KISÚJSZÁLLÁSI NAGYKUN KALENDÁRIUM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISÚJSZÁLLÁSI NAGYKUN KALENDÁRIUM"

Átírás

1 KISÚJSZÁLLÁSI NAGYKUN KALENDÁRIUM a közönséges évre Kisújszállás, 2010

2 KISÚJSZÁLLÁSI NAGYKUN KALENDÁRIUM a közönséges évre Kisújszállás, 2010

3 2010-ben 205 éve annak, hogy Csokonai Vitéz Mihály ( ) meghalt, 210 éve annak, hogy Vörösmarty Mihály ( ) született, 155 éve pedig, hogy meghalt, 125 éve annak, hogy Kosztolányi Dezsõ ( ) és 105 éve annak, hogy József Attila ( ) született. Jeles költõinkrõl megemlékezünk kalendáriumunkban. A hónapokhoz kapcsolódó képeket Losonczi József rajzolta. Kalendáriumunk fõszerkesztõje: Dr. Ducza Lajos A szerkesztõk: Ari Géza Gubuczné Tomor Mária Dr. Kiss Kálmánné Kocsisné Monoki Julianna Major Zita Pozsonyi Gabriella Soós Anna Rita Tán Eszter A kalendárium szerkesztõi köszönetet mondanak mindazoknak, akik írásaikkal, fotóikkal, hirdetéseikkel vagy más módon segítették e kiadvány elkészítését. ISSN Kisújszállás Város Önkormányzatának kiadványa Fõszerkesztõ: Dr. Ducza Lajos A tördelés és a nyomdai munka a Karcagi Nyomdában készült 2009-ben, felelõs vezetõk: Márkusné Tankó Orsolya, Nagyné Tankó Tímea Tipográfia: Szabó Éva Petõfi Sándor: Isten csodája Ameddig a történet csillaga Röpíti a multakba sugarát: A szem saját kezünkben mindenütt Saját szivünkre célzó gyilkot lát, S ez öngyilkos kéz hányszor szálla ránk! Isten csodája, hogy még áll hazánk. Igy hordozunk sok százados sebet, Keblünk soha be nem gyógyulhatott; Mérget kellett mindenkor innia, Ki sebeinkre önte balzsamot. Valami rossz szellemtõl származnánk! Isten csodája, hogy még áll hazánk. S míg egymást martuk szennyes koncokért, Mint a szeméten a silány ebek, Azt vettük észre csak, hogy ezalatt Az oroszlánok itt termettenek; Jött a tatár, jött a török reánk. Isten csodája, hogy még áll hazánk. Ott foly Sajó oly görbén kanyarog, Mint ember, aki görcsben haldokol; Ott haldokoltunk, vérünk ott szivá Az óriási nadály, a mogol, S holttesteinket fölfalá a láng! Isten csodája, hogy még áll hazánk. S ott van Mohács ott nyomta a királyt Sárkoporsóba páncéla s lova, S készûlt számunkra a ledõlt király Kardjából a rettentõ zabola, Melytõl még most is ég és vérzik szánk! Isten csodája, hogy még áll hazánk. Mi lesz belõlünk? ezt én kérdezem, De mily kevesen gondolnak vele. Oh nemzetem, magyar nép! Éltedet Mindig csak a jó sorsra bízod-e? Ne csak Istenben bízzunk, mint bizánk; Emberségünkbõl álljon föl hazánk! Szalkszentmárton, január

4 Kalendárium 2010 ELÕSZÓ Kedves Olvasó! "Õrizzük emlékeinket, gyûjtsük össze töredékeinket, nehogy végleg elvesszenek, s ezáltal üresebb legyen a múlt, szegényebb a jelen, s kétesebb a jövõ." - Ipolyi Arnold - Fut az idõ, már itt van küszöbünk elõtt az új esztendõ, s a szorgalmas szerkesztõk a város új kalendáriumával köszöntik a régi, hûséges és az új, kíváncsi olvasót. Naptárukat forgatva gondoltak-e egyáltalán már arra, milyen végtelen az idõ, hogy mérhetõ-e egyáltalán az, aminek se elejét, se végét nem látjuk, sõt nem is tudjuk megbecsülni? Csak elhelyezzük magunkat abban a rövid terminusban, amelyet megélünk. Persze segít az idõ felosztásában a Nap vagy a Hold járása, a szinte átmenet nélkül változó évszakok, a lerövidülõ, majd megnyúló napok, a csillagok állása. Õseink benne éltek a természetben, figyelték a bolygók és a csillagok járását, az égi jeleket. Nem számoltak perceket, másodperceket, még órát sem mindig. Napkeltérõl, delelõnapról, napnyugtáról szóltak, meg rügyfakadásról, tél beköszöntérõl, holdtöltérõl, holdfogytáról. A csillagok feljöttét, lemenetelét figyelték. Várták a jeles napokat, ismerték az ezekhez kapcsolódó népi regulákat. Értettek a csízióhoz, olvasták a planétás naptárokat, amelyekben minden fontos tudnivaló (ami akkor meghatározó volt) versbe szedve állt. A Biblia mellett legkedvesebb családi olvasmány a kalendárium volt. Ebben benne volt minden, ami az elmúlt évben, években történt, más média híján ez volt az egyedüli és elfogadott hírforrás. Okos tanácsokat olvashattak egészségük megõrzésérõl, gazdálkodásról, sõt szórakoztató olvasmányok is színesítették ezeket a régi évkönyveket. Helyi kalendáriumunkkal mi is egy ilyen színes, sok-sok információt nyújtó, egész évre szóló olvasmányos könyvet ajánlunk, televízió és számítógép helyett/mellett. Mi még mindig hiszünk az írott szó varázsában, idõállóságában, az újonnan nyomott könyv jó illatában. A 2010-es évkönyvünk Kisújszállás történetében a huszadik, ha Török Imre esperes úr 1905-ben, 1906-ban és 1931-ben kiadott kalendáriumát is beleszámítjuk. Reméljük, idei kiadványunk is elnyeri tetszésüket, mindenki talál benne újságot, és év közben is elõveszi, nem csak a naptár és a névnapok miatt. E helyen is megköszönöm a könyv szerzõinek és szerkesztõinek önzetlen munkáját, a hirdetést vállalók anyagi támogatását. A könyv alkotóinak nevében is kívánok minden Kedves Olvasónak és családjának Istentõl áldott, boldog új esztendõt, benne jó egészséget. Kelt Kisújszálláson, Karácsony havában, Anno Domini Tisztelettel: Dr. Ducza Lajos fõszerkesztõ 6 7

5 Kalendárium 2010 KÖSZÖNTÕ Kedves Olvasótársam! Tudom, Te ismered azt a pillanatot, amikor kettesben maradsz a Könyvvel Te és a Könyv. Ismered azokat a perceket, amikor feltárul elõtted a Könyvnek addig rejtett világa. Ismered azokat a meghitt órákat, amelyekkel a magányos olvasás otthonossága ajándékoz meg - úgy, hogy közben egyetlen pillanatig nem érzed magad egyedül, hiszen a Könyv által valaki szól Hozzád. De a Könyv magát az alkotót, az íróját is ilyen bensõséges érzésekkel veszi körül, amikor az egyedül marad gondolataival - no és tollával, papírjával, ma már számítógépével. De õ sincs egyedül, mert valakinek ír. Másnak, másoknak van mondanivalója. A könyv nem él emberi kapcsolatok nélkül. Kalendáriumunk szerzõi gárdája igen gazdag. Legtöbbjük kisújszállási vagy városunkhoz valamilyen módon kötõdõ személy, aki, akik legelõször is nekünk, helybélieknek szeretnének elmondani valamit. A kalendárium különös fajtája a könyveknek: a tartalmi gazdagság, változatosság alapvetõ jellemzõje - ezzel együtt a befogadás is az, hiszen helyet ad életkortól, témától függetlenül számtalan írásnak. Mindebbõl eredõen széles olvasói tábort szólít meg: idõseket és fiatalokat, a mai vagy múltbéli, a történelmi, irodalmi, tudományos, egészségügyi stb. témák iránt érdeklõdõket egyaránt. Így hát telve van azzal az ígérettel, hogy mindenki talál benne olvasnivalót. A könyv szellemi közösséget teremt. Kalendáriumunkra ez különösen igaz, hiszen a benne krónikaként leírtak jelentõs része egymást ismerõ kisújszállási emberekrõl és általuk, általunk közösen átélt eseményekrõl szól. És bizony leginkább azokhoz tartozunk, akiket ismerünk, akik mindenapjaink részesei, akikkel megosztjuk egyéni vagy közösségi ünnepeinket, de bánatainkat is - akiknek ez a város az otthona. Kedves Olvasótársam! Kívánom, légy nyitott, elfogadó e könyv iránt. Amikor kettesben maradsz vele az olvasás meghittségében, találd meg benne a Hozzád, Neked szóló szavakat, és érezd, hogy e város nemcsak külsõ tere, hanem belsõ, gazdag lelki-szellemi környezete is a kisújszállásiak életének. Kecze István polgármester Losonczi József: Kert 8 9

6 Összesített naptár a évre Naptár Öröknaptár H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V JANUÁR ÁPRILIS JÚLIUS H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V FEBRUÁR MÁJUS AUGUSZTUS H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V 31 H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V MÁRCIUS JÚNIUS SZEPTEMBER A) Évek A) Évek B) Hónapok H K Sz Cs P Sz V OKTÓBER H K Sz Cs P Sz V NOVEMBER H K Sz Cs P Sz V DECEMBER C) Napok V H K Sz Cs P Sz Példa: Milyen napra esett március 15-e? A) táblázatban az 1848-as év sorának a B) táblázatban a március oszlopának a 3-as szám felel meg, ehhez kell hozzáadni a keresett napot (a hónap 15. napját) mely a 15+3=18-as számot adja.) A C táblázatból a 18-as számot kikeresve: szerdai nap

7 Naptár Január JANUÁR TÉLHÓ December 21-tõl január 19-ig Bak csillagjegy nap Boldogasszony hava Javában tombol még a tél. Alél és feleszmél a szél. Neszezve suhan a szûz havon, Urasan ballag a hûlt tavon. Állkapcsa jégcsappal vicsordul, Rámlehel, a könnyem kicsordul. Napok Névnap Szentek napja A Nap A Hold kelte ó. p. nyug. ó. p. kelte ó. p.nyug. ó. p. 1 P Újév, Fruzsina Mária, Isten anyja Sz Ábel Vazul, Gergely V Genovéva, Benjámin Genovéva H Titusz, Leona Angéla, Renáta K Simon Sz Gáspár, Menyhért, Boldizsár Vízkereszt Cs Attila, Ramóna Bálint, Rajmund P Gyöngyvér Szeverinusz Sz Marcell Juliánusz, Marcella V Melánia Vilmos H Ágota Ágota Honoráta K Ernõ, Cézár Sz Veronika Veronika, Hiláriusz Cs Bódog, Félix Félix P Lóránt, Lóránd Mór, Pál Sz Gusztáv, Stefánia Marcell V Antal, Antónia Antal H Piroska Árpádházi Szt. Margit K Sára, Márió Márta, Máriusz Sz Fábián, Sebestyén Sebestyén, Özséb Cs Ágnes Ágnes P Vince, Artúr Vince, Artúr Sz Zelma, Rajmund, Mária Emerencia V Timót, Xénia Ferenc H Pál K Vanda, Paula Timóteusz, Paula Sz Angelika, Angéla Angéla, Angelika Cs Károly, Karola Tamás, Károly P Adél Adél, Valér Sz Martina, Gerda V Marcella Bosco-Szt. János Kerekes Sándor - Szalonnasütés a jégen - Tóth Csaba fotója Jegyzetek 12 13

8 Naptár Február FEBRUÁR TÉLUTÓ Napok Névnap Január 20-tól február 18-ig Vízöntõ csillagjegy 2010 Szentek napja 14 A Nap 28 nap Böjtelõ hava A Hold kelte ó. p. nyug. ó. p. kelte ó. p.nyug. ó. p. 1 H Ignác, Virgínia Brigitta K Karolina, Aida Sz Balázs Balázs, Celerina Cs Ráhel, Csenge András, Veronika P Ágota, Ingrid Ágota, Etelka Sz Dorottya, Dóra Pál, Dorottya V Tódor, Rómeó Richárd H Aranka Jeromos K Abigél, Alex Apollónia, Erik Sz Elvira Skolasztika, Elvira Cs Bertold, Marietta P Lívia, Lídia Lídia, Eulália Sz Ella, Linda Katalin V Bálit, Valentin Szt. Cirill, Metód H Kolos, Georgina Georgina K Julianna, Lilla Julianna Sz Donát Donát Cs Bernadett Bernadett, Simon P Zsuzsanna Zsuzsanna Sz Aladár, Álmos Leó V Eleonóra Péter, Eleonóra H Gerzson K Alfréd Polikárp, Alfréd Sz Mátyás Szt. Mátyás apostol Cs Géza Cézár P Edina Viktor Sz Ákos, Bátor Gábor, Leander V Elemér Oszvald Felhõ-dunnák rejtekébõl néha-néha már Elõ-elõ tündököl a pajkos napsugár. Bársonyos tapintásával lelkeket melenget, Ragyogó mosollyal áraszt farsangi jókedvet. Uszíthatja szélkutyáit február a felhõnyájra, Ázva-fázva - mégis vígan - készülünk a karneválra. Rövid ez a téli hónap, itt a tavasz nemsokára. - Kerekes Sándor - A Sárgagát télen - Losonczi József fotója Jegyzetek 15

9 Naptár Március MÁRCIUS TAVASZELÕ Napok Névnap Február 19-tõl március 20-ig Halak csillagjegy 2010 Szentek napja 16 A Nap 31 nap Böjtmás hava A Hold kelte ó. p. nyug. ó. p. kelte ó. p.nyug. ó. p. 1 H Albin Leontina, Lea K Lujza Ágnes, Henrik Sz Kornélia Frigyes, Kornélia Cs Kázmér Kázmér, Lucius P Adorján, Adrián Adorján, Kolett Sz Leonóra, Inez Koletta V Tamás Perpétua, Felicitász H Zoltán János, Domonkos K Franciska Sz Ildikó Emil Cs Szilárd Konstantin P Gergely Gergely, Maximilian Sz Krisztián, Ajtony Patricia V Matild Matild, Paulina H Nemzeti ünnep, Kristóf Kelemen, Lujza K Henrietta Sz Gertrúd, Patrik Patrik, Gertrúd Cs Sándor, Ede Cirill, Sándor P József, Bánk Szt. József Sz Klaudia Alexandra V Benedek Benedek, Miklós H Beáta, Izolda Beáta, Katalin K Emõke Sz Gábor, Karina, Gabriella Gábor, Karina Cs Irén, Írisz P Emánuel Emánuel Sz Húsvét, Hajnalka Lídia * V Húsvét, Gedeon, Johanna Johanna H Auguszta K Zalán Sz Árpád Benjámin Megújulás vágya feszít mindent, ami él. Átolvad a tavaszba az öregedõ tél. Rongyos koldussá lett õ, 'ki hónapokon át Csillogó koronát viselt, s szórta vagyonát. Igazi úr rongyosan is elegáns tud lenni, Ugyan most a tavasz ellen semmit sem tud tenni. Sebaj! Decemberben úgyis revánsot fog venni. - Kerekes Sándor - Aki nem lép - Kácsor Károly fotója Jegyzetek * A nyári idõszámítás kezdete 17

10 Naptár Április ÁPRILIS TAVASZHÓ Napok Névnap Március 21-tõl április 20-ig Kos csillagjegy 2010 Szentek napja nap Szent György hava A Nap A Hold kelte ó. p. nyug. ó. p. kelte ó. p.nyug. ó. p. 1 Cs Hugó Hugó P Áron Áron, Ferenc Sz Buda, Richárd Richárd V Izidor Izidor H Vince Vince, Irén, Teodóra K Vilmos, Bíborka Sz Herman Herman Cs Húsvét, Dénes Dénes, Valér, Valter P Húsvét, Erhard Sz Zsolt V Leó, Szaniszló Leó, Szaniszló H Gyula Gyula K Ida Sz Tibor Tibor Cs Anasztázia, Tas Anasztázia, Oktávia P Csongor Bernadett Sz Rudolf Izidóra, Dezsõ, Rudolf V Andrea, Ilma Apolló H Emma Emma K Tivadar Sz Konrád Cs Csilla, Noémi Kájusz, Noémi P Béla Adalbert, Béla Sz György György, Fidél V Márk Szt. Márk H Ervin Ervin, Klétusz K Zita, Mariann Sz Valéria Valéria, Péter Cs Péter Katalin P Katalin, Kitti Katalin Álmukból felriadt rügyek lustán nyújtózkodnak, Pillát rebegtetõ fények rájuk csodálkoznak, Rohanó patakok fölött hûs szellõk motoznak, Itatójuk körül pihés kiscsibék csipognak, Lepel szirmú tulipánok lángot virágoznak, Illatontó orgonák méhekre áhítoznak, Selyemfényû gyöngyvirágok némán harangoznak. - Kerekes Sándor - Tavaszi rügyek - Kácsor Károly fotója Jegyzetek 19

11 Naptár Május Már a tavasz fénykora is nemsoká lejár, Álruhája rejtekében erre vár a nyár. Jönnek vissza Afrikából a hûséges gólyák, MÁJUS TAVASZUTÓ Április 21-tõl május 20-ig: Bika csillagjegy nap Pünkösd hava Utánuk a fecskék is a magas eget róják, Sürgölõdnek-forgolódnak, fészkeiket rakják. - Kerekes Sándor - Napok Névnap Szentek napja 1 Sz A munka ünn., Fülöp Fülöp, Jakab, József V Zsigmond Atanáz, Zsigmond H Tímea, Irma Fülöp, Jakab K Mónika, Flórián Mónika, Flórián Sz Györgyi Irén, Gotthárd Cs Ivett, Frida Judit, Frida P Gizella Gizella Sz Mihály Mihály, gyõzõ V Gergely Gergely H Ármin, Pálma Izidor, Ármin K Ferenc Ferenc, Fábiusz Sz Pongrác Pongrác Cs Szervác, Imola Szervác, Imola P Bonifác Bonifác Sz Zsófia, Szonja Zsófia V Mózes, Botond János, Mózes H Paszkál Paszkál K Erik, Alexandra Alexandra Sz ivó, Milán Celesztin, Ivó Cs Bernát, Felícia Bernát, Bernardin P Konstantin András Sz Júlia, Rita Rita, Júlia, Emil V Dezsõ Dezsõ, Renáta H Eszter, Eliza, Hanna Eszter K Orbán Gergely, Orbán Sz Fülöp, Evelin Cs Pünkösd, Hella Pelbárt, Ágoston P Pünkösd, Emil, Csanád Vilma, Vilmos Sz Magdolna Magdolna, Ervin V Janka, Zsanett Johanna H Angéla, Petronella Petronella A Nap A Hold kelte ó. p. nyug. ó. p. kelte ó. p.nyug. ó. p. Cseresznyevirágzás - Tán Eszter fotója Jegyzetek 21

12 Naptár Június Június van, ilyenkor még minden csak ígéret. Újrafogalmazza magát a sokféle élet. Nem unta meg ezt a módit, pedig amióta JÚNIUS NYÁRELÕ Május 21-tõl június 21-ig: Ikrek csillagjegy nap Szent Iván hava Itt a földön divatba jött, errõl szól a nóta. Ugyanaz a dal szólal meg különbözõ hangszereken, Sokszólamú harmóniánk karmestere a szerelem. Napok Névnap Szentek napja A Nap A Hold kelte ó. p. nyug. ó. p. kelte ó. p.nyug. ó. p. 1 K Tünde Jusztiniusz, Paulina Sz Kármen, Anita Marcellinusz, Péter Cs Klotild Károly, Klotild P Bulcsú Sz Fatime Bonifác, Reginald V Norbert, Cintia Norbert H Róbert Fülöp, Róbert K Medárd Medárd, Ágnes Sz Félix Efrém Cs Margit, Gréta Margit P Barnabás Barnabás Sz Villõ János V Antal, Anett Antal, Antónia H Vazul Vazul K Jolán, Vid Jolán, Viola Sz Jusztin Jusztina, Auréliusz Cs Laura, Alida Adolf, Laura P Arnold, Levente Arnold Sz Gyárfás Gyárfás, Romuald V Rafael Rafael, Franciska H Alajos, Leila Alajos, Lujza K Paulina Tamás Sz Zoltán, Szidónia Etelka Cs Iván Iván P Vilmos, Viola, Vilma Sz János, Pál Cirill, Dávid V László László, Sámson H Levente, Irén Iréneusz, Irén, Laura K Péter, Pál Péter, Pál, Judit Sz Pál Szt. Emília Jegyzetek - Kerekes Sándor - A Fekete-Tisza forrásvidéke - Dr. Tóth Albert fotója 22 23

13 Naptár Július JÚLIUS NYÁRHÓ Napok Névnap Június 22-tõl július 22-ig: Rák csillagjegy 2010 Szentek napja nap Szent Jakab hava A Nap A Hold kelte ó. p. nyug. ó. p. kelte ó. p.nyug. ó. p. 1 Cs Tihamér, Annamária Olivér, Áron P Ottó Ottó Sz Kornél, Soma Tamás, Kornél V Ulrik Erzsébet, Ulrik H Emese, Sarolta Anita K Csaba Mária Sz Apollónia Apollónia, Vilibald Cs Ellák Edgár P Lukrécia Veronika Sz Amália Engelbert V Nóra, Lili Benedek H Izabella, Dalma Eleonóra, János K Jenõ Henrik, Petronella Sz Örs, Stella Kamil Cs Henrik, Roland Bonaventura P Valter Sz Endre, Elek András, Elek V Frigyes Hedvig, Frigyes H Emília Emília K Illés Illés, Margaréta Sz Dániel, Daniella Lõrinc, Dániel Cs Magdolna Mária Magdolna P Lenke Brigitta, Apollinár Sz Kinga, Kincsõ Kinga, Krisztina V Kristóf, Jakab Jakab, Kristóf H Anna, Anikó Joakim, Anna K Olga. Liliána Natália, Rudolf Sz Szabolcs Ince Cs Márta, Flóra Beatrix, Flóra P Judit, Xénia Péter, Judit Sz Oszkár, Ignác Loyolai Szt. Ignác Jön talán egy hûvös zápor, ami enyhít a hõségen, Úszkál is pár lenge foszlány fenn a bárányfelhõs égen. Lehorgasztott kalászával búsan bólogat a búza. Itt az aratás a nyakán, feje nem sokáig húzza. Unalmában délibábbal játszadozik a határ. Soha nem lesz vége, hiszen örökké tart ez a nyár. - Kerekes Sándor - Zümi - Kácsor Károly fotója Jegyzetek 25

14 Naptár Augusztus AUGUSZTUS NYÁRUTÓ Napok Névnap Július 23-tõl augusztus 22-ig: Oroszlán csillagjegy 2010 Szentek napja nap Kisasszony hava A Nap A Hold kelte ó. p. nyug. ó. p. kelte ó. p.nyug. ó. p. 1 V Boglárka Alfonz H Lehel Özséb K Hermina Hermina, Lídia Sz Domonkos, Dominika János Cs Krisztina Krisztina P Berta, Bettina Sz Ibolya Sixtus, Kajetán V László Domonkos H Emõd Román K Lõrinc Lõrinc, Blanka Sz Zsuzsanna, Tiborc Klára, Zsuzsanna Cs Klára Hilária P Ipoly Ipoly Sz Marcell Maximilian, Marcell V Mária H Ábrahám Ábrahám, Rókus K Jácint Jácint Sz Ilona Ilona, Rajnald Cs Huba Emília, Marián P Állami ünnep, István, Vajk Sz. István Sz Sámuel, Hajna Piusz, Sámuel V Menyhért, Mirjam Menyhért H Bence Róza K Bertalan Bertalan Sz Lajos, Patrícia Patrícia, Elvira Cs Izsó Natália P Gáspár Mónika, Cézár Sz Ágoston Ágoston, Mózes V Beatrix, Erna Beatrix H Rózsa Félix, Rózsa K Erika, Bella Arisztid Aki nem volt még az idén, most menjen el nyaralni! Utazz, lazíts, fürödj, napozz, semmibõl se maradj ki! Gondjaidról feledkezz el, vidámsággal szerelkezz fel! Utánad az özönvíz, ha elõtted az özön víz. Szikrázik a napsugár és fodrozza a hullámokat, Terád vetõdik a fénye, ahogy szeled a habokat. Utolér a déli szél és jól a vitorládba mélyed, Sodortasd magad a sorssal, vezéreljen most a végzet! - Kerekes Sándor - Dinnyeevés - Tóth Csaba fotója Jegyzetek 27

15 Naptár Szeptember SZEPTEMBER ÕSZELÕ Napok Névnap Augusztus 23-tól szeptember 22-ig: Szûz csillagjegy 2010 Szentek napja nap Szent Mihály hava A Nap A Hold kelte ó. p. nyug. ó. p. kelte ó. p.nyug. ó. p. 1 Sz Egyed, Egon Egyed, Noémi Cs Rebeka, Dorina István, Renáta P Hilda Gergely, Hilda Sz Rozália Ida, Rozália, Róza V Viktor, Lõrinc Lõrinc, Viktor H Zakariás Zakariás, Beáta K Regina Regina Sz Mária, Adrienn, Adorján Cs Ádám Ádám, Péter P Nikolett, Hunor Miklós Sz Teodóra Jácint, Igor V Mária Mária H Kornél János, Kornél K Szeréna, Roxána Sz Enikõ, Melitta Cs Edit Ciprián, Edit P Zsófia Róbert, Zsófia Sz Diána József V Vilhelmina Januáriusz H Friderika Zsuzsanna K Máté, Mirella Máté, Jónás Sz Móric Tamás, Móric Cs Tekla Linusz, Tekla P Gellért, Mercédesz Gellért Sz Eufrozina, Kende Kleofás, Eufrozina V Jusztina Kozma, Jusztina H Adalbert Vince, Adalbert K Vencel Salamon, Pelbárt Sz Mihály Mihály Cs Jeromos Jeromos Színesednek a levelek, hûvösödnek az éjjelek, Egyre bátrabbak a szelek, ezek bizony nem jó jelek. Pedig alig néhány hete végtelennek tûnt a nyár, Tovarepült, mint az álom, szép reményünk oda már. Elvágyódnak a fecskék is, egy dróton sok egyed ül. Megkezdõdött az iskola, a baj nem jár egyedül. Bár az õsz is tartogat még számos kellemes napot, Egy dolog van, ami miatt mégis szomorú vagyok: Rövidülnek a nappalok, megnõnek az árnyékok. - Kerekes Sándor - Berettyói naplemente - Dr. Tóth Albert fotója Jegyzetek 29

16 Naptár Október OKTÓBER ÕSZHÓ Napok Névnap Szeptember 23-tól október 22-ig Mérleg csillagjegy 2010 Szentek napja nap Mindenszentek hava A Nap A Hold kelte ó. p. nyug. ó. p. kelte ó. p.nyug. ó. p. 1 P Malvin Teréz Sz Petra V Helga Évald H Ferenc Ferenc K Aurél Placid, Attila Sz Brúnó, Renáta Brúnó, Renáta Cs Amália Amália P Koppány Simon Sz Dénes Ádám, János V Gedeon Ferenc H Brigitta, Gitta Lajos K Miksa Edvin Sz Kálmán, Ede Kálmán, Edvárd Cs Helén Kallixtusz, Helén P Teréz Teréz Sz Gál Margit, Hedvig V Hedvig Ignác, Rudolf H Lukács Lukács, Jusztusz K Nándor János, Pál Sz Vendel Vendel, Kleopátra Cs Orsolya Orsolya, Celina P Elõd Szalóme Sz Nemzeti ünnep, Gyöngyi János V Salamon Salamon, Antal H Blanka, Bianka Blanka K Dömötör Armand Sz Szabina Szabina Cs Simon, Szimonetta Simon, Júdás, Tádé P Nárcisz Melinda Sz* Alfonz Alfonz, Zenóbia V Farkas Wolfgang Olyan zsémbes az október, mint egy vén hangulatember: Kedélytelenül virrad ránk hûvös, ködös reggelekkel, Topog kopott mamuszában, morcosan motyog magában. Óh, de másnap jobb lábbal kel, fiatalos lendülettel: Borostáját borotválja, mosolyogva dudorászik, Elegánsan felöltözik, fényes társaságba vágyik, Ragyogó a hangulata, ez a vénasszonyok nyara. - Kerekes Sándor - Szemlélõdés a Tisza-tavon - Tóth Csaba fotója Jegyzetek * A nyári idõszámítás vége 31

17 Naptár November NOVEMBER ÕSZUTÓ Napok Névnap Október 23-tól november 21-ig Skorpió csillagjegy 2010 Szentek napja 30 nap Szent András hava A Nap A Hold kelte ó. p. nyug. ó. p. kelte ó. p.nyug. ó. p. 1 H Marianna Mindenszentek K Achilles Achilles Sz Gyõzõ Márton, Szilvia Cs Károly Károly P Imre Imre, Zakariás Sz Lénárd Krisztina V Rezsõ Ernõ, Florentin H Zsombor Gottfrid K Tivadar Teodor Sz Réka Leó, András Cs Márton, Martin Márton P Jónás, Renátó Jozafát Sz Szilvia Szaniszló, Szilvia V Aliz Huba H Albert, Lipót Albert K Ödön Margit Sz Hortenzia, Gergõ Dénes, Hilda Cs Jenõ Jenõ P Erzsébet, Zsóka Erzsébet Sz Jolán Zsolt V Olivér Olivér H Cecília Cecília, Filemon K Kelemen, Klementina Kelemen, Kolumbán Sz Emma Emma, flóra Cs Katalin, Katinka Katalin P Virág Konrád, Viktória Sz Virgil Virgil V Stefánia Jakab H Taksony Filoména K András, Andor, Andrea András Napokon át nem láthatod a kék eget és a napot, Ott fenn hófelhõ kavarog, itt lenn hideg szél csavarog, Vadul tekeri a fákat, vonyíttatja a kutyákat. Ezért olyan meghitt este behúzódni a melegre. Motozva pattog a parázs, áthat a kandalló-varázs. Bensõséges esti hangulat, önmagába nézõ öntudat. Elcsituló heves nyári vágy, hívogató hûvös téli ágy. Rosszalkodnak kint az elemek? Õrizzük meg bent a meleget. - Kerekes Sándor - Novemberi alkony - Máté Albert fotója Jegyzetek 32 33

18 Naptár December DECEMBER TÉLELÕ Napok Névnap November 22-tõl december 20-ig Nyilas csillagjegy 2010 Szentek napja 1 Sz Elza Blanka Cs Melinda, Vivien Aranka P Ferenc, Olívia Ferenc, Natália Sz Borbála, Barbara János, Borbála V Vilma H Miklós Miklós K Ambrus Sz Mária Cs Natália Valéria, Natália P Judit Eulália, Judit Sz Árpád Damazusz V Gabriella Johanna, Franciska H Luca, Otília Lúcia K Szilárda Sz Valér Valér Cs Etelka, Aletta Adelaida, Albina P Lázár, Olimpia Lázár, Olimpia Sz Auguszta Gracián V Viola Anasztáz, Orbán H Teofil Teofil, Liberátusz K Tamás Sz Zénó Flórián, Zénó Cs Viktória János, Viktória P Ádám, Éva Szenteste, Adél Sz Karácsony, Eugénia Urunk születése V Karácsony, István István H János János, Teodor K Kamilla Aprószentek, vértanúk Sz Tamás, Tamara Tamás Cs Dávid Libériusz P Szilveszter Szilveszter, Donáta nap Karácsony hava A Nap A Hold kelte ó. p. nyug. ó. p. kelte ó. p.nyug. ó. p. De szép lenne mindent újra gyermekszemmel látni! Elhinni, hogy a jótettért érdemes jót várni, Csodálkozva rákérdezni a megszokott tényekre, Egyszerûen ráérezni az elrejtett lényegre, Meglátni a láthatatlan Jézuskát, ahogy nevet, Boldog szívvel élni, hiszen õriz Õ, ki úgy szeret, Erkölcsösnek maradni egy erkölcstelen világban, Reménykedni a jövõben, mert reménybõl hiány van. - Kerekes Sándor - Köd elõttem - Kácsor Károly fotója Jegyzetek 35

19 Aba nov. 12. Ábel jan. 2. Abigél febr. 9. Ábrahám aug. 16. Achilles nov. 2. Ada dec. 24. Adalbert szept. 27. Ádám szept. 9., dec. 24. Adél jan. 29., dec. 24. Adolf febr. 11., máj.11., jún. 17., szept. 27. Adorján márc. 4., 5., szept. 8. Adrián l. Adorján, márc. 5. Adrienn l. Adorján, szept. 8. Afrodité aug. 5., 7. Ágnes jan. 21. Ágoston máj. 28., aug. 28. Ágota jan. 11., febr. 5. Aida febr. 2. Ajándék febr. 6., jún. 25., júl. 17., dec. 31. Ajtony márc. 13., júl. 27. Ákos febr. 27. Aladár febr. 20., márc. 11., jún. 21. Alajos jún. 21. Alán nov. 25. Albert ápr. 29., nov. 15. Albertina l. Albert Albin márc. 1. Albina márc. 1., dec. 16. Aletta dec. 16. Alex febr. 9. Alexandra márc. 18., máj. 18. Alfonz aug. 2., okt. 30. Alfréd febr. 23. Alida jún. 17. Alina jún. 17. Alinda jún. 17. Kalendárium 2010 Névnapok Alíz l. Erzsébet, nov. 14. Alma júl. 10. Álmos febr. 20. Alóma jún. 21. Alpár szept. 5. Amádé márc. 30. Amália júl. 10., okt. 7. Amanda febr. 6. máj. 26. Amarilla máj. 1. Amáta jan. 5. febr. 20., szept. 13. Ambrus dec. 7. Anasztáz jan. 22., aug. 17. Anasztázia ápr. 15. Anatol júl. 3. Andor l. András, nov. 30. András febr. 4., ápr. 18. máj. 21., júl. 17. okt. 9., nov. 10., 30. Andrea l. András, ápr. 18. Anett l. Anna, jún. 13. Angéla jan. 4., 27., máj. 31. Angelika jan. 27. Anikó l. Anna, júl. 26. Anita l. Anna, jún. 2. Anna jún. 2., 13., júl. 26. Annabella jún. 9. Annamária jún. 2., júl. 1., 26. Antal jan. 17., jún. 13., júl. 5. Antónia jan. 17., ápr. 29., jún. 13. Ányos ápr. 25. Apolló ápr. 18. Apollónia febr. 9., júl. 7., 23. Apor febr. 2., dec. 20. Arabella márc. 13. Aranka febr. 8. Arika aug. 17. Arisztid ápr. 27. Ármin máj. 10. Arnold jún. 18. Áron ápr. 2., júl. 1. Árpád márc. 31., ápr. 7., dec. 11. Artúr jan. 22., nov. 15. Árvácska júl. 27. Atália dec. 3. Atanáz máj. 2. Attila jan. 7. Auguszta márc. 29., dec. 18. Aurél okt. 5. Aurélia dec. 2. Auróra okt. 15. Babett júl. 4., dec. 4. Balabán márc. 23., máj. 20. Balázs febr. 3. Bálint febr. 14. Bánk márc. 19., ápr. 16. Barabás l. Barnabás Barbara l. Borbála, dec. 4. Barna l. Barnabás jún. 11. Bátor febr. 27. Beáta márc. 22., máj. 9., szept. 6. Beatrix júl. 29., aug. 29., okt. 14. Béla ápr. 23. Belizár dec. 17. Bella aug. 31. Bence márc. 21., aug. 23. Bendegúz márc. 11. Benedek márc. 21., júl Benjámin jan. 3. Benõ márc. 31. Bernadett febr. 18.., ápr. 16. Bernát máj. 20., aug. 19. Berta júl. 4., aug. 6. Bertalan aug. 24. Bertold febr. 11., dec. 14. Bettina aug. 6., okt. 8., dec. 4. Bianka l. Blanka, okt. 25. Bibiána l. Viviána Bíborka ápr. 6. Naptár Blanka aug. 10., okt. 25., dec. 1. Bódog jan. 14., nov. 20. Bodomér dec. 21. Boglárka aug. 1. Boldizsár jan. 6. Bolivár febr. 18., jún. 19. Bonifác máj. 14., jún. 5. Bónis l. Bonifác Borbála dec. 4. Boriska l. Borbála Borisz júl. 24. Boróka l. Borbála Boriska márc. 11. Botond máj. 16., dec. 25. Bottyán jan. 25. Brigitta júl. 23. okt. 11. Brúnó okt. 6. Buda ápr. 3. Bulcsú jún. 4., nov. 20., dec. 12. Cecília nov. 22. Celeszta okt. 14. Celesztin ápr. 6. Celina okt. 21. Cézár febr. 25., ápr. 15., aug. 27. Cintia jún. 6. okt. 20. Ciprián szept. 16. Cirill febr. 14., márc. 18., jún. 26., júl. 7. Csaba júl. 6. dec. 5. Csanád máj. 28. Cseke aug. 16. Csenge febr. 4., júl. 24. Csenger nov. 7. Csilla ápr. 22., aug. 10. Csongor jan. 13., ápr. 16., 17. Dália okt. 25. Dalida ápr. 13. Dalma júl. 12. Dániel júl. 21. Daniella l. Dániel, júl. 21. Darinka febr. 24. Dávid dec. 29.,

20 Naptár Deli jan. 5. Délia jún. 6., okt. 20. Demeter szept. 27., okt. 26. Dénes ápr. 8., okt. 9. Detre aug. 24., dec. 15. Dézi máj. 23. Dezsõ máj. 23. Diána jún. 9., 10., szept. 18. Dolóresz szept. 15. Doloróza jún. 18., szept 15. Dominika aug. 4. Domokos l. Domokos Domokos márc. 9., aug. 4., 8. Donát febr. 17. Donáta dec. 31. Dóra l. Dorottya, febr. 6. Dorina l. Dorottya, szept. 2. Dorottya febr. 6., szept. 2., 3. Döme l. Demeter Dömötör l. Demeter, okt. 26. Éda dec. 13. Edda szept. 16. Ede márc. 18., okt. 13. Edina febr. 26. Edit szept. 16. Edgár júl. 8.., szept. 10. Edmond nov. 16. Édua máj. 9. Edvárd okt. 13. Edvin okt. 4., 12. Egon júl. 15., szept. 1. Egyed szept. 1. Elek febr. 17., júl. 17. Elemér febr. 28. Eleonóra febr. 21. Éliás febr. 16., júl. 20. Eliza máj. 24. Ella febr. 13. Ellák júl. 8. Elõd jún. 9., okt. 22., dec. 26. Elvira febr. 10. Eliza l. Erzsébet, dec. 1. Emánuel márc. 26. Emerencia jan. 23. Emese júl. 5. Emil máj. 28. Emilia jan. 5., júl. 19. Emma ápr. 19., nov. 24. Emõd aug. 9. Emõke márc. 23., dec. 8. Endre l. András, júl. 17. Enikõ szept. 15. Erhard ápr. 9. Erik máj. 18., aug. 31., szept. 10. Erika l. Erik, aug. 31. Erna jan. 12., aug. 29. Ernõ jan. 12. Ervin ápr. 26. Ervina ápr. 25. Erzsébet júl. 4., 8., aug. 24., nov. 14., 19., 25., dec. 1. Eszter máj. 24. Etel l. Etelka Etele márc. 10. Etelka febr. 5., okt. 8., dec. 16. Eufrozina jan. 1., szept. 25. Eugénia szept. 16., dec. 25. Éva dec. 24. Evelin febr. 12., máj. 26. Fábián jan. 20. Fabióla dec. 27. Fanni márc. 9., okt. 4. Farkas aug. 23., okt. 31. Fatime jún. 4., 5. Felícia máj. 20. Felicián jún. 9. Félix jan. 14., jún. 9., nov. 20. Ferdinánd máj. 30. Ferenc jan. 29., ápr. 2., máj. 11., jún. 4., 10., dec. 3. Fidél ápr. 24. Flóra jún. 20. júl. 29., nov. 24. Flórián máj. 4. Franciska márc. 9., aug. 21. Frida l. Friderika, máj. 6. Friderika máj. 6., szept. 20., okt. 19. Frigyes márc. 3., júl. 18. Fruzsina l. Eufrozina jan. 1. Fülöp máj. 1., 26., jún. 7., aug. 23. Gábor febr. 27., márc. 24., szept. 29. Gábriel l. Gábor Gabriella dec. 12. Gál okt. 16. Gáspár jan. 6., aug. 27. Gaszton febr. 6. Gedeon márc. 28., szept. 1., okt. 10. Gellért ápr. 23., szept. 24. Genovéva jan. 3. Georgina febr. 15. Gerda jan. 30., szept. 24. Geréb márc. 16. Gergely jan. 2., márc. 12., máj. 9., 25., szept.3., nov. 17. Gergõ l. Gergely, nov. 17. Gerõ l. Gergely Gertrúd márc. 17.., nov. 17. Gerzson febr. 22. Géza febr. 25. Gibárd aug. 27. Gitta l. Brigitta, okt. 11. Gizella máj. 7., 8. Glória ápr. 11. Gotfrid nov. 8. Gothárd máj. 5. Gotlib márc. 6. Grácia jún. 7., aug. 21. Gréta jan. 19., jún. 10. Gújdó márc. 31., szept. 12. Gusztáv jan. 16., aug 2. Gyárfás jún. 19. Gyöngyi máj. 14., okt. 23. Gyöngyvér jan. 3., 8. György febr. 15., ápr. 24., máj. 5., dec. 9. Györgyi l. György, máj. 5. Gyözõ febr. 26., máj. 8., júl. 28., nov. 3. Gyula ápr.12., máj. 27. Hajna júl. 9., aug. 21. Hajnalka márc. 27. Hanga febr. 9., máj. 18. Hanna máj. 24., 30. Hedvig júl. 18., okt. 16., 17. Helén l. Ilona, okt. 14. Helga okt. 3. Hella máj. 27. Henriett márc. 16. Henrietta I. Henriett márc. 16. Henrik jan. 25., júl. 13., 15. Herman ápr. 7. Hermész aug. 28. Hermina aug. 3. Hetény aug. 17. Hilda szept. 3. Honória szept. 30. Hont okt. 11. Hortenzia nov. 17. Huba aug. 19., nov. 14. Hubert márc. 20. Hugó ápr. 1. Hunor ápr. 24., szept. 10., 30., dec. 30. Ibolya aug. 7. Ida ápr. 13., szept. 4., 6., nov. 3. Ignác febr.1., júl. 31., okt. 17., 23. Igor szept. 11., nov. 1. Ila l. Ilona Ildikó márc. 10. Ilka nov. 3. Illés júl. 20. Ilma ápr. 18., nov. 29. Ilona aug. 18., szept. 23., okt. 14. Imelda máj. 13. Imola máj. 13. Imre nov. 5. Ince júl. 28., aug. 13. Inez márc. 6. Ingrid febr. 5., szept. 2. Ipoly aug

KISÚJSZÁLLÁSI NAGYKUN KALENDÁRIUM

KISÚJSZÁLLÁSI NAGYKUN KALENDÁRIUM KISÚJSZÁLLÁSI NAGYKUN KALENDÁRIUM a 2009-es évre Kisújszállás, 2009 A kunok betelepülésének 770. évfordulóján, városunk újratelepülésének 292. esztendejében KISÚJSZÁLLÁSI NAGYKUN KALENDÁRIUM a 2009-es

Részletesebben

naptár kincses kalendárium A 2009-es esztendőre 114. évfolyam cental kft. budapest Kincses Kalendárium a 2009-es esztendőre

naptár kincses kalendárium A 2009-es esztendőre 114. évfolyam cental kft. budapest Kincses Kalendárium a 2009-es esztendőre naptár kincses kalendárium A 2009-es esztendőre 114. évfolyam cental kft. budapest Kincses Kalendárium a 2009-es esztendőre naptár Száztizennegyedik évfolyam Főszerkesztő: Bárd András Felelős szerkesztő:

Részletesebben

NAPTÁR KINCSES KALENDÁRIUM A 2006-OS ESZTENDÕRE 111. ÉVFOLYAM CENTAL KFT. BUDAPEST. Kincses Kalendárium 1 a 2006-os esztendõre

NAPTÁR KINCSES KALENDÁRIUM A 2006-OS ESZTENDÕRE 111. ÉVFOLYAM CENTAL KFT. BUDAPEST. Kincses Kalendárium 1 a 2006-os esztendõre NAPTÁR KINCSES KALENDÁRIUM A 2006-OS ESZTENDÕRE 111. ÉVFOLYAM CENTAL KFT. BUDAPEST Kincses Kalendárium 1 a 2006-os esztendõre naptar.p65 1 2005.10.04., 15:38 NAPTÁR SZÁZTIZENEGYEDIK ÉVFOLYAM Fõszerkesztõ:

Részletesebben

HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA

HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA Tápiószőlősi HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA 17. évfolyam, 1. szám 2014. december Tápiószőlős minden kedves lakójának békés, boldog karácsonyt, eredményekben gazdag boldog

Részletesebben

Meghajtom térdemet az Atya elo tt (Ef 3,14) A Schönstatt Család falinaptára Ozsvári Csaba ötvösmu vész alkotásaival illusztrálva

Meghajtom térdemet az Atya elo tt (Ef 3,14) A Schönstatt Család falinaptára Ozsvári Csaba ötvösmu vész alkotásaival illusztrálva Meghajtom térdemet az Atya elo tt (Ef 3,14) A Schönstatt Család falinaptára Ozsvári Csaba ötvösmu vész alkotásaival illusztrálva 2011 Halkul az élet, elernyed a gond, szelíden jön az álom. Kisfiam alszik,

Részletesebben

Ünnepi hangulat a Savoyai Jenõ téren

Ünnepi hangulat a Savoyai Jenõ téren BUDAFOK-TÉTÉNY XVII. ÉVFOLYAM 25. SZÁM 2009. DECEMBER 18. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Ünnepi hangulat a Savoyai

Részletesebben

Meghitt, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónknak!

Meghitt, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónknak! XX. ÉVFOLYAM 24. SZÁM ANGYALFÖLD-ÚJLIPÓTVÁROS-VIZAFOGÓ 2014. DECEMBER 18. media13.hu naponta friss hírek Hírnök online a TV13 mûsorai A TV13 mûsorai már digitálisan is Tisztelt kerületi lakosaink! Közeledik

Részletesebben

Média kalendárium [2008]

Média kalendárium [2008] Megszûnõ vonalak - részlet Móricz Simon 2006. évi sajtófotó-nagydíjas sorozatából Média kalendárium [2008] KAJÁN TIBOR RAJZA Köszönetet mondunk minden kedves kollégánknak, a szerkesztõségeknek, sajtószerveknek,

Részletesebben

Kalendárium. Az ünnepek alkalmából városunk pillanataival illusztrált naptárral kedveskedünk olvasóinknak. Melléklet a 6-7. oldalon.

Kalendárium. Az ünnepek alkalmából városunk pillanataival illusztrált naptárral kedveskedünk olvasóinknak. Melléklet a 6-7. oldalon. Karácsonyi adomány Rászoruló családokhoz kísértük az önkormányzat és az Electrolux képviselőit adományozó útjukon. Riport a 3. oldalon Kalendárium Az ünnepek alkalmából városunk pillanataival illusztrált

Részletesebben

Elkezdődtek az Adventi programok

Elkezdődtek az Adventi programok XXV. évfolyam, 12. szám 2013. december Valami elkezdődött... 6. oldal Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu

Részletesebben

kincses kalendárium A 2012-es esztendőre 117. évfolyam cental kft. budapest Kincses Kalendárium a 2012-es esztendőre

kincses kalendárium A 2012-es esztendőre 117. évfolyam cental kft. budapest Kincses Kalendárium a 2012-es esztendőre kincses kalendárium A 2012-es esztendőre 117. évfolyam cental kft. budapest Kincses Kalendárium a 2012-es esztendőre naptár Száztizenhetedik évfolyam Főszerkesztő: Bárd András Felelős szerkesztő: Csulák

Részletesebben

kincses kalendárium A 2015-ös esztendőre cental kft. budapest Kincses Kalendárium 1 a 2015-ös esztendőre

kincses kalendárium A 2015-ös esztendőre cental kft. budapest Kincses Kalendárium 1 a 2015-ös esztendőre kincses kalendárium A 2015-ös esztendőre cental kft. budapest Kincses Kalendárium 1 a 2015-ös esztendőre naptár Főszerkesztő: Bárd András Felelős szerkesztő: Csulák András Kiadja a Cental Kft. 1054 Budapest,

Részletesebben

19. ÉVF. 47. SZÁM SZOMBATHELY, 2009. DECEMBER 19. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP BOLDOG KARÁCSONYT! KÉPVISELÔI ARANYKÖPÉSEK EGY ÜNNEP, ÖT KULTÚRA

19. ÉVF. 47. SZÁM SZOMBATHELY, 2009. DECEMBER 19. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP BOLDOG KARÁCSONYT! KÉPVISELÔI ARANYKÖPÉSEK EGY ÜNNEP, ÖT KULTÚRA . ÉF.. ÁM OMBATELY, 0. DECEMBER. ÖNORMÁNYZATI ETILA BOLDOG ARÁONYT! ÉISELÔI ARANYÖÉSE EGY ÜNNE, ÖT ULTÚRA MELLÉLET: NATÁR SzombathelyıMÛSOR R O G R A M F Ü Z E T JANUÁRI ULTURÁLIS ROGRAMO:» ONCERTE IÁLLÍTÁSO

Részletesebben

A tartalomból. Új háziorvos Pusztazámoron (4. old.) Zárszámadás és előretekintés (6. old.) Megjött a Mikulás (13. old.) PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA

A tartalomból. Új háziorvos Pusztazámoron (4. old.) Zárszámadás és előretekintés (6. old.) Megjött a Mikulás (13. old.) PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA INGYENES PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA XVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2011. DECEMBER A tartalomból Új háziorvos Pusztazámoron (4. old.) Zárszámadás és előretekintés (6. old.) Archív fotó Megjött a Mikulás (13. old.)

Részletesebben

Székely Kalendárium a Székely Hírmondó napilap évkönyve a 2014. esztendőre. Szerkesztette: Ötvös Boglárka

Székely Kalendárium a Székely Hírmondó napilap évkönyve a 2014. esztendőre. Szerkesztette: Ötvös Boglárka Székely Kalendárium a Székely Hírmondó napilap évkönyve a 2014. esztendőre Szerkesztette: Ötvös Boglárka Szerzők: Bartha Zsófia, Bedő Zoltán, Berszán Réka, Béres Julianna, Botos László, Böjte Ferenc, Buna

Részletesebben

Szerkesztette Ötvös Boglárka. Technikai szerkesztő: Kratochwil Zsolt

Szerkesztette Ötvös Boglárka. Technikai szerkesztő: Kratochwil Zsolt Székely Kalendárium a Székely Hírmondó napilap évkönyve a 2013. esztendőre Szerkesztette Ötvös Boglárka Szerzők: Bartha Zsófia, Bartos Lóránt, Bedő Zoltán, Böjte Ferenc, Buna Botond, Csutak Csaba, Czegő

Részletesebben

Mikulás-napi óvodás vetélkedõ

Mikulás-napi óvodás vetélkedõ Kellemes Karácsonyi nnepeket és Boldog Új Évet! A Polgármesteri Hivatal 2006. év végi munkarendje Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a képviselõ-testület döntése alapján 2006. december 27., 28. és

Részletesebben

Ünnepek ünnepe. Részletes tévéműsor. 2012-es naptár. Győr legidősebb embere.

Ünnepek ünnepe. Részletes tévéműsor. 2012-es naptár. Győr legidősebb embere. 4 5. oldal Olyan élet, pezsgés, van Győrben, mint egy európai nagyvárosban mondja évértékelő interjúnkban Borkai Zsolt. A polgármester beszélt arról is, hogyan ünnepli családjával a karácsonyt. 8. oldal

Részletesebben

FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1. A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve

FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1. A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1 A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 2 FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 3 Gyöngyös 2009 FAI_2009_6.qxd

Részletesebben

Napi kenyerünk. Homiliák a szentekről

Napi kenyerünk. Homiliák a szentekről PPEK 430 Diós István: Napi kenyerünk. Homiliák a szentekről Diós István Napi kenyerünk. Homiliák a szentekről mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza

Részletesebben

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap Temerin népe 1853-ban úgy határozott, hogy július 20-át, Illés próféta napját fogadalmi ünnepévé teszi, azt minden évben megtartja. E hagyomány tiszteletét gyermekeire

Részletesebben

2014. Keresd azt, ki megváltja a világot! KARÁCSONY XIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja -

2014. Keresd azt, ki megváltja a világot! KARÁCSONY XIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - 2014. KARÁCSONY XIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Fájdalmas Szûzanya búcsú Híven teljesítem kötelességeimet Kolostorszentelés Keresd azt, ki megváltja a világot!

Részletesebben

Ballagások óvodákban, iskolákban

Ballagások óvodákban, iskolákban Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXIX. évfolyam 11. szám 2014. június 27. Új cserkészcsapat alakult Szerencsen Ballagások óvodákban,

Részletesebben

Januári Tavasz. Bérbe vehető honvédségi lakások. Milyen év volt 2013? egy Rendszerváltó Hetilap

Januári Tavasz. Bérbe vehető honvédségi lakások. Milyen év volt 2013? egy Rendszerváltó Hetilap ÖNKORMÁNYZATI HETILAP II. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. Január 10. Januári Tavasz Bérbe vehető honvédségi lakások Milyen év volt 2013? egy Rendszerváltó Hetilap Önkormányz ati hírek 2 2014. január 10. SZOMBATHELYI

Részletesebben

VÁROS SOS VÁR A VÍZITÁBOR! Ingatlan bérbeadás. Kiadó: Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. felelôs kiadó: Kolti Helga igazgató

VÁROS SOS VÁR A VÍZITÁBOR! Ingatlan bérbeadás. Kiadó: Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. felelôs kiadó: Kolti Helga igazgató Szentendre Város Önkormányzata nyilvános ajánlattételi felhívást tesz közzé az alábbi tulajdonában lévõ ingatlanok értékesítésére Cím HRSZ m 2 Bruttó ár Leírás Cseresznyés u. teteje 9188/1 1130 13.500

Részletesebben

Semmelweis-napon az egészségügy dolgozóit köszöntöttük

Semmelweis-napon az egészségügy dolgozóit köszöntöttük Vecsési Tájékoztató 25. évfolyam 7. (297.) szám 2015 július A helyi önkormányzat időszakos ingyenes kiadványa Semmelweis-napon az egészségügy dolgozóit köszöntöttük Fotó: Polgár Gyula Önkormányzati hírek

Részletesebben

Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola

Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 2011 Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Kiadja: Felelős kiadó: Szerkesztő: Számítógépes szerkesztő: Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Szilágyi István

Részletesebben

Június 28.-án csütörtökön reggel 6,30 órakor indultunk autóbusszal a testvértelepülésre,

Június 28.-án csütörtökön reggel 6,30 órakor indultunk autóbusszal a testvértelepülésre, Hirdessen az Izsáki Hírekben és az Izsáki Televízióban Önkormányzati lap Megjelenik havonta XXII. évfolyam 7. szám Izsáki Vágta 2012. 2012. július 18. Ára: 110 Ft Strullendorfi utazás 2012. Országszerte

Részletesebben

Kincses Kolozsvár Kalendáriuma 2013

Kincses Kolozsvár Kalendáriuma 2013 Kincses Kolozsvár Kalendáriuma 2013 A könyv megjelenését támogatta: Proviva Közművelődési Alapítvány Kincses Kolozsvár Kalendáriuma 2013 Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Kriterion Könyvkiadó Kolozsvár Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

Közlöny. Félegyházi. Gondok vannak a vágóhidakkal. Drágul a fûtés és a melegvíz. Száz felé közeledve. Végéhez ért a felzárkóztató program

Közlöny. Félegyházi. Gondok vannak a vágóhidakkal. Drágul a fûtés és a melegvíz. Száz felé közeledve. Végéhez ért a felzárkóztató program Félegyházi Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának lapja Megjelenik hetente ingyenesen Kiskunfélegyházán és környékén 2008. január 11. XVII. évfolyam 1. szám Közlöny Gondok vannak a vágóhidakkal Nagymennyiségû

Részletesebben