Műszaki Informatika mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Műszaki Informatika mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés"

Átírás

1 Műszaki Informatika mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés

2 A képzés megnevezése: felsőfokú szakképzés A szakképesítés megnevezése: műszaki informatikai mérnökasszisztens A szakképesítés azonosító száma: OKJ Iskolai előképzettség: A képzésre érettségi bizonyítvánnyal, azzal egyenértékű középiskolai végzettséget igazoló bizonyítvánnyal lehet bekerülni. A képzés időtartama: 2 év (4 képzési félév) A képzés jellege: kreditrendszerű A kreditszám: a mintatanterv alapján elérhető kreditek max. száma 120 A szerzett kreditek beszámítása: A kétéves képzés befejezése után azok a hallgatók, akik a PTE PMMK mérnök informatikus szakára felvételt nyertek, az FSZ képzésük során szerzett 120 kreditből 55 kredit beszámítását kérvényezhetik az alábbi tantárgyak és kreditértékek figyelembe vételével: Tárgykód PMAUNF901 PMAUNF902 Beszámítható tantárgy Befogadó (BSc) tantárgy Kreditpont Kredit Megnevezés Tárgykód Megnevezés beszámítás pont Számítógépes és hálózati alapismeretek Felhasználói alkalmazása programok 3 4 PMMINB110 Bevezetés informatikába PMMENF002 Jogi ismeretek 2 PMMENB100 Jogi ismeretek 3 PMMENF003 Gazdasági alapismeretek 3 PMMENB301 Közgazdaságtan I. 3 PMMENF004 Vállalkozói ismeretek 3 PMMENB601 Vállalati gazdaságtan I. 3 PMMENF006 Projektmenedzsment 3 PMMENB760 Projektmenedzsment 2 PMAUNF971 Programozás I. 5 PMMINB131 Programozás I. 3 PMAUNF972 Programozás II. 5 PMMINB132 Programozás II. 3 PMAUNF928 Operációs rendszerek I. 3 PMAUNF929 Operációs rendszerek II. 3 PMMINB240 Operációs rendszerek 5 PMAUNF976 Számítógép hálózatok I. 5 PMMINB251 Hálózatok I. 5 PMAUNF977 Számítógép hálózatok II. 5 PMMINB252 Hálózatok II. 5 PMVHNF919 Villamosságtan 3 PMVHNF925 Villamos alapjai energiaellátás 3 PMVHNB954 Fizika I. 4 PMAUNF921 Digitális technika 4 PMVHNB181 Digitális technika I. 4 PMAUNF923 Elektronika 4 PMAUNB201 Elektronika I. 4 PMAUNF981 Adatbázis kezelés 5 PMSANB301 Adatbázisok I. 5 PMAUNF986 Web-programozás 5 PMMINB170 Web-programozás 3 Összesen: 55 az 3 A szakképzés célja: olyan felsőfokú szakképzettséggel rendelkező szakemberek képzése, akik munkájuk során képesek a korszerű számítástechnikai eszközök, valamint a tevékenységükhöz tartozó jogi és szabványismeretek, továbbá az angol informatikai szaknyelv alkalmazására, 2

3 akik szakmai munkáik közvetlen elvégzése mellett felkészültek munkaszervezéssel kapcsolatos feladatok ellátására, munkacsoportok irányítására és a munkahelyi minőségirányítással kapcsolatos feladatok menedzselésére is, akiket szakképesítésük a vállalkozás személyi, pénzügyi, tárgyi, piaci feltételeinek elemzésére, megteremtésére is jogosít, akik tevékeny részt vállalnak rendszerek, illetve alkalmazások tervezésében, tesztelésében, a működéshez szükséges környezet létrehozásában és konfigurálásában akik munkájuk során mindvégig környezettudatos magatartásformát tanúsítanak, a munkavégzés balesetvédelmi előírásait ismerik, betartják és alkalmazzák, akik professzionális informatikai ismereteik révén a számítógépes rendszerek telepítésével, üzemeltetésével, karbantartásával és továbbfejlesztésével összefüggő feladataikat mindenkor képesek a gazdasági lehetőségek és a vállalkozás igényeinek korszerű, európai színvonalú összehangolásával megoldani. A képzés fő területei/modulok: alapismereti modul, műszaki modul, kiegészítő modul. A képzés tartalmának megoszlása a modulok között kreditben kifejezve: Kredit Korszerű munkaszervezés 16 Gazdálkodás projectvezetés 13 Műszaki informatikai rendszerek telepítése üzemeletetése 25 Információs rendszerek fejlesztése 15 Hardver eszközök telepítése, konfigurálása, üzemeltetése 30 Alkalmazások telepítése, üzemeltetése 11 Szakdolgozat készítés 10 Összesen: 120 Az összes tanórák száma: 15 hetes képzési félévekkel és heti 25 tanórával számítva Szakmai gyakorlat: 4 hét gyakorlati munkavégzés a 2. félévet követően Az ismeretek ellenőrzési rendszerének elemei: félévközi számonkérések (írásbeli dolgozatok, önálló feladatmegoldás, mérések ), kommunikációs gyakorlatok, félév-végi követelmények: félévközi jegy (f) vagy vizsga (v), irányított vállalati szakmai gyakorlat teljesítése, szakdolgozat benyújtása/védése, szakmai elméleti vizsga. Az egyes félévek eredményes elégtelent nem tartalmazó befejezése a következő megkezdésének feltétele. (A szorgalmi időszak, a vizsgaidőszak és az előírt szakmai gyakorlat alkot egy félévet.) A szakmai vizsgára/záróvizsgára bocsátás feltétele: a tantervben rögzített vizsgák letétele, ill. az összes elérhető kreditpont (120) megszerzése, a szakmai gyakorlat igazolt teljesítése, a szakdolgozat benyújtása. A szakmai vizsga: A szakmai vizsga (továbbiakban záróvizsga) gyakorlati és elméleti részből áll. Gyakorlati vizsga a szakképesítés tartalmát kifejező alapvető munkafolyamatokat, munkaműveleteket átfogó, a 3

4 szakképesítésért felelős miniszter által meghatározott szakmai és vizsgakövetelmény figyelembevételével kidolgozott gyakorlati vizsgafeladatok megoldása. Szakmai elméleti vizsga a műszaki ismeretek és az általános informatikai ismeretek értékelése írásbeli és szóbeli teljesítés alapján. Írásbeli vizsgarész: a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott írásbeli tételek alapján a szakképesítés, illetőleg tantárgy egészét átfogó összetett feladatok megoldása. Szóbeli vizsgarész: a szakképesítésért felelős miniszter által meghatározott tantárgy(ak)ból és tétel(ek)ből való beszámolás és a szakdolgozat megvédése. A záróvizsga értékelése: A vizsgázó teljesítményének értékelése A vizsgázó az egyes vizsgarészeken elért teljesítménye alapján szakképesítésenként egyetlen osztályzatot kap. A szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott súlyozások figyelembe vételével az alábbi osztályzatok alakíthatók ki: o % jeles (5) o 71 80% jó (4) o 61 70% közepes (3) o 51 60% elégséges (2) o 0 50% elégtelen (1) Sikertelen a szakmai vizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgarészen 50% vagy az alatti teljesítményt nyújtott. Szakképesítés, rész-szakképesítés megszerzését célzó sikertelen szakmai vizsga esetén, ha az egyes vizsgarészekből elért teljesítmény lehetővé teszi, rész-szakképesítést, illetve másik részszakképesítést igazoló bizonyítványt kell kiadni. Ha vizsgarész teljesítése alóli mentesítésre kerül sor, akkor a vizsgázó teljesítményének értékelésekor a vizsgarészt a felmentés alapjául szolgáló tanulmányokban szerzett érdemjegynek a táblázat szerinti maximális % értékével kell figyelembe venni. Tanulmányi verseny kiírásban meghatározott felmentés esetén az adott vizsgarész teljesítményét 100%-osnak kell tekinteni. A szakmai bizonyítvány: A sikeres záróvizsgát tett hallgatók ún. szakmai bizonyítványhoz jutnak, mely igazolja a képzésben való részvételt és a műszaki informatikai mérnökasszisztens szakképesítés megszerzését, feljogosítja a végzett hallgatót a megjelölt munkakörök betöltésére, a mindenkor hatályos felvételi szabályok alapján felsőoktatási intézmény szakirányú alapképzésére felvételt nyert továbbtanulók számára a szakképzésben teljesített kreditek min. 30%-os mértékben való elismerését teszi lehetővé. 4

