ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA"

Átírás

1 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 175. (XIX) évfolyam 2. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK január 10., szerda ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L O M Szám Oldal R O M Á N I A K O R M Á N Y Á N A K H A T Á R O Z A T A I 1391/2006. Határozat a közúti forgalomról szóló 195/2002. számú sürgősségi kormányrendelet alkalmazási szabályzatának jóváhagyásáról R O M Á N I A K O R M Á N Y Á N A K H A T Á R O Z A T A I ROMÁNIA KORMÁNYA H A T Á R O Z A T a közúti forgalomról szóló 195/2002. számú sürgősségi kormányrendelet alkalmazási szabályzatának jóváhagyásáról x) Románia újraközzétett Alkotmányának 108. cikke és a közúti forgalomról szóló, újraközzétett, utólagosan módosított és kiegészített 195/2002. számú sürgősségi kormányrendelet 135. cikke alapján, Románia Kormánya elfogadja ezt a határozatot. 1. cikk Jóváhagyja a közúti forgalomról szóló, a Monitorul Oficial al României I. Részének augusztus 3-i 670. számában újraközzétett, utólagosan módosított és kiegészített 195/2002. számú sürgősségi kormányrendelet xx) alkalmazási szabályzatát, amelyet az 1. számú melléklet tüntet fel. 2. cikk Az újraközzétett, utólagosan módosított és kiegészített 195/2002. számú sürgősségi kormányrendelet melléklete módosul, és e határozat 2. számú mellékletével helyettesítendő. 3. cikk Az 1. és 2. számú melléklet e határozat elválaszthatatlan részét képezi. 4. cikk (1) E határozat a közúti forgalomról szóló 195/2002. számú sürgősségi kormányrendeletet jóváhagyó 49/2006. számú törvény hatálybalépésének időpontjától válik hatályossá. x) Megjelent a Monitorul Oficial al României I. Részének október 26-i 876. számában, amely az 1A., 1B., 1C., 1D. és 1E. számú mellékleteket is közli. xx) Az újraközzététel magyar nyelven megjelent Románia Hivatalos Közlönyének augusztus 31-i 128. számában.

2 2 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 2/2007. szám. (2) Ugyanazon időpontban a közúti forgalomról szóló 195/2002. számú sürgősségi kormányrendelet alkalmazási szabályzatát jóváhagyó, a Monitorul Oficial al României I. Részének január 31-i 58. számában közzétett, utólagosan módosított és kiegészített 85/2003. számú kormányhatározat x) hatályát veszti. CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU MINISZTERELNÖK Ellenjegyzi: Anghel Andreescu államtitkár, a közigazgatási és belügyminiszter helyett Constantin Dascălu államtitkár, a szállítási, építkezési és turisztikai miniszter helyett Corneliu Dobriţoiu államtitkár, a védelmi miniszter helyett Gheorghe Eugen Nicolăescu közegészségügyi miniszter Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu közpénzügyi miniszter Bukarest, október szám 1. számú MELLÉKLET S Z A B Á L Y Z A T a közúti forgalomról szóló 195/2002. számú sürgősségi kormányrendelet alkalmazására I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. cikk A forgalmi résztvevők kötelesek betartani a forgalmi szabályokat és a közúti jelzőeszközök jelentését, valamint az e szabályzat többi rendelkezését. 2. cikk E szabályzat értelmében az alábbi fogalmak és kifejezések jelentése a következő: 1. lejtés (pályaesés) valamely út egységes szakaszának a vízszintes síkhoz viszonyított dőlése; 2. az út életképessége az úttest megfelelő műszaki állapota, amely magába foglalja az illető útszakaszra sajátos szabályozások szerinti állandó járhatóságát, az akadályok hiányát, valamint a forgalom biztonságát és gördülékenységét biztosító forgalmi létesítmények és jelzőeszközök jelenlétét; 3. díszmenet valamely szertartás keretében a közúton felvonuló személyek csoportja; 4. szervezett csoport a közútkezelő által a közúti rendőrség véleményezésével kibocsátott engedély alapján a közúton, egy vezető irányítása alatt felvonuló vagy várakozó két vagy több személy; 5. a hajtási jogosítvány, a forgalmi engedély vagy a nyilvántartási bizonyítvány, illetve ezek helyettesítő tanúsítványának visszatartása a közúti rendőrség által elrendelt műszaki-adminisztratív intézkedés, mely a dokumentumnak valamely személy birtokából való elvételét és ezen intézkedés alkalmazását kiváltó ügy megoldásáig a közúti rendőrség székhelyén való megőrzését foglalja magába; 6. a hajtási jogosítvány visszavonása a birtokosát egészségügyileg alkalmatlannak nyilvánító törvényszéki-orvostani igazolás alapján a közúti rendőrség által elrendelt műszaki-adminisztratív intézkedés, amely a dokumentum visszatartását és a gépjármű vagy villamos vezetési jogának megtiltását foglalja magába; 7. a forgalmi engedély visszavonása a közúti rendőrség által elrendelt műszaki-adminisztratív intézkedés, amely a dokumentum visszatartását és az illető jármű közutakon való működésbe helyezési jogának megtiltását foglalja magába; x) Magyar nyelven megjelent Románia Hivatalos Közlönyének február 26-i 30. számában.

3 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 2/2007. szám a rendszámtáblák visszavonása a közúti rendőrség által elrendelt műszaki-adminisztratív intézkedés, amely a rendszámtáblák járműről való leszerelését és ezen intézkedés alkalmazását kiváltó indokok megszűnéséig a közúti rendőrség székhelyén való megőrzését foglalja magába; 9. a közúti rendőrszolgálat vezetője valamely megyei rendőr-felügyelőség vagy Bukarest Municípium Rendőrségi Vezérigazgatósága keretében működő Közúti Rendőrbrigád kötelékeiben a közúti rendőrszolgálat vezetője tisztség feladatkörét ellátó közúti rendőrtiszt; 10. sürgősség krízishelyzet vagy potenciálisan nagyméretű veszélyhelyzet, amely negatív hatású események bekövetkezésének megelőzése, emberi életek vagy bizonyos javak épségének mentése, illetve a környezetre gyakorolt hatás csökkentése érdekében azonnali kiszállást igényel. 3. cikk (1) A közút kezelője biztosítani köteles annak életképességét. (2) A közúti forgalom biztonságos körülmények közötti lebonyolítása érdekében a közútkezelő forgalmi létesítményeket kell létrehozzon annak érdekében, hogy a forgalmi résztvevőket rábírja a közúti jelzőeszközök jelentésének betartására. (3) A közútkezelő köteles a helységekbe való bejáratnál és kijáratnál ilyen értelmű jelzőtáblákat elhelyezni. (4) A magánhasznú, közforgalomnak nyitott út tulajdonosa vagy kezelője köteles a bejáratnál szabályozó táblákat és kiegészítő pannókat szerelni, amelyeknek tartalmazniuk kell a járművek és gyalogosok engedélyezett belépésének időintervallumát. (5) A közforgalom előtt zárt út bejáratánál ennek tulajdonosa vagy kezelője köteles látható helyen Behajtani tilos jelentésű jelzőtáblát elhelyezni, továbbá egy pannót is a Közforgalom előtt zárt út felirattal. 4. cikk (1) A közutak lezárása vagy a jármű-, illetve gyalogosforgalom korlátozása kizárólag a forgalom intenzitásának korlátozására, valamely útszakasz védelmére vagy munkálatok végrehajtására rendelhető el, a törvény feltételei között. (2) Amennyiben valamely forgalmi esemény vagy természeti jelenség veszélyezteti a közúti forgalom biztonságát, a közúti rendőrség vagy a közútkezelő, a közúti rendőrség véleményezésével, ideiglenes forgalmi korlátozásokat rendelhet el, értesítve a forgalmi résztvevőket a tiltásról, ennek időtartamáról és az igénybe vehető terelőútról. 5. cikk (1) A közútkezelő köteles intézkedéseket foganatosítani a közút konfigurációjából, állapotából vagy nem megfelelő műszaki ellátottságából adódó közúti események hatásainak azonnali elhárítására. (2) Valamely közúti esemény bekövetkezése esetében a közútkezelő köteles ezt felszabadítani, az úttesten található akadályokat eltávolítani, és az utat kezdeti állapotába visszaállítani. 6. cikk (1) A menetrend szerinti helyi tömegszállítás útvonalait, a taxi rendszerű szállítás kivételével, a helyi közigazgatási hatóságok állapítják meg. (2) A helyi tömegszállítási eszközök megállóit, a taxi rendszerű szállítás klienseinek várakozó helyeit is ideértve, a helyi közigazgatási hatóságok állapítják meg, a közúti rendőrség véleményezésével. (3) A tömegszállítási eszközök helységeken kívüli megállói számára a közútkezelő köteles kitérőket (öblöket) létesíteni. (4) A közútkezelő köteles a tömegszállítási eszközök kitérő öblökkel nem rendelkező megállóit Autóbusz-, trolibuszmegálló jelentésű útburkolati jelekkel elhatárolni. (5) A 7 méternél szélesebb utak fokozott balesetveszélyű szakaszain a közútkezelő köteles a gyalogátjárókat keresztező irányelválasztó övezetben megfelelően jelzett járdaszigeteket berendezni a gyalogosok számára. (6) A tömegszállítási eszközök útkereszteződések közelében található megállóit legalább 50 méterrel az útkereszteződés előtt vagy után kell berendezni. (7) Amennyiben a tömegszállítási eszközök helységen belüli útvonalai egyazon szintű vasúti átjárókon haladnak át, ezek előtt legkevesebb 50 méterrel mindkét oldalon megállók kell legyenek. 7. cikk (1) Valamely vasút közúttal való kereszteződésénél a vasútkezelőnek kötelessége biztosítani az átjáró egyszintű felületét, a közútkezelővel együtt pedig, az illetékességeknek megfelelően, megállapítani és felszerelni a közúti rendőrség véleményezésével, valamint karbantartani ennek jelzőeszközeit.

4 4 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 2/2007. szám. (2) A vasúti szintjárónál ennek kezelője és a közútkezelő, a szomszédos területek bírlalóival együtt, kötelesek eltávolítani bármely akadályt, és megtiltani azon pannók, plakátok, berendezések és építmények elhelyezését, amelyek csökkenthetnék a látási viszonyokat abban az övezetben, ahol a járművezető köteles biztosítani magát. (3) Valamely közút ipari vasúttal való kereszteződésénél ennek kezelője és/vagy használója köteles biztosítani egy vasúti közeg jelenlétét annak érdekében, hogy leállítsa a jármű- és gyalogosforgalmat a vasúti szerelvény elhaladásáig. (4) Amennyiben egy sorompó nélküli vasúti szintjárónál nem lehet biztosítani a (2) bekezdésben említett követelményeket, a közútkezelő a vasút kezelőjével közösen intézkedéseket foganatosít, a közúti rendőrség véleményezésével, az esetnek megfelelően, az alábbiakra: a) kézi-sorompók vagy automata készülékek felszerelésére, az e hatóságok által megállapított sürgősségi sorrendben; b) az átjáró megszüntetésére a közúti forgalom más, szomszédos vasúti szintjáró felé terelésével, ahol a látási viszonyok biztosítottak, illetve kézi-sorompó létezik; c) a vasúti és közúti forgalmi fluxus felüljárók vagy aluljárók építése révén történő szétválasztására. 8. cikk (1) A közút övezetében végzendő munkálatokat az engedélyben megállapított feltételek között a közútkezelő vagy a vasútkezelő hajtja végre, a közúti rendőrség véleményezésével. (2) A projektben jóváhagyott forgalmi létesítmények kivitelezését a munkálatok végrehajtója a forgalmi résztvevők biztonságos közlekedését lehetővé téve köteles végrehajtani. (3) Amennyiben a munkálatokat a járdán végzik és megakadályozzák az ott zajló közlekedést, kivitelezőjük köteles az úttesttől elválasztott és megfelelőképpen védett gyalogátjárókat építeni. (4) A munkálatok befejezésekor a kivitelező köteles az utat az eredeti állapotba visszaállítani vagy a projektben meghatározottba hozni. (5) A közút- vagy vasútkezelő köteles a közút övezetében kivitelezett munkálatokat ellenőrizni, és csak akkor venni át azokat, ha megfelelnek a törvényben előírt minőségi szabályoknak és a munkálatok megkezdése előtt elnyert véleményezéseknek. II. FEJEZET Járművek 1. SZAKASZ A járművek műszaki állapota és ennek ellenőrzése 9. cikk (1) Bejegyzésük vagy nyilvántartásba vételük előtt a járművek közlekedhetnek közutakon, elvégzett műszaki vizsgálat nélkül, az illetékes hatóság által kibocsátott ideiglenes forgalmi engedély alapján, amennyiben eleget tesznek a közúti forgalom biztonságára vonatkozó műszaki szabályoknak. (2) A forgalomba való visszahelyezés előtt műszaki szempontból megvizsgálandók azon gépjárművek, villamosok vagy pótkocsik, amelyeken javításokat végeztek a kormánymű, a fékberendezés vagy a karosszéria, illetve az alváz szilárd szerkezetének súlyos károsodását okozó események miatt. 1. A gépjárművek, a villamosok, a pótkocsik, a mezőgazdasági és erdőkitermelésben használt traktorok, valamint a szolgáltatások és munkálatok lebonyolítására használt járművek által teljesítendő minimális kivilágítási, fényjelzési és hangos figyelmeztetési feltételek 10. cikk A gépjárműveket, a mezőgazdasági és erdőkitermelésben használt traktorokat, a szolgáltatások és munkálatok lebonyolítására használt járműveket, a villamosokat és a pótkocsikat építésükkor el kell látni az illetékes hatóság által megállapított műszaki feltételeknek megfelelő, homologált kivilágítási, fényjelző és hangos figyelmeztető berendezésekkel. 11. cikk A kizárólag gyermekek szállítására szánt gépjárművek karosszériáján elől és hátul Gyermekek! jelentésű jelzőtáblát kell szerelni. 12. cikk A túlsúlyos vagy túlméretezett gépjárműveket el kell látni a következő kiegészítő jelzőeszközökkel:

5 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 2/2007. szám. 5 a) egy fehér alapú, piros szegélyű fényvisszaverő-fluoreszkáló táblácskával, melyet elől, a gépjármű bal oldalára szerelnek; b) fehér és piros, a külső rész felé ereszkedő, váltakozó csíkokból álló fényvisszaverő-fluoreszkáló jelekkel, melyeket a gépjármű vagy a rakomány hátsó részére, az oldalakhoz minél közelebb szerelnek, amennyiben a gépjármű szélessége meghaladja a 2,5 métert; c) egy vagy több speciális sárga fényjelző eszközzel, melyeket úgy szerelnek, hogy a kibocsátott fény szemből, hátulról és mindkét oldalról látható legyen, továbbá az oldalakra 1,5 méterenként szerelendő, sárga fényvisszaverő-fluoreszkáló eszközökkel; d) a 2,5 métert meghaladó szélességű járművek vagy rakományaik oldalára szerelendő, a helyzetjelző fényekkel egyszerre működő fényekkel, továbbá egy fényvisszaverő-fluoreszkáló eszközzel. 13. cikk Tilos a gépjárművekre, a mezőgazdasági és erdőkitermelésben használt traktorokra, a szolgáltatások és munkálatok lebonyolítására használt járművekre, a pótkocsikra vagy a villamosokra a homologáltaktól eltérő színű vagy intenzitású fényeket, eltérő figyelmeztető fényeket, eszközöket, illetve kellékeket szerelni. 2. A kerékpárok, a mopedek, az állati erővel vont járművek és a kézzel húzott vagy tolt járművek által teljesítendő minimális műszaki feltételek 14. cikk A közúti forgalomban való részvételük céljából a kerékpárokat el kell látni: a) hatékony fékberendezéssel; b) működőképes, hatékony kormányzási rendszerrel; c) hangos figyelmeztető rendszerrel; tilos a gépjárművekre sajátos, hangos figyelmeztető rendszereket telepíteni és használni; d) elől fehér vagy sárga fénnyel, hátul pedig piros fénnyel és legalább egy, azonos színű, látható fényvisszaverő-fluoreszkáló eszközzel; e) narancssárga színű, küllőkre rögzített, fényvisszaverő-fluoreszkáló elemekkel vagy eszközökkel, amelyek mozgásban egy folytonos kört alkotnak. 15. cikk A kerékpárhoz csatolt pótkocsi hátsó részét piros színű fényvisszaverő-fluoreszkáló eszközzel kell ellátni, és amennyiben a kerékpár hátsó fényét eltakarja a pótkocsi, ez utóbbira piros fényjelzést is kell szerelni. 16. cikk (1) A közúti forgalomban való részvételük céljából a mopedeket el kell látni: a) hatékony fékberendezéssel; b) hangos figyelmeztető rendszerrel; c) az égési gázokat kiürítő berendezéssel, amely megfeleljen a zajszintre és a környezetvédelemre vonatkozó szabályoknak; d) elől fehér fénnyel, hátul pedig piros fénnyel és azonos színű fényvisszaverő-fluoreszkáló eszközzel; e) az irányváltoztatást elől és hátul jelző sárga fényekkel; f) a hátsó részre, a fény- és jelzőrendszer láthatóságát nem gátoló helyre rögzítendő rendszámtáblával. (2) Tilos a mopedekre a homologáltaktól eltérő színű vagy intenzitású fényeket, eltérő figyelmeztető fényeket, eszközöket, illetve kellékeket szerelni. 17. cikk (1) Az állati erővel vont járműveket el kell látni, a szélükhöz lehető legközelebb, elől két homologált, fehér színű fényvisszaverő-fluoreszkáló eszközzel, hátul pedig két homologált, piros színű fényvisszaverő-fluoreszkáló eszközzel. (2) A rendszámtáblák egyikét a jármű bal oldalára, a másikat a hátsó részére, állandó láthatóságot biztosító helyekre szerelik. (3) Záporeső, erős havazás vagy sűrű köd, illetve a látási viszonyokat gyengítő más meteorológiai feltételek esetében, továbbá éjszaka az állati erővel vont jármű baloldalára legalább egy, a kerekek szintje fölé elhelyezett, fehér vagy sárga fényű plusz világítóelemet kell biztosítani. (4) Az (1) bekezdésben említett jelzőeszközöket, valamint a (3) bekezdés szerinti, fehér vagy sárga fényt biztosító eszközt tisztán és épen kell tartani, láthatóságukat pedig nem akadályozhatják a jármű építési elemei vagy a szállított rakomány.

6 6 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 2/2007. szám. (5) Az állati erővel vont jármű vezetőjének az igavonó állat hámszerszámaira fényvisszaverő anyagokat kell helyeznie, hogy azt könnyen észrevehesse a többi forgalmi résztvevő. 18. cikk A kézzel húzott vagy tolt járművekre elől és hátul egy-egy fehér, illetve piros színű, homologált fényvisszaverő-fluoreszkáló eszközt kell helyezni. 2. SZAKASZ A járművek bejegyzése és nyilvántartásba vétele x) 1. A járművek bejegyzése és nyilvántartásba vétele 19. cikk A gépjárművek és pótkocsik bejegyzésében és nyilvántartásból való törlésében illetékes hatóságok a hajtási jogosítványok és a járműbejegyzés rendje igazgatóság koordinálásában működő hajtási jogosítványok és járműbejegyzés rendje közösségi közszolgálatok. 20. cikk (1) Bejegyzéskor a gépjárműnek vagy pótkocsinak rendszámtáblát xx) ítélnek oda, és forgalmi engedélyt bocsátanak ki. (2) A rendszámtáblák fehér színű, fényvisszaverő alapon domború, fekete, kék vagy piros színű betűket és számokat tartalmaznak. (3) A forgalmi engedélybe kötelező módon bevezetik az odaítélt rendszámot, valamint a gépjármű vagy a pótkocsi azonosító számát. 21. cikk (1) Az a gépjármű, villamos, pótkocsi vagy moped, amely a gyártó által lyukasztással feltüntetett vagy bevert azonosítási elemek hiánya, megsérülése vagy megsemmisülése miatt nem azonosítható, valamint a nem azonosítható alkatrészekből összeszerelt gépjármű vagy pótkocsi, illetve az a gépjármű vagy pótkocsi, amely esetében egy vagy több egymást követő bírlaló vagy tulajdonos azonosságát nem lehet megállapítani, nem homologálható a közúti forgalomba való bebocsátás céljából. Kivételezett az a jármű és pótkocsi, amelyek tekintetében a rendőrség megállapíthatja a törvényes származást. (2) A Romániában vagy külföldön ellopottként bejelentett és a Román Rendőr-főfelügyelőség által körözött gépjárműveket és pótkocsikat nem jegyzik be. (3) A (2) bekezdés előírásai alól kivételezettek azok a gépjárművek és pótkocsik, amelyek tekintetében a bűnüldöző szerv rendelkezést bocsátott ki, miszerint a vizsgálatok befejezéséig megengedett a bejegyzésük, mely esetben a forgalmi engedélybe és a járműazonossági könyvbe beírják a...-ból (ország)...-án/-én (dátum) ellopottnak nyilvánított gépjármű megjegyzést. (4) A (3) bekezdésben említett járművek kizárólag Románia területén közlekedhetnek. 22. cikk Nyilvántartásba vételkor a jármű számára egyetlen rendszámot tartalmazó táblákat bocsátanak ki, melyek: a) sárga színű fényvisszaverő alapon domború, fekete színű betűkkel és számokkal ellátottak kell legyenek a helyi tanácsoknál nyilvántartásba vett járművek tekintetében; b) fehér színű fényvisszaverő alapon domború, fekete színű betűkkel és számokkal ellátottak kell legyenek a Védelmi Minisztériumnál, a Közigazgatási és Belügyminisztériumnál vagy, az esetnek megfelelően, a Román Hírszerző Szolgálatnál nyilvántartásba vett gépjárművek tekintetében. 2. A gépjárművek vagy villamosok rendszámai, ideiglenes számai és próba jellegű számai 23. cikk (1) Bármely gépjármű és bármely pótkocsi bejegyzésekor odaítélnek egy rendszámot, amely a megye vagy Bukarest municípium jelkulcsából, arab számokból alkotott sorszámból és három latin nagybetűből alkotott kombinációból tevődik össze. x) A fordító szerkesztőség megjegyzése: Az e sürgősségi kormányrendelet értelmében nyilvántartásba vétel alatt a román nyelvű înscriere kifejezésnek megfelelő, bizonyos intézmények és hatóságok kiváltságaként jelentkező, a bejegyzéstől eltérő gépjárműnyilvántartási módozat értendő. Ugyanezen szellemben értelmezendő a nyilvántartási bizonyítvány is, mely a fent említett nyilvántartásba vételt hivatott tanúsítani a forgalmi engedélytől eltérően, mely a bejegyzési folyamat lezárásával bocsátandó ki. xx) A fordító szerkesztőség megjegyzése: A köznapi, valamint a magyarországi forgalmi szabályozásokban jelentkező szóhasználathoz igazodva rendszámtáblák gyűjtőnévként tömörítettük a plăcuţe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare román nyelvű szintagmát, melynek magyar megfelelője a bejegyzési vagy a nyilvántartásba vételi számot tartalmazó táblácskák. Ugyanezen szemlélet érvényesül a rendszám kifejezés esetében is, mely a bejegyzési vagy nyilvántartásba vételi szám szintagmát tömöríti.

7 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 2/2007. szám. 7 (2) A Romániában tevékenykedő diplomáciai képviseletek, konzuli hivatalok és tagjaik, valamint diplomáciai státusú más szervezetek és idegen személyek tulajdonában levő gépjárművek és pótkocsik rendszámai a CD, CO vagy TC jelkulcsból és, az esetnek megfelelően, sorszámból tevődnek össze. (3) Az ideiglenes rendszám esetében a megye vagy Bukarest municípium jelkulcsa és a sorszám mellett feltüntetik a bejegyzés érvényessége lejártának hónapját és évét. (4) Valamely gépjármű vagy pótkocsi forgalomra való ideiglenes engedélyezésekor egy, a megye vagy Bukarest municípium jelkulcsát és sorszámot tartalmazó (rend)számot ítélnek oda. (5) Valamely gépjármű vagy pótkocsi próba jellegű bejegyzésekor egy, a megye vagy Bukarest municípium jelkulcsát, sorszámot és Próba feliratot viselő (rend)számot ítélnek oda. (6) A bejegyzés, nyilvántartásba vétel vagy forgalomra való engedélyezés időpontjában az odaítélt rendszámot tartalmazó táblákat is kibocsátják. 24. cikk (1) A rendszámokat sorban, növekvő sorrendben ítélik oda. (2) Bejegyzéskor a jármű tulajdonosa kérheti, a hatályos díjak kifizetésével, a rendszám valamely kedvezményes kombinációjának odaítélését. (3) Nem ítélhetők oda olyan betűkombinációk, amelyek obszcén jelentést hordoznak, vagy amelyek egyes közintézmények elnevezésével való asszociációhoz vezethetnek, amennyiben ezek írásban kérik a kibocsátó hatóságtól a rendszám valamely kombinációja odaítélésének korlátozását. Azon személyek, akik utólagosan korlátozott rendszámmal bejegyzett járművet bírlalnak, továbbra is használhatják az illető rendszámot, de csak a jármű elidegenítéséig. (4) A jármű feletti tulajdonjog átruházásakor a rendszám és a vele járó táblák automatikusan és térítésmentesen az új tulajdonos birtokába kerülnek, amennyiben ennek lakhelye vagy székhelye a régi tulajdonoséval azonos megyében van, és a régi tulajdonos nem döntött az illető rendszám kombinációjának megőrzése mellett. Az új tulajdonos kérheti, a hatályos díjak kifizetésével, a rendszám valamely kedvezményes kombinációjának odaítélését. 25. cikk (1) A helyi tanácsoknál nyilvántartásba vett járművek rendszáma a latin nagybetűvel írott helységnévből és megyenév-rövidítésből, valamint arab számokból alkotott sorszámból tevődik össze. (2) A Védelmi Minisztériumnál, a Közigazgatási és Belügyminisztériumnál és, az esetnek megfelelően, a Román Hírszerző Szolgálatnál nyilvántartásba vett gépjárművek rendszáma az intézmény elnevezésének latin nagybetűvel írott rövidítéséből, valamint arab számokból alkotott sorszámból tevődik össze. 26. cikk (1) A tulajdonos vagy a törvényes bírlaló köteles a rendszámtáblákat a speciális rendeltetési helyekre, a gépjármű vagy villamos első és hátsó részére, az esetnek megfelelően, a motorkerékpár és a pótkocsi esetében pedig csak a hátsó részre rögzíteni. (2) Tilos azon járművek közúti forgalma, amelyekre a rendszámtáblák nincsenek a meghatározott helyre felszerelve. 3. SZAKASZ A járműtulajdonosok vagy -bírlalók kötelezettségei 27. cikk (1) A romániai lakhelyű, székhelyű vagy tartózkodási helyű gépjármű- vagy pótkocsitulajdonos köteles: a) a kibocsátó hatóságnál bejelenteni a forgalmi engedély elvesztését, ellopását vagy megsemmisülését, a megállapításától számított legfeljebb 48 órán belül; b) a kibocsátó hatósághoz azonnal benyújtani az eredeti forgalmi engedélyt, ha a másodlat elnyerése után újra az eredeti birtokába jut. (2) A járműbírlaló jogi személyek, az (1) bekezdésben említetteken kívül, kötelesek: a) ellenőrizni a járművek műszaki állapotát, erről megjegyzést tenni a menetlevélben vagy a szolgálati jegyben, és megtiltani a műszaki feltételeknek eleget nem tevő járművek közlekedését; b) menetlevelet vagy szolgálati jegyet kibocsátani az útra induló járművek tekintetében; c) megtiltani a járművek vezetését megfelelő hajtási jogosítvánnyal vagy szakmai igazolvánnyal nem rendelkező személyeknek;

8 8 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 2/2007. szám. d) megtiltani a járművezetőknek, hogy útra induljanak szeszes italok, kábító anyagok vagy készítmények, illetve hasonló hatású gyógyszerek befolyása alatt, valamint előrehaladott fáradtsági állapotban; e) figyelembe venni a rendőrök vagy a járművezetők által a menetlevélbe bevezetett megjegyzéseket; f) azonnal értesíteni a rendőrséget bármely forgalmi balesetről, melyben balesetmegállapító dokumentumokkal nem rendelkező saját gépjárművezetőik vettek részt; g) ellenőrizni a szünet- és pihenési idők, valamint a törvényes sebességi rendszer betartását, leolvasva a pihenési időt és a menetsebességet ellenőrző készülékek által regisztrált adatokat; h) ellenőrizni a speciális szállítási engedély meglétét és az ebben rögzített feltételek betartását. 28. cikk (1) A járműbírlalók járműveikre hangos lopáselleni biztonsági rendszereket szerelhetnek. (2) Az (1) bekezdésben említett rendszer által kibocsátott jelzés időtartama nem haladhatja meg az egy percet, intenzitása pedig a hatályos törvényes szabályozásokban előírt hangküszöböt. (3) Tilos a járművekre a más jármű közvetlen közeli elhaladására működésbe lépő, hangos lopáselleni biztonsági rendszereket telepíteni. III. FEJEZET Hajtási jogosítvány 29. cikk (1) Románia európai uniós csatlakozásának időpontjától a hajtási jogosítvány elnyerését célzó elméleti és gyakorlati felkészítést lebonyolító engedélyezett egységekhez való beiratkozáshoz a kérelmezőnek bizonyítékot kell szolgáltatnia pszichológiai alkalmassága tekintetében. (2) Valamely jármű közúti vezetésének elsajátítását célzó gyakorlati tanfolyamokon való részvétele előtt a kérelmezőnek bizonyítékot kell szolgáltatnia a hajtási jogosítvány elnyerését célzó, engedélyezett egységekben szerzett elméleti felkészültsége tekintetében. (3) A (2) bekezdésben említett személy hajtási jogosítvány elnyerése célú gyakorlati felkészítését az A, B, BE kategóriák és az A1 és B1 alkategóriák bármelyike tekintetében a törvény feltételei között attesztált azon oktató is lebonyolíthatja, aki szerződést kötött a kérelmező elméleti felkészítését biztosító engedélyezett egységgel. (4) Valamely jármű közúti vezetésének elsajátítását célzó gyakorlati tanfolyamokat elvégezhetik azok a személyek is, akik nem töltötték még be az illető jármű kategóriája vagy alkategóriája tekintetében a törvény által előírt minimális életkort, de ennek betöltése előtti 3 hónapnál nem korábban. 30. cikk A hajtási jogosítványt az alábbi egy vagy több járműkategória vagy -alkategória tekintetében bocsátják ki: a) A KATEGÓRIA: oldalkocsival ellátott vagy oldalkocsi nélküli motorkerékpár; b) B KATEGÓRIA: 1. a kg engedélyezett maximális össztömeget meg nem haladó gépjármű, amelyben a vezető helyén kívül az ülőhelyek száma legfeljebb 8; 2. egy B kategóriájú vontató gépjárműből és egy, legfeljebb 750 kg engedélyezett maximális össztömegű pótkocsiból álló járműszerelvény; 3. a kg engedélyezett maximális össztömeget meg nem haladó járműszerelvény, mely egy B kategóriájú vontató gépjárműből és egy, a vontató gépjármű saját tömegét meg nem haladó engedélyezett maximális össztömegű pótkocsiból áll; c) BE KATEGÓRIA: egy B kategóriájú vontató gépjárműből és egy, a 750 kg engedélyezett maximális össztömeget meghaladó pótkocsiból álló járműszerelvény, amelynek engedélyezett maximális össztömege meghaladja a kg-ot; d) C KATEGÓRIA: 1. a D kategóriába tartozótól eltérő gépjármű, amelynek engedélyezett maximális össztömege meghaladja a kg-ot; 2. egy C kategóriájú gépjárműből és egy, a 750 kg engedélyezett maximális össztömeget meg nem haladó pótkocsiból álló járműszerelvény;

9 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 2/2007. szám. 9 e) CE KATEGÓRIA: egy C kategóriájú vontató gépjárműből és egy, a 750 kg engedélyezett maximális össztömeget meghaladó pótkocsiból álló járműszerelvény; f) D KATEGÓRIA: a vezető helyén kívül 8-nál több ülőhellyel rendelkező, személyszállító gépjármű. Az ilyen kategóriájú gépjárműhöz csatolható egy, a 750 kg engedélyezett maximális össztömeget meg nem haladó pótkocsi; g) DE KATEGÓRIA: egy D kategóriájú vontató gépjárműből és egy, a 750 kg engedélyezett maximális össztömeget meghaladó pótkocsiból álló járműszerelvény. A pótkocsi nem lehet személyszállításra rendeltetett; h) Tr KATEGÓRIA: traktor, mezőgazdasági, erdőkitermelési vagy munkálatok kivitelezésére alkalmas önmeghajtású munkagépek; i) Tb KATEGÓRIA: trolibusz; j) Tv K ATEGÓRIA: villamos; k) A1 ALKATEGÓRIA: a legfeljebb 125 cm 3 hengerűrtartalmú és legfeljebb 11 kw teljesítményű motorkerékpár; l) B1 ALKATEGÓRIA: a 400 kg-ot meghaladó, de legfeljebb 550 kg saját tömegű és 45 cm 3 -t meghaladó hengerűrtartalmú belsőégésű motorral vagy egyenértékű teljesítményű bármely más motorral ellátott, illetve gyártásból eredőn 50 km/h-nál nagyobb sebességű három- vagy négykerekű gépjármű; m) C1 ALKATEGÓRIA: a D kategóriába tartozótól eltérő gépjármű, amelynek engedélyezett maximális össztömege meghaladja a kg-ot, de legfeljebb kg. Az ilyen kategóriájú gépjárműhöz pótkocsi csatolható, amelynek engedélyezett maximális össztömege nem haladja meg a 750 kg-ot; n) C1E ALKATEGÓRIA: egy C1 alkategóriájú vontató gépjárműből és egy, a 750 kg engedélyezett maximális össztömeget meghaladó pótkocsiból álló járműszerelvény, azzal a feltétellel, hogy ennek engedélyezett maximális össztömege nem haladja meg a kg-ot, a pótkocsi engedélyezett maximális össztömege pedig nem haladja meg a vontató gépjármű saját tömegét; o) D1 ALKATEGÓRIA: 1. a vezető székén kívül legalább 9, de legfeljebb 16 ülőhellyel rendelkező személyszállító gépjármű; 2. egy D1 alkategóriájú vontató gépjárműből és egy, a 750 kg engedélyezett maximális össztömeget meg nem haladó pótkocsiból álló járműszerelvény; p) D1E ALKATEGÓRIA: egy D1 alkategóriájú vontató gépjárműből és egy, a 750 kg engedélyezett maximális össztömeget meghaladó pótkocsiból álló járműszerelvény, azzal a feltétellel, hogy ennek engedélyezett maximális össztömege nem haladja meg a kg-ot, a pótkocsi engedélyezett maximális össztömege pedig nem haladja meg a vontató gépjármű saját tömegét. A pótkocsi nem lehet személyszállításra rendeltetett. 31. cikk Azon útvonalakat, amelyeket valamely gépjármű vagy villamos vezetésének elsajátítására vagy, az esetnek megfelelően, a hajtási jogosítvány elnyerése céljából szervezett vizsga lebonyolítására igénybe lehet venni, a közúti rendőrség állapítja meg. 32. cikk (1) A hajtási jogosítvány elnyerésére jelentkezők vizsgáztatásáért felelő hatóságok a jelentkezők lakhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes prefektusi intézmény keretében működő hajtási jogosítványok és járműbejegyzés rendje közösségi közszolgálatok. (2) A diplomáciai képviseletek, a konzuli hivatalok és a Romániában akkreditált nemzetközi képviseletek tagjai a Közigazgatási és Belügyminisztérium és a Külügyminisztérium által jegyzőkönyvvel megállapított feltételek között jelentkezhetnek a hajtási jogosítvány elnyerése célú vizsgára. (3) A hajtási jogosítvány elnyerése célú elméleti és gyakorlati vizsgáztatás lebonyolítható a jelentkezők lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti megyeszékhelytől eltérő helységben is, az illető területi-közigazgatási egység prefektusának rendelete alapján. 33. cikk (1) A hajtási jogosítvány elnyerése céljából vizsgáztatását kérelmező személynek eleget kell tennie a következő feltételeknek: a) az A1 és B1 alkategória esetében legyen legalább 16. életévét betöltött; b) az A, B, BE, C1, C1E és Tr kategória esetében legyen legalább 18. életévét betöltött;

10 10 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 2/2007. szám. c) a C, CE, D, DE, Tb és Tv kategória, valamint a D1 és D1E alkategória esetében legyen legalább 21. életévét betöltött; d) egészségügyileg legyen alkalmas azon kategóriájú és alkategóriájú gépjármű vezetésére, amely tekintetében a vizsgáztatását kéri; e) ne legyen elítélve, jogerőre emelkedett bírósági határozattal, a közúti forgalom rendje ellen elkövetett bűncselekményért vagy emberölésért, halált okozó ütlegelésért vagy bántalmazásért, súlyos testi sértésért, rablásért vagy gépjárműlopásért; f) bizonyítékot szolgáltasson afelől, hogy teljesíti egy új hajtási jogosítvány elnyerését célzó vizsgára való jelentkezés tekintetében az újraközzétett, utólagosan módosított és kiegészített 195/2002. számú sürgősségi kormányrendelet 116. cikkében előírt feltételeket, amennyiben jogerős bírósági határozattal elítélték az e) pontban említett bűncselekmények valamelyikéért; g) pszichológiailag legyen alkalmas gépjárművek vagy villamosok közúti vezetésére. (2) Az (1) bekezdés g) pontjában említett feltétel Románia európai uniós csatlakozásáig gyakorol hatályt. 34. cikk A hajtási jogosítvány elnyerését célzó vizsgára való előjegyzésre a kérelmező személyes iratcsomója a következő dokumentumokat kell tartalmazza: a) a kérelmező által aláírt típuskérelmet; b) beiskolázási lapot, melybe bejegyzik a vizsgázási kérelem tárgyát képező kategória vagy alkategória tekintetében járművezetésre alkalmas orvosi véleményezést. Az orvosi lapot azon engedélyezett egység őrzi meg, amely felkészítette a jelentkezőt; c) hatósági erkölcsi bizonyítványt; d) a személyazonossági okmány másolatát; e) a hajtási jogosítvány elnyerésével kapcsolatos díjak kifizetését tanúsító nyugtákat. (2) A hajtási jogosítvány elnyerését célzó első vizsgára a jelentkezőket azon engedélyezett egységek jegyzik elő, amelyek keretében azok az elméleti és gyakorlati felkészítő tanfolyamokat elvégezték. (3) Valamely hajtási jogosítvány birtokosa x), aki új kategóriák vagy alkategóriák elnyerését kérelmezi, a vizsgáztatási iratcsomót, az (1) bekezdésben említett dokumentumok mellett, kiegészíti a hajtási jogosítványa másolatával is. (4) A hajtási jogosítvány elnyerését kérelmező, külföldi lakhelyű román állampolgár a vizsgáztatási iratcsomót, az (1) bekezdésben említett dokumentumok mellett, kiegészíti egy közjegyzőnél hitelesített nyilatkozattal, melyből kitűnik, hogy nem birtokol egyetlen, idegen hatóság által kibocsátott hajtási jogosítványt sem, vezetési joga nem volt felfüggesztve vagy érvénytelenítve, továbbá olyan dokumentumokkal, melyekből kiderül, hogy tulajdonában van vagy bérel egy romániai lakást. 35. cikk (1) A hajtási jogosítvány elnyerését célzó vizsga a következőkből áll: a) a közúti forgalmi szabályozások, az elemi mechanikai fogalmak és az elsősegély-nyújtási fogalmak ismeretére vonatkozó elméleti próbából. Az elméleti vizsgáztatás lebonyolítható, a törvény feltételei között, a nemzeti kisebbségek nyelvén vagy egy világnyelven, a vizsgáztatott igénye szerint; b) az igényelt jogosítvány kategóriájának megfelelő gépjármű közúti vezetéséből álló gyakorlati próbából, az A kategória és az A1 kategória kivételével, melyek tekintetében a külön berendezett helyeken csak a vezetési készséget ellenőrzik. (2) A testi fogyatékos személy az A és/vagy B kategória tekintetében vizsgázhat a hajtási jogosítvány elnyerése érdekében, amennyiben a vizsgán használt gépjármű fogyatékosságához igazított. (3) A hajtási jogosítvány több kategóriában vagy alkategóriában való elnyerését kérelmező jelentkező vizsgáztatását minden egyes kategória vagy alkategória tekintetében más-más napon bonyolítják le. 36. cikk (1) Az elméleti és gyakorlati vizsga eredményét átment vagy elutasított minősítéssel jelölik. x) A fordító szerkesztőség megjegyzése: A megjelölt kifejezés a román nyelvű titular kifejezés fordítása, mely esetében döntő fordítási érv a köznapi szóhasználat volt. Megjegyzendő, hogy előfordul a címzettje fordítás is, melynek a levelezési megjelölés mellett ilyen értelmű használata sem idegen jelenség.

