS

Részletesebben

ALKON 24 B 60 gázkazán, kondenzációs, kw, bojler 60 lit inox

ALKON 24 B 60 gázkazán, kondenzációs, kw, bojler 60 lit inox ALKON 24 B 60 gázkazán, kondenzációs, 4...24 kw, bojler 60 lit inox 00332956-1. kiadás - 2008.09 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A FELHASZNÁLÓNAK Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 1 Az útmutatóban alkalmazott szimbólumok...

Részletesebben

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás 72111900 2003/02 HU Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás Logamax U012-28 T60 beépített tároló vízmelegítővel rendelkező gáztüzelésű átfolyós fűtőkészülékhez A szerelés, a karbantartás és a kezelés

Részletesebben

VICTRIX Fali kondenzációs kazánok

VICTRIX Fali kondenzációs kazánok VICTRIX Fali kondenzációs kazánok VICTRIX KÖRNYEZETBARÁT KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG KOMPAKT MÉRETEK FORMATERVEZETT CSÚCS ÚJ VICTRIX MODELLEK A felhasználói igények folyamatos követésének eredményeképp

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A TELEPÍTŐNEK ÉS KARBANTARTÓNAK

ÚTMUTATÓ A TELEPÍTŐNEK ÉS KARBANTARTÓNAK MAGYAR KON m Kondenzációs fali gázkazánok R 18 - C 18 R 24 - C 24 R 28 - C 28 R 35 - C 35 ÚTMUTATÓ A TELEPÍTŐNEK ÉS KARBANTARTÓNAK 2 http://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/condensazione-gas/774/kon

Részletesebben

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót,

Részletesebben

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES KFT. Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el! Tartalom Bevezető... 3 C.E.S. kavitációs hőgenerátorok leírása és alkalmazása... 3 2. A C.E.S. kavitációs hőgenerátorok

Részletesebben

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselő és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u. 3. Tel/fax: (23) 530-570,

Részletesebben

/2006 HU

/2006 HU 7 77 006 9 08/006 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás Logano plus GB kaszkád füstgázgyűjtő (kettős kazán) A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni Tartalomjegyzék Felállítás...................................................

Részletesebben

C 269-01. Nias Dual. Fali, zárt égésterű gázkészülék beépített HMV tárolóval. Környezetbarát hő

C 269-01. Nias Dual. Fali, zárt égésterű gázkészülék beépített HMV tárolóval. Környezetbarát hő C 269-01 made in Italy Nias Dual Fali, zárt égésterű gázkészülék beépített HMV tárolóval Környezetbarát hő HU Fali, zárt égésterű gázkészülék beépített HMV tárolóval Nias Dual csak 450 mm MEGBÍZHATÓSÁG

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás BEFOLYÓ NE 0.1 semlegesítő berendezés Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 018 487-02/2005 HU 1 Általános 1 Általános

Részletesebben

KON m A KONDENZÁCIÓS GÁZKÉSZÜLÉKEK ÚJ GENERÁCIÓJA

KON m A KONDENZÁCIÓS GÁZKÉSZÜLÉKEK ÚJ GENERÁCIÓJA KON m A KONDENZÁCIÓS GÁZKÉSZÜLÉKEK ÚJ GENERÁCIÓJA KON m m KON FEJLŐDÉS A KONDENZÁCIÓ TERÉN Az Unical KON m típusú modern lakossági kazánjai az alábbi változatokban kaphatók: kombi gázkazán ( C ). csak

Részletesebben

SZOLÁR HIDROBLOKK 25-120-AS SZIVATTYÚVAL, ELŐREMENŐ ÉS VISSZATÉRŐ ÁG EGYBEN

SZOLÁR HIDROBLOKK 25-120-AS SZIVATTYÚVAL, ELŐREMENŐ ÉS VISSZATÉRŐ ÁG EGYBEN 3024056 3024057 3024059 SZOLÁR HIDROBLOKK 25-65-ÖS SZIVATTYÚVAL, ELŐREMENŐ ÉS VISSZATÉRŐ ÁG EGYBEN SZOLÁR HIDROBLOKK KASZKÁD 25-65-ÖS SZIVATTYÚVAL SZOLÁR HIDROBLOKK 25-120-AS SZIVATTYÚVAL, ELŐREMENŐ ÉS

Részletesebben

XC-K. - 05/12 rev. 0 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TELEPÍTÕ ÉS KARBANTARTÓ RÉSZÉRE