5 ea gy lab köv kr ea gy lab köv kr ea gy lab köv kr ea gy lab köv kr kredit PTE PMMK Tanulmányi tájékoztató 2010/2011 kód Műszaki informatika mérnökasszisztens mintatanterve félévek tantárgy Korszerű munkaszervezés 16 PMAUNF901 Számítógépes és hálózati alapismeretek f 3 PMAUNF902 Felhasználói programok alkalmazása f 4 PMMENF001 Ügyviteli ismeretek, munkavégzési technikák f 2 PMVHNF904 Környezet- és munkavédelem v 3 PMMENF002 Jogi ismeretek v 2 PMILNF155 Angol informatikai szaknyelv f Gazdálkodás, projektvezetés 13 PMMENF003 Gazdasági alapismeretek v 3 PMMENF004 Vállalkozói ismeretek v 3 PMMENF005 Munkaerő-piaci ismeretek f 2 PMMENF006 Projektmenedzsment f 3 PMVHNF907 Viselkedéskultúra, humán kommunikáció v Műszaki informatikai rendszerek felépítése 25 AUNF910IM Informatikai ismeretek I f 4 AUNF911IM Informatikai ismeretek II f 4 AUNF986IM Web programozás f 3 AUNF976IM Számítógép hálózatok I f 5 AUNF977IM Számítógép hálózatok II f 5 AUNF915IM Mérnöki tervezőrendszerek f Információs rendszerek fejlesztése 15 AUNF971IM Programozás I f 5 AUNF972IM Programozás II f 5 AUNF981IM Adatbáziskezelés v Hardver eszközök telepítése, konfigurálása, üzemeletetése 30 VHNF919IM Villamosságtan v 3 AUNF920IM Méréstechnika f 4 AUNF921IM Digitális technika f 4 AUNF922IM Hardver ismeretek v 4 AUNF923IM Elektronika v 3 AUNF924IM Számítógép architektúrák v 3 VHNF925IM Villamos energiaellátás alapjai v 3 AUNF926IM Irányítástechnika v 3 AUNF927IM Számítógépes alkalmazástechnika v Alkalmazások telepítése, üzemeltetése AUNF928IM Operációs rendszerek I v 4 AUNF929IM Operációs rendszerek II f 3 AUNF930IM Rendszerüzemeltetés-adminsztráció v 4 Szakmai gyakorlat + szakdolgozat készítés 16 Szakmai gyakorlat + szakdolgozat készítés 16 a 16 Összkredit, heti összóraszám Vizsga (v) db Félévközi jegy (f) db

6 Számítógépes és hálózati alapismeretek AUNF901IM 1-0-1/f/3,os,ma Vránicsné Horváth Ildikó Az informatika alapfogalmai és kapcsolataik. A számítógép felépítése és működési elve. Számítógép üzembe helyezése, programok telepítése, operációs rendszerek használata (Windows XP és Linux disztribúciók). A számítógép karbantartása, vírusellenőrzés, vírusirtás. Adatvédelem, adatmentés, archiválás. Számítógépek üzemeltetése hálózatban, hálózati alapismeretek. A hálózati rendszer és az Internet szolgáltatások használata. Elektronikus levelező és böngésző programok használata.. Fk: TVSZ szerinti részvétel a foglalkozásokon; a félévközi ellenőrzés formái: zárthelyi dolgozatok, ellenőrző dolgozatok, házi feladatok, gyakorló feladatok. A vizsgára bocsátás feltétele a félév során elérhető összpontszám 41%-ának megszerzése a szorgalmi időszakban. Felhasználó programok alkalmazása AUNF902IM 1-0-3/f/4,os,ma Előfeltétel kód. Vránicsné Horváth Ildikó Szövegszerkesztő programok használata. Szövegszerkesztési alapismeretek. Formázási műveletek. Kiegészítő modulok. Stílusok, és hozzájuk kapcsolódó műveletek. Táblázatkezelő programok használata. Táblázatkezelési alapok. Adatbevitel, adatjellemzők. Számítások, képletek. Függvények. Diagramok. Adatbázis-kezelés alapjai. Grafikai és prezentációs programok használata. Ügyviteli ismeretek, munkavégzési technikák PMMENF /v/2,os,ma Előfeltétel kód: Dr. Szvitacs István Az irodai munkavégzés általános folyamata, hatékonyságának feltételei. Ügykezelés alapfogalmai. Az ügykezelés és az irodai tevékenységek korszerű technikai segédeszközei. Ügyintézés és kommunikáció. Ügyvitel. Az ügyiratok fajtái, részei. Iratkezelés. A levél fogalma. Iktatás és annak módszerei. A hivatali stílus elsajátíttatása. Ügyvitel-szervezési és vezetési alapismeretek. A munkavégzéssel, munkaszervezéssel és irányítással kapcsolatos feladatok. Marketing, vállalkozói, reklámszervezői és pénzügyi adminisztrációs feladatok. Munkahelyi minőségirányítási előírások. Műszaki és ügyviteli leírások, utasítások használata. Szabványok használata. Elektronikus ügyfélkiszolgáló rendszerek. Korszerű irodatechnikai berendezések. Elektronikus hírközlő és kommunikációs rendszerek. Környezet- és munkavédelem PMVHNF904 Előfeltétel kód: 2-0-0/v/3,os,ma Jankó Mariann 6

7 A környezet védelmét szabályozó jogszabályok. A munkavégzés környezetvédelmi előírásai. A környezeti elemek fogalma. A környezetvédelem tárgya, felosztása. Levegőtisztaság-védelem. Vízminőség-védelem. Talajvédelem. Hulladékok csoportosítása. Kommunális, inert és veszélyes hulladékok. Hulladék- és veszélyes-anyag kezelési eljárások. Hosszú- és rövid-távú egészségkárosító tényezők. Zaj és rezgés káros hatása és az ellene való védekezés. A munkavédelem jogi, szervezeti kérdései és fontossága. A munkabiztonság, munkavédelem és tűzvédelem szerepe. A munkavédelem és biztonságtechnika fogalma és feladata. Az elektromos áram élettani hatásai. Érintésvédelmi előírások. Foglalkozási ártalmak, megbetegedések. Baleset elhárítás. Elsősegélynyújtás, újraélesztés. Egyéni egészségvédelem. Tűzveszélyességi osztályok, tüzek fajtái. Tűzvédelemi előírások. Tűzoltási módszerek. Fontosabb balesetvédelmi és tűzrendészeti szabályok a számítógépes munkahelyeken. A biztonságos munkavégzés feltételei, a legfontosabb biztonságtechnikai védőeszközök, védőfelszerelések és használatuk elsajátítása. Ergonómiai szempontok és előírások számítógépes munkahelyekre. Jogi ismeretek PMMENB /v/2,os,ma Dr. Nyitray Gergely A magyar jogrendszer, jogi intézmények. Kötelmi jog. A szerződés fogalma, érvényessége, fajtái, biztosítékai, megszegésének következményei, felelősségi szabályok. Polgári jog. Eljárási szabályok, bíróságok, ügyészség, perindítás, jogorvoslat. Cégjog - társasági törvény. Alapítás, működtetés, átalakulás, megszűnés. Munka-, és pénzügyi jogi alapismeretek. Szerzői és szomszédos jogok, hazai specialitások. A felhasználói szerződés. A számítógépekhez kapcsolható specifikus bűncselekmények. A büntetőjog célja, feladata, szankciórendszere. Angol informatikai szaknyelv PMILNF /f/2,os,ma Dr. Horváthné Juhász Márta Szókincsbővítési, szövegértési és kommunikációs gyakorlatok. Angol nyelvű informatikai dokumentáció, (felhasználói kézikönyv, szoftvertelepítési útmutató) tartalmának, fontosabb jellemzőinek, adatainak értelmezése és elmagyarázása.. Gazdasági alapismeretek PMMENF /v/3,os,ma László Antal 7

8 A gazdálkodás oka és célja. A modern gazdaság működési modellje. A piac működésének alapvonásai. Keresleti függvény. Termelési tényezők piaca. A vállalkozás, mint a gazdálkodás szervezeti egysége. A vállalati tevékenység (gazdálkodás) területei. Az állam gazdaságszabályozó szerepe és a vállalat. Az állam és a költségvetés. A piac működési mechanizmusa. A pénz. Vállalkozói ismeretek PMMENF /v/3,os,ma Dr. Katits Eteleka Fogalmak a vállalkozási témakörből. A vállalat, a vállalkozás fogalma, gazdálkodás, vállalkozás és menedzsment összefüggései. A vállalati gazdálkodás operatív és stratégiai területei. A vállalkozások alapításának feltételei és jellemzői. A vállalkozás belső struktúrája és környezete, piac, versenyviszonyok. Speciális vállalkozási ismeretek az építőiparban. Versenytárgyalási (tender) eljárás a FIDIC ajánlások alapján. Tenderezés gyakorlata az Európai Unió országaiban. A tenderezés módjai. A vállalkozások számviteli információs rendszere. A válságmenedzselés típusai és jellemzői. Az üzleti terv lényege és tartalma. Munkerő-piaci ismeretek PMMENF /f/2,os,ma Dr. Szvitacs István Munkaerő-piaci ismeretek: alapfogalmak, közgazdasági összefüggések, foglalkozási trendek. A foglalkoztatás lehetséges formái. A munkaerő-piac szolgáltatásai. Karriercélok és állásvadászat. Az egyéni jellemzők, adottságok, képességek, készségek, szakképzettség. Az önfejlesztés szükségessége és lehetőségei. Európai és hazai munkaerő piac. Az állásvadászat közvetlen céljai. Álláskeresési technikák (hagyományos és új módszerek). Az álláskereső szerepében felvételi beszélgetés. Információgyűjtés. Az alkalmazás munkaügyi kérdései. A megállapodás leglényegesebb kérdései. összpontszám 50%-ának megszerzése a szorgalmi időszakban Projecktmenedzsment PMMENF /f/3,os,ma Vida Csaba Alapfogalmak. A projektek életciklusa. A megvalósítási folyamat főbb jellemzői. A projektek főbb típusai. A projektmenedzsment általános koncepciója. A projektek előkészítése, dokumentálása. A projektleírás szintjei. A projekt meghatározása. Célkitűzések, hivatkozási alap, terjedelem. A projekt határainak kijelölése. A tervezés és ütemezés. Szervezet, felügyelet, irányítás. A szervezet jelentősége. A PRINCE-szervezet. A projekt szereplői és hatáskörük. A projekt adminisztrációja. A projekt felügyeletének megszervezése. Teljesítés - projektkontroll. A projektek megvalósulásának követése. A projektmenedzsmentet támogató szoftverek: MS-Project/ProjectDirector. A stakeholder-menedzsment. A fenntartható kommunikáció. A projektek minőségirányítása. 8

9 Viselkedéskultúra, humán kommunikáció PMVHNF /v/2,os,ma Lehoczky Rózsa A viselkedés pszichológiai alapjai. A viselkedést befolyásoló tényezők. Hétköznapi és munkahelyi kommunikációs helyzetek. Viselkedéskultúra a mindennapok gyakorlatában. A munkahelyi verbális és írásos kommunikáció. A nonverbális kommunikáció. Kulturális szignálok. A meghívások illemtana. Tárgyalások tervezése és szervezése. Informatikai ismeretek I. AUNF910IM 2-0-1/f/4,ta,ma Előfeltétel kód: AUNF901IM Vránicsné Horváth Ildikó Hardver alapfogalmak. Processzor, memória, I/O rendszer, és külső illesztők. Sínrendszerek és bővítősínek. Operációs rendszerek, segédprogramok. Felhasználói felületek. Parancssor, shell-ek, szolgáltatások, argumentumok, pipe. GUI felület, ablakkezelők, szabványos widget-ek, dialógusbox. Számrendszerek: Humán és gépi számrendszerek jellemzői, számábrázolás. Text file fogalma, OASIS szabvány. Text feldolgozás, mintaillesztés, text konverzió, awk. Informatikai ismeretek II. AUNF911IM 2-0-1/f/4,os,ma Előfeltétel kód: AUNF910IM Vránicsné Horváth Ildikó XML. Alapfogalmak, felépítés. Számítógépes rendszerek kialakításának folyamata. Web programozás AUNF971IM 2-0-2/f/3,ta,ma Előfeltétel kód: AUNF910IM Lénárt Anett A Webes publikáció technológiái. A jelölőnyelvek szerepe. A HTML nyelv alapjai. A HTML dokumentumok alapszerkezete. A szövegformázó elemek (karakter-, sor- és bekezdésformázó HTML tagok). CSS technológia, stíluslapok. Elv és motiváció. Beágyazott és csatolt stíluslapok. Listák létrehozása. Képek beágyazása. Hyper-hivatkozások létrehozása. Táblázatok létrehozása. HTML 9

10 keretek. Űrlapok. Flash objektumok. Scriptek. Előfeltételek, jogosultságok kezelése publikáláskor. FTP kliens használata. Az XHTML nyelv alapjai. A szemantikus web, mint a web evolúciójának következő szintje. Az XML nyelv alapjai. Az XML szintaktikai szabályai. Az XML dokumentum létrehozása és megjelenítése. Hibajelzések. Az XML dokumentum megjelenítése stíluslapok alkalmazásával. Web erőforrások automatikus feldolgozása. Az RDF adatmodell. Az RDF XML szintaxisa. RDF szótárak. Web ontológiák. Az OWL nyelv. Számítógép hálózatok I. AUNF976IM 2-0-2/f/5,os,ma Előfeltétel kód: AUNF921IM Megyeri Péter Számítógép hálózatok kialakulása, típusaik, osztályozásuk. Hálózat szabványok, az ISO-OSI referenciamodell, TCP/IP protokollkészlet. Fizikai szintű összeköttetés, adatátviteli alapok. Átviteli közegek, hálózati csatlakozás megoldása, hálózati csatlakozók, adatátviteli modemek. Kábelrendszerek, kábelezés. Adatkapcsolati szintű összeköttetés, adatkapcsolati protokollok. Lokális és városi hálózatok jellemzői. Közeghozzáférés-vezérlő eljárások. Hálózati szintű összeköttetés, hálózati protokollok. Hálózatok összekapcsolása. Számítógép hálózatok aktív eszközei (forgalomirányítók, kapcsolók, HUB-ok) és ezek jellemzői, alkalmazási lehetőségei. A hálózati forgalom szegmentálásának szempontjai és szegmentálás. Forgalomirányítás. Hálózatközi kommunikáció. Forgalomirányító protokollok típusai, jellemzői és lehetséges alkalmazási területei. Forgalomirányítók és kapcsolók meghatározott szempontok szerinti beállítása, konfigurálása. Adat, beszéd, zene, és képátvitel. QoS követelmények. Számítógép hálózatok II. AUNF977IM 1-0-3/f/5,ta,ma Előfeltétel kód: AUNF976IM Megyeri Péter Forgalomirányítók és kapcsolók meghatározott szempontok szerinti beállítása, konfigurálása. Szállítási szintű összeköttetés. TCP/UDP protokollok. Infokommunikációs hálózatok. Számítógépes és egyéb nyilvános kommunikációs hálózatok együttműködése. Internet hozzáférés kialakítása. Hálózatok biztonsága. Hozzáférés-vezérlés, ACL-ek kialakítása. Hálózat felügyelet, SNMP protokoll. Távközlő hálózatok felépítése. Távközlési technológiák és rendszerek (xdsl, X.25, FR, ISDN, ATM, optikai hálózatok) összpontszám 50%-ának megszerzése a szorgalmi időszakban Mérnöki tervező rendszerek AUNF915IM 1-0-2/f/4,os,ma Előfeltétel kód: AUNF901IM Fenyőházi Ernőné Általános, a mérnöki gyakorlatban előforduló és elterjedt tervező-rendszer megismerése. A tanulók megismertetése a program kezelésével, az alapvető tervezési fogásokkal. 10

11 Programozás I. AUNF971IM 1-0-3/f/5,os,ma Előfeltétel kód: Dr. Iványi Péter C nyelv alapjai, változók, adattípusok, Szabványos I/O, Kifejezések, Vezérlő szerkezetek, Függvények, Tömbök és karakter tömbök, Mutatók, Felhasználó által definiált adattípusok, Struktúrák, C preprocesszor, Dinamikus memóriakezelés, Aritmetikai műveletek precedenciája és asszociativitása, File-ok kezelése, Hibakeresés és hibakezelés, Magas szintű adatszerkezetek, Függvénymutatók, Parancssori argumentumok, Szabványos ANSI C könyvtári függvények. Programozás II. AUNF972IM 1-0-3/f/5,ta,ma Előfeltétel kód: AUNF971IM Dr. Iványi Péter A C++ nyelv származtatása a C nyelvből. Egységbe zárás fogalma, Objektumok fogalma, alkalmazása. Konstruktor és destruktor, Operátorok értelmezésének kiterjesztése, operátor overloading, Öröklődés és kompozíció. Absztrakt osztályok. Referenciák. Másoló konstruktorok. Kivételkezelés. Template-ek. Névtartományok. STL. Tervezési minták. Grafikus felülettel (GUI) rendelkező programok fejlesztése. Dokumentálás és telepítő készítése. Adatbáziskezelés AUNF981IM 2-0-2/v/5,os,ma Előfeltétel kód: AUNF972IM Dr. Pauler Gábor ETK-modell. Adatbázisok szükségessége. Funkcionális függések. Normalizálás. Leképzési szabályok. Relációs adatmodell. Elsődleges kulcs. Külső kulcs. Indexelés. Hálós-, hierarchikus-, objektumorientált adatmodell. Adatmodell készítés folyamata. Az SQL szabvány. Az SQL szintaxisa. Az SQL lekérdező nyelv. Lekérdezések egytáblás adatbázisból. Csoportosítások, szűrések, összesítések. Frissítések, beillesztések, törlések. Többtáblás lekérdezések, kapcsolatok. A MySQL adatbázis kezelő. A MySQL tulajdonságai, előnyei. A MySQL-Front és a PHPMyAdmin kezelői felület. A MySQL Administrator felügyeleti eszköz. A PHP és a MySQL kapcsolata. Adatbázis kapcsolatok. Villamosságtan 11

12 VHNF919IM 2-0-1/v/3,os,ma Előfeltétel kód: Armbruszt Ferencné A villamos hálózatok tárgyalásához szükséges fizikai mennyiségek fogalmának értelmezése és a kapcsolataikat leíró összefüggések ismertetése. A villamos hálózatok építőeleminek jellemzése és osztályozása. Az áramvezetés korszerű elmélete. Szinuszosan váltakozó mennyiségek jellemzése. Egyenáramú és szinuszosan változó áramú hálózatok, valamint négypólusok számítási eljárásainak ismertetése és a hálózatszámítási eljárások alkalmazása. Az egy-, és háromfázisú hálózatok számítása. A gyakorlatokon ezen alapfogalmakhoz kapcsolódó feladatok megoldása, a feladatok megoldásához szükséges gyakorlati készségek begyakorlása. Méréstechnika VHNF920IM 1-0-2/f/4,ta,ma Előfeltétel kód: VHNF919IM Máthé Kálmán A tárgy keretében a hallgatók megismerik a méréstechnika alapfogalmait, az alapvető mérési módszereket és mérőműszereket. Megismerkednek az alapvető mérési hibák típusaival és a legelterjedtebb kiértékelési módszerekkel. Elsajátítják az adott feladatokhoz legjobban illeszkedő mérési módszerek és mérőeszközök kiválasztási módját. Digitális technika AUNF921IM 2-0-2/f/4,os,ma Előfeltétel kód: Helmich József A Boole-algebra alapjai, logikai függvények fogalma, függvényosztályok. Kombinációs hálózatok leírási módjai. Kombinációs hálózatok hazárd jelenségei és kiküszöbölési módjaik. Sorrendi hálózatok csoportosítása és leírási módszereik. Hardver Ismeretek AUNF922IM 3-0-1/v/4,ta,ma Előfeltétel kód: AUNF921IM Armbruszt Ferenc Számítógép-rendszerek felépítése (asztali, hordozható és szerver platformokra). A CPU feladata. A legújabb Intel processzorcsaládok architektúrája. Az Intel processzorok üzemmódjai. Szegmentálásos és lapozásos memóriamodell. Védelmi mechanizmusok. A processzorteljesítmény jellemzői. Gyorsítótár architektúrák. Operatív tár. Memóriamodulok típusai, jellemzői. I/O rendszer. Rendszersínek jellemzői, alaplapi lapkakészletek. Adatátviteli módok (programozott, program megszakításos és DMA átvitel). A perifériák osztályozása. Szabványos általános célú és dedikált perifériasínek. Beviteli 12

13 eszközök (billentyűzet, egér) működési elve. 2D és 3D grafikus megjelenítési elvek, video-vezérlő kártyák jellemzői. Megjelenítő eszközök (CRT, LCD, plazma megjelenítők, projektorok), nyomtatók, plotterek működése és jellemzőik. A mágneses és optikai adatrögzítés elve. Háttértárolók (elsődleges, másodlagos és biztonsági másolati háttértárolók) típusai, jellemzőik. A RAID technológia. Hangkártyák. Digitális álló- és mozgókép rögzítés eszközei (szkennerek, digitális fényképezőgépek, videokamerák) típusaik, működési elvük és jellemzőik. Hang- és képtömörítési szabványok. Elektronika AUNF923IM 1-0-2/v/3,ta,ma Előfeltétel kód: VHNF919IM Máthé Kálmán Az elektronikai eszközök csoportosítása, története, alapfogalmak. Passzív és aktív építőelemek. Lineáris hálózatok. RLC hálózatok jellemzése. Mikroelektronikai félvezetők fizikai alapjai. PN átmenet működése. A dióda, bipoláris tranzisztor, térvezérlésű tranzisztorok (JFET és MOSFET) felépítése, működése, karakterisztikái, jellemzői, üzemmódjai, helyettesítő modelljei. Diódák elektronikai alkalmazásai. Tranzisztoros alapkapcsolások. Munkapont beállítás, erősítésjellemzők. A visszacsatolás elve. Jelillesztés és teljesítményillesztés fogalma. Műveleti erősítők felépítése, tipikus alkalmazásaik Jelforrások és jelvevők típusai, áramköri modelljeik, összekapcsolásuk szabályai. Zavarjelek. Optoelektronikai elemek. A bipoláris tranzisztor kapcsoló üzeme. Logikai alapáramkörök és jellemző paramétereik. Fontosabb logikai áramkörcsaládok (BiPolar, BiCMOS, CMOS). VLSI integrált áramkörök jellemzői. Órajel generátorok. Komparátorok, multivibrátorok. Tároló alapáramkörök, tároló cellák. Félvezető memóriák. A/D és D/A átalakítók. Vezetékes és optikai jelátvitel alapjai. Reflexió, áthallás problémája. Számítógép architektúrák AUNF924IM 2-0-0/v/3,os,ma Előfeltétel kód: VHNF919IM Megyeri Péter Alapok. Számítógép architektúra definíciói, architektúra jósága, leírása, bővíthetőség. Nyitott és zárt architektúra fogalma. Processzor architektúrák (RISC, CISC, VLIW, adatfolyam). Szuperskalár processzorok. A párhuzamos végrehajtás szintjei. Számítógép architektúrák. Számítógép-rendszer architektúrák. Információfeldolgozási modellek és architektúrák. Párhuzamos architektúrák típusai, csoportosítási módszerei (SIMD, MIMD, SMP architektúrák). Operációs rendszerek kiválasztásának szempontjai. Általános célú és szerver operációs rendszerek installálása, konfigurálása és optimalizálása. Villamos energiaellátás alapjai AUNF925IM Előfeltétel kód: 1-0-1/v/3,os,ma Dr. Elmer György 13

14 Kisfeszültségű hálózatok felépítése, típusai. Szerelvények. TT, TN védelmi módok. Védőberendezések: kismegszakító, olvadóbiztosító, áramvédő kapcsoló. Vezetékek színjelzései, a helyes keresztmetszet megválasztása, kötéstípusok. Földelési-, hurok-, és szigetelési ellenállás. Crest faktor, aktív és passzív PFC. A,B,C, D osztályú védelmek. Irányítástechnika AUNF926IM 2-0-1/v/3,ta,ma Előfeltétel kód: AUNF921IM Helmich József Irányítástechnikai alapfogalmak. Vezérlés, szabályozás összehasonlítása, ábrázolása. Vezérlések matematikai tárgyalási módjai. Relés alapkapcsolások. Félvezetős alapáramkörök és alapelemek. Programozható logikai vezérlők jellemzői. Lineáris szabályozási rendszerek vizsgálatának matematikai módszerei. Vizsgálat időtartományban. Szabályozások tárgyalása operátoros tartományban összefüggés az időtartomány és az operátoros tartomány között. Számítógépes alkalmazástechnika AUNF927IM 2-0-1/v/3,ta,ma Előfeltétel kód: AUNF911IM Zidarics Zoltán Beágyazott rendszerek. Nyílt forrású rendszerek. Linux Gadget. Windows alapú rendszerek. Érintőképernyős rendszerek Operációs rendszerek I. AUNF928IM 2-0-1/v/4,os,ma Előfeltétel kód: AUNF901IM Vránicsné Horváth Ildikó Operációs rendszerek célja, fogalma, fejlődése. Az operációs rendszerek feladata, szerkezete. Folyamatok és szálak fogalma, életciklusa. Együttműködő folyamatok. Holtpont fogalma. CPU ütemezés. Virtuális tárkezelés. Háttérkezelés. Az állománykezelő rendszerek alapfogalmai. Könyvtárak. Műveletek állományokon és könyvtárakon. Operációs rendszerek biztonsági kérdései. Hálózati és elosztott operációs rendszerek alapelvei, feladatai, típusai. Az elosztott állománykezelés elvei. Elosztott rendszerek biztonsági kérdései. A Windows XP általános célú egy-felhasználós operációs rendszer felépítése, jellemzői. Az NTFS állománykezelő rendszer. A biztonsági alrendszer. A Windows 2003 szerver operációs rendszer jellemzői. Az Active Directory alapjai. Háttértár- és nyomtatómegosztás. A Unix/Linux többfelhasználós operációs rendszerek felépítése, jellemzői. Linux disztribúciók. Linux kernel feladatai. Linux fájlrendszerek, könyvtárszerkezet, hozzáférési jogok. A Linux hálózati szolgáltatásai. Operációs rendszerek kiválasztásának szempontjai. Általános célú és szerver operációs rendszerek installálása, konfigurálása és optimalizálása. 14

15 . Operációs rendszerek II. AUNF929IM 1-0-1/f/3,ta,ma Előfeltétel kód: AUNF928IM Zidarics Zoltán A kernel fogalma, mikrokernel, monolitikus és kevert kernel. Fájlrendszerek: ext2, ext3, journaling fájlrendszerek, hálózati fájlrendszerek Jogrend, user, group, root/administrator, hozzáférés szabályozás, policy Debian Linux telepítése, konfigurálása, szükségtelen szolgáltatások kikapcsolás, apt, és dselect használata, tükörszerverek Samba létesítése Linux-on, Workgroup és Domain konfigurálása, Printer server konfigurálása Rendszerüzemeltetés-adminisztráció AUNF930IM 2-0-2/vf/4,ta,ma Előfeltétel kód: Armbruszt Ferenc A számítógépes rendszerek biztonsága. Biztonsági fokozatok, minősítések. Kockázatok, veszélyforrások. Az algoritmikus, fizikai és a szabályzati biztonság. Adatátvitel védelme, titkosítás, kriptográfiai protokollok. Partnerazonosítás, integritásvédelem, digitális aláírás. Hozzáférés védelem típusai, ügynökök. Támadási típusok, a hálózat gyenge pontjainak azonosítása. Tűzfalak típusai. VPN. Betörésfigyelő rendszerek. Munkállomások és szerverek biztonságossá tétele. Rendszer log információk kezelése, log analizátorok. Felhasználók létrehozása, tevékenységük monitorozása, törlése, a törölt felhasználók utáni nagytakarítás. Levelező rendszerek üzemeltetése, adminisztrációja. A SPAM fajtái, terjedése, felismerése, védekezés. 15

Mintaterv. Tanulmányi tájékoztató 2012 - Műszaki informatikai mérnökasszisztens. Rövid programok. Adatbázis kezelés

Mintaterv. Tanulmányi tájékoztató 2012 - Műszaki informatikai mérnökasszisztens. Rövid programok. Adatbázis kezelés Tanulmányi tájékoztató 0 - Műszaki informatikai mérnökasszisztens oldal /6 Mintaterv korszerű munkaszervezés Számítógépes és hálózati alapismeretek PM-AUNF90 Felhasználói programok alkalmazása PM-AUNF90

Részletesebben

Mintaterv. PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 2011 - Web-programozó. Adatbázis kezelés. előfeltételek: Algoritmusok és programozási technikák

Mintaterv. PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 2011 - Web-programozó. Adatbázis kezelés. előfeltételek: Algoritmusok és programozási technikák PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató - Web-programozó oldal / Mintaterv korszerű munkaszervezés Számítógépes és hálózati alapismeretek Felhasználói programok alkalmazása Ügyviteli ismeretek, munkavégzési

Részletesebben

Mintaterv. PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 2012 - Web-programozó. Adatbázis kezelés

Mintaterv. PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 2012 - Web-programozó. Adatbázis kezelés PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 0 - Web-programozó oldal /6 Mintaterv korszerű munkaszervezés Számítógépes és hálózati alapismeretek Felhasználói programok alkalmazása Ügyviteli ismeretek, munkavégzési

Részletesebben

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet S IQU IN Q UEEC C LESIE NS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet A VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE 2003. 1 A szak megnevezése:

Részletesebben

A számítógépes feladatok a várt megoldáshoz egyértelmű utalásokat tartalmazzanak.

A számítógépes feladatok a várt megoldáshoz egyértelmű utalásokat tartalmazzanak. A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői Szóbeli tételek: Minden tétel két feladatból ( A és B ) áll: Az A feladat az adott témakör általános bemutatását és a témakör meghatározott részeinek részletesebb

Részletesebben

Mintaterv. PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató Gépipari mérnökasszisztens. Anyagtan és alkalmazások

Mintaterv. PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató Gépipari mérnökasszisztens. Anyagtan és alkalmazások PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 0 - Gépipari mérnökasszisztens oldal / Mintaterv korszerű munkaszervezés Számítógépes és hálózati alapismeretek Felhasználói programok alkalmazása Környezet- és munkavédelem

Részletesebben

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A jelek csoportosítása 1.1.2. Kód, kódolás, bináris kód 1.1.3. A kommunikáció általános modellje

Részletesebben

Mintaterv. PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató Web-programozó. Adatbázis kezelés

Mintaterv. PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató Web-programozó. Adatbázis kezelés PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató - Web-programozó oldal / Mintaterv korszerű munkaszervezés Számítógépes és hálózati alapismeretek Felhasználói programok alkalmazása Ügyviteli ismeretek, munkavégzési

Részletesebben

AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli Az informatika érettségi vizsga célja Az informatika érettségi

Részletesebben

AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei

AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli Az informatika érettségi vizsga célja Az informatika érettségi

Részletesebben

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS felsıfokú szakképzés OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 Érvényes: A 2009/10-es tanévtıl kezdve felmenı rendszerben. Dr. Skrop Adrienn szakvezetı Dr. Friedler Ferenc

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 1. oldal, összesen: 6 oldal INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli. Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli. Az informatika érettségi vizsga

Részletesebben

2. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként

2. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként Szakmai követelmény-modul 2. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként Tantárgyak, témakörök Ágazati szakközépiskolai képzés óraszáma a közismereti

Részletesebben

Mintaterv. PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 2012 - Gépipari mérnökasszisztens. Anyagtan és alkalmazások

Mintaterv. PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 2012 - Gépipari mérnökasszisztens. Anyagtan és alkalmazások PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 0 - Gépipari mérnökasszisztens oldal / Mintaterv korszerű munkaszervezés Számítógépes és hálózati alapismeretek Felhasználói programok alkalmazása Környezet- és munkavédelem

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM. SZÓBELI VIZSGATÉTELEK A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján szervezett OKJ szakmai vizsgához

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM. SZÓBELI VIZSGATÉTELEK A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján szervezett OKJ szakmai vizsgához OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZÓBELI VIZSGATÉTELEK A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján szervezett OKJ szakmai vizsgához SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOFTVERÜZEMELTETŐ OKJ 52 4641 03 A szóbeli

Részletesebben

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 853 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES TEMATIKÁJA

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES TEMATIKÁJA A témakörök előtt lévő számok az informatika tantárgy részletes vizsgakövetelménye és a vizsga leírása dokumentumban szereplő témaköröket jelölik. KÖVETELMÉNYEK 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció

Részletesebben

A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 481 03 1.2. Részszakképesítés

Részletesebben

Közigazgatási informatika tantárgyból

Közigazgatási informatika tantárgyból Tantárgyi kérdések a záróvizsgára Közigazgatási informatika tantárgyból 1.) A közbeszerzés rendszere (alapelvek, elektronikus árlejtés, a nyílt eljárás és a 2 szakaszból álló eljárások) 2.) A közbeszerzés

Részletesebben

Mintaterv. Tanulmányi tájékoztató 2012 - Gépipari mérnökasszisztens. Rövid programok. Anyagtan és alkalmazások

Mintaterv. Tanulmányi tájékoztató 2012 - Gépipari mérnökasszisztens. Rövid programok. Anyagtan és alkalmazások Tanulmányi tájékoztató 0 - Gépipari mérnökasszisztens oldal / Mintaterv korszerű munkaszervezés Számítógépes és hálózati alapismeretek Felhasználói programok alkalmazása Környezet- és munkavédelem Ügyviteli

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

1. tétel. A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei. Informatika érettségi (diák)

1. tétel. A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei. Informatika érettségi (diák) 1. tétel A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei Ismertesse a kommunikáció általános modelljét! Mutassa be egy példán a kommunikációs

Részletesebben

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek PL-5107 A továbbképzés célja: A program az alapvető számítógépes fogalmakban való jártasságot és a számítógépek alkalmazási területeinek ismeretét nyújtja

Részletesebben

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Mérnök informatikus alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

A 23. sorszámú Távközlési technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 23. sorszámú Távközlési technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 23. sorszámú Távközlési megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító : 54 523 05 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA

Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA A szakképzés megnevezése: Elektronikai technikus A szakképzés azonosító száma: 54 523 01 0000 00 00 Hozzárendelt FEOR szám: 3121 1. A szakképzés szervezésének

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Gazdasági informatikus OKJ azonosító 54 481 02 A képzés során megszerezhető kompetenciák

Részletesebben

Elektronika 11. évfolyam

Elektronika 11. évfolyam Elektronika 11. évfolyam Áramköri elemek csoportosítása. (Aktív-passzív, lineáris- nem lineáris,) Áramkörök csoportosítása. (Aktív-passzív, lineáris- nem lineáris, kétpólusok-négypólusok) Két-pólusok csoportosítása.

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Műszaki informatikus szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 41 05 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 481 03 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Részszakképesítés megnevezése: Hálózati rendszerüzemeltető

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Részszakképesítés megnevezése: Hálózati rendszerüzemeltető A 8. sorszámú Hálózati rendszerüzemeltető megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 481

Részletesebben

Villanyszerelő. A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítés-elágazások: Hozzárendelt FEOR szám: 7624

Villanyszerelő. A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítés-elágazások: Hozzárendelt FEOR szám: 7624 Villanyszerelő A szakképzés megnevezése: Villanyszerelő A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00 Szakképesítés-elágazások: nincsenek Hozzárendelt FEOR szám: 7624 Szakképzési évfolyamok száma:

Részletesebben

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai Az intézmény neve: Székhely: Vezető: Nyíregyházi Főiskola 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. Dr. habil. Balogh Árpád

Részletesebben

Tanulmányok alatti vizsgák

Tanulmányok alatti vizsgák Tanulmányok alatti vizsgák 1 GAZDASÁGI ÉS JOGI ALAPISMERETEK...2 2 ÜGYVITELI ISMERETEK...3 3 ÜGYVITEL GYAKORLAT...4 4 ÁLTALÁNOS STATISZTIKA ÉS STATISZTIKA GYAKORLAT...5 5 PÉNZÜGYI ISMERETEK...6 6 ADÓZÁS...7

Részletesebben

A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET. az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. (tagintézmény igazgató)

A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET. az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. (tagintézmény igazgató) A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. Összeállította: Informatika munkaközösség 2010. év szeptember hó 01. nap. (tanár) (tagintézmény igazgató)

Részletesebben

Műszaki informatikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés

Műszaki informatikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés Műszaki informatikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés Műszaki informatikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés PTE PMMK Tanulmányi tájékoztató 2007/2008 A képzés megnevezése: felsőfokú szakképzés

Részletesebben

A 11. sorszámú IT mentor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 11. sorszámú IT mentor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 11. sorszámú IT mentor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 482 01 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A 9. sorszámú Informatikai rendszergazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 9. sorszámú Informatikai rendszergazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 9. sorszámú Informatikai rendszergazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 481 04 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Információs társadalom

Információs társadalom SZÓBELI TÉMAKÖRÖK INFORMATIKÁBÓL 2015. Információs társadalom Kommunikáció fogalma, fajtái, általános modellje. Példák. A jel, adat, információ, zaj és a redundancia fogalma. Példák. Különbség a zaj és

Részletesebben

Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K. 4. A meghirdetés ideje (mintatanterv szerint vagy keresztfélében):

Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K. 4. A meghirdetés ideje (mintatanterv szerint vagy keresztfélében): Követelményrendszer 1. Tantárgynév, kód, kredit, választhatóság: Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K 2. Felelős tanszék: Informatika Szakcsoport 3. Szak, szakirány, tagozat: Műszaki

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Felsőfokú szakképzés OKJ 55 345 02 0010 55 01 Érettségi utáni 2 éves (4 félév) szakképzés, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában, nappali tagozaton.

Részletesebben

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció általános modellje 1.1.2. Információs és kommunikációs technológiák és rendszerek

Részletesebben

SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE

SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE 2011 1. A felsőfokú szakképzés megnevezése: Üzleti szakügyintéző OKJ száma: 55 343 01 0000 00 00 2. Elágazás: Számviteli szakügyintéző OKJ

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

0405 INFORMATIKA ÁGAZAT

0405 INFORMATIKA ÁGAZAT 0405 INFORMATIKA ÁGAZAT A képzés négy + egy éves A négy éves képzés keretében az informatika ágazat szakgimnáziumi kerettanterve szerint tanulhatsz és a 4. év végén érettségi és szakmai érettségi vizsgát

Részletesebben

A 319. sorszámú Képző- és iparművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 319. sorszámú Képző- és iparművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 319. sorszámú Képző- és iparművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés

Részletesebben

Informatikai rendszergazda megnevezésű szakképesítés

Informatikai rendszergazda megnevezésű szakképesítés Informatikai rendszergazda megnevezésű szakképesítés AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A szakképesítés azonosító száma: 54 481 04 A szakképesítés megnevezése: Informatika rendszergazda A szakmacsoport

Részletesebben

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Cél: A képzés célja, hogy a projekt résztvevői tudják kezelni a számítógépet és perifériáit, ismerjék a szoftvereket. Képessé

Részletesebben

A 320. sorszámú Médiaművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 320. sorszámú Médiaművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 320. sorszámú Médiaművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség kezdete: 2013. 09. 01. Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 INFORMATIKA

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola 06 3 06 68 06.. Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: Gyakorlati vizsgatevékenység 5 8 03 000 50 Számítástechnikai szoftverüzemeltető Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése:

Részletesebben

Az xx. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Az xx. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Az xx. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 5148103 2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11.

Részletesebben

Informatikai alapismeretek szóbeli felkészülési témakörök

Informatikai alapismeretek szóbeli felkészülési témakörök Informatikai alapismeretek szóbeli felkészülési témakörök Minden tétel két feladatból ( A és B ) áll: Az A feladat az adott témakör általános bemutatását és a témakör meghatározott részeinek részletesebb

Részletesebben

A 301. sorszámú Pályázati-támogatási asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 301. sorszámú Pályázati-támogatási asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 301. sorszámú Pályázati-támogatási asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 345 06

Részletesebben

OKJ 54 523 02 Elektronikai technikus Központi előírás szerint az elmélet/gyakorlat aránya 40/60%

OKJ 54 523 02 Elektronikai technikus Központi előírás szerint az elmélet/gyakorlat aránya 40/60% OKJ 54 523 02 Elektronikai technikus Központi előírás szerint az elmélet/gyakorlat aránya 40/60% 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság Munkahelyi egészség és biztonság 0,5 0,5 0,5 11499-12 Foglalkoztatás

Részletesebben

Számítógép-hálózati szakember szakirányú továbbképzési szak

Számítógép-hálózati szakember szakirányú továbbképzési szak Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ Számítógép-hálózati szakember szakirányú továbbképzési szak Indítási kérelem Székesfehérvár, 2010 AZ INDÍTÁSI KÉRELEM TARTALMA I. A SZAKINDÍTÁSI KÉRELEM INDOKLÁSA

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR. Villamosmérnök szak

ÓBUDAI EGYETEM KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR. Villamosmérnök szak 2016/2017. tanév 1. félév 1. Matematika I. 42439/1. Vektorgeometria és lineáris algebra 2.900,- 42440 Analízis 3.900,- 1190 Matematika feladatok 3.220,- 2. Informatika I. 1186/I. Számítástechnika I. 2.200,-

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola 4 0 43 0 8 0.. Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: Gyakorlati vizsgatevékenység 54 48 03 000 50 Számítástechnikai szoftverüzemeltető Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése:

Részletesebben

BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE

BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE 2011 1. A felsőfokú szakképzés megnevezése: Üzleti szakügyintéző OKJ száma: 55 343 01 0000 00 00 2. Elágazás: Banki szakügyintéző OKJ száma: 55

Részletesebben

A 182. sorszámú Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 182. sorszámú Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 182. sorszámú Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium // OKJ: Elektronikai technikus szakképesítés.

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium // OKJ: Elektronikai technikus szakképesítés. 1 rész 090006 090006/1gy nap nap nap 4. nap 5. nap 6. nap tevékenység 2014.05.13 2014.06.11 2014.06.12 Internetről szakmai dokumentumok letöltése, belőle prezentáció készítése VIZSGAREND A vizsgaszervező

Részletesebben

Webmester képzés tematika oktatott modulok

Webmester képzés tematika oktatott modulok Webmester képzés tematika oktatott modulok 1167-06 - Webmester Figyeli és gyűjti a munkájával kapcsolatos újonnan felmerülő technológiákat, trendeket Felülvizsgálja, fejleszti és dokumentálja saját munkafolyamatainak

Részletesebben

Tételek Elektrotechnika és elektronika I tantárgy szóbeli részéhez 1 1. AZ ELEKTROSZTATIKA ALAPJAI AZ ELEKTROMOS TÖLTÉS FOGALMA 8 1.

Tételek Elektrotechnika és elektronika I tantárgy szóbeli részéhez 1 1. AZ ELEKTROSZTATIKA ALAPJAI AZ ELEKTROMOS TÖLTÉS FOGALMA 8 1. Tételek Elektrotechnika és elektronika I tantárgy szóbeli részéhez 1 1. AZ ELEKTROSZTATIKA ALAPJAI 8 1.1 AZ ELEKTROMOS TÖLTÉS FOGALMA 8 1.2 AZ ELEKTROMOS TÉR 9 1.3 COULOMB TÖRVÉNYE 10 1.4 AZ ELEKTROMOS

Részletesebben

NEPTUN-kód: KHTIA21TNC

NEPTUN-kód: KHTIA21TNC Kredit: 5 Informatika II. KHTIA21TNC Programozás II. oratórium nappali: 2 ea+ 0 gy+ 0 KMAPR22TNC Dr. Beinschróth József Az aláírás megszerzésnek feltétele: a félév folyamán 2db. ZH mindegyikének legalább

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység

Gyakorlati vizsgatevékenység -06 3-06 68-06 Gyakorlati vizsgatevékenység Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 8 03 0000 00 00 Informatikai rendszergazda Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 68-06

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2012 Informatika

ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2012 Informatika Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2012 Informatika Reischlné Rajzó Zsuzsanna Szaktanár Endrédi Józsefné Igazgató Kelt: Budapest, 2012 március 1. tétel A kommunikáció

Részletesebben

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA Számítástechnika és informatika, Robotzsaru tantárgyakból a nappali tagozat részére 2009/2010 tanévtől A hallgatói

Részletesebben

Alapismeretek. Tanmenet

Alapismeretek. Tanmenet Alapismeretek Tanmenet Alapismeretek TANMENET-Alapismeretek Témakörök Javasolt óraszám 1. Számítógépes alapfogalmak, számítógép generációk 2. A számítógép felépítése, hardver, A központi egység 3. Hardver

Részletesebben

Programozás. Bevezetés. Fodor Attila. Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék

Programozás. Bevezetés. Fodor Attila. Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék Programozás Fodor Attila Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék foa@almos.vein.hu 2010. február 11. Tantárgy célja, szükséges ismeretek Tantárgy célja,

Részletesebben

Békéscsabai Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola "Az új szakképzés bevezetése a Keményben" TÁMOP-2.2.5.

Békéscsabai Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola Az új szakképzés bevezetése a Keményben TÁMOP-2.2.5. Szakképesítés: Log Autószerelő - 54 525 02 iszti Tantárgy: Elektrotechnikaelektronika Modul: 10416-12 Közlekedéstechnikai alapok Osztály: 12.a Évfolyam: 12. 32 hét, heti 2 óra, évi 64 óra Ok Dátum: 2013.09.21

Részletesebben

HELYI TANTERV. Informatika

HELYI TANTERV. Informatika HELYI TANTERV Informatika 9. évfolyam Témák Új Tananyag feldolgozása Gyakorlás, helyi felhasználás Összefoglalás, ellenőrzés, hiánypótlás Összóraszám Az informatikai eszközök használata 7 1 8 Információs

Részletesebben

Informatika szóbeli vizsga témakörök

Informatika szóbeli vizsga témakörök KECSKEMÉTI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31., Telefon: 76/480-744, Fax: 487-928 KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA 6000 Kecskemét, Bethlen

Részletesebben

Abroncsgyártó Gumiipari technológus

Abroncsgyártó Gumiipari technológus A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Mérnök informatikus (BSc)

Mérnök informatikus (BSc) Mérnök informatikus (BSc) Az informatika dinamikusan fejlődő, a mindennapokat szorosan átszövő tudomány. Ha érdekel milyen módon lehet informatika rendszereket tervezni, üzemeltetni, szakunkon elsajátíthatod

Részletesebben

A felsőfokú szakképzésbe való felvétel követelményei

A felsőfokú szakképzésbe való felvétel követelményei A felsőfokú szakképzés megnevezése: Jogi asszisztens A felsőfokú szakképzés szakmacsoportja: Ügyvitel szakmacsoport A szakképesítés OKJ azonosító száma, kiadásának éve: 55 6 01 0000 00 00 008. A szakmai

Részletesebben

Internetes alkalmazásfejlesztő képzés tematika oktatott modulok

Internetes alkalmazásfejlesztő képzés tematika oktatott modulok Internetes alkalmazásfejlesztő képzés tematika oktatott modulok 1142-06 - Számítógépkezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés o Hardvert üzemeltet, szoftvert telepít o Irodai programcsomagot egyedi és

Részletesebben

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - négy osztályos képzés. nyelvi és matematika speciális osztályok

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - négy osztályos képzés. nyelvi és matematika speciális osztályok INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK - négy osztályos képzés nyelvi és matematika speciális osztályok A vizsgák lebonyolítása A tanuló előre elkészített feladatkombinációkból húz véletlenszerűen. OSZTÁLYOZÓ

Részletesebben

A 182. sorszámú Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 182. sorszámú Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 182. sorszámú Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

Vetési Albert Gimnázium, Veszprém. Didaktikai feladatok. INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK (10 óra)

Vetési Albert Gimnázium, Veszprém. Didaktikai feladatok. INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK (10 óra) Tantárgy: INFORMATIKA Készítette: JUHÁSZ ORSOLYA Osztály: nyelvi előkészítő évfolyam Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Heti óraszám: 3 óra Éves óraszám: 108 óra Tankönyv: dr. Dancsó Tünde Korom Pál: INFORMATIKA

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység B

Gyakorlati vizsgatevékenység B Gyakorlati vizsgatevékenység Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 481 04 0000 00 00 Web-programozó Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1189-06 Web-alkalmazás fejlesztés

Részletesebben

Informatikai alapismeretek Földtudományi BSC számára

Informatikai alapismeretek Földtudományi BSC számára Informatikai alapismeretek Földtudományi BSC számára 2010-2011 Őszi félév Heizlerné Bakonyi Viktória HBV@ludens.elte.hu Titkosítás,hitelesítés Szimmetrikus DES 56 bites kulcs (kb. 1000 év) felcserél, helyettesít

Részletesebben

Az xx. sorszámú Informatikai rendszergazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Az xx. sorszámú Informatikai rendszergazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Az xx. sorszámú Informatikai rendszergazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 481 04 2. Szakképesítés

Részletesebben

Az 54 481 03 0010 54 07 azonosító számú, Webmester megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak azonosítója megnevezése 1142-06 Számítógép

Az 54 481 03 0010 54 07 azonosító számú, Webmester megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak azonosítója megnevezése 1142-06 Számítógép Az 54 481 03 0010 54 07 azonosító számú, Webmester megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak azonosítója megnevezése 1142-06 Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés 1143-06 Projekt

Részletesebben

VIZSGAREND Web-programozó szakképesítés 1180-06 zé e ze s a munk rű ors K

VIZSGAREND Web-programozó szakképesítés 1180-06 zé e ze s a munk rű ors K Korszerű munkaszervezés 1 Nyugatmagyarországi Egyetem //Fi21120 118006 118006/1in nap nap nap 4. nap 5. nap 6. nap tevékenység 2014.05.14 2014.05.26 2014.05.27 2014.06.05 interaktív Számítógépkezelési,

Részletesebben

1.sz melléklet Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások

1.sz melléklet Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások 1.sz melléklet Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások - Az összefüggő szakmai gyakorlatról hiányozni nem lehet. Rendkívüli, nem tervezhető esemény esetén az igazgatóhelyettest kell értesíteni.

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység A

Gyakorlati vizsgatevékenység A Gyakorlati vizsgatevékenység A Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 481 04 0000 00 00 Web-programozó Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1189-06 Web-alkalmazás fejlesztés

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység B

Gyakorlati vizsgatevékenység B 55 41 04 0000 00 00 Web-programozó 110-06 111-06 70-06 11-06 119-06 1.. 3. 1.. 1.. 3. 1.. 1.. 3. 4. 5. Gyakorlati vizsgatevékenység B Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 55 41 04 0000 00 00 Web-programozó

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01

KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01 KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító 54 344 01 A képzés során megszerezhető

Részletesebben

GAZDASÁGI INFORMATIKAI MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS KREDIT ALAPÚ TANTERVE

GAZDASÁGI INFORMATIKAI MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS KREDIT ALAPÚ TANTERVE GAZDASÁGI INFORMATIKAI MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS KREDIT ALAPÚ TANTERVE Szak neve: GAZDASÁGI INFORMATIKAI MENEDZSMENT Tagozat: levelező Képzési idő: 4 félév Az oktatás nyelve: magyar Megszerezhető

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör Nyíregyházi Szakképzési Centrum 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Tel.: 42/512-371 OM azonosító: 203045 E-mail: nyirszc@gmail.com Honlap: www.nyiregyhaziszc.hu KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör A

Részletesebben

Szoftverfejlesztő képzés tematika oktatott modulok

Szoftverfejlesztő képzés tematika oktatott modulok Szoftverfejlesztő képzés tematika oktatott modulok 1148-06 - Szoftverfejlesztés Megtervezi és megvalósítja az adatbázisokat Kódolja az adattárolási réteget egy adatbáziskezelő nyelv használatával Programozás

Részletesebben

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 04 1.2.

Részletesebben

Alapismeretek. Tanmenet

Alapismeretek. Tanmenet Alapismeretek Tanmenet Alapismeretek TANMENET-Alapismeretek Témakörök Javasolt óraszám 1. Történeti áttekintés 2. Számítógépes alapfogalmak 3. A számítógép felépítése, hardver A központi egység 4. Hardver

Részletesebben

Képzési program. A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus. 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák:

Képzési program. A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus. 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák: Képzési program A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák: 1.1. Számítógépeket kezel, szoftvereket használ 1.2. Alkalmazza a számítástechnikai ismereteit 1.3.

Részletesebben

Designer képzés tematika oktatott modulok

Designer képzés tematika oktatott modulok Designer képzés tematika oktatott modulok 1142-06 - Számítógépkezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés o Hardvert üzemeltet, szoftvert telepít o Irodai programcsomagot egyedi és integrált módon használ

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA Baja, Bácska tér 1. OM azonosító: 203028 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2016-2017. tanév Türr sok éves múlt, versenyképes jövő! Érettségire felkészítő

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben