Gondolatok a szervátültetett emberek életérôl Szakmai konferencia a Magyar Tudományos Akadémián

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gondolatok a szervátültetett emberek életérôl Szakmai konferencia a Magyar Tudományos Akadémián"

Átírás

1 vetve a korszerű orvosi felismeréseket, helyzetüket az egész- ségi állapotukban bekövetkező változások alapján is felvázoljuk. E vázlat kifejése során már nem kizárólagosan a testi betegség során felmerülő kérdésekről kell szólnunk, hanem arról is, hogy a testi betegség emberi egész- ségük milyen változásában alapozódott meg, s visszahatásában egész- ségükre milyen hatást gyakorol. Azaz nem a betegségről, hanem az egész- ségről beszélünk, s nem a betegséget okozó testi működési zavar elhárítása ezért vázlatunk tárgya, hanem a valamilyen okból és módon megbomlott egész- ség helyreállítása. S ahhoz, hogy az egész- ségről legalább azon a szinten, mint a testi betegségről, szakszerűen pontosan szólhassunk, elkerülhetetlen ennek, vagy ehhez hasonló nyelvnek a használata másodszor azt jelezzük, hogy e szaknyelv alkalmazása akkor, mikor szakszerű beszámolót készítünk, elkerülhetetlen, ez azonban nem azt jelenti, hogy a mindenki számára könnyen érthető és használható köznyelv ne tudná elbeszélni az egész- ség romlást és az egész- ség helyreállítását, ellenkezőleg ezt meg is tette régebbi korokban és megteszi napjainkban is. Amikor például azt kérdezik egymástól a közemberek egy távol lévő társukkal kapcsolatban, hogy Láttad milyen hirtelen lefogyott XY, csak nem a házasságával van baj? akkor éppen a humanisztikus orvoslás szempontját alkalmazzák a köznapokban. Nekünk azonban el kell végezni a pontos nyelv alkalmazását, s ez éppen a gyógyítás, mint egész- ség helyreállítás által elénk állított követelmény. Csak ekkor tudjuk ugyanis pontosan és szakszerűen megkülönböztetni az egész- ség különböző változatait, s csak ekkor lehetséges a különböző egész- ség romlásokat pontosan diagnosztizálni, majd terápiákat kidolgozni e különböző egészség romlásokhoz E megjegyzésből visszatérve az egzisztencia típusú ember - egész- séghez, jelezzük, hogy az magába foglalja a működési zavarba került szervezet, valamint az abból következő tulajdonság dimenzió sérüléseket, azaz a természeti testünk biológiai orvoslását és a tulajdonságdimenziók sérüléseinek gyógyítását, a humanisztikus orvoslást is, azzal, hogy az egzisztenciában bekövetkezett problémákra tekintettel végzi azokat. Ez utóbbi megjegyzést arra utal, hogy egzisztencia egészsége is sérülhet a szervek és tulajdonságdimenziók zavarai következtében - és fordítva: az egzisztencia sérülései dimenzió és szervezet problémákat idézhetnek elő -, s ezért orvosolni szükséges az egzisztencia egész- ség hiányait is. Például az az egziszten- 201

2 cia, amely a páciensre, mint itt és most létezőre korlátozódik, aki képtelen arra, hogy jövőbeli legjobb lehetőségeihez igazítsa jelenbeli cselekedeteit, az előbb utóbb az egzisztencia - s vele a tulajdonságdimenziók: a személy és szervezete - megbetegedését okozza. Az egzisztenciával kapcsolatban felvetődött problémák viszont már nemcsak betegségpályára állítják a pácienst, s nem is csak dimenziózavar pályára kényszerítik, hanem egzisztencia-hiány pályára helyezik át. Oda, ahol egyszerre kell érteni a szerv, a tulajdonságdimenziók és az egzisztencia, egymással kölcsönhatásban lévő gyógyításához. Az emberi egész- ség egzisztencia típusának gyógyítása, mindezek folyományaként egzisztenciális orvoslás iránt támaszt igényt. a transzszisztencia Az egzisztenciális orvoslás sem a végső szót mondja ki az emberi egészség gyógyításával összefüggésben. Ennek az az oka, hogy az egzisztencia figyelembe vétele ugyan vissza helyezi az embert oda, ahonnan a modernizáció során kiragadták, emberi létébe, s ezért már nem csupán a természeti tárgyként felfogott szerveit kívánja gyógyítani - ami persze elengedhetetlen -, hanem az egzisztenciális orvoslás gyakorlatában az embert mint egész- leges létezőt. Az ember azonban az a különleges létező, aki nemcsak létezői állapotának a jövőbeli lehetőségeihez képes viszonyulni, s nem is csak ehhez viszonyul, ha erre intézményes környezete lehetőséget nyit számára - azaz egzisztenciára nyitott intézményi rendben él -, hanem egy további létműveletet is el tud végezni. Ez a további létművelet már nem a helyzetéből látható jövő megmunkálására vonatkozik, hanem magára az egzisztenciális helyzetére. Ez azt jelenti, hogy az ember képes olyan létműveletekre, önmaga lét- esítésének az egzisztenciává váláson túli típusának a kivitelezésére is, amelynek révén meghaladja egzisztenciáját, s új, emelkedettebb - sajnálatosan a süllyedő mozgás is a lehetőségeink között szerepel - egzisztenciává: transzszisztenciává lét-esítheti magát. A transzszisztencia és az egzisztencia között kétféle különbséget ismerhetünk fel: ezek közül elsőként az időminőség különbségeiket emeljük ki: az egzisztencia a kronologikus időn él, s ebben az exokron jövő jelöli ki a helyzetéből adódó legjobb lehetőségeit, ezzel szemben a transzszisztencia a terminikus időben létezik, s ez mutatja meg magasabb helyzetét a másik döntő különbség, hogy az egzisztencia a létező létét hozza mű- 202

