Hulladékból nyert fűtőanyag (RDF) alkalmazása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hulladékból nyert fűtőanyag (RDF) alkalmazása"

Átírás

1 HULLADÉKOK ENERGETIKAI ÉS BIOLÓGIAI HASZNOSÍTÁSA 8.2 Hulladékból nyert fűtőanyag (RDF) alkalmazása Tárgyszavak: hulladékkezelés; hasznosítás; RDF; pirolízis; klórtartalom; RDF-C; oldhatóság; tömegcsökkentés; nagyüzemi technológia; vasgyártás. A fejlett ipari országok gazdasága a tömegtermelésen, tömegfogyasztáson alapul, ami nagy mennyiségű hulladék képződésével jár. A hulladékkezelésnek szembe kell nézni ezzel a problémával, különös tekintettel a következő szempontokra: a) A lerakóhelyek fokozatosan megtelnek. A lerakó kapacitás Japánban egy 1996-os felmérés szerint települési szilárd hulladékra 8,8 év, ipari hulladékokra 3,1 év. b) A poliklórozott szénhidrogének (dioxinok) egészségügyi kockázata. A hulladékgazdálkodás újragondolása halaszthatatlanná vált, ami azt eredményezte, hogy a korábban szinte kizárólagos égetés mellett ismét előtérbe került a 3R (reduce, reuse, recycle = csökkentés, újrahasználat és újrahasznosítás) kérdése. A japán Szociális, Egészségügyi és Munkaügyi Minisztérium támogatja az integrált regionális hulladékkezelést, ezen belül pl. a hatékonyabb füstgáztisztítási eljárásokat, áramtermelést és a hamu ártalmatlanítását (pl. megömlesztését). Az energetikai hasznosítás mellett komolyan foglalkoznak az anyagi hasznosítás lehetőségeivel és egyéb kémiai eljárásokkal. Úgy tűnik, hogy fordulat állt be a közgondolkodásban is, egyre többen elfogadják az újrahasznosítást mint fenntartható hulladékkezelési megoldást. A hulladékkezelési eljárások kiválasztásánál elsődleges szempont a helyi adottságok mérlegelése. A már bevezetett és bevált megoldások mellett elengedhetetlen újabb és újabb lehetőségek keresése. Az energetikai hasznosítás vagy áramtermelés kisebb településeken nem oldható meg gazdaságosan, számukra a kis- és közepes üzemméret jelenthet kiutat. Ha a települési szilárd hulladékból a nem éghető frakciót (üveg, fém) kiválogatják, akkor ún. hulladékból nyert fűtőanyagot (refuse derived fuel = RDF) kapnak. Szakemberek véleménye szerint a főleg szerves hulladékból álló kevert hulladék jobban illeszkedik a kisebb települések hulladékgazdálkodásához.

2 Japánban több mint 10 éve folynak kísérletek az RDF hasznosításával. Állami támogatással először 1994-ben épült RFD hasznosító üzem, ezt több hasonló üzem létesítése követte végén már 23 ilyen üzem működött országszerte. Az RDF-et elsősorban áramtermelésben hasznosítják, és az így előállított energiával működtetik a légkondicionálókat, központi melegvízelőállító rendszereket, hóolvasztást végeznek stb. A Kawasaki Steel cégnél évek óta folynak RDF hasznosításával kapcsolatos kísérletek. Az acélműben az energetikai hasznosítás mellett újrahasznosítással is próbálkoztak. Kezdetben az acélgyártásban szénhelyettesítéssel folytattak méréseket. Végső következtetésük az volt, hogy magas illóanyag- és klórtartalma miatt az RDF nem alkalmas szénhelyettesítésre. Másik lehetőségként a pirolízis kínálkozott. A pirolízis lényege, hogy oxigén kizárásával hevítik az RDF-et, ennek során az RDF elszenesedése mellett pirolízisgázok és kátrány keletkezik. Az elszenesedett RDF, amelyet RDF-Cvel jelöltek, kedvező fizikai és kémiai jellemzői alapján az acélgyártás mellett más területeken is alkalmazható. A következők az RDF pirolízisével végzett laboratóriumi és félüzemi kísérleteket ismertetik. RDF elszenesítése laboratóriumi körülmények között A Kawasaki Steel cégnél az RDF alkalmazhatóságával kapcsolatos kísérletek 1995-ben kezdődtek. A technológia különböző fázisaiban, pl. redukálószerként, a szinterezésnél és a szénpor-injektálásos kazánban alkalmazták szén helyett az RDF-et. A kísérletsorozat eredményei az 1. táblázatban találhatók. Az RDF alkalmazásakor három probléma merült fel: az RDF minősége (klórtartalom stb.); magas illóanyag-tartalom; végtermék minősége (szilárdság, portartalom). Termék neve 1. táblázat Kísérleti tapasztalatok az acélgyártásban alkalmazott RDF-fel Koksztüzelésű Szinterező Légbefúvásos Javaslat Gáz korrózió HCl-képződés megelőzése Kátrány WEP* teljesítménycsökkenése kátrányeltávolítás Por környezeti probléma poreltávolítás Egyéb a termék gyenge minőségi probléma minőségi szilárdsága probléma * WEP = wet electric precipitator nedves elektromos porleválasztó Na, K, Cl eltávolítása

3 Az RDF pirolízise laboratóriumi körülmények között C-on történt. A tömegváltozást, a pirolízistermékek mennyiségének alakulását a hőmérséklet függvényében az 1. és 2. ábra mutatja be. relatív tömegváltozás, %(m/m) hamu hőmérséklet, C 1. ábra Az RDF hőbontása illó anyagok, kötött szén,hamu, %(m/m) hamu kötött szén illó anyagok klór mosás után klór RDF szén klór koncentráció (tömeg%/kg-hamu) 2. ábra Az RDF hőbontása Az RDF illó komponenseinek mennyisége (pl. kátrány) már Con 10% alá csökkent, ugyanakkor a klórtartalom 900 C-ig nem változott. A

4 klórtartalom 950 C felett kezdett el csökkenni, de ezzel párhuzamosan a kötött széntartalom is csökkent. A bomlás során elengedhetetlen a klórtartalom alakulásának követése, de az RDF vizes mosásával is eredményesen csökkenthető a klórtartalom, akár a kiindulási érték egyharmadára-egynegyedére. A szabadban és prizmában tárolt RDF esetében azt tapasztalták, hogy levegőn elveszíti eredeti szemcsés szerkezetét, és fokozatosan elporlik. Az RDF-C tárolásánál nem tapasztaltak ilyen jellegű változást. A laboratóriumi körülmények között pirolizált RDF-C-vel sikerült valamennyi problémát kiküszöbölni. Ezek alapján úgy döntöttek, hogy üzemi próbát végeznek a vasgyártás meglevő berendezésein, elsőként a szinterező üzemben. A nedves elektromos porleválasztó (wet electric precipitator = WEP) áramerősség-változása jól mutatta a kétféle RDF közötti különbséget (3. ábra). A kezeletlen RDF esetében rögtön az indulás után leesett az áramerősség a termék kátránytartalma miatt, míg az RDF-C alkalmazásakor alig észleltek változást. Az áramerősség 6 órán át nem változott. idő (h) áramerősség (A) áramerősség (A) 500 betáplálás WEP 1 WEP 2 0 6:00 10:00 14:00 18:00 22:00 idő (h) WEP betáplálás 0 WEP 2 6:00 10:00 14:00 18:00 22:00 (a) RDF esetén (b) RDF-C esetén 3. ábra A nedves elektromos porleválasztó (WEP) áramerősségének alakulása A sikeres laboratóriumi kísérletek és nagyüzemi próbagyártás tapasztalatai alapján a Mizushima műveknél egy 1,25 t/h kapacitású kísérleti üzemet építettek. Az üzem főbb paramétereit a 2. táblázat tartalmazza.

