Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről"

Átírás

1 iktató szám: /2013 Jegyzőkönyv Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó tér 2 I. Tanácskozó Ideje: Jelen vannak: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság részéről: Csathó Csaba elnök Tóth István képviselő Nagy István képviselő Orosz Lászlóné képviselő Bátori István szakértő külső tag Balla Miklós szakértő külső tag Dr. Szabó Zoltán szakértő külső tag A hivatal részéről: Sós István alpolgármester Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Csoportvezető Dr. Palotai Zsuzsanna, irodavezető Dr. Jakab Katalin Vagyongazdálkodási Ügyintéző Dr. Fejes Szonja Vagyongazdálkodási Ügyintéző Serfőző János Vagyongazdálkodási Ügyintéző Juhász Éva Vagyongazdálkodási Ügyintéző Pozsonyi Zoltán energetikus Meghívottak: Fazekas László Albert Agria Humán ügyvezető igazgató Palcsó Péter Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Ludányi Attila FB elnök, Külső meghívott Komlósi Csaba Felügyelő Bizottsági tag, Külső meghívott Fiser Ferenc FB tag, Külső meghívott Takács Zoltán ügyvezető, Egri TISZK Kft ügyvezető igazgató Demeter Iván ügyvezető Terra-vita Kft., Külső meghívott Dr. Kurucz András ügyvezető, EV. Kft. ügyvezető Varga Imre (Városgondozás Eger Kft. Klíma és Energetikai Iroda vezetője) Dr. Holló István könyvvizsgáló, könyv vizsgáló Korsós Lajosné EVAT Zrt., vagyonkezelési divízióvezető 1

2 Jegyzőkönyvvezető: Csatári Brigitta Csathó Csaba: Üdvözli a megjelent bizottsági tagokat. Megállapítja, hogy a megjelenő Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság tagjainak száma 6 fő. A Bizottság határozatképes. Elmondja, hogy a bizottság 24 napirendi pontot és 2 sürgősségit fog megtárgyalni. Kéri a bizottságot fogadják el a napirendi pontokat. A bizottság 6 igen egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat. Tóth István: Szeretné, ha a bizottsági ülés végén napirendi ponton kívül tárgyalnának egy közgyűlési sürgősségi előterjesztésről. 1. Előterjesztés az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft évi mérlegbeszámolójáról és eredményfelosztásáról, valamint az ügyvezető évi prémiumfeladatáról Előterjesztő: Sós István, alpolgármester Előadó: Szűcs Tamás, Vagyongazdálkodási Csoport vezetője Meghívott: Palcsó Péter ügyvezető, Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. Juhász Éva: Elmondja, hogy szóbeli kiegészítést nem kívánnak tenni, az anyag mindent tartalmaz. Palcsó Péter: Elmondja, hogy megfogadva Csathó Csaba Tanácsnok Úr tanácsát több mint 60 m3 kavicsot beleraktak a só dombokba, ezzel minimálisan segítve a kiválást. Ezáltal nem hül le olyan gyorsan a víz. Ennek ellenére még mindig szükség van a mesterséges beavatkozásra. Csathó Csaba: Kérdése, hogy az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft-ből kivett, és más cég keretein belül történő kútfúrással mi a szándék? Palcsó Péter: A kútfúrást Egerszalók Önkormányzata készíti elő. Az engedélyeztetés zajlik jelenleg. Ez a folyamat sok időt vesz igénybe. Ha a kút elkészült és üzemképes, akkor fog eldőlni, hogy ki fogja üzemeltetni. Az eddigi koncepció szerint továbbra is a Gyógyforrás Kft. feladata lesz, hiszen a vízjogi engedélyt a cég vízjogi engedélyének kontójára kérik meg. Nincs többlet vízigény. A meglévő vízjogi engedély mennyiségére épül egy tartalék kút. 2

3 Sós István: Szeretné, hogy a Kft. mutassa be az Önkormányzat részére, a vízjogi engedélyét még a közgyűlés előtt. Csathó Csaba: Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi döntési javaslatról. Döntési javaslat: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslatok elfogadását: Határozati javaslat: 1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a Társaság taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft évi számviteli törvény szerinti beszámolóját E Ft Eszköz és Forrás főösszeggel, E Ft mérleg szerinti eredménnyel, valamint könyvvizsgálói jelentését. Felkéri a Társaság ügyvezetőjét a évi beszámoló és eredménykimutatás közzétételére. 2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el E Ft osztalék kifizetését. 3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a Társaság taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft. ügyvezetőjének évi prémium feladatát az alábbiak szerint: 1) Az ügyvezetőt éves alapbérének 25%-a illeti meg, amennyiben a évi üzleti tervben meghatározott E Ft üzemi tevékenység eredményét a Társaság teljesíti. Az üzemi eredmény minden E Ft-os csökkenése esetén a kifizethető prémium összege 1,14 % ponttal csökken. 2) Az ügyvezetőt éves alapbérének 25%-a illeti meg, amennyiben az üzleti tervben a sódombokkal kapcsolatos beruházások határidőre, költségkereten belül megvalósulnak és teljesülnek az üzleti terv karbantartási, üzemeltetési célkitűzései. Továbbra is feladata a tartalék hévízkút megvalósításának segítése, a Társaság hatáskörébe tartozó szakmai háttér biztosítása 3) Nem fizethető prémium abban az esetben, ha a Társaság évi gazdálkodása veszteséggel zárul. Szavazás. Csathó Csaba: 3

4 A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a döntési javaslatot. 84/2013 (IV.17.) KGB döntés: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslatok elfogadását: Határozati javaslat: 1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a Társaság taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft évi számviteli törvény szerinti beszámolóját E Ft Eszköz és Forrás főösszeggel, E Ft mérleg szerinti eredménnyel, valamint könyvvizsgálói jelentését. Felkéri a Társaság ügyvezetőjét a évi beszámoló és eredmény kimutatás közzétételére. Felelős: Habis László Polgármester Palcsó Péter Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Ügyvezetője Határidő: május Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el E Ft osztalék kifizetését. Felelős: Habis László Polgármester Palcsó Péter Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Ügyvezetője Határidő: május Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a Társaság taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft. ügyvezetőjének évi prémium feladatát az alábbiak szerint: 1.) Az ügyvezetőt éves alapbérének 25%-a illeti meg, amennyiben a évi üzleti tervben meghatározott E Ft üzemi tevékenység eredményét a Társaság teljesíti. Az üzemi eredmény minden E Ft-os csökkenése esetén a kifizethető prémium összege 1,14 % ponttal csökken. 2.) Az ügyvezetőt éves alapbérének 25%-a illeti meg, amennyiben az üzleti tervben a só dombokkal kapcsolatos beruházások határidőre, költségkereten belül megvalósulnak és teljesülnek az üzleti terv karbantartási, üzemeltetési 4

5 célkitűzései. Továbbra is feladata a tartalék hévízkút megvalósításának segítése, a Társaság hatáskörébe tartozó szakmai háttér biztosítása 3.) Nem fizethető prémium abban az esetben, ha a Társaság évi gazdálkodása veszteséggel zárul. Felelős: Habis László Polgármester Határidő: május KGB napirendi pont: Az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft. Felügyelőbizottság tagjainak meghallgatása a Társaságnál végzett munkáról ( KGB) Előterjesztő: Csathó Csaba, tanácsnok Meghívott: Ludányi Attila FB elnök, Külső meghívott Komlósi Csaba Felügyelő Bizottsági tag, Külső meghívott Fiser Ferenc FB tag, Külső meghívott A napirendhez nem tartozik anyag. 9:15-kor megérkezett Nagy István. Ludányi Attila: Elmondja, hogy minden évben elkészítenek egy írásos beszámolót a bizottság, illetve a Közgyűlés részére. Minden évben munkatervet fogadnak el a következő év vonatkozásában, illetve beszámolnak a tárgyévi tevékenységükről. Az utóbbi években lényegesen egyszerűsödött a felügyelő bizottság tevékenysége. Az azt megelőző években nem volt problémamentes az együtt működés a Szalók Holding vezetésével. Kénytelenek voltak a tulajdonoshoz fordulni a helyzet tisztázása, megoldása érdekében. Az elmúlt három évben ez a kapcsolat a két cég között normalizálódott. A Kft. tevékenysége normál menetben működik. Évente jellemzően három- négy alkalommal tartanak ülést. A terveket és eredményeket, annak módja szerint megtárgyalják. Fél és háromnegyed évente tájékoztatást kérnek és kapnak az ügyvezetéstől a Kft. tevékenységét illetően. Az ügyvezetéssel a kapcsolatuk kiegyensúlyozott. Munkájukat segíti, a megfelelő információkat rendelkezésükre bocsájtja. Orosz Ibolya: Kérdése, hogy kaptak-e magyarázatot arra, milyen célból fizeti ki az osztalékot a társaság? Számára ez azt jelenti, nem akart tovább fejlődi a cég ebben a társaságban, és másik cég társaságában kívánják az új kutat kialakítani. Ludányi Attila: A felügyelő bizottság feladata az adott formában működő gazdasági társaság működésének felügyelete, elsősorban a törvényességi szempontok alapján. A felügyelő bizottságnak van egy olyan jogosítványa, mely szerint adott esetben kezdeményezhet a 5

6 tulajdonosoknál különböző döntéseket, illetve ellenvéleményét fejtheti ki a tulajdonosi szándékokat illetően. A gazdasági célszerűség igen, de a tulajdonosi döntés abóvó opponálása nem feladata a felügyelő bizottságnak. Az, hogy a tulajdonosok osztalékot szeretnének kivenni, nem meglepő fordulat. Az osztalék megosztásában nem a felügyelő bizottság van döntési helyzetben, hanem a tulajdonos. A tulajdonos eldöntheti, hogy a későbbi fejlesztések érdekében benn tartja a pénzt, vagy valamilyen arányban osztalék formájában kiveszi. Ennek a célszerűségét a felügyelőbizottság nem vizsgálta. Orosz Ibolya: Úgy gondolja az osztalékkal kapcsolatos kérdések vizsgálata a felügyelő bizottság feladataihoz tartozik. Csathó Csaba: Felhívhatják-e arra a figyelmet, hogy ha túl nagy lesz az osztalék kifizetése, akkor nem lesz lehetőség beruházásra? Ludányi Attila: A Kft. fejlesztését, illetve további beruházását elsősorban a tulajdonosnak kell eldöntenie. Amit a felügyelő bizottság vizsgál egy ilyen esetben, hogy az osztalék kifizetése a cég liquviditását érdemben befolyásolja-e? Ha ebből a szempontból nem veszélyezteti a céget a tulajdonos saját belátása szerint dönthet. Ha a kifizetés a liquviditást veszélyezteti, akkor felhívják a tulajdonos figyelmét, hogy véleményük szerint ez az osztalék mérték túlzott. Jelen konkrét helyzetben az osztalék kifizetése nem veszélyezteti a Kft-t. Balla Miklós: Kérdése, hogy kik a tulajdonosok és milyen arányban? Százalékosan hogy oszlik meg a tulajdonosi arány? Ludányi Attila: A tulajdonosok Eger város, Egerszalók Önkormányzata, és a Szalók Holding. Eredetileg 80% volt Eger, 20% Egerszalók tulajdonrésze. A későbbiekben Eger város értékesített néhány százalékot a tulajdon részéből. Jelen pillanatban a tulajdoni arány a következő: Egerszalók 1%, Szalók Holding 10%, Eger Város 89%. Palcsó Péter: A szavazati arány el van térítve, ezért úgy néz ki, hogy Egerszalóknak 80 szavazata, Egernek 18 szavazata, és a Szalók Holdingnak 2 szavazata van. Az osztalék kifizetése tulajdoni arány szerint oszlik meg. Csathó Csaba: Szeretné látni a bizottság a szindikátusi szerződést és a társasági szerződést. 6

7 3. Előterjesztés az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. üzemeinek áthelyezéséről és az egri 2088/1 hrsz.-ú ingatlanrész közcélú adományként történő átadásáról (KGB, PÜB, KGY, UKB) Előterjesztő: Habis László, polgármester Előadó: Szűcs Tamás, Vagyongazdálkodási Csoport vezetője Meghívott: Fazekas László Albert ügyvezető Agria-Humán Kft., ügyvezető A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. Tóth István: Kérdése, hogy az Agria- Humánnál felszabadult ingatlanokkal mi a célja Eger Város Önkormányzatának, gondolva itt elsősorban a központi irodára? Fazekas László Albert: Elmondja, hogy szeretnék értékesíteni ezt az ingatlant, illetve megtalálni azt a hasznosítási módot, ami a legmegfelelőbb a Kft. részére. Természetesen ebben a kérdésben az Önkormányzat, mint 100%-os tulajdonos dönteni fog. A szóban forgó épület hasznosításával kapcsolatban voltak már helyszíni bejáráson az Önkormányzattól. Jelenleg nincs információja, hol tart ez az ügy. Sós István: Az épület hasznosítása kérdésében felmerült lehetséges megoldásként, hogy míg a városháza rekonstrukciója zajlik, a hivatali irodák némelyike elhelyezésre kerülne az Agria Humán volt központi irodájában. Csathó Csaba: Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi döntési javaslatról. Döntési javaslat: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése dönt az egri 2088/1 hrsz-ú (3300 Eger, Iskola. utca 2.) 9534 m 2 térmértékű ingatlanból az alaprajzon jelölt, 2.501,09 m 2 térmértékű ingatlanrészek és a hozzá tartozó telekrész használati jogának május 1. napjától szeptember 1. napjáig tartó időtartamra közcélú adományként történő átadásáról az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. részére. Feladatul adja a polgármesteri hivatalnak az átadás részleteit szabályozó átadás-átvételi szerződés elkészítését, és egyben felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. 7

8 Szavazás. Csathó Csaba: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a döntési javaslatot. 85/2013 (IV.17.) KGB döntés: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése dönt az egri 2088/1 hrsz-ú (3300 Eger, Iskola. utca 2.) 9534 m 2 térmértékű ingatlanból az alaprajzon jelölt, 2.501,09 m 2 térmértékű ingatlanrészek és a hozzá tartozó telekrész használati jogának május 1. napjától szeptember 1. napjáig tartó időtartamra közcélú adományként történő átadásáról az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. részére. Feladatul adja a polgármesteri hivatalnak az átadás részleteit szabályozó átadás-átvételi szerződés elkészítését, és egyben felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. Felelős: Habis László polgármester Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Csoportvezető Határidő: május 31. Sürgősségi I. Előterjesztés az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról Előterjesztő: Sós István, alpolgármester Előadó: Szűcs Tamás, Vagyongazdálkodási Csoport vezetője Meghívott: fazekas László Albert, Agria- Humán ügyvezető igazgató A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. Csathó Csaba: Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot szavazzanak, az alábbi döntési javaslatról. 8

9 Döntési javaslat: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az általa alapított Agria- Humán Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság amelynek nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról az alapító 729/2009. (XII. 17.) számú határozatában döntött - (székhelye: H-3300 Eger, Mecset út 6-8.; a Heves Megyei Bíróságon, mint cégbíróságon a Cg cégjegyzékszámon nyilvántartva; adószáma: ; statisztikai számjele: ; rövid neve: Agria-Humán Kft.) Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: Az alapító okirat 2. pontja az alábbiak szerint módosul: 2. A Társaság székhelye: 3300 Eger, Iskola utca 2. A Társaság telephelyei: 3300 Eger, József Attila u Eger, Sánc u Eger, Sas út Eger, Dobó tér Eger, Rákóczi u. 15/a Eger, Petőfi tér Eger, 0717/1 hrsz Eger, Ady Endre u Eger, Kertész u Eger, Faiskola u Eger, Mecset út 6-8. Az alapító okirat egyéb pontjai változatlanul hatályban maradnak. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okiratát módosító okiratot a jelen alapítói határozatnak megfelelő tartalommal aláírja. E g e r, április 25. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata alapító képviseletében Habis László polgármester 9

10 Szavazás. Csathó Csaba: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a döntési javaslatot. 86/2013 (IV.17.) KGB döntés: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az általa alapított Agria- Humán Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság amelynek nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról az alapító 729/2009. (XII. 17.) számú határozatában döntött - (székhelye: H-3300 Eger, Mecset út 6-8.; a Heves Megyei Bíróságon, mint cégbíróságon a Cg cégjegyzékszámon nyilvántartva; adószáma: ; statisztikai számjele: ; rövid neve: Agria-Humán Kft.) Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: Az alapító okirat 2. pontja az alábbiak szerint módosul: 2. A Társaság székhelye: 3300 Eger, Iskola utca 2. A Társaság telephelyei: 3300 Eger, József Attila u Eger, Sánc u Eger, Sas út Eger, Dobó tér Eger, Rákóczi u. 15/a Eger, Petőfi tér Eger, 0717/1 hrsz Eger, Ady Endre u Eger, Kertész u Eger, Faiskola u Eger, Mecset út 6-8. Az alapító okirat egyéb pontjai változatlanul hatályban maradnak. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okiratát módosító okiratot a jelen alapítói határozatnak megfelelő tartalommal aláírja. E g e r, április 25. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata alapító 10

11 képviseletében Habis László polgármester Felelős: Habis László polgármester Határidő: május a 114/2013. (II.28.) számú közgyűlési határozat módosításáról (KGB, KGY, PÜB) Előterjesztő: Habis László, polgármester Előadó: Szűcs Tamás, Vagyongazdálkodási Csoport vezetője A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. Csathó Csaba: Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi döntési javaslatról. Döntési javaslat: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 114/2013. (II. 28.) számú határozatát módosítja oly módon, hogy a KRF Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt.-ben (cégjegyzék száma: , székhelye: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 18.) fennálló törzsrészvények Ft könyv szerinti értéken kerüljenek átadásra. Egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a KRF Észak- Magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt. (cégjegyzék száma: , székhelye: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 18.) és a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány (megyei nyilvántartási szám: 212/1992, cím: 3300 Eger, Bartakovics utca 36. I/1.) önkormányzati alapítói hozzájárulás kiegészítésével kapcsolatos dokumentumok aláírására. Szavazás. Csathó Csaba: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a döntési javaslatot. 87/2013 (IV.17.) KGB döntés: 11

12 A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 114/2013. (II. 28.) számú határozatát módosítja oly módon, hogy a KRF Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt.-ben (cégjegyzék száma: , székhelye: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 18.) fennálló törzsrészvények Ft könyv szerinti értéken kerüljenek átadásra. Egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a KRF Észak- Magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt. (cégjegyzék száma: , székhelye: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 18.) és a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány (megyei nyilvántartási szám: 212/1992, cím: 3300 Eger, Bartakovics utca 36. I/1.) önkormányzati alapítói hozzájárulás kiegészítésével kapcsolatos dokumentumok aláírására. Felelős: Habis László polgármester Határidő: május Előterjesztés az Egri TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft évi mérlegbeszámolójáról (KGB, PÜB, KGY) Előterjesztő: Sós István, alpolgármester Előadó: Szűcs Tamás, Vagyongazdálkodási Csoport vezetője Meghívott: Takács Zoltán ügyvezető, Egri TISZK Kft ügyvezető igazgató A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. Takács Zoltán: Elmondja, hogy a tavalyi év összegzése megtörtént a beszámolóban. Kis tartalékképzés után 3,6 millió forintos eredmény vázolódott ben először adófizetési kötelezettsége keletkezett a Kft.-nek. Úgy változott a társasági törvény, hogy 2,2 millió forintos adófizetési kötelezettségük keletkezett, így rontva az év végi eredményüket. Összességében 1, 4 millió forinttal pozitív évet zártak. Csathó Csaba: Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi döntési javaslatról. 12

13 Döntési javaslat: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslatok elfogadását: Határozati javaslat: 1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a Társaság taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el az Egri TISZK Nonprofit Kft évi beszámolóját E Ft Eszköz és Forrás főösszeggel, E Ft mérleg szerinti eredménnyel, amelyet az eredménytartalékba kell helyezni. Javasolja, hogy a évi éves beszámoló letétbe helyezéséről és nyilvánosságra hozataláról az ügyvezető május 31-ig gondoskodjon. 2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a Társaság taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el az Egri TISZK Nonprofit Kft. ügyvezetőjének évi prémium feladatát az alábbiak szerint: 1) Az ügyvezető igazgatót éves alapbérének 30 %-a illeti meg évre, amennyiben a Társaság az alapítótól közhasznú célra kapott működési célú támogatáson, a Magyar Államkincstártól kapott gyakorlati képzési normatíván, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól kapott működési célú támogatáson kívül a társasági működés és felnőttképzés keretében a külső pályázati, tanfolyami, vállalkozási bevételeit évben legalább E Ft összegben teljesíti. Minden E Ft összegű csökkenés esetén a kitűzött prémium 5 % ponttal csökken. 2) Az ügyvezető igazgatót éves alapbérének 20%-a illeti meg évre, amennyiben a TISZK évi anyag- és személyi jellegű ráfordításai, valamint a vállalkozási tevékenység költségei együttesen nem lépik túl a E Ft összeget. Minden E Ft összegű költségtúllépés esetén a kitűzött prémium 5% ponttal csökken. 3) Az ügyvezető igazgató éves prémiumának 10%-a kerül elvonásra, amennyiben a tulajdonos által kért adatszolgáltatást időben és maradéktalanul nem teljesíti. 4) Nem fizethető ki prémium az esetben, ha a évi gazdálkodás veszteséggel zárul. 3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a Társaság taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el az Egri TISZK Nonprofit Kft. és az EGER-AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (székhely: 3300 Eger, Trinitárius u. 2., Cg: ) között június hó 2. napjától fennálló, könyvvizsgálói feladatok ellátására irányuló megbízási szerződés március hó 1. napján kelt módosításában foglaltakat. 13

14 Szavazás. Csathó Csaba: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a döntési javaslatot. 88/2013 (IV.17.) KGB döntés: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslatok elfogadását: Határozati javaslat: 1.Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a Társaság taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el az Egri TISZK Nonprofit Kft évi beszámolóját E Ft Eszköz és Forrás főösszeggel, E Ft mérleg szerinti eredménnyel, amelyet az eredménytartalékba kell helyezni. Javasolja, hogy a évi éves beszámoló letétbe helyezéséről és nyilvánosságra hozataláról az ügyvezető május 31-ig gondoskodjon. Felelős: Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási csoportvezető Takács Zoltán Ügyvezető Határidő: május Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a Társaság taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el az Egri TISZK Nonprofit Kft. ügyvezetőjének évi prémium feladatát az alábbiak szerint: 1) Az ügyvezető igazgatót éves alapbérének 30 %-a illeti meg évre, amennyiben a Társaság az alapítótól közhasznú célra kapott működési célú támogatáson, a Magyar Államkincstártól kapott gyakorlati képzési normatíván, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól kapott működési célú támogatáson kívül a társasági működés és felnőttképzés keretében a külső pályázati, tanfolyami, vállalkozási bevételeit évben legalább E Ft összegben teljesíti. Minden E Ft összegű csökkenés esetén a kitűzött prémium 5 % ponttal csökken. 2) Az ügyvezető igazgatót éves alapbérének 20%-a illeti meg évre, amennyiben a TISZK évi anyag- és személyi jellegű ráfordításai, valamint a vállalkozási tevékenység költségei együttesen nem lépik túl a E Ft összeget. Minden E Ft összegű költségtúllépés esetén a kitűzött prémium 5% ponttal csökken. 14

15 3) Az ügyvezető igazgató éves prémiumának 10%-a kerül elvonásra, amennyiben a tulajdonos által kért adatszolgáltatást időben és maradéktalanul nem teljesíti. 4) Nem fizethető ki prémium az esetben, ha a évi gazdálkodás veszteséggel zárul. Felelős: Habis László Polgármester Határidő: május Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a Társaság taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el az Egri TISZK Nonprofit Kft. és az EGER-AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (székhely: 3300 Eger, Trinitárius u. 2., Cg: ) között június hó 2. napjától fennálló, könyvvizsgálói feladatok ellátására irányuló megbízási szerződés március hó 1. napján kelt módosításában foglaltakat. Felelős: Habis László Polgármester Határidő: május Előterjesztés gazdasági társaságban lévő üzletrész értékesítéséről ( KGB, KGY, PÜB) Előterjesztő: Habis László, polgármester Előadó: Szűcs Tamás, Vagyongazdálkodási Csoport vezetője Meghívott: Demeter Iván ügyvezető Terra-vita Kft., Külső meghívott A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. Juhász Éva: Az Önkormányzat az üzletrész megvételére ajánlatot tett, erről értesítve a gazdasági társaságot is. A társaságban lévő 450 ezer forint értékű üzletrészét szeretnék értékesíteni. A pénzügyi adatokat lekérdezvén, megvizsgálván láthatóvá vált, hogy az elmúlt három évben a társaság lényeges veszteséggel zárta az évét. Osztalék kifizetés nem történt. Magán személy részéről értesítés érkezett, miszerint megvásárolná a szóban forgó üzletrészt áron alul. 45 ezer forintos vételárra tett ajánlatot. Az Önkormányzat az üzletrész névértéken történő értékesítését javasolja. Tóth István: Úgy gondolja, az üzletrész ilyen csekély áron történő értékesítése nem szerencsés. 15

16 Csathó Csaba: Kéri, hogy az anyag a hiányosságaival egészüljön ki. Leveszik napirendről az előterjesztést. Kérdezi a bizottságot, ki ért egyet azzal, hogy ebben a kérdésben ne foglaljanak állást? Döntési javaslat: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése névértéken értékesíti a TERRA- VITA Környezetgazdálkodási Kft-ben. (székhelye: 3300 Eger, Grónay u. 10., Cg , adószáma: ) lévő ,- Ft összegű törzsbetéthez igazodó üzletrészét Légrádi Péter (1118 Budapest, Iglói u. 5.) magánszemély részére, azzal a feltétellel, hogy az üzletrész vételárát az üzletrész adásvételi szerződés aláírását követő 8 napon belül megfizeti. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az üzletrész adásvételi szerződés aláírására. Szavazás. Csathó Csaba: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag megszavazta, hogy nem foglal állást ebben a kérdésben. 89/2013 (IV.17.) KGB döntés: Döntés: A bizottság nem foglal állást a kérdésben. 7. TÁJÉKOZTATÓ a Dobó tér Eger patak Belvárosi térsor funkcióbővítő rehabilitációja című, projektről (ÉMOP-3.1.2/C-09-2f ) (KGB, UKB) Előterjesztő: Habis László, polgármester Meghívott: Dr. Kurucz András ügyvezető, EV. Kft. ügyvezető A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. Dr. Kurucz András: A NORDA már megvizsgálta az anyagot, a megfelelőségi nyilatkozatot kiadta. Most az NFÜ-nél van. A közbeszerzés kiírására várnak még. A támogatási szerződés megkötésétől a bizottsági ülés napjáig rövid áttekintőt adtak a tájékoztatóban. A nyilvánossággal kapcsolatos közbeszerzést az Egri Média nyerte. Ők végzik a támogatási szerződésben lefektetett elvek és mennyiségek szerint ezt a feladatot. Ezen kívüli kommunikációt jelent a Városfejlesztés minden hónapban megjelenő hírlevele. 16

17 A polgárság részéről folyamatosan érkező észrevételekre, véleményekre írásban válaszolnak. A kommunikációt egészében a Média Eger Kft. fogja össze. Csathó Csaba: Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot szavazzanak az alábbi döntési javaslatról. Döntési javaslat: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Dobó tér Eger patak Belvárosi térsor funkcióbővítő rehabilitációja című, projektről (ÉMOP-3.1.2/C-09-2f ) szóló tájékoztató elfogadását. Szavazás. Csathó Csaba: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a döntési javaslatot. Határozati javaslat: 90/2013 (IV.17.) KGB döntés: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Dobó tér Eger patak Belvárosi térsor funkcióbővítő rehabilitációja című, projektről (ÉMOP-3.1.2/C-09-2f ) szóló tájékoztató elfogadását. 8. Előterjesztés a szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése a Heves Megyei Regionális Hulladéskgazdálkodási Társulás Területén című, KEOP /B/10-11 számú projekthez (KGB, PÜB, UKB) Előterjesztő: Habis László, polgármester Meghívott: Major Veronika ügyvezető VTK Innosysterm Kft., Külső meghívott Orbán Gábor ügyvezető Forrás Unió Kft., Külső meghívott A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. Fejes János: A projekt szervesen kapcsolódik a tavaly megjelent hulladékgazdálkodási törvényben megfogalmazott törekvésekhez. A korábbi hulladékgazdálkodási struktúra abban a tekintetben változik meg, hogy a szelektivitás aránya jelentősen megnövekedik a hulladék gyűjtés során. Természetesen ez a változás összhangban van az európai uniós irányelvekkel, illetve a magyar törvényekkel, amelyek évről évre nagyobb hulladékhasznosítást írnak elő. A törvény ösztönzi a piaci szereplőket abban a 17

18 tekintetben is, hogy ezeket a célokat valósítsák meg től bevezetésre került a lerakási járulék, ami azt a célt szolgálja, hogy a hulladéklerakótól eltérítésre kerüljön a hulladék, és ilyen szempontból is elősegítse a szelektivitás hulladékgyűjtést. A pályázati lehetőség, amit a társulás szeretne megvalósítani alapvetően két területre koncentrál. Helyileg a Helyőpapi beruházások és az Egri átrakó állomás környezetében történő beruházásokra. A pályázatban látható a támogatási intenzitás. Ez a támogatás körülbelül 92%-ra jön ki a költséghaszon elemzés szerint. A társulásnak 8% önerőt kell biztosítania előreláthatólag. Ezt az összeget nem a tagönkormányzatok fogják finanszírozni, hanem a társulás saját bevételei terhére. A most zajló rekultivációs projektnél is így történt a finanszírozás. Orosz Ibolya: Ha 2015-ben megvalósul ez a beruházás, akkor jelentősen csökken az egy háztartásra jutó éves díj ben ez a csökkenés már nagyon minimális lesz és az azt követő években folyamatos emelkedésre lehet számítani. mi alapján számolják ezt az áremelést? Fejes János: A költéshaszon elemzésnél domesztizálni a ös várható inflációt, ezért reálértékben a 2013 évre van kiszámolva az induló érték. A megvalósíthatósági tanulmány szerint ez első év a amikor életbe lép a rendszer. A 2015 évben forint lenne egy két és fél fős családra az éves hulladékártalmatlanítási díj. Ez az összeg már tartalmazza az ártalmatlanítás, gyűjtést komplexen. A jelenlegi 2013 díj társulási szinten nettó forint, tehát jelentősen magasabb a 2015-re tervezett árszintnél is. Ez abból adódik, hogy a rendszer elemek, és a különböző mechanikai válogatómű, kézi válogatómű eredményeként körülbelül 40-50% -nyi hulladék mennyiség kerül eltérítésre a tervezett rendszerhez képest. A mostani rendszer szerint ennek nagyon jelentős lerakási hányad fizetési kötelezettsége van. A leválogatást követően ebből bevételi forrás lesz. Ez annak köszönhető, hogy a szelektív hulladéknak megvan a piaca től ezek az értékek a várható inflációval növelt értékek lesznek. Ezzel a projekttel nagyon jelentős hulladékhasznosítást lehet elérni. A költséghaszon elemzésben van egy érzékenységi vizsgálat is, mely azt mutatja, hogy abban az esetben ha a működési feltételek ( beruházási, működési feltételek) 15-20%-ban eltérnének negatív értelemben a tervezethez képest, még akkor is a projektre vetített közgazdasági és pénzügyi nettó jelenérték mutató is pozitív lenne. Úgy gondolja, a társulásnak és a térségnek muszáj ezt a projektet meglépnie. A társulás számára a szelektivitás mellett nagyon fontos a Helyőpapiban tervezett 2,5 hektáros hulladéklerakó bővítése is. A projekt tartalmazza azokat a járműveket is, mely a logisztikai költségeket csökkentené. Az előterjesztésben fel van sorolva mely, fejlesztések valósulnak meg Helyőpapiban és melyek Egerben. Az építési munkák tekintetében, ami igazán költséges lett az a 2,5 hektáros lerakó bővítés. Ez már önmagában 500 millió forint. Van egy Helyőpapiban tervezett, úgynevezett RDF technológiával működő mechanikai válogató. Ennek a beruházási költsége is igen jelentős. Egerben megvalósul a hulladék udvar, kézi válogató, bálázó, komposztáló. Ezen kívül a területvásárlásra van még elkülönítve pénzösszeg. A beruházási keret 10%-ig lehet a társulásnak területvásárlásra pénzt fordítania. Egerben szeretnének egy 2 hektáros területet megvásárolni a hulladékudvar kialakítása céljából. Ez a déli ipari park területen található. Az előzetesen bekért adatok 18

19 szerint 8000 forint/ m2 árral kell számolniuk. Az durván 160 millió forintos árat jelent. A pályázatban ez a szám lett beállítva keretösszegnek. Az Egri és a Helyőpapi beruházásának vannak munkaerő piaci vonzatai is. Egerben 25 fővel, Helyőpapiban 15 fővel nőne a foglalkoztatottak száma. Csathó Csaba: Elmondja, a bizottság szerint, jó kiegészítése lenne a pályázatnak, ha törődne a komposztálás kérdésével is. Kérdése, hogy ezt a pályázatot meddig kell benyújtani? Fejes János: Elmondja, hogy ez a pályázat már be lett adva. A pályázati ablak már lezárult. Ez a rendszer volumenében nem akkora, hogy ez Egri összes szennyvíz iszapot tudja komposztálni. Természetesen igény szerint részben tudják kezelni ezt a kérdést, felhasználva a saját szállítási forrásaikat. A társulás több részből áll, melyek ellátják a hulladékkezelés feladatát előkezeléssel együtt. Nagy István: Elmondja, hogy nem látja biztosítottnak, hogy a társulás a 360 millió forintnyi önerőt elő fogja teremteni saját forrásból. Úgy gondolja egy társulás esetében ahol 73 Önkormányzat van és egy 4,5 milliárd forintos pályázatról van szó, a képviselő testületnek legalább tájékoztató szinten látnia kellett volna a beadás előtt. A hulladékgazdálkodási társulás jelenleg per alatt van a AVE-val, aminek nem tudják még a kimenetlét. Úgy gondolja, nem helyes úgy belemenni ebbe a pályázatba, hogy ezek a kérdések nincsenek átgondolva. Meggyőződése, hogy egy Egert érintő milliárdos nagyságrendű beruházást esetén a Társulásnak a pályázat beadása előtt tárgyalnia kell volna az Egri Önkormányzattal. Fejes János: A társulásnak jelenleg is vannak bevételei és korábbról származó tartalékai. Mivel az AVE nem építette meg a mechanikai biológiai előkezelőt, ami a koncessziós megállapodás szerint októberétől kötelessége lett volna, ezért a társulás az erre félretett 100 millió forintnyi jól teljesítési biztosítékot lehívta. Ez az összeg most a társulás birtokában van. Ez a beruházás gördülő finanszírozást igényel, ez azt jelenti, hogy 2014-ben lesz erre a pénzre szükség. Az AVE felé a társulásnak van további 128 millió forint követelése, amit az AVE elismert. Ez az összeg az éves koncessziós díj megfizetésével keletkezett. Úgy gondolja, a társulás rendelkezik a szükséges önerővel. A társulási tanács 2012 szeptember 25-én hozott egy olyan határozatot, miszerint részt vesznek ezen a pályázaton. Erről tájékoztatták a tagönkormányzataikat is. A pályázat 2012 november 27-én jelent meg. Rögtön elkezdték a közbeszerzés lebonyolítását a pályázat készítője kérdésében. A technikai átfutási idő miatt február 11-én került sor a szerződéskötésre a pályázat előkészítése céljából. Március 4-én lezárásra került a pályázati ablak. Az AVE a követeléseit per formájában próbálja bíróságon keresztül érvényre juttatni. Itt 282 millió forintról van szó. A társulás engedte, hogy külső területekről is történjen beszállítás a koncesszióban ígért tonnához képest. Tavaly tonna került beszámításra. Az AVE azt mondta, hogy a tagönkormányzatok területéről nem volt meg a tonna. Ez a per egyik fő pontja. A másik az, hogy az AVE akart inflációt 19

20 értékesíteni, amit a társulás 2014-ig a koncessziós megállapodás alapján jogtalannak talált. Az AVE mivel a szerződést felmondta, kiszámolta a számára járó, három év alatt keletkezett kár összegét, amit a társulás vitatott. ez a per a társulás ügyvédei szerint 3-4 évig is elhúzódhat. Úgy gondolja, ha nem lesz az AVE részéről követelés, akkor a társulásnak olyan volumenű bevétele lesz, amely lehetővé teszi a peren kívül megállapodást a felek közt. Véleménye szerint ez a per nem jelent olyan mértékű kockázatot, aminek eredményeként ne vehetnének részt a szóban forgó pályázaton. Tóth István: Véleménye szerint olyan területen kellene ennek a beruházásnak történnie, ahol nem 8000 forintos m2 áron tudnak ingatlan vásárolni. Fejes János: Az anyagban szereplő határozati javaslatban változás nem tehető. A pályázati anyagban meg vannak azok a források jelölve, amire támaszkodik az anyag. Forrásbiztosításra a társulás és az azok a közszolgáltatási cégek lettek bevonva, aki most szolgáltatnak. A hatályos jogszabály azt mondja, hogy 2013-tól az energetikai hivatal fogja meghatározni a díjakat. Pályázatban foglalt díjak akkor lesznek relevánsak, ha összhangban lesznek a Miniszter Úr által meghatározott árakkal. Ha az illetékes miniszter vagy az ÖVŰ nem fogadja el a korábbitól alacsonyabb árakat, akkor a jogszabályi ütközés miatt a képviselő testület felelőssége megszűnik. Sós István: Elmondja, hogy a hulladék törvény alapján válogatás nélkül hulladék nem rakható le a hulladéklerakókban. A válogató mű megépítése ezért is fontos. Orosz Ibolya: Kérdése, hogy a későbbiekben, ha nyer ez a pályázat, az Önkormányzat a különböző döntésekben részt vehet-e vagy kizárólag a társulás dönt mindenről? Lesz e kompetenciája az Önkormányzatoknak és milyen mértékben? Fejes János: Az Önkormányzatoknak nem kell önerőt befektetni ebbe a pályázatba. A társulás körzetekből épül fel, amiknek megvannak a választott képviselői. A társulás elnöke Habis László. A képviselők folyamatosan tájékoztatják a tag önkormányzatokat. A társulás fogja össze a hulladékgazdálkodást. Ennek eredményeként önkormányzati támogatások nélkül, saját erőből megoldották a rekultivációt az egri két lerakó kapcsán. A hulladékgazdálkodási rendszerük versenyképesebb áron működik, mint a szolnoki. Dr. Szabó Zoltán: Véleménye szerint az Önkormányzatnak a társulást folyamatos monitoring alá kellene vonni. Elmondja, hogy a társasági szerződés módosításának is van gyakorlata, így ha fejleszthető a projekt, akkor a már megítélt támogatás költségkeretein belül a támogatási szerződés módosításával is fejleszthető a program. Fontos tényező az idő ebben a kérdésben. Részben a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogi szabályok változása, részben a rezsicsökkentéssel kapcsolatos jogi változások érintik ezt a piacot. 20

Jegyzőkönyv. a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről 1 Jegyzőkönyv a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó tér 2 I. Tanácskozó Ideje: 2013. 01.23. Jelen vannak: A bizottság részéről: Csathó Csaba

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról 2636-1/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: Dr. Csarnó Ákos elnök Dr. Misz Mihály tag Pál

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 14-én megtartott r e n d k í v ü l i n y í l t ü l é s é r ő l.

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 14-én megtartott r e n d k í v ü l i n y í l t ü l é s é r ő l. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 14-én megtartott r e n d k í v ü l i n y í l t ü l é s é r ő l. Jelen vannak: Bognár Ignác, Dr. Csarnó Ákos, Csathó Csaba, Csákvári

Részletesebben

365-5/2013 Humán Szolgáltatási Iroda. Jegyzőkönyv

365-5/2013 Humán Szolgáltatási Iroda. Jegyzőkönyv 365-5/2013 Humán Szolgáltatási Iroda Jegyzőkönyv Készült: az Emberi Erőforrás Bizottság 2013. május 14-én Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Eger, Dobó tér 2.) megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-588-6/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. november 19. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli

Részletesebben

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről.

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 5. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-576-4/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. április 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

9.) Kalocsa, Meszes Duna-part aktívturisztikai fejlesztése (DAOP pályázat) 184/2010. öh. módosítása

9.) Kalocsa, Meszes Duna-part aktívturisztikai fejlesztése (DAOP pályázat) 184/2010. öh. módosítása 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 19-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Rumi László Szabó

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 4/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. március 26. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

1) Előterjesztés egyes szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről

1) Előterjesztés egyes szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről Mátészalka Város Képviselő-testület 2012. május 24. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete:11-12, d./ határozata:56-64, Száma:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Battyányi

Részletesebben

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Ikt.szám: 589-2/2014. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2014. február 24-én 18.00 órakor megtartott ülésének 2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 11-én (Szerda) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 11-én (Szerda) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 11-én (Szerda) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalóterme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 7797-2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Gál János. Zeleiné Ács Ildikó

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Gál János. Zeleiné Ács Ildikó 215 JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. március 29-i nyílt ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: Bányász Róbert, Bodnár Pál, Csákvári Antal, Császár Zoltán, Deák Boldizsár,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. február 27- én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. február 27- én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2009. február 27- én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos u. 9. sz. Jelen voltak: Ambrus Zoltán, Asztalos Dezsőné,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak:

Részletesebben