..; i I. módosítom Az alaphatározat 2.00 fejezetének pontja helyébe az alábbi lép:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "..; i I. módosítom. 2.00 Az alaphatározat 2.00 fejezetének 2.2.1 pontja helyébe az alábbi lép:"

Átírás

1 KdzÉP-DUNÁNTÚtI*öR.~YEZETVÉDELMI ".. = ~_".!FELÜGYELOSÉG ÉS TERMÉSZETVÉDELMI..; i I - '1 lj-lj- '::I A /"1. ' " _ I I --1 Ügyszám: 25136/2013. Iktatószám: 6467/2014. Ügyintézo: Fábián Edit ~á~~;a i517öi20i3:ügysiá:ii.-ú;b039/2013. iktatószámú, 24010/2012. ügyszámú 11014/2013. iktatószámú, 23024/2012. ügyszámú 96461/2012. iktatószámú, 15939/2012. ügyszámú 79910/2012. iktatószámú, 30712/2011. ügyszámú 40112/2012. iktatószámú és 15041/2011. ügyszámú 66831/2011. iktatószámú határozatokkal módosított 19994/2010. ügyszámú 8209/2011. iktatószámú egységes környezethasználati engedély módosítása HATÁROZAT 1.00 Az ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelosségu Társaság (székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári u. 1., KÜJ: , KSH: ) által november 13-án benyújtott kérelem alapján, a Királyszentistván, 017/16, 017/20, 017/25 hrsz. alatti nem veszélyeshulladék-lerakó telep egységes környezethasználati engedélyének módosítása tárgyában indult eljárásban, a 15170/2013. ügyszámú, 53039/2013. iktatószámú, 24010/2012. ügyszámú 11014/2013. iktatószámú, 23024/2012. ügyszámú 96461/2012. iktatószámú, 15939/2012. ügyszámú 79910/2012. iktatószámú, 30712/2011. ügyszámú 40112/2012. iktatószámú és 15041/2011. ügyszámú 66831/2011. iktatószámú határozatokkal módosított 19994/2010. ügyszámú 8209/2011. iktatószámú egységes környezethasználati engedélyt (továbbiakban: alaphatározat) az alábbiak szerint módosítom Ol Az alaphatározat 2.00 fejezetének pontja helyébe az alábbi lép: A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 17. (1) bekezdése, valamint 62. (1) bekezdése szerint a nem veszélyes hulladékok ártalmatlanításának engedélyét és kapcsolódó tevékenységként a Ht. 14. (1) bekezdése, 15. (2) bekezdése és 62. (1) bekezdése szerint a nem veszélyes hulladékok szállításának, elokezelésének és hasznosításának engedélyét - a határozat 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 és 8.27 pontjában meghatározott fajtájú és mennyiségu hulladékokra, a 8.6 és 8.28 pontban meghatározott kezelési technológiával, az engedélyben szereplo eloírások betartásával Az alaphatározat 8. Hulladékgazdálkodási eloírások címu fejezetét az alábbi 8.27 ponttal egészítem ki: 8.27 A hulladékgazdálkodási (hasznosítási) tevékenységgel érintett nem veszélyes hulladékokiell Mennyiség elkülönítetten egyéb textíliák ruhanemu települési TELEPÜLÉSI gyujtött hulladék, HULLADÉK hulladék ideértve frakciók a(háztartási vegyes (kivéve települési a 15HULLADÉKÉS Ol) hulladékot3000 is A HÁZTART Megnevezés (tonna/év) ELKÜLÖNÍTETIEN IPARI ÉS INTÉZMÉNYI ÁSI HULLADÉKHOZ GYUJTÖTI HULLADÉK), HASONLÓ FRAKCIÓT IDEÉRTVE KERESKEDELMI, IS AZ Telefon: (22) Telefax: (22) Ügyfélszolgálat: (22) y:\dokutar-.kiadmany\2014\ doc Kérem, hogy váúlsuíban hivatkozzon az iktatósuímra! Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. Levélcím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137 Honlap: htto://kdtktvfjoldhatosag.hu Ugyfélfogadási ido: Hétfo: 8J!1-12!!!! Szerda: 8J!!-12!l!! és QQ Péntek: 8:ill_ 12 QQ Kedd, Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás

2 Az alaphatározat 8. Hulladékgazdálkodási eloírások címu fejezetét az alábbi 8.28 ponttal egészítem ki: 8.28 A 8.27 pontban meghatározott hulladékok esetében az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység: hasznosítás Kezelés kódja: R12 Átalakítás az RI elsodlegesen tüzelo- vagy üzemanyagként történo felhasználás vagy más módon energia eloállítása muvelet elvégzése érdekében (válogatás, aprítás, tömörítés, pellet-készítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés) A pontban ismertetett hulladékok közül a és a EWC kódszámú hulladékok esetében a 8.6.3/A pontban ismertetett Mechanikai kezeléssei illetve a pontban ismertetett hulladékok közül a EWC kódszámú hulladék esetében a pontban ismertetett Mechanikai-biológiai kezeléssei, a 8.27 pontban meghatározott hulladékokból hasznosítással az MSZ EN 15359:2012. szabványnak megfelelo minoségu szilárd újrahasznosított tüzeloanyagot (SRF) terméket állítanak elo. A hasznosítási technológia a fentiek értelmében megegyezik a pontban foglaltakkal. Az eloállított szilárd újrahasznosított tüzeloanyag (SRF) vizsgálatát minden esetben akkreditált laboratórium végzi. A hasznosítási tevékenységgel a mechanikai csarnok területe érintett. Az eloállított szilárd újrahasznosított tüzeloanyagot (SRF) a mechanikai csarnokon kívül, a szállítójármü mobil konténerében gyujtik. A napi eloállított mennyiség 12 tonna, ami egy darab konténerben fér el. Az Engedélyes 5 db konténerrel rendelkezik. A telephelyen a szilárd újrahasznosított tüzeloanyag egyidejuleg gyujtheto mennyisége 60 tonna Az alaphatározat 8.7 A hulladékgazdálkodási tevékenység ellátásához szükséges személyi feltételek címu pontja helyébe az alábbi pont lép: 8.7 A hulladékgazdálkodási tevékenység ellátásához szükséges személyi feltételek: Szakmai vezeto: 1 fo Muszaki vezeto: 1 fo Környezetvédelmi megbízott: 1 fo Labor és technológiai asszisztens: 1 fo Mérlegkezelo: 2 fo Gépkezelok: 3 fo Fizikai segédmunkás: Örök: 2 fo 2 fo A hulladékszállító gépjármuvekhez tartozó személyzet közül 25 fo településihulladék-gyujto és -szállító képesítéssel rendelkezik. A hulladékkezelo létesítmény felelos vezetoje okleveles környezetmérnök Az alaphatározat 8. Hulladékgazdálkodási eloírások címu fejezetét az alábbi pontokkal egészítem ki: 8.29 A termékfelelosség, valamint a gyártói felelosség elve alapján, amennyiben a hasznosítási tevékenység során eloállított szilárd újrahasznosított tüzeloanyag (SRF) minosége nem megfelelo, illetve felhasználása, értékesítése nem megoldható, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezelésérol gondoskodni kell A hulladékstátusz megszunésére vonatkozó jogszabály szerinti feltételeknek való megfelelés igazolására alkalmas minoségbiztosítási rendszer tanúsítását be kell nyújtani a Közép- dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyeloségre (továbbiakban: Felügyeloség). Határido: december 31.

3 .- m Az Engedélyes a hasznosítással eloállított szilárd újrahasznosított tüzeloanyag (SRF) terméket kizárólag engedéllyel rendelkezo, az 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemeno hoteljesítményu tüzeloberendezések muködési feltételeirol és légszennyezo anyagainak kibocsátási határértékeirol szóló (XII. 4.) VM rendeletben, valamint a hulladékok égetésének muszaki követelményeirol, muködési feltételeirol és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeirol szóló 3/2002. KöM rendeletben foglalt feltételrendszert is kielégíto eromunek adhatja át égetésre Az Engedélyesnek a szilárd újrahasznosított tüzeloanyag (SRF) termék minden szállítmányáról nyilatkoznia kell, hogy a szilárd újrahasznosított tüzeloanyagok (SRF) jellemzésével és osztályokba sorolásával foglalkozó MSZ EN 15359:2012 szabvány szerinti besorolásnak megfelel. A fenti szabvány a szilárd újrahasznosított tüzeloanyagot (SRF), a terméket a tüzelés szempontjából legfontosabb paraméterek, a futoérték, a klórtartalom és a higany tartalom alapján sorolja osztályokba. Tulajdonság Jel. M.e. érték átlagos ::;0,2 2345Futoértékszámtani <0,03 ::;1,5 ::;1,0 2:20 2:15?10 ::;0,6 2:3 ::;3 2:25 CI <:fj,08 ::;0,15 <0,02 MJ/kg V értéke Klórtartalom Higanytartalom mediánja, ::;0,30 ::;0,06 ::;0,16 ::;0,50 mgimj mgimj % 80 %- 80 átlagos értéke átlag os1 %-os ::;0,04 értéke Hg medián Osztályok Megadott Az Engedélyes a táblázatban szereplo dolten és félkövéren jelölt értékeknek megfelelo szilárd újrahasznosított tüzeloanyagot (SRF) állíthat elo. Az MSZ EN 15359:2012 szabvány eloírja a szilárd újrahasznosított tüzeloanyag (SRF) termék további részletes jellemzését. Kötelezoen megadandó és önkéntesen megadható paramétereket definiál (MSZ EN 15359:2012 szabvány "A melléklete"), amelyek alkalmasak arra, hogy a szilárd újrahasznosított tüzeloanyag (SRF) felhasználója meggyozodjön arról, hogy a termék felhasználása minden eloírásnak megfelel. Az Engedélyes kizárólag olyan szilárd újrahasznosított tüzeloanyagot (SRF) állíthat elo, mely az MSZ EN 15359:2012 szabvány szerint van besorolva. A paraméterek vizsgálatát minden esetben akkreditált laboratórium végzi, a szilárd újrahasznosított tüzeloanyagokra (SRF) vonatkozó szabványcsoportban meghatározott módon és vizsgálati módszerekkel. A termék eloállítója az MSZ EN 15359:2012 szabvány,,a melléklete" által eloírt specifikációt állít ki a termékrol. A termék gyártója minden szállítmányáról nyilatkozik, hogy az MSZ EN 15359:2012 szabvány szerinti besorolásnak megfelel A szilárd újrahasznosított tüzeloanyagok (SRF) PVC tartalma nem lehet több, mint 0,1 tömeg (mim) %.

4 Mn Cd VCo Cr Pb Cu TI Ni Hg Sb As F Az MSZ EN 15359:2012 szabvány,a melléklete" alapján, valamint az Engedélyes által végzett hasznosítási tevékenység eredményeként a termék a következo paraméterekkel kell. hollvrende lk, Paraméter szárazanyag mg/kg Mértékegysé2 0,05 % Határérték Az Engedélyes köteles a tevékenysége során képzodo, vagy egyéb módon birtokába jutott, valamint a mástól átvett és az általa kezelt, illetve másnak átadott hulladék mennyiségérol és fajtánkénti összetételérol naprakész nyilvántartást vezetni és adatot szolgáitatni A 8.28 pont szerinti hasznosításról sorszámozással ellátott üzemnaplót kell vezetni, melynek legalább az alábbiakat tartalmaznia kell: telephelyre történo beszállítás idopont ja, hasznosításra kerülo hulladék fajtánkénti mennyisége, összetétele valamint a hasznosítás idopont ja, a kiszállított szilárd újrahasznosított tüzeloanyag (SRF) megfelelo ség igazolása, a kiszállított szilárd újrahasznosított tüzeloanyag (SRF) mennyisége és összetétele, átvevoje illetve a keletkezett másodiagos hulladék mennyisége, kiszállításának idopont ja, kiszállított hulladék további kezelésére vonatkozó adatok A szilárd újrahasznosított tüzeloanyag (SRF) összetételére vonatkozó vizsgálati eredményeket negyedévente kiértékelve be kell nyújtani a Felügyeloségre. Határido: elso alkalommal április 15. majd negyedévente, a tárgynegyedévet követo hónap 15. napja Az alaphatározat 8.00 fejezetének 8.5 pontja helyébe az alábbi lép: 8.5 A lerakással ártalmatlanítható nem veszélves hulladékok EWCkód Hulladékkezelo Közelebbrol Települési egyéb a nem11-tol létesítményekbol, meghatározott különbözo mechanikai Me2nevezés Mennyisé2 szennyvizeket mechanikai kezelésbol (tonna/év) keletkezésük kezelésével (pl. osztályozás, telephelyén aprítás, kívül tömörítés, e/?yéb települési égheto hulladékok hulladékok (háztartási (pl. lom keverékbol hulladék4000 hulladékok készített tüzeloanyag)47000 az ezekhez hasonló kereskedelmi, ipari kezelo pelletek intézményi szennyvíztisztítókból, készítése) hulladékok), származó illetve beleértve hulladékok az ivóvíz az elkülönítetten és iparivíz szolgáltatásból gyujtött hulladékokat származó is hulladékok

5 Rendelkezés a korábban kiadott határozatokról A 15170/2013. ügyszámú, 53039/2013. iktatószámú, 24010/2012. ügyszámú 11014/2013. iktatószámú, 23024/2012. ügyszámú 96461/2012. iktatószámú, 15939/2012. ügyszámú 79910/2012. iktatószámú, 30712/20 ll. ügyszámú 40112/2012. iktatószámú és 15041/20 ll. ügyszámú 66831/2011. iktatószámú határozatokkal módosított 19994/2010. ügyszámú 8209/2011. iktatószámú egységes kömyezethasználati engedély itt nem érintett pontjai változatlanul érvényben maradnak. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre A határozatot a hatósági nyilvántartásban rögzítem. került, egyéb eljárási költség nem merült fel. A Felügyeloség jelen határozatban szereplo kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén végrehajtási eljárás keretében teszi meg a szükséges intézkedéseket Rendelkezés jelen döntés végrehajthatóságáról Jelen döntéstfellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatónak nyilvánítom A döntés közlése 13.1 Jelen határozatommal megkeresem a tevékenységgel érintett települések (Királyszentistván, Vilonya és Litér Községek) Jegyzoit, hogy jelen határozatom kézhezvételét követoen haladéktalanul gondoskodjanak a határozat helyben szokásos módon történo nyilvános közzétételérol és a közzétételt követo öt napon belül tájékoztassák a Felügyeloséget a közzététel idopontjáról, helyérol, valamint a határozatba való betekintési lehetoség módjáról Elrendelem, hogy az ügyfelek tájékoztatásáért felelos személy a határozat kiadmányozását követoen haladéktalanul gondoskodj on a határozatnak a Felügyeloség hirdetotábláián történo kifüggesztésérol, illetve az internetes honlapián és a központi rendszeren való közzétételérol Jogorvoslat 14.1 A szakhatósági állásfoglalások ellen külön jogorvoslatnak helye nincs, azok jelen döntésem elleni fellebbezés keretében támadhatóak meg Döntésem ellen, annak közlésétol számított 15 napon belül, az Országos Környezetvédelmi, és Természetvédelmi Fofelügyeloséghez (továbbiakban: Fofelügyeloség) címzett, de hozzám 2 példányban benyújtandó fellebbezéssei lehet élni. A Fofelügyeloség jelen döntést helybenhagy hatj a, megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, avagy a megsemmisítés mellett új eljárásra utasíthat A iogorvoslati eliárás díia a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a. A természetes személyek által a jogorvoslati eljárásért fizetendo díj a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 1%-a. A társadalmi szervezetek esetében, ha az engedélyezési eljárás nem a társadalmi szervezet kérelmére indul, a jogorvoslati eljárás díja a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj l%-a. INDOKOLÁS Az ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelosségu Társaság (továbbiakban: Engedélyes) által november 13-án benyújtott kérelem alapján 25136/2013. ügyszámon közigazgatási hatósági eljárás indult a 15170/2013. ügyszámú, 53039/2013. iktatószámú, 24010/2012. ügyszámú 11014/2013. iktatószámú, 23024/2012. ügyszámú 96461/2012. iktatószámú, 15939/2012. ügyszámú 79910/2012. iktatószámú, 30712/20 ll. ügyszámú 40112/2012. iktatószámú és 15041/20 ll. ügyszámú 66831/20 ll. iktatószámú határozatokkal módosított 19994/2010. ügyszámú 8209/2011. iktatószámú egységes környezethasználati engedély (továbbiakban: alaphatározat) módosítása tárgyában. A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyeloség elnevezése a január l-jétol hatályos a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási r--- _~,"n

6 6 feladatokat ellátó szervek kijelölésérol szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 4. (2) bekezdése és 1. számú melléklet 1. fejezet 3. pontja alapján Középdunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyeloség (továbbiakban: Felügyeloség). Az Engedélyes kérelmét a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) és a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételérol, valamint hatósági engedélyezésérol szóló (XII. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: hull.eng.r.) foglaltak, valamint a környezeti hatás vizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) alapján vizsgálta a Felügyeloség. A települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztését célzó KEOP keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggo közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentoségu üggyé nyilvánításáról szóló (III.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kiemelt rend.) 1. számú mellékletének 6. pontja támogató döntéssel rendelkezo projektként nevesíti a tárgyi beruházást. A Felügyeloség /2013. és /2013. számon iktatott végzéseivel hiánypótlás benyújtására szólította fel az Engedélyest. A kezelési tevékenység végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit a hull.eng.r. 9. (1) bekezdése határozza meg. A hull.eng.r a meghatározza a hulladékgazdálkodási engedély kérelem összeállításához szükséges végzettséget. A Felügyeloség felszólította az Engedélyest jelen eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megfizetésére, melynek mértéke a tárgyi ügyben a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (továbbiakban: DíjR.) 1. számú mellékletének Ill. részének pontja szerint Ft. Az Engedélyes az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésérol szóló igazolás másolatát és a kért dokumentációt megküldte a Felügyeloség részére. A Felügyeloség a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetésérol, valamint az adatbázis alapján történo értesítésrol szóló 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdésére figyelemmel a /2013. iktatószámú levelében értesítette az érintett civil szervezeteket az eljárás megindításáról. Környezetvédelmi érdekek képviseletére alakult civil szervezet ügyfélként nem jelentkezett be jelen engedélyezési eljárásba. A Felügyeloség és iktatószámon szakhatósági állásfoglalás kéréssel kerestem meg a Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervét, a tevékenységgel érintett Vilonya, Litér és Királyszentistván Község Jegyzojét és a Közép-dunántúli Vízügyi Hatóságot. Az alaphatározat kiadására irányuló eljárásban részt vett, más szakhatóságot nem vontam be a tárgyi eljárásba, tekintettel arra, hogya módosítási kérelem a hatáskörüket nem érintette. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve XIX-R 092/ /2013. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalásában az egységes környezethasználati engedély módosításához közegészségügyi szempontból eloírás nélkül járult hozzá. Szakhatósági állásfoglalásának indokoló részében az alábbiakat rögzítette: "Az ÉBH Észak-balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. kérelmére a Királyszentistván 017/16, 017/20, 017/25 hrsz. alatti ingatlanon elhelyezkedo regionális nem veszélyes hulladéklerakó telep és kapcsolódó létesítményeinek egységes környezethasználati engedélyének módosítása (EWC égheto hulladékok helyett szilárd újrahasznosítható tüzeloanyag: SRF termékként hasznosítás) ügyében a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyeloség megkereste hatóságomat szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében. A megküldött dokumentációt a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérol szóló 347/2006. (XII.23.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 4. sz. mellékletben foglalt szakkérdések vonatkozásában áttekintettem.

7 7 Megállapítottam, hogy közegészségügyi vonatkozásban nincs jogszabályi akadály, ezért a rendelkezo részben foglaltak szerint döntöttem. A tevékenység a települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztését célzó KEOP keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggo közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentoségu üggyé nyilvánításáról szóló (Ill. 8.) Korm. rendelet 1. (2) b) pont hatálya alá tartozik. Hatáskörömet a Kormányrendelet 32/A. (l) bekezdése és 4. sz. melléklete; valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. -ábanfoglaltak állapítják meg. Illetékességemet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérol szóló (XII.27.) Korm. rendelet 4. (2) pontja határozza meg. Jogorvoslati lehetoséget a Ket. 44. (9) bekezdés alapján biztosítottam. " Berhida Város Jegyzoje HA iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában hozzájárulását kikötések nélkül megadta Vilonya közigazgatási területére, mint érintett hatásterületre vonatkozóan. Szakhatósági állásfoglalásának indokoló részében az alábbiakat rögzítette: A szakhatósági állásfoglalást a,,347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 4. pontja alapján adtam meg. A tervezett tevékenység a helyi rendezési tervvel nem ellentétes. " Litéri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzoje Litér Község vonatkozásában a iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában hozzájárulását kikötések nélkül megadta. Szakhatósági állásfoglalásának indokoló részében az alábbiakat rögzítette: "A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyeloség fent hivatkozott számon szakhatósági állásfoglalást kért a Királyszentistván 017/16, , 017/25 hrsz. alatti ingatlanon elhelyezkedo regionális nem veszélyes hulladéklerakó telep és kapcsolódó létesítményeinek egységes környezethasználati engedélye módosítási tárgyában - nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység vonatkozásában. Az eljárás során megállapítottam, miután a veszélyes hulladék-lerakó Litér Község Önkormányzata (III.23.) sz. Rendelkezési tervével nem ellentétes, közérdeket nem sért, szakhatósági hozzájárulásom megadom. Felhívom a figyelmet, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 72. (1) ed) pontja értelmében a határozat indokolásában a szakhatósági állásfoglalás indokolását is szerepeltetni kell. Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszünteto végzés ellen jogorvoslata keretében támadható meg a Ket. 44. (9) bekezdése alapján. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) szabályai alapjánfolytattam le az eljárást. Nyilatkozatomat a 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 32. -ában biztosított jogkörömben eljárva adtam meg. A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzoje Királyszentistván Község tekintetében a 210 7/2013. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában a helyi kömyezet- és természetvédelemre kiterjedoen a módosításhoz hozzáj árult, állásfoglalásának indoklásában rögzítve az alábbiakat: "A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyeloség fent hivatkozott számon szakhatósági állásfoglalást kért a Királyszentistván 017/16, , 017/25 hrsz. alatti ingatlanon elhelyezkedo regionális nem veszélyes hulladéklerakó telep és kapcsolódó létesítményeinek egységes környezethasználati engedélye módosítási tárgyában - nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység vonatkozásában. Az eljárás során megállapítottam, miután a

8 8 veszélyes hulladék-lerakó Királyszentistván Község Önkormányzata 11/2007. (X.31.) sz. Rendelkezési tervévei nem ellentétes, közérdeket nem sért, szakhatósági hozzájárulásom megadom. Felhívom a figyelmet, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 72. (1) ed) pontja értelmében a határozat indokolásában a szakhatósági állásfoglalás indokolását is szerepeltetni kell. Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszünteto végzés ellen jogorvoslata keretében támadható meg a Ket. 44. (9) bekezdése alapján. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) szabályai alapjánfolytattam le az eljárást. Nyilatkozatomat a 347/2006. (XIl.23.) Korm. rendelet 32. -ában biztosított jogkörömben eljárva adtam meg. " A Közép-dunántúli Vízügyi Hatóság KDVH /2014. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalásában az egységes kömyezethasználati engedély módosításához eloírás nélkül járult hozzá. Szakhatósági állásfoglalásának indokoló részében az alábbiakat rögzítette: "A Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyeloségtol (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.) a Királyszentistván 017/16, 017/20, 017/25 hrsz. alatti ingatlanon elhelyezkedo regionális nem veszélyes hulladéklerakó telep és a kapcsolódó létesítményeinek egységes környezethasználati engedély módosítása tárgyában szakhatósági megkeresés érkezett a Középdunántúli Vízügyi Hatósághoz. A január 09-én érkezett dokumentációk alapján az alábbiakat állapítottam meg: Az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. (8200 Veszprém, Házgyári út 1.) - továbbiakban: engedélyes - a Királyszentistváni telephelyén hulladékhasznosítási tevékenységet folytat, melyre a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyeloség (továbbiakban: Felügyeloség) a 15170/2013. ügyszámú (53039/2013. ikt. szám ú), 24010/2012. ügyszámú (11014/2013. ikt. szám ú), 23024/2012. ügyszámú (96461/2012. ikt.számú), 15939/2012. ügyszámú (79910/2012. ikt. számú) és 15041/2011. ügyszámú (66831/2011. ikt.számú) határozataival módosított 19994/2010. ügyszámon (8209/2011. ikt. számon) egységes környezethasználati engedélyt adott (alaphatározat). Az 53039/2013. ikt. számú határozat A) pontjában meghatározásra került a beérkezo hulladékok mechanikai kezelésének technológiája, a környezetvédelmi paraméterek ill. a technológia végén keletkezo anyag hulladékként való besorolása az EWC égheto hulladékok megnevezéssei. Ezt a másodiagos tüzeloanyagot-hulladékként - az engedélyes cementgyári égetésre szállítja el. Ugyanezen anyag fogadására és felhasználására lenne lehetoség a Bakonyi Eromu Zrt-nél, azonban a Zrt. nem hulladékként, hanem SRF termékként tudnáfogadni. Afentiek alapján az engedélyes az alaphatározat módosítását kérte. A hulladékkezelo telephely Királyszentistván külterületén, a 017/16, 017/20 és a 017/25 hrsz-ú ingatlanokon, a lakott belterülettol D-i irányban található. A hulladékkezelo telephelyet É-ról ipari vasútpálya, K-rol a Nitrokémia Zrt. utótisztító tavai, D-rol magántulajdonban lévo mezogazdasági terület, Ny-ról a Fu?joi Hulladékégeto Kft. és a Finicro Kft. beépítetlen területe határolja. Az érintett ingatlanok vízbázis védoterületet/védoidomot nem érintenek. A tárgyi telephely technológiai kapacitása tonna/3 muszaklév. A telep tervezett üzemelési idotartama 20 év. A hulladéklerakó depónia összesen 6,6 ha, magassága 20 m, a teljes téifogata m3, melybol m3 a hasznos térfogat. A kérelmezett hulladékhasznosítási technológia teljes köruen azonos a Felügyeloség által engedélyezett 53039/2013. ikt. számú határozat A) pontjában lévo mechanikai elokezelési technológiával. A különbség a technológia végén keletkezo anyag minoségben van. A mechanikai elokezelés során keletkeznek az EWC égheto hulladékok, míg ugyanezen technológiával - amennyiben a

9 9 kezelés megnevezése hasznosítás - a keletkezett anyag nem hulladék, hanem másodlagos tüzeloanyag SRF. Tehát a hasznosítás során szilárd újrahasznosítható tüzeloanyagnak vagy is SRF - nek minosített termék keletkezik. A szociális létesítmény átépítésével kialakításra került egy laboratóriumi helyiség, melyben különbözo - a hulladék - összetételére illetve a komposzt és az SRF egyes fizikai paramétereinek egyszeru és gyors meghatározására - vonatkozó vizsgálatok végezhetok el, technológiai céllal. A telephelyre beszállított, mérlegelt és számítógépen regisztrált vegyes hulladékot a begyujto gépjármu az MK csarnok betonozott, alul összefolyóval ellátott fedett részére üríti. Az ürítést követoen a gépjármu elhagyja a csarnok eloterét. Az összefolyón keresztül a hulladékban található folyékony alkotók a csurgalékvíz aknába jutnak. A leürített kommunális hulladékot rakodógépek adagolják az eloaprító gépre. Az eltávolított veszélyes hulladékot a veszélyes hulladék munkahelyi gyujtohelyen tárolják, amíg azt megfelelo jogosultsággal rendelkezo szervezet át nem veszi ártalmatlanításra. A technológia során ipari szennyvíz, csurgalékvíz nem keletkezik. A fentiek alapján a Felügyeloség által elfogadott, jóváhagyott havária terv, üzemi kárelhárítási terv betartása mellett a tervezett tevékenység végzésébol vízgazdálkodási szempontból nem feltételezheto jelentos környezeti hatás, így az engedély kiadásához szakhatósági állásfoglalásom rendelkezo részében eloírások nélkül hozzájárultam. A Vízügyi Hatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelölésérol szóló (XII.17.) Kormányrendelet 7. (1) bekezdése, valamint a közigazgatási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló évi CXL. törvény 44. (1) bekezdése (továbbiakban: Ket.) határozza meg. A jogorvoslati utat a Ket. 44. (9) bekezdése alapján állapítottam meg." A kérelem és a Felügyeloségen rendelkezésre álló iratok tartalmazták a hull.eng.r. 9. (1) bekezdésében foglaltakat, így az engedélyt kérelmezo nevét, székhelyét, telephelyét, valamint statisztikai azonosító adatait; a hulladékgazdálkodási tevékenységek megnevezését, leírását; a hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladékok EWC kódszám szerinti megnevezését, mennyiségét tonnajév mértékegységben; a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület megnevezését; a hulladékgazdálkodási tevékenységekhez szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket, az Engedélyes nyilatkozatát, hogyahatásterület nem változott, a tárgyi és pénzügyi feltételek változatlanul rendelkezésre állnak; a havária tervet, a céltartalék képzésére vonatkozó tervet, a környezetvédelmi megbízottal kötött megbízási szerzodés másolatát; a kérelmezo korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységérol szóló, a hull.eng.r. ll. -a szerinti nyilatkozatot; a foglalkoztatás elosegítésérol és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak szerint a munkaeropiacon hátrányos helyzetben lévo álláskeresok alkalmazásáról szóló nyilatkozatot, a 2013 novemberében történt lekérdezés másolatát, mely alapján az Engedélyes a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel Az Engedélyes nyilatkozatában pontosította a mechanikai-biológiai kezelés anyagmérlegét: a % eloírástói eltéro minoségu komposzt (EWC ) és a % inert nehéz frakció (EWC ) technológiai célú hasznosításra kerül a Telephelyen, az 1,5-2 % leválasztott fém vas (EWC ) és az 1 % nem-vas fémek (EWC ) hasznosítás céljából elszállításra kerülnek, a % EWC hasznosítás céljából elszállításra kerül, amennyiben erre nem alkalmas, a lerakóban kerül ártalmatlanításra a % hulladékok mechanikai kezelésébol származó hulladékok (EWC ) lerakásra kerülnek a Telephelyen a 2,75% -ból SRF terméket állítanak elo értékesítésre

10 10 Az Engedélyes a tevékenységéhez kapcsolódó kritikus ellenorzési pontokat az alábbiak szerint adta meg: az eloállított RDF illetve SRF összetétele, nedvessége, futoértéke A 8.29 pontban szereplo eloírást a termékfelelosségrol szóló évi X. törvény, a Ht.-ben rögzített kiterjesztett gyártói felelosség elve, valamint a hull.eng.r. 9. (2) bekezdés f) pontjában foglaltak alapján tettem. A Ht. 31. (1) és (5) bekezdése alapján a hulladék birtokosának meg kell gyozodnie arról, hogy a hulladék átvevoje rendelkezik-e az adott hulladékra vonatkozó kezelési engedéllyel. Tekintettel arra, hogy az Engedélyes a hulladékstátusz megszunésére vonatkozó Ht. 9. (1) bekezdés szerinti feltételeknek való megfelelés igazolását bemutatni nem tudta, így próbaüzemi jelleggel engedélyeztem a 8.27 pontban szereplo hulladékok hasznosítását, a rendelkezo rész 8.30 pontjában foglalt eloírás mellett. Az eloírás jogalapja a hull.eng.r. 9. (1) bekezdés h) pontja, valamint a 9. (2) bekezdés e) pontja, valamint a Ht. 10. (3) bekezdése. A 8.31 pontban szereplo eloírást a hulladékok égetésének muszaki követelményeirol, muködési feltételeirol és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeirol szóló KöM rendelet 1. (5) bekezdésében (továbbiakban: KöM rendelet) és az 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemeno hoteljesítményu tüzeloberendezések muködési feltételeirol és légszennyezo anyagainak kibocsátási határértékeirol szóló 110/2013. (XII. 4.)VM rendeletben foglaltak alapján tettem. A 8.32 pontban szereplo eloírást a szilárd újrahasznosított tüzeloanyagok (SRF) jellemzésével és osztályokba sorolásával foglalkozó MSZ EN 15359:2012 szabvány és a benyújtott dokumentáció és kiegészítései alapján hoztam. A szilárd újrahasznosított tüzeloanyag PVC tartalmának 0,1 (mim) %-nál alacsonyabb szinten tartása érdekében, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIll. törvény 6. (1) bekezdés b) és c) pontja alapján a 8.33 pontban eloírást tettem. Az Engedélyes által eloállított szilárd újrahasznosított tüzeloanyag átvevoje, felhasználója a Bakonyi Eromu Zrt. Ajka, Gyártelep 1961 hrsz-ú telephelye. Tekintettel arra, hogy az átvevo szilárd újrahasznosított tüzeloanyag felhasználására is vonatkozó engedélyeiben - 50 MWth-ot meghaladó bemeno hoteljesítménnyel üzemelo tüzeloberendezések üzemeltetésre vonatkozó egységes környezethasználati engedélyben - eloírásra került a 8.32 pontban meghatározott paraméterek átvételi határértékeinek megkövetelése a beszállítóktól, ezért jelen határozat 8.34 pontjában rendelkeztem, figyelemmel az Engedélyes számon iktatott kiegészítésében a termék minoségére és környezeti jellemzoire vonatkozó vizsgálati eredményekre. A tevékenység során keletkezo, illetve más birtokostói átvett vagy másnak átadott hulladékkal, a hulladék kezelésével, a kezelo létesítmény muködésével kapcsolatos nyilvántartási kötelezettség és az adatszolgáltatás bejelentésére vonatkozóan a 8.35 pontban tettem eloírást, a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekrol szóló (XII. 29.) Korm. rendelet 4. (1), (2) bekezdés b) pontja, a 10. (4) bekezdés b) pontja és a 13. (1) bekezdés a) és b) pontja alapján. Az üzemnapló vezetési kötelezettséget a Ht. 82. (1) bekezdésében megfogalmazottak felhatalmazása alapján írtam elo határozatom 8.36 pontjában. Meghatároztam az üzemnapló minimális tartalmi követelményeit, mely a végzett kezelési tevékenység nyomon követését segíti. Mindezeken túl az eloírt kötelezo adatszolgáltatások hiteles, a valóságnak megfelelo adatokat tartalmazó teljesítése érdekében is elengedhetetlen az üzemnapló vezetése. A 8.37 pontban a vizsgálati eredmények Felügyeloségre történo benyújtását kértem a Ht. 82. (1) bekezdésében megfogalmazottak felhatalmazása alapján. Az önkéntes teljesítés elmaradásának jogkövetkezményeirol a Ket. 72. (1) bekezdés df) pontja alapján rendelkeztem. A rendelkezésre álló iratanyagok tartalmazták azokat az információkat, amelyek alapján a tevékenység környezetvédelmi szempontból megítélheto. A tevékenység környezetszennyezést kizáró módon történo végzéséhez a személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak, így az Engedélyes módosítási kéreimének helyt adtam és a rendelkezo részben foglaltak szerint módosítottam az alaphatározatot.

11 11 A rendelkezésemre álló adatok alapján a módosítási kérelemben fogialtaknak helyt adtam, és az alaphatározatot módosítottam. Jelen határozatom jogalapja a R. 20. (10) és (12) bekezdése, a Ht. 62. (1) bekezdése és a R. 20. (3) bekezdése. A döntés közlése: Fellebbezésre Jogorvoslati A Ket. 78. (4) bekezdésének elso mondata szerint, a hatóság a döntését a 28/A. (1) bekezdésében meghatározott módon közölheti. A Ket. 80. (3) bekezdése szerint, hirdetményi úton történo közlésnek van helye a hatásterületen élo és als. (5) bekezdésében meghatározott szervezetek esetén, ideértve, ha az ügyfelek körét vagy a hatásterület határait nem lehet pontosan megállapítani, továbbá abban az esetben, ha a 28/0. alapján törvény vagy kormányrendelet hirdetményi úton való kapcsolattartást ír elo. A döntés nyilvános közzétételénekjogalapja a Ket. 80. (3) bekezdése, összhangban a 29. (7) bekezdésének eloírásával. Kérem a T. Jegyzoket, hogy a határozat közzétételét követo öt napon belül a közzététel idopontjáról, helyérol, valamint a határozatba való betekintési lehetoség módjáról a Felügyeloséget tájékoztatni szíveskedjenek! A Ket. 78. (5) bekezdésének elso mondata szerint, a hatóság a döntést hivatalos iratként kézbesíti, ugyanakkor a Kiemelt rend. 2. c) pontja szerint, az 1. (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a döntések kézbesítése - az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével - hirdetményi úton történik. A döntés kézbesítésének napja a hirdetmény kifüggesztését követo ötödik nap. A pontban foglalt rendelkezésem jogalapja a Ket. 80. (3)-(4) bekezdései, valamint a Kiemelt rend. 2. c) pontja. tekintet nélküli végrehaithatóság: A Kiemelt rend. 2. -ában foglaltak szerint az 1. (1) bekezdése szerint a közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható, melynek értelmében jelen határozat fejezetében foglaltak szerint jelen határozat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. eliárásról táiékoztatás: Az ügy érdemében hozott elso fokú határozat elleni fellebbezés jogát a Ket. 98. (1) bekezdése biztosítja. A fellebbezés lehetoségérol a Ket. 72. (1) bekezdés dg) pontjára figyelemmel, a fejezetben rendelkeztem. A Ket. 44. (9) bekezdése szerint, a szakhatóság szakhatósági állásfoglalása és végzései ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszünteto végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. A Ket. 80. (5) bekezdésének második mondata szerint, a hirdetményi közléshez kapcsolódó határidok számításánál a hirdetménynek a hatóság hirdetotábláján való kifüggesztését kell alapul venni. Felhívom azon érintett ügyfelek figyelmét, akiknek a döntés közlése hirdetménvi úton történik, hogy a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követo tizenötödik napon kell közöltnek tekinteni, így fellebbezést ettol a naptól számított 15 napon belül lehet eloterjeszteni a Ket. 99. (1) bekezdése szerint. Felhívom azon érintett ügyfelek figyelmét, akik/amelyek részére a döntés kézbesítése hirdetményi úton történik, hogy a Kiemelt rend. 2. c) pontja értelmében, a döntés kézbesítésének napja a hirdetmény kifüggesztését követo ötödik nap, így fellebbezést ettol a naptól számított 15 napon belül lehet eloterjeszteni a Ket. 99. (1) bekezdése szerint. Ebben a bekezdés ben érintett ügyfelek esetében, a Felügyeloség a döntését - tájékoztatásul postai úton is megküldi.

12 12 A jelen döntésem, amennyiben fellebbezést nem terjesztettek elo, a közlés utáni 15. napot követo napon külön értesítés nélkül jogerore emelkedik a Ket. 73/A. (1) bekezdés a) pontja alapján. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérol szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 34. (2) bekezdésére figyelemmel jelen eljárás során hozott határozat egy példányát az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság részére is megküldöm. Jelen eljárás ügyintézési határideje a Kiemelt rend. 2. a) pontja értelmében 30 nap. Az ügyintézési határido leteltének napja január 27. A Felügyeloség az ügyintézési határidot megtartottnak tekinti. A Felügyeloség a döntését a Korm. rendelet 8. (1)-(2) bekezdése és a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIll. törvény 70. (1) bekezdése, illetve a Kiemelt rend. 1. (2) bekezdése szerinti hatáskörében, valamint a Korm. rendelet 4. (2) bekezdése és 1. számú melléklet IV. fejezet 3. pontja és a Ket. 21. (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékessége alapján eljárva hozta meg. A határozat hatósági nyilvántartásba vételérol a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet szerint intézkedem. Székesfehérvár, január 27. Kiadmány hiteléül: dr. Zay Andrea s.k. igazgató

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1608-8/2011. Tárgy: Az Omninvest Kft. Pilisborosjenő, Fő u.

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1108-1/4/2013./II. Tárgy:

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea: 2810-4/1/2013. Törkenczi

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 13241/2014. Iktatószám: 50837/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea: 3500-1/2/2013. Törkenczi

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea: 2644-2/2/2014.I. dr. Bodorkós

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG H ATÁRO ZAT

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG H ATÁRO ZAT KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély módosítása Ügyszám: 10294/2014. Iktatószám: 35232/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa H ATÁRO ZAT 1.00

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 18777/2014. Iktatószám: 23130/2015. Ügyintéző: Horváth Zoltán H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Melléklet: 1 pld. hirdetmény 1 pld. határozat

Melléklet: 1 pld. hirdetmény 1 pld. határozat NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 841-3/6/2013. Törkenczi

Részletesebben

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 3234-2/1/2012.II. Tárgy:

Részletesebben

év: 2011. hó: 10. nap: 17. KÜJ: 100299935 KTJ: 100484602 KTJ: 101605369

év: 2011. hó: 10. nap: 17. KÜJ: 100299935 KTJ: 100484602 KTJ: 101605369 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 20555/2014. Iktatószám: 2114/2015. Ügyintéző: Bujdosó Julianna Tárgy: A 82991/2014. iktatószámú határozattal kijavított, 21842/2013.

Részletesebben

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 5776-3/1/2012./II. Tárgy:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 9249-3/2012. Tárgy: Budapest XIX. kerület, Hoffher Albert

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 587-1/2011. Tárgy: Romhány II-homokkő védnevű bányatelek területén

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 219-8/2/2014.I. Tárgy: a Vasi Volán

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 977-7/1/2013. Paksa

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 522-9/2016. Tárgy: Szil, Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Bartókné Hajnali Beáta Mellékletek: - Telefon: (96) 524-000 Hiv. szám: - HIDRÁNS Kft., 045/1

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 3412-2/2/2013. Paksa

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1890-2/1/2014.II. Tárgy: A Pölöskei

Részletesebben

Szám: 644-1/1/2014 II. Tárgy: Levegőtisztaság- védelmi működési engedély határozat Ea: Spiegler Mihály dr. Bodorkós Erzsébet

Szám: 644-1/1/2014 II. Tárgy: Levegőtisztaság- védelmi működési engedély határozat Ea: Spiegler Mihály dr. Bodorkós Erzsébet NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 644-1/1/2014 II. Tárgy: Levegőtisztaság-

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 18442/2014. Iktatószám:69797/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1459-1/3/2014.II. Jogi ea: dr.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 14342/2014. Iktatószám: 66353/2014. Ügyintéző: Bujdosó Julianna H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 18383/2013. Iktatószámunk: 88850/2013. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa H A T Á R

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 3415-3/1/2014./I. Tárgy: a Szakály

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 1053-2/2/2013. Paksa

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 425-1/2/2014/II. Paksa Tibor

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 2681-2/4/2013./II. Tárgy:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 27069/2012. Iktatószámunk: 58199/2013. Ügyintézőnk: Görög Annamária Melléklet: Település lista Tárgy: Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-9700 Szombathely, Ady E. tér 1. Tel: (94) 513-430 Fax: (94) 513-437 E-mail: vas.mki@katved.gov.hu Szám: 36800/573-2/2016.ált. Tárgy: Zalaszentlászló

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 11725/2013. Iktatószámunk: 52498/2013. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 577-5/2/2014.I. Tárgy: a Salesianer

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 410-1/2/2014.II. Paksa Tibor

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1912-4/6/2013.I. Tárgy:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 13248/2014. Iktatószám: 56425/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Szám: /3/2013. Tárgy: A Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1541 Budapest) Nagykanizsa, Bartók B. u. 8. szám alatti ingatlanon lévő telefonközpont

Szám: /3/2013. Tárgy: A Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1541 Budapest) Nagykanizsa, Bartók B. u. 8. szám alatti ingatlanon lévő telefonközpont NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 2843-2/3/2013. Tárgy:

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA ÉTDR azonosító: 201300048690 Iratazonosító: IR-000331355/2013 Ügyszám:KE-06D/EP/01021-15/2013.

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 6018-4/2/2014.I. Paksa Tibor

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 18284/2014. Iktatószám: 68125/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 294/2014. Iktatószám: 10256/2015. Ügyintéző: Görög Annamária H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1001-4/5/2014./I. Tárgy: a STRABAG

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA ÉTDR azonosító: 201300048702 Iratazonosító: IR-000219468/2013 Ügyszám:KE-06D/EP/01022-10/2013.

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ:

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 9945/2014. Iktatószám: 68672/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa HATÁROZAT 1.00 Engedélyes: T.I.M

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 2348-2/2/2014./I. Paksa Tibor

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1676-1/1/2014. II. Tárgy: A Naturholztechnik

Részletesebben

K Ö Z L E M É N Y Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala

K Ö Z L E M É N Y Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala K Ö Z L E M É N Y A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán 20673/2016. ügyszámon közigazgatási hatósági eljárás indult Biomass Környezetvédelmi, Szolgáltató Kft. (székhely:

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea: 2858-2/1/2013. Törkenczi

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Jogi ea: Műszaki ea.: 2667-2/5/2014/I.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1957-10/2010. Tárgy: Szentendre, Északi Vízmű vízbázis védőterület

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Jogi ea: Műszaki ea.: 4938-2/1/2014./I.

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 7078-2/1/2014.I. Spiegler

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea: 223-1/2/2014.II. Spiegler Mihály

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 18857/2013. Iktatószámunk: 92289/2013. Ügyintézőnk: Görög Annamária H A T Á R

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 14741/2014. Iktatószám: 70333/2014. Ügyintéző: Görög Annamária H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 793-2/2/2014./II. Tárgy: a Derula

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 5-6/2/2013. Paksa

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 15602/2014. Iktatószám:60592/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa HATÁROZAT 1.00 Engedélyes: VHG

Részletesebben

Szám: 479-1/2/2014 II. Tárgy: Levegőtisztaság- védelmi működési engedély határozat Ea: Spiegler Mihály dr. Bodorkós Erzsébet

Szám: 479-1/2/2014 II. Tárgy: Levegőtisztaság- védelmi működési engedély határozat Ea: Spiegler Mihály dr. Bodorkós Erzsébet NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 479-1/2/2014 II. Tárgy: Levegőtisztaság-

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 10387/2014. Iktatószám: 76707/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Jogi ea: Műszaki ea.: 2368-2/2/2014.I.

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 2254-3/1/2013. Paksa

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 18151/2014. Iktatószám: 19309/2015. Ügyintéző: Horváth Zoltán H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 19388/2014. Iktatószám: 82966/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 3363-3/1/2013. Paksa

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 7888/2013. Iktatószámunk: 43912/2013. Ügyintézőnk: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HULLADÉKKÁ VÁLT GÉPJÁRMŰVEK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel figyelmét,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 5409/2014. Iktatószám: 34623/2014. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 22461/2013. Iktatószámunk: 110269/2013. Ügyintézőnk: Marcsek Balázs Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 26409/2013. Iktatószám: 10557/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 3095/2013. Iktatószámunk: 72247/2013. Ügyintézınk: Görög Annamária H A T Á R

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 20913/2014. Iktatószám: 80850/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 25485/2013. Iktatószám: 34610/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 96296-1-4/2013. Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Ügyintéz : Csomor László KÜJ: 100 670 617

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye. Baromfinevelés Légtechnikai gépek Zárt térben

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye. Baromfinevelés Légtechnikai gépek Zárt térben CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 107032-1-8/2015. Ügyintéző: dr. Kisgyörgyei Ágnes Tel.: +36 (62) 553-060/44255 Tárgy: Szalai László, Kunfehértó zajkibocsátási határérték megállapítása H A T

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 25000/2014. Iktatószám: 19658/2015. Ügyintéző: Bujdosó Julianna Tárgy: A 83033/2013. iktatószámú hulladékgazdálkodási engedély

Részletesebben

Tárgy: KÜJ: KTJ: HAT ÁROZAT

Tárgy: KÜJ: KTJ: HAT ÁROZAT Iktatószám: 14053-4/2015. Ügyintéző: Biczó Zsolt dr. Ötvös Tünde Telefon: 72/567-143 Tárgy: KÜJ: KTJ: HAT ÁROZAT IPARK Pécs Kft., Déli Ipari Park (152,6927 ha) környezetvédelmi engedélyének módosítása

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A Márki 91 Vegytisztító-Mosoda Szolgáltató Kft. (6640 Csongrád F u. 11-17.) továbbiakban engedélyes részére.

H A T Á R O Z A T. A Márki 91 Vegytisztító-Mosoda Szolgáltató Kft. (6640 Csongrád F u. 11-17.) továbbiakban engedélyes részére. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 14703-7-3/2015. Ügyintéz : dr. Séra Judit Retek Zoltán Tel.: +36 (62) 553-060/44253 Tárgy: leveg tisztaság-védelmi engedély H A T Á R O Z A T A Márki 91 Vegytisztító-Mosoda

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. engedélyezem,

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. engedélyezem, KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 22461/2014. Iktatószám: 2504/2015. Ügyintéző: Horváth Zoltán H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Előadás tartalma 1. A Ket. és az anyagi jogszabályok 2. Eljárásrend vízjogi engedélyezéshez 3. Ügyintézési

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: A 77160/2010., 29338/2010., 67743/2009., 47437/2009., iktatószámú határozatokkal módosított 66599/2006. környezethasználati

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 13194/2013. Iktatószámunk: 63567/2013. Ügyintézőnk: Marcsek Balázs Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 18288/2014. Iktatószám: 3775/2015. Ügyintéző: Horváth Zoltán H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 14323/2014. Iktatószám: 85218/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 465-10/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Király Bernadett Zsófia / Sovánné Nagy Gréte Melléklet: Rábaszentmihály, Németh Csaba egyéni vállalkozó,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 11120/2013. Iktatószámunk: 78431/2013. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 17288/2013. Iktatószámunk: 79543/2013. Ügyintézınk: Görög Annamária H A T Á R

Részletesebben

OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. Cll.

OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. Cll. ,.. OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Az okirat sorszáma: A-..~2j../2014. Ügyiratszám: 1713-... 6.../2014. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI MINŐsíTŐ KÖZSZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 69405-1-19/2010. Tárgy: ATIKÖVIZIG - Hódtó-Kis-Tiszai El adó: dr. Séra Judit (jogi) vízrendszer el zetes vizsgálati el-

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 16588/2013. Iktatószámunk: 75925/2013. Ügyintézőnk: Fábián Edit H A T Á R O Z

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Jogi ea: Műszaki ea.: 4319-2/1/2014./I.

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Jogi ea.: Műszaki ea.: 316-3/2/2014./I.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 107549-1-3/2016. Ügyintéző: dr. Séra Judit Bakacsi Judit Tel.: +36 (62) 553-060/44253 Tárgy: CE GLASS Zrt. Szatymaz zajkibocsátási határérték megállapítása H

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Ügyszám: 25949/2013. Iktatószám: 74617/2014. Ügyintézı: Bujdosó Julianna Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye. Részben szabadtéren

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye. Részben szabadtéren CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105918-1-8/2015. Ügyintéző: dr. Séra Judit Bakacsi Judit Tel.: +36 (62) 553-060/44253 Tárgy: D.H. INTERTRADE Kft. Csongrád zajkibocsátási határérték megállapítása

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 23837/2013. Iktatószám: 45004/2014. Ügyintéző: Görög Annamária Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben