Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről"

Átírás

1 iktató szám: /2013 Jegyzőkönyv Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó tér 2 I. Tanácskozó Ideje: Jelen vannak: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság részéről: Csathó Csaba elnök Tóth István képviselő Nagy István képviselő Orosz Lászlóné képviselő Bátori István szakértő külső tag Balla Miklós szakértő külső tag Dr. Szabó Zoltán szakértő külső tag A hivatal részéről: Sós István alpolgármester Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Csoportvezető Dr. Palotai Zsuzsanna, irodavezető Dr. Jakab Katalin Vagyongazdálkodási Ügyintéző Dr. Fejes Szonja Vagyongazdálkodási Ügyintéző Serfőző János Vagyongazdálkodási Ügyintéző Juhász Éva Vagyongazdálkodási Ügyintéző Pozsonyi Zoltán energetikus Meghívottak: Fazekas László Albert Agria Humán ügyvezető igazgató Palcsó Péter Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Ludányi Attila FB elnök, Külső meghívott Komlósi Csaba Felügyelő Bizottsági tag, Külső meghívott Fiser Ferenc FB tag, Külső meghívott Takács Zoltán ügyvezető, Egri TISZK Kft ügyvezető igazgató Demeter Iván ügyvezető Terra-vita Kft., Külső meghívott Dr. Kurucz András ügyvezető, EV. Kft. ügyvezető Varga Imre (Városgondozás Eger Kft. Klíma és Energetikai Iroda vezetője) Dr. Holló István könyvvizsgáló, könyv vizsgáló Korsós Lajosné EVAT Zrt., vagyonkezelési divízióvezető 1

2 Jegyzőkönyvvezető: Csatári Brigitta Csathó Csaba: Üdvözli a megjelent bizottsági tagokat. Megállapítja, hogy a megjelenő Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság tagjainak száma 6 fő. A Bizottság határozatképes. Elmondja, hogy a bizottság 24 napirendi pontot és 2 sürgősségit fog megtárgyalni. Kéri a bizottságot fogadják el a napirendi pontokat. A bizottság 6 igen egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat. Tóth István: Szeretné, ha a bizottsági ülés végén napirendi ponton kívül tárgyalnának egy közgyűlési sürgősségi előterjesztésről. 1. Előterjesztés az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft évi mérlegbeszámolójáról és eredményfelosztásáról, valamint az ügyvezető évi prémiumfeladatáról Előterjesztő: Sós István, alpolgármester Előadó: Szűcs Tamás, Vagyongazdálkodási Csoport vezetője Meghívott: Palcsó Péter ügyvezető, Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. Juhász Éva: Elmondja, hogy szóbeli kiegészítést nem kívánnak tenni, az anyag mindent tartalmaz. Palcsó Péter: Elmondja, hogy megfogadva Csathó Csaba Tanácsnok Úr tanácsát több mint 60 m3 kavicsot beleraktak a só dombokba, ezzel minimálisan segítve a kiválást. Ezáltal nem hül le olyan gyorsan a víz. Ennek ellenére még mindig szükség van a mesterséges beavatkozásra. Csathó Csaba: Kérdése, hogy az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft-ből kivett, és más cég keretein belül történő kútfúrással mi a szándék? Palcsó Péter: A kútfúrást Egerszalók Önkormányzata készíti elő. Az engedélyeztetés zajlik jelenleg. Ez a folyamat sok időt vesz igénybe. Ha a kút elkészült és üzemképes, akkor fog eldőlni, hogy ki fogja üzemeltetni. Az eddigi koncepció szerint továbbra is a Gyógyforrás Kft. feladata lesz, hiszen a vízjogi engedélyt a cég vízjogi engedélyének kontójára kérik meg. Nincs többlet vízigény. A meglévő vízjogi engedély mennyiségére épül egy tartalék kút. 2

3 Sós István: Szeretné, hogy a Kft. mutassa be az Önkormányzat részére, a vízjogi engedélyét még a közgyűlés előtt. Csathó Csaba: Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi döntési javaslatról. Döntési javaslat: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslatok elfogadását: Határozati javaslat: 1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a Társaság taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft évi számviteli törvény szerinti beszámolóját E Ft Eszköz és Forrás főösszeggel, E Ft mérleg szerinti eredménnyel, valamint könyvvizsgálói jelentését. Felkéri a Társaság ügyvezetőjét a évi beszámoló és eredménykimutatás közzétételére. 2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el E Ft osztalék kifizetését. 3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a Társaság taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft. ügyvezetőjének évi prémium feladatát az alábbiak szerint: 1) Az ügyvezetőt éves alapbérének 25%-a illeti meg, amennyiben a évi üzleti tervben meghatározott E Ft üzemi tevékenység eredményét a Társaság teljesíti. Az üzemi eredmény minden E Ft-os csökkenése esetén a kifizethető prémium összege 1,14 % ponttal csökken. 2) Az ügyvezetőt éves alapbérének 25%-a illeti meg, amennyiben az üzleti tervben a sódombokkal kapcsolatos beruházások határidőre, költségkereten belül megvalósulnak és teljesülnek az üzleti terv karbantartási, üzemeltetési célkitűzései. Továbbra is feladata a tartalék hévízkút megvalósításának segítése, a Társaság hatáskörébe tartozó szakmai háttér biztosítása 3) Nem fizethető prémium abban az esetben, ha a Társaság évi gazdálkodása veszteséggel zárul. Szavazás. Csathó Csaba: 3

4 A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a döntési javaslatot. 84/2013 (IV.17.) KGB döntés: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslatok elfogadását: Határozati javaslat: 1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a Társaság taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft évi számviteli törvény szerinti beszámolóját E Ft Eszköz és Forrás főösszeggel, E Ft mérleg szerinti eredménnyel, valamint könyvvizsgálói jelentését. Felkéri a Társaság ügyvezetőjét a évi beszámoló és eredmény kimutatás közzétételére. Felelős: Habis László Polgármester Palcsó Péter Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Ügyvezetője Határidő: május Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el E Ft osztalék kifizetését. Felelős: Habis László Polgármester Palcsó Péter Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Ügyvezetője Határidő: május Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a Társaság taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft. ügyvezetőjének évi prémium feladatát az alábbiak szerint: 1.) Az ügyvezetőt éves alapbérének 25%-a illeti meg, amennyiben a évi üzleti tervben meghatározott E Ft üzemi tevékenység eredményét a Társaság teljesíti. Az üzemi eredmény minden E Ft-os csökkenése esetén a kifizethető prémium összege 1,14 % ponttal csökken. 2.) Az ügyvezetőt éves alapbérének 25%-a illeti meg, amennyiben az üzleti tervben a só dombokkal kapcsolatos beruházások határidőre, költségkereten belül megvalósulnak és teljesülnek az üzleti terv karbantartási, üzemeltetési 4

5 célkitűzései. Továbbra is feladata a tartalék hévízkút megvalósításának segítése, a Társaság hatáskörébe tartozó szakmai háttér biztosítása 3.) Nem fizethető prémium abban az esetben, ha a Társaság évi gazdálkodása veszteséggel zárul. Felelős: Habis László Polgármester Határidő: május KGB napirendi pont: Az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft. Felügyelőbizottság tagjainak meghallgatása a Társaságnál végzett munkáról ( KGB) Előterjesztő: Csathó Csaba, tanácsnok Meghívott: Ludányi Attila FB elnök, Külső meghívott Komlósi Csaba Felügyelő Bizottsági tag, Külső meghívott Fiser Ferenc FB tag, Külső meghívott A napirendhez nem tartozik anyag. 9:15-kor megérkezett Nagy István. Ludányi Attila: Elmondja, hogy minden évben elkészítenek egy írásos beszámolót a bizottság, illetve a Közgyűlés részére. Minden évben munkatervet fogadnak el a következő év vonatkozásában, illetve beszámolnak a tárgyévi tevékenységükről. Az utóbbi években lényegesen egyszerűsödött a felügyelő bizottság tevékenysége. Az azt megelőző években nem volt problémamentes az együtt működés a Szalók Holding vezetésével. Kénytelenek voltak a tulajdonoshoz fordulni a helyzet tisztázása, megoldása érdekében. Az elmúlt három évben ez a kapcsolat a két cég között normalizálódott. A Kft. tevékenysége normál menetben működik. Évente jellemzően három- négy alkalommal tartanak ülést. A terveket és eredményeket, annak módja szerint megtárgyalják. Fél és háromnegyed évente tájékoztatást kérnek és kapnak az ügyvezetéstől a Kft. tevékenységét illetően. Az ügyvezetéssel a kapcsolatuk kiegyensúlyozott. Munkájukat segíti, a megfelelő információkat rendelkezésükre bocsájtja. Orosz Ibolya: Kérdése, hogy kaptak-e magyarázatot arra, milyen célból fizeti ki az osztalékot a társaság? Számára ez azt jelenti, nem akart tovább fejlődi a cég ebben a társaságban, és másik cég társaságában kívánják az új kutat kialakítani. Ludányi Attila: A felügyelő bizottság feladata az adott formában működő gazdasági társaság működésének felügyelete, elsősorban a törvényességi szempontok alapján. A felügyelő bizottságnak van egy olyan jogosítványa, mely szerint adott esetben kezdeményezhet a 5

6 tulajdonosoknál különböző döntéseket, illetve ellenvéleményét fejtheti ki a tulajdonosi szándékokat illetően. A gazdasági célszerűség igen, de a tulajdonosi döntés abóvó opponálása nem feladata a felügyelő bizottságnak. Az, hogy a tulajdonosok osztalékot szeretnének kivenni, nem meglepő fordulat. Az osztalék megosztásában nem a felügyelő bizottság van döntési helyzetben, hanem a tulajdonos. A tulajdonos eldöntheti, hogy a későbbi fejlesztések érdekében benn tartja a pénzt, vagy valamilyen arányban osztalék formájában kiveszi. Ennek a célszerűségét a felügyelőbizottság nem vizsgálta. Orosz Ibolya: Úgy gondolja az osztalékkal kapcsolatos kérdések vizsgálata a felügyelő bizottság feladataihoz tartozik. Csathó Csaba: Felhívhatják-e arra a figyelmet, hogy ha túl nagy lesz az osztalék kifizetése, akkor nem lesz lehetőség beruházásra? Ludányi Attila: A Kft. fejlesztését, illetve további beruházását elsősorban a tulajdonosnak kell eldöntenie. Amit a felügyelő bizottság vizsgál egy ilyen esetben, hogy az osztalék kifizetése a cég liquviditását érdemben befolyásolja-e? Ha ebből a szempontból nem veszélyezteti a céget a tulajdonos saját belátása szerint dönthet. Ha a kifizetés a liquviditást veszélyezteti, akkor felhívják a tulajdonos figyelmét, hogy véleményük szerint ez az osztalék mérték túlzott. Jelen konkrét helyzetben az osztalék kifizetése nem veszélyezteti a Kft-t. Balla Miklós: Kérdése, hogy kik a tulajdonosok és milyen arányban? Százalékosan hogy oszlik meg a tulajdonosi arány? Ludányi Attila: A tulajdonosok Eger város, Egerszalók Önkormányzata, és a Szalók Holding. Eredetileg 80% volt Eger, 20% Egerszalók tulajdonrésze. A későbbiekben Eger város értékesített néhány százalékot a tulajdon részéből. Jelen pillanatban a tulajdoni arány a következő: Egerszalók 1%, Szalók Holding 10%, Eger Város 89%. Palcsó Péter: A szavazati arány el van térítve, ezért úgy néz ki, hogy Egerszalóknak 80 szavazata, Egernek 18 szavazata, és a Szalók Holdingnak 2 szavazata van. Az osztalék kifizetése tulajdoni arány szerint oszlik meg. Csathó Csaba: Szeretné látni a bizottság a szindikátusi szerződést és a társasági szerződést. 6

7 3. Előterjesztés az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. üzemeinek áthelyezéséről és az egri 2088/1 hrsz.-ú ingatlanrész közcélú adományként történő átadásáról (KGB, PÜB, KGY, UKB) Előterjesztő: Habis László, polgármester Előadó: Szűcs Tamás, Vagyongazdálkodási Csoport vezetője Meghívott: Fazekas László Albert ügyvezető Agria-Humán Kft., ügyvezető A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. Tóth István: Kérdése, hogy az Agria- Humánnál felszabadult ingatlanokkal mi a célja Eger Város Önkormányzatának, gondolva itt elsősorban a központi irodára? Fazekas László Albert: Elmondja, hogy szeretnék értékesíteni ezt az ingatlant, illetve megtalálni azt a hasznosítási módot, ami a legmegfelelőbb a Kft. részére. Természetesen ebben a kérdésben az Önkormányzat, mint 100%-os tulajdonos dönteni fog. A szóban forgó épület hasznosításával kapcsolatban voltak már helyszíni bejáráson az Önkormányzattól. Jelenleg nincs információja, hol tart ez az ügy. Sós István: Az épület hasznosítása kérdésében felmerült lehetséges megoldásként, hogy míg a városháza rekonstrukciója zajlik, a hivatali irodák némelyike elhelyezésre kerülne az Agria Humán volt központi irodájában. Csathó Csaba: Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi döntési javaslatról. Döntési javaslat: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése dönt az egri 2088/1 hrsz-ú (3300 Eger, Iskola. utca 2.) 9534 m 2 térmértékű ingatlanból az alaprajzon jelölt, 2.501,09 m 2 térmértékű ingatlanrészek és a hozzá tartozó telekrész használati jogának május 1. napjától szeptember 1. napjáig tartó időtartamra közcélú adományként történő átadásáról az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. részére. Feladatul adja a polgármesteri hivatalnak az átadás részleteit szabályozó átadás-átvételi szerződés elkészítését, és egyben felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. 7

8 Szavazás. Csathó Csaba: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a döntési javaslatot. 85/2013 (IV.17.) KGB döntés: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése dönt az egri 2088/1 hrsz-ú (3300 Eger, Iskola. utca 2.) 9534 m 2 térmértékű ingatlanból az alaprajzon jelölt, 2.501,09 m 2 térmértékű ingatlanrészek és a hozzá tartozó telekrész használati jogának május 1. napjától szeptember 1. napjáig tartó időtartamra közcélú adományként történő átadásáról az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. részére. Feladatul adja a polgármesteri hivatalnak az átadás részleteit szabályozó átadás-átvételi szerződés elkészítését, és egyben felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. Felelős: Habis László polgármester Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Csoportvezető Határidő: május 31. Sürgősségi I. Előterjesztés az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról Előterjesztő: Sós István, alpolgármester Előadó: Szűcs Tamás, Vagyongazdálkodási Csoport vezetője Meghívott: fazekas László Albert, Agria- Humán ügyvezető igazgató A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. Csathó Csaba: Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot szavazzanak, az alábbi döntési javaslatról. 8

9 Döntési javaslat: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az általa alapított Agria- Humán Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság amelynek nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról az alapító 729/2009. (XII. 17.) számú határozatában döntött - (székhelye: H-3300 Eger, Mecset út 6-8.; a Heves Megyei Bíróságon, mint cégbíróságon a Cg cégjegyzékszámon nyilvántartva; adószáma: ; statisztikai számjele: ; rövid neve: Agria-Humán Kft.) Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: Az alapító okirat 2. pontja az alábbiak szerint módosul: 2. A Társaság székhelye: 3300 Eger, Iskola utca 2. A Társaság telephelyei: 3300 Eger, József Attila u Eger, Sánc u Eger, Sas út Eger, Dobó tér Eger, Rákóczi u. 15/a Eger, Petőfi tér Eger, 0717/1 hrsz Eger, Ady Endre u Eger, Kertész u Eger, Faiskola u Eger, Mecset út 6-8. Az alapító okirat egyéb pontjai változatlanul hatályban maradnak. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okiratát módosító okiratot a jelen alapítói határozatnak megfelelő tartalommal aláírja. E g e r, április 25. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata alapító képviseletében Habis László polgármester 9

10 Szavazás. Csathó Csaba: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a döntési javaslatot. 86/2013 (IV.17.) KGB döntés: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az általa alapított Agria- Humán Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság amelynek nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról az alapító 729/2009. (XII. 17.) számú határozatában döntött - (székhelye: H-3300 Eger, Mecset út 6-8.; a Heves Megyei Bíróságon, mint cégbíróságon a Cg cégjegyzékszámon nyilvántartva; adószáma: ; statisztikai számjele: ; rövid neve: Agria-Humán Kft.) Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: Az alapító okirat 2. pontja az alábbiak szerint módosul: 2. A Társaság székhelye: 3300 Eger, Iskola utca 2. A Társaság telephelyei: 3300 Eger, József Attila u Eger, Sánc u Eger, Sas út Eger, Dobó tér Eger, Rákóczi u. 15/a Eger, Petőfi tér Eger, 0717/1 hrsz Eger, Ady Endre u Eger, Kertész u Eger, Faiskola u Eger, Mecset út 6-8. Az alapító okirat egyéb pontjai változatlanul hatályban maradnak. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okiratát módosító okiratot a jelen alapítói határozatnak megfelelő tartalommal aláírja. E g e r, április 25. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata alapító 10

11 képviseletében Habis László polgármester Felelős: Habis László polgármester Határidő: május a 114/2013. (II.28.) számú közgyűlési határozat módosításáról (KGB, KGY, PÜB) Előterjesztő: Habis László, polgármester Előadó: Szűcs Tamás, Vagyongazdálkodási Csoport vezetője A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. Csathó Csaba: Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi döntési javaslatról. Döntési javaslat: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 114/2013. (II. 28.) számú határozatát módosítja oly módon, hogy a KRF Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt.-ben (cégjegyzék száma: , székhelye: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 18.) fennálló törzsrészvények Ft könyv szerinti értéken kerüljenek átadásra. Egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a KRF Észak- Magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt. (cégjegyzék száma: , székhelye: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 18.) és a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány (megyei nyilvántartási szám: 212/1992, cím: 3300 Eger, Bartakovics utca 36. I/1.) önkormányzati alapítói hozzájárulás kiegészítésével kapcsolatos dokumentumok aláírására. Szavazás. Csathó Csaba: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a döntési javaslatot. 87/2013 (IV.17.) KGB döntés: 11

12 A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 114/2013. (II. 28.) számú határozatát módosítja oly módon, hogy a KRF Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt.-ben (cégjegyzék száma: , székhelye: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 18.) fennálló törzsrészvények Ft könyv szerinti értéken kerüljenek átadásra. Egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a KRF Észak- Magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt. (cégjegyzék száma: , székhelye: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 18.) és a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány (megyei nyilvántartási szám: 212/1992, cím: 3300 Eger, Bartakovics utca 36. I/1.) önkormányzati alapítói hozzájárulás kiegészítésével kapcsolatos dokumentumok aláírására. Felelős: Habis László polgármester Határidő: május Előterjesztés az Egri TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft évi mérlegbeszámolójáról (KGB, PÜB, KGY) Előterjesztő: Sós István, alpolgármester Előadó: Szűcs Tamás, Vagyongazdálkodási Csoport vezetője Meghívott: Takács Zoltán ügyvezető, Egri TISZK Kft ügyvezető igazgató A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. Takács Zoltán: Elmondja, hogy a tavalyi év összegzése megtörtént a beszámolóban. Kis tartalékképzés után 3,6 millió forintos eredmény vázolódott ben először adófizetési kötelezettsége keletkezett a Kft.-nek. Úgy változott a társasági törvény, hogy 2,2 millió forintos adófizetési kötelezettségük keletkezett, így rontva az év végi eredményüket. Összességében 1, 4 millió forinttal pozitív évet zártak. Csathó Csaba: Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi döntési javaslatról. 12

13 Döntési javaslat: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslatok elfogadását: Határozati javaslat: 1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a Társaság taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el az Egri TISZK Nonprofit Kft évi beszámolóját E Ft Eszköz és Forrás főösszeggel, E Ft mérleg szerinti eredménnyel, amelyet az eredménytartalékba kell helyezni. Javasolja, hogy a évi éves beszámoló letétbe helyezéséről és nyilvánosságra hozataláról az ügyvezető május 31-ig gondoskodjon. 2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a Társaság taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el az Egri TISZK Nonprofit Kft. ügyvezetőjének évi prémium feladatát az alábbiak szerint: 1) Az ügyvezető igazgatót éves alapbérének 30 %-a illeti meg évre, amennyiben a Társaság az alapítótól közhasznú célra kapott működési célú támogatáson, a Magyar Államkincstártól kapott gyakorlati képzési normatíván, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól kapott működési célú támogatáson kívül a társasági működés és felnőttképzés keretében a külső pályázati, tanfolyami, vállalkozási bevételeit évben legalább E Ft összegben teljesíti. Minden E Ft összegű csökkenés esetén a kitűzött prémium 5 % ponttal csökken. 2) Az ügyvezető igazgatót éves alapbérének 20%-a illeti meg évre, amennyiben a TISZK évi anyag- és személyi jellegű ráfordításai, valamint a vállalkozási tevékenység költségei együttesen nem lépik túl a E Ft összeget. Minden E Ft összegű költségtúllépés esetén a kitűzött prémium 5% ponttal csökken. 3) Az ügyvezető igazgató éves prémiumának 10%-a kerül elvonásra, amennyiben a tulajdonos által kért adatszolgáltatást időben és maradéktalanul nem teljesíti. 4) Nem fizethető ki prémium az esetben, ha a évi gazdálkodás veszteséggel zárul. 3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a Társaság taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el az Egri TISZK Nonprofit Kft. és az EGER-AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (székhely: 3300 Eger, Trinitárius u. 2., Cg: ) között június hó 2. napjától fennálló, könyvvizsgálói feladatok ellátására irányuló megbízási szerződés március hó 1. napján kelt módosításában foglaltakat. 13

14 Szavazás. Csathó Csaba: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a döntési javaslatot. 88/2013 (IV.17.) KGB döntés: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslatok elfogadását: Határozati javaslat: 1.Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a Társaság taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el az Egri TISZK Nonprofit Kft évi beszámolóját E Ft Eszköz és Forrás főösszeggel, E Ft mérleg szerinti eredménnyel, amelyet az eredménytartalékba kell helyezni. Javasolja, hogy a évi éves beszámoló letétbe helyezéséről és nyilvánosságra hozataláról az ügyvezető május 31-ig gondoskodjon. Felelős: Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási csoportvezető Takács Zoltán Ügyvezető Határidő: május Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a Társaság taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el az Egri TISZK Nonprofit Kft. ügyvezetőjének évi prémium feladatát az alábbiak szerint: 1) Az ügyvezető igazgatót éves alapbérének 30 %-a illeti meg évre, amennyiben a Társaság az alapítótól közhasznú célra kapott működési célú támogatáson, a Magyar Államkincstártól kapott gyakorlati képzési normatíván, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól kapott működési célú támogatáson kívül a társasági működés és felnőttképzés keretében a külső pályázati, tanfolyami, vállalkozási bevételeit évben legalább E Ft összegben teljesíti. Minden E Ft összegű csökkenés esetén a kitűzött prémium 5 % ponttal csökken. 2) Az ügyvezető igazgatót éves alapbérének 20%-a illeti meg évre, amennyiben a TISZK évi anyag- és személyi jellegű ráfordításai, valamint a vállalkozási tevékenység költségei együttesen nem lépik túl a E Ft összeget. Minden E Ft összegű költségtúllépés esetén a kitűzött prémium 5% ponttal csökken. 14

15 3) Az ügyvezető igazgató éves prémiumának 10%-a kerül elvonásra, amennyiben a tulajdonos által kért adatszolgáltatást időben és maradéktalanul nem teljesíti. 4) Nem fizethető ki prémium az esetben, ha a évi gazdálkodás veszteséggel zárul. Felelős: Habis László Polgármester Határidő: május Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a Társaság taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el az Egri TISZK Nonprofit Kft. és az EGER-AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (székhely: 3300 Eger, Trinitárius u. 2., Cg: ) között június hó 2. napjától fennálló, könyvvizsgálói feladatok ellátására irányuló megbízási szerződés március hó 1. napján kelt módosításában foglaltakat. Felelős: Habis László Polgármester Határidő: május Előterjesztés gazdasági társaságban lévő üzletrész értékesítéséről ( KGB, KGY, PÜB) Előterjesztő: Habis László, polgármester Előadó: Szűcs Tamás, Vagyongazdálkodási Csoport vezetője Meghívott: Demeter Iván ügyvezető Terra-vita Kft., Külső meghívott A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. Juhász Éva: Az Önkormányzat az üzletrész megvételére ajánlatot tett, erről értesítve a gazdasági társaságot is. A társaságban lévő 450 ezer forint értékű üzletrészét szeretnék értékesíteni. A pénzügyi adatokat lekérdezvén, megvizsgálván láthatóvá vált, hogy az elmúlt három évben a társaság lényeges veszteséggel zárta az évét. Osztalék kifizetés nem történt. Magán személy részéről értesítés érkezett, miszerint megvásárolná a szóban forgó üzletrészt áron alul. 45 ezer forintos vételárra tett ajánlatot. Az Önkormányzat az üzletrész névértéken történő értékesítését javasolja. Tóth István: Úgy gondolja, az üzletrész ilyen csekély áron történő értékesítése nem szerencsés. 15

16 Csathó Csaba: Kéri, hogy az anyag a hiányosságaival egészüljön ki. Leveszik napirendről az előterjesztést. Kérdezi a bizottságot, ki ért egyet azzal, hogy ebben a kérdésben ne foglaljanak állást? Döntési javaslat: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése névértéken értékesíti a TERRA- VITA Környezetgazdálkodási Kft-ben. (székhelye: 3300 Eger, Grónay u. 10., Cg , adószáma: ) lévő ,- Ft összegű törzsbetéthez igazodó üzletrészét Légrádi Péter (1118 Budapest, Iglói u. 5.) magánszemély részére, azzal a feltétellel, hogy az üzletrész vételárát az üzletrész adásvételi szerződés aláírását követő 8 napon belül megfizeti. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az üzletrész adásvételi szerződés aláírására. Szavazás. Csathó Csaba: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag megszavazta, hogy nem foglal állást ebben a kérdésben. 89/2013 (IV.17.) KGB döntés: Döntés: A bizottság nem foglal állást a kérdésben. 7. TÁJÉKOZTATÓ a Dobó tér Eger patak Belvárosi térsor funkcióbővítő rehabilitációja című, projektről (ÉMOP-3.1.2/C-09-2f ) (KGB, UKB) Előterjesztő: Habis László, polgármester Meghívott: Dr. Kurucz András ügyvezető, EV. Kft. ügyvezető A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. Dr. Kurucz András: A NORDA már megvizsgálta az anyagot, a megfelelőségi nyilatkozatot kiadta. Most az NFÜ-nél van. A közbeszerzés kiírására várnak még. A támogatási szerződés megkötésétől a bizottsági ülés napjáig rövid áttekintőt adtak a tájékoztatóban. A nyilvánossággal kapcsolatos közbeszerzést az Egri Média nyerte. Ők végzik a támogatási szerződésben lefektetett elvek és mennyiségek szerint ezt a feladatot. Ezen kívüli kommunikációt jelent a Városfejlesztés minden hónapban megjelenő hírlevele. 16

17 A polgárság részéről folyamatosan érkező észrevételekre, véleményekre írásban válaszolnak. A kommunikációt egészében a Média Eger Kft. fogja össze. Csathó Csaba: Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot szavazzanak az alábbi döntési javaslatról. Döntési javaslat: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Dobó tér Eger patak Belvárosi térsor funkcióbővítő rehabilitációja című, projektről (ÉMOP-3.1.2/C-09-2f ) szóló tájékoztató elfogadását. Szavazás. Csathó Csaba: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a döntési javaslatot. Határozati javaslat: 90/2013 (IV.17.) KGB döntés: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Dobó tér Eger patak Belvárosi térsor funkcióbővítő rehabilitációja című, projektről (ÉMOP-3.1.2/C-09-2f ) szóló tájékoztató elfogadását. 8. Előterjesztés a szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése a Heves Megyei Regionális Hulladéskgazdálkodási Társulás Területén című, KEOP /B/10-11 számú projekthez (KGB, PÜB, UKB) Előterjesztő: Habis László, polgármester Meghívott: Major Veronika ügyvezető VTK Innosysterm Kft., Külső meghívott Orbán Gábor ügyvezető Forrás Unió Kft., Külső meghívott A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. Fejes János: A projekt szervesen kapcsolódik a tavaly megjelent hulladékgazdálkodási törvényben megfogalmazott törekvésekhez. A korábbi hulladékgazdálkodási struktúra abban a tekintetben változik meg, hogy a szelektivitás aránya jelentősen megnövekedik a hulladék gyűjtés során. Természetesen ez a változás összhangban van az európai uniós irányelvekkel, illetve a magyar törvényekkel, amelyek évről évre nagyobb hulladékhasznosítást írnak elő. A törvény ösztönzi a piaci szereplőket abban a 17

18 tekintetben is, hogy ezeket a célokat valósítsák meg től bevezetésre került a lerakási járulék, ami azt a célt szolgálja, hogy a hulladéklerakótól eltérítésre kerüljön a hulladék, és ilyen szempontból is elősegítse a szelektivitás hulladékgyűjtést. A pályázati lehetőség, amit a társulás szeretne megvalósítani alapvetően két területre koncentrál. Helyileg a Helyőpapi beruházások és az Egri átrakó állomás környezetében történő beruházásokra. A pályázatban látható a támogatási intenzitás. Ez a támogatás körülbelül 92%-ra jön ki a költséghaszon elemzés szerint. A társulásnak 8% önerőt kell biztosítania előreláthatólag. Ezt az összeget nem a tagönkormányzatok fogják finanszírozni, hanem a társulás saját bevételei terhére. A most zajló rekultivációs projektnél is így történt a finanszírozás. Orosz Ibolya: Ha 2015-ben megvalósul ez a beruházás, akkor jelentősen csökken az egy háztartásra jutó éves díj ben ez a csökkenés már nagyon minimális lesz és az azt követő években folyamatos emelkedésre lehet számítani. mi alapján számolják ezt az áremelést? Fejes János: A költéshaszon elemzésnél domesztizálni a ös várható inflációt, ezért reálértékben a 2013 évre van kiszámolva az induló érték. A megvalósíthatósági tanulmány szerint ez első év a amikor életbe lép a rendszer. A 2015 évben forint lenne egy két és fél fős családra az éves hulladékártalmatlanítási díj. Ez az összeg már tartalmazza az ártalmatlanítás, gyűjtést komplexen. A jelenlegi 2013 díj társulási szinten nettó forint, tehát jelentősen magasabb a 2015-re tervezett árszintnél is. Ez abból adódik, hogy a rendszer elemek, és a különböző mechanikai válogatómű, kézi válogatómű eredményeként körülbelül 40-50% -nyi hulladék mennyiség kerül eltérítésre a tervezett rendszerhez képest. A mostani rendszer szerint ennek nagyon jelentős lerakási hányad fizetési kötelezettsége van. A leválogatást követően ebből bevételi forrás lesz. Ez annak köszönhető, hogy a szelektív hulladéknak megvan a piaca től ezek az értékek a várható inflációval növelt értékek lesznek. Ezzel a projekttel nagyon jelentős hulladékhasznosítást lehet elérni. A költséghaszon elemzésben van egy érzékenységi vizsgálat is, mely azt mutatja, hogy abban az esetben ha a működési feltételek ( beruházási, működési feltételek) 15-20%-ban eltérnének negatív értelemben a tervezethez képest, még akkor is a projektre vetített közgazdasági és pénzügyi nettó jelenérték mutató is pozitív lenne. Úgy gondolja, a társulásnak és a térségnek muszáj ezt a projektet meglépnie. A társulás számára a szelektivitás mellett nagyon fontos a Helyőpapiban tervezett 2,5 hektáros hulladéklerakó bővítése is. A projekt tartalmazza azokat a járműveket is, mely a logisztikai költségeket csökkentené. Az előterjesztésben fel van sorolva mely, fejlesztések valósulnak meg Helyőpapiban és melyek Egerben. Az építési munkák tekintetében, ami igazán költséges lett az a 2,5 hektáros lerakó bővítés. Ez már önmagában 500 millió forint. Van egy Helyőpapiban tervezett, úgynevezett RDF technológiával működő mechanikai válogató. Ennek a beruházási költsége is igen jelentős. Egerben megvalósul a hulladék udvar, kézi válogató, bálázó, komposztáló. Ezen kívül a területvásárlásra van még elkülönítve pénzösszeg. A beruházási keret 10%-ig lehet a társulásnak területvásárlásra pénzt fordítania. Egerben szeretnének egy 2 hektáros területet megvásárolni a hulladékudvar kialakítása céljából. Ez a déli ipari park területen található. Az előzetesen bekért adatok 18

19 szerint 8000 forint/ m2 árral kell számolniuk. Az durván 160 millió forintos árat jelent. A pályázatban ez a szám lett beállítva keretösszegnek. Az Egri és a Helyőpapi beruházásának vannak munkaerő piaci vonzatai is. Egerben 25 fővel, Helyőpapiban 15 fővel nőne a foglalkoztatottak száma. Csathó Csaba: Elmondja, a bizottság szerint, jó kiegészítése lenne a pályázatnak, ha törődne a komposztálás kérdésével is. Kérdése, hogy ezt a pályázatot meddig kell benyújtani? Fejes János: Elmondja, hogy ez a pályázat már be lett adva. A pályázati ablak már lezárult. Ez a rendszer volumenében nem akkora, hogy ez Egri összes szennyvíz iszapot tudja komposztálni. Természetesen igény szerint részben tudják kezelni ezt a kérdést, felhasználva a saját szállítási forrásaikat. A társulás több részből áll, melyek ellátják a hulladékkezelés feladatát előkezeléssel együtt. Nagy István: Elmondja, hogy nem látja biztosítottnak, hogy a társulás a 360 millió forintnyi önerőt elő fogja teremteni saját forrásból. Úgy gondolja egy társulás esetében ahol 73 Önkormányzat van és egy 4,5 milliárd forintos pályázatról van szó, a képviselő testületnek legalább tájékoztató szinten látnia kellett volna a beadás előtt. A hulladékgazdálkodási társulás jelenleg per alatt van a AVE-val, aminek nem tudják még a kimenetlét. Úgy gondolja, nem helyes úgy belemenni ebbe a pályázatba, hogy ezek a kérdések nincsenek átgondolva. Meggyőződése, hogy egy Egert érintő milliárdos nagyságrendű beruházást esetén a Társulásnak a pályázat beadása előtt tárgyalnia kell volna az Egri Önkormányzattal. Fejes János: A társulásnak jelenleg is vannak bevételei és korábbról származó tartalékai. Mivel az AVE nem építette meg a mechanikai biológiai előkezelőt, ami a koncessziós megállapodás szerint októberétől kötelessége lett volna, ezért a társulás az erre félretett 100 millió forintnyi jól teljesítési biztosítékot lehívta. Ez az összeg most a társulás birtokában van. Ez a beruházás gördülő finanszírozást igényel, ez azt jelenti, hogy 2014-ben lesz erre a pénzre szükség. Az AVE felé a társulásnak van további 128 millió forint követelése, amit az AVE elismert. Ez az összeg az éves koncessziós díj megfizetésével keletkezett. Úgy gondolja, a társulás rendelkezik a szükséges önerővel. A társulási tanács 2012 szeptember 25-én hozott egy olyan határozatot, miszerint részt vesznek ezen a pályázaton. Erről tájékoztatták a tagönkormányzataikat is. A pályázat 2012 november 27-én jelent meg. Rögtön elkezdték a közbeszerzés lebonyolítását a pályázat készítője kérdésében. A technikai átfutási idő miatt február 11-én került sor a szerződéskötésre a pályázat előkészítése céljából. Március 4-én lezárásra került a pályázati ablak. Az AVE a követeléseit per formájában próbálja bíróságon keresztül érvényre juttatni. Itt 282 millió forintról van szó. A társulás engedte, hogy külső területekről is történjen beszállítás a koncesszióban ígért tonnához képest. Tavaly tonna került beszámításra. Az AVE azt mondta, hogy a tagönkormányzatok területéről nem volt meg a tonna. Ez a per egyik fő pontja. A másik az, hogy az AVE akart inflációt 19

20 értékesíteni, amit a társulás 2014-ig a koncessziós megállapodás alapján jogtalannak talált. Az AVE mivel a szerződést felmondta, kiszámolta a számára járó, három év alatt keletkezett kár összegét, amit a társulás vitatott. ez a per a társulás ügyvédei szerint 3-4 évig is elhúzódhat. Úgy gondolja, ha nem lesz az AVE részéről követelés, akkor a társulásnak olyan volumenű bevétele lesz, amely lehetővé teszi a peren kívül megállapodást a felek közt. Véleménye szerint ez a per nem jelent olyan mértékű kockázatot, aminek eredményeként ne vehetnének részt a szóban forgó pályázaton. Tóth István: Véleménye szerint olyan területen kellene ennek a beruházásnak történnie, ahol nem 8000 forintos m2 áron tudnak ingatlan vásárolni. Fejes János: Az anyagban szereplő határozati javaslatban változás nem tehető. A pályázati anyagban meg vannak azok a források jelölve, amire támaszkodik az anyag. Forrásbiztosításra a társulás és az azok a közszolgáltatási cégek lettek bevonva, aki most szolgáltatnak. A hatályos jogszabály azt mondja, hogy 2013-tól az energetikai hivatal fogja meghatározni a díjakat. Pályázatban foglalt díjak akkor lesznek relevánsak, ha összhangban lesznek a Miniszter Úr által meghatározott árakkal. Ha az illetékes miniszter vagy az ÖVŰ nem fogadja el a korábbitól alacsonyabb árakat, akkor a jogszabályi ütközés miatt a képviselő testület felelőssége megszűnik. Sós István: Elmondja, hogy a hulladék törvény alapján válogatás nélkül hulladék nem rakható le a hulladéklerakókban. A válogató mű megépítése ezért is fontos. Orosz Ibolya: Kérdése, hogy a későbbiekben, ha nyer ez a pályázat, az Önkormányzat a különböző döntésekben részt vehet-e vagy kizárólag a társulás dönt mindenről? Lesz e kompetenciája az Önkormányzatoknak és milyen mértékben? Fejes János: Az Önkormányzatoknak nem kell önerőt befektetni ebbe a pályázatba. A társulás körzetekből épül fel, amiknek megvannak a választott képviselői. A társulás elnöke Habis László. A képviselők folyamatosan tájékoztatják a tag önkormányzatokat. A társulás fogja össze a hulladékgazdálkodást. Ennek eredményeként önkormányzati támogatások nélkül, saját erőből megoldották a rekultivációt az egri két lerakó kapcsán. A hulladékgazdálkodási rendszerük versenyképesebb áron működik, mint a szolnoki. Dr. Szabó Zoltán: Véleménye szerint az Önkormányzatnak a társulást folyamatos monitoring alá kellene vonni. Elmondja, hogy a társasági szerződés módosításának is van gyakorlata, így ha fejleszthető a projekt, akkor a már megítélt támogatás költségkeretein belül a támogatási szerződés módosításával is fejleszthető a program. Fontos tényező az idő ebben a kérdésben. Részben a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogi szabályok változása, részben a rezsicsökkentéssel kapcsolatos jogi változások érintik ezt a piacot. 20

Jegyzőkönyv. a Városgazdálkodási Bizottság, nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. a Városgazdálkodási Bizottság, nyílt üléséről Jegyzőkönyv Iktatószám: 1371-10/2015 a Városgazdálkodási Bizottság, nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, II. tárgyaló Ideje: 2015. augusztus 27. Jelen vannak: A Városgazdálkodási Bizottság részéről:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zagyva Jánosné

JEGYZŐKÖNYV. Zagyva Jánosné 2965-10/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2010. augusztus 18-án megtartott Pénzügyi Bizottsági ülésen elhangzottakról. Jelen vannak: Orosz Lászlóné Kiss Barnabás

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT

JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT 302/2014. (VI.26.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Javadalmazási Szabályzatot jelen határozat 1. melléklete szerint. JAVADALMAZÁSI

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Barnabás

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Barnabás 740-15/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. sz. tanácskozó termében 2008. szeptember 25.-én a Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: a bizottság

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28 - i ülésére 2067-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28 - i ülésére Az előterjesztést készítette: Ferencz Péter ügyvezető Előterjesztő: Dr. Kelemen

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/9/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 9-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 9-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 9-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 122/2013. (X.09.) Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi

Részletesebben

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról 7809-11 /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: elnök Demeter Ervin tag Karacs Rudolf tag Dr.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. mely készült az Oktatási Bizottság 2009. augusztus 18-én tartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. mely készült az Oktatási Bizottság 2009. augusztus 18-én tartott nyílt üléséről Iktatószám: 8277-8/2009 Jegyzőkönyv mely készült az Oktatási Bizottság 2009. augusztus 18-én tartott nyílt üléséről Jelen vannak: A bizottság részéről: Dr. Sípos Mihály elnök Láng András tag Gálfi Antal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Juhászné dr. Krecz Erzsébet. Dr. Szalóczi Ilona. Tóthné Gyöngy Andrea

JEGYZŐKÖNYV. Juhászné dr. Krecz Erzsébet. Dr. Szalóczi Ilona. Tóthné Gyöngy Andrea 740-4/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. sz. tanácskozó termében 2008. február 20.-án a Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: a bizottság elnöke

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya:

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 1/2013.(I.30.) Rendelet száma: 1/2013.(I.30.) Tárgya: A 139/2012.(XI.28.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

Városgazdálkodási Bizottság ülését május 11-én órára összehívom. Az ülés helye: Városháza Rendezvényterem,

Városgazdálkodási Bizottság ülését május 11-én órára összehívom. Az ülés helye: Városháza Rendezvényterem, Városgazdálkodási Bizottság ülését 2016. május 11-én 09.00 órára összehívom Az ülés helye: Városháza Rendezvényterem, Napirendek: Előterjesztés 1./Előterjesztés az és a Cégcsoport 2015. évi számviteli

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 1-3/2015. (I. 14.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 23. számú napirend J A V A S L A T EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2006. II. negyedévi feladattervére A Tisztségviselők

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 1. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 1.-én 16.00 órakor

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kovácsné Harnóczi Hedvig. Juhászné dr. Krecz Erzsébet. meghívott (ügyvezető igazgató) Tóthné Gyöngy Andrea

JEGYZŐKÖNYV. Kovácsné Harnóczi Hedvig. Juhászné dr. Krecz Erzsébet. meghívott (ügyvezető igazgató) Tóthné Gyöngy Andrea 740-7/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. sz. tanácskozó termében 2008. április 16.-án a Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: a bizottság elnöke

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. I. negyedévi feladatterve. A közgyűlés tervezett időpontja: 2015. január 29.

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. I. negyedévi feladatterve. A közgyűlés tervezett időpontja: 2015. január 29. 652/2014. (XII.18.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2015. év I. negyedévi feladattervét, valamint a 2015. év II. negyedévi feladatterv-tervezetét elfogadta. Felelős:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 10-én 17,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. február 28. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án 8.30 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/413/1/2013. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2013. január 10-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 1. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére. Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014.

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére. Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 107/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 4-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 4-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester,

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester, Jegyzőkönyv Készült: 2015. május 28-án de: 9,00 órai kezdettel a Nádudvari Polgármesteri Hivatal helyiségében a Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulási Tanács tanácsüléséről

Részletesebben

35/2013.(III.13.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása

35/2013.(III.13.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása 35/2013.(III.13.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása H A T Á R O Z A T Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 17-én megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya:

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 17-én megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 17-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 15/2014.(II.17.) 16/2014.(II.17.) 17/2014.(II.17.) 18/2014.(II.17.)

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökétől 3300 Eger, Dobó tér 2. JEGYZŐKÖNYV

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökétől 3300 Eger, Dobó tér 2. JEGYZŐKÖNYV Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökétől 3300 Eger, Dobó tér 2. JEGYZŐKÖNYV 2162-12/2011. Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2011. december 14-én megtartott Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. május

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

J a v a s l a t a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója 2008. évi prémiumfeladatainak értékelésére és 2009. évi prémiumfeladatainak kiírására

J a v a s l a t a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója 2008. évi prémiumfeladatainak értékelésére és 2009. évi prémiumfeladatainak kiírására SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/312-250; Fax: 32/422-386; E-mail: polgarmester@.salgotarjan.hu Szám:19975-3 /2009. J a v a s l a t a Salgó

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. február 19-i ülésén elhangzottakról

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. február 19-i ülésén elhangzottakról 2636-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. február 19-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: elnök Dr. Misz Mihály tag Pál György tag Földesi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. 40.145-21/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és köztisztviselők a mellékelt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 26-án 13.40. órakor tartott nyílt ülésén.- Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Veresné Nagy Margit elnök, Kocsmár Gyula elnökhelyettes,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről iktató szám: 6238-15/2013 Jegyzőkönyv Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó tér 2 I. Tanácskozó Ideje: 2013. 05. 15. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január 31-én megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/30/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 350/4/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4. napján 19:00 órai kezdettel Harka Község Önkormányzatának Tanácskozójában (Harka, Nyéki

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése Szám: 6-4/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok sorszáma Kódja 11 G8 12 G 2 13 G 2 14 G 2 15 G 2 JEGYZŐKÖNYV

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2015. augusztus 03. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (4233 Balkány, Rákóczi

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2011. október 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. február 28-án a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 2. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. FEBRUÁR 12. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETE ZMJVK 6/2013. (II.12.) ÖR. a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012.(II.10.)

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. május 05-én Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat -testülete nyílt r e n d k í v ü l i ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. március 13. napján megtartott rendkívüli nyilvános ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. március 13. napján megtartott rendkívüli nyilvános ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13. napján megtartott rendkívüli nyilvános ülésének JEGYZŐKÖNYVE 35/2013.(III.13.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Július 1.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Július 1.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Július 1.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:69-72/2013. (VII. 1.) számú határozatok d.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről

Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről TERVEZET Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről Elvégeztük Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetési

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. július 16-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. július 16. Határozat:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-22/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 2. Fedezetbiztosítás önkormányzati beruházásokhoz. (Az előterjesztések hétfőn kerülnek fel a honlapra.

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 2. Fedezetbiztosítás önkormányzati beruházásokhoz. (Az előterjesztések hétfőn kerülnek fel a honlapra. M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. március 13-án /csütörtökön/ 15.30 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel Attila, Pató Bálint képviselő

Jegyzőkönyv. Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel Attila, Pató Bálint képviselő Jegyzőkönyv Készült Neszmély Község Képviselő-testületének 2011. május 25-én tartott üléséről. Jelen vannak: Janovics István polgármester Dr. Józó Antal mb. jegyző Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel

Részletesebben

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata:

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 13253/2013. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Tisztelt Közgyűlés! A Salgó Vagyon Kft

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 127/2011.(VII.29.) 128/2011.(VII.29.) 129/2011.(VII.29.) 130/2011.(VII.29.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 4-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 4-i rendkívüli ülésére 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 4-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolója és

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 692-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009. december 22-i ülésére

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009. december 22-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Sz.:35419/2009. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Fülöp Attila Gerõfi

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 16 órakor a Szálka Petőfi u. 2. szám alatt, a Községháza tárgyalótermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 30-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./

Részletesebben

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés Napirend előtt: 2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés 1/2015. (I.19.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy mai rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2014. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 18-án megtartott testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság, nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság, nyílt üléséről Jegyzőkönyv Iktatószám: 10762-1/2014 a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság, nyílt üléséről Felvéve: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 3300 Eger, Kossuth L. u. 28. Tárgyaló Ideje: 2014. 05.

Részletesebben