3 ködésbe, míg a transzszisztencia, mikor tovább emelkedik, akkor az általában vett lét dimenziói között mozog Ahogyan a szervek, a szervezet, az emberi dimenziók és az egzisztencia is elveszíthetik egész- ségeiket, a transzszisztencia is ki van téve a romlásnak, s ennek romlása következhet az előzők hatásaiból, romolhat önmaga által, s romlása visszahatásában zavarokat okozhat az előzők létezésében és működésében. Ez a tény pedig a transzszisztenciális egész- ség helyreállítását, a transzszisztenciális orvoslást hívja létre. II. A HUMANISZTIKUS EGÉSZ- SÉGPÁLYA, ILLETVE EGÉSZ- SÉG HIÁNY PÁLYA Az alábbiakban elsősorban azt vizsgáljuk majd, hogy a szervátültetettek, azaz a folyamatos utógondozással élők között milyen az egyes ember - egészlegesség típusok megoszlása, s hogy ők milyen egész-ség, illetve egész-ség hiány pályát járnak be. Értelemszerűen e pályarekonstrukció meg kell elégedjen annak a néhány kérdésnek a feldolgozásával, amely direkt módon kérdez rá az egész- legesség szempontjából értelmezhető tulajdonságokra, illetve azokkal, amelyek összefüggésbe hozhatók az egészlegességgel, s így közvetett adatokká alakíthatók. Az adatok hiányosságai miatt voltaképpen csak a testi betegségekre vonatkozóan rendelkezünk direkt adatokkal, a többi emberi dimenziót illetően csak közvetett adatok kialakítását tette lehetővé - az ismét hangsúlyozzuk, máscéllal készült kérdőív nem kérdezhetett ezekre közvetlenül rá. Mindezeken túl, a szellemi, az erkölcsi és az érzelmi dimenziókról egyaránt formálisan feltett kérdéseket fogalmazhatunk csak meg, anélkül, hogy el tudnánk dönteni az adatok valódi jellegét, s valódi helyüket az ember- egész típusai között. Magunk hívjuk fel ezért a figyelmet arra, hogy az egyes egészlegességek megkonstruálás során a csak a formális jellegzetességek alapján kialakított típusok valódiság értéke bizonytalan, abból teljes bizonyosságú következtetéseket nem vonhatunk le. Érdemesnek látszik mégis e formális ismérvek alapján felépíteni a dimenziókat és egészlegesség típusaikat, mert ezek felépítési lehetősége és módja példát ad arra, hogyan kell teljes értékű dimenziókat és azokból egészlegesség, vagy éppen egészlegesség- hiány típusokat kialakítani a pontosan feltett kérdésekre kapott válaszokból. 203

4 2. az egészlegesség és tulajdonságdimenzió hiány osztályai (Az alábbi táblázatba foglaltuk össze) klaszterek SZELLEMI olvasás olvasolvasolvas 2 2 olvasolvasolvasolvasolvasolvasolvasolvasolvasolvasolvasolvasolvasolvasolvasolvasolvas zenehallg zene zene zene zene zene színház színhát tv-nézés 2 tv 2 tv tv tv tv tv tv tv tv 2 tv tv tv tv tv tv tv tv nem nem nem nem nem tv tv tv tv tv tv tv tv tv tv tv tv tv nem tv tv tv nem tv tv tv tv tv tv nem tv ERKÖLCSI 96 szenvedely 0 kávédrog kávé internet kávékávékávékávékávékávékávékávékávé szerját drog drog nincsnincs kávékávékávékávékávékávékávékávékávékávékávé internet drog ÉRZE L MI 99 lelkiegeszs ingat kiftlan ingat elfható elfható elfható elfható elfható elfható rosszelfható elfható elfható elfható elfható elfható elfható ingatingat elfható elfható elfható elfható elfható elfható elfható elfható elfható elfható elfható elfható elfható elfható ingatingatingatingatingat elfható elfható elfható elfható elfható elfható elfható elfható ingatingat rosszelfható elfható 9803 jokedely jóked 2 jóked jóked feszult feszült kiránd 2 kiránd kiránd SZOCIALIZÁCIÓ 32 teltip mszkhmszkhmszkhmszkhmszkhkisvármszkhfalu kisvárkisvármszkhkisvármszkhmszkhmszkhkisvárkisvárkisvárkisvárkisvármszkhkisvármszkhmszkhkisvárkisvárkisvárkisvárkisvárkisvárkisvárkisvárfalu kisvárkisvárkisvárkisvárfalu mszkhkisvárkisvárkisvárkisvárkisvárkisvárfalu kisvárkisvárkisvárkisvárkisvár 41 iskvegz érettsfelső felsőérettsfelső szakérettsszakéretts8 áltérettsérettsérettsérettsérettsérettsszakérettsszak szak felső szakérettséretts8 áltérettsérettsszak szak szak szak 8 ált szak 8 ált 8 ált 8 ált szak 8 áltérettsérettsérettsérettsszak szak szak szak 8 ált 8 áltérettsérettséretts 5 munkelotte 0 szellemi szellemi szolgszolgipar szolgipar szolgipar szolgszolgszolgszolgszolgszolgszolgszolgipar ipar szellemi ipar mg-i szellemi mg-iszolgszolgszolg ipar ipar ipar mg-i mg-i ipar ipar mg-iszolgmg-iszolgszolgszolgszolg ipar ipar ipar mg-i ipar mg-iszolgszolgszolg 101 baratok t öbb t öbb t öbb egy t öbb t öbb t öbb t öbb egy egy t öbb t öbb egy t öbb t öbb t öbb t öbb t öbb egy t öbb t öbb t öbb t öbb 0 t öbb t öbb egy egy t öbb t öbb t öbb t öbb egy egy nincsegy egy egy t öbb t öbb t öbb t öbb t öbb t öbb t öbb egy egy egy nincst öbb egy 102 csalallap egyedül gyerm-vel házasegyedül szülőkkel éltársgyerm-vel változott gyerm-vel házaséltársházasházasváltozott változott házaséltársgyerm-vel változott 0 változott szülőkkel házaséltársszülőkkel házasváltozott házasgyerm-vel változott változott 0 gyerm-vel változott gyerm-vel változott változott változott változott házasváltozott házasszülőkkel gyerm-vel változott változott változott változott házasházasházas 104 jarkozoss 0 művelőd embker sportembker politivallási nem embker0 embker vallási embker nem 0 művelőd vallási embker embker sporte egyébembker sportesporte0 embker embker embker nem 0 sportetrapihoz embker nem nem nem nem trapihoz 0 nem embker trapihoz trapihoz nem 0 sportenem vallási embker sportembker TE STI 732 hizas hízás hízás hízás csontritk csontr dialprobljell mell.h0 0 szex él.kilél.kilszex mell.hszex mell.hszex él.kilcsal mell.hmell.hszex mell.hszex szex szex mell.hcsal mell.hszex 0 0 csal mell.hmell.hél.kilszex 0 szex mell.hlétbizszex mell.hél.kil mell.hmell.hszex szex létbizbarat csal szex szex 94 mas fogy 0 hall-lát0 0 mozgkorl pszich0 vesetum0 szex hall-lát csont 0 csont pszich mastartbet reflux 0 halllátszívér szívérlégzt üdő 0 szívérnincscsonzmozg szívérszívérszívérlégzt üdő emésztő nincsszívérhalllátemésztő légzt üdő 0 0 légzt üdő 0 dag nincslelki 0 szívérdag szívérszívérnincs 0 0 szívérszívérszívérszívér 0 csonzmozg 0 nincs lélekszám az egészlegesség, illetve az egészlegesség-hiány típusai - a módszertan Két módszertani megjegyzést kell előre bocsájtanunk: először azt hangsúlyozzuk ismételten, hogy közvetett, vagy másként konstruált adatokkal töltjük fel a dimenziókat, ezért ezek csak formális szempontból mutatják majd meg az egészlegesség, illetve ezek hiány típusait, majd azt emeljük ki, hogy e formális adatokból nem önkényesen állítjuk össze a típusokat, hanem fejlett matematikai módszert hívunk segítségül ehhez az osztályozáshoz: a már a betegség-gyógyítás típusoknál ismertetett klaszterezés módszerét, mert így elkerülhetjük az ízlésünk által való torzításokat. 204

5 IV. A vitalitás azaz az élet egészség pályái Eddig minden részt és minden fejezetet az abban közöltek feltétlenül és előzetesen szót érdemlő hiányosságairól szóló megjegyzésekkel kezdtünk, s a körülmények miatt hűek kell maradjunk ehhez a szokásunkhoz e negyedik részben is. Az itt következő előzetes megjegyzések azonban a korábbiaknál nagyobb hiányosságokat fednek fel: azt magyarázzák, hogy mi az oka annak, hogy a negyedik rész, amely minden bizonnyal a legfontosabb a szervátültetettek helyzetének megmutatása szempontjából még az előzőeknél is hiányosabb és vázlatosabb. Ennek a hiányosságnak az okai között csak kisebb súllyal esik latba, hogy a felvett adatok részint a jelenlegi élethelyzet, részint a betegséget megelőző, elsődleges életpálya, részint az átültetés utáni, az új életpálya: összességében a teljes életpálya rekonstrukciója szempontjából hiányosak. Ám miközben e hiányosságokról szólunk, azt el kell mondanunk, mi több, erőteljesen hangsúlyoznunk kell, hogy a kérdőív összeállítója a hiányosságok ellenére nagy gondot fordított a szervátültetetteknek az átültetést követő élethelyzetét feltáró kérdések megfogalmazására, így e gyengeségek nem őt terhelik. Az átültetés utáni élethelyzetre vonatkozó kérdések viszonylagos kidolgozottsága ennek következtében az életpálya e második szakaszának, pontosabban a második élet pályáinak a felvázolására viszonylag jó eséllyel adnak lehetőséget. Annak viszont, hogy még ezeket az esélyeket sem tudjuk valóra váltani, magunk vagyunk az oka. Talán nem kell külön bizonygatnunk, hogy nagyon sok időt fordítottunk a betegség- és egész-ség pályák bemutatására, és az életpályák leírásához szükséges matematikai-statisztikai munkák elvégzésére, ez mégsem bizonyult elegendőnek ahhoz, hogy az élet egész-ség pályák rekonstrukciójának a megszövegezését igényeink szerint elvégezhessük. A rendelkezésünkre álló idő hiánya azonban csak abban jelent akadályt, hogy a meglévő adatok által behatárolt, de az itt következőknél tágabb keretek kihasználásával az élet egész-ség pályáit teljes egészében felvázolhassuk. A kevés idő mégiscsak idő, s ez arra lehetőséget biztosít, hogy az élet-egész-ség pályának a szerkezeti vázát felrajzolhassuk, s hogy annak a szervátültetettek szempontjából legfontosabb gyújtópontjairól tájékoztatást adhassunk. 205

6 Az itt következők ezért nemcsak a tekintetben leszek hiányosak, hogy a teljes élet - egész-ség pályát, és annak minden típusát nem tudjuk bemutatni, hanem a mégis bemutatásra kerülő stációknak is csak a durva szerkezetét tudjuk bemutatni, a finomszerkezet szöveges elemzésére már valóban nem jut időnk. Minthogy a matematikai-statisztikai elemző munka elvégzése okán magunk már tudjuk, hogy milyen eredményeket mutatnak az adatok, azt kifejezésre juttathatjuk, hogy az eddig is kellően drámai képre az élet - egész-ség pálya, s különösen a második élet pályája szakaszának a tényei további sötét ecsetvonásokat helyeznek el. Ugyanakkor e sötét árnyalatú kép tanulságai olyan lehetőségeket is feltárnak, amelyek külön ráfordítás nélkül, egyszerűen a megtakarításokból és az önfinanszírozás forrásaiból megvalósíthatók, s ugyancsak drámai módon javíthatják a szervátültetettek élethelyzetét. a vitalitás és a vitalitás - egész-ség fogalmai alkalmazásának indoklása Az első, már nem a hiányosságokkal foglalkozó részben, még mindig az előzetes tisztázandók körében maradunk, indokolnunk kell ugyanis, hogy miközben a szervátültetettek életpályáját vizsgáljuk, mi okból használjuk a vitalitás fogalmát, s miért nem elégszünk meg az élet fogalmának alkalmazásával. A hazai orvosi-viselkedéstudomány fogalomtárában az egyik középponti helyen van jelen a vitalitás fogalma, szolgált alapként ahhoz, hogy az életpálya vizsgálatakor a vitalitás fogalmát vegyük igénybe. Ennek több okát is tudjuk adni: az okok közül először azt említjük, hogy a vitalitás fogalom, az élet egyik lehetséges szinonimájaként nemcsak a biológiai és a humán, valamint az orvostudományokban része hosszú a diskurzusnak, de a filozófiai diskurzusnak is részét képezi egyszerre kapcsolódik a biológia-orvosláshoz és az ember-egész humán fogalmához, ahol az ebben a könyvben még nem alkalmazott összefüggésben is jelentéssel bír: az akarat -hoz köthető, amely kapcsolatban áll az életerő, az élan vital fogalmával, ez pedig érintkezik a megküzdés, a coping fogalmával, s ezen keresztül a közösségi-társadalmi környezet hatásaira is ráirányítja a figyelmet E bonyolult szövésű kategória mindezek következtében alkalmasnak látszik arra, hogy a szervátültetett, azaz megváltozott életképességű és életerejű személy esetében egyenként és ugyanakkor egyszerre vegye figyelembe 206

7 a betegségpálya, az egész-ség pálya és az életpálya egymásra hatással lévő jellegzetességeit, és vizsgálhatóvá tegye a három pálya egymáshoz való viszonyát, valamint kölcsönös, vagy aszimmetrikus egymásra hatásait. Ezt a tényt itt azonban csak hangsúlyozni van lehetőségünk, de a bevezetőben jelzett, s a hibás időbeosztásunkkal is összefüggésben lévő időhiány miatt itt csak jelezhetjük, hogy a pályákon való, eltérő irányú mozgásokra, valamint a pályák egymásra hatására vonatkozó matematikai-statisztikai számításokat nagyrészt elvégeztük, s e könyv valamelyik következő kiadásában közre is adjuk. Mi több, még az ezen pályák közti egyszerű hatásokra és ezek erősségére vonatkozó számításokon felül elkezdtük felépíteni a pályák és azok belső típusai közötti kapcsolódások és egymásra hatások modelljeit is, amelyeket ugyancsak következő kiadásokra tolunk el. Jelezzük azt is újra, hogy nemcsak a vitalitás általában vett kategóriáját használjuk fel, hanem ahogyan azt a betegség- és a humán-egészség esetében tettük, a vitalitást is egész-ként is értelmezzük, s a vitalitás egész-ségét, egész-ség hiányait és torzulásait is számon tartjuk. A vitalitás egész-ségét biológiai, humanisztikus, társadalmi és filozófiai dimenzióiban vizsgáljuk, a vitalitás egész-ség, hiány és torzulás pályáit is felvázoljuk majd. I. A VITALITÁS - EGÉSZ - ÉS A VITALITÁS - EGÉSZ TÍPUS FOGALMÁHOZ Ahogyan jeleztük, a vitalitás egész-ség pályáiról, a hiányzó adatok és a pályák leírásához szükséges idő hiányában nem adunk e kötetben kimerítő leírást. Azt is jeleztük, hogy a szervátültetetteknek feltett kérdések között több olyan is van, amelyek felhasználhatók a vitalitás egész-ség pályáinak a felvázolásához, s ezek segítségével lehetőségünk nyílik arra, hogy a pályatípusok némelyikét, bár töredékesen felvázoljuk. E pályarekonstrukciós műveletnek az első lépése, amely ugyanakkor a pályák spiralitását is megmutatja, a vitalitás - egész típusainak a rekonstrukciója, s ehhez is rendelkezünk szerény adatokkal. 207

8 Ebben az első, már tartalmi összefüggéseket tárgyaló szakaszban két, közvetlenül a szervátültetettek vitalitását vizsgálni szándékozó kérdést emelünk ki, előbb egyenként, majd egymással való összefüggéseiket tekintjük át. 1. életminőség - önbesorolással A vitalitás fogalmát itt két elemből állítottuk össze. Az ezekre vonatkozó adatok speciális jellegűek, hiszen nem mindenkinél azonos tárgyi tartalmakra vonatkozó objektív ismérvek alapján, hanem szubjektív vélekedés szerint keletkeztek ezek az adatok, azaz ezek vélemény szintűek. A vélemény szintű közlések gyengesége, hogy a személy ismereteire, attitűdjeire, vágyaira és vonatkoztatási rétegére hagyatkoznak, s ez azt jelenti, hogy ugyanazon szubjektív besorolás mögött nagyon eltérő tárgyi tartalmak húzódhatnak meg, s különböző besorolások hátterében azonos, vagy sok tekintetben megegyező tárgyi tartalmak lehetségesek. Az adatoknak ezen gyengeségei, a szubjektív vélekedés szintű voltuk ellenére mégis felhasználhatjuk ezeket. Ennek a felhasználásnak indokaként a következőket vehetjük figyelembe: az életminőség nemcsak és nem is elsősorban tárgyi-objektív ismérvek meglétét, vagy hiányát jelenti, hanem ezek értékelése meghatározó jelentőségű annak szempontjából a két szélső helyzet nagyon gazdagok, csövesek kivételével ismeretekkel rendelkeznek a szervátültetettek is az országunkban lehetséges életszínvonalakról, így önbesorolásuk tarthat az objektív érték -hez a szervátültetettek az átlagosnál jobbra értékelték életminőségüket A kérdőív azt tudakolta, hogy a szervátültetettek az életminőség általuk egyenként elképzelt 10 fokú skáláján hol helyezik el önmagukat, vagyis hogyan ítélik meg életminőségük szintjét. A válaszok a következőképpen oszlottak meg: sokan 38,7%-uk nem válaszolt a kérdésre, nem sorolták be életminőségüket a belátásuk szerint elképzelhető tíz fokozat egyikébe sem hozzávetőlegesen 10% szervátültetett ítélte meg úgy életminőségét, hogy az számára nehezen fogadható el legtöbben 257-en és 252-en hetes, illetve nyolcas jeggyel értékelték életminőségüket 208

9 ÉLETMINŐSÉG LÉLEKSZÁM összesen 2318 négy 10-es réteg lélekszáma haladta meg az átlagos lélekszámukat Amikor grafikonon is ábrázoljuk az önmagukat az egyes életminőség decilisekbe besorolt szervátültetettek lélekszámát, az derül ki, hogy görbéjük a szabályos eloszlástól jobbra tolódott el, azaz összességükben az átlagosnál magasabb életszínvonalúnak ítélték meg magukat a válaszolók ami talán életben maradásuk érzelmi alapú felfelé toló hatását tükrözi: 209

10 Annak érdekében, hogy az önbesorolás eredménye jól látható legyen, összevontuk az alsó és a felső három decilis, valamint a középső négy decilis lélekszámát, ami két tényt tett könnyen láthatóvá: elsőként azt, hogy az összevonás megmutatta, hogy a válaszolók életminőségükről csak kivételesen nyilatkoztak kedvezőtlenül viszont az indokoltnál sokkal 28%-kal többen sorolták magukat középre de a legfelső kategóriába is az arányosnál 14%-kal többen sorolták magukat be a legmagasabb életszínvonal valamelyik tridecilisébe ÉLETMINŐSÉG SZINTEK életminőség szint összesen nincs válasz 897 gyenge 158 átlagos 780 jó 483 válasz összesen 1421 összesen 2318 A grafikon pedig segítségünkre van annak megállapításába is, milyen erősen tolódik jobbra, azaz felfelé az életminőségük értékelése - összességében 40%- ot is eléri a jobbra tolódás mértéke: 210

11 Fontos információt kapunk a vitalitás minőségi oldaláról, ha az életminőség besorolásokat településtípusok szerint is megvizsgáljuk: jelenlegi élet - minőség településtípus 0 gyenge átlagos jó összesen Budapest megyeszékhely város falu tanya összesen legtöbben falusiak és tanyasiak nem sorolták be magukat nagy és kisvárosiak az átlagoshoz és a gyengéhez sorolták legtöbben magukat a nem válaszolók és a magukat a gyenge életminőségi kategóriába sorolók legtöbben a falvakban élők közül kerültek ki, míg legtöbben a kisvárosokban élők érzik úgy, hogy az átlagos, illetve jó életminőségűek közé tartoznak Mindezek együtt arra világítanak rá, hogy a települések hatással vannak ara, hogy hová sorolják életminőségüket a szervátültetettek: a nagyvárosok az átlagos, a vidéki kistelepülések a gyenge irányába tolták az életminőség megítélését. 211

12 Amely eredmény ugyan nem meglepő, de fontos megerősítő hatással bír arra nézvést, hogy a szervátültetettek szubjektív érzetei hogyan alakulnak, s egyben azt is megmutatják, hogy mely településeken élők számára milyen típusú külső lelki támogatásra lenne szükség. A következő grafikon, amely százalékos megoszlásban mutatja az önbesorolás eredményeit az egyes településtípusok szerint, a várhatótól több ponton eltérő arányokat mutatja: az önmagukat a gyenge életminőségűek közé sorolók közti arányok szerint a megyeszékhelyeken, s náluk is nagyobb arányban a tanyákon élnek amely utóbbi érthető, kevésbé a megyeszékhelyi magas arány, s az is elgondolkodtató, hogy a budapestiek között az ebbe a kategóriába tartozók aránya elenyésző az önmagukat az átlagos életminőségűek közé sorolók aránya a települési lejtő irányával ellentétesen növekszik, s egyedül a magukat a jó életminőségbe tartozóknak vélők aránya követi a települési lejtő irányát: a fővárostól lefelé csökken arányuk 2. az életerő számossági szintjei A vitalitás számossági összetevőjét, a kérdőívben élet aktivitásnak nevezett, s a másutt az élan vital, az élet-lendület, vagy életerő névvel jelölt tulajdonsággal mérte a kérdőív. E mérésnek az eredménye az alábbi táblázatból olvasható ki: 212

13 életerő életminőség 0 1 aktív 2 passzív 3 változó összesen összesen % meglehetősen kevesen tagadták meg a választ erre a kérdésre, mindössze 4% az önmagukat aktívnak nagy életerővel bíróknak tartók aránya magasnak nevezhető 38% legtöbben, s ez érthető, a változó életerővel bírók közé sorolták magukat, arányuk meghaladja a válaszolók felét: 53% azok a szervátültetettek, akik életerejüket gyengének tartják, s magukat a passzív életstílussal jellemezhetők közé sorolják, szinte érthetetlenül kevesen vannak, arányuk mindössze 5% s ez bíztató a gyógyulásuk szempontjából Amikor, ellenőrzésképpen azt is megvizsgáltuk, hogy az életerejükről és a munkavállaláshoz való viszonyukról válaszoltak között van-e konzisztencia, a következőket tapasztaltuk: életerő munkához viszonyulás 0 aktív passzív változó összesen nem válaszolt teljes munkaidőben dolgozna már nem tud dolgozni összesen a két változó közötti összefüggés szorossága elég magas értéket adott: 40%-át a megoszlásnak magyarázta az eloszlás a táblázatban, s ez erősen közepes magyarázó erőt jelent a magukról passzivitást állítók megoszlása a munkavállaláshoz való viszonyt tekintve jellegzetes képet mutat: azok között, akik azt állítják 213

14 magukról, hogy már nem tudnának dolgozni 12%, míg a feltételek teljesülése esetén munkát vállalni képeseknek magukat besoroltak között csak 2% Ugyanakkor az ötszáznál is több szervátültetett, aki magát munkaképtelennek tartja négyszerese azoknak, akik életstílusukat passzívnak tartották (514 átültetett, 22,1%), s ez az életerő és a munkavállalás közötti inkonzisztenciát jelzi. Ennek az inkonzisztenciának a feloldása valószínűleg az élet más területein való aktivitásra való képességet, más életterületeken megmaradt életerőt bizonyítja s ezen is érdemes töprengeni keveset. A grafikonról leolvasható eredmények arról számolnak be, hogy még azok is, akik magukat munkaképtelennek nevezték, 20% életerőt tulajdonít magának, s 70% azok aránya, akik életerejüket, nyilvánvalóan az utókezeléssel összefüggő okok miatt változónak tartják. 3. vitalitás típusok Amikor az életminőséget és az életerőt egymással összefüggésben vizsgáljuk, azaz a főbb vitalitás típusokat állapítjuk meg, az eredmény az alábbiak szerint alakul: Az összegzett, a fő kategóriák szerinti, durva megoszlást vizsgáltuk, akkor azt láthattuk, a táblázatban, hogy: 214

15 életaktivitás szintek életminőség 1 aktív 2 passzív 3 változó nincs válasz összesen nincs válasz gyenge átlagos jó válasz összesen összesen az egyszerre jó életminőségű és aktív, azaz a nagy vitalitással rendelkező szervátültetettek 329-en voltak, s ez az összesnek 23,1%-a volt, s ez arról nyújt bizonyságot, hogy a választ adó szervátültetettek közel negyede nagy vitalitással bírók közé sorolta magát a másik végletbe, a gyenge életminőségbe sorolt és magát passzívnak tartó szervátültetettek, akik önbesorolásuk szerint kifejezetten rossz, minimális vitalitást véltek magukról, 16-an voltak csak, ami a válaszoló szervátültetetteknek csak 1,1%- a volt, s ez bíztató legtöbben magukat az átlagos életminőségű és változó aktivitású, azaz az átlagos vitalitással rendelkező szervátültetettek közé sorolták be 729 átültetett, 51,3%, ez a várhatóak szerint alakult 215

16 A fő vitalitás-típusok után röviden áttekintjük a vitalitás többi típusát is: a magukat a gyenge életminőségűek közé soroltak 11,1% az életerő különböző szintjein a következő megoszlásban érzik magukat: a leggyengébb életerejűek, a passzívak között érzik 16- an magukat a szervátültetettek közül, ami az összesnek 1,1%- a a változó életerővel rendelkezők közé 112-en sorolták magukat, s ez 7,8 %- a válaszoló szervátültetetteknek a legnagyobb életerejűek, az aktívak között is volt 25 szervátültetett, aki életminőségét gyengének érezte, ez 1,8% az átlagos életminőségűeken 54,9%, 780 szervátültetetten belül a leggyengébb, az önmagukat a passzív életerővel bírók közé sorolók lélekszáma 15 volt, s ez alig haladta meg az egy százalékot, arányuk 1,05% a már jelzett életminőségben és életerőben magukat egyaránt közepesnek érzők lélekszáma 483, ami 33,8%, azaz a szervátültetettek a magas életerőt érzők 329 aránya: 23,1% a magukat jó életminőséggel élőnek besoroló szervátültetettek 483 személy, 34%, életerejének megoszlása passzívak: 0,2% változók: 9,6% aktívak: 23,2% 4. előrejelzés a vitalitás-pálya típusaira E rész utolsó pontjában, az életminőség és életerő, minőségi és számossági ismérveinek kombinációiként előállított mozgásirányokra támaszkodva előrejelzést teszünk a szervátültetettek vitalitás-pályáiról. Elsőként kombinációs táblaként mutatjuk meg a típusokat: életerő szintek életminőség növekvő csökkenő stagnáló nincs válasz összesen nincs válasz süllyedő stagnáló emelkedő válasz összesen összesen

Str atégia az életért

Str atégia az életért 1 Kiadja: Magyar Szervátültetettek Szövetsége Felelős kiadó: Székely György elnök Projektvezető: Székely György Munkatársak: Török Iván, Vakhal Péter, Tilhof Ingrid, Kotáné Cziegler Andrea, Székelyné

Részletesebben

A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés

A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés levelezési cím 1112 Budapest, Budaörsi út 45. telefon + 361-309-2652 e-mail kti@krtk.mta.hu A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés Készítette: Bakó Tamás, Cseres-Gergely Zsombor, Kálmán Judit,

Részletesebben

Kolosi Tamás Róbert Péter: A magyar társadalom. átalakulásának és mobilitásának fő folyamatai a rendszerváltás

Kolosi Tamás Róbert Péter: A magyar társadalom. átalakulásának és mobilitásának fő folyamatai a rendszerváltás Kolosi Tamás Róbert Péter: A magyar társadalom szerkezeti átalakulásának és mobilitásának fő folyamatai a rendszerváltás óta (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban

Részletesebben

Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat. II. kötet

Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat. II. kötet Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat II. kötet Elemzés és átvilágítási terv Budapest, 2001. április A tanulmány a "Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat" című kutatási program keretében

Részletesebben

Jól nézünk ki (?!) Háztartások helyzete a válság után

Jól nézünk ki (?!) Háztartások helyzete a válság után Jól nézünk ki (?!) Háztartások helyzete a válság után TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2014 SZERKESZTETTE SZIVÓS PÉTER TÓTH ISTVÁN GYÖRGY Budapest, 2015. március A KUTATÁST A TÁRKI ZRT. AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

STABILIZÁLÓDÓ TÁRSADALOMSZER- KEZET

STABILIZÁLÓDÓ TÁRSADALOMSZER- KEZET TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2003 STABILIZÁLÓDÓ TÁRSADALOMSZER- KEZET (Szerkesztette: Szivós Péter Tóth István György) Budapest, 2004. március A kutatást a MEH-MTA együttműködési megállapodás Napjaink magyar

Részletesebben

Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társasággal!

Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társasággal! A kutatásra Ercsi Nagyközség Önkormányzatának megbízásából került sor. A program megvalósítója a Monitor Társadalomkutató Intézet és Módszertani Központ volt. 1999. január Jelen kutatási beszámoló további

Részletesebben

TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK MONITOR, 1999. (Szerkesztette: Szivós Péter Tóth István György) Budapest, 1999. december

TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK MONITOR, 1999. (Szerkesztette: Szivós Péter Tóth István György) Budapest, 1999. december TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK MONITOR, 1999 (Szerkesztette: Szivós Péter Tóth István György) Budapest, 1999. december TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR A TÁRKI rendszeres éves háztartásvizsgálata Vezetô kutatók: Kolosi

Részletesebben

A cigány nők helyzete

A cigány nők helyzete Janky Béla A cigány nők helyzete A tanulmány a rendelkezésre álló keretek között, arra a kérdésre keresi a választ, hogy miképpen befolyásolhatta a roma nők életpályájának alakulását századunk második

Részletesebben

Küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen 1. kötet Esettanulmány Magyarországról

Küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen 1. kötet Esettanulmány Magyarországról Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Közép- és Keleteurópai Iroda, Budapest Küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen 1. kötet Esettanulmány Magyarországról FERGE ZSUZSA TAUSZ KATALIN DARVAS ÁGNES

Részletesebben

Az életminôség fogalmán túl. Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán. DEMOS Magyarország Alapítvány 2007.

Az életminôség fogalmán túl. Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán. DEMOS Magyarország Alapítvány 2007. Az életminôség fogalmán túl Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán DEMOS Magyarország Alapítvány 2007. április Szerzôk: Ágoston László Imecs Orsolya Kollányi Zsófia Liska János Pulai

Részletesebben

TÁMOP-5.4.1-12. A többgyermekes háztartásban élők szociológiai jellemzői és kapcsolatuk a szociális szolgáltatások rendszerével

TÁMOP-5.4.1-12. A többgyermekes háztartásban élők szociológiai jellemzői és kapcsolatuk a szociális szolgáltatások rendszerével TÁMOP-5.4.1-12 Szociális Szolgáltatások Modernizációja Módszertani kiadványok A többgyermekes háztartásban élők szociológiai jellemzői és kapcsolatuk a szociális szolgáltatások rendszerével A TÖBBGYERMEKES

Részletesebben

A 45 év felettiek és a felnőttképzés Magyarországon. Kutatási beszámoló

A 45 év felettiek és a felnőttképzés Magyarországon. Kutatási beszámoló A 45 év felettiek és a felnőttképzés Magyarországon Kutatási beszámoló A kutatási program a Nemzeti Felnőttképzési Intézet támogatásával valósult meg. Projekt azonosító Echo K147/2005. A kutatási beszámolót

Részletesebben

A korai gyermekvállalást meghatározó tényezők a cigány nők körében

A korai gyermekvállalást meghatározó tényezők a cigány nők körében A korai gyermekvállalást meghatározó tényezők a cigány nők körében Janky Béla BME Szociológia és Kommunikáció Tsz. janky@eik.bme.hu Androka Rudolf Emlékkonferencia BCE, Budapest, 2006. október 9-10. Kivonat

Részletesebben

Az elsõ tíz év: A nonprofit szervezetek egy százalékos támogatása az adatok tükrében *

Az elsõ tíz év: A nonprofit szervezetek egy százalékos támogatása az adatok tükrében * KUTI ÉVA Az elsõ tíz év: A nonprofit szervezetek egy százalékos támogatása az adatok tükrében * A tanulmány különbözõ forrásokból származó empirikus információk alapján vizsgálja az 1 százalékos rendszer

Részletesebben

Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon

Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Juhász Judit- Csatári Ferenc Makara Eszter Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Zárótanulmány Panta Rhei Társadalomkutató Bt. Kutatásvezető: Juhász Judit A kutatást az Országos Foglalkoztatási

Részletesebben

Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon

Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Juhász Judit- Csatári Ferenc Makara Eszter Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Zárótanulmány Panta Rhei Társadalomkutató Bt. Kutatásvezető: Juhász Judit A kutatást az Országos Foglalkoztatási

Részletesebben

Módszertani specifikáció

Módszertani specifikáció Módszertani specifikáció TÁMOP-5.2.5/08/1/B Itt a helyed! Komplex ifjúságfejlesztő munka - közösségi programok generálásával, valamint egyéni és közösségi kompetenciafejlesztői tevékenységekkel, a fiatalok

Részletesebben

Bukodi Erzsébet Róbert Péter: Vagyoni helyzet kulturális fogyasztás

Bukodi Erzsébet Róbert Péter: Vagyoni helyzet kulturális fogyasztás Bukodi Erzsébet Róbert Péter: Vagyoni helyzet kulturális fogyasztás (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Bukodi Erzsébet Róbert Péter (2000): Vagyoni helyzet

Részletesebben

Ők nem szavaznak ma Magyarországon

Ők nem szavaznak ma Magyarországon Ők nem szavaznak ma Magyarországon A Friedrich Ebert Alapítvány és a Policy Solutions elemzése a magyarországi nemszavazókról 2013. november Vezetői összefoglaló A Policy Solutions politikai elemző intézet

Részletesebben

A cigány foglalkoztatás leépülése és szerkezeti átalakulása 1984 és 1994 között

A cigány foglalkoztatás leépülése és szerkezeti átalakulása 1984 és 1994 között Közgazdasági Szemle, XLVII. évf., 2000. május (406 443. o.) KERTESI GÁBOR A cigány foglalkoztatás leépülése és szerkezeti átalakulása 1984 és 1994 között Munkatörténeti elemzés A tanulmány három részbõl

Részletesebben

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei 0 kérdés az ifjúságról Magyar Ifjúság 0 kutatás első eredményei tartalom Tartalom Köszöntő... Szociodemográfiai jellemzők.... Családalapítás.... Oktatási helyzetkép... 9. Munkavállalás.... Nemzetközi

Részletesebben

Budapesti másodelemzés

Budapesti másodelemzés Budapesti másodelemzés TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 4 A KUTATÁS CÉLJA... 4 Témakörök... 4 Az Ifjúság2008 kérdőíves kutatás módszertana... 5 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 DEMOGRÁFIA, CSALÁDI

Részletesebben

KULTURÁLIS NONPROFIT SZERVEZETEK BUDAPESTEN. Írta: Harsányi László Kovács Róbert

KULTURÁLIS NONPROFIT SZERVEZETEK BUDAPESTEN. Írta: Harsányi László Kovács Róbert KULTURÁLIS NONPROFIT SZERVEZETEK BUDAPESTEN Írta: Harsányi László Kovács Róbert Harsányi László Kovács Róbert KULTURÁLIS NONPROFIT SZERVEZETEK BUDAPESTEN NONPROFIT KUTATÓCSOPORT BUDAPEST, 2002 A kutatásnak

Részletesebben

MESSING VERA, MOLNÁR EMILIA SZEGÉNY CSALÁDOK MEGÉLHETÉSI STRATÉGIÁI REGIONÁLIS ÉS ETNIKAI

MESSING VERA, MOLNÁR EMILIA SZEGÉNY CSALÁDOK MEGÉLHETÉSI STRATÉGIÁI REGIONÁLIS ÉS ETNIKAI MESSING VERA, MOLNÁR EMILIA SZEGÉNY CSALÁDOK MEGÉLHETÉSI STRATÉGIÁI REGIONÁLIS ÉS ETNIKAI METSZETEKBEN Az OTKA 67898 számú Szegény családok megélhetési stratégiái regionális és etnikai metszetekben című

Részletesebben

Az idősödő társadalom gazdasági és társadalmi kihívásai Magyarországon

Az idősödő társadalom gazdasági és társadalmi kihívásai Magyarországon Farkas Gabriella, Gyarmati Andrea, Molnár Szilárd Az idősödő társadalom gazdasági és társadalmi kihívásai Magyarországon Az idősödéssel kapcsolatos gondolkodás új keretei Az idősödés problémakörének elméleti

Részletesebben

Munkahely a közszférában

Munkahely a közszférában BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK BWP 2013/6 Munkahely a közszférában Biztonság és hivatás, a szubjektív szempontok szerepe MOLNÁR GYÖRGY KAPITÁNY ZSUZSA MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS

Részletesebben

Civil szervezetek és civil projektek szerepe Debrecen város fejlesztésében

Civil szervezetek és civil projektek szerepe Debrecen város fejlesztésében Civil szervezetek és civil projektek szerepe Debrecen város fejlesztésében 2005 Készítették: Dr. Bartal Anna Mária-Dr. Kákai László-Szabó István Bartal-Kákai-Szabó: Civil szervezetek és civil projektek

Részletesebben

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján Központi Statisztikai Hivatal 2011. október Tartalom BEVEZETŐ...2 1. A FIATALOK

Részletesebben

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Dr. Halmos Csaba A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben