N/Ny. N/NyX és XN/Ny 803. N/Ny-B/V 805 NC 809 ND 811. N/Ny-P/F 814. N/Ny-G/Gy 818. N/NyH 822. N/NyJ 827. N/Ny-K/Ch 828. N/Ny-L 835.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "N/Ny. N/NyX és XN/Ny 803. N/Ny-B/V 805 NC 809 ND 811. N/Ny-P/F 814. N/Ny-G/Gy 818. N/NyH 822. N/NyJ 827. N/Ny-K/Ch 828. N/Ny-L 835."

Átírás

1 N/Ny N/NyX és XN/Ny 803 N/Ny-B/V 805 NC 809 ND 811 N/Ny-P/F 814 N/Ny-G/Gy 818 N/NyH 822 N/NyJ 827 N/Ny-K/Ch 828 N/Ny-L 835 N/NyM 837 N/Ny-N/Ny 842 N/NyR 843 N/NyS 847 N/NySz 851 N/Ny-T/Ty 856 N/Ny-Z/Zs

2 N Valódi, N csoportbeli gyökszármazék mindkét nyelvben kevés van. Az n-nel kezdıdı héber szavak zöme ugyanis csak nx- elıraggal ellátott más gyök származéka. Többségük szenvedı ige (pl: meg van mondva), de a visszaható igék egy része is nx- et kap, pl.: ni-ftah = kinyílik, ahol potéah = kinyit. Az n hang ısi jelentése: ná=mozgó, nú=na! Magyarban még: nı, növı, nıl, nyıl. A n hangzó az ısi aktív ágens s ebbıl lett késıbb az énfogalom is. Több nyelvben megfigyelhetı, hogy szó belsejében az n néha csak betéthangként szerepel, pl.: mougol mongol. Az ilyen meséket azonban, hogy valami csak úgy megkettızıdik, meg csak betéthang, soha nem kellene egy nyelvésznek komolyan venni. Mert ki a mo-ngol? Az, aki nagol = tovagördül. S n nélkül, mo-ugol? Aki köröket ír le. Bizony nem túlzás az, hogy "mindent" ki lehet olvasni a héberbıl. Mert a héber nemcsak a kárpátnyelv gyökeit ırizte meg (mint a magyar), hanem az ısi elıragozás emlékét is. A ni-, ne- a héberben a mőveltetı igék befejezett alakjának elıragja (pl.: nimszár = el lett küldve, ahol maszár = elküldte). Utóragként az nx- mindkét nyelvben szerepel. Jelentése: "általánosságban is olyan, mint amit az alapszó jelent". Pl.: edna=gyönyör (éden, Edina). Vagy admoni=pirosarcú-rıthajú mondjuk a neanderes, északi Ádám típusa, aki, mint tudjuk, rıtszırő volt (ma is megvan:-). Utóragként az -xn is megvan mindkét nyelvben s az értelme is az nx- raghoz hasonló. A magyarban ez az -on, -en, -ön: olyan, ami felmegy, rámegy, jellemzı rá. Példák: özön (áz-on), él-en (fent-elıl) illetve a héberben: szag-án = orgona, at-in = tögy (üt-in, ütögetıs szopáskor). A magyar -xny rag jelentése az -xn-hez hasonló, azzal a különbséggel, hogy az az új szó -i melléknév képzıt is kap. Példák: talány (talán-i), lepény (lepén-i). A héberben: acbani=ideges (tüske-ben-i), eszboni=főféle (esz-ben-i: ennivaló). A magyar feltételes mód ná-, né- ragjának eredete nyilvánvalóan a héber ná! nu! és magyar megfelelıi, a na, no! indulatszavak. Pl.: ad-na, ad-ná. A magyar -ni fınévi igenév képzı eredete a héber ani=én, ami eredetileg inkább "éni", "énes" jelentéső volt: cselekvıként tesz valamit, mint egy én. Megjegyzés: a héber táblázatokban PIROS nagybetőkkel jelöljük a valódi N gyököket s KÉK-kel az nx- elırag leválasztása után maradó másféle gyököt. 803

3 NX gyök, héber Az emberi faj genetikusan is beírt NX gyökének elvont értelme: mozgó. A héber NX gyök: ná = mozdul, mozgat, vándorol, nóa = mozdulat. Az NX gyök: nu! = na! ná = kérem! NX, héber táblázat ná = kérem! féligsült, féligfıtt* NX vav-alef hení /nu/=megakadályozta nae, náá = szép, szépen, illı, illik, illıen alef-hé nu! = indulj, menj már neá = szépít alef ná /nóa/=vándorol, mozdul, mozog, megrezdül ájin níá = takony ájin nóa = moccanás, mozdulat NX nu /ná, ninóa/=mozdulat, moccanás * Elhamarkodott sütés: "Ez még mozog":-). ni'á = mozgás, mozgatás, mozdulat, billenés ájin-hé XN gyök, héber Az éntudat az XN gyök megjelenésével kapcsolatos. Elvont értelem: élet és éntudat erıszakos környezetben. A héber XN gyök: á/j/in, enáim = szem (ek), on = bőn, oná = idény, iná = kínoz, megerıszakol, sanyargat, one = válaszol, tanúskodik, szenved, oni = szegénység. Az XN gyök: ani = én, ánu = mi, aná = kéretik, l'án = hová? éno = ı nem, enéni = én nem, é'n = nincs, -talan, iná = okoz, becsap, on = erı, vagyon, oni = hajóraj, one = gyász, -ol, uná = történik, tüdılebeny. XN, összhasonlító táblázat á/j/in, enáim=szem, szemek ájin /a torokhang neve is/ on = bőn ájin XN ani = szegény éná=szemmelverés /arám/ ájin-alef oná = idıszak, idény ájin oni = szegénység, sanyarúság ájin ájin iná, uná = meg-, kínoz, kínzott, sanyargat, -ott, megerıszakol, -t ájin one, aná = válaszol, -t, tanúskodik, -ott, meghallgat, megalázkodik, szenved, -ett én ön /maga/ ún, ünı alef ani, anochi = én XN oni = flotta, hajóraj alef 804

4 ánu, anáhnu=mi on = erı alef on=erı, vagyon, gyász XN én ín ón /fém/ ın /hal/ aná = gyászolt é'n = nincs, nem, -talan alef one = gyászol án, aná, l'án = hová? alef alef éni, enéni = én nem! iná = okoz, becsap, kezére juttat alef éno, éna = ı nem! aná = kéretik, kérem 2 alef N/NyX, összehasonlító táblázat uná = történik, tüdı-, lebernyeg X'N onaá = csalás, becsapás 2 alef-hé XNX ná = mozdul ná = kérem! nóa = moccanás hení=akadályoz nóa = mozdulat na! /menj már!/ ne! ni! /nini/ no! nyő /nyüvek/ niv'át=megrémül nóa = mozdul nyí /nyivákol/ nı, nı/l/ /el/nyő nae = szépen, illıen Noé, Noa NB/V gyök, héber A héber NB/V gyökök elvont értelme: folyik, ered. ni'á = mozgatás NB/VX gyök: nav'á = folyik, következik, niv'á = feltárul, novéa = ered, fakad. Az N/V gyök: nivá = termés, beszéd, niv = tépıfog, tájszólás, kifejezés. Az NB/VX gyök: nav'í = próféta, nibá = jósol. A héber NV gyökök elvont értelme: ível, amit kíván. Az NXV gyök: naave = görbe, elferdített. Az NV gyök: navá = lakik, nave = legelı, lakhely, otthon, nave = csinos, szép. A héber NB/V gyökök kétszótagúvá válása A héber NB/V gyökök nem vesznek fel c, p/f, j, m, sz hangot. nv nxv nvx nb/vx n'v nvv nvd nvg nb/vh nvch nxvk nb/vl nvn nvr nvxs nb/vt nvz 805

5 NV/B, héber táblázat nav'á=folyt, eredt, következett ájin niv'á = feltárult novéa=ered ájin NVX /j'vú=behozatal/ JVX n'ví'á = eredet, fakadás ájin nivá = termés, beszéd jud /növı, jövı/ N'V niv = tépıfog, tájszólás, kifejezés, beszéd jud NB/VX alef nevuí = prófétai nibá / nibe = jósolt, prófétált / jövendöl alef nav'í, -ut = próféta, prófécia alef /baá=jön/ alef n'vuá, n'vuí = jóslat, prófétai navá = lakik, szépül vav-hé XV /ivá=kíván/ NV nave = lakhely, otthon, legelı vav-hé nave = csinos, szép alef/is/-vav NXV naavá = meggörbül ájin-vav /ivá = elferdít/ XV naavé = görbe, elferdített ájin-vav navuv = üreges, üresfejő n'vivut=őr, üresség tav /abúv=csı/ NVV /bacúr=leszüretelt/ nivcár = leszüretelt B/VC navád / -ut = nomád, vándor / vándorösztön vav /vad/ VD NVD neevád = elvész, elpusztul alef /oved=elveszett/ XB/VD /oved=dolgozik/ neevád = megdolgozott, megmővelt, ki-, elkészített ájin XB/VD B/VDL /bodel=elkülönül/ nivdál=különválik, -álló, különbözı, lesállás /futball/ NVG neveg = spóra nivdak = meg-, átvizsgált B/VDK naváh = ugatott /vah! vah!/ n'víhá = ugatás novéah = ugat NB/VH navhán= ugatós nevúah=prófécia nibáh = meg-, ugatta /bahul=kapkodó/ nivhál=megijed, elhamarkodja hé B/VHL B/VHN /b'hiná=vizsga/ nivhán = vizsgázik, vizsgáztatott, kipróbált /boher=választ/ nivhár = válogatott, meg-, kiválasztott B/VHR /bohes=kavar/ nivhás = megkevert, felkavart B/VHS navoch = zavart /tanácstalan/, tévelygı /bóklász/ /bachá=siralom/ B/VCh nevech = rejtek, -hely, forrás NVCh 806

6 navák /bakák/ = kiürült kuf /bokek=kiürül/ B/VKK B/VKX /bokéa=hasad/ nivká = megreped, kettéhasad, áttört /front/ kuf-ájin /avak=por/ neevák = harcol, küzd, küszködik alef-kuf NXVK /baál=férj/ niv'alá = férfival hál, férjhez megy ájin B/VXL /boléa=elnyel/ nivlá = lenyelt, felszívódott ájin B/VLX XVL /ivel=gonoszul bánt vele/ nivel, nivul = el-, meg-, csúfít, -ás, lealjasít, -ás vav NB/VL /bul'á=elnyőtt/ n'vilá / nivlá = fonnyadás, hervadás / elkopik, elhervad /bli=pusztulás/ n'vélá = dög, hulla nibel=elhervaszt, gyaláz, dögleszt, nem kóser vágás novel = elfonnyad, elhervad, lealjasodik, aljas, gazember, bestia n'valá=aljasság, bestia /nı/ B/VL nivul=ocsmányság, meggyalázás /b'éla=rágalom/ nevel = tömlı, korsó, hárfa, lant /n'víá=fakadás/ NVL /bolel=összekever/ nivlál = ki-, összekeveredik B/VLL /bolem=megfékez/ nivlám = megzabolázott, -fékezett B/VLM navlut = csúfság, aljasság XVLT NVLT tav novelet=hullott /éretlen/ gyümölcs, avar /bone=épít/ nivná=fel-, épül B/VN navon, -ut = eszes, értelmes, -ség nívon = kifejezések győjteménye /biná=értelem/ /bén =...éves/ /vén/ nivén, nuván=elsorvad, -szt, elsatnyul, -nyít, lealjasodik, -ít vav NVN /bőn/ nivun = elzüllés, -satnyulás, -korcsosodás vav navár = túr, turkál, tiszta szívő, egyeneslelkő /bór=tisztaság/ NVR B/VRX /bore=teremt/ nivrá = teremtmény, megteremtett, -alkotott alef /b'ír=barom/ niv'ár = ostoba, tudatlan ájin B/VXR B/VRG /bóreg=csavar/ nivrag = becsavart, csavarokkal megerısített /brécha=vízmedence/ nivrechet = kis medence tav B/VRCh /borer=válogat/ nivrár=kiválogatott B/VRR navrán=vakond NVRN /iver=vak/ nivreset = csillár tav NVRST /baás=dögszag/ niv'ás = meggyőlölt, megutált alef NB/VXS navát, -ut = /hajó, repülı/ kormányos, kormányzás, révkalauz vav-tet /ivut=elferdítés/ NVT /b'atá=rémület/ niv'át = megijed, -rémül ájin-tav B/VXT 807

7 navát = csírázik nevet = csíra tet nibát = tekint, néz, kikandikál tet NBT navut = kicsírázott tet /butál=megszüntetett/ n'vítá = csírázás tet nivtál=szünetel, munkanélkülivé válik tet B/VTL /búz=megvetés/ nivze, nivzut = megvetett, aljas, -ság B/VZ navóz /bazáz/=kifosztott B/VZZ nivzáz=kifosztott, kizsákmányolt /bozez=kirabol/ Nevet = csíra ki-vet, növe-t. N/Ny-B/V gyök, magyar Az NV gyök elvont értelme, a héberhez hasonlóan: folyik, ered. A magyar NV gyök: naív, név, nívó, növı. Az N/Ny-B/V gyök kétszótagúvá válása A héber NB/V gyökök nem vesznek fel c, p/f, j, m, sz hangot. A magyar N/Ny-B/V gyök nem alkot II. szótagot v/b, c, d, p/f, j, r, sz hanggal. nv nxv nvx nb/vx n'v nv nvv nvd nvg nvg nyvg nb/vh nvch nxvk nvk nyvk nb/vl nvl nyvly nvm nvn nvn/ny nvr nvxs nvs nb/vt nvt nvz N/Ny-B/V, összehasonlító táblázat niv'á = feltárul n'ví'á = eredet nave = szép, csinos naív név, Néva /folyó/ nívó növı nivhál=megijed nyávog nivhál=megijed nyivákol neveg = spóra nevet = csíra nivá = termés navigál nevel növel, növekszik n'velá = dög nivhán=vizsgázó nivá=termés, ambár=hombár nyavalya nebuló nov-ember /új termés/ nivhár=kiválasztott nivná=felépül, nivén=elsorvad növény, növedék navár = tiszta szívő n'velá = dög neves /híres/ nıvér nyő-ves 808

8 nave = szép nivá = termés nivén=sorvaszt nevet növeszt nyuvaszt *A latin nov-ember a 9. hónapot jelenti. Miért nem a 11. hónapot? Azért nem, mert az ókorban még márciustól (más naptár szerint augusztustól) számították az új évet. A latin novo=megújít, novem=kilenc. (Mindenesetre feltőnı, hogy az ıszi hónapok latin nevében a hibátlan magyar "ember" szó szerepel. A szerzı Varga Csaba véleményét fogadja el, aki szerint az "ember" szó, úgy általánosságban, számításba veendıt jelentett. Az NC gyök ısi képe: madárcsata. NC gyök, héber Az NC gyök: nacá = veszekszik, rombadıl, elszáll, nec = héja (madár), nicá = rombadıl, civakodik, bimbó, nocá, nucá = toll, tollasodik. Az NXC gyök: naác = felbıszül, káromol, niuc = káromlás, becsmérlés, gyaláz, noác = ócsárolt. A héber NXC gyök: naác = beszúr, bedöf, rajzszeg, na'uc = bevert (szög) beszúrt, benne rejlik, naíc = vájat, rovátka, gödör, noác = tanácskozik. A héber NC gyök kétszótagúvá válása A héber NC gyök nem vesz fel b, p/f, m, s, sz, z hangot. A sziszegı hangokat azért nem, mert a c maga is t + sziszegı hangból áll. nxc nxc nc ncv ncc ncd ncg nc-h ncj ncxk ncl ncn ncnc ncr NC, héber táblázat nacá = veszekedett, rombadılt, elszállt hé nec = héja /madár/, bimbó naác, -á = felbıszült, káromolta, -lás, gyalázta, -ás NXC NC nicá = civakodott, rombadılt, /virág/ bimbó hé hé nocá, nucá = toll, megtollasodik /csibe/ noác = gyalázott, ócsárolt alef alef niec / niuc = gyaláz, ócsárol, káromol / káromlás, becsmérlés naác = beszúrt, beledöfött, rajzszeg ájin /ec=fa/ NXC na'uc, n'ícá = bevert, /szög/ beverés, beszúrt, -szúrás, benne rejlik ájin naíc = vájat, rovátka, gödör ájin /joec=tanácsol/ noác = tanácskozik, tanácsot kér 809

9 nicáv /jacáv/ = fel-, megáll, felügyel /munkát/ nyél, késmarkolat, helytartó, merıleges JCV /jucáv=rögzített/ n'cív, -ut = oszlop, kormányzó, -ság NCV neecáv = elszomorodik ájin /acúv/szomorú/ XCV /cover=felhalmoz/ nicbár = felhalmozódott, összegyőlt CB/VR CB/VT /covet=megcsíp/ nicbát = megcsípett, összeszorult /szív/ tet nacac = csillogott, rügyezett /cac=elıbukkan/ nocec = fénylı, ragyog, csillog nacíc = csillám /ásvány/ nicoc = szikra, szemernyi NCC nacod = csapdába esett /vad/ /cud=vadászik/ NCD /cafuf=zsúfolt/ nicpaf = tolong, összezsúfolódik CP/FF /cofen=elrejt/ nicpán=elrejtett CP/FN NCG /cígöl: cipel/ n'cíg / -ut = megbízott, képviselı / képviselet nacáh, nucah = legyızött NCH nicúah = vezénylés /karmester/ legyızés, vitázás nicah = legyız, -gyızött, döntı, magasztal, folytonos, munkavezetı, vezényel /karmester/ nacáh / nécah = örökké, -valóság, öröklét / örökkévalóság NCH nichi = örök, örökké tartó nachán=vitázó, önfejő, erıszakos nicahón / nachanut = gyızelem / vitázás nicuj = viszály, tollasodás NCJ NCXK /coek=kiabál/ nic'ák = összehívott, -győlt, bepanaszolt ájin-kuf /jocek=önt/ nocák = át-, öntött kuf JCK /cél/ nicál, nicol = meg-, menekül, -t NCL /cél/ nicel, nicul = kiaknáz, megment, kizsákmányol, -ás, ki-, felhasznál, -ás naclán=kizsákmányoló, -használó NCLN nucál = kizsákmányolt, ki-, felhasznált neecál=nemes, elkülönített, ihletett, ihletet kap alef XCL XCL /acel=lusta/ neecál=ellustul niclá = megsántul ájin CLX /cli'á=sántítás/ /cláv=kereszt/ nicláv = keresztre feszítik CLV /caluj=sült/ nicláh = megsül, megsütik NCLH CLL /calul=áttetszı/ niclál = megtisztul, derül, kristálytisztává válik NCLT tav nicólet / n'cilut = hulladék, maradék / kihasználhatóság 810

10 XCM neecám = becsukódott, bezáródott /szem/ ájin /ocem=szemet behúny/ CMD /camud=csatolt/ nicmád = hozzá-, összetapad, hozzácsatolt CMK /camuk=aszott/ nicmak=aszalt, összezsugorodott CMT /camut=rákapcsolt/ tav nicmat = ö.zsugorodott, hozzákapcsolt, örökbe adott NCN nicán = rügy, bimbó nocán=tollseprő NCNC /noce=csillog/ nicnec, nicnuc = csillog, -ás, felcsillan, megvillan, -ás CNF /canuf=rétekert/ nicnaf = rátekert, -tekerıdött nacár=ırizte, elzárta, biztosította /ocer=győjt/ nocer = ır, ıriz NCR /cur=formál/ necer = ág, sarj, leszármazott nocár=alakul, létesül, teremtıdik nacur = ostromolt, ırzött, rejtekhely, kibiztosított /fegyver/ CR /cur=ostromol/ XCR nicrá = biztosíték /fegyveren/ /ocer=feltartóztat/ neecár = megáll, megakad, lefékez, le-, feltartóztatott, kipréselt ájin XCR neecár = felhalmozott, összegyőjtött alef /ocer=győjtemény/ NCR /nocer=ıriz/ nicer, nicur / nocrí=áttérít, megkeresztel, -és / keresztény CRV /corev=éget/ nicráv = megperzselıdik, meg-, leég /bır/ CRF /coref=kiéget/ nicraf = megtisztul /fém/, tisztázódott, kiégetett /cserép/ CRCh /carich=kell/ nicrach = rászorul, -t, szőkölködı, rá-, kényszerül CRR /corár=átkötözött/ nicrár = becsomagolt, -göngyölt, összekötött /carut=szorosság/ n'curot = titkok, szenzációk tav JCT /jacát=kigyulladt/ nicát = meg-, kigyullad tav Magyar NC/Cs gyök nincs ND gyök, héber Az elvont, közös értelem: mozgásban levés. A héber ND gyök: nád /nod/ = vándorol, hajladozik, fejet csóvál, ned = vízoszlop, nedá = szerelemdíj, nidá = mozdulat, bólintás, nid = moccanás, rebbenés, nidá = tisztátalanság, kiközösítés. Az NXD gyök: nod = tömlı, spóratok, vándorlás, bolyongás. Az NXD gyök: noád = arra szánt, összejön vele. Az NDX gyök: nodá = ismert, kitudódik, híres, jelentékeny. 811

11 A héber ND gyök kétszótagúvá válása A héber ND gyök nem vesz fel c, p, g, k, m, s, sz, t, z hangot. nxd n'd nd ndb/v ndd ndf ndh ndh ndj ndl ndn ndnd ndr nxdr ND, héber táblázat nád /nod/ = vándorol, -t, hajladozik, -ott, fejét csóválja, fejét csóválta /nád/ ND ned = vízoszlop nid = moccanás, mozdulás, rebbenés jud N'D jud nidá = mozdulat, bólintás, menstruáló /nı/, -ás, tisztátalanság, kiközösítés nedá = szerelemdíj hé hé nudá = kiközösített NXD JXD JDX alef nod = tömlı, spóratok, vándorlás, bolyongás /jaád=rászánt/ ájin noád = rászánt, találkozó rögzítése, összejön /velük/ /jadúa=ismert/ ájin nodá = kitudódik, tudomásra jut, híres, ismert, jelentékeny n'davá = adomány, alamizsna /ad/ nidev, nadáv = adakozott, adományozó, -ott NDV /adív=udvarias/ nadív / -ut = nemes, adakozó, bıkező / nagylakőség nidbach = téglasor, kısor /fal/ NDBCh nadbán = jótékony, mecénás NDBN /devek=ragasztó/ nidbak = odaragad, megfertızıdik kuf DB/VK /dubár=megbeszélt/ nidbár = meg-, összebeszél DB/VR nadád = vándorolt, bolyongott, távolódott, mozgott, mozgatta /odád=felbátorodott/ nadud = rozoga, mozgó /fog/ NDD noded = vándorol, bolyongó n'dod, n'dídá / n'dudím = vándorlás / álmatlanság nadíf = illanó /af=repül/ nidáf = szétszóródott, lehullott NDF nadáf = áradt, terjengett /illat/ elfújta, szétszórta /dfusz=nyomda/ nidpász = kinyomtatott szamech DFSz /doeg=aggódik/ nid'ág = aggódó alef DXG /degel=zászló/ nidgál = zászló alá sorakozik DGL /dages=hangsúly/ nidgás = kihangsúlyozott /'dögös'/ DGS nadáh = ráüt, rácsap NDH nidhá=elhalasztott, elutasított DH /dahá=elutasította/ 812

12 /dohe=eltaszít/ nadóah /doh/ = leöblített NDH DH nidah=ki-, el-, taszított, -kergetett, tévelygı, tévútra vitt, félreesı nidhaf = meglökött, taszított, ösztönzött DHF DHK /dohek=tolakszik/ kuf nidhak = tolakodik, befurakodik, összenyomott, lökdösött nidhám = megdöbben NDHM DHSz /dahusz=sőrített/ nidhász = összezsúfolt, sőrített, begyömöszölt szam naduj, niduj = kiközösített, kiközösítés /nudá=kiközösített/ NDJ DKX /duká=elnyomott/ nidká = elnyomott, lesújtott, levert kaf-alef DK /diká=lesújtotta/ nidke = megtört szívő, lesújtott kaf nadoch /doch/ = összetört, -zúzott /doch=tör, zúz/ DCh /doech=hanyatlik/ nid'ach=lehanyatlik, kialszik ájin DXCh /doker=szúr/ nidkár = meg-, leszúrt kuf DKR nadál = százlábú /hajladozó/ NDL nidlah = zavarossá válik /víz/ DLH /daluk=égı/ nidlak = meggyullad kuf DLK nadám /damám/=elcsendesedik, elhallgat, elhal /zaj/ /domi=csend/ DMM n'dán = kard-, hüvely NDN nidme = úgy látszik / tőnik hé /dome=hasonló/ DM nadán, n'dúníja=hozomány NDN nadnedá=hinta NDND nadár = fogadalmat tett, adományt ígért nidon=tárgy /beszéd/ téma, tárgyalt, elítél, -t NDN nidned / nudnád = lenget, ringat, hintáztat / hintáztatott, meg-, rázott nadur / neder = önmegtartóztató / fogadalom nadír, -ut = ritka /jelenség/, ritkán elıforduló NXDR XDR nidnud = hintázás, ringatás, jelentéktelen hányad, /bőn/ látszata NDR ne'dár = magasztos, fenséges alef /eder=méltóság/ XDR ne'edar = megkapált, távollevı, /isk./ hiányzó, hiányos, eltőnt /katona/, elhunyt, -talan, -telen ájin /udár=felkapált/ DRCh /dorech=tapos/ nidrach = el-, taposott, felajzott, felhúzott /ravasz/ DRS /dores=követel/ nidrás = meg-, követelt, felszólított, fejtegetett nados = csépelt, 'elcsépelt' /das=csépel/ DS DRSz /doresz=eltapos/ nidrász = eltaposott, elgázolt, széttépett szamech A nád = vándorol, hajladozik, fejét csóválja a magyar nád szó rokona. 813

13 ND gyök, magyar A közös értelem itt is: mozgásban levı. A magyar ND gyök: nád, nedő. Az ND gyök kétszótagúvá válása A héber ND gyök nem vesz fel c, p, g, k, m, s, sz, t, z hangot. nxd n'd nd nd ndv/b ndd ndf ndh ndh ndj ndl ndly ndn ndnd ndr nxdr ndr nds ND, összehasonlító táblázat nád=hajladozik nád ed=pára, ned=vízoszlop nedő, nedv nadál=százlábú nadály hajladozó ne'dár=magasztos nádor nidrach=felhúzott nadrág nadír=ritka, ne'dár=fenséges nadragulya nod = csomó nudli nudá=kiközösített nudista A nadragulya mérgezı ugyan, mégis győjtötték, mert a furcsa, emberkére hasonlító gyökértörzsének segítı varázserıt tulajdonítottak. NP/F gyök, héber Az ısi kép: élet a fák koronájában, amin átszitál a napfény. A héber NP/F gyök: nafá = szita, kerület, körzet, nipá = átszitál, nof = tájék, falomb (leng), kilátás. A héber NXF gyök: naáf = paráználkodik. A héber NP/F gyök kétszótagúvá válása A héber NP/F gyök nem vesz fel v/b, p, g, m, r, sz, z hangot. nxf np/f np/fc nxpd nxff nff np/fh npj nfkx np/fch nfk np/fl nfnf np/fs np/ft nft 814

14 NP/F, héber táblázat NF henif /nof/ = lenget /af=repül/ nof = tájék, kilátás, fakorona, falomb nafá = szita, kerület, körzet nipá = át-, szitál /Nap/ NP/F nupá = átszitált naáf = paráználkodott alef nief, niuf = bujálkodik, paráználkodás alef NXF XF neefá /ofe/=megsül, -sütik alef-hé /ofe=süt/ XF nifcá = megsebesül ájin /pacúa=sebesült/ P/FCX nafác = szétszórta, -ódott, elterjedt, összetörte /puc=szétszór/ P/FC nafoc /puc/ = el-, szétterjed, -t, szétszóródik, -ott /pucolni/ nipec, nipuc = szétzúzta, -ás, kártolta, -ás /gyapjút/ tilolta, -ás /lent/ napác = gyapjúfésülı, gyutacs NPC nupác = tilolt, szétzúzott nefec = dörrenés, robbanás PCC n'fícá = zúzás, törés, terjesztés P/FC NFCT /ficánkol/ n'fícut / n'fucot = elterjedés, terjesztés / diaszpora ne'pád = övet felcsatol alef /afudá=burkolat/ NXPD naáfufim = bujálkodás, paráználkodás alef NXFF nofef /nof/ = lenget NFF PGX ájin nifgá = megbántódik, sérelmet szenved, megsérül, -t, meg-, károsul, -t nafóg /pug/ = elgyengül /pug=lankad/ PG PGM /pagum=hibás/ nifgám = meghibásodik, kicsorbul, elromlik /poges=találkozik/ nifgás = találkozik /vkivel/ P/FGS nafah=bele-, fúj napah = kovács nifhá = fúvás, beszél NP/FH nupah = felfújt NP/FH nefah=őr-, köbtartalom nipúah = felfújás, felfúvódás, dagadás /puh=fúj/ /pohed=fél/ nifhád = megijed, fél, ijedt, riadt P/FHD /pohesz=belapít/ nifhász = összelapított szamech P/FHSz /pahot=kevesebb/ nifhát = csökken, kevesbedik tav P/FHT n'fihut = daganat, fel-, dagadás /nafúah=felfújt/ NFHT /nafá=szita/ nipuj = szitálás, rostálás NPJ nafak = ki-, jön ki-, megy NFK nifká = feloldott, érvényét vesztett ájin NFKX nafká = utcai nı /kijáró, nyafka/ kuf /puch=drágakı/ nofech=pótlék, türkizkı NP/FCh NFKD kuf nifkád = hiányzó, távollevı, megszámlált, megemlített, kinevezett 815

15 nifkah, pokéah = kinyílik /szem/ P/FKH naful=beesett /arc/, silány, elesett nipul = fióka, leesés NP/FL nafál = le-, ki-, rá-, elesett /harcban/, lesüllyedt nefel = kudarcba fulladás, kora-, halvaszülött n'fílá / n'filim = le-, el-, esés, bukás / óriások niflá = tetvetlenít, kivételezett hé /pole=tetvez/ P/FL P/FLX /pele=csoda/ niflá = csodás, csodás érzést ad, nagyszerő alef P/FXL /paul=szenvedı ige/ nif'ál = szenvedı igeragozás /nyelvtan/ ájin P/FLG /poleg=megoszt/ niflág = szétválik, megoszlik P/FLH /poleh=felszánt/ niflah = felhasított, felszántott P/FLT /polet=kivet/ niflát=kivetett, -vetıdött, kiköpött, -választódott tet /pili=csodás/ niflaot = csodák, csodatettek alef NP/FXM /poem=dobog/ nif'ám = megdöbben, felindul, meghatott ájin P/FN NFNF /pone=fordul/ hé nifná = el-, fordul, idıt szakít, eltakarított, szükségre megy nifnef, nifnuf = lenget, -és P/FXR /poer=kitát/ nif'ár = kitárul, szélesre nyílik ájin PRX /parúa=zabolátlan/ nifrá = bosszút áll, elvadul, összeborzolódik, kifizetett, behajtott /adósság/, felfedett, kitakart ájin P/FRC /porec=kitör/ nifrác = elterjed, át-, feltört P/FRD /prédá=elválás/ nifrád = el-, különvált, elbúcsúzott, alanyeset /nyelvtan/ P/FRF /paruf=begombolt/ nifraf = begombolt, összekapcsolt P/FRK /porek=lerak/ nifrak = lerakott /teher/ kuf P/FRCh /porech=morzsol/ nifrach = fel-, megtört /dió/, morzsálódott /porhanyós/ P/FRM /porem=felfejt/ nifrám = felfejtıdik /varrás/ P/FRS /pores=megválik/ nifrás = elkülönöl, kiválasztódott, kivetett, kivált P/FRSz /poresz=kifeszít/ nifrász = ráterített, kifeszített /vitorla/ szin P/FRSz /parusz=feszeletelt/ nifrász = felszeletelt, ki-, ráterített szamech P/FRT /poret=részletez/ nifrat = részletezett, felváltott /pénz/ tet PSX /poséa=bőnözı/ nifsá = bőnös, vétkes 816

16 nafás, nafus=pihen, üdül, tétlenkedı /pus=megpihen/ nófes = üdül, pihen NP/FS nafsí, -ut = lelki, szívélyes, -ség nefes = lélek, lény, személy, emlékmő nipás = megpihen nipes = lelket önt bele PSH /psihá=hasadás/ nifsah = megreked, felfakad NP/FSH PSR /poser=olvad/ nifsár = el-, felolvad, langyosodik PST tet nifsat = levetkıztetett, levetett /ruha/, lenyúzott /bır/ elırenyújtott kéz P/FSzD /paszed=romlandó/ nifszád = elromlik, romlott, károsodik, káros szam P/FSzH /piszéah=sánta/ nifszah = megsántul szamech P/FSzK szam-kuf nifszak=kettészakad, megszőnik, meghatározott, eldöntött, megítélt P/FSzL szam nifszál=érvénytelennek nyilvánított, alkalmatlan, /mővészien/ faragott NFT /petróleum/ neft = kıolaj niput=tilolás tet PS NP/FT NFT nofet=lépesméz niftá, pote = enged a csábításnak tav-hé PT P/FTH /patúah=nyitott/ niftah = ki-, megnyílik, kinyitott, feltárul, -bontott tav P/FTL /pitul=sodrás/ niftál=fonódik, csavarodik, küzd, vergıdik, elferdített, furfangos naftulim = küzdelem, vergıdés tav NFTLM P/FTR /patur=mentes/ niftár = elválik /vkitıl/, elhalálozik, elhúnyt tet P/FTR /poter=megfejt/ niftár = megoldást talál, megoldott /probléma/ tav P/FZR /pazúr=szétszórt/ nifzár=el-, szétszóródik, szétszórt /pazarolt/ N/Ny-P/F gyök, magyar Az ısi kép a héberben világosabb: élet a fakoronában, amin átszitál a napfény. A magyar NP gyök: nép, nap, Nap. Az N/Ny-P/F gyök kétszótagúvá válása A héber NP/F gyök nem vesz fel v/b, p, g, m, r, sz, z hangot. A magyar gyök nam alkot II. szótagot v/b, d, f, h, j, n. s, sz, z hanggal. nxf np/f np np/fc nypc nxpd nxff nff npp nyfg np/fh npj nfkx np/fch nfk nyfk np/fl npl npm nfnf np/fs np/ft nft 817

17 nipá=átszitál /fény/ Nap /a lombon/ nofel=lesüllyed nap nafuc=összetört nyápic nofel=lesőllyedı nappal /napval/ nafka=utcai nı nyafka nofel = ráesı napló N/Ny-P/F, összehasonlító táblázat nafoc=elterjedt nép apim=orcák, panim=arc napam /anyós/ nafog=elgyengül nyifeg-nyafog A lexikon szerint: Az anyá-ból képzett napam (anyós) szó csak a 18. sz. végétıl fordul elı s valószínő, hogy a finnugor nap-ot szorította ki. (Valószínőleg van köze a finnugor szóhoz, de nem az anya, hanem a "teremtı Nap" fogalmán keresztül.) NG gyök, héber A héber NG jelentése: fertızı betegségek. Az NGX gyök: nagúa, nugá = sújtott, megfertızött, nega = csapás, betegség, kiütés, n'gíá = érdekeltség, nigá = vereséget szenved, nogéa = érint, hozzáér. A héber NG gyök kétszótagúvá válása A héber NG gyök nem vesz fel c, p, g, j, k, m, t, z hangot. ngx ng ngb/v ngd ngf ngh ngh ngxl ngl ngn ngr ngsz ngsz NG, héber táblázat nagá = érintette, hozzáért ájin /gá=nyúlj hozzá!/ nogéa = érint, hozzáér NGX ájin n'gíá=érintés, tapintás, érdekeltség /elfogultság/ 818

18 nagúa = sújtott, megfertızött nigá = vereséget szenved, sújt, megfertız ájin nega = csapás, betegség, kiütés nugá = sújtott, megfertızött ájin NG /jugá=kifárasztott/ hé nuge /jagá/ = bús, bánatos nagáv=kiszárad NGV nigev, niguv=meg-, feltöröl, -ás, meg-, felszárít, -ás n'givá / nugáv = meg-, letörlés / meg-, feltörölt /szárazság/ negev / negbá = dél /égtáj/, déli irányban NGB/V negbi = délen levı, délrıl jövı /gubi=sáska/ nigbá=behajtott, beszedett /pénz/ NGB GB/V-V /govev=összehord/ nigbav=összehordott, felhalmozott, -halmozódott /gida, gödölye/ /gdíjá=levágás/ nigdá = ki-, levágják ájin GDX nagád / nigud, negdiut = ellenez, ellenkezı állásponton van / ellentét NGD neged / negdi = ellen, -e, szemben / szembenlevı, ellen /pl. támadás/ /god=megtámad/ niged = üt, ver, kovácsol nagíd / -ut=mágnás, gazdag, uralkodó, vezér / gazdagság, elıkelıség NGD /eged=köteg/ neegád = össze-, egybekötik /csokorba/ alef XGD /godem=csonkít/ nigdám = levágott /amputált/ GDM /gader=kerítés/ nigdár = körülkerített /kerítés/ GDR /godes=kazlat rak/ nigdás = halomba rakott, megtetézett GDS nagáf = megütötte, csapást mért n'gífá = le-, verés, lökés, lökdösés NGF nigaf / nugaf = vereséget szenved / -ett, járványban elpusztult nagíf = vírus negef = csapás, járvány nagáh = fénylik, ragyog hé NGH nógah = fény, Vénusz /csillag/ hé nagáh, nigah, naghán = öklel, -ı /állat/ döf /szarv/ nugáh=felöklelt NGH nagóah = felöklelt, megdöfött n'gihá = öklelés, döfés /szarv/ /góah=elıtör/ NGLX /golyó/ ájin niglá = kifakad /kelés/, kirobban /veszekedés/, kiderül, számőzik NGXL ájin nig'ál=beszennyezıdik, utálatossá válik, megundorodik, kiforrázzák /edényt/ GXL /goál=szennyezett/ alef nig'ál = meg-, kiváltott, beszennyezıdıtt, bemocskolódott GL /gilá=felfedte/ niglá = nyílt hé 819

19 nagol /galál/ = felgöngyölített, elgördített, feltárt /golel=felgöngyölít/ GLL NGLL niglál = kiderül, feltárul, kitakart, számőzött GLM /golem=gubó/ niglám = formát ölt, begubózik GML /gomel=elválaszt/ nigmál = elválasztott /szopós/, leszokott /teve/ GMM /gomem=lenyes/ nigmám = lenyesett XGM neegám = elszomorodik ájin /agúm=bánatos/ nagán = zenész nigen / nigún = zenél, hangszeren játszik / dallam, zenejáték NGN negen, n'ginati = dallam, zene, -i nugán=eljátszott, elıadott /zenét/ n'giná = dallam, zene, hangsúly, -ozás GNV /gonev=lop/ nignáv=ellopott GNZ /ganúz=elrejtett/ nignáz = elrejtett, félretett /Niger, Niagara/ NGR nigár / n'gírá = folyékony, folyik, ömlik / folyás, áramlás neger = öntözı csatorna, vízmedence /görög/ nagár, nagária = asztalos, -mőhely niger = asztalos munkát végez /a forgács görög/ GRX /gri'á=levonás/ nigrá = levonnak belıle, megrövidítik /jogait/ ájin XGR neegár = összegyőjtött, felhalmozott alef /oger=összegyőjt/ NGRF /goref=elsöpör/ nigráf = el-, sodródott GRM /gorem=okozó/ nigrám = okozott, elıidézett GRR /gorer=vonszol/ nigrár = vontatott, vonszolt NGRS /gérás=elkerget/ nigrás = zajló, háborgó GRSz /goresz=darál/ nigrász = megdarált, -ırölt szam GS /gás!=lépj ide!/ nigás=odalép, odamegy, 'beugrik', hozzáfog GSR /geser = híd/ nigsár=áthidalt, híddal összekötött NGSz szin nogesz = hajcsár, hajszol, elnyom, sanyargat nagász = hajszolta, elnyomta, szorongatta /hitelezı/ szin NGSz nigász = szorongatott, hajszolt, elnyomott szin nagusz = hajszolt, üldözött szin n'giszá = üldözés, elnyomás, hajszolás szin 820

20 nagász = bele-, leharap szamech NGSz nugász=bele-, leharapott szamech nagusz=le-, beleharapott szamech n'gíszá = harapás /pl. almát/ nagoz = elszáll, -múlik, -illan, tovatőnik /gáz=elröppen/ GZ GZL /gozel=kirabol/ nigzál = kirabolt, kifosztott GZR /gozer=kiszab/ nigzár=ki-, levágott, rárótt, kipusztul, képez /nyelvt/ GZZ /gozez=lenyír/ nigzáz = le-, megnyírt Negev=dél (égtáj), nigev=feltöröl, felszárít a déli égtáj "feltörli" a nedvességet. Izráelben déli irányban a Negev sivatag terül el. N/Ny-G/Gy gyök, magyar A héber NG gyök ısi értelmét: betegségek a magyarban az NyG gyök hordozza. A nagy, négy gy hangjának eredete tj (natuj = kinyújtott, kifeszített). A nyugvás fogalmának a héberben, az újkelető g helyett a h hang felel meg. A magyar NGy gyök: nagy, négy. Az NyG gyök: nyög, nyug(vó), nyőg. Az N/Ny-G/Gy gyök kétszótagúvá válása A héber NG gyök nem vesz fel c, g, j, k, m, t, z hangot. A magyar N/Ny-G/Gy gyök nem vesz fel v/b, c, p/f, j, k, m, n, s hangot. ng ngy ng nyg ngv/b ngd nygd ngf nygg ngh nygh ngl nygl ngn ngr ngr ngs ngsz nygsz ngt nygt ngyz nygz N/Ny-G/Gy, összehasonlító táblázat natuj=kifeszített, kinyújtott noek = nyög nugá = sújtott nagy /nadj, natj/ négy /4 dimenzió/ nyög nyőg 4 vonalat von nigdás=megtetézett neenák = nyög núah = nyugvó negy-ven negédes nyögdécsel nyugvó nyugodt neenák = jajgat nyaggat nahalá = birtok nyugalom niglá= 'kifakad' nagol = elgördít nagúa=fertızött nyegle negligál nyüglıdik 821

TESZ de minek? Copyright: Krizsa Katalin

TESZ de minek? Copyright: Krizsa Katalin Copyright: Krizsa Katalin TESZ de minek? 870 közismert gyökszavunk eredetéről a TESZ szótár a következők szerint vélekedik: (forrás: http://www.leventevezer.extra.hu/tudománytalan.pdf ) finnugor (128 szó)

Részletesebben

ZSOLTÁROK KÖNYVE 1-15. Fejezet

ZSOLTÁROK KÖNYVE 1-15. Fejezet ZSOLTÁROK KÖNYVE 1-15. Fejezet A Zsoltárok 5 nagy részre osztható, és ez volt Izrael nemzetének himnusz könyve. Eredeti formájukban a zsoltárokat énekelni szokták. A zsoltárokban nagyon sok prófécia található,

Részletesebben

Nyíri Attila. A lét költészete

Nyíri Attila. A lét költészete Nyíri Attila A lét költészete Az előre széttépett képet kirakósjátéknak hívják A fénykép emlékezik Eleven a külső világ, nagyon is eleven; Mozgás közben ábrázolni majdnem lehetetlen. Fényképen a nyüzsgő

Részletesebben

A HATÁROZÓK. Alakja, kifejezıeszközei: gyönyörködik valamiben, bízik valamiben

A HATÁROZÓK. Alakja, kifejezıeszközei: gyönyörködik valamiben, bízik valamiben A HATÁROZÓK I. Elméleti segédanyag AZ ASZEMANTIKUS HATÁROZÓI VONZATOK Nem pontosan körülhatárolható jelentéső (aszemantikus) vonzatok, amelyek nem sorolhatók be a határozók egyik szemantikai csoportjába

Részletesebben

Szólások és közmondások

Szólások és közmondások Szólások és közmondások Modulfüzet tanulók számára Készült a TÁMOP 2.2.3-07-2/2F-2008-0033 támogatásával Összeállította: Csobothné Hegedűs Mária Árpád Szakképző Iskola és Kollégium - TISZK Székesfehérvár

Részletesebben

Szabolcsi Erzsébet: Hólepte úton A Barátok Verslista kiadványa 2008/1. szám

Szabolcsi Erzsébet: Hólepte úton A Barátok Verslista kiadványa 2008/1. szám Szabolcsi Erzsébet: Hólepte úton A Barátok Verslista kiadványa 2008/1. szám Szabolcsi Erzsébet: Fehér karácsony Szabolcsi Erzsébet: Másik világ A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉVSZAKOK - TÉL Szia! A Barátok

Részletesebben

Tar talom. IVO ANDRIĆ: Je lek az út men tén (A jegyzetfüzetekbõl) (Borbély János István fordítása)... 3. LÁNG CSA BA: Vallomások és belátások...

Tar talom. IVO ANDRIĆ: Je lek az út men tén (A jegyzetfüzetekbõl) (Borbély János István fordítása)... 3. LÁNG CSA BA: Vallomások és belátások... MÛHELY Ivo Andrić: Je lek az út men tén Láng Csa ba: Vallo má sok és be lá tá sok Brokés Ág nes, Czigány György, Gál Fe renc, Gá ti Ist ván, Ke rék Im re, Láz ár Ben ce And rás, Me zei Gá bor, Pin tér

Részletesebben

KENÉZ HEKA ETELKA 2013.

KENÉZ HEKA ETELKA 2013. KENÉZ HEKA ETELKA Magyarul beszélő igék az igékhez írt versek 2013. KENÉZ HEKA ETELKA Magyarul beszélő igék az igékhez írt versek Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely

Részletesebben

SZELLŐ, MELY SIMOGAT. Kenéz Heka Etelka válogatott költeményei

SZELLŐ, MELY SIMOGAT. Kenéz Heka Etelka válogatott költeményei SZELLŐ, MELY SIMOGAT Kenéz Heka Etelka válogatott költeményei SZELLŐ, MELY SIMOGAT Kenéz Heka Etelka válogatott költeményei részben saját illusztrációival Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák:

Részletesebben

JÓEL KÖNYVE 1-2. FEJEZET

JÓEL KÖNYVE 1-2. FEJEZET JÓEL KÖNYVE 1-2. FEJEZET Jóel származásáról semmit sem tudunk azon kívül, amit könyvében elárul nekünk. Azt olvassuk, hogy Petúel fia volt, azt viszont nem tudjuk, hogy ki volt Petúel. Jóel a déli királyság,

Részletesebben

KENÉZ HEKA ETELKA ÁRNY ÉS FÉNY KÖZÖTT A LÉT

KENÉZ HEKA ETELKA ÁRNY ÉS FÉNY KÖZÖTT A LÉT KENÉZ HEKA ETELKA ÁRNY ÉS FÉNY KÖZÖTT A LÉT című költeményei KENÉZ HEKA ETELKA ÁRNY ÉS FÉNY KÖZÖTT A LÉT című költeményei Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely

Részletesebben

Hajnal Könyvek 07. í Z E K

Hajnal Könyvek 07. í Z E K Hajnal Könyvek 07. í Z E K 2009 Hajnal Könyvek 07. Tízek 2009 Sorozatszerkesztő: Baranyai Attila A kötet szerzői: Bodó Csiba Gizella Csontos Márta Dobler Anita Geisz László Hajdu Mária Jeles Erzsébet M.

Részletesebben

Pável István SZEX, SZERELEM ÉS EGYÉB CSACSKASÁGOK

Pável István SZEX, SZERELEM ÉS EGYÉB CSACSKASÁGOK Pável István SZEX, SZERELEM ÉS EGYÉB CSACSKASÁGOK Pável István Szex, szerelem és egyéb csacskaságok Pável István Szex, szerelem és egyéb csacskaságok Új bevezetés Ez a kiadás, a korábbiakhoz képest, több

Részletesebben

Szófacsavar: diákköltők, diákírók. Válogatás a pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola diákjainak írásaiból

Szófacsavar: diákköltők, diákírók. Válogatás a pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola diákjainak írásaiból Szófacsavar: diákköltők, diákírók Válogatás a pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola diákjainak írásaiból Szerkesztette: Erdei Istvánné Kónyiné Kovács Anita Kölcsey-Gyurkó László Tillman Gábor Wilhelmné

Részletesebben

KÖNYVECSKE A PRÉDIKÁTOROK RENDJÉNEK KEZDETEIRİL

KÖNYVECSKE A PRÉDIKÁTOROK RENDJÉNEK KEZDETEIRİL SZÁSZORSZÁGI BOLDOG JORDÁN OP KÖNYVECSKE A PRÉDIKÁTOROK RENDJÉNEK KEZDETEIRİL (LIBELLUS DE PRINCIPIIS ORDINIS PRAEDICATORUM) A fordítás alapjául szolgáló kiadás: Monumenta Ordinis Fratrum Praedicatorum

Részletesebben

Csongor Barnabás előszava

Csongor Barnabás előszava Han-san A BÖLCS VIGYOR Károlyi Amy és Tokaji Zsolt fordítása Terebess Kiadó, Budapest, 1998 A könyv borítója Bővített (!) elektronikus kiadás: Terebess Ázsia E-Tár Csongor Barnabás előszava A kínai festészetnek

Részletesebben

Köszönet Dr. Pálos Istvánnak, Dr. Simoncsics Péternek, Dr. Eıry Ajándoknak, és kínai mestereimnek, akiknek a munkái révén betekintést nyerhettem egy

Köszönet Dr. Pálos Istvánnak, Dr. Simoncsics Péternek, Dr. Eıry Ajándoknak, és kínai mestereimnek, akiknek a munkái révén betekintést nyerhettem egy Köszönet Dr. Pálos Istvánnak, Dr. Simoncsics Péternek, Dr. Eıry Ajándoknak, és kínai mestereimnek, akiknek a munkái révén betekintést nyerhettem egy különleges világba. 2000 . Temesvári Gabriella ÖT ELEM

Részletesebben

A Magyar Értelmező Kéziszótár torzításai és hazugságai a magyar szavak eredetéről

A Magyar Értelmező Kéziszótár torzításai és hazugságai a magyar szavak eredetéről KOLUMBÁN SÁNDOR A Magyar Értelmező Kéziszótár torzításai és hazugságai a magyar szavak eredetéről Íme, a finnugor elméletet igazoló tudományos érv: TREFORT ÁGOSTON-nak 1877-ben, közoktatási miniszterként

Részletesebben

A L S Ó V Á R O S I H A R A N G S Z Ó

A L S Ó V Á R O S I H A R A N G S Z Ó A L S Ó V Á R O S I H A R A N G S Z Ó A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VI. Évf. II. szám 2011. március A Szentség elıtt És csütörtök van megint. A misének vége. Maroknyi nyáj várakozik hőségesen.

Részletesebben

Mácz István: Örülj velem! Lírai sorok az örömről

Mácz István: Örülj velem! Lírai sorok az örömről PPEK 787 Mácz István: Örülj velem! Mácz István Örülj velem! Lírai sorok az örömről mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

Dr. H. Tóth István Radek Patloka

Dr. H. Tóth István Radek Patloka Dr. H. Tóth István Radek Patloka ELEMZÉSI FELADATOK A MAGYAR NYELVTANI ISMERETEK ERŐSÍTÉSÉRE Károly Egyetem Filológiai Fakultásának Közép-európai Stúdiumok Szakcsoportja http://www.seminar-stredoevropskych-studii.cz

Részletesebben

KÉPTELEN TERMÉSZETRAJZ

KÉPTELEN TERMÉSZETRAJZ NAGY LAJOS KÉPTELEN TERMÉSZETRAJZ TARTALOM A KÍGYÓ A KUTYA A MEDVE AZ ELEFÁNT A SAS A HANGYA A SZARVASMARHA A HAL A LÉGY AZ OROSZLÁN A DISZNÓ A KANÁRI A VÍZILÓ A GÓLYA A LÓ A PAPAGÁJ A MACSKA A LÚD A NYÚL

Részletesebben

KERESZTÉNY GYÜLEKEZET. Énekeskönyv. Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány

KERESZTÉNY GYÜLEKEZET. Énekeskönyv. Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány KERESZTÉNY GYÜLEKEZET Énekeskönyv Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm; reá hallgassatok! Máté 17,5b TARTALOMJEGYZÉK 1. rész...4 2. rész...57 3. rész...99

Részletesebben

Lao Ce Tao te King Az Út és Erény könyve Fordította: Weöres Sándor * * *

Lao Ce Tao te King Az Út és Erény könyve Fordította: Weöres Sándor * * * Lao Ce Tao te King Az Út és Erény könyve Fordította: Weöres Sándor * * * AZ ÚT 1 Az út, mely szóba-fogható, nem az öröktől-való; a szó, mely rája-mondható, nem az örök szó. Ha neve nincs: ég s föld alapja;

Részletesebben

Király László. Válogatott versek

Király László. Válogatott versek Király László Válogatott versek Szerkesztõbizottság: Fekete Vince Ferenczes István György Attila Lövétei Lázár László Mirk Szidónia-Kata Molnár Vilmos Király László VÁLOGATOTT VERSEK Hargita Kiadóhivatal

Részletesebben

Siketvakok Országos Egyesülete. Szerkesztette: Földesiné Juhász Viktória [SZEMFÜLES 2014/3]

Siketvakok Országos Egyesülete. Szerkesztette: Földesiné Juhász Viktória [SZEMFÜLES 2014/3] 2014 Siketvakok Országos Egyesülete Szerkesztette: Földesiné Juhász Viktória [SZEMFÜLES 2014/3] TARTALOMJEGYZÉK SZERKESZTİI KÖSZÖNTİ 2 BETEKINTİ EGYESÜLETI HÍREK, INFORMÁCIÓK 3 AJÁNDÉK A TERMÉSZETTİL -

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

SzóKöz. a Rákosmenti Irodalmi Műhely elektronikus folyóirata. 2. szám 2012 nyár-ősz

SzóKöz. a Rákosmenti Irodalmi Műhely elektronikus folyóirata. 2. szám 2012 nyár-ősz SzóKöz a Rákosmenti Irodalmi Műhely elektronikus folyóirata 2. szám 2012 nyár-ősz TARTALOM Debreczeny György: a hosszan öntörvényű idő Major Anita: Vasmacska Ébredés Filipszky Baran Ilona: Emlékezés Szénagyűjtés

Részletesebben

SOKOLDALÚ VIRTUÁLIS MŐVÉSZETI FOLYÓIRAT BUDAPEST, 2012. II.

SOKOLDALÚ VIRTUÁLIS MŐVÉSZETI FOLYÓIRAT BUDAPEST, 2012. II. IRODALMI EPRESKERT 5. SOKOLDALÚ VIRTUÁLIS MŐVÉSZETI FOLYÓIRAT BUDAPEST, 2012. II. évfolyam 4. szám ISSN 2063-1936 Alapítva: 2011. január 1. Tulajdonos: Bárdos László, Fetykó Judit MINDEN JOG FENNTARTVA

Részletesebben

Nyíri Attila. A lélek készsége az anyanyelv, játéka a beszéd

Nyíri Attila. A lélek készsége az anyanyelv, játéka a beszéd Nyíri Attila A lélek készsége az anyanyelv, játéka a beszéd A gondolat független a tértől és időtől Brelich Angelo A gondolat kibontakoztatása Felmerült kérdések, Párbeszéd, hasonlat, majd tisztázás; jól

Részletesebben