XC-K. - 05/12 rev. 0 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TELEPÍTÕ ÉS KARBANTARTÓ RÉSZÉRE XC-K - 05/ rev. 0 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TELEPÍTÕ ÉS KARBANTARTÓ RÉSZÉRE Általános tájékoztatás TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3. Az útmutatóban alkalmazott szimbólumok... 3. Készülék rendeltetésszerû

Részletesebben

ALKON gázkazán. 18 R R:fûtõ C:Kombi 28 R - 28 C A kombi kazàn hasznàlhatò 35 R - 35 C csak fûtõkazànkènt is! HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A FELHASZNÁLÓNAK

ALKON gázkazán. 18 R R:fûtõ C:Kombi 28 R - 28 C A kombi kazàn hasznàlhatò 35 R - 35 C csak fûtõkazànkènt is! HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A FELHASZNÁLÓNAK ALKON gázkazán 18 R R:fûtõ C:Kombi 28 R - 28 C A kombi kazàn hasznàlhatò 35 R - 35 C csak fûtõkazànkènt is! 00332512-1. kiadás 2007.03. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A FELHASZNÁLÓNAK Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ALKON 24 B 60. Használati útmutató a TELEPÍTÕ és KARBANTARTÓ részére. gázkazán, kondenzációs, kw, bojler 60 lit inox

ALKON 24 B 60. Használati útmutató a TELEPÍTÕ és KARBANTARTÓ részére. gázkazán, kondenzációs, kw, bojler 60 lit inox ALKON 24 B 60 gázkazán, kondenzációs, 4...24 kw, bojler 60 lit inox 00333000-1. kiadás - 2008.11. Használati útmutató a TELEPÍTÕ és KARBANTARTÓ részére Figyelem! Ebben az útmutatóban leírtak kizárólag

Részletesebben

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu SAS816FHL-0 szoba termosztát egy nem programozható elektromos fűtéshez kifejlesztett, digitális hőmérséklet kijelzővel. Padlóérzékelő

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ FIGYELMEZTETÉS FIGYELEM: Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutató, mely fontos előírásokat tartalmaz a biztonságos használatra és a készülék karbantartására

Részletesebben

COLEMAN MACH 3 ( ) Lakókocsi tetőklíma Kezelési utasítás

COLEMAN MACH 3 ( ) Lakókocsi tetőklíma Kezelési utasítás COLEMAN MACH 3 (61 164 010) Lakókocsi tetőklíma Kezelési utasítás KEZELÉSI UTASÍTÁS Alaphelyzetben az üzemmód választó kapcsolónak OFF állásban kell lennie. 1. Kapcsolja be a jármű 240 V-os betáplálásának

Részletesebben

ACO B. Az intelligencia új formája 24 BFFI 35 BFFI BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL ELLÁTOTT KONDENZÁCIÓS GÁZKÉSZÜLÉK

ACO B. Az intelligencia új formája 24 BFFI 35 BFFI BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL ELLÁTOTT KONDENZÁCIÓS GÁZKÉSZÜLÉK ACO B BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL ELLÁTOTT KONDENZÁCIÓS GÁZKÉSZÜLÉK 24 BFFI 35 BFFI Az intelligencia új formája Hatékony kondenzáció Komfort és energia megtakarítás Ökológiai komfort 35-ot elérő energia megtakarítás

Részletesebben

MYDENS - CONDENSING BOILER SFOKÚ KONDENZÁCI RENDSZEREK

MYDENS - CONDENSING BOILER SFOKÚ KONDENZÁCI RENDSZEREK A NAGY HATÁSFOK SFOKÚ KONDENZÁCI CIÓS S FŰTÉSI F RENDSZEREK ÚJ J GENERÁCI CIÓJA LAKOSSÁGI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA 16-60 KW 70-280 KW KONDENZÁCIÓS FALI GÁZKAZÁN LAKOSSÁGI HASZNÁLATRA MINDEN felhasználói

Részletesebben

Tervezési segédlet. Ferroli Econcept tech. fűtő 25A, 35A és átfolyós kombi 25C, 35C. kondenzációs fali gázkazánok

Tervezési segédlet. Ferroli Econcept tech. fűtő 25A, 35A és átfolyós kombi 25C, 35C. kondenzációs fali gázkazánok Tervezési segédlet Ferroli Econcept tech fűtő 25A, 35A és átfolyós kombi 25C, 35C kondenzációs fali gázkazánok Tartalom 1 Készülék jellemzők...1 1.1 Alkalmazási terület...1 1.2 Műszaki adatok...2 1.3 Csatlakozó

Részletesebben

HERMES HEM 200/250 BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

HERMES HEM 200/250 BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ HERMES HEM 200/250 BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ FIGYELEM! Ez a kézikönyv kizárólag a szakszerelő részére készült. A készülék telepítését szerelő szakemberrel végeztesse. A telepítő szerepe továbbá tájékoztatni a

Részletesebben

Szűrő berendezések. Használati útmutató. mágneses vízszűrők HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FL1-03-01274 - WE FL1-03-01688 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01690

Szűrő berendezések. Használati útmutató. mágneses vízszűrők HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FL1-03-01274 - WE FL1-03-01688 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01690 Szűrő berendezések HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2014 mágneses vízszűrők MC22001 MC22002 FL1-03-01274 - WE FL1-03-01689 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01688 FL1-03-01690 Mágneses szűrők 1. HASZNÁLATI

Részletesebben

EGIS KOMPAKT, FALI GÁZKAZÁN. A gazdaságos megoldás

EGIS KOMPAKT, FALI GÁZKAZÁN. A gazdaságos megoldás EGIS KOMPAKT, FALI GÁZKAZÁN A gazdaságos megoldás Az Ön komfortjáért +10 energiamegtakarítás *** hatásfok Az EGIS az egyike az ARISTON által kifejlesztett új kazáncsaládnak, melyet a modern forma, energiatakarékos

Részletesebben

VIESMANN. Fűtési keverőszelep. Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben. Keverőszelep motorok

VIESMANN. Fűtési keverőszelep. Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben. Keverőszelep motorok VIESMANN Fűtési keverőszelepek Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben Fűtési keverőszelep 3 járatú fűtési keverőszelep, DN 20 DN 50 és R ¾ R 1¼ Speciális 3 járatú fűtési

Részletesebben

victrix_superior08-08-13.qxp 2008.08.17. 13:17 Page 4 VICTRIX SUPERIOR kw Fali kondenzációs kazánok

victrix_superior08-08-13.qxp 2008.08.17. 13:17 Page 4 VICTRIX SUPERIOR kw Fali kondenzációs kazánok victrix_superior08-08-13.qxp 2008.08.17. 13:17 Page 4 VICTRIX SUPERIOR kw Fali kondenzációs kazánok victrix_superior08-08-13.qxp 2008.08.17. 13:17 Page 2 VICTRIX SUPERIOR kw KÖRNYEZETBARÁT KONDENZÁCIÓS

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamax plus. Kaszkád-egység GB162-65/80/100. Szakemberek számára. Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU

Szerelési utasítás. Logamax plus. Kaszkád-egység GB162-65/80/100. Szakemberek számára. Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU Szerelési utasítás Kaszkád-egység 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Szakemberek számára Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU Termékáttekintés Termékáttekintés 9 1

Részletesebben

Ariston Hybrid 30. Kondenzációs- Hőszivattyú

Ariston Hybrid 30. Kondenzációs- Hőszivattyú Ariston Hybrid 30 Kondenzációs- Hőszivattyú A hőszivattyú és a kondenzációs gázkészülék technológia egyesítése olyan módon, hogy a rendszer saját maga dönthessen arról, hogy számára melyik működés üzemmód

Részletesebben

Füstgáz elvezető rendszerek

Füstgáz elvezető rendszerek Füstgáz elvezető rendszerek 6 720 606 36-00.1O ZW / ZS 23 AE gázkazánhoz JS Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági utasítások 2 A szimbólumok magyarázata 2 1Alkalmazás 3 1.1 Általánosságban 3 1.2 Összekapcsolás

Részletesebben

AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 24/R 1/01/2014

AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 24/R 1/01/2014 AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 4/R 1/01/4 PROUCENT KOTŁÓW C.O. I BETONIAREK EFRO Robert ziubeła Vegyesprofilú vállalat 6 067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A NYILATKOZZA kizárólagos felelősséggel, hogy

Részletesebben

EGIS KOMPAKT, FALI GÁZKAZÁN. A gazdaságos megoldás

EGIS KOMPAKT, FALI GÁZKAZÁN. A gazdaságos megoldás EGIS KOMPAKT, FALI GÁZKAZÁN A gazdaságos megoldás Az Ön komfortjáért +10 energiamegtakarítás *** hatásfok Az EGIS az egyike az ARISTON által kifejlesztett új kazáncsaládnak, melyet a modern forma, energiatakarékos

Részletesebben

Használati útmutató. R 24 E Elite. készülékhez. CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY. Fali fűtő gázkészülék

Használati útmutató. R 24 E Elite. készülékhez. CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY. Fali fűtő gázkészülék Használati útmutató R 24 E Elite készülékhez Fali fűtő gázkészülék Használati útmutató CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY MAGYAR KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSI UTASÍTÁSOK

Részletesebben

A legjobb fűtés minden évszakban. DIGITÁLIS SZABÁLYOZÁSÚ ELEKTROMOS KAZÁNOK Fűtéshez és használati melegvíz előállításához.

A legjobb fűtés minden évszakban. DIGITÁLIS SZABÁLYOZÁSÚ ELEKTROMOS KAZÁNOK Fűtéshez és használati melegvíz előállításához. A legjobb fűtés minden évszakban DIGITÁLIS SZABÁLYOZÁSÚ ELEKTROMOS KAZÁNOK Fűtéshez és használati melegvíz előállításához 2010 Katalógus Teljes biztonság és maximális kényelem A GABARRÓN elektromos kazánokok

Részletesebben

Nagy teljesítményű fali gázkazánok. Calenta 25L. Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 123757-AA

Nagy teljesítményű fali gázkazánok. Calenta 25L. Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 123757-AA HU Nagy teljesítményű fali gázkazánok Calenta 25L Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 123757-AA Tartalom 1 Bevezetés...4 1.1 Jelmagyarázat...4 1.2 Bevezetés...4 1.2.1 A gyártó felelőssége...4 1.2.2

Részletesebben

MGm III Kódszám: 3318289 három fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) TERVEZÉSI ÉS ÜZEMBEHELYEZÉSI SEGÉGLET

MGm III Kódszám: 3318289 három fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) TERVEZÉSI ÉS ÜZEMBEHELYEZÉSI SEGÉGLET MGm II kódszám: 3318288 két fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) MGm III Kódszám: 3318289 három fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) TERVEZÉSI ÉS ÜZEMBEHELYEZÉSI SEGÉGLET FIGYELEM! A BERENDEZÉS CSAK

Részletesebben

900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Csuklókaros kapumotor 900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK BIZTONSÁG MUNKA ESZKÖZÖK 3 TECHNIKAI ADATOK MÉRETEK 4 A KAR RÖGZÍTÉSE A KAPUHOZ ÖSSZESZERELÉS 5 KIOLDÁS CSATLAKOZÁSOK A

Részletesebben

ANTeA HU Gázkészülékek

ANTeA HU Gázkészülékek Gázkészülékek ANTEA HU Antea Condensing Magasság 700 mm Szélesség 400 mm Mélység 250 mm Kondenzációs, fali gázkészülék átfolyós rendszerű melegvízkészítéssel és zárt égéstérrel. 24,9 és 27,9 kw-os teljesítménnyel

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A FELHASZNÁLÓNAK

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A FELHASZNÁLÓNAK MAGYAR Kondenzációs fali gázkazánok R 18 - C 18 - R 24 - C 24 R 28 - C 28 - R 35 - C 35 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A FELHASZNÁLÓNAK 1 - A KÉZIKÖNYVBEN HASZNÁLT SZIMBÓLUMOK Az útmutató tanulmányozása során fordítson

Részletesebben

Logamax U 012 - U 014 falikazán sorozat

Logamax U 012 - U 014 falikazán sorozat áttekintés Logamax U 012 - U 014 falikazán sorozat falikazánok Áttekintés típus melegvízkészítés méret (kw) cikkszám földgáz U 012 / 24 zárt égésterû falikazán nincs 24 U 012 / 24 K zárt égésterû falikazán

Részletesebben

!!!!! SABIANA. SKYSTAR kazettás fan coil berendezések. airtronics. 1. oldal

!!!!! SABIANA. SKYSTAR kazettás fan coil berendezések. airtronics. 1. oldal SABIANA SKYSTAR kazettás fan coil berendezések airtronics 1. oldal 2. oldal ALKALMAZÁS: FONTOS: A berendezés telepítése előtt gondosan olvassa el ezt a kézikönyvet A SkyStar berendezéseket kereskedelmi

Részletesebben

Használati útmutató. Logamax plus GB112-24/29/43/60 kondenzációs gázkazán. 7205 3100 04/2000 HU (HU) A kezelõ részére

Használati útmutató. Logamax plus GB112-24/29/43/60 kondenzációs gázkazán. 7205 3100 04/2000 HU (HU) A kezelõ részére 7205 3100 04/2000 HU (HU) A kezelõ részére Használati útmutató Logamax plus GB112-24/29/43/60 kondenzációs gázkazán Használat elõtt, kérjük, tanulmányozza figyelmesen Elõszó Fontos általános tudnivalók

Részletesebben

GAZ 7000 WT ZWSE 24-6 MFA ZWSE 28-6 MFA ZWSE 35-6 MFA. Beépitett rétegtárolóval rendelkező fali gázkazánok. Tudnivalók a füstgázelvezetésről

GAZ 7000 WT ZWSE 24-6 MFA ZWSE 28-6 MFA ZWSE 35-6 MFA. Beépitett rétegtárolóval rendelkező fali gázkazánok. Tudnivalók a füstgázelvezetésről 6 720 66 275 087-00.2O Beépitett rétegtárolóval rendelkező fali gázkazánok GAZ 7000 WT ZWSE 24-6 MFA ZWSE 28-6 MFA ZWSE 35-6 MFA Tudnivalók a füstgázelvezetésről HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kondenzációs fali gázkészülék beépített HMV tárolóval

Kondenzációs fali gázkészülék beépített HMV tárolóval C 270-01 made in Italy Nias condensing Kondenzációs fali gázkészülék beépített HMV tárolóval Környezetbarát hő HU Kondenzációs fali gázkészülék beépített HMV tárolóval Nias CONDENSING MAGAS HATÁSFOK ALACSONY

Részletesebben

HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY

HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY Kezelési útmutató HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY R2GC 200, R2GC 250, R2GC 300, R2GC 400 HU 1 - Leírás Az R2GC használati melegvíztartály (továbbiakban tartály) belső felületén zománcozott, kéthőcserélős G1

Részletesebben

Hagyományos KaZánoK < 35 KW BS

Hagyományos KaZánoK < 35 KW BS Hagyományos KAZÁNOK < 35 kw Hagyományos KAZÁNOK < 35 KW tartalomjegyzék 1. Tulajdonságok és alkalmazási terület... 4 2. Áttekintõ bemutatás... 5 3. Fõ részegységek... 7 4. Hidraulikai rajz... 9 5. Méretek

Részletesebben

BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA

BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA 1. ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK Utasítások és ajánlások A szerelést és üzembe helyezést csak képesítéssel rendelkező kivitelező szakember

Részletesebben

KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉK ÁRLISTA

KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉK ÁRLISTA KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉK ÁRLISTA Érvényes: 2009. november 23-tól visszavonásig! Gyártó: BAXI S.P.A. 36061 Bassano Del Grappa - Italy Via Trozetti 20. Telefon: +39 0424 517111 Fax: +39 0424 38089 E-mail: marketing@baxi.it

Részletesebben

HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY

HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY Kezelési útmutató HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY RGC 200, RGC 250, RGC 300, RGC 400 HU 1 - Leírás RGC használati melegvíztartály (továbbiakban tartály) belső felületén zománcozott, egyhőcserélős G1 -os csatlakozásokkal

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Tároló-vízmelegítő Logalux S120 Szakemberek számára Szerelés előtt kérjük figyelmesen átolvasni 6 720 617 534-11/2001 HU Impresszum HASZNÁLATI TUDNIVALÓ A fűtési rendszer

Részletesebben

Tzerra árlista Érvényes: 2014.07.01-től

Tzerra árlista Érvényes: 2014.07.01-től Tzerra árlista Érvényes: 2014.07.01-től Megnevezés Leírás Ábra Nettó listaár Cikkszám Tzerra M 24DS 256 000 Ft 90858 kondenzációs fali gázkazán család Tzerra M 24C fűtő (DS) és kombi (C) kivitelben, kis

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A FELHASZNÁLÓNAK

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A FELHASZNÁLÓNAK MAGYAR Kondenzációs fali gázkazánok R 24 - C 24 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A FELHASZNÁLÓNAK 1 - A KÉZIKÖNYVBEN HASZNÁLT SZIMBÓLUMOK Az útmutató tanulmányozása során fordítson különös figyelmet az alábbi szimbólumok

Részletesebben

GAZ 3000 W a OW/OS 18/23-1 LH AE típusú gázüzemű falikazánhoz

GAZ 3000 W a OW/OS 18/23-1 LH AE típusú gázüzemű falikazánhoz Füstgáz elvezető rendszer GAZ 3000 W a OW/OS 18/23-1 LH AE típusú gázüzemű falikazánhoz hu Szerelési- és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok

Részletesebben

LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120.

LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120. LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120.12CT 1 MŰKÖDÉS A légfüggöny lényege, hogy különválasztja egy helyiség levegőjét

Részletesebben

JRG Armatúrák. JRGUTHERM Termosztatikus Cirkuláció szabályzó Szakaszoló csavarzattal

JRG Armatúrák. JRGUTHERM Termosztatikus Cirkuláció szabályzó Szakaszoló csavarzattal JRG Armatúrák JRGUTHERM Termosztatikus Cirkuláció szabályzó Szakaszoló csavarzattal Felépítés Tervezési segédlet 1 2 3 4 5 6 7 8 - még az olyan önszabályozó cirkulációs szabályozók mint a JRGUTHERM esetében

Részletesebben

CW+ COMPACT HIGIÉNIAI RÉTEGTÁROLÓK SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA

CW+ COMPACT HIGIÉNIAI RÉTEGTÁROLÓK SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA CW+ COMPACT HIGIÉNIAI RÉTEGTÁROLÓK SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA 1 1. ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK Utasítások és ajánlások A szerelést és üzembe helyezést csak képesítéssel rendelkező kivitelező szakember, vagy szakkereskedés

Részletesebben

EVE 05 CTN 24 F - CTFS 24 F HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EVE 05 CTN 24 F - CTFS 24 F HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EVE 05 CTN 24 F - CTFS 24 F HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 00332475-1.kiadás 06/06 HU TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1 Az útmutatóban alkalmazott szimbólumok... 2 2 A készülék rendeltetésszerû használata... 2 3

Részletesebben

Buderus katalógus 2004. 1. fejezet. Logomax, Logomax plus Falikazánok

Buderus katalógus 2004. 1. fejezet. Logomax, Logomax plus Falikazánok katalógus 2004 1. fejezet Logomax, Logomax plus Falikazánok Hungária Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. 15. Telefon: 06-24/525-200 Fax: 06-24/525-201 info@buderus.hu www.buderus.hu falikazánok sorozatok

Részletesebben

ELÕZETES MÛVELETEK ELEKTROMOS ANYAGOK RÉSZ

ELÕZETES MÛVELETEK ELEKTROMOS ANYAGOK RÉSZ ELÕZETES MÛVELETEK Az automata berendezést úgy dolgozták ki, hogy maximum 5 méter magas kapuhoz alkalmazható 400 mm-es mûködtetõkkel, és maximum 4 m-hez 300 mm-es mûködtetõkkel. Használható könnyû, nehéz,

Részletesebben

STARSET-24V-os vezérlés

STARSET-24V-os vezérlés STARSET-24V-os vezérlés FELHASZNÁLÓI KÉZI KŐNYV 24 vdc szárnyas kapu vezérlő OLVASSA EL A KÉZIKÖNYVET GONDOSAN HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMEZTETÉSEK: Telepítés előtt olvassa el az utasítást gondosan. Helytelen

Részletesebben

IMMERPAN. Acél lapradiátorok

IMMERPAN. Acél lapradiátorok IMMERPAN Acél lapradiátorok IMMERPAN, AZ ÚJ TERMÉKVONAL AZ IMMERGAS KÍNÁLATÁBAN Az Immergas a felhasználói igények széleskörű kiszolgálása érdekében acél lapradiátorokkal bővíti termékskáláját, melyeket

Részletesebben

K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó

K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó Szinusz-inverter HS 1000 CE 230V AC / 1000VA folyamatos / 2500VA csúcs Tisztelt Felhasználó! Üzembehelyezés elõtt kérjük olvassa el figyelmesen a kezelési útmutatót. FIGYELEM!

Részletesebben

AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 06/A5 2/01/2014

AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 06/A5 2/01/2014 AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 06/A5 /01/014 PRODUCENT KOTŁÓW C.O. I BETONIAREK DEFRO Robert Dziubeła Vegyesprofilú vállalat 6 067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A NYILATKOZZA kizárólagos felelősséggel,

Részletesebben

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye,

Részletesebben

Működési és szerviz kézikönyv a Heat Keeper füstgázhőcserélőhöz

Működési és szerviz kézikönyv a Heat Keeper füstgázhőcserélőhöz Oldal 1 / 5 Működési és szerviz kézikönyv a Heat Keeper füstgázhőcserélőhöz Tartalomjegyzék Oldal 1. Fontos tudnivalók 2 1.2 Ártalmatlanítás 1.3 Alkalmazási területek 2. Üzemeltetés 3 2.1 Működési elv

Részletesebben

CS10.5. Vezérlõegység

CS10.5. Vezérlõegység CS10.5 HU Vezérlõegység 0409006 TARTALOMJEGYZÉK 1. CS10.5 VEZÉRLÕEGYSÉG...3 1.1. Általános tudnivalók...3 1.. Mûszaki adatok...3. VEZÉRLÕEGYSÉG: FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV...4.1. Az elõre beállítható idõpontok

Részletesebben

VITODENS 111-W. Műszaki adatlap. VITODENS 111-W Típus: B1LA. A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben

VITODENS 111-W. Műszaki adatlap. VITODENS 111-W Típus: B1LA. A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben VITODENS 111-W Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben VITODENS 111-W Típus: B1LA Kondenzációs falikazán beépített 46 literes melegvíz-tárolóval 6,5 35,0 kw, földgázhoz és

Részletesebben

Tahiti. condensing. KC 24 - KC 28 - KC 32 Kombi készülékek átfolyós rendszerű melegvíz előállítással. KR 24 - KR 28 - KR 32 Fűtőkészülékek

Tahiti. condensing. KC 24 - KC 28 - KC 32 Kombi készülékek átfolyós rendszerű melegvíz előállítással. KR 24 - KR 28 - KR 32 Fűtőkészülékek C 268-01 m a d e i n I ta ly Tahiti condensing Kondenzációs fali gázkészülék KC 24 - KC 28 - KC 32 Kombi készülékek átfolyós rendszerű melegvíz előállítással KR 24 - KR 28 - KR 32 Fűtőkészülékek Környezetbarát

Részletesebben

FÉG kondenzációs technológia, alkalmazástechnikai kérdései FÉG ECON 26. FÉG ECON 45. FÉG ECON 90.

FÉG kondenzációs technológia, alkalmazástechnikai kérdései FÉG ECON 26. FÉG ECON 45. FÉG ECON 90. FÉG kondenzációs technológia, alkalmazástechnikai kérdései FÉG ECON 26. FÉG ECON 45. FÉG ECON 90. FÉG kondenzációs gázkészülékek fejlesztésének szükségessége Cél az elégedett fogyasztó Visszahozni a bizalmat

Részletesebben

MINISPAZIOZERO 24SE-29SE

MINISPAZIOZERO 24SE-29SE MINISPAZIOZERO 24SE-29SE GÉPKÖNYV FIGYELEM A SZÛKÍTÕGYÛRÛ ELHELYEZÉSÉHEZ KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN A "SZERELÉSI UTASÍTÁS" FEJEZETBEN AZ ELVEZETÉSI RENDSZEREKKEL KAPCSOLATOS UTASÍTÁSOKAT FONTOS! A

Részletesebben

Elite RBC 24 Elite RBS 24

Elite RBC 24 Elite RBS 24 Használati útmutató Elite RBC 24 Elite RBS 24 készülékekhez Fali gázkazánok bitermikus hőcserélővel Használati útmutató CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY MAGYAR

Részletesebben

Radiátor visszatérő szelepek

Radiátor visszatérő szelepek 7 EN - Egyenes kivitel (ADN ) Sarok kivitel (AEN ) Radiátor visszatérő szelepek ADN AEN csöves rendszerekhez Nikkelezett sárgaréz szeleptest DN, DN és DN0-as méretek Beépített előbeállítási lehetőség a

Részletesebben

Frank PONT Szabó BT. e-mail: info@frankpontszabo.hu

Frank PONT Szabó BT. e-mail: info@frankpontszabo.hu Műszaki leírás Frank PONT Szabó BT. 9484 Sopron-Pereszteg Petőfi S. u. 3. Telefon: 00-36 99/ 532-100 Fax: 00-36 99/ 532-101 e-mail: info@frankpontszabo.hu 1 Szabványok rendelkezések ELŐÍRÁSOK ÉS A TERMÉKEKRE

Részletesebben

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató Termoelektromos borhűtő Modell: DX-68COMBO Használati útmutató Tartalomjegyzék I. Általános biztonsági előírások 1 II. Műszaki adatok 2 III. Kezelőszervek 3 IV. Bekötési rajz 4 V. Működtetés 4 VI. Speciális

Részletesebben

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 24-2 DH KE 23 ZW 24-2 DH KE 23 ZS 24-2 DH KE 31 ZW 24-2 DH KE 31 6 720 608 420 HU (07.

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 24-2 DH KE 23 ZW 24-2 DH KE 23 ZS 24-2 DH KE 31 ZW 24-2 DH KE 31 6 720 608 420 HU (07. Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 24-2 DH KE 23 ZW 24-2 DH KE 23 ZS 24-2 DH KE 31 ZW 24-2 DH KE 31 6 720 608 420 HU (07.02) JS Tárgymutató Tárgymutató 1 Biztonsági útmutató / Jelmagyarázat

Részletesebben

IDRABAGNO. 13-17 e.s.i.

IDRABAGNO. 13-17 e.s.i. KEZELÉSI UTASÍTÁSOK IDRABAGNO 13-17 e.s.i. Beretta kazánok 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS BIZTSÁGI ELŐÍRÁSOK Ez a használati utasításokat tartalmazó füzet a termék elválaszthatatlan részét képezi: mindig győződjön

Részletesebben

A technológia házasodott a dizájnnal. A kazán most már egy bútordarab, ami szinte főszereplője egy modern lakrésznek.

A technológia házasodott a dizájnnal. A kazán most már egy bútordarab, ami szinte főszereplője egy modern lakrésznek. A technológia házasodott a dizájnnal. A kazán most már egy bútordarab, ami szinte főszereplője egy modern lakrésznek. OSA s mélysége csak 18 cm - OSA: ejtsd ÓZA, jelentése: bátor, merész a te stílusod

Részletesebben

Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése

Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése TARTALOM 1. Kollektor összeállítása 2 2. Rendszer összeállítása 5 3. Víztartály feltöltése 5 4. Kollektorkör feltöltése 6 Figyelem! A telepítés

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

Levegő-víz inverteres hőszivattyú

Levegő-víz inverteres hőszivattyú Levegő-víz inverteres hőszivattyú RENDSZER FELÉPÍTÉSE Levegő-víz hőszivattyú rendszer A Carrier bemutatja az XP Energy a lakossági fűtési megoldást megújító levegő-víz hőszivattyú rendszert. Az energia

Részletesebben

DEFRO Robert Dziubeła Vegyesprofilú vállalat 26 067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A

DEFRO Robert Dziubeła Vegyesprofilú vállalat 26 067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A PROUENT KOTŁÓW.O. I ETONIREK ZONOSSÁGI NYILTKOZT WE nr 23/R 1/01/4 EFRO Robert ziubeła Vegyesprofilú vállalat 26 067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103 NYILTKOZZ kizárólagos felelősséggel, hogy az általa

Részletesebben

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 1 Tartalomjegyzék 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 3 2. EU tanúsítvány.. 3 3. Az SD 201 felszerelése 3 4. Biztonsági elıírások. 3 5. Szállított anyagok listája.. 3 6. A berendezés felszerelése..

Részletesebben

Használati útmutató Tartalom

Használati útmutató Tartalom Használati útmutató Tartalom Általános ismertetés... 2 Belső akkumulátor tesztelése...2 Jármű indítása... 2 Belső akkumulátor töltése...2 Az akkumulátorra nincs garancia... 3 Javaslatok, figyelmeztetések...

Részletesebben

GÁZKÉSZÜLÉK CSALÁD. PARAPETES MINI CIRKO (MIKA-6E) TURBÓS KIVITELŰ MINI KAZÁN (MIKA-6E Turbó) GÁZKONVEKTOR (TGF.5 TGK.5) www.technorgaz.

GÁZKÉSZÜLÉK CSALÁD. PARAPETES MINI CIRKO (MIKA-6E) TURBÓS KIVITELŰ MINI KAZÁN (MIKA-6E Turbó) GÁZKONVEKTOR (TGF.5 TGK.5) www.technorgaz. GÁZKÉSZÜLÉK CSALÁD PARAPETES MINI CIRKO (MIKA-6E) TURBÓS KIVITELŰ MINI KAZÁN (MIKA-6E Turbó) GÁZKONVEKTOR (TGF.5 TGK.5) PARAPETES ÉS KÉMÉNYES Magyar Termék www.technorgaz.hu MIKA-6E/MIKA-6E.V A Technorgáz

Részletesebben

Gázkazánok illesztése meglévõ fûtési rendszerhez (Gondolatébresztõ elõadás)

Gázkazánok illesztése meglévõ fûtési rendszerhez (Gondolatébresztõ elõadás) Körösztös Kft. 7630 Pécs, Zsolnay V.u.9. Tel: 72/511-757 Fax: 72/511-757 Gázkazánok illesztése meglévõ fûtési rendszerhez (Gondolatébresztõ elõadás) Mottó: A szabványok alkalmazása nem kötelezõ, de a bíróságon

Részletesebben

Kondenzációs álló gázkazán MGK

Kondenzációs álló gázkazán MGK Kondenzációs álló gázkazán MGK Kondenzációs gáztüzelésû kazán fûtésre és HMV készítésre az EN 437/EN 483/EN 677 valamint az érvényben lévõ és vonatkozó EU elõírásoknak megfelelõen. Engedélyezett gázfajta:

Részletesebben