ISD DUNAFERR. XLIX. évfolyam 4. szám (163) Kézirat lezárva: november TARTALOM MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ISD DUNAFERR. XLIX. évfolyam 4. szám (163) Kézirat lezárva: 2011. november TARTALOM MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK"

Átírás

1 XLIX. évfolyam 4. szám (163) Kézirat lezárva: november TARTALOM ISD DUNAFERR MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK A szerkesztőbizottság elnöke: Valeriy Naumenko Dr. Sándor Péter Az ISD Dunaferr vállalatcsoport energiagazdálkodásának rövid áttekintése Short overview of energy management of ISD Dunaferr Company Group 172 A szerkesztőbizottság tagjai: Bocz András Bucsi Tamás Cseh Ferenc Gyerák Tamás Kopasz László Kozma Gyula László Ferenc Lontai Attila Lukács Péter PhD Szabados Ottó Orova István Dr. Sándor Péter Rokszin Zoltán Szepessy Attila Tarány Gábor Főszerkesztő: Dr. Szücs László Felelős szerkesztők: Jakab Sándor Várkonyi Zsolt Olvasószerkesztő: Dr. Szabó Zoltán Technikai szerkesztő: Kővári László Kun Erika, Horváth László Az ISD Dunaferr társaságcsoport energiapiaci szereplése, energiapiaci változások Energy market participation of ISD Dunaferr Group of Companies, changes in the energy market Felföldiné Kovács Ágnes, Mészáros István A másodlagos és a hulladékenergia jelene, eredmények és fejlesztési lehetőségek az ISD Dunaferr vállalatcsoportnál The present of secondary and waste energy. Results and development possibilities at ISD Dunaferr Company Group Bak János, Bíró Balázs, Katona József Kohógáztüzelés lehetőségei és füstgázveszteségének csökkentése a léghevítőknél 193 The possibilities of blast furnace gas firing and reduction of its waste gas loss at the Cowpers Dr. Sevcsik Mónika, dr. Kapros Tibor, Böszörményi Zoltán, Szerencse Tibor Kazánok tüzelőanyag-összetételének optimalizálása 200 Optimization of fuel material content of boilers Zsömbör István Hulladékok elgázosítással történő energetikai hasznosítása Energetic utilization of wastes with gasification Grafikai szerkesztő: Késmárky Péter Rovatvezetők: Felföldiné Kovács Ágnes Hevesiné Kõvári Éva Szabó Gyula Szente Tünde Czilik Mercédesz Katalin, dr. Sevcsik Mónika, dr. Kapros Tibor Nem veszélyes ipari hulladékok brikettálása és az energetikai hasznosíthatóság tüzeléstechnikai vizsgálata Briquetting of non-dangerous wastes and combustion examination of its energetic utilization Szente Tünde Egyhetes konferenciasorozat a Dunaújvárosi Főiskolán Week-long Conference Series at College of Dunaújváros Szente Tünde A konverteres acélgyártás kezdete a Dunai Vasműben The Begining of Converter Steel-making at Dunai Vasmű Ironworks 224

2 ISD DUNAFERR MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK Az ISD Dunaferr Dunai Vasmû Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság megbízásából kiadja a Dunaferr Alkotói Alapítány Felelõs kiadó: Lukács Péter PhD, az alapítvány kuratóriumának elnöke Nyomdai elõkészítés: P. Mester Anikó HU ISSN: A kiadvány elektronikus változatban elérhetõ a címen Nyomtatás: Innova-Print Kft. Felelõs vezetõ: Komornik Ferenc 2011

3 Tisztelt Olvasó! Tavaly ünnepelte alapításának 60. évfordulóját a Dunai Vasmű. Az idei esztendő is bővelkedett évfordulókban. Dunaújváros ebben az évben rendezvénysorozattal emlékezett hat évtizedes múltjára. Könyvek jelentek meg, jubileumi rendezvényekkel tisztelegtek a városépítők munkássága előtt. Az ISD Dunaferr Zrt. sem fogyott ki a kerek évfordulókból. Harminc évvel ezelőtt, augusztus 19-én az I. számú konverterből acélt csapoltak, ezzel kezdetét vette a konverteres acélgyártás. Az 1970-es években bekövetkezett olajárrobbanás hazánkban is szükségessé tette a nagy energiafelhasználású gyártási technológiák felülvizsgálatát. A magyar vaskohászat fejlesztésére a Kohó- és Gépipari Minisztérium megbízásából a Kogépterv 1974-ben javaslatot készített, amely magában foglalta a Dunai Vasmű (DV) acélgyártását érintő változtatásokat. Ennek alapján a kohó- és gépipari miniszter év végén előterjesztést nyújtott be az Állami Tervbizottsághoz: a DV meleghengerműi kapacitásának kihasználása és a hazai acéllemez-szükséglet kielégítése érdekében a Dunai Vasmű acéltermelését 1,1 millió t/évről 1,8 millió t/évre kell növelni. A termelésbővítést a Szovjetunióból vásárolt korszerű oxigénes konverterekkel kell megvalósítani. A Minisztertanács a 3375/1977. számú, augusztus 11-én kelt határozatában jóváhagyta a Dunai Vasmű Konverter Acélművének állami nagyberuházását. A konverteres acélmű létesítése nemcsak a termelés növelését és a termelőrendszer korszerűsítését eredményezte, hanem minőségjavulást és termékválaszték-bővítést is jelentett. A közel 20 milliárd Ft-os beruházás első termelőegységét hivatalosan augusztus 19-én avatták fel. A II. számú LD konverterből június 10-én csapoltak először acélt. Ma már csak konverteres acélgyártás folyik a Dunaferrnél. A nyersvas- és acélgyártás területén eltelt időszak fejlesztéseinek köszönhetően ezzel a két konverterrel jóval a névleges kapacitás felett dolgoznak, 1,6 1,7 millió tonna acél/év termelési lehetőséggel. Másik nagy évfordulónk, amely már legendaszámba menő momentum a hazai gazdaságtörténetben, a 60 évvel ezelőtti ünnepélyes csapolás az öntöde kupolókemencéjéből. A korabeli sajtóban óriási visszhangot kapott eseményen a gyárépítők mellett részt vett Zsofinyecz Mihály kohó- és gépipari miniszter, valamint Borovszky Ambrus, a Nemzeti Beruházási Vállalat igazgatóhelyettese. A mechanika és a kovácsüzem építésének munkálatai 1950 szeptemberében, az öntöde alapozása pedig január 15-én kezdődött. A Dunai Vasmű Gépgyárát hivatalosan május 15-én hozták létre. Feladata a termelés feltételeinek, a leendő üzemek működésének előkészítése volt. Első üzemegységeinek, a mechanikának, öntödének és a kovácsüzemnek az imént említett avatása november 7-én történt meg. Az ünnepi események sorában jelentősnek számított a nagygyűlés a mechanika csarnokában, és az azt követő első csapolás az öntödében. A mechanika és az öntödeüzem termelése az elmúlt 60 évben folyamatosan segítette a vasmű kohászati termelőegységeit. Következő esztendőnk is bővelkedik évfordulókban. Mivel a hagyományápolás, hagyományőrzés vállalati kultúránk sajátja, mindig helyet adunk a jubileumi eseményeknek, és a Dunai Vasmű történetében legendássá vált személyiségeknek. Születésének 100. évfordulóján méltóképpen szeretnénk tisztelegni a Dunai Vasmű első és meghatározó vezérigazgatójának, Borovszky Ambrusnak személye és munkássága előtt. Lapunk hasábjain az aktuális műszaki, gazdasági, környezetvédelmi, energiagazdálkodási és minőségügyi témák mellett folytatjuk az üzemek, gyártóegységek történeti feldolgozásait. Az idei utolsó lapszámunkat kiemelten az energiagazdálkodás témakörének szenteltük. Múlt, jelen és jövő egységében kívánok a szerkesztőség minden tagja nevében szerzőinknek és olvasóinknak eredményekben gazdag, sikeres újesztendőt: Dr. Szücs László főszerkesztő Dear Reader, Dunai Vasmű Danube Ironworks celebrated the 60 th anniversary of its foundation last year. This year there were plenty of anniversaries as well. Dunaújváros commemorated its six decades past with a series of events. Books were published and anniversary events were held respecting the achievements of the town builders. Neither ISD Dunaferr Zrt has been out of the round anniversaries. Thirty years ago, on 19 August 1981, steel was tapped from Converter no. 1 and with that the converter steel-making started. Oil price explosion in the years 1970 made it necessary to revise the high energy consuming production processes. For the development of Hungarian ferrous metallurgy Kogépterv assigned by the Ministry of Metallurgy and Mechanical Engineering in 1974 made a proposal including changes that affected the steel production of Dunai Vasmű. Based on that, the metallurgy and mechanical engineering minister submitted a proposal to the State Planning Committee: in order to utilize the capacity of Dunai Vasmű Hot Rolling Mill and satisfy the domestic steel-plate need, the steel production of Dunai Vasmű had to be increased from 1.1 million t/y to 1.8 million t/y. The expansion of production had to be realized with the modern oxygen converters purchased from the Soviet Union. The Cabinet in its Decision No. 3375/1977 submitted on 11 August 1977, approved the large state investment of the Converter Steelworks at Dunai Vasmű. The establishment of the Converter Steelworks resulted not only in the increase of production and modernization of the production system, but it also meant quality improvement and product range enlargement. The first production unit of the nearly HUF 20 billion investment was officially inaugurated on 19 August From the LD Converter no. 2 steel was tapped for the first time on 10 July Nowadays only converter steel production exists at Dunaferr. Due to the developments in the area of pig iron and steel production in the past, we operate with these two converters well above the nominal capacity with the production possibility of million t/y. Another great anniversary of ours, already a legendary moment in the national economy history, is the ceremonial tapping from the cupola furnace of the foundry shop 60 years ago. Beside the factory builders Mihály Zsofinyecz, Metallurgy and Mechanical Engineering Minister and Ambrus Borovszky, Deputy Director of National Investment Company took part on the event that got a huge echo in the contemporary press. The construction works of the mechanical and forge shop started in September 1950, while the foundation of the foundry was on 15 January The Machine Factory of Dunai Vasmű was officially established on 15 May Its task was the preparation of production conditions and operation of the future plants. The above mentioned inauguration of its first units of the mechanical, foundry and forge plants was on 7 November In the series of ceremonial events the general meeting, held in the mechanical shop, and later the first tapping in the foundry shop were the most significant ones. In the last 60 years the production of the mechanical and foundry shops has continuously helped the metallurgical production units of the ironworks. Our next year abounds in anniversaries as well. As cultivation and keeping traditions are inherent to our company culture, we give space to jubilee events and personalities who become legendary in the history of Dunai Vasmű. On the 100 years anniversary of his birth we would like to commemorate honourably the person and work of Ambrus Borovszky, the first and determinant general director of Dunai Vasmű. Beside the actual technical, economic, environment protection, energy management and quality topics we continue the historical processing of the plants and production units. This year's last number of our journal is especially dedicated to the topic of energy management. In the unity of past, present and future, in the name of all members of the editorial staff I wish our authors and readers an efficient and successful New Year. Dr Laszló Szücs Chief Editor ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2011/4. 171

4 Dr. Sándor Péter * Az ISD Dunaferr vállalatcsoport energiagazdálkodásának rövid áttekintése A cikk áttekintést ad az ISD Dunaferr vállalatcsoport energiagazdálkodásának elmúlt évtizedéről. Ismerteti és értékeli a év energiagazdálkodási, energotechnológiai eredményeket. Összefoglalja a következő időszak energiagazdálkodásának legfontosabb feladatait. The article gives an overview about the energy management of ISD Dunaferr company group in the last decade. It presents and appraises the energy management and energotechnology results achieved in It summarizes the most important energy management tasks of the next period. Bevezetés Az ISD Dunaferr vállalatcsoport energiagazdálkodásának stratégiai elemei évek óta változatlanok, melyek az alábbiak: gyártástechnológiai energiafelhasználások csökkentése, másodlagos és hulladékenergiák hasznosítása, optimális energiahordozó-struktúra kialakítása, energiaátalakítások hatásfokainak javítása. A vállalatcsoport nettó energiafelhasználása az elmúlt tíz évben jelentősen nem változott. A vállalatcsoport nettó energiaköltsége viszont több mint duplájára nőtt annak ellenére, hogy a fajlagos energiafelhasználás 4-5%-kal csökkent. A növekedést az energiaárak folyamatos emelkedése és a vállalaton belüli energiatermelő berendezések főként a kokszolóblokkok állapota, rendelkezésre állása eredményezte. A kohászat az energiaigényes ágazatok közé tartozik, ezért a kapacitások teljes körű kihasználása jelentősen javítja a fajlagos energiafelhasználási mutatókat. A technológiák folyamatos fejlesztése, az energiahatékonyság folyamatos ellenőrzése az energiafelhasználás további csökkenését eredményezi. Világszerte tapasztalható tendencia az energiafelhasználás folyamatos emelkedése. Az energiaigény növekedésével párhuzamos jelenség az energiahordozók kereslet által növelt, illetve a kereslettől független áremelkedése. A kommunális energiafelhasználás csökkentése elsősorban költségmegtakarítást eredményez, a vállalati szektorban jelentkező megtakarítás azonban egy technológia vagy termék gazdaságosságát vagy versenyképességét is javíthatja. Közvetett hatásként a megtakarított energia a primer energia fel nem használását eredményezi, mely a gazdasági eredményen túlmenően jelentős környezetvédelmi hasznot generál, egyebek mellett a jelenleg aktuális CO 2 -kibocsátás csökkentése révén. A vállalatcsoport által működtetett technológiák a technológiákra jellemzően jelentős energiaigényt támasztanak. A több tíz PJ nagyságrendű vállalati energiaforgalomban néhány tized százalékos csökkenése is * Dr. Sándor Péter energetikai igazgató, ISD Dunaferr Zrt., ügyvezető igazgató, ISD Power Kft. 1. ábra: Az ISD Dunaferr vállalatcsoport dunaújvárosi telephelyének energiafelhasználása termelt acélra vetítve között jelentős megtakarítást indukálhat a primer energia vonatkozásában. A vállalatcsoporton belül létrehozott energetikai és energiaelosztó berendezések optimális üzemeltetéséről, karbantartásáról, felújításáról és fejlesztéséről a lehetőségekhez képest gondoskodni kell. Minden módon törekedni kell az energiával való takarékosságra, és a környezetkárosítás minimalizálására. 2. ábra: Az ISD Dunaferr vállalatcsoport dunaújvárosi telephelyének energiafelhasználása termelt acélra vetítve között 172 ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2011/4.

5 Az 1. és 2. ábrán az ISD Dunaferr vállalatcsoport dunaújvárosi telephelyének energiafelhasználása és költségei láthatók 2001 és 2010 között. A nettó energiaköltség 2001, 2002 és 2003-ban 30 M Ft körül volt, mely érték 2004-ben jelentősen, majdnem 42 M Ft-ra nő. A növekedés 2005-ben tovább folytatódik. Az energiaköltség-növekedéseket a kohókoksz árának jelentős növekedése okozta. A és évben csökkennek az energiaköltségek, majd 2008-ban jelentő növekedés tapasztalható, mely változások nagy mértékben szintén a kohókoksz árváltozásaihoz köthető. A évben, amikor a pénzügyi-gazdasági válság hatására a termelés jelentősen visszaesett, természetesen az energiaköltség is csökkent. A évben újra jelentős költségemelkedés tapasztalható a termelés felfutása mellett. Az acéltermelés és az energiafelhasználás szoros összefüggését mutatják az ábrák, az energiaköltségek alakulását a világpiaci tendenciák (alapanyagárak, energiaárak) és a termelés együtt befolyásolja. Egy integrált vaskohászati vertikum esetén alapvető követelmény a komplex nyersvas- és acélműi útvonal technikai és technológiai színvonalának állandó fejlesztése, melynek következtében a fajlagos energiafelhasználás a legnagyobb energiafelhasználó lévén jelentősen csökkenthető. Az ISD Dunaferr vállalatcsoport évi energiagazdálkodása Az ISD Dunaferr vállalatcsoport évi energiagazdálkodását meghatározóan befolyásolta a válság utáni felfutó acélpiaci kereslet által generált termelésnövekedés. Acéltermelés tekintetében a évi ezer tonna acéltermeléshez képest 2010-ben 315 ezer tonnával magasabb, ezer tonna acél került legyártásra, mely a tervhez képest mintegy 22 ezer tonnával elmarad. A melegen hengerelt készárutermelés tekintetében a évi ezer tonna készárutermeléshez képest a évi ezer tonna készárutermelés 190 ezer tonna növekedést jelent, ez a termelési volumen a tervhez képest azonban 99 ezer tonnával elmarad. Az acéltermelés tervszinttől való elmaradásának oka a likviditási problémákból fakadó acélműi hulladékhiány, illetve az egész évben tapasztalható gyenge minőségű és szükségesnél kevesebb acélműi hulladék-alapanyag. A melegen hengerelt készárutermelés volumenének a tervezetthez képesti elmaradásának oka az egész évben tapasztalható alapanyaghiány, valamint a tolókemencék I VIII. hónapokban tapasztalható tüzelőanyag-ellátási problémái. A kombinát energiahordozóinak forgalma és struktúrája a 3 6. ábrán látható. Továbbra is a legjelentősebb villamos fogyasztó a meleghengermű, majd a Linde Gáz Magyarország Kft., az ISD Power Kft. majd ezt követően a hideghengermű. A villamosenergia-felhasználás optimalizálása szempontjából fontos a folyamatosan előre jól tervezhető termeléshez kapcsolódó villamos menetrend tartása, főleg a jelentős változást indukáló meleghengermű esetében. A vásárolt földgáz, mint energiahordozó felhasználásában meghatározó az erőmű és a nagyolvasztók technológiai célú földgázfelhasználása is. Az erőműi és a nagyolvasztói együttes felhasználás az összes gázforgalom túlnyomó részét, jellemzően 60 80%-át teszi ki. Az erőmű esetében a jelentős mennyiségű földgázfelhasználást a gőzigény kielégítése (elsősorban a téli időszakban), valamint a belső keletkezésű gázok, elsősorban a kohógáz biztonságos elégetése indokolja. A földgáz kamragázzal történő alternatív kiváltása az utóbbi időben jelentős megtakarítást eredményezett. A belső keletkezésű szekunder fűtőgázok (kohó- és kamragáz) kémiai összetétele és tüzeléstechnikai paraméterei egyértelműen meghatározzák a felhasználási lehetőségeiket. Ezen gázok folyamatos felhasználását általában a keletkezés helyén kell megvalósítani, és lehetőleg technológiai célú tüzelőanyag-igényt kell vele kielégíteni. A kombinát gázelosztását nehezíti a fűtőgázok korlátozott tárolási lehetősége. Ugyanakkor a gáztermelő és -elosztó berendezések nagy egységteljesítményűek, tehát egy kohó, egy léghevítő vagy egy tolókemence kiesése 20 50%-os termelés-, illetve felhasználásingadozással jár. A kamragáz vállalati szintű fő felhasználója a kokszolóüzem, ahol ezen belső keletkezésű gázt a kokszolói blokkok aláfűtésére használják. A termelt gáz közel fele a technológia fenntartását biztosítja, mint fűtőanyag. A kamragáz további meghatározó hányada a meleghengermű újrahevítő tolókemencéiben és az erőműben, kisebb része kohógázzal történő keverés után a nagyolvasztók léghevítőinél, illetve a hideghengermű hőkezelő harangkemencéinél kerül eltüzelésre. A rendkívüli üzemállapotok, vagy átmeneti termeléstöbblet kezelésére kamragázfáklya létesült, mely berendezés egyben a kamragázrendszer nyomásszabályozó és túlnyomáshatároló rendszereleme is. Természetesen a felhasználás csak megfelelő hatásfokú tisztítást követően célszerű, mivel a tisztítatlan vagy csak rossz hatásfokkal tisztított gáz a technológiai berendezések gázrendszereiben, szerelvényeiben, füstcsatornáiban, illetve kéményeiben, valamint a szállítórendszerben rendkívüli mértékű korróziós károkat okozhat, melyek csak jelentős költségek mellett javíthatók, illetve háríthatók el. Az erőműben elégetésre kerülő fűtőanyagok arányát (földgáz-kohógáz-kamragáz) a működő berendezések együttes üzeme és üzemállapota, illetve az erőműben termelt hőenergia fogyasztóinak mindenkori igénye határozza meg. Az erőmű a vállalatcsoporti gázrendszerben puffer szerepet tölt be, hiszen a technológiai berendezéseknél tüzelési célra fel nem használt belső keletkezésű gázok az erőmű kazánparkjában rugalmas tüzelőanyag-összetételű tüzeléssel kerülnek elégetésre, hasznosításra, és állítanak ezáltal elő kapcsoltan hőt és villamos energiát. A nagyolvasztóműben a nyersvasgyártás mellett jelentős mennyiségű, de nagy inerttartalmú, alacsony fűtőértékű kohógáz keletkezik, melynek hasznosítása szükségszerű feladat, mivel jelentős (nagyjából a kamragáztermeléssel azonos mértékű) energiatartalmat képvisel. A képződő gáz egy része nagyjából a harmada megfelelő tisztítást követően a léghevítők üzemeltetéséhez szükséges energiát fedezi, valamilyen magasabb fűtőértékű dúsítógázzal (kamragáz vagy földgáz) keverve. A technológiai berendezéseknél tüzelési célra fel nem használt kohógázmennyiség energetikai hasznosításra ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2011/4. 173

6 3. ábra: Az ISD Dunaferr csoport évi villamosenergia-forgalma 5. ábra: Az ISD Dunaferr csoport évi iparivíz-forgalma 4. ábra: Az ISD Dunaferr csoport évi gázforgalma 6. ábra: Az ISD Dunaferr vállalatcsoport évi gőzforgalma 174 ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2011/4.

7 M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft 7. ábra: Az ISD Dunaferr Zrt. által évben vásárolt energiahordozók költsége [M Ft] kerül az erőmű kazánjaiban. A nyomás stabilizálásához, valamint a fogyasztók igényét tartósan meghaladó termelés esetén fáklyázott gáz veszteségként elégetésre kerül. A fáklyázási veszteség hengerműi állások alkalmával jelentősen emelkedik. A kohógáz összforgalmat tekintve nem jelentős felhasználója a hideghengermű, ahol az acéltekercsek lágyításához szükséges hőigényt biztosítja, megfelelő arányban kamragázzal, mint dúsítógázzal keverve. A harangkemence-park fűtésére így teljes egészében szekunder energiahordozók kerülnek felhasználásra. A vállalatcsoport iparivíz-forgalma jelentősen nem változott az utóbbi években, em 3 dunai vízkivétel mellett, em 3 hővel szennyezett víz kerül vissza a Dunába. Zárt vízrendszerek vannak a kokszolónál, a FAMnál, a konverternél és a meleghengermű (szalaghűtés, motorhűtéshez használt lágyvíz hűtése) egyes területein. Visszaforgatott, III-as telepi vízzel üzemelnek a kohók, a meleghengermű (magas nyomású revétlenítés, hengerhűtés, állványközi hűtés) és a hideghengermű. Befejező stádiumban van a meleghengerműi tisztított víz visszaforgatásának kiépítése, amelynek segítségével a nyári hónapok kivételével csökkenthető a dunai vízkivétel mennyisége. A vállalat gőzelőállítói az erőműi kazánok, a kokszolói kazánok és a konverterkazán. Az erőműi gőztermelés a nyári időszak kivételével csak ellennyomású gőzturbinákon keresztül, kapcsolt villamosenergia-termelés mellett történik. Az erőműben előállított gőz kétharmada külső értékesítésre kerül. A külső értékesítésnek meghatározó szerepe van a belső keletkezésű tüzelőanyagok (kohógáz, kamragáz) hasznosításában, különösen nyári időszakban. A belső felhasználás kommunális és technológiai célokat szolgál. A kokszolói gőz termelése szintén gőzturbina közbeiktatásával, kapcsolt villamosenergia-termelés mellett történik. Megállapítható, hogy a 2010-ben az ISD Dunaferr Zrt. energiaköltsége és termelésre vetített fajlagos energiaköltsége a kedvezőbb fajlagos mutatók ellenére is emelkedett. Ennek oka egyértelműen az energiahordozók árának növekedésével magyarázható. A évre jellemző Ft/t acél fajlagos energiaköltséghez képest a évi Ft/t acél fajlagos energiaköltség mintegy 10%-os költségnövekedést jelent. A legjelentősebb költséget generáló, az ISD Dunaferr vállalatcsoporton kívülről vásárolt energiahordozók: a villamos energia és a földgáz. Villamos energiával a vállalatcsoport legjelentősebb fogyasztású, dunaújvárosi telephelyét az ISD Power Kft. látja el kisebb részben saját termelésből, nagyobb részben külső forrásból. A vásárolt villamos energia átlagárát nagyban befolyásolja a tervezett órás vételezés (menetrend) és a tényleges felhasználás viszonya, mely abban az esetben lehet kedvező, ha a fogyasztók következő napi termelésük pontos ismeretében minél kisebb hibával meg tudják határozni a következő napi villamosenergiaigényük alakulását. Ennek érdekében az ISD Dunaferr Zrt. nagyfogyasztói napi kapcsolatot tartanak fenn az ISD Power Kft. villamosenergia-beszerzést végző szakembereivel. Földgázbeszerzés tekintetében legjelentősebb változás a megelőző évekhez képest a villamosenergia-beszerzéshez hasonlóan többszereplős beszerzési portfólió kialakítása, és annak optimalizálása a mindenkori igények és árak alakulása szerint, mely kedvezően befolyásolja a földgáz átlagárát. ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2011/4. 175

8 Az ISD Dunaferr Zrt. energiaköltségének alakulása a évben A vállalatcsoport éves nettó energiafelhasználása kb. 30 PJ, költsége évi árszinten közel 75 Mrd Ft (a évi tervezett energiaköltség közel 73 Mrd Ft volt), mely a cégcsoport nettó árbevételének közel 30%-a. Ennek túlnyomó részét a kohókokszhoz felhasznált szén költsége teszi ki, kisebb részben (csökkenő értékben) a villamos energia, földgáz, illetve a műszaki gáz (argon, hidrogén, védőgáz, oxigén, nitrogén) beszerzési költségei adják. A 7. ábra az ISD Dunaferr Zrt évi energiahordozónkénti költségét szemlélteti. Az energiagazdálkodási stratégia célja a fajlagos nettó energiaköltség csökkentése, végeredményben a külső vásárlásból felhasznált energiahordozók fajlagos mennyiségének, (nettó) beszerzési költségének csökkentése az energiaátalakítások hatásfokának növelésével, a működési és szállítási veszteségek csökkentésével, a másodlagos- és hulladékenergiák felhasználásának és a felhasználás hatékonyságának növelésével, az energiahordozók beszerzési árának csökkentésével, külső energiaértékesítés és bevétel lehetőség szerinti növelésével (a gazdasági optimum eléréséig), valamint az energiafelhasználással összefüggő környezeti terhelés és környezeti károsítás mérséklésével. Összefoglalás Elemezve a jelenlegi pénzügyi és gazdasági környezetet, úgy ítéljük meg, hogy 5 éven belül a termelőberendezések struktúrája jelentősen nem fog változni. A kohók térfogata és a konverter betétsúlya lényegében meghatározza, hogy két kohós üzemet kell tartani, évi kt nyersvasat lehet és kell gazdaságosan gyártani. Kívánatos a tömörítőművet üzemeltetni. A kokszolómű minimum 750 kt kokszot kell termeljen évente. Az ISD Dunaferr jelenleg a hasonló felépítésű, mindenben csúcseredményt adó virtuális vagy műszaki fejlesztésekkel az energotechnológiai optimumon működő kombináthoz képest 3,5 GJ/tacél (~ 15%) értékkel nagyobb energiafogyasztással termel. Elmaradásunk a nyersvasgyártó fázisban kb. 1,1 1,5 GJ/t melyet kohóink kis térfogatát figyelembe véve nem lehet megszüntetni. Érdemi a buga-lemez útvonalon való fajlagos energiaelmaradásunk kb. 0,9 GJ/t. Ez az elmaradás elsősorban a hengerlési technológiák fajlagos villamosenergia-felhasználásán keresztül csökkenthető lenne. A másodlagos és hulladék energiahordozók jobb hasznosítása újabb 0,9 GJ/t nagyságrendű megtakarítás elérésével kecsegtet. Például a konverteri gőz és egyéb alacsonyabb hőmérsékletű hulladékhők és füstgázok hasznosítása villamosenergia-termelésre telítettgőz- vagy ORC-turbinákkal. A következő időszak energiagazdálkodásának legfontosabb feladatai az energiaellátás biztonságának fenntartása az energiarendszerek folyamatos fejlesztésével és karbantartásával, az energiabeszerzés és az energiastruktúra további optimalizálása, és a hálózati veszteségek csökkentése. Az energiafelhasználás és a környezetvédelem szempontjából az energiahatékonyság javulása a fejlődés egyik fő eleme. Mivel az energetikát érintően a környezetvédelem meghatározó fontosságú, ezért a nemzetgazdaság számára fontos és hasznos energiaigényes ipari tevékenység légköri károsanyag-kibocsátását minimálisra kell csökkenteni. Az energiafogyasztás irányát a jövőben leginkább a környezetszennyezés fogja befolyásolni, így ezen a területen a technológia gondos kiválasztása szükséges. 176 ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2011/4.

9 Kun Erika, Horváth László * Az ISD Dunaferr társaságcsoport energiapiaci szereplése, energiapiaci változások Magyarország energiaszektorában az elmúlt évtizedben jelentős változások mentek végbe: az európai uniós csatlakozás következményeként bevezetett energiapiaci liberalizáció új környezetet teremtett a piaci szereplők számára.a hazai földgáz- és villamosenergiapiacnyitási folyamatoknak már a kezdetektől részese az ISD Power Kft. és anyavállalata, az ISD Dunaferr Zrt. A következő cikk bemutatja a liberalizáció alapelveit, az ehhez kapcsolódó energiapiaci szabályozási lépéseket, a szabad energiapiac kialakulását és fejlődését. Összefoglalja az ISD Power Kft. tevékenységét a liberalizáció eddigi 8 évének időtartama alatt, valamint leírja, hogy az ISD Power Kft. milyen lényeges változtatásokkal tudta a szabadpiac adta lehetőségeket kihasználni az energiaköltség csökkentésének, így az anyavállalat versenyképességének növelése érdekében. The energy sector of Hungary has changed remarkably in the past decade: the energy market liberalization due to the European Union accession created a completely new field for the participants of the energy market. ISD Power Kft. and its owner ISD Dunaferr Zrt., have taken part in the liberalization processes of the domestic electricity and natural gas market from the beginning. The next article shows the principles of liberalization, and subsequent energy market regulation steps, the forming and developement of the free energy market. Summarizes the activities of ISD Power Kft. during the recent 8 years of liberalization. Describes the significant changes effected by ISD Power Kft. to take advantage of the free market to decrease the cost of energy and to increase the parent company s competitiveness. Az energia a jóléti társadalom alapja. A mindenki számára elérhető, folyamatos, biztonságos, rugalmas, a jövő nemzedékek érdekeit is szem előtt tartó energiaellátás, versenyképes árakkal, ma már alapkövetelménynek tekinthető. Ugyanakkor az energiát már nem lehet természetes adottságként, egy mindenki számára korlátlanul rendelkezésre álló forrásként figyelembe venni. A felhasználóknak is tenniük kell azért, hogy működőképes energiapiacokon megfelelő árakon vehessék igénybe az ipari termeléshez, vagy akár az otthoni kényelem megteremtéséhez szükséges energiahordozókat. Lehetséges-e, hogy egy végfelhasználó az energiapiaci eseményeknek ne elszenvedője, hanem alakítója vagy haszonélvezője legyen? Milyen folyamatokkal találkozott és találkozik a felhasználó az energiapiacon? Lehetséges-e a rugalmas alkalmazkodás? Milyen eszközei vannak a felhasználónak a piaci lehetőségek kiaknázásához? A következő cikk a fenti kérdésekre az ISD Power Kft. által adott válaszokat mutatja be elsősorban a villamosenergia-beszerzések alakulásán szemléltetve. ISD Dunaferr társaságcsoport energiaellátása [1] Az ISD Power Kft. az ISD Dunaferr társaságcsoport ipari energiaszolgáltatója, az ISD Dunaferr Zrt. 100% tulajdonú leányvállalata, két telephelyen végez energiaszolgáltatási tevékenységet: az ISD Dunaferr társaságcsoport iparterületén, Dunaújvárosban és az egykori diósgyőri Lenin Kohászati Művek területén, Miskolcon. Fő tevékenysége a két telephelyén található felhasználók kiszolgálása az igényelt energiahordozókkal. A társaság ennek érdekében végez energiatermelést, -elosztást, -beszerzést. Összességében 20 energiahordozóval foglalkozik, melyek első sorban a következők: ipari gőz, fűtési melegvíz, földgáz, villamos energia, kamra- és kohógáz, ipari víz, sótalanvíz, lágyvíz, technikai gázok (oxigén, nitrogén, argon, védőgáz), fűtőolaj, gázolaj. Az anyavállalat, az ISD Dunaferr Zrt. termelési technológiájának biztonságos és rugalmas ellátása kiemelt stratégiai feladat. Az ISD Power Kft. ISD Dunaferr társaságcsoporton kívüli felhasználóknak is végez energiaszolgáltatást. Több kisebb fogyasztó mellett a dunaújvárosi hőszolgáltató felé fűtési melegvizet, a papírgyárak részére ipari gőzt biztosít. A társaságcsoport műszaki gázellátását biztosító Linde Gáz Magyarország Zrt. részére többek között villamos energiát biztosít. A cég kiemelt jelentőségű tevékenysége az ISD Dunaferr társaságcsoport területén üzemeltetett erőművében a nyersvasgyártás és kokszolás során keletkező technológiai melléktermékek (kohó- és kamragáz), valamint egyéb tüzelőanyagok (földgáz és fűtőolaj) eltüzelésével a társaságcsoport igényeinek megfelelő hő és kapcsolt villamos energia előállítása. A kohászati másodlagos energiahordozók minél hatékonyabb felhasználásával jelentősen csökken a külső energiavásárlási igény, javul a fajlagos energiaköltség-mutató. Az integrált acélgyártási technológia egy energiaigényes technológia, így a társaságcsoport költségeinek jelentős hányadát az energiaköltség teszi ki. Ebből következik, hogy érzékenyen érinti az energiaárak változására. Az 1. ábra mutatja az ISD Dunaferr Zrt. energiaforgalmát 2010-ben. [2] A nyersvasgyártási folyamathoz felhasznált koksz után jelentős költséget tesz ki a villamosenergia- és földgázforgalom. A vállalat versenyképességének megőrzése szempontjából fontos, hogy a termékelőállítás fajlagos energiafelhasználását és -költségét csökkentse. Az energiaköltségek csökkentésének egyik legolcsóbb (kis beruházási igény mellett jelentős eredmény) módja a beszerzés * Kun Erika energiakereskedelmi vezető, ISD Power Kft. Horváth László energiagazdálkodási főmérnök, ISD Power Kft. ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2011/4. 177

A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon

A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon (az Európai Parlament és a Tanács 2004/8/EK irányelv 6. cikk (3) bekezdésében

Részletesebben

"Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta." (Woody Allen)

Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta. (Woody Allen) "Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta." (Woody Allen) Kapcsolt energiatermelés helyzete és jövője, MET Erőmű fórum, 2012. március 22-23.; 1/18 Kapcsolt energiatermelés

Részletesebben

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor 2015. május 6.

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor 2015. május 6. A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai Örményi Viktor 2015. május 6. Előzmények A Virtuális Erőművek kialakulásának körülményei 2008-2011. között a villamos energia piaci árai

Részletesebben

Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata

Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata dr. Matos Zoltán elnök, Magyar Energia Hivatal zoltan.matos@eh.gov.hu Energia másképp II. 2010. március 10. Tartalom 1)

Részletesebben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben A múlt EU Távlatok, lehetőségek, feladatok A múlt Kapcsolt energia termelés előnyei, hátrányai 2 30-45 % -al kevesebb primerenergia felhasználás

Részletesebben

Liberalizált villamosenergiapiac a feljogosított fogyasztók szemszögéből

Liberalizált villamosenergiapiac a feljogosított fogyasztók szemszögéből Liberalizált villamosenergiapiac a feljogosított fogyasztók szemszögéből Nagy Péter Menedzser KPMG Tanácsadó Kft. Budapest, Előszó témaválasztás indoklása Jelentős tapasztalatok a szakterületen - Piaci

Részletesebben

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben Péterffy Attila erőmű üzletág-vezető ERŐMŰ FÓRUM 2012. március 22-23. Balatonalmádi Tartalom 1. Bemutatkozás 1.1 Tulajdonosi háttér 1.2 A pécsi erőmű 2. Tapasztalatok

Részletesebben

Az energiapiac helyzete Magyarországon a teljes piacnyitás kapujában. Előadó: Felsmann Balázs infrastruktúra ügyekért felelős szakállamtitkár

Az energiapiac helyzete Magyarországon a teljes piacnyitás kapujában. Előadó: Felsmann Balázs infrastruktúra ügyekért felelős szakállamtitkár Az energiapiac helyzete Magyarországon a teljes piacnyitás kapujában Előadó: Felsmann Balázs infrastruktúra ügyekért felelős szakállamtitkár Tartalom I. Az új magyar energiapolitikai koncepció II. Ellátásbiztonság

Részletesebben

A Magyar Energia Hivatal 2012. évi munkaterve

A Magyar Energia Hivatal 2012. évi munkaterve A Magyar Energia Hivatal 2012. évi munkaterve I. BEVEZETŐ A Magyar Energia Hivatalnak (MEH) szélesebb felhatalmazást kell kapnia, képessé kell válnia az Energiastratégia implementációját igénylő tervezési

Részletesebben

A liberalizált villamosenergia-piac működése. Gurszky Zoltán Energia és szabályozásmenedzsment osztály

A liberalizált villamosenergia-piac működése. Gurszky Zoltán Energia és szabályozásmenedzsment osztály A liberalizált villamosenergia-piac működése Gurszky Zoltán Energia és szabályozásmenedzsment osztály 1 A villamosenergia-piac liberalizációja A belső villamosenergia-piac célja, hogy az Európai Unió valamennyi

Részletesebben

2008-2009. tanév tavaszi félév. Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara. Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu

2008-2009. tanév tavaszi félév. Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara. Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza 2008-2009. tanév tavaszi félév Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu Forrás: GKM Alapkérdések a XXI. század

Részletesebben

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1.

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az enhome komplex energetikai megoldásai Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az energiaszolgáltatás jövőbeli iránya: decentralizált energia (DE) megoldások Hagyományos, központosított energiatermelés

Részletesebben

Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül

Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül Javaslat a készülő energiapolitikai stratégiához Domina Kristóf 2007 A Paksi Atomerőmű jelentette kockázatok, illetve az általa okozott károk negyven éves szovjet

Részletesebben

Az energia menedzsment fejlődésének intelligens technológiai támogatása. Huber Krisz=án 2014. október 9.

Az energia menedzsment fejlődésének intelligens technológiai támogatása. Huber Krisz=án 2014. október 9. Az energia menedzsment fejlődésének intelligens technológiai támogatása Huber Krisz=án 2014. október 9. EU iránymutatások 2020 EU 3. Energia csomag 2009 július Fenntarthatóság (környezet) Versenyképesség

Részletesebben

GDF SUEZ. Cége velünk csak megtakaríthat!

GDF SUEZ. Cége velünk csak megtakaríthat! GDF SUEZ Cége velünk csak megtakaríthat! Cége velünk csak megtakaríthat! Időt Pénzt ENERGIÁT Amit biztosan elvárhat tőlünk: földgázt, szakértelmet, egyszerű ügyintézést személyes kapcsolattartó segítségével,

Részletesebben

09. Május 25 Budapest Készítette: Fazekasné Czakó Ilona

09. Május 25 Budapest Készítette: Fazekasné Czakó Ilona Mintacím szerkesztése Villamos energiapiaci liberalizációs tapasztalatok önkormányzati szemmel avagy az önkormányzatok nagy kihívása: szabadpiac vagy egyetemes szolgáltatás 09. Május 25 Budapest Készítette:

Részletesebben

Modellváltás a földgázellátásban. Vince Péter MTA Közgazdaságtudományi Intézet

Modellváltás a földgázellátásban. Vince Péter MTA Közgazdaságtudományi Intézet Modellváltás a földgázellátásban Vince Péter MTA Közgazdaságtudományi Intézet Témakörök Áttekintés a szabályozás, a tulajdonosi és vállalati szerkezet, valamint a szereplők és funkcióik változásairól Az

Részletesebben

Szerző: Tamás Zsanett EverHolding Zrt

Szerző: Tamás Zsanett EverHolding Zrt 2017 Szerző: Tamás Zsanett EverHolding Zrt. 2017.01.23. Tiszta Jövő: EverSales és Tinmar Energiakereskedő Együttműködése A Tinmar az egyik legnagyobb román áramkereskedő magánvállalat. A csoport már 2000-es

Részletesebben

KKV Energiahatékonysági Stratégiák. Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20.

KKV Energiahatékonysági Stratégiák. Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20. KKV Energiahatékonysági Stratégiák Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20. Áttekintés 1. Az energiahatékonyság fejlesztésének irányai 2. Energetikai rendszerek üzemeltetésének kiszervezése 3. Az ALTEO

Részletesebben

Energiaköltségek csökkentése - földgázbeszerzés a szabadpiacon

Energiaköltségek csökkentése - földgázbeszerzés a szabadpiacon Energiaköltségek csökkentése - földgázbeszerzés a szabadpiacon Bali Gábor ENERGIQ Kft. az EnAcTeam tagja www.enacteam.hu 1 Tartalom Mi a tanácsadó feladata a kereskedő és a földgázfelhasználó között? Hogy

Részletesebben

Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás. Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök

Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás. Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök TARTALOM Energia hordozók, energia nyerés (rendelkezésre állás, várható trendek) Energia termelés

Részletesebben

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások szolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások Pécs, 2010. szeptember 14. Győri Csaba műszaki igazgatóhelyettes Németh András üzemviteli mérnök helyett/mellett megújuló energia Megújuló Energia

Részletesebben

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek Dr. Boross Norbert Kommunikációs igazgató ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport Miért van szükség az energiahatékonyságra? Minden változáshoz,

Részletesebben

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése.

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. Vezetői összefoglaló Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. A következő oldalakon vázlatosan összefoglaljuk a projektet érintő főbb jellemzőket és

Részletesebben

Fosszilis energiák jelen- és jövőképe

Fosszilis energiák jelen- és jövőképe Fosszilis energiák jelen- és jövőképe A FÖLDGÁZELLÁTÁS HELYZETE A HAZAI ENERGIASZERKEZET TÜKRÉBEN Dr. TIHANYI LÁSZLÓ egyetemi tanár, Miskolci Egyetem MTA Energetikai Bizottság Foszilis energia albizottság

Részletesebben

4 évente megduplázódik. Szélenergia trend. Európa 2009 MW. Magyarország 2010 december MW

4 évente megduplázódik. Szélenergia trend. Európa 2009 MW. Magyarország 2010 december MW Szélenergia trend 4 évente megduplázódik Európa 2009 MW Magyarország 2010 december 31 330 MW Világ szélenergia kapacitás Növekedés 2010 2020-ig 1 260 000MW Ez ~ 600 Paks kapacitás és ~ 300 Paks energia

Részletesebben

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon Energia Másképp III., Heti Válasz Konferencia 2011. március 24. Dr. Németh Miklós, ügyvezető igazgató Projektfinanszírozási Igazgatóság OTP Bank

Részletesebben

Az EU Energiahatékonysági irányelve: és a kapcsolt termelés

Az EU Energiahatékonysági irányelve: és a kapcsolt termelés Az EU Energiahatékonysági irányelve: és a kapcsolt termelés Dr. Kiss Csaba MKET Elnökhelyettes Alstom Hungária Zrt. Ügyvezető Igazgató 2014. március 18. Az Irányelv története 2011 2012: A direktíva előkészítése,

Részletesebben

Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában

Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában Prof. Dr. Krómer István 1 Tartalom - Bevezető megjegyzések - Általános tendenciák - Fő fejlesztési területek villamos energia termelés megújuló energiaforrások

Részletesebben

6. Az energiatermelés és ellátás és gazdaságtana 3.

6. Az energiatermelés és ellátás és gazdaságtana 3. 6. Az energiatermelés és ellátás és gazdaságtana 3. Árképzési módszerek költségfedezeti hosszú távú határköltségen alapuló támogatott hatósági ÁR piaci (tőzsdei) 1 Az energiaszolgáltatás természetes monopólium

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA

MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fenntartható gazdaság szempontjai

Részletesebben

1 Energetikai számítások bemutatása, anyag- és energiamérlegek

1 Energetikai számítások bemutatása, anyag- és energiamérlegek 1 Energetikai számítások bemutatása, anyag- és energiamérlegek Előzőleg a következőkkel foglalkozunk: Fizikai paraméterek o a bemutatott rendszer és modell alapján számítást készítünk az éves energiatermelésre

Részletesebben

Az energiaszektor jövedelmezőségének alakulása

Az energiaszektor jövedelmezőségének alakulása Az energiaszektor jövedelmezőségének alakulása Tóth Tamás főosztályvezető Közgazdasági Főosztály totht@eh.gov.hu Magyar Energia Hivatal VIII. Energia Műhely: Pénzügyi körkép az energetikáról Magyar Energetikai

Részletesebben

Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből. Mező Csaba 2009.01.22

Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből. Mező Csaba 2009.01.22 Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből Mező Csaba 2009.01.22 Cél 2006/32 EK irányelv Célok Biztosítani a lehetőségét az energiahordozók (gáz, villamos energia, hőmennyiség, víz)

Részletesebben

Az okos mérés/smart metering rendszer. következtében. szempontjából

Az okos mérés/smart metering rendszer. következtében. szempontjából Az okos mérés/smart metering rendszer hazai energiapiacon i történő ő bevezetése következtében várható hatások a rendszerirányítás szempontjából Perjési Zsófia ETV-ERŐTERV Zrt. Gombos Géza MAVIR Zrt. Siófok,

Részletesebben

Kapros Zoltán: A napenergia hasznosítás környezeti és társadalmi hatásai

Kapros Zoltán: A napenergia hasznosítás környezeti és társadalmi hatásai Kapros Zoltán: A napenergia hasznosítás környezeti és társadalmi hatásai "Nap Napja" (SunDay) rendezvény 2016. Június 12. Szent István Egyetem, Gödöllő A klímaváltozás megfékezéséhez (2DS szcenárió) ajánlott

Részletesebben

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században Bertalan Zsolt vezérigazgató MAVIR ZRt. HTE Közgyűlés 2013. május 23. A megfizethető energia 2 A Nemzeti Energiastratégia 4 célt azonosít: 1. Energiahatékonyság

Részletesebben

A Hivatal feladatai a METÁR kapcsán. Bagi Attila főosztályvezető-helyettes október 11.

A Hivatal feladatai a METÁR kapcsán. Bagi Attila főosztályvezető-helyettes október 11. A Hivatal feladatai a METÁR kapcsán Bagi Attila főosztályvezető-helyettes 2016. október 11. Tartalom - A MEKH feladatai 1. Áttekintés 2. METÁR pályázat lebonyolítása (NFM rendelet alapján) 3. MEKH rendelet

Részletesebben

Az Energia[Forradalom] Magyarországon

Az Energia[Forradalom] Magyarországon Az Energia[Forradalom] Magyarországon Stoll É. Barbara Klíma és energia kampányfelelős Magyarország barbara.stoll@greenpeace.hu Láncreakció, Pécs, 2011. november 25. Áttekintés: Pár szó a Greenpeace-ről

Részletesebben

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Energiamenedzsment ISO 50001 A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Hogyan bizonyítható egy vállalat környezettudatossága vásárlói felé? Az egész vállalatra,

Részletesebben

"Lehetőségek" a jelenlegi villamos energia piaci környezetben

Lehetőségek a jelenlegi villamos energia piaci környezetben "Lehetőségek" a jelenlegi villamos energia piaci környezetben SZAPPANOS Sándor Siófok, 2014. 03. 18. EHU termelő kapacitások Rugalmas és hatékony kapcsolt energiatermelési portfolió Szabályozás United

Részletesebben

Sajtótájékoztató. Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, MVM Zrt. az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatóságának elnöke

Sajtótájékoztató. Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, MVM Zrt. az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatóságának elnöke Sajtótájékoztató Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, Zrt. az Igazgatóságának elnöke Hamvas István vezérigazgató Budapest, 2015. február 4. stratégia Küldetés Gazdaságpolitikai célok megvalósítása Az Csoport

Részletesebben

Hazai műszaki megoldások az elosztott termelés támogatására

Hazai műszaki megoldások az elosztott termelés támogatására Hazai műszaki megoldások az elosztott termelés támogatására Bessenyei Tamás Power Consult Kft. tamas.bessenyei@powerconsult.hu Program Bevezetés Problémák Megoldási lehetőségek Szoftver bemutató 2 Bevezetés

Részletesebben

A MAVIR tevékenysége a minőségi szolgáltatások tekintetében

A MAVIR tevékenysége a minőségi szolgáltatások tekintetében A MAVIR tevékenysége a minőségi szolgáltatások tekintetében MEE 57. Vándorgyűlés Tari Gábor vezérigazgató MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében 2012.09.20. A legnagyobb mennyiségű égetésre alkalmas anyagot a Mechanika-i Biológia-i Hulladék tartalmazza (rövidítve

Részletesebben

A kapcsolt energiatermelők helyzete Magyarországon. XVII. Kapcsolt Hő- és Villamosenergia-termelési Konferencia 2014. március 18-19.

A kapcsolt energiatermelők helyzete Magyarországon. XVII. Kapcsolt Hő- és Villamosenergia-termelési Konferencia 2014. március 18-19. A kapcsolt energiatermelők helyzete Magyarországon XVII. Kapcsolt Hő- és Villamosenergia-termelési Konferencia 2014. március 18-19. Siófok Kapcsolt termelés az összes hazai nettó termelésből (%) Kapcsoltan

Részletesebben

A MEGFIZETHETŐ ENERGIA

A MEGFIZETHETŐ ENERGIA A MEGFIZETHETŐ ENERGIA MEE Vándorgyűlés 2012.09.05. Dr. Marie-Theres Thiell ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport 1. oldal Tartalom Társaságcsoportunk Hozzájárulás a gazdasághoz A fenntartható energiaárak Az árképzés

Részletesebben

A megújuló energia termelés helyzete Magyarországon

A megújuló energia termelés helyzete Magyarországon A megújuló energia termelés helyzete Magyarországon Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Budapest, 2016.

Részletesebben

Hogyan készülnek az energiaszolgáltatók az EHI megvalósítására?

Hogyan készülnek az energiaszolgáltatók az EHI megvalósítására? Hogyan készülnek az energiaszolgáltatók az EHI megvalósítására? JÁSZAY TAMÁS Vállalatfejlesztési Igazgató MET Energia Műhely Budapest, 2015. 04. 16. Hogyan készülnek az energiaszolgáltatók az EHI megvalósítására?

Részletesebben

Energiagazdálkodás kommunikációs dosszié ENERGIAGAZDÁLKODÁS. LEVELEZŐ ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS Törzsanyag TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Energiagazdálkodás kommunikációs dosszié ENERGIAGAZDÁLKODÁS. LEVELEZŐ ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS Törzsanyag TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ ENERGIAGAZDÁLKODÁS LEVELEZŐ ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS Törzsanyag TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR TÜZELÉSTANI ÉS HŐENERGIA INTÉZETI TANSZÉK Miskolc, 2013 1. Tantárgyleírás

Részletesebben

A megválaszolt kérdés Záró megjegyzések

A megválaszolt kérdés Záró megjegyzések A megválaszolt kérdés Záró megjegyzések Bartus Gábor Ph.D. titkár, Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács Tartalom (1) Érdemes-e a jelenlegi paksi blokkokat élettartamuk lejárta előtt bezárni? (2) Szükségünk

Részletesebben

A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt.

A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt. A rendszerirányítás szerepe és feladatai Figyelemmel a változó erőművi struktúrára Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt. Kihívások a rendszerirányító felé Az évtized végéig számos hazai

Részletesebben

Az energiapiac. Az EU közös villamos energiapiacának kialakítása (96/92/EC direktíva, jón. 20.)

Az energiapiac. Az EU közös villamos energiapiacának kialakítása (96/92/EC direktíva, jón. 20.) Az energiapiac liberalizálása Az EU közös villamos energiapiacának kialakítása (96/92/EC direktíva, 1996. jón. 20.) 1997.02.19. Az irányelv életbe lépett 1998.02.19. Harmonizációs feladatok felülvizsgálata

Részletesebben

Kicsiben is megéri! Hogyan váltsunk villamosenergia-kereskedőt? - Önkormányzati konferencia Balatonfüred. 2011.11.04-

Kicsiben is megéri! Hogyan váltsunk villamosenergia-kereskedőt? - Önkormányzati konferencia Balatonfüred. 2011.11.04- Kicsiben is megéri! Hogyan váltsunk villamosenergia-kereskedőt? - Önkormányzati konferencia Balatonfüred. 2011.11.04- MVM Partner Energiakereskedelmi ZRt. A villamos energiáról Az energia színe : fekete,

Részletesebben

tanév őszi félév. III. évf. geográfus/földrajz szak

tanév őszi félév. III. évf. geográfus/földrajz szak Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza 2006-2007. tanév őszi félév III. évf. geográfus/földrajz szak Energiagazdálkodás Magyarországon Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu Fő kihívások az EU és Magyarország

Részletesebben

Jelentés az Európai Bizottság részéremagyarország indikatív nemzeti energiahatékonysági célkitűzéséről a 2020. évre vonatkozóan

Jelentés az Európai Bizottság részéremagyarország indikatív nemzeti energiahatékonysági célkitűzéséről a 2020. évre vonatkozóan Jelentés az Európai Bizottság részéremagyarország indikatív nemzeti energiahatékonysági célkitűzéséről a 2020. évre vonatkozóan I. Bevezetés E dokumentum célja az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU

Részletesebben

Magyarország Energia Jövőképe

Magyarország Energia Jövőképe Magyarország Energia Jövőképe Tóth Tamás főosztályvezető Közgazdasági Főosztály Magyar Energia Hivatal totht@eh.gov.hu ESPAN Pannon Energia Stratégia záró-konferencia Győr, 2013. február 21. Tartalom A

Részletesebben

energetikai fejlesztései

energetikai fejlesztései Miskolc város v energetikai fejlesztései sei 2015. 09. 04. Kókai Péter MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. Célok A város levegőminőségének javítása Helyi adottságok kihasználása Miskolc város v energiastratégi

Részletesebben

Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája. Összefoglaló prezentáció

Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája. Összefoglaló prezentáció Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája Összefoglaló prezentáció Az MVM Csoport vertikálisan integrált vállalatcsoportként az energia értéklánc jelentős részén jelen van termelés

Részletesebben

A fenntartható energetika kérdései

A fenntartható energetika kérdései A fenntartható energetika kérdései Dr. Aszódi Attila igazgató, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Nukleáris Technikai Intézet elnök, MTA Energetikai Bizottság Budapest, MTA, 2011. május 4.

Részletesebben

Csoportos villamos energia közbeszerzés tapasztalatai - Tájékoztató

Csoportos villamos energia közbeszerzés tapasztalatai - Tájékoztató Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. Csoportos villamos energia közbeszerzés tapasztalatai - Tájékoztató Trendek, piaci információk Készítette: Sourcing Hungary Kft. Dátum: Budapest, 2016. november 22. SOURCING

Részletesebben

A hazai szervezett energiapiac és a napon belüli kereskedelem bevezetése és a tőle várható hatások

A hazai szervezett energiapiac és a napon belüli kereskedelem bevezetése és a tőle várható hatások A hazai szervezett energiapiac és a napon belüli kereskedelem bevezetése és a tőle várható hatások Agenda HUPX bemutatása Miért van szükség ID piacra? ID Piaci design ID piac lehetséges hatásai XBID Projekt

Részletesebben

A kapcsolt energiatermelés jelene és lehetséges jövője Magyarországon

A kapcsolt energiatermelés jelene és lehetséges jövője Magyarországon ENERGETIKAI ÉS KÖZÜZEMI TANÁCSADÁS A kapcsolt energia jelene és lehetséges jövője Magyarországon Magyar Kapcsolt Energia Társaság (MKET) 2010 TANÁCSADÁS A kapcsolt a primerenergia-megtakarításon keresztül

Részletesebben

PROGNÓZIS KISÉRLET A KEMÉNY LOMBOS VÁLASZTÉKOK PIACÁRA

PROGNÓZIS KISÉRLET A KEMÉNY LOMBOS VÁLASZTÉKOK PIACÁRA PROGNÓZIS KISÉRLET A KEMÉNY LOMBOS VÁLASZTÉKOK PIACÁRA Magyarország fakitermelése em 3 AESZ 2008 6000 5000 4000 3000 5836 5784 5659 5940 5912 2000 1000 0 2002 2003 2004 2005 2006 A kemény sarangolt és

Részletesebben

Varga Katalin zöld energia szakértő. VII. Napenergia-hasznosítás az Épületgépészetben Konferencia és Kiállítás Budapest, március 17.

Varga Katalin zöld energia szakértő. VII. Napenergia-hasznosítás az Épületgépészetben Konferencia és Kiállítás Budapest, március 17. Megújuló energetikai helyzetkép különös tekintettel a hazai napenergia-statisztikákra Varga Katalin zöld energia szakértő VII. Napenergia-hasznosítás az Épületgépészetben Konferencia és Kiállítás Budapest,

Részletesebben

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Molnár Ágnes Mannvit Budapest Regionális Workshop Climate Action and renewable package Az Európai Parlament 2009-ben elfogadta a megújuló

Részletesebben

Hogyan befolyásolja az új gázpiaci modell az árak alakulását? Farkas Zoltánné osztályvezető 2007.02.21

Hogyan befolyásolja az új gázpiaci modell az árak alakulását? Farkas Zoltánné osztályvezető 2007.02.21 Hogyan befolyásolja az új gázpiaci modell az árak alakulását? Farkas Zoltánné osztályvezető 2007.02.21 Érintett témák Szabályozott rendszerhasználati tarifák Szállítás Elosztás: időszakos teljesítmény

Részletesebben

Nagyok és kicsik a termelésben

Nagyok és kicsik a termelésben Nagyok és kicsik a termelésben Tihanyi Zoltán osztályvezető Forrástervezési Szolgálat MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. Smart Grid Hungary Budapest, 26. november 3. 1 45

Részletesebben

Épületek hatékony energiaellátása

Épületek hatékony energiaellátása Épületek hatékony energiaellátása Dr. Büki Gergely Magyar Energetikusok Kerekasztala 2009. február 10. 1. Energiatükör - tanulságok EU 27 Magyarország 1995 2006 1995 2006 Végenergia-felhasználás, F PJ

Részletesebben

Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás

Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás Tóth Tamás főosztályvezető Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Magyar Energia Szimpózium 2016 Budapest, 2016. szeptember 22. Az előadás vázlata

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! gondolkodj globálisan - cselekedj lokálisan CÉLOK jövedelemforrások, munkahelyek biztosítása az egymásra épülő zöld gazdaság hálózati keretein belül, megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

A villamos energiát termelő erőművekről. EED ÁHO Mérnökiroda 2014.11.13

A villamos energiát termelő erőművekről. EED ÁHO Mérnökiroda 2014.11.13 A villamos energiát termelő erőművekről EED ÁHO Mérnökiroda 2014.11.13 A villamos energia előállítása Az ember fejlődésével nőtt az energia felhasználás Egyes energiafajták megtestesítői az energiahordozók:

Részletesebben

A földgáz nagykereskedelem múltja és jövője

A földgáz nagykereskedelem múltja és jövője A földgáz nagykereskedelem múltja és jövője Viktor László Siófok, 2009. október 29. A földgáz nagykereskedelem múltja és jövője Viktor László Siófok, 2009. október 29. Tartalom A 150 éves gázipar 50 éves

Részletesebben

Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban

Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban Kovács Tamás műszaki csoportvezető 23. Távhő Vándorgyűlés Pécs, 2010. szeptember 13. Előzmények Bongáncs utcai hulladéklerakó 1973-2006 között üzemelt

Részletesebben

Green Dawn Kft. Bemutatkozunk

Green Dawn Kft. Bemutatkozunk Green Dawn Kft Bemutatkozunk Cégtörténet, tevékenységek Társaságunk 2006-ban alakult, fő tevékenységi körünk az energetika és az energia rendszerek optimalizálása. Jelenleg az alábbi szolgáltatásainkat

Részletesebben

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA TARTALOM I. HAZAI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 1. KEHOP, GINOP 2014-2020 2. Pályázatok előkészítése II. ENERGIA HATÉKONY VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEK

Részletesebben

Tájékoztatás a MAVIR smart metering projektről

Tájékoztatás a MAVIR smart metering projektről Tájékoztatás a MAVIR smart metering projektről Bakos Béla Okos hálózat projektvezető MAVIR 2013. szeptember 10. Nemzeti Energiastratégia és az okos hálózat A Nemzeti Energiastratégia pillérei Az okos hálózatoktól

Részletesebben

A VILLAMOSENERGIA-KRÍZIS KEZELÉS SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON

A VILLAMOSENERGIA-KRÍZIS KEZELÉS SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON III. Évfolyam 2. szám - 2008. június Körmendi Krisztina Protan ZRt. kormendi@dcs.vein.hu Solymosi József Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, egyetemi tanár solymosi.jozsef@zmne.hu A VILLAMOSENERGIA-KRÍZIS

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőművek és a villamos energia törvény keretei

Háztartási méretű kiserőművek és a villamos energia törvény keretei Háztartási méretű kiserőművek és a villamos energia törvény keretei Grabner Péter Magyar Energia Hivatal Absztrakt: A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) elfogadása

Részletesebben

Engedélyesek közös kihívásai a VER üzemirányításában

Engedélyesek közös kihívásai a VER üzemirányításában Engedélyesek közös kihívásai a VER üzemirányításában Vinkovits András BERT üzleti vezigh. MEE 56. Vándorgyűlés Balatonalmádi 2009. szeptember 9. Tartalom Iparág a piacnyitásnak nevezett változási folyam

Részletesebben

A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása

A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása Ipari szimbiózis workshop Orosz Zoltán 2014.04.15. 1 A Mátrai Erőmű ZRt. vállalati profilja Telephely Mutatók Tulajdonosi struktúra Beépített teljesítm. Értékesített

Részletesebben

Előterjesztés a távhőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatás díjairól szóló 53/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztés a távhőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatás díjairól szóló 53/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fõ tér.) Ügyiratszám: 58066-3/2008. CÍM: Előterjesztés a távhőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatás díjairól szóló 53/2005. (XII. 2.) önkormányzati

Részletesebben

Az energiarendszerrel együttműködő fogyasztó a szabályozó szemével

Az energiarendszerrel együttműködő fogyasztó a szabályozó szemével Az energiarendszerrel együttműködő fogyasztó a szabályozó szemével III. BMF energetikai konferencia 2008. november 25. Dr. Grabner Péter osztályvezető Villamos Energia Engedélyezési és Felügyeleti Osztály

Részletesebben

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN Balassagyarmat, 2013.május 09. Mizik András erdőmérnök Ipoly Erdő Zrt. Miért Zöldgazdaság? A Zöldgazdaság alapelvei:

Részletesebben

Időközi vezetőségi beszámoló 2016. I. negyedév 2016. május 13.

Időközi vezetőségi beszámoló 2016. I. negyedév 2016. május 13. ALTEO Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2016. I. negyedév 2016. május 13. 1 Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság ) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX.

Részletesebben

MVM Trade portfoliója 2009-ben

MVM Trade portfoliója 2009-ben MVM Trade portfoliója 2009-ben Dr. Barócsi Zoltán MVM Trade ZRt. igazgató Nagykereskedelmi Piaci Fórum 2009. február 2. MVM Trade szerződéseinek tartalma 1995-2008 A beszerzési oldali szerződésekkel (HTM)

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.11.18. COM(2015) 496 final ANNEXES 1 to 2 MELLÉKLETEK a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a földgáz- és villamosenergia-árakra vonatkozó

Részletesebben

Bevásárlóközpontok energiafogyasztási szokásai

Bevásárlóközpontok energiafogyasztási szokásai Bevásárlóközpontok energiafogyasztási szokásai Bessenyei Tamás tamas.bessenyei@powerconsult.hu 2009.11.17. Az épületek, mint villamos fogyasztók 1 Bevásárlóközpontok energiafogyasztása Az épületek üzemeltetési

Részletesebben

Depóniagáz, mint üzemanyag Esettanulmány

Depóniagáz, mint üzemanyag Esettanulmány Depóniagáz, mint üzemanyag Esettanulmány Eörsi-Tóta Gábor Szombathely, 2012.04.26. Depóniagáz hasznosítási lehetőségei - Hőtermelés - Villamos energia termelés - Kapcsolat energia termelés (hő és villamos

Részletesebben

Új fogyasztók bekapcsolása a távhőszolgáltatásba A felszabaduló kapacitások kihasználása

Új fogyasztók bekapcsolása a távhőszolgáltatásba A felszabaduló kapacitások kihasználása Kaposvári Vagyonkezelő Zrt Távfűtési Üzem Új fogyasztók bekapcsolása a távhőszolgáltatásba A felszabaduló kapacitások kihasználása Zanatyné Uitz Zsuzsanna okl. gépészmérnök Nyíregyháza, 2011. szeptember

Részletesebben

AZ ISO ENERGIAIRÁNYÍTÁSI RENDSZER (GONDOLATOK ÉS ÜZENET) Május 14.

AZ ISO ENERGIAIRÁNYÍTÁSI RENDSZER (GONDOLATOK ÉS ÜZENET) Május 14. AZ ISO 50001 ENERGIAIRÁNYÍTÁSI RENDSZER (GONDOLATOK ÉS ÜZENET) 2013. Május 14. MI IS AZ ENERGIA? Energia: Villamos energia, gáz, üzemanyag, gőz, hő, sűrített levegő vagy más hasonló energiahordozó. MEGJEGYZÉS

Részletesebben

HUPX piacok a fejlődés útján Merre tart a szervezettvillamosenergia

HUPX piacok a fejlődés útján Merre tart a szervezettvillamosenergia HUPX piacok a fejlődés útján Merre tart a szervezettvillamosenergia kereskedelem? Előadó: Baka Zoltán operatív piaci elemző, HUPX Zrt. Agenda Miért van szükség szervezett villamos-energia piacra? Mi az

Részletesebben

Miért van szükség új erőművekre? Az erőmű építtetője. Új erőmű a régi üzemi területen. Miért Csepelre esett a választás?

Miért van szükség új erőművekre? Az erőmű építtetője. Új erőmű a régi üzemi területen. Miért Csepelre esett a választás? Csepel III Erőmű 2 Miért van szükség új erőművekre? A technikai fejlődés folyamatosan szükségessé teszi az erőműpark megújítását. Megbízható, magas hatásfokú, környezetbarát erőműpark tudja biztosítani

Részletesebben

HUNGARO ENERGY KFT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA 2015.

HUNGARO ENERGY KFT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA 2015. HUNGARO ENERGY KFT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK Preambulum:... 6 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA:... 6 1.1. Az üzletszabályzat tárgya... 6 1.2. Az üzletszabályzat

Részletesebben

Átalakuló energiapiac

Átalakuló energiapiac Energiapolitikánk főbb alapvetései ügyvezető GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft. Átalakuló energiapiac Napi Gazdaság Konferencia Budapest, December 1. Az előadásban érintett témák 1., Kell-e új energiapolitika?

Részletesebben

Energiahatékonyság a textilipari üzemekben SET projekt alkalmazása a hazai kis- és középvállalkozásoknál

Energiahatékonyság a textilipari üzemekben SET projekt alkalmazása a hazai kis- és középvállalkozásoknál Energiahatékonyság a textilipari üzemekben SET projekt alkalmazása a hazai kis- és középvállalkozásoknál Szabó Rudolf Textil- és Ruhaipari Szakmai Fórum OKISZ Székház Budapest Thököly út 58-60. 2015. 05.

Részletesebben

A Paksi Atomerőmű bővítése és annak alternatívái. Századvég Gazdaságkutató Zrt. 2014. október 28. Zarándy Tamás

A Paksi Atomerőmű bővítése és annak alternatívái. Századvég Gazdaságkutató Zrt. 2014. október 28. Zarándy Tamás A Paksi Atomerőmű bővítése és annak alternatívái Századvég Gazdaságkutató Zrt. 2014. október 28. Zarándy Tamás Az európai atomerőművek esetében 2025-ig kapacitásdeficit várható Épülő atomerőművek Tervezett

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Magyar Bányászati Hivatal T Á J É K O Z T A T Ó bányajáradék bevallásról, befizetésről 2003. év Budapest, 2004. április A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Bt.) a kitermelt ásványi

Részletesebben

A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között

A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között A gázárak változását hat európai ország -,,,,, Egyesült Királyság - és végfelhasználói gázárának módosulásán

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben