Magazin PATI KA. Ha jobban forog az agy. A láb és körmeinek gombás fertôzése. Gyógyszertárunk ajándéka

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magazin PATI KA. Ha jobban forog az agy. A láb és körmeinek gombás fertôzése. www.patikamagazin.hu. Gyógyszertárunk ajándéka"

Átírás

1 PATI KA GALENUS KIADÓ, A GYÓGYSZERÉSZEK KIADÓJA Magazin XIII. évfolyam 3. szám március Egészségügyi ismeretterjesztô folyóirat Ha jobban forog az agy A láb és körmeinek gombás fertôzése Egészséget biztos kézbôl Gyógyszertárunk ajándéka

2

3 Nyílt levél az Olvasóhoz! Ha a betegség kialakulásának okait elemezzük, sokféle teória számba jöhet. Bár a hivatalos gyógyászat ezt még nem tartja elég egzaktnak, de sokak számára egyre elfogadottabb az az irányzat, hogy a negatív hatások is befolyásolják egészségi állapotunkat. Miért is ne! Ha jobban belegondolunk, levezethetô a logikai menete a folyamatnak. Az embert nap mint nap sok-sok negatív benyomás éri, mely befolyásolja hangulatát, sôt közérzetét. Ha ez rossz, akkor ingerlékenyebb, idegesebb. Ha pedig ideges valaki, az már komoly hatással van az élettani folyamatokra a vérnyomásra, az emésztésre, az idegrendszerre. Ezek következményeirôl már ne is beszéljünk, és már ott is vagyunk, hogy igenis befolyással vannak az egészségünkre környezetünk negatív kisugárzásai, ami lehet társadalmi, gazdasági, szociális, sôt személyes is. Persze minden annyira hat, amennyire engedjük, hogy megérintsen bennünket. Csak azzal tudunk védekezni, hogy tudatosan keressük a jót, s mindennek a pozitív át. A hely, ahová mindig bizalommal térhet be a 4. Ókori Kína Ginszeng 6. Több a kár, mint a haszon 8. Leszokás a dohányzásról fokozatosan 10. Beteghívó rendszer a patikában? 12. Szívinfarktus 14. A nyaki eredetû fejfájás MÁRCIUS 20. A láb és körmeinek gombás fertôzése 22. Vérnyomásmérés 24. A nôiség csodája 26. Likopin: az egészségünk védelmében 28. Ebéd utáni alvás: meddig ajánlott? 30. Óvatosan a szoláriumozással! 3. Székesfehérvári barátnômmel beszélgettünk errôl, mire ô ezt mondta: Este én mosolyogva alszom el, és reggel mosolyogva ébredek. dr. Szarvasházi Judit fôszerkesztô-gyógyszerész 16. Ha jobban forog az agy Szájszag 32. Betegek Világnapja 33. Húsvéti kosár A Magyar Gyógyszerészi Kamara (MGYK) és a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének (MOSZ) egészségügyi ismeretterjesztô folyóirata Kiadja: Galenus Gyógyszerészeti Lap- és Könyvkiadó Kft. Felelôs kiadó: Fári István Kiadó és szerkesztôség: 1146 Budapest, Dózsa György út Bp. 70. Pf. 275 Internetelérhetôség: Szerkesztôség: Fôszerkesztô: dr. Szarvasházi Judit Korrektor: Szôke Hajnalka Telefon: (1) Fax: (1) cím: Kiadói telefon: (1) Fax: (1) cím: Hirdetési vezetô: Újvári Hajnalka Hirdetésfelvételi telefon: (1) , (1) cím: Elôfizetés: Kovács Irén Telefon: (1) Tipográfia, nyomdai elôkészítés: Stefán George Borítóterv: Simon Ilona Nyomdai elôállítás: Grafika Press Zrt Budapest, Monori u Felelôs vezetô: Farkas Tamás vezérigazgató Terjesztés: gyógyszertárakban Minden jog fenntartva! ISSN Megjelenik minden hónap elsô napjaiban a gyógyszertárakban. Ezt az újságot az Ön gyógyszertára vette meg Önnek!

4 GYÓGYSZERRENDELÉS: XIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM A GYÓGYSZERÉSZET TÖRTÉNETE Ókori Kína A korai települések i. e körül a Sárga-folyó és a Jangce torkolatánál szervezôdtek, ahol az élôvilág gazdagsága megteremtette az élet feltételeit. Az elsô kínai dinasztiát (Shang-dinasztia) i. e körül alapították FORRÁS:GALENUS Az elsô jelentôs gyógyászati mû, a Huang-ti nei-csing i. e. a II. században jött létre, amely anatómiai ismereteket, kórképeket, tüneteket és terápiát egyaránt tartalmaz. A leírás szerint Kína ôsi gyógymódja, az akupunktúra ekkor már a jelentôs gyógyászati eljárások közé tartozott. A kínaiak másik jelentôs nagy hagyományokkal és Ginsze tapasztalattal rendelkezô terápiája a moxibustió, melynél porított ürömfû égetésével érték el a hatást. Mindkét terápiás forma a klasszikus kínai medicina alapja. Az akupunktúra fogalma a XVII. sz.-ban vált ismertté Európában, amikor a Kínából hazatérô utazók azt elterjesztették. A növények használata szintén a tradicionális kínai gyógyászat alapja. Hosszú története van a fitoterápia kialakulásának, és sajátos fejlôdésen ment keresztül a természetes anyagok gyógyászati alkalmazása. Kb faj képezi a kínai gyógynövénypalettát, de ebbôl csupán 150 az általánosan használatos. Számos növény terápiás hasznosítása kiállta már az idô próbáját, és a mai tudományos vizsgálatok és a modern tesztek eredményei igazolják a biztonságosságukat és a hatékonyságukat. 1. Ginszeng Panax ginseng A Vasárnapi Ujság számában a következô olvasható egy chinai gyógyszertár -ról: A chinai materia medica rendkívül gazdag gyógyanyagokban, melyek megválasztása és alkalmazása néha rendkivül különczfurcsának nevezhetô.»mostanig«mondja a Novara utazási müve»dr. Hobson legujabb vizsgálatai szerint, mintegy 442 gyógyanyagot ismernek a természet három országából, melyeknek egy jól rendezett chinai gyógytárban meg kell lenni. Ezek közôl 314 a növényországhoz, 78 az állatországhoz és 50 az ásványországhoz tartozik.«ezek között lehet találni madárfészket, száritott gyikot, kutya hust, állatcsontokat, emberi testbôl készitett különféle praeparatumokat, osztrigateknôt, kigyóbôrt, czethalfogat, czápagyomrot, ôz- és bival-inat, száritott selyembogarat, selyembogársarat és lárvát, medveepét, embersárból készitett praeparatumokat, található továbbá 3. 4.

5 MÁRCIUS zerge- és rhinocerosszarvból készitett ráspolypor, tengeri nyulsár, festônczcsont, száritott fénymáz, száritott piócza és giliszta, vörös márvány, elefántcsonthulladék, békából készült praeparatumok, kövületek, régi rézpénzek a hires chinai uralkodók idejébôl, mint büvereklyék, hó-, forrás-, folyó-, esô- és harmadviz, meleg viz, valamint olyan viz is, melyet a folyókban létezô örvénybôl meritenek, embertéj stb. Ezek között némelyek universalis gyógyszer gyanánt árultatnak és a szó szoros értelmében aranynyal mérlegeltetnek le. Ilyen például a ginsenggyökér (panax ginseng, vagy panax ng quinquefolia), mely Mandsur hegyei közt és Korea északi fekvésü vadonjaiban terem. Chinában e gyógyszerrel az állam egyedáruskodik, melynek legjobb minôségébôl egy unczia (két lat) 50 dollárért adatik. Általában a chinai gyógyszerész por- és labdacsalakban szolgáltatja gyógyszereit. A labdacsok jobb és könnyebb eltartás okáért rendszerint viaszréteggel borittatnak be. Dr. B. L. A XIX. századi elbeszélések szerint a legnagyobb mennyiséget, amit egy kínai gyógyszertárnak tartani kellett, három növény tartalma jelentette: a kámfor, a rebarbara és az édesgyökér. A legdrágább pedig a ginszenggyökér volt. Ez a csodagyökér mindenfajta betegséget gyógyított. Az elesettet megerôsítette, az öreget megfiatalította. Így azt aranyáron vagy még drágábban mérték. A kínai császárság idejében a legnagyobb kitüntetésnek számított, ha valaki a császártól egy igazi ginszenggyökeret kapott ajándékba. A modern kutatások részben igazolták a ginszeng hatásait, mindenesetre Kelet-Ázsiában 400 millióan használják. Felhasználása és népszerûsége még ma is töretlen, Európában általános erôsítôszerként ajánlják. 1. Kínai orvosi ábra: Férfialakon bemutatott meridiánvonalak és akupunktúrás pontok. Nyomat, papír, XX. század elsô fele, 55x107 cm (Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Mûvészeti Múzeum, Budapest) 2. Könyvillusztráció: Gyógyszertár Sanghajban; Dr. Hans Heger: Apothekenbilder von Nah und Fern. Wien, (Ernyey József Gyógyszerészettörténeti Könyvtár, Budapest) 3. Bélyegek: Ginszeng (Galenus Gyûjtemény, Budapest) 4. Növényábrázolás: Ginszeng; Woodville, Wiliam: Medical botany. London, Phillips, (Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár, Budapest) Fotó: Vékás Magdolna 5. Illusztráció: Kézzel festett kínai rajz Részlet Dr. Szarvasházi Judit: Az ember és a természet a gyógyszerészetben; Állati és növényi anyagok felhasználása az ókortól a XX. századig címû kiadványból. (Galenus Kiadó 2007.) 146, színes, gazdagon illusztrált album. Ára: 6900 Ft. A kiadvány 10% kezdvezménnyel megrendelhetô a kiadótól. 5.

6 GYÓGYSZERRENDELÉS: 6. XIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Több a kár, mint a haszon A gyógyszerpiacot alapjaiban érintô kormányzati változások óta eltelt idôszak már alkalmas a következtetések levonására. Errôl és a betegeket érintô egyéb aktualitásokról kérdeztük Horváth Tamást, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnökét. FORRÁS: GALENUS Egy évvel ezelôtt alapvetôen új szabályozást vezettek be a gyógyszerpiacon. Hogyan értékeli az elsô évet? Az úgynevezett gyógyszer-gazdaságossági törvény teljes mértékben új pályára állította a gyógyszerellátást. Ebben az új rendszerben az egész ágazat jelentôs, számos esetben kezelhetetlen problémával került szembe. A törvény téves és hibás megoldásai még sokáig tartó zavarokat okoznak az ellátásban. Sajnálatos, hogy a kormányzat részérôl a törvény megalkotása során tapasztalt elzárkózás a szakmai egyeztetésektôl ma is tart, így félô, hogy a javító szándékú módosítási javaslatok nem épülhetnek be a törvénybe. A gyógyszertár szintjén a létesítés és mûködtetés liberalizációja nem érte el a kitûzött célokat. Ha a várakozások arra irányultak, hogy a hozzáférés, az ellátásbiztonság és a szolgáltatások minôsége javuljon, akkor több a kár, mint a haszon. Az új gyógyszertárak túlnyomó többsége nagy forgalmi potenciálú helyen létesült, az új szabályozás semmilyen mértékben nem javította a vidék gyógyszerellátását, a nagy forgalmú helyek kivételével a hozzáférést sem. A szûkülô piacon a csökkenô forgalom mellett a szereplôk számának növekedése az ellátásbiztonságot rontja, és a szolgáltatások minôségének a rovására megy. Olyan piaci verseny zajlik, amiben jelentôs számú szereplô a források híján versenyképtelen. A negatív hatást erôsíti az új gyógyszertárak munkaerô-elszívó hatása is. A jelentôsen csökkent bevételek készletezési problémákat is okoznak. Viszont, ha az volt a kormányzati szándék, hogy a gyógyszerpiacra pl. az off-shore cégeknek könnyebb legyen belépni, akkor a liberalizáció eredményes volt. Homályos tulajdonosi összetételû gazdasági társaságok tûntek fel a gyógyszertár-mûködtetôk között az egészség ügyétôl idegen agresszív kereskedelmi szemlélettel. Térnyerésük súlyosbítja a törvény gazdasági következményeit, és ez az ellátórendszer tönkremenetelével jár elejétôl folyamatosan jeleztük, hogy a gyógyszertári hálózat jelentôs részében súlyos gazdasági nehézségek lépnek majd fel, az év második felében ezt tényszámokkal tudtuk igazolni. Ennek ellenére intézkedés nem történt. Betegeink is sok esetben nehezen kezelhetô helyzetbe kerültek. A 2007 januárjában történt támogatásmegvonás az év során súlyos költségnövekedést okozott számukra a folyamatosan változó árak és támogatások miatt, az orvosi és gyógyszerészi segítség ellenére. Annak, hogy kevesebb gyógyszer fogy, némely szempontból lehet örülni, de a jelenségnek az a része, hogy a betegek gyógyulása vagy állapota kerül veszélybe a költségnövekedés miatt ki nem váltott gyógyszer hiányában, az megengedhetetlen. Az ön értékelésébôl kitûnik, hogy a betegek sokkal kiszolgáltatottabbakká váltak, mint voltak egy évvel ezelôtt, pedig állítólag értük voltak a változások. Mit tesznek azért, hogy a betegek minél kevésbé érezzék meg ezt a kiszolgáltatottságot? Ehhez két kezdeményezésünk is hozzájárulhat. A betegszervezetekkel együttmûködési megállapodást kötöttünk, mivel úgy érezzük, hogy a mai magyarországi döntés-elôkészítô és döntéshozatali folyamatokban a betegérdekek képviseletét erôsíteni kell, és a beteg- és a civilszervezetek összehangolt fellépése segítséget nyújthat a betegek érdekeit figyelembe vevô gyógyszerellátó rendszer mûködésében. Úgy látjuk, hogy a már említett agresszív kereskedelmi szemlélettel hazánkban meghonosított merkantil gyógyszerészetmodellben a klasszikus betegérdekek érvényesítése háttérbe szorul. Ugyanakkor érzékeljük a társadalom és különösen a segítségre szoruló betegek részérôl a gyógyszerészek felé irányuló bizalmat, így azt ajánlottuk a betegszervezeteknek, hogy a gyógyszertári szolgáltatások fejlesztése során (pl. gyógyszerészi gondozás, minôségbiztosítási normák, etikai normák) a betegszervezetek véleményét kikérjük, a minôsítés szempontjainak kialakítását velük közösen végezzük el. Az ehhez kapcsolható másik kezdeményezésünk szerint egy folyamatosan kialakításra és fejlesztésre kerülô minôségi rendszerben kamarai minôséget hozunk létre a gyógyszertári szolgáltatások terén, és ebben vállaljuk, hogy a tagjaink által mûködtetett gyógyszertárakban a betegérdekek maradéktalanul érvényesülnek. Ezek a gyógyszertárak jó minôségû, értékarányos és garantált szolgáltatásokat nyújtanak a betegeknek, továbbá a betegek számára gyógyszerészi és pénzügyi szempontból is a legkedvezôbb szolgáltatásokat kínálják. Egyre többen panaszkodnak, hogy a gyógyszertárban készített gyógyszerekért egyre több patikát kell felkeresniük. Jogosak-e ezek a panaszok? Mit tegyenek, ha ilyen helyzetbe kerülnek? Évek óta zajlik az a folyamat, amelynek során az egészségügyi szakigazgatás a gyógyszeres terápiának ezt a területét egyre csökkenô jelentôségûnek tartja. A gyógyszergazdaságossági törvény és végrehajtási rendelete már arra is lehetôséget teremtett, hogy ne minden gyógyszertár

7 végezzen gyógyszerkészítést. A kamara komoly harcot vív azért, hogy ez a terápiás lehetôség ne szoruljon háttérbe. Folyamatosan jelezzük, hogy a gyógyszertári ún. magisztrális gyógyszerkészítés számos esetben olyan elônyöket jelent a beteg számára, amit kár veszni hagyni. Személyre szóló hatóanyag-kombinációban, személyre szóló adagolásban, kedvezôbb árral juthat a beteg a gyógyszerhez. Olyan készítmények is készülhetnek így, amelyek az ipar számára nem kifizetôdôk. A gyermekgyógyászat, a bôrgyógyászat és a szemészet fontos terápiás lehetôségei szûnnének meg, ha a magisztrális gyógyszerkészítés beszûkül. A feltételek biztosítása, az alapanyagok hozzáférhetôsége, a minôségbiztosítás fenntartása és fejlesztése, valamint a munkadíjak rendbetétele azonban elengedhetetlen a gyógyszertári gyógyszerkészítés fenntartása érdekében. Jelentôs közmegbecsülés és bizalom övezi azokat a gyógyszertárakat, ahol a nehézségek ellenére széles körben készítenek gyógyszereket. Úgy tûnik, hogy a Fidesz visszalépett a gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazás ügyében a népszavazástól. Önnek mi errôl a véleménye? Ismeretes, hogy a Fidesz még 2006 ôszén több kérdést terjesztett az OVB elé. Az egyik a gyógyszerek gyógyszertáron kívüli forgalmazására vonatkozott. Ez felcsillantotta annak a reményét, hogy egy sikeres népszavazás segíthet a gyógyszerpiaci rend helyreállításában. A Fidesz a kérdések többségére megkapta a jóváhagyást, de már csak a vizitdíjról, a kórházi napidíjról és a tandíjról szóló kérdéseket viszi a népszavazásra. Bár ezek konkrét ügyekre vonatkoznak, közös jellemzôjük, hogy a szociális piacgazdasági modellbôl a neoliberális piacgazdasági modellbe való rendszerváltó jelentôségû átmenet jellemzô területeire vonatkoznak. Így várható, hogy a magyar társadalom túlnyomó többsége ezekrôl egyféleképpen fog szavazni. A többi kérdés, így a gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazás is árnyaltabb megközelítést MÁRCIUS igényel, mert ezekben a népszavazás eredményessége is kérdôjeles. Sajnos a lakosság egy kisebb részének a kényelmi igényeit a jelenlegi szabályozás kielégíti. A Magyar Gyógyszerészi Kamara álláspontja ebben a kérdésben változatlan, tudomásul véve a jogszabályi lehetôség meglétét. Ennek a forgalmazási módnak a biztonsági és minôségi feltételei nem felelnek meg a hagyományos gyógyszertári minôségnek. Továbbra is készséggel segítünk bárkinek, akinek kérdése van az esetleg nem gyógyszertárban beszerzett gyógyszerével kapcsolatban. Ez egy szakmai kérdés a számunkra, független az ebben az ügyben egy népszavazás eredményeképpen született többségi véleménytôl. Más kérdés az úgynevezett szociális népszavazás ügye. A már említett rendszerváltó jelentôségû átmenet a szociális piacgazdasági modellbôl a neoliberális piacgazdasági modellbe mindenkit véleményformálásra kell hogy késztessen. Ezt a lehetôséget mindenkinek a figyelmébe ajánlom. 7.

8 GYÓGYSZERRENDELÉS: XIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Leszokás a dohányzásról fokozatosan 8. Abbahagyni a cigarettázást melyik dohányos ne álmodott volna már róla? Nem könnyû megtenni ezt a lépést, de lehetséges Mindenekelôtt személyre szabottan célszerû megválasztani a leginkább megfelelô módszert a leszokáshoz. Vannak olyan módozatok, melyek újabb reményt adnak arra, hogy a leszokási kísérlet eredményes legyen. Ezek közé tartozik a cigaretta nem egy csapásra, hanem fokozatosan történô elhagyása. FORRÁS:

9 Adohány olyan, mint a kábítószer: nagyon nehéz róla leszokni. Egy legális drog, melyet szabad árusítani, pedig függôséget okoz. Minthogy kettôs következménye a fizikai és a pszichológiai dependencia, a dohányosoknak mindkét szempontból meg kell tanulniuk kezelni a hiányát, ha többé nem akarnak rágyújtani. Míg régebben sokan úgy gondolták, hogy a rendszeres füstölésrôl csak egy csapásra lehet leszokni, ma már egyre nô azoknak a száma, akik a fokozatos elhagyás hívei. A végsô cél azonban mindkét esetben ugyanaz: elnyomni az utolsó cigarettát Hirtelen leszokás: nem a legjobb módszer Ma már a közintézmények, a cégek szinte mindegyikében tilos a dohányzás, és eljön az az idô, amikor éttermekben, bárokban, szórakozóhelyeken sem különítenek el helyet a dohányosok számára. Így mindenhol nehézségekbe ütközik majd, ha a cigaretta megrögzött kedvelôi rá akarnak gyújtani. Igaz, különbözô stratégiákat kell már most is bevetniük: el kell bújniuk egy rejtett zugba, vagy ki kell menniük az utcára a legnagyobb téli hidegben, esôben, hóban, ha nem mondanak le a füstölésrôl ami természetesen a dohányzás élvezeti értékébôl nagyon sokat levon. Az ismeretterjesztés a dohányzás egészségkárosító hatásáról és az ezzel kapcsolatos kampánymunka olyan fokot ért el az utóbbi években, hogy szinte nincs olyan ember, aki ne tudna annak minden részletérôl. Mindezen erôfeszítések nyomán egyre többen vannak, akik komolyan veszik és célul tûzik ki a dohányfüstmentes életet. Ha vannak is olyan dohányosok, akiknek sikerül egyik napról a másikra felhagyni káros szenvedélyükkel, a hirtelen leszokás módszere nem mindenkinek válik be. Hiszen nagyon sokan néhány héten vagy hónapon belül visszaesnek Ekkor jelentkezik a bûntudat vagy az akarathiány gyötrô érzése alaptalanul! Hiszen a dohányzás hirtelen történô abbahagyása nem az egyetlen, üdvözítô mód mindenkinél másképp mûködik. De vajon az ilyen kudarcok után, önmaguk hibáztatása helyett hányan gondolnak arra, hogy fokozatosan szokjanak le a cigarettáról? A tartós eredmény érdekében remélhetôleg minél többen, ha elfogadják ezzel kapcsolatosan az alábbi javaslatot. Fokozatos leszokás két ütemben A dohányzás hirtelen abbahagyása rendszerint szorongást, idegességet, ingerlékenységet okoz, így sokan úgy vélik, hogy az nem a legjobb módszer a számukra. Ha ön is közéjük tartozik, alkalmazzon inkább egy egyszerû, a fokozatosság elvén alapuló módszert. 1. szakasz: Tûzzön ki egy idôpontot, hat héten belül, amikor abba kívánja hagyni a dohányzást. Ezután határozza meg azt a fajta, minimális mennyiségû cigarettát, mely elengedhetetlenül fontos az ön számára, és tegye félre. Dobja ki az összes többit, mely még a rendelkezésére áll, és készüljön fel rá, hogy helyettesítenie kell majd a többletet nikotinos rágógumival, tapasszal vagy tablettával, ha a hiányát érzi. Ily módon csökkenti a naponta elszívott cigaretták számát, és a hiány elviselésében segíti önt a nikotintartalmú pótlékok alkalmazása. Ez a szakasz három hétig tarthat. 2. szakasz: Helyettesítse azokat a cigarettákat, melyekrôl eddig nehezen mondott le (azaz a minimális, nélkülözhetetlen mennyiségbe tartozókat), egyenként és folyamatosan szükség szerint rágógumival és tablettával. Ma már mindenféle kiszerelésben léteznek ezek a nikotintartalmú segédeszközök, hogy táskában, retikülben könynyû legyen hoznivinni ôket, és bármikor kéznél legyen belôlük egy adag nikotinéhség esetén, a rágyújtás veszélyének elkerülésére MÁRCIUS Ennek a szakasznak is három hét lehet az idôtartama. De ezen idô alatt önnek el kell érnie, hogy valamennyi, nélkülözhetetlen szál cigaretta helyett pótlékot használjon, végül pedig azokkal is felhagyjon. Ugyanakkor, ha netán továbbra is nikotinéhséget érez, folytathatja a pótlóeszközök alkalmazását a hat héten túl is, de rágyújtania semmiképp sem szabad! De tartsa fejben, hogy fokozatosan csökkentenie kell a rágógumik, tabletták használatát ebben az esetben is mindaddig, míg egyáltalán nem vágyik már a nikotinra és a pótlókra sincs szüksége. Kérhet segítséget Amennyiben a fokozatosság módszerével sem sikerül leszoknia a dohányzásról, ne habozzon, forduljon orvoshoz. De kérheti gyógyszerésze segítségét is, aki jól ismeri a különféle nikotinpótló szereket, melyek közül bizonyára annak az alkalmazását tanácsolja, amelyik önnek a legjobban megfelel. Tegyen meg tehát mindent annak érdekében, hogy képes legyen megbirkózni a hétköznapok ezen kihívásával. 9.

10 GYÓGYSZERRENDELÉS: 10. XIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Beteghívó rendszer a patikában? Gyakran találkozunk a beteghívó rendszerekkel. A bankokból már jól ismerjük az ügyfélhívókat, a gyógyszertárakban azonban még meglepô lehet, ha sorszám alapján szólítanak minket. KISS KRISZTINA gyógyszerész Talán csodálkoznak ezen, s hasonló kérdések jutnak eszükbe: Miért kell, mire jó a szokatlan rendszer? Minek a rongyrázás? Miért kell bonyolítani a megszokott gyakorlatot? Kétségtelen: nagyszerûen mûködhet egy patika beteghívó rendszer nélkül is. Azonban elôfordult-e már önökkel, hogy elôbb került sorra valaki, pedig késôbb érkezett a patikába? Talán éppen azért, mert a szomszéd sorba állt az illetô, és gyorsabban haladt? Az ilyen esetek nap mint nap bosszanthatják az embert. Nos, a bejelentkezôgomb megnyomásával sorszámot húzunk. Ezáltal egyértelmû, hogy ki jött elôbb, s így a felesleges vitáknak is elébe mehetünk. Volt-e már olyan, hogy bizalmas kérdését nem merte, vagy félve merte feltenni a szakembernek, csak azért, mert az ön után következô beteg lélegzését is érezte a nyakán? Ez elég kellemetlen helyzet, fôleg, ha az embernek olyan információra van szüksége, amit nem szívesen kötne a másik beteg orrára. A beteghívó rendszerrel az egészséges távolságtartás is megvalósítható, így a gyógyszertárban nyugodtan bármit megkérdezhet gyógyszerészétôl. További elôny még, hogy nem kell szorosan sorban állva várakoznunk. Nyugodtan leülhetünk, körülnézhetünk, hasznos információkat gyûjthetünk az odakészített újságokba lapozva. Mindössze a csengôhangra kell figyelnünk, amelyet a gyógyszerész vagy az asszisztens aktivál, ha kész a következô páciens fogadására. Egy kijelzôn nyomon is követhetjük a sorszámok alakulását. Olyan gyógyszertárba is betévedhetünk, ahol az egyes szolgáltatások elkülönítve zajlanak. Gondolok itt arra, hogy nem minden kiadónál lehet kártyával fizetni. Esetleg a vényre kiváltható gyógyszereket vagy a vény nélküli, illetve a gyógyhatású készítményeket külön ablaknál kell igényelni. Ebben az esetben már a belépésnél kiválaszthatjuk a megfelelô szolgáltatást. Így elkerülhetô, hogy rossz sorba állunk be. Tehát összességében elmondható, hogy ez egy korszerû, intelligens rendszer, amelynek segítségével kulturáltabban, rugalmasabban intézhetjük ügyünket a patikában. RÁKKUTATÁS: ÚJ MAGYAR ÁTTÖRÉS A KIEGÉSZÍTÔ TERÁPIÁBAN Kifejlesztették a 2. generációs búzacsíra-flavonoid-kivonatokat M agyar kutatóknak a Szegedi Tudományegyetem közremûködésével sikerült azonosítaniuk a búzacsíra legaktívabb rákellenes, alacsony molekulasúlyú flavonoidelemét, az apigenint. Ezzel elôször nyílt arra lehetôség, hogy olyan búzacsíra-alapú készítményt fejlesszenek ki, amely tudományosan igazolt rákellenes hatóanyagokban van dúsítva, és ezekre van standardizálva. A kutatásokat dr. Gyimes Ernô, a Szegedi Tudományegyetem docense és Varga Gábor Dipl.-Kfm., a rákellenes poliszacharid immunerôsítô patkónyelvkivonat-keverék kifejlesztôje koordinálja. Varga Gábor nyilatkozata szerint: A 2. generációs búzacsíra-flavonoid esetében pontosan ismerjük a fô rákellenes hatóanyagot és annak hatásmechanizmusát. Ez különbözteti meg az 1. generációs búzacsíra-kivonatoktól. A búzacsíra-flavonoid a rákellenes biológiai válaszmódosító gyógyszerekhez hasonlóan elsôsorban a növekedési faktorok befolyásolásával többek között gátolja a daganatsejtek védekezôképességét a kemo- és sugárterápiás szerekkel szemben, valamint akadályozza a tumorsejtek vérellátását is, és gátolja azok osztódását és áttétképzését elôsegítve a rákos sejtek elhalását. Erôsíti a kemo- és sugárterápia, valamint más biológiai terápiák rákellenes hatását. Kitûnôen kiegészíti a patkónyelvkivonat-keverékek immunerôsítô hatását, mivel az új búzacsíraalapú flavonoidkivonat csökkenti a rákos sejtek immunrendszerrel szembeni rejtôzködôképességét. Az új fejlesztés a legfontosabb hatóanyagra, az apigeninre van standardizálva. Az apigenin mellett azonban az összes fontos flavonoidot tartalmazza természetes formában (pl. brokkoli-, zeller-, gránátalma-, tôzegáfonya-, kékáfonya-, feketeszeder-, földimogyoróhéj-kivonat). In vivo és in vitro kísérletekben a búzacsíra flavonoidjai képesek voltak az emlôdaganatok kialakulásának és növekedésének gátlására. A búzacsíra leghatékonyabb flavonoidja, az apigenin laboratóriumi kísérletekben a bél, az emlô, a leukémia, a tüdô, a petefészek, a prosztata, a bôr, a pajzsmirigy, a gyomor, a hasnyálmirigy ráksejtjeinek növekedését gátolta, ill. elôidézte azok elhalását. In vivo állatkísérletekben az apigenin, ill. a búzacsíra flavonoidjai gátolták a májdaganatok kialakulását, növelték a túlélési idôt prosztatarák esetén, és gátolták a melanoma tüdôáttétképzô hatását, valamint az emlôdaganatok növekedését. Az új búzacsíra-flavonoid-komplexum nem tartalmaz ízfokozás érdekében hozzáadott cukrot (pl. fruktózt) ennek használatát az Amerikai Rákszövetség legújabb ajánlásában nem javasolja, mivel az elôsegítheti a ráksejtek burjánzását éppen azoknak a növekedési faktoroknak a fokozása révén, amelyeket az apigenin gátol. (262: In: CA Cancer. J. Clin. 2006;56; ) Az immunerôsítô gombaeredetû patkónyelvkivonatok mellett immár az egyedülálló, rákellenes hatóanyagokra standardizált búzacsíra-flavonoidok is az érdeklôdôk rendelkezésére állnak Európában. További info: Tel.: 06-30/ Fizetett hirdetés

11 Hatásos fogínyvédelem Az ínygyulladás nemcsak kellemetlen, hanem súlyos szövôdményekhez is vezethet, ezért mindenképpen foglalkozni kell vele állítja dr. Sárdy László fogszakorvos. Már létezik egy olyan új módszer, amely segíti az íny természetes gyógyulását. Fizetett hirdetés Sok páciensemnek okoz gondot az ínygyulladás, mely fájdalommal, vérzéssel, rossz lehelettel, gyakran kellemetlen szájízzel társul kezdi dr. Sárdy László fogszakorvos. Súlyosabb esetben a páciens enni, sôt aludni sem bír. Az emberek többsége sajnos nem kezeli ezt a problémát mindaddig, amíg csak enyhék a tünetek. Lehet, hogy eleinte nem tûnik súlyosnak a baj, mégis fontos, hogy törôdjünk vele. Ugyanis az íny nem felejt : a fogágyat károsító hatások összeadódnak, a kezeletlen ínygyulladás elôbb-utóbb a fogak meglazulásához és kihullásához vezet. Egyes források szerint negyven év felett a fogak elvesztéséért már többségében nem a fogszuvasodás, hanem a fogágy betegségei a felelôsek! Ezen felül az ínyben elszaporodott baktériumok gócot hozhatnak létre, és a bacilusok méreganyagai a véráramon keresztül a test más részeibe eljutva gyomorbetegséget, ízületi bántalmakat vagy szívizomgyulladást is okozhatnak. Különbözô lehetôségek léteztek eddig az ínyproblémák tüneteinek enyhítésére, pl. ecsetelések, szájvizek, fogkôeltávolítás. Újdonságként egy teljesen más megközelítés került a figyelem középpontjába magyarázza a fogszakorvos. Ez a módszer már nemcsak a tüneteket enyhítheti, hanem segíti az íny természetes gyógyulását. Az új módszer lényege, hogy a fogíny mûködéséhez szükséges tápanyagokkal látjuk el annak szöveteit. Ezeket a tápanyagokat kapszulaformában kell lenyelni, és a véráramon keresztül jutnak el az íny kérdéses területeire. Ezáltal a problémát igen hatékony módon, annak gyökerénél érjük el. Az ínyproblémák egy részét ugyanis egyes tápanyagok hiánya okozza. A fent leírt új megközelítésen alapszik a Vitinne íny egészség nevû készítmény hatásmechanizmusa. A Vitinnekapszulák olyan hatóanyagokat tartalmaznak, melyek az íny egészséges mûködéséhez szükségesek. Rendkívül fontos például a Q10 koenzim, ugyanis semlegesíti a káros szabad gyökök egy részét, melyek ínyirritációt okozhatnak. Ezek a szabad gyökök étkezések után keletkeznek, amikor a szájüregben maradt élelmiszer bomlásnak indul és ezen kórokozók szaporodnak el. Klinikai vizsgálatok szerint a vérzô vagy gyulladt fogínyben kevesebb Q10 koenzim található, mint az egészségesben. Szintén fontos szerepe van a C-vitaminnak és a rutin nevû tápanyagnak, melyek javítják az ínyben levô hajszálerek állapotát, így elôsegítik a vérzés csökkenését. A kamilla- és a körömvirág-kivonat gyulladáscsökkentô hatásuk révén nyugtatják az ínyszöveteket. A Vitinne-kúra látványos eredményét több páciensemnél tapasztaltam folytatja a fogszakorvos. Egy hölgybetegemnek például az évek óta visszatérô ínyproblémái annyira kellemetlen panaszokat okoztak, hogy még az evés is nehezére esett. Hiába próbálkozott többféle módszerrel, egyik sem jelentett tartós megoldást. A Vitinne szedése mellett már napok után érezte a javulást, néhány hét alatt pedig megszûntek a panaszai. És ami a legfontosabb: a javasolt kúra befejezése óta egészséges az ínye. Egy másik páciensem meglazult fogával jött hozzám, nem is sejtve, hogy ezt a fogágy rossz állapota okozza. A Vitinne szedése is hozzájárult ahhoz, hogy a kérdéses fog állapota rendezôdött.

12 GYÓGYSZERRENDELÉS: 12. XIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Szívinfarktus A szívinfarktus a szívizomzat egy részének elhalását jelenti, melynek oka a koszorúerek egyik ágának elzáródása. DR. VALLÓ ÁGNES BELGYÓGYÁSZ Akoszorúéren, mely a szívizom vérellátását végzi, meszes folt (arterioszklerotikus plakk) keletkezik, ezáltal az ér szûkül, kevesebb vér jut el a szívizomhoz. Ez a vérmenynyiség nyugalomban még elegendô, fokozott terhelés esetén (pl. lépcsôn járáskor, vagy ha futunk a busz után) azonban már jelentkeznek az oxigénhiány jelei: mellkasi nyomás és légszomj. A plakk fokozatosan nô, felszíne egyenetlen, ezért könnyen megtapadnak rajta a vérlemezkék, ezáltal vérrög (trombus) keletkezik. A vérrög végül teljesen elzárhatja a koszorúeret, a szívizomsejtek nem jutnak oxigénhez és néhány óra alatt elhalnak. Az infarktus soktényezôs betegség, vagyis kialakulását nem lehet egyetlen okra visszavezetni. Inkább rizikófaktorokról szokás beszélni, olyan tényezôkrôl, amelyek elôsegítik a koszorúér elmeszesedését és ezáltal az infarktust. A kockázati tényezôk egy része nem befolyásolható. Ilyenek az életkor (55 év felett), a nem (férfiak között kb. háromszor gyakoribb az infarktus) és a családi halmozódás. Ez utóbbi esetben gyakran nem dönthetô el, hogy örökletes tényezôk, vagy pedig hosszan tartó környezeti hatások (pl. táplálkozás) felelôsek-e a betegség halmozott elôfordulásáért (pl. a családtagok ugyanazokat az ételeket eszik, ugyanazt a levegôt szívják stb.). A rizikófaktorok másik része viszont annál inkább befolyásolható. Ilyenek a dohányzás, a magas vérnyomás, a magas koleszterin-, illetve vérzsírszint, az elhízás, valamint a mozgásszegény életmód. Koleszterinszint Az infarktusban megbetegedettek mintegy 30%-ának emelkedett a koleszterinszintje. Az erek elmeszesedését az indítja el, hogy az érfalakba koleszterin rakódik le. Ebbôl a szempontból ártó (LDL) és védô (HDL) faktorokat különböztetünk meg. Ha a vérben megnô a koleszterin, különösen pedig az LDL szintje, ez jelentôsen növeli az infarktus kockázatát. Magas vérnyomás A magas vérnyomás mintegy megkétszerezi az infarktus gyakoriságát. A kedvezôtlen hatás arányos a magas vérnyomás mértékével és fennállásának idôtartamával. A vérnyomás jó beállításával ez a kockázati tényezô kiküszöbölhetô. Dohányzás A dohányzás szintén vezetô kockázati tényezô. Napi cigaretta elszívása mintegy kétszeresére növeli az infarktus esélyét. Nemcsak a nikotin ártalmas, a dohányfüstben található szén-dioxid, szén-monoxid és egyéb égéstermékek is hozzájárulhatnak a szívizomsejtek anyagcseréjének romlásához, elôsegíthetik a trombózis kialakulását is. Túlsúly A cukorbetegség, a köszvény és az elhízás is fokozzák az érelmeszesedés kockázatát. Az elhízás mértékén kívül annak típusa sem mellékes: az alma típusú hasi elhízás jóval veszélyesebb, mint a körte jellegû, amelyet inkább a széles csípô jellemez. A mozgás hiánya A mozgásszegény életmód másodlagos kockázati tényezônek tekinthetô. A rendszeres testmozgás hatására ugyanis csökken a nyugalmi vérnyomás és kisebb az elhízás kockázata is. AZ ÖN SÉRVE! Ha sérve van, forduljon hozzánk, mi specialistája vagyunk minden sérv ellátásának! Tanácsadás, méretvétel az alábbi helyeken és idôpontokban: Minden kedden Szent Imre Kórház A épület, Medica Humana GYSE Üzlet, Bp. XI. ker. Tétényi út 12; Medica Humana GYSE Üzlet, Bp. I. ker. Fô u (Battyhyány térnél); valamint minden kedden és minden szombaton Materia Medica Gyógyszertár, Bp. VII. ker. Rottenbiller u. 24. Képviseleteink Budapesten és minden megyeszékhelyen: Eger, Fônix Patika; Békéscsaba, Kígyó Patika; Gyôr, Aranyhajó Patika; Sopron, Lôvér Patika; Szombathely, Ezerjófû Patika; Veszprém, Gizella Patika; Zalaegerszeg, Kristály Patika; Siófok, Rendelôintézet, Semmelweis u em. 14.; Pécs, Aranykehely Patika; Szeged, Kristály Patika; Miskolc, Fehér Holló Patika és Vár Gyógyszertár; Szerencs, Alba Patika; Debrecen, MED-INCO GYSE Üzlet; Szolnok, Korona Patika; Nyíregyháza, Platán Gyógyszertár; Orosháza, Fehérkígyó Patika; Székesfehérvár, Alba Regia Gyógyszertár; Kaposvár, Ôrangyal Patika; Marcali, Rendelôintézet; Nagykanizsa, Revital GYSE Üzlet; Tata, Capricornus Patika; Tatabánya, Intermed GYSE Üzlet; Budaörs, Kôszikla Patika; Érd, Borostyán Patika; Salgótarján, Borostyán Patika; Balassagyarmat, Szt. György Patika; Hatvan, Lestyán Patika; Gyöngyös, Kígyó Patika; Jászberény, Erzsébet Kh. zöld ép; Szekszárd, Remedia Patika. Információ: Spranz Kft Pilisborosjenô, Fô út 3. Tel.: (26) ,

13 Fizetett hirdetés MÁRCIUS Orrdugulás, horkolás sokunk gondja, de van megoldás! Gesztesi Károly: Alszik a családom, mióta a Respir Activot használom! ARespir Activ légzéskönnyítô orrtapasz megoldást kínál mind az orrdugulás, mind a horkolás problémájára. Használata során csökkenti az orrüregi ellenállást, megkönnyíti az orron át való légzést és jelenôsen javítja az alvásminôséget. Az orrtapasz nem tartalmaz gyógyszert, kizárólag mechanikus úton mûködik. Használata megnöveli az orr keresztmetszetét, ezzel lecsökkentve az orrüregi ellenállást. Éveken keresztül csendesen szenvedett a családom az éjszakai horkolásom miatt. Amikor a kislányunk, Panka megszületett, már nagyon ideje volt, hogy valamilyen megoldást találjunk e problémára. Örömmel mondhatom, hogy az én és sok férfitársam családja végre nyugodtan alhat, mert piacra került a Respir Activ orrtapasz mondja Gesztesi Károly. Abban az esetben, amikor az orrüregben allergia vagy megfázás okozta nyálkahártya-duzzadás, orrsövényferdülés, orrpolip, megnövekedett orrkagyló szûkíti be az orr belsô keresztmetszetét, jelentôsen megnô a levegô áramlásával szembeni ellenállás. A Respir Activ légzéskönnyítô orrtapasz használata jelentékeny keresztmetszet-növekedést jelent, ezáltal enyhül az orrdugulás és csökken a horkolás. Megkérdeztük az alvás igazi szakértôjét, dr. Szakács Zoltánt, a Magyar Alvástársaság fôtitkárát, mi a szakmai véleménye a Respir Activ orrtapaszról. Elôször arról beszéltünk, mi okozza a horkolást: A horkolás a belégzés során, az áramló levegô szívóhatása miatt, az ellazult, de rugalmas garatfalak rezgésébôl fakad. Amennyiben enyhe úgynevezett jóindulatú horkolásban szenved valaki, a Respir Activ légzéskönnyítô orrtapasz használata a horkolás hangjának jelentôs csökkenéséhez, esetleg megszûnéséhez vezet. Az alvó zárt szájjal, könnyû légzéssel aludhat végig az éjszaka folyamán. A Respir Activ egy légzéskönnyítô orrtapasz. Nem tartalmaz semmi hatóanyagot egyszerû mechanikus úton mûködik. Ahogy a tapaszt az orrunkra ragasztjuk, egyedülálló rugalmasságának köszönhetôen szinte kinyitja az orrunkat: megnöveli a keresztmetszetét, ezáltal megkönnyíti az orron át való belégzést, és az orrdugulás kellemetlen érzete máris jelentôsen csökken! A Respir Activ normál, illetve száraz/érzékeny bôrre kifejlesztett változatban is kapható. Az orra való felhelyezés után azonnal hat, pillanatok alatt csökkenti az orrdugulást. A Respir Activ orrtapasz a gyógyszertárakban kapható. A Gyöngy Patikák márciusban akcióval várják a légzéskönnyítô tapasz vásárlóit. 13.

14 GYÓGYSZERRENDELÉS: 14. XIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM A nyaki eredetû fejfájás A fejfájás az egyik leggyakrabban elôforduló tünet, melynek eredete nagyon különbözô lehet. DR. WIMMER ÁGNES ortopéd szakorvos, manuálterapeuta Szinte minden embernek fájt már életében a feje. A fejfájás nem önálló betegség, hanem tünet. Lehet valamilyen testi betegség, például gyomorrontás, székrekedés, lázas betegség, magas vérnyomás kísérô jele, de jelentkezhet lelki okok miatt is. Kiváltják a fejen, a nyakon lévô szervek, szervrendszerek betegségei, beleértve a központi idegrendszert, de a szemet, a fület, a légzô- és emésztôrendszer kezdeti szakaszát, valamint a bôrt, a lágyrészeket és a csontokat is. A fejfájás oka a kísérô tünetek alapján többnyire kideríthetô. Sok esetben azonban a leggondosabb vizsgálatok, a legmodernebb képalkotó eljárások (CT, MRI) sem hoznak eredményt. Az ilyen betegek sokszor évekig járnak egyik orvostól a másikig. Több felmérés igazolja, hogy a fejfájások legalább 50%-áért, a szédüléses jelenségeknek pedig a 40%-áért a felsô nyaki gerinc funkciózavara tehetô felelôssé. Ezt azért fontos tudatosítani, mert míg karzsibbadás, vállövi panaszok esetén gyakran gondolnak a nyakcsigolyákra, addig fejfájás, szédülés, hallászavar, gombócérzés esetén csak elenyészô esetben. A nyaki eredetû fejfájás klinikailag jellemzô tünetegyüttest alkot. A fájdalom a tarkótájról indul ki, onnan sugárzik elôre, a szem felé. Jelentkezhet az egyik vagy akár mindkét on is. A nyilalló éles fájdalom többnyire reggel kezdôdik és gyakran kombinálódik nem forgó jellegû szédüléssel, egyensúlyzavarral, irányú járásbizonytalansággal, esetenként hullámzásérzéssel. Elsôsorban fejforgatás, testhelyzetváltozás váltja ki és hallászavar, fülzúgás, halláscsökkenés, látászavar (szikralátás, sötét karikák stb.) kísérheti. Általános panaszként fáradékonyság, izomgyengeség-érzés, gondolkodási nehezítettség jelentkezhet. Ezen panaszoknál a felsô nyaki csigolyák blokkolására is gondolni kell. A blokkolás a csigolyák közti ízületekben kialakuló mechanikus, pontosabban mikromechanikus mozgáscsökkenés, amely a mozgékonyság alig észrevehetô gátlásától kezdve egy gerincszakasz igen fájdalmas gátlódásán át akár teljes megakadályozódásáig terjedhet. Az ilyen blokkírozás az ereket, az izmokat és a vegetatív idegrendszert is érinti. A kezelés komplex. A gyógyszereken kívül a nyakcsigolyák manuálterápiás kezelése, azaz a blokkok mûfogásokkal történô megszüntetése a fejfájás és kísérô tüneteinek megszûnéséhez vezethet.

15 Gyulai Anikó mesterfodrász sorozata Mindenkinek még a legreménytelenebb esetben is lehetôsége van javítania a hajminôségén, számos példát láttam erre a közelmúltban. Sok vendégem fordult hozzám, mert el volt keseredve haja minôsége miatt, amely elvékonyodott, hullott, töredezett, elvesztette fényét és tartását. Többen már orvosnál is jártak a problémájukkal. Az általam javasolt módszer segítségével azonban legtöbbjük haja néhány hónap alatt óriási változáson ment keresztül: megállt a hullása, dúsabb, erôsebb, fényesebb és jobban kezelhetô lett. Hajuk minôségének javulásával párhuza- Gyulai Anikó mosan az önbizalmuk is mesterfodrász visszatért. Többen tették fel nekem a kérdést, hogy mi áll a módszer hatékonyságának hátterében. Minden a hajhagymáknál kezdôdik, ugyanis ezek felelnek a hajszálak elôállításáért és megtartásáért. A hajhagymáknak meghatározott tápanyagokra van szükségük a megfelelô mûködéshez. Ha ezeket nem kapják meg, akkor mûködésük károsodik. Egyre vékonyabb, gyengébb minôségû hajszálakat állítanak elô, és végül elengedik azokat. Ekkor tapasztaljuk, hogy hullik a hajunk. Ha egy bizonyos idôn belül a hajhagyma nem jut hozzá a szüksé MÁRCIUS Hatásos hajerôsítô módszer 4. Egyre többen számolnak be rendkívüli eredményekrôl, amelyeket a korábbi cikkeimben leírt módszer segítségével értek el. Még azok is látványos javulást tapasztaltak, akiknek eddig semmi nem segített. ges tápanyagokhoz, akkor elpusztul, és belôle soha többé nem nô ki hajszál. A jó hír azonban az, hogy a legtöbb esetben a folyamat visszafordítható, ha a hajhagymákat kellô idôn belül ellátjuk a szükséges mikrotápanyagokkal. Ekkor hajszálaink visszanyerik eredeti vastagságukat, fényüket, egészségesek lesznek és erôsen fognak kapcsolódni a fejbôrhöz. Ez a lényege az általam javasolt módszernek is, melynek legfontosabb eleme a Biovanne szépségvitamin kúraszerû alkalmazása. A Biovanneban levô hatóanyagok képesek feltölteni és aktiválni a tápanyaghiányos hajhagymákat. Ezáltal serkentik a hajhagymák lelassult mûködését és hajszálképzô funkcióját. Az aktivizált hajhagymák pedig jobban megtartják a meglevô hajszálakat, valamint egészségesebb újakat állítanak elô. A hajszál erôre kap, és a haj néhány hónap alatt dúsabbá, erôsebbé válik. Fizetett hirdetés 15.

16 GYÓGYSZERRENDELÉS: 16. XIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Ha jobban forog az agy... Mindaz, amit megeszünk, minden bizonnyal befolyásolja kedélyállapotunkat, de hatással van szellemi teljesítményünkre is. Legyen szó memorizálásról, koncentrációról vagy tanulásról, az ún. kognitív funkciókat fel lehet pörgetni attól függôen, hogy milyen tápanyagokat juttatunk be a szervezetünkbe A szójától a teljes kiôrlésû gabonából készült kenyérig egyes táplálékaink meghatározhatják, hogyan forog az agyunk kereke. FORRÁS: Cukor, még több cukor! Az agy nagy energiafogyasztó, és egyik fô üzemanyaga a cukor, melybôl nem szabad hiányt szenvednie. A lassú lebontású cukrot tartalmazó élelmiszerek (pl. tészták, rizs) elônyben részesítendôk a gyors lebontásúakban bôvelkedôkkel szemben, hiszen ezek lehetôvé teszik a glucidok bevitelét a szervezetbe, és ezzel együtt azt, hogy az agy magas színvonalú teljesítményt nyújtson. Így vizsga vagy nagyobb horderejû szellemi erôfeszítés, intellektuális kihívás elôtt jól tesszük, ha megeszünk például egy jó nagy tányér spagettit! A próbatétel alatt pedig egykét szelet cereália vagy némi szárított gyümölcs is hasznosnak bizonyulhat. De az agy felpörgetése céljából nem szabad mellôzni a proteinek bevitelét sem, melyek alapvetô fontosságúak a hormontermelôdés szempontjából is, és a sokszor szidott lipidek sem kerülendôk, melyek fontos összetevôi a sejtfalnak. Gondoljunk a B-vitaminra! Ami a vitaminokat illeti, a szellemi kapacitás növelése szempontjából alapvetôen fontosak azok, melyek a B-vitaminok csoportjába tartoznak. Különösen a B 9 - vitamin, a folsav segít elkerülni a szellemi fáradtságot tartalmazza pl. a dió, a brie sajt vagy a tojássárgája. A B 1 -vitamin szintén döntô szerepet játszik a figyelem éberen tartása terén. Tudományos vizsgálódások eredményeit öszszegzô tanulmányok szerint rendkívül fontos, hogy már reggelire fogyasszunk belôle, ami kihat koncentrációképességünkre, azaz, hogy egész nap megfelelôen tudjunk összpontosítani szellemi teljesítményünkre. Szerepeljen hát a reggeli menüben cereália vagy teljes kiôrlésû gabonából készült kenyér, pékáru, sajt, tojás A B 12 -vitamin is nagyon fontos a növôfélben lévô gyermekek harmonikus szellemi fejlôdése szempontjából, de mindenkinek szüksége van rá. Vas, jód, foszfor Az ásványi anyagok bevitelére szintén ügyelni kell, mert az alapvetôen fontos általában a szervezet és különösen az agymûködés szempontjából. A vas feltétlenül hozzájárul a memória éberen tartásához, és elôsegíti a jó tanulási kapacitás elérését gyermekek esetében is Ezért a vashiányos állapot megelôzésére törekedni kell felnôttnél, gyermeknél egyaránt. A vörös húsok pl. sok vasat tartalmaznak, így a belôlük készült fogások ebbôl a szempontból mindenképpen ajánlottak az étrendünkben. A jód szintén szerepet játszik a megfelelô kognitív képességek kifejlesztésében a serdülôkorú gyermekeknél, de a felnôtteknél is azok megtartásában. A halban, a rákban, a szójában, a zöldbabban és a tejtermékekben található belôle bôven. Ezzel szemben a foszfor jótékony hatása a memóriára nem teljesen bizonyított. Igyunk sokat! Szervezetünk vízvesztesége az általunk végzett tevékenységek fajtájától, környezetünk hômérsékletétôl és egyéb tényezôktôl függôen többé-kevésbé jelentôs lehet. Márpedig, ha a dehidratáció elér egy bizonyos szintet, csökkenteni fogja a vértestek számát vagy a vízmennyiséget a sejteken belül is. Az agysejtek pedig különösen érzékenyek erre a veszteségre. Így a testtömeg több mint 2%-ának megfelelô nagyságú vízvesztés (azaz több mint 1,4 liter egy 70 kg-os személy esetében) a fizikai teljesítôképesség gyengülését vonja maga után, és befolyásolhatja az olyan agyi folyamatokat, mint a koncentrációs képesség. Ezért alapvetôen fontos, hogy legalább 1,5 liter vizet igyunk naponta, még ha nem is érzünk szomjúságot. Fekete ital a szürkeállomány javítására Agyunk élénkítésére kávéhoz vagy erôs teához nyúlunk? Igazunk van, ha ezt tesszük: a koffein bizonyos fokig javítja a kognitív kapacitást. Ez a központi idegrendszerre serkentôleg ható növényi alkaloid (pl. a kávé, a tea, a kóla hatóanyaga) akár tízszeresével is növelheti az agy adatkezelési gyorsaságát. Számos speciális étrendkiegészítô tartalmaz vitaminokat és egyúttal koffeint is. De ezt az összetevôt azért csak módjával szabad igénybe venni intellektuális funkcióink javítása céljából! Az alkohollal viszont lehetôleg ne élénkítsük az agyunkat: még ha úgy tûnik is, hogy egy kevés bornak pozitív a hatása, az késôbb, nagyobb mennyiségben, rendszerint a memória ellenségévé válik. Összességében elmondható: a kiegyensúlyozott, egészséges, tápanyagokban gazdag étrend segít az agy szellemi frissességének megôrzésében.

17 2008. MÁRCIUS 17.

18 GYÓGYSZERRENDELÉS: 18. XIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Szájszag A szájszag kellemetlen az egyén és környezete számára egyaránt. Elôfordulása változatos okokra vezethetô vissza. DR. BENKÔ ANDRÁS FÜL-ORR-GÉGÉSZ Aszájszag a kellemetlen lehelettôl egészen a büdös leheletig terjedhet. A kellemetlen lehet átmeneti és tartós. Átmeneti kellemetlen leheletet némely étel és ital okoz (fôleg a hagyma, a fokhagyma és az alkohol). Nem önálló betegség, hanem számtalan betegség egyik korai jellegzetes tünete. Leggyakrabban a fogak, a fogíny, Fotó: Julia Freeman-Woolpert a szájüreg, a garat és az emésztôrendszer betegségei okozzák (természetesen tágabb értelemben az elôbb felsoroltak is az emésztôrendszer részei). A szuvas, odvas fogakban rohadó ételmaradék elôbb-utóbb a foggyökérre, a fogínyre is átterjedô gyulladást okoz. A fogínygyulladás pedig fogínysorvadáshoz vezet. A fogíny gyulladása és sorvadása a fogak elvesztését jelentheti. A rendszeresen és jól végzett fogmosással a szájszag megelôzhetô. A fogmosást legalább naponta háromszor, de legjobb minden étkezés után elvégezni. Még tökéletesebbé tehetjük szájöblítéssel és szájzuhannyal. A mûfogsorral rendelkezôknek pedig még inkább figyelemmel kell lenniük a szájhigiéniára. A torok, a garat, fôleg pedig a torokmandulák gyulladása szintén kellemetlen leheletet és szájszagot okoz, a gyulladást leggyakrabban vírusok és baktériumok idézik elô. A tüszôs mandulagyulladás, a mandula körüli tályog, a szájüregi, a garat- és a torokmandulák rosszindulatú daganatai már szájbûzt is eredményezhetnek. Megfigyelték, hogy a szájüreg és az alsó garat rosszindulatú daganatainak kialakulásában nemcsak a dohányzás, hanem a szájhigiénia elhanyagolása is szerepet játszik. Az emésztôrendszer gyulladása, fekélye, mûködési zavara szintén kellemetlen leheletet és szájszagot okoz, leggyakrabban a gyomor gyulladása. A gyomor-bél rendszer valamelyik enzimének a hiánya pedig közvetett úton okoz szájszagot. A szájkiszáradás esetén a kórokozók könnyebben telepszenek meg és szaporodnak el a szájüregben, ami gyulladáshoz vezet. A száj kiszáradásának a leggyakoribb oka a gátolt orrlégzés, ami lehet átmeneti és tartós. Ilyen a nátha, az orrpolip, gyermekeknél a megnagyobbodott orrmandula, a dohányfüst, a klímaberendezés, a cukorbetegség, a Sjogren-szindróma. Egyes gyógyszerek mellékhatása szintén szájszárazságot okoz. Terápia: A kezelésnek elôször okinak kell lennie és nem tünetinek. A szájszag, a rossz lehelet esetén mielôbb keressük fel a fogorvosunkat. Amennyiben panaszaink nem fogászati eredetûek, úgy a fül-orr-gégészt, a háziorvosunkat vagy a belgyógyászt kell meglátogatnunk. Miután az okot kiderítették, úgy megfelelô kezelésben részesülünk. Amennyiben az oki kezelés megkezdôdik, természetesen használjunk cukormentes mentol-, eukaliptusz- vagy citromillatú tablettát, pasztillát, drazsét, rágógumit, szájsprayt, szájvizet. Megelôzés: Rendszeres fog- és szájüregápolás. Amennyiben panaszaink átmenetiek, és tudjuk, hogy torokgyulladás okozza, úgy használhatunk torokgyulladás ellen ható, gyógyszertárakban vény nélkül kapható torokfertôtlenítô szopogatótablettát. És igyunk bôségesen folyadékot. Az egészséges fogíny receptje! A fogszuvasodás utáni második leggyakoribb fogászati probléma a fogíny, illetve a fogágy gyulladása, melynek elôfordulása sajnos növekszik. A fogszuvasodással ellentétben a betegek gyakorta fel sem ismerik a fogíny betegségét, mivel az kevesebb esetben jár fogfájással vagy egyéb fájdalommal. A GENGIGEL azonban olyan újdonság, mely hatékonyan és gyorsan segíti a szövet regenerációját, valamint a sejtek közötti folyadékfelhalmozódást, és gyulladást gátló tulajdonságokkal is rendelkezik. A GENGIGEL a kezelés részeként az ínygyulladás kiújulásának megelôzéséhez is hozzájárul így lassítva a fogágygyulladáshoz vezetô ciklikus folyamatot. A GENGIGEL -ben található hialuronsavat nem állati eredetû biotechnológiai eljárás során állítják elô. A hialuronsavat széles körben használják a gyógyászat különbözô területein. A hialuronsav a fogágy kötôszövetének fontos komponense, mely egyrészt védelmi szerepet tölt be a lepedéket okozó baktériumok ellen, másrészt számos olyan sejten kívüli funkciót lát el, amely elengedhetetlen az egészséges fogíny megôrzéséhez. A GENGIGEL, különbözô kiszerelési formáinak köszönhetôen (gél, szájöblögetô oldat, szájspray), hosszú távon szolgálja a kezelés hatékonyságát. A GENGIGEL termékcsaládhoz tartozik a Gengigel Baby is, mely anyatejaromájával és gyulladáscsökkentô tulajdonságával a csecsemôk fogzási idôszakában nyújt nagy segítséget a szülôknek! A GENGIGEL kizárólag gyógyszertárban kapható! Fizetett hirdetés

19 Wörishofeni Leber- und Gallenpflege máj- és epeerôsítô növényi tabletta Máj- és epebántalmak gyógyszeres kezelésének kiegészítésére szolgáló készítmény. A tabletta növényi összetevôinek anyagai többek között epehajtó, szélhajtó, emésztést elôsegítô, görcsoldó és fájdalomcsillapító hatásúak. Alkalmazása epekôepehólyag bántalom esetén ajánlott önmagában vagy a gyógyszeres kezelés kiegészítésére. Gyógyszernek nem minôsülô gyógyhatású készítmény. Wörishofeni Magenpflege gyomorerôsítô tabletta Növényi összetevôinek köszönhetôen a gyógyszernek nem minôsülô gyógyhatású készítmény görcsoldó, enyhe gyulladásgátló, emésztést elôsegítô hatású. Alkalmazható különbözô eredetû gyomorpanaszok, emésztési zavarok, teltségérzet és puffadtság esetén. Kapható: gyógyszertárakban, gyógynövényszaküzletekben és a Drogerie Markt üzleteiben Gyártó: Dronania GmbH Bad Wörishofen, Németország Kizárólagos forgalmazó: Volmix Kft Budapest, Thököly út 76. Tel.: (1) , (1) , Fax: (1) A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelôorvosát, gyógyszerészét! MÁRCIUS 19.

20 GYÓGYSZERRENDELÉS: 20. XIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM A láb és körmeinek gombás fertôzése A lábgomba világszerte elterjedt és a leggyakoribb fertôzô megbetegedések közé tartozik. Bár a betegség emberrôl emberre átvihetô, ez ritkán történik meg közvetlen úton, sokkal gyakoribb az indirekt módon történô fertôzôdés. DR. BUDAI MARIANNA SZAKGYÓGYSZERÉSZ Afertôzött bôr apró kis hámladékai mindenütt jelen vannak, ahol az emberek mezítláb járkálnak: hotelszobákban, uszodákban, strandokon, szaunában, fürdôszobaszônyegeken, edzôtermi öltözôkben, zuhanyzókban, és még folytatható a felsorolás; ezeken a helyeken könnyen szerezhetô lábgomba. Veszélyes lehet más után a cipôbe belebújni, de a zokni vagy a harisnya egymás utáni viselése is gombásodáshoz vezethet. A fertôzés rizikóját növelô faktorok közé tartoznak egyes anyagcsere-betegségek, így a cukorbetegség, illetve a köröm bizonyos fejlôdési rendellenességei (pl. benôtt körmök). Ismert, hogy a kórokozók a sötét, meleg, nyirkos helyeket kedvelik, ott telepszenek meg lehetôség szerint. Ideális élôhelynek számítanak a lábujjak közötti bôrterületek, különösen, ha valaki hoszszú idôn át zárt, rosszul szellôzô, szoros cipôt visel. A sportolóknak, akiknél a tartós erôkifejtés miatt az izzadás fokozott, nagy figyelmet kell fordítaniuk a lábak védelmére; a légáteresztô cipô és a hintôpor használata javasolt. Megelôzés Mindenkinek ügyelnie kell arra, hogy idegen helyen és közös zuhanyzóban sosem szabad papucs nélkül járkálni. Zuhanyozás után feltétlenül száraz törölközôvel kell megtörölni a lábujjközöket és a lábfejet. Ezenkívül ajánlott hajszárítóval is megszárítani a talp és a lábujjak területét, ugyanis a száraz meleg nem kedvez a gombák megtelepedésének és növekedésének. A természetes napfény melege és a napsugarakban jelen lévô ultraibolya-sugárzás (UV) is hasonlóképpen jótékony a gombásodások megelôzése szempontjából. Kezelés Ha valakinél kialakult a lábgomba, azt mindenképpen kezelni kell, magától nem múlik el a fertôzés. Idôvel a kezeletlen tünetek súlyosbodásával kell számolni, mivel másodlagos bakteriális fertôzés is létrejöhet az érintett bôrterületeken. Nem ritka, hogy a lábfej bôrén kialakult gomba továbbterjed, és a láb körmei is érintettek lesznek. A körömgomba kialakulása a lábon mintegy négyszer gyakoribb, mint a kéz körmein, és a megjelenését általában a lábfej bôrét érintô gombás fertôzés elôzi meg. Gyakran a köröm felületének kisebb sérülése is elegendô ahhoz, hogy a kórokozó bejusson a körömbe, és jellegzetes sárgásbarnás elszínezôdéssel hívja fel magára a figyelmet. Súlyosabb esetekben a köröm megvastagodása, lemezessé válása és elporladása tapasztalható. Alapszabály, hogy a legnagyobb figyelmet a megelôzésre kell fordítani, de ha mégis kialakult a gombás fertôzés, azt minél hamarabb kezelni kell. A helyi kezeléshez különféle akár recept nélkül kapható krémek, gélek, oldatok, sprayk állnak a rendelkezésre. Általában három- vagy négyhetes rendszeres kezelés elegendônek bizonyul a fertôzés megszüntetéséhez. Eredmény azonban csak a következetesen végigvitt terápiától várható! A kenôcs használatának néhány nap utáni abbahagyása a gombás elváltozások visszatéréséhez vezethet. A makacs, elmúlni nem akaró fertôzések célzott kezelése érdekében ajánlott bôrgyógyász szakorvost felkeresni, aki a gombák mikroszkópos vizsgálata alapján kiválasztja a megfelelô hatóanyagú gyógyszert. A körömgomba gyógyítására a helyi kezelés (általában körömlakkok használata) csak akkor lehet eredményes, ha a körmök összfelületének kevesebb, mint a fele érintett, és a fertôzés még nem terjedt át a körmök mélyebb területeire, nem hatolt be az úgynevezett mátrixba. A gyógyulási arány növelhetô a megbetegedett körömrészek hámlasztással történô eltávolításával, amihez speciális hatóanyagok állnak rendelkezésre. Az érintett területek nem mûtéti eltávolítása azért szükséges, mert a gombaspórák a lemezessé vált köröm levegôvel töltött üregeiben heteken át életben maradhatnak, és hatástalan lesz a felületi gyógyszeres kezelés. Ha a körmök több mint fele gombás elváltozást mutat, általában szájon át szedendô szerekhez fordul a kezelôorvos. Belsôlegesen alkalmazott gombaellenes készítmények esetében ügyelni kell arra, hogy ezek a szerek számos más gyógyszerrel kölcsönhatásban lehetnek, ezért a kezelôorvost mindenképpen tájékoztatni kell az egyéb patikaszerek szedésérôl. Hosszú ideig, általában három hónapig tartó terápiát ír elô az orvos, ami a körömnövekedés lassú folyamatával magyarázható. A visszaesés megakadályozása céljából az elôírt gyógyszeres terápia mellett elengedhetetlen a teljes körû fertôtlenítés; a cipôk, a zoknik és a harisnyák legalább 60 C-on történô mosása.

Magazin PATI KA. Veszélyes apróságok a kullancsok. Egy csepp figyelem 1% támogatás V. ORSZÁGOS PATIKA NAP 2008. JÚNIUS 4. www.patikamagazin.

Magazin PATI KA. Veszélyes apróságok a kullancsok. Egy csepp figyelem 1% támogatás V. ORSZÁGOS PATIKA NAP 2008. JÚNIUS 4. www.patikamagazin. PATI KA GALENUS KIADÓ, A GYÓGYSZERÉSZEK KIADÓJA Magazin XIII. évfolyam 5. szám 2008. május Egészségügyi ismeretterjesztô folyóirat www.patikamagazin.hu V. ORSZÁGOS PATIKA NAP 2008. JÚNIUS 4. Veszélyes

Részletesebben

magazin Klimax panasz nélkül Az olimpia jegyében interjú Kovács Kokó istvánnal +8 oldal Díjazzuk a véleményét! Nyakasságok

magazin Klimax panasz nélkül Az olimpia jegyében interjú Kovács Kokó istvánnal +8 oldal Díjazzuk a véleményét! Nyakasságok Gyógyhír III. évfolyam 3. szám 2008. március magazin +8 oldal Az olimpia jegyében interjú Kovács Kokó istvánnal Nyakasságok Díjazzuk a véleményét! Klimax panasz nélkül Ezt a Gyógyhír magazint mi ajándékoztuk

Részletesebben

magazin Gyógyfürdôk és gyógymódok A hospice Alapítvány önkéntese Interjú Dobó Katával Koleszterindiéta Böjt vagy fogyókúra?

magazin Gyógyfürdôk és gyógymódok A hospice Alapítvány önkéntese Interjú Dobó Katával Koleszterindiéta Böjt vagy fogyókúra? IV. évfolyam 3. szám 2009. március magazin A hospice Alapítvány önkéntese Interjú Dobó Katával Böjt vagy fogyókúra? Koleszterindiéta Gyógyfürdôk és gyógymódok Ezt a Gyógyhír magazint mi ajándékoztuk Önnek:

Részletesebben

Sportolhat-e az asztmás gyerek? Mindig fitten interjú Oszvald Marikával

Sportolhat-e az asztmás gyerek? Mindig fitten interjú Oszvald Marikával II. évfolyam 9. szám 2007. szeptember Sportolhat-e az asztmás gyerek? Mindig fitten interjú Oszvald Marikával árulkodó testszagok Szemünk világa: szûrôvizsgálatokkal az éleslátásért Ezt a Gyógyhír magazint

Részletesebben

Magazin PATI KA. Kocsiba zárt légszennyezés. Mi van a pelenkában? www.patikamagazin.hu. Gyógyszertárunk ajándéka

Magazin PATI KA. Kocsiba zárt légszennyezés. Mi van a pelenkában? www.patikamagazin.hu. Gyógyszertárunk ajándéka PATI KA GALENUS KIADÓ, A GYÓGYSZERÉSZEK KIADÓJA Magazin XIII. évfolyam 1. szám 2008. január Egészségügyi ismeretterjesztô folyóirat www.patikamagazin.hu Kocsiba zárt légszennyezés Mi van a pelenkában?

Részletesebben

Nátha vagy influenza? HOGYAN NÉZZÜNK SZEMBE AZ ELBOCSÁTÁSSAL? EGY CSEPP VILÁGNAP 2009. november 15. Interjú CSONKA ANDRÁSSAL. Gyógyszertárunk ajándéka

Nátha vagy influenza? HOGYAN NÉZZÜNK SZEMBE AZ ELBOCSÁTÁSSAL? EGY CSEPP VILÁGNAP 2009. november 15. Interjú CSONKA ANDRÁSSAL. Gyógyszertárunk ajándéka XIV. évfolyam 11. szám 2009. november HOGYAN NÉZZÜNK SZEMBE AZ ELBOCSÁTÁSSAL? EGY CSEPP VILÁGNAP 2009. november 15. Interjú CSONKA ANDRÁSSAL Nátha vagy influenza? www.patikamagazin.hu Gyógyszertárunk ajándéka

Részletesebben

XIV.évfolyam 10. szám 2009. október. Interjú DÉTÁR ENIKÔVEL. Beindul a hajtás! Gyógyszertárunk ajándéka. www.patikamagazin.hu

XIV.évfolyam 10. szám 2009. október. Interjú DÉTÁR ENIKÔVEL. Beindul a hajtás! Gyógyszertárunk ajándéka. www.patikamagazin.hu XIV.évfolyam 10. szám 2009. október NYUGTALAN LÁBAK IZOMMEREVSÉG Interjú DÉTÁR ENIKÔVEL Beindul a hajtás! www.patikamagazin.hu Gyógyszertárunk ajándéka Védelem dohányosoknak A dohányzás ártalmai és azok

Részletesebben

PATI KA. Magazin GALENUS KIADÓ, A GYÓGYSZERÉSZEK KIADÓJA. www.patikamagazin.hu. Az Ön gyógyszertára

PATI KA. Magazin GALENUS KIADÓ, A GYÓGYSZERÉSZEK KIADÓJA. www.patikamagazin.hu. Az Ön gyógyszertára PATI KA GALENUS KIADÓ, A GYÓGYSZERÉSZEK KIADÓJA Magazin XII. évfolyam 11. szám 2007. november Egészségügyi ismeretterjesztô folyóirat www.patikamagazin.hu Az Ön gyógyszertára A gyógyszertár ajándéka! 2007.

Részletesebben

magazin Férfias gondok Az olimpia jegyében Interjú Varga Dániellel Stresszoldó tippek Ezt a Gyógyhír magazint mi ajándékoztuk Önnek:

magazin Férfias gondok Az olimpia jegyében Interjú Varga Dániellel Stresszoldó tippek Ezt a Gyógyhír magazint mi ajándékoztuk Önnek: Gyógyhír III. évfolyam 10. szám 2008. október magazin Az olimpia jegyében Interjú Varga Dániellel M i t ô l h í z u n k? Stresszoldó tippek Férfias gondok Ezt a Gyógyhír magazint mi ajándékoztuk Önnek:

Részletesebben

magazin Az egészség szószólója Interjú Zentai Péterrel Fülön csípett betegségek Fényterápia Mire jó a géntérképezés?

magazin Az egészség szószólója Interjú Zentai Péterrel Fülön csípett betegségek Fényterápia Mire jó a géntérképezés? Gyógyhír V. évfolyam 1 szám 2010. január magazin Az egészség szószólója Interjú Zentai Péterrel Fényterápia Fülön csípett betegségek Mire jó a géntérképezés? Ezt a Gyógyhír magazint mi ajándékoztuk Önnek:

Részletesebben

magazin A böjt csodája A limfóma világnapok háziasszonya Interjú Csákvári-Sarnyai Eszterrel Napozás elôtt bôrvizit Mellékletünk: tavaszi könyvajánló

magazin A böjt csodája A limfóma világnapok háziasszonya Interjú Csákvári-Sarnyai Eszterrel Napozás elôtt bôrvizit Mellékletünk: tavaszi könyvajánló v. évfolyam 4. szám 2010. április magazin böjt csodája limfóma világnapok háziasszonya Interjú Csákvári-Sarnyai Eszterrel Ezt a Gyógyhír magazint mi ajándékoztuk önnek: Napozás elôtt bôrvizit Mellékletünk:

Részletesebben

magazin Teniszkönyök Szemvédô tippek Diéta és sport interjú szujó zoltánnal Tojás, sör, élesztô kenje a hajára!

magazin Teniszkönyök Szemvédô tippek Diéta és sport interjú szujó zoltánnal Tojás, sör, élesztô kenje a hajára! V. évfolyam 10. szám 2010. október magazin Diéta és sport interjú szujó zoltánnal Szemvédô tippek Teniszkönyök Tojás, sör, élesztô kenje a hajára! Ezt a Gyógyhír magazint mi ajándékoztuk Önnek: GyóGyhír

Részletesebben

magazin házi fortélyok önök írták Tanít, forgat, könyvet ír Interjú Vitray Tamással Szemünk fénye Szerelem minden korban

magazin házi fortélyok önök írták Tanít, forgat, könyvet ír Interjú Vitray Tamással Szemünk fénye Szerelem minden korban IV. évfolyam 2. szám 2009. február magazin Tanít, forgat, könyvet ír Interjú Vitray Tamással Szerelem minden korban Szemünk fénye házi fortélyok önök írták Ezt a Gyógyhír magazint mi ajándékoztuk Önnek:

Részletesebben

magazin Az olimpia jegyében Interjú Fábián Lászlóval Fogyókúra: egészséges választás Kullancsok és kórságok Tavaszi megújulás csírákkal

magazin Az olimpia jegyében Interjú Fábián Lászlóval Fogyókúra: egészséges választás Kullancsok és kórságok Tavaszi megújulás csírákkal III. évfolyam 4. szám 2008. április magazin Az olimpia jegyében Interjú Fábián Lászlóval Tavaszi megújulás csírákkal Kullancsok és kórságok Fogyókúra: egészséges választás Ezt a Gyógyhír magazint mi ajándékoztuk

Részletesebben

magazin Központban a rehabilitáció Az olimpia jegyében interjú stefanek gertrúddal Dietetikus receptre? Éljen jó szívvel!

magazin Központban a rehabilitáció Az olimpia jegyében interjú stefanek gertrúddal Dietetikus receptre? Éljen jó szívvel! Gyógyhír III. évfolyam 9. szám 2008. szeptember magazin Az olimpia jegyében interjú stefanek gertrúddal Éljen jó szívvel! Dietetikus receptre? Központban a rehabilitáció Ezt a Gyógyhír magazint mi ajándékoztuk

Részletesebben

GYÓGYHÍR. magazin. 7 tipp

GYÓGYHÍR. magazin. 7 tipp www.dimag.hu GYÓGYHÍR 2013. november VIII. évfolyam 11. szám Digitális változat www.gyogyhir.hu magazin 7 tipp étvágytalanság ellen Megelőzés Mit tehetünk az influenza ellen? Sorozat Változó kor a nőknél

Részletesebben

Gyógyhír. magazin. Frontátvonulás. Tippek tavaszi fáradtság ellen. Együnk spenótot! Nôiesség és derû Interjú Pataki Zitával

Gyógyhír. magazin. Frontátvonulás. Tippek tavaszi fáradtság ellen. Együnk spenótot! Nôiesség és derû Interjú Pataki Zitával Gyógyhír VII. évfolyam 4. szám 2012. április magazin Frontátvonulás Nôiesség és derû Interjú Pataki Zitával Együnk spenótot! Tippek tavaszi fáradtság ellen Ezt a Gyógyhír magazint mi ajándékoztuk Önnek:

Részletesebben

Súlyos kérdések 2011/2. A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával. A Tudomány Kiadó betegtájékoztató lapja

Súlyos kérdések 2011/2. A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával. A Tudomány Kiadó betegtájékoztató lapja 2011/2 A Magyar Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával Betegség-e az elhízás? Súlyos kérdések A Tudomány Kiadó betegtájékoztató lapja A Tudomány Kiadó kiadványa a Magyar Társaság

Részletesebben

Viszket, köhög, tüsszög, fullad, könnyezik

Viszket, köhög, tüsszög, fullad, könnyezik XV. évfolyam 4. szám 2010. április MIT NE EGYEK, HA GYÓGYSZERT SZEDEK? BABAÚSZÁS Interjú SZILY NÓRÁVAL Viszket, köhög, tüsszög, fullad, könnyezik www.patikamagazin.hu Gyógyszertárunk ajándéka Fotó: Németh

Részletesebben

Gyógyhír. magazin. Éljen szívesen! Kövek a testben. Kalandvágyó híradós Interjú Várkonyi Andreával. Férfiegészség: fókuszban a prosztata

Gyógyhír. magazin. Éljen szívesen! Kövek a testben. Kalandvágyó híradós Interjú Várkonyi Andreával. Férfiegészség: fókuszban a prosztata VI. évfolyam 9. szám 2011. szeptember magazin Kövek a testben Kalandvágyó híradós Interjú Várkonyi ndreával Éljen szívesen! Férfiegészség: fókuszban a prosztata Ezt a Gyógyhír magazint mi ajándékoztuk

Részletesebben

Beszélgetés Rakonczai Imrével FRISSNEK MARADNI. A PAtikA NAP már kinőtte eddigi kereteit NYÁRI BAJOK. A magazint gyógyszertárunk vásárolta meg önnek

Beszélgetés Rakonczai Imrével FRISSNEK MARADNI. A PAtikA NAP már kinőtte eddigi kereteit NYÁRI BAJOK. A magazint gyógyszertárunk vásárolta meg önnek GALENUS KIADÓ, A GYÓGYSZERÉSZEK KIADÓJA XX. évfolyam 7. szám 2015. július Egészségügyi ismeretterjesztő folyóirat A G Y Ó G Y S Z E R É S Z E K A J Á N L Á S Á V A L FRISSNEK MARADNI A PAtikA NAP már kinőtte

Részletesebben

Gyógyhír. magazin. Örömteli szex. Szemvédô tippek. Néma járvány: a csontritkulás. Találkozzunk az Egy Csepp Világnapon! Interjú Szellô Istvánnal

Gyógyhír. magazin. Örömteli szex. Szemvédô tippek. Néma járvány: a csontritkulás. Találkozzunk az Egy Csepp Világnapon! Interjú Szellô Istvánnal VI. évfolyam 11. szám 2011. november magazin Találkozzunk az Egy Csepp Világnapon! Interjú Szellô Istvánnal Szemvédô tippek Örömteli szex Néma járvány: a csontritkulás november impresszum Felelôs kiadó:

Részletesebben

Gyógyhír. magazin. Medicina kertben, cserépben. Munka mindhalálig? A Gyógyhír Magazint gyógyszertára ajándékozta Önnek!

Gyógyhír. magazin. Medicina kertben, cserépben. Munka mindhalálig? A Gyógyhír Magazint gyógyszertára ajándékozta Önnek! Gyógyhír I. évfolyam 5. szám 2006. május Kebelbarát melltartók Medicina kertben, cserépben Diéta vesebetegeknek Munka mindhalálig? magazin Figyelem élethosszig a cukorbetegség A Gyógyhír Magazint gyógyszertára

Részletesebben

magazin egy csepp figyelem influenza: fókuszban a megelôzés kordában tartott vérnyomás beigli cukorbetegeknek

magazin egy csepp figyelem influenza: fókuszban a megelôzés kordában tartott vérnyomás beigli cukorbetegeknek IV. évfolyam 12. szám 2009. december magazin egy csepp figyelem Interjú erôs Antóniával influenza: fókuszban a megelôzés kordában tartott vérnyomás beigli cukorbetegeknek Ezt a Gyógyhír magazint mi ajándékoztuk

Részletesebben

Gyógyhír. magazin. Tegyünk a parlagfû ellen! Nyári veszélyek. Az SM-betegek patrónusa Interjú Pataky Tímeával

Gyógyhír. magazin. Tegyünk a parlagfû ellen! Nyári veszélyek. Az SM-betegek patrónusa Interjú Pataky Tímeával Gyógyhír VII. évfolyam 8. szám 2012. augusztus magazin z SM-betegek patrónusa Interjú Pataky Tímeával Hôguta Nyári veszélyek Tegyünk a parlagfû ellen! Ezt a Gyógyhír magazint mi ajándékoztuk Önnek: Gyógyhír

Részletesebben

TÉLNEK! ÖRÜLJÜNK EGYÜTT A TÉL. Minden kedves Olvasónknak áldott, békés Ünnepeket kívánunk! E G É S Z S É G É S É L E T M Ó D M A G A Z I N

TÉLNEK! ÖRÜLJÜNK EGYÜTT A TÉL. Minden kedves Olvasónknak áldott, békés Ünnepeket kívánunk! E G É S Z S É G É S É L E T M Ó D M A G A Z I N E G É S Z S É G É S É L E T M Ó D M A G A Z I N 4. ÉVFOLYAM / 4. SZÁM 2014 TÉL INGYENES MAGAZIN TÉL Minden kedves Olvasónknak áldott, békés Ünnepeket kívánunk! ÖRÜLJÜNK EGYÜTT A TÉLNEK! Rendeljen otthonából,

Részletesebben

Január specialistája Dr. Berta Gyula

Január specialistája Dr. Berta Gyula GYÓGYHÍR 2015. január X. évfolyam 1. szám Digitális tartalommal www.gyogyhir.hu magazin Influenza A védőoltás járulékos előnyei Január specialistája Dr. Berta Gyula Szellemi frissesség Elmeélező ételek

Részletesebben

Gyógyhír. magazin. Csontvédô tippek. Visszerek és seprûvénák. Napozzunk okosan! A mosoly gyógyít Interjú Liber Renátával

Gyógyhír. magazin. Csontvédô tippek. Visszerek és seprûvénák. Napozzunk okosan! A mosoly gyógyít Interjú Liber Renátával Gyógyhír VII. évfolyam 6. szám 2012. június magazin A mosoly gyógyít Interjú Liber Renátával Csontvédô tippek Napozzunk okosan! Visszerek és seprûvénák Ezt a Gyógyhír magazint mi ajándékoztuk Önnek: Gyógyhír

Részletesebben

Gyógyhír magazin I. évfolyam 6. szám 2006. június Bosszantó feledékenység Konyha cukor nélkül A Gyógyhír Magazint gyógyszertára ajándékozta Önnek!

Gyógyhír magazin I. évfolyam 6. szám 2006. június Bosszantó feledékenység Konyha cukor nélkül A Gyógyhír Magazint gyógyszertára ajándékozta Önnek! Gyógyhír magazin I. évfolyam 6. szám 2006. június Ésszel a napon Vigyázat! Kullancsok! Bosszantó feledékenység Konyha cukor nélkül Társ egy életre a herpesz A Gyógyhír Magazint gyógyszertára ajándékozta

Részletesebben

E G É S Z S É G É S É L E T M Ó D M A G A Z I N 4. ÉVFOLYAM / 2. SZÁM 2014 NYÁR INGYENES MAGAZIN NYÁR NYÁRI ÖRÖMÖK GONDTALANUL

E G É S Z S É G É S É L E T M Ó D M A G A Z I N 4. ÉVFOLYAM / 2. SZÁM 2014 NYÁR INGYENES MAGAZIN NYÁR NYÁRI ÖRÖMÖK GONDTALANUL E G É S Z S É G É S É L E T M Ó D M A G A Z I N 4. ÉVFOLYAM / 2. SZÁM 2014 NYÁR INGYENES MAGAZIN NYÁR NYÁRI ÖRÖMÖK GONDTALANUL OLASZ NATÚRKOZMETIKUMOK Anyajegyvédő Stift SPF 50+ Ultra magas védelem az

Részletesebben