J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Molnár Sándor polgármester Szabó Gézáné alpolgármester Berke Lóránd képviselő Csicsó László képviselő Karakas Anikó képviselő

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Molnár Sándor polgármester Szabó Gézáné alpolgármester Berke Lóránd képviselő Csicsó László képviselő Karakas Anikó képviselő"

Átírás

1 Ikt.sz.:I/128-29/2013/1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 24-én tartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza nagytanácskozó terme Jelenlévő képviselők: Molnár Sándor polgármester Szabó Gézáné alpolgármester Berke Lóránd képviselő Csicsó László képviselő Karakas Anikó képviselő Távolmaradást jelentett be: Dráguly Sándor képviselő Dr. Halasiné Dr. Kirizs Ildikó képviselő Dr. Tabi László képviselő Dr. Mike László képviselő A Vésztői Közös Önkormányzati Hivatal részéről: Dr. Petri Béla jegyző, Czibrik Zsófia Márta csoportvezető, Dr. Kiss Mihály vezető főtanácsos, Kéri Viola jegyzőkönyvvezető Jelenlévő meghívottak: Csányi Istvánné intézményvezető, Csősz Ferenc intézményvezető, Détárné Molnár Andrea járási hivatalvezető, Farkas János intézményvezető, Parais Adrienn a Kábel Elektro Kft. képviseletében, Magyari Barna újságíró, Csüllög László a Jobbik Magyarországért Mozgalom Párt képviselője, Bondár Lajos a Békés-Manifest Kft. ügyvezető igazgatója, Hunyadi György vésztői lakos Molnár Sándor polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket és a televíziónézőket. A mai testületi ülés napirendjeire a kiküldött anyagnak megfelelően tennék javaslatot. Nyílt ülés 1. A Békés Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft. beszámolója a kötelező közszolgáltatás tapasztalatairól 2. A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás működése kapcsán szükséges döntés meghozatala 3. Vésztő Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: dr. Petri Béla jegyző 4. Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásának évi igénylése 1

2 5. Bélmegyer Község szennyvíz befogadás iránti kérelme 6. Ingyenesen átruházott állami ingatlan használata 7. A Klebersberg Intézményfenntartó Központtal történő személyszállítási vállalkozási szerződés megkötése 8. A Vésztőért Közalapítvány jövőbeli működésével kapcsolatos döntések meghozatala 9. Helyi települési értéktár létrehozása 10. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához való csatlakozás 11. Körös-Berettyó Vízgazdálkodási Társulat egyéb tagi támogatás iránti kérelme 12. A polgármester szóbeli tájékoztatója a két ülés között végzett munkáról Zárt ülés 1. Vésztőért és Vésztő Közszolgálatáért kitüntetés adományozása 2. A Danckai záportározó jövőbeni hasznosítása 3. A MÁV Zrt. 127-es számú Körösnagyharsány Vésztő Gyoma vasútvonal fejlesztése a Magyarország - Románia határon átnyúló együttműködési program keretében kiírt HURO 1001 pályázati felhívás keretében tervezési szolgáltatás nyújtása tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás nyertesének elfogadása Molnár Sándor polgármester: A napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétel? Amennyiben nincs, akkor szavazásra tenném föl. Aki ezekkel a napirendi pontokkal egyetért, kérem, nyomja meg az igen gombot, aki nem, a nemet, vagy tartózkodjon. Szavazzunk. A képviselő-testület 5 képviselőből 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 179/2013. (IX. 24.) számú KT határozata A képviselő-testület szeptember 24. napján tartott ülésén tárgyalandó napirendi pontok elfogadásáról Nyílt ülés 1. A Békés Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft. beszámolója a kötelező közszolgáltatás tapasztalatairól 2. A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás működése kapcsán szükséges döntés meghozatala 2

3 3. Vésztő Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítása 4. Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásának évi igénylése 5. Bélmegyer Község szennyvíz befogadás iránti kérelme 6. Ingyenesen átruházott állami ingatlan használata 7. A Klebersberg Intézményfenntartó Központtal történő személyszállítási vállalkozási szerződés megkötése 8. A Vésztőért Közalapítvány jövőbeli működésével kapcsolatos döntések meghozatala 9. Helyi települési értéktár létrehozása 10. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához való csatlakozás 11. Körös-Berettyó Vízgazdálkodási Társulat egyéb tagi támogatás iránti kérelme 12. A polgármester szóbeli tájékoztatója a két ülés között végzett munkáról Zárt ülés 1. Vésztőért és Vésztő Közszolgálatáért kitüntetés adományozása 2. A Danckai záportározó jövőbeni hasznosítása 3. A MÁV Zrt. 127-es számú Körösnagyharsány Vésztő Gyoma vasútvonal fejlesztése a Magyarország - Románia határon átnyúló együttműködési program keretében kiírt HURO 1001 pályázati felhívás keretében tervezési szolgáltatás nyújtása tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás nyertesének elfogadása Felelős: Molnár Sándor polgármester Határidő: azonnal 1. napirend: A Békés Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft. beszámolója a kötelező közszolgáltatás tapasztalatairól 2. napirend: A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás működése kapcsán szükséges döntés meghozatala Molnár Sándor polgármester: Rátérnénk az 1. napirendi pontra, a Békés Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft. ezévi beszámolójára. Szeretettel köszöntöm Bondár Lajos ügyvezető urat, akit megkérek, hogy röviden foglalja össze ennek az évnek a tapasztalatait. Ugye korábban nem a Békés-Manifesten keresztül és nem vele szerződésben hajtottuk végre ezt a közszolgáltatást, így január 1-jétől több változás is történt, jogszabályi változás is, illetve szolgáltatóbeli változás is, kérem, hogy ezt röviden foglalja össze. Bondár Lajos, a Békés Manifest Nonprofit Kft. ügyvezetője: Köszönöm szépen. Tisztelt polgármester úr! Tisztelt képviselő-testület! Köszönöm szépen a meghívást, a meghívásnak nagy örömmel tettem eleget. Ahogy polgármester úr a bevezetőjében elmondta, a január 1-jei nap igen nagy változást hozott a hulladékgazdálkodás életében. Hatályba lépett egy új hulladékról szóló törvény, ami gyakorlatilag gyökereiben változtatta meg a korábbi hulladékgazdálkodást. A törvény teljesen EU-kompatibilis, minden egyes rendelkezésében az EU-irányelveket követi, ennek az elfogadása és hatályba léptetése már tovább nem volt 3

4 húzható. Ami miatt Önöknek, illetve Vésztő városának döntenie kellett a Békés-Manifestbe történő belépéssel kapcsolatosan a tavalyi év végén, azt éppen a törvény hatálybalépése tette szükségessé. A törvény úgy fogalmazza meg a közszolgáltatói jogviszonyt, hogy csak az a gazdasági társaság lehet egy település közszolgáltatója, amelyben az állam, vagy önkormányzat többségi tulajdonnal bír, és ez a kft. nonprofit jelleggel működik. A Békés- Manifest Kft. ennek a törvényi feltételnek maximálisan megfelel, mivel ebben a pillanatban, amikor itt beszélgetünk, a Békés-Manifest Kft.-nek 49 önkormányzati tulajdonosa van, 100 %-ban önkormányzati társulásról beszélünk. Elsőszámú célja az volt a társulás létrehozásának, hogy megoldja és megszervezze a lakossági szilárd hulladékgyűjtést, - szállítást, és annak a hulladéknak az ártalommentes elhelyezését. Nem könnyű feladat ez a mai időkben, főleg nem annak tekintetében, hogy milyen kötelezettségeket rónak a közszolgáltatókra, milyen díjakkal kell szembesülnünk akár a lerakást illetőleg. Akár a különböző járulékokat is sorolhatnám itt tételesen fölfele. Csak hogy a legdurvábbat emeljem ki, az idei évtől kötelezően fizetendő díj volt a hulladéklerakási járulék, aminek 3000 Ft+ÁFA/tonnában határozták meg a mértékét, s a törvényben úgy szerepel, hogy ez a lerakási járulék az elkövetkező években folyamatosan emelkedik, és 4 év elteltével Ft/tonna mértékűre fog emelkedni. Épp ezért nem volt könnyű a január 1-jei díjakat kikalkulálni, s egy olyan szintre hozni, hogy az mindenki számára kezelhető legyen, úgy az önkormányzat, úgy a lakosság számára, mint a közszolgáltató számára. Ennek ellenére én azt mondom, hogy az összes jogszabály figyelembevételével kerültek meghatározásra az árak, ezalatt értem az ürítési gyakoriságtól kezdve a szelektív gyűjtést, minden-mindent. Olyan árakat sikerült kalkulálni és alkalmazni január 1-jétől Vésztő városában, ami a Békés-Manifest Kft. működési területén az öt legjobb ár között tudható. Joggal merül fel Önökben a kérdés, hogy mért nem a legjobb helyen és mért nem a legjobb áron. Ennek a legeslegkézenfekvőbb magyarázata az, hogy január 1-jétől a hulladékszállítás díjait a testület döntése értelmében, és követve a törvény elvét, a szennyező fizet elvet követve, a lakosság fizeti meg közvetlenül a közszolgáltatónak. Értelemszerűen itt számadási többletköltségek merülnek föl, amit a hulladékszállítás díjaiban kell érvényesíteni. Ennek ellenére én mégis azt mondom, hogy egy relatíve jó árat sikerült kikalkulálni. A beszámolónkba én leírtam, hogy a szolgáltatás gyakorlati teendőit a korábbi szolgáltatón keresztül látjuk el, a Békési Hulladékgyűjtő Kft.-n keresztül, ez volt a legkézenfekvőbb megoldás. Lakossági reklamációt inkább a kezdeti időszakban tapasztaltunk, és inkább itt az volt a fő hangsúly, vagy a nagyobb probléma talán abban volt, hogy nehéz volt a lakosságnak elfogadni a kötelező fizetés tényét, ez egy kötelező közszolgáltatás, és kötelezően igénybe kell venni. Sok testületi ülésen megfordulok, sok képviselőben, polgármesterben felvetődik a kérdés, hogy miért is kell tulajdonképpen fizetni annak, aki csak minden második héten teszi ki a szemetét. Ez alól nem igazán tudunk kibújni, mert egy hatályos kormányrendelet pontosan szabályozza azt, hogy azt a kommunális hulladékot, amely szerves hulladékot is tartalmaz, azt falusi-kisvárosi övezetben heti gyakorisággal, nagyvárosi-lakótelepi övezetben heti két alkalommal kötelező leüríteni. Tehát aki nem így teszi, az valószínű, hogy a törvény előírásait nem tartja be maradéktalanul. Vésztő városa nem így tett. Ők mindent betartanak, rendeletüket a hatályos jogszabályok alapján alkották meg és használjuk a mai napig is. Sok képviselőben felvetődik a kérdés, hogy mért nem lehet súly alapján fizetni, miért nincsenek felszerelve a kukásautók mérleggel. Az ötlet jó, csak kivitelezni nagyon nehéz. Gondoljanak bele jobban egy kicsit, hogy ez nem úgy működik, mint a boltba bemegy az ember és kér 20 dkg felvágottat, és a másik oldalon látja a mérlegen, hogy 20 dkg. Önök reggel megmérik, hogy mennyi hulladékjuk van az edényben, kiteszik az edényt, elmennek otthonról dolgozni, az autó valamikor majd érkezik, felakasztja, lemérlegeli, akármilyen hiteles mérleggel, korántsem biztos, hogy a mi mérési eredményeink az Önök mérési eredményeivel egyezni fognak. Ebben egy folyamatos vita kreálódna csak. Mindenre van megoldás, technikai megoldás, 4

5 létezik ilyen technikai megoldás, de sehol sem tudják alkalmazni. Próbajelleggel működnek már ilyen rendszerek, egyedi azonosítókkal ellátott edények, chip-rendszerek. Mi is gondolkodunk ilyenben. És ha megengedik ehhez kapcsolódóan kell egy kicsit most a 2. ponthoz is szólnom, a DAREH-rendszerhez kapcsolódóan, mert épp itt kerülhet képbe, és itt lehet a DAREH-rendszeren keresztül megoldást találni erre a problémára. Felvezetésképpen annyit mondanék, hogy a Békés-Manifest Kft. legutolsó taggyűlése arról döntött, hogy közös koncepciót fog kialakítani a DAREH Társulással, és a Békés-Manifest Kft. aktív része szeretne lenni a későbbi rendszer működtetésének. Ennek mentén kezdtünk el dolgozni, a DAREH Társulás elnöke megkeresett minden olyan önkormányzatot, aki a társulás tagja, de nem tulajdonosa a Békés-Manifest Kft.-nek, hogy lehetőség szerint próbáljanak a Békés- Manifest Kft.-ben tulajdonrészt szerezni, hogy a tulajdonosi átfedés 100%-os legyen. Az a cél, hogy a Békés-Manifest Kft.-nek is 94 tulajdonosa legyen, mint amennyi jelen pillanatban a DAREH Társulás taglétszáma. Egy úgynevezett vegyes modell kialakítása mellett döntött a DAREH taggyűlése, ezt támogatják, és erre is kérik a tagtelepülések képviselőit, hogy ugyanezt a vegyes modellt támogassák. A vegyes modell pedig úgy nézne ki, hogy a közszolgáltatás jogosultja a Békés-Manifest Kft.-nél minden településen, mind a 94 településen, és a településeken igénybe vennének alvállalkozókat a feladat ellátására, hasonlóképpen, mint ahogy itt most tesszük ezt Vésztőn, ugyanígy történt meg minden településen, gyakorlatilag minden településen az lenne a szolgáltató, aki jelen pillanatban is van. Ez a legkézenfekvőbb megoldás, hogy lehetőség szerint a lakosság csak a legjobb részt érezze ebből, gyakorlatilag a változást. A DAREH koncepciója a rendszer kijavítására vonatkozólag egy fő elemből áll, és arra épül, ez pedig egy központi válogatómű megépítése Békéscsabán. Azért Békéscsabán, mert Békéscsabán van a lerakóhely, nyilván a maradék hulladék elhelyezését ne kelljen szállítani a lehető legkisebb távolságon, a lerakó mellett egy 4 hektáros területet jelölt ki a DAREH Társulás arra, hogy ott építi meg a központi válogatóművet. A központi válogatómű európai szintű, magas színvonalú technikai berendezés, képes a települési hulladékot 80%-os szintre szétválogatni. A 80% azt jelenti, hogy 80% haszonanyagot képes kinyerni a települési kevert hulladékból. Ez nagyon szép szám. Gondoljanak bele, hogy mennyivel kevesebb hulladékot kell majd leraknunk! A jelenlegi 100 kilóval szemben, ha megvalósul a beruházás, akkor nem kell, csak 20-at. Értelemszerűen a központi válogatóhely mellett, amint mondtam, a központi lerakóhely is biztosított, és ennek alapján kerültek a koncepción belül meghatározásra az átrakóállomások, a komposztálók, a kisebb válogatólétesítmények megépítése a Délkelet-Alföldi régióban. A szolgáltatási struktúra lényege az pedig abból áll, hogy minden egyes ingatlantulajdonos kap egy 240 literes hulladékgyűjtő edényt, ami egyedi azonosítóval van ellátva, ebben saját ingatlanján belül gyűjtheti elkülönítve a jelenleg még szelektív hulladéknak nevezett hulladékainkat, a papírt, a műanyagot, illetve az üveget. Amiért a közszolgáltató és a segédje házhoz megy, ezt a szolgáltatást a lakosság térítésmentesen kapná. Második eleme a struktúrának az pedig a szerves hulladék külön gyűjtése, s ennek lehetősége, amiért szintén a szolgáltató házhoz megy. Hogyha ez a két hulladékfrakció térítésmentesen kerül szolgáltatásra, akkor a maradék hulladék tekintetében azoknál a tulajdonosoknál, akik mind a két lehetőséggel élnek, nyilván a differenciálásról is kell, hogy beszéljünk. Az nyilvánvaló, jelenlegi ismereteink alapján, hogy aki igénybe veszi a szelektív hulladékgyűjtést és a saját ingatlanján belül teszi, akkor nem sok maradék hulladék marad. Akkor a jelenlegi 120 l-es űrtartalommal szemben a maradék hulladékra az abszurdum 40 liter is elég. S itt lehet a díjak alapján már akkor differenciálni. Értelemszerűen, aki igénybe veszi a szolgáltatást, az egy alacsonyabb díjat fizet, aki nem veszi igénybe, az meg egy magasabb díjat. Talán én ennyit szerettem volna így első körben, és akkor hogyha van kérdés, nagyon szívesen válaszolok rá. 5

6 Molnár Sándor polgármester: Köszönöm szépen. És akkor az első félévi tapasztalatokról, hogy volt-e olyan helyi speciális egyedi probléma, ami beszéltük, hogy az időszakban volt, és mégis mik voltak úgy alapvetően, illetve hogy most hol tart körülbelül a díjfizetési hajlandóság. Bondár Lajos, a Békés Manifest Nonprofit Kft. ügyvezetője: Hát voltak problémák az átállásnál, mivel hogy nem megy semmi zökkenőmentesen. Nem tudom, hogy tettem-e említést, az volt a legnagyobb probléma, hogy megkapták a lakosok a számlát és nem igazán tudták azt, hogy ezt ki kell fizetni. Sokan nem tudják még a mai napig sem, hogy ezt ki kell fizetni. Volt némi félreértés, kavarodás a sáros utcákkal kapcsolatban, de ezt időközben sikerült korrigálnunk. Nyilván aki ott is az edényt átveszi, az megkapja a szolgáltatást. A fizetési morál nem azt mondom, hogy átlagos, hanem inkább azt, hogy átlagon aluli. Tehát 65-66% jelen pillanatban a fizetési arány. Ami azt jelenti, hogy 35% igénybe veszi a szolgáltatást, viszont nem fizet érte. A hatályos jogszabályok értelmében ezeket a hátralékokat a NAV behajtja adók módjára, mint köztartozás, és higgyék el, én ki fogom küldetni minden hátralékosnak a felszólító levelet, és hogyha a felszólító levél hatására nem rendezi a hátralékát, én kénytelen vagyok átadni a NAV-nak, mert ha nem teszem, akkor a működésünket veszélyeztetem. Tehát én nem tehetem meg azt, hogy egy ekkora cég vezetőjeként szemet hunyjak egy ilyen kötelezettség felett. Tehát nem csak Vésztőnek a hulladékszállításáról kell gondoskodnom, hanem másik 39 településnek is, és nemcsak Vésztővel teszem ezt, hanem teszem minden településsel, mert ha nem teszem ezt, akkor itt komoly gondok lehetnek. Gondoljanak bele, hogy 3 hónapot nekünk már így is előre kell finanszírozni, s ha 3 hónap múlva sem kapjuk meg a hulladékszállítás díját az ügyfelektől, és 6 hónapon keresztül sem, és 9 hónapon keresztül sem, akkor miből fogjuk a működést finanszírozni? Várhatóan többletköltségek jelentkeznek még januártól újra, amit nekünk kell majd kitermelni, és én nem gondolnám azt, hogy a tulajdonosi önkormányzatok dalolva és tapsolva fizetnének működési hozzájárulást a társaságnak csak azért, hogy a társaság tovább fennálljon és el tudja látni a feladatot. Kötelező feladat, ezt muszáj megoldanunk, rajta vagyunk mindenféleképpen. Még annyit szeretnék elmondani, hogy az általam már említett hulladéktörvény július hónapban változott. Önök bizonyára tudják, hogy július 1-jétől a hulladékszállítás díjaiban is alkalmazni kell a rezsicsökkentést, 10%-ot. Úgy szól a törvény, hogy a április 14-én hatályos díjakat emelhetjük meg 4,2%-ban, és ebből kell adjuk a 10% rezsidíj-csökkentést. Ezek az októberi számlában kerülnek először érvényesítésre, mivel július 1-jétől hatályos a törvény. A hulladékszállítási számlákon nem szerepel az októberi számlákon a hulladéklerakási járulék, vagy hulladékdíj, vagy ilyen hulladéklerakási járulékként volt akkor aposztrofálva, ezeket nem szerepeltetjük október 1-jétől a számlákban, hanem csak a díjat. Aranysárga mezőben a számla alján törvény szerint ki kell emeljük, hogy ebben a számlában mennyi az ügyfél megtakarítása, és göngyölített formában, hogy mennyi a megtakarítás július 1-je után. Az első számla kötelező melléklete egy lakossági tájékoztató, ami pontosan le fogja írni a rezsicsökkentésnek a törvényi hátterét és módját. Jelenleg a díjak kalkulációja folyik, hogy pontosan mennyi, most ne haragudjanak, de ezt nem tudom pontosan megmondani, hogy mennyi lesz pontosan egy ürítési díj, de az biztos, hogy már eleve az nyereség, hogy a lerakási járulék, mint költségelem nem fog szerepelni a számlákban. A beszámolónkban leírtam, hogy tehát 2 darab reklamáció volt, az egyik az, hogy nem végeztünk ürítést egy ingatlan előtt, mint utólag kiderült, mikor visszanéztük a GPS-adatokat, az ügyfél kéthetente tette ki a gyűjtőedényét, és a második nem került ürítésre. A másik eset, amit leírtam a beszámolóba, az pedig az, hogy sáros utcákba nem mentek be a hulladékgyűjtő járművek esős időben. De ez korábban is ez gyakorlat volt, hogy akik felvették a sáros utcán a hulladékgyűjtő edényt, azok vállalták, hogy a járművekből a 6

7 legközelebbi szilárd útburkolattal fedett útig kihúzzák a gyűjtőedény, ez nem így történt, s azért nem került ürítésre. Molnár Sándor polgármester: Köszönöm szépen. Kérdés, észrevétel? Csicsó László Csicsó László képviselő: Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntök minden jelenlévőt, külön köszöntöm a kedves TV-nézőket. A Pénzügyi, Ügyrendi, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság is tárgyalta a napirendi pont tájékoztatóját. Mint az elmúlt hónapokban is tapasztalhattuk, bizottsági ülésen is elég nagy vitát váltott ki a beszámoló kapcsán felmerülő szemétszállítási díj mértéke. Végül a bizottság a beszámolót, tájékoztatót elfogadásra javasolja, és próbáltunk egy olyan megoldást találni, hogy miben lehetne ezt a díjat csökkenteni. Végül a csökkentésre jelenleg nem tud a bizottság megnyugtató választ ajánlani, tehát nem tudunk olyan választ adni, hogy hol lehetne esetleg csökkenteni. Fölvetődött a bizottsági ülésen, amire én most választ is kaptam, a súlymérés kapcsán is, amit hát most azt mondom, hogy tényleg ez nem egy megoldható, vagy ez nem egy díjcsökkentő tétel jelenleg. Szintén a kisebb edények alkalmazására is választ kaptam, a jövő évben, ha jól értettem lesz erre lehetőség, és ez befolyással fog bírni a díjakra is. A bizottság jelenleg azt a dolgot látja megoldhatónak, illetve a díj csökkentését elképzelhetőnek, hogy a szelektív hulladék mennyiségét ha növelnénk, akkor maga a hulladékgyűjtésnek az össztonna mennyisége éves szinten csökkenne, tehát csökkenne a lerakás utáni járulék összege, és nőne a hasznosítható hulladéknak a mennyisége, ami valamennyi bevételt is hozna a vállalkozásnak. Tehát jelenleg ennyit szerettem volna elmondani, a bizottsági véleményt, majd még utána néhány gondolatot majd még fogok mondani. Köszönöm szépen. Molnár Sándor polgármester: Köszönöm szépen. Karakas Anikó. Karakas Anikó képviselő: Köszönöm szépen. Nyilván ez mindenki számára köztudott, hogy nyilván én is azon az oldalon álltam, aki sokallottam nyilván ezt a díjat és próbált ellene harcolni, de nyilván ezt is tudomásul kell venni, hogy ugye a törvényeket be kell tartani. Most ennek kapcsán azért nyugtalanít a dolog, és internetes oldalon próbáltam bogarászni, hogy az ország melyik városaiban hogy vannak ezek a dolgok, testületi üléseknek az anyagaiban, ami interneten megtalálhatóvolt, beleolvastam, illetve találtam egy statisztikát, ami az országban több városnak, illetve helységnek a szemétszállítási díjait hasonlítja össze. Hát teljesen meglepő volt számomra, mert való igaz, hogy 240 forint volt a legolcsóbb és 677 forint volt a legmagasabb ár. Tehát elfogadom azt, hogy gyakorlatilag a top 5-ös listában lévő ár gyakorlatilag a mi áfával növelt értékeinknek körülbelül a 300 Ft/ürítése, tehát a másik oldalon mondjuk azt mondom, hogy hajjaj, akkor mi még most jók is vagyunk ebben a tekintetben, de ennek kapcsán azért fölmerül bennem a kérdés, amit nem értek, hogy ugye korábbi üléseken mindig arról volt szó, hogy az önkormányzatnak nincs ármegállapító szerepe. Hogy akkor hogy van ez, hogy most az országban 240 forinttól 677 forintig különböző árakat alkalmaznak? Tehát ez az, ami kérdésem lenne, mert ez érthetetlen számomra. Amit igazából a lakosság megnyugtatására költségcsökkentésként találtam, és ezt felvetésképpen szeretném mondani, illetve kérdezni, Gyomaendrődnek egy 2012-es cikkében olvastam, hogy tehát náluk működik a chipes módszer, és kiskukák és nagykukák vannak. Ez alapján ugye a kiskukák, nem tudom, hogy hány literesek, de 180 Ft/ürítésre lehet gyakorlatilag a szemétszállítási díjat kihozni. Azt nem tudom, hogy Gyomaendrőd ide tartozik-e, hogy erről esetleg tud-e valamit mondani, mert az, amit a tájékoztatójában elmondott, hogy ugye a kiskukák az arra az esetre vonatkozna a jövő évtől, hogyha ez a szelektív hulladékgyűjtéses dolog beindulna, de ha az nem, hogy akkor esetleg nem lehetséges-e, hogy idősebb korúaknak vagy kisebb háztartásoknak kisebb kukát alkalmazni 7

8 és akkor nyilván az ár is kevesebb lenne. Azt tény és való, olvastam, de nyilván eddig is hihető volt, hogy hiába voltam ugye én is mellette, hogy akkor kéthetente ürítsünk szemetet, a törvény ellen nincs mit tenni, ha hetente, akkor hetente kell üríteni. A másik dolog, amit találtam, és most már nem emlékszem ebben a többtárgyalásos zűrzavarban, hogy ugye a szociális alapon való juttatást, tehát a 70 év fölöttiek vagy alacsony nyugdíjasoknak ugye a kedvezményt nyújtani ugye az önkormányzat részéről, tehát igazából hosszas önmagam győzködése mellett, és csak erre a két megoldásra jutottam, de ez a kis hulladékgyűjtős és gyomai példa ez érdekelne, ha erről tudna valamit mondani. Köszönöm. Molnár Sándor polgármester: Köszönöm szépen. Végigmenjünk és majd egyszerre vagy dönteni is fogunk? Van még. Bondár Lajos, a Békés Manifest Nonprofit Kft. ügyvezetője: Akkor ha lehet akkor inkább kettesével megválaszolnám és két kérdés után én kapnék szót. Molnár Sándor polgármester: Jó, de egyébként a kedvezményrendszer ugye máris működik nálunk, hiszen a 65 év felett lévők most is kapnak 50% kedvezményt. Tehát ez a kedvezményrendszer most is működik Vésztőn, illetve a sáros utcákban is működik a kedvezmény. Karakas Anikó képviselő: A sárosra arra emlékeztem, csak az idősre nem. Molnár Sándor polgármester: Mind a kettő kedvezménylehetőség Vésztőn adott, és akkor átadnám a szót. Bondár Lajos, a Békés Manifest Nonprofit Kft. ügyvezetője: Köszönöm szépen. Akkor én képviselő úrnak a véleményéhez kapcsolódóan azt szeretném elmondani, hogy valóban az jó megoldás lenne, ha a szelektív hulladékgyűjtő szigeteken a szelektív hulladék mennyiségét növelnénk, de ezzel nem biztos, hogy csökkentenénk a lerakott hulladék mennyiségét, a térfogatát igen, de a mennyiségét nem és pont könnyű frakciókat gyűjtjük külön a szelektív ponton, a műanyagot meg a papírt. Valamennyit biztos, hogy csökkentene azon a mennyiségen, csak nem olyan jelentőset, mint amennyit várnánk ettől az eredménytől. Képviselő asszonynak válaszolnám a díjakkal kapcsolatban, hogy miért is ilyen szétszórt az országban, miért van 240-től 670 forintig. Én tudok 850-eset is, ez a budapesti ár. Nyilván azért, mert mindenütt más a közszolgáltató, és minden közszolgáltatási díj más összetevőből áll. Tehát nem mindegy az, hogy egy általunk képviselt régión belül képzünk egy díjat, vagy pedig egy olyan országrészen, ahol már működnek uniós forrásból megvalósult projektek, és vannak komoly beruházások, épül többmilliárdért lerakó, válogatóművek, stb., és ezzel kapcsolatban az önkormányzatoknak kell kötelezettséget vállalni a megtérülés tekintetében, tehát vállalták ott a társulási szerződés megállapodás aláírását, akkor ugye a mindenkori amortizációs költségeket a díjakban kötelezően érvényesítik. Nyilván minél nagyobb a beruházás, annál nagyobb ez az amortizációs költség, amit értelemszerűen az ügyfelein keresztül kíván a társulás megtéríteni. Nálunk nincsenek ilyen működő rendszerek, tehát mi az alapszolgáltatást nyújtjuk Békés megyében szinte mindenütt. Ennél a díjnál gyakorlatilag már lejjebb nem tudunk menni, csak a szolgáltatás rovására tudnánk ebből a díjból csökkenteni, de az meg gondolom nem cél. Tehát én azt gondolom, hogy bármilyen is jelen pillanatban a gazdasági helyzet az országban, igyekezzünk legalább szinten tartani, már ha javítani nem áll módunkban ezen a jelenlegi rendszeren. Gyomaendrőddel kapcsolatban valóban működik Gyomaendrődön egy vonalkódos azonosító rendszer, tudomásom szerint nem chipes rendszer, ami a vonalkódhoz társítja az ügyfelet, ezt úgy oldották meg 8

9 Gyomaendrődön, hogy egy úgynevezett kéttényezős díjtételt alkalmaznak, tehát minden lakos attól függetlenül fizet egy alapdíjat, hogy igénybe veszi-e a szolgáltatást vagy sem. Nem tudom, hogy a 180 forintos díj, amit tetszett említeni, az a komplett hulladékszállítás díja, vagy csak az ürítési díj, mert nem mindegy. Karakas Anikó képviselő: Egy újságcikkben olvastam, tehát azért mondom, hogy nem tudom. Bondár Lajos, a Békés Manifest Nonprofit Kft. ügyvezetője: Én nem tudom, hogy ez mennyire hatékony és mennyire nem, az biztos, hogy az ürítési időt az megnöveli nagyon, azért, mert a gyomaendrődi technológia az úgy néz ki, hogy a hulladékgyűjtő edény tetejébe belülről van felragasztva egy vonalkódos azonosító, amit az egyik rakodó egy kézi leolvasóval azonosít be, s ennek alapján regisztrálják az ürítésszámot. Én a magam részéről azt gondolom, hogy ez jó megoldás, de még az is lehet, hogy az emberek igazságérzetén javít, de hogy nem jogszerű, az is biztos, ezt ki merem jelenteni. Tehát amíg a 16/2012-es EÜM. rendelet hatályos, ami pontosan szabályozza azt, hogy mikor kell üríteni és hányszor egy adott településen, addig ilyet lehet csinálni, csak nem jogszerű. Tehát csak akkor, ahogy már említettem, és hogyha komposztálható hulladék külön gyűjtésre kerül és a lakosságnak a lehetőségével él, akkor azt vélelmezhetjük, hogy a maradék hulladékban nincs szerves anyag, kvázi azt nem kell hetente üríteni. A szociális kedvezményre vonatkozóan pedig polgármester úr megadta a választ. Karakas Anikó képviselő: És akkor ki állapítja meg az árakat gyakorlatilag? Bondár Lajos, a Békés Manifest Nonprofit Kft. ügyvezetője: december 30-án megjelent egy salátatörvény, ami gyakorlatilag az első negyedévet befagyasztotta 12-be, a hulladékszállítás díjait. A hulladékszállítás díjait április 15-étől lehetett megemelni és lehetett alkalmazni az új díjakat. Amikor a hulladéktörvény hatályba lépett, az egyértelműen a környezetvédelemért felelős miniszter hatáskörébe utalta a díjmegállapítást. '12. december 31-gyel az önkormányzatok díjmegállapító hatásköre megszűnt a hulladékszállítási díj tekintetében, és törvény szabályozza jelen pillanatban a hulladékszállítás díjainak megállapítását. Mivel a későbbiek folyamán a Magyar Energia Központ lesz az, aki a díjakat felügyeli és megállapítja, de míg ez nincs meg, addig az új hulladékos törvény, s annak végrehajtási rendeletei, illetve átmeneti rendelkezései szabályozzák a díjképzést. Amiről már tettem említést, hogy júliusban volt egy módosítás, ami pontosan meghatározta, hogy milyen díjakat lehet alkalmazni, s az a '12. április 14-én hatályos helyi rendelet szerinti díj, ez emelhető meg 4,2%-kal és ebből kell adnunk a 10% rezsidíj-csökkentést. S ezeket a díjakat kell alkalmazzuk egészen '14. december 31-ig. Ettől csak akkor van lehetőségünk eltérni ettől a díjtól, hogyha erre külön a Magyar Energia Központ engedélyt ad. '15. január 1-jétől pedig kormányrendelet fogja szabályozni vagy a díjképzés metodikáját, vagy a díjakat, bár én szakmai szempontból nem tudom el sem képzelni, hogy lehet személyre szabottan díjat megállapítani egy adott településen, tehát valami szisztéma szerint kerül megállapításra, de ez még nem ismeretes információink szerint, több szakember dolgozik azon, hogy ennek kidolgozzák a metodikáját. Karakas Anikó képviselő: Jó, köszönöm szépen. Molnár Sándor polgármester: Köszönöm szépen. Berke Lóránd. 9

10 Berke Lóránd képviselő: Tisztelettel köszöntök én is minden jelenlévőt, és otthon a tvnézőket. Kérdezném azt, hogy az országban hol találhatók olyan szolgáltatók, ahol mérik a hulladékot. Bondár Lajos, a Békés Manifest Nonprofit Kft. ügyvezetője: Én egyetlen egyről tudok, ez a Közép-Dunavölgyi Társulásnál volt 1-2 településen, ott is mondom, csak próbaüzem jelleggel. Név szerint most had ne mondjam meg, de ígérem, hogy utána nézek, akkor ezt írásban megadom Önnek. Berke Lóránd képviselő: Nem tud tapasztalatokat? Bondár Lajos, a Békés Manifest Nonprofit Kft. ügyvezetője: Tehát annyira gyerekcipőben van, ami tudok én, Ausztriában tettek erre próbálkozásokat, be is vezették, de abba is hagyták. Még a polgári peres vitákból adódóan ellehetetlenült maga a szolgáltatás. Hát csak gondoljon bele abba, hogy ha van itt haragosa, hát Ön 8 kilót mér otthon reggel, a haragosa meg beletesz két kockakövet. Most csak egy durva extrém példát mondtam, de akkor a mi mérlegünk, tehát lehet akármilyen hiteles, meg akármilyen modern, mi már 26-ot fogunk mérni. Berke Lóránd képviselő: Akkor nem jellemző sehol Bondár Lajos, a Békés Manifest Nonprofit Kft. ügyvezetője: Nem. De épp emiatt, hogy tehát hogy nem a klasszikus szolgáltatás-ellenszolgáltatás esete áll fönn, mivel a mérlegelés időpontjában nincs jelen az ügyfél. Nem úgy, mint az összes többi más fogyasztónál, ahol gyakorlatilag mérhető adat alapján történik az elszámolás, itt akár víz, vagy áram, vagy gázról beszéljünk, bármiről. Ennek ellenére magyarok is próbálkoznak vele, tehát tudomásom szerint egy barcsi cég kísérletezik azzal, hogy prizmás rendszerű mérleget alakítsanak ki, hát nem egyszerű, mert egyszer meg kell mérni a bruttót, edényt be kell azonosítani, ki kell üríteni, aztán visszamérni a nettót, és azt társítani az ügyfélhez. Jelen pillanatban ott tartanak, hogy rájöttek, hogy ez a mérőszerkezet nem kialakítható, prizmás mérőrendszert próbálnak kialakítani, maga az alváz, a segédalváz és a felépítmény között. Na most gondoljunk bele, hogy milyen prizmás rendszert kellene beépíteni, ami egyrészt kibírja azt a súlyt, másrészt pedig ezeket az utakat, a harmadik pedig az, ami megint egy érdekes dolog, a pontossága. Ezek az autók tonna összteherbírású autók. Önök biztosan ismerik a hídmérlegeket, a hídmérlegeknek a pontossága 20 kiló. Itt nálunk dekás pontosságot várnak el az ügyfelek, már hogyha mérünk, akkor mérjünk dekára, ne 5 kilós pontossággal, meg 10 kilós pontossággal. Tehát nem könnyű a feladat. Molnár Sándor polgármester: Köszönöm szépen. Egyébként a barcsi példát megnéztük személyesen, azon gondolkozok, hogy volt-e itt akkor valaki közülünk. Kistérségi szinten mentünk akkor pont emiatt egy komposztáló telepet, egy válogatóművet, és ezt az új rendszert próbáltuk megvizsgálni, valóban ott is ezzel küszködtek. Tehát magát a feldolgozást azt szépen kitalálták, annak volt egy rendszere, tegyük hozzá, hogy nem olcsó rendszere. És ami el is hangzott itt is, hogy ezeknek a hulladék feldolgozó rendszereknek ugyan megvan az az előnye, hogy kevesebb kerül a lerakása, ezért olcsósítja a szemétszállítási díját, viszont pont ezeknek a rendszereknek a beruházási költségének az amortizációját viszont be kell építeni a szemétszállítás díjába, tehát amit nyerünk a réven, azt lehet, hogy elveszítjük a vámon. Tehát nagyon óvatosan kell az ilyen beruházásokkal bánni, akár a chipes rendszerrel, akár bármivel, lehet hogy drága pénzért megcsináljuk, aminek a díját be kell majd építeni a szemétszállítás díjába, s lehet, hogy amit nyerünk vele, nem fog 10

11 annyit hozni a konyhára. Tehát ezt mindenképpen előtte egyedi gazdasági számításon én azt gondolom, hogy akkor tudunk megfelelőképpen dönteni most már mint cégtulajdonosként az önkormányzat is, hogyha ennek valóban lesz a lakosság fele megtakarítása, mert ha nem, akkor gyakorlatilag saját magunknak teszünk vele többlet feladatot, de a lakosság nem fog jobban járni vele. Szabó Gézáné alpolgármester: Köszönöm szépen. Nagy tisztelettel köszöntök én is mindenkit, és a kedves vendégünket is, kérdésem lenne Önhöz. A beszámolóban olvastam, hogy ügyfélszolgálati irodát működtetnek, azt szeretném kérdezni, hogy hol van, vagy hol lesz ez az ügyfélszolgálati iroda, ahol a lakosság a mindennapos problémáival fölkeresheti. A másik kérdésem pedig, a régi szolgáltatónál volt egy olyan rendszer, hogy lehetett igényelni zsákokat, és ezt a kukaürítéssel megfelelő kondícióval ürítették, tehát elvitték. Ilyen feliratos volt. Lesz-e erre lehetőség, akinek erre igénye lenne? A következő kérdésem pedig, olvasható volt, hogy a szelektív hulladékgyűjtés igaz, hogy nem nagy arányban, de azért mégis számottevő. Szeretném kérdezni, hogy Vésztőn milyen tisztán kapják a konténerekből a hulladékot, tehát milyen a hulladékgyűjtési morál. Molnár Sándor polgármester: A szelektívben? Szabó Gézáné alpolgármester: A szelektívben, igen. Tehát hogy milyen tisztán kapják a hulladékot innen a hulladékgyűjtő szigetekről, és mit tettek annak érdekében, hogy a lakosságot tájékoztassák arról, hogy mennyire érdemes szelektíven gyűjteni a hulladékot és komposztálni, ami nem oda való, azt ne tegyék bele a kukába? Köszönöm szépen. Molnár Sándor polgármester: Köszönöm. És akkor még egy kérdést beletennénk. Berke Lóránd képviselő: A szelektív hulladéktárolók mennyire telnek meg mikor szállítják őket, ürítik, tehát teli vannak, vagy nincsenek teli? Bondár Lajos, a Békés Manifest Nonprofit Kft. ügyvezetője: Köszönöm szépen a kérdést. Ügyfélszolgálati irodát januártól egy közös megállapodás keretén belül üzemeltetünk a városban, ez pedig a Városüzemeltetési Iroda, ahova ugyanúgy mehetnek az ügyfelek, s akkor Jánosék mindenkinek a kérdésére megadják a választ, akinek tudják. Amikor nem, nyilván akkor rajtunk keresztül a Jánosék tudnak kommunikálni a lakossággal. De amennyiben nyilatkozik erre igény, akkor nyitottak vagyunk. Tehát hogyha Önök úgy gondolják, hogy ez az itteni képviselet nem elég, vagy kevés, akkor beszélhetünk róla. Tehát ez törvényi kötelezettségünk, a szolgáltatást biztosítanunk kell a településen. Molnár Sándor polgármester: Most ehhez kapcsolódóan azért el kell mondani, hogy most már nemcsak a hulladékszolgáltatónak van ez a kötelezettsége meg, hanem gyakorlatilag minden közműszolgáltatónak. Ezek a közműszolgáltatók most átkerülnek a volt Vízügy épületébe, a Kossuth 37. szám alá, a rendőrség mellé, tehát ott lesz a szemétszállításnak is az ügyfélszolgálati irodája, ott lesz a Démásznak, a Dégáznak is az ügyfélszolgálati irodája, tehát oda lehet majd fordulni. A Démász és Dégáz esetében meghatározott napokon, az ki lesz függesztve, hogy mikor, a hulladékszolgáltatással kapcsolatosan pedig minden nap. Ez csak kiegészítés. Köszönöm. Bondár Lajos, a Békés Manifest Nonprofit Kft. ügyvezetője: Tehát a logós zsák, mint intézmény, az most is működik, tehát ugyanúgy kapható a tudomásom szerint logós zsák. 11

12 Szabó Gézáné alpolgármester: Nem, nem kapható egyébként, én ma érdeklődtem. Molnár Sándor polgármester: Városüzemnél a logós zsák az kapható most? Farkas János intézményvezető: Nem, elfogyott. Nem rendelkezünk jelenleg vele. Bondár Lajos, a Békés Manifest Nonprofit Kft. ügyvezetője: Ha elfogyott, bocsánatot kérünk, ezt pótoljuk természetesen. Tehát most ha kifogyott, tehát elég nehéz kiszámítani a fogyását. Tehát gyakorlatilag a logós zsák a többlethulladék elszállíttatására és kezelésére szolgál, a rendszeres ürítés keretén belül, ezek a zsákok nem alkalmazhatóak közszolgáltatás tekintetében, csak a többlethulladékok kezelésére, de ez lesz. A szelektív gyűjtőpontokat a telítődés függvényében ürítjük, ezt megint olyan nehéz kiszámolni, nyilván nyáron, amikor a műanyag mennyisége nagyobb, mert a PET-palackkal megtelik, akkor sűrűbben kell, téli időszakban nyilván kevesebbet. Tiszták a szigetek, de mindenféleképpen utóválogatást igényelnek, tehát így önmagában nem választható és nem adható át hasznosítónak, nekünk is az a célunk hogy minél nagyobb hasznosítási %-ot és ún. hasznot hozzunk ebből ki, s mi annál többet kapunk érte. Tehát minél jobban szét van ez típusonként válogatva, műanyag típusonként, bocsánat, ez fontos. Sőt, a PET-palackot színre, zárógyűrű nélkül, kupak nélkül, mert az kétfajta műanyag. És a műanyag az általában csak önmagával keverhető, tehát a hőre lágyulót a hőre keményedővel nem lehet, abból semmi nem lesz. A PET-palackból csak PET-palackot, meg műszálat lehet előállítani. Abba meg idegen anyag, PVC, abszolút nem kerülhet bele, csak a polietilén és abból is egy kicsi. Egyébként úgy néz ki, hogy ez a rendszer, ez az ún. figyelős rendszer, amit mi most alkalmazunk a szelektív gyűjtésre vonatkozólag, illetve gyűjtésre vonatkozólag, ez beválik. Mert a személyzetnek kutyakötelessége ürítési napokon megnézni, hogy a szelektív gyűjtési pontok hogy állnak, tehát ők ellenőrzik, és amikor 3/4-es telítettségi állapotban vannak, akkor szervezünk mi rá körgyűjtő-járatot, és akkor kerül leürítésre. Mert tehát nincs akkora mennyiség, hogy érdemes legyen rendszeres gyűjtés keretén belül megszervezni, itt a környéken összevonva sem. Tessék belegondolni, ha viszünk 8 m 3 PET-palackot, az 100 kg és 8 m 3 levegő. Tehát a mai árak mellett azért nagyon észnél kell lenni, főleg úgy, hogy az útdíjak is megterheltek bennünket július 1-je után, tehát mi az alól sem kaptunk mentességet, de most nem akarok itt panaszkodni, hogy mit kell még ezen kívül pluszba kifizetnünk, amit a korábbi évek folyamán nem volt és új költségelemként itt van, emellé párosul még a rezsicsökkentés, amit muszáj megcsinálnunk. Szóval nem könnyű a helyzetünk. Nem igazán jut pénzünk reklámra, és lakossági tájékoztatásra, hogy válaszoljak az utolsó feltett kérdésére, hogy mit tettünk annak érdekében, megmondom őszintén, hogy nem sokat. Badarság lenne. Molnár Sándor polgármester: Azt fel tudom ajánlani, hogy a helyi újságban, ha lesz egy ilyen összeszedett, cikkszerű anyag, akkor ezt szívesen díjtalanul megjelentetjük. Bondár Lajos, a Békés Manifest Nonprofit Kft. ügyvezetője: Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, fogunk is vele élni. Molnár Sándor polgármester: További kérdés, észrevétel? Berke Lóránd. Berke Lóránd képviselő: Olyan érzésem van, mintha meg lenne kötve a kezem, tehát mindannyian azt akarjuk, hogy csökkenjen a díj, de úgy érzem, hogy nem tudunk. Bondár Lajos, a Békés Manifest Nonprofit Kft. ügyvezetője: Sajnos én is úgy érzem, hogy nem tudjuk megoldani, mert a miénk is kötve van. Tehát hogyha meg akarunk felelni az 12

13 összes törvény szabályozásának, már pedig azt gondolom, hogy mindenki meg akar, Ön is, meg mi is, én meg főleg. Berke Lóránd képviselő: Leginkább azt akarom, hogy csökkenjen a díj. Bondár Lajos, a Békés Manifest Nonprofit Kft. ügyvezetője: Elhiszem. Tehát én is szeretném, tehát én most relatíve itt nem látok megoldást, hogy ezeket a díjakat csökkenteni tudjuk, jobban mondva lehet, tehát a képviselő-testületnek az a jogköre még mindig megvan, hogy a lakosság irányába alacsonyabb díjat hirdessen ki és alkalmazzon, mint a jelenleg használatos díjak, de a kettő közötti különbözetet kompenzációként meg kell fizetni a közszolgáltatónak. Tehát nem tudom, hogy a költségvetés mit enged és mit nem, ez nem az én kompetenciám. Köszönöm szépen. Molnár Sándor polgármester: Magyarul, ha kifizetjük a lakosság helyett, akkor tudnánk további kedvezményt és árcsökkentést elérni. Bondár Lajos, a Békés Manifest Nonprofit Kft. ügyvezetője: Így van. Ez az Önök döntése. Molnár Sándor polgármester: Igen, ugye ez nehéz kérdés és dilemma, csak akkor, ha innen folytatjuk, akkor ugyanezt megtehetnénk a vízdíjnál, mert ugye ott is megtehetjük, ha a Vízműnek kifizetjük a különbözetet, nyugodtan megállapíthatnánk, hogy átvállalhatnánk a lakosságtól a vízdíjrészt is, vagy szólhatnék a többi közszolgáltatóról is. Gondolkoztam én is ezen, mert ha a helyi adóval együtt kiszámoljuk, hogy mennyit kell fizessen a lakos a kommunális adójával együtt meg a szemétszállítás, az durván 1500 Ft-ra jön ki egy hónapban. És bennem az vetődött fel, hogy amikor bevezették a vízdíjnál az alapdíjat, 560 Ft., majdnem 600 Ft., amikor bevezették az áramszolgáltatónál az alapdíjat, amikor bevezették a gázszolgáltatónál az alapdíjat, ez a három tétel közel annyi, mint maga a kommunális adó és a szemétszállítási díj összesen. A három alapdíj tekintetében még senki nem gyűjtött aláírást, senki nem verte az asztalt, hogy szüntessék meg az alapdíjat, mert maga az alapdíj az nem fogyasztásarányos. Tehát nekem az a furcsa, hogy ezeknél a közszolgáltatóknál egyszerűen elfogadták, hogy ennek a szolgáltatásnak ez a díja, és senki nem problémázott azon, hogy igazából mire is szedik be azt az alapdíjat. Ugye a múlt ülésen elmondtuk, meg már annak idején, mikor sokszor tárgyaltunk erről, hogy Vésztőn 1000 tonna lakossági szemét keletkezik évente. Ezt az 1000 tonna lakossági szemetet hetente össze kell gyűjteni és hetente el kell szállítani 35 km távolságra. Ezt akárhogy osztjuk-szorozzuk, ennek vannak kalkulált díjai, ami annyiba kerül. Itt igazából azon lehet gondolkozni, hogy az így kikalkulált díjat hogyan osztjuk szét. Lakosságszám-arányosan vagy bevétel-arányosan vagy lakott ingatlanoknál az ott lakók számának arányában, vagy jövedelmi viszonyok alapján, vagy súlymérés alapján, ezeken lehet gondolkozni, és mint mondom, ezen lehetne jobb megoldásokat találni, de mint az elmúlt, hát most már mondom több, mint egy évben, folyamatosan kerestük azokat a példákat, hogy hogyan működik jól ez a rendszer. És én köszönöm, hogy ezt elmondta a szolgáltató is, mert úgy látszik, nekem nem hittek eddig soha, amikor azt mondtam, hogy nagyon jól működő rendszert én még nem tudok. Tehát vagy az van, amikor azt mondjuk, hogy a szolgáltatásnál van egy alapdíj, amiért a kocsi mindig körbejár, ennek van egy fix díja. Ezt az alapdíjat kifizeti a lakos minden hónapban vagy minden ürítés, vagy minden éves szinten, és ahányszor kiteszi a kukáját, azután pedig az ürítés-számnak megfelelő többletszolgáltatás díjat fizet ki, ahol ilyen rendszer működik, megnéztük, összességében drágább a szolgáltatás, ilyen működik Eleken, ahol egyébként saját szolgáltató működik az önkormányzat alapításában, és még jó néhánypár településen. 13

14 És azt is ugye az alapdíj, az megint kérdéses, hogy akkor most jogos, vagy nem jogos, mikor ő nem teszi ki a kukáját. A másik ilyen rendszer, amikor kisebb és nagyobb kukákat teszünk ki, ilyen működik pl. Gyomán. Ott az a gond, hogy ott ugye meg kell szabni azt, hogy ki kaphat kisebb kukát, hiszen azt tegyük hozzá, hogy mivel súlyarányosan történik minden, akár a hulladék ártalmatlanítása, vagy bármi egyéb, vagy az illeték kifizetése, ezért a 80 literes kukába is be lehet taposni 20 kilót, meg 25 kilót, meg a 120 literes kukába is lehet csak 5 kilónyi szemét. Tehát ez megint nem a súlyát fogja a szemétnek szétválasztani, hogy ki mennyi szemetet termel, hanem hogy ki mennyire ügyes és lehet, hogy majd a szolgáltató fog minket szidni, mikor a 80 literes kukából kell gereblyével kikaparni a beletaposott és beletömörített szemetet, tehát ott mindenképpen azt kell meghatározni, hogy egyáltalán ki lehet jogosult a 80 literes kukának a használatára, magyarul, hogy ki fizessen kevesebbet. De én meg azt gondolom, hogy ehhez nem kell kukát cseréljünk, mert ha egyszer meghatároztuk, hogy az egyedül élő, 65 év feletti használhat csak 80 literes kukát, akkor egyszerűbb, ha direktbe odaadjuk neki a kedvezményt, és ugyanabba a kukába fogja üríteni,ami most rendelkezésre áll, tehát nem kell feleslegesen új kukákat vásárolni. A harmadik rendszer ugye pedig a díjméréses rendszer, ami utána olvastunk mi is, nyugaton egy időben nagyon divat volt, és ott próbálták előrébb haladva ezt a lépést megtenni, tegyük hozzá, hogy ott azért talán az emberek gondolkozási módja is egy kicsit másképp működik, és ott sem tudták ezt megvalósítani, ott is voltak jogi viták, és egy-egy ilyen jogi vita ugye az egész rendszer működőképességét megkérdőjelezi. Míg a víznél, gáznál, villanynál egzakt zárt rendszerben levő mérési rendszer működik, ezért ott fel sem merül az emberben, hogy amit elfogyasztott, az tényleg annyi volt-e vagy nem. Itt, amikor reggel kiteszi az ember a kukáját és majd valamikor délelőtt vagy délután jön érte a kukás kocsi és hogy annyi súly marad-e benne, vagy tényleg annyi-e a mérés eredménye, mint amennyit majd a szolgáltató közöl, ez azért nagyon nagy kétségeket és vitákat eredményezhet. Hiszen mint ahogy elhangzott, a szomszéd haragjába bele lehet tenni a vasbetontömböt, vagy egyszerűen csak a szomszéd átborítja az enyémbe az ő szemetét, hogy legegyszerűbb legyen, de ne feltételezzünk ilyen rosszindulatú dolgokat, lehet, hogy egyszerűen csak az embereknél a mérés tisztasága nem egyértelmű. Ugye a húsos pultnál, mikor az ember felvágottat kér, látja, hogy ráteszi, látja, hogy a hitelesített mérleg az annyit mér, tehát ott van a vásárló, a szolgáltatást igénylő vevő, aki le tudja ellenőrizni. Itt ebben ez a folyamatosság nincs meg, ugye ez azért vet fel problémákat. Az, hogy most chipekkel lássuk el a kukákat, hogy be lehessen azonosítani, az ugye arra szolgálna, hogy tudjuk, hogy ki az, akinek valóban, hivatalos szemétkukája van, tehát nem ilyen piacon vett kuka, illetve ezzel lehet azonosítani, hogy ki az, aki kifizette a szolgáltatási díjat. De azért tegyük hozzá, hogy ez nekem azért volt kétséges, mert ha valaki nem fizeti ki a szolgáltatás díját, attól még a törvényi kötelezettség megvan, hogy a szemetet el kell szállítani, hiszen kötelező közszolgáltatás. Nem azt mondja a törvény, hogy aki nem fizet, attól nem kell elvinni, hanem azt mondja a törvény, hogy aki nem fizet, attól majd az APEH behajtja. Tehát maga a szolgáltatási kötelezettség az ugyanúgy megmarad, az EÜM rendelet szerint ebben a kisvárosi vagy falusi környezetben hetente legalább egyszer. Tehát én mindenféleképpen azon gondolkoznék inkább, hogy hogyan lehet azt a hulladék mennyiségét csökkenteni, amiért fizetni kell, és ebben valóban egyedüli kiútként látom magát a szelektív hulladékgyűjtést, és ezen belül is fontos az, hogy a másodnyersanyagként használható szemetet, a papírt, az üveget, a fémet, a műanyagot külön tudjuk gyűjteni. De azt is hozzá kell tenni, mint ahogy az el is hangzott, hogy súlyát tekintve nem ez határozza meg a kukák súlyát, hanem főként a szerves anyag, a nyírt fű, a lomb, a konyhai hulladék, hiszen ezeknek van nagy víztartalma, ezek nyomják a kuka súlyát, s ezért is fontos és ezért is harcoltunk a DAREH-nél, hogy Vésztőn itt helyben komposztáló telep legyen, és gyakorlatilag a komposztálható hulladékot még itt helyben fel is dolgozzuk, hogy még azt se kelljen elszállítani. Hiszen most már a szállítási költség akár az útdíjra gondolok, 14

15 akár a növekvő üzemanyagárakra, vagy a gépkopásra, mind olyan tételek, amik azért jelentős összeget tesznek ki a szemétszállítási díj összértékéhez képest. És ugye nem is beszéltem arról, hogy a lerakási illeték, mint ahogy hallottuk, négy év alatt 3000-ről forint/tonnára fog nőni. Tehát magyarul, amit szelektív válogatás nélkül helyezünk el, azokra a díj rárakódik, tehát nagyon nagy növekedést jelent majd a kiadási oldalon. Amikor mi utoljára tárgyaltuk és még volt ármegállapító hatósági jogköre az önkormányzatnak, akkor ugye azt néztük meg, hogy mi az a legminimálisabb önköltségi ár, amiért a szolgáltató ezt tudja vállalni. Így jött ki ez a 218 Ft 43 fillér, ha jól emlékszem, amiben semmi tartalék nincs benne. És még itt tegyük hozzá, hogy ott a nem fizetők arányát sokkal kisebb %-ra számoltuk, ilyen %-ra, mint a mostani állapot. Tehát én attól tartok, hogyha ez az állapot továbbra is fennmarad és ennyi lesz a nemfizetők aránya, illetve további rezsicsökkentés most ugye hatályba lépett, félek, hogy nem lesz szolgáltató, aki ezért a díjért el fogja látni. Vagy ha meg is próbálja, akkor előbb-utóbb csődbe megy. Tehát ennek ugye tudjuk, hogy azért józan paraszti ésszel is van egy önköltségi elem, amit ha nem teszünk bele, akkor a szolgáltatás egy idő után sajnos be fog csődölni. Ugye most elhangzott, hogy mivel most több, mint 40 településen szolgáltat már a Békés-Manifest, most ebben mi lavírozhatunk, hogy a mi mínuszunkat majd a másik település kitermeli, de azt azért hosszú távon nem lehet, ugyanez volt a Békés Megyei Vízműveknél, amikor még benne volt Békéscsabának a Csaba Fürdője, hogy annak a mínuszát az összes többi település vízdíjába építették be, ez ugye megszűnt néhány évvel ezelőtt. Itt is azt mondom, hogy nem lehet, nem várható el a többi településtől, hogy ahol magasabb a szemétszállítási díj, azok finanszírozzák azon településeknek a szolgáltatási díját, ahol alacsonyabb vagy mesterségesen alacsony szinten tartották. Nyilván a mi érdekünk a lakosság felé az, hogy a lehető legalacsonyabb díjszolgáltatási szintet tudjuk elérni, de úgy, hogy a szolgáltatás biztonsága azért meglegyen. Tehát senki nem örülne annak, hogyha itt három vagy négy hétig azt mondaná a szolgáltató, hogy csődbe mentem, nem tudok üzemanyagot venni az autókba, leállt a szolgáltatás. Ezt nem szabad, hogy akár mi is az előidézői legyünk. És valóban, ami el is hangzott, a szolgáltató cég településein mi vagyunk, én ahogy néztem a 3. legolcsóbb település, tehát én azt gondolom, hogy egy olyan szinten vagyunk, ami valóban nem sok. Itt, ami problémát jelenthet az az, hogy korábban az önkormányzat tartotta mesterségesen alacsony szinten azt, amit a lakosnak kellett fizetni. Ez abba került nekünk, hogy egy ideig, amíg az önkormányzat bírta mellétett ennek a szolgáltatásnak és saját költségvetése terhére kiegészítette a lakos terheit, amit már az új finanszírozásban, amit most az önkormányzatoknál alkalmaznak, a feladatalapú finanszírozást, egyszerűen nincs rá forrási lehetőség, nincs annyi iparűzési adó bevételünk, hogy ezt mellé tudjuk tenni ennek a szolgáltatásnak. Az is hozzá tartozik, hogy év elején mikor elfogadtuk a szemétszállítási díj összegét, és korábbi években is ez ugye úgy lett ki kalkulálva, hogy volt egy normál ürítési díj, ami tegyük hozzá, hogy 256 forint 60 fillér volt, a mostani 218-cal szemben, tehát másfél évvel ezelőtt drágább volt a szemétszállítás alapdíja. Az, hogy utána ebből az önkormányzat kedvezményt adott, közel 80%-ot - és azért is kellett csak háromezerpárszáz forintot fizetni a lakosnak - ez a saját döntésünkön alapult, és a különbözetet egyrészt megpróbáltuk kommunális adó módjára beszedni, és ezzel pótolni a hiányt, másrészt pedig ugye maga a tevékenységet, amit a Városüzemeltetési Iroda végzett, az egy mínuszos tevékenység volt, tehát a különbözetet még továbbra is bele kellett tenni. Ezt ugye az utolsó ár-megállapítási rendeletünkben tettük helyre olyan szinten, hogy valóban lecsontoztuk és valóban csak a minimális alapköltségeket számoltuk le és az önköltségi árat, és így jött ki a 218 forint 43 fillér, amivel a szolgáltató elkezdte az új rendszerben a szolgáltatást pontosan azért, hogy a későbbiekben gyakorlatilag ez a díj került úgymond bebetonozásra a rendelet alapján. Tehát próbáltuk azt a legalacsonyabb szintet megtalálni, amivel még a szolgáltatás színvonala ellátható. A 10%-os rezsicsökkentés az valóban nagyon jó, és azt gondolom, hogy 15

16 ezt kell is alkalmazni és a kormány ezt jól tette. Egy probléma van, hogy azoknál a helyeknél, ahol önkormányzati tulajdonú cégek működnek, - és nincs benne extra profit, mint a külföldi érdekeltségű közszolgáltatóknál - ott ez gyakorlatilag ezeknek az önkormányzati alapítású, önköltségen szolgáltató cégeknek a rezsicsökkentés az gyakorlatilag a működés ellehetetlenítését is okozhatja. Tehát én ebben mindenképpen remélem azt, hogy a kormány bölcs döntést fog hozni, és azoknál, akiknek nem volt extra profit a tevékenysége során - most itt beszélhetnék a gáz- vagy az áramszolgáltatókról, hanem mint pl. a Vízmű, ahol önkormányzati tulajdonú volt meg az is a többsége a cégnek, vagy a szemétszállításnál is - ott ugye az extra profitot nem is engedték a tagi önkormányzatok, hogy képződjön, hanem mindig az volt a cél, hogy a lehető legalacsonyabb szinten tartsa a lakosságra rótt terheket, tehát a lakossági díjakat a legalacsonyabb szinten működtesse. Reméljük, hogy ez meg fog oldódni és valóban az ilyen önkormányzati cégek tovább tudnak biztonsággal működni és valóban tudják ezt az alacsony szolgáltatási szintet nyújtani, amit mondom még egyszer, Vésztőn sajnos, ez egy speciális eset, amikor is az önkormányzat finanszírozási lehetőségei miatt ki kellett szálljon ebből a rendszerből, és nem tudta már a lakosság mellé odatenni ezt a fajta támogatást. Hogy a mostani rendszerben hogyan tudnánk még jobban igazságosan elosztani ezt a költséget, amit mondom, települési szinten kell kezelni, ebben valóban gondolkozhatunk tovább. Én még egyszer mondom, a DAREH pályázatától várom azt, hogy itt a szelektív hulladékgyűjtésen keresztül lehessen majd az önköltséget csökkenteni, zárójelben teszem hozzá és azért egy kicsi félelmem nekem is van, hogy pont a beruházás értéke miatt amortizáció felszámítása miatt azért még bennem még bennem van a félsz", hogy nehogy ez a nagy beruházás díjemelkedéssel is járjon. Hiszen a mostani 2. napirendi pont, amibe azért belevágtunk egy kicsit, ugye elmondja, hogy milyen szolgáltatási lehetőségek lennének meg hogyan működnének, de igazából a díjképzésre olyan részletezettséggel, mint korábban ezt beszéltük a DAREH üléseken, én nem kaptam választ. Nyilván pont azért, mert központilag fogják szabályozni a díjakat, de azt tudjuk, hogy ez egy közel tízmilliárdos pályázat, és ha ezt visszaosztjuk az amortizációs költségét egy lakosra, vagy egy tonnára vagy egy ürítésre, azért ez is egy olyan többletköltséget jelent, ami eddig nem volt benne a rendszerben. Nyilván a másik oldala: a lerakási illetéket, a hulladéklerakási díjat, ezt mind csökkenteni fogja, mert nem kerül annyi hulladék lerakásra, tehát engem az érdekelne és most már belefogunk a 2. napirendi pontba, hogy van-e már olyan számítás, hogy ez a két többletköltség és költségcsökkenés fogja egymást kompenzálni, vagy merre billen el a mérleg nyelve. Magyarul, hogy a rendszer beindítása után olcsóbb lesz a szemétszállítás, mert hogy annyival kevesebb hulladékot helyezünk lerakóba és annyival csökken ez a fajta kiadás, vagy drágább lesz, mert olyan magas szintű lesz az amortizáció, hogy ezt a megtakarítást nem fogja fedezni. Ez egy kérdés, szerintem most már a két napirendet szinte tárgyalhatjuk egybe is és majd külön határozatokat hozunk, mert nyilván ezek a kérdések mind összefüggnek. Bondár Lajos, a Békés Manifest Nonprofit Kft. ügyvezetője: Jelenlegi ismereteim alapján el tudom mondani azt, hogy a DAREH most hogy is áll tulajdonképpen. Én amit tudok, a pályázat beadásával párhuzamosan el kellett készíteni a CBA-kat és a CBA számításokat, amik el is készültek. Amikor ezek a számítások készültek, akkor még szó nem volt rezsicsökkentésről, szó nem volt járulékról, az akkori számítások azt támasztották alá, hogy a hulladékszállítás jövőbeli díjai szinten maradnak vagy csökkennek, semmi esetre sem nőnek. Én ennél újabb CBA számítást nem láttam. Azt, amit tudok a DAREH bekerülési költsége 11 és fél milliárd forintnál áll most, legutóbbi információim szerint, ami augusztus közepe fele tehető időben az az, hogy a DAREH át fogja dolgozni a koncepció műszaki tartalmát. Az okát nem tudom, hogy miért, és hogy miben fog változni, nyilván a mi koncepciónk is a DAREH és a Manifest koncepciója is elképzelhetően ennek alapján fog változni. Hallottam 16

17 olyat, nem tudom, hogy ezt megerősíti-e valaha valaki, hogy a DAREH nagy projektté lesz minősítve, gyakorlatilag új létesítmények kerülnek műszaki tartalomba, s át fogja lépni a 15 milliárd forintot. Ezt hivatalosan még senki nem erősítette meg, ezt csak így kósza hírként hallottam, hogyha ez így lesz, akkor jó nagy projekt lesz. Én gondolom azt, hogyha a műszaki tartalmát átdolgozták, akkor egy új CBA számítás is feltétlen kell hozzá, mert csak akkor lehet Brüsszel felé kiküldeni és jóváhagyatni, s azok a CBA számítások már megválaszolják a polgármester úr kétségeit, hogy azokkal a díjakkal mi is lesz, mennyi amortizációs költségekkel kell számolni, hogyan és miként alakulnak majd ott a számok. De az mindegyik polgármesterben megfogalmazódott, hogy legalább az árakat szinten tartani, tehát ne emelkedjenek semmiféleképpen, hanem legalább szinten. Addig kell a műszaki tartalmon dolgozni, míg nem sikerül egy olyan technikai megoldást találni, hogy megmaradjon a jelenlegi árszint. Ezzel kapcsolatban azért másik ütemben is gondolkodik a DAREH, mégpedig azért, hogy tarthatók legyenek a hulladékszállítás díjai, ezek pedig a különválogatott szelektív hulladékok hasznosítására vonatkozó másodnyersanyagok vagy másod tüzelőanyagok, s ennek hasznosítási módszerei. Tudomásom szerint gondolkodnak másik ütemben is, tehát nem csak az a cél, hogy kiszedjük belőle, bebálázzuk és eladjuk, és abból árbevételünk legyen, hanem amit már kiválogattunk és igen nagy fűtőértékkel bíró éghető frakció van benne, akkor ezeket mért ne hasznosítsuk saját berkeinken belül. Én úgy érzem, hogy jó irányban haladnak, mert a lágyszárú komposztáló hulladékok felmontálásában gondolkodnak, illetve a fás szárúaknál az RDF-anyaggal, ami a papír meg a műanyag darált keveréke, ennek pedig másod tüzelőanyagként való hasznosítására irányuló projekteken gondolkodnak, ezt pedig úgy gondolják, hogy egy megfelelő frakcióméretre történő aprítás után pellettálnák, és a pelletet egy speciális elégető kazánba forgatnák vissza az önkormányzatoknak, hogy az intézményeknél is el tudják használni ezeket az anyagokat. Én a magam részéről üdvözlöm az elképzelést, remélem, hogy meg is tudjuk valósítani. Molnár Sándor polgármester: Egyéb kérdés? Karakas Anikó. Karakas Anikó képviselő: Köszönöm. Akkor, ha már a 2. napirendi pontot is tárgyaljuk, én megmondom őszintén, nekem a hulladékgazdálkodással kapcsolatosan szakmai tudásom nem igazán van, tehát nyilván csak az előterjesztésekre tudok hagyatkozni. Megnéztem viszont az üzleti tervet, és nyilván ugye ennek az egész anyagnak az értékelését, ami azért elég kétséges számomra és érthetetlen. Tehát a pénzügyekhez értek, tehát nem beszéltünk erről, tehát én nem tudom, én ilyenkor megriadok, tehát hogyha 2014-es évnek 890 millió és 900 millió forint a forráshiánya, akkor egyáltalán hogy lehet ezt beüzemelni, vagy egyáltalán működésbe hozni? Tehát itt a forráshiány hiánykezelésének lehetőségében én nem látok ennyit. Tehát ebben rengeteg a bizonytalansági tényező, sőt, gyakorlatilag az 5 pontból mindegyik bizonytalan. Tehát egyiket sem látom, hogy akkor egyáltalán hogy lehet ennek az egész dolognak nekikezdeni, hogyha itt ekkora hiány van a rendszerben? Tehát ez számomra kérdéses, illetve a másik, amit már érintőlegesen beszéltünk, hogy én azt kizárt dolognak tartom, hogy ekkora beruházás gyakorlatilag azt megnéztem, tehát értékcsökkenés nincs a költségtervekbe beépítve, tehát a későbbi évekre se. Tehát akkor nyilvánvalóan ez a hiányt tovább növeli, amit viszont azt gondolom, hogy ekkora beruházásnál nem lehet másképp, csak a legnagyobb díjbevételből, tehát a lakossági hulladékszállításnak a díjából beszedni, és az akkor én is úgy gondolom, hogy növekedéssel jár, de ez csak az én józan paraszti számításom szerint van épp abból kifolyólag, hogy ezek a lehetőség mind nagyon-nagyon nagy bizonytalansági tényezők. További kérdésem ezzel kapcsolatban ugye, hogy itt a b) pontban: lakossági díjhátralékok csökkentése, tehát kérdés, hogy mit vállalnak fel az önkormányzatok a választás évében, tehát gyakorlatilag, hogyha nem az önkormányzat szedi be, akkor ehhez idézőjelesen, most ez mért került így megfogalmazásra? Tehát ez így 17

18 számomra kérdéses. A másik dolog pedig, hogy ezt nem gondolom, hogy választási ciklustól függővé kellene tenni, hogy most a hátralékot behajtjuk vagy nem. Tehát ez nem választási propaganda, hanem akkor nyilván egy törvényt kell betartani és nyilván ennek megfelelően kell gazdálkodni. De mondom, számomra ez a millió forintos forráshiány ez kezelhetetlen idézőjelesen. Molnár Sándor polgármester: Igen, ezt mondanám én is kérdésként. Karakas Anikó képviselő: Tehát hogy szavazzunk erről? Molnár Sándor polgármester: Magáról a költség terén én azt gondolom, hogy nem lehet szavazni. Akkor is azért vettük le napirendről és azért vártam volna egy képviselőjét, nyilván a meglévő szolgáltató, aki lehet, hogy a DAREH-nak az egyik vagy az egyetlen szolgáltatójává is válhatna a tervek szerint, a Békés-Manifest képviselője itt van, én azt gondolom, hogy pl. ezt a költségtervet nem ő dolgozta ki, nem a cég készítette el, hanem erre volt egy külön felkért cég és ezekkel valóban nekem is voltak olyan problémáim, amiket már a DAREH üléseken is elmondtam, azt ígérték, hogy kidolgozottabb és jobban számszerűsített anyag lesz, ugye mindig azt vártuk, hogy majd lesz egy másik, mert erről volt szó. Én ebben ugyanazokat az elképzeléseket látom, mint a korábbi években, vagy a korábbi időszakban és nem adtak választ arra, ami az igazi kérdés lenne. Tehát ez csak egy része annak, amit tudni szeretnénk és nagyon képlékeny. Nyilván azért is vannak nehéz helyzetben ők is, mert valóban nem tudni, hogy akkor mi lesz a közszolgáltatási törvényi szabályozásával, a díjképzéssel, az ármegállapítással, az illetékekkel és hát nagyon sok mindennel, de ez minket nem igazán boldogít, mert ugye beadni a pályázatot most kell, most kell döntsön az önkormányzat is. Én azt látom, hogy ez alapján felelősen dönteni én nem tudtam és ezért vettem le az előző napirendi pontot, az előző testületi ülésen is. Szabó Gézáné alpolgármester: Nagyon szorosak a határidők. Karakas Anikó képviselő: Azon már túl is vagyunk. Molnár Sándor polgármester: Igen, túl vagyunk rajta. De más elfogadni nem tudta elfogadni, pont emiatt. Bondár Lajos, a Békés Manifest Nonprofit Kft. ügyvezetője: Köszönöm szépen, hogyha szólhatnék egy pár szót a napirendi ponthoz én is. n erre a CBA számításra, ami mint látom, szerepel az előterjesztésben is, ez a CBA számítás ez tavaly, emlékeim szerint május és június magasságában készült el. Hogy ezek után át lett-e dolgozva, vagy sem, én azt gondolnám, hogy nem. Tehát ez a CBA számítás került be a pályázatba, ezt támogatta az NFÜ és ennek alapján lett aláírva a támogatási szerződés novemberben. Az valóban az nekem is megütötte a szememet ez a forintnyi forráshiány az első két évben. Ezt én is feltettem ezt a kérdést a DAREH elnökének, hogy hogyan gondolják akkor és hogyan fog itt működni a rendszer. Hát ekkora tartalék sehol nincs. Ők ezt úgy gondolják, akkor kezdem az elején, hogy mindenkinek világos legyen. Tehát a társulási megállapodásban úgy szerepel, hogy a szolgáltató a mindenkori amortizációnak megfelelő összeget a tulajdonosoknak, a társulás tagjainak évente megfizeti. Abból indulunk ki, hogy 11 milliárd forint a beruházás összköltsége, ennek az átlagos amortizációra számoljunk 5 %-ot,.. gépek, építmények átlagban 5%, ezt ki kellene fizetni a majdani közszolgáltatónak a társulásnak. Tehát azt kéri a DAREH, hogy a társulás tagjai az átmeneti két évben, mikor forráshiány jelentkezik a CBA szerint, erről mondjanak le. S ebből próbálják, mert nekem se volt teljesen világos, hogy 18

19 hogyan is működhet ez a rendszer máskülönben mikor már az első két évben forráshiánnyal terveznek. Én azt mondtam, én megmondom őszintén és nem szégyellem a tv előtt sem, egy józan eszű ember ilyenbe nem fog bele. Tehát én ügyvezetőként ilyet biztos, hogy nem tennék. Tehát én erre azt a választ kaptam, hogy a tulajdonosok, jobban mondva a társulás tagjai a két évre eső amortizációs költség megfizetése alól mentesítik a majdani üzemeltető szolgáltatót, hogy ezzel segítsék beindítani a rendszert. S azért a következő években a 800 millió forintot is elérheti, a CBA szerint a 3. évben forrja ki magát nullára maga az egész beruházás, akkorra indul be az egész rendszer és azért kéri a két év türelmi időt. Szabó Gézáné alpolgármester: 2015-re, 2016-tól megint növekszik a hiány. 5.3-as táblázat a 25. oldalon tehát növekszik majd eredmény, majd utána megint 90 millió forintos hiány. Bondár Lajos, a Békés Manifest Nonprofit Kft. ügyvezetője: Tehát ebből is látszik, itt a 6.2. b) pontjánál, ahogy a képviselőasszony is említett, hogy a díjhátralékok csökkentése 90%-ra, hogyan, amikor már nincsen díjmegállapító hatásköre és a jegyzőnek díjbehajtási jogköre a díjhátralékra vonatkozólag? Tehát ebből látszik, hogy nem aktualizálták magát az előterjesztést, és ebből is látszik, hogy a törvény előtt készült az anyag. Hát erre ez lehet a magyarázat. Molnár Sándor polgármester: Arról volt szó még korábban, hogy itt a szolgáltatásban gyakorlatilag a helyi szolgáltatók is beszállhatnak alvállalkozóként, akár önkormányzati cégek is, pont azért, hogy ha esetleg tudják ezt a szolgáltatást olcsón művelni, akkor a lakossági díjak is azon a településen kisebbek lesznek. Illetve felmerült az is, hogy mivel ez a DAREH pályázati vagyon ez egy közös vagyon, minden önkormányzatnak lesz résztulajdona, az így befolyt többlet bérleti díj, amit a szolgáltatóknak ad bérbe, azok a bérleti díjak a település fejlesztésére fordíthatók, akár környezetvédelmi beruházásokra is. Tehát ugye ez az első, mondjuk ezelőtt egy évvel hangzottak el ezek a tanulmánykészítések és ezek nagyon pozitívak voltak és nagyon jók, én most ebből az anyagból ezeket a pozitív oldalakat nem nagyon látom kicsengeni, és ami után ezt még jobban át kell dolgozni, tartok tőle, hogy a mostani helyzetben még kevesebb pozitívum marad majd benne, hiszen valamiből ezt a szolgáltatást finanszírozni kell és a díjak pedig be lesznek korlátozva. Tehát ezt majd meglátjuk. Tehát én most is abban a helyzetben vagyok a DAREH-os előterjesztéssel kapcsolatosan, hogy nem igazán látom, hogy miben tudnánk dönteni. Az az anyag, amit kiküldtek, az jelenleg nem aktuális, nem életszerű, nem a jelenlegi állapotot tükrözi. Az elvek, amik benne vannak, hogy hogyan lehetne működtetni, abban tudunk dönteni, de magát a mögötte levő pénzügyi számításokat én azt gondolom, hogy nem lehet ebben a formában elfogadni, hiszen nincs valóságalapja. Karakas Anikó képviselő: Köszönöm a szót. Nekem még az lenne a kérdésem, egy gyors számítást, hogyha tudnánk készíteni, tehát ez a 900 millió forint most durván akkor nyilván ugye az önkormányzatok, mint tulajdonosoknak kellene gyakorlatilag ezt a hiányt finanszírozni, hogy ez egy önkormányzatra vonatkozóan mennyi, tehát hány tagönkormányzat van, illetve várhatóan mennyi lenne? Molnár Sándor polgármester: Nehéz, mert ugye lakosságszám-arányosan is változhat, tehát nem átlagtelepülés. Átlagtelepülésre vissza lehet osztani, ez durván olyan, 900 millió forintról beszélünk? Karakas Anikó képviselő: Igen. 19

20 Molnár Sándor polgármester: Akkor ez egy olyan 10 millió forint. Karakas Anikó képviselő: Akkor ez gyakorlatilag két év múlva kezdene gyakorlatilag visszacsöpögni. A tervezet szerint két év alatt akkor. Molnár Sándor polgármester: Gyakorlatilag a bérleti díjról lemondunk, és majd utána fog talán visszafordulni. Karakas Anikó képviselő: Ha lesz eredménye nyilván a társaságnak, és lesz miből. Molnár Sándor polgármester: Igen, tehát sok mindentől függ, nagyon-nagyon soktényezős. Most hogy mi lesz 2016-ban, mennyi lesz egy liter gázolaj, mennyi lesz a minimálbér, mennyi lesz megállapítva a szemétszállítás hatósági díja, mennyi lesz, esetleg változik-e a hulladéklerakási-járulék, mennyiért lehet a hasznosított anyagot eladni, ezek mind olyan tényezők, amit most megmondani nagyon nehéz, és ez alapján üzleti tervet is készíteni ilyen időtávlatba én azt gondolom, hogy lehet, de hogy az mennyire lesz valósághű, vagy mennyire fogja majd a '16-os állapotot tükrözni, azt nem lehet megmondani. Bondár Lajos, a Békés Manifest Nonprofit Kft. ügyvezetője: Nem tudom, az nem hangzott el, hogy alapból az egész pályázat úgy indult, hogy az egész pályázat úgy indul, hogy az önkormányzatoknak 10% önerőt kell prezentálni maga a projekt mellé, az információm ezzel kapcsolatban az az, hogy a magyar állam magára vállalta az önerő megfinanszírozását, tehát gyakorlatilag az önkormányzatok, akik a társulás tagjai nem kerülne egy fillérjükbe sem a projekt, és épp ezért kéri a DAREH a türelmi időt, a két év türelmi időt, hogy mivel nem invesztál pénzeszközt be önerőként egyik önkormányzat sem, akkor ennek eredményeképpen tekintsen el, hogy szépen fogalmazzak, ettől a két évre eső bérleti díjtól, vagy a halasztott fizetéstől, hogy pontosan a CBA-ban hogy fog jelentkezni, én el tudom mind a kettőt képzelni a CBA számításnál akár lehet, hogy el is tekint tőle, akár a halasztott fizetést. Molnár Sándor polgármester: Igen, azt ugye már hallottuk, hogy először amiatt többek között át is kell dolgozni, hogy valószínűleg a települési kör is ki fog bővülni, ugye korábban Hódmezővásárhely ebből a rendszerből kilépett, én most úgy tudom, hogy a szándék szerint ő vissza fog lépni, ami azért megint kétpólusúvá teszi ezt az egész rendszert, és valószínű, hogy beruházási igényből szolgáltatásátszervezésben is másod lesz, tehát valószínű, hogy a 15 milliárdos projektméret az így valós is lesz. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a számok és ezek az adatok, amik itt vannak, ezek az elképzelések, ezek már nem a mai állapotot tükrözik, tehát nagyjából működési elvet el tudunk fogadni, de hogy a mögöttes számításokat azt gondolom, hogy le kéne választani és azt kezeljük külön, mert ez, ami itt van, ez nem valós. Bondár Lajos, a Békés Manifest Nonprofit Kft. ügyvezetője: Valószínű, hogy egypólusú marad a DAREH-rendszer. Nem lehet kétpólusú, mivel a vásárhelyi lerakó az az ASA magántulajdonában lévő lerakó. A projekt nem számolhat, csak állami, vagy önkormányzati hulladéklerakóval, mint végponttal, ez pedig kizárólagosan csak a békéscsabai lehet. Én is hallottam, hogy Hódmezővásárhely városa visszalépett a DAREH Társulásba, és gondolom, hogy emiatt is szükséges a műszaki tartalom átdolgozása, de én azt gondolnám, hogy vásárhelyi lerakással a projekt nem fog számolni, hanem inkább én azt gondolnám, hogy szakmailag az lenne véleményem szerint jobban indokolt, hogy inkább még egy válogatómű, s inkább még egy átrakóállomás vagy több átrakóállomás kerüljön bele a projektbe. Szakmai 20

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.:I/128-25/2013/1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 5-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza nagytanácskozó

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év november 26.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 28-án tartott ülésének könyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 21/2012. (XII. 29.) Hulladékszállítási díj megállapítása Az

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. JEGYZŐKÖNYV

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. JEGYZŐKÖNYV PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. JEGYZŐKÖNYV A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012.SZEPTEMBER 6.-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL TARTALMA: 11/2012./IX. 10./S Z. Ökt.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális Bizottsága 2015. február 24-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális Bizottsága 2015. február 24-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális Bizottsága 2015. február 24-én tartott nyilvános üléséről. Tartalmazza az 5/2015.(II.24.) 6/2015.(II.24.) 7/2015.(II.24.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 16-án megtartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal Egyházasrádóc

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére Tárgy: A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés gyakoriságának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 158. 8500 PÁPA, Fő utca 12. Tel.: 89/324-585 Fax.: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. november 27-i ülésére Tárgy: Pápa

Részletesebben

N A G Y D O R O G N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K

N A G Y D O R O G N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net JEGYZŐKÖNYV NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 128/2012. (VIII.03.) tól 130/2012.(VIII.03.) ig Hozott rendelet: 17/2012.

Részletesebben

6. NAPIREND Ügyiratszám: 14/726-2 /2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. június 15-i nyilvános ülésére

6. NAPIREND Ügyiratszám: 14/726-2 /2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. június 15-i nyilvános ülésére 6. NAPIREND Ügyiratszám: 14/726-2 /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. június 15-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A települési szilárd hulladékbegyűjtés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.:I/128-28/2013/1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 19-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza nagytanácskozó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i ülésére Tárgy: A települési szilárd hulladékszállítási közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó megállapodás felülvizsgálata

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 2. Napirend a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítása 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 4. Napirend a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítása 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény-Szápár Község Önkormányzat Képviselőtestületei 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csetény és Szápár Község Önkormányzat Képviselőtestületeinek 2013. szeptember

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

22. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

22. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-22/2014. iktatószám 22. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 17/2015. (..) önkormányzati R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 17/2015. (..) önkormányzati R E N D E L E T E Képviselőtestülete MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 17/2015. (..) önkormányzati R E N D E L E T E 9. sz. előterjesztés a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról,

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év december 17.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége (8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6.)

Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége (8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6.) Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 9.-én 11 óra kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége (8782 Zalacsány, Zrínyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását bejelentette:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSE. (2) A közszolgáltatónak rendelkeznie kell a tevékenységéhez szükséges hatósági engedélyekkel.

ELŐTERJESZTÉSE. (2) A közszolgáltatónak rendelkeznie kell a tevékenységéhez szükséges hatósági engedélyekkel. Kunfehértó Község Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE A Képviselő-testület 2016. november 30-i ülésére a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló önkormányzati

Részletesebben

4. E rendelet alkalmazása szempontjából:

4. E rendelet alkalmazása szempontjából: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2015. (VI.29.) önkormányzati rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012.(XII.20.) ÖNKORÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012.(XII.20.) ÖNKORÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012.(XII.20.) ÖNKORÁNYZATI RENDELETE A hulladékkezelési közszolgáltatásról és köztisztaságról szóló 4/2006.(II. 03.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület

Részletesebben

havi lakossági kommunális hulladékgyűjtésről és szállításról tájékoztató

havi lakossági kommunális hulladékgyűjtésről és szállításról tájékoztató 2014. 1-8 havi lakossági kommunális hulladékgyűjtésről és szállításról tájékoztató Dévaványa Város Képviselő Testülete Dévaványa Hősök tere 1 5510 Tisztelt Képviselő Testület! A GYOMAKÖZSZOLG NONPROFIT

Részletesebben

A díjképzés általános szabályai

A díjképzés általános szabályai A díjképzés általános szabályai Ht. 46. (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat - a vegyes hulladék mennyiségével arányosan a költségekre, továbbá az árakra, illetve a díjra vonatkozó közgazdasági

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8-án megtartott üléséről. Határozat száma: 1/2015.(I.08.) 2/2015.(I.08.) 3/2015.(I.08.) Tárgya: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚLIUS 23-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚLIUS 23-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚLIUS 23-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 43/2013. (VII. 23.) ÁKt határozat 44/2013. (VII. 23.) ÁKt határozat Az önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 4/2006. (II. 13.) Kt. rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 4/2006. (II. 13.) Kt. rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2006. (II. 13.) Kt. rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. december 30-án tartott. r e n d k í v ü l i. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. december 30-án tartott. r e n d k í v ü l i. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 30-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya Az ülésen hozott határozat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének április 9-én megtartott rendkívüli ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének április 9-én megtartott rendkívüli ülésén. J e g y z ő k ö n y v Készült a Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 9-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Községháza Jelen vannak képviselő-testületi tagok:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-1 /2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 4 -én 16

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

LAKITELEK POLGÁRMESTERE

LAKITELEK POLGÁRMESTERE LAKITELEK POLGÁRMESTERE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S Települési szilárd hulladék

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László A J K A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A HUMÁN ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-111 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 1/50-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013.

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 23-án megtartott nyílt együttes testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 23-án megtartott nyílt együttes testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 23-án megtartott nyílt együttes testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2015. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. március 28-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. március 28-i rendes ülésére 14. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-i rendes ülésére Tárgy: A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év május 24.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 16- án 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontágh Tamás

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13. számú nyílt ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Kisbágyon Község Önkormányzata

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13. számú nyílt ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Kisbágyon Község Önkormányzata Palotás Község Önkormányzata 13. számú nyílt ülési Kisbágyon Község Önkormányzata 7. számú nyílt ülési Szarvasgede Község Önkormányzata 8. számú nyílt ülési Készült: Palotás, Kisbágyon és Szarvasgede Községek

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V és Szavazatszámláló Bizottságának 2015. február 24-én megtartott nyilvános üléséről. Tartalmazza: 7/2015./II.24./ 8/2015./II.24./ 9/2015./II.24./ 10/2015./II.24./ 11/2015./II.24./

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V ikt.szám: 78-3/2013. Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 18 óra 00

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. december 14-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. december 14-i rendes ülésére Új napirendi pont 31. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 14-i rendes ülésére Tárgy: Hulladékgazdálkodási tárgyú döntések

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-11/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014.szeptember 10-én (szerdán) 14 00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről R E N D E

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság. A döntéshez egyszerű/minősített többség szükséges.

ELŐTERJESZTÉS. Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság. A döntéshez egyszerű/minősített többség szükséges. ELŐTERJESZTÉS a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 25/2013.(XII.19.) számú önkormányzati rendelet módosítására Tárgy: Előterjesztő: Sárrétudvari Nagyközség

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 12/2014. (III. 17.) sz. 13/2014. (III. 17.) sz. 14/2014. (III. 17.) sz. 15/2014. (III.

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 13/2012. (XI.30.) A helyi iparűzési adóról szóló 12/2003. (XII. 22.) önkormányzati E4 önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 29 - i nyilvános testületi ülésére az 5. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: A helyi hulladékkezelési

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 6/2012. (IV. 13.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. február 28. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án 8.30 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám: /2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

Cseh József polgármester

Cseh József polgármester ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8493 ISZKÁZ Szám: 154/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Iszkáz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember 12-én (csütörtök) 18,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László 2015. április 22.

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László 2015. április 22. Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében Előadó: Uhri László 2015. április 22. A Hulladék Keretirányelv előírja, hogy 2020-ig a háztartásokból származó papír-, fém-

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Készült: 2012. december 17-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselı-testületi ülésrıl Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2013. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. január 21-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 140. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2008.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13.

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. ftsz.hu Szám: HUM/1219/2008 JEGYZÕKÖNYV az Ágazati Érdekegyeztetõ Tanács 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl Köszöntöm

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A települési szilárd hulladék kezelésével (gyűjtésével, elszállításával

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. június 26.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

jegyzőkönyv Készült: Dorogháza község Önkormányzat Képviselő-testületének december 17. napján tartott üléséről.

jegyzőkönyv Készült: Dorogháza község Önkormányzat Képviselő-testületének december 17. napján tartott üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült: Dorogháza község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 17. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Farkasházy András polgármester, Urbán Róbertné, Farkasházy Andrásné

Részletesebben

11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról

11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról Kálló Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Erdőtarcsa Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V T a r t a l m a z z a : 45/2012. (X.24.) számú kállói képviselő-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26-án 19.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26-án 19.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy u.21. Szám: 162-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26-án 19.00 órai kezdettel

Részletesebben

EDÉNYZET EGYSZERI ÜRÍTÉSI DÍJA

EDÉNYZET EGYSZERI ÜRÍTÉSI DÍJA Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A 2013. évi hulladékszállítási

Részletesebben

10. Jegyzőkönyv HATÁROZATOK:

10. Jegyzőkönyv HATÁROZATOK: Oldal 1 / 7 Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69. Szám: 10/2013. 10. Jegyzőkönyv Készült: A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Csomádi Kirendeltség (2161 Csomád,

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő - Testület 2014. október 2-án megtartott rendkívüli ülésének a.) jegyzőkönyve: 1 b.) tárgysorozata: 1- c.) határozatai: 94-97. d.) rendelete: - 369-31/2014. T Á

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

A KÉTTÉNYEZŐS TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ

A KÉTTÉNYEZŐS TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ Gyulai Közüzemi Kft. A KÉTTÉNYEZŐS TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ Előadó: Kneifel Ferenc ügyv. igazgató Tulajdonos: Gyula Város Önkormányzata Alaptevékenységek: vízellátás szennyvízelvezetés

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/289/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. február 22-i nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/289/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. február 22-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/289/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. február 22-i nyilvános ülésére Tárgy: A települési önkormányzat hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó rendeleteinek módosítása

Részletesebben

117 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. február 26-án 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 2/2015. (II.27.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Közös Önkormányzati Hivatal Robert Leeb terem, Szentgotthárd, Széll K. tér 11.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Közös Önkormányzati Hivatal Robert Leeb terem, Szentgotthárd, Széll K. tér 11. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Apátistvánfalva 38-6/2016.Apát szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2016. június 24-én 12: 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Közös

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 15-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hulladékgyűjtéssel és hulladékudvar

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2005. (XI. 30.) rendelete a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról 1 Martonvásár Város önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.január 12-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:64-67/2013. (VI. 21.) számú határozatok d.

Részletesebben

TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV NOVEMBER 13.

TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV NOVEMBER 13. TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV 2014. NOVEMBER 13. Jegyzőkönyv Készült: Tatárszentgyörgy Község Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívott: Fedorné dr. Fráter Zsófia Címzetes főjegyző Stumpf Imréné osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívott: Fedorné dr. Fráter Zsófia Címzetes főjegyző Stumpf Imréné osztályvezető Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám:8-15/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén. A Képviselő-testületi ülés helye: 3980 Sátoraljaújhely,

Részletesebben