5 A kísérleti üzem műszaki leírása 2. táblázat Üzemi kapacitás Tárolókapacitás Szállítás Működtetés RDF (alapanyag) RDF-C üzemidő RDF RDF-C RDF RDF-C kiszolgáló személyzet feladata 30 t/nap 7,5 t/nap 8 ~ 24 óra/ nap 30 t/nap 10 t/nap 15 t 10 t vagy a folyamatos etetése szállítószalagról egy fő az RDF betöltése RDF-C előállítás és főbb jellemzői A 2. táblázatban feltüntetett műszaki paraméterekkel rendelkező üzem 2000 május közepén kezdte meg működését, és június végéig kb. 630 t RDF-et dolgozott fel. A folyamat alatt az RDF tömege kb. 75%-kal csökkent (4. ábra). 150 előállított termék (t) május 15 május 30 június 14 június 29 időpont 4. ábra A kísérleti üzemben előállított RDF-C mennyisége A kétféle termék fűtőértéke a 3. táblázatban szerepel, amiből kiderül, hogy az RDF-C fűtőértéke kb. 10%-kal alacsonyabb az RDF értékénél. Egyes vélemények szerint, ha a műanyag palackok újrahasznosításával kapcsolatos jogi szabályozás elkészül, az RDF-ben a műanyagmennyiség csökkenésével lehet számolni. A szakemberek többsége a fűtőérték alakulása szempontjából nem tekinti ezt döntő szempontnak.

6 3. táblázat A fűtőértékek összehasonlítása tőér ték kj/kg ( kcal/kg) 300 (4372) ~ (4519) 370 (3911) ~ (4255) Az RDF-C-ben mért dioxinok mennyisége a 4. táblázatban szerepel. A maximális 0,22 pg-teq/g érték jóval alatta marad az 1999-ben Japánban a talajban mért átlagos 6,5 pg-teq/g értéknek. A törvényben a talajokra vonatkozó és igen érzékeny analitikai módszerrel meghatározott 1 E pg-teq/g értéknél pedig több nagyságrenddel kisebb. Dioxinok mennyisége 4. táblázat Dioxinok Összes PCB Összesen Hőmérséklet pg/g pg-teq/g pg/g pg-teq/g pg-teq/g 600 C 27 0, ,220 0, C 27 0, ,029 0, c 31 0, ,100 0,100 TEQ toxicitás-egyenérték PCB poliklórozott bifenilek Kioldódási vizsgálat 5. táblázat ph = 4 ph = 7 ph = 12 Megnevezés mg/l Cd nem mutatható ki nem mutatható ki nem mutatható ki Pb nem mutatható ki nem mutatható ki nem mutatható ki Cr VI nem mutatható ki nem mutatható ki nem mutatható ki As nem mutatható ki nem mutatható ki nem mutatható ki T-Hg nem mutatható ki nem mutatható ki nem mutatható ki Se nem mutatható ki nem mutatható ki nem mutatható ki CN nem mutatható ki nem mutatható ki nem mutatható ki Szerves foszfor nem mutatható ki nem mutatható ki nem mutatható ki PCB nem mutatható ki nem mutatható ki nem mutatható ki Az oldhatósági vizsgálatot a japán környezetvédelmi hatóság módszere szerint végezték el. Az oldószer mennyisége a minta tömegének 10%-át tette ki, a 700 C-on előállított RDF-C-ből nehézfém-, szerves foszfor és PCBkioldódást vizsgáltak ph = 4 12 közötti tartományban. Az eredmények alapján

7 megállapították, hogy egyik érték sem haladta meg az előírt határértéket, így talajjavító adalékként alkalmazható. Az RDF-C előnyei: A pirolízis közvetlen kapcsolatban áll a szénpor-injektálásos kemencével (PCI = pulverized coal injection system). Jelenleg szén helyettesítésével kapcsolatos kísérletek folynak a légbefúvásos kemencében. Acélgyártásban szilárd tüzelőanyag (szén és koksz) helyett, valamint redukálószerként alkalmazzák, ami anyagában való hasznosításnak is tekinthető. A települési szilárd hulladék tömege az éghetetlen frakciók kiválogatása után felére csökken, elszenesítéssel az RDF tömege újabb 50%-kal csökkenthető, azaz az RDF-C tömege a kiindulási hulladék tömegének mindössze 1/8-a. A tömegcsökkentéssel tetemes költségcsökkenés érhető el. A települési szilárd hulladék szerves komponenseiben hosszabb tárolás során nedvesség hatására rothadás megy végbe, ami kellemetlen szaganyagok keletkezésével jár. Elszenesítéskor a szerves anyagok egyszerű vegyületekké alakulnak át, amelyek már nem bomlanak tovább, ezért az RDF-C zárt térben is tárolható. A Kawasaki Steel cégnél kidolgozott technológia Az RDF-C nagyüzemi gyártástechnológiáját, amelyben a két folyamatot, az RDF és RDF-C előállítást összekapcsolták, a kísérleti üzemben végzett gyártási tapasztalatok alapján dolgozták ki. Az 5. ábrán az egyszerűsített folyamatábra látható. RDF előállítás. Az RDF-et az ún. RMJ módszerrel állítják elő. A beérkező hulladékot először aprítják, előválogatás után szárítják, utóválogatás után oltott mésszel keverik és tömörítik. A szárítást 600 C-os forró levegővel végzik, ezáltal a kiindulási 50% nedvességtartalom 10% alá csökkenthető. A hulladékból aprítással és szárítással mm részecskeméretű keveréket állítanak elő. RDF-C előállítás. Az elszenesítés az alábbi lépésekből áll: a Kawasaki Steel cégnél az RDF-et folyamatosan adagolják az elszenesítő forgókemencébe. A pirolízis végterméke az RDF-C, ezen kívül főleg éghető gázok keletkeznek. A pirolízisgázok a második égetőkemencében teljesen elégnek, az RDF-C-t lehűtés után szállítószalagon a tárolóba továbbítják. A második égetőkemencéből távozó füstgáz dioxinkoncentrációja 0,1 ng-teq/m 3 érték alá csökken. A rendszer hőregenerálással működik, ami a következőkből áll: A második égetőből távozó füstgáz hőmérséklete 1200 C. Ezen a hőmérsékleten a szárítás során felszabaduló kellemetlen szagú vegyületek elbomlanak, vagyis megtörténik a szagtalanítás.

8 Az aprított hulladékot 600 C-os forró levegővel szárítják, a távozó levegőt hőcserélőben 150 C-ra lehűtik. Az itt leadott hővel a levegőt ismét felmelegítik a szárítási hőmérsékletre. Induláskor a hiányzó hőmennyiséget olaj elégetésével pótolják, aminek a mennyiségét később a hőcserélőben leadott hőmennyiséggel fokozatosan csökkentik. A második égetőből távozó füstgáz előzetes tisztítás után a szabadba távozik. szagtalanító füstgázelvezetés a hőcserélőhöz RDF-elszenesítő hőcserélő RDF-C végtermék második égető füstgáz kezelő RDF-C előállítás oltott mész forrólevegős RDF előállítás pelletizáló utóválogató szárító előválogató aprító települési szilárd hulladék 5. ábra A Kawasaki Steel RDF RDF-C-re kidolgozott gyártástechnológiája A Kawasaki Steel cégnél kidolgozott gyártástechnológia főbb jellemzői A rendszer minimális fosszilis tüzelőanyagot használ. A második égető felfűtése olajjal történik, ezt követően a pirolízisgázok elégetésével biztosítják az üzemi hőmérsékletet.

9 Az elszenesítés alatt a lassú körforgást végez, a végtermék nem csomósodik össze. A füstgázok agresszív komponensei 600 C-nál magasabb hőmérsékleten elbomlanak, ez lehetővé teszi kerámia hőcserélő alkalmazását. A távozó füstgázok korom, Na-, K-, Cl- és dioxintartalma minimális C feletti hőmérsékleten a füstgáz dioxinkoncentrációja nem haladja meg a 0,002 ng-teq/m 3 értéket. A pirolízisgáz főleg éghető gázokból H 2, metán, etán, etilén áll. A rendszerben enyhe vákuum uralkodik, a szívóhatás következtében a gázok folyamatosan eltávoznak a pirolízistérből, amivel megakadályozható a gázok berobbanása a térben. A főleg szerves anyagokból álló hulladék elszenesítésénél bevált a faanyagok elszenesítésénél alkalmazott. A magas hőmérséklet biztosítja a szerves anyagok elszenesítését, és az illó komponensek távozása után visszamaradó RDF-C széntartalma adja a termék fűtőértékét. A füstgázok hőtartalmát hőcserélőkkel hasznosítják a szárításnál, ezáltal a fosszilis energiahordozók kb. 70%-át lehet megtakarítani. A szárítás során az előválogatott települési szilárd hulladékból kellemetlen szagú gázok, pl. ammónia, kén-hidrogén, metil-merkaptán, acetaldehid stb. keletkeznek. A szagtalanítást korábban 650 C-on végezték, ami nem adott kielégítő eredményt, és a kellemetlen szagú vegyületek egy része viszszamaradt. A C-os pirolízisgázokkal végzett szárítással sikerült maradéktalanul kiűzni valamennyi gázt. Az RDF-C alkalmazási lehetőségei Amint az előzőekből is látható, az RDF-C-t először a vasgyártásban alkalmazták. A légbefúvásos kemencében koksz helyettesítésére használják (6. ábra), ami két módon lehetséges: A vastömbök előállításánál redukálószerként szénpor helyett RDF-C-t alkalmaznak. Korábban a gyengébb minőségű szénből szénport állítottak elő, és ezt használták fel a vasgyártásban illetve a szinterezésnél. A 0,7 mm-nél kisebb szemcseméretű szénport forró légbefúvással juttatják a tüzelőtérbe. A gyakorlatban ma már szinte csak ezt az eljárást alkalmazzák, és erre az RDF- C kiválóan alkalmas. Szinterezés során vastömböket állítanak elő a különböző por alakú anyagok átkristályosításával ill. megömlesztésével. A szinterezést C-on végzik, a kiindulási anyaghoz rendszerint 2 3% kokszot adagolnak. A koksz a szintertömb tetején égni kezd, és a levegő az alsóbb rétegekbe is behatol. A felszínt beborító kokszsalak gyorsan elég, és végbemegy a szinterezés. A koksz helyett eredményesen alkalmazható az RDF-C (7. ábra).

10 RDF-C vaskohó füstgázkezelő szénpor-injektálásos kazán hevítés RDF-C RDF-C fúvóka szinterezés légbefúvásos koksz szállító jármű salakgranuláló nyersanyag betáplálás 6. ábra RDF-C alkalmazása vasgyártásban Az RDF-C igen jó adszorpciós tulajdonsággal rendelkezik. Ezt a tulajdonságát kívánják hasznosítani talajjavításban, folyóvizek tisztításában, hőszigetelőként alkalmazva és vízmegtartó képességén alapuló alkalmazásokban. Az említett területeken jelenleg főleg aktív szenet használnak, és a kísérletek szerint az RDF-alapú aktív szén igen jól megfelel pl. a füstgázokban előforduló és egészségügyi szempontból különösen veszélyes dioxinok megkötésére. Összefoglalás A hulladékgazdálkodásban megnőtt az újrahasznosítás iránti érdeklődés. Mivel a szemléletváltás nemrég indult meg, az eddig elért eredmények bíztatóak, de meglehetősen szerények. A települési szilárd hulladék mennyisége a még ma is érezhető tömegfogyasztás következtében egyre nagyobb gondot jelent a helyi hatóságoknak. A hulladékkezelés egyik lehetséges útja az éghetetlen komponensek kiválogatása után visszamaradó ún. RDF frakció hasznosítása.

11 települési szilárd hulladék alkalmazási területek RDF előállítás vasgyártás RDF elektromos elszenesítő RDF-C hasznosítás (anyagában) talajjavítás folyóvíztisztítás hőcserélő gőz aktív szén hamukezelés elmarad égető (hőhasznosítás) hamukezelés szükséges 7. ábra RDF-C előállítás és alkalmazása Japánban már több mint egy évtizede folynak olyan technológiai kísérletek, amelyek révén nemzetgazdaságilag fontos területeken lehetne hasznosítani az RDF frakciót. Kezdetben a vizsgálatok energetikai és termikus kezelésekre korlátozódtak. Újabban a termikus hasznosítás és az újrahasznosítás összekapcsolásának gondolata is felmerült, amire jó példa a vaskohászatban jó eredménnyel zárult próbagyártás. Időközben a pirolízissel olyan mértékű

12 minőségi javulást sikerült elérni, hogy az új termék, az RDF-C alkalmazási lehetőségei messze túlmutatnak a kohászati alkalmazásokon. (Haidekker Borbála) Shiotsu, K.; Yamada, S.; Yoshida, T.: Refuse derived fuel carbonization technology and application of carbonized refuse derived fuel. = Kawasaki Steel Technical Report, 46. sz jún. p Darley, P.; Bowell, R.: CHP from municipal refuse: learning from operating experience. = Modern Power Systems, 21. k. 3. sz p

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK TERMIKUS KEZELÉSE

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK TERMIKUS KEZELÉSE Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK TERMIKUS KEZELÉSE Hulladékgazdálkodási Szakmai Füzetek 5. Készítette a Köztisztasági

Részletesebben

Schuller Tibor Levelező fizika szakos hallgató. Szelektív hulladékgyűjtése Szakdolgozat. PTE, Fizikai Intézet 2008 Témavezető dr.

Schuller Tibor Levelező fizika szakos hallgató. Szelektív hulladékgyűjtése Szakdolgozat. PTE, Fizikai Intézet 2008 Témavezető dr. Schuller Tibor Levelező fizika szakos hallgató Szelektív hulladékgyűjtése Szakdolgozat PTE, Fizikai Intézet 2008 Témavezető dr. Német Béla I. Bevezetés A témaválasztás indoklása Mottó: Két ember alkotta

Részletesebben

Hőbontás a hulladékgazdálkodásban szabályozási koncepció

Hőbontás a hulladékgazdálkodásban szabályozási koncepció SZIE Konzorcium Alapkutatás fejlesztés a Szent István Egyetem Pirolízis Technológiai Kutatóközpontjában TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 Hőbontás a hulladékgazdálkodásban szabályozási koncepció 2014.

Részletesebben

AZ A KINCS AMI NINCS. 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban

AZ A KINCS AMI NINCS. 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban AZ A KINCS AMI NINCS 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban A gazdálkodó szervezetek érdekei a hulladékgazdálkodásban

Részletesebben

Integrált Szennyezés-megelőzés és Csökkentés (IPPC)

Integrált Szennyezés-megelőzés és Csökkentés (IPPC) Integrált Szennyezés-megelőzés és Csökkentés (IPPC) Referencia dokumentum az elérhető legjobb technikákról tömörítvény a hazai sajátosságok figyelembe vételével Az üveggyártás TARTALOMJEGYZÉK 1 A BAT definíciója

Részletesebben

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia 9. Innováció, kísérleti fázisban lévő technológiák, a jövő útjai Készítők neve: Pálfy Miklós Unk Jánosné Hallgató Ferenc Nemes Kálmán Bujna Ferenc Készítette:

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI ÜZENETEK

FENNTARTHATÓSÁGI ÜZENETEK O r m á n s á g S z í v e A l a p í t v á n y K ieme lten K öz h as zn ú S zer vez et Székhely: 7838 Vajszló, Rákóczi u. 10.; Elnök: Gönczi Péter Adószám: 18329003-1-02; Számlaszám: 10402427-00013709-00000004

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1 Az energiagazdálkodás alapjai és irányelvei... 3 1.1 Energiagazdálkodás politikai és környezetvédelmi vonzatai... 3 1.

TARTALOMJEGYZÉK 1 Az energiagazdálkodás alapjai és irányelvei... 3 1.1 Energiagazdálkodás politikai és környezetvédelmi vonzatai... 3 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 Az energiagazdálkodás alapjai és irányelvei... 3 1.1 Energiagazdálkodás politikai és környezetvédelmi vonzatai... 3 1.2 Energiagazdálkodás legfontosabb műszaki alapfogalmai... 6 2 Energiaforrások...

Részletesebben

A megelőző környezetvédelmi szemlélet térnyerése a hazai vegyiparban

A megelőző környezetvédelmi szemlélet térnyerése a hazai vegyiparban Fonyó Zsolt Szépvölgyi János Harangozó Gábor A megelőző környezetvédelmi szemlélet térnyerése a hazai vegyiparban 15. szám Budapest, 2002. december ISBN 963 503 292 7 ISSN 1587-6586 A Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Kiadó: Duna-Dráva Cement Kft.

Kiadó: Duna-Dráva Cement Kft. www.duna-drava.hu Kiadó: Duna-Dráva Cement Kft. 2600 Vác, Kôhídpart dûlô 2. 06 27 511 600 Felelôs kiadó: Szarkándi János, elnök-vezérigazgató Petrillák Mária, kommunikációs vezetô Szakmai konzulens: Bocskay

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. (részletezés) E-1 Hőtani alapfogalmak; az égés fogalma, feltétele, fajtái. E-2 Szilárdanyagok, porok, folyadékok, gázok égése

TARTALOMJEGYZÉK. (részletezés) E-1 Hőtani alapfogalmak; az égés fogalma, feltétele, fajtái. E-2 Szilárdanyagok, porok, folyadékok, gázok égése TARTALOMJEGYZÉK (részletezés) I. Égéselmélet és oltóanyag ismeret E-1 Hőtani alapfogalmak; az égés fogalma, feltétele, fajtái E-2 Szilárdanyagok, porok, folyadékok, gázok égése E-3 Az égés megszüntetésének

Részletesebben

Különböző eredetű hulladékok közös anaerob kezelése

Különböző eredetű hulladékok közös anaerob kezelése 1 Különböző eredetű hulladékok közös anaerob kezelése Oláh József * Palkó György * Tarjányiné Szikora Szilvia * Rása Gábor * ( * FCSM Zrt.) 1. Hulladékok közös rothasztásának elve és célja A társított

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna

Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Publication date 2013 Szerzői jog 2013 Debreceni Egyetem TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1 MSc Tananyagfejlesztés Interdiszciplináris

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI MŰSZAKI FEJLESZTÉS TANULMÁNY

KÖRNYEZETVÉDELMI MŰSZAKI FEJLESZTÉS TANULMÁNY KÖRNYEZETVÉDELMI MŰSZAKI FEJLESZTÉS TANULMÁNY Mezőgazdasági termékekből és hulladékokból előállítható hajtóanyagok belsőégésű motorok tüzelőanyagaként történő alkalmazása I. rész. Készítette: A Budapesti

Részletesebben

A műanyag hulladék, ezen belül a PET palackok sorsa napjainkban Magyarországon

A műanyag hulladék, ezen belül a PET palackok sorsa napjainkban Magyarországon Budapesti Corvinus Egyetem Budai Campus Élelmiszertudományi kar Konzervtechnológiai Tanszék A műanyag hulladék, ezen belül a PET palackok sorsa napjainkban Magyarországon Porpáczi Krisztina Budapest, 2012

Részletesebben

1. melléklet. e-tudomány Zöld Különszám beérkezett és elfogadott cikkei (teljes terjedelemben)

1. melléklet. e-tudomány Zöld Különszám beérkezett és elfogadott cikkei (teljes terjedelemben) 1. melléklet e-tudomány Zöld Különszám beérkezett és elfogadott cikkei (teljes terjedelemben) Vavrik Antal - Ács Tibor - Kovács Gábor - Eörsi-Tóta Gábor 1 Szilárd biomassza gyakorlati energetikai hasznosítása

Részletesebben

ENERGIAFELHASZNÁLÁS OTTHON. Energiafelhasználási ismeretek 12-13 éves iskolai tanulóknak. Tanári kézikönyv. Budapest 2007

ENERGIAFELHASZNÁLÁS OTTHON. Energiafelhasználási ismeretek 12-13 éves iskolai tanulóknak. Tanári kézikönyv. Budapest 2007 ENERGIAFELHASZNÁLÁS OTTHON Energiafelhasználási ismeretek 12-13 éves iskolai tanulóknak Tanári kézikönyv Budapest 2007 A kiadvány szerzői: Dr. Barótfi István egyetemi tanár Szent István Egyetem, Gödöllő

Részletesebben

Az új termikus technológiák környezeti hatásai (pirolízis, elgázosítás és plazma technológia)

Az új termikus technológiák környezeti hatásai (pirolízis, elgázosítás és plazma technológia) Az új termikus technológiák környezeti hatásai (pirolízis, elgázosítás és plazma technológia) Írta: Szuhi Attila 2013. február A tanulmány a Humusz Szövetség megbízásából, a Vidékfejlesztési Minisztérium

Részletesebben

Fenolszennyezés és az azt követő kármentesítés vizsgálata analitikai és környezetvédelmi szempontból

Fenolszennyezés és az azt követő kármentesítés vizsgálata analitikai és környezetvédelmi szempontból Fenolszennyezés és az azt követő kármentesítés vizsgálata analitikai és környezetvédelmi szempontból DIPLOMAMUNKA Hovánszki György Debrecen, 2003 A dolgozat a Debreceni Egyetem Természettudományi Karának

Részletesebben

LABORATÓRIUMI INFORMÁCIÓS MAGAZIN 2011/3. XX. ÉVFOLYAM. Tallózó Élelmiszerbiztonság Mikroszkóp Kémia éve

LABORATÓRIUMI INFORMÁCIÓS MAGAZIN 2011/3. XX. ÉVFOLYAM. Tallózó Élelmiszerbiztonság Mikroszkóp Kémia éve LABORATÓRIUMI INFORMÁCIÓS MAGAZIN 2011/3. XX. ÉVFOLYAM Tallózó Élelmiszerbiztonság Mikroszkóp Kémia éve Megéri a PhD? A világ számos országában - így Magyarországon is - három szintû a felsôoktatási

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás... 4 1. A megújuló energiák fajtái... 5 1.1 Biomassza... 7 1.2 Napenergia... 12 1.3 Geotermia... 14 1.4 Szélenergia... 15 1.5 Vízenergia... 16

Részletesebben

VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM

VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM Dr. Buzás Kálmán Dr. Budai Péter Horváth Adrienn BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék 2012 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A városi környezet jellemzői, a város okozta környezeti

Részletesebben

MUNKAANYAG. Wölfling Anna. A vegyipar egyes speciális területére vonatkozó környezetvédelem. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Wölfling Anna. A vegyipar egyes speciális területére vonatkozó környezetvédelem. A követelménymodul megnevezése: Wölfling Anna A vegyipar egyes speciális területére vonatkozó környezetvédelem A követelménymodul megnevezése: Vegyipari alapmodul feladatok A követelménymodul száma: 1228-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020 Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére 2008-2020 Budapest, 2008. július 2 TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. ELŐZMÉNYEK...4 1.1.1. Indíttatás... 4 1.1.2. Mandátum...

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 6 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai... 6 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzete, előrejelzés...

Részletesebben

MUNKAANYAG. Benkő Gyöngyi. Hulladékkezelési előírások. A követelménymodul megnevezése: Építőipari közös feladatok I.

MUNKAANYAG. Benkő Gyöngyi. Hulladékkezelési előírások. A követelménymodul megnevezése: Építőipari közös feladatok I. Benkő Gyöngyi Hulladékkezelési előírások A követelménymodul megnevezése: Építőipari közös feladatok I. A követelménymodul száma: 0459-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-009-30 HULLADÉKKEZELÉSI

Részletesebben

ÖKOINDIKÁTOR 99. Határon Átnyúló Együttműködési Program Szlovénia-Magyarország 2007-2013

ÖKOINDIKÁTOR 99. Határon Átnyúló Együttműködési Program Szlovénia-Magyarország 2007-2013 Határon Átnyúló Együttműködési Program Szlovénia-Magyarország 2007-2013 Naložba v vašo prihodnost Operacijo delno financira Evropska unija Evropski sklad za regionalni razvoj Befektetés a jövőbe A projekt

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011)

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011) Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011) Tartalom 1. Bevezetés... 1 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai, jövőképe... 1 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi

Részletesebben

KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL

KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL MEGÚJULÓ ENERGIÁRA ALAPOZOTT KOMPLEX KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL Megújuló energiára alapozott, hatékony intézmény fenntartási, foglalkoztatási, gazdaságfejlesztési akciók energetikai feltételeinek vizsgálata

Részletesebben

Tartalomjegyzék...2 Előszó...3 A BÜCHL HUNGARIA Kft. bemutatása...5 Cégtörténet...5 Tevékenységi körök...6 Szervezeti felépítés...

Tartalomjegyzék...2 Előszó...3 A BÜCHL HUNGARIA Kft. bemutatása...5 Cégtörténet...5 Tevékenységi körök...6 Szervezeti felépítés... Környezetvédelmi nyilatkozat BÜCHL HUNGARIA Kft. 2007 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Előszó...3 A BÜCHL HUNGARIA Kft. bemutatása...5 Cégtörténet...5 Tevékenységi körök...6 Szervezeti felépítés...8

Részletesebben