Az európai környezetvédelmi jogrendszerének felépítése 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az európai környezetvédelmi jogrendszerének felépítése 1."

Átírás

1 EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA Az európai környezetvédelmi jogrendszerének felépítése rész. 3. fejezet Prof. Guy Turchany 1

2 Az európai környezetvédelmi jogrendszerének kialakulása. Az CE - EU környezetjogi fejlődése 1960 és 2000-között Prof. Guy Turchany 2

3 Az európai környezetvédelmi jogrendszerének szintetikus áttekintése. I. Bevezetés II. Általános rendelkezések III. Fenntartható fejlődés IV. Klímaváltozás V. Hulladékgazdálkodás VI. Levegő szennyezés VII.Vízvédelem és vízgazdálkodás VIII.Természet- és biológiai sokféleség védelem IX. Talajvédelem X. Vegyi anyagok XI. Polgárvédelem XII.Zajvédelem XIII.Nemzetközi együttműködés XIV.Munka anyag Jobb jogalkotás a környezetvédelmi stratégiában (COM 2005/466 finál) Prof. Guy Turchany 3

4 Az E.U. környezetvédelmi céljai I. Bevezetés Az 1972-benn, Stockholmban tartott környezetvédelmi konferencia foglalkozott először a környezetvédelemmel és akcióprogram kidolgozását határozták el. Az Egységes Európai Szerződés ezután már magában foglalta az Európai Unió céljai között a környezetvédelmet, megteremtve a jogalapot a további intézkedésekhez. Most csak három nagy elvet emelünk ki : A környezeti kár költségeit a kár okozójának kell viselnie. Különbözőértelmezésekben a szennyező-fizet elv jelentheti a hatályos környezeti normák betartásának költségeit, illetve a szennyezés által okozott károk (externális költségek) megtérítését. Az Európai Unió az elvet egyenlőre csak lazább értelmezésében alkalmazza, mert még nincsenek olyan eszközök (például szigorú környezeti felelőség, vagy környezetvédelmi adók), melyek alapján a szennyezőt az externális költségek megfizetésére kötelezhetné. Az úgynevezett integrációs alapelv az Amszterdami Szerződés 3c Cikkelyében került megfogalmazásra. " A környezetvédelmi szempontok integrációja az Európai Unió szakpolitikáiba a holisztikus környezetpolitikához vezető első lépés, és mint olyan, a sikeres környezetpolitika alapfeltétele. A szubszidiaritás elve szerint az Európai Unió csak akkor cselekszik, ha a problémát hatékonyabban tudja kezelni, mint a tagállamok, a régiók, vagy a helyi hatóságok. A szubszidiaritás elve nem egyszerűen egy, a tevékenységek optimális szintjét (helyi, regionális, nemzeti, európai, vagy nemzetközi) meghatározó eszköz. Hatékony környezetvédelem csak a különbözőpolitikai szintek (európai, nemzeti, regionális, helyi) szereplőnek együttműködésével valósítható meg. Prof. Guy Turchany 4

5 Akció programok II. Általános rendelkezések 6. Környezetvédelmi akció program 5. Környezetvédelmi akció program A környezetvédelmi politika alapelvei Környezetvédelmi felelősség Az elővigyázatosság elve. Környezetvédelmi eszközrendszer Környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezetek kedvezményben való részesítése Pénzügyi támogatások : LIFE Környezet - egészségügyi stratégiák Integrált termékpolitika IPP Környezetvédelmi megállapodások Közös környezetvédelmi adók, illetékek a közös piacon Európai Környezetvédelmi Ügynökség Öko-címke (Eco-Label) Környezeti szempontok integrálása az európai szabványokban (EN) Rendelet a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételének lehetővé tételéről. Prof. Guy Turchany 5

6 Előzetes Környezetvédelmi Hatásvizsgálat EIE Tervek és programok előzetes környezetvédelmi értékelése Környezetvédelmi felügyeletek : minimális elvárások Állami támogatások környezetvédelmi célokra Az Európai Befektetési Bank eszközei Európai nyilvántartás a szennyezés kibocsátásokról és transzferekről Tudományos Bizottságok a környezetvédelem, a fogyasztók és a közegészségügy védelmében Az Európai Közösség jogrendszerének alkalmazása és ellenőrzése Aarhusi egyezmény a polgárok környezeti információhoz és részvételhez való jogáról, és jogérvényesítési lehetőségeiről Az Aarhusi egyezmény alkalmazása az Európai közösség intézmény rendszerében. Az igazságszolgáltatáshoz való jog A környezetet érő súlyos szabálysértésekről A környezet védelme a büntető jogon keresztül A tagországokban környezetvédelmi felügyeletek lebonyolítása ( / / / 2002 / 2003 / 2004 ) Prof. Guy Turchany 6

7 A környezetvédelmi politika integrációja A környezetvédelem integrálása a fejlődő országok szintjén A környezeti problémák szemelőt tartása a közösség együttműködési politikáiban A környezetvédelem integrálása a közös piac keretében A fenntartható fejlődés propagálása a vállalkozások körében A környezetvédelem integrálása a halászati politikában Fenntartható stratégia a halgazdaságban A környezetvédelmi dimenzióinak integrálása a várospolitikában Környezetbarát városi stratégia A környezetvédelem integrálása a gazdaságpolitikában A környezetvédelem integrálása a közlekedéspolitikában A környezetvédelem integrálása a légi közlekedési tervezésben A tengerpartok integrált menedzsmentje. Prof. Guy Turchany 7

8 Általános keret Bevezetés III. Fenntartható fejlődés Egy évvel a Fenntartható Fejlődés világtalálkozója után Világ a partnerség a fenntartható fejlődés érdekében Stratégia a fenntartható fejlődés megvalósítására A környezeti politika átvizsgálása A fenntartható fejlődés eszközrendszere Stratégia a fenntartható energia fogyasztás érdekében Stratégia a hulladékok csökkentésére és újra hasznosítására Akció terv a tiszta technológiák fejlesztésére Keretprogram az innovációra és a versenyképesség növelésére Környezeti mutatók (indikátorok) A környezetvédelmi politika integrációja Stratégia a környezetvédelem integrálására az Unió minden politikájában A környezet érdekeinek figyelembevétele a közösség energia politikájában. Néhány csapásvonal a fenntartható mezőgazdaság irányában Prof. Guy Turchany 8

9 Általános politikai keretek Klíma stratégia Kyotoi egyezmény IV. Klímaváltozás Az európai klímaprogram végrehajtása ( ) Kyotoi jegyzőkönyv a klímaváltozásról Kyotót követő közösségi stratégia Üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklése Az üvegházhatású kibocsátások mechanizmusa Üvegházhatású gázok kereskedelmének megszervezése Fluor alapú gázok kibocsátásának csökkentése. Légi közlekedés és klímaváltozás Koppenhágai konferencia Prof. Guy Turchany 9

10 Általános keretek Hulladéklerakás Sajátos hulladékok V. Hulladékgazdálkodás Keretirányelv a hulladékokkal kapcsolatban Stratégia a hulladék megelőzésről és újrafelhasználásról Hulladékkezelési jogrendszer létrehozása Hulladékgazdálkodási statisztikák Az újrahasznosítási technikák versenyképességének növelése A határokon átkelő hulladékok megfigyelése és ellenőrzése Integrált szennyezés megelőzés és csökkentés (IPPC) Csomagoló anyagok és hulladékaik Hulladékgazdálkodás a kitermelő és bánya iparban A PCB-k és PCI-k megsemmisítése Akkumulátorok és elemek eliminálása Használt olajak eltávolítása Használt gépjárművek újrahasznosítása, értékesítése Felhagyott offshort gáz és nyersolaj berendezések Prof. Guy Turchany 10

11 Szennyvíz iszapok felhasználása a mezőgazdaságban A PVC környezeti problémái Elektromos és elektronikus hulladékok kezelése Titán dioxidok megsemmisítése, megfigyelése és ellenőrzése. Környezetszennyezés megelőzési programok Hulladékégetés Hulladékégetés Veszélyes hulladékégetés Hulladékégetésre használatos berendezések Új hulladékégetők Veszélyes hulladékok Veszélyes hulladék gazdálkodás és ellenőrzés Bázeli egyezmény a veszélyes hulladékok határon átmenő ellenőrzéséről Nemzetközi együttműködés a hulladék kezelés szintjén február 24.-én három veszélyes hulladékkal foglalkozó egyezményt egy igazgatóság keretében vonték össze : Bázeli egyezmény a veszélyes hulladékok határon átmenő ellenőrzéséről Rotterdami egyezmény a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagokra és növényvédő szerekre vonatkozó, előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásról. Stockholmi egyezmény a hosszan maradandó organikus vegyi anyagokról (POP Polluants organiques persistants) Prof. Guy Turchany 11

12 Levegő minőség. VI. Levegő szennyezés Tematikus stratégia a levegő minőségéről Gazdálkodás a környezet légkörének minőségével A levegőminőségével kapcsolatos információ cserék Tiszta levegő Európának program (CAFE) Környezet és közlekedés Légszennyező anyagok Nitrát oxidok, részecskék és más szennyező anyagok a levegőben Nemzeti határértékek néhány levegőszennyező anyaggal kapcsolatban Nitrogén dioxid Az ózon pajzsra ártalmas vegyi anyagok Ólom A CFC-k megsemmisítése (Halogénezett szénhidrogének Kloroform, Freon-12 (difluor-diklórmetán), Szén-tetraklorid (tetraklórmetán), Ccl 4, Etil-klorid (klóretán), Vinilklorid (klóretén), Triklóretilén (1,1,2 triklóretén), Tetrafluoretilén (1,1,2,2-tetrafluoretén) ) Megegyezés a határokon nagy távolságban átnyúló levegőszennyezésekről Megegyezés a nehéz fémekről Stockholmi egyezmény a hosszan maradandó organikus vegyi anyagokról (POP Polluants organiques persistants A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok. (aldrine, chlordane, dieldrine, endrine, heptachlore, hexachlorobenzène, mirex, toxaphène polychlorobiphényles (PCB) ) Prof. Guy Turchany 12

13 Földi gépjárművek Minden gépjárműre vonatkozó előírások : Közúti gépjárművek : Könnyű gépjárművekből keletkező légszennyezések Nehéz gépjárművekből keletkező légszennyezések Néhány folyékony üzemanyag kéntartalma A dízel olaj minőségével kapcsolatos előírások Az új gépjárművek CO2 kibocsátásáról Az új gépjárművek üzemanyag felhasználásáról A nehéz gépjárművek okozta környezeti hatások Nem közúti gépjárművek : Nem közúti gépjárművek légszennyezése Mezőgazdasági és erdőgazdasági gépekből keletkező légszennyezések Más közlekedési eszközök Ipar Légi közlekedés és klímaváltozás Stratégia a tengeri hajózásból keletkező szennyezések csökkentésére Hajtóanyagok kéntartalmáról Integrált szennyezés megelőzés és csökkentés (IPPC) Nagy égető berendezések Az iparból származó organikus vegyi anyagokról 13

14 Általános keretek VII. Vízvédelem és vízgazdálkodás AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS október 23-i 2000/60/EK IRÁNYELVE az európai közösségi intézkedések kereteinek meghatározásáról a víz politika területén. A víz szempontjából elsőbbséget élvező anyagok A fenntartható vízgazdálkodáshoz elengedhetetlen használó - fizet díjszabás Vizek sajátos használata Ivóvizek Fürdővizek Minőség és ellenőrzés Ellenőrzési módszerek és analízis Lakossági szennyvizek Haltenyésztési vizek Tengeri szennyezések Stratégia a tengeri környezet javítására Balesetek által keletkezett tengeri szennyezések Kőolaj által okozott tengeri szennyezések Európa vizeiben Hajók által okozott tengeri szennyezések megelőzése Hajózás által okozott szennyezések és azok büntetőjogi következményei POP - k hajón való szállításának tilalma 14

15 Vízvédelem és vízgazdálkodás folytatás Tengeri biztonság Kontinentális vizek Egyezmény a szénhidrogén alapú tartáj hajókról Regionális megállapodások Barcelonai egyezmény a Földközi tenger védelméről Helsinki egyezmény a Balti tenger védelméről OSPAR egyezmény az Észak-keleti Óceán védelméről Helsinki egyezmény határon átnyúló vizek védelméről és használatáról Rajna egyezmény Anyag kibocsátások Duna - Fekete tenger egyezmény Integrált szennyezés megelőzés és csökkentés (IPPC) Földalatti vizek védelme Mosószerek címkézése és biológiai - lebomlásának elősegítése Maradandó organikus vegyi anyagok ( POP ) Nitrát rendelet Higany rendelet Más veszélyes anyagok : a vízi közegek védelme Más veszélyes anyagok : földalatti vizek védelme Prof. Guy Turchany 15

16 VIII. Természet- és biológiai sokféleség védelem 1 Biológiai - sokféleség Cselekvési programok : természeti források védelme, mezőgazdaság, halgazdaság, fejlődő országok támogatása, nemzetközi kapcsolatok Berni egyezmény a vadvilág védelméről Natura 2000 az élőhelyek védelméről Riói egyezmény a biológiai sokféleség védelméről Stratégia a természeti források fenntartható használatáról 2 Állat és növény világ Egyezmény néhány vadállat és növény védelméről Canberrai egyezmény a Délsarki vidék védelméről A vad madarak megóvása Bonni egyezmény a vándormadarak védelméről Egyezmény a vadállatok birtokban tartásáról Laboratóriumi állatok védelme Tengeri élővilág Szabvány kegyetlenség nélküli állati csapdákról Szerződés az Alpok védelméről Prof. Guy Turchany 16

17 Természet- és biológiai sokféleség védelem folytatás 3 Erdők Uniós erdő stratégia Forest Focus program Fenntartható tropikus erdőgazdálkodás Fenntartható erdőgazdálkodás a fejlődő országokban Erdő és fenntarthatóság 4 Genetikailag manipulált organizmusok (GMO) Bevezetés GMO - k GMO - k zárt területen való használata A genetikailag manipulált organizmusok terjesztése (GMOsorompó) A határon átnyúló forgalma Új táplálékok és táplálékadalékok A GMO-k nyomon követési lehetőségei, nyomon követése és címkézés Genetikailag manipulált organizmusokból készült állati eledelek Prof. Guy Turchany 17

18 1 Általános keret Talajvédelmi stratégia IX. Talaj védelem Integrált szennyezés megelőzés és csökkentés (IPPC irányelv) Szerződés az Alpok védelméről X. Vegyi anyagok 1 Veszélyes anyagok és készítmények Rendelet a vegyi anyagok nyilvántartásáról (REACH) Fehér könyv a vegyi anyagokkal kapcsolatos stratégia kialakításáról Vegyi anyagok kereskedelme és használata Vegyi anyagok osztályokba osztása és címkézése Veszélyes anyagok Veszélyes készítmények Tisztító szerek Rotterdami egyezmény néhány veszélyes vegyi anyag és készítmény, valamint növény védőszer kereskedelméről Közösségi stratégia a endokrinokat zavaró szubsztanciákról Stratégia a higanyok használatáról az unióban Prof. Guy Turchany 18

19 Vegyi anyagok folytatás 2 Biokémiai termékek és növényvédő szerek 3 Műtrágya Stratégia a növényvédő szerek hosszú távú használatáról Biokémiai termékek Közösségi rendszer a műtrágyákkal kapcsolatban 4 Kockázat szabályozás Kockázat elemzés és hárítás Kémiai anyagokat érintő nagyobb ipari balesetek Harc a biológiai terrorizmus ellen Vegyi anyagokkal készítendő kísérletek A jó kísérleti gyakorlatok alkalmazása A jó laboratóriumi gyakorlat ellenőrzése Munkavédelem a vegyiparban 5 Szennyező anyagok és hulladékok Egyezmény a határon átmenő légszennyezésekről Stockholmi egyezmény a maradandó organikus vegyi anyagok ( POP ) Bázeli egyezmény Közösségi stratégia a dioxinnal kapcsolatban PCB-k (poliklórozott bifenil) és PCT-k (PolyChloroTerphényle) meg semmisítése Prof. Guy Turchany 19

20 1 Általános keret XI. Polgárvédelem Együttműködési mechanizmusok a polgárvédelemben Közösségi együttműködés, programok és gyakorlatok és A civil védelem finanszírozása Megelőző riasztások a balesetek elkerülése végett Jelentések az előkészületekről Környezeti balesetek Nagyobb környezeti balesetek veszélyes anyagok vagy készítmények belekeveredésével Határon átmenő ipari balesetek hatásai Balesetekből eredő tengeri szennyezések A Közösségi reagálás árvíz esetén Egy Közösségi árvíz menedzsment felé Prof. Guy Turchany 20

21 1 Általános keretek XII. Zajvédelem A zaj értékelése és a zaj elleni védekezés Zöld könyv a zaj elleni védekezésről 2 Sajátos zaj források Gépjárművek Motorkerékpárok Háztartási gépek Építményeken kívüli felszerelések és gépek Repülőtéri zaj menedzsment 1 Bővítési stratégiák Bővítés XIII. Nemzetközi együttműködés Horvátország Törökország Balkán Nemzetközi együttműködés más Államokkal Nemzetközi szerződések Prof. Guy Turchany 21

22 XIV. Munkaanyag Jobb jogalkotás a környezetvédelmi stratégiában (COM 2005/466 finál) Stratégiai témák, áttekintés Általános stratégiák 6. Környezetvédelmi keretprogram Fenntartható fejlődés stratégiája Tematikus megközelítések 2 Témák szerint vizsgálandó kérdések és stratégiák Légszennyezés Tengeri környezetet érintő integrált problémák Természeti forrásokkal való gazdálkodás Hulladék megelőzési és újrahasznosítás Növényvédő szerekkel kapcsolatos Városi környezettel kapcsolatos Prof. Guy Turchany 22

23 5. Környezetvédelmi akció program 1.Táblázat: Az EU környezetvédelmi politikája 5. Cselekvési programjának felépítése és fő elemei Ipar Energia Közlekedés Mezőgazdaság Idegenforgalom Integrált harc a szennyezések ellen Üzemeltetési licencek Kibocsátási állomány jegyzékei Környezeti auditok Termékdíjak Környezetbarát és tiszta technikák. Hulladékcsökkentés jobb kezelés Hulladékleltár Gazdasági és adóügyi ösztönzések Letétbehelye-zett csomagolás Magasköve-telményű hul-ladék kezelés Civil/büntető-jogi felelősség Szennyezés csökkentés: Kiválasztott célok, CO2, SO2, Nox Gazdasági és adóügyi ösztönzések Az atomhulla-dékok biztos megsemmisítése Megújuló energiák értékesítése. K és F a következő forrásokra biomassza Szélenergia Apály és dagály energia felhasználás Napenergia Vízenergia géothermikus energia Környezetbarátabb járművek és üzemanyagok a kibocsátások szintjén Gazdasági és adóügyi ösztönzések Szigorúbb technikai ellenőrzés Üzemanyag párolgás csökkentése Infrastrukturális racionalizálás Hálózatok tervezése Közlekedési modellek közötti választás Torlódások és dugók megszüntetése Kapcsolatok Fenntartható mezőgazdaság Külterjes gazdálkodás Vegyi anyagok használatának csökkentése Szerves mezőgazdaság Fogyasztók tájékoztatása Gazdaságii és adóügyi ösztönzések Erdők értékelése Rendszeres újrafásítás Erdőtüzek elleni védelem Fenntartható fakitermelés Fenntartható idegenforgalom, területfejlesztés és infrastruktúra Ivóvízellátás Fürdővíz Hulladékgazdaság Fenntartható mobilitás Vízpartok és a természeti vagy emberi kincsek védelme Sivatagosodás Kulturális hagyatékok Erdőtüzek Festői táj sétányok Ágazati stratégiák Források Környezetbarát termékek Ökocimke Termék szabványok Fogyasztók tájékoztatása Adóügyi intézkedések Energiahasználat csökkentés Gazdaságii és adóügyi ösztönzések Fogyasztók tájékoztatása és képzése Szabályozási eszközök Önkéntes megállapodások Vezetési technikák fejlesztése és javítása Tájékoztatás és képzés Gazdaságii és adóügyi ösztönzések Multimodális közlekedés Forgalomirányítás Mezőgazdasági fejlesztések A termőföldek felhasználásának ellenőrzése Falusi turizmus Belső folyóvízi halászat A fogyasztók választási lehetőségének növelése A választási lehetőségek növelése Jobb felvilágosítás Az idegenforgalmi időszakok jobb felosztása Magatartás Prof. Guy Turchany 23

24 2.Táblázat: Az EU környezetvédelmi politikája 5. Cselekvési programjának céljai különböző gazdasági ágazatokban : Közlekedés a) Infrastruktúra Területfejlesztés Intézkedések Infrastrukturális befektetések : városi közlekedés, átszállási és átrakodási állomások, vasúti közleke - dés javítása és fejlesztése, áruszállítás, folyami és tengeri hajózás Eszközök Környezeti hatásvizsgálat Strukturális alap Közlekedési illetékek és fizetési eszközök Szereplők TA TA+EU ÖK b) járművek és üzemanyagok Járművek technológiai fejlesztése és javítása : zaj és kipufogógáz, üzemanyag fogyasztás, teljesít - mény, hatékonyság, megsemmisítés Üzemanyag összeállítása és fogyasztás : szubsztitúció és bioüzemanyag K & F Előírások Technikai ellenőrzés Alkatrészek újrafelhasználása IPAR + UE EU+TA ÖK.+EU IPAR Adózási ösztönzések TA+EU c) a fogyasztók magatartása Vezetők oktatása a gépkocsik racionális használa - tára A tömegközlekedés javítása, komfort, gyorsaság, sűrűség Meggyőzni a gépkocsi tulajdonosokat arról, hogy városban ne használják gépkocsijukat Adózási és gazdasági ösztönzések Egymásráható infrastrukturális kapcsolatok kidol - gozása Tömegkommunikációs eszközök, sebességkorlátozás és más fizikai kényszerek Befektetések és területfejlesztés Magas parkolási díjak Együttes gépkocsi használat ösztönzése gazdasági előnyökkel Telefon-konferencia stb... TA+NG O+TA TA+EU + Köz. TA + Tár. Autóipar Közösség Rövidítések : EU Europai Unió, TA tagországok, NGO civil szervezetek, ÖK önkormányzatok, MS kutatóintézetek, NGO civil szervezetek, Köz Közlekedésügyi intézmények, Tár. Társadalom Prof. Guy Turchany 24

25 3.Táblázat: Az EU környezetvédelmi politikája 5. Cselekvési programjának alapszabályozásai és intézkedési terve. Célok Intézkedések Eszközök Határid ők 1. ADAT BÁZISOK Alapul szolgáló adatok javítása Egyesített statisztikai programok 1991 KÉPZŐDÉSÉNEK kidolgozása FEJLESZTÉSE Nemzeti környezetvédelmi 1995 statisztika Környezetvédelmi mutatók Regionális környezetvédelmi 1995 kidolgozása statisztika Fejlődési irányok és hajlamok 1995 mutatóinak kidolgozása Közösségi és nemzeti jelentések a 2000 A változások minőségének környezet állapotáról renszeres értékelése Környezeti állományvizsgálat közzététele 1996 Szerepl ők TA + EU MS TA TA-EU EU Vállala tok EU Vállala tok +TA EU 2. TUDOMÁNYOS KUTATÁS ÉS TECHNIKAI FEJLESZTÉS 3.TERÜLETFEJLESZT ÉS ÉS ÁGAZATI TERVEZÉS A környezettel és energiai tudományos, kutatásokra és fejlesztésekre fordítandó befektetések jelentős növelése Sajátos tematikus programok (pl. : kevés széndiokszidot kibo-csájtó technikák, biomasszák, más megújúló energiaiforrások) Széleskörü biotechnológiai programok, többek között a mezőgazdasági paraziták elleni védekezésben Széleskörű programok a tiszta technikák, és hulladék újrafelhasználási tervek előmozdítására Integrális társadalmi - gazdasági fejlődési tervek új kutatási és fejlesztési programok Egyesített régionális fejlesztési tervek Egyesitett közlekedésfejlesztési és gazdálkodási tervek 1993 folyama tossan 1995 folyama tossan 1992 folyama tossan 1998 folyama tossan 1993 folyama tossan Vállala tok +MS TA + EU Vállala tok +MS TA + EU Vállala tok +ÖK+M S TA + EU Vállala tok +ÖK+M S TA + EU Régiók+ ÖK + TA+EU Régiók+ ÖK + TA+EU Prof. Guy Turchany 25

26 Célok Intézkedések Eszközök Határi dők 4. MINDEN KÖLTSÉG FIGYELEMBEVÉTELE a) könyvelési értékek meghatározása b) adó rendszereken keresztüli ösztönzések c) Más ösztönzési rendszerek d) Állami segélyek e) Más gazdasági ösztönzések A környezeti erőforrások és értékek meghatározása Megújítható erőforrások indikátorainak kidolgozása A gazdaság kulcs indikátorainak megváltoztatása Költség / haszon elemzés Új környezetvédelmi könyvelés mechanizmusainak megteremtése A környezeti szempontoknak világos kimutatása a vállalati könyvelésben Eszközök Előírások az "adatbázisok fejlesztésére" A környezeti erőforrások értékének bevonása a GDP-be (bruttó hazai termék) Hivatalos táblázatok a GDP és környezeti viszonyokról A nemzetközi programokban az externális költségek bevonásának kidolgozása és alkalmazása A közösségi államok orientációja Párhuzamos könyvelés a vállalatoknál A tagállamok, ipari vállalatok, és szakegyesületek konzultációja EU utasítások EU Szereplők Szakbiz. + könyvelők+ EU EU, Ipar & szak biz. EU + TA EU, Ipar & szak biz. Szakbiz. + könyvelők+ EU, Ipar 5. A KÖZÖNSÉG OKTATÁSA ÉS TÁJÉKOZTATÁSA A nagyközönség általános tájékozottságának javítása A fogyasztók jobb felvilágosítása A környezetvédelmi tematika bevonása az oktatásba az óvodától a középiskoláig Jelentés a pillanatnyi helyzetről, javítási előterjesztések Oktatási programok és irányok elfogadása Kézikönyvek és didaktikus anyagok előkészítése TA+Ped. int. +EU EU Vállalkozók Pedagógiai int 6)TECHNIKAI ÉS SZAK OKTATÁS A környezetvédelmi tematika megfelelő mértékben való oktatása Jelentés minden szektor pillanatnyi helyzetér ől Folyam atosan TA+Ped. int. +EU 7. GAZDASÁGI TÁMOGATÁSI MECHANIZMUSOK A környezetvédelmi szempontok beépítése a segély és kölcsönprogramokba Új kohéziós alap A környezeti kihatásoknak számontartása ár garancia helyett jövedelem garancia Folyam atosan EU+TA+ Régiók+ÖK+ MS+ Vállalkozók Prof. Guy Turchany 26

27 6. Környezetvédelmi akció program 4.Táblázat: 6. Cselekvési programjának ( ) felépítése és fő elemei. A program 2005-benn újraértékelve lesz. Célok Intézkedések / leírás Eszközök / cselekvési tervek I. Az új cselekvési program keretei és kontextusa Szilárd alapokra építeni Hozzájárulás a fenntartható fejlődéshez. Mezőgazdasági, közlekedési, energia felhasználási atitüdök megváltoztatása. Európai Közösségi stratégia a fenntartható fejlődés megvalósítására. A stratégia magában foglalja a társadalmat, környezetet és a gazdaságot. Erőfeszítések a klímaváltozás csökkentésére. A biodiverzitás és a természet védelme. Környezetvédelem és egészségügy. A természeti források fenntartható kezelése. Fenntartható hulladékkezelés. II. A Környezetvédelmi célok stratégiai megközelítése. (5 stratégiai irány) A program természete A hatályban lévő környezet-védelmi jog végrehajtásának tökéletesítése A környezetvédelmi politika jobb integrálása a más uniós politikákba. A piaci szereplők buzdítása a jobb környezeti gyakorlatra A polgárok bevonása a folyamatban és buzdítása vásárlási attitűdök megváltoztatásában. A környezetvédelem integrálása a vidék- és település-fejlesztési programokba. Program LIFE, EMAS és Öko-label. A TA jogharmonizációjának hatékonyabb ellenőrzése. A retinenseknek ellen eljárás indítása az Európai Bíróság elött. Az Aarhus-i szerződés - a társadalmi információról és részvételről ratifikációja. Harc a környezeti bűncselekmények ellen. Információ csere a TA jogharmonizációjának és bevezetésének «jó gyakorlatáról». A kívánalmaknak megfelelően új mechanizmusok létrahozása a környezetvédelmi elvárások jobb integrálására az Európai Komisszió munkájába. Elősegíteni a fenntartható stratégia jobb és hatékonyabb integrálását az uniós politikába. Elősegítetni az EMAS szélesebb körű bevezetését, buzdítani minél több vállalkozót ellenőrzött környezeti jelentések kibocsátására. Jutalmazási rendszer bevezetése a vállalatok jó környezeti teljesítményének értékelésére. Az integrált termékpolitikák és tiszta termelés uniós kezdeményezése. Az európai öko-cimkézés hatékonyságának értékelése és fejlesztése. Az unió zöldközbeszerzési politikájának hatékonyságának növelése. Információ csere TA közötti «jó beszerzési gyakorlatok»-ról. Megegyezés a pénzügyi szereplőkkel, hogy megjelenjen az évi vállalati jelentésekben a vállalat környezeti teljesítménye is. A fenntarthatóság elvének megjelentetése az Európai Befektetési Bank kölcsönpolitikájában. Jogalkotás a környezeti felelősségről. Elősegíteni a polgárok jobb és megbízhatóbb információval való ellátását. Fenntartható indikátorok «kits» kidolgozása önkormányzatok és régiók részére A helyi fenntartható mutatók közvélemény elé tárása. Felkelteni a figyelmet a helyi természetvédelmi feladatok integrálására a fejlesztési és rendezési tervekbe. Az európai környezeti indexszámok megfelelő kidolgozása és jogi bevezetése. Prof. Guy Turchany 27

28 Célok Intézkedések / leírás Eszközök / cselekvési tervek II. A Környezetvédelmi célok stratégiai megközelítése. III A klímaváltozás folyamatának csökkentése IV. Természet és biodiverzitás. Megvédeni az egyedülálló értékeket. A környezetvédelem integrálása a vidék- és településfejlesztési programokba. Célok és előirányzatok Politikai megközelítés Célok és előirányzatok Politikai megközelítés Politikai megközelítés Cselekvési tervek Hálózatok létrahozása a helyi fenn-tartható stratégiák és «jó gyakorlatok» terjesztésére. Gondoskodni arról, hogy a kohéziós-politika és finanszírozási rendszere figyelembe vegye a helyi fenntarthatósági (pl. Local Agenda 21) törekvéseket. Nagyobb források biztosítása a regionális-agrárkörnyezeti politika megvalósítására a közösségi agrártámogatási rendszeren keresztül. Fenntartható turizmus hálózatának kialakítása. Az üvegházhatású gázok olyan mérték ű csökkentése, hogy ne befolyásolja a klímát. Az üvegházhatású gázok 2020-ra 20-40%- kal való csökkentése az 1990 évi szinthez képest. Szennyezési kóták (CO2) csereüzletének unión belüli megszervezése. A TA energiakötődésű támogatásainak átvizsgálása. Energiák adók bevezetése. Megújuló energiák támogatása. Energia megtakarítások ösztönzése. Megegyezés az ipari szereplőkkel. A légi közlekedésből származó üvegházhatású gázok csökkentése. Kutatás fejlesztés az üvegházhatás kezelésére. Szigorúbb feltételek a közösség regionális- és kohéziós-alapjainak beruházási politikájához. Regionális modellezések fejlesztése. A Kyoto-i szerződés ratifikációja. A természeti rendszerek védelme és ahol célszerű rehabilitációja. Meggátolni a biodiverzitás további elszegényedését. A talajok védelme. A Natura 2000 hálózat befejezése. Program LIFE Közösségi stratégia a biodiverzitás megőrzésére. Közösségi jogalkotás a vizek védelmére. Jobb egyensúly a mezőgazdaság és a környezetvédelem között. Integrált tengerpart gazdálkodás. Jobb koordináció a UE és a TA között természeti vagy ipari katasztrófák esetén. Ipari balesetek megelőzése. Növénnyel és álatok jobb védelme az ionizáló sugárzások ellen. Tematikus stratégia a talajok védelmére. Tájvédelem és rehabilitáció integrálása a regionális- és mezőgazdasági politikába. Fenntartható erdőgazdaság. A természet integrálása a különböző közösségi politikákba. Új stratégia a tengeri közegek védelmére. Tengerpartok gazdálkodási stratégájának megvalósítása. Az OGM (genetikailag megváltoztatott organizmusok) jobb ellenőrzése és figyelemelkísérése. Információs modellek létrehozása. A biodiverzitással kapcsolatos kutatások támogatása Prof. Guy Turchany 28

29 V. Környezet és egészség. Célok Intézkedések / leírás Eszközök / cselekvési tervek Célok és előirányzatok Információs rendszer létrehozása a problémák gyors kezelésére. Az EPER (emissziók és szennyezők európai regisztrációja) és PRTR (a kibocsátások és transzferek regisztere). Új rendszer felépítése a meglévő és jövendő vegyi anyagok tesztelésére és nyilvántartására. Rendszer kidolgozása a vegyi anyagok hatásának meghatározására. Politikai megközelítés A veszélyes anyagok újraminősítése. Az ipari információk ne csak az egészségügyi információkat tartalmazzák hanem a környezeti hatásokat is. Illeszteni a vegyi anyagokkal való gazdálkodást a célokhoz. Joggyakorlat kidolgozása a peszticidek használatában. Átdolgozni a közösség 91/414/CCE rendeletét a növény védőszerek piaci forgalmáról és engedélyezéséről. A peszticidek alkalmazásából keletkező kockázatok minimalizálása. Ellenőrzések megerősítése és a veszélyes hatóanyagok felváltása. Növény védőszer helyett integrált harc a károkozók ellen. Vegyi állomány, egy nem mérgező környezetért Kutatások támogatása. Adó- és támogatási rendszer kidolgozása a peszticidek csökkentésére. Rotterdam-i egyezmény ratifikálása. A nitrát rendelet teljes mértékű megvalósítása. Növény védőszerek Fenntartható vízgazdálkodás Levegőszennyezés Zajvédelem A fürdővíz rendelet felülvizsgálása. A vízben történő veszélyes anyagok kibocsátásának megakadályozása. A víz keretirány elv integrálása az uniós politikákba, valamint az agrár és támogatási intézkedésekbe. A TA által bevezetendő EK rendeletek ellenőrzése. A levegőminőségi indikátorok és a nyilvánosság informálásának javítása. Tematikus stratégia kidolgozása az elsőbbségek meghatározásában, a szabványok és határértékek áttekintésében, az adatgyűjtési rendszerbe. Kutatások az épületek belső légminőségéről és azok egészségre való hatásáról, közösségi stratégia kidolgozása a területen. A Komisszió által kidolgozott zajvédelem elfogadása, bevezetése. Prof. Guy Turchany 29

A környezetjog szabályozása

A környezetjog szabályozása Környezetjogi szabályozás elemei, EU környezetjoga A környezetjog szabályozása másodlagos: nem önálló jogszabályban nincs egységes szabályozási szemlélet; a szabályozás tárgya nem a védelem. elsődleges:

Részletesebben

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás 2009 Dr Farkas Hilda Főosztályvezető, címzetes egyetemi docens KÖRNYEZETVÉDELEM A környezet védelme egyre inkább gazdasági szükségszerűség. Stern Jelentés Környezetvédelem

Részletesebben

A JRC DRDSI adatszolgáltatási infrastruktúra programja

A JRC DRDSI adatszolgáltatási infrastruktúra programja A JRC DRDSI adatszolgáltatási infrastruktúra programja Dr. Kovács Antal Ferenc EC JRC DRDSI Danube_NET GISOPEN 2015 Óbudai Egyetem, Alba Regia Műszaki Kar, Geoinformatikai Intézet Székesfehérvár 2015.

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Az EU hulladékpolitikája EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Hulladékgazd kgazdálkodási alapelvek szennyező fizet gyártói felelősség ( számonkérhetőség)

Részletesebben

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály MAGYARORSZÁG ERDŐTERÜLETE NAPJAINKBAN Területi adatok Erdőgazdálkodás alá vont terület: -

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6.

Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6. Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6. A tanulmány az NFGM megbízásából készült Miért? (NFFT Jövőkereső) Mindezekre tekintettel halaszthatatlan, hogy a magyar társadalom körében széleskörű

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

7. EU Környezeti Akcióprogram (2020- ig)

7. EU Környezeti Akcióprogram (2020- ig) 7. EU Környezeti Akcióprogram (2020- ig) A jövőkép 2050-ben a bolygó ökológiai kapacitásait figyelembe véve, azok keretein belül és jól fogunk élni. Jólétünk és az egészséges környezet hátterében az innovatív,

Részletesebben

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI MRTT Generációk diskurzusa a regionális tudományról Győr, 2012. november 23. 1 Duna-stratégia 2011. júniusi Európai Tanács 4 cselekvési, 11 prioritási

Részletesebben

Az EU esete a ciánnal: hatékony megelőzés vagy hosszadalmas reparáció?

Az EU esete a ciánnal: hatékony megelőzés vagy hosszadalmas reparáció? Az EU esete a ciánnal: hatékony megelőzés vagy hosszadalmas reparáció? A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának irodája Baranyai Gáborbaranyai@ baranyai@obh.hu I. A nagybányai balesetre adott uniós válaszok

Részletesebben

A MÁV környezetvédelmi tevékenysége a fenntarthatóság tükrében

A MÁV környezetvédelmi tevékenysége a fenntarthatóság tükrében A MÁV környezetvédelmi tevékenysége a fenntarthatóság tükrében Püski Imre osztályvezető Egészség-, Biztonság- és Környezetvédelmi Főosztály A fenntartható fejlődés s célja: c Hosszú távon - a gazdaság

Részletesebben

European Road Transport Research Advisory Council. Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság

European Road Transport Research Advisory Council. Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság European Road Transport Research Advisory Council Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság Háttér EU-irányelvek: Barcelonai, Lisszaboni, Gothenburgi nyilatkozatok Európai Kutatási Tanácsadó

Részletesebben

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások? Bibók Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes 2011. június 14. Tartalom Fenntartható fejlődés A környezetvédelem és alapelvei

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák Dr. Viski József főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Hatásvizsgálatok

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

A PHARE és Átmeneti támogatások előirányzatai

A PHARE és Átmeneti támogatások előirányzatai A PHARE és Átmeneti támogatások előirányzatai 007. évi előirányzat VI. BÍRÓSÁGOK 3 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai Átmeneti támogatással megvalósuló programok Az igazságszolgáltatás

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA Dőry Tibor REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON DIALÓG CAMPUS KIADÓ Budapest-Pécs Tartalomj egy zék Ábrajegyzék 9 Táblázatok jegyzéke 10 Keretes írások jegyzéke

Részletesebben

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN Balassagyarmat, 2013.május 09. Mizik András erdőmérnök Ipoly Erdő Zrt. Miért Zöldgazdaság? A Zöldgazdaság alapelvei:

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 1 A környezetvédelem szükségessége Használat Termelés Hulladék Kivonás

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

EU Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer (EMAS III.) 3. EMAS KEREKASZTAL (2009. május 29.) EMAS EMAS I. rendelet (1993.) Új szabályozási megközelítés: önkéntes eszköz Alternativa a szokásos

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

Transznacionális programok

Transznacionális programok Transznacionális programok Csalagovits Imre János csalagovits@vati.hu 06 30 2307651 OTKA Konferencia 2009 Május 22 1 Tartalom Hidden Agenda Nemzeti és transznacionális érdek Stratégia és menedzsment Transznacionális

Részletesebben

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról 1. sz. melléklet Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról A rendelet-tervezet kimondja, hogy az ERFA,

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése

Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Gazdasági-társadalmi kihívások Jövedelem különbségek Áringadozás, kockázatmenedzsment

Részletesebben

Strukturális Alapok 2014-2020

Strukturális Alapok 2014-2020 Regionális Strukturális Alapok 2014-2020 Európai Bizottság Regionális Politika és Városfejlesztés Főigazgatóság F.5 - Magyarország Szávuj Éva-Mária 2013. december 12. Regionális Miért kell regionális /

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Használt nyelv 2. Konzorciumépítés 3. Elérni kívánt hatás 4. Szemlélet A programok áttekintése 1. Közép-Európa

Részletesebben

á Eszter EMAS Nyilvántartó Hivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

á Eszter EMAS Nyilvántartó Hivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Nyári á Eszter EMAS Nyilvántartó Hivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Új szervezeteink HU-000016: Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. HU-000017:

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Tartalom Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Határmenti programok Transznacionális programok Interregionális program 2009 Nov Hegyesi Béla, VÁTI Kht

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok KSZGYSZ konferencia 2012. május 22. Bibók Zsuzsanna Tartalom A 2011-ben hatályba lépett jogszabályok új előírásai; 306/2011.(XII.23.)kormányrendelet,

Részletesebben

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28.

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. EU 2020 célok: Európa (2020) Intelligens ( smart ) Fenntartható ( sustainable

Részletesebben

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015 Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal FP7 támogatás szektoronként FP7 költségvetés tevékenységenkénti bontásban

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság Környezetvédelmi Főigazgatóság Főbiztos: Stavros Dimas Főigazgató: Mogens Peter Carl A igazgatóság: Kommunikáció, Jogi Ügyek & Polgári Védelem B igazgatóság: A Természeti Környezet Védelme Osztály: Természetvédelem

Részletesebben

v e r s e n y k é p e s s é g

v e r s e n y k é p e s s é g anyanyelv ápolása kulturális tevékenysége k gyakorlása művészi alkotás szabadsága v e r s e n y k é p e s s é g közös társadalmi szükségletek ellátása K Ö Z K U L T Ú R A közkulturális infrastruktúra működése

Részletesebben

Az EU Duna Régió Stratégia mint a területiség, összefogás szimbóluma Közép-Európában. Nádasi György Külügyminisztérium Sárvár, 2011. október 6.

Az EU Duna Régió Stratégia mint a területiség, összefogás szimbóluma Közép-Európában. Nádasi György Külügyminisztérium Sárvár, 2011. október 6. Az EU Duna Régió Stratégia mint a területiség, összefogás szimbóluma Közép-Európában Nádasi György Külügyminisztérium Sárvár, 2011. október 6. A Duna Régió Stratégia kezdetei Igény a tagállamok (8) és

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1892 JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL,

Részletesebben

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban III. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2012. június 19. Szabados Krisztián gazdasági

Részletesebben

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában Az állami költségvetési rendszer környezetvédelmi felülvizsgálata mint a gazdasági válságból való kilábalás eszköze Konferencia az Országgyűlési Biztosok Irodájában, Budapesten, 2009. június 11-én Lehetőségek

Részletesebben

A közlekedés helyzete, jövője ma Magyarországon. Az EU városi közlekedéspolitikája ( Zöld Könyv 2007), összhang a hazai elképzelésekkel

A közlekedés helyzete, jövője ma Magyarországon. Az EU városi közlekedéspolitikája ( Zöld Könyv 2007), összhang a hazai elképzelésekkel A közlekedés helyzete, jövője ma Magyarországon Az EU városi közlekedéspolitikája ( Zöld Könyv 2007), összhang a hazai elképzelésekkel Kerényi László Sándor Ügyosztályvezető Budapest Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

A mobilitás menedzsment alkalmazásai a flottakezelésben. Flottamenedzsment konferencia 2010.01.29.

A mobilitás menedzsment alkalmazásai a flottakezelésben. Flottamenedzsment konferencia 2010.01.29. A mobilitás menedzsment alkalmazásai a flottakezelésben előad adó: Princz Flottamenedzsment konferencia 2010.01.29. : Princz-Jakovics Tibor (PhD tudományos munkatárs PhD) okl. építőmérnök Budapesti Műszaki

Részletesebben

Norvég Alap Zöld ipari innováció

Norvég Alap Zöld ipari innováció Norvég Alap Zöld ipari innováció Célok Zöld ipari innováció Zöld vállalkozások versenyképességének erősítése, meglévő iparágak zöldebbé tétele, zöld innovációk hulladék mennyiségének és a levegő, víz,

Részletesebben

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2014-2020

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2014-2020 Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2014-2020 Gecse Gergely Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Közlekedési Infrastruktúra Főosztály 2013. november 14. Integrált Közlekedésfejlesztés

Részletesebben

Legyen előadónk, ossza meg tudását és tapasztalatait, legyen részese egy sikeres rendezvénynek!

Legyen előadónk, ossza meg tudását és tapasztalatait, legyen részese egy sikeres rendezvénynek! Előadói felhívás EWA Tavaszi Napok 2015 - Budapesti Víz Konferencia A Budapesti Víz Világtalálkozó helyszíne ismét várja a települési vízgazdálkodási és víziközmű szakma nemzetközi szereplőit, szakembereit.

Részletesebben

Gazdasági ösztönzőkközgazdasági. környezetvédelemben

Gazdasági ösztönzőkközgazdasági. környezetvédelemben Gazdasági ösztönzőkközgazdasági eszközök a környezetvédelemben Ökoadók Célok: Környezetvédelmi célok: Szennyezés elkerülés, károk csökkentése Környezetbarátabb megoldások felé terelés Forrásteremtés Károk/intézkedések

Részletesebben

EEA Grants Norway Grants

EEA Grants Norway Grants Élelmiszeripari zöld innovációs program megvalósítása EEA Grants Norway Grants 2009-2014 Norvég Finanszírozási Mechanizmus Zöld ipari innováció program (HU-09) Szőllősi Nikolett, Debreceni Egyetem 2015.01.14.

Részletesebben

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről 197. sz. Ajánlás a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én kilencvenötödik

Részletesebben

Szomolányi Katalin. Csoport Környezetvédelmi Koordinációs Osztály. VII. Környezetvédelmi kerekasztal-beszélgetés Budapest, 2004. március 30.

Szomolányi Katalin. Csoport Környezetvédelmi Koordinációs Osztály. VII. Környezetvédelmi kerekasztal-beszélgetés Budapest, 2004. március 30. Szomolányi Katalin Csoport Környezetvédelmi Koordinációs Osztály Tartalom Csoport Működés Környezetvédelmi Stratégiai eredmények Csoport Környezetvédelmi Politika Csoport Környezetvédelmi Stratégia Csoport

Részletesebben

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1892 JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL,

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2014. szeptember

Jogszabályváltozások 2014. szeptember Jogszabályváltozások 2014. szeptember MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről Módosítva:2014.09.05

Részletesebben

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Terület és településfejlesztési programok 2014-2020 között, különös tekintettel a Közép-magyarországi régióra JENEI Gábor Programirányító

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 04

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 04 KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 04 SZE, KÖRNYEZETMÉRNÖKI TANSZÉK DR. TORMA ANDRÁS AUDI HUNGARIA MOTOR KFT. FELÜLVIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGE A RENDELET NEM FELHASZNÁLÓBARÁT NEM ELÉG VONZÓ A SZERVEZETEK SZÁMÁRA

Részletesebben

Aktualitások a körkörös gazdasági programban. Jeffrey D. Kimball elnökségi tag, EuRIC

Aktualitások a körkörös gazdasági programban. Jeffrey D. Kimball elnökségi tag, EuRIC Aktualitások a körkörös gazdasági programban Jeffrey D. Kimball elnökségi tag, EuRIC European Recycling Industries Confederation (EuRIC) 18 ORSZÁG az EuRIC által képviselt országos szervezetek (Magyarországon:

Részletesebben

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Őri István GREENFLOW CORPORATION Zrt. Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Fenntarthatóság-fenntartható fejlődés Megelőzés-prevenció Tisztább

Részletesebben

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK A természet mindennél és mindenkinél jobb vezető, ha tudjuk, hogyan kövessük. C. G. Jung Az előadás vázlata Természetvédelmi

Részletesebben

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése Budapest, 2010. március 25. XV. LOGISZTIKAI FÓRUM 1 ChemLog küldetése Regionális hatóságok,

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

PannonRIS Folyami Információs Szolgáltatások Magyarországon

PannonRIS Folyami Információs Szolgáltatások Magyarországon RÁDIÓS SEGÉLYHÍVÓ ÉS INFOKOMMUNIKÁCIÓS ORSZÁGOS EGYESÜLET PannonRIS Folyami Információs Szolgáltatások Magyarországon Kovács Csaba Elnökhelyettes Balatonföldvár, 2011.05.12. Témák Bemutatkozás Jogi háttér

Részletesebben

Az EU Duna RégióStratégia (EUDRS) és az energia prioritási terület Joó István Főtanácsadó EU Duna Régió Stratégia Külügyminisztérium

Az EU Duna RégióStratégia (EUDRS) és az energia prioritási terület Joó István Főtanácsadó EU Duna Régió Stratégia Külügyminisztérium Az EU Duna RégióStratégia (EUDRS) és az energia prioritási terület Joó István Főtanácsadó EU Duna Régió Stratégia Külügyminisztérium Magyar Energia Szimpózium Budapest, 2012. október 4. A Stratégiáról

Részletesebben

E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S

E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia között környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi komplex kutatások elvégzésére

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE Takáts Attila HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE (ahogyan én látom) MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST, 2010 Tartalomjegyzék Előszó...11 Bevezetés...13 1. Környezetvédelmi alapok...17 1.1. Ember és környezet kapcsolata...17

Részletesebben

A Víz Keretirányelv végrehajtása

A Víz Keretirányelv végrehajtása WAREMA Nyári Egyetem Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar A Víz Keretirányelv végrehajtása Dr.Ijjas István egyetemi tanár a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke BME Vízépítési és Vízgazdálkodási

Részletesebben

Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban

Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály Budapest,

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

A PHARE programok és az Átmeneti Támogatás projektjeinek előirányzatai és azok teljesülése

A PHARE programok és az Átmeneti Támogatás projektjeinek előirányzatai és azok teljesülése csoport A PHARE programok és az Átmeneti projektjeinek előirányzatai és azok teljesülése 008 millió forint V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK Vizsgálatok dokumentációs rendszerének fejlesztése (00/08-.0.0) Felhalmozási

Részletesebben

Mintacím szerkesztése

Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) bemutatása Budapest, 2012. május 16. Az Mintacím OHÜ külső szerkesztése működési modellje Nemzetgazdasági

Részletesebben

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve Erdély 2020/ Ágazat pg. 1 of 9 Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve Ágazati konzultációs dokumentum

Részletesebben

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE ELŐADÓ: DR. KENGYEL ÁKOS EGYETEMI DOCENS JEAN MONNET PROFESSZOR 1 TARTALOM A KOHÉZIÓS POLITIKA FONTOSSÁGA

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

2140/2008. (X. 15.) Korm. határozat a 2008 2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről

2140/2008. (X. 15.) Korm. határozat a 2008 2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről 2140/2008. (X. 15.) Korm. határozat a 2008 2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről Az Új rend és szabadság programban megfogalmazott célok megvalósítása,

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! gondolkodj globálisan - cselekedj lokálisan CÉLOK jövedelemforrások, munkahelyek biztosítása az egymásra épülő zöld gazdaság hálózati keretein belül, megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

Vajai László, Bardócz Tamás

Vajai László, Bardócz Tamás A halászat helye a magyar agrárágazatban A Közös Halászati Politika reformja és az EU halászati és akvakultúra ágazatának fejlesztési irányai Vajai László, Bardócz Tamás Az előadás tartalma: Magyarország

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. zöld közbeszerzésről szóló tájékoztatójának kivonata

A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. zöld közbeszerzésről szóló tájékoztatójának kivonata A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. zöld közbeszerzésről szóló tájékoztatójának kivonata A zöld közbeszerzésről néhány szóban Mit jelent a zöld közbeszerzés? A zöld közbeszerzés a közszféra olyan beszerzési

Részletesebben

2. melléklet LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK ÉS

2. melléklet LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK ÉS 2. melléklet LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK ÉS NEMZETKÖZI EGYEZMÉNYEK BAZ-MEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KHT. 2005. 1 Törvény szintű szabályozás 1995. évi LIII. Törvény

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉS EU KOMFORM MAGYAR INDIKÁTORRENDSZERE

A FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉS EU KOMFORM MAGYAR INDIKÁTORRENDSZERE A FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉS EU KOMFORM MAGYAR INDIKÁTORRENDSZERE ÉMI Kht. 2005.06.21. CRISP Construction and City Related Sustainability Indicators * * * Fenntartható építés? Háttér 1 Egészséges épített környezet

Részletesebben

PRIORITÁSI TENGELY = 3. tematikus célkitűzés: A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása IP3d

PRIORITÁSI TENGELY = 3. tematikus célkitűzés: A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása IP3d PRIORITÁSI TENGELY = 3. tematikus célkitűzés: A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása IP3d 3d) A kkv-k kapacitásának támogatása a növekedésben és innovációs folyamatokban való részvétel

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az IPPC irányelv, Integrált szennyezés-megelőzés és csökkentés. 113.lecke

Részletesebben

Az FTP és Stratégiai Kutatási Terve. Birte Schmetjen, Lengyel Atilla CEPF Titkárság

Az FTP és Stratégiai Kutatási Terve. Birte Schmetjen, Lengyel Atilla CEPF Titkárság Az FTP és Stratégiai Kutatási Terve Birte Schmetjen, Lengyel Atilla CEPF Titkárság Tartalom Bevezető / FTP általában Stratégiai Kutatási Terv (SRA) Az SRA megvalósítása = FTP FTP szervezetei Összefoglalás

Részletesebben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Tudásmegosztó Nap - Székesfehérvár, 2014. november 27. A vidékfejlesztés

Részletesebben

Miért fejlesszük a vasutat?

Miért fejlesszük a vasutat? Miért fejlesszük a vasutat? Csíksomlyó, 2011. június 2 4 Csárádi János okleveles közlekedés mérnök okleveles gazdasági mérnök MÁV nyugalmazott vezérigazgató (1990-1994) HungaRail Kft. ügyvezető Környezetünk

Részletesebben