Műszaki Informatika mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Műszaki Informatika mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés"

Átírás

1 Műszaki Informatika mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés

2 A képzés megnevezése: felsőfokú szakképzés A szakképesítés megnevezése: műszaki informatikai mérnökasszisztens A szakképesítés azonosító száma: OKJ Iskolai előképzettség: A képzésre érettségi bizonyítvánnyal, azzal egyenértékű középiskolai végzettséget igazoló bizonyítvánnyal lehet bekerülni. A képzés időtartama: 2 év (4 képzési félév) A képzés jellege: kreditrendszerű A kreditszám: a mintatanterv alapján elérhető kreditek max. száma 120 A szerzett kreditek beszámítása: A kétéves képzés befejezése után azok a hallgatók, akik a PTE PMMK mérnök informatikus szakára felvételt nyertek, az FSZ képzésük során szerzett 120 kreditből 55 kredit beszámítását kérvényezhetik az alábbi tantárgyak és kreditértékek figyelembe vételével: Tárgykód PMAUNF901 PMAUNF902 Beszámítható tantárgy Befogadó (BSc) tantárgy Kreditpont Kredit Megnevezés Tárgykód Megnevezés beszámítás pont Számítógépes és hálózati alapismeretek Felhasználói alkalmazása programok 3 4 PMMINB110 Bevezetés informatikába PMMENF002 Jogi ismeretek 2 PMMENB100 Jogi ismeretek 3 PMMENF003 Gazdasági alapismeretek 3 PMMENB301 Közgazdaságtan I. 3 PMMENF004 Vállalkozói ismeretek 3 PMMENB601 Vállalati gazdaságtan I. 3 PMMENF006 Projektmenedzsment 3 PMMENB760 Projektmenedzsment 2 PMAUNF971 Programozás I. 5 PMMINB131 Programozás I. 3 PMAUNF972 Programozás II. 5 PMMINB132 Programozás II. 3 PMAUNF928 Operációs rendszerek I. 3 PMAUNF929 Operációs rendszerek II. 3 PMMINB240 Operációs rendszerek 5 PMAUNF976 Számítógép hálózatok I. 5 PMMINB251 Hálózatok I. 5 PMAUNF977 Számítógép hálózatok II. 5 PMMINB252 Hálózatok II. 5 PMVHNF919 Villamosságtan 3 PMVHNF925 Villamos alapjai energiaellátás 3 PMVHNB954 Fizika I. 4 PMAUNF921 Digitális technika 4 PMVHNB181 Digitális technika I. 4 PMAUNF923 Elektronika 4 PMAUNB201 Elektronika I. 4 PMAUNF981 Adatbázis kezelés 5 PMSANB301 Adatbázisok I. 5 PMAUNF986 Web-programozás 5 PMMINB170 Web-programozás 3 Összesen: 55 az 3 A szakképzés célja: olyan felsőfokú szakképzettséggel rendelkező szakemberek képzése, akik munkájuk során képesek a korszerű számítástechnikai eszközök, valamint a tevékenységükhöz tartozó jogi és szabványismeretek, továbbá az angol informatikai szaknyelv alkalmazására, 2

3 akik szakmai munkáik közvetlen elvégzése mellett felkészültek munkaszervezéssel kapcsolatos feladatok ellátására, munkacsoportok irányítására és a munkahelyi minőségirányítással kapcsolatos feladatok menedzselésére is, akiket szakképesítésük a vállalkozás személyi, pénzügyi, tárgyi, piaci feltételeinek elemzésére, megteremtésére is jogosít, akik tevékeny részt vállalnak rendszerek, illetve alkalmazások tervezésében, tesztelésében, a működéshez szükséges környezet létrehozásában és konfigurálásában akik munkájuk során mindvégig környezettudatos magatartásformát tanúsítanak, a munkavégzés balesetvédelmi előírásait ismerik, betartják és alkalmazzák, akik professzionális informatikai ismereteik révén a számítógépes rendszerek telepítésével, üzemeltetésével, karbantartásával és továbbfejlesztésével összefüggő feladataikat mindenkor képesek a gazdasági lehetőségek és a vállalkozás igényeinek korszerű, európai színvonalú összehangolásával megoldani. A képzés fő területei/modulok: alapismereti modul, műszaki modul, kiegészítő modul. A képzés tartalmának megoszlása a modulok között kreditben kifejezve: Kredit Korszerű munkaszervezés 16 Gazdálkodás projectvezetés 13 Műszaki informatikai rendszerek telepítése üzemeletetése 25 Információs rendszerek fejlesztése 15 Hardver eszközök telepítése, konfigurálása, üzemeltetése 30 Alkalmazások telepítése, üzemeltetése 11 Szakdolgozat készítés 10 Összesen: 120 Az összes tanórák száma: 15 hetes képzési félévekkel és heti 25 tanórával számítva Szakmai gyakorlat: 4 hét gyakorlati munkavégzés a 2. félévet követően Az ismeretek ellenőrzési rendszerének elemei: félévközi számonkérések (írásbeli dolgozatok, önálló feladatmegoldás, mérések ), kommunikációs gyakorlatok, félév-végi követelmények: félévközi jegy (f) vagy vizsga (v), irányított vállalati szakmai gyakorlat teljesítése, szakdolgozat benyújtása/védése, szakmai elméleti vizsga. Az egyes félévek eredményes elégtelent nem tartalmazó befejezése a következő megkezdésének feltétele. (A szorgalmi időszak, a vizsgaidőszak és az előírt szakmai gyakorlat alkot egy félévet.) A szakmai vizsgára/záróvizsgára bocsátás feltétele: a tantervben rögzített vizsgák letétele, ill. az összes elérhető kreditpont (120) megszerzése, a szakmai gyakorlat igazolt teljesítése, a szakdolgozat benyújtása. A szakmai vizsga: A szakmai vizsga (továbbiakban záróvizsga) gyakorlati és elméleti részből áll. Gyakorlati vizsga a szakképesítés tartalmát kifejező alapvető munkafolyamatokat, munkaműveleteket átfogó, a 3

4 szakképesítésért felelős miniszter által meghatározott szakmai és vizsgakövetelmény figyelembevételével kidolgozott gyakorlati vizsgafeladatok megoldása. Szakmai elméleti vizsga a műszaki ismeretek és az általános informatikai ismeretek értékelése írásbeli és szóbeli teljesítés alapján. Írásbeli vizsgarész: a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott írásbeli tételek alapján a szakképesítés, illetőleg tantárgy egészét átfogó összetett feladatok megoldása. Szóbeli vizsgarész: a szakképesítésért felelős miniszter által meghatározott tantárgy(ak)ból és tétel(ek)ből való beszámolás és a szakdolgozat megvédése. A záróvizsga értékelése: A vizsgázó teljesítményének értékelése A vizsgázó az egyes vizsgarészeken elért teljesítménye alapján szakképesítésenként egyetlen osztályzatot kap. A szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott súlyozások figyelembe vételével az alábbi osztályzatok alakíthatók ki: o % jeles (5) o 71 80% jó (4) o 61 70% közepes (3) o 51 60% elégséges (2) o 0 50% elégtelen (1) Sikertelen a szakmai vizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgarészen 50% vagy az alatti teljesítményt nyújtott. Szakképesítés, rész-szakképesítés megszerzését célzó sikertelen szakmai vizsga esetén, ha az egyes vizsgarészekből elért teljesítmény lehetővé teszi, rész-szakképesítést, illetve másik részszakképesítést igazoló bizonyítványt kell kiadni. Ha vizsgarész teljesítése alóli mentesítésre kerül sor, akkor a vizsgázó teljesítményének értékelésekor a vizsgarészt a felmentés alapjául szolgáló tanulmányokban szerzett érdemjegynek a táblázat szerinti maximális % értékével kell figyelembe venni. Tanulmányi verseny kiírásban meghatározott felmentés esetén az adott vizsgarész teljesítményét 100%-osnak kell tekinteni. A szakmai bizonyítvány: A sikeres záróvizsgát tett hallgatók ún. szakmai bizonyítványhoz jutnak, mely igazolja a képzésben való részvételt és a műszaki informatikai mérnökasszisztens szakképesítés megszerzését, feljogosítja a végzett hallgatót a megjelölt munkakörök betöltésére, a mindenkor hatályos felvételi szabályok alapján felsőoktatási intézmény szakirányú alapképzésére felvételt nyert továbbtanulók számára a szakképzésben teljesített kreditek min. 30%-os mértékben való elismerését teszi lehetővé. 4

5 ea gy lab köv kr ea gy lab köv kr ea gy lab köv kr ea gy lab köv kr kredit PTE PMMK Tanulmányi tájékoztató 2010/2011 kód Műszaki informatika mérnökasszisztens mintatanterve félévek tantárgy Korszerű munkaszervezés 16 PMAUNF901 Számítógépes és hálózati alapismeretek f 3 PMAUNF902 Felhasználói programok alkalmazása f 4 PMMENF001 Ügyviteli ismeretek, munkavégzési technikák f 2 PMVHNF904 Környezet- és munkavédelem v 3 PMMENF002 Jogi ismeretek v 2 PMILNF155 Angol informatikai szaknyelv f Gazdálkodás, projektvezetés 13 PMMENF003 Gazdasági alapismeretek v 3 PMMENF004 Vállalkozói ismeretek v 3 PMMENF005 Munkaerő-piaci ismeretek f 2 PMMENF006 Projektmenedzsment f 3 PMVHNF907 Viselkedéskultúra, humán kommunikáció v Műszaki informatikai rendszerek felépítése 25 AUNF910IM Informatikai ismeretek I f 4 AUNF911IM Informatikai ismeretek II f 4 AUNF986IM Web programozás f 3 AUNF976IM Számítógép hálózatok I f 5 AUNF977IM Számítógép hálózatok II f 5 AUNF915IM Mérnöki tervezőrendszerek f Információs rendszerek fejlesztése 15 AUNF971IM Programozás I f 5 AUNF972IM Programozás II f 5 AUNF981IM Adatbáziskezelés v Hardver eszközök telepítése, konfigurálása, üzemeletetése 30 VHNF919IM Villamosságtan v 3 AUNF920IM Méréstechnika f 4 AUNF921IM Digitális technika f 4 AUNF922IM Hardver ismeretek v 4 AUNF923IM Elektronika v 3 AUNF924IM Számítógép architektúrák v 3 VHNF925IM Villamos energiaellátás alapjai v 3 AUNF926IM Irányítástechnika v 3 AUNF927IM Számítógépes alkalmazástechnika v Alkalmazások telepítése, üzemeltetése AUNF928IM Operációs rendszerek I v 4 AUNF929IM Operációs rendszerek II f 3 AUNF930IM Rendszerüzemeltetés-adminsztráció v 4 Szakmai gyakorlat + szakdolgozat készítés 16 Szakmai gyakorlat + szakdolgozat készítés 16 a 16 Összkredit, heti összóraszám Vizsga (v) db Félévközi jegy (f) db

6 Számítógépes és hálózati alapismeretek AUNF901IM 1-0-1/f/3,os,ma Vránicsné Horváth Ildikó Az informatika alapfogalmai és kapcsolataik. A számítógép felépítése és működési elve. Számítógép üzembe helyezése, programok telepítése, operációs rendszerek használata (Windows XP és Linux disztribúciók). A számítógép karbantartása, vírusellenőrzés, vírusirtás. Adatvédelem, adatmentés, archiválás. Számítógépek üzemeltetése hálózatban, hálózati alapismeretek. A hálózati rendszer és az Internet szolgáltatások használata. Elektronikus levelező és böngésző programok használata.. Fk: TVSZ szerinti részvétel a foglalkozásokon; a félévközi ellenőrzés formái: zárthelyi dolgozatok, ellenőrző dolgozatok, házi feladatok, gyakorló feladatok. A vizsgára bocsátás feltétele a félév során elérhető összpontszám 41%-ának megszerzése a szorgalmi időszakban. Felhasználó programok alkalmazása AUNF902IM 1-0-3/f/4,os,ma Előfeltétel kód. Vránicsné Horváth Ildikó Szövegszerkesztő programok használata. Szövegszerkesztési alapismeretek. Formázási műveletek. Kiegészítő modulok. Stílusok, és hozzájuk kapcsolódó műveletek. Táblázatkezelő programok használata. Táblázatkezelési alapok. Adatbevitel, adatjellemzők. Számítások, képletek. Függvények. Diagramok. Adatbázis-kezelés alapjai. Grafikai és prezentációs programok használata. Ügyviteli ismeretek, munkavégzési technikák PMMENF /v/2,os,ma Előfeltétel kód: Dr. Szvitacs István Az irodai munkavégzés általános folyamata, hatékonyságának feltételei. Ügykezelés alapfogalmai. Az ügykezelés és az irodai tevékenységek korszerű technikai segédeszközei. Ügyintézés és kommunikáció. Ügyvitel. Az ügyiratok fajtái, részei. Iratkezelés. A levél fogalma. Iktatás és annak módszerei. A hivatali stílus elsajátíttatása. Ügyvitel-szervezési és vezetési alapismeretek. A munkavégzéssel, munkaszervezéssel és irányítással kapcsolatos feladatok. Marketing, vállalkozói, reklámszervezői és pénzügyi adminisztrációs feladatok. Munkahelyi minőségirányítási előírások. Műszaki és ügyviteli leírások, utasítások használata. Szabványok használata. Elektronikus ügyfélkiszolgáló rendszerek. Korszerű irodatechnikai berendezések. Elektronikus hírközlő és kommunikációs rendszerek. Környezet- és munkavédelem PMVHNF904 Előfeltétel kód: 2-0-0/v/3,os,ma Jankó Mariann 6

7 A környezet védelmét szabályozó jogszabályok. A munkavégzés környezetvédelmi előírásai. A környezeti elemek fogalma. A környezetvédelem tárgya, felosztása. Levegőtisztaság-védelem. Vízminőség-védelem. Talajvédelem. Hulladékok csoportosítása. Kommunális, inert és veszélyes hulladékok. Hulladék- és veszélyes-anyag kezelési eljárások. Hosszú- és rövid-távú egészségkárosító tényezők. Zaj és rezgés káros hatása és az ellene való védekezés. A munkavédelem jogi, szervezeti kérdései és fontossága. A munkabiztonság, munkavédelem és tűzvédelem szerepe. A munkavédelem és biztonságtechnika fogalma és feladata. Az elektromos áram élettani hatásai. Érintésvédelmi előírások. Foglalkozási ártalmak, megbetegedések. Baleset elhárítás. Elsősegélynyújtás, újraélesztés. Egyéni egészségvédelem. Tűzveszélyességi osztályok, tüzek fajtái. Tűzvédelemi előírások. Tűzoltási módszerek. Fontosabb balesetvédelmi és tűzrendészeti szabályok a számítógépes munkahelyeken. A biztonságos munkavégzés feltételei, a legfontosabb biztonságtechnikai védőeszközök, védőfelszerelések és használatuk elsajátítása. Ergonómiai szempontok és előírások számítógépes munkahelyekre. Jogi ismeretek PMMENB /v/2,os,ma Dr. Nyitray Gergely A magyar jogrendszer, jogi intézmények. Kötelmi jog. A szerződés fogalma, érvényessége, fajtái, biztosítékai, megszegésének következményei, felelősségi szabályok. Polgári jog. Eljárási szabályok, bíróságok, ügyészség, perindítás, jogorvoslat. Cégjog - társasági törvény. Alapítás, működtetés, átalakulás, megszűnés. Munka-, és pénzügyi jogi alapismeretek. Szerzői és szomszédos jogok, hazai specialitások. A felhasználói szerződés. A számítógépekhez kapcsolható specifikus bűncselekmények. A büntetőjog célja, feladata, szankciórendszere. Angol informatikai szaknyelv PMILNF /f/2,os,ma Dr. Horváthné Juhász Márta Szókincsbővítési, szövegértési és kommunikációs gyakorlatok. Angol nyelvű informatikai dokumentáció, (felhasználói kézikönyv, szoftvertelepítési útmutató) tartalmának, fontosabb jellemzőinek, adatainak értelmezése és elmagyarázása.. Gazdasági alapismeretek PMMENF /v/3,os,ma László Antal 7

8 A gazdálkodás oka és célja. A modern gazdaság működési modellje. A piac működésének alapvonásai. Keresleti függvény. Termelési tényezők piaca. A vállalkozás, mint a gazdálkodás szervezeti egysége. A vállalati tevékenység (gazdálkodás) területei. Az állam gazdaságszabályozó szerepe és a vállalat. Az állam és a költségvetés. A piac működési mechanizmusa. A pénz. Vállalkozói ismeretek PMMENF /v/3,os,ma Dr. Katits Eteleka Fogalmak a vállalkozási témakörből. A vállalat, a vállalkozás fogalma, gazdálkodás, vállalkozás és menedzsment összefüggései. A vállalati gazdálkodás operatív és stratégiai területei. A vállalkozások alapításának feltételei és jellemzői. A vállalkozás belső struktúrája és környezete, piac, versenyviszonyok. Speciális vállalkozási ismeretek az építőiparban. Versenytárgyalási (tender) eljárás a FIDIC ajánlások alapján. Tenderezés gyakorlata az Európai Unió országaiban. A tenderezés módjai. A vállalkozások számviteli információs rendszere. A válságmenedzselés típusai és jellemzői. Az üzleti terv lényege és tartalma. Munkerő-piaci ismeretek PMMENF /f/2,os,ma Dr. Szvitacs István Munkaerő-piaci ismeretek: alapfogalmak, közgazdasági összefüggések, foglalkozási trendek. A foglalkoztatás lehetséges formái. A munkaerő-piac szolgáltatásai. Karriercélok és állásvadászat. Az egyéni jellemzők, adottságok, képességek, készségek, szakképzettség. Az önfejlesztés szükségessége és lehetőségei. Európai és hazai munkaerő piac. Az állásvadászat közvetlen céljai. Álláskeresési technikák (hagyományos és új módszerek). Az álláskereső szerepében felvételi beszélgetés. Információgyűjtés. Az alkalmazás munkaügyi kérdései. A megállapodás leglényegesebb kérdései. összpontszám 50%-ának megszerzése a szorgalmi időszakban Projecktmenedzsment PMMENF /f/3,os,ma Vida Csaba Alapfogalmak. A projektek életciklusa. A megvalósítási folyamat főbb jellemzői. A projektek főbb típusai. A projektmenedzsment általános koncepciója. A projektek előkészítése, dokumentálása. A projektleírás szintjei. A projekt meghatározása. Célkitűzések, hivatkozási alap, terjedelem. A projekt határainak kijelölése. A tervezés és ütemezés. Szervezet, felügyelet, irányítás. A szervezet jelentősége. A PRINCE-szervezet. A projekt szereplői és hatáskörük. A projekt adminisztrációja. A projekt felügyeletének megszervezése. Teljesítés - projektkontroll. A projektek megvalósulásának követése. A projektmenedzsmentet támogató szoftverek: MS-Project/ProjectDirector. A stakeholder-menedzsment. A fenntartható kommunikáció. A projektek minőségirányítása. 8

9 Viselkedéskultúra, humán kommunikáció PMVHNF /v/2,os,ma Lehoczky Rózsa A viselkedés pszichológiai alapjai. A viselkedést befolyásoló tényezők. Hétköznapi és munkahelyi kommunikációs helyzetek. Viselkedéskultúra a mindennapok gyakorlatában. A munkahelyi verbális és írásos kommunikáció. A nonverbális kommunikáció. Kulturális szignálok. A meghívások illemtana. Tárgyalások tervezése és szervezése. Informatikai ismeretek I. AUNF910IM 2-0-1/f/4,ta,ma Előfeltétel kód: AUNF901IM Vránicsné Horváth Ildikó Hardver alapfogalmak. Processzor, memória, I/O rendszer, és külső illesztők. Sínrendszerek és bővítősínek. Operációs rendszerek, segédprogramok. Felhasználói felületek. Parancssor, shell-ek, szolgáltatások, argumentumok, pipe. GUI felület, ablakkezelők, szabványos widget-ek, dialógusbox. Számrendszerek: Humán és gépi számrendszerek jellemzői, számábrázolás. Text file fogalma, OASIS szabvány. Text feldolgozás, mintaillesztés, text konverzió, awk. Informatikai ismeretek II. AUNF911IM 2-0-1/f/4,os,ma Előfeltétel kód: AUNF910IM Vránicsné Horváth Ildikó XML. Alapfogalmak, felépítés. Számítógépes rendszerek kialakításának folyamata. Web programozás AUNF971IM 2-0-2/f/3,ta,ma Előfeltétel kód: AUNF910IM Lénárt Anett A Webes publikáció technológiái. A jelölőnyelvek szerepe. A HTML nyelv alapjai. A HTML dokumentumok alapszerkezete. A szövegformázó elemek (karakter-, sor- és bekezdésformázó HTML tagok). CSS technológia, stíluslapok. Elv és motiváció. Beágyazott és csatolt stíluslapok. Listák létrehozása. Képek beágyazása. Hyper-hivatkozások létrehozása. Táblázatok létrehozása. HTML 9

10 keretek. Űrlapok. Flash objektumok. Scriptek. Előfeltételek, jogosultságok kezelése publikáláskor. FTP kliens használata. Az XHTML nyelv alapjai. A szemantikus web, mint a web evolúciójának következő szintje. Az XML nyelv alapjai. Az XML szintaktikai szabályai. Az XML dokumentum létrehozása és megjelenítése. Hibajelzések. Az XML dokumentum megjelenítése stíluslapok alkalmazásával. Web erőforrások automatikus feldolgozása. Az RDF adatmodell. Az RDF XML szintaxisa. RDF szótárak. Web ontológiák. Az OWL nyelv. Számítógép hálózatok I. AUNF976IM 2-0-2/f/5,os,ma Előfeltétel kód: AUNF921IM Megyeri Péter Számítógép hálózatok kialakulása, típusaik, osztályozásuk. Hálózat szabványok, az ISO-OSI referenciamodell, TCP/IP protokollkészlet. Fizikai szintű összeköttetés, adatátviteli alapok. Átviteli közegek, hálózati csatlakozás megoldása, hálózati csatlakozók, adatátviteli modemek. Kábelrendszerek, kábelezés. Adatkapcsolati szintű összeköttetés, adatkapcsolati protokollok. Lokális és városi hálózatok jellemzői. Közeghozzáférés-vezérlő eljárások. Hálózati szintű összeköttetés, hálózati protokollok. Hálózatok összekapcsolása. Számítógép hálózatok aktív eszközei (forgalomirányítók, kapcsolók, HUB-ok) és ezek jellemzői, alkalmazási lehetőségei. A hálózati forgalom szegmentálásának szempontjai és szegmentálás. Forgalomirányítás. Hálózatközi kommunikáció. Forgalomirányító protokollok típusai, jellemzői és lehetséges alkalmazási területei. Forgalomirányítók és kapcsolók meghatározott szempontok szerinti beállítása, konfigurálása. Adat, beszéd, zene, és képátvitel. QoS követelmények. Számítógép hálózatok II. AUNF977IM 1-0-3/f/5,ta,ma Előfeltétel kód: AUNF976IM Megyeri Péter Forgalomirányítók és kapcsolók meghatározott szempontok szerinti beállítása, konfigurálása. Szállítási szintű összeköttetés. TCP/UDP protokollok. Infokommunikációs hálózatok. Számítógépes és egyéb nyilvános kommunikációs hálózatok együttműködése. Internet hozzáférés kialakítása. Hálózatok biztonsága. Hozzáférés-vezérlés, ACL-ek kialakítása. Hálózat felügyelet, SNMP protokoll. Távközlő hálózatok felépítése. Távközlési technológiák és rendszerek (xdsl, X.25, FR, ISDN, ATM, optikai hálózatok) összpontszám 50%-ának megszerzése a szorgalmi időszakban Mérnöki tervező rendszerek AUNF915IM 1-0-2/f/4,os,ma Előfeltétel kód: AUNF901IM Fenyőházi Ernőné Általános, a mérnöki gyakorlatban előforduló és elterjedt tervező-rendszer megismerése. A tanulók megismertetése a program kezelésével, az alapvető tervezési fogásokkal. 10

11 Programozás I. AUNF971IM 1-0-3/f/5,os,ma Előfeltétel kód: Dr. Iványi Péter C nyelv alapjai, változók, adattípusok, Szabványos I/O, Kifejezések, Vezérlő szerkezetek, Függvények, Tömbök és karakter tömbök, Mutatók, Felhasználó által definiált adattípusok, Struktúrák, C preprocesszor, Dinamikus memóriakezelés, Aritmetikai műveletek precedenciája és asszociativitása, File-ok kezelése, Hibakeresés és hibakezelés, Magas szintű adatszerkezetek, Függvénymutatók, Parancssori argumentumok, Szabványos ANSI C könyvtári függvények. Programozás II. AUNF972IM 1-0-3/f/5,ta,ma Előfeltétel kód: AUNF971IM Dr. Iványi Péter A C++ nyelv származtatása a C nyelvből. Egységbe zárás fogalma, Objektumok fogalma, alkalmazása. Konstruktor és destruktor, Operátorok értelmezésének kiterjesztése, operátor overloading, Öröklődés és kompozíció. Absztrakt osztályok. Referenciák. Másoló konstruktorok. Kivételkezelés. Template-ek. Névtartományok. STL. Tervezési minták. Grafikus felülettel (GUI) rendelkező programok fejlesztése. Dokumentálás és telepítő készítése. Adatbáziskezelés AUNF981IM 2-0-2/v/5,os,ma Előfeltétel kód: AUNF972IM Dr. Pauler Gábor ETK-modell. Adatbázisok szükségessége. Funkcionális függések. Normalizálás. Leképzési szabályok. Relációs adatmodell. Elsődleges kulcs. Külső kulcs. Indexelés. Hálós-, hierarchikus-, objektumorientált adatmodell. Adatmodell készítés folyamata. Az SQL szabvány. Az SQL szintaxisa. Az SQL lekérdező nyelv. Lekérdezések egytáblás adatbázisból. Csoportosítások, szűrések, összesítések. Frissítések, beillesztések, törlések. Többtáblás lekérdezések, kapcsolatok. A MySQL adatbázis kezelő. A MySQL tulajdonságai, előnyei. A MySQL-Front és a PHPMyAdmin kezelői felület. A MySQL Administrator felügyeleti eszköz. A PHP és a MySQL kapcsolata. Adatbázis kapcsolatok. Villamosságtan 11

12 VHNF919IM 2-0-1/v/3,os,ma Előfeltétel kód: Armbruszt Ferencné A villamos hálózatok tárgyalásához szükséges fizikai mennyiségek fogalmának értelmezése és a kapcsolataikat leíró összefüggések ismertetése. A villamos hálózatok építőeleminek jellemzése és osztályozása. Az áramvezetés korszerű elmélete. Szinuszosan váltakozó mennyiségek jellemzése. Egyenáramú és szinuszosan változó áramú hálózatok, valamint négypólusok számítási eljárásainak ismertetése és a hálózatszámítási eljárások alkalmazása. Az egy-, és háromfázisú hálózatok számítása. A gyakorlatokon ezen alapfogalmakhoz kapcsolódó feladatok megoldása, a feladatok megoldásához szükséges gyakorlati készségek begyakorlása. Méréstechnika VHNF920IM 1-0-2/f/4,ta,ma Előfeltétel kód: VHNF919IM Máthé Kálmán A tárgy keretében a hallgatók megismerik a méréstechnika alapfogalmait, az alapvető mérési módszereket és mérőműszereket. Megismerkednek az alapvető mérési hibák típusaival és a legelterjedtebb kiértékelési módszerekkel. Elsajátítják az adott feladatokhoz legjobban illeszkedő mérési módszerek és mérőeszközök kiválasztási módját. Digitális technika AUNF921IM 2-0-2/f/4,os,ma Előfeltétel kód: Helmich József A Boole-algebra alapjai, logikai függvények fogalma, függvényosztályok. Kombinációs hálózatok leírási módjai. Kombinációs hálózatok hazárd jelenségei és kiküszöbölési módjaik. Sorrendi hálózatok csoportosítása és leírási módszereik. Hardver Ismeretek AUNF922IM 3-0-1/v/4,ta,ma Előfeltétel kód: AUNF921IM Armbruszt Ferenc Számítógép-rendszerek felépítése (asztali, hordozható és szerver platformokra). A CPU feladata. A legújabb Intel processzorcsaládok architektúrája. Az Intel processzorok üzemmódjai. Szegmentálásos és lapozásos memóriamodell. Védelmi mechanizmusok. A processzorteljesítmény jellemzői. Gyorsítótár architektúrák. Operatív tár. Memóriamodulok típusai, jellemzői. I/O rendszer. Rendszersínek jellemzői, alaplapi lapkakészletek. Adatátviteli módok (programozott, program megszakításos és DMA átvitel). A perifériák osztályozása. Szabványos általános célú és dedikált perifériasínek. Beviteli 12

13 eszközök (billentyűzet, egér) működési elve. 2D és 3D grafikus megjelenítési elvek, video-vezérlő kártyák jellemzői. Megjelenítő eszközök (CRT, LCD, plazma megjelenítők, projektorok), nyomtatók, plotterek működése és jellemzőik. A mágneses és optikai adatrögzítés elve. Háttértárolók (elsődleges, másodlagos és biztonsági másolati háttértárolók) típusai, jellemzőik. A RAID technológia. Hangkártyák. Digitális álló- és mozgókép rögzítés eszközei (szkennerek, digitális fényképezőgépek, videokamerák) típusaik, működési elvük és jellemzőik. Hang- és képtömörítési szabványok. Elektronika AUNF923IM 1-0-2/v/3,ta,ma Előfeltétel kód: VHNF919IM Máthé Kálmán Az elektronikai eszközök csoportosítása, története, alapfogalmak. Passzív és aktív építőelemek. Lineáris hálózatok. RLC hálózatok jellemzése. Mikroelektronikai félvezetők fizikai alapjai. PN átmenet működése. A dióda, bipoláris tranzisztor, térvezérlésű tranzisztorok (JFET és MOSFET) felépítése, működése, karakterisztikái, jellemzői, üzemmódjai, helyettesítő modelljei. Diódák elektronikai alkalmazásai. Tranzisztoros alapkapcsolások. Munkapont beállítás, erősítésjellemzők. A visszacsatolás elve. Jelillesztés és teljesítményillesztés fogalma. Műveleti erősítők felépítése, tipikus alkalmazásaik Jelforrások és jelvevők típusai, áramköri modelljeik, összekapcsolásuk szabályai. Zavarjelek. Optoelektronikai elemek. A bipoláris tranzisztor kapcsoló üzeme. Logikai alapáramkörök és jellemző paramétereik. Fontosabb logikai áramkörcsaládok (BiPolar, BiCMOS, CMOS). VLSI integrált áramkörök jellemzői. Órajel generátorok. Komparátorok, multivibrátorok. Tároló alapáramkörök, tároló cellák. Félvezető memóriák. A/D és D/A átalakítók. Vezetékes és optikai jelátvitel alapjai. Reflexió, áthallás problémája. Számítógép architektúrák AUNF924IM 2-0-0/v/3,os,ma Előfeltétel kód: VHNF919IM Megyeri Péter Alapok. Számítógép architektúra definíciói, architektúra jósága, leírása, bővíthetőség. Nyitott és zárt architektúra fogalma. Processzor architektúrák (RISC, CISC, VLIW, adatfolyam). Szuperskalár processzorok. A párhuzamos végrehajtás szintjei. Számítógép architektúrák. Számítógép-rendszer architektúrák. Információfeldolgozási modellek és architektúrák. Párhuzamos architektúrák típusai, csoportosítási módszerei (SIMD, MIMD, SMP architektúrák). Operációs rendszerek kiválasztásának szempontjai. Általános célú és szerver operációs rendszerek installálása, konfigurálása és optimalizálása. Villamos energiaellátás alapjai AUNF925IM Előfeltétel kód: 1-0-1/v/3,os,ma Dr. Elmer György 13

14 Kisfeszültségű hálózatok felépítése, típusai. Szerelvények. TT, TN védelmi módok. Védőberendezések: kismegszakító, olvadóbiztosító, áramvédő kapcsoló. Vezetékek színjelzései, a helyes keresztmetszet megválasztása, kötéstípusok. Földelési-, hurok-, és szigetelési ellenállás. Crest faktor, aktív és passzív PFC. A,B,C, D osztályú védelmek. Irányítástechnika AUNF926IM 2-0-1/v/3,ta,ma Előfeltétel kód: AUNF921IM Helmich József Irányítástechnikai alapfogalmak. Vezérlés, szabályozás összehasonlítása, ábrázolása. Vezérlések matematikai tárgyalási módjai. Relés alapkapcsolások. Félvezetős alapáramkörök és alapelemek. Programozható logikai vezérlők jellemzői. Lineáris szabályozási rendszerek vizsgálatának matematikai módszerei. Vizsgálat időtartományban. Szabályozások tárgyalása operátoros tartományban összefüggés az időtartomány és az operátoros tartomány között. Számítógépes alkalmazástechnika AUNF927IM 2-0-1/v/3,ta,ma Előfeltétel kód: AUNF911IM Zidarics Zoltán Beágyazott rendszerek. Nyílt forrású rendszerek. Linux Gadget. Windows alapú rendszerek. Érintőképernyős rendszerek Operációs rendszerek I. AUNF928IM 2-0-1/v/4,os,ma Előfeltétel kód: AUNF901IM Vránicsné Horváth Ildikó Operációs rendszerek célja, fogalma, fejlődése. Az operációs rendszerek feladata, szerkezete. Folyamatok és szálak fogalma, életciklusa. Együttműködő folyamatok. Holtpont fogalma. CPU ütemezés. Virtuális tárkezelés. Háttérkezelés. Az állománykezelő rendszerek alapfogalmai. Könyvtárak. Műveletek állományokon és könyvtárakon. Operációs rendszerek biztonsági kérdései. Hálózati és elosztott operációs rendszerek alapelvei, feladatai, típusai. Az elosztott állománykezelés elvei. Elosztott rendszerek biztonsági kérdései. A Windows XP általános célú egy-felhasználós operációs rendszer felépítése, jellemzői. Az NTFS állománykezelő rendszer. A biztonsági alrendszer. A Windows 2003 szerver operációs rendszer jellemzői. Az Active Directory alapjai. Háttértár- és nyomtatómegosztás. A Unix/Linux többfelhasználós operációs rendszerek felépítése, jellemzői. Linux disztribúciók. Linux kernel feladatai. Linux fájlrendszerek, könyvtárszerkezet, hozzáférési jogok. A Linux hálózati szolgáltatásai. Operációs rendszerek kiválasztásának szempontjai. Általános célú és szerver operációs rendszerek installálása, konfigurálása és optimalizálása. 14

15 . Operációs rendszerek II. AUNF929IM 1-0-1/f/3,ta,ma Előfeltétel kód: AUNF928IM Zidarics Zoltán A kernel fogalma, mikrokernel, monolitikus és kevert kernel. Fájlrendszerek: ext2, ext3, journaling fájlrendszerek, hálózati fájlrendszerek Jogrend, user, group, root/administrator, hozzáférés szabályozás, policy Debian Linux telepítése, konfigurálása, szükségtelen szolgáltatások kikapcsolás, apt, és dselect használata, tükörszerverek Samba létesítése Linux-on, Workgroup és Domain konfigurálása, Printer server konfigurálása Rendszerüzemeltetés-adminisztráció AUNF930IM 2-0-2/vf/4,ta,ma Előfeltétel kód: Armbruszt Ferenc A számítógépes rendszerek biztonsága. Biztonsági fokozatok, minősítések. Kockázatok, veszélyforrások. Az algoritmikus, fizikai és a szabályzati biztonság. Adatátvitel védelme, titkosítás, kriptográfiai protokollok. Partnerazonosítás, integritásvédelem, digitális aláírás. Hozzáférés védelem típusai, ügynökök. Támadási típusok, a hálózat gyenge pontjainak azonosítása. Tűzfalak típusai. VPN. Betörésfigyelő rendszerek. Munkállomások és szerverek biztonságossá tétele. Rendszer log információk kezelése, log analizátorok. Felhasználók létrehozása, tevékenységük monitorozása, törlése, a törölt felhasználók utáni nagytakarítás. Levelező rendszerek üzemeltetése, adminisztrációja. A SPAM fajtái, terjedése, felismerése, védekezés. 15

TANTÁRGYI RÖVID PROGRAM

TANTÁRGYI RÖVID PROGRAM TANTÁRGYI RÖVID PROGRAM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ALAPISMERETEK Analízis I. MINB011 220/v/5, os, ma dr. Kersner Róbert dr. Sárvári Csaba Algebra alapjai (természetes, egész, racionális, valós és komplex számok).

Részletesebben

SZAKINDÍTÁSI DOKUMENTÁCIÓ WEB-PROGRAMOZÓ. Felsőfokú szakképzési program indítására

SZAKINDÍTÁSI DOKUMENTÁCIÓ WEB-PROGRAMOZÓ. Felsőfokú szakképzési program indítására I.BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA SZAKINDÍTÁSI DOKUMENTÁCIÓ WEB-PROGRAMOZÓ Felsőfokú szakképzési program indítására a 79/2006. (IV.5.) Kormányrendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS. felsőfokú szakképzési program indítására

ELŐTERJESZTÉS. az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS. felsőfokú szakképzési program indítására PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI KAR ELŐTERJESZTÉS az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS felsőfokú szakképzési program indítására (a 21/2007.(V.21.) SZMM rendelet alapján) Pécs,

Részletesebben

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT)

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi

Részletesebben

XIII_Informatika_ágazat. Informatika szakmacsoport szakmai tantárgyak, óraszámok, témakörök

XIII_Informatika_ágazat. Informatika szakmacsoport szakmai tantárgyak, óraszámok, témakörök XIII_Informatika_ágazat Informatika szakmacsoport szakmai tantárgyak, óraszámok, témakörök A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy évfolyamra, azaz a

Részletesebben

WEB-PROGRAMOZÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni:

WEB-PROGRAMOZÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni: I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló többször módosított 1993. évi

Részletesebben

1. A képzési program «A» 2. A képzés során megszerezhető kompetenciák

1. A képzési program «A» 2. A képzés során megszerezhető kompetenciák KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program «A» 1.1. Megnevezése Informatikai rendszergazda 1.2. OKJ azonosító 54 481 04 1.3. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója - 1.4. Engedély megszerzését követően

Részletesebben

WEB-PROGRAMOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

WEB-PROGRAMOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI WEB-PROGRAMOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 481 04 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Web-programozó

Részletesebben

WEB-PROGRAMOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

WEB-PROGRAMOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok WEB-PROGRAMOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 481 04 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Web-programozó

Részletesebben

WEB-PROGRAMOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

WEB-PROGRAMOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI WE-PROGRAMOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 481 04 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Web-programozó

Részletesebben

2.55. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 481 03 INFOKOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATÉPÍTŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XII. TÁVKÖZLÉS ÁGAZATHOZ

2.55. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 481 03 INFOKOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATÉPÍTŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XII. TÁVKÖZLÉS ÁGAZATHOZ 2.55. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 481 03 INFOKOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATÉPÍTŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a II. TÁVKÖZLÉS ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

1. A képzési program «A» 2. A képzés során megszerezhető kompetenciák

1. A képzési program «A» 2. A képzés során megszerezhető kompetenciák KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program «A» 1.1. Megnevezése CAD-CAM informatikus 1.2. OKJ azonosító 54 481 01 1.3. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója - 1.4. Engedély megszerzését követően

Részletesebben

2.104. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 213 05 SZOFTVERFEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XIII. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ

2.104. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 213 05 SZOFTVERFEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XIII. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ 2.104. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 213 05 SZOFTVERFEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a III. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első

Részletesebben

INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA

INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

2.56. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az. 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) XIII. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ

2.56. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az. 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) XIII. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ 2.56. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) III. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

INFORMATIKAI STATISZTIKUS ÉS GAZDASÁGI TERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

INFORMATIKAI STATISZTIKUS ÉS GAZDASÁGI TERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI INFORMATIKAI STATISZTIKUS ÉS GAZDASÁGI TERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 481 02 0000 00 00 2. A

Részletesebben

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAK- KÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAK- KÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAK- KÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés

Részletesebben

2.54. SZAKKÉPZÉSIKERETTANTERV az 54 481 02 GAZDASÁGI INFORMATIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XIII. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ

2.54. SZAKKÉPZÉSIKERETTANTERV az 54 481 02 GAZDASÁGI INFORMATIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XIII. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ 2.54. SZAKKÉPZÉSIKERETTANTERV az 54 481 02 GAZDASÁGI INFORMATIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a III. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az

Részletesebben

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS OKJ-55 5423 02 ÚJ: 56 810 01 0010 5509 TANTÁRGYLEÍRÁSAI

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS OKJ-55 5423 02 ÚJ: 56 810 01 0010 5509 TANTÁRGYLEÍRÁSAI PANNON EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI INTÉZET A MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS OKJ-55 5423 02 ÚJ: 56 810 01 0010 5509 TANTÁRGYLEÍRÁSAI Veszprém, 2006 Regisztrációs szám: 02-0021-04 FAT akkreditációs szám:

Részletesebben

1.64. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV SZÁMÍTÓGÉP-SZERELŐ, KARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.64. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV SZÁMÍTÓGÉP-SZERELŐ, KARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.64. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 523 02 SZÁMÍTÓGÉP-SZERELŐ, KARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény,

Részletesebben

Szakmai Program. 2. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként

Szakmai Program. 2. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 11499-12 Foglalkoztatás II. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság Szakmai követelmény-modul Szakmai Program 2. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma

Részletesebben

INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA

INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. 1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

2.15. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) XI. Villamosipar és elektronika ÁGAZATHOZ

2.15. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) XI. Villamosipar és elektronika ÁGAZATHOZ 2.15. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) XI. Villamosipar és elektronika ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Készítette: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Oktatási Nonprofit Kft. 2013 Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária

Részletesebben

2.3. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 01 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ÁGAZATHOZ

2.3. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 01 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ÁGAZATHOZ 2.3. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 01 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium. OM azonosító: 036396 HELYI TANTERV. Villamosipari és elektronika. ágazati képzés ELEKTRONIKAI TECHNIKUS

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium. OM azonosító: 036396 HELYI TANTERV. Villamosipari és elektronika. ágazati képzés ELEKTRONIKAI TECHNIKUS Energetikai Szakközépiskola és Kollégium OM azonosító: 036396 HELYI TANTERV Villamosipari és elektronika ágazati képzés ELEKTRONIKAI TECHNIKUS szakképesítés OKJ száma: 54 523 02 Érvényesség: 2013. szeptember

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

Villamosmérnök-asszisztens

Villamosmérnök-asszisztens Villamosmérnök-asszisztens felsıfokú szakképzés Tájékoztató Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Fizikai Intézet 2009 1 Bevezetés A Debreceni Egyetemen 2006-óta indul a Villamosmérnök-asszisztens

Részletesebben