..; i I. módosítom Az alaphatározat 2.00 fejezetének pontja helyébe az alábbi lép:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "..; i I. módosítom. 2.00 Az alaphatározat 2.00 fejezetének 2.2.1 pontja helyébe az alábbi lép:"

Átírás

1 KdzÉP-DUNÁNTÚtI*öR.~YEZETVÉDELMI ".. = ~_".!FELÜGYELOSÉG ÉS TERMÉSZETVÉDELMI..; i I - '1 lj-lj- '::I A /"1. ' " _ I I --1 Ügyszám: 25136/2013. Iktatószám: 6467/2014. Ügyintézo: Fábián Edit ~á~~;a i517öi20i3:ügysiá:ii.-ú;b039/2013. iktatószámú, 24010/2012. ügyszámú 11014/2013. iktatószámú, 23024/2012. ügyszámú 96461/2012. iktatószámú, 15939/2012. ügyszámú 79910/2012. iktatószámú, 30712/2011. ügyszámú 40112/2012. iktatószámú és 15041/2011. ügyszámú 66831/2011. iktatószámú határozatokkal módosított 19994/2010. ügyszámú 8209/2011. iktatószámú egységes környezethasználati engedély módosítása HATÁROZAT 1.00 Az ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelosségu Társaság (székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári u. 1., KÜJ: , KSH: ) által november 13-án benyújtott kérelem alapján, a Királyszentistván, 017/16, 017/20, 017/25 hrsz. alatti nem veszélyeshulladék-lerakó telep egységes környezethasználati engedélyének módosítása tárgyában indult eljárásban, a 15170/2013. ügyszámú, 53039/2013. iktatószámú, 24010/2012. ügyszámú 11014/2013. iktatószámú, 23024/2012. ügyszámú 96461/2012. iktatószámú, 15939/2012. ügyszámú 79910/2012. iktatószámú, 30712/2011. ügyszámú 40112/2012. iktatószámú és 15041/2011. ügyszámú 66831/2011. iktatószámú határozatokkal módosított 19994/2010. ügyszámú 8209/2011. iktatószámú egységes környezethasználati engedélyt (továbbiakban: alaphatározat) az alábbiak szerint módosítom Ol Az alaphatározat 2.00 fejezetének pontja helyébe az alábbi lép: A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 17. (1) bekezdése, valamint 62. (1) bekezdése szerint a nem veszélyes hulladékok ártalmatlanításának engedélyét és kapcsolódó tevékenységként a Ht. 14. (1) bekezdése, 15. (2) bekezdése és 62. (1) bekezdése szerint a nem veszélyes hulladékok szállításának, elokezelésének és hasznosításának engedélyét - a határozat 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 és 8.27 pontjában meghatározott fajtájú és mennyiségu hulladékokra, a 8.6 és 8.28 pontban meghatározott kezelési technológiával, az engedélyben szereplo eloírások betartásával Az alaphatározat 8. Hulladékgazdálkodási eloírások címu fejezetét az alábbi 8.27 ponttal egészítem ki: 8.27 A hulladékgazdálkodási (hasznosítási) tevékenységgel érintett nem veszélyes hulladékokiell Mennyiség elkülönítetten egyéb textíliák ruhanemu települési TELEPÜLÉSI gyujtött hulladék, HULLADÉK hulladék ideértve frakciók a(háztartási vegyes (kivéve települési a 15HULLADÉKÉS Ol) hulladékot3000 is A HÁZTART Megnevezés (tonna/év) ELKÜLÖNÍTETIEN IPARI ÉS INTÉZMÉNYI ÁSI HULLADÉKHOZ GYUJTÖTI HULLADÉK), HASONLÓ FRAKCIÓT IDEÉRTVE KERESKEDELMI, IS AZ Telefon: (22) Telefax: (22) Ügyfélszolgálat: (22) y:\dokutar-.kiadmany\2014\ doc Kérem, hogy váúlsuíban hivatkozzon az iktatósuímra! Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. Levélcím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137 Honlap: htto://kdtktvfjoldhatosag.hu Ugyfélfogadási ido: Hétfo: 8J!1-12!!!! Szerda: 8J!!-12!l!! és QQ Péntek: 8:ill_ 12 QQ Kedd, Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás

2 Az alaphatározat 8. Hulladékgazdálkodási eloírások címu fejezetét az alábbi 8.28 ponttal egészítem ki: 8.28 A 8.27 pontban meghatározott hulladékok esetében az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység: hasznosítás Kezelés kódja: R12 Átalakítás az RI elsodlegesen tüzelo- vagy üzemanyagként történo felhasználás vagy más módon energia eloállítása muvelet elvégzése érdekében (válogatás, aprítás, tömörítés, pellet-készítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés) A pontban ismertetett hulladékok közül a és a EWC kódszámú hulladékok esetében a 8.6.3/A pontban ismertetett Mechanikai kezeléssei illetve a pontban ismertetett hulladékok közül a EWC kódszámú hulladék esetében a pontban ismertetett Mechanikai-biológiai kezeléssei, a 8.27 pontban meghatározott hulladékokból hasznosítással az MSZ EN 15359:2012. szabványnak megfelelo minoségu szilárd újrahasznosított tüzeloanyagot (SRF) terméket állítanak elo. A hasznosítási technológia a fentiek értelmében megegyezik a pontban foglaltakkal. Az eloállított szilárd újrahasznosított tüzeloanyag (SRF) vizsgálatát minden esetben akkreditált laboratórium végzi. A hasznosítási tevékenységgel a mechanikai csarnok területe érintett. Az eloállított szilárd újrahasznosított tüzeloanyagot (SRF) a mechanikai csarnokon kívül, a szállítójármü mobil konténerében gyujtik. A napi eloállított mennyiség 12 tonna, ami egy darab konténerben fér el. Az Engedélyes 5 db konténerrel rendelkezik. A telephelyen a szilárd újrahasznosított tüzeloanyag egyidejuleg gyujtheto mennyisége 60 tonna Az alaphatározat 8.7 A hulladékgazdálkodási tevékenység ellátásához szükséges személyi feltételek címu pontja helyébe az alábbi pont lép: 8.7 A hulladékgazdálkodási tevékenység ellátásához szükséges személyi feltételek: Szakmai vezeto: 1 fo Muszaki vezeto: 1 fo Környezetvédelmi megbízott: 1 fo Labor és technológiai asszisztens: 1 fo Mérlegkezelo: 2 fo Gépkezelok: 3 fo Fizikai segédmunkás: Örök: 2 fo 2 fo A hulladékszállító gépjármuvekhez tartozó személyzet közül 25 fo településihulladék-gyujto és -szállító képesítéssel rendelkezik. A hulladékkezelo létesítmény felelos vezetoje okleveles környezetmérnök Az alaphatározat 8. Hulladékgazdálkodási eloírások címu fejezetét az alábbi pontokkal egészítem ki: 8.29 A termékfelelosség, valamint a gyártói felelosség elve alapján, amennyiben a hasznosítási tevékenység során eloállított szilárd újrahasznosított tüzeloanyag (SRF) minosége nem megfelelo, illetve felhasználása, értékesítése nem megoldható, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezelésérol gondoskodni kell A hulladékstátusz megszunésére vonatkozó jogszabály szerinti feltételeknek való megfelelés igazolására alkalmas minoségbiztosítási rendszer tanúsítását be kell nyújtani a Közép- dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyeloségre (továbbiakban: Felügyeloség). Határido: december 31.

3 .- m Az Engedélyes a hasznosítással eloállított szilárd újrahasznosított tüzeloanyag (SRF) terméket kizárólag engedéllyel rendelkezo, az 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemeno hoteljesítményu tüzeloberendezések muködési feltételeirol és légszennyezo anyagainak kibocsátási határértékeirol szóló (XII. 4.) VM rendeletben, valamint a hulladékok égetésének muszaki követelményeirol, muködési feltételeirol és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeirol szóló 3/2002. KöM rendeletben foglalt feltételrendszert is kielégíto eromunek adhatja át égetésre Az Engedélyesnek a szilárd újrahasznosított tüzeloanyag (SRF) termék minden szállítmányáról nyilatkoznia kell, hogy a szilárd újrahasznosított tüzeloanyagok (SRF) jellemzésével és osztályokba sorolásával foglalkozó MSZ EN 15359:2012 szabvány szerinti besorolásnak megfelel. A fenti szabvány a szilárd újrahasznosított tüzeloanyagot (SRF), a terméket a tüzelés szempontjából legfontosabb paraméterek, a futoérték, a klórtartalom és a higany tartalom alapján sorolja osztályokba. Tulajdonság Jel. M.e. érték átlagos ::;0,2 2345Futoértékszámtani <0,03 ::;1,5 ::;1,0 2:20 2:15?10 ::;0,6 2:3 ::;3 2:25 CI <:fj,08 ::;0,15 <0,02 MJ/kg V értéke Klórtartalom Higanytartalom mediánja, ::;0,30 ::;0,06 ::;0,16 ::;0,50 mgimj mgimj % 80 %- 80 átlagos értéke átlag os1 %-os ::;0,04 értéke Hg medián Osztályok Megadott Az Engedélyes a táblázatban szereplo dolten és félkövéren jelölt értékeknek megfelelo szilárd újrahasznosított tüzeloanyagot (SRF) állíthat elo. Az MSZ EN 15359:2012 szabvány eloírja a szilárd újrahasznosított tüzeloanyag (SRF) termék további részletes jellemzését. Kötelezoen megadandó és önkéntesen megadható paramétereket definiál (MSZ EN 15359:2012 szabvány "A melléklete"), amelyek alkalmasak arra, hogy a szilárd újrahasznosított tüzeloanyag (SRF) felhasználója meggyozodjön arról, hogy a termék felhasználása minden eloírásnak megfelel. Az Engedélyes kizárólag olyan szilárd újrahasznosított tüzeloanyagot (SRF) állíthat elo, mely az MSZ EN 15359:2012 szabvány szerint van besorolva. A paraméterek vizsgálatát minden esetben akkreditált laboratórium végzi, a szilárd újrahasznosított tüzeloanyagokra (SRF) vonatkozó szabványcsoportban meghatározott módon és vizsgálati módszerekkel. A termék eloállítója az MSZ EN 15359:2012 szabvány,,a melléklete" által eloírt specifikációt állít ki a termékrol. A termék gyártója minden szállítmányáról nyilatkozik, hogy az MSZ EN 15359:2012 szabvány szerinti besorolásnak megfelel A szilárd újrahasznosított tüzeloanyagok (SRF) PVC tartalma nem lehet több, mint 0,1 tömeg (mim) %.

4 Mn Cd VCo Cr Pb Cu TI Ni Hg Sb As F Az MSZ EN 15359:2012 szabvány,a melléklete" alapján, valamint az Engedélyes által végzett hasznosítási tevékenység eredményeként a termék a következo paraméterekkel kell. hollvrende lk, Paraméter szárazanyag mg/kg Mértékegysé2 0,05 % Határérték Az Engedélyes köteles a tevékenysége során képzodo, vagy egyéb módon birtokába jutott, valamint a mástól átvett és az általa kezelt, illetve másnak átadott hulladék mennyiségérol és fajtánkénti összetételérol naprakész nyilvántartást vezetni és adatot szolgáitatni A 8.28 pont szerinti hasznosításról sorszámozással ellátott üzemnaplót kell vezetni, melynek legalább az alábbiakat tartalmaznia kell: telephelyre történo beszállítás idopont ja, hasznosításra kerülo hulladék fajtánkénti mennyisége, összetétele valamint a hasznosítás idopont ja, a kiszállított szilárd újrahasznosított tüzeloanyag (SRF) megfelelo ség igazolása, a kiszállított szilárd újrahasznosított tüzeloanyag (SRF) mennyisége és összetétele, átvevoje illetve a keletkezett másodiagos hulladék mennyisége, kiszállításának idopont ja, kiszállított hulladék további kezelésére vonatkozó adatok A szilárd újrahasznosított tüzeloanyag (SRF) összetételére vonatkozó vizsgálati eredményeket negyedévente kiértékelve be kell nyújtani a Felügyeloségre. Határido: elso alkalommal április 15. majd negyedévente, a tárgynegyedévet követo hónap 15. napja Az alaphatározat 8.00 fejezetének 8.5 pontja helyébe az alábbi lép: 8.5 A lerakással ártalmatlanítható nem veszélves hulladékok EWCkód Hulladékkezelo Közelebbrol Települési egyéb a nem11-tol létesítményekbol, meghatározott különbözo mechanikai Me2nevezés Mennyisé2 szennyvizeket mechanikai kezelésbol (tonna/év) keletkezésük kezelésével (pl. osztályozás, telephelyén aprítás, kívül tömörítés, e/?yéb települési égheto hulladékok hulladékok (háztartási (pl. lom keverékbol hulladék4000 hulladékok készített tüzeloanyag)47000 az ezekhez hasonló kereskedelmi, ipari kezelo pelletek intézményi szennyvíztisztítókból, készítése) hulladékok), származó illetve beleértve hulladékok az ivóvíz az elkülönítetten és iparivíz szolgáltatásból gyujtött hulladékokat származó is hulladékok

5 Rendelkezés a korábban kiadott határozatokról A 15170/2013. ügyszámú, 53039/2013. iktatószámú, 24010/2012. ügyszámú 11014/2013. iktatószámú, 23024/2012. ügyszámú 96461/2012. iktatószámú, 15939/2012. ügyszámú 79910/2012. iktatószámú, 30712/20 ll. ügyszámú 40112/2012. iktatószámú és 15041/20 ll. ügyszámú 66831/2011. iktatószámú határozatokkal módosított 19994/2010. ügyszámú 8209/2011. iktatószámú egységes kömyezethasználati engedély itt nem érintett pontjai változatlanul érvényben maradnak. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre A határozatot a hatósági nyilvántartásban rögzítem. került, egyéb eljárási költség nem merült fel. A Felügyeloség jelen határozatban szereplo kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén végrehajtási eljárás keretében teszi meg a szükséges intézkedéseket Rendelkezés jelen döntés végrehajthatóságáról Jelen döntéstfellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatónak nyilvánítom A döntés közlése 13.1 Jelen határozatommal megkeresem a tevékenységgel érintett települések (Királyszentistván, Vilonya és Litér Községek) Jegyzoit, hogy jelen határozatom kézhezvételét követoen haladéktalanul gondoskodjanak a határozat helyben szokásos módon történo nyilvános közzétételérol és a közzétételt követo öt napon belül tájékoztassák a Felügyeloséget a közzététel idopontjáról, helyérol, valamint a határozatba való betekintési lehetoség módjáról Elrendelem, hogy az ügyfelek tájékoztatásáért felelos személy a határozat kiadmányozását követoen haladéktalanul gondoskodj on a határozatnak a Felügyeloség hirdetotábláián történo kifüggesztésérol, illetve az internetes honlapián és a központi rendszeren való közzétételérol Jogorvoslat 14.1 A szakhatósági állásfoglalások ellen külön jogorvoslatnak helye nincs, azok jelen döntésem elleni fellebbezés keretében támadhatóak meg Döntésem ellen, annak közlésétol számított 15 napon belül, az Országos Környezetvédelmi, és Természetvédelmi Fofelügyeloséghez (továbbiakban: Fofelügyeloség) címzett, de hozzám 2 példányban benyújtandó fellebbezéssei lehet élni. A Fofelügyeloség jelen döntést helybenhagy hatj a, megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, avagy a megsemmisítés mellett új eljárásra utasíthat A iogorvoslati eliárás díia a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a. A természetes személyek által a jogorvoslati eljárásért fizetendo díj a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 1%-a. A társadalmi szervezetek esetében, ha az engedélyezési eljárás nem a társadalmi szervezet kérelmére indul, a jogorvoslati eljárás díja a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj l%-a. INDOKOLÁS Az ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelosségu Társaság (továbbiakban: Engedélyes) által november 13-án benyújtott kérelem alapján 25136/2013. ügyszámon közigazgatási hatósági eljárás indult a 15170/2013. ügyszámú, 53039/2013. iktatószámú, 24010/2012. ügyszámú 11014/2013. iktatószámú, 23024/2012. ügyszámú 96461/2012. iktatószámú, 15939/2012. ügyszámú 79910/2012. iktatószámú, 30712/20 ll. ügyszámú 40112/2012. iktatószámú és 15041/20 ll. ügyszámú 66831/20 ll. iktatószámú határozatokkal módosított 19994/2010. ügyszámú 8209/2011. iktatószámú egységes környezethasználati engedély (továbbiakban: alaphatározat) módosítása tárgyában. A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyeloség elnevezése a január l-jétol hatályos a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási r--- _~,"n

6 6 feladatokat ellátó szervek kijelölésérol szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 4. (2) bekezdése és 1. számú melléklet 1. fejezet 3. pontja alapján Középdunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyeloség (továbbiakban: Felügyeloség). Az Engedélyes kérelmét a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) és a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételérol, valamint hatósági engedélyezésérol szóló (XII. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: hull.eng.r.) foglaltak, valamint a környezeti hatás vizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) alapján vizsgálta a Felügyeloség. A települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztését célzó KEOP keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggo közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentoségu üggyé nyilvánításáról szóló (III.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kiemelt rend.) 1. számú mellékletének 6. pontja támogató döntéssel rendelkezo projektként nevesíti a tárgyi beruházást. A Felügyeloség /2013. és /2013. számon iktatott végzéseivel hiánypótlás benyújtására szólította fel az Engedélyest. A kezelési tevékenység végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit a hull.eng.r. 9. (1) bekezdése határozza meg. A hull.eng.r a meghatározza a hulladékgazdálkodási engedély kérelem összeállításához szükséges végzettséget. A Felügyeloség felszólította az Engedélyest jelen eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megfizetésére, melynek mértéke a tárgyi ügyben a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (továbbiakban: DíjR.) 1. számú mellékletének Ill. részének pontja szerint Ft. Az Engedélyes az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésérol szóló igazolás másolatát és a kért dokumentációt megküldte a Felügyeloség részére. A Felügyeloség a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetésérol, valamint az adatbázis alapján történo értesítésrol szóló 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdésére figyelemmel a /2013. iktatószámú levelében értesítette az érintett civil szervezeteket az eljárás megindításáról. Környezetvédelmi érdekek képviseletére alakult civil szervezet ügyfélként nem jelentkezett be jelen engedélyezési eljárásba. A Felügyeloség és iktatószámon szakhatósági állásfoglalás kéréssel kerestem meg a Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervét, a tevékenységgel érintett Vilonya, Litér és Királyszentistván Község Jegyzojét és a Közép-dunántúli Vízügyi Hatóságot. Az alaphatározat kiadására irányuló eljárásban részt vett, más szakhatóságot nem vontam be a tárgyi eljárásba, tekintettel arra, hogya módosítási kérelem a hatáskörüket nem érintette. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve XIX-R 092/ /2013. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalásában az egységes környezethasználati engedély módosításához közegészségügyi szempontból eloírás nélkül járult hozzá. Szakhatósági állásfoglalásának indokoló részében az alábbiakat rögzítette: "Az ÉBH Észak-balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. kérelmére a Királyszentistván 017/16, 017/20, 017/25 hrsz. alatti ingatlanon elhelyezkedo regionális nem veszélyes hulladéklerakó telep és kapcsolódó létesítményeinek egységes környezethasználati engedélyének módosítása (EWC égheto hulladékok helyett szilárd újrahasznosítható tüzeloanyag: SRF termékként hasznosítás) ügyében a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyeloség megkereste hatóságomat szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében. A megküldött dokumentációt a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérol szóló 347/2006. (XII.23.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 4. sz. mellékletben foglalt szakkérdések vonatkozásában áttekintettem.

7 7 Megállapítottam, hogy közegészségügyi vonatkozásban nincs jogszabályi akadály, ezért a rendelkezo részben foglaltak szerint döntöttem. A tevékenység a települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztését célzó KEOP keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggo közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentoségu üggyé nyilvánításáról szóló (Ill. 8.) Korm. rendelet 1. (2) b) pont hatálya alá tartozik. Hatáskörömet a Kormányrendelet 32/A. (l) bekezdése és 4. sz. melléklete; valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. -ábanfoglaltak állapítják meg. Illetékességemet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérol szóló (XII.27.) Korm. rendelet 4. (2) pontja határozza meg. Jogorvoslati lehetoséget a Ket. 44. (9) bekezdés alapján biztosítottam. " Berhida Város Jegyzoje HA iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában hozzájárulását kikötések nélkül megadta Vilonya közigazgatási területére, mint érintett hatásterületre vonatkozóan. Szakhatósági állásfoglalásának indokoló részében az alábbiakat rögzítette: A szakhatósági állásfoglalást a,,347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 4. pontja alapján adtam meg. A tervezett tevékenység a helyi rendezési tervvel nem ellentétes. " Litéri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzoje Litér Község vonatkozásában a iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában hozzájárulását kikötések nélkül megadta. Szakhatósági állásfoglalásának indokoló részében az alábbiakat rögzítette: "A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyeloség fent hivatkozott számon szakhatósági állásfoglalást kért a Királyszentistván 017/16, , 017/25 hrsz. alatti ingatlanon elhelyezkedo regionális nem veszélyes hulladéklerakó telep és kapcsolódó létesítményeinek egységes környezethasználati engedélye módosítási tárgyában - nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység vonatkozásában. Az eljárás során megállapítottam, miután a veszélyes hulladék-lerakó Litér Község Önkormányzata (III.23.) sz. Rendelkezési tervével nem ellentétes, közérdeket nem sért, szakhatósági hozzájárulásom megadom. Felhívom a figyelmet, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 72. (1) ed) pontja értelmében a határozat indokolásában a szakhatósági állásfoglalás indokolását is szerepeltetni kell. Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszünteto végzés ellen jogorvoslata keretében támadható meg a Ket. 44. (9) bekezdése alapján. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) szabályai alapjánfolytattam le az eljárást. Nyilatkozatomat a 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 32. -ában biztosított jogkörömben eljárva adtam meg. A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzoje Királyszentistván Község tekintetében a 210 7/2013. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában a helyi kömyezet- és természetvédelemre kiterjedoen a módosításhoz hozzáj árult, állásfoglalásának indoklásában rögzítve az alábbiakat: "A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyeloség fent hivatkozott számon szakhatósági állásfoglalást kért a Királyszentistván 017/16, , 017/25 hrsz. alatti ingatlanon elhelyezkedo regionális nem veszélyes hulladéklerakó telep és kapcsolódó létesítményeinek egységes környezethasználati engedélye módosítási tárgyában - nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység vonatkozásában. Az eljárás során megállapítottam, miután a

8 8 veszélyes hulladék-lerakó Királyszentistván Község Önkormányzata 11/2007. (X.31.) sz. Rendelkezési tervévei nem ellentétes, közérdeket nem sért, szakhatósági hozzájárulásom megadom. Felhívom a figyelmet, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 72. (1) ed) pontja értelmében a határozat indokolásában a szakhatósági állásfoglalás indokolását is szerepeltetni kell. Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszünteto végzés ellen jogorvoslata keretében támadható meg a Ket. 44. (9) bekezdése alapján. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) szabályai alapjánfolytattam le az eljárást. Nyilatkozatomat a 347/2006. (XIl.23.) Korm. rendelet 32. -ában biztosított jogkörömben eljárva adtam meg. " A Közép-dunántúli Vízügyi Hatóság KDVH /2014. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalásában az egységes kömyezethasználati engedély módosításához eloírás nélkül járult hozzá. Szakhatósági állásfoglalásának indokoló részében az alábbiakat rögzítette: "A Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyeloségtol (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.) a Királyszentistván 017/16, 017/20, 017/25 hrsz. alatti ingatlanon elhelyezkedo regionális nem veszélyes hulladéklerakó telep és a kapcsolódó létesítményeinek egységes környezethasználati engedély módosítása tárgyában szakhatósági megkeresés érkezett a Középdunántúli Vízügyi Hatósághoz. A január 09-én érkezett dokumentációk alapján az alábbiakat állapítottam meg: Az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. (8200 Veszprém, Házgyári út 1.) - továbbiakban: engedélyes - a Királyszentistváni telephelyén hulladékhasznosítási tevékenységet folytat, melyre a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyeloség (továbbiakban: Felügyeloség) a 15170/2013. ügyszámú (53039/2013. ikt. szám ú), 24010/2012. ügyszámú (11014/2013. ikt. szám ú), 23024/2012. ügyszámú (96461/2012. ikt.számú), 15939/2012. ügyszámú (79910/2012. ikt. számú) és 15041/2011. ügyszámú (66831/2011. ikt.számú) határozataival módosított 19994/2010. ügyszámon (8209/2011. ikt. számon) egységes környezethasználati engedélyt adott (alaphatározat). Az 53039/2013. ikt. számú határozat A) pontjában meghatározásra került a beérkezo hulladékok mechanikai kezelésének technológiája, a környezetvédelmi paraméterek ill. a technológia végén keletkezo anyag hulladékként való besorolása az EWC égheto hulladékok megnevezéssei. Ezt a másodiagos tüzeloanyagot-hulladékként - az engedélyes cementgyári égetésre szállítja el. Ugyanezen anyag fogadására és felhasználására lenne lehetoség a Bakonyi Eromu Zrt-nél, azonban a Zrt. nem hulladékként, hanem SRF termékként tudnáfogadni. Afentiek alapján az engedélyes az alaphatározat módosítását kérte. A hulladékkezelo telephely Királyszentistván külterületén, a 017/16, 017/20 és a 017/25 hrsz-ú ingatlanokon, a lakott belterülettol D-i irányban található. A hulladékkezelo telephelyet É-ról ipari vasútpálya, K-rol a Nitrokémia Zrt. utótisztító tavai, D-rol magántulajdonban lévo mezogazdasági terület, Ny-ról a Fu?joi Hulladékégeto Kft. és a Finicro Kft. beépítetlen területe határolja. Az érintett ingatlanok vízbázis védoterületet/védoidomot nem érintenek. A tárgyi telephely technológiai kapacitása tonna/3 muszaklév. A telep tervezett üzemelési idotartama 20 év. A hulladéklerakó depónia összesen 6,6 ha, magassága 20 m, a teljes téifogata m3, melybol m3 a hasznos térfogat. A kérelmezett hulladékhasznosítási technológia teljes köruen azonos a Felügyeloség által engedélyezett 53039/2013. ikt. számú határozat A) pontjában lévo mechanikai elokezelési technológiával. A különbség a technológia végén keletkezo anyag minoségben van. A mechanikai elokezelés során keletkeznek az EWC égheto hulladékok, míg ugyanezen technológiával - amennyiben a

9 9 kezelés megnevezése hasznosítás - a keletkezett anyag nem hulladék, hanem másodlagos tüzeloanyag SRF. Tehát a hasznosítás során szilárd újrahasznosítható tüzeloanyagnak vagy is SRF - nek minosített termék keletkezik. A szociális létesítmény átépítésével kialakításra került egy laboratóriumi helyiség, melyben különbözo - a hulladék - összetételére illetve a komposzt és az SRF egyes fizikai paramétereinek egyszeru és gyors meghatározására - vonatkozó vizsgálatok végezhetok el, technológiai céllal. A telephelyre beszállított, mérlegelt és számítógépen regisztrált vegyes hulladékot a begyujto gépjármu az MK csarnok betonozott, alul összefolyóval ellátott fedett részére üríti. Az ürítést követoen a gépjármu elhagyja a csarnok eloterét. Az összefolyón keresztül a hulladékban található folyékony alkotók a csurgalékvíz aknába jutnak. A leürített kommunális hulladékot rakodógépek adagolják az eloaprító gépre. Az eltávolított veszélyes hulladékot a veszélyes hulladék munkahelyi gyujtohelyen tárolják, amíg azt megfelelo jogosultsággal rendelkezo szervezet át nem veszi ártalmatlanításra. A technológia során ipari szennyvíz, csurgalékvíz nem keletkezik. A fentiek alapján a Felügyeloség által elfogadott, jóváhagyott havária terv, üzemi kárelhárítási terv betartása mellett a tervezett tevékenység végzésébol vízgazdálkodási szempontból nem feltételezheto jelentos környezeti hatás, így az engedély kiadásához szakhatósági állásfoglalásom rendelkezo részében eloírások nélkül hozzájárultam. A Vízügyi Hatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelölésérol szóló (XII.17.) Kormányrendelet 7. (1) bekezdése, valamint a közigazgatási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló évi CXL. törvény 44. (1) bekezdése (továbbiakban: Ket.) határozza meg. A jogorvoslati utat a Ket. 44. (9) bekezdése alapján állapítottam meg." A kérelem és a Felügyeloségen rendelkezésre álló iratok tartalmazták a hull.eng.r. 9. (1) bekezdésében foglaltakat, így az engedélyt kérelmezo nevét, székhelyét, telephelyét, valamint statisztikai azonosító adatait; a hulladékgazdálkodási tevékenységek megnevezését, leírását; a hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladékok EWC kódszám szerinti megnevezését, mennyiségét tonnajév mértékegységben; a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület megnevezését; a hulladékgazdálkodási tevékenységekhez szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket, az Engedélyes nyilatkozatát, hogyahatásterület nem változott, a tárgyi és pénzügyi feltételek változatlanul rendelkezésre állnak; a havária tervet, a céltartalék képzésére vonatkozó tervet, a környezetvédelmi megbízottal kötött megbízási szerzodés másolatát; a kérelmezo korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységérol szóló, a hull.eng.r. ll. -a szerinti nyilatkozatot; a foglalkoztatás elosegítésérol és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak szerint a munkaeropiacon hátrányos helyzetben lévo álláskeresok alkalmazásáról szóló nyilatkozatot, a 2013 novemberében történt lekérdezés másolatát, mely alapján az Engedélyes a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel Az Engedélyes nyilatkozatában pontosította a mechanikai-biológiai kezelés anyagmérlegét: a % eloírástói eltéro minoségu komposzt (EWC ) és a % inert nehéz frakció (EWC ) technológiai célú hasznosításra kerül a Telephelyen, az 1,5-2 % leválasztott fém vas (EWC ) és az 1 % nem-vas fémek (EWC ) hasznosítás céljából elszállításra kerülnek, a % EWC hasznosítás céljából elszállításra kerül, amennyiben erre nem alkalmas, a lerakóban kerül ártalmatlanításra a % hulladékok mechanikai kezelésébol származó hulladékok (EWC ) lerakásra kerülnek a Telephelyen a 2,75% -ból SRF terméket állítanak elo értékesítésre

10 10 Az Engedélyes a tevékenységéhez kapcsolódó kritikus ellenorzési pontokat az alábbiak szerint adta meg: az eloállított RDF illetve SRF összetétele, nedvessége, futoértéke A 8.29 pontban szereplo eloírást a termékfelelosségrol szóló évi X. törvény, a Ht.-ben rögzített kiterjesztett gyártói felelosség elve, valamint a hull.eng.r. 9. (2) bekezdés f) pontjában foglaltak alapján tettem. A Ht. 31. (1) és (5) bekezdése alapján a hulladék birtokosának meg kell gyozodnie arról, hogy a hulladék átvevoje rendelkezik-e az adott hulladékra vonatkozó kezelési engedéllyel. Tekintettel arra, hogy az Engedélyes a hulladékstátusz megszunésére vonatkozó Ht. 9. (1) bekezdés szerinti feltételeknek való megfelelés igazolását bemutatni nem tudta, így próbaüzemi jelleggel engedélyeztem a 8.27 pontban szereplo hulladékok hasznosítását, a rendelkezo rész 8.30 pontjában foglalt eloírás mellett. Az eloírás jogalapja a hull.eng.r. 9. (1) bekezdés h) pontja, valamint a 9. (2) bekezdés e) pontja, valamint a Ht. 10. (3) bekezdése. A 8.31 pontban szereplo eloírást a hulladékok égetésének muszaki követelményeirol, muködési feltételeirol és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeirol szóló KöM rendelet 1. (5) bekezdésében (továbbiakban: KöM rendelet) és az 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemeno hoteljesítményu tüzeloberendezések muködési feltételeirol és légszennyezo anyagainak kibocsátási határértékeirol szóló 110/2013. (XII. 4.)VM rendeletben foglaltak alapján tettem. A 8.32 pontban szereplo eloírást a szilárd újrahasznosított tüzeloanyagok (SRF) jellemzésével és osztályokba sorolásával foglalkozó MSZ EN 15359:2012 szabvány és a benyújtott dokumentáció és kiegészítései alapján hoztam. A szilárd újrahasznosított tüzeloanyag PVC tartalmának 0,1 (mim) %-nál alacsonyabb szinten tartása érdekében, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIll. törvény 6. (1) bekezdés b) és c) pontja alapján a 8.33 pontban eloírást tettem. Az Engedélyes által eloállított szilárd újrahasznosított tüzeloanyag átvevoje, felhasználója a Bakonyi Eromu Zrt. Ajka, Gyártelep 1961 hrsz-ú telephelye. Tekintettel arra, hogy az átvevo szilárd újrahasznosított tüzeloanyag felhasználására is vonatkozó engedélyeiben - 50 MWth-ot meghaladó bemeno hoteljesítménnyel üzemelo tüzeloberendezések üzemeltetésre vonatkozó egységes környezethasználati engedélyben - eloírásra került a 8.32 pontban meghatározott paraméterek átvételi határértékeinek megkövetelése a beszállítóktól, ezért jelen határozat 8.34 pontjában rendelkeztem, figyelemmel az Engedélyes számon iktatott kiegészítésében a termék minoségére és környezeti jellemzoire vonatkozó vizsgálati eredményekre. A tevékenység során keletkezo, illetve más birtokostói átvett vagy másnak átadott hulladékkal, a hulladék kezelésével, a kezelo létesítmény muködésével kapcsolatos nyilvántartási kötelezettség és az adatszolgáltatás bejelentésére vonatkozóan a 8.35 pontban tettem eloírást, a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekrol szóló (XII. 29.) Korm. rendelet 4. (1), (2) bekezdés b) pontja, a 10. (4) bekezdés b) pontja és a 13. (1) bekezdés a) és b) pontja alapján. Az üzemnapló vezetési kötelezettséget a Ht. 82. (1) bekezdésében megfogalmazottak felhatalmazása alapján írtam elo határozatom 8.36 pontjában. Meghatároztam az üzemnapló minimális tartalmi követelményeit, mely a végzett kezelési tevékenység nyomon követését segíti. Mindezeken túl az eloírt kötelezo adatszolgáltatások hiteles, a valóságnak megfelelo adatokat tartalmazó teljesítése érdekében is elengedhetetlen az üzemnapló vezetése. A 8.37 pontban a vizsgálati eredmények Felügyeloségre történo benyújtását kértem a Ht. 82. (1) bekezdésében megfogalmazottak felhatalmazása alapján. Az önkéntes teljesítés elmaradásának jogkövetkezményeirol a Ket. 72. (1) bekezdés df) pontja alapján rendelkeztem. A rendelkezésre álló iratanyagok tartalmazták azokat az információkat, amelyek alapján a tevékenység környezetvédelmi szempontból megítélheto. A tevékenység környezetszennyezést kizáró módon történo végzéséhez a személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak, így az Engedélyes módosítási kéreimének helyt adtam és a rendelkezo részben foglaltak szerint módosítottam az alaphatározatot.

11 11 A rendelkezésemre álló adatok alapján a módosítási kérelemben fogialtaknak helyt adtam, és az alaphatározatot módosítottam. Jelen határozatom jogalapja a R. 20. (10) és (12) bekezdése, a Ht. 62. (1) bekezdése és a R. 20. (3) bekezdése. A döntés közlése: Fellebbezésre Jogorvoslati A Ket. 78. (4) bekezdésének elso mondata szerint, a hatóság a döntését a 28/A. (1) bekezdésében meghatározott módon közölheti. A Ket. 80. (3) bekezdése szerint, hirdetményi úton történo közlésnek van helye a hatásterületen élo és als. (5) bekezdésében meghatározott szervezetek esetén, ideértve, ha az ügyfelek körét vagy a hatásterület határait nem lehet pontosan megállapítani, továbbá abban az esetben, ha a 28/0. alapján törvény vagy kormányrendelet hirdetményi úton való kapcsolattartást ír elo. A döntés nyilvános közzétételénekjogalapja a Ket. 80. (3) bekezdése, összhangban a 29. (7) bekezdésének eloírásával. Kérem a T. Jegyzoket, hogy a határozat közzétételét követo öt napon belül a közzététel idopontjáról, helyérol, valamint a határozatba való betekintési lehetoség módjáról a Felügyeloséget tájékoztatni szíveskedjenek! A Ket. 78. (5) bekezdésének elso mondata szerint, a hatóság a döntést hivatalos iratként kézbesíti, ugyanakkor a Kiemelt rend. 2. c) pontja szerint, az 1. (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a döntések kézbesítése - az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével - hirdetményi úton történik. A döntés kézbesítésének napja a hirdetmény kifüggesztését követo ötödik nap. A pontban foglalt rendelkezésem jogalapja a Ket. 80. (3)-(4) bekezdései, valamint a Kiemelt rend. 2. c) pontja. tekintet nélküli végrehaithatóság: A Kiemelt rend. 2. -ában foglaltak szerint az 1. (1) bekezdése szerint a közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható, melynek értelmében jelen határozat fejezetében foglaltak szerint jelen határozat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. eliárásról táiékoztatás: Az ügy érdemében hozott elso fokú határozat elleni fellebbezés jogát a Ket. 98. (1) bekezdése biztosítja. A fellebbezés lehetoségérol a Ket. 72. (1) bekezdés dg) pontjára figyelemmel, a fejezetben rendelkeztem. A Ket. 44. (9) bekezdése szerint, a szakhatóság szakhatósági állásfoglalása és végzései ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszünteto végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. A Ket. 80. (5) bekezdésének második mondata szerint, a hirdetményi közléshez kapcsolódó határidok számításánál a hirdetménynek a hatóság hirdetotábláján való kifüggesztését kell alapul venni. Felhívom azon érintett ügyfelek figyelmét, akiknek a döntés közlése hirdetménvi úton történik, hogy a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követo tizenötödik napon kell közöltnek tekinteni, így fellebbezést ettol a naptól számított 15 napon belül lehet eloterjeszteni a Ket. 99. (1) bekezdése szerint. Felhívom azon érintett ügyfelek figyelmét, akik/amelyek részére a döntés kézbesítése hirdetményi úton történik, hogy a Kiemelt rend. 2. c) pontja értelmében, a döntés kézbesítésének napja a hirdetmény kifüggesztését követo ötödik nap, így fellebbezést ettol a naptól számított 15 napon belül lehet eloterjeszteni a Ket. 99. (1) bekezdése szerint. Ebben a bekezdés ben érintett ügyfelek esetében, a Felügyeloség a döntését - tájékoztatásul postai úton is megküldi.

12 12 A jelen döntésem, amennyiben fellebbezést nem terjesztettek elo, a közlés utáni 15. napot követo napon külön értesítés nélkül jogerore emelkedik a Ket. 73/A. (1) bekezdés a) pontja alapján. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérol szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 34. (2) bekezdésére figyelemmel jelen eljárás során hozott határozat egy példányát az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság részére is megküldöm. Jelen eljárás ügyintézési határideje a Kiemelt rend. 2. a) pontja értelmében 30 nap. Az ügyintézési határido leteltének napja január 27. A Felügyeloség az ügyintézési határidot megtartottnak tekinti. A Felügyeloség a döntését a Korm. rendelet 8. (1)-(2) bekezdése és a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIll. törvény 70. (1) bekezdése, illetve a Kiemelt rend. 1. (2) bekezdése szerinti hatáskörében, valamint a Korm. rendelet 4. (2) bekezdése és 1. számú melléklet IV. fejezet 3. pontja és a Ket. 21. (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékessége alapján eljárva hozta meg. A határozat hatósági nyilvántartásba vételérol a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet szerint intézkedem. Székesfehérvár, január 27. Kiadmány hiteléül: dr. Zay Andrea s.k. igazgató

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 18777/2014. Iktatószám: 23130/2015. Ügyintéző: Horváth Zoltán H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

év: 2011. hó: 10. nap: 17. KÜJ: 100299935 KTJ: 100484602 KTJ: 101605369

év: 2011. hó: 10. nap: 17. KÜJ: 100299935 KTJ: 100484602 KTJ: 101605369 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 20555/2014. Iktatószám: 2114/2015. Ügyintéző: Bujdosó Julianna Tárgy: A 82991/2014. iktatószámú határozattal kijavított, 21842/2013.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 14342/2014. Iktatószám: 66353/2014. Ügyintéző: Bujdosó Julianna H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 18442/2014. Iktatószám:69797/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1957-10/2010. Tárgy: Szentendre, Északi Vízmű vízbázis védőterület

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 27069/2012. Iktatószámunk: 58199/2013. Ügyintézőnk: Görög Annamária Melléklet: Település lista Tárgy: Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA ÉTDR azonosító: 201300048690 Iratazonosító: IR-000331355/2013 Ügyszám:KE-06D/EP/01021-15/2013.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 18383/2013. Iktatószámunk: 88850/2013. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa H A T Á R

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 11725/2013. Iktatószámunk: 52498/2013. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 18857/2013. Iktatószámunk: 92289/2013. Ügyintézőnk: Görög Annamária H A T Á R

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 18151/2014. Iktatószám: 19309/2015. Ügyintéző: Horváth Zoltán H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 10387/2014. Iktatószám: 76707/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 96296-1-4/2013. Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Ügyintéz : Csomor László KÜJ: 100 670 617

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 19388/2014. Iktatószám: 82966/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 7888/2013. Iktatószámunk: 43912/2013. Ügyintézőnk: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HULLADÉKKÁ VÁLT GÉPJÁRMŰVEK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel figyelmét,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 26409/2013. Iktatószám: 10557/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 15602/2014. Iktatószám:60592/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa HATÁROZAT 1.00 Engedélyes: VHG

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 3095/2013. Iktatószámunk: 72247/2013. Ügyintézınk: Görög Annamária H A T Á R

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 5409/2014. Iktatószám: 34623/2014. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

A veszélyes hulladékok kezelése

A veszélyes hulladékok kezelése Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség A veszélyes hulladékok kezelése Pataki Ferenc osztályvezető Besorolás (2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról) 63. (1) A hulladék

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A Márki 91 Vegytisztító-Mosoda Szolgáltató Kft. (6640 Csongrád F u. 11-17.) továbbiakban engedélyes részére.

H A T Á R O Z A T. A Márki 91 Vegytisztító-Mosoda Szolgáltató Kft. (6640 Csongrád F u. 11-17.) továbbiakban engedélyes részére. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 14703-7-3/2015. Ügyintéz : dr. Séra Judit Retek Zoltán Tel.: +36 (62) 553-060/44253 Tárgy: leveg tisztaság-védelmi engedély H A T Á R O Z A T A Márki 91 Vegytisztító-Mosoda

Részletesebben

OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. Cll.

OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. Cll. ,.. OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Az okirat sorszáma: A-..~2j../2014. Ügyiratszám: 1713-... 6.../2014. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI MINŐsíTŐ KÖZSZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 18288/2014. Iktatószám: 3775/2015. Ügyintéző: Horváth Zoltán H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 25000/2014. Iktatószám: 19658/2015. Ügyintéző: Bujdosó Julianna Tárgy: A 83033/2013. iktatószámú hulladékgazdálkodási engedély

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. engedélyezem,

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. engedélyezem, KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 22461/2014. Iktatószám: 2504/2015. Ügyintéző: Horváth Zoltán H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 17288/2013. Iktatószámunk: 79543/2013. Ügyintézınk: Görög Annamária H A T Á R

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 11120/2013. Iktatószámunk: 78431/2013. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: A 77160/2010., 29338/2010., 67743/2009., 47437/2009., iktatószámú határozatokkal módosított 66599/2006. környezethasználati

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 13194/2013. Iktatószámunk: 63567/2013. Ügyintézőnk: Marcsek Balázs Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 20914/2014. Iktatószám: 84038/2014. Ügyintéző: Herkéné Török Erzsébet Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve HATÁROZAT

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve HATÁROZAT Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Iktatószám: 1314-9/2011. Ügyintéző: Dr. Gazdig Mária Tárgy: Látóképi Tófürdő fürdővíz profiljának megállapítása HATÁROZAT A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3160-5/2012. Tárgy: Nagytarcsa, Kökény utca, Bodza utca, Bíborka

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 23837/2013. Iktatószám: 45004/2014. Ügyintéző: Görög Annamária Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Ügyszám: 25949/2013. Iktatószám: 74617/2014. Ügyintézı: Bujdosó Julianna Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI BERENDEZÉSEK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 25525/2014. Iktatószám: 6941/2015. Ügyintéző: Horváth Zoltán H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 2228/2014. Iktatószám: 72622/2014. Ügyintéző: Bujdosó Julianna Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 15936/2014. Iktatószám:73474/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 22612/2014. Iktatószám: 85472/2014. Ügyintéző: Herkéné Török Erzsébet Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Gyöngyi Imréné egyéni vállalkozó (6647 Csanytelek, Jókai u. 11.; KÜJ: 100 309 120) részére. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. Gyöngyi Imréné egyéni vállalkozó (6647 Csanytelek, Jókai u. 11.; KÜJ: 100 309 120) részére. engedélyezem, CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105792-1-3/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Miklós Péter Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Gyöngyi Imréné, Csanytelek leveg tisztaság-védelmi engedély H A

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Engedélyezési Jogi Titkárság

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Engedélyezési Jogi Titkárság 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Engedélyezési Jogi Titkárság Szám: 74847-1-12/2010. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó El adó: dr. Séra Judit (jogi) Kft.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 804-24/2012. Tárgy: A MPF-FÉG Kft. Ócsa, Kiss J. u. 34-38.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 72.224-1-4/2010. Ea.: Dr. Kiss Renáta Bánfi Szabolcs (táj- és természetvéd.) Tóth Lajos (víz- és talajvéd. + összefogó)

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 3109/2013. Iktatószámunk: 61647/2013. Ügyintézőnk: Fábián Edit H A T Á R O Z

Részletesebben

Kecskemét Meg.veiJogú Város Jegyzoje

Kecskemét Meg.veiJogú Város Jegyzoje Kecskemét Meg.veiJogú Város Jegyzoje -----.---- /2013. Tárcw: telepengedély határozat kiadása Határozat SUNPLAST Kft. gazdasági társaság (6041 Kerekegyháza, Andrássy Gy. u. 107/A.) által 6000 Kecskemét,

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 14578-7-15/2011. El adó: Szenes Róbert (KVO) dr. Séra Judit (EJT) Tárgy: Pontforrás m ködési engedély H A T Á R O Z A

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 921 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 92 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-, Ügyfélszolgálat: 96/524-1 Fax: 96/524-24 web: http://edktvf.zoldhatosag.hu

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól Opten Törvénytár Opten Kft. I. 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A 2010.01.01.

Részletesebben

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2806-11/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 12.

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-9367/2015., 37957/2015. Ügyintéző: Kincses Ágnes Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: fokozottan védett természeti területre történő belépés engedélyezése

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 19621/2014. Iktatószám: 82468/2014. Ügyintéző: Görög Annamária Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 14080/2014. Iktatószám:71709/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 26092/2013. Iktatószám: 12071/2014. Ügyintézı: Sturmné Laczó Andrea H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 96888-1-7/2013. Tárgy: Hódút Freeway Kft. Ügyintéz : dr. Barka óra leveg tisztaság-védelmi engedély Szenes Róbert

Részletesebben

Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050

Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050 V. KERÜLET I ÉP ÍT ÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA ÉP ÍT ÉSÜGYI OSZT ÁLY Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050 helyrajzi számú ingatlan.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 2901/2014. Iktatószám: 44939/2014. Ügyintéző: Bujdosó Julianna Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése

Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése HATÁROZAT Az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft-t

Részletesebben

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság 1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

Jogerősé vált: 2011. október 07-én.

Jogerősé vált: 2011. október 07-én. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/2103-13/2011 Szűcs Ferenc : (06-88) 576-630 : (06-88) 576-646 E-mail: ferenc.szucs@mbfh.hu Jogerősé vált: 2011. október 07-én. Tárgy:

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2013.( ) önkormányzati rendelete

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2013.( ) önkormányzati rendelete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.( ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról (t e r v e z e t) Simontornya

Részletesebben

YKÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

YKÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T YKÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Ügyszám: 22535/2013. Iktatószám: 11441/2014. Ügyintézı: Marcsek Balázs Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 15298/2013. Iktatószámunk: 83033/2013. Ügyintézőnk: Fábián Edit Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 736/2015. Iktatószám: 3870/2015. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 25632/2014. Iktatószám: 24353/2015. Ügyintéző: Görög Annamária H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. levegőtisztaság-védelmi engedélyt

H A T Á R O Z A T. levegőtisztaság-védelmi engedélyt ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Környezet- és Természetvédelmi Iroda Levegő- és Zajvédelmi

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 16943/2014. Iktatószám: 68548/2014. Ügyintéző: Görög Annamária H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Melléklet: HATÁROZAT I.

Melléklet: HATÁROZAT I. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda -Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYEL HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYEL HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYEL SÉG 9021 Gyÿr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Gyÿr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Ügyszámunk: 14452/2013. Iktatószámunk: 80384/2013. Ügyintézınk: Marcsek Balázs Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAKDUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 2832. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524000, Ügyfélszolgálat: 96/524001 Fax: 96/524024 web: http://edktvf.zoldhatosag.hu

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 20885/2014. Iktatószám: 182/2015. Ügyintéző: Horváth Zoltán H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A Kormány /2007. (...) Korm. r e n d e l e t e az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Ügyszám: 16258/2013. Iktatószám: 33021/2014. Ügyintézı: Bujdosó Julianna Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5. (56): 512-319; 512-320 Fax: 512-337 Ügyeleti tel: (56) 512-310, 5001 Szolnok; Pf.:164 E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu SZBK/822/10/2010. Üi.: Szabó Miklós

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 83208-1-4/2011. Ügyintéz : Csomor László Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Hiv. szám: Zajkibocsátási

Részletesebben

6. NAPIREND Ügyiratszám: 14/726-2 /2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. június 15-i nyilvános ülésére

6. NAPIREND Ügyiratszám: 14/726-2 /2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. június 15-i nyilvános ülésére 6. NAPIREND Ügyiratszám: 14/726-2 /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. június 15-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A települési szilárd hulladékbegyűjtés

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A Képzőszerv fenti tárgyban előterjesztett kérelmének, annak érdemi vizsgálatát követően, h e l y t a d.

H A T Á R O Z A T. A Képzőszerv fenti tárgyban előterjesztett kérelmének, annak érdemi vizsgálatát követően, h e l y t a d. Ügyirat száma: Ügyintéző neve: Elérhetősége: HF/NS/A/1878/3/2011. Hajnal Krisztián +36 1 474 17 29 Tárgy: Hajózási szabályzat; Hajóvezetéstan; Hajózási földrajz, vízrajz, meteorológia; Vonalismeret; Hajóelmélet,

Részletesebben

eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu; bagia@eh.gov.hu; magyara@eh.gov.hu

eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu; bagia@eh.gov.hu; magyara@eh.gov.hu 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-366/ /2010 ÜGYINTÉZŐ: SLENKER ENDRE; BAGI ATTILA; DR. MAGYAR ATTILA TELEFON: 06-1-459-7773; 06-1-459-7711; 06-1-459-7767 TELEFAX: 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu;

Részletesebben

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet a Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

Tárgy: HATÁROZAT. engedélyezem

Tárgy: HATÁROZAT. engedélyezem KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYIFELÜGYELÖSÉG mint I. fokú hatóság 1072 Budapest, Nagydiófa u. 10-12. Levelezési cím: 1447 Budapest, PF.: 541 Telefon: 478-44-00 Telefax: 478-45-20

Részletesebben

VBK/3953-18/2011. Practical Kft. 8200 Veszprém Házgyári út 26.

VBK/3953-18/2011. Practical Kft. 8200 Veszprém Házgyári út 26. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3953-18/2011. ügyintéző: Horváth Attila :+36 88 576 637 : +36 88 576 644 E-mail: attila_horvath@mbfh.hu jogerős: 2012.07.04. Tárgy:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 3100/2013. Iktatószámunk: 46562/2013. Ügyintézőnk: Marcsek Balázs/BJ Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély HATÁROZAT

Részletesebben

HATÁROZAT. hulladékgazdálkodási engedélyt

HATÁROZAT. hulladékgazdálkodási engedélyt Iktatószám: 10572-9/2015. Előadó: Wéber Béla dr. Ötvös Tünde Tárgy: A C és R Kft. nem veszélyes hulladék előkezelésére, hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye HATÁROZAT A C és R Közlekedésépítő

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 20917/2014. Iktatószám: 84204/2014. Ügyintéző: Donka Ibolya Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY Igazgatási Osztály Vállalkozási Csoport 4026 Debrecen, Kálvin tér 11.

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY Igazgatási Osztály Vállalkozási Csoport 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY Igazgatási Osztály Vállalkozási Csoport 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel: 52/517-700 Fax: 52/517-832 Ügyiratszám: 8276/27/2012. Ügyintéző:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 62385-2-4/2011. Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hivatkozás: Zajkibocsátási

Részletesebben

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L A módosításokkal: 14/2004. (VI. 16.) ÖR, 11/2007. (X.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 14454/2013. Iktatószámunk: 63581/2013. Ügyintézőnk: Görög Annamária H A T Á R

Részletesebben

1. A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása

1. A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása A Kormány 368/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes kormányrendeleteknek az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság állami feladatellátásának központi költségvetési

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 27712/2013. Iktatószám: 19873/2014. Ügyintéző: Görög Annamária Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 29 - i nyilvános testületi ülésére az 5. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: A helyi hulladékkezelési

Részletesebben

BBK/1629-13/2012. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu. Jogerős: 2012.

BBK/1629-13/2012. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu. Jogerős: 2012. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/1629-13/2012. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu Jogerős: 2012. október

Részletesebben

Villamos energia termelés szüneteltetésére vonatkozó engedély

Villamos energia termelés szüneteltetésére vonatkozó engedély 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-2189/1/2005 ÜGYINTÉZŐ: Horváth Károly TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu

Részletesebben

A hulladék termelő nyilvántartásának előírt adattartalma nem veszélyes és veszélyes hulladék esetében

A hulladék termelő nyilvántartásának előírt adattartalma nem veszélyes és veszélyes hulladék esetében NYILVÁNTARTÁS HULLADÉKTERMELŐK RÉSZÉRE a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1-2. szerint A hulladék termelő nyilvántartásának előírt adattartalma nem veszélyes és veszélyes hulladék esetében

Részletesebben