Az európai környezetvédelmi jogrendszerének felépítése 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az európai környezetvédelmi jogrendszerének felépítése 1."

Átírás

1 EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA Az európai környezetvédelmi jogrendszerének felépítése rész. 3. fejezet Prof. Guy Turchany 1

2 Az európai környezetvédelmi jogrendszerének kialakulása. Az CE - EU környezetjogi fejlődése 1960 és 2000-között Prof. Guy Turchany 2

3 Az európai környezetvédelmi jogrendszerének szintetikus áttekintése. I. Bevezetés II. Általános rendelkezések III. Fenntartható fejlődés IV. Klímaváltozás V. Hulladékgazdálkodás VI. Levegő szennyezés VII.Vízvédelem és vízgazdálkodás VIII.Természet- és biológiai sokféleség védelem IX. Talajvédelem X. Vegyi anyagok XI. Polgárvédelem XII.Zajvédelem XIII.Nemzetközi együttműködés XIV.Munka anyag Jobb jogalkotás a környezetvédelmi stratégiában (COM 2005/466 finál) Prof. Guy Turchany 3

4 Az E.U. környezetvédelmi céljai I. Bevezetés Az 1972-benn, Stockholmban tartott környezetvédelmi konferencia foglalkozott először a környezetvédelemmel és akcióprogram kidolgozását határozták el. Az Egységes Európai Szerződés ezután már magában foglalta az Európai Unió céljai között a környezetvédelmet, megteremtve a jogalapot a további intézkedésekhez. Most csak három nagy elvet emelünk ki : A környezeti kár költségeit a kár okozójának kell viselnie. Különbözőértelmezésekben a szennyező-fizet elv jelentheti a hatályos környezeti normák betartásának költségeit, illetve a szennyezés által okozott károk (externális költségek) megtérítését. Az Európai Unió az elvet egyenlőre csak lazább értelmezésében alkalmazza, mert még nincsenek olyan eszközök (például szigorú környezeti felelőség, vagy környezetvédelmi adók), melyek alapján a szennyezőt az externális költségek megfizetésére kötelezhetné. Az úgynevezett integrációs alapelv az Amszterdami Szerződés 3c Cikkelyében került megfogalmazásra. " A környezetvédelmi szempontok integrációja az Európai Unió szakpolitikáiba a holisztikus környezetpolitikához vezető első lépés, és mint olyan, a sikeres környezetpolitika alapfeltétele. A szubszidiaritás elve szerint az Európai Unió csak akkor cselekszik, ha a problémát hatékonyabban tudja kezelni, mint a tagállamok, a régiók, vagy a helyi hatóságok. A szubszidiaritás elve nem egyszerűen egy, a tevékenységek optimális szintjét (helyi, regionális, nemzeti, európai, vagy nemzetközi) meghatározó eszköz. Hatékony környezetvédelem csak a különbözőpolitikai szintek (európai, nemzeti, regionális, helyi) szereplőnek együttműködésével valósítható meg. Prof. Guy Turchany 4

5 Akció programok II. Általános rendelkezések 6. Környezetvédelmi akció program 5. Környezetvédelmi akció program A környezetvédelmi politika alapelvei Környezetvédelmi felelősség Az elővigyázatosság elve. Környezetvédelmi eszközrendszer Környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezetek kedvezményben való részesítése Pénzügyi támogatások : LIFE Környezet - egészségügyi stratégiák Integrált termékpolitika IPP Környezetvédelmi megállapodások Közös környezetvédelmi adók, illetékek a közös piacon Európai Környezetvédelmi Ügynökség Öko-címke (Eco-Label) Környezeti szempontok integrálása az európai szabványokban (EN) Rendelet a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételének lehetővé tételéről. Prof. Guy Turchany 5

6 Előzetes Környezetvédelmi Hatásvizsgálat EIE Tervek és programok előzetes környezetvédelmi értékelése Környezetvédelmi felügyeletek : minimális elvárások Állami támogatások környezetvédelmi célokra Az Európai Befektetési Bank eszközei Európai nyilvántartás a szennyezés kibocsátásokról és transzferekről Tudományos Bizottságok a környezetvédelem, a fogyasztók és a közegészségügy védelmében Az Európai Közösség jogrendszerének alkalmazása és ellenőrzése Aarhusi egyezmény a polgárok környezeti információhoz és részvételhez való jogáról, és jogérvényesítési lehetőségeiről Az Aarhusi egyezmény alkalmazása az Európai közösség intézmény rendszerében. Az igazságszolgáltatáshoz való jog A környezetet érő súlyos szabálysértésekről A környezet védelme a büntető jogon keresztül A tagországokban környezetvédelmi felügyeletek lebonyolítása ( / / / 2002 / 2003 / 2004 ) Prof. Guy Turchany 6

7 A környezetvédelmi politika integrációja A környezetvédelem integrálása a fejlődő országok szintjén A környezeti problémák szemelőt tartása a közösség együttműködési politikáiban A környezetvédelem integrálása a közös piac keretében A fenntartható fejlődés propagálása a vállalkozások körében A környezetvédelem integrálása a halászati politikában Fenntartható stratégia a halgazdaságban A környezetvédelmi dimenzióinak integrálása a várospolitikában Környezetbarát városi stratégia A környezetvédelem integrálása a gazdaságpolitikában A környezetvédelem integrálása a közlekedéspolitikában A környezetvédelem integrálása a légi közlekedési tervezésben A tengerpartok integrált menedzsmentje. Prof. Guy Turchany 7

8 Általános keret Bevezetés III. Fenntartható fejlődés Egy évvel a Fenntartható Fejlődés világtalálkozója után Világ a partnerség a fenntartható fejlődés érdekében Stratégia a fenntartható fejlődés megvalósítására A környezeti politika átvizsgálása A fenntartható fejlődés eszközrendszere Stratégia a fenntartható energia fogyasztás érdekében Stratégia a hulladékok csökkentésére és újra hasznosítására Akció terv a tiszta technológiák fejlesztésére Keretprogram az innovációra és a versenyképesség növelésére Környezeti mutatók (indikátorok) A környezetvédelmi politika integrációja Stratégia a környezetvédelem integrálására az Unió minden politikájában A környezet érdekeinek figyelembevétele a közösség energia politikájában. Néhány csapásvonal a fenntartható mezőgazdaság irányában Prof. Guy Turchany 8

9 Általános politikai keretek Klíma stratégia Kyotoi egyezmény IV. Klímaváltozás Az európai klímaprogram végrehajtása ( ) Kyotoi jegyzőkönyv a klímaváltozásról Kyotót követő közösségi stratégia Üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklése Az üvegházhatású kibocsátások mechanizmusa Üvegházhatású gázok kereskedelmének megszervezése Fluor alapú gázok kibocsátásának csökkentése. Légi közlekedés és klímaváltozás Koppenhágai konferencia Prof. Guy Turchany 9

10 Általános keretek Hulladéklerakás Sajátos hulladékok V. Hulladékgazdálkodás Keretirányelv a hulladékokkal kapcsolatban Stratégia a hulladék megelőzésről és újrafelhasználásról Hulladékkezelési jogrendszer létrehozása Hulladékgazdálkodási statisztikák Az újrahasznosítási technikák versenyképességének növelése A határokon átkelő hulladékok megfigyelése és ellenőrzése Integrált szennyezés megelőzés és csökkentés (IPPC) Csomagoló anyagok és hulladékaik Hulladékgazdálkodás a kitermelő és bánya iparban A PCB-k és PCI-k megsemmisítése Akkumulátorok és elemek eliminálása Használt olajak eltávolítása Használt gépjárművek újrahasznosítása, értékesítése Felhagyott offshort gáz és nyersolaj berendezések Prof. Guy Turchany 10

11 Szennyvíz iszapok felhasználása a mezőgazdaságban A PVC környezeti problémái Elektromos és elektronikus hulladékok kezelése Titán dioxidok megsemmisítése, megfigyelése és ellenőrzése. Környezetszennyezés megelőzési programok Hulladékégetés Hulladékégetés Veszélyes hulladékégetés Hulladékégetésre használatos berendezések Új hulladékégetők Veszélyes hulladékok Veszélyes hulladék gazdálkodás és ellenőrzés Bázeli egyezmény a veszélyes hulladékok határon átmenő ellenőrzéséről Nemzetközi együttműködés a hulladék kezelés szintjén február 24.-én három veszélyes hulladékkal foglalkozó egyezményt egy igazgatóság keretében vonték össze : Bázeli egyezmény a veszélyes hulladékok határon átmenő ellenőrzéséről Rotterdami egyezmény a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagokra és növényvédő szerekre vonatkozó, előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásról. Stockholmi egyezmény a hosszan maradandó organikus vegyi anyagokról (POP Polluants organiques persistants) Prof. Guy Turchany 11

12 Levegő minőség. VI. Levegő szennyezés Tematikus stratégia a levegő minőségéről Gazdálkodás a környezet légkörének minőségével A levegőminőségével kapcsolatos információ cserék Tiszta levegő Európának program (CAFE) Környezet és közlekedés Légszennyező anyagok Nitrát oxidok, részecskék és más szennyező anyagok a levegőben Nemzeti határértékek néhány levegőszennyező anyaggal kapcsolatban Nitrogén dioxid Az ózon pajzsra ártalmas vegyi anyagok Ólom A CFC-k megsemmisítése (Halogénezett szénhidrogének Kloroform, Freon-12 (difluor-diklórmetán), Szén-tetraklorid (tetraklórmetán), Ccl 4, Etil-klorid (klóretán), Vinilklorid (klóretén), Triklóretilén (1,1,2 triklóretén), Tetrafluoretilén (1,1,2,2-tetrafluoretén) ) Megegyezés a határokon nagy távolságban átnyúló levegőszennyezésekről Megegyezés a nehéz fémekről Stockholmi egyezmény a hosszan maradandó organikus vegyi anyagokról (POP Polluants organiques persistants A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok. (aldrine, chlordane, dieldrine, endrine, heptachlore, hexachlorobenzène, mirex, toxaphène polychlorobiphényles (PCB) ) Prof. Guy Turchany 12

13 Földi gépjárművek Minden gépjárműre vonatkozó előírások : Közúti gépjárművek : Könnyű gépjárművekből keletkező légszennyezések Nehéz gépjárművekből keletkező légszennyezések Néhány folyékony üzemanyag kéntartalma A dízel olaj minőségével kapcsolatos előírások Az új gépjárművek CO2 kibocsátásáról Az új gépjárművek üzemanyag felhasználásáról A nehéz gépjárművek okozta környezeti hatások Nem közúti gépjárművek : Nem közúti gépjárművek légszennyezése Mezőgazdasági és erdőgazdasági gépekből keletkező légszennyezések Más közlekedési eszközök Ipar Légi közlekedés és klímaváltozás Stratégia a tengeri hajózásból keletkező szennyezések csökkentésére Hajtóanyagok kéntartalmáról Integrált szennyezés megelőzés és csökkentés (IPPC) Nagy égető berendezések Az iparból származó organikus vegyi anyagokról 13

14 Általános keretek VII. Vízvédelem és vízgazdálkodás AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS október 23-i 2000/60/EK IRÁNYELVE az európai közösségi intézkedések kereteinek meghatározásáról a víz politika területén. A víz szempontjából elsőbbséget élvező anyagok A fenntartható vízgazdálkodáshoz elengedhetetlen használó - fizet díjszabás Vizek sajátos használata Ivóvizek Fürdővizek Minőség és ellenőrzés Ellenőrzési módszerek és analízis Lakossági szennyvizek Haltenyésztési vizek Tengeri szennyezések Stratégia a tengeri környezet javítására Balesetek által keletkezett tengeri szennyezések Kőolaj által okozott tengeri szennyezések Európa vizeiben Hajók által okozott tengeri szennyezések megelőzése Hajózás által okozott szennyezések és azok büntetőjogi következményei POP - k hajón való szállításának tilalma 14

15 Vízvédelem és vízgazdálkodás folytatás Tengeri biztonság Kontinentális vizek Egyezmény a szénhidrogén alapú tartáj hajókról Regionális megállapodások Barcelonai egyezmény a Földközi tenger védelméről Helsinki egyezmény a Balti tenger védelméről OSPAR egyezmény az Észak-keleti Óceán védelméről Helsinki egyezmény határon átnyúló vizek védelméről és használatáról Rajna egyezmény Anyag kibocsátások Duna - Fekete tenger egyezmény Integrált szennyezés megelőzés és csökkentés (IPPC) Földalatti vizek védelme Mosószerek címkézése és biológiai - lebomlásának elősegítése Maradandó organikus vegyi anyagok ( POP ) Nitrát rendelet Higany rendelet Más veszélyes anyagok : a vízi közegek védelme Más veszélyes anyagok : földalatti vizek védelme Prof. Guy Turchany 15

16 VIII. Természet- és biológiai sokféleség védelem 1 Biológiai - sokféleség Cselekvési programok : természeti források védelme, mezőgazdaság, halgazdaság, fejlődő országok támogatása, nemzetközi kapcsolatok Berni egyezmény a vadvilág védelméről Natura 2000 az élőhelyek védelméről Riói egyezmény a biológiai sokféleség védelméről Stratégia a természeti források fenntartható használatáról 2 Állat és növény világ Egyezmény néhány vadállat és növény védelméről Canberrai egyezmény a Délsarki vidék védelméről A vad madarak megóvása Bonni egyezmény a vándormadarak védelméről Egyezmény a vadállatok birtokban tartásáról Laboratóriumi állatok védelme Tengeri élővilág Szabvány kegyetlenség nélküli állati csapdákról Szerződés az Alpok védelméről Prof. Guy Turchany 16

17 Természet- és biológiai sokféleség védelem folytatás 3 Erdők Uniós erdő stratégia Forest Focus program Fenntartható tropikus erdőgazdálkodás Fenntartható erdőgazdálkodás a fejlődő országokban Erdő és fenntarthatóság 4 Genetikailag manipulált organizmusok (GMO) Bevezetés GMO - k GMO - k zárt területen való használata A genetikailag manipulált organizmusok terjesztése (GMOsorompó) A határon átnyúló forgalma Új táplálékok és táplálékadalékok A GMO-k nyomon követési lehetőségei, nyomon követése és címkézés Genetikailag manipulált organizmusokból készült állati eledelek Prof. Guy Turchany 17

18 1 Általános keret Talajvédelmi stratégia IX. Talaj védelem Integrált szennyezés megelőzés és csökkentés (IPPC irányelv) Szerződés az Alpok védelméről X. Vegyi anyagok 1 Veszélyes anyagok és készítmények Rendelet a vegyi anyagok nyilvántartásáról (REACH) Fehér könyv a vegyi anyagokkal kapcsolatos stratégia kialakításáról Vegyi anyagok kereskedelme és használata Vegyi anyagok osztályokba osztása és címkézése Veszélyes anyagok Veszélyes készítmények Tisztító szerek Rotterdami egyezmény néhány veszélyes vegyi anyag és készítmény, valamint növény védőszer kereskedelméről Közösségi stratégia a endokrinokat zavaró szubsztanciákról Stratégia a higanyok használatáról az unióban Prof. Guy Turchany 18

19 Vegyi anyagok folytatás 2 Biokémiai termékek és növényvédő szerek 3 Műtrágya Stratégia a növényvédő szerek hosszú távú használatáról Biokémiai termékek Közösségi rendszer a műtrágyákkal kapcsolatban 4 Kockázat szabályozás Kockázat elemzés és hárítás Kémiai anyagokat érintő nagyobb ipari balesetek Harc a biológiai terrorizmus ellen Vegyi anyagokkal készítendő kísérletek A jó kísérleti gyakorlatok alkalmazása A jó laboratóriumi gyakorlat ellenőrzése Munkavédelem a vegyiparban 5 Szennyező anyagok és hulladékok Egyezmény a határon átmenő légszennyezésekről Stockholmi egyezmény a maradandó organikus vegyi anyagok ( POP ) Bázeli egyezmény Közösségi stratégia a dioxinnal kapcsolatban PCB-k (poliklórozott bifenil) és PCT-k (PolyChloroTerphényle) meg semmisítése Prof. Guy Turchany 19

20 1 Általános keret XI. Polgárvédelem Együttműködési mechanizmusok a polgárvédelemben Közösségi együttműködés, programok és gyakorlatok és A civil védelem finanszírozása Megelőző riasztások a balesetek elkerülése végett Jelentések az előkészületekről Környezeti balesetek Nagyobb környezeti balesetek veszélyes anyagok vagy készítmények belekeveredésével Határon átmenő ipari balesetek hatásai Balesetekből eredő tengeri szennyezések A Közösségi reagálás árvíz esetén Egy Közösségi árvíz menedzsment felé Prof. Guy Turchany 20

21 1 Általános keretek XII. Zajvédelem A zaj értékelése és a zaj elleni védekezés Zöld könyv a zaj elleni védekezésről 2 Sajátos zaj források Gépjárművek Motorkerékpárok Háztartási gépek Építményeken kívüli felszerelések és gépek Repülőtéri zaj menedzsment 1 Bővítési stratégiák Bővítés XIII. Nemzetközi együttműködés Horvátország Törökország Balkán Nemzetközi együttműködés más Államokkal Nemzetközi szerződések Prof. Guy Turchany 21

22 XIV. Munkaanyag Jobb jogalkotás a környezetvédelmi stratégiában (COM 2005/466 finál) Stratégiai témák, áttekintés Általános stratégiák 6. Környezetvédelmi keretprogram Fenntartható fejlődés stratégiája Tematikus megközelítések 2 Témák szerint vizsgálandó kérdések és stratégiák Légszennyezés Tengeri környezetet érintő integrált problémák Természeti forrásokkal való gazdálkodás Hulladék megelőzési és újrahasznosítás Növényvédő szerekkel kapcsolatos Városi környezettel kapcsolatos Prof. Guy Turchany 22

23 5. Környezetvédelmi akció program 1.Táblázat: Az EU környezetvédelmi politikája 5. Cselekvési programjának felépítése és fő elemei Ipar Energia Közlekedés Mezőgazdaság Idegenforgalom Integrált harc a szennyezések ellen Üzemeltetési licencek Kibocsátási állomány jegyzékei Környezeti auditok Termékdíjak Környezetbarát és tiszta technikák. Hulladékcsökkentés jobb kezelés Hulladékleltár Gazdasági és adóügyi ösztönzések Letétbehelye-zett csomagolás Magasköve-telményű hul-ladék kezelés Civil/büntető-jogi felelősség Szennyezés csökkentés: Kiválasztott célok, CO2, SO2, Nox Gazdasági és adóügyi ösztönzések Az atomhulla-dékok biztos megsemmisítése Megújuló energiák értékesítése. K és F a következő forrásokra biomassza Szélenergia Apály és dagály energia felhasználás Napenergia Vízenergia géothermikus energia Környezetbarátabb járművek és üzemanyagok a kibocsátások szintjén Gazdasági és adóügyi ösztönzések Szigorúbb technikai ellenőrzés Üzemanyag párolgás csökkentése Infrastrukturális racionalizálás Hálózatok tervezése Közlekedési modellek közötti választás Torlódások és dugók megszüntetése Kapcsolatok Fenntartható mezőgazdaság Külterjes gazdálkodás Vegyi anyagok használatának csökkentése Szerves mezőgazdaság Fogyasztók tájékoztatása Gazdaságii és adóügyi ösztönzések Erdők értékelése Rendszeres újrafásítás Erdőtüzek elleni védelem Fenntartható fakitermelés Fenntartható idegenforgalom, területfejlesztés és infrastruktúra Ivóvízellátás Fürdővíz Hulladékgazdaság Fenntartható mobilitás Vízpartok és a természeti vagy emberi kincsek védelme Sivatagosodás Kulturális hagyatékok Erdőtüzek Festői táj sétányok Ágazati stratégiák Források Környezetbarát termékek Ökocimke Termék szabványok Fogyasztók tájékoztatása Adóügyi intézkedések Energiahasználat csökkentés Gazdaságii és adóügyi ösztönzések Fogyasztók tájékoztatása és képzése Szabályozási eszközök Önkéntes megállapodások Vezetési technikák fejlesztése és javítása Tájékoztatás és képzés Gazdaságii és adóügyi ösztönzések Multimodális közlekedés Forgalomirányítás Mezőgazdasági fejlesztések A termőföldek felhasználásának ellenőrzése Falusi turizmus Belső folyóvízi halászat A fogyasztók választási lehetőségének növelése A választási lehetőségek növelése Jobb felvilágosítás Az idegenforgalmi időszakok jobb felosztása Magatartás Prof. Guy Turchany 23

24 2.Táblázat: Az EU környezetvédelmi politikája 5. Cselekvési programjának céljai különböző gazdasági ágazatokban : Közlekedés a) Infrastruktúra Területfejlesztés Intézkedések Infrastrukturális befektetések : városi közlekedés, átszállási és átrakodási állomások, vasúti közleke - dés javítása és fejlesztése, áruszállítás, folyami és tengeri hajózás Eszközök Környezeti hatásvizsgálat Strukturális alap Közlekedési illetékek és fizetési eszközök Szereplők TA TA+EU ÖK b) járművek és üzemanyagok Járművek technológiai fejlesztése és javítása : zaj és kipufogógáz, üzemanyag fogyasztás, teljesít - mény, hatékonyság, megsemmisítés Üzemanyag összeállítása és fogyasztás : szubsztitúció és bioüzemanyag K & F Előírások Technikai ellenőrzés Alkatrészek újrafelhasználása IPAR + UE EU+TA ÖK.+EU IPAR Adózási ösztönzések TA+EU c) a fogyasztók magatartása Vezetők oktatása a gépkocsik racionális használa - tára A tömegközlekedés javítása, komfort, gyorsaság, sűrűség Meggyőzni a gépkocsi tulajdonosokat arról, hogy városban ne használják gépkocsijukat Adózási és gazdasági ösztönzések Egymásráható infrastrukturális kapcsolatok kidol - gozása Tömegkommunikációs eszközök, sebességkorlátozás és más fizikai kényszerek Befektetések és területfejlesztés Magas parkolási díjak Együttes gépkocsi használat ösztönzése gazdasági előnyökkel Telefon-konferencia stb... TA+NG O+TA TA+EU + Köz. TA + Tár. Autóipar Közösség Rövidítések : EU Europai Unió, TA tagországok, NGO civil szervezetek, ÖK önkormányzatok, MS kutatóintézetek, NGO civil szervezetek, Köz Közlekedésügyi intézmények, Tár. Társadalom Prof. Guy Turchany 24

25 3.Táblázat: Az EU környezetvédelmi politikája 5. Cselekvési programjának alapszabályozásai és intézkedési terve. Célok Intézkedések Eszközök Határid ők 1. ADAT BÁZISOK Alapul szolgáló adatok javítása Egyesített statisztikai programok 1991 KÉPZŐDÉSÉNEK kidolgozása FEJLESZTÉSE Nemzeti környezetvédelmi 1995 statisztika Környezetvédelmi mutatók Regionális környezetvédelmi 1995 kidolgozása statisztika Fejlődési irányok és hajlamok 1995 mutatóinak kidolgozása Közösségi és nemzeti jelentések a 2000 A változások minőségének környezet állapotáról renszeres értékelése Környezeti állományvizsgálat közzététele 1996 Szerepl ők TA + EU MS TA TA-EU EU Vállala tok EU Vállala tok +TA EU 2. TUDOMÁNYOS KUTATÁS ÉS TECHNIKAI FEJLESZTÉS 3.TERÜLETFEJLESZT ÉS ÉS ÁGAZATI TERVEZÉS A környezettel és energiai tudományos, kutatásokra és fejlesztésekre fordítandó befektetések jelentős növelése Sajátos tematikus programok (pl. : kevés széndiokszidot kibo-csájtó technikák, biomasszák, más megújúló energiaiforrások) Széleskörü biotechnológiai programok, többek között a mezőgazdasági paraziták elleni védekezésben Széleskörű programok a tiszta technikák, és hulladék újrafelhasználási tervek előmozdítására Integrális társadalmi - gazdasági fejlődési tervek új kutatási és fejlesztési programok Egyesített régionális fejlesztési tervek Egyesitett közlekedésfejlesztési és gazdálkodási tervek 1993 folyama tossan 1995 folyama tossan 1992 folyama tossan 1998 folyama tossan 1993 folyama tossan Vállala tok +MS TA + EU Vállala tok +MS TA + EU Vállala tok +ÖK+M S TA + EU Vállala tok +ÖK+M S TA + EU Régiók+ ÖK + TA+EU Régiók+ ÖK + TA+EU Prof. Guy Turchany 25

26 Célok Intézkedések Eszközök Határi dők 4. MINDEN KÖLTSÉG FIGYELEMBEVÉTELE a) könyvelési értékek meghatározása b) adó rendszereken keresztüli ösztönzések c) Más ösztönzési rendszerek d) Állami segélyek e) Más gazdasági ösztönzések A környezeti erőforrások és értékek meghatározása Megújítható erőforrások indikátorainak kidolgozása A gazdaság kulcs indikátorainak megváltoztatása Költség / haszon elemzés Új környezetvédelmi könyvelés mechanizmusainak megteremtése A környezeti szempontoknak világos kimutatása a vállalati könyvelésben Eszközök Előírások az "adatbázisok fejlesztésére" A környezeti erőforrások értékének bevonása a GDP-be (bruttó hazai termék) Hivatalos táblázatok a GDP és környezeti viszonyokról A nemzetközi programokban az externális költségek bevonásának kidolgozása és alkalmazása A közösségi államok orientációja Párhuzamos könyvelés a vállalatoknál A tagállamok, ipari vállalatok, és szakegyesületek konzultációja EU utasítások EU Szereplők Szakbiz. + könyvelők+ EU EU, Ipar & szak biz. EU + TA EU, Ipar & szak biz. Szakbiz. + könyvelők+ EU, Ipar 5. A KÖZÖNSÉG OKTATÁSA ÉS TÁJÉKOZTATÁSA A nagyközönség általános tájékozottságának javítása A fogyasztók jobb felvilágosítása A környezetvédelmi tematika bevonása az oktatásba az óvodától a középiskoláig Jelentés a pillanatnyi helyzetről, javítási előterjesztések Oktatási programok és irányok elfogadása Kézikönyvek és didaktikus anyagok előkészítése TA+Ped. int. +EU EU Vállalkozók Pedagógiai int 6)TECHNIKAI ÉS SZAK OKTATÁS A környezetvédelmi tematika megfelelő mértékben való oktatása Jelentés minden szektor pillanatnyi helyzetér ől Folyam atosan TA+Ped. int. +EU 7. GAZDASÁGI TÁMOGATÁSI MECHANIZMUSOK A környezetvédelmi szempontok beépítése a segély és kölcsönprogramokba Új kohéziós alap A környezeti kihatásoknak számontartása ár garancia helyett jövedelem garancia Folyam atosan EU+TA+ Régiók+ÖK+ MS+ Vállalkozók Prof. Guy Turchany 26

27 6. Környezetvédelmi akció program 4.Táblázat: 6. Cselekvési programjának ( ) felépítése és fő elemei. A program 2005-benn újraértékelve lesz. Célok Intézkedések / leírás Eszközök / cselekvési tervek I. Az új cselekvési program keretei és kontextusa Szilárd alapokra építeni Hozzájárulás a fenntartható fejlődéshez. Mezőgazdasági, közlekedési, energia felhasználási atitüdök megváltoztatása. Európai Közösségi stratégia a fenntartható fejlődés megvalósítására. A stratégia magában foglalja a társadalmat, környezetet és a gazdaságot. Erőfeszítések a klímaváltozás csökkentésére. A biodiverzitás és a természet védelme. Környezetvédelem és egészségügy. A természeti források fenntartható kezelése. Fenntartható hulladékkezelés. II. A Környezetvédelmi célok stratégiai megközelítése. (5 stratégiai irány) A program természete A hatályban lévő környezet-védelmi jog végrehajtásának tökéletesítése A környezetvédelmi politika jobb integrálása a más uniós politikákba. A piaci szereplők buzdítása a jobb környezeti gyakorlatra A polgárok bevonása a folyamatban és buzdítása vásárlási attitűdök megváltoztatásában. A környezetvédelem integrálása a vidék- és település-fejlesztési programokba. Program LIFE, EMAS és Öko-label. A TA jogharmonizációjának hatékonyabb ellenőrzése. A retinenseknek ellen eljárás indítása az Európai Bíróság elött. Az Aarhus-i szerződés - a társadalmi információról és részvételről ratifikációja. Harc a környezeti bűncselekmények ellen. Információ csere a TA jogharmonizációjának és bevezetésének «jó gyakorlatáról». A kívánalmaknak megfelelően új mechanizmusok létrahozása a környezetvédelmi elvárások jobb integrálására az Európai Komisszió munkájába. Elősegíteni a fenntartható stratégia jobb és hatékonyabb integrálását az uniós politikába. Elősegítetni az EMAS szélesebb körű bevezetését, buzdítani minél több vállalkozót ellenőrzött környezeti jelentések kibocsátására. Jutalmazási rendszer bevezetése a vállalatok jó környezeti teljesítményének értékelésére. Az integrált termékpolitikák és tiszta termelés uniós kezdeményezése. Az európai öko-cimkézés hatékonyságának értékelése és fejlesztése. Az unió zöldközbeszerzési politikájának hatékonyságának növelése. Információ csere TA közötti «jó beszerzési gyakorlatok»-ról. Megegyezés a pénzügyi szereplőkkel, hogy megjelenjen az évi vállalati jelentésekben a vállalat környezeti teljesítménye is. A fenntarthatóság elvének megjelentetése az Európai Befektetési Bank kölcsönpolitikájában. Jogalkotás a környezeti felelősségről. Elősegíteni a polgárok jobb és megbízhatóbb információval való ellátását. Fenntartható indikátorok «kits» kidolgozása önkormányzatok és régiók részére A helyi fenntartható mutatók közvélemény elé tárása. Felkelteni a figyelmet a helyi természetvédelmi feladatok integrálására a fejlesztési és rendezési tervekbe. Az európai környezeti indexszámok megfelelő kidolgozása és jogi bevezetése. Prof. Guy Turchany 27

28 Célok Intézkedések / leírás Eszközök / cselekvési tervek II. A Környezetvédelmi célok stratégiai megközelítése. III A klímaváltozás folyamatának csökkentése IV. Természet és biodiverzitás. Megvédeni az egyedülálló értékeket. A környezetvédelem integrálása a vidék- és településfejlesztési programokba. Célok és előirányzatok Politikai megközelítés Célok és előirányzatok Politikai megközelítés Politikai megközelítés Cselekvési tervek Hálózatok létrahozása a helyi fenn-tartható stratégiák és «jó gyakorlatok» terjesztésére. Gondoskodni arról, hogy a kohéziós-politika és finanszírozási rendszere figyelembe vegye a helyi fenntarthatósági (pl. Local Agenda 21) törekvéseket. Nagyobb források biztosítása a regionális-agrárkörnyezeti politika megvalósítására a közösségi agrártámogatási rendszeren keresztül. Fenntartható turizmus hálózatának kialakítása. Az üvegházhatású gázok olyan mérték ű csökkentése, hogy ne befolyásolja a klímát. Az üvegházhatású gázok 2020-ra 20-40%- kal való csökkentése az 1990 évi szinthez képest. Szennyezési kóták (CO2) csereüzletének unión belüli megszervezése. A TA energiakötődésű támogatásainak átvizsgálása. Energiák adók bevezetése. Megújuló energiák támogatása. Energia megtakarítások ösztönzése. Megegyezés az ipari szereplőkkel. A légi közlekedésből származó üvegházhatású gázok csökkentése. Kutatás fejlesztés az üvegházhatás kezelésére. Szigorúbb feltételek a közösség regionális- és kohéziós-alapjainak beruházási politikájához. Regionális modellezések fejlesztése. A Kyoto-i szerződés ratifikációja. A természeti rendszerek védelme és ahol célszerű rehabilitációja. Meggátolni a biodiverzitás további elszegényedését. A talajok védelme. A Natura 2000 hálózat befejezése. Program LIFE Közösségi stratégia a biodiverzitás megőrzésére. Közösségi jogalkotás a vizek védelmére. Jobb egyensúly a mezőgazdaság és a környezetvédelem között. Integrált tengerpart gazdálkodás. Jobb koordináció a UE és a TA között természeti vagy ipari katasztrófák esetén. Ipari balesetek megelőzése. Növénnyel és álatok jobb védelme az ionizáló sugárzások ellen. Tematikus stratégia a talajok védelmére. Tájvédelem és rehabilitáció integrálása a regionális- és mezőgazdasági politikába. Fenntartható erdőgazdaság. A természet integrálása a különböző közösségi politikákba. Új stratégia a tengeri közegek védelmére. Tengerpartok gazdálkodási stratégájának megvalósítása. Az OGM (genetikailag megváltoztatott organizmusok) jobb ellenőrzése és figyelemelkísérése. Információs modellek létrehozása. A biodiverzitással kapcsolatos kutatások támogatása Prof. Guy Turchany 28

29 V. Környezet és egészség. Célok Intézkedések / leírás Eszközök / cselekvési tervek Célok és előirányzatok Információs rendszer létrehozása a problémák gyors kezelésére. Az EPER (emissziók és szennyezők európai regisztrációja) és PRTR (a kibocsátások és transzferek regisztere). Új rendszer felépítése a meglévő és jövendő vegyi anyagok tesztelésére és nyilvántartására. Rendszer kidolgozása a vegyi anyagok hatásának meghatározására. Politikai megközelítés A veszélyes anyagok újraminősítése. Az ipari információk ne csak az egészségügyi információkat tartalmazzák hanem a környezeti hatásokat is. Illeszteni a vegyi anyagokkal való gazdálkodást a célokhoz. Joggyakorlat kidolgozása a peszticidek használatában. Átdolgozni a közösség 91/414/CCE rendeletét a növény védőszerek piaci forgalmáról és engedélyezéséről. A peszticidek alkalmazásából keletkező kockázatok minimalizálása. Ellenőrzések megerősítése és a veszélyes hatóanyagok felváltása. Növény védőszer helyett integrált harc a károkozók ellen. Vegyi állomány, egy nem mérgező környezetért Kutatások támogatása. Adó- és támogatási rendszer kidolgozása a peszticidek csökkentésére. Rotterdam-i egyezmény ratifikálása. A nitrát rendelet teljes mértékű megvalósítása. Növény védőszerek Fenntartható vízgazdálkodás Levegőszennyezés Zajvédelem A fürdővíz rendelet felülvizsgálása. A vízben történő veszélyes anyagok kibocsátásának megakadályozása. A víz keretirány elv integrálása az uniós politikákba, valamint az agrár és támogatási intézkedésekbe. A TA által bevezetendő EK rendeletek ellenőrzése. A levegőminőségi indikátorok és a nyilvánosság informálásának javítása. Tematikus stratégia kidolgozása az elsőbbségek meghatározásában, a szabványok és határértékek áttekintésében, az adatgyűjtési rendszerbe. Kutatások az épületek belső légminőségéről és azok egészségre való hatásáról, közösségi stratégia kidolgozása a területen. A Komisszió által kidolgozott zajvédelem elfogadása, bevezetése. Prof. Guy Turchany 29

A környezetjog szabályozása

A környezetjog szabályozása Környezetjogi szabályozás elemei, EU környezetjoga A környezetjog szabályozása másodlagos: nem önálló jogszabályban nincs egységes szabályozási szemlélet; a szabályozás tárgya nem a védelem. elsődleges:

Részletesebben

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás 2009 Dr Farkas Hilda Főosztályvezető, címzetes egyetemi docens KÖRNYEZETVÉDELEM A környezet védelme egyre inkább gazdasági szükségszerűség. Stern Jelentés Környezetvédelem

Részletesebben

A JRC DRDSI adatszolgáltatási infrastruktúra programja

A JRC DRDSI adatszolgáltatási infrastruktúra programja A JRC DRDSI adatszolgáltatási infrastruktúra programja Dr. Kovács Antal Ferenc EC JRC DRDSI Danube_NET GISOPEN 2015 Óbudai Egyetem, Alba Regia Műszaki Kar, Geoinformatikai Intézet Székesfehérvár 2015.

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK

AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK 2013/14. tanév I. félév A következőkben felsorolt jogszabályok a felkészülést kívánják elősegíteni azzal a megjegyzéssel, hogy a fontos jogszabályokként megjelölt

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály MAGYARORSZÁG ERDŐTERÜLETE NAPJAINKBAN Területi adatok Erdőgazdálkodás alá vont terület: -

Részletesebben

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok Természetes környezet A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok 1 Környezet természetes (erdő, mező) és művi elemekből (város, utak)

Részletesebben

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Az EU hulladékpolitikája EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Hulladékgazd kgazdálkodási alapelvek szennyező fizet gyártói felelősség ( számonkérhetőség)

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Környezetgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Környezetgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Környezetgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Környezetvédelmi akcióprogramok az Európai Unióban (1-5. akcióprogramok)

Részletesebben

7. EU Környezeti Akcióprogram (2020- ig)

7. EU Környezeti Akcióprogram (2020- ig) 7. EU Környezeti Akcióprogram (2020- ig) A jövőkép 2050-ben a bolygó ökológiai kapacitásait figyelembe véve, azok keretein belül és jól fogunk élni. Jólétünk és az egészséges környezet hátterében az innovatív,

Részletesebben

Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6.

Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6. Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6. A tanulmány az NFGM megbízásából készült Miért? (NFFT Jövőkereső) Mindezekre tekintettel halaszthatatlan, hogy a magyar társadalom körében széleskörű

Részletesebben

LIFE Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz LIFE - Climate Change Adaptation

LIFE Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz LIFE - Climate Change Adaptation LIFE Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz LIFE - Climate Change Adaptation Nyitrai Emese Klímapolitikai referens III. LIFE Klímapolitikai Tréning 2016. Szeptember 1. Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Klíma Gazdaságpolitika_II. Dr. Zsarnóczai J. Sándor egyetemi docens SZIE, GTK, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet

Klíma Gazdaságpolitika_II. Dr. Zsarnóczai J. Sándor egyetemi docens SZIE, GTK, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Klíma Gazdaságpolitika_II. Dr. Zsarnóczai J. Sándor egyetemi docens SZIE, GTK, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet 2. Környezet politika Elvi keretek. Az Európai Unió környezet politikájának

Részletesebben

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI MRTT Generációk diskurzusa a regionális tudományról Győr, 2012. november 23. 1 Duna-stratégia 2011. júniusi Európai Tanács 4 cselekvési, 11 prioritási

Részletesebben

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások? Bibók Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes 2011. június 14. Tartalom Fenntartható fejlődés A környezetvédelem és alapelvei

Részletesebben

European Road Transport Research Advisory Council. Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság

European Road Transport Research Advisory Council. Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság European Road Transport Research Advisory Council Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság Háttér EU-irányelvek: Barcelonai, Lisszaboni, Gothenburgi nyilatkozatok Európai Kutatási Tanácsadó

Részletesebben

A MÁV környezetvédelmi tevékenysége a fenntarthatóság tükrében

A MÁV környezetvédelmi tevékenysége a fenntarthatóság tükrében A MÁV környezetvédelmi tevékenysége a fenntarthatóság tükrében Püski Imre osztályvezető Egészség-, Biztonság- és Környezetvédelmi Főosztály A fenntartható fejlődés s célja: c Hosszú távon - a gazdaság

Részletesebben

Az EU esete a ciánnal: hatékony megelőzés vagy hosszadalmas reparáció?

Az EU esete a ciánnal: hatékony megelőzés vagy hosszadalmas reparáció? Az EU esete a ciánnal: hatékony megelőzés vagy hosszadalmas reparáció? A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának irodája Baranyai Gáborbaranyai@ baranyai@obh.hu I. A nagybányai balesetre adott uniós válaszok

Részletesebben

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22.

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22. Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia 2016. április 22. A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI Galambos Annamária főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium VÁLTSUNK SZEMLÉLETET!

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.12.2. COM(2015) 614 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

Az Európai Unió Erdészeti Stratégiája október 4. Budapest

Az Európai Unió Erdészeti Stratégiája október 4. Budapest Az Európai Unió Erdészeti Stratégiája 2013. október 4. Budapest Szepesi András Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztály Az Európai Unió Erdészeti Stratégiája - 1998 Az EU-ban nincs közös erdészeti politika,

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 1 A környezetvédelem szükségessége Használat Termelés Hulladék Kivonás

Részletesebben

3.2. Ágazati Operatív Programok

3.2. Ágazati Operatív Programok 3.2. Ágazati Operatív Programok A. Versenyképesség operatív program Irányító Hatóság Gazdasági Minisztérium Közreműködő Szervezetek Ellenőrző Hatóság a Számvevőszék Auditáló Hatósága A pályázók köre: A

Részletesebben

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról 1. sz. melléklet Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról A rendelet-tervezet kimondja, hogy az ERFA,

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák Dr. Viski József főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Hatásvizsgálatok

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

A PHARE és Átmeneti támogatások előirányzatai

A PHARE és Átmeneti támogatások előirányzatai A PHARE és Átmeneti támogatások előirányzatai 007. évi előirányzat VI. BÍRÓSÁGOK 3 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai Átmeneti támogatással megvalósuló programok Az igazságszolgáltatás

Részletesebben

Uniós szintű fellépések Hosszú- és középtávú tervek. Dr. Baranyai Gábor Külügyminisztérium

Uniós szintű fellépések Hosszú- és középtávú tervek. Dr. Baranyai Gábor Külügyminisztérium Uniós szintű fellépések Hosszú- és középtávú tervek Dr. Baranyai Gábor Külügyminisztérium A kibocsátás csökkentés globális feladat A világ átlaghőmérséklet-növekedésének 2 C fok alatt tartása nemzetközileg

Részletesebben

LIFE Éghajlat-politikai irányítási és tájékoztatási (GIC) pályázatok

LIFE Éghajlat-politikai irányítási és tájékoztatási (GIC) pályázatok LIFE Éghajlat-politikai irányítási és tájékoztatási (GIC) pályázatok IV. LIFE Klímapolitikai Tréning 2017. február 16. Kovács Barbara LIFE Éghajlat-politika alprogram Nemzeti kapcsolattartó I. A LIFE program

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

A hatályos VOC szabályozás és az IED új, a szerves oldószereket használó létesítményekre és tevékenységekre vonatkozó rendelkezései

A hatályos VOC szabályozás és az IED új, a szerves oldószereket használó létesítményekre és tevékenységekre vonatkozó rendelkezései A hatályos VOC szabályozás és az IED új, a szerves oldószereket használó létesítményekre és tevékenységekre vonatkozó rendelkezései Dr. Kiss Diána Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetmegőrzési és fejlesztési

Részletesebben

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc Légszennyezés Molnár Kata Környezettan BSc Száraz levegőösszetétele: oxigén és nitrogén (99 %) argon (1%) széndioxid, héliumot, nyomgázok A tiszta levegő nem tartalmaz káros mennyiségben vegyi anyagokat!

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN Balassagyarmat, 2013.május 09. Mizik András erdőmérnök Ipoly Erdő Zrt. Miért Zöldgazdaság? A Zöldgazdaság alapelvei:

Részletesebben

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA Dőry Tibor REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON DIALÓG CAMPUS KIADÓ Budapest-Pécs Tartalomj egy zék Ábrajegyzék 9 Táblázatok jegyzéke 10 Keretes írások jegyzéke

Részletesebben

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Tartalom Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Határmenti programok Transznacionális programok Interregionális program 2009 Nov Hegyesi Béla, VÁTI Kht

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya 1.

A rendelet célja és hatálya 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 22/2003. (IV.23.) önkormányzati rendelete a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

EU Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer (EMAS III.) 3. EMAS KEREKASZTAL (2009. május 29.) EMAS EMAS I. rendelet (1993.) Új szabályozási megközelítés: önkéntes eszköz Alternativa a szokásos

Részletesebben

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4.

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4. OTP Consulting Romania OTP Bank Romania Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, 2008. április 4. A Nemzeti Stratégiai Referencia Kerethez kapcsolódó Operatív Programok Humánerőforrás-fejlesztési Operatív

Részletesebben

LIFE Környezetvédelmi irányítás és tájékoztatás (GIE) környezetvédelemi, természetvédelmi tématerületek

LIFE Környezetvédelmi irányítás és tájékoztatás (GIE) környezetvédelemi, természetvédelmi tématerületek LIFE 14/CAP/HU/000010 LIFE Környezetvédelmi irányítás és tájékoztatás (GIE) környezetvédelemi, természetvédelmi tématerületek Bokor Veronika, Novák Judit LIFE nemzeti kapcsolattartók LIFE KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

Transznacionális programok

Transznacionális programok Transznacionális programok Csalagovits Imre János csalagovits@vati.hu 06 30 2307651 OTKA Konferencia 2009 Május 22 1 Tartalom Hidden Agenda Nemzeti és transznacionális érdek Stratégia és menedzsment Transznacionális

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP II. tengely A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek

Részletesebben

MEHI Szakmai Konferencia: Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: Energiahatékonyság, Klímacélok, Energiabiztonság Október 28.

MEHI Szakmai Konferencia: Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: Energiahatékonyság, Klímacélok, Energiabiztonság Október 28. MEHI Szakmai Konferencia: Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: Energiahatékonyság, Klímacélok, Energiabiztonság 2014. Október 28. Budapest Az EU integrált európai klíma és energia politika fő célkitűzései

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

Az uniós jogalkotási trendek az ELV szabályozásban

Az uniós jogalkotási trendek az ELV szabályozásban Az uniós jogalkotási trendek az ELV szabályozásban Bontunk, de hogyan? Az autóbontás jövője KSZGYSZ konferencia Budapest, 2016. 09. 27. Hotel Griff 2014. szeptember 23. Markó Csaba KSZGYSZ szakértő A körforgásos

Részletesebben

Strukturális Alapok 2014-2020

Strukturális Alapok 2014-2020 Regionális Strukturális Alapok 2014-2020 Európai Bizottság Regionális Politika és Városfejlesztés Főigazgatóság F.5 - Magyarország Szávuj Éva-Mária 2013. december 12. Regionális Miért kell regionális /

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Használt nyelv 2. Konzorciumépítés 3. Elérni kívánt hatás 4. Szemlélet A programok áttekintése 1. Közép-Európa

Részletesebben

globális változás és ökorendszerek

globális változás és ökorendszerek EU-6 KP 1.6. Fenntartható fejlődés, globális változás és ökorendszerek Szabó Ilona OM KFHÁ Környezet- és Energiatechnológia Osztály EU6 KP: A HÁROM FŐ TEVÉKENYSÉG 1. AZ EURÓPAI KUTATÁS INTEGRÁLÁSA 7 TEMATIKUS

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA

VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA 2014-2020 UDVARDY Péter egyetemi docens ÓE AMK NVS A Nemzeti Vidékstratégia (NVS) célja, hogy a Magyarország vidéki térségeinek nagy részén érvényesülő kedvezőtlen folyamatokat

Részletesebben

A LIFE Éghajlat-politika Alprogram évi hagyományos projektekre vonatkozó felhívása

A LIFE Éghajlat-politika Alprogram évi hagyományos projektekre vonatkozó felhívása A LIFE Éghajlat-politika Alprogram 2016. évi hagyományos projektekre vonatkozó felhívása II. LIFE Klímapolitikai Tréning 2016. június 30. Kovács Barbara LIFE Éghajlat-politika alprogram Nemzeti kapcsolattartó

Részletesebben

Natura 2000 finanszírozás az EU Kohéziós Politika és a LIFE program forrásaiból

Natura 2000 finanszírozás az EU Kohéziós Politika és a LIFE program forrásaiból Natura 2000 finanszírozás az EU Kohéziós Politika és a LIFE program forrásaiból. NATURA 2000 FINANSZÍROZÁS EU finanszírozási lehetőségek a 2014-2020 időszakban 2013. Szeptember 10 Marczin Örs természetvédelmi

Részletesebben

Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése

Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Gazdasági-társadalmi kihívások Jövedelem különbségek Áringadozás, kockázatmenedzsment

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015 Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal FP7 támogatás szektoronként FP7 költségvetés tevékenységenkénti bontásban

Részletesebben

HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE?

HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE? HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO 14001 SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE? Bárczi István a Fenntarthatósági Divízió vezetője 2014. szeptember 23. A KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZER ÚJABB KAPCSOLÓDÁSI

Részletesebben

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság Környezetvédelmi Főigazgatóság Főbiztos: Stavros Dimas Főigazgató: Mogens Peter Carl A igazgatóság: Kommunikáció, Jogi Ügyek & Polgári Védelem B igazgatóság: A Természeti Környezet Védelme Osztály: Természetvédelem

Részletesebben

INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK. Uniós válasz a gazdasági válságra

INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK. Uniós válasz a gazdasági válságra INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK Uniós válasz a gazdasági válságra INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK. MEGHATÁROZÁS 2014. évi 1303 sz. EU Rendelet

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT

Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT Dr. Petrus József Csaba vezető-tanácsos Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért felelős Államtitkárság

Részletesebben

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján - 2014-2020 különös tekintettel az ITI eszközre A diák Nicholas Martyn, a DG Regio főigazgatóhelyettesének 2012. március

Részletesebben

A területi tervezés megújításának szempontjai a időszakra szóló kohéziós politika tükrében

A területi tervezés megújításának szempontjai a időszakra szóló kohéziós politika tükrében A területi tervezés megújításának szempontjai a 2014-2020 időszakra szóló kohéziós politika tükrében Kajdi Ákos XVII. Országos Urbanisztikai Konferencia, 2011. október 27., Pécs Kohéziós politika területi

Részletesebben

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28.

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. EU 2020 célok: Európa (2020) Intelligens ( smart ) Fenntartható ( sustainable

Részletesebben

Új utakon a hazai hulladékgazdálkodás Gödöllő, június Fenntartható termelés és fogyasztás

Új utakon a hazai hulladékgazdálkodás Gödöllő, június Fenntartható termelés és fogyasztás Új utakon a hazai hulladékgazdálkodás Gödöllő, 2012. június 13-14. Fenntartható termelés és fogyasztás Szuppinger Péter Kállay Tamás szakértők Regionális Környezetvédelmi Központ Regional Environmental

Részletesebben

Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem

Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem Globális környezeti problémák és fenntartható fejlődés modul Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdasá Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI

Részletesebben

- Fenntarthatósági szempontok érvényesítése a pályázatokban -

- Fenntarthatósági szempontok érvényesítése a pályázatokban - - Fenntarthatósági szempontok érvényesítése a pályázatokban - A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési

Részletesebben

Vidékfejlesztési menedzsment és marketing e-learning - VETÉSFORGÓ

Vidékfejlesztési menedzsment és marketing e-learning - VETÉSFORGÓ Vidékfejlesztési menedzsment és marketing e-learning - VETÉSFORGÓ Környezetgazdálkodás környezetpolitika Az utóbbi évtizedekben kénytelenek voltunk belátni, hogy a környezetvédelem nem választható külön

Részletesebben

A mobilitás menedzsment alkalmazásai a flottakezelésben. Flottamenedzsment konferencia 2010.01.29.

A mobilitás menedzsment alkalmazásai a flottakezelésben. Flottamenedzsment konferencia 2010.01.29. A mobilitás menedzsment alkalmazásai a flottakezelésben előad adó: Princz Flottamenedzsment konferencia 2010.01.29. : Princz-Jakovics Tibor (PhD tudományos munkatárs PhD) okl. építőmérnök Budapesti Műszaki

Részletesebben

Törvényi szabályozás célja

Törvényi szabályozás célja 4.2.. Táblázat / 1. 1. 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 2. 1995. évi LVII. törvény vízgazdálkodásról. 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 4. 200. évi

Részletesebben

Nemzeti Klaszter Konferencia

Nemzeti Klaszter Konferencia Nemzeti Klaszter Konferencia 2012. Március 27. Pécs Tartalom DCCA rövid bemutatása Duna Stratégia rövid bemutatása A klasztertevékenységek kapcsolódása a Stratégiához / PA 8/ PA 8 terület projektpéldáinak

Részletesebben

Mezőgazdas légszennyezés. Bibók Zsuzsanna NAIK konferencia április 26.

Mezőgazdas légszennyezés. Bibók Zsuzsanna NAIK konferencia április 26. Mezőgazdas gazdaság és légszennyezés Bibók Zsuzsanna NAIK konferencia 2016. április 26. Tartalom A mezőgazdaságból származó légszennyezőanyag és bűz kibocsátás; A levegő védelmi jogi szabályozás mezőgazdaságot

Részletesebben

á Eszter EMAS Nyilvántartó Hivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

á Eszter EMAS Nyilvántartó Hivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Nyári á Eszter EMAS Nyilvántartó Hivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Új szervezeteink HU-000016: Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. HU-000017:

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.23. COM(2017) 134 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2014-2020

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2014-2020 Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2014-2020 Gecse Gergely Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Közlekedési Infrastruktúra Főosztály 2013. november 14. Integrált Közlekedésfejlesztés

Részletesebben

v e r s e n y k é p e s s é g

v e r s e n y k é p e s s é g anyanyelv ápolása kulturális tevékenysége k gyakorlása művészi alkotás szabadsága v e r s e n y k é p e s s é g közös társadalmi szükségletek ellátása K Ö Z K U L T Ú R A közkulturális infrastruktúra működése

Részletesebben

Az állami természetvédelem feladatai A Svájci-Magyar Együttműködési Program által támogatott projektek vonatkozásában

Az állami természetvédelem feladatai A Svájci-Magyar Együttműködési Program által támogatott projektek vonatkozásában Az állami természetvédelem feladatai A Svájci-Magyar Együttműködési Program által támogatott projektek vonatkozásában FM Természetmegőrzési Főosztály Fenntartható természetvédelem a magyarországi Natura

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT VÉLEMÉNYTERVEZETE

EURÓPAI PARLAMENT VÉLEMÉNYTERVEZETE EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««2009 Közlekedési és Idegenforgami Bizottság IDEIGLENES 2004/0167(COD) 24.2.2005 A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZETE a Regionális Fejlesztési Bizottság

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban III. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2012. június 19. Szabados Krisztián gazdasági

Részletesebben

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok KSZGYSZ konferencia 2012. május 22. Bibók Zsuzsanna Tartalom A 2011-ben hatályba lépett jogszabályok új előírásai; 306/2011.(XII.23.)kormányrendelet,

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

Közúti pályák (BMEKOEAA213)

Közúti pályák (BMEKOEAA213) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Közúti pályák (BMEKOEAA213) Közlekedéspolitika Dr. Juhász János egyetemi docens Közlekedéspolitika az Európai

Részletesebben

A környezetvédelmi jog szabályozási módszerei, szabályozási típusok, jogágak, alapfogalmak. dr. Gajdics Ágnes szeptember 6.

A környezetvédelmi jog szabályozási módszerei, szabályozási típusok, jogágak, alapfogalmak. dr. Gajdics Ágnes szeptember 6. A környezetvédelmi jog szabályozási módszerei, szabályozási típusok, jogágak, alapfogalmak dr. Gajdics Ágnes 2016. szeptember 6. A környezetjog rendszere, szabályozási módszerei A környezetjog sajátosságai,

Részletesebben

Környezeti fenntarthatóság

Környezeti fenntarthatóság Környezeti fenntarthatóság Cél: konkrét, mérhető fenntarthatósági szempontok vállalása, és/vagy meglévő jó gyakorlatok fenntartása. 5 FŐ CÉLKITŰZÉS I. A környezeti követelmények elfogadása és megtartása

Részletesebben

A KOHÉZIÓS POLITIKA ÁTTEKINTÉSE EMBER LÁSZLÓ MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY

A KOHÉZIÓS POLITIKA ÁTTEKINTÉSE EMBER LÁSZLÓ MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY A KOHÉZIÓS POLITIKA ÁTTEKINTÉSE EMBER LÁSZLÓ MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY TÉMÁK TÉMÁK I. Célok, célkitűzések, prioritások, műveletek II. Régiótípusok, alapok III. Elvek, fogalmak IV. Éves fejlesztési

Részletesebben

Partnerségi Megállapodás

Partnerségi Megállapodás Partnerségi Megállapodás 2014 20 egy új területiség felé Területfejlesztők Napja 2013. október 8. Dr. Péti Márton Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 2012 2013 2014 július 1. augusztus 2. szeptember november

Részletesebben

Hazai intézkedések értékelése az energia és a klímapolitika kapcsolatrendszerében. Prof. Dr. Molnár Sándor Prof. Dr.

Hazai intézkedések értékelése az energia és a klímapolitika kapcsolatrendszerében. Prof. Dr. Molnár Sándor Prof. Dr. Hazai intézkedések értékelése az energia és a klímapolitika kapcsolatrendszerében Prof. Dr. Molnár Sándor Prof. Dr. Tánczos Katalin A magyar energia- és környezetpolitika összefüggései, új kihívásai MTA

Részletesebben

Az EU környezetpolitikája. tárgyalt témák: A knyvd helye az EU-ban

Az EU környezetpolitikája. tárgyalt témák: A knyvd helye az EU-ban Az EU környezetpolitikája tárgyalt témák: a knyvédelem helye az EU-ban környezetvédelmi akcióprogramok jogszabályok, direktívák finanszírozás néhány speciális terület: energiapolitika és klímaváltozás

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott Fenntartható integrált

Részletesebben