Saláta írás. H & K Hírlap információs havi lapja.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Saláta írás. H & K Hírlap információs havi lapja."

Átírás

1 H & K Hírlap információs havi lapja. Alapítva: Halász Zsuzsanna & Kristály Árpád XX. évf. 4. sz. A Leányfalui Önkormányzat támogatásával április Móricz rendezvények Leányfalun Az utóbbi években megélénkült az érdeklıdés Móricz életmőve iránt. Ez az érdeklıdés a szakmabeliekre és az irodalomkedvelı közönségre egyaránt érvényes. Móricz életének egy jelentıs részét Leányfalun töltötte, ezért is indokolt az eredeti helyszíneken fokozottan foglalkozni munkásságával ben egy Nemzeti Kulturális Alap pályázat elnyerésével tudjuk szervezni programjainkat pedagógusok, tanárjelöltek, diákok, a téma után érdeklıdı civilek részére. Márciusban Móricz életmő az új kutatások tükrében címő elıadása során dr. Szilágyi Zsófiával, az új Móricz monográfia szerzıjével találkozhattak a környék érdeklıdı pedagógusai. A beszélgetés középpontjában az általános és középiskolában feldolgozott Móricz mővek álltak. E program szerves folytatása volt az Irodalmi hajó, amelyen április 12-én Móricz hatása a fiatal írónemzedékekre címmel Károlyi Csaba irodalomkritikus szerkesztıvel és Márton László író, mőfordítóval beszélgetett Szilágyi Zsófia egyetemi tanár, a Móricz Társaság elnöke. Ezek a programok meggyıztek minket arról, hogy Móricz neve hívó szó, írásai ma is felvetnek megválaszolásra váró, ma is aktuális kérdéseket. A rendezvények vendégei hangot adtak annak, hogy mennyire jó volt, hogy szakavatott elıadókat hallgathattak, hogy közvetlen hangúak és élvezhetık voltak az elıadások, és szívesen jönnének további, hasonló programokra. Bedı Szilvi és Jékely Teri Saláta írás Nem kívántam külön beszámoló-felhívás-kérés cikkeket közzétenni, mert a dolgok sok esetben összefüggenek. Az alábbiakban vázlatosan írom le azokat a dolgokat, melyeket fontosnak tartok és megfontolásra ajánlok: A fakivágás a nagyközség egész területén a magán- és közterületeken egyaránt engedélyköteles. A rendelet módosítása, természetesen csak enyhítése, még nem kezdıdött el, de ez a következı feladatunk. Az AHK szemétszállításával kapcsolatban a Pilis-Dunakanyari Hírmondóból átvett, az elızı számban megjelent, nyilatkozatom ad tájékoztatást. Ebbıl látható, hogy az AHK minden, akár a falu egész lakossága elıtt tett nyilatkozatát semmisnek tekinti március 9-én az FKF felsı vezetésével folytatott megbeszélésen a július 1-jei átállást sikerült csak elérni. Kérem, ne lepıdjenek meg, ha április folyamán önkormányzati csekket kapnak a szemétszállításról. Itt kérem, hogy fizessék ki a szolgáltatást, mert a költségvetésünk már nem számolt a szemétszállítás díjával és az Önök befizetése nélkül 6 hónapig nem tudjuk teljesíteni, az ígéretekkel ellentétben ránk rótt kötelezettséget. Az utcanév táblákat Adorján alpolgármester úr összeírta. Kb. 110 tábla kell. A beszerzést elindítjuk. Kérem Önöket, hogy a rendeletünkben elıírt házszám táblák felrakását kezdjék meg. Ez közös érdek! Önkormányzatunk 18 önkormányzattal kezdeményezi a Duna halászati jogának megszerzését. Természetesen ez nem a tényleges halászatot jelenti, hanem egy nonprofit szervezet létrehozását, mely a dunai halállomány gazdája lenne. A fenntartást a kb horgászjegybıl befolyó bevétel biztosítaná. Az alapítás talán Ft-os költséget jelentene, de további költség nincs. Az eddigi kezelı és jogtulajdonos az Óbudai TSZ volt. A jog január 1-tıl pályázható. A Sorg-villa kihámozása majdnem kész. A tetı és csatorna tisztítása most, a jó idı beköszöntével megtörténik. Ezzel a közvetlen állagveszélyeztetı problémákat elhárítottuk. Egy helyi vállalkozó szerzıdéses formában bérbe vette a villa kertjének egykori kertészeti részét, ahol kertészeti tevékenységet folytat. Pályázatot írtak ki az óvoda kapacitás bıvítésére. Pályázunk, a Klein -villa épületét kívánjuk erre a célra igénybe venni, ezzel az épület sorsa is jobbra fordulna. 3 csoportszobás bıvítést a demográfiai elırejelzés indokol és a pályázat el tud fogadni. A pályázatot benyújtottuk. Beadtunk az erdélyi és németországi testvér településeinkkel egy pályázatot. Az EU minden évben erre a célra ad pénzt, ebbıl szeretnénk részesedni. Remélhetıleg a júliusi falunapon találkozhatunk német és erdélyi barátaink nagyobb számú küldöttségével. A Móricz Zs. út 150. alatti un. Varga házat sikerült bérbe adni. Sajnos az épület állapota lakhatást már nem engedélyezett, így kemencekészítés anyag elıkészítı munkáit végzi az épületben egy vállalkozó. A bérleti díj nem túl magas, de a bérlı vállalta az épület bizonyos fokú felújítását és folyamatos karbantartását. Ezen a módon legalább a ház további pusztulását megakadályozzuk. A honlapról már értesülhettek, hogy az égetés az elızetes állami zőrzavarkeltés ellenére minden pénteken engedélyezett. Ez a tevékenység az én elveimmel ellenkezik, ezért kérem Önöket, hogy csak száraz hulladékot égessenek, de a legjobb lenne a komposztálás. Remélem tapasztalták, hogy a 11-es út járdáit letisztították. Itt szeretném ismét hangsúlyozni, hogy a kerítés és a járda közötti zöldterület és a járda takarítása az ingatlantulajdonos feladata!

2 április Leányfalui Hírek A tisztítás után a tisztaság fenntartására és a zöld területekrıl lefolyó föld feltakarítása igazán nem nagy feladat. Kérem, hogy ırizzük meg a kialakított állapotot! Április 18-án, szombaton leányfalusi polgárok, önkéntes munkával megtisztították a Duna-part Boldogtanyai úttól a Karinthy-házig tartó szakaszát. Az eredmény harminc zsák szemét és egyéb hulladékok. Köszönjük a szervezést Szemesi Lindának, és a környezet szépítéséért végzett munkát, valamennyi résztvevınek. Elkészült a Seres utcai buszváró leányfalui címerrel díszített felépítménye is, melyet a Polgármesteri Hivatal még az elızı vezetés idején tavaly ısszel rendelt meg és fizetett ki. Így az ott várakozóknak sem kell tovább ázniuk. Sajnos ez az új buszváró is oldalfal nélküli, de a megrendelés akkor erre a típusra szólt. Újabb falutérképet állítottunk fel a Határcsárda buszmegállóban. Elkezdıdött a termálfürdıtıl északra található terület rendezése. Ezt a területet az önkormányzat 2008 folyamán eladta, szálloda beruházás céljára. A szállodára az önkormányzattal egyeztetve már a tervek is elkészültek, azonban sajnos a gazdasági válság miatt a beruházást nem kezdték meg. Azóta ahogy azt megelızıen is a 11-es melletti terület gondozatlanul csúfította el a településnek ezen részét. Ezt az állapotot szeretnénk felszámolni. Megkezdıdött a falu utcáinak kátyúzása. Megkötöttük a szerzıdést a település közterületein található közel száz gesztenyefa injektálásos kezelésére, melytıl az aknázómoly elleni eredményes védelmet várunk. Az újságban megjelent bemutatkozó cikkbıl kiderül, hogy a módszer alkalmas a pusztuló tuják megmentésére is. Jó tapasztalat esetén a tulajdonosok a saját faállományukat is kezeltethetik ezzel az új technológiával. Talán az összes általam fontosnak tartott dolgot leírtam. Kérem a Tisztelt Polgárokat, hogy a tavaszi megtisztulás keretében ne csak az ingatlanjaik tisztaságát tartsák szem elıtt. A hulladékot ne hordják a Duna medrébe, a patakokba, mert ott ugyanolyan csúnya, mint kertjeinkben. A költségvetésrıl Loszmann János polgármester A évi költségvetés a törvényes határidın belül elfogadásra került. Erre Leányfalu Önkormányzata büszke lehet, mert bizony van még olyan település és kerület, ahol a mai napig nem készült el a költségvetési rendelet. A rendelet a honlapon megtekinthetı, de úgy gondoltam, hogy egy zanzásított kivonatot készítek, melybıl közérthetıen kiderül arra a válasz, hogy mire megy el a pénz. Tehát nézzük a bevételeket: Önkormányzat: Az államtól különféle jogcímen kapott támogatás: eft Adó és járulékbevétel: eft Ebbıl: építményadó eft telekadó eft iparőzési adó eft talajterhelési és idegenforgalmi adó eft súlyadó eft bérleti díjak +egyéb apróbb bevétel: eft Óvoda, térítési díj: eft Polgármesteri Hivatal: Szakhatósági bevétel 900 eft Faluház bérleti díj: eft Az önkormányzat és intézményeinek összes bevétele: eft A kiadások a következık: Önkormányzat: iskola bérek + járulék: eft védınık bérek + járulék: eft csatornatársulás + régi bekötések: eft szemét (minden): eft útépítés: eft vagyongazdálkodás: eft falunap + ünnepek eft közvilágítás: eft faluápolás: eft ebben eft a Falugondnok Kft. testvértelepülések: eft iskola közüzem + pótlások + javítások: eft háziorvos: 100 eft védınık bérleti díj + közüzem + pótlás: eft szociális kiadás eft orvosi ügyelet + civil szervezetek + egyházak: eft HÉSZ + ELMŐ ház vételár + szoftverfejlesztés + ÁFÁ eft ingatlan felújítás: 600 eft kis pálya önrész: 800 eft Összesen: eft Óvoda és konyha: dolgozók bére +járulékok:étkezési anyag+közmő eft eszközpótlás, karbantartás + ÁFA eft Polgármesteri Hivatal: dolgozók + képviselık bére + járulékai: eft anyag+közmő, eszköz, karbantartás + ÁFA eft Faluház: dolgozók bére + járulékok: eft anyag+közmő, eszköz, karbantartás + ÁFA eft Összesen: eft Az Önkormányzat és intézményeinek összes kiadása: eft Az érdeklıdı láthatja, hogy sajnos a tervezett bevétel mindössze 961 eft-tal több a kiadásnál. Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy a év végi zárókészlettel nem számol a költségvetés. Ezen összeg még nem tudható, mert a év zárásának pontos számai most körvonalazódnak. Összefoglalva a lényeg az, hogy a tényleges beruházásra (útépítés, világítás, építményfejlesztés) 10 millió Ft-ot sikerült kiszorítani. A kátyúzásra és zúzott köves útjavításra nincs elkülönített keret, de a Falugondnok Kft. díjával csökkentett 35 milliós összeg ezeket tartalmazza. Külön érdemes megemlíteni, hogy 5 milliót félre kellett tennünk az ELMŐ épület (Petıfi utca 3.) megvásárlására. Sajnos a tulajdonos néhány év hallgatás után ismét meg kívánja vetetni velünk az épületet. Szerintem a legsúlyosabb probléma, hogy a szociális keretünk egész évre 2 millió Ft. A szociális ellátó rendszer átszervezése miatt az Önkormányzat csak méltányossági alapon adhat és kizárólag saját forrásból segélyeket. Az állami juttatásokat a Járási Hivatal bírálja el és osztja ki. Úgy hiszem, aki szokott otthon pénzügyi kalkulációt végezni gondolom, nem vagyok egyedül láthatja, hogy bizony a évi költségvetésünk nem enged teret a nagy elvárásoknak. Loszmann János polgármester

3 Leányfalui Hírek április 3. Tisztelt olvasó! Az elmúlt lapszámban említést tettem arról, hogy esetleg növeljük oldalaink számát. Most kedves olvasó a bıvített lapszámot kapja kézhez, kérem forgassák hasznukra! Tanácsokat kapnak a kertészkedéssel barátkozó olvasók (6.oldal). Továbbá, már rendszeresen olvashatnak a számítástechnika rejtelmeirıl, a 15. oldalon. Más Polgármesterünk beszámol a faluban a folyó munkálatokról. Ami valljuk be, közérzetjavító! Igen erre van szükségünk, nem politikai reklámfogásokra ami úgyis még a csapból is jön Más Mindenféle pénzügyi csalás sorozat borzolja idegeinket, már aki persze hitt a 20%-kos kamatban. Soha nem hittem volna, hogy ennyi a naiv ember. Szomorú az, hogy ez csak a jéghegy csúcsa! Mi lehet még alatta? Más Tanácsokat olvashatnak a komposztálás rejtelmeirıl, mely manapság igen hasznos. Annak is, aki nem hobby-kertészkedik. Miért is? Mert így megszabadulhatunk, a fıleg tavaszi hulladékhegyektıl. Ami a komposztálás után újrahasznosítható. A kertészkedés mai állása szerint, a természetet másolni érdemes... Az önkormányzatnak amúgy is lépni kell az ügyben. Úgy kb éve javasoltam, hogy a volt gázcseretelep helyén csináljuk egy reciklin telepet. Akkoriban volt egy francia cég, mely francise keretein belül segítséget nyújtott volna Annyi történt, hogy bekerült a jegyzıkönyvbe Kristály Árpádnak van egy francia barátja... Trianon után ki is kérhetném magamnak Információm szerint,, a falunkban van egy nagyteljesítményő facér aprítógép, melyet jó áron meg tudna venni a falu. Amit a helyszínre vontatva bizonyos bér ellenében használatba lehetne venni. Persze az is megoldás lenne, ha a telephelyére szállíthatnák az aprításra váró gallyakat, nyesedéket stb. A komposztálás nem jár bőzzel, tehát nem kell aggódni emiatt. Ugyanakkor a természet csodája, tessék megnézni az erdıs részeket, hogy milyen gazdag növényvilágot táplál úgy, hogy semmit nem teszünk érte. A fı indok az lehetne, hogy ha komposztálnánk, megszőnhetne az örökös vitát kiváltó égetés! Köszönöm figyelmüket! Kristály Árpád ÉPÍTİANYAG ÁRUHÁZ KER. Kft Tahitótfalu,Ifjúság u 2. Tel/fax:26/ tel: +3620/ Minden, ami az építkezéshez kell! Homok-Sóder-Murva-Termıföld-Oltott mész- Cement-Téglák(PTH, Ytong,Kismérető)- Szigetelıanyagok-Fóliák-Gipszkarton KINGSTONE: zsákos termékek (gipszek, csemperagasztók,esztrich,vakoló-és falazóhabarcsok) - Zsalukı-Járdalap-Pázsitrácskı-Térburkoló kı- Terméskı Astra Szerviz Bt Szentendre, Vasúti villasor 6 A szerkesztıségbe érkezett kéziratokat, fényképeket stb. csak elızetes kérésre ırizzük meg. Az aláírt cikkekért, képekért a szerzı viseli a felelısséget. A mondanivaló nem feltétlenül egyezik a szerkesztıség véleményével; a sajtó- és szólásszabadság szellemében lapunkban helyt a d u n k e g y m á s n a k e l l e n t m o n d ó véleményeknek is, kivétel azokat, akik egyéb okok miatt lettek kitiltva a kiadványból. A hirdetések tartalmáért a kiadó felelısséget nem vállal. Szerkesztıségünk fenntartja az írások szellemiségét nem érintı rövidítések és helyesbítések jogát. Autójavítás Mőszaki vizsgáztatás Gumijavítás, szerelés, árusítás Gépjármő diagnosztika Gépjármőklíma töltés, -tisztítás, -javítás. Ügyfélszolgálat: , Nyitva tartás: H-P 7-18, Szo 7-14 Hirdetés feladás: Kristály Árpád Tel.: 20/ ,

4 április Leányfalui Hírek FATELEP Kedvezı árak: Ft/ m³-tól 100m³ Állandó raktárkészlet! Faáru kedvezı áron! Akár házhozszállítással, gyalulással, méretre vágással is! Gerenda, padló, deszka, tetıléc, OSB, gipszkarton, szerelési anyagok. TAHITÓTFALU BÉKE út Tel.: 30/ , 30/ GENERÁL KIVÍTELEZÉS! A 13 éve mőködı NOVA-PARK Bt. vállal, teljes felújítást és építést, kedvezı piaci áron! (Referenciákkal) Továbbá: kımőves munkákat, gipszkartonozást. Szigetelések, (hang-hı) meleg és hidegburkolatok. Gépészet, víz-gáz szerelés. Dryvit szigetelés készítése. Szükség esetén alpin technikával, mindent megoldunk! Tel.: 20/ Villámvédelem Kft. Tel.: Tel.: Megnyílt Tahiban a Balázs Kerékpárbolt!!! Nyitva: H-P: 8³º-17³º-ig, Szo: 9-13-ig. Tel.:

5 Leányfalui Hírek április 5. Településfejlesztés, koncepció Víz és csatorna bekötés VÁLLALJUK a teljes külsı és belsı víz és csatorna, valamint locsoló vízmérı tervezését, engedélyeztetését, kiépítését, elıre gyártott beton vízóra-akna telepítését, vezetékek fektetését. KAMERÁS csatorna vizsgálat, beállás megkeresése. BONTÁS NÉLKÜLI vezetékfektetés, csigás és rakétás fúrással, utak, kocsi beállók, járdák, épületek, alatti átfúrással, nem kell felbontani, újra építeni. GÉPI FÖLDMUNKA - épületbontás, sávalap, pincetömb, tereprendezés. Az elvégzett munkára garanciát vállalunk! Hívjon bizalommal! Tel.: 30/ Átalakulóban van az Önkormányzatunk! Négy-nyolc év elsötétítésébıl nyiladozik a demokrácia alapja; a nyilvánosság és a közvélemény befogadásának igénye, gyakorlata. Még döcögve, de már nagyot vitatkozva többen alakítottuk a Vízilabda Akadémia építése körüli állásfoglalást. Döcögve, de ma már nem lehetne az eredeti terv kétszereséért, a közbeszerzési pályázat költségvetését túlszámlázva, Loszmann János pénzügyi bizottsági elnök intı szavai ellenére felújítani a faluházat. Geotermikus főtés nélkül egy termál kutat birtokló településen. A termálstrand szomszédságában, ami 400 kw-ot csorgat a Dunába. Még döcögve, de a facebookon napi pezsgéssel feszülnek egymásnak vélemények. Tapintható, hogy képviselıink követik a vitákat. Ehhez a napi pezsgéshez igyekszik alkalmazkodni a Leányfalui Hírek digitálisan a portálon, és a facebook-on 920 követıvel, és a Leányfalu-TV a facebook-on, a youtube-on. Utóbb az is kiderült, hogy közvetlen környezetünk formáját hosszú idıkre meghatározó Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosítása van folyamatban, amihez mi is hozzászólhatunk. A profi tervezı gárda a protokoll szabályai szerint elıször a település fejlesztési koncepcióját vázolta fel, várva a döntéseket a szabadon választható kérdésekre. A leanyfalu.hu portálon elérhetı az anyag. A vázlatban már figyelembe vette a február 15-i határidıvel leadhatott lakossági észrevételeket, és március 15-ig várta a koncepcióhoz a hozzászólásokat. Én is elkészítettem a magamét, ami ide nem fér be, de a / telepulesfejlesztes címen elérhetı. A döcögésre jellemzı, hogy mintegy 10 nap alatt, mintegy 120-an olvasták, de mindössze négy személy szólt hozzá. Pedig Füleki Mária a tervezık véleményével összecsengıen, sommásan indítja az övét. "Úgy látom, hogy a jelenlegi negatív körülmények kialakulásához döntı mértékben járult hozzá a 2003-as koncepció néhány alapvetıen elhibázott megállapítása és célkitőzése" A "mértéktartó turizmus-fejlesztés"-t célként meghatározni hiba volt, és nem kevés szerepe lehetett pl. a kemping teljes leépülésében. Nem lehet elfogadható a "mértéktartó lakóterületi fejlesztések" célkitőzése. A fejlesztéseket mindig a rendelkezésre álló keretekhez kellene igazítani, és nem visszafogni. Ha a fejlesztéseket visszafogjuk, biztos, hogy nem fejlıdik a falu. Ebbıl származott az "üdülıtelkek lakótelkekké alakulásának megakadályozása", ami pl. a közmő- és úthálózat fejlesztését vetette vissza. Nyilván azt a célt szolgálta, hogy "a lakónépesség növekedését visszafogjuk". Minden település arra törekszik, hogy a lakosság száma növekedjen, és így a település az új ingatlanok és új vállalkozások révén gazdagodjon, ami egyúttal anyagi lehetıséget teremt utak, közmővek építésére. Ehhez azt a gondolatomat emelném ki, hogy azzal, hogy nem következetesen lettek szétválasztva az üdülı- és lakóövezetek, most 24 km hossznyi közúton kellene mindennapi lakókörülményeket, közmőveket biztosítani, fenntartani. Még mindig vannak közterületre nem csatlakoztatott lakótelkek, és van, akinek az ingatlana 3/4-ét egy tollvonással tették értéktelen nyőggé az önhatalmú "erdımaradványos" területkénti "védelmezés"-sel. Pedig a védelem beiktatásából származó károkat az elrendelınek meg kellene térítenie. A túlterjeszkedett védelmek kötik gúzsba a Sorg-villa hasznosíthatóságát is. Maya így folytatja - az idegenforgalmi vonzerı a rendszerváltásig igenis sikeres volt, és a visszafejlıdés okát nem a világgazdasági válságban látom, hanem a 2003-as koncepció elhibázott célkitőzéseiben, a fejlıdés és fejlesztés szándékos visszafogásában. Nekünk speciális helyi "vonzerıt" kellene teremteni. Egyetértek azzal a javaslattal, hogy az oksági összefüggések felderítésére és elemzésére lenne szükség. Petı János, akinek köszönhetjük, hogy rátaláltunk a közzétételre, konkrét módosító javaslatokkal szállt vitába. A Sorg-villa 7,12 hektárjának a funkcionális szétdarabolásával nem ért egyet. Én pedig nem bízom abban, hogy ha 8 éven át nem sikerült eladni egyben, a jelenlegi kondícióival, akkor késıbb is tudunk valamit kezdeni a 8 db szoba köré kerített ekkora telekkel. Bizonyára sokan nem tudják, már a 90-es években tervezve lett egy a 11-es utat a falu belsejében kikerőlı út. János fontosnak tartja ennek megépítését. Én viszont úgy vélem, soha nem lesz hozzá erınk. És nagyon kevés hozadéka lenne hatalmas ráfordításnak. Kövesdi Miklós a dunai turizmus szükségességét erısítette. Eszterle István a gyógyfürdıvé fejlesztési kezdeményezésre emlékeztetett. Kedves Olvasó! Igaz, hogy a hivatalos hozzászólási terminus lezárult. De a tervezık most készítik el a Koncepció jóváhagyási változatát, amit Képviselı Testület fog véglegesíteni. Azt már látjuk, hogy ez a testület nyitott fülekkel jár. Tehát, ha mondanivalója van, keresse az interneten a vitafórumainkat, tegye közzé! Feltehetıen nem lesz pusztába kiáltott szó. Dr. Tóth Béla

6 április Leányfalui Hírek Legyen zöldségeskertünk... Az idısebbek biztosan emlékeznek arra, hogy bármekkora mérető volt régen egy kert, mindig jutott benne hely zöldségnek, gyümölcsnek. Ez sajnos mára már elfelejtıdött, mivel az emberek rohannak, a világ felgyorsult. Mindenki a legjobbat szeretné adni gyermekeinek, unokáinak. Ki ne szeretne egészségesen élni? A médiából folyamatosan azt halljuk, hogy mennyi vegyszert, kémiai anyagot viszünk be a szervezetünkbe. Ez ellen legegyszerőbben úgy védekezhetünk, ha saját kertünkben zöldségeket, gyümölcsöket termelünk. Hozzunk létre egy kis zöldségeskertet! Az ehhez szükséges elsı lépéseket már egész kis területen megtehetjük, majd lépésrıl-lépésre növelhetjük megmővelt területünk arányát aszerint, hogy mennyi idı jut a gondozásra, és mit szeretnénk megtermelni otthon. Készíthetünk veteményeskertet sorokkal, vagy akár magaságyást is, amihez nem kell annyira lehajolni, ily módon kímélve a hátat. Be lehet vonni a kertészkedésbe a gyerekeket, hogy felnıttként nekik már természetes legyen, hogy kertjükben zöldségeket is termelnek. Egy négytagú családnak 100 m2 az ideális, amely ellátja ıket zöldséggel, de természetesen bármekkora kiskert hasznos. Ha kezdı kertészek vagyunk, ne akarjunk rögtön, és mindent azonnal. Haladjunk lépésrıl lépésre. Sokféle zöldséget termeljünk, de mindenbıl csak annyit, amennyit a család elfogyaszt. Ha kevés a hely, azokat részesítsük elınyben, amelyeket különösen kedvelünk, és amire a háziasszonynak szüksége van (petrezselyem, metélıhagyma, fokhagyma, saláta, paradicsom, főszernövények). A terület elıkészítése: Mindegy mekkora területen kezdjük el a kertészkedést, egy azonban biztos, a megfelelıen elıkészített talaj mindennek az alapja. Fontos, hogy zöldségesünk sok napot, és elegendı vizet is kapjon. Mivel Leányfalu nagy része hegyen fekszik, a talaj elég köves, amelyektıl meg kell szabadulnunk (akár körbe is rakhatjuk velük az ágyást). Ha a köveket eltávolítottuk, akkor ásóval vagy rotációs kapával fellazítjuk a talajt, hogy levegısebb legyen. Mindenképp ajánlatos valamilyen talajlazítót-, folyami homokot-, adnunk a földhöz, hacsak nem hozattunk jó minıségő termıföldet. Szerves anyagot, komposztot, trágyát keverjünk még bele, és ezzel forgassuk össze. Ez után következik a gereblyézés, hogy kialakítsuk az aprómorzsás talajszerkezetet. Ha nem magaságyást készítünk, osszuk a területet 120 cm széles ágyásokra és közöttük hagyjunk 30 cm-t az útnak. A kis ösvényeket be lehet borítani deszkával, fenyıkéreggel, hogy a közlekedést megkönnyítsük. Gondoljuk át, milyen növényeket szeretnénk termeszteni, akár magról, akár palántát ültetve. Gyermekeink nagy kedvencei a gyümölcsök, így ültethetünk szamócát, ribizlit, málnát, egrest, ezek az ágyás egyik szélen elférnek, ezáltal ösztönözzük a gyerkıcöket, hogy saját maguk kimenjenek és szüreteljenek. Figyeljünk oda az öntözhetıségre, már elıre gondoljuk át mivel és hogyan szeretnénk locsolni. Az elfoglalt embereknek mindenképpen ajánlott a programozható öntözırendszer telepítése. Viszonylag olcsó, és sok bosszúságot takarít meg. Fontos még a megfelelı növénytársítás, vannak olyan növények, amelyek jó hatással vannak egymásra, ezeket egymás mellé ültessük (sárgarépa-hagyma, bab-karalábé). Több évig ugyanazon a területen termelve akkor érünk el megfelelı eredményt, ha vetésforgót alkalmazunk. Errıl majd szó lesz a késıbbiekben. Egy kis lelkesedéssel és némi idı ráfordítással már egész kicsiben is sokat tehetünk családunk egészségéért, ezért megéri belekezdeni. Sulyok Mónika kertészmérnök KERTTERVEZÉS-KERTÉPÍTÉS KERTFENNTARTÁS Nincs elég ideje, ötlete, de szeretné, hogy kertje a nyugalom, pihenés szigete legyen? Szívesen segítünk, hogy álmai megvalósuljanak! Megtervezzük, kivitelezzük és gondozzuk kertjét, hogy Ön pihenhessen és feltöltıdhessen benne! Tavaszi-ıszi NAGYGENERÁL, egész éves fenntartás, új növények telepítése Hívjon minket és mi megtaláljuk a legjobb megoldást az Ön számára! Sulyok Mónika kertészmérnök Nyomdai megjelenés elıtt olvasható a lap a Tulajdonos, felelıs szerkesztı, tördelés: Kristály Árpád Engedély szám: 145/96, Nyilvántart. szám: Szerkesztıség címe: 2016 Leányfalu, Móricz köz 8. Tel.: Nyomda: TECHNOVA 2004 Kft. Megjelenik havonta, példányban (a lap ingyenes). Terjesztés: a Magyar Posta által. Hogyan érheti el Leányfalu lakosságát a legolcsóbban?... HÍRDESSEN NÁLUNK! PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLİ ÚJSÁGUNK. A POSTA TERJESZTÉSÉVEL, MINDEN OTTHONBA ELJUT! HIRDETÉSI TARIFÁINK: 1/4 old Ft 1/2-old Ft 1/1-old Ft Színes hirdetés 100% plusz. Az összegek 27% Áfát tartalmaznak

7 Leányfalui Hírek április ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ 7. Összefoglaló a Képviselı-testület március hónapban megtartott rendes és rendkívüli üléseirıl Lomtalanítás A lomtalanítás idıpontjai Leányfalun: június (kedd szerda) A két begyőjtési nap körzethatára a Gyulai Pál utca vonala lesz. Az utca teljes egésze és a tıle Szentendre felé esı terület lesz az elsı nap feladata. Veszélyes hulladék győjtés idıpontja és helyszíne: június 9. (kedd) egykori gázcseretelep (Leányfalu, Gyulai Pál utca 25/A.) Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a március 20. napján tartott rendkívüli ülésén két sürgıs napirendet tárgyalt. Elsıként az óvodai kapacitásbıvítést célzó pályázat benyújtására vonatkozó elıterjesztést, mely beruházásra pályázat került kiírásra. A képviselı-testület a javaslatot támogatta, így az önkormányzat a Klein -villa épületére vonatkozóan benyújtotta pályázatát. A miniszteri döntésre várhatóan május 8. napjáig kerül sor. A képviselı-testület második napirendi pontként a belterületi 1906 hrsz.-ú ingatlan ajándékozására vonatkozó szerzıdés jóváhagyására vonatkozó elıterjesztést tárgyalta: az ingatlanban lévı 1/2 tulajdoni hányadot köszönettel elfogadta, majd felhatalmazta a polgármestert az ajándékozási szerzıdés megkötésére. A március 26. napján tartott ülésen 18 napirendi pontot tárgyalt a képviselı-testület: elsıként alpolgármester úr tájékoztatóját fogadta el a korábbi ülés határozatainak végrehajtásáról. A második napirend keretében, beérkezett kérelem kapcsán a testület úgy döntött, hogy az önkormányzat tulajdonában lévı, a 1561 hrsz.-ú Pacsirta utcának a 1625 hrsz.-ú ingatlannal határos 10 m2-es területrésze elidegenítését nem támogatja. Ezt követıen szintén kérelem alapján - a döntéshozók az önkormányzat tulajdonában lévı, 1561 hrsz.-ú ingatlanon lévı növényzet átültetéséhez járultak hozzá. Zárt ülés keretében került sor az önkormányzat, mint beavatkozó és Leányfalu Termálfürdı Kft. felperes, illetve Zoltai Dénes Bence alperes kártérítés megfizetése iránt indított perében hozott ítélet fellebbezésérıl szóló döntésre. A testület ennek kapcsán úgy döntött, hogy az ítélet ellen fellebbezéssel nem él. Ezt követıen, a nyílt ülés folytatásaként határozat született a Leányfalu 494 hrsz.-ú ingatlanon lévı épület helyi védelem alóli kivételére vonatkozó kérelemmel kapcsolatban: a képviselı-testület az ingatlan vonatkozásában a helyi védettségbıl való levételhez hozzájárult azzal a kitétellel, hogy a jövendıbeli új tulajdonosnak a meglévı tornác elemeit megırzésre javasolja, melyhez kedvezményt biztosít. Hatodik napirendi pontként került sor a Faluház büféjének bérletére vonatkozó pályázat elbírálására. A kiírásra egyetlen pályázat érkezett, így a képviselı-testület a határozatlan idejő üzemeltetésére a pályázó DL EGY Kft-t jelölte ki. Ezt követıen a Puszta Sándor Alapítvány támogatási kérelmével kapcsolatban született döntés: az önkormányzat az alapítványt a évi költségvetése terhére Ft-tal támogatta a Falusi Zsoltár címő, Puszta Sándor pap-költı verseibıl készült lemez megjelentetését. A nyolcadik napirendi pont keretében került jóváhagyásra a Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület 2014-ben Leányfalun végzett tevékenységérıl szóló beszámolója. Az egyesület áldozatos munkáját ezúton is köszönjük! Az ülésen a Leányfalu Nagyközség Épített Környezetéért Közalapítvány új kuratóriumi tagjainak megválasztására is sor került: a képviselı-testület ennek értelmében Loszmann János polgármester urat, Szinna Gábor urat, valamint Petı János urat választotta meg. A tízedik napirendi pont keretében a leányfalui 1843 hrsz.- ú ingatlan átnevezésére irányuló kérelem elbírálására került sor: a testület a kérelmet jóváhagyta, és a közterületek elnevezésérıl és a házszám-megállapítás szabályairól szóló önkormányzati rendelet alapján kikérte a 1843 hrsz.-ú közterület megváltoztatásával érintett állampolgárok véleményét, melyre még a visszajelzéseket várjuk. A kérelemre indult eljárás miatt a képviselı-testület az állampolgárok okmányai átíratási költségeinek önkormányzat általi viseléséhez nem járult hozzá, de az utcanév tábla elhelyezésérıl gondoskodik. A Képviselı-testület a közterület új nevének a Gyöngyvirág-közt javasolta. A 11. napirendi pont keretében a döntéshozók a Móricz Zsigmond út 150. sz. (2690 hrsz.) alatt lévı ingatlan használatba vételére vonatkozó javaslatot tárgyalták meg: az ingatlan ingyenes használatba vételére vonatkozó szerzıdés tartalmát az ülésen elhangzott módosításokkal jóváhagyta. Ezt követıen a Móricz Zsigmond út 235/A és B sz. alatt lévı ingatlan március 1. napjától határozatlan ideig tartó bérbe adására vonatkozó javaslat került megtárgyalásra, és a képviselı-testület az erre vonatkozó szerzıdés tartalmát jóváhagyta. A 13. napirend a megalakulás alatt lévı Dunakanyar Sporthorgász, Halászati és Környezetvédelmi Nonprofit Kftben való önkormányzati tagságra vonatkozó javaslat volt. A testület elvi hozzájárulását adta ahhoz, hogy Leányfalu Nagyközség Önkormányzata csatlakozzon a Dunakanyar Sporthorgász, Halászati és Környezetvédelmi Nonprofit Kft-hez, és felhatalmazta polgármester urat a tárgyalások lefolytatására, valamint felkérte a tárgyalások eredményeként létrejött szerzıdés-tervezet Képviselı-testület elé való benyújtására. Végleges határozat azonban csak a társasági szerzıdés és az egyéb cégiratok megismerése után születhet. A tizenötödik napirendi pont keretében az önkormányzat évi közbeszerzési tervét fogadta el a képviselı-testület. Ezt követıen hozzájárult ahhoz, hogy az önkormányzat tulajdonában álló, de a Leányfalui Termálfürdı területén lévı kb. 90 m -es épület, továbbá az ahhoz kapcsolódó 50 m kerthelyiség bérbe adására pályázat kerüljön kiírásra, melynek elıkészítése folyamatban van. A tizenhatodik napirendi pontban a testület a bírósági ülnökök megválasztásának támogatásáról döntött: Bálint Józsefné és Molnár Margit Zsuzsanna személyére tett jelöléseket elfogadta, és a bírósági ülnököknek való megválasztásukat támogatta. A következı napirendi pont keretében egyéni kérelmet bírált el a testület, melynek megvalósításához határozott idejő, elvi támogatását adta. Utolsó napirendi pontként a képviselı-testület úgy döntött, hogy Patak Márta írónıt Fttal támogatja a Test mindent tud címő regényének megjelentetésére. A március 30. napján tartott rendkívüli ülésen az óvodai kapacitásbıvítést célzó beruházásra vonatkozó pályázat önrészének vállalásáról született döntés: Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárult a pályázathoz szükséges saját forrás, azaz bruttó Ft biztosításához. Ezúton is tájékoztatjuk Önöket, hogy a Képviselı-testület a soron következı, április havi rendes ülését elıre láthatóan április 30-án, csütörtökön tartja 17:00 órai kezdettel. dr. Gruber Johanna s.k. aljegyzı

8 8. ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ április. Leányfalui Hírek Tegyük szebbé együtt Leányfalut! Talán a Kedves Olvasók is észrevették, hogy igyekszünk nagyobb hangsúlyt fektetni közös otthonunk, Leányfalu szépítésére. Ennek jegyében szeretnénk beindítani a Virágos Leányfalu Programot is. A program célja, hogy a leányfalusi polgárok és az önkormányzat közösen rendezzék, tegyék szebbé a lakóházakhoz tartozó elıkerteket, utcafrontot. A programra olyan magánszemélyek vagy lakóközösségek jelentkezését várjuk, akik vállalják, hogy a részt vesznek lakhelyük utcafrontjának, elıkertjének virágosításában és annak fenntartásában, további gondozásában is. A program részvevıinek az önkormányzat ingyenesen biztosítja a virágpalántákat, valamint szakmai segítséget is nyújt. Az elıkészítést, az ültetést és a területek gondozását, a megszépített állapot fenntartását a lakók, lakóközösségek végzik. A program beindításához fel szeretnénk mérni, hogy mennyi ingatlantulajdonos szeretne csatlakozni a kezdeményezéshez, hányan igényelnének palántákat, vállalnák a virágosítás feladatát. A program beindítása a jelentkezık számától függ! Akik csatlakoznának a Virágos Leányfalu Programhoz, azok jelezzék szándékukat a címre, vagy juttassák el az alábbi jelentkezési szelvényt a Polgármesteri Hivatalba. Jelentkezési határidı: 2015.május 11. Adorján András alpolgármester Szeretnék csatlakozni a Virágos Leányfalu Programhoz! Név: Tel.: Cím: A tőzgyújtás napja péntek Leányfalun a helyi rendelet értelmében kerti hulladékot égetni kizárólag pénteki napokon reggel 8.00 órától este óráig szabad. Csak száraz kerti hulladékot szabad égetni és legyünk tekintettel szomszédjainkra, környezetünkre is. Gesztenyefáink védelmében A Polgármesteri Hivatal szerzıdést kötött Parkfavédelem Kft-vel a település közel száz, közterületen található gesztenyefájának injektálásos kezelésére. Az eljárástól elsısorban de nem kizárólag - az aknázómoly elleni védelmet, a lombozat elszáradásának és korai lehullásának megakadályozását várjuk. A cég emellett a beteg, sérült faegyedek megmentésében is segítséget nyújt. Az alábbi ismertetıt a cég teszi közzé. Hatásos, de a környezetet kímélı növényvédelmi eljárás Magyarországra ha meglehetısen lassan is megérkezett az injektálásos (injekciózásos) növényvédelmi technológia, elsısorban a nagymérető, permetezéssel nem megvédhetı fák kezelésére, valamint a makacs, nehezen elpusztítható kártevık ellen. Az eljárás elınyei: - rendkívül jó hatásfok (92-95%) elsısorban a növény védıszer veszteségmentes célba érkezése miatt - több szezonon átnyúló hatás - a hasznos szervezetek maradéktalan megkímélése - a vegyszer nem kerül a környezettel érintkezésbe, nincs semmilyen környezetszennyezés - mind gombabetegségek, mind állati kártevık ellen alkalmazható - a fenyıfák egyébként nem könnyő növényvédelmében nagy segítséget jelent (bizonyos megkötések mellett, amit a gyantatartalom tesz szükségessé) - emberre, állatra teljesen veszélytelen az eljárás, a kezelés során a hétköznapi életritmust megváltoztatni nem kell - rendkívül jó és hosszú hatású a nehezen leküzdhetı kártevık ellen (aknázómolyok, levéltetvek, gubacsatkák) A kezelésbe gyakorlatilag minden fafaj bevonható, amelynek törzskerülete a 30 cm-t meghaladja! Költségek Mindenki egyszerően kiszámolhatja, hogy a kedvenc fája milyen költséggel védhetı meg, az alábbi képlet alapján: A törzskerület (cm-ben), a föld felett 100 cm magasságban, osztva 40-nel. A kapott szám jelenti a beavatkozási helyek számát! Egy beavatkozási hely ára nettó Ft. A helyi Önkormányzatnál lehet jelezni a védekezések elvégzésének igényét, munkatársaink jelentkeznek a kezelések elvégzésére, illetve idıpont egyeztetésre! Ami még nem volt Magyarországon a növényvédelemben: kezeléseink hatásosságára 24 hónapos garanciát vállalunk! Ha a tünetek a 10%-ot meghaladják, a kezelést követı két szezonban a felülkezelést a cég saját költségén végzi el! (Eddig még sosem kellett pótlólagos kezeléseket végrehajtanunk!) Parkfavédelem Kft Szemetes zsákok átvétele Kommunális szemetes zsákok (45,-Ft/db) és szelektív győjtı zsákok átvételének lehetısége az AHK munkatársaitól minden hónap második hétfıjén a Polgármesteri Hivatalban, :00 óra között lehetséges, legközelebb én.

9 Leányfalui Hírek, április ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ 9. Hírek az Aba-Novák Galériából Április 18-án szombaton, órakor nyílt meg Berend Iván grafikusmővész kiállítása Palackposta címmel. Megnyitóján olyan nemzetközileg is ismert és elismert jazz zenészek mőködtek közre, mint Deseı Csaba és Gyárfás István. És a megnyitót ismét Feledy Balázs mővészeti író mondta, akit a közönség már több megnyitónkon is hallhatott és mindig örömmel vették értı bevezetıjét. Berend Iván alkotásaiban oldott lírával, érzéseinkkel harmonizáló színvilággal főszerezi a konstruktivista világot, így teszi szerethetıvé a mértani formák világát. A Duna, a hegyek, óvárosok, templomtornyok mellett varázslatos macskák tekintenek ránk a képekrıl. Igazi gyerekbarát kiállítás ez, e sorok megjelenésekor is látogatható lesz egészen május 16-ig. És máris követi majd Lukács Péter, Leányfalun élı és alkotó barátunk Napos oldal címet viselı kiállítása. Az Aba- Novák Galéria minden évben egyszer leányfalusi alkotót hív meg kiállításra, így kapcsolódva a falu rendezvényeihez. Idén sem lesz ez másképpen. Lukács Péter építész, maga tervezte emberléptékő házában él Leányfalun, feleségével és két kislányával, és elmaradhatatlan Dorka névre hallgató kutyájukkal. Építész munkájában sikeres és számos középület, lakóház tervezésében szerzett híveket. Ugyanakkor gyerek kora óta rajzolt, festett. Építészeti tanulmányai mellett, gyakran párhuzamosan festeni és rajzolni is tanult. Lukács Péter 1974-ben született, Bulgáriában, magyar édesapa és bolgár édesanya gyermekeként. Építészetet Budapesten és Helsinkiben tanult, mővészeti képzést Moszkvában és különbözı magyar alkotó mőtermében kapott. Mi hajtja, mi vezérli ezt a csendes, derős embert, aki az életet minden módon éli és megéli? Miért lép túl a szorosan vett szakmáján kívüli területekre, miért rajzol, fest? Önvallomásban így fogalmaz: Rajzoltam, mert belülrıl jött, rajzoltam, mikor valamit szóban nem tudtam elmondani, rajzoltam, mert szerettem, éjjelnappal rajzoltam, az egyetemen, mert mindig le kellett valamit rajzolni, rajzoltam, mert utazáskor mindig van valami szép, rajzoltam, mert a házakat csak rajzolni lehet, s rajzolok, mert így valósíthatom meg álmainkat, mindannyiunk álmát, az életet és a teret. Aki eljön kiállítását megnézni választ kaphat a képeken túl egy derős életszemlélet kérdéseire is. A napos oldal ott van mindenkinek a rejtett belsı világában. Lukács Péter kiállítását án, szombaton órakor nyitjuk meg és áig lesz látható. Mindenkit szeretettel várunk kiállításainkon. Kováts Kristóf A leányfalui hajójárat megindulása A pesti Naplóban 1856 áprilisában jelent meg egy pócsmegyeri olvasó levele, amelyben üdvözölte a hírt, hogy Szent-Endre gızhajóállomással lesz egybekötve a fıvárossal. Azt írta, ha a falusi embernek pár órát kellett eltölteni eddig Pesten, bevásárlás vagy egyéb ok miatt, egykét napjába is került,míg a heti hajóval haza tért, de ezután másképp lesz. Pestrıl Szentendrére a naponta közlekedı elsı menetrendszerinti hajójárat május 1-én indult az akkor épített Neptun nevő 42 lóerıs gızössel, amelyre közel kétszáz utas fért fel. Ebben az idıben még csak a személyszállító hajók mőködtek gızzel, az akkor terhesnek nevezett áruszállító hajókat vagy evezısök hajtották, vagy a partról lovakkal vontatták felfelé a Dunán. A part mentén ezért vágták ki az összes fát és bokrot. Öt évvel késıbb, augusztus 1- én meghosszabbították a járatot, és ezután nemcsak Szentendréig, hanem Bogdánig járt naponta. A hajó természetesen a közbensı állomásokon is megállt,így Pócsmegyeren a leányfalui révben. Az elsı Császári Királyi Szabadalmas Dunahajózási Társaság üzemeltette, Pestrıl délután 4 órakor, vissza Bogdánból reggel fél 5-kor indult. Nagy hidegben, fagy, jégzajlás, árvíz vagy alacsony vízálláskor nem közlekedtek a hajók. Az évszakhoz viszonyítva változtatták az indulás idıpontját, például 1863-ban, az enyhe tél miatt már február 1-én megindult a forgalom. Néhány év nyarán naponta kétszer, sıt háromszor is lehetett utazni mindkét irányba. A hajókat nemcsak a kirándulók vették igénybe, hanem a falvak lakói is, akik a terményeiket a pesti piacokra szállították. Ezért nevezték az emberek ezeket kofahajónak, amelyekre élelmiszert fel lehetett vinni, de más árucikket nem. Egyes idıszakokban a posta leveleket és hírlapokat továbbított a személyszállító gızösökön, amelyeken a Társaság orvosokat is alkalmazott az esetleges rosszullétek kezelésére. A tavasz és a jó idı beköszöntével a nyári lakok fıvárosi tulajdonosai és családtagjaik kiköltöztek Leányfalura. Az idény elsı hajójának megérkezésekor szinte mindenki kivonult az állomásra, mozsárágyút durrogtattak, és Feleky Miklós, a Nemzeti Színház mővésze ünnepélyes dikciót, szónoklatot tartott. Egyébként is minden nap a hajó érkezése eseménynek számított itt, jó néhányan kimentek a partra, búcsúztatták az elutazókat vagy köszöntötték a megjövıket. Ebbıl azután nehézségek is adódtak, az emberek a gızös kikötése elıtt feltódultak a pontonhídra, - bár tiltotta ezt a szabályzat, mert saját életüket veszélyeztették, ha a hajó véletlenül nekiütközött a pontonnak. Sok zúgolódásra adott okot a menetrend be nem tartása. Többször elıfordult, hogy Szentendrén húsz-huszonöt hordó bort raktak fel a fedélzetre - néha még az elsı osztályra is, - és ez egy másfél órás késést okozott a leányfalui érkezéskor. Több leányfalvi birtokos aláírásával a Pesti Napló 1880 áprilisában levelet közölt, amelyben sérelmezték, hogy felsıbb utasításra nem náluk, hanem a szemközti, pócsmegyeri parton köt ki a hajó, ahol szinte senki sem száll le és fel. A leányfalusi utasok nem értették, miért történt ez a változás, hiszen ık tetemes jegybevételt hoztak a Társaságnak. A késıbbi években is elıfordult, hogy Pócsmegyeren állították fel tavasszal a kikötıt. Egy útikönyv szerint 1900-ban a menetdíj Pestrıl Leányfalura I. helyen 1 korona 20 krajcár, II. helyen 80 krajcár, a menettérti jegy három napra 1.80 és 1.10 korona volt. A Leányfalun nyaraló családok azért jártak hajóval ki a fıvárosból, mert kényelmes és olcsóbb volt, mint más jármővel. Egy korabeli vélemény szerint, ha megépült volna a vasút Szentendrétıl Visegrádig, akkor sem használták volna, mert nem mentek volna át ezért Pestrıl Budára. Ürmös Lóránt

10 10. ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ április Leányfalui Hírek Kedves Olvasóink! Jó szívvel ajánljuk olvasásra egy kedves diák olvasónk versét, mellyel a Költészet Napján ajándékozta meg könyvtárunkat: Kövesdi-Ratkay Vilmos Miklós: Lakhelyem Egy szép tájat mutatok be. Mi egyetlen nagy részbıl áll. Ha nem is nagy, legalább Látványban gazdag a táj. Olyan, mint egy szeretı szív, Vagy mint egy szép mezei virág, Vagy két jó régi barát, Kiknek egymás a világ. Mindenféle zöld van benne. Sárga és piros szinte nincs. Van itt bükk, meg tölgy, még tőlevelő is. Tarka szín. Tarka virág, és zöld fő. Van Itt mókus, borz, nyest, nyuszt. Kék-, szénmég fenyıcinege. És Mit takar a kékes ég. Ez a táj a lakhelyem. És Még a Móricz Zsiga bá Is járhatott itten, Gyönyörködve itti tájt. Nyomdai megjelenés elıtt olvasható a lap a: Jubileumi koncertsorozat a leányfalui Református Templomban! A Leányfalusi Református Templom Alapítvány 2015-ben is megrendezi, immáron 15. alkalommal a 2001-ben megkezdett és idıközben nagy népszerőségnek örvendı Nyáresti Kamarazene c. komolyzenei hangversenysorozatot. Helyszíne: Református Templom, Szent Imre herceg útja nyarán is öt hangversenyt tervezünk májustól szeptemberig. Május 23.-án, szombaton órakor a nyitókoncerten ( Leányfalu muzsikál ) a településen élı, vagy idekötıdı zongoristák NÉGYKEZES MARATON címmel - ilyennel közönségünk még nem találkozott... - Mozart, Schubert, GOLDMARK, és Rachmaninov mőveket játszanak. Fellép a Richter család (Annamária, Zsófia és Pál), Hámori Angelika és leánya Csıke Flóra, Séra Anna, Krause Annamária és a szentendrei Zeneiskola országos versenyen döntıben szereplı növendékei. A június 27.-i hangversenyen (szombaton, órakor) a szintén Leányfalun élı, már számos hazai és nemzetközi díjat nyert 18 éves gitárvirtuóz SIDOO ZSOMBOR lép fel. Mősorán J. S. Bach, Frederico-Moreno Torroba, Mario Castelnuovo-Tedesco, Dionisio Aguado és saját mővei szerepelnek. Július 11.-én szombaton a szintén fiatal TRIO NOBILIS lesz a vendégünk. Mpzart és Dohnányi vonóstrióra írott mőveit adják elı. A trió tagjai: György Boglárkahegedő, Nagy Teodóra-brácsa és Hashimoto Atsushi-cselló (a Liszt Ferenc Zenemővészeti Egyetem hallgatói) Augusztus 19.-én szerdán (18.30 órakor) a VIRTUÓZOK döntõse, Demeniv Mihály fog koncertezni. A Pomázon, azaz kistérségünkben élı, a Televízió versenyén nagy népszerőségre szert tett harmonikamővész mősorán barokk szerzık mővein túl Petri Makkonen, Liszt Ferenc, Albeniz, Prokofjev és Angelis mőveket hallhatunk. A záró hangversenyen, szeptember 12.-én szombaton (18.30 órakor) a rigai zongoramővész Diana Zandberga lesz a vendégünk. İ Albéniz, Granados, Ravel mővek mellett lett zeneszerzık mőveivel is megismertet bennünket Peteris Vasks, Dace Asperane és Janis Zandbergs zongoradarabjain keresztül A sorozat koncepciója immár 15 éve azonos: olyan közönséghez eljuttatni az értékes komolyzenét, amelyik vagy nem tud ezért Budapestre utazni, vagy még soha nem is találkozott hasonlóval. A helybéli, vagy ide kötıdı mővészek elıadásában ez számukra autentikus élményt jelent. Fiatal elıadók fellépési lehetıségét, ismeretlenebb hangszerek megismertetését, a repertoár szélesítését is célul tőztük ki. Hagyományaink is teremtıdtek: a helybéliek szereplése testközelbe hozza a zenét, a moderálás és a nyomtatott ismertetések nagyon közkedveltek. Az elmúlt évek hangversenyeinek sikere (mindig teltház volt) azt engedi sejtetni, hogy ennek a koncertsorozatnak az egész Dunakanyarban egyedülálló vonzereje van! Minden hangversenyünk moderált : vagy dr. Richter Pál zenetörténész vállalja ezt a feladatot, vagy maguk a mővészek beszélgetnek a közönséggel. A program összeállításában most is Bodoky-Krause Annamária zongoramővész, ny. egyetemi tanár és dr. Richter Pál zenetörténész (helyi lakosok) voltak a segítségünkre. A hangversenyek egy része után szponzoraink kis állófogadással teszik lehetıvé, hogy a közönség együtt maradva beszélgethessen az elhangzottakról. A belépés a tavalyihoz hasonlóan díjtalan, az Alapítvány önkéntes adományokat köszönettel elfogad Dr. Bodoky Tamás az Alapítvány kuratóriumának elnöke

11 Leányfalui Hírek április 11. KONTÉNER RENDELÉS: Nagy Róbert 06/ Konténerek m³-ig, akár zárt kommunális konténer is! A cég által elszállított hulladék nagy része újrahasznosításra kerül. Cégünk épületbontással is foglakozik! Újra hasznosított termékeink: útépítésre, belsı tér feltöltése, szigetelı falak mögé, vízelvezetésre stb. (darált beton, darált tégla, meddı, föld.) Termékeinket igény szerint a helyszínre szállítjuk. AKCIÓ! Megy! z o h z á H s u Az Optik A Leányfalui Hírek a nyomdai megjelenéssel egy időben az alábbi helyen is olvasható:

12 április Leányfalui Hírek FALUHÁZ májusi programja! Május 9., szombat Babaruha-börze a Baba-Mama Klub szervezésében Családi népi játszó- és táncház A foglalkozást vezetik Abonyi Zsófia és Urbán Márton néptánc oktatók. A program támogatója: Nemzeti Kulturális Alap Május 9., szombat Samodai József Zuglói Helytörténeti Mőhely A VIZSOLYI BIBLIA 425 éve elıadással egybekötött kiállítás megnyitó. A vendégeket Nagytisztelető Kovách Tamás lelkipásztor köszönti,a kiállítást Millisits Máté mővészettörténész, mővelıdéstörténész nyitja meg. URAKNAK URA NAGY ISTEN... Póka Éva színmővész és a Tabulatúra régizene-együttes mősora. Ravasz László Könyvtár Leányfalu Kölcsönzési idık: Hétfı: 14-18, Kedd: 9-12 ; Szerda: szünnap Csütörtök: 14-18, Péntek: 9-12 ; 14-19, Szombat: 9-12 Május 16, szombat Muskovics Andrea Anna muzeológus elıadása A szılımővelés és a gyümölcstermesztés jelentısége Pócsmegyer gazdálkodásában Kováts Kristóf /Aba-Novák Galéria/ elıadása A kıbe fogalmazott reformáció az erdélyi református templomok építészete. Május 23. szombat NAPOS OLDAL - Lukács Péter építész kiállításának megnyitója az Aba-Novák Galériában Május 25., hétfı PÁRISZ ALMÁJA A budapesti Árpád Gimnázium ÁSZ SZÍNJÁTSZÓ csoportja ismét bemutatót tart a leányfalui Faluházban. Ezúttal Berg Judit, ismert ifjúsági író görög mondakör alapján írt mőve szolgáltat alapanyagot ahhoz, hogy a fiatalok zenével, humorral ismét a felnıttek világáról meséljenek szők egy órában. A görög istenek világa és a trójai mondakör eseményei Pünkösd hétfın elevenednek meg a Faluházban! Átdolgozta és rendezıtanár: Gáspár András, színmővész, drámatanár EMBERI ÁLLATSÁGOK Az Árpád Gimnáziumi ÁSZ SZÍNJÁTSZÓ csoportjának hétfıi csoportja állatokkal kapcsolatos közmondások, Aesopus állatmeséi és Balázs Ágnes: Mesélı Abc címő mővének bölcs, állatokról szóló történetei alapján készítették el elıadásukat, melynek fıszereplıje az ember. A diákok érzékeny humorral főszerezett helyzetgyakorlataikban görbe tükröt állítanak az emberi gyarlóságoknak, vétkeknek és tévedéseknek. Elgondolkodtató és szórakoztató este! Aki nem fél a görbe tükörbe nézve önmagára ismerni: tartson velünk! Rendezıtanár: Gáspár András, színmővész, drámatanár. Május 30. szombat A VIZSOLYI BIBLIA 425 éve elıadással egybekötött koncert Millisits Máté mővészettörténész, mővelıdéstörténész elıadása kor AZ ÚR NEVÉT a Kecskés Együttes mősora GÁZKÉSZÜLÉK SZERVIZ Gondoskodjon gázkészüléke éves karbantartásáról, átvizsgálásáról! Tippek gázkazánok biztonságos és gazdaságos üzemeltetéséhez Gyızıdjön meg gázkészüléke megfelelı légellátásáról! Zárt főtési rendszernél ellenıriztesse a tágulási tartályt! Gondoskodjon a főtési rendszer légtelenítésérıl! Ellenırizze a főtési rendszer nyomását (1,5-2 bar)! Ellenırizze a keringetı szivattyú üzemképességét! Ellenırizze a főtési rendszer szivárgásmentességét, és a radiátorszelepek mőködıképességét! A főtıvíz hımérsékletét igazítsa az átlagos külsı hımérséklethez, így energiát takaríthat meg! 1 C hımérséklet csökkentés ~6% energia megtakarítást jelent, és így kevesebb a károsanyag kibocsátás! A rendszeresen karbantartott gázkészülék hatékonyan hasznosítja az elégetett gázt! Jónai Péter 3 0 / Épületgépész technikus, gázkészülék szerelı, gázipari mőszaki-biztonsági felülvizsgáló MKEH nyilvántartási szám: G/002984/2013 BLUERED Kft.

13 Leányfalui Hírek április 13. Eredményes szemétszedési akció Az április 18-i szemétszedési akciót eredményesnek és sikeresnek könyvelhetjük el. Még az idıjárás is kegyes volt hozzánk, bár eleinte elég borongós és hővös volt. Kb en jöttek el és mőködtek közre, hogy a Boldogtanyai buszmegálló és a Petıfi sétány közötti Duna-part szakaszt tisztába tegyük, amit mások szeméttelepnek használnak. Ezt bizonyítja a megtelt zsák és az a rengeteg hulladék, ami nem fért bele a zsákokba. Elıször is köszönettel tartozom az Önkormányzatnak, hogy támogatták az akciót, a Leányfalui Hírek-nek, hogy meghirdették a márciusi számban. Nem utolsó sorban köszönöm azoknak az önkénteseknek a munkáját, akik feláldozták a szabadidejüket, hogy a falu egy részét tisztába tegyük, amit ugyan nem használunk mi polgárok, de mégis sokunkat zavart az ottani környezet szennyezés. Szemesi Linda Mit bánom én, hogy versed mért s kinek szól, csak hátgerincem borzongjon belé. (Weöres Sándor: A versrıl) A Költészet Napja Leányfalu A korábbi hagyományokhoz híven, idén immár 11. alkalommal öltöztette versekbe Pávai Patak Márta a fákat, kerítéseket. Még a kis ovisok is csatlakoztak ehhez az eseményhez, és rajzaikkal díszítették fel az óvoda kerítését. Április 11.- József Attila születésnapja Leányfalunak kettıs ünnep, mert ezen a napon született Márai Sándor író is, idén éppen 115 éve. Mint az köztudott, Márai 1944 márciusától közel két éven át tartózkodott Leányfalun. Hogy mennyire szerette a települést, arról így írt évekkel késıbb Amerikában: Otthon Leányfalu a legjobb. A kert, az illatok, az út Tahi felé, az édesség a levegıben, a gyümölcsök, a Nyerges télen, havas lejtıivel. Néhány téli és tavaszi reggel. Ez volt a legjobb. A születésnapon Adorján András alpolgármester úr emlékezett az író itt töltött éveire az Erdész utcai emléktáblánál. Olvasóink figyelmébe is ajánljuk az elhangzott beszéd néhány sorát, illetve a forrásoldalt, ahol további értékes információk találhatók Márairól: Önkéntes számőzetésében, Leányfalun 1944 októberében Hardy Kálmánnal, a királyi magyar hadsereg altábornagyával együtt írták gépbe azt az üzenetet, amelyben sürgetik Horthyt a németekkel való szakításra. (A Hermes márkájú írógépet Márai a haláláig megırizte.) A proklamáció bejelentésének másnapján a fegyveres SS Otto Skorzeny vezetésével megtámadta a budai Várat, elrabolta Horthy fiát (korábban Mussolinit szabadította ki), amire a megzsarolt Horthy lemondott az államfıi tisztségérıl, és október 16-án Szálasit nevezte ki miniszterelnöknek. A nyilasok azonnal letartóztatták Hardyt, aki között berlini katonai attasé volt, egyszersmind Márai fiának a keresztapja is. Ha fény derül a levélre, hasonló sors várt volna Máraira is.. A program kedves színfoltja volt egykori tanítványunk, könyvtárunk hő olvasója, Simon Dorottya fuvolajátéka. Az író verseibıl dr. Redı Ferenc idézett. Másnap, vasárnap reggel az Irodalmi hajón folytatódtak a Költészet Napja eseményei. A hajó utasai - színes válogatásban - a magukkal hozott verseket olvasták fel. Külön színfoltja volt e hajóútnak a kisgyerekek szereplése. Szinte elıadómővészhez méltón szólalt meg egy négy és fél éves kisfiú, akiben már látjuk az iskolai szavalóversenyek jövendı gyıztesét (Bedı Szilvia) Házilag készített Gyros, hamburger, torttillák és saláták széles választékát kínáljuk! Házhozszállítással is! Nyitva: Tel.: 20/ Keddtıl -Vasárnapig. Nyitvatartási idı: (Hétfın Zárva)

14 április Leányfalui Hírek Vadkacsa Leányfalui Gyermek Közhasznú Vízi Flotta Egyesület Pereházy Pál Adorján elnök Tel Honlap: Cím:2016 Leányfalu, Erkel köz 5. Vadkacsa Híradó Április ig Horváth Indián Csaba olimpiai és világbajnok kenus tartott a Telepen három napos oktatást. Jöttek a kenusok az országból, de legtöbben a Weking egyesületbıl (Szombathelyrıl) Hodzsi barátunk vezetésével. Reggel hatkor futottak a tanulók Leányfalu legszebb részén a vízpart mellett és utána irány vízen Dunabogdány. Délután az ebéd elfogyasztása után rövid pihenı, ami azt jelentette, hogy indián barátunk evezési elméletet tartott, majd felfele a szigetspicc. Este éjfélig beszélgetés, de hajnali hatkor ismét futottak a kenusok. Április 18-án a Duna Régió Vizi Turisztikai Szövetség egy napos konferenciát tartott a Telepünkön a környékbeli tanárok számára. A Duna mindkét oldalán lévı települések tanárai jöttek a rendezvényre. Dunakeszirıl, Visegrádról, Gödrıl, Kisorosziból, Szentendrérıl, hogy csak egy pár helységet említsünk. Klemencz Henrik és Pándi László oktatók beszéltek a vízi élet rejtelmeirıl és a pályázati lehetıségekrıl. Itt van Május Elseje! Telepünk nyitva áll ezen a napon is, nemcsak a gyerekek számára, de a szüleiknek is. Gyerekeknek a foglalkozások ingyenesek, míg a felnıttek egy jelképes 500 Ft-tal járulnak hozzá. Lehet itt fızni, evezni, pihenni. Gyereknapon is, május végén is ugyan ez a lehetıség meg lesz a gyerekek számára. Május 8.-án megy a csapat a Rábára, hiszen, mint minden évben, szeretett folyónkat kitakarítjuk és összetalálkozunk a cimborákkal. Május 22-én a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Országos Központ dolgozóinak lesz egy csapatépítı programja. Vogalonga Olaszország, igén Simon Csaba szervezi a lagúnák közötti evezést. Pünkösdi túránkat jómagam szervezem Kisbodakra, új szakaszok, ismeretlen járatok jellemzik majd ezt a túrát. Kiemelt rendezvényünk. A IV. Kézi Hajtásúak Napja! Vízitúra kupa I. forduló. Nem csak a profiknak, de az amatıröknek is külön futama lesz. Szabadcsapataink a Szigetközben kóricálnak és a nagy túra a Soca folyón történı raftingolás lesz az idén. Hölgyeim és Uraim itt a nyár! Pepe Továbbképzés... A Vadkacsa vízitelep adott otthont április között annak az egyedülálló 3 napos vízitúrás továbbképzés-sorozatnak, melyet a Vadkacsa Egyesület a Duna-Régió Víziturisztikai Szövetséggel közösen szervezett és valósított meg sikeresen. A hétvége több programból állt, melyeket párhuzamosan tartottak a civil szervezetek szakértıi a telepen. Horvát Csaba Indián olimpiai és világbajnok kenus vezetésével a szabadidıs túrakenu-versenyzés iránt érdeklıdık vettek részt a 3 napos, 10 edzésbıl és szárazföldi elıadásból álló továbbképzésen, amely során Indián a profi kenuzás, túrakenuzás módszertanát oktatta a csapatnak. A hallgatók társasága nemzetközi volt, Ausztriából is érkezett kenus versenyzı Leányfalura. A másik lényeges program a Dunakanyar pedagógusainak szóló ingyenes vízitúrás továbbképzés és természetesen egy hangulatos vízitúra volt, amely során a vízitúrázás sajátosságairól hallhattak érdekes elıadásokat az ide látogató tanárok. A program célja nem titkoltan az volt, hogy az osztálykirándulások során a tanárok válasszák a vízitúrázást és legyenek felkészítve a vízitúrán való magabiztos és profi viselkedésre. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség képviselıi (Parti Zoltán kenus válogatott és Patyi Melinda kétszeres világbajnok kajakos) szintén itt adták át a 2014-es országos Vízitúra Kupa egyik nyertesének a nyereménykenuját. A helyszín nem volt véletlen, hiszen május 16-án a Vadkacsa Telep ad otthont a XIV. Vízitúra Kupa elsı fordulójának ahová mindenkit sok szeretettel várunk versenyezni! Összefoglalásul elmondhatjuk, hogy egy igen eredményes és a vízitúrázás szempontjából különleges és hasznos hétvége volt ez a szakma iránt érdeklıdık számára. Pereházy Pál - Pepe

15 Leányfalui Hírek április Mőhelytitkok Számítástechnikai rovat Kedves Olvasók! Rovatunkban havonta megjelenı számítástechnikai, mőszaki tippekkel, ötletekkel, információkkal, érdekességekkel jelentkezünk. Továbbra is szívesen vesszük Olvasóink kérdéseit a : levélcímre. Az itt közölt cikkek bıvebb, képekkel illusztrált formája elektronikusan is elérhetı a : pcpadlas001.hu webcímen. HÁZI SZERVIZ Mit tegyünk, ha lefagy a gépünk? (1. rész) Minden operációs rendszerrel elıfordul még a Mac, ios platformokkal is évente egyszer, hogy megakad és nem hajlandó semmiképpen tovább dolgozni az éppen nyitva lévı program. Ki sem tudunk lépni belıle, mást sem tudunk megnyitni, még esetleg az egér sem reagál. Az egyik lehetıség a Ctrl+Alt+Del gomb együttes lenyomása. Ekkor megjelenik egy választási lehetıség lista, válasszuk a Feladatkezelı indítása lehetıséget. Majd az alkalmazások fülön látható, hogy mely programok vannak éppen megnyitva. A lefagyott programunk mellett valószínőleg nem a Fut szó, hanem a Nem válaszol szó látható, kattintsunk bal egér gombbal a rendetlenkedı programra, majd lent a Feladat befejezésére. Ekkor meg fogja kérdezni, hogy mindenképpen bezárjuke az alkalmazást. A kérdés jogos, mert, ha éppen szerkesztettünk valamit, akkor a legutolsó mentés óta történt változások elvesznek. Ez elkerülhetetlen ilyenkor, de legalább tudunk újra dolgozni a gépen tovább. Ezért érdemes gyakran elmenteni az adott munkafolyamatunkat!!! TIPPEK Gyorsbillentyők (1. rész) Néha kényelmesebb egy-két billentyő lenyomása, mint egérrel keresgélni a menükben. Álljon itt néhány hasznos gyorsbillentyőkombináció: Windows-billentyő + P : a számítógéphez csatlakoztatott képernyık megjelenítési menüje Windows-billentyő + D : az összes nyitva lévı ablakot a tálcára teszi, hogy láthassuk az Asztalt Windows-billentyő + R : programok futtatása ablak nyílik meg Windows-billentyő : Start menü megnyitása Ctrl+C : kijelölt szöveg másolása (vágólapra helyezése), hogy bármely más programban a Ctrl+ V billentyővel beillesszük. Pl.: találunk a weben egy telefonszámot, kijelöljük bal egér gomb + egér mozdulattal, Ctrl+C, majd a szövegszerkesztınkben Ctrl+V és ott a vágyott infó. Ha az egész látható képernyıt akarjuk egy mozdulattal elmenteni: a billentyőzet fölsı sorában PrtSc/SysRq (Print Screen) gomb lenyomása, majd a használt kép- vagy szövegszerkesztınkben beillesztés. AJÁNLÓ Hasznos, ingyenes programok (1. rész) Néhány fontos, hasznos és ingyenesen letölthetı, használható irodai programot ajánlunk: Adobe Reader pdf olvasó, pdf dokumentumok kényelmes lapozási, nagyítási lehetısége LibreOffice komplett irodai programcsomag szövegszerkesztıvel, prezentáció-, táblázat-, adatbázis-szerkesztıvel; nagyrészt kompatibilis a Microsoft Win/Mac Office csomaggal Total Commander - okos fájlkezelı tömörítés, kicsomagolás, ftp kapcsolódás, hálózati funkciókkal Notepad++ forráskód szerkesztı programozási feladatokhoz A letöltési linkek elérhetık a: webcímen is. Gyimóthy Gábor (PcPadlás - szervízvezetı - pcpadlas001.hu) 15. Nyári kamarazene a Leányfalusi Református Templomban 2015 májustól szeptemberig a Leányfalusi Református Templom Alapítvány Rendezésében 1. május 23., szombat, óra Leányfalu muzsikál NÉGYKEZES MARATON Hámori Angelika, Csıke Flóra, Richter Annamária, és Zsófia és Pál, Séra Anna, Nagy Anna, Makay Annamária, Józsa Bojána és Krause Annamária

16 Leányfalui Hírek április 16. Családi napközink 1-3 éves korú gyermekek részére nyújt napközbeni, teljes körő ellátást. Óvodánk pedig a 3-6 éves korú gyermekek jelentkezését várja. Célunk a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatása bensıséges, családias hangulatban. Óvodánkban koruknak és személyiségüknek megfelelıen gondoskodunk a gyermekekrıl, lehetıség szerint rugalmasan alkalmazkodva a szülık kéréseihez. Mély erdın ibolya-virág, elrejt jól a boróka-ág. Minek is rejt az az ág, gyere, tágas a világ Gyertek és fedezzük fel együtt a világot! Kitekintı! Új rovatot indítunk. Várjuk a Kedves Olvasó cikkeit az országbeli és külföldi barangolásairól szerzett tapasztalatairól, és élményeirıl. Tisza-tó 2015 szeptemberében újra megnyitja kapuit a Boróka Óvoda és Családi Napközi Leányfalun. Szeretettel várjuk az 1-6 éves korú gyermekeket családias, szeretetteljes óvodánkba, felújított szobákkal és kerttel! Igény szerint lehetıséget biztosítunk: - úszásoktatásra - síoktatásra - angol nyelvő foglalkozásra - néptánc foglalkozásra - logopédiai fejlesztésre - fejlesztı pedagógiára. Lehetıség van különféle ételallergiának, illetve érzékenységnek (gluténmentes, laktózmentes, cukormentes, vegetáriánus) megfelelı egyéni étrendre. Info: Leányfalu, Jázmin u. 1. borokaovi.hu facebook.com/borokaovi Csicsek Beáta A környéken élı kisgyermekes családoknak lehetıséget, segítséget szeretnék nyújtani a gyermekek akár egész napos, akár pár órás gyermekfelügyeletében. Derős, otthonos légkör, inger gazdag környezet mellett végezzük az elfogadó, szeretetteljes nevelést, gondozást. Kirándulásra mentünk feleségemmel a Tisza-tóra. Egyrészt a Húsvétot egyszer egy más vidéken megélni, másrészt talán horgászni is. Foglalt helyünk volt, Poroszlón, egy magán panzióban. Egy szálláshely sok váratlan jellegzetességet mutathat, de ez meglepıen kellemes volt. Felszerelt, főtött kis hétvégi ház, jégszekrénnyel, rádió, TV, gáztőzhely, fürdıszoba. Kettınknek kb Ft volt naponta. A háziak dolgoztak, használati útmutatóként kaptunk egy kulcsot, tájékoztató füzetet térképpel a vendégházakról, éttermekrıl, helyi rendezvényekrıl (pl. Öko-centrum). Továbbá két kedvezmény kártyát kaptunk, egy étterembe és az Ökocentrumba szóltak 10% engedményt jelentettek. Az Öko-centrum egy fél-napi program, ott szereztem egy turista térképet, ami minden Tisza-tó körüli útvonalat tartalmazott, kerékpárutakkal, csónakázható vízi útvonalakkal (80x60 cm, 400 Ft). Láttunk természeti kiállítást élı madarakkal, akváriummal, vidraetetéssel, helytörténeti bemutatót a halászok régi életérıl. A következı esemény a horgászat kipróbálása volt, ehhez a helyi viszonyok ismerıi csónakot ajánlottak, mert a partról nehezen lehet elérni a jó helyeket (északi part sekély, déli régi Tisza-meder a sodrás felıli oldal közelében beszórt nagy kövekkel ki van kövezve). Poroszlótól kb. 2 km-re a Kis-Tisza mederben próbálkoztam, horgászjeggyel, gáthajtási engedéllyel ellátva (kb Ft/nap). Ez megfelel egy kisebb horgász-tavi jegy árának. A gáton aszfaltút van, ami egy sáv, és autóval járható (A gátról lehajtani viszont tilos, Ft büntetéssel járna.) Az erıs szél miatt csónakot nem lehetett bérelni. Aznapra további szél-erısödést jeleztek, ami miatt alig lehetett horgászni, és délben feladtuk. További lehetıségként ott volt két termálfürdı: Tiszafüred, és Mezıkövesd Zsóri-fürdı. Sokkal melegebb a vizük, mint a leányfalusi, C fok, ami perc orvosilag ajánlott fürdést jelent. A tiszafüredi termálfürdı egy régi épületben egy fedett medence volt, és fele annyiba került (600 Ft), mint a Zsóri-fürdı. A medencébe a kút vize egyszerően befolyik, és elfolyik. A fedett csarnok szellızése abból áll, hogy a rövid oldalon fél magasságig nyitott a fal. A külsı medencét a viharos szélben nem próbáltuk ki.

17 Leányfalui Hírek április 17. Húsvét vasárnap Tiszafüreden volt énekes, kórusos, ünnepi nagymise, ételáldással. Húsvét hétfın Mezıkövesdre mentünk, és örömmel láttuk, hogy itt szép népmővészeti bemutató és vásár van. A színpadon a helyi Nagymama-Club lakodalmast énekelt és táncolt népviseletben, majd egy meghívott néptáncegyüttes lépett fel Egerbıl. Több háztömbnyi kis utcában vásár volt, matyó népmővészeti tájházak voltak nyitva, kis zenekar játszott egy sarkon. A parkolás a rendezvénytıl távolabb volt, a szabálytalan parkolóknak hangszórón küldtek figyelmeztetést. Az autóút változó minıségő, a tó déli részén az utak (különösen a településen belül) gödrösek, de kívül is max. 60 km táblával jelzik a sebességhatárt. Az északi part útjai jobbak. Összehasonlítva Leányfaluval: nálunk nagy rendezvény népmővészeti, tájházi, kézmőves vásárral a szentendrei Skanzenben képzelhetı el, viszont ebben országos győjtemények vannak, nem csak helyiek. Tájékoztató térkép (szállás, étterem, rendezvények) és egy kiránduló térkép minden elıforduló turistaúttal hasznos volna. A Szentendrei-Dunaág horgászata nincs hirdetve, sıt a vízügyi területen lévı utakra horgászoknak is tilos behajtani. Ami nálunk kétségtelenül jobb, az utak minısége, viszont a forgalom nagy, a városból kiutazóknak kevésbé pihentetı. Ami ugyanolyan: kirándulás a természetben, a folyóparton. Szép nyarat kívánok! gondolkodás, önkormányzati egyeztetés nélkül szárnyai alá vette mind a ~72 hektárt. Papíron, és a földkönyvben! Mert azon túl semmi. Pedig alapesetben mőemléknek csak a XIX. század közepétıl régebben épült építmények minısülnek. Nem a '40-es évjárat. Azután 2006-ban a választások hevében majdnem elkelt. Bagóért. A falu haragja mentette meg. Persze nem gondoltunk arra, hogy így is gazdátlan marad. Már egy karácsonyán hozott önkormányzati határozat megalapozta a további leértékelést. "Helyi védelem alatt álló értékes növény-állományú kert" kategóriába sorolta. Mind a 72 ha-t! A hozzá alakított HÉSZ kizárólag kertészeti tervezést követıen enged hozzányúlni minden egyes bokorhoz. A mai napig. Pedig van benne mintegy 1 ha szılıültetvény, amit utoljára a Kádár érában mőveltek. Ez a rész egyenletesen enyhe ~4 % lejtéső. A szomszéd házas telkek csaknem mindegyike ettıl sokkal meredekebb. Tehát az Isten is beépítésre teremtette. Ha már egyszer belterület. A Boldogtanyai útról szilárd burkolatú becsatlakozó úttal, aminek minısége sokkal jobb, mint a legtöbb utcánk állapota. A Malomhegy D-i lejtıjén hasonlóan régen kezelt gyümölcsös 1-2 ha. Ez a terület már meredek, de élre rakott kövekkel precízen teraszosítva. Még a Sorg család pénzén, leányfalui munkások kezével. A maradék terület vízmosás és erdınek nevezhetı természetes faállomány. Természetesen elvadulva. A belterület közepén. Ezt pedig "ökológiai folyosó" névvel illette meg valamelyik hatósági illetékes. Aminek jelentése kissé nehezen érthetı, mivel felülrıl még mintegy 12 telek után következik az erdı. Alulról meg vad legyen a talpán, ami átjár az országúton, kerékpárúton, le a magas támfalon a Dunára. Az egész, a park feletti terület a Helyi Építési Szabályzatban "Ev", azaz védett erdı kategóriában van nyilvántartva. Gyakorlatilag minden ráépítést tiltva. Mintegy 5,5 hektárra. Önként és dalolva. Quirin András Mőemlékek világnapja volt 18-án szombaton Leányfalunak, azaz nekünk is van mőemlékünk. Az egyik a Sorg-villa. Elızı polgármesterünk mondta, írta, vannak akik semminek sem tudnak örülni. Hát bizony mára nem lehet ennek felhıtlenül örülni. Mivel 8-10 éve, mióta elment a Villa Étterem Kft, majd a villa a falué lett, majd az elızı polgármester és településfejlesztési szervezete kezelésébe került, 10 év óta lényegében minden pusztul. Ez az, ami miatt nem lehet örülni a csodálatos értéknek. Bizonyára nem a pusztulás jegyében alapították a Mőemlékek Világnapját. Pedig állítólag el akarta adni a polgármester, legkevesebb 600 millióért. Ami nem volna baj, hiszen a falu úgy el van maradva, hogy minden fillérre égetı szükség lenne, hogy európaivá váljunk. Ám a mőemlékünk nem csupán a szépen megépített villa és egyéb, összességében 2500 négyzetméter építmény! Hanem van alatta négyzetméter telek. Amit ugyancsak emberes (lenne) rendben tartani. A villához közvetlenül csatlakozó park legfeljebb nm. De ban egy leányfalui lakos (személye ismeretlen) javaslatára a mőemlékvédelem minden Rövidebben; ebben a formában mondhatni, tökéletesen forgalomképtelen az, ami többszörösen értékes. Tehát a védettségeket az ésszerő formára kellene mérsékelni. Egy fenntarthatósági elemzés alapján a különbözı jellegő részeknek a HÉSZ-ben értelmes átsorolásokat kellene érvényesíteni. Utána pedig vállalkozókat keresni, akik olyan mővelt hasznosítást valósítanak meg, ami a falu érdekeit nem sérti. Persze, amíg a papírmunkák folynak, ki kellene takarítani az enyészetbıl, hogy megjöjjön a kedve hozzá a vállalkozóknak befektetni. Mivel pénzünk nincs, erdész vállalkozóval, vagy a Pilisi Parkerdıvel kitermeltetni az elöregedett fákat a kitakarítás fejében. Bár a szılı területén "értékes" növényállományt nagyítóval sem találni. Még egy megjegyzés. A körüli nagy építkezés rendelkezési

18 Leányfalui Hírek április 18. átalakítás törvénykezési szellemében írottan is benne van, hogy amennyiben a védetté nyilvánítás értékcsökkenést okoz, a tulajdonosnak a kárát az elrendelınek meg kell térítenie. Persze ott, ahol az elrendelı önmagának okoz kárt, nemigen mehet bíróságra. A hogyan tovább -hoz két dolgot kell alapvetıen mérlegelni. Van-e az önkormányzatnak, az üzemeltetınek elegendı ereje a 7,2 hektáron az állagot megóvnia? Másrészt, vannak-e olyan megoldandó feladatok a faluban, aminek belátható idın belüli megoldására hiányzik a forrás? Hogyan lehet megbecsülni a Sorg-villa értékét? Mondjuk, hogy a 2500 nm épület felújítandó mőemlék. Ezért amennyit jelenleg ér, legalább annyit rá is kell költeni a felújításra. Tehát vegyük csak a telek értékét. (Annak ellenére, hogy a felújított értékben majd a régi rész és az archaikus jelleg is a leendı tulajdonost gazdagítja.) Mondják; hiszen a telek 2/3-a vízmosás és erdı! Ám a 33% építésre alkalmas. Leányfalun egyébként sem lehet 15-20%-nál többet beépíteni. Tehát az építési telek több mint 4/5-e mindig az építés elıl elzárt, zöld felület számára fenntartott. Annak parkosítása a természeti adottságokat követi. Van Leányfalun olyan belterület is, ahol csak 7,5%-ot engednek beépíteni. Folytassuk a becslést ezzel a szigorúbb elıírással. Ha egy telek 1/3-án 7,5%-ot építünk be, akkor az adott harmadon 25%-os lesz az építmény sőrőség. A Sorgvillánál ésszerő elrendezéssel (a másik 2/3 rovására) akár a 15%-ra lehet a rész beépítettségeket csökkenteni. Azaz ez a telek leányfalui viszonylatban olyan teljes értékő építési telek, amelynek az elıírások szerinti beépítésével nem sérül az elvárt 92,5%-os zöldfelület meghagyás, és lokálisan is betartható a helyben szokásos építési sőrőség. Korlát mindössze a megoszthatóságban jelentkezik. Ilymódon 5400 nm építmény lehet a telken, amibıl 2500 nm foglalt a meglévı épületekkel. Tehát legrosszabb esetben csak 2900 nm-re lehetne építési engedélyt kiadni. Ekkor 4 szintes pavilonokkal nm lakótér lenne megépíthetı, amit 250 eft/m2 ár körül értékesíteni lehet. Az így keletkezı 2,9 MrdFt árbevétel legkevesebb 20% nyereséget tartalmaz, azaz 580 MFt hasznot hoz a befektetınek úgy, hogy a teljes telek és az eredeti épületek az övé maradtak. Lásd Mielıtt valaki lakóparkok eladhatatlanságára hivatkozna, majd a vevı, vállalkozó eldönti mit valósít meg. De ahhoz biztosnak kell lennie abban, hogy építhet. Például olyan üdülıparkot, mint Hévizen, ahol az apartmanok használati idıtartamait értékesítették. Tény, hogy ehhez a falu imázsát sem ártana emelni. Például a termálfürdı valódi téliesítésével. Más oldalról közelítve. A "strand bıvítési terület" eladásának elsı ütemében az Önkormányzat a nmért 230 MFt-ot kapott. Pedig nagy része árterület, ivóvízbázis védelem miatt a beépíthetısége erısen korlátozott, a teljesértékő hasznosításhoz a vevınek további kemény kiadásai voltak, lesznek. Ha csak ezt a fajlagos értéket számoljuk át közvetlenül, akkor a Sorg-villa csupasz telkének értéke 900 MFt. Dr. Tóth Béla Leányfalu, Színesebb illusztrációval itt: sorg_villa Komposztálás, avagy a természet másolása saját hasznunkra! A komposztálás fı szabályai Az alapanyagok lehetıleg 5 cm-nél kisebb méretőek legyenek. Levegıztetés a jó oxigénellátás érdekében. Optimális nedvességtartalom biztosítása. Megfelelı tápanyagtartalom (C/N arány). Minél többféle alapanyag használata. A gyorsabb érés érdekében komposztunkat 6-8 hetente keverjük öszsze! A komposzthalom gyakori ellenırzése, a keretekben bekövetkezı hibák javítása. A természet mintájára... Az avar fontos védelmi szerepet tölt be a természetben és kertünk természetes körforgásában. A lehullott levelekbıl összeálló takaróréteg nélkül a talaj szempontjából életfontosságú élılények (rovarok, egysejtőek, gombák, stb.) nem tudják átvészelni a telet. A fentiek miatt javasoljuk, hogy ahol csak lehet, hagyjuk az avart a talajon. A lombtakaró búvóhelyet és meleget nyújt a talaj és a növények számára elengedhetetlenül fontos élılényeknek (pl. sünik), de a madarak is gyakran keresgélnek táplálékot a földet borító avar közt. Ha mégis összegyőjtjük a lombot, érdemes külön keretben komposztálni. A folyamathoz több levegıre és több idıre van szükség, mint vegyes zöld hulladék komposztálása esetén. A lombkomposztálás nagyon egyszerő, nem munkaigényes folyamat (az egyszer összehordott kupaccal már nem kell tovább foglalkozni). A komposztálás célja A hulladékmennyiség csökkentése! Hazánkban egy ember évente körülbelül kg hulladékot termel. Ennek kb. 30%-a olyan szerves anyag, amely egyszerően és olcsón komposztálható; További cél a talaj javítása, a szerves hulladékokban lévı tápanyagok visszajuttatása. Miért jó a talajnak a komposzt? A komposztban lévı humuszanyagokban a tápanyagok olyan formában vannak jelen, hogy azt a növények könnyen fel tudják venni. Javul a talaj szerkezete, ami segíti a levegızését. Javul a talaj vízháztartása. Nı a talaj biológiai aktivitása. Mit lehet komposztálni? A konyhából és a háztartásból: a zöldség- és gyümölcshulladékok, tojáshéj, kávé- és teazacc, hervadt virág, szobanövények elszáradt levelei, virágföld, fahamu (max. 2-3 kg/m3), növényevı kisállatok ürüléke a forgácsalommal együtt. Kis mennyiségben, jól feldarabolva: toll, szır, papír (pl. selyempapír, újságpapír nem!), gyapjú, pamut és lenvászon. A kertbıl: levágott fő, kerti gyomok (virágzás elıtt), falevél, szalma, összeaprított ágak, gallyak, elszáradt (nem beteg) növények, lehullott gyümölcsök, faforgács, főrészpor. A diófa levele is komposztálható. Mit nem lehet? Festék-, lakk-, olaj- és zsírmaradék; szintetikus, illetve nem lebomló anyagok (mőanyag, üveg, cserép, fémek), ide tartoznak a lebomló felirattal rendelkezı mőanyagszatyrok, evıeszközök is; ételmaradék, hús, csont bár ezek lebomlanak ne kerüljenek a komposztálóba a kóbor állatok, rágcsálók és a fertızést terjesztı legyek miatt; fertızött, beteg növények; húsevı állatok alól származó alom - szintén a fertızés veszélye miatt; veszélyes, magas nehézfémtartalmú anyagok (nagy forgalmú utak környékérıl származó fő és falevél, elemek, akkumulátorok stb.) Hogyan kell komposztálni? Aprítás: A gyors lebomlás érdekében ajánlatos a komposztálóba kerülı anyagokat 5 cm-nél kisebb darabokra aprítani. A komposztáló feltöltése: A komposztáló aljára tegyünk valamilyen durva anyagot, pl. faaprítékot, hogy a levegızést alulról biztosítsuk. Erre, ha van kész komposztunk, rakjunk egy keveset a folyamat gyorsabb beindításához. Erre rétegezzük a konyhából és a kertbıl kikerülı különbözı fajtájú szerves hulladékokat.

19 Leányfalui Hírek április 19. Zöldebb, nedvesebb, nitrogénben gazdagabb hulladékra fásabb, szárazabb, tehát szénben gazdagabb anyagokat rétegezzünk. A rétegek közé adhatunk adalékanyagokat (földet, kızetlisztet, vagy szilikátásványokat: zeolitok, riolittufa), melyek javítják a komposzt minıségét, továbbá megkötik a helytelen kezelés miatt esetlegesen keletkezı kellemetlen szagú gázokat is. Keverés: Komposztkészítésnél fontos a keverés és az átrakás! A bomlási folyamat elsı szakaszának végén (5-6. hét) keverjük jól össze a komposzthalmunkat. Hogy jobb minıségő komposztot kapjunk, a keverést 3-4 havonta (vagy gyakrabban) ismételjük. Mire kell figyelni? Oxigénellátás: Ha a nyersanyag levegıtlenné válik, nemkívánatos baktériumok szaporodnak el benne, melyek tevékenysége folytán a komposzt bőzlı, rothadó masszává válik. Ezért fontos a levegıs tároló hely biztosítása és a lazító anyagok (szalma, ágnyesedék) bekeverése. Lehetıleg árnyékos, jó vízelvezetéső helyet keressünk a keret számára. Nedvességtartalom: A víz igen fontos tényezı. Ha kevés a nedvesség, akkor a mikroorganizmusok szaporodása megáll, a lebomlás nem indul be vagy abbamarad. Ha túl sok a víz, akkor kiszorítja a részecskék közötti térbıl a levegıt, és nem lesz elegendı oxigén a rendszerben. A szerves anyagok bomlása rothadássá alakul, ezt a kellemetlen szag jelzi. Megfelelı tápanyagtartalom (C/N arány): A mikroorganizmusok jó életmőködéséhez megfelelı mennyiségő szénre és nitrogénre van szükség. (Ideális, ha a szén szor több, mint a nitrogén.) Ezt a nitrogénben gazdagabb zöld-, és a szénben gazdagabbfás hulladékok keverésével érhetjük el. A komposzt felhasználása A friss, 4-6 hónapos komposzt nyers tápanyagtartalma még túl magas, ezért csak a talaj felszínén használható, pl. bogyósok, fák, cserjék, veteményesek ıszi betakarására. Pázsit, valamint földkeverékek számára alkalmatlan. Az érett 8-12 hónapos komposzt lassan hat, kiváló talajjavító tulajdonságokkal rendelkezik és földdel egyenletesen összekeverve fontos alapanyaga a cserepes- és balkonnövények, valamint a veteményesek földjének. Rostálás után valamennyi növénykultúra számára felhasználható. /Forrás: Internet/ /google, a komposztálás szóra rákeresve képek, további ötletek találhatók a keretek megépítéséhez szerk./ Hová tőntek a milliók a Leányfalu SE-nél? Aki most bulvár újságok címeire alapozva botrányt sejt, pénzügyi visszaélés hírét reméli, sajnos csalódni fog a cikk elolvasása után, mert csak jó híreket olvashat az alábbiakban a Leányfalu SE anyagi helyzetérıl. Sikeres pályázatokkal (az úgynevezett TAO-s támogatásoknak köszönhetıen) sikerült milliókra szert tennünk az utóbbi években, és az elnyert pénzt a szigorú pályázati feltételeknek megfelelıen használtuk fel. A szöveges értékelés elıtt álljon itt egy táblázat, mely összefoglalja az elmúlt négy év pályázati eredményeit: jóváhagyott sportfejlesztési program értéke eddig megszerzett támogatás összege támogatásokhoz szükséges önrész mértéke 2011/ Ft Ft Ft 2012/ Ft Ft Ft 2013/ Ft Ft Ft 2014/ Ft Ft Ft összesen: Ft Ft Ft Az elmúlt négy évben sportfejlesztési pályázatainkra több mint 27 millió forint támogatást hagyott jóvá a Magyar Labdarúgó Szövetség egyesületünknek. Ez azt jelentette (jelenti), hogy jogot szereztünk arra, hogy nyereséges cégektıl társasági adójuk egy részét elkérhettük. Négy év alatt eddig 14,5 millió forintot sikerült összegyőjtenünk (az idén még jogosultak vagyunk 6 millió forint támogatásra). A megszerzett támogatásokhoz az egyesület kigazdálkodott több mint 3millió forint önrészt, az önkormányzattól tavaly kaptunk ,- forintot a sportpálya korlátjához. Az idei beruházások önrészének egy része még hiányzik. És lássuk, mire költöttük el a pályázati pénzeket: 2011/12 - sporteszközök, pályafenntartás, mezek, melegítık, terembérlet, nevezési díj, edzıi díj. 2012/13 sporteszközök, mezgarnitúra, 3 pár alumínium kapu, pályafenntartás, terembérlet, edzıi díj. 2013/14 pályafelújítás (gyepszellıztetés, mőtrágyázás, gyeptéglázás, hengerlés), korlát építés, nagy teljesítményő főnyíró traktor, mosógép, TV, labdák, terembérlet, edzıi díj. 2014/15 teljesült: labdák, nevezési díjak, edzıi díj, labdafogó háló; elıkészületben: defibrillátor, alumínium kapu, faluház mögötti területen kispálya kialakítása, eü. láda, sporteszközök. Remélem, sokan értékelik sikernek eddigi tevékenységünket. A megnövekedett gyereklétszámot új korcsoport indításával, és ezzel együtt egy új edzı felvételével sikerült megoldanunk. Célunk továbbra is az, hogy kulturált körülmények között magas színvonalú szakmai munkát végezzünk. Ehhez próbáljuk beszerezni a megfelelı sporteszközöket, folyamatosan karbantartani, szépítgetni sportpályánkat. S ha valaki ezek után úgy gondolja, szívesen támogatná egyesületünk elképzeléseit, kérjük, keressen meg minket. Zsidi László

20 Leányfalui Hírek április 20. BORDA HÚSBOLT A BORDA HÚSBOLT májusi ajánlata : Vákuumfóliás grillkolbász többféle ízesítéssel 1460 Ft helyett 1350 Ft Lecsókolbász 1290 Ft helyett 1150 Ft Beköszöntött a grillszezon : Pácolt sertés tarja három féle ízben, citromos csirke mellfilé a tavalyi szezon slágere ismét kapható! Újdonság : pácolt sertés tarja sörös ízesítéső pácban. Bıvült a Borda Húsfeldolgozó termék palettája, kóstolja meg új termékünket a sajtos nyári turista felvágottat. További ajánlatunk : Májas és véres hurka, disznósajt, mirelit és tej termékek, tészták, főszerek, kekszek, nápolyik nagy választékban és kedvezı áron. Ünnepi nyitva tartás : május 1. péntek Ünnep május 2. szombat Zárva Mottónk a régi : Házias ízek - Magyar alapanyag - Megbízható minıség! Udvarias kiszolgálással, jó parkolási lehetıséggel (már az udvarban is), várjuk kedves visszatérı és új Vásárlóinkat!!! Cím: 2023 Dunabogdány Kossuth L.40. Tel.: Iratkozzon fel Hírlevelünkre: Leányfalui Kirendeltség

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI.1377/2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 5/2008 Döntés pályázatok

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 45/2011 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 27-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 10 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Pataki

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 05-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. május 27-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Berecz Pál képviselı Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

JEGYZİKÖNYV. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme JEGYZİKÖNYV Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestület Pénzügyi Bizottságának 2013.06.19-i ülésérıl. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. november 22-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester dr. Kiss Attila képviselı Miovecz

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 3/2011. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 17-19. TARTALOMJEGYZÉK 17/2011.(IV.19.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 2/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 18-án 15.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg.

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg. Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete Balatonfőzfı város közigazgatási területén útépítéshez, útfelújításhoz, parkoló kialakításához és járda

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. március 12-én megtartott ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. március 12-én megtartott ülésérıl. TÉT VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fı u. 88. 263-3/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V 2007. március 12-én megtartott ülésérıl. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fı u. 88. 263-3/2007. J E G Y Z İ

Részletesebben

Jegyzıkönyv Készült: Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: a Polgármesteri Hivatal részérıl: Meghívott: Megjegyzés

Jegyzıkönyv Készült: Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: a Polgármesteri Hivatal részérıl: Meghívott: Megjegyzés Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2011. november 14-én a rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Halász

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2. Ügyszám: 15-147/2010. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2010. december 2. Nyirád 2010 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 19-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 19-i ülésére 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. január 19-i ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum és a belvízelvezetı

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Aszód Petıfi u. 46 sz. és közterület határán lévı támfal ideiglenes megtámasztásának tárgyában.

ELİTERJESZTÉS. Aszód Petıfi u. 46 sz. és közterület határán lévı támfal ideiglenes megtámasztásának tárgyában. Aszód Város Önkormányzat i Hivatal mőszaki iroda ELİTERJESZTÉS Aszód Petıfi u. 46 sz. és közterület határán lévı támfal ideiglenes megtámasztásának tárgyában. Aszódon a Csengey u és a kapcsolódó közterületek

Részletesebben

Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala POLGÁRMESTER

Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala POLGÁRMESTER Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala POLGÁRMESTER 1153 Bp., Bocskai u. 1-3. 1601 Bp. Pf. 46. Tel.: 307-6479 Fax.: 307-7360 polgarmester@bpxv.hu www.bpxv.hu Fogadónap: Minden

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 522-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 2008.

Részletesebben

5 A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló rendelet elfogadása

5 A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló rendelet elfogadása BÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8443 Bánd, Petıfi u. 60. Tel/fax: 88/504-131 E-mail: polgarme@vnet.hu Szám: 63/ /2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: -testületének ülésén, 2010.május 17-én

Részletesebben

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3499/2012. Sorszám: 6. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember 13.

Részletesebben

Határidı: a döntést követı 5 munkanapon belül Felelıs: Dr. Benkovics Gyula polgármester. Pécel, 2009. április 17. Dr.

Határidı: a döntést követı 5 munkanapon belül Felelıs: Dr. Benkovics Gyula polgármester. Pécel, 2009. április 17. Dr. Iktatószám: SZ/338/4/2009 Tisztelt Képviselı-testület! P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r é tıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB:

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Csonka József Dr. Pálinkási

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 31-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 31-i ülésére Elıterjesztés 13. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének módosítása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-29 /2011 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2011. november 7-én tartott rendkívüli ülésérıl

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján, 2012. június 20.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 196. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Hozzájárulás telki szolgalmi jog földhivatali bejegyzéséhez E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. április 23-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Derecskei

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

2010. október 13. JEGYZİKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselı-testületének október 13-án megtartott alakuló ülésérıl

2010. október 13. JEGYZİKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselı-testületének október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselı-testülete Szám: 12/2010. Határozatok száma: 49-58 /2010. Rendeletek száma: 9 /2010. JEGYZİKÖNYV 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve március 08. rendkívüli ülés

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve március 08. rendkívüli ülés Felsılajos Község Önkormányzata II/33/6/2013. Képviselı-testületi ülés könyve 2013. március 08. rendkívüli ülés Az ülésen hozott rendelet száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Együttmőködési megállapodás megkötése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával a TIOP-1.2.1/A-12/1

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 5-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. napirendi pont: Vecsési Ügyfélszolgálati irodaépület létesítése projekt kivitelezıjének kiválasztása

Jegyzıkönyv. 1. napirendi pont: Vecsési Ügyfélszolgálati irodaépület létesítése projekt kivitelezıjének kiválasztása Jegyzıkönyv Készült: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. október 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Dabasi János, dr. Fekete Károly, Hanek Gábor, Jugovics Sándor, Lırincz

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8443 Bánd, Petıfi u. 60. Tel/fax: 88/504-131 E-mail: polgarme@vnet.hu Szám:121/16/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bánd Község Önkormányzata -testületének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17. Ügyszám: 9-31/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. április 17. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések 78. sz. elıterjesztés Egyszerő szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2008. március 27-i ülése VI. napirendi pontjához: Regionális Operatív Program keretében benyújtandó

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-15 /2011 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2011. június 6-án tartott rendkívüli ülésérıl

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az Készült: 2012. május 10-én, 14.00 16.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének rövid úton összehívott n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 280/2009./IX.9./ sz. h a t á r o z a t a

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 280/2009./IX.9./ sz. h a t á r o z a t a K I V O N A T 2009. szeptember 9-i rendkívüli ülése jegyzıkönyvébıl 30/2009. (IX. 10.) ÖR. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról

Részletesebben

Tárgy: Versenytárgyalás meghirdetése a Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum vonatkozásában

Tárgy: Versenytárgyalás meghirdetése a Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum vonatkozásában 4. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére Tárgy: Versenytárgyalás meghirdetése a Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve október 20.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve október 20. Lajosmizse Város Önkormányzata Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 20. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 153/2011. (X. 20.) ÖH Támogatás kérése a LEADER egészségügyi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8443 Bánd, Petıfi u. 60. Tel/fax: 88/504-131 E-mail: polgarme@vnet.hu Szám: 48/2/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: ülésén, 2009. február 9-én /hétfı/ 17

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen

Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen Családias légkörre, tiszta levegıre, minıségi szolgáltatásokra, barátságos emberekre vágyik? Ha ilyen elképzelései vannak a nyugodt

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 609/2011. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak c. újság

Részletesebben

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-17 /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. november 28-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. november 10-én (hétfın) 08 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a Képviselı-testület 2014. II. félévi

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 54. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Száma: /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Száma: /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Száma: 11947-1/2011. TERKA J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. május 13- án - pénteken - de. 8.30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 1-2. TARTALOMJEGYZÉK 1/2011.(I.05.) ÖH. Pályázat

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 8/2012. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 3-án (kedden) 16.00 órai kezdettel a

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 150-154. TARTALOMJEGYZÉK OK: 150/2011.(XII.19.)

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére Tárgy: A 2009. évi Környezetvédelmi Nap program-tervezetének elfogadása Az elıterjesztést készítette: Földházi

Részletesebben

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/ 1. napirendi pont Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 9-8/2011. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról A Cigány Kisebbségi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 31-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

SAJÓKERESZTÚR MUNKATERVE

SAJÓKERESZTÚR MUNKATERVE SAJÓKERESZTÚR Önkormányzat Képviselıtestületének és Bizottságainak 2009. évi MUNKATERVE (tervezet) Az Önkormányzat Képviselıtestülete elfogadta. /2008. (I..) számú határozatával Sajókeresztúr, 2009. január

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyőlése Oktatási és Kulturális Bizottságának

Pécs Megyei Jogú Város Közgyőlése Oktatási és Kulturális Bizottságának melléklet 2/2010. (10.28.) számú a Dél-Dunántúli Idegenforgalmi Nonprofit Kft. közterület-használat engedélyezési kérelmérıl Az Oktatási és Kulturális Bizottság egyetért azzal, hogy a Dél-Dunántúli Idegenforgalmi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Humán Bizottság 2012. július 24-ei rendkívüli együttes ülésén. Jelen vannak: a

Részletesebben

Az elıterjesztést készítette: tanácsos Önkormányzati Iroda. Közbeszerzési Bizottság Ügyrendi és Sport Bizottság

Az elıterjesztést készítette: tanácsos Önkormányzati Iroda. Közbeszerzési Bizottság Ügyrendi és Sport Bizottság Elıterjesztés 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. április 29-i ülésére Tárgy: A Mizse KC önerı támogatás iránti kérelme az új sportcsarnok építéséhez Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/. (II. 17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Nyirád Község Önkormányzatának a költségvetési finanszírozásból

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült 2010. július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Marton Róbertné Ifj. Paulusz József Szilágyi Gábor

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 57/ÖK/2007.(II.7.) Határozat úgy határoz, hogy napirendjén tartja a meghívó 4. pontjában szereplı A Cigány Kisebbségi Önkormányzat pályázati elıfinanszírozási kérelme tárgyában készült elıterjesztést.

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 6/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 31-én tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv. Napirend: I. A 2009. évi költségvetés

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 21-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 21-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-2/2013. JEGYZİKÖNYV Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 21-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 240-5/2012 Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/911-1/2011/IX Üi.: dr. Sánta Edina Makó Város Önkormányzat Képviselı-testülete MAKÓ Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Tárgy: Csongrád

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 4/ 21- /2015. Tárgy: Vegyes ügyek. ELŐTERJESZTÉS Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Előterjesztő: Szabó László polgármester Az

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Szám: KOZP/2137/2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2004. október 21.-én 17 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

Továbbá: Faragó Rózsa bizottsági tag, FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje

Továbbá: Faragó Rózsa bizottsági tag, FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Császár

Részletesebben

M U N K A P R O G R A M J A

M U N K A P R O G R A M J A B I Z O T T S Á G A I N A K *************************************************** 2 0 0 9. II. f é l é v i - tervezett - M U N K A P R O G R A M J A 1 Szociális Bizottság ----------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. november 9-én megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Megérkezés utáni képzés (4 alkalom) Félidıs értékelı találkozó (4 alkalom) (6 hónapnál hosszabb önkéntes szolgálat esetében) Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és a Konszenzus

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.... /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 13-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 13-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása az Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2/1/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 2-8., 11. TARTALOMJEGYZÉK OK: 2/2013.(I.15.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 3/2012. jkv. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. április 12-én megtartott képviselőtestületi ülésről.

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 27-én tartott nyilvános ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma: Tájékoztató az

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 9/2012. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 45-46. TARTALOMJEGYZÉK 45/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 6/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 25-26. 1 TARTALOMJEGYZÉK 25/2009.(III.24.)

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-1/2011. Tárgy: Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti épületben

Részletesebben

Halmay György bizottsági elnök

Halmay György bizottsági elnök V e s z p r é m M e g y e i J o g ú V á r o s Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 21/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 136-150. Rendelet száma: 13. TARTALOMJEGYZÉK OK: 136/2012.(XII.13.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. október 17-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben