ISD DUNAFERR. XLIX. évfolyam 4. szám (163) Kézirat lezárva: november TARTALOM MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ISD DUNAFERR. XLIX. évfolyam 4. szám (163) Kézirat lezárva: 2011. november TARTALOM MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK"

Átírás

1 XLIX. évfolyam 4. szám (163) Kézirat lezárva: november TARTALOM ISD DUNAFERR MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK A szerkesztőbizottság elnöke: Valeriy Naumenko Dr. Sándor Péter Az ISD Dunaferr vállalatcsoport energiagazdálkodásának rövid áttekintése Short overview of energy management of ISD Dunaferr Company Group 172 A szerkesztőbizottság tagjai: Bocz András Bucsi Tamás Cseh Ferenc Gyerák Tamás Kopasz László Kozma Gyula László Ferenc Lontai Attila Lukács Péter PhD Szabados Ottó Orova István Dr. Sándor Péter Rokszin Zoltán Szepessy Attila Tarány Gábor Főszerkesztő: Dr. Szücs László Felelős szerkesztők: Jakab Sándor Várkonyi Zsolt Olvasószerkesztő: Dr. Szabó Zoltán Technikai szerkesztő: Kővári László Kun Erika, Horváth László Az ISD Dunaferr társaságcsoport energiapiaci szereplése, energiapiaci változások Energy market participation of ISD Dunaferr Group of Companies, changes in the energy market Felföldiné Kovács Ágnes, Mészáros István A másodlagos és a hulladékenergia jelene, eredmények és fejlesztési lehetőségek az ISD Dunaferr vállalatcsoportnál The present of secondary and waste energy. Results and development possibilities at ISD Dunaferr Company Group Bak János, Bíró Balázs, Katona József Kohógáztüzelés lehetőségei és füstgázveszteségének csökkentése a léghevítőknél 193 The possibilities of blast furnace gas firing and reduction of its waste gas loss at the Cowpers Dr. Sevcsik Mónika, dr. Kapros Tibor, Böszörményi Zoltán, Szerencse Tibor Kazánok tüzelőanyag-összetételének optimalizálása 200 Optimization of fuel material content of boilers Zsömbör István Hulladékok elgázosítással történő energetikai hasznosítása Energetic utilization of wastes with gasification Grafikai szerkesztő: Késmárky Péter Rovatvezetők: Felföldiné Kovács Ágnes Hevesiné Kõvári Éva Szabó Gyula Szente Tünde Czilik Mercédesz Katalin, dr. Sevcsik Mónika, dr. Kapros Tibor Nem veszélyes ipari hulladékok brikettálása és az energetikai hasznosíthatóság tüzeléstechnikai vizsgálata Briquetting of non-dangerous wastes and combustion examination of its energetic utilization Szente Tünde Egyhetes konferenciasorozat a Dunaújvárosi Főiskolán Week-long Conference Series at College of Dunaújváros Szente Tünde A konverteres acélgyártás kezdete a Dunai Vasműben The Begining of Converter Steel-making at Dunai Vasmű Ironworks 224

2 ISD DUNAFERR MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK Az ISD Dunaferr Dunai Vasmû Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság megbízásából kiadja a Dunaferr Alkotói Alapítány Felelõs kiadó: Lukács Péter PhD, az alapítvány kuratóriumának elnöke Nyomdai elõkészítés: P. Mester Anikó HU ISSN: A kiadvány elektronikus változatban elérhetõ a címen Nyomtatás: Innova-Print Kft. Felelõs vezetõ: Komornik Ferenc 2011

