N/Ny. N/NyX és XN/Ny 803. N/Ny-B/V 805 NC 809 ND 811. N/Ny-P/F 814. N/Ny-G/Gy 818. N/NyH 822. N/NyJ 827. N/Ny-K/Ch 828. N/Ny-L 835.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "N/Ny. N/NyX és XN/Ny 803. N/Ny-B/V 805 NC 809 ND 811. N/Ny-P/F 814. N/Ny-G/Gy 818. N/NyH 822. N/NyJ 827. N/Ny-K/Ch 828. N/Ny-L 835."

Átírás

1 N/Ny N/NyX és XN/Ny 803 N/Ny-B/V 805 NC 809 ND 811 N/Ny-P/F 814 N/Ny-G/Gy 818 N/NyH 822 N/NyJ 827 N/Ny-K/Ch 828 N/Ny-L 835 N/NyM 837 N/Ny-N/Ny 842 N/NyR 843 N/NyS 847 N/NySz 851 N/Ny-T/Ty 856 N/Ny-Z/Zs

2 N Valódi, N csoportbeli gyökszármazék mindkét nyelvben kevés van. Az n-nel kezdıdı héber szavak zöme ugyanis csak nx- elıraggal ellátott más gyök származéka. Többségük szenvedı ige (pl: meg van mondva), de a visszaható igék egy része is nx- et kap, pl.: ni-ftah = kinyílik, ahol potéah = kinyit. Az n hang ısi jelentése: ná=mozgó, nú=na! Magyarban még: nı, növı, nıl, nyıl. A n hangzó az ısi aktív ágens s ebbıl lett késıbb az énfogalom is. Több nyelvben megfigyelhetı, hogy szó belsejében az n néha csak betéthangként szerepel, pl.: mougol mongol. Az ilyen meséket azonban, hogy valami csak úgy megkettızıdik, meg csak betéthang, soha nem kellene egy nyelvésznek komolyan venni. Mert ki a mo-ngol? Az, aki nagol = tovagördül. S n nélkül, mo-ugol? Aki köröket ír le. Bizony nem túlzás az, hogy "mindent" ki lehet olvasni a héberbıl. Mert a héber nemcsak a kárpátnyelv gyökeit ırizte meg (mint a magyar), hanem az ısi elıragozás emlékét is. A ni-, ne- a héberben a mőveltetı igék befejezett alakjának elıragja (pl.: nimszár = el lett küldve, ahol maszár = elküldte). Utóragként az nx- mindkét nyelvben szerepel. Jelentése: "általánosságban is olyan, mint amit az alapszó jelent". Pl.: edna=gyönyör (éden, Edina). Vagy admoni=pirosarcú-rıthajú mondjuk a neanderes, északi Ádám típusa, aki, mint tudjuk, rıtszırő volt (ma is megvan:-). Utóragként az -xn is megvan mindkét nyelvben s az értelme is az nx- raghoz hasonló. A magyarban ez az -on, -en, -ön: olyan, ami felmegy, rámegy, jellemzı rá. Példák: özön (áz-on), él-en (fent-elıl) illetve a héberben: szag-án = orgona, at-in = tögy (üt-in, ütögetıs szopáskor). A magyar -xny rag jelentése az -xn-hez hasonló, azzal a különbséggel, hogy az az új szó -i melléknév képzıt is kap. Példák: talány (talán-i), lepény (lepén-i). A héberben: acbani=ideges (tüske-ben-i), eszboni=főféle (esz-ben-i: ennivaló). A magyar feltételes mód ná-, né- ragjának eredete nyilvánvalóan a héber ná! nu! és magyar megfelelıi, a na, no! indulatszavak. Pl.: ad-na, ad-ná. A magyar -ni fınévi igenév képzı eredete a héber ani=én, ami eredetileg inkább "éni", "énes" jelentéső volt: cselekvıként tesz valamit, mint egy én. Megjegyzés: a héber táblázatokban PIROS nagybetőkkel jelöljük a valódi N gyököket s KÉK-kel az nx- elırag leválasztása után maradó másféle gyököt. 803

3 NX gyök, héber Az emberi faj genetikusan is beírt NX gyökének elvont értelme: mozgó. A héber NX gyök: ná = mozdul, mozgat, vándorol, nóa = mozdulat. Az NX gyök: nu! = na! ná = kérem! NX, héber táblázat ná = kérem! féligsült, féligfıtt* NX vav-alef hení /nu/=megakadályozta nae, náá = szép, szépen, illı, illik, illıen alef-hé nu! = indulj, menj már neá = szépít alef ná /nóa/=vándorol, mozdul, mozog, megrezdül ájin níá = takony ájin nóa = moccanás, mozdulat NX nu /ná, ninóa/=mozdulat, moccanás * Elhamarkodott sütés: "Ez még mozog":-). ni'á = mozgás, mozgatás, mozdulat, billenés ájin-hé XN gyök, héber Az éntudat az XN gyök megjelenésével kapcsolatos. Elvont értelem: élet és éntudat erıszakos környezetben. A héber XN gyök: á/j/in, enáim = szem (ek), on = bőn, oná = idény, iná = kínoz, megerıszakol, sanyargat, one = válaszol, tanúskodik, szenved, oni = szegénység. Az XN gyök: ani = én, ánu = mi, aná = kéretik, l'án = hová? éno = ı nem, enéni = én nem, é'n = nincs, -talan, iná = okoz, becsap, on = erı, vagyon, oni = hajóraj, one = gyász, -ol, uná = történik, tüdılebeny. XN, összhasonlító táblázat á/j/in, enáim=szem, szemek ájin /a torokhang neve is/ on = bőn ájin XN ani = szegény éná=szemmelverés /arám/ ájin-alef oná = idıszak, idény ájin oni = szegénység, sanyarúság ájin ájin iná, uná = meg-, kínoz, kínzott, sanyargat, -ott, megerıszakol, -t ájin one, aná = válaszol, -t, tanúskodik, -ott, meghallgat, megalázkodik, szenved, -ett én ön /maga/ ún, ünı alef ani, anochi = én XN oni = flotta, hajóraj alef 804

4 ánu, anáhnu=mi on = erı alef on=erı, vagyon, gyász XN én ín ón /fém/ ın /hal/ aná = gyászolt é'n = nincs, nem, -talan alef one = gyászol án, aná, l'án = hová? alef alef éni, enéni = én nem! iná = okoz, becsap, kezére juttat alef éno, éna = ı nem! aná = kéretik, kérem 2 alef N/NyX, összehasonlító táblázat uná = történik, tüdı-, lebernyeg X'N onaá = csalás, becsapás 2 alef-hé XNX ná = mozdul ná = kérem! nóa = moccanás hení=akadályoz nóa = mozdulat na! /menj már!/ ne! ni! /nini/ no! nyő /nyüvek/ niv'át=megrémül nóa = mozdul nyí /nyivákol/ nı, nı/l/ /el/nyő nae = szépen, illıen Noé, Noa NB/V gyök, héber A héber NB/V gyökök elvont értelme: folyik, ered. ni'á = mozgatás NB/VX gyök: nav'á = folyik, következik, niv'á = feltárul, novéa = ered, fakad. Az N/V gyök: nivá = termés, beszéd, niv = tépıfog, tájszólás, kifejezés. Az NB/VX gyök: nav'í = próféta, nibá = jósol. A héber NV gyökök elvont értelme: ível, amit kíván. Az NXV gyök: naave = görbe, elferdített. Az NV gyök: navá = lakik, nave = legelı, lakhely, otthon, nave = csinos, szép. A héber NB/V gyökök kétszótagúvá válása A héber NB/V gyökök nem vesznek fel c, p/f, j, m, sz hangot. nv nxv nvx nb/vx n'v nvv nvd nvg nb/vh nvch nxvk nb/vl nvn nvr nvxs nb/vt nvz 805

5 NV/B, héber táblázat nav'á=folyt, eredt, következett ájin niv'á = feltárult novéa=ered ájin NVX /j'vú=behozatal/ JVX n'ví'á = eredet, fakadás ájin nivá = termés, beszéd jud /növı, jövı/ N'V niv = tépıfog, tájszólás, kifejezés, beszéd jud NB/VX alef nevuí = prófétai nibá / nibe = jósolt, prófétált / jövendöl alef nav'í, -ut = próféta, prófécia alef /baá=jön/ alef n'vuá, n'vuí = jóslat, prófétai navá = lakik, szépül vav-hé XV /ivá=kíván/ NV nave = lakhely, otthon, legelı vav-hé nave = csinos, szép alef/is/-vav NXV naavá = meggörbül ájin-vav /ivá = elferdít/ XV naavé = görbe, elferdített ájin-vav navuv = üreges, üresfejő n'vivut=őr, üresség tav /abúv=csı/ NVV /bacúr=leszüretelt/ nivcár = leszüretelt B/VC navád / -ut = nomád, vándor / vándorösztön vav /vad/ VD NVD neevád = elvész, elpusztul alef /oved=elveszett/ XB/VD /oved=dolgozik/ neevád = megdolgozott, megmővelt, ki-, elkészített ájin XB/VD B/VDL /bodel=elkülönül/ nivdál=különválik, -álló, különbözı, lesállás /futball/ NVG neveg = spóra nivdak = meg-, átvizsgált B/VDK naváh = ugatott /vah! vah!/ n'víhá = ugatás novéah = ugat NB/VH navhán= ugatós nevúah=prófécia nibáh = meg-, ugatta /bahul=kapkodó/ nivhál=megijed, elhamarkodja hé B/VHL B/VHN /b'hiná=vizsga/ nivhán = vizsgázik, vizsgáztatott, kipróbált /boher=választ/ nivhár = válogatott, meg-, kiválasztott B/VHR /bohes=kavar/ nivhás = megkevert, felkavart B/VHS navoch = zavart /tanácstalan/, tévelygı /bóklász/ /bachá=siralom/ B/VCh nevech = rejtek, -hely, forrás NVCh 806

6 navák /bakák/ = kiürült kuf /bokek=kiürül/ B/VKK B/VKX /bokéa=hasad/ nivká = megreped, kettéhasad, áttört /front/ kuf-ájin /avak=por/ neevák = harcol, küzd, küszködik alef-kuf NXVK /baál=férj/ niv'alá = férfival hál, férjhez megy ájin B/VXL /boléa=elnyel/ nivlá = lenyelt, felszívódott ájin B/VLX XVL /ivel=gonoszul bánt vele/ nivel, nivul = el-, meg-, csúfít, -ás, lealjasít, -ás vav NB/VL /bul'á=elnyőtt/ n'vilá / nivlá = fonnyadás, hervadás / elkopik, elhervad /bli=pusztulás/ n'vélá = dög, hulla nibel=elhervaszt, gyaláz, dögleszt, nem kóser vágás novel = elfonnyad, elhervad, lealjasodik, aljas, gazember, bestia n'valá=aljasság, bestia /nı/ B/VL nivul=ocsmányság, meggyalázás /b'éla=rágalom/ nevel = tömlı, korsó, hárfa, lant /n'víá=fakadás/ NVL /bolel=összekever/ nivlál = ki-, összekeveredik B/VLL /bolem=megfékez/ nivlám = megzabolázott, -fékezett B/VLM navlut = csúfság, aljasság XVLT NVLT tav novelet=hullott /éretlen/ gyümölcs, avar /bone=épít/ nivná=fel-, épül B/VN navon, -ut = eszes, értelmes, -ség nívon = kifejezések győjteménye /biná=értelem/ /bén =...éves/ /vén/ nivén, nuván=elsorvad, -szt, elsatnyul, -nyít, lealjasodik, -ít vav NVN /bőn/ nivun = elzüllés, -satnyulás, -korcsosodás vav navár = túr, turkál, tiszta szívő, egyeneslelkő /bór=tisztaság/ NVR B/VRX /bore=teremt/ nivrá = teremtmény, megteremtett, -alkotott alef /b'ír=barom/ niv'ár = ostoba, tudatlan ájin B/VXR B/VRG /bóreg=csavar/ nivrag = becsavart, csavarokkal megerısített /brécha=vízmedence/ nivrechet = kis medence tav B/VRCh /borer=válogat/ nivrár=kiválogatott B/VRR navrán=vakond NVRN /iver=vak/ nivreset = csillár tav NVRST /baás=dögszag/ niv'ás = meggyőlölt, megutált alef NB/VXS navát, -ut = /hajó, repülı/ kormányos, kormányzás, révkalauz vav-tet /ivut=elferdítés/ NVT /b'atá=rémület/ niv'át = megijed, -rémül ájin-tav B/VXT 807

7 navát = csírázik nevet = csíra tet nibát = tekint, néz, kikandikál tet NBT navut = kicsírázott tet /butál=megszüntetett/ n'vítá = csírázás tet nivtál=szünetel, munkanélkülivé válik tet B/VTL /búz=megvetés/ nivze, nivzut = megvetett, aljas, -ság B/VZ navóz /bazáz/=kifosztott B/VZZ nivzáz=kifosztott, kizsákmányolt /bozez=kirabol/ Nevet = csíra ki-vet, növe-t. N/Ny-B/V gyök, magyar Az NV gyök elvont értelme, a héberhez hasonlóan: folyik, ered. A magyar NV gyök: naív, név, nívó, növı. Az N/Ny-B/V gyök kétszótagúvá válása A héber NB/V gyökök nem vesznek fel c, p/f, j, m, sz hangot. A magyar N/Ny-B/V gyök nem alkot II. szótagot v/b, c, d, p/f, j, r, sz hanggal. nv nxv nvx nb/vx n'v nv nvv nvd nvg nvg nyvg nb/vh nvch nxvk nvk nyvk nb/vl nvl nyvly nvm nvn nvn/ny nvr nvxs nvs nb/vt nvt nvz N/Ny-B/V, összehasonlító táblázat niv'á = feltárul n'ví'á = eredet nave = szép, csinos naív név, Néva /folyó/ nívó növı nivhál=megijed nyávog nivhál=megijed nyivákol neveg = spóra nevet = csíra nivá = termés navigál nevel növel, növekszik n'velá = dög nivhán=vizsgázó nivá=termés, ambár=hombár nyavalya nebuló nov-ember /új termés/ nivhár=kiválasztott nivná=felépül, nivén=elsorvad növény, növedék navár = tiszta szívő n'velá = dög neves /híres/ nıvér nyő-ves 808

8 nave = szép nivá = termés nivén=sorvaszt nevet növeszt nyuvaszt *A latin nov-ember a 9. hónapot jelenti. Miért nem a 11. hónapot? Azért nem, mert az ókorban még márciustól (más naptár szerint augusztustól) számították az új évet. A latin novo=megújít, novem=kilenc. (Mindenesetre feltőnı, hogy az ıszi hónapok latin nevében a hibátlan magyar "ember" szó szerepel. A szerzı Varga Csaba véleményét fogadja el, aki szerint az "ember" szó, úgy általánosságban, számításba veendıt jelentett. Az NC gyök ısi képe: madárcsata. NC gyök, héber Az NC gyök: nacá = veszekszik, rombadıl, elszáll, nec = héja (madár), nicá = rombadıl, civakodik, bimbó, nocá, nucá = toll, tollasodik. Az NXC gyök: naác = felbıszül, káromol, niuc = káromlás, becsmérlés, gyaláz, noác = ócsárolt. A héber NXC gyök: naác = beszúr, bedöf, rajzszeg, na'uc = bevert (szög) beszúrt, benne rejlik, naíc = vájat, rovátka, gödör, noác = tanácskozik. A héber NC gyök kétszótagúvá válása A héber NC gyök nem vesz fel b, p/f, m, s, sz, z hangot. A sziszegı hangokat azért nem, mert a c maga is t + sziszegı hangból áll. nxc nxc nc ncv ncc ncd ncg nc-h ncj ncxk ncl ncn ncnc ncr NC, héber táblázat nacá = veszekedett, rombadılt, elszállt hé nec = héja /madár/, bimbó naác, -á = felbıszült, káromolta, -lás, gyalázta, -ás NXC NC nicá = civakodott, rombadılt, /virág/ bimbó hé hé nocá, nucá = toll, megtollasodik /csibe/ noác = gyalázott, ócsárolt alef alef niec / niuc = gyaláz, ócsárol, káromol / káromlás, becsmérlés naác = beszúrt, beledöfött, rajzszeg ájin /ec=fa/ NXC na'uc, n'ícá = bevert, /szög/ beverés, beszúrt, -szúrás, benne rejlik ájin naíc = vájat, rovátka, gödör ájin /joec=tanácsol/ noác = tanácskozik, tanácsot kér 809

9 nicáv /jacáv/ = fel-, megáll, felügyel /munkát/ nyél, késmarkolat, helytartó, merıleges JCV /jucáv=rögzített/ n'cív, -ut = oszlop, kormányzó, -ság NCV neecáv = elszomorodik ájin /acúv/szomorú/ XCV /cover=felhalmoz/ nicbár = felhalmozódott, összegyőlt CB/VR CB/VT /covet=megcsíp/ nicbát = megcsípett, összeszorult /szív/ tet nacac = csillogott, rügyezett /cac=elıbukkan/ nocec = fénylı, ragyog, csillog nacíc = csillám /ásvány/ nicoc = szikra, szemernyi NCC nacod = csapdába esett /vad/ /cud=vadászik/ NCD /cafuf=zsúfolt/ nicpaf = tolong, összezsúfolódik CP/FF /cofen=elrejt/ nicpán=elrejtett CP/FN NCG /cígöl: cipel/ n'cíg / -ut = megbízott, képviselı / képviselet nacáh, nucah = legyızött NCH nicúah = vezénylés /karmester/ legyızés, vitázás nicah = legyız, -gyızött, döntı, magasztal, folytonos, munkavezetı, vezényel /karmester/ nacáh / nécah = örökké, -valóság, öröklét / örökkévalóság NCH nichi = örök, örökké tartó nachán=vitázó, önfejő, erıszakos nicahón / nachanut = gyızelem / vitázás nicuj = viszály, tollasodás NCJ NCXK /coek=kiabál/ nic'ák = összehívott, -győlt, bepanaszolt ájin-kuf /jocek=önt/ nocák = át-, öntött kuf JCK /cél/ nicál, nicol = meg-, menekül, -t NCL /cél/ nicel, nicul = kiaknáz, megment, kizsákmányol, -ás, ki-, felhasznál, -ás naclán=kizsákmányoló, -használó NCLN nucál = kizsákmányolt, ki-, felhasznált neecál=nemes, elkülönített, ihletett, ihletet kap alef XCL XCL /acel=lusta/ neecál=ellustul niclá = megsántul ájin CLX /cli'á=sántítás/ /cláv=kereszt/ nicláv = keresztre feszítik CLV /caluj=sült/ nicláh = megsül, megsütik NCLH CLL /calul=áttetszı/ niclál = megtisztul, derül, kristálytisztává válik NCLT tav nicólet / n'cilut = hulladék, maradék / kihasználhatóság 810

10 XCM neecám = becsukódott, bezáródott /szem/ ájin /ocem=szemet behúny/ CMD /camud=csatolt/ nicmád = hozzá-, összetapad, hozzácsatolt CMK /camuk=aszott/ nicmak=aszalt, összezsugorodott CMT /camut=rákapcsolt/ tav nicmat = ö.zsugorodott, hozzákapcsolt, örökbe adott NCN nicán = rügy, bimbó nocán=tollseprő NCNC /noce=csillog/ nicnec, nicnuc = csillog, -ás, felcsillan, megvillan, -ás CNF /canuf=rétekert/ nicnaf = rátekert, -tekerıdött nacár=ırizte, elzárta, biztosította /ocer=győjt/ nocer = ır, ıriz NCR /cur=formál/ necer = ág, sarj, leszármazott nocár=alakul, létesül, teremtıdik nacur = ostromolt, ırzött, rejtekhely, kibiztosított /fegyver/ CR /cur=ostromol/ XCR nicrá = biztosíték /fegyveren/ /ocer=feltartóztat/ neecár = megáll, megakad, lefékez, le-, feltartóztatott, kipréselt ájin XCR neecár = felhalmozott, összegyőjtött alef /ocer=győjtemény/ NCR /nocer=ıriz/ nicer, nicur / nocrí=áttérít, megkeresztel, -és / keresztény CRV /corev=éget/ nicráv = megperzselıdik, meg-, leég /bır/ CRF /coref=kiéget/ nicraf = megtisztul /fém/, tisztázódott, kiégetett /cserép/ CRCh /carich=kell/ nicrach = rászorul, -t, szőkölködı, rá-, kényszerül CRR /corár=átkötözött/ nicrár = becsomagolt, -göngyölt, összekötött /carut=szorosság/ n'curot = titkok, szenzációk tav JCT /jacát=kigyulladt/ nicát = meg-, kigyullad tav Magyar NC/Cs gyök nincs ND gyök, héber Az elvont, közös értelem: mozgásban levés. A héber ND gyök: nád /nod/ = vándorol, hajladozik, fejet csóvál, ned = vízoszlop, nedá = szerelemdíj, nidá = mozdulat, bólintás, nid = moccanás, rebbenés, nidá = tisztátalanság, kiközösítés. Az NXD gyök: nod = tömlı, spóratok, vándorlás, bolyongás. Az NXD gyök: noád = arra szánt, összejön vele. Az NDX gyök: nodá = ismert, kitudódik, híres, jelentékeny. 811

11 A héber ND gyök kétszótagúvá válása A héber ND gyök nem vesz fel c, p, g, k, m, s, sz, t, z hangot. nxd n'd nd ndb/v ndd ndf ndh ndh ndj ndl ndn ndnd ndr nxdr ND, héber táblázat nád /nod/ = vándorol, -t, hajladozik, -ott, fejét csóválja, fejét csóválta /nád/ ND ned = vízoszlop nid = moccanás, mozdulás, rebbenés jud N'D jud nidá = mozdulat, bólintás, menstruáló /nı/, -ás, tisztátalanság, kiközösítés nedá = szerelemdíj hé hé nudá = kiközösített NXD JXD JDX alef nod = tömlı, spóratok, vándorlás, bolyongás /jaád=rászánt/ ájin noád = rászánt, találkozó rögzítése, összejön /velük/ /jadúa=ismert/ ájin nodá = kitudódik, tudomásra jut, híres, ismert, jelentékeny n'davá = adomány, alamizsna /ad/ nidev, nadáv = adakozott, adományozó, -ott NDV /adív=udvarias/ nadív / -ut = nemes, adakozó, bıkező / nagylakőség nidbach = téglasor, kısor /fal/ NDBCh nadbán = jótékony, mecénás NDBN /devek=ragasztó/ nidbak = odaragad, megfertızıdik kuf DB/VK /dubár=megbeszélt/ nidbár = meg-, összebeszél DB/VR nadád = vándorolt, bolyongott, távolódott, mozgott, mozgatta /odád=felbátorodott/ nadud = rozoga, mozgó /fog/ NDD noded = vándorol, bolyongó n'dod, n'dídá / n'dudím = vándorlás / álmatlanság nadíf = illanó /af=repül/ nidáf = szétszóródott, lehullott NDF nadáf = áradt, terjengett /illat/ elfújta, szétszórta /dfusz=nyomda/ nidpász = kinyomtatott szamech DFSz /doeg=aggódik/ nid'ág = aggódó alef DXG /degel=zászló/ nidgál = zászló alá sorakozik DGL /dages=hangsúly/ nidgás = kihangsúlyozott /'dögös'/ DGS nadáh = ráüt, rácsap NDH nidhá=elhalasztott, elutasított DH /dahá=elutasította/ 812

12 /dohe=eltaszít/ nadóah /doh/ = leöblített NDH DH nidah=ki-, el-, taszított, -kergetett, tévelygı, tévútra vitt, félreesı nidhaf = meglökött, taszított, ösztönzött DHF DHK /dohek=tolakszik/ kuf nidhak = tolakodik, befurakodik, összenyomott, lökdösött nidhám = megdöbben NDHM DHSz /dahusz=sőrített/ nidhász = összezsúfolt, sőrített, begyömöszölt szam naduj, niduj = kiközösített, kiközösítés /nudá=kiközösített/ NDJ DKX /duká=elnyomott/ nidká = elnyomott, lesújtott, levert kaf-alef DK /diká=lesújtotta/ nidke = megtört szívő, lesújtott kaf nadoch /doch/ = összetört, -zúzott /doch=tör, zúz/ DCh /doech=hanyatlik/ nid'ach=lehanyatlik, kialszik ájin DXCh /doker=szúr/ nidkár = meg-, leszúrt kuf DKR nadál = százlábú /hajladozó/ NDL nidlah = zavarossá válik /víz/ DLH /daluk=égı/ nidlak = meggyullad kuf DLK nadám /damám/=elcsendesedik, elhallgat, elhal /zaj/ /domi=csend/ DMM n'dán = kard-, hüvely NDN nidme = úgy látszik / tőnik hé /dome=hasonló/ DM nadán, n'dúníja=hozomány NDN nadnedá=hinta NDND nadár = fogadalmat tett, adományt ígért nidon=tárgy /beszéd/ téma, tárgyalt, elítél, -t NDN nidned / nudnád = lenget, ringat, hintáztat / hintáztatott, meg-, rázott nadur / neder = önmegtartóztató / fogadalom nadír, -ut = ritka /jelenség/, ritkán elıforduló NXDR XDR nidnud = hintázás, ringatás, jelentéktelen hányad, /bőn/ látszata NDR ne'dár = magasztos, fenséges alef /eder=méltóság/ XDR ne'edar = megkapált, távollevı, /isk./ hiányzó, hiányos, eltőnt /katona/, elhunyt, -talan, -telen ájin /udár=felkapált/ DRCh /dorech=tapos/ nidrach = el-, taposott, felajzott, felhúzott /ravasz/ DRS /dores=követel/ nidrás = meg-, követelt, felszólított, fejtegetett nados = csépelt, 'elcsépelt' /das=csépel/ DS DRSz /doresz=eltapos/ nidrász = eltaposott, elgázolt, széttépett szamech A nád = vándorol, hajladozik, fejét csóválja a magyar nád szó rokona. 813

13 ND gyök, magyar A közös értelem itt is: mozgásban levı. A magyar ND gyök: nád, nedő. Az ND gyök kétszótagúvá válása A héber ND gyök nem vesz fel c, p, g, k, m, s, sz, t, z hangot. nxd n'd nd nd ndv/b ndd ndf ndh ndh ndj ndl ndly ndn ndnd ndr nxdr ndr nds ND, összehasonlító táblázat nád=hajladozik nád ed=pára, ned=vízoszlop nedő, nedv nadál=százlábú nadály hajladozó ne'dár=magasztos nádor nidrach=felhúzott nadrág nadír=ritka, ne'dár=fenséges nadragulya nod = csomó nudli nudá=kiközösített nudista A nadragulya mérgezı ugyan, mégis győjtötték, mert a furcsa, emberkére hasonlító gyökértörzsének segítı varázserıt tulajdonítottak. NP/F gyök, héber Az ısi kép: élet a fák koronájában, amin átszitál a napfény. A héber NP/F gyök: nafá = szita, kerület, körzet, nipá = átszitál, nof = tájék, falomb (leng), kilátás. A héber NXF gyök: naáf = paráználkodik. A héber NP/F gyök kétszótagúvá válása A héber NP/F gyök nem vesz fel v/b, p, g, m, r, sz, z hangot. nxf np/f np/fc nxpd nxff nff np/fh npj nfkx np/fch nfk np/fl nfnf np/fs np/ft nft 814

14 NP/F, héber táblázat NF henif /nof/ = lenget /af=repül/ nof = tájék, kilátás, fakorona, falomb nafá = szita, kerület, körzet nipá = át-, szitál /Nap/ NP/F nupá = átszitált naáf = paráználkodott alef nief, niuf = bujálkodik, paráználkodás alef NXF XF neefá /ofe/=megsül, -sütik alef-hé /ofe=süt/ XF nifcá = megsebesül ájin /pacúa=sebesült/ P/FCX nafác = szétszórta, -ódott, elterjedt, összetörte /puc=szétszór/ P/FC nafoc /puc/ = el-, szétterjed, -t, szétszóródik, -ott /pucolni/ nipec, nipuc = szétzúzta, -ás, kártolta, -ás /gyapjút/ tilolta, -ás /lent/ napác = gyapjúfésülı, gyutacs NPC nupác = tilolt, szétzúzott nefec = dörrenés, robbanás PCC n'fícá = zúzás, törés, terjesztés P/FC NFCT /ficánkol/ n'fícut / n'fucot = elterjedés, terjesztés / diaszpora ne'pád = övet felcsatol alef /afudá=burkolat/ NXPD naáfufim = bujálkodás, paráználkodás alef NXFF nofef /nof/ = lenget NFF PGX ájin nifgá = megbántódik, sérelmet szenved, megsérül, -t, meg-, károsul, -t nafóg /pug/ = elgyengül /pug=lankad/ PG PGM /pagum=hibás/ nifgám = meghibásodik, kicsorbul, elromlik /poges=találkozik/ nifgás = találkozik /vkivel/ P/FGS nafah=bele-, fúj napah = kovács nifhá = fúvás, beszél NP/FH nupah = felfújt NP/FH nefah=őr-, köbtartalom nipúah = felfújás, felfúvódás, dagadás /puh=fúj/ /pohed=fél/ nifhád = megijed, fél, ijedt, riadt P/FHD /pohesz=belapít/ nifhász = összelapított szamech P/FHSz /pahot=kevesebb/ nifhát = csökken, kevesbedik tav P/FHT n'fihut = daganat, fel-, dagadás /nafúah=felfújt/ NFHT /nafá=szita/ nipuj = szitálás, rostálás NPJ nafak = ki-, jön ki-, megy NFK nifká = feloldott, érvényét vesztett ájin NFKX nafká = utcai nı /kijáró, nyafka/ kuf /puch=drágakı/ nofech=pótlék, türkizkı NP/FCh NFKD kuf nifkád = hiányzó, távollevı, megszámlált, megemlített, kinevezett 815

15 nifkah, pokéah = kinyílik /szem/ P/FKH naful=beesett /arc/, silány, elesett nipul = fióka, leesés NP/FL nafál = le-, ki-, rá-, elesett /harcban/, lesüllyedt nefel = kudarcba fulladás, kora-, halvaszülött n'fílá / n'filim = le-, el-, esés, bukás / óriások niflá = tetvetlenít, kivételezett hé /pole=tetvez/ P/FL P/FLX /pele=csoda/ niflá = csodás, csodás érzést ad, nagyszerő alef P/FXL /paul=szenvedı ige/ nif'ál = szenvedı igeragozás /nyelvtan/ ájin P/FLG /poleg=megoszt/ niflág = szétválik, megoszlik P/FLH /poleh=felszánt/ niflah = felhasított, felszántott P/FLT /polet=kivet/ niflát=kivetett, -vetıdött, kiköpött, -választódott tet /pili=csodás/ niflaot = csodák, csodatettek alef NP/FXM /poem=dobog/ nif'ám = megdöbben, felindul, meghatott ájin P/FN NFNF /pone=fordul/ hé nifná = el-, fordul, idıt szakít, eltakarított, szükségre megy nifnef, nifnuf = lenget, -és P/FXR /poer=kitát/ nif'ár = kitárul, szélesre nyílik ájin PRX /parúa=zabolátlan/ nifrá = bosszút áll, elvadul, összeborzolódik, kifizetett, behajtott /adósság/, felfedett, kitakart ájin P/FRC /porec=kitör/ nifrác = elterjed, át-, feltört P/FRD /prédá=elválás/ nifrád = el-, különvált, elbúcsúzott, alanyeset /nyelvtan/ P/FRF /paruf=begombolt/ nifraf = begombolt, összekapcsolt P/FRK /porek=lerak/ nifrak = lerakott /teher/ kuf P/FRCh /porech=morzsol/ nifrach = fel-, megtört /dió/, morzsálódott /porhanyós/ P/FRM /porem=felfejt/ nifrám = felfejtıdik /varrás/ P/FRS /pores=megválik/ nifrás = elkülönöl, kiválasztódott, kivetett, kivált P/FRSz /poresz=kifeszít/ nifrász = ráterített, kifeszített /vitorla/ szin P/FRSz /parusz=feszeletelt/ nifrász = felszeletelt, ki-, ráterített szamech P/FRT /poret=részletez/ nifrat = részletezett, felváltott /pénz/ tet PSX /poséa=bőnözı/ nifsá = bőnös, vétkes 816

16 nafás, nafus=pihen, üdül, tétlenkedı /pus=megpihen/ nófes = üdül, pihen NP/FS nafsí, -ut = lelki, szívélyes, -ség nefes = lélek, lény, személy, emlékmő nipás = megpihen nipes = lelket önt bele PSH /psihá=hasadás/ nifsah = megreked, felfakad NP/FSH PSR /poser=olvad/ nifsár = el-, felolvad, langyosodik PST tet nifsat = levetkıztetett, levetett /ruha/, lenyúzott /bır/ elırenyújtott kéz P/FSzD /paszed=romlandó/ nifszád = elromlik, romlott, károsodik, káros szam P/FSzH /piszéah=sánta/ nifszah = megsántul szamech P/FSzK szam-kuf nifszak=kettészakad, megszőnik, meghatározott, eldöntött, megítélt P/FSzL szam nifszál=érvénytelennek nyilvánított, alkalmatlan, /mővészien/ faragott NFT /petróleum/ neft = kıolaj niput=tilolás tet PS NP/FT NFT nofet=lépesméz niftá, pote = enged a csábításnak tav-hé PT P/FTH /patúah=nyitott/ niftah = ki-, megnyílik, kinyitott, feltárul, -bontott tav P/FTL /pitul=sodrás/ niftál=fonódik, csavarodik, küzd, vergıdik, elferdített, furfangos naftulim = küzdelem, vergıdés tav NFTLM P/FTR /patur=mentes/ niftár = elválik /vkitıl/, elhalálozik, elhúnyt tet P/FTR /poter=megfejt/ niftár = megoldást talál, megoldott /probléma/ tav P/FZR /pazúr=szétszórt/ nifzár=el-, szétszóródik, szétszórt /pazarolt/ N/Ny-P/F gyök, magyar Az ısi kép a héberben világosabb: élet a fakoronában, amin átszitál a napfény. A magyar NP gyök: nép, nap, Nap. Az N/Ny-P/F gyök kétszótagúvá válása A héber NP/F gyök nem vesz fel v/b, p, g, m, r, sz, z hangot. A magyar gyök nam alkot II. szótagot v/b, d, f, h, j, n. s, sz, z hanggal. nxf np/f np np/fc nypc nxpd nxff nff npp nyfg np/fh npj nfkx np/fch nfk nyfk np/fl npl npm nfnf np/fs np/ft nft 817

17 nipá=átszitál /fény/ Nap /a lombon/ nofel=lesüllyed nap nafuc=összetört nyápic nofel=lesőllyedı nappal /napval/ nafka=utcai nı nyafka nofel = ráesı napló N/Ny-P/F, összehasonlító táblázat nafoc=elterjedt nép apim=orcák, panim=arc napam /anyós/ nafog=elgyengül nyifeg-nyafog A lexikon szerint: Az anyá-ból képzett napam (anyós) szó csak a 18. sz. végétıl fordul elı s valószínő, hogy a finnugor nap-ot szorította ki. (Valószínőleg van köze a finnugor szóhoz, de nem az anya, hanem a "teremtı Nap" fogalmán keresztül.) NG gyök, héber A héber NG jelentése: fertızı betegségek. Az NGX gyök: nagúa, nugá = sújtott, megfertızött, nega = csapás, betegség, kiütés, n'gíá = érdekeltség, nigá = vereséget szenved, nogéa = érint, hozzáér. A héber NG gyök kétszótagúvá válása A héber NG gyök nem vesz fel c, p, g, j, k, m, t, z hangot. ngx ng ngb/v ngd ngf ngh ngh ngxl ngl ngn ngr ngsz ngsz NG, héber táblázat nagá = érintette, hozzáért ájin /gá=nyúlj hozzá!/ nogéa = érint, hozzáér NGX ájin n'gíá=érintés, tapintás, érdekeltség /elfogultság/ 818

18 nagúa = sújtott, megfertızött nigá = vereséget szenved, sújt, megfertız ájin nega = csapás, betegség, kiütés nugá = sújtott, megfertızött ájin NG /jugá=kifárasztott/ hé nuge /jagá/ = bús, bánatos nagáv=kiszárad NGV nigev, niguv=meg-, feltöröl, -ás, meg-, felszárít, -ás n'givá / nugáv = meg-, letörlés / meg-, feltörölt /szárazság/ negev / negbá = dél /égtáj/, déli irányban NGB/V negbi = délen levı, délrıl jövı /gubi=sáska/ nigbá=behajtott, beszedett /pénz/ NGB GB/V-V /govev=összehord/ nigbav=összehordott, felhalmozott, -halmozódott /gida, gödölye/ /gdíjá=levágás/ nigdá = ki-, levágják ájin GDX nagád / nigud, negdiut = ellenez, ellenkezı állásponton van / ellentét NGD neged / negdi = ellen, -e, szemben / szembenlevı, ellen /pl. támadás/ /god=megtámad/ niged = üt, ver, kovácsol nagíd / -ut=mágnás, gazdag, uralkodó, vezér / gazdagság, elıkelıség NGD /eged=köteg/ neegád = össze-, egybekötik /csokorba/ alef XGD /godem=csonkít/ nigdám = levágott /amputált/ GDM /gader=kerítés/ nigdár = körülkerített /kerítés/ GDR /godes=kazlat rak/ nigdás = halomba rakott, megtetézett GDS nagáf = megütötte, csapást mért n'gífá = le-, verés, lökés, lökdösés NGF nigaf / nugaf = vereséget szenved / -ett, járványban elpusztult nagíf = vírus negef = csapás, járvány nagáh = fénylik, ragyog hé NGH nógah = fény, Vénusz /csillag/ hé nagáh, nigah, naghán = öklel, -ı /állat/ döf /szarv/ nugáh=felöklelt NGH nagóah = felöklelt, megdöfött n'gihá = öklelés, döfés /szarv/ /góah=elıtör/ NGLX /golyó/ ájin niglá = kifakad /kelés/, kirobban /veszekedés/, kiderül, számőzik NGXL ájin nig'ál=beszennyezıdik, utálatossá válik, megundorodik, kiforrázzák /edényt/ GXL /goál=szennyezett/ alef nig'ál = meg-, kiváltott, beszennyezıdıtt, bemocskolódott GL /gilá=felfedte/ niglá = nyílt hé 819

19 nagol /galál/ = felgöngyölített, elgördített, feltárt /golel=felgöngyölít/ GLL NGLL niglál = kiderül, feltárul, kitakart, számőzött GLM /golem=gubó/ niglám = formát ölt, begubózik GML /gomel=elválaszt/ nigmál = elválasztott /szopós/, leszokott /teve/ GMM /gomem=lenyes/ nigmám = lenyesett XGM neegám = elszomorodik ájin /agúm=bánatos/ nagán = zenész nigen / nigún = zenél, hangszeren játszik / dallam, zenejáték NGN negen, n'ginati = dallam, zene, -i nugán=eljátszott, elıadott /zenét/ n'giná = dallam, zene, hangsúly, -ozás GNV /gonev=lop/ nignáv=ellopott GNZ /ganúz=elrejtett/ nignáz = elrejtett, félretett /Niger, Niagara/ NGR nigár / n'gírá = folyékony, folyik, ömlik / folyás, áramlás neger = öntözı csatorna, vízmedence /görög/ nagár, nagária = asztalos, -mőhely niger = asztalos munkát végez /a forgács görög/ GRX /gri'á=levonás/ nigrá = levonnak belıle, megrövidítik /jogait/ ájin XGR neegár = összegyőjtött, felhalmozott alef /oger=összegyőjt/ NGRF /goref=elsöpör/ nigráf = el-, sodródott GRM /gorem=okozó/ nigrám = okozott, elıidézett GRR /gorer=vonszol/ nigrár = vontatott, vonszolt NGRS /gérás=elkerget/ nigrás = zajló, háborgó GRSz /goresz=darál/ nigrász = megdarált, -ırölt szam GS /gás!=lépj ide!/ nigás=odalép, odamegy, 'beugrik', hozzáfog GSR /geser = híd/ nigsár=áthidalt, híddal összekötött NGSz szin nogesz = hajcsár, hajszol, elnyom, sanyargat nagász = hajszolta, elnyomta, szorongatta /hitelezı/ szin NGSz nigász = szorongatott, hajszolt, elnyomott szin nagusz = hajszolt, üldözött szin n'giszá = üldözés, elnyomás, hajszolás szin 820

20 nagász = bele-, leharap szamech NGSz nugász=bele-, leharapott szamech nagusz=le-, beleharapott szamech n'gíszá = harapás /pl. almát/ nagoz = elszáll, -múlik, -illan, tovatőnik /gáz=elröppen/ GZ GZL /gozel=kirabol/ nigzál = kirabolt, kifosztott GZR /gozer=kiszab/ nigzár=ki-, levágott, rárótt, kipusztul, képez /nyelvt/ GZZ /gozez=lenyír/ nigzáz = le-, megnyírt Negev=dél (égtáj), nigev=feltöröl, felszárít a déli égtáj "feltörli" a nedvességet. Izráelben déli irányban a Negev sivatag terül el. N/Ny-G/Gy gyök, magyar A héber NG gyök ısi értelmét: betegségek a magyarban az NyG gyök hordozza. A nagy, négy gy hangjának eredete tj (natuj = kinyújtott, kifeszített). A nyugvás fogalmának a héberben, az újkelető g helyett a h hang felel meg. A magyar NGy gyök: nagy, négy. Az NyG gyök: nyög, nyug(vó), nyőg. Az N/Ny-G/Gy gyök kétszótagúvá válása A héber NG gyök nem vesz fel c, g, j, k, m, t, z hangot. A magyar N/Ny-G/Gy gyök nem vesz fel v/b, c, p/f, j, k, m, n, s hangot. ng ngy ng nyg ngv/b ngd nygd ngf nygg ngh nygh ngl nygl ngn ngr ngr ngs ngsz nygsz ngt nygt ngyz nygz N/Ny-G/Gy, összehasonlító táblázat natuj=kifeszített, kinyújtott noek = nyög nugá = sújtott nagy /nadj, natj/ négy /4 dimenzió/ nyög nyőg 4 vonalat von nigdás=megtetézett neenák = nyög núah = nyugvó negy-ven negédes nyögdécsel nyugvó nyugodt neenák = jajgat nyaggat nahalá = birtok nyugalom niglá= 'kifakad' nagol = elgördít nagúa=fertızött nyegle negligál nyüglıdik 821

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

ᔗ叧 Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2007. január 18-án megtartott üléséről 1/ 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) 6/ 007 (01 18 ) 7/ 007 (01 18

Részletesebben

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL KÉRI FERENC Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL Csonka-torony Alapítvány Soltszentimre, 2008 KÉRI FERENC: LILIOM Szereplık: Zsuzsanna, Imre felesége Gizella királyné Imre herceg István király

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

van nincs étkészlet van nincs tartózkodó SZERVÍZ, SZEMÉRMES FÉNYES, SZEMÜVEG

van nincs étkészlet van nincs tartózkodó SZERVÍZ, SZEMÉRMES FÉNYES, SZEMÜVEG 1. feladatlap 1., Szinonimaolvasás Hasonlítsd össze a kisbetős és NAGYBETŐS szavakat! Figyeld meg melyik kisbetős szónak van NAGYBETŐS megfelelıje! van nincs étkészlet van nincs tartózkodó van nincs ragyogó

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

Házõrzõ. új otthon biztosítás. Hatályos: 2007. május 15-étõl. Ügyféltájékoztató és feltételek. Nysz.: 13098

Házõrzõ. új otthon biztosítás. Hatályos: 2007. május 15-étõl. Ügyféltájékoztató és feltételek. Nysz.: 13098 Házõrzõ új otthon biztosítás Ügyféltájékoztató és feltételek Hatályos: 2007. május 15-étõl Nysz.: 13098 Tartalomjegyzék A) Ügyféltájékoztató.....................................................................3

Részletesebben

úgy matematikával és geometriával építik, mint a gótika kisebb csodáit. Két nyitott szem, két nyugodt kéz, egy emberi szív: ez a művészet. Hohó!

úgy matematikával és geometriával építik, mint a gótika kisebb csodáit. Két nyitott szem, két nyugodt kéz, egy emberi szív: ez a művészet. Hohó! ELŐSZÓ Íme, megint folytatom az egyetlen művet, új hullámban verem felétek a végtelen titkú tengert. Élnék ezer esztendeig: nem mondhatnám meg minden titkát. Írnék ezer esztendeig: nem mutathatnám meg

Részletesebben

Szó-kincseink könnyedén

Szó-kincseink könnyedén Szó-kincseink könnyedén III. H, I, Í, J Szó-kincseink könnyedén II. A szótár felépítése A szótár felépítése egyszerű, bár némileg eltér a hagyományos szótárakétól. Jeleket, rövidítéseket nem tartalmaz.

Részletesebben

2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám

2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám 2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám Kalendárium ebruár - Böjtelő, Télutó hava A február igazi téli hónap, de azért a vége felé mind több jel mutat arra,

Részletesebben

Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás

Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás 1. Gute Nacht - Jó éjt Idegenként jöttem, Idegenként is távozom. A május kedves volt hozzám Számos virágcsokrával. A lány szerelemről beszélt, Az anyja egyenest

Részletesebben

Képességfejlesztı feladatok 1. feladatlap

Képességfejlesztı feladatok 1. feladatlap 1. feladatlap 1., Mérleghinta matek. A mérleghintákon látható képeket helyettesítsd számokkal úgy,hogy a számok összeadása esetén is egyensúlyban maradjanak, a két oldalon lévı számok összege egyenlı legyen!

Részletesebben

Előhang Butaság, kapzsiság, tévelygés, ferde vétek oltja testünkbe és lelkünkbe mérgeit; s mint koldús éteti öntestén férgeit, mi éppen úgy vagyunk sok drága búnknak étek. És bűnünk mind makacs, igaz bánatra

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Könnyek útja. Versválogatás

Könnyek útja. Versválogatás Könnyek útja Versválogatás Szerző: Nemes Kiss Kata Minden jog fenntartva Borítóterv és kivitelezés: Boris Vanessza Szerkesztette: Lélek Sándorné 2014. Előszó a Könnyek útjához: A szépség: álom. Az álom

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

POSTAKOCSI. A következő állomáshoz kövesd a narancssárga nyilakat! Két városnév olvasható a postakocsin, írd ide!

POSTAKOCSI. A következő állomáshoz kövesd a narancssárga nyilakat! Két városnév olvasható a postakocsin, írd ide! POSTAKOCSI Két városnév olvasható a postakocsin, írd ide! Egyik Bécs, a másik Buda német neve. Szerinted miért volt ráírva a postakocsira ez a két név? Ha te a hétvégén Bécsbe utaznál, milyen járműre szállnál?

Részletesebben

Tizenkettedik lecke. Az ajtóban

Tizenkettedik lecke. Az ajtóban Tizenkettedik lecke Az ajtóban Gulyás Szia, édes! Szia, kicsim! Egy picit korán jössz... Hát... én el is mehetek... Jaj, nem úgy értem! Bocsánat! Csak még nincs kész a vacsora. A vacsora a mai meglepetés.

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

Képességfejlesztı feladatok 1. feladatlap

Képességfejlesztı feladatok 1. feladatlap 1., Képes szóolvasás 1. feladatlap Döntsd el, melyik szó jelentése illik a képre! Lehet, hogy az összes szó jelentése illik a képre. Lehet, hogy egyik szó jelentése sem illik a képre. Az is lehet, hogy

Részletesebben

Az élet vigyen. Elindulni nehéz

Az élet vigyen. Elindulni nehéz Az élet vigyen Elindulni nehéz Hogy az élet könnyő nehéz elhinnem Én nem a te tüzednél melegszem Gyere kérlek a küszöbrıl indul az utad Én szabad vagyok te is légy szabad Mert valaki mindig ki akar ütni

Részletesebben

Mozgássérült Passió 2010

Mozgássérült Passió 2010 Mozgássérült Passió 2010 1. Bevezetı zene 2. Barabás Gyorsan jön a színre az oltár környékérıl Barabás Laci: Szabadon engedtek, engem, a lázadót!? İt, pedig keresztre feszítették! İt, aki semmi rosszat

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ a gyémántgolyó ' vígan szaladgál a fekete lemez serceg ő ereiben a gumifal nélküli fekete biliárdasztalon Vétkek

Részletesebben

Rögzítés üreges anyagba

Rögzítés üreges anyagba 06 - Ureges:Üreges.qxd 2008.12.16. 14:15 Page 153 Üreges fémdübel 154 Billenõhorog K, KD, KDH, KDR, KM 156 Üreges lapdübel PD 158 Gipszkartondübel GK 159 Fém gipszkartondübel GKM 160 06 - Ureges:Üreges.qxd

Részletesebben

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj 01 Klapka induló Föl-föl vitézek a csatára A Szent Szabadság oltalmára Mennydörög az ágyú csattog a kard Ez lelkesíti a magyart Föl-föl látjátok lobogómat Indulj vidáman robogó had Édes hazánkért hősi

Részletesebben

ISKOLAÉRETT SZÓKINCSTÁR. Szavak, kifejezések, amelyek jó, ha legkésőbb az iskolakezdésig beépülnek a gyermek szókincsébe:

ISKOLAÉRETT SZÓKINCSTÁR. Szavak, kifejezések, amelyek jó, ha legkésőbb az iskolakezdésig beépülnek a gyermek szókincsébe: ISKOLAÉRETT SZÓKINCSTÁR Szavak, kifejezések, amelyek jó, ha legkésőbb az iskolakezdésig beépülnek a gyermek szókincsébe: TESTRÉSZEK ELNEVEZÉSE: fej arc törzs szem száj orr fül nyelv ajak fogak haj homlok

Részletesebben

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4 Tartalom Bevezetés.2 Vezetékdaraboló automaták.3 Csupaszoló automaták.4 Csupaszoló és krimpelő automaták.6.1 Bevezetés A krimpelési fo lya ma tok és sze rû sí té se meg kö ve te li az egyes mun ka lé pé

Részletesebben

BALLADA A GERINC- TELENEKRÕL

BALLADA A GERINC- TELENEKRÕL NÉMETH DEZSÕ BALLADA A GERINC- (ÚT) TELENEKRÕL LANT Bár füllentetlen verseim rímel- csengõvel nem szerszámozott ír-dongók, mégis a panorámával keretezett anyád, aki paradicsomót kötve gorniuszozott a kecskekörmös

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Komárom-Esztergom Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA !"" # $ %$&'($($)'*(%&+ Ikt.szám: 20/01-20/4/2007. A Komárom-Esztergom Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2007. április 24. Jóváhagyom:... I. FEJEZET

Részletesebben

Az élet napos oldala

Az élet napos oldala Az élet napos oldala írta Mercz Tamás E-mail: mercz_tomi@hotmail.com Első rész Minden kicsiben kezdődik el A fűnyíró idegesítő berregő motorhangja teljesen betölti szobám zegzugait. Zúg a rikítóan kék

Részletesebben

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem Tizenötödik lecke Családi kép Te, Gergely, mindig meg akarom kérdezni, csak elfelejtem: kik vannak azon a nagy képen az ágyad fölött? Ja, azok, azon a régi képen? Az az apai nagyapám családja, még a háború

Részletesebben

Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány. Szöveg: Bank László. Lektor: Dr. Szép Tibor. Nyomda: Borgisz-Print Kft.

Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány. Szöveg: Bank László. Lektor: Dr. Szép Tibor. Nyomda: Borgisz-Print Kft. Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány FECSKEVÉDELMI PROGRAM www.baranyamadar.hu A TERMÉSZET SZOLGÁLATÁBAN İszi fecskegyülekezés (Fotó: Losonczi Lajos) Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány

Részletesebben

Gál-Győri Márta. Teremtés

Gál-Győri Márta. Teremtés Teremtés Legyen világosság! Így kezdődött minden, Mikor a világot megalkotta Isten. Nappal és éjszaka, fényesség és sötét: Legelső nap ezeket választotta szét. Második nap fenti-lenti vizek kettéváltak,

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Pár szóban a novella létrejöttéről:

Pár szóban a novella létrejöttéről: Pár szóban a novella létrejöttéről: A Heléné Cixous-pályázatot a Feldmár Intézet Nők Iskolája alapította. A pályázat feltételeit Feldmár András fogalmazta meg...a nyertes pályázatoktól őszinte, magas színvonalú,

Részletesebben

Szövegfeldolgozás Versenyző neve: RÓTH ESZTER. 1. feladat 2. feladat 3. feladat 4. feladat 5. feladat Ellenőrizte:

Szövegfeldolgozás Versenyző neve: RÓTH ESZTER. 1. feladat 2. feladat 3. feladat 4. feladat 5. feladat Ellenőrizte: Érkezett: Pontszám Elérhető Elért Elérhető Elért KVALITÁS EXTRA Oktatási és Szolgáltató Bt. 6001 Kecskemét, Pf. 703. 1. feladat 2. feladat 3. feladat 4. feladat 5. feladat 8 41 10 4 10 6. feladat 7. feladat

Részletesebben

Kati mesét olvas. A tanító néni mosolyog. A dió csonthéjas gyümölcs. A fecske költözı madár. A szemetet a szemétgyőjtıbe rakjuk

Kati mesét olvas. A tanító néni mosolyog. A dió csonthéjas gyümölcs. A fecske költözı madár. A szemetet a szemétgyőjtıbe rakjuk Nyírd ki a mondatkártyákat Kati mesét olvas A dió csonthéjas gyümölcs Kétszer kettı egyenlı néggyel A felnıtteknek udvariasan köszönünk Rendben tartom a szobámat Étkezés elıtt mindig kezet mosok Alaposan

Részletesebben

ÁLMENNYEZETI KAZETTÁS

ÁLMENNYEZETI KAZETTÁS ÁLMENNYEZETI KAZETTÁS CT NP / UT0 NP / UTH NP / UTH NP Dekoratív előlap (PT-UMC) Friss levegő-csatlakozó (Ø0) Friss levegő-csatlakozó (Ø0) 9 - R0 0(Légkifúvó lyuk) 90 00 (Légkifúvó lyuk) Dekoratív előlap

Részletesebben

Az ember és a természet kapcsolatának rajza

Az ember és a természet kapcsolatának rajza A nyár kezdete Az ember és a természet kapcsolatának rajza Az Égbolt felosztása Dél Tiszta ragyogás Gabonaesõ A rovarok ébredése Tavaszi napéjegyenlõség Áradás A tavasz kezdete Nagy hideg Föld Nap Kis

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Juhász Gyula: Petőfi ünnepére Petőfi ünnepére, fel, A munka véle ünnepel, Dalában él múlt és jelen És a jövő, a végtelen. Átzeng az bércen és folyón Virrasztva

Részletesebben

Szereplők: Bükk beszélő fa Hárs beszélő fa Harkály. Hernyók: Nyúlanya 2 nyúlcsemete Róka Darázs Madarak

Szereplők: Bükk beszélő fa Hárs beszélő fa Harkály. Hernyók: Nyúlanya 2 nyúlcsemete Róka Darázs Madarak Erdei mesék Előadta a Harkácsi Pimpó Bábcsoport 2006-ban. A mesével a Duna Menti Tavasz országos döntőjén, Dunaszerdahelyen nívódíjat nyertek. Vezetők: Dolinsky Irén,Vezérné Gonda Klára 17 18 Szereplők:

Részletesebben

GÖRGETEG. Székely mesejáték.

GÖRGETEG. Székely mesejáték. GÖRGETEG. Székely mesejáték. SZOLGÁLÓ (a nyitott ajtóban vázákat törölget, körülötte is tele a föld leszedett virágcserepekkel. Énekli): Likas a kalapom teteje, kiláccik a hajam belőlle. Eléggé sajnálom

Részletesebben

Az éjszaka csodái. KönyvtárMozi foglalkozás 3-4. osztályosoknak

Az éjszaka csodái. KönyvtárMozi foglalkozás 3-4. osztályosoknak Az éjszaka csodái KönyvtárMozi foglalkozás 3-4. osztályosoknak Idő: 45 perc Szükséges eszközök: toll, papír, összekevert vers, rím-memória kártyák, nagy csomagolópapír, zsírkréták, nagy papírra felírni

Részletesebben

Shy: Napfoltjaim. Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4308-0

Shy: Napfoltjaim. Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4308-0 Shy: Napfoltjaim Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4308-0 2011 "A világ nem attól szép, hogy süt a NAP, hanem attól, hogy ezt nem csak a szemünkkel láthatjuk." Előrevetített árnyék Előszó Dragon György tollából...

Részletesebben

TestLine - Nyelvtan és irodalom bemeneti mérés Minta feladatsor

TestLine - Nyelvtan és irodalom bemeneti mérés Minta feladatsor Jelöld az összetartozó szótagokat! 1. 2:11 Normál Minden sorban csak egy helyes válasz van. bor gyap kö cser minden sorban pontosan egy helyes válasz van -lyú -jú -lyök -mely -jök -mej Válaszd ki a "lyukas"

Részletesebben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Melyik okozhat stresszt? Bevezető A stressz olyan mint a borivás: kis mennyiségben jótékony hatása van, motivál és élénkebbé tesz. A túlzott és folyamatos

Részletesebben

Ujabb gazdasági gépek és eszközök. XII. Mayer E. Fiai legujabb szabadalm. Duplex darálógépe.

Ujabb gazdasági gépek és eszközök. XII. Mayer E. Fiai legujabb szabadalm. Duplex darálógépe. Ujabb gazdasági gépek és eszközök. XII. Mayer E. Fiai legujabb szabadalm. Duplex darálógépe. Bár tőrhetı kézi darálógépek léteznek öntésbıl vagy aczélból készült tárcsákkal vagy hengerekkel, melyek igényeinket

Részletesebben

2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév

2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 1. a.) Fejtsétek meg a rejtvényt! 2. 1. 3.. 2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév 1. Örökzöld fa. 2. Ez lesz a virágból. 3. Csonthéjas gyümölcs.. Erdei állat. Megfejtés:

Részletesebben

...--... A bántalmazásról.

...--... A bántalmazásról. A BÁNTALMAZÁSRÓL. ......--.... A bántalmazásról. Könyörtelen szigoruság és emberi érzés e két látszólag ellentétes tulajdonság jellemzi azt a bánásmódot lnelyet az igazi csendőr hivatásának teljesitése

Részletesebben

Az állandósult szókapcsolatokról, különös tekintettel a szórendre 1

Az állandósult szókapcsolatokról, különös tekintettel a szórendre 1 Chikán Ildikó Az állandósult szókapcsolatokról, különös tekintettel a szórendre 1 grammatika, szórend, állandósult szókapcsolat Külföldiek számára a magyar nyelv egyik kényes pontja a szórend. Az intézetben

Részletesebben

karó karó ólak akol róka róka ólak akol lakó lakó ólak okos

karó karó ólak akol róka róka ólak akol lakó lakó ólak okos karó karó karó karó karó karó karó karó karó róka lakó akol ólak okos sokk baka karó róka róka róka róka róka róka róka akad róka lakó akol ólak okos sokk baka róka lakó lakó lakó lakó lakó lakó lakó akad

Részletesebben

Hetvened vasárnap Lepsényi Miklós, * ferences áldozópap, pozsonyi hitszónok prédikációja (1888)

Hetvened vasárnap Lepsényi Miklós, * ferences áldozópap, pozsonyi hitszónok prédikációja (1888) Hetvened vasárnap Lepsényi Miklós, * ferences áldozópap, pozsonyi hitszónok prédikációja (1888) EVANGÉLIUM * Mt 20,1-16 Ezek az utolsók egy óráig munkálkodtak, és egyenlőkké tetted őket velünk, kik a nap

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

ÁLLAPOTMEGHATÁROZÓ ÉS FELÚJÍTÁSI SZAKVÉLEMÉNY

ÁLLAPOTMEGHATÁROZÓ ÉS FELÚJÍTÁSI SZAKVÉLEMÉNY KŐBÁNYA KADA UTCA SÖRGYÁR UTCA KERESZTEZŐDÉSÉBEN TALÁLHATÓ SZŐLŐFÜRTÖS FESZÜLET ÁLLAPOTMEGHATÁROZÓ ÉS FELÚJÍTÁSI SZAKVÉLEMÉNY Készítette: Mednyánszky Miklós kulturális örökségvédelmi szakértı Eng.sz.:

Részletesebben

Feladatok. 1. Keress hasonló értelmű szavakat az alábbiak helyett! szállj nevetős megy komolykodva csillámló mosolygó koccanó

Feladatok. 1. Keress hasonló értelmű szavakat az alábbiak helyett! szállj nevetős megy komolykodva csillámló mosolygó koccanó Feladatok 1. Keress hasonló értelmű szavakat az alábbiak helyett! szállj nevetős megy komolykodva csillámló mosolygó koccanó (Segítségül gondolj a következő szavakra: kacag, fut, távozik, suhan, somolyog,

Részletesebben

M ár meg isházasodik, ha tizenöt-tizenhat éves

M ár meg isházasodik, ha tizenöt-tizenhat éves M ár meg isházasodik, ha tizenöt-tizenhat éves Mióta van itt, itt született T-n? Én T-n születtem, idevalósi vagyok, és1989 júniusától vagyok iskolaigazgató. Hány roma gyerek jár körülbelül az iskolába

Részletesebben

Természetismeret 3. osztály - 3. forduló -

Természetismeret 3. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A három biciklis leugrik az udvaron. A biciklit begurítják a pitarba. - No, most már szakadhat akár a vízözön is! Bent a csárda csendes.

A három biciklis leugrik az udvaron. A biciklit begurítják a pitarba. - No, most már szakadhat akár a vízözön is! Bent a csárda csendes. A HORTOBÁGYI ORGONA Hirtelen beborult az ég, mintha egy óriás hamuszínű ponyvával vonták volna be. A Hortobágy síkján hűvös fuvallat száguldott végig. A távolban morgott már a zivatar. A kocsiúton három

Részletesebben

11 - Szaniter:08 Szaniter.qxd 2008.12.16. 14:43 Page 217. Szaniter rögzítések

11 - Szaniter:08 Szaniter.qxd 2008.12.16. 14:43 Page 217. Szaniter rögzítések - :08.qxd 2008.2.6. 4:43 Page 27 Mosdótál és porceláncsésze rögzítés WD 28 Mos dó tál rög zí tés WST 28 Mos dó tál rög zí tés WST FIP 28 Por ce lán csé sze rög zí tés UST 28 Boj ler rög zí tés BO 28 Fém

Részletesebben

I. Salgótarjáni életkép a 1982- ből.

I. Salgótarjáni életkép a 1982- ből. Barátok I. Salgótarjáni életkép a 1982- ből. 1. Nappal, külső Négyemeletes, erkélyes panelházsor előtti parkos, betonplaccos sáv padokkal, a épület mögött erdő. Sehol senki, olyan meleg van, hogy még a

Részletesebben

AZ ELVESZETT ÉDEST. Igy szólt, igy esdett hevülettel, S a nő hallgatta szent gyönyörrel. Igy érzett ő is. Kebelét: Titkos érzések fölverek.

AZ ELVESZETT ÉDEST. Igy szólt, igy esdett hevülettel, S a nő hallgatta szent gyönyörrel. Igy érzett ő is. Kebelét: Titkos érzések fölverek. AZ ELVESZETT ÉDEN. Legenda.*) Legyen!" szóllott az Ur hatalma És lett azonnal, a mi van! A zűrzavar kibontakozva Feltűnt csodás pompáiban... S mi eddig rejtve szunnyadott: Alakra kelt, törvényt kapott.

Részletesebben

Akciós Felnőtt Dekorációs Katalógus 2011/1. Készlet erejéig!

Akciós Felnőtt Dekorációs Katalógus 2011/1. Készlet erejéig! Akciós Felnőtt Dekorációs Katalógus 2011/1 Készlet erejéig! 14 cm 34 cm 23,5 cm 23,5 cm 73,5 cm 70,5 cm 38,5 cm 34 cm XL Fali Dekor 1 ív: 70x100 cm HL Fali Dekor 1 ív:50x70 cm L Fali Dekor 1 ív:35x100

Részletesebben

Verseink könyve EGYEBFOG/verskony.doc

Verseink könyve EGYEBFOG/verskony.doc Verseink könyve EGYEBFOG/verskony.doc Montázs szövegek montázs metszetekkel. Széchenyi krt.-i Általános Iskola, Szolnok, 1995 (Vissza a tartalomjegyzékhez:..\tartalomjegyzék.doc - Verseink könyve ) (Vissza

Részletesebben

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal)

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) DALSZÖVEGEK (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) 14. Támaszd meg oldalad Két arany pálcával. Meg is simakodjál, Meg is mosakodjál, Beszélve: Töröld meg magad

Részletesebben

Ismétlés nélküli kombináció

Ismétlés nélküli kombináció Ismétlés nélküli kombináció Hányféleképpen lehet n különböz elembl kiválasztani k elemet úgy, hogy a sorrend nem számít, és minden elemet csak egyszer választhatunk? 0. Egy 1 fs csoportban hányféleképpen

Részletesebben

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás 2x '10 '11 Schiedel Kéménygyár Kft. 8200 Veszprém, Kistó u. 12. Tel.: 88 576 700 Fax: 88 576 704 E-mail: info@schiedel.hu www.schiedel.hu Part of the MONIER GROUP Általános

Részletesebben

ᔗ卧 ö nlí ó l l lᔗ卧 n c. ᔗ卧:. F G ö S c n I n E M K ÉÉ S c n I n E Inf u u l R n M ll F jl Mul c pl n Mű u n I l G ᔗ卧 ᔗ卧 呗 4 A ód ᔗ卧.ᔗ卧. F jlᔗ卧 ö n u... ᔗ卧.ᔗ卧. ᔗ卧n n pᔗ卧l f u... A d p b ᔗ卧.ᔗ卧. ᔗ卧 ᔗ卧 l n

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

1. forduló 5. 6. osztály

1. forduló 5. 6. osztály forduló osztály Iskola neve: Csapattagok neve: Beküldési határidı: 201 március Hétvezér Általános Iskola A fordulóba a legalább 100 pontot elért csapatok jutnak be. NÖVÉNYISMERET Olyan jó lenne ismerni

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

szöveges feladatok (2. osztály) 1. Marika vett 8 kacsát, 7 lovat, 9 tyúkot és 3 szamarat a vásárban. Hány állatott vett összesen?

szöveges feladatok (2. osztály) 1. Marika vett 8 kacsát, 7 lovat, 9 tyúkot és 3 szamarat a vásárban. Hány állatott vett összesen? 1. Marika vett 8 kacsát, 7 lovat, 9 tyúkot és 3 szamarat a vásárban. Hány állatott vett összesen? 2. Péter vett 3 dm gatyagumit, de nem volt elég, ezért vissza ment a boltba és vett még 21 cm-t. Hány cm-t

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22.

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Kedves Felvételiző! Aláhúzással válaszd ki, melyik idegen nyelvet szeretnéd tanulni! angol német - A feladatlapok mindegyikére írd rá a kódszámodat!

Részletesebben

Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat

Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Az iskola Az osztály A tanuló A tanuló neme: Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde AHOL AZ ÉG ÉS A FÖLD TALÁLKOZIK Javasolt feldolgozási idő: 70 perc 1. feladat Az alábbi szövegrészletek Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című drámai költeményéből

Részletesebben

HETEROGÉN NYÁRI TARLAT

HETEROGÉN NYÁRI TARLAT HETEROGÉN NYÁRI TARLAT Torok Csaba KÖRK Ё P (a1 fresco) kérgem hasadó augusztusom a jól neveltek csökönyös daganatai rángó teli szájak kráterein izzanak dorombolva mormog körötted a kihasználatlan szöknek

Részletesebben

ELBESZÉLŐ TÍPUSÚ SZÖVEGEK. 1. feladatsor

ELBESZÉLŐ TÍPUSÚ SZÖVEGEK. 1. feladatsor Szövegtípus: élményt kínáló, elbeszélő (mese). MEGOLDÁSOK 3. OSZTÁLY ELBESZÉLŐ TÍPUSÚ SZÖVEGEK 1. feladatsor Az 1-4. feladat gondolkodási művelete: információ-visszakeresés. Az 1-4 feladat célja: az információ

Részletesebben

Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Programjaink. Zöld mozaik. - Őszi mese. - Október - Őszhó. - A vidra. - A sziklaugró pingvin

Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Programjaink. Zöld mozaik. - Őszi mese. - Október - Őszhó. - A vidra. - A sziklaugró pingvin 2011. október A Magyar Máltai Szeretetszolgálat játszótereinek lapja XI. évf. 10. szám Kalendárium - Október - Őszhó Zöld mozaik - A vidra Ügyeskedj! - Rejtvények, fejtörők Mese - Őszi mese Tudod-e? -

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

ORSZÁGOS ELSİSEGÉLY-ISMERETI VERSENY 2010 http://oev.hazipatika.com

ORSZÁGOS ELSİSEGÉLY-ISMERETI VERSENY 2010 http://oev.hazipatika.com 10.1.1. Az elsısegélynyújtás alapjai ORSZÁGOS ELSİSEGÉLY-ISMERETI VERSENY 2010 10.1.1.1. Hogyan folytatódik a mondat? Az elsısegélynyújtás olyan egészségügyi beavatkozás, amelyet a. bárki a végleges szakellátás

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l DIPLOMATERV K o v á c s D á n i e l L á s z l ó 2 0 0 3. Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP

ANYANYELVI FELADATLAP 2007. jnuár 26. ANYANYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2007. jnuár 26. 14:00 ór A 1 fltlp NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! A mgolásr

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 861 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá ly 23/2006. (VI II. 30.) HM ren de let A mun ka ügyi el len

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

4. osztályos feladatsor II. forduló 2016/2017. tanév

4. osztályos feladatsor II. forduló 2016/2017. tanév Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, AMI és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232 4. osztályos feladatsor II.

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

Nem teljesen nyilvánvaló például a következı, már ismert következtetés helyessége:

Nem teljesen nyilvánvaló például a következı, már ismert következtetés helyessége: Magyarázat: Félkövér: új, definiálandó, magyarázatra szoruló kifejezések Aláhúzás: definíció, magyarázat Dılt bető: fontos részletek kiemelése Indentált rész: opcionális mellékszál, kitérı II. fejezet

Részletesebben