RENDELETEK A BIZOTTSÁG 213/2008/EK RENDELETE. (2007. november 28.) (EGT-vonatkozású szöveg)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RENDELETEK A BIZOTTSÁG 213/2008/EK RENDELETE. (2007. november 28.) (EGT-vonatkozású szöveg)"

Átírás

1 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 74/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 213/2008/EK RENDELETE (2007. november 28.) a közös közbeszerzési szószedetről (CPV) szóló 2195/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a közbeszerzési eljárásokról szóló 2004/17/EK és 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a CPV felülvizsgálata tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, tekintettel a közös közbeszerzési szószedetről (CPV) szóló, november 5-i 2195/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen annak 2. cikkére, tekintettel a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló, március 31-i 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre ( 2 ) és különösen annak 70. cikke d) és e) pontjára, tekintettel az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre ( 3 ) és különösen annak 79. cikke f) és g) pontjára, mivel: (1) A 2195/2002/EK rendelet közös közbeszerzési szójegyzéket (CPV), azaz a közbeszerzésekhez alkalmazandó egységes osztályozási rendszert hozott létre, hogy egységesítse az ajánlatkérők által a szerződésük tárgyának megnevezéséhez használt hivatkozásokat. (2) A piac és a felhasználói igények alakulásának tükrében ki kell igazítani, illetve módosítani kell a CPV szerkezetét, kódjat és leírásait. Figyelembe kell venni az érdekelt felek és ( 1 ) HL L 340., , 1. o. A 2151/2003/EK bizottsági rendelettel (HL L 329., , 1. o.) módosított rendelet. ( 2 ) HL L 134., , 1. o. A legutóbb a 2006/97/EK tanácsi irányelvvel (HL L 363., , 107. o.) módosított irányelv. ( 3 ) HL L 134., , 114. o. A legutóbb a 2006/97/EK irányelvvel módosított irányelv. a CPV használói által a CPV szövegének javítása érdekében megfogalmazott konkrét javaslatokat. A CPV szerkezetét, kódjat és leírásait azért is frissíteni kell, hogy a CPV az elektronikus közbeszerzés hatékony eszközévé váljon. (3) Annak érdekében, hogy felhasználóbarátabb legyen a CPV, kevésbé anyagközpontúvá, inkább termékközpontúvá kell tenni. Ennek megfelelően a 2195/2002/EK rendelet jelenlegi I. mellékletében meghatározott alapszójegyzékben szereplő termékjellemzőket át kell helyezni az ugyanabban a mellékletben meghatározott kiegészítő szójegyzékbe, és a jelenlegi szójegyzékben erősen anyagközpontú főcsoportokat szét kell osztani a többi főcsoportra. (4) A CPV hierarchiájának ésszerűsítését úgy kell elvégezni a részben együtt figyelembe veendő, korlátozott számú kódot tartalmazó főcsoportok, valamint az esetleg zavart okozó főcsoportok összevonásával és más főcsoportok közti felosztásával, hogy a koherensebb és homogénebb megjelenítéssel egyszerűsödjön a nómenklatúra használata. (5) A védelemmel kapcsolatos eszközök és besorolásán javítani kell a létező, ám több csoportban szétszórt kódok átcsoportosításával a koherensebb megjelenítés érdekében, illetve új kódok létrehozásával, például a katonai kutatás és technológia számára. (6) A kiegészítő szójegyzék szerkezetét teljesen át kell dolgozni egy logikus, csoportokra osztott szakaszokból felépülő szerkezet kialakítása érdekében, amely az alapszójegyzék

2 L 74/2 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja kiegészítéseként használható. A kiegészítő szójegyzéket a termékek és jellemzőivel is javasolt kibővíteni, mivel így egyszerűsítés érhető el, hiszen lehetővé teszi egy közbeszerzési szerződés tárgyának teljes körű leírását és csökkenti az alapszójegyzékben a kódok számát. (7) Az egyértelműség érdekében a 2195/2002/EK rendelet I. mellékletét új melléklettel kell felváltani. (8) A 2195/2002/EK rendelet II. mellékletére, amely a ban tett módosítások részletes jegyzékét tartalmazza, már nincs szükség, ezért törölni kell. (9) A CPV átdolgozásából eredően indokolt a 2195/2002/EK rendelet III., IV. és V. mellékletében szereplő szemléltető táblázatok frissítése is, amelyek CPV és az Egyesült Nemzetek Szervezetének ideiglenes központi termékosztályozása (CPC Prov.), a gazdasági tevékenységek EK-beli statisztikai osztályozása (NACE Rev. 1), illetőleg a Kombinált Nómenklatúra (KN) közötti megfelelést mutatják be. Az egyértelműség érdekében indokolt e táblázatokat újakkal felváltani. (10) A CPV átdolgozása miatt indokolt a 2004/17/EK és 2004/ 18/EK irányelv mellékletében meghatározott, a CPVkódokra hivatkozást tartalmazó tevékenység- és szolgáltatásjegyzékeket is frissíteni hogy összhangban legyenek a felülvizsgált CPV-vel, az irányelvek lényegi hatályának megváltoztatása nélkül. (11) Ahhoz, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre az elektronikus rendszereknek az új CPV-hez való műszaki hozzáigazítására, helyénvaló, hogy a rendelet hat hónappal a kózzététel után váljék alkalmazandóvá. (12) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Közbeszerzési Tanácsadó Bizottság véleményével, ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 1. cikk A 2195/2002/EK rendelet a következőképpen módosul: 1. Az I. melléklet helyébe e rendelet I. mellékletének szövege lép. 2. A II. mellékletet el kell hagyni. 3. A III. melléklet helyébe e rendelet II. mellékletének szövege lép. 4. A IV. melléklet helyébe e rendelet III. mellékletének szövege lép. 5. Az V. melléklet helyébe e rendelet IV. mellékletének szövege lép. 2. cikk A 2004/17/EK irányelv a következőképpen módosul: 1. A XII. mellékletben szereplő táblázat helyébe e rendelet V. mellékletének szövege lép. 2. A XVIIA. mellékletben szereplő táblázat helyébe e rendelet VI. mellékletének szövege lép. 3. A XVIIB. mellékletben szereplő táblázat helyébe e rendelet VII. mellékletének szövege lép. 3. cikk A 2004/18/EK irányelv a következőképpen módosul: 1. Az I. mellékletben szereplő táblázat helyébe e rendelet V. mellékletének szövege lép. 2. A II. mellékletben a IIA. mellékletben szereplő táblázat helyébe e rendelet VI. mellékletének szövege lép. 3. A II. mellékletben a IIB. mellékletben szereplő táblázat helyébe e rendelet VII. mellékletének szövege lép. 4. cikk Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba. Ez a rendelet szeptember 15-től alkalmazandó. Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. Kelt Brüsszelben, november 28-án. a Bizottság részéről Charlie McCREEVY a Bizottság tagja

3 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 74/3 I. MELLÉKLET KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK Az osztályozási rendszer felépítése 1. A CPV egy alapszójegyzékből és egy kiegészítő szójegyzékből áll. 2. Az alapszójegyzéket fastruktúra jellemzi, amelynek elemei legfeljebb kilencjegyű, a szerződések tárgyát képező áruk, építési beruházások vagy megnevezéséhez hozzárendelt kódszámok. A kódszám nyolcjegyű, szerkezete a következő: az első két számjegy jelzi a főcsoportot (XX Y), az első három számjegy jelzi a csoportot (XXX00000-Y), az első négy számjegy jelzi az osztályt (XXXX0000-Y), az első öt számjegy jelzi az alosztályt (XXXXX000-Y). Az utolsó három számjegy mindegyike az alosztályokon belül további pontosítást tesz lehetővé. A kilencedik számjegy az azt megelőző számjegyek ellenőrzésére szolgál. 3. A kiegészítő szójegyzék segítségével bővíthető a szerződés tárgyának megnevezése. A jegyzék minden egyes eleme egy alfanumerikus kódból és az ahhoz rendelt, a beszerzés tárgyát képező áruk meghatározott jellegével vagy rendeltetésével kapcsolatos pontosítást lehetővé tevő szövegből áll. Az alfanumerikus kód felépítése: a szakasznak megfelelő betűt tartalmazó első szint, a csoportnak megfelelő betűt tartalmazó második szint, az alcsoportoknak megfelelő három számjegyet tartalmazó harmadik szint. Az utolsó számjegy az azt megelőző számjegyek ellenőrzésére szolgál.

4 L 74/4 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja ALAPSZÓJEGYZÉK Növénytermesztési, állattenyésztési, halászati, erdészeti és kapcsolódó termékek Mezőgazdasági és kertészeti termékek Termény, bolgárkertészeti és kertészeti termék Vetőmag Szójabab Földimogyoró Napraforgómag Gyapotmag Szezámmag Mustármag Zöldségvetőmag Gyümölcsmagvak Virágmag Nyers dohány Cukorgyártásra használt növény Cukorrépa Cukornád Szalma és takarmány Szalma Takarmány Növényi nyersanyag Textiliparban használt növény nyersen Gyapot Juta Len, kender Természetes gumi, latex és kapcsolódó termékek Természetes gumi Természetes latex Latextermék Meghatározott területeken használt növény Illatszer-, gyógyszer- és rovarirtószer-alapanyagként stb. használt növény Illatszergyártásban használt növény Gyógyszergyártásban használt növény Rovarirtásra használt növény Gombaölő szerként és más hasonló célokra használt növények Meghatározott területeken használt növényi vetőmagvak Kertészeti és faiskolai termékek Kertészeti termék Élő növény, gumó, gyökér, dugvány és oltvány Vágott virág Virágkötészet, virágcsokrok Ital- és fűszernövények

5 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 74/ Élvezeti növények Kávébab Teacserje, teafű Matétea Kakaóbab Fűszernövény, feldolgozás nélkül Állati termékek és kapcsolódó termékek Szarvasmarhasperma Állati termék Természetes méz Csiga Állati eredetű élelmiszer Viasz Tojás Vegyes mezőgazdasági termék Mezőgazdasági kellék Gabonafélék, burgonya, zöldségek, gyümölcsök és diófélék Gabonafélék és burgonya Gabonafélék Búza Durumbúza Lágy búza (étkezési búza) Kukorica Rizs Árpa Rozs Zab Maláta Gabona- és malomipari termék (szemes termény) Burgonya és szárított zöldség Burgonya Száraz fejtett hüvelyesek és hüvelyes vetemények Száraz hüvelyesek Lencse Csicseriborsó Sárgaborsó (szárazborsó) Hüvelyesek Zöldségek, gyümölcsök és diófélék Zöldségfélék Gumós és gyökérzöldség Gyökérzöldség Cékla Répa Hagymafélék Petrezselyemgyökér

6 L 74/6 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja Gumós zöldség Gyümölcszöldség Bab Disznóbab Zöldbab Futóbab Borsó Kerti borsó Cukorborsó Paprika Paradicsom Cukkini Gomba Uborka Levélzöldség Fejes saláta Tépősaláta Articsóka Spenót Káposztafélék Fejes káposzta Karfiol Brokkoli Kelbimbó Gyümölcsök és diófélék Déligyümölcsök és trópusi diófélék Déligyümölcsök Banán Ananász Mangó Datolya Mazsola Füge Avokádó Kivi Kókuszdió Citrusfélék Citrom Narancs Grépfrút Mandarin Lime Nem déligyümölcs Bogyós gyümölcs Ribiszke

7 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 74/ Köszméte (egres) Szamóca (földieper) Málna Áfonya Alma, körte és birs Alma Körte Birs Csonthéjas gyümölcs Kajszibarack Őszibarack Cseresznye, meggy Szilva Szőlő Csemegeszőlő Borszőlő Olajbogyó Mezőgazdasági, vadászati és halászati termékek Halak, rákok és akvakultúra-termékek Halak Lepényhalalakúak Közönséges nyelvhal Sima lepényhal A tőkehalfélék családjába tartozó halak Közönséges tőkehal Sávos tőkehal Szürke tőkehal Foltos tőkehal Hering Tonhal Vékonybajszú tőkehal Apróhal Lazac Rákfélék és héjas állatok Osztriga Kagylóhús Gerinctelen víziállat Tengeri termékek Korallok és hasonló termékek Természetes szivacs Tengeri moszatok Algák Szarvasmarha, állatállomány és kisállatok Szarvasmarhafélék Szarvasmarha

8 L 74/8 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja Borjú Haszonállat Juh Kecske Ló Sertés Baromfi, élő állat Kisállatok Házinyúl Mezei nyúl Állattenyésztési termékek Nyers juh- és kecsketej Juhtej Kecsketej Gyapjú és állati szőr Nyírt gyapjú Állati szőr Nyers tehéntej Állatfüljelzők Szarvasmarhafül-jelzők Erdészeti és fafeldolgozási termék Faanyag Tűlevelű faanyag Trópusi faanyag Tűzifa Gömbfa Puhafa Fahulladék Hulladékfa Fűrészpor Hengeresfa (rönkfa) Keményfa Épületfa Fűrészáru Bányafa Gumi Balzsam Sellak Parafa Természetes parafa Kosáráruk Vesszőfonadékok (fonott áruk) Erdészeti termék Dísznövények, pázsitfűfélék, moha vagy zuzmó Faiskolai termék

9 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 74/ Növények Dísznövények Virághagymák Bokrok, cserjék Fák Cellulóz Fapép Kémiai úton előállított fapép Kőolajtermékek, tüzelőanyagok, villamos energia és egyéb energiaforrások Tüzelőanyagok Szilárd tüzelőanyagok Szén és szénalapú tüzelőanyagok Szén Szénalapú tüzelőanyagok Kőszén Brikett Fosszilis tüzelőanyagok Fa tüzelőanyagok Lignit és tőzeg Lignit Tőzeg Koksz Gáznemű tüzelőanyagok Kőszéngáz, vezetékes gáz vagy hasonló gázok Kőszéngáz vagy hasonló gázok Vezetékes gáz Propán és bután Propángáz Cseppfolyós propángáz Butángáz Cseppfolyós butángáz Földgáz Kőolaj és párlatok Kerozin Kerozin típusú sugárhajtómű-üzemanyagok Benzin Ólmozatlan benzin Ólmozott benzin Etanolos benzin Cseppfolyós propán-bután gáz (LPG) Gázolaj Dízelolaj Dízelüzemanyag Dízelüzemanyag (0,2) Dízelüzemanyag (EN 590)

10 L 74/10 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja Biodízel Biodízel (B20) Biodízel (B100) Tüzelőolaj Fűtőolaj Alacsony kéntartalmú fűtőolajak Kőolaj, kőszén és olajtermékek Kenőanyag-készítmények Kenőolaj és kenőanyagok Motorolaj Kompresszorolaj Turbinaolajok Hajtóműolajok Reduktorolajok Hidraulikus rendszerekben való felhasználásra vagy egyéb célokra szolgáló olajok Hidraulikafolyadékok Formaleválasztó olajok Korróziógátló olajok Villamosipari, illetve szigetelőolajok Fékolaj Fehérolajok és folyékony paraffin Fehérolajok Folyékony paraffin Ásványolaj és abból készült termékek Könnyűolaj Ásványolaj Fokozatmentes hajtóművekhez való kenőolajok Vazelin, viaszok és speciális benzinek Vazelin és viaszok Vazelin Paraffinviasz Kőolajviasz Ásványolaj-üledék Speciális benzinek Lakkbenzin Kőolaj (nyers) Olaj- és szénalapú termékek Bitumenes pala vagy olajpala Szénalapú termékek Petróleum Villamos energia, fűtés, nap- és nukleáris energia Villamos energia Gőz, meleg víz és kapcsolódó termékek Meleg víz Gőz

11 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 74/ Távfűtés Távhőszolgáltatás Napenergia Napelemek Napkollektorok hő termelésére Fényelektromos napelemmodulok Napelemes berendezések Nukleáris fűtőanyagok Urán Plutónium Radioaktív anyagok Radioaktív izotópok Bányászat, alapfémek és kapcsolódó termékek Homok és agyag Kavics, homok, zúzott kő és aggregátum Homok Természetes homok Kőszemcse, kőszilánk, kőpor, kavics, sóder, tört és zúzott kő, kőkeverék, homok-sóder keverék és egyéb aggregátum Kavics és sóder Kavics Sóder Aggregátum Homok-sóder keverék Tört és zúzott kő Zúzott kő Zúzott gránit Zúzott bazalt Talaj (külszíni kőzet) Aktív talajréteg (humusz) Altalaj Kőszilánk Makadám, kátrányos makadám és kátrányos homok Makadám Kátrányos makadám Kátrányos homok Agyag és kaolin Agyag Kaolin Ásványi, vegyi és műtrágya-alapanyagok Ásványi műtrágya-alapanyagok Természetes kalcium, alumínium-kalcium-foszfát és tisztítatlan természetes káliumsók Természetes kalcium Alumínium-kalcium-foszfát Nyers természetes káliumsók

12 L 74/12 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja Vaspirit Természetes vaspirit Ásványi vegyi alapanyagok Só és tiszta nátrium-klorid Kősó Tengeri só Lepárolt só és tiszta nátrium-klorid Sóoldat Kapcsolódó bányászati és kőfejtési termékek Drágakövek és féldrágakövek, habkő, csiszolópor, természetes dörzskő; egyéb ásványok és nemesfémek Drágakövek és féldrágakövek Drágakövek Drágakőpor Féldrágakövek Féldrágakőpor Ipari gyémántok, habkő, csiszolópor és egyéb természetes dörzskő Habkő Ipari gyémánt Csiszolókő/smirgli Természetes dörzskő Ásványok, nemesfémek és kapcsolódó termékek Ásványok, ásványanyagok Arany Ezüst Platina Fémtartalmú ércek és ötvözetek Fémtartalmú ércek Vasérc Színesfémtartalmú ércek Rézérc Nikkelérc Alumíniumérc Nemesfémérc Ólomérc Cinkérc Ónérc Uránium- és tóriumérc Urániumérc Tóriumérc Különféle ércek Ötvözetek Vasötvözetek Nem ESZAK-gyártmányú vasötvözetek Ferromangán

13 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 74/ Ferrokróm Ferronikkel Acél Salak, iszap, vastartalmú hulladék és törmelék Alapfém Vas, ólom, cink (horgany), ón és réz Vas Nyersvas Ólom Horgany Ón Réz Alumínium, nikkel, szkandium, titán és vanádium Alumínium Alumínium-oxid Nikkel Szkandium Titán Vanádium Króm, mangán, kobalt, ittrium és cirkónium Króm Mangán Kobalt Ittrium Cirkónium Molibdén, technécium, ruténium és ródium Molibdén Technécium Ruténium Ródium Kadmium, lutécium, hafnium, tantál és volfrám Kadmium Lutécium Hafnium Tantál Volfrám Irídium, gallium, indium, tallium és bárium Irídium Gallium Indium Tallium Bárium Cézium, stroncium, rubidium és kalcium Cézium Stroncium

14 L 74/14 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja Rubidium Kalcium Kálium, magnézium, nátrium és lítium Kálium Magnézium Nátrium Lítium Nióbium, ozmium, rénium és palládium Nióbium Ozmium Rénium Palládium Különféle nemfémes ásványi termékek Csiszolóeszközök Malomkövek, őrlőkövek és csiszolókorongok Malomkövek Őrlőkövek Csiszolókorongok Csiszolóanyag por vagy szemcse alakban Mesterséges korund Mesterséges grafit Üveg Üvegszál Visszanyert másodlagos nyersanyagok Visszanyert másodlagos fémes nyersanyagok Visszanyert másodlagos nem fémes nyersanyagok Fémtartalmú hamu és üledék Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek Állati termékek, hús és húskészítmények Hús Szarvasmarhafélék húsa Marhahús Borjúhús Baromfi Friss baromfi Liba Pulyka Csirke Kacsa Baromfimáj Libamáj Sertéshús Belsőségek Bárány- és juhhús Bárányhús

15 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 74/ Juhhús Kecskehús Ló-, szamár- és öszvérhús Lóhús Szamár- és öszvérhús Különféle húsok Házinyúlhús Mezeinyúl-hús Vadhús Békacomb Házigalambhús Halhús Hústermékek Húskonzervek és húskészítmények Töltött hústermék Kolbászhús Kolbászáru Kolbász Véres hurka Baromfifelvágott Szárított, sózott, füstölt vagy fűszerezett hús Füstölt sonka Szalonna Szalámi Májkészítmények Pástétom Libamáj- és kacsamájkészítmények Sertéshúskészítmények Sonka Húsgombóc Sertéshúsos készétel Baromfihúsból készült termékek Marha- és borjúhúsból készült termékek Marhahúsgombóc Darált hús (fasírt) Marhahúspogácsa Húskészítmények Halkészítmények és tartósított halak Halfilé, halmáj és halikra Halfilé Friss halfilé Haltej Halmáj Fagyasztott hal, halfilé és egyéb halhús Fagyasztott hal

16 L 74/16 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja Fagyasztott haltermék Sózással vagy szárítással, sós lében, füstöléssel tartósított hal Hal, szárítva Hal, sózva Hal, sós lében tartósítva Hal, füstölt Konzervált hal Üvegben vagy dobozban konzervált, valamint egyéb módon feldolgozott vagy konzervált hal Panírozott, illetve üvegben vagy dobozban konzervált hal Konzervált lazac Feldolgozott vagy konzervált hering Szardínia Konzervált tonhal Makréla Szardella Halrudak Panírozott halkészítmények Kész halételek Halkészítmények Kaviár és halikra Kaviár Halikra Tenger gyümölcsei Fagyasztott rákok Elkészített vagy tartósított rákok Kagylóhúsból készült termék Gyümölcs, zöldségfélék és kapcsolódó termékek Burgonya és burgonyakészítmények Fagyasztott burgonya Burgonyaszirom és hasábburgonya Kockára vágott, szeletelt és egyéb fagyasztott burgonya Burgonyakészítmények Burgonyapüré-pehely Elősütött burgonyaszirom Sült burgonyaszirom Ízesített burgonyaszirom Burgonyasnack Burgonyakrokett Feldolgozott burgonya Gyümölcs- és zöldséglevek Gyümölcslevek Narancslé Grépfrútlé Citromlé Ananászlé

17 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 74/ Szőlőlé Almalé Gyümölcslékeverék, nem sűrített Sűrített gyümöcslé Zöldséglé Paradicsomlé Feldolgozott gyümölcsök és zöldségek Feldolgozott zöldség Friss vagy fagyasztott zöldség Feldolgozott gyökérfélék Feldolgozott gumós zöldség Bab, borsó, paprika, paradicsom és egyéb zöldségfélék Feldolgozott bab Feldolgozott borsó Feles borsó Feldolgozott paradicsom Feldolgozott gomba Feldolgozott paprika Étkezési szójacsíra Szarvasgomba Leveles zöldségek és káposztafélék Feldolgozott káposztaféle Feldolgozott hüvelyes zöldség Gyorsfagyasztott zöldség Tartósított és/vagy konzervált zöldség Paradicsomos bab Főtt bab Tartósított paradicsom Paradicsomkonzerv Paradicsompüré Sűrített paradicsom Paradicsomszósz Gombakonzerv Feldolgozott olajbogyó Zöldségkonzerv Savanyúkáposzta-konzerv Zöldborsókonzerv Kifejtőbabkonzerv Zöldbabkonzerv Spárgakonzerv Olajbogyókonzerv Csemegekukorica Rövid távra tartósított zöldség Ecetben tartósított zöldség Feldolgozott gyümölcsök és diófélék

18 L 74/18 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja Feldolgozott gyümölcs Feldolgozott alma Feldolgozott körte Feldolgozott banán Rebarbara Dinnye Dzsemek és ízek; gyümölcszselé; pürék és krémek gyümölcsből vagy dióféléből Ízek Narancsíz Citromíz Gyümölcszselék Gyümölcskrémek Krémek dióféléből Földimogyoróvaj Gyümölcspürék Gyümölcsdzsemek Kajszibarackdzsem Szederdzsem Feketeribiszkedzsem Cseresznyedzsem Málnadzsem Eperdzsem Feldolgozott diófélék Pörkölt vagy sózott diófélék Tartósított gyümölcsök Szárított gyümölcsök Feldolgozott ribiszke Feldolgozott mazsola Szultána Zöldségfeldolgozás melléktermékei Állati vagy növényi olajok és zsírok Nyers állati vagy növényi olaj és zsír Állati vagy növényi olaj Növényi olaj Olívaolaj Szezámmagolaj Földimogyoró-olaj Kókuszolaj Főzőolaj Sütőolaj Zsírok Állati zsír Növényi zsír Növényi zsírok és olajok szilárd maradéka Olajpogácsa

19 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 74/ Finomított olaj és zsír Finomított olaj Finomított zsír Hidrogénezett vagy észterezett olajok és zsírok Növényi viasz Ehető zsírok Margarin és hasonló készítmények Margarin Folyékony margarin Csökkentett vagy alacsony zsírtartalmú szendvicskrémek Tejtermék Tej és tejszín Tej Pasztőrözött tej Sterilizált tej UHT tej (ultrapasztőrözött tej) Fölözött tej Részben fölözött tej Teljes tej Sűrített tej Tejpor Tejszín Alacsony zsírtartalmú tejszín Magas zsírtartalmú tejszín Aludttej Habtejszín Vaj Sajttermékek Asztali sajtok Friss sajtok Túró Lágy sajtok Feta sajt Reszelt, őrölt, kékpenész- és egyéb sajtok Rokfort sajt Cheddar sajt Reszelt sajt Parmezán sajt Kemény sajtok Krémsajtok Vegyes tejtermékek Joghurt és egyéb savanyított tejtermékek Joghurt Joghurt, ízesítés nélkül (natúr) Joghurt, ízesítéssel

20 L 74/20 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja Író Kazein Tejcukor vagy tejcukorszirup Savó Jégkrém és hasonló termékek Jégkrém Szorbet Malomipari termékek, keményítők és keményítő termékek Malomipari termékek Hántolt rizs Gabona- vagy zöldséglisztek és kapcsolódó termékek Búzaliszt Teljes kiőrlésű liszt Kenyérliszt Finomliszt Rétesliszt Önkelő búzaliszt Gabonaliszt Kukoricaliszt Rizsliszt Zöldségliszt és -dara Sütőipari termékekhez szükséges lisztes keverékek Tortalisztkeverék Sütőlisztkeverék Sütőipari termékek Gabonaőrleményből készült termékek Zabdara Gabonatermékek Feldolgozott gabonakészítmények reggelire (gabonapehely) Kukoricapehely Müzli és azzal egyenértékű termékek Puffasztott búza Zabpehely Feldolgozott rizs Hosszúszemű rizs Fényezett rizs Törmelék rizs Korpa Keményítők és keményítőtermékek Kukoricaolaj Szőlőcukor és szőlőcukorból készült termékek; gyümölcscukor és gyümölcscukorból készült termékek Szőlőcukor és szőlőcukorból készült termékek Szőlőcukor Szőlőcukorszirup Gyümölcscukor és gyümölcscukorból készült termékek

É V E S J E G Y Z É K E

É V E S J E G Y Z É K E KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL IPARI TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK É V E S J E G Y Z É K E Segédlet a 2013. évi Éves termékstatisztikai jelentéshez (nyilv. szám: 1039) Érvényes: 2013. január 1-jétől BUDAPEST

Részletesebben

Nem ebbe a tételbe tartozik: - a mák termesztése, lásd: 011102. - a rizstermesztés, lásd: 011201 - a csemegekukorica termesztése, lásd: 011301

Nem ebbe a tételbe tartozik: - a mák termesztése, lásd: 011102. - a rizstermesztés, lásd: 011201 - a csemegekukorica termesztése, lásd: 011301 Növénytermesztés, 01 állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások Nem évelő növény 011 termesztése Gabonaféle 0111 (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése Gabonaféle (kivéve:

Részletesebben

É V E S J E G Y Z É K E

É V E S J E G Y Z É K E KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL IPARI TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK É V E S J E G Y Z É K E Segédlet a 2014. évi Éves termékstatisztikai jelentéshez (nyilv. szám: 1039) Érvényes: 2014. január 1-jétől BUDAPEST

Részletesebben

ÖVTJ'2014 Tartalom. állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások 011 Nem évelő növény. termesztése

ÖVTJ'2014 Tartalom. állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások 011 Nem évelő növény. termesztése ÖVTJ'2014 Tartalom Kód Megnevezés Ide tartozik: Nem ide tartozik: 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások 011 Nem évelő növény termesztése 0111 Gabonaféle (kivéve:

Részletesebben

2010-09-03-i változat

2010-09-03-i változat KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere TEÁOR'08 (NACE Rev.2) BUDAPEST, 2010 TARTALMI MEGHATÁROZÁSOK 3 Rövidítés magyarázata: m.n.s. máshova nem sorolt

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI ÁG - MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT

A NEMZETGAZDASÁGI ÁG - MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT A NEMZETGAZDASÁGI ÁG - MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT Ez a nemzetgazdasági ág tartalmazza a növénytermesztést és az állattenyésztést. A gazdasági ágba tartoznak

Részletesebben

2012-09-30-ai változat

2012-09-30-ai változat MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT A NEMZETGAZDASÁGI ÁG - MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT Ez a nemzetgazdasági ág tartalmazza a növénytermesztést és az állattenyésztést. A gazdasági ágba tartoznak

Részletesebben

Mennyiségi egység. Forrás Változás típusa Megjegyzés. 072915 00 0 055 - - Ólom-, cink- és ónérc, dúsított is t PR, CP megnevezés változása

Mennyiségi egység. Forrás Változás típusa Megjegyzés. 072915 00 0 055 - - Ólom-, cink- és ónérc, dúsított is t PR, CP megnevezés változása 072915 00 0 055 - - Ólom-, cink- és ónérc, dúsított is t PR, CP megnevezés változása 081130 30 0 055 081212 10 0 055 081212 30 0 055 081212 90 0 055 081213 00 0 055 081222 50 0 055 089310 00 0 055 089921

Részletesebben

TERVEZET. A nemzetgazdasági miniszter /2014. (.) NGM rendelete a kockázatos termékek meghatározásáról

TERVEZET. A nemzetgazdasági miniszter /2014. (.) NGM rendelete a kockázatos termékek meghatározásáról A nemzetgazdasági miniszter /2014. (.) NGM rendelete a kockázatos termékek meghatározásáról Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. (33) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint

Részletesebben

Melléklet a 9003/2002. (SK 6.) KSH közleményhez A GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK EGYSÉGES ÁGAZATI OSZTÁLYOZÁSI RENDSZERE (TEÁOR '03.)

Melléklet a 9003/2002. (SK 6.) KSH közleményhez A GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK EGYSÉGES ÁGAZATI OSZTÁLYOZÁSI RENDSZERE (TEÁOR '03.) TEÁOR 2003 a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerérol A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 6. (1) bekezdésének f) pontjába foglalt felhatalmazás alapján a Központi Statisztikai

Részletesebben

A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR '98)

A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR '98) A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR '98) KSH, 1997 2 3 T A R T A L O M J E G Y Z É K BEVEZETÕ 5 1. A tevékenységek osztályozása

Részletesebben

T E Á O R változás lista

T E Á O R változás lista 1. oldal 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások Ez az ágazat két alapvető tevékenységet különböztet meg: a növényi eredetű és az állati eredetű termékek előállítását.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KEDVEZMÉNYES 18 %-OS ADÓ- KULCS ALÁ TARTOZÓ TERMÉKEK TARIFÁLIS BE- SOROLÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KEDVEZMÉNYES 18 %-OS ADÓ- KULCS ALÁ TARTOZÓ TERMÉKEK TARIFÁLIS BE- SOROLÁSÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KEDVEZMÉNYES 18 %-OS ADÓ- KULCS ALÁ TARTOZÓ TERMÉKEK TARIFÁLIS BE- SOROLÁSÁRÓL Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2009. évi XXXV. törvény módosította

Részletesebben

2010-09-03-i változat

2010-09-03-i változat 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt 016310 Betakarítást követő növény termelése 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt 016410 Vetési célú magfeldolgozás növény termelése 0112 Zöldség, dísznövény

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 2006/12 NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból, poszterek, újságok, üdvözlõlapok/kártyák. 25 Ruházati

Részletesebben

egyem vagy ne egyem_layout 1 2012.02.29. 13:29 Page 1 Egyem vagy ne egyem? Az energia-egyensúlyról

egyem vagy ne egyem_layout 1 2012.02.29. 13:29 Page 1 Egyem vagy ne egyem? Az energia-egyensúlyról egyem vagy ne egyem_layout 1 2012.02.29. 13:29 Page 1 Egyem vagy ne egyem? Az energia-egyensúlyról egyem vagy ne egyem_layout 1 2012.02.29. 13:29 Page 2 egyem vagy ne egyem_layout 1 2012.02.29. 13:29 Page

Részletesebben

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékéről. (módosította a 22/2004. (XII. 11.) KvVM rendelet)

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékéről. (módosította a 22/2004. (XII. 11.) KvVM rendelet) 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a jegyzékéről (módosította a 22/2004. (XII. 11.) KvVM rendelet) A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2) bekezdésének b)

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó... 44. I. áruosztály Élő állatok; állati termékek 2 Hús és élelmezési célra alkalmas vágási melléktermékek...

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó... 44. I. áruosztály Élő állatok; állati termékek 2 Hús és élelmezési célra alkalmas vágási melléktermékek... C 356/42 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.12.29. TECHNIKAI ÚTMUTATÓ JEGYZÉK A KOMBINÁLT NÓMENKLATÚRA AZON KÓDJAINAK INDIKATÍV LISTÁJÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRA, AMELYEK A TILTOTT FÓKATERMÉKEKRE VONATKOZHATNAK

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 11. szám, 2015.06.15. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 13 00389 ( 220 ) 2013.02.14. ( 731 ) Igazi Társ Kft., Budapest

Részletesebben

20. ÁRUCSOPORT ZÖLDSÉGFÉLÉKBŐL, GYÜMÖLCSBŐL, DIÓFÉLÉKBŐL VAGY MÁS NÖVÉNYRÉSZEKBŐL ELŐÁLLÍTOTT KÉSZÍTMÉNYEK

20. ÁRUCSOPORT ZÖLDSÉGFÉLÉKBŐL, GYÜMÖLCSBŐL, DIÓFÉLÉKBŐL VAGY MÁS NÖVÉNYRÉSZEKBŐL ELŐÁLLÍTOTT KÉSZÍTMÉNYEK ZÖLDSÉGFÉLÉKBŐL, GYÜMÖLCSBŐL, DIÓFÉLÉKBŐL VAGY MÁS NÖVÉNYRÉSZEKBŐL ELŐÁLLÍTOTT KÉSZÍTMÉNYEK Árucsoporthoz tartozó megjegyzések 1. Nem tartozik ebbe az árucsoportba: (a) a 7., 8. vagy a 11. Árucsoportban

Részletesebben

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 53 rész C... 65 rész D... 85 rész M... 87

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 53 rész C... 65 rész D... 85 rész M... 87 CONTENTS rész A... 2 rész B... 53 rész C... 65 rész D... 85 rész M... 87 RÉSZ A A.1. 22 8548174 25/9/29 ZERO HOUSE 22 8695348 18/11/29 Waterless. Printing. Naturally. 571 591 Zero House szöveg két sorban

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK JEGYZÉKE

SZOLGÁLTATÁSOK JEGYZÉKE Központi Statisztikai Hivatal SZOLGÁLTATÁSOK JEGYZÉKE (SZJ 03) Második, javított kiadás Budapest, 2003 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2002 ISSN 0324-5985 ISSN 1219-2287 Összeállította: és szerkesztette

Részletesebben

SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTÕ

SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTÕ SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTÕ A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL HIVATALOS LAPJA 115. ÉVFOLYAM 8. SZÁM I. KÖTET 2010. AUGUSZTUS 16. TARTALOM Nemzeti védjegyközlemények.............................. M764

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA J/13214. számú jelentés az agrárgazdaság 2012. évi helyzetéről I-II. kötet II. kötet Előadó: Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter Budapest, 2013. november 1 2 Tartalom Táblázatok...

Részletesebben

36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet Hatályos: 2015.03.01 -

36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet Hatályos: 2015.03.01 - 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet Hatályos: 2015.03.01-36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI.

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 113. évfolyam 4. szám II. kötet, 2008.04.28. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II. zése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 21. szám, 2011.11.14. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 09 02679 ( 220 ) 2009.09.21. ( 731 ) V-Contact Kft., Szada

Részletesebben

A TANÁCS 96/61/EK IRÁNYELVE (1996. szeptember 24.) a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről (HL L 257, 10.10.1996, o.

A TANÁCS 96/61/EK IRÁNYELVE (1996. szeptember 24.) a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről (HL L 257, 10.10.1996, o. 1996L0061 HU 20.11.2003 003.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 96/61/EK IRÁNYELVE (1996. szeptember 24.) a

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁSI AJÁNLÁSOK VÁRANDÓS ÉS SZOPTATÓ ANYÁKNAK

TÁPLÁLKOZÁSI AJÁNLÁSOK VÁRANDÓS ÉS SZOPTATÓ ANYÁKNAK TÁPLÁLKOZÁSI AJÁNLÁSOK VÁRANDÓS ÉS SZOPTATÓ ANYÁKNAK Készítették: Ágoston Helga Bőcs Éva Domonkos Andrea Fekete Krisztina Dr. Greiner Erika Szórád Ildikó Készült a Nemzeti Népegészségügyi Program keretében

Részletesebben

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 44 rész C... 75 rész D... 97 rész M... 116

CONTENTS. rész A... 2 rész B... 44 rész C... 75 rész D... 97 rész M... 116 CONTENTS rész A... 2 rész B... 44 rész C... 75 rész D... 97 rész M... 116 RÉSZ A A.1. 22 7438914 21/11/28 Sunday Club J D Wetherspoon plc Wetherspoon House,Central Park, Reeds Crescent Watford, Herts WD24

Részletesebben