A kereskedelem feladatai a környezetvédelem területén. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kereskedelem feladatai a környezetvédelem területén. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde"

Átírás

1 A kereskedelem feladatai a környezetvédelem területén Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

2 Környezet Környezet: a környezeti elemek, azok rendszerei, folyamatai, szerkezete. Környezeti elemek: a föld, a levegő, a víz, az élővilág, valamint az ember által létrehozott épített (mesterséges) környezet, továbbá ezek összetevői.

3 Környezetvédelmi törvény A környezet védelmének általános szabályait tartalmazza törvény célja az ember és környezete harmonikus kapcsolatának kialakítása, a környezet egészségének és elemeinek védelme, valamint a fenntartható fejlődés biztosítása.

4 A törvény elősegíti A környezet szennyezésének csökkentését, károsodásának megelőzését, a károsodott környezet javítását, helyreállítását A társadalmi és gazdasági fejlődés összehangolását a környezeti követelményekkel

5 Az emberi egészség védelmét Nemzetközi együttműködést A környezetvédelem intézményrendszerének kialakítását, illetve fejlesztését

6 A természeti erőforrások megőrzését, fenntartását, az azokkal való ésszerűen takarékos gazdálkodást

7 Természeti erőforrások Folytonos Meg nem újítható Napenergia Szél, áramló víz Fosszilis tüzelőanyagok Fémes ásványok Nemfémes ásványok Megújítható Tiszta levegő Tiszta víz Termékeny talaj Növények, állatok A természeti erőforrások csoportosítása (Forrás: Környezetgazdálkodás a mezőgazdaságban. Mezőgazda Kiadó, Bp )

8 A szél keletkezése A földet érő napsugarak a légkört különböző mértékben felmelegítve légnyomáskülönbséget okoznak. A felmelegedett levegő felszáll és helyet ad a helyére beáramló hidegebb levegőnek. Ez a nyomáskülönbség és a Föld forgása miatti ún. Coriolis-erő hatására a levegő mozgásba jön, szél támad. A levegőtömegnek a kiegyenlítődés során létrejövő mozgását nevezzük szélnek.

9 A szélsebesség eloszlása Magyarországon

10 A szélenergia hasznosításának előnyei Folyamatosan és korlátlanul megújul. A technológia régi, sok tapasztalattal és állandó fejlesztéssel. Alacsony költség, a szél felveszi a versenyt a nukleáris energiával, a szénnel és a gázzal. Üzemanyag nem szükséges, nincs széndioxid és egyéb káros-anyag kibocsátás

11 További előnyök Előre gyártott elemekből épül fel és gyorsan telepíthető, élettartamuk hosszú, legfeljebb 15 év után kell főjavítást végezni. Csekély karbantartást igényelnek, hosszú periódusokban teljesen felügyelet nélkül dolgoznak. A technológia adaptálható, az egyes alkatrészek távoli országokban is gyárthatók.

12 Végül még három előny: Ipari villamosáram-ellátást biztosít. Mezőgazdaság-barát, mezőgazdasági/ipari tevékenység folytatható a környéken. Több munkahelyet teremt telepített megawattonként és elköltött dolláronként, mint a fosszilis és a nukleáris energiaforrások.

13 Hátrányok Csak megfelelő széladottságú területre telepíthető. Változó teljesítmény következtében az energiaellátás folyamatossága energiatárolást igényel (víztározó vagy villamos akkumulátor stb.). A változó szélsebesség miatt kiegészítő erőforrásról kell gondoskodni. Sok területen a potenciális piac kicsi, az alkatrészellátás, gyártás nem túl gazdaságos. A kezdő beruházás nagy, a visszatérülés hosszú távú.

14 A 80 méteres toronyhoz nem akármilyen alap szükségeltetik

15 A kráter a munkálatok végeztével pár nap alatt eltűnt

16 Érkezik az első elem

17 Német precizitás: ez a különleges 'háló' felel a biztonságért

18 Az alkatrészeket egy hosszú konvoj szállította Németországból

19 Érdemes összevetni a méreteket!

20 Mint egy túlméretezett LEGO-játék

21 A kulcsfontosságú rotorok, itt még a földön

22 Itt már a helyére került a gondola is, amely 74 méter magasságban található

23 A hatalmas lapátok szinte némán forognak

24 Ilyen biztonsági létra vezet fel a gondolába

25 Impozáns a forgórész odabentről, a gondolából is

26 A fenti ábrán a Föld azon területei láthatók, ahol jó eséllyel telepíthető naperőmű. Hazánk déli része is ezek közé a területek közé tartozik.

27 Magyarországon a napsugárzási viszonyok kedvezőbbek, mint az európai átlag (a napsütéses órák száma óra/év). Jelenleg azonban adottságainkat nem használjuk ki kellőképpen.

28 Naperőművek típusai 1. Napteknő Teknő alakú tükrök követik a Nap mozgását, a tükrök fókuszában egy cső található, benne hőátadó folyadék kering és veszi fel a hőt.

29 Naperőművek típusai 2. Naptorony Koncentrikus körökbe telepített nagy felületű és napkövető síklap tükrök irányítják a visszavert fényt a középpontban álló torony tetejére. Itt egy tartályban található a hőátadó folyadék, ami felveszi a hőt.

30 Naperőművek típusai 3. Naptányér Több korong alakú homorú tükröt mozgat egyszerre a napkövető állványzat. A tükrök közös fókuszpontjában veszi át a hőt a hőátadó folyadék. Egymagában álló, kevés energiát termelő rendszer.

31 Naperőművek típusai 4. Napkémény Nagy földterületet borítanak kör alakú üveg vagy műanyagszerkezettel, ami a kör közepe irányába magasodik. Középen egy magas torony található, itt található vagy találhatók a szélturbinák. A kör és a földfelszín között a levegő képes cirkulálni. Napsütés hatására az üveg (vagy műanyag) alatt található levegő felmelegszik, és mert a meleg levegő könnyebb, mint a hideg, a torony irányába kezd áramlani, helyét átadva a perem felől érkező hideg levegőnek. A toronyban a meleg levegő felszáll, mozgásával a turbina lapátjait megforgatja. A turbinához generátor csatlakozik, mely a mozgási energiát villamos energiává alakítja.

32 Környezetvédelem Olyan tevékenységek és intézkedések összessége, amelyeknek célja a környezet veszélyeztetésének, károsításának, szennyezésének megelőzése, a kialakult károk mérséklése vagy megszüntetése, a károsító tevékenységet megelőző állapot helyreállítása.

33 2010 október 4-én szörnyű katasztrófa rázta meg az országot. Az ajkai timföldgyár egyik gátjának átszakadása után rövid idő alatt 700 ezer köbméter lúgos iszap árasztotta el először a közeli Kolontár község egy részét, majd onnan a Torna-patak völgyében továbbhaladva Devecser területének egyharmadát is.

34 A környezetvédelem jelentősége A környezet szennyezése az emberi faj létfeltételeit is alapjaiban megingathatják: a káros UV sugárzás, a globális (a földkerekségre vonatkozó) felmelegedés, a korlátozott ivóvíz készletek szennyezése.

35 Globális problémák azok a társadalmi, gazdasági és környezeti jelenségeket és folyamatok, amelyeknek a hatása nem szűkíthető le országos, regionális vagy térségi szintre, hanem a Föld egészére kiterjed és az emberiség jövőjét katasztrófák sorával fenyegeti.

36 Az ökológiai világkrízis elemei ökológiai = az élőlények és környezetük közötti kölcsönhatásból eredő a meg nem újuló természeti erőforrások kimerülésének veszélye

37 - a megújuló természeti erőforrások fokozódó szennyeződése - vízkészletek szűkössége és szennyezettsége

38 Biológiai sokféleség veszélyeztetettsége Az erdők gyors fogyatkozása A termőföldek eróziója

39 Az ózonréteg elvékonyodása Üvegházhatású gázok mennyiségének növekedése

40 Közös Jövőnk 1987-ben az ENSZ felkérésére készült egy átfogó jelentés, Közös Jövőnk címmel. Ebben rögzítették azokat az elveket és követelményeket, amelyek betartása esetén a Föld megmenthető lenne a jövő generációk számára. Ezek az elvek azóta a fenntartható fejlődés elveiként váltak ismertté a világon.

41 Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely biztosítja a jelen szükségleteinek a kielégítését anélkül, hogy lehetetlenné tenné a jövő generációk szükségleteinek a kielégítését.

42 Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP) Rövid, közép és hosszú távon fogalmazza meg azokat a szükséges intézkedéseket, melyek a magyar környezetpolitika uniós elvárásoknak is megfelelő fejlődési menetét határozzák meg.

43 Törvények Környezet védelméről: évi CXLIII. Törvény 0/T_2012_143_CXLIII_(X_9)(X_1)_torveny.pdf Hulladékgazdálkodásról: évi CXXV. törvény

44 Környezetvédelmi módszerek Aktív: a védekezés során csökkentik, vagy megakadályozzák a környezetszennyező anyagok kibocsátását a technológiai folyamatok helyes megválasztásával, hulladékmentes vagy takarékos technológia alkalmazásával, környezetbarát alapanyagok felhasználásával, valamint a gyártási folyamatba beépített szűrőrendszerekkel. Passzív: a kibocsátott szennyező anyag nem lépheti túl az előírt koncentrációt, amitől azonban mennyisége nem csökkenhet. Jelentős szerepe van az öntisztulásnak és a hígításnak.

45 A környezettudatos vállalkozás A környezeti problémák kezelése anyagi áldozatot követel a gazdálkodó szervezetektől. Egyre több szervezet vállalja önként ezt az áldozatot, felismerve a hosszú távú társadalmi igényt, valamint a saját felelősségüket. A vállalatok termékpolitikájának minden elemét átitatja a környezettudatosság.

46 A felelős gondolkodású vállalat a teljes termék- életciklusra figyel: a gyártás közvetlen hatásaira, a termék áttételes hatásaira és a termékkel kapcsolatba kerülő többi piaci szereplőre. A tisztább termelés a hatékonyság növelését, valamint az ember és a környezet veszélyeztetettségének csökkentését próbálja elérni.

47 A tisztább termelés gyakorlati intézkedései Anyagtakarékos terméktervezés Gondosabb munkavégzés, takarékosság, a dolgozók motiválása Alap- és segédanyagok kiváltása természetes vagy biológiailag lebomló anyagokkal, környezetkímélő vegyszerekkel Anyag- és energiatakarékos technológiák alkalmazása Belső visszaforgatás, újbóli felhasználás azonos célja, hasznosítás más célra Külső újrahasznosítás Ártalmatlanítás

48 A tisztább termelés célja A környezetterhelés keletkezésének a megakadályozása, a megelőzés. A környezetközpontú irányítási rendszer követelményeit a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet adta ki: ISO környezetközpontú irányításról szóló szabvány Környezetirányítási és audit rendszerben vesznek részt a vállalatok, felügyelik a saját környezetbarát működésüket

49 Európai Unió Üzleti Díjak a Környezetvédelemért Azok a vállalatok kapják az Európai Uniótól, amelyek a legjobb ötletekkel állnak elő az erőforrások és a környezet védelme érdekében.

50

51

52

53

54

55

56 A kereskedelem helye és szerepe a környezetvédelemben A kereskedelemben az alábbi területeken van lehetőség a környezeti terhelés csökkentésére: Hulladékgazdálkodás Csomagolás, csomagoló anyagok, címkék, jelölések

57 I. Hulladékgazdálkodás A hulladék olyan feleslegessé vált, a keletkezés helyén fel nem használható anyag, amely a tulajdonosa számára értéktelen, ezért meg kíván szabadulni tőle.

58 A hulladékok csoportosítása halmazállapotuk szerint Szilárd: fém, műanyag, papír Folyékony: fáradt olaj, oldószer Iszapszerű: festékiszap, szennyvíziszap Gáznemű: freon

59 A hulladékok csoportosítása keletkezési helyük szerint Termelési: a termelési folyamat különböző szakaszaiban keletkezik Települési (kommunális): a háztartásokból, intézményekből, piacokról gyűjthető össze

60 A környezeti kockázat nagysága szerint Nem veszélyes Veszélyes, tehát különleges kezelést igénylő hulladékról Veszélyes hulladék: olyan hulladék, ami anyaga, eredete vagy koncentrációja miatt közvetlenül vagy közvetve káros hatást fejthet ki az emberre vagy a környezetre.

61 A hulladékkezelés biztonsági és gazdasági szükségesség Biztonsági: a felesleges hulladék zavarja a szabályozott munkavégzést, közlekedést, az egészséges környezetet. Gazdasági: mert a hulladék részben újrahasznosítható anyagokból áll.

62 Jövő év elején dobja piacra új kollekcióját a Levi s ez önmagában nem nagy hír, az viszont igen, hogy minden egyes farmer vásárlója nyolc pet-palacktól szabadítja meg a világot. A nadrágok ugyanis részben újrahasznosított anyagokból készülnek.

63 Az Európai Unió hulladékgazdálkodásának elvei 1. A hulladék-képződés megelőzése 2. Hasznosítás és újrahasználat 3. A hulladék biztonságos ártalmatlanítása

64 1. A hulladék-képződés megelőzése Az iparnak olyan termékeket kell tervezni, amelyek gyártása, eladása, használata, majd elhelyezése minél kevesebb hulladékot és szennyeződést eredményez. Hosszú élettartamú, javítható termékek gyártása Hulladékszegény gyártási technológiák fejlesztése Újra feldolgozható nyersanyagok használata Környezetbarát termékek előállítása, használata Takarékos termékhasználat

65 2. Hasznosítás és újrahasználat A hasznosítás során a hulladék újra felhasználásra kerül a termelési-fogyasztási folyamat valamelyik szakaszában. Csökken A lerakandó vagy elégetendő hulladék mennyisége A kitermelt természeti erőforrások mennyisége A természeti erőforrások kitermeléséhez, átalakításához kapcsolódó szennyezés mennyisége

66 A hasznosítás kétféle módon valósulhat meg: Újrahasználattal, amikor a hasznosított anyag változtatás nélkül kerül ismét felhasználásra, például a betétdíjas üvegpalackok visszaváltása, majd újratöltése esetén Újrafeldolgozással, amikor a hulladékot ténylegesen átalakítják, és más termék születik belőle, például a nem visszaváltható üvegekből üvegcserép

67 Bármelyik eljárásra kerüljön sor, meg kell azt előznie a szelektív hulladékgyűjtésnek

68 Termékcsoportok egyedi szabályozása Az alábbi termékek hulladékká válásakor a környezetre gyakorolt hatást minimalizálni kell: Az elektromos és elektronikai berendezések A csomagolóanyagok és eszközök A gépjárművek A hulladék olajok

69 3. A hulladék biztonságos ártalmatlanítása Ha a hulladékot nem lehet hasznosítani, biztonságos elhelyezéséről, ártalmatlanításáról kell gondoskodni, pl. égetéssel vagy lerakással. Szigorú szabályokat kell betartani, az EU előírja az égetés során képződő füstgázok kibocsátási határértékeit.

70

71

72 Kisker. vállalkozások társadalmi felelőssége Mára egyértelművé vált a hulladékgazdálkodás területén, hiszen az értékesítés és az azt követő felhasználás során jelentős mennyiségű hulladék keletkezik. Környezettudatos magatartás: 1. Újrahasznosított csomagolópapír alkalmazása 2. Visszaváltható palackban történő forgalmazás 3. Bevásárlótáska díjmentes cseréje elhasználódáskor 4. Veszélyes hulladék biztonságos begyűjtése 5. Műszaki cikkek kiszállításakor a régi elszállítása 6. Felelős reklámozás 7. Fogyasztók megfelelő tájékoztatása

73 1. Újrahasznosított csomagolópapír alkalmazása 2. Visszaváltható palackban történő forgalmazás

74 3. Bevásárlótáska díjmentes cseréje elhasználódáskor Az Auchan Zöldebben könnyebb feliratú műanyag bevásárló zacskója újrahasznosított anyagokból készült. Ha tönkremegy, elszakad, megkopik egyszerűen vissza kell vinni és ingyenesen kicserélik. A Tesco "Környezettudatos Vásárló vagyok" felirattal rendelkező bevásárlótáska szintén újrahasznosított anyagból készült. Egyszeri megvásárlása után elhasználódása esetén egyszerűen térítés mentessen kicserélik.

75 4. Veszélyes hulladék biztonságos begyűjtése Ismét elindította használt sütőolaj gyűjtőkampányát a Mol: aki elviszi a kijelölt kutak egyikére a használt étolajat,ajándékba egy újrahasznosított műanyagból készült gyűjtőedényt kap, amelyben kényelmesen tudja tárolni és a kutakhoz szállítani azt. A begyűjtött használt sütőolajból bioüzemanyag kés zül. A Mol tavaly májusban kezdte a programot. Országszerte 100 benzinkútján helyezett el tárolótartályokat, lehetővé téve alakosság számára a használt sütő olaj környezetbarát elhelyezését. Az első hetekben több mint 9 tonna használt sütőolaj gyűlt össze és több mint hétezer gyűjtőflakon fogyott el a Mol-kutaknál. A nagy érdeklődés miatt tavaly ősszel 150- e bővítették az átvevőhelyek számát, jelenleg pedig már 168 kúton lehet leadni a sütéshez használt zsiradékot.

76 5. Műszaki cikkek kiszállításakor a régi elszállítása

77 6. Felelős reklámozás

78 7. Fogyasztók megfelelő tájékoztatása

79 A fogyasztóvédelmi törvény fogyasztók tájékoztatására vonatkozó szabályai II. A tájékoztatás formái Címkézés Használati és kezelési útmutató A megfelelőség tanúsítása Csomagolás Árfeltüntetés

80 II. Csomagolás A csomagolás klasszikus funkciója az áru védelme, minőségének megőrzése, valamint a szállíthatóság biztosítása. Környezetvédelmi szempontból a legfontosabb követelménye: Legyen környezetkímélő Védje a környezetet a veszélyes anyagoktól Adjon megfelelő tájékoztatást a termék környezeti hatásáról

81 A csomagolás káros környezeti hatásai csökkenthetők Betétdíjas csomagolások elterjesztésével Takarékos anyag- és energiafelhasználással Környezetbarát csomagolások alkalmazásával A csomagolási hulladékok szelektív gyűjtésével és a lehető legteljesebb újrahasznosításával

82

83

84

85

86

87

88

89 Kreatív megoldások agok/video/

90 A leggyakrabban használt csomagolóanyagok A környezetkárosító hatás növekvő sorrendjében: Papír Fa Üveg Acéllemez Ónozott acéllemez Alumínium Műanyag Klór- és fluortartalmú műanyag (pl. PVC)

91 Műanyag Csomagolástechnikai szempontból a műanyagok óriási előnyökkel rendelkeznek, ugyanakkor környezet idegenek, többségük környezetszennyező hatású, nehezen és hosszú idő alatt bomlik le, égetéskor mérgező gáz keletkezik. A környezetbarát műanyagok a fény, a levegő oxigénje és mikroorganizmusok hatására viszonylag rövid idő alatt lebomlanak.

92 Bevásárlótáska jelölése

93 Műanyagból készült termékek jelölése Jogszabály írja elő, hogy jelölni kell, pontosan milyen anyagokból készül.

94

95 A fogyasztók tájékoztatása az áruk tulajdonságairól Veszélyes termékek jelzése A veszélyes anyagok (például vegyi anyagok, gyógyszerek, növényvédő szerek, műtrágyák, mosó- és tisztítószerek, festékek, tinták) osztályozását, forgalomba hozatalát, csomagolását és címkézését az Európai Unióban több rendelet, illetve irányelv is szabályozza.

96 Veszélyes termékek címkézése A címkét a tevékenység során alkalmazott valamennyi csomagolási egységen el kell helyezni. A címkének magyar nyelven, jól olvashatóan és letörölhetetlen módon tartalmaznia kell: a veszélyes anyag megnevezését A gyártó címét, telefonszámát A veszélyes anyag használatával járó kockázatot megjelölő R mondatot A veszélyes anyag biztonságos használatával kapcsolatos S mondatot (www.och.bme.hu/ifj-nagy/laborjegyzet/r_es_s_mondatok.doc) A magyar törzskönyvezési számot A lakossági forgalomban az EK felirat -ot

97 Veszélyt jelző szimbólumok Narancssárga alapon fekete színű szimbólumoknak jól láthatónak kell lenniük.

98 Környezetbarát termékek jelölése Környezetbarátnak akkor nevezhetnénk egy terméket, ha maga a termék, a termék felhasználása és csomagolása, valamint a termék megsemmisítése nem károsítja a környezetet.

99 A védjegyhasználati joggal együtt járó előnyök A piacon a megkülönböztető védjegyet viselő terméknek nagyobb a forgalma, ezáltal többletbevételhez jut a gyártó és a forgalmazó Csökken az önköltség a víz- levegő stb., tisztítási, illetve a hulladékártalmatlanítási igény csökkenése miatt, Reklám költség megtakarítás jelentkezik a gyártó és a forgalmazó számára

100 Európai Virág Az Európai Unió létrehozott egy terméktanúsító rendszert. Azokat a termékeket, amelyeknek minimális hatásuk van a környezetre, ellátják ezzel a jelöléssel. Az Európai Unió tagállamai határozzák meg azokat a követelményeket, amelyeknek a termékeknek eleget kell tenniük.

101

102

103 A zöld pont dilemmája Bizonyára nem vagyok/voltam egyedül azzal az érzéssel, mikor megláttam egy általam - kevésbé tudatosan (!) - vásárolt terméken a Der Grüne Punkt emblémáját, hogy kicsit megnyugodtam, hogy mégiscsak sikerült környezetbarát árut vennem... Pedig hohó! Micsoda tévedés! Ez mindössze annyit jelent, hogy a cég megfizette a szelektív hulladékgyűjtés többletköltségét, de semmilyen kapcsolatban nincs magával a termékkel, illetve annak a természethez fűződő barátságával.

104 Möbiusz-szalag

105 A reklám szerepe A kereskedelem a reklámtevékenységével befolyásolni tudja a fogyasztók magatartását, és ez tovább növeli társadalmi felelősségét. A termék reklámozása során együtt emeli ki környezetkímélő tulajdonságait egyéb jellemzőivel. A reklám feladata rávilágítani arra, hogy az egyének is sokat tudnak tenni környezetük egészségének megóvásáért.

106 Öko-marketing Célja a termékek és szolgáltatások környezetbarát voltának hangsúlyozása, illetve a vállalkozás zöld image-ének kialakítása.

107 PR-tevékenység Lehetővé teszi, hogy a vállalat közvetítse azokat a pozitív értékeket a társadalom felé, amelyeket tevékenysége során fontosnak tart. A már megtett és megtenni szándékozott intézkedéseiről célszerű informálni a szélesebb közönséget, annak érdekében, hogy megszerezzük és meg is tartsuk rokonszenvüket, támogatásukat.

108 Az Electrolux energiatakarékos, környezetbarát készülékeivel az érdeklődők egy erre a célra kialakított Zöld sarokban ismerkedhetnek meg közelebbről, a Márkabolt Sugár bevásárlóközpontban lévő üzletében. A környezet tisztelete és a társadalmi szerepvállalás folyamatosan fókuszban van az Electrolux helyi és globális működésében. Az egyedi installáció segítségével az érdeklődők átfogó információt kapnak az Electrolux zöld filozófiájáról, illetve az energiatakarékos, környezetbarát modellekről.

109 Kérdések, feladatok 1. Mit tartalmaz a Közös jövőnk című dokumentum? Melyik szerv felkérésére készült? 2. Mit jelent a fenntartható fejlődés? Mik az alapvető feltételei a megvalósulásának? 3. Mi jellemzi a környezettudatos vállalkozást? 4. Mi az ISO 14001? 5. Mit nevezünk hulladéknak, illetve veszélyes hulladéknak? 6. Melyek az Európai Unió Hulladékgazdálkodásának alapelvei? 7. Milyen környezetvédelmi elvárások támaszthatók az áruk csomagolásával szemben? 8. Miért környezetidegen a műanyag csomagolás? 9. Soroljon fel veszélyes anyagokat! 10. Milyen színeket kell alkalmazni a veszélyes anyag jelölésére? 11. Mikor nevezhetünk egy terméket környezetbarátnak? 12. Milyen növényt ábrázol a magyar környezetbarát termék védjegy? 13. Milyen szerepe van a reklámnak a fogyasztók környezettudatosságának alakításában? 14. Mit jelent az öko-marketing kifejezés?

110

111 PUs&list=PLmJCeYbWoJGKltamKKe50OnScw- 5tn2eA MQ&list=PL18CCB2AEE692D9C4&index=2 M0

Fogalommagyarázat. Alapfogalmak

Fogalommagyarázat. Alapfogalmak Fogalommagyarázat Alapfogalmak környezetvédelem: olyan tevékenységek és intézkedések összessége, amelyeknek célja a környezet veszélyeztetésének, károsításának, szennyezésének megelôzése, a kialakult károk

Részletesebben

13. Ismertesse a vegyipari laboratóriumi munkához kapcsolódó környezetvédelmi szabályokat!

13. Ismertesse a vegyipari laboratóriumi munkához kapcsolódó környezetvédelmi szabályokat! 13. Ismertesse a vegyipari laboratóriumi munkához kapcsolódó környezetvédelmi szabályokat! A környezetvédelem fogalma, jelentősége és területei Környezetterhelő anyagok a laboratóriumi munkák során Veszélyes

Részletesebben

Az integráció elvének érvényesítése a hulladékgazdálkodás jogi szabályozásában

Az integráció elvének érvényesítése a hulladékgazdálkodás jogi szabályozásában Az integráció elvének érvényesítése a hulladékgazdálkodás jogi szabályozásában dr. Szilágyi Szilvia EMLA Egyesület Budapest, 2013. Február A tanulmány a Humusz Szövetség megbízásából, a Vidékfejlesztési

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

AZ A KINCS AMI NINCS. 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban

AZ A KINCS AMI NINCS. 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban AZ A KINCS AMI NINCS 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban A gazdálkodó szervezetek érdekei a hulladékgazdálkodásban

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS A döntéshozók felelőssége Tananyag döntéshozók számára IV. rész Ez a rész a következő fejezetekből áll: 1. Bemutatja, hogy milyen környezeti fenntarthatósági szempontokat

Részletesebben

A környezetvédelem fogalma, környezetvédelmi ismeretek jelentősége a gyakorlatban

A környezetvédelem fogalma, környezetvédelmi ismeretek jelentősége a gyakorlatban Horváth Imréné Dr. Baráti Ilona A környezetvédelem fogalma, környezetvédelmi ismeretek jelentősége a gyakorlatban A követelménymodul megnevezése: Építőanyag-ipari közös feladatok I. A követelménymodul

Részletesebben

A MŰANYAG HULLADÉK SZELEKTÍV KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL ESZTERGOM TÉRSÉGÉRE

A MŰANYAG HULLADÉK SZELEKTÍV KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL ESZTERGOM TÉRSÉGÉRE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Újabb diplomás tagozat Logisztika-szállítmányozás szakirány A MŰANYAG HULLADÉK SZELEKTÍV KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS

Részletesebben

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM A környezeti és természeti hatások vizsgálata Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek

Részletesebben

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Háttéranyag 2010. február 09. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Települési környezetminőség... 3 II. Hulladékgazdálkodás...

Részletesebben

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

Környezetmenedzsment rendszerek Dr. Rédey Ákos

Környezetmenedzsment rendszerek Dr. Rédey Ákos Az anyag a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0089 téma keretében készült a Pannon Egyetemen. Környezetmérnöki Tudástár Sorozat szerkesztő: Dr. Domokos Endre XVIII. kötet Környezetmenedzsment rendszerek Dr. Rédey

Részletesebben

Kiadó: Duna-Dráva Cement Kft.

Kiadó: Duna-Dráva Cement Kft. www.duna-drava.hu Kiadó: Duna-Dráva Cement Kft. 2600 Vác, Kôhídpart dûlô 2. 06 27 511 600 Felelôs kiadó: Szarkándi János, elnök-vezérigazgató Petrillák Mária, kommunikációs vezetô Szakmai konzulens: Bocskay

Részletesebben

EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTUDOMÁNYI ISKOLA NAPENERGIA HASZNOSÍTHATÓSÁGÁNAK ÁTTEKINTÉSE CSALÁDI HÁZAKBAN

EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTUDOMÁNYI ISKOLA NAPENERGIA HASZNOSÍTHATÓSÁGÁNAK ÁTTEKINTÉSE CSALÁDI HÁZAKBAN EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTUDOMÁNYI ISKOLA NAPENERGIA HASZNOSÍTHATÓSÁGÁNAK ÁTTEKINTÉSE CSALÁDI HÁZAKBAN SZAKDOLGOZAT Készítette: Salló Andrea V. biológia-környezettan

Részletesebben

MI A VESZÉLYES HULLADÉK?

MI A VESZÉLYES HULLADÉK? Általános ismeretek mindennapjainkból MI A VESZÉLYES HULLADÉK? Sokat hallottunk, hallunk és fogunk hallani a veszélyes hulladékokról. Mindennapjainkat érintő helyeken bukkannak fel, sőt a korábban veszélyesnek

Részletesebben

Fotó: Martin harvey WWF Canon. Palánták környezeti nevelés program Oktatási segédanyag. WWF Magyarország Alapítvány

Fotó: Martin harvey WWF Canon. Palánták környezeti nevelés program Oktatási segédanyag. WWF Magyarország Alapítvány 2013 Fotó: Martin harvey WWF Canon Palánták környezeti nevelés program Oktatási segédanyag WWF Magyarország Alapítvány Tartalom Bevezető Fogyasztás óra vázlat Fogyasztás tanári segédanyag - A bioszféra

Részletesebben

A KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS AZ INVERZ LOGISZTIKA

A KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS AZ INVERZ LOGISZTIKA MOSONYINÉ ÁDÁM GIZELLA * A KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS AZ INVERZ LOGISZTIKA A környezetvédelem rendkívül összetett gazdasági és társadalmi terület. A környezetszennyezés az egész világon mindenhol jelentős problémákat

Részletesebben

MUNKAANYAG. Wölfling Anna. Környezetvédelmi előírások. A követelménymodul megnevezése: Vegyipari alapmodul feladatok

MUNKAANYAG. Wölfling Anna. Környezetvédelmi előírások. A követelménymodul megnevezése: Vegyipari alapmodul feladatok Wölfling Anna Környezetvédelmi előírások A követelménymodul megnevezése: Vegyipari alapmodul feladatok A követelménymodul száma: 1228-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-001-50 KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011)

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011) Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011) Tartalom 1. Bevezetés... 1 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai, jövőképe... 1 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi

Részletesebben

MUNKAANYAG. Wölfling Anna. A vegyipar egyes speciális területére vonatkozó környezetvédelem. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Wölfling Anna. A vegyipar egyes speciális területére vonatkozó környezetvédelem. A követelménymodul megnevezése: Wölfling Anna A vegyipar egyes speciális területére vonatkozó környezetvédelem A követelménymodul megnevezése: Vegyipari alapmodul feladatok A követelménymodul száma: 1228-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény hatálya. 2. Értelmezõ rendelkezések

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény hatálya. 2. Értelmezõ rendelkezések 26904 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 160. szám 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról* Az Országgyûlés a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése, a természeti erõforrásokkal

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Az a környezeti elem vagy rendszer, mely állapotában a változás megtörténik.

Az a környezeti elem vagy rendszer, mely állapotában a változás megtörténik. Definíciók Hatásviselő Az a környezeti elem vagy rendszer, mely állapotában a változás megtörténik. Hatásfolyamat A hatótényezők által elindított folyamat, mely egy vagy több környezeti elem vagy a rendszer

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 6 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai... 6 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzete, előrejelzés...

Részletesebben

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON ZÖLD GAZDASÁG A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON Készült az NFGM megbízásából Budapest, 2010. április 19. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. BEVEZETŐ GONDOLATOK... 3 2. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 6

Részletesebben

Környezeti fenntarthatóság operatív program

Környezeti fenntarthatóság operatív program CBD STRATEGIES -HU-SRB/0901/213/013 Környezeti fenntarthatóság operatív program Készítette: HOMOKHÁT EUROINTEGRÁCIÓ Nonprofit Közhasznú Kft Mórahalom, 2011.08.15 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. A szakterületi

Részletesebben

A projekt az Európai Unio támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt az Európai Unio támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. A környezeti címkézés és a zöld közbeszerzés Új Magyarország Fejlesztési Terv Komplex népszerűsítő kampány a magyar Környezetbarát Termék és az Európai Unió ökocímke rendszerek ismertségének és elismertségének

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás... 4 1. A megújuló energiák fajtái... 5 1.1 Biomassza... 7 1.2 Napenergia... 12 1.3 Geotermia... 14 1.4 Szélenergia... 15 1.5 Vízenergia... 16

Részletesebben

Környezetvédelmi stratégiák

Környezetvédelmi stratégiák Környezetvédelmi stratégiák A környezet védelmével kapcsolatban a nemzetközi és hazai szakirodalomban egyaránt az egyik leggyakrabban alkalmazott elképzelés a fenntartható fejlodés gondolata, melynek elveit

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.)

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) 2009. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 6 STRATÉGIAI ALAPOK ÉS KERETEK... 7 1. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS HELYZETE ÉS ÁTFOGÓ CÉLJAI...

Részletesebben