18. A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez [1] BEVEZETŐ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "18. A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez [1] BEVEZETŐ"

Átírás

1 Szolnoki Tudományos Közlemények XII. Szolnok, SZABÓ ZSOLT 1 KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS A LÉGIERŐ 18. A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez [1] BEVEZETŐ Mint tudjuk a környezet és az ember kapcsolata az ember megjelenésével kezdődött. Kezdetben az ember csak használta környezetét, majd elkezdte annak tudatos formálását. Az eszközök megjelenésével, de különösen a technikai eszközökével megindult a környezet szennyezése. A környezetrombolás elhatalmasodása szükségessé tette annak tudatos védelmét, jogszabályi háttér megteremtését. A hadsereg az évszázadok során tevékenységével nem tartozott a környezetvédő szervezetek sorába. Mind békében, de különösen háborúk idején nem kímélte környezetét. A technikai eszközök megjelenésével a béke kiképzés fokozta a környezet terhelését. Kezdetben nem törődtek a technika üzemeltetéséhez szükséges anyagok tárolásával, kiszolgálásuk által keletkezett szennyező anyagok kezelésével. A földbe ágyazott hajtóanyag tartályok szivárgása, a karbantartó, valamint a lecserélt kenőanyag elhelyezése erősen szennyezte a talajt, s az alatta lévő vízbázist (lásd: szovjet laktanyák, tököli repülőtér). A gyakorlatok során kevésbé törődtek a környezet rombolásával, szennyezésével. A háborúk kezdetben a közvetlen környezetre voltak hatással. Később előfordult, hogy az ember a katonai cél elérése érdekében beavatkozott a természetbe. Ha kellett felgyújtotta a földeket, ha kellett lerombolta a folyók melletti gátakat. A modern hadviselés megjelenése kiengedte a szellemet a palackból. A vegyi, biológiai és nukleáris hadviselés esetenként visszafordíthatatlan károkat okozott a környezetben. 1 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar Repülő és Légvédelmi Intézet. 1

2 A KÖRNYEZETVÉDELEM MEGJELENÉSE A XX. században előtérbe került a környezet védelme. Az ember látván környezetének felgyorsult pusztulását rájött arra, hogy annak hathatós védelme nélkül megszűnik természetes élettere. A környezetvédelem kezdetben törvényileg kikényszerített állapot volt. Az országok saját törvényeket hoztak, majd nemzetközi egyezmények keretében terjesztették ki az élő természet értékeinek védelmét. A mai napig erős lobbi érdekek dolgoznak egyes részeinek bevezetése, vagy felpuhítása érdekében. Hazánkban a környezetvédelem törvényi szabályozása az évi LIII. törvény A környezet védelmének általános szabályairól jogszabállyal kezdődött. A környezetvédelem másik fő területe az ember környezettudatos gondolkodásának kialakítása. Nagy hangsúlyt fektetünk a felvilágosításra, a képzésre és a környezetszennyezés megelőzésére. KÖRNYEZETVÉDELEM A LÉGIERŐBEN A légierő a hadsereg része, mindazon szervezetek és eszközök összessége, mely a levegőben vívandó harcot szolgálják. Mint említettem, a haderő nem tartozik a környezetkímélő szervezetek sorába. Az évi LIII. törvény megjelenését követően a Magyar Honvédség is e törvény hatálya alá került. Környezetvédelem tekintetében a hadsereg teljes mértékben a polgári jogszabályoknak kell, hogy megfeleljen. A környezetvédelem megjelenésével ez a terület kezdetben nem kapott nagy szerepet a szervezeti struktúra kialakításában. A környezetvédelem felelőse mindig az a szervezet volt, mely a legkisebb ellenállást tanúsította a plusz feladatok leosztása tekintetében. A 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet A környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról jogszabály felhatalmazta a honvédelmi minisztert, hogy külön jogszabályban határozza meg a környezetvédelmi megbízottak alkalmazási és képesítési feltételeit a Magyar Honvédségre vonatkozóan Ennek megfelelően megszületett a 24/1997. (XI. 6.) HM rendelet A magyar honvédség környezetvédelmi megbízottainak alkalmazási és képesítési feltételeiről. A rendelet alkalmazása azonban csak a évi szervezeti struktúraváltással jött létre, s ennek keretében önálló személy felügyeli a környezetvédelmet. Mivel a repülőtér a 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet alapján az A 62 besorolást kapta, ezért felsőfokú katonai végzettség és felsőfokú környezetvédelmi képesítéssel rendelkező személy töltheti be ezt a beosztást. A parancsnokok rendszeres ellenőrzéssel segítik a jogszabályok betartatását, s ez mellett nagy hangsúlyt fektetnek a megelőzésre, az oktatásra. Kiadásra került a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoka 269/2007. intézkedése a környezetvédelmi tevékenység szervezeti és eljárási rendjének szabályozásáról. 2

3 A légierőnél, s ezen belül a repülőtereken a környezetvédelemnek az alábbi fő területei kerülnek előtérbe: - a föld védelme; - a víz védelme; - a levegő védelme; - az élővilág védelme; - a hulladékok környezetre gyakorolt hatása elleni védelem; - a környezeti zaj és a rezgés elleni védelem. OKTATÁS ÉS ELLENŐRZÉS A személyi állomány részére előzetes, ismétlődő, továbbá eseti környezetvédelmi oktatás kerül levezetésre. Az előzetes oktatást a munkába állást követő 30 napon belül kell megtartani. A munkavállaló elsajátítja a környezetvédelem általános fogalmait, megismeri a legfontosabb környezetvédelmi problémákat, a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályokat, intézkedéseket. Évente egyszer a teljes állomány részére ismétlődő környezetvédelmi oktatást kell tartani. Eseti környezetvédelmi oktatást az intézkedésekben meghatározott esetekben kell tartani. A környezetvédelmi tevékenység és követelmények teljesülésének katonai szervezet által történő fő ellenőrzését minden év október 15-ig kell teljes terjedelemben végrehajtani A FÖLD ÉS A VÍZ VÉDELME A föld és a víz védelme a repülőterek tekintetében nem választódik ketté. Ezen közegekre legfőbb veszélyt a hajtó- és kenőanyagok tárolása jelenti. A szennyezés elkerülése érdekében a repülőtér nagy erőfeszítéseket tesz. Az 1990-es évek közepén nagyszabású üzemanyag tároló rendszer felújítást hajtottak végre. Lecserélték a földalatti üzemanyag tartályokat, s földcserét hajtottak végre. Korszerű figyelő-jelző rendszer épült ki, mely a nap 24 órájában figyeli a tartályok állapotát. 1. ábra Érzékelő jeladó [fotó: Szabó Zsolt] 3

4 Az üzemanyag tartályon elhelyezett érzékelők (1. ábra) figyelik a tartály paraméterét, melyet az üzemanyag telephelyen lévő egységhez (2. és 3. ábra) továbbítanak. 2. ábra Vevő egység [fotó: Szabó Zsolt] 3. ábra [fotó: Szabó Zsolt] Ezen az egységen (3. ábra) szükség esetén leolvashatók az alapadatok, s ez továbbítja a központi számítógépre. Itt van elhelyezve a riasztó sziréna is. A rendszer figyeli és naplózza (4. és 5. ábra): - az üzemanyag tartályok üzemanyag szintjét (cm-ben), - az üzemanyag mennyiségét (l-ben); - a tartályon belüli hőmérsékletet. 4

5 4. ábra. Tartályértékek 5. ábra. Adatnapló A rendszer riaszt: - a tartály szellőzőrendszerének ventillátora meghibásodása esetén; - túltöltés esetén; - maximális és minimális üzemanyag szint elérése esetén; - üzemanyag szivárgás esetén. A figyelő-jelző rendszer számítógépes kapcsolat felvételére képes a meghatározott szervezetek felé. A talaj és az alatta lévő vízbázis esetleges szennyezésének korai észlelése nem nélkülözi a hagyományos módszert sem. Monitoring kutakon (6. ábra) keresztül rendszeresen figyelik az esetlegesen megjelenő szivárgó üzemanyagot. 5

6 6. ábra. Monitoring kút [fotó: Szabó Zsolt] A LEVEGŐ VÉDELME A repülőtér, mint komplexum nem tartozik a levegőt szennyező rendszerek közé. A légkör terhelését a légi járművek hajtóműve által kibocsátott égéstermék jelenti. AZ ÉLŐVILÁG VÉDELME Az élővilág védelmének legfontosabb alapköve a repülőtér karbantartottsága. Az elszaporodó rovarok, békák és rágcsálók odavonzzák a madarakat, s azok megjelenése veszélyezteti a repülés biztonságát. A madarak távoltartásának hatásos eszköze a karbid ágyú és a műmadár. A HULLADÉKOK KÖRNYEZETRE GYAKOROLT HATÁSA ELLENI VÉDELEM évi XLIII. törvény A hulladékgazdálkodásról az alapja a repülőtér hulladékgazdálkodásának is. Nagy hangsúlyt fektetnek a különböző ide vonatkozó rendeletek betartására. 7. ábra [fotó: Szabó Zsolt] 6

7 A 7. ábra egy üzemi gyűjtőhelyet mutat. 8. ábra [fotó: Szabó Zsolt] A 8. ábra egy veszélyes anyag tároló és veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőt mutat. A KÖRNYEZETI ZAJ ÉS A REZGÉS ELLENI VÉDELEM A repülőtér környezeti zajterhelését akkreditált laboratórium mérte, melynek alapján a 176/1997. (X. 11.) Kormány rendelet a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól megfelelően elkészítették a repülőtér zajgátló védőövezetét Várhatóan 2009-ben egy állandó, 24 órás zajmérő monitoring rendszer épül ki Szolnokon. BEFEJEZÉS A repülőteret üzemeltető katonai egység mindent megtesz környezete védelméért. A szakemberek ismerik, a vezetők pedig megkövetelik a hatályos jogszabályok betartását. A jogszabályi háttér azonban véleményem szerint nem elegendő az élhető környezet fenntartásához. Nagyon fontos az emberi tudat alakítása, hogy a környezetre való odafigyelés belsőből fakadó kényszer legyen. IRODALOMJEGYZÉK [1] évi XX. törvény A Magyar Köztársaság alkotmánya [2] A NATO környezetvédelmi előírásai és eljárásai a légierőben, ZMNE jegyzet, ZMNE RI [3] A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokának 269/2007. intézkedése a környezetvédelmi tevékenység szervezeti és eljárási rendjének szabályozásáról. [4] 176/1997. (X. 11.) Kormány rendelet a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól. [5] 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet A környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról. [6] 24/1997. (XI. 6.) HM rendelet A magyar honvédség környezetvédelmi megbízottainak alkalmazási és képesítési feltételeiről. 7

KÖRNYEZETVÉDELEM AZ MH 93. PETŐFI SÁNDOR VEGYIVÉDELMI ZÁSZLÓALJNÁL

KÖRNYEZETVÉDELEM AZ MH 93. PETŐFI SÁNDOR VEGYIVÉDELMI ZÁSZLÓALJNÁL IV. Évfolyam 3. szám - 2009. szeptember Szombati Zoltán szombati60@freemail.hu Földi László foldi.laszlo@zmne.hu KÖRNYEZETVÉDELEM AZ MH 93. PETŐFI SÁNDOR VEGYIVÉDELMI ZÁSZLÓALJNÁL Absztrakt Környezetünk,

Részletesebben

HONVÉDSÉG ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM. Honvédségi inkurrencia 1 a környezetvédelem szervezeti és jogszabályi tükrében. Absztrakt

HONVÉDSÉG ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM. Honvédségi inkurrencia 1 a környezetvédelem szervezeti és jogszabályi tükrében. Absztrakt Réti Tamás mk. ezredes HM Védelemgazdasági Főosztály HONVÉDSÉG ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM Honvédségi inkurrencia 1 a környezetvédelem szervezeti és jogszabályi tükrében Absztrakt A munka rövid áttekintést ad

Részletesebben

Környezetmenedzsment rendszerek Dr. Rédey Ákos

Környezetmenedzsment rendszerek Dr. Rédey Ákos Az anyag a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0089 téma keretében készült a Pannon Egyetemen. Környezetmérnöki Tudástár Sorozat szerkesztő: Dr. Domokos Endre XVIII. kötet Környezetmenedzsment rendszerek Dr. Rédey

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére Tárgy: Tájékoztató a Katasztrófavédelmi Törvény, a Honvédelmi Törvény változásaiból adódó az önkormányzatokat

Részletesebben

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM A környezeti és természeti hatások vizsgálata Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek

Részletesebben

A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei

A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei Kovács Ferencné A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei A követelménymodul megnevezése: Építőipari közös feladatok A követelménymodul száma: 0459-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Új kihívások a katasztrófavédelemben

Új kihívások a katasztrófavédelemben Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási jogi tanszék Új kihívások a katasztrófavédelemben Készítette: Csépányi- Barczi Petra Konzulens: Dr. Nyitrai Péter Egyetemi Docens 2013. Tartalom

Részletesebben

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MEDVECZKY MIHÁLY: A nemzetgazdaság minõsített idõszaki teljesítõképessége vizsgálatának elméleti alapjai és a gazdaságmozgósítás tervezésének

Részletesebben

5. fejezet. 5.1. A különböző minisztériumok, illetőleg az ezekhez tartozó hivatalok, intézmények, felügyeletek feladatai

5. fejezet. 5.1. A különböző minisztériumok, illetőleg az ezekhez tartozó hivatalok, intézmények, felügyeletek feladatai 174 5. fejezet A vegyi anyagokat kezelő minisztériumok, hivatalok és egyéb intézmények Cél: a kémiai biztonság és a vegyi anyag-kezelés különböző területeiért felelős minisztériumok és egyéb kormányzati

Részletesebben

MUNKAANYAG. Wölfling Anna. A vegyipar egyes speciális területére vonatkozó környezetvédelem. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Wölfling Anna. A vegyipar egyes speciális területére vonatkozó környezetvédelem. A követelménymodul megnevezése: Wölfling Anna A vegyipar egyes speciális területére vonatkozó környezetvédelem A követelménymodul megnevezése: Vegyipari alapmodul feladatok A követelménymodul száma: 1228-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Környezetvédelmi törvény 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól Az Országgyűlés tekintettel arra, hogy a természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti vagyon részei,

Részletesebben

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről Az Országgyűlés az Alkotmányból, a nemzetközi

Részletesebben

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara Környezettudományi Szakbizottsága összefoglaló ajánlása

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara Környezettudományi Szakbizottsága összefoglaló ajánlása A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara Környezettudományi Szakbizottsága összefoglaló ajánlása a nem lakás célú létesítmények, helyiségek környezeti zavarásmentes működési feltételeinek vizsgálatához, különös

Részletesebben

Dr. habil. Lakatos László HONVÉDELMI IGAZGATÁS

Dr. habil. Lakatos László HONVÉDELMI IGAZGATÁS Dr. habil. Lakatos László HONVÉDELMI IGAZGATÁS Budapest, 2011 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HONVÉDELMI IGAZGATÁS ( EGYETEMI JEGYZET ) 2011 Szerző: Dr. habil. Lakatos László ny. okl. mk. vezérőrnagy

Részletesebben

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Üveges László pv. ezredes A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Szternák György ezredes

Részletesebben

A civil-katonai együttmûködés és a katasztrófaelhárítás lehetséges kapcsolódási pontjai

A civil-katonai együttmûködés és a katasztrófaelhárítás lehetséges kapcsolódási pontjai A civil-katonai együttmûködés és a katasztrófaelhárítás lehetséges kapcsolódási pontjai Jeszenyi Ildikó A biztonság fenntartásához olyan rendszerre van szükség, amely a veszélyhelyzeteket felismeri, kezeli,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Gyöngyi. Környezetvédelmi és vízügyi igazgatási ismeretek. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Gyöngyi. Környezetvédelmi és vízügyi igazgatási ismeretek. A követelménymodul megnevezése: Hadabásné Szigethy Gyöngyi Környezetvédelmi és vízügyi igazgatási ismeretek A követelménymodul megnevezése: Általános környezetvédelmi feladatok A követelménymodul száma: 1214-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Hitelesített környezetvédelmi vezetési rendszer

Hitelesített környezetvédelmi vezetési rendszer Hitelesített környezetvédelmi vezetési rendszer Egyszerűsített környezetvédelmi nyilatkozat BÜCHL HUNGARIA Kft. 2010 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Köszöntő... 3 BÜCHL HUNGARIA Kft. meghatározó dátumai...

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar HAD- ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar HAD- ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar HAD- ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A program célja olyan had- és biztonságtechnikai mérnökök képzése,

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola Komjáthy László tűzoltó őrnagy Magyarország tűzvédelmi helyzete az EU tagság függvényében, tekintettel a közigazgatási reform és a tűzvédelmi

Részletesebben

Ki minősül rejtjelfelügyelőnek?

Ki minősül rejtjelfelügyelőnek? Dr. Rajnai Zoltán alezredes- Kerti András őrnagy: Információbiztonság és rejtjelfelügyelet Ha valaki végig böngészte az ez évi Felsőoktatási felvételi tájékoztatót, megakadhatott a szeme a Zrínyi Miklós

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Környezetvédelmi szabályzata. 2013. február 11. napjától hatályos

A Pécsi Tudományegyetem. Környezetvédelmi szabályzata. 2013. február 11. napjától hatályos A Pécsi Tudományegyetem Környezetvédelmi szabályzata 2013. február 11. napjától hatályos Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 5 Általános rendelkezések... 5 A Szabályzat hatálya... 5 II. FEJEZET... 6 A környezetvédelmi

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon

A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon PhD. értekezés Szerző: Dr. Marton Emőke egyetemi tanársegéd 2001. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 A KUTATÁS CÉLJA... 4 A KUTATÁS

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés, a lakosság biztonságának és biztonságérzetének

Részletesebben

Katasztrófavédelem Szakmabemutató információs mappa

Katasztrófavédelem Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: DOBSON TIBOR, TŰZOLTÓ EZREDES, FŐVÁROSI

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete 2. RÉSZ A TŰZOLTÓSÁG SZERVEZETI ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. november Szerkesztő: Duruc József 2.1. A tűzoltóság szervei, a

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE BUDAPEST, 2008 KIADVÁNYUNK SZERZÔI: Bognár Balázs pv. fôhadnagy a Kormányzati Koordinációs Bizottság Titkársága vezetô tanácsosa Demeter István nyugállományú pv. ezredes MPVSZ alelnök

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Szerkesztette: Técs y István, GEO-SIVO Kft. A fejezetek szerz i és szerz i: 1. fejezet: Técs y István 2. fejezet: Técs y István 3. fejezet:

Részletesebben