3 Tisztelt Olvasó! Tavaly ünnepelte alapításának 60. évfordulóját a Dunai Vasmű. Az idei esztendő is bővelkedett évfordulókban. Dunaújváros ebben az évben rendezvénysorozattal emlékezett hat évtizedes múltjára. Könyvek jelentek meg, jubileumi rendezvényekkel tisztelegtek a városépítők munkássága előtt. Az ISD Dunaferr Zrt. sem fogyott ki a kerek évfordulókból. Harminc évvel ezelőtt, augusztus 19-én az I. számú konverterből acélt csapoltak, ezzel kezdetét vette a konverteres acélgyártás. Az 1970-es években bekövetkezett olajárrobbanás hazánkban is szükségessé tette a nagy energiafelhasználású gyártási technológiák felülvizsgálatát. A magyar vaskohászat fejlesztésére a Kohó- és Gépipari Minisztérium megbízásából a Kogépterv 1974-ben javaslatot készített, amely magában foglalta a Dunai Vasmű (DV) acélgyártását érintő változtatásokat. Ennek alapján a kohó- és gépipari miniszter év végén előterjesztést nyújtott be az Állami Tervbizottsághoz: a DV meleghengerműi kapacitásának kihasználása és a hazai acéllemez-szükséglet kielégítése érdekében a Dunai Vasmű acéltermelését 1,1 millió t/évről 1,8 millió t/évre kell növelni. A termelésbővítést a Szovjetunióból vásárolt korszerű oxigénes konverterekkel kell megvalósítani. A Minisztertanács a 3375/1977. számú, augusztus 11-én kelt határozatában jóváhagyta a Dunai Vasmű Konverter Acélművének állami nagyberuházását. A konverteres acélmű létesítése nemcsak a termelés növelését és a termelőrendszer korszerűsítését eredményezte, hanem minőségjavulást és termékválaszték-bővítést is jelentett. A közel 20 milliárd Ft-os beruházás első termelőegységét hivatalosan augusztus 19-én avatták fel. A II. számú LD konverterből június 10-én csapoltak először acélt. Ma már csak konverteres acélgyártás folyik a Dunaferrnél. A nyersvas- és acélgyártás területén eltelt időszak fejlesztéseinek köszönhetően ezzel a két konverterrel jóval a névleges kapacitás felett dolgoznak, 1,6 1,7 millió tonna acél/év termelési lehetőséggel. Másik nagy évfordulónk, amely már legendaszámba menő momentum a hazai gazdaságtörténetben, a 60 évvel ezelőtti ünnepélyes csapolás az öntöde kupolókemencéjéből. A korabeli sajtóban óriási visszhangot kapott eseményen a gyárépítők mellett részt vett Zsofinyecz Mihály kohó- és gépipari miniszter, valamint Borovszky Ambrus, a Nemzeti Beruházási Vállalat igazgatóhelyettese. A mechanika és a kovácsüzem építésének munkálatai 1950 szeptemberében, az öntöde alapozása pedig január 15-én kezdődött. A Dunai Vasmű Gépgyárát hivatalosan május 15-én hozták létre. Feladata a termelés feltételeinek, a leendő üzemek működésének előkészítése volt. Első üzemegységeinek, a mechanikának, öntödének és a kovácsüzemnek az imént említett avatása november 7-én történt meg. Az ünnepi események sorában jelentősnek számított a nagygyűlés a mechanika csarnokában, és az azt követő első csapolás az öntödében. A mechanika és az öntödeüzem termelése az elmúlt 60 évben folyamatosan segítette a vasmű kohászati termelőegységeit. Következő esztendőnk is bővelkedik évfordulókban. Mivel a hagyományápolás, hagyományőrzés vállalati kultúránk sajátja, mindig helyet adunk a jubileumi eseményeknek, és a Dunai Vasmű történetében legendássá vált személyiségeknek. Születésének 100. évfordulóján méltóképpen szeretnénk tisztelegni a Dunai Vasmű első és meghatározó vezérigazgatójának, Borovszky Ambrusnak személye és munkássága előtt. Lapunk hasábjain az aktuális műszaki, gazdasági, környezetvédelmi, energiagazdálkodási és minőségügyi témák mellett folytatjuk az üzemek, gyártóegységek történeti feldolgozásait. Az idei utolsó lapszámunkat kiemelten az energiagazdálkodás témakörének szenteltük. Múlt, jelen és jövő egységében kívánok a szerkesztőség minden tagja nevében szerzőinknek és olvasóinknak eredményekben gazdag, sikeres újesztendőt: Dr. Szücs László főszerkesztő Dear Reader, Dunai Vasmű Danube Ironworks celebrated the 60 th anniversary of its foundation last year. This year there were plenty of anniversaries as well. Dunaújváros commemorated its six decades past with a series of events. Books were published and anniversary events were held respecting the achievements of the town builders. Neither ISD Dunaferr Zrt has been out of the round anniversaries. Thirty years ago, on 19 August 1981, steel was tapped from Converter no. 1 and with that the converter steel-making started. Oil price explosion in the years 1970 made it necessary to revise the high energy consuming production processes. For the development of Hungarian ferrous metallurgy Kogépterv assigned by the Ministry of Metallurgy and Mechanical Engineering in 1974 made a proposal including changes that affected the steel production of Dunai Vasmű. Based on that, the metallurgy and mechanical engineering minister submitted a proposal to the State Planning Committee: in order to utilize the capacity of Dunai Vasmű Hot Rolling Mill and satisfy the domestic steel-plate need, the steel production of Dunai Vasmű had to be increased from 1.1 million t/y to 1.8 million t/y. The expansion of production had to be realized with the modern oxygen converters purchased from the Soviet Union. The Cabinet in its Decision No. 3375/1977 submitted on 11 August 1977, approved the large state investment of the Converter Steelworks at Dunai Vasmű. The establishment of the Converter Steelworks resulted not only in the increase of production and modernization of the production system, but it also meant quality improvement and product range enlargement. The first production unit of the nearly HUF 20 billion investment was officially inaugurated on 19 August From the LD Converter no. 2 steel was tapped for the first time on 10 July Nowadays only converter steel production exists at Dunaferr. Due to the developments in the area of pig iron and steel production in the past, we operate with these two converters well above the nominal capacity with the production possibility of million t/y. Another great anniversary of ours, already a legendary moment in the national economy history, is the ceremonial tapping from the cupola furnace of the foundry shop 60 years ago. Beside the factory builders Mihály Zsofinyecz, Metallurgy and Mechanical Engineering Minister and Ambrus Borovszky, Deputy Director of National Investment Company took part on the event that got a huge echo in the contemporary press. The construction works of the mechanical and forge shop started in September 1950, while the foundation of the foundry was on 15 January The Machine Factory of Dunai Vasmű was officially established on 15 May Its task was the preparation of production conditions and operation of the future plants. The above mentioned inauguration of its first units of the mechanical, foundry and forge plants was on 7 November In the series of ceremonial events the general meeting, held in the mechanical shop, and later the first tapping in the foundry shop were the most significant ones. In the last 60 years the production of the mechanical and foundry shops has continuously helped the metallurgical production units of the ironworks. Our next year abounds in anniversaries as well. As cultivation and keeping traditions are inherent to our company culture, we give space to jubilee events and personalities who become legendary in the history of Dunai Vasmű. On the 100 years anniversary of his birth we would like to commemorate honourably the person and work of Ambrus Borovszky, the first and determinant general director of Dunai Vasmű. Beside the actual technical, economic, environment protection, energy management and quality topics we continue the historical processing of the plants and production units. This year's last number of our journal is especially dedicated to the topic of energy management. In the unity of past, present and future, in the name of all members of the editorial staff I wish our authors and readers an efficient and successful New Year. Dr Laszló Szücs Chief Editor ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2011/4. 171

4 Dr. Sándor Péter * Az ISD Dunaferr vállalatcsoport energiagazdálkodásának rövid áttekintése A cikk áttekintést ad az ISD Dunaferr vállalatcsoport energiagazdálkodásának elmúlt évtizedéről. Ismerteti és értékeli a év energiagazdálkodási, energotechnológiai eredményeket. Összefoglalja a következő időszak energiagazdálkodásának legfontosabb feladatait. The article gives an overview about the energy management of ISD Dunaferr company group in the last decade. It presents and appraises the energy management and energotechnology results achieved in It summarizes the most important energy management tasks of the next period. Bevezetés Az ISD Dunaferr vállalatcsoport energiagazdálkodásának stratégiai elemei évek óta változatlanok, melyek az alábbiak: gyártástechnológiai energiafelhasználások csökkentése, másodlagos és hulladékenergiák hasznosítása, optimális energiahordozó-struktúra kialakítása, energiaátalakítások hatásfokainak javítása. A vállalatcsoport nettó energiafelhasználása az elmúlt tíz évben jelentősen nem változott. A vállalatcsoport nettó energiaköltsége viszont több mint duplájára nőtt annak ellenére, hogy a fajlagos energiafelhasználás 4-5%-kal csökkent. A növekedést az energiaárak folyamatos emelkedése és a vállalaton belüli energiatermelő berendezések főként a kokszolóblokkok állapota, rendelkezésre állása eredményezte. A kohászat az energiaigényes ágazatok közé tartozik, ezért a kapacitások teljes körű kihasználása jelentősen javítja a fajlagos energiafelhasználási mutatókat. A technológiák folyamatos fejlesztése, az energiahatékonyság folyamatos ellenőrzése az energiafelhasználás további csökkenését eredményezi. Világszerte tapasztalható tendencia az energiafelhasználás folyamatos emelkedése. Az energiaigény növekedésével párhuzamos jelenség az energiahordozók kereslet által növelt, illetve a kereslettől független áremelkedése. A kommunális energiafelhasználás csökkentése elsősorban költségmegtakarítást eredményez, a vállalati szektorban jelentkező megtakarítás azonban egy technológia vagy termék gazdaságosságát vagy versenyképességét is javíthatja. Közvetett hatásként a megtakarított energia a primer energia fel nem használását eredményezi, mely a gazdasági eredményen túlmenően jelentős környezetvédelmi hasznot generál, egyebek mellett a jelenleg aktuális CO 2 -kibocsátás csökkentése révén. A vállalatcsoport által működtetett technológiák a technológiákra jellemzően jelentős energiaigényt támasztanak. A több tíz PJ nagyságrendű vállalati energiaforgalomban néhány tized százalékos csökkenése is * Dr. Sándor Péter energetikai igazgató, ISD Dunaferr Zrt., ügyvezető igazgató, ISD Power Kft. 1. ábra: Az ISD Dunaferr vállalatcsoport dunaújvárosi telephelyének energiafelhasználása termelt acélra vetítve között jelentős megtakarítást indukálhat a primer energia vonatkozásában. A vállalatcsoporton belül létrehozott energetikai és energiaelosztó berendezések optimális üzemeltetéséről, karbantartásáról, felújításáról és fejlesztéséről a lehetőségekhez képest gondoskodni kell. Minden módon törekedni kell az energiával való takarékosságra, és a környezetkárosítás minimalizálására. 2. ábra: Az ISD Dunaferr vállalatcsoport dunaújvárosi telephelyének energiafelhasználása termelt acélra vetítve között 172 ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2011/4.

5 Az 1. és 2. ábrán az ISD Dunaferr vállalatcsoport dunaújvárosi telephelyének energiafelhasználása és költségei láthatók 2001 és 2010 között. A nettó energiaköltség 2001, 2002 és 2003-ban 30 M Ft körül volt, mely érték 2004-ben jelentősen, majdnem 42 M Ft-ra nő. A növekedés 2005-ben tovább folytatódik. Az energiaköltség-növekedéseket a kohókoksz árának jelentős növekedése okozta. A és évben csökkennek az energiaköltségek, majd 2008-ban jelentő növekedés tapasztalható, mely változások nagy mértékben szintén a kohókoksz árváltozásaihoz köthető. A évben, amikor a pénzügyi-gazdasági válság hatására a termelés jelentősen visszaesett, természetesen az energiaköltség is csökkent. A évben újra jelentős költségemelkedés tapasztalható a termelés felfutása mellett. Az acéltermelés és az energiafelhasználás szoros összefüggését mutatják az ábrák, az energiaköltségek alakulását a világpiaci tendenciák (alapanyagárak, energiaárak) és a termelés együtt befolyásolja. Egy integrált vaskohászati vertikum esetén alapvető követelmény a komplex nyersvas- és acélműi útvonal technikai és technológiai színvonalának állandó fejlesztése, melynek következtében a fajlagos energiafelhasználás a legnagyobb energiafelhasználó lévén jelentősen csökkenthető. Az ISD Dunaferr vállalatcsoport évi energiagazdálkodása Az ISD Dunaferr vállalatcsoport évi energiagazdálkodását meghatározóan befolyásolta a válság utáni felfutó acélpiaci kereslet által generált termelésnövekedés. Acéltermelés tekintetében a évi ezer tonna acéltermeléshez képest 2010-ben 315 ezer tonnával magasabb, ezer tonna acél került legyártásra, mely a tervhez képest mintegy 22 ezer tonnával elmarad. A melegen hengerelt készárutermelés tekintetében a évi ezer tonna készárutermeléshez képest a évi ezer tonna készárutermelés 190 ezer tonna növekedést jelent, ez a termelési volumen a tervhez képest azonban 99 ezer tonnával elmarad. Az acéltermelés tervszinttől való elmaradásának oka a likviditási problémákból fakadó acélműi hulladékhiány, illetve az egész évben tapasztalható gyenge minőségű és szükségesnél kevesebb acélműi hulladék-alapanyag. A melegen hengerelt készárutermelés volumenének a tervezetthez képesti elmaradásának oka az egész évben tapasztalható alapanyaghiány, valamint a tolókemencék I VIII. hónapokban tapasztalható tüzelőanyag-ellátási problémái. A kombinát energiahordozóinak forgalma és struktúrája a 3 6. ábrán látható. Továbbra is a legjelentősebb villamos fogyasztó a meleghengermű, majd a Linde Gáz Magyarország Kft., az ISD Power Kft. majd ezt követően a hideghengermű. A villamosenergia-felhasználás optimalizálása szempontjából fontos a folyamatosan előre jól tervezhető termeléshez kapcsolódó villamos menetrend tartása, főleg a jelentős változást indukáló meleghengermű esetében. A vásárolt földgáz, mint energiahordozó felhasználásában meghatározó az erőmű és a nagyolvasztók technológiai célú földgázfelhasználása is. Az erőműi és a nagyolvasztói együttes felhasználás az összes gázforgalom túlnyomó részét, jellemzően 60 80%-át teszi ki. Az erőmű esetében a jelentős mennyiségű földgázfelhasználást a gőzigény kielégítése (elsősorban a téli időszakban), valamint a belső keletkezésű gázok, elsősorban a kohógáz biztonságos elégetése indokolja. A földgáz kamragázzal történő alternatív kiváltása az utóbbi időben jelentős megtakarítást eredményezett. A belső keletkezésű szekunder fűtőgázok (kohó- és kamragáz) kémiai összetétele és tüzeléstechnikai paraméterei egyértelműen meghatározzák a felhasználási lehetőségeiket. Ezen gázok folyamatos felhasználását általában a keletkezés helyén kell megvalósítani, és lehetőleg technológiai célú tüzelőanyag-igényt kell vele kielégíteni. A kombinát gázelosztását nehezíti a fűtőgázok korlátozott tárolási lehetősége. Ugyanakkor a gáztermelő és -elosztó berendezések nagy egységteljesítményűek, tehát egy kohó, egy léghevítő vagy egy tolókemence kiesése 20 50%-os termelés-, illetve felhasználásingadozással jár. A kamragáz vállalati szintű fő felhasználója a kokszolóüzem, ahol ezen belső keletkezésű gázt a kokszolói blokkok aláfűtésére használják. A termelt gáz közel fele a technológia fenntartását biztosítja, mint fűtőanyag. A kamragáz további meghatározó hányada a meleghengermű újrahevítő tolókemencéiben és az erőműben, kisebb része kohógázzal történő keverés után a nagyolvasztók léghevítőinél, illetve a hideghengermű hőkezelő harangkemencéinél kerül eltüzelésre. A rendkívüli üzemállapotok, vagy átmeneti termeléstöbblet kezelésére kamragázfáklya létesült, mely berendezés egyben a kamragázrendszer nyomásszabályozó és túlnyomáshatároló rendszereleme is. Természetesen a felhasználás csak megfelelő hatásfokú tisztítást követően célszerű, mivel a tisztítatlan vagy csak rossz hatásfokkal tisztított gáz a technológiai berendezések gázrendszereiben, szerelvényeiben, füstcsatornáiban, illetve kéményeiben, valamint a szállítórendszerben rendkívüli mértékű korróziós károkat okozhat, melyek csak jelentős költségek mellett javíthatók, illetve háríthatók el. Az erőműben elégetésre kerülő fűtőanyagok arányát (földgáz-kohógáz-kamragáz) a működő berendezések együttes üzeme és üzemállapota, illetve az erőműben termelt hőenergia fogyasztóinak mindenkori igénye határozza meg. Az erőmű a vállalatcsoporti gázrendszerben puffer szerepet tölt be, hiszen a technológiai berendezéseknél tüzelési célra fel nem használt belső keletkezésű gázok az erőmű kazánparkjában rugalmas tüzelőanyag-összetételű tüzeléssel kerülnek elégetésre, hasznosításra, és állítanak ezáltal elő kapcsoltan hőt és villamos energiát. A nagyolvasztóműben a nyersvasgyártás mellett jelentős mennyiségű, de nagy inerttartalmú, alacsony fűtőértékű kohógáz keletkezik, melynek hasznosítása szükségszerű feladat, mivel jelentős (nagyjából a kamragáztermeléssel azonos mértékű) energiatartalmat képvisel. A képződő gáz egy része nagyjából a harmada megfelelő tisztítást követően a léghevítők üzemeltetéséhez szükséges energiát fedezi, valamilyen magasabb fűtőértékű dúsítógázzal (kamragáz vagy földgáz) keverve. A technológiai berendezéseknél tüzelési célra fel nem használt kohógázmennyiség energetikai hasznosításra ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2011/4. 173

6 3. ábra: Az ISD Dunaferr csoport évi villamosenergia-forgalma 5. ábra: Az ISD Dunaferr csoport évi iparivíz-forgalma 4. ábra: Az ISD Dunaferr csoport évi gázforgalma 6. ábra: Az ISD Dunaferr vállalatcsoport évi gőzforgalma 174 ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2011/4.

7 M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft 7. ábra: Az ISD Dunaferr Zrt. által évben vásárolt energiahordozók költsége [M Ft] kerül az erőmű kazánjaiban. A nyomás stabilizálásához, valamint a fogyasztók igényét tartósan meghaladó termelés esetén fáklyázott gáz veszteségként elégetésre kerül. A fáklyázási veszteség hengerműi állások alkalmával jelentősen emelkedik. A kohógáz összforgalmat tekintve nem jelentős felhasználója a hideghengermű, ahol az acéltekercsek lágyításához szükséges hőigényt biztosítja, megfelelő arányban kamragázzal, mint dúsítógázzal keverve. A harangkemence-park fűtésére így teljes egészében szekunder energiahordozók kerülnek felhasználásra. A vállalatcsoport iparivíz-forgalma jelentősen nem változott az utóbbi években, em 3 dunai vízkivétel mellett, em 3 hővel szennyezett víz kerül vissza a Dunába. Zárt vízrendszerek vannak a kokszolónál, a FAMnál, a konverternél és a meleghengermű (szalaghűtés, motorhűtéshez használt lágyvíz hűtése) egyes területein. Visszaforgatott, III-as telepi vízzel üzemelnek a kohók, a meleghengermű (magas nyomású revétlenítés, hengerhűtés, állványközi hűtés) és a hideghengermű. Befejező stádiumban van a meleghengerműi tisztított víz visszaforgatásának kiépítése, amelynek segítségével a nyári hónapok kivételével csökkenthető a dunai vízkivétel mennyisége. A vállalat gőzelőállítói az erőműi kazánok, a kokszolói kazánok és a konverterkazán. Az erőműi gőztermelés a nyári időszak kivételével csak ellennyomású gőzturbinákon keresztül, kapcsolt villamosenergia-termelés mellett történik. Az erőműben előállított gőz kétharmada külső értékesítésre kerül. A külső értékesítésnek meghatározó szerepe van a belső keletkezésű tüzelőanyagok (kohógáz, kamragáz) hasznosításában, különösen nyári időszakban. A belső felhasználás kommunális és technológiai célokat szolgál. A kokszolói gőz termelése szintén gőzturbina közbeiktatásával, kapcsolt villamosenergia-termelés mellett történik. Megállapítható, hogy a 2010-ben az ISD Dunaferr Zrt. energiaköltsége és termelésre vetített fajlagos energiaköltsége a kedvezőbb fajlagos mutatók ellenére is emelkedett. Ennek oka egyértelműen az energiahordozók árának növekedésével magyarázható. A évre jellemző Ft/t acél fajlagos energiaköltséghez képest a évi Ft/t acél fajlagos energiaköltség mintegy 10%-os költségnövekedést jelent. A legjelentősebb költséget generáló, az ISD Dunaferr vállalatcsoporton kívülről vásárolt energiahordozók: a villamos energia és a földgáz. Villamos energiával a vállalatcsoport legjelentősebb fogyasztású, dunaújvárosi telephelyét az ISD Power Kft. látja el kisebb részben saját termelésből, nagyobb részben külső forrásból. A vásárolt villamos energia átlagárát nagyban befolyásolja a tervezett órás vételezés (menetrend) és a tényleges felhasználás viszonya, mely abban az esetben lehet kedvező, ha a fogyasztók következő napi termelésük pontos ismeretében minél kisebb hibával meg tudják határozni a következő napi villamosenergiaigényük alakulását. Ennek érdekében az ISD Dunaferr Zrt. nagyfogyasztói napi kapcsolatot tartanak fenn az ISD Power Kft. villamosenergia-beszerzést végző szakembereivel. Földgázbeszerzés tekintetében legjelentősebb változás a megelőző évekhez képest a villamosenergia-beszerzéshez hasonlóan többszereplős beszerzési portfólió kialakítása, és annak optimalizálása a mindenkori igények és árak alakulása szerint, mely kedvezően befolyásolja a földgáz átlagárát. ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2011/4. 175

8 Az ISD Dunaferr Zrt. energiaköltségének alakulása a évben A vállalatcsoport éves nettó energiafelhasználása kb. 30 PJ, költsége évi árszinten közel 75 Mrd Ft (a évi tervezett energiaköltség közel 73 Mrd Ft volt), mely a cégcsoport nettó árbevételének közel 30%-a. Ennek túlnyomó részét a kohókokszhoz felhasznált szén költsége teszi ki, kisebb részben (csökkenő értékben) a villamos energia, földgáz, illetve a műszaki gáz (argon, hidrogén, védőgáz, oxigén, nitrogén) beszerzési költségei adják. A 7. ábra az ISD Dunaferr Zrt évi energiahordozónkénti költségét szemlélteti. Az energiagazdálkodási stratégia célja a fajlagos nettó energiaköltség csökkentése, végeredményben a külső vásárlásból felhasznált energiahordozók fajlagos mennyiségének, (nettó) beszerzési költségének csökkentése az energiaátalakítások hatásfokának növelésével, a működési és szállítási veszteségek csökkentésével, a másodlagos- és hulladékenergiák felhasználásának és a felhasználás hatékonyságának növelésével, az energiahordozók beszerzési árának csökkentésével, külső energiaértékesítés és bevétel lehetőség szerinti növelésével (a gazdasági optimum eléréséig), valamint az energiafelhasználással összefüggő környezeti terhelés és környezeti károsítás mérséklésével. Összefoglalás Elemezve a jelenlegi pénzügyi és gazdasági környezetet, úgy ítéljük meg, hogy 5 éven belül a termelőberendezések struktúrája jelentősen nem fog változni. A kohók térfogata és a konverter betétsúlya lényegében meghatározza, hogy két kohós üzemet kell tartani, évi kt nyersvasat lehet és kell gazdaságosan gyártani. Kívánatos a tömörítőművet üzemeltetni. A kokszolómű minimum 750 kt kokszot kell termeljen évente. Az ISD Dunaferr jelenleg a hasonló felépítésű, mindenben csúcseredményt adó virtuális vagy műszaki fejlesztésekkel az energotechnológiai optimumon működő kombináthoz képest 3,5 GJ/tacél (~ 15%) értékkel nagyobb energiafogyasztással termel. Elmaradásunk a nyersvasgyártó fázisban kb. 1,1 1,5 GJ/t melyet kohóink kis térfogatát figyelembe véve nem lehet megszüntetni. Érdemi a buga-lemez útvonalon való fajlagos energiaelmaradásunk kb. 0,9 GJ/t. Ez az elmaradás elsősorban a hengerlési technológiák fajlagos villamosenergia-felhasználásán keresztül csökkenthető lenne. A másodlagos és hulladék energiahordozók jobb hasznosítása újabb 0,9 GJ/t nagyságrendű megtakarítás elérésével kecsegtet. Például a konverteri gőz és egyéb alacsonyabb hőmérsékletű hulladékhők és füstgázok hasznosítása villamosenergia-termelésre telítettgőz- vagy ORC-turbinákkal. A következő időszak energiagazdálkodásának legfontosabb feladatai az energiaellátás biztonságának fenntartása az energiarendszerek folyamatos fejlesztésével és karbantartásával, az energiabeszerzés és az energiastruktúra további optimalizálása, és a hálózati veszteségek csökkentése. Az energiafelhasználás és a környezetvédelem szempontjából az energiahatékonyság javulása a fejlődés egyik fő eleme. Mivel az energetikát érintően a környezetvédelem meghatározó fontosságú, ezért a nemzetgazdaság számára fontos és hasznos energiaigényes ipari tevékenység légköri károsanyag-kibocsátását minimálisra kell csökkenteni. Az energiafogyasztás irányát a jövőben leginkább a környezetszennyezés fogja befolyásolni, így ezen a területen a technológia gondos kiválasztása szükséges. 176 ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2011/4.

9 Kun Erika, Horváth László * Az ISD Dunaferr társaságcsoport energiapiaci szereplése, energiapiaci változások Magyarország energiaszektorában az elmúlt évtizedben jelentős változások mentek végbe: az európai uniós csatlakozás következményeként bevezetett energiapiaci liberalizáció új környezetet teremtett a piaci szereplők számára.a hazai földgáz- és villamosenergiapiacnyitási folyamatoknak már a kezdetektől részese az ISD Power Kft. és anyavállalata, az ISD Dunaferr Zrt. A következő cikk bemutatja a liberalizáció alapelveit, az ehhez kapcsolódó energiapiaci szabályozási lépéseket, a szabad energiapiac kialakulását és fejlődését. Összefoglalja az ISD Power Kft. tevékenységét a liberalizáció eddigi 8 évének időtartama alatt, valamint leírja, hogy az ISD Power Kft. milyen lényeges változtatásokkal tudta a szabadpiac adta lehetőségeket kihasználni az energiaköltség csökkentésének, így az anyavállalat versenyképességének növelése érdekében. The energy sector of Hungary has changed remarkably in the past decade: the energy market liberalization due to the European Union accession created a completely new field for the participants of the energy market. ISD Power Kft. and its owner ISD Dunaferr Zrt., have taken part in the liberalization processes of the domestic electricity and natural gas market from the beginning. The next article shows the principles of liberalization, and subsequent energy market regulation steps, the forming and developement of the free energy market. Summarizes the activities of ISD Power Kft. during the recent 8 years of liberalization. Describes the significant changes effected by ISD Power Kft. to take advantage of the free market to decrease the cost of energy and to increase the parent company s competitiveness. Az energia a jóléti társadalom alapja. A mindenki számára elérhető, folyamatos, biztonságos, rugalmas, a jövő nemzedékek érdekeit is szem előtt tartó energiaellátás, versenyképes árakkal, ma már alapkövetelménynek tekinthető. Ugyanakkor az energiát már nem lehet természetes adottságként, egy mindenki számára korlátlanul rendelkezésre álló forrásként figyelembe venni. A felhasználóknak is tenniük kell azért, hogy működőképes energiapiacokon megfelelő árakon vehessék igénybe az ipari termeléshez, vagy akár az otthoni kényelem megteremtéséhez szükséges energiahordozókat. Lehetséges-e, hogy egy végfelhasználó az energiapiaci eseményeknek ne elszenvedője, hanem alakítója vagy haszonélvezője legyen? Milyen folyamatokkal találkozott és találkozik a felhasználó az energiapiacon? Lehetséges-e a rugalmas alkalmazkodás? Milyen eszközei vannak a felhasználónak a piaci lehetőségek kiaknázásához? A következő cikk a fenti kérdésekre az ISD Power Kft. által adott válaszokat mutatja be elsősorban a villamosenergia-beszerzések alakulásán szemléltetve. ISD Dunaferr társaságcsoport energiaellátása [1] Az ISD Power Kft. az ISD Dunaferr társaságcsoport ipari energiaszolgáltatója, az ISD Dunaferr Zrt. 100% tulajdonú leányvállalata, két telephelyen végez energiaszolgáltatási tevékenységet: az ISD Dunaferr társaságcsoport iparterületén, Dunaújvárosban és az egykori diósgyőri Lenin Kohászati Művek területén, Miskolcon. Fő tevékenysége a két telephelyén található felhasználók kiszolgálása az igényelt energiahordozókkal. A társaság ennek érdekében végez energiatermelést, -elosztást, -beszerzést. Összességében 20 energiahordozóval foglalkozik, melyek első sorban a következők: ipari gőz, fűtési melegvíz, földgáz, villamos energia, kamra- és kohógáz, ipari víz, sótalanvíz, lágyvíz, technikai gázok (oxigén, nitrogén, argon, védőgáz), fűtőolaj, gázolaj. Az anyavállalat, az ISD Dunaferr Zrt. termelési technológiájának biztonságos és rugalmas ellátása kiemelt stratégiai feladat. Az ISD Power Kft. ISD Dunaferr társaságcsoporton kívüli felhasználóknak is végez energiaszolgáltatást. Több kisebb fogyasztó mellett a dunaújvárosi hőszolgáltató felé fűtési melegvizet, a papírgyárak részére ipari gőzt biztosít. A társaságcsoport műszaki gázellátását biztosító Linde Gáz Magyarország Zrt. részére többek között villamos energiát biztosít. A cég kiemelt jelentőségű tevékenysége az ISD Dunaferr társaságcsoport területén üzemeltetett erőművében a nyersvasgyártás és kokszolás során keletkező technológiai melléktermékek (kohó- és kamragáz), valamint egyéb tüzelőanyagok (földgáz és fűtőolaj) eltüzelésével a társaságcsoport igényeinek megfelelő hő és kapcsolt villamos energia előállítása. A kohászati másodlagos energiahordozók minél hatékonyabb felhasználásával jelentősen csökken a külső energiavásárlási igény, javul a fajlagos energiaköltség-mutató. Az integrált acélgyártási technológia egy energiaigényes technológia, így a társaságcsoport költségeinek jelentős hányadát az energiaköltség teszi ki. Ebből következik, hogy érzékenyen érinti az energiaárak változására. Az 1. ábra mutatja az ISD Dunaferr Zrt. energiaforgalmát 2010-ben. [2] A nyersvasgyártási folyamathoz felhasznált koksz után jelentős költséget tesz ki a villamosenergia- és földgázforgalom. A vállalat versenyképességének megőrzése szempontjából fontos, hogy a termékelőállítás fajlagos energiafelhasználását és -költségét csökkentse. Az energiaköltségek csökkentésének egyik legolcsóbb (kis beruházási igény mellett jelentős eredmény) módja a beszerzés * Kun Erika energiakereskedelmi vezető, ISD Power Kft. Horváth László energiagazdálkodási főmérnök, ISD Power Kft. ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2011/4. 177

Villamosenergia-árak a liberalizált rendszer keretei között

Villamosenergia-árak a liberalizált rendszer keretei között 70 GÁSPÁR BENCÉNÉ DR. VÉR KATALIN ZÁVECZ ÁGNES Villamosenergia-árak a liberalizált rendszer keretei között A végfogyasztói villamosenergia-árak folyamatosan az érdeklődés középpontjában állnak. Vizsgálatukat

Részletesebben

Historical Review of the Blast Furnace Plant (1954 2009) Ancient Metalworking Process: Blacksmithing Presentation of Blacksmith Museum of Pentele

Historical Review of the Blast Furnace Plant (1954 2009) Ancient Metalworking Process: Blacksmithing Presentation of Blacksmith Museum of Pentele XLIX. évfolyam 2. szám (158) Kézirat lezárva: 2010. június TARTALOM ISD DUNAFERR MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK A szerkesztőbizottság elnöke: Valeriy Naumenko A szerkesztőbizottság tagjai: Bocz András Bucsi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Energia Hivatal. 2002. évi tevékenységérôl. Budapest, 2003 május hó

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Energia Hivatal. 2002. évi tevékenységérôl. Budapest, 2003 május hó TÁJÉKOZTATÓ a Magyar Energia Hivatal 2002. évi tevékenységérôl Budapest, 2003 május hó Kiadja: Magyar Energia Hivatal 1081 Budapest Köztársaság tér 7. Telefon: 459-7777 www.eh.gov.hu Felelõs kiadó: dr.

Részletesebben

Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 1.. kötet. Beruházási lehetőségek a megújuló energia területén

Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 1.. kötet. Beruházási lehetőségek a megújuló energia területén Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 1.. kötet Beruházási lehetőségek a megújuló energia területén 2012 1 Tartalom 1 Abstract 5 2 A projektről 7 3 Bevezető 8 4 Megújuló energiaforrások

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI

MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Bevezetés... 3 2. Új energiapolitika igénye...

Részletesebben

A KAPCSOLT HŐ- ÉS VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS VERSENYKÉPESSÉGE ÉS SZABÁLYOZÁSI KÉRDÉSEI MAGYARORSZÁGON

A KAPCSOLT HŐ- ÉS VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS VERSENYKÉPESSÉGE ÉS SZABÁLYOZÁSI KÉRDÉSEI MAGYARORSZÁGON A KAPCSOLT HŐ- ÉS VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS VERSENYKÉPESSÉGE ÉS SZABÁLYOZÁSI KÉRDÉSEI MAGYARORSZÁGON Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont A tanulmány a Gazdasági Versenyhivatal megbízásából készült.

Részletesebben

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020 Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére 2008-2020 Budapest, 2008. július 2 TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. ELŐZMÉNYEK...4 1.1.1. Indíttatás... 4 1.1.2. Mandátum...

Részletesebben

Energia és közgazdaságtan

Energia és közgazdaságtan MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET HOZZÁJÁRULÁS AZ MTA ENERGIASTRATÉGIAI MUNNKABIZOTTSÁG ÁLTAL KÉSZÍTENDŐ ANYAGHOZ Energia és közgazdaságtan Készítette: Hugyecz Attila MTA VKI, kutató

Részletesebben

Kockázatkezelés a villamosenergia-piacon

Kockázatkezelés a villamosenergia-piacon 5 Kockázatkezelés a villamosenergia-piacon Kezeld a kockázatokat! ezt tanácsolják ma mindazoknak, akik a változó világ bizonytalan feltételei között biztosítékokat akarnak kapni, ez lehet a siker titka

Részletesebben

MÉG EGYSZER A PIACI ERÔFÖLÉNYRÔL, LIKVIDITÁSRÓL, ÁTÁLLÁSI KÖLTSÉGEKRÔL

MÉG EGYSZER A PIACI ERÔFÖLÉNYRÔL, LIKVIDITÁSRÓL, ÁTÁLLÁSI KÖLTSÉGEKRÔL MÉG EGYSZER A PIACI ERÔFÖLÉNYRÔL, LIKVIDITÁSRÓL, ÁTÁLLÁSI KÖLTSÉGEKRÔL n AZ ÚJ EU DIREKTÍVA ELFOGADÁSÁT KÖVETÔEN MIELÔBB SZÜKSÉGES A HAZAI VILLAMOSENER- GIA-IPARI SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET MÓDOSÍTÁSA IS.

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás... 4 1. A megújuló energiák fajtái... 5 1.1 Biomassza... 7 1.2 Napenergia... 12 1.3 Geotermia... 14 1.4 Szélenergia... 15 1.5 Vízenergia... 16

Részletesebben

AMAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER 2007. ÉVI STATISZTIKAI ADATAI

AMAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER 2007. ÉVI STATISZTIKAI ADATAI AMAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER 27. ÉVI STATISZTIKAI ADATAI A VER összesített aktuális adatai az éves csúcsterhelés idôpontjában 27.11.29., 17. óra AUSZTRIA 89 Wien Südost Bécs Neusiedl Nezsider Szombathely

Részletesebben

Magyarországi fenntartható energiastratégia

Magyarországi fenntartható energiastratégia Magyarországi fenntartható energiastratégia (Tanulmány) Energia Klub 2006. május Szerzők: Ámon Ada, Kardos Péter, Kazai Zsolt, Perger András, Tóth Nelli A szerzők köszönetet mondanak az Energia Klub többi

Részletesebben

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s 2004 M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. Éves jelentés É V E S J E L E N T É S 2 0 0 4 Az MVM Rt. összefoglalója a 2004. év tevékenységeirõl Tartalom Az MVM Rt. gazdálkodási mutatói Vezérigazgatói

Részletesebben

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Dokumentum az Európai Bizottság részére a végső energiamegtakarítást elősegítő nemzeti célkitűzésekről és intézkedésekrőla

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya B kötet Végleges anyag MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS

Részletesebben

1. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ 5 2. A JELENTÉSRŐL 8 3. AZ MVM ZRT. ÉS A CÉGCSOPORT 10. 3.1. A cégcsoport felépítése, a társaságok tevékenysége 11

1. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ 5 2. A JELENTÉSRŐL 8 3. AZ MVM ZRT. ÉS A CÉGCSOPORT 10. 3.1. A cégcsoport felépítése, a társaságok tevékenysége 11 MVM CSOPORT FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2012 TARTALOM 1. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ 5 2. A JELENTÉSRŐL 8 3. AZ MVM ZRT. ÉS A CÉGCSOPORT 10 3.1. A cégcsoport felépítése, a társaságok tevékenysége 11 3.2.

Részletesebben

Posta. Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete. XIV. évfolyam 2012. szám

Posta. Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete. XIV. évfolyam 2012. szám Posta szakmai folyóirat XIV. évfolyam 2012. 1. szám Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete A TARTALOMBÓL Tájékoztatók a 2011. november 4-5-i Országos Postás Konferencia második munkanapjáról

Részletesebben

A Szabadság hídon 2008. december 20-án beindult a villamosforgalom

A Szabadság hídon 2008. december 20-án beindult a villamosforgalom 2009 VI. évfolyam 1. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association (fotó: Domanovszky) A Szabadság hídon 2008. december 20-án beindult a villamosforgalom

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Dorogi Éva

SZAKDOLGOZAT. Dorogi Éva SZAKDOLGOZAT Dorogi Éva 2009 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Export-import szakirány A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

ENERGIAPOLITIKA, ENERGIABIZTONSÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON

ENERGIAPOLITIKA, ENERGIABIZTONSÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY ENERGIAPOLITIKA, ENERGIABIZTONSÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Working Paper Érdekek egybeesése és ütközése: Szemelvények a MOL államhoz fűződő kapcsolataiból

Working Paper Érdekek egybeesése és ütközése: Szemelvények a MOL államhoz fűződő kapcsolataiból econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Vince,

Részletesebben

Lesz-e közös európai energiapolitika?

Lesz-e közös európai energiapolitika? 2008. Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Tanulmányok szak Lesz-e közös európai energiapolitika? Tarr Krisztina Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 1 1.1 Kutatás célja... 1 1.2 A tanulmány fő tézise... 1

Részletesebben

A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter

A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter Stratégiai terve Készült a Közép-Pannon Terület - és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Non Profit Kft. Részére készült munkaanyag 1 Tartalomjegyzék Közép-dunántúli

Részletesebben

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter I MINISZTERI KÖSZÖNTŐ A közlekedés az országok gazdaságának stratégiai fontosságú eleme, amely szorosan kapcsolódik a gazdasági és társadalmi élet szinte minden területéhez. Jelenleg Magyarországon a közlekedés,

Részletesebben

A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI

A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI XLII. ÉVFOLYAM 2005. 1-2. SZÁM Versenypiaci hatékonyság út a megfelelô szállítóhálózatok kialakulásához A Bánhidai Erômû búcsúztatójára A CO 2 -kereskedelem számviteli

Részletesebben

ÉPÜLET ENERGETIKAI VESZTESÉGFELTÁRÁSA

ÉPÜLET ENERGETIKAI VESZTESÉGFELTÁRÁSA ÉPÜLET ENERGETIKAI VESZTESÉGFELTÁRÁSA Sümeghy Péter szigorló gépészmérnök.. Dr. Csoknyai István egyetemi docens. Dr. Zsebik Albin egyetemi docens Budapest, 2004. május 21. KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS Ezúton szeretném

Részletesebben

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS 1 2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS A távhőfejlesztési cselekvési terv három fő témakört jelöl ki, amelyek kezelésében és megoldásában fontos szerepet szán a távhőszolgáltatásnak: a fűtési célú

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról (a 2009/28/EK irányelv 4. cikk (3) bekezdésében előírt adatszolgáltatás)

Részletesebben

Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 2. kötet. Pénzügyi forráslehetőségek a megújuló energia területén

Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 2. kötet. Pénzügyi forráslehetőségek a megújuló energia területén Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 2. kötet Pénzügyi forráslehetőségek a megújuló energia területén 2012 0 Tartalom 1 Abstract 5 2 A projektről 7 3 Bevezető 8 4 Európai uniós források

Részletesebben