11 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 2/2007. szám. 11 (2) Azon személyt, akit átment -nek nyilvánítottak az elméleti vizsgán, de nem jelenik meg a tanfolyam elvégzésének időpontjától számított legtöbb egy éven belül a járművezetési gyakorlati vizsgán, elutasított -nak minősítik, a továbbiakban pedig újabb felkészítő tanfolyam elvégzésével kell számolnia. (3) Az elutasított -nak minősített személy újra jelentkezhet vizsgára az ilyen értelmű minősítés időpontjától számított legkevesebb 15 nap után, de a tanfolyam elvégzésétől számított legtöbb 1 éves határidőn belül, ellenkező esetben újabb felkészítő tanfolyam elvégzésével kell számolnia. 37. cikk A hajtási jogosítványt a hajtási jogosítványok és járműbejegyzés rendje a jelentkezők vizsgáztatásának helye szerinti közösségi közszolgálatok bocsátják ki, a 32. cikknek megfelelően. 38. cikk (1) Az A kategóriájú hajtási jogosítvány birtokosának csak akkor áll jogában vezetni a 25 kw teljesítményt vagy a 0,16 kw/kg teljesítmény/súly arányt meghaladó motorkerékpárt, illetve a 0,16 kw/kg teljesítmény/súly arányt meghaladó, oldalkocsival ellátott motorkerékpárt, ha rendelkezik legalább 2 év gyakorlattal egy alacsonyabb műszaki mutatókkal rendelkező motorkerékpárral, vagy 21 évet betöltött és átesik egy sajátos ismeret- és viselkedésfelmérő teszten. (2) A kizárólag Tr kategória tekintetében érvényes hajtási jogosítvány birtokosa jogosult egy traktorból és egy vagy két pótkocsiból álló járműszerelvényt is vezetni. (3) A B, C vagy CE kategóriák valamelyike tekintetében érvényes hajtási jogosítvány birtokosa jogosult Tr kategóriájú járművet is vezetni. (4) A D vagy DE kategória tekintetében érvényes hajtási jogosítvány birtokosa jogosult Tb trolibusz kategóriájú járműveket is vezetni. 39. cikk (1) A C vagy D kategória, illetve a C1 vagy D1 alkategória tekintetében érvényes hajtási jogosítvány elnyerése céljából vizsgáztatását kérő személynek előzetesen el kell nyernie a B kategóriájú gépjárművek vezetési jogát. (2) A BE, CE, DE kategória, vagy a C1E vagy D1E alkategória tekintetében érvényes hajtási jogosítvány elnyerése céljából vizsgáztatását kérő személynek előzetesen el kell nyernie a B, C, D kategóriájú vagy, az esetnek megfelelően, a C1 vagy D1 alkategóriájú gépjárművek vezetési jogát. 40. cikk (1) A valamely kategória tekintetében érvényes hajtási jogosítvány feljogosít az illető kategóriában foglalt alkategóriába tartozó gépjárművek vezetésére is. (2) A CE vagy DE kategória tekintetében érvényes hajtási jogosítvány érvényes a BE kategóriájú járműszerelvény tekintetében is, amennyiben birtokosa B kategóriájú hajtási jogosítvánnyal is rendelkezik. (3) A CE kategória tekintetében érvényes hajtási jogosítvány érvényes a DE kategória tekintetében is, amennyiben birtokosa D kategóriájú hajtási jogosítvánnyal is rendelkezik. (4) A C1E alkategória tekintetében érvényes hajtási jogosítvány érvényes a D1E alkategória tekintetében is, amennyiben birtokosa legalább 21. életévét betöltött. (5) A D1 vagy D1E alkategória tekintetében érvényes hajtási jogosítvány érvényes a C1, illetve a C1E alkategóriába tartozó járművek vezetésére is. 41. cikk (1) A vezetés elsajátítására rendeltetett gépjárműveket, a motorkerékpárok kivételével, el kell látni kettős fék- és tengelykapcsoló-vezérléssel. (2) Az (1) bekezdésben említett gépjárműveket el kell látni a hatályos jogszabályokban előírt méretű és jellegzetességekkel rendelkező kazettával, amelyen szerepel az Iskola felirat. Kivételt képeznek az autóbuszok, a trolibuszok és a villamosok, amelyeken az Iskola feliratot az oldalrészekre, elől és hátul alkalmazzák. 42. cikk A valamely idegen hatóság által kibocsátott hajtási jogosítványokat a birtokos lakhelye vagy, idegen állampolgár és külföldi lakhelyű román állampolgár esetében, tartózkodási helye szerint illetékes prefektusi intézmény keretében működő hajtási jogosítványok és járműbejegyzés rendje közösségi közszolgálatok cserélik be, a törvény feltételei között. 43. cikk A hajtási jogosítvány birtokosának be kell jelentenie annak elvesztését, ellopását vagy megsemmisülését a kibocsátó hatóságnál, a megállapításától számított legfeljebb 48 órán belül, és kérelmeznie kell egy új hajtási jogosítvány kibocsátását. 44. cikk (1) Az új hajtási jogosítvány kibocsátását, a törvény feltételei között, a következő dokumentumok alapján végzik:

12 12 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 2/2007. szám. a) a hajtási jogosítvány birtokosának lapja; b) a személyazonossági okmány eredetije és másolata; c) a hajtási jogosítvány ellenértéke és kibocsátási díja kifizetésének tanúsítványa; d) a kicserélendő hajtási jogosítvány eredetije, amennyiben ez létezik; e) az orvosi típusnyomtatvány, melyből kitűnik, hogy gépjárművek vagy villamosok vezetésére alkalmas, amennyiben a becserélést a hajtási jogosítvány közigazgatási érvényessége lejárta után kérelmezték. (2) Az (1) bekezdésben említett dokumentumokon felül a kérelmezőnek be kell nyújtania, névváltoztatás esetén, az ezt igazoló dokumentumok eredetijét és másolatát. (3) Azon román állampolgárok esetében, akiknek lakhelye Romániában van és ideiglenesen külföldön tartózkodnak, egy új hajtási jogosítvány kibocsátása lebonyolítható egy másik személy közvetítésével is, különleges meghatalmazás alapján, melyet Románia diplomáciai képviseletei vagy konzuli hivatalai hitelesítettek vagy, ha az idegen hatóságok előtt volt adva, annak feltételével, hogy teljesítse a törvény által előírt felülhitelesítési feltételeket, vagy legyen rá alkalmazva az idegen jogi aktusok felülbélyegzésének megszüntetéséről szóló, Hágában október 5-én elfogadott megállapodás szerinti hitelesítési záradék (apostille), mely megállapodáshoz Románia az 52/2000. számú törvénnyel jóváhagyott, utólagosan módosított 66/1999. számú kormányrendelettel csatlakozott. A megbízott az (1) bekezdésben említett dokumentumokat a következő feltételek között mutatja be: a) a hajtási jogosítvány birtokosának lapján szerepelnie kell a hajtási jogosítvány birtokosának valamely diplomáciai tisztviselő előtt tett aláírása; b) az egészségi állapotot igazoló iratot, továbbá a birtokos két friss fényképét, melyek közül egyiket a megbízottnak kibocsátott különleges meghatalmazásra, a másikat pedig a hajtási jogosítvány birtokosának lapjára alkalmaznak, a diplomáciai képviseletnek láttamoznia kell; c) a birtokos saját felelősségére, a diplomáciai tisztviselő előtt adott nyilatkozata, melyből kitűnjön, hogy nem birtokol, a becserélésre benyújtotton kívül, más nemzeti hajtási jogosítványt. 45. cikk Az elhalálozott gépjárművezető hajtási jogosítványát az azt bírlaló személy 30 napos határidőn belül átadja a kibocsátó hatóságnak. IV. FEJEZET Közúti jelzések 46. cikk (1) A közúti jelzőeszközök jelentését valamint méreteit, ezek formáját, szimbólumát, színét, és kivitelezési feltételeit, elhelyezését, felszerelését és alkalmazását az ágazati szabványoknak megfelelően állapítják meg. (2) Az alagutak és a viaduktok közúti jelzését ezek kezelői biztosítják, vitelezik ki és tartják karban. 1. SZAKASZ Fényjelzések 1. A járműforgalmat irányító fényjelzések 47. cikk (1) A fényjelzések fehér vagy eltérő színű, egymást követőn, folyamatosan vagy megszakításokkal, jelzőlámpát alkotó egy vagy több világítótest által kibocsátott fények. (2) A világítótestek számától függően a jelzőlámpák lehetnek: a) egy világítótestből állók, figyelmeztető villogó fénnyel; b) két világítótestből állók a gyalogosok és a kerékpárosok számára; c) három világítótestből állók a járművek számára; d) négy vagy több világítótestből állók a villamosok számára. (3) A jelzőlámpákat az oszlop függőleges tengelye mentén vagy tartókarra, állványra szerelik, illetve kábelekre függesztik fel, a lencsék színének sorrendje pedig fentről lefelé a következő: a) a háromszínű jelzőlámpáknál: piros, sárga, zöld; b) a kétszínű jelzőlámpáknál: piros, zöld; c) a villamosoknak szánt jelzőlámpák esetében három világítótest van vízszintesen elhelyezve a felső részen és egy alól, valamennyi fehérfényű.

13 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 2/2007. szám cikk (1) Az útkereszteződések forgalmát fényjelzésekkel irányító jelzőlámpákat kötelezően az útkereszteződés előtt kell elhelyezni oly módon, hogy legalább 50 méterről láthatók legyenek. Ezek kiegészíthetők az útkereszteződések közepén, fölött, illetve másik oldalán elhelyezett jelzőlámpákkal. (2) A járművek forgalmát irányító fényjelzések jelentése érvényes a forgalomra nyitott úttest teljes szélességén azon járművezetők tekintetében, akikhez szólnak. Az irányonként két vagy több sávú utakon a hosszanti útburkolati jelekkel elválasztott eltérő irányok tekintetében a jelzőlámpák elhelyezhetők valamely sáv vagy több sáv fölé, mely esetben a fényjelzések jelentése csak az így jelzett sávra vagy sávokra korlátozott. 49. cikk A piros vagy zöld színű jelzőlámpákra fekete nyilak alkalmazhatók, melyek a megfelelő haladási irányt jelzik. Ebben az esetben a fényjelzés által megkövetelt áthaladási tilalom vagy engedély az e nyilak által jelölt irányra vagy irányokra korlátozott. Ugyanezzel a jelentéssel bírnak a jelzőlámpák alsó részére helyezett kiegészítő pannókon látható nyilak is. Az előre haladást jelző nyíl hegye felfelé mutat. 50. cikk (1) A villamosoknak szánt jelzőlámpa négy fehér fényű világítótestből álló kazetta alakú, közülük három vízszintesen és egy a középső alatt van elhelyezve, és kiegészítő jelzésű pannók kísérik azokat. (2) A villamosok szabad áthaladását az alsó lámpa és az irányt jelző három felső lámpa valamelyikének fénykombinációja jelzi. (3) A villamos áthaladásának tilalmát a kazetta felső részén található három fény egyidejű kigyúlása jelzi. 51. cikk (1) A zöld színű jelzés megengedi az áthaladást. (2) Ha a jelzőlámpát fekete alapon zöld színű, jobbra irányuló, nyíl alakú, egy vagy több villogó fényű lámpa kíséri, ez kizárólag a jelölt irányba való továbbhaladást engedi meg, bármit is jelezne abban a pillanatban a működő jelzőlámpa. 52. cikk (1) A piros színű jelzés tiltja az áthaladást. (2) A piros színű jelzésnél a járművet meg kell állítani a megállásra vagy, az esetnek megfelelően, a gyalogátjáróra vonatkozó útburkolati jel előtt, ennek hiányában pedig a jelzőlámpánál. Amennyiben a jelzőlámpa az útkereszteződés fölött vagy túlsó oldalán van elhelyezve, a megállásra vagy a gyalogátjáróra vonatkozó útburkolati jel hiányában a járművet a keresztezett út úttestének széle előtt kell megállítani. (3) Amennyiben a piros színű jelzés a sárga színűvel egyidejűleg működik, a zöld fény megjelenését hirdeti. 53. cikk (1) Amennyiben a sárga színű jelzés a zöld színű után jelenik meg, az útkereszteződéshez közeledő jármű vezetője nem haladhat át az 52. cikk (2) bekezdésében említett helyeken, azon helyzet kivételével, amelyben a jelzés megjelenésekor annyira közel van az illető helyekhez, hogy már nem tudná biztonságos feltételek között megállítani a járművet. (2) A villogó sárga jelzés megengedi az áthaladást, a járművezető köteles lévén csökkentett sebességgel közlekedni, betartani a közúti jelzéseket és az illető helyen alkalmazandó forgalmi szabályokat. 54. cikk Az útkereszteződésekben a villamosok forgalma a többi jármű forgalmát irányító fényjelzésekkel összehangolt, fehér fényű jelzőlámpákkal is irányítható. 55. cikk A kizárólag kerékpárforgalom irányítására rendeltetett fényjelzés mezőjében fekete alapon piros színű, illetve zöld színű kerékpár látható. Ugyanez a rendeltetése annak a fényjelzésnek is, amelyet kerékpárt feltüntető, kiegészítő pannó kísérte jelzőlámpa bocsát ki. 56. cikk (1) Amennyiben a forgalmi sávok fölé piros és zöld fényt kibocsátó jelzőkészülékek vannak szerelve, ezek rendeltetése a változó irányú sávok jelzése. Az egymást keresztező két vonal formájú piros jelzés tiltja a járművek behajtását arra a sávra, amely fölé van helyezve, a lefelé mutató nyíl alakú zöld jelzés pedig megengedi a járművek behajtását és forgalmát az illető sávon. (2) A hegyével lefelé jobbra vagy balra mutató, nyíl vagy nyilak formájában megjelenő sárga vagy fehér színű közbeeső fényjelzés a változóirányú sávok esetében a zöld fényjelzés váltását hirdeti, illetve azt, hogy a sávon, amely fölött van, hamarosan lezárják a forgalmat azon vezetők számára, akikhez szól, e vezetőknek kötelező lévén a nyilak jelölte sávon vagy sávokon közlekedni. 57. cikk Az útkereszteződésbe zöld fényű jelzőlámpánál behajtó járművezető köteles betartani az ott elhelyezett jelzőtáblák jelentését is. 2. Fényjelzések a gyalogosok számára

14 14 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 2/2007. szám. 58. cikk (1) A gyalogosoknak szánt fényjelzések zöld és piros színűek. Ezek a járműforgalmat irányító jelzésekkel összehangoltan működnek. (2) A zöld fényjelzés mezőjében egy mozgásban levő gyalogos, a piros fényjelzés mezőjében pedig egy álló gyalogos képe szerepelhet. (3) A gyalogosoknak szánt fényjelzéseket hangjelzések is kísérhetik, a világtalanok úttesten való átkelésének biztosítása érdekében. (4) Azokon az útszakaszokon, amelyeken a forgalmi értékek megengedik, a közútkezelő, a rendőrség véleményezésével, a gyalogátjáró útburkolati jelének övezetében a zöldfény-igény kézi vezérlését lehetővé tevő speciális jelzőlámpákat vagy speciális pannókat helyezhet el, melyeket közvetlenül a gyalogos kezel. 59. cikk (1) A zöld színű jelzés megengedi az átkelést. (2) Amennyiben a zöld jelzés villogni kezd, ez azt jelenti, hogy az átkelésre szánt idő letelőben van, és a piros jelzés következik. Ebben az esetben az átkelő gyalogosoknak gyorsítaniuk kell az átkelést, ha pedig az úttesten járdasziget vagy a járműforgalomnak tiltott felület van, itt kell megvárniuk a zöld jelzés megjelenését. 60. cikk A villogó zöld fényű jelzés és a piros színű jelzés tiltja a gyalogosok úttesten való átkelését. 3. Más fényjelzések 61. cikk Összehangolt működésű jelzőlámpák esetén egy adott útvonal mentén a színjelzés időtartamát mérő készülékek telepíthetők, valamint olyan fényjelző készülékek, amelyek a forgalmi résztvevők számára kijelzik az illető lámparendszerrel programszerűen megállapított időket, a gépjárművezetőknek pedig a haladási sebességet is. 62. cikk A figyelmeztető jelzőlámpát az útkereszteződésből való kilépésnél helyezik el, és egyetlen, villogó, sárga fényű világítótestből áll. Ennek mezőjében fekete alapon szerepelhet egy mozgásban levő, sárga színnel ábrázolt gyalogos. 63. cikk Azon útszakaszok jelzése és forgalmának irányítása céljából, ahol az úttesten munkálatokat végeznek, az autópályák kivételével, mozgó jelzőlámpák helyezhetők el ideiglenesen, ezek előjelzésének kötelezettségével. 2. SZAKASZ Jelzőtáblák 64. cikk A közutakon elhelyezett jelzőtáblák: a) figyelmeztetők; b) szabályozók, amelyek lehetnek: 1. elsőbbségszabályozók; 2. tiltók vagy korlátozók; 3. utasítást adók; c) irányítók és tájékoztatók, amelyek lehetnek: 1. irányítók; 2. tájékoztatók; 3. turisztikai tájékoztatók; 4. kiegészítő pannók; 5. kilométer- és hektométerjelzők; d) közúti munkálatokat jelző eszközök, amelyek lehetnek: 1. ideiglenes közúti jelzőtáblák; 2. kiegészítő munkálatjelző eszközök. 65. cikk (1) A jelzőtáblákat rendszerint a menetirány szerinti jobboldalon helyezik el. Amennyiben a helyi viszonyok akadályozzák a jelzőtábláknak a vezetők általi időbeni észrevételét, azok elhelyezhetők vagy megismételhetők baloldalt, az út középső részén, egy járdaszigeten vagy a járműforgalomnak tiltott felületen, az úttest fölött vagy az útkereszteződés másik részén is, valamennyi forgalmi résztvevő által jól látható helyen. (2) A jelzőtáblákat kísérhetik kiegészítő jelzéseket tartalmazó pannók, amelyeken a jelentésüket pontosító, kiegészítő, illetve korlátozó feliratok vagy szimbólumok láthatók.

15 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 2/2007. szám. 15 (3) A kiegészítő jelek alkalmazhatók a jelzőtáblákat tartalmazó pannókra vagy éppenséggel a jelzőtáblákra, amennyiben ez nem zavarja jelentésük megértését. (4) Annak érdekében, hogy éjszaka is láthatók legyenek, a jelzőtábláknak fényvisszaverőknek, világítóknak vagy kivilágítottaknak kell lenniük. (5) Egyes jelzőtáblák veszélyes helyeken való láthatóságuk fokozása és jelentésük nyomatékosítása érdekében magas-reflexiós fényvisszaverő-fluoreszkáló fóliával ellátott pannókon csoportosíthatók. E jelzőtáblákat, az esetnek megfelelően, fényt kibocsátó készülékek kísérhetik. 66. cikk (1) A jelzőtábla jelentése a forgalomra nyitott úttest egész szélességében érvényes azon vezetők számára, akikhez szól. (2) Amennyiben a jelzőtábla valamely sáv vagy sávok fölött van felszerelve, jelentése csak az így jelzett sáv vagy sávok tekintetében érvényes. (3) A figyelmeztető jelzőtáblák jelentése a telepítésük helyétől kezdve érvényes. A veszélyes szakaszokra figyelmeztető jelzőtáblák esetében az érvényességi övezetet kiegészítő táblácskák szabályozzák. (4) A figyelmeztető jelzőtáblákat a veszélyes hely előtt legtöbb 50 méterrel szerelik fel helységen belül, méterrel helységen kívül, illetve méterrel az autópályákon és az expressz utakon. Amennyiben a terepviszonyok távolabbi elhelyezést követelnek meg, a jelzőtábla alá A jelzőtábla és a veszélyes hely kezdete közötti távolság -ot feltüntető kiegészítő pannót telepítenek. (5) Az autópályákon és az expressz utakon a jelzőtábla alá minden esetben kötelező az A jelzőtábla és a veszélyes hely kezdete közötti távolság -ot feltüntető kiegészítő pannó telepítése. Amennyiben a veszélyes szakasz hossza meghaladja az métert, az illető jelzőtábla alá A jelzőtábla hivatkozása szerinti veszélyes útszakasz hosszá -t feltüntető kiegészítő pannót telepítik. (6) A tiltó vagy korlátozó jelzőtáblák jelentése elhelyezési pontjuktól érvényes. Amennyiben nem jelzett a szabályozás alkalmazási szakaszának hosszúsága vagy a tilalom, illetve a korlátozás vége, az illető jelzőtáblák jelentése a legközelebbi útkereszteződésnél szűnik meg. Amennyiben a tiltó vagy korlátozó jelzőtáblákat a helységbe való belépést hirdető jelzőtáblával együtt helyezték el, jelentésük az illető úton a Lakott terület vége jelzőtábláig érvényes, azon helyek kivételével, ahol más jelzőtáblák másként rendelkeznek. 67. cikk A figyelmeztető, korlátozó vagy tiltó, illetve irányító jelzőtábláknak megfelelő ideiglenes közúti jelzőtáblák jellemzői az állandókkal azonosak, azzal a különbséggel, hogy a fehér alap sárgával helyettesített. 3. SZAKASZ Vasúti szintjárók jelzései 68. cikk A valamely vasúti szintjáróhoz való közeledést megfelelő figyelmeztető jelzőtáblákkal és/vagy vasúti szintjárók tekintetében alkalmazandó kiegészítő pannókkal jelzik. 69. cikk (1) A sorompó vagy félsorompó nélküli folyamatos működésű vasúti szintjárókat a Sorompó nélküli egyszerű vasúti átjáró vagy, az esetnek megfelelően, a Sorompó nélküli kettős vasúti átjáró jelzőtáblával kell jelölni, amelyet az Állj jelzőtábla kísér. (2) A sorompó nélküli automata jelzőberendezéssel ellátott, folyamatos működésű vasúti szintjáróknál a közúti forgalmat optikai úton a váltakozó-villogó piros fényjelző eszköz működésével és a fehér villogó őrfény leoltásával tiltják meg, valamint akusztikailag, szaggatott hangjelzések kibocsátása révén. 70. cikk (1) A folyamatos működésű vasúti szintjárók jelzése megvalósítható félsorompóval ellátott automata fényjelzési rendszerrel. (2) A folyamatos működésű vasúti szintjárók biztosíthatók kézzel működtetett sorompókkal is. (3) A sorompókat és a félsorompókat piros és fehér színű, váltakozó csíkokkal jelölik, és középen piros koronggal láthatók el. A csíkoknak fényvisszaverőknek kell lenniük, a kivilágítatlan utakon, éjszaka pedig a sorompókat és a félsorompókat ki kell világítani vagy el kell látni piros fényű készülékekkel.

16 16 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 2/2007. szám. (4) Az automata jelzőberendezéssel felszerelt, sorompóval ellátott vasúti szintjáróknál a közúti forgalmi tilalom a 69. cikk (2) bekezdésében említett feltételek között, valamint a félsorompók vízszintes helyzetbe való leengedésével valósul meg. 71. cikk (1) A közúti forgalom megtiltásának jelzése az alábbi helyzetek valamelyikének fennállása esetén is megvalósítottnak tekintendő: a) a váltakozó-villogó piros fényjelző készülék egyik fényegységének kigyúlása; b) a hangjelző rendszer működése; c) egyetlen félsorompó vízszintes helyzete. (2) A közúti forgalom szintén tiltottnak tekintendő, amennyiben a sorompók vagy félsorompók leengedése vagy felemelése folyamatban van. 72. cikk A vasúti szintjárók övezetében a vonat közeledtét jelző, sorompó nélküli jelzőkészülékek, félsorompóval felszerelt jelzőkészülékek vagy a mechanikus sorompók működését, valamint az Állj, a Sorompó nélküli egyszerű/kettős vasúti átjáró és a Sorompó nélküli, automata fényjelző berendezéssel ellátott egyszerű/kettős vasúti átjáró jelzőtáblák felszerelését a vasút kezelője, a vasúthoz való közeledésre figyelmeztető jelzés-szettet pedig az út kezelője biztosítja. 73. cikk (1) Az ipari vasúti szintjáróknál az Egyéb veszély jelzőtáblát helyezik el, mozdonyt ábrázoló kiegészítő pannó kíséretében. (2) Amennyiben az ipari vasúton szerelvény közlekedik, a forgalmat vasúti közegnek kell irányítania. 74. cikk A villamosított vasúti szintjárók előtt elhelyezett határméreti kapukat, amelyek rendeltetése megtiltani a megengedett biztonsági határt meghaladó magasságú rakománnyal közlekedő járművek áthaladását, sárga és fekete színű váltakozó csíkokkal jelölik. A határméreti kapu támoszlopaira a megengedett maximális áthaladási magasságot pontosító közúti jelzőtáblák helyezendők. 4. SZAKASZ Útburkolati jelek 75. cikk (1) Az útburkolati jelek a forgalom szervezésére, a forgalmi résztvevők figyelmeztetésére vagy irányítására szolgálnak. Ezeket lehet külön használni, vagy a jelentésüket kiegészítő vagy pontosító más közúti jelzőeszközökkel együtt. (2) Az útburkolati jeleket a korszerűsített úttestek felületére, a járdaszegélyekre, műépítményekre, az utak kiegészítő elemeire, valamint az utak övezetének más elemeire és építményeire alkalmazzák. A közutakon alkalmazott útburkolati jeleknek fényvisszaverőknek kell lenniük, vagy azokat olyan fényvisszaverő készülékeknek kell kísérniük, amelyek esős vagy ködös időjárási viszonyok között is megőrzik fényvisszaverő tulajdonságukat. (3) Az útburkolati jeleknek nem szabad semmiképp sem zavarniuk a közlekedést, felületüknek pedig nem szabad csúszósnak lennie. Az úttestre alkalmazandó útburkolati jeleket mikro-üveggolyókból készítik, a jeleket fényvisszaverő elemekkel ellátott jelzőgombok kísérhetik. 76. cikk A közutakon alkalmazott útburkolati jelek: a) hosszanti jelek, amelyek lehetnek: 1. a forgalmi irányokat elválasztók; 2. az azonos irányú forgalmi sávokat elhatárolók; b) az úttestet elhatároló jelek; c) keresztirányú jelek, amelyek jelezhetnek: 1. megállási kötelezettséget; 2. elsőbbségadási kötelezettséget; 3. gyalogátjárót; 4. kerékpáros átkelőhelyeket; d) különfélék, amelyek szolgálhatnak: 1. irányításra; 2. tiltott helyek megjelölésére;

17 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 2/2007. szám a várakozás megtiltására; 4. autóbusz-, trolibusz-, taximegállók megjelölésére; 5. parkolóhelyek megjelölésére; és 6. nyilak vagy feliratok formáját ölthetik; e) út menti jelzések, melyeket alkalmazhatnak: 1. műépítményekre (hidak, átjárók, támfalak); 2. védőkorlátokra; 3. oszlopokra vagy fákra; 4. járdaszegélyekre. 77. cikk (1) A közútkezelő köteles folytonos vagy, az esetnek megfelelően, szaggatott vonalakból álló útburkolati jeleket alkalmazni mind a forgalmi irányok és a forgalmi sávok elkülönítésére, mind pedig az úttest elhatárolására. (2) Az egyszerű vagy kettőzött folytonos vonalból álló hosszanti útburkolati jel átlépése tilos. (3) A járdaszegélyre vagy az úttest szélére alkalmazott, folytonos vonalból álló útburkolati jel tiltja a járművek várakozását az illető útrészen. Amennyiben e vonal várakozást tiltó jelzőtáblát kísér, ez pontosítja az útszakasz hosszát, amelyen a tilalom érvényes. (4) A folytonos vonalból álló, az elhelyezése szerinti sávot elhatároló hosszanti útburkolati jelből és bizonyos kategóriájú járművet vagy járműveket szimbolizáló útburkolati jelből álló együttes azt jelzi, hogy az illető sáv az említett járműkategória vagy -kategóriák forgalmának van fenntartva. 78. cikk Az egyszerű vagy kettőzött szaggatott vonalból álló hosszanti útburkolati jel megengedi az áthajtást a vonalon, amennyiben ezt a manőver vagy a bevezetett szabályozások megkövetelik. 79. cikk (1) A szaggatott vonalból álló útburkolati jel lehet egyszerű vagy kettőzött, és a következő helyzetekben alkalmazzák: a) az egyszerű szaggatott vonalból álló útburkolati jelet: 1. a forgalmi irányok elválasztására a kétsávú, mindkét irányba forgalmat lebonyolító utakon; 2. az azonos irányú forgalmi sávok elhatárolására az irányonként legkevesebb két sávval rendelkező utakon; 3. szaggatott vonalról folytonos vonalra való áttérés jelölésére. Ezen útburkolati jel helységen belül nem kötelező; 4. az autópályák gyorsulási és lassító sávjainak az állandó forgalmú sávoktól való elhatárolására; 5. irányító jelként útkereszteződésekben; b) a kettőzött szaggatott vonalból álló útburkolati jelet a változó irányú forgalmi sávok elhatárolására. Ilyen sávokon az útburkolati jelet az 56. cikkben említett speciális fényjelző készülékek kísérik. (2) A folytonos vonalat a következő helyzetekben alkalmazzák: a) az egyszerű folytonos vonalat a forgalmi irányok elválasztására, az azonos forgalmi irányú sávok elhatárolására az útkereszteződésekhez való közeledéskor és veszélyes övezetekben; b) a kettőzött folytonos vonalat a forgalmi irányok elválasztására az irányonként legkevesebb két sávval, illetve az egy sávval rendelkező utakon, vagy az illető útszakasz kezelője által a közúti rendőrség beleegyezésével megállapított más helyzetekben. (3) Az egymás mellett elhelyezett folytonos és szaggatott vonalból álló hosszanti útburkolati jel esetében a járművezető a menetirányához közelebb álló vonal jelentését kell betartsa. (4) Az irányonként egy sávval ellátott, mindkét irányú forgalmat lebonyolító utakon a két iránynak megfelelő Gyermekek figyelmeztető jelzőtáblák közötti útszakaszon az irányok elválasztására folytonos vonalat alkalmaznak. 80. cikk (1) Az úttestet elhatároló útburkolati jeleket hosszanti irányban, az úttest menetirány szerinti jobb határán alkalmazzák, kivéve az autópályákat és az expressz utakat, amelyeken az útburkolati jelet a bal oldalon is alkalmazzák, a forgalmi irányokat elválasztó tárgyi megoldások mentén. Ezen útburkolati jelek lehetnek egyszerű folytonos vagy szaggatott vonalak.

18 18 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 2/2007. szám. (2) Az irányító útburkolati jelek szerepe: megjeleníteni az útkereszteződésen való átkeléskor vagy a balra kanyarodáskor követendő útvonalat, kötelező lévén ezeket kivitelezni, amennyiben a forgalmi sáv központi tengelye vagy elhatároló vonalai nem kollineárisak. (3) A várakozást tiltó útburkolati jelek a következőképpen valósíthatók meg: a) a járdaszegélyre vagy az útpadka megerősítésére szolgáló sávra alkalmazott folytonos sárga vonallal, megduplázva az útfelszín széle felől az úttestet elhatároló útburkolati jelt; b) az úttest szélére, cikcakkos formában alkalmazott vonallal. (4) A nyíl alakú útburkolati jeleket a következőkre használják: a) a forgalmi sávokra való besorolásra; b) a forgalmi sávok váltására (gyorsulási sáv, a lassú járművek számára fenntartott pótsáv, az úttest keskenyedéséből kifolyólag megszűnő sáv); c) visszatérésre, kizárólag a helységen kívüli, irányonként egysávú, mindkét irányú forgalmat lebonyolító utakon. 81. cikk (1) Az egy vagy több sáv szélességében alkalmazott, folytonos vonalból álló keresztirányú útburkolati jel azt a vonalat képezi, amely előtt a járművet meg kell állítani az Állj jelzőtáblánál. Ilyen útburkolati jel használható a fényjelzéssel, a forgalomirányító közeg jelzésével, vasúti vagy villamospályaátjáró, illetve gyalogátjáró esetén megkövetelt megállási vonalként. Az Állj jelzőtáblát kísérő útburkolati jel elé az úttestre a STOP felirat alkalmazható. (2) Az egy vagy több sáv szélességében alkalmazott, szaggatott vonalból álló keresztirányú útburkolati jel azt a vonalat jelöli, amely előtt elsőbbségadás esetén meg kell állni. E vonal elé az úttestre alkalmazható egy háromszög alakú útburkolati jel, amelynek egyik oldala párhuzamos a szaggatott vonallal, csúcsa pedig a közeledő jármű irányába mutat. (3) Az út tengelyével párhuzamos vonalakból álló, keresztirányú útburkolati jel a gyalogosok kötelező átkelőhelyét mutatja. E vonalak szélessége meghaladja bármely más útburkolati jel szélességét. (4) Az út tengelyére merőlegesen vagy ferdén alkalmazott, szaggatott párhuzamos vonalakból álló, keresztirányú útburkolati jel azt a helyet jelöli, ahol a kerékpárosok átkelnek az úttesten. 82. cikk (1) A forgalmi résztvevőkre gyakorolt vizuális hatás fokozása érdekében az úttestre feliratok, szimbólumok és ábrák formáját öltő útburkolati jelek alkalmazhatók. (2) Az autópályákon, az expressz utakon és a nemzetközi forgalom előtt megnyitott, (E jelzésű) országutakon, az úttest széleire rezgéskeltő, a gépjárművezetőket az úttest elhagyására figyelmeztető útburkolati jeleket alkalmaznak. 83. cikk (1) Az útburkolati jelek, mint például: a nyilak, feliratok, párhuzamos vagy ferde vonalak a jelzőtáblák jelentésének ismétlésére használhatók vagy arra, hogy a forgalmi résztvevők számára a jelzőtáblákkal megfelelőképpen nem szolgáltatható útmutatásokat nyújtsanak. (2) A folytonos vonalakkal elhatárolt sávra vagy sávokra alkalmazott, nyíl alakú útburkolati jel az így kijelölt irány vagy irányok követésére kötelez. A valamely sávra alkalmazott vagy a szaggatott vonalakból álló, hosszanti útburkolati jelbe iktatott, az út tengelyére ferde visszatérési nyíl kötelezi a vezetőt, hogy a nem megfelelő sávon közlekedő járművet a nyíllal jelöltre vezesse. (3) A cikcakkos vonalból álló útburkolati jel tiltja a jármű várakozását azon az útrészen, ahova alkalmazták. Egy ilyen, BUS vagy TAXI felirattal kiegészített vonal az autóbusz- és trolibusz-, illetve a taximegállók jelzésére használható. (4) A kontúrvonallal körülvett vagy körül nem vett, a sávokon kívül alkalmazott, párhuzamos vonalakból álló útburkolati jel a forgalom elől elzárt felületeket jelzi. (5) Az útburkolati jelek támfalakra, védőkorlátokra vagy más út menti közúti létesítményekre is elhelyezhetők, hogy a járművezetők számára minél láthatóbbak legyenek. (6) Az útburkolati jelek rendszerint fehér színűek, az út menti elemekre alkalmazottak kivételével, amelyek fehér, fekete vagy sárga és fekete színűek, valamint a munkálatok övezetében a forgalom szervezésére használt ideiglenes jelek kivételével, amelyek sárga színűek. A veszélyes övezetekben vagy azokban, amelyekben a járművek várakozása időben korlátozott, az útburkolati jelek más színűek is lehetnek.

19 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 2/2007. szám SZAKASZ Az útfelület oldalhatárai és a munkálatok jelzése 84. cikk (1) Helységen kívül az útfelület oldalhatárai fehér színű, homologált, 50 méterenként elhelyezett lemezes vezéroszlopokkal vagy korlátokkal jelölendők. A lemezes vezéroszlopokra és a korlátokra piros és fehér vagy sárga színű fényvisszaverő készülékeket alkalmaznak. A piros színű fényvisszaverő készülékeknek menetirányban csak az út jobboldalán kell látszaniuk. A lemezes vezéroszlopok anyaga nem lehet kemény. (2) Az útfelület határait jelző fényvisszaverő készülékek elhelyezhetők a védőkorlátokra, az alagutak falaira, a támfalakra vagy más közúti létesítményekre, illetve út menti berendezésekre is. 85. cikk (1) A közúton végrehajtott munkálatok jelzése kötelező, a jelzés megvalósításának célja a megfelelő forgalmi feltételek biztosítása a munkálatoknak alá nem vetett útszakaszon vagy, az esetnek megfelelően, a forgalom átirányítása terelőutakra, jelentése pedig a munkálatoknak alávetett övezetben való forgalom megtiltása. (2) A munkálatoknak alávetett útszakaszokat láthatóan jelezni kell jelzőtáblákkal és kiegészítő közúti jelzőeszközökkel, mint: jelzőlámpák, fényvisszaverő-fluoreszkáló elemekkel ellátott irányító táblák, pannók, irányítókúpok, sorompók, kerítések, nehezékkel ellátott műanyag korlátok és jelzőkocsik. Ezek nem készíthetők kemény anyagokból, éjszaka pedig villogó sárga fényű lámpák kell kísérjék azokat. (3) A közút munkálatoknak alávetett szakaszain a forgalom megszervezése céljából fényvisszaverő jelzőtáblák és irányítótáblák helyezendők el vagy, az esetnek megfelelően, sebességkorlátozó típusú létesítmények, és a létrejött helyzetnek megfelelő útburkolati jelek alkalmazandók. Ha esedékes, a forgalomirányítás fényjelzésekkel vagy a speciálisan kiképzett, erre kijelölt utász jelzéseivel történik. 86. cikk (1) Azon útszakaszok jelzését, ahol munkálatok folynak, karban kell tartani, és a munkálatok alakulásának megfelelően módosítani. A munkálatok befejezésekor a kivitelezőnek az illető útszakasz megjavításával egyidejűleg biztosítania kell az eredeti jelzések helyreállítását vagy az új közlekedési feltételek szerinti módosítását is. (2) Az úttesten bármilyen természetű munkálatokat kivitelező személyek kötelesek sárga vagy narancsszínű fluoreszkáló és fényvisszaverő, védő-figyelmeztető felszerelést viselni annak érdekében, hogy könnyen észrevehessék őket a forgalmi résztvevők. 87. cikk A közutat befolyásoló egyetlen munkálat sem kezdhető el vagy, az esetnek megfelelően, folytatható, amennyiben kivitelezője nem nyerte el az útkezelő engedélyét és a rendőrség hozzájárulását, nem alkalmazott megfelelő ideiglenes jelzéseket, a jóváhagyott határidőt pedig meghaladta, illetve a munkálatot az engedélyben vagy a hozzájárulásban megállapítottaktól eltérő feltételek között vitelezi ki. 6. SZAKASZ A rendőrök és a forgalmat irányító más személyek jelzései 88. cikk (1) A forgalmat irányító rendőr jelzéseinek jelentése a következő: a) a függőlegesen felemelt kar jelentése figyelem, állj a közeledő valamennyi forgalmi résztvevő számára, azon gépjárművezető kivételével, aki biztonságos feltételek között már nem tudna megállni. Ha a jelzést útkereszteződésben adják, ez nem kötelezi megállásra az útkereszteződésbe már behatolt járművezetőt; b) a vízszintesen kinyújtott kar vagy karok jelentése a menetiránytól függetlenül állj valamennyi forgalmi résztvevő számára, aki a kinyújtott karral vagy karokkal kereszteződő irányból vagy irányokból közlekedik. E jelzés után a rendőr leengedheti karját vagy karjait, pozíciójának jelentése úgyszintén állj az elölről, illetve hátulról jövő forgalmi résztvevőknek; c) éjszaka folyamán piros fényű készülék vagy fényvisszaverő-fluoreszkáló bot karral való, függőleges síkban végzett lengetésének jelentése állj azon forgalmi résztvevők számára, akik felé irányították; d) a kar függőleges, a föld felé fordított tenyérrel végzett lengetésének jelentése a sebesség csökkentése;

20 20 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 2/2007. szám. e) a kar élénk, körkörös mozgatásának jelentése a járművek haladási sebességének növelése és a gyalogosok úton való átkelésének gyorsítása. (2) A forgalomirányító rendőr karjával jelezheti, hogy a jármű haladjon előbbre, előzzön vagy előtte, illetve a háta mögött haladjon el, kerülje őt ki baloldalt vagy jobboldalt, a gyalogosok pedig keljenek át az úton vagy álljanak meg. (3) Az (1) és (2) bekezdésben említett irányító utasítások végrehajtása közben a rendőr sípot is használhat. 89. cikk (1) Kötelező a forgalmi résztvevők megállása: a) a határrendőrök; b) a Védelmi Minisztérium forgalomirányítói; c) a vasúti közegek vasúti szintjáróknál adott; d) a felhatalmazott személyzet a közúton végzett munkálatok övezetében adott; e) az iskolai forgalmi őrjáratok tagjai által az oktatási intézmények közelében levő gyalogátjáróknál adott; f) a világtalanok által az utca átkelésekor a fehér bot felemelésével adott; jelzésére is. (2) Az (1) bekezdés a)-d) pontjában említett személyek a következő jelzéseket is végrehajthatják: a) a kar függőleges síkban végzett, tenyérrel a föld felé való vagy más jelzőeszközzel történő lengetése, melynek jelentése a sebesség csökkentése; b) a kar élénk, körkörös mozgatása, melynek jelentése a járművek haladási sebességének növelése, a gyalogosok úton való átkelésének gyorsítását is ideértve. 90. cikk A 88. cikk (1) bekezdésében és a 89. cikk (1) bekezdésének a)-e) pontjában említett, a forgalmat irányító személyeket oly módon kell felszerelni és elhelyezni, hogy őket könnyen észrevehessék és felismerjék a forgalmi résztvevők. 7. SZAKASZ Az elsőbbségi rendszerű gépjárművek vezetői által használt jelzések és a többi forgalmi résztvevő kötelezettségei 91. cikk (1) A speciális figyelmeztető hang- és fényjelző eszközök jelzéseit az újraközzétett, utólagosan módosított és kiegészített 195/2002. számú sürgősségi kormányrendelet 32. cikke (2) bekezdése a) és b) pontjában említett gépjárművek vezetői csak akkor használják, ha a beavatkozás vagy a küldetés megköveteli a sürgősséget. (2) A speciális figyelmeztető fényjelző eszközök jelzései a hangjelzés kísérete nélkül is használhatók, a küldetés természete és a közlekedési feltételek függvényében, mely esetben az illető gépjármű nem számít elsőbbségi rendszerűnek. (3) Tilos a figyelmeztető hangjelző eszközök jelzéseit a fényjelzés nélkül használni. 92. cikk (1) A rendőrség gépjárművében található közúti rendőr váltakozó üzenetű fényberendezéseket is használhat a forgalmi résztvevőkhöz intézett valamely rendelkezés vagy utasítás közlésére. E jelzéseket a hangerősítővel intézett valamely felszólítással egyidejűleg is lehet használni. (2) A rendőrség gépjárművében található közúti rendőr a jármű jobb oldalán kinyújtott karral, fényvisszaverő bottal vagy anélkül, jelzéseket adhat le. E jelzésnek megállási jelentése van a rendőrség gépjárműve után közlekedő járművek vezetői számára. A gépjármű bal oldalán adott azonos jelzésnek megállási jelentése van az egyazon irányú baloldali sávon vagy ellenkező irányból közlekedő járművek vezetői számára. 93. cikk Egy hivatalos járműoszlophoz közeledő gépjármű vezetője megelőzheti azt, amennyiben a közúti rendőr ilyen értelmű jelzést ad. Tilos más forgalmi résztvevők beékelődése az ilyen hivatalos járműoszlopokba, illetve ezekhez való szegődése. 94. cikk (1) A hivatalos oszlopokat közúti rendőrszemélyzet kíséri, a közigazgatási és belügyminiszter által kibocsátott utasításokkal megállapított feltételek között.

18. Útburkolati jelek

18. Útburkolati jelek 18. Útburkolati jelek (1) Az útburkolati jelek: a) úttest szélét jelző vonal: hosszirányú folytonos az útkereszteződésnél szaggatott vonal; b) 146 terelővonal: hosszirányú egy vagy [olyan útszakaszon,

Részletesebben

LEGFONTOSABB KÖZÚTI JELZÉSEK Útvonaltípus jelző táblák

LEGFONTOSABB KÖZÚTI JELZÉSEK Útvonaltípus jelző táblák LEGFONTOSABB KÖZÚTI JELZÉSEK Útvonaltípus jelző táblák Autópálya Autópálya Autópálya. kilométerre...km...km...km Autóút Autóút. Kilométerre Autóút Autóút. Kilométerre Elsőbbséget szabályozó jelzőtáblák

Részletesebben

17. Tájékoztatást adó jelzőtáblák

17. Tájékoztatást adó jelzőtáblák 17. Tájékoztatást adó jelzőtáblák (1) A tájékoztatást adó jelzőtáblák a következők: a) 113 Kijelölt gyalogos-átkelőhely (103. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úttestet a táblánál útburkolati jellel kijelölt

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA 174.(XVIII) évfolyam 128. szám I. RÉSZ TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2006. augusztus 31., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T

Részletesebben

A kerékpárok, a mopedek, az állati erővel vont járművek és a kézzel húzott vagy tolt járművek által teljesítendő minimális műszaki feltételek

A kerékpárok, a mopedek, az állati erővel vont járművek és a kézzel húzott vagy tolt járművek által teljesítendő minimális műszaki feltételek A kerékpárok, a mopedek, az állati erővel vont járművek és a kézzel húzott vagy tolt járművek által teljesítendő minimális műszaki feltételek 14. cikk A közúti forgalomban való részvételük céljából a kerékpárokat

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 174.(XVIII.) évfolyam 98. szám TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2006. június 15., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK Szám

Részletesebben

Közúti jelzőtáblák Az útvonal típusát jelző táblák

Közúti jelzőtáblák Az útvonal típusát jelző táblák Közúti jelzőtáblák Az útvonal típusát jelző táblák Autópálya Autópálya Autóút Autóút Főútvonal Főútvonal Elsőbbséget szabályozó jelzőtáblák Elsőbbségadás kötelező Állj! Elsőbbségadás kötelező A szembejövő

Részletesebben

Módosult a KRESZ: nagyobb védelem a gyermekeknek! (ORFK)

Módosult a KRESZ: nagyobb védelem a gyermekeknek! (ORFK) Módosult a KRESZ: nagyobb védelem a gyermekeknek! (ORFK) 2013. május 1-jei hatállyal módosult a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet, azaz a KRESZ. A változásokat

Részletesebben

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a nagyközség belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről (a módosításokkal

Részletesebben

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 1 Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a

Részletesebben

13. Utasítást adó jelzőtáblák

13. Utasítást adó jelzőtáblák 13. Utasítást adó jelzőtáblák (1) 47 Az utasítást adó jelzőtáblák: a) 48 Kötelező haladási irány (17 19. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útkereszteződésben a táblán lévő nyíl (nyilak) által jelzett irányban

Részletesebben

7. 3 Hatályon kívül helyezve.

7. 3 Hatályon kívül helyezve. Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

Nagyvárosi forgalomszervezés és KRESZ, figyelemmel a kerékpáros és közösségi közlekedésre

Nagyvárosi forgalomszervezés és KRESZ, figyelemmel a kerékpáros és közösségi közlekedésre Nagyvárosi forgalomszervezés és KRESZ, figyelemmel a kerékpáros és közösségi közlekedésre KRESZ-módosítási javaslatok a városi közútkezelő szempontjából Lendvai Gábor Forgalomtechnikai munkatárs Budapesti

Részletesebben

Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010.(IV.27.) rendelete. a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról

Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010.(IV.27.) rendelete. a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010.(IV.27.) rendelete a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról Vágáshuta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A KRESZ mozgáskorlátozottakra vonatkozó rendelkezései

A KRESZ mozgáskorlátozottakra vonatkozó rendelkezései A KRESZ mozgáskorlátozottakra vonatkozó rendelkezései A mozgáskorlátozottak külön engedélye és jelzése 51/A. A 13. (1) bekezdésének g/1. és i/1. pontjában, a 14. (13) bekezdésében, a 17. (1) bekezdésének

Részletesebben

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (...) rendelete a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Ócsa Város Önkormányzatának 26/2010. (XII.24.) számú rendelete 1 A járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelete A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a közútkezelői hozzájárulás kiadásának

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN - GÖDÖLLŐ

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN - GÖDÖLLŐ - GÖDÖLLŐ 2011. MÁRCIUS 24. Fontosabb jogszabályok FONTOSABB JOGSZABÁLYOK 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól 5/1990.(IV.12.) KöHÉM (ER) rendelet a közúti járművek

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

16. Veszélyt jelző táblák

16. Veszélyt jelző táblák 16. Veszélyt jelző táblák (1) A veszélyt jelző táblák: a) Veszélyes útkanyarulat balra (64. ábra), Veszélyes útkanyarulat jobbra (65. ábra); 64. ábra 65. ábra b) Egymás utáni veszélyes útkanyarulatok ;

Részletesebben

SZERB KÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTÉRIUM KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI HIVATAL

SZERB KÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTÉRIUM KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI HIVATAL KÖZLEKEDÉSI JELZŐTÁBLÁK 1. A járművel való közlekedéskor az úton a járművezető köteles: (Két helyes választ kell bekarikázni) a) a jármű haladását a saját felmérése szerinti forgalmi viszonyokhoz igazítani,

Részletesebben

Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés Ügyintézés kezdeményezhető: Az ügyintézés díja: Az alkalmazott jogszabályok Ügyintézésési határidő:

Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés Ügyintézés kezdeményezhető: Az ügyintézés díja: Az alkalmazott jogszabályok Ügyintézésési határidő: Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés : A külföldi gyártótól közvetlenül megvásárolt és importált, illetve Magyarországon gyártott jármű forgalomba helyezése. forgalmi engedély: 6.000 Ft, törzskönyv:

Részletesebben

Módosítások a segédmotoros kerékpárral közlekedőkre vonatkozó közlekedési szabályokban 2006 2011.

Módosítások a segédmotoros kerékpárral közlekedőkre vonatkozó közlekedési szabályokban 2006 2011. Módosítások a segédmotoros kerékpárral közlekedőkre vonatkozó közlekedési szabályokban 2006 2011. 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól II. RÉSZ Közúti jelzések A rendőr

Részletesebben

TestLine - vizsisktesztje-02 Minta feladatsor

TestLine - vizsisktesztje-02 Minta feladatsor Hányadikként hajthat át a 1. kereszteződésen a jelű autó? (1 2:55 Normál helyes válasz) E Elsőként. Másodikként. Harmadikként. Negyedikként. Nem hajt át, mert Tanulóvezető. Ebben a forgalmi helyzetben

Részletesebben

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul az okmányirodában. okmányirodában készül.

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul az okmányirodában. okmányirodában készül. Gépjármű vezetői engedélyekkel kapcsolatos eljárások Ki kaphat vezetői engedélyt? 1. Magyar állampolgár, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van. 2. Az Európai Gazdasági Térség

Részletesebben

Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén)

Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén) Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén) Ügyintézés határideje és díja Kapcsolódó nyomtatványok, iratminták: dokumentumok, útmutatók, Gépjármű tulajdonjogának

Részletesebben

(2) A korlátozott forgalmú közutakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A korlátozott forgalmú közutakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza. Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015.(VIII.27.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton község közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról Szalkszentmárton

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN. Vezetői engedély

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN. Vezetői engedély Forgalomba helyezés Rendszámtábla Vezetői engedély GÖDÖLLŐ - 2011. MÁRCIUS 24. A JÁRMŰVEK FORGALOMBA HELYEZÉSE ÉS IDEIGLENES FORGALOMBAN TARTÁSA Járművel - kivéve a trolibuszt, villamost, kerékpárt, a

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE. (2008. október 22.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE. (2008. október 22.) 2008.11.14. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 304/63 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE (2008. október 22.) a tagállamok határain a közúti és belvízi közlekedés terén végzett ellenőrzések

Részletesebben

Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés

Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés Személygépkocsi - motorkerékpár átírása Kérjük, hogy az ügyintézéshez minden esetben hozzák magukkal a személyi igazolványukat! kötelező felelősségbiztosítási kötvény

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelete a Pécel Város közigazgatási területén korlátozással terhelt helyi közutakra történő behajtás rendjéről és a fizetendő

Részletesebben

Munkahely megvilágító lámpára vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek

Munkahely megvilágító lámpára vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek Ködfényszóróra vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek Ködfényszóróval minden gépjárművet, mezőgazdasági vontatót és lassú járművet fel szabad szerelni. A járműre felszerelhető ködfényszórók száma: 2

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a Magyar Köztársaság

Részletesebben

I. A közúti közlekedéssel kapcsolatos alapvető ismeretek

I. A közúti közlekedéssel kapcsolatos alapvető ismeretek 1 HERMAN OTTÓ ÁLT. ISK. és BUDAÖRSI LOGOPÉDIAI INT. KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK tantárgyi követelmények a 8. évfolyamos tanulók részére A tantárgy célja, hogy az általános iskolai tanulmányaikat befejező tanulók

Részletesebben

Rendőri karjelzések, fényjelző készülékek

Rendőri karjelzések, fényjelző készülékek Rendőri karjelzések, fényjelző készülékek 1. Ön a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsit vezeti. Haladhat-e egyenesen tovább az útkereszteződésben ennél a jelzésnél? 2. Ön a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsit

Részletesebben

Mindent tudni akarok...

Mindent tudni akarok... Mindent tudni akarok... Műszaki vizsga. A gépjármű tulajdonosok közül, egyesek számára örök talány, a többség azonban ismeri a menetét. Személygépkocsit, gépjárművet tulajdonolni kötelezettséggel is jár.

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyéb szabálysértések

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyéb szabálysértések A pontrendszer hatálya alá tartozó egyéb szabálysértések Járművezetés az eltiltás tartama alatt [a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 15/A. (1) bek.] Az elsőbbség és az előzés szabályainak

Részletesebben

A kerékpár forgalomban tartása és kötelező felszerelése

A kerékpár forgalomban tartása és kötelező felszerelése A kerékpár forgalomban tartása és kötelező felszerelése A kerékpár kötelező felszerelésére vonatkozó részletes szabályokat a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről

Részletesebben

FELADATLAP. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésre nevelési programjának megvalósítása 3-4. ÉVFOLYAMOSOK RÉSZÉRE TANÁRI PÉLDÁNY

FELADATLAP. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésre nevelési programjának megvalósítása 3-4. ÉVFOLYAMOSOK RÉSZÉRE TANÁRI PÉLDÁNY FELADATLAP 3-4. ÉVFOLYAMOSOK RÉSZÉRE TANÁRI PÉLDÁNY A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésre nevelési programjának megvalósítása A közúti közlekedés biztonságát szolgáló köznevelési intézményi nevelési

Részletesebben

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

A közutakon alkalmazott kerékpáros átvezetések a forgalomtechnikus szemével. Mocsári Tibor főmérnök

A közutakon alkalmazott kerékpáros átvezetések a forgalomtechnikus szemével. Mocsári Tibor főmérnök A közutakon alkalmazott kerékpáros átvezetések a forgalomtechnikus szemével Mocsári Tibor főmérnök 2010. szeptember Kerékpáros Vasúti ájárók Közlekedésbiztonsági forgalombiztonsága Nap - NKH - KKK, szakmai

Részletesebben

63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet

63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 63/201 (IV. ) Korm. rendelet az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési

Részletesebben

NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító:

NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító: A díjak megfizetésének összesítése: A kérelem elbírálási díja Ft; Az engedélyek díja Ft leróva NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító: ÁRUFUVAROZÓI ENGEDÉLY, KÖZÖSSÉGI

Részletesebben

A-Veszélyt jelző táblák

A-Veszélyt jelző táblák A-Veszélyt jelző táblák A-001 Veszélyes útkanyarulat balra A-002 Veszélyes útkanyarulat jobbra A-003 Egymás utáni veszélyes útkanyarulatok, az első útkanyarulat balra A-004 Egymás utáni veszélyes útkanyarulatok,

Részletesebben

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez 16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez I. A járművek származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok 1. A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem

Részletesebben

KRESZ Táblák 1. E táblával jelölt úton haladva elsõbbséget fogsz kapni a betorkolló útról érkezõ jármûvek vezetõitõl.

KRESZ Táblák 1. E táblával jelölt úton haladva elsõbbséget fogsz kapni a betorkolló útról érkezõ jármûvek vezetõitõl. Útvonaltípust jelzõ táblák KRESZ Táblák 1. Elsõbbséged van a betorkolló útról, illetve autóúton a keresztezõ útról érkezõkkel szemben. A táblával jelzett helyen nem kell számítanod sem kerékpárosokra,

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1 Hatályos: 2015. április elsejétől Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007.(III.30.)Kt. rendelete a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1 ZÁRADÉK

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya Mályi község önkormányzat képviselő-testületének /2016. (..) Önkormányzati rendelete a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról Mályi Község Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

A egyéb járművekre vonatkozó 2011-ben hatályos közlekedési szabályok. 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól

A egyéb járművekre vonatkozó 2011-ben hatályos közlekedési szabályok. 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A egyéb járművekre vonatkozó 2011-ben hatályos közlekedési szabályok 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi

Részletesebben

Mielőtt nyeregbe ülnél

Mielőtt nyeregbe ülnél A kerékpár kötelező felszereltsége Mielőtt nyeregbe ülnél A kerékpár a KRESZ (Közúti Rendelkezések Egységes Szabályozása)értelmében jármű, tehát a vezetéséhez ugyanazok a feltételek szükségesek, mint más

Részletesebben

1. Alapelvek a közlekedésben

1. Alapelvek a közlekedésben 1. Alapelvek a közlekedésben 1. Mit jelent a közlekedésben a bizalmi elv? a) Számíthat arra, hogy a KRESZ minden helyzetben és helyen pontosan szabályozza a közlekedésben részt vevők jogait és kötelességeit.

Részletesebben

nyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www

nyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www A Kaposvári Rendőrkapitányság bűn-, és baleset-megelőzési szolgálata a közlekedési jogsértésekkel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatja a lakosságot Gépjárművezetőknek A rendőri intézkedés során a hatóság

Részletesebben

vasárnap), továbbá húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23.

vasárnap), továbbá húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23. Nagymaros Város Önkormányzatának 7/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelete a fizető parkolási rendszerről Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

Részletesebben

JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK -

JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK - 2. számú Melléklet JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK - I. ROMÁNIAI JOGI SZEMÉLYEK A. Részvénytársaságok és egyes állami vállalatok

Részletesebben

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi érdek. A biztonságos és zavartalan közlekedés alapvető feltétele,

Részletesebben

Vezethetőségi előírások (326/2011 Korm. rendelet) Életkor. Kat. 14. életév

Vezethetőségi előírások (326/2011 Korm. rendelet) Életkor. Kat. 14. életév Kat. Vezethetőségi előírások (326/2011 Korm. rendelet) AM Segédmotoros kerékpárok (robogók), azaz kétkerekű segédmotoros kerékpárok (L1e kategória) vagy háromkerekű segédmotoros kerékpárok (L2e kategória),

Részletesebben

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet 12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről egységes szerkezetben a módosítására kiadott 19/2004. (VII.15.) Orosházi Önkormányzati

Részletesebben

Melléklet a 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelethez

Melléklet a 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelethez 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

A járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul! Ügyleírás:

A járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul! Ügyleírás: KÖZLEKEDÉSI ÜGYEK: Vezetői engedélyek kiadásával kapcsolatos hatósági ügyek: Vezetői engedély csere Amennyiben a vezetői engedély lejárt, betelt, megrongálódott, vagy új kategóriát szerzett valamint ha

Részletesebben

1/1975. (II. 5.) KPM-BM

1/1975. (II. 5.) KPM-BM 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi érdek. A biztonságos és zavartalan közlekedés alapvető feltétele,

Részletesebben

KRESZ és közútkezelés

KRESZ és közútkezelés KRESZ és közútkezelés Forgalmász napok Sopron 2013. június 12-13. Nagy Zoltán osztályvezető Magyar Közút NZRT. telefon: 819-9133 e-mail:nagy.zoltan@kozut.hu A józan paraszti ész hiánya minden területen

Részletesebben

Iktatószám: 01/ /2013.

Iktatószám: 01/ /2013. Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László Iktatószám: 01/58782-2/2013. Tárgy: Melléklet: Rókusi krt., Vértói út, Nyitra utca és Csáky József utca által körbehatárolt, valamint a Kapisztrán úti szervízút,

Részletesebben

A belügyminiszter. /2012. (.) BM rendelete. a Belügyminisztérium rendvédelmi szervei közúti járműveinek fenntartásáról

A belügyminiszter. /2012. (.) BM rendelete. a Belügyminisztérium rendvédelmi szervei közúti járműveinek fenntartásáról A belügyminiszter /2012. (.) BM rendelete a Belügyminisztérium rendvédelmi szervei közúti járműveinek fenntartásáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdés m) pont mb) alpontjában

Részletesebben

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyes szabálysértések

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyes szabálysértések /000. (XII..) Korm. rendelet a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 000. évi CXXVIII. törvény

Részletesebben

A kerékpárosokra vonatkozó fontosabb KRESZ szabályok

A kerékpárosokra vonatkozó fontosabb KRESZ szabályok A kerékpárosokra vonatkozó fontosabb KRESZ szabályok Jelen összefoglalás csak a fontosabb szabályokat tartalmazza. A kerékpár a KRESZ értelmében jármű, tehát a vezetéséhez ugyanazok a feltételek szükségesek,

Részletesebben

A Közúti Közlekedés Szabályai TERVEZET. Általános koncepció Lényeges kerékpárosokat érintő javaslatok

A Közúti Közlekedés Szabályai TERVEZET. Általános koncepció Lényeges kerékpárosokat érintő javaslatok A Közúti Közlekedés Szabályai TERVEZET Általános koncepció Lényeges kerékpárosokat érintő javaslatok Munkabizottsági anyag (Deák János, Dr. Fülöp Ágnes, Hóz Erzsébet, Dr. Major Róbert, Siska Tamás) KTI,

Részletesebben

autózz!blog KRESZ teszt - MEGOLDÓKULCS

autózz!blog KRESZ teszt - MEGOLDÓKULCS Név (amit a blogon is használsz):... autózz!blog KRESZ teszt - MEGOLDÓKULCS 1. Vezethet-e mezőgazdasági vontatóból és egy könnyű pótkocsiból álló járműszerelvényt B kategóriára érvényes vezetői engedéllyel?

Részletesebben

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet 1. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet 1. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről 12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet 1 A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e

2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e 2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e a parkolás szabályairól és a parkolási díj megállapításáról

Részletesebben

Hol és hogyan közlekedhetünk kerékpárral és segédmotoros kerékpárral:

Hol és hogyan közlekedhetünk kerékpárral és segédmotoros kerékpárral: Hol és hogyan közlekedhetünk kerékpárral és segédmotoros kerékpárral: (a hatályos KRESZ KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól 54. ) (1) Kerékpárral a kerékpárúton, a kerékpársávon vagy

Részletesebben

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól Opten Törvénytár Opten Kft. I. 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A 2010.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 22/2004. (VII.7.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 22/2004. (VII.7.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 22/2004. (VII.7.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről 12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímél forgalmi rendjér

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímél forgalmi rendjér Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímélő forgalmi rendjéről, valamint a fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 34. -ban foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 34. -ban foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/1991. (VI.12.) önkormányzati rendelete a korlátozott forgalmú belváros közlekedési rendjéről Módosította: 5/1993. (III.10.) 23/1994. (VI.29.). 19/1995.

Részletesebben

8. Az Emlékérmet a miniszter vagy az általa kijelölt állami vezetõ a Minisztériumban adja át a soron következõ állami ünnepi rendezvény keretében.

8. Az Emlékérmet a miniszter vagy az általa kijelölt állami vezetõ a Minisztériumban adja át a soron következõ állami ünnepi rendezvény keretében. MAGYAR KÖZLÖNY 2009. évi 152. szám 38843 (3) A hivatalvezetõ a feltételek hiányáról a polgármestert az ajánlás visszaküldésével írásban tájékoztatja, ha a) az ajánlás elkésett, hiányos vagy b) a tényállás

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya 2.

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya 2. Páty Község Önkormányzata Képvisel -testületének 16/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelete Páty Község területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjér l Páty Község Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 53/2012.(XII.14.) önkormányzat rendelete

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 53/2012.(XII.14.) önkormányzat rendelete NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 53/2012.(XII.14.) önkormányzat rendelete a belváros forgalmi rendjéről szóló 24/1995.(VI.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyíregyháza Megyei

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

KERÉKPÁR ÉS KERÉKPÁROS

KERÉKPÁR ÉS KERÉKPÁROS KERÉKPÁR ÉS KERÉKPÁROS A kerékpározás hatásai nem igényel fosszilis energiát externáliák nem szennyezi a levegőt, nincs széndioxid kibocsátása nem okoz zajt kevés helyet foglal infrastruktúra igénye alacsony

Részletesebben

VEZETŐI ENGEDÉLY. 1. a vezetői engedély,

VEZETŐI ENGEDÉLY. 1. a vezetői engedély, VEZETŐI ENGEDÉLY KI KAPHAT VEZETŐI ENGEDÉLYT (JOGOSÍTVÁNYT)? Vezetői engedélyt csak olyan személy kaphat, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van, valamint nem magyar állampolgár

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi

Részletesebben

Egységes szerkezet A parkolási rendszer üzemeltetése. 3. A várakozási hozzájárulás

Egységes szerkezet A parkolási rendszer üzemeltetése. 3. A várakozási hozzájárulás Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén a járművel

Részletesebben

H Í R L E V É L TARTALOM:

H Í R L E V É L TARTALOM: H Í R L E V É L 2013. május KRESZ MÓDOSÍTÁSOK TARTALOM: 1. TÁMOP 5.6.1.C-11/2. pályázat hírek Áldozatvédelmi és mediációs iroda nyílt Veszprémben 2. A legfontosabb KRESZ változások 2013. május 1-től 2013.

Részletesebben

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól I. RÉSZ. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya.

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól I. RÉSZ. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi érdek. A biztonságos és zavartalan közlekedés alapvető feltétele,

Részletesebben

49/2001. (XII. 29.) BM-KüM együttes rendelet

49/2001. (XII. 29.) BM-KüM együttes rendelet 49/2001. (XII. 29.) BM-KüM együttes rendelet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek igazolványának tartalmi és formai követelményeiről A szomszédos

Részletesebben

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma: Kérelem benyújtásának időpontja: Kérelmet átvevő vámszerv megnevezése, aláírása: KÉRELEM vámhatósági nyilvántartásba vételhez a kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszaigénylés érvényesítéséhez Új kérelem

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2010. ( II.15. ) rendelete a védett (gyalogos) övezet járműforgalmának korlátozásáról (egységes szerkezetbe foglalva) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat

Részletesebben

99/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet

99/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet a közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdés a) pont 20. és 21. alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e a Horgászfaluba (A-B-C-D szektorok) való gépjárművel történő behajtás és várakozás rendjéről és díjáról Orfű Község Önkormányzatának

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK A JÁRMŰKATEGÓRIÁKBAN ÉS AZ OKTATÁSBA BEVONT JÁRMŰVEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOKBAN

VÁLTOZÁSOK A JÁRMŰKATEGÓRIÁKBAN ÉS AZ OKTATÁSBA BEVONT JÁRMŰVEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOKBAN VII. Évfolyam 3. szám - 2012. szeptember Végh Róbert vegh.robert@uni-nke.hu VÁLTOZÁSOK A JÁRMŰKATEGÓRIÁKBAN ÉS AZ OKTATÁSBA BEVONT JÁRMŰVEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOKBAN Absztrakt A közúti közlekedési igazgatási

Részletesebben

A teljesség igénye nélkül A kerékpárosok Az R. 13. -a (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A teljesség igénye nélkül A kerékpárosok Az R. 13. -a (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1 A 289/2009. (XII. 18.) Korm. rendelet 2010. január 1-i hatállyal módosítja a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.15) KPM-BM együttes rendeletet (KRESZ). A módosítás alapvető célja a közúti

Részletesebben

SZERB KÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTÉRIUM KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI HIVATAL

SZERB KÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTÉRIUM KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI HIVATAL JÁRMŰVEZETŐK 1. Gépjárművel, illetve járműszerelvénnyel önállóan közlekedhet az a vezető, aki: a) teljesíti az előírt feltételeket és bizonylattal rendelkezik az olyan járműkategóriára szóló vezetői vizsga

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete a Kisoroszi Szigetorrban kialakítandó díjköteles várakozási terület kijelöléséről, valamint üzemeltetésének

Részletesebben

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól I. RÉSZ. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya.

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól I. RÉSZ. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi érdek. A biztonságos és zavartalan közlekedés alapvető feltétele,

Részletesebben

vizsgán A gépjármű világítás és jelzőberendezések területén Előadó: Mikulás Róbert

vizsgán A gépjármű világítás és jelzőberendezések területén Előadó: Mikulás Róbert Nem engedélyezett járműátalakítások felderítése műszaki vizsgán A gépjármű világítás és jelzőberendezések területén Előadó: Mikulás Róbert Jármű átalakítása A jogalkotó a a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

Részletesebben

Milyen feltételeket kell teljesíteni a vezetői engedély megszerzéséhez?

Milyen feltételeket kell teljesíteni a vezetői engedély megszerzéséhez? Ki kaphat vezetői engedélyt (jogosítványt)? Milyen feltételeket kell teljesíteni a vezetői engedély megszerzéséhez? Ki nem kaphat vezetői engedélyt? A vezetői engedélyek fajtái Vezetői engedély Ki számít

Részletesebben